číslo
vlaku
EC
182
EC
183
názov
vlaku
trasa vlaku odchod/
príchod
Rákoczi
Budapest Keleti pu.
Miskolc
Košice
6:30
Rákoczi
Košice
Miskolc
Budapest Keleti pu.
18:02
EC
186
Hornád
Budapest Keleti pu.
Miskolc
Košice
18:30
EC
187
Hornád
Košice
Miskolc
Budapest Keleti pu.
6:02
13:09
20:44
14:51
Fatra
Ex
221
Fatra
Praha hl.n.
Žilina
Zvolen
Ex
222
Detvan
Zvolen
Žilina
Praha hl.n.
16:44
Ex
223
Detvan
Praha hl.n.
Žilina
Zvolen
18:51
R
442
Bohemia
Humenné
Čadca
Praha hl.n.
19:46
Bohemia
Praha hl.n.
Čadca
Humenné
23:08
5:35
R
443
Ex
530
Zemplín
Humenné
Košice – Žilina
Bratislava hl.st.
21:46
R
615
Zemplín
Bratislava hl.st.
Žilina – Košice
Humenné
23:39
Poľana
Prešov
Zvolen os.st.
Bratislava hl.st.
21:27
23:49
5:23
R
800
R
801
Gemeran
Košice
Zvolen.os.st
Bratislava hl.st.
R
811
Gemeran
Bratislava hl.st.
Zvolen os.st.
Košice
Sitno
Košice
Zvolen os.st.
Bratislava hl.st.
Sitno
Bratislava hl.st.
Zvolen os.st.
Košice
12:01
Domica
Košice
Zvolen os.st.
Bratislava hl.st.
13:23
Domica
Bratislava hl.st.
Zvolen os.st.
Košice
16:01
Tajov
Zvolen os.st.
Levice
Bratislava hl.st.
Tajov
Bratislava hl.st.
Levice
Zvolen os.st.
Tekov
Zvolen os.st.
Levice
Bratislava hl.st.
R
833
Tekov
Bratislava hl.st.
Levice
Zvolen os.st.
R
834
Urpín
Zvolen os.st.
Levice
Bratislava hl.st.
R
835
Urpín
Bratislava hl.st.
Levice
Zvolen os.st.
Vojšín
Zvolen os.st.
Levice
Bratislava hl.st.
19:02
Vojšín
Bratislava hl.st.
Levice
Banská Bystrica
18:01
Krivín
Zvolen os.st.
Levice
Bratislava hl.st.
4:36
Perec
Bratislava hl.st.
Levice
Banská Bystrica
20:01
21:47
22:58
Krivín
Bratislava hl.st.
Levice
Zvolen os.st.
16:56
Ipeľ
Košice
Plešivec
Zvolen os.st.
Ipeľ
Zvolen os.st.
Plešivec
Košice
Šarišan
Humenné
Prešov - Žilina
Bratislava hl.st.
R
814
R
815
R
830
R
831
R
832
R
836
R
837
R
838
R
839
R
841
R
930
R
931
I
1502
I
1503
R
1530
R
1532
R
1614
R
1933
Vysvetlivky
symbolov
2
2
369 Praha
2
2
368 Praha
369 Praha
2
2
2 Žilina
2
2
1
15:23
6
2
2
7:13
1
2
1
vozeň 1.triedy
klimatizovaný vozeň
reštauračný vozeň
alebo bistro
7
8
2
2
3
2
1
2
6
6
plus
Vlak 1502 ide v F a 6.IV., nejde 5.IV.
Vozeň č. 2 s komerčnou triedou plus, oddiel č 3 a 4 zriadený ako trieda 1 plus, oddiel č. 1, 2 a 5 - 9 zriadený ako trieda 2 plus.
Vozeň č. 3 oddiel č. 1 pre cestujúcich s obmedzenými pohybovými schopnosťami.
1
5
4
2
a
Vlak 1503 ide v / a 2/3.IV., 30.IV./1.V., 7./8.V., nejde 3./4.IV., 1./2., 8./9.V.
Vozeň č. 2 s komerčnou triedou plus, oddiel č 3 a 4 zriadený ako trieda 1 plus, oddiel č. 1, 2 a 5 - 9 zriadený ako trieda 2 plus.
Vozeň č. 3 oddiel č. 1 pre cestujúcich s obmedzenými pohybovými schopnosťami.
2
4
3
2
1
2
2
2
2
2
2
2
8
7
6
5
4
3
2
1
c
2
c
22
2
c
c
2
2
2
2
c
3
2
c
4
2
2
c
5
2
Vlak 1530 ide v F , a 6.IV., 1.IX., nejde 5.IV.
Vlak 1532 ide v F , a 6.IV., 1.IX., nejde 5.IV., 5.VII. - 30.VIII.
c
6
c
b
7
8
b
9
b
10
Vlak 1614 ide v E /F
b
a 3./4., 5./6.IV., 1./2., 8./9.V.
3
2
2
Vlak 1933 ide v F .
2
ležadlový vozeň
lôžkový vozeň
2
1
2
b
1
2
21
a 3., 5.IV., 1., 8.V., 15.IX., 17.XI.
Vlak 931 nejde v F .
Vozeň č. 2, oddiel č. 1 pre cestujúcich s obmedzenými pohybovými schopnosťami.
1
2
5
a 4., 6.IV., 2., 9.V.
Vlak 930 nejde 4.IV.
Vozeň č. 2, oddiel č. 1 pre cestujúcich s obmedzenými pohybovými schopnosťami.
V E je vlak radený z neklimatizovaných vozňov 2. triedy.
2
c
plus
Vlak 841 nejde v E
1
a
5
2
1
8
2
1
2
2
Vlak 838 nejde v F
7
2
2
a
plus
Vozeň č. 2, oddiel č. 1 pre cestujúcich s obmedzenými pohybovými schopnosťami.
1
2
2
b
6
2
2
3
2
plus
Vlak vezie priame vozne v trase Praha - Žilina - Bratislava od vlaku Ex 223.
Vozne č. 370, oddiel č. 1 a vozeň č. 372, miesta 11-15 pre cestujúcich s obmedzenými pohybovými schopnosťami. Vozeň č. 369,
oddiel č. 1 pre ženy.
2
2
2
1
6:05
vozeň 2.triedy
2
Vlak vezie priame vozne v trase Bratislava - Žilina, na vlak Zr 1850.
Vozeň č. 2, oddiel č. 1 pre cestujúcich s obmedzenými pohybovými schopnosťami.
Vlak 839 v úseku Bratislava hl. st. - Levice nejde v E a 3., 5.IV., 1., 8.V.
V úseku Levice - Zvolen os. st. ide v D a 2.,30.IV.,7.V., 31.VIII.,15.IX.,17.XI. nejde 3.IV., 1.,8.V.
5
3
2
1
8
2
2
4
Vlak vezie priame vozne v trase Žilina - Bratislava, od vlaku Zr 1847.
Vozeň č. 2, oddiel č. 1 pre cestujúcich s obmedzenými pohybovými schopnosťami.
Vlak vezie priame vozne v trase Praha - Žilina - Bratislava, od vlaku Ex 221.
Vozne č. 370, oddiel č. 1 a vozeň č. 372, miesta 11-15 pre cestujúcich s obmedzenými pohybovými schopnosťami. Vozeň č. 369,
oddiel č. 1 pre ženy.
2
4
2
a
5
19:06
1
3
Vlak vezie priame vozne v trase Žilina - Bratislava, od vlaku Zr 1841.
Vozeň č. 2, oddiel č. 1 pre cestujúcich s obmedzenými pohybovými schopnosťami.
367
7
2
2
2
2
Vozne č. 6, 7 a 8 idú v trase Bratislava hl. st. - Zvolen os. st.
Vozeň č. 2, oddiel č. 1 pre cestujúcich s obmedzenými pohybovými schopnosťami.
Vlak vezie priame vozne v trase Bratislava - Žilina - Praha na vlak Ex 220.
Vozne č. 370, oddiel č. 1 a vozeň č. 372, miesta 11-15 pre cestujúcich s obmedzenými pohybovými schopnosťami. Vozeň č. 369,
oddiel č. 1 pre ženy.
Vozeň č. 367 v D a F do Praha hl.n..
2
3
2
c
1
15:51
2
4
Vozne č. 7 a 8 idú v trase Zvolen os. st. - Bratislava hl. st.
Vozeň č. 2, oddiel č. 1 pre cestujúcich s obmedzenými pohybovými schopnosťami.
1
a
367
4
2
5
Vozne č. 6, 7 a 8 idú v trase Bratislava hl. st. - Zvolen os. st.
Vozeň č. 2, oddiel č. 1 pre cestujúcich s obmedzenými pohybovými schopnosťami.
5
2
3
2
Vozne č. 7 a 8 idú v trase Bratislava hl. st. - Zvolen os. st.
Vozeň č. 2, oddiel č. 1 pre cestujúcich s obmedzenými pohybovými schopnosťami.
Vozne č. 6, 7 a 8 idú v trase Zvolen os. st. - Bratislava hl. st.
Vozeň č. 2, oddiel č. 1 pre cestujúcich s obmedzenými pohybovými schopnosťami.
2
2
a 3./4., 5./6.IV., 1./2., 8./9.V.
Vozne č. 6, 7 a 8 idú v trase Zvolen os. st. - Bratislava hl. st.
Vozeň č. 2, oddiel č. 1 pre cestujúcich s obmedzenými pohybovými schpnosťami.
1
6
2
a v určené dátumy.
Vlak 800 nejde E /F a 3./4., 5./6.IV., 1./2., 8./9.V.
Vozeň č. 11 ide v F /@ , @ /A , A /B , B /C . Vozeň č. 12 ide v F /@ , @ /A , A /B .
2
2
Vlak 614 nejde v E /F a 3./4., 5./6.IV., 1./2., 8./9.V.
, ! nejde v D /E , E /F a v určené dátumy.
, ! nejde v E /F , F /@
b
1
2
4
2
2
2
2
Vozeň č. 360 Cheb - Ústí nad Labem - Praha - Košice, vozne č. 375 - 379 Praha - Košice.
, # ide v určené dátumy.
Vlak vezie priame vozne v trase Bratislava - Žilina - Praha na vlak Ex 222.
Vozne č. 370, oddiel č. 1 a vozeň č. 372, miesta 11-15 pre cestujúcich s obmedzenými pohybovými schopnosťami.
2
368
4
2
2
369
5
2
12
1
a
5 Žilina
2
2
3
22
2
368
2
a
5
2
2
2
1
2
4
6
2
1
2
2
7
2
20:37
3
2
a
2
2
369
370
2
2
2
3
2
4 Žilina
1
2
2 Žilina
2
a
2
372
2
1
21:12
3 Žilina
2
8 Zvolen
3
1
b
21
1
a
7 Zvolen
2
370
2
a
2
2
6 Zvolen
372 Praha
a
2
1
1
0:08
372
2
1
2
2
370 Praha
2
2
2
2
4
2
b
1
b
2
1
a
3
2
1
a
1
8 Zvolen
372 Praha
5
2
2
22:23
6
367 Žilina/Praha
8
10:37
2
2
7
1
2
370 Praha
2
2
2
4
2
8 Zvolen
2
2
2
5
, ! 11
1
a
7 Zvolen
2
5
2
6
2
1
18:49
2
2
2
c
4
368 Praha
2
19:58
3
10
Vozeň č. 13 Košice - Žilina - Bratislava hl. st., vozne č. 375, 376 - 379 Košice - Praha hl. n.
 idev určené dátumy.
Vlak 801 nejde E /F
6 Zvolen
4
2
2
9
1
2
2
5
,  380
b
7 Zvolen
3
2
6
a
1
7:33
2
7
1 Žilina
21:28
17:13
2
1
21:59
2
b
2
c
2
2
5
379
2
6
2
378
8
3
b
2
4
4
377
3
2
c
,  380
b
7
11
b
5
2
2
2
14:01
Zvolen os.st.
Plešivec
Košice
2
1
16:58
Zemplín
3
1
2
17:59
Novohrad
2
2
a
2
5
367 Praha
15:02
21:46
2
2
2
12:58
Humenné
Košice – Žilina
Bratislava hl.st.
6
b
a
4
2
7
7
2
2
a
8
10:01
Skalka
3
2
13:59
17:20
2
2
8
2
8:58
Banská Bystrica
Zvolen
Bratislava hl.st.
3
8
11:02
Žitava
2
4
1
6:01
17:37
2
5
1
9:59
15:20
2
2
7:02
Bratislava hl.st.
Žilina - Prešov
Humenné
4
1
22:37
Banská Bystrica
Zvolen
Bratislava hl.st.
5
2
19:59
Šarišan
6
8
18:37
2
2
1
15:59
9
7
2
378
376
b
8
2
2
4
7
8
a
379
Vlak 530 ide v W .
b
2
6
376
b
,  375
c
5
2
377
b
b
6
6
9
2
,  374
5
7
2
1
9:23
b
b
2
2
2
8
,  374
b
4
6
7
2
367
2
5
b
368
2
b
3
2
b
2
14:37
2
a
c
369
373
368
4
8
8:01
372
b
9
b
b
11:59
369
2
2
10
b
371
370
1
b
11
, !
370
2
1
21
370
Vozne č 371, 366 idú v trase Praha - Žilina. Vozeň č. 366 ide v D a v určené dátumy.
Vozne č. 370, oddiel č. 1 a vozeň č. 372, miesta 11-15 pre cestujúcich s obmedzenými pohybovými schpnosťami.
Vozeň č. 369, oddiel č. 1 pre ženy.
Vlak vezie priame vozne Praha - Zvolen - Bratislava na vlak R 836. Vozeň č. 2 ide v trase Žilina - Zvolen (Bratislava).
366 Žilina
2
2
371
Vozne č. 363, 366, 371 idú v trase Žilina - Praha. Vozeň č. 363 ide v D a v určené dátumy, vozeň č. 366 ide v F a v určené dátumy.
Vozne č. 370, oddiel č. 1 a vozeň č. 372, miesta 11-15 pre cestujúcich s obmedzenými pohybovými schpnosťami.
Vozeň č. 369, oddiel č. 1 pre ženy.
Vlak vezie priame vozne Bratislava - Zvolen - Praha od vlaku R 836.
372
367
368
2
2
372
D
2
1
2
369
2
2
22
7:39
372
1
a
Vozne č. 360, 361, 362 idú vurčité dátumy, vozne č. 363,365, 366 idú v F a v určité dátumy, vozeň č. 367 v trase Žilina - Praha ide v
, F a v určité dátumy. Vozne č. 370, oddiel č. 1 a vozeň č. 372, miesta 11-15 pre cestujúcich s obmedzenými pohybovými schpnosťami.
Vozeň č. 369, oddiel č. 1 pre ženy. Vlak vezie priame vozne Bratislava - Zvolen - Praha od vlaku R 833. Vozne č. 360 - 366 a 371 idú v trase
Žilina - Praha. Vozeň č. 2 ide v trase Zvolen - Žilina.
2 Žilina
Vozne č 371, 366 idú v trase Praha - Žilina. Vozeň č. 366 ide v @ a v určité dátumy. Vozeň č. 367 v trase Praha - Žilina ide v @ , E a v určité
dátumy. Vozne č. 370, oddiel č. 1 a vozeň č. 372, miesta 11-15 pre cestujúcich s obmedzenými pohybovými schpnosťami. Vozeň č. 369,
oddiel č. 1 pre ženy.
Vlak vezie priame vozne Praha - Zvolen - Bratislava na vlak R 834.
371
a
2
b
2
1
5:25
Poľana
R
813
368
b
8:33
R
810
373
b
6:11
Bratislava hl.st.
Zvolen os.st.
Prešov
R
812
 375
13
369
2
a
2
2
372
366 Žilina
370
2
370
2
371
370
2
369
2
371 Žilina
b
8:36
368
2
360
2
369
368
2
367 Žilina/Zvolen
368
2
367
2
2
367
372
366
2
369
2
,  ide v D a v určené dátumy
Vozeň č. 392 miesta č. 12 - 16 pre cestujúcich s obmedzenými pohybovými schopnosťami.
Vozeň č. 390 oddiel č. 2 pre cestujúcich s deťmi, oddiel č. 3 pre cestujúcich s obmedzenými pohybovými schopnosťami.
365
2
a
1
10:33
Hron
366
2
, ! 386
2
370
2
2
, ! ide v F a v určené dátumy.
, # ide od 27.III. do 27.IX.
Vozeň č. 392 miesta č. 12 - 16 pre cestujúcich s obmedzenými pohybovými schopnosťami.
vozeň č. 390 oddiel č. 2 pre cestujúcich s deťmi, oddiel č. 3 pre cestujúcich s obmedzenými pohybovými schopnosťami.
2
363
2
363
7:47
R
614
, ! 387
2
2
11:19
1
c
362
1
2
2
,  385
Vozeň č. 392 miesta č. 12 - 16 pre cestujúcich s obmedzenými pohybovými schopnosťami.
Vozeň č. 390 oddiel č. 2 pre cestujúcich s deťmi, oddiel č. 3 pre cestujúcich s obmedzenými pohybovými schopnosťami.
2
371 Žilina
372
2
389
390
361
2
7:19
388
ide od 27.III. do 27.IX.
ide v @ a v určené dátumy.
Vozeň č. 392 miesta č. 12 - 16 pre cestujúcich s obmedzenými pohybovými schopnosťami.
vozeň č. 390 oddiel č. 2 pre cestujúcich s deťmi, oddiel č. 3 pre cestujúcich s obmedzenými pohybovými schopnosťami.
, !
, #
392
392
2
360
2
, !
390
389
1
392
1
388
2
390
2
9:09
Banská Bystrica
Zvolen os.st.
Bratislava hl.st.
2
389
, #
2
389
2
2
9:30
Ex
220
2
390
1
21:58
387
, #
2
392
21:30
386
, #
c
9:58
Zvolen
Žilina
Praha hl.n.
poznámky
radenie vozňov
385
, !
3
Platí od 15.apríla 2015
do 12.decembra 2015
Zvolen – Košice/Prešov + Humenné – Košice
autovozeň
a
vozeň s oddielom pre imobilných
cestujúcich
a
vozeň so zdvíhacou plošinou, s oddielom
pre imobilných cestujúcich
pojazdná úschova batožín,
možnosť rezervácie miest pre bicykle
vozeň s vyhradenými oddielmi pre
cestujúcich s deťmi do 10 rokov
pojazdná úschova batožín,
povinná rezerváciamiest pre bicykle
c
c
zjednodušená preprava batožín,rozšírená preprava
bicyklov - pod dohľadom cestujúceho
pojazdná úschova batožín
zjednodušená preprava batožín, rozšírená preprava bicyklov
- pod dohľadom cestujúceho s možnosťou rezervácie
pripojenie internetu
c
zjednodušená preprava batožín, rozšírená preprava bicyklov
- pod dohľadom cestujúceho s povinnou rezerváciou
Download

3. Okruh