Prírastkový zoznam
Sign. 53.439 Š 34
Prír. č.: D 1/14
Bel, Matej (1684-1749),
Trenčianska stolica. - [1. vyd.]. - Čadca : Kysucké múzeum, 2013 + ilustr., 25 cm. - ISBN
978-80-§970780-5-8
Dátum zápisu: 20. 1. 2014
Spôsob nadobudnutia: dar
Cena: € 7.00
Poznámka: Súbežný text v latinčine. Resume angl., nem. Život a dielo Mateja Bela.; Z lat. Bel, Matthias:
Notitia Hungarie novae historico-geographica: Comitatus Trentsiniensis(Historcko-zemepisné vedomosti o
súvekom Uhorsku : Trenčianska stolica)prel. Imrich Nagy. ; Pôvodné dielo popisuje 48 uhorských stolíc, z
ktorých 19 sa rozprestieralo na území dnešného Slovenska. Kompletné dielo vyšlo pôvodne v 5 zv. v
rokoch 1735-1749.; Zoznam prameňov, obr. príl., chron. prehľad diel M. Bela, konkordancia názvov obcí
(slov., nem., maď.).; Miestny reg. Menný reg.
Poznámka o vyradení:
Sign. 53.431 Š 33
Prír. č.: D 2/14
Spiš v 12. a 13. storočí = Spisz w XII i XIII wieku. Scepus in the 12th and 13th Century. - 1. vyd. . - Stará
Ľubovňa : Ľubovnianske múzeum, 2013 + fotogr., tab., 21 cm. - ISBN 978-80-970021-3-8
Dátum zápisu: 17. 1. 2014
Spôsob nadobudnutia: dar
Cena: € 5.00
Poznámka: V zborníku sú zaradené zväčša príspevky, ktoré odzneli na medzinárodnej konferencii v
Žakovciach 25. - 27. sept. 2009
Poznámka o vyradení:
Sign. 53.432 Š 34
Prír. č.: D 3/14
Rod Balašovcov v 13. až 19. storočí. - [Modrý Kameň] : SNM - Múzeum bábkarskych kultúr a hračiek hrad
Modrý Kameň, 2013 + fareb. fot., tab., 24 cm. - ISBN 978-80-8060-308-3
Dátum zápisu: 17. 1. 2014
Spôsob nadobudnutia: dar
Cena: € 7.00
Poznámka o vyradení:
Sign. 52.984 Š 17
Prír. č.: D 4/13
Národné kultúrne pamiatky na Slovensku. - [1. vyd.]. - Bratislava : Pamiatkový úrad Slovenskej republiky,
2012 + fareb. fotogr., ilustr., 26 cm. - ISBN 978-80-556-0784-9
Dátum zápisu: 21. 1. 2014
Spôsob nadobudnutia: dar
Cena: € 25.00
Poznámka: Monografia obsahuje poďakovanie PhDr. Márii Halmovej a ostatným pracovníkom SNM v
Martine.; Použitá lit., menný reg., zoz. skr.
Poznámka o vyradení:
Sign. 53.433 Š 21
Prír. č.: D 4/14
Hauserová, Marta a kol.
Tajomstvá liptovskej čipky. - [1. vyd.]. - Martin : Občianske združenie Pôvabnica Turca, 2013 + fareb.
fotogr., ilustr., príl, 31 cm. - ISBN 978-80-971030-1-9
Dátum zápisu: 20. 1. 2014
Spôsob nadobudnutia: dar
Cena: € 7.00
Poznámka: Odborné texty na str. 10-22: PhDr. Alžbeta Gazdíková; Resumé: slov., angl., nem., franc., rus.
Poznámka o vyradení:
Sign. 53.434 Š 33
Prír. č.: D 5/14
Archívne dni v Slovenskej republike, XIII., 2009
Archívy v krízových situáciách : zborník príspevkov z XIII. archívnych dní v Slovenskej republike ...
Bojnice 26.-28. mája 2009 = Archives in crisis situations. - Spoločnosť slovenských archivárov :
Bratislava, 2009 + fotogr., 22 cm. - ISBN 978-80-970205-3-8
Dátum zápisu: 20. 1. 2014
Spôsob nadobudnutia: dar
Cena: € 7.00
Poznámka: Publikácia bola vydaná pri príl. 120. výročia Spoloč. slov. archivárov
Poznámka o vyradení:
Sign. 53.435 Š 22
Prír. č.: D 6/14
Králiková, Eva - Machajdíková Elena - Podušelová, Gabriela
Slovenské národné múzeum. - 1. vyd. - Bratislava : Slovenské národné múzeum, 2013 + fareb. fotogr., 29
cm. - ISBN 978-80-8060-313-7
Dátum zápisu: 20. 1. 2014
Spôsob nadobudnutia: kúpa
Cena: € 20.00
Poznámka: Člen Vedeckej rady publikácie: Mária Halmová, SNM v Martine. Autori hesiel zo
SNM-EM+MAK: Bendík, A., Gazdíková, A., Kiripolská, A., Oláhová, A., Pekáriková, B., Ferklová, D.,
Pastieriková, M., Očka, S.; Publikácia vychádza pri príl. 120. výročia vzniku SNM.; Pramene a lit.
Poznámka o vyradení:
Sign. 53.436 Š 22
Prír. č.: D 7/14
Králiková, Eva - Machajdíková, Elena - Podušelová, Gabriela
Slovenské národné múzeum. - 1. vyd. - Bratislava : Slovenské národné múzeum, 2013 + fareb. fotogr., 29
cm. - ISBN 978-80-8060-313-7
Dátum zápisu: 20. 1. 2014
Spôsob nadobudnutia: dar
Cena: € 20.00
Poznámka: Člen Vedeckej rady publikácie: Mária Halmová, SNM v Martine. Autori hesiel zo
SNM-EM+MAK: Bendík, A., Gazdíková, A., Kiripolská, A., Oláhová, A., Pekáriková, B., Ferklová, D.,
Pastieriková, M., Očka, S.; Publikácia vychádza pri príl. 120. výročia vzniku SNM.; Pramene a lit.
Poznámka o vyradení:
Sign. 52.787 Š 19
Prír. č.: D 8/11
Hrušovský, Ján
Obrázky starého Martina. - [12. vyd.]. - Martin : Matica slovenská, 2010 + čiernobiele fotogr., 18x24 cm. ISBN 978-80-8115-029-6
Dátum zápisu: 29. 1. 2014
Spôsob nadobudnutia: dar
Cena: € 11.00
Poznámka: Men. reg.
Poznámka o vyradení:
Sign. 53.437 Š 22
Prír. č.: D 8/14
Králiková, Eva - Machajdíková, Elena - Podušelová, Gabriela
Slovenské národné múzeum. - 1. vyd. - Bratislava : Slovenské národné múzeum, 2013 + fareb. fotogr., 29
cm. - ISBN 978-80-8060-313-7
Dátum zápisu: 20. 1. 2014
Spôsob nadobudnutia: dar
Cena: € 20.00
Poznámka: Člen Vedeckej rady publikácie: Mária Halmová, SNM v Martine. Autori hesiel zo
SNM-EM+MAK: Bendík, A., Gazdíková, A., Kiripolská, A., Oláhová, A., Pekáriková, B., Ferklová, D.,
Pastieriková, M., Očka, S.; Publikácia vychádza pri príl. 120. výročia vzniku SNM.; Pramene a lit.
Poznámka o vyradení:
Sign. 53.445 Š 34
Prír. č.: D 9/14
Umenie a príroda stredovekej Európy. - Bratislava : Slovenská národná galéria - Slovenské národné
múzeum, 2013 + fareb. ilustr., fotogr., 24 cm. - ISBN 978-80-8059-176-2
Dátum zápisu: 27. 1. 2014
Spôsob nadobudnutia: dar
Cena: € 10.00
Poznámka: Výstava pod návom Art et Nature au Moyen Âge mala premiéru v kanadskom Québecu.;
Výstava na Bratislavskom hrade je výsledkom spolupráce SNG a SNM s parížskym Musée de Cluny musée national du Moyen Âge.; Resumé: angl., bibliografia.
Poznámka o vyradení:
Sign. 53.446 Š 34
Prír. č.: D 10/14
Umenie a príroda stredovekej Európy. - Bratislava : Slovenská národná galéria - Slovenské národné
múzeum, 2013 + fareb. ilustr., fotogr., 24 cm. - ISBN 978-80-8059-176-2
Dátum zápisu: 27. 1. 2014
Spôsob nadobudnutia: dar
Cena: € 10.00
Poznámka: Výstava pod návom Art et Nature au Moyen Âge mala premiéru v kanadskom Québecu.;
Výstava na Bratislavskom hrade je výsledkom spolupráce SNG a SNM s parížskym Musée de Cluny musée national du Moyen Âge.; Resumé: angl., bibliografia.
Poznámka o vyradení:
Sign. 53.447 Š 22
Prír. č.: D 11/14
Bartunek, Anton
Dejiny slovenského lekárnictva I. - [2012] : Abart Gallery + fax., fotogr. a ilustr. (prevažne fareb.), 29 cm. ISBN 978-80-971174-8-1
Dátum zápisu: 24. 1. 2014
Spôsob nadobudnutia: dar
Cena: € 20.00
Poznámka: Miesto vyd. podľa ISBN. Bibliogr. Menný reg.; Resumé: angl., nem.
Poznámka o vyradení:
Sign. 53.448 Š 34
Prír. č.: D 12/14
Kultúrny život Slovenska. - [1. vyd.]. - Bratislava : Artkrea, 2002 + fareb. fotogr., ilustr., tab., 30 cm. - ISBN
80-968829-0-2
Dátum zápisu: 24. 1. 2014
Spôsob nadobudnutia: dar
Cena: € 5.00
Poznámka: Chronol. prehľad. Zoznam org. v rezote min. kult.; Resumé: angl.
Poznámka o vyradení:
Sign. 53.449 Š 22
Prír. č.: D 13/14
Spoznávajme krásy Belianskych Tatier = Meet the beauties of the Belianske Tatra Mountains. Poznajmy
piękno Tatr Bielskich. Poznakomimsja karasatoj Beljanskich Tatr. - [1. vyd.]. - [Spišská Nová Ves] :
Bambow, [2012] + fareb. fotogr., 31 cm. - ISBN 978-80-968977-9-7
Dátum zápisu: 24. 1. 2014
Spôsob nadobudnutia: dar
Cena: € 7.00
Poznámka: Vyd. podľa ISBN
Poznámka o vyradení:
Sign. 53.550 Š 22
Prír. č.: D 14/14
Vyskočil, František
Jan Amos Komenský. - 1. vyd. - Brno : Blok, 1990 + obr., 32 cm. - ISBN 80-7029-040-4
Dátum zápisu: 24. 1. 2014
Spôsob nadobudnutia: dar
Cena: € 7.00
Poznámka: Chronol. prehľad najdôležitejších údajov o J. A. Komenskom a jeho rodine. Rodokmeň.; Reg.
miestny a menný. Resumé: angl., nem., franc., rus.
Poznámka o vyradení:
Sign. 53.551 Š 34
Prír. č.: D 15/14
Ždiar. - 1. vyd. - Kežmarok : Tlačiareň Kežmarok, 2013 + faks., fotogr., tab., 31 cm. - ISBN
978-80-970944-7-8
Dátum zápisu: 24. 1. 2014
Spôsob nadobudnutia: dar
Cena: € 7.00
Poznámka: Miesto vydania podľa ISBN; Bibligr., resumé: ang., rus., poľ.
Poznámka o vyradení:
Sign. 53.552 Š 34
Prír. č.: D 16/14
Regionálna geografia Horného Pohronia. - [1. vyd.]. - Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela. Fakulta
prírodných vied, 2013 + fotogr., ilustr., mp., tab., , 30 cm. - ISBN 978-80-557-0585-9
Dátum zápisu: 24. 1. 2014
Spôsob nadobudnutia: dar
Cena: € 5.00
Poznámka o vyradení:
Sign. 53.554 Š 34
Prír. č.: D 17/14
Keramické setkání Kolín 2012. - Praha - Kolín : Uměleckoprůmyslové museum - Městský úřad, 2012 +
fot., 21 cm. - ISBN 978-80-7101-114-9
Dátum zápisu: 23. 1. 2014
Spôsob nadobudnutia: dar
Cena: € 5.00
Poznámka o vyradení:
Sign. 53.555 Š 34
Prír. č.: D 18/14
Novotná, Mária
U nás na Spišu. - Levoča : Slovenské národné múzeum - Spišské múzeum, 2013 + fotogr. (prevažne
fareb.), 28 cm. - ISBN 978-80-85167-54-2
Dátum zápisu: 23. 1. 2014
Spôsob nadobudnutia: dar
Cena: € 5.00
Poznámka: Biogr. údaje. Bibliogr. odkazy.; Bibliografia PhDr. Márie Felberovej
Poznámka o vyradení:
Sign. 53.556 Š 17
Prír. č.: D 19/14
Národné kultúrne pamiatky na Slovensku. - [1. vyd.]. - Bratislava : Pamiatkový úrad Slovenskej republiky,
2012 + fareb. fotogr., ilustr., 26 cm. - ISBN 978-80-556-0784-9
Dátum zápisu: 31. 1. 2014
Spôsob nadobudnutia: dar
Cena: € 25.00
Poznámka: Monografia obsahuje poďakovanie PhDr. Márii Halmovej a ostatným pracovníkom SNM v
Martine.; Použitá lit., menný reg., zoz. skr.
Poznámka o vyradení:
Sign. 53.557 Š 22
Prír. č.: D 20/14
Piatrová, Alena - Štibraná, Ingrid
Ars Liturgica. - Bratislava : Slovenské národné múzeum, 2010 + fareb. fotogr., 30 cm. - ISBN
978-80-8060-253-6
Dátum zápisu: 31. 1. 2014
Spôsob nadobudnutia: dar
Cena: € 5.00
Poznámka: Súbež. text angl.
Poznámka o vyradení:
Sign. 53.558 Š 33
Prír. č.: D 21/14
Catalogue de l'exposition : La "Vielle Dame" - dernier(s) acte(s) - un regard : Roger Oleszczak,
photographe. - Saint-Etienne : Musée d'Art et d'Industrie, 2011 + čiernobiele fotogr., 19x28 cm. - ISBN
9782901282136
Dátum zápisu: 31. 1. 2014
Spôsob nadobudnutia: dar
Cena: € 20.00
Poznámka o vyradení:
Sign. 53.559 Š 22
Prír. č.: D 22/14
Magyarok a sztálinista csehszlovákiában 1948-1963. - Bratislava : SNM - Múzeum kultúry Maďarov na
Slovensku, 2011 + čiast. fareb. fot. príl., 31 cm. - ISBN 978-80-970-580-5-0
Dátum zápisu: 31. 1. 2014
Spôsob nadobudnutia: dar
Cena: € 5.00
Poznámka o vyradení:
Sign. 53.560 Š 22
Prír. č.: D 23/14
Volkskunde aus der Mitte. - Wien : Verein für Volkskunde in Wien, 2013 + ilustr., 29 cm. - ISBN
978-3-900358-33-4
Dátum zápisu: 31. 1. 2014
Spôsob nadobudnutia: dar
Cena: € 20.00
Poznámka: Zborník vyšiel na počeť 70-tych narodenín Univ. Prof. Dr. Olafa Bochorna
Poznámka o vyradení:
Sign. 53.561 Š 22
Prír. č.: D 24/14
Cain, Jean-Robert - Laugier, Emmanuel
Trésors des Églises de Marseille. - Marseille : Ville de Marseille, [2010] + fareb. ilustr., nákr. pôdorys., 27
cm. - ISBN 078-2-9535530-0-0
Dátum zápisu: 30. 1. 2014
Spôsob nadobudnutia: dar
Cena: € 25.00
Poznámka o vyradení:
Sign. 53.562 Š 33
Prír. č.: D 25/14
Butterweck, Dagmar
Hieb. Stich. Schuss. - Wien : Österreichisches Museum für Volkskunde, 2013 + ilustr., 22 cm. - ISBN
978-3-902381-26-2
Dátum zápisu: 30. 1. 2014
Spôsob nadobudnutia: dar
Cena: € 10.00
Poznámka o vyradení:
Sign. 53.563 Š 22
Prír. č.: D 26/14
Encyclopedia of Korean folk beliefs. - Seoul : National Folk Museum of Korea, 2013 + fareb. ilustr., 28 cm.
- ISBN 978-89-289-0057-2 91380
Dátum zápisu: 30. 1. 2014
Spôsob nadobudnutia: dar
Cena: € 30.00
Poznámka: Z kórejčiny do angl. prel.: Jung Ha-yun; Recenzent: Charles Montgomery
Poznámka o vyradení:
Sign. 53.564 Š 22
Prír. č.: D 27/14
Images de Confréries parisiennes : exposition du 18 décembre 1991 au 17 mars 1992. - Paris : Agence
culturelle de Paris, 1992, 30 cm
Dátum zápisu: 7. 2. 2014
Spôsob nadobudnutia: dar
Cena: € 10.00
Poznámka o vyradení:
Sign. 53.565 Š 22
Prír. č.: D 28/14
3 300 BC. - Mainz am Rhein : Nünnerich-Asmus, 2013 + zahlr. Ill., graph. Darst., 30 cm. - ISBN
978-3-943904-33-8
Dátum zápisu: 7. 2. 2014
Spôsob nadobudnutia: dar
Cena: € 50.00
Poznámka: Odkazy na zdroje
Poznámka o vyradení:
Sign. 53.566 Š 34
Prír. č.: D 29/14
Neue Pinakothek München. - 5. Aufl. - München : Bayerische Staatsgemäldesammlungen, 1989 +
reprodukcie, prevaž. čiernobiele, 24 cm
Dátum zápisu: 7. 2. 2014
Spôsob nadobudnutia: dar
Cena: € 10.00
Poznámka o vyradení:
Sign. 53.567 Š 34
Prír. č.: D 30/14
Alte Pinakothek München. - 2. Aufl. - München : Bayerische Staatsgemäldesammlungen, 1986 +
reprodukcie, prevaž. čiernobiele, 24 cm
Dátum zápisu: 5. 2. 2014
Spôsob nadobudnutia: dar
Cena: € 10.00
Poznámka o vyradení:
Sign. 53.568 Š 33
Prír. č.: D 31/14
Jacques Callot. - Bratislava : Slovenská národná galéria, 1981 + reprod., 23 cm
Dátum zápisu: 7. 2. 2014
Spôsob nadobudnutia: dar
Cena: € 1.00
Poznámka o vyradení:
Sign. 53.569 Š 34
Prír. č.: D 32/14
Staré umenie. - [Liptovský Mikuláš] : [Galéria Petra Michala Bohúňa], [1992] + čb. a fareb. reprod., 28 cm.
- ISBN 80-8370601-6
Dátum zápisu: 7. 2. 2014
Spôsob nadobudnutia: dar
Cena: € 1.00
Poznámka: Resumé: angl., franc., nem., rus.
Poznámka o vyradení:
Sign. 53.570 Š 33
Prír. č.: D 32/14
Zachraňujeme a zveľaďujeme : [výstava, Bratislava, december 1995 - január 1996]. - Bratislava :
Pamiatkový ústav - Oblastný reštaurátorský ateliér, 1995, 21 cm. - ISBN 80-867163-4-4
Dátum zápisu: 5. 2. 2014
Spôsob nadobudnutia: dar
Cena: € 5.00
Poznámka o vyradení:
Sign. 53.571 Š 34
Prír. č.: D 34/14
Reštaurátorská tvorba, 1989-1994, Oblastného ateliéru v Levoči. - Levoča : Spišské múzeum, 1994 +
fareb. fot., prevažne čiernobiele fot., 24 cm. - ISBN 80-85167-00-X
Dátum zápisu: 5. 2. 2014
Spôsob nadobudnutia: dar
Cena: € 5.00
Poznámka o vyradení:
Sign. 53.572 Š 33
Prír. č.: D 35/14
Drahný, Václav - Drahný, František
Podkarpatská Rus, její přírodní a zemědělské poměry. - Faksimile vyd. - Užhorod : Klub T. G. Masaryka,
2011 + 17 obr., 14 diagr., mapy
Dátum zápisu: 5. 2. 2014
Spôsob nadobudnutia: dar
Cena: € 1.00
Poznámka: Faksimile vydanie z roku 1921 v Prahe.
Poznámka o vyradení:
Sign. 53.573 Š 33
Prír. č.: D 36/14
Vojta Náprstek, 1826 - 1894. Největší český demokrat. - Praha : Národní muzeum - Náprstkovo muzeum
asijských, afrických a amerických kultur, 1994, 21x15 cm
Dátum zápisu: 5. 2. 2014
Spôsob nadobudnutia: dar
Cena: € 1.00
Poznámka: Skladačka
Poznámka o vyradení:
Sign. 53.574 Š 33
Prír. č.: D 37/14
Wiesner, František
Vodstvo a minerální prameny země podkarpatské. - Faksimile vyd. - Užhorod : Klub T. G. Masaryka, 2013
+ reprod., 23 cm
Dátum zápisu: 5. 2. 2014
Spôsob nadobudnutia: kúpa
Cena: € 1.00
Poznámka: Faksimile vydania z roku 1935 v Užhorodě. (Nákl. vlastním - Tiskem "politiky" v Praze)
Poznámka o vyradení:
Sign. 53.575 Š 33
Prír. č.: D 38/14
Szobor / Honfoglalás. Új köztéri emlékmővek = Znaky v priestore. Naše nové monumenty. - 1. kiad. Bratislava : Občianske združenie Tradície a hodnoty - SNM - Múzeum kultúry Maďarov na Slovensku,
2011 + fotogr., 15x27 cm. - ISBN 978-80-970580-4-3
Dátum zápisu: 5. 2. 2014
Spôsob nadobudnutia: kúpa
Cena: € 1.00
Poznámka: Výstava v SNM - MKMS, Bratislava, 23. 2. - 25. 4. 2011; Súbež. text.: slov.
Poznámka o vyradení:
Sign. 53.576 Š 16
Prír. č.: D 39/14
Slovensko očami Karola Plicku = Slovakia through the eyes of Karol Plicka. - [Martin] : Slovenské národné
múzeum, 2013, 30x14 cm
Dátum zápisu: 5. 2. 2014
Spôsob nadobudnutia: dar
Cena: € 1.00
Poznámka: Súbež. text. angl. Autorka textu a výstavy: PhDr. Daša Ferklová. ; Výstavu usporiadalo
veľvyslanectvo SR v Londýne ...
Poznámka o vyradení:
Sign. 53.577 Š 16
Prír. č.: D 40/14
Svetom, moje, svetom ... - Martin : Slovenské národné múzeum, 2010 + fotogr., 30x15 cm
Dátum zápisu: 5. 2. 2014
Spôsob nadobudnutia: dar
Cena: € 1.00
Poznámka: Skladačka. Zodp. red.:PhDr. Mária Halmová
Poznámka o vyradení:
Sign. 53.578 Š 33
Prír. č.: D 41/14
Miškufová, Helena
Češi v Košicích. - Košice : Slovensko-český klub v SR, 2013 + fotogr., 21 cm. - ISBN 978-80-971459-0-3
Dátum zápisu: 5. 2. 2014
Spôsob nadobudnutia: dar
Cena: € 5.00
Poznámka: Bibliografia
Poznámka o vyradení:
Sign. 53.583 Š 34
Prír. č.: D 42/14
Hallon, Ľudovít [et al.]
Kysuce v XX. storočí = The kysuce in the 20th century. - 1. vyd. - Čadca : Kysucké múzeum - Historicky
ústav SAV v Bratislave, 2012 + fotogr. čierno-biele, tab., noty. - ISBN 978-80-970780-2-7
Dátum zápisu: 21. 2. 2014
Spôsob nadobudnutia: dar
Cena: € 5.00
Poznámka: Menný reg., zoznam lit.; Charakteristika autorov.; Resumé a kľúčové slová príspevkov v angl.
Poznámka o vyradení:
Sign. 53.584 Š 33
Prír. č.: D 43/14
Hallonová, Katarína - Krajčová, Mária
Drôtovanie s džarkom Markom. - 1. vyd. - Žilina : Považské múzeum, 2003 + ilustr. (prevažne
čierno-biele), 21 cm. - ISBN 80-88877-35-0
Dátum zápisu: 21. 2. 2014
Spôsob nadobudnutia: dar
Cena: € 5.00
Poznámka o vyradení:
Sign. 53.585 Š 33
Prír. č.: D 44/14
Tu prežil ... Expozícia Pamätného domu Kálmana Mikszátha v Sklabinej = Itt élte át ... A szklabonyai
Mkszáth Kálmán Emlékház kiállítása. - 1. vyd. - [Bratislava] : SNM - Múzeum kultúry Maďarov na
Slovensku, 2006 + fotogr., 20 cm. - ISBN 80-8060-194-1
Dátum zápisu: 21. 2. 2014
Spôsob nadobudnutia: dar
Cena: € 1.00
Poznámka o vyradení:
Sign. 53.586 Š 33
Prír. č.: D 45/14
Náš kultúrno-historický kalendár 2014. - Užhorod : Užhorodský spolok Slovákov, 2014 + fotogr. , 21 cm
Dátum zápisu: 21. 2. 2014
Spôsob nadobudnutia: dar
Cena: € 2.00
Poznámka o vyradení:
Sign. 53.587 Š 34
Prír. č.: D 46/14
Pišútová, Irena - Kautman, Ján
Ľudové sklo = Folk glas. - [1. vyd.]. - Bratislava : Ústredie ľudovej umeleckej tvorby, 2013 + fotogr.
(prevažne fareb.), 24 cm. - ISBN 978-80-89639-08-3
Dátum zápisu: 21. 2. 2014
Spôsob nadobudnutia: dar
Cena: € 15.00
Poznámka: Použitá lit. a pramene.; Skr.
Poznámka o vyradení:
Sign. 53.588 Š 34
Prír. č.: D 47/14
... po slovensky sa o módach nikdy nepísalo (Terézia Vansová, Dennica 1908). - Bratislava : Slovenské
národné múzeum - Historické múzeum, 2013 + ilustr. (prevažne fareb.), 24 cm. - ISBN 978-80-8060-312-0
Dátum zápisu: 21. 2. 2014
Spôsob nadobudnutia: dar
Cena: € 5.00
Poznámka: Zb. obsahuje výber odborných článkov M. M. Zubercovej, kurátorky Historického múzea SNM,
z rokov 1976-2011.; Bibliografia
Poznámka o vyradení:
Sign. 53.596 Š 22
Prír. č.: D 50/14
Gorali. Veľká kniha o Goraloch Oravy, Liptova a Kysúc = Gorals. Big book about Gorals of Orava, Liptov
and Kysuce. - [1. vyd.]. - Martin : Matica slovenská, 2013 + fotogr. (prevažne čiernobiele), tab., 28 cm. ISBN 978-80-8128-073-3
Dátum zápisu: 26. 3. 2014
Spôsob nadobudnutia: dar
Cena: € 15.00
Poznámka: Bibliogr., menný reg.
Poznámka o vyradení:
Sign. 53.597 Š 38
Prír. č.: D 51/14
Glejtek, Miroslav
Heraldika. - Čadca : Kysucké múzeum, 2013 + faks., fot., ilustr., 25 cm. - ISBN 978-80-970780-3-4
Dátum zápisu: 26. 3. 2014
Spôsob nadobudnutia: dar
Cena: € 10.00
Poznámka: Bibliogr., miestny a menný reg.; Resumé: angl. a nem.
Poznámka o vyradení:
Sign. 53.603 Š 16
Prír. č.: D 52/14
Kučma, Ivan
Život ako indigo. - [1. vyd.]. - Martin : [Rodina Lilgová], 2013 + faksim., fotogr., obr., 29 cm. - ISBN
978-80-871293-9-2
Dátum zápisu: 27. 3. 2014
Spôsob nadobudnutia: dar
Cena: € 10.00
Poznámka: Bibliogr. odkazy, rodokmeň; Resumé: angl., fran., nem., rus.
Poznámka o vyradení:
Sign. 53.604 Š 22
Prír. č.: D 53/14
Demo, Ondrej
Vajnory spievajú. - [1. vyd.]. - Martin : Kozák-Press, 2013 + fotogr., noty, 27 cm. - ISBN
978-80-89360-11-6
Dátum zápisu: 19. 3. 2014
Spôsob nadobudnutia: dar
Cena: € 10.00
Poznámka: Vydané pre mestskú časť Bratislava-Vajnory; Bibg. s. 221, reg., vysvetlivky, zoz. piesní
Poznámka o vyradení:
Sign. 53.605 Š 38
Prír. č.: D 54/14
Pavlíková, Lenka
Archívne klenoty. (K dvadsiatemu výročiu vzniku Slovenskej republiky) = Archival jewels. (To the twentieth
anniversary of the birth of the Slovak Republic). - 1. vyd. - Bratislava : Slovenské národné
múzeum-Historické múzeum, 2013 + faks., 21 cm. - ISBN 978-80-8060-316-8
Dátum zápisu: 19. 3. 2014
Spôsob nadobudnutia: dar
Cena: € 5.00
Poznámka: Súbež. názov a text angl.
Poznámka o vyradení:
Sign. 53.606 Š 34
Prír. č.: D 55/14
S citom v rukách. Súčasní hrnčiari v Burgenlande a v Bratislavskom kraji : [výstava konaná] : 1.
september 2012. - 31. december 2013, SNM-Múzeum Ľ. Štúra v Modre = Mit dem Gefähl der Hände.
Zeitgenössische Töpfer im Burgenland und in der Region Bratislava. - 1. vyd. - Modra : SNM - Múzeum
Ľudovíta Štúra, 2012 + fareb. fotogr. (prevažne), portréty, 22 cm. - ISBN 978-3-902381-22-4
Dátum zápisu: 19. 3. 2014
Spôsob nadobudnutia: dar
Cena: € 5.00
Poznámka: Katalóg k rovnomennej výstave Rakúskeho národopisného múzea (Österreichisches Museum
für Volkskunde) v Múzeu slovenskej keramickej plastiky, súčasti SNM-Múzea Ľ. Štúra v Modre; Resumé:
angl.
Poznámka o vyradení:
Sign. 53.608 Š 34
Prír. č.: D 56/14
Pachingerová, Beáta
Na husličkách maľované. - 1. vyd. - [Bratislava] : Beáta Pachingerová, 2006 + ilustr., 21 cm. - ISBN
80-969548-0-6
Dátum zápisu: 19. 3. 2014
Spôsob nadobudnutia: dar
Cena: € 5.00
Poznámka: Súbež. text angl.
Poznámka o vyradení:
Sign. 53.609 Š 38
Prír. č.: D 57/14
Priemyselná výstava Žilina 1903. - Žilina : Považské múzeum, 2003 + fotogr., 21 cm. - ISBN
80-88877-32-6
Dátum zápisu: 19. 3. 2014
Spôsob nadobudnutia: dar
Cena: € 5.00
Poznámka: Čiast. text. angl.
Poznámka o vyradení:
Sign. 53.610 Š 38
Prír. č.: D 58/14
Moravčík, Jozef
Anton Petrovský-Šichman. - [1. vyd.]. - Žilina : Považské múzeum, 1998 + fotogr., 20 cm. - ISBN
80-88877-12-1
Dátum zápisu: 19. 3. 2014
Spôsob nadobudnutia: dar
Cena: € 5.00
Poznámka o vyradení:
Sign. 53.611 Š 34
Prír. č.: D 59/14
Slovenské poľnohospodárske múzeum Nitra. - [Nitra] : Slovenské poľnohospodárske múzeum, [s. n.] +
fareb. fotogr., 21 cm. - ISBN 80-967796-2-1
Dátum zápisu: 4. 3. 2014
Spôsob nadobudnutia: dar
Cena: € 1.00
Poznámka o vyradení:
Sign. 53.612 Š 34
Prír. č.: D 60/14
Mučaji, Pavel
Povolaná zo spomienok. - Báčsky Petrovec : Slovenské vydavateľské centrum, 2011 + ilustr., portréty,
faksim., 20 m. - ISBN 978-86-7103-362-6
Dátum zápisu: 4. 3. 2014
Spôsob nadobudnutia: dar
Cena: € 2.00
Poznámka o vyradení:
Sign. 53.613 Š 34
Prír. č.: D 61/14
T. G. Masaryk se vrátil do Užhorodu = T. G. Masaryk povernuvsja do Užgorodu. - Užhorod : Klub T. G.
Masaryka v Užhorodě, 2013 + fotogr., 21 cm
Dátum zápisu: 4. 3. 2014
Spôsob nadobudnutia: dar
Cena: € 2.00
Poznámka: Reprint vydania z r. 2003. Súbež. text v ukr.
Poznámka o vyradení:
Sign. 53.614 Š 34
Prír. č.: D 62/14
Rašla, Anton
Spomienky spoza mreží. - Banská Bystrica : Vidas, 1998 + fotogr., 21 cm. - ISBN 80-85306-16-6
Dátum zápisu: 4. 3. 2014
Spôsob nadobudnutia: dar
Cena: € 5.00
Poznámka o vyradení:
Sign. 53.617 Š 19
Prír. č.: D 63/14
Rod Révai v slovenských dejinách. - [1. vyd.]. - Martin : Slovenská národná knižnica, 2010 + fotogr., tab.,
23 cm. - ISBN 978-80-89301-46-1
Dátum zápisu: 4. 3. 2014
Spôsob nadobudnutia: dar
Cena: € 10.00
Poznámka: Bibliogr. odkazy, reg.; Vydané aj v elektronickej forme.
Poznámka o vyradení:
Sign. 53.618 Š 34
Prír. č.: D 64/14
Tatár, Jozef
Živý poklad. - 1. vyd. - Mošovce : Obecný úrad, 1994 + ilustr., 25 cm. - ISBN 80-967232-0-0
Dátum zápisu: 4. 3. 2014
Spôsob nadobudnutia: dar
Cena: € 2.00
Poznámka o vyradení:
Sign. 53.619 Š 34
Prír. č.: D 65/14
Obete varujú : paralelné príbehy = Wictims warn us : parallel stories. - 1. vyd. - [Bratislava] : Orman, 2004
+ fotogr. (čiast. fareb.), 28 cm. - ISBN 80-968773-6-4
Dátum zápisu: 4. 3. 2014
Spôsob nadobudnutia: dar
Cena: € 5.00
Poznámka o vyradení:
Sign. 53.620 Š 34
Prír. č.: D 66/14
Generál Golian a jeho doba. - [1. vyd.]. - Banská Bystrica : Múzeum Slovenského národného povstania,
2008 + fotogr., 25 cm. - ISBN 978-80-970072-4-9
Dátum zápisu: 4. 3. 2014
Spôsob nadobudnutia: dar
Cena: € 6.00
Poznámka: Publ. obsahuje personálnu bibliogr. Jána Goliana. Záznamy čl. a monogr.
Poznámka o vyradení:
Sign. 53.621 Š 22
Prír. č.: D 67/14
Ando, Juraj [et al.]
Slovenské národopisné zbierky v Maďarsku. (Pamätné domy, oblastné domy, národopisné zbierky,
dedinské múzeá) = Szlovák néprajzi győjtemények Magyarországon. (Népi emlékházak, tájházak,
néprajzi győjtemények, falumúzeumok) . - Budapest : Legatum, 2009 + lit., fotogr., 30 cm. - ISBN
978-963-06-7518-5
Dátum zápisu: 4. 3. 2014
Spôsob nadobudnutia: dar
Cena: € 6.00
Poznámka: Lit. Súbež. text maďarský.
Poznámka o vyradení:
Sign. 53.622 Š 22
Prír. č.: D 68/14
Csupor, István
Volkstümliche Töpferkunst in Siebenbürgen. - [Budapest] : Novella Könyvkiadó, [2008] + überw. Ill. . ISBN 963-9442-32-1
Dátum zápisu: 4. 3. 2014
Spôsob nadobudnutia: dar
Cena: € 29.90
Poznámka: Preložené z maď.
Poznámka o vyradení:
Sign. 53.553 Š 34
Prír. č.: Z 21/14
Lidová kultura v muzeu. - Brno : Moravské zemské muzeum, 2013 + ilustr. (prevažne fareb.), 1 mp.,
portréty, faksim., 27 cm. - ISBN 978-80-7028-402-5
Dátum zápisu: 23. 1. 2014
Spôsob nadobudnutia: výmena Cena: € 15.00
Poznámka: Chronol. prehľad., bibliografia, bibliogr. odkazy.; Resumé: angl. a nem.
Poznámka o vyradení:
Sign. 53.598 Š 38
Prír. č.: Z 29/14
Válka, Miroslav
Sociokulturní proměny vesnice. - 1. vyd. - Brno : Masarykova univerzita, 2011. - ISBN 978-80-210-3908-7
Dátum zápisu: 26. 3. 2014
Spôsob nadobudnutia: výmena Cena: € 5.00
Poznámka: Resumé: angl.
Poznámka o vyradení:
Sign. 53.599 Š 38
Prír. č.: Z 30/14
Kłodnicki, Zygmunt - Slavkovský, Peter - Stoličná, Rastislava ... [et al.]
Tradiční agrární kultura v kontextu společenského vývoje střední Evropy a Balkánu. - 1. vyd. - Brno :
Masarykova univerzita, 2012 + ilustr. (niektoré fareb.), mapy, faksim., 24 cm. - ISBN 978-80-210-6099-9
Dátum zápisu: 27. 3. 2014
Spôsob nadobudnutia: výmena Cena: € 5.00
Poznámka: Bibliogr. a bibliogr. odkazy.; Text čiast. slovenský.; Resumé: angl.
Poznámka o vyradení:
Sign. 53.600 Š 38
Prír. č.: Z 31/14
Když výzkum, tak kvalitní. - 1. vyd. - Brno : Masarykova univerzita, 2013 + ilustr., 24 cm. - ISBN
978-80-210-6480-5
Dátum zápisu: 27. 3. 2014
Spôsob nadobudnutia: výmena Cena: € 5.00
Poznámka: Bibliogr. odkazy, ed. poznámka, zoznam autorov
Poznámka o vyradení:
Sign. 53.601 Š 38
Prír. č.: Z 32/14
Čapka, Josef
Obyčeje a zpěvy lidu moravského. - 1. vyd. - Brno : Masarykova univerzita, 2013 + ilustr., noty, faksim., 24
cm. - ISBN 978-80-210-6628-1
Dátum zápisu: 27. 3. 2014
Spôsob nadobudnutia: výmena Cena: € 5.00
Poznámka: Názov orig.: Čapka Drahlavský, Josef: Obyčeje a zpěvy lidu moravského dle ústního podání.
Přerov 1893.; V texte faks. rukopisu autora.
Poznámka o vyradení:
Sign. 53.602 Š 38
Prír. č.: Z 33/14
Jeřábek, Richard
Biografický slovník evropské etnologie. - 1. vyd. . - Brno : Masarykova univerzita, 2013. - ISBN
978-80-210-6624-3
Dátum zápisu: 27. 3. 2014
Spôsob nadobudnutia: výmena Cena: € 5.00
Poznámka: Edičná pozn. v čestine a angl.
Poznámka o vyradení:
Sign. 53.607 Š 33
Prír. č.: Z 34/14
Gancarz, Natalia
Mietek - na wojnie. - 1. vyd. - Tarnów : Muzeum okręgowe, 2013 + ilustr., 16 cm. - ISBN
978-83-62719-88-4
Dátum zápisu: 19. 3. 2014
Spôsob nadobudnutia: výmena Cena: € 5.00
Poznámka o vyradení:
Sign. 53.615 Š 22
Prír. č.: Z 35/14
Ludwig Karl Moser (1845-1918) ; med Dunajem in Trstom ; zbornik medunarodnega študijskega dne Trst,
21. novembra 2008 = Ludwig Karl Moser (1845-1918) ; tra Vienna e Trieste ; atti della giornata
internazionale di studi ; Trieste, 21 novembre 2008. - Ljubljana : Založba ZRC, 2012 + ilustr., 30 cm. ISBN 978-961-254-372-3
Dátum zápisu: 3. 3. 2014
Spôsob nadobudnutia: výmena Cena: € 10.00
Poznámka: Príspevky v slovinčine a taliančine. Jeden príspevok v nemčine.
Poznámka o vyradení:
Sign. 53.631 Š 34
Prír. č.: Z 36/14
Od špitála k nemocnici + fotogr., tab., 25 cm. - ISBN 978-80-970666-6-6
Dátum zápisu: 19. 3. 2014
Spôsob nadobudnutia: výmena Cena: € 5.00
Poznámka: Zborník z medzinárodnej vedeckej konf. s rovnomenným názvom, ktorá sa konala 10.-11. okt.
2012 v SNA, Bratislava
Poznámka o vyradení:
Sign. 52.850 Š 34
Prír. č.: Z 43/11
Industriálna krajina? - Bratislava : Slovenská národná galéria, 2010 + fareb. fotogr., 29 cm + 1. - ISBN
978-80-8059-154-0
Dátum zápisu: 27. 1. 2014
Spôsob nadobudnutia: výmena Cena: € 15.00
Poznámka: Ragač, Radoslav: Výber prameňov k umeniu a kultúre stredoslov. banských miest. Príl. 1.;
Katalóg vystav. diel.; Výberová bibliogr.
Poznámka o vyradení:
Počet exemplárov: 81
Cena spolu: € 710.90
Download

Marec 2014 - Slovenské národné múzeum v Martine