TECHNOLÓGIA
pre učebný odbor kaderník
3. časť
1
TECHNOLÓGIA
pre učebný odbor kaderník
3. časť
autor:
PhDr. Anna Olšavská ©
lektorovali:
Ing. Oľga Remiášová
Bc. Emília Motyčková
Ing. Nadežda Kryštofová
ilustrácie:
© Výtvarná agentúra A1, Žilina
archív autora
fotografie:
© Výtvarná agentúra A1, Žilina - Ing. Jaroslav Horečný
katalógy spoločností: Wella, L´Oréal, Schwarzkopf, Farouk - CHI, Subrina, Maxima, Roland
archív autora
grafická úprava a prepress:
© Výtvarná agentúra A1, Žilina - Ing. Jaroslav Horečný, Ing. Jaromír Moškoř
Jazyková korektúra: PhDr. Helena Jurčišinová
Schválilo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky pod č. 2011-5021/11146:1-919 zo dňa
23. marca 2011 ako učebnicu Tecnológia pre učebný odbor kaderník - 2. časť, pre učebný odbor 6456 2 kaderník.
Schvaľovacia doložka má platnosť 5 rokov.
Všetky práva vyhradené.
Toto dielo ani žiadnu jeho časť nemožno reprodukovať bez súhlasu majiteľov práv.
Prvé vydanie, 2012
Vydalo Združenie EDUCO © 2012
Tlač: Patria I., spol. s r.o., Prievidza
ISBN XXX-80-XXXXX-XX-X
TECHNOLÓGIA
pre učebný odbor kaderník
3. časť
PhDr. Anna Olšavská
Vydavateľstvo: Združenie EDUCO
©2012
Prvé vydanie, 2011
Vydalo Združenie EDUCO © 2011
ISBN 978-80-89431-16-8
TECHNOLÓGIA pre učebný odbor kaderník
3. časť
1. DEJINY VÝVOJA ÚČESOV
Poznanie histórie kaderníckeho remesla a účesov patrí k odborným vedomostiam kaderníka. Historické účesy sú pre kaderníka neustálym zdrojom inšpirácie.
Človek sa oddávna staral o svoj vzhľad úmerne k svojej kultúrnej vyspelosti, politickým a hospodárskym pomerom. Úprava zovňajšku a starostlivosť o telo sú typické pre jednotlivé historické obdobia a spoločenské vrstvy. V móde účesov sa odzrkadľuje estetické cítenie ľudí, čo považujú za pekné,
vkusné. Niektoré štýly pretrvávali dlhý čas, iné sa udržali len krátko. Podľa toho, aké boli praktické
a vkusné alebo ako rýchlo ich prekonalo niečo nové, napríklad zmena názoru na módu alebo technika. Kedysi trvali módne obdobia oveľa dlhšiu dobu a počas nich sa účes menil len nepatrne. Dvadsiate
storočie prinieslo nielen prevratný pokrok v technike a kultúre, ale aj omnoho častejšie zmeny módnych trendov.
V chronologickom prehľade vývoja účesov sú časové údaje k jednotlivým obdobiam len približné. Jednotlivé obdobia sa navzájom prelínajú a rozdiely sú niekedy aj medzi samotnými krajinami.
Vznik každej historickej epochy súvisel s dejinnými udalosťami, ktoré zapríčinili spoločenské zmeny.
So zmenou spoločenských pomerov sa menila aj móda.
STAROVEK:
Egypt
Grécko
Rím
STREDOVEK:
Románske obdobie
Gotické obdobie
NOVOVEK:
Renesancia
Baroko
Rokoko
Direktorský štýl
Empír
Biedermeier
Obdobie žijónov
Secesia
Marcelova ondulácia železom (r.1872)
Trvalé zvlnenie vlasov (Karl Nessler)
Krátke vlasy
Účesy v novšej dobe až po súčasnosť
(3000 rokov pred n.l. - r. 300 n.l.)
(1500 rokov pred n.l. – r. 150 n.l.)
(750 rokov pred n.l. – r. 500 n.l.)
(r. 500 – 1250)
(r. 1250 – 1500)
(r.1500 – 1600)
(r.1600 - 1700)
(r.1720 – 1775)
(r.1789 – 1800)
(r.1800 – 1820)
(r.1820 – 1840)
(r.1860 – 1890) (chignon)
(r.1890 – 1914)
(r.1890 - 1912)
(r.1906)
(r.1924)
(30, 40, 50, 60, 70, 80, 90-te roky)
Egypt
Staroveká kultúra bola na vysokej úrovni. Taká bola aj starostlivosť o zovňajšok. Denne sa kúpali,
používali vonné masti a oleje. Príslušníkom vládnucej triedy upravovali vlasy otroci, ktorí sa špecializovali na vybrané druhy práce. Egypťanky nosili parochne, ktoré boli hlavne na bokoch bohaté
(našuchorené, skučeravené, ruličky, skrepované, zapletené ...). Nad čelom boli často vlastné vlasy
česané do ofinky alebo na cestičku. Vrch parochne bol
zdobený korunkou, znakom rodu, čelenkou. Vlastné vlasy mali buď čierne, alebo zafarbené henou.
Poznali kučeravenie vlasov pomocou zohriatej kovovej tyče. Podľa stanoveného predpisu sa líčili
7
muži aj ženy. Čiernou farbou si zvýrazňovali oči, linky boli predĺžené až k spánkom a nad zeleným líčidlom vynikalo pestované obočie. Zvýrazňovali si ústa. Henou si farbili nechty na rukách a nohách.
Muži nosili krátke vlasy, alebo boli vyholení a nosili krátke parochne. Parochne ich chránili pred horúcim slnkom. Predtým používali látkové pokrývky hlavy. Do hladka si holili tvár, ale faraóni si pri
slávnostných príležitostiach lepili bradu. Do brady boli často vplietané zlaté vlákna, alebo ju posýpali
zlatým práškom.
Účesy v Egypte
8
DEJINY VÝVOJA ÚČESOV
Grécko
Vyspelú grécku vedu, literatúru a umenie prevzalo mnoho národov. Atény boli kultúrnym strediskom
a v Sparte sa venovali hlavne športu a hygienickému pestovaniu tela. Známa je sparťanská výchova.
Tiež si kučeravili vlasy pomocou zohriatej kovovej tyče, takzvanej kalamis (otrokyňa – kalamistra,
mala lepšie postavenie ako ostatní otroci). Grékyne mali výrazný cit pre harmóniu a vkus. Ich účesy
boli tvarovo krásne. V strede bola cestička, vlasy mierne prekrývali čelo, boli česané dozadu, cez
uši a vzadu na tyle zviazané do uzla, alebo na temene tvorili bohatší takzvaný lampadion, najmä
v neskoršom období, kedy sa využívali aj príčesky. Táto dokonalá klasická grécka línia je inšpiráciou
dodnes. Ako ozdoby používali stuhy, čelné pásiky zo zlata, striebra alebo bronzu, diamanty, kvety
a sieťové vrecúško. Muži nosili pestované dlhé vlasy a brady. Dlhé pramene vlasov mali natočené
a predné vlasy boli často obkrútené okolo stužky až dokola hlavy.
Účesy v Grécku
Rím
Rimania si podmaňovali okolité národy a preberali aj ich kultúru. Žili v nezdravom blahobyte
a čiastočne to naprávali kúpeľmi a masážami. V kúpeľoch (termách) pracovali otroci (kosmeti).
Rimanky si zhotovovali účesy podľa gréckych vzorov. Vlasy boli rozdelené rovnou cestičkou
s uzlom vzadu. Neskôr si účes prispôsobili vlastnému, rímskemu štýlu s charakteristickou zavalitou
formou, ktorá vzadu odstávala. Nosili aj kučery okolo hlavy aj krátke husté kučery takzvané „Títové“
v spojení s vrkočom. Okrem vlasových príčeskov používali aj parochne. Po dovezení germánskych
svetlovlasých otrokýň do Ríma si Rimanky začali zosvetlovať vlasy. Využívali aj odstrihnuté svetlé
vlasy z otrokýň, alebo si vlasy pudrovali zlatým práškom. Rimania mali v neskoršom období krátke
vlasy a hladko oholenú tvár.
9
Účesy v Ríme
Stredovek
Románske obdobie je charakteristické veľkou zbožnosťou, sťahovaním národov, križiackymi výpravami,
zakladaním miest a rozvojom remesiel. V období gotiky boli ľudia už slobodnejší. Nositeľom kultúry
už nebola len cirkev, ale aj mešťania. Zakladali sa univerzity a školy.
Mladé dievčatá nosili vlasy voľne rozpustené a hladké. Vznešené dámy si uväzovali vlasy v tyle
alebo si ich zahaľovali šatkou. Potom sa nosili aj veľké neupevnené vrkoče pletené priamo od hlavy.
Ako ozdoby sa používali pásiky zo zlata, kvety, stužky. Neskôr sa rozšíril zvyk zakrývať si hlavu
rôznym spôsobom, ako to vtedajšie cirkevné ustanovenia predpisovali (závoj, vinutie, čepiec, klobúk
so závojom). Koncom 14. storočia sa nosil kužeľovitý, špicatý čepiec so závojom nazývaný „hennin“
a neskôr aj dvojrohý čepiec.
Muži nosili krátky pážací účes. Na zátylku a pri ušiach boli vlasy často vyholené.
Šľachtici nosili zvlnené vlasy a briadku tvarovanú do špičky alebo oblúku.
Začiatky kaderníckeho remesla spadajú do obdobia zakladania miest v roku 1000 – 1200.
Holiči-kúpeľníci, ktorí spravovali kúpele (podľa rímskeho vzoru), holili a strihali vlasy a okrem
toho aj zasahovali lekárom do remesla (odoberali krv, trhali zuby, ba dokonca sa púšťali aj do
chirurgických zákrokov). Okrem kúpeľníkov boli aj holiči, ktorí iba holili, strihali a upravovali vlasy
a fúzy. Zasahovali aj kúpeľníkom do remesla ošetrovaním rán a zubov, čo spôsobovalo medzi nimi
spory. Z kúpeľníkov a holičov, ktorí počas križiackych výprav a rytierskych bojov ošetrovali ranených
sa vyvinuli felčiari-mastičkári. Boli predchodcami lekárov a pomohli im získanými skúsenosťami.
Keď univerzity prevzali vedeckú výučbu lekárov dochádzalo ku sporom aj so vzdelanými lekármi. Spor
sa definitívne skončil až v roku 1843 vydaním nariadenia, ktoré jasne vymedzilo činnosť kúpeľníkov
a holičov od lekárov. Holiči a kúpeľníci mohli vykonávať tieto práce: Strihať vlasy, brady a pripravovať
10
DEJINY VÝVOJA ÚČESOV
kúpele. Ošetrovať chorých. Ohliadať mŕtvoly a asistovať pri pitve. Len podľa príkazu a za asistencie
lekára vykonávať pomocné chirurgické úkony ako púšťanie žili, prikladanie pijavíc a náplasti na
opuchliny. Podávať len prvú pomoc, ošetrovať rany, trhať zuby a vyrezávať otlaky.
Úprava vlasov a hlavy v Stredoveku
Renesancia
Odpútaním sa od prísnej kresťanskej tradície začali ľudia znovu objavovať svoju osobnosť,
sebauplatnenie, radosť a prirodzenosť. Znovuzrodenie, napodobňovanie starej gréckej a rímskej
kultúry. Účesy sa nosili v grécko-rímskom štýle. Jednoduché, zvlnené s cestičkou uprostred alebo
zopnuté. Používali sa aj príčesky, ozdoby a stuhy. Veľmi obľúbená farba vlasov bola tizianová červená.
Neskôr sa z toho vyvinul účes s vysoko odkrytým čelom, často s cestičkou uprostred. Niekedy si
pomáhali vyholením kontúr vlasov na čele aj obočia. Pre módu veľkých golierov a pevných okruží
si vlasy vzadu vyčesávali do hora. Mladé dievčatá nosili vlasy rozpustené a zvlnené, alebo zapletené
do vrkoča s rôznofarebnými stuhami. Ženy z ľudu si naďalej vlasy zakrývali. V severských štátoch
a Holandsku boli tiež účesy zakryté čepcami a čiapkami. Okolo roku 1550 sa v Španielsku nosili
pokrývky hlavy zo zamatu, takzvané „toky“. Bol to baret ozdobený perami a šperkami, ktorý siahal
hlboko do čela. Pre vysoký golier boli zadné vlasy vyčesané do hora a tak mal účes tvar srdca. Anglická
kráľovná Mária Stuartová propagovala tento štýl účesu, ktorý sa nosil aj na začiatku baroka.
Muži nosili vlasy aj fúzy krátko ostrihané a starostlivo upravené. Na prelome 16. a 17. storočia
sa ujala vo Francúzku pánska móda dlhých nakučeravených vlasov a malých briadok a fúzikov
(mušketiery).
Okrem kúpeľníkov a holičov si otvárali prvé obchody aj kaderníci a vlásenkári.
11
Účesy v Renesancii
baroko
Obdobie vlády Ľudovíta XIII. a jeho syna Ľudovíta XIV. (prezývaného kráľ Slnka) je charakteristické
ich neobmedzenou mocou (absolutizmus). Stavali sa honosné chrámy a prepychové zámky.
Charakteristickým znakom barokového obdobia je „všetkého veľa“.
Móda parochní a vlasových náhradok prispela k rozvoju kaderníckeho remesla. Nosili sa pánske
parochne (alonžové) s bohatými vlnami splývajúcimi v prstencoch až na ramená. Dámske účesy
boli zo začiatku z vlastných vlasov, podobali sa pánskym parochniam a pôsobili ťažko. Horná časť
bola hladká, často s cestičkou do tvaru obráteného „T“. Nad čelom boli kučery a strapce. Spodné
vlasy boli zvlnené, ťažké visiace lokne padali na šiju a plecia. V roku 1680 vznikla nová móda
á la Fontagne, ktorá sa rozšírila po celej Európe a udržala sa takmer 30 rokov. Bol to zvýšený účes
pri ktorom sa používali aj vlasové náhradky. Ozdoboval sa čepcom z čipiek, stuhami a perlami.
Účes postupne nadobúdal na výške, podkladal sa drôtenou výstužou, až to bolo už prehnané. Aj
s naškrobeným čipkovým čepcom mal účes až 60cm. Osobná hygiena bola v tej dobe zanedbávaná.
Namiesto umývania a kúpania si rozprašovali na ruky a tvár parfum. Vo veľkej miere sa používali
líčidlá a púder.
Účesy v Baroku
12
DEJINY VÝVOJA ÚČESOV
Rokoko
Za vlády Ľudovíta XV. a Ľudovíta XVI. sa kadernícke remeslo dostalo na svoj vrchol. Manželka Ľudovíta XVI. Mária Antoinetta sa stala na 15 rokov vládkyňou módy. Kadernícke povolanie získalo taký
význam, že žiadali od panovníka, aby boli spoločensky postavení na úroveň umelcov. Najbohatšie
dámy kráľovského dvora platili nesmierne sumy, aby si mohli zamestnať uznávaného kaderníckeho
umelca. Vznikali kadernícke vzdelávacie akadémie. Tak sa osamostatnilo odvetvie dámskeho kaderníctva.
Skoré rokoko (ranné) : Nosili sa malé vkusné účesy z vlastných vlasov, ktoré sa pudrovali. Pekné,
ľahké oblúčiky kučier lemovali tvár a boky, aj vzadu na šiji boli malé ukončujúce kučery. Zátylie
bolo hladké a po bokoch viseli lokne až na plecia. Pánske účesy sa zjednodušovali. Na tyle sa zviazali do tvaru váčika, neskoršie sa splietali do krátkeho vrkoča. Napudrované parochne boli často
prichytené a ozdobené stuhou.
Neskoré rokoko : Nosili sa účesy podľa Márie Antoinetty vysoké na podložkách. Mohutné drôtené
konštrukcie, výplne a krepovanie vlasov dávali účesu tvar a stálosť. Na šiji sa česali do tvaru váčika. Po
bokoch boli ruličky a na plecia padali lokne. Ozdobovali sa kvetmi, perami, perlami a stuhami. Do
účesov sa včesávali aj rôzne motívy, napríklad lode. Ťažké, mohutné účesy museli niekedy podopierať
dlhou tyčou pážatá. Vysoké, vežové účesy aj s mohutnými ozdobami boli už prehnané. Ku koncu sa
nosili široké a asymetrické účesy.
Aj v tomto období zanedbanú osobnú hygienu prekrývali silnými parfumami. Dlhé škrabátka im
pomáhali pri svrbení od vší. Vyumelkovaný štýl odievania zvýrazňovalo aj zložité líčenie s nánosmi
púdru. Typickou rokokovou ozdobou boli „mušky“. Silné pudrovanie a líčenie bolo znakom vysokého
postavenia. Táto úprava pôsobila na mužoch zženštilo.
V Anglicku vysoké účesy neboli v obľube.
Účesy v Rokoku
13
Direktorský štýl
Francúzska buržoázna revolúcia otriasla celou európskou feudálnou spoločnosťou a ovplyvnila aj
módu. V druhej polovici 18. storočia vzniklo kultúrne hnutie – klasicizmus. Napodobňovali sa diela
grécko – rímskeho staroveku. V móde účesov bola klasická, jednoduchá a prirodzená grécka línia.
Skučeravené vlasy voľne padali, často boli zopnuté iba sponou alebo upravené do uzla. Nosili sa aj
kratšie vlasy a kučery. Vytrácali sa ozdoby a účes sa prikrýval klobúkom alebo čepcom. Z ozdôb sa
nosili iba spony, hviezdičky, stuhy. Muži nosili vlasy rôzne dlhé a rozviate a vyholenú tvár. Nosil sa
cylinder alebo dvojrohý klobúk naprieč hlavou.
Účesy počas Direktorského štýlu
Empír
V rokoch 1800 až 1820 sa do celej Európy rozširoval empírový sloh. Vznikol vo Francúzsku za vlády
Napoleona I., ktorý sa dal v roku 1804 korunovať za cisára. Aj Napoleon dal podnet na to, aby účesy
a oblečenie niesli znak rímskej antiky. Potom sa antický uzol dotvoril podľa typického empírového
štýlu: bol stavaný v popredí hlavy. Nad čelom bola krátka cestička, kučery a typický zapracovaný
šperk. Kučery boli aj okolo spánkov a vzadu na šiji. Na temene bol zvýšený vrkoč a kučery špicatého
tvaru. Vládla technika kučeravenia. Množstvo lokní vyžadovalo používať aj vlasové príčesky a parochne. Účes bol často preťažený. Ako ozdoby sa používali čelenky s drahými kameňmi, spony, hrebene, perá. Muži nosili krátko strihané a mierne skučeravené vlasy, na spánkoch bokombrady a vyholenú tvár. Neskôr podľa Napoleóna sa vlasy česali od vlasového víru s malou ofinkou na čele.
Účesy v období Empíru
14
biedermeier
Typicky meštiacke obdobie biedermeieru ovládlo v rokoch 1820 až 1840 celú Európu. Kvalita a krása
umeleckých výrobkov bola nahradzovaná množstvom výrobkov kapitalistickej továrenskej výroby.
Nosili sa účesy s cestičkou uprostred a hladko vyčesanými vlasmi nahor. Na spánkoch sa z vlastných
vlasov aj príčeskov česali lokne. Vzadu boli vlasy rozdelené stredovou cestičkou a vyčesané hladko
do hora. Vytvárali tak štíhlu líniu šije. Na temene bol uzol spletený z troch až desiatich prameňov
do tvaru korunky. Ozdoboval sa rôzne dlhou stuhou alebo umelými kvetmi, závojčekmi, perami
a šnúrkami koraliek. Účes sa sústreďoval na prednú časť hlavy a do strán. Kadernícke povolanie bolo
opäť na vrchole svojej slávy, lebo dekorované účesy kládli na kaderníka veľké požiadavky.
Muži nosili polodlhé vlasy, na spánkoch a temene skučeravené, vzadu na krku podholené.
Zostávali aj bokombrady. Nosili sa aj fúzy v nepretržitom pruhu od uší cez čelusť až po bradu. Podľa
vzoru pruského cisára Wilhelma I. sa vlasy česané do hora strihali na veľmi krátko („ježko“).
Účesy v období Biedermeieru
Účesy v novšej dobe
Rýchly rozvoj kapitalizmu bol sprevádzaný novými technickými znalosťami a vynálezmi. V r.1850 sa
zaviedla sloboda živnostenského podnikania. Holiči, kúpeľníci a felčiari sa spojili v holičské remeslo. Neskôr sa osamostatnilo aj povolanie divadelných kaderníkov a vznikom filmu maskérstvo.
V rokoch 1870 -1890 sa nosili vlasové nadstavce účesu – príčesky, takzvané žijóny (zo slova chignon). Nový umelecký smer secesia sa rozšírila po celej Európe aj Amerike. Prejavovala sa prílišnou
ozdobnosťou. Namiesto dlhých lokní sa nosili vlasy zapletené do vrkočov, nad čelom do ofiny, neskôr natočené do kučier. Z vrkočov sa na temene vytvoril vyšší veniec ako koruna. Temeno hlavy
zdobili vrkoče a umelé vlasové doplnky – žijóny. Ozdoby sa pripevňovali hrebeňmi a sieťkami. Účesy sa dotvárali kvetinkami, stuhami aj „vypchatými vtáčikmi“.
15
Účesy z rokov 1840 až 1870
Aj keď Racul Marcel vynašiel onduláciu železom už v roku 1872, jej vrchol nastáva až v rokoch
1890–1912, kedy sa vďaka nej dostáva kadernícke umenie na jeden zo svojich vrcholov. Ostatní kaderníci sa o nej začali dozvedať až neskôr. V roku 1897 bola ondulačná metóda uverejnená v „Coiffure
Francaise illustrie“ a Marcelove železá sa začali predávať v obchodoch. Tak sa začala šíriť ondulačná
metóda. Boli to veľmi malé, asi 2,5 cm vlny, ktoré sa ondulovali na dlhých vlasoch a tie sa potom
pripínali do širších účesov. Do bočných častí sa vkladali podložky. Účesy sa zdobili kvetinami.
16
Účesy z rokov 1900 až 1910
Rok 1906 Karl Nessler vynašiel trvalé zvlnenie vlasov – termickú preparáciu. Aj keď sa trvalé vlny
objavovali čoraz častejšie, rozšírili sa až od roku 1925 na krátkych vlasoch. Opäť nastalo obdobie rozkvetu kaderníckeho remesla, ale len v technike. Veľký technický rozvoj mal totiž za následok preceňovanie strojovej práce a umeleckosť dámskeho česania ustupovala. Odbornosť klesala, lebo s prístrojmi
na termickú preparáciu mohol pracovať po zaškolení aj neodborník.
V roku 1914 boli módne účesy v tango štýle.
Ženy, ktoré počas prvej svetovej vojny v rokoch 1914 až 1918 museli nahradiť mužov, bojovali po
vojne za emancipáciu. Už počas vojny ich práca nútila k praktickému, jednoduchému odevu aj účesu. A tak dlhé vlasy v roku 1923-4 nahradila móda krátkych vlasov. Krátke hladké vlasy vpredu
siahajúce pod uši sa v Európe udomácnili pod názvom bubikopf (chlapčenská hlava). Nosila sa čo
najmenšia hlava s najkratšími vlasmi vzadu a holým krkom. Na prednej časti bola vytlačená vlna.
Vlasy sa sušili pod helmou (elektrický helmový sušič sa vynašiel v roku 1906). Pre slávnostné príležitosti sa natáčali aj hlbšie vlny onduláciou železom. Dlhšie vlasy sa natáčali od korienkov a kratšie
od koncov. Ozdobami boli sponky s flitrami, sklom alebo s diamantmi. K účesu sa nosili čiapky
a priliehavé klobúky („hrncovité“, „zvonové“), neskôr aj široké, niekedy s ozdobami. Krátke vlasy dali
možnosť lepšiemu uplatneniu sa trvalej ondulácie.
Iným spôsobom tvorby dekoratívnych účesov bolo rámovanie tváre papilotami. Pramienok vlasov sa
stočil do špirály, zabalil do papieriku a prehrial teplým železom. Pramienok sa potom k hlave pripevnil vlásenkou. Na začiatku roku 1920 bol obľúbený aj účes „slúchadlá“. Nosila ich aj princezná Leia
v Hviezdnych vojnách.
Z krátkych vlasov bol u nás populárny „eton“ s rozšírenou líniou okolo ženskej hlavy s veľmi krátkymi
vlasmi na krku. Takzvaný „etónsky“ zostrih bol pomenovaný podľa vzoru chlapčenských účesov rovnomennej školy. V roku 1928 sa nosil účes „charleston“.
Podľa vzoru filmových hviezd bola v 30-tych rokoch obľúbená farba blond.
(Peroxid vodíka objavil v roku 1818 francúzsky chemik Thenaudér.)
V rokoch 1935 sa začali nosiť opäť dlhšie vlasy ženských tvarov. Ploché lokne, vlny, potom kučeravejšie, plnšie účesy až „hlavičky barokových anjelikov“. Natáčali sa na kovové alebo papierové
natáčky. (Vlasy sa natočili na ruličky z papieru a na koncoch sa papier zaviazal mašličkou, alebo sa na
zaviazanie požil špagát, okolo ktorého bol papier obtočený.)
V roku 1938 sa nosil pážací účes s dovnútra natočenými vlasmi splývajúcími na zátylku a s veľkou
vlnou na čele.
Pánske účesy 30-tych rokov majú tiež charakter malej hlavy. Sú krátke, na krku a stranách strihané
do prechodu, pri ušiach s rovným zástrihom. S cestičkou na boku alebo v strede a uhladené k hlave pomádou (olejom). Hladko oholenú tvár a úzke fúziky. V tej dobe bola aj pánska móda výrazne
ovplyvňovaná filmovými hviezdami. Rozvojom kinematografie sa film stal dostupnou zábavou pre
široké vrstvy.
17
Účesy z 20-tych a 30-tych rokov
V 40-tych rokoch, počas druhej svetovej vojny nastáva v móde účesov stagnácia. Oblečenie je tiež
úspornejšie a pohodlnejšie. Namiesto klobúkov sa nosia šatky a šály. Nosili sa praktické polodlhé
vlasy s jemnými romantickými kučerami a vlnami. Dlhšie vlasy sa vyčesávali do hora a vpredu boli
vlasy usporiadané do pravidelných lokní.
Muži nosili jednoduché, hladké, dozadu sčesané vlasy a oholenú tvár.
Po 2. svetovej vojne začína opäť záujem o módu. Začala sa používať studená vlna – chemická preparácia vlasov. (Jej vývoj sa začal už v 30-tych rokoch. Anglický univerzitný profesor J. B. Speakman
v roku 1935 objavil účinok redukčného prostriedku, ktorým bola kyselina thioglykolová, na keratín.
V roku 1940 rozšíril svoj vynález o amonium –thioglykolát, derivát thioglykolovej kyseliny, ako redukčný prostriedok za studena).
18
DEJINY VÝVOJA ÚČESOV
Nosili sa polodlhé vlasy, široké vlny, na koncoch skučeravené, stočené lokne.
V 50-tych rokoch sa radikálne zmenili pánske aj dámske účesy. Aj keď boli stále moderné aj vlasy
vyčesané do hora, objavili sa krátke vlasy po celej hlave 5-7cm, natočené a natupírované. Mladé
dievčatá nosili „konské chvosty“ (podľa idolu Brigitte Bardot), staršie ženy si z vyčesaných vlasov
do hora a dozadu vytvárali vysoké drdoly. Vlasy sa tupírovali a lakovali. Trvalá ondulácia bola stále
v obľube. Začalo sa používať elektrické ondulačné železo.
Mladí muži nosili účesy inšpirované idolmi ako napríklad Elvis Presley. Vlasy boli dlhšie, niekedy až
po golier košele. Stále sa začesávali dozadu, ale často s veľkou vlnou vpredu. Pri pánskych účesoch sa
začal používať plastický strih. Na konci 50-tych rokov sa nosil aj krátky strih nazývaný ako „kanadský trávnik“ alebo ježko.
Na začiatku 60-tych rokov boli módne krátke a natupírované dámske účesy.
Muži nosili krátke, mierne zvlnené vlasy s cestičkou nabok a krátke bokombrady.
Móda 60-tych rokov bola v duchu mladej generácie. Štíhly mladistvý vzhľad, džínsy a stále populárna
farba blond. Od polovice 60–tych rokov začínajú mladí ľudia napodobňovať účesy skupiny Beatles
a dlhé neupravované vlasy a brady hnutia hippies. „Kvetinové deti“ protestovali proti konzumnej spoločnosti. Nosili dlhé rovné alebo prírodne zvlnené vlasy rovnako ženy aj muži. Typická bola tenká kožená čelenka alebo margarétka. V tom čase sa nosili aj elegantné účesy z krátkych vlasov, natupírované na temene. Tupírovanie bolo výrazným prvkom účesov. Najmä pri slávnostných príležitostiach
sa využívali aj príčesky. Ako ozdoby sa používali mašle, umelé kvety, margarétka. V roku 1967 boli v
móde aj romantické účesy a drdoly. Nosil sa napríklad hladký účes s ofinkou, ostrihaný plastickým
strihom, natupírovaný najmä na temene, s koncami vytočenými von alebo dovnútra a dopredu v tvare
šestky a vzdušný, asymetrický účes s lokňami na vrchu. V móde boli parochne. Krátky účes vytvorený
polotupým strihom zdobila krajková ozdoba. Veľmi obľúbený bol praktický a slušivý strih na „schery“. Vlasy boli na vrchu hlavy krátke a spodné na krku dlhšie. Melírovanie vlasov začínalo postupne
iba jednotlivými pramienkami na vrchu hlavy.
Revolučnú a podstatnú zmenu v strihaní a úprave vlasov priniesol tupý strih „sasson“ , ktorého
tvorcom bol Angličan Vidal Sasson. Napriek tomu, že v kaderníckom salóne začínal ako pomocník sa stal významným inovátorom techniky strihania vlasov. Na rozdiel od predošlých strihov, ktoré
upravovali len dĺžku a hustotu vlasov, presne plánovaným a detailným tupým strihom sa už tvorí
samotná forma účesu. Konečná úprava vlasov fúkaním sa tým stala jednoduchšia a prirodzenejšia.
Vlasy netreba toľko tupírovať a lakovať. Najskôr sa strihali pážacie strihy rovnakej dĺžky, potom aj
mierne postupne a kratšie „hríbiky“. Tupý strih je dodnes základom pri strihaní vlasov a jeho školy
sú známe na celom svete. Neskôr sa hladké fúkané účesy začali kučeraviť trvalou onduláciou. V móde
bolo pyramídové natáčanie s hladkými korienkami a kučeravými koncami vlasov.
Účesy mladých mužov napodobňujú členov rockových skupín. Nosia dlhé vlasy, koziu bradku aj
bokombrady.
Koncom 60-tyc rokov vzniká hnutie skinheads s oholenými hlavami.
V 70-tych rokoch vzniká hnutie punk. Nosili rôznofarebné vlasy, bočné časti vyholené, v strede dlhý
pruh vyčesaný na spôsob dakotských bojovníkov.
Na konci 70-tych a začiatku 80-tych rokov bol v móde štýl „AFRO“. Boli to veľmi kučeravé až krepové vlasy (podľa Angely Davisovej). Trvalá ondulácia bola vtedy veľmi obľúbená. Módne „džíny“
začali nosiť mladý ľudia na celom svete. (Vznikli v 50-tych rokoch v Amerike z farmárskeho pracovného odevu).
Tupé strihy až po dlhej dobe vystriedali kombinované strihy, ktoré sa používajú dodnes.
Nosila sa aj voľne usušená preparácia a špirálové natáčanie.
Postupne vznikali aj Emo a Scene štýly.
V 90-tych rokoch sa začali nosiť strapaté, prestrihané účesy, ktoré sú pre svoju slušivosť a mladistvý
vzhľad stále obľúbené.
19
Účesy zo 40-tych rokov
Využitie historických účesov v súčasnej účesovej tvorbe
Štúdiom rôznych historických štýlov účesov si kaderník cibrí vkus a fantáziu. Každá módna línia má
po určitom čase svoju reprízu s menšími alebo väčšími obmenami. Móda účesov sa počas svojho vývoja často opakuje a popri vzniknutých nových tvaroch, technik a strihoch, sa v nej uplatňujú aj prvky
z predošlých historických období. Kaderník pri svojej tvorivej práci môže využiť vedomosti o nich
a historické účesy alebo ich prvky uplatniť v súčasnej účesovej tvorbe a pri rôznych fantáziách,
prehliadkach účesov a súťažiach.
Pri prevedení historického účesu alebo niektorého jeho prvku do súčasnej módy, sa účes nekopíruje úplne, musí byť prispôsobený súčasnému ponímaniu módy. Zachované zostávajú len základné
prvky: riešenie účesu, deliace cestičky, dĺžka a stupeň zvlnenia vlasov, voľba ozdoby, ale celý účes
má pôsobiť prirodzene, vzdušne, podľa súčasnej módy.
Každý súčasný módny trend by sa dal vo svojom tvare, v ozdobách alebo jednotlivých detailoch prirovnať k niektorému historickému obdobiu. Napríklad klasický grécky uzol je častým základom aj
súčasných účesov. Prvky egyptských účesov sa vrátili do módy v 70 – tych rokoch, pri tupých strihoch
rovnakej dĺžky po ramená a pyramídovej trvalej. Rovnako aj dnes sú aktuálne dlhé rozpustené vlasy
a zapletanie z obdobia stredoveku a renesancie a o móde 20 – tych, 30 – tych až 80 – tych rokov netreba ani hovoriť.
ZOPAKuJTE SI NAJPODSTATNEJŠIu ČASť uČIVA TÝM, ŽE ODPOVIETE NA OTÁZKY:
1. Popíšte úpravu vlasov v jednotlivých historických obdobiach.
2. Popíšte vznik a vývoj kaderníckeho remesla.
3. Uveďte mená kaderníkov a rok v ktorom vynašli onduláciu železom, trvalú onduláciu a tupý
strih.
4. Popíšte účesy 20. storočia.
5. Vysvetlite význam poznania historických účesov pre kaderníka.
20
DEJINY VÝVOJA ÚČESOV
Otestujte si svoje vedomosti
1.V starovekom Egypte sa nosili:
a) drôtené podložky
b) parochne
c) vysoké účesy
2.V staroveku bola starostlivosť o zovňajšok
a hygiena:
a) na vysokej úrovni
b) na priemernej úrovni
c) zanedbávaná
3.V Grécku poznali natáčanie vlasov
pomocou:
a) natáčok
b) ondulačných klieští
c) zohriatej kovovej tyče
4.Rimania používali:
a) kúpele
b) saunu
c) bahenné zábaly
5.V baroku bola hygiena:
a) na vysokej úrovni
b) na priemernej úrovni
c) zanedbávaná
6.V rokoku bola hygiena:
a) na vysokej úrovni
b) na priemernej úrovni
c) zanedbávaná
7.Účes á la Fontagne sa nosil v:
a) renesancii
b) baroku
c) rokoku
8.Účes podľa Márie Antoinetty sa nosil v:
a) renesancii
b) baroku
c) rokoku
9.Vysoké účesy na podložkách sa nosili v:
a) baroku
b) rokoku
c) baroku aj rokoku
10.Móda krátkych vlasov začala v roku:
a) 1906
b) 1924
c) 1945
21
22
2. SÚČASNÁ ÚČESOVÁ MÓDA
Aby boli naše vlasy naozaj korunou krásy, potrebujú okrem starostlivosti aj štýlový a moderný účes,
dotvárajúci osobnosť človeka. Preto ak chce byť kaderník úspešný, musí neustále sledovať súčasnú
módu a prispôsobovať sa novým trendom. Treba si uvedomiť, že móda je neustále sa meniaci aktuálny trend.
Pri charakteristike súčasnej účesovej módy je potrebné rozlišovať:
Najnovší trend – čo prichádza nové do módy.
Všeobecne módu – čo sa všetko nosí.
Extravagantné účesy – módne výstrelky.
•
•
•
• Najnovší trend v úprave vlasov sa formuje súčasne s módou v obliekaní a líčení. Mladí ľudia sa vo veľkej miere inšpirujú známymi osobnosťami z oblasti hudby, filmu a športu.
Jednotlivé značky vlasovej kozmetiky prinášajú každý rok kolekcie nových trendov dámskych
a pánskych účesov.
Všeobecne o móde účesov sa dá povedať, že dnes sú moderné všetky tvary a dĺžky vlasov, ak sú
prirodzené, vzdušné, praktické, slušivé, vkusné a vhodne dopĺňajú osobnosť človeka. Nenútené
tvary a prirodzená textúra vlasov. Hladký lesk. Elegantná alebo až extrémna hladkosť, jemné
lokne, vlny alebo aj krep. Veľmi dôležitá je aj praktická variabilita účesu.
Extravagantné účesy sú pre sebavedomých mladých ľudí, ktorí sa chcú odlíšiť od ostatných výstrednejšou úpravou. K extravagantnému účesu patrí aj celková úprava, oblečenie a výrazne líčenie.
•
•
Charakteristika súčasnej módy dámskych účesov
Rozmanitosť súčasnej módy umožňuje ženám, aby si každá mohla vybrať účes, ktorý je pre ňu vhodný a najviac jej vyhovuje. Dnešná móda umocňuje krásu ženy a dáva možnosť zvýrazniť jej osobitý
štýl, či už je elegantná, jemne alebo odvážne ženská, zmyselne sebavedomá, dynamická a podobne.
V súčasnej móde dámskych účesov sa neustále opakujú retro prvky 20-tych, 30-tych, 40-tych, 60-tych
a dnes už aj 70-tych a 80-tych rokov.
Namiesto prebytočnej dĺžky nadobúdajú účesy na objeme.
U mladých dievčat stále prevládajú dlhé vlasy, ktoré sa v súčasnosti upravujú prirodzene a ležérne
v štýle 60-tych a najmä 70-tych a 80-tych rokov. Jemné vlny a prirodzený objem, vytvorené fúkanou
takzvaným twisterom (prameň vlasov sa pri fúkaní na okrúhlej kefe otáča špirálovito niekoľko krát
okolo svojej osi), alebo rôznymi ondulačnými železami a žehličkami.
V štýle módy 70-tych rokov môžu byť bohatšie a viac zvlnené na koncoch.
Častá je aj plná ofina v miernom konkávnom oblúku alebo dorovna. Dlhšia ofina môže byť aj hladká
a asymetrická do boku alebo na končekoch vytočená smerom von. Občas sa objaví aj veľmi krátka
retro ofina v konvexnom oblúku s dlhšou strednou časťou a kratšími okrajmi.
Možné je aj rozdelenie vlasov nepresnou alebo cik-cak cestičkou.
Nosia sa aj objemné, uvoľnené a akoby prirodzene rozstrapatené vyčesané vlasy často v kombinácii
so zapletaním.
Hladké a strapaté alebo kučeravé kontrasty sa dajú uplatniť najmä pri dlhých vlasoch. Aktuálne sú aj
bohato zvlnené dlhé vlasy a objemné drdoly s použitím rôznych vlasových doplnkov a podložiek.
Stále je obľúbené žehlenie vlasov a rôzne druhy copov, pri ktorých sa môžu uplatniť aj dozadu ulízané
vlasy s mokrým efektom. Extrémna hladkosť sa dosahuje aj permanentným vyrovnávaním vlasov
a uhladzovaním.
23
Súčasným trendom sú najmä ultra hladké, strapaté alebo vlnité bob účesy (bubikopf). Vlnitý objem
v retro štýle 20-tych a 30-tych rokov sa môže vytvoriť aj fúkaním a vytláčaním vĺn alebo rôznymi
ondulačnými železami a technikami (napríklad natáčaním jednotlivých prameňov od pokožky, ondulačným železom po jednej otáčke, striedavo dovnútra a von).
Polodlhé mikádo s ofinou alebo bez v kratšom aj dlhšom prevedení zvlnené v reto štýle 40-tych
rokov.
Ale aj hladké s tupými zástrihmi alebo objemne zvlnené na koncoch, pričom vlasy pri korienkoch
zostávajú hladké a bez objemu v štýle 70-tych rokov (na vytvorenie tohto typu zvlnenia sa môže
využiť pyramídové natáčanie, prípadne rovnakým systémom vlniť alebo krepovať konce od spodných
vlasov viac a smerom k horným menej rôznymi ondulačnými železami).
Podľa potreby sa uplatňujú aj hladko vyčesané elegantné účesy v štýle Evita.
Nosia sa aj krátke vlasy, postupne ostrihané, voľne a vzdušne upravené v jemných, strapatých pramienkoch s prirodzeným pohybom.
Alebo inšpirované takzvanými hríbikmi zo 70-tych rokov v rôznych dĺžkach a tvaroch až s extrémnym rozdielom spodných vystrihaných vlasov a dlhších horných vlasov, najmä dlhou asymetrickou
ofinou.
Hladké a presné geometrické tvary, vysoký lesk, asymetria, tupé zástrihy vo viacerých vrstvách,
prípadne kombinované so stenčenými časťami, (čím sa dosiahnu štrukturálne kontrasty), sa popri
objemnejších plnších tvarov účesov a ležérne, prirodzene strapatých pramienkoch, uplatňujú pri
všetkých dĺžkach vlasov.
Módne trendy sa každý rok prejavujú aj vo farbách vlasov. Okrem prirodzených odtieňov a červených odtieňov (od ružovo broskyňovej cez marhuľovú a čerešňovú až po tmavo medenú) sú aktuálne
aj intenzívne výrazne farby s metalovým fialovým, modrým alebo strieborným leskom. Kontrast
medzi tmavými tónmi a ružovo fialovými, modrými a pod. Okrem jemného melíru alebo farebných
kontrastov je aktuálne aj plastické farbenie vo väčších plochách alebo postupné zosvetlovanie farby
od tmavších korienkov k svetlejším koncom vlasov.
Veľmi obľúbené je predlžovanie a zahusťovanie vlasov rôznymi metódami.
Dnešná móda účesov je tak rozmanitá, že sa ani nedá všetko opísať a hlavne sa neustále mení.
24
SÚČASNÁ ÚČESOVÁ MÓDA
Obr.č.1. Kolekcia TRENDOV 2012 od WELLA Professionals
25
Nové trendy dámskych účesov od Schwarzkopf Professional
Charakteristika súčasnej módy pánskych účesov
Pri výbere módneho účesu muži čoraz viac kladú dôraz na svoj osobitý imidž. Rozmanité strihy, dnes
už nielen krátkych a praktických účesov, vyžadujú aj starostlivosť o ich styling, ktorý už nie je len
pre ženy.
Základom pánskeho účesu je dokonalý strih prispôsobený typu muža, zvýrazňujúci jeho osobnosť,
ktorý má formovať hlavu a prípadne zakrývať nedostatky.
Okrem pohodlných krátkych klasických strihov a extra krátkych účesoch sa v súčasnej pánskej
móde nosia aj polodlhé a dlhé vlasy. Kratšie vlasy bývajú často upravené na strapato.
Pri polodlhých vlasoch na krku môžu byť horné vyčesané do veľkého objemu a rozcuchané do strán.
Nosí sa aj dlhá hriva, ktorá vyžaduje starostlivo pestované a upravené vlasy. Sú to mužné účesy so
ženskými prvkami.
Účesy na spôsob beatles zo 60-tych rokov sú ale menej presné a viac štrukturované. Vrchné vlasy sú
dlhšie, ofina padá na čelo až k obočiu a spodné sú kratšie. Môžu sa vyfúkať okrúhlou kefou.
Podobne sa nosia aj účesy s nie presne ohraničenými kontúrami, prirodzené, neurčité, strapaté (chaos), v rozličných dĺžkach a variáciách úpravy.
Aktuálne sú aj dokonale upravené krátke vlasy s cestičkou alebo do vĺn v štýle 20-tych a 30-tych
rokov.
V štýle 80-tych rokov sa nosia starostlivo upravené dlhšie vrchné vlasy, pričom spodné sú krátke.
Veľmi obľúbený je účes zo 70-tych rokov (takzvaný „Shag“) s bohatšími vlasmi na vrchu, ktoré
sa smerom k spodným okrajom stenčujú do prameňov. Býva v krátkom, stredne dlhom aj dlhšom
prevedení. Je to ležérne strapatý, postupne vrstvený účes s rozvetvenými vlasmi od nepravidelnej strapatej cestičky do čela a okolo tváre.. V kratšej verzii vlasy iba mierne prekrývajú uši, v dlhšej verzii sú
vlasy na krku aj bokoch nedbalo ľahko vytočené smerom von. Môže sa nosiť aj v ďalších variáciách,
napríklad sa vrchné vlasy češú zozadu smerom dopredu a až nad čelom sa nasmerujú do boku. Alebo
sa vrchné vlasy nadvihnú a smerujú do strán. Pre slávnostné príležitosti sa vlasy môžu uhladiť gélom
dozadu. Najmä pre jemné vlasy alebo mierne kučeravé je vhodná aj strapatejšia verzia. V tomto účese
dobre vynikne aj jemný prirodzený svetlý melír.
V súčasnosti si muži okrem melírovania vlasov aj farbia vlasy, viac stájlujú a v prípade potreby si
môžu dať aj ľahkú objemovú preparáciu. Chemické úpravy si potom samozrejme vyžadujú aj patričnú starostlivosť o vlasy a ich regeneráciu.
Pánska trvalá ondulácia je vhodná najmä pre mastné vlasy a vlasy bez objemu, ako podklad pre
fúkanú a pre dosiahnutie individuálneho tvaru účesu napríklad na dlhších vlasoch ako prirodzene
zvlnené, alebo čiastočná, iba na vrchu hlavy pri krátkych spodných vlasoch. Musí mať prirodzený
vzhľad. Najvhodnejšia je objemová trvalá s voľnejším natočením do tvaru účesu na väčšie natáčky.
26
SÚČASNÁ ÚČESOVÁ MÓDA
Kolekcia
TRENDOV 2012
od WELLA
Professionals
Nové trendy pánskych účesov od Schwarzkopf Professional
27
Extravagantné, výstredné účesy
Z menej výstredných pánskych strihov sú u mladých zákazníkov obľúbené najmä účesy na takzvaný
„ostrovček“ alebo „číro“. Spodné vlasy sú elektrickým strojčekom vystrihané do krátkeho prechodu. Vrchné vlasy sú dlhšie, kontrastne ohraničené, alebo v miernom prechode, v tvare oválu na vrchu
hlavy („ostrovček“), alebo sa tiahnú v páse od predných vlasov až dozadu ku krku, kde sa zužujú do
špicata („číro“).
Kontúrovacím strojčekom sa vykresľujú rozličné tvary do krátkych spodných vlasov na bokoch
a krku. Rovné zástrihy alebo rozličné obrazce sa môžu zvýrazniť aj farebne.
Na povrch vlasov sa maľujú rozličné tvary štetcom alebo postrekom (aj špeciálnym prístrojom) aj za
pomoci šablóny.
Mladí ľudia často nosia aj účesy s extrémnymi asymetrickými rozdielmi dĺžok vlasov a krikľavé
a neónové farby vlasov (napríklad ružové a oranžové) a kontrastné melíry.
Punk, Emo a Scene štýl vznikali postupne od 80-tych rokov ako hudobné žánre, životný štýl a k nim
aj typické oblečenie, líčenie a úprava vlasov.
Punk, neopunk si svoju extrémnu úpravu vlasov zvolili s cieľom šokovať a odlíšiť sa. Ich pravé „číro“
(kohút) pochádza pôvodne od indiánov a je to jeden tenký pruh stojacich vlasov na hlave od stredu
čela po krk, kým ostatné vlasy sú vyholené. Často ho zvýrazňujú aj krikľavými farbami. Niektorí
nosia iba rozstrapatené vlasy.
Emo štýlová úprava vlasov znamená rovné vlasy zafarbené najčastejšie na čierno (niekedy sú aj biele,
tmavo červené, modré alebo ich kombinácie) a dlhšia ofina spustená vodorovne do tváre a sčesaná do
strán. Vzadu sú vlasy často natupírované.
Scene štýl znamená farebné melíre a natupírované vlasy. Používajú najmä takzvané „cukríkové“ farby, najmä fialovú a ružovú (Scene violet a Scene Hello Kitty).
Afro účesy ako sú rasta copy, copíky pletené pri hlave, rozličné stáčanie vlasov a dredy sú stále veľmi
obľúbené u mladých ľudí, ktorí sa chcú odlíšiť od ostatných a nemať žiadnu námahu pri úprave účesu.
Ich nevýhodou je problematickejšie umývanie a ošetrovanie vlasov a vlasovej pokožky a nepriaznivý
vplyv na ich kvalitu.
ZAUJÍMAVOSTI
Rasta copy sa väčšinou robia aj s pridaním umelých vlasov, ktoré zahustia a predĺžia vlastné vlasy a môžu
vytvoriť aj farebný melír. Dajú sa robiť viacerými spôsobmi a materiálmi.
Napríklad: Vlasy rozdelíme podľa účesu, napríklad do troch častí (zadná časť a vpredu na dve podľa
cestičky). Začíname vpredu od cestičky. Hrotom hrebeňa oddeľujeme približne 1cm trojuholníkové pramienky (pri hustých vlasoch aj menšie). Na ďalších riadkoch sa napájame na predošlé trojuholníky tak,
aby vznikali lichobežníkové pramienky. Jednou rukou držíme prameň a druhou k nemu pri pokožke priložíme prameň umelých vlasov, na ktorom sme pred tým v strede urobili slučkou očko. Prameň vlastných
vlasov prevlečieme cez očko, ktoré pevne utiahneme tesne pri pokožke. Potom pramienky premiešame.
Z každého konca umelého prameňa odoberieme vlasy, ktoré spolu spojíme a tým vytvoríme tretí. Živý
prameň rozdelíme tiež do troch častí a spojíme ich s tromi umelými. Potom začneme zapletať cop, ktorý
čo najtesnejšie uťahujeme. Konce zapleteného prameňa rovno zastrihneme a spojíme zleptaním napríklad za pomoci ohňa zapaľovača alebo horúcou vodou. Môžu sa ukončiť aj jednoducho malou gumičkou.
Rasta copy sa natrú špeciálnym voskom.
Copíky pletené pri hlave (francúzske) sa môžu tiež zahustiť, spevniť a premelírovať pridaním umelých
vlasov. Podľa účesu si cestičkami oddelíme úzke pásiky. Vlasy na začiatku pásiku rozdelíme na tri pramene, ktoré splietame do copu pri hlave. Po každom prepletení priberáme na oboch stranách k copu aj pramienky od hlavy (tak ako pri priberaných copoch). Po skončení zapletania pri pokožke hlavy dopletieme
cop na zostávajúcej dĺžke vlasov a ukončíme ho.
Dredy začíname vytvárať tiež vpredu a podľa účesu s cestičkou alebo bez. Oddelíme si prameň podľa
požadovanej hrúbky dredov (nie priamočiaro ale mierne kľukato). Pri pokožke ho začneme veľmi husto
tupírovať tak, aby sme vytvorili dostatočne pevný a tvrdý 2cm základ. Potom natupírovanú časť stláča-
28
súčasNÁ ÚČESOVÁ móda
me k pokožke tak, že prameň od koncov obomi rukami rozoberáme a rozťahujeme na každú stranu. Po
utiahnutí a stlačení prvej časti postupujeme rovnako na ďalších, ale už iba 1cm častiach, až ku koncu
prameňa. Tupírujeme vždy pevne a snažíme sa pri tom stláčať aj predošlé časti. Koniec dredu sa ukončí
buď odtrhnutím končekov alebo sa nechajú len tak. Nemajú byť neprirodzene rovno odstrihnuté. Na
záver sa každý jeden dred natrie pravým včelým voskom v smere od pokožky ku koncom. Po natretí
všetkých dredov sa ich šúlaním vtiera vosk aj do stredu. Čerstvé dredy je potrebné dať asi na týždeň do
copu, aby neodstávali.
Afro účesy sa umývajú podľa potreby, najlepšie kvalitnými šampónmi proti lupinám a bez regeneračných
krémov.
Poradenská služba
Veľa ľudí si upravuje vlasy podľa toho, čo sa im páči alebo čo je pre nich pohodlné. Nie každý vie
správne posúdiť, či je účes pre neho ideálny. Ideálny účes má zvýrazniť kladné črty tváre a zakryť jej
prípadné nedostatky. Mal by vyzdvihnúť jedinečnú osobitosť každého človeka. Dôležité je aj, aby sa
v účese jeho nositeľ dobre cítil. To je úloha pre odborníkov.
Od kaderníkov sa vyžaduje aby vedeli zákazníkom odborne poradiť pri voľbe účesu a ošetrovaní
vlasov. Môže byť zriadená aj samostatná poradenská služba, prípadne spojená aj s celkovou úpravou
- vizážou, líčením, oblečením a podobne. Veľkému záujmu sa tešia aj takzvané zmenárne, kde odborníci zmenia celkovú vizáž ženy.
Pracovník, ktorý pracuje v poradenskej službe, musí byť dobrý odborník, mať dostatok skúseností,
vedomostí o móde, najnovšej technike a prípravkoch. Má mať aj spoločenské a psychologické poznatky, aby vedel správne posúdiť potreby zákazníčky a vhodne s ňou komunikovať. Vyžaduje sa od
neho taktnosť a diskrétnosť, lebo sa pri výbere účesu často rozpráva aj o súkromných záležitostiach.
Je potrebné sa v tejto oblasti neustále vzdelávať a získavať skúsenosti.
Pre poradenskú službu je vhodná samostatná, alebo aspoň čiastočne oddelená miestnosť so stolíkom
a kreslami pre zákazníčku aj kaderníčku, zrkadlom a vhodným osvetlením. S možnosťou občerstvenia ako je káva, čaj a minerálka. K dispozícii má byť dostatočné množstvo ukážok účesov, vzorkovníky farieb, príčesky, parochne a pomôcky na farebnú typológiu. Vhodným spestrením je aj počítač
s pripojením na internet a programom pre voľbu účesu, ktorý umožní nerozhodným zákazníčkam
vidieť sa v novom, zvolenom účese a farbe vlasov, prípadne aj vytlačiť fotografie s viacerými účesmi.
Hlavné hľadiská pri voľbe účesu sú: podľa typu zákazníčky, jej anatómie a vlasov.
Avšak často výber účesu ovplyvňujú aj iné hľadiská: napríklad zamestnanie, časové alebo finančné
možnosti, náročnosť údržby a do akej miery si vie zákazníčka upravovať vlasy sama.
Účes volíme podľa : – súčasnej módy
– želania zákazníčky
– jej približného veku, typu a postavy
– anatómie tváre a lebky
– kvality, hustoty a smeru rastu vlasov
– ďalších hľadísk (napríklad zamestnanie ...)
Želanie zákazníčky
Pri rozhovore zistíme, aké má zákazníčka požiadavky a predstavu o účese. Čo ju priviedlo do poradenskej služby a čo od toho očakáva.
Ak je jej výber účesu správny, snažíme sa ho zohľadniť a splniť. Ak nie je vhodný, tak jej to musíme
taktne vysvetliť a odborne poradiť. Pri tom treba zohľadniť dva veľmi rozdielne typy zákazníčok.
Tie ktoré nechajú výber účesu v plnej miere na kaderníčku, lebo majú radi zmenu a neboja sa jej.
Opačným prípadom sú zákazníčky, ktoré trvajú na svojom želaní a aj tej najmenšej zmeny účesu sa
obávajú.
29
Približný vek
Aj v súlade so súčasnou módou dbáme, aby bol účes vhodný k približnému veku zákazníčky, jej celkovému vzhľadu a štýlu úpravy.
Mladé dievčatá: si volia väčšinou najmódnejšie účesy. Môžu si dovoliť všetky účesy od super krátkych až po voľne rozpustené dlhé vlasy, aj výstredné, extravagantné účesy.
Ale nesmie sa pri tom zabúdať na zosúladenie módneho účesu s anatómiou tváre a lebky a s kvalitou
vlasov. Tu robia často chybu, lebo nemajú ešte dostatočné skúsenosti s úpravou vlasov a módnosť
účesu je pre nich prvoradá.
Staršie ženy: si vyberajú z módnych účesov väčšinou už z ohľadom na skúsenosti, svoj typ, štýl obliekania a líčenia. Cítia sa lepšie v účesoch, ktoré sú viac nadvihnuté na vrchu hlavy. Treba sa vyvarovať
účesov, ktoré tvar lebky a tváre deformujú. S pribúdajúcim vekom sú vhodnejšie svetlejšie farby vlasov a jemné línie dobrého strihu, ktoré zjemňujú ostrejšie črty tváre. Prejsť na svetlejšiu farbu vlasov
je vhodné aj z dôvodu vyrastania šedín, ktoré sú pri korienkoch biele a veľmi kontrastné k tmavším
dĺžkam a koncom vlasov. Často sa využíva aj prekrytie vrások na čele vlasmi. Starším ženám už nesvedčia dlhé, rozpustené vlasy. Pri dobre tvarovanej lebke si môžu dlhšie vlasy zopnúť na zadnej časti
hlavy do voľného uzla. Kratšie vlasy omladzujú. Nemali by nosiť vyslovene dievčenské účesy, napríklad s dlhými nakučeravenými vlasmi nízko do čela, alebo padajúcimi po stranách. Je dôležité vedieť
včas prejsť od mladistvých úprav k úpravám, ktoré sú vhodné pre zrelé ženy.
Typ zákazníčky
Účes má byť v harmónii s celou osobou, jej šarmom a chovaním. Má vystihnúť a zvýrazniť, vhodne
podtrhnúť osobnosť človeka, aby bol každý jedinečný.
Športový typ: jednoduchý moderný účes, krátke, športové strihy, jednoduchá údržba. Alebo dlhé
vlasy, ktoré sa dajú zopnúť, prípadne oživené s melírom.
Elegantná žena: elegantné, decentné, pekne vypracované účesy.
Romantický typ: zložitejšie, ozdobnejšie romantické účesy.
Moderná žena: najnovší trend v účesoch.
Povaha zákazníčky
Pri zosúladení účesu s celkovou osobnosťou človeka treba prihliadať na dva typy povahy, ktoré ovplyvňujú aj ich úpravu.
Temperamentné ženy: mávajú často nápadnejší účes alebo teplejšie a výraznejšie farby vlasov ako
sú výrazne červené, platinové a modročierne odtiene alebo aj kontrastný melír.
Pokojné, vyrovnané ženy: nosia decentné, pekne vypracované, klasické účesy. Farbu vlasov radikálne nemenia, iba ju zvýrazňujú približným odtieňom ako je pôvodná a prirodzeným melírom tón
v tóne. Tieto ženy majú často sklon byť až konzervatívne a nosia stále ten istý účes. Preto je vhodné
navrhnúť im zmenu účesu na módnejší a ak sa to nepodarí úplne, tak aspoň čiastočne prispôsobiť
účes súčasnej móde.
Farebná typológia
Farba vlasov, líčenia, oblečenia a doplnkov by mala byť zosúladená s farebným typom zákazníčky.
Typ pigmentu každého človeka je daný dedične a je pre neho najprirodzenejší. Farbu vlasov, pleti a očí
jednotlivca určuje spoločný, rovnaký základ pigmentu, ktorý je buď v teplom alebo studenom odtieni
a je svetlejší alebo tmavší. Podľa toho rozlišujeme štyri základné farebné typy: jarný, letný, jesenný
a zimný. (Podrobnejšie rozdelenie je na 12 typov podľa mesiacov). Pri určovaní farebného typu posudzujeme:
Prirodzenú farbu vlasov, či má svetlejší alebo tmavší teplý pigment (zlatá, oriešková, medená, gaštanová), alebo svetlejší či tmavší studený pigment (platinová, popolavá, hnedá, čierna). V prípade
nejasnosti aj farbu vlasov v detstve, alebo po vyblednutí na slnku.
Na farbe pleti tiež určujeme či má teplý (žltý s červeným nádychom) alebo studený (ružový s mod-
30
súčasNÁ ÚČESOVÁ móda
rým nádychom) pigment v svetlejšom alebo tmavšom prevedení, sklon k pehám, ak áno, tak či sú skôr
ladené do červeno žlta alebo šedo hneda, či sa pleť opaľuje do zlato hneda alebo červeno hneda, dobre
alebo horšie.
Pri farbe očí rozlišujeme rovnako svetlejší alebo tmavší teplý alebo studený pigment a farbu očného
bielka, či má žltý alebo modrý nádych, či je kontrastne biele alebo akoby zahmlené. V niektorých prípadoch je potrebné posúdiť aj farbu zubov, ale neskreslenú fajčením, kávou.
TEPL
TEPLÝ
svetlý
STUDENÝ
tmavý
JARNÝ JESENNÝ
svetlý
tmavý
LETNÝ
ZIMNÝ
Farebná typológia - schéma
Jarný typ: svetlý, teplý pigment.
Vlasy má svetlo zlato plavé, béžovo blond, orieškové, zlato hnedé, alebo medené, často vyblednuté
pramienky a končeky vlasov. Na farbenie vlasov žien jarného typu používame svetlejšie teplé odtiene, svetlozlaté, orieškové alebo medené pramienky vlasov. Oči majú vodové, svetlé modré alebo
zelené a jemnú broskyňovú pleť alebo svetlú, bledú a priesvitnú pleť so žltým až zlatým nádychom,
niekedy aj červeným. Svedčia im teplé, pastelové farby.
Letný typ: svetlý, studený pigment.
Má popolavo plavé až popolavo hnedé vlasy. Pri farbení vlasov je pre nich vhodný aj platinový melír
a svetlé červeno fialové odtiene, napríklad ružové drevo, svetlý mahagón, svetlý palisander. Ich oči
majú matné bielka a sú svetlomodré, modrozelené, sivomodré alebo sivozelené, niekedy aj orieškovohnedé. Pleť žien letného typu má modrastý nádych a býva buď svetlá alebo až olivová, ktorá sa ľahko
opaľuje do hneda.
Svedčia im jemné studené farby akoby zahmlené.
Jesenný typ: tmavý, teplý pigment.
Máva výrazné vlasy s červeným nádychom, mrkvové, medené, gaštanové až tmavo gaštanové. Niekedy aj stredne plavé alebo tmavo plavé s teplým zlatým alebo červeným
leskom. Ich výrazné vlasy stačí iba oživiť v medených alebo gaštanových odtieňoch. Oči majú tiež
výrazné, žiarivé od modrej cez petrolejovú, zelenú, jantárovú, zlatohnedú až po tmavohnedú. Pleť
majú so zlato žltým nádychom, buď bledú s pehami do červena alebo zlato hneda alebo je ich pleť
zlato béžová až hnedastá. Na slnku sa väčšinou spália.
Svedčia im teplé zemité farby.
Zimný typ: tmavý, studený pigment.
Najtypickejší je ich kontrast medzi tmavými vlasmi, bielou pleťou, výraznými očami s jasne bielym
očným bielkom. Farba ich vlasov býva studená popolavá, tmavohnedá, čiernohnedá až modročierna. Aj pôvodne svetlé vlasy z detstva stmavnú na stredne hnedú.
31
Z červených odtieňov pri farbení vlasov sú pre nich vhodné tmavé červeno fialové odtiene, ako sú
tmavý mahagón, tmavý palisander, bordová, tmavá slivka, baklažán, fialovo čierna. Farba ich očí
je intenzívna ľadovo modrá až tmavomodrá, fialkovo modrá, tyrkysová, sivá, fľaškovo zelená, tmavohnedá až čiernohnedá s jasným čistým očným bielkom. Farba ich pleti býva biela, béžová alebo
olivová so studeným, porcelánovým nádychom. Občas majú aj jemne ružové líca. Svedčia im jasné,
výrazné studené farby, aj čierna, ostro červená ostro
žltá a farebné kontrasty.
Postava zákazníčky
Objem účesu a dĺžka vlasov má byť v súlade s objemom a výškou postavy.
Ženy nízkej postavy: (najmä ak majú aj krátke nohy) nesvedčia im dlhé rozpustené vlasy, okrem
mladých a štíhlych. Pre nízke, drobné ženy sú vhodnejšie účesy z kratších vlasov.
Vysokým ženám: svedčia účesy z dlhých a polodlhých vlasov. Ak chcú mať krátke vlasy, tak majú byť
upravené prirodzenejšie, voľnejšie, vzdušnejšie.
Mohutnej postave: svedčí drobnejšia úprava účesu, ktorá zdanlivo zjemní celý zjav ženy.
Pri hruškovom type postavy alebo silnej postave oproti malej hlave: volíme bohatší účes s polodlhých mierne zvlnených vlasov.
Plnoštíhlej, silnejšej postave: nesvedčia dlhé hladké vlasy, ani veľmi krátke a kučeravé.
Veľmi široké ramená alebo nie ideálne tvarované: prekrývame vlasmi najmä pri spoločenskom oblečení s odokrytou hornou časťou (napr. korzet). Nevhodné sú krátke vlasy.
Anatómia tváre a lebky
Účes musíme posudzovať ako celok zo všetkých strán, nielen spredu. Preto je potrebné pri voľbe účesu
vnímať tvar tváre a lebky trojdimenzionálne, vo všetkých troch rozmeroch (= výška, šírka a hĺbka).
Vlasy učešeme a pevne stiahneme dozadu a posudzujeme pohľadom spredu, boku aj zozadu. Všímame si tvar lebky, tváre, kontúry tváre, ktoré sú určené rastom vlasov, veľkosť a tvar uší, dĺžku
a šírku krku a jednotlivé časti tváre.
Anatómia lebky
Sploštené temeno: vyplníme a nadvihneme vlasmi.
Hranatý alebo špicatý tvar lebky: na vrchu hlavy zaoblíme vlasmi vhodne zvolenou ich dĺžkou, najmä pri krátkych strihoch.
Širokú lebku: opticky zúžime tenkou vrstvou vlasov po stranách.
Úzku lebku: opticky rozšírime bohatšími vlasmi po bokoch.
Pri posudzovaní nesúmernosti lebečnej a tvárovej časti si pomôžeme myslenou zvislou čiarou
(z boku) a vodorovnou (spredu) cez prostriedok a porovnáme objem oboch polovíc. Správnou dĺžkou
a hustotou vlasov (prípadne aj farbou) môžeme väčšie rozdiely vyrovnať tak, že vlasmi doplníme
menšiu časť (= viac vlasov, prípadne aj svetlejšie) a potlačíme väčšiu (= menej, tenšia vrstva vlasov,
alebo aj tmavšie).
32
súčasNÁ ÚČESOVÁ móda
Posudzovanie nesúmernosti
lebečnej a tvárovej časti z boku
Posudzovanie nesúmernosti
lebečnej a tvárovej časti spredu
Nesúmernosti lebečnej a tvárovej časti sa dajú opticky vyrovnať nielen účesom, ale aj vhodne
zvolenou kombináciou svetlejších a tmavších farieb vlasov.
Konvexný profil:
Na vrchnú časť - temeno a nad čelom,
aplikujeme svetlejšiu farbu, stred
v úrovni nosa a úst farbíme tmavšou farbou
a spodná časť vo výške brady má byť svetlejšia,
rovnako ako zadná časť - zátylie.
Výrazný nos sa tak opticky zmenší.
Konvexný profil
Konkávny profil :
Vrch hlavy – nad čelom a temeno, farbíme
tmavšou farbou, na strednú časť v úrovni
nosa a úst striedame tmavší a svetlejší odtieň,
spodnú časť vo výške brady farbíme tmavšie.
Tým opticky rozšírime stred tváre a potlačíme
vystupujúce čelo a bradu.
Konkávny profil
33
Dvojitá brada:
Prednú a spodnú časť vo výške úst, brady a krku,
farbíme tmavším odtieňom.
Pre ostré rysy tváre sú vhodné jemnejšie farebné
odtiene.
Jemné črty tváre sa vhodne oživia výraznejšími
farebnými odtieňmi.
Dvojitá brada
Anatómia tváre
NEZAbuDNITE, ŽE:
Okrem posúdenia typu tváre vzhľadom si môžeme jednotlivé časti presnejšie odmerať.
Krajčírskym centimetrom odmeriame:
výšku tváre - od rastu vlasov na čele po bradu a najširšie miesto - na čele, lícnych kostiach a sánke.
Oválna tvár: výška sa rovná jeden a pol násobku šírky.
Okrúhla tvár: výška je menej ako jeden a pol násobok šírky.
Obdĺžniková tvár: výška je viac ako jeden a pol násobok šírky.
Štvorcová tvár: čelo, lícne kosti a sánka sú skoro rovnako široké.
Trojuholníková tvár: šírka čela a lícnych kostí je oveľa väčšia ako sánka.
Hrušková tvár: čelo je užšie ako lícne kosti a sánka.
Meranie výšky a šírky
jednotlivých častí tváre
34
SÚČASNÁ ÚČESOVÁ MÓDA
Typy tváre
Oválny tvar tváre: je ideálny, svedčia jej všetky typy účesov. Má širšie čelo ako spodnú časť pri brade, ktorá je jemne zaoblená a výrazne lícne kosti. Menšie alebo väčšie odchýlky od tejto normy sú
bežné. Podobný je napríklad srdiečkový a diamantový (kosoštvorcový) tvar tváre.
Srdiečková tvár: Má výrazné čelo, široké lícne kosti a k jemnej brade sa postupne zužuje. Väčšina strihov a dĺžok vlasov sú pre ňu vhodné. Vyvarovať sa treba iba účesom s dôrazom na hornú časť tváre,
príliš vysokých účesov a ulízaných účesov.
Diamantová tvár: Má výrazné lícne kosti, rovnako úzku tvár v oblasti čela a sánky a jemnú bradu.
Pristane jej väčšina účesov. Potrebuje iba mierne rozšíriť na vrchu hlavy. Treba sa vyvarovať ulízaným
účesom ale je aj škoda zakrývať ju vlasmi padajúcimi do tváre.
Pri voľbe účesu pre ostatné typy sa snažíme vlasy usporiadať tak, aby sa celkový obrys hlavy a tváre
čo najviac priblížil k dokonalému oválu. To znamená, že vlasmi zakryjeme časti, ktoré sú väčšie ako
pri oválnom type a naopak vyplňujeme tam, kde sú menšie. Uplatňujeme to vtedy, keď je potrebné
nedostatky zakryť. Ale na každú zákazníčku sa pozeráme individuálne a berieme do úvahy aj celkový vzhľad a dojem. V niektorých prípadoch sa môže naopak individuálny tvar tváre zdôrazniť.
Okrúhly tvar tváre: Aj keď plnšie líca a okrúhla brada pôsobia mladistvo, často je potrebné zužovať
tvár na bokoch a vrchnú časť zvýšiť. Vhodný je strapatejší účes, na vrchu hlavy bohatší a do výšky, vlasy na bokoch úzke, do tváre, čiastočne prekrývajúci líca, prípadne postupne ostrihaná ofina.
Vhodné sú aj rovné polodlhé alebo dlhé vlasy postupne zostrihané, voľne padajúce do tváre.
35
Nevhodné sú: kučeravé vlasy, ktoré vyzdvihujú okrúhlosť, veľmi plné účesy, ofina zastrihnutá dorovna, cestička uprostred a účesy stiahnuté dozadu z tváre.
Obdĺžnikový tvar tváre : Dlhšia, štíhla tvár s vyšším čelom a úzkou bradou pôsobí magicky, ale niekedy treba potlačiť jej smutný výraz. Potrebuje na bokoch rozšíriť a vrch znížiť ofinou. Dlhá ofina
po obočie vytvorí aj rozširujúcu vodorovnú líniu. Tvár rozšíri dĺžka vlasov po bradu, vlnité vlasy
a konce vytočené von dodajú veselý výraz.
Nevhodné sú: veľmi dlhé, rovné strihy a účesy do výšky, bez ofiny ani veľmi krátke vlasy.
Štvorcový tvar tváre: Má výrazne tvarovanú štvorcovú sánku, okrúhlu bradu a hranaté široké čelo.
Treba zjemniť črty, aby sa potlačila tvrdosť. Zúžiť a predĺžiť priveľmi silnú, hranatú sánku dlhšími
vlasmi. Alebo pridať objem v oblasti temena, hornú časť zvýšiť. Výraz zjemní asymetrická šikmá
ofina cez čelo. Stenčené, polodlhé vlasy zamaskujú sánkové kosti tenkými, mäkkými vlnami v ich
úrovni.
Nevhodné sú: strohé geometrické strihy, ktoré zdôrazňujú hranatosť, dlhé účesy, pri ktorých vynikne
brada, dlhé mikádo s ťažkou ofinou, prísne účesy stiahnuté z tváre a cestička na prostriedku hlavy.
Trojuholníkový tvar tváre: Často pôsobí jemným dojmom a má prenikavé oči. Tvar tváre sa od výrazného širokého čela zužuje do úzkej špicatej brady. Potrebuje prekryť čelo ofinou a spodnú časť
rozšíriť. Širšiu hornú časť zakryjeme asymetrickou, šikmo zostrihnutou ofinou. Vhodné sú krátke,
našuchorené vlasy s väčším objemom na zátylku hlavy, alebo
postupne ostrihané polodlhé vlasy, ktoré vyplnia užšie partie pri brade. Môžu byť aj vytočené smerom von alebo mierne učesané za ušami. Dlhšie vlasy sú vhodné, iba ak sa sústreďujú na zátylku
hlavy.
Nevhodné sú: dlhé vlasy padajúce do tváre, krátka ofina, ofina sčesaná dozadu ani cestička
uprostred.
Hruškovitý tvar tváre: Úzke čelo a široké líca vyžadujú vrchnú časť rozšíriť a zvýšiť, spodnú časť zúžiť. Čelo rozšírime vlasmi česanými bohato von a do strán a vrchu, plnšie líca prekryjeme tenkou
vrstvou postupne ostrihaných vlasov smerujúcich do tváre. Nevhodné sú: v spodnej časti bohaté
a von vytočené vlasy, cestička v strede.
Pre posúdenie súmernosti tváre porovnávame aj tri horizontálne rozdelené zóny:
1. Zónu čela - od okraja vlasov až ku koreňu nosa.
2. Stredovú zónu – od koreňa nosu až ku špičke
nosu.
3. Zónu brady – od špičky nosu až po bradu.
Harmonická tvár má jednotlivé zóny približne
rovnako vysoké.
Ak sú rozdiely viac ako 1,5 cm môžeme ich opticky
vyrovnať vhodne zvoleným účesom a líčením.
Rozdelenie tváre na tri zóny
36
SÚČASNÁ ÚČESOVÁ MÓDA
Korekcie jednotlivých častí tváre
Výrazná brada: vlasy česať mierne dopredu k brade, bohatšie na čele a temene.
Hranatá brada: vlasy česať dopredu k tvári v tenkých mäkkých zaoblených vlnách.
Malá brada: vlasy česať od tváre dozadu.
Špicatá brada: pri sánke účes rozširovať.
ustupujúca brada: vlasy siahajúce iba trochu pod bradu česané cez uši mierne dozadu v tenkých
vlnách alebo kučerách. Nevhodná je hrubá vrstva vlasov pri čelusti a na tyle.
Dvojitá brada: vlasy na bokoch kratšie nad úrovňou brady a vzadu dlhšie.
Vysoké čelo: znížiť česaním vlasov vo forme ofiny. Najmä dlhšej a hladkej.
Nízke čelo: prekryť vlasmi, prípadne iba kontúry. Vlasy nad čelom česať nadvihnuté, vyššie.
Úzke čelo: zamaskovať riedkou ofinou.
ustupujúce čelo: vlasy nad čelom česať bohato dopredu.
Veľký nos: vlasy česať bohato dopredu vo forme plnej ofiny. Mäkkosť v účese.
Výrazný nos a vysunutá brada: zdvihnutie účesu na temene.
Zdvihnutý nos: vlasy česať od tváre dozadu.
Široký plochý nos: vlasy česať na bokoch smerom od tváre s mäkkými vlnami na čele a spánkoch.
Oči blízko seba: pri užšej tvári vlasy česať od tváre dozadu. Pri širšej tvári opticky zmenšiť bočné
partie česaním krátkych vlasov do tváre.
Hlboko posadené oči: vlasy česať nad čelo a z bokov nahor, bohatšie skučeravené.
Krátky krk: krátky strih na krku do oválu až špicu alebo dlhé vlasy vyčesané nahor.
Dlhý krk: vlasy siahajúce minimálne po krk, prípadne aj bohatšie, vlnitejšie.
Plochý profil: zúženie účesu v zadnej časti hlavy smerom ku krku.
Zúženú hlavu za ušami: vyplníme vlasmi.
Veľké alebo odstávajúce uši: prekryť vlasmi.
Okuliare: nevhodné sú účesy s vlasmi zakrývajúcimi tvár. K ľahkému účesu sa nehodí hrubý rám.
K bohatému, hustému účesu sa nehodí jemný rám.
Pre zvýraznenie očí: krátka ofina česaná do čela.
Pre zvýraznenie pier: vlasy česané do tváre zo všetkých strán.
Zvýraznenie sánky: línia sledujúca sánku a bradu. Krátke vlasy na bokoch a krku alebo dlhé vypnuté
vlasy do hora.
Zvýraznenie lícnych kostí: účes sledujúci lícne kosti.
Konce vlasov česané nadol – dodávajú sklesnutý, smutný výzor.
Konce vlasov česané dohora – dodávajú bystrý, veselý výzor.
Zvislé vlny, špirály – zdanlivo predlžujú tvár.
Vodorovné vlny a kučery – tvár rozširujú.
Výrazná brada nesprávne
správne
37
Korekcie jednotlivých častí tváre - pokračovanie
38
Hranatá brada nesprávne
správne
Malá brada nesprávne
správne
Ustupujúca brada nesprávne
správne
SÚČASNÁ ÚČESOVÁ MÓDA
Korekcie jednotlivých častí tváre - pokračovanie
Vysoké čelo nesprávne
správne
Nízke čelo nesprávne
správne
Ustupujúce čelo nesprávne
správne
39
Korekcie jednotlivých častí tváre - pokračovanie
40
Veľký nos nesprávne
správne
Zdvihnutý nos nesprávne
správne
Široký plochý nos nesprávne
správne
SÚČASNÁ ÚČESOVÁ MÓDA
Oči blízko seba nesprávne
správne
Kvalita a rast vlasov
Pri voľbe účesu sa musí prihliadať aj na kvalitu a smer rastu vlasov.
Pre jemné, riedke a rovné vlas: sú vhodné účesy z krátkych vlasov alebo polodlhé vlasy rovnakej
dĺžky. Dobrý strih. Nevhodné sú príliš dlhé vlasy a veľmi prestrihané, stenčené.
Pri kučeravých vlasoch: volíme účesy, kde sa využije ich vlnitý tvar, alebo sa vlasy uhladzujú žehličkou. Ich pórovitý až krepový povrch uhladzujeme vhodnými prípravkami.
Pri hrubých, hustých a ostrých vlasoch: volíme účesy, ktoré využívajú ich pevnosť. Vhodné sú pre
ne nástrihové techniky alebo zrezávanie vlasov britvou, ktoré ich prestrihajú a stenčia. Tieto vlasy
aj rýchlejšie rastú, takže ich treba častejšie strihať a farbiť.
Stredne hrubé a stredne husté poddajné vlasy: sú ideálne, voľbu účesu neobmedzujú.
Pri rýchlo sa mastiacich vlasoch alebo veľmi poškodených vlasoch je dôležité uvedomiť si možnosti
a účes voliť tak, aby sa mohol udržiavať bez väčších problémov.
Pre zdravé, jemné a riedke, rýchlo mastiace sa vlasy: je vhodná ľahká preparácia, ktorá ich mierne
vysuší a dodá objem, alebo ich opticky zahustíme a vysušíme svetlým melírom.
Veľmi poškodené vlasy: majú okrem charakteristického vzhľadu aj oslabenú pevnosť a pružnosť, zle
sa fúkajú a účes nedrží.
Dĺžka vlasov: nám niekedy môže tiež ovplyvniť výber účesu. Nie vždy majú vlasy potrebnú dĺžku pre
každý účes. Napríklad veľmi skrátené vlasy na vrchu hlavy, ofine alebo bokoch. Vtedy sa musí počkať
až kým dorastú, alebo zvoliť iný účes.
Smer rastu vlasov: si všímame najmä na kontúrach tváre. Ak sú kontúry nepravidelné alebo sú výrazné kúty, je potrebné ich prekryť vhodne zvolenou cestičkou, alebo smerovaním vlasov. Vlasový vír
nad čelom ovplyvňuje voľbu cestičky a zdvih vlasov. Pri vlasovom víre na temene hlavy dávame pozor
na dostatočný zdvih vlasov od pokožky. Rast vlasov na krku je potrebné rešpektovať pri krátkych
strihoch a účesoch s vyčesanými vlasmi do hora.
Ďalšie hľadiská pri voľbe účesu
Zohľadňujeme ich individuálne, podľa potreby, napríklad:
Povolanie
Reprezentatívne povolanie: (napríklad premiérka, hovorkyňa ministerstva, sekretárka, tlmočníčka,
herečka, moderátorka...). Volíme reprezentatívny účes viac alebo menej decentný, podľa charakteru
povolania (napríklad hlásateľka televíznych novín a moderátorka mládežníckej relácie). Účes musí
byť stále udržiavaný. Volíme ho aj s ohľadom na možnosť úpravy odborníkom alebo s ohľadom na
zručnosť nositeľky.
41
Ak treba vlasy prikrývať: (napríklad sprievodkyne, letušky alebo iné uniformy, lekárky pri operáciách, ošetrovateľky, kuchárky, čašníčky...). Volíme účes prispôsobený druhu pokrývky hlavy. Aby bol
zosúladený s pokrývkou a nedeformoval sa.
Prašné prostredie alebo výpary: Vlasy sa musia prikrývať a často umývať. Volíme účes s ľahkou údržbou, napríklad krátke vlasy a účesy s jednoduchou fúkanou.
Vlhké prostredie: (napríklad v práčovni...). Volíme účes ktorému neškodí vlhko, napríklad hladké
účesy alebo voľne usušená preparácia.
Názory blízkych
Napríklad manžel, matka, členovia rodiny, mladšia a staršia generácia. Nie je vhodné si názory na
úpravu vlasov vnucovať, ale v niektorých prípadoch je potrebné si ich vysvetliť. Treba postupovať
individuálne a veľmi opatrne (napríklad ak manžel trvá na dlhých vlasoch alebo staršia generácia je
proti výstredným účesom).
Názory blízkych priateľov, spolupracovníkov a podobne. Ak sa zákazníčka dá ovplyvniť názormi
iných, je potrebné jej vysvetliť a zdôvodniť zvolenú úpravu vlasov. Bude mať tak dostatok argumentov proti ich výhradám a nedá sa presvedčiť, že sa jej účes nehodí.
Ostatné otázky - súhrnné otázky poradenskej služby vyberáme individuálne, podľa potreby, napríklad: čo ju do poradne priviedlo, zvyk navštevovať kaderníctvo, potreba byť často upravená, ako
často si umýva vlasy, ako si ich upravuje po umývaní a denne pred odchodom do zamestnania, aká
je zručná pri úprave vlasov, ako dlho jej vydrží účes, vlastný názor na úpravu, rešpektovanie módy,
možnosť navštevovať kaderníka, časové a finančné možnosti, či je vydatá alebo slobodná, či má deti,
výška manžela, aký názor majú ľudia v jej blízkom okolí na úpravu, či berie ich názory do úvahy, spoločenské a športové aktivity - či chodí často do spoločnosti, či veľa športuje, a podobne.
Odborné poradenstvo pri ošetrovaní vlasov patrí tiež do poradenskej služby.
Kaderník má vedieť zákazníkom poradiť vhodné prípravky a postupy pri umývaní a ošetrovaní vlasov. Najmä pri problémoch s mastnými, suchými alebo poškodenými vlasmi, lupinami alebo pri vypadávaní vlasov.
Dodržiavanie bezpečnostných a hygienických predpisov
Počas práce dodržiavame platnú legislatívu pre epidemiologicky závažné činnosti a BOZP.
Kaderník má mať čisté ruky, pracovný odev a zdravotnú obuv.
Používame len čisté a vydezinfikované náradie, pomôcky a bielizeň.
Počas práce sme pozorní a správame sa tak, aby sme neohrozovali zdravie, svoje, spolupracovníkov aj
zákazníkov.
Po práci všetko vyčistíme, dezinfikujeme a odložíme.
Prípravky, ktoré používame musia byť schválené MZ SR a v EU a v záručnej dobe.
Zopakujte si najpodstatnejšiu časť učiva tým, že odpoviete na otázky:
1.Vysvetlite rozdiel medzi najnovším trendom, súčasnou módou všeobecne a extravagantnými
účesmi.
2.Charakterizujte súčasnú módu dámskych účesov.
3.Charakterizujte súčasnú módu pánskych účesov.
4.Uveďte príklady extravagantných účesov.
5.Charakterizujte poradenskú službu.
6.Vymenujte hlavné hľadiská pri voľbe účesu.
7.Popíšte jednotlivo všetky hľadiská pri voľbe účesu.
42
súčasNÁ ÚČESOVÁ móda
8.Popíšte voľbu vhodnej farby vlasov podľa farebného typu zákazníčky.
9.Popíšte jednotlivé typy tváre a výber vhodného účesu.
10.Popíšte korekcie jednotlivých častí tváre.
11.Uveďte príklady povolaní, ktoré môžu ovplyvniť voľbu účesu.
MENEJ ZNÁME VÝRAZY:
Imidž – vonkajší výzor, obraz, podoba.
Konkávny – oblúkovite vydutý, vypuklý, zakrivený do vnútra.
Konvexný – oblúkovite vydutý, vypuklý, zakrivený smerom von.
Otestujte si svoje vedomosti
11.Podľa farebnej typológie je jarný typ:
a) svetlý studený
b) svetlý teplý
c) tmavý teplý
12.Podľa farebnej typológie je letný typ:
a) svetlý studený
b) svetlý teplý
c) tmavý studený
13.Podľa farebnej typológie je jesenný typ:
a) svetlý studený
b) tmavý teplý
c) tmavý studený
14.Podľa farebnej typológie je zimný typ:
a) svetlý studený
b) tmavý teplý
c) tmavý studený
15.Pri výraznej brade vlasy češeme smerom
a) dopredu
b) dozadu
c) rovno
16.Pri malej brade vlasy češeme:
a) dopredu
b) dozadu
c) rovno
17.Pri dvojitej brade majú byť vlasy:
a) vzadu kratšie a na bokoch dlhšie
b) na bokoch kratšie a vzadu dlhšie
c) rovnakej dĺžky česané dozadu
18.Pri zdvihnutom nose vlasy češeme:
a) do tváre
b) rovno dole
c) od tváre dozadu
19.Pri širokom plochom nose vlasy češeme:
a) od tváre s vlnami na čele a spánkoch
b) do tváre s vlnami na čele a spánkoch
c) do tváre s vlnami na bokoch
20.Pri výraznom nose a vysunutej brade vlasy češeme:
a) hladko dolu
b) zdvihnuté na temene
c) bohaté pri brade a na krku
43
44
3. NÁROČNÁ ÚČESOVÁ TVORbA
Rozdelenie a charakteristika náročných účesov
Medzi náročné účesy patria :
Slávnostné účesy pre bežné spoločenské príležitosti, napríklad na stužkovú alebo ples.
Podľa miery slávnosti sa môžu rozdeliť na: – kokteilové
– večerné
– veľkovečerné
Svadobné účesy
Maškarné účesy a rôzne fantázie
Náročné účesy z dlhých vlasov
Súťažné účesy
•
•
•
•
•
Na rozdiel od denných účesov sú zložitejšie, majú mať slávnostný ráz, dokonalé a čisté vypracovanie. Majú vhodne dopĺňať celkový vzhľad, oblečenie, doplnky aj líčenie. Aby si udržali neporušený
tvar počas celej doby, je potrebné ich kvalitne spracovať a viac fixovať. Pri tom musia mať tiež prirodzený vzhľad, vlasy majú pôsobiť vzdušne a nestratiť lesk.
Preto od kaderníka vyžadujú tvorivý prístup, vyspelú techniku práce, zručnosť, skúsenosti, fantáziu, predstavivosť, vkus, sledovanie módy a dlhší čas na ich vytvorenie.
Náročné účesy volíme podľa :
– Spoločenskej udalosti (majú byť k nej primerané podľa miery slávnosti a charakteru).
– Oblečenia, doplnkov, líčenia a vlasovej ozdoby (účesy musia byť s nimi zosúladené štýlom, farebne
aj materiálom).
– A ďalších bežných hľadísk : súčasnej módy, želania zákazníčky, jej približného veku, typu a postavy, anatómie tváre a lebky, dĺžky, kvality a smeru rastu vlasov.
Slávnostné účesy pre bežné spoločenské príležitosti
Vychádzajú z denného účesu. Pri ich úprave máme podľa priania zákazníčky dve možnosti:
1. buď ich upravíme v tej istej línii ako denný účes, ale slávnostnejšie, ozdobnejšie a lepšie vypracované. Napríklad sa viac natupírujú, zvýraznia sa ozdobné prvky ako sú vlny, pramienky,
kučierky a primerane k spoločenskej udalosti sa ozdobia. Pritom zostáva zachované riešenie účesu,
deliace cestičky a smerovanie vlasov.
2. Alebo ich zmeníme. Napríklad vypneme, spracujeme do vĺn, alebo riešime asymetricky. Zmenu
dosiahneme aj použitím rôznych vlasových výstuží, doplnkov a príčeskov.
Svadobný účes z krátkych vlasov upravený v tej istej línii ako denný, ale slávnostnejšie
a Včerný účes z krátkych vlasov zmenený ako denný
45
Kokteilové účesy sa upravujú na menšie denné alebo večerné slávnostné
príležitosti, napríklad: záhradné slávnosti, bankety, recepcie, vernisáže,
derniery, podnikové večierky, výročné
oslavy, väčšie rodinné oslavy, pre hosťa
na svadbu alebo stužkovú, promócie,
sväté prijímanie, birmovku, návštevu
divadla – malé divadelné formy.
Koktailový účes sa zosúladí s oblečením. Pre túto príležitosť sa nosia napríklad koktailové šaty s výstrihom v dĺžke
okolo kolien. Vhodné sú aj elegantné
kostýmy. U mužov je to najčastejšie oblek.
Kokteilové účesy majú byť elegantné,
ale nie veľmi objemné. Vhodný je napríklad jednoduchší výčes alebo elegantný banán. Rozpustené dlhé vlasy
môžu byť natočené ondulačným železom do špirál alebo netradičných vĺn.
Vhodné sú aj čiastočne vypnuté vlasy.
Krátke vlasy majú byť tiež elegantne
upravené, môžu byť aj asymetrické
alebo upravené do módnych vĺn.
K celkovému vzhľadu sú prispôsobené
aj jemné ozdoby, napríklad ozdobné
sponky, hrebienky, jemné kvietky,
čelenka, nie veľmi výrazný trblietavý
efekt sa môže docieliť glitrovým lakom alebo Swarovského kryštálmi.
Zmena z denného účesu na kokteilový
Zákazníčka pred
úpravou
Príprava vlasov
Večerné účesy sa upravujú pre slávnostné večerné spoločenské príležitosti, napríklad: plesy, bály, premiéru
v divadle alebo opere, pre maturantku
na stužkovú.
Večerné účesy sa prispôsobujú k dlhým
večerným róbam, prípadne kostýmom
Zmena na slávnostný
Kokteilový účes
so slávnostnými prvkami. Pre mužov je
extravagantný účes
vhodný oblek alebo smoking.
Úprava večerných účesov je slávnostnejšia. Používajú sa pri nich ozdobné prvky ako sú vlny, vlasové vejáre, zvýraznené pramienky, kučierky, lokne. Dlhé vlasy sa vypínajú a zapletajú do rôznych
výčesov a podobne. Účes sa mení, doplňuje alebo predlžuje rôznymi vlasovými doplnkami a príčeskami.
Vlasové ozdoby sú tiež slávnostnejšie. Okrem výraznejších ozdobných sponiek, čeleniek, vlasovej
bižutérie, hrebienkov, živých alebo umelých kvetov sa používajú aj pierka, perly a stužky. Vhodné sú
lesklé efekty, flitrové laky, číre brúsené kryštály, napr. Swarovského.
46
NÁROČNÁ ÚČESOVÁ TVORbA
Večerný účes
Večerný účes učesaný
z elegantného banánu
Veľkovečerný účes
Veľkovečerný účes
Veľkovečerné účesy sa upravujú pre mimoriadne slávnostné veľkovečerné spoločenské príležitosti,
napríklad: ples v opere, Viedenský opernball.
Veľkovečerná úprava účesu má vytvárať s dlhou, dekoltovanou veľkovečernou róbou celok.
Dámska úprava má ladiť aj s partnerom, ktorí majú predpísaný frak.
Veľkovečerný účes je výraznejší, ozdobnejší, často objemnejší a vyšší. Vhodné sú zložitejšie výčesy bohatšie ozdobené, napríklad štrasovou korunkou, vlasovými ozdobami kombinovanými s tylom, výraznými sponami a šperkami, látkovými stuhami alebo pierkami. Používajú sa aj výraznejšie
lesklé efekty.
Svadobné účesy
Mimoriadne výnimočný a slávnostný svadobný deň vyžaduje, aby bol účes dokonalý, bezchybný
a učesaný bez stresov a načas. Preto je potrebné ho najmenej jeden krát vyskúšať a mať dopredu
všetko premyslené a pripravené (ozdoby, spôsob prichytenia, sponky, vlásenky...). Farba vlasov, ich
ošetrenie a zdravý vzhľad sa musia pripraviť už v predstihu. Výnimkou nie sú ani špeciálne služby, kde
sa vytvorí plán, a už 4 mesiace dopredu sa začína s prípravou vlasov a účesu.
Svadobné účesy sú zosúladené s oblečením, ozdobou, svadobnou kyticou, líčením a samozrejme
tiež so ženíchom. Či už je úprava nevesty klasická, extravagantná alebo avantgardná, musí byť vždy
s určitou dávkou jemnosti a decentnosti. Podľa priania nevesty a zosúladenia s celkovým vzhľadom,
môžu byť svadobné účesy elegantné a zložitejšie alebo vzdušné, prirodzené a jednoduchšie. Dôležitý je každý detail, lebo nevesta je v centre pozornosti a na svadobných fotografiách a videu jej zostane spomienka na túto
významnú udalosť. Budúce nevesty prídu často do kaderníctva už
z ukážkami vybraného
svadobného účesu, ktoré
sú dostupné na internete a v časopisoch. Je potrebné sa v tejto oblasti
neustále vzdelávať a sledovať módu svadobných
účesov a celkovej úpravy,
aby sme neveste v prípade potreby vedeli odborSvadobný účes z dlhých vlasov
ne poradiť.
47
Svadobný účes z krátkych
vlasov
Extravagantný svadobný účes
Ďalšie variácie svadobných
účesov
Svadobný účes
Svadobný účes s použitím
podložky
Svadobný účes s použitím podložky a zdobený perličkami
navlečenými na vlasy
Maškarné účesy a rôzne fantázie
Maškarné účesy sú špecifickou kategóriou. Upravujú sa na rôzne slávnosti v maskách, od menších
domácich verzií cez detské karnevaly v škôlkach a školách až k fašiangovým maškarným bálom
a veľkolepým maškarným plesom. Sprevádza ich vždy veselá atmosféra a často aj súťaž o najkrajšiu
masku. Nápadité alebo veselé masky rôznych postáv zo života, histórie, filmov alebo fantazijných a
rozprávkových bytostí prenesú ľudí do sveta fantázie. Veľkú obľubu majú najmä medzi deťmi, lebo
pre nich má prezliekanie sa za iné postavy oveľa väčšie kúzlo ako pre dospelých. Účes má stvárňovať masku spolu
s oblečením, ozdobami, doplnkami
a líčením. Pre kaderníka sú veľkou
výzvou na uplatnenie jeho zručnosti,
tvorivosti a neobmedzenej fantázie.
Fantázie z vlasov sa češú aj pre účely
reklamy, rôzne kadernícke Show, festivaly, súťaže, módne prehliadky, a podobne. Tieto fantazijné účesy majú zaujať pozornosť najmä ich nápaditosťou,
kreativitou a extravaganciou.
Fantazijné účesy
48
NÁROČNÁ ÚČESOVÁ TVORbA
Do tejto kategórie sa môžu zaradiť aj tematické večierky a plesy, napríklad v Retro štýle 20- tych rokov, 60-tych rokov a podobne. Pri nich nejde o masky, ale o celkovú úpravu - vlasy, líčenie, oblečenie
a doplnky, majú byť v štýle módy tých čias. Pre vytvorenie týchto účesov kaderník potrebuje mať
vedomosti o úprave vlasov v jednotlivých historických obdobiach a účesoch 20. storočia.
Účesy z dlhých vlasov
Náročné účesy z dlhých vlasov sa upravujú najmä pre slávnostné príležitosti ale aj pre bežné nosenie. Rozličnými spôsobmi sa vypínajú a tvarujú do takzvaných výčesov – drdolov, prepletaných drdolov, uzlov, vlasových stúh, pramienkov, lokní, alebo sa zapletajú, prekladajú a stáčajú. Náročnejšia
je aj úprava rozpustených alebo čiastočne vypnutých dlhých vlasov, ktoré sa natáčajú a tvarujú rôznymi spôsobmi. Podľa módy, želania a príležitosti pre ktorú sa pripravujú, môžu byť buď zložitejšie
alebo jednoduchšie, klasicky elegantné alebo extravagantné, dokonale čisto a hladko vypracované
alebo ležérne a strapatejšie. Na zväčšenie objemu alebo výšky zložitých účesov sa používajú rôzne
vlasové podložky - výplne. Podľa potreby sa vlasy dopĺňajú alebo predlžujú vlasovými doplnkami
a príčeskami. Na ich zopnutie, prichytenie a spevnenie sa používajú rôzne pomôcky, gumičky, sponky, štipce, spony a vlásenky, ktoré môžu byť aj ozdobné.
Kaderník môže pri nich uplatniť svoju fantáziu vo väčšej miere.
Účesy z dlhých vlasov
49
Naradie a pomôcky
Pri úprave dlhých vlasov potrebujeme: ochrannú pláštenku, hrebeň a kefu na rozčesávanie vlasov,
hrebeň s hrotom, hrebeň a kefku na tupírovanie, kefu na uhladzovanie, gumičky, gumičky s háčikmi, sponky a vlásenky v dvoch až troch veľkostiach, vlasové podložky, doplnky a príčesky, lak na
vlasy s flexibilným účinkom a silno tužiaci, lesk na vlasy, vosk a rôzne ozdoby do vlasov.
•
Pomôcky na úpravu dlhých vlasov
Vlasové podložky - výstuže
Vlasové podložky vyrobené z odstrihnutých
vlasov vložených do jemnej sieťky
Vlasové podložky - výstuže
Príprava vlasov
Na umyté vlasy nanesieme tužidlo a usušíme ich, vyfúkame alebo natočíme na natáčky. Po vysušení môžeme vlasy podľa potreby rozlične zvlniť, vyžehliť alebo nakrepovať elektrickými ondulačnými železami a žehličkami.
•
Základné spôsoby vypínania dlhých vlasov
Klasické zopnutie vlasov do gumičky na vrchu hlavy alebo zátylí. Z copu sa potom vytvára po
pramienkoch prepletaný, vlnitý alebo strapatý drdol, alebo rôznymi spôsobmi hladký uzol. Podľa potreby sa objem okrem tupírovania môže zväčšiť aj vlasovými podložkami. Pred tvarovaním sa
jednotlivé pramene uhladia a nalakujú. V prípade potreby sa môžu pred tým mierne natupírovať.
Získa sa tým väčší objem a pevnosť. Vytvorený tvar, napríklad hladký pramienok, rulička, oblúk
alebo kučera, sa prichytí sponkou alebo vlásenkou.
•
50
NÁROČNÁ ÚČESOVÁ TVORbA
Nasadenie kruhovej podložky pod cop
Stiahnutie gumičkou
51
Použitie podložky
Dlhšie konce sa zatočia
okolo hladkého uzla
Pripnutie ozdoby
Prekrytie vlasmi
Jednoduchý hladký uzol z boku
• Pri nedostatočne dlhých vlasoch sa môže vytvoriť viac copov, čím sa ušetrí ich dĺžka a tiež sa získa
väčšia plocha základne pre ľubovoľné tvarovanie pramienkov.
?Foto.č.37. Prepletaný uzol vytvorený z troch
copov
• Namiesto gumičky sa natupírované a uhladené vlasy môžu zopnúť sponkami. Vytvorí sa tak ľubovoľne veľká základňa pre tvarovanie účesu. Nedostatočne dlhé alebo husté vlasy sa môžu doplniť
vlasovým príčeskom.
52
NÁROČNÁ ÚČESOVÁ TVORbA
Vlasy zopnuté sponkami
• Elegantný,
takzvaný banán sa češe tak, že sa vlasy natupírujú (prípadne iba na mieste, kde sa budú pripínať sponky), uhladia dozadu a na zátylí sa v strede hlavy po celej výške pripnutými sponkami vytvorí zvislá os, okolo ktorej sa vlasy stáčajú dovnútra postupne od spodných až po vrch temena. Vytvorený zatočený banán sa pripína sponkami a vlásenkami. Konce vlasov na temene sa vsunú do vnútra banánu, alebo sa môžu pripínať do
ľubovoľných tvarov. Banán má pri krku priliehať a smerom hore zväčšovať svoj objem.
Podobný banán sa dá vytvoriť aj zatočením vlasov okolo pozdĺžnej podložky.
Sponkami vytvorená zvislá os
Uchopenie vlasov pred stáčaním
Stáčanie vlasov do vnútra
Pripínanie sponkami
53
• Jednoduchším spôsobom zatočenia vlasov na zátylí vznikne mladistvo pôsobiaci banán. Vlasy
učešeme dozadu a držíme ich za konce vodorovne napnuté približne v strede zátylia. Viacnásobne
ich stočíme okolo svojej osi a za súčasného dotáčania ich zvislo prikladáme do stredu hlavy. Banán pripneme sponkami a vlásenkami. Konce vlasov na temene ľubovoľne vytvarujeme. Napríklad
pri krátkych koncoch ich môžeme nechať voľné tak ako sa prirodzene ukladajú, buď rovné a strapaté, v oblúčikoch alebo kučerách a podľa potreby ich prichytiť vlásenkami. Dlhšie konce vlasov
môžeme po pramienkoch tvarovať a pripínať do rôznych oblúčikov a ruličiek.
Stočenie vlasov okolo svojej osi
Priloženie do stredu hlavy
Pripnutie sponkami
Výsledok s upravenými koncami
• Viac variácii a pekné efekty sa dajú vytvoriť vypínaním vlasov na viac častí. Napríklad na dve, po
oddelení od ucha k uchu cez vlasový vír (prípadne asymetricky šikmo) alebo štyri, ak sa oddelí ešte
aj spodná časť na krku a vrchná na temene.
Rozdelenie vlasov na štyri časti
a natupírovanie temena
54
Zatočenie prameňa okolo vlasovej podložky
NÁROČNÁ ÚČESOVÁ TVORbA
• Existuje veľa spôsobov použitia vlasových podložiek – výplní.
Použitie podložky
Slávnostný účes po dokončení
Večerný účes po dokončení
Zmena účesu
dosiahnutá
svadobnými ozdobami
Pripnutie podložky
Pripnutie podložky
Večerný účes po dokončení
• Dva až tri rozdelené pramene sa natupírujú, iba trochu uhladia a navlečú do jemnej sieťky. Z vrchu
cez povrch sieťky sa opäť mierne uhladia. Uložia sa do požadovaného tvaru a pripnú sponkami
a vlásenkami. Natupírované pramene v sieťke sa podľa potreby dajú veľmi dobre tvarovať.
55
56
NÁROČNÁ ÚČESOVÁ TVORbA
Večerný účes s použitím sieťky
Účes vytvorený za pomoci
jednoduchého zapletania
Asymetrický večerný účes
s použitím sieťok a zdobený stuhami
Účes vytvorený za pomoci
jednoduchého zapletania
Sieťka upletená z vlasov
Účes vytvorený za pomoci
jednoduchého zapletania
• Možnosti vypínania, tvarovania a zapletania dlhých vlasov je nespočetné množstvo. Záleží len na
zručnosti a praxi kaderníka, jeho tvorivosti a fantázii.
Súťažné účesy
Každý rok majú kaderníci možnosť zúčastniť sa viacerých celoslovenských súťaží – Majstrovstiev
SR v účesovej tvorbe a najúspešnejší z nich aj medzinárodných súťaží Majstrovstiev Európy a Majstrovstiev sveta. Tieto podujatia bývajú spojené aj s kaderníckymi a kozmetickými veľtrhmi, kde
sa prezentujú jednotlivé firmy a známi kaderníci s potrebami pre kaderníctvo, kozmetiku, nechtový
dizajn a pedikúru, novinkami v odbore a ukážkami účesov a postupov. Napríklad INTERBEAUTY
v Bratislave, ktorú organizuje Spoločnosť kaderníkov a vizážistov Slovenska a Štúdio krásy PIEROT.
BEATY FORUM v Trenčíne organizuje Spoločenstvo kaderníkov a kozmetiky SR a Otvorené majstrovstvá Slovenska v účesovej tvorbe ROLANDOV HREBEŇ v Bardejove organizuje Puls s.r.o. Bardejov. Tradičné súťaže pre žiakov v rámci Dní učňovskej mládeže organizuje MŠ SR už od začiatku
70- tych rokov, s dnešným názvom JUVYR.
Súťaže sú rozdelené do kategórií dospelých a žiakov (učňov). Na medzinárodných súťažiach seniori
češú na živých modeloch a juniori na figurínach. Súťaží sa vo viacerých pánskych a najmä dámskych
disciplínach, ktoré sa časom menia a prispôsobujú módnym trendom. Napríklad:
Denný účes s módnym strihom, Dámsky trendový strih.
57
Denný účes na krátkych vlasoch, ktorý sa potom v ďalšej časti súťaže prečesáva na večerný účes s použitím príčeskov a ozdôb.
Účes z dlhých vlasov, býva najčastejšie Svadobný účes, prípadne večerný.
Dámska módna kategória na hlave figuríny alebo modelke pozostáva z dvoch testov - denný a večerný účes. V dámskej technickej kategórii na hlave figuríny alebo na modelke sú testy z kreatívneho
a večerného účesu.
V pánskych účesoch sa súťaží tiež na živom modeli alebo na hlave figuríny muža. V technickej kategórii je kreatívny účes a klasický strih. V pánskej módnej kategórii sa súťaží v salon style a v trendovom strihu.
Okrem týchto tradičných disciplín bývajú na niektorých súťažiach aj rôzne iné, napríklad fantazijné
účesy, gejša, módny strih a účes na diskotéku a podobne.
• Súťažné účesy sú dané súťažnými podmienkami, ktoré presne definujú každú disciplínu, prípravu
•
•
•
a úpravu modelky, dĺžku a farbu vlasov, povolené prípravky a spôsoby úpravy, použitie doplnkov,
príčeskov a ozdôb do vlasov, časový limit a kritéria hodnotenia. Pred súťažou je dôležité podrobne
sa so súťažnými podmienkami oboznámiť, lebo ich nedodržanie sa penalizuje trestnými bodmi.
Jednotlivé súťažné účesy majú svoje zákonitosti, ktoré sa musia rešpektovať. Ale všetky rovnako
musia byť v súlade s najnovšou perspektívnou módou. Z ďalších napr. denný a večerný účes
z krátkych vlasov na živom modely aj figuríne je vytvorený z jednotného celku vĺn – oblúkov, ktoré
vychádzajú najčastejšie z jedného bodu a musia na seba nadväzovať. Účesy musia byť čisto a hladko
vypracované, zosúladené s ozdobou, oblečením, doplnkami, líčením a typom modelky. Hodnotí
sa aj stupeň náročnosti účesu a uplatnenie fantázie. Dĺžka vlasov a tvar účesu – hlavy a jeho riešenie, má tiež v jednotlivých kategóriách svoje zákonitosti a prispôsobuje sa móde.
Téma fantazijných účesov je vyjadrená ich názvom - heslom, napríklad „Nevesta budúcnosti“. Kaderník vytvorí účesom a celkovým vzhľadom svoju fantáziu na danú tému.
Pre vysoké nároky na dokonalosť súťažných účesov a celkového vzhľadu je veľmi dôležitý správny výber modelky. Má mať dobrú kvalitu a rast vlasov (poddajné, stredne hrubé
a husté), ideálny tvar lebky, dlhý krk, nie odstávajúce uši, peknú anatómiu tváre a postavu.
Pánskych model má mať tiež najmä dobrú kvalitu a rast vlasov a ideálny tvar lebky.
Večerný účes z dlhých vlasov
vhodný aj ako súťažný aj na
slávnostnú spoločenskú príležitosť
58
Svadobný účes z dlhých
vlasov sa môže použiť
na súťaž aj na svadbu
Víťazný kreatívny účes na
majstrovstvách sveta
od Seana Kasumoviča
(technická kategória seniorov)
NÁROČNÁ ÚČESOVÁ TVORbA
Víťazný večerný účes na
majstrovstvách sveta od Seana Kasumoviča (technická kategória seniorov)
Kreatívny účes na figuríne
(technická kategória juniorov)
Večerný účes na figuríne
(technická kategória juniorov)
Denný účes
(módna kategória seniorov)
Večerný účes
(módna kategória seniorov)
Večerný účes na figuríne
(módna kategória juniorov)
Denný účes na figuríne
(módna kategória juniorov)
Dámsky trendový strih
(kategória seniorov)
Dámsky trendový strih na
figuríne (kategória juniorov)
Pánsky klasický strih
(technická kategória seniorov)
59
Pánsky kreatívny účes
(technická kategória seniorov)
Pánsky salon style strih
(módna kategória sen.)
Pánsky klasický strih na figuríne
(technická kategória juniorov)
Pánsky kreatívny účes na figuríne
(technická kategória juniorov)
Pánsky trendový strih Pánsky trendový strih na figuríne
Svadobný účes
(módna kategória sen.)
(módna kategória jun.)
(býva len kategória sen.)
Na iný typ súťaží, ktoré organizujú jednotlivé značky vlasovej kozmetiky, sa posielajú len fotografie
vytvorených účesov. Z nich porota vyberie postupujúcich súťažiacich, ktorí sa potom zúčastnia medzinárodného finále. Tam sa už väčšinou češe ten istý účes na tých istých modelkách. Každý rok sú
vyhlásené 3 až 4 témy, na ktoré sa kaderníci môžu prihlásiť.
Napríklad:
- L´ORÉAL Professionnel COLOR TROPHY Award
- WELLA Trend Vision
- Schwarzkopf hairdressing awards
Účes Izabely Trutzovej v téme Glamazon,
Wella Trend Vision 2011
60
Účes Izabely Trutzovej v téme Polaris,
Wella Trend Vision 2011
NÁROČNÁ ÚČESOVÁ TVORbA
Vlasové doplnky
Zmenu slávnostného účesu dosiahneme aj vlasovými doplnkami rôznych tvarov a veľkostí:
Malé pramienky vlasov iba oživia účes buď farebne, ak sú odlišnej farby ako ostatné vlasy, vytvoria zaujímavé efekty melíru. Alebo môžu byť upravené odlišne. Napríklad natočené do špirály,
vlny alebo kučier, vyžehlené, nakrepované, zapletené alebo dlhšie.
Menšie a krátke príčesky iba doplnia účes, napríklad na temene alebo asymetrickým umiestnením na boku.
Väčšie a dlhé príčesky už dokážu slávnostný účes predĺžiť alebo zvýšiť, napríklad cop na spone
alebo sa použijú na temene ako prepletaný drdol.
Na oživenie a doplnenie sa môžu využiť aj vlasové doplnky z umelých vlasov, napríklad mašľa
na spone, gumičky s vlasmi, obopínacie krúžky, stuhy z umelých vlasov, ktoré sa odstrihnú podľa
potrebnej dĺžky a nahradia sa nimi chýbajúce pramene napríklad pri prepletanom drdole alebo už
hotový malý prepletaný drdol, ktorý sa len nasadí a pripne.
Pripnutím dočasných príčeskov CLIP IN (tenké a úzke alebo širšie pramene na takzvanej pukačke) sa dosiahne potrebné zahustenie a predĺženie vlasov na vytvorenie slávnostného účesu.
Predĺženie vlasov keratínom alebo inou metódou sa môže využiť najmä pri svadobných účesoch,
ak vlastné vlasy nevesty nie sú dostatočne dlhé a husté.
Parochňou dosiahneme úplnú zmenu účesu. Okrem prirodzených módnych parochní sa používajú aj karnevalové, alebo disco parochne.
•
•
•
•
•
•
•
Vlasové doplnky a príčesky pripevňujeme do vlasov sponkami a vlásenkami, prípadne hrebienkom, ktorý je už na nich prišitý. Aby boli pevne prichytené môžeme spodné vlasy, na ktoré ich pripíname natupírovať. Pevne držia aj keď sa pripínajú pod gumičku na zopnutom cope.
Malé pramienky vlasov
Malé pramienky vlasov natočené
do špirály a krepu
Doplnky z umelých vlasov
61
Večerný účes oživený malými
pramienkami vlasov
Mašle na spone
Kokteilový účes s použitím
obopínacieho krúžku
Použitie malých pramienkov
vlasov
Zapletený prameň z umelých
vlasov v spoločenskom účese
Účes ozdobený vlasovými
krúžkami s gumičkou
Účes zopnutý a zdobený vlasovými krúžkami s gumičkou
Večerný účes doplnený stuhami
z umelých vlasov
Netradičné použitie vlasového
doplnku v tvare drdolu
Sieťka z vlasov
62
NÁROČNÁ ÚČESOVÁ TVORbA
Vlasové ozdoby
Sa používajú pri všetkých náročných účesoch. Niekedy účes súčasne aj spevňujú, najmä pri dlhých
vlasoch.
Ozdoby spoločenských účesov sa volia podľa:
– Spoločenskej udalosti (majú byť k nej primerané podľa miery slávnosti a charakteru).
– Oblečenia a doplnkov (zosúladené s nimi farbou, materiálom a štýlom).
– Účesu (majú ho vhodne dopĺňať a zdôrazňovať, prípadne zakrývať jeho nedostatky).
– Celkového vzhľadu (vhodne dopĺňať celkový vzhľad, byť v súlade s typom zákazníčky).
– Súčasnej módy.
Používajú sa buď hotové výrobky:
Napríklad svadobné závoje a ozdoby, korunky, čelenky, živé alebo umelé kvety, vlasová bižutéria, vlasové ozdoby z textilnej tkaniny a tylu, spony do vlasov, ozdobné hrebienky, ozdobné
gumičky, štipce, ihlice, ozdobná sieťka a podobne.
V súčasnosti sú veľmi obľúbené Swarovského kryštály, ktoré sú buď na navliekacej tyčinke, pomocou ktorej sa navlečú na vlastné vlasy, alebo sú už navlečené na tenkom silone alebo pramienku vlasov, ktoré sa pripnú do vlasov. Môžu sa aj jednotlivo nalepiť na vlasy.
Na tenkom silone alebo pramienku vlasov bývajú aj pierka a iné farebné dekorácie.
Veľmi aktuálne a praktické sú aj ozdobné ihlice, vlásenky a špirály s pripevnenými perličkami,
kamienkami, kvietkami a podobne.
Takzvaný vlasový piercing je pružná kovová strunka s farebnými sklíčkami na koncoch.
Novinkou sú lesklé tenučké vlákna, ktoré sa slučkou prichytia na vlastný vlas pri korienku.
•
Alebo si ich môžeme vyrobiť:
Z rôzneho materiálu, napríklad drôtik, korálky, šnúry korálok, kamienky, flitre, pierka, tyl, stužky, umelé alebo aj sušené kvety, sieťky, rôzne tkaniny, lurexové tkaniny alebo bavlnky, labutienka,
farebné sklíčka, flitrové laky a spreje a podobne.
Praktické ozdobné vlásenky si ľahko vyrobíme navlečením alebo nalepením perličiek, kamienkov, kvietkov a podobne na vlásenku.
Aj z pravých alebo umelých vlasov spevnených lakom na vlasy alebo na drevo do rozličných tvarov. Podľa potreby sa môžu k nim pridať aj iné ozdoby, napríklad kamienky, tyl a podobne. Ozdoby
z vlasov a podobných vlákien sa ale nemôžu používať pri súťažných účesoch, lebo by mohli skresliť
prácu kaderníkov.
Pri súťažných, fantazijných a maškarných účesoch sa na ozdoby a ich výrobu používajú aj iné
a netradičné materiály. Napríklad kôra zo stromu, tyčinky škorice, rôzne kovové materiály, sieťky,
a podobne.
•
•
Ozdoba by mala byť čo najľahšia, aby účes nedeformovala (najmä pri krátkych a riedkych vlasoch).
Je dôležité, ozdobu do účesu vhodne umiestniť, aby ho vhodne dopĺňala a nie naopak.
Do hotového účesu (prípadne ešte pred dokončením) pripevňujeme ozdoby sponkami, vlásenkami,
hrebienkom, prípadne nalepením tak, aby sa účes nedeformoval. Potom upravíme už len posledné
detaily.
63
Ozdoby do slávnostných účesov si môžeme vyrobiť aj sami
64
NÁROČNÁ ÚČESOVÁ TVORbA
Vlasová bižutéria
Ozdoby do svadobných účesov
NEZAbuDNITE, ŽE:
Vhodne zvolenou cestičkou alebo ofinou, môžeme zakryť nepravidelný rast vlasov nad čelom.
Odstávajúce uši treba zamaskovať vlasmi.
Náročné účesy často vyžadujú pevnejšie tupírovanie. Preto je veľmi dôležité nezabudnúť na
správne tupírovanie, najmä pevnejší základ tupírovania tesne pri korienkoch vlasov.
■
NA ČO SI TREbA DÁVAť POZOR
Ak si pri skúšaní svadobného účesu potrebujeme zapamätať niektoré detaily, je vhodné urobiť nákres,
prípadne aj smeru účesu a jeho postupu.
Aby boli dlhé vlasy pri česaní zložitých účesov poddajné a veľmi nelietali, použijeme po ich umytí kvalitné
tužidlo. Niekedy je vhodné aj umyť vlasy o jeden deň skôr.
Pomôcky na úpravu dlhých vlasov ako sú sponky, vlásenky a podobne, treba mať prakticky uložené, aby
sme k nim pri práci mali ľahký prístup. Na to sú vhodné najmä náramky na zápästie, do ktorých sa dajú
zapichovať sponky a vlásenky a kufríky alebo rôzne organizéry s priehradkami.
Gumičku s háčikmi môžeme nahradiť dvomi sponkami navlečenými na obyčajnú gumičku.
Pri česaní zložitého účesu z dlhých vlasov dávame pozor na jeho formu, či vytvára správny tvar hlavy
a tváre.
Objem účesu okrem tupírovania môžeme docieliť aj nakrepovaním vlasov, podľa potreby po celej dĺžke,
alebo len pri korienkoch.
65
Pripnuté sponky, vlásenky, podložky, vlasové doplnky a ozdoby pevnejšie držia na natupírovanom
podklade alebo pri zopnutých vlasoch pod gumičkou.
Vlásenky sa môžu podľa potreby a zvyku pripínať štyrmi spôsobmi: buď ich zapichneme len zľahka tak
ako sú jednoducho do účesu alebo spravíme na jednom konci jeho ohnutím háčik. Pri ďalších dvoch
spôsoboch pri zapichovaní vlásenky ju vedieme vlnovkovým pohybom do vlasov alebo ju po čiastočnom
zasunutí otočíme do opačného smeru a zapichneme.
Pri prepletaných účesoch z dlhých vlasov je dôležité správne odhadnúť počet a hrúbku prameňov. Veľké
množstvo tenkých prameňov môže spôsobiť, že účes bude až veľmi preťažený, prekombinovaný a nevkusný
a naopak nedostatočný počet a objem prameňov pôsobí chudobne a kostrbato.
Pri tvarovaní jednotlivých pramienkov podľa možnosti využívame smer, do ktorého sa samé ukladajú.
Dosiahne sa tým vkusný, nenásilný a prirodzenejší vzhľad.
Pri slávnostných účesoch najmä z dlhých vlasov môžeme ich nedostatočnú hustotu alebo dĺžku, okrem
vlasových príčeskov a stúh z umelých vlasov, nahradiť a súčasne aj ozdobiť látkovými stuhami totožnými
so šatami, ktoré vhodne umiestňujeme alebo prepletáme do účesu.
Kým nie je povrch vlasov dokonale vyhladený a v konečnej podobe, používame flexibilné prípravky
s nižším stupňom fixovania, alebo s leskom. Finálny lak s vysokým stupňom fixovania použijeme až keď
je tvar vlasov už definitívny a bezchybný.
Polepené ruky od lakov na vlasy si počas práce utierame do vlhkého uteráka alebo servítok.
Malé pramienky vlasov, ktoré sa používajú na oživenie slávnostných účesov, si môžeme vyrobiť
z odstrihnutých vlasov tak, že ich pri korienkoch pevne zviažeme drôtikom alebo zlepíme, napríklad
transparentným chemoprénom, tavnou lepiacou pištoľou, alebo keratínom, ktorý sa používa pri
predlžovaní vlasov. V prípade potreby ich môžeme aj zafarbiť, odfarbiť alebo melírovať.
Dodržiavanie bezpečnostných a hygienických predpisov
V kaderníckych službách sa musia dodržiavať predpisy o bezpečnosti pri práci a ochrane zdravia
zamestnancov aj zákazníkov.
Čistotou a poriadkom na pracovisku predchádzame prenosu nákazy a úrazom.
Náradie a pomôcky používané pri náročných účesoch musia byť pre každú zákazníčku čisté
a vydezinfikované.
Pre každú zákazníčku používame čistú bielizeň. Bielizeň, ktorá sa nedotýka pokožky (pláštenky na
česanie) sa môže použiť pre viac zákazníčok pokiaľ nie je znečistená.
Pri manipulácii s elektrickými prístrojmi dodržujeme bezpečnostné predpisy a dávame pozor aby sme
zákazníčku nepopálili.
Používame len v EU schválené prípravky a pokiaľ sú ešte v záručnej lehote.
Po práci vyčistíme použité náradie, pomôcky a odložíme na miesto aj použitú bielizeň.
Zopakujte si najpodstatnejšiu časť učiva tým, že odpoviete na otázky
a úlohy:
1. Vymenujte účesy patriace do náročnej účesovej tvorby.
2. Popíšte rozdiel, v čom sú náročnejšie ako bežné denné účesy.
3. Uveďte, podľa čoho volíme náročne účesy.
4. Popíšte aké sú dve možnosti úpravy účesu pre bežné spoločenské príležitosti.
5. Charakterizujte kokteilové, večerné a veľkovečerné účesy.
6. Charakterizujte svadobné účesy.
7. Charakterizujte maškarné a fantazijné účesy.
8. Charakterizujte účesy z dlhých vlasov.
66
9. Uveďte aké súťaže v účesovej tvorbe a súťažné kategórie poznáte.
10.Popíšte akú zmenu účesu dosiahneme malými pramienkami vlasov a vlasovými príčeskami
11.Uveďte podľa čoho volíme vlasové ozdoby.
12.Vymenujte vlasové ozdoby, ktoré sú na fotografiách účesov.
MENEJ ZNÁME VÝRAZY :
Vernisáž – slávnostné otvorenie výstavy.
Derniéra – posledné predstavenie, slávnostné ukončenie výstavy.
Extravagantný – výstredný.
Avantgardný – priekopnícky.
Tyl – jemná riedka bavlnená tkanina, ktorá sa používa okrem iného hlavne na dekoráciu. Aj tyl, tylo,
do tyla - záhlavie, väz, šija.
Otestujte si svoje vedomosti
21.Medzi náročné účesy patria:
a) módne strihy vlasov
b) chemické úpravy vlasov
c) účesy z dlhých vlasov
22.Slávnostné účesy pre bežné spoločenské
príležitosti:
a) vychádzajú z denného účesu
b) mení sa pri nich strih alebo farba
c) pred tým je vhodné nechať narásť vlasy
23.Pri slávnostných účesoch pre bežné
spoločenské príležitosti máme možnosti
úpravy:
a) iba jednu, že ich zmeníme
b) dve, buď ich upravíme v línii denného
účesu alebo ich zmeníme
c) tri, že ich ostriháme alebo zafarbíme alebo
melírujeme
24.Kokteilové účesy sa upravujú pre:
a) menšie denné alebo večerné slávnostné
príležitosti
b) slávnostné večerné spoločenské príležitosti
c) mimoriadne slávnostné spoločenské
príležitosti
25.Večerné účesy sa upravujú pre:
a) menšie denné alebo večerné slávnostné
príležitosti
b) slávnostné večerné spoločenské príležitosti
c) mimoriadne slávnostné spoločenské
príležitosti
26.Veľkovečerné účesy sa upravujú pre:
a) menšie denné alebo večerné slávnostné
príležitosti
b) slávnostné večerné spoločenské príležitosti
c) mimoriadne slávnostné spoločenské
príležitosti
27.Svadobné účesy:
a) nie je potrebné dopredu vyskúšať
b) je potrebné aspoň jeden krát vyskúšať
c) je potrebné ich vyskúšať len ak sú veľmi
zložité
28.Malými pramienkami vlasov docielime:
a) iba oživenie účesu
b) zmenu účesu
c) zvýšenie alebo predĺženie účesu
29.Menšími a krátkymi príčeskami docielime:
a) iba oživenie účesu
b) doplnenie účesu
c) zvýšenie alebo predĺženie účesu
30.Väčšími a dlhými príčeskami docielime:
a) iba oživenie účesu
b) doplnenie účesu
c) zvýšenie alebo predĺženie účesu
67
68
4. OŠETROVANIE A REGENERÁCIA VLASOV
Význam ošetrovania a regenerácie vlasov
Vlasy majú pre človeka veľký význam. Chránia hlavu pred chladom, slnkom, mechanickými vplyvmi a sú aj ozdobou. Vlasy sú po očiach podvedome vnímané ako druhý najdôležitejší telesný signál.
Pekné a dobre upravené vlasy podporujú sebavedomie, často sú aj nevyhnutnou podmienkou spoločenského uplatnenia a úspechu v práci.
Úlohou kaderníka je získať kvalitné a zdravé vlasy (aj po chemických úpravách), lebo iba také si
udržia správny tvar a sú skutočnou ozdobou človeka.
Rozdiel medzi zdravými a poškodenými vlasmi sa prejaví nielen na ich vzhľade ale aj pri práci s nimi
a na trvanlivosti účesu.
Zdravý vlas je pevný, pružný, hebký a lesklý. Jeho štruktúra je stmelená medzibunkovým spevňujúcim
tmelom. Neporušená kutikula mu dáva hladký povrch a ochranu. Povrchovo je konzervovaný vylúčeným mazom.
Poškodený vlas je vysušený, matný, drsný, zamotáva sa, zle rozčesáva. Úmerne k stupňu poškodenia
má oslabenú pevnosť, pružnosť a odolnosť, zvýšenú nasiakavosť a reaktivitu. Kutikula je opotrebovaná, rozstrapkaná, miestami strhnutá. Nechráni dostatočne vláknitú vrstvu vlasového kortexu. Medzibunkové spevňujúce tmely sú vyplavené. Vlákna kortexu nemajú súdržnosť, uvoľňujú sa, praskajú, až
pretrhnú.
Kvalita vlasov závisí od :
Dedičnej dispozície – vrodená kvalita vlasov, hrúbka, hustota, stupeň zvlnenia, premastenia,
farba, sklon k šediveniu, dedičnej alopecii u mužov, dedičné dispozície k rozličným vlasovým
poruchám a chronickým ochoreniam.
Zdravotného stavu a správnej životosprávy – stav pleti a vlasov úzko súvisí s celým organizmom.
Preto je dôležité mať dobrý zdravotný stav, dostatok oddychu a výživy, duševnú pohodu a stravu
bohatú na vitamíny.
Hygieny – je dôležitá nielen z estetického, kozmetického ale aj zo zdravotného hľadiska.
Veľké premastenie a znečistenie vlasy zlepuje, rozkladnými zložkami sa upchávajú mazové žľazy,
porušuje sa ich normálna činnosť. Môžu vzniknúť zápalové procesy, vypadávanie vlasov a utvára
sa priaznivá pôda pre rozličné mikroorganizmy a podobne.
Zaobchádzania s vlasmi – poškodzovanie vlasov poveternostnými vplyvmi (slnko, teplo, vietor,
mráz, voľné radikály v ovzduší), prirodzeným opotrebovaním (trenie, umývanie, chlór), dennou
starostlivosťou, najmä ak je nešetrná (česanie, sponky, gumičky, natáčanie, sušenie, žehlenie), chemickými úpravami, najmä ak sa nedodržiava správna technológia.
Ošetrovania a starostlivosti o vlasy – na trhu je veľké množstvo kozmetických aj liečivých prípravkov, ktoré musí kaderník poznať, ovládať ich účinok na vlasy a pokožku a vedieť ich správne
aplikovať.
•
•
•
•
•
Použitie a účinok ošetrovacích, regeneračných prípravkov na vlasovú
stonku, pokožku a korienok:
1. Po umývaní vlasov a najmä po chemických úpravách, vracajú vlasom a pokožke tuk a prirodzené
slabo kyslé prostredie, uzatvárajú šupiny kutikuly, ukľudňujú a osviežujú pokožku, zabraňujú
elektrostatickému náboju – „lietaniu“ vlasov. Preventívne, aj zdravým vlasom a pokožke dodávajú
vitamíny a iné výživné látky.
2. Ošetrujú poškodenú vlasovú stonku – zlepšujú jej vzhľadové a fyzikálne vlastnosti – lesk, hebkosť a pružnosť. Iba čiastočne, lebo je neživá, a dočasne, do ďalšieho umývania, prípadne viac
69
umytí, nahrádzajú vyplavené medzibunkové spevňujúce tmely, tuk a uhladia šupiny kutikuly.
Ošetrené vlasy sa ľahšie rozčesávajú, lepšie vyzerajú, lepšie sa s nimi pracuje a sú chránené pred
ďalším vysušovaním a poškodzovaním.
3. Prekrvujú a vyživujú vlasový korienok, biologicky účinnými látkami čiastočne podporujú rast
vlasov a spomaľujú ich vypadávanie. Aj preventívne pri zdravých vlasoch.
4. Odstraňujú prechodné problémy s lupinami, vysušenou alebo premastenou pokožkou, ktoré
vzniknú nesprávnym ošetrením, použitím nevhodného prípravku alebo postupu, napríklad použitím nekvalitného prípravku, prílišným vysušením suchých vlasov, alebo naopak premastením
mastných vlasov spôsobené použitím prípravkov s vyšším obsahom tukových prísad, nedostatočným opláchnutím šampónu a podobne. Problémy sa napravia po použití vhodného prípravku
alebo postupu.
5. Trvalé problémy s mastnými, suchými vlasmi, s lupinami a dedičnou plešivosťou u mužov, kde
ide o vrodené dispozície a rozličné poruchy a nedostatky, kozmetické prípravky a postupy úplne
neodstránia, ale iba zmierňujú a udržujú na prijateľnej miere. Na ich ošetrovanie sú často potrebné aj prípravky s liečebnými účinkami z lekárne.
6. Ťažšie prípady a chorobné stavy ošetruje lekár. Napríklad: Náhle alebo veľmi silné vypadávanie
vlasov, veľmi silné mastenie vlasov, zhoršené stavy seborrhoických porúch a lupienky, vírusové,
bakteriálne alebo plesňové ochorenia.
Ošetrovanie a regenerácia poškodenej vlasovej stonky
Pri starostlivosti o vlasy sa okrem šampónov na ich umývanie používa celý rad prípravkov rôznej
konzistencie, ktoré sa aplikujú na vlasy a pokožku hlavy podľa návodu výrobcu.
Tieto prípravky prenikajú do vlasov, vyplňujú prázdne dutinky a nahrádzajú tak vyplavené mezibunkové spevňujúce tmely. Zatmelujú aj šupiny kutikuly. Dodávajú vlasom a pokožke potrebnú
hydratáciu a slabokyslé prostredie, ktoré uzatvára šupiny kutikuly. Vytvárajú na povrchu vlasov
ochranný film. Vlasovú pokožku ukľudňujú, osviežujú a dodávajú jej výživu.
Na intenzívnu hĺbkovú regeneráciu vlasovej stonky a krémové zábaly sa najčastejšie používajú
hustejšie krémové masky, kúry.
Pri krátkodobej povrchovej regenerácii sa najčastejšie používajú redšie emulzné balzamy, kondicionéry, mlieka.
Prípravky pre starostlivosť o vlasy, ktoré sa neoplachujú bývajú vo forme krému, emulzie, mlieka,
peny alebo oleja. Môžu byť aj gélové alebo tekuté.
Pre špeciálnu intenzívnu starostlivosť, ktorá vydrží vo vlasoch viac umytí sa používajú rôzne
séra. Pri niektorých sa na lepšie prenikanie do vlasov používa ionizačná žehlička alebo ultrazvuková infračervená žehlička.
Ozdravenie a vyhladenie vlasovej stonky brazílskym keratínom alebo inými prípravkami napríklad Juvexin, sa aktivuje a preniká hlboko do vlasov tiež pomocou žehličky.
Na suché a rozštiepené končeky vlasov sa používajú ošetrujúce séra a olejčeky, ktoré sa neoplachujú.
Olejové regeneračné zábaly alebo s bezfarebnou práškovou henou sú pre dlhšiu dobu pôsobenia
vhodné aj na domáce použitie.
•
•
•
•
•
•
•
Nezabudnite, že:
Medzibunkové spevňujúce tmely vo vlasoch sa skladajú najmä z tukov a bielkovín.
Regeneračné prípravky pre vlasovú stonku obsahujú:
tuky – lanolín, lecitín, esenciálne mastné kyseliny, cetylalkohol, rastlinné oleje (olivový, argánový,
avokádový, kokosový, z jadierok hrozna, kukuričných klíčkov, konope), minerálne oleje,
70
OŠETROVANIE A REGENERÁCIA VLASOV
bielkoviny – proteíny, aminokyseliny, najmä rastlinného pôvodu (pšeničné proteíny, sójové
bielkoviny, ryžové mlieko, výťažky z bambusu), z prírodného hodvábu,
hydratačné látky – glycerín, urea, kyselina hyalurónová,
okyseľujúce látky – ovocné AHA kyseliny, slabé organické kyseliny pH 3,5
priaznivo pôsobiace prísady – v itamíny A, B5, E, F, PP, rastlinné a ovocné extrakty, mentol,
ženšeň, kofeín, kakao, liečivé prísady, síru, včeliu materskú kašičku,
silikóny, minerálne látky, katiónové deriváty, UV filter, nosné
látky podľa druhu prípravku - emulzie O/V, gély, oleje, alkohol,
konzervačné látky, parfum a prípadne aj farbivo.
Nanášanie ošetrovacích a regeneračných prípravkov na vlasovú stonku
Regeneračné prípravky sa nanášajú po umytí, na vlhké uterákom vysušené vlasy, lebo vtedy majú
najlepšiu nasávaciu schopnosť.
Ich aplikácia je často spojená s masážou pokožky hlavy, buď klasickou alebo rôznymi špeciálnymi,
tlakovými s relaxačnými a stimulačnými účinkami.
Pri krátkodobej, povrchovej regenerácii sa ošetrujúci prípravok rovnomerne nanesie iba na
konce vlasov, alebo na celé vlasy a po krátkom, približne 3 minútovom pôsobení sa opláchne
vodou. Niektoré sa podľa návodu výrobcu neoplachujú.
Intenzívna starostlivosť s okamžitým účinkom prípravkami, ktoré sa po rovnomernom nanesení
neoplachujú alebo majú krátku, 3 až 5 minútovú dobu pôsobenia a potom sa opláchnu. Niektoré sa
fixujú teplom pri sušení a žehlení.
Regeneračný zábal nanášame podľa jeho konzistencie a návodu výrobcu:
- rovnomerne rukami, premasírujeme a prečešeme,
- hustejšie krémy sa nanesú do rozdelených cestičiek priamo z tuby alebo rukami, a masážou
a prečesaním sa rovnomerne rozdelia,
- redšie emulzné, olejové a práškové, ktoré sa zmiešajú s vodou, sa môžu nanášať aj plochým štetcom alebo špeciálnym aplikátorom po pramienkoch. Natreté pramene sa môžu sčesávať od
vlasového víru do kruhu a postupne dookola až k spodným kontúram. Alebo sa postupuje od
spodných vlasov na krku smerom hore a dopredu.
Po nanesení regeneračného zábalu vlasy prikryjeme igelitovou čiapkou a uterákom a necháme
pôsobiť buď teplotou tela približne 20 minút, alebo na zvýšenie účinku zahrievaním sušiacou helmou 10 minút a potom ešte 10 minút bez zahrievania. Alebo vlasy neprikrývame a dáme pod
prístroj vyžarujúci teplo Climazon, prípadne iný, napríklad naparovací prístroj Wellapor, alebo
prístroj s infračerveným svetlom. Pod čiapkou alebo zahrievaním nastáva vlhké zaparenie, vlasy
napučiavajú vo väčšej miere, tým sa mnohonásobne zvyšuje prenikanie účinných látok do vlasov a pokožky.
Po uplynutí doby vlasy opláchneme vlažnou vodou. Olejový zábal musíme umyť šampónom.
•
•
•
•
•
•
•
Liečivé byliny
Liečivé byliny sa používali v kozmetike už od pradávna a dnes sa k nim vraciame stále viac, pre ich
priaznivé kozmetické účinky:
Prekrvujú, osviežujú, povzbudzujú a mierne vysušujú pokožku, bez podráždenia mazových žliaz,
pôsobia hojivo, protizápalovo (antisepticky) a sťahujúco (adstringentne). Obsahujú rastlinné slizy,
ktoré priaznivo pôsobia na vlasovú stonku.
Sú vhodné najmä proti vypadávaniu vlasov, mastným vlasom a lupinám, na zapálenú pokožku
s vyrážkami a citlivú pokožku. Bylinami sa ošetrujú aj zdravé vlasy, preventívne sa tak udržuje ich
dobrý vzhľad a kvalita.
Liečivé byliny sa môžu použiť čerstvé alebo najčastejšie sušené, v lekárni možno kúpiť aj ich liehové
71
koncentráty vo forme tinktúry a ich extrakty sa pridávajú do kozmetických prípravkov, šampónov,
vlasových vôd, krémov.
Odvar z bylín (čaj) pripravíme zaliatím približne 2 lyžíc bylín s 1 litrom vriacej vody a po odstáti
ho precedíme. Vlažným odvarom oplachujeme a jemne masírujeme na záver umývania vlasy a pokožku.
Rovnako sa môže použiť aj extrakt získaný vylúhovaním bylín v studenej vode 1 deň.
Liehový extrakt ako vlasové tonikum pre masáž, pripravíme tak, že 1 lyžicu sušených bylín zalejeme 3 lyžicami alkoholu a necháme stáť 14 dní v uzavretej sklennej nádobe na slnku, prípadne pri
teple. Potom extrakt prefiltrujeme a zriedime s 0,25 l vody.
•
•
•
ZAUJÍMAVOSTI
Medzi najviac používané liečivé byliny vo vlasovej kozmetike patria :
Žihľava pŕhlivá – prekrvuje pokožku, podporuje rast vlasov, je vhodná pre mastné vlasy a lupiny. Pre
mastné vlasy sa odporúča kombinácia s materinou dúškou.
Materina dúška – je vhodná pre mastné vlasy, sťahuje póry, prekrvuje pokožku, má protipliesňové
účinky.
Harmanček pravý – má silné liečivé účinky, vysušuje mastné vlasy a pokožku, pôsobí regeneračne,
protizápalovo, zosvetľuje.
Breza – má posilujúci účinok vhodný pre všetky vlasy.
Chmeľ – odvar z chmeľových bobúľ posiluje vlasy, je vhodný predovšetkým na tenké vlasy, zmes chmeľu
a žihľavy pôsobí proti vypadávaniu vlasov.
Lopúch – sa používa proti vypadávaniu vlasov. Odvar pripravíme z 2 kávových lyžičiek rozomletého
koreňa na 1 liter vody.
Šalvia – sťahuje rozšírené póry, je vhodná pre mastnú pokožku a mastné lupiny.
Mäta – listy obsahujú okrem iných silíc aj mentolovú, ktorá osviežuje, pôsobí povzbudivo a sťahujúco.
Je vhodná pre mastné vlasy a lupiny.
Rebríček obecný – má silné dezinfekčné účinky, používa sa na ošetrenie vlasovej pokožky s virážkou.
Podbeľ – znižuje činnosť mazových žliaz.
Praslička – je vhodná pre mastné vlasy.
Orechové listy – pôsobia protizápalovo, proti vyrážkam.
Baz čierny – používa sa na upokojenie podráždenej pokožky.
Myší chvost – má silné dezinfekčné účinky na vlasovú pokožku.
Sirôtka poľná – proti vypadávaniu vlasov.
Medovka lekárska – na lámavé vlasy.
Rozmarín – je účinný proti lupinám, môže sa používať aj preventívne, dáva vlasom lesk.
Umývanie a ošetrovanie vlasov
Pred umývaním vlasy rozčešeme a posúdime diagnózu vlasov a vlasovej pokožky, pre správnu voľbu šampónu, prípravkov a postupu pri ich ošetrovaní. Diagnózu vlasov podľa potreby upresníme
otázkami, napríklad : Za aký čas sa Vám vlasy zamastia? Ako často si umývate vlasy? Máte vždy lupiny? Ako dlho Vám vypadávajú vlasy? Približne koľko vlasov denne Vám vypadne?
Diagnózu stupňa poškodenia vlasov určíme na umytých, ešte neošetrených vlasoch: Vzhľadom
(lesk), hmatom (drsnosť), ťahom (skúšame pevnosť tak, že konce vlasov potiahneme medzi palcami
a ukazovákmi oboch rúk) a pri rozčesávaní, či sa zamotávajú. Diagnózu stupňa poškodenia vlasov
podľa potreby upresníme otázkami, napríklad : Ako často sa vlasy farbia, odfarbujú alebo preparujú?
Akými prípravkami? Doba pôsobenia? Kedy bola na vlasoch posledná preparácia? Boli vlasy upravované odborne v kaderníctve alebo doma?
72
OŠETROVANIE A REGENERÁCIA VLASOV
Umývanie a ošetrovanie normálnych vlasov
Normálne vlasy sa zamastia približne za týždeň. Sú zdravé, lesklé, pružné, bez lupín. Umývame ich
bežnými šampónmi určenými pre normálne vlasy. Vhodné sú aj bylinkové šampóny. Ak sa vlasy
umývajú často, používame šampóny určené na každodenné použitie. Podľa potreby im vlasový kondicionér určený pre normálne a zdravé vlasy vráti prirodzené slabo kyslé prostredie, tuk a zvýši
ich lesk. Preventívne a pre zlepšenie ich výživy je občas vhodná aj masáž pokožky hlavy s použitím
bylinných oplachov alebo vlasových vôd určených pre normálne vlasy. Najmä po dovolenke pri mori
je vhodný regeneračný zábal z ricínového oleja so žĺtkom a niekoľkými kvapkami citrónu, alebo regeneračného krému na normálne vlasy. Vhodný je aj zábal z HENY (pri svetlejších vlasoch treba počítať
s možným nežiadúcim zafarbením, aj keď sa použije bezfarebná).
Umývanie a ošetrovanie šedivých vlasov
Stratou melanínu sa stávajú vlasy krehké a menej odolné voči UV žiareniu. Stratou pigmentu býva
citlivá aj pokožka hlavy. Znižuje sa tvorba mazu, čím sú vlasy aj pokožka suchšie. S vekom dochádza k zhoršeniu mikrocirkulácie v okolí vlasového korienku a jeho slabšej výžive. To spôsobuje, že sú
vlasy tenšie a postupne rednú.
Šedivé vlasy vyžadujú zvláštnu starostlivosť lebo sú pórovité a citlivé. Pri chemických úpravách, najmä preparácii, treba počítať s ich väčším vysušením. Na ich umývanie a ošetrovanie používame prípravky s vyšším obsahom tukových a uhladzujúcich látok. Vhodné sú aj vlasové oleje. Niektoré
šedivé vlasy získavajú pôsobením vonkajších vplyvov nežiadúci žltý nádych. Na odstránenie žltého
nádychu môžeme použiť šampón so strieborným reflexom, alebo farebné peny, krémy, gély a tužidlá.
Umývanie a ošetrovanie jemných vlasov
Tenké, jemné vlasy sú málo objemné, pružné a pevné, skôr sa zamastia, viac zlepujú a ľahko sa zaťažia nevhodnými prípravkami. Preto sa umývajú častejšie bylinnými šampónmi alebo šampónmi na
objem určenými pre jemné vlasy. Na ich ošetrenie používame ľahšie, menej mastné krémy, ktoré ich
veľmi nezaťažia. Pre zlepšenie výživy vlasových korienkov je vhodná masáž hlavy s použitím bylinného odvaru zo žihľavy, brezy, chmeľu, medovky lekárskej alebo rozmarínu. Vhodný je aj regeneračný
zábal z HENY.
Na konečnú úpravu používame špeciálne prípravky pre zväčšenie objemu a laky na vlasy, ktoré ich
nezlepia. Nevhodné sú prípravky s väčším obsahom tukov, ktoré ich zaťažujú, zlepujú a mastia, napríklad vosky.
Tenké vlasy sú menej odolné ako hrubšie, viac sa porušia najmä pri chemických úpravách. Preto
ich robíme veľmi šetrne, používame kvalitné prípravky a podľa možnosti ich nekombinujeme. Šetrné
zafarbenie kvalitnou farbou im dodá lesk, plnosť a pevnosť. Najvhodnejšie sú čiastočné prelivy,
ktoré ich až natoľko nepoškodzujú. Alebo odporúčame šetrnú preparáciu, ktorá im dá väčší objem
a lepšiu trvanlivosť účesu. S jemným melírom budú vyzerať bohatšie.
Starostlivosť o poletujúce vlasy
Najmä jemné vlasy majú sklon k takzvanému „lietaniu“, spôsobenému elektrostatickým nábojom.
Vlas je nevodivý a jeho povrch sa trením – česaním môže elektricky nabiť. Čím čistejší, suchší a nezaťažený vlas je, tým viac elektrizuje. Lietanie vlasov zhoršuje aj nízka vzdušná vlhkosť a hrebene a kefy
z niektorých umelých hmôt.
Poletovaniu vlasov predchádzame používaním regeneračných zábalov, vlasových krémov, tužidiel,
lakov na vlasy, zvlhčujúcimi kúrami, antistatickým sprayom, prísunom vlhkosti parou alebo prejdeme
po vlasoch vlhkými rukami, vhodnými nástrojmi ako sú hrebene a kefy z kovu, dreva a pravých štetín.
73
Umývanie a ošetrovanie dlhých vlasov
Čím je vlas starší a dlhší, tým viac je vystavovaný mimoriadnemu zaťaženiu. Ochranná šupinatá
vrstva – kutikula sa postupne opotrebováva, obrusuje, stenčuje. Na koncoch dlhších vlasov býva už
úplne obrúsená a rozstrapkaná. Vlasy sa zamotávajú, ťažko rozčesávajú a často majú aj rozštiepené
končeky.
Na umývanie a ošetrovanie dlhých vlasov používame kvalitné šampóny a krémy s ochrannými,
tukovými, regeneračnými a uhladzujúcimi prísadami. Po každom umývaní ich ošetríme regeneračným krémom, najmä na opotrebovaných koncoch. Ak sú vlasy pri pokožke mastné, môžeme použiť
prípravky na mastnú pokožku a suché konce. Najmenej raz za mesiac spravíme regeneračný zábal.
Vhodný je aj zábal z HENY. Používame špeciálne olejčeky a podobné prípravky na zacelenie koncov
vlasov.
Z vlasmi zaobchádzame veľmi šetrne, najmä za mokra, kedy sú menej odolné. Zbytočne ich pri rozčesávaní, sponkami a gumičkami netrháme, nevysušujeme horúcim vzduchom a slnkom, nepoškodzujeme chemickými úpravami. Konce vlasov pravidelne striháme na tupo.
Rozštiepené konce
Rozštiepené konce, voľným okom pozorované ako svetlé bodky, pôsobia neesteticky. Vlasy sa zamotávajú a lámu.
Vznikajú mechanickým opotrebovaním ochrannej šupinatej vrstvy a vysušovaním koncov vlasov,
stratou tuku aj vlhkosti. Chemické úpravy tieto nepriaznivé vplyvy ešte znásobujú.
Spôsobujú to najmä poveternostné vplyvy, česanie ostrými hrebeňmi, trenie koncov vlasov o ramená,
trenie uterákom, vysušovanie vlasov umývaním a sušením, chemickými úpravami, najmä preparáciou.
Dôsledkom toho sa vlasy najmä na koncoch vysušujú, kutikula sa obrusuje, stenčuje, okraje šupiniek
sú zubaté, odstávajú a na špičke vlasu sa postupne strácajú. Vtedy sa vlas rozštiepi pomerne rýchlo,
lebo šupiny kutikuly už nechránia vlasový kortex a nedržia ho pokope.
Rozštiepené konce zostanú aj po pretrhnutí vlasu v oslabenom – zdurenom mieste. Poškodená kutikula tu nechráni dostatočne vnútornú štruktúru vlasu, ktorá sa potom ľahšie poškodí mechanicky
aj chemicky. Chemické úpravy narúšajú aj medzibunkové spevňujúce tmely, čím sa oslabí súdržnosť
vlákien kortexu, tie sa rozostúpia – zduria, rozstrapkajú sa, až pretrhnú.
Rozštiepeným koncom predchádzame ochranou pred poveternostnými vplyvmi, šatkou alebo klobúkom a prípravkami s UV filtrom, používaním nie ostrých hrebeňov, kief a natáčiek, kvalitných
šampónov a krémov, ktoré vlas pritučňujú, uhladzujú a uzatvárajú šupiny kutikuly, ktoré sa potom až
tak netrú hrebeňom a používaním špeciálnych olejov a fluidov na končeky vlasov.
Rozštiepené konce odstraňujeme:
- strihaním kvalitnými ostrými nožnicami
- strihaním horúcimi nožnicami alebo britvou
- opaľovaním
Opaľovanie vlasov
Rozštiepené končeky vlasov sa odstraňujú a zatavujú elektrickou ihlou alebo sviečkou, ktorá má
tenký knôt nasiaknutý parafínom.
Suché dlhšie vlasy oddeľujeme do tenkých prameňov, približne ako ceruzka, špirálovito ich stočíme
okolo svojej osi a prstami po nich prejdeme smerom od končekov ku korienkom, aby vystúpili aj
kratšie vlasy. Prameň vlasov držíme za konce a iba špičkou plameňa a dostatočne rýchlo prejdeme od
polovice jeho dĺžky smerom ku končekom a opálime vyčnievajúce kratšie vlasy. Vyčnievajúce kratšie
konce v prvej polovici prameňa pri pokožke, sú väčšinou nové, dorastajúce vlasy a nemali by byť ešte
rozštiepené. Potom opálime aj konce prameňa. Po opálení vlasy prekefujeme, odstránime kúsky spálenej rohoviny, umyjeme a ošetríme krémom.
74
OŠETROVANIE A REGENERÁCIA VLASOV
Rovnakým spôsobom postupujeme po tenkých pramienkoch od temena hlavy aj pri použití horúcich
nožníc SPLISSAWAY od WELLY.
S novšími typmi horúcich nožníc, efilačných nožníc alebo britvy sa suché alebo mokré vlasy strihajú
tak ako s bežnými nástrojmi a pri tom sa ich konce šetrne zacelia.
Ošetrenie rozštiepených koncov vlasov strihaním horúcou britvou
umývanie a ošetrovanie mastných vlasov
Mastné vlasy sa zamastia už na druhý alebo tretí deň po umývaní, lebo mazové žľazy nadmerne
produkujú kožný maz. Vyzerajú neesteticky, pôsobia neupravene aj pri zvýšenej starostlivosti. Zlepujú sa do lesklých prameňov a účes nedrží tvar. Mastná je najskôr pokožka, od nej postupuje mastnota
na vlasy, od korienkov až po končeky. Môžu sa vyskytnúť aj zápaly vlasových korienkov.
• Príčiny :
- Dedičné dispozície k mastnej pokožke.
- Hormonálna nerovnováha v období puberty.
- Poruchy činnosti žliaz s vnútornou sekréciou.
- Seborrhoea oleosa, porucha rohovatenia pokožky a zmenená činnosť mazových žliaz, mastná
forma.
- Dočasné mastenie normálnych vlasov a vlasov so sklonom k masteniu môžu vyvolať: psychické
zaťaženie, stresy, nesprávna životospráva, nedostatok odpočinku, čerstvého vzduchu, pitie kávy,
alkohol a fajčenie, mastné, ostré a sladké jedlá.
- Mechanické dráždenie pokožky a tým aj mazových žliaz masážou, česaním, škriabaním.
- Horúci vzduch pri sušení, alebo príliš teplá voda pri umývaní vlasov podporujú činnosť mazových žliaz.
- Dráždenie pokožky a mazových žliaz alkáliami pri chemických úpravách, alkoholom, najmä pri
vyšších koncentráciách, častým umývaním a podobným vysušovaním.
• umývanie
Vlasy treba umyť vždy, keď sú mastné, bez lesku, špinavé, lepia sa a účes prestáva držať tvar. Pri mastných vlasoch je interval umývania častejší, priemerne každý druhý až tretí deň.
Vhodné sú všetky druhy bylinkových šampónov, napríklad brezový, žihľavový, s henou, z arniky,
alebo viacerých bylín, s čajovníkovým olejom Tea Tree Oil. Vhodné sú aj jemné šampóny, ktoré nedráždia mazové žľazy, napríklad detské. Pri väčšom mastení sa používajú liečivé prípravky so sírou,
dechtom a inými liečivými prísadami, najmä z lekárne.
Napríklad: Šampón s ichtamolom 3 %, DETA WERRA, Sulfrin, Bioscalin Šampón a Vlasová voda
Napenené liečivé látky môžeme podľa návodu nechať chvíľu pôsobiť. Na záver umývania chladnejšia
voda stiahne mazové žľazy.
75
•
Ošetrovanie
Ak je po umývaní potrebný na konce vlasov regeneračný krém, používame ľahké emulzné balzamy,
ktoré nemastia a sú určené pre mastné vlasy, napríklad bylinkové. V niektorých prípadoch pomôže
znížiť mazotok aj olejový zábal napríklad z ricínového oleja, lebo vtedy sa pokožka nadmerne premastí a mazové žľazy sa upokoja.
Veľmi vhodné sú bylinné oplachy zo šalvie, mäty, kamiliek, prasličky, materinej dúšky alebo z čierneho čaju. Masáž robíme iba ľahkú, aby sme nepodráždili mazové žľazy.
Vlasové vody pre mastné vlasy znižujú produkciu mazových žliaz, prekrvujú a vyživujú pokožku. Napríklad Arvit, Brezová voda bez tuku.
Aj ostatné prípravky napríklad na styling, vyberáme také, ktoré vlasy nemastia.
Zákazníkovi odporúčame pre jednoduchú údržbu kratšie vlasy. Mastenie čiastočne obmedzí, najmä
zo začiatku, aj ľahká preparácia (nie je ale vhodná pri ťažších prípadoch), zosvetlenie vlasov, prípadne horské slnko – solárium. Niekedy badať zníženie mastenia po určitých dietetických opatreniach.
Odporúča sa obmedziť príjem tukov, sacharidov, vylúčiť zo stravy dráždivé pochutiny, ostré jedlá,
obmedziť pitie kávy, alkohol a fajčenie. Nepriaznivo pôsobí rýchle životné tempo, stresy a nedostatok
odpočinku.
Priaznivo pôsobia ľahká strava, chudé mäso, ryby, mlieko a mliečne výrobky, veľa ovocia a zeleniny,
pobyt na čerstvom vzduchu.
Na rýchle odmastenie vlasov alebo predĺženie životnosti účesu sa v prípade núdze môže využiť aj
suchý šampón. Dnešné výrobky sú už kvalitnejšie a nezanechávajú na vlasoch a pokožke šedé zvyšky. Bez stopy vstrebávajú prebytočnú mastnotu, nečistotu a zvyšky stylingových prípravkov. Niektoré
majú aj stylingové účinky a dodávajú objem. Bývajú aj určené na mastné alebo suché vlasy. Najčastejšie sú vo forme spreju alebo prášku.
Napríklad: syoss ANTI-GREASE, syoss VOLUME LIFT, Jemný púder s obsahom ryžového škrobu
osis + od Schwarzkopf Profesional, Klorane suchý šampón so žihľavou alebo s ovseným mliekom,
z lekárne.
Umývanie a ošetrovanie suchých vlasov
Suché vlasy sa nezamastia ani za 14 dní, sú suché, matné. Ľudia so suchými vlasmi mávajú zvieravé
pocity, alebo aj svrbenie hlavy, sú často sprevádzané aj drobným olupovaním pokožky – suchými
lupinami.
• Príčiny:
- Dedičná dispozícia k suchej pokožke.
- Vrodená kvalita vlasov, pórovité, kučeravé.
- Poruchy žliaz s vnútornou sekréciou (štítna žľaza).
- Nedostatok výživy, vitamínu A.
- Nesprávne ošetrovanie vlasov, vysušovanie, strata tuku aj vlhkosti, poškodenie vlasov najmä chemickými úpravami.
•
Umývanie
Používame kvalitné šampóny určené pre suché vlasy, ktoré obsahujú veľa tukových a ochranných
látok. Ak vlasy nie sú veľmi znečistené môžu sa umyť len vaječným žĺtkom s niekoľkými kvapkami
citrónu.
•
Ošetrovanie
Po každom umytí intenzívnymi regeneračnými krémami a zábalmi s vysokým obsahom tukových
a ochranných látok určenými pre suché vlasy. Veľmi vhodné sú aj olejové zábaly z olivového oleja
a žĺtka s niekoľkými kvapkami citrónu. Suché konce vlasov sa môžu primastiť aj medzi dvoma umytiami špeciálnymi olejmi.
76
OŠETROVANIE A REGENERÁCIA VLASOV
Masážou pokožky hlavy podporíme činnosť mazových žliaz, za použitia krémov na suchú pokožku
alebo vlasových vôd na suché vlasy, napríklad : Vitanol C, Brezová voda s tukom.
Aj ostatné prípravky, napríklad na styling, volíme s vyšším obsahom tukových a ochranných látok, napríklad vosky, brilantíny. Najmä na prirodzene kučeravé a pórovité vlasy používame prípravky s uhladzujúcim efektom. Veľmi vhodné je používanie leskov, ktoré suché vlasy uhladia a dodajú im brilantný lesk. V lete, najmä pri mori chránime vlasy pred slnkom a používame prípravky s UV filtrom.
Pre suché, vlnité a pórovité vlasy je vhodné ozdravenie a vyhladenie vlasovej stonky brazílskym keratínom alebo Juvexinom.
Umývanie a ošetrovanie poškodených vlasov
Poškodené vlasy sú suché, matné , bez lesku, drsné, lámu sa, zamotávajú, majú oslabenú pevnosť
a pružnosť, úmerne k stupňu poškodenia. Veľmi poškodené vlasy nedržia, visia bez formy.
Poškodený vlas už nikdy nevrátime do pôvodného stavu, musí iba vyrásť. Ale správnym ošetrovaním
kvalitnými prípravkami zlepšujeme jeho vzhľadové a fyzikálne vlastnosti – vlasy lepšie vyzerajú, lepšie
sa s nimi pracuje a chránime ich pred ďalším poškodzovaním.
• Príčiny
- Nešetrne urobené chemické úpravy vlasov, vysoká koncentrácia použitých prípravkov, dlhá doba
pôsobenia, nedodržanie technologických postupov.
- Nedostatočný časový odstup medzi jednotlivými chemickými úpravami.
- Zlé zaobchádzanie s vlasmi, kulmovanie, ostré hrebene, vysušovanie.
• Umývanie
Používame kvalitné šampóny s obsahom regeneračných, ochranných a tukových prísad určené pre
poškodené vlasy, po preparácii, farbení, melírovaní. Vhodné sú aj šampóny s henou, ktoré regenerujú a oživujú poškodenú vlasovú stonku.
• Ošetrovanie
Po každom umývaní vlasy ošetríme intenzívnym regeneračným prípravkom určeným pre poškodené vlasy, po preparácii, farbení, melírovaní. Najmenej jeden až dva krát do mesiaca spravíme regeneračný zábal s intenzívnymi vlasovými kúrami a maskami. Veľmi účinné sú koncentrované séra, ktoré
vo vlasoch vydržia aj po viacerých umytiach. Pri niektorých sa na lepšie prenikanie do vlasov používa
žehlička.
S vlasmi narábame šetrne, nepoužívame príliš horúci vzduch, nekulmujeme, čím menej tupírujeme
a lakujeme, nerobíme chemické úpravy, chránime ich pred slnkom, používame prípravky s UV filtrom. Čím častejšie striháme poškodené konce vlasov.
Umývanie a ošetrovanie vlasov a pokožky pri tvorbe lupín
Pokožka hlavy býva buď celkovo alebo miestami pokrytá lupinami, ktoré môžu byť mastné alebo
suché. Mastné lupiny sú k pokožke prilepené olejovitým, žltým povlakom, ktoré môžu byť aj vhodnou
živnou pôdou pre škodlivé baktérie a plesne. Suché lupiny sú biele, od pokožky sa uvoľňujú, zostávajú
vo vlasoch a padajú na odev, pôsobia neesteticky.
•
Príčiny :
- Dedičné dispozície.
- S eborrhoea sicca, alebo oleosa, (suchá alebo mastná forma), poruchy rohovatenia pokožky a zmenená činnosť mazových žliaz.
- Sborrhoická dermatitída.
- Lupienka.
- Mikroflóra pokožky hlavy, zápalové mikroložiská, napätie a stres.
77
- Nedostatok síry v pokožke, výživy, vitamínov, čerstvého vzduchu.
-P
resušenie suchej pokožky alebo premastenie mastnej pokožky nevhodnými prípravkami, nekvalitný šampón, jeho nedostatočné opláchnutie, podráždenie pokožky rôznymi prípravkami, napríklad
gélom alebo lakom na vlasy.
•
Umývanie a ošetrovanie
Dôkladne očistiť, uvoľniť pokožku od lupín, zvýšiť jej prekrvenie, častejšie umývať. Zvoliť vhodné
prípravky pre suché a mastné lupiny alebo liečivé prípravky pre veľmi intenzívne lupiny.
Vlasy umývame častejšie šampónmi proti lupinám.
Veľmi dôležitá a účinná je masáž pokožky hlavy s použitím vlasových vôd a toník proti lupinám.
Na suché lupiny sú vhodné prípravky s obsahom tukov, krémy proti lupinám, žĺtok, olivový olej,
vitamín A.
Na mastné lupiny sú vhodné prípravky s obsahom bylín, bylinné oplachy, najmä zo žihlavy
a HENA.
Na veľmi intenzívne a problematické lupiny sa používajú liečivé prípravky, najmä z lekárne, s obsahom síry, selénu, dechtu, kyseliny salicylovej, hormonálnych prípravkov a podobne. Napríklad:
Sulfrin, Selsun, Nizoral, Alpikort, Reghaar a Konopný šampón.
Zákazníci trpiaci na lupiny by mali nosiť vzdušnejší účes.
Umývanie a ošetrovanie vlasovej pokožky pri vypadávaní vlasov
Na hlave je priemerne 1000 000 vlasov. To je asi 120 vlasov na každý štvorcový centimeter.
Prirodzenou výmenou, normálne denne vypadne 20 až 30 vlasov. Ak je počet vypadnutých vlasov
vyšší, najmä od 100 vlasov, signalizuje to, že s vlasmi nie je niečo v poriadku.
Kaderník môže ošetrovať iba bežné vypadávanie vlasov, napríklad dedičnú alopeciu u mužov, náhle
a veľmi silné vypadávanie patrí k lekárovi.
• Príčiny :
- Prirodzená výmena vlasov.
-P
rirodzené, postupné rednutie a slabnutie vlasov vekom, najmä v starobe. Vekom sa skracuje fáza
rastu vlasu, znižuje sa mikrocirkulácia v okolí korienku, jeho prekrvenie a výživa, vlasový vačok
sa zmenšuje a tým produkuje slabší vlas.
- Dedičná alopecia u mužov je spôsobená dedičnou dispozíciou citlivosti vlasových korienkov na
„zlý“ dihydrotestosterón, čo je produkt látkovej premeny mužského hormónu testosterónu. Čím
skôr sa začne prejavovať, tým je progresívnejšia, šíri sa rýchlejšie a viac.
- Seborrhoická plešina, mastná forma.
- Vypadávanie vlasov v kruhoch, alopecia areata (príčina nie je známa, vo veľkej miere tu hrajú
úlohu nervové vplyvy, stresy).
- Hormonálne poruchy, poruchy žliaz s vnútornou sekréciou, štítna žľaza, hypofýza, nadobličky,
vaječníky.
- Hormonálne zmeny. Počas tehotenstva stúpa hladina ženských hormónov estrogénov a tým
zostáva viac vlasov v rastovej fáze. Po pôrode a kojení sa hladina hormónov upraví, vlasový
cyklus sa normalizuje, dôsledkom čoho nastáva zvýšené vypadávanie vlasov. Vo väčšine prípadov sa stav upraví. Náprava môže trvať rok, aj dlhšie. Hormonálne zmeny v období puberty.
Hormonálne zmeny v období klimaktéria.
- Zdravotný stav organizmu, chronické ochorenie vnútorných orgánov, dôsledok onemocnenia, po
infekciách, vysoké horúčky, týfus, šarlach, zubné vačky granulómy. Užívanie niektorých liekov,
ožarovanie, antikoncepčné prípravky zabraňujúce ovulácii, predávkovanie, otravy, vdychovanie
narkotík, toluénu, fetovanie. Nedostatok výživy, vitamínov, dôsledok redukčných diét. Nervová
vyčerpanosť, stresy, otrasy, únava, nedostatok spánku.
- Nepriaznivé podmienky pre organizmus, zmenené klimatické podmienky, nepriaznivé vplyvy
prostredia.
78
OŠETROVANIE A REGENERÁCIA VLASOV
- Kožné ochorenia, nákaza plesňami, bakteriálne účinky, mikroorganizmy, zápal vlasového vačku
folikulitída.
- Následkom vonkajších účinkov, tlaku, ťahu, trenia, spanie na natáčkach, upnuté, stiahnuté vlasy,
poškodenie pokožky chemikáliami, extrémne teploty.
•
Umývanie
Pretože mastná a nečistá pokožka upchaním korienkov veľmi prispieva k vypadávaniu vlasov, je dôležité pravidelné umývanie vlasov kvalitnými bylinkovými šampónmi, napríklad zo žihlavy alebo
s henou, alebo špeciálnymi liečivými šampónmi proti vypadávaniu, najmä z lekárne.
•
Ošetrovanie
Treba si uvedomiť, že zázračné prípravky proti vypadávaniu vlasov neexistujú. Nemôžeme nimi
odstrániť všetky vnútorné príčiny, chorobné stavy, dedičné dispozície a podobne.
Vhodnými prípravkami a postupmi iba zmierňujeme a spomaľujeme vypadávanie vlasov a podporujeme ich výživu a rast, pokiaľ ich aplikujeme. Napriek tomu je výsledok oveľa priaznivejší ako
keby sme proti vypadávaniu nič nerobili. V žiadnom prípade nie je správne nečinne prihliadať, alebo
dokonca vypadávanie podporovať zlou životosprávou a nedostatočným umývaním mastných vlasov
a lupín.
Pri vypadávaní vlasov je dôležité dodržiavať pravidelnú kozmetickú starostlivosť o ne a správnu
životosprávu, výživu, dostatok vitamínov, kľudu a oddychu.
Vhodný je aj zábal z HENY. Priaznivo pôsobia aj prípravky s obsahom panthenolu, vitamíny skupiny
B, vyvážený prísun vitamínov a minerálov, kremík, zinok a selén.
Najvhodnejšie a najúčinnejšie je prekrvenie pokožky ručnou masážou s použitím bylinných oplachov, napríklad zo žihlavy alebo lopúcha, vlasových vôd, napríklad Brezová voda, Capilan Q, Žihlavová voda, alebo špeciálnych liečivých prípravkov proti vypadávaniu vlasov, najmä z lekárne. Napríklad:
Neocapil, Regaine, Eucapil, (blokujú škodlivé účinky hormónu na vlasové korienky),
Epicrin, Bioscalin, Biohar, Vichy – vlasový šampón a ampulky s Aminexilom.
Tablety Propecia, ktorých účinná látka finasterid znižuje v korienkoch hladinu mužského hormónu,
sú na lekársky predpis. Účinok sa prejaví približne po troch mesiacoch a pretrváva len počas trvania
liečby. Nevýhodou je aj ich vysoká cena.
Poradenská služba
Problémy, s ktorými prichádzajú zákazníci ku kaderníkovi a do poradenskej služby, sú rozličné. Nejde vždy len o zmenu, voľbu účesu a úpravu vlasov, ale často aj o ťažkosti s vypadávaním, lupinami,
prílišným mastením alebo suchosťou, poškodenými vlasmi, jemnými a riedkymi vlasmi ktoré nedržia
a podobne.
Štýl práce v poradenskej službe je veľmi individuálny, ako to vyžaduje pestrá skladba zákazníkov. Aby
vedel kaderník zákazníkovi odborne poradiť aj o umývaní a ošetrovaní vlasov a vlasovej pokožky,
musí mať dobré vedomosti o stavbe vlasu, jeho fyzikálnych a chemických vlastnostiach, vnútorných aj vonkajších vplyvov, ktoré ho ovplyvňujú, o princípoch a pracovných postupoch pri regenerácii a ošetrovaní vlasov a o prípravkoch, ich zložkách a účinku na vlasy a pokožku.
Aj keď nemá zákazník s vlasmi a pokožkou žiadne problémy, potrebuje poradiť ako si má vlasy správne umývať a ošetrovať doma a zvoliť vhodné prípravky.
Poradíme mu pri výbere prípravkov buď z produktov v obchodoch alebo z vlasovej kozmetiky profesionálnej rady, ktorá je určená na predaj zákazníkom. Jej výhodou je vyššia kvalita, väčší a vhodnejší sortiment a prítomnosť kaderníka pri výbere.
Netreba zabúdať ani na možnosť zvýšenia tržieb v salóne týmto predajom.
79
ZAuJíMAVOSTI
Kozmetické prípravky a postupy pre starostlivosť o vlasy sa neustále vyvíjajú.
Napríklad prípravky, ktoré sú uvádzané: KÉRASTASE PARIS
Laboratóriá Recherche Avancée L´ORÉAL vyvíjajú pre Kérastase prípravky špičkových technológií a jedinečných účinkov. Podstata značky je vytváraná nepretržitými inováciami, aktívnymi zložkami a originálnym zložením. V prípravkoch sa odrážajú potreby a priania všetkých zákazníkov.
L´ORÉAL PROFESSIONNEL série expert je rad vysoko účinnej vlasovej starostlivosti pre všetky typy
vlasov. Pôsobí na všetky vrstvy vlasu až do jeho vnútra s okamžitým výsledkom.
L´ORÉAL PROFESSIONNEL série nature je rad vlasovej starostlivosti s prírodnými látkami. Až 99 %
všetkých ingrediencií je prírodného pôvodu a minimálne 10% pochádza z ekologického poľnohospodárstva.
L´ORÉAL PROFESSIONNEL HOMME je rad určený pre mužov. Rieši špecifické požiadavky ich vlasov.
Normálne vlasy
Z radu L´ORÉAL PROFESSIONNEL HOMME je pre mužov určený vyživujúci šampón pre normálne
vlasy TONIQE na každodenné použitie a extra penivý šampón so stimulačným a chladivým efektom
mäty a ženšenu ENERGIC
Šedivé vlasy
Z programu domácej starostlivosti KÉRASTASE je pre zrelé vlasy a vlasovú pokožku vhodná rada :
AGE PREMIUM s obsahom kolagénu, kyseliny hyalurónovej, ceramidov, derivátu kalcia, vitamínu F,
extraktu z granátového jablka a UV filtru
Šampónová kúpeľ, intenzívna starostlivosť, maska a tvarujúca
stylingová pena pre zrelé vlasy a vlasovú pokožku
Jemné vlasy
Z programu domácej vlasovej starostlivosti KÉRASTASE sú z rady RÉSISTANCE pre jemné vlasy bez
objemu vhodné prípravky: VOLUMACTIVE s obsahom látok, ktoré spevňujú a posilujú štruktúru
vlasov, dodávajú im pružnosť, objem a antistatický efekt
Na ochranu oslabených vlasov pred fénovaním a žehlením je vhodná termoochranná, obnovujúca
starostlivosť bez oplachovania:
KÉRASTASE RÉSISTANCE CIMENT THERMIQUE
KÉRASTASE ELIXIR ULTIME pre jemné vlasy s Oléo-Complexom (štyri vzácne oleje:
z pracaxi, arganu, kukuričných klíčkov a kamélie) a extraktom z ruže stolistej. Niekoľko kvapiek prípravku pred umývaním, po umývaní alebo pred fénovaním, chráni, vyživuje a pritom nezaťažuje jemné vlasy.
Z radu L´ORÉAL PROFESSIONNEL série expert sú pre objem jemných vlasov vhodné prípravky:
VOLUME EXPAND s obsahom minerálov
80
OŠETROVANIE A REGENERÁCIA VLASOV
Šampónová kúpeľ, intenzívna starostlivosť,
maska a spray na objem
Šampón, ľahká gélová maska a neoplachujúca pena
pre objem jemných vlasov
Dlhé vlasy
Z programu domácej vlasovej starostlivosti KÉRASTASE je pre dlhé vlasy vhodná aj rada:
AGE RECHARGE pre vlasy oslabené časom bez vitality, alebo aj iné, ktoré sú určené na suché a poškodené vlasy
Šampónová kúpeľ a maska pre oslabené vlasy časom bez vitality
Mastné vlasy
Z programu domácej starostlivosti KÉRASTASE sú pre mastné vlasy vhodné prípravky z rady:
CRISTALLISTE s rastlinnými výťažkami a prípravky pre mastnú vlasovú pokožku a vlasy z rady:
SPÉCIFIQUE
Z programu domácej starostlivosti KÉRASTASE HOMME sú pre mužov určené prípravky z rady:
CAPITAL FORCE pre zachovanie hustoty vlasov a boj s mastnou vlasovou pokožkou s taurínom a derivátmi aminokyselín Šampónový kúpeľ a finálna starostlivosť ANTI-GRAS
Z radu L´ORÉAL PROFESSIONNEL série expert je vhodný očisťujúci šampón pre obnovenie rovnováhy ľahko sa mastiacej vlasovej pokožky PURE RESSOURCE s kyselinou citrónovou a vitamínom E
Šampónový kúpeľ, intenzívna starostlivosť a finálna starostlivosť pre lesk a výživu CRISTALLISTE
a šampónové kúpele na redukciu tvorby kožného mazu SPÉCIFIQUE
81
Suché vlasy
Z programu domácej starostlivosti KÉRASTASE sú z rady: NUTRITIVE určené prípravky
GLUCO - ACTIVE pre ľahko suché vlasy, suché vlasy a veľmi suché vlasy, OLÉO - RELAX pre suché
a nepoddajné vlasy a OLÉO - CURL pre vlnité a kurečavé vlasy.
Na ochranu suchých vlasov pred fénovaním a žehlením je vhodná vyživujúca, termoochranná starostlivosť bez oplachovania: KÉRASTASE NUTRITIVE NECTAR THERMIQUE
Pre suché vlasy sú vhodné univerzálne oleje: KÉRASTASE ELIXIR ULTIME s obsahom olejov z pracaxi, arganu, kukuričných klíčkov a kamélie alebo z radu L´ORÉAL Professionel MYTHIC OIL s obsahom avokádového oleja a oleja z jadierok hrozna, ktorý je už doplnený o novú radu s vyživujúcim alebo ochranným koncentrovaným olejom, so šampónom, intenzívnou starostlivosťou, maskou
a mliekom. Prípravky obsahujú argánový olej a olej zo semienok bavlníku. Vyživujúci olej obsahuje
olej z ryžových otrúb a ochranný olej obsahuje za studena lisovaný ľanový olej.
Z radu L´ORÉAL PROFESSIONNEL série expert sú na suché vlasy vhodné šampón a maska INTENSE REPAIR s obsahom ceramidov, proteínov, aminokyselín a vitamínu E
LISS ULTIME šampón, maska a termouhladzujúci olej s technológiou Polymer Ar, ktorá obalí vlas
mikroskopickým filtrom a chráni ho pred krepovatením a vplyvu vlhka a vyživujúci a vyhladzujúci
olivový a argánový olej
POWER DEFINE pre uhladenie vlasov, ochranu pred krepovatením a vplyvu vlhka, vydrží vo vlasoch
až 5 umytí
CURL CONTOUR šampón a sprej pre energiu a lesk vĺn, s technológiou Hydracell, ktorá obsahuje incell, vyplňujúci medzibunkový cement, glycerín a olejovú mikroemulziu
V lete a počas dovolenky je dôležitá ochrana všetkých typov vlasov a najmä suchých pred slnkom
a chlórovou alebo morskou vodou
V programe ochrannej starostlivosti KÉRASTASE sú na to určené prípravky: na ochranu počas slnenia, šampónový kúpeľ a regeneračná starostlivosť po opaľovaní s obsahom UV filtru, vitamínu E,
minerálnych olejov, glycerínu a katiónových derivátov
GLUCO-ACTIVE šampónová kúpeľ, intenzívna
starostlivosť a maska pre veľmi suché vlasy
OLÉO-RELAX šampónová kúpeľ, maska a fluid na
uhladenie suchých a nepoddajných vlasov
OLÉO-CURL šampónová kúpeľ, maska a krém
LISS ULTIME šampón, maska a termouhladzujúci olej
pre finálnu starostlivosť na vlnité a kučeravé vlasy
na uhladenie nepoddajných a vlnitých vlasov
82
OŠETROVANIE A REGENERÁCIA VLASOV
Šampónový kúpeľ, balzam, maska, ochrana
počas slnenia a sérum
Šampón, maska, uhladzujúce mlieko a ochranný
prípravok SOLAR SUBLIME z radu série expert
Poškodené vlasy
Z programu vlasovej starostlivosti KÉRASTASE sú pre poškodené vlasy vhodné rady :
FORCE ARCHITECTE pre celkovú rekonštrukciu s obsahom novej technológie
ciment-cylane3 comlex, pro-keratínu a ceramidov
RÉFLECTION pre farbené vlasy a melírované /zcitlivené farbené vlasy
Na ochranu farbených vlasov pred fénovaním a žehlením je vhodná termoochranná starostlivosť bez
oplachovania: KÉRASTASE RÉFLECTION CHROMA THERMIQUE
FUSIO-DOSE sérum s vysokou koncentráciou účinných látok s okamžitým účinkom za 5 minút a dlhotrvajúcim výsledkom. Pre farbené vlasy, suché vlasy, poškodené a lámavé vlasy a zrelé oslabnuté
vlasy. 4 koncentrované aktívne látky = aktivátory, pôsobia vo vnútri vlasu a 4 účinné formule = intenzívne bázy, s okamžitým účinkom. Kombináciou príslušného aktivátoru a intenzívnej bázy kaderník
namieša podľa potreby vlasov kokteil vysoko účinných látok.
Z radu L´ORÉAL PROFESSIONNEL série expert sú pre farbené vlasy určené prípravky VITAMINO
COLOR s obsahom vode odolnému filtru, šampón, hĺbková regeneračná oplachovacia starostlivosť
a hĺbková regeneračná gélová maska pre ochranu farby
POWERDOSE COLOR exkluzívna služba v salóne pre hĺbkovú regeneráciu po farbení
LUMINO CONTRAST šampón, maska a uhladzujúce sérum pre melírované vlasy
POWERDOSE CONTRAST exkluzívna služba v salóne pre cielenú regeneráciu melírovaných vlasov
SHINE BLOND šampón a rozjasňujúca regeneračná oplachujúca starostlivosť pre blond vlasy
FORCE VECTOR šampón, maska a termoaktívna bezoplachová starostlivosť na posilnenie krehkých
vlasov s obsahom účinnej látky Incel a výťažku z včelej materskej kašičky
FORCE REFILL exkluzívna služba v salóne pre krehké vlasy s obsahom molekuly incell a výťažku
z včelej materskej kašičky
ABSOLUT REPAIR cellular s technológiou Lactic Acid, ktorá obnovuje iontové väzby v scitlivených
vlasoch
POWERDOSE REPAIR exkluzívna služba v salóne pre intenzívnu regeneráciu veľmi scitlivených vlasov
FIBERCEUTIC exkluzívna služba v kaderníckom salóne s patentovanou technológiou
INTRACYLANE TM, ktorá preniká hlboko do vlasu a vydrží 6 – 10 umytí. Po nanesení séra za pomoci aplikátora sa použije rekonštrukčná regeneračná maska podľa typu vlasov pre jemné vlasy alebo
pre pevné vlasy.
83
Obnovujúci šampónový kúpeľ, maska a dvojzložkové
obnovujúce sérum pre veľmi poškodené vlasy a rozštiepené končeky
Šampónová kúpeľ, maska, mlieko a finálna starostlivosť
pre melírované, scitlivené farbené vlasy
Šampón, hĺbková regeneračná oplachovacia starostlivosť
a hĺbková regeneračná gélová maska pre ochranu farby
Šampón, maska a termoaktívna starostlivosť
pre krehké vlasy
Šampón, maska, regeneračná oplachujúca starostlivosť
na scitlivené vlasy a sérum na scitlivené končeky
Lupiny
Z programu vlasovej starostlivosti KÉRASTASE je pre vlasovú pokožku s lupinami vhodná rada: SPÉCIFIQUE Bain Gommage mastné vlasy a Bain Gommage suché vlasy – gumujúci šampón na mastné
a suché vlasy
Z programu domácej starostlivosti KÉRASTASE HOMME sú pre mužov určené prípravky z rady:
CAPITAL FORCE pre zachovanie hustoty vlasov a boj s lupinami s taurínom a peelingovým efektom
Piroctone Olamine Šampónový kúpeľ a finálna starostlivosť ANTI-PELLICULAIRE
Z radu L´ORÉAL PROFESSIONNEL série expert je pre vlasovú pokožku s lupinami vhodná Šampónová starostlivosť proti príležitostným prejavom lupín INSTANT CLEAR s technológiou α – Pyrithone
Z radu L´ORÉAL PROFESSIONNEL HOMME je pre mužov určený Profesionálny šampón proti lupinám COOL CLEAR
84
OŠETROVANIE A REGENERÁCIA VLASOV
Vypadávanie vlasov
Z programu vlasovej starostlivosti KÉRASTASE je proti nadmernému vypadávaniu vlasov z rady SPÉCIFIQUE Šampónová kúpeľ pre normálne vlasy alebo pre zjemnené vlasy, Intenzívna starostlivosť
Aminexil GL, Stimuliste na výživu a posilnenie, Soin Densitive GL na spevnenie a upokojenie vlasovej
pokožky
Z programu domácej starostlivosti KÉRASTASE HOMME sú pre mužov určené prípravky z rady:
CAPITAL FORCE pre zachovanie hustoty vlasov a boj so slabnutím vlasového vlákna s taurínom
a stylingovými polymérmi na dodanie zhusťujucého efektu
Šampónový kúpeľ a finálna starostlivosť DENSIFIANT
Proti vypadávaniu sú určené všetky 3 druhy z radu CAPITAL FORCE (aj predošlé: proti masteniu
a lupinám)
Z radu L´ORÉAL PROFESSIONNEL HOMME je pre mužov určený Vysoko koncentrovaný posilňujúci šampón pre jemné a slabé vlasy DENSITÉ a Kúra proti pokročilému vypadávaniu vlasov RENAXIL
V rade L´ORÉAL PROFESSIONNEL série expert je proti vypadávaniu vlasov šampón DENSITY
ADVANCED so zložkou Omega 6 a intenzívna kúra AMINEXIL ADVANCED
s technológiou Aminexil + Omega 6
Aminexil – pôsobí proti tuhnutiu kolagénu, posilňuje vlasový korienok a tým zabraňuje predčasnému
vypadávaniu vlasov
Omega 6 – je esenciálna mastná kyselina, ktorá vyživuje vlasový korienok
Šampónvá kúpeľ, Intenzívna starostlivosť s obsahom Aminexilu,
Soin Densitive GL a Stimuliste proti nadmernému vypadávaniu vlasov
Dodržiavanie bezpečnostných a hygienických predpisov pri ošetrovaní vlasov
Dodržiavaním hygienických a bezpečnostných predpisov predchádzame prenosu nákazy a úrazom.
Rozliatu vodu, alebo prípravok na podlahe ihneď utrieme do sucha, aby sa niekto nepošmykol.
Z hygienických dôvodov musíme zistiť, ešte pred obsluhou zákazníka, či nemá vo vlasovej pokožke
prenosnú chorobu, napríklad plesňové ochorenie, herpes, alebo vo vlasoch vši. Ak má niečo prenosné
neobslúžime ho.
Kaderník ošetruje iba kozmetické problémy vlasov a vlasovej pokožky. Ťažšie prípady a chorobné stavy patria k lekárovi.
Z bezpečnostných dôvodov si všímame prípadné výrastky, znamienka a podobne, aby sme ich neporanili.
Pre každého zákazníka použijeme na ochranu odevu čistý uterák.
Hrebene, kefy a ostatné pomôcky pravidelne čistíme a dezinfikujeme.
Používame iba prípravky, ktoré sú schválené MZ SR a v záručnej dobe.
Po obsluhe zákazníka odložíme náradie, prípravky a použitú bielizeň na určené miesto.
85
Zopakujte si najpodstatnejšiu časť učiva tým, že odpoviete na otázky
1. Vysvetlite aký význam má regenerácia vlasov.
2. Vymenujte od čoho závisí kvalita vlasov.
3. Popíšte účinok regeneračných prípravkov na vlasovú stonku, pokožku a korienok.
4. Popíšte spôsoby nanášania rôznych druhov regeneračných prípravkov na vlasovú stonku.
5. Popíšte kozmetické účinky bylinných extraktov.
6. Uveďte pre ktoré problémy s vlasmi a vlasovou pokožkou sú bylinky najvhodnejšie.
7. Popíšte hlavné zásady pri umývaní a ošetrovaní jednotlivých typoch vlasov a vlasovej pokožky.
8. Neustále sledujte novinky z profesionálnej rady vlasovej kozmetiky od renomovaných značiek z ich
školení, internetových stránok, odborných časopisov a informačných letákov a aj neprofesionálne
produkty v obchodoch na domáce použitie.
Otestujte si svoje vedomosti
31.Ošetrovaním poškodenej vlasovej stonky
docielime:
a) jej úplnú regeneráciu
b) i ba čiastočné a dočasné zlepšenie jej
vzhľadových a fyzikálnych vlastností
c) žiadne zlepšenie
32.Prechodné problémy s lupinami, mastnou
alebo suchou pokožkou ošetrovaním:
a) odstránime
b) neodstránime
c) iba zmierňujeme a udržujeme na
prijateľnej miere
33.Trvalé problémy s lupinami, mastnou alebo
suchou pokožkou ošetrovaním:
a) odstránime
b) neodstránime
c) iba zmierňujeme a udržujeme na
prijateľnej miere
34.Priaznivý kozmetický účinok liečivých
bylín je:
a) p
rekrvujú, osviežujú, povzbudzujú, mierne
vysušujú, pôsobia hojivo, protizápalovo
a sťahujúco
b) pôsobia utlmujúco, veľmi silno vysušujú
c) otvárajú póry a podporujú činnosť
mazových žliaz
35.Liečivé byliny sú vhodné proti:
a) suchej pokožke hlavy
b) alergickej pokožke hlavy
c) vypadávaniu, mastným vlasom, lupinám,
zapálenej pokožke hlavy
86
36.Na umývanie a ošetrovanie jemných vlasov
sú vhodné prípravky:
a) s obsahom veľkého množstva tukových
látok
b) s obsahom alkoholu
c) nezaťažujúce a objemové
37.Na umývanie a ošetrovanie mastných
vlasov sú vhodné prípravky:
a) s obsahom veľkého množstva tukových
látok
b) s obsahom koncentrovaného alkoholu
c) s obsahom bylinných extraktov
38.Na umývanie a ošetrovanie suchých vlasov
sú vhodné prípravky:
a) s obsahom veľkého množstva tukových
látok
b) s obsahom alkoholu
c) s obsahom bylinných extraktov
39.Na umývanie a ošetrovanie lupín sú vhodné
prípravky:
a) s obsahom bylín alebo tukových látok pre
mastné alebo suché lupiny
b) objemové
c) nezaťažujúce
40.Na umývanie a ošetrovanie vypadávania
vlasov sú vhodné prípravky:
a) s obsahom veľkého množstva tukových
látok
b) s obsahom bylinných extraktov
c) objemové
OŠETROVANIE A REGENERÁCIA VLASOV
87
5. PAROCHNIARSTVO
Parochniarstvo, alebo ďalší názov prevzatý z češtiny vlásenkárstvo, sa zaoberá spracovaním vlasov,
výrobou parochní, rôznych vlasových doplnkov a ich úpravou. Podľa charakteru práce sa môže
rozlišovať odvetvie vlasárstva, ktoré sa zaoberá spracovaním vlasovej suroviny a parochniarstva, kde
sa zhotovujú parochne a iné vlasové doplnky.
Tieto výrobky sa používali a používajú z náboženských a kultúrnych dôvodov, ako módny doplnok pre
zlepšenie estetiky a dekorácie hlavy, umožňujú človeku rýchlo zmeniť svoj vzhľad, zakryť nedostatok
– riedke vlasy, plešinu, alebo zo zdravotných dôvodov pre ľudí,
s dočasnou alebo trvalou stratou vlasov. Neustále využitie majú vo filme, divadle a televízii.
Z histórie parochniarstva
Parochne a brady z konopí, sušených morských rias, zvieracej srsti a v menšej miere aj z vlasov,
nosili už v starovekom Egypte 3000 rokov pred našim letopočtom. Parochne ich pôvodne chránili
proti slnku ako aj predtým látkové pokrývky hlavy. Vznešení Egyptskí muži aj ženy si pri slávnostných
príležitostiach nasadili parochne na krátko ostrihané alebo oholené hlavy. Vrchný parochniari mali
pod sebou množstvo podriadených. Vyrábali parochne a brady rôznych tvarov a dĺžok. Dĺžka brady
bola symbolom vyššej kasty.
Parochne poznali tiež Babylončania, Asýrčania, Chetiti, Féničania a Peržania, ktorí ich priniesli aj do
starovekého Grécka a Ríma. Rimanky nosili príčesky aj parochne z plavých vlasov, ktoré ostrihali
zajatým germánskym otrokyniam.
V nasledujúcom období a počas stredoveku sa tento odbor obmedzoval len na výrobu niektorých
doplnkov.
Svoj vrchol dosiahlo parochniarstvo začiatkom 17. storočia, keď parochniar Ervais zhotovil pánsku
alonžovú parochňu s dlhými kučerami. Povinnosť pre mužov nosiť parochne zaviedol kráľ Ľudovít
XIII., ktorý veľmi skoro stratil vlasy a Ľudovít XIV. nazývaný aj kráľ slnko. Tieto parochne sa rozšírili
z Francúzska po celom svete. Ku koncu baroka a rokoka sa vlasové náhradky a parochne používali
aj pri vysokých dámskych účesov a pudrovali sa. Parochne sa stali symbolom určitého postavenia.
Výrobcovia sa začali združovať do parochniarskych cechov. Veľké množstvá parochní vyrábali aj
z konskej a kozej srsti, hodvábu, vlny, bavlny, tenkého drôtu a drahé parochne z pravých vlasov.
Neskôr po Veľkej francúzskej revolúcii v r.1789 sa parochne prestávajú verejne nosiť, okrem Anglicka,
kde sa používali ako znak moci pri štátnych príležitostiach. Duchovní cirkvi v Anglicku a Írsku nosili
dlhé parochne na obrady. Sudcovia a úradníci ich nosili povinne.
Znovuzrodenie a ďalší rozvoj parochniarstva nastal od roku 1830, kedy sa začali používať vlasové
doplnky. Zapletené vlasy sa dopĺňali vlasovými nadstavcami účesu žijónmi (zo slova chignon).
Móda krátkych vlasov v roku 1923 priniesla opäť úpadok parochniarstva až do začiatku 60. rokov,
kedy prichádza móda vlasových príčeskov a neskôr aj parochní ako módnych doplnkov. Z manuálnej
ručnej práce sa prešlo na strojovú výrobu a po neprirodzených, veľmi lesklých, silonových umelých
vlasoch sa začali používať prirodzenejšie a kvalitnejšie syntetické materiály ako napríklad Kanekalon.
Kvalitné parochne z pravých vlasov sa vyrábali aj na mieru ručne, najmä pre zdravotné účely.
V súčasnosti sú tiež parochne, rôzne vlasové doplnky a najmä predlžovanie a zahusťovanie vlasov
z prírodných alebo umelých materiálov veľmi aktuálne. Využívajú sa rovnako aj parochne na zdravotné
účely, filmové, divadelné a karnevalové parochne.
88
parochniarstvo
Egyptský faraón
Egyptská kráľovná
Baroková pánska alonžová parochňa
Parochňa zo sedemdesiatych rokov
ZAuJíMAVOSTI
Parochne, ktoré sa zachovali zo starovekého Egypta dokazujú, že základným materiálom na ich výrobu
bola morská tráva a sisal – konope z listu rastliny agávy.
Nosenie parochní v období baroka a rokoka bolo potrebné aj z hľadiska hygieny, ktorá bola v tom čase
veľmi zanedbávaná (v umelých vlasoch sa vši nerozmnožovali).
Najdrahšie bohaté parochne vážili niekedy 4 až 5kg, z čoho bolel aj krk.
Barokovú alonžovú parochňu nosil aj Uhorský a Český kráľ Leopold I. (1655 – 1705) a rokokovú parochňu
zakončenú vrkočom Leopold II. (1790 – 1792). V roku 1701 bol založený parochniarsky cech. Parochniari
dostali od Leopolda I. Privilégium, ktoré je napísané na pergamene a s podpisom panovníka a s cisárskou
pečaťou je uložené v cechovej sieni pražského mestského múzea.
V roku 1743 sa používanie parochní zaviedlo aj vo všetkých európskych armádach.
V minulosti boli takzvaní „strihači vrkočov“, ktorí prehovárali najmä chudobnejšie ženy, aby si nechali za
nepatrnú cenu odstrihnúť vlasy. Potom ich predávali vykupovačom.
89
Aj v súčasnosti sa dlhé a husté indické vlasy získavajú od pútnikov po modlidbách v chráme, alebo na
dedinách ich získavajú od žien „lovci vlasov“ za plastové hračky pre deti alebo jedlo.
Koncom 60. a začiatkom 70. rokov sa vo veľkom množstve strojovo vyrábali príčesky a parochne z umelých
vlasov a ženy si ich kupovali ako bežné módne doplnky.
V súčasnosti sú tiež veľmi rozšírené rôzne parochňové štúdia a predajne s rozmanitou ponukou parochní
a vlasových doplnkov. Obľúbené sú najmä prirodzenejšie pravé vlasy. V kaderníctvach sa rozšírila
ponuka služieb o predlžovanie a zahusťovanie vlasov a v niektorých aj o afro účesy, rasta copy a dready.
Slávnymi propagátorkami parochní sa stali speváčky Tina Turner a Cher.
Herečka a speváčka Jennifer Lopez miluje parochne, má ich stovky.
Rozdelenie a použitie vlasových doplnkov
Najpoužívanejšie vlasové doplnky sú: parochne, poloparochne a príčesky.
Parochne môžeme rozdeliť podľa použitia na:
Dámske, pánske a detské.
Módne, zdravotné, karnevalové, filmové a divadelné.
Podľa kvality materiálu a spracovania môžu byť:
Z pravých alebo umelých vlasov rôznej kvality.
Vyrobené ručne alebo strojovo, pútkované, strapcované alebo kombinované. V menšej miere aj
vsadzovaním vlasov do plastických látok. Divadelné môžu byť aj lepené, kašírované.
Vyrobené na mieru alebo sériovo podľa strihových predlôh.
Módne parochne sú určené pre príležitostné nosenie. Parochňové štúdia ponúkajú široký výber
parochní rôznych dĺžok, strihov a farieb z pravých alebo umelých vlasov. Veľkosť parochne sa určuje
podľa obvodu hlavy v centimetroch alebo označením S, M, L.
Zdravotné parochne sú určené pre ľudí s dočasnou alebo trvalou stratou vlasov na stále nosenie.
Tomu má zodpovedať aj ich prirodzený vzhľad a vyššia kvalita. Najvhodnejšie sú
špeciálne parochne z pravých vlasov celoručne viazané, vyrobené pre tento druh použitia alebo na
mieru.
Karnevalové parochne na rôzne maškarné plesy, párty, disco alebo rockové a punkové koncerty. Sú
lacné, vyrobené strojovo zo syntetických vlasov.
Filmové a divadelné parochne sa podľa účelu vyrábajú aj z náhradných syntetických materiálov,
zvieracích chlpov, rastlinných a textilných vlákien. Napríklad silon, konská hriva, chlpy z byvola,
ťavy, angorskej alebo domácej kozy, ovčia vlna, morská tráva, sisal - konope, ľan, lyko, froté vlákno
(žinilka), špagát, papier.
Vlasové doplnky z pravých vlasov (100% prírodný vlas) sú drahšie. Najkvalitnejšie vlasy sú
stredoeurópske, ruské, talianske, potom kaukazské, ázijské,
indické, vietnamské, čínske. Kvalita vlasov závisí aj od toho, do
akej miery sú odfarbované – bielené.
Prírodné vlasy sa dajú farbiť, natáčať, kulmovať. Vyžadujú ale
väčšiu starostlivosť.
Ázijské vlasy sú hrubšie, majú až 10 vrstiev kutikuly, preto sú
ťažšie. Sú tmavé a rovné, musia sa chemicky stenčovať. Indické
vlasy sú o niečo jemnejšie, po namočení majú sklon sa vlniť.
Vlasy Remy kvality sú poskladané iba v smere ich prirodzeného
rastu a nie náhodne (kutikulu majú vždy smerom dolu). Preto
sa nezacuchavajú.
Stredoeurópske „Panenské“ (virgin) vlasy sú najkvalitnejšie,
prírodné, nie sú chemicky upravované. Majú dobrú trvanlivosť,
Prírodné, chemicky neošetrené
prirodzený vzhľad a lesk.
európske vlasy
90
PAROCHNIARSTVO
Vlasové doplnky z umelých vlasov, napríklad Kanekalon, sú lacnejšie. Podobajú sa pravým vlasom,
sú tvarovo stále s ľahkou údržbou. Ich nevýhodou je citlivosť na teplo. Nesprávnou starostlivosťou
strácajú prirodzený vzhľad. 100% Kanekalon je kvalitnejší, odolnejší.
Fiber twist vlákno je odolnejšie voči teplu, môže sa fúkať.
Celoručne viazané (pútkované) parochne alebo poloparochne majú prirodzený vzhľad.
Najmä pre detské a pánske parochne sa používa aj monofilament - imitácia ľudskej pokožky.
Parochne zo strapcov našitých na väzbu parochne majú na kontúrnych častiach, cestičke alebo
vlasovom víre (podľa účesu) špeciálne a hustejšie spracované strapce aby nebolo vidieť väzbu
parochne.
Kombinované parochne sú pútkované a aj s použitím strapcov. Napríklad predná časť je pútkovaná
a zadná časť je zo zvislých stužiek, na ktoré sú vodorovne prišité strapce.
Poloparochne sa používajú pre doplnenie vlasov najmä na temene hlavy.
Bývajú z pravých alebo umelých vlasov spracované ručne alebo strojovo.
Pánske toupée (tupé) dokonale zamaskuje plešinu. Pripevňuje sa na okrajové vlasy alebo lepením,
obojstranne lepiacou páskou, náplasťou. Vyžaduje ešte dostatok vlasov po stranách hlavy. Odtieň
vlasov sa musí zhodovať s farbou vlasov na hlave. Môže sa vyrobiť aj na mieru podľa presného tvaru
plešiny. Pánske poloparochne sa často používajú vo filme a divadle.
Dámske poloparochne pre doplnenie vlasov nad čelom, temene alebo na zátylí.
Napríklad: 17 krát 17cm poloparochňa na 4 clipoch s dlhšou 15cm hornou časťou, alebo zahusťovač
vlasov s otvormi na prevlečenie vlastných vlasov a s hrebienkom na prichytenie.
Príčesky z pravých alebo umelých vlasov, ručne alebo strojovo spracované. Podľa účelu použitia sú
rôznych tvarov a dĺžok. Napríklad: príčesok na hrebeni, hladký a na koncoch zvlnený príčesok na
dvoch hrebienkoch, cop na štipci, vrstvený, predĺžený príčesok s clipmi. Používajú sa aj ďalšie vlasové
doplnky, napríklad príčesok s čelenkou, príčeskový krúžok, elastická strapatá gumička, gumička
obtočená hladkými vlasmi, mašla na spone, zapletená čelenka, ofina na clipe, ofina s elastickou šnúrou,
fúzy a brady.
Pánske toupé
Zahusťovač vlasov s otvormi
Pracovný postup zhotovenia vlasového príčesku
• Náradie a pomôcky na zhotovenie vlasového príčesku
• Príprava a použitie vlasového materiálu
• Strapcovanie
• Šitie strapcov
91
Náradie a pomôcky na zhotovenie vlasového príčesku
Česadlo – na prečesávanie a urovnávanie vlasov. Sú to oceľové ihly zasadené v radoch na obdĺžnikovej
doštičke.
Skrutky – na pripevnenie náradia k stolu.
Pomykadlá – sa používajú na pridržiavanie vlasov. Sú to dve kožené alebo gumové dosky
asi 20 x 25 cm, s oceľovými drôtmi , ktoré sú v polovici zahnuté jedným smerom. Pramene vlasov sa
vkladajú medzi drôtiky spodnej a hornej dosky.
Rám na strapcovanie – na spracovanie vlasov do strapcov. Skladá sa z dvoch drevených kolíkov (tyčí),
ktoré sa pripevňujú na pracovný stôl pomocou železných skrutiek. Na ľavom kolíku je jeden otvor
s dreveným kolíčkom na prichytenie nití. Pravý kolík má 5 otvorov s kolíčkami (podobnými husľovým
kolíčkom na napínanie strún). Z ľavého kolíku sa z jedného bodu na kolíčku lúčovite rozvádzajú
a naťahujú najčastejšie 2 až 4 nite do kolíčkovpravého kolíka. Nite sú natočené na kolíčky, ktoré sa
upevnia do otvorov v kolíkoch.
Rozpätie tyčí - kolíkov je podľa potreby 80 až 120cm.
Hrebienok – s tromi radmi oceľových hrubých ihiel.
Nite pevné, stužené voskom, hodvábne alebo silonové, drôt, prípadne špagát – napínajú sa na rám.
Volia sa podľa toho na aký účel bude strapec slúžiť.
K ďalšiemu základnému vybaveniu patrí pracovný stôl, pohodlná pracovná stolička a vhodné
osvetlenie. Parochniarske pracoviská boli vybavené aj skriňami na náradie, pomôcky a vlasový
materiál a ďalším náradím, napríklad prístroj na stáčanie vrkočových dielikov, pridržiavač vlasov,
látkové vankúše a modely hláv so stojanmi.
92
Česadlo
Pomykadlo
Rám na strapcovanie
Rám na strapcovanie a jednoduchý strapec
PAROCHNIARSTVO
Príprava a použitie vlasového materiálu
Z umelých alebo odstrihnutých prírodných vlasov si môžeme zhotoviť vlasové príčesky rôznych
tvarov a dĺžok.
Z prírodných vlasov nie sú vhodné na spracovanie veľmi poškodené alebo veľmi kučeravé vlasy. Pri
ryšavých vlasoch počítame s tým, že sa veľmi ťažko farbia a odfarbujú.
Pred odstrihnutím sa môžu vlasy zopnúť gumičkou do copu. Striháme ich po väčších prameňoch,
ktoré potom ukladáme k sebe pri korienkoch. Dbáme, aby sme vlasy nepoprehadzovali, lebo
opačne smerované šupiny kutikuly by sa do seba zamotávali.
Primerane hrubé pramene vlasov prečešeme na česadle, aby sa rozčesali, urovnali a oddelili príliš
krátke vlasy, ktoré zostanú v česadle. Prečesávame ich najskôr zo strany odstrihnutých korienkov
a potom z druhej strany končeky vlasov. Prameň vlasov uchopímevoľne pravou rukou za končeky
a nasadíme od konca na česadlo, cez ktoré vlasy opatrne preťahujeme. Prečesávanie opakujeme, kým
nie je prvá polovica vlasového prameňa hladko vyčesaná. Potom prameň obrátime, uchopíme za
koniec už vyčesaných vlasov a pravou rukou opakujeme prečesávanie na druhom konci. Vyčesané
pramene kladieme na seba v rovnakom smere do vrstiev. Vlasy, ktoré zostali v česadle vyberáme
pohybom nahor.
Po prečesaní vložíme vlasy do pomykadla tak, aby odstrihnuté korienky vyčnievali, mierne ich
pritlačíme a zaťažíme závažím. Zahnutie drôtikov pomykadla smeruje od nás.
•
•
•
•
•
Strapcovanie
Pri strapcovaní sa vplietajú tenké pramienky vlasov do osnovy 2, 3, alebo 4 nití, ktoré sú podľa účelu
z drôtu, silonu, hodvábu, pevných nití alebo špagátu. Zo strapcov sa potom šitím, prípadne stáčaním
zhotovujú rozličné vlasové doplnky.
Jednoduchý strapec strapcujeme do osnovy 3 drôtov (alebo nití). Najskôr spravíme začiatočný uzol
tak, že po napnutí nití na rám, z pravého rámu uvoľníme spodný kolíček a niť s ním ovinieme okolo
ostatných nití, pretiahneme vzniknutým okom a asi 1cm od kolíčka na ľavej tyči utiahneme. Potom
ešte raz opakujeme.
Z pomykadla palcom a ukazovákom vyťahujeme rovnomerné, veľmi tenké pramienky vlasov
a strapcujeme ich (prevliekame) do osnovy 3 drôtov:
Pramienok vlasov ľavou rukou priložíme spod spodnej nite zozadu a držíme ho kolmo. Ukazovákom
a palcom pravej ruky prevlečieme prameň medzi spodnou a prostrednou niťou k sebe dopredu.
Potom ho obtočíme okolo hornej nite smerom od seba dozadu a ohnutým ukazovákom zachytíme
a prevlečieme medzi hornou a strednou niťou k sebe dopredu. Ďalej prameň obtočíme okolo spodnej
nite smerom od seba dozadu a ukazovákom prevlečieme medzi strednou a hornou niťou k sebe
dopredu. Potom ho opäť obtočíme okolo hornej nite smerom od seba dozadu a ohnutým ukazovákom
zachytíme a prevlečieme medzi hornou a strednou niťou k sebe dopredu. Nakoniec ho prevlečieme
medzi strednou a spodnou niťou od seba dozadu. Ľavou
rukou pridržiavame prameň, palcom a ukazovákom pravej
ruky utiahneme ťahom nadol a stiahnutím doľava skrátený
konček, otočíme ho dozadu a pravou rukou prisunieme
doľava k uzlíku. Končeky nemajú byť dlhšie ako 1cm.
Tak strapcujeme aj ďalšie pramene a prisúvame ich
k ostatným, už strapcovaným vlasom. Strapec zakončíme
tiež uzlom a odstrihneme ho na začiatku pred uzlom
a konci za uzlom. Jednoduchý strapec je na bežné príčesky
najvhodnejší. Podľa potreby sa môžu použiť aj ďalšie
druhy strapcov: dvojitý, anglický, na cestičku na štyroch
nitiach, krepový na dvoch nitiach. Používajú sa aj iné druhy
strapcov, napríklad strapec na ofinu na dvoch nitiach,
Jednoduchý strapec po stiahnutí
krížový strapec na troch nitiach.
93
Jednoduchý strapec
Dvojitý strapec
Strapec na cestičku na štyroch nitiach
Anglický strapec
Krepový strapec na dvoch nitiach
Šitie strapcov
Strapec zošijeme do požadovaného tvaru príčesku (okrúhly, oválny, štvorhranný).
Okrúhly tvar príčesku: okraj strapca stočíme do kolieska o priemere 1cm a spoj zošijeme. Na vonkajšom
obvode kolieska vytvoríme štyri centimetrové trojuholníky a v mieste spojov ich opäť zošijeme.
Vrcholy trojuholníkov spojíme ďalším kruhom a zošijeme spoje. Podľa dĺžky strapca nasledujú ďalšie
centimetrové trojuholníky a nad nimi kruh.
Oválny tvar príčesku : sa vyhotovuje rovnako,
len namiesto krúžkov tvarujeme do oválu.
Hranatý štvorcový alebo obdĺžnikový tvar:
začíname radom centimetrových trojuholníkov,
ktorých počet závisí od veľkosti príčesku. Ďalšie
rady trojuholníkov prišívame vrcholmi k sebe.
Nakoniec trojuholníkové rady obšijeme po
odvode posledným úsekom strapca.
Podľa potreby môžeme zo strapcov zošívať aj
iné rôzne tvary a veľkosti príčeskov.
Príčesky zošité do okrúhleho a trojuholníkového tvaru
94
PAROCHNIARSTVO
■
Na čo si treba dávať pozor
Pri strihaní vlasov, ktoré chceme použiť na vlasový príčesok dávame pozor, aby sme zbytočne nestrácali
ich dĺžku (napríklad odstrihnutím naraz jedného zopnutého copu, ak budúci účes má byť ostrihaný postupne s kratšími vrchnými vlasmi). V tom prípade striháme po jednotlivých prameňoch. Postupujeme
od vlasov na krku smerom hore. Ďalšie pramene striháme postupne smerom k vrchu hlavy podľa dĺžky
želaného budúceho účesu. Podľa potreby môžeme rovnakým spôsobom postupovať aj opačne, od vrchných vlasov k spodným.
Odstrihnutie zopnutého copu na krku je vhodné pri budúcom účese s rovnakou dĺžkou vlasov.
Dĺžka odstrihnutých vlasov pre zhotovenie vlasového príčesku by mala byť viac ako 15 cm.
Aby sa vlasy na nitiach pri strapcovaní lepšie kĺzali, natierame nite voskom alebo mydlom.
Drevené kolíčky pred zasunutím do otvorov je vhodné navlhčiť vodou.
ZAUJÍMAVOSTI
Odstrihnuté pravé vlasy pri korienkoch sa nazývajú takzvané hlavy. Konce vlasov sú špičky.
Tak ako je dnes ručná výroba vlasových doplnkov vo veľkej miere nahradená strojovou výrobou, tak sa aj
vlasová surovina z pravých vlasov spracováva už v továrňach. Pred tým sa vo vlasárskych dielňach vlasy
pripravovali ručne. Ku klasickým prácam vlasárstva patrilo spracovanie pravých vlasov (ktoré mohli
byť aj zamotané a zaprášené), úprava ich hrúbky, farby a zvlnenia až do ich zviazania do pramienkov
pripravených na výrobu vlasových doplnkov:
Čistenie – vlasy sa vložia medzi dve lepenky a vyklepaním sa z nich odstráni prach.
Rozmotávanie – palcami a ukazovákmi sa zamotané vlasy rozťahujú a uvoľňujú od seba.
Česanie – vlasov na česadle (je už opísané vyššie).
Oddeľovanie dlhých vlasov od krátkych – z vlasov vložených na česadlo sa postupne vyťahujú pramienky
a triedia do dĺžok s odstupňovaním po 5 cm.
Obracanie – poprehadzované vlasy sa usporiadajú k sebe korienky ku korienkom a konce ku koncom,
aby boli šupiny kutikuly v rovnakom smere. V 60 °C teplej vode s mazľavým mydlom sa konce vlasov
posúvajú proti smeru šupín kutikuly = hore a vlasy pri korienkoch zostanú voľne visieť smerom dole.
Postupuje sa pri tom tak, že jeden koniec zväzku vlasov ponárame do mydlového roztoku a vlasy
ktoré sa vysunú smerom hore mierne oddelíme. Vlasy, ktoré zostanú visieť dole rozcucháme mädlením
dlaňou kruhovým pohybom, aby sa spojili – takzvané hlavičkovanie. To isté zopakujeme aj na druhom
konci pramienka. Tak vznikne rozdelený prameň s koncami vlasov uprostred a s hlavami spojenými
hlavičkovaním na okrajoch. Zahlavičkované časti na každej strane uchopíme rukami a v slabšom
a menej teplom mydlovom kúpele ťahom od seba pod vodou rozdelíme. Potom sa vlasy opláchnu. (Ďalšie
spôsoby obracania za sucha sú tiež založené na smerovaní šupín kutikuly). Správne uložené odstrihnuté
vlasy sa neobracajú. Na ďalšie spracovanie sa pripravia iba dočasným spojením do 3 cm zväzkov –
hlavičkovaním.
Pranie – zväzky vlasov sa na plocho ponárajú do horúceho kúpeľa so šampónom a opatrne stláčajú, aby
sa nerozcuchali. Kúpeľ sa podľa potreby vymieňa. Potom sa vlasy prepláchnu v čistej, horúcej vode. Na
záver sa do vody pridá ocot a prípadne aj krém na vlasy (ak sa už nebudú chemicky upravovať).
Stenčovanie ázijských vlasov –do vody s chlórnanom sodným sa pridá kyselina chlórovodíková a ihneď sa
tam ponoria vlasy. Uvoľňovaný chlór rozleptáva vrchné vrstvy kutikuly. Nasleduje neutralizácia v roztoku
s 1 dielom 25 % amoniaku na 20 dielov vody.
Potom sa vlasy preperú a opláchnu slabo kyslým kúpeľom.
Odfarbovanie – vlasy sa vložia do nádoby s odfarbovacím kúpeľom a občas sa ponárajú aby sa rovnomerne
odfarbovali. Odfarbovací roztok sa po strate účinnosti vymení. Počet kúpeľov závisí od požadovaného
zosvetlenia a kvality vlasov.
Farbenie – vo vlasárskych dielňach sa používali špeciálne farbivá, ktoré sa rozpustili vo vode a vlasy
sa v nich pri miernom vare rovnomerne premiešavali približne pol hodinu. V súčasnosti môžeme na
farbenie menšieho množstva vlasových dielikov alebo hotových vlasových doplnkov použiť bežné farby
95
na vlasy. Nesmie sa pri tom zabúdať, že chemicky upravované, odfarbované vlasy sú pórovité, najmä na
koncoch. Po farbení sa vlasy vyperú a usušia.
Miešanie (melírovanie) – svetlejšie a tmavšie vlasy (prípadne vlasy dvoch rôznych kvalít) sa spoja do
3 cm hrubého prameňa, prečešú na česadle a nechajú sa v ňom zachytené a roztiahnuté na plocho.
Ukazovákom a palcom pravej ruky sa po niekoľkých vlasoch stáča (roluje) plocha pramienka dovnútra.
Ľavá ruka pritom tiež pomáha palcom a ukazovákom a malíčkom pridržiava dolnú časť prameňa v dlani.
Po stočení polovice pramienka od pravého okraja dovnútra sa prečeše na česadle. Postup sa opakuje,
pokiaľ nie sú vlasy dostatočne premiešané (premelírované).
Sťahovanie na čisto – pramienky sa urovnávajú hlavami k sebe a zväzujú silnou niťou asi 1cm od okraja
hlavy do 1,5 cm hrubých prameňov. Dĺžka viazania je približne 4 cm.
Natáčanie varením – tenké pramienky vlasov sa natočia na drevené natáčky súčasne s pásikom papiera,
s ktorým sa vlasy aj obalia a potom omotajú silnou niťou. Neporušené vlasy sa varia vo vode s malým
množstvom bóraxu (na dosiahnutie miernej alkality) 1 až 2 hodiny, podľa požadovaného zvlnenia
a kvality vlasov. Odfarbené a poškodené vlasy sa varia pol až 1 hodinu vo vode s menším množstvom octu
(0,25 až 0,5 l octu na 5 l vody). Po varení sa prudko usušia. Rýchle a prudké sušenie je dôležité a nesmie
sa prerušiť.
Stenčené a silne odfarbené vlasy stačí ponoriť na 24 hodín do 8 % octu a usušiť.
Kučery dosiahnuté varením sa časom pozvoľna uvoľňujú.
Na hotovom príčesku prípadne aj parochni z pravých vlasov sa môže urobiť stálotvarová úprava chemickou
preparáciou ak sa vlasy, nite alebo väzba parochne nepoškodia.
Zvlnenie umelých vlákien sa dosahuje pečením v špeciálnych peciach. Kanekalon sa pečie pri teplote 80
až 90 °C 15 až 40 minút, podľa sily vlákna. Potom sa nechá vychladnúť.
Silon sa pečie pri teplote 140 °C 1 hodinu a potom sa ponorí do studenej vody.
Ručná výroba parochne na mieru – patrila ku klasickým prácam v parochniarstve a v dielňach
divadelných a filmových maskérov. Na výrobu väzby parochne sa používajú rozličné druhy textílii –
bavlnené sieťoviny, hodvábne gázoviny, gumou pružené tyly (napríklad bavlnený batist, hráškový alebo
bavlnený tyl, mlynárske hodvábne plátno). Z montovacích stužiek (najčastejšie z bavlneného batistu,
v šírkach od 5 do 10 mm) sa šije konštrukcia väzby parochne. Zrážanlivé textílie sa majú vopred vyvariť
alebo vyprať. Ich farba má byť v súlade s farbou vlasov. Okrem vlasov je potrebné aj ďalšie náradie
– drevené montovacie hlavy, krajčírsky meter, montovacie klinčeky, kladivko, ihla a niť, vystužovacie
oceľové pružinky alebo kostice. Pútkovacia ihla je jemný oceľový háčik v rôznych hrúbkach od 00 po 6.
Hlavy na úpravu parochní so stojanmi s nastaviteľnou výškou a kĺbom.
Z viacerých spôsobov výroby parochne a šitia väzby na parochňu sa volí podľa toho, na aký účel má
parochňa slúžiť a podľa smeru jej účesu.
Pracovný postup zhotovenia parochne
Miera na parochňu – na meranie hlavy a prenášanie zistených rozmerov na drevený model sa používa
krajčírsky meter. Meria sa:
1. Obvod hlavy od čela šikmo dolu k zátyliu a po druhej strane hore naspäť k čelu.
2. Hĺbka hlavy od rastu vlasov v strede nad čelom, pozdĺžne cez temeno dolu, do stredu krku.
3. Od spánku k spánku vodorovne cez zátylie. (Niekedy aj dĺžka a šírka vlasov na spánkoch).
4. Od ucha k uchu cez temeno.
5. Od ucha k uchu cez vlasový vír.
6. Od ucha k uchu cez zátylie.
7. Šírka čela od spánku cez čelo k druhému spánku.
8. Šírka krku.
Prenesenie rozmerov – na drevenej montovacej hlave sa vyznačia body, podľa ktorých sa zakreslí okrajová
kontúra väzby parochne. Miery sa prenášajú súmerne, polovica na každú stranu od stredovej osi na
vrchu. Obvod hlavy sa neprenáša. Zisťuje sa ním iba veľkosť hlavy.
96
PAROCHNIARSTVO
Napnutie obrysovej, ťažnej a spojovacej stuhy – na zakreslené základné obrysy parochne sa pomocou
klinčekov napne obrysová stužka a zošije sa drobným pravidelným stehom. Rovnakým spôsobom sa
medzi obrysovú stužku napnú a prišijú spojovacie stuhy.
Vystuženie – väzby parochne pružinami nad čelom, na spánkoch a na krku. Pružina sa vloží do stužkového
puzdra a prišije sa na väzbu parochne na miestach, ktoré majú dobre priliehať.
Napínanie textílií – na zadnú a prednú časť väzby. Textília (20 x 35 cm) sa namočí do vody, priloží na
zadný diel väzby parochne a súčasne sa napína pomocou montovacích klinčekov.
Potom sa okrajovým stehom prišije na vnútorný okraj stužiek. Vyčnievajúca vonkajšia časť textílie
sa odstrihne tak, aby jej okraj prečnieval o 5 mm, ktorý sa zahne a prišije na vonkajší okraj stužiek.
Rovnakým spôsobom sa napne a prišije aj textília (40 x 25 cm) na prednú časť väzby.
Pútkovanie vlasov – je uväzovanie vlasov do textílie pomocou pútkovacej ihly. Háčikom sa prepichne
textília, zachytí a prevlečie očko vlasu, cez ktoré sa potom jednoduchou alebo dvojitou slučkou uviažu
vlasy. Parochňa sa začína pútkovať odzadu. Smer pútkovania závisí od typu účesu. Môže byť po smere
rastu vlasov a proti smeru rastu vlasov, čím sa dosiahne vzdušnosť a prirodzený vzhľad alebo pútkovanie
podľa smeru vlasového víru. Používa sa aj pútkovanie do trojuholníčkov.
Na parochňu z krátkym účesom je potrebná dĺžka vlasov 15, 20 až 30 cm. Pre dosiahnutie prirodzeného
vzhľadu sa mieša tri až päť odtieňov. Aby sa vlasy neuvoľňovali môžu sa uzlíky zospodu zalakovať.
Pútkovanie
Ručne pútkovaná parochňa
Miera na parochňu
Väzba na parochňu
Ručne pútkované fúzy a brada
97
umývanie, ošetrovanie a úprava vlasových parochní a príčeskov
Pri umývaní, ošetrovaní a úprave vlasových parochní a príčeskov sa riadime návodom výrobcu
a podľa toho z akých surovín sú doplnky vyrobené.
Pre vlasové doplnky zo syntetických vlasov sa používa len špeciálna kozmetika na parochne
a príčesky:
Šampón – pre syntetické vlasy so samočistiacim účinkom.
balzam – na zregenerovanie, ochranu a antistatickú vlastnosť parochne alebo príčesku. Dodá lesk,
hebkosť a prirodzený vzhľad.
Kondicionér – na rozčesanie po každom nosení.
Lak – s antistatickým účinkom. Fixuje účes bez zlepenia. Parochňa zostane vzdušná a lesklá.
Výrobcovia parochní dodávajú na trh aj ďalšie špeciálne stylingové prípravky, náradie a pomôcky ako
sú: pena, gél, lesk.
Špeciálna kefa a hrebeň – na parochne, s kvalitného antistatického materiálu.
Hlava na parochňu – umelá hlava alebo vzdušný stojan sa používajú na odvetranie, odloženie,
odloženie po umytí, udržanie tvaru a úpravu parochne alebo príčesku.
Sieťka na hlavu – pod parochňu, so 100% nylonu. Je vhodná najmä pre citlivú pokožku, prípadne ak
je parochňa voľná. Nasadí sa na hlavu tak, aby boli všetky vlasy pod ňou.
Parochne a príčesky sa umývajú len keď sú znečistené, podľa potreby, napríklad jeden až dva krát za
mesiac.
Vo vhodnej nádobe s vlažnou alebo studenou vodou rozpustíme šampón.
Parochňu alebo príčesok ponoríme do vody a jemne stláčame. Nežmýkame.
Opláchneme vo vlažnej vode v smere od korienkov ku špičkám.
Do čistej vody v nádobe nalejeme balzam, vložíme parochňu a necháme pôsobiť 10 minút.
Opláchneme a necháme odkvapkať.
Podľa možnosti vlasové doplnky v mokrom stave nečešeme, alebo čo najmenej. Ľahko nimi
zatrasieme aby sa uložili do stáleho tvaru a odložíme na umelú hlavu.
Necháme ich voľne uschnúť. Nesušíme teplom.
Po uschnutí aj každom nosení sa používa na
rozčesanie špeciálny kondicionér, ktorým sa
parochňa prestrieka vo vzdialenosti 30cm a nechá
sa tiež voľne uschnúť. Kondicionér sa neoplachuje.
Parochne a príčesky z pravých vlasov sa môžu
v prípade potreby natáčať, fúkať, kulmovať a žehliť.
Postupuje sa pri tom rovnako ako na živej hlave,
len so zvýšenou opatrnosťou, aby sa nepoškodila
väzba parochne, pútkovanie alebo strapce.
Vlasové doplnky z kvalitných pravých vlasov sa
Príčesok natočený na natáčky
môžu aj chemicky upravovať a strihať.
Konečnú úpravu parochne alebo príčesku robíme
podľa potreby na parochniarskej hlave alebo až po
nasadení na živú hlavu. Najčastejšie tak, že sa základ
učeše na parochniarskej hlave a po nasadení na
živú hlavu sa účes dokončí a prispôsobí.
Po nosení sa parochne prečešú špeciálnou
kefou, prestriekajú kondicionérom, natiahnu na
parochniarsku hlavu a uložia na suchom mieste.
Príčesky sa položia vo vodorovnej polohe na
uterák alebo do krabice.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Výsledok po natočení a úprave
98
PAROCHNIARSTVO
Príčesok upravený kulmovaním
Úprava parochne
■
NA ČO SI TREbA DÁVAť POZOR
S vlasovými doplnkami zaobchádzame šetrne, bez ťahania, šklbania a zbytočne ich
nezaťažujeme prípravkami ako sú tužidlo, lak a podobne. Nepoužívame pri nich silné teplo.
Treba počítať s tým, že parochňa a príčesok nie sú prirodzene zásobované mazovými žľazami a že ak sa
vlasy poškodia, už nevyrastú nové, zdravé.
Pri česaní dávame pozor, aby sme hrebeňom alebo kefou nezachytávali väzbu parochne.
Aj pri pripínaní parochne alebo príčesku na umelú hlavu dávame pozor, aby sme nepoškodili
väzbu parochne, pútkovanie alebo strapec. Napríklad prepichnutím špendlíkom sa môže poškodiť tkanina na väzbe parochne alebo uvoľniť pútkovanie. Zapichnutý špendlík medzi nite alebo drôty na strapci
príčesku spôsobí to, že sa rozídu a vlasy sa z nich uvoľnia.
Predlžovanie a zahusťovanie vlasov
Tenkými pramienkami alebo pásmi z prírodných alebo umelých vlasov nadpojených na vlastné
vlasy rôznymi metódami sa dosiahne ich predĺženie, zahustenie alebo aj farebný efekt melíru. Za
pôvodcu týchto metód by sa dalo považovať nadväzovanie rôznych copíkov pri afro účesoch.
Podobne ako na vlasové príčesky a parochne sa aj na predlžovanie a zahusťovanie vlasov používajú
vlasy rôznej kvality: pravé ľudské (ázijské, indické, európske, buď bielené, farbené, chemicky
neupravované) alebo umelé syntetické (kanekalon, fiber twist, organické vlasy). S možnosťou širokého
výberu odtieňov. V rôznych dĺžkach od 30 do 70 cm. Podľa želania sa vyberú rovné, zvlnené alebo
kučeravé vlasy. Farba podľa farby vlasov zákazníčky, alebo melír. Niekedy aj málo alebo iba jeden
prameň v crazy farbách alebo dvojfarebné pramene.
Vlasy, ktoré sa používajú na predlžovanie a zahusťovanie, sú spracované do tenkých pramienkov
alebo pásov so zakončením:
– typu „I“ a „O“ pre mikrokrúžky (za studena) alebo termospojky (za tepla)
– keratínovým nechtíkom typu „u“ (za tepla)
– keratínom s trubičkou (za tepla)
– keratínom s trubičkou a s navliekacou niťou – Tubex (za tepla)
– micro ringovým a s navliekacou niťou – Rinex (za studena)
– voľné bez ukončenia, len zviazané vlasy (podľa použitia za tepla alebo za studena)
– na obojstrannej lepiacej páske (za studena)
– na 4 mm tyle (za studena)
– šitá triaseň s clipom (za studena)
– šitá triaseň (za studena), (pri metóde prichytenia termospojkami za tepla)
99
Používajú sa rôzne metódy nadpájania:
– pomocou tepelných klieští, za tepla, pri keratínovej metóde
– ultrazvukovými kliešťami, čiastočne za studena, pri keratínovej metóde
– termospojkami s keratínom alebo bez keratínu, pomocou tepelných klieští
– mikrokrúžkami, mikrospojkami, trubičkami, mikroringami, za studena
– lepiacimi páskami, pritlačením za studena /novšia metóda
– tylovými páskami, prevlečením a prilepením za studena /najnovšia metóda
– triaseň prichytená mikrokrúžkami alebo termospojkami
– triaseň prichytená klipovými sponkami, aj celkový clip
– triaseň prichytená našívaním a lepením /staršia metóda
ZAUJÍMAVOSTI
Organické vlasy sú novinkou z umelého vlákna obsahujúceho podobné zložky ako ľudské vlasy. Sú
maximálne prirodzené, jemné, nezamotávajú sa a nekrepujú. Majú veľmi dobré vlastnosti, nie sú náročné
na údržbu, nepotrebujú špeciálnu vlasovú kozmetiku, regenerujú sa iba teplou vodou. Sú odolné voči
vysokej teplote, môžu sa žehliť, kulmovať. Vyznačujú sa výbornou priľnavosťou farieb ale neodporúča sa
ich odfarbovať.
Umelý keratín je polymérna zlúčenina podobného zloženia ako prírodné vlasy. Býva buď už aplikovaný
na vlasových pramienkoch, na vnútornej strane termospojky alebo samostatný. Keratínová hmota sa
rozohreje, prilepí pramienok a zatvrdne.
Príprava vlasov: Vlasy sa dva krát dôkladne umyjú bez regenerácie a vyfúkajú alebo usušia do tvaru.
Rozdelia sa a vypnú. Kontúry 1 až 2 cm okolo celej hlavy sa vynechávajú. Začína sa od zadných vlasov na
krku. Pramene sa aplikujú na rovnako hrubé pramene vlasov na hlave, aby sa predišlo nadmernej záťaži,
približne 0,5mm od pokožky hlavy.
Na predlžovanie a zahusťovanie vlasov sa podľa potreby používa približne 50 až 150 prameňov. Predĺžené
vlasy sa upravia plastickým strihom aby prirodzene zapadali.
Po 2 až 5 mesiacoch, podľa rastu vlasov a použitej metódy, sa musia pramene odpojiť a posunúť naspäť
k pokožke hlavy.
Pri metódach za tepla sa používajú prístroje s aplikačnými tepelnými kliešťami s nastaviteľnou teplotou,
ochranné podložky na pokožku hlavy, ochranné návleky prstov, náhradné keratínové nechtíky „U“,
keratínové tyčinky, granule - perly alebo drť, termospojky s keratínom alebo bez keratínu, (priesvitné,
jantárové, hnedé, čierne), háčik v troch veľkostiach na prevliekanie vlasov, alebo háčik typu oka –
navliekacia tyčinka, tepelná pištoľ na roztavenie keratínu, kliešte na formovanie tvaru a upevnenie
spojov, kliešte na drvenie keratínových spojov, tekutý alebo gélový odstraňovač keratínu.
Ultrazvukové kliešte roztavia keratín pomocou ultrazvuku a preto nedochádza k poškodeniu vlasov
teplom. Inak sa s nimi pracuje rovnako ako s tepelnými kliešťami.
Keratínová metóda: na oddelený pramienok vlasov sa nasadí ochranná podložka a priloží sa k nemu
prameň s keratínom, ktorý sa pomocou tepelných alebo ultrazvukových klieští roztaví a prstami sa
vytvaruje spoj do úzkeho valčeka (alebo sploštenej placky) bez ostrých hrán a medzier. Medzi jednotlivými
spojmi vedľa seba a v radoch pod sebou sa musí vynechať medzera, aby sa nedotýkali a nezacuchali.
Keratínové spoje sa odpájajú za pomoci odstraňovača keratínu a rozdrvením špeciálnymi kliešťami. Pred
následnou aplikáciou prameňov by mala byť týždňová regeneračná prestávka. Výhodou tejto metódy je,
že spoj je najmenej viditeľný. Nevýhodné je vystavenie vlasov nepriaznivému krátkodobému pôsobeniu
tepla a zlepenie keratínom a to, že spoj nie je chránený pred vonkajšími vplyvmi.
100
parochniarstvo
Termospojky s keratínom: sú z termoplastickej hmoty, ktorá teplom výrazne zmenší svoj objem a pevne
uchytí prameň vlasov. Na ich vnútornej stene je jemná vrstva keratínu, ktorá zvyšuje pevnosť spoja a
fixuje prameň. Oddelený pramienok vlasov sa prevlečie pomocou háčika, alebo navliekacej nite (pri
Tubex) cez termospojku, ktorá je na konci pripájaného pramienka (alebo samostatne). Tepelnými alebo
ultrazvukovými kliešťami sa zafixuje spoj, ktorý sa už nemusí tvarovať.
Plastové trubičky – termospojky bez keratínu: vo svetlej a tmavej farbe. Po zohriatí tepelnými kliešťami sa
zmrštia a pevne prichytia pramienok vlasov. Opätovným zohriatím sa môžu zase uvoľniť.
Menej známa metóda Bellargo: na pramienku vlastných vlasov sa vytvorí uzlík, ktorý zabraňuje posunutiu
pramienku s tepelne zmrštiteľnou trubičkou. Pri posúvaní sa uzlík odstráni a vytvorí sa nový.
Pri metódach za studena sa používajú mikrokrúžky z odľahčenej zliatiny (vo viacerých farbách a troch
veľkostiach), alebo mikrokrúžky so silikónom, mikrokrúžky so závitom pre lepšie uchytenie prameňa,
podlhovastá trubička z medenej zliatiny (mikrorol), alebo silikónové trubičky, háčik v troch veľkostiach
na prevliekanie vlasov, alebo háčik typu oka – navliekacia tyčinka, aplikačné kliešte na mikrokrúžky,
kliešte na odstraňovanie mikrokrúžkov, alebo univerzálne kliešte. Obojstranne lepiace pásky s vlasmi,
obojstranne lepiace pásky bez vlasov, tekutý odstraňovač pásky. Tylové pásky s vlasmi, lepidlo, háčik,
rozpúšťadlo.
Pri rôznych druhoch mikrokrúžkov, mikrospojok, mikroringov a trubičiek sa oddelený prameň prevlečie
pomocou malého háčika cez mikrokrúžok, vloží sa nadpájaný pramienok a krúžok sa stlačí špeciálnymi
kliešťami. Tým vznikne pevný spoj. Pri odpájaní sa kliešťami na odstraňovanie mikrokrúžky uvoľnia.
Metóda nie je vhodná pre veľmi jemné vlasy a alergikov.
Micro-ring - Rinex: pramienky vlasov s micro – ringovým ukončením a navliekacou niťou. Oddelený
prameň sa za pomoci navliekacej nite prevlečie cez mikrokrúžok a ten sa stlačí kliešťami.
Lepiace pásky: vlasy prilepené na obojstranne lepiacej páske. Pod 1 až 3mm hrubý prameň vlasov sa
priloží páska s vlasmi a druhá páska sa priloží z vrchu prameňa. Obe pásky sa k sebe pevne pritlačia
alebo pri inom spôsobe sa zafixujú špeciálnou žehličkou. Takzvaný sendvičový spoj, ktorý je trvácny
a šetrný. Pásky sa odpájajú pomocou tekutého odstraňovača.
Tylové pásky: 50cm dlhý a 4mm široký tyl s kvalitnými prírodnými vlasmi. Tyl sa nastrihá na užšie pásy
podľa potreby. Na okraje tylu sa nanesie niekoľko kvapiek lepidla, priloží sa k rovnej cestičke vo vlasoch
a dočasne sa prichytí ešte aj sponou. Špeciálnym háčikom sa cez tyl popreťahujú jemné pramienky
vlasov z hlavy. Tie sa nakoniec zvrchu zafixujú špeciálnym lepidlom. Po 6 až 8 týždňoch sa špeciálnym
rozpúšťadlom pásky odpoja a nasadia opäť do cestičiek bližšie k pokožke hlavy. Predĺžené vlasy sa môžu
natáčať, fúkať, žehliť aj farbiť. Neškodí im sauna, plávanie a šport. Metódy s páskami sú vhodné aj pre
jemné a riedke vlasy a pre alergikov.
Triaseň pripojená mikroringami alebo termospojkami na tenké pramienky vlastných vlasov.
Triaseň na clipe – príčesky CLIP IN: vlasy našité do pásov – tresované pramene, ktoré sa uchytávajú
pomocou malej sponky Clip, ľudovo nazývanou pukačka. Je to veľmi šetrná, rýchla a praktická metóda
pre príležitostné nosenie. Jednotlivé pramienky alebo dlhšie pásy sa upevňujú k zadným, prípadne aj
bočným vlasom pri pokožke hrebienkovými klipsami. Pre pevnejšie prichytenie sa vlasy pri pokožke môžu
mierne natupírovať. Nosia sa 1 až 2 dni.
Ich výhodou je aj to, že sa neumývajú na hlave ale samostatne.
Staršia metóda predlžovania a zahusťovania vlasov je našívanie vlasových strapcov (triasní) z ázijských
vlasov, (tzv. Tisage): Na zadnej časti hlavy (prípadne na celej hlave) sa nepretržite na spôsob hadíka, od
vlasového víru cez zátylie až ku krku z vlastných vlasov zapletú francúzske copíky pri hlave. Pre väčšiu
pevnosť sa k nim môžu pridať aj umelé pramene. Na vodorovne zapletené copíky sa potom prišívajú
101
triasne, ktoré sa odstrihnú na potrebnú šírku a teplom zatavia na koncoch, aby sa nerozpadli. Pásik
po pásiku sa našíva od spodných častí smerom hore. Najčastejšie v dvoch alebo troch radoch nad sebou
(prípadne viac). Potom sa plasticky upraví strih pridaných vlasov a prispôsobí sa k vlastným vlasom.
Tieto vlasy sa bežne umývajú a upravujú. Rozčesávať sa majú opatrne, nie hneď od pokožky hlavy.
Obľúbenou novinkou pre slávnostné príležitosti ale aj bežné nosenie sú Swarovského kryštály
na pramienkoch vlasov so zakončením keratínovým nechtíkom, pomocou mikrokrúžku alebo maličkej
sponky clip. Bývajú aj v prevedení na tenkom silone alebo na navliekacej tyčinke, pomocou ktorej sa
navlečú na tenké pramienky vlasov.
Okrem kryštálov môžu byť na silone aj farebné pierka, prípadne iné ozdoby.
Rinex
Zakončenie prameňov tyu „O“, mikrokrúžky
a aplikačné kliešte
Navliekacia
tyčinka
102
Trubičky s háčikom
Mikrokrúžky so silikónom
Rad nadpojených pramienkov
Lepiace pásky s vlasmi
PAROCHNIARSTVO
Mikrokrúžky s univerzálnymi kliešťami
■
NA ČO SI TREbA DÁVAť POZOR
Nadpájanie vlasov je vhodné len pre zdravé vlasy a pokožku. Nie je vhodné pri nadmernom vypadávaní
vlasov, kruhovom vypadávaní vlasov, lupienke, neurodermatitíde, veľmi citlivej pokožke a v období
podobných pre vlasy problémových situáciách. Neodporúča sa osobám mladším ako 16 rokov, lebo ich
vlasy sú ešte vo vývoji a slabé. Najmä pri tenkých vlasoch treba počítať so zvýšenou záťažou na vlasy
a ich korienky spôsobenú váhou pridaných pramienkov a spojok. Nadmerné zaťaženie môže spôsobiť
vytiahnutie korienku a vypadnutie.
Pri starostlivosti o nadpojené vlasy je potrebné dávať pozor najmä na spoje, aby sa nepouzlili.
Minimálne dva krát za deň ich opatrne prečesávať od korienkov a po celej dĺžke špeciálnou kefou
s diviačej srsti v kombinácii s nilonovými štetinkami. Pritom ich pridržiavať v oblasti spojov. Na noc sa
po rozčesaní môžu aj zapliesť do vrkoča aby sa nepouzlili. Umývať ich šetrne a v záklone špeciálnymi
prípravkami vhodnými pre daný typ vlasov a spojov. Po každom umytí použiť odporúčaný regeneračný
vlasový prípravok. Nadpájané vlasy schnú dlhšie. Najideálnejšie je ich voľné uschnutie, maximálne
predsušiť vlažným fénom. Pri type vlasov, ktoré sa môžu fénovať, žehliť a natáčať sa treba vyhnúť spojom.
Pri ľudských vlasoch, ktoré sa môžu odborne chemicky upravovať je istejšie použiť najskôr skúšobný
prameň.
Syntetické vlasy sa umývajú len v chladnejšej vode a češú sa veľmi jemne až po uschnutí.
Ak sú vlnitého alebo kučeravého tvaru, nemajú sa už natáčať. Po usušení sa samé vrátia do svojej polohy.
Ich prirodzeným javom je, že sa postupom času opotrebujú, na koncoch rozstrapkajú, uvoľňujú svoj tvar
a vyčesávajú sa z nich uvoľnené vlasy.
Dodržiavanie bezpečnostných a hygienických predpisov
Počas práce dodržujeme všetky bezpečnostné a hygienické predpisy.
Pracovisko udržujeme v poriadku z bezpečnostného aj hygienického hľadiska.
Používame len čisté a vydezinfikované kefy, hrebene a ostatné náradie, pomôcky a bielizeň.
Pri umývaní, ošetrovaní a úprave vlasových doplnkov, parochní a predĺžených vlasov sa riadime
návodom výrobcu.
ZOPAKuJTE SI NAJPODSTATNEJŠIu ČASť uČIVA TÝM, ŽE ODPOVIETE NA OTÁZKY:
1. Uveďte, v ktorom období sa začali vyrábať parochne.
2. Vymenujte vlasové doplnky.
3. Popíšte pracovný postup ručného zhotovenia vlasového príčesku.
4. Popíšte umývanie a ošetrovanie vlasových parochní a príčeskov.
103
5.Porovnajte vlasové doplnky z pravých a umelých vlasov.
6.Vymenujte metódy predlžovania a zahusťovania vlasov.
7.Stručne popíšte najpoužívanejšie metódy predlžovania a zahusťovania vlasov.
Menej známe výrazy:
Názov vlásenkárstvo, parochniarstvo pochádza z latinského slova pilus = vlas, capillamentum =
parochňa. Francúzsky parochniari zaviedli názov svojho povolania posticheur, ktorý je odvodený od
vypchatej podušky na ktorej sa vyčesávali parochne.
Allonge (alonž) parochne z francúzskeho slova allonger = predĺžiť.
Chignon (žijón) – vlasový nadstavec účesu, príčesok.
Toupée (tupé) – francúzske slovo = „chumáč“ = zvlnenie a kadere hornej časti hlavy. U nás tupé malá parochňa, začesaná do vlastných vlasov.
Fiber – z anglického jazyka = vlákno, ľahučký, úponok, zdvih vlasov.
Twist = zatočiť, potočiť, nite, lana, páska.
Crazy farby – bláznivé (krikľavé), fantazijné odtiene.
Otestujte si svoje vedomosti
41.Prvé parochne sa začali nosiť v:
a) Egypte
b) stredoveku
c) baroku
42.Zdravotné parochne sú:
a) iba z pravých vlasov
b) iba z umelých vlasov
c) z pravých alebo umelých vlasov
43.Strapcovanie sa používa na:
a) úpravu prirodzeného dojmu parochne
b) úpravu prirodzeného dojmu príčesku
c) zhotovenie príčesku
44.Česadlo a pomykadlo sa používa pri:
a) zhotovovaní príčesku
b) úprave parochní a príčeskov
c) používali sa na úpravu vlasov v dávnych
dobách
45.Parochne a príčesky z umelých vlasov sa
umývajú vo vode:
a) horúcej
b) vlažnej
c) nemôžu sa umývať vo vode
104
46.Parochne a príčesky z umelých vlasov sa
môžu:
a) kulmovať a žehliť
b) farbiť
c) nechať voľne uschnúť
47.Parochne a príčesky z pravých vlasov sa
môžu:
a) nechať iba voľne uschnúť
b) natáčať, fúkať, kulmovať, žehliť
c) nemôžu sa natáčať, fúkať, kulmovať, žehliť
48.Pravé vlasy sa môžu:
a) iba natáčať, fúkať, kulmovať, žehliť
b) iba tónovať
c) aj farbiť
49.Predlžovať a zahusťovať vlasy sa nemôže:
a) ak sú vlastné vlasy dlhé iba 10 cm
b) ak sú vlastné vlasy dlhšie ako 50 cm
c) ak je pokožka chorobne zmenená alebo
vlasy vypadávajú
50.Predlžovať a zahusťovať vlasy sa môže:
a) iba pravými vlasmi
b) iba umelými vlasmi
c) pravými aj umelými vlasmi
parochniarstvo
105
6. ZÁKLADY KOZMETICKEJ STAROSTLIVOSTI
Význam kozmetickej starostlivosti
Úprava zovňajšku by mala byť prirodzenou potrebou estetiky každého človeka a svedčí o kultúre
jeho osobnosti. Starostlivosť o pleť úzko súvisí s úpravou vlasov, lebo vlasy a pleť, účes a líčenie
tvoria jeden celok a preto má mať kaderníčka vedomosti aj z tejto oblasti.
Stav pleti závisí od veku, dedičných dispozícii, zdravotného stavu, výživy a životosprávy, hygieny,
vonkajších vplyvov a starostlivosti.
Úlohou kozmetiky je starostlivosť o zdravý vzhľad pokožky, jej čistenie a ochrana pred
nepriaznivými vonkajšími vplyvmi, oddialenie znakov jej starnutia biologicky účinnými látkami
a zvýšenie atraktivity líčením. Lekárska kozmetika sa zaoberá liečbou kozmetických problémov
a skrášľovacími metódami, ktoré patria do rúk lekárov.
Nezabudnite, že:
Koža je najväčší orgán ľudského tela. Má viaceré funkcie, medzi ktoré patria ochranná,
termoregulačná, zmyslová, vylučovacia, vstrebávacia, bariérová a respiračná funkcia.
Koža sa skladá z troch vrstiev :
1. Pokožka (epidermis) tvorí povrchovú vrstvu kože a skladá sa z piatich vrstiev. Pod povrchovou
zrohovatenou vrstvou je svetlá a zrnitá vrstva. V zárodočnej spodnej ostnitej a základnej
(bazálnej) vrstve prebieha delenie buniek.
2. Zamša (dermis, škára, corinum) tvorí strednú časť kože a delí sa na vrstvu papilárnu
a vláknitú. V tejto vrstve sa nachádzajú kolagénne, elastické a retikulárne vlákna, krvné
a lymfatické cievy, nervové zakončenia a kožné adnexá ako sú potné a mazové žľazy, vlasové
folikuly a nechtové lôžka.
3. Podkožné tkanivo (subcutis) tvorí spodnú vrstvu kože a pozostáva z voľnejšieho väzivového a
tukového tkaniva. Nachádzajú sa tu väčšie krvné a lymfatické cievy a nervy. Táto vrstva umožňuje
posúvanie kože a slúži ako zásobáreň tukov a zároveň slúži ako tepelný izolátor. Do hornej časti
zasahujú vlasové folikuly a potné žľazy.
Zariadenie, náradie a pomôcky na manikúru
– kreslo na farbenie obočia a rias
– polohovateľné kozmetické lehátko s poťahom a prikrývkou
– otáčacia stolička
– kozmetický stolík, bodové osvetlenie
– kuchynská linka, umývadlo, chladnička
– krytá odpadová nádoba
– skrinka na materiál, skrinka na čistú bielizeň
– uzatvárateľný kôš na použitú bielizeň
– sterilizátor, lekárnička
Kozmetické prístroje :
– lampa s lupou
– naparovací prístroj
– soluxová lampa, bioptronová lampa
– ultrazvukový prístroj, ozonizér
– parafínová vanička, ohrievač voskov
106
základy kozmetickej starostlivosti
Bielizeň :
– bavlnené obrúsky, froté uteráky
– čelenky, šatky, jednorazové čiapky
– pláštenky
– plachty, deky, igelitové podložky
Kozmetické prípravky :
– pleťové mlieka, vody, toniká, krémy, masky
– peelingy, zmäkčovadlá
– masážne krémy, emulzie, oleje
– bylinné prípravky, bórová voda, očný kúpeľ a kvapky
– prípravky na depiláciu, vosky, voskové papieriky (stripy), peroxid vodíka
– líčidlá
– dezinfekčné prípravky
Odvetvie kozmetiky sa v súčasnosti veľmi rozvíja. Neustále prichádzajú na trh nové prípravky,
postupy a kozmetické prístroje. Ponuka kozmetických služieb sa rozširuje o permanentný mejkap,
predlžovanie a zahusťovanie rias, trvalú na riasy, semipermanentný náter (maskaru) na riasy,
vizážistické služby a kozmetickú starostlivosť o telo.
Zariadenie kozmetického pracoviska
107
Postup kozmetického ošetrenia pleti
Pred ošetrením pleti alebo poradenstvom je dôležité správne posúdiť typ pleti pre výber vhodných
kozmetických prípravkov a postupov.
Klasické kompletné ošetrenie pleti pozostáva najčastejšie z týchto úkonov :
• Posúdenie pleti (diagnostika pleti)
• Farbenie rias
• Farbenie a formovanie obočia
• Povrchové čistenie pleti
• Peeling
• Naparenie alebo zmäkčovanie pleti
• Hĺbkové čistenie pleti
• Dezinfekcia pleti
• Sťahujúca maska
• Kozmetická masáž
• Doplňujúca maska (výživná, hydratačná, liečivá..)
• Denný krém.
• Líčenie
ZAUJÍMAVOSTI
Pri posudzovaní pleti zisťujeme jej typ a stav. Výsledok posúdenia môže byť u tej istej zákazníčky
rozdielny v priebehu roka, pretože stav pleti môžu ovplyvňovať viaceré faktory napr. ročné obdobie,
psychický stav, lieky, životospráva...
Pleť posudzujeme zrakom (voľným okom, lupou alebo dermatoskopom), dotykom, nižšie uvedenými
testami a podľa odpovedí na otázky, napríklad o problémoch s pleťou, spôsobe ošetrovania a podobne.
Pri diagnóze pleti prihliadame na vek a genotyp (dedičné faktory).
Pri zisťovaní stupňa premastenia si všímame lesk alebo matnosť pokožky, prípadne až jej olupovanie,
hrúbku, póry, komedóny, akné. Môže sa posúdiť aj množstvo otlačeného mazu na jemnom papieriku
(testom cigaretovým papierikom). Pre správne určenie typu premastenia musí byť pokožka bez krému
a iných prípravkov, najlepšie je ak je 2 hodiny po umytí.
Pevnosť, pružnosť a napätie (tonus a turgor) pleti sa zisťuje pomocou dvoch testov. Pri teste kožnej riasy
sa palcom a prostredníkom (alebo ukazovákom) na líci vytvorí kožná riasa.
Kompresno - rotačný test sa prevádza v strede na líci tak, že bruško palca priložíme na kožu a miernym
tlakom rotujeme. Podľa odporu pokožky a toho, ako rýchlo sa vracia do pôvodnej polohy je test
negatívny, slabo pozitívny alebo silne pozitívny.
Vrásky rozdeľujeme na mimické a senilné (vekom).
Farba pleti súvisí s jej typom ale aj so stavom organizmu. Správne posúdenie farebného typu a tvaru
tváre je dôležité pri líčení.
Citlivosť, reaktivitu a fotoreaktivitu pleti zisťujeme okrem otázok aj podľa reakcie na mechanické
podráždenie špachtlou, ktorou pod miernym tlakom prejdeme po tvári.
Odchýlky od normy – najčastejšie chyby pleti sú mílie, krvné alebo pigmentové névy, poruchy
pigmentácie, nadmerné ochlpenie, bradavice, drobné kožné nádory, senilné keratózy, jazvy, poruchy
potenia a iné.
108
základy kozmetickej starostlivosti
Test kožnej riasy
Kompresno – rotačný test
Typy pleti a ich ošetrenie
Z bežného hľadiska rozlišujeme tieto typy pleti:
– normálna
– mastná
– suchá
– zmiešaná
– starnúca
– citlivá pleť môže byť každá z nich, ale najčastejšie to býva pleť suchá.
Normálna pleť
Je ideálna s primeraným premastením. Má matný lesk. Produkcia mazu a vlhkosti je vyrovnaná.
Býva dobre prekrvená, jemne ružová. Nemá viditeľné póry, neolupuje sa. Je hladká, napnutá, pružná a hebká. Je najrozšírenejšia, i keď často sa zamieňa so zmiešaným typom pleti pretože v T-zóne je
jemne zvýšené premastenie ale to je prirodzené.
Ošetrovanie normálnej pleti:
Ráno sa pleť opláchne vlažnou vodou a na záver aj studenou.
Potom sa nanesie denný hydratačný alebo polomastný krém určený na normálnu pleť. Odporúča sa
používať denné krémy a pomády na pery s UV filtrom.
Večer je potrebné pleť dôkladne vyčistiť čistiacim pleťovým mliekom a dočistiť s čistiacou pleťovou
vodou alebo bylinným tonikom. Naniesť nočný hydratačný alebo polomastný krém určený na normálnu pleť. Vhodný je aj očný krém.
Normálnej pleti prospieva: Správna životospráva, dostatok spánku, pobyt na čerstvom vzduchu
a osviežujúce ovocné alebo zeleninové masky.
Škodí: Nedostatok spánku, nedostatočný pobyt na čerstvom vzduchu, fajčenie, alkohol, veľa kávy
a stresy.
Mastná pleť
Zvýšená činnosť mazových žliaz spôsobuje, že je pokožka lesklá, pri dotyku klzká, má hrubšiu štruktúru a rozšírené póry, najmä na lícach a nose. Jej farba je často sivožltá alebo červená. Po umytí si
rýchlo obnoví vrstvu mazu za 1 až 4 hodiny. Vyskytujú sa na nej aj otvorené alebo uzavreté komedóny.
Problematickú mastnú pleť až akné v období puberty spôsobujú u mladých ľudí hormonálne zmeny.
Starne najpomalšie, všetky typy vrások sa na nej tvoria neskôr. Je dobre odolná voči vonkajším vplyvom.
109
Pri suchšej forme mazotoku (seborrhoea sicca) sa tvoria mazové šupinky. Pokožka citlivo reaguje na
mechanické podráždenie a alkálie, má sklon sčervenať.
Ošetrovanie mastnej pleti:
Ráno sa pleť môže umyť teplou vodou a kvalitným mydlom alebo čistiacim gélom a na záver opláchnuť studenou vodou. Na osvieženie sa v prípade potreby použije ešte aj pleťová voda alebo tonikum
na mastnú pleť alebo problematickú pleť. Vhodné sú aj pleťové vody a toniká s adstringentným (sťahujúcim) účinkom.
Potom sa pleť ošetrí denným suchým alebo hydratačným krémom určeným na mastnú pleť. Pri
problematickej a aknóznej pleti sa používajú denné krémy na problematickú pleť a v prípade potreby
aj tónovacie, krycie krémy s antibakteriálnym účinkom.
Večerné čistenie je pri mastnej pleti veľmi dôležité. Ak je potrebné pleť sa najskôr odlíči čistiacim
pleťovým mliekom a odstraňovačom očného mejkapu. Umyje sa teplou vodou a kvalitným mydlom
alebo čistiacim gélom a na záver sa opláchne studenou vodou. Na dočistenie sa použije čistiaca pleťová voda alebo čistiace tampóny.
Nakoniec sa nanesie nočný polomastný hydratačný alebo regeneračný krém určený pre mastnú
pleť.
Mastnej pleti prospieva: Správna životospráva, čerstvý vzduch, slnko, naparovanie, hĺbkové čistenie,
liečivé bylinky, masky zo šalátových uhoriek, kvasníc, prípravky s adstringentným, protizápalovým a antibakteriálnym účinkom.
Škodí : Zlá životospráva, ostré korenené a mastné jedlá, sladkosti, čierna káva, fajčenie, alkohol, poruchy trávenia.
Suchá pleť
Pri zníženej činnosti mazových žliaz je pokožka bledá, zle prekrvená, tenká, krehká a drsnejšia. Olupuje sa hlavne na bočných stranách tváre a často aj praská. Póry nie sú viditeľné. Po umytí si rýchlo
neobnoví vrstvu mazu, často má pocit napätia . Rýchlejšie starne a okrem skorších vrások sa na nej
často objavujú aj rozšírené jemné cievky (teleangiektázie a pavúčkovitý névus). Máva skôr znížený
tonus a turgor. Suchá pleť často veľmi citlivo a dráždivo reaguje na vonkajšie vplyvy. Mráz a vietor
jej spôsobujú lišaje, je citlivá na slnko, hneď sčervenie, ľahko na nej vznikajú ekzémy.
Ošetrovanie suchej pleti:
Ráno sa pleť očistí pleťovým mliekom a dočistí sa pleťovou vodou bez alkoholu, alebo bylinným
tonikom. Nanesie sa denný krém na suchú pleť s UV filtrom. Odporúča sa aj pomáda na pery s UV
filtrom.
Večer je tiež vhodné použiť čistiace pleťové mlieko určené na suchú pleť a dočistiť s pleťovou vodou
bez alkoholu, alebo bylinným tonikom. Potom sa nanesie nočný krém na suchú pleť a krém na očné
okolie.
Pri veľmi suchej pleti sú vhodné aj prípravky z lekárne napríklad prípravky s obsahom urey.
Suchej pleti prospieva : Vitamín A, maslo, smotana, mlieko, daždivé alebo hmlisté počasie, masáž tváre, výživné masky pre suchú pleť, masky z olivového oleja so žĺtkom alebo kvasnicami.
Škodí: Prudké výkyvy počasia, mráz, vietor alebo veľmi horúco, slnko, parné kúpele, mechanický peeling, mydlo, kozmetické prípravky s alkoholom.
Zmiešaná - kombinovaná pleť
Má nerovnomerne rozložené mazové žľazy a tým je nerovnomerne premastená. V strede tváre (čelo,
nos, brada) tzv. T-zóne je mastná. Suchšie bývajú viečka, líca, bočné časti tváre, horná pera a krk.
Rozdielnosť premastení týchto častí má rôzne stupne. Pri väčších rozdieloch býva pokožka v suchších častiach tenká a v mastnejších častiach hrubšia. V staršom veku sú viečka suchšie, často aj pokožka na krku. Pri menších rozdieloch môže byť pokožka v bočných častiach normálna.
Ošetrovanie zmiešanej pleti:
Suché časti tváre sa ošetrujú ako pri suchej pleti a mastné časti tváre ako mastná pleť.
110
základy kozmetickej starostlivosti
Ráno je vhodné použiť vlažnú vodu, na mastnejšiu T-zónu pleťovú vodu a na suchšie časti pleťové
mlieko a pleťovoú vodou bez alkoholu, alebo bylinné tonikum. Prípadne prípravky určené na zmiešaný typ pleti.
Pleť sa potom nakrémuje polomastným hydratačným krémom určeným na deň.
Večer sa pleť očistí podľa jednotlivých typov pleti. Dôležité je dôkladné očistenie pleti od hrubých
nečistôt ako je mejkap, pot, maz a prach. To sa vykonáva pleťovými mliekami a čistiacimi emulziami.
Následne sa pleť dočistí pleťovou vodou a tonikom. Po dočistení sa aplikuje nočný krém vhodný pre
zmiešanú pleť aj očný krém.
Zmiešanej pleti prospieva a škodí : všetko to, čo u pleti suchej a mastnej.
Starnúca pleť
Jej vlastnosti závisia od typu pleti a veku. Proces starnutia pokožky sa začína už po 25 až 30 roku na
všetkých typov pokožky. Na suchej pokožke sú však tieto zmeny najzreteľnejšie. Vekom klesá produkcia mazu a potu. Znižuje sa pevnosť a pružnosť pokožky čo je spôsobené degeneratívnymi zmenami
kolagénnych a elastických vlákien. Znižuje sa taktiež množstvo vody v pokožke. Pleť je ochabnutá
a vznikajú vrásky najmä okolo očí, úst a na čele. Je menej prekrvená, nevýrazná, bledá. Najvýraznejšie
viditeľné prejavy starnutia sú v období klimaktéria (prechodu). Mazové a potné žľazy atrofujú pokožka je tým dehydrovaná. Pokožka sa stenčuje, pomalšie sa regeneruje a je citlivejšia.
Najviac proces starnutia ovplyvňuje vplyv slnečného žiarenia, preto pokožku chránime prípravkami
s dostatočným UV filtrom.
Objavujú sa aj ďalšie znaky starnutia ako sú starecké škvrny (hyperpigmentácia), rôzne cievne zmeny, rozšírené cievky, hemangiómy, starecké bradavice, senilné keratózy, šedivenie vlasov a chlpov,
zvýšené ochlpenie hornej pery a brady, prehlbuje sa noso - perová ryha, tuk sa presúva zo stredu tváre
na okraje a pod bradu – dvojitá brada, nechty sa stávajú lámavejšie a mávajú abnormálny rast (zahnuté
„drápovité“ nechty).
Ošetrovanie starnúcej pleti :
Snažíme sa do pokožky dostať vodu, čiže zvýšiť turgor a hydratovať rohové vrstvy pokožky prostredníctvom hydratačných prípravkov. Vhodné sú prípravky s regeneračnými, protivráskovými účinkami a ochranným UV filtrom.
Ráno očistiť pleťovým mliekom a potom opláchnuť vlažnou vodou.
Do okolia očí jemne vklepať špeciálny očný krém a na ostatné časti denný výživný, hydratačný krém
s UV filtrom.
Večer očistiť pleťovým mliekom a opláchnuť vlažnou vodou.
Naniesť mastný nočný výživný, regeneračný krém a očný krém. Zvýšenú pozornosť treba venovať
pokožke okolo očí, nad hornou perou, na krku, dekolte a rukách.
Starnúcej pleti prospieva : Pravidelná odborná kozmetická starostlivosť s využitím prístrojovej techniky, masáž tváre, regeneračné pleťové masky, protivráskové krémy, špeciálne prípravky na napnutie
pleti a koncentráty s kolagénom, elastínom, lipozónmy, koenzínom Q 10, vitamíny, C vitamín, retinol,
beta caroten.
Škodí: Nesprávna životospráva, opaľovanie, veľké poveternostné zmeny, nedostatočná starostlivosť
o pleť.
Citlivá pleť
S citlivou pokožkou sa môžeme stretnúť pri všetkých typoch pleti a to tak u mladých ľudí ako aj u starších. Najčastejšie je to u pleti suchej, ktorá nie je dostatočne chránená voči vonkajším vplyvom a preto
citlivo reaguje. Neznášanlivosť až alergická reakcia sa prejaví po použití niektorých kozmetických
prípravkov, liečiv, byliniek, chlórovej vody a vplyvom prostredia. Všeobecne alergickú reakciu vyvolávajú mechanické, chemické a termické vplyvy. Podráždenie sa prejavuje sčervenením, svrbením,
napätím, opuchom, výsevom červených škvrniek alebo pupencov až pľuzgierov.
111
Ošetrovanie citlivej pleti:
V prvom rade sa treba vyhýbať prípravkom s obsahom dráždivých látok. Najčastejšie to bývajú
niektoré konzervačné látky, parfumované prípravky a niektoré bylinky.
Pri akútnych prejavoch podráždenia ako silný opuch, výsev vyrážok s výrazné sčervenenie je potrebné vyhľadať pomoc lekára.
ZAUJÍMAVOSTI
Rozdelenie pleti podľa Feřtka vychádza z dvoch kritérií: – premastenia
– tonusu a turgoru
1. Pleť alipická (suchá)
2. Pleť normolipická (normálna a kombinovaná)
3. Pleť sebostatická (mastná, s komedónmi, prípadne aj s rozšírenými pórmi)
4. Pleť seborrhoická (mastná, s výraznými rozšírenými pórmi, bez komedónov)
U každého zo štyroch typov sa hodnotí tonus a turgor testom kožnej riasy a kompresno-rotačným a podľa
toho sú 3 podskupiny:
a) normotónia (obidva testy sú negatívne)
b) hypotónia (testy sú slabo pozitívne)
c) atónia ( testy sú silne pozitívne)
Starostlivosť o detskú pleť
Detská pleť je normálneho typu ale s vysokým obsahom vody, dobre prekrvená a s tenšou rohovou vrstvou.
Je citlivá, ľahko sa podráždi. Umýva sa vlažnou vodou a kvalitným detským mydlom. Najdôležitejší je výber kvalitnej detskej kozmetiky, ktorá bude primeraná veku dieťaťa, účelu použitia a stave detskej pokožky. V detskom veku nie je potrebné pleť revitalizovať a vyživovať. Hlavnou úlohou je hygiena a ochrana.
Pred pobytom na slnku treba dieťa natierať detskými opaľovacími prípravkami s vysokým UV faktorom.
Deti do 3 rokov by sa nemali vystavovať priamemu slnečnému žiareniu vôbec. Pri mrazivom a veternom
počasí sa používajú mastnejšie ochranné krémy, ktoré obsahujú minimum vody. Pre vyšší obsah vody je
detská pleť náchylnejšia na omrzliny.
Pri veľmi malých deťoch starostlivým ošetrovaním pokožky v záhyboch predchádzame vzniku začervenaniam a zapareninám. Tieto citlivé miesta sa dôkladne očistia navlhčenými detskými textilnými servítkami, aplikujú sa krémy proti zapareninám a pri každom prebaľovaní sa prípadne použije aj detským
zásyp, ktorý má i mierne dezinfekčné účinky.
Farbenie a úprava rias a obočia
Obočie a riasy chránia oči a výrazne ovplyvňujú vzhľad, líniu a výraz tváre.
Zmenou tvaru obočia môžeme zmeniť a vylepšiť vzhľad. Tvar obočia ovplyvňuje aj móda.
Zafarbením obočia a rias dosiahneme zvýraznenie očí aj celej tváre.
Farbenie obočia a rias
Pripravíme si náradie a pomôcky: sklenenú alebo umelohmotnú mištičku, drevenú, umelohmotnú alebo sklenenú tyčinku (prípadne drevené špáradlá), ochranný pleťový krém alebo vazelínu,
tampóny z papierovej vaty (štvorčeky), nožnice, buničitú vatu, vatové tyčinky alebo namotané vatové špáradlá, papierové servítky, misku na vodu, bórovú vodu, očné kvapky, ochrannú bielizeň.
Materiál: oxidačnú farbu na obočie a riasy (čierna, modročierna, modrá, tmavohnedá, prírodne
hnedá, svetlo hnedá, šedá, gaštanová) a 3 % - 6 % peroxid vodíka (podľa návodu výrobcu).
Príprava zákazníčky: zákazníčku posadíme do kresla s opierkou hlavy, odev jej chránime bavlnenou pláštenkou, ktorú podkladáme pri krku papierovou servítkou, aby neprišla do styku s pokožkou zákazníčky (takto smieme pláštenku použiť pre viac zákazníčok).
•
•
•
112
základy kozmetickej starostlivosti
• Príprava farby: Vždy sa riadime návodom od výrobcu. Najčastejšie to je: 1 - 2 cm farby sa zmieša
s 5 - 10 kvapkami 6 % peroxidu vodíka (1 : 1).
Oči
• a obočie očistíme odličovacími prípravkami a dočistíme bórovou vodou. Nesmú zostať mastné pretože by farba nechytila.
• Farbenie rias
•
•
•
•
•
•
Z tampónov papierovej vaty vystrihneme dva polkruhy, ktoré prispôsobíme tvaru dolného viečka
a navlhčíme ich bórovou vodou. Vatovou tyčinkou nanesieme vazelínu na spodné viečka. Oči sú
pri tom otvorené dohora. Navlhčené tampóny priložíme pod oči. Po zatvorení očí skontrolujeme
tampóny či dobre priliehajú a poprosíme zákazníčku, aby oči neotvárala. Ochranný krém a papierové štvorčeky chránia pokožku pred zafarbením.
Tyčinkou naberáme farbu a od vnútorného kútika ju nanášame na riasy otáčavými pohybmi od
korienkov ku končekom. Farbíme opatrne, rýchlo a zručne aby sme oči zákazníčky čo najmenej
podráždili. Po natretí farby môžeme na oči priložiť vatové tampóny navlhčené v bórovej vode najmä, ak sú podráždené.
Doba pôsobenia záleží od druhu farby a kvality rias. Zvyčajne je to od 5 do 15 min.
Po uplynutí doby pôsobenia odstránime vatové tampóny s farbou a zotierame farbu z rias pomocou vaty namočenej vo vode. Môžeme použiť emitnú misku s vodou tak, že po naklonení hlavy
do boku ju priložíme na lícnu kosť a vatovým tampónom farbu vymývame z rias. Po odstránení
farby použijeme navlhčené tampóny v bórovej vode na dočistenie rias (zákazníčka si ich sama dočistí). V prípade potreby, ak oči štípu, ich ošetríme očnými kvapkami.
Farbenie obočia
Určíme správny tvar obočia.
Farbu na obočie nanášame od koreňa nosa k spánkom, vzostupným smerom do dvoch tretín
a potom jednu tretinu zostupným smerom. Postupujeme najskôr po hornom okraji obočia tak, aby
sme chĺpky zafarbili čím najvyššie. Dbáme na súmernosť.
Necháme pôsobiť podľa návodu výrobcu, požadovanej intenzity zafarbenia a kvality obočia
(hustoty a hrúbky chĺpkov).
Po uplynutí doby farbu z obočia zotierame vlhkou vatou. Najskôr to obočie, ktoré sme nafarbili
ako prvé.
Farba na obočie a riasy, peroxid vodíka, sklenená mištička,
umelohmotná aplikačná tyčinka, očné kvapky, emitná miska,
štvorčeky z papierovej vaty
Priloženie papierových štvorčekov
113
Farbenie obočia a rias
■
Doba pôsobenia pri farbení obočia a rias
od 5 do 15 minút
NA ČO SI TREbA DÁVAť POZOR
Pri farbení obočia a rias musíme postupovať veľmi opatrne a zodpovedne aby sa farba nedostala do
očí. Ak sa tak stane farbenie ihneď prerušíme, farbu z očí umyjeme a oči vypláchneme očným kúpeľom
a ošetríme očnými kvapkami.
Obočie sa snažíme pri nanášaní farby pekne vytvarovať a vyrovnať prípadne nesúmernosti.
Počítame s tým, že hrubé a husté obočie bude po zafarbení výraznejšie.
Tenké a riedke obočie nebude po zafarbení až tak výrazné. Pri ňom sa viac zafarbí pokožka medzi
chýbajúcimi chĺpkami, ale z nej sa farba ľahko zmyje mydlom.
Úprava obočia
Pri úprave obočia je najvhodnejšie pridržiavať sa jeho prirodzenej línie a len ju vylepšiť.
Obočie ideálneho tvaru je na začiatku hrubšie a ku koncu sa zužuje. Začína nad vnútorným kútikom oka a oblúkom vedie k najvyššiemu bodu, ktorý je nad vonkajším okrajom dúhovky. Odtiaľ
mierne klesá a zužuje sa.
Pinzetu na vytrhávanie obočia dezinfikujeme.
Pokožku očistíme pleťovou vodou.
Obočie vytrhávame zásadne zospodu (iba v prípade potreby málo chĺpkov aj zhora).
Pokožku napíname palcom, ukazovákom prípadne prostredníkom.
Jednotlivé chĺpky zachytíme pinzetou pri korienkoch a vytrhávame ich v smere rastu.
Postupujeme od koreňa nosa smerom k spánkom.
Pri vytrhávaní obočia môžu vznikať drobné mikroskopické ranky, preto treba pokožku dezinfikovať antiseptickým prostriedkom a natrieť ukľudňujúcou masťou (kalciová, bórová, septonex ...).
Po práci vyčistíme a dezinfikujeme použité náradie a odložíme na svoje miesto.
•
•
•
•
•
•
•
•
Ideálny tvar obočia
114
Pinzety na vytrhávanie obočia
ZÁKLADY KOZMETICKEJ STAROSTLIVOSTI
Vytrhávanie obočia
ZAuJíMAVOSTI
Vytrhávanie obočia (aj s korienkami - epilácia) sa robí aj voskami a voskovými papierikmi. Táto metóda
nie je až taká presná a po nej sa dokončujú jemné detaily pinzetou. Vhodná je pri nadmernom ochlpení.
Vykonáva sa veľmi opatrne, pretože pokožka v okolí očí je jemná a citlivá.
Vyholovanie obočia (bez korienkov – depilácia) sa v súčasnosti veľmi nevykonáva.
Povrchové čistenie pleti
Pravidelné a dostatočné čistenie pleti je dôležité pre jej dobrý stav a zdravý vzhľad.
Pri povrchovom čistení pleti sa z jej povrchu odstraňujú výlučky potných a mazových žliaz, odumretá
zrohovatená pokožka, zvyšky krému, líčidlá, nečistoty, prach a výfukové splodiny.
Každé kozmetické ošetrenie sa začína povrchovým čistením pleti. Pri domácej starostlivosti je dôležité
najmä večerné čistenie pleti.
Podľa typu pleti zvolíme správne čistiace prípravky, ktoré odstránia látky rozpustné v tuku (maz,
krém) aj vo vode (pot). Používame prípravky na odlíčenie očného make upu, hrubých nečistôt
(pleťové mlieka, čistiace oleje, peny, gély, krémy) a prípravky na dočistenie pleti (pleťové vody
s alkoholom alebo bez alkoholu a bylinné toniká).
Pri povrchovom čistení pleti ako prvé odlíčime oči a pery.
Odstránime hrubé nečistoty. Na vatový tampón nanesieme prípravok a šetrnými ťahmi čistíme
pokožku. Ťahy prevádzame vzostupným smerom, zdola nahor a zo stredu tváre k okrajom. Od
dekoltu cez krk k brade, od stredu brady k ušiam, od hornej pery k spánkom, na nose smerom hore
a nakoniec čelo, tiež smerom hore. Pri väčšom množstve mejkapu nanesieme odličovací prípravok
priamo na pleť a krúživým pohybom ho rozotierame po pokožke. Potom s vatovými tampónmi,
ktoré môžu byť suché alebo navlhčené vo vode odstraňujeme hrubé nečistoty.
Dočistenie pleti. Navlhčeným vatovým tampónom dočisťujeme pokožku. Tampóny vymieňame
až dovtedy, pokiaľ nebudú čisté.
•
•
•
•
Prípravky na čistenie pleti: prípravok na odlíčenie očného make
upu, čistiace mlieko, pleťové tonikum, vatové tampóny. Prípravok
na dezinfekciu štetcov, pleťový krém, make up fixatér.
Pri čistení pleti postupujeme
vzostupným smerom zdola nahor
a zo stredu tváre k okrajom
115
Peeling
Po povrchovom čistení sa môže použiť ešte peeling, ktorý šetrne odstráni zvyšky odumretej zrohovatenej pokožky a vyčistí upchaté póry.
Je vhodný len na pokožku so zdravým povrchom. Nevykonáva sa pri problematickej pleti so zapálenými vyrážkami a ani na suchej citlivej pleti.
Peelingy rozdeľujeme na dva základné typy a to na mechanické a chemické. Pri ich používaní sa vždy
riadime podľa návodu výrobcu.
Mechanickým peelingom mechanicky odstraňujeme odumretú
zrohovatenú pokožku za pomoci abrazívnych častíc (napríklad
rozdrvené a jemne obrúsené mandľové kôstky, drvené morské
riasy, morský piesok, alebo umelohmotné čiastočky), ktoré sú
v krémovom, emulznom alebo gélovom základe.
Mechanický peeling sa nanáša na navlhčenú pokožku a jemnými krúživými pohybmi masírujeme pokožku 2 až 5 minút.
Postupujeme od stredovej časti do strán. Dávame pozor, aby sa
prípravok nedostal do očí.
Podľa návodu výrobcu sa priaznivo pôsobiace látky môžu nechať
ešte pôsobiť ako maska.
Nakoniec sa peeling odstráni vlažnou vodou.
•
•
•
•
Chemický peeling je metóda, pri ktorej sa na pokožku aplikuje
ovocná kyselina. Výsledkom je zlepšenie stavu akné, zmenšenie
veľkosti pórov, sploštenie jaziev, vyhladenie jemných povrchových
vrások, lepšia hydratácia, zblednutie pigmentových škvŕn, a celkovo
jasnejší vzhľad pokožky. Vo vyšších koncentráciách ju môžu používať iba lekári. So slabými koncentráciami môžu pracovať aj kozmetičky.
Nanesieme krému, čistiaceho
prípravku alebo peelingu pred
rozotretím na 7 bodov na tvári:
do stredu čela, na obe líca,
konček nosa, bradu a krk
ZAuJíMAVOSTI
Už v starovekom Egypte využívali peelingové účinky bahna. V Sparte používali morský piesok a Germáni
si robili peeling s mandľovými otrubami.
V súčasnosti je formou mechanického peelingu napríklad aj diamantová mikrodermabrázia.
Dekoratívna kozmetika
Líčením sa zvýrazní prirodzený pôvab tváre, dodá jej sviežosť a príjemné vyžarovanie, zvýši sa
jej atraktivita, podľa potreby sa aj zakrývajú a korigujú nedostatky, pokožka sa súčasne vyživuje a
chráni pred vonkajšími vplyvmi a obsahom UV filtrov aj pred nepriaznivými účinkami slnečného
žiarenia.
Prípravky a pomôcky na úpravu tváre
Ochranná bielizeň: pláštenka, pinetky, štipce a čelenka na vlasy,
Náradie a pomôcky: vatové tampóny, vatové tyčinky, papierové vreckovky, vlhčené vreckovky, hubky
na make up, štetce, penové aplikátory, labutienka, špachtle, kliešte na riasy,
kefka na obočie a hrebienok na riasy, strúhadlo na ceruzky, zrkadlo, kulma na
riasy, pinzeta, manikúrové nožničky.
Materiál: podkladový pleťový krém, podkladová báza, očné kvapky, dezinfekcia na náradie, dezinfekcia na štetce.
Líčidlá: Korektor - kamufláž, neutralizér. Biely, zelený, modrý, fialový, oranžový, žltý, telový. Tuhý
krémový, tyčinkový pevný, ceruzkový, tekutý, práškový púdrovy.
116
ZÁKLADY KOZMETICKEJ STAROSTLIVOSTI
Make up /mejkap - transparentný – priehľadný, tónovací, fluidný – tekutý, krémový, tuhý, regeneračný
na vyhladzovanie vrások, s antibakteriálnym účinkom, 2 v 1 kombinovaný mejkap s korektorom a 3 v 1mejkap, korektor a púder v jednom.
Púder – sypký a kompaktný s rôznymi účinkami ako napríklad transparentný, pigmentový krycí,
rozjasňujúci, trblietavý.
Lícenka - líčka. Kompaktná zlisovaná buď do výlisku alebo vo forme guľôčok, prášková– púdrova,
mastná- krémová, tekutá, penová.
Očné tiene – v rôznych formách ako kompaktné, práškové, mastné, penové, tekuté, vodové a tiene vo
forme ceruziek. Všetky môžu byť matné, perleťové, trblietavé.
Očné linky - tekuté, krémové, gélové, vo forme ceruzky a fixky, penové, kompaktné.
Ceruzka na obočie.
Špirála – riasenka, maskara na mihalnice. Vodeodolná, predlžovacia, zahusťovacia, na objem, oddeľujúca riasy, ošetrujúca s vitamínmi. Čierna, hnedá alebo aj rôznych farieb.
Fixatér na obočie – gélový, tekutý.
Kontúrovacia ceruzka na pery alebo trvanlivejšia fixka.
Rúž na pery – vo forme tuhej krémovej a tekutej. Môže byť matný, perleťový alebo s leskom.
Lesk na pery - priehľadný, farebný, s trblietkami, s regeneračnými a hojivými účinkami.
umelé riasy a trsy rias, lepidlá, rôzne ozdobné materiály (trblietky, kamienky, pierka).
Fixatéry mejkapu – na vodnej alebo alkoholovej báze.
Zariadenie vizážistického pracoviska
Pomôcky na líčenie: automatická pinzeta, kliešte na
riasy, strúhadlo na ceruzky, hrebienok na riasy, kefka
na obočie,, štetce, labutienka, špachtle, hubka, penové
aplikátory.
Prípravky na líčenie: korektor, make up, púder,
transparentný púder, lícenka, očné linky, očné
tiene, maskara, umelé riasy a lepidlo.
Kontúrovacie ceruzky, rúže, lesky na pery a očné tiene
117
Líčenie
Techniky líčenia vychádzajú z typu pleti, tvaru tváre, uloženia očí, nosa, úst, od ich tvaru a veľkosti, od
módnych trendov a od typu líčenia – na akú príležitosť. Farebnosť sa môže voliť okrem šiat a doplnkov
najmä podľa farebného typu zákazníčky, či je jarný, letný, jesenný alebo zimný typ.
Pri líčení by sme mali určiť správny postup, dodržiavať hygienu, správne určiť typ tváre, farbu pleti,
a použiť správne techniky aby sme vyzdvihli to čo je pekné a potlačili nedostatky.
Každý profesionálny vizážista preferuje určité postupy, ktoré sa menia podľa typu líčenia.
Základný postup líčenia :
Odev zákazníčky chránime pláštenkou. Vlasy z tváre zopneme pinetkami, prípadne čelenkou.
Vykonáme povrchové čistenie pleti. Najskôr sa odlíčia oči, potom ústa a nakoniec sa vyčistí pleť.
Odstraňovačom očného mejkapu, pleťovým mliekom a pleťovou vodou dôkladne odlíčime a dočistíme pleť.
Podľa potreby sa upraví- vyformuje obočie.
Podkladovým krémom podľa typu pleti dodáme pokožke potrebnú výživu a hydratáciu. Pleť sa
tým osvieži a mierne prekrví a celkový efekt mejkapu bude krajší, najmä ak sa pleť vyčistí a nakrémuje 10 až 15 minút pred líčením.
Podkladová báza je ľahká mliečna hydratačná emulzia, ktorá sa rýchlo vstrebáva.Tvorí ideálny základ pod mejkap. Vyrovnáva drobné nerovnosti pokožky, vypĺňa rozšírené póry a zjemňuje drobné
vrásky.
Nanesením korektora sa podľa potreby modeluje tvar tváre, rozjasňuje alebo upravuje farba pleti,
prekrývajú sa nedostatky pokožky ako sú červené miesta, žilky, kruhy pod očami a iné.
•
•
•
•
•
•
Nanesnie korektora pre porovnanie iba na ľavej polovici tváre
• Krycí
krém – mejkap /make up, sa volí podľa farby pokožky a typu líčenia. Tenšia
vrstva mejkapu pôsobí prirodzenejšie. Nanáša sa rovnomerne po celej tvári vrátane očných viečok, pier, uší, krku, prípadne dekoltu. Pozornosť venujeme častiam, kde sa nachádza ochlpenie ako obočie, riasy, horná pera a perifériá tváre. Na týchto miestach sa
môže mejkap hromadiť okolo chĺpkov. Existujú rôzne techniky nanášania mejkapov:
Štetcová technika: je najrýchlejšia, najúspornejšia a podľa mnohých profesionálnych vizážistov aj najlepšia technika zapracovávania mejkapov. Štetce sú rotačné alebo ploché. Na
chrbát ruky nanesieme určité množstvo mejkapu, naberieme ho na končeky vlákien štetca a aplikujeme na pleť. Rotačnými štetcami pracujeme pomocou krúživých pohybov.
Hubková technika: rozhodujúcim faktorom pri tejto technike je kvalita hubky. Najlepšie sú s čo najmenšími pórmi, pevné a pružné. Dôležité je aby nenasávali príliš veľa materiálu. Najčastejšie vyrábané sú latexové hubky (zo silikónového kaučuku). Existujú dve metódy aplikácie buď suchou alebo vlhkou hubkou. Vlhká hubka nasaje menej krycieho krému.
Prstová technika: je najstaršia. Nanáša sa tak, že na chrbát ruky sa nanesie mejkap a pomocou
prstov sa postupne zapracováva do pokožky.
118
ZÁKLADY KOZMETICKEJ STAROSTLIVOSTI
Nanášanie mejkapu štetcom
Nanášanie mejkapu hubkou
Nanášanie mejkapu na pery
• Púder fixuje korektor a mejkap, čím zvyšuje ich trvanlivosť a stálosť na pokožke. Pomáha absor-
bovať maz a pot z pokožky aby sa tak neleskla, dodáva pleti jemnú zamatovú štruktúru a vytvára
dojem hladkej a prirodzenej pokožky. Maskuje rozšírené póry a drobné nedostatky pleti. Techniky nanášania púdrov:
Nanášanie púdru labutienkou: je najúčinnejší spôsob fixácie mejkapu púdrom. Zatlačením sa púder zjednotí s podkladovým mejkapom a tielka bude pôsobiť prirodzene.
Nanášanie púdru štetcom: z hygienického dôvodu si púder nasypeme do nádobky prípadne na papierový obrúsok a odtiaľ naberáme potrebné množstvo do štetca. Nenaberáme príliš veľké množstvo, pretože tak vzniká efekt masky. Radšej nanášame menšie množstvo púdru niekoľko krát za
sebou. Menej známa je technika pudrovania: vlhkou hubkou.
Nanášanie púdru labutienkou
Nanášanie púdru štetcom
• Pod oči nanesieme hrubšiu vrstvu transparentného púdru, ktorý nám ochráni mejkap pred opadaním očných tieňov.
• Líčenie obočia sa má zosúladiť s intenzitou očného mejkapu. Zvýrazníme ho ceruzkou na obočie,
•
tieňom na obočie, očným tieňom (nie perleťovým) alebo špirálou na mihalnice. Na záver ho môžeme prečesať kefkou na obočie a zafixovať ho fixatérom obočia.
Očné tiene volíme podľa farby očí, oblečenia a príležitosti. Techník a postupov líčenia očí je nespočetné množstvo. Medzi najčastejšie patrí tento postup : Pred nanášaním očných tieňov môžeme
naniesť na celú plochu viečok neutrálny telový očný tieň . Potom nanášame farebné odtiene. Na
pohyblivej časti viečka svetlé farby postupujú smerom od vnútorného kútika oka k vonkajšiemu
kde je farba najtmavšia. Na nadočnicový oblúk (priestor nad pohyblivým viečkom) sa nanášajú
farby o odtieň tmavšie ako na pohyblivom viečku. Tesne pod obočie sa nanáša svetlá farba, ktorá
obočie opticky nadvihne a tým zväčší oko.
119
Nanesenie transparentného
púdru pod oči
Líčenie obočia ceruzkou
Očné tiene
• Po nalíčení očí oprašovacím štetcom („prašanom“) odstránime transparentný púder spolu so
zvyškami očných tieňov spod očí smerom od vnútorného kútika k vonkajšiemu.
• Očné linky zdôrazňujú oči. Na zavreté viečko štetcom alebo ceruzkou vedieme jemnú linku pozdĺž
•
•
okrajov rias. Pritom viečko pod obočím napíname tak, aby bola linka rovná. Pri spodnom viečku
je oko otvorené a linku vedieme pozdĺž okraja viečka pod riasami.
Riasenka - špirála na riasy sa aplikuje rovnomerne od korienkov ku končekom rias. Najlepšie
je začať od vnútorného kútika smerom von. Štetinky sú kratšie na špici špirály a umožnia jednoduchšie líčenie v kútiku oka. Pre výraznejší efekt nanášame dve vrstvy. Snažíme sa aby riasy neboli
prekrížené, polepené a hrudkovité.
Ak lepíme riasy alebo trsy, robíme to pred nanesením riasenky. Ak lepíme trsové riasy tak už ich
nelíčime riasenkou.
Očné linky
Aplikácia maskary na riasy
Umelé riasy
• Pri líčení pier v prípade potreby korigujeme ich tvar kontúrovacou ceruzkou telovej farby a po•
•
•
120
tom zvýrazníme kontúry príbuzným odtieňom s rúžom. Nemala by byť tmavšia od rúžu o viac
ako jeden stupeň. Pri hornej pere postupujeme od stredu ku kútikom. Spodnú peru vykresľujeme
naopak od kútikov do stredu.
Rúž má byť farebne zosúladený s celým líčením. Nanášame ho na ústa štetcom. Začíname od
stredu, najskôr kontúry a potom vyfarbíme celú plochu. Správnym tieňovaním môžeme pery opticky zväčšiť prípadne zmenšiť. Jednou z techník fixácie rúžu je pritlačenie servítky na pery, prepúdrovanie a po odstránení servítky opäť aplikácia rúžu.
Nakoniec môžeme naniesť lesk na pery.
Keď sú výrazne nalíčené oči, pery by mali byť nalíčené jemnejšie a naopak.
Farba na líca zvýrazňuje celkový tvar tváre a lícne kosti, dá sa ňou modelovať tvár.
Vyberá sa podľa farby rúžu a farby pleti. Rôzne typy prípravkov sa nanášajú buď aplikáciou štetcom, vlhkou hubkou alebo prstami. Jej umiestnenie závisí od tvaru tváre. Líčka sa nenanášajú
len na lícne kosti ale podľa potreby aj na spánky, čelo, bradu, sánku, prípadne na nos.
ZÁKLADY KOZMETICKEJ STAROSTLIVOSTI
Líčenie pier
kontúrovacou ceruzkou
Nanášanie rúžu a lesku na pery
Farba na líca
• Na záver sa celý mejkap zafixuje špeciálnym fixatérom na mejkap.
Fixácia make upu
• Po práci vyčistíme a odložíme použité náradie a pomôcky. Hubky a labutienky vyperieme v dezinfekčnom prostriedku. Štetce dezinfikujeme v špeciálnom dezinfekčnom roztoku určenom na prírodné a syntetické vlákna.
Denné líčenie
Musí byť prispôsobené k dennému svetlu, čiže má byť jemné, prirodzené a nie vulgárne.
Líčime ho pri dennom svetle. Technologický postup denného a večerného líčenia je rovnaký, iba
ak sa lepia riasy pri dennom líčení sa volia jemné, nenápadné riasy a celkovo je líčenie decentné.
•
Foto č.33. Denné líčenie / 2133/
121
Večerné líčenie
Je výraznejšie, sýtejšie, ozdobnejšie, sebavedomejšie, prispôsobené k večernému osvetleniu. Večerné osvetlenie môže mať
studený alebo teplý odtieň. Studené farby sú napríklad na diskotékach a teplé farby v divadlách, pri sviečkach a podobne.
Podľa toho sa vyberá vhodné líčenie. Inak sa líči na večernú
udalosť napríklad na ples v divadle a inak na romantickú večeru. Rozsah intenzity líčenia je tu veľký. Preto je vhodné komunikovať so zákazníčkou a zistiť na akú príležitosť a kde to bude
(interiér, exteriér).
Pri večernom líčení sa lepia umelé mihalnice alebo trsy.
Často sa využívajú aj farebné umelé riasy a rôzne ozdoby,
napríklad trblietky, kamienky.
Pri výraznom večernom líčení môžeme použiť postup, kedy
sa po povrchovom čistení, nakrémovaní a podkladovej báze
nanesieme mejkap len na oči, čím sa vytvorí takzvaná „škraboška“ a na ňu sa líčia výrazné očné tiene. Po dolíčení očí sa
miesta okolo očí dočistia navlhko, nakrémujú a pokračuje sa
mejkapom, púdrom a tak ďalej.
•
•
•
Večerné líčenie
Svadobné líčenie
Má byť prirodzené a mladistvo svieže. Preto sa vo veľkej miere používajú natural odtiene. Musí
byť dokonalé, trvácne a vhodné aj na fotenie. Volí sa podľa druhu a farby šiat, kytice a doplnkov.
Vhodnejšia je pri ňom nadčasovosť ako momentálna móda, ktorá bude o niekoľko rokov, keď sa budú
pozerať fotografie už zase iná.
Svadobné líčenie
ZAuJíMAVOSTI
Tuhé - kompaktné mejkapy majú najväčšiu kryciu schopnosť. Nanášajú sa vlhkou alebo suchou hubkou.
Krémové mejkapy sú vhodné najmä na suchú a starnúcu pleť. Nanášajú sa hubkou a štetcom.
Transparentný mejkap býva najčastejšie tekutý a má menšiu kryciu schopnosť, používa sa na dotónovanie
pleti.
Fluidný tekutý mejkap sa nanáša suchou alebo vlhkou hubkou, štetcom alebo aj prstami.
Transparentné fixovacie púdre sú s veľmi malým množstvom farebných pigmentov. Nanášajú sa veľkým
štetcom a labutienkami.
Pri korekciách tváre vychádzame z pôsobenia farieb. Svetlé farby zväčšujú, dostávajú do popredia a tmavé
potláčajú, zužujú.
Zelená farba neutralizuje červené odtiene, oranžová neutralizuje modré odtiene, fialová žltú.
122
ZÁKLADY KOZMETICKEJ STAROSTLIVOSTI
Korekcie tvaru tváre:
Na ideálny oválny tvar tváre nanášame podkladový mejkap rovnomerne a líčka šikmo od lícnych kostí
k spánkom až k vlasom.
Guľatú tvár zúžime nanesením tmavšieho podkladu na bočné časti tváre. Líčka nanášame od najvyššieho
miesta lícnych kostí až takmer k ústam.
Podlhovastú tvár opticky skrátime nanesením tmavšieho podkladu na brade a čele. Líčka nanášame
takmer vodorovne. Od stredu líc smerom u ušiam.
Pri hranatej tvári tmavým podkladom tieňujeme strany líc až k čeľusti a čelo tzv. „rohy“. Tmavšie líčka
nanášame od vrchnej úrovne uší do stredu lícnych kostí a od spánkov dole k čeľustnej kosti.
Pri trojuholníkovej tvári tmavšie tieňujeme špičku brady a okrajové časti čela pri vlasoch tzv. „rohy“.
Líčka nanášame v strede tváre od najvyššieho bodu líc k ušiam a rozpracovávame smerom dolu.
Korekcie jednotlivých častí tváre :
Dlhý nos korigujeme tak, že nanášame tmavší podklad ku koreňu nosa a pod špičku nosa, rozotierame
ho smerom k nosným krídlam.
Široký nos opticky zúžime nanesením tmavšieho podkladu od koreňa nosa (pri vnútornom kútiku oka)
až k nosným krídlam po obidvoch stranách.
Plochá brada opticky vystúpi, ak nanesieme svetlý podklad na jej špičku a rozotrieme ho smerom k spodnej
pere a ku kútikom úst.
Dvojitá brada sa líči tak, že na ňu nanesieme tmavší podklad a rozotrieme smerom ku krku.
Malé oči opticky zväčšíme tak, že očné tiene zdvíhame do hora. Na pohyblivú časť viečka nanášame
svetlé tiene. Pri linkách sa začína najskôr v polovičke oka a predĺži sa. Spodná linka sa nanáša pod riasy,
prípadne sa nedáva vôbec.
Pri veľkých očiach používame matné tmavšie očné tiene a môžeme naniesť očné linky okolo celého oka
a aj vnútorné linky.
Úzke podlhovasté oči rozšírime predĺžením očných tieňov smerom hore.
Úzke podlhovasté oči s padnutým vonkajším kútikom líčime tak, že okrem predĺženia očného tieňu
smerom hore kreslíme pri vonkajšom kútiku zdvihnutejšiu hornú linku.
Pri očiach blízko seba nanášame od vnútorných kútikov len svetlé tiene a očné linky kreslíme len krátke
pri vonkajších kútikoch oka a predlžujeme ich smerom von.
Oči ďaleko od seba líčime naopak tak, že do vnútorných kútikov nanášame tmavšie tiene.
Pri vypuklých očiach nanášame na horné viečko tmavé tiene. Nepoužívame trblietavé, svetlé farby ani
veľmi výrazné. Ak sa rozhodneme pre očné linky, nanášajú sa po celej dĺžke očí a na konci ich trochu
rozšírime.
Vpadnuté oči upravíme tak, že na horné viečko nanášame svetlé tiene, ktoré smerom k obočiu postupne
tmavnú. Obočie by nemalo byť príliš úzke. Riasy sa nelíčia výrazne tmavo.
Oči s poklesnutými viečkami, najvhodnejšie sú tmavé tiene. Nanášajú sa do polovice horného viečka
a smerom von sa rozpracujú dostratena. Vyhýbame sa svetlým perleťovým očným tieňom. Svetlú môžeme
použiť očnú linku, ktorá oko rozžiari.
Úzke pery zväčšíme nakreslením kontúr po ich vonkajšom obvode a používaním svetlejších, lesklých
farieb.
Široké pery prekryjeme podkladovým mejkapom. Kontúry nakreslíme v ich vnútornom okraji. Používame
len matné rúže. Nie lesklé, perleťové alebo lesk.
Väčšia horná pera sa prekryje korektorom a nakreslením kontúry v jej vnútornom okraji. Kontúru spodnej
pery kreslíme po vonkajšom okraji.
Väčšiu spodnú peru prekryjeme korektorom, kontúrujeme po jej vnútornom okraji. Kontúru hornej pery
vedieme po vonkajšom okraji.
Ústa so slabými kontúrami zvýrazníme ceruzkou a vyfarbíme farbou.
123
Dodržiavanie bezpečnostných a hygienických predpisov
Počas práce dodržujeme všetky bezpečnostné a hygienické predpisy.
Pracovisko udržujeme v poriadku z bezpečnostného aj hygienického hľadiska.
V kaderníckych a kozmetických prevádzkach sa môže ošetrovať len zdravá pokožka.
Náradie a pomôcky musia byť pre každého zákazníka čisté a vydezinfikované.
Nástroje, ktoré porušujú celistvosť pokožky sa musia aj sterilizovať.
Bielizeň má byť vyvarená a vyžehlená alebo sa používa jednorazová.
Materské znamienka sa nemajú mechanicky ani chemicky poškodzovať, nemôžu sa z nich vytrhávať
chĺpky.
Na farbenie obočia a mihalníc sa môžu používať len na to určené farby. Nie farby na vlasy.
Používajú sa len v EU schválené prípravky a v záručnej dobe.
Po práci vyčistíme použité náradie a pomôcky a odložíme ich na miesto.
Zopakujte si najpodstatnejšiu časť učiva tým, že odpoviete na otázky:
1. Vysvetlite význam starostlivosti o pleť.
2. Vymenujte od čoho závisí stav pleti.
3. Vymenujte typy pleti.
4. Charakterizujte jednotlivé typy pleti.
5. Popíšte ošetrovanie jednotlivých typov pleti.
6. Uveďte čo prospieva a škodí jednotlivým typom pleti.
7. Popíšte farbenie rias a obočia.
8. Popíšte úpravu obočia.
9. Popíšte postup povrchového čistenia pleti.
10 Uveďte pre akú pleť nie je vhodný peeling.
11. Popíšte postup peelingu.
12. Vymenujte prípravky a pomôcky na úpravu tváre.
13. Vysvetlite rozdiel medzi denným a večerným líčením.
14. Popíšte postup líčenia.
15. Popíšte dodržiavanie bezpečnostných a hygienických predpisov pri kozmetickej starostlivosti.
MENEJ ZNÁME VÝRAZY:
Respiračná funkcia – dýchanie.
Bioptron – polarizované svetlo. Podporuje regeneráciu a hojenie buniek pokožky.
Ozonizér – kozmetický prístroj s vysokofrekvenčným elektrickým výbojom v sklenenej hlavici,
ktorá je naplnená inertným plynom. Pri styku hlavice s pokožkou vzniká ozón, ktorý
má antiseptické, dezinfekčné účinky a má aj biostimulačné účinky na štruktúry kože v mieste
ošetrenia.
Stripy – depilačné papiere, prúžky k odstraňovaniu ochlpenia s pomocou voskov.
Dermatoskop – je prístroj, ktorý slúži pre presné vyšetrenie kože. Je vhodný pri vyšetreniach pigmentácie
kože, žíl, vlasov, zhubných nádorov, transplantácie, zápalov a poranení kože.
Komedóny – uhry sú zhluky rohoviny a stuhnutého mazu, ktoré upchávajú ústie folikulov (vlasových
váčkov). Majú viac foriem uzavreté komedóny vyzerajú ako malé hrbolčeky bielej farby.
Otvorené komedóny majú v ústi folikulu čiernu farbu. Po vytlačení sa komedóny
obnovia už po niekoľkých týždňoch.
Akné vulgaris – patrí medzi jedno z najrozšírenejších kožných ochorení. Jedná sa o zápalový proces
mazovej žľazy a vlasového váčku (folikulu).
124
základy kozmetickej starostlivosti
Tonus – pružnosť (elasticita) napätie je daný stavom kolagénneho a elastického väziva. Tonus je aj
vnútorné napätie svalov, ciev a väzív.
Turgor – napätie, pevnosť je daný vnútrobunkovým napätím, závisí od stavu podkožného tkaniva,
obsahu vody a kyseliny hyalurónovej.
Diamantová mikrodermabrázia – p
eeling diamantovým kotúčikom. Postupné odstraňovanie
povrchových vrstiev pokožky jemným brúsením diamantovými
kryštálmi.
Fotoreaktivita – citlivosť (reaktivita) na slnečné UV žiarenie.
Senilné keratózy – starecké zhrubnuté, šupinaté fľaky na koži.
Urea – močovina, karbamid. Organická zlúčenina, ktorá sa dá vyrobiť aj z anorganických látok.
V medicíne a kozmetike sa používa na podporu hydratácie veľmi suchej pokožky.
Hemangióny – nezhubné nádory krvných ciev. Drobné lézie – zmnožené podkožné cievy.
Emitná miska – miska na nástroje. Používa sa najmä v zdravotníctve a kozmetike.
Kompaktný púder – práškový púder s pridaním spojivových látok a zlisovaný do tuhého výlisku.
125
Download

TECHNOLÓGIA pre učebný odbor kaderník