TECHNOLÓGIA
pre učebný odbor kaderník
3. časť
1
TECHNOLÓGIA
pre učebný odbor kaderník
3. časť
autor:
PhDr. Anna Olšavská ©
lektorovali:
Ing. Oľga Remiášová
Bc. Emília Motyčková
Ing. Nadežda Kryštofová
ilustrácie:
© Výtvarná agentúra A1, Žilina
archív autora
fotografie:
© Výtvarná agentúra A1, Žilina - Ing. Jaroslav Horečný,
nové trendy účesov od Wella Professional, Schwarzkopf Professional, katalóg účesov Anežky Šteffekovej
a archív autora
grafická úprava a prepress:
© Výtvarná agentúra A1, Žilina - Ing. Jaroslav Horečný, Ing. Jaromír Moškoř
Jazyková korektúra: Eva Stampfelová
Schválilo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky pod č. 2011-5021/11146:1-919 zo dňa
23. marca 2011 ako učebnicu Technológia pre učebný odbor kaderník - 2. časť, pre učebný odbor 6456 2 kaderník.
Schvaľovacia doložka má platnosť 5 rokov.
Všetky práva vyhradené.
Toto dielo ani žiadnu jeho časť nemožno reprodukovať bez súhlasu majiteľov práv.
Prvé vydanie, 2012
Vydalo Združenie EDUCO © 2012
Tlač: Patria I., spol. s r.o., Prievidza
ISBN XXX-80-XXXXX-XX-X
TECHNOLÓGIA
pre učebný odbor kaderník
3. časť
PhDr. Anna Olšavská
Vydavateľstvo: Združenie EDUCO
©2012
Prvé vydanie, 2012
Vydalo Združenie EDUCO © 2012
ISBN 978-80-89431-16-8
TECHNOLÓGIA pre učebný odbor kaderník
3. časť
1. DEJINY VÝVOJA ÚČESOV
Poznanie histórie kaderníckeho remesla a účesov patrí k odborným vedomostiam kaderníka. Historické účesy sú pre kaderníka neustálym zdrojom inšpirácie.
Človek sa oddávna staral o svoj vzhľad úmerne k svojej kultúrnej vyspelosti, politickým a hospodárskym pomerom. Úprava zovňajšku a starostlivosť o telo sú typické pre jednotlivé historické obdobia a spoločenské vrstvy. V móde účesov sa odzrkadľuje estetické cítenie ľudí, čo považujú za pekné,
vkusné. Niektoré štýly pretrvávali dlhý čas, iné sa udržali len krátko. Podľa toho, aké boli praktické
a vkusné, alebo ako rýchlo ich prekonalo niečo nové, napríklad zmena názoru na módu alebo technika. Kedysi trvali módne obdobia oveľa dlhšiu dobu a počas nich sa účes menil len nepatrne. Dvadsiate
storočie prinieslo nielen prevratný pokrok v technike a kultúre, ale aj omnoho častejšie zmeny módnych trendov.
V chronologickom prehľade vývoja účesov sú časové údaje k jednotlivým obdobiam len približné. Jednotlivé obdobia sa navzájom prelínajú a rozdiely sú niekedy aj medzi samotnými krajinami.
Vznik každej historickej epochy súvisel s dejinnými udalosťami, ktoré zapríčinili spoločenské zmeny.
So zmenou spoločenských pomerov sa menila aj móda.
STAROVEK:
Egypt
(3000 rokov pred n. l. - r. 300 n. l.)
Grécko
(1500 rokov pred n. l. – r. 150 n. l.)
Rím
(750 rokov pred n. l. – r. 500 n. l.)
STREDOVEK:
Románske obdobie
(r. 500 – 1250)
Gotické obdobie
(r. 1250 – 1500)
NOVOVEK:
Renesancia
(r. 1500 – 1600)
Barok
(r. 1600 – 1700)
Rokoko
(r. 1720 – 1775)
Direktorský štýl
(r. 1789 – 1800)
Empír
(r. 1800 – 1820)
Biedermeier
(r. 1820 – 1840)
Obdobie žijónov
(r. 1860 – 1890) (chignon)
Secesia
(r. 1890 – 1914)
Marcelova ondulácia železom (r. 1872) (r. 1890 – 1912)
Trvalé zvlnenie vlasov (Karl Nessler) (r. 1906)
Krátke vlasy
(r. 1924)
Účesy v novšej dobe až po súčasnosť (30, 40, 50, 60, 70, 80, 90-te roky)
Egypt
Staroveká kultúra bola na vysokej úrovni. Taká bola aj starostlivosť o zovňajšok. Ľudia sa denne
kúpali, používali vonné masti a oleje. Príslušníkom vládnucej triedy upravovali vlasy otroci, ktorí sa
špecializovali na vybrané druhy práce. Egypťanky nosili parochne, ktoré boli hlavne na bokoch bohaté (našuchorené, skučeravené, lokničky, skrepované, zapletené ...). Nad čelom si vlastné vlasy často
česali do ofinky alebo na cestičku. Vrch parochne bol zdobený korunkou, znakom rodu, čelenkou.
Vlastné vlasy mali buď čierne, alebo zafarbené henou. Poznali kučeravenie vlasov pomocou zohriatej kovovej tyče. Podľa stanoveného predpisu sa líčili muži aj ženy. Čiernou farbou si zvýrazňovali oči,
7
linky boli predĺžené až k spánkom a nad zeleným líčidlom vynikalo pestované obočie. Zvýrazňovali si
ústa. Henou si farbili nechty na rukách a nohách.
Muži nosili krátke vlasy, alebo boli vyholení a nosili krátke parochne. Parochne ich chránili pred
horúcim slnkom. Predtým používali látkové pokrývky hlavy. Dohladka si holili tvár, ale faraóni si
pri slávnostných príležitostiach lepili bradu. Do brady často vplietali zlaté vlákna alebo ju posýpali
zlatým práškom.
Účesy v Egypte
8
DEJINY VÝVOJA ÚČESOV
Grécko
Vyspelú grécku vedu, literatúru a umenie prevzalo mnoho národov. Atény boli kultúrnym strediskom
a v Sparte sa venovali hlavne športu a hygienickému pestovaniu tela. Známa je sparťanská výchova.
Vlasy si tiež kučeravili a to pomocou zohriatej kovovej tyče, takzvanej kalamis (otrokyňa – kalamistra, mala lepšie postavenie ako ostatní otroci). Grékyne mali výrazný cit pre harmóniu a vkus. Ich
účesy boli tvarovo krásne. V strede bola cestička, vlasy mierne prekrývali čelo. Česané boli dozadu,
cez uši a vzadu na tyle ich zväzovali buď do uzla, alebo na temene tvorili bohatší takzvaný lampadion, a to najmä v neskoršom období, keď sa využívali aj príčesky. Táto dokonalá klasická grécka
línia je inšpiráciou dodnes. Ako ozdoby používali stuhy, čelné pásiky zo zlata, striebra alebo bronzu,
diamanty, kvety a sieťové vrecúško. Muži nosili pestované dlhé vlasy a brady. Dlhé pramene vlasov
mali natočené a predné vlasy si často obkrúcali okolo stužky až dookola hlavy.
Účesy v Grécku
Rím
Rimania si podmaňovali okolité národy a preberali aj ich kultúru. Žili v nezdravom blahobyte
a čiastočne to naprávali kúpeľmi a masážami. V kúpeľoch (termách) pracovali otroci (kosmeti).
Rimanky si zhotovovali účesy podľa gréckych vzorov. Vlasy boli rozdelené rovnou cestičkou
s uzlom vzadu. Neskôr si účes prispôsobili vlastnému, rímskemu štýlu s charakteristickou zavalitou
formou, ktorá vzadu odstávala. Nosili kučery okolo hlavy aj krátke husté kučery, takzvané „Títové“
v spojení s vrkočom. Okrem vlasových príčeskov používali aj parochne. Po dovezení germánskych
svetlovlasých otrokýň do Ríma si Rimanky začali zosvetlovať vlasy. Využívali aj odstrihnuté svetlé
vlasy otrokýň alebo si vlasy pudrovali zlatým práškom. Rimania mali v neskoršom období krátke
vlasy a hladko oholenú tvár.
9
Účesy v Ríme
Stredovek
Románske obdobie je charakteristické veľkou zbožnosťou, sťahovaním národov, križiackymi výpravami,
zakladaním miest a rozvojom remesiel. V období gotiky boli ľudia už slobodnejší. Nositeľom kultúry
už nebola len cirkev, ale aj mešťania. Zakladali sa univerzity a školy.
Mladé dievčatá nosili vlasy voľne rozpustené a hladké. Vznešené dámy si uväzovali vlasy v tyle
alebo si ich zahaľovali šatkou. Ďalej sa nosili aj veľké neupevnené vrkoče pletené priamo od hlavy.
Ako ozdoby sa používali pásiky zo zlata, kvety, stužky. Neskôr sa rozšíril zvyk zakrývať si hlavu
rôznym spôsobom, ako to vtedajšie cirkevné ustanovenia predpisovali (závoj, vinutie, čepiec, klobúk
so závojom). Koncom 14. storočia sa nosil kužeľovitý, špicatý čepiec so závojom nazývaný „hennin“
a neskôr aj dvojrohý čepiec.
Muži nosili krátky pážací účes. Na zátylku a pri ušiach boli vlasy často vyholené.
šľachtici nosili zvlnené vlasy a briadku tvarovanú do špičky alebo oblúka.
Začiatky kaderníckeho remesla spadajú do obdobia zakladania miest v rokoch 1000 – 1200.
Holiči-kúpeľníci, ktorí spravovali kúpele (podľa rímskeho vzoru), holili a strihali vlasy a okrem
toho zasahovali aj lekárom do remesla (odoberali krv, trhali zuby, ba dokonca sa púšťali aj do
chirurgických zákrokov). Okrem kúpeľníkov boli aj holiči, ktorí iba holili, strihali a upravovali vlasy
a fúzy. Zasahovali aj kúpeľníkom do remesla ošetrovaním rán a zubov, čo spôsobovalo medzi nimi
spory. Z kúpeľníkov a holičov, ktorí počas križiackych výprav a rytierskych bojov ošetrovali ranených,
sa vyvinuli felčiari-mastičkári. Boli predchodcami lekárov a pomohli im získanými skúsenosťami.
Keď univerzity prevzali vedeckú výučbu lekárov, dochádzalo k sporom aj so vzdelanými lekármi. Spory
sa definitívne skončili až v roku 1843 vydaním nariadenia, ktoré jasne vymedzilo činnosť kúpeľníkov
a holičov od lekárov. Holiči a kúpeľníci mohli vykonávať tieto práce: strihať vlasy, brady a pripravovať
10
DEJINY VÝVOJA ÚČESOV
kúpele, ošetrovať chorých, ohliadať mŕtvoly a asistovať pri pitve. Len podľa príkazu a za asistencie
lekára mohli vykonávať pomocné chirurgické úkony ako púšťanie žilou, prikladanie pijavíc a náplastí
na opuchliny. Ďalej mohli poskytovať len prvú pomoc, ošetrovať rany, trhať zuby a vyrezávať otlaky.
Úprava vlasov a hlavy v stredoveku
Renesancia
Odpútaním sa od prísnej kresťanskej tradície začali ľudia znovu objavovať svoju osobnosť,
sebauplatnenie, radosť a prirodzenosť. Nastalo akési znovuzrodenie spojené s napodobňovaním
starej gréckej a rímskej kultúry. Účesy sa nosili v grécko-rímskom štýle. Jednoduché, zvlnené,
s cestičkou uprostred alebo zopnuté. Používali sa aj príčesky, ozdoby a stuhy. Veľmi obľúbená farba
vlasov bola tizianová červená. Neskôr sa z toho vyvinul účes s vysoko odkrytým čelom, často
s cestičkou uprostred. Niekedy si pomáhali vyholením obočia ako aj kontúr vlasov na čele. Pre
módu veľkých golierov a pevných okruží si vlasy vzadu vyčesávali dohora. Mladé dievčatá nosili vlasy
rozpustené a zvlnené alebo zapletené do vrkoča s rôznofarebnými stuhami. Ženy z ľudu si naďalej
vlasy zakrývali. Aj v severských štátoch a Holandsku boli účesy zakryté čepcami a čiapkami. Okolo
roku 1550 sa v Španielsku nosili pokrývky hlavy zo zamatu, takzvané „toky“. Bol to baret ozdobený
perami a šperkami, ktorý siahal hlboko do čela. Pre vysoký golier boli zadné vlasy vyčesané dohora,
a tak mal účes tvar srdca. Anglická kráľovná Mária Stuartová propagovala tento štýl účesu, ktorý sa
nosil aj na začiatku baroka.
Muži nosili vlasy aj fúzy krátko ostrihané a starostlivo upravené. Na prelome 16. a 17. storočia
sa ujala vo Francúzku pánska móda dlhých nakučeravených vlasov a malých briadok a fúzikov
(mušketieri).
Okrem kúpeľníkov a holičov si otvárali prvé obchody aj kaderníci a vlásenkári.
11
Účesy v období renesancie
barok
Obdobie vlády Ľudovíta XIII. a jeho syna Ľudovíta XIV. (prezývaného Kráľ Slnko) je charakteristické
ich neobmedzenou mocou (absolutizmus). Stavali sa honosné chrámy a prepychové zámky. Charakteristickým znakom barokového obdobia je „všetkého veľa“.
Móda parochní a vlasových náhradiek prispela k rozvoju kaderníckeho remesla. Nosili sa pánske
parochne (alonžové) s bohatými vlnami splývajúcimi v prstencoch až na ramená. Dámske účesy boli
zo začiatku z vlastných vlasov, podobali sa pánskym parochniam a pôsobili ťažko. Horná časť bola
hladká, často s cestičkou do tvaru obráteného „T“. Nad čelom boli kučery a strapce. Spodné vlasy
boli zvlnené, ťažké visiace lokne padali na šiju a plecia. V roku 1680 vznikla nová móda á la Fontagne, ktorá sa rozšírila po celej Európe a udržala sa takmer 30 rokov. Bol to zvýšený účes, pri ktorom
sa používali aj vlasové náhradky. Ozdoboval sa čepcom z čipiek, stuhami a perlami. Účes postupne
rástol do výšky, podkladal sa drôtenou výstužou, až to bolo už prehnané. Aj s naškrobeným čipkovým čepcom mal účes až 60 cm. Osobná hygiena bola v tej dobe zanedbávaná. Namiesto umývania
a kúpania si rozprašovali na ruky a tvár parfum. Vo veľkej miere sa používali líčidlá a púder.
Účesy v období baroka
12
DEJINY VÝVOJA ÚČESOV
Rokoko
Za vlády Ľudovíta XV. a Ľudovíta XVI. sa kadernícke remeslo dostalo na svoj vrchol. Manželka Ľudovíta XVI. Mária Antoinetta sa stala na 15 rokov vládkyňou módy. Kadernícke povolanie získalo taký
význam, že kaderníci žiadali od panovníka, aby boli spoločensky postavení na úroveň umelcov. Najbohatšie dámy kráľovského dvora platili nesmierne sumy, aby si mohli zamestnať uznávaného kaderníckeho umelca. Vznikali kadernícke vzdelávacie akadémie. Tak sa osamostatnilo odvetvie dámskeho
kaderníctva.
Skoré rokoko (rané): nosili sa malé vkusné účesy z vlastných vlasov, ktoré sa pudrovali. Pekné, ľahké
oblúčiky kučier lemovali tvár a jej boky, aj vzadu na šiji boli malé ukončujúce kučery. Zátylie bolo
hladké a po bokoch viseli lokne až na plecia. Pánske účesy sa zjednodušovali. Na tyle sa zviazali do
tvaru váčika, neskoršie sa splietali do krátkeho vrkoča. Napudrované parochne boli často prichytené
a ozdobené stuhou.
Neskoré rokoko: podľa Márie Antoinetty sa nosili vysoké účesy na podložkách. Mohutné drôtené
konštrukcie, výplne a krepovanie vlasov dávali účesu tvar a stálosť. Na šiji sa česali do tvaru váčika. Po
bokoch boli ruličky a na plecia padali lokne. Ozdobovali sa kvetmi, perami, perlami a stuhami. Do
účesov sa včesávali aj rôzne motívy, napríklad lode. Ťažké, mohutné účesy museli niekedy podopierať
dlhou tyčou pážatá. Vysoké, vežové účesy aj s mohutnými ozdobami boli už prehnané. Ku koncu sa
nosili široké a asymetrické účesy.
Aj v tomto období zanedbanú osobnú hygienu prekrývali silnými parfumami. Dlhé škrabadlá im pomáhali pri svrbení spôsobenom všami. Vyumelkovaný štýl odievania zvýrazňovalo aj zložité líčenie
s nánosmi púdru. Typickou rokokovou ozdobou boli „mušky“. Silné pudrovanie a líčenie bolo znakom vysokého postavenia. Táto úprava pôsobila na mužoch zženštilo.
V Anglicku vysoké účesy neboli v obľube.
Účesy v období rokoka
13
Direktorský štýl
Francúzska buržoázna revolúcia otriasla celou európskou feudálnou spoločnosťou a ovplyvnila aj
módu. V druhej polovici 18. storočia vzniklo kultúrne hnutie – klasicizmus. Napodobňovali sa diela
grécko-rímskeho staroveku. V móde účesov vládla klasická, jednoduchá a prirodzená grécka línia.
Skučeravené vlasy voľne padali, často boli zopnuté iba sponou alebo upravené do uzla. Nosili sa aj
kratšie vlasy a kučery. Vytrácali sa ozdoby a účes sa prikrýval klobúkom alebo čepcom. Z ozdôb sa
nosili iba spony, hviezdičky, stuhy. Muži nosili rôzne dlhé, rozviate vlasy a vyholenú tvár. Nosil sa
cylinder alebo dvojrohý klobúk naprieč hlavou.
Účesy v období direktorského štýlu
Empír
V rokoch 1800 až 1820 sa do celej Európy rozširoval empírový sloh. Vznikol vo Francúzsku za vlády
Napoleona I., ktorý sa dal v roku 1804 korunovať za cisára. Aj Napoleon dal podnet na to, aby účesy
a oblečenie niesli znak rímskej antiky. Potom sa antický uzol dotvoril podľa typického empírového
štýlu: bol stavaný v popredí hlavy. Nad čelom bola krátka cestička, kučery a typický zapracovaný
šperk. Kučery boli aj okolo spánkov a vzadu na šiji. Na temene bol zvýšený vrkoč a kučery špicatého
tvaru. Vládla technika kučeravenia. Množstvo lokní vyžadovalo používať aj vlasové príčesky a parochne. Účes bol často preťažený. Ako ozdoby sa používali čelenky s drahými kameňmi, spony, hrebene, perá. Muži nosili krátko strihané a mierne skučeravené vlasy, na spánkoch bokombrady a vyholenú tvár. Neskôr sa podľa Napoleóna vlasy česali od vlasového víru s malou ofinkou na čele.
Účesy v období empíru
14
biedermeier
Typicky meštiacke obdobie biedermeieru ovládlo v rokoch 1820 až 1840 celú Európu. Kvalita a krása
umeleckých výrobkov bola nahradzovaná množstvom výrobkov kapitalistickej továrenskej výroby.
Nosili sa účesy s cestičkou uprostred a hladko nahor vyčesanými vlasmi. Na spánkoch sa z vlastných
vlasov aj príčeskov česali lokne. Vzadu boli vlasy rozdelené stredovou cestičkou a vyčesané hladko
dohora. Vytvárali tak štíhlu líniu šije. Na temene bol uzol spletený z troch až desiatich prameňov
do tvaru korunky. Ozdoboval sa rôzne dlhou stuhou alebo umelými kvetmi, závojčekmi, perami
a šnúrkami korálikov. Účes sa sústreďoval na prednú časť hlavy a do strán. Kadernícke povolanie
bolo opäť na vrchole svojej slávy, lebo dekorované účesy kládli na kaderníka veľké požiadavky.
Muži nosili polodlhé vlasy, na spánkoch a temene skučeravené, vzadu na krku podholené.
Zostávali aj bokombrady. Nosili sa aj fúzy v nepretržitom pruhu od uší cez čelusť až po bradu. Podľa
vzoru pruského cisára Wilhelma I. sa vlasy česané dohora strihali na veľmi krátko („ježko“).
Účesy v období biedermeieru
Účesy v novšej dobe
Rýchly rozvoj kapitalizmu bol sprevádzaný novými technickými znalosťami a vynálezmi. V r.1850 sa
zaviedla sloboda živnostenského podnikania. Holiči, kúpeľníci a felčiari spoločne vytvorili holičské
remeslo. Neskôr sa osamostatnilo aj povolanie divadelných kaderníkov a vznikom filmu maskérstvo.
V rokoch 1870 -1890 sa nosili vlasové nadstavce účesu – príčesky, takzvané žijóny (zo slova chignon). Nový umelecký smer secesia sa rozšíril po celej Európe aj Amerike. Prejavoval sa prílišnou
ozdobnosťou. Namiesto dlhých lokní sa nosili vlasy zapletené do vrkočov, nad čelom upravené do
ofiny, neskôr natočené do kučier. Z vrkočov sa na temene vytvoril vyšší veniec ako koruna. Temeno
hlavy zdobili vrkoče a umelé vlasové doplnky – žijóny. Ozdoby sa pripevňovali hrebeňmi a sieťkami.
Účesy sa dotvárali kvetinkami, stuhami aj „vypchatými vtáčikmi“.
15
Účesy z rokov 1840 až 1870
Účesová tvorba XX. storočia
Aj keď Racul Marcel vynašiel onduláciu železom už v roku 1872, jej vrchol nastáva až v rokoch
1890–1912, kedy sa vďaka nej dostáva kadernícke umenie na jeden zo svojich vrcholov. Ostatní kaderníci sa o nej začali dozvedať až neskôr. V roku 1897 bola ondulačná metóda uverejnená v „Coiffure
Francaise illustrie“ a Marcelove železá sa začali predávať v obchodoch. Tak sa začala šíriť ondulačná
metóda. Boli to veľmi malé, asi 2,5-centimetrové vlny, ktoré sa ondulovali na dlhých vlasoch a tie sa
potom pripínali do širších účesov. Do bočných častí sa vkladali podložky. Účesy sa zdobili kvetinami.
16
Účesy z rokov 1900 až 1910
V roku 1906 Karl Nessler vynašiel trvalé zvlnenie vlasov – termickú preparáciu. Aj keď sa trvalé vlny
objavovali čoraz častejšie, rozšírili sa až od roku 1925 na krátkych vlasoch. Opäť nastalo obdobie rozkvetu kaderníckeho remesla, ale len v technike. Veľký technický rozvoj mal totiž za následok preceňovanie strojovej práce a umeleckosť dámskeho česania ustupovala. Odbornosť klesala, lebo s prístrojmi
na termickú preparáciu mohol pracovať po zaškolení aj neodborník.
V roku 1914 boli módne účesy v tango štýle.
ženy, ktoré počas prvej svetovej vojny v rokoch 1914 až 1918 museli nahradiť mužov, bojovali po
vojne za emancipáciu. Už počas vojny si ich práca vynucovala praktický, jednoduchý odev aj účes.
A tak dlhé vlasy v rokoch 1923-4 nahradila móda krátkych vlasov. Krátke hladké vlasy vpredu
siahajúce pod uši sa v Európe udomácnili pod názvom bubikopf (chlapčenská hlava). Nosila sa čo
najmenšia hlava s najkratšími vlasmi vzadu a holým krkom. Na prednej časti bola vytlačená vlna.
Vlasy sa sušili pod kaderníckou prilbou (elektrický prilbový sušič vynašli v roku 1906). Pre slávnostné
príležitosti sa natáčali aj hlbšie vlny onduláciou železom. Dlhšie vlasy sa natáčali od korienkov a kratšie od koncov. Ozdobami boli sponky s flitrami, sklom alebo s diamantmi. K účesu sa nosili čiapky
a priliehavé klobúky („hrncovité“, „zvonové“), neskôr aj široké, niekedy s ozdobami. Krátke vlasy
umožnili lepšie využitie trvalej ondulácie.
Iným spôsobom tvorby dekoratívnych účesov bolo rámovanie tváre papilotami. Pramienok vlasov
sa stočil do špirály, zabalil do papierika a prehrial teplým železom. Pramienok sa potom k hlave pripevnil vlásenkou. Na začiatku roku 1920 bol obľúbený účes „slúchadlá“. Nosila ich aj princezná Leia
v Hviezdnych vojnách.
Z krátkych vlasov bol u nás populárny „eton“ s rozšírenou líniou okolo ženskej hlavy a veľmi krátkymi
vlasmi na krku. Takzvaný „etónsky“ zostrih bol pomenovaný podľa vzoru chlapčenských účesov rovnomennej školy. V roku 1928 sa nosil účes „charleston“.
Podľa vzoru filmových hviezd bola v 30-tych rokoch obľúbená farba blond.
(Peroxid vodíka objavil v roku 1818 francúzsky chemik Thenaudér.)
V roku 1935 sa začali nosiť opäť dlhšie vlasy ženských tvarov. Ploché lokne, vlny, potom kučeravejšie, plnšie účesy až „hlavičky barokových anjelikov“. Natáčali sa na kovové alebo papierové natáčky.
(Vlasy sa natočili na zvinutý papierik, ktorý sa na koncoch zaviazal mašličkou, alebo sa na zaviazanie
použil špagát, okolo ktorého bol papier obtočený.)
V roku 1938 sa nosil pážací účes s dovnútra natočenými vlasmi splývajúcimi na zátylku a s veľkou
vlnou na čele.
Pánske účesy 30-tych rokov mali tiež charakter „malej hlavy“. Boli krátke, na krku a stranách strihané
do prechodu, pri ušiach rovno zastrihnuté, s cestičkou naboku alebo v strede a uhladené k hlave
pomádou (olejom). K tomu patrila hladko oholená tvár a úzke fúziky. V tej dobe aj pánsku módu výrazne ovplyvňovali filmovýmé hviezdy. Rozvojom kinematografie sa film stal dostupnou zábavou pre
široké vrstvy.
17
Účesy z 20-tych a 30-tych rokov
V 40-tych rokoch, počas druhej svetovej vojny, nastala v móde účesov stagnácia. Aj oblečenie bolo
úspornejšie a pohodlnejšie. Namiesto klobúkov sa nosili šatky a šály. Nosili sa praktické polodlhé
vlasy s jemnými romantickými kučerami a vlnami. Dlhšie vlasy sa vyčesávali dohora a vpredu boli
usporiadané do pravidelných lokní.
Muži nosili jednoduché, hladké, dozadu sčesané vlasy a oholenú tvár.
Po 2. svetovej vojne sa ľudia opäť začali zaujímať o módu. Začala sa používať studená vlna – chemická preparácia vlasov. (Jej vývoj sa začal už v 30-tych rokoch. Anglický univerzitný profesor J. B.
Speakman v roku 1935 objavil účinok redukčného prostriedku, ktorým bola kyselina thioglykolová,
na keratín. V roku 1940 rozšíril svoj vynález o amónium–thioglykolát, derivát thioglykolovej kyseliny,
ako redukčný prostriedok za studena).
18
DEJINY VÝVOJA ÚČESOV
Nosili sa polodlhé vlasy, široké vlny, na koncoch skučeravené, stočené lokne.
V 50-tych rokoch sa radikálne zmenili pánske aj dámske účesy. Aj keď boli stále moderné vlasy vyčesané dohora, objavili sa 5 – 7-centimetrové krátke vlasy po celej hlave, natočené a natupírované.
Mladé dievčatá nosili „konské chvosty“ (podľa idolu Brigitte Bardot), staršie ženy si z vyčesaných
vlasov dohora a dozadu vytvárali vysoké drdoly. Vlasy sa tupírovali a lakovali. Trvalá ondulácia bola
stále v obľube. Začalo sa používať elektrické ondulačné železo.
Mladí muži nosili účesy inšpirované idolmi, ako bol napríklad Elvis Presley. Vlasy boli dlhšie, niekedy až po golier košele. Stále sa začesávali dozadu, ale často s veľkou vlnou vpredu. Pri pánskych
účesoch sa začal používať plastický strih. Na konci 50-tych rokov sa nosil aj krátky strih nazývaný
„kanadský trávnik“ alebo „ježko“.
Na začiatku 60-tych rokov boli módne krátke a natupírované dámske účesy.
Muži nosili krátke, mierne zvlnené vlasy s cestičkou nabok a krátke bokombrady.
Móda 60-tych rokov bola v duchu mladej generácie. Štíhly mladistvý vzhľad, džínsy a stále populárna
farba blond. Od polovice 60-tych rokov začali mladí ľudia napodobňovať účesy skupiny Beatles a dlhé
neupravované vlasy a brady hnutia hippies. „Kvetinové deti“ protestovali proti konzumnej spoločnosti. Tak ženy, ako aj muži nosili dlhé rovné alebo prírodne zvlnené vlasy. Typická bola tenká kožená
čelenka alebo margarétka. V tom čase sa nosili aj elegantné účesy z krátkych vlasov, natupírované
na temene. Tupírovanie bolo výrazným prvkom účesov. Najmä pri slávnostných príležitostiach sa využívali aj príčesky. Ako ozdoby sa používali mašle, umelé kvety, margarétky. V roku 1967 boli v móde
aj romantické účesy a drdoly. Nosil sa napríklad hladký účes s ofinkou, ostrihaný plastickým strihom,
natupírovaný najmä na temene, s koncami vytočenými von alebo dovnútra a dopredu v tvare šestky
a vzdušný, asymetrický účes s lokňami navrchu. V móde boli parochne. Krátky účes vytvorený polotupým strihom zdobila krajková ozdoba. Veľmi obľúbený bol praktický a slušivý strih „na schery“.
Vlasy boli navrchu hlavy krátke a spodné na krku dlhšie. Melírovanie vlasov začínalo postupne iba
jednotlivými pramienkami na vrchu hlavy.
Revolučnú a podstatnú zmenu v strihaní a úprave vlasov priniesol tupý strih „sasson“ , ktorého
tvorcom bol Angličan Vidal Sasson. Napriek tomu, že v kaderníckom salóne začínal ako pomocník, stal sa významným inovátorom techniky strihania vlasov. Na rozdiel od predošlých strihov, ktoré
upravovali len dĺžku a hustotu vlasov, presne plánovaným a detailným tupým strihom sa už tvorí
samotná forma účesu. Konečná úprava vlasov fúkaním sa tým stala jednoduchšia a prirodzenejšia.
Vlasy nebolo treba toľko tupírovať a lakovať. Najskôr sa strihali pážacie strihy rovnakej dĺžky, potom
aj mierne postupné a kratšie „hríbiky“. Tupý strih je dodnes základom pri strihaní vlasov a jeho školy
sú známe na celom svete. Neskôr sa hladké fúkané účesy začali kučeraviť trvalou onduláciou. V móde
bolo pyramídové natáčanie s hladkými korienkami a kučeravými koncami vlasov.
Účesy mladých mužov napodobňovali účesy členov rockových skupín. Nosili dlhé vlasy, koziu bradku aj bokombrady.
Koncom 60-tych rokov vznilo hnutie skinheads s oholenými hlavami.
V 70-tych rokoch vzniklo hnutie punk. Jeho priaznivci nosili rôznofarebné vlasy, bočné časti vyholené, v strede dlhý pruh vyčesaný na spôsob dakotských bojovníkov.
Na konci 70-tych a začiatku 80-tych rokov bol v móde štýl „AFRO“. Boli to veľmi kučeravé až krepové vlasy (podľa Angely Davisovej). Trvalá ondulácia bola vtedy veľmi obľúbená. Módne „džíny“
začali nosiť mladí ľudia na celom svete. (Vznikli v 50-tych rokoch v Amerike z farmárskeho pracovného odevu).
Tupé strihy až po dlhej dobe vystriedali kombinované strihy, ktoré sa používajú dodnes.
Nosila sa aj voľne usušená preparácia a špirálové natáčanie.
Postupne vznikali aj Emo a Scene štýly.
V 90-tych rokoch sa začali nosiť strapaté, prestrihané účesy, ktoré sú pre svoju slušivosť a mladistvý
vzhľad stále obľúbené.
19
Účesy zo 40-tych rokov
Účesy z 50., 60. a 70-tych rokov
Využitie historických účesov v súčasnej účesovej tvorbe
Štúdiom rôznych historických štýlov účesov si kaderník cibrí vkus a fantáziu. Každá módna línia
má po určitom čase svoju reprízu s menšími alebo väčšími obmenami. Móda účesov sa počas svojho
vývoja často opakuje a popri vzniknutých nových tvaroch, technikách a strihoch, sa v nej uplatňujú
aj prvky z predošlých historických období. Kaderník pri svojej tvorivej práci môže využiť vedomosti
o nich a historické účesy alebo ich prvky uplatniť v súčasnej účesovej tvorbe a pri rôznych fantáziách, prehliadkach účesov a súťažiach.
Pri prevedení historického účesu alebo niektorého jeho prvku do súčasnej módy sa účes nekopíruje
úplne, musí sa prispôsobiť súčasnému ponímaniu módy. Zachované zostávajú len základné prvky:
riešenie účesu, deliace cestičky, dĺžka a stupeň zvlnenia vlasov, voľba ozdoby, ale celý účes má pôsobiť prirodzene, vzdušne, podľa súčasnej módy.
Každý súčasný módny trend by sa dal vo svojom tvare, v ozdobách alebo jednotlivých detailoch prirovnať k niektorému historickému obdobiu. Napríklad klasický grécky uzol je častým základom aj súčasných účesov. Prvky egyptských účesov sa vrátili do módy v 70-tych rokoch 20. storočia pri tupých
strihoch rovnakej dĺžky po ramená a pyramídovej trvalej. Rovnako aj dnes sú aktuálne dlhé rozpustené vlasy a zapletanie z obdobia stredoveku a renesancie, o móde 20-tych, 30-tych až 80-tych rokov
netreba ani hovoriť.
20
DEJINY VÝVOJA ÚČESOV
Zopakujte si najpodstatnejšiu časť učiva tým, že odpoviete na otázky:
1.Popíšte úpravu vlasov v jednotlivých historických obdobiach.
2.Popíšte vznik a vývoj kaderníckeho remesla.
3.Uveďte mená kaderníkov a rok, v ktorom vynašli onduláciu železom, trvalú onduláciu a tupý
strih.
4.Popíšte účesy 20. storočia.
5.Vysvetlite význam poznania historických účesov pre kaderníka.
Otestujte si svoje vedomosti
1.V starovekom Egypte sa nosili:
a) drôtené podložky
b) parochne
c) vysoké účesy
2.V staroveku bola starostlivosť o zovňajšok
a hygiena:
a) na vysokej úrovni
b) na priemernej úrovni
c) zanedbávaná
3.V Grécku poznali natáčanie vlasov
pomocou:
a) natáčok
b) ondulačných klieští
c) zohriatej kovovej tyče
4.Rimania používali:
a) kúpele
b) saunu
c) bahenné zábaly
5.V baroku bola hygiena:
a) na vysokej úrovni
b) na priemernej úrovni
c) zanedbávaná
6.V rokoku bola hygiena:
a) na vysokej úrovni
b) na priemernej úrovni
c) zanedbávaná
7.Účes á la Fontagne sa nosil v:
a) renesancii
b) baroku
c) rokoku
8.Účes podľa Márie Antoinetty sa nosil v:
a) renesancii
b) baroku
c) rokoku
9.Vysoké účesy na podložkách sa nosili v:
a) baroku
b) rokoku
c) baroku aj rokoku
10.Móda krátkych vlasov začala v roku:
a) 1906
b) 1924
c) 1945
21
22
2. SÚČASNÁ ÚČESOVÁ MÓDA
Aby boli naše vlasy naozaj korunou krásy, potrebujú okrem starostlivosti aj štýlový a moderný účes,
dotvárajúci osobnosť človeka. Preto ak chce byť kaderník úspešný, musí neustále sledovať súčasnú
módu a prispôsobovať sa novým trendom. Treba si uvedomiť, že móda je neustále sa meniaci aktuálny trend.
Pri charakteristike súčasnej účesovej módy je potrebné rozlišovať:
najnovší trend – čo prichádza nové do módy,
všeobecne módu – čo sa všetko nosí,
extravagantné účesy – módne výstrelky.
•
•
•
Najnovší trend v úprave vlasov sa formuje súčasne s módou v obliekaní a líčení. Mladí ľudia sa vo veľkej miere inšpirujú známymi osobnosťami z oblasti hudby, filmu a športu.
Jednotlivé značky vlasovej kozmetiky prinášajú každý rok kolekcie nových trendov dámskych a pánskych účesov.
Všeobecne sa o móde účesov dá povedať, že dnes sú moderné všetky tvary a dĺžky vlasov, ak sú prirodzené, vzdušné, praktické, slušivé, vkusné a vhodne dopĺňajú osobnosť človeka. Nenútené tvary
a prirodzená textúra vlasov. Hladký lesk. Elegantná alebo až extrémna hladkosť, jemné lokne, vlny
alebo aj krep. Veľmi dôležitá je aj praktická variabilita účesu.
Extravagantné účesy sú pre sebavedomých mladých ľudí, ktorí sa chcú odlíšiť od ostatných výstrednejšou úpravou. K extravagantnému účesu patrí aj celková úprava, oblečenie a výrazne líčenie.
Charakteristika súčasnej módy dámskych účesov
Rozmanitosť súčasnej módy umožňuje ženám, aby si každá mohla vybrať účes, ktorý je pre ňu vhodný a najviac jej vyhovuje. Dnešná móda umocňuje krásu ženy a dáva možnosť zvýrazniť jej osobitý
štýl, či už je elegantná, jemne alebo odvážne ženská, zmyselne sebavedomá, dynamická a podobne.
V súčasnej móde dámskych účesov sa neustále opakujú retro prvky 20-tych, 30-tych, 40-tych, 60-tych
a dnes už aj 70-tych a 80-tych rokov 20. storočia.
Namiesto prebytočnej dĺžky nadobúdajú účesy na objeme.
U mladých dievčat stále prevládajú dlhé vlasy, ktoré sa v súčasnosti upravujú prirodzene a ležérne,
v štýle 60-tych, a najmä 70-tych a 80-tych rokov. Jemné vlny a prirodzený objem sa vytvŕajú fúkanou
takzvaným twisterom (prameň vlasov sa pri fúkaní na okrúhlej kefe otáča špirálovito niekoľkokrát
okolo svojej osi) alebo rôznymi ondulačnými železami a žehličkami.
V štýle módy 70-tych rokov môžu byť bohatšie a viac zvlnené na koncoch.
Častá je aj plná ofina v miernom konkávnom oblúku alebo dorovna. Dlhšia ofina môže byť aj hladká
a asymetrická do boku alebo na končekoch vytočená smerom von. Občas sa objaví aj veľmi krátka
retro ofina v konvexnom oblúku s dlhšou strednou časťou a kratšími okrajmi.
Možné je aj rozdelenie vlasov nepresnou alebo cik-cak cestičkou.
Nosia sa aj objemné, uvoľnené a akoby prirodzene rozstrapatené vyčesané vlasy, často v kombinácii
so zapletaním.
Hladké a strapaté alebo kučeravé kontrasty sa dajú uplatniť najmä pri dlhých vlasoch. Aktuálne sú aj
bohato zvlnené dlhé vlasy a objemné drdoly s použitím rôznych vlasových doplnkov a podložiek.
Stále je obľúbené žehlenie vlasov a rôzne druhy copov, pri ktorých sa môžu uplatniť aj dozadu ulízané
vlasy s mokrým efektom. Extrémna hladkosť sa dosahuje aj permanentným vyrovnávaním vlasov
a uhladzovaním.
23
Súčasným trendom sú najmä ultra hladké, strapaté alebo vlnité bob účesy (bubikopf). Vlnitý objem
v retro štýle 20-tych a 30-tych rokov sa môže vytvoriť aj fúkaním a vytláčaním vĺn alebo rôznymi
ondulačnými železami a technikami (napríklad natáčaním jednotlivých prameňov od pokožky, ondulačným železom po jednej otáčke, striedavo dovnútra a von).
Polodlhé mikádo s ofinou alebo bez, v kratšej aj dlhšej podobe zvlnené v retro štýle 40-tych rokov.
Ale aj hladké s tupými zástrihmi alebo objemne zvlnené na koncoch, pričom vlasy pri korienkoch
zostávajú hladké a bez objemu, v štýle 70-tych rokov (na vytvorenie tohto typu zvlnenia sa môže
využiť pyramídové natáčanie, prípadne sa môžu rovnakým systémom vlniť alebo krepovať konce, od
spodných vlasov viac a smerom k horným menej, rôznymi ondulačnými železami).
Podľa potreby sa uplatňujú aj hladko vyčesané elegantné účesy v štýle Evita.
Nosia sa aj krátke vlasy, postupne ostrihané, voľne a vzdušne upravené do jemných, strapatých pramienkov s prirodzeným pohybom.
Ďalej sú to účesy inšpirované takzvanými hríbikmi zo 70-tych rokov v rôznych dĺžkach a tvaroch,
až s extrémnym rozdielom spodných vystrihaných vlasov a dlhších horných vlasov a najmä s dlhou
asymetrickou ofinou.
Hladké a presné geometrické tvary, vysoký lesk, asymetria, tupé zástrihy vo viacerých vrstvách,
prípadne kombinované so stenčenými časťami (čím sa dosiahnu štrukturálne kontrasty) sa popri objemnejších, plnších tvaroch účesov a ležérne, prirodzene strapatých pramienkoch uplatňujú pri
všetkých dĺžkach vlasov.
Módne trendy sa každý rok prejavujú aj vo farbách vlasov. Okrem prirodzených a červených odtieňov
(od ružovo-broskyňovej, cez marhuľovú a čerešňovú až po tmavo medenú) sú aktuálne aj intenzívne výrazné farby s metalovým, fialovým, modrým alebo strieborným leskom. Ďalej je to kontrast
medzi tmavými tónmi a ružovo-fialovými, modrými a pod. Okrem jemného melíru alebo farebných
kontrastov je aktuálne aj plastické farbenie vo väčších plochách alebo postupné zosvetlovanie farby
od tmavších korienkov k svetlejším koncom vlasov.
Veľmi obľúbené je predlžovanie a zahusťovanie vlasov rôznymi metódami.
Dnešná móda účesov je tak rozmanitá, že sa ani nedá všetko opísať a hlavne sa neustále mení.
KOLEKCIA TRENDOV 2012 OD WELLA PROFESSIONALS
24
SÚČASNá ÚČESOVá MÓDA
NOVÉ TRENDY DÁMSKYCH ÚČESOV OD SCHWARZKOPF PROFESSIONAL
25
Charakteristika súčasnej módy pánskych účesov
Pri výbere módneho účesu kladú muži čoraz väčší dôraz na svoj osobitý imidž. Rozmanité strihy,
dnes už nielen krátkych a praktických účesov, vyžadujú aj starostlivosť o ich styling, ktorý už nie je
len pre ženy.
Základom pánskeho účesu je dokonalý strih prispôsobený typu muža, zvýrazňujúci jeho osobnosť,
ktorý má formovať hlavu a prípadne zakrývať nedostatky.
Okrem pohodlných krátkych klasických strihov a extra krátkych účesov sa v súčasnej pánskej móde
nosia aj polodlhé a dlhé vlasy. Kratšie vlasy bývajú často upravené na strapato.
Pri polodlhých vlasoch na krku môžu byť horné vyčesané do veľkého objemu a rozcuchané do strán.
Nosí sa aj dlhá hriva, ktorá vyžaduje starostlivo pestované a upravené vlasy. Sú to mužné účesy so
ženskými prvkami.
Účesy na spôsob beatles zo 60-tych rokov sú menej presné a viac štrukturované. Vrchné vlasy sú
dlhšie, ofina padá na čelo až k obočiu, a spodné sú kratšie. Môžu sa vyfúkať okrúhlou kefou.
Podobne sa nosia aj účesy s nie presne ohraničenými kontúrami, prirodzené, neurčité, strapaté (chaos), v rozličných dĺžkach a variáciách úpravy.
Aktuálne sú aj dokonale upravené krátke vlasy s cestičkou alebo do vĺn v štýle 20-tych a 30-tych
rokov.
V štýle 80-tych rokov sa nosia starostlivo upravené dlhšie vrchné vlasy, pričom spodné sú krátke.
Veľmi obľúbený je účes zo 70-tych rokov (takzvaný „Shag“) s bohatšími vlasmi navrchu, ktoré
sa smerom k spodným okrajom stenčujú do prameňov. Býva v krátkom, stredne dlhom aj dlhšom
prevedení. Je to ležérne strapatý, postupne vrstvený účes s rozvetvenými vlasmi od nepravidelnej strapatej cestičky do čela a okolo tváre. V kratšej verzii vlasy iba mierne prekrývajú uši, v dlhšej verzii sú
vlasy na krku aj bokoch nedbalo ľahko vytočené smerom von. Môže sa nosiť aj v ďalších variáciách,
napríklad vrchné vlasy sa češú zozadu smerom dopredu a až nad čelom sa nasmerujú do boku. Alebo
sa vrchné vlasy nadvihnú a smerujú do strán. Pre slávnostné príležitosti sa vlasy môžu uhladiť gélom
dozadu. Najmä pre jemné alebo mierne kučeravé vlasy je vhodná aj strapatejšia verzia. V tomto účese
dobre vynikne aj jemný prirodzený svetlý melír.
V súčasnosti si muži okrem melírovania aj farbia vlasy, viac stajlujú a v prípade potreby si môžu
dať aj ľahkú objemovú preparáciu. Chemické úpravy si potom, samozrejme, vyžadujú aj patričnú
starostlivosť o vlasy a ich regeneráciu.
Pánska trvalá ondulácia je vhodná najmä pre mastné vlasy a vlasy bez objemu ako podklad pre
fúkanú. Používa sa na dosiahnutie individuálneho tvaru účesu, napríklad prirodzene zvlnených dlhších vlasov, alebo čiastočná, iba na vrchu hlavy pri krátkych spodných vlasoch. Musí mať prirodzený
vzhľad. Najvhodnejšia je objemová trvalá s voľnejším natočením na väčšie natáčky do tvaru účesu.
26
SÚČASNá ÚČESOVá MÓDA
KOLEKCIA TRENDOV 2012 OD WELLA PROFESSIONALS
NOVÉ TRENDY PÁNSKYCH ÚČESOV OD SCHWARZKOPF PROFESSIONAL
27
Extravagantné, výstredné účesy
Z menej výstredných pánskych strihov sú u mladých zákazníkov obľúbené najmä účesy na takzvaný
„ostrovček“ alebo „číro“. Spodné vlasy sú elektrickým strojčekom vystrihané do krátkeho prechodu. Vrchné vlasy sú dlhšie, kontrastne ohraničené alebo v miernom prechode v tvare oválu navrchu
hlavy („ostrovček“); alebo sa tiahnu v páse od predných vlasov až dozadu ku krku, kde sa zužujú do
špicata („číro“).
Kontúrovacím strojčekom sa vykresľujú rozličné tvary do krátkych spodných vlasov, na bokoch
a krku. Rovné zástrihy alebo rozličné obrazce sa môžu zvýrazniť aj farebne.
Na povrch vlasov sa maľujú rozličné tvary štetcom alebo postrekom (špeciálnym prístrojom) aj pomocou šablóny.
Mladí ľudia často nosia aj účesy s extrémnymi asymetrickými rozdielmi dĺžok vlasov, krikľavé a neónové farby vlasov (napríklad ružové a oranžové) a kontrastné melíry.
Punk, Emo a Scene štýl vznikali postupne od 80-tych rokov ako hudobné žánre, životný štýl a k nim
patrilo aj typické oblečenie, líčenie a úprava vlasov.
Punk a neopunk si svoju extrémnu úpravu vlasov zvolili s cieľom šokovať a odlíšiť sa. Ich pravé „číro“
(kohút) pochádza pôvodne od Indiánov a je to jeden tenký pruh stojacích vlasov na hlave, od stredu
čela po krk, kým ostatné vlasy sú vyholené. Často ho zvýrazňujú aj krikľavými farbami. Niektorí
nosia iba rozstrapatené vlasy.
Emo štýlová úprava vlasov znamená rovné vlasy zafarbené najčastejšie na čierno (niekedy sú aj biele,
tmavočervené, modré alebo kombinácie týchto farieb) a dlhšiu ofinu spustenú vodorovne do tváre
a sčesanú do strán. Vzadu sú vlasy často natupírované.
Scene štýl znamená farebné melíry a natupírované vlasy. Používajú sa najmä takzvané „cukríkové“
farby, predovšetkým fialová a ružová (Scene violet a Scene Hello Kitty).
Afro účesy, ako sú rasta copy, copíky pletené pri hlave, rozličné stáčanie vlasov a dredy sú stále
veľmi obľúbené u mladých ľudí, ktorí sa chcú odlíšiť od ostatných a pritom nemať žiadnu námahu pri
úprave účesu. Ich nevýhodou je problematickejšie umývanie a ošetrovanie vlasov i vlasovej pokožky
a nepriaznivý vplyv na ich kvalitu.
ZAUJÍMAVOSTI
Rasta copy sa väčšinou robia aj s pridaním umelých vlasov, ktoré zahustia a predĺžia vlastné vlasy a môžu
vytvoriť aj farebný melír. Dajú sa robiť viacerými spôsobmi a materiálmi.
Napríklad: Vlasy rozdelíme podľa účesu povedzme do troch častí (zadná časť a vpredu dve podľa cestičky). Začíname vpredu od cestičky. Hrotom hrebeňa oddeľujeme približne 1cm trojuholníkové pramienky
(pri hustých vlasoch aj menšie). Na ďalších riadkoch sa napájame na predošlé trojuholníky tak, aby
vznikali lichobežníkové pramienky. Jednou rukou držíme prameň a druhou k nemu pri pokožke priložíme prameň umelých vlasov, na ktorom sme predtým v strede urobili slučkou očko. Prameň vlastných
vlasov prevlečieme cez očko, ktoré pevne utiahneme tesne pri pokožke. Potom pramienky premiešame.
Z každého konca umelého prameňa odoberieme vlasy, ktoré spolu spojíme a tým vytvoríme tretí. Živý
prameň rozdelíme tiež do troch častí a spojíme ich s tromi umelými. Potom začneme zapletať cop, ktorý
čo najtesnejšie uťahujeme. Konce zapleteného prameňa rovno zastrihneme a spojíme zleptaním napríklad pomocou ohňa zapaľovača alebo horúcou vodou. Môžu sa ukončiť aj jednoducho malou gumičkou.
Rasta copy sa natrú špeciálnym voskom.
Copíky pletené pri hlave (francúzske) sa môžu tiež zahustiť, spevniť a premelírovať pridaním umelých
vlasov. Podľa účesu si cestičkami oddelíme úzke pásiky. Vlasy na začiatku pásika rozdelíme na tri pramene, ktoré splietame do copu pri hlave. Po každom prepletení priberáme na oboch stranách k copu aj pramienky od hlavy (tak ako pri priberaných copoch). Po skončení zapletania pri pokožke hlavy dopletieme
cop na zostávajúcej dĺžke vlasov a ukončíme ho.
Dredy začíname vytvárať tiež vpredu a podľa účesu s cestičkou alebo bez. Oddelíme si prameň podľa
požadovanej hrúbky dredov (nie priamočiaro, ale mierne kľukato). Pri pokožke ho začneme veľmi husto
tupírovať tak, aby sme vytvorili dostatočne pevný a tvrdý 2-centimetrový základ. Potom natupírovanú
28
súčasNÁ ÚČESOVÁ móda
časť stláčame k pokožke tak, že prameň od koncov obomi rukami rozoberáme a rozťahujeme na každú
stranu. Po utiahnutí a stlačení prvej časti postupujeme rovnako na ďalších, ale už iba 1-centimetrových
častiach, až ku koncu prameňa. Tupírujeme vždy pevne a snažíme sa pri tom stláčať aj predošlé časti.
Koniec dredu ukončíme buď odtrhnutím končekov, alebo ich necháme len tak. Nemajú byť neprirodzene
rovno odstrihnuté. Na záver každý jeden dred natrieme pravým včelím voskom v smere od pokožky ku
koncom. Po natretí všetkých dredov vtierame ich šúľaním vosk aj do stredu. Čerstvé dredy je potrebné dať
asi na týždeň do copu, aby neodstávali.
Afro účesy sa umývajú podľa potreby, najlepšie kvalitnými šampónmi proti lupinám a bez regeneračných
krémov.
Poradenská služba
Veľa ľudí si upravuje vlasy podľa toho, čo sa im páči, alebo čo je pre nich pohodlné. Nie každý vie
správne posúdiť, či je účes pre neho ideálny. Ideálny účes má zvýrazniť kladné črty tváre a zakryť jej
prípadné nedostatky. Mal by vyzdvihnúť jedinečnú osobitosť každého človeka. Dôležité je aj, aby sa
v účese jeho nositeľ dobre cítil. To je úloha pre odborníkov.
Od kaderníkov sa vyžaduje, aby vedeli zákazníkom odborne poradiť pri voľbe účesu a ošetrovaní
vlasov. Môže byť zriadená aj samostatná poradenská služba, spojená prípadne aj s celkovou úpravou
- vizážou, líčením, oblečením a podobne. Veľkému záujmu sa tešia aj takzvané zmenárne, kde odborníci zmenia celkovú vizáž ženy.
Pracovník, ktorý pracuje v poradenskej službe, musí byť dobrý odborník, mať dostatok skúseností,
vedomostí o móde, najnovšej technike a prípravkoch. Má mať aj spoločenské a psychologické poznatky, aby vedel správne posúdiť potreby zákazníčky a vhodne s ňou komunikovať. Vyžaduje sa od
neho taktnosť a diskrétnosť, lebo pri výbere účesu sa často rozpráva aj o súkromných záležitostiach.
Je potrebné sa v tejto oblasti neustále vzdelávať a získavať skúsenosti.
Zariadenie pracoviska pre poradenskú službu
Pre poradenskú službu je vhodná samostatná, alebo aspoň čiastočne oddelená miestnosť so stolíkom a kreslami pre zákazníčku aj kaderníčku, zrkadlom a vhodným osvetlením, s možnosťou občerstvenia, ako je káva, čaj a minerálka. K dispozícii má byť dostatočné množstvo ukážok účesov,
vzorkovníky farieb, príčesky, parochne a pomôcky na farebnú typológiu. Vhodným spestrením
je aj počítač s pripojením na internet a programom pre voľbu účesu, ktorý umožní nerozhodným
zákazníčkam vidieť sa v novom, zvolenom účese a farbe vlasov, prípadne im aj vytlačí fotografie s viacerými účesmi.
Voľba účesu
Pri výbere účesu je často potrebné okrem typu zákazníčky a jej vlasov prihliadať aj na iné hľadiská, napríklad zamestnanie, časové alebo finančné možnosti, náročnosť údržby a do akej miery si vie
zákazníčka upravovať vlasy sama.
Účes volíme podľa: – súčasnej módy,
– želania zákazníčky,
– jej približného veku, typu a postavy,
– anatómie tváre a lebky,
– kvality, hustoty a smeru rastu vlasov,
– ďalších hľadísk (napríklad zamestnanie ...).
Želanie zákazníčky
Pri rozhovore zistíme, aké má zákazníčka požiadavky a predstavu o účese; čo ju priviedlo do poradenskej služby a čo od toho očakáva. Ak je jej výber účesu správny, snažíme sa ho zohľadniť a splniť.
Ak nie je vhodný, tak jej to musíme taktne vysvetliť a odborne poradiť. Pri tom treba zohľadniť dva
veľmi rozdielne typy zákazníčok. Tie, ktoré nechajú výber účesu v plnej miere na kaderníčku, lebo
majú rady zmenu a neboja sa jej. Opačným prípadom sú zákazníčky, ktoré trvajú na svojom želaní,
a obávajú sa aj tej najmenšej zmeny účesu.
29
Približný vek
Aj v súlade so súčasnou módou dbáme, aby bol účes vhodný k približnému veku zákazníčky, jej celkovému vzhľadu a štýlu úpravy.
Mladé dievčatá si volia väčšinou najmódnejšie účesy. Môžu si dovoliť všetky účesy – od super krátkych až po voľne rozpustené dlhé vlasy, aj výstredné, extravagantné účesy.
Nesmie sa však pritom zabúdať na zosúladenie módneho účesu s anatómiou tváre a lebky a s kvalitou vlasov. Tu robia často chybu, lebo nemajú ešte dostatočné skúsenosti s úpravou vlasov a módnosť
účesu je pre nich prvoradá.
Staršie ženy si vyberajú z módnych účesov väčšinou už s ohľadom na skúsenosti, svoj typ, štýl obliekania a líčenia. Cítia sa lepšie v účesoch, ktoré sú viac nadvihnuté na vrchu hlavy. Treba sa vyvarovať
účesov, ktoré tvar lebky a tváre deformujú. S pribúdajúcim vekom sú vhodnejšie svetlejšie farby vlasov a jemné línie dobrého strihu, ktoré zjemňujú ostrejšie črty tváre. Prejsť na svetlejšiu farbu vlasov
je vhodné aj z dôvodu vyrastania šedín, ktoré sú pri korienkoch biele a veľmi kontrastné k tmavším
dĺžkam a koncom vlasov. Často sa využíva aj prekrytie vrások na čele vlasmi. Starším ženám už nesvedčia dlhé, rozpustené vlasy. Pri dobre tvarovanej lebke si môžu dlhšie vlasy zopnúť na zadnej časti
hlavy do voľného uzla. Kratšie vlasy omladzujú. Nemali by nosiť vyslovene dievčenské účesy, napríklad s dlhými nakučeravenými vlasmi nízko do čela alebo padajúcimi po stranách. Je dôležité vedieť
včas prejsť od mladistvých úprav k úpravám, ktoré sú vhodné pre zrelé ženy.
Typ zákazníčky
Účes má byť v harmónii s celou osobou, jej šarmom a chovaním. Má vystihnúť a zvýrazniť, vhodne
podtrhnúť osobnosť človeka, aby bol každý jedinečný.
Športový typ: jednoduchý moderný účes, krátke, športové strihy, jednoduchá údržba; alebo dlhé
vlasy, ktoré sa dajú zopnúť, prípadne oživené melírom.
Elegantná žena: elegantné, decentné, pekne vypracované účesy.
Romantický typ: zložitejšie, ozdobnejšie romantické účesy.
Moderná žena: najnovší trend v účesoch.
Povaha zákazníčky
Pri zosúladení účesu s celkovou osobnosťou človeka treba prihliadať na dva typy povahy, ktoré ovplyvňujú aj jeho úpravu.
Temperamentné ženy: mávajú často nápadnejší účes alebo teplejšie a výraznejšie farby vlasov, ako
sú výrazne červené, platinové a modročierne odtiene alebo aj kontrastný melír.
Pokojné, vyrovnané ženy: nosia decentné, pekne vypracované, klasické účesy. Farbu vlasov radikálne nemenia, iba ju zvýrazňujú približným odtieňom pôvodnej a prirodzeným melírom tón
v tóne. Tieto ženy majú často sklon byť až konzervatívne a nosia stále ten istý účes. Preto je vhodné
navrhnúť im zmenu účesu na módnejší a ak sa to nepodarí úplne, tak aspoň čiastočne prispôsobiť
účes súčasnej móde.
Farebná typológia
Farba vlasov, líčenia, oblečenia a doplnkov by mala byť zosúladená s farebným typom zákazníčky.
Typ pigmentu každého človeka je daný dedične a je pre neho najprirodzenejší. Farbu vlasov, pleti a očí
jednotlivca určuje spoločný, rovnaký základ pigmentu, ktorý je buď v teplom, alebo studenom odtieni
a je svetlejší alebo tmavší. Podľa toho rozlišujeme štyri základné farebné typy: jarný, letný, jesenný
a zimný. (Podrobnejšie rozdelenie je na 12 typov podľa mesiacov.) Pri určovaní farebného typu posudzujeme:
Prirodzenú farbu vlasov, či má svetlejší, alebo tmavší teplý pigment (zlatá, oriešková, medená, gaštanová), alebo svetlejší, či tmavší studený pigment (platinová, popolavá, hnedá, čierna). V prípade
nejasnosti aj farbu vlasov v detstve alebo po vyblednutí na slnku.
Na farbe pleti tiež určujeme, či má teplý (žltý s červeným nádychom), alebo studený (ružový s mod-
30
súčasNÁ ÚČESOVÁ móda
rým nádychom) pigment vo svetlejšom alebo tmavšom odtieni, sklon k pehám, ak áno, tak či sú skôr
ladené do červenožlta, alebo šedohneda, či sa pleť opaľuje do zlatohneda, alebo červenohneda, dobre
alebo horšie.
Pri farbe očí rozlišujeme rovnako svetlejší alebo tmavší teplý či studený pigment a farbu očného bielka, či má žltý, alebo modrý nádych, či je kontrastne biele, alebo akoby zahmlené. V niektorých prípadoch je potrebné posúdiť aj farbu zubov, ale neskreslenú fajčením, kávou.
TEPL
TEPLÝ
svetlý
STUDENÝ
tmavý
JARNÝ JESENNÝ
svetlý
tmavý
LETNÝ
ZIMNÝ
Farebná typológia - schéma
Jarný typ: svetlý, teplý pigment.
Vlasy má svetlo zlatoplavé, béžovo blond, orieškové, zlatohnedé alebo medené, často vyblednuté
pramienky a končeky vlasov. Na farbenie vlasov žien jarného typu používame svetlejšie teplé odtiene, svetlozlaté, orieškové alebo medené pramienky vlasov. Oči majú vodové, svetlé modré alebo
zelené a jemnú broskyňovú pleť alebo svetlú, bledú a priesvitnú pleť so žltým až zlatým nádychom,
niekedy aj červeným. Svedčia im teplé, pastelové farby.
Letný typ: svetlý, studený pigment.
Má popolavo plavé až popolavo hnedé vlasy. Pri farbení vlasov je pre tento typ vhodný aj platinový
melír a svetlé červenofialové odtiene, napríklad ružové drevo, svetlý mahagón, svetlý palisander.
Oči týchto žien majú matné bielka a sú svetlomodré, modrozelené, sivomodré alebo sivozelené, niekedy aj orieškovohnedé. Pleť žien letného typu má modrastý nádych a býva buď svetlá, alebo až olivová;
ľahko opaľuje dohneda.
Svedčia im jemné studené farby, akoby zahmlené.
Jesenný typ: tmavý, teplý pigment.
Máva výrazné vlasy s červeným nádychom, mrkvové, medené, gaštanové až tmavogaštanové. Niekedy aj stredne plavé alebo tmavo plavé, s teplým zlatým alebo červeným leskom. Výrazné vlasy stačí
iba oživiť medenými alebo gaštanovými odtieňmi. Ženy s týmto typom pleti majú aj oči výrazné,
žiarivé, od modrej cez petrolejovú, zelenú, jantárovú, zlatohnedú až po tmavohnedú. Ich pleť má zlatožltý nádych, je buď bledá s pehami dočervena či zlatohneda, alebo zlatobéžová až hnedastá. Na slnku
sa väčšinou spália.
Svedčia im teplé zemité farby.
31
Zimný typ: tmavý, studený pigment.
Pri tomto type je najtypickejší kontrast medzi tmavými vlasmi, bielou pleťou a výraznými očami
s jasne bielym očným bielkom. Farba vlasov býva studená popolavá, tmavohnedá, čiernohnedá až
modročierna. Aj pôvodne svetlé vlasy z detstva stmavnú na stredne hnedú.
Pre ženy tohoto typu sú z červených odtieňov pri farbení vlasov sú pre nich vhodné tmavé červenofialové odtiene, ako sú tmavý mahagón, tmavý palisander, bordová, tmavá slivka, baklažán, fialovočierna. Farba ich očí je intenzívne ľadovo modrá až tmavomodrá, fialkovo modrá, tyrkysová, sivá,
fľaškovo zelená, tmavohnedá až čiernohnedá, s jasným, čistým očným bielkom. Pleť mávajú bielu, béžovú alebo olivovú so studeným, porcelánovým nádychom. Občas majú aj jemne ružové líca. Svedčia
im jasné, výrazné studené farby, aj čierna, ostro červená, ostro žltá a farebné kontrasty.
Postava zákazníčky
Objem účesu a dĺžka vlasov majú byť v súlade s objemom a výškou postavy.
Ženy nízkej postavy (najmä ak majú aj krátke nohy): nesvedčia im dlhé rozpustené vlasy, okrem
mladých a štíhlych. Pre nízke, drobné ženy sú vhodnejšie účesy z kratších vlasov.
Vysokým ženám: svedčia účesy z dlhých a polodlhých vlasov. Ak chcú mať krátke vlasy, tak tie majú
byť upravené prirodzenejšie, voľnejšie, vzdušnejšie.
Mohutnej postave: svedčí drobnejšia úprava účesu, ktorá zdanlivo zjemní celý zjav ženy.
Pri hruškovom type postavy alebo silnej postave oproti malej hlave: volíme bohatší účes z polodlhých, mierne zvlnených vlasov.
Plnoštíhlej, silnejšej postave: nesvedčia dlhé hladké vlasy, ani veľmi krátke a kučeravé.
Veľmi široké ramená alebo nie ideálne tvarované: prekrývame vlasmi najmä pri spoločenskom oblečení s odokrytou hornou časťou (napr. korzet). Nevhodné sú krátke vlasy.
Anatómia lebky
Sploštené temeno: vyplníme a nadvihneme vlasmi.
Hranatý alebo špicatý tvar lebky: navrchu hlavy zaoblíme vlasmi s vhodne zvolenou dĺžkou najmä
pri krátkych strihoch.
Širokú lebku: opticky zúžime tenkou vrstvou vlasov po stranách.
Úzku lebku: opticky rozšírime bohatšími vlasmi po bokoch.
Anatómia tváre
Účes musíme posudzovať ako celok zo všetkých strán, nielen spredu. Preto je potrebné pri voľbe účesu
vnímať tvar tváre a lebky trojdimenzionálne, vo všetkých troch rozmeroch (= výška, šírka a hĺbka).
Vlasy učešeme a pevne stiahneme dozadu a posudzujeme pohľadom spredu, boku aj zozadu. Všímame si tvar lebky, tváre, kontúry tváre, ktoré sú určené rastom vlasov, veľkosť a tvar uší, dĺžku
a šírku krku a jednotlivé časti tváre.
Pri posudzovaní nesúmernosti lebečnej a tvárovej časti si pomôžeme myslenou zvislou (z boku)
a vodorovnou (spredu) čiarou cez prostriedok a porovnáme objem oboch polovíc. Správnou dĺžkou
a hustotou vlasov (prípadne aj farbou) môžeme väčšie rozdiely vyrovnať tak, že vlasmi doplníme
menšiu časť (= viac vlasov, prípadne aj svetlejšie) a potlačíme väčšiu (= menej, tenšia vrstva vlasov,
alebo aj tmavšie).
32
súčasNÁ ÚČESOVÁ móda
Posudzovanie nesúmernosti
lebečnej a tvárovej časti zboku
Posudzovanie nesúmernosti
lebečnej a tvárovej časti spredu
Nesúmernosti lebečnej a tvárovej časti sa dajú opticky vyrovnať nielen účesom, ale aj vhodne
zvolenou kombináciou svetlejších a tmavších farieb vlasov.
Konvexný profil:
Na vrchnú časť - temeno a nad čelom,
aplikujeme svetlejšiu farbu, stred
v úrovni nosa a úst farbíme tmavšou farbou
a spodná časť vo výške brady má byť svetlejšia,
rovnako ako zadná časť - zátylie.
Výrazný nos sa tak opticky zmenší.
Konvexný profil
Konkávny profil:
Vrch hlavy – nad čelom a temeno, farbíme
tmavšou farbou, v strednej časti na úrovni
nosa a úst striedame tmavší a svetlejší odtieň,
spodnú časť vo výške brady farbíme tmavšie.
Tým opticky rozšírime stred tváre a potlačíme
vystupujúce čelo a bradu.
Konkávny profil
33
Dvojitá brada:
Prednú a spodnú časť vo výške úst, brady a krku
farbíme tmavším odtieňom.
Pre ostré rysy tváre sú vhodné jemnejšie farebné
odtiene.
Jemné črty tváre sa vhodne oživia výraznejšími
farebnými odtieňmi.
Dvojitá brada
Výber účesu podľa typu tváre
NEZAbuDNITE, žE:
okrem posúdenia typu tváre pohľadom si môžeme jednotlivé časti presnejšie odmerať.
Krajčírskym centimetrom odmeriame:
výšku tváre - od rastu vlasov na čele po bradu a najširšie miesto - na čele, lícnych kostiach a sánke.
Oválna tvár: výška sa rovná jeden a pol násobku šírky.
Okrúhla tvár: výška je menej ako jeden a pol násobok šírky.
Obdĺžniková tvár: výška je viac ako jeden a pol násobok šírky.
štvorcová tvár: čelo, lícne kosti a sánka sú skoro rovnako široké.
Trojuholníková tvár: šírka čela a lícnych kostí je oveľa väčšia ako sánka.
Hrušková tvár: čelo je užšie ako lícne kosti a sánka.
Meranie výšky a šírky
jednotlivých častí tváre
34
SÚČASNá ÚČESOVá MÓDA
Typy tváre
Oválny tvar tváre: je ideálny, svedčia mu všetky typy účesov. Má širšie čelo ako spodnú časť pri
brade, ktorá je jemne zaoblená, a výrazné lícne kosti. Menšie alebo väčšie odchýlky od tejto normy sú
bežné. Podobný je napríklad srdiečkový a diamantový (kosoštvorcový) tvar tváre.
Srdiečková tvár: má výrazné čelo, široké lícne kosti a k jemnej brade sa postupne zužuje. Väčšina
strihov a dĺžok vlasov je pre ňu vhodná. Vyvarovať sa treba iba účesov s dôrazom na hornú časť tváre,
príliš vysokých účesov a ulízaných účesov.
Diamantová tvár: má výrazné lícne kosti, rovnako úzku tvár v oblasti čela a sánky, a jemnú bradu.
Pristane jej väčšina účesov. Potrebuje iba mierne rozšíriť navrchu hlavy. Treba sa vyvarovať ulízaných
účesomv, ale je aj škoda zakrývať ju vlasmi padajúcimi do tváre.
Pri voľbe účesu pre ostatné typy sa snažíme vlasy usporiadať tak, aby sa celkový obrys hlavy a tváre
čo najviac priblížil k dokonalému oválu. To znamená, že vlasmi zakryjeme časti, ktoré sú väčšie ako
pri oválnom type, a naopak, vyplníme tam, kde sú menšie. Uplatňujeme to vtedy, keď je potrebné nedostatky zakryť. Ale na každú zákazníčku sa pozeráme individuálne a berieme do úvahy aj celkový
vzhľad a dojem. V niektorých prípadoch sa môže naopak individuálny tvar tváre zdôrazniť.
Okrúhly tvar tváre: aj keď plnšie líca a okrúhla brada pôsobia mladistvo, často je potrebné zužovať
tvár na bokoch a vrchnú časť zvýšiť. Vhodný je strapatejší účes, navrchu hlavy bohatší a do výšky, vlasy na bokoch úzke, do tváre, čiastočne prekrývajúce líca, prípadne postupne ostrihaná ofina.
Vhodné sú aj rovné polodlhé alebo dlhé vlasy postupne zostrihané, voľne padajúce do tváre.
35
Nevhodné sú: kučeravé vlasy, ktoré vyzdvihujú okrúhlosť, veľmi plné účesy, ofina zastrihnutá dorovna, cestička uprostred a účesy stiahnuté dozadu z tváre.
Obdĺžnikový tvar tváre: dlhšia, štíhla tvár s vyšším čelom a úzkou bradou pôsobí magicky, ale niekedy treba potlačiť jej smutný výraz. Potrebuje na bokoch rozšíriť a vrch znížiť ofinou. Dlhá ofina
po obočie vytvorí aj rozširujúcu vodorovnú líniu. Tvár rozšíri dĺžka vlasov po bradu, vlnité vlasy
a konce vytočené von dodajú veselý výraz.
Nevhodné sú: veľmi dlhé vlasy, rovné strihy a účesy do výšky, bez ofiny aj veľmi krátke vlasy.
štvorcový tvar tváre: má výrazne tvarovanú štvorcovú sánku, okrúhlu bradu a hranaté široké čelo.
Treba zjemniť črty, aby sa potlačila tvrdosť; zúžiť a predĺžiť priveľmi silnú, hranatú sánku dlhšími
vlasmi; alebo pridať objem v oblasti temena, hornú časť zvýšiť. Výraz zjemní asymetrická šikmá
ofina cez čelo. Stenčené, polodlhé vlasy zamaskujú sánkové kosti tenkými, mäkkými vlnami v ich
úrovni.
Nevhodné sú: strohé geometrické strihy, ktoré zdôrazňujú hranatosť, dlhé účesy, pri ktorých vynikne
brada, dlhé mikádo s ťažkou ofinou, prísne účesy stiahnuté z tváre a cestička naprostriedku hlavy.
Trojuholníkový tvar tváre: často pôsobí jemným dojmom a má prenikavé oči. Tvar tváre sa od výrazného širokého čela zužuje do úzkej špicatej brady. Potrebuje prekryť čelo ofinou a spodnú časť
rozšíriť. Širšiu hornú časť zakryjeme asymetrickou, šikmo zostrihnutou ofinou. Vhodné sú krátke,
našuchorené vlasy s väčším objemom na zátylku hlavy, alebo postupne ostrihané polodlhé vlasy,
ktoré vyplnia užšie partie pri brade. Môžu byť aj vytočené smerom von alebo mierne učesané za
ušami. Dlhšie vlasy sú vhodné, iba ak sa sústreďujú na zátylku hlavy.
Nevhodné sú: dlhé vlasy padajúce do tváre, krátka ofina, ofina sčesaná dozadu, cestička uprostred.
Hruškovitý tvar tváre: úzke čelo a široké líca vyžadujú vrchnú časť rozšíriť a zvýšiť, spodnú časť zúžiť. Čelo rozšírime vlasmi česanými bohato von a do strán a vrchu, plnšie líca prekryjeme tenkou
vrstvou postupne ostrihaných vlasov smerujúcich do tváre. Nevhodné sú: v spodnej časti bohaté
a von vytočené vlasy, cestička v strede.
Pre posúdenie súmernosti tváre porovnávame aj tri horizontálne rozdelené zóny:
1. zónu čela - od okraja vlasov až ku koreňu nosa
2. stredovú zónu – od koreňa nosa až ku špičke nosa
3. zónu brady – od špičky nosa až po bradu
Harmonická tvár má jednotlivé zóny približne
rovnako vysoké.
Ak sú rozdiely viac ako 1,5 cm, môžeme ich
opticky vyrovnať vhodne zvoleným účesom
a líčením.
Rozdelenie tváre na tri zóny
36
SÚČASNá ÚČESOVá MÓDA
Korekcie jednotlivých častí tváre
Výrazná brada: vlasy česať mierne dopredu k brade, bohatšie na čele a temene.
Hranatá brada: vlasy česať dopredu k tvári v tenkých, mäkkých, zaoblených vlnách.
Malá brada: vlasy česať od tváre dozadu.
špicatá brada: pri sánke účes rozširovať.
ustupujúca brada: vlasy siahajúce iba trochu pod bradu, česané cez uši mierne dozadu v tenkých
vlnách alebo kučerách. Nevhodná je hrubá vrstva vlasov pri čeľusti a na tyle.
Dvojitá brada: vlasy na bokoch kratšie, nad úrovňou brady a vzadu dlhšie.
Vysoké čelo: znížiť česaním vlasov vo forme ofiny. Najmä dlhšej a hladkej.
Nízke čelo: prekryť vlasmi, prípadne iba kontúry. Vlasy nad čelom česať nadvihnuté, vyššie.
Úzke čelo: zamaskovať riedkou ofinou.
ustupujúce čelo: vlasy nad čelom česať bohato dopredu.
Veľký nos: vlasy česať bohato dopredu vo forme plnej ofiny. Mäkkosť v účese.
Výrazný nos a vysunutá brada: zdvihnutie účesu na temene.
Zdvihnutý nos: vlasy česať od tváre dozadu.
široký plochý nos: vlasy česať na bokoch smerom od tváre, s mäkkými vlnami na čele a spánkoch.
Oči blízko seba: pri užšej tvári vlasy česať od tváre dozadu. Pri širšej tvári opticky zmenšiť bočné
partie česaním krátkych vlasov do tváre.
Hlboko posadené oči: vlasy česať nad čelo a z bokov nahor, bohatšie skučeravené.
Krátky krk: krátky strih na krku do oválu až špica alebo dlhé vlasy vyčesané nahor.
Dlhý krk: vlasy siahajúce minimálne po krk, prípadne aj bohatšie, vlnitejšie.
Plochý profil: zúženie účesu v zadnej časti hlavy smerom ku krku.
Zúženú hlavu za ušami: vyplníme vlasmi.
Veľké alebo odstávajúce uši: prekryť vlasmi.
Okuliare: nevhodné sú účesy s vlasmi zakrývajúcimi tvár. K ľahkému účesu sa nehodí hrubý rám.
K bohatému, hustému účesu sa nehodí jemný rám.
Pre zvýraznenie očí: krátka ofina česaná do čela.
Pre zvýraznenie pier: vlasy česané do tváre zo všetkých strán.
Zvýraznenie sánky: línia sledujúca sánku a bradu. Krátke vlasy na bokoch a krku alebo dlhé vypnuté
vlasy dohora.
Zvýraznenie lícnych kostí: účes sledujúci lícne kosti.
Konce vlasov česané nadol – dodávajú sklesnutý, smutný výzor.
Konce vlasov česané dohora – dodávajú bystrý, veselý výzor.
Zvislé vlny, špirály – zdanlivo predlžujú tvár.
Vodorovné vlny a kučery – tvár rozširujú.
Výrazná brada nesprávne
správne
37
Korekcie jednotlivých častí tváre - pokračovanie
38
Hranatá brada nesprávne
správne
Malá brada nesprávne
správne
Ustupujúca brada nesprávne
správne
SÚČASNá ÚČESOVá MÓDA
Korekcie jednotlivých častí tváre - pokračovanie
Vysoké čelo nesprávne
správne
Nízke čelo nesprávne
správne
Ustupujúce čelo nesprávne
správne
39
Korekcie jednotlivých častí tváre - pokračovanie
40
Veľký nos nesprávne
správne
Zdvihnutý nos nesprávne
správne
Široký plochý nos nesprávne
správne
SÚČASNá ÚČESOVá MÓDA
Oči blízko seba nesprávne
správne
Kvalita a rast vlasov
Pri voľbe účesu sa musí prihliadať aj na kvalitu a smer rastu vlasov.
Pre jemné, riedke a rovné vlasy sú vhodné účesy z krátkych vlasov alebo polodlhé vlasy rovnakej
dĺžky. Dobrý strih. Nevhodné sú príliš dlhé vlasy a veľmi prestrihané, stenčené.
Pri kučeravých vlasoch volíme účesy, v ktorých sa využije ich vlnitý tvar, alebo sa vlasy uhladia žehličkou. Ich pórovitý až krepový povrch uhladzujeme vhodnými prípravkami.
Pri hrubých, hustých a ostrých vlasoch volíme účesy, ktoré využívajú ich pevnosť. Vhodné sú pre ne
nástrihové techniky alebo zrezávanie vlasov britvou, čo ich prestrihá a stenčí. Tieto vlasy aj rýchlejšie rastú, takže ich treba častejšie strihať a farbiť.
Stredne hrubé a stredne husté poddajné vlasy sú ideálne, voľbu účesu neobmedzujú.
Pri rýchlo sa mastiacich alebo veľmi poškodených vlasoch je dôležité uvedomiť si možnosti a účes
voliť tak, aby sa dal udržiavať bez väčších problémov.
Pre zdravé, jemné a riedke, rýchlo mastiace sa vlasy je vhodná ľahká preparácia, ktorá ich mierne
vysuší a dodá objem, alebo optické zahustenie a vysušenie svetlým melírom.
Veľmi poškodené vlasy majú okrem charakteristického vzhľadu aj oslabenú pevnosť a pružnosť, zle
sa fúkajú a účes nedrží.
Dĺžka vlasov nám niekedy môže tiež ovplyvniť výber účesu. Niekedy nemajú vlasy zákazníčky požadovanú dĺžku pre zvolený účes. Napríklad veľmi skrátené vlasy navrchu hlavy, ofine alebo bokoch.
Vtedy sa musí počkať, kým dorastú, alebo zvoliť iný účes.
Smer rastu vlasov si všímame najmä na kontúrach tváre. Ak sú kontúry nepravidelné alebo sú výrazné kúty, treba ich prekryť vhodne zvolenou cestičkou alebo smerovaním vlasov. Vlasový vír nad
čelom ovplyvňuje voľbu cestičky a zdvih vlasov. Pri vlasovom víre na temene hlavy dávame pozor na
dostatočný zdvih vlasov od pokožky. Rast vlasov na krku je potrebné rešpektovať pri krátkych strihoch a účesoch s vyčesanými vlasmi dohora.
Ďalšie hľadiská pri voľbe účesu
Zohľadňujeme ich individuálne, podľa potreby, napríklad:
Povolanie
Reprezentatívne povolanie: (napríklad premiérka, hovorkyňa ministerstva, sekretárka, tlmočníčka,
herečka, moderátorka...). Volíme reprezentatívny účes viac alebo menej decentný, podľa charakteru
povolania (napríklad hlásateľka televíznych novín a moderátorka mládežníckej relácie). Účes musí
byť stále udržiavaný. Volíme ho aj s ohľadom na možnosť úpravy odborníkom alebo s ohľadom na
zručnosť nositeľky.
41
Ak treba vlasy prikrývať (napríklad sprievodkyne, letušky, lekárky pri operáciách, ošetrovateľky, kuchárky, čašníčky ...), volíme účes prispôsobený druhu pokrývky hlavy. Mal by byť zosúladený s pokrývkou a nemal by sa deformovať.
Prašné prostredie alebo výpary: vlasy sa musia prikrývať a často umývať. Volíme účes s ľahkou údržbou, napríklad krátke vlasy a účesy s jednoduchou fúkanou.
Vlhké prostredie (napríklad v práčovni a pod.): volíme účes, ktorému neškodí vlhko, napríklad hladký účes alebo voľne usušená preparácia.
Názory blízkych
Napríklad manžel, matka, členovia rodiny, mladšia a staršia generácia. Nie je vhodné si názory na
úpravu vlasov vnucovať, ale v niektorých prípadoch je potrebné si ich vysvetliť. Treba postupovať
individuálne a veľmi opatrne (napríklad, ak manžel trvá na dlhých vlasoch, alebo staršia generácia je
proti výstredným účesom).
Ďalej sú to názory blízkych priateľov, spolupracovníkov a podobne. Ak sa zákazníčka dá ovplyvniť
názormi iných, je potrebné jej vysvetliť a zdôvodniť zvolenú úpravu vlasov. Bude mať tak dostatok
argumentov proti ich výhradám a nedá sa presvedčiť, že sa jej účes nehodí.
Súhrnné otázky poradenskej služby treba vyberať individuálne, podľa potreby, napríklad: čo zákazníčku do poradne priviedlo, zvyk navštevovať kaderníctvo, potreba byť často upravená, ako často si
umýva vlasy, ako si ich upravuje po umývaní a denne pred odchodom do zamestnania, aká zručná
je pri úprave vlasov, ako dlho jej vydrží účes, vlastný názor na úpravu, rešpektovanie módy, možnosť
navštevovať kaderníka, časové a finančné možnosti, či je vydatá, alebo slobodná, či má deti, výška
manžela, aký názor majú ľudia v jej blízkom okolí na úpravu, či berie ich názory do úvahy, spoločenské a športové aktivity - či chodí často do spoločnosti, či veľa športuje a podobne.
Odborné poradenstvo pri ošetrovaní vlasov patrí tiež do poradenskej služby.
Kaderník má vedieť zákazníkom poradiť vhodné prípravky a postupy pri umývaní a ošetrovaní vlasov; najmä pri problémoch s mastnými, suchými alebo poškodenými vlasmi, lupinami alebo pri vypadávaní vlasov.
Zopakujte si najpodstatnejšiu časť učiva tým, že odpoviete na otázky:
1.Vysvetlite rozdiel medzi najnovším trendom, súčasnou módou všeobecne a extravagantnými
účesmi.
2.Charakterizujte súčasnú módu dámskych účesov.
3.Charakterizujte súčasnú módu pánskych účesov.
4.Uveďte príklady extravagantných účesov.
5.Charakterizujte poradenskú službu.
6.Vymenujte hlavné hľadiská pri voľbe účesu.
7.Popíšte jednotlivo všetky hľadiská pri voľbe účesu.
8.Popíšte voľbu vhodnej farby vlasov podľa farebného typu zákazníčky.
9.Popíšte jednotlivé typy tváre a výber vhodného účesu.
10.Popíšte korekcie jednotlivých častí tváre.
11.Uveďte príklady povolaní, ktoré môžu ovplyvniť voľbu účesu.
42
súčasNÁ ÚČESOVÁ móda
MENEJ ZNÁME VÝRAZY:
Imidž – vonkajší výzor, obraz, podoba.
Konkávny – oblúkovite vydutý, vypuklý, zakrivený dovnútra.
Konvexný – oblúkovite vydutý, vypuklý, zakrivený smerom von.
Otestujte si svoje vedomosti
11.Podľa farebnej typológie je jarný typ:
a) svetlý studený
b) svetlý teplý
c) tmavý teplý
12.Podľa farebnej typológie je letný typ:
a) svetlý studený
b) svetlý teplý
c) tmavý studený
13.Podľa farebnej typológie je jesenný typ:
a) svetlý studený
b) tmavý teplý
c) tmavý studený
14.Podľa farebnej typológie je zimný typ:
a) svetlý studený
b) tmavý teplý
c) tmavý studený
15.Pri výraznej brade vlasy češeme smerom:
a) dopredu
b) dozadu
c) rovno
16.Pri malej brade vlasy češeme:
a) dopredu
b) dozadu
c) rovno
17.Pri dvojitej brade majú byť vlasy:
a) vzadu kratšie a na bokoch dlhšie
b) na bokoch kratšie a vzadu dlhšie
c) rovnakej dĺžky, česané dozadu
18.Pri zdvihnutom nose vlasy češeme:
a) do tváre
b) rovno dole
c) od tváre dozadu
19.Pri širokom plochom nose vlasy češeme:
a) od tváre s vlnami na čele a spánkoch
b) do tváre s vlnami na čele a spánkoch
c) do tváre s vlnami na bokoch
20.Pri výraznom nose a vysunutej brade vlasy
češeme:
a) hladko dolu
b) zdvihnuté na temene
c) bohaté pri brade a na krku
43
44
3. NáROČNá ÚČESOVá TVORbA
Rozdelenie a charakteristika náročných účesov
Medzi náročné účesy patria:
slávnostné účesy na bežné spoločenské príležitosti, napríklad na stužkovú alebo ples.
Podľa miery slávnosti sa môžu rozdeliť na: – kokteilové
– večerné
– veľkovečerné
svadobné účesy
maškarné účesy a rôzne fantázie
náročné účesy z dlhých vlasov
súťažné účesy
•
•
•
•
•
Na rozdiel od denných účesov sú zložitejšie, majú mať slávnostný ráz, dokonalé a čisté vypracovanie. Vhodne majú dopĺňať celkový vzhľad, oblečenie, doplnky aj líčenie. Aby si udržali neporušený
tvar počas celej doby, je potrebné ich kvalitne spracovať a viac fixovať. Pritom musia mať aj prirodzený vzhľad; vlasy majú pôsobiť vzdušne a nemajú stratiť lesk.
Preto od kaderníka vyžadujú tvorivý prístup, vyspelú techniku práce, zručnosť, skúsenosti, fantáziu, predstavivosť, vkus, sledovanie módy a dlhší čas na ich vytvorenie.
Náročné účesy volíme podľa:
– spoločenskej udalosti (majú byť k nej primerané podľa miery slávnosti a charakteru);
– oblečenia, doplnkov, líčenia a vlasovej ozdoby (účesy musia byť s nimi zosúladené štýlom, farebne
aj materiálom);
– a ďalších bežných hľadísk: súčasnej módy, želania zákazníčky, jej približného veku, typu a postavy,
anatómie tváre a lebky, dĺžky, kvality a smeru rastu vlasov.
Slávnostné účesy na bežné spoločenské príležitosti vychádzajú z denného účesu. Môžu byť vytvorené
dvomi spôsobmi :
1. upravené v rovnakej línii ako denný účes, ale slávnostnejšie, ozdobnejšie a lepšie vypracované. Napríklad sa viac natupírujú, zvýraznia sa ozdobné prvky, ako sú vlny, pramienky, kučierky
a primerane k spoločenskej udalosti sa ozdobia. Pritom zostáva zachované riešenie účesu, deliace
cestičky a smerovanie vlasov;
2. Úplne zmenený denný účes. Napríklad sa vlasy vypnú dohora, spracujú do vĺn, alebo sa účes rieši
asymetricky. Zmenu dosiahneme aj použitím rôznych vlasových výstuží, doplnkov a príčeskov.
Svadobný účes z krátkych vlasov upravený v tej istej línii ako denný, ale slávnostnejšie
a večerný účes z krátkych vlasov zmenený ako denný
45
Kokteilové účesy sa upravujú na menšie denné alebo večerné slávnostné
príležitosti, napríklad: záhradné slávnosti, bankety, recepcie, vernisáže,
derniery, podnikové večierky, výročné
oslavy, väčšie rodinné oslavy, pre hosťa
na svadbu alebo stužkovú, promócie,
prvé sväté prijímanie, birmovku, návštevu divadla – malé divadelné formy.
Koktailový účes sa zosúladí s oblečením. Pre túto príležitosť sa nosia napríklad koktailové šaty s výstrihom, v dĺžke okolo kolien. Vhodné sú aj elegantné kostýmy. U mužov je to najčastejšie
oblek.
Kokteilové účesy majú byť elegantné,
ale nie veľmi objemné. Vhodný je napríklad jednoduchší výčes alebo elegantný banán. Rozpustené dlhé vlasy
môžu byť natočené ondulačným železom do špirál alebo netradičných vĺn.
Vhodné sú aj čiastočne vypnuté vlasy.
Krátke vlasy majú byť tiež elegantne
upravené, môžu byť aj asymetrické
alebo upravené do módnych vĺn.
Celkovému vzhľadu sú prispôsobené
aj jemné ozdoby, napríklad ozdobné
sponky, hrebienky, jemné kvietky,
čelenka, nie veľmi výrazný trblietavý
efekt sa môže docieliť glitrovým lakom
alebo Swarovského krištáľmi.
Zmena z denného účesu na kokteilový
Zákazníčka pred
úpravou
Príprava vlasov
Večerné účesy sa upravujú na slávnostné večerné spoločenské príležitosti, napríklad: plesy, bály, premiéru
v divadle alebo opere, pre maturantku
na stužkovú.
Večerné účesy sa prispôsobujú dlhým
večerným róbam, prípadne kostýmom
Zmena na slávnostný
Kokteilový účes
so slávnostnými prvkami. Pre mužov je
extravagantný účes
vhodný oblek alebo smoking.
Úprava večerných účesov je slávnostnejšia. Používajú sa pri nich ozdobné prvky, ako sú vlny, vlasové vejáre, zvýraznené pramienky, kučierky, lokne. Dlhé vlasy sa vypínajú a zapletajú do rôznych
výčesov a podobne. Účes sa mení, doplňuje alebo predlžuje rôznymi vlasovými doplnkami a príčeskami.
Vlasové ozdoby sú tiež slávnostnejšie. Okrem výraznejších ozdobných sponiek, čeleniek, vlasovej
bižutérie, hrebienkov, živých alebo umelých kvetov sa používajú aj pierka, perly a stužky. Vhodné sú
lesklé efekty, flitrové laky, číre brúsené krištále, napr. Swarovského.
46
NáROČNá ÚČESOVá TVORbA
Večerný účes
Večerný účes učesaný
z elegantného banánu
Veľkovečerný účes
Veľkovečerný účes
Veľkovečerné účesy sa upravujú na mimoriadne slávnostné veľkovečerné spoločenské príležitosti,
napríklad: ples v opere, viedenský Opernball.
Veľkovečerná úprava účesu má vytvárať s dlhou, dekoltovanou veľkovečernou róbou celok.
Dámska úprava má ladiť aj s partnerom, ktorý má predpísaný frak.
Veľkovečerný účes je výraznejší, ozdobnejší, často objemnejší a vyšší. Vhodné sú zložitejšie výčesy
bohatšie zdobené, napríklad štrasovou korunkou, vlasovými ozdobami kombinovanými s tylom,
výraznými sponami a šperkami, látkovými stuhami alebo pierkami. Používajú sa aj výraznejšie
lesklé efekty.
Svadobné účesy
Mimoriadne výnimočný a slávnostný svadobný deň vyžaduje, aby bol účes dokonalý, bezchybný,
učesaný bez stresov a načas. Preto ho treba najmenej jedenkrát vyskúšať a mať dopredu všetko premyslené a pripravené (ozdoby, spôsob prichytenia, sponky, vlásenky ...). Farba vlasov, ich ošetrenie
a zdravý vzhľad sa musia pripraviť už v predstihu. Výnimkou nie sú ani špeciálne služby, kde sa vytvorí
plán, a už 4 mesiace dopredu sa začína s prípravou vlasov a účesu.
Svadobné účesy sú zosúladené s oblečením, ozdobou, svadobnou kyticou, líčením, a samozrejme,
tiež so ženíchom. Či už je úprava nevesty klasická, extravagantná alebo avantgardná, musí mať vždy
určitú dávku jemnosti a decentnosti. Podľa priania nevesty a zosúladenia s celkovým vzhľadom môžu
byť svadobné účesy elegantné a zložitejšie, alebo vzdušné, prirodzené a jednoduchšie. Dôležitý je
každý detail, lebo nevesta je v centre pozornosti a na svadobných fotografiách a videu jej zostane
spomienka na túto významnú udalosť. Budúce
nevesty prídu často do
kaderníctva už s ukážkami vybratého svadobného účesu, ktoré sú
dostupné na internete
a v časopisoch. Je potrebné sa v tejto oblasti
neustále vzdelávať a sledovať módu svadobných
účesov a celkovej úpravy,
aby sme neveste v prípade potreby vedeli odborSvadobný účes z dlhých vlasov
ne poradiť.
47
Svadobný účes z krátkych
vlasov
Extravagantný svadobný účes
Ďalšia variácia svadobného
účesu
Svadobný účes
Svadobný účes s použitím
podložky
Svadobný účes s použitím podložky a zdobený perličkami
navlečenými na vlasy
Maškarné účesy a rôzne fantázie
Maškarné účesy sú špecifickou kategóriou. Upravujú sa na rôzne slávnosti v maskách, od menších
domácich verzií, cez detské karnevaly v škôlkach a školách až k fašiangovým maškarným bálom
a veľkolepým maškarným plesom. Sprevádza ich vždy veselá atmosféra a často aj súťaž o najkrajšiu
masku. Nápadité alebo veselé masky rôznych postáv zo života, histórie, filmov alebo fantazijných
a rozprávkových bytostí prenesú ľudí do sveta fantázie. Veľkú obľubu majú najmä medzi deťmi, lebo
pre nich má prezliekanie sa za iné postavy oveľa väčšie kúzlo ako pre dospelých. Účes má stvárňovať masku spolu
s oblečením, ozdobami, doplnkami
a líčením. Pre kaderníka je veľkou
výzvou na uplatnenie jeho zručnosti,
tvorivosti a neobmedzenej fantázie.
Fantázie z vlasov sa češú aj pre účely
reklamy, rôzne kadernícke show, festivaly, súťaže, módne prehliadky a podobne. Tieto fantazijné účesy majú zaujať pozornosť najmä nápaditosťou,
kreativitou a extravaganciou.
Fantazijné účesy
48
NáROČNá ÚČESOVá TVORbA
Do tejto kategórie sa môžu zaradiť aj tematické večierky a plesy, napríklad v retro štýle 20-tych rokov, 60-tych rokov a podobne. Pri nich nejde o masky, ale o celkovú úpravu - vlasy, líčenie, oblečenie
a doplnky majú byť v štýle módy tých čias. Na vytvorenie týchto účesov potrebuje mať kaderník vedomosti o úprave vlasov v jednotlivých historických obdobiach a o účesoch 20. storočia.
Účesy z dlhých vlasov
Náročné účesy z dlhých vlasov sa upravujú najmä na slávnostné príležitosti, ale aj na bežné nosenie.
Rozličnými spôsobmi sa vypínajú a tvarujú do takzvaných výčesov – drdolov, prepletaných drdolov,
uzlov, vlasových stúh, pramienkov, lokní, alebo sa zapletajú, prekladajú a stáčajú. Náročnejšia je aj
úprava rozpustených alebo čiastočne vypnutých dlhých vlasov, ktoré sa natáčajú a tvarujú rôznymi
spôsobmi. Podľa módy, želania a príležitosti, na ktorú sa pripravujú, môžu byť buď zložitejšie alebo
jednoduchšie, klasicky elegantné alebo extravagantné, dokonale čisto a hladko vypracované alebo
ležérne a strapatejšie. Na zväčšenie objemu alebo výšky zložitých účesov sa používajú rôzne vlasové podložky - výplne. Podľa potreby sa vlasy dopĺňajú alebo predlžujú vlasovými doplnkami a príčeskami. Na ich zopnutie, prichytenie a spevnenie sa používajú rôzne pomôcky, gumičky, sponky,
štipce, spony a vlásenky, ktoré môžu byť aj ozdobné.
Kaderník môže pri nich uplatniť svoju fantáziu vo väčšej miere.
Účesy z dlhých vlasov
ÚČESY NA STRANáCH 45 - 49: ANEžKA šTEFFEKOVá, SALÓN Medea Styl
49
Náradie a pomôcky na tvorbu spoločenských účesov
Pri úprave dlhých vlasov potrebujeme: ochrannú pláštenku, hrebeň a kefu na rozčesávanie vlasov,
hrebeň s hrotom, hrebeň a kefku na tupírovanie, kefu na uhladzovanie, gumičky, gumičky s háčikmi,
sponky a vlásenky v dvoch až troch veľkostiach, vlasové podložky, doplnky a príčesky, lak na vlasy
s flexibilným účinkom a silno tužiaci, lesk na vlasy, vosk a rôzne ozdoby do vlasov.
Pomôcky na úpravu dlhých vlasov
Vlasové podložky - výstuže
Vlasové podložky vyrobené z odstrihnutých
vlasov vložených do jemnej sieťky
Vlasové podložky - výstuže
Príprava vlasov
Na umyté vlasy nanesieme tužidlo a usušíme ich, vyfúkame alebo natočíme na natáčky. Po vysušení
môžeme vlasy podľa potreby rozlične zvlniť, vyžehliť alebo nakrepovať elektrickými ondulačnými
železami a žehličkami.
Základné spôsoby vypínania dlhých vlasov
Klasické zopnutie vlasov do gumičky navrchu hlavy alebo na zátylí. Z copu sa potom vytvára po
pramienkoch prepletaný vlnitý alebo strapatý drdol, alebo rôznymi spôsobmi hladký uzol. Podľa
potreby sa okrem tupírovania môže objem zväčšiť aj vlasovými podložkami. Pred tvarovaním sa jednotlivé pramene uhladia a nalakujú. V prípade potreby sa môžu predtým mierne natupírovať. Získa
sa tým väčší objem a pevnosť. Vytvorený tvar, napríklad hladký pramienok, rulička, oblúk alebo kučera, sa prichytí sponkou alebo vlásenkou.
50
NáROČNá ÚČESOVá TVORbA
Nasadenie kruhovej podložky pod cop
Stiahnutie gumičkou
51
Použitie podložky
Dlhšie konce sa zatočia
okolo hladkého uzla
Pripnutie ozdoby
Prekrytie vlasmi
Jednoduchý hladký uzol zboku
Pri nedostatočne dlhých vlasoch sa môže vytvoriť viac copov, čím sa ušetrí ich dĺžka a získa sa aj väčšia plocha základne pre ľubovoľné tvarovanie pramienkov.
Prepletaný uzol vytvorený z troch copov
Namiesto gumičky sa natupírované a uhladené vlasy môžu zopnúť sponkami. Vytvorí sa tak ľubovoľne veľká základňa pre tvarovanie účesu. Nedostatočne dlhé alebo husté vlasy sa môžu doplniť
vlasovým príčeskom.
52
NáROČNá ÚČESOVá TVORbA
Vlasy zopnuté sponkami
Elegantný, takzvaný banán sa češe tak, že sa vlasy natupírujú (prípadne iba na mieste, kde sa budú pripínať
sponky), uhladia dozadu a na zátylí sa v strede hlavy po celej výške pripnutými sponkami vytvorí zvislá
os, okolo ktorej sa vlasy stáčajú dovnútra postupne od spodných až po vrch temena. Vytvorený zatočený
banán sa pripína sponkami a vlásenkami. Konce vlasov na temene sa vsunú do vnútra banánu, alebo sa
môžu pripínať do ľubovoľných tvarov. Banán má pri krku priliehať a smerom hore zväčšovať svoj objem.
Podobný banán sa dá vytvoriť aj zatočením vlasov okolo pozdĺžnej podložky.
Sponkami vytvorená zvislá os
Uchopenie vlasov pred stáčaním
Stáčanie vlasov dovnútra
Pripínanie sponkami
53
Jednoduchším spôsobom zatočenia vlasov na zátylí vznikne mladistvo pôsobiaci banán. Vlasy učešeme dozadu a držíme ich za konce vodorovne napnuté približne v strede zátylia. Viacnásobne ich
stočíme okolo svojej osi a za súčasného dotáčania ich zvislo prikladáme do stredu hlavy. Banán
pripneme sponkami a vlásenkami. Konce vlasov na temene ľubovoľne vytvarujeme. Napríklad pri
krátkych koncoch ich môžeme nechať voľné, tak ako sa prirodzene ukladajú, buď rovné a strapaté,
v oblúčikoch alebo kučerách. Podľa potreby ich prichytiť vlásenkami. Dlhšie konce vlasov môžeme po
pramienkoch tvarovať a pripínať do rôznych oblúčikov a ruličiek.
Stočenie vlasov okolo svojej osi
Priloženie do stredu hlavy
Pripnutie sponkami
Výsledok s upravenými koncami
Viac variácií a pekné efekty sa dajú vytvoriť vypínaním vlasov na viac častí. Napríklad na dve po oddelení od ucha k uchu cez vlasový vír (prípadne asymetricky šikmo), alebo štyri, ak sa oddelí ešte aj
spodná časť na krku a vrchná na temene.
Rozdelenie vlasov na štyri časti
a natupírovanie temena
54
Zatočenie prameňa okolo vlasovej podložky
NáROČNá ÚČESOVá TVORbA
Zopnutie podložky pod copom
Po pripnutí vlasov sa zostávajúce pramene
upravia do ľubovoľného tvaru
Existuje veľa spôsobov použitia vlasových podložiek – výplní.
Použitie podložky
Slávnostný účes po dokončení
Večerný účes po dokončení
Zmena účesu
dosiahnutá
svadobnými ozdobami
Pripnutie podložky
Pripnutie podložky
Večerný účes po dokončení
Dva až tri rozdelené pramene sa natupírujú, iba trochu uhladia a navlečú do jemnej sieťky. Zvrchu, cez
povrch sieťky sa opäť mierne uhladia. Uložia sa do požadovaného tvaru a pripnú sponkami a vlásenkami. Natupírované pramene v sieťke sa podľa potreby dajú veľmi dobre tvarovať.
55
56
NáROČNá ÚČESOVá TVORbA
Večerný účes s použitím sieťky
Asymetrický večerný účes
s použitím sieťok a zdobený stuhami
Sieťka upletená z vlasov
ÚČESY NA STRANáCH 55 - 57: ANEžKA šTEFFEKOVá, SALÓN MEDEA STYL
Účes vytvorený pomocou jednoduchého zapletania
Možností vypínania, tvarovania a zapletania dlhých vlasov je nespočetné množstvo. Záleží len na
zručnosti a praxi kaderníka, jeho tvorivosti a fantázii.
Súťažné účesy
Každý rok majú kaderníci možnosť zúčastniť sa viacerých celoslovenských súťaží, napr. Majstrovstiev
SR v účesovej tvorbe a najúspešnejší z nich aj medzinárodných súťaží - majstrovstiev Európy a majstrovstiev sveta. Tieto podujatia bývajú spojené aj s kaderníckymi a kozmetickými veľtrhmi, kde sa
prezentujú jednotlivé firmy a známi kaderníci potrebami pre kaderníctvo, kozmetiku, nechtový dizajn
a pedikúru, novinkami v odbore a ukážkami účesov a postupov. Napríklad INTERBEAUTY v Bratislave, ktorú organizuje Spoločnosť kaderníkov a vizážistov Slovenska a Štúdio krásy PIEROT.
BEATY FORUM v Trenčíne organizuje Spoločenstvo kaderníkov a kozmetiky SR a otvorené majstrovstvá Slovenska v účesovej tvorbe ROLANDOV HREBEŇ v Bardejove organizuje Puls, s.r.o., Bardejov.
Tradičné súťaže pre žiakov v rámci Dní učňovskej mládeže organizuje MŠ SR už od začiatku 70-tych
rokov. Dnes ich poznáme pod názvom JUVYR.
Súťaže sú rozdelené do kategórií dospelých a žiakov (učňov). Na medzinárodných súťažiach seniori
češú na živých modeloch a juniori na figurínach. Súťaží sa vo viacerých pánskych, a najmä dámskych
disciplínach, ktoré sa časom menia a prispôsobujú módnym trendom. Napríklad:
Denný účes s módnym strihom, Dámsky trendový strih.
57
Denný účes na krátkych vlasoch, ktorý sa potom v ďalšej časti súťaže prečesáva na večerný účes s použitím príčeskov a ozdôb.
Účes z dlhých vlasov býva najčastejšie svadobný účes, prípadne večerný.
Dámska módna kategória na hlave figuríny alebo modelke pozostáva z dvoch testov - denný a večerný účes. V dámskej technickej kategórii na hlave figuríny alebo na modelke sú testy z kreatívneho
a večerného účesu.
V pánskych účesoch sa súťaží tiež na živom modeli alebo na hlave figuríny muža. V technickej kategórii je kreatívny účes a klasický strih. V pánskej módnej kategórii sa súťaží v salon style a v trendovom strihu.
Okrem týchto tradičných disciplín bývajú na niektorých súťažiach aj rôzne iné, napríklad fantazijné
účesy, gejša, módny strih, účes na diskotéku a podobne.
• Súťažné účesy sú dané súťažnými podmienkami, ktoré presne definujú každú disciplínu, prípravu
•
•
•
a úpravu modelky, dĺžku a farbu vlasov, povolené prípravky a spôsoby úpravy, použitie doplnkov,
príčeskov a ozdôb do vlasov, časový limit a kritéria hodnotenia. Pred súťažou je dôležité podrobne
sa oboznámiť so súťažnými podmienkami, lebo ich nedodržanie sa penalizuje trestnými bodmi.
Jednotlivé súťažné účesy majú svoje zákonitosti, ktoré sa musia rešpektovať. Všetky rovnako však
musia byť v súlade s najnovšou perspektívnou módou. Ďalšie, napr. denný a večerný účes z krátkych vlasov na živom modeli aj figuríne, sú vytvorené z jednotného celku vĺn – oblúkov, ktoré
vychádzajú najčastejšie z jedného bodu a musia na seba nadväzovať. Účesy musia byť čisto a hladko
vypracované, zosúladené s ozdobou, oblečením, doplnkami, líčením a typom modelky. Hodnotí
sa aj stupeň náročnosti účesu a uplatnenie fantázie. Dĺžka vlasov a tvar účesu – hlavy a jeho riešenie majú tiež v jednotlivých kategóriách svoje zákonitosti a prispôsobuje sa móde.
Téma fantazijných účesov je vyjadrená ich názvom - heslom, napríklad „Nevesta budúcnosti“. Kaderník vytvorí účesom a celkovým vzhľadom svoju fantáziu na danú tému.
Pre vysoké nároky na dokonalosť súťažných účesov a celkového vzhľadu je veľmi dôležitý správny výber modelky. Má mať dobrú kvalitu a rast vlasov (poddajné, stredne hrubé
a husté), ideálny tvar lebky, dlhý krk, nie odstávajúce uši, peknú anatómiu tváre a postavu.
Pánsky model má mať tiež najmä dobrú kvalitu a rast vlasov a ideálny tvar lebky.
Večerný účes z dlhých vlasov
vhodný aj ako súťažný, aj na
slávnostnú spoločenskú príležitosť
58
Svadobný účes z dlhých
vlasov sa môže použiť
na súťaž aj na svadbu
Víťazný kreatívny účes na
majstrovstvách sveta
od Seana Kasumoviča
(technická kategória seniorov)
NáROČNá ÚČESOVá TVORbA
Víťazný večerný účes na
majstrovstvách sveta od Seana Kasumoviča (technická kategória seniorov)
Kreatívny účes na figuríne
(technická kategória juniorov)
Večerný účes na figuríne
(technická kategória juniorov)
Denný účes
(módna kategória seniorov)
Večerný účes
(módna kategória seniorov)
Večerný účes na figuríne
(módna kategória juniorov)
Denný účes na figuríne
(módna kategória juniorov)
Dámsky trendový strih
(kategória seniorov)
Dámsky trendový strih na
figuríne (kategória juniorov)
Pánsky klasický strih
(technická kategória seniorov)
59
Pánsky kreatívny účes
(technická kategória seniorov)
Pánsky salon style strih
(módna kategória sen.)
Pánsky klasický strih na figuríne
(technická kategória juniorov)
Pánsky kreatívny účes na figuríne
(technická kategória juniorov)
Pánsky trendový strih Pánsky trendový strih na figuríne
Svadobný účes
(módna kategória sen.)
(módna kategória jun.)
(býva len kategória sen.)
Na iný typ súťaží, ktoré organizujú jednotlivé značky vlasovej kozmetiky, sa posielajú len fotografie
vytvorených účesov. Z nich porota vyberie postupujúcich súťažiacich, ktorí sa potom zúčastnia medzinárodného finále. Tam sa už väčšinou češe ten istý účes na tých istých modelkách. Každý rok sú
vyhlásené 3 až 4 témy, na ktoré sa kaderníci môžu prihlásiť.
Napríklad:
- L´ORÉAL Professionnel COLOR TROPHY Award
- WELLA Trend Vision
- Schwarzkopf hairdressing awards
Účes Izabely Trutzovej v téme Glamazon,
Wella Trend Vision 2011
60
Účes Izabely Trutzovej v téme Polaris,
Wella Trend Vision 2011
NáROČNá ÚČESOVá TVORbA
Vlasové doplnky
Zmenu slávnostného účesu dosiahneme aj vlasovými doplnkami rôznych tvarov a veľkostí.
Malé pramienky vlasov iba oživia účes buď farebne, ak sú odlišnej farby ako ostatné vlasy, vytvoria zaujímavé efekty melíru, alebo môžu byť upravené odlišne. Napríklad natočené do špirály, vlny
alebo kučier, vyžehlené, nakrepované, zapletené alebo dlhšie.
Menšie a krátke príčesky iba doplnia účes, napríklad na temene alebo asymetrickým umiestnením naboku.
Väčšie a dlhé príčesky už dokážu slávnostný účes predĺžiť alebo zvýšiť, napríklad cop na spone,
alebo sa použijú na temene ako prepletaný drdol.
Na oživenie a doplnenie sa môžu využiť aj vlasové doplnky z umelých vlasov, napríklad mašľa
na spone, gumičky s vlasmi, obopínacie krúžky, stuhy z umelých vlasov, ktoré sa odstrihnú podľa
potrebnej dĺžky a nahradia sa nimi chýbajúce pramene, napríklad pri prepletanom drdole, alebo už
hotový malý prepletaný drdol, ktorý sa len nasadí a pripne.
Pripnutím dočasných príčeskov CLIP IN (tenké a úzke alebo širšie pramene na takzvanej pukačke) sa dosiahne potrebné zahustenie a predĺženie vlasov na vytvorenie slávnostného účesu.
Predĺženie vlasov keratínom alebo inou metódou sa môže využiť najmä pri svadobných účesoch,
ak vlastné vlasy nevesty nie sú dostatočne dlhé a husté.
Parochňou dosiahneme úplnú zmenu účesu. Okrem prirodzených módnych parochní sa používajú aj karnevalové alebo disco parochne.
•
•
•
•
•
•
•
Vlasové doplnky a príčesky pripevňujeme do vlasov sponkami a vlásenkami, prípadne hrebienkom, ktorý je už na nich prišitý. Aby boli pevne prichytené, môžeme spodné vlasy, na ktoré ich pripíname, natupírovať. Pevne držia, aj keď sa pripínajú pod gumičku na zopnutom cope.
Malé pramienky vlasov
Malé pramienky vlasov natočené
do špirály a krepu
Doplnky z umelých vlasov
61
Večerný účes oživený malými
pramienkami vlasov
Mašle na spone
Kokteilový účes s použitím
obopínacieho krúžku
Sieťka z vlasov
62
Použitie malých pramienkov
vlasov
Zapletený prameň z umelých
vlasov v spoločenskom účese
Účes ozdobený vlasovými
krúžkami s gumičkou
Účes zopnutý a zdobený vlasovými krúžkami s gumičkou
Večerný účes doplnený stuhami
z umelých vlasov
Netradičné použitie vlasového
doplnku v tvare drdolu
ÚČESY NA STRANE 58 A 62:
ANEžKA šTEFFEKOVá, SALÓN MEDEA STYL
NáROČNá ÚČESOVá TVORbA
Vlasové ozdoby
Používajú sa pri všetkých náročných účesoch. Niekedy účes súčasne aj spevňujú, najmä pri dlhých
vlasoch.
Ozdoby spoločenských účesov sa volia podľa:
– spoločenskej udalosti (majú byť k nej primerané podľa miery slávnosti a charakteru),
– oblečenia a doplnkov (zosúladené s nimi farbou, materiálom a štýlom),
– účesu (majú ho vhodne dopĺňať a zdôrazňovať, prípadne zakrývať jeho nedostatky),
– celkového vzhľadu (majú vhodne dopĺňať celkový vzhľad, byť v súlade s typom zákazníčky),
– súčasnej módy.
Na ozdobu vlasov sa môžu použiť zakúpené, už hotové vlasové ozdoby.
Svadobné závoje a ozdoby, korunky, čelenky, živé alebo umelé kvety, vlasová bižutéria, vlasové
ozdoby z textilnej tkaniny a tylu, spony do vlasov, ozdobné hrebienky, ozdobné gumičky, štipce,
ihlice, ozdobné sieťky a podobne.
V súčasnosti sú veľmi obľúbené Swarovského krištále, ktoré sú buď na navliekacej tyčinke, pomocou ktorej sa navlečú na vlastné vlasy, alebo sú už navlečené na tenkom silone či pramienku vlasov,
ktoré sa pripnú do vlasov. Môžu sa aj jednotlivo nalepiť na vlasy.
Na tenkom silone alebo pramienku vlasov bývajú aj pierka a iné farebné dekorácie. Veľmi aktuálne a praktické sú aj ozdobné ihlice, vlásenky a špirály s pripevnenými perličkami, kamienkami,
kvietkami a podobne.
Takzvaný vlasový piercing je pružná kovová strunka s farebnými sklíčkami na koncoch.
Novinkou sú lesklé tenučké vlákna, ktoré sa slučkou prichytia na vlastný vlas pri korienku.
•
Ozdoby vyhotovené kaderníkom.
Z rôzneho materiálu, napríklad drôtik, korálky, šnúry korálok, kamienky, flitre, pierka, tyl, stužky, umelé alebo aj sušené kvety, sieťky, rôzne tkaniny, lurexové tkaniny alebo bavlnky, labutienka,
farebné sklíčka, flitrové laky a spreje a podobne.
Praktické ozdobné vlásenky si ľahko vyrobíme navlečením alebo nalepením perličiek, kamienkov, kvietkov a podobne na vlásenku.
Z pravých alebo umelých vlasov spevnených lakom na vlasy alebo na drevo a vytvarovaných do
rozličných tvarov. Podľa potreby sa môžu k nim pridať aj iné ozdoby, napríklad kamienky, tyl a podobne. Ozdoby z vlasov a podobných vlákien sa ale nemôžu používať pri súťažných účesoch, lebo
by mohli skresliť prácu kaderníkov.
Pri súťažných, fantazijných a maškarných účesoch sa na ozdoby a ich výrobu používajú aj iné
a netradičné materiály. Napríklad kôra zo stromu, tyčinky škorice, rôzne kovové materiály, sieťky
a podobne.
•
•
•
Ozdoba by mala byť čo najľahšia, aby účes nedeformovala (najmä pri krátkych a riedkych vlasoch).
Dôležité je ozdobu do účesu vhodne umiestniť, aby ho vhodne dopĺňala, a nie naopak.
Do hotového účesu (prípadne ešte pred dokončením) pripevňujeme ozdoby sponkami, vlásenkami,
hrebienkom, prípadne nalepením tak, aby sa účes nedeformoval. Potom upravíme už len posledné
detaily.
63
OZDObY DO SLáVNOSTNÝCH ÚČESOV SI MÔžEME VYRObIť AJ SAMI
VLASOVá bIžuTÉRIA
64
NáROČNá ÚČESOVá TVORbA
OZDObY DO SVADObNÝCH ÚČESOV
NEZAbuDNITE, žE:
– vhodne zvolenou cestičkou alebo ofinou môžeme zakryť nepravidelný rast vlasov nad čelom, –
– odstávajúce uši treba zamaskovať vlasmi,
– náročné účesy často vyžadujú pevnejšie tupírovanie. Preto je veľmi dôležité nezabudnúť na
správne tupírovanie, najmä na pevnejší základ tupírovania tesne pri korienkoch vlasov.
■
NA ČO SI TREbA DáVAť POZOR
Ak si pri skúšaní svadobného účesu potrebujeme zapamätať niektoré detaily, je vhodné urobiť si nákres,
prípadne si zapísať aj smer účesu a postup práce.
Aby boli dlhé vlasy pri česaní zložitých účesov poddajné a veľmi nelietali, použijeme po ich umytí kvalitné
tužidlo. Niekedy je vhodné aj umyť vlasy o jeden deň skôr.
Pomôcky na úpravu dlhých vlasov, ako sú sponky, vlásenky a podobne, treba mať prakticky uložené, aby
sme k nim pri práci mali ľahký prístup. Na to sú vhodné najmä náramky na zápästie, do ktorých sa dajú
zapichovať sponky a vlásenky, a kufríky alebo rôzne organizéry s priehradkami.
Gumičku s háčikmi môžeme nahradiť dvomi sponkami navlečenými na obyčajnú gumičku.
Pri česaní zložitého účesu z dlhých vlasov dávame pozor na jeho formu, či vytvára správny tvar hlavy
a tváre.
Objem účesu okrem tupírovania môžeme docieliť aj nakrepovaním vlasov, podľa potreby po celej dĺžke
alebo len pri korienkoch.
65
Pripnuté sponky, vlásenky, podložky, vlasové doplnky a ozdoby pevnejšie držia na natupírovanom
podklade alebo pri zopnutých vlasoch pod gumičkou.
Vlásenky sa môžu podľa potreby a zvyku pripínať štyrmi spôsobmi: buď ich zapichneme len zľahka tak
ako sú jednoducho do účesu, alebo spravíme na jednom konci ich ohnutím háčik. Pri ďalších dvoch
spôsoboch zapichovania vlásenky ju vedieme vlnovkovým pohybom do vlasov, alebo ju po čiastočnom
zasunutí otočíme do opačného smeru a zapichneme.
Pri prepletaných účesoch z dlhých vlasov je dôležité správne odhadnúť počet a hrúbku prameňov. Veľké
množstvo tenkých prameňov môže spôsobiť, že účes bude až veľmi preťažený, prekombinovaný a nevkusný.
Naopak, nedostatočný počet a objem prameňov pôsobí chudobne a kostrbato.
Pri tvarovaní jednotlivých pramienkov podľa možnosti využívame smer, do ktorého sa samy ukladajú.
Dosiahne sa tým vkusný, nenásilný a prirodzenejší vzhľad.
Pri slávnostných účesoch najmä z dlhých vlasov môžeme ich nedostatočnú hustotu alebo dĺžku upraviť
pomocou vlasových príčeskov a stúh z umelých vlasov. Pomôcť môžu aj látkové stuhy, ktoré vhodne
umiestnime alebo prepletieme do účesu. Poslúžia nielen ako náhrada, ale aj ako ozdoba.
Kým nie je povrch vlasov dokonale vyhladený a v konečnej podobe, používame flexibilné prípravky
s nižším stupňom fixovania alebo s leskom. Finálny lak s vysokým stupňom fixovania použijeme, až keď
je tvar vlasov už definitívny a bezchybný.
Polepené ruky od lakov na vlasy si počas práce utierame do vlhkého uteráka alebo servítok.
Malé pramienky vlasov, ktoré sa používajú na oživenie slávnostných účesov, si môžeme vyrobiť
z odstrihnutých vlasov tak, že ich pri korienkoch pevne zviažeme drôtikom alebo zlepíme napríklad
transparentným chemoprénom, tavnou lepiacou pištoľou alebo keratínom, ktorý sa používa pri
predlžovaní vlasov. V prípade potreby ich môžeme aj zafarbiť, odfarbiť alebo melírovať.
Dodržiavanie bezpečnostných a hygienických predpisov
V kaderníckych službách sa musia dodržiavať predpisy o bezpečnosti pri práci a ochrane zdravia
zamestnancov aj zákazníkov.
Čistotou a poriadkom na pracovisku predchádzame prenosu nákazy a úrazom.
Náradie a pomôcky používané pri náročných účesoch musia byť pre každú zákazníčku čisté
a vydezinfikované.
Pre každú zákazníčku používame čistú bielizeň. Bielizeň, ktorá sa nedotýka pokožky (pláštenky na
česanie), sa môže použiť pre viac zákazníčok, pokiaľ nie je znečistená.
Pri manipulácii s elektrickými prístrojmi dodržujeme bezpečnostné predpisy a dávame pozor, aby
sme zákazníčku nepopálili.
Používame len v EÚ schválené prípravky a pokiaľ sú ešte v záručnej lehote.
Po práci vyčistíme použité náradie, pomôcky a odložíme na miesto aj použitú bielizeň.
Zopakujte si najpodstatnejšiu časť učiva tým, že odpoviete na otázky
a úlohy:
1. Vymenujte účesy patriace do náročnej účesovej tvorby.
2. Popíšte rozdiel, v čom sú náročnejšie ako bežné denné účesy.
3. Uveďte, podľa čoho volíme náročne účesy.
4. Popíšte, aké sú dve možnosti úpravy účesu pre bežné spoločenské príležitosti.
5. Charakterizujte kokteilové, večerné a veľkovečerné účesy.
6. Charakterizujte svadobné účesy.
7. Charakterizujte maškarné a fantazijné účesy.
8. Charakterizujte účesy z dlhých vlasov.
66
9. Uveďte aké súťaže v účesovej tvorbe a súťažné kategórie poznáte.
10.Popíšte, akú zmenu účesu dosiahneme malými pramienkami vlasov a vlasovými príčeskami.
11.Uveďte, podľa čoho volíme vlasové ozdoby.
12.Vymenujte vlasové ozdoby, ktoré sú na fotografiách účesov.
MENEJ ZNÁME VÝRAZY:
Vernisáž – slávnostné otvorenie výstavy.
Derniéra – posledné predstavenie, slávnostné ukončenie výstavy.
Extravagantný – výstredný.
Avantgardný – priekopnícky.
Tyl – jemná riedka bavlnená tkanina, ktorá sa používa okrem iného hlavne na dekoráciu. Aj tyl, tylo,
do tyla - záhlavie, väz, šija.
Otestujte si svoje vedomosti
21.Medzi náročné účesy patria:
a) módne strihy vlasov
b) chemické úpravy vlasov
c) účesy z dlhých vlasov
22.Slávnostné účesy na bežné spoločenské
príležitosti:
a) vychádzajú z denného účesu
b) mení sa pri nich strih alebo farba
c) predtým je vhodné nechať narásť vlasy
23.Pri slávnostných účesoch na bežné
spoločenské príležitosti máme možnosti
úpravy:
a) iba jednu, že ich zmeníme
b) dve, buď ich upravíme v línii denného
účesu, alebo ich zmeníme
c) tri, že ich ostriháme alebo zafarbíme, alebo
melírujeme
24.Kokteilové účesy sa upravujú na:
a) menšie denné alebo večerné slávnostné
príležitosti
b) slávnostné večerné spoločenské príležitosti
c) mimoriadne slávnostné spoločenské
príležitosti
25.Večerné účesy sa upravujú na:
a) menšie denné alebo večerné slávnostné
príležitosti
b) slávnostné večerné spoločenské príležitosti
c) mimoriadne slávnostné spoločenské
príležitosti
26.Veľkovečerné účesy sa upravujú na:
a) menšie denné alebo večerné slávnostné
príležitosti
b) slávnostné večerné spoločenské príležitosti
c) mimoriadne slávnostné spoločenské
príležitosti
27.Svadobné účesy:
a) nie je potrebné dopredu vyskúšať
b) je potrebné aspoň jeden krát vyskúšať
c) je potrebné ich vyskúšať, len ak sú veľmi
zložité
28.Malými pramienkami vlasov docielime:
a) iba oživenie účesu
b) zmenu účesu
c) zvýšenie alebo predĺženie účesu
29.Menšími a krátkymi príčeskami docielime:
a) iba oživenie účesu
b) doplnenie účesu
c) zvýšenie alebo predĺženie účesu
30.Väčšími a dlhými príčeskami docielime:
a) iba oživenie účesu
b) doplnenie účesu
c) zvýšenie alebo predĺženie účesu
67
68
4. OŠETROVANIE A REGENERÁCIA VLASOV
Význam ošetrovania a regenerácie vlasov
Vlasy majú pre človeka veľký význam. Chránia hlavu pred chladom, slnkom, mechanickými vplyvmi a sú aj ozdobou. Vlasy sú po očiach podvedome vnímané ako druhý najdôležitejší telesný signál.
Pekné a dobre upravené vlasy podporujú sebavedomie, často sú aj nevyhnutnou podmienkou spoločenského uplatnenia a úspechu v práci.
Úlohou kaderníka je docieliť, aby boli vlasy kvalitné a zdravé aj po chemických úpravách, lebo iba
také si udržia správny tvar a sú skutočnou ozdobou človeka.
Rozdiel medzi zdravými a poškodenými vlasmi sa prejaví nielen na ich vzhľade, ale aj pri práci s nimi
a na trvanlivosti účesu.
Zdravý vlas je pevný, pružný, hebký a lesklý. Jeho štruktúra je stmelená medzibunkovým spevňujúcim
tmelom. Neporušená kutikula mu dáva hladký povrch a ochranu. Povrchovo je konzervovaný vylúčeným mazom.
Poškodený vlas je vysušený, matný, drsný, zamotáva sa, zle sa rozčesáva. Úmerne k stupňu poškodenia
má oslabenú pevnosť, pružnosť a odolnosť, zvýšenú nasiakavosť a reaktivitu. Kutikula je opotrebovaná, rozstrapkaná, miestami strhnutá. Dostatočne nechráni vláknitú vrstvu vlasového kortexu. Medzibunkové spevňujúce tmely sú vyplavené. Vlákna kortexu nemajú súdržnosť, uvoľňujú sa, praskajú, až
sa pretrhnú.
Kvalita vlasov závisí od:
dedičnej dispozície – vrodená kvalita vlasov, hrúbka, hustota, stupeň zvlnenia, premastenia, farba, sklon k šediveniu, dedičná alopécia u mužov, dedičné dispozície na rozličné vlasové poruchy
a chronické ochorenia;
zdravotného stavu a správnej životosprávy – stav pleti a vlasov úzko súvisí s celým organizmom.
Preto je dôležité mať dobrý zdravotný stav, dostatok oddychu a výživy, duševnú pohodu a stravu
bohatú na vitamíny;
hygieny – je dôležitá nielen z estetického, kozmetického, ale aj zo zdravotného hľadiska.
Veľké premastenie a znečistenie vlasy zlepuje, rozkladnými zložkami sa upchávajú mazové žľazy,
porušuje sa ich normálna činnosť. Môžu vzniknúť zápalové procesy, vypadávanie vlasov, vytvára
sa priaznivá pôda pre rozličné mikroorganizmy a podobne;
zaobchádzania s vlasmi – poškodzovanie vlasov poveternostnými vplyvmi (slnko, teplo, vietor,
mráz, voľné radikály v ovzduší), prirodzeným opotrebovaním (trenie, umývanie, chlór), dennou
starostlivosťou, najmä ak je nešetrná (česanie, sponky, gumičky, natáčanie, sušenie, žehlenie), chemickými úpravami, najmä ak sa nedodržiava správna technológia;
ošetrovania a starostlivosti o vlasy – na trhu je veľké množstvo kozmetických aj liečivých prípravkov, ktoré musí kaderník poznať, ovládať ich účinok na vlasy a pokožku a vedieť ich správne
aplikovať.
•
•
•
•
•
Účinok regeneračných prípravkov na vlasovú stonku, pokožku
a korienok
1. Po umývaní vlasov, a najmä po chemických úpravách vracajú vlasom a pokožke tuk, prirodzené
slabo kyslé prostredie, uzatvárajú šupiny kutikuly, upokojujú a osviežujú pokožku, zabraňujú
elektrostatickému náboju – „lietaniu“ vlasov. Preventívne aj zdravým vlasom a pokožke dodávajú
vitamíny a iné výživné látky.
2. Ošetrujú poškodenú vlasovú stonku – zlepšujú jej vzhľadové a fyzikálne vlastnosti – lesk, hebkosť a pružnosť. Avšak iba čiastočne, lebo je neživá, a dočasne – do ďalšieho umývania, prípadne
69
účinkujú aj po viacerých umytiach, nahrádzajú vyplavené medzibunkové spevňujúce tmely, tuk
a uhladia šupiny kutikuly. Ošetrené vlasy sa ľahšie rozčesávajú, lepšie vyzerajú, lepšie sa s nimi
pracuje a sú chránené pred ďalším vysušovaním a poškodzovaním.
3. Prekrvujú a vyživujú vlasový korienok, biologicky účinnými látkami čiastočne podporujú rast
vlasov a spomaľujú ich vypadávanie; používajú sa aj preventívne pri zdravých vlasoch.
4. Odstraňujú prechodné problémy s lupinami či s vysušenou alebo premastenou pokožkou, ktoré vznikli nesprávnym ošetrením alebo použitím nevhodného prípravku či postupu. Ide napr.
o použitie nekvalitného prípravku, prílišné vysušenie suchých vlasov, alebo naopak – premastenie
mastných vlasov spôsobené použitím prípravkov s vyšším obsahom tukových prísad, nedostatočným opláchnutím šampónu a podobne. Problémy sa napravia po použití vhodného prípravku
alebo postupu.
5. Trvalé problémy s mastnými či suchými vlasmi, s lupinami, dedičnou plešivosťou u mužov,
kde ide o vrodené dispozície, a rozličné poruchy a nedostatky kozmetické prípravky a postupy
úplne neodstránia, ale iba zmierňujú a udržujú v prijateľnej miere. Na ich ošetrovanie sú často
potrebné aj prípravky z lekárne, ktoré majú liečivé účinky.
6. Ťažšie prípady a chorobné stavy ošetruje lekár. Napríklad náhle alebo veľmi silné vypadávanie
vlasov, veľmi silné mastenie vlasov, zhoršené stavy seboroických porúch a lupienky, vírusové, bakteriálne alebo plesňové ochorenia.
Ošetrovanie a regenerácia poškodenej vlasovej stonky
Pri starostlivosti o vlasy sa okrem šampónov na ich umývanie používa celý rad prípravkov rôznej
konzistencie, ktoré sa aplikujú na vlasy a pokožku hlavy podľa návodu výrobcu.
Tieto prípravky prenikajú do vlasov, vyplňujú prázdne dutinky a nahrádzajú tak vyplavené mezibunkové spevňujúce tmely. Zatmelujú aj šupiny kutikuly. Dodávajú vlasom a pokožke potrebnú
hydratáciu a slabokyslé prostredie, ktoré uzatvára šupiny kutikuly. Na povrchu vlasov vytvárajú
ochranný film. Vlasovú pokožku upokojujú, osviežujú a dodávajú jej výživu.
Na intenzívnu hĺbkovú regeneráciu vlasovej stonky a krémové zábaly sa najčastejšie používajú
hustejšie krémové masky, kúry.
Na krátkodobú povrchovú regeneráciu sa najčastejšie používajú redšie emulzné balzamy, kondicionéry, mlieka.
Prípravky určené na starostlivosť o vlasy, ktoré sa neoplachujú bývajú vo forme krému, emulzie,
mlieka, peny alebo oleja. Môžu byť aj gélové alebo tekuté.
Na špeciálnu intenzívnu starostlivosť, ktorá vydrží vo vlasoch viac umytí, sa používajú rôzne
séra. Pri niektorých sa na lepšie prenikanie do vlasov používa ionizačná žehlička alebo ultrazvuková infračervená žehlička.
Ozdravenie a vyhladenie vlasovej stonky brazílskym keratínom alebo inými prípravkami (napríklad Juvexin) sa aktivuje a preniká hlboko do vlasov tiež pomocou žehličky.
Na suché a rozštiepené končeky vlasov sa používajú ošetrujúce séra a olejčeky, ktoré sa neoplachujú.
Olejové regeneračné zábaly alebo s bezfarebnou práškovou henou sú pre dlhšiu dobu pôsobenia
vhodné aj na domáce použitie.
•
•
•
•
•
•
•
Nezabudnite, že:
medzibunkové spevňujúce tmely vo vlasoch sa skladajú najmä z tukov a bielkovín.
Regeneračné prípravky pre vlasovú stonku obsahujú:
tuky – lanolín, lecitín, esenciálne mastné kyseliny, cetylalkohol, rastlinné oleje (olivový, argánový,
avokádový, kokosový, z jadierok hrozna, kukuričných klíčkov, konope), minerálne oleje,
70
OŠETROVANIE A REGENERÁCIA VLASOV
bielkoviny – p
roteíny a aminokyseliny najmä rastlinného pôvodu (pšeničné proteíny, sójové bielkoviny, ryžové mlieko, výťažky z bambusu), z prírodného hodvábu,
hydratačné látky – glycerín, urea, kyselina hyalurónová,
okysľujúce látky – ovocné AHA kyseliny, slabé organické kyseliny pH 3,5
priaznivo pôsobiace prísady – v itamíny A, B5, E, F, PP, rastlinné a ovocné extrakty, mentol, ženšen, kofeín, kakao, liečivé prísady, síru, včeliu materskú kašičku,
silikóny, minerálne látky, katiónové deriváty, UV filter,
nosné látky – podľa druhu prípravku - emulzie O/V, gély, oleje, alkohol, konzervačné látky, parfum
a prípadne aj farbivo.
Nanášanie ošetrovacích a regeneračných prípravkov na vlasovú stonku
Regeneračné prípravky sa nanášajú po umytí na vlhké, uterákom vysušené vlasy, lebo vtedy majú
najlepšiu nasávaciu schopnosť.
Ich aplikácia je často spojená s masážou pokožky hlavy, a to buď s klasickou, alebo s rôznymi špeciálnymi, tlakovými, relaxačnými a stimulačnými účinkami.
Pri krátkodobej, povrchovej regenerácii sa ošetrujúci prípravok rovnomerne nanesie buď na
konce vlasov, alebo na celé vlasy a po krátkom, približne 3-minútovom pôsobení sa opláchne
vodou. Niektoré sa podľa návodu výrobcu neoplachujú.
Intenzívna starostlivosť s okamžitým účinkom prípravkami, ktoré sa po rovnomernom nanesení
neoplachujú alebo majú krátku, 3 až 5-minútovú dobu pôsobenia a potom sa opláchnu. Niektoré
sa fixujú teplom pri sušení a žehlení.
Regeneračný zábal nanášame podľa jeho konzistencie a návodu výrobcu:
- rovnomerne rukami, premasírujeme a prečešeme,
- hustejšie krémy sa nanesú do rozdelených cestičiek priamo z tuby alebo rukami a masážou
a prečesaním sa rovnomerne rozdelia,
- redšie emulzné, olejové a práškové, ktoré sa zmiešajú s vodou, sa môžu nanášať aj plochým štetcom alebo špeciálnym aplikátorom po pramienkoch. Natreté pramene sa môžu sčesávať od vlasového víru do kruhu a postupne dookola až k spodným kontúram, alebo sa postupuje od spodných vlasov na krku smerom hore a dopredu.
Po nanesení regeneračného zábalu vlasy prikryjeme igelitovou čiapkou a uterákom a necháme
pôsobiť buď teplotou tela približne 20 minút, alebo na zvýšenie účinku zahrievaním sušiacou prilbou 10 minút a potom ešte 10 minút bez zahrievania. Alebo vlasy neprikrývame a dáme ich
pod prístroj Climazon vyžarujúci teplo, prípadne pod iný, napríklad naparovací prístroj Wellapor,
alebo prístroj s infračerveným svetlom. Pod čiapkou alebo zahrievaním nastáva vlhké zaparenie,
vlasy napučiavajú vo väčšej miere, tým sa mnohonásobne zvyšuje prenikanie účinných látok do
vlasov a pokožky.
Po uplynutí potrebného času vlasy opláchneme vlažnou vodou. Olejový zábal musíme umyť šampónom.
•
•
•
•
•
•
•
Liečivé byliny
Liečivé byliny sa používali v kozmetike už od pradávna a dnes sa k nim vraciame stále viac pre ich
priaznivé kozmetické účinky.
Prekrvujú, osviežujú, povzbudzujú a mierne vysušujú pokožku bez podráždenia mazových žliaz,
pôsobia hojivo, protizápalovo (antisepticky) a sťahujúco (adstringentne). Obsahujú rastlinné slizy,
ktoré priaznivo pôsobia na vlasovú stonku.
Sú vhodné najmä proti vypadávaniu vlasov, mastným vlasom a lupinám, na zapálenú pokožku
s vyrážkami a citlivú pokožku. Bylinami sa ošetrujú aj zdravé vlasy, preventívne sa tak udržuje ich
dobrý vzhľad a kvalita.
71
Liečivé byliny sa používajú čerstvé alebo najčastejšie sušené, v lekárni možno kúpiť aj ich liehové
koncentráty vo forme tinktúry. Ich extrakty sa pridávajú do kozmetických prípravkov, šampónov,
vlasových vôd, krémov.
Odvar z bylín (čaj) pripravíme zaliatím približne 2 lyžíc bylín 1 litrom vriacej vody a po odstáti ho
precedíme. Vlažným odvarom oplachujeme a jemne masírujeme na záver umývania vlasy a pokožku.
Rovnako sa môže použiť aj extrakt získaný jednodňovým vylúhovaním bylín v studenej vode.
Liehový extrakt ako vlasové tonikum pre masáž pripravíme tak, že 1 lyžicu sušených bylín zalejeme 3 lyžicami alkoholu a necháme stáť 14 dní v uzavretej sklenej nádobe v teple, napr. na slnku.
Potom extrakt prefiltrujeme a zriedime 0,25 l vody.
•
•
•
ZAUJÍMAVOSTI
Medzi najviac používané liečivé byliny vo vlasovej kozmetike patria:
Žihľava pŕhlivá – prekrvuje pokožku, podporuje rast vlasov, je vhodná pre mastné vlasy a lupiny. Pre
mastné vlasy sa odporúča kombinácia s materinou dúškou.
Materina dúška – je vhodná pre mastné vlasy, sťahuje póry, prekrvuje pokožku, má protipliesňové
účinky.
Harmanček pravý – má silné liečivé účinky, vysušuje mastné vlasy a pokožku, pôsobí regeneračne,
protizápalovo, zosvetľuje.
Breza – má posilňujúci účinok vhodný pre všetky vlasy.
Chmeľ – odvar z chmeľových bobúľ posilňuje vlasy, je vhodný predovšetkým na tenké vlasy, zmes chmeľu
a žihľavy pôsobí proti vypadávaniu vlasov.
Lopúch – sa používa proti vypadávaniu vlasov. Odvar pripravíme z 2 kávových lyžičiek rozomletého
koreňa na 1 liter vody.
Šalvia – sťahuje rozšírené póry, je vhodná pre mastnú pokožku a mastné lupiny.
Mäta – listy obsahujú okrem iných silíc aj mentolovú, ktorá osviežuje, pôsobí povzbudivo a sťahujúco.
Je vhodná pre mastné vlasy a lupiny.
Rebríček obecný – má silné dezinfekčné účinky, používa sa na ošetrenie vlasovej pokožky s vyrážkou.
Podbeľ – znižuje činnosť mazových žliaz.
Praslička – je vhodná pre mastné vlasy.
Orechové listy – pôsobia protizápalovo, proti vyrážkam.
Baza čierna – používa sa na upokojenie podráždenej pokožky.
Myší chvost – má silné dezinfekčné účinky na vlasovú pokožku.
Sirôtka poľná – proti vypadávaniu vlasov.
Medovka lekárska – na lámavé vlasy.
Rozmarín – je účinný proti lupinám, môže sa používať aj preventívne, dáva vlasom lesk.
Umývanie a ošetrovanie problémových vlasov
Pred umývaním vlasy rozčešeme a pre správnu voľbu šampónu, prípravkov a postupu pri ich ošetrovaní určíme diagnózu vlasov a vlasovej pokožky. Diagnózu vlasov podľa potreby upresníme otázkami, napríklad: za aký čas sa vám vlasy zamastia? Ako často si umývate vlasy? Máte vždy lupiny? Ako
dlho vám vypadávajú vlasy? Približne koľko vlasov denne vám vypadne?
Diagnózu stupňa poškodenia vlasov určíme na umytých, ešte neošetrených vlasoch: vzhľadom
(lesk), hmatom (drsnosť), ťahom (skúšame pevnosť tak, že konce vlasov potiahneme medzi palcami
a ukazovákmi oboch rúk) a pri rozčesávaní, či sa zamotávajú. Diagnózu stupňa poškodenia vlasov
podľa potreby upresníme otázkami, napríklad: ako často sa vlasy farbia, odfarbujú alebo preparujú?
Akými prípravkami? Doba pôsobenia? Kedy bola na vlasoch posledná preparácia? Boli vlasy upravované odborne v kaderníctve alebo doma?
72
OŠETROVANIE A REGENERÁCIA VLASOV
Umývanie a ošetrovanie normálnych vlasov
Normálne vlasy sa zamastia približne za týždeň. Sú zdravé, lesklé, pružné, bez lupín. Umývame ich
bežnými šampónmi určenými pre normálne vlasy. Vhodné sú aj bylinkové šampóny. Ak sa vlasy
umývajú často, používame šampóny určené na každodenné použitie. Podľa potreby im vlasový kondicionér určený pre normálne a zdravé vlasy vráti prirodzené slabo kyslé prostredie, tuk a zvýši
ich lesk. Preventívne a na zlepšenie ich výživy je občas vhodná aj masáž pokožky hlavy s použitím
bylinných oplachov alebo vlasových vôd určených pre normálne vlasy. Najmä po dovolenke pri mori
je vhodný regeneračný zábal z ricínového oleja so žĺtkom a niekoľkými kvapkami citrónu alebo z regeneračného krému na normálne vlasy. Vhodný je aj zábal z HENY (pri svetlejších vlasoch treba počítať
s možným nežiaducim zafarbením, aj keď sa použije bezfarebná).
Umývanie a ošetrovanie šedivých vlasov
Stratou melanínu sa stávajú vlasy krehké a menej odolné voči UV žiareniu. Stratou pigmentu sa
stane citlivou aj pokožka hlavy. Znižuje sa tvorba mazu, čím sú vlasy aj pokožka suchšie. S vekom
dochádza k zhoršeniu mikrocirkulácie v okolí vlasového korienka a jeho slabšej výžive. To spôsobuje,
že sú vlasy tenšie a postupne rednú.
Šedivé vlasy vyžadujú zvláštnu starostlivosť, lebo sú pórovité a citlivé. Pri chemických úpravách,
najmä preparácii, treba počítať s ich väčším vysušením. Na ich umývanie a ošetrovanie používame
prípravky s vyšším obsahom tukových a uhladzujúcich látok. Vhodné sú aj vlasové oleje. Niektoré
šedivé vlasy získavajú pôsobením vonkajších vplyvov nežiadúci žltý nádych. Na odstránenie žltého
nádychu môžeme použiť šampón so strieborným reflexom alebo farebné peny, krémy, gély a tužidlá.
Umývanie a ošetrovanie jemných vlasov
Tenké, jemné vlasy sú málo objemné, pružné a pevné, skôr sa zamastia, viac sa zlepujú a ľahko sa
zaťažia nevhodnými prípravkami. Preto sa umývajú častejšie bylinnými šampónmi alebo šampónmi
na objem určenými pre jemné vlasy. Na ich ošetrenie používame ľahšie, menej mastné krémy, ktoré
ich veľmi nezaťažia. Pre zlepšenie výživy vlasových korienkov je vhodná masáž hlavy s použitím
bylinného odvaru zo žihľavy, brezy, chmeľu, medovky lekárskej alebo rozmarínu. Vhodný je aj regeneračný zábal z HENY.
Na konečnú úpravu používame špeciálne prípravky pre zväčšenie objemu a laky na vlasy, ktoré ich
nezlepia. Nevhodné sú prípravky s väčším obsahom tukov, ktoré ich zaťažujú, zlepujú a mastia, napríklad vosky.
Tenké vlasy sú menej odolné ako hrubšie, viac sa porušia najmä pri chemických úpravách. Tieto
preto ich robíme veľmi šetrne, používame kvalitné prípravky a podľa možnosti ich nekombinujeme.
Šetrné zafarbenie kvalitnou farbou dodá vlasom lesk, plnosť a pevnosť. Najvhodnejšie sú čiastočné
prelivy, ktoré ich až natoľko nepoškodzujú. Alebo odporúčame šetrnú preparáciu, ktorá im dá väčší
objem a zlepší trvanlivosť účesu. S jemným melírom budú vyzerať bohatšie.
Starostlivosť o poletujúce vlasy
Najmä jemné vlasy majú sklon k takzvanému „lietaniu“, spôsobenému elektrostatickým nábojom.
Vlas je nevodivý a jeho povrch sa trením – česaním môže elektricky nabiť. Čím je vlas čistejší, suchší
a nezaťažený, tým viac elektrizuje. Lietanie vlasov zhoršuje aj nízka vzdušná vlhkosť a hrebene a kefy
z niektorých umelých hmôt.
Poletovaniu vlasov predchádzame používaním regeneračných zábalov, vlasových krémov, tužidiel,
lakov na vlasy, zvlhčujúcimi kúrami, antistatickým sprejom, prísunom vlhkosti parou alebo prejdeme
po vlasoch vlhkými rukami, vhodnými nástrojmi, ako sú hrebene a kefy z kovu, dreva a pravých
štetín.
73
Umývanie a ošetrovanie dlhých vlasov
Čím je vlas starší a dlhší, tým viac je vystavovaný mimoriadnemu zaťaženiu. Ochranná šupinatá
vrstva – kutikula sa postupne opotrebováva, obrusuje, stenčuje. Na koncoch dlhších vlasov býva už
úplne obrúsená a rozstrapkaná. Vlasy sa zamotávajú, ťažko rozčesávajú a často majú aj rozštiepené
končeky.
Na umývanie a ošetrovanie dlhých vlasov používame kvalitné šampóny a krémy s ochrannými,
tukovými, regeneračnými a uhladzujúcimi prísadami. Po každom umývaní ich ošetríme regeneračným krémom, najmä na opotrebovaných koncoch. Ak sú vlasy pri pokožke mastné, môžeme použiť
prípravky na mastnú pokožku a suché konce. Najmenej raz za mesiac spravíme regeneračný zábal.
Vhodný je aj zábal z HENY. Používame špeciálne olejčeky a podobné prípravky na zacelenie koncov
vlasov.
S vlasmi zaobchádzame veľmi šetrne, najmä za mokra, kedy sú menej odolné. Zbytočne ich pri rozčesávaní, sponkami a gumičkami netrháme, nevysušujeme horúcim vzduchom a slnkom, nepoškodzujeme chemickými úpravami. Konce vlasov pravidelne striháme na tupo.
Rozštiepené konce
Rozštiepené konce, voľným okom pozorované ako svetlé bodky, pôsobia neesteticky. Vlasy sa zamotávajú a lámu.
Vznikajú mechanickým opotrebovaním ochrannej šupinatej vrstvy a vysušovaním koncov vlasov,
stratou tuku aj vlhkosti. Chemické úpravy tieto nepriaznivé vplyvy ešte znásobujú.
Spôsobujú to najmä poveternostné vplyvy, česanie ostrými hrebeňmi, trenie koncov vlasov o ramená,
trenie uterákom, vysušovanie vlasov umývaním a sušením, chemickými úpravami, najmä preparáciou.
Dôsledkom toho sa vlasy najmä na koncoch vysušujú, kutikula sa obrusuje, stenčuje, okraje šupiniek
sú zubaté, odstávajú a na špičke vlasu sa postupne strácajú. Vtedy sa vlas rozštiepi pomerne rýchlo,
lebo šupiny kutikuly už nechránia vlasový kortex a nedržia ho pokope.
Rozštiepené konce zostanú aj po pretrhnutí vlasu v oslabenom – zdurenom mieste. Poškodená kutikula tu dostatočne nechráni vnútornú štruktúru vlasu, ktorá sa potom ľahšie poškodí mechanicky
aj chemicky. Chemické úpravy narúšajú aj medzibunkové spevňujúce tmely, čím sa oslabí súdržnosť
vlákien kortexu, tie sa rozostúpia – zduria, rozstrapkajú sa, až pretrhnú.
Rozštiepeným koncom predchádzame ochranou pred poveternostnými vplyvmi šatkou alebo klobúkom a prípravkami s UV filtrom. Ďalej používaním nie ostrých hrebeňov, kief a natáčok, kvalitnými
šampónmi a krémami, ktoré vlas pritučňujú, uhladzujú a uzatvárajú šupiny kutikuly (potom sa až tak
netrú hrebeňom) a používaním špeciálnych olejov a fluidov na končeky vlasov.
Rozštiepené konce odstraňujeme:
- strihaním kvalitnými ostrými nožnicami
- strihaním horúcimi nožnicami alebo britvou
- opaľovaním
Opaľovanie vlasov
Rozštiepené končeky vlasov sa odstraňujú a zatavujú elektrickou ihlou alebo sviečkou, ktorá má
tenký knôt nasiaknutý parafínom.
Suché dlhšie vlasy oddeľujeme do prameňov tenkých, približne ako ceruzka, špirálovito ich stočíme
okolo svojej osi a prstami po nich prejdeme smerom od končekov ku korienkom, aby vystúpili aj
kratšie vlasy. Prameň vlasov držíme za konce a iba špičkou plameňa a dostatočne rýchlo prejdeme od
polovice jeho dĺžky smerom ku končekom a opálime vyčnievajúce kratšie vlasy. Vyčnievajúce kratšie
konce v prvej polovici prameňa pri pokožke sú väčšinou nové, dorastajúce vlasy a nemali by byť ešte
rozštiepené. Potom opálime aj konce prameňa. Po opálení vlasy prekefujeme, odstránime kúsky spálenej rohoviny, umyjeme a ošetríme krémom.
74
OŠETROVANIE A REGENERÁCIA VLASOV
Rovnakým spôsobom postupujeme po tenkých pramienkoch od temena hlavy aj pri použití horúcich
nožníc SPLISSAWAY od WELLY.
S novšími typmi horúcich nožníc, efilačných nožníc alebo britvy sa suché alebo mokré vlasy strihajú
tak ako s bežnými nástrojmi a pri tom sa ich konce šetrne zacelia.
Ošetrenie rozštiepených koncov vlasov strihaním horúcou britvou
umývanie a ošetrovanie mastných vlasov
Mastné vlasy sa zamastia už na druhý alebo tretí deň po umývaní, lebo mazové žľazy nadmerne
produkujú kožný maz. Vyzerajú neesteticky, pôsobia neupravene aj pri zvýšenej starostlivosti. Zlepujú sa do lesklých prameňov a účes nedrží tvar. Mastná je najskôr pokožka, od nej postupuje mastnota
na vlasy, od korienkov až po končeky. Môžu sa vyskytnúť aj zápaly vlasových korienkov.
• Príčiny
- Dedičné dispozície na mastnú pokožku.
- Hormonálna nerovnováha v období puberty.
- Poruchy činnosti žliaz s vnútornou sekréciou.
- Seborrhoea oleosa, porucha rohovatenia pokožky a zmenená činnosť mazových žliaz, mastná
forma.
- Dočasné mastenie normálnych vlasov a vlasov so sklonom k masteniu môžu vyvolať: stresy, psychické zaťaženie, nesprávna životospráva, nedostatok odpočinku, čerstvého vzduchu, pitie kávy,
alkohol a fajčenie, mastné, ostré a sladké jedlá.
- Mechanické dráždenie pokožky a tým aj mazových žliaz masážou, česaním, škriabaním.
- Horúci vzduch pri sušení alebo príliš teplá voda pri umývaní vlasov podporujú činnosť mazových
žliaz.
- Dráždenie pokožky a mazových žliaz alkáliami pri chemických úpravách, alkoholom, najmä pri
vyšších koncentráciách, častým umývaním a vysušovaním.
• umývanie
Vlasy treba umyť vždy, keď sú mastné, bez lesku, špinavé, lepia sa a účes prestáva držať tvar. Pri mastných vlasoch je interval umývania častejší, priemerne každý druhý až tretí deň.
Vhodné sú všetky druhy bylinkových šampónov, napríklad brezový, žihľavový, s henou, z arniky alebo z viacerých bylín, s čajovníkovým olejom Tea Tree Oil. Vhodné sú aj jemné šampóny, ktoré nedráždia mazové žľazy, napríklad detské. Pri väčšom mastení sa používajú liečivé prípravky so sírou,
dechtom a inými liečivými prísadami, ktoré dostať najmä v lekárni.
Napríklad: Šampón s ichtamolom 3 %, DETA WERRA, Sulfrin, Bioscalin Šampón a Vlasová voda
Napenené liečivé látky môžeme podľa návodu nechať chvíľu pôsobiť. Na záver umývania chladnejšia
voda stiahne mazové žľazy.
75
•
Ošetrovanie
Ak je po umývaní potrebný na konce vlasov regeneračný krém, používame ľahké emulzné balzamy,
ktoré nemastia a sú určené pre mastné vlasy, napríklad bylinkové. V niektorých prípadoch pomôže
znížiť mazotok aj olejový zábal napríklad z ricínového oleja, lebo vtedy sa pokožka nadmerne premastí a mazové žľazy sa upokoja.
Veľmi vhodné sú bylinné oplachy zo šalvie, mäty, kamiliek, prasličky, materinej dúšky alebo z čierneho čaju. Masáž robíme iba ľahkú, aby sme nepodráždili mazové žľazy.
Vlasové vody pre mastné vlasy znižujú produkciu mazových žliaz, prekrvujú a vyživujú pokožku. Napríklad Arvit, Brezová voda bez tuku.
Aj ostatné prípravky, napríklad na styling, vyberáme také, ktoré vlasy nemastia.
Zákazníkovi odporúčame pre jednoduchú údržbu kratšie vlasy. Mastenie čiastočne obmedzí, najmä
zo začiatku, aj ľahká preparácia (nie je ale vhodná pri ťažších prípadoch), zosvetlenie vlasov, prípadne horské slnko – solárium. Niekedy badať zníženie mastenia po určitých dietetických opatreniach.
Odporúča sa obmedziť príjem tukov, sacharidov, vylúčiť zo stravy dráždivé pochutiny, ostré jedlá,
obmedziť pitie kávy, alkohol a fajčenie. Nepriaznivo pôsobí rýchle životné tempo, stresy a nedostatok
odpočinku.
Priaznivo pôsobia ľahká strava, chudé mäso, ryby, mlieko a mliečne výrobky, veľa ovocia a zeleniny,
pobyt na čerstvom vzduchu.
Na rýchle odmastenie vlasov alebo predĺženie životnosti účesu sa v prípade núdze môže využiť aj suchý šampón. Dnešné výrobky sú už kvalitnejšie a nezanechávajú na vlasoch a pokožke šivé zvyšky. Bez
stopy vstrebávajú prebytočnú mastnotu, nečistotu a zvyšky stylingových prípravkov. Niektoré majú aj
stylingové účinky a dodávajú objem. Bývajú aj určené na mastné alebo suché vlasy. Najčastejšie sú vo
forme spreja alebo prášku.
Napríklad: syoss ANTI-GREASE, syoss VOLUME LIFT, Jemný púder s obsahom ryžového škrobu
osis + od Schwarzkopf Profesional, z lekárne Klorane suchý šampón so žihľavou alebo s ovseným
mliekom.
Umývanie a ošetrovanie suchých vlasov
Suché vlasy sa nezamastia ani za 14 dní, sú suché, matné, často ich sprevádza aj drobné olupovanie
pokožky – suché lupiny. Ľudia so suchými vlasmi mávajú zvieravé pocity alebo aj svrbenie hlavy.
• Príčiny
- Dedičná dispozícia na suchú pokožku.
- Vrodená kvalita vlasov, pórovité, kučeravé.
- Poruchy žliaz s vnútornou sekréciou (štítna žľaza).
- Nedostatok výživy, vitamínu A.
- Nesprávne ošetrovanie vlasov, vysušovanie, strata tuku aj vlhkosti, poškodenie vlasov najmä chemickými úpravami.
• Umývanie
Používame kvalitné šampóny určené pre suché vlasy, ktoré obsahujú veľa tukových a ochranných
látok. Ak vlasy nie sú veľmi znečistené, môžu sa umyť len vaječným žĺtkom s niekoľkými kvapkami
citrónu.
• Ošetrovanie
Po každom umytí intenzívnymi regeneračnými krémami a zábalmi s vysokým obsahom tukových
a ochranných látok určenými pre suché vlasy. Veľmi vhodné sú aj olejové zábaly z olivového oleja
a žĺtka s niekoľkými kvapkami citrónu. Suché konce vlasov sa môžu primastiť aj medzi dvoma umytiami špeciálnymi olejmi.
76
OŠETROVANIE A REGENERÁCIA VLASOV
Masážou pokožky hlavy podporíme činnosť mazových žliaz. Použijeme krémy na suchú pokožku
alebo vlasové vody na suché vlasy, napríklad: Vitanol C, Brezová voda s tukom.
Aj z ostatných prípravkov, napríklad na styling, vyberáme tie s vyšším obsahom tukových a ochranných látok, napríklad vosky, brilantíny. Najmä na prirodzene kučeravé a pórovité vlasy používame
prípravky s uhladzujúcim efektom. Veľmi vhodné je používanie leskov, ktoré suché vlasy uhladia
a dodajú im brilantný lesk. V lete, najmä pri mori chránime vlasy pred slnkom a používame prípravky s UV filtrom.
Pre suché, vlnité a pórovité vlasy je vhodné ozdravenie a vyhladenie vlasovej stonky brazílskym keratínom alebo Juvexinom.
Umývanie a ošetrovanie poškodených vlasov
Poškodené vlasy sú suché, matné , bez lesku, drsné, lámu sa, zamotávajú, majú oslabenú pevnosť
a pružnosť, úmerne k stupňu poškodenia. Veľmi poškodené vlasy nedržia, visia bez formy.
Poškodený vlas už nikdy nevrátime do pôvodného stavu, musí iba vyrásť. Správnym ošetrovaním
kvalitnými prípravkami zlepšujeme však jeho vzhľadové a fyzikálne vlastnosti – vlasy lepšie vyzerajú,
lepšie sa s nimi pracuje a chránime ich pred ďalším poškodzovaním.
• Príčiny
- Nešetrne urobené chemické úpravy vlasov, vysoká koncentrácia použitých prípravkov, dlhá doba
pôsobenia, nedodržanie technologických postupov.
- Nedostatočný časový odstup medzi jednotlivými chemickými úpravami.
- Zlé zaobchádzanie s vlasmi, kulmovanie, ostré hrebene, vysušovanie.
•
Umývanie
Používame kvalitné šampóny s obsahom regeneračných, ochranných a tukových prísad určené pre
poškodené vlasy, po preparácii, farbení, melírovaní. Vhodné sú aj šampóny s henou, ktoré regenerujú a oživujú poškodenú vlasovú stonku.
•
Ošetrovanie
Po každom umývaní vlasy ošetríme intenzívnym regeneračným prípravkom určeným pre poškodené vlasy, po preparácii, farbení, melírovaní. Najmenej jeden až dvakrát do mesiaca spravíme regeneračný zábal s intenzívnymi vlasovými kúrami a maskami. Veľmi účinné sú koncentrované séra, ktoré
vo vlasoch vydržia aj po viacerých umytiach. Pri niektorých sa na lepšie prenikanie do vlasov používa
žehlička.
S vlasmi narábame šetrne, nepoužívame príliš horúci vzduch, nekulmujeme, čím menej tupírujeme
a lakujeme, nerobíme chemické úpravy, chránime ich pred slnkom, používame prípravky s UV filtrom. Čím častejšie striháme poškodené konce vlasov.
Umývanie a ošetrovanie vlasov a pokožky pri tvorbe lupín
Pokožka hlavy býva buď celkovo, alebo miestami pokrytá lupinami, ktoré môžu byť mastné alebo
suché. Mastné lupiny sú k pokožke prilepené olejovitým, žltým povlakom. Môžu byť aj vhodnou živnou pôdou pre škodlivé baktérie a plesne. Suché lupiny sú biele, od pokožky sa uvoľňujú, zostávajú vo
vlasoch a padajú na odev, pôsobia neesteticky.
• Príčiny
- Dedičné dispozície.
- S eborrhoea sicca alebo oleosa (suchá alebo mastná forma), poruchy rohovatenia pokožky a zmenená činnosť mazových žliaz.
- Seboroická dermatitída.
- Lupienka.
- Mikroflóra pokožky hlavy, zápalové mikroložiská, napätie a stres.
77
- Nedostatok síry v pokožke, výživy, vitamínov, čerstvého vzduchu.
-P
resušenie suchej pokožky alebo premastenie mastnej pokožky nevhodnými prípravkami, nekvalitný šampón, jeho nedostatočné opláchnutie, podráždenie pokožky rôznymi prípravkami, napr.
gélom alebo lakom na vlasy.
•
Umývanie a ošetrovanie
Dôkladne očistiť, uvoľniť pokožku od lupín, zvýšiť jej prekrvenie, častejšie umývať. Zvoliť vhodné
prípravky proti suchým a mastným lupinám alebo liečivé prípravky proti veľmi intenzívnym lupinám.
Vlasy umývame častejšie šampónmi proti lupinám.
Veľmi dôležitá a účinná je masáž pokožky hlavy s použitím vlasových vôd a toník proti lupinám.
Na suché lupiny sú vhodné prípravky s obsahom tukov, krémy proti lupinám, žĺtok, olivový olej,
vitamín A.
Na mastné lupiny sú vhodné prípravky s obsahom bylín, bylinné oplachy, najmä zo žihľavy a HENA.
Na veľmi intenzívne a problematické lupiny sa používajú liečivé prípravky najmä z lekárne, s obsahom síry, selénu, dechtu, kyseliny salicylovej, hormonálnych prípravkov a podobne. Napríklad:
Sulfrin, Selsun, Nizoral, Alpikort, Reghaar a Konopný šampón.
Zákazníci trpiaci na lupiny by mali nosiť vzdušnejší účes.
Umývanie a ošetrovanie vlasovej pokožky pri vypadávaní vlasov
Na hlave je priemerne 130 000 vlasov. To je asi 250 vlasov na každý štvorcový centimeter.
Prirodzenou výmenou normálne denne vypadne 20 až 30 vlasov. Ak je počet vypadnutých vlasov
viac ako 100, signalizuje to, že s vlasmi nie je niečo v poriadku.
Kaderník môže ošetrovať iba bežné vypadávanie vlasov, napríklad dedičnú alopéciu u mužov; náhle a veľmi silné vypadávanie patrí do rúk lekára.
• Príčiny
- Prirodzená výmena vlasov.
-P
rirodzené postupné rednutie a slabnutie vlasov vekom, najmä v starobe. Vekom sa skracuje fáza
rastu vlasu, znižuje sa mikrocirkulácia v okolí korienka, jeho prekrvenie a výživa, vlasový vačok
sa zmenšuje a tým produkuje slabší vlas.
- Dedičná alopécia u mužov je spôsobená dedičnou dispozíciou citlivosti vlasových korienkov na
„zlý“ dihydrotestosterón, čo je produkt látkovej premeny mužského hormónu testosterónu. Čím
skôr sa začne prejavovať, tým je progresívnejšia, šíri sa rýchlejšie a viac.
- Seboroická plešina, mastná forma.
- Vypadávanie vlasov v kruhoch, alopecia areata (príčina nie je známa, vo veľkej miere tu hrajú
úlohu nervové vplyvy, stresy).
- Hormonálne poruchy, poruchy žliaz s vnútornou sekréciou, štítna žľaza, hypofýza, nadobličky,
vaječníky.
- Hormonálne zmeny. Počas tehotenstva stúpa hladina ženských hormónov estrogénov a tým
zostáva viac vlasov v rastovej fáze. Po pôrode a dojčení sa hladina hormónov upraví, vlasový cyklus sa normalizuje, dôsledkom čoho sa zvýši vypadávanie vlasov. Vo väčšine prípadov
sa stav upraví. Náprava môže trvať rok, ale aj dlhšie. Hormonálne zmeny v období puberty.
Hormonálne zmeny v období klimaktéria.
- Zdravotný stav organizmu, chronické ochorenie vnútorných orgánov, dôsledok ochorenia, po
infekciách, vysoké horúčky, týfus, šarlach, zubné váčky – granulómy. Užívanie niektorých liekov,
ožarovanie, antikoncepčné prípravky zabraňujúce ovulácii, predávkovanie liekmi, otravy, vdychovanie narkotík, toluénu, fetovanie. Nedostatok výživy, vitamínov, dôsledok redukčných diét.
Nervová vyčerpanosť, stresy, otrasy, únava, nedostatok spánku.
- Nepriaznivé podmienky pre organizmus, zmenené klimatické podmienky, nepriaznivé vplyvy
prostredia.
78
OŠETROVANIE A REGENERÁCIA VLASOV
- Kožné ochorenia, nákaza plesňami, bakteriálne účinky, mikroorganizmy, zápal vlasového vačku
folikulitída.
- Následkom vonkajších účinkov, tlaku, ťahu, trenia, spanie na natáčkach, upnuté, stiahnuté vlasy,
poškodenie pokožky chemikáliami, extrémne teploty.
•
Umývanie
Pretože mastná a nečistá pokožka upchaním korienkov veľmi prispieva k vypadávaniu vlasov, je dôležité pravidelné umývanie vlasov kvalitnými bylinkovými šampónmi, napríklad zo žihľavy alebo
s henou, alebo špeciálnymi liečivými šampónmi proti vypadávaniu, najmä z lekárne.
•
Ošetrovanie
Treba si uvedomiť, že zázračné prípravky proti vypadávaniu vlasov neexistujú. Nemôžeme nimi
odstrániť všetky vnútorné príčiny, chorobné stavy, dedičné dispozície a podobne.
Vhodnými prípravkami a postupmi iba zmierňujeme a spomaľujeme vypadávanie vlasov a podporujeme ich výživu a rast, pokiaľ ich aplikujeme. Napriek tomu je výsledok oveľa priaznivejší, ako
keby sme proti vypadávaniu nič nerobili. V žiadnom prípade nie je správne nečinne prihliadať, alebo
dokonca vypadávanie podporovať zlou životosprávou a nedostatočným umývaním mastných vlasov
a lupín.
Pri vypadávaní vlasov je dôležité dodržiavať pravidelnú kozmetickú starostlivosť o ne a dbať na
správnu životosprávu, výživu, dostatok vitamínov, pokoja a oddychu.
Vhodný je aj zábal z HENY. Priaznivo pôsobia aj prípravky s obsahom panthenolu, vitamíny skupiny B, vyvážený prísun vitamínov a minerálov, kremík, zinok a selén.
Najvhodnejšie a najúčinnejšie je prekrvenie pokožky ručnou masážou s použitím bylinných oplachov, napríklad zo žihľavy alebo lopúcha, vlasových vôd, napríklad Brezová voda, Capilan Q, Žihľavová voda, alebo špeciálnych liečivých prípravkov proti vypadávaniu vlasov, najmä z lekárne. Napríklad:
Neocapil, Regaine, Eucapil, (blokujú škodlivé účinky hormónu na vlasové korienky),
Epicrin, Bioscalin, Biohar, Vichy – vlasový šampón a ampulky s Aminexilom.
Tablety Propecia, ktorých účinná látka finasterid znižuje v korienkoch hladinu mužského hormónu,
sú na lekársky predpis. Účinok sa prejaví približne po troch mesiacoch a pretrváva len počas trvania
liečby. Nevýhodou je aj ich vysoká cena.
Poradenská služba pri problémových vlasoch
Problémy, s ktorými prichádzajú zákazníci ku kaderníkovi a do poradenskej služby, sú rozličné. Nejde
vždy len o zmenu, voľbu účesu a úpravu vlasov, ale často aj o ťažkosti s vypadávaním, lupinami, prílišným mastením alebo suchosťou, poškodenými vlasmi, jemnými a riedkymi vlasmi, ktoré nedržia
a podobne.
Štýl práce v poradenskej službe je veľmi individuálny, ako to vyžaduje pestrá skladba zákazníkov. Aby
vedel kaderník zákazníkovi odborne poradiť aj v umývaní a ošetrovaní vlasov a vlasovej pokožky,
musí mať dobré vedomosti o stavbe vlasu, jeho fyzikálnych a chemických vlastnostiach, vnútorných
aj vonkajších vplyvoch, ktoré ho ovplyvňujú, o princípoch a pracovných postupoch pri regenerácii
a ošetrovaní vlasov a o prípravkoch, ich zložkách a účinku na vlasy a pokožku.
Aj keď nemá zákazník s vlasmi a pokožkou žiadne problémy, potrebuje poradiť, ako si má vlasy správne umývať a ošetrovať doma, ako si zvoliť vhodné prípravky.
Poradíme mu pri výbere prípravkov buď z produktov v obchodoch, alebo z vlasovej kozmetiky profesionálneho radu, ktorá je určená na predaj zákazníkom. Jej výhodou je vyššia kvalita, väčší a vhodnejší sortiment a prítomnosť kaderníka pri výbere.
Netreba zabúdať ani na možnosť zvýšenia tržieb salónu týmto predajom.
79
ZAuJíMAVOSTI
Kozmetické prípravky a postupy pre starostlivosť o vlasy sa neustále vyvíjajú.
Napríklad prípravky KÉRASTASE PARIS
Laboratóriá Recherche Avancée L´ORÉAL vyvíjajú pre Kérastase prípravky špičkových technológií a jedinečných účinkov. Podstata značky je vytváraná nepretržitými inováciami, aktívnymi zložkami a originálnym zložením. V prípravkoch sa odrážajú potreby a priania všetkých zákazníkov.
L´ORÉAL PROFESSIONNEL série expert je rad vysoko účinnej vlasovej starostlivosti pre všetky typy
vlasov. Pôsobí na všetky vrstvy vlasu až do jeho vnútra s okamžitým výsledkom.
L´ORÉAL PROFESSIONNEL série nature je rad vlasovej starostlivosti s prírodnými látkami. Až 99 %
všetkých ingrediencií je prírodného pôvodu a minimálne 10 % pochádza z ekologického poľnohospodárstva.
L´ORÉAL PROFESSIONNEL HOMME je rad určený pre mužov. Rieši špecifické požiadavky ich vlasov.
Normálne vlasy
Z radu L´ORÉAL PROFESSIONNEL HOMME je mužom určený vyživujúci šampón na normálne
vlasy TONIQE na každodenné použitie a extra penivý šampón so stimulačným a chladivým efektom
mäty a ženšenu ENERGIC.
šedivé vlasy
Z programu domácej starostlivosti KÉRASTASE je pre zrelé vlasy a vlasovú pokožku vhodný rad:
AGE PREMIUM s obsahom kolagénu, kyseliny hyalurónovej, ceramidov, derivátu kalcia, vitamínu F,
extraktu z granátového jablka a UV filtra.
Šampónový kúpeľ, intenzívna starostlivosť, maska a tvarujúca
stylingová pena pre zrelé vlasy a vlasovú pokožku
Jemné vlasy
Z programu domácej vlasovej starostlivosti KÉRASTASE sú z radu RÉSISTANCE pre jemné vlasy bez
objemu vhodné prípravky: VOLUMACTIVE s obsahom látok, ktoré spevňujú a posilňujú štruktúru
vlasov, dodávajú im pružnosť, objem a antistatický efekt.
Na ochranu oslabených vlasov pred fénovaním a žehlením je vhodná termoochranná, obnovujúca
starostlivosť bez oplachovania:
KÉRASTASE RÉSISTANCE CIMENT THERMIQUE
KÉRASTASE ELIXIR ULTIME pre jemné vlasy s Oléo-Complexom (štyri vzácne oleje:
z pracaxi, arganu, kukuričných klíčkov a kamélie) a extraktom z ruže stolistej. Niekoľko kvapiek prípravku pred umývaním, po umývaní alebo pred fénovaním chráni, vyživuje a pritom nezaťažuje jemné vlasy.
Z radu L´ORÉAL PROFESSIONNEL série expert sú pre objem jemných vlasov vhodné prípravky:
VOLUME EXPAND s obsahom minerálov.
80
OšETROVANIE A REGENERáCIA VLASOV
Šampónový kúpeľ, intenzívna starostlivosť,
maska a sprej na objem
Šampón, ľahká gélová maska a neoplachujúca pena
pre objem jemných vlasov
Dlhé vlasy
Z programu domácej vlasovej starostlivosti KÉRASTASE je pre dlhé vlasy vhodný aj rad:
AGE RECHARGE pre vlasy oslabené časom, bez vitality; alebo aj iné, ktoré sú určené na suché a poškodené vlasy.
Šampónový kúpeľ a maska pre oslabené vlasy časom, bez vitality
Mastné vlasy
Z programu domácej starostlivosti KÉRASTASE sú pre mastné vlasy vhodné prípravky z radu:
CRISTALLISTE s rastlinnými výťažkami a prípravky pre mastnú vlasovú pokožku a vlasy z radu:
SPÉCIFIQUE.
Z programu domácej starostlivosti KÉRASTASE HOMME sú mužom určené prípravky z radu: CAPITAL FORCE pre zachovanie hustoty vlasov a boj s mastnou vlasovou pokožkou s taurínom a derivátmi aminokyselín – Šampónový kúpeľ a finálna starostlivosť ANTI-GRAS.
Z radu L´ORÉAL PROFESSIONNEL série expert je vhodný očisťujúci šampón na obnovenie rovnováhy ľahko sa mastiacej vlasovej pokožky PURE RESSOURCE s kyselinou citrónovou a vitamínom E.
Šampónový kúpeľ, intenzívna starostlivosť a finálna starostlivosť pre lesk a výživu CRISTALLISTE
a šampónové kúpele na redukciu tvorby kožného mazu SPÉCIFIQUE
81
Suché vlasy
Z programu domácej starostlivosti KÉRASTASE sú z radu: NUTRITIVE určené prípravky
GLUCO - ACTIVE pre ľahko suché vlasy, suché vlasy a veľmi suché vlasy, OLÉO - RELAX pre suché
a nepoddajné vlasy a OLÉO - CURL pre vlnité a kučeravé vlasy.
Na ochranu suchých vlasov pred fénovaním a žehlením je vhodná vyživujúca, termoochranná starostlivosť bez oplachovania KÉRASTASE NUTRITIVE NECTAR THERMIQUE
Pre suché vlasy sú vhodné univerzálne oleje KÉRASTASE ELIXIR ULTIME s obsahom olejov z pracaxi, arganu, kukuričných klíčkov a kamélie; alebo z radu L´ORÉAL Professionel MYTHIC OIL s obsahom avokádového oleja a oleja z jadierok hrozna, ktorý je už doplnený o nový rad s vyživujúcim alebo
ochranným koncentrovaným olejom, so šampónom, intenzívnou starostlivosťou, maskou a mliekom.
Prípravky obsahujú argánový olej a olej zo semienok bavlníka. Vyživujúci olej obsahuje olej z ryžových otrúb a ochranný olej obsahuje za studena lisovaný ľanový olej.
Z radu L´ORÉAL PROFESSIONNEL série expert sú na suché vlasy vhodné šampón a maska INTENSE REPAIR s obsahom ceramidov, proteínov, aminokyselín a vitamínu E.
LISS ULTIME šampón, maska a termouhladzujúci olej s technológiou Polymer Ar, ktorá obalí vlas
mikroskopickým filtrom a chráni ho pred krepovatením a vplyvom vlhka, a vyživujúci a vyhladzujúci
olivový a argánový olej.
POWER DEFINE na uhladenie vlasov, ochranu pred krepovatením a vplyvom vlhka, vydrží vo vlasoch až 5 umytí.
CURL CONTOUR šampón a sprej pre energiu a lesk vĺn, s technológiou Hydracell, ktorá obsahuje incell, vyplňujúci medzibunkový cement, glycerín a olejovú mikroemulziu.
V lete a počas dovolenky je dôležitá ochrana všetkých typov vlasov, a najmä suchých pred slnkom
a chlórovou alebo morskou vodou.
V programe ochrannej starostlivosti KÉRASTASE sú na to určené prípravky na ochranu počas slnenia, šampónový kúpeľ a regeneračná starostlivosť po opaľovaní s obsahom UV filtra, vitamínu E,
minerálnych olejov, glycerínu a katiónových derivátov.
82
GLUCO-ACTIVE šampónový kúpeľ, intenzívna
starostlivosť a maska pre veľmi suché vlasy
OLÉO-RELAX šampónový kúpeľ, maska a fluid
na uhladenie suchých a nepoddajných vlasov
OLÉO-CURL šampónový kúpeľ, maska a krém
pre finálnu starostlivosť o vlnité a kučeravé vlasy
LISS ULTIME šampón, maska a termouhladzujúci olej
na uhladenie nepoddajných a vlnitých vlasov
OšETROVANIE A REGENERáCIA VLASOV
Šampónový kúpeľ, balzam, maska, ochrana
počas slnenia a sérum
Šampón, maska, uhladzujúce mlieko a ochranný
prípravok SOLAR SUBLIME z radu série expert
Poškodené vlasy
Z programu vlasovej starostlivosti KÉRASTASE sú pre poškodené vlasy vhodné rady:
FORCE ARCHITECTE na celkovú rekonštrukciu, s obsahom novej technológie ciment-cylane3 complex, pro-keratínu a ceramidov.
RÉFLECTION na farbené vlasy a melírované /scitlivené farbené vlasy.
Na ochranu farbených vlasov pred fénovaním a žehlením je vhodná termoochranná starostlivosť bez
oplachovania KÉRASTASE RÉFLECTION CHROMA THERMIQUE;
FUSIO-DOSE sérum s vysokou koncentráciou účinných látok s okamžitým účinkom za 5 minút a dlhotrvajúcim výsledkom. Je určené na farbené, suché, poškodené a lámavé vlasy, a zrelé oslabnuté vlasy.
4 koncentrované aktívne látky = aktivátory, pôsobia vo vnútri vlasu a 4 účinné formuly = intenzívne
bázy s okamžitým účinkom. Kombináciou príslušného aktivátora a intenzívnej bázy kaderník namieša podľa potreby vlasov kokteil vysoko účinných látok.
Z radu L´ORÉAL PROFESSIONNEL, séria expert, sú pre farbené vlasy určené prípravky VITAMINO
COLOR s obsahom vode odolného filtra, šampón, hĺbková regeneračná oplachovacia starostlivosť
a hĺbková regeneračná gélová maska na ochranu farby;
POWERDOSE COLOR – exkluzívna služba v salóne na hĺbkovú regeneráciu po farbení;
LUMINO CONTRAST šampón, maska a uhladzujúce sérum pre melírované vlasy;
POWERDOSE CONTRAST – exkluzívna služba v salóne na cielenú regeneráciu melírovaných vlasov;
SHINE BLOND šampón a rozjasňujúca regeneračná oplachujúca starostlivosť pre blond vlasy;
FORCE VECTOR šampón, maska a termoaktívna bezoplachová starostlivosť na posilnenie krehkých
vlasov, s obsahom účinnej látky Incel a výťažku z včelej materskej kašičky;
FORCE REFILL – exkluzívna služba v salóne na krehké vlasy obsahuje molekuly incell a výťažok včelej materskej kašičky;
ABSOLUT REPAIR cellular s technológiou Lactic Acid, ktorá obnovuje iónové väzby v scitlivených
vlasoch;
POWERDOSE REPAIR – exkluzívna služba v salóne na intenzívnu regeneráciu veľmi scitlivených
vlasov;
FIBERCEUTIC – exkluzívna služba v kaderníckom salóne s patentovanou technológiou;
INTRACYLANE TM, ktoré preniká hlboko do vlasu a vydrží 6 – 10 umytí. Po nanesení séra pomocou aplikátora sa použije rekonštrukčná regeneračná maska podľa typu vlasov – pre jemné alebo pre
pevné vlasy.
83
Obnovujúci šampónový kúpeľ, maska a dvojzložkové
obnovujúce sérum pre veľmi poškodené vlasy a rozštiepené končeky
Šampónový kúpeľ, maska, mlieko a finálna starostlivosť
pre melírované, scitlivené farbené vlasy
Šampón, hĺbková regeneračná oplachovacia starostlivosť
a hĺbková regeneračná gélová maska na ochranu farby
Šampón, maska a termoaktívna starostlivosť
pre krehké vlasy
Šampón, maska, regeneračná oplachujúca starostlivosť
na scitlivené vlasy a sérum na scitlivené končeky
Lupiny
Z programu vlasovej starostlivosti KÉRASTASE je pre vlasovú pokožku s lupinami vhodný rad: SPÉCIFIQUE Bain Gommage mastné vlasy a Bain Gommage suché vlasy – gumujúci šampón na mastné
a suché vlasy.
Z programu domácej starostlivosti KÉRASTASE HOMME sú mužom určené prípravky z radu CAPITAL FORCE pre zachovanie hustoty vlasov a boj s lupinami, s taurínom a peelingovým efektom,
Piroctone Olamine Šampónový kúpeľ a finálna starostlivosť ANTI-PELLICULAIRE.
Z radu L´ORÉAL PROFESSIONNEL, séria expert, je pre vlasovú pokožku s lupinami vhodná šampónová starostlivosť proti príležitostným prejavom lupín INSTANT CLEAR s technológiou α – Pyrithone.
Z radu L´ORÉAL PROFESSIONNEL HOMME je mužom určený profesionálny šampón proti lupinám COOL CLEAR.
84
OšETROVANIE A REGENERáCIA VLASOV
Vypadávanie vlasov
Z programu vlasovej starostlivosti KÉRASTASE sú proti nadmernému vypadávaniu vlasov z radu
SPÉCIFIQUE určené: šampónový kúpeľ pre normálne vlasy alebo pre zjemnené vlasy, intenzívna starostlivosť Aminexil GL, Stimuliste na výživu a posilnenie, Soin Densitive GL na spevnenie a upokojenie vlasovej pokožky.
Z programu domácej starostlivosti KÉRASTASE HOMME sú mužom určené prípravky z radu CAPITAL FORCE na zachovanie hustoty vlasov a boj so slabnutím vlasového vlákna s taurínom a stylingovými polymérmi na dodanie zhusťujucého efektu.
Šampónový kúpeľ a finálna starostlivosť DENSIFIANT.
Proti vypadávaniu sú určené všetky 3 druhy z radu CAPITAL FORCE (aj predošlé: proti masteniu
a lupinám).
Z radu L´ORÉAL PROFESSIONNEL HOMME je mužom určený vysoko koncentrovaný posilňujúci
šampón pre jemné a slabé vlasy DENSITÉ a kúra proti pokročilému vypadávaniu vlasov RENAXIL.
V rade L´ORÉAL PROFESSIONNEL, séria expert je proti vypadávaniu vlasov šampón DENSITY
ADVANCED so zložkou Omega 6 a intenzívna kúra AMINEXIL ADVANCED s technológiou Aminexil + Omega 6.
Aminexil – pôsobí proti tuhnutiu kolagénu, posilňuje vlasový korienok a tým zabraňuje predčasnému
vypadávaniu vlasov.
Omega – 6 je esenciálna mastná kyselina, ktorá vyživuje vlasový korienok.
Šampónový kúpeľ, Intenzívna starostlivosť s obsahom Aminexilu,
Soin Densitive GL a Stimuliste proti nadmernému vypadávaniu vlasov
Dodržiavanie bezpečnostných a hygienických predpisov pri ošetrovaní vlasov
Dodržiavaním hygienických a bezpečnostných predpisov predchádzame prenosu nákazy a úrazom.
Rozliatu vodu, alebo prípravok na podlahe ihneď utrieme do sucha, aby sa niekto nepošmykol.
Z hygienických dôvodov musíme zistiť ešte pred obsluhou zákazníka, či nemá vo vlasovej pokožke
prenosnú chorobu, napríklad plesňové ochorenie, herpes, alebo vo vlasoch vši. Ak má, neobslúžime ho.
Kaderník ošetruje iba kozmetické problémy vlasov a vlasovej pokožky. Ťažšie prípady a chorobné stavy patria k lekárovi.
Z bezpečnostných dôvodov si všímame prípadné výrastky, znamienka a podobne, aby sme ich neporanili.
Pre každého zákazníka použijeme na ochranu odevu čistý uterák.
Hrebene, kefy a ostatné pomôcky pravidelne čistíme a dezinfikujeme.
Používame iba prípravky, ktoré sú schválené MZ SR a v záručnej dobe.
Po obsluhe zákazníka odložíme náradie, prípravky a použitú bielizeň na určené miesto.
85
Zopakujte si najpodstatnejšiu časť učiva tým, že odpoviete na otázky
1. Vysvetlite, aký význam má regenerácia vlasov.
2. Vymenujte, od čoho závisí kvalita vlasov.
3. Popíšte účinok regeneračných prípravkov na vlasovú stonku, pokožku a korienok.
4. Popíšte spôsoby nanášania rôznych druhov regeneračných prípravkov na vlasovú stonku.
5. Popíšte kozmetické účinky bylinných extraktov.
6. Uveďte, na ktoré problémy s vlasmi a vlasovou pokožkou sú bylinky najvhodnejšie.
7. Popíšte hlavné zásady pri umývaní a ošetrovaní jednotlivých typov vlasov a vlasovej pokožky.
8. Neustále sledujte novinky z profesionálneho radu vlasovej kozmetiky od renomovaných značiek
z ich školení, internetových stránok, odborných časopisov a informačných letákov, a aj neprofesionálne produkty na domáce použitie v obchodoch.
Otestujte si svoje vedomosti
31.Ošetrovaním poškodenej vlasovej stonky
docielime:
a) jej úplnú regeneráciu
b) iba čiastočné a dočasné zlepšenie jej
vzhľadových a fyzikálnych vlastností
c) žiadne zlepšenie
32.Prechodné problémy s lupinami, mastnou
alebo suchou pokožkou ošetrovaním:
a) odstránime
b) neodstránime
c) iba zmierňujeme a udržujeme v prijateľnej
miere
33.Trvalé problémy s lupinami, mastnou alebo
suchou pokožkou ošetrovaním:
a) odstránime
b) neodstránime
c) iba zmierňujeme a udržujeme v prijateľnej
miere
34.Priaznivý kozmetický účinok liečivých
bylín je:
a) prekrvujú, osviežujú, povzbudzujú, mierne
vysušujú, pôsobia hojivo, protizápalovo
a sťahujúco
b) pôsobia utlmujúco, veľmi silno vysušujú
c) otvárajú póry a podporujú činnosť
mazových žliaz
35.Liečivé byliny sú vhodné proti:
a) suchej pokožke hlavy
b) alergickej pokožke hlavy
c) vypadávaniu, mastným vlasom, lupinám,
zapálenej pokožke hlavy
86
36.Na umývanie a ošetrovanie jemných vlasov
sú vhodné prípravky:
a) s obsahom veľkého množstva tukových
látok
b) s obsahom alkoholu
c) nezaťažujúce a objemové
37.Na umývanie a ošetrovanie mastných
vlasov sú vhodné prípravky:
a) s obsahom veľkého množstva tukových
látok
b) s obsahom koncentrovaného alkoholu
c) s obsahom bylinných extraktov
38.Na umývanie a ošetrovanie suchých vlasov
sú vhodné prípravky:
a) s obsahom veľkého množstva tukových
látok
b) s obsahom alkoholu
c) s obsahom bylinných extraktov
39.Na umývanie a ošetrovanie lupín sú vhodné
prípravky:
a) s obsahom bylín alebo tukových látok na
mastné alebo suché lupiny
b) objemové
c) nezaťažujúce
40.Na umývanie a ošetrovanie vypadávania
vlasov sú vhodné prípravky:
a) s obsahom veľkého množstva tukových
látok
b) s obsahom bylinných extraktov
c) objemové
OŠETROVANIE A REGENERÁCIA VLASOV
87
5. PAROCHNIARSTVO
Parochniarstvo, alebo vlásenkárstvo (názov prevzatý z češtiny), sa zaoberá spracovaním vlasov, výrobou parochní, rôznych vlasových doplnkov a ich úpravou. Podľa charakteru práce sa môže rozlišovať odvetvie vlasárstva, ktoré sa zaoberá spracovaním vlasovej suroviny, a parochniarstva, kde sa
zhotovujú parochne a iné vlasové doplnky.
Tieto výrobky sa používali a používajú z náboženských a kultúrnych dôvodov, ako módny doplnok
pre zlepšenie estetiky a dekorácie hlavy; umožňujú človeku rýchlo zmeniť svoj vzhľad, zakryť nedostatok – riedke vlasy, plešinu, alebo sa používajú zo zdravotných dôvodov pre ľudí, s dočasnou alebo
trvalou stratou vlasov. Neustále využitie majú vo filme, divadle a televízii.
Z histórie parochniarstva
Parochne a brady z konopí, sušených morských rias, zvieracej srsti a v menšej miere aj z vlasov
nosili už v starovekom Egypte 3000 rokov pred naším letopočtom. Parochne pôvodne chránili ľudí
proti slnku ako predtým látkové pokrývky hlavy. Vznešení egyptskí muži aj ženy si pri slávnostných
príležitostiach nasadili parochne na krátko ostrihané alebo oholené hlavy. Vrchní parochniari mali
pod sebou množstvo podriadených. Vyrábali parochne a brady rôznych tvarov a dĺžok. Dĺžka brady
bola symbolom vyššej kasty.
Parochne poznali tiež Babylončania, Asýrčania, Chetiti, Féničania a Peržania, ktorí ich priniesli aj do
starovekého Grécka a Ríma. Rimanky nosili príčesky aj parochne z plavých vlasov, ktoré ostrihali
zajatým germánskym otrokyniam.
V nasledujúcom období a počas stredoveku sa tento odbor obmedzoval len na výrobu niektorých
doplnkov.
Svoj vrchol dosiahlo parochniarstvo začiatkom 17. storočia, keď parochniar Ervais zhotovil pánsku
alonžovú parochňu s dlhými kučerami. Povinnosť nosiť parochne zaviedoli pre mužov králi Ľudovít
XIII., ktorý veľmi skoro stratil vlasy, a Ľudovít XIV. nazývaný aj Kráľ Slnko. Tieto parochne sa rozšírili
z Francúzska po celom svete. Ku koncu baroka a rokoka sa vlasové náhradky a parochne používali
aj pri vysokých dámskych účesoch a pudrovali sa. Parochne sa stali symbolom určitého postavenia.
Výrobcovia sa začali združovať do parochniarskych cechov. Veľké množstvá parochní vyrábali aj
z konskej a kozej srsti, hodvábu, vlny, bavlny, tenkého drôtu a drahé parochne z pravých vlasov.
Po Veľkej francúzskej revolúcii v r. 1789 sa parochne prestávajú verejne nosiť, okrem Anglicka, kde sa
používali ako znak moci pri štátnych príležitostiach. Duchovní cirkvi v Anglicku a Írsku nosili dlhé
parochne na obrady. Sudcovia a úradníci ich nosili povinne.
Znovuzrodenie a ďalší rozvoj parochniarstva nastal od roku 1830, keď sa začali používať vlasové doplnky. Zapletené vlasy sa dopĺňali vlasovými nadstavcami účesu – žijónmi (zo slova chignon).
Móda krátkych vlasov v roku 1923 priniesla opäť úpadok parochniarstva až do začiatku 60. rokov
20. st., keď prišla móda vlasových príčeskov a neskôr aj parochní ako módnych doplnkov. Z manuálnej ručnej práce sa prešlo na strojovú výrobu a po neprirodzených, veľmi lesklých, silonových
umelých vlasoch sa začali používať prirodzenejšie a kvalitnejšie syntetické materiály, ako napríklad
kanekalon. Kvalitné parochne z pravých vlasov sa vyrábali aj na mieru ručne, najmä pre zdravotné
účely.
V súčasnosti sú tiež parochne, rôzne vlasové doplnky a najmä predlžovanie a zahusťovanie vlasov
z prírodných alebo umelých materiálov veľmi aktuálne. Rovnako sa využívajú parochne aj na zdravotné, filmové, divadelné a karnevalové účely.
88
parochniarstvo
Egyptský faraón
Egyptská kráľovná
Baroková pánska alonžová parochňa
Parochňa zo sedemdesiatych rokov
ZAuJíMAVOSTI
Parochne, ktoré sa zachovali zo starovekého Egypta, dokazujú, že základným materiálom na ich výrobu
bola morská tráva a sisal – konope z listu rastliny agávy.
Nosenie parochní v období baroka a rokoka bolo potrebné aj z hľadiska hygieny, ktorá bola v tom čase
veľmi zanedbávaná (v umelých vlasoch sa vši nerozmnožovali).
Najdrahšie bohaté parochne vážili niekedy 4 až 5 kg, z čoho bolel aj krk.
Barokovú alonžovú parochňu nosil aj uhorský a český kráľ Leopold I. (1655 – 1705) a rokokovú parochňu
zakončenú vrkočom Leopold II. (1790 – 1792). V roku 1701 bol založený parochniarsky cech. Parochniari
dostali od Leopolda I. Privilégium, ktoré je napísané na pergamene a s podpisom panovníka a s cisárskou
pečaťou je uložené v cechovej sieni pražského mestského múzea.
V roku 1743 sa používanie parochní zaviedlo aj vo všetkých európskych armádach.
V minulosti boli takzvaní „strihači vrkočov“, ktorí prehovárali najmä chudobnejšie ženy, aby si nechali za
nepatrnú cenu odstrihnúť vlasy. Potom ich predávali vykupovačom.
89
Aj v súčasnosti sa dlhé a husté indické vlasy získavajú od pútnikov po modlidbách v chráme, alebo na
dedinách ich získavajú od žien „lovci vlasov“ za plastové hračky pre deti alebo jedlo.
Koncom 60. a začiatkom 70. rokov sa vo veľkom množstve strojovo vyrábali príčesky a parochne z umelých
vlasov a ženy si ich kupovali ako bežné módne doplnky.
V súčasnosti sú tiež veľmi rozšírené rôzne parochňové štúdiá a predajne s rozmanitou ponukou parochní
a vlasových doplnkov. Obľúbené sú najmä prirodzenejšie pravé vlasy. V kaderníctvach sa rozšírila
ponuka služieb o predlžovanie a zahusťovanie vlasov a v niektorých aj o afro účesy, rasta copy a dready.
Slávnymi propagátorkami parochní sa stali speváčky Tina Turner a Cher.
Herečka a speváčka Jennifer Lopez miluje parochne, má ich stovky.
Rozdelenie a použitie vlasových doplnkov
Najpoužívanejšie vlasové doplnky sú parochne, poloparochne a príčesky.
Parochne môžeme rozdeliť podľa použitia na:
dámske, pánske a detské;
módne, zdravotné, karnevalové, filmové a divadelné.
Podľa kvality materiálu a spracovania môžu byť:
z pravých alebo umelých vlasov rôznej kvality;
vyrobené ručne alebo strojovo, pútkované, strapcované alebo kombinované. V menšej miere
vyrobené aj vsadzovaním vlasov do plastických látok. Divadelné môžu byť aj lepené, kašírované;
vyrobené na mieru alebo sériovo podľa strihových predlôh.
Módne parochne sú určené na príležitostné nosenie. Parochňové štúdiá ponúkajú široký výber
parochní rôznych dĺžok, strihov a farieb, z pravých alebo umelých vlasov. Veľkosť parochne sa určuje
podľa obvodu hlavy v centimetroch alebo označením S, M, L.
Zdravotné parochne sú určené ľuďom s dočasnou alebo trvalou stratou vlasov na stále nosenie.
Tomu má zodpovedať aj ich prirodzený vzhľad a vyššia kvalita. Najvhodnejšie sú špeciálne parochne
z pravých vlasov celoručne viazané, vyrobené pre tento druh použitia alebo na mieru.
Karnevalové parochne na rôzne maškarné plesy, párty, disco alebo rockové a punkové koncerty. Sú
lacné, vyrobené strojovo zo syntetických vlasov.
Filmové a divadelné parochne sa podľa účelu vyrábajú aj z náhradných syntetických materiálov,
zvieracích chlpov, rastlinných a textilných vlákien. Používa sa napríklad silon, konská hriva, chlpy
z byvola, ťavy, angorskej alebo domácej kozy, ovčia vlna, morská tráva, sisal - konope, ľan, lyko, froté
vlákno (žinilka), špagát, papier.
Vlasové doplnky z pravých vlasov (100 % prírodný vlas) sú drahšie. Najkvalitnejšie vlasy sú
stredoeurópske, ruské, talianske, potom kaukazské, ázijské, indické, vietnamské, čínske. Kvalita vlasov
závisí aj od toho, do akej miery sú odfarbované – bielené.
Prírodné vlasy sa dajú farbiť, natáčať, kulmovať. Vyžadujú ale
väčšiu starostlivosť.
Ázijské vlasy sú hrubšie, majú až 10 vrstiev kutikuly, preto sú
ťažšie. Sú tmavé a rovné, musia sa chemicky stenčovať. Indické
vlasy sú o niečo jemnejšie, po namočení majú sklon sa vlniť.
Vlasy remy kvality sú poskladané iba v smere ich prirodzeného
rastu a nie náhodne (kutikulu majú vždy smerom dolu). Preto
sa nezacuchávajú.
Stredoeurópske „panenské“ (virgin) vlasy sú najkvalitnejšie,
prírodné, nie sú chemicky upravované. Majú dobrú trvanlivosť,
prirodzený vzhľad a lesk.
Prírodné, chemicky neošetrené
európske vlasy
90
PAROCHNIARSTVO
Vlasové doplnky z umelých vlasov, napríklad z kanekalonu, sú lacnejšie. Podobajú sa pravým vlasom, sú tvarovo stále a ľahko sa údržiavajú. Ich nevýhodou je citlivosť na teplo. Nesprávnou starostlivosťou strácajú prirodzený vzhľad. 100-percentný kanekalon je kvalitnejší, odolnejší.
Fiber twist vlákno je odolnejšie voči teplu, môže sa fúkať.
Celoručne viazané (pútkované) parochne alebo poloparochne majú prirodzený vzhľad.
Najmä pre detské a pánske parochne sa používa aj monofilament - imitácia ľudskej pokožky.
Parochne zo strapcov našitých na väzbu parochne majú na kontúrnych častiach, cestičke alebo vlasovom víre (podľa účesu) špeciálne a hustejšie spracované strapce, aby nebolo vidieť väzbu parochne.
Kombinované parochne sú pútkované a aj s použitím strapcov. Napríklad predná časť je pútkovaná
a zadná časť je zo zvislých stužiek, na ktoré sú vodorovne prišité strapce.
Poloparochne sa používajú na doplnenie vlasov najmä na temene hlavy.
Bývajú z pravých alebo umelých vlasov, spracované sú ručne alebo strojovo.
Pánske toupée (tupé) dokonale zamaskuje plešinu. Pripevňuje sa na okrajové vlasy alebo lepením
obojstranne lepiacou páskou, náplasťou. Vyžaduje ešte dostatok vlasov po stranách hlavy. Odtieň vlasov sa musí zhodovať s farbou vlasov na hlave. Môže sa vyrobiť aj na mieru podľa presného tvaru
plešiny. Pánske poloparochne sa často používajú vo filme a divadle.
Dámske poloparochne na doplnenie vlasov nad čelom, na temene alebo zátylí.
Napríklad: 17 krát 17 cm poloparochňa na 4 clipoch, s dlhšou 15 cm hornou časťou, alebo zahusťovač
vlasov s otvormi na prevlečenie vlastných vlasov a s hrebienkom na prichytenie.
Príčesky z pravých alebo umelých vlasov, ručne alebo strojovo spracované. Podľa účelu použitia sú
rôznych tvarov a dĺžok. Napríklad: príčesok na hrebeni, hladký a na koncoch zvlnený príčesok na
dvoch hrebienkoch, cop na štipci, vrstvený, predĺžený príčesok s clipmi. Používajú sa aj ďalšie vlasové
doplnky, napríklad príčesok s čelenkou, príčeskový krúžok, elastická strapatá gumička, gumička obtočená hladkými vlasmi, mašla na spone, zapletená čelenka, ofina na clipe, ofina s elastickou šnúrou,
fúzy a brady.
Pánske toupée
Zahusťovač vlasov s otvormi
91
Pracovný postup zhotovenia vlasového príčesku
Náradie a pomôcky na zhotovenie vlasového príčesku
Česadlo – na prečesávanie a urovnávanie vlasov. Sú to oceľové ihly zasadené v radoch na obdĺžnikovej
doštičke.
Skrutky – na pripevnenie náradia k stolu.
Pomykadlá – sa používajú na pridržiavanie vlasov. Sú to dve kožené alebo gumové dosky
asi 20 x 25 cm, s oceľovými drôtmi , ktoré sú v polovici zahnuté jedným smerom. Pramene vlasov sa
vkladajú medzi drôtiky spodnej a hornej dosky.
Rám na strapcovanie – na spracovanie vlasov do strapcov. Skladá sa z dvoch drevených kolíkov (tyčí),
ktoré sa pripevňujú na pracovný stôl pomocou železných skrutiek. Na ľavom kolíku je jeden otvor
s dreveným kolíčkom na prichytenie nití. Pravý kolík má 5 otvorov s kolíčkami (podobnými husľovým
kolíčkom na napínanie strún). Z ľavého kolíka sa z jedného bodu na kolíčku lúčovite rozvádzajú
a naťahujú najčastejšie 2 až 4 nite do kolíčkov pravého kolíka. Nite sú natočené na kolíčky, ktoré sa
upevnia do otvorov v kolíkoch.
Rozpätie tyčí – kolíkov je podľa potreby 80 až 120 cm.
Hrebienok – s tromi radmi oceľových hrubých ihiel.
Nite pevné, stužené voskom, hodvábne alebo silonové, drôt, prípadne špagát – napínajú sa na rám.
Volia sa podľa toho, na aký účel bude strapec slúžiť.
K ďalšiemu základnému vybaveniu patrí pracovný stôl, pohodlná pracovná stolička a vhodné
osvetlenie. Parochniarske pracoviská boli vybavené aj skriňami na náradie, pomôckami, vlasovým
materiálom a ďalším náradím, napríklad prístrojom na stáčanie vrkočových dielikov, pridržiavačom
vlasov, látkovými vankúšmi a modelmi hláv so stojanmi.
92
Česadlo
Pomykadlo
Rám na strapcovanie
Rám na strapcovanie a jednoduchý strapec
PAROCHNIARSTVO
Príprava a použitie vlasového materiálu
Z umelých alebo odstrihnutých prírodných vlasov si môžeme zhotoviť vlasové príčesky rôznych
tvarov a dĺžok.
Z prírodných vlasov nie sú vhodné na spracovanie veľmi poškodené alebo veľmi kučeravé vlasy. Pri
ryšavých vlasoch počítame s tým, že sa veľmi ťažko farbia a odfarbujú.
Pred odstrihnutím sa môžu vlasy zopnúť gumičkou do copu. Striháme ich po väčších prameňoch,
ktoré potom ukladáme k sebe pri korienkoch. Dbáme, aby sme vlasy nepoprehadzovali, lebo
opačne smerované šupiny kutikuly by sa do seba zamotávali.
Primerane hrubé pramene vlasov prečešeme na česadle, aby sa rozčesali, urovnali a oddelili príliš
krátke vlasy, ktoré zostanú v česadle. Prečesávame ich najskôr zo strany odstrihnutých korienkov
a potom zo strany vlasových končekov. Prameň vlasov uchopíme voľne pravou rukou za končeky
a nasadíme od konca na česadlo, cez ktoré vlasy opatrne preťahujeme. Prečesávanie opakujeme, kým
nie je prvá polovica vlasového prameňa hladko vyčesaná. Potom prameň obrátime, uchopíme za
koniec už vyčesaných vlasov a pravou rukou opakujeme prečesávanie na druhom konci. Vyčesané
pramene kladieme na seba v rovnakom smere do vrstiev. Vlasy, ktoré zostali v česadle, vyberáme
pohybom nahor.
Po prečesaní vložíme vlasy do pomykadla tak, aby odstrihnuté korienky vyčnievali, mierne ich
pritlačíme a zaťažíme závažím. Zahnutie drôtikov pomykadla smeruje od nás.
•
•
•
•
•
Strapcovanie
Pri strapcovaní sa vplietajú tenké pramienky vlasov do osnovy 2, 3, alebo 4 nití, ktoré sú podľa účelu
z drôtu, silonu, hodvábu, pevných nití alebo špagátu. Zo strapcov sa potom šitím, prípadne stáčaním
zhotovujú rozličné vlasové doplnky.
Jednoduchý strapec strapcujeme do osnovy 3 drôtov (alebo nití). Najskôr spravíme začiatočný uzol
tak, že po napnutí nití na rám uvoľníme, z pravého rámu spodný kolíček a niť s ním ovinieme okolo
ostatných nití, pretiahneme vzniknutým okom a asi 1 cm od kolíčka na ľavej tyči utiahneme. Potom
ešte raz opakujeme.
Z pomykadla palcom a ukazovákom vyťahujeme rovnomerné, veľmi tenké pramienky vlasov
a strapcujeme ich (prevliekame) do osnovy 3 drôtov:
Pramienok vlasov ľavou rukou priložíme zozadu spod spodnej nite a držíme ho kolmo. Ukazovákom
a palcom pravej ruky prevlečieme prameň medzi spodnou a prostrednou niťou k sebe dopredu.
Potom ho obtočíme okolo hornej nite smerom od seba dozadu a ohnutým ukazovákom zachytíme
a prevlečieme medzi hornou a strednou niťou k sebe dopredu. Ďalej prameň obtočíme okolo spodnej
nite smerom od seba dozadu a ukazovákom prevlečieme medzi strednou a hornou niťou k sebe
dopredu. Potom ho opäť obtočíme okolo hornej nite smerom od seba dozadu a ohnutým ukazovákom
zachytíme a prevlečieme medzi hornou a strednou niťou k sebe dopredu. Nakoniec ho prevlečieme
medzi strednou a spodnou niťou od seba dozadu. Ľavou
rukou pridržiavame prameň, palcom a ukazovákom pravej
ruky utiahneme ťahom nadol a stiahnutím doľava skrátený
konček, otočíme ho dozadu a pravou rukou prisunieme
doľava k uzlíku. Končeky nemajú byť dlhšie ako 1cm.
Tak strapcujeme aj ďalšie pramene a prisúvame ich
k ostatným, už strapcovaným vlasom. Strapec zakončíme
tiež uzlom a odstrihneme ho na začiatku pred uzlom
a konci za uzlom. Jednoduchý strapec je na bežné príčesky
najvhodnejší. Podľa potreby sa môžu použiť aj ďalšie
druhy strapcov: dvojitý, anglický, na cestičku na štyroch
nitiach, krepový na dvoch nitiach. Používajú sa aj iné druhy
strapcov, napríklad strapec na ofinu na dvoch nitiach,
Jednoduchý strapec po stiahnutí
krížový strapec na troch nitiach.
93
Jednoduchý strapec
Dvojitý strapec
Strapec na cestičku na štyroch nitiach
Anglický strapec
Krepový strapec na dvoch nitiach
šitie strapcov
Strapec zošijeme do požadovaného tvaru príčesku (okrúhly, oválny, štvorhranný).
Okrúhly tvar príčesku: okraj strapca stočíme do kolieska o priemere 1cm a spoj zošijeme. Na vonkajšom
obvode kolieska vytvoríme štyri centimetrové trojuholníky a v mieste spojov ich opäť zošijeme.
Vrcholy trojuholníkov spojíme ďalším kruhom a zošijeme spoje. Podľa dĺžky strapca nasledujú ďalšie
centimetrové trojuholníky a nad nimi kruh.
Oválny tvar príčesku: sa vyhotovuje rovnako,
len namiesto krúžkov tvarujeme do oválu.
Hranatý štvorcový alebo obdĺžnikový tvar:
začíname radom centimetrových trojuholníkov,
ktorých počet závisí od veľkosti príčesku. Ďalšie
rady trojuholníkov prišívame vrcholmi k sebe.
Nakoniec trojuholníkové rady obšijeme po
obvode posledným úsekom strapca.
Podľa potreby môžeme zo strapcov zošívať aj
iné rôzne tvary a veľkosti príčeskov.
Príčesky zošité do okrúhleho a trojuholníkového tvaru
94
PAROCHNIARSTVO
■
Na čo si treba dávať pozor
Pri strihaní vlasov, ktoré chceme použiť na vlasový príčesok, dávame pozor, aby sme zbytočne nestrácali
ich dĺžku (napríklad odstrihnutím jedného zopnutého copu naraz, ak budúci účes má byť ostrihaný
postupne s kratšími vrchnými vlasmi. V takomto prípade striháme po jednotlivých prameňoch. Postupujeme od vlasov na krku smerom hore. Ďalšie pramene striháme postupne smerom k vrchu hlavy podľa
dĺžky želaného budúceho účesu. Podľa potreby môžeme rovnakým spôsobom postupovať aj opačne, od
vrchných vlasov k spodným).
Odstrihnutie zopnutého copu na krku je vhodné pri budúcom účese s rovnakou dĺžkou vlasov.
Dĺžka odstrihnutých vlasov na zhotovenie vlasového príčesku by mala byť viac ako 15 cm.
Aby sa vlasy na nitiach pri strapcovaní lepšie kĺzali, natierame nite voskom alebo mydlom.
Drevené kolíčky pred zasunutím do otvorov je vhodné navlhčiť vodou.
ZAUJÍMAVOSTI
Odstrihnuté pravé vlasy pri korienkoch sú takzvané hlavy. Konce vlasov sú špičky.
Ako je dnes ručná výroba vlasových doplnkov vo veľkej miere nahradená strojovou výrobou, tak sa aj
vlasová surovina z pravých vlasov spracováva už v továrňach. Predtým sa vo vlasárskych dielňach vlasy
pripravovali ručne. Ku klasickým prácam vlasárstva patrilo spracovanie pravých vlasov (ktoré mohli byť
aj zamotané a zaprášené), úprava ich hrúbky, farby a zvlnenia až do ich zviazania do pramienkov pripravených na výrobu vlasových doplnkov:
Čistenie – vlasy sa vložia medzi dve lepenky a vyklepaním sa z nich odstráni prach.
Rozmotávanie – palcami a ukazovákmi sa zamotané vlasy rozťahujú a uvoľňujú od seba.
Česanie – vlasov na česadle (je už opísané vyššie).
Oddeľovanie dlhých vlasov od krátkych – z vlasov vložených na česadlo sa postupne vyťahujú pramienky
a triedia do dĺžok s odstupňovaním po 5 cm.
Obracanie – poprehadzované vlasy sa usporiadajú k sebe spôsobom korienky ku korienkom a konce ku
koncom, aby boli šupiny kutikuly v rovnakom smere. V 60 °C teplej vode s mazľavým mydlom sa konce
vlasov posúvajú proti smeru šupín kutikuly = hore a vlasy pri korienkoch zostanú voľne visieť smerom
dole.
Postupuje sa pri tom tak, že jeden koniec zväzku vlasov ponárame do mydlového roztoku a vlasy, ktoré sa
vysunú smerom hore, mierne oddelíme. Vlasy, ktoré zostanú visieť dole, rozcucháme dlaňou mädlením
kruhovým pohybom, aby sa spojili – ide o takzvané hlavičkovanie. To isté zopakujeme aj na druhom
konci pramienka. Tak vznikne rozdelený prameň s koncami vlasov uprostred a s hlavami spojenými hlavičkovaním na okrajoch. Zahlavičkované časti na každej strane uchopíme rukami a v slabšom a menej
teplom mydlovom kúpeli ťahom od seba pod vodou rozdelíme. Potom sa vlasy opláchnu. (Ďalšie spôsoby
obracania za sucha sú tiež založené na smerovaní šupín kutikuly.) Správne uložené odstrihnuté vlasy sa
neobracajú. Na ďalšie spracovanie sa pripravia iba dočasným spojením do 3 cm zväzkov – hlavičkovaním.
Pranie – zväzky vlasov sa na plocho ponárajú do horúceho kúpeľa so šampónom a opatrne stláčajú, aby
sa nerozcuchali. Kúpeľ sa podľa potreby vymieňa. Potom sa vlasy prepláchnu v čistej, horúcej vode. Na
záver sa do vody pridá ocot, prípadne aj krém na vlasy (ak sa už nebudú chemicky upravovať).
Stenčovanie ázijských vlasov –do vody s chlórnanom sodným sa pridá kyselina chlórovodíková a vlasy sa
tam ihneď ponoria. Uvoľňovaný chlór rozleptáva vrchné vrstvy kutikuly. Nasleduje neutralizácia v roztoku s 1 dielom 25 % amoniaku na 20 dielov vody.
Potom sa vlasy preperú a opláchnu slabo kyslým kúpeľom.
Odfarbovanie – vlasy sa vložia do nádoby s odfarbovacím kúpeľom a občas sa ponoria, aby sa rovnomerne odfarbovali. Odfarbovací roztok sa po strate účinnosti vymení. Počet kúpeľov závisí od požadovaného
zosvetlenia a kvality vlasov.
Farbenie – vo vlasárskych dielňach sa používali špeciálne farbivá, ktoré sa rozpustili vo vode a vlasy
sa v nich za mierneho varu rovnomerne premiešavali približne pol hodinu. V súčasnosti môžeme na
farbenie menšieho množstva vlasových dielikov alebo hotových vlasových doplnkov použiť bežné farby
95
na vlasy. Pritom sa nesmie zabúdať, že chemicky upravované, odfarbované vlasy sú pórovité, najmä na
koncoch. Po farbení sa vlasy vyperú a usušia.
Miešanie (melírovanie) – svetlejšie a tmavšie vlasy (prípadne vlasy dvoch rôznych kvalít) sa spoja do 3 cm
hrubého prameňa, prečešú na česadle a nechajú sa v ňom zachytené a roztiahnuté na plocho. Ukazovákom a palcom pravej ruky sa po niekoľkých vlasoch stáča (roluje) plocha pramienka dovnútra. Ľavá ruka
pritom tiež pomáha palcom i ukazovákom a malíčkom pridržiava dolnú časť prameňa v dlani. Po stočení
polovice pramienka od pravého okraja dovnútra sa prečeše na česadle. Postup sa opakuje, pokiaľ nie sú
vlasy dostatočne premiešané (premelírované).
Sťahovanie na čisto – pramienky sa urovnávajú hlavami k sebe a zväzujú silnou niťou asi 1 cm od okraja
hlavy do 1,5 cm hrubých prameňov. Dĺžka viazania je približne 4 cm.
Natáčanie varením – tenké pramienky vlasov sa natočia na drevené natáčky súčasne s pásikom papiera,
ktorým sa vlasy aj obalia a potom omotajú silnou niťou. Neporušené vlasy sa varia vo vode s malým
množstvom bóraxu (na dosiahnutie miernej alkality) 1 až 2 hodiny, podľa požadovaného zvlnenia a kvality vlasov. Odfarbené a poškodené vlasy sa varia pol až 1 hodinu vo vode s menším množstvom octu
(0,25 až 0,5 l octu na 5 l vody). Po varení sa prudko usušia. Rýchle a prudké sušenie je dôležité a nesmie
sa prerušiť.
Stenčené a silne odfarbené vlasy stačí ponoriť na 24 hodín do 8 % octu a usušiť.
Kučery dosiahnuté varením sa časom pozvoľna uvoľňujú.
Na hotovom príčesku prípadne aj parochni z pravých vlasov sa môže urobiť stálotvarová úprava chemickou preparáciou, ak sa vlasy, nite alebo väzba parochne nepoškodia.
Zvlnenie umelých vlákien sa dosahuje pečením v špeciálnych peciach. Kanekalon sa pečie pri teplote 80
až 90 °C 15 až 40 minút, podľa sily vlákna. Potom sa nechá vychladnúť.
Silon sa pečie pri teplote 140 °C 1 hodinu a potom sa ponorí do studenej vody.
Ručná výroba parochne na mieru – patrila ku klasickým prácam v parochniarstve a v dielňach divadelných a filmových maskérov. Na výrobu parochňovej väzby sa používajú rozličné druhy textílií – bavlnené
sieťoviny, hodvábne gázoviny, gumou pružené tyly (napríklad bavlnený batist, hráškový alebo bavlnený
tyl, mlynárske hodvábne plátno). Z montovacích stužiek (najčastejšie z bavlneného batistu, v šírkach od
5 do 10 mm) sa šije konštrukcia väzby parochne. Zrážanlivé textílie sa majú vopred vyvariť alebo vyprať.
Ich farba má byť v súlade s farbou vlasov. Okrem vlasov je potrebné aj ďalšie náradie – drevené montovacie hlavy, krajčírsky meter, montovacie klinčeky, kladivko, ihla a niť, vystužovacie oceľové pružinky alebo
kostice, pútkovacia ihla (jemný oceľový háčik v rôznych hrúbkach od 00 po 6) a hlavy na úpravu parochní
so stojanmi s nastaviteľnou výškou a kĺbom.
Z viacerých spôsobov výroby parochne a šitia väzby na parochňu sa vyberá podľa toho, na aký účel má
parochňa slúžiť a podľa smeru jej účesu.
Pracovný postup zhotovenia parochne
Miera na parochňu – na meranie hlavy a prenášanie zistených rozmerov na drevený model sa používa
krajčírsky meter. Meria sa:
1. Obvod hlavy od čela šikmo dolu k zátyliu a po druhej strane hore naspäť k čelu.
2. Hĺbka hlavy od rastu vlasov v strede nad čelom, pozdĺžne cez temeno dolu, do stredu krku.
3. Od spánku k spánku vodorovne cez zátylie. (Niekedy aj dĺžka a šírka vlasov na spánkoch).
4. Od ucha k uchu cez temeno.
5. Od ucha k uchu cez vlasový vír.
6. Od ucha k uchu cez zátylie.
7. Šírka čela od spánku cez čelo k druhému spánku.
8. Šírka krku.
Prenesenie rozmerov – na drevenej montovacej hlave sa vyznačia body, podľa ktorých sa zakreslí okrajová kontúra parochňovej väzby. Miery sa prenášajú súmerne, polovica na každú stranu od stredovej osi
navrchu. Obvod hlavy sa neprenáša. Zisťuje sa ním iba veľkosť hlavy.
96
PAROCHNIARSTVO
Napnutie obrysovej, ťažnej a spojovacej stuhy – na zakreslené základné obrysy parochne sa pomocou
klinčekov napne obrysová stužka a zošije sa drobným pravidelným stehom. Rovnakým spôsobom sa medzi obrysovú stužku napnú a prišijú spojovacie stuhy.
Vystuženie – parochňovej väzby pružinami nad čelom, na spánkoch a na krku. Pružina sa vloží do stužkového puzdra a prišije sa na parochňovú väzbu v miestach, ktoré majú dobre priliehať.
Napínanie textílií – na zadnú a prednú časť väzby. Textília (20 x 35 cm) sa namočí do vody, priloží sa na
zadný diel parochňovej väzby a súčasne sa napína pomocou montovacích klinčekov.
Potom sa okrajovým stehom prišije na vnútorný okraj stužiek. Vyčnievajúca vonkajšia časť textílie sa odstrihne tak, aby jej okraj prečnieval o 5 mm. Ten sa zahne a prišije na vonkajší okraj stužiek. Rovnakým
spôsobom sa napne a prišije aj textília (40 x 25 cm) na prednú časť väzby.
Pútkovanie vlasov – je uväzovanie vlasov do textílie pomocou pútkovacej ihly. Háčikom sa prepichne
textília, zachytí a prevlečie sa očko vlasu, cez ktoré sa potom jednoduchou alebo dvojitou slučkou uviažu
vlasy. Parochňa sa začína pútkovať odzadu. Smer pútkovania závisí od typu účesu. Môže byť po smere
rastu vlasov aj proti smeru rastu vlasov, čím sa dosiahne vzdušnosť a prirodzený vzhľad, alebo podľa
smeru vlasového víru. Používa sa aj pútkovanie do trojuholníčkov.
Na parochňu s krátkym účesom je potrebná dĺžka vlasov 15, 20 až 30 cm. Na dosiahnutie prirodzeného
vzhľadu sa mieša tri až päť odtieňov. Aby sa vlasy neuvoľňovali, môžu sa uzlíky zospodu zalakovať.
Pútkovanie
Ručne pútkovaná parochňa
Miera na parochňu
Väzba na parochňu
Ručne pútkovaná brada
97
umývanie, ošetrovanie a úprava vlasových parochní a príčeskov
Pri umývaní, ošetrovaní a úprave vlasových parochní a príčeskov sa riadime návodom výrobcu a podľa toho, z akých surovín sú doplnky vyrobené.
Na vlasové doplnky zo syntetických vlasov sa používa len špeciálna kozmetika na parochne a príčesky.
šampón – na syntetické vlasy, so samočistiacim účinkom.
balzam – na zregenerovanie, ochranu a antistatickú vlastnosť parochne alebo príčesku. Dodá lesk,
hebkosť a prirodzený vzhľad.
Kondicionér – na rozčesanie po každom nosení.
Lak – s antistatickým účinkom. Fixuje účes bez zlepenia. Parochňa zostane vzdušná a lesklá.
Výrobcovia parochní dodávajú na trh aj ďalšie špeciálne stylingové prípravky, náradie a pomôcky, ako
sú pena, gél, lesk.
špeciálna kefa a hrebeň – na parochne, z kvalitného antistatického materiálu.
Hlava na parochňu – umelá hlava alebo vzdušný stojan sa používajú na odvetranie, odloženie, odloženie po umytí, udržanie tvaru a úpravu parochne alebo príčesku.
Sieťka na hlavu – pod parochňu, zo 100-percentného nylonu. Je vhodná najmä pre citlivú pokožku,
prípadne ak je parochňa voľná. Nasadí sa na hlavu tak, aby boli všetky vlasy pod ňou.
Parochne a príčesky sa umývajú, len keď sú znečistené, podľa potreby, napríklad jeden až dvakrát za
mesiac.
Vo vhodnej nádobe s vlažnou alebo studenou vodou rozpustíme šampón.
Parochňu alebo príčesok ponoríme do vody a jemne stláčame. Nežmýkame.
Opláchneme vo vlažnej vode v smere od korienkov k špičkám.
Do čistej vody v nádobe nalejeme balzam, vložíme parochňu a necháme pôsobiť 10 minút.
Opláchneme a necháme odkvapkať.
Podľa možnosti vlasové doplnky v mokrom stave nečešeme, alebo čo najmenej. Ľahko nimi zatrasieme, aby sa uložili do stáleho tvaru a odložíme na umelú hlavu.
Necháme ich voľne uschnúť. Nesušíme teplom.
Po uschnutí aj každom nosení sa používa na
rozčesanie špeciálny kondicionér, ktorým sa parochňa prestrieka zo vzdialenosti 30 cm a nechá sa
tiež voľne uschnúť. Kondicionér sa neoplachuje.
Parochne a príčesky z pravých vlasov sa môžu
v prípade potreby natáčať, fúkať, kulmovať a žehliť. Postupuje sa pri tom rovnako ako na živej hlave, len so zvýšenou opatrnosťou, aby sa nepoškodila väzba parochne, pútkovanie alebo strapce.
Vlasové doplnky z kvalitných pravých vlasov sa
Príčesok natočený na natáčky
môžu aj chemicky upravovať a strihať.
Konečnú úpravu parochne alebo príčesku robíme
podľa potreby na parochniarskej hlave alebo až po
nasadení na živú hlavu. Najčastejšie tak, že sa základ učeše na parochniarskej hlave a po nasadení
na živú hlavu sa účes dokončí a prispôsobí.
Po nosení sa parochne prečešú špeciálnou kefou, prestriekajú kondicionérom, natiahnu na parochniarsku hlavu a uložia na suchom mieste.
Príčesky sa položia vo vodorovnej polohe na uterák alebo do škatule.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Výsledok po natočení a úprave
98
PAROCHNIARSTVO
Príčesok upravený kulmovaním
Úprava parochne
■
NA ČO SI TREbA DáVAť POZOR
S vlasovými doplnkami zaobchádzame šetrne, bez ťahania, šklbania a zbytočne ich nezaťažujeme prípravkami, ako sú tužidlo, lak a podobne. Nepoužívame pri nich silné teplo.
Treba počítať s tým, že parochňa a príčesok nie sú prirodzene zásobované mazovými žľazami a ak sa
vlasy poškodia, už nevyrastú nové, zdravé.
Pri česaní dávame pozor, aby sme hrebeňom alebo kefou nezachytávali parochňovú väzbu.
Aj pri pripínaní parochne alebo príčesku na umelú hlavu dávame pozor, aby sme nepoškodili parochňovú
väzbu, pútkovanie alebo strapec. Napríklad prepichnutím špendlíkom sa môže poškodiť tkanina na parochňovej väzbe alebo uvoľniť pútkovanie. Zapichnutý špendlík medzi nite alebo drôty na strapci príčesku
spôsobí to, že sa rozídu a vlasy sa z nich uvoľnia.
Predlžovanie a zahusťovanie vlasov
Tenkými pramienkami alebo pásmi z prírodných alebo umelých vlasov, nadpojenými na vlastné
vlasy rôznymi metódami, sa dosiahne ich predĺženie, zahustenie alebo aj farebný efekt melíru. Za
pôvodcu týchto metód by sa dalo považovať nadväzovanie rôznych copíkov pri afro účesoch.
Podobne ako na vlasové príčesky a parochne sa aj na predlžovanie a zahusťovanie vlasov používajú vlasy
rôznej kvality: pravé ľudské (ázijské, indické, európske, bielené, farbené, chemicky neupravované)
alebo umelé syntetické (kanekalon, fiber twist, organické vlasy), s možnosťou širokého výberu
odtieňov, v rôznych dĺžkach od 30 do 70 cm. Podľa želania sa vyberú rovné, zvlnené alebo kučeravé
vlasy. Farba sa vyberá podľa farby vlasov zákazníčky, alebo melír. Niekedy aj niekoľko alebo iba jeden
prameň v crazy farbách, alebo dvojfarebné pramene.
Vlasy, ktoré sa používajú na predlžovanie a zahusťovanie, sú spracované do tenkých pramienkov
alebo pásov so zakončením:
– typu „I“ a „O“ pre mikrokrúžky (za studena) alebo termospojky (za tepla),
– keratínovým nechtíkom typu „u“ (za tepla),
– keratínom s trubičkou (za tepla),
– keratínom s trubičkou a navliekacou niťou – Tubex (za tepla),
– micro ringovým a s navliekacou niťou – Rinex (za studena),
– voľné bez ukončenia, len zviazané vlasy (podľa použitia za tepla alebo za studena),
– na obojstrannej lepiacej páske (za studena,)
– na 4 mm tyle (za studena),
– šitá triaseň s clipom (za studena),
– šitá triaseň (za studena, pri metóde prichytenia termospojkami za tepla).
99
Používajú sa rôzne metódy nadpájania:
– pomocou tepelných klieští, za tepla, pri keratínovej metóde,
– ultrazvukovými kliešťami, čiastočne za studena, pri keratínovej metóde,
– termospojkami s keratínom alebo bez keratínu, pomocou tepelných klieští,
– mikrokrúžkami, mikrospojkami, trubičkami, mikroringami, za studena,
– lepiacimi páskami, pritlačením za studena /novšia metóda,
– tylovými páskami, prevlečením a prilepením za studena /najnovšia metóda,
– triaseň prichytená mikrokrúžkami alebo termospojkami,
– triaseň prichytená klipovými sponkami, aj celkový clip,
– triaseň prichytená našívaním a lepením /staršia metóda.
ZAUJÍMAVOSTI
Organické vlasy sú novinkou z umelého vlákna obsahujúceho podobné zložky ako ľudské vlasy. Sú maximálne prirodzené, jemné, nezamotávajú sa a nekrepujú. Majú veľmi dobré vlastnosti, nie sú náročné
na údržbu, nepotrebujú špeciálnu vlasovú kozmetiku, regenerujú sa iba teplou vodou. Sú odolné voči
vysokej teplote, môžu sa žehliť, kulmovať. Vyznačujú sa výbornou priľnavosťou farieb, ale neodporúča sa
ich odfarbovať.
Umelý keratín je polymérna zlúčenina podobného zloženia ako prírodné vlasy. Býva buď už aplikovaný
na vlasových pramienkoch, na vnútornej strane termospojky, alebo samostatný. Keratínová hmota sa
rozohreje, prilepí pramienok a zatvrdne.
Príprava vlasov: vlasy sa dvakrát dôkladne umyjú bez regenerácie a vyfúkajú alebo usušia do tvaru. Rozdelia sa a vypnú. Kontúry 1 až 2 cm okolo celej hlavy sa vynechávajú. Začína sa od zadných vlasov na
krku. Pramene sa aplikujú na rovnako hrubé pramene vlasov na hlave, aby sa predišlo nadmernej záťaži,
približne 0,5 mm od pokožky hlavy.
Na predlžovanie a zahusťovanie vlasov sa podľa potreby používa približne 50 až 150 prameňov. Predĺžené vlasy sa upravia plastickým strihom, aby prirodzene zapadali.
Po 2 až 5 mesiacoch, podľa rastu vlasov a použitej metódy, sa musia pramene odpojiť a posunúť naspäť
k pokožke hlavy.
Pri metódach za tepla sa používajú prístroje s aplikačnými tepelnými kliešťami s nastaviteľnou teplotou,
ochranné podložky na pokožku hlavy, ochranné návleky prstov, náhradné keratínové nechtíky „U“, keratínové tyčinky, granule - perly alebo drť, termospojky s keratínom alebo bez keratínu, (priesvitné, jantárové, hnedé, čierne), háčik v troch veľkostiach na prevliekanie vlasov, alebo háčik typu oka – navliekacia
tyčinka, tepelná pištoľ na roztavenie keratínu, kliešte na formovanie tvaru a upevnenie spojov, kliešte na
drvenie keratínových spojov, tekutý alebo gélový odstraňovač keratínu.
Ultrazvukové kliešte roztavia keratín pomocou ultrazvuku a preto nedochádza k poškodeniu vlasov teplom. Inak sa s nimi pracuje rovnako ako s tepelnými kliešťami.
Keratínová metóda: na oddelený pramienok vlasov sa nasadí ochranná podložka a priloží sa k nemu prameň s keratínom, ktorý sa pomocou tepelných alebo ultrazvukových klieští roztaví a prstami sa vytvaruje
spoj do úzkeho valčeka (alebo sploštenej placky) bez ostrých hrán a medzier. Medzi jednotlivými spojmi
vedľa seba a v radoch pod sebou sa musí vynechať medzera, aby sa nedotýkali a nezacuchali. Keratínové
spoje sa odpájajú pomocou odstraňovača keratínu a rozdrvením špeciálnymi kliešťami. Pred následnou
aplikáciou prameňov by mala byť týždňová regeneračná prestávka. Výhodou tejto metódy je, že spoj je
najmenej viditeľný. Nevýhodou je vystavenie vlasov nepriaznivému krátkodobému pôsobeniu tepla, zlepenie keratínom, a to, že spoj nie je chránený pred vonkajšími vplyvmi.
100
parochniarstvo
Termospojky s keratínom: sú z termoplastickej hmoty, ktorá teplom výrazne zmenší svoj objem a pevne uchytí prameň vlasov. Na ich vnútornej stene je jemná vrstva keratínu, ktorá zvyšuje pevnosť spoja
a fixuje prameň. Oddelený pramienok vlasov sa prevlečie pomocou háčika alebo navliekacej nite (pri
Tubex) cez termospojku, ktorá je na konci pripájaného pramienka (alebo samostatne). Tepelnými alebo
ultrazvukovými kliešťami sa zafixuje spoj, ktorý sa už nemusí tvarovať.
Plastové trubičky – termospojky bez keratínu: vo svetlej a tmavej farbe. Po zohriatí tepelnými kliešťami sa
zmrštia a pevne prichytia pramienok vlasov. Opätovným zohriatím sa môžu zase uvoľniť.
Menej známa metóda Bellargo: na pramienku vlastných vlasov sa vytvorí uzlík, ktorý zabraňuje posunutiu pramienka s tepelne zmrštiteľnou trubičkou. Pri posúvaní sa uzlík odstráni a vytvorí sa nový.
Pri metódach za studena sa používajú mikrokrúžky z odľahčenej zliatiny (vo viacerých farbách a troch
veľkostiach) alebo mikrokrúžky so silikónom, mikrokrúžky so závitom na lepšie uchytenie prameňa, podlhovastá trubička z medenej zliatiny (mikrorol) alebo silikónové trubičky, háčik v troch veľkostiach na
prevliekanie vlasov alebo háčik typu oka – navliekacia tyčinka, aplikačné kliešte na mikrokrúžky, kliešte
na odstraňovanie mikrokrúžkov alebo univerzálne kliešte. Obojstranne lepiace pásky s vlasmi, obojstranne lepiace pásky bez vlasov, tekutý odstraňovač pásky. Tylové pásky s vlasmi, lepidlo, háčik, rozpúšťadlo.
Pri rôznych druhoch mikrokrúžkov, mikrospojok, mikroringov a trubičiek sa oddelený prameň prevlečie
pomocou malého háčika cez mikrokrúžok, vloží sa nadpájaný pramienok a krúžok sa stlačí špeciálnymi
kliešťami. Tým vznikne pevný spoj. Pri odpájaní sa kliešťami na odstraňovanie mikrokrúžky uvoľnia.
Metóda nie je vhodná pre veľmi jemné vlasy a alergikov.
Micro-ring - Rinex: pramienky vlasov s micro – ringovým ukončením a navliekacou niťou. Oddelený
prameň sa pomocou navliekacej nite prevlečie cez mikrokrúžok a ten sa stlačí kliešťami.
Lepiace pásky: vlasy prilepené na obojstranne lepiacej páske. Pod 1 až 3 mm hrubý prameň vlasov sa
priloží páska s vlasmi a druhá páska sa priloží zvrchu prameňa. Obe pásky sa k sebe pevne pritlačia alebo
pri inom spôsobe sa zafixujú špeciálnou žehličkou. Takzvaný sendvičový spoj, ktorý je trvácny a šetrný.
Pásky sa odpájajú pomocou tekutého odstraňovača.
Tylové pásky: 50 cm dlhý a 4 mm široký tyl s kvalitnými prírodnými vlasmi. Tyl sa nastrihá na užšie
pásy podľa potreby. Na okraje tylu sa nanesie niekoľko kvapiek lepidla, priloží sa k rovnej cestičke vo vlasoch a dočasne sa prichytí ešte aj sponou. Špeciálnym háčikom sa cez tyl popreťahujú jemné pramienky
vlasov z hlavy. Tie sa nakoniec zvrchu zafixujú špeciálnym lepidlom. Po 6 až 8 týždňoch sa špeciálnym
rozpúšťadlom pásky odpoja a nasadia opäť do cestičiek bližšie k pokožke hlavy. Predĺžené vlasy sa môžu
natáčať, fúkať, žehliť aj farbiť. Neškodí im sauna, plávanie a šport. Metódy s páskami sú vhodné aj pre
jemné a riedke vlasy a pre alergikov.
Triaseň pripojená mikroringami alebo termospojkami na tenké pramienky vlastných vlasov.
Triaseň na clipe – príčesky CLIP IN: vlasy našité do pásov – tresované pramene, ktoré sa uchytávajú pomocou malej sponky Clip, ľudovo nazývanej pukačka. Je to veľmi šetrná, rýchla a praktická metóda pre
príležitostné nosenie. Jednotlivé pramienky alebo dlhšie pásy sa upevňujú k zadným, prípadne aj bočným
vlasom pri pokožke hrebienkovými klipsami. Pre pevnejšie prichytenie sa vlasy pri pokožke môžu mierne
natupírovať. Nosia sa 1 až 2 dni.
Ich výhodou je aj to, že sa neumývajú na hlave, ale samostatne.
Staršia metóda predlžovania a zahusťovania vlasov je našívanie vlasových strapcov (triasní) z ázijských
vlasov, (tzv. Tisage). Na zadnej časti hlavy (prípadne na celej hlave) sa nepretržite z vlastných vlasov
zapletú francúzske copíky pri hlave, na spôsob hadíka, od vlasového víru cez zátylie až ku krku. Pre väčšiu pevnosť sa k nim môžu pridať aj umelé pramene. Na vodorovne zapletené copíky sa potom prišívajú
triasne, ktoré sa odstrihnú na potrebnú šírku a teplom zatavia na koncoch, aby sa nerozpadli. Pásik po
101
pásiku sa našíva od spodných častí smerom hore. Najčastejšie v dvoch alebo troch radoch nad sebou (prípadne viac). Potom sa plasticky upraví strih pridaných vlasov a prispôsobí sa k vlastným vlasom. Tieto
vlasy sa bežne umývajú a upravujú. Rozčesávať sa majú opatrne, nie hneď od pokožky hlavy.
Obľúbenou novinkou na slávnostné príležitosti, ale aj bežné nosenie, sú Swarovského krištále na pramienkoch vlasov, so zakončením keratínovým nechtíkom, pomocou mikrokrúžku alebo maličkej sponky
clip. Bývajú aj na tenkom silone alebo na navliekacej tyčinke, pomocou ktorej sa navlečú na tenké pramienky vlasov.
Okrem krištáľov môžu byť na silone aj farebné pierka, prípadne iné ozdoby.
Rinex
Mikrokrúžky so silikónom
Navliekacia
tyčinka
Lepiace pásky s vlasmi
Trubičky s háčikom
Rad nadpojených pramienkov
102
PAROCHNIARSTVO
Zakončenie prameňov typu „O“, mikrokrúžky
a aplikačné kliešte
Mikrokrúžky s univerzálnymi kliešťami
■
NA ČO SI TREbA DáVAť POZOR
Nadpájanie vlasov je vhodné len pre zdravé vlasy a pokožku. Nie je vhodné pri nadmernom vypadávaní vlasov, kruhovom vypadávaní vlasov, lupienke, neurodermatitíde, veľmi citlivej pokožke a v období
podobných, pre vlasy problémových situáciácií. Neodporúča sa osobám mladším ako 16 rokov, lebo ich
vlasy sú ešte vo vývoji a slabé. Najmä pri tenkých vlasoch treba počítať so zvýšenou záťažou vlasov a ich
korienkov spôsobenou váhou pridaných pramienkov a spojok. Nadmerné zaťaženie môže spôsobiť vytiahnutie korienka a vypadnutie.
Pri starostlivosti o nadpojené vlasy je potrebné dávať pozor najmä na spoje, aby sa nezauzlili.
Minimálne dvakrát za deň ich treba opatrne prečesať od korienkov a po celej dĺžke špeciálnou kefou z diviačej srsti v kombinácii s nylonovými štetinkami, pričom je potrebné ich pridržiavať v oblasti spojov. Na
noc sa po rozčesaní môžu zapliesť do vrkoča, aby sa nezauzlili. Umývať ich šetrne a v záklone špeciálnymi
prípravkami vhodnými pre daný typ vlasov a spojov. Po každom umytí treba použiť odporúčaný regeneračný vlasový prípravok. Nadpájané vlasy schnú dlhšie. Najideálnejšie je ich voľne usušiť, maximálne
predsušiť vlažným fénom. Pri type vlasov, ktoré sa môžu fénovať, žehliť a natáčať, sa treba vyhnúť spojom. Pri ľudských vlasoch, ktoré sa môžu odborne chemicky upravovať, je istejšie použiť najskôr skúšobný
prameň.
Syntetické vlasy sa umývajú len v chladnejšej vode a češú sa veľmi jemne až po uschnutí.
Ak sú vlnitého alebo kučeravého tvaru, nemajú sa už natáčať. Po usušení sa samy vrátia do svojej polohy.
Ich prirodzeným javom je, že sa postupom času opotrebujú, na koncoch rozstrapkajú, uvoľňujú svoj tvar
a vyčesávajú sa z nich uvoľnené vlasy.
Dodržiavanie bezpečnostných a hygienických predpisov
Počas práce dodržujeme všetky bezpečnostné a hygienické predpisy.
Pracovisko udržujeme v poriadku z bezpečnostného aj hygienického hľadiska.
Používame len čisté a vydezinfikované kefy, hrebene a ostatné náradie, pomôcky a bielizeň.
Pri umývaní, ošetrovaní a úprave vlasových doplnkov, parochní a predĺžených vlasov sa riadime
návodom výrobcu.
ZOPAKuJTE SI NAJPODSTATNEJšIu ČASť uČIVA TÝM, žE ODPOVIETE NA OTáZKY:
1. Uveďte, v ktorom období sa začali vyrábať parochne.
2. Vymenujte vlasové doplnky.
3. Popíšte pracovný postup ručného zhotovenia vlasového príčesku.
4. Popíšte umývanie a ošetrovanie vlasových parochní a príčeskov.
103
5.Porovnajte vlasové doplnky z pravých a umelých vlasov.
6.Vymenujte metódy predlžovania a zahusťovania vlasov.
7.Stručne popíšte najpoužívanejšie metódy predlžovania a zahusťovania vlasov.
Menej známe výrazy:
Názov vlásenkárstvo, parochniarstvo pochádza z latinského slova pilus = vlas, capillamentum =
parochňa. Francúzski parochniari zaviedli pre svoje povolanie názov posticheur, ktorý je odvodený
od vypchatej podušky, na ktorej sa vyčesávali parochne.
Allonge (alonž) parochne z francúzskeho slova allonger = predĺžiť.
Chignon (žijón) – vlasový nadstavec účesu, príčesok.
Toupée (tupé) – francúzske slovo = „chumáč“ = zvlnenie a kadere na hornej časti hlavy.
U nás tupé – malá parochňa začesaná do vlastných vlasov.
Fiber – z anglického jazyka = vlákno, ľahučký, úponok, zdvih vlasov.
Twist = zatočiť, potočiť, nite, lana, páska.
Crazy farby – bláznivé (krikľavé), fantazijné odtiene.
Otestujte si svoje vedomosti
41.Prvé parochne sa začali nosiť v:
a) Egypte
b) stredoveku
c) baroku
42.Zdravotné parochne sú:
a) iba z pravých vlasov
b) iba z umelých vlasov
c) z pravých alebo umelých vlasov
43.Strapcovanie sa používa na:
a) úpravu prirodzeného dojmu parochne
b) úpravu prirodzeného dojmu príčesku
c) zhotovenie príčesku
44.Česadlo a pomykadlo sa používa pri:
a) zhotovovaní príčesku
b) úprave parochní a príčeskov
c) používali na úpravu vlasov v dávnych
dobách
45.Parochne a príčesky z umelých vlasov sa
umývajú vo vode:
a) horúcej
b) vlažnej
c) nemôžu sa umývať vo vode
104
46.Parochne a príčesky z umelých vlasov sa
môžu:
a) kulmovať a žehliť
b) farbiť
c) nechať voľne uschnúť
47.Parochne a príčesky z pravých vlasov sa
môžu:
a) nechať iba voľne uschnúť
b) natáčať, fúkať, kulmovať, žehliť
c) nemôžu sa natáčať, fúkať, kulmovať, žehliť
48.Pravé vlasy sa môžu:
a) iba natáčať, fúkať, kulmovať, žehliť
b) iba tónovať
c) aj farbiť
49.Predlžovať a zahusťovať vlasy sa nemôže:
a) ak sú vlastné vlasy dlhé iba 10 cm
b) ak sú vlastné vlasy dlhšie ako 50 cm
c) ak je pokožka chorobne zmenená alebo
vlasy vypadávajú
50.Predlžovať a zahusťovať vlasy sa môže:
a) iba pravými vlasmi
b) iba umelými vlasmi
c) pravými aj umelými vlasmi
parochniarstvo
105
6. ZÁKLADY KOZMETICKEJ STAROSTLIVOSTI
Význam kozmetickej starostlivosti
Úprava zovňajšku by mala byť prirodzenou potrebou estetiky každého človeka a svedčí o kultúre
jeho osobnosti. Starostlivosť o pleť úzko súvisí s úpravou vlasov, lebo vlasy a pleť, účes a líčenie
tvoria jeden celok a preto má mať kaderníčka vedomosti aj z tejto oblasti.
Stav pleti závisí od veku, dedičných dispozícii, zdravotného stavu, výživy a životosprávy, hygieny,
vonkajších vplyvov a starostlivosti.
Úlohou kozmetiky je starostlivosť o zdravý vzhľad pokožky, jej čistenie a ochrana pred
nepriaznivými vonkajšími vplyvmi, oddialenie znakov jej starnutia biologicky účinnými látkami
a zvýšenie atraktivity líčením. Lekárska kozmetika sa zaoberá liečbou kozmetických problémov
a skrášľovacími metódami, ktoré patria do rúk lekárov.
Nezabudnite, že:
koža je najväčší orgán ľudského tela. Má viaceré funkcie, medzi ktoré patria ochranná, termoregulačná, zmyslová, vylučovacia, vstrebávacia, bariérová a respiračná funkcia.
Koža sa skladá z troch vrstiev:
1. Pokožka (epidermis) tvorí povrchovú vrstvu kože a skladá sa z piatich vrstiev. Pod povrchovou
zrohovatenou vrstvou je svetlá a zrnitá vrstva. V zárodočnej spodnej tŕnitej a základnej (bazálnej)
vrstve prebieha delenie buniek.
2. Zamša (dermis, škára, corinum) tvorí strednú časť kože a delí sa na vrstvu papilárnu a vláknitú. V tejto vrstve sa nachádzajú kolagénne, elastické a retikulárne vlákna, krvné a lymfatické cievy, nervové zakončenia a kožné adnexy, ako sú potné a mazové žľazy, vlasové folikuly a nechtové
lôžka.
3. Podkožné tkanivo (subcutis) tvorí spodnú vrstvu kože a pozostáva z voľnejšieho väzivového a
tukového tkaniva. Nachádzajú sa tu väčšie krvné a lymfatické cievy a nervy. Táto vrstva umožňuje
posúvanie kože a slúži ako zásobáreň tukov. Zároveň slúži aj ako tepelný izolátor. Do hornej časti
zasahujú vlasové folikuly a potné žľazy.
Zariadenia pracoviska kozmetiky:
– Kreslo na farbenie obočia a rias,
– polohovateľné kozmetické ležadlo s poťahom a prikrývkou,
– otáčacia stolička,
– kozmetický stolík, bodové osvetlenie,
– kuchynská linka, umývadlo, chladnička,
– krytá odpadová nádoba,
– skrinka na materiál, skrinka na čistú bielizeň,
– uzatvárateľný kôš na použitú bielizeň,
– sterilizátor, lekárnička.
Kozmetické prístroje:
– lampa s lupou,
– naparovací prístroj,
– soluxová lampa, bioptronová lampa,
– ultrazvukový prístroj, ozonizér,
– parafínová vanička, ohrievač voskov.
106
základy kozmetickej starostlivosti
Bielizeň:
– bavlnené obrúsky, froté uteráky,
– čelenky, šatky, jednorazové čiapky,
– pláštenky,
– plachty, deky, igelitové podložky.
Kozmetické prípravky:
– pleťové mlieka, vody, toniká, krémy, masky,
– peelingy, zmäkčovadlá,
– masážne krémy, emulzie, oleje,
– bylinné prípravky, bórová voda, očný kúpeľ a kvapky,
– prípravky na depiláciu, vosky, voskové papieriky (stripy), peroxid vodíka,
– líčidlá,
– dezinfekčné prípravky.
Odvetvie kozmetiky sa v súčasnosti veľmi rozvíja. Na trh prichádzajú neustále nové prípravky,
postupy a kozmetické prístroje. Ponuka kozmetických služieb sa rozširuje o permanentný mejkap,
predlžovanie a zahusťovanie rias, trvalú na riasy, semipermanentný náter (maskaru) na riasy,
vizážistické služby a kozmetickú starostlivosť o telo.
Zariadenie kozmetického pracoviska
107
Postup kozmetického ošetrenia pleti
Pred ošetrením pleti alebo poradenstvom je dôležité správne posúdiť typ pleti pre výber vhodných
kozmetických prípravkov a postupov.
Klasické kompletné ošetrenie pleti pozostáva najčastejšie z týchto úkonov:
• posúdenie pleti (diagnostika pleti),
• farbenie rias,
• farbenie a formovanie obočia,
• povrchové čistenie pleti,
• peeling,
• naparenie alebo zmäkčovanie pleti,
• hĺbkové čistenie pleti,
• dezinfekcia pleti,
• sťahujúca maska,
• kozmetická masáž,
• doplňujúca maska (výživná, hydratačná, liečivá ...),
• denný krém,
• líčenie.
ZAUJÍMAVOSTI
Pri posudzovaní pleti zisťujeme jej typ a stav. Výsledok posúdenia môže byť u tej istej zákazníčky v priebehu roka rozdielny, pretože stav pleti môžu ovplyvňovať viaceré faktory, napr. ročné obdobie, psychický
stav, lieky, životospráva...
Pleť posudzujeme zrakom (voľným okom, lupou alebo dermatoskopom), dotykom, nižšie uvedenými
testami a podľa odpovedí na otázky, napríklad o problémoch s pleťou, spôsobe ošetrovania a podobne.
Pri diagnóze pleti prihliadame na vek a genotyp (dedičné faktory).
Pri zisťovaní stupňa premastenia si všímame lesk alebo matnosť pokožky, prípadne až jej olupovanie,
hrúbku, póry, komedóny, akné. Môže sa posúdiť aj množstvo otlačeného mazu na jemnom papieriku
(testom cigaretovým papierikom). Pre správne určenie typu premastenia musí byť pokožka bez krému
a iných prípravkov, najlepšie, ak je 2 hodiny po umytí.
Pevnosť, pružnosť a napätie (tonus a turgor) pleti sa zisťuje pomocou dvoch testov. Pri teste kožnej riasy
sa palcom a prostredníkom (alebo ukazovákom) vytvorí na líci kožná riasa.
Kompresno - rotačný test sa robí v strede na líci tak, že bruško palca priložíme na kožu a miernym tlakom rotujeme. Podľa odporu pokožky a toho, ako rýchlo sa vracia do pôvodnej polohy, je test negatívny,
slabo pozitívny alebo silne pozitívny.
Vrásky rozdeľujeme na mimické a senilné (vekom).
Farba pleti súvisí s jej typom, ale aj so stavom organizmu. Správne posúdenie farebného typu a tvaru
tváre je dôležité pri líčení.
Citlivosť, reaktivitu a fotoreaktivitu pleti zisťujeme okrem otázok aj reakciou na mechanické podráždenie špachtľou, ktorou pod miernym tlakom prejdeme po tvári.
Odchýlky od normy – najčastejšie chyby pleti sú milie, krvné alebo pigmentové névy, poruchy pigmentácie, nadmerné ochlpenie, bradavice, drobné kožné nádory, senilné keratózy, jazvy, poruchy potenia
a iné.
108
základy kozmetickej starostlivosti
Test kožnej riasy
Kompresno – rotačný test
Typy pleti a ich ošetrenie
Z bežného hľadiska rozlišujeme tieto typy pleti:
– normálna,
– mastná,
– suchá,
– zmiešaná,
– starnúca,
– citlivá pleť môže byť každá z nich, ale najčastejšie to býva pleť suchá.
Normálna pleť
Je ideálna, s primeraným premastením. Má matný lesk. Produkcia mazu a vlhkosti je vyrovnaná.
Býva dobre prekrvená, jemne ružová. Nemá viditeľné póry, neolupuje sa. Je hladká, napnutá, pružná
a hebká. Je najrozšírenejšia, i keď často sa zamieňa so zmiešaným typom pleti, pretože v T-zóne je
jemne zvýšené premastenie, ale to je prirodzené.
Ošetrovanie normálnej pleti:
Ráno sa pleť opláchne vlažnou vodou a na záver aj studenou.
Potom sa nanesie denný hydratačný alebo polomastný krém určený na normálnu pleť. Odporúča sa
používať denné krémy a pomády na pery s UV filtrom.
Večer je potrebné pleť dôkladne vyčistiť čistiacim pleťovým mliekom a dočistiť čistiacou pleťovou
vodou alebo bylinným tonikom. Naniesť nočný hydratačný alebo polomastný krém určený na normálnu pleť. Vhodný je aj očný krém.
Normálnej pleti prospieva: správna životospráva, dostatok spánku, pobyt na čerstvom vzduchu a osviežujúce ovocné alebo zeleninové masky.
Škodí: nedostatok spánku, nedostatočný pobyt na čerstvom vzduchu, fajčenie, alkohol, veľa kávy
a stresy.
Mastná pleť
Zvýšená činnosť mazových žliaz spôsobuje, že pokožka je lesklá, pri dotyku klzká, má hrubšiu
štruktúru a rozšírené póry najmä na lícach a nose. Jej farba je často sivožltá alebo červená. Po umytí
si obnoví vrstvu mazu za 1 až 4 hodiny. Vyskytujú sa na nej aj otvorené alebo uzavreté komedóny.
Problematickú mastnú pleť až akné v období puberty spôsobujú u mladých ľudí hormonálne zmeny.
Starne najpomalšie, všetky typy vrások sa na nej tvoria neskôr. Je odolná voči vonkajším vplyvom.
109
Pri suchšej forme mazotoku (seborrhoea sicca) sa tvoria mazové šupinky. Pokožka citlivo reaguje na
mechanické podráždenie a alkálie, má sklon sčervenať.
Ošetrovanie mastnej pleti:
Ráno sa pleť môže umyť teplou vodou a kvalitným mydlom alebo čistiacim gélom a na záver opláchnuť studenou vodou. Na osvieženie sa v prípade potreby použije ešte aj pleťová voda alebo tonikum
na mastnú alebo problematickú pleť. Vhodné sú aj pleťové vody a toniká s adstringentným (sťahujúcim) účinkom.
Potom sa pleť ošetrí denným suchým alebo hydratačným krémom určeným na mastnú pleť. Pri
problematickej a aknóznej pleti sa používajú denné krémy na problematickú pleť a v prípade potreby
aj tónovacie, krycie krémy s antibakteriálnym účinkom.
Večerné čistenie je pri mastnej pleti veľmi dôležité. Ak je potrebné, pleť sa najskôr odlíči čistiacim
pleťovým mliekom a odstraňovačom očného mejkapu. Umyje sa teplou vodou a kvalitným mydlom
alebo čistiacim gélom a na záver sa opláchne studenou vodou. Na dočistenie sa použije čistiaca pleťová voda alebo čistiace tampóny.
Nakoniec sa nanesie nočný polomastný hydratačný alebo regeneračný krém určený pre mastnú
pleť.
Mastnej pleti prospieva: správna životospráva, čerstvý vzduch, slnko, naparovanie, hĺbkové čistenie,
liečivé bylinky, masky zo šalátových uhoriek, kvasníc, prípravky s adstringentným, protizápalovým a antibakteriálnym účinkom.
Škodí: zlá životospráva, ostré korenené a mastné jedlá, sladkosti, čierna káva, fajčenie, alkohol, poruchy trávenia.
Suchá pleť
Pri zníženej činnosti mazových žliaz je pokožka bledá, zle prekrvená, tenká, krehká a drsnejšia. Olupuje sa hlavne na bočných stranách tváre a často aj praská. Póry nie sú viditeľné. Po umytí si rýchlo
neobnoví vrstvu mazu, často má pocit napätia . Rýchlejšie starne a okrem skorších vrások sa na nej
často objavujú aj rozšírené jemné cievky (teleangiektázie a pavúčkovitý névus). Máva skôr znížený
tonus a turgor. Suchá pleť často veľmi citlivo a dráždivo reaguje na vonkajšie vplyvy. Mráz a vietor
jej spôsobujú lišaje, je citlivá na slnko, hneď sčervenie, ľahko na nej vznikajú ekzémy.
Ošetrovanie suchej pleti:
Ráno sa pleť očistí pleťovým mliekom a dočistí sa pleťovou vodou bez alkoholu alebo bylinným
tonikom. Nanesie sa denný krém na suchú pleť s UV filtrom. Odporúča sa aj pomáda na pery s UV
filtrom.
Večer je tiež vhodné použiť čistiace pleťové mlieko určené na suchú pleť a dočistiť ju pleťovou vodou
bez alkoholu alebo bylinným tonikom. Potom sa nanesie nočný krém na suchú pleť a krém na očné
okolie.
Pri veľmi suchej pleti sú vhodné aj prípravky z lekárne, napríklad prípravky s obsahom urey.
Suchej pleti prospieva: vitamín A, maslo, smotana, mlieko, daždivé alebo hmlisté počasie, masáž tváre,
výživné masky pre suchú pleť, masky z olivového oleja so žĺtkom alebo kvasnicami.
Škodí: prudké výkyvy počasia, mráz, vietor alebo veľmi horúco, slnko, parné kúpele, mechanický peeling, mydlo, kozmetické prípravky s alkoholom.
Zmiešaná - kombinovaná pleť
Má nerovnomerne rozložené mazové žľazy a tým je nerovnomerne premastená. V strede tváre (čelo,
nos, brada), v tzv. T-zóne je mastná. Suchšie bývajú viečka, líca, bočné časti tváre, horná pera a krk.
Rozdielnosť premastení týchto častí má rôzne stupne. Pri väčších rozdieloch býva pokožka v suchších častiach tenká a v mastnejších častiach hrubšia. V staršom veku sú viečka suchšie, často aj pokožka na krku. Pri menších rozdieloch môže byť pokožka v bočných častiach normálna.
Ošetrovanie zmiešanej pleti:
Suché časti tváre sa ošetrujú ako pri suchej pleti a mastné časti ako mastná pleť.
110
základy kozmetickej starostlivosti
Ráno je vhodné použiť vlažnú vodu, na mastnejšiu T-zónu pleťovú vodu a na suchšie časti pleťové
mlieko a pleťovú vodu bez alkoholu alebo bylinné tonikum. Prípadne prípravky určené na zmiešaný
typ pleti.
Pleť sa potom nakrémuje polomastným hydratačným krémom určeným na deň.
Večer sa pleť očistí podľa jednotlivých typov pleti. Dôležité je dôkladné očistenie pleti od hrubých
nečistôt, ako je mejkap, pot, maz a prach. To sa vykonáva pleťovými mliekami a čistiacimi emulziami.
Následne sa pleť dočistí pleťovou vodou a tonikom. Po dočistení sa aplikuje nočný krém vhodný pre
zmiešanú pleť, aj očný krém.
Zmiešanej pleti prospieva a škodí: všetko to, čo suchej a mastnej pleti.
Starnúca pleť
Jej vlastnosti závisia od typu pleti a veku. Proces starnutia všetkých typov pokožky sa začína už po
25. až 30. roku. Na suchej pokožke sú však tieto zmeny najzreteľnejšie. Vekom klesá produkcia mazu
a potu. Znižuje sa pevnosť a pružnosť pokožky, čo je spôsobené degeneratívnymi zmenami kolagénových a elastických vlákien. Znižuje sa taktiež množstvo vody v pokožke. Pleť je ochabnutá a vznikajú
vrásky najmä okolo očí, úst a na čele. Je menej prekrvená, nevýrazná, bledá. Najvýraznejšie viditeľné
prejavy starnutia sú u žien v období klimaktéria (prechodu). Mazové a potné žľazy atrofujú, pokožka
je tým dehydrovaná. Stenčuje, pomalšie sa regeneruje a je citlivejšia.
Proces starnutia najviac ovplyvňuje slnečné žiarenie, preto pokožku chránime prípravkami s dostatočným UV filtrom.
Objavujú sa aj ďalšie znaky starnutia, ako sú starecké škvrny (hyperpigmentácia), rôzne cievne zmeny, rozšírené cievky, hemangiómy, starecké bradavice, senilné keratózy, šedivenie vlasov a chlpov,
zvýšené ochlpenie hornej pery a brady, prehlbuje sa noso–perová ryha, tuk sa presúva zo stredu tváre
na okraje a pod bradu – dvojitá brada, nechty sa stávajú lámavejšie a mávajú abnormálny rast (zahnuté
„drápovité“ nechty).
Ošetrovanie starnúcej pleti:
Snažíme sa do pokožky dostať vodu, čiže zvýšiť turgor a hydratovať rohovité vrstvy pokožky prostredníctvom hydratačných prípravkov. Vhodné sú prípravky s regeneračnými, protivráskovými účinkami a ochranným UV filtrom.
Ráno treba očistiť pleť pleťovým mliekom a potom opláchnuť vlažnou vodou.
Do okolia očí jemne vklepať špeciálny očný krém a na ostatné časti denný výživný, hydratačný krém
s UV filtrom.
Večer treba očistiť pleť pleťovým mliekom a opláchnuť vlažnou vodou.
Naniesť mastný nočný výživný, regeneračný krém a očný krém. Zvýšenú pozornosť treba venovať
pokožke okolo očí, nad hornou perou, na krku, dekolte a rukách.
Starnúcej pleti prospieva: pravidelná odborná kozmetická starostlivosť s využitím prístrojovej techniky, masáž tváre, regeneračné pleťové masky, protivráskové krémy, špeciálne prípravky na napnutie
pleti a koncentráty s kolagénom, elastínom, lipozónmi, koenzýmom Q 10, vitamíny, C vitamín, retinol, betakarotén.
Škodí: nesprávna životospráva, opaľovanie, veľké poveternostné zmeny, nedostatočná starostlivosť
o pleť.
Citlivá pleť
S citlivou pokožkou sa môžeme stretnúť pri všetkých typoch pleti, a to tak u mladých ľudí, ako aj
u starších. Najčastejšie je to pri pleti suchej, ktorá nie je dostatočne chránená voči vonkajším vplyvom
a preto citlivo reaguje. Neznášanlivosť až alergická reakcia sa prejaví po použití niektorých kozmetických prípravkov, liečiv, byliniek, chlórovej vody a vplyvom prostredia. Všeobecne alergickú reakciu
vyvolávajú mechanické, chemické a termické vplyvy. Podráždenie sa prejavuje sčervenením, svrbením, napätím, opuchom, výsevom červených škvrniek alebo pupencov až pľuzgierov.
111
Ošetrovanie citlivej pleti
V prvom rade sa treba vyhýbať prípravkom s obsahom dráždivých látok. Najčastejšie to bývajú
niektoré konzervačné látky, parfumované prípravky a niektoré bylinky.
Pri akútnych prejavoch podráždenia ako silný opuch, výsev vyrážok a výrazné sčervenenie je potrebné vyhľadať pomoc lekára.
ZAUJÍMAVOSTI
Rozdelenie pleti podľa Feřtka vychádza z dvoch kritérií: – premastenia
– tonusu a turgoru
1. Pleť NORMOLIPICKÁ = normálna a kombinovaná.
2. HYPOLIPICKÁ = suchá (gr. hypo – menej, lipos – tuk)
alebo aj SEBOSTATICKÁ (lat. sebum – maz, stasis – zastavenie).
3. SEBORRHOICKÁ = mastná (lat. sebum – maz, gr. rheo – tiecť).
4. DYSSEBORRHOICKÁ = nečistá s poruchami produkcie mazu (gr. dys – porucha).
Pri každom zo štyroch typov sa hodnotí tonus a turgor testom kožnej riasy a kompresno-rotačným testom. Sú z toho 3 podskupiny:
a) normotónia (obidva testy sú negatívne)
b) hypotónia (testy sú slabo pozitívne)
c) atónia (testy sú silne pozitívne)
Starostlivosť o detskú pleť
Detská pleť je normálneho typu, ale s vysokým obsahom vody, dobre prekrvená a s tenšou rohovitou
vrstvou. Je citlivá, ľahko sa podráždi. Umýva sa vlažnou vodou a kvalitným detským mydlom. Najdôležitejší je výber kvalitnej detskej kozmetiky, primeranej veku dieťaťa, účelu použitia a stavu detskej pokožky.
V detskom veku nie je potrebné pleť revitalizovať a vyživovať. Hlavnou úlohou je hygiena a ochrana.
Pred pobytom na slnku treba dieťa natierať detskými opaľovacími prípravkami s vysokým UV faktorom.
Deti do 3 rokov by sa nemali vystavovať priamemu slnečnému žiareniu vôbec. Pri mrazivom a veternom
počasí sa používajú mastnejšie ochranné krémy, ktoré obsahujú minimum vody. Pre vyšší obsah vody je
detská pleť náchylnejšia na omrzliny.
Pri veľmi malých deťoch starostlivým ošetrovaním pokožky v záhyboch predchádzame začervenaniam
a zapareninám. Tieto citlivé miesta sa dôkladne očistia navlhčenými detskými textilnými servítkami,
aplikujú sa na ne krémy proti zapareninám a pri každom prebaľovaní sa použije aj detský zásyp, ktorý
má i mierne dezinfekčné účinky.
Farbenie a úprava rias a obočia
Obočie a riasy chránia oči a výrazne ovplyvňujú vzhľad, líniu a výraz tváre.
Zmenou tvaru obočia môžeme zmeniť a vylepšiť vzhľad. Tvar obočia ovplyvňuje aj móda.
Zafarbením obočia a rias dosiahneme zvýraznenie očí aj celej tváre.
Pracovný postup farbenia rias a obočia
Pripravíme si náradie a pomôcky: sklenenú alebo umelohmotnú mištičku, drevenú, umelohmotnú alebo sklenenú tyčinku (prípadne drevené špáradlá), ochranný pleťový krém alebo vazelínu,
tampóny z papierovej vaty (štvorčeky), nožnice, buničitú vatu, vatové tyčinky alebo namotané vatové špáradlá, papierové servítky, misku na vodu, bórovú vodu, očné kvapky, ochrannú bielizeň.
Materiál: oxidačnú farbu na obočie a riasy (čierna, modročierna, modrá, tmavohnedá, prírodne
hnedá, svetlo hnedá, sivá, gaštanová) a 3 - 6 percentný peroxid vodíka (podľa návodu výrobcu).
Príprava zákazníčky: zákazníčku posadíme do kresla s opierkou hlavy, odev jej chránime bavlnenou pláštenkou, ktorú podkladáme pri krku papierovou servítkou, aby neprišla do styku s pokožkou zákazníčky (takto smieme pláštenku použiť pre viac zákazníčok).
•
•
•
112
základy kozmetickej starostlivosti
• Príprava farby: vždy sa riadime návodom od výrobcu. Najčastejšie sú to: 1 - 2 cm farby, ktoré sa
zmiešajú s 5 - 10 kvapkami 6 % peroxidu vodíka (1 : 1).
• Oči a obočie očistíme odličovacími prípravkami a dočistíme bórovou vodou. Nesmú zostať mastné, pretože by farba nechytila.
• Farbenie rias
•
•
•
•
•
•
Z tampónov z papierovej vaty vystrihneme dva polkruhy, ktoré prispôsobíme tvaru dolného viečka
a navlhčíme ich bórovou vodou. Vatovou tyčinkou nanesieme vazelínu na spodné viečka. Oči sú
pri tom otvorené dohora. Navlhčené tampóny priložíme pod oči. Po zatvorení očí skontrolujeme
tampóny, či dobre priliehajú a poprosíme zákazníčku, aby oči neotvárala. Ochranný krém a papierové štvorčeky chránia pokožku pred zafarbením.
Tyčinkou naberáme farbu a od vnútorného kútika ju nanášame na riasy otáčavými pohybmi od
korienkov ku končekom. Farbíme opatrne, rýchlo a zručne, aby sme oči zákazníčky čo najmenej
podráždili. Po natretí farby môžeme na oči priložiť vatové tampóny navlhčené v bórovej vode, najmä vtedy, ak sú oči podráždené.
Doba pôsobenia záleží od druhu farby a kvality rias. Zvyčajne je to od 5 do 15 minút.
Po uplynutí doby pôsobenia odstránime vatové tampóny s farbou a zotierame farbu z rias pomocou vaty namočenej vo vode. Môžeme použiť emitnú misku s vodou tak, že po naklonení hlavy
doboku ju priložíme na lícnu kosť a vatovým tampónom farbu vymývame z rias. Po odstránení
farby použijeme tampóny navlhčené v bórovej vode na dočistenie rias (zákazníčka si ich sama dočistí). V prípade potreby, ak oči štípu, ich ošetríme očnými kvapkami.
Farbenie obočia
Určíme správny tvar obočia.
Farbu na obočie nanášame od koreňa nosa k spánkom, vzostupným smerom do dvoch tretín
a potom jednu tretinu zostupným smerom. Postupujeme najskôr po hornom okraji obočia tak, aby
sme chĺpky zafarbili čím najvyššie. Dbáme na súmernosť.
Necháme pôsobiť podľa návodu výrobcu, požadovanej intenzity zafarbenia a kvality obočia
(hustoty a hrúbky chĺpkov).
Po uplynutí doby farbu z obočia zotierame vlhkou vatou. Najskôr na tom obočí, ktoré sme nafarbili ako prvé.
Farba na obočie a riasy, peroxid vodíka, sklenená mištička,
umelohmotná aplikačná tyčinka, očné kvapky, emitná miska,
štvorčeky z papierovej vaty
Priloženie papierových štvorčekov
113
Farbenie obočia a rias
■
Doba pôsobenia pri farbení obočia a rias
od 5 do 15 minút
NA ČO SI TREbA DáVAť POZOR
Pri farbení obočia a rias musíme postupovať veľmi opatrne a zodpovedne, aby sa farba nedostala do
očí. Ak sa tak stane, farbenie ihneď prerušíme, farbu z očí umyjeme, oči vypláchneme očným kúpeľom
a ošetríme očnými kvapkami.
Pri nanášaní farby sa snažíme obočie pekne vytvarovať a vyrovnať prípadne nesúmernosti.
Počítame s tým, že hrubé a husté obočie bude po zafarbení výraznejšie.
Tenké a riedke obočie nebude po zafarbení až tak výrazné. Pri ňom sa viac zafarbí pokožka medzi
chýbajúcimi chĺpkami, ale z nej sa farba ľahko zmyje mydlom.
Úprava obočia
Pri úprave obočia je najvhodnejšie pridržiavať sa jeho prirodzenej línie a len ju vylepšiť.
Obočie ideálneho tvaru je na začiatku hrubšie a ku koncu sa zužuje. Začína nad vnútorným kútikom oka a oblúkom vedie k najvyššiemu bodu, ktorý je nad vonkajším okrajom dúhovky. Odtiaľ
mierne klesá a zužuje sa.
Pinzetu na vytrhávanie obočia dezinfikujeme.
Pokožku očistíme pleťovou vodou.
Obočie vytrhávame zásadne zospodu (iba v prípade potreby málo chĺpkov aj zhora).
Pokožku napíname palcom, ukazovákom, prípadne prostredníkom.
Jednotlivé chĺpky zachytíme pinzetou pri korienkoch a vytrhávame ich v smere rastu.
Postupujeme od koreňa nosa smerom k spánkom.
Pri vytrhávaní obočia môžu vznikať drobné mikroskopické ranky, preto treba pokožku dezinfikovať antiseptickým prostriedkom a natrieť upokojujúcou masťou (kalciová, bórová, septonex ...).
Po práci vyčistíme a vydezinfikujeme použité náradie a odložíme na svoje miesto.
•
•
•
•
•
•
•
•
Ideálny tvar obočia
114
Pinzety na vytrhávanie obočia
ZáKLADY KOZMETICKEJ STAROSTLIVOSTI
Vytrhávanie obočia
ZAuJíMAVOSTI
Vytrhávanie obočia (aj s korienkami - epilácia) sa robí aj voskami a voskovými papierikmi. Táto metóda
nie je až taká presná a po nej sa dokončujú jemné detaily pinzetou. Vhodná je pri nadmernom ochlpení.
Vykonáva sa veľmi opatrne, pretože pokožka v okolí očí je jemná a citlivá.
Vyholovanie obočia (bez korienkov – depilácia) sa v súčasnosti veľmi nerobí.
Povrchové čistenie pleti
Pravidelné a dostatočné čistenie pleti je dôležité pre jej dobrý stav a zdravý vzhľad.
Pri povrchovom čistení pleti sa z jej povrchu odstraňujú výlučky potných a mazových žliaz, odumretá,
zrohovatená pokožka, zvyšky krému, líčidlá, nečistoty, prach a výfukové splodiny.
Každé kozmetické ošetrenie sa začína povrchovým čistením pleti. Pri domácej starostlivosti je dôležité
najmä večerné čistenie pleti.
Podľa typu pleti zvolíme správne čistiace prípravky, ktoré odstránia látky rozpustné v tuku (maz,
krém) aj vo vode (pot). Používame prípravky na odlíčenie očného mejkapu, hrubých nečistôt
(pleťové mlieka, čistiace oleje, peny, gély, krémy) a prípravky na dočistenie pleti (pleťové vody
s alkoholom alebo bez alkoholu a bylinné toniká).
Pri povrchovom čistení pleti ako prvé odlíčime oči a pery.
Odstránime hrubé nečistoty. Na vatový tampón nanesieme prípravok a šetrnými ťahmi čistíme
pokožku. Ťahy robíme vzostupným smerom, zdola nahor a zo stredu tváre k okrajom. Od dekoltu cez krk k brade, od stredu brady k ušiam, od hornej pery k spánkom, na nose smerom hore
a nakoniec čelo, tiež smerom hore. Pri väčšom množstve mejkapu nanesieme odličovací prípravok
priamo na pleť a krúživým pohybom ho rozotierame po pokožke. Potom vatovými tampónmi,
ktoré môžu byť suché alebo navlhčené vo vode, odstraňujeme hrubé nečistoty.
Dočistenie pleti. Navlhčeným vatovým tampónom dočisťujeme pokožku. Tampóny vymieňame
až dovtedy, kým nie sú čisté.
•
•
•
•
Prípravky na čistenie pleti: prípravok na odlíčenie očného
mejkapu, čistiace mlieko, pleťové tonikum, vatové tampóny.
Prípravok na dezinfekciu štetcov, pleťový krém, mejkap fixatér.
Pri čistení pleti postupujeme
vzostupným smerom zdola nahor
a zo stredu tváre k okrajom
115
Peeling
Po povrchovom čistení sa môže použiť ešte peeling, ktorý šetrne odstráni zvyšky odumretej, zrohovatenej pokožky a vyčistí upchaté póry.
Je vhodný len na pokožku so zdravým povrchom. Nerobí sa pri problematickej pleti so zapálenými
vyrážkami ani na suchej citlivej pleti.
Peelingy rozdeľujeme na dva základné typy, a to na mechanické a chemické. Pri ich používaní sa vždy
riadime podľa návodu výrobcu.
Mechanickým peelingom mechanicky odstraňujeme odumretú,
zrohovatenú pokožku pomocou abrazívnych častíc (napríklad
rozdrvené a jemne obrúsené mandľové kôstky, drvené morské
riasy, morský piesok alebo umelohmotné čiastočky), ktoré sú
v krémovom, emulznom alebo gélovom základe.
Mechanický peeling nanesieme na navlhčenú pokožku, ktorú
jemnými krúživými pohybmi masírujeme 2 až 5 minút. Postupujeme od stredovej časti do strán. Dávame pozor, aby sa
prípravok nedostal do očí.
Podľa návodu výrobcu sa priaznivo pôsobiace látky môžu nechať
ešte pôsobiť ako maska.
Nakoniec peeling odstránime vlažnou vodou.
•
•
•
•
Chemický peeling je metóda, pri ktorej sa na pokožku aplikuje
ovocná kyselina. Výsledkom je zlepšenie stavu akné, zmenšenie
veľkosti pórov, sploštenie jaziev, vyhladenie jemných povrchových
vrások, lepšia hydratácia, zblednutie pigmentových škvŕn a celkovo
jasnejší vzhľad pokožky. Vo vyšších koncentráciách ju môžu používať iba lekári. So slabými koncentráciami môžu pracovať aj kozmetičky.
Nanesieme krému, čistiaceho
prípravku alebo peelingu pred
rozotretím na 7 bodov na tvári:
do stredu čela, na obe líca,
konček nosa, bradu a krk
ZAuJíMAVOSTI
Už v starovekom Egypte využívali peelingové účinky bahna. V Sparte používali morský piesok a Germáni
si robili peeling mandľovými otrubami.
V súčasnosti je formou mechanického peelingu napríklad aj diamantová mikrodermabrázia.
Dekoratívna kozmetika
Líčením sa zvýrazní prirodzený pôvab tváre, dodá jej sviežosť a príjemné vyžarovanie, zvýši sa jej
atraktivita, podľa potreby sa aj zakryjú a korigujú nedostatky, pokožka sa súčasne vyživuje a chráni
pred vonkajšími vplyvmi a obsahom UV filtrov aj pred nepriaznivými účinkami slnečného žiarenia.
Prípravky a pomôcky na úpravu tváre
Ochranná bielizeň: pláštenka, pinetky, štipce a čelenka na vlasy,
Náradie a pomôcky: vatové tampóny, vatové tyčinky, papierové vreckovky, vlhčené vreckovky, hubky na mejkap, štetce, penové aplikátory, labutienka, špachtle, kliešte na riasy,
kefka na obočie a hrebienok na riasy, strúhadlo na ceruzky, zrkadlo, kulma na
riasy, pinzeta, manikúrové nožničky.
Materiál: podkladový pleťový krém, podkladová báza, očné kvapky, dezinfekcia na náradie, dezinfekcia na štetce.
Líčidlá: Korektor - kamufláž, neutralizér. Biely, zelený, modrý, fialový, oranžový, žltý, telový. Tuhý
krémový, tyčinkový pevný, ceruzkový, tekutý, práškový púdrový.
116
ZáKLADY KOZMETICKEJ STAROSTLIVOSTI
Make up /mejkap - transparentný – priehľadný, tónovací, fluidný – tekutý, krémový, tuhý, regeneračný
na vyhladzovanie vrások, s antibakteriálnym účinkom, 2 v 1 kombinovaný mejkap s korektorom a 3 v 1mejkap, korektor a púder v jednom.
Púder – sypký a kompaktný s rôznymi účinkami, ako napríklad transparentný, pigmentový krycí,
rozjasňujúci, trblietavý.
Lícenka - líčka. Kompaktná, zlisovaná buď do výlisku, alebo vo forme guľôčok, prášková– púdrová,
mastná - krémová, tekutá, penová.
Očné tiene – v rôznych formách ako kompaktné, práškové, mastné, penové, tekuté, vodové a tiene vo
forme ceruziek. Všetky môžu byť matné, perleťové, trblietavé.
Očné linky - tekuté, krémové, gélové, vo forme ceruzky a fixky, penové, kompaktné.
Ceruzka na obočie.
špirála – riasenka, maskara na mihalnice. Odolná proti vode, predlžovacia, zahusťovacia, na objem,
oddeľujúca riasy, ošetrujúca s vitamínmi. Čierna, hnedá alebo aj rôznych farieb.
Fixatér na obočie – gélový, tekutý.
Kontúrovacia ceruzka na pery alebo trvanlivejšia fixka.
Rúž na pery – vo forme tuhej, krémovej a tekutej. Môže byť matný, perleťový alebo s leskom.
Lesk na pery - priehľadný, farebný, s trblietkami, s regeneračnými a hojivými účinkami.
umelé riasy a trsy rias, lepidlá, rôzne ozdobné materiály (trblietky, kamienky, pierka).
Fixatéry mejkapu – na vodnej alebo alkoholovej báze.
Zariadenie vizážistického pracoviska
Pomôcky na líčenie: automatická pinzeta, kliešte na
riasy, strúhadlo na ceruzky, hrebienok na riasy, kefka
na obočie,, štetce, labutienka, špachtle, hubka, penové
aplikátory.
Prípravky na líčenie: korektor, mejkap, púder,
transparentný púder, lícenka, očné linky, očné
tiene, maskara, umelé riasy a lepidlo.
Kontúrovacie ceruzky, rúže, lesky na pery a očné tiene
117
Líčenie
Techniky líčenia vychádzajú z typu pleti, tvaru tváre, uloženia očí, nosa, úst, od ich tvaru a veľkosti, od
módnych trendov a od typu líčenia – na akú príležitosť. Farebnosť sa môže voliť podľa šiat a doplnkov,
ale najmä podľa farebného typu zákazníčky, či je jarný, letný, jesenný alebo zimný typ.
Pri líčení by sme mali určiť správny postup, dodržiavať hygienu, správne určiť typ tváre, farbu pleti
a použiť správne techniky, aby sme vyzdvihli to, čo je pekné a potlačili nedostatky.
Každý profesionálny vizážista preferuje určité postupy, ktoré sa menia podľa typu líčenia.
Základný postup líčenia
Odev zákazníčky chránime pláštenkou. Vlasy z tváre zopneme pinetkami, prípadne čelenkou.
Vykonáme povrchové čistenie pleti. Najskôr odlíčime oči, potom ústa a nakoniec vyčistíme pleť.
Odstraňovačom očného mejkapu, pleťovým mliekom a pleťovou vodou dôkladne odlíčime a dočistíme pleť.
Podľa potreby upravíme a vyformujeme obočie.
Podkladovým krémom podľa typu pleti dodáme pokožke potrebnú výživu a hydratáciu. Pleť sa
tým osvieži a mierne prekrví a celkový efekt mejkapu bude krajší, najmä ak sa pleť vyčistí a nakrémuje 10 až 15 minút pred líčením.
Podkladová báza je ľahká mliečna hydratačná emulzia, ktorá sa rýchlo vstrebáva.Tvorí ideálny základ pod mejkap. Vyrovnáva drobné nerovnosti pokožky, vypĺňa rozšírené póry a zjemňuje drobné
vrásky.
Nanesením korektora sa podľa potreby modeluje tvar tváre, rozjasňuje alebo upravuje farba pleti,
prekrývajú sa nedostatky pokožky, ako sú červené miesta, žilky, kruhy pod očami a iné.
•
•
•
•
•
•
Nanesenie korektora pre porovnanie iba na ľavej polovici tváre
• Krycí krém – mejkap /make up volíme podľa farby pokožky a typu líčenia. Tenšia vrstva mejkapu
pôsobí prirodzenejšie. Nanášame ho rovnomerne po celej tvári vrátane očných viečok, pier, uší,
krku, prípadne dekoltu. Pozornosť venujeme častiam, kde sa nachádza ochlpenie ako obočie, riasy,
horná pera a periférie tváre. Na týchto miestach sa môže mejkap hromadiť okolo chĺpkov. Existujú
rôzne techniky nanášania mejkapov.
štetcová technika: je najrýchlejší, najúspornejší a podľa mnohých profesionálnych vizážistov aj
najlepší spôsob zapracovávania mejkapov. Štetce sú rotačné alebo ploché. Na chrbát ruky nanesieme určité množstvo mejkapu, naberieme ho na končeky vlákien štetca a aplikujeme na pleť. Rotačnými štetcami pracujeme pomocou krúživých pohybov.
Hubková technika: rozhodujúcim faktorom pri tejto technike je kvalita hubky. Najlepšie sú s čo
najmenšími pórmi, pevné a pružné. Dôležité je, aby nenasávali príliš veľa materiálu. Najčastejšie sa
vyrábajú latexové hubky (zo silikónového kaučuku). Existujú dve metódy aplikácie. Suchou alebo
vlhkou hubkou. Vlhká hubka nasaje menej krycieho krému.
Prstová technika: je najstaršia. Na chrbát ruky sa nanesieme mejkap a pomocou prstov ho postupne zapracujeme do pokožky.
118
ZáKLADY KOZMETICKEJ STAROSTLIVOSTI
Nanášanie mejkapu štetcom
Nanášanie mejkapu hubkou
Nanášanie mejkapu na pery
• Púder fixuje korektor a mejkap, čím zvyšuje ich trvanlivosť a stálosť na pokožke. Pomáha absorbovať maz a pot z pokožky, aby sa tak neleskla, dodáva pleti jemnú zamatovú štruktúru a vytvára
dojem hladkej a prirodzenej pokožky. Maskuje rozšírené póry a drobné nedostatky pleti. Techniky nanášania púdrov:
Nanášanie púdru labutienkou: je to najúčinnejší spôsob fixácie mejkapu púdrom. Zatlačením sa
púder zjednotí s podkladovým mejkapom a tielka bude pôsobiť prirodzene.
Nanášanie púdru štetcom: z hygienického dôvodu si púder nasypeme do nádobky, prípadne na papierový obrúsok a odtiaľ naberáme potrebné množstvo do štetca. Nenaberáme príliš veľké množstvo, pretože tak vzniká efekt masky. Radšej nanášame menšie množstvo púdru niekoľkokrát za
sebou. Menej známa je technika pudrovania vlhkou hubkou.
Nanášanie púdru labutienkou
Nanášanie púdru štetcom
• Pod oči nanesieme hrubšiu vrstvu transparentného púdru, ktorý ochráni mejkap pred opadaním
očných tieňov.
• Líčenie obočia sa má zosúladiť s intenzitou očného mejkapu. Zvýrazníme ho ceruzkou na obočie,
•
tieňom na obočie, očným tieňom (nie perleťovým) alebo špirálou na mihalnice. Na záver ho môžeme prečesať kefkou na obočie a zafixovať fixatérom obočia.
Očné tiene volíme podľa farby očí, oblečenia a príležitosti. Techník a postupov líčenia očí je nespočetné množstvo. Medzi najčastejšie patrí tento postup: pred nanášaním očných tieňov môžeme
naniesť na celú plochu viečok neutrálny telový očný tieň. Potom nanášame farebné odtiene. Na
pohyblivej časti viečka svetlé farby postupujú smerom od vnútorného kútika oka k vonkajšiemu,
kde je farba najtmavšia. Na nadočnicový oblúk (priestor nad pohyblivým viečkom) sa nanášajú
farby o odtieň tmavšie ako na pohyblivom viečku. Tesne pod obočie sa nanáša svetlá farba, ktorá
obočie opticky nadvihne a tým zväčší oko.
119
Nanesenie transparentného
púdru pod oči
Líčenie obočia ceruzkou
Očné tiene
• Po nalíčení očí oprašovacím štetcom („prašanom“) odstránime transparentný púder spolu so
zvyškami očných tieňov spod očí smerom od vnútorného kútika k vonkajšiemu.
• Očné linky zdôrazňujú oči. Na zavreté viečko štetcom alebo ceruzkou vedieme jemnú linku pozdĺž
•
•
okrajov rias. Pritom viečko pod obočím napíname tak, aby bola linka rovná. Pri spodnom viečku
je oko otvorené a linku vedieme pozdĺž okraja viečka pod riasami.
Riasenka - špirála na riasy sa aplikuje rovnomerne od korienkov ku končekom rias. Najlepšie
je začať od vnútorného kútika smerom von. Štetinky sú kratšie na špici špirály a umožnia jednoduchšie líčenie v kútiku oka. Pre výraznejší efekt nanášame dve vrstvy. Snažíme sa, aby riasy neboli
prekrížené, polepené a hrudkovité.
Ak lepíme riasy alebo trsy, robíme to pred nanesením riasenky. Ak lepíme trsové riasy, tak už ich
nelíčime riasenkou.
Očné linky
Aplikácia maskary na riasy
Umelé riasy
• Pri líčení pier v prípade potreby korigujeme ich tvar kontúrovacou ceruzkou telovej farby a po•
•
•
120
tom zvýrazníme kontúry rúžom s príbuzným odtieňom. Nemala by byť tmavšia od rúžu o viac
ako jeden stupeň. Pri hornej pere postupujeme od stredu ku kútikom. Spodnú peru vykresľujeme
naopak, od kútikov do stredu.
Rúž má byť farebne zosúladený s celým líčením. Nanášame ho na ústa štetcom. Začíname od
stredu, najskôr kontúry a potom vyfarbíme celú plochu. Správnym tieňovaním môžeme pery opticky zväčšiť, prípadne zmenšiť. Jednou z techník fixácie rúžu je pritlačenie servítky na pery, prepúdrovanie a po odstránení servítky opäť aplikácia rúžu.
Nakoniec môžeme naniesť lesk na pery.
Keď sú výrazne nalíčené oči, pery by mali byť nalíčené jemnejšie a naopak.
Farba na líca zvýrazňuje celkový tvar tváre a lícne kosti, dá sa ňou modelovať tvár.
Vyberá sa podľa farby rúžu a farby pleti. Rôzne typy prípravkov sa nanášajú buď aplikáciou štetcom, vlhkou hubkou alebo prstami. Jej umiestnenie závisí od tvaru tváre. Líčka sa nenanášajú
len na lícne kosti, ale podľa potreby aj na spánky, čelo, bradu, sánku, prípadne na nos.
ZáKLADY KOZMETICKEJ STAROSTLIVOSTI
Líčenie pier
kontúrovacou ceruzkou
Nanášanie rúžu a lesku na pery
Farba na líca
• Na záver sa celý mejkap zafixuje špeciálnym fixatérom na mejkap.
Fixácia mejkapu
• Po práci vyčistíme a odložíme použité náradie a pomôcky. Hubky a labutienky vyperieme v dezinfekčnom prostriedku. Štetce dezinfikujeme v špeciálnom dezinfekčnom roztoku určenom na prírodné a syntetické vlákna.
Denné líčenie
Musí byť prispôsobené dennému svetlu, čiže má byť jemné, prirodzené a nie vulgárne.
Líčime pri dennom svetle. Technologický postup denného a večerného líčenia je rovnaký. Iba ak
sa lepia riasy, pri dennom líčení sa volia jemné, nenápadné, a celkovo je líčenie decentné.
•
Denné líčenie
121
Večerné líčenie
Je výraznejšie, sýtejšie, ozdobnejšie, sebavedomejšie, prispôsobené večernému osvetleniu. Večerné osvetlenie môže mať
studený alebo teplý odtieň. Studené farby sú napríklad na diskotékach a teplé farby v divadlách, pri sviečkach a podobne.
Podľa toho sa vyberá vhodné líčenie. Inak sa líči na večernú
udalosť, napríklad na ples v divadle, a inak na romantickú večeru. Rozsah intenzity líčenia je tu veľký. Preto je vhodné komunikovať so zákazníčkou a zistiť, na akú príležitosť a kde to
bude (interiér, exteriér).
Pri večernom líčení sa lepia umelé mihalnice alebo trsy.
Často sa využívajú aj farebné umelé riasy a rôzne ozdoby,
napríklad trblietky, kamienky.
Pri výraznom večernom líčení môžeme použiť postup, keď
po povrchovom čistení, nakrémovaní a podkladovej báze
nanesieme mejkap len na oči, čím vytvoríme takzvanú
„škrabošku“ a na ňu nanášame výrazné očné tiene. Po dolíčení očí miesta okolo nich navlhko dočistíme, nakrémujeme
a pokračujeme mejkapom, púdrom a tak ďalej.
•
•
•
Večerné líčenie
LíČENIE NA STRANáCH 118 - 122: Ing. žANETA VRábELOVá, ProCosmetics, s.r.o., Make-up Studio
Svadobné líčenie
Má byť prirodzené a mladistvo svieže, preto sa vo veľkej miere používajú natural odtiene. Musí
byť dokonalé, trvácne a vhodné aj na fotenie. Volí sa podľa druhu a farby šiat, kytice a doplnkov.
Vhodnejšia je pri ňom nadčasovosť ako momentálna móda, ktorá bude o niekoľko rokov, keď sa budú
pozerať fotografie, už zase iná.
Svadobné líčenie
ZAuJíMAVOSTI
Tuhé - kompaktné mejkapy majú najväčšiu kryciu schopnosť. Nanášajú sa vlhkou alebo suchou hubkou.
Krémové mejkapy sú vhodné najmä na suchú a starnúcu pleť. Nanášajú sa hubkou a štetcom.
Transparentný mejkap býva najčastejšie tekutý a má menšiu kryciu schopnosť. Používa sa na dotónovanie
pleti.
Fluidný tekutý mejkap sa nanáša suchou alebo vlhkou hubkou, štetcom alebo aj prstami.
Transparentné fixovacie púdre obsahujú veľmi malé množstvo farebných pigmentov. Nanášajú sa veľkým
štetcom a labutienkami.
122
ZáKLADY KOZMETICKEJ STAROSTLIVOSTI
Pri korekciách tváre vychádzame z pôsobenia farieb. Svetlé farby zväčšujú, dostávajú do popredia a tmavé potláčajú, zužujú.
Zelená farba neutralizuje červené odtiene, oranžová neutralizuje modré odtiene, fialová žltú.
Korekcie tvaru tváre
Na ideálny oválny tvar tváre nanášame podkladový mejkap rovnomerne a líčka šikmo od lícnych kostí
k spánkom až k vlasom.
Guľatú tvár zúžime nanesením tmavšieho podkladu na bočné časti tváre. Líčka nanášame od najvyššieho
miesta lícnych kostí až takmer k ústam.
Podlhovastú tvár opticky skrátime nanesením tmavšieho podkladu na bradu a čelo. Líčka nanášame
takmer vodorovne, od stredu líc smerom k ušiam.
Pri hranatej tvári tieňujeme tmavým podkladom strany líc až k čeľusti a čelo, tzv. „rohy“. Tmavšie líčka
nanášame od vrchnej úrovne uší do stredu lícnych kostí a od spánkov dole k čeľustnej kosti.
Pri trojuholníkovej tvári tmavšie tieňujeme špičku brady a okrajové časti čela pri vlasoch, tzv. „rohy“.
Líčka nanášame v strede tváre od najvyššieho bodu líc k ušiam a rozpracovávame smerom dolu.
Korekcie jednotlivých častí tváre:
Dlhý nos korigujeme tak, že nanášame tmavší podklad ku koreňu nosa a pod špičku nosa, rozotierame
ho smerom k nosným krídlam.
Široký nos opticky zúžime nanesením tmavšieho podkladu od koreňa nosa (pri vnútornom kútiku oka)
až k nosným krídlam po obidvoch stranách.
Plochá brada opticky vystúpi, ak nanesieme svetlý podklad na jej špičku a rozotrieme ho smerom k spodnej pere a ku kútikom úst.
Dvojitá brada sa líči tak, že na ňu nanesieme tmavší podklad a rozotrieme ho smerom ku krku.
Malé oči opticky zväčšíme tak, že očné tiene zdvíhame dohora. Na pohyblivú časť viečka nanášame svetlé
tiene. Linka začína najskôr v polovičke oka a predĺži sa. Spodná linka sa nanáša pod riasy, prípadne sa
nedáva vôbec.
Pri veľkých očiach používame matné tmavšie očné tiene, očné linky môžeme naniesť okolo celého oka
ako aj vnútorné linky.
Úzke podlhovasté oči rozšírime predĺžením očných tieňov smerom hore.
Úzke podlhovasté oči s padnutým vonkajším kútikom líčime tak, že okrem predĺženia očného tieňu smerom hore kreslíme pri vonkajšom kútiku zdvihnutejšiu hornú linku.
Pri očiach blízko seba nanášame od vnútorných kútikov len svetlé tiene a očné linky kreslíme len krátke,
pri vonkajších kútikoch oka a predlžujeme ich smerom von.
Oči ďaleko od seba líčime naopak tak, že do vnútorných kútikov nanášame tmavšie tiene.
Pri vypuklých očiach nanášame na horné viečko tmavé tiene. Nepoužívame trblietavé, svetlé farby ani
veľmi výrazné. Ak sa rozhodneme pre očné linky, nanášame ich po celej dĺžke očí a na konci ich trochu
rozšírime.
Vpadnuté oči upravíme tak, že na horné viečko nanášame svetlé tiene, ktoré smerom k obočiu postupne
tmavnú. Obočie by nemalo byť príliš úzke. Riasy sa nelíčia výrazne tmavo.
Pre oči s poklesnutými viečkami sú najvhodnejšie tmavé tiene. Nanášajú sa do polovice horného viečka
a smerom von sa rozpracujú dostratena. Vyhýbame sa svetlým perleťovým očným tieňom. Použiť môžeme svetlú očnú linku, ktorá oko rozžiari.
Úzke pery zväčšíme nakreslením kontúr po ich vonkajšom obvode a používaním svetlejších, lesklých farieb.
Široké pery prekryjeme podkladovým mejkapom. Kontúry nakreslíme v ich vnútornom okraji. Používame len matné rúže. Nie lesklé, perleťové alebo lesk.
Väčšia horná pera sa prekryje korektorom a nakreslením kontúry v jej vnútornom okraji. Kontúru spodnej pery kreslíme po vonkajšom okraji.
Väčšiu spodnú peru prekryjeme korektorom, kontúrujeme ju po jej vnútornom okraji. Kontúru hornej
pery vedieme po vonkajšom okraji.
Ústa so slabými kontúrami zvýrazníme ceruzkou a vyfarbíme farbou.
123
Dodržiavanie bezpečnostných a hygienických predpisov
Počas práce dodržujeme všetky bezpečnostné a hygienické predpisy.
Pracovisko udržujeme v poriadku z bezpečnostného aj hygienického hľadiska.
V kaderníckych a kozmetických prevádzkach sa môže ošetrovať len zdravá pokožka.
Náradie a pomôcky musia byť pre každého zákazníka čisté a vydezinfikované.
Nástroje, ktoré porušujú celistvosť pokožky, sa musia aj sterilizovať.
Bielizeň má byť vyvarená a vyžehlená alebo sa používa jednorazová.
Materské znamienka sa nemajú mechanicky ani chemicky poškodzovať, nemôžu sa z nich vytrhávať
chĺpky.
Na farbenie obočia a mihalníc sa môžu používať len na to určené farby. Nie farby na vlasy.
Používajú sa len v EÚ schválené prípravky a v záručnej dobe.
Po práci vyčistíme použité náradie a pomôcky a odložíme ich na miesto.
Zopakujte si najpodstatnejšiu časť učiva tým, že odpoviete na otázky:
1. Vysvetlite význam starostlivosti o pleť.
2. Vymenujte, od čoho závisí stav pleti.
3. Vymenujte typy pleti.
4. Charakterizujte jednotlivé typy pleti.
5. Popíšte ošetrovanie jednotlivých typov pleti.
6. Uveďte, čo prospieva a škodí jednotlivým typom pleti.
7. Popíšte farbenie rias a obočia.
8. Popíšte úpravu obočia.
9. Popíšte postup povrchového čistenia pleti.
10 Uveďte, pre akú pleť nie je vhodný peeling.
11. Popíšte postup peelingu.
12. Vymenujte prípravky a pomôcky na úpravu tváre.
13. Vysvetlite rozdiel medzi denným a večerným líčením.
14. Popíšte postup líčenia.
15. Popíšte dodržiavanie bezpečnostných a hygienických predpisov pri kozmetickej starostlivosti.
MENEJ ZNÁME VÝRAZY:
Respiračná funkcia – dýchanie.
Bioptron – polarizované svetlo. Podporuje regeneráciu a hojenie buniek pokožky.
Ozonizér – kozmetický prístroj s vysokofrekvenčným elektrickým výbojom v sklenenej hlavici, ktorá
je naplnená inertným plynom. Pri styku hlavice s pokožkou vzniká ozón, ktorý má antiseptické, dezinfekčné účinky a má aj biostimulačné účinky na štruktúry kože v mieste
ošetrenia.
Stripy – depilačné papiere, prúžky na odstraňovanie ochlpenia pomocou voskov.
Dermatoskop – prístroj, ktorý slúži na presné vyšetrenie kože. Je vhodný pri vyšetreniach pigmentácie kože, žíl, vlasov, zhubných nádorov, transplantácie, zápalov a poranení kože.
Komedóny – uhry sú zhluky rohoviny a stuhnutého mazu, ktoré upchávajú ústie folikulov (vlasových
váčkov). Majú viac foriem, uzavreté komedóny vyzerajú ako malé hrbolčeky bielej farby.
Otvorené komedóny majú v ústi folikulu čiernu farbu. Po vytlačení sa komedóny obnovia už po niekoľkých týždňoch.
Akné vulgaris – p
atrí medzi jedno z najrozšírenejších kožných ochorení. Ide o zápalový proces mazovej žľazy a vlasového váčku (folikulu).
124
základy kozmetickej starostlivosti
Tonus – pružnosť (elasticita), napätie; je daný stavom kolagénového a elastického väziva. Tonus je aj
vnútorné napätie svalov, ciev a väzív.
Turgor – napätie, pevnosť; je daný vnútrobunkovým napätím, závisí od stavu podkožného tkaniva,
obsahu vody a kyseliny hyalurónovej.
Diamantová mikrodermabrázia – p
eeling diamantovým kotúčikom. Postupné odstraňovanie povrchových vrstiev pokožky jemným brúsením diamantovými kryštálmi.
Fotoreaktivita – citlivosť (reaktivita) na slnečné UV žiarenie.
Senilné keratózy – starecké zhrubnuté, šupinaté fľaky na koži.
Urea – močovina, karbamid. Organická zlúčenina, ktorá sa dá vyrobiť aj z anorganických látok. V medicíne a kozmetike sa používa na podporu hydratácie veľmi suchej pokožky.
Hemangiómy – nezhubné nádory krvných ciev. Drobné lézie – zmnožené podkožné cievy.
Emitná miska – miska na nástroje. Používa sa najmä v zdravotníctve a kozmetike.
Kompaktný púder – práškový púder s pridanými spojivovými látkami a zlisovaný do tuhého výlisku.
Otestujte si svoje vedomosti
51.Koža sa skladá z:
a) elastických buniek
b) pokožky, zamše a podkožného tkaniva
c) rohovej vrstvy, svalov, nervov a ciev
52.Pre mastnú pleť je vhodné používať:
a) pleťové mlieko
b) pleťovú vodu
c) olej
53.Pre suchú pleť je vhodné používať:
a) pleťové mlieko
b) pleťovú vodu
c) alkohol
54.Pre mastnú pleť je vhodné:
a) hĺbkové čistenie pleti
b) masáž
c) regeneračné masky
55.Pre suchú pleť je vhodné:
a) hĺbkové čistenie pleti
b) masáž
c) bylinkové obklady
56.Pre starnúcu pleť je vhodné:
a) hĺbkové čistenie pleti a opaľovanie
b) bylinkové obklady
c) regeneračné masky
57.Obočie a riasy sa môžu farbiť:
a) aj farbou na vlasy
b) iba farbou na obočie a riasy
c) nemôžu sa farbiť
58.Na farbenie obočia a rias používame
peroxid vodíka:
a) 6 %
b) 2,5 %
c) 9 %
59.Doba pôsobenia pri farbení obočia a rias je:
a) od 5 do 15 minút
b) od 20 do 30 minút
c) od 3 do 10 minút
60.Pri čistení pleti postupujeme:
a) vzostupným smerom zdola nahor a zo
stredu tváre k okrajom
b) z hora nadol a od okrajov do stredu tváre
c) nezáleží na postupe
125
126
7. STAROSTLIVOSť O RuKY
Význam starostlivosti o ruky
Zdravé, čisté, pestované a upravené ruky dopĺňajú estetický vzhľad človeka. Sú dôležité pri komunikácii medzi ľuďmi, napríklad pri podávaní rúk. Ruky sú po tvári a vlasoch hneď tretím najčastejším
znakom, ktorý si na druhých všímame. Prezradia veľa, napríklad vek, prácu, hygienu, starostlivosť
o svoj vzhľad a v prípade lakovania a zdobenia nechtov aj vkus. Ruka je náš najcennejší nástroj a pritom je prvá vystavená vonkajšiemu prostrediu a nebezpečenstvu. V kaderníctve sú naše ruky neustále v kontakte so zákazníkom, pričom sú vystavené aj škodlivým vplyvom umývacích prípravkov,
chemikálii a tiež nákaze. Okrem pestovaného vzhľadu je veľmi dôležitá aj ich ochrana. Tým predchádzame kožným chorobám, ekzémom a alergiám, ktoré by mám mohli znemožniť prácu v kaderníctve.
Len zdravá a správne ošetrená pokožka rúk tvorí dostatočnú ochranu pred nepriaznivými vonkajšími
vplyvmi a nákazou. Preto počas práce okrem pravidelného umývania a krémovania rúk používame
ochranné rukavice a každé, aj to najmenšie poranenie dezinfikujeme a ošetríme.
Anatómia nechta
Nechty sú prídavné kožné orgány (adnexá), ktoré chránia citlivé zakončenia prstov na rukách a nohách. Sú to rohovinové platničky, ktoré ležia na ružovom nechtovom lôžku, s ktorým sú pevne
zrastené. Necht sa skladá zo zrohovatených plochých buniek spojených pružnými vláknami. Hlavnou
zložkou nechta je keratín – proteín bohatý na síru. Mierne vypuklá nechtová platnička je hladká,
lesklá a priesvitná. Veľkosť a tvar nechtov sú ovplyvnené dedičnosťou a môžu mať tvar oválny, okrúhly,
štvorcový alebo lichobežníkový. Necht rastie od koreňa nechta smerom k voľnému koncu. V koreni
nechta sa zo zárodočnej vrstvy tvoria nové bunky, ktoré posunujú predtým vytvorené a už zrohovatené bunky smerom von. Necht narastie za deň približne o 0,1mm, celý vyrastie za 180 dní. Jeho rast je
okrem genetických dispozícii ovplyvnený vekom, pohlavím, výživou a zdravotným stavom. Poranenie
koreňa nechta zasiahne súčasne lôžko aj nechtovú platničku, ktorá sa môže napríklad deformovať,
alebo sa zastaví jej rast. Pri koreni nechta prekrýva nechtovú platničku kožná riasa - nadnechtová
blanka, ktorá ho chráni pred vniknutím nečistôt a baktérií. Nad koreňom nechta neprilieha nechtová
platnička k nechtovému lôžku pevne, a preto má polmesiačiková lunula svetlejšiu farbu. Po stranách,
okrajoch nechta je vyvýšená koža - nechtový val.
Anatómia nechta
Rôzne tvary nechtov
127
Nezabudnite, že:
koža je ochrannou pokrývkou ruky. Na chrbte je voľnejšia, jemnejšia a tenšia, na dlani odolnejšia
a napnutejšia, pevnejšie spojená s podkožným väzivom. Kostra ruky sa skladá z 27 kostí: kosti zápästia tvorí 8 drobných 1cm kostičiek nepravidelného tvaru. Kosti päste sú z 5 rúrkovitých kostí
dlhých 4 až 5 cm. Kosti prstov sú rúrkovité, tenšie a menšie. Každý prst sa skladá z troch článkov,
palec má len dva články. Povrch kostí je pokrytý okosticou, ktorá kosť chráni a vyživuje. Kĺby sú
pokryté bielou, hladkou a pružnou chrupavkou, ktorá umožňuje kĺzanie, zmierňuje trenie a nárazy
kostí o seba. Kĺby sú spojené blanitým kĺbovým puzdrom, ktoré uzatvára kĺbovú dutinu s obsahom
tekutiny, ktorá tiež uľahčuje pohyblivosť a vyživuje chrupavku. Okrem medzikostných svalov sú
na vnútornej ploche ruky svaly - ohýbače a na chrbte ruky sú svaly -naťahovače. Svaly sú spojené
s kosťou šľachami. Dlaň a prsty sú dotykovými orgánmi, vnímajú teplo, chlad, tvrdosť a podobne.
Je na nich najviac nervových zakončení. Ruka je zásobovaná krvou dvomi hlavnými tepnami – vretennou a lakťovou, a množstvom ciev.
Okrem problémov s lámavými a krehkými nechtami, zádermi a zápalom nechtového valu patria
medzi najčastejšie zmeny na nechtoch aj biele škvrny a pozdĺžne a priečne ryhy.
Lámavé a krehké nechty – ich príčinou je okrem dedičnej dispozície aj vysušenie tuku a vlhkosti,
nedostatok bielkovín, minerálnych látok a vitamínov. Možné sú aj vnútorné príčiny. Tento stav
zhoršujú aj agresívne čistiace prostriedky a mechanické namáhanie. Ošetrujú sa výživnými olejčekmi, krémami a spevňujúcimi ochrannými lakmi. Pri práci je potrebné používať ochranné rukavice
a vhodné je aj dopĺňať vitamíny a minerálne látky.
Zádery – vznikajú najmä pri nedostatočnej starostlivosti a príliš suchej zrohovatenej koži. Ošetrujú sa výživnými olejčekmi. Prečnievajúcu kožu treba opatrne odstrihnúť nožničkami. Prípadné
vzniknuté trhliny sa ošetria antiseptickým krémom.
Zápal nechtového valu – príčinou bolestivého, červeného a napuchnutého nechtového valu sú baktérie alebo kvasinky, ktoré môžu spôsobiť aj jeho hnisanie. Ošetruje sa dezinfekčným roztokom
a antiseptickými a liečivými masťami.
Biele škvrny – väčšinou spôsobujú vzduchové bubliny medzi zrohovatenými bunkami nechtovej
platničky. Ich najčastejšou príčinou býva poškodenie nechta pri manikúre a nedostatok vitamínov,
ale môžu to byť aj vnútorné príčiny. Neodporúča sa pri nich strihanie nadnechtovej blanky.
Pozdĺžne ryhy – sú najčastejšie podmienené vekom, ale môžu ich spôsobiť aj niektoré ochorenia.
Dočasne sa dajú odstrániť leštením nechtov alebo japonskou manikúrou a použitím podkladového
laku na vyrovnávanie rýh.
Priečne ryhy – vznikajú poranením nechta pri jeho koreni alebo pre vnútorné príčiny, napríklad
niektoré otravy alebo infekčné choroby. Ošetrujú sa rovnako ako pozdĺžne ryhy.
Bradavice – príčinou ich rýchleho výsevu a častého výskytu v okolí nechtov je vírus.
Lupienka – spôsobuje v niektorých prípadoch aj nepríjemné zmeny na nechtoch, ako sú bodkové
prehĺbenia alebo zhrubnutie voľného okraja nechta, jeho žltú farbu až oddeľovanie od nechtového
lôžka.
Plesňové ochorenia – sa prejavujú na nechtoch najmä ich deformáciou, zhrubnutím alebo stenčením, žltým, sivohnedým alebo zeleným sfarbením a škvrnami, stratou lesku, drobením až rozpadnutím nechtov a oddeľovaním nechtového lôžka. Plesňová nákaza sa lieči chirurgickým odstránením nechta a podávaním liekov proti plesni vnútorne aj lokálne.
Melanoblastóm – sa môže vytvoriť pod nechtom ako čierna alebo hnedá bodka. Je to zhubný nádor,
ktorý veľmi rýchlo rastie.
Uvoľnenie nechtovej platničky – môže vzniknúť po úraze, pri akútnom nedostatku vitamínov, a pre
iné vnútorné a drastické vonkajšie príčiny.
128
starostlivosť o ruky
Pozdĺžne ryhy na nechtoch
Biele škvrny na nechtoch
Zariadenie, náradie a pomôcky na manikúru
K zariadeniu na manikúru patrí:
– manikúrový stolík s dostatočným osvetlením, napríklad bodovým, a miskou na kúpeľ,
– stolička pre manikéra a stolička pre zákazníka,
– podložka pod ruku zákazníka,
– stolík a skrinka na náradie, pomôcky a bielizeň,
– umývadlo s teplou a studenou vodou,
– kôš na použitú bielizeň,
– krytá odpadová nádoba,
– lekárnička
– sterilizátor.
Nástroje na manikúru:
– nožničky alebo klieštiky na skrátenie nechtov sa používajú len výnimočne;
– oceľové pilníky na tvarovanie nechtov s diamantovým alebo zafírovým povrchom;
– sklenené alebo keramické pilníky – minerálne, na tvarovanie a vyhladzovanie prírodných alebo
umelých nechtov;
– papierové pilníky na vyhladzovanie najmä lámavých nechtov;
– kovový zasúvač nadnechtovej blanky, takzvaná lopatička alebo pusher, liana;
– tyčinka z pomarančového drievka na zasúvanie nadnechtovej blanky, prípadne z mäkkej gumy;
– nadzdvihovač nadnechtovej blanky;
– nožničky alebo klieštiky na odstraňovanie nadbytočnej kože nadnechtovej blanky;
– nožík na odstraňovanie zrohovatenej pokožky z okrajov nechtov;
– kovová, umelohmotná alebo drevená tyčinka na čistenie voľného okraja nechta a úpravu laku;
– leštič nechtov.
Pomôcky a prípravky na manikúru:
– kartotékový záznam zákazníka;
– bielizeň, bavlnené servítky a uteráky alebo jednorazové servítky a uteráky;
– buničitá vata, vatové tyčinky;
– odlakovače, acetónové, bezacetónové, s regeneračnými prísadami, gélové, odlakovač s hubkou, vo
forme už nasiaknutých obrúskov, odlakovač v ceruzke, korektor na opravu laku, riedidlo laku;
– tekuté mydlo alebo špeciálne prísady do kúpeľa na nechty;
– zmäkčovač a odstraňovač nadnechtovej blanky;
– olej na regeneráciu nechtov a nechtovej kožtičky, olejové ceruzky;
– peeling, maska a krém na ruky, vazelína;
129
– masážne emulzie alebo oleje;
– odmasťovač nechtov;
– biela ceruzka na vybielenie voľného okraja nechtov alebo antisept proti žltnutiu;
– dezinfekčný prípravok na ruky, napríklad Spitaderm alebo Septoderm spray;
– dezinfekčný prípravok na ošetrenie poranenia, napríklad 3-percentný peroxid vodíka;
– dezinfekčný prípravok na nástroje, napríklad Incidur, nádoba na dezinfekčný roztok.
Laky na nechty:
– podkladové laky, výživné, regeneračné, spevňujúce;
– podkladové laky na vyrovnanie nerovnosti povrchu nechtovej platničky, napríklad pozdĺžnych
rýh;
– farebné laky krycie, transparentné, perleťové, neónové, glitrové, zdobiace;
– ochranné nadlaky a lesky;
– rýchloschnúci vrchný lak, rýchlosušič laku v spreji.
Náradie a pomôcky na manikúru
130
STAROSTLIVOSť O RuKY
Pracovný postup pri manikúre
• Príprava náradia, pomôcok a zákazníčky, kartotékový záznam.
• Skrátenie a opilovanie nechtov do požadovaného tvaru.
• Namáčanie prstov vo vodnom kúpeli alebo nanesenie zmäkčovača nadnechtovej blanky.
• Zatlačenie nadnechtovej blanky.
• V prípade potreby odstrihnutie nadbytočnej kože nadnechtovej blanky a záderov.
• Odstránenie zrohovatenej kože z okrajov nechtov.
• Vyčistenie a vybielenie voľného okraja nechta.
• Leštenie nechtov.
• Nanesenie ochranného olejčeka.
• Ošetrenie rúk krémom alebo výživnou maskou, prípadne peeling, masáž a parafínový zábal.
• Lakovanie nechtov.
• Vyčistenie, dezinfekcia a odloženie náradia a pomôcok na svoje miesto.
Príprava zákazníčky
Zákazníčku posadíme na pohodlnú stoličku a požiadame ju, aby si uvoľnila odev z rúk a odložila
šperky. Umyté ruky dezinfikujeme schválenými dezinfekčnými prípravkami, napríklad postriekaním Spitadermom. Z hygienických dôvodov držíme zákazníčkinu ruku, ktorú ošetrujeme bavlnenou
alebo papierovou servítkou. V prípade potreby odlakujeme nechty. Začíname od malíčka ľavej ruky.
Vatový tampón s odlakovačom pritlačíme na nechtovú platničku a miernymi krúživými pohybmi
sťahujeme smerom k voľnému okraju nechta. Na dočistenie použijeme nový vatový tampón s odlakovačom. Pri diagnóze posúdime stav nechtov a pokožky rúk. Rozhovorom zistíme prianie zákazníčky
a prípadné problémy. Do kartotékového záznamu je vhodné zapísať meno a telefónne číslo zákazníčky, dátum ošetrenia, stanovenú diagnózu, jej prianie a poskytnuté ošetrenie.
Skrátenie a opilovanie nechtov
Tvar (oválny, hranatý, mandľový) a dĺžku nechtov volíme podľa priania zákazníčky, tvaru ruky, prstov
a nechtov a súčasnej módy. V prípade potreby prispôsobíme dĺžku nechtov najkratšiemu nechtu na
ruke.
Skrátenie nechtov nožničkami alebo klieštikmi sa robí len výnimočne. Voľné okraje nechtov pilujeme
pilníkom vždy len jedným smerom. Pri pilovaní oboma smermi sa nechty viac zahrievajú, čím strácajú vlhkosť a potom sa štiepia. Pilník priložíme šikmo pod necht a miernym tlakom dlhými ťahmi
vedieme zo strany k špičke. Po každom ťahu sa pilník musí nasadiť znovu. Na záver nechty vyhladíme jemnejšou stranou pilníka bez tlaku aj šikmo zhora. Počas skracovania a opilovania nechtov na
druhej ruke prvú namočíme do kúpeľa.
Pilovanie nechtov
131
Namáčanie prstov
Prsty ponoríme do misky s teplou vodou a mydlom, do ktorej môžeme pridať na dezinfekciu a vybielenie aj 3-percentný peroxid vodíka. Vo vodnom kúpeli sa nechty vyčistia a zmäkčí sa kožná riasa.
Po kúpeli ruku osušíme a do vody ponoríme aj druhú ruku.
Alebo namiesto vodného kúpeľa nanesieme na kožnú riasu zmäkčovač a odstraňovač nadnechtovej
blanky, ktorý necháme pôsobiť približne 3 minúty, v prípade potreby dlhšie.
Nanesenie zmäkčovača nadnechtovej blanky
Odstraňovanie nadnechtovej blanky
Zasúvačom nadnechtovej blanky alebo pomarančovým drievkom kožnú riasu opatrne uvoľníme
a zatlačíme. Aby pri tom zostala mäkká, môže sa nakrémovať.
Iba v prípade nutnosti nadbytočnú nadnechtovú blanku odstrihneme nožničkami alebo klieštikmi.
Nožničky sú pri tom naklonené smerom k nechtovej platničke. Dávame pozor, aby sme nespôsobili
poranenie. V prípade potreby opatrne odstrihneme aj zádery.
Zatlačenie nadnechtovej blanky
Odstrihnutie nadnechtovej blanky
Odstránenie zrohovatenej kože z okrajov nechta
Manikúrovým nožíkom odstraňujeme zrohovatenú pokožku z okrajov nechtov.
Odumreté bunky z povrchu nechta odstránime aj pilníkom. Nechty očistíme.
Vyčistenie voľného okraja nechta
Manikúrovým nožíkom a tyčinkou vyčistíme kútiky a voľné okraje nechtov.
Voľný okraj nechtov môžeme zvýrazniť bielou ceruzkou alebo ošetriť antiseptom proti žltnutiu.
132
STAROSTLIVOSť O RuKY
Odstraňovanie zrohovatenej pokožky
z okrajov nechta
Vyčistenie voľného okraja nechta
Leštenie nechtov
Aby sa nechtová platnička príliš nestenčovala, táto úprava je možná iba raz za tri týždne.
Drsnejšou, potom jemnejšou a nakoniec hladkou plochou leštiča nechtov vyrovnávame a uhladzujeme povrch nechtovej platničky. Nechty sú potom hladké a lesklé.
Leštenie nechta
Nanesenie ochranného olejčeka
Na nechty a okolitú kožičku nanesieme výživný olejček a jemnými krúživými pohybmi ho vtierame
do nechta smerom k nechtovému valu.
Ošetrenie rúk
Okrem ošetrenia nechtov je dôležitá aj starostlivosť o pokožku rúk.
Pri bežnej starostlivosti vtierame do pokožky výživné a ochranné krémy na ruky, alebo necháme
dlhšie pôsobiť masku.
Peelingom odstraňujeme zrohovatené, odumreté bunky z pokožky rúk. Peelingový prípravok nanesieme na chrbát ruky, môžeme ho rozotrieť až k lakťu. Pokožku masírujeme a trieme kruhovými
pohybmi. Na záver prípravok odstránime napríklad vlhkým, teplým obkladom.
Na peeling rúk je vhodný aj trstinový cukor alebo morská soľ s olivovým alebo iným olejom, prípadne
aj s niekoľkými kvapkami citróna.
Parafínový zábal zvyšuje cirkuláciu krvi v pokožke rúk, hydratuje ju, vyživuje, vracia jej jemnosť,
hebkosť a pružnosť. Intenzívna regenerácia pokožky rúk je spojená s urýchlením látkovej výmeny.
Masáž rúk okrem uvoľňujúceho a regeneračného účinku pôsobí aj na svaly a šľachy, pomáha odstrániť
opuchy a podporuje látkovú výmenu.
Masážnu emulziu, krém alebo olej nanesieme a rozotrieme na ruky a zápästie až po lakte. Trením,
hladením, hnetením a krúživými pohybmi masírujeme ruky od končekov prstov navrchu a zospodu,
potom prejdeme na chrbát ruky a dlaň k zápästiu až na predlaktie. Palcami trieme prsty od končekov
smerom hore, každý zvlášť aj všetky spolu.
133
Kĺby prstov sa môžu masírovať aj takzvanou vidličkou. Zovrieme ich medzi ukazovák a prostredník
a energickými ťahmi ich masírujeme zhora aj zo strán.
Chrbát ruky masírujeme bruškami palcov vejárovitým spôsobom, pričom ostatné prsty smerujú do
dlane. Od stredu postupujeme do strán a hore k zápästiu. Podobne sa masíruje aj dlaň. Ľavou rukou
uchopíme ruku a pravou ju trením masírujeme až po predlaktie.
Po skončení odstránime z rúk masážnu emulziu.
Lakovanie nechtov
Pred lakovaním nechty očistíme a odmastíme.
Pre ochranu nechtov a lepšie držanie laku sa na nechty najskôr nanesie bezfarebný podkladový lak.
Na slabé a lámavé nechty je vhodné použiť spevňujúci lak, napríklad kalciový. Nechty s nerovným povrchom môžeme najskôr vyhladiť nanesením vyrovnávajúceho laku. Pri lakovaní nechtov najčastejšie
začíname od malíčka pravej ruky.
Farebný lak nanášame rovnomerne, v dvoch až troch tenkých vrstvách. Jednotlivé vrstvy sa musia
nechať dobre zaschnúť. Najskôr nanesieme pozdĺžny pás uprostred nechta. Potom natrieme spodný
okraj okolo nadnechtovej blanky a pokračujeme nanesením laku na pravej a ľavej polovici nechta
smerom k špičke. Lak nanášame minimálne 1mm od pokožky.
Na záver skontrolujeme nanesenie laku a v prípade potreby opravíme tyčinkou alebo korektorom na
opravu laku.
Ochranný lak zvyšuje lesk farebného laku a predlžuje jeho trvanlivosť. Môžeme použiť aj rýchlo
schnúce vrchné laky alebo rýchlosušič v spreji.
Lakovanie nechtov
134
STAROSTLIVOSť O RuKY
■
Na čo si treba dávať pozor
Ruky je potrebné chrániť aj pred slnkom a mrazom.
Len stále hladkou, mäkkou a jemnou kožnou riasou predchádzame záderom. Preto ju pravidelne ošetrujeme ceruzkou na starostlivosť o nechtovú kožtičku alebo olejčekom.
Nadnechtová blanka nemá k nechtu pevne priliehať. Pri jej prehnanom odhŕňaní sa však môže pod ňu
zaniesť nákaza.
Násilným uvoľňovaním kožnej riasy za sucha sa môže nadnechtová blanka poraniť a zapáliť, najmä
v najcitlivejšej oblasti lunule a pri koreni nechta.
Na zapálenej, červenej a napuchnutej kožnej riase manikúru nerobíme.
Pred lakovaním vyskúšame najskôr štetec s lakom v strede na špičke voľného okraja nechta.
Lak sa bude menej odlupovať, ak na záver lakovania otrieme špičku nechta.
Tvar nechtov môžeme opticky zúžiť a predĺžiť tým, že nenalakujeme jeho okraje.
ZAUJÍMAVOSTI
Francúzska manikúra – voľné okraje nechtov – špičky sú kontrastne bielo nalakované alebo nalepené.
Ako pomôcku môžeme pri nich použiť šablónu. Na ostatnú časť nechtov sa používajú svetlé odtiene – telové, jemne ružové, marhuľové, perleťovo biele alebo priesvitné.
Nechty pri takejto úprave pôsobia pestovane a veľmi prirodzene.
Japonská manikúra - dvojkrokové ošetrenie nechtovej platničky japonskou pastou s vysokým obsahom
včelej materskej kašičky a pravého včelieho vosku, a leštiacim púdrom, ktorý obsahuje včelí peľ a kremičitú hlinku. Posilňuje odolnosť nechtov proti lámaniu a štiepeniu, proti vode a pigmentom. Nechty dosiahnu hladkosť a vysoký lesk. Po bežnej manikúre sa pomocou jelenice do nechtov zaleští japonská pasta
a potom japonský púder.
Japonskú manikúru je vhodné zopakovať po troch týždňoch.
Jednoduchá prirodzená manikúra a japonská manikúra sú vhodné aj pre mužov.
Predlžovanie nechtov – starší a jednoduchý spôsob je nalepovanie umelých, prírodných alebo už nalakovaných nechtov špeciálnym lepidlom. Ich nevýhodou je, že sa môžu odlepiť.
Pri rôznych nových metódach predlžovania a modelovania sa na prírodné nechty a typy nanášajú tvrdnúce umelé hmoty. Pred ich aplikáciou musia byť prirodzené nechty zdravé a dobre pripravené - skrátené,
mierne zdrsnené a odmastené. Umelé nechty je potrebné po 3 až 4 týždňoch domodelovať. Nemôžu sa pri
nich používať odlakovače s obsahom acetónu.
Pri metóde tvrdnutia pod UVA svetlom sa nanáša v dvoch alebo troch vrstvách gél, ktorý je vytvrdzovaný pod lampou – gélové nechty. Novinkou sú takzvané gél laky. Permanentný gél lak sa nanáša na
prírodné nechty ako lak, ale tvrdne v lampe. Nechty nepredlžuje.
Pri metóde pomocou šablóny sa nepoužívajú typy, ale sa pod modelovací materiál dávajú podložky.
Akrylové nechty tvrdnú na vzduchu chemickou reakciou dvoch akrylových zložiek.
Pri týchto dvojzložkových metódach sa nanáša modelovací prášok alebo gélovitá umelá hmota po zmiešaní so špeciálnou kvapalinou.
Pri rôznych systémoch sa treba riadiť návodom výrobcov.
Po aplikácii umelých nechtov sa upraví ich dĺžka a tvar. Nakoniec sa nalakujú, prípadne aj ozdobia.
Zdobenie nechtov – na bežné nosenie alebo na svadobné a slávnostné príležitosti môže byť aj extravagantné. Používajú sa pri tom rôzne metódy, zdobiace laky a pomôcky.
Samolepiace alebo vodové nechtové nálepky – vybraný vzor sa nalepí a pritlačí na suchý lak.
Kreslenie podľa šablón – na zaschnutý lak priložíme šablónu, prelakujeme motív a necháme zaschnúť. Po
zaschnutí odstránime šablónu a necht prelakujeme vrchným nadlakom.
Kreslenie na nechty – maľovanie pomocou špeciálnych farieb, ktoré nezasychajú rýchlo a nemiešajú sa do
seba. Maľuje sa do suchého alebo ešte mokrého laku.
Hotová dekorácia sa môže ešte dozdobiť glitrovými práškami, mini korálikmi a glitrami alebo štrasovými
kamienkami, ktoré sa vkladajú do mokrého laku pomocou pomarančového drievka.
135
Po zaschnutí sa všetky dekorácie ešte prelakujú vrchným nadlakom.
Krúžok s príveskom – piercing sa prevlečie cez otvor, ktorý sa do nechta urobí špeciálnym tenkým vrtáčikom.
Sušené kvietky a podobné dekorácie sa vkladajú na necht už pri samotnom modelovaní nechta pod akrylovú hmotu.
Permanentný nail-art, akrylový systém – vznikajú ním krásne troj rozmerné motívy v nádherných farbách. Podľa návodu sa dá z akrylových práškov namiešať ľubovoľný odtieň vopred určeným pomerom
kombinácie jednotlivých farieb, a malými odmerkami. Technika spočíva v nanášaní malých guličiek
akrylového prášku zmiešaného s liquidom. Roztláčaním a tvarovaním ešte pred stuhnutím akrylu sa
docielia nádherné, vypuklé 3D obrázky, napríklad kvetinky, srdiečka, motýliky.
Dodržiavanie bezpečnostných a hygienických predpisov
Pri práci dodržujeme všetky bezpečnostné a hygienické predpisy.
Pracovisko udržujeme z bezpečnostného aj hygienického hľadiska v poriadku.
Pracujeme len s umytými a vydezinfikovanými rukami.
Používame len čisté a vydezinfikované nástroje na manikúru, pomôcky aj bielizeň.
Nástroje, ktoré porušujú celistvosť pokožky, musia byť aj sterilizované.
Ošetrujeme len zdravé ruky a nechty.
Prípadné poranenie dezinfikujeme a ošetríme.
Po práci vyčistíme a dezinfikujeme použité náradie, pomôcky a bielizeň a odložíme ich na miesto.
Používame len v EÚ schválené prípravky a v záručnej dobe.
Zopakujte si najpodstatnejšiu časť učiva tým, že odpoviete na otázky:
1.Vysvetlite význam starostlivosti o ruky.
2.Popíšte anatómiu nechta.
3.Vymenujte základné vybavenie a nástroje na manikúru.
4.Popíšte pracovný postup pri manikúre.
5.Popíšte postup pri lakovaní nechtov.
6.Popíšte dodržiavanie bezpečnostných a hygienických predpisov pri manikúre.
MENEJ ZNÁME VÝRAZY:
Transparentný lak na nechty – jemne farebný, priehľadný lak.
Peeling – odlupovanie, odtrhávanie.
136
starostlivosť o ruky
Otestujte si svoje vedomosti
61.Necht sa skladá:
a) z o zrohovatených plochých buniek
spojených pružnými vláknami
b) z o zrohovatených buniek spojených
pevnými a tvrdými vláknami
c) z elastického väziva
62.Hlavnou zložkou nechta je:
a) keratín – lipid bohatý na síru
b) keratín – proteín bohatý na síru
c) sú tuky - lipidy a bielkoviny – proteíny
63.Necht rastie:
a) z nechtového lôžka
b) z nechtovej platničky
c) od koreňa nechta
64.Nechty sa pilujú:
a) iba jedným smerom
b) oboma smermi
c) nezáleží na smere, dôležitý je tvar
65.Nadnechtová blanka sa:
a) nesmie strihať
b) musí strihať
c) sa strihá iba v prípade potreby
66.Leštiť nechty môžeme:
a) iba raz za tri týždne
b) iba raz za týždeň
c) ľubovoľne často
67.Pred lakovaním nechty:
a) očistíme a odmastíme
b) očistíme a nakrémujeme
c) ošetríme olejčekom
68.Ošetrovať môžeme:
a) len pestované ruky a nechty
b) len zdravé ruky a nechty
c) pri dodržaní bezpečnosti práce aj ruky
a nechty s plesňovým ochorením
69.Nástroje, ktoré porušujú celistvosť
pokožky, musia byť:
a) dezinfikované
b) aj sterilizované
c) čisté
70.Používame len prípravky:
a) vyrobené a schválené v SR
b) v EÚ schválené a v záručnej dobe
c) schválené v hociktorej krajine na svete
a v záručnej dobe
137
138
Obsah
1. DEJINY VÝVOJA ÚČESOV.................................................... 7
7
9
9
10
11
12
13
14
14
15
15
16
20
21
2. SÚČASNÁ ÚČESOVÁ MÓDA................................................. 23
23
26
28
28
29
29
29
29
30
30
30
30
32
32
34
37
41
41
42
42
42
43
3. NÁROČNÁ ÚČESOVÁ TVORBA........................................... 45
45
46
46
47
47
48
49
50
50
50
57
61
Egypt................................................................................................................................. Grécko.............................................................................................................................. Rím.................................................................................................................................... Stredovek.......................................................................................................................... Renesancia....................................................................................................................... Barok................................................................................................................................. Rokoko............................................................................................................................. Direktorský štýl............................................................................................................... Empír................................................................................................................................ Biedermeier...................................................................................................................... Účesy v novšej dobe........................................................................................................ Účesová tvorba XX. storočia ........................................................................................ Využitie historických účesov v súčasnej účesovej tvorbe.......................................... Otestujte si svoje vedomosti.......................................................................................... Charakteristika súčasnej módy dámskych účesov...................................................... Charakteristika súčasnej módy pánskych účesov....................................................... Extravagantné, výstredné účesy.................................................................................... Zaujímavosti: rasta copy, copíky pletené pri hlave, dredy......................................... Poradenská služba........................................................................................................... Zariadenie pracoviska pre poradenskú službu............................................................ Voľba účesu...................................................................................................................... Želanie zákazníčky.......................................................................................................... Približný vek.................................................................................................................... Typ zákazníčky................................................................................................................ Povaha zákazníčky.......................................................................................................... Farebná typológia............................................................................................................ Postava zákazníčky.......................................................................................................... Anatómia lebky............................................................................................................... Anatómia tváre................................................................................................................ Korekcie jednotlivých častí tváre ................................................................................. Kvalita a rast vlasov . ...................................................................................................... Povolanie ......................................................................................................................... Názory blízkych . ............................................................................................................ Súhrnné otázky poradenskej služby ............................................................................ Odborné poradenstvo pri ošetrovaní vlasov .............................................................. Otestujte si svoje vedomosti ......................................................................................... Rozdelenie a charakteristika náročných účesov ........................................................ Kokteilové účesy . ........................................................................................................... Večerné účesy ................................................................................................................. Veľkovečerné účesy ........................................................................................................ Svadobné účesy .............................................................................................................. Maškarné účesy a rôzne fantázie . ................................................................................ Účesy z dlhých vlasov .................................................................................................... Náradie a pomôcky na tvorbu spoločenských účesov .............................................. Príprava vlasov ............................................................................................................... Základné spôsoby vypínania dlhých vlasov................................................................ Súťažné účesy................................................................................................................... Vlasové doplnky.............................................................................................................. 139
Vlasové ozdoby................................................................................................................ 63
Dodržiavanie bezpečnostných a hygienických predpisov......................................... 66
Otestujte si svoje vedomosti.......................................................................................... 67
4. OŠETROVANIE A REGENERÁCIA VLASOV...................... 69
69
69
70
71
71
72
73
73
73
73
74
74
75
76
77
77
78
79
80
85
86
5. PAROCHNIARSTVO.............................................................. 88
88
90
92
92
93
93
94
95
98
99
Význam ošetrovania a regenerácie vlasov.................................................................... Účinok regeneračných prípravkov na vlasovú stonku, pokožku a korienok ......... Ošetrovanie a regenerácia poškodenej vlasovej stonky............................................. Nanášanie ošetrovacích a regeneračných prípravkov na vlasovú stonku................ Liečivé byliny................................................................................................................... Umývanie a ošetrovanie problémových vlasov........................................................... Umývanie a ošetrovanie normálnych vlasov............................................................... Umývanie a ošetrovanie šedivých vlasov..................................................................... Umývanie a ošetrovanie jemných vlasov..................................................................... Starostlivosť o poletujúce vlasy...................................................................................... Umývanie a ošetrovanie dlhých vlasov........................................................................ Rozštiepené konce ......................................................................................................... Umývanie a ošetrovanie mastných vlasov .................................................................. Umývanie a ošetrovanie suchých vlasov .................................................................... Umývanie a ošetrovanie poškodených vlasov . ......................................................... Umývanie a ošetrovanie vlasov a pokožky pri tvorbe lupín...................................... Umývanie a ošetrovanie vlasovej pokožky pri vypadávaní vlasov........................... Poradenská služba pri problémových vlasoch ........................................................... Zaujímavosti: prípravky pre jednotlivé typy vlasov od L´ORÉAL .......................... Dodržiavanie bezpečnostných a hygienických predpisov pri ošetrovaní vlasov . . Otestujte si svoje vedomosti.......................................................................................... Z histórie parochniarstva............................................................................................... Rozdelenie a použitie vlasových doplnkov.................................................................. Pracovný postup zhotovenia vlasového príčesku....................................................... Náradie a pomôcky na zhotovenie vlasového príčesku............................................. Príprava a použitie vlasového materiálu...................................................................... Strapcovanie..................................................................................................................... Šitie strapcov.................................................................................................................... Zaujímavosti: spracovanie vlasového materiálu, ručná výroba parochne na mieru
Umývanie, ošetrovanie a úprava vlasových parochní a príčeskov............................ Predlžovanie a zahusťovanie vlasov.............................................................................. Zaujímavosti: príprava vlasov a rôzne metódy predlžovania
a zahusťovania vlasov..................................................................................................... 100
Dodržiavanie bezpečnostných a hygienických predpisov......................................... 103
Otestujte si svoje vedomosti.......................................................................................... 104
6. ZÁKLADY KOZMETICKEJ STAROSTLIVOSTI.................. 106
140
Význam kozmetickej starostlivosti............................................................................... Postup kozmetického ošetrenia pleti............................................................................ Zaujímavosti: posudzovanie pleti................................................................................. Typy pleti a ich ošetrenie............................................................................................... Normálna pleť.................................................................................................................. Mastná pleť ..................................................................................................................... Suchá pleť ........................................................................................................................ Zmiešaná - kombinovaná pleť . .................................................................................... Starnúca pleť ................................................................................................................... Citlivá pleť . ..................................................................................................................... Zaujímavosti: rozdelenie pleti podľa Feřtka, starostlivosť o detskú pleť . ............... Farbenie a úprava rias a obočia . .................................................................................. 106
108
108
109
109
109
110
110
111
111
112
112
Pracovný postup farbenia rias a obočia ...................................................................... Úprava obočia . ............................................................................................................... Povrchové čistenie pleti . ............................................................................................... Peeling.............................................................................................................................. Dekoratívna kozmetika.................................................................................................. Prípravky a pomôcky na úpravu tváre......................................................................... Líčenie.............................................................................................................................. Denné líčenie................................................................................................................... Večerné líčenie ............................................................................................................... Svadobné líčenie . ........................................................................................................... Zaujímavosti: korekcie tvaru tváre a jednotlivých častí tváre .................................. Dodržiavanie bezpečnostných a hygienických predpisov ........................................ Otestujte si svoje vedomosti ......................................................................................... 112
114
115
116
116
116
118
121
122
122
122
124
125
7. STAROSTLIVOSŤ O RUKY.................................................... 127
Význam starostlivosti o ruky......................................................................................... Anatómia nechta............................................................................................................. Zariadenie, náradie a pomôcky na manikúru............................................................. Pracovný postup pri manikúre . ................................................................................... Príprava zákazníčky ....................................................................................................... Skrátenie a opilovanie nechtov . ................................................................................... Namáčanie prstov .......................................................................................................... Odstraňovanie nadnechtovej blanky . ......................................................................... Odstránenie zrohovatenej kože z okrajov nechta ...................................................... Vyčistenie voľného okraja nechta ................................................................................ Leštenie nechtov . ........................................................................................................... Nanesenie ochranného olejčeka . ................................................................................. Ošetrenie rúk .................................................................................................................. Lakovanie nechtov ......................................................................................................... Zaujímavosti: francúzska a japonská manikúra,
predlžovanie a zdobenie nechtov . ............................................................................... Dodržiavanie bezpečnostných a hygienických predpisov ........................................ Otestujte si svoje vedomosti ......................................................................................... 127
127
129
131
131
131
132
132
132
132
133
133
133
134
135
136
137
Správne odpovede testov
strana 21: 1.b), 2.a), 3.c), 4.a), 5.c), 6.c), 7.b), 8.c), 9.c), 10.b)
strana 43: 11.b), 12.a), 13.b), 14.c), 15.a), 16.b), 17.b), 18.c), 19.a), 20.b)
strana 67: 21.c), 22.a), 23.b), 24.a), 25.b), 26.c), 27.b), 28.a), 29.b), 30.c)
strana 86: 31.b), 32.a), 33.c), 34.a), 35.c), 36.c), 37.c), 38.a), 39.a), 40.b)
strana 104: 41.a), 42.c), 43.c), 44.a), 45.b), 46.c), 47.b), 48.c), 49.c), 50.c)
strana 125: 51.b), 52.b), 53.a), 54.a), 55.b), 56.c), 57.b), 58.a), 59.a), 60.a)
strana 137: 61.a), 62.b), 63.c), 64.a), 65.c), 66.a), 67.a), 68.b), 69.b), 70.b)
141
obsah CD nosičA
K učebnici je vydaný CD nosič s doplňujúcim materiálom (texty a fotografie), ktorý sa dá objednať
prostredníctvom Edičného portálu Ministersta školstva Slovenskej republiky.
DEJINY VÝVOJA ÚČESOV
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Účesy v Egypte
Účesy v Grécku
Účesy v Ríme
Úprava vlasov a hlavy v stredoveku
Účesy v renesancii
Účesy v baroku
Účesy v rokoku
Účesy počas direktorského štýlu
Účesy v období empíru
Účesy v období biedermeiera
Účesy z rokov 1840 až 1870
Účesy z rokov 1900 až 1910
Účesy z 20-tych a 30-tych rokov
Účesy zo 40-tych rokov
Účesy z 50., 60. a 70-tych rokov
SÚČASNÁ ÚČESOVÁ MÓDA
-
-
-
-
-
Nové trendy v dámskych účesoch
Nové trendy v pánskych účesoch
Poradenská služba, anatómia lebky a tváre
Voľba účesu podľa anatómie tváre
Korekcie jednotlivých častí tváre
NÁROČNÁ ÚČESOVÁ TVORBA
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Kokteilové účesy
Večerné účesy
Veľkovečerné účesy
Svadobné účesy
Maškarné a fantazijné účesy
Účesy z dlhých vlasov
Základné spôsoby vypínania dlhých vlasov
Súťažné účesy
Vlasové doplnky
Vlasové ozdoby
OŠETROVANIE A REGENERÁCIA
VLASOV
- Ošetrovanie rozštiepených koncov vlasov
- Prípravky na umývanie a ošetrovanie
normálnych vlasov
- Prípravky na umývanie a ošetrovanie šedivých
vlasov
142
- P
rípravky na umývanie a ošetrovanie jemných
vlasov
- Prípravky na umývanie a ošetrovanie dlhých
vlasov
- Prípravky na umývanie a ošetrovanie
mastných vlasov
- Prípravky na umývanie a ošetrovanie suchých
vlasov
- Prípravky na umývanie a ošetrovanie
poškodených vlasov
- Prípravky na umývanie a ošetrovanie lupín
- Prípravky na umývanie a ošetrovanie vlasov
pri vypadávaní
PAROCHNIARSTVO
- Druhy parochní
- Náradie a pomôcky na zhotovenie vlasového
príčesku
- Strapcovanie
- Šitie strapcov
- Pracovný postup pri zhotovení parochne na
mieru
- Pomôcky na umývanie, ošetrovanie a úpravu
vlasových parochní a príčeskov
- Úprava vlasového príčesku
- Úprava parochne
- Predlžovanie a zahusťovanie vlasov
ZÁKLADY KOZMETICKEJ
STAROSTLIVOSTI
-
-
-
-
-
-
-
arbenie a úprava rias a obočia
F
Prípravky na čistenie pleti
Pomôcky na líčenie
Prípravky na líčenie
Večerné líčenie
Denné líčenie
Svadobné líčenie
STAROSTLIVOSŤ O RUKY
-
-
-
-
Náradie a pomôcky na manikúru
Pracovný postup pri manikúre
Lakovanie nechtov
Zdobenie nechtov
PhDr. Anna Olšavská
TECHNOLÓGIA
pre učebný odbor kaderník
3. časť
Schválilo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky pod č. XXXXX-5021/11146:1-919 zo dňa
23. marca 2011 ako učebnicu Technológia pre učebný odbor kaderník - 2. časť, pre učebný odbor 6456 2 kaderník.
Schvaľovacia doložka má platnosť 5 rokov.
Všetky práva vyhradené.
Toto dielo ani žiadnu jeho časť nemožno reprodukovať bez súhlasu majiteľov práv.
Poďakovanie:
Ďakujeme za odbornú spoluprácu a poskytnutie priestorov na fotografovanie
Ing. Žanete Vrábelovej, ProCosmetics, s.r.o., Make-up Studio, Bratislava
Ďakujeme za odbornú spoluprácu a poskytnutie priestorov na fotografovanie
Anežke Šteffekovej, Salón Medea Styl, Dúbravská cesta 4, Bratislava
Ďakujeme za poskytnutie priestorov na fotografovanie SOŠ, Račianska 105, Bratislava
Ďakujeme spoločnosti WELLA Professionals za poskytnutie fotografií účesov z kolekcie trendov 2012
Ďakujeme spoločnosti Schwarzkopf Professional za poskytnutie fotografií účesov z nových trendov 2012
Ďakujeme Seanovi Kasumovičovi za poskytnutie fotografií súťažných účesov
Ďakujeme Izabele Trutzovej za poskytnutie fotografií účesov z WELLA Trend Vision 2011
Ďakujeme spoločnosti L´ORÉAL za súhlas s uverejnením ich produktov
Prvé vydanie, 2012
Vydalo Združenie EDUCO © 2012
Tlač: Patria I., spol. s r.o., Prievidza
ISBN XXX-80-89431-16-8
143
Publikácia bola hradená z finančných prostriedkov
Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu
Slovenskej republiky
144
Download

TECHNOLÓGIA - Výtvarná Agentúra A1