No
vé
pro inov
du ačn
kty é
Výrobný program
Systém paženia výkopov
Zariadenie na vodorovné vŕtanie
Systém staveniskovej komunikácie
Doplnkové produkty
Obsah
E+S - systém paženia výkopov ...............................................4
Lineárne paženie..................................................................4
Vnútromestské lineárne paženie ..........................................5
Magnum boxy.......................................................................6
Lineár boxy...........................................................................7
Medium boxy ........................................................................8
Ľahké boxy ...........................................................................9
Pažnicový element .............................................................10
Krings - systém paženia výkopov .........................................11
Paralelné paženie ..............................................................11
KS 100 ...............................................................................12
KS 60 .................................................................................13
KVL ....................................................................................14
Hliníkové paženie ...............................................................15
Pažnicový element KKP .....................................................16
Pažnicové zariadenie DPV.................................................17
Zariadenie na vodorovné vŕtanie ..............................................18
Systém staveniskovej komunikácie ..........................................19
Potrubné kliešte RG 2500 / RG 5000 .......................................20
Potrubný ťahač SZ 10 ..............................................................21
Samo-sklopný kontajner ...........................................................22
Malé čističky odpadových vôd ..................................................22
Terra-Star lyžicový separátor ....................................................23
NADO - potrubné spriahadlo ....................................................23
Vydal ........................................................................................24
Úlohou tohoto produktoveho katalógu je stručný prehľad
výrobkov nášho širokého produktového radu.
Pre bližšie a podrobnejšie informácie Vám odporúčame
preštudovať Technický manuál alebo navštíviť našu webovú
stránku na www.es.verbau.com.
www.es-verbau.com
2
Emunds+Staudinger
V súčastnosti si moderné spôsoby paženia vyžadujú
schopnosť konštrukcie variovať medzi rôznymi druhmi
výkopov. To je dôvod, prečo naši experti pristupujú k
riešeniu každeho problému s vysokou dôležitosťou.
Napokon, úspešné riešenie každého projektu vo vysokej
miere závisí na správnej voľbe pažiacej metódy. Ukazuje
sa, že najekonomickejšie riešenie je paženie si prenajať a
vďaka našej širokej škále ponúkanej pažiacej technológie
dokážeme spolu so zákazníkom riešiť malé i veľké
projekty.
3
ie
.
en
až ž 12m
p
e
a
n
0
r
eá ch 1
lin
a
vé hĺbk
.
o
ky
v
ĺbk
os
d
! H ovať
a
é
k
rac
dlh
vin
No uje p
lne
á
i
ň
ec
ož
Šp
um
a!
k
n
vi
No
Lineárne paženie - neporovnateľné.
Lineárne paženie
Pri použití lineárneho paženia zostáva pôda mimo výkopu
nedotknutá - žiadny nepriaznivý vplyv na okolité stavby ani
plynulosť premávky. Namiesto neustáleho umiestňovania kĺbovej
rozpery, neohybná valčeková jednotka lineárneho paženia
udržuje zvislé výstuže a tieto zaisťujú pažiace panely vo výkope.
Týmto spôsobom zostáva šírka výkopu rovnaká v celej svojej
dĺžke. Lineárne paženie je vhodné zároveň využiť ako debnenie
pri odlievaní betónu.
Pomocou prídavných E+S valčekových jednotiek (vozíkov) je
možné dosiahúť oveľa väčších podjazdných rozmerov.
Novinka! Hĺbkové lineárne paženie umožňuje pracovať v hĺbkach
10 až 12m.
Dĺžka modulu
Dĺžka lineárnej koľaje
Výška panela
Zvislý rozmer potrubia
2,25 m - 6,50 m (2,13 m - 6,38 m)*
5,13 m - 9,13 m (4,13 m)*
1,32 m / 2,32 m
variabilný
*Hodnoty v zátvorkách platia pre jednokoľajový systém
4
E+S - systém paženia výkopov
Potrubie vnútri, doprava vonku.
Vnútromestské lineárne
paženie
Keď vykonávame vnútromestské paženie, je treba brať ohľad
na množstvo ďalších rozvodov križujúcich výkop. Zároveň je
treba zabrániť prenosu vibrácií do okolitej zeminy, ktoré by mali
nepriaznivý vplyv na blízke budovy, koľajiská a cesty.
Pažnicový rám vnútromestského lineárneho paženia je možné
kombinovať s časťami lineárneho paženie E+S - zvislá výstuž,
valčeková jednotka a veľké oporné panely - a vytvárať tak flexibilné
paženie výkopov, ktoré sú križované potrubnými a káblovými
rozvodmi. Tým sa Vám otvára príležitosť vypracovať rýchle a
presné cenové kalkulácie paženia aj takýchto komplikovaných
výkopov.
Dĺžka modulu
Dĺžka lineárnej koľaje
Výška pažnicového elementu
Zvislý rozmer potrubia
3,70 m (3,88 m - 4,13 m)*
5,13 m - 9,13 m (4,13 m)*
1,00 m
variabilný
*Hodnoty v zátvorkách platia pre jednokoľajový systém
E+S - systém paženia výkopov
5
Vý
šk
ak
an
ali
za
čn
éh
op
otr
u
bia
do
3
.50
Dosť pevný aj pre potrubia
veľkých rozmerov.
Perfektná kombinácia výkopových
boxov a kĺznych koľají.
Magnum boxy
Lineár boxy
Boxy triedy E+S Magnum si udržujú vedúce postavenie na trhu
pre ich účinnú pomoc pri pokládke obzvlášť širokých a dlhých
Systém paženia „E+S Linear Box“ je kombináciou koľajnicového
paženia a box-paženia.Vďaka vertikálne vymeniteľnej valčekovej
potrubí.
jednotke (princíp lineárneho paženia),
paženie je extrémne
prispôsobivé a je možné ho použiť v mnohých situáciach.
Čo odlišuje tieto boxy od ostatných konkurentov je hlavne
pažiaca hĺbka až do 6.00 m, šírka výkopu až 4.70 m a svetlá
podjazdná výška až do 2.46 m.
Dĺžka paženia
Výška základnej jednotky
Výška nástavca
Zvislý rozmer potrubia
Hmotnosť
6
2,00 m - 6,84 m
3,15 m / 4,00 m
1,32 m / 2,00 m
2,00 m / 2,46 m
1818 kg - 7130 kg
E+S - systém paženia výkopov
Tak ako všetky E+S box systémy, „Linear Box“ je dodávaný v
kompletnom stave a len v prípade potreby pažiť širšie výkopy je
nutné namontovať rozpery.
Dĺžka paženia
Výška základnej jednotky
Výška nástavca
Zvislý rozmer potrubia
Hmotnosť
3,40 m / 3,70 m / 4,00 m / 4,50 m
3,00 m / 4,00 m
1,32 m / 2,00 m
variabilný
2730 kg - 3335 kg
E+S - systém paženia výkopov
7
m!
Neporaziteľný medzi pažiacimi systémami.
Malý velkosťou, ale veľký výkonom.
Medium boxy
Ľahké boxy
V súčasnosti nie je v triede „Medium“-strednej žiadny produkt,
ktorý by mohol konkurovať produktom E+S.
Špecifické rozmery a konštrukčné vlastnosti tohoto paženia ho
predurčuje využívať v rozličných situáciach. V rozsahu paženia
„Medium“ - potrubie s vonkajším priemerom až do 1,45m - sú
tieto boxy, s výškou základného panela 2,6m medzinárodným
bestsellerom.
Napriek rozmerovým rozdielom, všetky pažiace boxy kompaktnej
triedy - od ľahkých až po triedu Magnum - pracujú na rovnakom
princípe.
Dĺžka paženia
Výška základnej jednotky
Výška nástavca
Zvislý rozmer potrubia
Hmotnosť
8
2,00 m - 4,50 m
2,60 m
1,32 m / 2,00 m
1,45 m
1285 kg - 2780 kg
E+S - systém paženia výkopov
Systém paženia s výškou základných panelov 1,6 - 2,4m
kompletne pokrývajú požiadavky vnútromestského paženia.
Sú využívané hlavne pri pokládke kanalizačného potrubia,
elektrických, plynových a vodovodných rozvodov.
Kompatibilita hlavných konštrukčných súčastí týchto malých
boxov zvyšuje ich užitočnosť.
Ľahké boxy sú najmenšie a najľahšie pažiace boxy v produktovom
rade E+S. Je možné ich upravovať použitím systému rozpier.
Dĺžka paženia
Výška základnej jednotky
Výška nástavca
Zvislý rozmer potrubia
Hmotnosť
2,00 m - 4,50 m
1,60 m / 1,95 m / 2,25 m / 2,40 m
0,96 m / 1,32 m
0,81 m / 1,16 m / 1,19 m / 1,34 m
745 kg - 2136 kg
E+S - systém paženia výkopov
9
No
Kr vink
ing a!
s n „U“
av
v
eľk alče
No
vin
é p kov
ka
od
é
!Š
jaz jed
pe
n
dn
ciá
é v otky
lne
ýš
ky
dlh
.
éd
os
ky
.
Prispôsobivý systém
pre vnútromestké stavby.
Pažnicový element
Posuvom do veľkých hĺbok.
Paralelné paženie PV
Pažnicový rám slúži na inštaláciu a paženie pomocou pažníc.
V zásade sa používa tam, kde je pažený výkop križovaný inou
Vysoko odolný pažiaci systém PV pre ťažké podmienky s
vysokým výkonom, ale ešte stále zaručujúci jednoduchú
kanalizáciou prípadne ďalšími rozvodmi.
a pohodlnú manipuláciu pomocou vertikálne pohyblivého
rozperného rámu ukotviteľného v pozícií zaručujúcej optimálnu
štruktúrnu pevnosť.
Univerzálnosť základného systému umožňuje použiť pažnice
rôznych tvarov a rozmerov.
Rám udržuje kĺzne koľajnice absolútne pararelne. To zaručuje že
rám a panely sa kĺžu ľahko a takmer bez odporu. Táto skutočnosť
sa prejaví obzvlášť pri demontovaní paženia, keď je panely
možné vyťahovať aj z veľkých hĺbok bez vážnych problémov.
Použitím „U“ Krings valčekovej jednotky je možné ukladať
potrubie s ešte väčším zvislým rozmerom.
Dĺžka paženia
Výška pažnicového elementu
Hĺbka paženia
3,40 m / 3,63 m / 4,03 m
0,97 m
variabilný
Hĺbka paženia
Zvislý rozmer potrubia
Dĺžka panela
Výška panela
do 7.00 m (do 4.00 m)*
variabilný
2,00 m - 7,00 m
1,30 m / 2,40 m
*Hodnoty v zátvorkách platia pre jednokoľajový systém
10
E+S - systém paženia výkopov
Krings - systém paženia výkopov
11
Najpoužívanejší výkopový box...
...a jeho malý brat.
KS 100
KS 60
KS 100 je všestranný pažiaci box pre všetky druhy paženia,
ktoré dosahujú hĺbu až 5,2m.Je to svetovo najpoužívanejší
Hlavným cieľom konštrukcie KS 60 v sérii ľahkých boxov
bolo zosúladiť kritéria na vysokú odolnosť, ľahkú hmotnosť a
pažiaci box.
maximálnu prispôsobivosť.Tieto požiadavky vytvorili box KS 60,
vhodný uspokojiť požiadavky vnútromestského paženia.
Jeho bezproblémové použitie v rôznych podmienkach a
výkopových rozmerov, umožňujúcu svetlosť podjazdu až
do 1,56m pri maximálnych nastaviteľných rozmeroch.Jeho
najefektívnejšie využite je v hĺbkach do 4m.
Princíp paženia je kompatibilný s boxom a koľajnicovým
systémom.
Je vhodný až do 3,7 m hĺbok.Malá hmotnosť týchto boxov
zaručuje ich ľahkú manipuláciu.Šírku paženia je možné meniť
použitím dlhých rozpier.
KS 60 používa systém rozpier, ktorý je zhodný s boxami a
koľajnicovým systémom.
KS 100 je taktiež možný v rohovej a šachtovej verzii.
D�žka paženia
Výška základnej jednotky
Výška nástavca
Zvislý rozmer potrubia
Hmotnos�
12
2,00 m - 4,00 m
2,40 m / 2,60 m
1,30 m
1,51 m / 1,56 m
1398 kg - 2276 kg
Krings - systém paženia výkopov
Dĺžka paženia
Výška základnej jednotky
Výška nástavca
Zvislý rozmer potrubia
Hmotnosť
Krings - systém paženia výkopov
2,00 m - 3,50 m
2,00 m / 2,40 m
1,00 m / 1,30 m
0,99 m / 1,36 m
1004 kg - 1532 kg
13
Paženie výkopu hračkou.
KVL
Malé, ľahké a prenosné.
Hliníkové paženie
Tieto malé oceľové boxy sú špeciálne vyrábané na paženie
výkopov vo vnútromestských oblastiach. Ideálna hĺbka paženia
Ľahké hliníkové boxy sú ideálny pažiaci systém
zabezpečovanie vnútromestských výkopov až do hĺbky 3m.
tohto systému je od 1,5m do 3m. Miniboxy sú veľmi dobrým
riešením pri pokládke, rekonštrukciách a opravách plynových,
vodovodných, telefónnych a elektroinštalačných rozvodov. Tieto
boxy sú konštruované tak, že s nimi dokážu manipulovať „mini“
a malé bagre.
Sú používané na všetky bežné výkopové práce pri pokládke
káblov, plynových a vodovodných potrubí, pri servisných prácach
potrubia a šácht, pri opravách a revíziach. Sú taktiež používané
pri začiatočných a ukončovacích výkopov pri pokládke potrubia.
Napriek svojej nízkej hmotnosti, sú boxy dostatočne pevné
a odolné a je možné ich ukladať a pracovať s nimi rovnakým
spôsobom ako pri práci s boxami vyšších tried.
Dĺžka paženia
Výška základnej jednotky
Výška nástavca
Zvislý rozmer potrubia
Hmotnosť
14
2,00 m - 3,50 m
1,50 m / 2,00 m / 2,40 m
0,48 m / 0,96 m
0,72 m / 0,97 m
489 kg - 1283 kg
Krings - systém paženia výkopov
na
Hliníkové paženie sa vyznačuje svojou nízkou hmotnosťou a z
toho dôvodu svojou ľahkou manipuláciou.
Dĺžka paženia
Výška základnej jednotky
Hmotnosť
Krings - systém paženia výkopov
0,91 m - 3,00 m
0,50 m
29 kg - 208 kg
15
Poradí si s každou prekážkou.
Pažnicový element KKP
Dosahuje do veľkých hĺbok pri
minimálnych vibráciach a deformaciach.
Pažnicové zariadenie DPV
Systém pažnicového rámu Krings je rýchla a finančné efektívna
metóda a taktiež praktická a navyhnutná pomôcka v širokej škále
Pažnicové zariadenie bolo vyvinuté pre práce a opravy na
podzemných rozvodoch v úzkych uliciach, pri križujúcej
oceľového pažiaceho systému v mestských oblastiach, kde sú
výkopy často križované ďalšími rozvodmi.
premávke a blízkosti stavieb alebo vnútromestských oblastiach,
kde narušenie infraštruktúry a dopravy musí byť čo najmenšie.
Toto tlačné pažnicové zariadenie je vhodné aj v prípadoch kde je
nutné použiť bezvibražnú metódu.
Tento osvedčený pažiaci systém umožňuje efektívne riešiť
zložité problémy spojené s križujúcimi sa inžinierskými sieťami v
mestách. Systém je vysoko hodnotný, či už pri použití samotného,
alebo ako súčasť širokého systému Krings. Reprezentuje
finančne efektívne, flexibilné a praktické riešenie problémov pri
pažení výkopov.
Dĺžka paženia
Výška základnej jednotky
Počet pažníc
Vodorovný rozmer potrubia
Hĺbka paženia
16
2,83 m - 4,07 m
0,48 m / 1,00 m
14 ks. KD 4 / KD 6
do 3,65 m
variabilný
Krings - systém paženia výkopov
Dĺžka paženia
Hĺbka paženia
Tlačná sila
Počet pažníc
5,50 m / 6,70 m
variabilný
7,65 t / 9,00 t
14 ks. / 18 ks.
Krings - systém paženia výkopov
17
Prejazd cez neprejazdné.
Silou cez pôdu.
Zariadenie na vodorovné vŕtanie
V procese potrubného vŕtania je potrubie pretláčané v zemine
v tom istom procese, keď prebieha vŕtanie (s vŕtacou hlavou) a
Používanie moderného systému staveniskových komunikácií
otvára nové technické a ekonomické možnosti riešenia
projektov.
zemina je vytláčaná vŕtakom von. Technika potrubného vŕtania je
ekonomická alternatíva k otvoreným výkopom, keď ich z rôznych
dôvodov nie je možné zrealizovať, napr.:pod komunikáciami,
budovami, vod.tokmi a pod.
Bezvýkopové potrubné práce odstraňujú prítomnosť vibrácií,
deformácie okolitej zeminy a povrchu. Sú idealné pri cestách,
cyklotrasách, chodníkoch, záhradách alebo koľajiskách.
Systém vtláčania
potrubia
BPU
200
BPU
400
BPU
800
BPU
1200
BPU
1600
Sila pohonu [kN]
Spätná ťažná sila [kN]
Pracovný tlak [bar]
Krútiaci moment [Nm]
Dĺžka základnej jednotky
Šírka základnej jednotky
Hmotnosť [kg]
200
135
315
4.000
1,7 m
0,9 m
600
420
252
315
12.000
2,1 m
1,2 m
1.200
1320
792
315
27.000
3,1 m
1,8 m
3.100
2400
1440
315
52.000
5,6 m
2,1 m
6.900
4000
2400
315
98.000
6,1 m
2,4 m
7.800
18
Zariadenie na vodorovné vŕtanie
Systém staveniskovej
komunikácie
Stavenisková komunikácia je schopná znášať vysoké zaťaženie
a pri tom je možné ju nainštalovať aj demontovať bežnou
stavebnou mechanizáciou. Je potrebné previesť len zbežnú
úpravu povrchu terénu a potom, vďaka jednoduchosti systému
a spojovacích elementov, je čas inštalácie a demontáže systému
minimálny.
Dĺžka
Širka
Výška
Hmotnosť
Plocha
Maximálne zaťaženie
2340 mm
3800 mm
160 mm
869 kg
8,892 m²
12 t osové zaťaženie
Systém staveniskovej komunikácie
19
Manipulácia s potrubím pomocou
potrubných klieští.
Potrubné kliešte RG 2500 /
RG 5000
Potrubné kliešte Krings so svojím automatickým otváraním a
zatváraním držia preukázateľný rekord bezpečnej pokládky a
manipulácie potrubia všetkých druhov.
Princíp oboch verzií je založený na najjednoduchšej funkcii s
automatickým prenášačom. Záchytné ramená sú automaticky
zaistené po zdvihnutí nákladu. Nepoddajný uzatvárací
mechanizmus zabraňuje náhodnému uvoľneniu nákladu a
prispieva k aktívnej bezpečnosti.
Potrubné kliešte, typ ramena
RK I / RG2500, typ ramena 50
RK I / RG2500, typ ramena 80
RK II / RG5000, typ ramena 90
RK II / RG5000, typ ramena 125
RK II / RG5000, typ ramena 150
20
Vonkajší priemer potrubia
275 mm - 640 mm
590 mm - 960 mm
700 mm - 1090 mm
1090 mm - 1390 mm
1300 mm - 1740 mm
Doplnkové produkty
Potrubný ťahač ťahá náklad.
Potrubný ťahač SZ 10
Všetky kľúčové funkčné časti sú umiestnené na mobilnom nosiči,
ktorý je ukotvený cez hriadeľové púzdro na potrubí. Odskúšaný
systém dvojitého ukotvenia udržuje ťažné laná stále napnuté.
Proces je možné ovládať na zariadení, alebo diaľkovým
ovládačom.
Ťažná sila
Ťažná dĺžka
Pracovný zdvih
Motor
Priemer potrubia
Ťažné lano
Pohon (baterie)
Pracovný tlak
Doplnkové produkty
100 kN (uvažovaná trecia sila)
bez obmedzenia
500 mm
1,3 kW - 2400 rpm - 12 V
800 mm - 2400 mm
35 m - 60 m
12 V / 170 Ah
160 bar
21
Samo-sklopný kontajner
Terra-Star lyžicový separátor
pre zemné práce
S pomocou Terra-Star
lyžicového separátora je
výkopová zemina spracovávaná
na opätovné použitie.
Používanie samovýklopného kontajneru v širokom priemyselnom
odvetví dokazuje jeho univerzálnosť v preprave sypkého i
tekutého materiálu. Na vyklopenie obsahu kontajnera stačí
jednoducho pristaviť kontajner prednou zošikmenou časťou k
odpadovému kontajneru.
Toto prináša podstatný
ekonomický úžitok, keďže
spracovávanú zeminu nie je
nutné prevážať a skladovať,
čo stojí nemalé finančné
prostriedky.
Maximálna nosnosť všetkých modelov je 3,000 kg.
Model
Obsah [l]
I
325
II
520
III
737
IV
1233
Vyčistíme za Vás.
NADO - potrubné spriahadlo
Malé čističky
odpadových vôd
Pri práci so systémom zo série Aqua-Champ® sa nemôžete
dopustiť žiadnej chyby. Náš „Champ“ sa výborne hodí tak do
súkromnej, ale aj do komerčnej sféry. O neustále zdokonalovanie
systému sa stará náše vlastné výskumné oddelenie, ktoré
spolupracuje s významnými universitami ako napr.:Universita
Aplikovanej vedy FH v Bochume (Centrum pre geothermálne
systémy a Systémy energie budúcnosti a Ministerstvo výstavby).
To znamená, že ponúkaná technológia je v súlade s najnovšími
právnymi požiadavkami.
22
Doplnkové produkty
S automatickým potrubným spriahadlom môžete vytvoriť z Vášho
bagru geniálne zariadenie.
Nová funkcia je pripravená v priebehu niekoľkých sekúnd v troch
krokoch. Vďaka tomuto rýchlemu procesu môžete zvyšovať Vašu
efektivitu a tým znižovať výrobné náklady.
Potrubné spriahadlo je možné nainštalovať na všetky konvenčné
rýchlo-výmenné systémy.
Doplnkové produkty
23
Kontakt
Bepatech Bratislava spol. s.r.o.
Rybničná 38/K
83107 Bratislava
Telefón:
Fax:
Email:
Internet:
00421-2-49102911-13
00421-2-49102922
[email protected]
www.bepatech.sk
Vydal
Emunds + Staudinger
Geschäftsbereich der ThyssenKrupp Bauservice GmbH
Telefón:
Fax:
Email:
+49 2433 453-0
+49 2433 453-100
offi[email protected]
www.es-verbau.com
Technické zmeny vyhradené.
ES PP SK 2007 01
Ottostr. 30
41836 Hückelhoven - Baal, GERMANY
Download

Výrobný program - Emunds+Staudinger | KRINGS