Prelika, a.s. Prešov
Protifašistických bojovníkov 4, 080 01 Prešov
Zapísaná v OR OS v Prešove, Oddiel: Sa, vložka č. 10186/P
tel: 051/7724447
fax: 051/7724450
e-mail: [email protected]
www.prelika.sk
BRICOL s.r.o.
Dolinská 27/7
914 42 Horné Sŕnie
V Prešove, 17.05.2011
Vážený obchodný partner,
Touto cestou by sme Vám chceli poďakovať za spoluprácu na realizácii projektu fľaše Horec 0,7L a 0,5L.
Táto naša spolupráca od spracovania návrhov, dolaďovania detailov , výkresovú dokumentáciu až po celkovú
realizáciu výroby fľaše bola na vysokej profesionálnej úrovni a k našej spokojnosti.
Oceňujeme tiež Váš zodpovedný prístup pri plnení našich objednávok , či už fľaše Horec 0,5, ako aj
ostatných produktov, ktoré odoberáme od Vašej spoločnosti už viac ako desať rokov.
Veríme, že naša vzájomná spolupráca bude aj naďalej pokračovať a realizáciou nových projektov budeme
šíriť dobré meno Vašej spoločnosti nielen na Slovensku, ale aj vo svete.
S pozdravom
Ing. Martin Lipták
riaditeľ spoločnosti
Mgr. Peter Ondria
obchodný námestník
Download

Prelika, a.s. Prešov