MU Velká nad Veličkou – Vrbovce
Příloha 1
Telefonní seznam a kontakty
čj. S 51805/2014-O12
MD Vrbovce – Velká nad Veličkou
Príloha 1
Telefónny zoznam a kontakty
MU Velká nad Veličkou – Vrbovce
Příloha 1
čj. S 51805/2014-O12
MD Vrbovce – Velká nad Veličkou
Príloha 1
MU Velká nad Veličkou – Vrbovce
Příloha 1
MD Vrbovce – Velká nad Veličkou
Príloha 1
SŽDC
GŘ SŽDC
- vedoucí skupiny pro mezinárodní styk drah
email: [email protected]
- plánování výluk SŽDC SDC Brno
- odsouhlasení a schválení výluk SŽDC GŘ
- styk drah SŽDC – ŽSR, zpracování MU
email: [email protected]
+420 972 235 561
+420 972 625 982
+420 972 625 370
+420 972 634 190
OŘ Brno
Oblastní ředitelství Brno (OŘ Brno)
- sekretariát ředitele OŘ Brno
- náměstek ředitele pro provoz OŘ Brno
- vedoucí odboru provozu
+420 972 625 404
+420 972 621 003
+420 972 240 008
- přednosta Správy tratí Břeclav
- dispečer Správy tratí Břeclav
- přednosta Správy mostů a tunelů Brno
- vedoucí provozního střediska Správy mostů a tunelů Brno
- místní správce Břeclav
- vedoucí provozního střediska ST Břeclav
- přednosta Správy sdělovací a zabezpečovací techniky Brno
- dispečer Správy sdělovací a zabezpečovací techniky Brno
- vedoucí provozního střediska SSZT Břeclav
- přednosta Správy elektrotechniky a energetiky Brno
ROV, ROVZZ, plánování výluk
- zpracování ROV, SROV
email: [email protected]
- zpracování ROVZZ
Provozní obvod Břeclav (PO Břeclav)
- přednosta PO Břeclav
- náměstek přednosty PO Břeclav
- dozorčí provozu PO Břeclav
- dispoziční výpravčí PO Břeclav
- výpravčí vnější služby PO Břeclav
- výpravčí ŽST Velká nad Veličkou
email: [email protected]
- výpravčí ŽST Veselí nad Moravou
email: [email protected]
Oddělení operativního řízení
- vedoucí dispečer (Přerov)
- provozní dispečer 4 (Přerov)
email: [email protected]
+420 972 632 860
+420 972 632 800
+420 972 632 865
+420 972 626 060
+420 972 626 061
+420 972 632 868
+420 972 632 710
+420 972 626 040
+420 972 626 045
+420 972 632 764
+420 972 626 050
+420 972 625 416
+420 972 625 059
+420 972 632 490
+420 972 632 491
+420 972 632 494
+420 972 632 512
+420 972 632 497
+420 972 635 555
+420 602 775 407
+420 972 635 495
+420 972 730 000
+420 972 730 004
ostatní
Policie České republiky Veselí nad Moravou
Hasičská záchranná služba SŽDC Brno
čj. S 51805/2014-O12
+420 974 633 520
+420 972 624 444
1/3
MU Velká nad Veličkou – Vrbovce
Příloha 1
MD Vrbovce – Velká nad Veličkou
Príloha 1
ŽSR
GR ŽSR
Odbor dopravy, vedúci oddelenia riadenia dopravy
9072 920 7110, +421 2 2029 7110
Odbor dopravy, manažér hlavného produktu - výluky
9072 920 5057, +421 2 2029 5057
Odbor dopravy, manažér železničnej dopravy – styk SŽDC – ŽSR,
spracovanie MD
- e-mail: [email protected]
9072 920 2540, +421 2 2029 2540,
+421 903 787 133
OR Trnava
námestník pre riadenie dopravy
námestník pre správu žel.infraštruktúry
Oddelenie riadenia dopravy Trnava, vedúci oddelenia
Oddelenie riadenia dopravy Trnava, systémový špecialista - výluky
Oddelenie riadenia dopravy Trnava, kontrolný dispečer
- e-mail: [email protected]
Sekcia energetiky a elektrotechniky (SEE), elektrodispečer Žilina
elektrodispečer Žilina
9072 921 5510, +421 33 229 5510,
+421 911 128 252
9072 921 5502, +421 33 229 5502,
+421 903 575 289
9072 921 5515, +421 33 229 5515,
+421 903 438 436
9072 921 5536, +421 33 229 5536,
+421 903 571 067
9072 921 5058, +421 33 229 5058,
+421 903 567 907
9072 30 4462
+421 41 229 4462
9027 930 4462, +421 911 88 106
ŽST Vrbovce, ŽST Myjava a nadriadená ŽST Nové Mesto nad Váhom
prednosta ŽST
9072 922 1490, +421 32 229 1490,
+421 903 463 470
9072 922 1492, +421 32 229 1492,
+421 911 029 260
9072 922 1195, +421 32 229 1195,
+421 911 998 366
9072 922 825 55, +421 911
784111
+421 911 821 205
dopravný námestník
výpravca (ŽST Nové Mesto nad Váhom)
výpravca (ŽST Myjava)
- e-mail: [email protected]
výpravca (ŽST Vrbovce)
ŽI
Sekcia ŽTS Trnava, prednosta Sekcie ŽTS
9072 921 4460, +421 33 229 4460,
+421 903 728 397
Sekcia OZT Trnava, prednosta Sekcie OZT
9072 922 7420, + 421 33 229 7420,
+421 903 769 587
SMSÚ EE SZ Bratislava, vedúci SMSÚ
90722 920 7074, +421 2 2029
7074, +421 902 921 983
SMSÚ OZT ZT Leopoldov, vedúci SMSÚ
9072 922 7425, + 421 33 229 7425,
+421 902 921 990
SMSÚ OZT OT Bratislava, vedúci SMSÚ
9072 920 7843, +421 2 2029 7843,
+421 903 216 230
SMSÚ ŽTS TO Trnava, vedúci SMSÚ
9072 921 5540, +421 33 229 5540,
+421 902 921 988
SMSÚ ŽTS TO Trnava, pracovisko Nové Mesto nad Váhom, 9072 922 1133, +421 32 229 1133,
koordinátor SMSÚ
+421 903 575 264
čj. S 51805/2014-O12
2/3
MU Velká nad Veličkou – Vrbovce
Příloha 1
MD Vrbovce – Velká nad Veličkou
Príloha 1
Ostatné
Polícia Myjava
+42134 621 2321
+421 158
Hasiči Myjava
+42134 621 2222
Hasičský a záchranný zbor – linka tiesňového volania
+421 150
Odbor železničnej polície KR PZ v Trenčíne - stála služba oddelenia +421 961 20 2084,
ŽP Trenčín
+421 961 20 3085
čj. S 51805/2014-O12
3/3
Download

Telefonní seznam a kontakty Telefónny zoznam a kontakty