VOJENSKÝ ODDÍL ŽELEZO
v posledních dnech 2. světové války
Zapojení dobrovolníků z Nučic a okolních obcí do posledních bojů 2. světové
války na území našeho státu připomíná
kamenný památník
věnovaný vojenské
odbojové jednotce Železo, který byl
vybudován v roce
pečím se pro ně stal pancéřový vlak stojící na nádraží v Dušníkách
(dnes Rudná), jehož posádce se podařilo zadržet jako rukojmí skupinu náhodných chodců.
Pod pohrůžkou jejich
zabití požadoval velitel osádky propuštění
a znovuvyzbrojení všech
německých
zajatců.
Německý důstojník byl
v té době díky telegrafu
v kontaktu s ozbrojenou
kolonou, jež se k Dušníkům blížila od Slivence. Vyjednavači z řad
povstalců, kteří o jejich
spojení nic netušili, na podmínky nepřistoupili a pohrozili odvetnými opatřeními. Krátce po nezdaru jednání
velitel české rukojmí
propustil. Mezitím do
Dušník dorazila konvoj
22 vozidel, která směřovala na státní silnici
do Berouna. Členové
Železa okamžitě zahájili jejich ostřelování,
ovšem situace se stávala kritickou. Po ¾ hodinové přestřelce, do níž
zasáhla také narychlo
přivolaná nučická skupina vedená desátníkem Karlem Vaňkem,
se kolona po vážném zranění velitele povstalcům nakonec vzdala. Do jejich
rukou se dostalo značné množství obvazo-
1975. Autorem návrhu
pomníku, k jehož vzniku daly podnět oslavy
1000 let historie Nučic,
byl místní rodák akademický malíř Arnošt
Paderlík. Cílem ilegální skupiny, operující od července 1943
v oblasti nučických
železnorudných dolů,
vého materiálu i zbraní, které byly posléze
transportovány do Štefanikových
kasáren
na pražském Smíchově.
Následujícího
dne
se část dobrovolníků z řad oddílu vydala na pomoc obsazené
Praze. Členové jednotky se ve dnech květno-
byla zpravodajská činnost a rozšiřování protifašistických tiskovin
a letáků. V koordinaci
s jedním z pražských
center odboje zahájil velitel oddílu poručík František Noha
v březnu 1945 přípravy
k ozbrojenému odporu
proti nacistické moci.
vého povstání účastnili
bojů v okolí Staroměstského náměstí, Hlavní
pošty i na jiných místech hlavního města.
V rámci vojenských
střetů padlo nebo
podlehlo následkům
zranění 16 bojovníků
z řad odbojové jednotky Železo. Při zajišťo-
Na konci dubna 1945
bylo do oddílu Železo, rozděleného podle jednotlivých obcí
do deseti rot, zapojeno
již 634 mužů. V Nučicích, kde byla skupina původně založena,
vznikla rota Železo 1,
tvořená 94 dobrovolníky.
Po zahájení povstání
5. května 1945 se členové ilegální jednotky
pokoušely odzbrojovat vojenské posádky
v okolí a obsazením
důležitých dopravních
uzlů
znemožňovat
německým oddílům
přesun. Velkým nebez-
vání železničních tratí v severozápadním
pohraničí Čech, kterého se část jednotky po uzavření příměří rovněž účastnila,
zahynul při dopravní
nehodě nučický občan
poručík četnictva Josef
Daňhel.
V roce 2010 vydal:
Svazek obcí
Region Dolní Berounka
Download

v posledních dnech 2. světové války