Divadlá na Slovensku v sezóne
Slovak Theatrical Season
rocenka07_08.indd 1
2008/2009
17.12.2010 10:09:29
© Divadelný ústav Bratislava 2010
Divadelný ústav
Jakubovo nám 12
813 57 Bratislava
Telefón: (++421 2) 20 48 71 02, 20 48 71 02
Fax: (++421 2) 52 93 15 71, 52 96 59 86
E-mail: [email protected]
Web: http://www.theatre.sk
ISBN 978-80-89369-25-6
rocenka07_08.indd 2
17.12.2010 10:09:30
OBSAH
DIVADLÁ, PREMIÉRY A STAVY SÚBOROV V SEZÓNE 2008/2009 5
ŠTÁTNE DIVADLÁ
Slovenské národné divadlo Bratislava
7
Nová scéna Bratislava
33
Štátna opera Banská Bystrica
38
Štátne divadlo Košice
47
SAMOSPRÁVNE DIVADLÁ
Divadlo Astorka Korzo ’90 Bratislava
Bratislavské bábkové divadlo
Divadlo LUDUS, kreatívne centrum mladých Bratislava
Divadlo ARÉNA Bratislava
Divadlo Jána Palárika v Trnave
Divadlo Andreja Bagara Nitra
Staré divadlo / Staré divadlo Karola Spišáka Nitra
Jókaiho divadlo Komárno
Divadlo Jozefa Gregora Tajovského Zvolen
Bábkové divadlo na Rázcestí Banská Bystrica
Štúdio tanca Banská Bystrica
Slovenské komorné divadlo Martin
Bábkové divadlo Žilina
Mestské divadlo Žilina
Spišské divadlo Spišská Nová Ves
Mestské divadlo ACTORES Rožňava
Divadlo Thália Košice
Bábkové divadlo Košice
Divadlo Romathan Košice
Divadlo Jonáša Záborského Prešov
Divadlo Alexandra Duchnoviča Prešov
63
67
71
75
79
84
88
91
96
101
105
107
112
115
120
124
127
131
134
137
141
NEZÁVISLÉ DIVADLÁ
Radošinské naivné divadlo Bratislava
Štúdio L + S Bratislava
Divadlo GUnaGU Bratislava
BIBIANA, Medzinárodný dom umenia pre deti Bratislava
Divadelný súbor Stoka Bratislava
Divadlo a.ha. Bratislava
Teátro Neline Bratislava
Divadlo West Bratislava
Debris company Bratislava
Tanečné divadlo BRALEN Bratislava
Štúdio 12 Bratislava
DAJV Bratislava
147
150
153
156
157
159
162
164
165
167
168
172
rocenka07_08.indd 3
17.12.2010 10:09:30
Divadlo SkRAT Bratislava Teatro WÜSTENROT Bratislava
Slovenské divadlo tanca Bratislava
Tangere Dance Theatre
Dezorzovo lútkové divadlo
Elledanse Bratislava
Divadlo NON GARDE
Meteorit Bratislava
ARTEATRO
Divadlo PIKI Pezinok
Teatro TATRO
Divadlo P.A.T. Phenomenontheatre Žilina
Tradičné bábkové divadlo Anton Anderle Banská Bystrica
Divadlo z Pasáže Banská Bystrica
Divadlo Tiché iskry Divadlo Pôtoň Bátovce
Divadlo Kontra Spišská Nová Ves
Divadlo Maškrta Košice
173
175
176
178
179
181
183
185
187
189
191
192
194
195
196
198
199
201
203
UMELECKÉ ŠKOLY
Vysoká škola múzických umení Bratislava
Konzervatórium Bratislava
Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej Bratislava
Cirkevné konzervatórium Bratislava
Akadémia umení Banská Bystrica
Konzervatórium Jána Levoslava Bellu Banská Bystrica
Konzervatórium Žilina
Konzervatórium Košice
207
216
217
218
219
222
223
224
AUTORSKÝ REGISTER
ZOZNAM UMELECKÝCH PRACOVNÍKOV
ZOZNAM HOSŤUJÚCICH UMELCOV
ZOZNAM ZAHRANIČNÝCH HOSŤUJÚCICH UMELCOV
IN MEMORIAM
ZÁJAZDY A HOSTIA
PREHLIADKY A FESTIVALY
OCENENIA
DIVADELNÁ LITERATÚRA
VÝSTAVNÁ ČINNOSŤ DIVADELNÉHO ÚSTAVU
VYBRANÉ ŠTATISTICKÉ ÚDAJE
POZNÁMKY K SYSTÉMU ROČENKY A POUŽITÉ ZNAČKY
NOTES TO THE YEAR-BOOK ARRANGEMENT
AND ABBREVIATIONS USED
rocenka07_08.indd 4
227
233
391
403
409
413
439
467
477
483
487
493
498
17.12.2010 10:09:30
DIVADLÁ, PREMIÉRY A STAVY SÚBOROV
V SEZÓNE 2008/2009
rocenka07_08.indd 5
17.12.2010 10:09:30
ŠTÁTNE DIVADLÁ
Slovenské národné divadlo Bratislava
Nová scéna Bratislava
Štátna opera Banská Bystrica
Štátne divadlo Košice
rocenka07_08.indd 6
7
33
38
47
17.12.2010 10:09:30
štátne divadlá
SLOVENSKÉ NÁRODNÉ DIVADLO
BRATISLAVA (1920)
Riaditeľstvo: Pribinova 17, 819 01 Bratislava
Telefón: ++421/02/20 47 21 01, 20 47 21 03
Fax: ++421/2/20 47 28 10
E-mail: [email protected]
Web: www.snd.sk, www.theatre.sk
Generálny riaditeľ: Silvia Hroncová
BALET
Telefón: ++421/2/20 47 24 00, 20 47 24 01
E-mail: [email protected]
Riaditeľ baletu: Mário Radačovský
Dirigent: Martin Leginus (od 31.01.2008)
Šéfdramaturg: Miroslava Kovářová
Hosťujúci dirigenti: Mário Košik (do 31.07.2007), Marián Lejava, Miloslav Oswald
Baletní majstri — pedagógovia: Irina Čierniková (do 31.07.2007), Nora Gallovičová, Igor Holováč
Baletní majstri — repetítori: Irina Čierniková (do 31.07.2007), Nora Gallovičová,
Igor Holováč, Juraj Vasilenko (od 08.09.2009)
Baletní majstri — stáli hostia: Patricia Barker (od 01.09.2008), Michaela Černá
(od 01.09.2008), Patrick Hinson (od 01.09.2008), André Laprise (od 01.09.2008),
Francis Malovik (od 01.09.2008)
Korepetítori: Gabriela Budzáková, Mário Richter*, Edita Turian*
Vedúci sólisti: Jozef Dolinský ml., Igor Holováč, Roman Novitzky (do
30.06.2009), Nikoleta Stehlíková.
Sólisti: Klaudia Bittererová, Adrian Ducin (od 01.01.2009), Lucia Macíková
(do 31.03.2009), Cosmina Maria Sobota-Zaharia, Viktória Šimončíková (od
01.01.2009), Juraj Vasilenko.
Sólo + zbor: Marina Častkova-Zheleznyakova, Adrian Ducin (do 31.12.2008),
Katarína Kaanová (od 01.03.2009), Ingrid Kačiaková, Romina Kolodziej, Katarína Košíková, Reona Sato, Daniel Slabý, Andrej Szabo (od 01.03.2009), Viktória
Šimončíková (do 31.12.2008), Juraj Žilinčár.
7
rocenka07_08.indd 7
17.12.2010 10:09:30
slovenské národné divadlo
Zbor baletu: Arthur Abram (od 15.12.2008), Oliver Adams, Oliver Paul Adams,
Martin Barry Andersson (od 18.08.2008), Viktória Árvová, Monika Bányaiová,
Simona Bartošková, Ana Sanziana Beschia (od 15.11.2008), Dominik Birkmayer
(do 30.06.2009), Andrej Cagáň, Ruan Calum Crighton (od 25.08.2008), Marko
Čulen, Tomáš Danielis, Peter Dedinský, Francesca Dell´Aria (od 18.08.2008), Štefan Ďurec (do 08.09.2008), Alex Paul Harrison (od 18.08.2008), Veronika Hollá,
Miki Iwafuchi, Katarína Kaanová (do 28.02.2009), Atilla Kiss (od 18.08.2008 do
31.08.2009), Kristián Kohút, Michal Kováč (do 15.10.2008), Ingrid Kováčová, Barbora Kubátová, Mária Kupcová, Alberto Liberatoscioli (do 30.09.2008), Kristína
Luptáková (do 30.09.2008), Nirefs Markakis, Tamara Meladze (do 30.06.2009),
Sarah Millner, Zita Mokošová, Silvia Najdená, Adriana Nalezinková, Natália
Némethová, Charlotte Emma Peters (od 18.08.2008), Matúš Pomikal, Bethan
Amy Smith (od 18.08.2008), Loic Richard Stafford-Richard (od 15.01.2009 do
15.05.2009), Andrej Szabo (do 28.02.2009), Kvetoslava Štefeková, František
Šulek, Neil David Towers (od 18.08.2008 do 13.11.2008), Vanda Vajshajplová (od
18.08.2008 do 30.06.2009), Michal Velčický (do 30.06.2009), Alexandra Viau (do
13.12.2008), Kyoshei Yoshida (od 15.01.2009).
Stáli hostia: Michal Dočolomanský (činoherná postava, do 26.08.2008), Marián
Geišberg (činoherná postava, do 31.07.2007), Slávka Halčáková (činoherná
postava, do 31.07.2006), Vladimír Kotrbanec, Denisa Maarová (do 31.07.2006),
Veronika Oleschaková (do 31.07.2007), Patrik Paňko (do 31.07.2006), Katarína
Popelárová (do 31.07.2007), Andrea Spáčilová (do 31.07.2007), Richard Stanke
(činoherná postava), Jozef Šoltés (do 30.06.2009), Ingrid Timková (činoherná
postava, do 31.07.2006), Peter Trník (činoherná postava, od 01.09.2008).
Jozef Dolinský st. (od 31.03.2008) (i)
PREMIÉRY
Sergej Sergejevič Prokofiev
IVAN HROZNÝ (IVAN GROZNYJ)
Tanečná dráma v dvoch dejstvách. hn M. Leginus, d M. Leginus, M. Lejava,
km V. Harvan, bm N. Gallovičová, J. Vasilenko, k G. Budzáková, M. Fellmayerová,
M. Richter, E. Turjanová, sv P. Čanecký, kv R. Šolc, film B. Priwitzer,
asch I. Příkaský, ch, r L. Vaculík.
Ivan IV., zvaný Hrozný — M. Radačovský/R. Novitzky/A. Szabo/A. Ducin, Anastázia — K. Bittererová/R. Kolodziej/K. Košíková/K. Kaanová, Kurbský — R. Novitzky
/A. Szabo/D. Birkmayer, Šujský — F. Šulek/A. Ducin, Obolenský — N. Markakis/
8
rocenka07_08.indd 8
17.12.2010 10:09:30
štátne divadlá
A. Harrison, Brelský — O. Adams/D. Slabý/J. Vasilenko, Vladimír Starický —
P. Dedinský/J. Takeda, Jefrosiňa Starická — C. Sobota-Zaharia/V. Šimončíková/
I. Kačiaková/L. Macíková, Pronský — J. Žilinčár/A. Cagáň, Fjodor — A. Szele*,
Fjodor — M. Kováč/D. Přikryl, Zvonári — M. Čulen/F. Šulek/A. Yoshida/
N. Markakis/A. Harrison/K. Kohút/D. Slabý/O. Adams/M. Pomikal/J. Takeda/
P. Dedinský/A. Cagáň/J. Žilinčár/L. Stafford-Richard, Dievčatá — N. Némethová,
S. Millner/M. Kupcová, K. Košíková/K. Bittererová, B. Kubátová, R. Sato/A. Nalezinková, V. Hollá, A. Viau/I. Kováčová, T. Meladze/V. Vajshajplová, I. Kačiaková/C. Peters, V. Árvová/F. Dell´Aria, S. Najdená, B. Smith, M. Iwafuchi/B. Smith,
R. Kolodziej/K. Kaanová, K. Bittererová/K. Košíková, A. Beschia/C. Peters,
M. Bányaiová, Ľud — muži — L. Stafford-Richard/A. Cagáň/R. Crighton/
M. Čulen, M. Anderson/J. Takeda, K. Kohút/D. Přikryl*, N. Towers/N. Markakis/A. Harrison, D. Birkmayer/A. Szabo, M. Pomikal/F. Vereš, M. Velčický/
O. Adams, A. Yoshida/J. Behro*, A. Kiss/D. Přikryl*, Ľud — ženy — S. Bartošková/S. Najdená, R. Sato/C. Peters, M. Bányaiová/M. Iwafuchi, T. Meladze/A. Viau,
I. Kačiaková/B. Kubátová, M. Kupcová/V. Hollá, N. Némethová/A. Beschia,
S. Millner/B. Smith, A. Nalezinková/F. Dell´Aria, Z. Mokošová/V. Vajshajplová,
K. Štefeková/K. Luptáková, Vyslanci Obchodného spolku — A. Cagáň/M. Velčický,
M. Pomikal/L. Stafford-Richard, K. Kohút/M. Anderson, Vyslanci Livonského
spolku — Š. Ďurec/R. Crighton, A. Kiss/N. Towers, N. Markakis/A. Harrison, Ženy
v čiernom — S. Bartošková/S. Najdená/B. Smith, M. Bányaiová/Z. Mokošová,
O. Kupcová/V. Hollá, K. Štefeková/K. Luptáková/C. Peters, I. Kačiaková/V. Árvová/F. Dell´Aria, A. Nalezinková/S. Millner, T. Meladze/A. Viau/V. Vajshajplová,
I. Kováčová/B. Kubátová, Kat — M. Velčický/J. Vasilenko.
* štud. TKEJ
Spoluúčinkuje Orchester SND.
Premiéra: 19. septembra 2008, Nová budova — opera a balet
Počet repríz: 6
Piotr Iľjič Čajkovskij
LUSKÁČIK (THE NUTCRACKER)
Baletná rozprávka v dvoch dejstvách. hn, d M. Leginus, km V. Harvan, bm
P. Barker, a.h., M. Černá, a.h., I. Čierniková, a.h., J. Dolinský st., N. Gallovičová,
P. Hinson, a.h., I. Holováč, F. Malovik, a.h., J. Vasilenko, rep N. Gallovičová, I. Holováč, M. Radačovský (SND), Ľ. Plodová, M. Valentíková (pre študentov Tanečného konzervatória Evy Jaczovej), D. Fajnorová (pre Tanečné štúdio Terpsichoré),
k G. Budzáková, M. Fellmayerová, M. Richter, E. Turjanová, sv P. Horne,
kv Ľ. Várossová, ch F. Nault, nšt A. Laprise.
Klára — A. Tarkošová/L. Mrázová, Fritz — A. Szelle*/K. Achberger*, Deti — *,
Matka Kláry — N. Stehlíková/J. Bittererová/L. Macíková/K. Košíková/V. Hollá,
9
rocenka07_08.indd 9
17.12.2010 10:09:30
slovenské národné divadlo
Otec Kláry — D. Birkmayer/A. Ducin/R. Novitzky/F. Šulek/O. Adams, Starý otec —
M. Čulen/D. Slabý/M. Velčický, Stará mama — M. Kupcová/K. Štefeková/
I. Kačiaková, Rodičia — V. Árvová/M. Bánayiová, S. Bartošková, A. Beschia,
I. Kačiaková, B. Kubátová, S. Nájdená, T. Meladze, S. Millner, Z. Mokošová,
C. Peters, K. Štefeková, V. Vajshajplová, A. Viau, A. Abram, M. Anderson, A. Cagáň, M. Čulen, A. Kiss, K. Kohút, N. Markakis, L. Stafford-Richard, F. Šulek,
M. Velčický, Drosselmayer — A. Szabo, J. Vasilenko, D. Slabý/N. Markakis, Slúžky
— S. Bartošková, M. Kupcová, Z. Mokošová, A. Nalezinková/K. Štefeková, I. Kováčová, Kolombína — V. Hollá/S. Millner/N. Némethová/B. Kubátová/B. Smith,
Harlekýn — R. Crighton/M. Pomikal/J. Žilinčár/A. Harrison/A. Kiss, Mechanický
vojačik — M. Anderson/P. Dedinský/J. Žilinčár, Luskáčik — M. Anderson/A. Cagáň/J. Žilinčár/L. Stafford-Richard, Princ — A. Cagáň/R. Crighton/A. Harrison,
Myši a potkany — *, Vojaci — A. Abram, O. Adams, M. Anderson, D. Birkmayer,
R. Crighton, M. Čulen, P. Dedinský, A. Kiss, K. Kohút, N. Markakis, M. Pomikal,
L. Stafford-Richard, M. Velčický, K. Yoshida, J. Žilinčár, Potkaní kráľ —
P. Dedinský/A. Szabo/N. Markakis, Snehová kráľovná — K. Bittererová/N. Stehlíková/K. Košíková/K. Kaanová/V. Hollá, Snehový kráľ — R. Novitzky/A. Ducin/
F. Šulek/D. Birkmayer/A. Szabo, Vločky — A. Aria, V. Árvová, M. Bánayiová,
A. Beschia, V. Hollá, M. Iwafuchi, K. Kaanová, I. Kováčová, K. Košíková, B. Kubátová, T. Meladze, S. Millner, S. Nájdená, A. Nalezinková, N. Némethová,
C. Peters, R. Sato, B. Smith, V. Vajshajplová, A. Viau, Soby — */, Anjelikovia — */,
Kráľovná cukroviniek — N. Stehlíková/K. Bittererová/L. Macíková/K. Košíková/
V. Hollá, Gavalier — D. Birkmayer/R. Novitzky/A. Ducin/F. Šulek/O. Adams,
Kuchári — A. Aria, A. Beschia, C. Peters, B. Smith, V. Vajshajplová, A. Viau, Kráľ
cukroviniek — J. Vasilenko/D. Slabý/N. Markakis, Španielsky tanec, ženy — V. Árvová, V. Hollá, K. Kaanová, V. Šimončíková, Španielsky tanec, muži — O. Adams/
D. Birkmayer/K. Kohút/M. Pomikhal/A. Szabo/F. Šulek, Orientálny tanec, sólo —
V. Árvová/S. Najdená/A. Nalezinková/M. Iwafuchi, Orientálny tanec, zbor — */,
Čínsky tanec — R. Sato, N. Némethová, S. Millner, B. Kubátová, M. Čulen,
A. Cagáň, M. Pomikal, K. Kohút, P. Dedinský, K. Yoshida, M. Anderson, J. Žilinčár, Ruský tanec — A. Harrison, R. Crighton, K. Yoshida, M. Anderson, J. Žilinčár,
Matriošky — */, Pastier — A. Ducin/A. Harrison/J. Žilinčár/O. Adams/L. Stafford-Richard, Biele ovce — */, Čierna ovca — */, Kvapky rosy — A. Aria, V. Hollá,
K. Košíková, B. Kubátová, L. Macíková, S. Najdená, R. Sato, V. Šimončíková,
C. Sobota-Zaharia, Kvetinový valčík, sólo, pár — L. Macíková, O. Adams/C. SobotaZaharia, A. Szabo/K. Košíková, F. Šulek/K. Bittererová/V. Šimončíková,
D. Birkmayer, Kvetinový valčík, zbor, ženy — A. Aria, V. Árvová, M. Bánayiová,
A. Beschia, V. Hollá, M. Iwafuchi, K. Kaanová, I. Kováčová, B. Kubátová, T. Meladze, S. Millner, A. Nalezinková, N. Némethová, C. Peters, R. Sato, B. Smith,
A. Viau, V. Vajshajplová, Kvetinový valčík, zbor, muži — A. Abram, M. Anderson,
R. Crighton, M. Čulen, A. Kiss, M. Pomikal, L. Stafford-Richard, K. Yoshida.
* štud. TKEJ a Baletného štúdia Terpsichoré.
10
rocenka07_08.indd 10
17.12.2010 10:09:30
štátne divadlá
Hrá Orchester SND.
Spoluúčinkuje Bratislavský chlapčenský zbor.
Premiéra: 19. decembra 2008, Nová budova — opera a balet
Počet repríz: 10
SUSTO
hudba Ludwig van Beethoven
sv, kv P. Lightfoot, S. León, sa T. Bevoort, ch P. Lightfoot, S. León, nšt A. van
Boven.
Páni — R. Novitzky/A. Szabo, J. Žilinčár/A. Ducin/R. Crighton, Dámy — K. Košíková/R. Sato, N. Némethová/B. Kubátová.
Hrá sa ako súčasť inscenácie Bolero a viac (premiéra 31.12.2007).
Premiéra: 31. decembra 2008, Historická budova
Počet repríz: 5
Piotr Iľjič Čajkovskij — George Balanchine
ČAJKOVSKÉHO PAS DE DEUX
Balet. hn, d M. Lejava, rep I. Holováč, kv L. Hascall, sa R. Chiarelli, ch G. Balanchine, nšt P. Baker.
Muž — O. Adams, A. Ducin, A. Nasadovič, R. Novitzky, A. Szabo, M. Radačovský,
Žena — K. Bittererová, K. Kaanová, R. Kolodziej, M. Rudina, R. Sato, N. Stehlíková.
Hrá sa ako súčasť inscenácie Večer klasických choreografií (premiéra 26.10.2007).
Premiéra: 7. mája 2009, Historická budova
Počet repríz: 3
VÝBER Z RECENZIÍ
Prokofiev, S.: IVAN HROZNÝ
1. Čavojský, Ladislav
V znamení Prokofieva. In: Literárny (dvoj)týždenník. — ISSN 0862-5999. —
Roč. 21, č. 33-34 (08.10.2008), s. 12-13.
2. Červenka, Jozef
Silná hudba Ivana Hrozného. In: Hudobný život. — ISSN 1335-4140. — Roč. 40,
č. 10/2008, s. 23.
3. Hubová, Dagmar
Ivan Hrozný. In: Interné hodnotenie IS.theatre.sk — (01.01.2009).
11
rocenka07_08.indd 11
17.12.2010 10:09:30
slovenské národné divadlo
4. Komárová, Zuzana
Je to ozaj dobrý Hrozný. In: SME. — ISSN 1335-440X. — Roč. 16, č. 219
(22.09.2008), s. 12.
5. Šebanová, Dáša
Ivan Hrozný na scéne Baletu SND. In: Bratislavské noviny. — Roč. 11, č. 33
(02.10.2008), s. 14.
Čajkovskij, P. I.: LUSKÁČIK
1. Bartko, Emil T.
Luskáčik. Znova. In: Pravda. — ISSN 1335-4051. — Roč. 18, č. 295 (22.12.2008),
s. 34.
2. Čavojský, Ladislav
Balet z babičkinej škatuľky. In: Literárny (dvoj)týždenník. — ISSN 0862-5999.
— Roč. 22, č. 5-6 (11.02.2009), s. 12.
3. Hubová, Dagmar
Luskáčik. In: Interné hodnotenie IS.theatre.sk — (01.01.2009).
4. Komárová, Zuzana
Luskáčik plný fantázií a želaní. In: SME. — ISSN 1335-440X. — Roč. 16, č. 296
(23.12.2008), s. 17.
REPERTOÁR Z PREDCHÁDZAJÚCICH SEZÓN
Inscenácia
Premiéra
Počet repríz v sezóne 2008/2009
počet repríz celkom
Patejdl, V. — Vaculík, L.: Snehulienka a sedem pretekárov
03.05.1991
9
201
Čajkovskij, P. I.: Labutie jazero
06.11.1991
7
206
Frešo, T. — Holováč, I.: Narodil sa chrobáčik
22.06.2001
6
51
Čajkovskij, P. I.: Spiaca krásavica
25.01.2002
3
43
Minkus, L. A.: Bajadéra
25.04.2003
3
29
Lovenskjold, H. S.: Sylfida
22.04.2005
1
23
12
rocenka07_08.indd 12
17.12.2010 10:09:30
štátne divadlá
Radačovský, M.: Warhol
20.04.2007
5
25
Popovič, A.: Popolvár
22.06.2007
13
30
Čajkovskij, P. I.: Večer klasických choreografií 26.10.2007
7
14
Bolero a viac... 31.12.2007
8
17
ČINOHRA
Telefón: ++421/2/20 47 23 13
Fax: +421/2/57 78 23 76, 20 47 28 11 E-mail: [email protected]
Riaditeľ činohry: Juraj Slezáček (do 14.09.2008), Štefan Bučko (od 15.09.2008)
Šéfdramaturg: Darina Abrahámová (do 31.10.2008)
Režiséri: Peter Mikulík, Ľubomír Vajdička
Dramaturgia: Darina Abrahámová (od 01.11.2008), Peter Pavlac, Martin Porubjak
Umelecký súbor: Alexander Bárta, Štefan Bučko, Branislav Bystriansky, Zuzana
Cigánová, Stano Dančiak, Michal Dočolomanský (do 26.08.2008), Gabriela Dzuríková, Zuzana Fialová, Ján Gallovič, Marián Geišberg, Leopold Haverl, Monika
Hilmerová (od 01.09.2008), Oldo Hlaváček, Emil Horváth ml., Martin Huba, Eva
Mária Chalupová, Ladislav Chudík, Dušan Jamrich, Anna Javorková, Milan Kňažko (neplatená dovolenka), Vladimír Kobielsky, Zuzana Kocúriková, Ján Koleník,
Ľuboš Kostelný, Ondrej Kovaľ, František Kovár, Mária Kráľovičová, Eva Krížiková, Ján Kroner, Ivana Kuxová, Marián Labuda, Kamila Magálová, Anna Maľová,
Tomáš Maštalír, Diana Mórová, Vladimír Obšil, Tatiana Pauhofová, Róbert
Roth, Juraj Slezáček, Richard Stanke, Zdena Studenková, Dušan Tarageľ, Ingrid
Timková, Viera Topinková, Peter Trník, Božidara Turzonovová, Jozef Vajda, Soňa
Valentová, Emília Vášáryová.
Eva Bitvaiová, Viera Daňová, Marián Lipták, Bohumír Majerský (i)
Alena Horňáková, Viera Labudová, Mária Michaletzová, Eva Štrasserová (š)
13
rocenka07_08.indd 13
17.12.2010 10:09:30
slovenské národné divadlo
PREMIÉRY
Ján Uličiansky
KOCÚR NA KOLIESKOVÝCH KORČULIACH
Rozprávková hra s pesničkami. tp J. Uličiansky, dr D. Abrahámová, sh P. Zagar,
k K. Mikulčík, ch D. Dinková, sv P. Andraško, kv Ľ. Várossová, r J. Uličiansky a.h.
Martin Baran — P. Oszlík/D. Fischer*, Markus — A. Bárta/O. Kovaľ, Barbara
Baranová — G. Dzuríková/Z. Mauréry a.h., Hermína Holubová — E. Krížiková/
B. Turzonovová, Rebeka Rybková — T. Pauhofová/Z. Porubjaková a.h., Maco Medvecký — J. Gallovič/J. Kroner, Róbert Vlček — V. Kobielsky/J. Gogál a.h., Kocúry,
Holúbky a Mravce — P. Mihálik a.h./E. Píš a.h./D. Schimmer a.h./M. Záhorec a.h.
* posl. VŠMU
Premiéra: 14. novembra 2008, Nová budova — štúdio
Počet repríz: 33
Václav Havel
ODCHÁDZANIE (ODCHÁZENÍ)
p M. Lasica, dr M. Porubjak, sh P. Mankovecký, sv, kv A. Grusková, sa M. Vajdička, r P. Mikulík.
Dr. Viliam Rieger — M. Labuda, Irena — Z. Kocúriková, Babička — M. Kráľovičová,
Vlasta — H. Krajčiová a.h., Zuzana — P. Molnárová*, /L. Molnárová*, Monika —
I. Kuxová, Bea Weissenmütelhofová — M. Hilmerová, Albín — V. Obšil, Hanuš —
F. Kovár, Viktor — R. Stanke, Osvald — O. Hlaváček, Jack — B. Bystriansky, Bob —
B. Deák a.h., Vlastík Klein — J. Vajda, Knobloch — J. Slezáček, Prvý strážnik —
M. Šalacha*/M. Viskup*, Druhý strážnik — J. Ďuriš*/D. Ratimorský*, Hlas
(z reproduktora) — V. Havel.
* posl. VŠMU
Premiéra: 22. novembra 2008, Nová budova — činohra
Počet repríz: 16
Jean Anouilh
TANEC TOREADOROV (LA VALSE DES TORÉADORS)
p Ľ. Vajdička, dr P. Pavlac, sh P. Mankovecký, sv J. Ciller, kv M. Čorba, r Ľ. Vajdička.
Generál — M. Geišberg, Generálka — K. Magálová, Mademoiselle de Saint-Euverte
— Z. Fialová, Gaston — Ľ. Kostelný, Madame Dupont-Fredaine — A. Maľová, Estelle
— A. Nováková*, Sidonie — D. Kavaschová*, Doktor — J. Kroner, Kňaz —
14
rocenka07_08.indd 14
17.12.2010 10:09:30
štátne divadlá
J. Slezáček, Slúžka — V. Topinková, Nová slúžka — M. Lukama.
* posl. VŠMU
Premiéra: 24. januára 2009, Nová budova — štúdio
Počet repríz: 17
Bertolt Brecht
MATKA GURÁŽ A JEJ DETI (MUTTER COURAGE UND IHRE KINDER)
p, dr M. Kubran a.h., drsp M. Porubjak, d A. Popovič, hn P. Kofroň,
vnšt, k K. Sarkisian, sv T. Ciller, kv M. Havran, psp S. Beláková, r M. Čičvák.
Matka Guráž — E. Vášáryová, Katrin — T. Pauhofová, Eilif — R. Roth, Švajčiarik —
A. Bárta, Verbovník — D. Tarageľ, Strážmajster — B. Bystriansky, Kuchár —
E. Horváth, Hlavný veliteľ — J. Vajda, Poľný kurát — M. Labuda, Ivette Pottierová —
M. Hilmerová, Obrist — S. Dančiak, Veliteľ, Práporčík — J. Koleník, Muž s páskou
— V. Kobielsky, Mladý vojak — V. Kobielsky, Sedliak — F. Kovár, Sedliačka —
E. Krížiková/S. Valentová-Hasprová, Mladý sedliak — V. Obšil, Pisár — V. Obšil,
Živý hlas — M. Breinerová.
Klavír, spev — K. Sarkisian a.h.
Kapela — P. Remeš, B. Tomášek, F. Bečka, P. Dolný, P. Skurák, J. Múdry, R. Pavúček, J. Hepner, E. Kollár, A. Zajaček, E. Mikuláško.
Premiéra: 31. januára 2009, Nová budova — činohra
Počet repríz: 10
David Geiselmann
PLANTÁŽ (DIE PLANTAGE)
p R. Olekšák, dr R. Olekšák a.h., P. Pavlac, drsp M. Porubjak, sh S. Solovic, sv, kv
E. Rácová, sa R. Polák, r M. Amsler a.h.
Lucia — G. Dzuríková, Patrícia — M. Kuxová, Nataša — Z. Kanócz a.h./H. Turban,
Sandra — T. Pauhofová, Erik — R. Stanke, Šimon — V. Obšil, Peter — A. Bárta,
Matúš — Ľ. Kostelný, Joachim, Tigen Bunch — J. Koleník/T. Maštalír.
Premiéra: 28. marca 2009, Nová budova — štúdio
Počet repríz: 6
Peter Shaffer
AMADEUS (AMADEUS)
p Z. Bútorová, M. Bútora, dr D. Abrahámová, jsp I. Pažitková, sh, vh J. Kyzlink,
k A. Cattarino, ch J. Letenay, sv J. Ciller, kv M. Čorba, r M. Huba.
15
rocenka07_08.indd 15
17.12.2010 10:09:30
slovenské národné divadlo
Antonio Salieri — M. Huba, Wolfgang Amadeus Mozart — O. Kovaľ, Konstanca
Weberová — A. Ďuránová a.h./M. Minichová a.h., Jozef II. — V. Kobielsky, Gróf Johann Killian von Strack — D. Jamrich, Gróf Franz Orsini-Rosenberg — B. Bystriansky, Barón Gottfried von Swieten — F. Kovár, Môj chlapec 1 — J. Vajda/P. Trník, Môj
chlapec 2 — J. Gallovič, Tereza Salieri — M. Breinerová a.h., Katarína Cavalieri —
L. Máčiková a.h./B. Švidraňová*, Kapelník Giuseppe Bonno — A. Cattarino a.h.,
Chór — S. Hatalová*, E. Havasiová*, T. Kostelník*, M. Madej*, G. Marcinková*,
Z. Marušinová, A. Mojžišová, L. Molnárová*, D. Ratimorský*, M. Rosík*,
M. Sandtner*, M. Spodniak*, V. Szabó*, D. Šarközyová*, B. Švidraňová*,
M. Vaculová*, E. Janigová*, M. Kaiser*, I. Morisáková*, Z. Páleníková*, J. Severová*, P. Sinová*.
* posl. VŠMU
Premiéra: 4. apríla 2009, Historická budova
Počet repríz: 12
Lev Nikolajevič Tolstoj
ANNA KARENINOVÁ (ANNA KARENINA)
Dramatizácia. p N. Szabová, drm D. Majling, R. Polák, dr D. Majling a.h.,
sh M. Novinski, sv J. Valek, kv P. Čanecký, m J. Steiner, r R. Polák.
Alexej Vronský — T. Maštalír, Anna Kareninová — Z. Fialová/S. Halčáková a.h.,
Alexej Karenin — M. Huba, Konstantin Levin — Ľ. Kostelný, Kitty Ščerbacká —
T. Pauhofová, Dolly Vronská — G. Dzúriková, Stiva — O. Kovaľ, Lýdia Ivanovna —
S. Valentová-Hasprová, Knieža Ščerbacký — D. Jamrich, Kňažná Ščerbacká —
Z. Cigánová, Nikolaj Levin — V. Obšil, Maša — I. Timková, Nordstonová —
I. Kuxová, Jašvin — A. Bárta, Betsy Tverská — H. Mičkovicová a.h., Veselovský —
J. Koleník, Agafia — E. Krížiková, Sergej Kozyrev — Š. Bučko, Sedliaci, Herečky,
Kurtizány, Slúžky, Korčuliari a ďalší — poslucháči VŠMU, Serioža — M. Rusnák
a.h./M. Dvorský a.h.
Premiéra: 13. júna 2009, Nová budova — činohra
Počet repríz: 6
VÝBER Z RECENZIÍ
Uličiansky, J.: KOCÚR NA KOLIESKOVÝCH KORČULIACH
1. Andrejčáková, Eva
Korčuľovanie na Noemovej arche. In: SME. — ISSN 1335-440X. — Roč. 16, č. 168
(20.11.2008), s. 22.
2. Štefko, Vladimír
Takmer revue s kocúrom a inými zvieratami. In: Interné hodnotenie IS.theatre.sk — (01.01.2009).
16
rocenka07_08.indd 16
17.12.2010 10:09:31
štátne divadlá
Havel, V.: ODCHÁDZANIE
1.Slovenské Odcházení nezáří. In: Mladá fronta Dnes. — Roč. 19, č. 276
(25.11.2008), s. C9.
2.Čavojský, Ladislav
Čaj u pána prezidenta. In: Literárny (dvoj)týždenník. — ISSN 0862-5999. —
Roč. 21, č. 41-42 (02.12.2008), s. 13.
3.Čorná, Tina
Odísť nie je jednoduché. In: Žurnál. — Roč. 2, č. 48 (27.11.2008), s. 34-35.
4.Davidčenko, Jana
Havlovo Odchádzanie uviedli v SND. In: Istropolitan. — Roč. 3, č. 22
(03.12.2008), s. 4.
5.Gallisová, Veronika
Odísť znamená vrátiť sa vo veľkom. In: Hospodárske noviny. — ISSN 13354701. — Roč. 16, č. 226 (24.11.2008), s. 10.
6.Ihyane, Marcela
Odcházení podle Petera Mikulíka. In: Pražský deník, č. 112 (15.05.2009),
s. 27.
7.Jaremková, Mariana
Odchádzanie bude vždy aktuálne. In: Pravda. — ISSN 1335-4051. — Roč. 18,
č. 271 (24.11.2008), s. 40.
8.Just, Vladimír
O alternativních zdrojích divadelní energie. In: Literární noviny. — Roč. 20,
č. 13 (23.03.2009), s. 13.
9.Kompaníková, Monika
Z divadla. Odchádzanie. In: Pravda. — ISSN 1335-4051. — Roč. 18, č. 282
(06.12.2008), s. 40.
10.Krautschneiderová, Doubravka
Festival Setkání v Zlíne zahájilo Odchádzanie. In: Scena.cz — (25.05.2009).
11. Krénová, Ľubica
V Bratislavě otevřeli „lidský zveřinec“. In: Hospodářské noviny. — Roč. 52,
č. 230 (25.11.2008), s. 10.
12.Krénová, Ľubica
Čo sa skrýva za „za“? In: KOD. — ISSN 1337-1800. — Roč. 3, č. 1/2009, s. 8-14.
13.Machalická, Jana
Slovenské Odcházení patří Labudovi. In: Lidové noviny. — Roč. 21, č. 275
(24.11.2008), s. 17.
14.Mojžiš, Martin
Havlovo Odchádzanie. In: .týždeň. — ISSN 1336-5932. — Roč. 5, č. 49
(01.12.2008), s. 62.
15.Rothmayerová, Gabriela
Stvoriteľ na nebesiach, no stále živý. In: Slovo. — ISSN 1335-468X. — Roč. 11,
č. 44 (25.11.2009), s. 32-33.
17
rocenka07_08.indd 17
17.12.2010 10:09:31
slovenské národné divadlo
16. Štefko, Vladimír
Od banalit k metafoře. : [přeložil br] In: Divadelní noviny, č. 21 (09.12.2008).
17. Štefko, Vladimír
Od reportu k metafore. In: Interné hodnotenie IS.theatre.sk — (01.01.2009).
18.Štefko, Vladimír
Havlovo Odchádzanie v Činohre SND. Od reportu k metafore. In: Interné hodnotenie IS.theatre.sk — (01.01.2009).
19.Štulajter, Ivan
Čo prežívame. In: SME. — ISSN 1335-440X. — Roč. 16, č. 280 (04.12.2008),
s. 18.
20.Uličianska, Zuzana
Keď sa rúbe les, politici lietajú višňovým sadom. In: SME. — ISSN 1335-440X.
— Roč. 16, č. 271 (24.11.2008), s. 12.
Anouilh, J.: TANEC TOREADOROV
1. Čavojský, Ladislav
Bulvár? Bulvár! In: Literárny (dvoj)týždenník. — ISSN 0862-5999. — Roč. 22,
č. 11-12 (25.03.2009), s. 13.
2. Inštitorisová, Dagmar
Keď si herci vychutnávajú svoje postavy... In: IS.theatre.sk — (01.01.2009).
3. Jaremková, Mariana
Manželský tanec ako súboj bez víťaza. In: Pravda. — ISSN 1335-4051. — Roč.
19, č. 20 (26.01.2009), s. 34.
4. Moravčíková, Marta
... vždy ide o lono. In: Slovo. — ISSN 1335-468X. — Roč. 11, č. 6 (04.02.2009),
s. 16.
5. Ševčíková, Veronika
Tanec toreadorov. In: Bratislavský kuriér. — Roč. 1, č. 2 (14.02.2009), s. 15.
6. Uličianska, Zuzana
Je to v konečnom dôsledku fraška, ale aká smutná. In: SME. — ISSN 1335440X. — Roč. 17, č. 20 (26.01.2009), s. 12.
Brecht, B.: MATKA GURÁŽ A JEJ DETI
1. Andrejčáková, Eva
Čo prežívame. In: SME. — ISSN 1335-440X. — Roč. 17, č. 53 (05.03.2009),
s. 18.
2. Čavojský, Ladislav
Divadelný kazateľ Bertolt Brecht. In: Literárny (dvoj)týždenník. — ISSN 08625999. — Roč. 22, č. 7-8 (25.02.2009), s. 12.
3. Davidčenko, Jana
Hyena vojnových polí. In: Istropolitan. — Roč. 4, č. 3 (19.02.2009), s. 5.
18
rocenka07_08.indd 18
17.12.2010 10:09:31
štátne divadlá
4. Inštitorisová, Dagmar
Dlho tu nebola vojna, takže, kde by sa tu vzala morálka? In: Interné hodnotenie IS.theatre.sk — (01.01.2009).
5. Kušnierik, Juraj
Na čo je taká cnosť? In: .týždeň. — ISSN 1336-5932. — Roč. 6, č. 6 (09.02.2009),
s. 54-55.
6. Moravčíková, Marta
Mať G(g)uráž. In: Slovo. — ISSN 1335-468X. — Roč. 11, č. 9 (25.02.2009),
s. 16.
7. Pribišová, Alexandra
Z police. Nešťastný ťah SND. In: Profit. — Roč. 17, č. 3 (11.02.2009), s. 60.
8. Uličianska, Zuzana
Na markytánku Guráž treba mať guráž, a nielen to. In: SME. — ISSN 1335440X. — Roč. 17, č. 26 (02.02.2009), s. 14.
Geiselmann, D.: PLANTÁŽ
1. Jaremková, Mariana
Plantáž provokuje k dialógu nielen o drogách. In: Pravda. — ISSN 1335-4051.
— Roč. 19, č. 75 (01.04.2009), s. 20.
2. Scherhaufer, Peter
... a možno by si zahulil aj Čechov. In: Interné hodnotenie IS.theatre.sk —
(01.01.2009).
3. Uličianska, Zuzana
Ako rastie tráva. In: SME. — ISSN 1335-440X. — Roč. 17, č. 92 (22.04.2009),
s. 18.
Shaffer, P.: AMADEUS
1. Amadeus piatimi vetami. Podľa Studenkovej aj Chmela. In: Pravda. — ISSN
1335-4051 (11.04.2009), s. 24.
2. Andrejčáková, Eva
Hrá s nami Boh čistú hru? In: Sme. — ISSN 1335-440X (04.04.2009), s. 14.
3. Bakošová-Hlavenková, Zuzana
Amadeus ako Ozvláštnenie všednosti. In: Interné hodnotenie IS.theatre.sk.
4. Čavojský, Ladislav
V opere sa hrá divadlo. In: Literárny (dvoj)týždenník. — ISSN 0862-5999. —
Roč. 22, č. 23-24 (17.06.2009), s. 13.
5. Kušnierik, Juraj
Týždeň trojpremiérový. In: .týždeň. — ISSN 1336-5932. — Roč. 6, č. 15
(13.04.2009), s. 66-67.
6. Šimková, Soňa
Pán Božský opäť na doskách. In: SME. — ISSN 1335-440X. — Roč. 17, č. 80
(06.04.2009), s. 16.
19
rocenka07_08.indd 19
17.12.2010 10:09:31
slovenské národné divadlo
7. Ulmanová, Martina
Génius v obkľúčení priemernosti. In: KOD. — ISSN 1337-1800. — Roč. 3,
č. 6/2009, s. 8-11.
Tolstoj, L.: ANNA KARENINOVÁ
1. Čavojský, Ladislav
Román, nie románik. In: Literárny (dvoj)týždenník. — ISSN 0862-5999. — Roč.
22, č. 25-26 (01.07.2009), s. 12-13.
2. Čorná, Tina
Tragédia vášne. In: Žurnál. — Roč. 3, č. 25 (18.06.2009), s. 43.
3. Kizáková, Zuzana
Koľko stojí láska? Kareninová pozná cenu. In: Hospodárske noviny. — ISSN
1335-4701. — Roč. 17, č. 112 (15.06.2009), s. 8.
4. Kušnierik, Juraj
25 obrazov Anny K. In: .týždeň. — ISSN 1336-5932. — Roč. 6, č. 25 (22.06.2009),
s. 57.
5. Lindovská, Nadežda
Štyri hodiny vo svete Anny K. In: Interné hodnotenie IS.theatre.sk —
(01.01.2009).
6. Podmaková, Dagmar
S Annou Kareninovou dospel Polák k pokore. In: Pravda. — ISSN 1335-4051. —
Roč. 19, č. 138 (17.06.2009), s. 21.
7. Pribišová, Alexandra
D(r)áma: Kareninová In: Profit. — Roč. 17, č. 23/2009 (18.11.2009), s. 62.
8. Šebanová, Dáša
Milostný príbeh vydatej Anny Kareniny a dôstojníka Vronského v Činohre
SND. In: Bratislavské noviny — (25.06.2009).
9. Uličianska, Zuzana
Táto Anna Kareninová zomrieť nemusí. In: SME. — ISSN 1335-440X. — Roč.
17, č. 136 (15.06.2009), s. 15.
REPERTOÁR Z PREDCHÁDZAJÚCICH SEZÓN
Inscenácia
Premiéra
Počet repríz v sezóne 2008/2009
počet repríz celkom
Feydeau, G.: Chrobák v hlave
16.06.1990
13
342
Goldoni, C.: Čertice
08.04.1995
4
159
20
rocenka07_08.indd 20
17.12.2010 10:09:31
štátne divadlá
Tajovský, J. G.: Ženský zákon
23.11.1996
15
278
Ionesco, E.: Stoličky
20.11.1999
1
152
Huba, M. — Porubjak, M.: Tančiareň
07.04.2001
8
176
Wilde, O.: Ideálny manžel
08.02.2003
8
108
Shakespeare, W.: Trojkráľový večer alebo Čo len chcete
15.11.2003
4
80
Feydeau, G.: Tak sa na mňa prilepila
04.06.2005
6
75
Ambjørnsen, I.: Chvála bláznovstva alebo Elling a Kjell Bjarne
19.11.2005
12
68
Ahlfors, B.: Posledná cigara
04.02.2006
12
69
Marivaux, P.: Stratégie a rozmary
11.02.2006
2
44
Nezval, V.: Manon Lescaut
08.04.2006
2
42
Hampton, C.: Popol a vášeň
07.10.2006
11
50
Haim, V.: Valčík náhody
04.11.2006
3
38
Schiller, F.: Úklady a láska
03.02.2007
8
27
Klimáček, V.: Kto sa bojí Beatles
21.04.2007
5
22
21
rocenka07_08.indd 21
17.12.2010 10:09:31
slovenské národné divadlo
Čapek, K.: R.U.R.
22.04.2007
6
30
Kusá, T.: S mamou
08.06.2007
16
39
Shakespeare, W.: Hamlet
14.09.2007
5
24
McDonagh, M.: Mrzák z Inishmaanu
03.11.2007
5
22
Hugo, V.: Kráľ sa zabáva
10.11.2007
5
26
Horváthová, I.: Fetišistky
12.01.2008
11
24
Shakespeare, W.: Skrotenie zlej ženy
19.01.2008
20
36
Čechov, A. P.: Tri sestry
29.03.2008
7
20
Kukučín, M. — Pavlac, P.: Dom v stráni
05.04.2008
15
25
Buffini, M.: Večera
07.06.2008
16
23
Büchner, G.: Leonce a Lena
14.06.2008
6
10
22
rocenka07_08.indd 22
17.12.2010 10:09:31
štátne divadlá
OPERA
Telefón: ++421/2/20 47 23 01
Fax: ++421/2/57 78 23 76, 20 47 28 11 E-mail: [email protected]
Riaditeľ: Gabriela Beňačková (do 07.12.2008), Pavol Smolík (od 08.12.2008)
Asistent riaditeľa: Július Spevák (do 31.08.2008)
Šéfdirigent: Rastislav Štúr (od 01.10.2008)
Dirigenti: Martin Mázik (do 30.06.2009), Andrew Parrott (od 29.05.2009 do
30.05.2009), Pavol Selecký, Dušan Štefánek
Hosťujúci dirigenti: Oliver Dohnányi (do 16.09.2008), Walter Kobéra (do
18.06.2009), Jaroslav Kyzlink, Branko Ladič, Stefan Lano, Marián Lejava, Péter
Oberfrank, Miloslav Oswald, Rastislav Štúr (do 30.09.2008), Pavol Tužinský
Koncertný majster: Vladimír Harvan
Šéfdramaturg: Slavomír Jakubek
Dramaturgia: Martin Bendik (do 31.12.2008), Pavol Smolík (do 30.04.2009)
Režisér: Marián Chudovský (do 31.08.2008)
Hlavný zbormajster: Pavol Procházka
Zbormajstri: Blanka Juhaňáková a.h., Koloman Kovács
Korepetítori: Genovéva Čápová, Jozef Malík, Tatiana Roháčeková, Ján Salay, Milada Synková (do 30.06.2009), Marián Varínsky
Asistent réžie: Gustáv Herényi, Anna Kľuková
Sólisti: Ján Babjak, Gustáv Beláček, Jozef Benci, Jana Bernáthová, Daniel
Čapkovič, Mikuláš Doboš, Jana Doležílková (od 01.09.2008), Ján Ďurčo, František Ďuriač (od 01.08.2008), Monika Fabianová, Ján Galla, Denisa Hamarová,
Louise Hudson (od 15.11.2008), Dušan Jarjabek (od 01.08.2008 uvoľnený pre
verejnú funkciu), Tomáš Juhás, Otokar Klein (od 01.09.2008), Anna Kľuková*,
Adriana Kohútková, Milan Kopačka, Terézia Kružliaková, Jozef Kundlák, Liljana
Larinová, Ľudovít Ludha, Martin Malachovský, Iveta Matyášová, Peter Mikuláš,
Peter Oswald, Gurgen Ovsepjan, Ivan Ožvát, Igor Pasek* (do 16.09.2008), Igor
Pasek (od 01.05.2009), Juraj Peter, Klaudia Radić-Derner, Pavol Remenár, Ľubica
Rybárska, Jitka Sapara-Fischerová, Ondrej Šaling (od 01.08.2008), Eva Šeniglová, Denisa Šlepkovská, Katarína Štúrová, Jana Tarajová, Sergej Tolstov, Ľubica
Vargicová.
Stáli hostia: Jozef Ábel (do 31.07.2008), Martin Babjak (do 31.07.2008), Marta Beňačková (do 31.07.2008), Dagmar Bezačinská (do 31.07.2008), Andrea
Danková (do 31.07.2008), Jana Doležílková (do 31.07.2008), Miroslav Dvorský
(do 31.07.2008), Peter Dvorský (do 31.07.2008), Mária Eliášová (do 31.07.2008),
23
rocenka07_08.indd 23
17.12.2010 10:09:31
slovenské národné divadlo
Jolana Fogašová (do 31.07.2008), Ernesto Grisales (do 31.07.2008), Alojz Harant (do 31.07.2008), Oldo Hlaváček (činoherná postava, do 31.07.2008), Marek
Hrubant (do 31.07.2008), Gabriela Hübnerová (do 31.07.2008), Luise Elisabeth
Hudson (do 31.07.2008), Maida Hundeling (do 31.07.2008), Vladimír Chmelo
(do 31.07.2008), Ivan Choupenitch (do 31.07.2008), Igor Jan (do 31.07.2008),
Dušan Jarjabek (do 31.07.2008), Aleš Jenis (do 31.07.2008), Dalibor Jenis (do
31.07.2008), Eva Jenisová (do 31.07.2008), Iveta Jiříková (do 31.07.2008), Helena
Kaupová (do 31.07.2008), Otokar Klein (do 31.07.2008), Vladimír Kubovčík (do
31.07.2008), Ivan Kusnjer (do 31.07.2008), Vitomir Marof (do 31.07.2008), Martina Masaryková (do 31.07.2008), Pavol Mauréry (do 31.07.2008), Alžbeta Michálková (do 31.07.2008), Satoshi Mizuguchi (do 31.07.2008), Sorina Munteanu (do
31.07.2008), János Ocsovai (do 31.07.2008), Marián Pavlovič (do 31.07.2008),
Simona Procházková (do 31.07.2008), Valentin Prolat (do 31.07.2008), Róbert
Remeselník (do 31.07.2008), Juraj Slezáček (činoherná postava, do 31.07.2008),
Erika Strešnáková (do 31.07.2008), Šimon Svitok (do 31.07.2008), Helena Szabóová (do 31.07.2008), Ondrej Šaling (do 31.07.2008), Jozef Špaček (do 31.07.2008),
Hana Štolfová-Bandová (do 31.07.2008), Eva Šušková (do 31.07.2008), Yvetta Tannenbergerová (do 31.07.2008), Filip Tůma (do 31.07.2008), Natalia
Ushakova (do 31.07.2008), Jan Vacík (do 31.07.2008), Karin Varkondová (do
31.07.2008), Zoltán Vongrey (do 31.07.2008), Alfred Werner (činoherná postava,
do 31.07.2008)), Jitka Zerhauová (do 31.07.2008), Mario Zhang (do 31.07.2008),
Sergej Zubkevič (do 31.07.2008).
Zbor opery: Anna Albertová-Košarová, Peter Barta (od 01.04.2009 do
20.05.2009), Stanislav Bartko (do 31.08.2008), Jana Beňovská, Mária Borbéľová,
Marta Danížeková, Dária Ďurišová, Adriana Friebeiszová, Katarína Gálová, Marianna Gelenekyová* (do 31.12.2008), Marianna Gelenekyová (od 01.01.2009),
Eva Halászová, Bruno Heczko, Daniel Hlásny, Jozef Hora, Vladimír Horváth,
Marián Hrdina (od 01.04.2009), Pavlína Hríbová, Peter Hricák, Marta Hudecová-Danižeková, Andrea Hulecová, Jaroslava Juríčková, Ján Keder, Milan Klučár,
Margot Kobzová, Attila Kovács, Anna Kováčová, Roman Krško (od 01.09.2008),
Peter Kružliak, Ivan Kubovič, Jana Kurucová, Monika Macáková, Ján Marták,
Miriam Maťašová, Eleonóra Milecová, Stanislav Pavlík, Dária Pavlová, Dagmar
Pechová (do 15.10.2008), Ľubomíra Pechová (do 15.10.2008), Gabriela Pingitzerová, Eva Pintérová (od 01.12.2008), Katarína Polakovičová, Beata Pongrácová (od
01.12.2008), Elena Rišková, Zuzana Roháčová, Katarína Sasková, Eva Simandlová, František Skalka, Jozef Smiščík, Zuzana Smolnická, Martin Smolnický* (do
31.12.2008), Martin Smolnický (od 01.01.2009), Katarína Sroková, Ľuboš Straka,
Peter Sýkora, Róbert Szücs ml. (do 31.01.2009), Peter Szurdi (do 31.08.2008),
Petr Tománek, Ladislav Uhrák, Matej Vaník, Alexander Varga, Karolína Vargicová*, Ľudovít Vongrej, Michal Vrábeľ, Pavol Vrábeľ, Iveta Zemanová, Ľuba
Zemanovičová, Jiří Zouhar, Michal Želonka.
24
rocenka07_08.indd 24
17.12.2010 10:09:31
štátne divadlá
Orchester: Jozef Ábel, Milan Adamec, Pavol Bako, Jozef Banyák* (do 30.09.2008),
Hedviga Baranová, Juraj Bartovič, Gabriela Beranová, Daniela Blesáková, Júlia
Bolebruchová, Eugen Botoš, Pavol Bubeníček, Marek Bubnič, Peter Bubnič,
Tomáš Cseh (od 01.04.2009), Peter Cvečka, Juraj Černý, Ján Dávid, Michal Dávid,
Dušan Dočkal, Zoltán Drozd, Vladimír Ďurana, Norbert Ďurček, Zuzana Ďurčeková, Jozef Ďurdina (do 15.09.2008), Ľubomír Ďuriš, Ján Džavík, Eva Džavíková
(od 01.01.2009), Vladislava Fabianová, Jaro Filip, Ľudovíta Filová, Emília Flimelová, Eva Gabrielová, Júlia Gálová (od 25.08.2008), Jana Gazdíková, Vladimír
Halmeš, Peter Hamar (od 15.05.2009), Jaroslav Harvan, Roman Harvan, Vladimír
Harvan, Mária Harvanová, Tomáš Heinz, Tomáš Horkavý (od 01.01.2009), Zuzana
Hrašková, Jiří Oldřich Hrubý, Karin Hübnerová, Marek Hutta, Leonard Janovič,
Marta Janovičová, Dagmar Kamenská*, Ľubomír Kamenský*, Peter Kán, Richard
Karnok, Peter Kižňanský*, Gabriel Končer, Lucia Kopčáková, Peter Kosorín (do
31.10.2008), Vojtech Kovács, Mária Kovácsová, Róbert Kováč, Ivan Kováčik, Roman Koza, Barbora Kubjaková, Dagmar Kuličková, Alexander Kušč, Oleg Latták,
Pavol Lebenhart, Róbert Lenárt, Vladimír Lichvár, Ján Lukáč, Roland Lukovický
(od 06.10.2008), Stanislav Macák, Lumír Machek, Marcel Majoroš, Eva Mareková, Igor Medzay, Karol Mihalský, Peter Michoněk, Eduard Mikuláško, Michal
Mikušiak, Katarína Mintálová, Bohumír Mitošinka, Dagmar Morávková, Daniela
Načeva, Martin Noga*, Jozef Novák, Michaela Nováková, Michal Obernauer,
Lucia Papánová, Arpád Patkoló, Ján Pavlík, Ján Petráš, Anton Podhájecký*, Pavel
Poliak*, Miloslav Pongrác, Jan Pospíšil, Ladislav Práger, Radoslav Práger, Lucia
Prágerová (od 01.05.2009), Igor Repka, Alexander Rigo ml. (do 31.05.2009), Viera
Richterová, Vladimír Rozsypal, Mojmír Rusnák, Gabriela Rybárová*, Bohuslav
Smutný, Ján Smutný*, Peter Stašík*, Ľudovít Svoboda, Július Szászi, Ľuboš Šantavý, Otto Šereš, Michal Šintal, Ondrej Štefaňár, Rastislav Šteffek, Aranka Šupková,
Michal Talian, Ľudovíta Tkáčiková, Kristián Tóth, Štefan Vagovics, Milan Vonderka, Osvald Willmann, Tibor Winkler, Júlia Žatková.
Jana Ďurišová, Magdaléna Lattáková, Naďa Raková (od 01.09.2008),
František Šenigla (i)
Eva Balážová, Helena Kerpán-Oravcová, Natália Mózerová (š)
PREMIÉRY
Eugen Suchoň
SVÄTOPLUK
Opera. dr P. Smolík, titulky P. Rebro, hn, d D. Štefánek, asd B. Ladič,
km V. Harvan, zb P. Procházka, k J. Salay, B. Ladič, J. Malík, M. Synková, G. Čápová, ch J. Moravčík, ch bojových scén P. Koza, sv M. Ferenčík, kv Ľ. Várossová,
r J. Jakubisko.
25
rocenka07_08.indd 25
17.12.2010 10:09:31
slovenské národné divadlo
Kráľ — J. Galla/V. Kubovčík/J. Benci, Mojmír — M. Babjak/P. Remenár, Svätopluk
mladší — Ľ. Ludha/M. Pavlovič, Predslav — J. Babjak/I. Ožvát, Dragomír —
F. Ďuriač/M. Malachovský, Ľutomíra — Ľ. Rybárska/P. Záhumenská, Záboj —
T. Juhás/J. Kundlák, Blagota — J. Sapara-Fischerová/D. Šlepkovská, Milena —
H. Szabóová/K. Štúrová, Žrec — M. Doboš/F. Ďuriač, Vražec — I. Pasek/O. Šaling,
Bogat — M. Doboš/J. Peter, Starešina — D. Čapkovič/P. Šubert, Turoň — D. Čapkovič/F. Šubert, Nitrabo — R. Remeselník/O. Šaling, Kňažky Moreny — L. Ballová,
J. Borková, H. Friedová, M. Garajová, K. Hokynková, K. Machovská, M. Maťašová,
A. Michálková, K. Polakovičová, K. Derner-Račič, K. Sroková, M. Synková, L. Szabová, E. Šeniglová, E. Šušková, J. Valášková, E. Zatloukalová, Strážca pohanského
obetiska — B. Heczko/M. Želonka, Ľutomírin služobník — J. Smolík.
Premiéra: 7. novembra 2008, Nová budova — opera a balet
Počet repríz: 7
Christoph Willibald Gluck
ORFEUS A EURYDIKA (ORFEO ED EURIDICE)
libreto Ranieri da Calzabigi
Opera v troch dejstvách. dr M. Bendik, P. Gruszczyński, hn J. Kyzlink, d J. Kyzlink, M. Lejava, km V. Harvan, zb P. Procházka, k M. Varínsky, T. Roháčeková,
sv B. Kudlička, kv M. Musial, sa M. Heinz, ch T. Wygoda, asch D. Cigánková,
r M. Treliński.
Orfeus — W. Gierlach/P. Remenár, Eurydika — M. Olejniczak/H. Szabóová, Amor
— M. Garajová/L. Máčiková.
Premiéra: 5. decembra 2008, Nová budova — opera a balet
Počet repríz: 8
Bedřich Smetana
PREDANÁ NEVESTA (PRODANÁ NEVĚSTA)
libreto Karel Sabina
Komická opera v troch dejstvách. dr S. Jakubek, hn R. Štúr, d R. Štúr, M. Leginus,
km V. Harvan, zb P. Procházka, sv F. Chamier, kv J. Hurtigová, ch, r P. Mikuláštík.
Mařenka — E. Hornyáková/M. Porubčinová/P. Záhumenská, Jeník — M. Dvorský/T. Juhás/O. Klein, Kecal — J. Benci/J. Galla, Vašek — I. Ožvát/M. Pavlovič,
Ludmila — K. Derner-Račič/E. Šeniglová, Krušina — D. Čapkovič/J. Ďurčo, Háta
— J. Sapara-Fischerová/D. Šlepkovská, Mícha — M. Doboš/F. Ďuriač, Esmeralda —
L. Máčiková/K. Polakovičová, Principál — I. Pasek/R. Remeselník, Indián —
M. Hrubant/P. Mazalán, Chlapci — M. Keder, M. Olša, M. Želenka.
Spoluúčinkuje — Orchester, Zbor, Komparz Opery SND a Štúdio pantomímy pri
26
rocenka07_08.indd 26
17.12.2010 10:09:31
štátne divadlá
Divadle a.ha. pod vedením J. Benčíka.
Premiéra: 27. marca 2009, Nová budova — opera a balet
Počet repríz: 9
Joseph Haydn
OPUSTENÝ OSTROV (L‘ISOLA DISABITATA)
libreto Pietro Metastasio
Opera. dr S. Jakubek, t P. Rebro, hn A. Parrott, d A. Parrott, M. Lejava,
k M. Varínsky, T. Roháčeková, sv, kv M. Struhárová, r A. Hlinková.
Constanza — G. Hübnerová/T. Kružliaková, Silvia — M. Garajová/H. Szabóová,
Gernando — J. Babjak/T. Juhás, Enrico — D. Čapkovič/P. Mazalán.
Spoluúčinkuje — Musica aeterna, umelecký vedúci P. Zajíček.
Premiéra: 29. mája 2009, Historická budova
Počet repríz: 2
VÝBER Z RECENZIÍ
Suchoň, E.: SVÄTOPLUK
1. Blaho, Vladimír
Jakubiskovo videnie Svätopluka. In: Slovo. — ISSN 1335-468X. — Roč. 10,
č. 52-53 (17.12.2008), s. 25.
2. Blaho, Vladimír
O predchádzajúcej sezóne In: Literárny (dvoj)týždenník. — ISSN 0862-5999. —
Roč. 22, č. 29-30 (09.09.2009), s. 13.
3. Čavojský, Ladislav
Jakubiskove svätoplukovské vízie. In: Literárny (dvoj)týždenník. — ISSN 08625999. — Roč. 21, č. 43-44 (17.12.2008), s. 3.
4. Leška, Rudolf
Jakubiskovo mŕtvolné divadlo. In: Hudobný život. — ISSN 1335-4140. — Roč.
50, č. 11/2008, s. 26.
5. Mojžišová, Michaela
Svätoplukovi gýč nepristane. In: Interné hodnotenie IS.theatre.sk — (01.01.
2009).
6. Mojžišová, Michaela
V Svätoplukovi bliká gýč. In: SME. — ISSN 1335-440X. — Roč. 16, č. 260
(10.11.2008), s. 12.
7. Šebanová, Dáša
Svätopluk ožíva na scéne Opery SND. In: Bratislavské noviny, č. 40 (20.11.2008),
s. 26.
27
rocenka07_08.indd 27
17.12.2010 10:09:31
slovenské národné divadlo
8. Unger, Pavel
Jakubiskov pietny Svätopluk. In: Pravda. — ISSN 1335-4051. — Roč. 18, č. 260
(10.11.2008), s. 31.
9. Veber, Petr
Jakubiskův Svätopluk je vznešené drama. In: Hospodářské noviny. — Roč. 53,
č. 33 (17.02.2009), s. 10.
Gluck, C.: ORFEUS A EURYDIKA
1.Blaho, Vladimír
Mýtus Orfea v modernom šate. In: Slovo. — ISSN 1335-468X. — Roč. 11, č. 4
(21.01.2009), s. 16.
2.Blaho, Vladimír
O predchádzajúcej sezóne. In: Literárny (dvoj)týždenník. — ISSN 0862-5999.
— Roč. 22, č. 29-30 (09.09.2009), s. 13.
3.Čavojský, Ladislav
Orfeus v podvedomí. In: Literárny (dvoj)týždenník. — ISSN 0862-5999. — Roč.
22, č. 3-4 (28.01.2008), s. 13.
4.Davidčenko, Jana
Orfeus a Eurydika v modernej podobe. In: Istropolitan. — Roč. 3, č. 23
(17.12.2008), s. 2.
5.Hvorecký, Michal
Peklo na dne srdca. In: SME. — ISSN 1335-440X. — Roč. 16, č. 288 (13.12.2008),
s. 32.
6.Leška, Rudolf
Portrét umelca ako mladého muža. In: KOD. — ISSN 1337-1800. — Roč. 3,
č. 1/2009, s. 6-7.
7.Mojžišová, Michaela
Peklo si nesiem v sebe. In: Svět a divadlo. — ISSN 0862-7258. — Roč. 20,
č. 1/2009, s. 38-42.
8.Mojžišová, Michaela
Peklo si nesiem v sebe, na najhlbšom dne srdca. In: Interné hodnotenie IS.theatre.sk — (01.01.2009).
9.Mojžišová, Michaela
Kde je láska, tam sú bôle. In: SME. — ISSN 1335-440X. — Roč. 16, č. 283
(08.12.2008), s. 12.
10.Unger, Pavel
Orfeus trpí v modernom byte. In: Pravda. — ISSN 1335-4051. — Roč. 16, č. 283
(08.12.2008), s. 39.
Smetana, B.: PREDANÁ NEVESTA
1. Predaná nevesta v SND podľa Blaha, Rybárskej aj Sterna. In: Pravda. — ISSN
1335-4051 (04.04.2009), s. 24.
28
rocenka07_08.indd 28
17.12.2010 10:09:31
štátne divadlá
2. Blaho, Vladimír
Znám jednu dívku — na pisoári. In: Slovo. — ISSN 1335-468X. — Roč. 11, č. 22
(17.06.2009), s. 14.
3. Blaho, Vladimír
Sezona ve znamení krize In: Harmonie. — ISSN 1210-8081, č. 9/2009
(01.01.2009), s. 44.
4. Blaho, Vladimír
O predchádzajúcej sezóne. In: Literárny (dvoj)týždenník. — ISSN 0862-5999.
— Roč. 22, č. 29-30 (09.09.2009), s. 13.
5. Čavojský, Ladislav
Dnes sa aj Predaná nevesta ťažko predáva. In: Literárny (dvoj)týždenník. —
ISSN 0862-5999. — Roč. 22, č. 15-16 (22.04.2009), s. 12-13.
6. Hvorecký, Michal
Dobrá vec sa podarila. Prečo by sme sa netešili? In: SME. — ISSN 1335-440X.
— Roč. 17, č. 100 (02.05.2009), s. 25.
7. Leška, Rudolf
Lacno predaná nevesta. In: Hudobný život. — ISSN 1335-4140. — Roč. 41,
č. 4/2009, s. 20-21.
8. Leška, Rudolf
Nevesta predaná na hasičskej zábave. In: SME. — ISSN 1335-440X. — Roč. 17,
č. 74 (30.03.2009), s. 15.
9. Mojžišová, Michaela
Proč bychom se netěšili, když nám Pán Bůh zdraví dal... In: Interné hodnotenie IS.theatre.sk — (01.01.2009).
10.Unger, Pavel
Pod šapitó veselo aj nevkusne. In: Pravda. — ISSN 1335-4051. — Roč. 19, č. 74
(30.04.2009), s. 22.
11. Unger, Pavel
Predaná nevesta trochu inak. In: Žurnál, č. 14 (02.04.2009), s. 53.
Haydn, J.: OPUSTENÝ OSTROV
1. Putovanie tučniakov sa skončilo. In: www.aktualne.sk — (31.05.2009).
2. Blaho, Vladimír
Sezona ve znamení krize In: Harmonie. — ISSN 1210-8081, č. 9/2009
(01.01.2009), s. 44.
3. Čavojský, Ladislav
Haydn z doby ľadovej. In: Literárny (dvoj)týždenník. — ISSN 0862-5999. —
Roč. 22, č. 27-28/2009 (26.08.2009), s. 12.
4. Freemanová, Michaela
Objevný Gluck a Haydn In: Harmonie. — ISSN 1210-8081, č. 9/2009
(01.09.2009), s. 42.
29
rocenka07_08.indd 29
17.12.2010 10:09:32
slovenské národné divadlo
5.Hvorecký, Michal
Mám smolu, žijem na vidieku. In: SME. — ISSN 1335-440X. — Roč. 17, č. 129
(06.06.2009), s. 28.
6.Mojžišová, Michaela
Hlinkovej režisérsky debut v SND. In: Interné hodnotenie IS.theatre.sk —
(01.01.2009).
7.Mojžišová, Michaela
Klasika na ľadovci v SND. In: SME. — ISSN 1335-440X. — Roč. 17, č. 125
(02.06.2009), s. 22.
8.Šuba, Andrej
Priveľa zábavy na opustenom ostrove. In: .týždeň. — ISSN 1336-5932. — Roč.
6, č. 23 (08.06.2009), s. 60.
9.Šuba, Andrej
Priveľa zábavy na opustenom ostrove. In: Hudobný život. — ISSN 1335-4140.
— Roč. 41, č. 6/2009, s. 22.
10.Unger, Pavel
Réžia zhorela na ľadovci. In: Pravda. — ISSN 1335-4051. — Roč. 19, č. 125
(02.06.2009), s. 21.
REPERTOÁR Z PREDCHÁDZAJÚCICH SEZÓN
Inscenácia
Premiéra
Počet repríz v sezóne 2008/2009
počet repríz celkom
Verdi, G.: La Traviata
16.10.1992
8
238
Puccini, G.: Bohéma
07.10.1994
7
134
Verdi, G.: Don Carlos
21.03.1997
4
62
Puccini, G.: Tosca
14.06.1997
102
Verdi, G.: Aida
19.06.1998
6
95
Verdi, G.: Nabucco
08.10.1999
11
117
30
rocenka07_08.indd 30
17.12.2010 10:09:32
štátne divadlá
Suchoň, E.: Krútňava
09.12.1999
1
27
Donizetti, G.: Nápoj lásky
25.02.2000
3
58
Dubovský, M.: Tajomný kľúč
15.12.2000
7
56
Mozart, W. A.: Don Giovanni
25.05.2001
5
61
Bizet, G.: Carmen
08.03.2002
9
75
Verdi, G.: Macbeth
19.12.2003
3
28
Donizetti, G.: Dcéra pluku
19.03.2004
6
33
Dvořák, A.: Rusalka
18.03.2005
4
32
Čajkovskij, P. I.: Eugen Onegin
16.09.2005
4
29
Lehár, F.: Veselá vdova
09.12.2005
7
32
Puccini, G.: Turandot
03.03.2006
7
38
Leoncavallo, R.: Komedianti
20.10.2006
4
18
Mascagni, P.: Sedliacka česť
20.10.2006
4
18
Frešo, T.: Martin a slnko
15.12.2006
7
19
31
rocenka07_08.indd 31
17.12.2010 10:09:32
slovenské národné divadlo
Strauss, R.: Ariadna na Naxe
27.04.2007
4
15
Verdi, G.: Trubadúr
08.06.2007
4
19
Puccini, G.: Madama Butterfly
05.10.2007
6
19
Burlas, M.: Kóma
24.11.2007
1
5
Donizetti, G.: Lucrezia Borgia
30.11.2007
3
12
Musorgskij, M. P.: Boris Godunov
25.04.2008
4
10
32
rocenka07_08.indd 32
17.12.2010 10:09:32
štátne divadlá
NOVÁ SCÉNA
BRATISLAVA (1951)
Riaditeľstvo: Živnostenská 1, 812 14 Bratislava
Telefón: ++421/2/20 48 82 00, 20 84 81 00
Fax: ++421/2/52 96 14 31
E-mail: [email protected]
Web: www.nova-scena.sk, www.theatre.sk
Riaditeľ: František Javorský
Umelecký riaditeľ: Martin Kákoš
Šéfdramaturg: Svetozár Sprušanský
Hudobný dramaturg: Július Selčan
Scénický výtvarník: Miloš Pietor
Umelecký šéf baletu: Ján Hromada
Vedúci tanečného súboru: Magdaléna Čaprdová
Umelecký súbor: Přemysl Boublík (od 01.09.2008), Karol Čálik, Igor Čillík, Katarína Čillíková, Róbert Halák, Dušan Jarjabek (*), Dušan Kaprálik, Štefan Kožka,
Ján Mistrík, Marcel Ochránek (do 31.12.2008), Karin Olasová, Danuša Pelcrová
(*), Erik Peťovský, Jana Valocká, Lucia Vráblicová (*).
Tanečný súbor: Michal Barniak, Renáta Bubniaková, Magdaléna Čaprdová, Jozef
Golian, Martin Kleberc, Mária Majeríková, Lucia Mankovecká, Peter Mihálik,
Zuzana Náprstková, Lukáš Onufer, Adriana Pinková, Daniel Pomichal.
Aurélia Gurková, Marcel Mondočko (i)
Darina Sečanská (š)
PREMIÉRY
Václav Patejdl
FONTÁNA PRE ZUZANU
libreto Karol Hlávka, Pavol Rusko
Muzikál. umelecká supervízia D. Dangl, hn L. Pauliková, tp B. Filan, J. Urban,
M. Jurika, M. Brezáni, ch J. Bekr, sv P. Janků, kv S. Vachálková, r K. Vosátko.
Zuzana — M. Partlová/L. Molnárová, Olino — M. Koreň/P. Makranský, Bela —
D. Šarkozyová/K. Majerníková, Maja — M. Vyletelová/J. Gavačová, Viki —
33
rocenka07_08.indd 33
17.12.2010 10:09:32
nová scéna bratislava
M. Gečevský/B. Deák, Picasso — M. Mráz/A. Gula, Bohuš — M. Madej/E. Píš,
Manager — R. Müller/M. Nemec.
Premiéra: 11. októbra 2008
Počet repríz: 53
Nikolaj Robertovič Erdman
MRÁZIK (MRAZIK)
Rozprávka s pesničkami. p, u S. Sprušanský, sh N. Budaškin, J. Selčan,
hnahr J. Selčan, vn Ľ. Dolný, rep M. Čaprdová, ch T. Krivošík, sv, kv A. Grusková,
r S. Sprušanský.
Ivan — R. Halák/R. Milič, Nastenka — K. Olasová, Mrázik — I. Letko, Macocha —
J. Valocká, Marfa — A. Kiráľová/E. Sakálová, Hríbik — E. Peťovský/G. Tóth, Baba
Jaga — M. Ochránek, Kohút — P. Plevčík, Ženích — P. Plevčík, Ivanova matka —
L. Vráblicová, Ženíchova matka — L. Vráblicová, Psík Ťapko — P. Boublík, Rozprávačka — E. Rysová, Dievky, Labute — R. Bubniaková, M. Čaprdová, M. Majerníková, L. Mankovecká, Z. Náprstková, A. Pinková, Bohatieri, Kohúty, Hríbiky —
M. Barniak, J. Golian, M. Kleberc, P. Mihálik, L. Onufer, D. Pomíchal, Tanečné
sóla — R. Bubniaková/M. Čaprdová, M. Barniak/P. Mihálik.
Premiéra: 14. novembra 2008
Počet repríz: 36
CARMEN (CARMEN)
libreto Zuzana Mistríková, Ondrej Šoth
hudba Georges Bizet, Rodion Ščedrin, Deep Forest
Tanečné divadlo. dr Z. Mistríková, asch M. Čaprdová, J. Hriadeľová, J. Marčinský,
sv J. Fábry, kv A. Suchanov, video, hdr, ch, r O. Šoth.
Carmen — M. Čaprdová/E. Sklyarová/L. Vasylyeva, José — P. Mihálik/M. Skliar,
Escamillo — S. Iegorov/L. Onufer/A. Suchanov, Micaela — J. Hriadeľová/L. Mankovecká, Smrť — E. Chetvernya/A. Pinková, Ďalej hrajú a tancujú — R. Bubniaková, M. Čaprdová, J. Hriadeľová, M. Majerníková, L. Mankovecká, Z. Náprstková,
A. Pinková, M. Barniak, J. Golian, M. Kleberc, J. Marčinský, P. Mihálik, L. Onufer,
D. Pomichal.
Premiéra: 6. februára 2009 Počet repríz: 15
Ray Cooney — Tony Hilton
EŠTE JEDEN DO PARTIE (ONE FOR THE POT)
34
rocenka07_08.indd 34
17.12.2010 10:09:32
štátne divadlá
Bláznivá komédia. p A. Ruppeldtová, dr S. Sprušanský, sv M. Pietor, kv P. Čanecký, vh Ľ. Dolný, psp J. Letenay, u, r E. Horváth.
Hickory Wood — E. Peťovský, Charlie Barnet — P. Kočiš, Jugg — K. Čálik, Jonathan
Hardcastle — Š. Kožka, Cynthia Hardcastlová — K. Olasová, Amy Hardcastlová —
J. Valocká, Arnold Piper — J. Mistrík/I. Vojtek ml., Winnie — A. Kiráľová, Clinton
Weaver — P. Boublík, Hostia — R. Blumenfeld, L. Pavlásek, M. Viskup, K. Antalová, J. Bardos, P. Gmuca, A. Kamasová, M. Kalafut, J. Lorencovič, P. Molnárová,
D. Žulčák.
Premiéra: 26. marca 2009
Počet repríz: 11
Gabo Dušík — Martin Kákoš — Martin Sarvaš
FRANTIŠEK Z ASSISI
Muzikál. dr J. Liptáková, ha G. Dušík, hn, k Ľ. Dolný, ch J. Moravčík, b M. Čaprdová, sv P. Andraško, kv Ľ. Várossová, r M. Kákoš.
František — K. Mikulčík a.h./S. Slovák a.h./P. Makranský a.h., Lev — M. Kaprálik
a.h./M. Rovňák a.h., Klára — J. Lieskovská a.h./L. Molnárová a.h., Žobrák —
M. Caban a.h./S. Král a.h., Čierny rytier — M. Hudec a.h./Š. Hundža a.h., Smrť —
H. Bartošová a.h./K. Ivánková a.h., Františkova matka — J. Valocká, Bernardone —
K. Čálik, Favarone — D. Kaprálik, Eliáš — M. Majeský a.h./R. Milič a.h., 1. priateľ,
1. mních — P. Boublík, 2. priateľ, 2. mních — R. Halák, 3. priateľ — P. Makranský
a.h./J. Ružička a.h., Pápež — M. Slovák a.h./J. Benedik a.h., Sultán — Š. Kožka,
Bianca — J. Golisová a.h./K. Olasová, Pápežský legát — J. Mistrík, Kňaz — E. Peťovský/A. Gráf, Krčmár — J. Benedik a.h./A. Anderko, Mešťan — J. Benedik a.h./
A. Anderko, 1. kardinál — J. Benedik a.h./A. Anderko, 1. muž, 1. križiak, 2. kardinál — R. Müller a.h., 2. muž, 2. križiak, 3. kardinál — A. Anderko a.h./M. Gyimesi
a.h., 3. muž, 3. križiak, 4. kardinál — A. Graf a.h./M. Mondočko, 1. žena —
K. Čillíková, 2. žena — D. Pelcrová, 3. žena — J. Hittnerová a.h./M. Marčeková a.h.,
4. žena — P. Molnárová a.h., Neviestka — P. Molnárová a.h., Anjel, Dievčatko
s husľami — E. Detvanová a.h./K. Vavrovičová a.h., Chudoba — P. Černová a.h./
A. Pinková, Cnosť — V. Bieliková a.h./M. Čaprdová, Láska — M. Karácsonyová
a.h./V. Pažitná a.h., Závisť — M. Martinovič a.h./D. Schimmer a.h., Chamtivosť
— P. Mihálik, Pomsta — L. Cmorej a.h., Mládenci a Dievčatá, Križiaci, Háremové
tanečnice, Saracéni, Mnísi — R. Bubniaková, M. Čaprdová, M. Majerníková,
L. Mankovecká, Z. Náprstková, A. Pinková, S. Bartošová a.h./P. Nezvalová a.h.,
J. Golian, M. Kleberc, M. Mikulášek a.h., D. Pomíchal, M. Mike a.h./J. Šutka a.h.
Premiéra: 29. mája 2009
Počet repríz: 19
35
rocenka07_08.indd 35
17.12.2010 10:09:32
nová scéna bratislava
VÝBER Z RECENZIÍ
Patejdl, V.: FONTÁNA PRE ZUZANU
1. Čavojský, Ladislav
Stojí, ale nestrieka. In: Literárny (dvoj)týždenník. — ISSN 0862-5999. — Roč.
21, č. 37-38 (05.11.2008), s. 13.
2. Knopová, Elena
Fontána pre Zuzanu. In: Interné hodnotenie IS.theatre.sk — (01.01.2009).
3. Polák, Milan
Návrat Fontány. In: Literárny (dvoj)týždenník. — ISSN 0862-5999. — Roč. 21,
č. 35-36 (22.10.2008), s. 13.
4. Švolík, Jozef
Fontáne chýba gejzír. In: Pravda. — ISSN 1335-4051. — Roč. 18, č. 237
(13.10.2008), s. 26.
5. Uličianska, Zuzana
Fontána alebo SuperStar? In: SME. — ISSN 1335-440X. — Roč. 16, č. 237
(13.10.2008), s. 12.
Erdman, N. R.: MRÁZIK
1. Andrejčáková, Eva
Divadelný mrázik baví, ale mohol by viac. In: SME. — ISSN 1335-440X. — Roč.
16, č. 266 (18.11.2008), s. 21.
2. Knopová, Elena
Tradičná i moderná rozprávka o Mrázikovi. In: Interné hodnotenie IS.theatre.
sk — (01.01.2009).
CARMEN
1. Andrejčáková, Eva
Osudová žena žije z krvavej drámy. In: SME. — ISSN 1335-440X. — Roč. 17,
č. 32 (09.02.2009), s. 15.
2. Brathová, Barbara
Corrida v Bratislave. In: KOD. — ISSN 1337-1800. — Roč. 3, č. 4/2009, s. 7-11.
3. Jaremková, Mariana
Carmen a Smrť. In: Pravda. — ISSN 1335-4051. — Roč. 19, č. 32 (09.02.2009), s. 34.
4. Ursínyová, Terézia
Strhujúce tanečné divadlo. In: Hudobný život. — ISSN 1335-4140. — Roč. 40,
č. 1-2/2009, s. 23.
Cooney, R. — Hilton, T.: EŠTE JEDEN DO PARTIE
1. Šebanová, Dáša
Nová scéna víta ďalšieho do partie. In: Bratislavské noviny. — Roč. 12, č. 13
(09.04.2009), s. 14.
36
rocenka07_08.indd 36
17.12.2010 10:09:32
štátne divadlá
2. vs,
Ešte jeden do partie. In: Bratislavský kuriér. — Roč. 3, č. 6 (06.04.2009), s. 11.
Dušík, G. — Kákoš, M. — Sarvaš, M.: FRANTIŠEK Z ASSISI
1. Malovič, Pavel
Voľnomyšlienkár a svätý hippie. In: Pravda. — ISSN 1335-4051. — Roč. 19,
č. 124 (01.06.2009), s. 22.
2. Šebanová, Dáša
František z Assisi je pokora i zhýralosť. In: Bratislavské noviny — (11.06.
2009).
3. Ševčíková, Veronika
František z Assisi už aj na Novej scéne. In: Bratislavský kuriér, č. 10 (2009).
4. Uličianska, Zuzana
Málo poetický František. In: SME. — ISSN 1335-440X. — Roč. 17, č. 138
(17.06.2009), s. 18.
5. Ursínyová, Terézia
Úspešný „žobráčik z Umbrie“. In: Hudobný život. — ISSN 1335-4140. — Roč. 41,
č. 6/2009, s. 23-24.
REPERTOÁR Z PREDCHÁDZAJÚCICH SEZÓN
Inscenácia
Premiéra
Počet repríz v sezóne 2008/2009
počet repríz celkom
Bryll, E. — Gärtnerová, K.: Na skle maľované
23.09.2005
9
145
Ursíny, D.: Neberte nám princeznú!
08.09.2006
12
106
Bock, J. — Harnick, S. — Stein, J.: Fidlikant na streche
29.09.2007
16
80
Pörtner, P.: Šialené nožničky
16.11.2007
26
71
Rychlík, J. — Brdečka, J. — Hála, V.: Limonádový Joe
14.03.2008
6
27
Bernstein, L.: West Side Story
30.05.2008
38
52
37
rocenka07_08.indd 37
17.12.2010 10:09:32
ŠTÁTNA OPERA
BANSKÁ BYSTRICA (1959)
Riaditeľstvo: Národná 11, 97473 Banská Bystrica
Telefón: ++421/48/4124418, 4154544
Fax: ++421/48/4153457
E-mail: [email protected], [email protected]
Web: www.stateopera.sk, www.theatre.sk
Riaditeľ: Rudolf Hromada
OPERA
Telefón: ++421/48/412 50 22
Fax: ++421/48/415 34 57
E-mail: [email protected]
Umelecký šéf: Marián Vach
Šéfdirigent: Marián Vach
Dirigent: Igor Bulla
Zbormajstri: Iveta Popovičová, Ján Procházka
Korepetítori: Ján Procházka, Martina Svitková
Dramaturgia: Lenka Horinková (od 01.06.2009), Alžbeta Lukáčová (do
31.10.2008), František Turák (od 04.09.2008 do 30.11.2008)
Šéf výpravy: Jaroslav Valek
Asistent dirigenta: Ján Procházka (od 01.08.2008)
Asistent réžie: Peter Schneider
Hlasový pedagóg: Alena Hodálová, Oľga Hromadová, Alžbeta Trgová
Vedúci orchestra: Miroslav Masár
Koncertný majster: Michal Hudák
Sólisti: Alena Hodálová, Oľga Hromadová, Michal Hýrošš, Igor Lacko, Eva
Lucká, Stanislav Matis (do 30.06.2009), Katarína Perencseiová (do 30.06.2009),
Martin Popovič, Peter Schneider, Šimon Svitok, Dušan Šimo, Alžbeta Trgová,
Zoltán Vongrey, Ivan Zvarík.
Stáli hostia: Jozef Benci, Peter Ďurovec, Ján Galla, Ľubomír Gregor, Ján Haruštiak, Gabriela Chlpeková, Marián Lukáč, Klaudia Dernerová, Michaela Kukurová,
38
rocenka07_08.indd 38
17.12.2010 10:09:32
štátne divadlá
Veronika Mihalková, Radoslava Mičová, Hana Friedová, Katarína Michaely, Božena Lenhartová, Mária Sedlárová, Juraj Smutný, Veronika Stráňavská, Dominik
Zapriháč, Jozef Šamaj.
Hostia: Eva Hornyáková, Terézia Kružliaková, Michal Lehotský, Ľudovít Ludha,
Martina Masaryková, Martin Mikuš, Judita Nagyová, Jitka Saparová-Fischerová,
Alena Mária Stopková, Helena Szabová, Ondrej Šaling.
Zbor opery: Katarína Adamíková, Štefan Babjak ml., Matej Bartko, Jarmila Brandtová, Gabriela Brinčková (od 05.05.2009), Diana Deáková (do 30.06.2009), Pavol
Fraňo, Irena Glézlová, Štefan Grác (od 01.11.2008 do 30.06.2009), Marián Hadraba
(do 31.10.2008), Iveta Igazová (do 31.05.2009), Michaela Kopálová, Daniel Kováčik,
Anton Kožák, Dušan Kubíny ml., Dušan Kuchár (od 09.09.2008 do 30.06.2009), Igor
Kúchen, Jozef Kunka, Darina Kunková, Anna Martinelliová, Viera Mlynarčíková,
Alena Moderová (do 31.12.2008), Natália Oľhová, Jozef Rochovský, Drahoslava
Svetlíková, Adriana Škrváňová, Jitka Ťatliaková, Eva Trajlínková, Peter Vigaš.
Orchester: Jiří Andó, Alžbeta Bélová, Beáta Bieliková, Stanislav Borš, Júlia
Burášová, Lívia Cintulová, Marián Debnár, Dominik Doktor (od 24.11.2008 do
30.06.2009), Radko Ďurčík, Izabela Ďuricová, Michal Eged (do 10.07.2009),
Jozef Farkaš, Martin Hanzely, Michal Hudák, Oldřich Husák, Judita Chlebová
(do 30.06.2009), Jaroslav Jánoška, Ján Kalužný, Alexander Kozák, Dušan Kozák,
Viliam Kozák, Augustín Krajčovič, Jozef Kuffa, Magdaléna Lehotská, Henrich
Lehotský, Juraj Luky, Veronika Makovníková, Miroslav Masár, Alica Mitková,
Jana Parížeková-Kyseľová, Radovan Pirchala (od 25.08.2008 do 06.07.2009),
Valéria Procházková, Martina Skladaná, Eva Stráňavská, Paulína Styková, Mária
Surovcová, Zuzana Svitanová, Daniela Szeghő, Veronika Škrovinová, Viliam Trgo,
Drahomír Turošík, Tibor Vajda, Matúš Vaňuga (od 24.11.2008 do 30.06.2009),
Stanislava Zobalová (do 30.06.2009).
Rudolf Slivka*, Dana Vazagová (i)
Katarína Plešivčiaková (š)
PREMIÉRY
Eugen Suchoň
KRÚTŇAVA
libreto Eugen Suchoň, Štefan Hoza
Opera v 6. obrazoch. dr A. Lukáčová, hn, d M. Vach, asd J. Procházka, zb I. Popovičová, J. Procházka, k M. Svitková, B. Lipková, ch M. Urban, sv J. Valek,
kv P. Čanecký, r R. Polák.
39
rocenka07_08.indd 39
17.12.2010 10:09:32
štátna opera banská bystrica
Básnik — J. Smutný a.h./D. Zaprihač a.h., Dvojník — Ľ. Gregor a.h., Štelina —
J. Benci a.h./J. Galla a.h./I. Lacko, Ondrej — M. Hýrošš/S. Matis, Katrena —
K. Dernerová a.h./K. Michaeli a.h./M. Porubčinová a.h., Zimoň — I. Kúchen,
Zimoňka — A. Škrváňová, Zalčíčka — E. Lucká, Školnica — A. Hodálová, Marka —
K. Perencseiová a.h./D. Stráňavská a.h./M. Sedlárová a.h., Zuzka — G. Chlpeková
a.h./V. Mihalková a.h., Pastierik — M. Kukurová a.h./D. Deáková, Krúpa —
P. Schneider/D. Šimo, Hríň — M. Popovič/Z. Vongrey, Oleň — I. Zvarík, Starejší —
M. Hadraba, Starejšia — D. Kunková, Prvý družba — M. Bartko/D. Kuchár, Žena —
J. Ťatliaková, Kuchárka — J. Ťatliaková, Žandársky veliteľ — J. Rochovský, Žandár
— K. Kurtulík, 1. chlap — J. Rochovský, 2. chlap — P. Fraňo.
Spoluúčinkuje Orchester, Zbor a Balet Štátnej opery.
Premiéra: 18. októbra 2008
Počet repríz: 5
Franz Lehár
GIUDITTA (GIUDITTA)
Hudobná komédia v 3. dejstvách. dr A. Lukáčová, F. Turák, hn I. Bulla, d J. Gyermek, I. Bulla, J. Procházka, zb I. Popovičová, ch J. Kyselák, sv M. Pietor ml.,
kv J. Hurtigová, r J. Andělová-Pletichová.
Manuel — M. Lukáč a.h./Š. Šafárik a.h., Giuditta — O. Hromadová/ K. Perencseiová, Octavio — D. Šimo, Antonio — M. Hadraba a.h./M. Popovič, Pierrino —
P. Schneider/Š. Svitok, Anita — M. Kukurová a.h./A. Trgová, Sebastiano —
I. Kúchen, Rybár — J. Rochovský, Lady Alcazar — A. Hodálová/E. Lucká, Martini
— I. Lacko/I. Zvarík, Lolita — D. Deáková/A. Škrváňová, Lord Barrymore —
J. Haruštiak a.h.
Spoluúčinkuje Orchester, Zbor a Balet Štátnej opery.
Premiéra: 12. decembra 2008
Počet repríz: 5
Pietro Mascagni
SILVANO (SILVANO)
libreto Giovanni Targioni-Tozzetti
dr J. Blaho, hn, d M. Vach, km M. Hudák, zb I. Popovičová, k M. Svitková,
B. Lipková, sv, kv M. Struhárová, r A. Hlinková.
Silvano — A. Boros a.h./S. Matis/I. Stroin a.h., Silvano (dvojník) — J. Dolinský
ml./J. Haruštiak a.h., Renzo — M. Lukáč a.h./Š. Svitok/Z. Vongrey, Matilde —
40
rocenka07_08.indd 40
17.12.2010 10:09:32
štátne divadlá
H. Friedová a.h./A. Ryan a.h./M. Tomanová a.h./A. Vacíková a.h., Rosa —
A. Hodálová/E. Lucká.
Premiéra: 13. marca 2009
Počet repríz: 4
Gaetano Donizetti
LINDA DI CHAMOUNIX (LINDA DI CHAMOUNIX)
libreto Gaetano Rossi
Melodráma v troch dejstvách. dr J. Blaho, hn, d M. Vach, asd J. Procházka,
zb I. Popovičová, k M. Svitková, B. Lipková, km M. Hudák, sv J. Valek, kv, ch, r
B. Klimo.
Linda — M. Masaryková a.h./K. Perencseiová/A. Trgová, Vikomt di Sarval (Carlo)
— O. Šaling a.h./D. Šimo, Antonio — M. Mikuš a.h./M. Popovič a.h., Prefekt —
I. Lacko/I. Zvarík, Markíz — P. Ďurovec a.h./M. Lukáč a.h., Maddalena —
A. Hodálová/E. Lucká, Intendant — P. Schneider/M. Bartko, Pierotto — V. Mihalková a.h./J. Nagyová a.h.
Spoluúčinkuje Orchester a Zbor Štátnej opery.
Premiéra: 24. júna 2009, Nádvorie Zvolenského zámku
Počet repríz: 1
VÝBER Z RECENZIÍ
Suchoň, E.: KRÚTŇAVA
1. Blaho, Vladimír
Hold Eugenovi Suchoňovi. In: Slovo. — ISSN 1335-468X. — Roč. 10, č. 46
(04.11.2008), s. 13.
2. Čavojský, Ladislav
Noc, temnôt prízraky, hodokvas pudov otupný. In: Literárny (dvoj)týždenník.
— ISSN 0862-5999. — Roč. 21, č. 39-40 (18.11.2008), s. 12-13.
3. Glocková, Mária
Krútňava ako kameňolom osudov ľudí. In: Hudobný život. — ISSN 1335-4140.
— Roč. 50, č. 11/2008, s. 24-25.
4. Mojžišová, Michaela
Šťastný koniec peripetií Krútňavy. In: KOD. — ISSN 1337-1800. — Roč. 2, č.
10/2008, s. 6-10.
5. Mojžišová, Michaela
Šťastný koniec peripetií Krútňavy. In: Interné hodnotenie IS.theatre.sk —
(01.01.2009).
41
rocenka07_08.indd 41
17.12.2010 10:09:32
štátna opera banská bystrica
6. Mojžišová, Michaela
Suchoňova dráma okresaná až na špik kostí. In: SME. — ISSN 1335-440X. —
Roč. 16, č. 245 (22.10.2008), s. 18.
7. Unger, Pavel
Krútňava je väčšmi dráma ako balada. In: Pravda. — ISSN 1335-4051. — Roč.
18, č. 243 (20.10.2008), s. 27.
Lehár, F.: GIUDITTA
1. Dlouhý, Oleg
Bez šťavy z Lehára veľa nezostane. In: SME. — ISSN 1335-440X. — Roč. 17, č. 2
(03.01.2009), s. 8.
2. Dlouhý, Oleg
Opereta, to je aj remeslo. In: Interné hodnotenie IS.theatre.sk — (01.01.2009).
Mascagni, P.: SILVANO
1. Glocková, Mária
Silvano ako naivita inscenačných rybárov. In: Hudobný život. — ISSN 13354140. — Roč. 41, č. 3 (01.01.2009), s. 20.
2. Mojžišová, Michaela
Operná rarita v Banskej Bystrici. In: Interné hodnotenie IS.theatre.sk —
(01.01.2009).
3. Mojžišová, Michaela
Mascagni je tradičný, ale pripravený bol starostlivo. In: SME. — ISSN 1335440X. — Roč. 17, č. 64 (18.03.2009), s. 18.
Donizetti, G.: LINDA DI CHAMOUNIX
1. Glocková, Mária
Zámocké hry zvolenské (5. — 28. júna) — dva pohľady. In: Hudobný život. —
ISSN 1335-4140. — Roč. 41, č. 7-8/2009, s. 39.
2. Mojžišová, Michaela
Banskobystrická Linda pod zvolenskou strechou. In: Interné hodnotenie
IS.theatre.sk — (01.01.2009).
3. Mojžišová, Michaela
Neprovokujúca Linda. In: SME. — ISSN 1335-440X. — Roč. 17, č. 155
(07.07.2009), s. 18.
4. Unger, Pavel
Bel canto vo Zvolene. In: .týždeň. — ISSN 1336-5932. — Roč. 6, č. 27 (06.07.2009),
s. 60-61.
42
rocenka07_08.indd 42
17.12.2010 10:09:32
štátne divadlá
REPERTOÁR Z PREDCHÁDZAJÚCICH SEZÓN
Inscenácia
Premiéra
Počet repríz v sezóne 2008/2009
počet repríz celkom
Kálmán, E. Grófka Marica
20.12.1996
2
76
Lerner, A. — Loewe, F.: My Fair Lady
15.12.2000
7
70
Bizet, G.: Carmen
12.03.2004
2
27
Puccini, G.: Bohéma
21.10.2005
3
22
Lehár, F.: Veselá vdova
16.12.2005
3
26
Verdi, G. Trubadúr
13.10.2006
3
15
Strauss, J.: Netopier
08.12.2006
2
15
Puccini, G.: Sestra Angelika
09.03.2007
1
11
Leoncavallo, R.: Cigáni
09.03.2007
1
11
Bellini, V.: Kapuletovci a Montekovci
28.06.2007
1
8
Orff, C.: Kráľ a múdra žena
19.10.2007
1
10
Stein, J.: Fidlikant na streche
10.12.2007
10
22
43
rocenka07_08.indd 43
17.12.2010 10:09:33
štátna opera banská bystrica
Dinková, D. — Leško, H.: Archa templárov
07.03.2008
3
7
Godár, V.: Pod rozkvitnutými sakurami
23.05.2008
1
3
Verdi, G.: La Traviata
22.06.2008
4
6
BALET
Telefón: ++421/48/415 45 44
Fax: ++421/48/415 34 57
E-mail: [email protected]
Umelecký šéf: Jozef Dolinský ml.
Vedúci baletu: Michal Mikeš (do 31.12.2008)
Tanečný pedagóg: Michal Mikeš (do 01.05.2009)
Asistent choreografa: Michal Mikeš (do 01.05.2009)
Sólisti: Beata Gaálová, Ján Jamrich (do 31.12.2008), Michal Mikeš (do 30.04.2009).
Zbor baletu: Michaela Almášiová, Andrej Andrejkovič, Tibor Belan, Dušan Cút
(do 12.09.2008), Ivica Danihelová, Beata Gaálová, Claudia Hadačová, Adam Kavec, Adriana Lešková, Michal Majer (do 30.11.2008), Kitti Móroczová, Veronika
Szabová, Marek Štellár, Barbora Štupáková, Vladimíra Valentová, Peter Vodráška
(od 01.01.2009).
Stáli hostia: Zita Bravčoková-Babicová, Andrea Cibuľková (od 01.01.2009),
Jaroslav Černák, Viktor Černák (do 01.01.2009), Miroslava Dorotovičová
(od 01.01.2009), František Fodor, Kristína Gírethová, Barbora Grausová (od
01.01.2009), Ján Jamrich (od 01.01.2009), Eva Kováčiková (od 01.01.2009),
Dagmar Krčová, Richard Križan, Andrej Kubiš (od 01.01.2009), Viktória Lattová,
Kvetoslava Lichá, Jakub Lupták (od 01.01.2009), Eva Macejková, Michal Majer
(od 30.11.2008), Roman Majer (od 01.01.2009), Miroslav Majling, Tomáš Matejovič (od 01.01.2009), Lívia Mrázová (od 01.01.2009), Miroslava Peterská (od
01.01.2009), Peter Pohančaník, Juraj Slivka, Tomáš Tóth (od 01.01.2009), Barbora
Trajteľová (od 01.01.2009).
44
rocenka07_08.indd 44
17.12.2010 10:09:33
štátne divadlá
PREMIÉRY
Igor Stravinskij
VTÁK OHNIVÁK (ŽAR PTICA)
libreto Michail Fokin
Balet. hn, d I. Bulla, sv, kv K. Čermák-Šimáková, dr, ch, r J. Dolinský ml.
Vták Ohnivák — K. Móroczová/J. Žilinčár a.h., Ivan Cárovič — T. Belan/P. Vodráška, Cárovná Nevídanej Krásy — B. Gaálová/V. Szabová, Kaščej Nesmrteľný —
A. Andrejkovič/M. Štellár, Cárovné — M. Almášiová, K. Móroczová, I. Danihelová,
B. Gaálová/V. Szabová, A. Lešková, B. Štupáková, B. Trajteľová a.h., V. Valentová, A. Cibuľková a.h./M. Dorotovičová a.h., B. Grausová a.h., M. Kavčáková a.h.,
L. Mrázová a.h., K. Vránska a.h., Kaščejova suita — A. Andrejkovič/M. Štellár,
T. Belan/P. Vodráška, A. Kavec, J. Lupták a.h., M. Majer a.h., T. Matejovič a.h.,
Diabol — J. Šamaj a.h.
Uvádza sa spolu s baletom Petruška.
Igor Stravinskij
PETRUŠKA (PETRUŠKA)
libreto Alexandre Benois, Igor Stravinskij
Balet. d, hsp I. Bulla, sv, kv K. Čermák-Šimáková, dr, ch, r J. Dolinský ml.
Petruška — K. Móroczová/J. Žilinčár a.h., Čarodejník — T. Belan/P. Vodráška,
Balerína — B. Gaálová/V. Szabová, Maur — A. Andrejkovič/M. Štellár, Cigánky —
M. Almášiová/A. Lešková/I. Danihelová, V. Valentová, Dedo — M. Mikeš, Verklikár — M. Balajty a.h., Medveď — J. Lupták a.h./M. Majer a.h., Bohatí mešťania —
A. Andrejkovič/T. Belan, M. Dorotovičová a.h., Zaľúbený pár — B. Trajteľová a.h.,
J. Lupták a.h./M. Majer a.h., Pán s lampášom a Mladá pani — A. Kavec,
M. Kavčáková a.h., Predavač sladkostí — M. Štellár, P. Vodráška, Zametač —
A. Kubiš a.h., Starinár — T. Matejovič a.h., Dievča s ikonou — B. Grausová a.h./
L. Mrázová a.h., Dievča s taškami — B. Štupáková/K. Vránska a.h., Dievčatko so
slnkom — K. Svitková a.h., Dievčatko so sánkami — K. Rochovská a.h., Chlapec
s halúzkou — J. Rochovský a.h., Dievčatá — M. Almášiová/A. Lešková, A. Cibuľková a.h./K. Móroczová, I. Danihelová/V. Valentová, B. Gaálová/V. Szabová,
B. Trajteľová a.h., B. Štupáková/K. Vránska a.h., Kočiši — M. Balajty a.h., A. Kubiš
a.h., J. Lupták a.h./M. Majer a.h., T. Matejovič a.h., M. Štellár/P. Vodráška.
Uvádza sa spolu s baletom Vták ohnivák.
Premiéra: 24. apríla 2009
Počet repríz: 1
45
rocenka07_08.indd 45
17.12.2010 10:09:33
štátna opera banská bystrica
VÝBER Z RECENZIÍ
Stravinskij, I.: VTÁK OHNIVÁK
Stravinskij, I.: PETRUŠKA
1. Glocková, Mária
Stravinskému chýbala vzdušnosť. In: SME. — ISSN 1335-440X. — Roč. 17,
č. 98 (29.04.2009), s. 18.
2. Glocková, Mária
Ohnivák s Petruškom ako rozprávky spod Urpína. In: Interné hodnotenie IS.
theatre.sk — (01.01.2009).
3. Ursínyová, Terézia
Stravinskij s otáznikmi. In: Hudobný život. — ISSN 1335-4140. — Roč. 41,
č. 5/2009, s. 27.
REPERTOÁR Z PREDCHÁDZAJÚCICH SEZÓN
Inscenácia
Premiéra
Počet repríz v sezóne 2008/2009
počet repríz celkom
Dinková, D.: Gypsy roots
12.05.2001
6
58
Dinková, D.: Biele peklo alebo Mne sa to stať nemôže
22.10.2004
1
34
Patejdl, V.: Snehulienka a sedem pretekárov
07.04.2006
4
22
Dinková, D. — Leško, H.: Archa templárov
07.03.2008
3
7
46
rocenka07_08.indd 46
17.12.2010 10:09:33
štátne divadlá
ŠTÁTNE DIVADLO KOŠICE (1945)
Riaditeľstvo: Hlavná ul. 58, 04277 Košice
Telefón: ++421/55/245 22 02, 245 22 04
Fax: ++421 55 245 22 12
E-mail: [email protected]
Web: www.sdke.box.sk, www.theatre.sk
Riaditeľ: Peter Himič
Vedúca scénickej a kostýmovej výpravy: Danica Hanáková
BALET
Telefón: ++421/55/245 22 06
E-mail: [email protected], [email protected]
Umelecký šéf: Ondrej Šoth
Dramaturgia: Marilena Halászová*
Baletní majstri: Andrej Halász*, Marilena Halászová*
Korepetítori: Vlastimil Tichý (do 30.06.2009), Kateryna Trofymovych (od 14.01.2009)
Tanečný pedagóg: Oleksandr Khablo
Sólisti: Nataliya Bajin Litvinova, Dominik Béreš (od 05.08.2009), Igor Bondarenko, Kostiantyn Brandler, Daryna Byshuk, Emília Czagaňová, Anton Faraonov,
Katarína Gašpárová, Tomáš Harvan, Jana Hriadeľová, Yuliya Chemitova, Elena
Chetvernya, Sergii Iegorov, Katarína Kendrová, Trevor Bronwyn Lindsay (od
15.10.2008 do 30.11.2008), Erika Lišková, Olesya Makarenko-Sevastianova (do
30.06.2009), Jozef Marčinský, Peter Nagy, Mykhailo Novikov, Vasyl Sevastyanov
(do 30.06.2009), Maksym Skliar, Eva Sklyarová, Oleksandr Skopintsev, Andrej
Suchanov, Yuka Ueda (od 01.10.2008), Lyudmyla Vasylieva, Inesa Yagolnik,
Liudmyla Zhytnykova.
Zbor baletu: Bibiana Bačová, Lukáš Bič, Gabriela Gábelová, Valéria Irkaeva,
Lena Képesová*, Anastasia Kravtsova, Ivana Miklošová, Peter Rolík, Oliver
Stasinszký* (do 30.06.2009), Gabriela Urbanová (od 15.08.2008 do 13.10.2008),
Adriana Vrbová.
Beáta Gogová, Lena Képesová* (i)
47
rocenka07_08.indd 47
17.12.2010 10:09:33
štátne divadlo košice
PREMIÉRY
Zuzana Mistríková — Ondrej Šoth
TRISTAN A IZOLDA
Hudba Richard Wagner a KODO
Tanečné divadlo. dr Z. Mistríková, kv A. Suchanov, sv, ch, r O. Šoth.
Tristan — S. Iegorov/A. Suchanov/M. Skliar, Izolda — L. Vasylieva/E. Chetvernya
/Y. Ueda/Y. Chemitova, Brangiena — I. Yagolnik/K. Kendrová/Y. Chemitova/
J. Hriadeľová, Kráľ írsky — O. Skopintsev/P. Nagy/K. Brandler, Morholt —
T. Harvan/J. Marčinský/A. Suchanov, Mark — T. Harvan/J. Marčinský/A. Faraonov/A. Suchanov, Melot — M. Novikov/M. Skliar/A. Faraonov, Zbor ženy —
K. Kendrová, Y. Chemitova, K. Gašpárová, E. Chetvernya, J. Hriadeľová, Y. Ueda,
N. Bajin Litvinova, G. Gábelová, D. Byshuk, V. Irkaeva, E. Czagaňová, B. Bačová,
L. Vasylieva, I. Miklošová, B. Trevor, G. Urbanová, Zbor muži — S. Iegorov,
A. Suchanov, M. Skliar, O. Skopintsev, P. Nagy, K. Brandler, T. Harvan, J. Marčinský, A. Faraonov, I. Bondarenko, L. Bič, P. Rolík, O. Stasinszký, M. Novikov.
Premiéra: 24. októbra 2008
Počet repríz: 10
Adolphe-Charles Adam
GISELLE (GISELLE)
námet Heinrich Heine, Théophile Gautier, Jules-Huri Vernoy de Saint-Georges,
libreto Zuzana Mistríková, Ondrej Šoth
Balet v dvoch častiach. dr M. Halászová, Z. Mistríková, hdr O. Khablo,
sv M. Hollý, O. Šoth, kv A. Suchanov, vsp J. Marčinský, film S. Iegorov, ch N.
Horečná, J. Kubánka, M. Novikov, O. Šoth, L. Zhytnykova, r J. Kubánka, O. Šoth.
Giselle — E. Chetvernya/O. Makarenko-Sevastianova/E. Sklyarová/Y. Ueda, Berthe
— J. Hriadeľová/L. Zhytnykova, Hilarion — J. Marčinský/M. Novikov, Albrecht —
A. Faraonov/S. Iegorov/M. Skliar/A. Suchanov, Wilfred — P. Nagy/O. Skopintsev,
Princ kuronský — O. Khablo, Bathilde — B. Gogová, Myrtha — L. Vasylieva/
I. Yagolnik, Oberači hrozna — B. Bačová, D. Byshuk, E. Czagaňová, G. Gábelová,
K. Gašpárová, J. Hriadeľová, Y. Chemitova, V. Irkaeva, K. Kendrová, A. Kravtsova,
N. Bajin Litvinova, I. Miklošová, A. Vrbová, I. Yagolnik, L. Bič, I. Bondarenko,
K. Brandler, A. Faraonov, T. Harvan, S. Iegorov, J. Marčinský, P. Nagy, M. Novikov, P. Rolík, M. Sklyar, O. Skopintsev, O. Stasinszký, A. Suchanov, Šľachta —
B. Bačová, E. Czagaňová, G. Gábelová, A. Kravtsova, F. Vargová, L. Bič, P. Hrehorčák, M. Pižga, P. Rolík, O. Stasinszký, Víly — B. Bačová, D. Byshuk, E. Czagaňová,
G. Gábelová, K. Gašpárová, J. Hriadeľová, Y. Chemitova, E. Chetvernya, V. Irkaeva,
48
rocenka07_08.indd 48
17.12.2010 10:09:33
štátne divadlá
K. Kendrová, A. Kravtsova, N. Bajin Litvinova, O. Makarenko-Sevastianova,
I. Miklošová, E. Sklyarová, Y. Ueda, L. Vasylieva, A. Vrbová, I. Yagolnik.
Premiéra: 13. marca 2009
Počet repríz: 7
VÝBER Z RECENZIÍ
Mistríková, Z. — Šoth, O.: TRISTAN A IZOLDA
1. Bartko, Emil T.
Tristan a Izolda a paráda. In: Pravda. — ISSN 1335-4051. — Roč. 18, č. 259
(08.11.2008), s. 4.
2. Hubová, Dagmar
Tristan a Izolda. In: KOD. — ISSN 1337-1800. — Roč. 2, č. 10/2008, s. 11-12.
3. Uličianska, Zuzana
Tristan a Izolda: láska vzplanie prirodzene. In: SME. — ISSN 1335-440X. —
Roč. 16, č. 249 (27.10.2008), s. 12.
Adam, A.: GISELLE
1. Bartko, Emil T.
Giselle v Košiciach ponúka pôvab aj šok. In: Pravda. — ISSN 1335-4051. — Roč.
19, č. 62 (16.03.2009), s. 34.
2. Dlouhý, Oleg
Košický balet opäť potvrdil kvalitu. In: SME. — ISSN 1335-440X. — Roč. 17,
č. 62 (16.03.2009), s. 14.
3. Hubová, Dagmar
Giselle. In: Interné hodnotenie IS.theatre.sk — (01.01.2009).
REPERTOÁR Z PREDCHÁDZAJÚCICH SEZÓN
Inscenácia
Premiéra
Počet repríz v sezóne 2008/2009
počet repríz celkom
Ščedrin, R.: Carmen
27.04.2001
4
60
Šoth, A.: Requiem
30.05.2003
1
16
Saint-Exupéry, A. de: Malý princ
10.09.2004
4
45
49
rocenka07_08.indd 49
17.12.2010 10:09:33
štátne divadlo košice
Čajkovskij, P. I.: Labutie jazero
02.12.2005
4
29
Shakespeare, W.: Romeo a Júlia
02.06.2006
3
30
Čajkovskij, P. I.: Luskáčik
12.01.2007
7
26
Šoth, A.: Svadba podľa Figara (Mozarta)
04.05.2007
10
25
Kocáb, M. — Šoth, O.: Odysseus
26.10.2007
6
22
Ateliér
14.03.2008
1
8
ČINOHRA
Telefón: +421 55 245 2230
E-mail: [email protected], [email protected]
Umelecký šéf: Jozef Úradník
Dramaturgia: Martin Gazdík
Umelecký súbor: Adriana Ballová, Ľubica Blaškovičová, Ľubomír Bukový, Peter
Cibula (od 01.04.2009), Peter Čižmár (od 02.09.2008), Beáta Drotárová, Alena
Ďuránová, Dana Dziak-Košická, Katarína Horňáková, Radovan Hudec, Henrieta
Kecerová, Ivan Krúpa, Adriana Krúpová, Stanislav Pitoňák, Tatiana Poláková,
Michal Soltész, Róbert Šudík, Jozef Úradník**, Juraj Zetyák.
** stály hosť
Ingrid Dlugošová, Erika Marištiaková (i)
Tamara Turcsányiová (od 04.09.2008), Iveta Vinclavová (š)
50
rocenka07_08.indd 50
17.12.2010 10:09:33
štátne divadlá
PREMIÉRY
Heinrich von Kleist
KATARÍNKA Z HEILBRONNU ALEBO SKÚŠKA OHŇOM (KÄTCHEN VON HEILBRONN)
p J. Kolenčíková, Š. Moravčík, u M. Gazdík, V. Kollár, dr M. Gazdík, sh J. Péč,
sv J. Zavarský, kv K. Bláhová, psp A. Faraonov, M. Novikov, r V. Kollár.
Katarínka z Heilbronnu — T. Poláková, Teobald Freideborn — J. Úradník, Gróf
Friedrich Wetter z Hviezdy — P. Čižmár, Grófka Helena — B. Drotárová, Flammberg,
Sudca tajného súdu — S. Pitoňák, Brigita — A. Ballová, Baronesa Kunigunda von
Thurneck — H. Kecerová, Rozália — K. Horňáková.
Premiéra: 14. novembra 2008
Počet repríz: 17
Elfriede Jelinek
ČO SA STALO, KEĎ NORA OPUSTILA MANŽELA ALEBO OPORY SPOLOČNOSTÍ (WAS
GESCHAH, NACHDEM NORA IHREN MANN VERLASSEN HATTE ODER STÜTZEN DER
GESELLSCHAFTEN)
p M. Vannayová, dr M. Gazdík, sh M. Homola, sv, kv J. Opršal, psp N. Bajin
Litvinova, r J. Šimko.
Nora Helmerová — V. Brehová, Torvald Helmer — P. Čižmár, Konzul Weygang —
E. Libezňuk, Pán, Minister — R. Šudík, Vedúci osobného oddelenia, Tajomník —
S. Pitoňák, Eva — A. Ďuránová, Robotníčka 1, Annemarie — Ľ. Blaškovičová,
Robotníčka 2, Pani Lindeová — T. Poláková, Robotníčka 3 — K. Horňáková, Predák,
Krogstad — Ľ. Bukový.
Premiéra: 23. januára 2009
Počet repríz: 7
Adriana Krúpová
ZOZNAMKA
Komédia. dr M. Gazdík, vh R. Pepucha, sv J. Valek, kv J. Hurtigová, u, r Š. Korenči.
Muž — I. Krúpa, Nela — B. Drotárová, Veve — H. Kecerová, Čili — A. Krúpová,
Klaudia — D. Košická.
Premiéra: 6. februára 2009
Počet repríz: 12
51
rocenka07_08.indd 51
17.12.2010 10:09:33
štátne divadlo košice
Eurípidés
MEDEIA (MEDEIA)
Dráma. p V. Mihálik, dr D. Bajin, sh M. Čekovský, sv P. Andraško, kv J. Hurtigová, u, r M. Vajdička.
Medeia — D. Košická, Iáson, Kreón, Posol — M. Soltész/P. Čižmár, Iáson, Kreón,
Posol, Aigeus — S. Pitoňák, Náčelníčka zboru — H. Kecerová, Zbor — A. Sakmárová,
M. Ičová, M. Sepešiová, I. Feníková, J. Vasiľová, L. Maníčková.
Premiéra: 27. marca 2009
Počet repríz: 8
Nathalien Richard Nash
OBCHODNÍK S DAŽĎOM (THE RAINMAKER)
p K. Dlouhý, dr M. Gazdík, vh R. Pepucha, sv J. Valek, kv J. Hurtigová,
u, r Š. Korenči.
Bill Starbuck — I. Krúpa, H. C. Curry — J. Úradník, Jonáš Curry — J. Zetyák, Jim
Curry — R. Hudec, Líza Curryová — Ľ. Dutková, File — R. Šudík.
Premiéra: 3. apríla 2009
Počet repríz: 10
Štefan Králik
TRASOVISKO
Dráma. dr M. Gazdík, sh P. Janíček, sv Š. Hudák, kv K. Oľhová, r M. Oľha.
Hana — A. Ballová, Ondrej Javorník — P. Cibula, Peter — M. Soltész, Matka —
B. Drotárová, Dúbravec — J. Zetyák.
Premiéra: 30. mája 2009
Počet repríz: 5
Peter Rašev
SANATÓRIUM, ALEBO AKO PREŽIŤ REALITY SHOW...???
Groteska. u Ľ. Blaškovičová, dr B. Hochel, tp Ľ. Feldek, sh P. Breiner, M. Čekovský, I. Timko, hud.r T. Okres, psp E. Lindtnerová, sv Š. Hudák, kv D. Hanáková,
r M. Spišák.
Profesor — P. Dudás, Sestra Elza — D. Košická/M. Landlová, Režisérka Erika —
Ľ. Blaškovičová, Nina — K. Raševová/T. Poláková, Alex — J. Zetyák/P. Čižmár,
52
rocenka07_08.indd 52
17.12.2010 10:09:33
štátne divadlá
Xavier — J. Fila, Klaudia — J. Vicianová.
Filmové dokrútky ankety — námet — P. Rašev, kamera — P. Tichý, strih — J. Frivalská, zvuk — T. Okres, scenár, réžia — K. Raševová.
Inscenácia vznikla v koprodukcii Staromestského divadla Košice a Štátneho
divadla Košice.
Premiéra: 18. júna 2009, Malá scéna
Počet repríz: 2
VÝBER Z RECENZIÍ
Kleist, H.: KATARÍNKA Z HEILBRONNU ALEBO SKÚŠKA OHŇOM
1. Uličianska, Zuzana
Katarínka — visual show. In: Interné hodnotenie IS.theatre.sk — (01.01.2009).
Jelinek, E.: ČO SA STALO, KEĎ NORA OPUSTILA MANŽELA ALEBO OPORY
SPOLOČNOSTÍ
1. Timko, Martin
Noru treba čítať. In: KOD. — ISSN 1337-1800. — Roč. 3, č. 5/2009, s. 15-17.
2. Uličianska, Zuzana
Ženy — opory spoločnosti? In: SME. — ISSN 1335-440X. — Roč. 17, č. 21
(27.01.2009), s. 18.
Krúpová, A.: ZOZNAMKA
1. Uličianska, Zuzana
Zoznamka s ručením obmedzeným. In: SME. — ISSN 1335-440X. — Roč. 17, č.
33 (10.02.2009), s. 18.
Eurípidés: MEDEIA
1. Fehérová, Dária
Dotknúť sa hviezd. In: KOD. — ISSN 1337-1800. — Roč. 3, č. 7 (2009), s. 28-30.
2. Hanzelová, Jana
Súdne predvolanie pre Medeu. In: KOD. — ISSN 1337-1800. — Roč. 3, č. 7
(2009), s. 8-11.
3. Lindovská, Nadežda
PRÍPAD MEDEIA: exkurzia pod povrch ženského zúfalstva. In: Interné hodnotenie IS.theatre.sk — (01.01.2009).
4. Rácz, Ján
Konflikt naprieč časopriestorom. In: Literárny (dvoj)týždenník. — ISSN 08625999. — Roč. 22, č. 17-18 (06.05.2009), s. 12.
5. Uličianska, Zuzana
Prípad Medeia vs. Iáson. In: SME. — ISSN 1335-440X. — Roč. 17, č. 75
(31.03.2009), s. 18.
53
rocenka07_08.indd 53
17.12.2010 10:09:33
štátne divadlo košice
6. Žůrek, Jan
Dotyky a spojenia s Medeiou Košickou. In: RozRazil Online (www.rozrazilonline.cz) — (12.08.2009).
Králik, Š.: TRASOVISKO
1. Rácz, Ján
Trasovisko — vratké bahnisko. In: Literárny (dvoj)týždenník. — ISSN 08625999. — Roč. 22, č. 27-28 (26.08.2009), s. 12.
Rašev, P.: SANATÓRIUM, ALEBO AKO PREŽIŤ REALITY SHOW...???
1. Rodová, Hana
Sanatórium, alebo Ako prežiť reality show...??? In: Interné hodnotenie IS.
theatre.sk — (01.01.2009).
REPERTOÁR Z PREDCHÁDZAJÚCICH SEZÓN
Inscenácia
Premiéra
Počet repríz v sezóne 2008/2009
počet repríz celkom
Gavran, M.: Všetko o ženách
08.11.2002
17
92
McDonagh, M.: Krásavica z Leenane
01.04.2005
7
48
Brandon-Thomas, J.: Charleyho teta
11.11.2005
17
109
Benda, J. — Mojžiš, M.: Maťko a Kubko
11.12.2005
10
87
Feydeau, G.: Chrobák v hlave
06.10.2006
15
81
Gavran, M.: Všetko o mužoch
17.11.2006
20
67
Koľada, N.: Murlin Murlo
02.02.2007
3
28
Tajovský, J. G.: Ženský zákon
23.03.2007
12
58
54
rocenka07_08.indd 54
17.12.2010 10:09:33
štátne divadlá
Dürrenmatt, F.: Komplic
18.05.2007
4
25
Shakespeare, W.: Márna lásky snaha
12.10.2007
4
26
García Lorca, F.: Dom Bernardy Alby
30.11.2007
3
14
Wasserman, D.: Prelet nad hniezdom kukučky
07.02.2008
14
29
Ionesco, E.: Improvizácia na Alme alebo Pastierov chameleón
Ionesco, E.: Lekcia
28.03.2008
9
19
Cíger Hronský, J.: Dobrodružstvá smelého zajka
01.06.2008
7
17
Cărbunariu, G.: Kebab
06.06.2008
14
18
OPERA
Telefón: +421/55/245 22 05
E-mail: [email protected], [email protected]
Umelecký šéf: Peter Dvorský
Šéfdirigent: Dušan Štefánek*
Dirigenti: Igor Dohovič, Karol Kevický (do 31.01.2009)
Zbormajster: Šimon Marinčák
Korepetítori: Slávka Gerberyová (do 31.08.2008), Júlia Grejtáková, Larry Joe
Newland (od 18.02.2009 do 31.07.2009)
Koncertní majstri: Jozef Bikár, Peter Michálik
Sólisti: František Balún, Jaroslav Dvorský, Marek Gurbaľ, József Havasi, Viera
Kállayová, Lucia Knoteková, Marián Lukáč, Ondrej Mráz, Tatiana Paľovčíková,
Matúš Tomko, Michaela Várady, Janette Zsigová.
Stáli hostia: Martin Gurbaľ, Michal Lehotský, Juraj Šomorjai.
55
rocenka07_08.indd 55
17.12.2010 10:09:33
štátne divadlo košice
Zbor opery: Júlia Ačaiová, Anton Baculík, Mária Baloghová (od 23.04.2009),
Ivan Barla, Tomáš Beličák, Mária Černoková, Jozef Dzuro, Alena Fialeková,
Róbert Galovics, Marek Haščák, Juraj Hingis, Anna Horkelová, Štefan Hundža
(od 02.09.2008), Katarína Jusková, Slavomír Klempár, Michaela Kuchtová, Dana
Laššáková, Anna Maruškaničová, Soňa Mihaliková, Dana Mlynárová, Zuzana Orlovská, Dušan Pásztor, Peter Raši, Miroslava Rendeková, Ladislav Sárközi, Pavol
Spišský, Sidónia Szabóvá, Svetlana Tomová, Ján Tóth, Jana Trojáková.
Orchester: Eva Bálintová, Július Balogh, Jozef Bikár, Pavol Cebák, Mikuláš Csomós, Michal Demeter, Ivan Ďurica, Peter Dzubay, Jana Dzubajová, Adrián Golec
(do 19.04.2009), Peter Gombík (do 31.07.2009), Ladislav Gurbaľ, Michal Holenda, Ján Hric, Gabriel Chila (do 31.07.2009), Július Illeš (do 31.12.2008), Ivan
Ježo, Slavomír Kaduk, Peter Karpat, Júlia Karpatová, Kristína Kollárová, Henrich
Kristmann, Milan Kyjovský, Henrieta Lakatošová (od 18.02.2009), Ernest Latzko,
Viktor Latzko, František Lukáč, Ján Mazák, Peter Michálik, Pavel Novák (od
02.09.2008), Peter Olejár, Lýdia Orgovánová, Rastislav Pistrák, Tomáš Rendek,
Olexandr Samborskyy, Ján Samsely, Peter Savčák (do 31.07.2009), Peter Slávik,
Jozef Sokol, Amália Šereš, Františka Širillová, Martin Švec, Peter Takáč, Tibor
Trn, Orest Trofymovych (od 04.05.2009), Martin Tujvel, Mária Tujvelová, Peter
Urban, Koloman Várady, Ladislav Vasilňák, Iveta Vilková, Lukáš Žofčin.
Klaudia Kovalčíková (od 02.09.2008), Magdaléna Kovalčíková (i)
Daniela Gažová, Anna Szekeressová (š)
PREMIÉRY
Giacomo Puccini
MADAMA BUTTERFLY (MADAMA BUTTERFLY)
libreto Giuseppe Giacosa, Luigi Illica
Opera v troch dejstvách. hn P. Gatto, d P. Gatto, D. Štefánek, zb Š. Marinčák,
k J. Grejtáková, D. Duždová, km J. Bikár, P. Michálik, sv, kv M. Struhárová,
r A. Hlinková.
Čo-čo-san — B. Ferancová/Y. Oba, Suzuki — M. Fabiánová/S. Yamamoto, Pinkerton — P. Berger/J. Dvorský, Kate — V. Kállayová/J. Zsigová, Sharpless — D.
Čapkovič/M. Lukáč/R. Šveda, Goro — J. Rusko/O. Šaling, Yamadori — A. Baculík/M. Gurbaľ, Bonzo — J. Šomorjai/M. Tomko, Komisár — M. Bujňák/M. Gurbaľ,
Úradník — S. Klempár.
Spoluúčinkuje Zbor a Orchester Štátneho divadla Košice.
Premiéra: 3. októbra 2008
Počet repríz: 14
56
rocenka07_08.indd 56
17.12.2010 10:09:33
štátne divadlá
Igor Bázlik — Peter Stoličný — Ján Štrasser
POLEPETKO
Rozprávková opera pre deti v dvoch dejstvách. hn, d I. Dohovič, zb Š. Marinčák,
k J. Grejtáková, L. Newland, km J. Bikár, P. Michálik, ch J. Moravčík,
sv, kv M. Struhárová, r A. Hlinková.
Polepetko — A. Baculík/J. Rusko, Princezná Pletana — M. Várady/J. Zsigová, Zubadlo — F. Balún/O. Mráz, Kráľ — J. Havasi/I. Zvarík, Matej — J. Havasi/M. Tomko,
Mamka — V. Hronská, Šéfkuchár — P. Raši, Radca — M. Lukáč, Zbrojnoši —
T. Beličák, M. Haščák.
Premiéra: 1. februára 2009
Počet repríz: 13
Piotr Iľjič Čajkovskij
EUGEN ONEGIN (EVGENIJ ONEGIN)
Lyrické scény v troch dejstvách. hn D. Štefánek, d D. Štefánek, I. Dohovič,
zb Š. Marinčák, k J. Grejtáková, L. Newland, km J. Bikár, P. Michálik, ch O. Šoth,
sv M. Ferenčík, kv A. Suchanov, r O. Kapanina.
Onegin — M. Gurbaľ/P. Mazalán/J. Pustina/R. Šveda, Tatiana — T. Paľovčíková/
P. Záhumenská, Lenskij — P. Berger/J. Dvorský/J. Nociar, Oľga — Z. Dunajčanová/M. Šebestová, Gremin — V. Dudar/O. Mráz, Triquet — A. Baculík/J. Rusko,
Zareckij — J. Havasi/Š. Hundža, Rotný — J. Havasi/Š. Hundža, Larina — A. Fialeková/L. Larina, Ňaňa — V. Hronská/K. Sroková.
Spoluúčinkuje Zbor, Orchester a Balet Štátneho divadla Košice. Sólo v úvodnom
zbore: Anton Baculík, Ladislav Sarközi.
Premiéra: 29. mája 2009
Počet repríz: 5
VÝBER Z RECENZIÍ
Puccini, G.: MADAMA BUTTERFLY
1. Mojžišová, Michaela
Emócie tečú, ale naftalín nepáchne. In: SME. — ISSN 1335-440X. — Roč. 16,
č. 231 (06.10.2008), s. 12.
2. Rácz, Ján
Režijné fiasko v opere. In: Literárny (dvoj)týždenník. — ISSN 0862-5999. —
Roč. 21, č. 37-38 (05.11.2008), s. 13.
57
rocenka07_08.indd 57
17.12.2010 10:09:34
štátne divadlo košice
3. Tomáschová, Andrea
Premiéra Madamy Butterfly rozplakala košické publikum. In: Košický korzár.
— Roč. 11, č. 231 (06.10.2008), s. 4.
4. Unger, Pavel
Madama Butterfly — v ústrety publiku. In: Interné hodnotenie IS.theatre.sk
— (01.01.2009).
5. Unger, Pavel
Exotická Madama Butterfly. In: Pravda. — ISSN 1335-4051. — Roč. 18, č. 232
(07.10.2008), s. 20.
Čajkovskij, P. I.: EUGEN ONEGIN
1. Mojžišová, Michaela
Prečo tá opera tak upadá? In: SME. — ISSN 1335-440X. — Roč. 17, č. 132
(10.06.2009), s. 18.
2. Rácz, Jano
Onegin ako spomienka na minulosť. In: Literárny (dvoj)týždenník. — ISSN
0862-5999. — Roč. 22, č. 29-30/2009 (09.09.2009), s. 13.
3. Unger, Pavel
Eugen Onegin, akých už bolo. In: Pravda. — ISSN 1335-4051. — Roč. 19, č. 131
(09.06.2009), s. 22.
4. Unger, Pavel
Bez nápadu úcta k tradícii nie je divadlom. In: Interné hodnotenie IS.theatre.
sk — (01.01.2009).
5. Unger, Pavel
Klišé réžie zasiahlo celý tím. In: Hudobný život. — ISSN 1335-4140. — Roč. 41,
č. 7-8/2009, s. 40.
REPERTOÁR Z PREDCHÁDZAJÚCICH SEZÓN
Inscenácia
Premiéra
Počet repríz v sezóne 2008/2009
počet repríz celkom
Verdi, G.: La Traviata
15.02.1991
6
75
Puccini, G.: Bohéma
01.12.2000
2
40
Puccini, G.: Tosca
11.10.2002
1
26
58
rocenka07_08.indd 58
17.12.2010 10:09:34
štátne divadlá
Mozart, W. A.: Don Giovanni
20.02.2004
1
23
Bizet, G.: Carmen
04.03.2005
3
28
Dvořák, A.: Rusalka
17.02.2006
2
31
Mozart, W. A.: Čarovná flauta
27.10.2006
2
26
Gounod, Ch.: Faust a Margaréta
16.02.2007
2
22
Donizetti, G.: Nápoj lásky
25.05.2007
3
16
Verdi, G.: Maškarný bál
16.11.2007
7
21
Kálmán, E.: Čardášová princezná
25.04.2008
26
36
59
rocenka07_08.indd 59
17.12.2010 10:09:34
rocenka07_08.indd 60
17.12.2010 10:09:34
SAMOSPRÁVNE DIVADLÁ
Divadlo Astorka Korzo ’90 Bratislava
Bratislavské bábkové divadlo
Divadlo LUDUS, kreatívne centrum mladých Bratislava
Divadlo ARÉNA Bratislava
Divadlo Jána Palárika v Trnave
Divadlo Andreja Bagara Nitra
Staré divadlo / Staré divadlo Karola Spišáka Nitra
Jókaiho divadlo Komárno
Divadlo Jozefa Gregora Tajovského Zvolen
Bábkové divadlo na Rázcestí Banská Bystrica
Štúdio tanca Banská Bystrica
Slovenské komorné divadlo Martin
Bábkové divadlo Žilina
Mestské divadlo Žilina
Spišské divadlo Spišská Nová Ves
Mestské divadlo ACTORES Rožňava
Divadlo Thália Košice
Bábkové divadlo Košice
Divadlo Romathan Košice
Divadlo Jonáša Záborského Prešov
Divadlo Alexandra Duchnoviča Prešov
rocenka07_08.indd 61
63
67
71
75
79
84
88
91
96
101
105
107
112
115
120
124
127
131
134
137
141
17.12.2010 10:09:34
rocenka07_08.indd 62
17.12.2010 10:09:34
samosprávne divadlá
DIVADLO ASTORKA
KORZO ’90 BRATISLAVA (1990)
Riaditeľstvo: Nám. SNP 33, 814 99 Bratislava
Telefón: ++421/2/59 21 41 20, 54 43 20 93
Fax: ++421/2/59 21 41 12, 54 43 16 57
E-mail: [email protected], [email protected]
Web: www.astorka.sk, www.theatre.sk
Riaditeľ: Vlado Černý
Umelecký šéf: Boris Farkaš
Režiséri: Juraj Nvota*, Roman Polák*
Dramaturgia: Andrea Dömeová
Umelecký súbor: Boris Farkaš, Zita Furková, Lucia Gažiová (do 31.08.2008),
Ady Hajdu, Róbert Jakab, Juraj Kemka, Zuzana Kronerová, Matej Landl, Lukáš
Latinák, Marián Miezga, Miroslav Noga, Marta Sládečková, Peter Šimun, Anna
Šišková, Szidi Tóbiás, Petra Vajdová.
PREMIÉRY
Jan Novak
TOLSTOJ A PENIAZE (TOLSTOY AND THE MONEY)
p P. Kerlik, dr A. Dömeová, sh M. Novinski, sv J. Valek, kv P. Čanecký, m J. Steiner, r R. Polák.
Lev Tolstoj — V. Černý, Sofia Behrs-Tolstá — S. Tóbiás, Táňa Tolstá — P. Vajdová,
Ilja Tolstoj — R. Jakab, Lev Tolstoj mladší — J. Kemka, Máša Tolstá — R. Poláková,
Vladimír Čertkov — P. Šimun, Sergej Tanajev — P. Minár, Timofej Bazykin —
L. Latinák, Alexej Stepanovič — L. Hrušovský.
Premiéra: 6. apríla 2009
Počet repríz: 9
Peter Pavlac
ČERVENÁ PRINCEZNÁ
dr Z. Bakošová-Hlavenková, sh S. Michalidesová, vh P. Pavlac, P. Lančarič,
ch J. Horváthová, sv E. Gadušová, kv J. Hurtigová, m J. Steiner, video T. Zednikovič, P. Lančarič, r P. Lančarič.
63
rocenka07_08.indd 63
17.12.2010 10:09:34
divadlo astorka
Galina — Z. Furková, Gaľa Filipovna — K. Turjanová/P. Vajdová, Oleg — M. Labuda ml.
Premiéra: 7. mája 2009
Počet repríz: 8
Marek Maďarič
TÚLAVÉ SRDCE
dr A. Dömeová, sv T. Rusín, kv Z. Štefunková-Rusínová, m J. Steiner, sa L. Kraus,
psp E. Murínová, r J. Nvota.
Marta — R. Poláková, Ján Karaba — L. Latinák, Matka — Z. Kronerová, Ricka
— M. Miezga, Paula — P. Vajdová, Cia — Z. Konečná, Patranovský — A. Hajdu,
Slúžka, Rehabilitačná — Ľ. Marcinková, Poštár, Čašník, Hrobár, Kúpeľný zriadenec
— P. Minár.
Premiéra: 5. júna 2009
Počet repríz: 6
VÝBER Z RECENZIÍ
Novak, J.: TOLSTOJ A PENIAZE
1. Bakošová-Hlavenková, Zuzana
Tolstoj a jeho privatissimá. In: Interné hodnotenie IS.theatre.sk —
(01.01.2009).
2. Kušnierik, Juraj
Týždeň trojpremiérový. In: .týždeň. — ISSN 1336-5932. — Roč. 6, č. 15
(13.04.2009), s. 66-67.
3. Uličianska, Zuzana
Tolstoj ako v klipe. In: SME. — ISSN 1335-440X. — Roč. 17, č. 82 (08.04.2009),
s. 18.
Pavlac, P.: ČERVENÁ PRINCEZNÁ
1. Čisáriková-Horváthová, Alena
Brežnevova dcéra v Astorke. In: Slovenka. — Roč. 62, č. 21 (20.05.2009), s. 70.
2. Scherhaufer, Peter
Štyri vrstvy letmého dotyku s mementom. In: KOD. — ISSN 1337-1800. —
Roč. 3, č. 6/2008, s. 12-15.
3. Šebanová, Dáša
Osudy Galiny Brežnevovej v Astorke. In: Bratislavské noviny — (14.05.2009).
4. Uličianska, Zuzana
Hlboké vrásky komunistického systému vryté do tváre. In: SME. — ISSN
1335-440X. — Roč. 17, č. 106 (11.05.2009), s. 14.
64
rocenka07_08.indd 64
17.12.2010 10:09:34
samosprávne divadlá
Maďarič, M.: TÚLAVÉ SRDCE
1. Andrejčáková, Eva
Dráma bez drámy. In: SME. — ISSN 1335-440X. — Roč. 17, č. 130 (08.06.2009),
s. 14.
2. Čierna, Miroslava
Keď sa srdce túla Astorkou. In: Literárny (dvoj)týždenník. — ISSN 0862-5999.
— Roč. 22, č. 33-34 (07.10.2009), s. 33-34.
3. Dlouhý, Oleg
Veľa nahryzli, menej odhryzli. In: Pravda. — ISSN 1335-4051. — Roč. 19, č. 130
(08.06.2009), s. 24.
4. Polák, Milan
Tretí pokus o Hronského. In: Literárny (dvoj)týždenník. — ISSN 0862-5999. —
Roč. 22, č. 25-26 (01.07.2009), s. 12.
REPERTOÁR Z PREDCHÁDZAJÚCICH SEZÓN
Inscenácia
Premiéra
Počet repríz v sezóne 2008/2009
počet repríz celkom
Görgey, G.: Na koho to slovo padne
01.01.1998
8
79
Daumas, J.-P.: Cintorín slonov
16.01.1998
1
112
Novak, J.: Vražda sekerou v svätom Peterburgu podľa románu Fiodora Michajloviča Dostojevského Zločin a trest 4
18.01.2000
69
Werdelin, N.: Milovníci
12.12.2003
9
81
Gorkij, M. — Polák, R.: Play Gorkiy alebo Letní hostia
15.12.2004
8
47
Lavrík, S.: Tichý dom
29.04.2005
4
50
Bernhard, T.: Pred odchodom na odpočinok
10.01.2006
9
46
65
rocenka07_08.indd 65
17.12.2010 10:09:34
divadlo astorka
Weiss, P.: Priateľky
02.03.2006
10
50
Shakespeare, W.: Romeo a Júlia
12.04.2006
10
18
Weiss, P.: Bajmann Brothers
13.03.2007
1
14
Shakespeare, W.: Othello
20.09.2007
8
26
Smoček, L.: Čudné popoludnie Dr. Zvonka Burkeho
29.11.2007
14
32
Gelardi, M.: Zlomatka
18.01.2008
6
17
Griškovec, J.: Zima
18.03.2008
3
11
Turgenev, I. S.: Mesiac na dedine
18.06.2008
17
22
66
rocenka07_08.indd 66
17.12.2010 10:09:34
samosprávne divadlá
BRATISLAVSKÉ BÁBKOVÉ
DIVADLO (1957)
Riaditeľstvo: Dunajská 36, 811 08 Bratislava
Telefón: ++421/2/52 63 47 40, 52 63 47 38
Fax: ++421/2/52 63 47 38
E-mail: [email protected]
[email protected]
[email protected]
Web: www.babkovedivadlo.sk
www.babkove-divadlo.sk, www.theatre.sk
Umelecký šéf súboru: Dušan Štauder
Riaditeľ divadla: Ján Brtiš
Umelecký súbor: Juraj Adamík, Miroslava Dudková, Jaroslava Hupková, Andrej
Kováč, Róbert Laurinec, Jana Lieskovská, Alexander Maďar, Margaréta Nosáľová,
Miriam Pavelková, Marta Sádecká, Jana Sovičová, Dušan Štauder
Daniel Bilský (i)
PREMIÉRY
Dušan Štauder
VEĽKÁ CESTA Z ARKTOSU
tp P. Palik, dr M. Babiak, sh M. Vach, ch J. Dolinský ml., sv, kv, b M. Dubravay,
r P. Palik.
Mikuláš — J. Adamík, Elfínia — J. Lieskovská/M. Nosáľová, Šibelfík — J. Morávek
a.h., Listelf — M. Adam a.h., Čokoelf — R. Laurinec, Marcipelfík — M. Pavelková,
Strojelf — J. Bednarič a.h., Čaroelf — M. Pavelková.
Premiéra: 28. novembra 2008
Počet repríz: 27
František Hrubín
KRÁSKA A ZVIERA (KRÁSKA A ZVÍŘE)
Rozprávka. p M. Rúfus, dr M. Babiak, sh D. Rotter, sv, kv, b J. Milfajt, r P. Polák.
67
rocenka07_08.indd 67
17.12.2010 10:09:34
bratislavské bábkové divadlo
Kráska — J. Lieskovská, Zviera — M. Adam, Gabinka — M. Dudková, Malvínka —
M. Pavelková, Kupec — A. Kováč, Duchovia prírody — M. Dudková, M. Pavelková,
A. Kováč.
Premiéra: 13. marca 2009
Počet repríz: 14
Aleksandr Sergejevič Puškin
ROZPRÁVKA O RYBÁROVI A RYBKE (SKAZKA O RYBAKE I RYBKE)
Škôlkohra. p, u, dr M. Babiak, sh M. Vach, sv, kv, b Z. Malcová, r S. Uličná.
Starena, Rybka — M. Pavelková, Starček — M. Adam.
Premiéra: 17. apríla 2009
Počet repríz: 3
Jevgenij Speranskij
KRÁSA NEVÍDANÁ (KRASOTA NENAGĽJADNAJA)
Bábková hra. p J. Mokoš, dr M. Babiak, sv, kv, b M. Golomechová, sh, r K. Žiška.
Cár — J. Adamík, Cárovná — J. Hupková, Ivan Cárovič — J. Morávek a.h., Krása
Nevídaná — L. Arendášová, Bohatier Čepeľ — M. Adam, Dievča Čerňavka —
M. Dudková, Kosťa Nesmrteľný — M. Sádecká, Baba Jaga — M. Pavelková, Zbojník
Kremeň — R. Laurinec, Zbojník Hrča — J. Bednarič a.h., Pestúnky — M. Nosáľová,
M. Sádecká, M. Pavelková, Hrom nebeský — M. Nosáľová, Teta Búrka — M. Pavelková, Blesk — M. Sádecká, Havran — M. Nosáľová, Havranča — M. Pavelková,
Žaby — M. Sádecká, M. Nosáľová, M. Pavelková.
Premiéra: 29. mája 2009
Počet repríz: 12
VÝBER Z RECENZIÍ
Speranskij, J.: KRÁSA NEVÍDANÁ
1. Dzadíková, Lenka
Bábkový jún. In: KOD. — ISSN 1337-1800. — Roč. 3, č. 7 (2009), s. 36-39.
2. Hledíková-Polívková, Ida
Západná metafyzika z východu. In: Interné hodnotenie IS theatre.sk.
68
rocenka07_08.indd 68
17.12.2010 10:09:34
samosprávne divadlá
REPERTOÁR Z PREDCHÁDZAJÚCICH SEZÓN
Inscenácia
Premiéra
Počet repríz v sezóne 2008/2009
počet repríz celkom
Romanovský, J.: Princezná Kukulienka
14.03.1971
19
478
Fejér, P. — Laurinec, R. — Spišák, O. — Vanek, M.: Objavenie Ameriky
07.06.1991
9
205
Peřinová, I.: O vtáčikovi, myške a klobáse
09.06.2000
3
61
Jaroš, J.: Prasiatka sa vlka neboja
22.09.2000
14
135
Malec, F. — Zetek, V.: O bratislavskej hradnej kuchárke
24.10.2003
4
40
Čepčeková, E.: Meduška
30.04.2004
8
43
Augusta, O.: Muzikanti alebo O zlatej trúbke
18.01.2005
4
28
Polák, P.: O Červenej čiapočke
10.02.2005
1
25
Malík, J.: Lopta Hopta
04.03.2005
2
25
Žiška, K.: Soľ nad zlato
20.05.2005
12
48
Krofta, J. — Vondráčková, Z.: Začarované gajdy
11.05.2006
6
31
Horák, K.: Perníková chalúpka
16.06.2006
7
45
69
rocenka07_08.indd 69
17.12.2010 10:09:34
bratislavské bábkové divadlo
Shakespeare, W.: Búrka
24.11.2006
9
22
Čapek, J. — Čapek, K.: O psíčkovi a mačičke
02.03.2007
12
42
Adamík, J. — Mokoš, J.: Barón Prášil alebo Farebný širokouhlý sen
penzistu Jozefa Prášila
04.05.2007
7
21
Andersen, H. Ch.: Malá morská víla
15.06.2007
11
38
Norton, F.: Ču Čin Čau alebo Ali Baba a štyridsať zbojníkov
23.11.2007
11
37
Štauder, D.: Vianočný príbeh Anjela Rafaela
04.12.2007
8
20
Šúplata, V.: Kráľovský detektív
14.03.2008
9
29
Čapek, J.: Rozprávka o princeznej sulimánskej
25.04.2008
8
14
70
rocenka07_08.indd 70
17.12.2010 10:09:34
samosprávne divadlá
DIVADLO LUDUS, KREATÍVNE
CENTRUM MLADÝCH (1991)
Riaditeľstvo: Nábr. arm. gen. L. Svobodu 3,
811 02 Bratislava
Telefón: ++421/2/54 43 54 82, 54 63 07 65
Fax: ++421/2/54 63 07 66
E-mail: [email protected]
Web: www.ludusdivadlo.sk, www.theatre.sk
Riaditeľ: Dana Kurillová
Umelecký šéf: Peter Kuba
Stáli hostia: Alexandra Antošová, Lucia Arendášová, Maroš Balážik, Katarína
Boďová, Andrea Bučková, Branislav Bystriansky, Ivan Čermák, Anna Čitbajová,
Miroslav Dacho, Ivan Dobrovodský, Lukáš Dóza, Michal Durdovanský, Martin
Fechter, Nina Feriancová, Šimon Ferstl, Daniel Fischer, Ema Fručeková, Patrícia
Garajová, Iva Hoštáková, Petra Hulinová, Adam Chalány, Milan Chalmovský,
Henrieta Jančišinová, Peter Kalmán, Mária Kecskésová, Kamil Kollárik, Zuzana
Konečná, Lucia Korená, Ľuboš Kostelný, Andrej Kováč, Júlia Kovačiková, Zuzana
Kováčová, Ondrej Kovaľ, Matúš Krátky, Martin Križan, Katarína Kubová, Michal
Kubovčík, Ivana Kuxová, Ľubica Lettrichová, Vladimíra Lichnerová, Štefan
Martinovič, Juraj Marušic, Radomír Milič, Pavel Moisés, Ján Morávek, Matej
Oravec, Andrej Palko, Miroslava Pavlíková, Adam Petrek, Bohuš Pokštefl, Zuzana
Porubjaková, Jakub Rek, Štefan Richtárech, Michal Rovňák, Dáša Rúfusová,
Jakub Ružička, Jakub Rybárik, Vladimír Sadílek, Adam Sarlós, Jana Stieranková,
Kristína Sviteková, Michaela Szőcsová, Katarína Šafaříková, Dominika Šenkárová,
Andrej Šoltés, Simona Štefanková, Matúš Uhliarik, Petra Vajdová, Martin Weiss,
Martin Žák.
PREMIÉRY
Jozef Mokoš
HASPRČKO A MRCÚLIK
Klauniáda. dr J. Mokoš, hsp I. Čermák, psp J. Letenay, sv, kv M. Daubrava,
J. Daubrava, u, video, r P. Kuba.
Mrcúlik — A. Palko, Hasprčko — M. Rovňák, Terka — K. Sviteková, Moderátorka —
L. Arendášová.
71
rocenka07_08.indd 71
17.12.2010 10:09:34
divadlo ludus
Premiéra: 5. novembra 2008
Počet repríz: 9
VLK NEKLAM
Divadelno-edukačný projekt pre deti predškolského veku. odbsp P. Kuba, sv, kv
K. Hroznová a kol., sc, r Z. Šnircová.
Hrajú — I. Hoštáková*, P. Hulinová*, V. Lichnerová*.
* posl. VŠMU
Premiéra: 6. februára 2009
Počet repríz: 9
STRAŠIAK
Divadelno-edukačný projekt pre deti predškolského veku. odbsp P. Kuba,
hsp M. Ješko, sv, kv R. Gábriš, sc, r M. Beňová.
Hrajú — J. Stieranková*, A. Čitbajová*, Ľ. Lettrichová*.
* posl. VŠMU
Premiéra: 22. februára 2009
Počet repríz: 8
VELIPSESPILEV
Realita poézie — poézia reality
Divadelná ansambláž. n P. Kuba, sc M. Dacho, J. Mikitková, sh M. Uhliarik,
A. Bučková, hsp J. Kružliak, sv, kv M. Daubrava, J. Daubrava, sa P. Stránsky,
r K. Žiška.
Hrajú — A. Bučková, Z. Konečná, A. Palko, M. Uhliarik.
Premiéra: 5. mája 2009
Počet repríz: 9
VÝBER Z RECENZIÍ
Mokoš, J.: HASPRČKO A MRCÚLIK
1. Dzadíková, Lenka
Bábkový jún. In: KOD. — ISSN 1337-1800. — Roč. 3, č. 7 (2009), s. 36-39.
2. Fehérová, Dária
Dotknúť sa hviezd. In: KOD. — ISSN 1337-1800. — Roč. 3, č. 7 (2009), s. 28-30.
3. Inštitorisová, Dagmar
Hra, ktorá sa rada hrá. In: Interné hodnotenie IS.theatre.sk — (01.01.2009).
72
rocenka07_08.indd 72
17.12.2010 10:09:34
samosprávne divadlá
VELIPSESPILEV
1. Dlouhý, Oleg
Čo môžete zažiť aj vo svojom supermarkete. In: SME. — ISSN 1335-440X. —
Roč. 17, č. 133 (11.06.2009), s. 18.
2. Ivanová, Magdaléna
Velipsespilev. In: Interné hodnotene IS.theatre.sk — (01.01.2009).
3. Šebanová, Dáša
V divadle Ludus podriemkava Lev. In: Bratislavské noviny — (14.05.2009).
REPERTOÁR Z PREDCHÁDZAJÚCICH SEZÓN
Inscenácia
Premiéra
Počet repríz v sezóne 2008/2009
počet repríz celkom
Hevier, D.: Hugo, Frigo, Bublina
27.11.2000
1
109
Kecskésová, M. — Kubová, K.: Sedmokráska
22.05.2002
4
62
Bachratý, R.: Vyšla hviezda nad Betlehemom
02.12.2002
9
62
Fechter, M. — Korená, L. — Žák, M.: Hračky
19.12.2005
2
14
Jariabka, Ľ. — Kuba, P. — Letenay, J.: (Ne)mám rád I.
27.10.2006
1
189
Žiška, K.: Čiernobiele srdce Charlieho Chaplina
20.03.2007
9
31
Baehr, N. — Peerce, L.: Incident
23.04.2007
1
14
Garajová-Jariabková, P.: Do dávnych čias mesta nakuknite, decká...
28.06.2007
4
17
Záborský, J.: ... na Dva dni v Chujave
22.10.2007
4
11
73
rocenka07_08.indd 73
17.12.2010 10:09:35
divadlo ludus
Hudec, M. — Kollárik, K. — Kuba, P.: Objav roka
31.03.2008
3
11
Rabelais, F.: Gargantua a Pantagruel
05.05.2008
13
21
74
rocenka07_08.indd 74
17.12.2010 10:09:35
samosprávne divadlá
DIVADLO ARÉNA
BRATISLAVA (1992)
Riaditeľstvo: Viedenská cesta 10, 851 01 Bratislava
Telefón: ++421/2/67 20 25 50, 67 20 25 61
Fax: ++421/2/67 20 25 56
E-mail: [email protected], [email protected]
Web: www.divarena.sk, www.theatre.sk
Riaditeľ: Juraj Kukura
Šéfdramaturg: Kristína Cibulková (od 07.10.2008)
Hlavný dramaturg: Martin Kubran (do 15.05.2008)
PREMIÉRY
PRÍBEH ULICE
hudba Opak (Skupina A.M.O.)
libreto Nikita Slovák, Peter Vojtek
ch M. Kereš, sv, kv M. Struhárová, r N. Slovák.
Hrajú — M. Ondrík, A. Maďar, M. Labuda ml., K. Mikulčík, K. Turjanová,
M. Minichová, G. Csinová ml., Z. Šebová, M. Ťapák, P. Trník.
Premiéra: 24. októbra 2008
Počet repríz: 71
Viliam Klimáček
KOMUNIZMUS
Normalizačná tragédia. n J. Kukura, dr M. Kubran, sv H. Hoffer, kv N. Stillmark,
r M. Čičvák.
On — J. Kukura, Ona — Z. Studenková, Syn — Ľ. Bukový/J. Loj, Sused — V. Bartoň,
Muž — M. Antol.
Premiéra: 28. novembra 2008
Počet repríz: 17
75
rocenka07_08.indd 75
17.12.2010 10:09:35
divadlo aréna
Liz Lochhead
PERFECT DAYS (PERFECT DAYS)
p D. Haláková, sv, kv E. Rácová, r S. Ferancová.
Barbara — A. Šišková/D. Košická, Sandra — E. Krížiková, Alica — O. Belešová,
Dávid — J. Gallovič, Bruno — I. Šándor, Gregor — F. Tůma.
Premiéra: 22. januára 2009
Počet repríz: 12
Peter Pavlac
CIRKUS
dr Ľ. Vajdička, sh P. Mankovecký, sv P. Andraško, kv J. Hurtigová, r M. Vajdička.
Marianna — S. Kiss, Principál — M. Mejzlík, August — M. Nahálka, Mauro —
M. Ondrík, Malý Johny — G. Berisha/M. Kiss/I. Vargovský, Malá Marianna —
L. Széeliová/L. Greksáková, Johny — B. Martinák/M. Csiaki, Fakír s hadom —
K. Pončák.
Premiéra: 30. mája 2009
Počet repríz: 3
VÝBER Z RECENZIÍ
PRÍBEH ULICE
1. Fehérová, Dária
Nepodarený Príbeh ulice. In: www.kultura.sme.sk — (28.11.2008).
2. Šimková, Soňa
Príbeh ulice. In: Interné hodnotenie IS.theatre.sk — (01.01.2009).
3. Špulák, Jaroslav
Príbeh ulice by měl zůstat slovenský. In: Právo. — Roč. 19, č. 214 (13.09.2009),
s. 21.
Klimáček, V.: KOMUNIZMUS
1. Bátorová, Mária
Nedávna minulosť? In: Literárny (dvoj)týždenník. — ISSN 0862-5999. — Roč.
22, č. 9-10/2009 (11.03.2009), s. 12-13.
2. Dinuš, Peter
Komunizmus pána Klimáčka. In: Slovo. — ISSN 1335-468X. — Roč. 10, č. 52-53
(17.12.2008), s. 16.
76
rocenka07_08.indd 76
17.12.2010 10:09:35
samosprávne divadlá
3. Christov, Petr
New drama 2009 — a co je to tu vlastně nového? In: KOD. — ISSN 1337-1800.
— Roč. 3, č. 7 (2009), s. 19-22.
4. Jaremková, Mariana
Komunizmus je moderný, úniku niet. In: Pravda. — ISSN 1335-4051. — Roč. 18,
č. 277 (01.12.2008), s. 39.
5.jk,
Komunizmus v divadle. In: .týždeň. — ISSN 1336-5932. — Roč. 5, č. 2
(12.01.2009), s. 59.
6. Koželová, Soňa
Komunizmus na Kukurov námet. In: Žurnál. — Roč. 2, č. 49 (04.12.2008),
s. 43.
7. Polák, Milan
Nová dráma — bližšie k realite. In: Literárny (dvoj)týždenník. — ISSN 08625999. — Roč. 22, č. 21-22 (03.06.2009), s. 11.
8. Scherhaufer, Peter
Komunizmus ako dráma korelácie a utilitárnej voľby. In: KOD. — ISSN 13371800. — Roč. 3, č. 2/2009, s. 11-12.
9. Sikora, Roman
Kožená Nová dráma. In: KOD. — ISSN 1337-1800. — Roč. 3, č. 7 (2009), s. 23-27.
10. Sikora, Roman
Nová dráma. In: Český rozhlas — (25.05.2009).
11. Šimková, Soňa
Komunizmus, normalizačná tragédia? In: Interné hodnotenie IS.theatre.sk —
(01.01.2009).
12. Šimková, Soňa
Slovenská Stasi alebo zamilovaný agent. In: KOD. — ISSN 1337-1800. — Roč. 3,
č. 2/2009, s. 7-10.
13. Uličianska, Zuzana
Škoda pádov do zbytočného pátosu. In: SME. — ISSN 1335-440X. — Roč. 16,
č. 277 (01.12.2008), s. 12.
Lochhead, L.: PERFECT DAYS
1. Andrejčáková, Eva
Propagačná rošáda. In: SME. — ISSN 1335-440X. — Roč. 17, č. 19 (24.01.2009),
s. 9.
2. Jaremková, Mariana
Úžasné dni sú súčasné a civilné. In: Pravda. — ISSN 1335-4051. — Roč. 19, č. 19
(24.01.2009), s. 49.
3. Šimková, Soňa
Nie je bulvár ako bulvár — na margo inscenácie Perfect Days. In: Interné hodnotenie IS.theatre.sk — (01.01.2009).
77
rocenka07_08.indd 77
17.12.2010 10:09:35
divadlo aréna
Pavlac, P.: CIRKUS
1. Šebanová, Dáša
Július Barč-Ivan v divadelnej podobe. In: Bratislavské noviny — (11.06.2009).
REPERTOÁR Z PREDCHÁDZAJÚCICH SEZÓN
Inscenácia
Premiéra
Počet repríz v sezóne 2008/2009
počet repríz celkom
Sládek, M.: O divnej čiapke
05.11.2000
4
37
Albee, E.: Koza alebo Kto je Sylvia
15.03.2004
3
44
Krasula, J.: Tri prasiatka
17.11.2004
4
40
Ballek, R.: Tiso
14.04.2005
10
56
Vinterberg, T.: Rodinná slávnosť
20.01.2006
1
20
Klimáček, V.: Dr. Gustáv Husák
23.10.2006
7
31
Ciller, T.: Červená čiapočka
06.12.2006
5
18
Reza, Y.: Boh masakra
10.11.2007
10
21
Čičvák, M.: Traja kamaráti
15.02.2008
12
22
78
rocenka07_08.indd 78
17.12.2010 10:09:35
samosprávne divadlá
DIVADLO JÁNA PALÁRIKA
V TRNAVE (1974)
Riaditeľstvo: Trojičné nám. 2, 917 01 Trnava
Telefón: ++421/33/551 13 53
Fax: ++421/33/551 13 55
E-mail: [email protected]
Web: www.djp.sk, www.theatre.sk
Riaditeľ: Emil Nedielka
Umelecký šéf: Ján Zavarský
Dramaturgia: Michal Babiak (do 31.08.2008), Mirka Čibenková
Režiséri: Michal Babiak (do 31.08.2008), Ladislav Kočan, Viktor Kollár
Scénický výtvarník: Ján Zavarský
Umelecký súbor: Branislav Bajus, Barbora Bazsová, Edita Borsová, Jozef Bujdák,
Gregor Hološka, Mária Jedľovská, Vladimír Jedľovský, Anna-Mária Kočanová,
Tatiana Kulíšková, Stanislav Staško, Zuzana Šebová, Ján Topľanský, Tibor Vokoun
Marta Hulmanová (i), (š)
PREMIÉRY
Jan Wilkowski
MACO MAŤO HĽADÁ HNIEZDO (JAK MACIEJ GLEDA GNEZDO)
p D. Hevier, dr M. Čibenková, sh M. Kowalczyk, k M. Kokavec ml., ch J. Moravčík, sv, kv E. Farkašová, r A. Klucznik.
Tatko Medveď — T. Mosný, Maťo — M. Križan, Líška — J. Lax, Kukučka, Sýkorka —
B. Bazsová, Sýkoriak — T. Mosný, Sliepka, Drozdová — P. Blesáková, Drozd —
M. Beňuš, Dudok — S. Staško.
Premiéra: 26. októbra 2008
Počet repríz: 20
Miro Gavran
TAJOMSTVO GRETY GARBO (TAJNA GRETE GARBO)
p J. Jankovič, dr M. Puobiš, hsp I. Marton, sv J. Zavarský, kv E. Farkašová,
r J. Zeman.
79
rocenka07_08.indd 79
17.12.2010 10:09:35
divadlo jána palárika
Greta — A. Javorková, Robert — D. Jamrich, Linda — E. Borsová, David —
B. Bajus/J. Bujdák.
Premiéra: 13. decembra 2008
Počet repríz: 18
Klaus Händl
TEMNE LÁKAVÝ SVET (DUNKEL LOCKENDE WELT)
p J. Cviková, dr M. Gazdík, sh J. Péč, sv, kv K. Bláhová, r V. Kollár.
Joachim Hufschmied — G. Hološka, Corinna Schneiderová — M. Drotárová, Mechtild Schneiderová — Z. Šebová, Kocúr — B. Bajus.
Premiéra: 31. januára 2009
Počet repríz: 11
Ivan Stodola
VOĽAKEDY A DNES (KTO BUDE PÁNOM V DOME?, VOĽAKEDY A DNES...)
dr M. Čibenková, tp M. Kokavec ml., O. Kaušitz, vh M. Kokavec ml., sv K. Žgančíková, kv Z. Šánský, r L. Kočan.
Mama — T. Kulíšková, Otec — V. Jedľovský, Želka, Milina — B. Bazsová, Jurko,
Kruliš, Heliodor — M. Križan, Klavirista — M. Kokavec ml., Akordeonista —
P. Gerek.
Premiéra: 14. marca 2009
Počet repríz: 12
Eugène Ionesco
NOSOROŽEC (RHINOCÉROS)
p A. Marenčin, dr M. Gazdík, sh J. Péč, sv J. Zavarský, kv K. Bláhová, r V. Kollár.
Bérenger — J. Bujdák, Jean — G. Hološka, Daisy — Z. Šebová, Dudard — S. Staško
/M. Weiss, Botard — B. Bajus, Pán Motýlik, Obchodník — T. Vokoun, Pani Bujačková, Gazdiná — N. Kočanová, Logik — M. Beňuš, Starý pán — M. Monček, Obchodníčka — M. Jedľovská, Kaviarnik, Hasič — T. Mosný, Servírka — P. Blesáková.
Premiéra: 4. apríla 2009
Počet repríz: 7
80
rocenka07_08.indd 80
17.12.2010 10:09:35
samosprávne divadlá
Eduardo Rovner
VRÁTILA SA RAZ V NOCI (VOLVIÓ UNA NOCHE)
p R. Brat, dr M. Porubjak, sh V. Kubička, tp Ľ. Feldek, sv J. Zavarský, kv S. Vachálková, psp J. Letenay, r E. Horváth ml.
Fanny — B. Turzonovová, Manuel — G. Hološka, Dolly — Z. Šebová/A. Kiráľová,
Anibal — J. Bujdák, Julio — M. Križan, Salo — V. Jedľovský, Jeremias — J. Topľanský, Perla — N. Kočanová, Chirino — T. Vokoun, xxx — L. Rakúsová.
Premiéra: 6. júna 2009
Počet repríz: 6
VÝBER Z RECENZIÍ
Wilkowski, J.: MACO MAŤO HĽADÁ HNIEZDO
1. Fehérová, Dária
Maco na vajci. In: SME. — ISSN 1335-440X. — Roč. 16, č. 257 (06.11.2008),
s. 23.
Gavran, M.: TAJOMSTVO GRETY GARBO
1. Čavojský, Ladislav
Zgavranelí Trnavčania. In: Literárny (dvoj)týždenník. — ISSN 0862-5999. —
Roč. 22, č. 11-12 (25.03.2009), s. 13.
2. Fehérová, Dária
Poctivé tajomstvo Grety Garbo. In: Interné hodnotenie IS.theatre.sk —
(01.01.2009).
3. Fehérová, Dária
Garbo — žena mnohých tvárí na hrane skutočnosti. In: SME. — ISSN 1335440X. — Roč. 16, č. 290 (16.12.2008), s. 18.
4. Jaremková, Mariana
Tajomstvo Grety Garbo neskrýva žiadne tajomstvo. In: Pravda. — ISSN 13354051. — Roč. 18, č. 289 (15.12.2008), s. 34.
Händl, K.: TEMNE LÁKAVÝ SVET
1. Dlouhý, Oleg
Plody koncepčnej dramaturgie. In: KOD. — ISSN 1337-1800. — Roč. 3,
č. 3/2009, s. 9-11.
2. Polák, Milan
O odstupe a blízkosti. In: Literárny (dvoj)týždenník. — ISSN 0862-5999. — Roč.
22, č. 7-8 (25.02.2009), s. 12-13.
81
rocenka07_08.indd 81
17.12.2010 10:09:35
divadlo jána palárika
Stodola, I.: VOĽAKEDY A DNES
1. Fehérová, Dária
Voľakedy ako dnes a naopak. In: SME. — ISSN 1335-440X. — Roč. 17, č. 77
(02.04.2009), s. 20.
2. Ulmanová, Martina
Voľakedy a dnes — niekoľko osobných poznámok. In: KOD. — ISSN 13371800. — Roč. 3, č. 5/2009, s. 8-11.
Ionesco, E.: NOSOROŽEC
1. Polák, Milan
Epidémia konformizmu. In: Literárny (dvoj)týždenník. — ISSN 0862-5999. —
Roč. 22, č. 15-16 (22.04.2009), s. 12.
REPERTOÁR Z PREDCHÁDZAJÚCICH SEZÓN
Inscenácia
Premiéra
Počet repríz v sezóne 2008/2009
počet repríz celkom
Gavran, M.: Všetko o ženách
17.10.2003
9
93
Kočan, L.: Budkáčik a Dubkáčik
10.10.2004
6
66
Ionesco, E.: Plešatá speváčka
17.06.2005
4
46
Gripari, P.: Pekielko a Anjelínka
02.12.2005
13
61
Zupančič, M.: Manželské hry
27.01.2006
5
37
Goethe, J. W.: Faust a Margaréta
18.05.2006
3
35
Gavran, M.: Všetko o mužoch
21.10.2006
14
57
Palárik, J.: Inkognito
24.11.2006
10
38
82
rocenka07_08.indd 82
17.12.2010 10:09:35
samosprávne divadlá
Kafka, F.: Amerika
02.02.2007
4
25
Kafka, F.: Listy Milene
10.02.2007
9
29
Shakespeare, W.: Cymbelin
02.06.2007
8
27
Uličiansky, J.: Ostrov objavov
30.09.2007
10
33
Jedlička, M.: Bola raz jedna dedina
13.10.2007
5
20
Verne, J. — Goldflam, A.: 800 míľ po Amazonke
30.11.2007
10
27
Möderndorfer, V.: Truth story
08.03.2008
6
18
Genet, J.: Balkón
07.06.2008
5
10
83
rocenka07_08.indd 83
17.12.2010 10:09:35
DIVADLO ANDREJA BAGARA
NITRA (1949)
Riaditeľstvo: Svätoplukovo nám. 4, 950 53 Nitra
Telefón: ++421/37/772 15 77-9, 772 15 81
Fax: ++421/37/652 48 71, 772 15 83
E-mail: [email protected]
Web: www.dab.sk, www.theatre.sk
Riaditeľ: Ján Greššo
Umelecký šéf: Eva Pavlíková
Šéfdramaturg: Svetozár Sprušanský
Dramaturgia: Daniel Majling
Umelecký súbor: Vladimír Bartoň, Gabriela Dolná, Martin Fratrič, Ján Greššo,
Eva Hlaváčová (do 31.01.2009), Juraj Hrčka, Peter Kadlečík, Miloslav Kráľ (od
01.09.2008), Matúš Krátky (od 15.12.2008), Daniela Kuffelová, Kristína Latečková, Juraj Loj, Branislav Matuščin, Klaudia Matuščinová, Zuzana Moravcová,
Martin Nahálka, Marcel Ochránek (od 01.01.2009), Milan Ondrík, Peter Oszlík,
Alena Pajtinková, Eva Pavlíková, Zuzana Porubjaková (od 15.12.2008), Daniela
Pribullová, Jakub Rybárik (od 01.09.2008), Renáta Ryníková, Kristína Turjanová,
Eva Večerová, Ivan Vojtek st.
Danica Hlaváčová, Michal Kožuch (i)
Kamila Beťková, Zuzana Orelová (š)
PREMIÉRY
David Farr
OKULIARE ELTONA JOHNA (ELTON JOHN‘S GLASSES)
p Z. Vajdičková, dr S. Sprušanský, vh P. Mankovecký, sv M. Hollý, kv M. Čorba,
r P. Mankovecký.
Bill — M. Nahálka, Dan — M. Kráľ, Shaun — M. Fratrič, Tim — J. Hrčka, Julie —
D. Kuffelová, Amy — A. Pajtinková.
Premiéra: 17. októbra 2008
Počet repríz: 27
84
rocenka07_08.indd 84
17.12.2010 10:09:35
samosprávne divadlá
Michael Frayn
SARDINKY NA SCÉNU, PROSÍM! (NOICESS OFF...)
p Z. Bútorová, M. Bútora, dr S. Sprušanský, vh P. Mankovecký, sv J. Fabry,
kv P. Čanecký, r Ľ. Vajdička.
Dotty Ottleyová — E. Pavlíková, Lloyd Dallas — I. Vojtek st., Garry Lejeune —
M. Ondrík, Brooke Ashtonová — Z. Moravcová, Poppy Norton-Taylorová —
D. Pribullová, Frederick Fellowes — P. Kadlečík, Belinda Blairová — G. Dolná,
Tim Allgood — P. Oszlík/J. Rybárik, Seldon Mowbray — J. Dóczy.
Premiéra: 5. decembra 2008
Počet repríz: 18
William Shakespeare
KRÁĽ LEAR (KING LEAR)
p Ľ. Feldek, dr D. Majling, sh M. Novinski, sv F. Lipták, kv K. Hollá, R. Dubná,
r O. Spišák.
Lear — Marián Geišberg a.h., Gloucester — I. Vojtek st., Edgar — M. Ondrík, Edmund — M. Nahálka, Kent — M. Kráľ, Šašo — B. Matuščin, Cornwall — P. Kadlečík,
Albany — P. Oszlík, Goneril — Z. Moravcová, Regan — R. Ryníková, Cordelia —
Z. Porubjaková, Oswald — M. Ochránek, Rytier — J. Rybárik, Kráľ francúzsky —
V. Bartoň, Vojvoda burgundský — J. Hrčka, Šľachtic — M. Fratrič, Starec — J. Kováčik a.h., James — J. Loj, John — M. Krátky, Sluha — P. Polonec a.h., Komparz —
I. Matejovič, I. Dovičovič, Ľ. Topor, R. Zeman, V. Kovár.
Premiéra: 3. apríla 2009
Počet repríz: 9
Anton Pavlovič Čechov
VIŠŇOVÝ SAD (VIŠŇOVYJ SAD)
p, u S. Sprušanský, dr D. Majling, sv D. Strauszová, kv D. Cigánková, r S. Sprušanský.
Ranevská — E. Matejková, Aňa — Z. Moravcová, Varja — D. Kuffelová, Gajev —
J. Greššo, Lopachin — J. Libezňuk, Trofimov — M. Ochránek, Simeonov-Piščik —
A. Živčic, Šarlota Ivanovna — Ž. Martišová, Jepichodov — M. Krátky, Duňaša —
Z. Porubjaková, Jaša — P. Kadlečík, Firs — J. Dóczy.
Muzikanti — B. Nitriansky, Š. Bodlala, P. Broďáni.
Premiéra: 5. júna 2009
Počet repríz: 6
85
rocenka07_08.indd 85
17.12.2010 10:09:35
divadlo andreja bagara
VÝBER Z RECENZIÍ
Farr, D.: OKULIARE ELTONA JOHNA
1. Inštitorisová, Dagmar
Groteskno-plačlivé okuliare Eltona Johna. In: Interné hodnotenie IS.theatre.
sk — (01.01.2009).
2. Uličianska, Zuzana
Keď mužstvo prehráva, nemusí to byť tragédia. In: SME. — ISSN 1335-440X. —
Roč. 16, č. 243 (20.10.2008), s. 12.
Frayn, M.: SARDINKY NA SCÉNU, PROSÍM!
1. Dlouhý, Oleg
Aj dobré remeslo je kumšt. In: SME. — ISSN 1335-440X. — Roč. 16, č. 286
(11.12.2008), s. 21.
2. Inštitorisová, Dagmar
Najsmiešnejšia londýnska hra znovu u nás. In: Interné hodnotenie IS.theatre.
sk — (01.01.2009).
Shakespeare, W.: KRÁĽ LEAR
1. Dlouhý, Oleg
Kráľ Lear viac na efekt. In: Pravda. — ISSN 1335-4051. — Roč. 19, č. 80
(06.04.2009), s. 20.
2. Mišovic, Karol
Tragédia nielen žánrom alebo Marián Geišberg a tí druhí In: Interné hodnotenie IS.theatre.sk — (01.01.2009).
Čechov, A.: VIŠŇOVÝ SAD
1. Silbiger-Sliuková, Dana
Sad ružových spomienok a višňovej reality. In: KOD. — ISSN 1337-1800. — Roč.
3, č. 7 (2009), s. 12-15.
2. Švolík, Jozef
Vyštrnganý sad. In: Žurnál. — Roč. 3, č. 24 (11.06.2009), s. 48.
REPERTOÁR Z PREDCHÁDZAJÚCICH SEZÓN
Inscenácia
Premiéra
Počet repríz v sezóne 2008/2009
počet repríz celkom
Patejdl, V. — Paštéka, J.: Adam Šangala
28.11.2003
11
126
86
rocenka07_08.indd 86
17.12.2010 10:09:35
samosprávne divadlá
Saramonowicz, A.: Testosterón
16.04.2004
15
116
LaBute, N.: Tvar vecí
24.02.2006
4
30
Lukasińska, D.: Agáta hľadá prácu
05.05.2006
11
51
Lane, B. — Harburg, E. — Saidy, F.: Divotvorný hrniec
27.10.2006
12
89
Carr, M.: Portia Coughlanová
19.01.2007
8
39
Ibsen, H.: Heda Gablerová
16.03.2007
3
30
Uličiansky, J.: Veveričky
01.06.2007
12
52
Tajovský, J. G.: Statky-zmätky
09.11.2007
18
45
Barč-Ivan, J.: Matka
14.12.2007
12
27
Polák, R.: Piargy
18.01.2008
12
27
Dusík, G.: Modrá ruža
04.04.2008
21
41
Timrava — Šulaj, O.: Všetko za národ
13.06.2008
18
22
87
rocenka07_08.indd 87
17.12.2010 10:09:35
STARÉ DIVADLO NITRA (1951)
STARÉ DIVADLO KAROLA
SPIŠÁKA NITRA (od 13. marca 2009)
Riaditeľstvo: Ulica 7. pešieho pluku 1, 949 01 Nitra
Telefón: ++421/37/652 50 03, 652 40 91-93
Fax: ++421/37/652 40 91
E-mail: [email protected], [email protected]
Web: www.staredivadlo.sk, www.theatre.sk
Riaditeľ: Ondrej Spišák
Umelecký šéf: Danica Hudáková
Dramaturgia: Veronika Gabčíková
Režisér: Ondrej Spišák
Korepetítor: Egon Gnoth
Scénický a kostýmový výtvarník: Mária Žilíková
Umelecký súbor: Lucia Árendášová-Barcziová, Ria Bánovská, Ľubomíra Dušaničová, Ivan Gontko, Ján Hrmo, Danica Hudáková, Lucia Korená, Rudo Kratochvíl,
Katarína Petrusová (od 03.09.2008), Oľga Schrameková, Marta Siková
(do 31.08.2008), Agáta Solčianska, Andrej Šoltés (do 30.09.2008), Roman Valkovič, Milan Vojtela, Mária Záturová.
Rúth Bánovská, Juraj Schramek, Marta Siková (do 31.08.2008) (i)
Mariana Cibulková (š)
PREMIÉRY
Ondrej Spišák
SLOVENSKÝ BETLEHEM
dr V. Gabčíková, sh, k E. Gnoth, hsp, k D. Daloš a.h., sv, kv M. Žilíková,
psp E. Burdová a.h., vh, r O. Spišák.
Anjel, Panna, Mária — L. Árendášová-Barcziová, Anjel, Bača, Gazda — I. Gontko,
Anjel, Stvoriteľ, Kubo — J. Hrmo, Anjel, Eva, Gašpar, Gazdiná — D. Hudáková,
Anjel, Had, Smrť — L. Korená, Anjel, Adam, Stacho, Kováč — R. Kratochvíl, Anjel,
Baltazár — K. Petrusová, Archanjel Gabriel — O. Schrameková, Anjel, Herodes —
A. Solčianska, Anjel, Krčmár, Fedor, Cigáň — R. Valkovič, Anjel, Svätý Jozef —
M. Vojtela, Anjel, Melichar — M. Záturová.
88
rocenka07_08.indd 88
17.12.2010 10:09:36
samosprávne divadlá
Premiéra: 28. novembra 2008
Počet repríz: 19
Charles Dickens — Kamil Žiška
LAKOMSTORY Z LONDÝNA
dr V. Gabčíková, sv, kv M. Hafsahl, vh, sc, r O. Spišák.
Mr. Scrooge, Ján Principál — J. Hrmo, Duch minulosti, Ivan — I. Gontko, Duch
budúcnosti, Pisár, Roman — R. Valkovič, Duch prítomnosti, Milan — M. Vojtela.
Premiéra: 20. februára 2009
Počet repríz: 20
Hans Christian Andersen
PALCULIENKA
libreto Ivan Martinka, Jana Šturdíková
dr J. Šturdíková, sh A. Kalinka, sv, kv E. Farkašová a.h., b M. Fintorová a.h.,
vsp, r I. Martinka a.h.
Hrajú — L. Korená, K. Petrusová, R. Kratochvíl, M. Andrísek/I. Martinka a.h.
Premiéra: 7. mája 2009
Počet repríz: 12
VÝBER Z RECENZIÍ
Dickens, C. — Žiška, K.: LAKOMSTORY Z LONDÝNA
1. Dzadíková, Lenka
Bábkový jún. In: KOD. — ISSN 1337-1800. — Roč. 3, č. 7 (2009), s. 36-39.
2. Fehérová, Dária
Dotknúť sa hviezd. In: KOD. — ISSN 1337-1800. — Roč. 3, č. 7 (2009), s. 28-30.
3. Fehérová, Dária
Dickensov príbeh ujmu na zdraví nespôsobí. In: SME. — ISSN 1335-440X. —
Roč. 17, č. 46 (25.02.2009), s. 18.
4. Hledíková, Ida
Festival ako služba divákom a hosťom. In: KOD. — ISSN 1337-1800. — Roč. 3,
č. 6/2009, s. 28-31.
5. Hledíková-Polívková, Ida
Lakomstory z Londýna. In: Interné hodnotenie IS theatre.sk — (01.01.2009).
6. Hledíková-Polívková, Ida
Festival plný dobrej úrody. In: Loutkář. — ISSN 1211-4065. — Roč. 59, č. 4/2009,
s. 169-171.
89
rocenka07_08.indd 89
17.12.2010 10:09:36
staré divadlo nitra
REPERTOÁR Z PREDCHÁDZAJÚCICH SEZÓN
Cíger Hronský, J. — Gontko, I.: Budkáčik a Dubkáčik
09.01.1994
9
185
Podjavorinská, Ľ.: Čin–Čin
20.09.2002
10
147
Čapek, J.: O psíčkovi a mačičke
10.11.2006
10
79
Drda, J.: Zabudnutý čert
09.11.2007
40
71
Lear, E.: Koľko jahôd rastie na mori?
20.12.2007
29
47
Dobšinský, P.: Kmotra Smrť a zázračný lekár
15.02.2008
29
43
90
rocenka07_08.indd 90
17.12.2010 10:09:36
samosprávne divadlá
JÓKAIHO DIVADLO
KOMÁRNO (1952)
Riaditeľstvo: Petöfiho 1, 945 12 Komárno
Telefón: ++421/35/790 81 24, 790 81 16
Fax: ++421/35/790 81 47
E-mail: [email protected], [email protected]
Web: www.jokai.sk, www.theatre.sk
Riaditeľ: Tibor Tóth
Umelecký šéf: Adina Lévay
Režiséri: Adina Lévay, István Verebes
Dramaturgia: Emese Dömötör Varga
Lektor dramaturgie: László Balázsy
Umelecký súbor: Tamás Bernáth, Tibor Fabó, Zille Germán, László Szabolcs
Hajdú, Katalin Holocsy, Krisztina Holocsy, Ildikó V. Mák, István Manases, Attila
Mokos, Xénia Molnár, István D. Németh, István Olasz, István Pőthe, Anita Szvrcsek, Szabolcs Tyukodi, Mari Varsányi.
László Nagy (i)
Edit Balaskó (š)
PREMIÉRY
Zsolt Harsányi — Zoltán Kodály — Béla Paulini
JÁNOŠ HÁRY
HÁRY JÁNOS
Rozprávková hra. ch M. Fekete a.h., sv, kv G. Győri a.h., k Á. Csehi a.h., r T. Pille a.h.
Jánoš Háry — T. Tóth, Strážkyňa — K. Holocsy, Starý Háry — I. Németh, Mária
Lujza — K. Holocsy, Strýko Marci — J. Ropog, Barón Ebelasztin — S. Tyukodi, Cisárovná — D. Nyári a.h., Križiacky generál — T. Pille a.h., Napoleón — T. Bernáth, Cisár Ferenc — I. Pőthe, Maďarský strážnik — I. Manases, Pruský kráľ — T. Bernáth,
Žena — X. Molnár, Víla vežových hodín — E. Balaskó, Študenti — L. Hajdú, L. Nagy,
Husári — I. Csorba a.h., Z. Erdélyi, L. Hajdú, C. Kürti a.h., I. Manases, L. Nagy,
Mladí šľachtici — V. Czifrusz a.h., R. Uhrin a.h., Á. Wurczel a.h.
Ďalej hrajú a vodia bábky — E. Balaskó, T. Bernáth, T. Bitter, I. Csorba a.h.,
K. Dudás, Z. Erdélyi, L. Hajdú, K. Holocsy, K. Holocsy, C. Kürti a.h., I. Manases,
X. Molnár, L. Nagy, D. Nyári a.h., Z. Rab, S. Tyukodi.
91
rocenka07_08.indd 91
17.12.2010 10:09:36
jókaiho divadlo
Premiéra: 8. októbra 2008
Počet repríz: 37
Péter Müller st. — Rezső Seress
SMUTNÁ NEDEĽA
SZOMOR VASÁRNAP
Melodráma. dr J. Vinkó, E. Varga, hu J. Horváth, hn N. Szilassy a.h., ch G. Krámer
a.h., sv, kv E. Gadus a.h., r A. Lévay.
Rezső Seress — T. Fabó, Helén — K. Holocsy, Krčmár — E. Ollé a.h., Žirafa —
E. Balaskó, Hédi Rökk — Z. Germán, Otto Klemperer — I. Manases, Pán Brúnó —
T. Pille a.h.
Premiéra: 12. decembra 2008
Počet repríz: 17
Sofoklés
ANTIGONA (ANTIGÓNÉ)
ANTIGON
Tragédia. p D. Mészöly, I. Eörsi, I. Trencsényi-Waldapfel, dr E. Varga, odbsp
T. Tóth, sh A. Monori, sv, kv E. Gadus a.h., psp N. Umniakov a.h., r J. Czajlik a.h.
Antigona — H. Rab a.h., Kreón — A. Mokos, Isména — A. Szvrcsek, Zbor —
L. Hajdú, Vedúci zboru — I. Olasz, Dojka — M. Varsányi, Euridika — X. Molnár,
Hlásateľ — J. Ropog, Strážnik — I. Manases, Úvodné slovo — T. Tóth.
Premiéra: 19. januára 2009
Počet repríz: 17
Áron Tamási
SPEVAVÉ VTÁČATKO
ÉNEKES MADÁR
Ľudová hra v troch častiach. ch P. Gemza a.h., sv, kv P. Ondraschek a.h.,
r A. Vidnyánszky a.h.
Eszter Gondos — A. Szvrcsek, Regina Gondos — A. Szoták a.h., Magdolna Gondos —
K. Holocsy, Lukács Bakk — T. Tóth, Máté Préda — T. Fabó, Móka Kömény —
L. Hajdú, Kömény Ignácné — M. Varsányi, Katolícky kňaz — I. Manases, Cap-Bosorák — T. Bernáth, Babky — M. Lőrinczová, Ica Németh, I. Mák, Dobosov človek —
I. Olasz, Ktosi — L. Nagy.
Premiéra: 20. marca 2009
Počet repríz: 21
92
rocenka07_08.indd 92
17.12.2010 10:09:36
samosprávne divadlá
Niccoló Machiavelli
MANDRAGORA (MANDRAGORA)
MANDRAGÁRA
Hra v dvoch častiach. hdr T. Rozs a.h., ch K. Pataky a.h., sv, kv E. Varga a.h.,
r A. Lévay.
Callimaco — L. Hajdú, Siro — I. Németh, Nicia — J. Ropog, Ligurio — A. Mokos,
Sostrata — M. Varsányi, Lucretia — A. Szvrcsek, Timoteo — I. Olasz, Žena —
X. Molnár, Nymfy — K. Holocsy, K. Holocsy, E. Balaskó, Satyrovia — T. Bernáth,
L. Nagy.
Premiéra: 8. mája 2009
Počet repríz: 6
Ken Ludwig
PRIMADONY (LEADING LADIES)
PRIMADONNÁK
Komédia. p K. Hamvai, ch A. Kispál a.h., sv I. Rózsa a.h., kv K. Horváth a.h.,
r L. Méhes a.h.
Leo — G. Benkő a.h., Jack — T. Tóth, Audrey — K. Holocsy, Maggie — K. Holocsy,
Larry — L. Hajdú, Doki — T. Fabó, Duncan — I. Olasz, Florence — M. Varsányi, Tanečníci — E. Balaskó, N. Mesinger, L. Nagy, C. Kürthy, Spoluúčinkuje — G. Katona.
Premiéra: 26. júna 2009
Počet repríz: 5
VÝBER Z RECENZIÍ
Harsányi, Z. — Kodály, Z. — Paulini, B.: JÁNOŠ HÁRY
1. Kiss Péntek, József
Vzrušujúce „predstavenie kúziel“. In: Új Szó. — ISSN 1335-7050. — Roč. 62,
č. 52 (05.03.2009).
Müller, P. — Seress, R.: SMUTNÁ NEDEĽA
1. Kiss Péntek, József
Veľa záhadných epizód. In: Új Szó. — ISSN 1335-7050. — Roč. 62, č. 27
(03.02.2009).
Sofoklés: ANTIGONA
1. Hizsnyan, Géza
Antigona v Komárne. In: Interné hodnotenie IS.theatre.sk — (01.01.2009).
93
rocenka07_08.indd 93
17.12.2010 10:09:36
jókaiho divadlo
2. Kiss Péntek, József
Dosť, keď tajomstvo... In: Új Szó. — ISSN 1335-7050. — Roč. 62, č. 33
(10.02.2009).
Tamási, Á.: SPEVAVÉ VTÁČATKO
1. Hizsnyan, Géza
Spevavé vtáča. In: Interné hodnotenie IS.theatre.sk — (01.01.2009).
2. Kiss Péntek, József
Víla rasizmu zvíťazila. In: Új Szó. — ISSN 1335-7050. — Roč. 62, č. 73
(28.03.2009).
Machiavelli, N.: MANDRAGORA
1. Hizsnyan, Géza
Mandragora. In: Interné hodnotenie IS.theatre.sk — (01.01.2009).
2. Horváth, Gergő
Cieľ ako nástroj 21. stročia. In: Szabad Újság. — Roč. 17, č. 20 (20.05.2009).
3. Kiss Péntek, József
Nakoniec... taká bola renesancia. In: Új Szó. — ISSN 1335-7050. — Roč. 62,
č. 138 (17.06.2009).
Ludwig, K.: PRIMADONY
1. Horváth, Gergő
Non nova, sed nove. In: Szabad Újság. — Roč. 17, č. 27 (08.07.2009), s. 31.
2. Kiss Péntek, József
Primadony — americký sen. In: Új Szó. — ISSN 1335-7050. — Roč. 62, č. 150
(01.07.2009).
REPERTOÁR Z PREDCHÁDZAJÚCICH SEZÓN
Inscenácia
Premiéra
Počet repríz v sezóne 2008/2009
počet repríz celkom
Gulyás, L. — Urbán, G.: Každá myš má rada syr
13.09.2006
4
27
Kellér, D. — Molnár, F. — Zerkovitz, B.: Pán doktor
13.10.2006
2
28
Dostojevskij, F. M.: Bratia Karamazovovci
27.04.2007
1
26
94
rocenka07_08.indd 94
17.12.2010 10:09:36
samosprávne divadlá
Gárdonyi, G.: Víno
21.09.2007
6
44
Keatley, Ch.: Moja matka povedala nie
10.01.2008
2
14
Coward, N.: Čakanie v prúde
07.03.2008
9
18
Kálmán, E.: Čardášová princezná
16.05.2008
11
19
95
rocenka07_08.indd 95
17.12.2010 10:09:36
DIVADLO JOZEFA GREGORA
TAJOVSKÉHO ZVOLEN (1949)
Riaditeľstvo: Divadelná 3, 960 77 Zvolen
Telefón: ++421/45/555 12 22, 555 12 00
Fax: ++421/45/555 12 73, 555 12 42
E-mail: [email protected]
Web: www.djgt.sk, www.theatre.sk
Riaditeľ: Marcela Kršková
Umelecký šéf: Jana Liptáková (do 31.12.2008), Svetlana Sarvašová (od 15.02.2009)
Dramaturgia: Uršuľa Ferenčuková
Umelecký súbor: Ondřej Daniš, Silvia Donová, Juraj Haviar, Dana Karolová,
Anita Krepčárová-Šafáriková, Radoslav Kuric, Iveta Marcineková, Jozef Novotný,
Jana Pilzová, Vladimír Rohoň, Richard Sanitra, Svetlana Sarvašová, Ján Selecký,
Štefan Šafárik, Vladena Škorvagová, Barbora Špániková, Daniel Výrostek.
Stáli hostia: Michal Ďuriš (od 21.04.2009), Marek Fajnor, Rastislav Horský (do
31.12.2008), Pavol Kaniansky (do 31.12.2008), Emil Kosír, Anna Kovaľová (od
17.03.2008), Magda Matrtajová, Dominika Misárová (od 17.03.2008), Andrej Mojžiš, Michal Novodomský (od 17.03.2008), Peter Olah (od 17.03.2008), Boris Srník,
Dominik Zaprihač, Rastislav Zelina (od 17.03.2008).
Ján Chalupka, Anna Keťková (i), (š)
PREMIÉRY
Jozef Gregor Tajovský
INOTAJE (V SLUŽBE, SĽUBY)
dr U. Ferenčuková, sh R. Žiaran a.h., sv M. G. Šafárik a.h., kv K. Holková a.h., psp
Z. Niščáková, r P. Jezný a.h.
V SLUŽBE
Štefan — R. Kuric, Zuzka — B. Špániková, Jano — Š. Šafárik, Mara — A. Krepčárová-Šafáriková, Prvá hrabáčka — J. Pilzová, Druhá hrabáčka — D. Karolová, Prvý
kosec — J. Selecký, Druhý kosec — R. Sanitra, Anka — D. Misárová*.
96
rocenka07_08.indd 96
17.12.2010 10:09:36
samosprávne divadlá
SĽUBY
Zuza Javorová — V. Škorvagová, Anička — S. Donová, Jano Dlhý — V. Rohoň, Mara
— M. Matrtajová, Mišo — D. Výrostek, Notár — E. Kosír.
* posl. AU BB
Premiéra: 17. októbra 2008
Počet repríz: 18
Nina Stojčeva
KOCÚR V ČIŽMÁCH (KOTARAKAT V ČIŽMI)
Rozprávka. p Ž. Džermanská, tp P. Klimašovský, dr U. Ferenčuková, sh P. Vaňouček, sv J. Novosedliak a.h., kv E. Kleinová a.h., r B. Matuščin a.h.
Kocúr Minašu — D. Výrostek, Blez, Prvý predavač, Druhý predavač, Zajko — O. Daniš,
Princezná — B. Špániková, Cár — J. Selecký, Prvý strážca, Žan — R. Sanitra, Druhý
strážca, Žano — J. Novotný, Hlasy — J. Haviar.
Premiéra: 29. novembra 2008
Počet repríz: 33
Biljana Srbljanović
AMERIKA II. (AMERIKA, DRUGI DEO)
dr U. Ferenčuková, sh J. Haško, sv, kv A. Szökeová a.h., p, r S. Sekicki a.h.
Karl — R. Kuric, Daniel — D. Výrostek, Mafi — V. Škorvagová, Irena — S. Donová,
Vrátnik, Čašník — O. Daniš, Bezdomovec — R. Sanitra, Predavačka z lahôdok —
D. Misárová*.
* posl. AU BB
Premiéra: 27. februára 2009
Počet repríz: 7
Robin Hawdon
DOKONALÁ SVADBA (PERFECT WEDDING)
p D. Haláková, dr U. Ferenčuková, sv Š. Hudák a.h., kv K. Holková a.h.,
r M. Spišák a.h.
Rachel — B. Špániková, Bill — D. Výrostek, Tom — R. Sanitra, Judy — S. Donová,
Julie — V. Škorvagová, Daphne — S. Sarvašová.
Premiéra: 17. apríla 2009
Počet repríz: 16
97
rocenka07_08.indd 97
17.12.2010 10:09:36
divadlo j. g. tajovského
Friedrich Dürrenmatt
NÁVŠTEVA STAREJ DÁMY (DER BESUCH DER ALTEN DAME)
p M. Procházka, u, drsp M. Porubjak, dr U. Ferenčuková, vh, ch J. Moravčík,
sv Š. Hudák a.h., kv K. Holková a.h., r M. Peterich a.h.
Klára — S. Sarvašová, Jej manželia VII. — IX. — J. Haviar, Komorník — R. Kuric,
Koby — R. Sanitra, Loby — D. Výrostek, Klárina suita — D. Misárová*, P. Olah*,
J. Paček, J. Paučo, Ill — V. Rohoň, Illova žena — A. Krepčárová-Šafáriková, Illova
dcéra — S. Donová, Illov syn — P. Olah*, Starosta — Š. Šafárik, Učiteľka — J. Pilzová, Farár — M. Ďuriš a.h., Lekár — J. Selecký, Policajt — O. Daniš, Prvý, neskôr
Mäsiar — R. Zelina*, Druhý, neskôr Maliar — M. Novodomský*, Prvá žena —
B. Špániková, Druhá žena — V. Škorvagová, Prednostka stanice, Starostova žena —
D. Karolová, Vlakvedúca — V. Škorvagová, Reportér — R. Kuric, Novinár I. —
R. Sanitra, Novinár II. — D. Výrostek, Novinárka — D. Misárová*, Kameraman —
J. Haviar, Ďalší novinári — S. Donová, P. Olah*.
V zámockej verzii účinkuje Dychová hudba Selčianka pod vedením L. Horňáka,
umelecký vedúci M. Hlaváček.
Hudobníci — Lukáš Považan a.h., Peter Krpelan*.
* posl. AU BB
Premiéra: 5. júna 2009, Zámok
Počet repríz: 3
VÝBER Z RECENZIÍ
Tajovský, J. G.: INOTAJE
1. Dlouhý, Oleg
Ako doceniť inotaj klasiky. In: SME. — ISSN 1335-440X. — Roč. 16, č. 252
(30.10.2008), s. 22.
2. Dlouhý, Oleg
Klasika vie zradiť aj skúsených. In: Interné hodnotenie IS.theatre.sk —
(01.01.2009).
3. Fehérová, Dária
Inotaje. In: .týždeň. — ISSN 1336-5932. — Roč. 5, č. 44 (27.10.2008), s. 72.
Stojčeva, N.: KOCÚR V ČIŽMÁCH
1. Dlouhý, Oleg
Úskalia sveta rozprávok. In: Interné hodnotenie IS.theatre.sk — (01.01.2009).
98
rocenka07_08.indd 98
17.12.2010 10:09:36
samosprávne divadlá
Srbljanović, B.: AMERIKA II.
1. Dlouhý, Oleg
Newyorská tragédia nemá vo Zvolene váhu. In: SME. — ISSN 1335-440X. —
Roč. 17, č. 50 (02.03.2009), s. 14.
2. Dlouhý, Oleg
Amerika II. In: Interné hodnotenie IS.theatre.sk — (01.01.2009).
3. Krautschneiderová, Doubravka
Amerika II. — tísnivá cesta k sobě. In: Scéna.cz — (25.06.2009).
REPERTOÁR Z PREDCHÁDZAJÚCICH SEZÓN
Inscenácia
Premiéra
Počet repríz v sezóne 2008/2009
počet repríz celkom
Feldek, Ľ.: Smrť v ružovom
21.06.2002
10
96
Kaminka, D.: Len nijakú paniku
21.10.2005
1
34
Gombár, D.: Hugo Karas
03.03.2006
6
37
Uhry, A.: Šofér slečny Daisy
22.04.2006
15
60
Feldek, Ľ.: Dlhý, Široký a Bystrozraký
26.11.2006
4
30
Moncada, S.: Už ti nikdy nenaletím
20.04.2007
11
28
Andrejev, L.: Rozum
28.09.2007
2
12
Becker, Z.: Boogie & Blues
09.11.2007
3
15
Podjavorinská, Ľ.: Čin-Čin
01.12.2007
9
46
99
rocenka07_08.indd 99
17.12.2010 10:09:36
divadlo j. g. tajovského
Feydeau, G.: Dámsky krajčír
29.02.2008
16
29
Goldoni, C.: Čertice
06.06.2008
22
25
100
rocenka07_08.indd 100
17.12.2010 10:09:36
samosprávne divadlá
BÁBKOVÉ DIVADLO NA RÁZCESTÍ
BANSKÁ BYSTRICA (1960)
Riaditeľstvo: Skuteckého 14, 975 90 Banská Bystrica
Telefón: ++421/48/412 56 23, 412 55 33
Fax: ++421/48/412 56 23
E-mail: [email protected]
Web: www.bdnr.sk, www.theatre.sk
Riaditeľ: Iveta Škripková
Umelecký šéf: Marián Pecko
Dramaturgia: Iveta Škripková
Režisér: Marián Pecko
Umelecký súbor: Mária Danadová, Ján Haruštiak, Ivana Kováčová, Marianna
Mackurová, Juraj Smutný, Alena Sušilová, Jozef Šamaj, Mária Šamajová.
Ján Haruštiak (i)– do 31. 1. 2009
Mária Šamajová (i) — od 1. 2. 2009
PREMIÉRY
Josef Čapek
ROZPRÁVKA O PSÍČKOVI A MAČIČKE (O PEJSKOVI A KOČIČCE)
Ako spolu gazdovali a o všelijakých iných veciach.
Bábková hra. adap E. Hoffmanová, sh P. Mankovecký, sv, kv, b E. Farkašová a.h.,
r M. Pecko.
Hrajú — M. Šamajová/I. Kováčová, J. Šamaj/J. Smutný.
Premiéra: 5. decembra 2008
Počet repríz: 34
Ľudmila Baladická
(ZA)PÁRAČKY
Čierna hodinka o baladách v srdci a čertoch v tele.
dr M. Kováčová, vh J. Haško, sv, kv Z. Malcová a.h., r I. Škripková.
Hrajú — M. Mackurová, A. Sušilová, S. Fulínová*/E. Blašková*, S. Martináková*
101
rocenka07_08.indd 101
17.12.2010 10:09:36
bábkové divadlo na rázcestí
/K. Holková*, V. Kivader*/D. Zelenák*/P. Olah*. Akordeón, bubon, spev —
L. Šusteková a.h.
* posl. AU BB
Projekt Štúdia T.W.I.G.A.
Premiéra: 11. decembra 2008
Počet repríz: 13
Ján Zaťko, Marek Turošík
UĽAVIŤ SI!
dr M. Turošík*, r Ján Zaťko
Hrajú — Eva Blašková a.h.*, Nina Müllerová a.h.*, Pavol Pivko a.h.*, E. Karvašová a.h.
* posl. AU BB
Premiéra: 26. februára 2009
Počet repríz: 5
Michal Ditte
TAJOMSTVO DOMU SKUTECKÝCH
dr M. Ditte a.h., hu M. Čorej, sv, kv T. Žiška a.h., video J. Ondráš a.h., L. Matejka
a.h., r I. Jurčová a.h.
Hrajú — P. Dobiáš/J. Smutný, K. Holková*/H. Rabová a.h., J. Haruštiak, M. Mackurová, A. Sušilová/M. Šamajová, J. Šamaj.
* posl. AU BB
Premiéra: 27. februára 2009
Počet repríz: 12
Vladimír Kivader
AKO SA OTESANČEK POLEPŠIL — v rámci cyklu Zahrajme sa s rozprávkami XI.
Drevená rozprávka pre najmenších. dr M. Kováčová*, sh M. Štesko*, sv, kv, b
M. Dubravay, r V. Kivader*.
* posl. AU BB
Hrajú — J. Haruštiak, J. Smutný.
Premiéra: 26. apríla 2009
Počet repríz: 46
102
rocenka07_08.indd 102
17.12.2010 10:09:36
samosprávne divadlá
Iva Há
NAPÍSANÉ DO TMY
(Ne)známy osud Slovenky Hany Gregorovej.
sh, vh J. Haško, sv, kv M. Struhárová, video D. Kolesárová, psp Z. Hájková a.h.,
R. Ursínyová a.h., drsp M. Kováčová*, r I. Škripková.
Dada, Karin Em. J. Škultéty — M. Mackurová, Hana st., Jedna z báb — A. Sušilová, Tanja, Hedviga Cé, M. Dula, F. X. Šalda — M. Šamajová, Manžel Tanje, J. G.
Tajovský, S. H. Vajanský, F. M. Dostojevský — J. Smutný, Alis, A. Mráz, G. Vámoš,
Aktívna reportérka 2 — V. Fekiačová*, Hana ml. — S. Fulínová*, Olin, Leontýnka,
K. Banšell, A. Pražák, Aktívna reportérka 1 — N. Müllerová*.
Cimbal — V. Homola a.h.
* posl. AU BB
Projekt Štúdia T.W.I.G.A.
Premiéra: 19. júna 2009
Počet repríz: 4
VÝBER Z RECENZIÍ
Čapek, J.: ROZPRÁVKA O PSÍČKOVI A MAČIČKE
1. Dzadíková, Lenka
Psíček a Mačička na Rázcestí In: interné hodnotenie IS theatre.sk —
(01.01.2009).
Ditte, M.: TAJOMSTVO DOMU SKUTECKÝCH
1. Čiripová, Dáša
Dejinné tajomstvá. In: KOD. — ISSN 1337-1800. — Roč. 3, č. 5/2009, s. 12-14.
2. Dlouhý, Oleg
Netradičná hra na postavy. In: SME. — ISSN 1335-440X. — Roč. 17, č. 87
(16.04.2009), s. 21.
3. Christov, Petr
New drama 2009 — a co je to tu vlastně nového? In: KOD. — ISSN 1337-1800.
— Roč. 3, č. 7 (2009), s. 19-22.
4. Sikora, Roman
Kožená Nová dráma. In: KOD. — ISSN 1337-1800. — Roč. 3, č. 7 (2009), s. 23-27.
Kivader, V.: AKO SA OTESANČEK POLEPŠIL
1. Paliková, Barbora
Drevený príbeh so srdcom. In: Interné hodnotenie IS.theatre.sk —
(01.01.2009).
103
rocenka07_08.indd 103
17.12.2010 10:09:37
bábkové divadlo na rázcestí
REPERTOÁR Z PREDCHÁDZAJÚCICH SEZÓN
Inscenácia
Premiéra
Škripková, I.: Červená čiapočka
05.09.1997
Počet repríz v sezóne 2008/2009
počet repríz celkom
7
201
Meinholm, J.: Neplač, Anna
21.09.2001
9
66
Hollý, J.: Kubo
05.03.2004
9
85
Witkiewicz, S. I.: Belzebubova sonáta alebo Skutočný príbeh z Mordovaru
08.10.2004
5
26
Jelinek, E.: Milenky
16.02.2005
6
16
Mikotová, Z.: Perníková chalúpka
04.03.2005
4
77
Swift, J. — Škripková, I.: Gulliverove cesty
07.10.2005
4
72
Collodi, C.: Pinocchio
02.06.2006
9
46
Meinholmová, J.: Citová výchova hadej ženy
14.03.2007
6
17
(Ne)bojsaňa, I.: Bubácka rozprávka
23.09.2007
30
81
Ditte, M.: Restart: Frankenstein
26.10.2007
12
20
Grendel, L.: U nás v New Honte
27.02.2008
6
11
Geišberg, M.: Zahrajte sa s rozprávkami X. — O víle menšej ako makové zrnko 18
01.06.2008
25
104
rocenka07_08.indd 104
17.12.2010 10:09:37
samosprávne divadlá
ŠTÚDIO TANCA
BANSKÁ BYSTRICA (1997)
Riaditeľstvo: Komenského ul. 11,
974 01 Banská Bystrica
Telefón: ++421/48/414 51 54, 414 65 40
Fax: ++421/48/414 65 40
E-mail: [email protected]
[email protected]
Web: www.studiotanca.sk, www.theatre.sk
Riaditeľ: Zuzana Hájková
Choreograf: Zuzana Hájková
Umelecký súbor: Martina Beňačková, Denisa Benčaťová, Michaela Nezvalová,
Petra Péterová, Tibor Trulík.
PREMIÉRY
INÉ RÁNO
... spiaca, možno zaspala v studenom brnení rána...
sa J. Čief, J. Beneš McGadie, sh L. Železný, asch Z. Brungot Svíteková,
ch P. Nadaud.
Tancujú — M. Beňačková, D. Benčaťová, M. Nezvalová, P. Péterová, T. Trulík.
Premiéra: 18. októbra 2008
Počet repríz: 11
BE BOP
Tanečné divadlo. sv, kv E. Rácová, sa J. Čief, ch S. Vlčeková, sh, r J. Vlk.
Tancujú a hrajú — M. Beňačková, D. Benčaťová, M. Nezvalová, P. Péterová, T. Trulík.
Premiéra: 12. decembra 2008
Počet repríz: 8
105
rocenka07_08.indd 105
17.12.2010 10:09:37
štúdio tanca
VÝBER Z RECENZIÍ
INÉ RÁNO
1. Kadlecová, Jana
Iné ráno, iný pohyb. In: Interné hodnotenie IS.theatre.sk — (01.01.2009).
BE BOP
1. Kadlecová, Jana
Keď je všetko minulosť alebo niečo tra-la-la. In: Interné hodnotenie IS.theatre.
sk — (01.01.2009).
2. Maťo, Peter
Svetelní jednorožci na kačici. In: Salto. — Roč. 6, č. 3-4/2008, s. 36-37.
REPERTOÁR Z PREDCHÁDZAJÚCICH SEZÓN
Inscenácia
Premiéra
Počet repríz v sezóne 2008/2009
počet repríz celkom
Hájková, Z.: Dotkni sa tanca
25.08.2007
13
27
Hájková, Z. — Haško, J.: Blízkosť vzdialených
01.12.2007
8
19
Hájková, Z. — Haško, J.: O sestre drakom unesenej
15.03.2008
4
15
106
rocenka07_08.indd 106
17.12.2010 10:09:37
samosprávne divadlá
SLOVENSKÉ KOMORNÉ
DIVADLO MARTIN (1944)
Riaditeľstvo: Divadelná 1, 036 80 Martin
Telefón: ++421/43/422 22 34, 422 40 98
Fax: ++421/43/422 22 34, 422 01 72
E-mail: [email protected]
[email protected]
[email protected]
Web: www.divadlomartin.sk, www.theatre.sk
Riaditeľ: František Výrostko
Umelecký šéf: Peter Gábor (od 01.11.2008), Peter Kováč (do 31.10.2008)
Dramaturgia: Peter Kováč (do 31.10.2008), Róbert Mankovecký, Monika Michnová
Šéf výpravy: Jozef Ciller
Scénický výtvarník: Jozef Ciller
Umelecký súbor: Michal Gazdík, Marek Geišberg, Daniel Heriban, Martin Horňák, Renáta Horňáková-Rundová, Viliam Hriadel, Lucia Jašková, Nadežda Jelušová (od 01.09.2008), Ján Kožuch, Ľubomíra Krkošková, Eva Mankovecká-Gašparová, Milena Minichová, Jana Oľhová, Petronela Valentová, František Výrostko*,
Dominik Zaprihač (od 01.09.2008)
Janka Nosálová (i)
Darina Mázorová (š)
PREMIÉRY
Juan Carlos Rubio
FAJČENIE JE DRINA (Rollingova terapia) (HUMO)
p R. Brat, dr P. Kováč, sv J. Ciller, kv K. Holková a.h. , ps S. Beláková, a.h., vh, r
P. Gábor a.h.
Jack — F. Výrostko, Susan — J. Oľhová, Yolma — Ľ. Krkošková, Michael — D. Zaprihač, Hlas Orsona Wellsa — J. Kožuch, Televízna redaktorka — P. Valentová.
Premiéra: 26. septembra 2008
Počet repríz: 30
107
rocenka07_08.indd 107
17.12.2010 10:09:37
slovenské komorné divadlo
Ladislav Nádaši Jégé
CESTA ŽIVOTOM
Dramatizácia. drm P. Pavlac, R. Ballek, dr, sh R. Mankovecký, sv T. Ciller,
kv M. Havran, psp S. Beláková, šerm Ľ. Blaško, r R. Ballek.
Jozef Svoreň — D. Heriban, Guzy — J. Kožuch, Dr. Búroš — M. Gazdík, Lipnický —
M. Horňák, Dežko Lipnický — D. Zaprihač, Szőke — V. Hriadel, Gabica Szőkeová
— N. Jelušová, Gábor Szőke — K. Čičmanec a.h./T. Tomkuljak a.h., Drobniak —
I. Folkman a.h., Drobniaková — E. Nosálová a.h., Ilonka Drobniaková — A. Kubejová a.h., Magda Brettschneiderová — R. Rundová, Marta Kurzhammerová — E. Gašparová, Latróczy — M. Geišberg, Prvá Guzyho žena — H. Sudická a.h., Svoreňova
matka — M. Bálintová a.h., Slúžka — P. Valentová, Tomaga — J. Barto a.h., Glasner
— J. Blanský a.h., Kander — I. Kollár a.h., Hudobníci — M. Kramár a.h., D. Tuma
a.h., L. Konček a.h., Ľ. Šamo a.h., T. Konček a.h., B. Murček a.h., T. Kramár a.h.,
Ľ. Konček a.h., Deti, Tanečníci — M. Jánošík a.h., K. Holjenčíková a.h., I. Kolka
a.h., Z. Valášková a.h., L. Löfflé a.h., Z. Plešková a.h.
Premiéra: 20. decembra 2008
Počet repríz: 12
Kamil Žiška — Zuzana Palenčíková
A BUDEME SI ŠEPKAŤ
dr Z. Palenčíková a.h., sh J. Vlk, sv T. Ciller a.h., kv M. Havran a.h., r K. Žiška a.h.
Hana Gregorová — N. Jelušová, Ľudmila Podjavorinská — Ľ. Krkošková, Elena
Maróthy-Šoltésová — J. Oľhová, Terézia Vansová — E. Gašparová.
Premiéra: 27. marca 2009
Počet repríz: 10
Július Barč-Ivan
NEZNÁMY
dr P. Kováč a.h., sh D. Heriban, sv J. Valek a.h., kv P. Čanecký a.h., r J. Sládeček
a.h.
Mešťanosta — M. Horňák, Šľachtic Orlando — V. Hriadel, Magister Leonard —
J. Kožuch, Lenius — F. Výrostko, Servitius — M. Gazdík, Ferro — D. Zaprihač,
Stráž — R. Zelina*, Posol — P. Butkovský*.
* posl. AU BB
Premiéra: 24. apríla 2009
Počet repríz: 7
108
rocenka07_08.indd 108
17.12.2010 10:09:37
samosprávne divadlá
William Shakespeare
MACBETH (MACBETH)
p Ľ. Feldek, u M. Gazdík, V. Kollár, dr M. Gazdík a.h., sh J. Péč, sv J. Zavarský
a.h., kv K. Bláhová a.h., psp L. Cmorej a.h., r V. Kollár a.h.
Duncan — J. Kožuch, Malcolm — D. Zaprihač, Macbeth — D. Heriban, Banquo
— M. Horňák, Macduff — M. Geišberg, Lennox — M. Gazdík, Ross — V. Hriadel,
Fleance, Vrah 1 — T. Tomkuljak a.h., Seyton, Vrah 2 — K. Čičmanec a.h., Vrátnik —
J. Barto a.h., Syn Lady Macduff — D. Kalina a.h./Š. Graňák a.h., Lady Macbeth
— J. Oľhová, Lady Macduff — A. Kubejová a.h., Dvorná dáma — N. Jelušová,
Čarodejnice — E. Gašparová, Ľ. Krkošková, P. Valentová.
Premiéra: 12. júna 2009
Počet repríz: 5
VÝBER Z RECENZIÍ
Rubio, J. C.: FAJČENIE JE DRINA (ROLLINGOVA TERAPIA)
1. Dlouhý, Oleg
Viac smiechu neoslabuje. In: SME. — ISSN 1335-440X. — Roč. 16, č. 228
(02.10.2008), s. 18.
2. Inštitorisová, Dagmar
Biznis s klamstvom — hra s vierou. In: Interné hodnotenie IS.theatre.sk —
(01.01.2009).
3. Kičiňová, Miriam
Terapia pre všetkých. In: Interné hodnotenie IS.theatre.sk — (01.01.2009).
Nádaši Jégé, L.: CESTA ŽIVOTOM
1. Dlouhý, Oleg
Cesta životom — neškodné leporelo. In: SME. — ISSN 1335-440X. — Roč. 16,
č. 295 (22.12.2008), s. 10.
2. Inštitorisová, Dagmar
Cestu zaplnil presvedčivý život. In: Pravda. — ISSN 1335-4051. — Roč. 18,
č. 296 (23.12.2008), s. 49.
3. Inštitorisová, Dagmar
Iba nepremáhať nízke pudy vôľou, podmienenou rozumom. In: Interné hodnotenie IS.theatre.sk — (01.01.2009).
Žiška, K. — Palenčíková, Z.: A BUDEME SI ŠEPKAŤ
1. Bukovenová, Zuzana
Štyri osudy. In: Slovenské národné noviny. — Roč. 20, č. 23-24 (16.06.2009), s. 2.
109
rocenka07_08.indd 109
17.12.2010 10:09:37
slovenské komorné divadlo
2. Dlouhý, Oleg
Šepoty a výkriky zámerne zostali cudne v pozadí. In: SME. — ISSN 1335-440X.
— Roč. 17, č. 76 (01.04.2009), s. 18.
3. Fehérová, Dária
Dotknúť sa hviezd. In: KOD. — ISSN 1337-1800. — Roč. 3, č. 7 (2009), s. 28-30.
4. Inštitorisová, Dagmar
Život ako ladná kresba v tme. In: Interné hodnotenie IS.theatre.sk —
(01.01.2009).
Barč-Ivan, J.: NEZNÁMY
1. Inštitorisová, Dagmar
Pane, nezabi ma za zlú zvesť, ktorú prinášam. In: Interné hodnotenie IS.
theatre.sk — (01.01.2009).
Shakespeare, W.: MACBETH
1. Inštitorisová, Dagmar
Boj o moc a boj o život s mocou — Shakespearova večná pravda. In: Interné
hodnotenie IS.theatre.sk — (01.01.2009).
2. Podmaková, Dagmar
Macbeth ako kabaretná hra o gangstroch. In: Pravda. — ISSN 1335-4051. —
Roč. 19, č. 136 (15.06.2009), s. 20.
REPERTOÁR Z PREDCHÁDZAJÚCICH SEZÓN
Inscenácia
Premiéra
Počet repríz v sezóne 2008/2009
počet repríz celkom
Cooney, R.: 1+1=3
11.06.1999
12
169
Solovič, J. — Lasica, M. — Satinský, J.: Plné vrecká peňazí
15.06.2002
8
123
Gavran, M.: Zabudni na Hollywood
07.05.2004
9
101
Klimáček, V.: Staré lásky
26.11.2004
7
72
Möderndorfer, V.: Tri sestry
03.03.2006
6
47
110
rocenka07_08.indd 110
17.12.2010 10:09:37
samosprávne divadlá
Čechov, A. P.: Ivanov
19.05.2006
4
44
Gombár, D. — Mankovecký, R.: Štúrovci (koncert zrušený)
08.12.2006
7
52
Viewegh, M.: Anjeli všedného dňa
08.02.2008
6
16
Mrożek, S.: Tango
11.04.2008
11
20
Stodola, I.: Čaj u pána senátora
30.05.2008
12
23
111
rocenka07_08.indd 111
17.12.2010 10:09:37
BÁBKOVÉ DIVADLO
ŽILINA (1950)
Riaditeľstvo: Kuzmányho 6, 011 37 Žilina
Telefón: ++421/41/562 09 58, 562 03 15
Fax: ++421/41/562 39 95
E-mail: [email protected]
Web: www.bdz.sk, www.theatre.sk
Riaditeľ: Peter Tabaček
Umelecký šéf: Jana Eliášová
Dramaturgia: Eduard Kudláč (do 31.10.2007), Peter Palik
Umelecký súbor: Jozef Abafi, Ivana Danková, Ján Demko, Jana Eliášová, Milada
Filipčíková, Peter Hejhal, Jan Homolka (od 01.09.2008), Barbora Juríčková, Michal Németh (od 01.11.2008), Juraj Tabaček, Bibiana Tarasovičová.
Stáli hostia: Boris Bačík, Branislav Bačo, Mária Danadová, Peter Dobiáš (do
31.12.2008), Zuzana Frajtová, Natália Gunišová, Michaela Hrbáčková, Štefan
Hric, Henrieta Jančišinová, Lucia Jašková, Jana Lieskovská, Juraj Smutný, Roman
Stroka, Katarína Vakrčková.
Ľuba Dolníková (i)
PREMIÉRY
Peka Pažiš
ROMALDÍNO A KAMILA
dr P. Palik, sv, kv, b K. Fonová, sh, r K. Žiška.
Roman — J. Abafi, Rozprávač — J. Demko, Romaldíno — J. Homolka, Kamila —
B. Juríčková, Romana — B. Tarasovičová.
Premiéra: 24. októbra 2008
Počet repríz: 28
112
rocenka07_08.indd 112
17.12.2010 10:09:37
samosprávne divadlá
Sergej Prokofiev
LÁSKA K TROM POMARANČOM (LJUBOV K TRJOM APEĽSINAM)
libreto Sergej Prokofiev
Opera v štyroch dejstvách. p J. Horváthová, dr P. Palik, sv, kv, b J. Kocman,
r M. Sládek a.h.
Princ — M. Németh, Truffaldino — J. Demko, Kráľ — P. Tabaček, Kuchárka —
P. Tabaček, Clarice — J. Eliášová, Leander — B. Tarasovičová, Pantalon — J. Abafi,
Smeraldina — B. Juríčková, Fata Morgana — M. Filipčíková, Mág Celio — J. Tabaček, Ceremoniár — J. Homolka.
Premiéra: 7. februára 2009
Počet repríz: 5
Jakub Nvota
BOŽSKÁ KOMÉDIA
Podľa Dante Alighieriho
dr P. Palik, sh A. Kalinka, sv, kv N. Štefunková, r J. Nvota.
Hrajú — J. Demko, J. Abafi, M. Németh, J. Homolka, P. Tabaček, J. Tabaček a.h.,
B. Juríčková, J. Eliášová, B. Tarasovičová, M. Filipčíková.
Premiéra: 5. júna 2009
Počet repríz: 3
VÝBER Z RECENZIÍ
Pažiš, P.: ROMALDÍNO A KAMILA
1. Dzadíková, Lenka
Vydarený gól do rómskej bránky. In: SME. — ISSN 1335-440X. — Roč. 16, č. 252
(30.10.2008), s. 22.
2. Dzadíková, Lenka
Divadlo, ktoré rastie. In: Loutkář. — ISSN 1211-4065. — Roč. 59, č. 4/2009,
s. 158-159.
3. Fehérová, Dária
Dotknúť sa hviezd. In: KOD. — ISSN 1337-1800. — Roč. 3, č. 7 (2009), s. 28-30.
4. Paliková, Barbora
Necigánim! In: Interné hodnotenie IS.theatre.sk — (01.01.2009).
Prokofiev, S.: LÁSKA K TROM POMARANČOM
1. Dzadíková, Lenka
Bábkový jún. In: KOD. — ISSN 1337-1800. — Roč. 3, č. 7 (2009), s. 36-39.
113
rocenka07_08.indd 113
17.12.2010 10:09:37
bábkové divadlo žilina
2. Hledíková-Polívková, Ida
Krása ukrytá v pomarančoch. In: KOD. — ISSN 1337-1800. — Roč. 3, č. 3/2009,
s. 12-15.
3. Predmerský, Vladimír
Milan Sládek v Žiline. In: Louktář. — Roč. 59, č. 4/2009, s. 160.
Nvota, J.: BOŽSKÁ KOMÉDIA
1. Dzadíková, Lenka
Bábkový jún. In: KOD. — ISSN 1337-1800. — Roč. 3, č. 7 (2009), s. 36-39.
2. Hledíková-Polívková, Ida
Festival plný dobrej úrody. In: Loutkář. — ISSN 1211-4065. — Roč. 59, č. 4/2009,
s. 169-171.
REPERTOÁR Z PREDCHÁDZAJÚCICH SEZÓN
Inscenácia
Premiéra
Počet repríz v sezóne 2008/2009
počet repríz celkom
Tarasovičová, B.: O veľkom jedákovi a čarovnom kabáte
17.10.2003
1
64
Náhlík, M.: Šípková Ruženka
22.10.2004
1
78
Hejhal, P.: Tri pierka z draka
17.03.2006
9
67
Štrbák, J.: Zrkadlovo alebo Všetko naopak
27.04.2007
28
62
Shakespeare, W.: Othello alebo Škrtič benátsky
15.06.2007
5
29
Taragel, D.: Rozprávky pre neposlušné deti a ich starostlivých rodičov
26.10.2007
11
41
Dahl, R.: Akčantyrok
06.06.2008
10
20
114
rocenka07_08.indd 114
17.12.2010 10:09:37
samosprávne divadlá
MESTSKÉ DIVADLO
ŽILINA (1991)
Riaditeľstvo: Horný val 3, 010 01 Žilina
Telefón: ++421/41/562 37 03, 0903/51 06 71
Fax: ++421/41/562 38 02
E-mail: [email protected]
Web: www.divadlozilina.eu, www.theatre.sk
Riaditeľ: Martina Jesenská
Umelecký šéf: Rastislav Ballek (do 13.03.2009), Eduard Kudláč (14.03.2009)
Dramaturgia: Marcel Škrkoň (do 31.10.2008), Eduard Kudláč (od 01.11.2008),
Zuzana Palenčíková (od 01.04.2009)
Šéf výpravy: Ján Novosedliak* (do 31.12.2007)
Scénický výtvarník: Ján Novosedliak (do 30.06.2008)
Režiséri: Rastislav Ballek* (od 14.03.2009), Martin Čičvák* (od 10.09.2008)
Umelecký súbor: Branislav Bačo, Ivana Danková (do 31.10.2008), Elena Dikošová* (do 31.10.2008), Ján Dobrík (od 01.09.2008), Anna Hulmanová, Nadežda Jelušová (do 31.08.2008), Radovan Kianica, Pavol Klimašovský, Branislav Matuščin
(do 31.12.2008), Iveta Pagáčová, Kristína Sihelská, Norman Šáro (od 03.09.2008),
Jaroslav Vitos (do 31.12.2008), Rudolf Vitos (do 31.12.2008), Boris Zachar.
Katarína Škerenčáková (i), (š)
PREMIÉRY
Carlo Goldoni
POPRASK NA LAGÚNE (LE BARUFFE CHIOZZOTTE)
Komédia. p B. Hečko, sv L. Odvárková, kv J. Maroušek, u, r M. Škrkoň.
Checca — I. Pagáčová, Orsetta — K. Sihelská, Lucietta — R. Derzsi a.h., Toffolo —
R. Kianica, Titta Nane — N. Šáro, Beppo — B. Bačo, Padron Toni — P. Klimašovský,
Padron Fortunato — J. Vitos, Pani Pasqua/Pani Libera — M. Hulmanová, Isidoro —
R. Vitos.
Premiéra: 17. októbra 2008
Počet repríz: 9
115
rocenka07_08.indd 115
17.12.2010 10:09:37
mestské divadlo žilina
Sergi Belbel
MOBIL (MOBIL)
p K. Zubácka, dr Z. Palenčíková a.h., sh M. Burlas a.h., sv E. Drličiak a.h.,
kv E. Rácová a.h., r E. Kudláč.
Sara — J. Oľhová a.h., Claudia — E. Gašparová, Rosa — I. Danková/I. Pagáčová,
Jan — J. Dobrík/B. Zachar.
Premiéra: 24. októbra 2008
Počet repríz: 14
Jonathan Swift
GULLIVEROVE CESTY (GULLIVER’S TRAVELS)
p, dr M. Ondriska, sh M. Piaček, kv M. Havran a.h., psp P. Maťo a.h., sc, sv,
r T. Ciller a.h.
Gulliver — J. Dobrík/N. Šáro, Ďalej hrajú — J. Vitos, B. Bačo, R. Kianica, K. Sihelská, S. Pavlíčková a.h., J. Dobrík, N. Šaro.
Premiéra: 28. novembra 2008
Počet repríz: 42
SLOVENSKÁ KLASIKA ZA 120 MINÚT
sc M. Čičvák, P. Lomnický, drm P. Lomnický, sv, kv, r M. Čičvák.
Hrajú — K. Sihelská, M. Hronský, M. Nemec, S. Popovič, M. Prevendarčík.
Premiéra: 23. januára 2009, Štúdio
Počet repríz: 23
Ödön von Horváth
KAZIMÍR A KAROLÍNA (KASIMIR UND KAROLINE)
p L. Obuch, u Z. Dzurindová a.h., A. Petrželková a.h., dr Z. Dzurindová a.h., sh, k
P. Vaňouček, sv, kv L. Odvárková a.h., r A. Petrželková a.h.
Vyvolávač — I. Pagáčová, Karolína — R. Derzsi a.h., Kazimír — R. Kianica, Mária —
K. Šafaříková a.h., Rauch — B. Bačo, Schurzinger — J. Dobrík, Erna — Z. Konečná
a.h., Merkl — G. Tóth a.h.
Premiéra: 13. februára 2009
Počet repríz: 7
116
rocenka07_08.indd 116
17.12.2010 10:09:37
samosprávne divadlá
Roland Schimmelpfennig
ŽENA Z MINULOSTI (DIE FRAU VON FRÜHER)
p P. Lomnický, dr Z. Palenčíková, sh M. Burlas, sv, kv E. Rácová a.h., psp P. Maťo
a.h., r E. Kudláč.
Romy Vogtländerová — J. Oľhová a.h., Frank — B. Zachar, Klaudia — L. Jašková
a.h., Andy — J. Dobrík/R. Kianica/N. Šáro, Tina — I. Pagáčová/K. Sihelská.
Premiéra: 6. mája 2009
Počet repríz: 3
Petr Kolečko
BRITNEY GOES TO HEAVEN (BRITNEY GOES TO HEAVEN)
dr P. Kapustová, sv J. Valek, p, u, vh, kv, r V. Kivader.
Britney Spears — I. Pagáčová, Archanjel Gabriel — N. Šáro, Kolben — D. Zaprihač,
Mária — K. Sihelská, Bruno — J. Dobrík, Hooligan — B. Bačo.
Inscenácia vznikla v spolupráci MD Žilina a OZ Theatre Ovidas pri AU BB.
Premiéra: 22. mája 2009
VÝBER Z RECENZIÍ
Goldoni, C.: POPRASK NA LAGÚNE
1. Brederová, Tatiana
Poprask v Žiline. In: Interné hodnotenie IS.theatre.sk — (01.01.2009).
Belbel, S.: MOBIL
1. Fehérová, Dária
Userfriendly Mobile. In: Interné hodnotenie IS.theatre.sk — (01.01.2009).
2. Christov, Petr
New drama 2009 — a co je to tu vlastně nového? In: KOD. — ISSN 1337-1800.
— Roč. 3, č. 7 (2009), s. 19-22.
3. Lehocký, Luboš
Nová dráma/New Drama : Mobil. In: KOD. — ISSN 1337-1800. — Roč. 3,
č. 6/2009, s. 24-16.
4. Polák, Milan
Nová dráma — bližšie k realite. In: Literárny (dvoj)týždenník. — ISSN 08625999. — Roč. 22, č. 21-22 (03.06.2009), s. 11.
5. Sikora, Roman
Kožená Nová dráma. In: KOD. — ISSN 1337-1800. — Roč. 3, č. 7 (2009), s. 23-27.
117
rocenka07_08.indd 117
17.12.2010 10:09:38
mestské divadlo žilina
6. Sikora, Roman
Nová dráma. In: Český rozhlas — (25.05.2009).
Swift, J.: GULLIVEROVE CESTY
1. Dzadíková, Lenka
Neverím. In: Interné hodnotenie IS.theatre.sk — (01.01.2009).
SLOVENSKÁ KLASIKA ZA 120 MINÚT
1. Andrejčáková, Eva
Nevedno prečo sa štyria herci predvádzajú. In: SME. — ISSN 1335-440X. —
Roč. 17, č. 22 (28.01.2009), s. 18.
2. Čavojský, Ladislav
Rýchlokurz nepovinného čítania. In: Literárny (dvoj)týždenník. — ISSN 08625999. — Roč. 22, č. 13-14 (08.04.2009), s. 13.
Horváth, Ö. von: KAZIMÍR A KAROLÍNA
1. Dlouhý, Oleg
Viac snahy ako kumštu. In: SME. — ISSN 1335-440X. — Roč. 17, č. 38
(16.02.2009), s. 14.
Schimmelpfennig, R.: ŽENA Z MINULOSTI
1. Kičiňová, Miriam
Žena z minulosti. In: Interné hodnotenie IS.theatre.sk — (01.01.2009).
2. Kvašňovská, Katarína
Vrátila sa, aby splnil svoj sľub. In: Žilinské noviny. — Roč. 10, č. 19 (18.05.2009),
s. 9.
3. Polák, Milan
Nová dráma — bližšie k realite. In: Literárny (dvoj)týždenník. — ISSN 08625999. — Roč. 22, č. 21-22 (03.06.2009), s. 11.
REPERTOÁR Z PREDCHÁDZAJÚCICH SEZÓN
Inscenácia
Premiéra
Počet repríz v sezóne 2008/2009
počet repríz celkom
Bryll, E. — Gärtnerová, K.: Maľované na skle
14.10.2004
Doga, E. — Dužda, D.: Cigáni idú do neba
13.10.2006
16
169
4
50
118
rocenka07_08.indd 118
17.12.2010 10:09:38
samosprávne divadlá
Molière: Lakomec
02.03.2007
13
45
Andersen, H. Ch.: Snehová kráľovná
30.11.2007
4
34
Uhde, M. — Štedroň, M.: Balada pre banditu
03.04.2008
5
20
Borgeson, J. — Long, A. — Singer, D.: Kompletný Shakespeare zhltnutý
za 120 minút
19.06.2008
35
37
119
rocenka07_08.indd 119
17.12.2010 10:09:38
SPIŠSKÉ DIVADLO
SPIŠSKÁ NOVÁ VES (1992)
Riaditeľstvo: Radničné námestie 4,
052 01 Spišská Nová Ves
Telefón: ++421/53/417 32 71, 417 32 74
Fax: ++421/53/417 32 76
E-mail: [email protected]
[email protected]
Web: www.spisskedivadlo.sk, www.theatre.sk
Riaditeľ: Emil Spišák
Umelecký šéf: Ján Sládeček
Dramaturgia: Alena Labancová, Martin Timko
Režisér: Monika Gerbocová
Umelecký súbor: Mária Brozmanová, Mikuláš Macala, Albín Medúz, Jozef Novysedlák, Peter Slovák, Anna Strnadová, Katarína Turčanová, Katarína Vakrčková.
Alena Labancová (i)
PREMIÉRY
Anton Kret
NA MESCICKYM TARHU
Občianske vidovisko. hdr J. Philipp, sv Š. Hudák a.h., kv K. Oľhová a.h.,
r M. Gerbocová.
Verkľikar — A. Medúz, Ďuri Bači — P. König a.h., Paľi Bači — M. Macala, Mescicky
konštabeľ Jakoubek Jakubof — M. Kováčik a.h., Manci Maľučka — D. Ďuratná,
Mamuša Maľučka — K. Vakrčková, Tatuš Maľučky — J. Gavlák a.h., Syn Trajbesin
— J. Novysedlák, Tiľino — P. Slovák, Mescicky starosta — J. Lapšanský a.h., Straka
Strakata — M. Brozmanová, Baľvir Makaj-Fekete — A. Bocsárszky, Cetka Margita
z Madarasu — A. Strnadová, Marda Parugrošova zo Šmižan — K. Turčanová, Tuňi
Jožko — S. Filipák a.h., Podracka kofa — A. Wachterová a.h., Frejer — P. Slovák,
Kradoš, Fagaňisko — M. Dzurilla a.h., Bulgar — L. Kunst a.h., Frojlajn Marika —
B. Tauberová a.h.
Premiéra: 2. októbra 2008
Počet repríz: 20
120
rocenka07_08.indd 120
17.12.2010 10:09:38
samosprávne divadlá
Anton Kret
O RUŽOVEJ ANIČKE
Dramatizácia. dr M. Timko, sh P. Vaňouček, sv, kv J. Daubrava a.h., u, r T. Jánošová a.h.
Šťastimil — A. Medúz, Dobromila — Ľ. Brozmanová, Macocha — A. Strnadová,
Havran — J. Novysedlák, Komorník — P. Slovák, Kačacia víla — K. Vakrčková, Kata
— K. Turčanová, Pán — M. Macala, Janko — A. Bocsárszky, Anička — D. Ďuratná.
Premiéra: 30. novembra 2008
Počet repríz: 38
Frank Wedekind
JARNÉ PREBUDENIE (FRÜHLINGS ERWACHEN)
Dráma. dr M. Timko, sh J. Philipp, sv, kv T. Volkmer a.h., p, u, r M. Gerbocová.
Melchior — A. Bocsárszky ml., Móric — P. Slovák, Janko Rilov — J. Novysedlák,
Vendla — D. Ďuratná, Ilza, Pani Gáborová — K. Turčanová, Marta — K. Vakrčková,
Pani Bergmanová — M. Brozmanová, Pán Gábor — M. Macala, Riaditeľ Svetlodus
— M. Macala, Profesorka Lomihnátová, Matka Schmidtová — A. Strnadová, Profesorka Meľhubová — K. Vakrčková, Móricov otec, Lekár — A. Medúz, Kolotočiari —
S. Filipak, P. Slovák.
Premiéra: 27. februára 2009
Počet repríz: 15
Miro Gavran
VŠETKO O MUŽOCH (SVE O MUŠKARCIMA)
p J. Jankovič, dr M. Timko, sv Š. Hudák a.h., kv K. Oľhová a.h., r E. Spišák.
Ivo, Tomo, Maks, Denis — J. Novysedlák, Pavle, Otec, Rudi, Leo — M. Macala, Zoki,
Ján, Malý, Róbert — P. Slovák.
Premiéra: 17. apríla 2009
Počet repríz: 8
Miro Gavran
VŠETKO O ŽENÁCH (SVE O ŽENAMA)
p J. Jankovič, dr M. Timko, sh G. Macejko, sv Š. Hudák a.h., kv K. Oľhová a.h.,
r P. Weinciller a.h.
121
rocenka07_08.indd 121
17.12.2010 10:09:38
spišské divadlo
Lada, Soňa, Mária, Dada, Karolína — M. Brozmanová, Stela, Oľga, Nina, Biba,
Agneša — D. Ďuratná, Anita, Gréta, Jasna, Mima, Lujza — K. Turčanová.
Premiéra: 22. mája 2009
Počet repríz: 5
VÝBER Z RECENZIÍ
Gavran, M.: VŠETKO O MUŽOCH
1. Zvada, Milan
Čo všetko vieme o mužoch a ženy im to tolerujú? In: Interné hodnotenie
IS.theatre.sk — (01.01.2009).
Gavran, M.: VŠETKO O ŽENÁCH
1. Zvada, Milan
Čo všetko o ženách ešte nevieme? In: Interné hodnotenie IS.theatre.sk —
(01.01.2009).
REPERTOÁR Z PREDCHÁDZAJÚCICH SEZÓN
Inscenácia
Premiéra
Počet repríz v sezóne 2008/2009
počet repríz celkom
Dobšinský, P. — Košický, M.: Trojruža — Múdry Maťko a blázni
21.11.2004
Spišák, K.: Vrabec brmbolec
13.02.2005
15
90
21
112
Shakespeare, W.: Sen noci svätojánskej po štyristo rokoch
22.04.2005
13
66
Harmaňoš, L.: Polárna rozprávka
26.02.2006
7
39
Janosch: Ach, aká nádherná je Panama
01.04.2007
6
45
Bukovčan, I.: Slučka pre dvoch
08.06.2007
4
14
Makarius, J.: Brána slnka
27.04.2008
12
32
122
rocenka07_08.indd 122
17.12.2010 10:09:38
samosprávne divadlá
Kasprzyk, M.: O zázračnej krhličke
22.06.2008
39
40
123
rocenka07_08.indd 123
17.12.2010 10:09:38
MESTSKÉ DIVADLO
ACTORES ROŽŇAVA (1994)
Riaditeľstvo: Šafárikova 20, 048 01 Rožňava
Telefón: ++421/58/732 96 23, 788 42 41
Fax: ++421/58/788 42 40
E-mail: [email protected]
Web: www.actores.sk, www.tempusart.sk
www.theatre.sk
Riaditeľ: Tatiana Masníková
Umelecký šéf súboru: Peter Szőllős
Dramaturgia: Miroslav Mandelik* (do 01.09.2001), Ingrid Oravcová* (od 01.09.2008
do 31.12.2008)
Režisér: Tatiana Masníková
Hudobník: Arpád Farkaš
Umelecký súbor: Peter Čižmár*, Monika Hanzlíková, Kevin Ivanko*
(od 01.05.2007), Róbert Kobezda, Peter Szőllős, Ronald Zakhar*
PREMIÉRY
Tatiana Masníková
HUGO A OLIVER A ICH VEĽKÉ DIVADLO
Divadelná rozprávka. sv, kv, r T. Masníková.
Hrajú — P. Szőllős, R. Kobezda, M. Hanzlíková.
Premiéra: 7. septembra 2008
Počet repríz: 76
Tatiana Masníková
STRETNÚŤ TEBA BOLO KRÁSNE
dr I. Oravcová, sv, kv M. Benko, vh, r T. Masníková.
Hrajú — P. Szőllős, M. Hanzlíková, R. Kobezda, K. Ivanko.
Premiéra: 28. novembra 2008
Počet repríz: 15
124
rocenka07_08.indd 124
17.12.2010 10:09:38
samosprávne divadlá
Tatiana Masníková
BEZ MIHNUTIA OKA
sv, kv M. Benko, vh, r T. Masníková.
Hrajú — P. Szőllős, M. Hanzlíková, R. Kobezda.
Premiéra: 21. decembra 2008
Počet repríz: 14
Tatiana Masníková
SMUTNÁ PRINCEZNÁ A SLON
sv, kv, r T. Masníková.
Hrajú — P. Szőllős, M. Hanzlíková.
Premiéra: 1. apríla 2009
Počet repríz: 21
Vasilij Sigarev
GUPKA (GUPKA)
p, vh, sv, kv, r T. Masníková.
Tamara — J. Pilzová a.h., Paša — R. Kobezda, Leonid — M. Ďuriš a.h., Hlas —
A. Mojžiš a.h.
Premiéra: 11. júna 2009
Počet repríz: 4
VÝBER Z RECENZIÍ
Masníková, T.: HUGO A OLIVER A ICH VEĽKÉ DIVADLO
1. Čujová, Frederika
Nová rozprávka o divadle. In: Interné hodnotenie IS.theatre.sk — (01.01.2009).
Masníková, T.: STRETNÚŤ TEBA BOLO KRÁSNE
1. Dlouhý, Oleg
Aj ďaleko od rušného miesta sa hrá dobré divadlo... In: KOD. — ISSN 13371800. — Roč. 4, č. 2 (2010), s. 39-41.
125
rocenka07_08.indd 125
17.12.2010 10:09:38
mestské divadlo actores
Masníková, T.: BEZ MIHNUTIA OKA
1. Dlouhý, Oleg
Aj ďaleko od rušného miesta sa hrá dobré divadlo... In: KOD. — ISSN 13371800. — Roč. 4, č. 2 (2010), s. 39-41.
2. Kičiňová, Miriam
Všetko je len bublina. In: Interné hodnotenie Is.theatre.sk — (01.01.2009).
Sigarev, V.: GUPKA
1. Dlouhý, Oleg
Aj ďaleko od rušného miesta sa hrá dobré divadlo... In: KOD. — ISSN 13371800. — Roč. 2, č. 4 (2010), s. 39-41.
2. Kičiňová, Miriam
Čo sa stane, keď ide o byt. In: Interné hodnotenie Is.theatre.sk —
(01.01.2009).
REPERTOÁR Z PREDCHÁDZAJÚCICH SEZÓN
Inscenácia
Premiéra
Počet repríz v sezóne 2008/2009
počet repríz celkom
Fugard, A.: Pokrvné puto
17.02.1996
1
28
Beckett, S.: Čakanie na Godota
18.03.2005
2
30
Masníková, T.: Prešibaný kocúr v čižmách
29.10.2006
2
72
126
rocenka07_08.indd 126
17.12.2010 10:09:38
samosprávne divadlá
DIVADLO THÁLIA KOŠICE (1990)
Riaditeľstvo: Timonova 3, 040 01 Košice
Telefón: ++421/55/622 58 66
Fax: ++421/55/622 58 67
E-mail: [email protected], [email protected]
Web: www.cassovia.sk/thalia, www. thaliaszinhaz.sk
www.theatre.sk
Riaditeľ: Péter Kolár
Umelecký šéf: Károly Korognai
Lektor dramaturgie: Timea Gazsi
Umelecký súbor: Attila Bocsárszky, Attila Bocsárszky ml. (do 31.07.2008),
Erzsébet Cs. Tóth, Péter Dudás, Róbert Szabolcs Flórián, Mikolt Gyuricza (do
31.07.2009), Oszkár Illés, Katalin Kiča (od 19.08.2008), Mária Kövesdi-Szabó,
Judit Márkus (od 19.08.2008), Máté Madarász (od 19.08.2008), Bea Melkvi (od
01.09.2009), Kornélia Nagy, Szilárd Petrik (od 19.08.2008), Árpád Pólos, Tamás
Ponty (od 19.08.2008), Zoltán Reiter (od 05.01.2009), Emőke Katalin Szabadi,
Katalin Šafařík (od 19.08.2008 do 31.07.2009), Titusz Tóbisz, Zizi Urbán (od
01.09.2009), Lívia Varga.
Aranka Széles (i)
Angelika Derjánová (š)
PREMIÉRY
Edmond Rostand
CYRANO Z BERGERACU (CYRANO DE BERGERAC)
CYRANO DE BERGERAC
ch, šerm A. Király a.h., sv, kv, r K. Korognai.
Cyrano — A. Bocsárszky, Roxana — K. Šafařík, Kristián — A. Király a.h., Guiche —
S. Petrik, Klára — K. Nagy, Castel Jaloux — T. Tóbisz, Vikomt — O. Illés, 1. dievča —
M. Gyuricza, 2. dievča — L. Varga, 3. dievča — K. Kiča, 1. kadet — M. Madarász, 2.
kadet — T. Ponty, 3. kadet — K. Tóth a.h., Ďalej hrajú — M. Pižga, M. Richtarcsík,
V. Frištik, K. Maťus, J. Pigula, Š. Štec.
Premiéra: 2. októbra 2008
Počet repríz: 24
127
rocenka07_08.indd 127
17.12.2010 10:09:38
divadlo thália
Peter Shaffer
EQUUS (EQUUS)
EQUUS
ch A. Kozma a.h., sv J. Hascsák a.h., kv A. Szőke a.h., r I. Csiszár.
Martin Dysart — K. Korognai, Alan Strang — M. Madarász, Frank Strang —
Á. Pólos, Dora Strang — M. Kövesdi Szabó, Hesther Salamon — L. Varga, Jill Mason — V. Rák, Harry Dalton — A. Bocsárszky, Džokej — T. Tóbisz, Ošetrovateľka —
M. Gyuricza, Ďalej hrajú — K. Tóth, L. Cilling, V. Jakab, É. Szűcs.
Premiéra: 30. októbra 2008
Počet repríz: 13
Murray Schisgal
LÁÁÁSKA (LUV)
SZERELEM, Ó!
Veselohra. p F. Karinthy, sv, kv K. Kiča, r A. Király.
Milt — T. Tóbisz, Harry — S. Petrik, Ellen — L. Varga/J. Márkus.
Premiéra: 29. januára 2009
Počet repríz: 13
Péter Horváth — Gábor Presser — Dusán Sztevanovity
POVALA (A PADLÁS)
Rozprávkový muzikál. ch I. Gyenes a.h., k R. Látó, sv, kv H. Laczó a.h., r I. Halasi.
Rádiós — T. Tóbisz, Šüni — J. Márkus, Mamička — E. Cs. Tóth/M. Kövesdi Szabó,
Barnabáš — Z. Reiter, Knieža — M. Madarász, Mláďa — K. Nagy, Lampáš —
T. Ponty, Okradnutý — M. Richtarcsík a.h., Témüller — O. Illés, Detektív —
Á. Pólos, Baterka — K. Tóth a.h., Robinson — K. Kiča.
Premiéra: 12. marca 2009
Počet repríz: 35
Ferenc Molnár
ČERT (AZ ÖRDÖG)
Veselohra. kv K. Kiča a.h., sv, r P. Valló a.h.
László — Z. Reiter, Jolana — L. Varga, Jánoš — S. Petrik, Čert — K. Korognai, Elza —
128
rocenka07_08.indd 128
17.12.2010 10:09:38
samosprávne divadlá
K. Šafařík, Hodvábna Cinka — J. Márkus, Andráš — Á. Pólos.
Premiéra: 29. apríla 2009
Počet repríz: 14
VÝBER Z RECENZIÍ
Rostand, E.: CYRANO Z BERGERACU
1. Czifrák, András
Cyrano — jednoducho romantik. In: Kassai Figyelő. — ISSN EV 1487/08. — Roč.
VI, č. 10 (01.10.2008), s. 18.
2. Hizsnyan, Géza
Edmond Rostand: Cyrano z Bergeracu. In: Interné hodnotenie IS.theatre.sk —
(01.01.2009).
3. Juhász Dósa, János
Cyrano bez zbytočných slov. In: Vasárnap — (07.11.2008), s. 22.
4. Kozsár, Zsuzsanna
Jeden miluje, druhý stráca. In: Új Szó. — ISSN 1335-7050 (16.10.2008).
5. Rácz, Ján
Cyrano z Thálie. In: Literárny (dvoj)týždenník. — ISSN 0862-5999. — Roč. 21, č. 35-36 (22.10.2008), s. 12-13.
Shaffer, P.: EQUUS
1. Czifrák, András
Equus — v zajatí démona. In: Kassai Figyelő. — ISSN EV 1487/08. — Roč. VI,
č. 12 (01.12.2008), s. 19.
2. Hizsnyan, Géza
Peter Shaffer: Equus. In: Interné hodnotenie IS.theatre.sk — (01.01.2009).
3. Kozsár, Zsuzsanna
Jedno objatie koňa. In: Új Szó. — ISSN 1335-7050 (14.11.2008).
4. Rácz, Ján
Kauza holá pravda. In: Literárny (dvoj)týždenník. — ISSN 0862-5999. — Roč.
22, č. 1-2 (14.01.2009), s. 12.
Schisgal, M.: LÁÁÁSKA
1. Czifrák, András
Jedno čarovné predstavenie. In: Kassai Figyelő. — ISSN EV 1487/08. — Roč.
VII, č. 2 (01.02.2009), s. 19.
2. Juhász Dósa, János
Náhodilé divadlo. In: Vasárnap. — Roč. 42, č. 10 (06.03.2009), s. 15.
3. Kozsár, Zsuzsanna
Trojica sa niekedy namočí vo vode. In: Új Szó. — ISSN 1335-7050
(11.02.2009).
129
rocenka07_08.indd 129
17.12.2010 10:09:38
divadlo thália
Horváth, P. — Presser, G. — Sztevanovity, D.: POVALA
1. Czifrák, András
Žiadna rozprávka, je to povala. In: Kassai Figyelő. — ISSN EV 1487/08. — Roč.
VII (01.04.2009), s. 15.
2. Hizsnyan, Géza
Povala. In: Interné hodnotenie IS.theatre.sk — (01.01.2009).
3. Juhász Dósa, János
Zabúdanie odsúdené na úspech. In: Vasárnap. — Roč. 42, č. 15 (10.04.2009),
s. 19.
Molnár, F.: ČERT
1. Czifrák, András
Žiadne čertoviny, predstavenie. In: Kassai Figyelő. — ISSN EV 1487/08. — Roč.
VII (01.05.2009), s. 19.
2. Fecsó, Yvett
Molnár Ferenc — Čert In: Új Szó. — ISSN 1335-7050 (04.05.2009).
3. Juhász Dósa, János
Čert v nás. In: Vasárnap. — Roč. 42 (24.06.2009), s. 15.
130
rocenka07_08.indd 130
17.12.2010 10:09:38
samosprávne divadlá
BÁBKOVÉ DIVADLO
KOŠICE (1959)
Riaditeľstvo: Tajovského 4, 040 01 Košice
Telefón: ++421/55/622 04 55, 622 00 49
Fax: ++421/55/622 00 49
E-mail: [email protected]
Web: www.bdke.sk, www.theatre.sk
Riaditeľ: Katarína Hegedüsová
Umelecký šéf: Ivan Sogel
Scénický výtvarník: Miloslav Jaroš
Umelecký súbor: František Dolejší, Beáta Dubielová, Juraj Fotul, Miroslav Kolbašský, Veronika Kunayová, Erika Molnárová, Peter Orgován, Eva Ryšáková, Ivan Sogel.
Serafína Fotulová (i)
PREMIÉRY
Siarhej Kovaľov
FILIPKO A JEŽIBABA (MALYJ FILIP I BABAJAGA)
Žartovná hra. p J. Andričík, dr I. Sogel, sh P. Kondrusevič, sv, kv, b V. Račkovskij
a.h., r O. Žugžda a.h.
Dedko — M. Kolbašský, Kováč — M. Kolbašský, Babka — B. Dubielová, Filipko —
J. Fotul, Ježibaba — E. Molnárová/V. Kunayová, Husi — celý súbor.
Premiéra: 26. septembra 2008
Počet repríz: 53
Pavel Scheiner
ŠAŠOVINKY
Cirkusová klauniáda s pesničkami. dr P. Uher a.h., sv, kv, b K. Hroznová a.h.,
r P. Uher a.h.
Inka — E. Molnárová, Bum — J. Fotul, Bác — P. Orgován, K. Silofón — I. Sogel.
Premiéra: 3. apríla 2009
Počet repríz: 19
131
rocenka07_08.indd 131
17.12.2010 10:09:38
bábkové divadlo košice
Halka Marčeková
EN, TEN, TIKY
Bábková hra. p K. Hegedüsová, dr P. Uher a.h., sh N. Bodnár, sv, kv, b Z. Malcová
a.h., r P. Uher a.h.
Katka — V. Kunayová, Vilko — B. Dubielová, Mamka, Kráľ, Obryňa — M. Kolbašský, Obor — F. Dolejší, En — M. Kolbašský, Ten — F. Dolejší, Tiky — B. Dubielová.
Premiéra: 17. apríla 2009
Počet repríz: 19
VÝBER Z RECENZIÍ
Kovaľov, S.: FILIPKO A JEŽIBABA
1. Dzadíková, Lenka
Bábkový jún. In: KOD. — ISSN 1337-1800. — Roč. 3, č. 7 (2009), s. 36-39.
2. Hledíková-Polívková, Ida
Festival plný dobrej úrody. In: Loutkář. — ISSN 1211-4065. — Roč. 59, č. 4/2009,
s. 169-171.
3. Predmerský, Vladimír
Kto sú rodičia dieťaťa? In: Interné hodnotenie IS.theatre.sk — (01.01.2009).
Scheiner, P.: ŠAŠOVINKY
1. Predmerský, Vladimír
Cirkus bez cirkusu. In: Interné hodnotenie IS.theatre.sk — (01.01.2009).
Marčeková, H.: EN, TEN, TIKY
1. Predmerský, Vladimír
Anglická rozprávka v Košiciach. In: Interné hodnotenie IS.theatre.sk —
(01.01.2009).
REPERTOÁR Z PREDCHÁDZAJÚCICH SEZÓN
Inscenácia
Premiéra
Počet repríz v sezóne 2008/2009
počet repríz celkom
Hevier, D.: Hugo, Frigo, Bublina...
05.05.1995
11
224
Hevier, D.: Ježkovia
19.09.1997
14
235
132
rocenka07_08.indd 132
17.12.2010 10:09:39
samosprávne divadlá
Nemogová-Kolárová, A.: Janko a Mrakohrad
23.04.1999
3
102
Romanovský, J.: Princezná Kukulienka
10.09.1999
2
344
Badin, Á.: Braček Jelenček
30.05.2003
12
179
Zalán, T.: Nevesta Myška
11.06.2004
4
71
Badin, Á.: Zlaté pierko
17.03.2005
6
72
Piotrowska, E.: Krajčírska rozprávka
07.10.2005
11
66
Hegedüsová, K.: Šípková Ruženka
11.05.2007
20
80
Badin, Á.: Košický Betlehem alebo Ježiško u nás
30.11.2007
32
83
Nový, A.: Kapitán Tulipán
25.04.2008
20
34
133
rocenka07_08.indd 133
17.12.2010 10:09:39
DIVADLO ROMATHAN
KOŠICE (1992)
Riaditeľstvo: Štefánikova 4, 040 01 Košice
Telefón: ++421/55/622 49 80, 622 06 19
Fax: ++421/55/622 49 80
E-mail: [email protected]
[email protected]
Web: www.romathan.sk, www.theatre.sk
Riaditeľ: Karel Adam
Šéfdirigent: Karol Adam
Režisér: Marián Balog
Choreograf: Ľubomír Ačai (do 31.01.2009)
Herecko-spevácka sekcia: Magdaléna Adamová, Eva Adamová (do 31.05.2009),
Marián Balog, Lívia Cifrová (do 31.07.2008), Jozef Ferko, Nikolaj Gábor (od
01.10.2008), Jaroslav Godla (do 31.10.2008), Milan Godla, Alena Klempárová,
Dáša Polláková (od 01.02.2009), Žaneta Štipáková-Čisárová (do 31.07.2009).
Tanečná sekcia: Marek Balog, Zuzana Berková (od 01.12.2008 do 31.03.2009),
Mariana Gáborová (do 31.10.2008), Tatiana Gašparová (od 01.09.2008), Roman
Godla, Lucia Hangurbadžová, Ján Moro, Katarína Šandorová (od 01.09.2008),
Viktória Študyová (do 31.07.2008) a (od 01.12.2008), Gejza Turták, Simona Žaludeková (do 31.08.2008), Estera Žigová.
Orchester: Karol Adam, Viktor Adam, Vladimír Adam, Aladár Bunda, Eugen
Bunda, Roland Horváth (od 01.06.2009), Mikuláš Költö ml., Ladislav Študy (do
31.08.2008) a (od 01.11.2008), Radovan Žiga.
Marek Balog, Jozef Krajňák (do 17.04.2008) (i)
PREMIÉRY
Milan Godla
SVEDECTVO
AVRIPHEŇIBEN
Rómsky holokaust
sh Karol Adam, sv Š. Hudák a.h., r M. Balog.
134
rocenka07_08.indd 134
17.12.2010 10:09:39
samosprávne divadlá
Hrajú — M. Godla, M. Balog, M. Adamová, J. Ferko, Ž. Štipáková, L. Hangurbadžová, R. Godla, J. Moro, M. Balog, V. Študyová, E. Žigová, G. Turták, K. Šandorová, T. Gašparová, N. Gábor.
Premiéra: 11. decembra 2008
Počet repríz: 1
Milan Godla
NAJLEPŠÍ HUSLISTA
NEKHFEDER
Rozprávka na motívy rómskych pesničiek z knihy Dany Hivešovej-Šilanovej
Vtáčatko Koráločka. dr M. Godla, ha Karel Adam, ch J. Moro, L. Hangurbadžová,
sv J. Vaňo, kv E. Adamová, r M. Balog.
Kráľ — J. Ferko, Kráľovná — M. Adamová, Monika — V. Študyová, Vtáčik —
T. Gašparová, Lačhori — L. Hangurbadžová, Gitarista — R. Godla, Violista —
G. Turták, Huslista — J. Moro, Asaben — N. Gábor, Komorník — G. Turták, 1. Rómka — Ž. Štipáková, 2. Rómka — D. Polláková, 3. Rómka — K. Šandorová, 4. Rómka
— E. Žigová, Bachtalo — Marek Balog, Veverička — Marián Balog.
Premiéra: 30. apríla 2009
Počet repríz: 16
ROMATHAN BAVÍ...
Hudobno-zábavný program
ha Karol Adam, ch J. Moro, L. Hangurbadžová, r M. Balog.
Hrá, spieva a tancuje — celý súbor Divadla Romathan.
Premiéra: 26. júna 2009
Počet repríz: 8
VÝBER Z RECENZIÍ
Godla, M.: SVEDECTVO
1. Dlouhý, Oleg
Dva uhly pohľadu. In: Interné hodnotenie IS.theatre.sk — (01.01.2009).
2. Dlouhý, Oleg
Nové divadelné svedectvo o rómskom holokauste. In: Sme. — ISSN 1335-440X.
— Roč. 16, č. 299 (30.12.2008), s. 18.
135
rocenka07_08.indd 135
17.12.2010 10:09:39
diivadlo romathan
Godla, M.: NAJLEPŠÍ HUSLISTA
1. Divadlo Romathan nezabudlo na detského diváka, uviedlo rozprávku Najlepší
huslista. In: Romano nevo ľil. — Roč. 19, č. 902-905 (16.04.2009).
2. Nitkulincová, Andrea
Divadlo Romathan predstavilo minulý týždeň ďalšiu premiéru. In: SME. —
ISSN 1335-440X (06.05.2009).
REPERTOÁR Z PREDCHÁDZAJÚCICH SEZÓN
Inscenácia
Premiéra
Počet repríz v sezóne 2008/2009
počet repríz celkom
Adam, Karel — Šilan, J.: Cimbal, tanec, husličky — ach, tie rómske pesničky... 25
03.12.2002
334
Hivešová-Šilanová, D.: Miesto pre Rómov
22.11.2004
Godla, M.: Škriatok
22.04.2008
1
5
29
39
136
rocenka07_08.indd 136
17.12.2010 10:09:39
samosprávne divadlá
DIVADLO JONÁŠA ZÁBORSKÉHO
PREŠOV (1944)
Riaditeľstvo: Námestie legionárov 6, 08161 Prešov
Telefón: ++421/51/756 21 91,773 39 91
Fax: ++421/51/756 21 97
E-mail: [email protected], [email protected]
Web: www.djz.sk, www.theatre.sk
Riaditeľ: Ján Hanzo
Umelecký šéf: Michal Náhlík
Lektor: Ivana Imrichová
Umelecký súbor: Miro Bodoki, Dušan Brandys, Ľudmila Dutková, Valéria Fürješová, Ján Ivan, Ján Jakab (od 01.09.2008), Jana Jurišincová, Igor Kasala, Jitka
Krišková, Peter Krivý, Zuzana Kúšiková, Elena Kušnierová, Matej Lacko (od
10.11.2008), Peter Lejko, Jana Maľová, Silvester Matula, Stanislava Pázmányová,
Boris Srník, Daniel Straka, Jozef Stražan, Kveta Stražanová.
Tanečná zložka: Adela Forrai, Štefan Mucha, Alena Pavlišinová, Antónia Pitoňáková, Štefan Turanský.
PREMIÉRY
Ödön von Horváth
VIERA, LÁSKA, NÁDEJ (GLAUBE, LIEBE, HOFFNUNG)
Malý tanec smrti
p E. Melichárková, tp P. Mankovecký, u M. Náhlík, dr P. Mankovecký, sh J. Haško,
sv A. Szökeová, kv L. Kadlečíková, r M. Náhlík.
Alžbeta — I. Kováčová a.h., Alfonz Klostermeyer — P. Krivý, Hlavný predátor —
I. Kasala, Preparátor — B. Srník, Barón — A. Šilan, Irena Prantlová — Z. Kúšiková,
Pani súdna radcová — E. Kušnierová, Pán súdny radca — P. Lejko, Invalid —
J. Ivan, Gréta — V. Fürješová, Erna — J. Maľová, Marlene — S. Matula, Mária —
S. Pázmányová, Policajný inšpektor — J. Jakab, Policajt — M. Bodoki, Joachim —
M. Lacko a.h.
Premiéra: 17. októbra 2008
Počet repríz: 15
137
rocenka07_08.indd 137
17.12.2010 10:09:39
diivadlo jonáša záborského
Frank Houtappels
VORVAŇ (DE POTVIS)
Tragikomédia. p J. Rakšányiová, dr B. Balašková, sh A. Kalinka, sv M. Šafárik,
kv M. Havran, r J. Nvota.
Ingrid Visserová — K. Stražanová, Roos Visserová — D. Košická a.h., Mia Visserová
— Ľ. Dutková, Walter Van Den Werf — I. Kasala.
Premiéra: 14. novembra 2008
Počet repríz: 13
Jan Antonín Pitínský
BETLEHEM (BETLEHEM)
p Ľ. Feldek, u V. Morávek, M. Zákostelecký, sh V. Šrámek, k J. Šimková, drsp
A. Verešpejová, psp Š. Mucha, r M. Zákostelecký.
Jozef — B. Srník, Mária — J. Maľová, Archanjel — Ľ. Dutková, Betlehemská hviezda
— P. Krivý, Diabol — V. Fürješová, Gašpar — I. Kasala, Me–Li Char — J. Ivan,
Baltazár — M. Bodoki, Herodes — S. Matula, Rozprávač — A. Šilan a.h., Poslušný
pastier — M. Lacko, Pani učiteľka — S. Pázmányová, Ľud putujúci do Betlehema —
D. Brandys, J. Krišková, P. Lejko, Z. Kúšiková, J. Stražan, K. Stražanová, Anjeli —
J. Jakab, J. Jurišincová, D. Straka, E. Kušnierová, A. Pavlišinová, Smrť — Š. Mucha,
A. Forrai, Š. Turanský.
Premiéra: 30. januára 2009
Počet repríz: 8
Ray Cooney
VŠETKO NAJLEPŠIE! (FUNNY MONEY)
Komédia. p, u J. Dudáš, dr R. Mankovecký, hsp J. Haško, sv A. Szökeová,
kv L. Kadlečíková, psp S. Vlčeková, r M. Náhlík.
Henri Perkins — B. Srník, Jean Perkinsová — V. Fürješová, Victor Johnson — M. Bodoki, Betty Johnsonová — S. Pázmányová, Seržant Davenport — J. Ivan, Agent Slater
— M. Lacko, Darček — J. Krišková, Taxikár — P. Krivý, Mafián — J. Jakab.
Premiéra: 27. marca 2009
Počet repríz: 14
138
rocenka07_08.indd 138
17.12.2010 10:09:39
samosprávne divadlá
Otfried Preussler
MALÁ ČARODEJNICA (DIE KLEINE HEXE)
drm R. Mankovecký, M. Náhlík, sh J. Haško, hn J. Selčan ml., psp Š. Mucha,
sv A. Szökeová, kv L. Kadlečíková, r M. Náhlík.
Malá čarodejnica — J. Maľová, Abraxas — S. Matula, Elvis — M. Lacko, Veľká Berta
— E. Kušnierová, Bimbula — Ľ. Dutková, Bambula — Z. Kúšiková, Krhlička —
J. Ivan, Harmanček — J. Jakab, Kamilka — J. Jurišincová, Tančeníci — A. Forrai,
Š. Mucha, Š. Turanský.
Premiéra: 7. júna 2009
Počet repríz: 12
VÝBER Z RECENZIÍ
Houtappels, F.: VORVAŇ
1. Timko, Martin
Už som si myslel, že ľudia prestali písať... In: KOD. — ISSN 1337-1800. — Roč.
3, č. 1/2009, s. 17-18.
2. Timko, Martin
Už som si myslel, že ľudia prestali písať... In: Interné hodnotenie IS.theatre.
sk — (01.01.2009).
Pitínský, J. A.: BETLEHEM
1. Dlouhý, Oleg
Klaňanie bolo preveľké. In: SME. — ISSN 1335-440X. — Roč. 17, č. 29
(05.02.2009), s. 23.
2. Dlouhý, Oleg
Betlehem In: Interné hodnotenie IS.theatre.sk — (01.01.2009).
Cooney, R.: VŠETKO NAJLEPŠIE!
1. Dzadíková, Lenka
Farebná zábava. In: Interné hodnotenie IS.theatre.sk — (01.01.2009).
Preussler, O.: MALÁ ČARODEJNICA
1. Dzadíková, Lenka
Malá čarodejnica na veľkej scéne. In: Interné hodnotenie IS.theatre.sk —
(01.01.2009).
139
rocenka07_08.indd 139
17.12.2010 10:09:39
diivadlo jonáša záborského
REPERTOÁR Z PREDCHÁDZAJÚCICH SEZÓN
Inscenácia
Premiéra
Počet repríz v sezóne 2008/2009počet repríz celkom
Ahlfors, B.: Posledná cigara
17.02.2006
3
37
Tajovský, J. G.: Statky-zmätky
19.05.2006
13
71
Hervé, F. — Feldek, Ľ.: Utekajte, slečna Nituš!
16.02.2007
17
42
Koľada, N.: Sliepka
02.03.2007
11
29
Preissová, G.: Jej pastorkyňa
22.06.2007
5
20
Dušík, G. — Kákoš, M. — Sarvaš, M.: František z Assisi
16.11.2007
44
98
Gogoľ, N. V.: Ženba
01.02.2008
15
40
Örkény, I.: Mačacia hra
04.04.2008
9
21
Zeman, B. — Vlček, F.: Šialene smutná princezná
01.06.2008
24
42
140
rocenka07_08.indd 140
17.12.2010 10:09:39
samosprávne divadlá
DIVADLO ALEXANDRA DUCHNOVIČA
PREŠOV (1990)
Riaditeľstvo: Jarková 77, 080 01 Prešov
Telefón: ++421/51/773 27 00, 772 32 61
Fax: ++421/51/773 44 22
E-mail: [email protected]
Web: http://www.divadload.sk; www.theatre.sk
Riaditeľ: Marián Marko
Umelecký šéf: Jozef Tkáč
Umelecký súbor: Vladimíra Brehová, Vladimír Čema (od 01.09.2009), Zuzana
Kovalčíková-Haľamová, Sergej Hudák, Michal Iľkanin (od 01.09.2009), Ľudmila
Kozmenková-Lukačíková, Igor Latta, Evgenij Libezňuk, Daniela Libezňuk-Rusinková, Marián Marko, Ľubomír Mindoš, Jozef Pantlikáš, Vasiľ Rusiňák, Jaroslava
Sabolová-Sisáková, Svetlana Škovranová, Jozef Tkáč.
PREMIÉRY
Eugène Ionesco
NOSOROŽEC (RHINOCÉROS)
NOSOROG
p V. Kupka, dr V. Kupka a.h., sh N. Bodnár, sv T. Ciller a.h., kv A. Simková a.h.,
r R. Ballek a.h.
Gazdiná — Ľ. Lukačíková, Jean — E. Libezňuk, Bérenger — Ľ. Mindoš, Čašník —
S. Hudák/M. Iľkanin, Starý pán — J. Tkáč, Logik — V. Rusiňák, Daisy — Z. Kovalčíková/V. Brehová, Pán Motýlik — J. Tkáč, Dudard — S. Hudák/M. Iľkanin, Botard
— V. Rusiňák, Pani Bujačková — Ľ. Lukačíková, Hasič — E. Libezňuk.
Premiéra: 24. októbra 2008
Počet repríz: 11
Oleh Mykolajčuk-Nyzovec
ÚZEMIE B (TERITORIJA B)
dr V. Kupka a.h., sv Š. Hudák a.h., kv A. Simková a.h., r M. Škrkoň a.h.
Boris — Ľ. Mindoš, Anželika — J. Sisáková, Albína Romanovna — Ľ. Lukačíková,
141
rocenka07_08.indd 141
17.12.2010 10:09:39
diivadlo alexandra duchnoviča
Artúr — E. Libezňuk, Teodor Nifontovič — J. Tkáč, Serž Apreľkin — V. Čema/
M. Iľkanin.
Hra sa uvádza v ukrajinskom jazyku.
Premiéra: 19. decembra 2008
Počet repríz: 5
Friedrich Dürrenmatt
ANJEL PRICHÁDZA DO BABYLONU (EIN ENGEL KOMMT NACH BABYLON)
ANGEL PRICHODIŤ DO BABILONU
p, dr V. Kupka, sh A. Kalinka, sv Š. Hudák, kv A. Simková a.h., r J. Nvota.
Anjel — Ľ. Mindoš, Kurrubi — V. Brehová/D. Rusinková, Akki — V. Rusiňák,
Arciminister, Teológ, Kat — E. Libezňuk, Nabuchodonozor — I. Latta, Tabtum —
S. Škovranová, Nimród, Policajt, Robotník — J. Tkáč, Gimmil — J. Sisáková, Enggibi,
Vojak, Robotník — V. Čema.
Premiéra: 13. marca 2009
Počet repríz: 10
Pavol Dobšinský
POPOLVÁR NAJVÄČŠÍ NA SVETE
PECUCH NAJVEKŠYJ NA SVITI
Rozprávka. p, dr V. Kupka a.h., sh N. Bodnár, sv, kv P. Janků a.h., r V. Sadílek a.h.
Starý kráľ Vasiľ — V. Rusiňák, Najstarší syn — J. Pantlikáš, Prostredný syn —
M. Iľkanin, Najmladší syn Popolvár — V. Čema, Susedný kráľ Michal — J. Tkáč,
Najstaršia dcéra — Ľ. Lukačíková, Prostredná dcéra — J. Sisáková-Sabolová, Najmladšia dcéra — D. Rusinková, Rozprávačka, Ježibaba — V. Brehová, Železný mních
— Ľ. Mindoš.
Premiéra: 17. apríla 2009
Počet repríz: 11
VÝBER Z RECENZIÍ
Ionesco, E.: NOSOROŽEC
1. Dlouhý, Oleg
Nosorožec ide na vec správne. In: SME. — ISSN 1335-440X. — Roč. 16, č. 262
(12.11.2008), s. 18.
2. Dlouhý, Oleg
Vyrovnávanie sa s modernou. In: Interné hodnotenie IS.theatre.sk —
(01.01.2009).
142
rocenka07_08.indd 142
17.12.2010 10:09:39
samosprávne divadlá
Mykolajčuk-Nyzovec, O.: ÚZEMIE B
1. Dlouhý, Oleg
Opýtal sa niekto menšiny, čo ju tlačí? In: SME. — ISSN 1335-440X. — Roč. 17,
č. 7 (10.01.2009), s. 12.
2. Dlouhý, Oleg
Politika zasa dostala chuť na divadlo. In: Interné hodnotenie IS.theatre.sk —
(01.01.2009).
Dürrenmatt, F.: ANJEL PRICHÁDZA DO BABYLONU
1. Dlouhý, Oleg
Zostali iba bonmoty. In: SME. — ISSN 1335-440X. — Roč. 17, č. 68 (23.03.2009),
s. 15.
2. Kášová, Eva
Recenzia Evy Kášovej. In: Košický korzár. — Roč. 12, č. 263 (13.11.2009), s. 16.
REPERTOÁR Z PREDCHÁDZAJÚCICH SEZÓN
Inscenácia
Premiéra
Počet repríz v sezóne 2008/2009
počet repríz celkom
Navrátil, J.: Kapitán Budzogáň
01.06.2001
8
83
Horák, K.: La Musica
17.11.2001
10
45
Turok, V.: Princove halušky alebo Uhorský Simplicissimus
26.10.2002
14
74
Bojčev, Ch.: Okresný špitál alebo Plukovníkova žena
13.12.2003
2
26
Ester, C.: Toaletárka (Štvrté želanie)
06.05.2005
4
20
Karásek, M.: Život na mieru
16.03.2007
5
19
Ester, C.: Au Revoir
23.03.2007
3
11
143
rocenka07_08.indd 143
17.12.2010 10:09:39
diivadlo alexandra duchnoviča
Haľamová, Z.: Neposlušný Jurko
01.06.2007
7
23
Lazorík, J. — Oľha, Š.: Deň derešový
23.11.2007
15
26
Uhlár, B.: Dobropis
14.03.2008
6
12
144
rocenka07_08.indd 144
17.12.2010 10:09:39
NEZÁVISLÉ DIVADLÁ
Radošinské naivné divadlo
Štúdio L + S Bratislava
Divadlo GUnaGU Bratislava
BIBIANA Bratislava
Divadelný súbor Stoka Bratislava
Divadlo a.ha. Bratislava
Teátro Neline Bratislava
Divadlo West Bratislava
Debris company Bratislava
Tanečné divadlo BRALEN Bratislava
Štúdio 12 Bratislava
DAJV Bratislava
Divadlo SkRAT Bratislava
Teatro WÜSTENROT Bratislava
Slovenské divadlo tanca Bratislava
Tangere Dance Theatre
Dezorzovo lútkové divadlo
Elledanse Bratislava
Divadlo NON GARDE
Meteorit Bratislava
ARTEATRO
Divadlo PIKI Pezinok
Teatro TATRO Divadlo P.A.T.
Phenomenontheatre Žilina
Tradičné bábkové divadlo Anton Anderle Banská Bystrica
Divadlo z Pasáže Banská Bystrica
Divadlo Tiché iskry
Divadlo Pôtoň
Divadlo Kontra
Divadlo Maškrta Košice
rocenka07_08.indd 145
147
150
153
156
157
159
162
164
165
167
168
172
173
175
176
178
179
181
183
185
187
189
191
192
194
195
196
198
199
201
203
17.12.2010 10:09:39
rocenka07_08.indd 146
17.12.2010 10:09:39
nezávislé divadlá
RADOŠINSKÉ NAIVNÉ
DIVADLO (1963)
Riaditeľstvo: Škultétyho 5, 831 04 Bratislava
Telefón: ++421/2/55 56 35 08, 0905/491666
Fax: ++421/2/55 56 35 08
E-mail: [email protected]
Web: www.rnd.sk, www.theatre.sk
Riaditeľ a umelecký šéf: Stanislav Štepka
Manažér: Ladislav Hubáček
Umelecký súbor: Lenka Barilíková, Mojmír Caban, Pavel Čížek, Kristína Farkašová, Richard Felix, Daniel Fischer, Ladislav Hubáček, Martin Chovanec (od
01.09.2008), Csongor Kassai, Veronika Koščová, Michal Kubovčík, Kamil Mikulčík, Maruška Nedomová, Soňa Norisová, Karin Olasová, Nela Pocisková, Lujza
Schrameková, Michaela Szöcsová, Milan P. Šago, Stanislav Štepka, René Štúr,
Marcela Vilhanová.
Stáli hostia: Maroš Balážik, Daniel Heriban, Monika Hilmerová, Viktor Horján, Éva Kerekes, Dominika Kleisová, Stanislav Kociov, Svätopluk Malachovský,
Andrea Martvoňová, Lucia Molnárová, Petra Molnárová, Jonathan Pastirčák,
František Rehák, Lívia Sabolová, Vladimír Svítek, Anna Šišková, Peter Vaňouček,
Kamil Žiška.
PREMIÉRY
Stanislav Štepka
NIEKTO TO RÁD SLOVENSKÉ
tp S. Štepka, sh Ľ. Čekovská, ch E. Burdová, sv, kv M. Hafsahl, r J. Nvota.
Jozef Murgaš, Aldo Fusco, Franco Cimini — S. Štepka, Stan Brigan, Jozef Gregor
Tajovský, mladý Aldo Fusco — M. Kubovčík, Mary Husárik — N. Pocisková/
A. Martvoňová, Briganov otec, Ricci, Matúš Jankola, biskup Bende — M. Caban,
Briganova matka, slúžka Anička, Mária Žiaková — D. Kleisová, Husárikovej matka,
Socha slobody, Sestra Jozefína, Sladká Sue — M. Nedomová, Fuscov otec, Guilielmo
Marconi — L. Hubáček, Fusconova matka, Marcella — M. Vilhanová, Husárikovej
otec, Renzo — R. Felix, Prvý — V. Svítek, Druhý — M. Šago.
147
rocenka07_08.indd 147
17.12.2010 10:09:40
radošinské naivné divadlo
Hudobné podklady nahrala hudobná skupina Bratislava Hot Serenaders.
Premiéra: 7. novembra 2008
Počet repríz: 100
Stanislav Štepka
TO NAJLEPŠIE Z RND II.
dr D. Abrahámová, sh P. Mankovecký, Ľ. Čekovská, J. Melkovič, sv, kv P. Čanecký,
r J. Nvota.
Hrajú — S. Štepka, M. Nedomová, A. Martvoňová, D. Kleisová, M. Vilhanová,
M. Caban, R. Felix, P. Mankovecký, V. Svítek, M. Šago, L. Hubáček.
Premiéra: 11. januára 2009
Počet repríz: 60
VÝBER Z RECENZIÍ
Štepka, S.: NIEKTO TO RÁD SLOVENSKÉ
1. Andrejčáková, Eva
Po stopách Nobelovej mafie. In: SME. — ISSN 1335-440X. — Roč. 16, č. 261
(11.11.2008), s. 17.
2. Janík, Pavol
Nikto nie je doma prorokom. In: Literárny (dvoj)týždenník. — ISSN 08625999. — Roč. 22, č. 13-14 (08.04.2009), s. 13.
3. Vitkovská, Lea
Motivačný príbeh o jednom Slovákovi. In: Interné hodnotenie IS.theatre.sk —
(01.01.2009).
REPERTOÁR Z PREDCHÁDZAJÚCICH SEZÓN
Inscenácia
Premiéra
Počet repríz v sezóne 2008/2009
počet repríz celkom
Štepka, S.: Štedrý divadelný večer
20.12.1994
67
429
Štepka, S.: Jááánošííík (po tridsiatich rokoch)
14.11.2000
7
234
Štepka, S.: Hra o láske
04.02.2005
9
161
148
rocenka07_08.indd 148
17.12.2010 10:09:40
nezávislé divadlá
Štepka, S.: Desatoro
10.02.2006
3
173
Štepka, S.: Stvorenie sveta
22.06.2007
13
110
Štepka, S.: Veľké ilúzie
14.12.2007
26
111
Štepka, S.: Lastovičie rozprávky
14.06.2008
11
14
149
rocenka07_08.indd 149
17.12.2010 10:09:40
ŠTÚDIO L + S BRATISLAVA (1982)
Riaditeľstvo: Námestie 1. mája 5, 811 06 Bratislava
Telefón: ++421/2/52 92 15 84, 52 96 36 91
Fax: ++421/2/52 92 50 82
E-mail: [email protected]
Web: www.studios.sk, www.theatre.sk
Riaditeľ: Milan Lasica
PREMIÉRY
Svätopluk Malachovský — René Štúr
OOOPS! — WORKSHOP
Hrajú — R. Štúr, S. Malachovský.
Premiéra: 9. januára 2009
Počet repríz: 12
PARTIČKA
r D. Dangl.
Hrajú — P. Polnišová, D. Dangl, M. Miezga, R. Jakab, L. Latinák.
Premiéra: 14. mája 2009
Počet repríz: 3
VÝBER Z RECENZIÍ
Malachovský, S. — Štúr, R. — Štúr, R.: OOOPS! — WORKSHOP
1. Andrejčáková, Eva
Úlet, ktorý nie je na zahodenie. In: SME. — ISSN 1335-440X. — Roč. 17, č. 9
(13.01.2009), s. 14.
2. Jaremková, Mariana
Jednoducho zábava. Jednoduchá. In: Pravda. — ISSN 1335-4051. — Roč. 19,
č. 8 (12.01.2009), s. 34.
3. Kyselová, Eva
Hrdzavenie kultu alebo všetko je dovolené? In: Interné hodnotenie IS.theatre.
sk — (01.01.2009).
150
rocenka07_08.indd 150
17.12.2010 10:09:40
nezávislé divadlá
Dangl, D.: PARTIČKA
1. Kyselová, Eva
Umelecký kompromis v znamení znovuzrodenia improvizácie. In: Interné
hodnotenie IS.theatre.sk — (01.01.2009).
2. Šebanová, Dáša
Herecké hviezdy slovenského humoru v Štúdiu L + S chcú divákov rozosmievať. In: Bratislavské noviny. — Roč. 12, č. 19 (21.05.2009), s. 10.
REPERTOÁR Z PREDCHÁDZAJÚCICH SEZÓN
Inscenácia
Premiéra
Počet repríz v sezóne 2008/2009
počet repríz celkom
Süskind, P.: Kontrabas
20.11.1988
7
139
Reza, Y.: Kumšt
21.10.1997
9
153
Godber, J. — Thornton, J.: Barmanky
08.02.2002
12
99
Reza, Y.: Život na trikrát
08.03.2003
5
46
Ahlfors, B.: Iluzionisti
30.11.2004
8
43
Harwood, R.: Garderobier
29.01.2005
2
24
Schmitt, E.-E.: Malé manželské zločiny
26.01.2007
18
42
Dell, J. — Sibleyras, G.: Půldruhé hodiny zpoždění
27.09.2007
12
35
Labiche, E.: Najšťastnejší z troch
09.02.2008
12
20
Benchetrit, S.: Mínus dvaja
14.03.2008
26
34
151
rocenka07_08.indd 151
17.12.2010 10:09:40
štúdio l + s
Halčáková, S. — Karvayová, S. — Kerešová, J.: Esencia divokej ženy
18.04.2008
9
17
152
rocenka07_08.indd 152
17.12.2010 10:09:40
nezávislé divadlá
DIVADLO GUnaGU
BRATISLAVA (1985)
Kontaktná adresa: Zadunajská 9, 851 01 Bratislava
Telefón: ++421/2/62 24 65 42, 54 43 33 35
E-mail: [email protected]
Web: www.gunagu.sk, www.theatre.sk
Umelecký šéf: Viliam Klimáček
Režiséri: Viliam Klimáček, Karol Vosátko
Výtvarní spolupracovníci: Juraj Demovič, Peter Janků, Tomáš Lupták, Renáta
Ormandíková, Simona Vachálková
Hudobní spolupracovníci: raper Bene, Dano Heriban, hudobná skupina Hex,
Marián Jaslovský, raper Lyrik, Slavo Solovic
Umelecký súbor: Darina Abrahámová, Oľga Belešová, Jana Gavačová, Dano Heriban, Viktor Horján, Viliam Klimáček, Barbara Kelíšková, Lucia Molnárová, Peter
Makranský, Tony Pisár, Petra Polnišová, Roman Pomajbo, Marián Prevendarčík,
Renáta Ryníková, Masahiko Shiraki, Peter Sklár, Hera Turban, Miroslav Vitko
Skupina Big Bastard: Jana Gavačová, Barbara Kelíšková, Tony Pisár, Karol Vosátko, Martin Wittgruber
PREMIÉRY
Viliam Klimáček
GINSBERG V BRATISLAVE
Venované osamelým bežcom.
sh M. Jaslovský, D. Heriban, sv P. Janků, kv R. Ormandíková, r V. Klimáček.
Básnik — D. Heriban, Jazzman — M. Jaslovský, Chameleón, Žabiak — V. Kittler,
Eštebák — V. Klimáček, Dievča — R. Ryníková, Lyrik — Lyrik.
Premiéra: 4. októbra 2008
Počet repríz: 21
Karol Vosátko a kolektív
SEX, MOBIL A ROCK’N’ROLL
sh P. Dudák, ch M. Kereš, sv P. Janků, kv R. Ormandíková, r K. Vosátko.
153
rocenka07_08.indd 153
17.12.2010 10:09:40
divadlo gunagu
Hrajú — S. Halčáková, P. Sklár, J. Gavačová, P. Makranský, L. Molnárová.
Premiéra: 1. februára 2009
Počet repríz: 13
Viliam Klimáček a kolektív
SOM HOT DOG
drm Z. Porubjaková, tp Bene, spolupráca na scenári V. Horján, Bene,
sh M. Jaslovský, Peko, r V. Klimáček.
Hrajú — V. Horján, Z. Porubjaková, Bene.
Premiéra: 16. mája 2009
Počet repríz: 8
VÝBER Z RECENZIÍ
Klimáček, V.: GINSBERG V BRATISLAVE
1. Andrejčáková, Eva
Kto sa bojí Ginsberga. In: SME. — ISSN 1335-440X. — Roč. 16, č. 232 (07.10.2008),
s. 17.
2. Jaremková, Mariana
Ginsbergov návrat bez škandálov. In: Pravda. — ISSN 1335-4051. — Roč. 18,
č. 233 (08.10.2008), s. 27.
3. jk,
Ginsberg v Bratislave. In: .týždeň. — ISSN 1336-5932. — Roč. 5, č. 42
(13.10.2008), s. 61.
4. jk,
Komunizumus v divadle. In: .týždeň. — ISSN 1336-5932. — Roč. 5, č. 2
(12.01.2009), s. 59.
5. Koželová, Soňa
Čas zvrátenej nevinnosti. In: Žurnál. — Roč. 2, č. 41 (09.10.2008), s. 36.
6. Lindovská, Nadežda
Bratislava 1965 — 2008: Prípad Ginsberg. In: Interné hodnotenie IS.theatre.
sk — (01.01.2008).
Klimáček, V.: SOM HOT DOG
1. Kadlecová, Jana
Kam chodíme. In: SME. — ISSN 1335-440X. — Roč. 17, č. 121 (28.05.2009),
s. 24.
2. Lindovská, Nadežda
Aj vy omladnete na nete... In: Interné hodnotenie IS.theatre.sk —
(01.01.2009).
154
rocenka07_08.indd 154
17.12.2010 10:09:40
nezávislé divadlá
3. Šebanová, Dáša
Som hot dog — umelecká výpoveď a pravdivý príbeh o jednom hercovi. In:
Bratislavské noviny — (28.05.2009).
REPERTOÁR Z PREDCHÁDZAJÚCICH SEZÓN
Inscenácia
Premiéra
Počet repríz v sezóne 2008/2009
počet repríz celkom
Vosátko, K.: Telenovela
30.09.2006
12
58
Belešová, O.: John&Yoko
24.03.2007
6
38
Klimáček, V.: Historky z fastfoodu (the best of the death)
06.10.2007
11
35
Klimáček, V.: In Da House (Žúrka v Londýne)
29.03.2008
23
42
155
rocenka07_08.indd 155
17.12.2010 10:09:40
BIBIANA, BRATISLAVA (1987)
Medzinárodný dom umenia
pre deti
Riaditeľstvo: Panská 41, 815 9 Bratislava
Telefón: ++421/2/54 43 32 94
E-mail: [email protected]
Web: www.bibiana.sk, www.theatre.sk
Riaditeľ: Peter Tvrdoň
Dramaturgia: Eva Čárska
Divadlo neposkytlo údaje.
156
rocenka07_08.indd 156
17.12.2010 10:09:40
nezávislé divadlá
DIVADELNÝ SÚBOR STOKA
BRATISLAVA (1991)
Kontaktná adresa: S.T.O.K.A., P.O. Box 235
810 01 Bratislava 1
Telefón: ++421/2/20 72 11 03, 0905/211031
E-mail: [email protected]
Web: www.stoka.sk, www.theatre.sk
Umelecký vedúci: Blaho Uhlár
Režisér: Blaho Uhlár
Umelecký súbor: Tatiana Brederová, Henrieta Hanzalíková, Erika Lásková, Matej
Lauko, Blaho Uhlár
PREMIÉRY
Kolektív
DIALÓGY
Autentický minimal. r B. Uhlár.
Hrajú — H. Hanzalíková, E. Lásková.
Premiéra: 20. decembra 2008
Počet repríz: 15
Kolektív
PRÍSUN
Multimedial Sick-up, Sketch. r B. Uhlár.
Účinkujú — M. Babicová, J. Belica, D. Duban, I. Kazimír, A. Kubasák, P. Lančarič,
M. Mihálek, T. Miháliková, A. Neumannová, J. Novák, J. Rampák, K. Reháková,
A. Sersenová, J. Turtev, P. Uhlárová, K. Varkondová.
Hrá — trio MilTon+.
Graffiti — Missi, Street Art, graffiti: Sean Obrázok: Dodo Street Art: Sera, Ramíz
Vikian.
Premiéra: 30. decembra 2008
Počet repríz: 1
157
rocenka07_08.indd 157
17.12.2010 10:09:40
divadelný súbor stoka
VÝBER Z RECENZIÍ
Kolektív: DIALÓGY
1. jk,
Dialógy. Stoka. In: .týždeň. — ISSN 1336-5932. — Roč. 6, č. 3 (19.01.2009),
s. 65.
2. Kralovič, Ján
Rozhovor ako na krízovej ceste, zastaví sa štrnásťkrát. In: SME. — ISSN 1335440X. — Roč. 17, č. 10 (14.01.2009), s. 17.
3. Šebesta, Juraj
Redukcia a redukcia redukcie (alebo Kam smerujú inscenácie Stoky?). In:
KOD. — ISSN 1337-1800. — Roč. 3, č. 6/2009, s. 18-21.
REPERTOÁR Z PREDCHÁDZAJÚCICH SEZÓN
Inscenácia
Premiéra
Počet repríz v sezóne 2008/2009
počet repríz celkom
Belica, J. — Brederová, T. — Hanzalíková, H. — Lauko, M. — Uhlár, B.:
Redukcia (azas)
15.12.2007
1
13
158
rocenka07_08.indd 158
17.12.2010 10:09:40
nezávislé divadlá
DIVADLO a.ha.
BRATISLAVA (1991)
Kontaktná adresa: Školská 14, 811 07 Bratislava
Telefón: ++421/2/52 49 68 22, 52 49 68 68
Fax: ++421/2/52 49 69 00
E-mail: [email protected]
Web: www.divadloaha.sk, www.theatre.sk
Režisér: Štefan Korenči
PREMIÉRY
Samuel Beckett
KONIEC HRY (ENDGAME)
p, r M. Hvišč.
Hamm — P. Brezňan, Clov — Ľ. Bagin, Nagg — M. Málek, Nell — M. Dudková.
Premiéra: 19. septembra 2008
Počet repríz: 12
Eric-Emmanuel Schmitt
EVANJELIUM PODĽA PILÁTA (THE GOSPEL ACCORDING TO PILATE)
alebo „Ako to bolo...“
p J. Sataníková, vh J. Obšil, dr, sv, kv, r Š. Korenči.
Pilát — J. Kožuch, Sextus — M. Oravec.
Premiéra: 26. októbra 2008
Počet repríz: 17
Juraj Benčík a kolektív
CIRKUS INSECT
Chrobáčiková pantomíma pre deti od štyroch rokov. sv, kv kolektív, sh M. Uhliarik, r J. Benčík.
Hrajú — J. Benčík, D. Musil, E. Matušová, V. Paholiková, Z. Butková, M. Čillíková,
M. Uhliarik.
159
rocenka07_08.indd 159
17.12.2010 10:09:40
divadlo a.ha.
Premiéra: 1. novembra 2008
Počet repríz: 10
Per Olov Enquist
NOC LESBIČIEK (TRIBEDERNAS NATT)
p M. Richter, kv J. Kuttnerová, vh, sv, r Š. Korenči.
August Strindberg — Š. Kožka, Viggo Schiwe — M. Majeský, Siri von Essen —
L. Košická ml., Marie Caroline Davidová — L. Vráblicová.
Premiéra: 19. decembra 2008
Počet repríz: 5
VÝBER Z RECENZIÍ
Schmitt, E.-E.: EVANJELIUM PODĽA PILÁTA
1. Christov, Petr
New drama 2009 — a co je to tu vlastně nového? In: KOD. — ISSN 1337-1800. —
Roč. 3, č. 7 (2009), s. 19-22.
2. Lindovská, Nadežda
Stretnutie s vierou. In: Interné hodnotenie IS.theatre.sk — (01.01.2009).
3. Sikora, Roman
Kožená Nová dráma. In: KOD. — ISSN 1337-1800. — Roč. 3, č. 7 (2009), s. 2327.
Enquist, P.: NOC LESBIČIEK
1. Lindovská, Nadežda
Psychoanalytická komédia zo života Augusta Strindberga. In: Interné hodnotenie IS.theatre.sk — (01.01.2009).
2. Ševčíková, Veronika
Európu zbližujú Nocou lesbičiek. In: Bratislavský kuriér. — Roč. 1, č. 2
(14.02.2009), s. 15.
Beckett, S.: KONIEC HRY
1. Brederová, Tatiana
Ako nudný môže byť Beckett? In: Reflektor, č. 7-8/2008, s. 5.
2. Šebanová, Dáša
Beckettov Koniec hry v Divadle a.ha. In: Bratislavské noviny. — Roč. 11, č. 33
(02.10.2008), s. 14.
160
rocenka07_08.indd 160
17.12.2010 10:09:40
nezávislé divadlá
REPERTOÁR Z PREDCHÁDZAJÚCICH SEZÓN
Inscenácia
Premiéra
Počet repríz v sezóne 2008/2009
počet repríz celkom
Križková, Z.: Poslovia
29.05.2004
5
45
Goethe, J. W.: PraFaust
16.06.2006
9
40
Bukovčan, I. Slučka pre dvoch
31.03.2007
13
18
Kaprálik, M. — Korenči ml., A.: Janko a Marienka alebo Čokoládová chalúpka 21
02.06.2007
53
Genet, J.: Slúžky
29.09.2007
3
11
Prážmári, J.: Najstaršia rozprávka
09.12.2007
7
11
Spiró, G.: Mydlová opera
24.05.2008
14
18
161
rocenka07_08.indd 161
17.12.2010 10:09:40
TEÁTRO NELINE (1994)
Kontaktná adresa: J. Holčeka 21, 900 86 Budmerice okr. Pezinok
Telefón: ++421/33/644 86 50
E-mail: [email protected]
Web: www.theatre.sk
Riaditeľka: Petronela Dušová
PREMIÉRY
Petronela Dušová — Martin Vanek
ROZPRÁVKA O NEVIDITEĽNOM MESTE KITEŽI
sh N. Rimskij-Korsakov, sv, kv, b M. Duša, r kolektív.
Hrajú — P. Dušová, B. Hileková, R. Milič, M. Vanek, M. Pavelková.
Spoločný projekt so Slovenskou filharmóniou.
Obnovená premiéra: 10. januára 2009
Počet repríz: 2
REPERTOÁR Z PREDCHÁDZAJÚCICH SEZÓN
Inscenácia
Premiéra
Počet repríz v sezóne 2008/2009
počet repríz celkom
Dušová, P.: Danka a Janka
01.06.1997
42
399
Dušová, P.: Anna, malá čarodejnica
20.05.2000
7
128
Dušová, P.: Mravoučné príbehy tetky Betky
20.02.2002
23
198
Dušová, P.: Nesiem vám novinu...
04.12.2003
25
135
162
rocenka07_08.indd 162
17.12.2010 10:09:40
nezávislé divadlá
Dušová, P. — Vanek, M.: Rozprávka o neviditeľnom meste Kiteži
20.11.2004
Dušová, P.: Rozprávky zo stola I.
07.04.2005
1
2
14
75
Dušová, P.: Postrach Samko!
02.07.2006
37
108
Dušová, P.: Uštrikovaná rozprávka
10.06.2007
35
73
163
rocenka07_08.indd 163
17.12.2010 10:09:40
DIVADLO WEST BRATISLAVA (1995)
Riaditeľstvo: Námestie SNP 14, 811 06 Bratislava
Telefón: ++421/2/52 96 58 31
Fax: ++421/2/52 96 58 31
E-mail: [email protected], [email protected] [email protected]
Web: www.divadlo-west.sk, www.theatre.sk
Umelecký riaditeľ: Ľubo Roman
Výkonný riaditeľ: Radomír Roman
PREMIÉRA
Joe Orton
DOKONALÁ LÚPEŽ
Komédia. r Ľ. Roman.
Hrajú — Z. Tlučková, D. Szabó, Ľ. Roman, M. Hallon, B. Deák, R. Roman.
Premiéra: 26. februára 2009
VÝBER Z RECENZIÍ
Orton, J.: DOKONALÁ LÚPEŽ
1. Zwiefelhofer, Miroslav
Dokonalá lúpež. In: Interné hodnotenie IS.theatre.sk — (01.01.2009).
164
rocenka07_08.indd 164
17.12.2010 10:09:41
nezávislé divadlá
DEBRIS COMPANY (1995)
Kontaktná adresa: Dostojevského rad 11
811 09 Bratislava
Telefón: ++421/903/46/63/48
E-mail: [email protected]
Web: www.myspace.com/debriscompany
www.kufrik.sk/debris, www.theatre.sk
Režisér: Jozef Vlk
Choreografi: Daniel Raček, Stanislava Vlčeková
Scénický výtvarník: Martin Piterka
Výtvarní spolupracovníci: Tom Ciller, Marija Havran, Lukáš Kodoň, Eva Rácová
Odborná spolupráca: Ludvík Bagin, Maja Hriešik, Zuna Kozánková, Martina
Lacová, Emil Píš
Hudobní spolupracovníci: Peter Krajniak, Jozef Lupták, Peter Šesták
PREMIÉRA
HEXEN
sv M. Havran, kv E. Rácová, vsp M. Piterka, sa J. Vlk, M. Piterka, ch S. Vlčeková,
D. Raček, r, sh J. Vlk.
Performeri — Z. Kozánková, M. Lacová, E. Píš, D. Raček, S. Vlčeková.
Hudobníci nahrávky: P. Krajniak, J. Lupták, P. Šesták, B. Lenko, J. Vlk.
Premiéra: 30. októbra 2008
Počet repríz: 8
REPERTOÁR Z PREDCHÁDZAJÚCICH SEZÓN
Inscenácia
Premiéra
Počet repríz v sezóne 2008/2009
počet repríz celkom
Soliloquy
06.05.2006
5
15
Otropoetikum
27.04.2007
1
7
165
rocenka07_08.indd 165
17.12.2010 10:09:41
debris company
Dolcissime sirene
25.05.2007
4
1
166
rocenka07_08.indd 166
17.12.2010 10:09:41
nezávislé divadlá
TANEČNÉ DIVADLO BRALEN
BRATISLAVA (1997)
Kontaktná adresa: Súkennícka 4, 821 09 Bratislava
Telefón: ++421/2/53 41 51 00
Fax: ++421/2/53 41 50 05
E-mail: [email protected]
Web: www.tdbralen.sk, www.theatre.sk
Riaditeľ: Rastislav Letenaj
TD Bralen v sezóne 2008/2009 prerušilo z ekonomických príčin umeleckú činnosť.
167
rocenka07_08.indd 167
17.12.2010 10:09:41
ŠTÚDIO 12 BRATISLAVA (2001)
Kontaktná adresa: Jakubovo nám. 12
813 57 Bratislava
Telefón: ++421/2/20 48 76 00
Fax: ++421/2/52 93 15 71
E-mail: [email protected]
Web: www.theatre.sk
Dramaturgia: Romana Maliti, Ján Šimko (do 30.06.2009)
Manažéri: Katarína Beňušková, Katarína Weissová
PREMIÉRY
José Maria Vieira Mendes
MOJA ŽENA (A MINHA MULHER)
p J. Marcelliová, L. Franek
Hrajú — D. Abrahámová, V. Zboroň, Z. Porubjaková, Ľ. Bukový, J. Igonda.
Projekt FOCUS/Portugalsko.
Premiéra: 25. septembra 2008
Počet repríz: 1
Lukáš Brutovský
KRÍŽOVKÁRI
r J. Pavelková.
Hrajú — R. Poláčik, T. Kostelník, D. Ratimorský, M. Rosík.
Projekt Mliečne zuby. V spolupráci s VŠMU.
Premiéra: 23. októbra 2008
Počet repríz: 7
Koffi Kwahulé
MISTERIOSO-119 (MISTERIOSO-119)
p Z. Procházková, r J. Hubinák.
168
rocenka07_08.indd 168
17.12.2010 10:09:41
nezávislé divadlá
Hrajú — L. Petráková, K. Šafaříková, M. Krčmárová, A. Sarvašová.
Olivier Py
LIST MLADÝM HERCOM (DISCOURS DU NOUVEAU DIRECTEUR DE L‘ODÉON)
p E. Flašková, r A. Korenči ml.
Hrajú — V. Jedľovský, M. Viskup.
Valère Novarina
LOUISOVI DE FUNÈS (POUR LOUIS DE FUNÈS)
p E. Flašková, r J. Luterán.
Hrá — Anna Čitbajová.
Projekt FOCUS/Francúzsko: Manger les Mots/Hltať slová.
Teoretický vstup: Norbert Lacko.
Premiéra: 4. marca 2009
Počet repríz: 1
Ria Kotibal
ŽENA CEZ PALUBU
dr M. Baláž, r A. Totiková.
Hrajú — B. Paliková, K. Sviteková, A. Čitbajová.
Projekt Mliečne zuby. V spolupráci s VŠMU.
Premiéra: 22. apríla 2009
Počet repríz: 3
Zuzana Horníková
... PRE SARAH
r M. Hvišč, I. Šranko.
Hrajú — Z. Horníková, M. Dudková.
Na motívy hry Sarah Kane Psychóza 4.48. Projekt Mliečne zuby. V spolupráci
s VŠMU.
Premiéra: 30. apríla 2009
Počet repríz: 2
169
rocenka07_08.indd 169
17.12.2010 10:09:41
štúdio 12
Andrej Kuruc
KEBY VECI BOLI TÝM, ČÍM SÚ
dr K. Lesayová, sh, hdr J. Cvach, sv, kv K. Žgančíková, r A. Kuruc.
Hrajú — L. Vitkovská, T. Kostelník, R. Hačunda.
Projekt Mliečne zuby. V spolupráci s VŠMU.
Premiéra: 2.júna 2009
Počet repríz: 2
VÝBER Z RECENZIÍ
Brutovský, L.: KRÍŽOVKÁRI
1. Smolková, Soňa
KRÍŽovkári. In: Interné hodnotenie IS.theatre.sk — (01.01.2009).
2. Zwiefelhofer, Miroslav
Štvrtý mliečny zub je na svete! Má silný koreň, ale aj obrovský kaz. In: Nový
Reflektor (Reflektor). — Roč. 3, č. 7-8, s. 8-9.
Kotibal, R.: ŽENA CEZ PALUBU
1. Dzadíková, Lenka
Bábkový jún. In: KOD. — ISSN 1337-1800. — Roč. 3, č. 7 (2009), s. 36-39.
2. Hledíková-Polívková, Ida
Festival plný dobrej úrody. In: Loutkář. — ISSN 1211-4065. — Roč. 59, č. 4/2009,
s. 169-171.
3. Smolková, Soňa
Nič ženské im nie je cudzie. In: Interné hodnotenie IS.theatre.sk —
(01.01.2009).
4. vs,
V Štúdiu 12 vyrástol ďalší mliečny zub. In: Bratislavský kuriér. — Roč. 3, č. 8
(04.05.2009), s. 12.
Horníková, Z.: ... PRE SARAH
1. Smolková, Soňa
... So Sarah, o Sarah, pre Sarah... In: KOD. — ISSN 1337-1800. — Roč. 3,
č. 6/2009, s. 16-17.
2. Smolková, Soňa
... So Sarah, o Sarah, pre Sarah... In: Interné hodnotenie IS.theatre.sk —
(01.01.2009).
170
rocenka07_08.indd 170
17.12.2010 10:09:41
nezávislé divadlá
Kuruc, A.: KEBY VECI BOLI TÝM, ČÍM SÚ
1. Smolková, Soňa
A zase ten trojuholník! In: Interné hodnotenie IS.theatre.sk — (01.01.2009).
REPERTOÁR Z PREDCHÁDZAJÚCICH SEZÓN
Inscenácia
Premiéra
Počet repríz v sezóne 2008/2009
počet repríz celkom
Langer — Philippsen, M.: novinkachudoba™
26.01.2007
2
9
Grusková, A.: Päť chodov pre dvoch alebo Ochutnávka vášne a noblesy u pána
Schnitzlera
3
15.12.2007
13
Bošanský, M. — Koleják, V.: Štyri vraždy bez obete
18.02.2008
2
6
Šimko, J.: Pamäť Bratislavy I. — Petržalské príbehy
13.03.2008
9
16
Kováč, B.: Uzavretí
04.04.2008
1
5
Kovalyk, U.: Deň mŕtvych (Día de Muertos)
04.06.2008
9
9
Dzurindová, Z.: Na závoru
13.06.2008
6
8
171
rocenka07_08.indd 171
17.12.2010 10:09:41
DAJV (2003)
Kontaktná adresa: Staré záhrady 14, 821 05 Bratislava
E-mail: [email protected]
Web: www.theatre.sk
Členovia združenia: Magdaléna Čaprdová, Alena Kobielska (do 31.12.2008),
Martina Lacová, Radomír Milič, Michal Novinski (od 01.01.2009), Róbert Polák,
Marta Poláková, Jana Skořepová (do 31.12.2008), Vladislav Šoltýs.
PREMIÉRA
NAPLNO
Tanečné divadlo. sa R. Polák, ch M. Poláková, sh M. Novinski.
Tancuje — M. Čaprdová.
Premiéra: 14. októbra 2008
Počet repríz: 2
172
rocenka07_08.indd 172
17.12.2010 10:09:41
nezávislé divadlá
DIVADLO SkRAT
BRATISLAVA (2004)
Kontaktná adresa: Kuzmányho 12, 811 06 Bratislava
Telefón: ++421/2/54 41 32 04, 0905/306420
E-mail: [email protected]
Web: www.skrat.info, www.theatre.sk
Umelecké vedenie: Ľubomír Burgr, Dušan Vicen
PREMIÉRY
Kolektív
MŔTVE DUŠE (OBRAZY NOVÉHO SVETA)
Spoluautori: Vito Bednárik, Ľubo Burgr, Lucia Fričová, Dana Gudabová, Inge Hrubaničová, Milan Chalmovský, Vlado Zboroň
hsp, sa L. Mirvald, Š. Pán, koncept, r D. Vicen.
Hrajú — V. Bednárik, Ľ. Burgr, L. Fričová, D. Gudabová, I. Hrubaničová, M. Chalmovský, V. Zboroň.
V predstavení sú použité fragmenty z videofilmu Oľgy Paštékovej — Petržalka po
polnoci (www.olique.sk) a tieňové animácie Daniely Krajčovej.
Premiéra: 5. decembra 2008
Počet repríz: 10
VÝBER Z RECENZIÍ
Kolektív: MŔTVE DUŠE (OBRAZY NOVÉHO SVETA)
1. Andrejčáková, Eva
Kráľovstvo nakrivo, to je výzva pre chrbtice. In: SME. — ISSN 1335-440X. —
Roč. 16, č. 284 (09.12.2008), s. 18.
2. Brederová, Tatiana
Depresívne preludy u doktora Caligariho. In: Salto. — Roč. 6, č. 3-4/2008,
s. 44-47.
3. Mayer, Gabriele
Der Voyeur braucht Geduld, um zu fühlen und verstehen. : Exzellentes Theater mit SkRAT aus der Slowakei im Uni-Theater. In: Mittelbayerische Zeitung
— (07.10.2009).
173
rocenka07_08.indd 173
17.12.2010 10:09:41
divadlo skrat
4. Priebs-Tröger, Astrid
Gefangen in der Endlosschleife Menschensein. : „Divadlo SkRAT“ erschűttert
und begeistert. In: PNN — (03.11.2009).
5. Ulmanová, Martina
Dokonalý obraz pustoty. In: KOD. — ISSN 1337-1800. — Roč. 3, č. 3/2009,
s. 6-8.
6. Zvada, Milan
Stanica — prázdninové posedenie v dobrej spoločnosti. : Zn.: Len pre náročných. In: KOD. — ISSN 1337-1800. — Roč. 3, č. 7 (2009), s. 31-35.
REPERTOÁR Z PREDCHÁDZAJÚCICH SEZÓN
Inscenácia
Premiéra
Počet repríz v sezóne 2008/2009
počet repríz celkom
Burgr, Ľ.: Morča
10.12.2003
3
36
Bednárik, V. — Hrubaničová, I. — Vicen, D. — Zboroň, V.: Stredná Európa
ťa miluje
01.01.2004
6
50
Burgr, Ľ.: Paranoja
18.02.2005
8
49
Bednárik, V. — Burgr, Ľ. — Vicen, D. — Zboroň, V.: Umri, skap a zdochni...!!!
15.04.2005
12
92
Vicen, D.: Nemusím veľa, stačí dobre
19.04.2006
5
27
Burgr, Ľ.: Smutný život Ivana T.
12.11.2006
2
19
Burgr, Ľ. — Hrubaničová, I. — Chalmovský, M. — Piussi, L. — Vicen, D.:
Narodeniny
05.12.2007
12
29
174
rocenka07_08.indd 174
17.12.2010 10:09:41
nezávislé divadlá
TEATRO WÜSTENROT (2004)
Kontaktná adresa: Trnavské mýto 1, 831 04 Bratislava
Telefón: ++421/2/50 22 87 39, 0905/668 070
Fax: ++421/2/55 41 02 23
E-mail: [email protected]
Web: www.gedur.sk; www.teatrowustenrot.sk
www.theatre.sk
Umelecký riaditeľ: Rudolf Geri
Riaditeľ: Milan Vincourek
PREMIÉRA
Liz Fuller
JA A HOLLYWOOD
p M. Ruppeldt, dr J. Liptáková, u, sh R. Geri, r M. Spišák.
Hrajú — M. Kráľovičová, L. Barilíková.
Premiéra: 1. novembra 2008
175
rocenka07_08.indd 175
17.12.2010 10:09:41
SLOVENSKÉ DIVADLO TANCA (2005)
Kontaktná adresa: Holíčska 11, 851 01 Bratislava
Telefón: ++421/2/54 64 58 11
Fax: ++421/2/54 64 58 11
E-mail: [email protected]
Web: www.jan.sk, www.theatre.sk
Riaditeľ: Martin Kováč
Režisér a choreograf: Ján Ďurovčík
Dramaturgia: Peter Pavlac a.h. (do 30.06.2009)
Asistent choreografa: Marianna Paulíková
Scénickí výtvarníci: Martin Černý (do 30.06.2009), Jakub Klimo (do 31.12.2010),
Igor Melicherčík (do 31.12.2010)
Kostýmoví výtvarníci: Lucia Hejčíková a.h. (do 30.06.2009), Andrej Baraník.
Umelecký súbor — stáli hostia: Silvia Beláková, Viera Bieliková, Ladislav Cmorej,
Petra Černová, Ján Ďurovčík, Igor Holováč, Soňa Hrončoková, Ivana Kučerová,
Lucia Mankovecká, Ivan Martiš, Lukáš Onufer, Marianna Paulíková, Nela Pocisková, Ján Špoták.
PREMIÉRY
Igor Stravinskij
VTÁK OHNIVÁK
Tanečné divadlo. sv F. Perger, kv A. Grusková, V. Kováčová, ch, r J. Ďurovčík.
On — Ján Špoták, Ona — Petra Černová.
Premiéra: 24. októbra 2008
Počet repríz: 52
IMT SMILE A SDT
sh I. Tásler a IMT Smile, ch, r J. Ďurovčík.
Premiéra: 28. apríla 2009
Počet repríz: 15
176
rocenka07_08.indd 176
17.12.2010 10:09:41
nezávislé divadlá
VÝBER Z RECENZIÍ
Stravinski, I.: VTÁK OHNIVÁK
1. Gajdošová, Eva
Druhý pokus o let Vtáka ohniváka. In: SME. — ISSN 1335-440X. Roč. 16, č. 251
(29.10.2008), s. 17.
2. Šebanová, Dáša
V divadle tanca vzlietol Vták ohnivák. In: Bratislavské noviny. Roč. 11, č. 38
(06.11.2008), s. 22.
177
rocenka07_08.indd 177
17.12.2010 10:09:41
TANGERE DANCE THEATRE
CO. (2006)
Kontaktná adresa: Heydukova 4, 811 08 Bratislava
Telefón: ++421/02/20 70 05 86; 0915/768 440
E-mail: [email protected], [email protected]
Web: www.moving-studio.sk, www.dancezone.sk
www.theatre.sk
Umelecký šéf: Ján Gonščák
Režisér: Ján Gonščák
Choreograf: Ján Gonščák
Taneční pedagógovia: Viktória Arvová, Libuše Bachratá, Juraj Benčík, Gabriela
Csinová ml., Beata Csunderlíková, Tomáš Danielis, Veronika Danišová, Andrea
Gašparíková, Ján Gonščák, Dušan Musil, Emil Píš a ďalší.
178
rocenka07_08.indd 178
17.12.2010 10:09:41
nezávislé divadlá
DEZORZOVO LÚTKOVÉ
DIVADLO (2006)
Kontaktná adresa: Hlboká 5, 811 06 Bratislava
Telefón: 421/0/905 142 282
E-mail: [email protected]
Web: www.dezolutky.com, www.theatre.sk
Riaditeľ: Gejza Dezorz principál, Róbert Šuchta štatutár
Režisér: Gejza Dezorz
Dramaturgia: Aladár Hrča, Vilo Santanelli
Scénický výtvarník: Martin Dubravay
Umelecký súbor: Kamil Kollárik, Andrej Kováč, Alexander Maďar, Marián Mitaš.
PREMIÉRY
Aladár Hrča
PERÚN, HROM BEZBOŽNÝCH ABO POGROM SLÁVIA
tp Agda Bavi Pain, dr V. Santanelli, sh M. Revický Revo, r G. Dezorz.
Hrajú — A. Maďar, A. Kováč, M. Mitaš, K. Kollárik, G. Dezorz.
Premiéra: 15. decembra 2008
Počet repríz: 5
VÝBER Z RECENZIÍ
PERÚN, HROM BEZBOŽNÝCH
1. Dzadíková, Lenka
Bábkový jún. In: KOD. — ISSN 1337-1800. — Roč. 3, č. 7 (2009), s. 36-39.
2. Hledíková-Polívková, Ida
Festival plný dobrej úrody. In: Loutkář. — ISSN 1211-4065. — Roč. 59, č. 4/2009,
s. 169-171.
179
rocenka07_08.indd 179
17.12.2010 10:09:41
dezorzovo lútkové divadlo
REPERTOÁR Z PREDCHÁDZAJÚCICH SEZÓN
Inscenácia
Premiéra
Počet repríz v sezóne 2008/2009
počet repríz celkom
Krejčí, H.: Desperanduľa
22.09.2006
10
25
180
rocenka07_08.indd 180
17.12.2010 10:09:41
nezávislé divadlá
ELLEDANSE (2007)
Kontaktná adresa: Miletičova 17, 821 08 Bratislava
Telefón: 421/ 2/55 41 07 16; 0917/625284
E-mail: [email protected]
Web: www.elledanse.sk, www.theatre.sk
Riaditeľ: Šárka Ondrišová
Choreograf: Šárka Ondrišová
PREMIÉRY
SILENT SNOW
Tanečné divadlo. n B. Nahálka, hs P. Groll, kv J. Hromada, sa R. Polák,
asch Z. Hianíková, ch B. Nahálka, Š. Ondrišová, J. Hromada, r Š. Ondrišová.
Tancujú — K. Brestovanská, Z. Hianíková, P. Kovalčík, K. Miklášová, Z. Sehnalová,
S. Stanek, M. Šimonová, J. Tereková, K. Vargová, T. Brestovanská a.h.
Premiéra: 11. novembra 2008
Počet repríz: 5
JABLKO
Tanečné divadlo. sc Š. Ondrišová, L. Blašková, sh J. Vlk, rsp L. Blašková,
n Š. Ondrišová, dr L. Blašková, odbsp J. Vránová, sv Š. Ondrišová, M. Hollý,
kv, m Z. Hudeková, sa R. Polák, ch Š. Ondrišová, r Š. Ondrišová.
Tancujú a hrajú — C. Kassai, S. Vlčeková, A. Petrovič, M. Čaprdová, E. Píš,
M. Lacová, L. Cmorej.
Premiéra: 7. apríla 2009
Počet repríz: 5
VÝBER Z RECENZIÍ
SILENT SNOW
1. Kadlecová, Jana
Namiesto mobilu skutočné Vianoce. In: Interné hodnotenie IS.theatre.sk —
(01.01.2009).
181
rocenka07_08.indd 181
17.12.2010 10:09:42
elledanse
JABLKO
1. Kadlecová, Jana
Hriech a ďalšie jablká. In: Interné hodnotenie IS.theatre.sk — (01.01.2009).
2. Kušnierik, Juraj
Týždeň trojpremiérový. In: .týždeň. — ISSN 1336-5932. — Roč. 6, č. 15
(13.04.2009), s. 66-67.
REPERTOÁR Z PREDCHÁDZAJÚCICH SEZÓN
Inscenácia
Premiéra
Počet repríz v sezóne 2008/2009
počet repríz celkom
Ondrišová, Š. — Žiška, K.: Canto Hondo
17.12.2007
Dance Come Back 29.03.2008
18
28
1
3
182
rocenka07_08.indd 182
17.12.2010 10:09:42
nezávislé divadlá
DIVADLO NON GARDE (2007)
Kontaktná adresa: Prepoštská 4, 814 99 Bratislava
Telefón: ++421/908/615757; 0904/504003
E-mail: [email protected]
Web: www.nongarde.sk, www.theatre.sk
Členovia súboru: Lucia Čarnecká, Ladislav Kerata, Diana Strauszová,
Zuzana Šimová, Jana Šturdíková
Stáli spolupracovníci: Juraj Hubinák, Dorota Letenajová, Vladislav Šarišský,
Ivan Šranko, Ján Štrbák
PREMIÉRY
LES
Na motívy rovnomennej knihy Tomáša Janovica.
sv, kv, b D. Strauszová, r Z. Šimová.
Hrajú — Z. Šimová, D. Letenajová.
Premiéra: 6. decembra 2008
Počet repríz: 2
Ján Štrbák, Jana Šturdíková, Zuzana Šimová, Diana Strauszová, Lucia Čarnecká
DRUHÉ KOLO
kv D. Strauszová, sv, r J. Štrbák.
Hrajú — Z. Šimová, J. Šturdíková, D. Strauszová, L. Čarnecká.
Premiéra: 15. decembra 2008
Počet repríz: 16
VÝBER Z RECENZIÍ
Štrbák, J. — Šturdíková, J. — Šimová, Z. — Strauszová, D. — Čarnecká, L.:
DRUHÉ KOLO
1. Pribišová, Alexandra
Alternatívne Druhé kolo. In: Profit. — Roč. 18, č. 2 (27.01.2010), s. 62.
183
rocenka07_08.indd 183
17.12.2010 10:09:42
divadlo non garde
2. Zvada, Milan
Stanica — prázdninové posedenie v dobrej spoločnosti. : Zn.: Len pre náročných. In: KOD. — ISSN 1337-1800. — Roč. 3, č. 7 (2009), s. 31-35.
REPERTOÁR Z PREDCHÁDZAJÚCICH SEZÓN
Inscenácia
Premiéra
Počet repríz v sezóne 2008/2009
počet repríz celkom
Kerata, L.: Extempore
25.02.2007
9
17
184
rocenka07_08.indd 184
17.12.2010 10:09:42
nezávislé divadlá
METEORIT, INTERNATIONAL
THEATRE GROUP (2008)
Kontaktná adresa: Čulenova 3, 811 01 Bratislava
E-mail: [email protected]
Web: www.festivalmeteorit.com, www.theatre.sk
Riaditeľ a režisér: Róbert Csontos
PREMIÉRY
Ivan Kušan
ČARUGA (ČARUGA)
p J. Jankovič, hdr M. Rausch, ch A. Ladányi, sv Z. Zacharová, kv M. Vontszemüová, vsp B. K. Majerníková, r R. Csontos
Juraj Ardonjak — M. Balážik, Ankica — Z. Konečná, Boris Možbolt — T. Gál, Tonka
— J. Livingstone, Miroslav Frankič — V. Szabó, Josip Zelič — F. Balog, Jovo Stanislavljevič Čaruga — M. Rovňák, Nikola Žažč — J. Rybárik.
Premiéra: 28. októbra 2008
SNEHOVÁ KRÁĽOVNÁ
ch A. Ladányi.
Hrajú a tancujú — Z. Bánki, K. Fejes, B. Melkvi, M. Kovács, M. Karácsonyová,
A. Cintulová, M. Ďurčo, M. Mike, M. Hindy, M. Martinovič.
Premiéra: 4. decembra 2008
William Shakespeare
RICHARD III. (RICHARD III.)
p J. Kot, hdr M. Rausch, ch R. Csontos, P. Modrovský, sv Z. Zacharová,
kv M. Vontszemüová, r R. Csontos.
Hrajú — M. Sľúková, P. Boublík, F. Balog, T. Kobr, K. Štěpánková, J. Wiesner,
A. Ptáčková, J. Livingstone.
185
rocenka07_08.indd 185
17.12.2010 10:09:42
meteorit
Premiéra: 28. marca 2009
VÝBER Z RECENZIÍ
Kušan, I.: ČARUGA
1. Jaremková, Mariana
Na Balkáne sa vraždí podľa plánu. In: Pravda. — ISSN 1335-4051. — Roč. 18,
č. 250 (28.10.2008), s. 24.
Shakespeare, W.: RICHARD III.
1. Ivanová, Magdaléna
Richard na tróne z plexiskla... In: Interné hodnotenie IS.theatre.sk —
(01.01.2009).
186
rocenka07_08.indd 186
17.12.2010 10:09:42
nezávislé divadlá
ARTEATRO (2008)
Kontaktná adresa: Biela 6, 811 01 Bratislava
Telefón: ++421/2/903829883
E-mail: [email protected]
Web: www.arteatro.sk,www.theatre.sk
Riaditeľ: Tomáš Roháč
Umelecký šéf: Alexandra Sarvašová
Režisér: Tomáš Roháč
PREMIÉRY
Ivan Bukovčan
KÝM KOHÚT NEZASPIEVA
dr Z. Šajgalíková, sh V. Šarišský, sv T. Ciller, kv J. Hurtigová, r T. Roháč.
Fanka — S. Sarvašová, Ondrej — P. Plevčík, Terezčák — J. Slezáček, Babjaková —
M. Rajzíková, Dr. Šustek — K. Čálik, Uhrík — M. Beňuš, Tulák — Ľ. Bagin, Tomko
— O. Hlaváček, Pani lekárniková — A. Maľová, Marika Mondoková — K. Tóthová,
Fischl — I. Heller.
Premiéra: 20. decembra 2008
Počet repríz: 2
HOROROVÝ VEČER V ARTEATRE
Ray Bradbury
BUBÁK (THE BOGEYMAN)
dr, r S. Nyitrayová, Z. Galková.
Pavol Dobšinský
ZLATOVLÁSKA
dr, r Z. Šajgalíková, V. Dianišková.
187
rocenka07_08.indd 187
17.12.2010 10:09:42
arteatro
Sidney Kingsley
OKTÓBROVÁ HRA
dr, r M. Ďurčeková, Z. Bírešová.
Hrajú — D. Fischer, V. Szabó, A. Sabová, J. Ďuriš, P. Brajerčík.
Premiéra: 26. júna 2009
Počet repríz: 2
VÝBER Z RECENZIÍ
Bukovčan, I.: KÝM KOHÚT NEZASPIEVA
1. Bukovčanov Kohút spieva v Arteatre. In: Literárny (dvoj)týždenník. — ISSN
0862-5999. — Roč. 22, č. 11-12 (25.03.2009).
2. Andrejčáková, Eva
Kohút slušne spieval. In: SME. — ISSN 1335-440X. — Roč. 17, č. 31 (07.02.2009),
s. 12.
188
rocenka07_08.indd 188
17.12.2010 10:09:42
nezávislé divadlá
DIVADLO PIKI PEZINOK (1990)
Kontaktná adresa: Obrancov mieru 18, 902 01 Pezinok
Telefón: +421/33/640 43 41, 0905/976124
Fax: ++421/33/640 43 41
E-mail: [email protected]
Web: www.piki.sk, www.theatre.sk
Umelecké vedenie: Katarína Aulitisová, Ľubomír Piktor
Umelecký súbor: Katarína Aulitisová, Ľubomír Piktor
PREMIÉRA
Katarína Aulitisová
ROZKRÁVKA
sv, kv, b S. Mrázová, sh J. B. Suchánek, r K. Aulitisová, Ľ. Piktor.
Hrajú — K. Aulitisová, Ľ. Piktor.
Premiéra: 25. apríla 2009
Počet repríz: 66
REPERTOÁR Z PREDCHÁDZAJÚCICH SEZÓN
Inscenácia
Premiéra
Počet repríz v sezóne 2008/2009
počet repríz celkom
Podjavorinská, Ľ.: Čin–Čin
03.10.1990
3
430
Lindgrenová, A.: Pipi
20.09.1991
17
359
Lehenová, T. — Aulitisová, K.: O deviatich mesiačikoch
13.05.1994
18
398
Aulitisová, K.: Keď mama nie je doma
08.10.1995
14
252
189
rocenka07_08.indd 189
17.12.2010 10:09:42
divadlo piki
Aulitisová, K.: Paskudárium
23.10.1998
Reviľáková, R.: Dohviezdny večer
22.12.1998
Piktor, Ľ.: Ela a Hop
23.06.2000
Aulitisová, K.: Kamoš obor
24.06.2005
6
271
13
75
16
205
4
65
190
rocenka07_08.indd 190
17.12.2010 10:09:42
nezávislé divadlá
TEATRO TATRO (1990)
Kontaktná adresa: Farská 42, 949 01 Nitra
Telefón: ++421/37/772 16 90, 0905/265512
Fax: ++421/37/772 16 90
E-mail: [email protected], [email protected]
Web: www.teatrotatro.sk, www.theatre.sk
Umelecké vedenie: Ondrej Spišák
Scénický a kostýmový výtvarník: František Lipták
Voľné združenie hercov, režisérov, výtvarníkov, ich manželiek a detí.
REPERTOÁR Z PREDCHÁDZAJÚCICH SEZÓN
Inscenácia
Premiéra
Počet repríz v sezóne 2008/2009
počet repríz celkom
Spišák, O.: O stvorení sveta
03.12.1997
11
120
Weiss, J. — Spišák, O.: Bianka Braselli, dáma s dvoma hlavami
23.09.1999
3
81
Slobodzianek, T. : Prorok Iľja
26.09.2005
2
35
191
rocenka07_08.indd 191
17.12.2010 10:09:42
DIVADLO P.A.T (2006)
Kontaktná adresa: Lúčna 3914, 971 01 Prievidza
Telefón: +++421/903/589757
E-mail: [email protected], [email protected]
Web: www.pat.sk, www.theatre.sk
PREMIÉRY
POLYLOGUE
sc S. Daubnerová, dr, sv, kv D. Krnáč, vh, r Z. Daubnerová.
Podľa románu Jona Fosseho Melanchólia I.
Hrajú — E. Píš, V. Mesiariková, S. Daubnerová.
Premiéra: 23. augusta 2008
Počet repríz: 8
P.A.T. & AKTIVNAGRUPPA
koncept Z. Daubnerová, K. Mrázková, L. Kodoň, P. Graus, M. Jenča.
Podľa knihy Jany Beňovej Plán odprevádzania.
Hrajú — S. Daubnerová, K. Mrázková, L. Kodoň, P. Graus, M. Jenča.
Premiéra: 10. decembra 2008
Počet repríz: 1
VÝBER Z RECENZIÍ
POLYLOGUE
1. Bitalová, Kamila
Nová dráma/New Drama : Polylogue. In: KOD. — ISSN 1337-1800. — Roč. 3,
č. 6 (2009), s. 24-26.
2. Dlouhý, Oleg
Divadlo žije aj ďaleko od centra. In: SME. — ISSN 1335-440X. — Roč. 17, č. 59
(12.03.2009), s. 22.
3. Christov, Petr
New drama 2009 — a co je to tu vlastně nového? In: KOD. — ISSN 1337-1800.
— Roč. 3, č. 7 (2009), s. 19-22.
192
rocenka07_08.indd 192
17.12.2010 10:09:42
nezávislé divadlá
4. 5. Knopová, Elena
Fosseho Melanchólia ako Polylogue. In: Salto. — Roč. 7, č. 1-2 (2009).
Námerová, Barbora
Polylogue, Loď pre bábiky, Borbelo o psoch a deťoch. In: www.zionmag.org/
news_detail.php?id=3058 — (14.06.2009).
6. Sikora, Roman
Kožená Nová dráma. In: KOD. — ISSN 1337-1800. — Roč. 3, č. 7 (2009), s. 2327.
REPERTOÁR Z PREDCHÁDZAJÚCICH SEZÓN
Inscenácia
Premiéra
Počet repríz v sezóne 2008/2009
počet repríz celkom
Müller, H.: Hamletmachine
01.06.2007
6
26
193
rocenka07_08.indd 193
17.12.2010 10:09:42
PHENOMENONTHEATRE (2000)
Kontaktná adresa: Kempelenova 13, 010 15 Žilina
Telefón: ++421/0/915/83 44 61
E-mail: [email protected]
Web: www.phe.sk, www.theatre.sk
Riaditeľ divadla: Eduard Kudláč
Divadlo ukončilo svoju činnosť koncom roku 2008.
194
rocenka07_08.indd 194
17.12.2010 10:09:42
nezávislé divadlá
TRADIČNÉ BÁBKOVÉ DIVADLO
ANTON ANDERLE
BANSKÁ BYSTRICA (1990)
Kontaktná adresa: Malachitová 1
974 05 Banská Bystrica
Telefón: ++421/48/416 14 83
Fax: ++421/48/416 14 83
E-mail: [email protected]
Web: www.theatre.sk
Divadlo ukončilo svoju činnosť úmrtím Antona Anderleho v máji 2008.
195
rocenka07_08.indd 195
17.12.2010 10:09:42
DIVADLO Z PASÁŽE
BANSKÁ BYSTRICA (1995)
Riaditeľstvo: Horná Strieborná 25,
974 01 Banská Bystrica
Telefón: ++421/48/412 47 82, 415 33 86
Fax: ++421/48/412 47 82
E-mail: [email protected]
[email protected]
Web: www.divadlozpasaze.sk, www.ticheiskry.sk
www.theatre.sk
Riaditeľ: Viera Dubačová (do 03.09.2007), Matúš Petričko (od 03.09.2007)
Umelecký šéf: Viera Dubačová (do 03.09.2007), Eva Ogurčáková (od 03.09.2007)
Režisér: Viera Dubačová (od 01.03.2009 do 18.05.2009)
Dramaturgia: Martin Krajčovič (od 01.10.2008 do 15.12.2008)
Choreograf: Jaroslav Viňarský (od 01.03.2009 do 19.05.2009)
Scénickí výtvarníci: Dušan Krnáč (od 01.03.2009 do 18.05.2009), Ladislav Vojtuš
(od 01.01.2009 do 30.04.2009)
Pedagogické vedenie: Markéta Dulavová, Vladimír Ďurka, Mária Lačná, Michaela Podolinská, Eva Ogurčáková, Ľudmila Veverková, Ladislav Vojtuš, Peter Vrťo
Hudobníci: Juraj Haško (od 01.03.2009 do 18.05.2009), Rastislav Kašiar (od
01.01.2009 do 30.04.2009)
Umelecký súbor: Ľubica Berthová, Ivan Blaško, Zuzana Bobáková (do
31.12.2007), Peter Debnár (od 01.09.2008), Peter Gregor, Štefan Guťan, Peter
Hudec, Ivan Chmelko (do 31.12.2007), Ján Kinčeš, Miriam Kujanová, Veronika
Lačná, Marek Mojžiš, Mojmír Podlipný, Lýdia Rybárová, Dana Snopková, Ľubica
Tureková, Peter Vaculčiak.
PREMIÉRY
ZA ZÁVESOM ZÁZRAK LETÍ...
Koledy podľa... spoluautori Ľubka Berthová, Ivan Blaško, Michal Daniš, Tomáš
Debnár, Peter Gregor, Peter Hudec, Janko Kinčeš, Mirka Kujanová, Marej Mojžiš,
Mojmír Podlipný, Lydka Rybárová, Danka Snopková, Ľubka Tureková, Peter Vaculčiak, dr M. Krajčovič, sh J. Haško, ch P. Vrťo, sv D. Krnáč, kv, rv M. Zelníková,
r V. Dubačová.
196
rocenka07_08.indd 196
17.12.2010 10:09:42
nezávislé divadlá
Hrajú a spievajú — Ľ. Berthová, I. Blaško, M. Daniš, T. Debnár, P. Gregor, P. Hudec, J. Kinčeš, M. Kujanová, M. Mojžiš, M. Podlipný, L. Rybárová, D. Snopková,
Ľ. Tureková, P. Vaculčiak.
Premiéra: 17. decembra 2008
Počet repríz: 10
CHRÁNENÉ ÚZEMIE
sh J. Haško, ch J. Viňarský, P. Vrťo, sv D. Krnáč, kv J. Gamcová, r V. Dubačová.
Hrajú — Ľ. Tureková, L. Rybárová, M. Kujanová, M. Podlipný, M. Mojžiš,
I. Blaško, J. Kinčeš, P. Vrťo.
Premiéra: 22. mája 2009, Cedar Rapids Iowa, USA
Počet repríz: 9
VÝBER Z RECENZIÍ
CHRÁNENÉ ÚZEMIE
1. Andrejčáková, Eva
Kam chodíme. In: Sme. — ISSN 1335-440X. — Roč. 17, č. 245 (23.10.2009), s. 18.
REPERTOÁR Z PREDCHÁDZAJÚCICH SEZÓN
Inscenácia
Premiéra
Počet repríz v sezóne 2008/2009
počet repríz celkom
Dubačová, V. — Mrázková, K. — Vrťo, P.: Diagnóza: Túžba
23.05.2004
7
12
Boehm, P. — Grusková, A.: Amerika podľa Franza Kafku
17.09.2004
2
9
Kastner, B. — Ferenczová, Z.: Nebíčko
22.06.2006
9
15
Bindzár, J.: Robinson
11.04.2007
5
12
Femme Fatale
24.04.2008
1
197
rocenka07_08.indd 197
17.12.2010 10:09:42
DIVADLO TICHÉ ISKRY (2005)
Kontaktná adresa: Horná Strieborná 25,
974 01 Banská Bystrica
Telefón: ++421/48/412 47 82, 415 33 86, 904 457 496
Fax: ++421/48/412 47 82
E-mail: [email protected]
Web: www.ticheiskry.sk, www.theatre.sk
Umelecký šéf: Peter Vrťo
Dramaturgia: Zuzana Knapová-Daubnerová
Umelecký súbor: Denisa Gálová, Angela Hefty, Michal Hefty, Zuzana Knapová-Daubnerová, Jozef Rigo, Zuzana Löbbová, Eva Ogurčáková, Romana Ridzoňová,
Ivica Tichá, Peter Vrťo.
REPERTOÁR Z PREDCHÁDZAJÚCICH SEZÓN
Inscenácia
Premiéra
Počet repríz v sezóne 2008/2009
počet repríz celkom
Erben, K. J.: Vodník
07.01.2002
1
Osud kocky
23.05.2008
1
3
198
rocenka07_08.indd 198
17.12.2010 10:09:43
nezávislé divadlá
DIVADLO PÔTOŇ (2000)
Kontaktná adresa: Bátovce 358, 935 01
Telefón: ++421 36/630 83 00, 630 83 02
E-mail: [email protected]
Web: www.poton.sk, www.theatre.sk
Riaditeľ: Michal Somoš
Umelecký šéf: Iveta Jurčová
Režisér: Iveta Jurčová
Dramaturgia: Michal Ditte
Hudobná dramaturgia: Martin Čorej, Pavel Graus
Umelecký súbor: Kristína Holková (od 01.01.2009), Juliana Johanidesová
(od 01.01.2009), Simona Lukáčová, Roman Mihálka, Gabriela Mušková
(od 01.01.2009), Henriett Rab, Lukáš Tandara (od 01.01.2009)
Stáli hostia: Slávka Daubnerová, Kristína Flídrová, Ján Jakab, Jana Lieskovská,
Peter Oszlík, Iveta Pagáčová, Tatiana Poláková, Katarína Vakrčková
PREMIÉRY
Miklós Forgács
BEZ SERVÍTKY!
dr M. Ditte, sv, kv, r I. Jurčová.
Hrá — H. Rabová.
Premiéra: 19. decembra 2008
Počet repríz: 1
Michal Ditte — Iveta Jurčová — František Švantner
NEVESTA HÔĽ
dr M. Ditte, sh M. Čorej, hsp P. Graus, sv T. Žiška a.h., kv, r I. Jurčová.
Hrajú — H. Rabová, R. Mihálka, L. Tandara.
Premiéra: 25. júla 2009
Počet repríz: 1
199
rocenka07_08.indd 199
17.12.2010 10:09:43
divadlo pôtoň
VÝBER Z RECENZIÍ
Švantner, F. — Ditte, M. — Jurčová, I.: NEVESTA HÔĽ
1. Zvada, Milan
Stanica — prázdninové posedenie v dobrej spoločnosti. : Zn.: Len pre náročných. In: KOD. — ISSN 1337-1800. — Roč. 3, č. 7, s. 31-35.
REPERTOÁR Z PREDCHÁDZAJÚCICH SEZÓN
Inscenácia
Premiéra
Počet repríz v sezóne 2008/2009
počet repríz celkom
Griškovec, J.: Práve teraz!
30.12.2006
9
16
Shakespeare, W.: Shake — Shakespeare_Macbeth
28.01.2007
4
28
Ferenczová, Z.: Rozum a vášeň
19.11.2007
32
Ditte, M.: Terra Granus
15.02.2008
4
11
200
rocenka07_08.indd 200
17.12.2010 10:09:43
nezávislé divadlá
DIVADLO KONTRA (2005)
Kontaktná adresa: Za Hornádom 8
052 01 Spišská Nová Ves
Telefón: ++421/907/908 986
E-mail: [email protected]
Web: www.theatre.sk
Umelecký šéf: Klaudyna Rozhin
Režisér: Klaudyna Rozhin
Kontakt: Peter Čižmár
Umelecký súbor: Peter Čižmár, Mikuláš Macala
PREMIÉRY
Enda Walsh
BEDBOUND
p J. Šimko, u, sv, kv, r K. Rozhin.
Otec — P. Čižmár, Dcéra — K. Vakrčková.
Premiéra: 18. decembra 2008
Počet repríz: 22
Samuel Beckett
SMIECH V TEMNOTE
Tri jednoaktovky. p P. Čižmár, K. Rozhin, vsp J. Čech, r K. Rozhin.
DIVADELNÝ FRAGMENT I. (ACT WITHOUT WORDS I): A — P. Čižmár, B — M. Macala.
AKT BEZ SLOVA II. (ROUGH FOR RADIO II): Hrajú — P. Čižmár, M. Macala.
DIVADELNÝ FRAGMENT II. (ACT WITHOUT Words II): A — P. Čižmár, B — M. Macala,
C — V. Kunst.
Premiéra: 30. júla 2009
Počet repríz: 15
201
rocenka07_08.indd 201
17.12.2010 10:09:43
divadlo kontra
VÝBER Z RECENZIÍ
Walsh, E.: BEDBOUND
1. Kováčiková, Mira
Slová: zbraň či mostík k chápaniu? In: SME. — ISSN 1335-440X. — Roč. 17,
č. 35 (12.02.2009), s. 23.
2. Scherhaufer, Peter
Bedbound. Divadlo Kontra. In: .týždeň. — ISSN 1336-5932. — Roč. 6, č. 25
(22.06.2009), s. 58.
3. Scherhaufer, Peter
Expresívny spiššský masaker emócií. In: Interné hodnotenie IS.theatre.sk —
(01.01.2009).
Beckett, S.: SMIECH V TEMNOTE
1. Rácz, Jano
Samuel Beckett: O existencii. In: Literárny (dvoj)týždenník. — ISSN 08625999. — Roč. 23, č. 1-2 (13.01.2010), s. 12-13.
2. Scherhaufer, Peter
5x Beckett. In: KOD. — ISSN 1337-1800. — Roč. 4, č. 2 (2010), s. 20-23.
3. Scherhaufer, Peter
Smiech v temnote. : Divadlo. In: .týždeň. — ISSN 1336-5932. — Roč. 6, č. 44
(02.11.2009), s. 62.
REPERTOÁR Z PREDCHÁDZAJÚCICH SEZÓN
Inscenácia
Premiéra
Počet repríz v sezóne 2008/2009
počet repríz celkom
McPherson, C.: Rum a vodka
29.01.2008
29
70
Jones, M.: Kamene vo vreckách
07.06.2008
19
65
202
rocenka07_08.indd 202
17.12.2010 10:09:43
nezávislé divadlá
DIVADLO MAŠKRTA KOŠICE (1994)
Kontaktná adresa: Diamantová 9, 040 11 Košice
Košice-Ruskov Ateliér č. 156
044 19 Ruskov
Telefón: ++421/55/642 50 80, 694 13 19
Fax: ++421/55/694 13 19
E-mail: [email protected]
Web: www.divadlomaskrta.sk, www.theatre.sk
Režiséri, scénickí a kostýmoví výtvarníci: Jana Šebová, Tomáš Šebo
REPERTOÁR Z PREDCHÁDZAJÚCICH SEZÓN
Inscenácia
Premiéra
Počet repríz v sezóne 2008/2009
počet repríz celkom
Šebová, J.: Rozprávka o Jezuliatku
30.11.1994
4
371
Šebová, J. — Šebo, T.: Ako sa po zime Zajačkovci rozjarili
05.04.1995
5
413
Šebová, J. — Šebo, T.: O Haluštičke, zbojníckej dievčičke
21.10.1996
11
415
Šebová, J. — Šebo, T.: Pavilón snov a výmyslov
01.06.2000
2
153
Šebová, J. — Šebo, T.: Dať a v láske uchovať
10.12.2000
4
203
Šebová, J.: Skrinka s dušičkami
24.10.2003
3
156
Šebová, J.: Sen o zlatom šťastí
01.01.2006
8
64
Šebová, J.: Mrázik
25.11.2006
3
36
203
rocenka07_08.indd 203
17.12.2010 10:09:43
rocenka07_08.indd 204
17.12.2010 10:09:43
UMELECKÉ ŠKOLY
Vysoká škola múzických umení Bratislava
Konzervatórium Bratislava
Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej Bratislava
Cirkevné konzervatórium Bratislava
Akadémia umení Banská Bystrica
Konzervatórium Jána Levoslava Bellu Banská Bystrica
Konzervatórium Žilina
Konzervatórium Košice
rocenka07_08.indd 205
207
216
217
218
219
222
223
224
17.12.2010 10:09:43
rocenka07_08.indd 206
17.12.2010 10:09:43
umelecké školy
VYSOKÁ ŠKOLA
MÚZICKÝCH UMENÍ (1949)
Rektorát: Ventúrska ul. 3, 813 01 Bratislava
Telefón: ++421/2/54432172, 54412072
Fax: ++421/2/54416217
E-mail: [email protected], [email protected]
[email protected]
Web: www.vsmu.sk, www.theatre.sk
Rektor: Ondrej Šulaj
DIVADELNÁ FAKULTA
Dekanát: Ventúrska ul.3, 81301 Bratislava
Telefón/fax: ++421 2/5443 25 79
E-mail: [email protected]
Dekan: Juraj Letenay
Absolventi bakalárskeho štúdia: Martina Agricolová, divadelný manažment;
Zuzana Beláková, teória a kritika divadelného umenia; Marcela Beňová, teória
a kritika divadelného umenia; Peter Brajerčík, herectvo; Vladimír Breburda,
scénická a kostýmová tvorba; Tatiana Brederová, teória a kritika divadelného
umenia; Juraj Ďuriš, herectvo; Barbora Ďurišová, scénická a kostýmová tvorba;
Róbert Gábriš, bábkarská scénografia a technológia; Zdenka Goriľová, scénická
a kostýmová tvorba; Peter Havasi, herectvo; Veronika Horváthová, bábkarská
scénografia a technológia; Ivana Hoštáková, bábkoherectvo; Jana Hrubová, teória
a kritika divadelného umenia; Petra Hulinová, bábkoherectvo; Karol Ivanič,
divadelný manažment; Ondrej Kaprálik, divadelná réžia a dramaturgia; Mária
Karoľová, bábkoherectvo; Róbert Kočan, divadelná réžia a dramaturgia; Branislav Korec, teória a kritika divadelného umenia; Kamila Kováčiková, divadelný
manažment; Hana Kováčová, divadelná réžia a dramaturgia; Jana Kováčová,
divadelný manažment; Miroslav Král, scénická a kostýmová tvorba; Stanislav
Kramarič, divadelný manažment; Ivana Kubáčková, herectvo; Katarína Lesayová,
divadelná réžia a dramaturgia; Ľubica Lettrichová, bábkoherectvo; Vladimíra
Lichnerová, bábkoherectvo; Zuzana Liptáková, divadelná réžia a dramaturgia;
Zuzana Lisá, teória a kritika divadelného umenia; Mara Maynga N´gueve Lukama, herectvo; Peter Maťo, teória a kritika divadelného umenia; Jana Oslancová,
207
rocenka07_08.indd 207
17.12.2010 10:09:44
vysoká škola múzických umení
divadelný manažment; Ivan Petro, herectvo; Monika Pulišová, divadelný manažment; Dana Račková, bábkarská réžia a dramaturgia Júlia Rázusová, divadelná
réžia a dramaturgia; Michal Režný, herectvo; Andrea Sabová, herectvo; Paulína
Sárossyová, bábkarská scénografia a technológia; Zuzana Stranovská, divadelný
manažment; Pavol Szás, herectvo; Martin Šalacha, herectvo; Lucia Šimášková, divadelný manažment; Helena Škovirová, bábkoherectvo; Zuzana Šnircová, teória
a kritika divadelného umenia; Csilla Tarrová, herectvo; Adriana Vallová, teória
a kritika divadelného umenia; Marián Viskup, herectvo; Nina Vlahyová, divadelný manažment; Mária Vorosová, bábkarská scénografia a technológia; Martin
Weis, bábkoherectvo; Michaela Zakuťanská, divadelná réžia a dramaturgia; Eva
Zrubcová, scénická a kostýmová tvorba; Miroslav Zwiefelhofer, teória a kritika
divadelného umenia; Petra Žilinská, teória a kritika divadelného umenia.
Absolventi magisterského štúdia: Nina Bačíková, teória a kritika divadelného
umenia; František Balog, muzikálové herectvo; Juraj Bielik, divadelná réžia;
Adriana Cieslaková, divadelný manažment; Anna Čitbajová, bábkoherectvo; Lenka Dzadíková, teória a kritika divadelného umenia; Jana Hanzelová, teória
a kritika divadelného umenia; Barbora Holanová, scénografia; Tatiana Hrašková,
divadelný manažment; Edita Hrehušová, bábkoherectvo; Petra Humeňanská,
muzikálové herectvo; Michal Jánoš, herectvo; Filip Jerguš, bábkarská scénografia;
Katarína Kelečínová, divadelný manažment; Miriam Kičiňová, teória a kritika
divadelného umenia; Miriam Kičiňová, divadelná dramaturgia; Andrea Kiráľová,
muzikálové herectvo; Roman Kočár, divadelný manažment; Anton Korenči ml.,
divadelná réžia; Gertrud Korpič, teória a kritika divadelného umenia; Kristína
Kováčiková, bábkoherectvo; Anna Kučerová, scénografia; Kristína Kuchárková,
teória a kritika divadelného umenia; Katarína Kurillová, divadelný manažment;
Tamara Kusendová, teória a kritika divadelného umenia; Filip Kuzma, divadelný manažment; Eva Kyselová, teória a kritika divadelného umenia; Danica
Matušová, herectvo; Peter Mazalán, scénografia; Linda Mikulová, divadelný
manažment; Tereza Mojžišová, bábkarská scénografia; Dana Mrázová, divadelný manažment; Michal Németh, bábkoherectvo; Zuzana Orbánová, divadelný
manažment; Rebeka Poláková, herectvo; Lenka Prokopová, muzikálové herectvo;
Natália Puklušová, muzikálové herectvo; Vladimír Sirota, divadelný manažment;
Erik Sombathy, bábkoherectvo; Jelena Sušac, bábkoherectvo; Kristína Sviteková,
bábkoherectvo; Kristína Šelepová, teória a kritika divadelného umenia; Kristína
Tóthová, herectvo; Eva Trnková, dramaturgia — diaľkové štúdium; Jana Večerná, divadelný manažment; Lea Vitkovská, teória a kritika divadelného umenia;
Andreja Vozárová, herectvo; Tomáš Vravník, herectvo; Zoja Zupková, bábkarská
réžia a dramaturgia.
208
rocenka07_08.indd 208
17.12.2010 10:09:44
umelecké školy
PREMIÉRY
Jean Anouilh
ORCHESTER (L’ORCHESTRE)
p Ľ. Vajdička, hs L. Paulíková, K. Seidmann, sv, kv B. Holanová, A. Kučerová,
r M. Vajdička, produkcia S. Kramarič, S. Barčíková, T. Beňadik, pedv I. Timková,
K. Seidmann, L. Paulíková, J. Ciller, J. Kocman, S. Waradzinová.
Madame Hortense — H. Mickovičová, Pamela — N. Puklušová, Patricia — P. Humeňanská, Suzane — L. Prokopová, Leon — M. Jánoš, Ermeline — D. Matušová.
Premiéra: 21. novembra 2008, Malá scéna VŠMU
Počet repríz: 10
Alexander Nikolajevič Ostrovskij
NEMÁ KOCÚR VEČNE HODY (NE VSE KOTU MASĽANICA)
p V. Strnisko, dr A. Korenči ml., sv K. Žgančíková, kv S. Zubajová, r J. Bielik,
produkcia J. Kováčová, B. Brzá, pedv V. Strnisko, I. Timková, J. Ciller, S. Waradzinová.
Daria Fedosejevna Kruglovová — K. Tóthová/A. Vozárová, Agňa — R. Poláková/
D. Matušová, Jermil Zotyč Achov — T. Vravník, Ipolit — M. Jánoš, Malaňa —
D. Matušová/R. Poláková, Feona — A. Vozárová/K. Tóthová.
Absolventské predstavenie.
Premiéra: 4. decembra 2008, Malá scéna VŠMU
Počet repríz: 12
Maxim Gorkij
EMIGRANTI (NA DNE)
p J. Ferenčík, sv F. Kráľ, kv A. Kósa, u, dr, r J. Zdrada, produkcia M. Beňuš,
A. Brixová, K. Ivanič, pedv J. Štrbák, P. Čanecký, P. Cigán, S. Waradzinová.
Kvašna — B. Švidraňová, Anna — A. Sabová/I. Jiříčková, Klešč — M. Režný, Barón
— V. Szabó, Nasťa — M. Lukama, Herec — M. Viskup, Satin — M. Šalacha, Bubnov
— M. Krátky, Turek — F. Balog, Luka — J. Loj, Aloška — P. Szás, Medvedev —
T. Vravník, Vasylisa — C. Tarrová, Kostylov — M. Dacho, Nataša — I. Kubáčková,
Pepel — J. Ďuriš, Dievčence — P. Humeňanská, L. Prokopová.
209
rocenka07_08.indd 209
17.12.2010 10:09:44
vysoká škola múzických umení
Absolventské/bakalárske predstavenie.
Premiéra: 15. decembra 2008, Malá scéna VŠMU Počet repríz: 4
Rainer Werner Fassbinder
LEN KVAPKY NA HORÚCE KAMENE (TROPFEN AUF DEN HEISSEN STEINE)
Dráma. p S. Waradzinová, dr J. Bielik, sv S. Zubajová, kv K. Žgančíková, r A. Korenči ml., pedv V. Strnisko, I. Timková, J. Ciller, M. Čorba, J. Kocman, S. Waradzinová.
Leopold — T. Vravník, Franz — M. Jánoš, Anna — K. Tóthová/R. Poláková, Vera —
D. Matušová/A. Vozárová.
Absolventské predstavenie.
Premiéra: 13. marca 2009, Malá scéna VŠMU
Počet repríz: 7
Woody Allen
BOH (GOD)
p M. Čibenková, J. Nvota, dr M. Dacho, psp E. Lindtnerová, sv, kv Z. Žabková
a.h., J. Luterán, u J. Luterán, M. Dacho, r J. Luterán, produkcia M. Agricolová,
M. Kánová, K. Čičmanec, pedv Ľ. Vajdička, E. Vášáryová, S. Waradzinová.
Hrajú — M. Šalacha, M. Viskup, I. Kubáčková, A. Sabová, M. Lukama, C. Tarr,
J. Ďuriš, P. Brajerčík, I. Petro, M. Režný, P. Havasi, K. Mišovic, J. Chabroň, M. Pobuda, K. Melišková, S. Babálová, M. Agricolová, M. Kánová, M. Dacho, J. Luterán,
Ľ. Vajdička.
Absolventské predstavenie.
Premiéra: 27. marca 2009, Malá scéna VŠMU
Počet repríz: 6
Július Barč-Ivan
3000 ĽUDÍ
Dráma. dr S. Nyitrayová, Z. Šajgalíková, sv Z. Formánková, kv S. Zubajová,
u S. Nyitrayová, Z. Šajgalíková, A. Totíková, r A. Totíková, produkcia N. Vlahyová,
A. Kmeť, S. Surovková, pedv Ľ. Vajdička, E. Vášáryová, J. Kocman, S. Waradzinová.
Jimmy Peters — P. Brajerčík, John Fenton — M. Viskup, Annemarie Brownová —
210
rocenka07_08.indd 210
17.12.2010 10:09:44
umelecké školy
I. Kubáčková/A. Sabová, Higgins — J. Ďuriš, Worthy — I. Petro/A. Texel a.h.,
Maître d´Hôtel — M. Režný, Exekútor — M. Šalacha/P. Havasi, Prvý Boy — P. Havasi/A. Texel a.h., Druhý Boy — P. Szás, Prvý reportér — I. Petro/A. Texel a.h., Druhý
reportér — P. Szás/P. Havasi, Július Barč-Ivan — L. Dóza/D. Ratimorský.
Absolventské predstavenie.
Premiéra: 28. mája 2009, Malá scéna VŠMU
Počet repríz: 5
VÝBER Z RECENZIÍ
Anouilh, J.: ORCHESTER
1. Ivanová, Magdaléna
Orchestrálny pokus o muzikál??? In: Interné hodnotenie IS.theatre.sk —
(01.01.2009).
2. Šebanová, Dáša
Malá scéna VŠMU uviedla Orchester. In: Bratislavské noviny. — Roč. 11, č. 43
(11.12.2008), s. 26.
Ostrovskij, A. N.: NEMÁ KOCÚR VEČNE HODY
1. Beňová, Marcela
Nemá kocúr večne hody alebo Mačacia veselica... In: Reflektor. — Roč. 3, č. 9
(2009), s. 17-20.
2. Lamserová, Brigita
Nemá ČR věčně hody In: Obratel — spravodaj festivalu Zlomvaz 2009, č. 2,
s. 10-11.
Gorkij, M.: EMIGRANTI (NA DNE)
1. Cvečková, Greta
Koncepcia stratená medzi posteľami In: Reflektor. — Roč. 3, č. 9 (2009), s. 23-25.
Fassbinder, R. W.: LEN KVAPKY NA HORÚCE KAMENE
1. Kyselová, Eva
„Teplé“ nie je horúce. In: Interné hodnotenie IS.theatre.sk — (01.01.2009).
Allen, W.: BOH
1. Baláž, Michal
Existuje Boh? In: http://michalbalaz.blog.sme.sk — (29.03.2009).
2. Cvečková, Greta
Keď toto uvidia divadelní vedci! In: Reflektor. — Roč. 4, č. 1/2009, s. 17-18.
3. Kyselová, Eva
A predsa existuje...? In: Interné hodnotenie IS.theatre.sk — (01.01.2009).
211
rocenka07_08.indd 211
17.12.2010 10:09:44
vysoká škola múzických umení
Barč-Ivan, J.: 3000 ĽUDÍ
1. Čavojský, Ladislav
Storočný Barč-Ivan. In: Slovenské divadlo. — ISSN 0037-699x. — Roč. 57, č. 2-3,
s. 113-127.
2. Kyselová, Eva
Hrdinom proti (vlastnej) kríze. In: Interné hodnotenie IS.theatre.sk —
(01.01.2009).
3. Mišovic, Karol
Na Malej scéne dobro víťazí nad zlom. In: Reflektor. — Roč. 4, č. 1/2009, s. 14-16.
KATEDRA BÁBKARSKEJ TVORBY
PREMIÉRY
James Matthew sir Barrie
PETER PAN (PETER PAN)
p J. Uličiansky, dr N. Uherová, hs P. Ferenčík, psp A. Kramerová, sv R. Gábriš,
kv P. Sárossyová, b R. Gábriš, r N. Uherová, produkcia M. Beňuška, K. Kováčiková, pedv J. Uličiansky, A. Pachinger, H. Čertíková, M. Žuchová.
Hrajú — M. Rogoňová, M. Čillíková, A. Kamasová, P. Pecha, M. Kučerková,
A. Vojteková, V. Smutná/V. Lichnerová, J. Lužina/I. Hoštáková.
Premiéra: 6. mája 2009, Bibiana
Počet repríz: 2
Raymond Queneau — Peter Palik
ZAZI V METRE (ZAZIE DANS LE MÉTRO)
p B. Hečko, dr M. Kičiňová, sv Z. Zupková, kv T. Mojžišová, vh, r P. Palik, produkcia Z. Staroňová, L. Šimášková, K. Kováčiková, pedv M. Mikulová, H. Cigánová,
S. Waradzinová.
Zazi — K. Sviteková, Gabriel — E. Sombathy, Mado, Osoba — A. Čitbajová, Matrtajová, Johanka, Osoba — E. Hrehušová, Turandot, Čašník, Osoba — F. Balog, Konitrus, Osoba — A. Kováč a.h., Charles, Čašník, Policajt, Trhovec, Osoba — G. Tóth
a.h., Zazi, Vojak, Osoba — B. Paliková a.h., Osoba, Vojak — P. Hulinová, Figurína
— Marcelina.
Premiéra: 8. apríla 2009, Malá scéna VŠMU
Počet repríz: 5
212
rocenka07_08.indd 212
17.12.2010 10:09:44
umelecké školy
Antoine de Saint-Exupéry
MALÝ PRINC (LE PETIT PRINCE)
p E. Šmatláková, sv, kv, I. Macková a.h., u, dr, r M. Kobeda, pedv J. Mokoš,
P. Cigán.
Hrajú — S. Šmajdová, M. Weis.
Premiéra: 8. apríla 2009, České centrum
Počet repríz: 3
Pavel Vašíček — Jozef Mokoš
O ČIERNOM KLOBÚKU (O ČERNÉM KLOBOUKU A DUHOVÉM MÍČI)
p J. Mokoš, sv, kv A. Kósa, dr, r D. Račková, produkcia M. Pulišová, L. Brixová,
pedv J. Mokoš, M. Žuchová, S. Waradzinová, H. Cigánová, P. Cigán.
Hrajú — M. Kurucová, D. Marková, J. Dobiášová, S. Šmajdová, L. Kamocsai.
Absolventské/bakalárske predstavenie.
Premiéra: 29. mája 2009, Divadlo a.ha.
Počet repríz: 1
VÝBER Z RECENZIÍ
Queneau, R. — Palik, P.: ZAZI V METRE
1. Dzadíková, Lenka
Bábkový jún. In: KOD. — ISSN 1337-1800. — Roč. 3, č. 7 (2009), s. 36-39.
2. Dzadíková, Lenka
Zazi v metre — zažiť (divadlo) v metre. In: Interné hodnotenie IS.theatre.sk —
(01.01.2009).
3. Hledíková, Ida
Festival ako služba divákom a hosťom. In: KOD. — ISSN 1337-1800. — Roč. 3,
č. 6/2009, s. 28-31.
4. Hledíková-Polívková, Ida
Festival plný dobrej úrody. In: Loutkář. — ISSN 1211-4065. — Roč. 59, č. 4/2009,
s. 169-171.
213
rocenka07_08.indd 213
17.12.2010 10:09:44
vysoká škola múzických umení
HUDOBNÁ A TANEČNÁ FAKULTA
Dekanát: Zochova ul. 1, 813 01 Bratislava
Telefón: ++421/2/54 41 2070
Fax: ++421/2/54 41 20 56
E-mail: [email protected]
Web: www.vsmu.sk, www.theatre.sk
Dekan: Mária Heinzová
Absolventi divadelných odborov: Libuše Bachratá, tanečné umenie; Zuzana
Burianová, tanečné umenie; Ivica Danihelová-Straková, tanečné umenie; Simona
Dikaszová, tanečné umenie; Michal Dudáš, tanečné umenie; Zuzana Dunajčanová, operný spev; Martin Gigac, dirigovanie orchestra; Dana Kavalcová, tanečné
umenie; Kristián Kohút, tanečné umenie; Lukáš Kordoš, tanečné umenie; Lenka
Máčiková, operný spev; Štefan Mádel, tanečné umenie; Peter Mazalán, operný
spev; Martin Mikuš, operný spev; Zita Mokošová, tanečné umenie; Emilie Řezáčová, operný spev; David Schimmer, tanečné umenie; Daniel Simandl, dirigovanie orchestra; Katarína Sroková, operný spev; Zuzana Surá, dirigovanie zboru;
Martina Svitková, operný spev; Ján Ševčík, tanečné umenie, choreografia; Eva
Šušková, operný spev; Lenka Takáčová, tanečné umenie; Michal Tetur, operný
spev; Matúš Trávniček, operný spev.
PREMIÉRY
Giovanni Battista Pergolesi
LA SERVA PADRONA
hn J. Kyzlink, J. Malík, M. Synková, d J. Kyzlink a.h., M. Gigac, D. Simandl, continuo A. Ferjenčíková, sv, kv B. Gálisová a.h., L. Šedivá a.h., r P. Smolík.
Serpina — L. Máčiková/E. Řezáčová/M. Sajková, Uberto — M. Jazudek/M. Tetur,
Vespone — A. Janiga.
Henry Purcell
DIDO A AENEAS (DIDIO AND AENEAS)
hn J. Kyzlink, J. Malík, M. Synková, d J. Kyzlink a.h., M. Gigac, D. Simandl, continuo A. Ferjenčíková, sv, kv B. Gálisová a.h., L. Šedivá a.h., r P. Smolík.
214
rocenka07_08.indd 214
17.12.2010 10:09:44
umelecké školy
Dido — Z. Dunajčanová/I. Krejčiříková/E. Zatloukalová, Aeneas — P. Mazalán/
M. Mikuš/Ľ. Popik/L. Šipeky, Belinda — L. Kubeková/M. Svitková/E. Trnová,
Čarodejnica — D. Baňasová/K. Sroková/E. Zatloukalová, Dvorná dáma — K. Kalvachová/E. Melichaříková/P. Solotruková, Prvá bosorka — M. Hanyová/A. Nemcová/E. Šušková, Druhá bosorka — M. Jašková/K. Machovská, Duch — K. Kalvachová/K. Vylíčilová, Námorník — J. Hollý/M. Maggioni/J. Rusko/R. Smiščík, Bosorky
(Lovec, Lane, Námorníci) — V. Koprnová, D. Šoltisová, M. Višňovská.
Zbor — poslucháči Katedry spevu HTF VŠMU a členovia Cirkevného speváckeho
zboru Modra.
Operný orchester HTF VŠMU — poslucháči Katedry strunových a dychových
nástrojov HTF VŠMU.
Premiéra: 18. novembra 2008, Malá sála Slovenskej filharmónie
Počet repríz: 4
ZRÁŽKA S OPEROU
Fragmenty 2009
hn M. Lejava, M. Synková, d M. Lejava, M. Gigac, M. Janko, D. Simandl, klavír
M. Mockovčáková, B. Ladič, psp E. Zahoráková, vsp B. Gálisová, L. Šedivá,
r P. Smolík, produkcia V. Sirota.
Účinkujú — J. Borková, A. Janiga, M. Svitková, K. Machovská, M. Jašková, J. Hollý,
D. Maggioni, K. Kalvachová, M. Tetur, E. Zatloukalová, R. Smiščík, Ľ. Popik,
M. Sajková, P. Mazalán, E. Melichaříková, P. Solotruková, L. Šipeky, V. Černá,
K. Melišková, L. Kubeková, K. Vylíčilová, K. Sroková, E. Trnová, I. Krejčiříková,
M. Jazudek, M. Trávniček, M. Mikuš, L. Máčiková, Z. Dunajčanová, E. Řezáčová,
E. Šušková, J. M. Procházka.
Premiéra: 23. apríla 2009
VÝBER Z RECENZIÍ
Pergolesi, G. B.: LA SERVA PADRONA
Purcell, H.: DIDO A AENEAS
1. Unger, Pavel
Operný projekt VŠMU. In: Hudobný život. — ISSN 1335-4140. — Roč. 50,
č. 11/2008, s. 3.
215
rocenka07_08.indd 215
17.12.2010 10:09:44
KONZERVATÓRIUM
BRATISLAVA (1919)
Riaditeľstvo: Tolstého 11, 811 06 Bratislava
Telefón: ++421/2/54435341
Fax: ++421/2/54430304
E-mail: [email protected], [email protected]
Web: www.konzervatorium.sk; www.theatre.sk
Riaditeľ: Peter Čerman
Absolventi: Katalin Góra, spev; Natália Jabůrková, herectvo; Pavol Kubáň, spev;
Beata Nagyová, spev; Judita Nagyová, spev; Lucie Szabová, spev; Michaela Szőcsová, herectvo; Tomáš Šelc, spev; Rebeka Trebulová, spev.
216
rocenka07_08.indd 216
17.12.2010 10:09:44
umelecké školy
TANEČNÉ KONZERVATÓRIUM
EVY JACZOVEJ (1999)
Riaditeľstvo: Gorazdova 20, 811 04 Bratislava
Telefón: ++421/2/54788354, 54771109
Fax: ++421/2/54788339
E-mail: [email protected]
Web: www.tankonba.edu.sk, www.theatre.sk
Riaditeľ: Katarína Zacharová
217
rocenka07_08.indd 217
17.12.2010 10:09:44
CIRKEVNÉ KONZERVATÓRIUM
BRATISLAVA (1992)
Riaditeľstvo: Beňadická 16, 851 06 Bratislava
Telefón: ++421/2/63 81 40 30, 63 83 08 95
Fax: ++421/2/63 83 08 95
E-mail: [email protected]
[email protected]
Web: www.ckba.edu.sk, www.theatre.sk
Riaditeľ: Eva Malatincová
SPEVÁCKY ODBOR ANNY HRUŠOVSKEJ
Absolventi: Klaudia Hollošiová, Eva Matiašovská
PREMIÉRY
Georg Friedrich Händel
ALCINA
d K. Ilievsky, psp P. Vrátil, sv, kv Z. Goriľová, r. L. Neshyba.
Alcina — K. Borbély, Melisso — J. Kiss, Oberto — R. Kubicová, Bradamante —
M. Malatincová, Oronte — M. Pavlovič, Ruggiero — M. Pešek, Morgana — A. Pónyová.
Spoluúčinkuje — Sinfonietta dell´Arte, na čembalo hrá Soňa Tomlyová.
Premiéra: 4. júna 2009
Počet repríz: 3
218
rocenka07_08.indd 218
17.12.2010 10:09:44
umelecké školy
AKADÉMIA UMENÍ
V BANSKEJ BYSTRICI (1997)
Kontaktná adresa: Kollárova ul. 22
974 01 Banská Bystrica
Telefón: ++421/48/414 33 01, 414 65 56
Fax: ++421/48/414 33 01
E-mail: [email protected]
Web: www.aku.sk; www.theatre.sk
Rektor: Matúš Oľha
FAKULTA DRAMATICKÝCH UMENÍ
Dekan: Ľuboslav Majera (do 14.12.2008), Milan Švehlík (od 15.12.2008)
Absolventi štúdia herectva, bakalársky stupeň: Peter Butkovský, Soňa Košťáliková, Anna Kovaľová, Andrea Krestianová, Anna Kubejová, Dominika Misárová,
Peter Olah, Martin Šajgalík, Daniela Švolíková, Vladimíra Valentová.
Absolventi štúdia dramaturgie a réžie, bakalársky stupeň: Jozef Dolinský ml., dramaturgia a réžia; Natália Dongová, dramaturgia a réžia; Tatiana Jánošová, dramaturgia a réžia; Petra Kapustová, dramaturgia a réžia; Vladimír Kivader, dramaturgia a réžia; Srdjan Sekicki, dramaturgia a réžia; Ján Zaťko, dramaturgia a réžia.
Absolventi štúdia herectva, magisterský stupeň: Marián Andrísek, Peter Biž,
Eva Blašková, Soňa Capková, Karol Čičmanec, Denisa Ďuratná, Janka Fedešová,
Kristína Holková, Lenka Košudová, Matej Lacko, Silvia Magurská, Simona Martináková, Gabriela Mušková, Cyril Páriš, Silvia Svákusová, Jaroslav Szabó, Tomáš
Tomkuljak.
PREMIÉRY
Juliusz Slowacki
BALLADYNA (BALLADYNA)
p V. Mihálik, u M. Gazdík, Ľ. Majera, asr K. Burdová, sh E. Píš, sv J. Valek,
kv Z. Formánková, r Ľ. Majera.
219
rocenka07_08.indd 219
17.12.2010 10:09:44
akadémia umení
Pustovník — M. Šajgalík, Kirkor — P. Olah, Matka — S. Košťáliková, Balladyna —
D. Misárová, Alina — M. Cukorová, Filón — R. Zelina, Hrabko — P. Butkovský, von
Kostrin — P. Pivko, Kancelár — M. Novodomský, Wawel — T. Tomkuljak, Posol —
L. Šepták, Dedinčanky — A. Kubejová, V. Valentová/A. Kovaľová, S. Capková,
M. Ďuricová, V. Fekiačová, Šľachta — M. Erby, M. Lajda/P. Olejár, E. Pankúch,
Goplana — A. Kovaľová/V. Valentová, Chochlík — D. Švolíková, Skierka — A. Krestianová, Robotník — C. Páriš.
Bakalárske predstavenie Katedry herectva.
Premiéra: 27. januára 2009
Počet repríz: 7
Ivan Jakovyč Franko
UKRADNUTÉ ŠŤASTIE (UKRADENE ŠŤASTJA)
p F. Novohradčan, u M. Oľha, J. Dolinský ml., sh poslucháči Konzervatória Jána
Levoslava Bellu v Banskej Bystrici, dr J. Dolinský ml., ch M. Urban, sv J. Valek,
kv J. Acsová, r M. Oľha, pedv I. Pavlitová, E. Holečková, A. Záborská.
Mykola Zadorožnyj — P. Biž, Anna Zadorožnaja — S. Capková/L. Mošusová/S. Magurská, Mychajlo Hurman — T. Tomkuljak, Olexa Babyč — C. Páriš, Nasťa Babyča
— J. Fedešová/S. Svákusová/G. Mušková, Starosta — P. Pivko, Krčmár Šľoma —
M. Novodomský, Dedinčania — poslucháči 1. ročníka herectva.
Bakalárske predstavenie Katedry herectva.
Premiéra: 8. apríla 2009
Počet repríz: 4
VÝBER Z RECENZIÍ
Čapek, K.: ŠKANDÁLNA AFÉRA JOZEFA HOLOUŠKA
1. Kamenická, Kristýna
Zlomvaz: Nový, delší a multižánrový. In: www.divadelninoviny.cz/zlomvaz2010 — (09.06.2010).
2. Vodička, Libor
Páni a kmáni, anebo studenti? : Studentský festival divadelních škol Zlomvaz jako přehlídka umělecké prostřednosti? In: www.rozrazilonline.cz —
(31.05.2010).
220
rocenka07_08.indd 220
17.12.2010 10:09:45
umelecké školy
FAKULTA MÚZICKÝCH UMENÍ
Dekan: Ladislav Burlas
221
rocenka07_08.indd 221
17.12.2010 10:09:45
KONZERVATÓRIUM
JÁNA LEVOSLAVA BELLU
BANSKÁ BYSTRICA (1990)
Riaditeľstvo: Skuteckého 27, 974 01 Banská Bystrica
Telefón: ++421/48/4123214
Fax: +421/48/4155559
E-mail: [email protected]
Web: www.konzjlbbb.sk, www.theatre.sk
Riaditeľ: Tibor Sedlický
222
rocenka07_08.indd 222
17.12.2010 10:09:45
umelecké školy
KONZERVATÓRIUM
ŽILINA (1951)
Riaditeľstvo: J. M. Hurbana 48, 010 01 Žilina
Telefón: ++421/41/5622680, 5620090
Fax: ++421/41/5622680
E-mail: konzervatoriumza@vuczilina.sk
Web: www.konza.edu.sk, www.theatre.sk
Riaditeľ: Milan Oravec
223
rocenka07_08.indd 223
17.12.2010 10:09:45
KONZERVATÓRIUM
KOŠICE (1950)
Riaditeľstvo: Timonova 2, 042 03 Košice
Telefón: ++421/55/6222092, 6221967
Fax: ++421/55/6998207
E-mail: kon-ke@stonline.sk
Web: www.konke.sk; www.theatre.sk
Riaditeľ: Bartolomej Buráš
224
rocenka07_08.indd 224
17.12.2010 10:09:45
rocenka07_08.indd 225
17.12.2010 10:09:45
rocenka07_08.indd 226
17.12.2010 10:09:45
AUTORSKÝ REGISTER
rocenka07_08.indd 227
17.12.2010 10:09:45
autorský register
Adam Adolphe-Charles, franc., hsklad.
Allen Woody, amer., spis.
Andersen Hans Christian, dán., spis.
Anouilh Jean, franc., dram.
Aulitisová Katarína, slov., dram.
Baladická Ľudmila, slov., dram.
Barč-Ivan Július, slov., dram.
Bázlik Igor, slov., hsklad.
Beckett Samuel, ír., dram.
Belbel Sergi, špan., dram.
Beňačka Stanislav, slov., dram.
Bobić Mojsilović Mirjana, srb., dram.
Brecht Bertolt, nem., dram.
Bukovčan Ivan, slov., dram.
Cíger Hronský Jozef, slov., spis.
Cooney Ray, angl., dram.
Csontos Róbert, maď. r., dram.
Čajkovskij Piotr Iľjič, rus., hsklad.
Čapek Josef, čes., spis.
Čechov Anton Pavlovič, rus., dram.
Dangl Dano, slov., dram.
Dickens Charles, angl., spis.
Ditte Michal, slov., dram.
Dlouhý Karol, slov., p.
Dobšinský Pavol, slov., spis.
Donizetti Gaetano, tal., hsklad.
Dürrenmatt Friedrich, švajč., dram.
Dusík Gejza, slov., hsklad.
Dušík Gabo, slov., hsklad.
Dušová Petronela, slov., dram.
Enquist Per Olov, švéd., dram.
Erdman Nikolaj Robertovič, rus., dram.
Eurípidés, antgr., dram.
Farr David, angl., dram.
Fassbinder Rainer Werner, nem., r., sc.
Ferenčík Ján, slov., p.
Franko Ivan Jakovyč, ukr., dram.
Frayn Michael, angl., dram.
Fuller Liz, angl., dram.
Garlon Hadar, izr., dram.
Gavran Miro, chor., dram.
Geiselmann David, nem., dram.
228
rocenka07_08.indd 228
17.12.2010 10:09:45
autorský register
Gluck Christoph Willibald, nem., hsklad.
Godla Milan, róm., dram.
Goldoni Carlo, tal., dram.
Gombár Dodo, slov., dram.
Há Iva, slov., dram.
Harsányi Zsolt, maď., dram.
Havel Václav, čes., dram.
Hawdon Robin, angl., dram.
Haydn Joseph, nem., hsklad.
Händl Klaus, rak., dram.
Hilton Tony, angl., dram.
Hečko Blahoslav, slov., p.
Heine Heinrich, nem., spis.
Horňák Ľubomír, slov., hsklad.
Horváth Ödön von, rak., dram.
Horváth Péter, maď., dram.
Houtappels Frank, hol., dram.
Hrubín František, čes., spis.
Ionesco Eugène, franc., dram.
Jelinek Elfriede, rak., dram.
Kákoš Martin, slov., r., dram.
Kivader Vladimír, slov., dram.
Kleist Heinrich von, nem., dram.
Klimáček Viliam, slov., dram.
Kodály Zoltán, maď., hsklad.
Kolečko Petr, čes., dram.
Kovaľov Siarhej, ukr., dram.
Králik Štefan, slov., dram.
Kret Anton, slov., dram.
Krúpová Adriana, slov., dram.
Kušan Ivan, chor., dram.
Lehár Franz, rak., hsklad.
Lochhead Liz, škót., dram.
Ludwig Ken, amer., dram.
Maďarič Marek, slov., dram.
Machiavelli Niccoló, tal., dram.
Malachovský Svätopluk, slov., dram.
Marčeková Halka, slov., dram.
Mascagni Pietro, tal., hsklad.
Masníková Tatiana, slov., r., dram.
Mihálik Vojtech, slov., p.
Mistríková Zuzana, slov., dram.
229
rocenka07_08.indd 229
17.12.2010 10:09:45
autorský register
Mokoš Jozef, slov., dram.
Molnár Ferenc, maď., dram.
Müller Péter st., maď., l.
Mykolajčuk-Nyzovec Oleh, ukr., dram.
Nádaši Jégé Ladislav, slov., spis.
Nash Nathalien Richard, amer., dram.
Novak Jan, čes., dram.
Nvota Jakub, slov., r., dram.
Orton Joe, amer., dram.
Palenčíková Zuzana, slov., dram.
Patejdl Václav, slov., hsklad.
Paulini Béla, maď., l.
Pavlac Peter, slov., dram.
Pažiš Peka, slov., dram.
Péč Juraj, slov., hsklad.
Piaček Marek, slov., hsklad.
Pitínský Jan Antonín, čes., dram.
Presser Gábor, maď., hsklad.
Preussler Otfried, nem., spis.
Prokofiev Sergej Sergejevič, rus., hsklad.
Puccini Giacomo, tal., hsklad.
Puškin Aleksandr Sergejevič, rus., spis.
Rostand Edmond, franc., spis.
Rovner Eduardo, arg., dram.
Rubio Juan Carlos, špan., dram.
Sarvaš Martin, slov., tp.
Seress Rezső, maď., dram.
Shaffer Peter, angl., dram.
Shakespeare William, angl., dram.
Scheiner Pavel, čes., dram.
Schimmelpfennig Roland, nem., dram.
Schisgal Murray, amer., dram.
Schmitt Eric-Emmanuel, franc., dram.
Schnitzler Arthur, rak., spis.
Sigarev Vasilij, rus., dram.
Smetana Bedřich, čes., hsklad.
Sofoklés, antgr., dram.
Speranskij Jevgenij, rus., dram.
Spišák Ondrej, slov., dram.
Srbljanović Biljana, srb., dram.
Stodola Ivan, slov., dram.
Stojčeva Nina, bul., dram.
230
rocenka07_08.indd 230
17.12.2010 10:09:45
autorský register
Stoličný Peter, slov., l.
Stravinskij Igor, rus., hsklad.
Suchoň Eugen, slov., hsklad.
Swift Jonathan, ír., spis.
Sztevanovity Dusán, maď., l.
Šoth Ondrej, slov., chor.
Štauder Dušan, slov., dram.
Štepka Stanislav, slov., dram.
Štrasser Ján, slov., tp., p.
Štúr René, slov., dram.
Tajovský Jozef Gregor, slov., dram.
Tamási Áron, maď., dram.
Tolstoj Lev Nikolajevič, rus., spis.
Turošík Marek, slov., dr.
Uličiansky Ján, slov., dram.
Urban Jozef, slov. tp.
Vicen Dušan, slov., dram.
Vosátko Karol, slov., dram.
Walsh Enda, ír., dram.
Wedekind Frank, nem., dram.
Wilkowski Jan, poľ., dram.
Zaťko Ján, slov., r., dram.
Žiška Kamil, slov., r., dram.
231
rocenka07_08.indd 231
17.12.2010 10:09:45
rocenka07_08.indd 232
17.12.2010 10:09:45
ZOZNAM UMELECKÝCH PRACOVNÍKOV
rocenka07_08.indd 233
17.12.2010 10:09:45
umeleckí pracovníci
A
ABAFI Jozef, 08.04.1966, Žilina; BDZ bh.
Postavy: Roman (Peka Pažiš, ROMALDÍNO A KAMILA, BDZ); Pantalon (Sergej
Sergejevič Prokofiev, LÁSKA K TROM POMARANČOM, BDZ); Hrajú (Jakub
Nvota, BOŽSKÁ KOMÉDIA, BDZ).
ABRAHÁMOVÁ Darina, rod. BENEŠOVÁ, 16.08.1959, Dunajská Streda; SND šéfdr,
RND h.
Dramaturgia: (Ján Uličiansky, KOCÚR NA KOLIESKOVÝCH KORČULIACH,
SND); (Stanislav Štepka, TO NAJLEPŠIE Z RND II., RND); (Peter Shaffer,
AMADEUS, SND).
Postava: Hrajú (José Maria Vieira Mendes, MOJA ŽENA, Š 12).
ABRAM Arthur, 26.07.1989, Paríž, Francúzsko; SND t (zbor).
Postavy: Vojaci, Kvetinový valčík, Zbor, Muži, Rodičia (Piotr Iľjič Čajkovskij,
LUSKÁČIK, SND).
ACSOVÁ Jana;
Kostýmové návrhy: (Ivan Jakovyč Franko, UKRADNUTÉ ŠŤASTIE, AU BB).
AČAI Ľubomír, 22.04.1953, Košice; RMT ch.
ADAM Karel, 18.04.1953, Pardubice, Česká republika; RMT rd, šéfd.
Hudobné aranžmán: (Milan Godla, NAJLEPŠÍ HUSLISTA, RMT).
ADAM Karol, 20.07.1977, Košice; RMT šéfd.
Scénická hudba: (Milan Godla, SVEDECTVO, RMT).
Hudobné aranžmán: (ROMATHAN BAVÍ..., RMT).
ADAM Michal, 12.03.1981, Ilava; h.
Postavy: Listelf (Dušan Štauder, VEĽKÁ CESTA Z ARKTOSU, BBD); Zviera
(František Hrubín, KRÁSKA A ZVIERA, BBD); Starček (Aleksandr Sergejevič
Puškin, ROZPRÁVKA O RYBÁROVI A RYBKE, BBD); Bohatier Čepeľ (Jevgenij
Speranskij, KRÁSA NEVÍDANÁ, BBD).
ADAMÍK Juraj, 23.10.1954, Kláštorná Nová Ves okr. Topoľčany; BBD bh.
Postavy: Mikuláš (Dušan Štauder, VEĽKÁ CESTA Z ARKTOSU, BBD); Cár
(Jevgenij Speranskij, KRÁSA NEVÍDANÁ, BBD).
ADAMOVÁ Eva, ŠANDOROVÁ, 10.10.1978, Košice; h.
Kostýmové návrhy: (Milan Godla, NAJLEPŠÍ HUSLISTA, RMT).
234
rocenka07_08.indd 234
17.12.2010 10:09:45
umeleckí pracovníci
ADAMOVÁ Magdaléna, rod. SZÁSZIOVÁ, 29.08.1956, Košice; RMT h.
Postavy: Hrajú (Milan Godla, SVEDECTVO, RMT); Kráľovná (Milan Godla,
NAJLEPŠÍ HUSLISTA, RMT).
ADAMS Oliver, 24.09.1987, Richmond, Veľká Británia; SND t (zbor).
Postavy: Brelský, Zvonári, Ľud — muži (Sergej Sergejevič Prokofiev, IVAN HROZNÝ, SND); Španielsky tanec — Muži, Vojaci, Kvetinový valčík — sólo, pár, Pastier,
Otec Kláry, Gavalier (Piotr Iľjič Čajkovskij, LUSKÁČIK, SND); Tancujú — Muž
(Piotr Iľjič Čajkovskij — George Balanchine, VEČER KLASICKÝCH CHOREOGRAFIÍ — ČAJKOVSKÉHO PAS DE DEUX, SND).
AGDA BAVI PAIN, Košice;
Texty piesní: (Aladár Hrča, PERÚN, HROM BEZBOŽNÝCH, DLD).
AGRICOLOVÁ Martina, 23.12.1987; posl. VŠMU manažér.
Postava: Hrajú (Woody Allen, BOH, VŠMU).
ACHBERGER Kristián, 26.03.1998, Bratislava; t.
Postava: Fritz (Piotr Iľjič Čajkovskij, LUSKÁČIK, SND).
AMSLER Marián, 11.10.1979, Bratislava; r.
Réžia: (David Geiselmann, PLANTÁŽ, SND).
ANDERKO Andrej, 05.05.1977, Bratislava; h.
Postavy: 2. muž, 2. križiak, 3. kardinál, Krčmár, Mešťan, 1. kardinál (Gabo Dušík
— Martin Kákoš — Martin Sarvaš, FRANTIŠEK Z ASSISI, NS).
ANDERLE Roman, 21.05.1972, Bratislava; sv.
Výtvarná spolupráca: (SNEHULIENKA, Š 12).
ANDERSSON Martin Barry, 13.03.1989, Harlow, Veľká Británia; SND (zbor).
Postavy: Ľud — muži, Vyslanci Obchodného spolku (Sergej Sergejevič Prokofiev,
IVAN HROZNÝ, SND); Ćínsky tanec, Rodičia, Mechanický vojačik, Luskáčik,
Kvetinový valčík, Vojaci, Ruský tanec (Piotr Iľjič Čajkovskij, LUSKÁČIK, SND).
ANDRAŠKO Pavol, 07.02.1972, Lipany; sv.
Scénická hudba: (Ján Uličiansky, KOCÚR NA KOLIESKOVÝCH KORČULIACH,
SND); (Eurípidés, MEDEIA, SDK); (Gabo Dušík — Martin Kákoš — Martin Sarvaš, FRANTIŠEK Z ASSISI, NS); (Peter Pavlac, CIRKUS, ARÉNA).
ANDRIČÍK Juraj, 28.04.1937, Bežovce; p.
Preklad: (Siarhej Kovaľov, FILIPKO A JEŽIBABA, BDK).
235
rocenka07_08.indd 235
17.12.2010 10:09:45
umeleckí pracovníci
ANDRÍSEK Marián, 04.03.1983, Nitra; StDN bh.
Postava: Hrajú (Hans Christian Andersen, PALCULIENKA, StDN).
ANTALOVÁ Kamila; posl. CK h.
Postava: Hostia (Ray Cooney — Tony Hilton, EŠTE JEDEN DO PARTIE, NS).
ANTOL Milan, 10.10.1959, Svidník; h.
Postava: Muž (Viliam Klimáček, KOMUNIZMUS, ARÉNA).
ARENDÁŠOVÁ Lucia, 21.08.1983, Bratislava; BBD bh.
Postavy: Anjel, Panna, Mária (Ondrej Spišák, SLOVENSKÝ BETLEHEM, StDN);
Moderátorka (Jozef Mokoš, HASPRČKO A MRCÚLIK, LUDUS); Krása Nevídaná
(Jevgenij Speranskij, KRÁSA NEVÍDANÁ, BBD).
AULITISOVÁ Katarína, 24.10.1964, Piešťany; PIKI bh, umv.
Réžia: (Katarína Aulitisová, ROZKRÁVKA, PIKI).
Postava: Hrajú (Katarína Aulitisová, ROZKRÁVKA, PIKI).
Á
ÁRVOVÁ Viktória, 13.06.1982, Bratislava; SND t (zbor).
Postavy: Ženy v čiernom; Dievčatá (Sergej Sergejevič Prokofiev, IVAN HROZNÝ,
SND); Rodičia, Španielsky tanec — ženy, Orientálny tanec — sólo, Vločky, Kvetinový valčík — zbor, ženy (Piotr Iľjič Čajkovskij, LUSKÁČIK, SND).
B
BABÁLOVÁ Silvia; posl. VŠMU h.
Postava: Hrajú (Woody Allen, BOH, VŠMU).
BABIAK Michal, 14.12.1961, Kulpin, Vojvodina, (Srbsko); BBD dr.
Dramaturgia: (Dušan Štauder, VEĽKÁ CESTA Z ARKTOSU, BBD); (František
Hrubín, KRÁSKA A ZVIERA, BBD); (Aleksandr Sergejevič Puškin, ROZPRÁVKA
O RYBÁROVI A RYBKE, BBD); (Jevgenij Speranskij, KRÁSA NEVÍDANÁ, BBD).
Preklad: (Aleksandr Sergejevič Puškin, ROZPRÁVKA O RYBÁROVI A RYBKE,
BBD).
Úprava: (Aleksandr Sergejevič Puškin, ROZPRÁVKA O RYBÁROVI A RYBKE,
BBD).
236
rocenka07_08.indd 236
17.12.2010 10:09:45
umeleckí pracovníci
BABICOVÁ Monika, 30.07.1971; h.
Postava: Účinkujú PRÍSUN, DSS).
BABJAK Ján, 04.08.1968, Banská Bystrica; o.
Postavy: Predslav (Eugen Suchoň, SVÄTOPLUK, SND); Gernando (Joseph Haydn,
OPUSTENÝ OSTROV, SND).
BABJAK Martin, 15.09.1960, Banská Bystrica; o.
Postava: Mojmír (Eugen Suchoň, SVÄTOPLUK, SND).
BACULÍK Anton, 22.03.1977, Prešov; SDK o (zbor).
Postavy: Yamadori (Giacomo Puccini, MADAMA BUTTERFLY, SDK); Polepetko
(Igor Bázlik — Peter Stoličný — Ján Štrasser, POLEPETKO, SDK); Triquet (Piotr
Iľjič Čajkovskij, EUGEN ONEGIN, SDK).
BAČO Branislav, 19.06.1975, Košice; MDZ h.
Postavy: Beppo (Carlo Goldoni, POPRASK NA LAGÚNE, MDZ); Hrajú (Jonathan
Swift, GULLIVEROVE CESTY, MDZ); Rauch (Ödön von Horváth, KAZIMÍR
A KAROLÍNA, MDZ); Hooligan (Petr Kolečko, BRITNEY GOES TO HEAVEN,
MDZ).
BAČOVÁ Bibiana, 18.03.1987, Košice; SDK t (zbor).
Postavy: Zbor — ženy (Ondrej Šoth — Zuzana Mistríková, TRISTAN A IZOLDA,
SDK); Oberači hrozna, Šľachta, Víly (Adolphe-Charles Adam, GISELLE, SDK).
BAGIN Ľubomír, aj BAGIN Ludvig, 20.06.1977, Komárno; h.
Postavy: Clov (Samuel Beckett, KONIEC HRY, a.ha.); Tulák (Ivan Bukovčan, KÝM
KOHÚT NEZASPIEVA, ART).
BAJIN Dušan, 03.03.1974, Veselina Masleše, Vojvodina, Srbsko; r.
Dramaturgia: (Eurípidés, MEDEIA, SDK).
BAJIN LITVINOVA Natalia, 28.03.1982, Vonnica, Ukrajina; SDK t.
Postavy: Zbor ženy (Ondrej Šoth — Zuzana Mistríková, TRISTAN A IZOLDA,
SDK); Oberači hrozna; Víly (Adolphe-Charles Adam, GISELLE, SDK).
Pohybová spolupráca: (Elfriede Jelinek, ČO SA STALO, KEĎ NORA OPUSTILA
MANŽELA ALEBO OPORY SPOLOČNOSTÍ, SDK).
BAJUS Branislav, 19.06.1978, Bratislava; DJP h.
Postavy: David (Miro Gavran, TAJOMSTVO GRETY GARBO, DJP); Kocúr (Klaus
Händl, TEMNE LÁKAVÝ SVET, DJP); Botard (Eugène Ionesco, NOSOROŽEC,
DJP).
237
rocenka07_08.indd 237
17.12.2010 10:09:45
umeleckí pracovníci
BAJZÍK Roman, 08.06.1971, Topoľčany; r.
Asistent réžie: (Eugen Suchoň, SVÄTOPLUK, SND).
BAKOŠOVÁ-HLAVENKOVÁ Zuzana, 28.06.1947, Bratislava.
Dramaturgia: (Peter Pavlac, ČERVENÁ PRINCEZNÁ, Astorka).
BALASKÓ Edit, obč.m. BALASKÓOVÁ, 10.09.1976; JD š.
Postavy: Víla vežových hodín, Ďalej hrajú a vodia bábky (Zoltán Kodály — Béla
Paulini — Zsolt Harsányi, JÁNOŠ HÁRY, JD); Žirafa (Péter Müller st. — Rezső
Seress, SMUTNÁ NEDEĽA, JD); Nymfy (Niccoló Machiavelli, MANDRAGORA,
JD); Tanečnici (Ken Ludwig, PRIMADONY, JD).
BALAŠKOVÁ Bronislava.
Dramaturgia: (Frank Houtappels, VORVAŇ, DJZ).
BALÁŽ Michal, 08.03.1986, Humenné.
Dramaturgia: (Ria Kotibal, ŽENA CEZ PALUBU, Š 12).
BALÁŽIK Maroš, 06.12.1975, Bratislava; h.
Postava: Juraj Ardonjak (Ivan Kušan, ČARUGA, Meteorit).
BÁLINTOVÁ Marica, 25.03.1930, Michalovce; h.
Postava: Svoreňova matka (Ladislav Nádaši Jégé, CESTA ŽIVOTOM, SKD).
BALLEK Rastislav, 27.01.1971, Banská Bystrica; r.
Réžia: (Eugène Ionesco, NOSOROŽEC, DAD);
BALLOVÁ Adriana, 30.10.1971, Košice; SDK h.
Postavy: Brigita (Heinrich von Kleist, KATARÍNKA Z HEILBRONNU ALEBO
SKÚŠKA OHŇOM, SDK); Hana (Štefan Králik, TRASOVISKO, SDK).
BALLOVÁ Linda, 27.03.1981, Bratislava; o.
Postava: Kňažky Moreny (Eugen Suchoň, SVÄTOPLUK, SND).
BALOG František, 09.11.1982, Prešov; posl. VŠMU h.
Postavy: Turek (Maxim Gorkij, EMIGRANTI (NA DNE), VŠMU); Hrajú (William
Shakespeare, RICHARD III., Meteorit); Josip Zelič (Ivan Kušan, ČARUGA, Meteorit); Turandot; Čašník; Osoba (Raymond Queneau, ZAZI V METRE, VŠMU).
BALOG Marek, 10.06.1983, Košice; RMT t, i.
Postavy: Hrajú (Milan Godla, SVEDECTVO, RMT); Bachtalo (Milan Godla, NAJLEPŠÍ HUSLISTA, RMT).
238
rocenka07_08.indd 238
17.12.2010 10:09:46
umeleckí pracovníci
BALOG Marián, 16.10.1972, Prešov; RMT h, r.
Réžia: (Milan Godla, SVEDECTVO, RMT); Milan Godla, NAJLEPŠÍ HUSLISTA,
RMT); (ROMATHAN BAVÍ..., RMT).
Postavy: Hrajú (Milan Godla, SVEDECTVO, RMT); Veverička (Milan Godla,
NAJLEPŠÍ HUSLISTA, RMT).
BALÚN František, 13.09.1948, Chminianska Nová Ves, okr. Prešov; SDK o.
Postava: Zubadlo (Igor Bázlik — Peter Stoličný — Ján Štrasser, POLEPETKO,
SDK).
BAŇASOVÁ Daniela; posl. VŠMU o.
Postava: Čarodejnica (Henry Purcell, DIDO A AENEAS, VŠMU).
BÁNKI Zsolt; ch, t.
Asistent choreografa: (Ivan Kušan, ČARUGA, Meteorit).
Postava: Hrajú a tancujú (Hans Christian Andersen, SNEHOVÁ KRÁĽOVNÁ,
Meteorit).
BÁNYAIOVÁ Monika, 14.08.1987, Galanta; SND t (zbor).
Postavy: Ženy v čiernom; Ľud — ženy, Dievčatá (Sergej Sergejevič Prokofiev,
IVAN HROZNÝ, SND); Rodičia, Vločky, Kvetinový valčík — zbor, ženy (Piotr
Iľjič Čajkovskij, LUSKÁČIK, SND).
BARDOS Judit; h.
Postava: Hostia (Ray Cooney — Tony Hilton, EŠTE JEDEN DO PARTIE, NS).
BARILÍKOVÁ Lenka, 01.03.1971, Košice; h.
Postava: Hrajú (Liz Fuller, JA A HOLLYWOOD, TW).
BARNIAK Michal, 11.03.1975, Žiar nad Hronom; NS t.
Postavy: Bohatieri, Kohúty, Hríbiky, Tanečné sóla (Nikolaj Robertovič Erdman,
MRÁZIK, NS); Ďalej hrajú a tancujú (CARMEN, NS).
BÁRTA Alexander, 27.02.1976, Košice; SND h.
Postavy: Markus (Ján Uličiansky, KOCÚR NA KOLIESKOVÝCH KORČULIACH,
SND); Švajčiarik (Bertolt Brecht, MATKA GURÁŽ A JEJ DETI, SND); Peter
(David Geiselmann, PLANTÁŽ, SND); Jašvin (Lev Nikolajevič Tolstoj, ANNA
KARENINOVÁ, SND).
BARTKO Matej, 26.01.1975, Banská Bystrica; SO BB o (zbor).
Postavy: Prvý družba (Eugen Suchoň, KRÚTŇAVA, SO BB); Intendant (Gaetano
Donizetti, LINDA DI CHAMOUNIX, SO BB).
239
rocenka07_08.indd 239
17.12.2010 10:09:46
umeleckí pracovníci
BARTO Ján, 06.08.1927, Sirk, okr. Rožňava; h.
Postavy: Tomaga (Ladislav Nádaši Jégé, CESTA ŽIVOTOM, SKD); Vrátnik
(William Shakespeare, MACBETH, SKD).
BARTOŇ Vladimír, 19.08.1948, Bratislava; DAB h.
Postavy: Sused (Viliam Klimáček, KOMUNIZMUS, ARÉNA); Kráľ francúzsky
(William Shakespeare, KRÁĽ LEAR, DAB).
BARTOŠKOVÁ Simona, rod. PALDIOVÁ, 14.01.1964, Nitra; SND t (zbor).
Postavy: Ľud — ženy; Ženy v čiernom (Sergej Sergejevič Prokofiev, IVAN HROZNÝ, SND); Rodičia, Slúžky (Piotr Iľjič Čajkovskij, LUSKÁČIK, SND).
BARTOŠOVÁ Silvia; t.
Postava: Mládenci a Dievčatá, Križiaci, Háremové tanečnice, Saracéni, Mnísi
(Gabo Dušík — Martin Kákoš — Martin Sarvaš, FRANTIŠEK Z ASSISI, NS).
BAZSOVÁ Barbora, 06.12.1981, Galanta; DJP h.
Postavy: Dvoran V., Opica, Snehuliačik, Pisárka (Ján Uličiansky, OSTROV OBJAVOV, DJP); Kukučka, Sýkorka (Jan Wilkowski, MACO MAŤO HĽADÁ HNIEZDO,
DJP); Želka, Milina (Ivan Stodola, VOĽAKEDY A DNES, DJP).
BEDNARIČ Juraj; h.
Postavy: Strojelf (Dušan Štauder, VEĽKÁ CESTA Z ARKTOSU, BBD); Zbojník
Hrča (Jevgenij Speranskij, KRÁSA NEVÍDANÁ, BBD).
BEDNÁRIK Vít, 1951, Zeleneč; h.
Postava: Hrajú (Dušan Vicen, MŔTVE DUŠE (OBRAZY NOVÉHO SVETA),
SkRAT).
BEHRO J., Bratislava; t.
Postava: Ľud — muži (Sergej Sergejevič Prokofiev, IVAN HROZNÝ, SND).
BEKR Jaroslav; ch.
Choreografia: (Václav Patejdl, FONTÁNA PRE ZUZANU, NS).
BELÁKOVÁ Silvia, 08.02.1980, Bratislava; t.ped.
Pohybová spolupráca: (Bertolt Brecht, MATKA GURÁŽ A JEJ DETI, SND).
BELEŠOVÁ Oľga, 08.05.1965, Bratislava; GNG h.
Postavy: Alica (Liz Lochhead, PERFECT DAYS, ARÉNA); Slúžka; Anny Mallardová; Lady Devoshire; Doktorka Fosterová; Miss Marble; Lolita; Dáma zo ZOO
(David Tristram, PRÍPAD ČIERNEJ VDOVY, West).
240
rocenka07_08.indd 240
17.12.2010 10:09:46
umeleckí pracovníci
BELICA Jozef, 30.05.1985, Trnava; h.
Postava: Účinkujú (PRÍSUN, DSS).
BELIČÁK Tomáš, 01.05.1975, Košice; SDK o (zbor).
Postavy: Zbrojnoš 1, Zbrojnoš 2 (Igor Bázlik — Peter Stoličný — Ján Štrasser,
POLEPETKO, SDK).
BEŇAČKA Stanislav, 05.11.1961; o.
Postava: Účinkujú (Marek Piaček — Stanislav Beňačka, ZBOJNÍCI, Mio-Mio).
BEŇAČKOVÁ Gabriela, 25.03.1947, Bratislava; SND ro.
BEŇAČKOVÁ Martina, 31.07.1987, Bánovce nad Bebravou; ŠT t.
Postavy: Tancujú (INÉ RÁNO, ŠT); Tancujú a hrajú (BE BOP, ŠT).
BENCI Jozef, 12.04.1975, Žiar nad Hronom; SND o.
Postavy: Štelina (Eugen Suchoň, KRÚTŇAVA, SO BB); Kráľ (Eugen Suchoň, SVÄTOPLUK, SND); Kecal (Bedřich Smetana, PREDANÁ NEVESTA, SND).
BENČAŤOVÁ Denisa, 31.05.1985, Zvolen; ŠT t.
Postavy: Tancujú (INÉ RÁNO, ŠT); Tancujú a hrajú (BE BOP, ŠT).
BENČÍK Juraj, 15.01.1967, Trnava; h, pedv.
Réžia: (Juraj Benčík, CIRKUS INSECT, a.ha.).
Postava: Hrajú (Juraj Benčík, CIRKUS INSECT, a.ha.).
BENDIK Martin, 22.12.1960, Košice; SND dr.
Dramaturgia: (Christoph Willibald Gluck, ORFEUS A EURYDIKA, SND).
BENE
Texty piesní: (Viliam Klimáček, SOM HOT DOG, GNG).
Postava: Hrajú (Viliam Klimáček, SOM HOT DOG, GNG).
BENEDIK Jozef, 06.06.1951, Bratislava; opt.
Postavy: Krčmár; Mešťan; 1. kardinál; Pápež (Gabo Dušík — Martin Kákoš — Martin Sarvaš, FRANTIŠEK Z ASSISI, NS).
BENKO Martin; sv.
Scénické a kostýmové návrhy: (Tatiana Masníková, STRETNÚŤ TEBA BOLO
KRÁSNE, Actores); (Tatiana Masníková, BEZ MIHNUTIA OKA, Actores).
241
rocenka07_08.indd 241
17.12.2010 10:09:46
umeleckí pracovníci
BENKŐ Géza, 28.10.1969, Kráľovský Chlmec, okr. Trebišov; h.
Postava: Leo (Ken Ludwig, PRIMADONY, JD).
BEŇOVÁ Marcela, 19.12.1986, Bratislava; r.
Scenár, réžia: (STRAŠIAK, LUDUS).
BEŇUŠ Miroslav, 08.02.1985, Trnava; h.
Postavy: Drozd (Jan Wilkowski, MACO MAŤO HĽADÁ HNIEZDO, DJP); Uhrík
(Ivan Bukovčan, KÝM KOHÚT NEZASPIEVA, ART); Logik (Eugène Ionesco,
NOSOROŽEC, DJP).
BERGER Peter, 27.03.1979, Košice; DJZ o.
Postavy: Pinkerton (Giacomo Puccini, MADAMA BUTTERFLY, SDK); Lenskij
(Piotr Iľjič Čajkovskij, EUGEN ONEGIN, SDK).
BERISHA Genc; h.
Postava: Malý Johny (Peter Pavlac, CIRKUS, ARÉNA).
BERNÁTH Tamás, 20.04.1975; JD h.
Postavy: Napoleón, Pruský kráľ, Ďalej hrajú a vodia bábky (Zoltán Kodály — Béla
Paulini — Zsolt Harsányi, JÁNOŠ HÁRY, JD); Cap-Bosorák (Áron Tamási, SPEVAVÉ VTÁČATKO, JD); Satyrovia (Niccoló Machiavelli, MANDRAGORA, JD).
BERTHOVÁ Ľubica, 14.04.1983, Banská Bystrica; h.
Postava: Hrajú a spievajú (ZA ZÁVESOM ZÁZRAK LETÍ..., DzP).
BESCHIA Ana, 25.01.1986, Galati, Rumunsko; t (zbor).
Postavy: Ľud — ženy. Dievčatá (Sergej Sergejevič Prokofiev, IVAN HROZNÝ,
SND); Kuchári, Rodičia, Vločky, Kvetinový valčík — zbor, ženy (Piotr Iľjič Čajkovskij, LUSKÁČIK, SND).
BIČ Lukáš, 18.01.1989, Micalovce; SDK t (zbor).
Postavy: Zbor muži (Ondrej Šoth — Zuzana Mistríková, TRISTAN A IZOLDA,
SDK); Oberači hrozna, Šľachta (Adolphe-Charles Adam, GISELLE, SDK).
BIELIK Juraj, 15.10.1985, Považská Bystrica; posl. VŠMU r.
Dramaturgia, réžia: (Alexander Nikolajevič Ostrovskij, NEMÁ KOCÚR VEČNE
HODY, VŠMU).
BIELIKOVÁ Viera; t.
Postava: Cnosť (Gabo Dušík — Martin Kákoš — Martin Sarvaš, FRANTIŠEK
Z ASSISI, NS).
242
rocenka07_08.indd 242
17.12.2010 10:09:46
umeleckí pracovníci
BIKÁR Jozef, 01.08.1974, Gelnica; SDK km.
Koncertný majster: (Giacomo Puccini, MADAMA BUTTERFLY, SDK); Igor Bázlik
— Peter Stoličný — Ján Štrasser, POLEPETKO, SDK); (Piotr Iľjič Čajkovskij,
EUGEN ONEGIN, SDK).
BILSKÝ Daniel; BBD i.
BÍREŠOVÁ Zuzana; dr.
Dramaturgia, réžia: (Sidney Kingsley — Pavol Dobšinský — Ray Bradbury, HOROROVÝ VEČER V ARTEATRE — BUBÁK, ZLATOVLÁSKA, OKTÓBROVÁ HRA, ART).
BIRKMAYER Dominik, 05.01.1984, Viedeň, Rakúsko; SND t (zbor).
Postavy: Kurbský; Ľud — muži (Sergej Sergejevič Prokofiev, IVAN HROZNÝ,
SND); Otec Kláry, Gavalier, Španielsky tanec — muži, Vojaci, Snehový kráľ, Kvetinový valčík — sólo, pár (Piotr Iľjič Čajkovskij, LUSKÁČIK, SND).
BITTER Tamás; h.
Postava: Ďalej hrajú a vodia bábky (Zoltán Kodály — Béla Paulini — Zsolt Harsányi, JÁNOŠ HÁRY, JD).
BITTEREROVÁ Klaudia, 18.02.1983, Praha, Česká republika; SND t.
Postavy: Anastázia, Dievčatá (Sergej Sergejevič Prokofiev, IVAN HROZNÝ, SND);
Kvetinový valčík — sólo, pár, Snehová kráľovná, Kráľovná cukroviniek (Piotr Iľjič
Čajkovskij, LUSKÁČIK, SND); Žena (Piotr Iľjič Čajkovskij — George Balanchine, VEČER KLASICKÝCH CHOREOGRAFIÍ — ČAJKOVSKÉHO PAS DE DEUX,
SND).
BITTEROVÁ Jana; t.
Postava: Matka Kláry (Piotr Iľjič Čajkovskij, LUSKÁČIK, SND).
BITVAIOVÁ Eva; SND i.
BIŽ Peter, 18.03.1983, Vranov nad Topľou; h.
Postava: Mykola Zadorožnyj (Ivan Jakovyč Franko, UKRADNUTÉ ŠŤASTIE, AU BB).
BLAHO Jaroslav, 06.05.1942, Bratislava; dr.
Dramaturgia: (Pietro Mascagni, SILVANO, SO BB); (Gaetano Donizetti, LINDA
DI CHAMOUNIX, SO BB).
BLÁHOVÁ Kateřina, 13.09.1967; kv.
Kostýmové návrhy: (Heinrich von Kleist, KATARÍNKA Z HEILBRONNU ALEBO
SKÚŠKA OHŇOM, SDK); (Klaus Händl, TEMNE LÁKAVÝ SVET, DJP); (Eugène
243
rocenka07_08.indd 243
17.12.2010 10:09:46
umeleckí pracovníci
Ionesco, NOSOROŽEC, DJP); (William Shakespeare, MACBETH, SKD).
Scénické návrhy: (Händl Klaus, TEMNE LÁKAVÝ SVET, DJP).
BLAHÚT Ivan, 07.06.1964, Považská Bystrica; r.
Réžia: (TRETIA FARBA EVY, Pd).
BLANSKÝ Ján, 28.03.1933, Malužiná, okr. Liptovský Mikuláš; h.
Postava: Glasner (Ladislav Nádaši Jégé, CESTA ŽIVOTOM, SKD).
BLAŠKO Ivan, 14.12.1966, Banská Bystrica; DzP h.
Postavy: Hrajú a spievajú (ZA ZÁVESOM ZÁZRAK LETÍ..., DzP); Hrajú (CHRÁNENÉ ÚZEMIE, DzP).
BLAŠKO Ľubomír.
Šerm: (Ladislav Nádaši Jégé, CESTA ŽIVOTOM, SKD).
BLAŠKOVÁ Eva, 01.11.1985, Martin; BDnR bh.
Postavy: Hrajú (Ľudmila Baladická, (ZA)PÁRAČKY, BDnR); Hrajú (Ján Zaťko —
Marek Turošík, UĽAVIŤ SI!, BDnR).
BLAŠKOVÁ Lucia, 14.11.1981, Poprad; dr.
Dramaturgia, réžijná spolupráca: (JABLKO, ED).
BLAŠKOVIČOVÁ Ľuba, 16.08.1955, Nitra; h.
Postavy: Robotníčka 1, Annemarie (Elfriede Jelinek, ČO SA STALO, KEĎ NORA
OPUSTILA MANŽELA ALEBO OPORY SPOLOČNOSTÍ, SDK); Režisérka Erika
(Peter Rašev, SANATÓRIUM, ALEBO AKO PREŽIŤ REALITY SHOW...???, SDK,
SMD).
Úprava: (Peter Rašev, SANATÓRIUM, ALEBO AKO PREŽIŤ REALITY
SHOW...??? SDK, SMD).
BLEHA Victor, 12.08.1959, Košice; THK asr.
Asistent réžie: (Edmond Rostand, CYRANO Z BERGERACU, THK); (Ferenc Molnár, ČERT, THK).
BLESÁKOVÁ Petra, 10.03.1989, Trnava; h.
Postavy: Sliepka (Jan Wilkowski, MACO MAŤO HĽADÁ HNIEZDO, DJP); Drozdová (Jan Wilkowski, MACO MAŤO HĽADÁ HNIEZDO, DJP); Servírka (Eugène
Ionesco, NOSOROŽEC, DJP).
BLUMENFELD Richard, 11.06.1986; h.
Postava: Hostia (Ray Cooney — Tony Hilton, EŠTE JEDEN DO PARTIE, NS).
244
rocenka07_08.indd 244
17.12.2010 10:09:46
umeleckí pracovníci
BOCSÁRSZKY Attila, 27.03.1965, Fiľakovo; THK h.
Postavy: Cyrano (Edmond Rostand, CYRANO Z BERGERACU, THK); Baľvir
Makaj-Fekete (Anton Kret, NA MESCICKYM TARHU, SD); Harry Dalton (Peter
Shaffer, EQUUS, THK); Janko (Anton Kret, O RUŽOVEJ ANIČKE, SD).
BOCSÁRSZKY Attila, ml., 03.07.1987, Karlove Vary, Česká republika; THK h.
Postava: Melchior (Frank Wedekind, JARNÉ PREBUDENIE, SD).
BODOKI Miroslav, 16.07.1976, Bratislava; h.
Postavy: Policajt (Ödön von Horváth, VIERA, LÁSKA, NÁDEJ, DJZ); Baltazár
(Jan Antonín Pitínský, BETLEHEM, DJZ); Victor Johnson (Ray Cooney, VŠETKO
NAJLEPŠIE!, DJZ).
BONDARENKO Igor, 26.08.1975, Kyjev, Ukrajina; SDK t.
Postavy: Zbor muži (Ondrej Šoth — Zuzana Mistríková, TRISTAN A IZOLDA,
SDK); Oberači hrozna (Adolphe-Charles Adam, GISELLE, SDK).
BORBÉLY Katalin, 09.09.1984, Nové Zámky; o.
Postava: Alcina (Georg Friedrich Händel, ALCINA, CK).
BORKOVÁ Jana; posl. VŠMU o.
Postavy: Kňažky Moreny (Eugen Suchoň, SVÄTOPLUK, SND); Účinkujú (ZRÁŽKA S OPEROU, VŠMU).
BOROS Attila, 01.02.1966; o.
Postava: Silvano (Pietro Mascagni, SILVANO, SO BB).
BORSOVÁ Edita, 09.01.1975, Skalica; DJP h.
Postava: Linda (Miro Gavran, TAJOMSTVO GRETY GARBO, DJP).
BOUBLÍK Přemysl, 06.05.1982, Písek, Česká republika; NS h.
Postavy: Psík Ťapko (Nikolaj Robertovič Erdman, MRÁZIK, NS); Clinton Weaver
(Ray Cooney — Tony Hilton, EŠTE JEDEN DO PARTIE, NS); Hrajú (William
Shakespeare, RICHARD III., Meteorit); 1. priateľ (Gabo Dušík — Martin Kákoš
— Martin Sarvaš, FRANTIŠEK Z ASSISI, NS); 1. mních (Gabo Dušík — Martin
Kákoš — Martin Sarvaš, FRANTIŠEK Z ASSISI, NS).
Asistent réžie: (Ray Cooney — Tony Hilton, EŠTE JEDEN DO PARTIE, NS).
BRAJERČÍK Peter; posl. VŠMU h.
Postavy: Hrajú (Woody Allen, BOH, VŠMU); Jimmy Peters (Július Barč-Ivan, 3000
ĽUDÍ, VŠMU); Hrajú (Sidney Kingsley — Pavol Dobšinský — Ray Bradbury, HOROROVÝ VEČER V ARTEATRE — BUBÁK, ZLATOVLÁSKA, OKTÓBROVÁ HRA, ART).
245
rocenka07_08.indd 245
17.12.2010 10:09:46
umeleckí pracovníci
BRANDLER Kostiantyn, 22.05.1980, Charkov, Ukrajina; SDK t.
Postavy: Kráľ írsky, Zbor muži (Ondrej Šoth — Zuzana Mistríková, TRISTAN
A IZOLDA, SDK); Oberači hrozna (Adolphe-Charles Adam, GISELLE, SDK).
BRANDYS Dušan, 02.05.1945, Diviaky, okr. Martin; DJZ h.
Postavy: Ľud putujúci do Betlehema (Jan Antonín Pitínský, BETLEHEM, DJZ).
BREHOVÁ Vladimíra, rod. URBANKOVÁ, 02.06.1972, Trenčín; DAD h.
Postavy: Daisy (Eugène Ionesco, NOSOROŽEC, DAD); Nora Helmerová (Elfriede Jelinek, ČO SA STALO, KEĎ NORA OPUSTILA MANŽELA ALEBO OPORY
SPOLOČNOSTÍ, SDK); Kurrubi (Friedrich Dürrenmatt, ANJEL PRICHÁDZA DO
BABYLONU, DAD); Rozprávačka, Ježibaba (Pavol Dobšinský, POPOLVÁR NAJVÄČŠÍ NA SVETE, DAD); Motria (Ivan Karpenko-Karyj, STOTISÍC, DAD).
BREINEROVÁ Mária, rod. MAČÁKOVÁ, 02.05.1957, Myjava, okr. Senica; h.
Postavy: Živý hlas (Bertolt Brecht, MATKA GURÁŽ A JEJ DETI, SND); Tereza
Salieri (Peter Shaffer, AMADEUS, SND).
Asistent réžie: (Ján Uličiansky, KOCÚR NA KOLIESKOVÝCH KORČULIACH,
SND); (Bertolt Brecht, MATKA GURÁŽ A JEJ DETI, SND); (Peter Shaffer,
AMADEUS, SND).
BRESTOVANSKÁ Katarína; t.
Postava: Tancujú (SILENT SNOW, ED).
BRESTOVANSKÁ Terezka; t.
Postava: Tancujú (SILENT SNOW, ED).
BREZŇAN Peter; h.
Postava: Hamm (Samuel Beckett, KONIEC HRY, a.ha.).
BROZMANOVÁ Mária, rod. DULOVÁ, 17.05.1970, Krompachy; SD h.
Postavy: Dobromila (Anton Kret, O RUŽOVEJ ANIČKE, SD); Straka Strakata (Anton Kret, NA MESCICKYM TARHU, SD); Pani Bergmanová (Frank Wedekind,
JARNÉ PREBUDENIE, SD); Lada, Soňa, Mária, Dada, Karolína (Miro Gavran,
VŠETKO O ŽENÁCH, SD).
BRTIŠ Ján, 1955, Bratislava; BBD rd.
BRUNGOT SVÍTEKOVÁ Zdenka, 03.10.1977, Bratislava; ch.
Asistent choreografa: (INÉ RÁNO, ŠT).
246
rocenka07_08.indd 246
17.12.2010 10:09:46
umeleckí pracovníci
BRUNOVSKÁ Eva; k.
Korepetície: (TRETIA FARBA EVY, Pd).
BUBNIAKOVÁ Renáta, 06.12.1980, Banská Bystrica; NS t.
Postavy: Dievky, Labute, Tanečné sóla (Nikolaj Robertovič Erdman, MRÁZIK,
NS); Ďalej hrajú a tancujú (CARMEN, NS); Mládenci a Dievčatá, Križiaci, Háremové tanečnice, Saracéni, Mnísi (Gabo Dušík — Martin Kákoš — Martin Sarvaš,
FRANTIŠEK Z ASSISI, NS).
BUČKO Štefan, 02.07.1957, Bratislava; SND h, rč.
Postava: Sergej Kozyrev (Lev Nikolajevič Tolstoj, ANNA KARENINOVÁ, SND).
BUČKOVÁ Andrea, 01.05.1989, Bratislava; LUDUS h.
Postava: Hrajú (VELIPSESPILEV, LUDUS).
Scénická hudba: (VELIPSESPILEV, LUDUS).
BUDZÁKOVÁ Gabriela, rod. PATRIKOVÁ, 14.06.1948, Falkušovce, okr. Michalovce;
SND k.
Korepetície: (Sergej Sergejevič Prokofiev, IVAN HROZNÝ, SND); (Piotr Iľjič Čajkovskij, LUSKÁČIK, SND).
BUJDÁK Jozef, 25.09.1973, Bratislava; DJP h.
Postavy: David (Miro Gavran, TAJOMSTVO GRETY GARBO, DJP); Bérenger
(Eugène Ionesco, NOSOROŽEC, DJP); Anibal (Eduardo Rovner, VRÁTILA SA
RAZ V NOCI, DJP).
BUJŇÁK Matúš, 04.06.1979, Košice; SND o (zbor).
Postava: Komisár (Giacomo Puccini, MADAMA BUTTERFLY, SDK).
BUKOVÝ Ľubomír, 04.04.1984, Martin; SDK h.
Postavy: Hrajú (José Maria Vieira Mendes, MOJA ŽENA, Š 12); Syn (Viliam
Klimáček, KOMUNIZMUS, ARÉNA); Predák, Krogstad (Elfriede Jelinek, ČO SA
STALO, KEĎ NORA OPUSTILA MANŽELA ALEBO OPORY SPOLOČNOSTÍ,
SDK).
BULLA Igor, 13.09.1965, Banská Bystrica; SO BB d.
Dirigent: (Franz Lehár, GIUDITTA, SO BB); (Igor Stravinskij, PETRUŠKA, SO
BB); (Igor Stravinskij, VTÁK OHNIVÁK, SO BB).
Hudobné naštudovanie: (Franz Lehár, GIUDITTA, SO BB); (Igor Stravinskij,
VTÁK OHNIVÁK, SO BB).
Hudobná spolupráca: (Igor Stravinskij, PETRUŠKA, SO BB).
247
rocenka07_08.indd 247
17.12.2010 10:09:46
umeleckí pracovníci
BURDOVÁ Eva; ch.
Choreografia: (Stanislav Štepka, NIEKTO TO RÁD SLOVENSKÉ, RND); (Stanislav Štepka, TO NAJLEPŠIE Z RND II., RND).
Pohybová spolupráca: (Ondrej Spišák, SLOVENSKÝ BETLEHEM, StDN).
BURDOVÁ Katarína; r, ped.
Asistent réžie: (Juliusz Slowacki, BALLADYNA, AU BB).
Pedagogické vedenie: (Vinko Möderndorfer, ŠTYTI ROČNÉ OBDOBIA, AU BB).
BURGR Ľubomír, 28.08.1964, Prešov; SkRAT h, r, umv.
Postava: Hrajú (Dušan Vicen, MŔTVE DUŠE (OBRAZY NOVÉHO SVETA),
SkRAT).
BUTKOVÁ Zuzana, 13.10.1987, Trnava; h.
Postava: Hrajú (Juraj Benčík, CIRKUS INSECT, a.ha.).
BUTKOVSKÝ Peter, 11.02.1987, Bardejov; h.
Postavy: Hrabko (Juliusz Slowacki, BALLADYNA, AU BB); Posol (Július Barč-Ivan, NEZNÁMY, SKD); Leopold (Vinko Möderndorfer, ŠTYRI ROČNÉ OBDOBIA, AU BB).
BYSHUK Daryna, 07.11.1986, Kyjev, Ukrajina; SDK t.
Postavy: Zbor ženy (Ondrej Šoth — Zuzana Mistríková, TRISTAN A IZOLDA,
SDK); Oberači hrozna, Víly (Adolphe-Charles Adam, GISELLE, SDK).
BYSTRIANSKY Branislav, 23.06.1972, Bratislava; SND h.
Postavy: Jack (Václav Havel, ODCHÁDZANIE, SND); Strážmajster (Bertolt
Brecht, MATKA GURÁŽ A JEJ DETI, SND); Gróf Franz Orsini-Rosenberg (Peter
Shaffer, AMADEUS, SND).
C
CABAN Mojmír, 04.11.1967, Bratislava; RND h.
Postavy: Briganov otec, Ricci, Matúš Jankola, biskup Bende (Stanislav Štepka,
NIEKTO TO RÁD SLOVENSKÉ, RND); Účinkujú (Stanislav Štepka, TO NAJLEPŠIE Z RND II., RND); Žobrák (Gabo Dušík — Martin Kákoš — Martin Sarvaš,
FRANTIŠEK Z ASSISI, NS).
CAGÁŇ Andrej, 05.09.1984, Bratislava; SND t (zbor).
Postavy: Vyslanci Obchodného spolku, Pronský, Ľud — muži, Zvonári (Sergej Ser248
rocenka07_08.indd 248
17.12.2010 10:09:46
umeleckí pracovníci
gejevič Prokofiev, IVAN HROZNÝ, SND); Rodičia, Princ, Luskáčik, Čínsky tanec
(Piotr Iľjič Čajkovskij, LUSKÁČIK, SND).
CAPKOVÁ Soňa, 22.09.1984, Čadca; h.
Postavy: Dedinčanky (Juliusz Slowacki, BALLADYNA, AU BB); Anna Zadorožnaja (Ivan Jakovyč Franko, UKRADNUTÉ ŠŤASTIE, AU BB).
CATTARINO Alexander, 04.04.1940, Košice; k.
Korepetície: (Peter Shaffer, AMADEUS, SND).
Postava: Kapelník Giuseppe Bonno (Peter Shaffer, AMADEUS, SND).
CIBULA Peter, 06.07.1973, Šahy; SDK 2009 h.
Postava: Ondrej Javorník (Štefan Králik, TRASOVISKO, SDK).
CIGÁN Peter, 12.07.1945, Bratislava; vsp, ped.
Pedagogické vedenie: (Maxim Gorkij, EMIGRANTI (NA DNE), VŠMU); (Antoine
de Saint-Exupéry, MALÝ PRINC, VŠMU); (Jozef Mokoš — Pavel Vašíček, O ČIERNOM KLOBÚKU, VŠMU).
CIGÁNKOVÁ Dorota, 02.07.1983, Bratislava; ch.
Kostýmové návrhy: (Anton Pavlovič Čechov, VIŠŇOVÝ SAD, DAB).
Asistent scénografa: (Christoph Willibald Gluck, ORFEUS A EURYDIKA, SND).
CIGÁNOVÁ Hana, rod. PODOBOVÁ, 21.08.1944, Martin; sv, ped.
Pedagogické vedenie: (Raymond Queneau, ZAZI V METRE, VŠMU); (Jozef Mokoš
— Pavel Vašíček, O ČIERNOM KLOBÚKU, VŠMU).
CIGÁNOVÁ Zuzana, 23.06.1947, Bratislava; SND h.
Postava: Kňažná Ščerbacká (Lev Nikolajevič Tolstoj, ANNA KARENINOVÁ, SND).
CILLER Jozef, 08.02.1942, Trenčín; SKD sv, šéf.
Scénické návrhy: (Juan Carlos Rubio, FAJČENIE JE DRINA (ROLLINGOVA
TERAPIA), SKD); (Jean Anouilh, TANEC TOREADOROV, SND); (Peter Shaffer,
AMADEUS, SND).
Pedagogické vedenie: (Jean Anouilh, ORCHESTER, VŠMU); (Alexander Nikolajevič Ostrovskij, NEMÁ KOCÚR VEČNE HODY, VŠMU); (Rainer Werner Fassbinder, LEN KVAPKY NA HORÚCE KAMENE, VŠMU).
CILLER Tom, 17.01.1970, Martin; sv.
Scénické návrhy: (Eugène Ionesco, NOSOROŽEC, DAD); (Jonathan Swift, GULLIVEROVE CESTY, MDZ); (Ladislav Nádaši Jégé, CESTA ŽIVOTOM, SKD); (Ivan
Bukovčan, KÝM KOHÚT NEZASPIEVA, ART); (Bertolt Brecht, MATKA GURÁŽ
249
rocenka07_08.indd 249
17.12.2010 10:09:46
umeleckí pracovníci
A JEJ DETI, SND); (Kamil Žiška — Zuzana Palenčíková, A BUDEME SI ŠEPKAŤ,
SKD).
Réžia: (Jonathan Swift, GULLIVEROVE CESTY, MDZ).
CILLING Lilla, obč.m. CILLINGOVÁ, 19.05.1991, Košice; h.
Postava: Ďalej hrajú (Peter Shaffer, EQUUS, THK).
CINTULOVÁ Andrea; h.
Postava: Hrajú a tancujú (Hans Christian Andersen, SNEHOVÁ KRÁĽOVNÁ,
Meteorit).
CMOREJ Ladislav, 05.08.1979; t.
Postavy: Tancujú a hrajú (JABLKO, ED); Pomsta (Gabo Dušík — Martin Kákoš —
Martin Sarvaš, FRANTIŠEK Z ASSISI, NS).
Pohybová spolupráca: (William Shakespeare, MACBETH, SKD).
CRIGHTON Ruan Calum, 14.01.1989, Orsett, Veľká Británia; SND t (zbor).
Postavy: Vyslanci Livonského spolku, Ľud — muži (Sergej Sergejevič Prokofiev,
IVAN HROZNÝ, SND); Kvetinový valčík, zbor — muži, Vojaci, Ruský tanec, Harlekýn, Princ (Piotr Iľjič Čajkovskij, LUSKÁČIK, SND); Tancujú — páni (BOLERO
A VIAC... SUSTO, SND).
CS. TÓTH Erzsébet, 23.10.1952, Čičarovce, okr. Trebišov; THK h.
Postava: Mamička (Gábor Presser — Péter Horváth — Dusán Sztevanovity, POVALA, THK).
CSIAKI Martin; ph.
Postava: Johny (Peter Pavlac, CIRKUS, ARÉNA).
CSINOVÁ Gabriela ml., 04.11.1980, Bratislava; h.
Postava: Hrajú (PRÍBEH ULICE, ARÉNA).
CSONTOS Róbert, 02.02.1972, Komárno; Meteorit r.
Réžia: (Ivan Kušan, ČARUGA, Meteorit); (William Shakespeare, RICHARD III.,
Meteorit).
Choreografia: (William Shakespeare, RICHAR III., Meteorit).
CSORBA István; h.
Postavy: Husári, Ďalej hrajú a vodia bábky (Zoltán Kodály — Béla Paulini — Zsolt
Harsányi, JÁNOŠ HÁRY, JD).
250
rocenka07_08.indd 250
17.12.2010 10:09:47
umeleckí pracovníci
CUKOROVÁ Mária; kv.
Kostýmové návrhy: (Vinko Möderndorfer, ŠTYRI ROČNÉ OBDOBIA, AU BB).
Postava: Alina (Juliusz Slowacki, BALLADYNA, AU BB).
CZAGAŇOVÁ Emília, 26.02.1981, Malacky; SDK t.
Postavy: Zbor ženy, Šľachta, Oberači hrozna, Víly (Adolphe-Charles Adam, GISELLE, SDK).
CZAJLIK József, 01.06.1975, Dunajská Streda; r.
Réžia: (Sofoklés, ANTIGONA, JD).
CZIFRUSZ Viktória; ph.
Postava: Mladí šľachtici (Zoltán Kodály — Béla Paulini — Zsolt Harsányi, JÁNOŠ
HÁRY, JD).
Č
ČÁLIK Karol, 15.03.1945, Trnava; NS h.
Postavy: Dr. Šustek (Ivan Bukovčan, KÝM KOHÚT NEZASPIEVA, ART); Jugg
(Ray Cooney — Tony Hilton, EŠTE JEDEN DO PARTIE, NS); Bernardone (Gabo
Dušík — Martin Kákoš — Martin Sarvaš, FRANTIŠEK Z ASSISI, NS).
ČANECKÝ Peter, 10.02.1957, Liptovský Mikuláš; sv.
Scénické návrhy: (Stanislav Štepka, TO NAJLEPŠIE Z RND II., RND).
Kostýmové návrhy: (Eugen Suchoň, KRÚTŇAVA, SO BB); (Michael Frayn, SARDINKY NA SCÉNU, PROSÍM!, DAB); (Stanislav Štepka, TO NAJLEPŠIE
Z RND II., RND); (Ray Cooney — Tony Hilton, EŠTE JEDEN DO PARTIE, NS);
(Jan Novak, TOLSTOJ A PENIAZE, Astorka); (Július Barč-Ivan, NEZNÁMY,
SKD); (Lev Nikolajevič Tolstoj, ANNA KARENINOVÁ, SND).
Pedagogické vedenie: (Maxim Gorkij, EMIGRANTI (NA DNE), VŠMU).
ČAPKOVIČ Daniel, 03.09.1977, Smolenice; SND o.
Postavy: Sharpless (Giacomo Puccini, MADAMA BUTTERFLY, SDK); Starešina,
Turoň (Eugen Suchoň, SVÄTOPLUK, SND); Záhadný muž (TRETIA FARBA EVY,
Pd); Krušina (Bedřich Smetana, PREDANÁ NEVESTA, SND); Enrico (Joseph
Haydn, OPUSTENÝ OSTROV, SND).
ČÁPOVÁ Genovéva, 26.07.1945, Szombathely, Maďarsko; SND k.
Korepetície: (Eugen Suchoň, SVÄTOPLUK, SND).
251
rocenka07_08.indd 251
17.12.2010 10:09:47
umeleckí pracovníci
ČAPRDOVÁ Magdaléna, 21.02.1979, Nitra; NS t.
Postavy: Tancuje (NAPLNO, Dajv); Dievky, Labute, Tanečné sóla (Nikolaj Robertovič Erdman, MRÁZIK, NS); Ďalej hrajú a tancujú (CARMEN, NS); Carmen
(CARMEN, NS); Tancujú a hrajú (JABLKO, ED); Cnosť, Mládenci a Dievčatá,
Križiaci, Háremové tanečnice, Saracéni, Mnísi (Gabo Dušík — Martin Kákoš —
Martin Sarvaš, FRANTIŠEK Z ASSISI, NS).
Repetície: (Nikolaj Robertovič Erdman, MRÁZIK, NS).
Asistent choreografie: (CARMEN, NS); (Gabo Dušík — Martin Kákoš — Martin
Sarvaš, FRANTIŠEK Z ASSISI, NS).
ČARNECKÁ Lucia, Púchov; h.
Postava: Hrajú (DRUHÉ KOLO, NG).
ČECH Jaro; sv.
Výtvarná spolupráca: (Samuel Beckett, SMIECH V TEMNOTE, KONTRA).
ČEKOVSKÁ Ľubica, 16.03.1975; hsklad.
Scénická hudba: (Stanislav Štepka, NIEKTO TO RÁD SLOVENSKÉ, RND);
(Stanislav Štepka, TO NAJLEPŠIE Z RND II., RND).
ČEKOVSKÝ Marián; hsklad.
Scénická hudba: (Eurípidés, MEDEIA, SDK); (Peter Rašev, SANATÓRIUM,
ALEBO AKO PREŽIŤ REALITY SHOW...???, SDK, SMD).
ČEMA Vladimír, 19.09.1985, Svidník; DAD h.
Postavy: Serž Apreľkin (Oleh Mykolajčuk-Nyzovec, ÚZEMIE B, DAD); Enggibi,
Vojak, Robotník (Friedrich Dürrenmatt, ANJEL PRICHÁDZA DO BABYLONU,
DAD); Najmladší syn — Popolvár (Pavol Dobšinský, POPOLVÁR NAJVÄČŠÍ NA
SVETE, DAD).
ČERMÁK Ivan, 07.02.1966, Bratislava; hsklad.
Hudobná spolupráca: (Jozef Mokoš, HASPRČKO A MRCÚLIK, LUDUS).
ČERMÁK-ŠIMÁKOVÁ Karolína, 12.04.1963; kv.
Scénické a kostýmové návrhy: (Igor Stravinskij, VTÁK OHNIVÁK, SO BB); (Igor
Stravinskij, PETRUŠKA, SO BB).
ČERMAN Peter; KBa riad.
ČERNÁ Michaela Michaela, 24.08.1958, Brno; bm.
Baletný majster: (Piotr Iľjič Čajkovskij, LUSKÁČIK, SND).
252
rocenka07_08.indd 252
17.12.2010 10:09:47
umeleckí pracovníci
ČERNÁ Vendula, 13.09.1985, Opava; posl. VŠMU o.
Postava: Účinkujú (ZRÁŽKA S OPEROU, VŠMU).
ČERNOVÁ Petra, 08.03.1985, Bratislava; t.
Postava: Chudoba (Gabo Dušík — Martin Kákoš — Martin Sarvaš, FRANTIŠEK
Z ASSISI, NS).
ČERNÝ Vlado, 21.06.1951, Bratislava; h, rd.
Postava: Lev Tolstoj (Jan Novak, TOLSTOJ A PENIAZE, Astorka).
ČIBENKOVÁ Miroslava, 05.07.1953, Púchov; DJP dr.
Dramaturgia: (Jan Wilkowski, MACO MAŤO HĽADÁ HNIEZDO, DJP); (Ivan
Stodola, VOĽAKEDY A DNES, DJP).
ČIČMANEC Karol, 29.07.1980, Stará Ľubovňa; h.
Postavy: Gábor Szőke (Ladislav Nádaši Jégé, CESTA ŽIVOTOM, SKD); Seyton,
Vrah 2 (William Shakespeare, MACBETH, SKD).
ČIČVÁK Martin, 16.04.1975, Košice; r.
Scenár: (SLOVENSKÁ KLASIKA ZA 120 MINÚT, MDZ).
Scénické a kostýmové návrhy: (SLOVENSKÁ KLASIKA ZA 120 MINÚT, MDZ).
ČIEF Ján, 1976; sa.
Svetelný dizajn: (INÉ RÁNO, ŠT); (BE BOP, ŠT).
ČIERNIKOVÁ Irina, 04.09.1963, Košice; SND bm.
Baletný majster: (Piotr Iľjič Čajkovskij, LUSKÁČIK, SND).
ČILLÍKOVÁ Katarína, rod. HADRABOVÁ, 30.06.1951, Ostrava, Česká republika; NS
h.
Postava: 1. žena (Gabo Dušík — Martin Kákoš — Martin Sarvaš, FRANTIŠEK
Z ASSISI, NS).
ČILLÍKOVÁ Michaela; h.
Postava: Hrajú (Juraj Benčík, CIRKUS INSECT, a.ha.).
ČITBAJOVÁ Anna, 24.09.1985, Prešov; BDZ bh.
Postavy: Hrajú (TROJRUŽA, BIBIANA); Hrajú (STRAŠIAK, LUDUS); Hrá (Valère
Novarina, LOUISOVI DE FUNÈS, Š 12); Osoba, Mado (Raymond Queneau, ZAZI
V METRE, VŠMU); Hrajú (Ria Kotibal, ŽENA CEZ PALUBU, Š 12).
253
rocenka07_08.indd 253
17.12.2010 10:09:47
umeleckí pracovníci
ČIŽMÁR Peter, 09.04.1974, Spišská Nová Ves; SDK h.
Postavy: Gróf Friedrich Wetter z Hviezdy (Heinrich von Kleist, KATARÍNKA
Z HEILBRONNU ALEBO SKÚŠKA OHŇOM, SDK); Otec (Enda Walsh, BEDBOUND, KONTRA); Torvald Helmer (Elfriede Jelinek, ČO SA STALO, KEĎ
NORA OPUSTILA MANŽELA ALEBO OPORY SPOLOČNOSTÍ, SDK); Iáson,
Kreón, Posol (Eurípidés, MEDEIA, SDK); Alex (Peter Rašev, SANATÓRIUM,
ALEBO AKO PREŽIŤ REALITY SHOW...??? SDK, SMD); Divadelný fragment I.
— A (Samuel Beckett, SMIECH V TEMNOTE, KONTRA); Akt bez slova II.
(Samuel Beckett, SMIECH V TEMNOTE, KONTRA); Divadelný fragment II. — A
(Samuel Beckett, SMIECH V TEMNOTE, KONTRA).
ČORBA Milan, 26.07.1940, Bratislava; kv, ped.
Kostýmové návrhy: (David Farr, OKULIARE ELTONA JOHNA, DAB); (Jean
Anouilh, TANEC TOREADOROV, SND); (Peter Shaffer, AMADEUS, SND).
Pedagogické vedenie: (Rainer Werner Fassbinder, LEN KVAPKY NA HORÚCE
KAMENE, VŠMU).
ČULEN Marko, 02.01.1985, Bratislava; SND t (zbor).
Postavy: Zvonári, Ľud — muži (Sergej Sergejevič Prokofiev, IVAN HROZNÝ,
SND); Kvetinový valčík, zbor — muži, Čínsky tanec, Vojaci, Rodičia, Starý otec
(Piotr Iľjič Čajkovskij, LUSKÁČIK, SND).
D
DACHO Miroslav, 08.12.1983, Bratislava; dr.
Dramaturgia a úprava: (Woody Allen, BOH, VŠMU).
Postavy: Kostylov (Maxim Gorkij, EMIGRANTI (NA DNE), VŠMU); Hrajú
(Woody Allen, BOH, VŠMU).
DALOŠ Drahomír.
Hudobná úprava a korepetície: (Ondrej Spišák, SLOVENSKÝ BETLEHEM, StDN).
DANČIAK Stano, 26.10.1942, Bratislava; SND h.
Postava: Obrist (Bertolt Brecht, MATKA GURÁŽ A JEJ DETI, SND).
DANGL Daniel, tiež Dano, 05.02.1975, Bratislava; h.
Réžia: (Dano Dangl, PARTIČKA, L+S).
Odborná spolupráca: (Václav Patejdl, FONTÁNA PRE ZUZANU, NS);
254
rocenka07_08.indd 254
17.12.2010 10:09:47
umeleckí pracovníci
DANIŠ Michal, 17.12.1985, Banská Bystrica; h.
Postava: Hrajú a spievajú (ZA ZÁVESOM ZÁZRAK LETÍ..., DzP).
DANIŠ Ondřej, 08.10.1978, Zvolen; DJGT h.
Postavy: Blez, Prvý predavač, Druhý predavač, Zajko (Nina Stojčeva, KOCÚR
V ČIŽMÁCH, DJGT); Vrátnik, Čašník (Biljana Srbljanović, AMERIKA II., DJGT);
Policajt (Friedrich Dürrenmatt, NÁVŠTEVA STAREJ DÁMY, DJGT).
DANKOVÁ Ivana, 10.01.1983, Banská Bystrica; MDZ h.
Postava: Rosa (Sergi Belbel, MOBIL, MDZ).
DAŇOVÁ Viera, 06.10.1964, Trenčín; SND i.
Inšpícia: (Bertolt Brecht, MATKA GURÁŽ A JEJ DETI, SND); (Lev Nikolajevič
Tolstoj, ANNA KARENINOVÁ, SND).
DAUBNEROVÁ Slávka, 20.12.1980, Bojnice; h.
Postavy: Hrajú (POLYLOGUE, PAT); Hrajú (P.A.T. & AKTIVNAGRUPPA, PAT).
Réžia: (POLYLOGUE, PAT).
Koncepcia: (P.A.T. & AKTIVNAGRUPPA, PAT).
DAUBRAVA Jaroslav, 08.02.1977, Žilina; sv.
Scénické a kostýmové návrhy: (Jozef Mokoš, HASPRČKO A MRCÚLIK, LUDUS);
(Anton Kret, O RUŽOVEJ ANIČKE, SD); (VELIPSESPILEV, LUDUS).
DAUBRAVA Miroslav, 08.02.1977, Žilina; sv.
Scénické a kostýmové návrhy: (Jozef Mokoš, HASPRČKO A MRCÚLIK, LUDUS);
(Anton Kret, O RUŽOVEJ ANIČKE, SD); (VELIPSESPILEV, LUDUS).
DEÁK Branislav, 15.09.1982, Bratislava; h.
Postavy: Viki (Václav Patejdl, FONTÁNA PRE ZUZANU, NS); Bob (Václav Havel,
ODCHÁDZANIE, SND); Denis (Joe Orton, DOKONALÁ LÚPEŽ, West).
DEÁKOVÁ Diana; SO BB o (zbor).
Postavy: Pastierik (Eugen Suchoň, KRÚTŇAVA, SO BB); Lolita (Franz Lehár,
GIUDITTA, SO BB).
DEBNÁR Tomáš, 13.01.1985, Banská Bystrica; DzP h.
Postava: Hrajú a spievajú (ZA ZÁVESOM ZÁZRAK LETÍ..., DzP).
DEDINSKÝ Peter, 13.09.1987, Nižná; SND t (zbor).
Postavy: Vladimír Starický, Zvonári (Sergej Sergejevič Prokofiev, IVAN HROZNÝ,
255
rocenka07_08.indd 255
17.12.2010 10:09:47
umeleckí pracovníci
SND); Potkaní kráľ, Mechanický vojačik, Vojaci, Ćínsky tanec (Piotr Iľjič Čajkovskij, LUSKÁČIK, SND).
DELL’ ARIA Francesca, 26.07.1990, Catania, Taliansko; SND t (zbor).
Postavy: Ženy v čiernom, Dievčatá, Ľud — ženy (Sergej Sergejevič Prokofiev,
IVAN HROZNÝ, SND); Vločky, Kuchári, Kvapky rosy, Kvetinový valčík, zbor —
ženy (Piotr Iľjič Čajkovskij, LUSKÁČIK, SND).
DEMKO Ján, 01.09.1963, Michalovce; BDZ bh.
Postavy: Rozprávač (Peka Pažiš, ROMALDÍNO A KAMILA, BDZ); Truffaldino
(Sergej Sergejevič Prokofiev, LÁSKA K TROM POMARANČOM, BDZ); Hrajú
(Jakub Nvota, BOŽSKÁ KOMÉDIA, BDZ).
DERNER-RAČIČ Klaudia, 21.06.1971, Prešov; SND o.
Postavy: Katrena (Eugen Suchoň, KRÚTŇAVA, SO BB); Kňažky Moreny (Eugen
Suchoň, SVÄTOPLUK, SND); Ludmila (Bedřich Smetana, PREDANÁ NEVESTA,
SND).
DERZSI Réka, obč.m. DERSZIOVÁ, 02.03.1984, Bratislava; h.
Postavy: Lucietta (Carlo Goldoni, POPRASK NA LAGÚNE, MDZ); Karolína
(Ödön von Horváth, KAZIMÍR A KAROLÍNA, MDZ).
DETVANOVÁ Emma; t.
Postava: Anjel, Dievčatko s husľami (Gabo Dušík — Martin Kákoš — Martin Sarvaš, FRANTIŠEK Z ASSISI, NS).
DEZORZ Gejza, 06.10.1978, Košice; DLD rd, r.
Réžia: (Aladár Hrča, PERÚN, HROM BEZBOŽNÝCH, DLD).
DIANIŠKOVÁ Veronika, 1986; dr.
Dramaturgia, réžia: (Sidney Kingsley — Pavol Dobšinský — Ray Bradbury, HOROROVÝ VEČER V ARTEATRE — BUBÁK, ZLATOVLÁSKA, OKTÓBROVÁ HRA,
ART).
Postava: Ian (PLÁN ODPREVÁDZANIA, AU BB).
DITTE Michal, 14.02.1981, Nová Baňa; Poton dr.
Dramaturgia: (Miklós Forgács, BEZ SERVÍTKY!, Poton); (Michal Ditte, TAJOMSTVO DOMU SKUTECKÝCH, BDnR); (František Švantner — Michal Ditte —
Iveta Jurčová, NEVESTA HÔĽ, Poton).
DLUGOŠOVÁ Ingrid, 01.06.1968, Košice; SDK i.
Inšpícia: (Heinrich von Kleist, KATARÍNKA Z HEILBRONNU ALEBO SKÚŠKA
256
rocenka07_08.indd 256
17.12.2010 10:09:47
umeleckí pracovníci
OHŇOM, SDK); (Adriana Krúpová, ZOZNAMKA, SDK); (Eurípidés, MEDEIA,
SDK); Peter Rašev, SANATÓRIUM, ALEBO AKO PREŽIŤ REALITY SHOW...???
SDK, SMD).
DOBIÁŠ Peter, 10.04.1984, Rimavská Sobota; bh.
Postava: Hrajú (Michal Ditte, TAJOMSTVO DOMU SKUTECKÝCH, BDnR).
DOBIÁŠOVÁ Janka; posl. VŠMU bh.
Postava: Hrajú (Jozef Mokoš — Pavel Vašíček, O ČIERNOM KLOBÚKU, VŠMU).
DOBOŠ Mikuláš, 23.03.1949, Košice; SND o.
Postavy: Žrec, Bogat (Eugen Suchoň, SVÄTOPLUK, SND); Mícha (Bedřich Smetana, PREDANÁ NEVESTA, SND).
DOBRÍK Ján, 09.01.1985, Banská Bystrica; MDZ h.
Postavy: Jan (Sergi Belbel, MOBIL, MDZ); Gulliver, Hrajú (Jonathan Swift,
GULLIVEROVE CESTY, MDZ); Schurzinger (Ödön von Horváth, KAZIMÍR
A KAROLÍNA, MDZ); Andy (Roland Schimmelpfennig, ŽENA Z MINULOSTI,
MDZ); Bruno (Petr Kolečko, BRITNEY GOES TO HEAVEN, MDZ).
DÓCZY Jozef, 19.11.1929, Nitra; h.
Postavy: Seldon Mowbray (Michael Frayn, SARDINKY NA SCÉNU, PROSÍM!,
DAB); Fisr (Anton Pavlovič Čechov, VIŠŇOVÝ SAD, DAB).
DOHNÁNYI Oliver, 02.03.1955, Trenčín; SND ro.
DOHOVIČ Igor, 20.03.1973, Prešov; SDK šéfd.
Dirigent: (Igor Bázlik — Peter Stoličný — Ján Štrasser, POLEPETKO, SDK); (Piotr
Iľjič Čajkovskij, EUGEN ONEGIN, SDK).
Hudobné naštudovanie: (Igor Bázlik — Peter Stoličný — Ján Štrasser, POLEPETKO, SDK).
DOLEJŠÍ František, 12.12.1955, Žilina; BDK bh.
Postavy: Obor, Ten (Halka Marčeková, EN, TEN, TIKY, BDK).
DOLINSKÝ Jozef ml., 15.03.1969, Spišská Nová Ves; t, SO BB um.
Dramaturgia: (Ivan Jakovyč Franko, UKRADNUTÉ ŠŤASTIE, AU BB); (Igor
Stravinskij, PETRUŠKA, SO BB); (Igor Stravinskij, VTÁK OHNIVÁK, SO BB).
Choreografia: (Dušan Štauder, VEĽKÁ CESTA Z ARKTOSU, BBD);
(Igor Stravinskij, VTÁK OHNIVÁK, SO BB); (Igor Stravinskij, PETRUŠKA, SO BB).
Réžia: (Igor Stravinskij, PETRUŠKA, SO BB); (Igor Stravinskij, VTÁK OHNIVÁK,
SO BB).
257
rocenka07_08.indd 257
17.12.2010 10:09:47
umeleckí pracovníci
Úprava: (Ivan Jakovyč Franko, UKRADNUTÉ ŠŤASTIE, AU BB).
Postava: Silvano (dvojník) (Pietro Mascagni, SILVANO, SO BB).
DOLINSKÝ Jozef st, 26.11.1939, Prešov; SND bmped, i.
Baletný majster: (Piotr Iľjič Čajkovskij, LUSKÁČIK, SND).
Inšpícia: (Sergej Sergejevič Prokofiev, IVAN HROZNÝ, SND); (Piotr Iľjič Čajkovskij, LUSKÁČIK, SND).
DOLNÁ Gabriela, rod. ŠEVČÍKOVÁ, 13.11.1955, Šurany; DAB h.
Postava: Belinda Blairová (Michael Frayn, SARDINKY NA SCÉNU, PROSÍM!,
DAB).
DOLNÍKOVÁ Ľuba, 29.08.1970, Kunerad; BDZ i.
Inšpícia: (Sergej Sergejevič Prokofiev, LÁSKA K TROM POMARANČOM, BDZ).
DOLNÝ Ľubomír, 14.08.1979; d.
Hudobné naštudovanie, korepetície: (Gabo Dušík — Martin Kákoš — Martin Sarvaš,
FRANTIŠEK Z ASSISI, NS).
Vokálne naštudovanie: (Nikolaj Robertovič Erdman, MRÁZIK, NS).
Výber hudby: (Ray Cooney — Tony Hilton, EŠTE JEDEN DO PARTIE, NS).
DÖMEOVÁ Andrea, 09.10.1968, Bratislava; Astorka dr.
Dramaturgia: (Jan Novak, TOLSTOJ A PENIAZE, Astorka); (Marek Maďarič,
TÚLAVÉ SRDCE, Astorka).
DONOVÁ Silvia, 21.03.1981, Rimavská Sobota; DJGT h.
Postavy: Sľuby — Anička (Jozef Gregor Tajovský, INOTAJE, DJGT); Irena (Biljana
Srbljanović, AMERIKA II., DJGT); Judy (Robin Hawdon, DOKONALÁ SVADBA,
DJGT); Illova dcéra, Ďalší novinári (Friedrich Dürrenmatt, NÁVŠTEVA STAREJ
DÁMY, DJGT).
DOVIČOVIČ Ivan; ph.
Postava: Komparz (William Shakespeare, KRÁĽ LEAR, DAB).
DÓZA Lukáš, 13.08.1986, Bratislava; posl. VŠMU h.
Postava: Július Barč-Ivan (Július Barč-Ivan, 3000 ĽUDÍ, VŠMU).
DRLIČIAK Emil, 17.05.1973, Žilina; sv.
Scénické návrhy: (Sergi Belbel, MOBIL, MDZ).
DROTÁROVÁ Beata, rod. ZNAKOVÁ, 27.04.1951, Gelnica; SDK h.
Postavy: Grógka Helena (Heinrich von Kleist, KATARÍNKA Z HEILBRONNU
258
rocenka07_08.indd 258
17.12.2010 10:09:47
umeleckí pracovníci
ALEBO SKÚŠKA OHŇOM, SDK); Nela (Adriana Krúpová, ZOZNAMKA, SDK);
Matka (Štefan Králik, TRASOVISKO, SDK).
DROTÁROVÁ Michaela, 07.09.1984, Gelnica; h.
Postava: Corinna Schneiderová (Klaus Händl, TEMNE LÁKAVÝ SVET, DJP).
DUBAČOVÁ Viera, 19.07.1962, Nitra; r.
Réžia: (ZA ZÁVESOM ZÁZRAK LETÍ..., DzP); (CHRÁNENÉ ÚZEMIE, DzP).
DUBAN Daniel, 08.11.1989; h.
Postava: Účinkujú (PRÍSUN, DSS).
DUBIELOVÁ Beáta, 25.01.1965, Košice; BDK bh.
Postavy: Babka (Siarhej Kovaľov, FILIPKO A JEŽIBABA, BDK); Tiky, Vilko (Halka
Marčeková, EN, TEN, TIKY, BDK).
DUBNÁ Romana; kv.
Kostýmové návrhy: (William Shakespeare, KRÁĽ LEAR, DAB).
DUBRAVAY Martin, 11.03.1975, Bratislava; sv.
Scénické a kostýmové návrhy, bábky: (Dušan Štauder, VEĽKÁ CESTA Z ARKTOSU, BBD); (Vladimír Kivader, AKO SA OTESANČEK POLEPŠIL — ZAHRAJME
SA S ROZPRÁVKAMI XI., BDnR).
DUCIN Adrian, 08.09.1983, Moldavsko; SND t.
Postavy: Šujský, Ivan IV., zvaný Hrozný (Sergej Sergejevič Prokofiev, IVAN
HROZNÝ, SND); Pastier, Otec Kláry, Snehový kráľ, Gavalier (Piotr Iľjič Čajkovskij, LUSKÁČIK, SND); Tancujú — páni (BOLERO A VIAC... SUSTO, SND); Tancujú — Muž (Piotr Iľjič Čajkovskij — George Balanchine, VEČER KLASICKÝCH
CHOREOGRAFIÍ — ČAJKOVSKÉHO PAS DE DEUX, SND).
DUDÁS Krisztina; h.
Postava: Ďalej hrajú a vodia bábky (Zoltán Kodály — Béla Paulini — Zsolt Harsányi, JÁNOŠ HÁRY, JD).
DUDÁS Péter, 22.06.1960, Košice; THK h.
Postava: Profesor (Peter Rašev, SANATÓRIUM, ALEBO AKO PREŽIŤ REALITY
SHOW...???, SDK, SMD).
DUDKOVÁ Mirka, 20.06.1979, Novi Sad, Srbsko; bh.
Postavy: Hrajú (Zuzana Horníková, ... PRE SARAH, Š 12); Nell (Samuel Beckett,
KONIEC HRY, a.ha.); Gabinka, Duchovia prírody (František Hrubín, KRÁSKA
259
rocenka07_08.indd 259
17.12.2010 10:09:47
umeleckí pracovníci
A ZVIERA, BBD); Dievča Čerňavka (Jevgenij Speranskij, KRÁSA NEVÍDANÁ,
BBD).
DUNAJČANOVÁ Zuzana, 19.06.1977; posl. VŠMU o.
Postavy: Dido (Henry Purcell, DIDO A AENEAS, VŠMU); Účinkujú (ZRÁŽKA
S OPEROU, VŠMU); Oľga (Piotr Iľjič Čajkovskij, EUGEN ONEGIN, SDK).
DUŠA Miroslav, 11.02.1960, Banská Bystrica; sv.
Scénické a kostýmové návrhy, bábky: (Petronela Dušová — Martin Vanek, ROZPRÁVKA O NEVIDITEĽNOM MESTE KITEŽI, TN).
DUŠÍK Gabo; hsklad.
Hudobné aranžmán: (Gabo Dušík — Martin Kákoš — Martin Sarvaš, FRANTIŠEK
Z ASSISI, NS).
DUŠOVÁ Petronela, 27.06.1964, Bratislava; TN bh, rd.
Postava: Hrajú (Petronela Dušová — Martin Vanek, ROZPRÁVKA O NEVIDITEĽNOM MESTE KITEŽI, TN).
DUTKOVÁ Ľudmila, 25.03.1971, Bardejov; DJZ h.
Postavy: Mia Visserová (Frank Houtappels, VORVAŇ, DJZ); Archanjel (Jan
Antonín Pitínský, BETLEHEM, DJZ); Líza Curryová (Nathalien Richard Nash,
OBCHODNÍK S DAŽĎOM, SDK); Bimbula (Otfried Preussler, MALÁ ČARODEJNICA, DJZ).
DUŽDOVÁ Dagmar; k.
Korepetície: (Giacomo Puccini, MADAMA BUTTERFLY, SDK).
DVORSKÝ Jaroslav, 16.04.1960, Partizánske; SDK o.
Postavy: Pinkerton (Giacomo Puccini, MADAMA BUTTERFLY, SDK); Lenskij
(Piotr Iľjič Čajkovskij, EUGEN ONEGIN, SDK).
DVORSKÝ Maroš; dh.
Postava: Serioža (Lev Nikolajevič Tolstoj, ANNA KARENINOVÁ, SND).
DVORSKÝ Miroslav, 16.04.1960, Partizánske; o.
Postava: Jeník (Bedřich Smetana, PREDANÁ NEVESTA, SND).
DVORSKÝ Peter, 25.09.1951, Partizánske; SDK um.
260
rocenka07_08.indd 260
17.12.2010 10:09:47
umeleckí pracovníci
Ď
ĎURÁNOVÁ Alena, 23.03.1981, Rožňava; SDK h.
Postavy: Eva (Elfriede Jelinek, ČO SA STALO, KEĎ NORA OPUSTILA MANŽELA ALEBO OPORY SPOLOČNOSTÍ, SDK); Konstanca Weberová (Peter Shaffer,
AMADEUS, SND).
ĎURATNÁ Denisa, 19.03.1984, Žilina; SD h.
Postavy: Manci Maľučka, Anička (Anton Kret, O RUŽOVEJ ANIČKE, SD); Vendla
(Frank Wedekind, JARNÉ PREBUDENIE, SD); Stela, Oľga, Nina, Biba, Agneša
(Miro Gavran, VŠETKO O ŽENÁCH, SD).
ĎURČEKOVÁ Mariana, 25.10.1981, Prešov; dr.
Dramaturgia, réžia: (Sidney Kingsley — Pavol Dobšinský — Ray Bradbury, HOROROVÝ VEČER V ARTEATRE — BUBÁK, ZLATOVLÁSKA, OKTÓBROVÁ HRA,
ART).
ĎURČO Ján, 14.04.1963, Trenčín; SND o.
Postava: Krušina (Bedřich Smetana, PREDANÁ NEVESTA, SND).
ĎURČO Marián; t.
Postava: Hrajú a tancujú (Hans Christian Andersen, SNEHOVÁ KRÁĽOVNÁ,
Meteorit).
ĎUREC Štefan, 06.11.1979, Žilina; SND t (zbor).
Postava: Vyslanci Livonského spolku (Sergej Sergejevič Prokofiev, IVAN HROZNÝ, SND).
ĎURIAČ František, 21.04.1959, Zlaté Moravce; SND o.
Postavy: Dragomír, Žrec (Eugen Suchoň, SVÄTOPLUK, SND); Mícha (Bedřich
Smetana, PREDANÁ NEVESTA, SND).
ĎURICOVÁ Miroslava, 1985, Brezno; h.
Postavy: Dedinčanky (Juliusz Slowacki, BALLADYNA, AU BB); Máry (Karel
Čapek, ŠKANDÁLNA AFÉRA JOZEFA HOLOUŠKA, AU BB).
ĎURIŠ Juraj, 29.10.1986, Bratislava; posl. VŠMU h.
Postavy: Sluhovia Montekovcov a Kapuletovcov (William Shakespeare, ROMEO
A JÚLIA, Astorka); Druhý strážnik (Václav Havel, ODCHÁDZANIE, SND); Pepel
(Maxim Gorkij, EMIGRANTI (NA DNE), VŠMU); Hrajú (Woody Allen, BOH,
VŠMU); Higgins (Július Barč-Ivan, 3000 ĽUDÍ, VŠMU); Hrajú (Sidney Kingsley —
261
rocenka07_08.indd 261
17.12.2010 10:09:47
umeleckí pracovníci
Pavol Dobšinský — Ray Bradbury, HOROROVÝ VEČER V ARTEATRE — BUBÁK,
ZLATOVLÁSKA, OKTÓBROVÁ HRA, ART).
ĎURIŠ Michal, 08.07.1964, Brezno; h.
Postavy: Farár (Friedrich Dürrenmatt, NÁVŠTEVA STAREJ DÁMY, DJGT);
Leonid (Vasilij Sigarev, GUPKA, Actores).
ĎURIŠOVÁ Jana; SND i.
Inšpícia: (Eugen Suchoň, SVÄTOPLUK, SND); (Christoph Willibald Gluck,
ORFEUS A EURYDIKA, SND); (Joseph Haydn, OPUSTENÝ OSTROV, SND).
ĎUROVČÍK Ján, 10.04.1971, Michalovce; SDT um, ch, r.
Choreografia, réžia: (VTÁK OHNIVÁK, SDT); (IMT SMILE A SDT, SDT).
ĎUROVEC Peter, 28.09.1974, Nitra; SO BB o (a.h.).
Postava: Markíz (Gaetano Donizetti, LINDA DI CHAMOUNIX, SO BB).
E
ELIÁŠOVÁ Jana, rod. NEMČEKOVÁ, 06.09.1959, Považská Bystrica; bh, um.
Postavy: Clarice (Sergej Sergejevič Prokofiev, LÁSKA K TROM POMARANČOM,
BDZ); Hrajú (Jakub Nvota, BOŽSKÁ KOMÉDIA, BDZ).
ERBY Matej; posl. AU h.
Postava: Šľachta (Juliusz Slowacki, BALLADYNA, AU BB).
ERDÉLYI Zoltán; h.
Postavy: Husári, Ďalej hrajú a vodia bábky (Zoltán Kodály — Béla Paulini — Zsolt
Harsányi, JÁNOŠ HÁRY, JD).
F
FABIÁNOVÁ Monika, 18.07.1974, Banská Bystrica; o.
Postava: Suzuki (Giacomo Puccini, MADAMA BUTTERFLY, SDK).
FABÓ Tibor, 08.05.1964, Rožňava; JD h.
Postavy: Rezső Seress (Péter Müller st.– Rezső Seress, SMUTNÁ NEDEĽA, JD);
262
rocenka07_08.indd 262
17.12.2010 10:09:47
umeleckí pracovníci
Máté Préda (Áron Tamási, SPEVAVÉ VTÁČATKO, JD); Doki (Ken Ludwig,
PRIMADONY, JD).
FABRY Juraj, 24.01.1955, Handlová; sv.
Scénické návrhy: (Michael Frayn, SARDINKY NA SCÉNU, PROSÍM!, DAB);
(CARMEN, NS).
FAJNOROVÁ Dagmar, 17.12.1979, Trnava; t.
Repetície: (Piotr Iľjič Čajkovskij, LUSKÁČIK, SND).
FARAONOV Anton, 20.01.1984, Kyjev, Ukrajina; SDK t.
Postavy: Mark, Melot, Zbor muži (Ondrej Šoth — Zuzana Mistríková, TRISTAN
A IZOLDA, SDK); Oberači hrozna, Albrecht (Adolphe-Charles Adam, GISELLE,
SDK).
Pohybová spolupráca: (Heinrich von Kleist, KATARÍNKA Z HEILBRONNU ALEBO SKÚŠKA OHŇOM, SDK).
FARKAŠOVÁ Eva, 20.06.1953, Bratislava; sv.
Bábky: (Josef Čapek, ROZPRÁVKA O PSÍČKOVI A MAČIČKE, BDnR).
Kostýmové návrhy: (Jan Wilkowski, MACO MAŤO HĽADÁ HNIEZDO, DJP);
(Josef Čapek, ROZPRÁVKA O PSÍČKOVI A MAČIČKE, BDnR); Miro Gavran,
TAJOMSTVO GRETY GARBO, DJP); (Hans Christian Andersen, PALCULIENKA,
StDN).
Scénické návrhy: (Jan Wilkowski, MACO MAŤO HĽADÁ HNIEZDO, DJP); (Josef
Čapek, ROZPRÁVKA O PSÍČKOVI A MAČIČKE, BDnR); (Hans Christian Andersen, PALCULIENKA, StDN).
FEDEŠOVÁ Jana, 20.01.1985, Košice; h.
Postava: Nasťa Babyča (Ivan Jakovyč Franko, UKRADNUTÉ ŠŤASTIE, AU BB).
FEJES Kitty; h.
Postava: Hrajú a tancujú (Hans Christian Andersen, SNEHOVNÁ KRÁĽOVNÁ,
Meteorit).
FEKIAČOVÁ Veronika, 12.11.1985, Dolný Kubín; h.
Postavy: Dedinčanky (Juliusz Slowacki, BALLADYNA, AU BB); Máry (Karel
Čapek, ŠKANDÁLNA AFÉRA JOZEFA HOLOUŠKA, AU BB); Alis, A. Mráz,
G. Vámoš, Aktívna reportérka 2 (Iva Há, NAPÍSANÉ DO TMY, BDnR).
FELIX Richard, 29.07.1969, Bratislava; RND h.
Postavy: Husárikovej otec, Renzo (Stanislav Štepka, NIEKTO TO RÁD SLOVENSKÉ, RND); Účinkujú (Stanislav Štepka, TO NAJLEPŠIE Z RND II., RND).
263
rocenka07_08.indd 263
17.12.2010 10:09:48
umeleckí pracovníci
FELLMAYEROVÁ Magdaléna, rod. DOLINSKÁ, 24.04.1947, Prešov; SND k.
Korepetítcie: (Sergej Sergejevič Prokofiev, IVAN HROZNÝ, SND); (Piotr Iľjič Čajkovskij, LUSKÁČIK, SND).
Inšpícia: (Sergej Sergejevič Prokofiev, IVAN HROZNÝ, SND).
FENÍKOVÁ Ivana; h.
Postava: Zbor (Eurípidés, MEDEIA, SDK).
FERANCOVÁ Božena, 04.05.1966, Zvolen; SND o.
Postava: Čo-čo-san (Giacomo Puccini, MADAMA BUTTERFLY, SDK).
FERANCOVÁ Soňa, 14.12.1969, Bratislava; r.
Réžia: (Liz Lochhead, PERFECT DAYS, ARÉNA).
FERENČÍK Milan, 02.01.1953, Bratislava; sv.
Scénické návrhy: (Eugen Suchoň, SVÄTOPLUK, SND); (Piotr Iľjič Čajkovskij,
EUGEN ONEGIN, SDK).
FERENČÍK P.
Hudobná spolupráca: (James Matthew sir Barrie, PETER PAN, VŠMU).
FERENČUKOVÁ Uršuľa, rod. TURČANOVÁ, 08.02.1978, Zvolen; DJGT dr.
Dramaturgia: (Jozef Gregor Tajovský, INOTAJE, DJGT); (Nina Stojčeva, KOCÚR
V ČIŽMÁCH, DJGT); (Biljana Srbljanović, AMERIKA II., DJGT); (Robin Hawdon,
DOKONALÁ SVADBA, DJGT); (Friedrich Dürrenmatt, NÁVŠTEVA STAREJ
DÁMY, DJGT).
FERJENČÍKOVÁ Agnesa.
Hudobná spolupráca: (Giovanni Battista Pergolesi, LA SERVA PADRONA,
VŠMU); (Henry Purcell, DIDO A AENEAS, VŠMU).
FERKO Jozef; RMT h.
Postavy: Hrajú (Milan Godla, SVEDECTVO, RMT); Kráľ (Milan Godla, NAJLEPŠÍ
HUSLISTA, RMT).
FIALEKOVÁ Alena, rod. HANUŠOVSKÁ, 06.05.1960, Košice; SDK o (zbor).
Postava: Larina (Piotr Iľjič Čajkovskij, EUGEN ONEGIN, SDK).
FIALOVÁ Zuzana, 17.05.1974, Bratislava; SND h.
Postavy: Mademoiselle de Saint-Euverte (Jean Anouilh, TANEC TOREADOROV,
SND); Anna Kareninová (Lev Nikolajevič Tolstoj, ANNA KARENINOVÁ, SND).
264
rocenka07_08.indd 264
17.12.2010 10:09:48
umeleckí pracovníci
FILA Jozef, 26.05.1964, Myjava; h.
Postava: Xavier (Peter Rašev, SANATÓRIUM, ALEBO AKO PREŽIŤ REALITY
SHOW...???, SDK, SMD).
FILIPAK Stanislav, 10.11.1964, Levoča; ph.
Postavy: Kolotočiari (Frank Wedekind, JARNÉ PREBUDENIE, SD); Tuňi Jožko
(Anton Kret, NA MESCICKYM TARHU, SD).
FILIPČÍKOVÁ Milada, rod. SCHWARZOVÁ, 15.01.1953, Kremnica; BDZ bh.
Postavy: Fata Morgana (Sergej Sergejevič Prokofiev, LÁSKA K TROM POMARANČOM, BDZ); Hrajú (Jakub Nvota, BOŽSKÁ KOMÉDIA, BDZ).
FINTOROVÁ Martina, 21.04.1982, Bratislava; sv.
Bábky: (Hans Christian Andersen, PALCULIENKA, StDN).
FISCHER Daniel, 02.07.1987, Bratislava; h.
Postavy: Dvoran II., Robímsám, Kormidelník, Námorník I., Móric Leňovský,
Pirát 1 (Ján Uličiansky, OSTROV OBJAVOV, DJP); Martin Baran (Ján Uličiansky,
KOCÚR NA KOLIESKOVÝCH KORČULIACH, SND); Hrajú (Sidney Kingsley —
Pavol Dobšinský — Ray Bradbury, HOROROVÝ VEČER V ARTEATRE — BUBÁK,
ZLATOVLÁSKA, OKTÓBROVÁ HRA, ART).
FLÓRIÁN Róbert Szabolcs, 26.09.1977, Gheorgeni, Rumunsko; h.
Asistent réžie: (Peter Shaffer, EQUUS, THK); (Murray Schisgal, LÁÁÁSKA, THK);
(Gábor Presser — Péter Horváth — Dusán Sztevanovity, POVALA, THK).
FOLKMAN Ivan, 19.05.1929, Bratislava; h.
Postava: Drobniak (Ladislav Nádaši Jégé, CESTA ŽIVOTOM, SKD).
FONOVÁ Klára; sv.
Scénické a kostýmové návrhy, bábky: (Peka Pažiš, ROMALDÍNO A KAMILA, BDZ).
FORMÁNKOVÁ Zuzana; posl. VŠMU sv.
Kostýmové návrhy: (Juliusz Slowacki, BALLADYNA, AU BB);
Scénické a návrhy: (Július Barč-Ivan, 3000 ĽUDÍ, VŠMU).
FORRAI Adela, rod. JANEKOVÁ, 21.04.1978, Prešov; t.
Postavy: Smrť (Jan Antonín Pitínský, BETLEHEM, DJZ); Tančeníci (Otfried
Preussler, MALÁ ČARODEJNICA, DJZ).
265
rocenka07_08.indd 265
17.12.2010 10:09:48
umeleckí pracovníci
FOTUL Juraj, 08.09.1979, Košice; BDK bh.
Postavy: Filipko (Siarhej Kovaľov, FILIPKO A JEŽIBABA, BDK); Bum (Pavel
Scheiner, ŠAŠOVINKY, BDK).
FOTULOVÁ Serafína, 10.06.1960, Košice; BDK i.
Inšpícia: (Halka Marčeková, EN, TEN, TIKY, BDK).
FRAŇO Pavol, 19.06.1952, Banská Bystrica; SO BB o (zbor).
Postava: 2. chlap (Eugen Suchoň, KRÚTŇAVA, SO BB).
FRATRIČ Martin, 29.09.1978, Bratislava; DAB h.
Postavy: Shaun (David Farr, OKULIARE ELTONA JOHNA, DAB); Šľachtic
(William Shakespeare, KRÁĽ LEAR, DAB).
FRIČOVÁ Lucia, 18.02.1982, Bratislava; h.
Postava: Hrajú (Dušan Vicen, MŔTVE DUŠE (OBRAZY NOVÉHO SVETA), SkRAT).
FRIEDOVÁ Hana, 24.03.1980, Bratislava; SO BB o (a.h.).
Postavy: Kňažky Moreny (Eugen Suchoň, SVÄTOPLUK, SND); Matilde (Pietro
Mascagni, SILVANO, SO BB).
FULÍNOVÁ Slavomíra, 10.06.1980, Košice; bh.
Postavy: Hrajú (Ľudmila Baladická, (ZA)PÁRAČKY, BDnR); Občianka (Karel
Čapek, ŠKANDÁLNA AFÉRA JOZEFA HOLOUŠKA, AU BB); Džudit (AMERICA
DREAM, AU BB); Hana ml. (Iva Há, NAPÍSANÉ DO TMY, BDnR).
Úprava: (AMERICA DREAM, AU BB).
FÜRJEŠOVÁ Valéria, rod. MANDZÁKOVÁ, 16.04.1970, Snina; DJZ h.
Postavy: Gréta (Ödön von Horváth, VIERA, LÁSKA, NÁDEJ, DJZ); Diabol (Jan
Antonín Pitínský, BETLEHEM, DJZ); Jean Perkinsová (Ray Cooney, VŠETKO
NAJLEPŠIE!, DJZ).
FURKOVÁ Zita, 06.03.1940, Hradište pod Vrátnom, okr. Senica; Astorka h.
Postava: Galina (Peter Pavlac, ČERVENÁ PRINCEZNÁ, Astorka).
G
GAÁLOVÁ Beata, 22.11.1981, Dunajská Streda; SO BB t.
Postava: Láska (Ľubomír Horňák — Dodo Gombár, MATÚŠ ČÁK TRENČIANSKY,
ISTOART PRODUCTION).
266
rocenka07_08.indd 266
17.12.2010 10:09:48
umeleckí pracovníci
GABČÍKOVÁ Veronika, 11.08.1969, Žilina; StDN dr.
Dramaturgia: (Ondrej Spišák, SLOVENSKÝ BETLEHEM, StDN); (Charles
Dickens — Kamil Žiška, LAKOMSTORY Z LONDÝNA, StDN).
GÁBELOVÁ Gabriela, 28.05.1988, Prešov; SDK t (zbor).
Postavy: Zbor ženy (Ondrej Šoth — Zuzana Mistríková, TRISTAN A IZOLDA,
SDK); Šľachta, Oberači hrozna, Víly (Adolphe-Charles Adam, GISELLE, SDK).
GÁBOR Nikolaj, 20.06.1989, Košice; RMT h.
Postavy: Hrajú (Milan Godla, SVEDECTVO, RMT); Asaben (Milan Godla, NAJLEPŠÍ HUSLISTA, RMT).
GÁBOR Peter, 24.10.1963, Nitra; r, SKD um.
Réžia, výber hudby: (Juan Carlos Rubio, FAJČENIE JE DRINA (ROLLINGOVA
TERAPIA), SKD).
GÁBRIŠ Róbert; posl. VŠMU sv.
Scénické návrhy: (James Matthew sir Barrie, PETER PAN, VŠMU); STRAŠIAK,
LUDUS).
Kostýmové návrhy: STRAŠIAK, LUDUS).
Bábky: (James Matthew sir Barrie, PETER PAN, VŠMU).
GADUS Erika, obč.m. GADUŠOVÁ, 19.11.1970, Košice; sv.
Scénické a kostýmové návrhy: (Péter Müller st. — Rezső Seress, SMUTNÁ NEDEĽA, JD); (Niccoló Machiavelli, MANDRAGORA, JD); (Sofoklés, ANTIGONA, JD).
Scénické návrhy: (Peter Pavlac, ČERVENÁ PRINCEZNÁ, Astorka).
GÁL Tamás, tiež Tomáš, 16.11.1978, Dunajská Streda; h.
Postava: Boris Možbolt (Ivan Kušan, ČARUGA, Meteorit).
GÁLISOVÁ Barbora; posl. VŠMU sv.
Scénické a kostýmové návrhy: (Giovanni Battista Pergolesi, LA SERVA PADRONA,
VŠMU); (Henry Purcell, DIDO A AENEAS, VŠMU).
GALKOVÁ Zuzana; dr.
Dramaturgia, réžia: (Sidney Kingsley — Pavol Dobšinský — Ray Bradbury, HOROROVÝ VEČER V ARTEATRE — BUBÁK, ZLATOVLÁSKA, OKTÓBROVÁ HRA,
ART).
GALLA Ján, 21.12.1955, Nové Zámky; SND o.
Postavy: Štelina (Eugen Suchoň, KRÚTŇAVA, SO BB); Kráľ (Eugen Suchoň, SVÄTOPLUK, SND); Kecal (Bedřich Smetana, PREDANÁ NEVESTA, SND).
267
rocenka07_08.indd 267
17.12.2010 10:09:48
umeleckí pracovníci
GALLOVIČ Ján, 22.11.1960, Poprad; SND h.
Postavy: Maco Medvecký (Ján Uličiansky, KOCÚR NA KOLIESKOVÝCH KORČULIACH, SND); Dávid (Liz Lochhead, PERFECT DAYS, ARÉNA); Môj chlapec 2
(Peter Shaffer, AMADEUS, SND).
GALLOVIČOVÁ Nora, rod. MARTINKOVÁ, 25.09.1965, Bratislava; SND bmped.
Baletný majster: (Sergej Sergejevič Prokofiev, IVAN HROZNÝ, SND); (Piotr Iľjič
Čajkovskij, LUSKÁČIK, SND); BOLERO A VIAC... SUSTO, SND).
Repetície: (Piotr Iľjič Čajkovskij, LUSKÁČIK, SND).
GAMCOVÁ Jana.
Kostýmové návrhy: CHRÁNENÉ ÚZEMIE, DzP).
GARAJOVÁ Miriam, 18.10.1979, Bratislava; posl. VŠMU o.
Postavy: Kňažky Moreny (Eugen Suchoň, SVÄTOPLUK, SND); Amor (Christoph
Willibald Gluck, ORFEUS A EURYDIKA, SND); Silvia (Joseph Haydn, OPUSTENÝ OSTROV, SND).
GAŠPARÍK Peter; posl. AU BB.
Dramaturgia, úprava: AMERICA DREAM, AU BB).
GAŠPAROVÁ Eva, obč.m. MANKOVECKÁ-GAŠPAROVÁ, 18.12.1962, Žilina; SKD h.
Postavy: Claudia (Sergi Belbel, MOBIL, MDZ); Marta Kurzhammerová (Ladislav
Nádaši Jégé, CESTA ŽIVOTOM, SKD); Terézia Vansová (Kamil Žiška — Zuzana
Palenčíková, A BUDEME SI ŠEPKAŤ, SKD); Čarodejnice (William Shakespeare,
MACBETH, SKD).
GAŠPAROVÁ Tatiana, 15.06.1989, Košice; RMT h.
Postavy: Hrajú (Milan Godla, SVEDECTVO, RMT); Vtáčik (Milan Godla, NAJLEPŠÍ HUSLISTA, RMT).
GAŠPÁROVÁ Katarína, 30.12.1980, Košice; SDK t.
Postavy: Zbor ženy (Ondrej Šoth — Zuzana Mistríková, TRISTAN A IZOLDA,
SDK); Oberači hrozna, Víly (Adolphe-Charles Adam, GISELLE, SDK).
GAVAČOVÁ Jana, 05.03.1980, Bratislava; posl. VŠMU h.
Postavy: Maja (Václav Patejdl, FONTÁNA PRE ZUZANU, NS); Hrajú (Karol Vosátko, SEX, MOBIL A ROCK’N’ROLL, GNG).
GAVLÁK Jozef, 30.09.1938, Spišská Nová Ves; h.
Postava: Tatuš Maľučky (Anton Kret, NA MESCICKYM TARHU, SD).
268
rocenka07_08.indd 268
17.12.2010 10:09:48
umeleckí pracovníci
GAZDÍK Martin, 08.10.1978, Martin; SDK dr.
Dramaturgia: (Heinrich von Kleist, KATARÍNKA Z HEILBRONNU ALEBO SKÚŠKA OHŇOM, SDK); (Elfriede Jelinek, ČO SA STALO, KEĎ NORA OPUSTILA
MANŽELA ALEBO OPORY SPOLOČNOSTÍ, SDK); (Klaus Händl, TEMNE LÁKAVÝ SVET, DJP); (Adriana Krúpová, ZOZNAMKA, SDK); (Nathalien Richard Nash,
OBCHODNÍK S DAŽĎOM, SDK); (Eugène Ionesco, NOSOROŽEC, DJP); (Štefan
Králik, TRASOVISKO, SDK); (William Shakespeare, MACBETH, SKD).
Úprava: (Heinrich von Kleist, KATARÍNKA Z HEILBRONNU ALEBO SKÚŠKA
OHŇOM, SDK); (Juliusz Slowacki, BALLADYNA, AU BB); (William Shakespeare,
MACBETH, SKD).
GAZDÍK Michal, 27.08.1951, Jabloň, okr. Humenné; SKD h.
Postavy: dr. Búroš (Ladislav Nádaši Jégé, CESTA ŽIVOTOM, SKD); Servitius
(Július Barč-Ivan, NEZNÁMY, SKD); Lennox (William Shakespeare, MACBETH,
SKD).
GAŽOVÁ Daniela, rod. KOSTELNÍKOVÁ, 28.08.1950, Košice; SDK š.
Šepkár: (Piotr Iľjič Čajkovskij, EUGEN ONEGIN, SDK); (Giacomo Puccini,
MADAMA BUTTERFLY, SDK); (Igor Bázlik — Peter Stoličný — Ján Štrasser,
POLEPETKO, SDK).
GEČEVSKÝ Michal; h.
Postava: Viki (Václav Patejdl, FONTÁNA PRE ZUZANU, NS).
GEIŠBERG Marek, 04.05.1982, Rimavská Sobota; SKD h.
Postavy: Latróczy (Ladislav Nádaši Jégé, CESTA ŽIVOTOM, SKD); Macduff
(William Shakespeare, MACBETH, SKD).
GEIŠBERG Marián, 23.12.1953, Piešťany; SND o.
Postavy: Generál (Jean Anouilh, TANEC TOREADOROV, SND); Lear (William
Shakespeare, KRÁĽ LEAR, DAB).
GERBOCOVÁ Monika, 23.10.1980, Snina; SD r.
Réžia: (Anton Kret, NA MESCICKYM TARHU, SD); (Frank Wedekind, JARNÉ
PREBUDENIE, SD).
Preklad, úprava: (Frank Wedekind, JARNÉ PREBUDENIE, SD).
GEREK Pavol, 29.11.1981, Trnava.
Postava: Akordeonista (Ivan Stodola, VOĽAKEDY A DNES, DJP).
GERI Rudolf, 28.10.1956, Košice; d, TW rd.
Úprava, hudobné aranžmán: (Liz Fuller, JA A HOLLYWOOD, TW).
269
rocenka07_08.indd 269
17.12.2010 10:09:48
umeleckí pracovníci
GERMÁN Zille, obč.m. GERMÁNOVÁ Lívia; JD h.
Postava: Hédi Rökk (Péter Müller st.– Rezső Seress, SMUTNÁ NEDEĽA, JD).
GIBA Walter, 10.01.1980, Prešov; DJZ i.
Inšpícia: (Frank Houtappels, VORVAŇ, DJZ); (Ray Cooney, VŠETKO NAJLEPŠIE!, DJZ).
GIGAC Martin, 04.10.1984, Bratislava; posl. VŠMU d.
Dirigent: (Giovanni Battista Pergolesi, LA SERVA PADRONA, VŠMU); (Henry
Purcell, DIDO A AENEAS, VŠMU).
GMUCA Pavol, 05.05.1987; h.
Postava: Hostia (Ray Cooney — Tony Hilton, EŠTE JEDEN DO PARTIE, NS).
GNOTH Eugen, 22.04.1946, Nitra; StDN k.
Scénická hudba, korepetície: (Ondrej Spišák, SLOVENSKÝ BETLEHEM, StDN).
GODLA Milan, 16.09.1967, Košice; RMT h.
Dramaturgia: (Milan Godla, NAJLEPŠÍ HUSLISTA, RMT).
Postava: Hrajú (Milan Godla, SVEDECTVO, RMT).
GODLA Roman, 21.05.1974, Košice; RMT t.
Postavy: Hrajú (Milan Godla, SVEDECTVO, RMT); Gitarista (Milan Godla,
NAJLEPŠÍ HUSLISTA, RMT).
GOGÁL Jakub, 20.05.1985, Bratislava; h.
Postava: Róbert Vlček (Ján Uličiansky, KOCÚR NA KOLIESKOVÝCH KORČULIACH, SND).
GOGOVÁ Beáta, rod. HALČÁKOVÁ, 06.04.1963, Prešov; SDK i.
Inšpícia: (Ondrej Šoth — Zuzana Mistríková, TRISTAN A IZOLDA, SDK).
Postava: Bathilde (Adolphe-Charles Adam, GISELLE, SDK).
GOJDOVÁ Hana, 10.12.1976, Prešov; t (zbor).
Postava: Tanečníci (Gejza Dusík, MODRÁ RUŽA, PREŠOVSKÁ OPERETNÁ
SPOLOČNOSŤ).
GOLIAN Jozef, 23.07.1985, Detva; NS t.
Postavy: Bohatieri, Kohúty, Hríbiky (Nikolaj Robertovič Erdman, MRÁZIK, NS);
Ďalej hrajú a tancujú CARMEN, NS); Mládenci a Dievčatá, Križiaci, Háremové
tanečnice, Saracéni, Mnísi (Gabo Dušík — Martin Kákoš — Martin Sarvaš, FRANTIŠEK Z ASSISI, NS).
270
rocenka07_08.indd 270
17.12.2010 10:09:48
umeleckí pracovníci
GOLISOVÁ Jana, 1981; h.
Postava: Bianca (Gabo Dušík — Martin Kákoš — Martin Sarvaš, FRANTIŠEK
Z ASSISI, NS).
GOLOMECHOVÁ Marieta.
Scénické a kostýmové návrhy, bábky: (Jevgenij Speranskij, KRÁSA NEVÍDANÁ, BBD).
GONŠČÁK Ján, 27.08.1975, Žilina; Tangere ch, pt, r, t, um.
GONTKO Ivan, 26.01.1962, Partizánské; StDN bh.
Postavy: Anjel, Bača, Gazda (Ondrej Spišák, SLOVENSKÝ BETLEHEM, StDN); Duch minulosti, Ivan (Charles Dickens — Kamil Žiška, LAKOMSTORY Z LONDÝNA, StDN).
GORIĽOVÁ Zdenka; posl. VŠMU sv.
Scénické a kostýmové návrhy: (Georg Friedrich Händel, ALCINA, CK).
GRAF Augustin, 22.08.1958, Višňové, okr. Žilina; opt.
Postavy: Kňaz, 3. muž, 3. križiak, 4. kardinál (Gabo Dušík — Martin Kákoš — Martin Sarvaš, FRANTIŠEK Z ASSISI, NS).
GRAŇÁK Šimon, 08.04.1999, Martin; dh
Postava: Syn Lady Macduff (William Shakespeare, MACBETH, SKD).
GRAUS Pavel, 19.03.1983, Banská Bystrica; dr.
Hudobná spolupráca: (František Švantner — Michal Ditte — Iveta Jurčová,
NEVESTA HÔĽ, Poton)
Koncepcia: P.A.T. & AKTIVNAGRUPPA, PAT).
Postava: Hrajú P.A.T. & AKTIVNAGRUPPA, PAT).
GREGOR Ľubo, obč.m. Ľubomír, 19.07.1943, Žilina; h.
Postava: Dvojník (Eugen Suchoň, KRÚTŇAVA, SO BB).
GREGOR Peter, 26.06.1980, Brezno; DzP h.
Postava: Hrajú a spievajú ZA ZÁVESOM ZÁZRAK LETÍ..., DzP).
GREJTÁKOVÁ Júlia, rod. SAŇKOVÁ, 24.08.1968, Košice; SDK k.
Korepetície: (Giacomo Puccini, MADAMA BUTTERFLY, SDK); (Igor Bázlik —
Peter Stoličný — Ján Štrasser, POLEPETKO, SDK); (Piotr Iľjič Čajkovskij,
EUGEN ONEGIN, SDK).
GREKSÁKOVÁ Lucia; dh.
Postava: Malá Marianna (Peter Pavlac, CIRKUS, ARÉNA).
271
rocenka07_08.indd 271
17.12.2010 10:09:48
umeleckí pracovníci
GREŠŠO Ján, 21.11.1952, Zvolen; DAB h, rd.
Postava: Gajev (Anton Pavlovič Čechov, VIŠŇOVÝ SAD, DAB).
GREŠŠOVÁ Ingrid; i, š.
Inšpícia: (Viliam Klimáček, KOMUNIZMUS, ARÉNA); (Liz Lochhead, PERFECT
DAYS, ARÉNA); (Peter Pavlac, CIRKUS, ARÉNA).
Šepkár: (Viliam Klimáček, KOMUNIZMUS, ARÉNA); (Peter Pavlac, CIRKUS,
ARÉNA).
GROLL Peter, 01.05.1974, Bratislava; hsklad.
Hudobná spolupráca: SILENT SNOW, ED).
GRÜNNEROVÁ Alžbeta; i.
Inšpícia: (Jan Novak, TOLSTOJ A PENIAZE, Astorka); (Peter Pavlac, ČERVENÁ
PRINCEZNÁ, Astorka); (Marek Maďarič, TÚLAVÉ SRDCE, Astorka).
GRUSKOVÁ Alexandra, 24.10.1968, Bratislava; kv.
Kostýmové návrhy: VTÁK OHNIVÁK, SDT); (Nikolaj Robertovič Erdman, MRÁZIK, NS); (Václav Havel, ODCHÁDZANIE, SND).
Scénické návrhy: (Nikolaj Robertovič Erdman, MRÁZIK, NS); (Václav Havel,
ODCHÁDZANIE, SND).
GUDABOVÁ Daniela, 1960, Trnava; h.
Postava: Hrajú (Dušan Vicen, MŔTVE DUŠE (OBRAZY NOVÉHO SVETA),
SkRAT).
GULA Adrián, 16.10.1988, Bratislava; h.
Postava: Picasso (Václav Patejdl, FONTÁNA PRE ZUZANU, NS).
GURBAĽ Marek, 18.09.1977, Prešov; SDK o.
Postavy: Yamadori (Giacomo Puccini, MADAMA BUTTERFLY, SDK); Komisár
(Giacomo Puccini, MADAMA BUTTERFLY, SDK); Onegin (Piotr Iľjič Čajkovskij,
EUGEN ONEGIN, SDK).
GURKOVÁ Aurélia, 21.08.1941, Dobšiná; NS i.
Inšpícia: (Nikolaj Robertovič Erdman, MRÁZIK, NS); (Ray Cooney — Tony
Hilton, EŠTE JEDEN DO PARTIE, NS); (Gabo Dušík — Martin Kákoš — Martin
Sarvaš, FRANTIŠEK Z ASSISI, NS).
GYERMEK Július, 18.04.1931, Dolné Hámre, okr. Žiar nad Hronom; r.
Réžia: (Franz Lehár, GIUDITTA, SO BB).
272
rocenka07_08.indd 272
17.12.2010 10:09:48
umeleckí pracovníci
GYIMESI Martin; h.
Postavy: 2. muž, 2. križiak, 3. kardinál (Gabo Dušík — Martin Kákoš — Martin
Sarvaš, FRANTIŠEK Z ASSISI, NS).
GYURICZA Mikolt, 25.03.1985, São Paulo, Brazília; THK h.
Postavy: 1. dievča (Edmond Rostand, CYRANO Z BERGERACU, THK); Ošetrovateľka (Peter Shaffer, EQUUS, THK).
H
HAČUNDA Radoslav;
Postava: Hrajú (Andrej Kuruc, KEBY VECI BOLI TÝM, ČÍM SÚ, Š 12).
HADRABA Marián, 1971, Banská Bystrica; SO BB o (zbor).
Postavy: Starejší (Eugen Suchoň, KRÚTŇAVA, SO BB); Antonio (Franz Lehár,
GIUDITTA, SO BB).
HAFSAHL Mona, 08.06.1948, Drammen, Nórsko; sv.
Scénické a kostýmové návrhy: (Stanislav Štepka, NIEKTO TO RÁD SLOVENSKÉ,
RND); (Charles Dickens — Kamil Žiška, LAKOMSTORY Z LONDÝNA, StDN).
HAJDU Ady, obč.m. Vladimír, 05.08.1963, Bratislava; Astorka h.
Postava: Patranovský (Marek Maďarič, TÚLAVÉ SRDCE, Astorka).
HAJDÚ László Szabolcs; JD h.
Postavy: Študenti, Husári, Ďalej hrajú a vodia bábky (Zoltán Kodály — Béla Paulini — Zsolt Harsányi, JÁNOŠ HÁRY, JD); Zbor (Sofoklés, ANTIGONA, JD); Móka
Kömény (Áron Tamási, SPEVAVÉ VTÁČATKO, JD); Larry (Ken Ludwig, PRIMADONY, JD); Callimaco (Niccoló Machiavelli, MANDRAGORA, JD).
HÁJKOVÁ Zuzana, 11.06.1963, Bratislava; ŠT ch, rd.
Pohybová spolupráca: (Ödön von Horváth, VIERA, LÁSKA, NÁDEJ, DJZ); (Iva
Há, NAPÍSANÉ DO TMY, BDnR).
HALÁK Róbert, 04.09.1977, Šaľa; NS h.
Postavy: Ivan (Nikolaj Robertovič Erdman, MRÁZIK, NS); 2. priateľ, 2. mních
(Gabo Dušík — Martin Kákoš — Martin Sarvaš, FRANTIŠEK Z ASSISI, NS).
HALÁSZOVÁ Marilena, 21.09.1935, Bukurešť, Rumunsko; SDK dr*.
Dramaturgia: (Adolphe-Charles Adam, GISELLE, SDK).
273
rocenka07_08.indd 273
17.12.2010 10:09:48
umeleckí pracovníci
HALČÁKOVÁ Slávka, 20.12.1974, Dunajská Streda; h.
Postavy: Hrajú (Karol Vosátko, SEX, MOBIL A ROCK’N’ROLL, GNG);
Anna Kareninová (Lev Nikolajevič Tolstoj, ANNA KARENINOVÁ, SND).
HALLON Michal, 07.12.1985, Ilava; h.
Postava: Hal (Joe Orton, DOKONALÁ LÚPEŽ, West).
HANÁKOVÁ Danica, 22.08.1953, Bratislava; kv.
Kostýmové návrhy: (Peter Rašev, SANATÓRIUM, ALEBO AKO PREŽIŤ REALITY
SHOW...??? SDK, SMD).
HANGURBADŽOVÁ Lucia, 1983, Kežmarok; RMT t.
Choreografia: (Milan Godla, NAJLEPŠÍ HUSLISTA, RMT); (ROMATHAN BAVÍ...,
RMT).
Postavy: Hrajú (Milan Godla, SVEDECTVO, RMT); Lačhori (Milan Godla, NAJLEPŠÍ HUSLISTA, RMT).
HANSMAN Judita, rod. FRIDMANSKÁ, 23.01.1967, Český Krumlov, Česká republika; LUDUS h.
Postava: Eva — Babka (TRETIA FARBA EVY, Pd).
HANYOVÁ Mária, 17.07.1985, Bratislava; o.
Postava: Prvá bosorka (Henry Purcell, DIDO A AENEAS, VŠMU).
HANZALÍKOVÁ Henrieta, 12.01.1977, Skalica; DSS h.
Postava: Hrajú (DIALÓGY, DSS).
HANZELOVÁ Jana, 21.12.1984, Liptovský Mikuláš; dr.
Asistent réžie: (Viliam Klimáček, KOMUNIZMUS, ARÉNA).
HANZLÍKOVÁ Monika, 04.11.1985, Rožňava; Actores h.
Postavy: Hrajú (Tatiana Masníková, HUGO A OLIVER A ICH VEĽKÉ DIVADLO,
Actores); Hrajú (Tatiana Masníková, STRETNÚŤ TEBA BOLO KRÁSNE, Actores); Hrajú (Tatiana Masníková, BEZ MIHNUTIA OKA, Actores); Hrajú (Tatiana
Masníková, SMUTNÁ PRINCEZNÁ A SLON, Actores).
HANZO Ján, 07.06.1972, Prešov; DJZ rd.
HARRISON Alex Paul, 17.04.1989, Truro, Veľká Británia; SND t (zbor).
Postavy: Obolenský, Zvonári, Vyslanci, Ľud — muži (Sergej Sergejevič Prokofiev,
IVAN HROZNÝ, SND); Ruský tanec, Pastier, Princ, Harlekýn (Piotr Iľjič Čajkovskij, LUSKÁČIK, SND).
274
rocenka07_08.indd 274
17.12.2010 10:09:48
umeleckí pracovníci
HARUŠTIAK Ján, 10.08.1958, Martin; BDnR bh, i.
Postavy: Lord Barrymore (Franz Lehár, GIUDITTA, SO BB); Hrajú (Michal
Ditte, TAJOMSTVO DOMU SKUTECKÝCH, BDnR); Silvano (dvojník) (Pietro
Mascagni, SILVANO, SO BB); Hrajú (Vladimír Kivader, AKO SA OTESANČEK
POLEPŠIL — ZAHRAJME SA S ROZPRÁVKAMI XI., BDnR).
HARVAN Tomáš, 08.06.1985, Vranov nad Topľou; SDK t.
Postavy: Morholt, Mark, Zbor — muži, Oberači hrozna (Adolphe-Charles Adam,
GISELLE, SDK).
HARVAN Vladimír; SND km.
Koncertný majster: (Sergej Sergejevič Prokofiev, IVAN HROZNÝ, SND); (Eugen
Suchoň, SVÄTOPLUK, SND); (Christoph Willibald Gluck, ORFEUS A EURYDIKA, SND); (Piotr Iľjič Čajkovskij, LUSKÁČIK, SND); (Bedřich Smetana, PREDANÁ NEVESTA, SND).
HASCALL Larae Theige; kv.
Kostýmové návrhy: (Piotr Iľjič Čajkovskij — George Balanchine, VEČER KLASICKÝCH CHOREOGRAFIÍ — ČAJKOVSKÉHO PAS DE DEUX, SND).
HASCSÁK József, tiež HAŠČÁK Jozef, 18.02.1948, Košice; sv.
Scénické návrhy: (Peter Shaffer, EQUUS, THK).
HAŠČÁK Marek, 15.10.1977, Stará Ľubovňa; SDK o (zbor).
Postava: Zbrojnoš 1, Zbrojnoš 2 (Igor Bázlik — Peter Stoličný — Ján Štrasser,
POLEPETKO, SDK).
HAŠKO Juraj, 09.10.1975, Banská Bystrica; hsklad.
Scénická hudba: (Ödön von Horváth, VIERA, LÁSKA, NÁDEJ, DJZ); (ZA ZÁVESOM ZÁZRAK LETÍ..., DzP); (Biljana Srbljanović, AMERIKA II., DJGT); (CHRÁNENÉ ÚZEMIE, DzP); (Otfried Preussler, MALÁ ČARODEJNICA, DJZ); (Iva Há,
NAPÍSANÉ DO TMY, BDnR).
Hudobná spolupráca: (Ray Cooney, VŠETKO NAJLEPŠIE!, DJZ).
Výber hudby: (Ľudmila Baladická, (ZA)PÁRAČKY, BDnR); (Iva Há, NAPÍSANÉ
DO TMY, BDnR).
HATALOVÁ Soňa.
Postava: Chór (Peter Shaffer, AMADEUS, SND).
HAVASI József, 27.04.1947, Košice; SDK o.
Postavy: Kráľ, Matej (Igor Bázlik — Peter Stoličný — Ján Štrasser, POLEPETKO,
SDK); Zareckij, Rotný (Piotr Iľjič Čajkovskij, EUGEN ONEGIN, SDK).
275
rocenka07_08.indd 275
17.12.2010 10:09:49
umeleckí pracovníci
HAVASI Peter, tiež HAVAŠI; posl. VŠMU h.
Postavy: Hrajú (Woody Allen, BOH, VŠMU); Prvý Boy, Exekútor, Druhý reportér
(Július Barč-Ivan, 3000 ĽUDÍ, VŠMU).
HAVASIOVÁ Erika, tiež HAVAŠIOVÁ Rika; posl. VŠMU h.
Postava: Chór (Peter Shaffer, AMADEUS, SND).
HAVIAR Juraj, 09.07.1971, Banská Bystrica; DJGT h.
Postavy: Hlasy (Nina Stojčeva, KOCÚR V ČIŽMÁCH, DJGT); Kameraman, Jej
manželia VII. — IX. (Friedrich Dürrenmatt, NÁVŠTEVA STAREJ DÁMY, DJGT).
HAVRAN Marija, 01.04.1966, Padina, Vojvodina, Srbsko; kv.
Kostýmové návrhy: (Frank Houtappels, VORVAŇ, DJZ); (Jonathan Swift, GULLIVEROVE CESTY, MDZ); (Ladislav Nádaši Jégé, CESTA ŽIVOTOM, SKD); (Bertolt
Brecht, MATKA GURÁŽ A JEJ DETI, SND); (Kamil Žiška — Zuzana Palenčíková,
A BUDEME SI ŠEPKAŤ, SKD).
Scénické návrhy: (HEXEN, DC).
HECZKO Bruno, 03.09.1952, Třinec, Česká republika; SND o (zbor).
Postava: Strážca pohanského obetiska (Eugen Suchoň, SVÄTOPLUK, SND).
HELLER Ivo, 20.08.1938, Lučenec; h.
Postava: Fischl (Ivan Bukovčan, KÝM KOHÚT NEZASPIEVA, ART).
HERÉNYI Gustáv, 30.05.1953, Bratislava; SND asr.
Asistent réžie: (Joseph Haydn, OPUSTENÝ OSTROV, SND); (Eugen Suchoň, SVÄTOPLUK, SND); (Christoph Willibald Gluck, ORFEUS A EURYDIKA, SND).
HERIBAN Dano, 25.03.1980, Trnava; SKD h.
Postavy: Tschudi (Urs Widmer, TOP DOGS, SKD); Jozef Svoreň (Ladislav Nádaši
Jégé, CESTA ŽIVOTOM, SKD); Básnik (Viliam Klimáček, GINSBERG V BRATISLAVE, GNG); Macbeth (William Shakespeare, MACBETH, SKD).
Scénická hudba: (Július Barč-Ivan, NEZNÁMY, SKD); (Viliam Klimáček, GINSBERG V BRATISLAVE, GNG).
HIANÍKOVÁ Zuzana, 01.06.1987; t.
Postava: Tancujú (SILENT SNOW, ED).
Asistent choreografa: (SILENT SNOW, ED).
HILEKOVÁ Beata, 24.02.1962, Bratislava; h.
Postava: Hrajú (Petronela Dušová — Martin Vanek, ROZPRÁVKA O NEVIDITEĽNOM MESTE KITEŽI, TN).
276
rocenka07_08.indd 276
17.12.2010 10:09:49
umeleckí pracovníci
HILMEROVÁ Monika, 07.10.1974, Bratislava; SND h.
Postavy: Bea Weissenmütelhofová (Václav Havel, ODCHÁDZANIE, SND);
Ivette Pottierová (Bertolt Brecht, MATKA GURÁŽ A JEJ DETI, SND).
HIMIČ Peter, 28.04.1969, Prešov; SDK rd.
HINDY Martin; t.
Postava: Hrajú a tancujú (Hans Christian Andersen, SNEHOVÁ KRÁĽOVNÁ,
Meteorit).
HINSON Patrick; SND bm.
Baletný majster: (Piotr Iľjič Čajkovskij, LUSKÁČIK, SND).
HITTNEROVÁ Jarmila, 09.05.1963, Bratislava; opt.
Postava: 3. žena (Gabo Dušík — Martin Kákoš — Martin Sarvaš, FRANTIŠEK
Z ASSISI, NS).
HLAVÁČEK Oldo, 26.01.1934, Bratislava; SND h.
Postavy: Osvald (Václav Havel, ODCHÁDZANIE, SND); Tomko (Ivan Bukovčan,
KÝM KOHÚT NEZASPIEVA, ART).
HLAVÁČOVÁ Danica, 01.04.1962, Zlaté Moravce; DAB i.
Inšpícia: (Michael Frayn, SARDINKY NA SCÉNU, PROSÍM!, DAB); (Anton Pavlovič Čechov, VIŠŇOVÝ SAD, DAB).
HLINKOVÁ Andrea, 10.01.1975, Bratislava; r.
Réžia: (Giacomo Puccini, MADAMA BUTTERFLY, SDK); (Igor Bázlik — Peter
Stoličný — Ján Štrasser, POLEPETKO, SDK); (Pietro Mascagni, SILVANO,
SO BB); (Joseph Haydn, OPUSTENÝ OSTROV, SND).
HODÁLOVÁ Alena, rod. GALLOVÁ 25.09.1958, Nové Zámky; SO BB o.
Postavy: Školnica (Eugen Suchoň, KRÚTŇAVA, SO BB); Lady Alcazar (Franz Lehár, GIUDITTA, SO BB); Rosa (Pietro Mascagni, SILVANO, SO BB); Maddalena
(Gaetano Donizetti, LINDA DI CHAMOUNIX, SO BB).
HOCHEL Boris, 17.06.1942, Bratislava; dr.
Dramaturgia: (Peter Rašev, SANATÓRIUM, ALEBO AKO PREŽIŤ REALITY
SHOW...???, SDK, SMD).
HOKYNKOVÁ Kamila, 28.10.1984; o.
Postava: Kňažky Moreny (Eugen Suchoň, SVÄTOPLUK, SND).
277
rocenka07_08.indd 277
17.12.2010 10:09:49
umeleckí pracovníci
HOLANOVÁ Barbora, 24.09.1982, Martin; posl. VŠMU sv.
Scénické a kostýmové návrhy: (Jean Anouilh, ORCHESTER, VŠMU).
HOLKOVÁ Katarína, 28.02.1976, Liptovský Mikuláš; sv.
Kostýmové návrhy: (Juan Carlos Rubio, FAJČENIE JE DRINA (ROLLINGOVA
TERAPIA), SKD); (Jozef Gregor Tajovský, INOTAJE, DJGT); (Robin Hawdon,
DOKONALÁ SVADBA, DJGT); (Friedrich Dürrenmatt, NÁVŠTEVA STAREJ
DÁMY, DJGT).
HOLKOVÁ Kristína, 22.10.1984, Bratislava; posl. AU BB, h.
Postavy: Hrajú (Ľudmila Baladická, (ZA)PÁRAČKY, BDnR); Hrajú (Michal Ditte,
TAJOMSTVO DOMU SKUTECKÝCH, BDnR).
HOLLÁ Katarína; kv.
Kostýmové návrhy: (William Shakespeare, KRÁĽ LEAR, DAB).
HOLLÁ Veronika, 26.04.1985, Bratislava; SND t (zbor).
Postavy: Ženy v čiernom, Dievčatá, Ľud — ženy (Sergej Sergejevič Prokofiev,
IVAN HROZNÝ, SND); Kolombína, Španielsky tanec — ženy, Kvapky rosy, Matka
Kláry, Snehová kráľovná, Vločky, Kráľovná cukroviniek, Kvetinový valčík, zbor —
ženy (Piotr Iľjič Čajkovskij, LUSKÁČIK, SND).
HOLLÝ Juraj; posl. VŠMU o.
Postavy: Námorník (Henry Purcell, DIDO A AENEAS, VŠMU); Účinkujú (ZRÁŽKA S OPEROU, VŠMU).
HOLLÝ Marek, 07.11.1971; sv.
Scénické návrhy: (David Farr, OKULIARE ELTONA JOHNA, DAB); (Adolphe-Charles Adam, GISELLE, SDK); (JABLKO, ED).
HOLOCSY Katalin, obč.m. HOLOCSYOVÁ Katarína, 14.08.1976, Komárno; JD h.
Postavy: Mária Lujza, Ďalej hrajú a vodia bábky (Zoltán Kodály — Béla Paulini —
Zsolt Harsányi, JÁNOŠ HÁRY, JD); Magdolna Gondos (Áron Tamási, SPEVAVÉ
VTÁČATKO, JD); Nymfy (Niccoló Machiavelli, MANDRAGORA, JD); Audrey
(Ken Ludwig, PRIMADONY, JD).
HOLOCSY Krisztina, obč.m. HOLOCSYOVÁ Krisztína, 15.03.1975, Komárno; JD h.
Postavy: Strážkyňa, Ďalej hrajú a vodia bábky (Zoltán Kodály — Béla Paulini —
Zsolt Harsányi, JÁNOŠ HÁRY, JD); Helén (Péter Müller st.– Rezső Seress, SMUTNÁ NEDEĽA, JD); Nymfy (Niccoló Machiavelli, MANDRAGORA, JD); Maggie
(Ken Ludwig, PRIMADONY, JD).
278
rocenka07_08.indd 278
17.12.2010 10:09:49
umeleckí pracovníci
HOLOŠKA Gregor, 10.06.1977, Myjava; DJP h.
Postavy: Joachim Hufschmied (Klaus Händl, TEMNE LÁKAVÝ SVET, DJP); Jean
(Eugène Ionesco, NOSOROŽEC, DJP); Manuel (Eduardo Rovner, VRÁTILA SA
RAZ V NOCI, DJP).
HOLOVÁČ Igor, 01.11.1964, Martin; SND t, bm.
Baletný majster: (Piotr Iľjič Čajkovskij, LUSKÁČIK, SND).
Repetície: (Piotr Iľjič Čajkovskij, LUSKÁČIK, SND); (Piotr Iľjič Čajkovskij — George Balanchine, VEČER KLASICKÝCH CHOREOGRAFIÍ — ČAJKOVSKÉHO PAS
DE DEUX, SND).
HOMOLKA Jan, Prievidza; BDZ bh.
Postavy: Romaldíno (Peka Pažiš — Peka Pažiš, ROMALDÍNO A KAMILA, BDZ);
Ceremoniár (Sergej Sergejevič Prokofiev, LÁSKA K TROM POMARANČOM,
BDZ); Hrajú (Jakub Nvota, BOŽSKÁ KOMÉDIA, BDZ).
HOMOLOVÁ-DÖMEOVÁ Michaela, rod. DÖMEOVÁ; r.
Réžia: (SNEHULIENKA, Š 12).
HOREČNÁ Natália, 26.10.1976, Bratislava; ch.
Choreografia: (Adolphe-Charles Adam, GISELLE, SDK).
HORINKOVÁ Lenka, 12.06.1980, Trstená; SO BB dr.
Asistent réžie: (Christoph Willibald Gluck, ORFEUS A EURYDIKA, SND).
HORJÁN Viktor, 29.07.1975, Komárno; h.
Postava: Hrajú (Viliam Klimáček, SOM HOT DOG, GNG).
Odborná spolupráca: (Viliam Klimáček, SOM HOT DOG, GNG).
HORŇÁK Martin, 09.03.1952, Trenčín; SKD h.
Postavy: Lipnický (Ladislav Nádaši Jégé, CESTA ŽIVOTOM, SKD); Mešťanosta
(Július Barč-Ivan, NEZNÁMY, SKD); Banquo (William Shakespeare, MACBETH,
SKD).
HORŇÁKOVÁ Alena, rod. KUĽHOVÁ, 24.02.1968, Humenné; SND š.
Šepkár: (Václav Havel, ODCHÁDZANIE, SND); (David Geiselmann, PLANTÁŽ, SND).
HORŇÁKOVÁ Katarína, 03.08.1983, Košice; SDK h.
Postavy: Rozália (Heinrich von Kleist, KATARÍNKA Z HEILBRONNU ALEBO
SKÚŠKA OHŇOM, SDK); Robotníčka 3 (Elfriede Jelinek, ČO SA STALO, KEĎ
NORA OPUSTILA MANŽELA ALEBO OPORY SPOLOČNOSTÍ, SDK).
279
rocenka07_08.indd 279
17.12.2010 10:09:49
umeleckí pracovníci
HORNÍKOVÁ Zuzana; h.
Postava: Hrajú (Zuzana Horníková, ... PRE SARAH, Š 12).
HORNYÁKOVÁ Eva, rod. ŠURCOVÁ, 14.10.1980, Levoča; o.
Postava: Mařenka (Bedřich Smetana, PREDANÁ NEVESTA, SND).
HORVÁTH Emil, 12.11.1945, Nitra; SND h, ped.
Réžia: (Ray Cooney — Tony Hilton, EŠTE JEDEN DO PARTIE, NS); (Eduardo
Rovner, VRÁTILA SA RAZ V NOCI, DJP).
Úprava: (Ray Cooney — Tony Hilton, EŠTE JEDEN DO PARTIE, NS).
Postava: Kuchár (Bertolt Brecht, MATKA GURÁŽ A JEJ DETI, SND).
HORVÁTHOVÁ Júlia, 16.05.1980, Bratislava; h.
Choreografia: (Peter Pavlac, ČERVENÁ PRINCEZNÁ, Astorka).
HOŠTÁKOVÁ Ivana, 10.04.1985, Zliechov; posl. VŠMU bh.
Postava: Hrajú (VLK, NEKLAM, LUDUS).
HRČKA Juraj, 1980, Bratislava; DAB h.
Postavy: Tim (David Farr, OKULIARE ELTONA JOHNA, DAB); Vojvoda burgundský (William Shakespeare, KRÁĽ LEAR, DAB).
HREHORČÁK Pavol, 19.11.1982; t.
Postava: Zborové tance v 1. dejstve — Šľachta (Adolphe-Charles Adam, GISELLE,
SDK).
HREHUŠOVÁ Edita, 27.09.1974, Ilava; posl. VŠMU bh.
Postavy: Matrtajová, Johanka, Osoba (Raymond Queneau, ZAZI V METRE,
VŠMU).
HRIADEL Viliam, 21.06.1945, Enniskillen, Kanada; SKD h.
Postavy: Szőke (Ladislav Nádaši Jégé, CESTA ŽIVOTOM, SKD); Šľachtic Orlando
(Július Barč-Ivan, NEZNÁMY, SKD); Ross (William Shakespeare, MACBETH, SKD).
HRIADEĽOVÁ Jana, 09.05.1975, Humenné; SDK t.
Postavy: Brangiena, Zbor ženy (Ondrej Šoth — Zuzana Mistríková, TRISTAN
A IZOLDA, SDK); Micaela, Ďalej hrajú a tancujú (CARMEN, NS); Berthe, Oberači hrozna, Víly (Adolphe-Charles Adam, GISELLE, SDK).
Asistent choreografie: (CARMEN, NS).
HRMO Ján, 23.02.1946, Galanta; StDN bh.
Postavy: Anjel, Stvoriteľ, Kubo (Ondrej Spišák, SLOVENSKÝ BETLEHEM, StDN);
280
rocenka07_08.indd 280
17.12.2010 10:09:49
umeleckí pracovníci
Mr. Scrooge, Ján Principál (Charles Dickens — Kamil Žiška, LAKOMSTORY
Z LONDÝNA, StDN).
HROMADA Ján, 10.10.1973, Bojnice; t.
Choreografia: (SILENT SNOW, ED).
Kostýmové návrhy: (SILENT SNOW, ED).
HROMADA Rudolf, 1958, Partizánske; SO BB rd.
HROMADOVÁ Oľga, rod. FILOVÁ, 04.08.1961, Skalica; SO BB o.
Postava: Giuditta (Franz Lehár, GIUDITTA, SO BB).
HRONCOVÁ Silvia, rod. BARÁNOVÁ, 22.07.1964, Bratislava; SND gr.
HRONSKÁ Viera, rod. RODOVÁ, 24.07.1945, Banská Bystrica; o.
Postavy: Mamka (Igor Bázlik — Peter Stoličný — Ján Štrasser, POLEPETKO, SDK);
Ňaňa (Piotr Iľjič Čajkovskij, EUGEN ONEGIN, SDK).
Asistent réžie: (Giacomo Puccini, MADAMA BUTTERFLY, SDK); (Igor Bázlik —
Peter Stoličný — Ján Štrasser, POLEPETKO, SDK); (Piotr Iľjič Čajkovskij,
EUGEN ONEGIN, SDK).
HRONSKÝ Martin, 22.06.1972, Hradec Králové; h.
Postava: Hrajú (SLOVENSKÁ KLASIKA ZA 120 MINÚT, MDZ).
HROZNOVÁ Kristína, 04.01.1981, Myjava; kv.
Scénické a kostýmové návrhy: (VLK, NEKLAM, LUDUS); (Pavel Scheiner,
ŠAŠOVINKY, BDK).
Bábky: (Pavel Scheiner, ŠAŠOVINKY, BDK).
HRUBANIČOVÁ Ingrid, 03.05.1965, Michalovce; h.
Postava: Hrajú (Dušan Vicen, MŔTVE DUŠE (OBRAZY NOVÉHO SVETA), SkRAT).
HRUBANT Marek, 21.09.1972, Bratislava; SND o (a.h.).
Postava: Indián (Bedřich Smetana, PREDANÁ NEVESTA, SND).
HRUŠOVSKÝ Ladislav, 04.01.1973, Ružomberok; h.
Postava: Alexej Stepanovič (Jan Novak, TOLSTOJ A PENIAZE, Astorka).
HUBA Martin, 16.07.1943, Bratislava; SND h.
Postavy: Antonio Salieri (Peter Shaffer, AMADEUS, SND); Alexej Karenin
(Lev Nikolajevič Tolstoj, ANNA KARENINOVÁ, SND).
Réžia: (Peter Shaffer, AMADEUS, SND).
281
rocenka07_08.indd 281
17.12.2010 10:09:49
umeleckí pracovníci
HUBÁČEK Ladislav; RND manažér, h.
Postavy: Fuscov otec, Guilielmo Marconi (Stanislav Štepka, NIEKTO TO RÁD
SLOVENSKÉ, RND); Účinkujú (Stanislav Štepka, TO NAJLEPŠIE Z RND II.,
RND).
HUBINÁK Juraj, 12.01.1983, Bratislava; r.
Réžia: (Koffi Kwahulé, MISTERIOSO-119, Š 12).
HÜBNEROVÁ Gabriela, 28.02.1979, Revúca; o.
Postava: Constanza (Joseph Haydn, OPUSTENÝ OSTROV, SND).
HUDÁK Michal, 27.10.1978, Košice; SO BB km.
Koncertný majster: (Eugen Suchoň, KRÚTŇAVA, SO BB); (Franz Lehár, GIUDITTA, SO BB); (Pietro Mascagni, SILVANO, SO BB); (Gaetano Donizetti, LINDA DI
CHAMOUNIX, SO BB).
HUDÁK Sergej, 19.10.1964 — 29.05.2009, Prešov; DAD h.
Postavy: Čašník (Eugène Ionesco, NOSOROŽEC, DAD); Dudard (Eugène Ionesco,
NOSOROŽEC, DAD).
HUDÁK Štefan, 27.06.1942, Veľký Šariš, okr. Prešov; sv.
Scénické návrhy: (Anton Kret, NA MESCICKYM TARHU, SD); (Milan Godla,
SVEDECTVO, RMT); (Oleh Mykolajčuk-Nyzovec, ÚZEMIE B, DAD); (Friedrich
Dürrenmatt, ANJEL PRICHÁDZA DO BABYLONU, DAD); (Miro Gavran, VŠETKO O MUŽOCH, SD); (Robin Hawdon, DOKONALÁ SVADBA, DJGT); (Miro Gavran, VŠETKO O ŽENÁCH, SD); (Štefan Králik, TRASOVISKO, SDK); (Friedrich
Dürrenmatt, NÁVŠTEVA STAREJ DÁMY, DJGT); (Peter Rašev, SANATÓRIUM,
ALEBO AKO PREŽIŤ REALITY SHOW...??? SDK, SMD).
HUDÁKOVÁ Danica, rod. NEMCOVÁ, 17.08.1969, Brno; bh, um.
Postavy: Anjel, Eva, Gašpar, Gazdiná (Ondrej Spišák, SLOVENSKÝ BETLEHEM,
StDN).
HUDEC Martin, 11.10.1975, Bratislava; h.
Postava: Čierny rytier (Gabo Dušík — Martin Kákoš — Martin Sarvaš, FRANTIŠEK Z ASSISI, NS).
HUDEC Peter, 18.09.1974, Banská Bystrica; DzP h.
Postava: Hrajú a spievajú (ZA ZÁVESOM ZÁZRAK LETÍ..., DzP).
HUDEC Radovan, 18.08.1981, Bratislava; SDK h.
Postava: Jim Curry (Nathalien Richard Nash, OBCHODNÍK S DAŽĎOM, SDK).
282
rocenka07_08.indd 282
17.12.2010 10:09:49
umeleckí pracovníci
HUDEKOVÁ Zuzana, 16.09.1981, Bratislava; sv.
Kostýmové návrhy, masky: (JABLKO, ED).
HULINOVÁ Petra; posl. VŠMU h.
Postavy: Hrajú (VLK, NEKLAM, LUDUS); Osoba, Vojak (Raymond Queneau,
ZAZI V METRE, VŠMU).
HULMANOVÁ Anna, 06.01.1959, Žilina; MDZ h.
Postava: Pani Pasqua / Pani Libera (Carlo Goldoni, POPRASK NA LAGÚNE, MDZ).
HULMANOVÁ Marta, 27.02.1955, Trenčín; DJP i, š.
Asistent réžie: (Roland Schimmelpfennig, ŽENA Z MINULOSTI, MDZ).
Inšpícia: (Jan Wilkowski, MACO MAŤO HĽADÁ HNIEZDO, DJP); (Miro Gavran,
TAJOMSTVO GRETY GARBO, DJP); (Klaus Händl, TEMNE LÁKAVÝ SVET, DJP).
Postavy: Ďalej hrajú (Jules Verne — Arnošt Goldflam, 800 MÍĽ PO AMAZONKE, DJP).
HUMEŇANSKÁ Petra, 29.08.1984, Prešov; posl. VŠMU h.
Postavy: Patricia (Jean Anouilh, ORCHESTER, VŠMU); Dievčence (Maxim Gorkij,
EMIGRANTI (NA DNE), VŠMU).
HUNDŽA Štefan, 10.09.1964, Rožňava; SDK o (zbor).
Postavy: Čierny rytier (Gabo Dušík — Martin Kákoš — Martin Sarvaš,
FRANTIŠEK Z ASSISI, NS); Zareckij, Rotný (Piotr Iľjič Čajkovskij, EUGEN
ONEGIN, SDK).
HUPKOVÁ Jaroslava, rod. ZÁBOJNÍKOVÁ, 17.04.1953, Bratislava; BBD bh.
Postava: Cárovná (Jevgenij Speranskij, KRÁSA NEVÍDANÁ, BBD).
HURTIGOVÁ Jana, rod. KUTTNEROVÁ, 1975, Bratislava; kv.
Kostýmové návrhy: (Franz Lehár, GIUDITTA, SO BB); (Ivan Bukovčan, KÝM
KOHÚT NEZASPIEVA, ART); (Adriana Krúpová, ZOZNAMKA, SDK); (Bedřich
Smetana, PREDANÁ NEVESTA, SND); (Eurípidés, MEDEIA, SDK); (Nathalien
Richard Nash, OBCHODNÍK S DAŽĎOM, SDK); (Peter Pavlac, ČERVENÁ PRINCEZNÁ, Astorka); (Peter Pavlac, CIRKUS, ARÉNA); (Per Olov Enquist, NOC
LESBIČIEK, a.ha.).
HVIŠČ Martin, 25.11.1971, Bratislava; dr, r.
Réžia: (Samuel Beckett, KONIEC HRY, a.ha.); (Zuzana Horníková, ... PRE
SARAH, Š 12).
HÝROŠŠ Michal, 04.10.1979, Bojnice; SO BB o.
Postava: Ondrej (Eugen Suchoň, KRÚTŇAVA, SO BB).
283
rocenka07_08.indd 283
17.12.2010 10:09:49
umeleckí pracovníci
Ch
CHABROŇ Jozef, 11.02.1983, Čadca; posl. VŠMU h.
Postava: Hrajú (Woody Allen, BOH, VŠMU).
CHALMOVSKÝ Milan, 05.10.1973, Bojnice; h.
Postava: Hrajú (Dušan Vicen, MŔTVE DUŠE (OBRAZY NOVÉHO SVETA), SkRAT).
CHALUPKA Ján, vl.m. HALUPKA, 30.10.1963, Kulpin, Vojvodina, Srbsko; DJGT i.
Inšpícia: (Jozef Gregor Tajovský, INOTAJE, DJGT); (Nina Stojčeva, KOCÚR
V ČIŽMÁCH, DJGT); (Biljana Srbljanović, AMERIKA II., DJGT); (Robin Hawdon,
DOKONALÁ SVADBA, DJGT); (Friedrich Dürrenmatt, NÁVŠTEVA STAREJ
DÁMY, DJGT).
Šepkár: (Nina Stojčeva, KOCÚR V ČIŽMÁCH, DJGT); (Biljana Srbljanović,
AMERIKA II., DJGT).
CHEMITOVA Yuliya, 23.09.1984, Urenhoj, Rusko; SDK t.
Postavy: Izolda, Brangiena, Zbor ženy (Ondrej Šoth — Zuzana Mistríková,
TRISTAN A IZOLDA, SDK); Oberači hrozna, Víly (Adolphe-Charles Adam,
GISELLE, SDK).
CHETVERNYA Elena, 21.10.1976, Voroněž, Rusko; SDK t.
Postavy: Izolda, Zbor ženy (Ondrej Šoth — Zuzana Mistríková, TRISTAN
A IZOLDA, SDK); Smrť (CARMEN, NS); Giselle, Víly (Adolphe-Charles Adam,
GISELLE, SDK).
CHLPEKOVÁ Gabriela, 12.09.1983, Prievidza; SO BB o (a.h.).
Postava: Zuzka (Eugen Suchoň, KRÚTŇAVA, SO BB).
I
IČOVÁ Mária, 09.04.1989, Košice; h.
Postava: Zbor (Eurípidés, MEDEIA, SDK).
IEGOROV Sergii, 01.11.1979, Kyjev, Ukrajina; SDK t.
Postavy: Tristan, Zbor — muži (Ondrej Šoth — Zuzana Mistríková, TRISTAN
A IZOLDA, SDK); Escamillo (CARMEN, NS); Albrecht, Oberači hrozna (Adolphe-Charles Adam, GISELLE, SDK).
Film: (Adolphe-Charles Adam, GISELLE, SDK).
284
rocenka07_08.indd 284
17.12.2010 10:09:49
umeleckí pracovníci
IGONDA Juraj, 17.01.1983, Žilina; h.
Postava: Hrajú (José Maria Vieira Mendes, MOJA ŽENA, Š 12).
ILIEVSKY Konstantin; d.
Dirigent: (Georg Friedrich Händel, ALCINA, CK).
IĽKANIN Michal, 1984, Svidník; DAD h.
Postavy: Čašník, Dudard (Eugène Ionesco, NOSOROŽEC, DAD); Serž Apreľkin
(Oleh Mykolajčuk-Nyzovec, ÚZEMIE B, DAD); Prostredný syn (Pavol Dobšinský,
POPOLVÁR NAJVÄČŠÍ NA SVETE, DAD); Roman (Ivan Karpenko-Karyj, STOTISÍC, DAD).
ILLÉS Oszkár, 04.02.1967, Kapušany, okr. Trebišov; THK h.
Postavy: Vikomt (Edmond Rostand, CYRANO Z BERGERACU, THK); Témüller
(Gábor Presser — Péter Horváth — Dusán Sztevanovity, POVALA, THK).
IRKAEVA Valéria, tiež IRKAEVA Valeriya, 25.12.1986, Kaliningrad, Rusko, SDK t
(zbor).
Postavy: Zbor ženy, Oberači hrozna, Víly (Adolphe-Charles Adam, GISELLE,
SDK).
IVAN Ján, 06.09.1967, Košice; DJZ h.
Postavy: Invalid (Ödön von Horváth, VIERA, LÁSKA, NÁDEJ, DJZ); Me-Li Char
(Jan Antonín Pitínský, BETLEHEM, DJZ); Seržant Davenport (Ray Cooney,
VŠETKO NAJLEPŠIE!, DJZ); Krhlička (Otfried Preussler, MALÁ ČARODEJNICA,
DJZ).
IVANKO Kevin; Actores h*.
Postava: Hrajú (Tatiana Masníková, STRETNÚŤ TEBA BOLO KRÁSNE, Actores).
IVÁNKOVÁ Katarína, 26.07.1982, Kysucké Nové Mesto; h.
Postava: Smrť (Gabo Dušík — Martin Kákoš — Martin Sarvaš, FRANTIŠEK
Z ASSISI, NS).
IWAFUCHI Miki, 04.09.1986, Nigata, Japonsko; SND t (zbor).
Postavy: Ľud — ženy, Dievčatá (Sergej Sergejevič Prokofiev, IVAN HROZNÝ,
SND); Orientálny tanec, sólo, Vločky, Kvetinový valčík, zbor — ženy (Piotr Iľjič
Čajkovskij, LUSKÁČIK, SND).
285
rocenka07_08.indd 285
17.12.2010 10:09:49
umeleckí pracovníci
J
JAKAB Ján, 05.06.1979, Košice; DJZ h.
Postavy: Policajný inšpektor (Ödön von Horváth, VIERA, LÁSKA, NÁDEJ, DJZ);
Anjeli (Jan Antonín Pitínský, BETLEHEM, DJZ); Mafián (Ray Cooney, VŠETKO
NAJLEPŠIE!, DJZ); Harmanček (Otfried Preussler, MALÁ ČARODEJNICA, DJZ).
JAKAB Róbert, 23.07.1976, Nitra; Astorka h.
Postava: Iľja Tolstoj (Jan Novak, TOLSTOJ A PENIAZE, Astorka).
JAKAB Viktória, obč.m. JAKABOVÁ, 15.09.1993, Kráľovský Chlmec; h.
Postava: Ďalej hrajú (Peter Shaffer, EQUUS, THK).
JAKUBEK Slavomír, 13.12.1957, Prešov; SND šéfdr.
Dramaturgia: (Bedřich Smetana, PREDANÁ NEVESTA, SND); (Joseph Haydn,
OPUSTENÝ OSTROV, SND).
JAKUBISKO Juraj, 30.04.1938, Kojšov, okr. Spišská Nová Ves; r.
Réžia: (Eugen Suchoň, SVÄTOPLUK, SND).
JAMRICH Dušan, 25.10.1946, Bratislava; SND h.
Postavy: Robert (Miro Gavran, TAJOMSTVO GRETY GARBO, DJP); Gróf Johann
Killian von Strack (Peter Shaffer, AMADEUS, SND); Knieža Ščerbacký
(Lev Nikolajevič Tolstoj, ANNA KARENINOVÁ, SND).
JANÍČEK Pavol; hsklad.
Scénická hudba: (Štefan Králik, TRASOVISKO, SDK); (Vinko Möderndorfer,
ŠTYRI ROČNÉ OBDOBIA, AU BB).
JANIGA Aleš; posl. AU BB o.
Postavy: Vespone (Giovanni Battista Pergolesi, LA SERVA PADRONA, VŠMU);
Účinkujú (ZRÁŽKA S OPEROU, VŠMU).
JANIGOVÁ Eva; h.
Postava: Chór (Peter Shaffer, AMADEUS, SND).
JANKOVIČOVÁ Veronika, 02.08.1989, Bratislava; š.
Scénická hudba: (Peter Pavlac, ČERVENÁ PRINCEZNÁ, Astorka).
JANKŮ Peter, 12.02.1974, Lučenec; sv.
Scénické návrhy: (Viliam Klimáček, GINSBERG V BRATISLAVE, GNG);
286
rocenka07_08.indd 286
17.12.2010 10:09:49
umeleckí pracovníci
(Václav Patejdl, FONTÁNA PRE ZUZANU, NS); (Karol Vosátko, SEX, MOBIL
A ROCK’N’ROLL, GNG).
Scénické a kostýmové návrhy: (Pavol Dobšinský, POPOLVÁR NAJVÄČŠÍ NA
SVETE, DAD).
JÁNOSHÁZY-TURČÍK Katarína, 05.04.1957, Košice; SMD i.
Asistent réžie: (Peter Rašev, SANATÓRIUM, ALEBO AKO PREŽIŤ REALITY
SHOW...???, SDK, SMD).
JÁNOŠ Michal, 07.05.1986, Bratislava; posl. VŠMU h
Postavy: Leon (Jean Anouilh, ORCHESTER, VŠMU); Ipolit (Alexander Nikolajevič Ostrovskij, NEMÁ KOCÚR VEČNE HODY, VŠMU); Franz (Rainer Werner
Fassbinder, LEN KVAPKY NA HORÚCE KAMENE, VŠMU).
JÁNOŠOVÁ Tatiana, 16.03.1975, Prešov; posl. AU BB.
Úprava, réžia: (Anton Kret, O RUŽOVEJ ANIČKE, SD).
JANOVE Jana; posl. AU BB.
Réžia: (AMERICA DREAM, AU BB).
JÁNY Soňa, 02.01.1980; h.
Postava: Kuma (Ľubomír Horňák — Dodo Gombár, MATÚŠ ČÁK TRENČIANSKY,
ISTOART PRODUCTION).
JARJABEK Dušan, 04.03.1953, Bratislava; SND, NS o*
Postava: Kardinál Gentilis (Ľubomír Horňák — Dodo Gombár, MATÚŠ ČÁK
TRENČIANSKY, ISTOART PRODUCTION).
JASENČÁKOVÁ Katarína, 18.01.1980, Martin; SO BB š.
Scénická hudba: (Franz Lehár, GIUDITTA, SO BB).
JASLOVSKÝ Marián.
Hudba: (Viliam Klimáček, GINSBERG V BRATISLAVE, GNG); (Viliam Klimáček,
SOM HOT DOG, GNG).
Postava: Jazzman (Viliam Klimáček, GINSBERG V BRATISLAVE, GNG).
JAŠKOVÁ Lucia, 17.05.1978, Košice; SKD h.
Postava: Klaudia (Roland Schimmelpfennig, ŽENA Z MINULOSTI, MDZ).
JAŠKOVÁ Miroslava; posl. VŠMU o.
Postavy: Druhá bosorka (Henry Purcell, DIDO A AENEAS, VŠMU); Účinkujú
(ZRÁŽKA S OPEROU, VŠMU).
287
rocenka07_08.indd 287
17.12.2010 10:09:49
umeleckí pracovníci
JAVORKOVÁ Anna, 08.10.1952, Ružomberok; SND h.
Postava: Greta (Miro Gavran, TAJOMSTVO GRETY GARBO, DJP).
JAVORSKÝ František, 02.12.1954, Gaboltov, okr. Bardejov; NS rd.
JAZUDEK Milan; posl. VŠMU o.
Postavy: Uberto (Giovanni Battista Pergolesi, LA SERVA PADRONA, VŠMU);
Účinkujú (ZRÁŽKA S OPEROU, VŠMU).
JEDĽOVSKÁ Mária, rod. TEPLICOVÁ, 08.10.1951, Žakovce, okr. Poprad; DJP h.
Postava: Obchodníčka (Eugène Ionesco, NOSOROŽEC, DJP).
JEDĽOVSKÝ Vladimír, 07.11.1951, Čaka, okr. Levice; DJP h.
Postavy: Šalimov, Jake (Maxim Gorkij — Roman Polák, PLAY GORKIY ALEBO
LETNÍ HOSTIA, Astorka); Hrajú (Olivier Py, LIST MLADÝM HERCOM, Š 12);
Otec (Ivan Stodola, VOĽAKEDY A DNES, DJP); Salo (Eduardo Rovner, VRÁTILA
SA RAZ V NOCI, DJP).
JELUŠOVÁ Nadežda, 01.10.1980, Piešťany; SKD h.
Postavy: Stázka (Ján Solovič — Milan Lasica — Július Satinský, PLNÉ VRECKÁ
PEŇAZÍ, SKD); Sára (Anton Pavlovič Čechov, IVANOV, SKD); Adela (Dodo Gombár — Róbert Mankovecký, ŠTÚROVCI (KONCERT ZRUŠENÝ), SKD); Johana
(Michal Viewegh, ANJELI VŠEDNÉHO DŇA, SKD); Slivková (Ivan Stodola, ČAJ
U PÁNA SENÁTORA, SKD); Gabica Szőkeová (Ladislav Nádaši Jégé, CESTA
ŽIVOTOM, SKD); Hana Gregorová (Kamil Žiška — Zuzana Palenčíková, A BUDEME SI ŠEPKAŤ, SKD); Dvorná dáma (William Shakespeare, MACBETH, SKD).
JENČA Martin.
Koncepcia: (P.A.T. & AKTIVNAGRUPPA, PAT).
Postava: Hrajú (P.A.T. & AKTIVNAGRUPPA, PAT).
JESENSKÁ Martina, 19.12.1970, Martin; MDZ rd.
JEŠKO Milan, 14.08.1976, Bratislava; h.
Hudobná spolupráca: (STRAŠIAK, LUDUS).
JEZNÝ Peter, 08.06.1943, Bratislava; r.
Réžia: (Jozef Gregor Tajovský, INOTAJE, DJGT).
JIŘÍČKOVÁ Iveta; posl. VŠMU h.
Postava: Anna (Maxim Gorkij, EMIGRANTI (NA DNE), VŠMU).
288
rocenka07_08.indd 288
17.12.2010 10:09:50
umeleckí pracovníci
JUHÁS Tomáš, 25.01.1978, Šaľa; SND o.
Postavy: Záboj (Eugen Suchoň, SVÄTOPLUK, SND); Jeník (Bedřich Smetana,
PREDANÁ NEVESTA, SND); Gernando (Joseph Haydn, OPUSTENÝ OSTROV,
SND).
JURČOVÁ Iveta, tiež DITTE JURČOVÁ, 06.06.1968, Poton r, um.
Réžia: (Miklós Forgács, BEZ SERVÍTKY!, Poton); (Michal Ditte, TAJOMSTVO
DOMU SKUTECKÝCH, BDnR); (František Švantner — Michal Ditte — Iveta
Jurčová, NEVESTA HÔĽ, Poton).
Scénické návrhy: (Miklós Forgács, BEZ SERVÍTKY!, Poton).
Kostýmové návrhy: (Miklós Forgács, BEZ SERVÍTKY!, Poton); (František Švantner
— Michal Ditte — Iveta Jurčová, NEVESTA HÔĽ, Poton).
JURÍČKOVÁ Barbora, 14.01.1985, Bojnice; BDZ bh.
Postavy: Kamila (Peka Pažiš, ROMALDÍNO A KAMILA, BDZ); Smeraldina (Sergej Sergejevič Prokofiev, LÁSKA K TROM POMARANČOM, BDZ); Hrajú (Jakub
Nvota, BOŽSKÁ KOMÉDIA, BDZ).
JURIŠINCOVÁ Jana, 28.04.1982, Krompachy; DJZ h.
Postavy: Anjeli (Jan Antonín Pitínský, BETLEHEM, DJZ); Kamilka (Otfried
Preussler, MALÁ ČARODEJNICA, DJZ).
K
KAANOVÁ Katarína, 21.12.1984, Humenné; SND t (s+b).
Postavy: Anastázia, Dievčatá (Sergej Sergejevič Prokofiev, IVAN HROZNÝ, SND);
Španielsky tanec — ženy, Snehová kráľovná, Vločky, Kvetinový valčík, zbor
— ženy (Piotr Iľjič Čajkovskij, LUSKÁČIK, SND); Žena (Piotr Iľjič Čajkovskij —
George Balanchine, VEČER KLASICKÝCH CHOREOGRAFIÍ — ČAJKOVSKÉHO
PAS DE DEUX, SND).
KAČIAKOVÁ Ingrid, rod. MURČEKOVÁ, 11.01.1969, Bratislava; SND t (s+b).
Postavy: Jefrosiňa Starická, Ľud — ženy, Ženy v čiernom, Dievčatá (Sergej Sergejevič Prokofiev, IVAN HROZNÝ, SND); Rodičia, Stará mama (Piotr Iľjič Čajkovskij, LUSKÁČIK, SND).
KADLEČÍK Peter, 22.04.1981, Bratislava; DAB h.
Postavy: Frederick Fellowes (Michael Frayn, SARDINKY NA SCÉNU, PROSÍM!,
DAB); Cornwall (William Shakespeare, KRÁĽ LEAR, DAB); Jaša (Anton Pavlovič
Čechov, VIŠŇOVÝ SAD, DAB).
289
rocenka07_08.indd 289
17.12.2010 10:09:50
umeleckí pracovníci
KADLEČÍKOVÁ Lenka, 10.12.1980, Myjava; kv.
Kostýmové návrhy: (Ödön von Horváth, VIERA, LÁSKA, NÁDEJ, DJZ); (Ray
Cooney, VŠETKO NAJLEPŠIE!, DJZ); (Otfried Preussler, MALÁ ČARODEJNICA,
DJZ).
KAISER Miriam.
Postava: Chór (Peter Shaffer, AMADEUS, SND).
KÁKOŠ Martin, 09.07.1955, Bratislava; r, NS um.
Réžia: (Gabo Dušík — Martin Kákoš — Martin Sarvaš, FRANTIŠEK Z ASSISI, NS).
KALAFUT Michal, 28.05.1987, Kežmarok; h.
Postava: Hostia (Ray Cooney — Tony Hilton, EŠTE JEDEN DO PARTIE, NS).
KALINA Dávid Tomáš, 07.02.2000, Martin; h.
Postava: Syn Lady Macduff (William Shakespeare, MACBETH, SKD).
KALINKA Andrej, 07.09.1978, Nitra; hsklad.
Scénická hudba: (Frank Houtappels, VORVAŇ, DJZ); (TRETIA FARBA EVY, Pd);
(Friedrich Dürrenmatt, ANJEL PRICHÁDZA DO BABYLONU, DAD); (Hans Christian Andersen, PALCULIENKA, StDN); (Jakub Nvota, BOŽSKÁ KOMÉDIA, BDZ).
Korepetície: (TRETIA FARBA EVY, Pd).
KÁLLAYOVÁ Viera, 05.06.1975, Košice; SDK o.
Postava: Kate (Giacomo Puccini, MADAMA BUTTERFLY, SDK).
KALVACHOVÁ Kateřina; posl. VŠMU o.
Postavy: Dvorná dáma (Henry Purcell, DIDO A AENEAS, VŠMU); Duch (Henry
Purcell, DIDO A AENEAS, VŠMU); Účinkujú (ZRÁŽKA S OPEROU, VŠMU).
KAMASOVÁ Alžbeta; h.
Postava: Hostia (Ray Cooney — Tony Hilton, EŠTE JEDEN DO PARTIE, NS).
KAMOCSAI L.; posl. VŠMU bh.
Postava: Hrajú (Jozef Mokoš — Pavel Vašíček, O ČIERNOM KLOBÚKU, VŠMU).
KANCÍROVÁ Lucia.
Asistent réžie: (Peter Pavlac, CIRKUS, ARÉNA).
KANÓCZ Zuzana, obč.m. KANÓCZOVÁ, 21.11.1979, Košice; h.
Postava: Nataša (David Geiselmann, PLANTÁŽ, SND).
290
rocenka07_08.indd 290
17.12.2010 10:09:50
umeleckí pracovníci
KÁNOVÁ Mária; posl. VŠMU h.
Postava: Hrajú (Woody Allen, BOH, VŠMU).
KAPANINA Oľga; r.
Réžia: (Piotr Iľjič Čajkovskij, EUGEN ONEGIN, SDK).
KAPRÁLIK Dušan, 21.02.1948, Martin; NS h.
Postava: Favarone (Gabo Dušík — Martin Kákoš — Martin Sarvaš, FRANTIŠEK
Z ASSISI, NS).
KAPRÁLIK Martin, 11.04.1976, Bratislava; h.
Postava: Lev (Gabo Dušík — Martin Kákoš — Martin Sarvaš, FRANTIŠEK
Z ASSISI, NS).
KAPUSNIAKOVÁ Lenka, 14.06.1986, Čadca; posl. AU BB h.
Úprava: (Ján Botto, ERSZEBET, AU BB).
Postava: Erszébet (Ján Botto, ERSZEBET, AU BB).
KAPUSTOVÁ Petra; dr.
Dramaturgia: (Petr Kolečko, BRITNEY GOES TO HEAVEN, MDZ).
KARÁCSONYOVÁ Marta, 21.10.1984; t.
Postavy: Hrajú a tancujú (Hans Christian Andersen, SNEHOVNÁ KRÁĽOVNÁ,
Meteorit); Láska (Gabo Dušík — Martin Kákoš — Martin Sarvaš, FRANTIŠEK
Z ASSISI, NS).
KAROLOVÁ Dana, rod. KAJANOVÁ, 02.09.1973, Komárno; DJGT h.
Postavy: Druhá hrabáčka (Jozef Gregor Tajovský, INOTAJE, DJGT); Prednostka stanice, Starostova žena (Friedrich Dürrenmatt, NÁVŠTEVA STAREJ DÁMY, DJGT).
KARVAŠOVÁ Eva.
Postava: Hrajú (Ján Zaťko — Marek Turošík, UĽAVIŤ SI!, BDnR).
KASALA Igor, 16.02.1968, Bojnice; DJZ h.
Postavy: Hlavný predátor (Ödön von Horváth, VIERA, LÁSKA, NÁDEJ, DJZ);
Walter Van Den Werf (Frank Houtappels, VORVAŇ, DJZ); Gašpar (Jan Antonín
Pitínský, BETLEHEM, DJZ).
KASSAI Csongor, 24.08.1972, Kráľovský Chlmec; RND h.
Postava: Tancujú a hrajú (JABLKO, ED).
291
rocenka07_08.indd 291
17.12.2010 10:09:50
umeleckí pracovníci
KATONA Gábor, 07.07.1981; ph.
Postava: Spoluúčinkuje (Ken Ludwig, PRIMADONY, JD).
KAVASCHOVÁ Dominika, 19.05.1989, Košice; h.
Postava: Sidonie (Jean Anouilh, TANEC TOREADOROV, SND).
KAZIMÍR Ivan, 19.01.1962; h.
Postava: Účinkujú (PRÍSUN, DSS).
KECEROVÁ Henrieta, rod. HRIVŇÁKOVÁ, 14.07.1973, Košice; SDK h.
Postavy: Baronesa Kunigunda von Thurneck (Heinrich von Kleist, KATARÍNKA
Z HEILBRONNU ALEBO SKÚŠKA OHŇOM, SDK); Veve (Adriana Krúpová,
ZOZNAMKA, SDK); Náčelníčka zboru (Eurípidés, MEDEIA, SDK).
KEDER Michal; ph.
Postava: Chlapci (Bedřich Smetana, PREDANÁ NEVESTA, SND).
KEMKA Juraj, 26.08.1975, Martin; Astorka h.
Postava: Lev Tolstoj mladší (Jan Novak, TOLSTOJ A PENIAZE, Astorka).
KENDROVÁ Katarína, 29.10.1976, Svidník; SDK t.
Postavy: Zbor ženy, Brangiena (Ondrej Šoth — Zuzana Mistríková, TRISTAN A
IZOLDA, SDK); Oberači hrozna, Víly (Adolphe-Charles Adam, GISELLE, SDK).
KÉPESOVÁ Lena, 09.02.1960, Luck, Ukrajina; SDK i*.
Inšpícia: (Ondrej Šoth — Zuzana Mistríková, TRISTAN A IZOLDA, SDK).
KEREŠ Milan; ch.
Choreografia: (PRÍBEH ULICE, ARÉNA); (Karol Vosátko, SEX, MOBIL
A ROCK’N’ROLL, GNG).
KERPÁN-ORAVCOVÁ Helena; SND š.
Šepkár: (Eugen Suchoň, SVÄTOPLUK, SND); (Christoph Willibald Gluck,
ORFEUS A EURYDIKA, SND); (Joseph Haydn, OPUSTENÝ OSTROV, SND).
KEŤKOVÁ Anna, 19.07.1946, Záhorce, okr. Veľký Krtíš; DJGT i, š.
Šepkár: (Jozef Gregor Tajovský, INOTAJE, DJGT); (Robin Hawdon, DOKONALÁ
SVADBA, DJGT); (Friedrich Dürrenmatt, NÁVŠTEVA STAREJ DÁMY, DJGT).
KHABLO Oleksandr, 10.03.1955, Donetskaja, Ukrajina; SDK t.ped.
Hudobná dramaturgia: (Adolphe-Charles Adam, GISELLE, SDK).
Postava: Princ kuronský (Adolphe-Charles Adam, GISELLE, SDK).
292
rocenka07_08.indd 292
17.12.2010 10:09:50
umeleckí pracovníci
KIANICA Radovan, 20.10.1979, Bytča; MDZ h.
Postavy: Toffolo (Carlo Goldoni, POPRASK NA LAGÚNE, MDZ); Hrajú (Jonathan
Swift, GULLIVEROVE CESTY, MDZ); Kazimír (Ödön von Horváth, KAZIMÍR
A KAROLÍNA, MDZ); Andy (Roland Schimmelpfennig, ŽENA Z MINULOSTI,
MDZ).
KIČOVÁ Katarína, 03.03.1981, Košice; kv.
Kostýmové návrhy: (Murray Schisgal, LÁÁÁSKA, THK); (Ferenc Molnár, ČERT,
THK).
Scénické návrhy: (Murray Schisgal, LÁÁÁSKA, THK).
Postavy: 3. dievča (Edmond Rostand, CYRANO Z BERGERACU, THK); Robinson
(Gábor Presser — Péter Horváth — Dusán Sztevanovity, POVALA, THK).
KIČIŇOVÁ Miriam, 23.10.1985, Veľaty, okr. Trebišov; dr.
Dramaturgia: (Raymond Queneau, ZAZI V METRE, VŠMU).
KINČEŠ Ján, 05.05.1984, Brezno; DzP h.
Postavy: Hrajú (CHRÁNENÉ ÚZEMIE, DzP); Hrajú a spievajú (ZA ZÁVESOM
ZÁZRAK LETÍ..., DzP).
KIRÁĽOVÁ Andrea, 28.03.1984, Trnava; posl. VŠMU h.
Postavy: Marfa (Nikolaj Robertovič Erdman, MRÁZIK, NS); Winnie (Ray Cooney
— Tony Hilton, EŠTE JEDEN DO PARTIE, NS); Dolly (Eduardo Rovner, VRÁTILA SA RAZ V NOCI, DJP).
KISS Atilla, 12.05.1989, Szekeszárd, Maďarsko; SND t (zbor).
Postavy: Vyslanci Livonského spolku, Ľud — muži (Sergej Sergejevič Prokofiev,
IVAN HROZNÝ, SND); Harlekýn, Kvetinový valčík, zbor — muži, Vojaci, Rodičia
(Piotr Iľjič Čajkovskij, LUSKÁČIK, SND).
KISS Ján, 30.01.1982, Šaľa; štud. CK, o.
Postava: Melisso (Georg Friedrich Händel, ALCINA, CK).
KISS Michal; dh.
Postava: Malý Johny (Peter Pavlac, CIRKUS, ARÉNA).
KISS Szilvia, obč.m. KISSOVÁ, 02.08.1975, Komárno; h.
Postava: Marianna (Peter Pavlac, CIRKUS, ARÉNA).
KITTLER Vladimír, 19.04.1968, Bratislava; h.
Postavy: Chameleón (Viliam Klimáček, GINSBERG V BRATISLAVE, GNG);
Žabiak (Viliam Klimáček, GINSBERG V BRATISLAVE, GNG).
293
rocenka07_08.indd 293
17.12.2010 10:09:50
umeleckí pracovníci
KIVADER Vladimír, 16.04.1982, Prešov; r.
Réžia: (Vladimír Kivader, AKO SA OTESANČEK POLEPŠIL — ZAHRAJME SA
S ROZPRÁVKAMI XI., BDnR); (Petr Kolečko, BRITNEY GOES TO HEAVEN, MDZ).
Úprava, kostýmové návrhy, výber hudby: (Petr Kolečko, BRITNEY GOES TO HEAVEN, MDZ).
Postava: Hrajú (Ľudmila Baladická, (ZA)PÁRAČKY, BDnR).
KLEBERC Martin, 04.01.1983, Bratislava; NS t.
Postavy: Bohatieri, Kohúty, Hríbiky (Nikolaj Robertovič Erdman, MRÁZIK, NS);
Ďalej hrajú a tancujú (CARMEN, NS); Mládenci a Dievčatá, Križiaci, Háremové
tanečnice, Saracéni, Mnísi (Gabo Dušík — Martin Kákoš — Martin Sarvaš, FRANTIŠEK Z ASSISI, NS).
KLEIN Oto, obč.m. Otokar, 23.09.1974, Bratislava; o.
Postava: Jeník (Bedřich Smetana, PREDANÁ NEVESTA, SND).
KLEINOVÁ Eva; kv.
Kostýmové návrhy: (Nina Stojčeva, KOCÚR V ČIŽMÁCH, DJGT).
KLEISOVÁ Dominika, 01.02.1979, Košice; RND h.
Postavy: Briganova matka, slúžka Anička, Mária Žiaková (Stanislav Štepka,
NIEKTO TO RÁD SLOVENSKÉ, RND); Účinkujú (Stanislav Štepka, TO NAJLEPŠIE Z RND II., RND).
KLEMPÁR Slavomír, 18.01.1982, Kežmarok; SDK o (zbor).
Postava: Úradník (Giacomo Puccini, MADAMA BUTTERFLY, SDK).
KLIMÁČEK Viliam, 14.09.1958, Trenčín; GNG r, um, h.
Réžia: (Viliam Klimáček, GINSBERG V BRATISLAVE, GNG); (Viliam Klimáček,
SOM HOT DOG, GNG).
Postava: Eštebák (Viliam Klimáček, GINSBERG V BRATISLAVE, GNG).
KLIMAŠOVSKÝ Pavol, 25.12.1958, Žilina; MDZ h.
Postava: Padron Toni (Carlo Goldoni, POPRASK NA LAGÚNE, MDZ).
KOBEDA M.; posl. VŠMU r.
Úprava, dramaturgia, réžia: (Antoine de Saint-Exupéry, MALÝ PRINC, VŠMU).
KOBEZDA Róbert, 11.01.1974, Košice-Šaca; Actores h.
Postavy: Hrajú (Tatiana Masníková, HUGO A OLIVER A ICH VEĽKÉ DIVADLO,
Actores); Hrajú (Tatiana Masníková, STRETNÚŤ TEBA BOLO KRÁSNE,
294
rocenka07_08.indd 294
17.12.2010 10:09:50
umeleckí pracovníci
Actores); Hrajú (Tatiana Masníková, BEZ MIHNUTIA OKA, Actores); Paša (Vasilij Sigarev, GUPKA, Actores).
KOBIELSKY Vladimír, 26.07.1975, Vranov nad Topľou; SND h.
Postavy: Róbert Vlček (Ján Uličiansky, KOCÚR NA KOLIESKOVÝCH KORČULIACH, SND); Muž s páskou, Mladý vojak (Bertolt Brecht, MATKA GURÁŽ
A JEJ DETI, SND); Jozef II. (Peter Shaffer, AMADEUS, SND).
KOCMAN Jan, 22.05.1973, Bratislava; sv.
Scénické a kostýmové návrhy: (TRETIA FARBA EVY, Pd); (Sergej Sergejevič Prokofiev, LÁSKA K TROM POMARANČOM, BDZ).
Bábky: (Sergej Sergejevič Prokofiev, LÁSKA K TROM POMARANČOM, BDZ).
Pedagogické vedenie: (Jean Anouilh, ORCHESTER, VŠMU); (Rainer Werner
Fassbinder, LEN KVAPKY NA HORÚCE KAMENE, VŠMU); (Július Barč-Ivan,
3000 ĽUDÍ, VŠMU).
KOCÚRIKOVÁ Zuzana, 19.12.1948, Bratislava; SND h.
Postava: Irena (Václav Havel, ODCHÁDZANIE, SND).
KOČAN Ladislav, 09.01.1952, Piešťany; DJP r.
Réžia: (Ivan Stodola, VOĽAKEDY A DNES, DJP).
KOČANOVÁ Nina, obč.m. Anna-Mária, 26.07.1953, Humenné; h.
Postavy: Pani Bujačkov, Gazdiná (Eugène Ionesco, NOSOROŽEC, DJP); Perla
(Eduardo Rovner, VRÁTILA SA RAZ V NOCI, DJP).
KOČIŠ Peter, 19.10.1965, Nitra; h.
Postava: Charlie Barnet (Ray Cooney — Tony Hilton, EŠTE JEDEN DO PARTIE, NS).
KODOŇ Lukáš, 30.09.1981, Bratislava; r.
Koncepcia: (P.A.T. & AKTIVNAGRUPPA, PAT).
Postava: Hrajú (P.A.T. & AKTIVNAGRUPPA, PAT).
KOHÚT Kristián, 11.09.1978, Bratislava; SND t (zbor).
Postavy: Vyslanci Obchodného spolku, Zvonári, Ľud — muži (Sergej Sergejevič
Prokofiev, IVAN HROZNÝ, SND); Čínsky tanec, Vojaci, Rodičia, Španielsky tanec
— muži (Piotr Iľjič Čajkovskij, LUSKÁČIK, SND).
KOKAVEC Marián ml., 31.03.1975, Trnava; hsp.
Korepetície: (Jan Wilkowski, MACO MAŤO HĽADÁ HNIEZDO, DJP);
Výber hudby, texty piesní: (Ivan Stodola, VOĽAKEDY A DNES, DJP).
Postava: Klavirista (Ivan Stodola, VOĽAKEDY A DNES, DJP).
295
rocenka07_08.indd 295
17.12.2010 10:09:50
umeleckí pracovníci
KOLÁR Péter, 03.02.1947, Košice; THK rd.
KOLBAŠSKÝ Miroslav, 09.08.1964, Košice; BDK bh.
Postavy: Dedko (Siarhej Kovaľov, FILIPKO A JEŽIBABA, BDK); Kováč (Siarhej
Kovaľov, FILIPKO A JEŽIBABA, BDK); Mamka, Kráľ, Obryňa (Halka Marčeková,
EN, TEN, TIKY, BDK); En (Halka Marčeková, EN, TEN, TIKY, BDK).
Asistent réžie: (Siarhej Kovaľov, FILIPKO A JEŽIBABA, BDK); (Halka Marčeková,
EN, TEN, TIKY, BDK).
KOLEK-SPASKOV Elena, 15.03.1982, Štipe, Macedónsko; h.
Postava: Eva — Matka (TRETIA FARBA EVY, Pd).
KOLENÍK Ján, 11.11.1979, Banská Bystrica; SND h.
Postavy: Veliteľ, Práporčík (Bertolt Brecht, MATKA GURÁŽ A JEJ DETI, SND);
Joachim, Tigen Bunch (David Geiselmann, PLANTÁŽ, SND); Veselovský (Lev
Nikolajevič Tolstoj, ANNA KARENINOVÁ, SND).
KOLESÁROVÁ Denisa; vsp.
Videozáznam: (Iva Há, NAPÍSANÉ DO TMY, BDnR).
KOLLÁR Ivan, 04.03.1937, Žilina; h.
Postava: Kander (Ladislav Nádaši Jégé, CESTA ŽIVOTOM, SKD).
KOLLÁR Viktor, 15.06.1977, Trenčín; DJP r.
Réžia: (Heinrich von Kleist, KATARÍNKA Z HEILBRONNU ALEBO SKÚŠKA
OHŇOM, SDK); (Klaus Händl, TEMNE LÁKAVÝ SVET, DJP); (Eugène Ionesco,
NOSOROŽEC, DJP); (William Shakespeare, MACBETH, SKD).
Úprava: (Heinrich von Kleist, KATARÍNKA Z HEILBRONNU ALEBO SKÚŠKA
OHŇOM, SDK); (William Shakespeare, MACBETH, SKD).
KOLODZIEJ Romina; SND t (s+b).
Postavy: Anastázia, Dievčatá (Sergej Sergejevič Prokofiev, IVAN HROZNÝ, SND);
Žena (Piotr Iľjič Čajkovskij — George Balanchine, VEČER KLASICKÝCH
CHOREOGRAFIÍ — ČAJKOVSKÉHO PAS DE DEUX, SND).
KONEČNÁ Zuzana, 11.01.1985, Bratislava; h.
Postavy: Ankica (Ivan Kušan, ČARUGA, Meteorit); Erna (Ödön von Horváth,
KAZIMÍR A KAROLÍNA, MDZ); Hrajú (VELIPSESPILEV, LUDUS); Cia (Marek
Maďarič, TÚLAVÉ SRDCE, Astorka).
KÖNIG Peter, 25.09.1938, Spišská Nová Ves; h.
Postava: Ďuri Bači (Anton Kret, NA MESCICKYM TARHU, SD).
296
rocenka07_08.indd 296
17.12.2010 10:09:50
umeleckí pracovníci
KOPRNOVÁ Veronika, 09.05.1982, Beroun, Česká republika; t.
Postavy: Bosorky, Lovec, Lane, Námorníci (Henry Purcell, DIDO A AENEAS, VŠMU).
KOPSOVÁ Jana, 09.02.1962, Bratislava; SND asr.
Asistent réžie: (Václav Havel, ODCHÁDZANIE, SND); (Jean Anouilh, TANEC
TOREADOROV, SND); (David Geiselmann, PLANTÁŽ, SND); (Lev Nikolajevič
Tolstoj, ANNA KARENINOVÁ, SND).
KOREŇ Matej; h.
Postava: Olino (Václav Patejdl, FONTÁNA PRE ZUZANU, NS).
KORENÁ Lucia, 09.08.1984, Čadca; StDN bh.
Postavy: Anjel, Had, Smrť (Ondrej Spišák, SLOVENSKÝ BETLEHEM, StDN);
Hrajú (Hans Christian Andersen, PALCULIENKA, StDN).
KORENČI Štefan, 21.12.1963, Bratislava; a.ha. r.
Réžia: (Eric-Emmanuel Schmitt, EVANJELIUM PODĽA PILÁTA, a.ha.); (Per
Olov Enquist, NOC LESBIČIEK, a.ha.); (Adriana Krúpová, ZOZNAMKA, SDK);
(Nathalien Richard Nash, OBCHODNÍK S DAŽĎOM, SDK).
Dramaturgia, scénické a kostýmové návrhy: (Eric-Emmanuel Schmitt, EVANJELIUM PODĽA PILÁTA, a.ha.).
Úprava: (Adriana Krúpová, ZOZNAMKA, SDK); (Nathalien Richard Nash,
OBCHODNÍK S DAŽĎOM, SDK).
Scénické návrhy, výber hudby: (Per Olov Enquist, NOC LESBIČIEK, a.ha.).
KORENČI Anton, 09.02.1986, Bratislava; posl. VŠMU r.
Dramaturgia: (Alexander Nikolajevič Ostrovskij, NEMÁ KOCÚR VEČNE HODY,
VŠMU);
Réžia: (Rainer Werner Fassbinder, LEN KVAPKY NA HORÚCE KAMENE,
VŠMU); (Olivier Py, LIST MLADÝM HERCOM, Š 12).
KOROGNAI Károly, 18.02.1961; THK um.
Réžia, scénické a kostýmové návrhy: (Edmond Rostand, CYRANO Z BERGERACU,
THK).
Postavy: Martin Dysart (Peter Shaffer, EQUUS, THK); Čert (Ferenc Molnár,
ČERT, THK).
KÓSA Annamária, obč.m. KOSOVÁ, 20.03.1980; sv.
Kostýmové návrhy: (Maxim Gorkij, EMIGRANTI (NA DNE), VŠMU); Jozef Mokoš
— Pavel Vašíček, O ČIERNOM KLOBÚKU, VŠMU).
Scénické návrhy: (Jozef Mokoš — Pavel Vašíček, O ČIERNOM KLOBÚKU, VŠMU).
297
rocenka07_08.indd 297
17.12.2010 10:09:50
umeleckí pracovníci
KOSÍR Emil, 09.04.1937, Mojmírovce, okr. Nitra; h.
Postava: Notár (Jozef Gregor Tajovský, INOTAJE, DJGT).
KOSTELNÍK Tomáš; h.
Postavy: Hrajú (Lukáš Brutovský, KRÍŽOVKÁRI, Š 12); Chór (Peter Shaffer,
AMADEUS, SND); Hrajú (Andrej Kuruc, KEBY VECI BOLI TÝM, ČÍM SÚ, Š 12).
KOSTELNÝ Ľuboš, 05.06.1981, Martin; SND h.
Postavy: Gaston (Jean Anouilh, TANEC TOREADOROV, SND); Matúš (David
Geiselmann, PLANTÁŽ, SND); Konstantin Levin (Lev Nikolajevič Tolstoj, ANNA
KARENINOVÁ, SND).
KOŠČÁK Ján;
Postava: Plavčíci, reportéri (Gejza Dusík, MODRÁ RUŽA, PREŠOVSKÁ OPERETNÁ SPOLOČNOSŤ).
KOŠICKÁ Dana, rod. OROLÍNOVÁ, obč.m. DZIAK-KOŠICKÁ, 19.06.1967, Kežmarok; SDK h.
Postavy: Roos Visserová (Frank Houtappels, VORVAŇ, DJZ); Barbara (Liz
Lochhead, PERFECT DAYS, ARÉNA); Klaudia (Adriana Krúpová, ZOZNAMKA,
SDK); Medeia (Eurípidés, MEDEIA, SDK); Sestra Elza (Peter Rašev, SANATÓRIUM, ALEBO AKO PREŽIŤ REALITY SHOW...???, SDK, SMD).
KOŠÍKOVÁ Katarína, 20.06.1985, Partizánske; SND t (s+b).
Postavy: Anastázia, (Dievčatá (Sergej Sergejevič Prokofiev, IVAN HROZNÝ, SND);
Dievčatá (Sergej Sergejevič Prokofiev, IVAN HROZNÝ, SND); Kráľovná cukroviniek, Kvetinový valčík, sólo, pár, Vločky, Snehová kráľovná, Kvapky rosy, Matka
Kláry (Piotr Iľjič Čajkovskij, LUSKÁČIK, SND); Tancujú — dámy (BOLERO
A VIAC... SUSTO, SND).
KOŠŤÁLIKOVÁ Soňa; posl. AU BB, h.
Postava: Matka (Juliusz Slowacki, BALLADYNA, AU BB).
KOVÁCS Martina; t.
Postava: Hrajú a tancujú (Hans Christian Andersen, SNEHOVÁ KRÁĽOVNÁ,
Meteorit).
KOVÁČ Andrej, 11.02.1979, Bratislava; BBD bh.
Postavy: Kupec (František Hrubín, KRÁSKA A ZVIERA, BBD); Duchovia prírody
(František Hrubín, KRÁSKA A ZVIERA, BBD); Konitrus, Osoba (Raymond Queneau, ZAZI V METRE, VŠMU).
298
rocenka07_08.indd 298
17.12.2010 10:09:50
umeleckí pracovníci
KOVÁČ Martin, 14.05.1971, Banská Bystrica; SDT rd.
Postava: Fjodor (Sergej Sergejevič Prokofiev, IVAN HROZNÝ, SND).
KOVÁČ Peter, 02.01.1958, Fiľakovo, okr. Lučenec; SKD dr, um.
Dramaturgia: (Juan Carlos Rubio, FAJČENIE JE DRINA (ROLLINGOVA TERAPIA), SKD); (Július Barč-Ivan, NEZNÁMY, SKD).
KOVÁČIK Ján, 06.03.1927, Handlová, okr. Prievidza; h.
Postava: Starec (William Shakespeare, KRÁĽ LEAR, DAB).
KOVÁČIK Michal, 17.04.1991, Spišská Nová Ves; ph.
Postava: Mescicky konštabeľ Jakoubek Jakubof (Anton Kret, NA MESCICKYM
TARHU, SD).
KOVÁČOVÁ Ingrid, 16.04.1971, Bratislava; SND t (zbor).
Postavy: Dievčatá, Ženy v čiernom (Sergej Sergejevič Prokofiev, IVAN HROZNÝ, SND); Slúžky, Vločky, Kvetinový valčík, zbor — ženy (Piotr Iľjič Čajkovskij,
LUSKÁČIK, SND).
KOVÁČOVÁ Ivana, rod. FRAŇOVÁ, 28.09.1983, Topoľčany; h.
Postavy: Alžbeta (Ödön von Horváth, VIERA, LÁSKA, NÁDEJ, DJZ); Hrajú (Josef
Čapek, ROZPRÁVKA O PSÍČKOVI A MAČIČKE, BDnR).
KOVÁČOVÁ Monika; posl. AU BB, dr.
Dramaturgia: (Ľudmila Baladická, (ZA)PÁRAČKY, BDnR); (Vladimír Kivader,
AKO SA OTESANČEK POLEPŠIL — ZAHRAJME SA S ROZPRÁVKAMI XI.,
BDnR).
Dramaturgická spolupráca: (Iva Há, NAPÍSANÉ DO TMY, BDnR);
KOVÁČOVÁ Veronika.
Kostýmové návrhy: (VTÁK OHNIVÁK, SDT).
KOVAĽ Ondrej, 10.06.1979, Bratislava; SND h.
Postavy: Markus (Ján Uličiansky, KOCÚR NA KOLIESKOVÝCH KORČULIACH,
SND); Wolfgang Amadeus Mozart (Peter Shaffer, AMADEUS, SND); Stiva (Lev
Nikolajevič Tolstoj, ANNA KARENINOVÁ, SND).
KOVALČÍK Pavol, 08.12.1980; t.
Postava: Tancujú (SILENT SNOW, ED).
KOVALČÍKOVÁ Klaudia, 18.10.1988, Košice; SDK i.
Inšpícia: (Giacomo Puccini, MADAMA BUTTERFLY, SDK); (Igor Bázlik —
299
rocenka07_08.indd 299
17.12.2010 10:09:50
umeleckí pracovníci
Peter Stoličný — Ján Štrasser, POLEPETKO, SDK); (Piotr Iľjič Čajkovskij,
EUGEN ONEGIN, SDK).
KOVALČÍKOVÁ Magdaléna, rod. NAGYOVÁ, 20.08.1965, Bratislava; SDK i.
Inšpícia: (Giacomo Puccini, MADAMA BUTTERFLY, SDK); (Igor Bázlik —
Peter Stoličný — Ján Štrasser, POLEPETKO, SDK); (Piotr Iľjič Čajkovskij,
EUGEN ONEGIN, SDK).
KOVALČÍKOVÁ Zuzana, 07.06.1982, Stará Ľubovňa; DAD h.
Postava: Daisy (Eugène Ionesco, NOSOROŽEC, DAD).
KOVAĽOVÁ Anna, 03.01.1988, Prešov; DJGT h.
Postavy: Goplana, Dedinčanky (Juliusz Slowacki, BALLADYNA, AU BB).
KOVÁR František, 14.11.1946, Bratislava; SND h.
Postavy: Hanuš (Václav Havel, ODCHÁDZANIE, SND); Sedliak (Bertolt Brecht,
MATKA GURÁŽ A JEJ DETI, SND); Barón Gottfried von Swieten (Peter Shaffer,
AMADEUS, SND).
KOVÁR Vladimír; ph.
Postava: Komparz (William Shakespeare, KRÁĽ LEAR, DAB).
KOVÁŘOVÁ Miroslava, 02.05.1958, Bratislava; SND šéfdr.
KÖVESDI SZABÓ Mária, 21.06.1950, Malý Kamenec, okr. Trebišov; THK h.
Postavy: Dora Strang (Peter Shaffer, EQUUS, THK); Mamička (Gábor Presser —
Péter Horváth — Dusán Sztevanovity, POVALA, THK).
KOZA Peter, 1946, Bratislava;
Šerm: (Eugen Suchoň, SVÄTOPLUK, SND).
KOZÁNKOVÁ Zuna; DC t.
Postava: Performeri (HEXEN, DC).
KOZÁR Štefan; ph.
Postava: Ďalej hrajú (Jules Verne — Arnošt Goldflam, 800 MÍĽ PO AMAZONKE,
DJP).
KOŽKA Štefan, 11.08.1954, Trenčín; NS h.
Postavy: August Strindberg (Per Olov Enquist, NOC LESBIČIEK, a.ha.); Jonathan
Hardcastle (Ray Cooney — Tony Hilton, EŠTE JEDEN DO PARTIE, NS); Sultán
(Gabo Dušík — Martin Kákoš — Martin Sarvaš, FRANTIŠEK Z ASSISI, NS).
300
rocenka07_08.indd 300
17.12.2010 10:09:50
umeleckí pracovníci
KOŽUCH Ján, 14.06.1948, Neded, okr. Galanta; SKD h.
Postavy: Hlas Orsona Wellsa (Juan Carlos Rubio, FAJČENIE JE DRINA (ROLLINGOVA TERAPIA), SKD); Pilát (Eric-Emmanuel Schmitt, EVANJELIUM PODĽA
PILÁTA, a.ha.); Guzy (Ladislav Nádaši Jégé, CESTA ŽIVOTOM, SKD); Magister
Leonard (Július Barč-Ivan, NEZNÁMY, SKD); Duncan (William Shakespeare,
MACBETH, SKD).
KOŽUCH Michal, 1945, Nitra; i.
Inšpícia: (David Farr, OKULIARE ELTONA JOHNA, DAB); (William Shakespeare, KRÁĽ LEAR, DAB).
KRAJČIOVÁ Helena, 1975, Skalica; h.
Postava: Vlasta (Václav Havel, ODCHÁDZANIE, SND).
KRAJČOVIČ Maroš, 19.10.1954, Banská Bystrica.
Dramaturgia: (ZA ZÁVESOM ZÁZRAK LETÍ..., DzP).
KRÁL Miroslav; posl. VŠMU sv.
Scénické návrhy: (Maxim Gorkij, EMIGRANTI (NA DNE), VŠMU).
KRÁL Stano, 29.10.1960, Bratislava; h.
Postava: Žobrák (Gabo Dušík — Martin Kákoš — Martin Sarvaš, FRANTIŠEK
Z ASSISI, NS).
KRÁĽ Miloslav, um.m. KRÁĽ Milo, 14.07.1975, Žiar nad Hronom; DAB h.
Postavy: Dan (David Farr, OKULIARE ELTONA JOHNA, DAB); Kent (William
Shakespeare, KRÁĽ LEAR, DAB).
KRÁĽOVIČOVÁ Mária, 07.06.1927, Čáry, okr. Senica; SND h.
Postavy: Hrajú (Liz Fuller, JA A HOLLYWOOD, TW); Babička (Václav Havel,
ODCHÁDZANIE, SND).
KRAMEROVÁ Sandra; posl. VŠMU ch.
Pohybová spolupráca: (James Matthew sir Barrie, PETER PAN, VŠMU).
KRÁTKY Matúš, 01.12.1983, Bratislava; DAB h.
Postavy: Bubnov (Maxim Gorkij, EMIGRANTI (NA DNE), VŠMU); John (William
Shakespeare, KRÁĽ LEAR, DAB); Jepichodov (Anton Pavlovič Čechov, VIŠŇOVÝ
SAD, DAB).
KRATOCHVÍL Rudo, vl.m. Ľubomír, 21.05.1957, Nitra; StDN bh.
Postavy: Anjel, Adam, Stacho, Kováč (Ondrej Spišák, SLOVENSKÝ BETLEHEM,
301
rocenka07_08.indd 301
17.12.2010 10:09:50
umeleckí pracovníci
StDN); Hrajú (Hans Christian Andersen, PALCULIENKA, StDN).
KRAUS Laco, 10.02.1943, Bratislava.
Svetelný dizajn: (Marek Maďarič, TÚLAVÉ SRDCE, Astorka).
KRAVTSOVA Anastasia, 26.09.1986, Kaliningrad, Rusko; SDK t (zbor).
Postavy: Šľachta, Oberači hrozna, Víly (Adolphe-Charles Adam, GISELLE, SDK).
KRČMÁROVÁ Monika, 18.05.1983, Spišská Nová Ves.
Šepkár: (Ivan Bukovčan, KÝM KOHÚT NEZASPIEVA, ART).
Postava: Hrajú (Koffi Kwahulé, MISTERIOSO-119, Š 12).
KREJČIŘÍKOVÁ Ivana; posl. VŠMU o.
Postavy: Dido (Henry Purcell, DIDO A AENEAS, VŠMU); Účinkujú (ZRÁŽKA
S OPEROU, VŠMU).
KREPČÁROVÁ-ŠAFÁRIKOVÁ Anita, 25.09.1955, Lučenec; DJGT h.
Postavy: Mara (Jozef Gregor Tajovský, INOTAJE, DJGT); Illova žena (Friedrich
Dürrenmatt, NÁVŠTEVA STAREJ DÁMY, DJGT).
KRESTIANOVÁ Andrea; posl. AU h.
Postavy: Skierka (Juliusz Slowacki, BALLADYNA, AU BB); Amália (Vinko Möderndorfer, ŠYTI ROČNÉ OBDOBIA, AU BB).
KRIŠKOVÁ Jitka, rod. KLAUDOVÁ, 08.02.1959, Trenčín; DJZ h.
Postavy: Ľud putujúci do Betlehema (Jan Antonín Pitínský, BETLEHEM, DJZ);
Darček (Ray Cooney, VŠETKO NAJLEPŠIE!, DJZ).
KRIVOŠÍK Tomáš, 16.06.1980; t.
Choreografia: (Nikolaj Robertovič Erdman, MRÁZIK, NS).
KRIVÝ Peter, 04.06.1983, Prešov; DJZ h.
Postavy: Alfonz Klostermeyer (Ödön von Horváth, VIERA, LÁSKA, NÁDEJ, DJZ);
Betlehemská hviezda (Jan Antonín Pitínský, BETLEHEM, DJZ); Taxikár (Ray
Cooney, VŠETKO NAJLEPŠIE!, DJZ).
KRIŽAN Martin, 21.04.1985, Žilina; VŠMU h.
Postavy: Maťo (Jan Wilkowski, MACO MAŤO HĽADÁ HNIEZDO, DJP); Jurko,
Kruliš, Heliodor (Ivan Stodola, VOĽAKEDY A DNES, DJP); Julio (Eduardo Rovner, VRÁTILA SA RAZ V NOCI, DJP).
302
rocenka07_08.indd 302
17.12.2010 10:09:51
umeleckí pracovníci
KRÍŽIKOVÁ Eva, 15.07.1934, Bratislava; SND h.
Postavy: Hermína Holubová (Ján Uličiansky, KOCÚR NA KOLIESKOVÝCH KORČULIACH, SND); Sandra (Liz Lochhead, PERFECT DAYS, ARÉNA); Sedliačka
(Bertolt Brecht, MATKA GURÁŽ A JEJ DETI, SND); Agafia (Lev Nikolajevič
Tolstoj, ANNA KARENINOVÁ, SND).
KRKOŠKOVÁ Ľubomíra, rod. HLAVÁČOVÁ, 02.05.1960, Čadca; SKD h.
Postavy: Yolma (Juan Carlos Rubio, FAJČENIE JE DRINA (ROLLINGOVA
TERAPIA), SKD); Ľudmila Podjavorinská (Kamil Žiška — Zuzana Palenčíková,
A BUDEME SI ŠEPKAŤ, SKD); Čarodejnice (William Shakespeare, MACBETH,
SKD).
KRNÁČ Dušan, 04.04.1954, Lučenec; sv.
Dramaturgia, scénické a kostýmové návrhy: (POLYLOGUE, PAT).
Scénické návrhy: (ZA ZÁVESOM ZÁZRAK LETÍ..., DzP); (CHRÁNENÉ ÚZEMIE, DzP).
KRONER Ján, 01.06.1956, Považská Bystrica; SND h.
Postavy: Maco Medvecký (Ján Uličiansky, KOCÚR NA KOLIESKOVÝCH KORČULIACH, SND); Doktor (Jean Anouilh, TANEC TOREADOROV, SND).
KRONEROVÁ Zuzana, 17.04.1952, Martin; Astorka h.
Postava: Matka (Marek Maďarič, TÚLAVÉ SRDCE, Astorka).
KRONOVÁ Anna, Prešov.
Kostýmové návrhy: (Gejza Dusík, MODRÁ RUŽA, PREŠOVSKÁ OPERETNÁ
SPOLOČNOSŤ).
KRÚPA Ivan, 25.05.1959, Prusile, okr. Považská Bystrica; SDK h.
Postavy: Muž (Adriana Krúpová, ZOZNAMKA, SDK); Bill Starbuck (Nathalien
Richard Nash, OBCHODNÍK S DAŽĎOM, SDK).
KRÚPOVÁ Adriana, rod. POLÓNYOVÁ, 16.11.1962, Košice; SDK h.
Postava: Čili (Adriana Krúpová, ZOZNAMKA, SDK).
KRUŽLIAKOVÁ Terézia, rod. BABJAKOVÁ, 05.03.1978, Banská Bystrica; SND o.
Postava: Constanza (Joseph Haydn, OPUSTENÝ OSTROV, SND).
KUBA Peter, 24.07.1950, Žilina; LUDUS r, um.
Námet: (VELIPSESPILEV, LUDUS).
Odborná spolupráca: (VLK, NEKLAM, LUDUS); (STRAŠIAK, LUDUS);
Réžia, úprava, videozáznam: (Jozef Mokoš, HASPRČKO A MRCÚLIK, LUDUS).
303
rocenka07_08.indd 303
17.12.2010 10:09:51
umeleckí pracovníci
KUBÁČKOVÁ Ivana; posl. VŠMU h.
Postavy: Nataša (Maxim Gorkij, EMIGRANTI (NA DNE), VŠMU); Hrajú (Woody
Allen, BOH, VŠMU); Annemarie Brownová (Július Barč-Ivan, 3000 ĽUDÍ, VŠMU).
KUBÁNKA Juraj, 31.10.1928, Turie, dnes časť Žiliny; ch. Choreografia: (AdolpheCharles Adam, GISELLE, SDK); Adolphe-Charles Adam, GISELLE, SDK).
KUBASÁK Anton, 01.05.1951, Bratislava.
Postava: Účinkujú (PRÍSUN, DSS).
KUBÁTOVÁ Barbora; SND t (zbor).
Postavy: Dievčatá, Ľud — ženy, Ženy v čiernom (Sergej Sergejevič Prokofiev,
IVAN HROZNÝ, SND); Vločky, Kvetinový valčík, zbor — ženy, Kolombína, Čínsky
tanec, Kvapky rosy, Rodičia (Piotr Iľjič Čajkovskij, LUSKÁČIK, SND); Tancujú —
dámy (BOLERO A VIAC... SUSTO, SND).
KUBEKOVÁ Lucia, 18.05.1980; posl. VŠMU o.
Postavy: Belinda (Henry Purcell, DIDO A AENEAS, VŠMU); Účinkujú (ZRÁŽKA
S OPEROU, VŠMU).
KUBICOVÁ Radana, 05.05.1987, Nitra; štud. CK, o.
Postava: Oberto (Georg Friedrich Händel, ALCINA, CK).
KUBOVČÍK Michal, 17.05.1980, Bratislava; h.
Postava: Stan Brigan, Jozef Gregor Tajovský, Mladý Aldo Fusco (Stanislav Štepka,
NIEKTO TO RÁD SLOVENSKÉ, RND).
KUBOVČÍK Vladimír, 11.04.1953, Hnúšťa-Likier, okr. Rimavská Sobota; SND o (a.h.).
Postava: Kráľ (Eugen Suchoň, SVÄTOPLUK, SND).
KUBRAN Martin, 03.10.1970, Bratislava; ARÉNA šéfdr.
Dramaturgia: (Viliam Klimáček, KOMUNIZMUS, ARÉNA); (Bertolt Brecht,
MATKA GURÁŽ A JEJ DETI, SND).
Preklad: (Bertolt Brecht, MATKA GURÁŽ A JEJ DETI, SND).
KUCOVÁ O.; t (zbor).
Postava: Ženy v čiernom (Sergej Sergejevič Prokofiev, IVAN HROZNÝ, SND).
KUČEROVÁ Anna, 24.07.1985, Hriňová; posl. VŠMU sv.
Scénické a kostýmové návrhy: (Jean Anouilh, ORCHESTER, VŠMU).
KUDLÁČ Eduard, 28.10.1972, Žilina; MDZ dr, um.
304
rocenka07_08.indd 304
17.12.2010 10:09:51
umeleckí pracovníci
Réžia: (Sergi Belbel, MOBIL, MDZ); (Roland Schimmelpfennig, ŽENA Z MINULOSTI, MDZ).
KUDLIČKA Boris, 05.12.1972, Ružomberok; BDZ sv.
Scénické návrhy: (Christoph Willibald Gluck, ORFEUS A EURYDIKA, SND).
KUFFELOVÁ Daniela, 12.11.1965, Trnava; DAB h.
Postavy: Julie (David Farr, OKULIARE ELTONA JOHNA, DAB); Varja (Anton
Pavlovič Čechov, VIŠŇOVÝ SAD, DAB).
KUCHÁR Dušan, 1984, Nové Zámky; SO BB o (zbor).
Postava: Prvý družba (Eugen Suchoň, KRÚTŇAVA, SO BB).
KÚCHEN Igor, 06.08.1959, Revúca; SO BB o (zbor).
Postavy: Zimoň (Eugen Suchoň, KRÚTŇAVA, SO BB); Sebastiano (Franz Lehár,
GIUDITTA, SO BB).
KUJANOVÁ Miriam, tiež KUJANOVÁ Mirka, 29.10.1972, Banská Bystrica; DzP h.
Postava: Hrajú (CHRÁNENÉ ÚZEMIE, DzP); Hrajú a spievajú (ZA ZÁVESOM
ZÁZRAK LETÍ..., DzP).
KUKURA Juraj, 15.03.1947, Bratislava; ARÉNA rd.
Námet: (Viliam Klimáček, KOMUNIZMUS, ARÉNA).
Postava: On (Viliam Klimáček, KOMUNIZMUS, ARÉNA).
KUKUROVÁ Michaela, 23.10.1983, Smižany; SO BB o (a.h.).
Postavy: Pastierik (Eugen Suchoň, KRÚTŇAVA, SO BB); Anita (Franz Lehár,
GIUDITTA, SO BB).
KULÍŠKOVÁ Táňa, 22.03.1961, Bratislava; DJP h.
Postava: Mama (Ivan Stodola, VOĽAKEDY A DNES, DJP).
KUNAYOVÁ Veronika, 11.04.1984, Prešov; BDK bh.
Postavy: Ježibaba (Siarhej Kovaľov, FILIPKO A JEŽIBABA, BDK); Katka
(Halka Marčeková, EN, TEN, TIKY, BDK).
KUNDLÁK Jozef, 12.10.1956, Bratislava; SND o.
Postava: Záboj (Eugen Suchoň, SVÄTOPLUK, SND).
KUNKOVÁ Darina, rod. KLEMPÁROVÁ, 11.03.1964, Kežmarok; SO BB o (zbor).
Postava: Starejšia (Eugen Suchoň, KRÚTŇAVA, SO BB).
305
rocenka07_08.indd 305
17.12.2010 10:09:51
umeleckí pracovníci
KUNST Ladislav, 21.02.1932, Bardejov; ph.
Postava: Bulgar (Anton Kret, NA MESCICKYM TARHU, SD).
KUNST Vladimír; h.
Postava: Divadelný fragment II. — C (Samuel Beckett, SMIECH V TEMNOTE,
KONTRA).
KUPCOVÁ Mária, 07.11.1966, Zvolen; SND bmrep.
Postavy: Dievčatá, Ľud — ženy (Sergej Sergejevič Prokofiev, IVAN HROZNÝ,
SND); Stará mama, Slúžky (Piotr Iľjič Čajkovskij, LUSKÁČIK, SND).
KUPKA Valerij, 23.12.1962, Zelenij Haj, Ukrajina; dr.
Dramaturgia: (Eugène Ionesco, NOSOROŽEC, DAD); (Oleh Mykolajčuk-Nyzovec,
ÚZEMIE B, DAD); (Friedrich Dürrenmatt, ANJEL PRICHÁDZA DO BABYLONU,
DAD); (Pavol Dobšinský, POPOLVÁR NAJVÄČŠÍ NA SVETE, DAD).
Preklad: (Eugène Ionesco, NOSOROŽEC, DAD); (Friedrich Dürrenmatt, ANJEL
PRICHÁDZA DO BABYLONU, DAD); (Pavol Dobšinský, POPOLVÁR NAJVÄČŠÍ
NA SVETE, DAD).
KURIC Radoslav, 19.03.1975, Banská Bystrica; DJGT h.
Postavy: Štefan (Jozef Gregor Tajovský, INOTAJE, DJGT); Karl (Biljana Srbljanović, AMERIKA II., DJGT); Komorník, Reportér (Friedrich Dürrenmatt, NÁVŠTEVA STAREJ DÁMY, DJGT).
KURILLOVÁ Dana, 09.05.1955, Spišská Nová Ves; LUDUS rd.
KÜRTHY Csaba, tiež KÜRTI, 17.12.1989; t.
Postavy: Husári, Ďalej hrajú a vodia bábky (Zoltán Kodály — Béla Paulini — Zsolt
Harsányi, JÁNOŠ HÁRY, JD); Tanečníci (Ken Ludwig, PRIMADONY, JD).
KURTULÍK Karol.
Postava: Žandár (Eugen Suchoň, KRÚTŇAVA, SO BB).
KURUC Andrej; r.
Réžia: (Andrej Kuruc, KEBY VECI BOLI TÝM, ČÍM SÚ, Š 12).
KURUCOVÁ Michaela, 02.06.1980; posl. VŠMU dh.
Postava: Hrajú (Jozef Mokoš — Pavel Vašíček, O ČIERNOM KLOBÚKU, VŠMU).
KÚŠIKOVÁ Zuzana, rod. MIŠUROVÁ, 20.02.1960, Spišská Nová Ves; DJZ h.
Postavy: Irena Prantlová (Ödön von Horváth, VIERA, LÁSKA, NÁDEJ, DJZ);
Ľud putujúci do Betlehema (Jan Antonín Pitínský, BETLEHEM, DJZ); Bambula
306
rocenka07_08.indd 306
17.12.2010 10:09:51
umeleckí pracovníci
(Otfried Preussler, MALÁ ČARODEJNICA, DJZ).
KUŠNIEROVÁ Elena, rod. RAUČINOVÁ, 01.01.1952, Nedanovce, okr. Topoľčany;
DJZ h.
Postavy: Madame Denise (Gejza Dusík, MODRÁ RUŽA, PREŠOVSKÁ OPERETNÁ SPOLOČNOSŤ); Pani súdna radcová (Ödön von Horváth, VIERA, LÁSKA, NÁDEJ, DJZ); Anjeli (Jan Antonín Pitínský, BETLEHEM, DJZ); Veľká Berta
(Otfried Preussler, MALÁ ČARODEJNICA, DJZ).
KUXOVÁ Ivana, 30.06.1981, Bratislava; SND h.
Postavy: Monika (Václav Havel, ODCHÁDZANIE, SND); Nordstonová (Lev
Nikolajevič Tolstoj, ANNA KARENINOVÁ, SND); Patrícia (David Geiselmann,
PLANTÁŽ, SND).
KYZEKOVÁ Zuzana, 21.02.1976, Banská Bystrica; h.
Postava: Eva — Matka (TRETIA FARBA EVY, Pd).
KYZLINK Jaroslav, 1973; SND d (a.h.).
Hudobné naštudovanie, dirigent: (Giovanni Battista Pergolesi, LA SERVA PADRONA, VŠMU); (Henry Purcell, DIDO A AENEAS, VŠMU); (Christoph Willibald
Gluck, ORFEUS A EURYDIKA, SND);
Scénická hudba, výber hudby: (Peter Shaffer, AMADEUS, SND).
L
LABANCOVÁ Alena, rod. ČIPČOVSKÁ, 30.03.1970, Spišská Nová Ves; SD i.
Inšpícia: (Anton Kret, NA MESCICKYM TARHU, SD); (Anton Kret, O RUŽOVEJ
ANIČKE, SD); (Frank Wedekind, JARNÉ PREBUDENIE, SD); (Miro Gavran,
VŠETKO O MUŽOCH, SD); (Miro Gavran, VŠETKO O ŽENÁCH, SD).
Šepkár: (Anton Kret, NA MESCICKYM TARHU, SD); (Anton Kret, O RUŽOVEJ
ANIČKE, SD); (Frank Wedekind, JARNÉ PREBUDENIE, SD); (Miro Gavran,
VŠETKO O MUŽOCH, SD).
LABUDA Marián, 28.10.1944, Hontianske Nemce, okr. Zvolen; SND h.
Postavy: Dr. Viliam Rieger (Václav Havel, ODCHÁDZANIE, SND); Poľný kurát
(Bertolt Brecht, MATKA GURÁŽ A JEJ DETI, SND).
LABUDA Marián ml., 27.02.1974, Bratislava; h.
Postavy: Hrajú (PRÍBEH ULICE, ARÉNA); Oleg (Peter Pavlac, ČERVENÁ PRINCEZNÁ, Astorka).
307
rocenka07_08.indd 307
17.12.2010 10:09:51
umeleckí pracovníci
LABUDOVÁ Viera, rod. STOLÁRIKOVÁ, 13.02.1946, Bratislava; SND š.
Šepkár: (Jean Anouilh, TANEC TOREADOROV, SND); (Lev Nikolajevič Tolstoj,
ANNA KARENINOVÁ, SND).
LACKO Igor, 11.06.1958, Zlaté Moravce, SO BB o.
Postavy: Štelina (Eugen Suchoň, KRÚTŇAVA, SO BB); Martini (Franz Lehár, GIUDITTA, SO BB); Prefekt (Gaetano Donizetti, LINDA DI CHAMOUNIX, SO BB).
LACKO Matej, 30.08.1985, Rimavská Sobota; DJZ h.
Postavy: Joachim (Ödön von Horváth, VIERA, LÁSKA, NÁDEJ, DJZ); Poslušný
pastier (Jan Antonín Pitínský, BETLEHEM, DJZ); Agent Slater (Ray Cooney, VŠETKO NAJLEPŠIE!, DJZ); Elvis (Otfried Preussler, MALÁ ČARODEJNICA, DJZ).
LACOVÁ Martina, 13.05.1986; t.
Postavy: Performeri (HEXEN, DC); Tancujú a hrajú (JABLKO, ED).
LADIČ Branko, 01.09.1980, Michalovce; SND d (a.h.).
Korepetície, asistent dirigenta: (Eugen Suchoň, SVÄTOPLUK, SND).
LAJDA Martin; posl. AU BB h.
Postava: Šľachta (Juliusz Slowacki, BALLADYNA, AU BB).
LANČARIČ Patrik, 27.07.1972, Modra; r.
Réžia, videozáznam, výber hudby: (Peter Pavlac, ČERVENÁ PRINCEZNÁ, Astorka).
LANČARIČ Pavol, 21.10.1948, Trnava; h.
Postava: Účinkujú (PRÍSUN, DSS).
LANDLOVÁ Mária, rod. GUBALOVÁ, 02.11.1965, Piešťany; h.
Postava: Sestra Elza (Peter Rašev, SANATÓRIUM, ALEBO AKO PREŽIŤ REALITY SHOW...???, SDK, SMD).
LAPOŠOVÁ Daša; š.
Šepkár: (Jan Novak, TOLSTOJ A PENIAZE, Astorka); (Marek Maďarič, TÚLAVÉ
SRDCE, Astorka).
LAPRISE André; SND bm.
Naštudovanie: (Piotr Iľjič Čajkovskij, LUSKÁČIK, SND).
LAPŠANSKÝ Jozef, 21.03.1958, Levoča; dr, ph.
Postava: Mescicky starosta (Anton Kret, NA MESCICKYM TARHU, SD).
308
rocenka07_08.indd 308
17.12.2010 10:09:51
umeleckí pracovníci
LARINA Liljana, 03.11.1958, Vilnius, Litva; o.
Postava: Larina (Piotr Iľjič Čajkovskij, EUGEN ONEGIN, SDK).
LÁSKOVÁ Erika, 21.12.1965, Hnúšťa-Likier; DSS h.
Postava: Hrajú (DIALÓGY, DSS).
LATINÁK Lukáš, 1977; Astorka h.
Postavy: Timofej Bazykin (Jan Novak, TOLSTOJ A PENIAZE, Astorka); Ján Karaba (Marek Maďarič, TÚLAVÉ SRDCE, Astorka).
LATTA Igor, 02.03.1947, Pčolinné, okr. Humenné; DAD h.
Postavy: Nabuchodonozor (Friedrich Dürrenmatt, ANJEL PRICHÁDZA DO
BABYLONU, DAD); Žid, Neznámy (Ivan Karpenko-Karyj, STOTISÍC, DAD).
LATTÁKOVÁ Magdaléna, 1958, Bratislava; SND i.
Inšpícia: (Eugen Suchoň, SVÄTOPLUK, SND); (Christoph Willibald Gluck,
ORFEUS A EURYDIKA, SND); (Joseph Haydn, OPUSTENÝ OSTROV, SND).
LAURINEC Róbert, 25.03.1962, Bratislava; BBD bh.
Postavy: Čokoelf (Dušan Štauder, VEĽKÁ CESTA Z ARKTOSU, BBD); Zbojník
Kremeň (Jevgenij Speranskij, KRÁSA NEVÍDANÁ, BBD).
LAX Judit, obč.m. LAXOVÁ Judita, 01.01.1983, Rimavská Sobota; h.
Postava: Líška (Jan Wilkowski, MACO MAŤO HĽADÁ HNIEZDO, DJP).
LEGINUS Martin, 29.06.1980, Snina; SND d.
Dirigent: (Sergej Sergejevič Prokofiev, IVAN HROZNÝ, SND); (Piotr Iľjič Čajkovskij, LUSKÁČIK, SND); (Bedřich Smetana, PREDANÁ NEVESTA, SND).
Hudobné naštudovanie: (Sergej Sergejevič Prokofiev, IVAN HROZNÝ, SND);
(Piotr Iľjič Čajkovskij, LUSKÁČIK, SND).
LEJAVA Marián, 14.09.1976, Bratislava; SND d (a.h.).
Dirigent: (Sergej Sergejevič Prokofiev, IVAN HROZNÝ, SND); (Christoph Willibald Gluck, ORFEUS A EURYDIKA, SND); (Piotr Iľjič Čajkovskij — George
Balanchine, VEČER KLASICKÝCH CHOREOGRAFIÍ — ČAJKOVSKÉHO PAS DE
DEUX, SND); (Joseph Haydn, OPUSTENÝ OSTROV, SND).
Hudobné naštudovanie: (Piotr Iľjič Čajkovskij — George Balanchine, VEČER KLASICKÝCH CHOREOGRAFIÍ — ČAJKOVSKÉHO PAS DE DEUX, SND).
LEJKO Peter, 10.09.1947, Ružomberok; DJZ h.
Postavy: Pán súdny radca (Ödön von Horváth, VIERA, LÁSKA, NÁDEJ, DJZ);
Ľud putujúci do Betlehema (Jan Antonín Pitínský, BETLEHEM, DJZ).
309
rocenka07_08.indd 309
17.12.2010 10:09:51
umeleckí pracovníci
LESAYOVÁ Katarína; posl. VŠMU dr.
Dramaturgia: (Andrej Kuruc, KEBY VECI BOLI TÝM, ČÍM SÚ, Š 12).
LETENAJOVÁ Dorota, 03.04.1982, Bratislava; bh.
Postava: Hrajú (LES, NG).
LETENAY Juraj, 01.06.1958, Bratislava; ch.
Choreografia: (Peter Shaffer, AMADEUS, SND).
Pohybová spolupráca: (Jozef Mokoš, HASPRČKO A MRCÚLIK, LUDUS); (Ray Cooney — Tony Hilton, EŠTE JEDEN DO PARTIE, NS); (Eduardo Rovner, VRÁTILA
SA RAZ V NOCI, DJP).
LETKO Ivan, 09.12.1934, Farná, okr. Levice; h.
Postava: Mrázik (Nikolaj Robertovič Erdman, MRÁZIK, NS).
LETTRICHOVÁ Ľubica, 06.09.1986, Martin; posl. VŠMU h.
Postava: Hrajú (STRAŠIAK, LUDUS).
LÉVAY Adina; JD r, um.
Réžia: (Péter Müller st. — Rezső Seress, SMUTNÁ NEDEĽA, JD); (Niccoló Machiavelli, MANDRAGORA, JD).
LIBEZŇUK Eugen, 31.10.1961, Kicmaň, Ukrajina; h.
Postavy: Jean, Hasič (Eugène Ionesco, NOSOROŽEC, DAD); Artúr (Oleh Mykolajčuk-Nyzovec, ÚZEMIE B, DAD); Konzul Weygang (Elfriede Jelinek, ČO SA
STALO, KEĎ NORA OPUSTILA MANŽELA ALEBO OPORY SPOLOČNOSTÍ,
SDK); Arciminister, Teológ, Kat (Friedrich Dürrenmatt, ANJEL PRICHÁDZA DO
BABYLONU, DAD); Klym (Ivan Karpenko-Karyj, STOTISÍC, DAD).
LIESKOVSKÁ Jana, 07.05.1983, Považská Bystrica; bh.
Postavy: Elfínia (Dušan Štauder, VEĽKÁ CESTA Z ARKTOSU, BBD); Kráska
(František Hrubín, KRÁSKA A ZVIERA, BBD); Klára (Gabo Dušík — Martin
Kákoš — Martin Sarvaš, FRANTIŠEK Z ASSISI, NS).
LIGHTFOOT Paul, 30.06.1966, Kingsley, Veľká Británia; ch.
Choreografia, scénické a kostýmové návrhy: (BOLERO A VIAC... SUSTO, SND).
LICHNEROVÁ Vladimíra, 23.01.1987; posl. VŠMU bh.
Postava: Hrajú (VLK, NEKLAM, LUDUS).
LINDTNEROVÁ Elena, um.m. LINDTNEROVÁ-KROŠLÁKOVÁ Elena, 08.11.1945,
Bratislava; cj.
310
rocenka07_08.indd 310
17.12.2010 10:09:51
umeleckí pracovníci
Pohybová spolupráca: (Woody Allen, BOH, VŠMU); (Peter Rašev, SANATÓRIUM,
ALEBO AKO PREŽIŤ REALITY SHOW...???, SDK, SMD).
LIPKOVÁ Barbora, 11.03.1985; k.
Korepetície: (Eugen Suchoň, KRÚTŇAVA, SO BB); (Franz Lehár, GIUDITTA,
SO BB); (Pietro Mascagni, SILVANO, SO BB); (Gaetano Donizetti, LINDA DI
CHAMOUNIX, SO BB).
LIPTÁK František, 24.04.1962, Bratislava; sv.
Scénické návrhy: (William Shakespeare, KRÁĽ LEAR, DAB).
LIPTÁK Marián; SND i.
Inšpícia: (Václav Havel, ODCHÁDZANIE, SND); (Peter Shaffer, AMADEUS,
SND).
LIPTÁKOVÁ Jana, rod. NEMCOVÁ, 01.05.1943, Plavnica, okr. Stará Ľubovňa; dr.
Dramaturgia: (Liz Fuller, JA A HOLLYWOOD, TW); (Gabo Dušík — Martin Kákoš
— Martin Sarvaš, FRANTIŠEK Z ASSISI, NS).
LIVINGSTONE Janet, Boston, USA; h.
Postavy: Tonka (Ivan Kušan, ČARUGA, Meteorit); Hrajú (William Shakespeare,
RICHARD III., Meteorit).
LOJ Juraj, 20.02.1984, Bratislava; DAB h.
Postavy: Syn (Viliam Klimáček, KOMUNIZMUS, ARÉNA); Luka (Maxim Gorkij,
EMIGRANTI (NA DNE), VŠMU); James (William Shakespeare, KRÁĽ LEAR,
DAB).
LORENCOVIČ Jakub; ph.
Postava: Hostia (Ray Cooney — Tony Hilton, EŠTE JEDEN DO PARTIE, NS).
LŐRINCZOVÁ Margit, 21.08.1933, Komárno; h.
Postava: Babky (Áron Tamási, SPEVAVÉ VTÁČATKO, JD).
LUCKÁ Eva, 11.07.1961, Trstená; SO BB o.
Postavy: Zalčíčka (Eugen Suchoň, KRÚTŇAVA, SO BB); Lady Alcazar (Franz Lehár, GIUDITTA, SO BB); Rosa (Pietro Mascagni, SILVANO, SO BB); Maddalena
(Gaetano Donizetti, LINDA DI CHAMOUNIX, SO BB).
LUDHA Ľudovít, 24.04.1964, Bratislava; SND o.
Postava: Svätopluk mladší (Eugen Suchoň, SVÄTOPLUK, SND).
311
rocenka07_08.indd 311
17.12.2010 10:09:51
umeleckí pracovníci
LUKÁČ Marián, 29.10.1975, Lipany; SDK o.
Postavy: Sharpless (Giacomo Puccini, MADAMA BUTTERFLY, SDK); Manuel
(Franz Lehár, GIUDITTA, SO BB); Radca (Igor Bázlik — Peter Stoličný — Ján
Štrasser, POLEPETKO, SDK); Renzo (Pietro Mascagni, SILVANO, SO BB); Markíz
(Gaetano Donizetti, LINDA DI CHAMOUNIX, SO BB).
LUKAČÍKOVÁ Ľudmila, 28.02.1960, Volkovije, Ukrajina; DAD h.
Postavy: Gazdiná, Pani Bujačková (Eugène Ionesco, NOSOROŽEC, DAD); Albína
Romanovna (Oleh Mykolajčuk-Nyzovec, ÚZEMIE B, DAD); Najstaršia dcéra
(Pavol Dobšinský, POPOLVÁR NAJVÄČŠÍ NA SVETE, DAD).
Asistent réžie: (Eugène Ionesco, NOSOROŽEC, DAD).
LUKÁČOVÁ Alžbeta, 08.02.1980, Banská Bystrica; SO BB dr.
Dramaturgia: (Eugen Suchoň, KRÚTŇAVA, SO BB); (Franz Lehár, GIUDITTA,
SO BB).
LUKAMA Mara Maynga N´gueve; posl. VŠMU h.
Postavy: Nasťa (Maxim Gorkij, EMIGRANTI (NA DNE), VŠMU); Nová slúžka (Jean
Anouilh, TANEC TOREADOROV, SND); Hrajú (Woody Allen, BOH, VŠMU).
LUPTÁKOVÁ Kristína, 05.07.1985, Bratislava; SND t (zbor).
Postavy: Ženy v čiernom, Ľud — ženy (Sergej Sergejevič Prokofiev, IVAN HROZNÝ, SND).
LUTERÁN Ján, 14.10.1984, Košice; posl. VŠMU r.
Réžia: (Valère Novarina, LOUISOVI DE FUNÈS, Š 12); (Woody Allen, BOH,
VŠMU).
Scénické a kostýmové návrhy, úprava: (Woody Allen, BOH, VŠMU).
Postavy: Hrajú (TROJRUŽA, BIBIANA); Hrajú (Woody Allen, BOH, VŠMU).
M
MACALA Mikuláš, 14.12.1980, Spišská Nová Ves; h.
Postavy: Divadelný fragment I. — B, Divadelný fragment II. — B, Akt bez slova II.
(Samuel Beckett, SMIECH V TEMNOTE, KONTRA); Paľi Bači (Anton Kret, NA
MESCICKYM TARHU, SD); Pán (Anton Kret, O RUŽOVEJ ANIČKE, SD); Pán
Gábor, Riaditeľ Svetlodus (Frank Wedekind, JARNÉ PREBUDENIE, SD); Pavle,
Otec, Rudi, Leo (Miro Gavran, VŠETKO O MUŽOCH, SD).
312
rocenka07_08.indd 312
17.12.2010 10:09:51
umeleckí pracovníci
MACÍKOVÁ Lucia, 30.08.1978, Bratislava; SND t.
Postavy: Jefrosiňa Starická (Sergej Sergejevič Prokofiev, IVAN HROZNÝ, SND);
Kvapky rosy, Kvetinový valčík, sólo — pár, Matka Kláry, Kráľovná cukroviniek
(Piotr Iľjič Čajkovskij, LUSKÁČIK, SND).
MACKOVÁ Lýdia.; posl. VŠMU sv.
Scénické a kostýmové návrhy: (Antoine de Saint-Exupéry, MALÝ PRINC, VŠMU).
MACKUROVÁ Marianna, 04.03.1972, BDnR bh.
Postavy: Hrajú (Ľudmila Baladická, (ZA)PÁRAČKY, BDnR); Hrajú (Michal Ditte,
TAJOMSTVO DOMU SKUTECKÝCH, BDnR); Dada, Karin Em. J. Škultéty (Iva
Há, NAPÍSANÉ DO TMY, BDnR).
MÁČIKOVÁ Lenka, 04.06.1981, Bratislava; posl. VŠMU o.
Postavy: Serpina (Giovanni Battista Pergolesi, LA SERVA PADRONA, VŠMU);
Amor (Christoph Willibald Gluck, ORFEUS A EURYDIKA, SND); Esmeralda
(Bedřich Smetana, PREDANÁ NEVESTA, SND); Katarína Cavalieri (Peter Shaffer, AMADEUS, SND); Účinkujú (ZRÁŽKA S OPEROU, VŠMU).
MAĎAR Alexander, 15.12.1980, Bratislava; bh.
Postava: Hrajú (PRÍBEH ULICE, ARÉNA).
MADARÁSZ Máté, 18.11.1986, Miskolc, Maďarsko; h.
Postavy: 1. kadet (Edmond Rostand, CYRANO Z BERGERACU, THK); Alan
Strang (Peter Shaffer, EQUUS, THK); Knieža (Gábor Presser — Péter Horváth —
Dusán Sztevanovity, POVALA, THK).
MADEJ Martin; posl. VŠMU h.
Postavy: Bohuš (Václav Patejdl, FONTÁNA PRE ZUZANU, NS); Chór (Peter Shaffer, AMADEUS, SND).
MAGÁLOVÁ Kamila, 16.11.1950, Bratislava; SND h.
Postava: Generálka (Jean Anouilh, TANEC TOREADOROV, SND).
MAGGIONI Michele Davide; posl. VŠMU o.
Postavy: Námorník (Henry Purcell, DIDO A AENEAS, VŠMU); Účinkujú (ZRÁŽKA S OPEROU, VŠMU).
MAGURSKÁ Silvia, 11.07.1984, Martin; h.
Postava: Anna Zadorožnaja (Ivan Jakovyč Franko, UKRADNUTÉ ŠŤASTIE,
AU BB).
313
rocenka07_08.indd 313
17.12.2010 10:09:51
umeleckí pracovníci
MACHOVSKÁ Kateřina; posl. VŠMU o.
Postavy: Kňažky Moreny (Eugen Suchoň, SVÄTOPLUK, SND); Druhá bosorka
(Henry Purcell, DIDO A AENEAS, VŠMU); Účinkujú (ZRÁŽKA S OPEROU,
VŠMU).
MAJERA Ľuboslav, 03.11.1951, Bačský Petrovec, Vojvodina, Srbsko; r.
Réžia, úprava: (Juliusz Slowacki, BALLADYNA, AU BB).
MAJERÍKOVÁ Mária, tiež MAJERIKOVÁ, tiež Mia, 11.05.1987, Liptovský Mikuláš;
NS t.
Postavy: Dievky, Labute (Nikolaj Robertovič Erdman, MRÁZIK, NS); Ďalej hrajú
a tancujú (CARMEN, NS); Mládenci a Dievčatá, Križiaci, Háremové tanečnice,
Saracéni, Mnísi (Gabo Dušík — Martin Kákoš — Martin Sarvaš, FRANTIŠEK
Z ASSISI, NS).
MAJERNÍKOVÁ Karolína; h.
Postava: Bela (Václav Patejdl, FONTÁNA PRE ZUZANU, NS).
MAJERSKÝ Bohumír; SND i.
Inšpícia: (Jean Anouilh, TANEC TOREADOROV, SND).
MAJESKÝ Marek, 23.08.1972, Bratislava; h.
Postavy: Viggo Schiwe (Per Olov Enquist, NOC LESBIČIEK, a.ha.); Eliáš (Gabo
Dušík — Martin Kákoš — Martin Sarvaš, FRANTIŠEK Z ASSISI, NS).
MAJLING Daniel, 14.05.1980, Revúca; DAB dr.
Dramatizácia: (Lev Nikolajevič Tolstoj, ANNA KARENINOVÁ, SND).
Dramaturgia: (William Shakespeare, KRÁĽ LEAR, DAB); (Anton Pavlovič Čechov,
VIŠŇOVÝ SAD, DAB); (Lev Nikolajevič Tolstoj, ANNA KARENINOVÁ, SND).
MÁK Ildikó, 15.06.1954, Rožňava; JD h.
Postava: Babky (Áron Tamási, SPEVAVÉ VTÁČATKO, JD).
MAKARENKO-SEVASTIANOVA Olesya, 09.01.1982, Dnepropetrovsk, Ukrajina;
SDK t.
Postavy: Giselle, Víly (Adolphe-Charles Adam, GISELLE, SDK).
MAKRANSKÝ Peter, 08.07.1985, Prešov; h.
Postavy: Olino (Václav Patejdl, FONTÁNA PRE ZUZANU, NS); Hrajú (Karol
Vosátko, SEX, MOBIL A ROCK’N’ROLL, GNG); František, 3. priateľ (Gabo Dušík
— Martin Kákoš — Martin Sarvaš, FRANTIŠEK Z ASSISI, NS).
314
rocenka07_08.indd 314
17.12.2010 10:09:51
umeleckí pracovníci
MALACHOVSKÝ Martin, 23.01.1968, Bratislava; SND o.
Postava: Dragomír (Eugen Suchoň, SVÄTOPLUK, SND).
MALACHOVSKÝ Svätopluk, 20.05.1972, Bratislava; RND h.
Postava: Hrajú (René Štúr — Svätopluk Malachovský — René Štúr, OOOPS! —
WORKSHOP, L+S).
Réžia: (René Štúr — Svätopluk Malachovský — René Štúr, OOOPS! —
WORKSHOP, L+S).
MALATINCOVÁ Eva, rod. STRUHÁROVÁ, 06.09.1956, Nové Zámky; CK rd.
MALATINCOVÁ Mária, 23.10.1984, Košice; štud. CK o.
Postava: Bradamante (Georg Friedrich Händel, ALCINA, CK).
MALCOVÁ Zuzana, 30.11.1980, Trenčín; sv.
Scénické a kostýmové návrhy: (Ľudmila Baladická, (ZA)PÁRAČKY, BDnR); (Halka
Marčeková, EN, TEN, TIKY, BDK); (Aleksandr Sergejevič Puškin, ROZPRÁVKA
O RYBÁROVI A RYBKE, BBD).
Bábky: (Halka Marčeková, EN, TEN, TIKY, BDK); (Aleksandr Sergejevič Puškin,
ROZPRÁVKA O RYBÁROVI A RYBKE, BBD).
MÁLEK Miroslav, 01.01.1980, Bratislava; h.
Postava: Nagg (Samuel Beckett, KONIEC HRY, a.ha.).
MALÍK Jozef, 06.11.1952, Hlohovec, okr. Trnava; SND k.
Hudobné naštudovanie: (Giovanni Battista Pergolesi, LA SERVA PADRONA,
VŠMU); (Henry Purcell, DIDO A AENEAS, VŠMU).
Korepetície: (Eugen Suchoň, SVÄTOPLUK, SND).
MAĽOVÁ Anna, 14.07.1954, Očová, okr. Zvolen; SND h.
Postavy: Pani lekárniková (Ivan Bukovčan, KÝM KOHÚT NEZASPIEVA, ART);
Madame Dupont-Fredaine (Jean Anouilh, TANEC TOREADOROV, SND).
MAĽOVÁ Jana, 20.05.1973, Krupina; DJZ h.
Postavy: Erna (Ödön von Horváth, VIERA, LÁSKA, NÁDEJ, DJZ); Mária (Jan
Antonín Pitínský, BETLEHEM, DJZ); Malá čarodejnica (Otfried Preussler, MALÁ
ČARODEJNICA, DJZ).
MALOVIK Francis, 15.07.1951; SND bm.
Baletný majster: (Piotr Iľjič Čajkovskij, LUSKÁČIK, SND).
MANASES István, 13.04.1979, Covasna, Rumunsko; JD h.
Postavy: Maďarský strážnik, Husári, Ďalej hrajú a vodia bábky (Zoltán Kodály —
315
rocenka07_08.indd 315
17.12.2010 10:09:51
umeleckí pracovníci
Béla Paulini — Zsolt Harsányi, JÁNOŠ HÁRY, JD); Otto Klemperer (Péter Müller
st. — Rezső Seress, SMUTNÁ NEDEĽA, JD); Strážnik (Sofoklés, ANTIGONA, JD);
Katolícky kňaz (Áron Tamási, SPEVAVÉ VTÁČATKO, JD).
MANÍČKOVÁ Ladislava; štud. KKe h.
Postava: Zbor (Eurípidés, MEDEIA, SDK).
MANKOVECKÁ Lucia, 29.10.1981, Nitra; NS t.
Postavy: Dievky, Labute (Nikolaj Robertovič Erdman, MRÁZIK, NS); Micaela,
Ďalej hrajú a tancujú (CARMEN, NS); Mládenci a Dievčatá, Križiaci, Háremové
tanečnice, Saracéni, Mnísi (Gabo Dušík — Martin Kákoš — Martin Sarvaš, FRANTIŠEK Z ASSISI, NS).
MANKOVECKÝ Peter, 16.02.1968, Zlaté Moravce, okr. Nitra; h, hsklad, r.
Postava: Účinkujú (Stanislav Štepka, TO NAJLEPŠIE Z RND II., RND).
Dramaturgia, texty piesní: (Ödön von Horváth, VIERA, LÁSKA, NÁDEJ, DJZ).
Scénická hudba: (Václav Havel, ODCHÁDZANIE, SND); (Josef Čapek, ROZPRÁVKA O PSÍČKOVI A MAČIČKE, BDnR); (Stanislav Štepka, TO NAJLEPŠIE Z RND
II., RND); (Jean Anouilh, TANEC TOREADOROV, SND); (Peter Pavlac, CIRKUS,
ARÉNA).
Réžia: (David Farr, OKULIARE ELTONA JOHNA, DAB).
Výber hudby: (David Farr, OKULIARE ELTONA JOHNA, DAB); (Michael Frayn,
SARDINKY NA SCÉNU, PROSÍM!, DAB).
MANKOVECKÝ Róbert, 15.05.1965, Zlaté Moravce; SKD dr.
Dramatizácia: (Otfried Preussler, MALÁ ČARODEJNICA, DJZ);
Dramaturgia: (Ladislav Nádaši Jégé, CESTA ŽIVOTOM, SKD); (Ray Cooney,
VŠETKO NAJLEPŠIE!, DJZ).
Scénická hudba: (Ladislav Nádaši Jégé, CESTA ŽIVOTOM, SKD).
MARCINKOVÁ Gabriela, 02.04.1988, Prešov; posl. VŠMU h.
Postava: Chór (Peter Shaffer, AMADEUS, SND).
MARCINKOVÁ Ľudmila; h.
Postava: Slúžka, Rehabilitačná (Marek Maďarič, TÚLAVÉ SRDCE, Astorka).
MARČEKOVÁ Miroslava, 09.11.1954, Bratislava; opt.
Postava: 3. žena (Gabo Dušík — Martin Kákoš — Martin Sarvaš, FRANTIŠEK
Z ASSISI., NS).
MARČINSKÝ Jozef, 23.12.1979, Bardejov; DK t.
Postavy: Morholt, Mark, Zbor — muži (Ondrej Šoth — Zuzana Mistríková,
316
rocenka07_08.indd 316
17.12.2010 10:09:52
umeleckí pracovníci
TRISTAN A IZOLDA, SDK); Ďalej hrajú a tancujú (CARMEN, NS); Hilarion,
Oberači hrozna (Adolphe-Charles Adam, GISELLE, SDK).
Asistent choreografie: (CARMEN, NS).
Výtvarná spolupráca: (Adolphe-Charles Adam, GISELLE, SDK).
MARINČÁK Šimon, 10.03.1971, Košice; SDK zb.
Zbormajster: (Giacomo PuccinI., MADAMA BUTTERFLY, SDK); (Igor Bázlik —
Peter Stoličný — Ján Štrasser, POLEPETKO, SDK); (Piotr Iľjič Čajkovskij,
EUGEN ONEGIN, SDK).
MARIŠTIAKOVÁ Erika, 01.06.1955, Michalovce; SDK i.
Inšpícia: (Elfriede Jelinek, ČO SA STALO, KEĎ NORA OPUSTILA MANŽELA
ALEBO OPORY SPOLOČNOSTÍ, SDK); (Nathalien Richard Nash, OBCHODNÍK
S DAŽĎOM, SDK).
MARKAKIS Nirefs, 01.04.1985, Atény, Grécko; SND t (zbor).
Postavy: Obolenský, Zvonári, Vyslanci Livonského spolku, Ľud — muži (Sergej
Sergejevič Prokofiev, IVAN HROZNÝ, SND); Vojaci, Rodičia, Potkaní kráľ, Kráľ
cukroviniek, Drosselmayer (Piotr Iľjič Čajkovskij, LUSKÁČIK, SND).
MARKO Marián, 11.04.1962, Medzilaborce; DAD h*, rd.
MARKOVÁ D.; posl. VŠMU bh.
Postava: Hrajú (Jozef Mokoš — Pavel Vašíček, O ČIERNOM KLOBÚKU, VŠMU).
MÁRKUS Judit, 20.06.1979, Karcag, Maďarsko; h.
Postavy: Ellen (Murray Schisgal, LÁÁÁSKA, THK); Šüni (Gábor Presser — Péter
Horváth — Dusán Sztevanovity, POVALA, THK); Hodvábna Cinka (Ferenc Molnár, ČERT, THK).
MARTINÁK Branislav; ph.
Postava: Johny (Peter Pavlac, CIRKUS, ARÉNA).
MARTINÁKOVÁ Simona, 23.09.1983, Malacky; h.
Postava: Hrajú (Ľudmila Baladická, (ZA)PÁRAČKY, BDnR).
MARTINKA Ivan, 04.04.1972, Bratislava; bh.
Réžia, výtvarná spolupráca: (Hans Christian Andersen, PALCULIENKA, StDN).
Postava: Hrajú (Hans Christian Andersen, PALCULIENKA, StDN).
MARTINOVIČ Miroslav, 20.10.1982; t.
Postavy: Hrajú a tancujú (Hans Christian Andersen, SNEHOVÁ KRÁĽOVNÁ,
317
rocenka07_08.indd 317
17.12.2010 10:09:52
umeleckí pracovníci
Meteorit); Závisť (Gabo Dušík — Martin Kákoš — Martin Sarvaš, FRANTIŠEK
Z ASSISI., NS).
MARTIŠOVÁ Žofia, 20.11.1934, Handlová; h.
Postava: Šarlota Ivanovna (Anton Pavlovič Čechov, VIŠŇOVÝ SAD, DAB).
MARTVOŇOVÁ Andrea, 20.11.1981, Dolný Kubín; RND h.
Postavy: Mary Husárik (Stanislav Štepka, NIEKTO TO RÁD SLOVENSKÉ, RND);
Účinkujú (Stanislav Štepka, TO NAJLEPŠIE Z RND II., RND).
MARUŠINOVÁ Zuzana; posl. VŠMU h.
Postava: Chór (Peter Shaffer, AMADEUS, SND).
MASARYKOVÁ Martina, 01.08.1978, Považská Bystrica; SND o (a.h.).
Postava: Linda (Gaetano DonizettI., LINDA DI CHAMOUNIX, SO BB).
MASNÍKOVÁ Tatiana, 09.11.1961, Trebišov; ACTORES r, rd.
Réžia: (Tatiana Masníková, HUGO A OLIVER A ICH VEĽKÉ DIVADLO, Actores); (Tatiana Masníková, STRETNÚŤ TEBA BOLO KRÁSNE, Actores); (Tatiana
Masníková, BEZ MIHNUTIA OKA, Actores); (Tatiana Masníková, SMUTNÁ
PRINCEZNÁ A SLON, Actores); (Vasilij Sigarev, GUPKA, Actores).
Scénické a kostýmové návrhy: (Tatiana Masníková, HUGO A OLIVER A ICH VEĽKÉ DIVADLO, Actores); (Tatiana Masníková, SMUTNÁ PRINCEZNÁ A SLON,
Actores); (Vasilij Sigarev, GUPKA, Actores).
Výber hudby: (Tatiana Masníková, BEZ MIHNUTIA OKA, Actores); (Vasilij Sigarev, GUPKA, Actores).
MAŠTALÍR Tomáš, 04.09.1977, Trnava; SND h.
Postavy: Joachim, Tigen Bunch (David Geiselmann, PLANTÁŽ, SND); Alexej
Vronský (Lev Nikolajevič Tolstoj, ANNA KARENINOVÁ, SND).
MAŤAŠOVÁ Miriam, 12.12.1975, Lipany; SND o (zbor).
Postava: Kňažky Moreny (Eugen Suchoň, SVÄTOPLUK, SND).
MATEJKA Lukáš.
Video: (Michal Ditte, TAJOMSTVO DOMU SKUTECKÝCH, BDnR).
MATEJKOVÁ Eva, 02.06.1950, Zvolen; h.
Postava: Ranevská (Anton Pavlovič Čechov, VIŠŇOVÝ SAD, DAB).
MATEJOVIČ Ivan; ph.
Postava: Komparz (William Shakespeare, KRÁĽ LEAR, DAB).
318
rocenka07_08.indd 318
17.12.2010 10:09:52
umeleckí pracovníci
MATIS Stanislav, 07.06.1962, Ružomberok; SO BB o.
Postavy: Ondrej (Eugen Suchoň, KRÚTŇAVA, SO BB); Silvano (Pietro Mascagni,
SILVANO, SO BB).
MAŤO Peter, 01.01.1961, Bratislava; h, posl. VŠMU dr.
Pohybová spolupráca: (Jonathan Swift, GULLIVEROVE CESTY, MDZ); (Ladislav
Nádaši Jégé, CESTA ŽIVOTOM, SKD); (Roland Schimmelpfennig, ŽENA Z MINULOSTI., MDZ).
MATRTAJOVÁ Magda, 22.04.1934, Dvory nad Žitavou, okr. Nové Zámky; h.
Postava: Sľuby — Mara (Jozef Gregor Tajovský, INOTAJE, DJGT).
MATULA Silvester, 16.09.1978, Bratislava; DJZ h.
Postavy: Marlene (Ödön von Horváth, VIERA, LÁSKA, NÁDEJ, DJZ); Herodes
(Jan Antonín Pitínský, BETLEHEM, DJZ); Abraxas (Otfried Preussler, MALÁ
ČARODEJNICA, DJZ).
MATUŠČIN Branislav, 11.07.1971, Poprad; DAB h.
Postava: Šašo (William Shakespeare, KRÁĽ LEAR, DAB).
Réžia: (Nina Stojčeva, KOCÚR V ČIŽMÁCH, DJGT).
MATUŠOVÁ Danica, 24.11.1984, Bratislava; posl. VŠMU h.
Postavy: Ermeline (Jean Anouilh, ORCHESTER, VŠMU); Agňa, Malaňa (Alexander Nikolajevič Ostrovskij, NEMÁ KOCÚR VEČNE HODY, VŠMU); Vera (Rainer
Werner Fassbinder, LEN KVAPKY NA HORÚCE KAMENE, VŠMU).
MATUŠOVÁ Ema; h.
Postava: Hrajú (Juraj Benčík, CIRKUS INSECT, a.ha.).
MAURÉRY Zuzana, obč.m. MAURÉRYOVÁ, 23.09.1968, Bratislava; h.
Postava: Barbara Baranová (Ján Uličiansky, KOCÚR NA KOLIESKOVÝCH KORČULIACH, SND).
MAZALÁN Peter, 11.08.1984, Bratislava; posl. VŠMU o.
Postavy: Aeneas (Henry Purcell, DIDO A AENEAS, VŠMU); Indián (Bedřich
Smetana, PREDANÁ NEVESTA, SND); Účinkujú (ZRÁŽKA S OPEROU, VŠMU);
Onegin (Piotr Iľjič Čajkovskij, EUGEN ONEGIN, SDK); Enrico (Joseph Haydn,
OPUSTENÝ OSTROV, SND).
MÁZOROVÁ Darina, 14.02.1950, Prša; SKD š.
Šepkár: (Juan Carlos Rubio, FAJČENIE JE DRINA (ROLLINGOVA TERAPIA),
SKD); (Ladislav Nádaši Jégé, CESTA ŽIVOTOM, SKD); (Kamil Žiška — Zuzana
319
rocenka07_08.indd 319
17.12.2010 10:09:52
umeleckí pracovníci
Palenčíková, A BUDEME SI ŠEPKAŤ, SKD); (Július Barč-Ivan, NEZNÁMY, SKD);
(William Shakespeare, MACBETH, SKD).
MEDÚZ Albín, 15.06.1952, Želiezovce, okr. Levice; SD h.
Postavy: Verkľikar (Anton Kret, NA MESCICKYM TARHU, SD); Šťastimil (Anton
Kret, O RUŽOVEJ ANIČKE, SD); Móricov Otec, Lekár (Frank Wedekind, JARNÉ
PREBUDENIE, SD).
Asistent réžie: (Anton Kret, NA MESCICKYM TARHU, SD).
MEJZLÍK Miloslav; ph.
Postava: Principál (Peter Pavlac, CIRKUS, ARÉNA).
MELADZE Tamara, 31.08.1983, Kišiňov, Moldavsko; SND t (zbor).
Postavy: Ľud — ženy, Dievčatá, Ženy v čiernom (Sergej Sergejevič Prokofiev,
IVAN HROZNÝ, SND); Rodičia, Kvetinový valčík, zbor — ženy, Vločky (Piotr Iľjič
Čajkovskij, LUSKÁČIK, SND).
MELICHAŘÍKOVÁ Eva, 16.09.1985, Přerov; posl. VŠMU o.
Postavy: Dvorná dáma (Henry Purcell, DIDO A AENEAS, VŠMU); Účinkujú
(ZRÁŽKA S OPEROU, VŠMU).
MELIŠKOVÁ Katarína, 07.07.1986, Handlová; posl. VŠMU h.
Postavy: Hrajú (Woody Allen, BOH, VŠMU); Účinkujú (ZRÁŽKA S OPEROU,
VŠMU).
MELKVI Bea; t.
Postava: Hrajú a tancujú (Hans Christian Andersen, SNEHOVÁ KRÁĽOVNÁ,
Meteorit).
MESIARIKOVÁ Vanda; ph.
Postava: Hrajú (POLYLOGUE, PAT).
MESINGER Nóra; i.
Inšpícia: (Sofoklés, ANTIGONA, JD).
Postava: Tanečníci (Ken Ludwig, PRIMADONY, JD).
Asistent réžie: (Zoltán Kodály — Béla Paulini — Zsolt Harsányi, JÁNOŠ HÁRY, JD);
(Sofoklés, ANTIGONA, JD); (Áron Tamási., SPEVAVÉ VTÁČATKO, JD); (Niccoló
Machiavelli, MANDRAGORA, JD);
MICKOVIČOVÁ Henrieta, 1975; h.
Postava: Madame Hortense (Jean Anouilh, ORCHESTER, VŠMU).
320
rocenka07_08.indd 320
17.12.2010 10:09:52
umeleckí pracovníci
MIČÍKOVÁ Lucie; posl. VŠMU sv.
Scénické a kostýmové návrhy: (Woody Allen, BOH, VŠMU).
MIČKOVICOVÁ Henrieta, 25.06.1967; h.
Postava: Betsy Tverská (Lev Nikolajevič Tolstoj, ANNA KARENINOVÁ, SND).
MIEZGA Marián, 30.10.1974, Bratislava; Astorka h.
Postava: Ricka (Marek Maďarič, TÚLAVÉ SRDCE, Astorka).
MIHÁLEK Miroslav, 16.08.1990; h.
Postava: Účinkujú (PRÍSUN, DSS).
MIHÁLIK Peter, 29.01.1983, Bratislava; NS t.
Postavy: Kocúry, Holúbky a Mravce (Ján Uličiansky, KOCÚR NA KOLIESKOVÝCH
KORČULIACH, SND); Bohatieri, Kohúty, Hríbiky, Tanečné sóla (Nikolaj Robertovič Erdman, MRÁZIK, NS); José, Ďalej hrajú a tancujú (CARMEN, NS); Chamtivosť (Gabo Dušík — Martin Kákoš — Martin Sarvaš, FRANTIŠEK Z ASSISI., NS).
MIHÁLIKOVÁ Tatiana, 26.12.1992; h.
Postava: Účinkujú (PRÍSUN, DSS).
MIHÁLKA Roman; Poton h.
Postava: Hrajú (František Švantner — Michal Ditte — Iveta Jurčová, NEVESTA
HÔĽ, Poton).
MIHALKOVÁ Veronika; SO BB o (a.h.).
Postava: Pierotto (Gaetano Donizetti, LINDA DI CHAMOUNIX, SO BB).
MICHAELI Katarína, 18.05.1971, Trenčín; o.
Postava: Katrena (Eugen Suchoň, KRÚTŇAVA, SO BB).
MICHALETZOVÁ Mária, 25.09.1941, Trnava; SND š.
Šepkár: (Peter Shaffer, AMADEUS, SND); (Ján Uličiansky, KOCÚR NA KOLIESKOVÝCH KORČULIACH, SND).
MICHÁLIK Peter, 30.11.1975, Bratislava; SDK km.
Koncertný majster: (Giacomo PuccinI., MADAMA BUTTERFLY, SDK); (Igor
Bázlik — Peter Stoličný — Ján Štrasser, POLEPETKO, SDK); (Piotr Iľjič Čajkovskij,
EUGEN ONEGIN, SDK).
MICHÁLKOVÁ Alžbeta, 01.06.1946, Brezová pod Bradlom, okr. Senica; SND o.
Postava: Kňažky Moreny (Eugen Suchoň, SVÄTOPLUK, SND).
321
rocenka07_08.indd 321
17.12.2010 10:09:52
umeleckí pracovníci
MIKE Matej; t.
Postavy: Hrajú a tancujú (Hans Christian Andersen, SNEHOVÁ KRÁĽOVNÁ,
Meteorit); Mládenci a Dievčatá, KrižiacI., Háremové tanečnice, Saracéni, Mnísi
(Gabo Dušík — Martin Kákoš — Martin Sarvaš, FRANTIŠEK Z ASSISI., NS).
MIKLÁŠOVÁ Kristína, 23.07.1985; t.
Postava: Tancujú (SILENT SNOW, ED).
MIKLOŠOVÁ Ivana, 14.05.1986, Košice; SDK t (zbor).
Postavy: Zbor ženy (Ondrej Šoth — Zuzana Mistríková, TRISTAN A IZOLDA,
SDK); Oberači hrozna, Víly (Adolphe-Charles Adam, GISELLE, SDK).
MIKULÁŠEK Martin, 12.08.1984, Bratislava; h.
Postava: Mládenci a Dievčatá, Križiaci, Háremové tanečnice, Saracéni, Mnísi
(Gabo Dušík — Martin Kákoš — Martin Sarvaš, FRANTIŠEK Z ASSISI., NS).
MIKULČÍK Kamil, 18.11.1977, Trnava; h.
Postavy: Hrajú (PRÍBEH ULICE, ARÉNA).
Korepetície: (Ján Uličiansky, KOCÚR NA KOLIESKOVÝCH KORČULIACH, SND).
MIKULÍK Peter, 10.06.1941, Trenčín; SND r
Réžia: (Václav Havel, ODCHÁDZANIE, SND).
MIKULOVÁ Marica, 15.05.1951, Bratislava; ped.v.
Pedagogické vedenie: (Raymond Queneau, ZAZI V METRE, VŠMU).
MIKUŠ Martin, 22.02.1982, Revúca; posl.VŠMU o.
Postavy: Aeneas (Henry Purcell, DIDO A AENEAS, VŠMU); Účinkujú (ZRÁŽKA
S OPEROU, VŠMU); Antonio (Gaetano DonizettI., LINDA DI CHAMOUNIX,
SO BB).
MILIČ Radomír, 22.09.1972, Kežmarok; h.
Postavy: Hrajú (Petronela Dušová — Martin Vanek, ROZPRÁVKA O NEVIDITEĽNOM MESTE KITEŽI., TN); Ivan (Nikolaj Robertovič Erdman, MRÁZIK, NS);
Eliáš (Gabo Dušík — Martin Kákoš — Martin Sarvaš, FRANTIŠEK Z ASSISI., NS).
MILLNER Sarah; SND t (zbor).
Postavy: Dievčatá, Ľud — ženy, Ženy v čiernom (Sergej Sergejevič Prokofiev,
IVAN HROZNÝ, SND); Kolombína, Čínsky tanec, Rodičia, Kvetinový valčík, zbor
— ženy, Vločky (Piotr Iľjič Čajkovskij, LUSKÁČIK, SND).
322
rocenka07_08.indd 322
17.12.2010 10:09:52
umeleckí pracovníci
MINÁR Patrik, 31.10.1972, Bratislava; h.
Postavy: Sergej Tanajev (Jan Novak, TOLSTOJ A PENIAZE, Astorka); Poštár, Čašník, Hrobár, Kúpeľný zriadenec (Marek Maďarič, TÚLAVÉ SRDCE, Astorka).
MINDOŠ Ľubomír, 08.01.1962, Prešov; DAD h.
Postavy: Bérenger (Eugène Ionesco, NOSOROŽEC, DAD); Boris (Oleh Mykolajčuk-Nyzovec, ÚZEMIE B, DAD); Anjel (Friedrich Dürrenmatt, ANJEL PRICHÁDZA DO BABYLONU, DAD); Železný mních (Pavol Dobšinský, POPOLVÁR
NAJVÄČŠÍ NA SVETE, DAD); Klym (Ivan Karpenko-Karyj, STOTISÍC, DAD).
Asistent réžie: (Oleh Mykolajčuk-Nyzovec, ÚZEMIE B, DAD).
MINICHOVÁ Milena, 12.02.1982, Košice; h.
Postavy: Kiki (Nikoline Werdelin, MILOVNÍCI., Astorka); Hrajú (PRÍBEH ULICE,
ARÉNA); Konstanca Weberová (Peter Shaffer, AMADEUS, SND).
MIRVALD Ladislav; hsp.
Hudobná spolupráca, svetelný dizajn: (Dušan Vicen, MŔTVE DUŠE (OBRAZY
NOVÉHO SVETA), SkRAT).
MISÁROVÁ Dominika; DJGT h.
Postavy: Anka (Jozef Gregor Tajovský, INOTAJE, DJGT); Balladyna (Juliusz
SlowackI., BALLADYNA, AU BB); Predavačka z lahôdok (Biljana Srbljanović,
AMERIKA II., DJGT); Klárina suita, Novinárka (Friedrich Dürrenmatt, NÁVŠTEVA STAREJ DÁMY, DJGT).
MISCHURA Tomáš, 22.08.1984, Košice; h, posl. AU BB h.
Postava: Jozef Holoušek (Karel Čapek, ŠKANDÁLNA AFÉRA JOZEFA HOLOUŠKA, AU BB).
MISTRÍK Ján, 03.08.1942, Bratislava; NS h.
Postavy: Arnold Piper (Ray Cooney — Tony Hilton, EŠTE JEDEN DO PARTIE,
NS); Pápežský legát (Gabo Dušík — Martin Kákoš — Martin Sarvaš, FRANTIŠEK
Z ASSISI., NS).
MISTRÍKOVÁ Zuzana, 21.05.1967, Martin; dr.
Dramaturgia: (Ondrej Šoth — Zuzana Mistríková, TRISTAN A IZOLDA, SDK);
(Adolphe-Charles Adam, GISELLE, SDK); (CARMEN, NS).
Libreto: (CARMEN, NS); (Adolphe-Charles Adam, GISELLE, SDK).
MIŠOVIC Karol, 04.12.1987, Bratislava; posl.VŠMU.
Postava: Hrajú (Woody Allen, BOH, VŠMU).
323
rocenka07_08.indd 323
17.12.2010 10:09:52
umeleckí pracovníci
MIŽIČOVÁ Anna, 05.08.1984, Košice; h.
Postava: Ilmuth (Michal Viewegh, ANJELI VŠEDNÉHO DŇA, SKD).
MODROVSKÝ Peter; t.
Choreografia: (William Shakespeare, RICHARD III., Meteorit).
MOJŽIŠ Andrej, 16.10.1925, Kremnica; h.
Postava: Hlas (Vasilij Sigarev, GUPKA, Actores).
MOJŽIŠ Marek, 13.05.1978, Banská Bystrica; DzP h.
Postavy: Hrajú a spievajú (ZA ZÁVESOM ZÁZRAK LETÍ..., DzP); Hrajú (CHRÁNENÉ ÚZEMIE, DzP).
MOJŽIŠOVÁ Adela, 30.01.1985, Komárno; posl. VŠMU h.
Postava: Chór (Peter Shaffer, AMADEUS, SND).
MOJŽIŠOVÁ Tereza, tiež MOJŽIŠOVÁ Terézia, 09.06.1984, Bratislava; posl.
VŠMU sv.
Kostýmové návrhy: (Raymond Queneau, ZAZI V METRE, VŠMU).
MOKOS Attila, 13.12.1964, Želiezovce, okr. Levice; JD h.
Postavy: Kreón (Sofoklés, ANTIGONA, JD); Ligurio (Niccoló Machiavelli,
MANDRAGORA, JD).
MOKOŠ Jozef, 11.03.1941, Sereď, okr. Galanta; dr.
Dramaturgia: (Jozef Mokoš, HASPRČKO A MRCÚLIK, LUDUS).
Pedagogické vedenie: (Antoine de Saint-Exupéry, MALÝ PRINC, VŠMU);
(Jozef Mokoš — Pavel Vašíček, O ČIERNOM KLOBÚKU, VŠMU).
MOKOŠOVÁ Zita, 28.05.1970, Bratislava; SND t (zbor).
Postavy: Ženy v čiernom, Ľud — ženy (Sergej Sergejevič Prokofiev, IVAN HROZNÝ, SND); Slúžky, Rodičia (Piotr Iľjič Čajkovskij, LUSKÁČIK, SND).
MOLNÁR Xénia, 09.03.1976, Lučenec; JD h.
Postavy: Žena, Ďalej hrajú a vodia bábky (Zoltán Kodály — Béla Paulini — Zsolt
Harsányi, JÁNOŠ HÁRY, JD); Euridika (Sofoklés, ANTIGONA, JD); Žena (Niccoló Machiavelli, MANDRAGORA, JD).
MOLNÁROVÁ Erika, 1985; BDK bh.
Postavy: Ježibaba (Siarhej Kovaľov, FILIPKO A JEŽIBABA, BDK); Inka (Pavel
Scheiner, ŠAŠOVINKY, BDK).
324
rocenka07_08.indd 324
17.12.2010 10:09:52
umeleckí pracovníci
MOLNÁROVÁ Lucia, 05.06.1986; h.
Postavy: Zuzana (Václav Patejdl, FONTÁNA PRE ZUZANU, NS); Zuzana
(Václav Havel, ODCHÁDZANIE, SND); Hrajú (Karol Vosátko, SEX, MOBIL
A ROCK’N’ROLL, GNG); Chór (Peter Shaffer, AMADEUS, SND); Klára (Gabo
Dušík — Martin Kákoš — Martin Sarvaš, FRANTIŠEK Z ASSISI, NS).
MOLNÁROVÁ Petra, 05.06.1986; h.
Postavy: Zuzana (Václav Havel, ODCHÁDZANIE, SND); Hostia (Ray Cooney —
Tony Hilton, EŠTE JEDEN DO PARTIE, NS); Neviestka, 4. žena (Gabo Dušík —
Martin Kákoš — Martin Sarvaš, FRANTIŠEK Z ASSISI, NS).
MONČEK Michal, 10.09.1935, Červený Kameň, okr. Považská Bystrica; h.
Postava: Starý pán (Eugène Ionesco, NOSOROŽEC, DJP).
MONDOČKO Marcel, 05.08.1958, Bratislava; NS i.
Inšpícia: (CARMEN, NS); (Gabo Dušík — Martin Kákoš — Martin Sarvaš, FRANTIŠEK Z ASSISI, NS).
Postavy: 3. muž, 3. križiak, 4. kardinál (Gabo Dušík — Martin Kákoš — Martin
Sarvaš, FRANTIŠEK Z ASSISI, NS).
MORAVCOVÁ Zuzana, 17.03.1976; DAB h.
Postavy: Brooke Ashtonová (Michael Frayn, SARDINKY NA SCÉNU, PROSÍM!,
DAB); Goneril (William Shakespeare, KRÁĽ LEAR, DAB); Aňa (Anton Pavlovič
Čechov, VIŠŇOVÝ SAD, DAB).
MORAVČÍK Jaroslav, 16.05.1961; ch.
Choreografia: (Jan Wilkowski, MACO MAŤO HĽADÁ HNIEZDO, DJP); (Eugen
Suchoň, SVÄTOPLUK, SND); (Igor Bázlik — Peter Stoličný — Ján Štrasser, POLEPETKO, SDK); (Gabo Dušík — Martin Kákoš — Martin Sarvaš, FRANTIŠEK
Z ASSISI, NS); (Friedrich Dürrenmatt, NÁVŠTEVA STAREJ DÁMY, DJGT).
Výber hudby: (Friedrich Dürrenmatt, NÁVŠTEVA STAREJ DÁMY, DJGT).
MORÁVEK Ján, 26.02.1987, Bratislava; BBD h.
Postavy: Šibelfík (Dušan Štauder, VEĽKÁ CESTA Z ARKTOSU, BBD); Ivan Cárovič (Jevgenij Speranskij, KRÁSA NEVÍDANÁ, BBD).
MORISÁKOVÁ Irena.
Postava: Chór (Peter Shaffer, AMADEUS, SND).
MORO Ján, 22.09.1982, Košice; RMT t.
Postavy: Hrajú (Milan Godla, SVEDECTVO, RMT); Huslista (Milan Godla, NAJLEPŠÍ HUSLISTA, RMT).
325
rocenka07_08.indd 325
17.12.2010 10:09:52
umeleckí pracovníci
Choreografia: (Milan Godla, NAJLEPŠÍ HUSLISTA, RMT).
MORO Jozef, 14.02.1980, Košice; RMT t.
Choreografia: (ROMATHAN BAVÍ..., RMT).
MOSNÝ Tomáš, 15.02.1983, Trnava; h.
Postavy: Tatko Medveď, Sýkoriak (Jan Wilkowski, MACO MAŤO HĽADÁ HNIEZDO, DJP); Kaviarnik, Hasič (Eugène Ionesco, NOSOROŽEC, DJP).
MOŠUSOVÁ Lenka; posl. AU BB h.
Postava: Anna Zadorožnaja (Ivan Jakovyč Franko, UKRADNUTÉ ŠŤASTIE,
AU BB).
MÓZEROVÁ Natália; SND š.
Šepkár: (Eugen Suchoň, SVÄTOPLUK, SND); (Joseph Haydn, OPUSTENÝ
OSTROV, SND).
MRÁZ Miro.
Postava: Picasso (Václav Patejdl, FONTÁNA PRE ZUZANU, NS).
MRÁZ Ondrej, 08.02.1975, Trenčín; SDK o.
Postavy: Zubadlo (Igor Bázlik — Peter Stoličný — Ján Štrasser, POLEPETKO,
SDK); Gremin (Piotr Iľjič Čajkovskij, EUGEN ONEGIN, SDK).
MRÁZKOVÁ Katarína, 07.10.1982, Bratislava; dr.
Koncepcia: (P.A.T. & AKTIVNAGRUPPA, PAT).
Postava: Hrajú (P.A.T. & AKTIVNAGRUPPA, PAT).
MRÁZOVÁ Lívia, 30.01.1987, Banská Bystrica; t.
Postava: Klára (Piotr Iľjič Čajkovskij, LUSKÁČIK, SND).
MRÁZOVÁ Soňa, 29.03.1968; sv.
Scénické a kostýmové návrhy, bábky: (Katarína Aulitisová, ROZKRÁVKA, PIKI).
MUCHA Štefan, 18.07.1972, Vranov nad Topľou; DJZ h*.
Postavy: Smrť (Jan Antonín Pitínský, BETLEHEM, DJZ); Tanečníci (Otfried
Preussler, MALÁ ČARODEJNICA, DJZ).
Pohybová spolupráca: (Jan Antonín Pitínský, BETLEHEM, DJZ); (Otfried
Preussler, MALÁ ČARODEJNICA, DJZ).
MÜLLER Roman, 29.10.1978; h.
Postavy: Manager (Václav Patejdl, FONTÁNA PRE ZUZANU, NS); 1. muž,
326
rocenka07_08.indd 326
17.12.2010 10:09:52
umeleckí pracovníci
1. križiak, 2. kardinál (Gabo Dušík — Martin Kákoš — Martin Sarvaš, FRANTIŠEK
Z ASSISI, NS).
MÜLLEROVÁ Nina, 10.02.1985, Detva; h.
Postavy: Hrajú (Ján Zaťko — Marek Turošík, UĽAVIŤ SI!, BDnR); Olin, Leontýnka, K. Banšell, A. Pražák, Aktívna reportérka 1 (Iva Há, NAPÍSANÉ DO TMY,
BDnR).
MURÍNOVÁ Eva, 05.07.1982, Zvolen; ch.
Pohybová spolupráca: (Marek Maďarič, TÚLAVÉ SRDCE, Astorka).
MUSIL Dušan, 12.01.1979, Nováky; bh.
Postava: Hrajú (Juraj Benčík, CIRKUS INSECT, a.ha.).
MUŠKOVÁ Gabriela, 30.07.1984, Banská Bystrica; h.
Postava: Nasťa Babyča (Ivan Jakovyč Franko, UKRADNUTÉ ŠŤASTIE, AU BB).
N
NAGY Kornélia, obč. m. NAGYOVÁ, 22.10.1977, Kráľovský Chlmec; THK h.
Postavy: Klára (Edmond Rostand, CYRANO Z BERGERACU, THK); Mláďa
(Gábor Presser — Péter Horváth — Dusán Sztevanovity, POVALA, THK).
NAGY László, 17.01.1974, Dunajská Streda; JD i.
Inšpícia: (Zoltán Kodály — Béla Paulini — Zsolt Harsányi, JÁNOŠ HÁRY, JD);
(Péter Müller st. — Rezső Seress, SMUTNÁ NEDEĽA, JD); (Áron Tamási, SPEVAVÉ VTÁČATKO, JD); (Niccoló Machiavelli, MANDRAGORA, JD); (Ken Ludwig,
PRIMADONY, JD).
Postavy: Študenti, Husári, Ďalej hrajú a vodia bábky (Zoltán Kodály — Béla Paulini — Zsolt Harsányi, JÁNOŠ HÁRY, JD); Ktosi (Áron Tamási, SPEVAVÉ VTÁČATKO, JD); Satyrovia (Niccoló Machiavelli, MANDRAGORA, JD); Tanečníci (Ken
Ludwig, PRIMADONY, JD).
NAGY Peter, 24.01.1976, Košice; SDK t.
Postavy: Kráľ írsky, Zbor muži (Ondrej Šoth — Zuzana Mistríková, TRISTAN
A IZOLDA, SDK); Wilfred, Oberači hrozna (Adolphe-Charles Adam, GISELLE,
SDK).
NAGYOVÁ Judita; o.
Postava: Pierotto (Gaetano Donizetti, LINDA DI CHAMOUNIX, SO BB).
327
rocenka07_08.indd 327
17.12.2010 10:09:52
umeleckí pracovníci
NAHÁLKA Boris, 23.07.1967; ch.
Choreografia: (SILENT SNOW, ED).
NAHÁLKA Martin, 19.05.1980, Liptovský Mikuláš; DAB h.
Postavy: Bill (David Farr, OKULIARE ELTONA JOHNA, DAB); Edmund (William
Shakespeare, KRÁĽ LEAR, DAB); August (Peter Pavlac, CIRKUS, ARÉNA).
NÁHLÍK Michal, 17.01.1978, Martin; DJZ r, um.
Réžia: (Ödön von Horváth, VIERA, LÁSKA, NÁDEJ, DJZ); (Ray Cooney,
VŠETKO NAJLEPŠIE!, DJZ); (Otfried Preussler, MALÁ ČARODEJNICA, DJZ).
NAJDENÁ Silvia, 01.10.1987, Bratislava; SND t (zbor).
Postavy: Ľud — ženy, Ženy v čiernom, Dievčatá (Sergej Sergejevič Prokofiev,
IVAN HROZNÝ, SND); Rodičia, Vločky, Orientálny tanec, sólo, Kvapky rosy
(Piotr Iľjič Čajkovskij, LUSKÁČIK, SND).
NALEZINKOVÁ Adriana, 22.09.1967, Bratislava; SND t (zbor).
Postavy: Dievčatá, Ženy v čiernom, Ľud — ženy (Sergej Sergejevič Prokofiev,
IVAN HROZNÝ, SND); Vločky, Kvetinový valčík, zbor — ženy, Orientálny tanec,
sólo, Slúžky (Piotr Iľjič Čajkovskij, LUSKÁČIK, SND).
NÁPRSTKOVÁ Zuzana, 24.07.1987, Bratislava; NS t.
Postavy: Dievky, Labute (Nikolaj Robertovič Erdman, MRÁZIK, NS); Ďalej hrajú
a tancujú (CARMEN, NS); Mládenci a Dievčatá, Križiaci, Háremové tanečnice,
Saracéni, Mnísi (Gabo Dušík — Martin Kákoš — Martin Sarvaš, FRANTIŠEK
Z ASSISI, NS).
NASADOVIČ Alexej Valeriovič, 13.01.1973, Novosibirsk, Rusko; SND t.
Postava: Muž (Piotr Iľjič Čajkovskij — George Balanchine, VEČER KLASICKÝCH
CHOREOGRAFIÍ — ČAJKOVSKÉHO PAS DE DEUX, SND).
NEDIELKA Emil, 25.05.1947, Dolná Poruba okr. Trenčín; DJP rd.
NEDOMOVÁ Maruška, 13.06.1963, Lipany; RND h.
Postavy: Husárikovej matka, Socha slobody, Sestra Jozefína, Sladká Sue (Stanislav
Štepka, NIEKTO TO RÁD SLOVENSKÉ, RND); Účinkujú (Stanislav Štepka,
TO NAJLEPŠIE Z RND II., RND).
NEMCOVÁ Andrea, 23.07.1985, Bardejov; posl. VŠMU o.
Postava: Prvá bosorka (Henry Purcell, DIDO A AENEAS, VŠMU).
328
rocenka07_08.indd 328
17.12.2010 10:09:52
umeleckí pracovníci
NEMEC Marcel, 08.06.1971, Žiar nad Hronom; h.
Postavy: Manager (Václav Patejdl, FONTÁNA PRE ZUZANU, NS); Hrajú
(SLOVENSKÁ KLASIKA ZA 120 MINÚT, MDZ).
NÉMETH Icaena, 12.07.1944, Veľké Dvorníky, okr. Dunajská Streda; JD h.
Postava: Babky (Áron Tamási, SPEVAVÉ VTÁČATKO, JD).
NÉMETH István D., 15.02.1956, Komárno; JD h.
Postavy: Starý Háry (Zoltán Kodály — Béla Paulini — Zsolt Harsányi, JÁNOŠ
HÁRY, JD); Siro (Niccoló Machiavelli, MANDRAGORA, JD).
NÉMETH Michal, 12.11.1985, Nové Zámky; BDZ bh.
Postavy: Kameň, Strašiak do maku (Ján Štrbák, SPRAVODLIVÝ AUTOBUS, BDZ);
Princ (Sergej Sergejevič Prokofiev, LÁSKA K TROM POMARANČOM, BDZ);
Hrajú (Jakub Nvota, BOŽSKÁ KOMÉDIA, BDZ).
NÉMETHOVÁ Natália, 15.06.1985, Bojnice; SND t (zbor).
Postavy: Dievčatá, Ľud — ženy (Sergej Sergejevič Prokofiev, IVAN HROZNÝ, SND);
Kvetinový valčík, zbor — ženy, Vločky, Čínsky tanec, Kolombína (Piotr Iľjič Čajkovskij, LUSKÁČIK, SND); Tancujú — dámy (BOLERO A VIAC... SUSTO, SND).
NESHYBA Ladislav, 09.03.1955, Bratislava; o, ped.
Réžia: (Georg Friedrich Händel, ALCINA, CK).
NEUMANNOVÁ Anabella, 18.10.1993; h.
Postava: Účinkujú (PRÍSUN, DSS).
NEWLAND Larry Joe, 24.01.1935, Winfield, Kansas, USA; SDK k.
Korepetície: (Igor Bázlik — Peter Stoličný — Ján Štrasser, POLEPETKO, SDK);
(Piotr Iľjič Čajkovskij, EUGEN ONEGIN, SDK).
NEZVALOVÁ Michaela, 15.06.1984, Žilina; ŠT t.
Postavy: Tancujú (INÉ RÁNO, ŠT); Tancujú a hrajú (BE BOP, ŠT).
NEZVALOVÁ Petra; t.
Postava: Mládenci a Dievčatá, Križiaci, Háremové tanečnice, Saracéni, Mnísi
(Gabo Dušík — Martin Kákoš — Martin Sarvaš, FRANTIŠEK Z ASSISI, NS).
NIŠČÁKOVÁ Zuzana.
Pohybová spolupráca: (Jozef Gregor Tajovský, INOTAJE, DJGT).
329
rocenka07_08.indd 329
17.12.2010 10:09:52
umeleckí pracovníci
NOCIAR Juraj; o.
Postava: Lenskij (Piotr Iľjič Čajkovskij, EUGEN ONEGIN, SDK).
NOSÁLOVÁ Eliška, rod. DAŇOVÁ, 07.05.1931, Kroměříž; h.
Postava: Drobniaková (Ladislav Nádaši Jégé, CESTA ŽIVOTOM, SKD).
NOSÁLOVÁ Janka, 26.06.1965, Martin; SKD i.
Inšpícia: (Juan Carlos Rubio, FAJČENIE JE DRINA (ROLLINGOVA TERAPIA),
SKD); (Ladislav Nádaši Jégé, CESTA ŽIVOTOM, SKD); (Kamil Žiška — Zuzana
Palenčíková, A BUDEME SI ŠEPKAŤ, SKD); (Július Barč-Ivan, NEZNÁMY, SKD);
(William Shakespeare, MACBETH, SKD).
NOSÁĽOVÁ Margaréta, 27.06.1964, Banská Bystrica; BBD bh.
Postavy: Elfínia (Dušan Štauder, VEĽKÁ CESTA Z ARKTOSU, BBD); Žaby, Pestúnky, Hrom nebeský, Havran (Jevgenij Speranskij, KRÁSA NEVÍDANÁ, BBD).
NOVÁK Ján, 23.05.1990; h.
Postava: Účinkujú (PRÍSUN, DSS).
NOVÁKOVÁ Anna; h.
Postava: Estelle (Jean Anouilh, TANEC TOREADOROV, SND).
NOVIKOV Mykhailo, 25.04.1975, Kyjev, Ukrajina; SDK t.
Choreografia: (Adolphe-Charles Adam, GISELLE, SDK).
Pohybová spolupráca: (Heinrich von Kleist, KATARÍNKA Z HEILBRONNU ALEBO SKÚŠKA OHŇOM, SDK).
Postavy: Melot (Ondrej Šoth — Zuzana Mistríková, TRISTAN A IZOLDA, SDK);
Zbor — muži (Ondrej Šoth — Zuzana Mistríková, TRISTAN A IZOLDA, SDK);
Zborové tance v 1. dejstve — Oberači hrozna (Adolphe-Charles Adam, GISELLE,
SDK); Hilarion (Adolphe-Charles Adam, GISELLE, SDK).
NOVITZKY Roman, 17.11.1984, Bratislava; SND t.
Postavy: Ivan IV., zvaný Hrozný, Kurbský (Sergej Sergejevič Prokofiev, IVAN
HROZNÝ, SND); Snehový kráľ, Gavalier, Otec Kláry (Piotr Iľjič Čajkovskij,
LUSKÁČIK, SND); Tancujú — páni (BOLERO A VIAC... SUSTO, SND); Tancujú —
Muž (Piotr Iľjič Čajkovskij — George Balanchine, VEČER KLASICKÝCH
CHOREOGRAFIÍ — ČAJKOVSKÉHO PAS DE DEUX, SND).
NOVODOMSKÝ Michal, 01.05.1987, Rimavská Sobota; DJGT h.
Postavy: Kancelár (Juliusz Slowacki, BALLADYNA, AU BB); Krčmár Šľoma
(Ivan Jakovyč Franko, UKRADNUTÉ ŠŤASTIE, AU BB); Občan (Karel
330
rocenka07_08.indd 330
17.12.2010 10:09:52
umeleckí pracovníci
Čapek, ŠKANDÁLNA AFÉRA JOZEFA HOLOUŠKA, AU BB); Druhý, neskôr
Maliar (Friedrich Dürrenmatt, NÁVŠTEVA STAREJ DÁMY, DJGT).
NOVOSEDLIAK Ján, 20.11.1960; sv.
Scénické návrhy: (Nina Stojčeva, KOCÚR V ČIŽMÁCH, DJGT).
NOVOTNÝ Jozef, 13.03.1960, Víťaz, okr. Prešov; DJGT h.
Postava: Druhý strážca, Žano (Nina Stojčeva, KOCÚR V ČIŽMÁCH, DJGT).
NOVYSEDLÁK Jozef, 29.03.1975, Spišská Nová Ves; SD h.
Postavy: Syn Trajbesin (Anton Kret, NA MESCICKYM TARHU, SD); Havran (Anton
Kret, O RUŽOVEJ ANIČKE, SD); Janko Rilov (Frank Wedekind, JARNÉ PREBUDENIE, SD); Ivo, Tomo, Maks, Denis (Miro Gavran, VŠETKO O MUŽOCH, SD).
Asistent réžie: (Anton Kret, O RUŽOVEJ ANIČKE, SD); (Frank Wedekind, JARNÉ
PREBUDENIE, SD).
NVOTA Jakub, 04.10.1977, Bratislava; r.
Réžia: (Frank Houtappels, VORVAŇ, DJZ); (Friedrich Dürrenmatt, ANJEL PRICHÁDZA DO BABYLONU, DAD); (Jakub Nvota, BOŽSKÁ KOMÉDIA, BDZ).
NVOTA Juraj, 01.03.1954, Bratislava; Astorka r.
Réžia: (Stanislav Štepka, NIEKTO TO RÁD SLOVENSKÉ, RND); (Stanislav
Štepka, TO NAJLEPŠIE Z RND II., RND); (Marek Maďarič, TÚLAVÉ SRDCE,
Astorka).
NYÁRI Detti; h.
Postavy: Cisárovná, Ďalej hrajú a vodia bábky (Zoltán Kodály — Béla Paulini —
Zsolt Harsányi, JÁNOŠ HÁRY, JD).
NYITRAYOVÁ Simona, 27.08.1987; posl. VŠMU dr.
Dramaturgia, úprava: (Július Barč-Ivan, 3000 ĽUDÍ, VŠMU); (Sidney Kingsley —
Pavol Dobšinský — Ray Bradbury, HOROROVÝ VEČER V ARTEATRE — BUBÁK,
ZLATOVLÁSKA, OKTÓBROVÁ HRA, ART).
Réžia: (Sidney Kingsley — Pavol Dobšinský — Ray Bradbury, HOROROVÝ VEČER
V ARTEATRE — BUBÁK, ZLATOVLÁSKA, OKTÓBROVÁ HRA, ART).
O
OBŠIL Jindřich, 17.03.1966, Banská Bystrica; h.
Výber hudby: (Eric-Emmanuel Schmitt, EVANJELIUM PODĽA PILÁTA, a.ha.).
331
rocenka07_08.indd 331
17.12.2010 10:09:53
umeleckí pracovníci
OBŠIL Vladimír, 11.12.1957, Prachatice; SND h.
Postavy: Albín (Václav Havel, ODCHÁDZANIE, SND); Mladý sedliak (Bertolt
Brecht, MATKA GURÁŽ A JEJ DETI, SND); Pisár (Bertolt Brecht, MATKA
GURÁŽ A JEJ DETI, SND); Šimon (David Geiselmann, PLANTÁŽ, SND); Nikolaj
Levin (Lev Nikolajevič Tolstoj, ANNA KARENINOVÁ, SND).
OBUCH Ladislav, 17.06.1926, Bratislava; dr.
Preklad: (Ödön von Horváth, KAZIMÍR A KAROLÍNA, MDZ).
ODVÁRKOVÁ Lenka, 13.06.1984, Polička, Česká republika; sv.
Scénické návrhy: (Carlo Goldoni, POPRASK NA LAGÚNE, MDZ).
Scénické a kostýmové návrhy: (Ödön von Horváth, KAZIMÍR A KAROLÍNA,
MDZ).
OGURČÁKOVÁ Eva, 07.06.1982, Banská Bystrica; DzP um.
Asistent réžie: (ZA ZÁVESOM ZÁZRAK LETÍ..., DzP); (CHRÁNENÉ ÚZEMIE,
DzP).
OCHRÁNEK Marcel, 21.04.1973, Bratislava; NS, DAB h.
Postavy: Baba Jaga (Nikolaj Robertovič Erdman, MRÁZIK, NS); Oswald (William
Shakespeare, KRÁĽ LEAR, DAB); Trofimov (Anton Pavlovič Čechov, VIŠŇOVÝ
SAD, DAB).
OKRES Tomáš; hsklad.
Scénická hudba: (Peter Rašev, SANATÓRIUM, ALEBO AKO PREŽIŤ REALITY
SHOW...???, SDK, SMD).
OLAH Peter; DJGT h.
Postavy: Hrajú (Ľudmila Baladická, (ZA)PÁRAČKY, BDnR); Kirkor (Juliusz Slowacki, BALLADYNA, AU BB); Illov syn, Klárina suita, Ďalší novinári (Friedrich
Dürrenmatt, NÁVŠTEVA STAREJ DÁMY, DJGT); Jermej (Vinko Möderndorfer,
ŠYTI ROČNÉ OBDOBIA, AU BB).
OLASOVÁ Karin, 1970; NS h.
Postavy: Nastenka (Nikolaj Robertovič Erdman, MRÁZIK, NS); Cynthia Hardcastlová (Ray Cooney — Tony Hilton, EŠTE JEDEN DO PARTIE, NS); Bianca (Gabo
Dušík — Martin Kákoš — Martin Sarvaš, FRANTIŠEK Z ASSISI, NS).
OLASZ István, obč.m. OLASZ, 10.11.1980, Šaľa; JD h.
Postavy: Vedúci zboru (Sofoklés, ANTIGONA, JD); Dobosov človek (Áron Tamási,
SPEVAVÉ VTÁČATKO, JD); Timoteo (Niccoló Machiavelli, MANDRAGORA, JD);
Duncan (Ken Ludwig, PRIMADONY, JD).
332
rocenka07_08.indd 332
17.12.2010 10:09:53
umeleckí pracovníci
OLEJÁR Peter; posl. AU BB h.
Postava: Šľachta (Juliusz Slowacki, BALLADYNA, AU BB).
OLEKŠÁK Roman, 10.02.1978, Poprad; dr, p.
Preklad, dramaturgia: (David Geiselmann, PLANTÁŽ, SND).
OLEXOVÁ Mária; DJZ i.
Inšpícia: (Ödön von Horváth, VIERA, LÁSKA, NÁDEJ, DJZ); (Jan Antonín Pitínský, BETLEHEM, DJZ); (Otfried Preussler, MALÁ ČARODEJNICA, DJZ).
OĽHA Matúš, 08.09.1959, Prešov; r, AU BB rektor.
Pedagogické vedenie: (Vinko Möderndorfer, ŠYTI ROČNÉ OBDOBIA, AU BB);
Réžia: (Ivan Jakovyč Franko, UKRADNUTÉ ŠŤASTIE, AU BB); (Štefan Králik,
TRASOVISKO, SDK)
Úprava: (Ivan Jakovyč Franko, UKRADNUTÉ ŠŤASTIE, AU BB).
OĽHOVÁ Jana, rod. GEIŠBERGOVÁ, 31.12.1959, Myjava; SKD h.
Postavy: Susan (Juan Carlos Rubio, FAJČENIE JE DRINA (ROLLINGOVA TERAPIA), SKD); Sara (Sergi Belbel, MOBIL, MDZ); Elena Maróthy-Šoltésová (Kamil
Žiška — Zuzana Palenčíková, A BUDEME SI ŠEPKAŤ, SKD); Romy Vogtländerová
(Roland Schimmelpfennig, ŽENA Z MINULOSTI, MDZ); Lady Macbeth (William
Shakespeare, MACBETH, SKD).
Pedagogické vedenie: (Karel Čapek, ŠKANDÁLNA AFÉRA JOZEFA HOLOUŠKA,
AU BB); (Ján Botto, ERSZEBET, AU BB); (Patrick Süskind, KONTRABAS,
AU BB); (AMERICA DREAM, AU BB); PLÁN ODPREVÁDZANIA, AU BB);
(Franz Kafka, FRANZ KAFKA — LIST OTCOVI, AU BB).
Úprava: (Karel Čapek, ŠKANDÁLNA AFÉRA JOZEFA HOLOUŠKA, AU BB);
(Patrick Süskind, KONTRABAS, AU BB).
OĽHOVÁ Katarína, 11.11.1963, Košice; BDK bh.
Kostýmové návrhy: (Anton Kret, NA MESCICKYM TARHU, SD); (Miro Gavran,
VŠETKO O MUŽOCH, SD); (Miro Gavran, VŠETKO O ŽENÁCH, SD); (Štefan
Králik, TRASOVISKO, SDK).
OLLÉ Erik, 09.08.1975, Košice; h.
Postava: Krčmár (Péter Müller st.– Rezső Seress, SMUTNÁ NEDEĽA, JD).
OLŠA Martin; dh.
Postava: Chlapci (Bedřich Smetana, PREDANÁ NEVESTA, SND).
OLŠAVSKÁ Antónia; posl. AU BB h.
Postava: Muta (Vinko Möderndorfer, ŠTYRI ROČNÉ OBDOBIA, AU BB).
333
rocenka07_08.indd 333
17.12.2010 10:09:53
umeleckí pracovníci
ONDRASCHEK Péter; sv.
Scénické a kostýmové návrhy: (Áron Tamási, SPEVAVÉ VTÁČATKO, JD).
ONDRÁŠ Juraj.
Video: (Michal Ditte, TAJOMSTVO DOMU SKUTECKÝCH, BDnR).
ONDRÍK Milan, 03.05.1980, Dolný Kubín; DAB h.
Postavy: Hrajú (PRÍBEH ULICE, ARÉNA); Garry Lejeune (Michael Frayn, SARDINKY NA SCÉNU, PROSÍM!, DAB); Edgar (William Shakespeare, KRÁĽ LEAR,
DAB); Mauro (Peter Pavlac, CIRKUS, ARÉNA).
ONDRISKA Martin, 1968; dr.
Preklad, dramaturgia: (Jonathan Swift, GULLIVEROVE CESTY, MDZ).
ONDRIŠOVÁ Šárka, 01.01.1971, České Budějovice, Česká republika; ED ch, rd.
Choreografia: (SILENT SNOW, ED); (Stanislav Štepka, TO NAJLEPŠIE Z RND II.,
RND); (JABLKO, ED);
Réžia: (SILENT SNOW, ED); (JABLKO, ED).
Scénické návrhy: (JABLKO, ED).
ONUFER Lukáš, 08.06.1983, Bardejov; NS t.
Postavy: Bohatieri, Kohúty, Hríbiky (Nikolaj Robertovič Erdman, MRÁZIK, NS);
Escamillo, Ďalej hrajú a tancujú (CARMEN, NS).
OPRŠAL Jerguš Michal, 24.06.1980; sv.
Scénické a kostýmové návrhy: (Elfriede Jelinek, ČO SA STALO, KEĎ NORA OPUSTILA MANŽELA ALEBO OPORY SPOLOČNOSTÍ, SDK).
ORAVCOVÁ Ingrid; Actores dr*.
Dramaturgia: (Tatiana Masníková, STRETNÚŤ TEBA BOLO KRÁSNE, Actores).
ORAVEC Matej, 10.09.1980, Nitra; h.
Postava: Sextus (Eric-Emmanuel Schmitt, EVANJELIUM PODĽA PILÁTA, a.ha.).
ORELOVÁ Zuzana, 06.02.1975, Nitra; DAB š.
Inšpícia: (Michael Frayn, SARDINKY NA SCÉNU, PROSÍM!, DAB)
Šepkár: (Anton Pavlovič Čechov, VIŠŇOVÝ SAD, DAB).
ORGOVÁN Peter, 20.10.1977, Michalovce; BDK bh.
Postava: Bác (Pavel Scheiner, ŠAŠOVINKY, BDK).
334
rocenka07_08.indd 334
17.12.2010 10:09:53
umeleckí pracovníci
ORMANDÍKOVÁ Renáta; kv.
Kostýmové návrhy: (Viliam Klimáček, GINSBERG V BRATISLAVE, GNG);
(Karol Vosátko, SEX, MOBIL A ROCK´N´ROLL, GNG).
OSZLÍK Peter, 13.03.1982, Štúrovo; DAB h.
Postavy: Martin Baran (Ján Uličiansky, KOCÚR NA KOLIESKOVÝCH KORČULIACH, SND); Tim Allgood (Michael Frayn, SARDINKY NA SCÉNU, PROSÍM!,
DAB); Albany (William Shakespeare, KRÁĽ LEAR, DAB).
OŽVÁT Ivan, 02.03.1959, Trnava; SND o.
Postavy: Predslav (Eugen Suchoň, SVÄTOPLUK, SND); Vašek (Bedřich Smetana,
PREDANÁ NEVESTA, SND).
P
PAČEK Juraj; ph.
Postava: Hostia (návštevníci) — Klárina suita (Friedrich Dürrenmatt, NÁVŠTEVA
STAREJ DÁMY, DJGT).
PAGÁČOVÁ Iveta, 31.08.1982, Košice; MDZ h.
Postavy: Checca (Carlo Goldoni, POPRASK NA LAGÚNE, MDZ); Rosa (Sergi
Belbel, MOBIL, MDZ); Vyvolávač (Ödön von Horváth, KAZIMÍR A KAROLÍNA,
MDZ); Tina (Roland Schimmelpfennig, ŽENA Z MINULOSTI, MDZ); Britney
Spears (Petr Kolečko, BRITNEY GOES TO HEAVEN, MDZ).
PAHOLIKOVÁ Vlasta; h.
Postava: Hrajú (Juraj Benčík, CIRKUS INSECT, a.ha.).
PACHINGER Andrej, 05.03.1946, Bratislava; bh, ped.
Pedagogické vedenie: (James Matthew sir Barrie, PETER PAN, VŠMU).
PAJTINKOVÁ Alena, 07.08.1986, Komárno; h.
Postava: Amy (David Farr, OKULIARE ELTONA JOHNA, DAB).
PALENČÍKOVÁ Zuzana, 28.11.1976, Martin; MDZ dr.
Dramaturgia: (Sergi Belbel, MOBIL, MDZ); (Kamil Žiška — Zuzana Palenčíková, A BUDEME SI ŠEPKAŤ, SKD); (Roland Schimmelpfennig, ŽENA Z MINULOSTI, MDZ).
335
rocenka07_08.indd 335
17.12.2010 10:09:53
umeleckí pracovníci
PÁLENÍKOVÁ Zdenka; posl. VŠMU h.
Postava: Chór (Peter Shaffer, AMADEUS, SND).
PALIK Peter, 18.11.1979, Bojnice; posl. VŠMU, BDZ dr.
Dramatizácia, výber hudby: (Raymond Queneau, ZAZI V METRE, VŠMU).
Dramaturgia: (Peka Pažiš, ROMALDÍNO A KAMILA, BDZ); (Sergej Sergejevič
Prokofiev, LÁSKA K TROM POMARANČOM, BDZ); (Jakub Nvota, BOŽSKÁ
KOMÉDIA, BDZ).
Réžia: (Dušan Štauder, VEĽKÁ CESTA Z ARKTOSU, BBD); (Raymond Queneau,
ZAZI V METRE, VŠMU).
PALIKOVÁ Barbora, rod. ZAMIŠKOVÁ, 02.01.1983, Stará Ľubovňa; BDZ 2009 bh.
Postavy: Zazi, Osoba (Raymond Queneau, ZAZI V METRE, VŠMU); Hrajú (Ria
Kotibal, ŽENA CEZ PALUBU, Š 12).
PALKO Andrej, 29.08.1983, Partizánske; h.
Postavy: Mrcúlik (Jozef Mokoš, HASPRČKO A MRCÚLIK, LUDUS); Hrajú
(VELIPSESPILEV, LUDUS).
PAĽOVČÍKOVÁ Tatiana, rod. PALÁDIOVÁ, 10.05.1971, Michalovce; SDK o.
Postava: Tatiana (Piotr Iľjič Čajkovskij, EUGEN ONEGIN, SDK).
PÁN Šimon.
Svetelný dizajn, hudobná spolupráca: (Dušan Vicen, MŔTVE DUŠE (OBRAZY
NOVÉHO SVETA), SkRAT).
PANKÚCH Erik; posl. AU BB h.
Postava: Šľachta (Juliusz Slowacki, BALLADYNA, AU BB).
PANTLIKÁŠ Jozef, 28.04.1976, Bardejov; DAD h.
Postava: Najstarší syn (Pavol Dobšinský, POPOLVÁR NAJVÄČŠÍ NA SVETE,
DAD).
PÁRIŠ Cyril, 05.05.1985, Veľký Krtíš; posl. AU BB h.
Postavy: Robotník (Juliusz Slowacki, BALLADYNA, AU BB); Olexa Babyč (Ivan
Jakovyč Franko, UKRADNUTÉ ŠŤASTIE, AU BB).
PARROTT Andrew, 10.03.1947; SND d.
Hudobné naštudovanie, dirigent: (Joseph Haydn, OPUSTENÝ OSTROV, SND).
PARTLOVÁ Miroslava, 02.04.1985; h.
Postava: Zuzana (Václav Patejdl, FONTÁNA PRE ZUZANU, NS).
336
rocenka07_08.indd 336
17.12.2010 10:09:53
umeleckí pracovníci
PASEK Igor, 23.03.1964, Bratislava; SND o.
Postavy: Vražec (Eugen Suchoň, SVÄTOPLUK, SND); Principál (Bedřich Smetana, PREDANÁ NEVESTA, SND).
PATAKY Klára; ch.
Choreografia: (Niccoló Machiavelli, MANDRAGORA, JD).
PAUČO Ján; ph.
Postava: Klárina suita (Friedrich Dürrenmatt, NÁVŠTEVA STAREJ DÁMY,
DJGT).
PAUHOFOVÁ Táňa, 13.08.1983, Bratislava; h.
Postavy: Rebeka Rybková (Ján Uličiansky, KOCÚR NA KOLIESKOVÝCH KORČULIACH, SND); Katrin (Bertolt Brecht, MATKA GURÁŽ A JEJ DETI, SND);
Sandra (David Geiselmann, PLANTÁŽ, SND); Kitty Ščerbacká (Lev Nikolajevič
Tolstoj, ANNA KARENINOVÁ, SND).
PAULÍKOVÁ Lenka, 04.11.1963, Bratislava; ped.
Hudobné naštudovanie: (Václav Patejdl, FONTÁNA PRE ZUZANU, NS).
Hudobná spolupráca, pedagogické vedenie: (Jean Anouilh, ORCHESTER, VŠMU).
PAVELKOVÁ Miriam, 06.02.1973, Nitra; BBD bh.
Postavy: Hrajú (Petronela Dušová — Martin Vanek, ROZPRÁVKA O NEVIDITEĽNOM MESTE KITEŽI, TN); Marcipelfík (Dušan Štauder, VEĽKÁ CESTA
Z ARKTOSU, BBD); Čaroelf (Dušan Štauder, VEĽKÁ CESTA Z ARKTOSU, BBD);
Duchovia prírody, Malvínka (František Hrubín, KRÁSKA A ZVIERA, BBD); Starena, Rybka (Aleksandr Sergejevič Puškin, ROZPRÁVKA O RYBÁROVI A RYBKE, BBD); Baba Jaga, Teta Búrka, Pestúnky, Žaby, Havranča (Jevgenij Speranskij,
KRÁSA NEVÍDANÁ, BBD).
Asistent réžie: (Jevgenij Speranskij, KRÁSA NEVÍDANÁ, BBD).
PAVELKOVÁ Veronika.
Réžia: (Lukáš Brutovský, KRÍŽOVKÁRI, Š 12).
PAVLAC Peter, 04.06.1976, Bratislava; SND dr.
Dramaturgia: (Jean Anouilh, TANEC TOREADOROV, SND); (David Geiselmann,
PLANTÁŽ, SND).
Výber hudby: (Peter Pavlac, ČERVENÁ PRINCEZNÁ, Astorka).
PAVLÁSEK Lukáš, 25.03.1988, Košice; h.
Postava: Hostia (Ray Cooney — Tony Hilton, EŠTE JEDEN DO PARTIE, NS).
337
rocenka07_08.indd 337
17.12.2010 10:09:53
umeleckí pracovníci
PAVLIČKOVÁ Silvia, 20.04.1983, Čadca; h.
Postava: Hrajú (Jonathan Swift, GULLIVEROVE CESTY, MDZ).
PAVLÍKOVÁ Eva, 17.09.1960, Košice; DAB h, um.
Postava: Dotty Ottleyová (Michael Frayn, SARDINKY NA SCÉNU, PROSÍM!,
DAB).
PAVLIŠINOVÁ Alena; DJZ h.
Postava: Anjeli (Jan Antonín Pitínský, BETLEHEM, DJZ).
PAVLITOVÁ Irena; ped.
Pedagogické vedenie: (Ivan Jakovyč Franko, UKRADNUTÉ ŠŤASTIE, AU BB).
PAVLOVIČ Marián, 05.07.1972, Myjava; SND o (a.h.).
Postavy: Svätopluk mladší (Eugen Suchoň, SVÄTOPLUK, SND); Vašek (Bedřich
Smetana, PREDANÁ NEVESTA, SND).
PAVLOVIČ Miroslav, 01.06.1984, Nové Zámky; štud. CK o.
Postava: Oronte (Georg Friedrich Händel, ALCINA, CK).
PÁZMÁNYOVÁ Stanislava, 18.08.1984, Rimavská Sobota; DJZ h.
Postavy: Mária (Ödön von Horváth, VIERA, LÁSKA, NÁDEJ, DJZ); Pani učiteľka
(Jan Antonín Pitínský, BETLEHEM, DJZ); Betty Johnsonová (Ray Cooney,
VŠETKO NAJLEPŠIE!, DJZ).
PAŽITNÁ Viktória, 09.09.1982, Bratislava; t.
Postava: Láska (Gabo Dušík — Martin Kákoš — Martin Sarvaš, FRANTIŠEK
Z ASSISI, NS).
PECKO Marián, 25.08.1958, Žilina; BDnR r, um.
Réžia: (Josef Čapek, ROZPRÁVKA O PSÍČKOVI A MAČIČKE, BDnR).
PELCROVÁ Danuša, 26.12.1946, Bratislava; NS h*.
Postava: 2. žena (Gabo Dušík — Martin Kákoš — Martin Sarvaš, FRANTIŠEK
Z ASSISI, NS).
PEPUCHA Rudolf, 25.03.1975, Námestovo; hsklad.
Výber hudby: (Adriana Krúpová, ZOZNAMKA, SDK); (Nathalien Richard Nash,
OBCHODNÍK S DAŽĎOM, SDK).
PERECÁR Marcel.
Scénické návrhy: (Vinko Möderndorfer, ŠTYRI ROČNÉ OBDOBIA, AU BB).
338
rocenka07_08.indd 338
17.12.2010 10:09:53
umeleckí pracovníci
PERENCSEIOVÁ Katarína, 28.09.1978; SO BB o.
Postavy: Marka (Eugen Suchoň, KRÚTŇAVA, SO BB); Giuditta (Franz Lehár, GIUDITTA, SO BB); Linda (Gaetano Donizetti, LINDA DI CHAMOUNIX, SO BB).
PERGER František, 15.06.1937, Kružlovská Huta, okr. Bardejov; sv.
Scénické návrhy: (VTÁK OHNIVÁK, SDT).
PEŠEK Martin, 02.01.1983, Strakonice; štud. CK o.
Postava: Ruggiero (Georg Friedrich Händel, ALCINA, CK).
PETER Juraj, 24.09.1963, Rimavská Sobota; SND o.
Postava: Bogat (Eugen Suchoň, SVÄTOPLUK, SND).
PETERICH Martin, 23.10.1953, Bratislava; r.
Réžia: (Friedrich Dürrenmatt, NÁVŠTEVA STAREJ DÁMY, DJGT).
PÉTEROVÁ Petra, 27.08.1987, Lučenec; ŠT t.
Postavy: Tancujú (INÉ RÁNO, ŠT); Tancujú a hrajú (BE BOP, ŠT).
PETERS Charlie, 31.07.1989, Surrey, Veľká Británia; SND t (zbor).
Postavy: Ľud — ženy, Ženy v čiernom, Dievčatá (Sergej Sergejevič Prokofiev,
IVAN HROZNÝ, SND); Kuchári, Vločky, Rodičia, Kvetinový valčík, zbor — ženy
(Piotr Iľjič Čajkovskij, LUSKÁČIK, SND).
PEŤOVSKÝ Erik, 27.11.1973, Bratislava; NS h.
Postavy: Hríbik (Nikolaj Robertovič Erdman, MRÁZIK, NS); Hickory Wood (Ray
Cooney — Tony Hilton, EŠTE JEDEN DO PARTIE, NS); Kňaz (Gabo Dušík —
Martin Kákoš — Martin Sarvaš, FRANTIŠEK Z ASSISI, NS).
PETRÁKOVÁ Linda, 08.03.1983, Myjava; bh.
Postava: Hrajú (Koffi Kwahulé, MISTERIOSO-119, Š 12).
PETRIK Szilárd, 17.01.1972, Košice; THK h.
Postavy: Guiche (Edmond Rostand, CYRANO Z BERGERACU, THK); Harry
(Murray Schisgal, LÁÁÁSKA, THK); Jánoš (Ferenc Molnár, ČERT, THK).
PETRO Ivan; posl. VŠMU h.
Postavy: Hrajú (Woody Allen, BOH, VŠMU); Worthy, Prvý reportér (Július Barč-Ivan, 3000 ĽUDÍ, VŠMU).
PETROVIČ Andrej, 07.09.1982, Bojnice; t.
Postava: Tancujú a hrajú (JABLKO, ED).
339
rocenka07_08.indd 339
17.12.2010 10:09:53
umeleckí pracovníci
PETRUSOVÁ Katarína, 13.06.1987, Michalovce; StDN bh.
Postavy: Anjel, Baltazár (Ondrej Spišák, SLOVENSKÝ BETLEHEM, StDN); Hrajú
(Hans Christian Andersen, PALCULIENKA, StDN).
PETRŽELKOVÁ Anna, 18.05.1984, Brno; r..
Úprava, réžia: (Ödön von Horváth, KAZIMÍR A KAROLÍNA, MDZ).
PIETOR Miloš, 10.08.1960, Bratislava; sv.
Scénické návrhy: (Franz Lehár, GIUDITTA, SO BB); (Ray Cooney — Tony Hilton,
EŠTE JEDEN DO PARTIE, NS).
PIKTOR Ľubomír, 23.06.1960, Bratislava; PIKI h, r, umv.
Réžia: (Katarína Aulitisová, ROZKRÁVKA, PIKI).
Postava: Hrajú (Katarína Aulitisová, ROZKRÁVKA, PIKI).
PILLE Tamás; h.
Réžia: (Zoltán Kodály — Béla Paulini — Zsolt Harsányi, JÁNOŠ HÁRY, JD).
Postavy: Križiacky generál (Zoltán Kodály — Béla Paulini — Zsolt Harsányi, JÁNOŠ
HÁRY, JD); Pán Brúnó (Péter st. Müller — Rezső Seress, SMUTNÁ NEDEĽA, JD).
PILZOVÁ Jana, rod. DRUGOVÁ, 06.10.1963, Nitra; DJGT h.
Postavy: Prvá hrabáčka (Jozef Gregor Tajovský, INOTAJE, DJGT); Učiteľka
(Friedrich Dürrenmatt, NÁVŠTEVA STAREJ DÁMY, DJGT); Tamara (Vasilij
Sigarev, GUPKA, Actores).
PINKOVÁ Adriana, 05.06.1986; NS t.
Postavy: Dievky, Labute (Nikolaj Robertovič Erdman, MRÁZIK, NS); Smrť, Ďalej
hrajú a tancujú (CARMEN, NS); Chudoba, Mládenci a Dievčatá, Križiaci, Háremové tanečnice, Saracéni, Mnísi (Gabo Dušík — Martin Kákoš — Martin Sarvaš,
FRANTIŠEK Z ASSISI, NS).
PÍŠ Emil, 19.06.1980, Bojnice; h.
Postavy: Hrajú (POLYLOGUE, PAT); Bohuš (Václav Patejdl, FONTÁNA PRE ZUZANU, NS); Performeri (HEXEN, DC); Kocúry, Holúbky a Mravce (Ján Uličiansky, KOCÚR NA KOLIESKOVÝCH KORČULIACH, SND); Tancujú a hrajú (JABLKO, ED).
PITERKA Martin, 28.04.1971, Bratislava; sv.
Svetelný dizajn, výtvarná spolupráca: (HEXEN, DC).
PITOŇÁK Stanislav, 20.02.1972, Košice; SDK h.
Postavy: Flammberg, Sudca tajného súdu (Heinrich von Kleist, KATARÍNKA
Z HEILBRONNU ALEBO SKÚŠKA OHŇOM, SDK); Tajomník, Vedúci osobného
340
rocenka07_08.indd 340
17.12.2010 10:09:53
umeleckí pracovníci
oddelenia (Elfriede Jelinek, ČO SA STALO, KEĎ NORA OPUSTILA MANŽELA
ALEBO OPORY SPOLOČNOSTÍ, SDK); Iáson, Kreón, Posol, Aigeus (Eurípidés,
MEDEIA, SDK).
PIVKO Pavol, 29.09.1981, Považská Bystrica; posl. AU BB h.
Postavy: von Kostrin (Juliusz Slowacki, BALLADYNA, AU BB); Hrajú (Ján Zaťko
— Marek Turošík, UĽAVIŤ SI!, BDnR); Starosta (Ivan Jakovyč Franko, UKRADNUTÉ ŠŤASTIE, AU BB); Občan (Karel Čapek, ŠKANDÁLNA AFÉRA JOZEFA
HOLOUŠKA, AU BB); Kontrabasista (Patrick Süskind, KONTRABAS, AU BB).
PIŽGA Martin, 09.06.1990; t.
Postavy: Ďalej hrajú (Edmond Rostand, CYRANO Z BERGERACU, THK); Zborové
tance v 1. dejstve — Šľachta (Adolphe-Charles Adam, GISELLE, SDK).
PLEŠIVČIAKOVÁ Katarína, 18.01.1980, Martin; SO BB š.
Šepkár: (Eugen Suchoň, KRÚTŇAVA, SO BB); (Pietro Mascagni, SILVANO,
SO BB); (Gaetano Donizetti, LINDA DI CHAMOUNIX, SO BB).
PLEVČÍK Pavol, 22.12.1983, Bratislava; posl. VŠMU h.
Postavy: Kohút (Nikolaj Robertovič Erdman, MRÁZIK, NS); Ženích (Nikolaj Robertovič Erdman, MRÁZIK, NS); Ondrej (Ivan Bukovčan, KÝM KOHÚT NEZASPIEVA, ART).
PLODOVÁ Ľubica, 26.02.1983, Žilina; tped.
Repetície: (Piotr Iľjič Čajkovskij, LUSKÁČIK, SND).
POBUDA Marek; posl. VŠMU h.
Postava: Hrajú (Woody Allen, BOH, VŠMU).
POCISKOVÁ Nela, 04.10.1990; štud Kba h.
Postava: Mary Husárik (Stanislav Štepka, NIEKTO TO RÁD SLOVENSKÉ, RND).
PODLIPNÝ Mojmír, 18.10.1965, Trnava; DzP h.
Postavy: Hrajú a spievajú (ZA ZÁVESOM ZÁZRAK LETÍ..., DzP); Hrajú (CHRÁNENÉ ÚZEMIE, DzP).
POLÁČIK Roman; h.
Postava: Hrajú (Lukáš Brutovský, KRÍŽOVKÁRI, Š 12).
POLÁK Róbert, 26.10.1963, Topoľčany; sa.
Svetelný dizajn: (NAPLNO, Dajv); (SILENT SNOW, ED); (David Geiselmann,
PLANTÁŽ, SND); (JABLKO, ED).
341
rocenka07_08.indd 341
17.12.2010 10:09:53
umeleckí pracovníci
POLÁK Roman, 30.09.1957, Trenčín; Astorka r*.
Réžia: (Eugen Suchoň, KRÚTŇAVA, SO BB); (Jan Novak, TOLSTOJ A PENIAZE,
Astorka); (Lev Nikolajevič Tolstoj, ANNA KARENINOVÁ, SND).
POLÁKOVÁ Marta, 23.10.1963, Bratislava; Dajv ch, t.
Choreografia: (NAPLNO, Dajv).
POLÁKOVÁ Rebeka, 10.01.1986, Bratislava; posl. VŠMU h.
Postavy: Júlia (William Shakespeare, ROMEO A JÚLIA, Astorka); Malaňa, Agňa
(Alexander Nikolajevič Ostrovskij, NEMÁ KOCÚR VEČNE HODY, VŠMU); Anna
(Rainer Werner Fassbinder, LEN KVAPKY NA HORÚCE KAMENE, VŠMU);
Máša Tolstá, Marta (Marek Maďarič, TÚLAVÉ SRDCE, Astorka).
POLÁKOVÁ Tatiana, 07.04.1982, Dolný Kubín; SDK h.
Postavy: Katarínka z Heilbronnu (Heinrich von Kleist, KATARÍNKA Z HEILBRONNU ALEBO SKÚŠKA OHŇOM, SDK); Pani Lindeová, Robotníčka 2 (Elfriede Jelinek, ČO SA STALO, KEĎ NORA OPUSTILA MANŽELA ALEBO OPORY
SPOLOČNOSTÍ, SDK); Nina (Peter Rašev, SANATÓRIUM, ALEBO AKO PREŽIŤ
REALITY SHOW...???, SDK, SMD).
POLAKOVIČOVÁ Katarína, 18.10.1977, Bratislava; SND o (zbor).
Postavy: Kňažky Moreny (Eugen Suchoň, SVÄTOPLUK, SND); Esmeralda
(Bedřich Smetana, PREDANÁ NEVESTA, SND).
POLÍVKA Bolek, 31.07.1949, Vizovice, okr. Vsetín, Česká republika; h.
Postava: Petr (Samuel Benchetrit, MÍNUS DVAJA, L+S).
POLLÁKOVÁ Dáša, 03.04.1976, Košice; RMT h.
Postava: 2. Rómka (Milan Godla, NAJLEPŠÍ HUSLISTA, RMT).
POLONEC Patrik, 20.11.1989; ph.
Postava: Sluha (William Shakespeare, KRÁĽ LEAR, DAB).
PÓLOS Árpád, 15.03.1957, Rimavská Sobota; THK h.
Postavy: Frank Strang (Peter Shaffer, EQUUS, THK); Detektív (Gábor Presser —
Péter Horváth — Dusán Sztevanovity, POVALA, THK); Andráš (Ferenc Molnár,
ČERT, THK).
POMAJBO Roman, 26.04.1969, Ilava; h.
Postava: Seržant Plod (David Tristram, PRÍPAD ČIERNEJ VDOVY, West).
342
rocenka07_08.indd 342
17.12.2010 10:09:53
umeleckí pracovníci
POMICHAL Daniel, tiež POMÍCHAL, 17.09.1982, Bratislava; NS t.
Postavy: Bohatieri, Kohúty, Hríbiky (Nikolaj Robertovič Erdman, MRÁZIK, NS);
Ďalej hrajú a tancujú (CARMEN, NS); Mládenci a Dievčatá, Križiaci, Háremové
tanečnice, Saracéni, Mnísi (Gabo Dušík — Martin Kákoš — Martin Sarvaš, FRANTIŠEK Z ASSISI, NS).
POMIKAL Matúš, 31.12.1987, Bratislava; SND t (zbor).
Postavy: Vyslanci Obchodného spolku, Zvonári, Ľud — muži (Sergej Sergejevič
Prokofiev, IVAN HROZNÝ, SND); Harlekýn, Vojaci, Španielsky tanec — muži, Kvetinový valčík, zbor — muži, Ćínsky tanec (Piotr Iľjič Čajkovskij, LUSKÁČIK, SND).
PONČÁK Kamil, 21.08.1974, Košice — Šaca; h.
Postava: Fakír s hadom (Peter Pavlac, CIRKUS, ARÉNA).
Asistent réžie: (Viliam Klimáček, KOMUNIZMUS, ARÉNA); (Liz Lochhead, PERFECT DAYS, ARÉNA).
PONTY Tamás, 09.04.1986, Bratislava; THK h.
Postavy: 2. kadet (Edmond Rostand, CYRANO Z BERGERACU, THK); Lampáš
(Gábor Presser — Péter Horváth — Dusán Sztevanovity, POVALA, THK).
PÓNYOVÁ Anna, 15.06.1983, Bratislava; štud CK o.
Postava: Morgana (Georg Friedrich Händel, ALCINA, CK).
POPIK Ľubomír, 25.06.1985; posl. VŠMU o.
Postava: Aeneas (Henry Purcell, DIDO A AENEAS, VŠMU).
POPOVIČ Anton, 10.07.1965, Bratislava; d.
Dirigent: (Bertolt Brecht, MATKA GURÁŽ A JEJ DETI, SND).
POPOVIČ Martin, 16.02.1977, Poprad; SO BB o.
Postavy: Hríň (Eugen Suchoň, KRÚTŇAVA, SO BB); Antonio (Franz Lehár, GIUDITTA, SO BB); Antonio (Gaetano Donizetti, LINDA DI CHAMOUNIX, SO BB).
POPOVIČ Sáva, 22.08.1967, Bratislava; h.
Postava: Hrajú (SLOVENSKÁ KLASIKA ZA 120 MINÚT, MDZ).
POPOVIČOVÁ Iveta, 20.03.1978, Spišská Nová Ves; SO BB zb.
Zbormajster: (Eugen Suchoň, KRÚTŇAVA, SO BB); (Franz Lehár, GIUDITTA,
SO BB); (Pietro Mascagni, SILVANO, SO BB); (Gaetano Donizetti, LINDA DI
CHAMOUNIX, SO BB).
343
rocenka07_08.indd 343
17.12.2010 10:09:53
umeleckí pracovníci
PORUBČINOVÁ Mária, 08.02.1979, Považská Bystrica; SO BB o (a.h.).
Postavy: Katrena (Eugen Suchoň, KRÚTŇAVA, SO BB); Mařenka (Bedřich Smetana, PREDANÁ NEVESTA, SND).
PORUBJAK Martin, 18.05.1944, Bratislava; ped, SND dr.
Dramaturgia: (Václav Havel, ODCHÁDZANIE, SND); (Eduardo Rovner, VRÁTILA SA RAZ V NOCI, DJP).
Damaturgická spolupráca: (Bertolt Brecht, MATKA GURÁŽ A JEJ DETI, SND);
(Friedrich Dürrenmatt, NÁVŠTEVA STAREJ DÁMY, DJGT).
PORUBJAKOVÁ Zuzana, 09.07.1985, Bratislava; DAB h.
Postavy: Hrajú (José Maria Vieira Mendes, MOJA ŽENA, Š 12); Rebeka Rybková
(Ján Uličiansky, KOCÚR NA KOLIESKOVÝCH KORČULIACH, SND); Cordelia
(William Shakespeare, KRÁĽ LEAR, DAB); Hrajú (Viliam Klimáček, SOM HOT
DOG, GNG); Duňaša (Anton Pavlovič Čechov, VIŠŇOVÝ SAD, DAB).
PŐTHE István, 27.06.1947, Topoľníky, okr. Dunajská Streda; JD h.
Postava: Cisár Ferenc (Zoltán Kodály — Béla Paulini — Zsolt Harsányi, JÁNOŠ
HÁRY, JD).
PREVENDARČÍK Marián, 14.02.1975, Vranov nad Topľou; h.
Postava: Hrajú (SLOVENSKÁ KLASIKA ZA 120 MINÚT, MDZ).
PRIBULLOVÁ Daniela, 30.11.1983, Prešov; DAB h.
Postava: Poppy Norton-Taylorová (Michael Frayn, SARDINKY NA SCÉNU,
PROSÍM!, DAB).
PROČKO Jozef, 13.03.1965, Lučenec; h.
Postava: Inšpektor Drake (David Tristram, PRÍPAD ČIERNEJ VDOVY, West).
PROCHÁZKA Ján, 02.09.1979, Bratislava; SO BB k.
Dirigent: (Franz Lehár, GIUDITTA, SO BB).
Asistent dirigenta: (Eugen Suchoň, KRÚTŇAVA, SO BB); (Franz Lehár, GIUDITTA, SO BB); (Gaetano Donizetti, LINDA DI CHAMOUNIX, SO BB).
Zbormajster: (Eugen Suchoň, KRÚTŇAVA, SO BB).
PROCHÁZKA Jiří M.; posl. VŠMU o.
Postava: Účinkujú (ZRÁŽKA S OPEROU, VŠMU).
PROCHÁZKA Pavol, 04.06.1949, Topoľčany; SND hzb.
Zbormajster: (Eugen Suchoň, SVÄTOPLUK, SND); (Christoph Willibald Gluck,
ORFEUS A EURYDIKA, SND); (Bedřich Smetana, PREDANÁ NEVESTA, SND).
344
rocenka07_08.indd 344
17.12.2010 10:09:54
umeleckí pracovníci
PROKOPOVÁ Lenka, 14.07.1985, Bratislava; posl. VŠMU h.
Postavy: Suzane (Jean Anouilh, ORCHESTER, VŠMU); Dievčence (Maxim Gorkij,
EMIGRANTI (NA DNE), VŠMU).
PŘIKRYL D.; SND t (zbor).
Postavy: Fjodor, Ľud — muži (Sergej Sergejevič Prokofiev, IVAN HROZNÝ, SND).
PUKLUŠOVÁ Natália, 19.02.1984, Košice; posl. VŠMU h.
Postava: Pamela (Jean Anouilh, ORCHESTER, VŠMU).
PUOBIŠ Marián, 29.07.1947, Bratislava; dr.
Dramaturgia: (Miro Gavran, TAJOMSTVO GRETY GARBO, DJP).
PUSTINA Jakub, 07.06.1982; o.
Postava: Onegin (Piotr Iľjič Čajkovskij, EUGEN ONEGIN, SDK).
R
RAB Henrietta, obč.m. RABOVÁ Henrietta, 20.03.1979, Nové Zámky; h.
Postavy: Antigona (Sofoklés, ANTIGONA, JD); Hrá (Miklós Forgács, BEZ SERVÍTKY!, Poton); Hrajú (František Švantner — Michal Ditte — Iveta Jurčová,
NEVESTA HÔĽ, Poton).
RAB Zoltán; h.
Postava: Ďalej hrajú a vodia bábky (Zoltán Kodály — Béla Paulini — Zsolt Harsányi, JÁNOŠ HÁRY, JD).
RÁC Peter, 26.10.1958, Topoľčany; ph.
Postava: Ďalej hrajú (Jules Verne — Arnošt Goldflam, 800 MÍĽ PO AMAZONKE,
DJP).
RÁCOVÁ Eva, 08.11.1979, Piešťany; sv.
Kostýmové návrhy: (Sergi Belbel, MOBIL, MDZ); (HEXEN, DC); (BE BOP, ŠT);
(Liz Lochhead, PERFECT DAYS, ARÉNA); (David Geiselmann, PLANTÁŽ, SND);
(Roland Schimmelpfennig, ŽENA Z MINULOSTI, MDZ).
Scénické návrhy: (BE BOP, ŠT); (Liz Lochhead, PERFECT DAYS, ARÉNA); (David Geiselmann, PLANTÁŽ, SND); (Roland Schimmelpfennig, ŽENA Z MINULOSTI, MDZ).
RAČEK Daniel, 21.08.1973, Púchov; ch.
Choreografia: (HEXEN, DC).
Postava: Performeri (HEXEN, DC).
345
rocenka07_08.indd 345
17.12.2010 10:09:54
umeleckí pracovníci
RAČKOVÁ Dana; posl. VŠMU dr, r.
Dramaturgia, réžia: (Jozef Mokoš — Pavel Vašíček, O ČIERNOM KLOBÚKU, VŠMU).
RAČKOVSKIJ Valerij; sv.
Scénické a kostýmové návrhy, bábky: (Siarhej Kovaľov, FILIPKO A JEŽIBABA, BDK).
RADAČOVSKÝ Mário, 29.09.1971, Partizánske; SND rb.
Repetície: (Piotr Iľjič Čajkovskij, LUSKÁČIK, SND).
Postavy: Ivan IV., zvaný Hrozný (Sergej Sergejevič Prokofiev, IVAN HROZNÝ,
SND); Tancujú — Muž (Piotr Iľjič Čajkovskij — George Balanchine, VEČER KLASICKÝCH CHOREOGRAFIÍ — ČAJKOVSKÉHO PAS DE DEUX, SND).
RAJZÍKOVÁ Milada, 07.08.1954, Nymburk; h.
Postava: Babjaková (Ivan Bukovčan, KÝM KOHÚT NEZASPIEVA, ART).
RÁK Viktória, obč.m. RÁKOVÁ, 15.03.1981, Rimavská Sobota; THK h.
Postava: Jill Mason (Peter Shaffer, EQUUS, THK).
RAKOVÁ Naďa, 12.08.1954, Žilina; SND i.
Inšpícia: (Christoph Willibald Gluck, ORFEUS A EURYDIKA, SND); (Piotr Iľjič
Čajkovskij, LUSKÁČIK, SND).
RAKÚSOVÁ Lucia, 12.11.1986, Trnava; h.
Postava: xxx (Eduardo Rovner, VRÁTILA SA RAZ V NOCI, DJP).
RAMPÁK Ján, 06.10.1939, Trnava; h.
Postava: Účinkujú (PRÍSUN, DSS).
RAŠEVOVÁ Katarína, 09.01.1986, Košice; h.
Postavy: Nina (Peter Rašev, SANATÓRIUM, ALEBO AKO PREŽIŤ REALITY
SHOW...???, SDK, SMD).
RAŠI Peter, 22.10.1975, Liptovský Mikuláš; SDK o (zbor).
Postava: Šéfkuchár (Igor Bázlik — Peter Stoličný — Ján Štrasser, POLEPETKO,
SDK).
RATIMORSKÝ Daniel, 29.11.1987, Bratislava; posl. VŠMU h.
Postavy: Sluhovia Montekovcov a Kapuletovcov (William Shakespeare, ROMEO
A JÚLIA, Astorka); Hrajú (Lukáš Brutovský, KRÍŽOVKÁRI, Š 12); Druhý strážnik
(Václav Havel, ODCHÁDZANIE, SND); Chór (Peter Shaffer, AMADEUS, SND);
Július Barč-Ivan (Július Barč-Ivan, 3000 ĽUDÍ, VŠMU).
346
rocenka07_08.indd 346
17.12.2010 10:09:54
umeleckí pracovníci
RAUSCH Martin.
Hudobná dramaturgia: (Ivan Kušan, ČARUGA, Meteorit); (William Shakespeare,
RICHARD III., Meteorit).
REBRO Peter, 27.01.1954, Drahovce, okr. Trnava; k.
Titulky: (Eugen Suchoň, SVÄTOPLUK, SND); (Joseph Haydn, OPUSTENÝ
OSTROV, SND).
REHÁKOVÁ Karolína, 09.03.1994; h.
Postava: Účinkujú (PRÍSUN, DSS).
REITER Zoltán, 05.08.1974; THK h.
Postavy: Barabáš (Gábor Presser — Péter Horváth — Dusán Sztevanovity,
POVALA, THK); László (Ferenc Molnár, ČERT, THK).
REMENÁR Pavol, 17.04.1974, Smolenice; SND o.
Postavy: Mojmír (Eugen Suchoň, SVÄTOPLUK, SND); Orfeus (Christoph
Willibald Gluck, ORFEUS A EURYDIKA, SND).
REMESELNÍK Róbert, 26.08.1972, Bratislava; SND o (a.h.).
Postavy: Nitrabo (Eugen Suchoň, SVÄTOPLUK, SND); Principál (Bedřich Smetana, PREDANÁ NEVESTA, SND).
REVICKÝ REVO Martin; hsklad.b
Scénická hudba: (Aladár Hrča, PERÚN, HROM BEZBOŽNÝCH, DLD).
REŽNÝ Michal; posl. VŠMU h.
Postavy: Klešč (Maxim Gorkij, EMIGRANTI (NA DNE), VŠMU); Hrajú (Woody
Allen, BOH, VŠMU); Maître d´Hôtel (Július Barč-Ivan, 3000 ĽUDÍ, VŠMU).
RICHTARCSÍK Mihály, 22.07.1958, Košice; THK asr.
Postavy: Ďalej hrajú (Edmond Rostand, CYRANO Z BERGERACU, THK);
Okradnutý (Gábor Presser — Péter Horváth — Dusán Sztevanovity, POVALA,
THK).
RICHTÁRECH Štefan, 29.07.1978, Veľký Krtíš; h, Pd rd.
Postava: Maliar (TRETIA FARBA EVY, Pd).
RICHTER Mário, 18.07.1983, Bratislava; SND k*.
Korepetítcie: (Sergej Sergejevič Prokofiev, IVAN HROZNÝ, SND); (Piotr Iľjič Čajkovskij, LUSKÁČIK, SND).
347
rocenka07_08.indd 347
17.12.2010 10:09:54
umeleckí pracovníci
ROHÁČ Tomáš, 30.11.1981, Ilava; ART r, rd.
Réžia: (Ivan Bukovčan, KÝM KOHÚT NEZASPIEVA, ART).
ROHÁČEKOVÁ Tatiana, 17.06.1951, Bratislava; SND k.
Korepetície: (Christoph Willibald Gluck, ORFEUS A EURYDIKA, SND); (Joseph
Haydn, OPUSTENÝ OSTROV, SND).
ROHOŇ Vladimír, 01.05.1947, Dražkovce, okr. Martin; DJGT h.
Postavy: Jano Dlhý (Jozef Gregor Tajovský, INOTAJE, DJGT); Ill (Friedrich Dürrenmatt, NÁVŠTEVA STAREJ DÁMY, DJGT).
Asistent réžie: (Jozef Gregor Tajovský, INOTAJE, DJGT).
ROHOŇOVÁ Zuzana; posl. AU h.
Postava: Jonika (Vinko Möderndorfer, ŠYTI ROČNÉ OBDOBIA, AU BB).
ROCHOVSKÝ Jozef, 10.01.1964, Pohorelá; SO BB o (zbor).
Postavy: Žandársky veliteľ, 1. chlap (Eugen Suchoň, KRÚTŇAVA, SO BB); Rybár
(Franz Lehár, GIUDITTA, SO BB).
ROLÍK Peter, 20.04.1988, Svidník; SDK t (zbor).
Postavy: Zbor muži (Ondrej Šoth — Zuzana Mistríková, TRISTAN A IZOLDA,
SDK); Oberači hrozna, Šľachta (Adolphe-Charles Adam, GISELLE, SDK).
ROMAN Ľubo, 12.04.1944, Malacky; West r, h, rd.
Réžia: (Joe Orton, DOKONALÁ LÚPEŽ, West).
Postava: McLeavy (Joe Orton, DOKONALÁ LÚPEŽ, West).
ROMAN Rado; West rd.
Postava: Meadows (Joe Orton, DOKONALÁ LÚPEŽ, West).
ROPOG József, 16.04.1944, Jablonov nad Turňou, okr. Rožňava; JD h.
Postavy: Strýko Marci (Zoltán Kodály — Béla Paulini — Zsolt Harsányi, JÁNOŠ
HÁRY, JD); Hlásateľ (Sofoklés, ANTIGONA, JD); Nicia (Niccoló Machiavelli,
MANDRAGORA, JD).
ROSÍK Michal; posl. VŠMU h.
Postavy: Hrajú (Lukáš Brutovský, KRÍŽOVKÁRI, Š 12); Chór (Peter Shaffer,
AMADEUS, SND).
ROTH Róbert, 28.10.1972, Bratislava; SND h.
Postava: Eilif (Bertolt Brecht, MATKA GURÁŽ A JEJ DETI, SND).
348
rocenka07_08.indd 348
17.12.2010 10:09:54
umeleckí pracovníci
ROTTER David, 29.09.1969; hsklad.
Scénická hudba: (František Hrubín, KRÁSKA A ZVIERA, BBD).
ROVŇÁK Michal, 04.01.1972, Dunajská Streda; h.
Postavy: Jovo Stanislavljevič Čaruga (Ivan Kušan, ČARUGA, Meteorit); Hasprčko
(Jozef Mokoš, HASPRČKO A MRCÚLIK, LUDUS); Lev (Gabo Dušík — Martin
Kákoš — Martin Sarvaš, FRANTIŠEK Z ASSISI, NS).
ROZHIN Klaudyna, 1969, Poľsko; KONTRA r, um.
Réžia: (Enda Walsh, BEDBOUND, KONTRA); (Samuel Beckett, SMIECH V TEMNOTE, KONTRA).
Scénické a kostýmové návrhy: (Enda Walsh, BEDBOUND, KONTRA).
RUDINA Margarita Olegovna, 24.04.1979, Jekaterinburg, Rusko; SND t.
Postava: Žena (Piotr Iľjič Čajkovskij — George Balanchine, VEČER KLASICKÝCH
CHOREOGRAFIÍ — ČAJKOVSKÉHO PAS DE DEUX, SND).
RUNDOVÁ Renáta, vyd. HORŇÁKOVÁ, 24.05.1973, Myjava; SKD h.
Postavy: Slivková (Ivan Stodola, ČAJ U PÁNA SENÁTORA, SKD); Magda Brettschneiderová (Ladislav Nádaši Jégé, CESTA ŽIVOTOM, SKD).
RUPPELDT Miloš, 14.02.1953, Bratislava; dr, p.
Preklad: (Liz Fuller, JA A HOLLYWOOD, TW).
RUPPELDTOVÁ Alexandra, rod. LOŠONSKÁ, 15.01.1954, Trenčín; p.
Preklad: (Ray Cooney — Tony Hilton, EŠTE JEDEN DO PARTIE, NS).
RUSÍN Tomáš, 28.08.1962; sv.
Scénické návrhy: (Marek Maďarič, TÚLAVÉ SRDCE, Astorka).
RUSIŇÁK Vasiľ, 14.08.1953, Prešov; DAD 1990 h.
Postavy: Logik, Botard (Eugéne Ionesco, NOSOROŽEC, DAD); Akki (Friedrich
Dürrenmatt, ANJEL PRICHÁDZA DO BABYLONU, DAD); Starý kráľ Vasiľ
(Pavol Dobšinský, POPOLVÁR NAJVÄČŠÍ NA SVETE, DAD); Herasym Nykodymovyč Kalytka (Ivan Karpenko-Karyj, STOTISÍC, DAD).
RUSINKOVÁ Daniela, vyd. LIBEZŇUKOVÁ-RUSINKOVÁ, 30.09.1981, Stropkov;
DAD h.
Postavy: Kurrubi (Friedrich Dürrenmatt, ANJEL PRICHÁDZA DO BABYLONU,
DAD); Najmladšia dcéra (Pavol Dobšinský, POPOLVÁR NAJVÄČŠÍ NA SVETE,
DAD).
349
rocenka07_08.indd 349
17.12.2010 10:09:54
umeleckí pracovníci
RUSKO Ján, 18.12.1981; posl. VŠMU o.
Postavy: Goro (Giacomo Puccini, MADAMA BUTTERFLY, SDK); Námorník
(Henry Purcell, DIDO A AENEAS, VŠMU); Polepetko (Igor Bázlik — Peter Stoličný — Ján Štrasser, POLEPETKO, SDK); Triquet (Piotr Iľjič Čajkovskij, EUGEN
ONEGIN, SDK).
RUSNÁK Matúš; dh.
Postava: Serioža (Lev Nikolajevič Tolstoj, ANNA KARENINOVÁ, SND).
RUŽIČKA Jakub, 14.03.1987, Bratislava; h.
Postava: 3. priateľ (Gabo Dušík — Martin Kákoš — Martin Sarvaš, FRANTIŠEK
Z ASSISI, NS).
RYAN Anna, 27.01.1965; SO BB o (a.h.).
Postava: Matilde (Pietro Mascagni, SILVANO, SO BB).
RYBÁRIK Jakub, 17.04.1986, Bratislava; DAB h.
Postavy: Nikola Žažč (Ivan Kušan, ČARUGA, Meteorit); Tim Allgood (Michael
Frayn, SARDINKY NA SCÉNU, PROSÍM!, DAB); Rytier (William Shakespeare,
KRÁĽ LEAR, DAB).
RYBÁROVÁ Lýdia, 09.02.1972, Banská Bystrica; DZP h.
Postava: Hrajú a spievajú (ZA ZÁVESOM ZÁZRAK LETÍ..., DzP); Hrajú
(CHRÁNENÉ ÚZEMIE, DzP).
RYBÁRSKA Ľubica, 13.07.1958, Martin; SND o.
Postava: Ľutomíra (Eugen Suchoň, SVÄTOPLUK, SND).
RYNÍKOVÁ Renáta, 04.03.1982, Prešov; h.
Postavy: Dievča (Viliam Klimáček, GINSBERG V BRATISLAVE, GNG);
Regan (William Shakespeare, KRÁĽ LEAR, DAB).
RYSOVÁ Eva, 16.08.1932, Hajnáčka, okr. Rimavská Sobota; h.
Postava: Rozprávačka (Nikolaj Robertovič Erdman, MRÁZIK, NS).
Ř
ŘEZÁČOVÁ Emilie, 20.07.1983, Vyškov na Morave, Česká republika; posl. VŠMU o.
Postavy: Serpina (Giovanni Battista Pergolesi, LA SERVA PADRONA, VŠMU);
Účinkujú (ZRÁŽKA S OPEROU, VŠMU).
350
rocenka07_08.indd 350
17.12.2010 10:09:54
umeleckí pracovníci
S
SABOVÁ Andrea; posl. VŠMU h.
Postavy: Anna (Maxim Gorkij, EMIGRANTI (NA DNE), VŠMU); Hrajú (Woody
Allen, BOH, VŠMU); Annemarie Brownová (Július Barč-Ivan, 3000 ĽUDÍ, VŠMU);
Hrajú (Sidney Kingsley — Pavol Dobšinský — Ray Bradbury, HOROROVÝ VEČER
V ARTEATRE — BUBÁK, ZLATOVLÁSKA, OKTÓBROVÁ HRA, ART).
SÁDECKÁ Marta, 03.03.1950, Bánov, okr. Nové Zámky; BBD bh.
Postavy: Kosťa Nesmrteľný, Blesk, Žaby, Pestúnky (Jevgenij Speranskij, KRÁSA
NEVÍDANÁ, BBD).
SADÍLEK Vladimír, 20.01.1945, Divín, okr. Lučenec; h.
Réžia: (Pavol Dobšinský, POPOLVÁR NAJVÄČŠÍ NA SVETE, DAD).
SAJKOVÁ Mariana; posl. VŠMU o.
Postavy: Serpina (Giovanni Battista Pergolesi, LA SERVA PADRONA, VŠMU);
Účinkujú (ZRÁŽKA S OPEROU, VŠMU).
SAKÁLOVÁ Eva, 09.05.1985, Bratislava; h.
Postava: Marfa (Nikolaj Robertovič Erdman, MRÁZIK, NS).
SAKMÁROVÁ Anna; štud. KKe h.
Postava: Zbor (Eurípidés, MEDEIA, SDK).
SALAMON-ČEKOVSKÁ Ľubica, 16.03.1975; hsklad.
Postava: Spev (Samuel Benchetrit, MÍNUS DVAJA, L+S).
SALAY Ján, 21.08.1945, Žilina; SND k.
Korepetície: (Eugen Suchoň, SVÄTOPLUK, SND).
SANDTNER Martin; posl. VŠMU h.
Postava: Chór (Peter Shaffer, AMADEUS, SND).
SANITRA Richard, 27.01.1984, Zvolen; DJGT h.
Postavy: Druhý kosec (Jozef Gregor Tajovský, INOTAJE, DJGT); Prvý strážca, Žan
(Nina Stojčeva, KOCÚR V ČIŽMÁCH, DJGT); Bezdomovec (Biljana Srbljanović,
AMERIKA II., DJGT); Tom (Robin Hawdon, DOKONALÁ SVADBA, DJGT); Koby,
Novinár I. (Friedrich Dürrenmatt, NÁVŠTEVA STAREJ DÁMY, DJGT).
Asistent réžie: (Biljana Srbljanović, AMERIKA II., DJGT); Robin Hawdon, DOKONALÁ SVADBA, DJGT).
351
rocenka07_08.indd 351
17.12.2010 10:09:54
umeleckí pracovníci
SANTANELLI Vilo; dr.
Dramaturgia: (Aladár Hrča, PERÚN, HROM BEZBOŽNÝCH, DLD).
SAPARA-FISCHEROVÁ Jitka, rod. SAPAROVÁ, 07.04.1964, Brno; SND o.
Postavy: Blagota (Eugen Suchoň, SVÄTOPLUK, SND); Háta (Bedřich Smetana,
PREDANÁ NEVESTA, SND).
SARKISIAN Karin; k.
Korepetície, vokálne naštudovanie: (Bertolt Brecht, MATKA GURÁŽ A JEJ DETI, SND).
Postava: Klavír, spev (Bertolt Brecht, MATKA GURÁŽ A JEJ DETI, SND).
SÁROSSYOVÁ Paulína; posl. VŠMU sv.
Kostýmové návrhy: (James Matthew sir Barrie, PETER PAN, VŠMU).
SARVAŠOVÁ Alexandra, 11.05.1985, Bratislava; ART um.
Postavy: Hrajú (Koffi Kwahulé, MISTERIOSO-119, Š 12); Fanka (Ivan Bukovčan,
KÝM KOHÚT NEZASPIEVA, ART).
SARVAŠOVÁ Svetlana, 21.03.1962, Bratislava; DJGT h, um.
Postavy: Daphne (Robin Hawdon, DOKONALÁ SVADBA, DJGT); Klára
(Friedrich Dürrenmatt, NÁVŠTEVA STAREJ DÁMY, DJGT).
SATO Reona; SND t (s+b).
Postavy: Ľud — ženy, Dievčatá (Sergej Sergejevič Prokofiev, IVAN HROZNÝ,
SND); Kvapky rosy, Kvetinový valčík, zbor — ženy, Vločky, Čínsky tanec (Piotr
Iľjič Čajkovskij, LUSKÁČIK, SND); Tancujú — dámy (BOLERO A VIAC... SUSTO,
SND); Žena (Piotr Iľjič Čajkovskij — George Balanchine, VEČER KLASICKÝCH
CHOREOGRAFIÍ — ČAJKOVSKÉHO PAS DE DEUX, SND).
SEČANSKÁ Darina, 13.04.1947; NS š.
Šepkár: (Nikolaj Robertovič Erdman, MRÁZIK, NS); (Ray Cooney — Tony Hilton,
EŠTE JEDEN DO PARTIE, NS); (Gabo Dušík — Martin Kákoš — Martin Sarvaš,
FRANTIŠEK Z ASSISI, NS).
SEDLÁROVÁ Mária, 15.01.1981, Humenné; SO BB o (a.h.).
Postava: Marka (Eugen Suchoň, KRÚTŇAVA, SO BB).
SEHNALOVÁ Zuzana, 20.01.1983; Bralen t.
Postava: Tancujú (SILENT SNOW, ED).
SEIDMANN Kristián, 27.06.1967, Bratislava; zb.
Hudobná spolupráca, pedagogické vedenie: (Jean Anouilh, ORCHESTER, VŠMU).
352
rocenka07_08.indd 352
17.12.2010 10:09:54
umeleckí pracovníci
SEKICKI Srdjan; posl. AU BB r.
Réžia: (Biljana Srbljanović, AMERIKA II., DJGT).
SELČAN Július, 30.08.1958, Snina, okr. Humenné; d.
Scénická hudba, hudobná úprava, hudobná nahrávka: (Nikolaj Robertovič Erdman, MRÁZIK, NS).
SELČAN Július ml., 15.12.1980, Brno; d.
Hudobné naštudovanie: (Otfried Preussler, MALÁ ČARODEJNICA, DJZ).
SELECKÝ Ján, 23.05.1949, Bratislava; DJGT h.
Postavy: Prvý kosec (Jozef Gregor Tajovský, INOTAJE, DJGT); Cár (Nina Stojčeva,
KOCÚR V ČIŽMÁCH, DJGT); Lekár (Friedrich Dürrenmatt, NÁVŠTEVA STAREJ
DÁMY, DJGT).
SEPEŠIOVÁ Michaela; štud. KKe h.
Postava: Zbor (Eurípidés, MEDEIA, SDK).
SERSENOVÁ Alžbeta, 29.06.1992; h.
Postava: Účinkujú (PRÍSUN, DSS).
SEVEROVÁ Jozefína; h.
Postava: Chór (Peter Shaffer, AMADEUS, SND).
SCHIMMER David, 15.01.1985, Praha, Česká republika; posl. VŠMU t.
Postavy: Kocúry, Holúbky a Mravce (Ján Uličiansky, KOCÚR NA KOLIESKOVÝCH KORČULIACH, SND); Závisť (Gabo Dušík — Martin Kákoš — Martin
Sarvaš, FRANTIŠEK Z ASSISI, NS).
SCHNEIDER Peter, 21.11.1961, Fiľakovo; SO BB o.
Postavy: Krúpa (Eugen Suchoň, KRÚTŇAVA, SO BB); Pierrino (Franz Lehár,
GIUDITTA, SO BB); Intendant (Gaetano Donizetti, LINDA DI CHAMOUNIX,
SO BB).
Asistent réžie: (Eugen Suchoň, KRÚTŇAVA, SO BB); (Franz Lehár, GIUDITTA,
SO BB); (Pietro Mascagni, SILVANO, SO BB); (Gaetano Donizetti, LINDA DI
CHAMOUNIX, SO BB); (Gaetano Donizetti, LINDA DI CHAMOUNIX, SO BB).
SCHRAMEKOVÁ Oľga, 24.03.1961, Nitra; StDN bh.
Postava: Archanjel Gabriel (Ondrej Spišák, SLOVENSKÝ BETLEHEM, StDN).
SIHELSKÁ Kristína, 27.03.1982, Zvolen; MDZ h.
Postavy: Orsetta (Carlo Goldoni, POPRASK NA LAGÚNE, MDZ); Hrajú (Jonathan
353
rocenka07_08.indd 353
17.12.2010 10:09:54
umeleckí pracovníci
Swift, GULLIVEROVE CESTY, MDZ); Hrajú (SLOVENSKÁ KLASIKA ZA 120
MINÚT, MDZ); Tina (Roland Schimmelpfennig, ŽENA Z MINULOSTI, MDZ);
Mária (Petr Kolečko, BRITNEY GOES TO HEAVEN, MDZ).
SIMANDL Daniel; posl. VŠMU d.
Dirigent: (Giovanni Battista Pergolesi, LA SERVA PADRONA, VŠMU); (Henry
Purcell, DIDO A AENEAS, VŠMU).
SIMKOVÁ Anna ml, 19.01.1958, Prešov; kv.
Kostýmové návrhy: (Eugène Ionesco, NOSOROŽEC, DAD); (Oleh Mykolajčuk-Nyzovec, ÚZEMIE B, DAD); (Friedrich Dürrenmatt, ANJEL PRICHÁDZA DO
BABYLONU, DAD).
SINOVÁ Patrícia.
Postava: Chór (Peter Shaffer, AMADEUS, SND).
SABOLOVÁ-SISÁKOVÁ Jaroslava, 07.03.1969, Humenné; DAD h.
Postavy: Anželika (Oleh Mykolajčuk-Nyzovec, ÚZEMIE B, DAD); Prostredná
dcéra (Pavol Dobšinský, POPOLVÁR NAJVÄČŠÍ NA SVETE, DAD); Gimmil
(Friedrich Dürrenmatt, ANJEL PRICHÁDZA DO BABYLONU, DAD); Motria
(Ivan Karpenko-Karyj, STOTISÍC, DAD).
SKLÁR Peter, 25.01.1968, Modra; h.
Postava: Hrajú (Karol Vosátko, SEX, MOBIL A ROCK’N’ROLL, GNG).
SKLIAR Maksym, 30.10.1979, Zajsan, Kazachstan; SDK t.
Postavy: Melot, Tristan, Zbor muži (Ondrej Šoth — Zuzana Mistríková, TRISTAN
A IZOLDA, SDK); José (CARMEN, NS); Albrecht, Oberači hrozna (AdolpheCharles Adam, GISELLE, SDK).
SKLYAROVÁ Eva, 08.03.1977, Michalovce; SDK t.
Postavy: Carmen (CARMEN, NS); Giselle, Víly (Adolphe-Charles Adam, GISELLE, SDK).
SKOPINTSEV Oleksandr, 05.06.1981, Odessa, Ukrajina; SDK t (s+b).
Postavy: Kráľ írsky, Zbor muži (Ondrej Šoth — Zuzana Mistríková, TRISTAN
A IZOLDA, SDK); Wilfred, Oberači hrozna (Adolphe-Charles Adam, GISELLE,
SDK).
SLABÝ Daniel, 22.08.1975, Praha, Česká republika; SND t (s+b).
Postavy: Brelský, Zvonári (Sergej Sergejevič Prokofiev, IVAN HROZNÝ, SND); Starý otec, Kráľ cukroviniek, Drosselmayer (Piotr Iľjič Čajkovskij, LUSKÁČIK, SND).
354
rocenka07_08.indd 354
17.12.2010 10:09:54
umeleckí pracovníci
SLÁDEČEK Ján, 03.09.1951, Myjava; r, SD um.
Réžia: (Július Barč-Ivan, NEZNÁMY, SKD).
SLÁDEK Milan, 23.02.1938, Streženice, okr. Považská Bystrica; mím, r.
Réžia, masky: (Sergej Sergejevič Prokofiev, LÁSKA K TROM POMARANČOM, BDZ).
SLEZÁČEK Juraj, 14.01.1943, Zvolen; SND h.
Postavy: Knobloch (Václav Havel, ODCHÁDZANIE, SND); Terezčák (Ivan Bukovčan, KÝM KOHÚT NEZASPIEVA, ART); Kňaz (Jean Anouilh, TANEC TOREADOROV, SND).
SLIVKA Rudolf, 10.08.1943, Púchov; SO BB i*.
Inšpícia: (Eugen Suchoň, KRÚTŇAVA, SO BB); (Franz Lehár, GIUDITTA,
SO BB); (Pietro Mascagni, SILVANO, SO BB); (Gaetano Donizetti, LINDA DI
CHAMOUNIX, SO BB).
SLOVÁK Marián, 08.01.1949, Bratislava; h.
Postava: Pápež (Gabo Dušík — Martin Kákoš — Martin Sarvaš, FRANTIŠEK
Z ASSISI, NS).
SLOVÁK Nikita, vl.m. Ivan, 03.06.1964, Žilina; r.
Réžia: (PRÍBEH ULICE, ARÉNA).
SLOVÁK Peter, 19.03.1985, Lučenec; SD h.
Postavy: Tiľino, Frejer (Anton Kret, NA MESCICKYM TARHU, SD); Komorník
(Anton Kret, O RUŽOVEJ ANIČKE, SD); Móric, Kolotočiari (Frank Wedekind,
JARNÉ PREBUDENIE, SD); Zoki, Ján, Malý, Róbert (Miro Gavran, VŠETKO
O MUŽOCH, SD).
SLOVÁK Stano; h.
Postavy: František (Gabo Dušík — Martin Kákoš — Martin Sarvaš, FRANTIŠEK
Z ASSISI, NS).
SĽÚKOVÁ Martina; h.
Postava: Hrajú (William Shakespeare, RICHARD III., Meteorit).
SMIŠČÍK Róbert, 20.05.1982, Bratislava; posl. VŠMU o.
Postavy: Námorník (Henry Purcell, DIDO A AENEAS, VŠMU); Účinkujú
(ZRÁŽKA S OPEROU, VŠMU).
SMITH Bethan, 14.12.1988, Derby, Veľká Británia; SND t (zbor).
Postavy: Ženy v čiernom, Ľud — ženy, Dievčatá (Sergej Sergejevič Prokofiev,
355
rocenka07_08.indd 355
17.12.2010 10:09:54
umeleckí pracovníci
IVAN HROZNÝ, SND); Kvetinový valčík, zbor — ženy, Vločky, Kuchári, Kolombína (Piotr Iľjič Čajkovskij, LUSKÁČIK, SND).
SMOLÍK Juraj, 26.08.1996; dh.
Postava: Ľutomírin služobník (Eugen Suchoň, SVÄTOPLUK, SND).
SMOLÍK Pavol, 15.03.1964, Bratislava; SND ro, dr.
Dramaturgia: (Eugen Suchoň, SVÄTOPLUK, SND).
Réžia: (Giovanni Battista Pergolesi, LA SERVA PADRONA, VŠMU); (Henry Purcell, DIDO A AENEAS, VŠMU).
SMUTNÝ Juraj, 19.09.1982, Zvolen; BDnR bh.
Postavy: Básnik (Eugen Suchoň, KRÚTŇAVA, SO BB); Hrajú (Josef Čapek, ROZPRÁVKA O PSÍČKOVI A MAČIČKE, BDnR); Hrajú (Michal Ditte, TAJOMSTVO
DOMU SKUTECKÝCH, BDnR); Hrajú (Vladimír Kivader, AKO SA OTESANČEK
POLEPŠIL — ZAHRAJME SA S ROZPRÁVKAMI XI., BDnR); Manžel Tanje, J. G.
Tajovský, S. H. Vajanský, F. M. Dostojevský (Iva Há, NAPÍSANÉ DO TMY, BDnR).
SOBOTA-ZAHARIA Cosmina Maria, 26.03.1978, Sibiu, Rumunsko; Postavy: Kvetinový valčík, sólo — pár, Kvapky rosy (Piotr Iľjič Čajkovskij, LUSKÁČIK, SND);
Jefrosiňa Starická (Sergej Prokofiev, IVAN HROZNÝ, SND).
SOGEL Ivan, 02.09.1953, Trebišov; BDK bh um.
Postava: Ksilofón (Pavel Scheiner, ŠAŠOVINKY, BDK).
Asistent réžie, inšpícia: (Pavel Scheiner, ŠAŠOVINKY, BDK).
Dramaturgia: (Siarhej Kovaľov, FILIPKO A JEŽIBABA, BDK).
SOLČIANSKA Agáta, 15.04.1974, Vráble; StDN bh.
Postava: Anjel, Herodes (Ondrej Spišák, SLOVENSKÝ BETLEHEM, StDN).
SOLOTRUKOVÁ Patrícia; posl. VŠMU o.
Postavy: Dvorná dáma (Henry Purcell, DIDO A AENEAS, VŠMU); Účinkujú
(ZRÁŽKA S OPEROU, VŠMU).
SOLTÉSZ Michal, tiež ŠOLTÉSZ, 22.03.1974, Košice; SDK h.
Postavy: Iáson, Kreón, Posol (Eurípidés, MEDEIA, SDK); Peter (Štefan Králik,
TRASOVISKO, SDK); Bobby Franklyn (Ray Cooney, 1+1=3, SKD).
SOMBATHY Erik, 15.04.1987, Banská Štiavnica; posl. VŠMU bh.
Postava: Gabriel (Raymond Queneau, ZAZI V METRE, VŠMU).
SOMOŠ Michal, 03.10.1982, Trebišov; Poton rd.
356
rocenka07_08.indd 356
17.12.2010 10:09:54
umeleckí pracovníci
SPIŠÁK Emil, 25.10.1956, Spišská Nová Ves; r, SD rd.
Réžia: (Miro Gavran, VŠETKO O MUŽOCH, SD).
SPIŠÁK Michal, 15.09.1963, Nitra; r.
Réžia: (Liz Fuller, JA A HOLLYWOOD, TW); (Robin Hawdon, DOKONALÁ
SVADBA, DJGT); (Peter Rašev, SANATÓRIUM, ALEBO AKO PREŽIŤ REALITY
SHOW...???, SDK, SMD).
SPIŠÁK Ondrej, 04.09.1964, Nitra; StDN r, rd.
Réžia: (Ondrej Spišák, SLOVENSKÝ BETLEHEM, StDN); (Charles Dickens —
Kamil Žiška, LAKOMSTORY Z LONDÝNA, StDN); (William Shakespeare, KRÁĽ
LEAR, DAB).
Výber hudby: (Ondrej Spišák, SLOVENSKÝ BETLEHEM, StDN); (Charles Dickens
— Kamil Žiška, LAKOMSTORY Z LONDÝNA, StDN).
SPRUŠANSKÝ Svetozár, 27.06.1971, Bratislava; DAB, NS šéfdr.
Dramaturgia: (David Farr, OKULIARE ELTONA JOHNA, DAB); (Michael Frayn,
SARDINKY NA SCÉNU, PROSÍM!, DAB); (Ray Cooney — Tony Hilton, EŠTE
JEDEN DO PARTIE, NS).
Réžia, úprava: (Nikolaj Robertovič Erdman, MRÁZIK, NS); (Anton Pavlovič Čechov, VIŠŇOVÝ SAD, DAB).
SRNÍK Boris, 03.08.1978, Martin; DJZ h.
Postavy: Preparátor (Ödön von Horváth, VIERA, LÁSKA, NÁDEJ, DJZ); Jozef
(Jan Antonín Pitínský, BETLEHEM, DJZ); Henri Perkins (Ray Cooney, VŠETKO
NAJLEPŠIE!, DJZ).
SROKOVÁ Katarína, 20.03.1977, Bratislava; posl. VŠMU o.
Postavy: Kňažky Moreny (Eugen Suchoň, SVÄTOPLUK, SND); Čarodejnica (Henry Purcell, DIDO A AENEAS, VŠMU); Účinkujú (ZRÁŽKA S OPEROU, VŠMU);
Ňaňa (Piotr Iľjič Čajkovskij, EUGEN ONEGIN, SDK).
STAFFORD-RICHARD Loic Richard, 24.09.1982, Montréal, Kanada; SND t (zbor).
Postavy: Vyslanci Obchodného spolku, Ľud — muži, Zvonári (Sergej Sergejevič
Prokofiev, IVAN HROZNÝ, SND); Luskáčik, Rodičia, Pastier, Kvetinový valčík,
zbor — muži, Vojaci (Piotr Iľjič Čajkovskij, LUSKÁČIK, SND).
STANEK Stanislav, 20.09.1975; t.
Postava: Tancujú (SILENT SNOW, ED).
357
rocenka07_08.indd 357
17.12.2010 10:09:54
umeleckí pracovníci
STANKE Richard, 12.01.1967, Šaľa, okr. Galanta; SND h.
Postavy: Viktor (Václav Havel, ODCHÁDZANIE, SND); Erik (David Geiselmann,
PLANTÁŽ, SND).
STASINSZKÝ Oliver, 05.09.1988, Košice; SDK t (zbor)*.
Postavy: Zbor — muži (Ondrej Šoth — Zuzana Mistríková, TRISTAN A IZOLDA,
SDK); Oberači hrozna, Šľachta (Adolphe-Charles Adam, GISELLE, SDK).
STAŠKO Stanislav, 06.01.1977, Prešov; DJP h.
Postavy: Dudok (Jan Wilkowski, MACO MAŤO HĽADÁ HNIEZDO, DJP); Dudard
(Eugène Ionesco, NOSOROŽEC, DJP).
STEHLÍKOVÁ Nikoleta, 13.07.1971, Bratislava; SND t.
Postavy: Matka Kláry, Kráľovná cukroviniek, Snehová kráľovná (Piotr Iľjič Čajkovskij, LUSKÁČIK, SND); Žena (Piotr Iľjič Čajkovskij — George Balanchine, VEČER
KLASICKÝCH CHOREOGRAFIÍ — ČAJKOVSKÉHO PAS DE DEUX, SND).
STEINER Juraj, 13.07.1946; vsp.
Masky: (Jan Novak, TOLSTOJ A PENIAZE, Astorka); (Peter Pavlac, ČERVENÁ
PRINCEZNÁ, Astorka); (Marek Maďarič, TÚLAVÉ SRDCE, Astorka); (Lev Nikolajevič Tolstoj, ANNA KARENINOVÁ, SND).
STIERANKOVÁ Jana, 27.11.1984, Lučenec; bh.
Postava: Hrajú (STRAŠIAK, LUDUS).
STRAKA Daniel, 21.11.1978; DJZ h.
Postava: Anjeli (Jan Antonín Pitínský, BETLEHEM, DJZ).
Asistent réžie: (Jan Antonín Pitínský, BETLEHEM, DJZ).
STRÁŇAVSKÁ Dominika, 28.08.1985; SO BB o (a.h.).
Postava: Marka (Eugen Suchoň, KRÚTŇAVA, SO BB).
STRÁNSKY Peter; sa.
Svetelný dizajn: (VELIPSESPILEV, LUDUS).
STRAUSZOVÁ Diana, 27.09.1981, Bratislava; sv.
Scénické návrhy: (LES, NG); (Anton Pavlovič Čechov, VIŠŇOVÝ SAD, DAB).
Kostýmové návrhy: (LES, NG); (DRUHÉ KOLO, NG).
Bábky: (LES, NG).
Postava: Hrajú (DRUHÉ KOLO, NG).
358
rocenka07_08.indd 358
17.12.2010 10:09:55
umeleckí pracovníci
STRAŽAN Jožo, 11.05.1943, Bratislava; h.
Postava: Ľud putujúci do Betlehema (Jan Antonín Pitínský, BETLEHEM, DJZ).
STRAŽANOVÁ Kveta, rod. MICHALCOVÁ, 10.05.1942, Nováky; DJZ h.
Postavy: Ingrid Visserová (Frank Houtappels, VORVAŇ, DJZ); Ľud putujúci do
Betlehema (Jan Antonín Pitínský, BETLEHEM, DJZ).
STRNADOVÁ Anna, rod. KUCKOVÁ, 09.06.1952, Spišská Sobota; SD h.
Postavy: Cetka Margita z Madarasu (Anton Kret, NA MESCICKYM TARHU, SD);
Macocha (Anton Kret, O RUŽOVEJ ANIČKE, SD); Profesorka, Matka Schmidtová
(Frank Wedekind, JARNÉ PREBUDENIE, SD).
STRNISKO Vladimír, 19.05.1938, Martin; r, ped.
Pedagogické vedenie: (Alexander Nikolajevič Ostrovskij, NEMÁ KOCÚR VEČNE
HODY, VŠMU); (Rainer Werner Fassbinder, LEN KVAPKY NA HORÚCE KAMENE, VŠMU).
STROPKOVSKÝ Ivan, 23.05.1942, Tokajík, okr. Svidník; DAD h.
Postava: Bonaventura (Ivan Karpenko-Karyj, STOTISÍC, DAD).
STRUHÁROVÁ Miriam, 25.06.1975, Topoľčany; kv.
Scénické a kostýmové návrhy: (Giacomo Puccini, MADAMA BUTTERFLY, SDK);
(PRÍBEH ULICE, ARÉNA); (Igor Bázlik — Peter Stoličný — Ján Štrasser, POLEPETKO, SDK); (Pietro Mascagni, SILVANO, SO BB); (Joseph Haydn, OPUSTENÝ
OSTROV, SND); (Iva Há, NAPÍSANÉ DO TMY, BDnR).
STUDENKOVÁ Zdena, 19.05.1954, Bratislava; SND h.
Postava: Ona (Viliam Klimáček, KOMUNIZMUS, ARÉNA).
SUDICKÁ Helena, 04.08.1931, Spišská Stará Ves; h.
Postava: Prvá Guzyho žena (Ladislav Nádaši Jégé, CESTA ŽIVOTOM, SKD).
SUCHÁNEK Borek; hsp.
Scénická hudba: (Katarína Aulitisová, ROZKRÁVKA, PIKI).
SUCHANOV Andrej, 26.02.1981, Kyjev, Ukrajina; t.
Postavy: Tristan, Morholt, Mark, Zbor muži (Ondrej Šoth — Zuzana Mistríková,
TRISTAN A IZOLDA, SDK); Escamillo (CARMEN, NS); Albrecht, Oberači hrozna
(Adolphe-Charles Adam, GISELLE, SDK).
Kostýmové návrhy: (Ondrej Šoth — Zuzana Mistríková, TRISTAN A IZOLDA,
SDK); (CARMEN, NS); (Adolphe-Charles Adam, GISELLE, SDK); (Piotr Iľjič
Čajkovskij, EUGEN ONEGIN, SDK).
359
rocenka07_08.indd 359
17.12.2010 10:09:55
umeleckí pracovníci
SURÁ Zuzana, 06.01.1980, Bratislava; posl. VŠMU d.
Zbormajster: (Henry Purcell, DIDO A AENEAS, VŠMU).
SUŠILOVÁ Alena, 09.08.1959, Bratislava; BDnR bh.
Postavy: Hrajú (Ľudmila Baladická, (ZA)PÁRAČKY, BDnR); Hrajú (Michal Ditte,
TAJOMSTVO DOMU SKUTECKÝCH, BDnR); Hana st., Jedna z báb (Iva Há,
NAPÍSANÉ DO TMY, BDnR).
SVÁKUSOVÁ Silvia, 12.04.1984, Veľký Krtíš; h.
Postava: Nasťa Babyča (Ivan Jakovyč Franko, UKRADNUTÉ ŠŤASTIE, AU BB).
SVÍTEK Vladimír, 06.06.1964, Bratislava; RND h.
Postavy: Prvý (Stanislav Štepka, NIEKTO TO RÁD SLOVENSKÉ, RND); Účinkujú
(Stanislav Štepka, TO NAJLEPŠIE Z RND II., RND).
SVITEKOVÁ Kristína, 18.03.1983, Banská Bystrica; posl. VŠMU bh.
Postavy: Hrajú (TROJRUŽA, BIBIANA); Terka (Jozef Mokoš, HASPRČKO A MRCÚLIK, LUDUS); Zazi (Raymond Queneau, ZAZI V METRE, VŠMU); Hrajú (Ria
Kotibal, ŽENA CEZ PALUBU, Š 12).
SVITKOVÁ Martina, rod. KOVÁČIKOVÁ, 17.05.1974, Banská Bystrica; SO BB k.
Korepetície: (Eugen Suchoň, KRÚTŇAVA, SO BB); (Franz Lehár, GIUDITTA,
SO BB); (Pietro Mascagni, SILVANO, SO BB); (Gaetano Donizetti, LINDA DI
CHAMOUNIX, SO BB).
SVITKOVÁ Martina, 31.12.1979, Bratislava; posl. VŠMU o.
Postavy: Belinda (Henry Purcell, DIDO A AENEAS, VŠMU); Účinkujú (ZRÁŽKA
S OPEROU, VŠMU).
SVITOK Šimon, 16.02.1972, Bojnice; SO BB o.
Postavy: Pierrino (Franz Lehár, GIUDITTA, SO BB); Renzo (Pietro Mascagni,
SILVANO, SO BB).
SYNKOVÁ Milada, 16.05.1933, Bratislava; SND 09 k.
Korepetície: (Eugen Suchoň, SVÄTOPLUK, SND).
Postava: Kňažky Moreny (Eugen Suchoň, SVÄTOPLUK, SND).
Hudobné naštudovanie: (Giovanni Battista Pergolesi, LA SERVA PADRONA,
VŠMU); (Henry Purcell, DIDO A AENEAS, VŠMU).
SZABO Andrej, 13.12.1984, Trnava; SND t (s+b).
Postavy: Kurbský, Ivan IV., zvaný Hrozný, Ľud — muži (Sergej Sergejevič Prokofiev, IVAN HROZNÝ, SND); Snehový kráľ, Kvetinový valčík, sólo, pár, Španielsky
360
rocenka07_08.indd 360
17.12.2010 10:09:55
umeleckí pracovníci
tanec — muži, Potkaní kráľ, Drosselmayer (Piotr Iľjič Čajkovskij, LUSKÁČIK,
SND); Tancujú — páni (BOLERO A VIAC... SUSTO, SND); Tancujú — Muž (Piotr
Iľjič Čajkovskij — George Balanchine, VEČER KLASICKÝCH CHOREOGRAFIÍ —
ČAJKOVSKÉHO PAS DE DEUX, SND).
SZABÓ Dušan, 09.02.1960, Spišská Nová Ves; h.
Postava: Trusscot (Joe Orton, DOKONALÁ LÚPEŽ, West).
SZABÓ Viktor, 09.05.1984, Želiezovce; h.
Postavy: Miroslav Frankič (Ivan Kušan, ČARUGA, Meteorit); Barón (Maxim
Gorkij, EMIGRANTI (NA DNE), VŠMU); Chór (Peter Shaffer, AMADEUS, SND);
Hrajú (Sidney Kingsley — Pavol Dobšinský — Ray Bradbury, HOROROVÝ VEČER
V ARTEATRE — BUBÁK, ZLATOVLÁSKA, OKTÓBROVÁ HRA, ART).
SZABÓOVÁ Helena, 04.07.1980, Komárno; SND o (a.h.).
Postavy: Milena (Eugen Suchoň, SVÄTOPLUK, SND); Eurydika (Christoph Willibald Gluck, ORFEUS A EURYDIKA, SND); Silvia (Joseph Haydn, OPUSTENÝ
OSTROV, SND).
SZABOVÁ Lucie, 11.10.1987, Pelhřimov, Česká republika; štud. KBa o.
Postava: Kňažky Moreny (Eugen Suchoň, SVÄTOPLUK, SND).
SZÁS Pavol; posl. VŠMU h.
Postavy: Aloška (Maxim Gorkij, EMIGRANTI (NA DNE), VŠMU); Druhý Boy,
Druhý reportér (Július Barč-Ivan, 3000 ĽUDÍ, VŠMU).
SZÉELIOVÁ Laura.
Postava: Malá Marianna (Peter Pavlac, CIRKUS, ARÉNA).
SZEKERESSOVÁ Anna, 16.12.1939, Krompachy; SDK š.
Šepkár: (Giacomo Puccini, MADAMA BUTTERFLY, SDK); (Igor Bázlik — Peter
Stoličný — Ján Štrasser, POLEPETKO, SDK); (Piotr Iľjič Čajkovskij, EUGEN ONEGIN, SDK).
SZELE Adrian, 20.10.1995, Dunajská Streda; SND t.
Postavy: Fjodor (Sergej Sergejevič Prokofiev, IVAN HROZNÝ, SND); Fritz
(Piotr Iľjič Čajkovskij, LUSKÁČIK, SND).
SZILASSY Nelli, 04.02.1940; hsp.
Hudobné naštudovanie: (Péter Müller st. — Rezső Seress, SMUTNÁ NEDEĽA,
JD).
361
rocenka07_08.indd 361
17.12.2010 10:09:55
umeleckí pracovníci
SZÖKEOVÁ Anita, tiež SZŐKE, 31.08.1978, Šaľa; sv.
Scénické návrhy: (Ödön von Horváth, VIERA, LÁSKA, NÁDEJ, DJZ); (Biljana
Srbljanović, AMERIKA II., DJGT); (Ray Cooney, VŠETKO NAJLEPŠIE!, DJZ);
(Otfried Preussler, MALÁ ČARODEJNICA, DJZ).
Kostýmové návrhy: (Biljana Srbljanović, AMERIKA II., DJGT); (Peter Shaffer,
EQUUS, THK).
SZŐLLŐS Peter, 31.05.1974, Rožňava; ACTORES h, um.
Postavy: Hrajú (Tatiana Masníková, HUGO A OLIVER A ICH VEĽKÉ DIVADLO,
Actores); Hrajú (Tatiana Masníková, STRETNÚŤ TEBA BOLO KRÁSNE, Actores); Hrajú (Tatiana Masníková, BEZ MIHNUTIA OKA, Actores); Hrajú (Tatiana
Masníková, SMUTNÁ PRINCEZNÁ A SLON, Actores).
SZOTÁK Andrea, 26.04.1974; h.
Postava: Regina Gondos (Áron Tamási, SPEVAVÉ VTÁČATKO, JD).
SZŰCS Éva, 25.07.1992, Košice; ph.
Postava: Ďalej hrajú (Peter Shaffer, EQUUS, THK).
SZVRCSEK Anita, 21.03.1977, Komárno; JD h.
Postavy: Isména (Sofoklés, ANTIGONA, JD); Eszter Gondos (Áron Tamási, SPEVAVÉ VTÁČATKO, JD); Lucretia (Niccoló Machiavelli, MANDRAGORA, JD).
Š
ŠAFÁRIK Marek Gašpar, 25.03.1979, Zvolen; sv.
Scénické návrhy: (Jozef Gregor Tajovský, INOTAJE, DJGT); (Frank Houtappels,
VORVAŇ, DJZ).
ŠAFÁRIK Štefan, 06.08.1942, Bratislava; DJGT h.
Postavy: Jano (Jozef Gregor Tajovský, INOTAJE, DJGT); Manuel (Franz Lehár,
GIUDITTA, SO BB); Starosta (Friedrich Dürrenmatt, NÁVŠTEVA STAREJ
DÁMY, DJGT).
Asistent réžie: (Friedrich Dürrenmatt, NÁVŠTEVA STAREJ DÁMY, DJGT).
ŠAFAŘÍK Katalin, tiež ŠAFAŘÍKOVÁ Katarína, 03.09.1986, Košice; THK h.
Postavy: Roxana (Edmond Rostand, CYRANO Z BERGERACU, THK); Elza (Ferenc Molnár, ČERT, THK); Mária (Ödön von Horváth, KAZIMÍR A KAROLÍNA,
MDZ); Hrajú (Koffi Kwahulé, MISTERIOSO-119, Š 12).
362
rocenka07_08.indd 362
17.12.2010 10:09:55
umeleckí pracovníci
ŠAGO Milan P., 22.04.1951, Sládkovičovo; RND h.
Postavy: Druhý (Stanislav Štepka, NIEKTO TO RÁD SLOVENSKÉ, RND); Účinkujú (Stanislav Štepka, TO NAJLEPŠIE Z RND II., RND).
Asistent réžie: (Stanislav Štepka, NIEKTO TO RÁD SLOVENSKÉ, RND); (Stanislav Štepka, TO NAJLEPŠIE Z RND II., RND).
ŠAJGALÍK Martin; posl. AU BB h.
Postava: Pustovník (Juliusz Slowacki, BALLADYNA, AU BB).
ŠAJGALÍKOVÁ Zuzana, 1987; posl. VŠMU dr.
Dramaturgia: (Július Barč-Ivan, 3000 ĽUDÍ, VŠMU); (Ivan Bukovčan, KÝM KOHÚT NEZASPIEVA, ART); (Sidney Kingsley — Pavol Dobšinský — Ray Bradbury,
HOROROVÝ VEČER V ARTEATRE — BUBÁK, ZLATOVLÁSKA, OKTÓBROVÁ
HRA, ART).
Réžia: (Sidney Kingsley — Pavol Dobšinský — Ray Bradbury, HOROROVÝ VEČER
V ARTEATRE — BUBÁK, ZLATOVLÁSKA, OKTÓBROVÁ HRA, ART).
Úprava: (Július Barč-Ivan, 3000 ĽUDÍ, VŠMU).
ŠALACHA Martin, 09.11.1984, Zálužice, okr. Michalovce; posl. VŠMU h.
Postavy: Sluhovia Montekovcov a Kapuletovcov (William Shakespeare, ROMEO
A JÚLIA, Astorka); Prvý strážnik (Václav Havel, ODCHÁDZANIE, SND); Satin
(Maxim Gorkij, EMIGRANTI (NA DNE), VŠMU); Hrajú (Woody Allen, BOH,
VŠMU); Exekútor (Július Barč-Ivan, 3000 ĽUDÍ, VŠMU).
ŠALING Ondrej, 15.02.1978, Zlaté Moravce; SND o.
Postavy: Goro (Giacomo Puccini, MADAMA BUTTERFLY, SDK); Vražec (Eugen
Suchoň, SVÄTOPLUK, SND); Nitrabo (Eugen Suchoň, SVÄTOPLUK, SND); Vikomt di Sarval (Carlo) (Gaetano Donizetti, LINDA DI CHAMOUNIX, SO BB).
ŠAMAJ Jozef, 04.01.1960, Žilina; BDnR bh.
Postavy: Hrajú (Josef Čapek, ROZPRÁVKA O PSÍČKOVI A MAČIČKE, BDnR);
Hrajú (Michal Ditte, TAJOMSTVO DOMU SKUTECKÝCH, BDnR).
ŠAMAJOVÁ Mária, rod. DORČÍKOVÁ, 13.05.1968, Žilina; BDnR bh.
Postavy: Hrajú (Josef Čapek, ROZPRÁVKA O PSÍČKOVI A MAČIČKE, BDnR);
Hrajú (Michal Ditte, TAJOMSTVO DOMU SKUTECKÝCH, BDnR); Tanja, Hedviga Cé, M. Dula, F. X. Šalda (Iva Há, NAPÍSANÉ DO TMY, BDnR).
ŠÁNDOR Ivan, 11.06.1973, Bratislava; h.
Postava: Bruno (Liz Lochhead, PERFECT DAYS, ARÉNA).
363
rocenka07_08.indd 363
17.12.2010 10:09:55
umeleckí pracovníci
ŠANDOROVÁ Katarína, 18.12.1976, Košice; RMT h.
Postavy: Hrajú (Milan Godla, SVEDECTVO, RMT); 3. Rómka (Milan Godla, NAJLEPŠÍ HUSLISTA, RMT).
ŠÁNSKÝ Zdeněk, 23.05.1938, Zlín; kv.
Kostýmové návrhy: (Ivan Stodola, VOĽAKEDY A DNES, DJP).
ŠARIŠSKÝ Vladislav, 25.08.1984, Košice; hsklad.
Scénická hudba: (Ivan Bukovčan, KÝM KOHÚT NEZASPIEVA, ART).
ŠARKÖZYOVÁ Dáša, 13.01.1988; posl. VŠMU h.
Postava: Bela (Václav Patejdl, FONTÁNA PRE ZUZANU, NS).
ŠÁRO Norman, 23.02.1982, Lučenec; h.
Postavy: Titta Nane (Carlo Goldoni, POPRASK NA LAGÚNE, MDZ); Gulliver (Jonathan Swift, GULLIVEROVE CESTY, MDZ); Andy (Roland Schimmelpfennig,
ŽENA Z MINULOSTI, MDZ); Archanjel Gabriel (Petr Kolečko, BRITNEY GOES
TO HEAVEN, MDZ).
ŠEBESTOVÁ Michaela, 05.07.1985, Bratislava; o.
Postava: Oľga (Piotr Iľjič Čajkovskij, EUGEN ONEGIN, SDK).
ŠEBO Tomáš, 02.01.1969, Bratislava; Maskrta bh, kv, sv, r.
ŠEBOVÁ Jana, rod. HUSÁROVÁ, 19.09.1969, Košice; Maskrta bh, kv, sv, r.
ŠEBOVÁ Zuzana, 01.04.1982, Bratislava; DJP h.
Postavy: Hrajú (PRÍBEH ULICE, ARÉNA); Mechtild Schneiderová (Klaus Händl,
TEMNE LÁKAVÝ SVET, DJP); Daisy (Eugène Ionesco, NOSOROŽEC, DJP); Dolly
(Eduardo Rovner, VRÁTILA SA RAZ V NOCI, DJP).
ŠEDIVÁ Lucia; posl. VŠMU sv.
Scénické a kostýmové návrhy: (Giovanni Battista Pergolesi, LA SERVA PADRONA,
VŠMU); (Henry Purcell, DIDO A AENEAS, VŠMU).
ŠEFČOVIČOVÁ Margita, 24.08.1936, Martin; h.
Inšpícia: (Ivan Stodola, VOĽAKEDY A DNES, DJP).
ŠENIGLA František; SND i.
Inšpícia: (Eugen Suchoň, SVÄTOPLUK, SND); (Christoph Willibald Gluck,
ORFEUS A EURYDIKA, SND); (Piotr Iľjič Čajkovskij, LUSKÁČIK, SND); (Joseph
Haydn, OPUSTENÝ OSTROV, SND).
364
rocenka07_08.indd 364
17.12.2010 10:09:55
umeleckí pracovníci
ŠENIGLOVÁ Eva, 06.03.1959, Nitra; SND o.
Postavy: Kňažky Moreny (Eugen Suchoň, SVÄTOPLUK, SND); Ludmila
(Bedřich Smetana, PREDANÁ NEVESTA, SND).
ŠEPTÁK Lukáš, 25.05.1986, Ilava; posl. AU BB h.
Postavy: Posol (Juliusz Slowacki, BALLADYNA, AU BB); Franz (Franz Kafka,
FRANZ KAFKA — LIST OTCOVI, AU BB).
Odborná spolupráca: (Ján Botto, ERSZEBET, AU BB).
Úprava: (Franz Kafka, FRANZ KAFKA — LIST OTCOVI, AU BB).
ŠILAN Andrej, 16.09.1930, Jurgów, Poľsko; h.
Postavy: Barón (Ödön von Horváth, VIERA, LÁSKA, NÁDEJ, DJZ); Rozprávač
(Jan Antonín Pitínský, BETLEHEM, DJZ).
ŠIMKO Ján, 25.06.1976, Poprad; dr.
Réžia: (Elfriede Jelinek, ČO SA STALO, KEĎ NORA OPUSTILA MANŽELA
ALEBO OPORY SPOLOČNOSTÍ, SDK).
ŠIMKOVÁ Jarmila; k.
Korepetície: (Jan Antonín Pitínský, BETLEHEM, DJZ).
ŠIMO Dušan, 21.01.1975, Banská Bystrica; SO BB o.
Postavy: Krúpa (Eugen Suchoň, KRÚTŇAVA, SO BB); Octavio (Franz Lehár,
GIUDITTA, SO BB); Vikomt di Sarval (Carlo) (Gaetano Donizetti, LINDA DI
CHAMOUNIX, SO BB).
ŠIMONČÍKOVÁ Viktória, 27.07.1973, Ilava; SND t.
Postavy: Jefrosiňa Starická (Sergej Sergejevič Prokofiev, IVAN HROZNÝ, SND);
Španielsky tanec — ženy, Kvapky rosy, Kvetinový valčík, sólo, pár (Piotr Iľjič
Čajkovskij, LUSKÁČIK, SND).
ŠIMONOVÁ Michaela, 11.06.1989; Bralen t.
Postava: Tancujú (SILENT SNOW, ED).
ŠIMOVÁ Zuzana, 26.01.1984, Liptovský Mikuláš; NG r, h.
Réžia: (LES, NG).
Postavy: Hrajú (LES, NG); Hrajú (DRUHÉ KOLO, NG).
ŠIMUN Peter, 21.08.1955, Bratislava; Astorka h.
Postava: Vladimír Čertkov (Jan Novak, TOLSTOJ A PENIAZE, Astorka).
365
rocenka07_08.indd 365
17.12.2010 10:09:55
umeleckí pracovníci
ŠIPEKY Ladislav; posl. VŠMU o.
Postavy: Aeneas (Henry Purcell, DIDO A AENEAS, VŠMU); Účinkujú (ZRÁŽKA
S OPEROU, VŠMU).
ŠIŠKOVÁ Anna, 30.06.1960, Žilina; Astorka h.
Postava: Barbara (Liz Lochhead, PERFECT DAYS, ARÉNA).
ŠKERENČÁKOVÁ Katarína; MDZ i, š.
Inšpícia: (Carlo Goldoni, POPRASK NA LAGÚNE, MDZ); (Jonathan Swift,
GULLIVEROVE CESTY, MDZ); (Roland Schimmelpfennig, ŽENA Z MINULOSTI,
MDZ); (Petr Kolečko, BRITNEY GOES TO HEAVEN, MDZ).
Šepkár: (Roland Schimmelpfennig, ŽENA Z MINULOSTI, MDZ).
ŠKORVAGOVÁ Vladena, 08.07.1977, Zvolen; DJGT h.
Postavy: Zuza Javorová (Jozef Gregor Tajovský, INOTAJE, DJGT); Mafi (Biljana
Srbljanović, AMERIKA II., DJGT); Julie (Robin Hawdon, DOKONALÁ SVADBA,
DJGT); Druhá žena, Vlakvedúca (Friedrich Dürrenmatt, NÁVŠTEVA STAREJ
DÁMY, DJGT).
ŠKOVRANOVÁ Svetlana, 01.05.1953, Ivančice, Ukrajina; DAD h.
Postavy: Tabtum (Friedrich Dürrenmatt, ANJEL PRICHÁDZA DO BABYLONU,
DAD); Paraska (Ivan Karpenko-Karyj, STOTISÍC, DAD).
Asistent réžie: (Friedrich Dürrenmatt, ANJEL PRICHÁDZA DO BABYLONU,
DAD).
ŠKRIPKOVÁ Iveta, rod. HORVÁTHOVÁ, 19.12.1960, Korytnica, okr. Banská Bystrica; BDnR dr, r, rd.
Réžia: (Ľudmila Baladická, (ZA)PÁRAČKY, BDnR); (Iva Há, NAPÍSANÉ DO
TMY, BDnR).
ŠKRKOŇ Marcel, 18.08.1979, Žilina; MDZ dr.
Réžia: (Carlo Goldoni, POPRASK NA LAGÚNE, MDZ); (Oleh Mykolajčuk-Nyzovec, ÚZEMIE B, DAD).
Úprava: (Carlo Goldoni, POPRASK NA LAGÚNE, MDZ).
ŠKRVÁŇOVÁ Adriana, 24.01.1973, Banská Bystrica; SO BB o (zbor).
Postavy: Zimoňka (Eugen Suchoň, KRÚTŇAVA, SO BB); Lolita (Franz Lehár,
GIUDITTA, SO BB).
ŠLEPKOVSKÁ Denisa, 29.05.1967, Košice; SND o.
Postavy: Blagota (Eugen Suchoň, SVÄTOPLUK, SND); Háta (Bedřich Smetana,
PREDANÁ NEVESTA, SND).
366
rocenka07_08.indd 366
17.12.2010 10:09:55
umeleckí pracovníci
ŠMAJDOVÁ Slávka, 01.07.1989, Svidník; posl. VŠMU h.
Postavy: Hrajú (Antoine de Saint-Exupéry, MALÝ PRINC, VŠMU); Hrajú (Jozef
Mokoš — Pavel Vašíček, O ČIERNOM KLOBÚKU, VŠMU).
ŠNIRCOVÁ Zuzana; posl. VŠMU r.
Scenár, réžia: (VLK, NEKLAM, LUDUS).
ŠOLTISOVÁ Dagmar, 15.02.1957, Bratislava; posl. VŠMU o.
Postava: Bosorky (Lovec, Lane, Námorníci) (Henry Purcell, DIDO A AENEAS, VŠMU).
ŠOMORJAI Juraj, tiež SOMORJAY, 14.11.1933, Budapešť, Maďarsko; o.
Postava: Bonzo (Giacomo Puccini, MADAMA BUTTERFLY, SDK).
ŠOTH Ondrej, tiež Andrej, 23.01.1960, Bardejov; SDK r, ch, um.
Hudobná dramaturgia: (CARMEN, NS).
Choreografia: (Ondrej Šoth — Zuzana Mistríková, TRISTAN A IZOLDA, SDK);
(CARMEN, NS); (Adolphe-Charles Adam, GISELLE, SDK); (Piotr Iľjič Čajkovskij,
EUGEN ONEGIN, SDK).
Libreto: (CARMEN, NS); (Adolphe-Charles Adam, GISELLE, SDK).
Réžia: (Ondrej Šoth — Zuzana Mistríková, TRISTAN A IZOLDA, SDK);
(CARMEN, NS); (Adolphe-Charles Adam, GISELLE, SDK).
Scénické návrhy: (Ondrej Šoth — Zuzana Mistríková, TRISTAN A IZOLDA, SDK);
(Adolphe-Charles Adam, GISELLE, SDK).
Video: (CARMEN, NS).
ŠPÁNIKOVÁ Barbora, 25.03.1983, Martin; DJGT h.
Postavy: Zuzka (Jozef Gregor Tajovský, INOTAJE, DJGT); Princezná (Nina Stojčeva, KOCÚR V ČIŽMÁCH, DJGT); Rachel (Robin Hawdon, DOKONALÁ SVADBA,
DJGT); Prvá žena (Friedrich Dürrenmatt, NÁVŠTEVA STAREJ DÁMY, DJGT).
ŠRANKO Ivan.
Réžia: (Zuzana Horníková, ... PRE SARAH, Š 12).
ŠTEFÁNEK Dušan, 01.10.1957, Bratislava; SND d.
Dirigent: (Giacomo Puccini, MADAMA BUTTERFLY, SDK); (Eugen Suchoň,
SVÄTOPLUK, SND); (Piotr Iľjič Čajkovskij, EUGEN ONEGIN, SDK).
Hudobné naštudovanie: (Eugen Suchoň, SVÄTOPLUK, SND); (Piotr Iľjič Čajkovskij, EUGEN ONEGIN, SDK).
ŠTEFEKOVÁ Kvetoslava, 08.02.1968, Bratislava; SND t (zbor).
Postavy: Ženy v čiernom, Ľud — ženy (Sergej Sergejevič Prokofiev, IVAN HROZNÝ, SND); Rodičia, Stará mama, Slúžky (Piotr Iľjič Čajkovskij, LUSKÁČIK, SND).
367
rocenka07_08.indd 367
17.12.2010 10:09:55
umeleckí pracovníci
ŠTEFUNKOVÁ Nataša; kv.
Scénické a kostýmové návrhy: (Jakub Nvota, BOŽSKÁ KOMÉDIA, BDZ).
ŠTEFUNKOVÁ-RUSÍNOVÁ Zuzana; kv.
Kostýmové návrhy: (Marek Maďarič, TÚLAVÉ SRDCE, Astorka).
ŠTĚPÁNKOVÁ Klára; h.
Postava: Hrajú (William Shakespeare, RICHARD III., Meteorit).
ŠTEPKA Stanislav, 26.07.1944, Radošina, okr. Topoľčany; RND h, um, rd.
Postavy: Jozef Murgaš, Aldo Fusco, Franco Cimini (Stanislav Štepka, NIEKTO TO RÁD
SLOVENSKÉ, RND); Účinkujú (Stanislav Štepka, TO NAJLEPŠIE Z RND II., RND).
ŠTESKO Matej, 22.12.1975; hsp.
Scénická hudba: (Vladimír Kivader, AKO SA OTESANČEK POLEPŠIL — ZAHRAJME SA S ROZPRÁVKAMI XI., BDnR).
ŠTIPÁKOVÁ Žaneta, 20.11.1981, Košice; RMT h.
Postavy: Hrajú (Milan Godla, SVEDECTVO, RMT); 1. Rómka (Milan Godla, NAJLEPŠÍ HUSLISTA, RMT).
ŠTRASSEROVÁ Eva; SND š.
Šepkár: (Bertolt Brecht, MATKA GURÁŽ A JEJ DETI, SND).
ŠTRBÁK Ján, 01.12.1972, Bratislava; r.
Pedagogické vedenie: (Maxim Gorkij, EMIGRANTI (NA DNE), VŠMU).
Réžia, scénické návrhy: (DRUHÉ KOLO, NG).
ŠTUDYOVÁ Viktória, rod. Šandorová, 10.08.1985, Košice; RMT h.
Postavy: Hrajú (Milan Godla, SVEDECTVO, RMT); Monika (Milan Godla, NAJLEPŠÍ HUSLISTA, RMT).
ŠTÚR Rastislav, 26.11.1969, Bratislava; SND šéfd.
Hudobné naštudovanie a dirigent: (Bedřich Smetana, PREDANÁ NEVESTA, SND).
ŠTÚR René, 11.11.1974; RND h.
Postava: Hrajú (René Štúr — Svätopluk Malachovský — René Štúr, OOOPS! —
WORKSHOP, L+S).
ŠTURDÍKOVÁ Jana, 23.07.1983, Bratislava; dr
Libreto, dramaturgia: (Hans Christian Andersen, PALCULIENKA, StDN).
Postava: Hrajú (DRUHÉ KOLO, NG).
368
rocenka07_08.indd 368
17.12.2010 10:09:55
umeleckí pracovníci
ŠTÚROVÁ Katarína, 08.04.1978, Bratislava; SND o.
Postava: Milena (Eugen Suchoň, SVÄTOPLUK, SND).
ŠUBERT Peter, 24.05.1950, Hodonín; SND o.
Postavy: Starešina, Turoň (Eugen Suchoň, SVÄTOPLUK, SND).
ŠUDÍK Róbert, 26.02.1956, Levice; SDK h.
Postavy: Pán, Minister (Elfriede Jelinek, ČO SA STALO, KEĎ NORA OPUSTILA MANŽELA ALEBO OPORY SPOLOČNOSTÍ, SDK); File (Nathalien Richard
Nash, OBCHODNÍK S DAŽĎOM, SDK).
ŠULEK František, 05.08.1978, Ružomberok; SND t (zbor).
Postavy: Šujský, Zvonári (Sergej Sergejevič Prokofiev, IVAN HROZNÝ, SND); Snehový kráľ, Otec Kláry, Gavalier, Španielsky tanec — muži, Kvetinový valčík, sólo,
pár, Rodičia (Piotr Iľjič Čajkovskij, LUSKÁČIK, SND).
ŠUSTEKOVÁ Lucia, 31.12.1975, Banská Bystrica.
Postava: Akordeón, bubon, spev (Ľudmila Baladická, (ZA)PÁRAČKY, BDnR).
ŠUŠKOVÁ Eva, 07.10.1979, Bratislava; SND o (a.h.).
Postavy: Kňažky Moreny (Eugen Suchoň, SVÄTOPLUK, SND); Prvá bosorka
(Henry Purcell, DIDO A AENEAS, VŠMU); Účinkujú (ZRÁŽKA S OPEROU,
VŠMU).
ŠUTKA Ján.
Postava: Mládenci a Dievčatá, Križiaci, Háremové tanečnice, Saracéni, Mnísi
(Gabo Dušík — Martin Kákoš — Martin Sarvaš, FRANTIŠEK Z ASSISI, NS).
ŠVEDA Richard, 14.02.1986, Svidník; o.
Postavy: Sharpless (Giacomo Puccini, MADAMA BUTTERFLY, SDK); Onegin
(Piotr Iľjič Čajkovskij, EUGEN ONEGIN, SDK).
ŠVIDRAŇOVÁ Barbora, 15.02.1988, Žilina; posl. VŠMU h.
Postavy: Kvašna (Maxim Gorkij, EMIGRANTI (NA DNE), VŠMU); Katarína Cavalieri (Peter Shaffer, AMADEUS, SND); Chór (Peter Shaffer, AMADEUS, SND).
ŠVOLÍKOVÁ Daniela; posl. AU BB h.
Postava: Chochlík (Juliusz Slowacki, BALLADYNA, AU BB).
369
rocenka07_08.indd 369
17.12.2010 10:09:55
umeleckí pracovníci
T
TABAČEK Juraj; BDZ bh.
Postavy: Mág Celio (Sergej Sergejevič Prokofiev, LÁSKA K TROM POMARANČOM, BDZ); Hrajú (Jakub Nvota, BOŽSKÁ KOMÉDIA, BDZ).
TABAČEK Peter, 26.05.1965, Žilina; BDZ rd.
Postavy: Kráľ (Sergej, Kuchárka (Sergej Sergejevič Prokofiev, LÁSKA K TROM
POMARANČOM, BDZ); Hrajú (Jakub Nvota, BOŽSKÁ KOMÉDIA, BDZ).
TAKEDA J.; t.
Postavy: Vladimír Starický, Ľud — muži, Zvonári (Sergej Sergejevič Prokofiev,
IVAN HROZNÝ, SND).
TANDARA Lukáš; Poton h.
Postava: Hrajú (František Švantner — Michal Ditte — Iveta Jurčová, NEVESTA
HÔĽ, Poton).
TARAGEĽ Dušan, 30.01.1948, Pribylina, okr. Liptovský Mikuláš; SND h.
Postava: Verbovník (Bertolt Brecht, MATKA GURÁŽ A JEJ DETI, SND).
TARASOVIČOVÁ Bibiana, rod. ŠIMURDOVÁ, 13.12.1964, Ružomberok; BDN bh.
Postavy: Romana (Peka Pažiš, ROMALDÍNO A KAMILA, BDZ); Leander (Sergej
Sergejevič Prokofiev, LÁSKA K TROM POMARANČOM, BDZ); Hrajú (Jakub
Nvota, BOŽSKÁ KOMÉDIA, BDZ).
TARKOŠOVÁ A., 03.01.1996, Galanta; t.
Postava: Klára (Piotr Iľjič Čajkovskij, LUSKÁČIK, SND).
TARR Csilla, tiež TARROVÁ; posl. VŠMU h.
Postavy: Hrajú (Woody Allen, BOH, VŠMU); Vasylisa (Maxim Gorkij, EMIGRANTI (NA DNE), VŠMU).
TAUBEROVÁ Bibiana, 01.12.1946, Levoča; h.
Postava: Frojlajn Marika (Anton Kret, NA MESCICKYM TARHU, SD).
TEREKOVÁ Jana; t.
Postava: Tancujú (SILENT SNOW, ED).
370
rocenka07_08.indd 370
17.12.2010 10:09:56
umeleckí pracovníci
TETUR Michal, 14.02.1982, Valtice, Česká republika; posl. VŠMU o.
Postavy: Uberto (Giovanni Battista Pergolesi, LA SERVA PADRONA, VŠMU);
Účinkujú (ZRÁŽKA S OPEROU, VŠMU).
TEXEL Alfréd; posl. VŠMU h.
Postavy: Worthy, Prvý Boy, Prvý reportér (Július Barč-Ivan, 3000 ĽUDÍ, VŠMU).
TIMKO Igor, 05.09.1978, Košice; hsklad.
Hudba: (Peter Rašev, SANATÓRIUM, ALEBO AKO PREŽIŤ REALITY
SHOW...???, SDK, SMD).
TIMKO Martin, 21.09.1975, Prešov; SD dr.
Dramaturgia: (Anton Kret, O RUŽOVEJ ANIČKE, SD); (Frank Wedekind, JARNÉ
PREBUDENIE, SD); (Miro Gavran, VŠETKO O MUŽOCH, SD); (Miro Gavran,
VŠETKO O ŽENÁCH, SD).
TIMKOVÁ Ingrid, 17.01.1967, Sečovce; ped., SND h.
Postava: Maša (Lev Nikolajevič Tolstoj, ANNA KARENINOVÁ, SND).
Pedagogické vedenie: (Jean Anouilh, ORCHESTER, VŠMU); (Alexander Nikolajevič Ostrovskij, NEMÁ KOCÚR VEČNE HODY, VŠMU); (Rainer Werner Fassbinder, LEN KVAPKY NA HORÚCE KAMENE, VŠMU).
TKÁČ Jozef, 15.01.1950, Buderaž, Ukrajina; DAD h, um.
Postavy: Pán Motýlik, Starý pán (Eugène Ionesco, NOSOROŽEC, DAD); Teodor
Nifontovič (Oleh Mykolajčuk-Nyzovec, ÚZEMIE B, DAD); Nimród, Policajt,
Robotník (Friedrich Dürrenmatt, ANJEL PRICHÁDZA DO BABYLONU, DAD);
Susedný kráľ Michal (Pavol Dobšinský, POPOLVÁR NAJVÄČŠÍ NA SVETE,
DAD); Savka (Ivan Karpenko-Karyj, STOTISÍC, DAD).
TLUČKOVÁ Zuzana, 09.02.1962, Košice; h.
Postava: Fay (Joe Orton, DOKONALÁ LÚPEŽ, West).
TÓBIÁS Szidi, obč.m. TOBIÁŠOVÁ Sidónia, 28.05.1967, Kráľovský Chlmec; Astorka h.
Postava: Sofia Behrs-Tolstá (Jan Novak, TOLSTOJ A PENIAZE, Astorka).
TÓBISZ Titusz, 21.12.1978, Rimavská Sobota; THK h.
Postavy: Castel Jaloux (Edmond Rostand, CYRANO Z BERGERACU, THK);
Džokej (Peter Shaffer, EQUUS, THK); Milt (Murray Schisgal, LÁÁÁSKA, THK);
Rádiós (Gábor Presser — Péter Horváth — Dusán Sztevanovity, POVALA, THK).
371
rocenka07_08.indd 371
17.12.2010 10:09:56
umeleckí pracovníci
TOMANOVÁ Mária, 04.09.1959, Bratislava; SO BB o (a.h.).
Postava: Matilde (Pietro Mascagni, SILVANO, SO BB).
TOMKO Matúš, 04.02.1978, Vranov nad Topľou; SDK o.
Postavy: Bonzo (Giacomo Puccini, MADAMA BUTTERFLY, SDK); Matej
(Igor Bázlik — Peter Stoličný — Ján Štrasser, POLEPETKO, SDK).
TOMKULJAK Tomáš, 20.03.1985, Zvolen; h.
Postavy: Gábor Szőke (Ladislav Nádaši Jégé, CESTA ŽIVOTOM, SKD); Wawel
(Juliusz Slowacki, BALLADYNA, AU BB); Mychajlo Hurman (Ivan Jakovyč
Franko, UKRADNUTÉ ŠŤASTIE, AU BB); Fleance, Vrah 1 (William Shakespeare,
MACBETH, SKD).
TOPINKOVÁ Viera, 27.06.1933, Rimavská Sobota; SND h.
Postava: Slúžka (Jean Anouilh, TANEC TOREADOROV, SND).
TOPĽANSKÝ Ján, 10.08.1950, Vranov nad Topľou; DJP h.
Postava: Jeremias (Eduardo Rovner, VRÁTILA SA RAZ V NOCI, DJP).
TOPOR Ľuboš, 06.04.1986, Nitra; ph.
Postava: Komparz (William Shakespeare, KRÁĽ LEAR, DAB).
TÓTH Gabriel, 04.05.1985, Galanta; posl. VŠMU h.
Postavy: Hríbik (Nikolaj Robertovič Erdman, MRÁZIK, NS); Merkl (Ödön von
Horváth, KAZIMÍR A KAROLÍNA, MDZ); Charles, Čašník, Policajt, Trhovec,
Osoba (Raymond Queneau, ZAZI V METRE, VŠMU).
TÓTH Károly, 17.09.1990, Košice; h.
Postavy: 3. kadet (Edmond Rostand, CYRANO Z BERGERACU, THK); Ďalej hrajú
(Peter Shaffer, EQUUS, THK); Baterka (Gábor Presser — Péter Horváth — Dusán
Sztevanovity, POVALA, THK).
TÓTH Tibor, 27.11.1966, Kráľovský Chlmec; JD h, rd.
Postavy: Jánoš Háry (Zoltán Kodály — Béla Paulini — Zsolt Harsányi, JÁNOŠ
HÁRY, JD); Úvodné slovo (Sofoklés, ANTIGONA, JD); Lukács Bakk (Áron Tamási, SPEVAVÉ VTÁČATKO, JD); Jack (Ken Ludwig, PRIMADONY, JD).
Odborná spolupráca: (Sofoklés, ANTIGONA, JD).
TÓTHOVÁ Kristína, tiež TÓTH; posl. VŠMU h.
Postavy: Daria Fedosejevna Kruglovová, Feona (Alexander Nikolajevič Ostrovskij,
NEMÁ KOCÚR VEČNE HODY, VŠMU); Marika Mondoková (Ivan Bukovčan,
372
rocenka07_08.indd 372
17.12.2010 10:09:56
umeleckí pracovníci
KÝM KOHÚT NEZASPIEVA, ART); Anna (Rainer Werner Fassbinder, LEN
KVAPKY NA HORÚCE KAMENE, VŠMU).
TOTIKOVÁ Adriana, 01.07.1983, Humenné; r.
Réžia: (Ria Kotibal, ŽENA CEZ PALUBU, Š 12); (Július Barč-Ivan, 3000 ĽUDÍ,
VŠMU).
TOWERS Neil David; SND t (zbor).
Postavy: Vyslanci Livonského spolku, Ľud — muži (Sergej Sergejevič Prokofiev,
IVAN HROZNÝ, SND).
TRÁVNIČEK Matúš, 10.03.1981, Bratislava; posl. VŠMU o.
Postava: Účinkujú (ZRÁŽKA S OPEROU, VŠMU).
TRCKOVÁ Elena, 12.04.1985, Banská Bystrica; posl. AU BB h.
Postavy: Slúžka (Ján Botto, ERSZEBET, AU BB); Elza (PLÁN ODPREVÁDZANIA,
AU BB).
TREVOR Bronwyn Lindsay; t.
Postava: Zbor ženy (Ondrej Šoth — Zuzana Mistríková, TRISTAN A IZOLDA,
SDK).
TRGOVÁ Alžbeta, 13.01.1963, Banská Bystrica; SO BB o.
Postavy: Anita (Franz Lehár, GIUDITTA, SO BB); Linda (Gaetano Donizetti,
LINDA DI CHAMOUNIX, SO BB).
TRNÍK Peter, 17.04.1965, Trenčianske Teplice; SND h.
Postavy: Hrajú (PRÍBEH ULICE, ARÉNA); Môj chlapec 1 (Peter Shaffer,
AMADEUS, SND).
TRNOVÁ Eliška; posl. VŠMU o.
Postavy: Belinda (Henry Purcell, DIDO A AENEAS, VŠMU); Účinkujú (ZRÁŽKA
S OPEROU, VŠMU).
TRULÍK Tibor, 20.02.1985, Žilina; ŠT t.
Postavy: Tancujú (INÉ RÁNO, ŠT); Tancujú a hrajú (BE BOP, ŠT).
TŮMA Filip, 01.02.1978, Bratislava; SND o (a.h.).
Postava: Gregor (Liz Lochhead, PERFECT DAYS, ARÉNA).
TURÁK František; dr.
Dramaturgia: (Franz Lehár, GIUDITTA, SO BB).
373
rocenka07_08.indd 373
17.12.2010 10:09:56
umeleckí pracovníci
TURANSKÝ Štefan, 04.05.1972, Košice; DJZ h*.
Postavy: Smrť (Jan Antonín Pitínský, BETLEHEM, DJZ); Tančeníci (Otfried
Preussler, MALÁ ČARODEJNICA, DJZ).
TURCSÁNYOVÁ Tamara, rod. HYNKOVÁ, 28.07.1957, Ostrava; SDK š.
Šepkár: (Heinrich von Kleist, KATARÍNKA Z HEILBRONNU ALEBO SKÚŠKA
OHŇOM, SDK); (Adriana Krúpová, ZOZNAMKA, SDK); (Eurípidés, MEDEIA,
SDK); (Peter Rašev, SANATÓRIUM ALEBO AKO PREŽIŤ REALITY SHOW...
SDK, SMD).
TURČANOVÁ Katarína, rod. ŠROMEKOVÁ, 24.02.1978, Poprad; SD h.
Postavy: Marda Parugrošová zo Šmižan (Anton Kret, NA MESCICKYM TARHU,
SD); Kata (Anton Kret, O RUŽOVEJ ANIČKE, SD); Pani Gáborová, Ilza (Frank
Wedekind, JARNÉ PREBUDENIE, SD); Anita, Gréta, Jasna, Mima, Lujza (Miro
Gavran, VŠETKO O ŽENÁCH, SD).
TUREKOVÁ Ľubica,07.09.1969, Banská Bystrica; DzP h.
Postavy: Hrajú (CHRÁNENÉ ÚZEMIE, DzP); Hrajú a spievajú (ZA ZÁVESOM
ZÁZRAK LETÍ..., DzP).
TURJANOVÁ Edita Michaela, 12.08.1981, Arad, Rumunsko; SND k.
Korepetítcie: (Sergej Sergejevič Prokofiev, IVAN HROZNÝ, SND); (Piotr Iľjič
Čajkovskij, LUSKÁČIK, SND).
TURJANOVÁ Kristína, 28.08.1979, Trenčín; DAB h.
Postavy: Hrajú (PRÍBEH ULICE, ARÉNA); Gaľa Filipovna (Peter Pavlac, ČERVENÁ PRINCEZNÁ, Astorka).
TUROŠÍK Marek; posl. AU BB dr.
Dramaturgia: (Ján Zaťko — Marek Turošík, UĽAVIŤ SI!, BDnR); (Vinko Möderndorfer, ŠTYRI ROČNÉ OBDOBIA, AU BB).
TURTÁK Gejza, 03.01.1980, Košice; RMT t.
Postavy: Hrajú (Milan Godla, SVEDECTVO, RMT); Violista, Komorník (Milan
Godla, NAJLEPŠÍ HUSLISTA, RMT).
TURTEV Juraj, 20.10.1993; h.
Postava: Účinkujú (PRÍSUN, DSS).
TURZONOVOVÁ Božidara, 28.05.1942, Sofia, Bulharsko; SND h.
Postavy: Hermína Holubová (Ján Uličiansky, KOCÚR NA KOLIESKOVÝCH KORČULIACH, SND); Fanny (Eduardo Rovner, VRÁTILA SA RAZ V NOCI, DJP).
374
rocenka07_08.indd 374
17.12.2010 10:09:56
umeleckí pracovníci
TVRDOŇ Peter, 18.12.1948, Hlohovec; BIBIANA rd.
TYUKODI Szabolcs; JD h.
Postavy: Barón Ebelasztin, Ďalej hrajú a vodia bábky (Zoltán Kodály — Béla Paulini — Zsolt Harsányi, JÁNOŠ HÁRY, JD).
Ť
ŤAPÁK Marek, 22.04.1960, Bratislava; h.
Postava: Hrajú (PRÍBEH ULICE, ARÉNA).
ŤATLIAKOVÁ Jitka, rod. JURKOVÁ, 1966, Skalica; SO BB o (zbor).
Postavy: Žena, Kuchárka (Eugen Suchoň, KRÚTŇAVA, SO BB).
U
UEDA Yuka, 12.10.1985, Hirošima, Japonsko; SDK t.
Postavy: Izolda, Zbor ženy (Ondrej Šoth — Zuzana Mistríková, TRISTAN
A IZOLDA, SDK); Giselle, Víly (Adolphe-Charles Adam, GISELLE, SDK).
UHER Pavel, 04.11.1948, Svit, okr. Poprad; r.
Dramaturgia, réžia: (Pavel Scheiner, ŠAŠOVINKY, BDK); (Halka Marčeková, EN,
TEN, TIKY, BDK).
UHEROVÁ N.; posl. VŠMU r.
Dramaturgia, réžia: (James Matthew sir Barrie, PETER PAN, VŠMU).
UHLÁR Blaho, tiež Blahoslav, 26.08.1951, Prešov; DSS h, r, umv.
Réžia: (DIALÓGY, DSS); (PRÍSUN, DSS).
UHLÁROVÁ Petra, 18.10.1993; h.
Postava: Účinkujú (PRÍSUN, DSS).
UHLIARIK Matúš; h.
Scénická hudba: (Juraj Benčík, CIRKUS INSECT, a.ha.); (VELIPSESPILEV,
LUDUS).
Postavy: Hrajú (Juraj Benčík, CIRKUS INSECT, a.ha.); Hrajú (VELIPSESPILEV,
LUDUS).
375
rocenka07_08.indd 375
17.12.2010 10:09:56
umeleckí pracovníci
UHRIN Rebeka; h
Postava: Mladí šľachtici (Zoltán Kodály — Béla Paulini — Zsolt Harsányi, JÁNOŠ
HÁRY, JD).
ULIČIANSKY Ján, 29.10.1955, Košice; r.
Réžia: (Ján Uličiansky, KOCÚR NA KOLIESKOVÝCH KORČULIACH, SND).
Pedagogické vedenie: (James Matthew sir Barrie, PETER PAN, VŠMU)
Texty piesní: (Ján Uličiansky, KOCÚR NA KOLIESKOVÝCH KORČULIACH, SND).
ULIČNÁ Soňa, tiež ČERMÁKOVÁ-ULIČNÁ, 25.09.1980, Bratislava; r.
Réžia: (Aleksandr Sergejevič Puškin, ROZPRÁVKA O RYBÁROVI A RYBKE,
BBD).
UMNIAKOV Nina, 02.09.1981; ch.
Pohybová spolupráca: (Sofoklés, ANTIGONA, JD).
URBAN Martin; ch.
Choreografia: (Eugen Suchoň, KRÚTŇAVA, SO BB); (Ivan Jakovyč Franko,
UKRADNUTÉ ŠŤASTIE, AU).
URBANOVÁ Gabriela, 24.06.1988, Nitra; t.
Postava: Zbor ženy (Ondrej Šoth — Zuzana Mistríková, TRISTAN A IZOLDA, SDK).
URSÍNYOVÁ Rozália.
Pohybová spolupráca: (Iva Há, NAPÍSANÉ DO TMY, BDnR).
Ú
ÚRADNÍK Jozef, 14.12.1952, Považská Bystrica; h, SDK um.
Postavy: Teobald Freideborn (Heinrich von Kleist, KATARÍNKA Z HEILBRONNU ALEBO SKÚŠKA OHŇOM, SDK); H. C. Curry (Nathalien Richard Nash,
OBCHODNÍK S DAŽĎOM, SDK).
V
VACÍKOVÁ Alena, 03.09.1981; posl. VŠMU o.
Postava: Matilde (Pietro Mascagni, SILVANO, SO BB).
376
rocenka07_08.indd 376
17.12.2010 10:09:56
umeleckí pracovníci
VACULČIAK Peter, 06.03.1977, Brezno; DzP h.
Postava: Hrajú a spievajú (ZA ZÁVESOM ZÁZRAK LETÍ..., DzP).
VACULČIAKOVÁ Alžbeta; posl. AU BB h.
Postava: Bata (Vinko Möderndorfer, ŠYTI ROČNÉ OBDOBIA, AU BB).
VACULOVÁ Mária; h.
Postava: Chór (Peter Shaffer, AMADEUS, SND).
VACH Marián, 28.08.1950, Bratislava; SO BB šéfd, um.
Hudobné naštudovanie, dirigent: (Eugen Suchoň, KRÚTŇAVA, SO BB); (Pietro
Mascagni, SILVANO, SO BB); (Gaetano Donizetti, LINDA DI CHAMOUNIX,
SO BB).
Scénická hudba: (Dušan Štauder, VEĽKÁ CESTA Z ARKTOSU, BBD); Aleksandr
Sergejevič Puškin, ROZPRÁVKA O RYBÁROVI A RYBKE, BBD).
VACHÁLKOVÁ Simona, 21.01.1969, Bratislava; kv.
Kostýmové návrhy: (Václav Patejdl, FONTÁNA PRE ZUZANU, NS); (Eduardo
Rovner, VRÁTILA SA RAZ V NOCI, DJP).
VAJDA Jozef, 31.07.1955, Žilina; SND h.
Postavy: Vlastík Klein (Václav Havel, ODCHÁDZANIE, SND); Hlavný veliteľ
(Bertolt Brecht, MATKA GURÁŽ A JEJ DETI, SND); Môj chlapec 1 (Peter
Shaffer, AMADEUS, SND).
VAJDIČKA Ľubomír, 28.05.1944, Trenčín; SND r.
Dramaturgia: (Peter Pavlac, CIRKUS, ARÉNA).
Pedagogické vedenie: (Woody Allen, BOH, VŠMU); (Július Barč-Ivan, 3000 ĽUDÍ,
VŠMU).
Réžia: (Michael Frayn, SARDINKY NA SCÉNU, PROSÍM!, DAB); (Jean Anouilh,
TANEC TOREADOROV, SND).
Postava: Hrajú (Woody Allen, BOH, VŠMU).
VAJDIČKA Michal, 06.07.1976, Bratislava; r.
Réžia: (Jean Anouilh, ORCHESTER, VŠMU); (Eurípidés, MEDEIA, SDK); Peter
Pavlac, CIRKUS, ARÉNA).
Svetelný dizajn: (Václav Havel, ODCHÁDZANIE, SND).
VAJDOVÁ Petra, 29.04.1985, Martin; h.
Postavy: Nadežda, Táňa Tolstá (Jan Novak, TOLSTOJ A PENIAZE, Astorka); Gaľa
Filipovna (Peter Pavlac, ČERVENÁ PRINCEZNÁ, Astorka); Paula (Marek Maďarič, TÚLAVÉ SRDCE, Astorka).
377
rocenka07_08.indd 377
17.12.2010 10:09:56
umeleckí pracovníci
VAJSHAJPLOVÁ Vanda, 30.10.1985, Městec Králové, Česká republika; SND, SDK t.
Postavy: Dievčatá, Ženy v čiernom, Ľud — ženy (Sergej Sergejevič Prokofiev,
IVAN HROZNÝ, SND); Kuchári, Rodičia, Kvetinový valčík, zbor — ženy, Vločky
(Piotr Iľjič Čajkovskij, LUSKÁČIK, SND).
VAKRČKOVÁ Katarína, 22.01.1980, Martin; SD h.
Postavy: Mamuša Maľučka (Anton Kret, NA MESCICKYM TARHU, SD); Kačacia
víla (Anton Kret, O RUŽOVEJ ANIČKE, SD); Dcéra (Enda Walsh, BEDBOUND,
KONTRA); Marta, Profesorka Meľhubová (Frank Wedekind, JARNÉ PREBUDENIE, SD).
VALÁŠKOVÁ Jana, 28.08.1956, Myjava, okr. Senica; SND o.
Postava: Kňažky Moreny (Eugen Suchoň, SVÄTOPLUK, SND).
VALEK Jaroslav, 18.11.1958, Liptovský Mikuláš; sv, SO BB šv.
Scénické návrhy: (Eugen Suchoň, KRÚTŇAVA, SO BB); (Juliusz Slowacki, BALLADYNA, AU BB); (Adriana Krúpová, ZOZNAMKA, SDK); (Nathalien Richard
Nash, OBCHODNÍK S DAŽĎOM, SDK); (Jan Novak, TOLSTOJ A PENIAZE,
Astorka); (Ivan Jakovyč Franko, UKRADNUTÉ ŠŤASTIE, AU BB); (Július Barč-Ivan, NEZNÁMY, SKD); (Petr Kolečko, BRITNEY GOES TO HEAVEN, MDZ);
(Lev Nikolajevič Tolstoj, ANNA KARENINOVÁ, SND); (Gaetano Donizetti,
LINDA DI CHAMOUNIX, SO BB).
VALENTÍKOVÁ Miroslava, 20.04.1984, Nový Jičín, Česká republika; tped.
Choreografia: (TRETIA FARBA EVY, Pd).
Repetície: (Piotr Iľjič Čajkovskij, LUSKÁČIK, SND).
Postava: Eva — Dcéra (TRETIA FARBA EVY, Pd).
VALENTOVÁ Petronela, rod. DOČOLOMANSKÁ, 12.01.1952, Trnava; SKD h.
Postavy: Televízna redaktorka (Juan Carlos Rubio, FAJČENIE JE DRINA (ROLLINGOVA TERAPIA), SKD); Slúžka (Ladislav Nádaši Jégé, CESTA ŽIVOTOM,
SKD); Čarodejnice (William Shakespeare, MACBETH, SKD).
VALENTOVÁ Vladimíra; posl. AU BB h.
Postavy: Dedinčanky (Juliusz Slowacki, BALLADYNA, AU BB); Goplana (Juliusz
Slowacki, BALLADYNA, AU BB).
VALENTOVÁ-HASPROVÁ Soňa, 03.06.1946, Trnava; SND h.
Postavy: Sedliačka (Bertolt Brecht, MATKA GURÁŽ A JEJ DETI, SND); Lýdia Ivanovna (Lev Nikolajevič Tolstoj, ANNA KARENINOVÁ, SND).
378
rocenka07_08.indd 378
17.12.2010 10:09:56
umeleckí pracovníci
VALKOVIČ Roman, 09.05.1963, Nitra; StDN bh.
Postavy: Anjel, Krčmár, Fedor, Cigáň (Ondrej Spišák, SLOVENSKÝ BETLEHEM,
StDN); Duch budúcnosti, Pisár, Roman (Charles Dickens — Kamil Žiška, LAKOMSTORY Z LONDÝNA, StDN).
VALLÓ Péter, 30.04.1950, Budapešť, Maďarsko; r.
Réžia, scénické návrhy: (Ferenc Molnár, ČERT, THK).
VALOCKÁ Jana, 12.12.1967, Bratislava; NS h.
Postavy: Macocha (Nikolaj Robertovič Erdman, MRÁZIK, NS); Amy Hardcastlová
(Ray Cooney — Tony Hilton, EŠTE JEDEN DO PARTIE, NS); Františkova matka
(Gabo Dušík — Martin Kákoš — Martin Sarvaš, FRANTIŠEK Z ASSISI, NS).
Asistent réžie: (Nikolaj Robertovič Erdman, MRÁZIK, NS); (Gabo Dušík — Martin
Kákoš — Martin Sarvaš, FRANTIŠEK Z ASSISI, NS).
VANEK Martin, 02.06.1966, Bratislava; bh.
Postava: Hrajú (Petronela Dušová — Martin Vanek, ROZPRÁVKA O NEVIDITEĽNOM MESTE KITEŽI, TN).
VAŇO Juraj, tiež VAŇOMATHARI.
Scénické návrhy: (Milan Godla, NAJLEPŠÍ HUSLISTA, RMT).
VAŇOUČEK Peter, 05.02.1965, Žilina; hsklad.
Scénická hudba: (Nina Stojčeva, KOCÚR V ČIŽMÁCH, DJGT); (Anton Kret,
O RUŽOVEJ ANIČKE, SD); (Ödön von Horváth, KAZIMÍR A KAROLÍNA, MDZ).
Korepetície: (Ödön von Horváth, KAZIMÍR A KAROLÍNA, MDZ).
VÁRADY Michaela, rod. HAUSOVÁ, 20.08.1976, Košice; SDK o.
Postava: Princezná Pletana (Igor Bázlik — Peter Stoličný — Ján Štrasser, POLEPETKO, SDK).
VARGA Emese, tiež DÖMÖTÖR VARGA, 25.07.1977, Dunajská Streda; JD dr.
Dramaturgia: (Péter Müller st. — Rezső Seress, SMUTNÁ NEDEĽA, JD);
(Sofoklés, ANTIGONA, JD).
VARGA Lívia, obč.m. VARGOVÁ, 20.07.1978, Levice; THK h.
Postavy: 2. dievča (Edmond Rostand, CYRANO Z BERGERACU, THK); Hesther
Salamon (Peter Shaffer, EQUUS, THK); Ellen (Murray Schisgal, LÁÁÁSKA,
THK); Jolana (Ferenc Molnár, ČERT, THK).
VARGA Peter.
Réžia: (SNEHULIENKA, Š 12).
379
rocenka07_08.indd 379
17.12.2010 10:09:56
umeleckí pracovníci
VARGOVÁ Klaudia, 29.12.1985; Bralen t.
Postava: Tancujú (SILENT SNOW, ED).
VARGOVSKÝ Ivan; dh.
Postava: Malý Johny (Peter Pavlac, CIRKUS, ARÉNA).
VARÍNSKY Marián, 05.09.1953, Nitra; SND k.
Korepetície: (Christoph Willibald Gluck, ORFEUS A EURYDIKA, SND); (Joseph
Haydn, OPUSTENÝ OSTROV, SND).
VARKONDOVÁ Karin, 03.10.1972, Bratislava; o.
Postava: Účinkujú (PRÍSUN, DSS).
VÁROSSOVÁ Ľudmila, rod. PAŠTINSKÁ, 02.04.1956, Bratislava; kv.
Kostýmové návrhy: (Eugen Suchoň, SVÄTOPLUK, SND); (Ján Uličiansky, KOCÚR
NA KOLIESKOVÝCH KORČULIACH, SND); (Piotr Iľjič Čajkovskij, LUSKÁČIK,
SND); (Gabo Dušík — Martin Kákoš — Martin Sarvaš, FRANTIŠEK Z ASSISI, NS).
VARSÁNYI Mari, 08.09.1952, Rimavská Sobota; JD h.
Postavy: Dojka (Sofoklés, ANTIGONA, JD); Kömény Ignácné (Áron Tamási,
SPEVAVÉ VTÁČATKO, JD); Sostrata (Niccoló Machiavelli, MANDRAGORA, JD);
Florence (Ken Ludwig, PRIMADONY, JD).
VASILENKO Juraj, 30.10.1965, Zdolbunov, Ukrajina; SND bmrep.
Baletný majster: (Sergej Sergejevič Prokofiev, IVAN HROZNÝ, SND); (Piotr Iľjič
Čajkovskij, LUSKÁČIK, SND).
Postavy: Kat, Brelský (Sergej Sergejevič Prokofiev, IVAN HROZNÝ, SND); Kráľ
cukroviniek, (Piotr Iľjič Čajkovskij, LUSKÁČIK, SND).
VASIĽOVÁ Jana; štud. KKe h.
Postava: Zbor (Eurípidés, MEDEIA, SDK).
VASYLIEVA Lyudmyla, 01.04.1977, Kyjev, Ukrajina; SKD t.
Postavy: Izolda, Zbor ženy (Ondrej Šoth — Zuzana Mistríková, TRISTAN
A IZOLDA, SDK); Carmen (CARMEN, NS); Myrtha, Víly (Adolphe-Charles
Adam, GISELLE, SDK).
VÁŠÁRYOVÁ Emília, 18.05.1942, Horná Štubňa, okr. Martin; ped, SND h.
Postava: Matka Guráž (Bertolt Brecht, MATKA GURÁŽ A JEJ DETI, SND).
Pedagogické vedenie: (Woody Allen, BOH, VŠMU); (Július Barč-Ivan, 3000 ĽUDÍ,
VŠMU).
380
rocenka07_08.indd 380
17.12.2010 10:09:56
umeleckí pracovníci
VAVROVIČOVÁ Katarína, 05.11.1997; t.
Postavy: Anjel, Dievčatko s husľami (Gabo Dušík — Martin Kákoš — Martin Sarvaš, FRANTIŠEK Z ASSISI, NS).
VAZAGOVÁ Dana, 11.11.1959, Banská Bystrica; SO BB i.
Inšpícia: (Eugen Suchoň, KRÚTŇAVA, SO BB); (Franz Lehár, GIUDITTA,
SO BB); (Pietro Mascagni, SILVANO, SO BB); (Gaetano Donizetti, LINDA DI
CHAMOUNIX, SO BB).
VELČICKÝ Michal, 27.04.1985, Nitra; SND t (zbor).
Postavy: Kat, Vyslanci Obchodného spolku, Ľud — muži (Sergej Sergejevič Prokofiev, IVAN HROZNÝ, SND); Rodičia, Starý otec, Vojaci (Piotr Iľjič Čajkovskij,
LUSKÁČIK, SND).
VEREŠ F.
Postava: Ľud — muži (Sergej Sergejevič Prokofiev, IVAN HROZNÝ, SND).
VEREŠPEJOVÁ Alžbeta, rod. REHÁKOVÁ, 17.11.1954, Prešov; dr.
Dramaturgická spolupráca: (Jan Antonín Pitínský, BETLEHEM, DJZ).
VIAU Alexandra, 16.10.1987, Montréal, Kanada; SND t (zbor).
Postavy: Ľud — ženy, Dievčatá, Ženy v čiernom (Sergej Sergejevič Prokofiev,
IVAN HROZNÝ, SND); Kvetinový valčík, zbor — ženy, Vločky, Rodičia, Kuchári
(Piotr Iľjič Čajkovskij, LUSKÁČIK, SND).
VICEN Dušan, 23.02.1966, Trstená; SkRAT r, umv.
Koncepcia: (Dušan Vicen, MŔTVE DUŠE (OBRAZY NOVÉHO SVETA), SkRAT).
Réžia: (Dušan Vicen, MŔTVE DUŠE (OBRAZY NOVÉHO SVETA), SkRAT).
VICIANOVÁ Judita, 19.10.1939, Hliník nad Hronom, okr. Žiar nad Hronom; h.
Postavy: Klaudia (Peter Rašev, SANATÓRIUM, ALEBO AKO PREŽIŤ REALITY
SHOW...???, SDK, SMD).
VILHANOVÁ Marcela, 28.09.1982, Hriňová; RND h.
Postavy: Fusconova matka, Marcella (Stanislav Štepka, NIEKTO TO RÁD SLOVENSKÉ, RND); Účinkujú (Stanislav Štepka, TO NAJLEPŠIE Z RND II., RND).
VIŇARSKÝ Jaroslav, 19.03.1978, Vranov nad Topľou; ch.
Choreografia: (CHRÁNENÉ ÚZEMIE, DzP).
VINCLAVOVÁ Iveta, 02.01.1967, Varechovce, okr. Svidník; SDK š.
Šepkár: (Elfriede Jelinek, ČO SA STALO, KEĎ NORA OPUSTILA MANŽELA
381
rocenka07_08.indd 381
17.12.2010 10:09:56
umeleckí pracovníci
ALEBO OPORY SPOLOČNOSTÍ, SDK); (Nathalien Richard Nash, OBCHODNÍK
S DAŽĎOM, SDK).
VISKUP Marián, 14.08.1987, Bratislava; posl. VŠMU h.
Postavy: Sluhovia Montekovcov a Kapuletovcov (William Shakespeare, ROMEO
A JÚLIA, Astorka); Prvý strážnik (Václav Havel, ODCHÁDZANIE, SND); Herec
(Maxim Gorkij, EMIGRANTI (NA DNE), VŠMU); Hrajú (Olivier Py, LIST MLADÝM HERCOM, Š 12); Hostia (Ray Cooney — Tony Hilton, EŠTE JEDEN DO
PARTIE, NS); Hrajú (Woody Allen, BOH, VŠMU); John Fenton (Július Barč-Ivan,
3000 ĽUDÍ, VŠMU).
VIŠŇOVSKÁ Monika; posl. VŠMU.
Postavy: Bosorky (Lovec, Lane, Námorníci) (Henry Purcell, DIDO A AENEAS, VŠMU).
VITKOVSKÁ Lea, 30.04.1984, Lučenec; posl. VŠMU dr.
Postava: Hrajú (Andrej Kuruc, KEBY VECI BOLI TÝM, ČÍM SÚ, Š 12).
VITOS Jaroslav, 07.05.1957, Obsolovce, okr. Topoľčany; MDZ h.
Postavy: Padron Fortunato (Carlo Goldoni, POPRASK NA LAGÚNE, MDZ); Hrajú
(Jonathan Swift, GULLIVEROVE CESTY, MDZ).
VITOS Rudolf, 04.06.1955, Nitra; h.
Postava: Isidoro (Carlo Goldoni, POPRASK NA LAGÚNE, MDZ).
VLČEKOVÁ Stanislava, 24.03.1981, Zvolen; t.
Choreografia: (HEXEN, DC); (BE BOP, ŠT).
Pohybová spolupráca: (Ray Cooney, VŠETKO NAJLEPŠIE!, DJZ); (Kamil Žiška —
Zuzana Palenčíková, A BUDEME SI ŠEPKAŤ, SKD).
Postavy: Performeri (HEXEN, DC); Tancujú a hrajú (JABLKO, ED).
VLK Jozef, 16.03.1961, Bratislava; r, hsklad.
Scénická hudba: (HEXEN, DC); (BE BOP, ŠT); (Kamil Žiška — Zuzana Palenčíková, A BUDEME SI ŠEPKAŤ, SKD); (JABLKO, ED).
Réžia: (HEXEN, DC); (BE BOP, ŠT).
Svetelný dizajn: (HEXEN, DC).
VOJTEK Ivan ml., tiež VOJTEK Ivan Tuli, 08.09.1962, Dunajská Streda; h.
Postava: Arnold Piper (Ray Cooney — Tony Hilton, EŠTE JEDEN DO PARTIE, NS).
VOJTEK Ivan st., 17.12.1957, Lučenec; DAB h.
Postavy: Lloyd Dallas (Michael Frayn, SARDINKY NA SCÉNU, PROSÍM!, DAB);
Gloucester (William Shakespeare, KRÁĽ LEAR, DAB).
382
rocenka07_08.indd 382
17.12.2010 10:09:56
umeleckí pracovníci
VOJTEKOVÁ Marta, rod. STRAKOVÁ, 1958, Prešov; DJZ š.
Šepkár: (Ödön von Horváth, VIERA, LÁSKA, NÁDEJ, DJZ); (Jan Antonín Pitínský, BETLEHEM, DJZ); (Otfried Preussler, MALÁ ČARODEJNICA, DJZ).
VOJTELA Milan, 13.11.1975, Nitra; StDN 009 bh.
Postavy: Anjel, Svätý Jozef (Ondrej Spišák, SLOVENSKÝ BETLEHEM, StDN);
Duch prítomnosti, Milan (Charles Dickens — Kamil Žiška, LAKOMSTORY
Z LONDÝNA, StDN).
VOKOUN Tibor, 02.03.1956, Trnava; DJP h.
Postavy: Pán Motýlik, Obchodník (Eugène Ionesco, NOSOROŽEC, DJP); Chirino
(Eduardo Rovner, VRÁTILA SA RAZ V NOCI, DJP).
VOLČANJŠEK Anita; posl. AU BB r.
Réžia, úprava: (Vinko Möderndorfer, ŠYTI ROČNÉ OBDOBIA, AU BB).
VOLKMER Tomáš, 10.04.1961, Karviná, Česká republika; sv.
Scénické a kostýmové návrhy: (Frank Wedekind, JARNÉ PREBUDENIE, SD).
VONGREY Zoltán, 06.12.1963, Gelnica; SO BB o.
Postavy: Hríň (Eugen Suchoň, KRÚTŇAVA, SO BB); Renzo (Pietro Mascagni,
SILVANO, SO BB).
VONTSZEMÜOVÁ Monika, 31.01.1983, Bratislava; kv.
Kostýmové návrhy: (Ivan Kušan, ČARUGA, Meteorit); (William Shakespeare,
RICHARD III., Meteorit).
VOSÁTKO Karol, 07.09.1965, Bratislava; GNG r.
Réžia: (Václav Patejdl, FONTÁNA PRE ZUZANU, NS); (Karol Vosátko, SEX, MOBIL A ROCK’N’ROLL, GNG).
VOZÁROVÁ Andreja, 07.09.1984, Novi Sad, Srbsko; posl. VŠMU h.
Postavy: Feona, Daria Fedosejevna Kruglovová (Alexander Nikolajevič Ostrovskij,
NEMÁ KOCÚR VEČNE HODY, VŠMU); Vera (Rainer Werner Fassbinder, LEN
KVAPKY NA HORÚCE KAMENE, VŠMU).
VRÁBLICOVÁ Lucia, 19.07.1973, Bratislava; NS h*.
Postavy: Ivanova matka, Ženíchova matka (Nikolaj Robertovič Erdman, MRÁZIK,
NS); Marie Caroline Davidová (Per Olov Enquist, NOC LESBIČIEK, a.ha.).
VRÁTIL Petr; ch.
Pohybová spolupráca: (Georg Friedrich Händel, ALCINA, CK).
383
rocenka07_08.indd 383
17.12.2010 10:09:57
umeleckí pracovníci
VRAVNÍK Tomáš, 14.08.1984, Čadca; posl. VŠMU h.
Postavy: Jermil Zotyč Achov (Alexander Nikolajevič Ostrovskij, NEMÁ KOCÚR
VEČNE HODY, VŠMU); Medvedev (Maxim Gorkij, EMIGRANTI (NA DNE),
VŠMU); Leopold (Rainer Werner Fassbinder, LEN KVAPKY NA HORÚCE KAMENE, VŠMU).
VRBOVÁ Adriana, 05.07.1972, Michalovce; SDK t (zbor).
Postavy: Oberači hrozna, Víly (Adolphe-Charles Adam, GISELLE, SDK).
VRŤO Peter, 20.10.1978, Zvolen; ped, DTI rd, r, h.
Choreografia: (ZA ZÁVESOM ZÁZRAK LETÍ..., DzP); (CHRÁNENÉ ÚZEMIE,
DzP).
Postava: Hrajú (CHRÁNENÉ ÚZEMIE, DzP).
VYLETELOVÁ Magda; h.
Postava: Maja (Václav Patejdl, FONTÁNA PRE ZUZANU, NS).
VYLÍČILOVÁ Kristína; posl. VŠMU o.
Postavy: Duch (Henry Purcell, DIDO A AENEAS, VŠMU); Účinkujú (ZRÁŽKA
S OPEROU, VŠMU).
VÝROSTEK Daniel, 20.07.1984, Kežmarok; DJGT h.
Postavy: Mišo (Jozef Gregor Tajovský, INOTAJE, DJGT); Kocúr Minašu (Nina
Stojčeva, KOCÚR V ČIŽMÁCH, DJGT); Daniel (Biljana Srbljanović, AMERIKA
II., DJGT); Bill (Robin Hawdon, DOKONALÁ SVADBA, DJGT); Loby, Novinár II.
(Friedrich Dürrenmatt, NÁVŠTEVA STAREJ DÁMY, DJGT).
Asistent réžie: (Nina Stojčeva, KOCÚR V ČIŽMÁCH, DJGT).
VÝROSTKO František, 14.05.1954, Buzice, okr. Košice-vidiek; SKD rd, h*.
Postavy: Jack (Juan Carlos Rubio, FAJČENIE JE DRINA (ROLLINGOVA TERAPIA), SKD); Lenius (Július Barč-Ivan, NEZNÁMY, SKD).
W
WACHTEROVÁ Adriana, rod. HADAŠČOKOVÁ, 20.01.1942, Palúdzka, okr. Liptovský Mikuláš; h.
Postava: Podracka kofa (Anton Kret, NA MESCICKYM TARHU, SD).
WARADZINOVÁ Svetlana, 15.03.1974; VŠMU ped.
Pedagogické vedenie: (Jean Anouilh, ORCHESTER, VŠMU); (Alexander Nikola384
rocenka07_08.indd 384
17.12.2010 10:09:57
umeleckí pracovníci
jevič Ostrovskij, NEMÁ KOCÚR VEČNE HODY, VŠMU); (Maxim Gorkij, EMIGRANTI (NA DNE), VŠMU); (Rainer Werner Fassbinder, LEN KVAPKY NA
HORÚCE KAMENE, VŠMU); (Woody Allen, BOH, VŠMU); (Raymond Queneau,
ZAZI V METRE, VŠMU); (Július Barč-Ivan, 3000 ĽUDÍ, VŠMU); (Jozef Mokoš —
Pavel Vašíček, O ČIERNOM KLOBÚKU, VŠMU).
Preklad: (Rainer Werner Fassbinder, LEN KVAPKY NA HORÚCE KAMENE,
VŠMU).
WEINCILLER Peter, 02.06.1978, Poprad; r.
Réžia: (Miro Gavran, VŠETKO O ŽENÁCH, SD).
WEIS Martin, tiež WEISS; posl. VŠMU h.
Postavy: Hrajú (Antoine de Saint-Exupéry, MALÝ PRINC, VŠMU); Dudard
(Eugène Ionesco, NOSOROŽEC, DJP).
WURCZEL Ádám; h.
Postava: Mladí šľachtici (Zoltán Kodály — Béla Paulini — Zsolt Harsányi, JÁNOŠ
HÁRY, JD).
Y
YAGOLNIK Inesa, 05.08.1981, Dnepropetrovsk, Ukrajina; SDK t.
Postavy: Brangiena, Myrtha, Oberači hrozna, Víly (Adolphe-Charles Adam,
GISELLE, SDK).
YOSHIDA Kyoshei, 18.03.1989, Tokio, Japonsko; SND t (zbor).
Postavy: Zvonári, Ľud — muži (Sergej Sergejevič Prokofiev, IVAN HROZNÝ, SND;
Ruský tanec, Kvetinový valčík, zbor — muži, Čínsky tanec, Vojaci (Piotr Iľjič
Čajkovskij, LUSKÁČIK, SND).
Z
ZÁBORSKÁ Alexandra, 22.09.1950, Bratislava; h, ped.
Pedagogické vedenie: (Ivan Jakovyč Franko, UKRADNUTÉ ŠŤASTIE, AU BB).
ZAGAR Peter, 21.12.1961, Bratislava; hsklad.
Scénická hudba: (Ján Uličiansky, KOCÚR NA KOLIESKOVÝCH KORČULIACH,
SND).
385
rocenka07_08.indd 385
17.12.2010 10:09:57
umeleckí pracovníci
ZAHAROVÁ Monika; posl. AU BB h.
Postava: Muta (Vinko Möderndorfer, ŠYTI ROČNÉ OBDOBIA, AU BB).
ZAHORÁKOVÁ Elena, rod. MOLNÁROVÁ, 11.04.1951, Bratislava; ch, ped.
Pohybová spolupráca: (Henry Purcell, DIDO A AENEAS, VŠMU).
ZÁHOREC Marián; h.
Postava: Kocúry, Holúbky a Mravce (Ján Uličiansky, KOCÚR NA KOLIESKOVÝCH KORČULIACH, SND).
ZÁHUMENSKÁ Petra, 15.02.1982, Bánovce nad Bebravou; o.
Postavy: Ľutomíra (Eugen Suchoň, SVÄTOPLUK, SND); Mařenka (Bedřich
Smetana, PREDANÁ NEVESTA, SND); Tatiana (Piotr Iľjič Čajkovskij,
EUGEN ONEGIN, SDK).
ZACHAR Boris, 01.06.1968, Ružomberok; MDZ h.
Postavy: Jan (Sergi Belbel, MOBIL, MDZ); Frank (Roland Schimmelpfennig,
ŽENA Z MINULOSTI, MDZ).
ZACHAROVÁ Katarína, rod. SYNKOVÁ, 17.02.1960, Bratislava; TKJ riad.
ZACHAROVÁ Zuzana, 20.08.1968; vsp.
Scénické návrhy: (Ivan Kušan, ČARUGA, Meteorit); (William Shakespeare,
RICHARD III., Meteorit).
ZAPRIHAČ Dominik, 16.06.1981, Žilina; SKD h.
Postavy: Detektív seržant Porterhouse (Ray Cooney, 1+1=3, SKD); Čiki (Viliam
Klimáček, STARÉ LÁSKY, SKD); Michael (Juan Carlos Rubio, FAJČENIE JE
DRINA (ROLLINGOVA TERAPIA), SKD); Básnik (Eugen Suchoň, KRÚTŇAVA,
SO BB); Dežko Lipnický (Ladislav Nádaši Jégé, CESTA ŽIVOTOM, SKD); Ferro
(Július Barč-Ivan, NEZNÁMY, SKD); Kolben (Petr Kolečko, BRITNEY GOES TO
HEAVEN, MDZ); Malcolm (William Shakespeare, MACBETH, SKD).
ZAŤKO Ján; r.
Réžia: (Ján Zaťko — Marek Turošík, UĽAVIŤ SI!, BDnR).
ZATLOUKALOVÁ Eva; posl. VŠMU o.
Postavy: Kňažky Moreny (Eugen Suchoň, SVÄTOPLUK, SND); Dido (Henry Purcell, DIDO A AENEAS, VŠMU); Čarodejnica (Henry Purcell, DIDO A AENEAS,
VŠMU); Účinkujú (ZRÁŽKA S OPEROU, VŠMU).
386
rocenka07_08.indd 386
17.12.2010 10:09:57
umeleckí pracovníci
ZÁTUROVÁ Mária, rod. BUCHANOVÁ, 16.10.1950, Iža, okr. Komárno; StDN bh.
Postavy: Anjel, Melichar (Ondrej Spišák, SLOVENSKÝ BETLEHEM, StDN).
ZAVARSKÝ Ján, 31.07.1948, Banská Bystrica; DJP sv, um.
Scénické návrhy: (Heinrich von Kleist, KATARÍNKA Z HEILBRONNU ALEBO
SKÚŠKA OHŇOM, SDK); (Miro Gavran, TAJOMSTVO GRETY GARBO, DJP);
(Eugène Ionesco, NOSOROŽEC, DJP); (Eduardo Rovner, VRÁTILA SA RAZ
V NOCI, DJP); (William Shakespeare, MACBETH, SKD).
ZBOROŇ Vladimír, 05.09.1960, Námestovo; SkRAT h.
Postavy: Hrajú (José Maria Vieira Mendes, MOJA ŽENA, Š 12); Hrajú (Dušan
Vicen, MŔTVE DUŠE (OBRAZY NOVÉHO SVETA), SkRAT).
ZDRADA Joanna, tiež ZDRADA-BIEL Joanna, 11.02.1979; posl. VŠMU r.
Úprava, dramaturgia, réžia: (Maxim Gorkij, EMIGRANTI (NA DNE), VŠMU).
ZEDNIKOVIČ Tomáš, 01.11.1975, Bratislava.
Video: (Peter Pavlac, ČERVENÁ PRINCEZNÁ, Astorka).
ZELENÁK Dávid; posl. AU h.
Postava: Hrajú (Ľudmila Baladická, (ZA)PÁRAČKY, BDnR).
ZELINA Rastislav, 19.08.1987, Košice; DJGT h.
Postavy: Filón (Juliusz Slowacki, BALLADYNA, AU BB); Stráž (Július Barč-Ivan,
NEZNÁMY, SKD); Prvý, neskôr Mäsiar (Friedrich Dürrenmatt, NÁVŠTEVA
STAREJ DÁMY, DJGT).
ZEMAN Ján, 13.02.1944, Zvolen; r.
Réžia: (Miro Gavran, TAJOMSTVO GRETY GARBO, DJP).
ZEMAN Róbert, 23.10.1972, Nitra; ph.
Postava: Komparz (William Shakespeare, KRÁĽ LEAR, DAB).
ZETYÁK Jozef, 1979, Rožňava; štud. KKe, h.
Postava: Alex (Peter Rašev, SANATÓRIUM, ALEBO AKO PREŽIŤ REALITY
SHOW...???, SDK, SMD).
ZETYÁK Juraj, tiež ZETYÁK György, 15.11.1977, Rožňava; SDK h.
Postavy: Jonáš Curry (Nathalien Richard Nash, OBCHODNÍK S DAŽĎOM, SDK);
Dúbravec (Štefan Králik, TRASOVISKO, SDK).
387
rocenka07_08.indd 387
17.12.2010 10:09:57
umeleckí pracovníci
ZHYTNIKOVA Lyudmyla, 26.12.1957, Kyjev, Ukrajina; SDK t.
Postava: Berthe (Adolphe-Charles Adam, GISELLE, SDK).
Choreografia: (Adolphe-Charles Adam, GISELLE, SDK).
ZIMÁNI-PROFANTOVÁ Andrea, 06.03.1974, Bratislava; h.
Postavy: Šlapka, Mladá pani, Herečka (Arthur Schnitzler, KOLOTOČ, DIVADLO
APOLLO).
ZSIGOVÁ Janette, 20.05.1977, Košice; SDK o.
Postavy: Kate (Giacomo Puccini, MADAMA BUTTERFLY, SDK); Princezná Pletana (Igor Bázlik — Peter Stoličný — Ján Štrasser, POLEPETKO, SDK).
ZUBAJOVÁ Silvia, tiež Sisa, 18.03.1985, Bratislava; posl. VŠMU sv.
Scénické návrhy: (Rainer Werner Fassbinder, LEN KVAPKY NA HORÚCE KAMENE, VŠMU).
Kostýmové návrhy: (Alexander Nikolajevič Ostrovskij, NEMÁ KOCÚR VEČNE
HODY, VŠMU); (Július Barč-Ivan, 3000 ĽUDÍ, VŠMU).
ZUPKOVÁ Zoja, 27.06.1978, Martin; posl. VŠMU sv, r.
Scénické návrhy: (Raymond Queneau, ZAZI V METRE, VŠMU).
ZVARÍK Ivan, 10.05.1967, Žilina; SO BB o.
Postavy: Oleň (Eugen Suchoň, KRÚTŇAVA, SO BB); Martini (Franz Lehár, GIUDITTA, SO BB); Kráľ (Igor Bázlik — Peter Stoličný — Ján Štrasser, POLEPETKO,
SDK); Prefekt (Gaetano Donizetti, LINDA DI CHAMOUNIX, SO BB).
Ž
ŽABKOVÁ Zuzana; posl. VŠMU sv.
Scénické a kostýmové návrhy: (Woody Allen, BOH, VŠMU).
ŽELENKA Michal; dh.
Postava: Chlapci (Bedřich Smetana, PREDANÁ NEVESTA, SND).
ŽELONKA Michal, 01.10.1969, Stará Ľubovňa; SND o (zbor).
Postava: Strážca pohanského obetiska (Eugen Suchoň, SVÄTOPLUK, SND).
ŽGANČÍKOVÁ Katarína, 27.09.1984, Trnava; posl. VŠMU sv.
Kostýmové návrhy: (Rainer Werner Fassbinder, LEN KVAPKY NA HORÚCE KAMENE, VŠMU); (Andrej Kuruc, KEBY VECI BOLI TÝM, ČÍM SÚ, Š 12).
388
rocenka07_08.indd 388
17.12.2010 10:09:57
umeleckí pracovníci
Scénické návrhy: (Alexander Nikolajevič Ostrovskij, NEMÁ KOCÚR VEČNE
HODY, VŠMU); (Ivan Stodola, VOĽAKEDY A DNES, DJP); (Andrej Kuruc, KEBY
VECI BOLI TÝM, ČÍM SÚ, Š 12).
ŽIGOVÁ Ester, rod. GÁBOROVÁ, 12.08.1980, Košice; RMT t.
Postavy: Hrajú (Milan Godla, SVEDECTVO, RMT); 4. Rómka (Milan Godla, NAJLEPŠÍ HUSLISTA, RMT).
ŽILÍKOVÁ Mária, rod. HERODEKOVÁ, 27.02.1956, Partizánske; StDN sv.
Scénické a kostýmové návrhy: (Ondrej Spišák, SLOVENSKÝ BETLEHEM, StDN).
ŽILINČÁR Juraj, 25.05.1983, Bratislava; SND t (s+b).
Postavy: Pronský, Zvonári, Vojaci (Piotr Iľjič Čajkovskij, LUSKÁČIK, SND); Harlekýn, Mechanický vojačik, Luskáčik, Pastier, Ruský tanec, Ćínsky tanec (Piotr Iľjič
Čajkovskij, LUSKÁČIK, SND); Tancujú — páni (BOLERO A VIAC... SUSTO, SND).
ŽIŠKA Kamil, 28.05.1978, Podunajské Biskupice; r.
Réžia: (Peka Pažiš, ROMALDÍNO A KAMILA, BDZ); (Kamil Žiška — Zuzana Palenčíková, A BUDEME SI ŠEPKAŤ, SKD); (VELIPSESPILEV, LUDUS); (Jevgenij
Speranskij, KRÁSA NEVÍDANÁ, BBD).
Scénická hudba: (Peka Pažiš — Peka Pažiš, ROMALDÍNO A KAMILA, BDZ);
(Jevgenij Speranskij, KRÁSA NEVÍDANÁ, BBD).
ŽIŠKA Tomáš; sv.
Kostýmové návrhy: (Michal Ditte, TAJOMSTVO DOMU SKUTECKÝCH, BDnR).
Scénické návrhy: (Michal Ditte, TAJOMSTVO DOMU SKUTECKÝCH, BDnR);
(František Švantner — Michal Ditte — Iveta Jurčová, NEVESTA HÔĽ, Poton).
ŽIVČIC Anton, 23.04.1954, Trenčianske Teplice; h.
Postava: Simeonov-Piščik (Anton Pavlovič Čechov, VIŠŇOVÝ SAD, DAB).
ŽUCHOVÁ Marta, 12.09.1942, Zlaté Moravce; bh.
Pedagogické vedenie: (James Matthew sir Barrie, PETER PAN, VŠMU); (Jozef
Mokoš — Pavel Vašíček, O ČIERNOM KLOBÚKU, VŠMU).
ŽULČÁK Daniel, 30.07.1988, Humenné; h.
Postava: Hostia (Ray Cooney — Tony Hilton, EŠTE JEDEN DO PARTIE, NS).
389
rocenka07_08.indd 389
17.12.2010 10:09:57
rocenka07_08.indd 390
17.12.2010 10:09:57
ZOZNAM HOSŤUJÚCICH UMELCOV
rocenka07_08.indd 391
17.12.2010 10:09:57
hosťujúci umelci
ANDRIČÍK Juraj, 28.04.1937, Bežovce; p.
Preklad: (Siarhej Kovaľov, FILIPKO A JEŽIBABA, BDK)
BABIAK Michal, 14.12.1961, Kulpin, Vojvodina, Srbsko; BBD dr.
Preklad: (Mirjana Bobić Mojsilović, HORÚCA LINKA, Divadlo Apollo);
(Aleksandr Sergejevič Puškin, ROZPRÁVKA O RYBÁROVI A RYBKE, BBD)
BALLEK Rastislav, 27.01.1971, Banská Bystrica; r.
Dramatizácia: (Ladislav Nádaši Jégé, CESTA ŽIVOTOM, SKD)
BENE
Texty piesní: (Viliam Klimáček, SOM HOT DOG, GNG)
BLAHÚT Ivan, 07.06.1964, Považská Bystrica; r.
Libreto: (TRETIA FARBA EVY, Pd)
BLAŠKOVÁ Lucia, 14.11.1981, Poprad; dr.
Scenár: (JABLKO, ED)
BODNÁR Norbert, 11.04.1956, Košice; hsklad.
Scénická hudba: (Pavol Dobšinský, POPOLVÁR NAJVÄČŠÍ NA SVETE, DAD);
(Halka Marčeková, EN, TEN, TIKY, BDK); (Eugène Ionesco, NOSOROŽEC, DAD)
BRAT Roman, 09.12.1957, Bratislava; p.
Preklad: (Juan Carlos Rubio, FAJČENIE JE DRINA (ROLLINGOVA TERAPIA),
SKD); (Eduardo Rovner, VRÁTILA SA RAZ V NOCI, DJP)
BRAXATORIS Pavol, 04.01.1909, Senica; l, tp.
Libreto: (Gejza Dusík, MODRÁ RUŽA, PREŠOVSKÁ OPERETNÁ SPOLOČNOSŤ)
BREINER Peter, 03.07.1957, Humenné; hsklad.
Scénická hudba: (Peter Rašev, SANATÓRIUM, ALEBO AKO PREŽIŤ REALITY
SHOW...???, SDK, SMD)
BREZÁNI Marián; tp.
Texty piesní: (Václav Patejdl, FONTÁNA PRE ZUZANU, NS)
BUČKOVÁ Andrea, 01.05.1989, Bratislava; LUDUS h.
Scénická hudba: (VELIPSESPILEV, LUDUS)
392
rocenka07_08.indd 392
17.12.2010 10:09:57
hosťujúci umelci
BURLAS Martin, 23.10.1955, Bratislava; hsklad.
Scénická hudba: (Sergi Belbel, MOBIL, MDZ); (Roland Schimmelpfennig, ŽENA
Z MINULOSTI, MDZ)
BÚTORA Martin, 07.10.1944, Bratislava; p.
Preklad: (Michael Frayn, SARDINKY NA SCÉNU, PROSÍM!, DAB); (Peter Shaffer, AMADEUS, SND)
BÚTOROVÁ Zora; p.
Preklad: (Michael Frayn, SARDINKY NA SCÉNU, PROSÍM!, DAB); (Peter Shaffer, AMADEUS, SND)
CILLER Tom, 17.01.1970, Martin; sv.
Scenár: (Jonathan Swift, GULLIVEROVE CESTY, MDZ)
CVACH Jakub; hsklad.
Scénická hudba, hudobná dramaturgia: (Andrej Kuruc, KEBY VECI BOLI TÝM,
ČÍM SÚ, Š 12)
CVIKOVÁ Jana, 30.01.1963; p.
Preklad: (Klaus Händl, TEMNE LÁKAVÝ SVET, DJP)
ČIBENKOVÁ Miroslava, 05.07.1953, Púchov; DJP dr.
Preklad: (Woody Allen, BOH, VŠMU)
ČIŽMÁR Peter, 09.04.1974, Spišská Nová Ves; SDK h.
Preklad: (Samuel Beckett, SMIECH V TEMNOTE, KONTRA)
ČOREJ Martin; hsklad.
Scénická hudba: (František Švantner — Michal Ditte — Iveta Jurčová, NEVESTA
HÔĽ, Poton)
Hudobná úprava: (Michal Ditte, TAJOMSTVO DOMU SKUTECKÝCH, BDnR)
DACHO Miroslav, 08.12.1983, Bratislava; dr.
Dramaturgia, úprava: (Woody Allen, BOH, VŠMU)
DUDÁK Peter Ďuďo; hsklad.
Scénická hudba: (Karol Vosátko, SEX, MOBIL A ROCK´N´ROLL, GNG)
DŽERMANSKÁ Žela; p.
Preklad: (Nina Stojčeva, KOCÚR V ČIŽMÁCH, DJGT)
393
rocenka07_08.indd 393
17.12.2010 10:09:57
hosťujúci umelci
FELDEK Ľubomír, 09.10.1936, Žilina; p.
Preklad: (Jan Antonín Pitínský, BETLEHEM, DJZ); (William Shakespeare, KRÁĽ
LEAR, DAB); (William Shakespeare, MACBETH, SKD)
Texty piesní: (Eduardo Rovner, VRÁTILA SA RAZ V NOCI, DJP); (Peter Rašev,
SANATÓRIUM, ALEBO AKO PREŽIŤ REALITY SHOW...???, SDK, SMD)
FILAN Boris, 30.06.1949, Bratislava; tp.
Texty piesní: (Václav Patejdl, FONTÁNA PRE ZUZANU, NS)
FLAŠKOVÁ Elena; p.
Preklad: (Valère Novarina: LIST MLADÝM HERCOM, LOUISOVI DE FUNÈS, Š 12)
FRANEK Ladislav; p.
Preklad: (José Maria Vieira Mendes, MOJA ŽENA, Š 12)
GERBOCOVÁ Monika, 23.10.1980, Snina; SD r.
Réžia: (Anton Kret, NA MESCICKYM TARHU, SD); (Frank Wedekind, JARNÉ
PREBUDENIE, SD)
Preklad; úprava: (Frank Wedekind, JARNÉ PREBUDENIE, SD)
HALÁKOVÁ Danica, rod. RUPPELDTOVÁ, 04.01.1978, Bratislava; p.
Preklad: (Liz Lochhead, PERFECT DAYS, ARÉNA); (Robin Hawdon, DOKONALÁ
SVADBA, DJGT)
HEGEDÜSOVÁ Katarína, 31.12.1951, Košice; BDK rd.
Preklad: (Halka Marčeková, EN, TEN, TIKY, BDK)
HEVIER Daniel, 06.12.1955, Bratislava; p.
Preklad: (Jan Wilkowski, MACO MAŤO HĽADÁ HNIEZDO, DJP); (Franz Kafka,
FRANZ KAFKA — LIST OTCOVI, AU BB)
JANKOVIČ Ján; p.
Preklad: (Vinko Möderndorfer, ŠTYRI ROČNÉ OBDOBIA, AU); (Miro Gavran,
VŠETKO O ŽENÁCH, SD); (Miro Gavran, VŠETKO O MUŽOCH, SD); (Miro
Gavran, TAJOMSTVO GRETY GARBO, DJP); (Ivan Kušan, ČARUGA, Meteorit);
(Vinko Möderndorfer, TRUTH STORY, DJP)
CHAMIER Frank, 1941, Nemecko; sv.
Scénické návrhy: (Bedřich Smetana, PREDANÁ NEVESTA, SND)
JURIKA Miroslav;
Texty piesní: (Václav Patejdl, FONTÁNA PRE ZUZANU, NS)
394
rocenka07_08.indd 394
17.12.2010 10:09:57
hosťujúci umelci
KARINTHY Ferenc.
Preklad: (Murray Schisgal, LÁÁÁSKA, THK)
KAUŠITZ Oto, 19.05.1909, Piešťany, okr. Trnava; tp.
Texty piesní: (Ivan Stodola, VOĽAKEDY A DNES, DJP)
KERLIK Peter, 04.07.1946, Stanča, okr. Trebišov; p.
Preklad: (Jan Novak, TOLSTOJ A PENIAZE, Astorka)
KIVADER Vladimír, 16.04.1982, Prešov; r.
Preklad: (Petr Kolečko, BRITNEY GOES TO HEAVEN, MDZ)
KLIMAŠOVSKÝ Pavol, 25.12.1958, Žilina; MDZ h.
Texty piesní: (Nina Stojčeva, KOCÚR V ČIŽMÁCH, DJGT)
KLIMO Barbara, 28.03.1976, Rakúsko; ch.
Réžia, choreografia, kostýmové návrhy: (Gaetano Donizetti, LINDA DI CHAMOUNIX, SO BB)
KLUCZNIK Arkadiusz; r.
Réžia: (Jan Wilkowski, MACO MAŤO HĽADÁ HNIEZDO, DJP)
KOLENČÍKOVÁ Jana; p.
Preklad: (Heinrich von Kleist, KATARÍNKA Z HEILBRONNU ALEBO SKÚŠKA
OHŇOM, SDK)
KONDRUSEVIČ Pavel; hsklad.
Scénická hudba: (Siarhej Kovaľov, FILIPKO A JEŽIBABA, BDK)
KOT Jozef, 01.09.1936, Bratislava; p.
Preklad: (William Shakespeare, RICHARD III., Meteorit)
KOWALCZYK Michal; hsklad.
Scénická hudba: (Jan Wilkowski, MACO MAŤO HĽADÁ HNIEZDO, DJP)
KRČMÉRY-VRTEĽOVÁ Jela, 07.01.1924.
Libreto: (Eugen Suchoň, SVÄTOPLUK, SND)
KRUŽLIAK Ján.
Hudobná spolupráca: (VELIPSESPILEV, LUDUS)
395
rocenka07_08.indd 395
17.12.2010 10:09:57
hosťujúci umelci
KUBA Peter, 24.07.1950, Žilina; LUDUS r, um.
Námet: (VELIPSESPILEV, LUDUS)
KUBIČKA Víťazoslav, 11.10.1953, Bratislava; hsklad.
Scénická hudba: (Eduardo Rovner, VRÁTILA SA RAZ V NOCI, DJP)
KUBRAN Martin, 03.10.1970, Bratislava; ARÉNA šéfdr.
Preklad: (Bertolt Brecht, MATKA GURÁŽ A JEJ DETI, SND)
KUKURA Juraj, 15.03.1947, Bratislava; ARÉNA rd.
Námet: (Viliam Klimáček, KOMUNIZMUS, ARÉNA)
KUPKA Valerij, 23.12.1962, Zelenij Haj, Ukrajina; dr.
Preklad: (Eugène Ionesco, NOSOROŽEC, DAD); (Friedrich Dürrenmatt, ANJEL
PRICHÁDZA DO BABYLONU, DAD); (Pavol Dobšinský, POPOLVÁR NAJVÄČŠÍ
NA SVETE, DAD)
KYZLINK Jaroslav, 1973; SND d (a.h.)
Scénická hudba, výber hudby: (Peter Shaffer, AMADEUS, SND)
LASICA Milan, 03.02.1940, Zvolen; L + S rd, r, h.
Preklad: (Václav Havel, ODCHÁDZANIE, SND)
LOMNICKÝ Peter, 1971, Bratislava; dr, p.
Preklad: (Roland Schimmelpfennig, ŽENA Z MINULOSTI, MDZ)
Scenár: (SLOVENSKÁ KLASIKA ZA 120 MINÚT, MDZ)
MACEJKO Gregor, 01.04.1982, Krompachy; hsklad.
Scénická hudba: (Miro Gavran, VŠETKO O ŽENÁCH, SD)
MAGDA Stanislav.
Hudobná úprava: (Gejza Dusík, MODRÁ RUŽA, PREŠOVSKÁ OPERETNÁ
SPOLOČNOSŤ)
MAJLING Daniel, 14.05.1980, Revúca; DAB dr.
Dramatizácia: (Lev Nikolajevič Tolstoj, ANNA KARENINOVÁ, SND)
MANKOVECKÝ Peter, 16.02.1968, Zlaté Moravce, okr. Nitra; h, hsklad r.
Scénická hudba: (Václav Havel, ODCHÁDZANIE, SND); (Josef Čapek, ROZPRÁVKA O PSÍČKOVI A MAČIČKE, BDnR); (Stanislav Štepka, TO NAJLEPŠIE Z RND
II., RND); (Jean Anouilh, TANEC TOREADOROV, SND); (Peter Pavlac, CIRKUS,
ARÉNA)
396
rocenka07_08.indd 396
17.12.2010 10:09:57
hosťujúci umelci
Výber hudby: (David Farr, OKULIARE ELTONA JOHNA, DAB); (Michael Frayn,
SARDINKY NA SCÉNU, PROSÍM!, DAB)
Texty piesní: (Ödön von Horváth, VIERA, LÁSKA, NÁDEJ, DJZ)
MANKOVECKÝ Róbert, 15.05.1965, Zlaté Moravce; SKD dr.
Dramatizácia: (Otfried Preussler, MALÁ ČARODEJNICA, DJZ);
Scénická hudba: (Ladislav Nádaši Jégé, CESTA ŽIVOTOM, SKD)
MARCELLIOVÁ Jana; p.
Preklad: (José Maria Vieira Mendes, MOJA ŽENA, Š 12)
MARENČIN Albert, 26.07.1922, Bystré, okr. Vranov nad Toľou; p.
Preklad: (Eugène Ionesco, NOSOROŽEC, DJP)
MARTINKA Ivan, 04.04.1972, Bratislava; bh.
Libreto: (Hans Christian Andersen, PALCULIENKA, StDN)
MARTON Ivan, 16.04.1945, Bratislava; hsp.
Hudobná spolupráca: (Miro Gavran, TAJOMSTVO GRETY GARBO, DJP)
MASNÍKOVÁ Tatiana, 09.11.1961, Trebišov; ACTORES r, rd.
Preklad: (Vasilij Sigarev, GUPKA, Actores)
MELICHÁRKOVÁ Eva; p.
Preklad: (Ödön von Horváth, VIERA, LÁSKA, NÁDEJ, DJZ)
MELKOVIČ Ján, 24.04.1939, Spišská Nová Ves; hsklad.
Scénická hudba: (Stanislav Štepka, TO NAJLEPŠIE Z RND II., RND)
MÉSZÖLY Dezsö, 27.08.1918; p.
Preklad: (Sofoklés, ANTIGONA, JD)
MICHALIDESOVÁ Silvia, 18.04.1983, Pezinok; hsklad.
Scénická hudba: (Peter Pavlac, ČERVENÁ PRINCEZNÁ, Astorka)
MIKITKOVÁ Jana.
Scenár: (VELIPSESPILEV, LUDUS)
MISCHURA Tomáš, 22.08.1984, Košice; posl. AU BB h.
Preklad, úprava: (Karel Čapek, ŠKANDÁLNA AFÉRA JOZEFA HOLOUŠKA,
AU BB)
397
rocenka07_08.indd 397
17.12.2010 10:09:58
hosťujúci umelci
MISTRÍKOVÁ Zuzana, 21.05.1967, Martin; dr.
Libreto: (CARMEN, NS); (Adolphe-Charles Adam, GISELLE, SDK)
MOKOŠ Jozef, 11.03.1941, Sereď, okr. Galanta; dr.
Preklad: (Jevgenij Speranskij, KRÁSA NEVÍDANÁ, BBD); Pavel Vašíček,
O ČIERNOM KLOBÚKU, VŠMU)
MONORI András, 04.10.1968; hsklad.
Scénická hudba: (Sofoklés, ANTIGONA, JD)
MORAVČÍK Štefan, 22.12.1943, Jakubov, okr. Malacky; p.
Preklad: (Heinrich von Kleist, KATARÍNKA Z HEILBRONNU ALEBO SKÚŠKA
OHŇOM, SDK)
MORÁVEK Vladimír, 09.04.1965, Moravský Krumlov, Česká republika;
Úprava: (Jan Antonín Pitínský, BETLEHEM, DJZ)
NAHÁLKA Boris, 23.07.1967; ch.
Námet: (SILENT SNOW, ED)
NÁHLÍK Michal, 17.01.1978, Martin; DJZ r, um.
Dramatizácia: (Otfried Preussler, MALÁ ČARODEJNICA, DJZ)
Úprava: (Ödön von Horváth, VIERA, LÁSKA, NÁDEJ, DJZ)
NAULT Fernand, 27.12.1920, Montreal, Kanada; ch.
Choreografia: (Piotr Iľjič Čajkovskij, LUSKÁČIK, SND)
NOVINSKI Michal, 04.10.1971; hsklad.
Scénická hudba: (NAPLNO, Dajv); (William Shakespeare, KRÁĽ LEAR, DAB);
(Jan Novak, TOLSTOJ A PENIAZE, Astorka); (Lev Nikolajevič Tolstoj, ANNA
KARENINOVÁ, SND)
NOVOHRADČAN Fero, vl.m. RELL František, 11.03.1913, Uhorské, okr. Lučenec; r,
rd, dr, p.
Preklad: (Ivan Jakovyč Franko, UKRADNUTÉ ŠŤASTIE, AU BB)
NVOTA Jakub, 04.10.1977, Bratislava; r.
Preklad: (Woody Allen, BOH, VŠMU)
ONDRIŠOVÁ Šárka, 01.01.1971, České Budějovice, Česká republika; ED ch, rd.
Scenár, námet: (JABLKO, ED)
398
rocenka07_08.indd 398
17.12.2010 10:09:58
hosťujúci umelci
PALIK Peter, 18.11.1979, Bojnice; posl. VŠMU, BDZ dr.
Texty piesní: (Dušan Štauder, VEĽKÁ CESTA Z ARKTOSU, BBD)
PAVLAC Peter, 04.06.1976, Bratislava; SND dr.
Dramatizácia: (Ladislav Nádaši Jégé, CESTA ŽIVOTOM, SKD)
PHILIPP Jiří, 07.12.1974, Frýdek-Místek, Česká republika; hsklad.
Scénická hudba: (Frank Wedekind, JARNÉ PREBUDENIE, SD)
Hudobná dramaturgia: (Anton Kret, NA MESCICKYM TARHU, SD)
PIAČEK Marek, 17.01.1972, Bratislava; hsklad.
Scénická hudba: (Jonathan Swift, GULLIVEROVE CESTY, MDZ)
PÍŠ Erik; hsklad.
Scénická hudba: (Juliusz Slowacki, BALLADYNA, AU BB)
PIVKO Pavol, 29.09.1981, Považská Bystrica; posl. AU BB h.
Úprava: (Patrick Süskind, KONTRABAS, AU BB)
PROCHÁZKOVÁ Zuzana; p.
Preklad: (Koffi Kwahulé, MISTERIOSO-119, Š 12)
SATANÍKOVÁ Juliana, 14.02.1951, Bratislava; p.
Preklad: (Eric-Emmanuel Schmitt, EVANJELIUM PODĽA PILÁTA, a.ha.)
SEKICKI Srdjan; posl. AU r.
Preklad: (Biljana Srbljanović, AMERIKA II., DJGT)
SCHERHAUFER Peter, 31.07.1942, Bratislava; r.
Úprava: (AMERICA DREAM, AU)
SLOVÁK Nikita, vl.m. Ivan, 03.06.1964, Žilina; r.
Libreto: (PRÍBEH ULICE, ARÉNA)
SOLOVIC Slavo, 08.03.1974, Brastislava; hsklad.
Scénická hudba: (David Geiselmann, PLANTÁŽ, SND)
SPIŠÁK Ondrej, 04.09.1964, Nitra; StDN r, rd.
Scenár: (Charles Dickens — Kamil Žiška, LAKOMSTORY Z LONDÝNA, StDN)
399
rocenka07_08.indd 399
17.12.2010 10:09:58
hosťujúci umelci
SPRUŠANSKÝ Svetozár, 27.06.1971, Bratislava; DAB NS šéfdr.
Preklad: (Nikolaj Robertovič Erdman, MRÁZIK, NS); (Anton Pavlovič Čechov,
VIŠŇOVÝ SAD, DAB)
STODOLA Ivan, 10.03.1888, Liptovský Mikuláš; dram.
Libreto: (Eugen Suchoň, SVÄTOPLUK, SND)
STRNISKO Vladimír, 19.05.1938, Martin; r, ped.
Preklad: (Alexander Nikolajevič Ostrovskij, NEMÁ KOCÚR VEČNE HODY, VŠMU)
SZABOVÁ Naďa, 21.04.1926, Liptovský Mikuláš; p.
Preklad: (Lev Nikolajevič Tolstoj, ANNA KARENINOVÁ, SND)
ŠIMKO Ján, 25.06.1976, Poprad; dr.
Preklad: (Enda Walsh, BEDBOUND, KONTRA)
ŠMATLÁKOVÁ Elena; p.
Preklad: (Antoine de Saint-Exupéry, MALÝ PRINC, VŠMU)
ŠTEPKA Stanislav, 26.07.1944, Radošina, okr. Topoľčany; RND h, um, rd.
Texty piesní: (Stanislav Štepka, NIEKTO TO RÁD SLOVENSKÉ, RND)
ŠTURDÍKOVÁ Jana, 23.07.1983, Bratislava; dr.
Libreto: (Hans Christian Andersen, PALCULIENKA, StDN)
TÁSLER Ivan, 16.07.1979, Prešov; hsklad.
Hudba: (IMT SMILE A SDT, SDT)
TOTIKOVÁ Adriana, 01.07.1983, Humenné; r.
Úprava: (Július Barč-Ivan, 3000 ĽUDÍ, VŠMU)
TRCKOVÁ Elena, 12.04.1985, Banská Bystrica; posl. AU h.
Úprava: (PLÁN ODPREVÁDZANIA, AU)
TRENCSÉNYI-WALDAPFEL Imre, 16.06.1908; p.
Preklad: (Sofoklés, ANTIGONA, JD)
TUROŠÍK Marek; posl. AU dr.
Úprava: (Vinko Möderndorfer, ŠTYRI ROČNÉ OBDOBIA, AU)
ULIČIANSKY Ján, 29.10.1955, Košice; r.
Texty piesní: (Ján Uličiansky, KOCÚR NA KOLIESKOVÝCH KORČULIACH, SND)
400
rocenka07_08.indd 400
17.12.2010 10:09:58
hosťujúci umelci
VACH Marián, 28.08.1950, Bratislava; SO BB šéfd, um.
Scénická hudba: (Dušan Štauder, VEĽKÁ CESTA Z ARKTOSU, BBD); (Aleksandr
Sergejevič Puškin, ROZPRÁVKA O RYBÁROVI A RYBKE, BBD)
VAJDIČKA Ľubomír, 28.05.1944, Trenčín; SND r.
Preklad: (Jean Anouilh, ORCHESTER, VŠMU); (Jean Anouilh, TANEC TOREADOROV, SND)
VAJDIČKA Michal, 06.07.1976, Bratislava; r.
Úprava: (Eurípidés, MEDEIA, SDK)
VAJDIČKOVÁ Zuzana; p.
Preklad: (David Farr, OKULIARE ELTONA JOHNA, DAB)
VANNAYOVÁ Martina, 21.09.1977, Jihlava; dr.
Preklad: (Elfriede Jelinek, ČO SA STALO, KEĎ NORA OPUSTILA MANŽELA
ALEBO OPORY SPOLOČNOSTÍ, SDK)
VOJTEK Peter.
Libreto: (PRÍBEH ULICE, ARÉNA)
WARADZINOVÁ Svetlana, 15.03.1974; VŠMU ped.
Preklad: (Rainer Werner Fassbinder, LEN KVAPKY NA HORÚCE KAMENE,
VŠMU)
ZIMÁNI-PROFANTOVÁ Andrea, 06.03.1974, Bratislava; h.
Preklad: (Arthur Schnitzler, KOLOTOČ, DIVADLO APOLLO)
ZUBÁCKA Katarína; p.
Preklad: (Sergi Belbel, MOBIL, MDZ)
ŽELEZNÝ Ladislav; hsklad.
Scénická hudba: (INÉ RÁNO, ŠT)
ŽIARAN Roman; hdr.
Hudba: (Jozef Gregor Tajovský, INOTAJE, DJGT)
401
rocenka07_08.indd 401
17.12.2010 10:09:58
rocenka07_08.indd 402
17.12.2010 10:09:58
ZOZNAM ZAHRANIČNÝCH HOSŤUJÚCICH UMELCOV
rocenka07_08.indd 403
17.12.2010 10:09:58
zahraniční hosťujúci umelci
BÁNKI Zsolt, Maďarsko; ch.
Asistent choreografa: (Ivan Kušan, ČARUGA, Meteorit).
Postava: Hrajú a tancujú (Hans Christian Andersen, SNEHOVNÁ KRÁĽOVNÁ,
Meteorit).
BARKER Patricia, USA; bm.
Baletný majster: (Piotr Iľjič Čajkovskij, LUSKÁČIK, SND).
BEVOORT Tom, Holandsko; sa.
Svetelný dizajn: (BOLERO A VIAC... SUSTO, SND).
BUDAŠKIN Nikolaj, Rusko; hsklad.
Scénická hudba: (Nikolaj Robertovič Erdman, MRÁZIK, NS).
CALZABIGI Ranieri da, Taliansko; l.
Libreto: (Christoph Willibald Gluck, ORFEUS A EURYDIKA, SND).
CSEHY Ágota, Maďarsko; k.
Korepetície: (Zoltán Kodály — Béla Paulini — Zsolt Harsányi, JÁNOŠ HÁRY, JD).
CSISZÁR Imre, Maďarsko; r.
Réžia: (Peter Shaffer, EQUUS, THK).
EÖRSI István, Maďarsko; p.
Preklad: (Sofoklés, ANTIGONA, JD).
FEKETE Miklós, Maďarsko; ch.
Choreografia: (Zoltán Kodály — Béla Paulini — Zsolt Harsányi, JÁNOŠ HÁRY, JD).
FERNANDEZ Isidoro, Španielsko/Nemecko; ch.
Asistent réžie: (Sergej Sergejevič Prokofiev, LÁSKA K TROM POMARANČOM,
BDZ).
GATTO Paolo, Taliansko; d.
Hudobné naštudovanie, dirigent: (Giacomo Puccini, MADAMA BUTTERFLY,
SDK).
GAUTIER Théophile, Francúzsko; l.
Námet: (Adolphe-Charles Adam, GISELLE, SDK).
GEMZA Péter, Maďarsko; ch.
Choreografia: (Áron Tamási, SPEVAVÉ VTÁČATKO, JD).
404
rocenka07_08.indd 404
17.12.2010 10:09:58
zahraniční hosťujúci umelci
GIACOSA Giuseppe, Taliansko; l.
Libreto: (Giacomo Puccini, MADAMA BUTTERFLY, SDK).
GIERLACH Wojtek, Poľsko; o.
Postava: Orfeus (Christoph Willibald Gluck, ORFEUS A EURYDIKA, SND).
GYENES Ildikó, Maďarsko; ch.
Choreografia: (Gábor Presser — Péter Horváth — Dusán Sztevanovity, POVALA,
THK).
GYŐRY Gabriella, Maďarsko; kv.
Scénické a kostýmové návrhy: (Zoltán Kodály — Béla Paulini — Zsolt Harsányi,
JÁNOŠ HÁRY, JD).
HALASI Imre, Maďarsko; r.
Réžia: (Gábor Presser — Péter Horváth — Dusán Sztevanovity, POVALA, THK).
HAMVAI Kornél, Maďarsko; p.
Preklad: (Ken Ludwig, PRIMADONY, JD).
HAVEL Václav, Česká republika; dram.
Postava: Hlas (z reproduktora) (Václav Havel, ODCHÁDZANIE, SND).
CHIARELLI Randal G., USA; sv.
Svetelný dizajn: (Piotr Iľjič Čajkovskij — George Balanchine, VEČER KLASICKÝCH CHOREOGRAFIÍ — ČAJKOVSKÉHO PAS DE DEUX, SND).
KIRÁLY Attila, Maďarsko; r.
Réžia: (Murray Schisgal, LÁÁÁSKA, THK).
Choreografia, šerm: (Edmond Rostand, CYRANO Z BERGERACU, THK).
Postava: Kristián (Edmond Rostand, CYRANO Z BERGERACU, THK).
KISPÁL Anita, Maďarsko; ch.
Choreografia: (Ken Ludwig, PRIMADONY, JD).
KOBÉRA Walter, Rakúsko; d.
Dirigent: (Richard Strauss, Ariadna na Naxe, SND).
KOBR Tomáš, Česká republika; h.
Postava: Hrajú (William Shakespeare, RICHARD III., Meteorit).
405
rocenka07_08.indd 405
17.12.2010 10:09:58
zahraniční hosťujúci umelci
KOFROŇ Petr; ad.
Hudobné naštudovanie: (Bertolt Brecht, MATKA GURÁŽ A JEJ DETI, SND).
KOZMA Attila, Maďarsko; ch.
Choreografia: (Peter Shaffer, EQUUS, THK).
KRÁMER György, Maďarsko; ch.
Choreografia: (Péter Müller st. — Rezső Seress, SMUTNÁ NEDEĽA, JD).
KYSELÁK Jiří, Česká republika; ch.
Choreografia: (Franz Lehár, GIUDITTA, SO BB).
LACZÓ Henrietta, Maďarsko; kv.
Scénické a kostýmové návrhy: (Gábor Presser — Péter Horváth — Dusán Sztevanovity, POVALA, THK).
LADÁNYI Andrea, Maďarsko; ch.
Choreografia: (Ivan Kušan, ČARUGA, Meteorit); (Hans Christian Andersen,
SNEHOVÁ KRÁĽOVNÁ, Meteorit).
LEÓN Sol, Španielsko; ch.
Choreografia, scénické a kostýmové návrhy: (BOLERO A VIAC... SUSTO, SND).
MAROUŠEK Jan, Česká republika; kv.
Kostýmové návrhy: (Carlo Goldoni, POPRASK NA LAGÚNE, MDZ).
MÉHES László, Maďarsko; r.
Réžia: (Ken Ludwig, PRIMADONY, JD).
MIKULÁŠTÍK Pavel, Česká republika; r.
Réžia, choreografia: (Bedřich Smetana, PREDANÁ NEVESTA, SND).
MILFAJT Jaroslav, Česká republika; sv.
Scénické a kostýmové návrhy, bábky: (František Hrubín, KRÁSKA A ZVIERA,
BBD).
MONORI András, Maďarsko; hsklad.
Scénická hudba: (Sofoklés, ANTIGONA, JD).
MUSIAL Magdalen, Poľsko; k.
Kostýmové návrhy: (Christoph Willibald Gluck, ORFEUS A EURYDIKA, SND).
406
rocenka07_08.indd 406
17.12.2010 10:09:58
zahraniční hosťujúci umelci
NADAUD Pierre, Francúzsko; ch.
Choreografia: (INÉ RÁNO, ŠT).
OBA Yuko;
Postava: Čo-čo-san (Giacomo Puccini, MADAMA BUTTERFLY, SDK).
OBERFRANK Péter, Maďarsko; d.
Dirigent: (Béla Bartók, Hrad kniežaťa Modrofúza, Drevený princ, SND).
OLEJNICZAK Malgorzata, Poľsko; o.
Postava: Eurydika (Christoph Willibald Gluck, ORFEUS A EURYDIKA, SND).
ONDRASCHEK Péter, Maďarsko; sv.
Scénické a kostýmové návrhy: (Áron Tamási, SPEVAVÉ VTÁČATKO, JD).
STILLMARK Nina A., Nemecko; kv.
Kostýmové návrhy: (Viliam Klimáček, KOMUNIZMUS, ARÉNA).
STROJIN Igor, Ukrajina; o.
Postava: Silvano (Pietro Mascagni, SILVANO, SO BB).
ŠOLC Roman, Česká republika; kv.
Kostýmové návrhy: (Sergej Sergejevič Prokofiev, IVAN HROZNÝ, SND).
ŠRÁMEK Vratislav, Česká republika; hsklad.
Scénická hudba: (Jan Antonín Pitínský, BETLEHEM, DJZ).
TRELIŃSKI Mariusz, Poľsko; r.
Réžia: (Christoph Willibald Gluck, ORFEUS A EURYDIKA, SND).
VACULÍK Libor, Česká republika; ch.
Choreografia, réžia: (Sergej Sergejevič Prokofiev, IVAN HROZNÝ, SND).
VAN BOVEN Arlette, Kanada; ch.
Naštudovanie: (BOLERO A VIAC... SUSTO, SND).
VERNOY DE SAINT-GEORGES Jules Henri, Francúzsko;
Námet: (Adolphe-Charles Adam, GISELLE, SDK)
VIDNYÁNSZKY Attila, Maďarsko; r.
Réžia: (Áron Tamási, SPEVAVÉ VTÁČATKO, JD).
407
rocenka07_08.indd 407
17.12.2010 10:09:58
zahraniční hosťujúci umelci
VINKÓ József, Maďarsko; dr.
Dramaturgia: (Péter Müller st. — Rezső Seress, SMUTNÁ NEDEĽA, JD).
WIESNER Josef Pepa, Česká republika; h.
Postava: Hrajú (William Shakespeare, RICHARD III., Meteorit).
ZÁKOSTELECKÝ Marek, Česká republika; r.
Réžia, úprava: (Jan Antonín Pitínský, BETLEHEM, DJZ).
YAMAMOTO Satoko, Japonsko; o.
Postava: Suzuki (Giacomo Puccini, MADAMA BUTTERFLY, SDK).
ŽUGŽDA Oleg, Ukrajina; r.
Réžia: (Siarhej Kovaľov, FILIPKO A JEŽIBABA, BDK).
408
rocenka07_08.indd 408
17.12.2010 10:09:58
in memoriam
IN MEMORIAM
Juraj BERCZELLER
hudobník, klavirista, vedúci tanečného orchestra Tatra revue v Bratislave
Narodil sa 04.02.1914 v Šahách, zomrel 20.10.2008 v Sydney, Austrália
Peter GAŽO
herec
Narodil sa 07 11.1935 v Liptovskom Petre, zomrel 07.10.2008 v Košiciach
Helena GMUCOVÁ, vyd. Záhradníková
sólistka opery (soprán)
Narodila sa 23.03.1922 v Levoči, zomrela 18.03.2009 v Bratislave
Sergej HUDÁK
herec
Narodil sa 19.10.1964 v Prešove, zomrel 29.05.2009 v Prešove
Jonáš JIRÁSEK
bábkoherec
Narodil sa 03.01.1966 v Bratislave, zomrel 11.01.2009 v Bratislave
Josef KALÁB
režisér, bábkoherec
Narodil sa 22.01.1924 v Brne, zomrel 11.10.2008 pri Bavorove, Česká republika
Oto KATUŠA
režisér
Narodil sa 05.02.1931 v Prešove, zomrel 17.02.2009 v Bratislave
Marián KLEIS
herec
Narodil sa 10.09.1926 v Turčianskych Tepliciach, zomrel 18.12.2008 v Košiciach
Anton KORENČI
herec
Narodil sa 16.12.1931 v Novej Vsi nad Žitavou, zomrel 30.09.2008 v Bratislave
Ivan KRÁLIK
scenárista, publicista, prekladateľ
Narodil sa 28.11.1937 v Banskej Bystrici, zomrel 14.08.2009 v Bratislave
409
rocenka07_08.indd 409
17.12.2010 10:09:59
in memoriam
Nora KRAUSOVÁ
literárna kritička, publicistka, prekladateľka
Narodila sa 13.06.1920 v Chynoranoch, zomrela 22.08.2009 v Bratislave
Jozef KUCHÁR
sólista spevoherného súboru (barytón), herec
Narodil sa 15.09.1928 v Bernolákove, zomrel 23.01.2009 v Bratislave
Tibor LUŽINSKÝ
scénický výtvarník, architekt
Narodil sa 05.12.1940 v Nitre, zomrel 26.07.2009
Ondrej MARUŠIAK
literárny vedec, prozaik, prekladateľ
Narodil sa 14.02.1926 v obci Hybe, zomrel 17.09.2008 v Bratislave
Lída MATOUŠKOVÁ
herečka
Narodila sa 15.04.1915 v Prahe, zomrela 28.04.2009
Jozef MINÁRIK
literárny historik, prekladateľ
Narodil sa 07.01.1922 v Čertižnom, zomrel 24.11.2008 v Bratislave
Ján OBŠUT
člen spevoherného zboru
Narodil sa 04.12.1923, zomrel 26.09.2008 v Prešove
Luboš OGOUN
tanečník, choreograf, režisér a vysokoškolský pedagóg
Narodil sa 18.02.1924 v Prahe, zomrel 14.02.2009 v Brne
Štefan OĽHA
dramatik, scenárista, publicista
Narodil sa 03.05.1936 v Solivare, zomrel 19.08.2009 v Košiciach
Pavol PALKOVIČ
literárny a divadelný vedec, historik, kritik, vysokoškolský pedagóg
Narodil sa 14.06.1930 v Kútoch, zomrel 07.04.2009 v Bratislave
Viera PETRUŠKOVÁ, rod. m. Věnceslava GREGOROVÁ
sólistka spevoherného súboru (soprán), dramaturgička, prekladateľka
410
rocenka07_08.indd 410
17.12.2010 10:09:59
in memoriam
Narodila sa 12.09.1920 Oplocany, dnes Česká republika, zomrela 22.04.2009
v Košiciach
Štefan PÍŠŠA
bábkoherec, inšpicient
Narodil sa 04.04.1939 v Zliechove, zomrel 13.10.2008 v Banskej Bystrici
Viera PROKEŠOVÁ
poetka, prekladateľka, dramaturgička
Narodila sa 02.08.1957 v Bratislave, zomrela 31.12.2008 v Bratislave
Vladimír RAGALA
bábkoherec
Narodil sa 11.12.1924 v Nitre, zomrel 28.12.2008 v Bratislave
Milan RÚFUS
básnik, prekladateľ
Narodil sa 10.12.1928 v Závažnej Porube, zomrel 11.01.2009 v Bratislave
Štefan Martin SOKOL
dramatik, scenárista, dramaturg
Narodil sa 25.12.1927 vo Zvolenskej Slatine, zomrel 29.06.2009 v Bratislave
Andrej ŠILAN
herec
Narodil sa 16.09.1930 v Jurgówe, dnes Poľsko, zomrel 03.08.2009 v Prešove
Bohumil TRNEČKA
hudobný skladateľ, dirigent, pedagóg
Narodil sa 21.03.1924 v Brne, zomrel 30.04.2009 v Bratislave
Žofia TÓTHOVÁ, tiež VOLEJNÍČKOVÁ, rod. ČERVEŇÁKOVÁ
sólistka baletu
Narodila sa 18.04.1936 v Levoči, zomrela 08.02.2009 v Bratislave
Július VAŠEK
herec
Narodil sa 29.12.1926 v Nových Zámkoch, zomrel 01.05.2009 v Bratislave
411
rocenka07_08.indd 411
17.12.2010 10:09:59
in memoriam
Adolf VYKYDAL
dirigent
Narodil sa 21.03.1930 v Biskupiciach (dnes Česká republika), zomrel 08.04.2009
v Bratislave
Ján ŽILÁK
sólista baletu, dramaturg
Narodil sa 24.07.1928 v Poltári, zomrel 24.07.2009 v Košiciach
412
rocenka07_08.indd 412
17.12.2010 10:09:59
ZÁJAZDY SLOVENSKÝCH DIVADIEL DO ZAHRANIČIA
A HOSŤUJÚCE ZAHRANIČNÉ SÚBORY A UMELCI NA
SLOVENSKÝCH JAVISKÁCH V SEZÓNE 2008/2009
413
rocenka07_08.indd 413
17.12.2010 10:09:59
zájazdy a hostia
SLOVENSKÉ NÁRODNÉ DIVADLO BRATISLAVA
OPERA
Zájazdy:
Maďarsko, Miškolc
18.06.2009
Strauss, R.: ARIADNA NA NAXE
Česká republika, Brno
Národné divadlo
15.02.2009
Suchoň, E.: SVÄTOPLUK
Maďarsko, Miškolc
18.06.2009
Strauss, R.: ARIADNA NA NAXE
Hostia:
Národné divadlo, Opera, Brno, Česká republika
07.06.2009
Martinů B.: JULIETTA
Štátne divadlo, Opera, Košice, Slovenská republika
27.06.2009
Puccini, G.: MADAMA BUTTERFLY
Historická budova SND
BALET
Zájazdy:
Maďarsko, Budapešť, 16. World Stars Ballet Gala ’08
27.09.2008
27.09.2008
KY-TIME — UN BALLO
Česká republika, Praha, Pocta Jiřímu Kyliánovi
30.10.2008
KY-TIME — UN BALLO
414
rocenka07_08.indd 414
17.12.2010 10:09:59
zájazdy a hostia
30.10.2008
KY-TIME — 68
KY-TIME — REAL TIME
KY-TIME — ŠESŤ TANCOV
KY-TIME — INŠPIRÁCIA
Kanada, Montréal, Sherbrooke, L’Assomption, St. Therèse, Ottawa, Kylian le
Grand
09. — 26.11.2008
KY-TIME — INŠPIRÁCIA
KY-TIME — UN BALLO
BOLERO A VIAC... SUSTO
Česká republika, Brno
Hosťovanie v ND Brno
11.05.2009
KY-TIME — 68
KY-TIME — INŠPIRÁCIA
KY-TIME — REAL TIME
KY-TIME — ŠESŤ TANCOV
KY-TIME — UN BALLO
Česká republika, Ostrava. Hosťovanie sólistov Adrijana Ducina a Rominy
Kolodziej v inscenácii Spiaca krásavica.
16.06.2009
Maďarsko, Györ. Hosťovanie sólistov Romana Novitzkého a Rominy Kolodziej
v inscenácii Inšpirácia.
23.06.2009
Hostia:
Ballett Dortmund, Dortmund, Nemecko
21.09.2008
S. Prokofiev: ROMEO A JÚLIA
Nederlands Dans Theater II., Haag, Holandsko
20.05.2009
OFFSPRING / SUBJEKT TO CHANGE / GODS AND DOGS
Compagnie Montalvo / Hervieu, Val de Marne, Francúzsko
05.06.2009
415
rocenka07_08.indd 415
17.12.2010 10:09:59
zájazdy a hostia
GOOD MORNING, MR. GERSHWIN
Festival Bratislava v pohybe
ČINOHRA
Zájazdy:
Slovinsko, Ľubľana
Slovinské národné divadlo
06.02.2009
06.02.2009
Čechov, A. P.: TRI SESTRY
Česká republika, Praha, Festival Slovenské divadlo v Prahe
14.02.2009
Horváthová, I.: FETIŠISTKY
Česká republika, Brno, Festival Trialog 2009
15.03.2009
Havel, V.: ODCHÁDZANIE
Turecko, Sabanci International Adana Theater Festival
07., 08.04.2009
Huba, M. — Porubjak, M.: TANČIAREŇ
Srbsko, Novi Sad, Belehrad
14.05.2009
Čechov, A. P.: TRI SESTRY
Srbské národné divadlo
15.05.2009
Čechov, A. P.: TRI SESTRY
Atelje 212
Česká republika, Zlín, 14. ročník Medzinárodného divadelného festivalu
SETKÁNÍ 2009 STRETNUTIE
19.05.2009
Havel, V.: ODCHÁDZANIE
Poľsko, Tešín, Medzinárodný divadelný festival Bez hraníc
02.06.2009
Havel, V.: ODCHÁDZANIE
416
rocenka07_08.indd 416
17.12.2010 10:09:59
zájazdy a hostia
Hostia:
Torontské slovenské divadlo, Toronto, Kanada
21.06.2009
Klimáček V.: HORÚCE LETO 68
Klicperovo divadlo, Hradec Králové, Česká republika
31.05.2009
Havlíček J.: PETROLEJOVÉ LAMPY
Národné divadlo, Činohra, Praha, Česká republika
18.04.2009
Durasová M.: ANGLICKÁ MILENKA
Nová budova — Štúdio
Národné divadlo, Činohra, Praha, Česká republika
18.04.2009
Galron H.: MIKVE
Nová budova — Sála činohry
Národné divadlo, Činohra, Praha, Česká republika
19.04.2009
Molière: DON JUAN
Nová budova — Sála činohry
Činoherný klub, Praha, Česká republika
07.02.2009
Čechov A. P.: IVANOV
Historická budova
La Comédie-Française, Paríž, Francúzsko
14.12.2008
Scimone S.: LA FIESTA
La Comédie-Française, Paríž, Francúzsko
15.12.2008
Molière: SMIEŠNE PRECIÓZKY
Národné divadlo, Činohra, Brno, Česká republika
09.11.2008
Rose R.: DVANÁSŤ ROZHNEVANÝCH MUŽOV
417
rocenka07_08.indd 417
17.12.2010 10:09:59
zájazdy a hostia
DIVADLO ASTORKA KORZO ’90 BRATISLAVA
Zájazdy:
Rakúsko, Viedeň
Slovenský kultúrny spolok v Rakúsku
12.10.2008
Lavrík, S.: TICHÝ DOM
Česká republika, Praha, Dni Astorky vo Švandovom divadle
06.03.2009
Smoček, L.: ČUDNÉ POPOLUDNIE DR. ZVONKA BURKEHO
07.03.2009
Shakespeare, W.: ROMEO A JÚLIA
Česká republika, Praha, 15. ročník Festivalu Slovenské divadlo v Prahe
02.05.2009
Turgenev, I.: MESIAC NA DEDINE
Praha
03.05.2009
Turgenev, I.: MESIAC NA DEDINE
Příbram
DIVADLO ANDREJA BAGARA NITRA
Zájazdy:
Česká republika, Plzeň, Festival Divadlo Plzeň 2008
12.09.2008
Tajovský, J. G.: STATKY — ZMÄTKY
Česká republika, České Budějovice, Dni slovenskej kultúry
24.02.2009
Farr, D.: OKULIARE ELTONA JOHNA
Česká republika, Praha, Festival Slovenské divadlo v Prahe
21.03.2009
Farr, D.: OKULIARE ELTONA JOHNA
Česká republika, Olomouc, Festival Divadelní flora Olomouc
13.05.2009
Shakespeare, W.: KRÁĽ LEAR
418
rocenka07_08.indd 418
17.12.2010 10:09:59
zájazdy a hostia
Česká republika, Brno, Festival Dokořán pro hudební divadlo
16.06.2009
Dusík, G.: MODRÁ RUŽA
JÓKAIHO DIVADLO KOMÁRNO
Zájazdy:
Maďarsko, Sijófok
26.10.2008
Kálmán, E.: ČARDÁŠOVÁ PRINCEZNÁ
Maďarsko, Ostrihom
19.11.2008
Keatley, C.: MOJA MATKA POVEDALA NIE
Maďarsko, Keszthely
16. — 18.11.2008
16., 17.11.2008
Gárdonyi, G.: VÍNO
18.11.2008
Harsányi, Z. — Kodály, Z. — Paulini, B.: JÁNOŠ HÁRY
Maďarsko, Tiszaújvár
07.11.2008
Coward, N.: ČAKANIE V PRÚDE
Maďarsko, Budapešť
01. — 02.12.2008
01.12.2008
Keatley, C.: MOJA MATKA POVEDALA NIE
02.12.2008
Gárdonyi, G.: VÍNO
Maďarsko, Érd
07.12.2008
Gárdonyi, G.: VÍNO
Maďarsko, Eger
27.03.2009
Müller, P. — Seress, R.: SMUTNÁ NEDEĽA
419
rocenka07_08.indd 419
17.12.2010 10:09:59
zájazdy a hostia
Maďarsko, Nyírbátor
31.03.2009
Tamási, Á.: SPEVAVÉ VTÁČATKO
Maďarsko, Kisvárda, Határom Túli Magyar Színházak Fesztiválja/Festival maďarských divadiel za hranicami
19.06.2009
Tamási, Á.: SPEVAVÉ VTÁČATKO
20.06.2009
Müller, P. — Seress, R.: SMUTNÁ NEDEĽA
BÁBKOVÉ DIVADLO NA RÁZCESTÍ BANSKÁ BYSTRICA
Zájazdy:
Poľsko, Katovice, Dni sliezskej kultúry
19.05.2009
Škripková, I.: MOCAD(R)ÁMY
DIVADLO THÁLIA KOŠICE
Zájazdy:
Maďarsko, Šalgotarján
14., 15.10.2008
Rostand, E.: CYRANO Z BERGERACU
Maďarsko, Budapešť
25.10.2008
Papp, Z. — Thúróczy, K.: ROZPRÁVKY KRÁĽA MATEJA
Maďarsko, Tokaj
21.11.2008
Maugham, W.: ZBOŽŇUJEM VYDÁVAŤ SA
Maďarsko, Tiszaújávos
22.11.2008
Maugham, W.: ZBOŽŇUJEM VYDÁVAŤ SA
Maďarsko, Békéscsaba
21.12.2008
Dés, L.: KNIHA DŽUNGLÍ
420
rocenka07_08.indd 420
17.12.2010 10:09:59
zájazdy a hostia
Maďarsko, Šalgotarján
14.01.2009
Gogoľ, N. V.: REVÍZOR
Rakúsko, Viedeň
07.03.2009
Maugham, W.: ZBOŽŇUJEM VYDÁVAŤ SA
Rumunsko, Szatmárnémeti
30.05.2009
Horváth, P. — Presser, G. — Sztevanovity, D.: POVALA
Maďarsko, Sirok
20.06.2009
Zágon, I.: LOKAJ HYPPOLIT
Maďarsko, Kisvárda, XXI. ročník Festivalu maďarských divadiel/XXI. Magyar
színházak Kisváradi Festiválja
19. — 27.06.2009
24.06.2009
Rostand, E.: CYRANO Z BERGERACU
Maďarsko, Sóstó
26.06.2009
Zágon, I.: LOKAJ HYPPOLIT
BÁBKOVÉ DIVADLO KOŠICE
Zájazdy:
Ukrajina, Užhorod, Medzinárodný divadelný festival Interžažka 2008
02.10.2008
Hegedüsová, K.: ŠÍPKOVÁ RUŽENKA
Srbsko, Subotica, Medzinárodný festival divadiel pre deti
18.05.2009
Kovaľov, S.: FILIPKO A JEŽIBABA
Česká republika, Ostrava, Medzinárodný divadelný festival SPECTACULO INTERESSE
30.09.2009
Kovaľov, S.: FILIPKO A JEŽIBABA
421
rocenka07_08.indd 421
17.12.2010 10:09:59
zájazdy a hostia
DIVADLO ROMATHAN KOŠICE
Zájazd:
Poľsko, Katovice
21., 22.06.2008
Adam, K. — Šilan, J.: CIMBAL, TANEC, HUSLIČKY — ACH, TIE RÓMSKE
PESNIČKY...
DIVADLO ALEXANDRA DUCHNOVIČA PREŠOV
Zájazdy:
Česká republika, Zlín, 14. ročník Medzinárodného divadelného festivalu
SETKÁNÍ 2009 STRETNUTIE
19. — 26.05.2009
21.05.2009
Uhlár, B.: DOBROPIS
Taliansko, Cividale del Friuli, MITTELFEST
18. — 26.07.2009
22.07.2009
Horák, K.: LA MUSICA
RADOŠINSKÉ NAIVNÉ DIVADLO
Zájazdy:
Česká republika, Zlín
18.11.2008
Štepka, S.: VEĽKÉ ILÚZIE
Česká republika, Brno
19.11.2008
Štepka, S.: VEĽKÉ ILÚZIE
Česká republika, Praha
24.10.2008
Štepka, S.: HRA O LÁSKE
422
rocenka07_08.indd 422
17.12.2010 10:09:59
zájazdy a hostia
Česká republika, Pardubice
25.10.2008
Štepka, S.: HRA O LÁSKE
Česká republika, Kopřivnice
26.02.2009
Štepka, S.: NIEKTO TO RÁD SLOVENSKÉ
Česká republika, Praha
14.03.2009
Štepka, S.: NIEKTO TO RÁD SLOVENSKÉ
Česká republika, Ostrava
14.04.2009
Štepka, S.: NIEKTO TO RÁD SLOVENSKÉ
Česká republika, Frýdek-Místek
15.04.2009
Štepka, S.: NIEKTO TO RÁD SLOVENSKÉ
Česká republika, Nový Jičín
16.04.2009
Štepka, S.: NIEKTO TO RÁD SLOVENSKÉ
Česká republika, Praha, 14. ročník festivalu Dni slovenského divadla v Prahe
17., 18.05.2009
Štepka, S.: NIEKTO TO RÁD SLOVENSKÉ
Česká republika, Brno
19.05.2009
Štepka, S.: NIEKTO TO RÁD SLOVENSKÉ
Česká republika, Zlín, 14. ročník Medzinárodného divadelného festivalu
SETKÁNÍ 2009 STRETNUTIE
15. — 20.05.2009
20.05.2009
Štepka, S.: NIEKTO TO RÁD SLOVENSKÉ
Česká republika, Karviná, Festival národnostných menšín / Prelínanie kultúr
alebo Poznáme sa navzájom
01. — 10.06.2009
423
rocenka07_08.indd 423
17.12.2010 10:09:59
zájazdy a hostia
06.06.2009
Štepka, S.: STVORENIE SVETA
Česká republika, Bruntál
07.06.2009
Štepka, S.: STVORENIE SVETA
DIVADLO GUnaGU BRATISLAVA
Zájazdy:
Česká republika, Praha, Festival Výberové maličkosti
21.12.2008
Klimáček, V.: GINSBERG V BRATISLAVE
DIVADLO PIKI PEZINOK
Zájazdy:
Slovinsko, Koper, Primorski ulični festival
02.07. — 31.08.2008
25., 28., 29.08.2008
Lindgrenová, A.: PIPI
Slovinsko, Ľubľana, Medzinárodný festival Labyrint
29.08.-01.09.2008
30., 31.08.2008
Aulitisová, K. — Lehenová, T.: O DEVIATICH MESIAČIKOCH
Taliansko, Grado, Gorizia, Medzinárodný festival Alpe-Adria
25.08. — 06.09.2008
27.08.2008
Lindgrenová, A.: PIPI
Grado
04.09.2008
Aulitisová, K. — Lehenová, T.: O DEVIATICH MESIAČIKOCH
Gorizia
Maďarsko, Mlynky
19.12.2008
Piktor, Ľ.: ELA A HOP
424
rocenka07_08.indd 424
17.12.2010 10:09:59
zájazdy a hostia
Rakúsko, Viedeň
19.10.2008
Aulitisová, K.: PASKUDÁRIUM
Rakúsko, Viedeň
15.02.2009
Aulitisová, K.: KEĎ MAMA NIE JE DOMA
Rakúsko, Wels, Figurentheaterfestival
05. — 11.03.2009
11.03.2009
Aulitisová, K. — Lehenová, T.: O DEVIATICH MESIAČIKOCH
Česká republika, Uherské Hradiště, Kunovice, Na stejnú nitečku — Mezinárodná
prehliadka bábkových a alternatívnych divadiel a filmov pre deti a mládež
12. — 17.05.2009
14.05.2009
Aulitisová, K.: PASKUDÁRIUM
15., 16.05.2009
Aulitisová, K.: KEĎ MAMA NIE JE DOMA
Česká republika, Holešov, 1. ročník Mezinárodního setkání loutkových a alternativních divadel z Moravy, Slovenska a Čech
24. — 27.06.2009
25.06.2009
Lindgrenová, A.: PIPI
TEATRO TATRO
Zájazdy:
Poľsko, Štetín, Spoiwa Kultury. IX. Międzynarodowy Festiwal Artystów Ulicy
02. — 05.07.2008
04., 05.07.2008
Spišák, O. — Weiss, J.: BIANKA BRASELLI, DÁMA S DVOMA HLAVAMI
Poľsko, Nowy Sącz, Międzynarodowy Festiwal Małopolska Karpaty OFFer PROLOG
/ Medzinárodný festival Malopolska Karpaty OFFer PROLOG
22. — 24.08.2008
24.08.2008
Spišák, O.: O STVORENÍ SVETA
425
rocenka07_08.indd 425
17.12.2010 10:10:00
zájazdy a hostia
Bielorusko, Brest, XIII. Medzinárodný divadelný festival Biela veža
12. — 19.09.2008
15.09.2008
Slobodzianek, T.: PROROK IĽJA
Poľsko, Varšava, XII. Międzynarodowy Festiwal Teatrów dla Dzieci i Młodzieżi
„KORCZAK 2008“
29.09. — 04.10.2008
30.09. — 03.10.2008
Spišák, O.: O STVORENÍ SVETA
Česká republika, Hradec Králové, XV. Medzinárodný festival Divadlo evropských
regionů
21. — 30.06.2009
25.06.2009
Slobodzianek, T.: PROROK IĽJA
NOVÁ SCÉNA BRATISLAVA
Zájazd:
Česká republika, Brno
18.06.2009
Dušík, G. — Kákoš, M. — Sarvaš, M.: FRANTIŠEK Z ASSISI
DIVADLO ARÉNA BRATISLAVA
Zájazdy:
Česká republika, Brno, Festival Trialog
19.04.2009
Klimáček, V.: DR. GUSTÁV HUSÁK
Česká republika, Praha, Festival Slovenské divadlo v Prahe
27.04.2009
Čičvák, M.: TRAJA KAMARÁTI
Česká republika, Český Tešín, Festival Divadlo bez hranic
02.06.2009
Klimáček, V.: KOMUNIZMUS
Česká republika, Praha, Festival Devět bran
19.06.2009
Ballek, R.: TISO
426
rocenka07_08.indd 426
17.12.2010 10:10:00
zájazdy a hostia
20.06.2009
Klimáček, V.: DR. GUSTÁV HUSÁK
Česká republika, Praha
02. — 07.06., 27.06.2009
PRÍBEH ULICE
DIVADLO JONÁŠA ZÁBORSKÉHO PREŠOV
Zájazd:
Česká republika, Zlín, 14. ročník Medzinárodného divadelného festivalu
SETKÁNÍ 2009 STRETNUTIE
Podtitul: PODHLED — NADHLED
19. — 23.05.2009
19.05.2009
Horváth, Ö. von: VIERA, LÁSKA, NÁDEJ
ŠTÁTNE DIVADLO KOŠICE
ČINOHRA
Zájazdy:
Poľsko, Radom
27.11.2008
Gavran, M.: VŠETKO O ŽENÁCH
Maďarsko, Budapešť
02.12.2008
Cărbunariu, G.: KEBAB
Česká republika, Praha
11.12.2008
Cărbunariu, G.: KEBAB
427
rocenka07_08.indd 427
17.12.2010 10:10:00
zájazdy a hostia
OPERA
Zájazdy:
Poľsko, Krakov
01.07.2009
Puccini, G.: MADAMA BUTTERFLY
Maďarsko, Šoproň, Medzinárodný operný festival Soproni ünnepi Hetek 2009
03.07.2009
Puccini, G.: MADAMA BUTTERFLY
BALET
Zájazdy:
Mexiko, Mexico City, Cuarnavaca, Oaxaca, Veracruz, Morelia, Uruapan, Puebla,
Colima, Zacatecas, Guadalajara, Monterrey, Durango, Irapuato, Leon, Festival
„Encuentro International del Ballet Clasico“
25.08. — 13.09.2009
Mistríková, Z. — Šoth, O.: TRISTAN A IZOLDA
Čajkovskij, P. I.: LABUTIE JAZERO
Rakúsko, Viedeň, Projekt cezhraničnej spolupráce Slovensko — Rakúsko
25.12.2008
Čajkovskij, P. I.: LUSKÁČIK
Česká republika, Praha
16.11.2008
Šoth, O.: SVADBA PODĽA FIGARA (MOZARTA)
Ukrajina, Kyjev
02. — 06.2008
ATELIÉR
Kocáb, M. — Šoth, O.: ODYSSEUS
428
rocenka07_08.indd 428
17.12.2010 10:10:00
zájazdy a hostia
DIVADLO JOZEFA GREGORA TAJOVSKÉHO
Zájazdy:
Republika Bosna a Hercegovina, Tuzla, Festival Tuzlanské divadelné dni
16.11.2008
Feldek, Ľ.: SMRŤ V RUŽOVOM
Srbsko, Báčsky Petrovec
17.11.2008
Feldek, Ľ.: SMRŤ V RUŽOVOM
Rakúsko, Viedeň
30.11.2008
Podjavorinská, Ľ.: ČIN-ČIN
Rakúsko, Viedeň
23.04.2009
Uhry, A.: ŠOFÉR SLEČNY DAISY
Česká republika, Zlín, 14. ročník Medzinárodného divadelného festivalu
SETKÁNÍ 2009 STRETNUTIE
21.05.2009
Srbljanović, B.: AMERIKA II.
DIVADLO Z PASÁŽE BANSKÁ BYSTRICA
Zájazdy:
Česká republika, Ostrava, Divadelný festival Pouť loutek
24.09. — 26.09.2008
Bindzár, J.: ROBINSON
Poľsko, Varšava, Molowieczki festival Radošč tworzenia
04.10. — 06.10.2008
Ferenczová, Z. — Kastner, B.: NEBÍČKO
Poľsko, Gdansk, 2. Medzinárodné stretnutie umelcov v Elblangu pri Gdansku
14.11. — 16.11.2008
Ferenczová, Z. — Kastner, B.: NEBÍČKO
429
rocenka07_08.indd 429
17.12.2010 10:10:00
zájazdy a hostia
Česká republika, 14. Festival integrace Slunce
10.11. — 12.11.2008
FEMME FATALE
USA, Cedar Rapids, Iowa; San Antonio, Texas; New York
22.05. — 07.06.2009
CHRÁNENÉ ÚZEMIE
VYSOKÁ ŠKOLA MÚZICKÝCH UMENÍ
DIVADELNÁ FAKULTA
Zájazdy:
Rumunsko, Temešvár, The Festival of Romanian Playwright
08. — 13.10.2008
Cărbunariu, G.: STOP THE TEMPO!
Chorvátsko, Osijek, The Dionysian festival
25. — 30.03.2009
Srbljanović, B.: RODINNÉ PRÍBEHY
Česká republika, Brno, Setkání/Encounter
02.04.2009
Anouilh, J.: ORCHESTER
Česká republika, Praha, Festival Zlomvaz
13. — 16.05.2009
Ostrovskij, A. N.: NEMÁ KOCÚR VEČNE HODY
Taliansko, Rím, Festival Romateatrofestival 2009
10. — 14.06.2009
Ostrovskij, A. N.: NEMÁ KOCÚR VEČNE HODY
ŠTÚDIO TANCA BANSKÁ BYSTRICA
Zájazd:
Poľsko, Varšava, Festival súčasného tanca Zawirowania / The Whirls
21.06. — 28.06.2009
21.06.2009
430
rocenka07_08.indd 430
17.12.2010 10:10:00
zájazdy a hostia
Hájková, Z.: DOTKNI SA TANCA
23.06.2009
BEBOP
ŠTÁTNA OPERA BANSKÁ BYSTRICA
Zájazdy:
Poľsko, Nowy Sącz, 15. ročník Medzinárodného operného festivalu Ady Sari
17.04. — 03.05.2009
20.04.2009
Puccini, G.: BOHÉMA
Česká republika, Hukvaldy, Medzinárodný hudobný festival Janáčkovy Hukvaldy
01.07. — 18.07.2009
04.07.2009
Mascagni, P.: SILVANO
ŠTÁTNA OPERA BANSKÁ BYSTRICA
SÚBOR BALETU
Zájazd:
Rumunsko, Bukurešť, Medzinárodný festival Viatar e Frumoasa
14.11. — 27.11.2008
19.11.2008
Dinková, D.: GYPSY ROOTS
ŠTÚDIO L + S BRATISLAVA
Zájazdy:
Česká republika, Praha
12.10.2008
Schmitt, E.-E.: MALÉ MANŽELSKÉ ZLOČINY
Česká republika, Praha
03.03.2009
03.03.2009
Schmitt, E.-E.: MALÉ MANŽELSKÉ ZLOČINY
431
rocenka07_08.indd 431
17.12.2010 10:10:00
zájazdy a hostia
Rakúsko, Viedeň
15.03.2009
Schmitt, E.-E.: MALÉ MANŽELSKÉ ZLOČINY
DIVADLO JÁNA PALÁRIKA V TRNAVE
Zájazd:
Česká republika, Zlín, 14. ročník Medzinárodného divadelného festivalu
SETÁNÍ 2009 STRETNUTIE
19. — 23.05.2009
19.05.2009
Klaus, H.: TEMNE LÁKAVÝ SVET
BRATISLAVSKÉ BÁBKOVÉ DIVADLO
Zájazdy:
Chorvátsko, Stari Grad, Zadar, Split
06. — 10.10.2008
07.10.2008
Andersen, H. Ch.: MALÁ MORSKÁ VÍLA
Stari Grad
08.10.2008
Andersen, H. Ch.: MALÁ MORSKÁ VÍLA
Zadar
09.10.2008
Andersen, H. Ch.: MALÁ MORSKÁ VÍLA
Split
Republika Bosna a Hercegovina, Banja Luka, 7. Medzinárodný festival divadiel
pre deti
12.10.2008
Žiška, K.: SOĽ NAD ZLATO
Belgicko, Brusel
05. — 07.12.2008
06.12.2008
Štauder, D.: VIANOČNÝ PRÍBEH ANJELA RAFAELA
432
rocenka07_08.indd 432
17.12.2010 10:10:00
zájazdy a hostia
Republika Čierna Hora, Kotor, 16. Medzinárodný festival divadiel pre deti
01. — 06.07.2009
05.07.2009
Andersen, H. Ch.: MALÁ MORSKÁ VÍLA
SLOVENSKÉ KOMORNÉ DIVADLO MARTIN
Zájazdy:
Česká republika, Nový Jičín
28.10.2008
Lasica, M. — Satinský, J. — Solovič, J.: PLNÉ VRECKÁ PEŇAZÍ
Česká republika, Český Těšín, Festival divadiel Moravy a Sliezska
04.11.2008
Lasica, M. — Satinský, J. — Solovič, J.: PLNÉ VRECKÁ PEŇAZÍ
Česká republika, Praha, Festival Slovenské divadlo v Prahe
08.03.2009
Rubio, J. C.: FAJČENIE JE DRINA (ROLLINGOVA TERAPIA)
Česká republika, Hradec Králové, Festival Divadlo európskych regiónov
22.06.2009
Mrożek, S.: TANGO
DIVADLO LUDUS, KREATÍVNE CENTRUM MLADÝCH
Zájazd:
Česká republika, Telč, Festival Divadelné leto
21.08.2009
Rabelais, F.: GARGANTUA A PANTAGRUEL
DIVADLO SkRAT BRATISLAVA
Zájazdy:
Srbsko, Báčsky Petrovec
28.08.2008
Burgr, Ľ. — Hrubaničová, I. — Chalmovský, M. — Piussi, L. — Vicen, D.: NARODENINY
433
rocenka07_08.indd 433
17.12.2010 10:10:00
zájazdy a hostia
Česká republika, Brno
18.09.2008
Bednárik, V. — Hrubaničová, I. — Vicen, D. — Zboroň, V.: STREDNÁ EURÓPA ŤA
MILUJE
Česká republika, Praha, Olomouc, Brno
04. — 07.10.2008
04.10.2008
Vicen, D.: NEMUSÍM VEĽA, STAČÍ DOBRE
Praha
05.10.2008
Bednárik, V. — Burgr, Ľ. — Vicen, D. — Zboroň, V.: UMRI, SKAP A ZDOCHNI...!!!
Praha
06.10.2008
Bednárik, V. — Burgr, Ľ. — Vicen, D. — Zboroň, V.: UMRI, SKAP A ZDOCHNI...!!!
Olomouc
07.10.2008
Bednárik, V. — Burgr, Ľ. — Vicen, D. — Zboroň, V.: UMRI, SKAP A ZDOCHNI...!!!
Brno
Česká republika, Brno
24.11.2008
Burgr, Ľ.: PARANOJA
Česká republika, Brno
28.01.2009
Burgr, Ľ. — Hrubaničová, I. — Chalmovský, M. — Piussi, L. — Vicen, D.: NARODENINY
Česká republika, Slavonice
14.06.2009
Bednárik, V. — Hrubaničová, I. — Vicen, D. — Zboroň, V.: STREDNÁ EURÓPA ŤA
MILUJE
SLOVENSKÉ DIVADLO TANCA
Zájazdy:
Poľsko, Rzeszow, Festival Galicia
27.06.2009
Ďurovčík, J. — Stravinskij, I.: VTÁK OHNIVÁK
434
rocenka07_08.indd 434
17.12.2010 10:10:00
zájazdy a hostia
Poľsko, Krakov
29.05.2009
Ďurovčík, J. — Stravinskij, I.: VTÁK OHNIVÁK
USA, New York
06.04.2009
Ďurovčík, J. — Stravinskij, I.: VTÁK OHNIVÁK
The Ailey Citygroup Theater
Belgicko, Bornem
22.03.2009
Ďurovčík, J. — Stravinskij, I.: VTÁK OHNIVÁK
CC Ter Dilft
Holandsko, Amsterdam
08.03.2009
Ďurovčík, J. — Stravinskij, I.: VTÁK OHNIVÁK
International Dance Theatre
Veľká Británia, Londýn
03.03.2009
Ďurovčík, J. — Stravinskij, I.: VTÁK OHNIVÁK
Jacksons Lane
Poľsko, Bytom
27.02.2009
Ďurovčík, J. — Stravinskij, I.: VTÁK OHNIVÁK
Silesian Dance Theatre
DIVADLO PÔTOŇ
Zájazd:
Egypt, Káhira, Cairo International Festival for Experimental Theatre / Káhirský
medzinárodný festival experimentálneho divadla
12. a 13.10.2008
Shakespeare, W.: SHAKE — SHAKESPEARE_MACBETH
435
rocenka07_08.indd 435
17.12.2010 10:10:00
zájazdy a hostia
DIVADLO P.A.T
Zájazdy:
Arménsko, Jerevan, Theatre Worker’s Union
14.09.2008
Müller, H.: HAMLETMACHINE
Rakúsko, Viedeň, Medzinárodný festival Mitteleuropäisches Theaterkarussell
04. — 22.11.2008
20.11.2008
Müller, H.: HAMLETMACHINE
Nemecko, Halle, TransForma Theaterperformance, Medzinárodný divadelný
wokrshop
Thalia Theater
10, 11.07.2009
Müller, H.: HAMLETMACHINE
Arménsko, Jerevan, Yerevan International Shakespeare Festival 2008 Jerevan
07. — 18.09.2009
14.09.2008
Müller, H.: HAMLETMACHINE
METEORIT, INTERNATIONAL THEATRE GROUP
Hostia:
Sivasakti kalánanda dance theatre, Budapešť, Maďarsko
KOLOBEH TANCA
Divadlo Metroccolis, Berlín, Nemecko
ELEKTRINA V KRVI
Theatre A PART, Katovice, Poľsko
KLEPSYDRA
436
rocenka07_08.indd 436
17.12.2010 10:10:00
zájazdy a hostia
DIVADLO KONTRA
Zájazdy:
Poľsko, Lublin, Festiwal teatrów niewielkich / Festival malých divadiel
25.10.2008
McPherson, C.: RUM A VODKA
Česká republika, Praha
17.12.2008
McPherson, C.: RUM A VODKA
Poľsko, Varšava
Slovenský inštitút
01.06.2009
McPherson, C.: RUM A VODKA
ELLEDANSE
Zájazd:
Česká republika, Praha, Tanec Praha
24.06. — 29.06.2009
07.06.2009
Ondrišová, Š. — Žiška, K.: CANTO HONDO
437
rocenka07_08.indd 437
17.12.2010 10:10:00
rocenka07_08.indd 438
17.12.2010 10:10:00
PREHLIADKY
FESTIVALY
rocenka07_08.indd 439
17.12.2010 10:10:00
prehliadky, festivaly
FESTIVAL DIVADIEL STREDNEJ
EURÓPY
2. ročník
02.09. — 07.09.2008
Košice
Usporiadateľ:
Štátne divadlo Košice, Občianske združenie Košické
divadlo
02.09.2008
Nová scéna Bratislava, Slovensko
Hála, V. — Brdečka, J. — Rychlík, J.: LIMONÁDOVÝ JOE
02.09.2008
Mestské divadlo Actores Rožňava, Slovensko
Fugard, A.: POKRVNÉ PUTO
03.09.2008
Divadlo Maškrta Košice, Slovensko
Šebová, J.: O HALUŠTIČKE, ZBOJNÍCKEJ DIEVČIČKE
03.09.2008
Národné divadlo Miškolc, Maďarsko
Brandon, T. — Aldobolyl-Nagy, G. — Szenes, I.: CHARLEYHO TETA
03.09.2008
Divadlo Jana Kochanowského Radoma, Poľsko
Gombrowicz, W. — Galos, K.: NEZNIČITEĽNÝ GOMBROWIČ
04.09.2008
Babadlo — Bábkové divadlo Prešov, Slovensko
Verešpejová, A.: AKO BABA PAČMAGA ŽENÍCHA ZHÁŇALA
04.09.2008
Divadlo Zaglebla Sosnovec, Poľsko
NECH ŽIJE BÁL
04.09.2008
Štúdio dell’arte České Budejovice, Česká republika
Malenová, K. — Malinková, S. — Kočvarová, S.: FAUST
440
rocenka07_08.indd 440
17.12.2010 10:10:00
prehliadky, festivaly
05.09.2008
Spišské divadlo Spišská Nová Ves, Slovensko
Spišák, K.: VRABEC BRMBOLEC
05.09.2008
Divadlo Plavo Belehrad, Srbsko
Čolič, N.: ČARODEJNÍK ALEBO HARMONICKÁ KAKOFÓNIA
05.09.2008
Štátne divadlo Košice, Slovensko
Kocáb, M. — Šoth, O.: ODYSSEUS
05.09.2008
Divadlo SkRAT Bratislava, Slovensko
Bednárik, V. — Burgr, Ľ. — Vicen, D. — Zboroň, V.: UMRI, SKAP A ZDOCHNI...!!!
06.09.2008
Divadlo na kolesách Bratislava, Slovensko
Wernerová, J.: SUPER MARKÉTKA
06.09.2008
Petöfiho divadlo Šoproň, Maďarsko
Müller, P. — Seress, R.: SMUTNÁ NEDEĽA
06.09.2008
Národné divadlo moravskosliezske Ostrava, Česká republika
Traetta, T.: POTULNÝ RYTIER
06.09.2008
Štátne divadlo Košice, Slovensko
Cărbunariu, G.: KEBAB
07.09.2008
Bábkové divadlo Košice, Slovensko
Nový, A.: KAPITÁN TULIPÁN
441
rocenka07_08.indd 441
17.12.2010 10:10:00
prehliadky, festivaly
DIVADELNÁ NITRA
17. ročník
26.09. — 01.10.2008
Nitra
Usporiadateľ:
Asociácia Divadelná Nitra, Divadelný ústav Bratislava,
Divadlo Andreja Bagara Nitra, Staré divadlo Nitra,
Mesto Nitra, Združenie divadelníkov na Slovensku
Bratislava
26.09.2008
Slovenské národné divadlo Bratislava, Slovensko
Büchner, G.: LEONCE A LENA
27.09.2008
RoTheater Rotterdam, Holandsko
Brecht, B.: BAAL
27.09.2008
Národní divadlo Praha, Česká republika
Nekvasil, J. — Březina, A.: ZÍTRA SE BUDE...
27.09., 28.09. a 29.09.2008
Orthographe Ravenna, Taliansko
Panzavolta, A.: POKUSY O LIETANIE
28.09.2008
Teatr Polski Wroclaw, Poľsko
Przybyzsewska, S.: PRÍPAD DANTON
28.09. a 29.09.2008
Divadlo Praktika Moskva, Rusko
Vyrypajev, V.: JÚL
29.09.2008
Deutsches Schauspielhaus im Hamburg, Nemecko
Stephens, S.: PORNOGRAFIA
30.09. a 01.10.2008
Divadlo Bárka Budapešť, Maďarsko
Mundruczó, K. — Bíró, Y.: PROJEKT FRANKENSTEIN
442
rocenka07_08.indd 442
17.12.2010 10:10:00
prehliadky, festivaly
30.09.2008
Súbor RootlessRoot Atény, Grécko
Fruček, J. — Kapetanea, L.: NÁHLE SPŔŠKY TICHA
30.09.2008
Divadlo Andreja Bagara Nitra, Slovensko
Timrava — Šulaj, O.: VŠETKO ZA NÁROD
01.10.2008
elledanse Bratislava, Slovensko
Ondrišová, Š. — Žiška, K.: CANTO HONDO
01.10.2008
Divadlo Komedie Praha, Česká republika
Kafka, F.: PROCES
VÝBER Z RECENZIÍ
1. Andrejčáková, Eva
Triumf opery o procese s Miladou Horákovou.
In: Sme. — Roč. 16, č. 226 (30.09.2008), s. 18.
2. Andrejčáková, Eva
Ukazujme. Nehanebne.
In: Sme. — Roč. 16, č. 230 (04.10.2008), s. 12.
3. Beňová, Marcela
Nitra 2008: Už opäť kruto divadelná.
In: Reflektor. — Roč. 3, č. 7/8 (00./2.2008), s. 15-16.
4. Bošková, Anna
V Nitre sa skončil 17. ročník medzinárodného festivalu Divadelná Nitra.
In: Rozhlasová stanica Regina. (03.10.2008). — Správy, 10.00, 0.5 min.
5. Černá, Martina
depeše: Divadlo pro zvrhlíky.
In: AZ. — Roč. 4, č. 42 (15.10.2008), s. 10.
6. Černá, Martina
depeše: Divadlo pro zvrhlíky.
In: AZ. — Roč. 4, č. 42 (15.10.2008), s. 10.
7. ea
Festival v Nitre sa dnes končí.
In: Sme. — Roč. 16, č. 227 (01.10.2008), s. 18.
8. Fehérová, Dária
Zodpovednosti v Nitre.
In: .týždeň — Roč. 5, č. 42 (13.10.2008), s. 56-58.
443
rocenka07_08.indd 443
17.12.2010 10:10:01
prehliadky, festivaly
9. Grusková, Anna
Ako sa píše veľká dráma.
In: Sme. — Roč. 16, č. 41 (09.10.2008), s. 18.
10. Jaremková, Mariana
Nitra pozvala i nežného kanibala.
In: Pravda. — Roč. 18, č. 227 (01.10.2008), s. 26.
11. Kadlecová, Jana
Čo prežívame.
In: Sme. — Roč. 16, č. 228 (02.10.2008), s. 18.
12. Kičiňová, Miriam
Akty v Nitre.
In: kød. — Roč. 2, č. 9 (2008), s. 13-16.
13. Koželová, Soňa
Obraz doby.
In: Žurnál. — Roč. 2, č. 40 (02.10.2008), s. 49.
14. Kušnierik, Juraj
Únik, nihilizmus, zodpovednosť.
In: .týždeň — Roč. 5, č. 41 (06.10.2008), s. 58.
15. Mojžišová, Michaela
Strhujúca dokumentárna opera.
In: Sme. — Roč. 16, č. 227 (01.10.2008), s. 18.
16. Mojžišová, Michaela
Politický proces ako silný operný námet.
In: Hudobný život. — Roč. 40, č. 10 (2008), s. 21-22.
17. Porubjak, Martin
Kto čo stihol.
In: Sme. — Roč. 16, č. 227 (01.10.2008), s. 32.
18. Unger, Pavel
Politický proces ako silný operný námet.
In: Hudobný život. — Roč. 40, č. 10 (2008), s. 20.
444
rocenka07_08.indd 444
17.12.2010 10:10:01
prehliadky, festivaly
BÁBKARSKÁ BYSTRICA
16. ročník
03. — 07.10.2008
Banská Bystrica
Usporiadateľ:
Bábkové divadlo na Rázcestí Banská Bystrica
03.10.2008
Bóbita bábszínház Pécs, Maďarsko
Zalán, T.: KRÁĽ DROZDIA BRADA
03.10.2008
Divadlo Continuo Netolice, Česká republika
Kol.: VAKOKODESKA
pouličné divadlo
03.10.2008
Bábkové divadlo na Rázcestí Banská Bystrica, Slovensko
Geišberg, M.: ZAHRAJTE SA S ROZPRÁVKAMI X. — O VÍLE MENŠEJ AKO
MAKOVÉ ZRNKO
03.10.2008
Divadlo Krepsko Praha, Česká republika
Kol.: NAJMENŠIA ŽENA NA SVETE
03.10.2008
Bábkové divadlo na Rázcestí Banská Bystrica, Slovensko
Ditte, M.: RESTART: FRANKENSTEIN
04.10.2008
Teatr lalek Banialuka Bielsko-Biala, Poľsko
Škripková, I. na motívy H. Ch. Andersena: SNEHOVÁ KRÁĽOVNÁ
04.10.2008
Bábkové divadlo Žilina, Slovensko
Shakespeare, W.: OTHELLO ALEBO ŠKRTIČ BENÁTSKY
04.10.2008
Divadlo Minor Praha, Česká republika
Adámek, J.: Z KNIHY DŽUNGLÍ
445
rocenka07_08.indd 445
17.12.2010 10:10:01
prehliadky, festivaly
04.10.2008
Bratislavské bábkové divadlo, Slovensko
Shakespeare, W.: BÚRKA
04.10.2008
Činoherná a bábkarská fakulta VŠMU, Bratislava, Slovensko
Srbljanović, B.: RODINNÉ PRÍBEHY
04.10.2008
Spišské divadlo Spišská Nová Ves, Slovensko — Theatr Ludem Ostrava,
Česká republika (Projekt V4)
Gerbocová, M.: ROZPRÁVKA
05.10.2008
Staré divadlo Nitra, Slovensko
Salinger, J.: KTO CHYTÁ V ŽITE
05.10.2008
Divadelné spoločenstvo Le Mon Nitra, Slovensko
Civáňová, S. — Oravec, P.: PROMÉTHEUS
05.10.2008
Kompania Doomsday Białystok, Poľsko
Inšpirované dielami G. Garcíu Marqueza — F. L. Leona — S. J. de la Cruz — F. de
Queveda — L. F. de Vega Carpia: HRYZENIE
05.10.2008
ANPU Praha, Česká republika
Schenková, B. — Arsenjev, I.: ZVONÁR U MATKY BOŽEJ
05.10.2008
Bábkové divadlo na Rázcestí Banská Bystrica, Slovensko
Škripková, I.: MOCAD(R)ÁMY
06.10.2008
Mesebolt bábszínház Szombathely, Maďarsko
Galuska, L. P. — Kovács, G.: ŠEPKAJÚCE VRBINY
06.10.2008
Teatr lalki i aktora im. Alojzego Smolki Opole, Poľsko
Kobylka, K. — Ordak-Kaczorowska, M. — Schmidt, Ł.: DRUMS — 4 DANCE(S)
446
rocenka07_08.indd 446
17.12.2010 10:10:01
prehliadky, festivaly
06.10.2008
Dezorzovo lútkové divadlo Bratislava, Slovensko
Krejčí, H.: DESPERANDUĽA
06.06.2008
Divadlo Pôtoň, Slovensko
Ditte, M.: TERRA GRANUS
06.06.2008
jedefrau.org Praha, Česká republika
Adámek, J. — Maděričová, K. — Smolík, R.: VOTRELEC
07.10.2008
Teatro All’Improvviso Mantova, Taliansko
Moretti, D.: ROČNÉ OBDOBIA PALLINY
07.10.2008
Bábkové divadlo Košice, Slovensko
Nový, A.: KAPITÁN TULIPÁN
07.10.2008
Compagnie a Boîte Noire Reims, Francúzsko
Supervielle, J.: NOEMOVA ARCHA
VÝBER Z RECENZIÍ
1. Dzadíková, Lenka
Bábkari a bábkarky s bábkou aj bez bábky.
In: Reflektor. — Roč. 3, č. 7/8 (00./2.2008), s. 3.
2. Gális, Vladislav
Bábky, „lútky“, škriatkovia.
In: .týždeň — Roč. 5, č. 42 (13.10.2008), s. 58.
3. Knopová, Elena
Bábkarská Bystrica 2008.
In: Slovenské divadlo. — Roč. 57, č. 1 (2009), s. 69-78.
4. Zaťková, Dominika
Festival o ľudských hodnotách.
In: kød. — Roč. 2, č. 9 (2008), s. 9-12.
447
rocenka07_08.indd 447
17.12.2010 10:10:01
prehliadky, festivaly
ŠTYRI (+1) DEŇ TANCA PRE VÁS /
4 (+1) DAYS 4 YOU
6. ročník
14.10. — 18.10.2008
Banská Bystrica
Usporiadateľ:
Štúdio tanca Banská Bystrica
14.10.2008
Dajv Bratislava, Slovensko
Poláková, M.: NAPLNO
14.10.2008
Kunsthumaniora Lier, Belgicko — Súkromné konzervatórium Nitra, Slovensko —
Konzervatórium J. L. Bellu Banská Bystrica, Slovensko
VEČER BUDÚCICH PROFESIONÁLOV
15.10.2008
Mirka Eliášová, Česká republika
Eliášová, M.: MIRRORING
15.10.2008
DOT 504, Česká republika
HOLDIN FAST
16.10.2008
elledanse Bratislava, Slovensko
Ondrišová, Š. — Žiška, K.: CANTO HONDO
16.10.2008
Jan Komarek Works
Komarek, J.: TANEC PAPIEROVÝCH TANEČNÍC
17.10.2008
Bubla Company, Slovensko
Bubla Company: NEVESTA SPOD BALETIZOLA
17.10.2008
Milan Tomášik, Slovensko — Alexander Gottfarb, Slovinsko
Tomášik, M. — Gottfarb, A.: BAGA-BASTA
448
rocenka07_08.indd 448
17.12.2010 10:10:01
prehliadky, festivaly
18.10.2008
Štúdio tanca Banská Bystrica, Slovensko
Nadaud, P.: INÉ RÁNO
VÝBER Z RECENZIÍ
1. (jar)
Divadelné hosťovania.
In: Pravda. — Roč. 18, č. 265 (5.11.2008). — príloha Kumšt. s. 4.
2. Jaremková, Mariana
Iné ráno je manifestom tela.
In: Pravda. — Roč. 18, č. 253 (31.10.2008). — príloha Kumšt. s. 3.
3. Suballyová, Ľubica
Srdcom sú vzťahy.
In: Sme. — Roč. 16, č. 245 (22.10.2008), s. 17.
449
rocenka07_08.indd 449
17.12.2010 10:10:01
prehliadky, festivaly
FESTIVAL DIVADELNÝ SPIŠ 2008
0. ročník
24.10. — 27.10.2008
Spišská Nová Ves
Usporiadateľ:
Spišské divadlo, Spišská Nová Ves
24.10.2008
Divadlo Jonáša Záborského Prešov, Slovensko
Koľada, N.: SLIEPKA
25.10.2008
Štátne divadlo Košice, Slovensko
Cărbunariu, G.: KEBAB
26.10.2008
Divadlo Alexandra Duchnoviča Prešov, Slovensko
Horák, K.: LA MUSICA
27.10.2008
Spišské divadlo Spišská Nová Ves, Slovensko
Bukovčan, I.: SLUČKA PRE DVOCH
27.10.2008
Divadlo Jána Palárika v Trnave, Slovensko
Gavran, M.: VŠETKO O ŽENÁCH
450
rocenka07_08.indd 450
17.12.2010 10:10:01
prehliadky, festivaly
NOVÁ DÁMA / NEW DRAMA
5. ročník
11.05. — 16.05.2009
Bratislava
Usporiadateľ:
Divadelný ústav Bratislava
11.05.2009
Štátne divadlo Košice, Slovensko
Cărbunariu, G.: KEBAB
12.05.2009
Divadlo a.ha. Bratislava, Slovensko
Schmitt, E.-E.: EVANJELIUM PODĽA PILÁTA
12.05.2009
Divadlo Aréna Bratislava, Slovensko
Klimáček, V.: KOMUNIZMUS
13.05. a 14.05.2009
Štúdio 12 Bratislava, Slovensko
Šimko, J.: PAMÄŤ BRATISLAVY I. — PETRŽALSKÉ PRÍBEHY
13.05.2009
Mestské divadlo Žilina, Slovensko
Belbel, S.: MOBIL
14.05.2009
Divadlo P.A.T Prievidza, Slovensko
Daubnerová, S.: POLYLOGUE
15.05.2009
Bábkové divadlo na Rázcestí Banská Bystrica, Slovensko
Ditte, M.: TAJOMSTVO DOMU SKUTECKÝCH
14.05.2009
Srbské národné divadlo Nový Sad, Srbsko
Marković, M.: LOĎ PRE BÁBIKY
Focus Srbsko
451
rocenka07_08.indd 451
17.12.2010 10:10:01
prehliadky, festivaly
15.05.2009
Juhoslovanské činoherné divadlo Belehrad, Srbsko
Srbljanović, B.: BARBELO, O PSOCH A DEŤOCH
Focus Srbsko
VÝBER Z RECENZIÍ
1. Christov, Peter
New Drama 2009 — A co je to tu vlastně nového?.
In: kød. — ISSN 1337-1800. — Roč. 3, č. 7 (2009), s. 19-22.
2. Konečný, Braňo
Mimoriadny úspech Mestského divadla.
In: Žilinský večerník. — Roč. 19, č. 22 (26.05.2009), s. 9.
3. kul
Najlepšia „nová dráma“ je o Petržalke.
In: Hospodárske noviny. — Roč. 17, č. 92 (18.05.2009), s. 10.
4. OJ
Festival Nová dráma vyhrali Petržalské príbehy.
In: Pravda. — Roč. 19, č. 112 (18.05.2009), s. 21.
5. Polák, Milan
Nová dráma — bližšie k realite.
In: Literárny (dvoj)týždenník. — Roč. 22, č. 21-22 (03.06.2009), s. 11.
6. Sikora, Roman
Kožená Nová dráma.
In: kød. — ISSN 1337-1800. — Roč. 3, č. 7 (2009), s. 23-27.
7. Šulej, Peter
Kde nič, tu nič.
In: Žurnál. — Roč. 3, č. 23 (04.06.2009), s. 21.
8. Uličianska, Zuzana
Srbskej dráme dominovala téma o psoch a ľuďoch.
In: Sme. — Roč. 17, č. 115 (21.05.2009), s. 19.
452
rocenka07_08.indd 452
17.12.2010 10:10:01
prehliadky, festivaly
ZÁMOCKÉ HRY ZVOLENSKÉ
36. ročník
05.06. — 19.06.2009
Zvolen
Usporiadateľ:
Divadlo Jozefa Gregora Tajovského Zvolen
a Štátna opera Banská Bystrica
ČINOHERNÁ ČASŤ
05.06. — 19.06.2009
05.06., 06.06. a 07.06.2009
Divadlo Jozefa Gregora Tajovského Zvolen, Slovensko
Dürrenmatt, F.: NÁVŠTEVA STAREJ DÁMY
08.06.2009
Městské divadlo Zlín, Česká republika
Semerád, K.: MADAM PIAF
10.06.2009
Městské divadlo Brno, Česká republika
Thomas, B.: CHARLEYOVA TETA
12.06.2009
Nová scéna Bratislava, Slovensko
Pörtner, P.: ŠIALENÉ NOŽNIČKY
13.06.2009
Divadlo Alexandra Duchnoviča Prešov, Slovensko
Horák, K.: LA MUSICA
15.06.2009
Slovenské komorné divadlo Martin, Slovensko
Rubio, J. C.: FAJČENIE JE DRINA (ROLLINGOVA TERAPIA)
16.06.2009
Štátne divadlo Košice, Slovensko
Krúpová, A.: ZOZNAMKA
453
rocenka07_08.indd 453
17.12.2010 10:10:01
prehliadky, festivaly
17.06.2009
Divadlo Jonáša Záborského Prešov, Slovensko
Cooney, R.: VŠETKO NAJLEPŠIE!
18.06.2009
Divadlo Andreja Bagara Nitra, Slovensko
Farr, D.: OKULIARE ELTONA JOHNA
19.06.2009
Divadlo Jozefa Gregora Tajovského Zvolen, Slovensko
Goldoni, C.: ČERTICE
OPERNÁ ČASŤ
21.06. — 26.06.2009
21.06.2009
Štátna opera Banská Bystrica, Slovensko
Bellini, V.: NORMA (KONCERTNÉ UVEDENIE OPERY)
22.06.2009
MLADOSŤ NA ZÁMKU (KONCERT)
24.06.2009
Štátna opera Banská Bystrica, Slovensko
Donizetti, G.: LINDA DI CHAMOUNIX
25.06.2009
Štátna opera Banská Bystrica, Slovensko
Verdi, G.: LA TRAVIATA
26.06.2009
Štátna opera Banská Bystrica, Slovensko
Mascagni, P.: SILVANO
Zahraniční hostia:
Susan Neves, New York, USA
21.06.2009, Bellini, V.: NORMA — Norma
Laura Brioli, Rimini, Taliansko
21.06.2009, Bellini, V.: NORMA
454
rocenka07_08.indd 454
17.12.2010 10:10:01
prehliadky, festivaly
Renzo Zulian, Benátky, Taliansko
21.06.2009, Bellini. V.: NORMA
Danilo Rigosa, Brescia, Taliansko
21.06.2009, Bellini, V.: NORMA
Barbara Klimo, Viedeň, Rakúsko
24.06.2009, Donizetti, G.: LINDA DI CHAMOUNIX — réžia
Siphiwe McKenzie Edelmann, Toronto, Kanada
25.06.2009, Verdi, G.: LA TRAVIATA — Violetta
Anna Ryan, Arménsko, Rakúsko
26.06.2009, Mascagni, P.: SILVANO — Matilde
Maurizio Comencini, Taliansko
26.06.2009, Mascagni, P.: SILVANO — Silvano
VÝBER Z RECENZIÍ
1. Blaho, Vladimír
Obzretie za Zvolenom.
In: Slovo. — Roč. 11, č. 34 (16.09.2009), s. 36.
2. Mojžišová, Michaela
Neprovokujúca Linda.
In: Sme. — Roč. 17, č. 155 (07.07.2009), s. 18.
3. Unger, Pavel
Bel canto vo Zvolene.
In: .týždeň — Roč. 6, č. 27 (06.07.2009), s. 60-61.
455
rocenka07_08.indd 455
17.12.2010 10:10:01
prehliadky, festivaly
STRETNUTIE, SETKÁNÍ, SPOTKANIE,
TALÁLKOZÁS /GATHERING/
11. ročník
12.05. — 15.09.2009
Nitra
Usporiadateľ:
Staré divadlo Karola Spišáka Nitra
12.05.2009
Katedra bábkarskej tvorby VŠMU, Bratislava, Slovensko
Srbljanović, B.: RODINNÉ PRÍBEHY
12.05.2009
Divadlo Actores Rožňava, Slovensko
Masníková, T.: STRETNÚŤ TEBA BOLO KRÁSNE
13.05.2009
Katedra bábkarskej tvorby VŠMU, Bratislava, Slovensko
Barrie, J. M.: PETER PAN
13.05.2009
Katedra bábkarskej tvorby VŠMU, Bratislava, Slovensko
Saint-Exupéry, A. de — Kobeda, M.: MALÝ PRINC
13.05.2009
Katedra bábkarskej tvorby VŠMU, Bratislava, Slovensko
Queneau, R. — Palik, P.: ZAZI V METRE
14.05.2009
Katedra bábkarskej tvorby VŠMU, Bratislava, Slovensko
Marková, D. — Kamasová, B.: B(A)RAK
14.05.2009
Katedra bábkarskej tvorby VŠMU, Bratislava, Slovensko
DAIDALOV LABYRINT
15.05.2009
Staré divadlo Nitra, Slovensko
Dickens, Ch. — Žiška, K.: LAKOMSTORY Z LONDÝNA
456
rocenka07_08.indd 456
17.12.2010 10:10:01
prehliadky, festivaly
15.05.2009
Staré divadlo Nitra, Slovensko
Krofta, J.: POONDIATE VIANOCE
13.05.2009
Katedra alternativního a loutkového divadla DAMU, Praha, Česká republika
TRI MESIACE PRÁZDNIN
15.05.2009
Divadlo DRAK Hradec Králové, Česká republika
ZLATOVLÁSKA PODĽA M. D. RETTIGOVEJ
15.05.2009
Katedra bábkarského umenia, Divadelná akadémia, Varšava, Poľsko
UKÁŽKA Č. 1: DIVADLO PREDMETU
15.05.2009
Katedra bábkarského umenia, Divadelná akadémia, Varšava, Poľsko
UKÁŽKA Č. 2: PRÁCA S MAŇUŠKOU (BARÁNOK A TIGRICA, DÁMY A HUSÁRI, OTVORENÉ MANŽELSTVO, VDOVY)
13.05.2009
Divadlo Baj Pomorski Toruň, Poľsko
Erben, K. J.: JABLONKA
14.05.2009
Teatr Lalka Varšava, Poľsko
Zákostelecký, M.: KINO PALACE
14.05.2009
Divadlo MárkusSzínház Pécs, Maďarsko
Balogh, R.: VÍŤAZ JANKO
14.05.2009
Kompania Budakeszi, Maďarsko
KOMENTÁRE K OTELOVI
457
rocenka07_08.indd 457
17.12.2010 10:10:01
prehliadky, festivaly
BRATISLAVA V POHYBE
13. ročník — 1. ČASŤ
05.06.2009
Bratislava
Usporiadateľ:
Asociácia Bratislava v pohybe a elledanse Bratislava
05.06.2009
Montalvo-Hervieu, Francúzsko
Montalvo, J. — Hervieu, D.: GOOD MORNING, MR. GERSHWIN
VÝBER Z RECENZIÍ
1. Bratislava v pohybe, festival tanca.
In: Hospodárske noviny. — Roč. 17, č. 106 (05.06.2009), s. 22.
458
rocenka07_08.indd 458
17.12.2010 10:10:01
prehliadky, festivaly
BÁBKOVÁ ŽILINA
1. ročník
17.06. — 19.06.2009
Žilina
Usporiadateľ:
Bábkové divadlo Žilina
17.06.2009
Bibiana, Medzinárodný dom umenia pre deti Bratislava, Slovensko
Čárska, E.: JANKO-POLIENKO
17.06.2009
Divadlo LUDUS Bratislava, Slovensko
Mokoš, J.: HASPRČKO A MRCÚLIK
17.06.2009
Divadlo Commedia Poprad, Slovensko
Uher, P.: STATKYZMÄTKY...
17.06.2009
Katedra bábkarskej tvorby VŠMU, Bratislava, Slovensko
Queneau, R. — Palik, P.: ZAZI V METRE
17.06.2009
Dezorzovo lútkové divadlo, Slovensko
PERÚN, HROM BEZBOŽNÝCH
18.06.2009
Divadlo Piki Pezinok, Slovensko
Aulitisová, K.: ROZKRÁVKA
18.06.2009
Bratislavské bábkové divadlo Bratislava, Slovensko
Speranskij, J.: KRÁSA NEVÍDANÁ
18.06.2009
Babadlo Prešov, Slovensko
Koleničová, J.: JOHN, MARY & KOZLIATKA
459
rocenka07_08.indd 459
17.12.2010 10:10:01
prehliadky, festivaly
18.06.2009
Staré divadlo Nitra, Slovensko
Dickens, Ch. — Žiška, K.: LAKOMSTORY Z LONDÝNA
18.06.2009
K.B.T. Poprad, Slovensko
Kotibal, R.: ŽENA CEZ PALUBU
18.06.2009
Bábkové divadlo Žilina, Slovensko
Dante, A. — Nvota, J.: BOŽSKÁ KOMÉDIA
19.06.2009
Bábkové divadlo Košice, Slovensko
Kovaľov, S.: FILIPKO A JEŽIBABA
19.06.2009
Divadlo oProti, Slovensko
Kolektív tvorcov podľa poviedky J. Trnku Záhrada: AKO SI SLONY UMÝVAJÚ
ZUBY
19.06.2009
Bábkové divadlo Žilina, Slovensko
Prokofiev, S.: LÁSKA K TROM POMARANČOM
VÝBER Z RECENZIÍ
1. Dzadíková, Lenka
Bábkový jún.
In: kød. — ISSN 1337-1800. — Roč. 3, č. 7 (2009), s. 36-39.
2. Hledíková-Polívková, Ida
Festival plný dobrej úrody.
In: Loutkář. — ISSN 1211-4065. — Roč. 59, č. 4 (16.09.2009), s. 169-171.
3. Marčeková, Katarína
„Bábkači“ mali trojdňový sviatok.
In: Žilinský večerník. — Roč. 19, č. 26 (23.06.2009), s. 8.
460
rocenka07_08.indd 460
17.12.2010 10:10:01
prehliadky, festivaly
DOTYKY A SPOJENIA
5. ročník
17.09. — 29.09.2009
Martin
Usporiadateľ:
Slovenské komorné divadlo Martin
17.06.2009
Fakulta dramatických umení Akadémie umení, Banská Bystrica Slovensko
Franko, I.: UKRADNUTÉ ŠŤASTIE
Dotyky a spojenia junior
17.06.2009
Činoherná a bábkarská fakulta VŠMU, Bratislava, Slovensko
Fassbinder, R. W.: LEN KVAPKY NA HORÚCE KAMENE
Dotyky a spojenia junior
20.06.2009
Torontské slovenské divadlo Toronto, Kanada
Klimáček, V.: HORÚCE LETO 68
Hosť
24.06.2009
Jókaiho divadlo Komárno, Slovensko
Sofoklés: ANTIGONA
24.06.2009
Divadlo Astorka Korzo ’90 Bratislava, Slovensko
Turgenev, I. S.: MESIAC NA DEDINE
24.06.2009
Divadlo Non Garde Bratislava, Slovensko
DRUHÉ KOLO
24.06.2009
Divadlo LUDUS Bratislava, Slovensko
Mokoš, J.: HASPRČKO A MRCÚLIK
Dotyky deťom
461
rocenka07_08.indd 461
17.12.2010 10:10:02
prehliadky, festivaly
24.06.2009
Carlo — najväčší papierológ na svete Bratislava, Slovensko
Krčmár, K.: DOBRÉ NOŽNICE PRAJEM
Dotyky deťom
24.06.2009
Divadlo na peróne Košice, Slovensko
Kolektív tvorcov: THE FRAME
pouličné divadlo
24.06.2009
Nová scéna Bratislava, Slovensko
Bernstein, L.: WEST SIDE STORY
nočné pódium
25.06.2009
Divadlo a.ha. Bratislava, Slovensko
Schmitt, E.-E.: EVANJELIUM PODĽA PILÁTA
25.06.2009
Štátne divadlo Košice, Slovensko
Eurípidés: MEDEIA
25.06.2009
Bábkové divadlo na Rázcestí Banská Bystrica, Slovensko
Ditte, M.: TAJOMSTVO DOMU SKUTECKÝCH
25.06.2009
Spišské divadlo Spišská Nová Ves, Slovensko
Kasprzyk, M.: O ZÁZRAČNEJ KRHLIČKE
Dotyky deťom
25.06.2009
Bábkové divadlo na Rázcestí Banská Bystrica, Slovensko
Kivader, V.: AKO SA OTESANČEK POLEPŠIL
Dotyky deťom
25.06.2009
Fortissimo Trenčín, Slovensko
Kolektív tvorcov: KRÁĽ ŠAŠO
pouličné divadlo
462
rocenka07_08.indd 462
17.12.2010 10:10:02
prehliadky, festivaly
25.06.2009
Slovenské divadlo tanca Bratislava, Slovensko
Ďurovčík, J. — Stravinskij, I.: VTÁK OHNIVÁK
nočné pódium
26.06.2009
Divadlo Alexandra Duchnoviča Prešov, Slovensko
Ionesco, E.: NOSOROŽEC
26.06.2009
Divadlo P.A.T Prievidza, Slovensko
Daubnerová, S.: POLYLOGUE
26.06.2009
Divadelný súbor Stoka Bratislava, Slovensko
DIALÓGY
26.06.2009
Bábkové divadlo Žilina, Slovensko
Pažiš, P.: ROMALDÍNO A KAMILA
Dotyky deťom
26.06.2009
Štúdio tanca Banská Bystrica, Slovensko
Hájková, Z.: DOTKNI SA TANCA
Dotyky deťom
26.06.2009
Divadlo Commedia Poprad, Slovensko
Uher, P.: STATKY ZMÄTKY
pouličné divadlo
26.06.2009
Štátne divadlo Košice, Slovensko
Adam, A.: GISELLE
nočné pódium
27.06.2009
Slovenské komorné divadlo Martin, Slovensko
Palenčíková, Z. — Žiška, K.: A BUDEME SI ŠEPKAŤ
463
rocenka07_08.indd 463
17.12.2010 10:10:02
prehliadky, festivaly
27.06.2009
Divadlo ARÉNA Bratislava, Slovensko
Klimáček, V.: KOMUNIZMUS
27.06.2009
Divadlo GUnaGU Bratislava, Slovensko
Klimáček, V.: GINSBERG V BRATISLAVE
27.06.2009
Štúdio pantomímy pri Divadle a.ha. Bratislava, Slovensko
Benčík, J. a kolektív: CIRKUS INSEKT
Dotyky deťom
27.06.2009
Úsmev Bratislava, Slovensko
VEĽKÍ HERCI SPIEVAJÚ DEŤOM
Dotyky deťom
27.06.2009
Bratislavské bábkové divadlo Bratislava, Slovensko
Puškin, A. S.: ROZPRÁVKA O RYBÁROVI A RYBKE
Dotyky deťom
27.09.2009
Divadlo na Vysokej nohe Banská Bystrica, Slovensko
Šamaj, D.: ALŽBETA DE SADE (ALEBO MALÁ PSYCHOTERAPIA)
pouličné divadlo
27.06.2009
elledanse Bratislava, Slovensko
Ondrišová, Š. — Vlk, J.: JABLKO
nočné pódium
28.06.2009
Divadlo Jána Palárika v Trnave, Slovensko
Genet, J.: BALKÓN
28.06.2009
Mestské divadlo Žilina, Slovensko
Belbel, S.: MOBIL
464
rocenka07_08.indd 464
17.12.2010 10:10:02
prehliadky, festivaly
28.06.2009
KC Stanica Žilina-Záriečie, Slovensko
Kolektív tvorcov: SPOLUŽIACI
28.06.2009
Staré divadlo Nitra, Slovensko
Dickens, Ch. — Žiška, K.: LAKOMSTORY Z LONDÝNA
Dotyky deťom
28.06.2009
Divadelné centrum Martin, Slovensko
Kolektív tvorcov: ČERVENÁ ČIAPOČKA
Dotyky deťom
28.06.2009
Divadelné spoločenstvo Le Mon Nitra, Slovensko
Němcová, B. — Civáňová, S.: PRINC BAJAJA
pouličné divadlo
28.06.2009
Štátna opera Banská Bystrica, Slovensko
Suchoň, E.: KRÚTŇAVA
nočné pódium
29.06.2009
Divadlo v Dlouhé Praha, Česká republika
Ferenczová, Z. — Medowits, A.: SOLITAIRE.SK
Dotyky a spojenia hosť — Slováci v zahraničí
VÝBER Z RECENZIÍ
1. Badín, Michal
Keď sa divadlo dotýka a spája.
In: Slovenské národné noviny. — Roč. 20(24), č. 29-30 . — príloha Orol tatranský. s. 3.
2. Fehérová, Dária
Dotknúť sa hviezd.
In: kød. — ISSN 1337-1800. — Roč. 3, č. 7 (2009), s. 28-30.
3. Kunovská, Vlasta
Slovenské divadlo určite nie je v tvorivej kríze.
In: Turčianske noviny. — Roč. 18/49, č. 29 (28.07.2009), s. 12.
465
rocenka07_08.indd 465
17.12.2010 10:10:02
prehliadky, festivaly
4. Uličianska, Zuzana
Divadlo nemá tvorivú krízu.
In: Sme. — Roč. 17, č. 154 (04.07.2009), s.10.
5. Žůrek, Jan
Dotyky a spojenia s Medeiou Košickou.
In: http://www.rozrazilonline.cz/clanky/243-Dotyky-a-spojenia-s MedeiouKosickou. – Č. 13,50 hod. (12.08.2009).
466
rocenka07_08.indd 466
17.12.2010 10:10:02
OCENENIA DIVADELNÝCH TVORCOV
V SEZÓNE 2008/2009
rocenka07_08.indd 467
17.12.2010 10:10:02
ocenenia
Štátne vyznamenania divadelným tvorcom:
RAD ĽUDOVÍTA ŠTÚRA I. TRIEDY
Udeľuje prezident Slovenskej republiky Ivan Gašparovič.
Eva Kristinová
JuraJ Kubánka
Eugen Suchoň – in memoriam
RAD ĽUDOVÍTA ŠTÚRA III. TRIEDY
Udeľuje prezident Slovenskej republiky Ivan Gašparovič.
Pavol Zelenay
PRIBINOV KRÍŽ I. TRIEDY
Udeľuje prezident Slovenskej republiky Ivan Gašparovič.
Milan Rúfus
Tibor Frešo – in memoriam
PRIBINOV KRÍŽ II. TRIEDY
Udeľuje prezident Slovenskej republiky Ivan Gašparovič.
Juraj Sarvaš
PRIBINOV KRÍŽ III. TRIEDY
Udeľuje prezident Slovenskej republiky Ivan Gašparovič.
Viliam Polónyi
CENA MINISTRA KULTÚRY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
Udeľuje minister kultúry SR.
Sergej Kopčák – za oblasť hudby
Juraj Kukura – za výnimočný prínos v oblasti kultúry, významný dlhoročný
prínos k rozvoju divadelného a filmového umenia na Slovensku a osobitne za
umelecké profilovanie divadla Aréna
Šárka Ondrišová – za oblasť divadla a tanca
Divadelné ocenenia:
DOSKY 2009
Vyhlasuje Asociácia súčasného divadla a Asociácia Divadelná Nitra.
Na 14. ročníku sa zúčastnilo 38 divadelných kritikov, teoretikov a novinárov.
Ceremoniál odovzdávania cien DOSKY 2009 sa konal v rámci Medzinárodného
divadelného festivalu Divadelná Nitra v piatok 25. septembra 2008 o 21.00 hod.
v Štúdiu Divadla Andreja Bagara v Nitre.
468
rocenka07_08.indd 468
17.12.2010 10:10:02
ocenenia
Cena za najlepšiu inscenáciu sezóny 2008/2009
1. Christoph Willibald Gluck: Orfeus a Eurydika
v réžii Mariusza Trelińského
Opera Slovenského národného divadla Bratislava
Ďalšie nominácie:
Lev Nikolajevič Tolstoj: Anna Kareninová v réžii Romana Poláka
Činohra Slovenského národného divadla Bratislava
Ondrej Šoth, Zuzana Mistríková: Tristan a Izolda v réžii a choreografii Ondreja
Šotha
Balet Štátneho divadla Košice
Cena za najlepšiu réžiu sezóny 2008/2009
1. Roman Polák za réžiu inscenácie podľa románu Leva Nikolajeviča Tolstého
Anna Kareninová
Činohra Slovenského národného divadla Bratislava
Ďalšie nominácie:
Mariusz Treliński za réžiu inscenácie opery Christopha Willibalda Glucka Orfeus
a Eurydika
Opera Slovenského národného divadla Bratislava
Michal Vajdička za réžiu inscenácie hry Euripida Medeia
Činohra Štátneho divadla Košice
Cena za najlepší ženský herecký výkon sezóny 2008/2009
1. Jana Oľhová
za postavu Sary v inscenácii hry Sergiho Belbela Mobil
Mestské divadlo Žilina
Ďalšie nominácie:
Dana Košická
za postavu Medey v inscenácii hry Euripida Medeia
Činohra Štátneho divadla Košice
Zita Furková
za postavu Galiny v inscenácii hry Petra Pavlaca Červená princezná
Divadlo Astorka Korzo ’90 Bratislava
Cena za najlepší mužský herecký výkon sezóny 2007/2008
1. Jevgenij Libezňuk
za postavu Lopachina v inscenácii hry Antona Pavloviča Čechova Višňový sad
Divadlo Andreja Bagara v Nitre
469
rocenka07_08.indd 469
17.12.2010 10:10:02
ocenenia
Ďalšie nominácie:
Martin Huba
za postavu Karenina v inscenácii podľa románu Leva Nikolajeviča Tolstého Anna
Kareninová
Činohra Slovenského národného divadla Bratislava
Juraj Kukura
za postavu On v inscenácii hry Viliama Klimáčka Komunizmus
Divadlo Aréna Bratislava
Cena za najlepšiu scénografiu sezóny 2008/2009
1. Boris Kudlička
za scénu k inscenácii opery Christopha Willibalda Glucka Orfeus a Eurydika
Opera Slovenského národného divadla Bratislava
Ďalšie nominácie:
Jaroslav Valek
za scénu k inscenácii podľa románu Leva Nikolajeviča Tolstého Anna Kareninová
Činohra Slovenského národného divadla Bratislava
Pavol Andraško
za scénu k inscenácii hry Euripida Medeia
Činohra Štátneho divadla Košice
Cena za najlepší kostým sezóny 2008/2009
1. Peter Čanecký
za kostýmy k inscenácii podľa románu Leva Nikolajeviča Tolstého Anna Kareninová
Činohra Slovenského národného divadla Bratislava
Ďalšie nominácie:
Andrej Suchanov
za kostýmy k inscenácii baletu Tristan a Izolda
Balet Štátneho divadla Košice
Ján Kocman
za kostýmy k inscenácii rozprávky Sergeja Prokofieva Láska k trom pomarančom
Bábkové divadlo Žilina
Cenu za najlepšiu scénickú hudbu sezóny 2008/2009
1. Marián Čekovský
za hudbu k inscenácii hry Euripida Medeia
Činohra Štátneho divadla Košice
470
rocenka07_08.indd 470
17.12.2010 10:10:02
ocenenia
Ďalšie nominácie:
Michal Novinski
za hudbu k inscenácii podľa románu Leva Nikolajeviča Tolstého Anna Kareninová
Činohra Slovenského národného divadla Bratislava
Jozef Vlk
za hudbu k inscenácii Hexen
Debris Company Bratislava
Objav sezóny 2008/2009
1. Kamil Žiška a Zuzana Palenčíková
za koncept inscenácie A budeme si šepkať
Slovenské komorné divadlo Martin
Ďalšie nominácie:
Inscenácia Ria Kotibal: Žena cez palubu v rámci cyklu Mliečne zuby v réžii Adriany Tatíkovej
Štúdio 12 Bratislava
Michal Németh
za postavu Princa v inscenácii rozprávky Sergeja Prokofieva Láska k trom pomarančom
Bábkové divadlo Žilina
Mária Porubčinová
za postavu Mařenky v inscenácii opery Bedřicha Smetanu Predaná nevesta
v opere Slovenského národného divadla v Bratislave
a za postavu Katreny v inscenácii opery Eugena Suchoňa Krútňava v Štátnej
opere v Banskej Bystrici
NOVÁ DRÁMA / NEW DRAMA 2009
5. ročník festivalu. Vyhlasuje Divadelný ústav v Bratislave. Ceny udeľuje odborná
porota. Záverečný ceremoniál so slávnostným odovzdaním cien sa konal 16. mája
2009 v Divadle Aréna v Bratislave.
Cena za najlepšiu inscenáciu súčasnej slovenskej hry
Ján Šimko: Pamäť Bratislavy I. – Petržalské príbehy v réžii Jána Šimka
Štúdio 12 Bratislava
Cena za najlepšiu inscenáciu súčasnej svetovej hry
Sergi Belbel: Mobil v réžii Eduarda Kudláča
Mestské divadla Žilina
471
rocenka07_08.indd 471
17.12.2010 10:10:02
ocenenia
Cena za dramaturgiu
Martin Kubran za dramaturgiu inscenácie hry Viliama Klimáčka Komunizmus
s prihliadnutím na cyklus inscenácií Divadla Aréna reflektujúci históriu Slovenska (Tiso, Dr. Gustáv Husák)
Zvláštna ceny poroty
Jana Oľhová za mimoriadny herecký výkon v inscenácii hry Sergiho Belbela Mobil
Mestské divadlo Žilina
Cena Prekvapenie Novej drámy
nebola udelená
Cena bratislavského diváka
Bábkové divadlo na Rázcestí z Banskej Bystrice za inscenáciu hry Michala Ditteho Tajomstvo domu Skuteckých.
DRÁMA 2008
8. ročník súťaže pôvodných dramatických textov. Vyhlasuje Divadelný ústav
v Bratislave.
Výsledky sa slávnostne zverejňujú v rámci divadelného festivalu Nová dráma/
New drama.
1. miesto
porota neudelila
Ostatné finálové texty:
Lukáš Brutovský za divadelnú hru Talenty
Klára Aragonová za divadelnú hru Galéria
Ľuba Lesná za divadelnú hru Pravda víťazí (aj proti našej vôli)
CENY LITERÁRNEHO FONDU
Udeľuje výbor Sekcie pre tvorivú činnosť v oblasti divadla, teatrológie, zábavného umenia a rozhlasu Literárneho fondu. Slávnostné odovzdávanie cien sa
uskutočnilo 24.11.2008 v Obradnej sieni Zichyho paláca v Bratislave.
Ceny za celoživotné dielo v oblasti divadelnej tvorby
Vladimír Strnisko
Ľubo Gregor
472
rocenka07_08.indd 472
17.12.2010 10:10:02
ocenenia
Martin Huba
Jozef Sabovčík
Sergej Kopčák
Sergej Larin – in memoriam
Alexandra Braxatorisová
Karol Čálik
Anna Ferenczy–Sedíleková
Zsigmond Turner
Dušan Skokan
Marilena Halászová
Jozef Ciller
Tibor Bodák
Valéria Lešková
Anastázia Juhászová
prof. Pavol Palkovič
Ceny za celoživotné dielo v oblasti rozhlasovej tvorby
Andrej Turčan
Ján Valentík
Výročné ceny v oblasti teatrológie
Nadežda Lindovská a kolektív autorov – za výnimočný počin v oblasti slovenskej
histórie v podobe teatrológie a divadelnej odbornej monografie Magda Husáková–Lokvencová : prvá dáma slovenskej divadelnej réžie
Ľubica Krénová – za výnimočný počin v oblasti slovenskej divadelnej monografie
v podobe knihy Ladislav Chudík
Cena v tvorivej súťaži na pôvodný dramatický text
Ceny udeľuje výbor Sekcie pre pôvodnú literatúru a výbor Sekcie pre tvorivú
činnosť v oblasti rozhlasu, divadla a zábavného umenia Literárneho fondu.
v oblasti rozhlasových hier:
1. cena Dušan Vicen za pôvodnú rozhlasovú hru Nahrávačky
2. cena Jaroslav Kalný za feature Prípad poštového revidenta
3. cena ex aequo
Ján Štepita za rozhlasovú hru Tvár z bufetu
Peter Mrva za rozhlasovú hru Niekto, kto nás potrebuje
v oblasti divadelných hier:
1. cena Benjamín Škreko za pôvodnú divadelnú hru Parva Roma
2. cena Dušan Vicen za pôvodnú divadelnú hru Fasada s.r.o.
3. cena Iva Pecková za hru pre deti a mládež Zázraky v pyžame
473
rocenka07_08.indd 473
17.12.2010 10:10:02
ocenenia
CENA IGRIC 2008
Cenu udeľuje výbor Sekcie pre tvorivú činnosť v oblasti televízie, filmu a videotvorby Literárneho fondu.
Pavol Višňovský – za postavu vyšetrovateľa Tomečka
v televíznom seriáli Mesto tieňov
CENA FRICA KAFENDU 2008
Cenu udeľuje Hudobný fond za významný interpretačný výkon v oblasti koncertného umenia.
Adriana Kohútková – za vynikajúce interpretačné výkony doma i v zahraničí
v oblasti koncertného spevu
KVET TÁLIE 2008
Udeľuje sa v rámci Festivalu Aničky Jurkovičovej.
Soňa Valentová-Hasprová
Ceny udeľované nadáciami a inými spoločnosťami
CENA NADÁCIE TATRA BANKY ZA UMENIE 2008
Ceny udeľuje Nadácia Tatra banky v spolupráci s odbornou porotou.
Ceny 13. ročníka boli odovzdané 29.11.2008 v novej budove Slovenského národného divadla v Bratislave.
Róbert Roth – Hlavná cena v kategórii Divadlo
Ondrej Šulaj – Hlavná cena v kategórii Audiovizuálna tvorba, film a TV
Tatiana Pauhofová – Špeciálna cena Mladý tvorca v kategórii Divadlo
Adriana Kučerová – Špeciálna cena Mladý tvorca v kategórii Hudba
KRIŠTÁĽOVÉ KRÍDLO 2008
Ocenenie mimoriadnych a originálnych počinov v rôznych oblastiach spoločenského, hospodárskeho, vedeckého a kultúrneho života udeľuje odborná porota
a hlavným organizátorom je Agentúra AGAS spol. s r.o.
Odovzdávanie cien 12. ročníka sa uskutočnilo dňa 20.04.2009 v novej budove
Slovenského národného divadla v Bratislave.
474
rocenka07_08.indd 474
17.12.2010 10:10:02
ocenenia
Diana Mórová v kategórii Divadlo a audiovizuálne umenie
Adriana Kučerová v kategórii Hudba
CENA TALENT 2008
Cenu udeľuje Nadácia Liberálna spoločnosť.
Marek Geišberg
CENA SLOVENSKÝCH SPISOVATEĽOV 2008
Cenu udeľuje Asociácia organizácií spisovateľov Slovenska.
Viliam Klimáček – za román Námestie kozmonautov
Eva Maliti-Fraňová – za súbor divadelných hier Hry (Krcheň nesmrteľný, Jaskynná panna, Vizionár, Unavená Medea)
Ocenenia slovenských divadelných tvorcov
v zahraničí
MEDAILA ZA ZÁSLUHY II. STUPŇA
Medailu udeľuje prezident Českej republiky.
Gabriela Beňačková
CENA ALFRÉDA RADOKA 2008
Cenu udeľuje Nadace Alfréda Radoka v Českej republike.
Vladislava Fekete – 1. cena za dramatický text Krátke spojenia
ZLATÁ DIVADELNÁ ŽABA
Cenu udeľuje občianske združenie Žaba na prameni v Českej republike. Slávnostné udeľovanie cien 2. ročníka sa konalo 21.12.2008 v Činohernom klube v Prahe.
Michaela Pňačeková – 2. cena za divadelnú hru Roma
Iveta Horváthová – 3. cena za divadelnú hru Black and white
475
rocenka07_08.indd 475
17.12.2010 10:10:02
ocenenia
CENA ZA HERECKÝ VÝKON
Udeľuje porota Medzinárodného festivalu detských divadiel v Banja Luke v Srbsku. 7. ročník festivalu sa konal 12.10. – 17.10.2008.
Jana Sovičová – za postavu Marušky v inscenácii Bratislavského bábkového
divadla Soľ nad zlato
ZLOMVAZ 2009
Ceny sa udeľujú v rámci Festivalu českých a slovenských hereckých vysokých
škôl v Prahe. Ceny 16. ročníka boli odovzdané 16. mája 2009.
Cena predsedu poroty Zdeňka Hořínka pre najlepšiu inscenáciu:
Alexander Nikolajevič Ostrovskij: Nemá kocúr večne hody
Vysoká škola múzických umení Bratislava
Čestné uznanie poroty:
Andreja Vozárová – za postavu Darie Fedosejevny Kruglovovej v inscenácii hry
Alexandra Nikolajeviča Ostrovského Nemá kocúr večne hody
VŠMU Bratislava
Rebeka Poláková – za postavu Agne v inscenácii hry Alexandra Nikolajeviča
Ostrovského Nemá kocúr večne hody
VŠMU Bratislava
476
rocenka07_08.indd 476
17.12.2010 10:10:03
Divadelná literaTúra
DIVADELNÉ HRY
BABIAK, Michal. Drámy 2. Nadlak : Ivan Krasko, 2008. 154 s. ISBN 978-973-107042-1.
Durchbrochene Linien : zeitgenössisches Theater in der Slowakei. Zostavili Johannes
C. Hoflehner, Martina Vannayová, Marianne Vejtisek. Berlin : Theater der Zeit ;
Bratislava : Divadelný ústav, 2007. 204 s. ISBN 978-3-934344-88-4.
GRGIĆ, Milan. Prebuď sa, Katarína a iné hry. Preklad Ján Jankovič. Bratislava :
JUGA, 2008. 303 s. 978-80-89030-38-5.
KWAHULÉ, Koffi. Misterioso -119. Preklad Zuzana Procházková. Bratislava :
Divadelný ústav, 2008. 62 s. Vreckovky. ISBN 987-80-88987-95-6.
LANOYE, Tom. Celibát. Preklad Marta Maňáková. Bratislava : Divadelný ústav,
2008. 60 s. Vreckovky. ISBN 987-80-88987-98-7.
MENDES, José Maria Vieira. Moja žena. Preklad Ladislav Franek, Jana Marcelliová. Bratislava : Divadelný ústav, 2008. 48 s. Vreckovky. ISBN 987-80-88987-94-9.
MIRÓ, Pau. Úsmev slona. Preklad Silvia Vertanová. Bratislava : Divadelný ústav,
2008. 60 s. Vreckovky. ISBN 987-80-89369-01-0.
RUSSO, Letizia. Psí hrob. Preklad Pavol Štubňa. Bratislava : Divadelný ústav,
2008. 84 s. Vreckovky. ISBN 987-80-89369-02-7.
SHAKESPEARE, William. Búrka. Preklad Ľubomír Feldek. Bratislava : IKAR,
2008. 141 s. ISBN 978-80-551-1530-6.
SHAKESPEARE, William. Skrotenie čertice. Preklad Ľubomír Feldek. Bratislava :
IKAR, 2008. 132 s. ISBN 978-80-551-1652-5.
ŠTEPKA, Stanislav. Radošinské naivné divadlo : Revue 16. Bratislava : Agentúra
RND, 2008. ISBN 978-80-969960-0-1.
ŠTEPKA, Stanislav. Radošinské naivné divadlo : Revue 17. Bratislava : Agentúra
RND, 2009. 71 s. ISBN 978-80-969960-1-8.
477
rocenka07_08.indd 477
17.12.2010 10:10:03
divadelná literatúra
Uvjadšij sad ljubvi : Uschni láska moja. Preklad Oleg Malevič, Vladimir Budaragin, Nina Šuľgina, Elena Kolomijceva. Bratislava : Divadelný ústav ; Sankt-Peterburg : Baltijskie sezony, 2008. 397 s. ISBN 978-5-903368-22-8.
ROZMNOŽENINY TEXTOV INSCENOVANÝCH
V DIVADLÁCH
ANOUILH, Jean. Tanec toreadorov : skrátená verzia pre inscenáciu v Činohre SND.
Preklad Ľubomír Vajdička. Bratislava : SND, 2008. 75 s.
COONEY, Ray. Všetko najlepšie! Preklad Ján Dudáš. Prešov : DJZ, 2009. 98 s.
COONEY, Ray – HILTON, Tony. Ešte jeden do partie. Preklad Alexandra Ruppeldtová. Úprava Emil Horváth. Bratislava : Nová scéna, 2009. 117 s.
DITTE, Michal. Tajomstvo domu Skuteckých : voľne na motívy románu „Frankenstein“ Mary Shelly. Banská Bystrica : Bábkové divadlo na Rázcestí, 2008. 35 s.
FARR, David. Okuliare Eltona Johna. Preklad Zuzana Vajdičková. Nitra : DAB,
2008. 68 s.
FRAYN, Michael. Sardinky na scénu, prosím! Preklad Martin Bútora, Zora Bútorová. Nitra : DAB, 2008.
GIESELMANN, David. Plantáž : hra v piatich dejstvách. Úprava Roman Olekšák,
Marián Amsler. Preklad Roman Olekšák. Bratislava : SND, 2009. 80 s.
HAVEL, Václav. Odchádzanie : hra v piatich dejstvách. Preklad Milan Lasica. Bratislava : SND, 2008. 61 s.
HÁ, Iva. Napísané do tmy : (ne)známy osud Slovenky Hany Gregorovej. Banská
Bystrica : Bábkové divadlo na Rázcestí, 2008. 34 s.
KÁKOŠ, Martin. František z Assisi. Bratislava : Nová scéna, 2009.
KRÚPOVÁ, Adriana. Zoznamka. Košice : ŠDK, 2009.
PREUSSLER, Otfried. Malá čarodejnica. Dramatizácia Róbert Mankovecký a Michal Náhlík. Prešov : DJZ, 2009.
478
rocenka07_08.indd 478
17.12.2010 10:10:03
divadelná literatúra
SHAFFER, Peter. Amadeus. Preklad Zora Bútorová, Martin Bútora. Bratislava :
SND, 2009. 108 s.
SHAKESPEARE, William. Macbeth. Preklad Ľubomír Feldek. Úprava Martin Gazdík, Viktor Kollár. Martin : SKD, 2009. 41 s.
ŠTEPKA, Stanislav. Niekto to rád slovenské : správa o slovenskej Amerike tridsiatych
rokov dvadsiateho storočia, ale aj príbeh o vynálezcovi Slovákovi Jozefovi Murgašovi,
jeho snoch, farníkoch a jeho vete: Počuje ma niekto? Bratislava : Radošinské naivné
divadlo, 2008. 42 s.
TAJOVSKÝ, Jozef Gregor. Sľuby : obraz ľudu v jednom deji. Zvolen : DJGT, 2008.
24 s.
TOLSTOJ, Lev Nikolajevič. Anna Kareninová. Adaptácia Daniel Majling, Roman
Polák. Preklad Naďa Szabová. Bratislava : SND, 2009. 114 s.
ULIČIANSKY, Ján. Kocúr na kolieskových korčuliach : rozprávková hra s pesničkami. Bratislava : SND, 2008. 50 s.
ŽIŠKA, Kamil – PALENČÍKOVÁ, Zuzana. A budeme si šepkať. Martin : SKD, 2009.
ODBORNÁ LITERATÚRA O DIVADLE
Časovosť a nadčasovosť v dráme : zborník referátov zo VI. banskobystrickej teatrologickej konferencie v cykle DNES a TU. Banská Bystrica : Akadémia umení, 2008.
333 s. ISBN 978-80-89078-56-1.
ČERNI, Ružica – MIKSAD, Vlatko – SUDECKÝ, Ratko. Slovenské divadlo v Iloku
1914-2008. Ilok ; Bratislava : Matica slovenská Ilok, 2008. 376 s. ISBN 978-953283-015-6.
HALÁS, Štefan. Život s divadlom : spomienky a rozhovory. Turany : P+M, [2008].
176 s. SBN 978-80-89410-00-2.
HAMAR, Juraj. Ľudové bábkové divadlo a bábkar Anton Anderle. Bratislava : Slovenské centrum pre tradičnú kultúru, 2008. 224 s. ISBN 978-80-970098-0-9.
JURASOVOVÁ, Helena. Janko Blaho v spomienkach : smutnosmiešne (s)povedačky
spolovice Skaličanky. Bratislava : Elán, 2008. 192 s. ISBN 978-80-969591-1-2.
479
rocenka07_08.indd 479
17.12.2010 10:10:03
divadelná literatúra
KRÉNOVÁ, Ľubica. Ladislav Chudík. Bratislava : Slovart ; Divadelný ústav, 2009.
431 s. Osobnosti. ISBN 978-80-8085-790-5.
KUFELOVÁ, Beatrica. Postavy v drámach Arthura Millera a ich interpretácia
v slovenských inscenáciách. Trnava : Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave,
2008. 138 s. ISBN 978-80-8105-078-7.
LINDOVSKÁ, Nadežda a kol. Magda Husáková-Lokvencová : prvá dáma slovenskej
divadelnej réžie. Bratislava : Divadelný ústav, 2008. 454 s. Osobnosti. ISBN 97880-88987-79-6.
LUKEŠ, Milan. Divné divadlo našeho věku. Praha : Svět a divadlo ; Bratislava :
Divadelný ústav, 2008. 203 s. ISBN 978-80-254-3700-1.
MACHÁČEK, Zdeněk. Muž za (dirigentským) pultom. Bratislava : A.R.S. Centrum,
2008. 207 s. ISBN 978-80-970003-8-7.
TAMUSSINO, Ursula. Spomienky na Luciu Popp. Bratislava : Slovart, 2008. 339 s.
ISBN 978-80-8085-583-3.
OSTATNÁ LITERATÚRA
DAHLKE, Ruediger. Telo ako zrkadlo duše. Preklad Ivana Platznerová. Bratislava :
IKAR, 2009. 206 s. ISBN 978-80-551-1883-3.
Dejiny etického myslenia : v Európe a USA. Editorka Anna Remišová. Bratislava :
Kalligram, 2008. 894 s. ISBN 978-80-8101-103-0.
Estetické klenoty hudobného odkazu Eugena Suchoňa : zborník referátov z III.
muzikologickej konferencie venovaný 100. výročiu narodenia skladateľa. Košice :
Hudobná spoločnosť Hemerkovcov, 2008. 115 s. ISBN 978-80-969568-2-1.
GAVALIER, Peter a kol. Herec Ivan Palúch. Bratislava : Slovenský filmový ústav,
2008. 289 s. ISBN 978-80-85187-53-3.
KAČIC, Ladislav. Dejiny hudby III. : Barok. Bratislava : Ikar, 2008. 383 s. ISBN
978-80-551-1510-8.
LOTMAN, Michajlovič, Jurij. Semiotika filmu a problémy filmovej estetiky. Preklad
Peter Mihálik. Bratislava : Slovenský filmový ústav, 2008. 139 s. ISBN 978-8085187-51-9.
480
rocenka07_08.indd 480
17.12.2010 10:10:03
divadelná literatúra
PLESNÍK, Ľubomír. Tezaurus estetických výrazových kvalít. Nitra : Univerzita
Konštantína Filozofa, 2008. 472 s. ISBN 978-80-8094-350-9.
ZELENAY, Pavol. Hudba, tanec, pieseň. Bratislava : Hudobné centrum, 2008. 371
s. ISBN 978-80-88884-96-5.
481
rocenka07_08.indd 481
17.12.2010 10:10:03
rocenka07_08.indd 482
17.12.2010 10:10:03
VÝSTAVNÁ ČINNOSŤ V SEZÓNE 2008/2009
EUGEN SUCHOŇ
putovná výstava
– Univerzitná knižnica Bratislava
Vernisáž 02.09.2008
– Mestské kultúrne centrum Východná
Vernisáž 04.07.2008
– Slovenský inštitút Paríž, Francúzsko
Vernisáž 21.07.2008
Invalidovňa Paríž, Francúzsko
Vernisáž 15.09.2008
Théâtre Ranelagh Paríž, Francúzsko
Vernisáž 17.09.2008
Saint Étienne, Francúzsko
Vernisáž 14.10.2008
– Slovenský inštitút Berlín, Nemecko
Vernisáž 17.09.2008
– Štátne divadlo Košice
Vernisáž 21.09.2008
– Štátna filharmónia Košice
Vernisáž 03.11.2008
– Mestská knižnica Komárno
Vernisáž 04.11.2008
– Štátna opera Banská Bystrica
Vernisáž 05.11.2008
– Reduta Bratislava
Vernisáž 19.11.2008
– Miestne kultúrne stredisko Tisovec
Vernisáž 10.02.2009
– Kaštieľ Dolná Krupá /HM SNM/
Vernisáž 20.12.2008
– Toronto, Kanada
Vernisáž 30.01.2009
– Ottawa, Kanada
Vernisáž 13.03.2009
– New York, USA
Vernisáž, 17.04.2009
– Chicago, USA
Vernisáž 06.06.2009
Autori Michaela Mojžišová, Danica Štilichová, Ján Triaška
483
rocenka07_08.indd 483
17.12.2010 10:10:03
výstavná činnosť
Ján Jamnický a Ferdinand Hoffmann
– Historická budova SND
Vernisáž 05.09.2008
Autori Ján Sládeček, Martin Timko, Viera Burešová
ČAJ U PÁNA SCÉNOGRAFA
– Klarisky Bratislava
Vernisáž 08.10.2008
Autori Miroslav Daubrava, Ján Triaška, Viera Burešová, Oleg Dlouhý
Mária Kráľovičová – Čary a stretnutia
– Hudobná sála Slovenského inštitútu Praha, Česká republika
Vernisáž 03.11.2008
– Východoslovenské múzeum Košice
Vernisáž 12.01.2009
Autori Zuzana Nemcová, Viera Burešová
Ružena Porubská a Beta Poničanová
– Historická budova SND
Vernisáž 08.12.2008
Autori Katarína Kunová, Martin Timko, Viera Burešová
Tri dámy slovenského divadelného kostýmu
– Výstavná sieň Novej budovy SND
Vernisáž 09.12.2008
Autori Miroslav Daubrava, Nora Nosterská
Premeny divadla
– Slovenské komorné divadlo Martin
Vernisáž 19.12.2008
Autori Oleg Dlouhý, Ján Triaška, Viera Burešová
Helena Bezáková – ČAROVNÉ PREMENY KOSTÝMU
– Divadlo Jána Palárika Trnava
Vernisáž 14.01.2009
Autorky Helena Bezáková, Barbora Ottingerová-Tarageľová
Slovenský divadelný plagát
– Zastupiteľský úrad v Kuala Lumpur, Malajzia
Vernisáž 25.0 3.2009
Autori Oleg Dlouhý, Viera Burešová
484
rocenka07_08.indd 484
17.12.2010 10:10:03
výstavná činnosť
JOZEF KRONER
– Hudobná sála, Slovenský inštitút Praha, Česká republika
Vernisáž 01.04.2009
Autori Ladislav Lajcha, Viera Burešová
Jozef Gregor Tajovský
– Dom kultúry Čadca
Vernisáž 21.04.2009
Autori Ladislav Lajcha, Viera Burešová
Miodrag Tabački a Juraj Fábry
– Umelecká beseda Bratislava
Vernisáž 27.04.2009
Autori Miodrag Tabački, Juraj Fábry, Ján Triaška
JÚLIUS BARČ-IVAN
– Slovenské komorné divadlo Martin
Vernisáž 23.04.2009
Autori Martin Timko, Viera Burešová
Profesor Ladislav Vychodil — SCÉNOGRAFIA
– Pohronské múzeum Nová Baňa
Vernisáž 27.04.2009
Autori Ladislav Lajcha, Ivan Lacika
KAROL MACHATA
– Divadlo Jána Palárika Trnava
Vernisáž 04.05.2009
Autorky Zuzana Nemcová, Viera Burešová
5 ROKOV NEW DRAMA
– Divadlo Aréna Bratislava
Vernisáž 11.05.2009
Autorky Romana Maliti, Viera Burešová
NovÝ priestor – nová hra
– Galéria súčasného umenia, Novi Sad, Srbsko
Vernisáž 25.05.2009
Autori Romana Maliti, Pavol Andraško, Tom Ciller, Jerguš Opršal, Eva Rácová,
Ján Triaška, Miroslav Daubrava
485
rocenka07_08.indd 485
17.12.2010 10:10:03
výstavná činnosť
DIVADELNÁ ARCHITEKTÚRA NA SLOVENSKU
– Sterijino Pozorje Novi Sad, Srbsko
Vernisáž 26.05.2009
Autor Ľubo Stacho
Magda Husáková–Lokvencová
– Štátne divadlo Košice
Vernisáž 01.06.2009
Autori Ján Jaborník, Viera Burešová
ŠTEFAN KRÁLIK
– Štátne divadlo Košice
Vernisáž 01.06.2009
Autori Martin Timko, Viera Burešová
TÍ, ČO PÍŠU PRE DIVADLO
– Galéria Poľský Tešín
Vernisáž 01.06.2009
Autori Romana Maliti, Ctibor Bachratý, Viera Burešová
486
rocenka07_08.indd 486
17.12.2010 10:10:03
ŠTATISTICKÉ ZISŤOVANIE O PROFESIONÁLNOM
DIVADLE ZA ROK 2008
Štatistické výkazy o profesionálnom divadle, ktoré Divadelný ústav spracováva každoročne v rámci štátneho štatistického zisťovania, sa spracovávajú za
kalendárne roky, preto nasledujúce údaje zachytávajú z uplynulej sezóny iba
časť, rok 2008.
V tomto roku predložilo štatistiku 51 spravodajských jednotiek – divadiel,
z toho 4 štátne, 19 zriadených vyššími územnými celkami, 2 divadlá zriadené
mestom a 24 nezávislých divadiel. Dva divadelné subjekty z tohto počtu – Tanečné divadlo Bralen a Staromestské divadlo Košice v roku 2008 nevykonávali činnosť. Výkaz poskytli všetky štátne divadlá a divadlá zriadené vyššími územnými
celkami a mestami, štatistiku nepredložili nezávislé bratislavské divadlá Divadlo
v podpalubí, ARTEATRO, Združenie STROMY a žilinské Phenomenontheatre.
51 divadiel vykázalo celkom 52 divadelných súborov so 68 stálymi scénami
a 14 534 sedadlami.
V divadlách v roku 2008 pracovalo 2 620 interných zamestnancov, z toho 964
v umeleckých profesiách.
V sledovanom období bolo v repertoári divadiel 731 inscenácií. Odpremiérovaných bolo 167 inscenácií. Detskému divákovi bolo určených 38 premiér.
Celkovo odohrali súbory 6 820 predstavení. 436 predstavení odohrali hosťujúce
slovenské súbory a 201 predstavení bolo v podaní divadiel zo zahraničia.
Predstavenia vykazujúcich divadiel videlo v roku 2008 1 456 197 divákov,
predstavenia súborov zo zahraničia 40 673 divákov.
Príspevky na činnosť divadiel a účelové dotácie zo štátneho rozpočtu boli
v roku 2008 vo výške 24 460 732 €. Od samosprávnych krajov, miest a obcí dostali divadlá 12 984 133 €, granty a príspevky od iných subjektov predstavovali
sumu 344 652 €, dary, sponzoring a reklama tvorili spolu 523 169 €. Na mzdách
vyplatili divadlá 21 608 677 €. Celkové náklady na činnosť divadiel predstavovali
v roku 2008 54 252 274 €.
Predložené údaje majú informatívny charakter. Údaje o hospodárení nie sú
úplné, niektoré nezávislé divadlá tieto údaje nevykazujú, respektíve neposkytujú.
487
rocenka07_08.indd 487
17.12.2010 10:10:03
rocenka07_08.indd 488
*
**
**
***
počet subjektov, ktoré predložili štatistický výkaz
počet predstavení vykazujúcich divadiel na domácej scéne a v SR bez zahraničných vystúpení a počet predstavení hosťujúcich súborov zo zahraničia na domácej
scéne
detto
počet interných zamestnancov - prepočítaný zaokrúhlený stav bez externých zamestnancov
2 620
964
736 904
365 904
25 256
10 383
15 761
286 191
190 970
1 634 404
650 983
51
52
68
14 534
6 674
167
78
1 396 924
Divadlá
zriadené inými
právnickými
osobami
SR celkom
Počet divadiel*
4
19
2
26
Počet divadelných súborov
8
20
2
22
Počet stálych scén
8
34
4
22
Počet sedadiel
3 876
6 738
850
3 070
Počet predstavení**
1 356
3 242
236
1 840
Počet premiér
31
76
10
50
z toho pôvodná tvorba 7
41
3
27
Počet návštevníkov **
468 952
605 549
55 932
266 491
Príspevky zo štátneho rozpočtu
718 477
13 571
361
4 495
Príspevky od samosprávnych krajov
100
365 704
20
80
Príspevky od miest a obcí
400
1 020
23 716
120
Granty a príspevky od iných subjektov
1 000
5 557
210
3 616
Dary, sponzoring, reklama
5 081
4 853
6
5 821
Tržby
142 340
110 738
5 816
27 297
Iné príjmy
161 371
17 330
1 047
11 222
Celkové náklady (vrátane dotácií)
1 042 191
508 103
31 844
52 266
Mzdové náklady 422 583
214 014
9 112
5 274
Počet zamestnancov celkom***
1 520
1 009
41
50
z toho umeleckých 597
330
18
19
VÝKONY A HOSPODÁRENIE
DIVADIEL V SR PODĽA ZRIAĎOVATEĽOV 2008
Štátne
Divadlá
Mestské
(finančné údaje v tis. Sk)
divadlá
zriadené VÚC
divadlá
štatistické údaje
488
17.12.2010 10:10:03
štatistické údaje
Hospodárske ukazovatele divadiel
podľa zriaďovateľa
(v tis. Sk)
rok 2008
1 200 000
1 042 191
900 000
718 977
600 000
508 103
380 295
300 000
52 266
31 844
24 097
0
303 711
Štátne
422 583
128 068
214 014
VÚC
4 695
6 836
9 112
Mestské
38 519
5 274
Iné
Dotácie z verejných zdrojov
Tržby a iné príjmy
Celkové náklady na činnosť
Mzdové náklady
489
rocenka07_08.indd 489
17.12.2010 10:10:09
rocenka07_08.indd 490
17.12.2010 10:10:11
490
0
100
200
300
400
500
600
700
800
775
SND
152
ŠD Košice
128
ŠO B. Bystrica
(v Sk)
79
62
33
42
rok 2008
66
44
50
13
5
36
10
30
11
v prepočte na 1 obyvateľa príslušného kraja
Dotácie z verejných zdrojov
NS Bratislava
DJZ Prešov
Astorka Bratislava
DJP Trnava
DAB Nitra
SKD Martin
DJGT Zvolen
Spišské divadlo
ACTORES Rožňava
ARÉNA Bratislava
ŠT. B. Bystrica
LUDUS B ratislava
MD Žilina
22
BD Košice
15
SD Nitra
20
BD Žilina
10
BDnR B. Bystrica
25
BBD Bratislava
41
JD Komárno
13
Romathan Košice
21
Thália Košice
17
DAD Prešov
štatistické údaje
štatistické údaje
Počet predstavení vykazujúcich divadiel
(na domácej scéne, v SR a v zahraničí)
rok 2008
Celkom 6 820 predstavení
Prešovský kraj 311
Košický kraj
Bratislavský kraj
1405
2927
Banskobystrický kraj 745
Žilinský kraj 526
Trnavský kraj 228
Nitriansky kraj
658
Trenčiansky kraj 20
491
rocenka07_08.indd 491
17.12.2010 10:10:12
štatistické údaje
Počet divákov na predstaveniach
vykazujúcich divadiel
(na domácej scéne, v SR a v zahraničí)
rok 2008
Celkom 1 456 197 divákov
Prešovský kraj 84 534
Košický kraj
281 132
Bratislavský kraj 670 968
Banskobystrický kraj 110 711
Žilinský kraj 91 228
Trnavský kraj 46 481
Trenčiansky kraj 200
Nitriansky kraj
169 143
492
rocenka07_08.indd 492
17.12.2010 10:10:14
POZNÁMKY K SYSTÉMU ROČENKY A POUŽITÉ ZNAČKY
Radenie divadiel v prehľade činnosti za sezónu je dané ich rozdelením na
štátne, samosprávne a nezávislé a teritoriálne – od západu na východ. Prehľad
sa robí vždy za celé divadlo (balet, činohra, opera) ako spravodajskú jednotku.
Pri názve divadiel v prehľade činnosti uvádzame v zátvorkách rok, v ktorom sa
začala ich dodnes kontinuálne trvajúca umelecká činnosť. Prehľad repertoáru
z predchádzajúcich sezón uvádzame v poradí podľa dátumov premiér inscenácií. Súčasťou ročenky slovenského profesionálneho divadelníctva je výberová
bibliografia recenzií uverejnených v periodikách, ktorú uvádzame za premiérami
každého divadla.
V zozname umeleckých pracovníkov za menom nasledujú dátum a miesto
narodenia, značka divadla a profesia, resp. umelecká funkcia za predpokladu, že
tieto údaje Divadelný ústav získal.
Za správnosť údajov, poskytnutých do ročenky zodpovedajú jednotlivé
divadlá. Pre zber osobných údajov sa Divadelný ústav riadi príslušným zákonom
o ich ochrane.
Značky divadiel
a.ha.
Divadlo a.ha. Bratislava
Actores
ACTORES, mestské divadlo Rožňava
ARÉNA
Divadlo ARÉNA Bratislava
ART
Arteatro Bratislava
Astorka
Divadlo ASTORKA KORZO ’90 Bratislava
AU BB
Akadémia umení Banská Bystrica
BBD
Bratislavské bábkové divadlo
BDK
Bábkové divadlo Košice
BDnR
Bábkové divadlo na Rázcestí Banská Bystrica
BDZ
Bábkové divadlo Žilina
BIBIANA
Bibiana, Medzinárodný dom umenia pre deti Bratislava
CK
Cirkevné konzervatórium Bratislava
DAB
Divadlo Andreja Bagara Nitra
DAD
Divadlo Alexandra Duchnoviča Prešov
Dajv
Dajv
DBD
Divadlo bez domova Bratislava
DJGT
Divadlo Jozefa Gregora Tajovského
DJP
Divadlo Jána Palárika v Trnave
DJZ
Divadlo Jonáša Záborského Prešov
DTI
Divadlo Tiché iskry Banská Bystrica
DzP
Divadlo z Pasáže Banská Bystrica
ED
elledanse Bratislava
GNG
Divadlo GUnaGU Bratislava
493
rocenka07_08.indd 493
17.12.2010 10:10:14
poznámky a značky
JD
KBa
KBB
KKe
KONTRA
KZa
L+S
LUDUS
Maskrta
MDZ
Meteorit
NG
NS
PAT
Pd
PIKI
Poton
RMT
RND
SD
SDK
SDT
SKD
SkRAT
SMD
SND
SO BB
StDN
StDN II
StZA
Š 12
ŠT
Tangere
THK
TKJ
TN
TT
TW
VŠMU
West
Jókaiho divadlo Komárno
Konzervatórium Bratislava
Konzervatórium Jána Levoslava Bellu Banská Bystrica
Konzervatórium Košice
Divadlo Kontra Spišská Nová Ves
Konzervatórium Žilina
Štúdio L + S Bratislava
Divadlo LUDUS, kreatívne centrum mladých Bratislava
Divadlo MAŠKRTA Košice
Mestské divadlo Žilina
Meteorit, International Theatre Group Bratislava
Divadlo Non Garde Bratislava
Nová scéna Bratislava
Divadlo P.A.T
Prešporské divadlo Bratislava
Divadlo Piki Pezinok
Divadlo Pôtoň
Divadlo ROMATHAN Košice
Radošinské naivné divadlo
Spišské divadlo Spišská Nová Ves
Štátne divadlo Košice
Slovenské divadlo tanca Bratislava
Slovenské komorné divadlo Martin
Divadlo SkRAT Bratislava
Staromestské divadlo Košice
Slovenské národné divadlo Bratislava
Štátna opera Banská Bystrica
Staré divadlo Nitra
Staré divadlo Karola Spišáka Nitra
Stanica Žilina-Záriečie
Štúdio 12 Bratislava
Štúdio tanca Banská Bystrica
Tangere Dance Theatre Co. Bratislava
Divadlo THÁLIA Košice
Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej Bratislava
Teátro Neline
Teatro Tatro
Teatro Wüstenrot
Vysoká škola múzických umení Bratislava
Divadlo WEST Bratislava
494
rocenka07_08.indd 494
17.12.2010 10:10:14
poznámky a značky
Značky profesií a tvorivých činností
*
polovičný alebo inak krátený pracovný úväzok
a
aranžmán
abs
absolvent
adap
adaptácia
anim
animácia
asd
asistent dirigenta
asch
asistent choreografa
asp
autorská spolupráca
asr
asistent réžie
asv
asistent scénografie
aszb
asistent zbormajstra
autor
autor
b
bábky
bh
bábkoherec
bm
baletný majster
bmped
baletný majster – pedagóg
bmrep
baletný majster – repetítor
bmved
vedúci baletný majster
bvp
bábkovodičské práce
d
dirigent
d (ah)
hosťujúci dirigent
dh
detský herec
dr
dramaturgia, dramaturgická spolupráca
drm
dramatizácia
drsp
dramaturgická spolupráca
dr-u
dramaturgicko-režijná úprava
film
film, filmové dokrútky
gr
generálny riaditeľ
h
herec
ha
aranžmán
hdr
hudobná dramaturgia
hdrsp
hudobno-dramaturgická spolupráca
hlasped
hlasový pedagóg, hlasová príprava
hn
hudobné naštudovanie
hsklad
hudobný skladateľ
hsp
hudobná spolupráca
hu
hudobná úprava
hud.r
hudobná réžia
hzb
hlavný zbormajster
ch
choreograf, choreografia
chnšt
choreografické naštudovanie
495
rocenka07_08.indd 495
17.12.2010 10:10:14
poznámky a značky
i
k
km
kv
l
m
n
o
o (ah)
o (zbor)
odbsp
opt
opt (zbor)
orch
p
pedsp
pedv
ph
posl.
psp
ptp
r
rb
rd
ro
sa
sc
sh
spev
spis
sv
š
šéfd
šéfdr
štud.
t
t (ah)
t (s+b)
t (zbor)
t.ped
tp
u
inšpícia
korepetície
koncertný majster
kostýmové návrhy
libreto
masky
námet
člen opery – sólista
člen opery – stály hosť
člen opery – zbor
odborná spolupráca
člen spevohry – sólista
člen spevohry – zbor
člen orchestra
preklad
pedagogická spolupráca
pedagogické vedenie
príležitostný herec
poslucháč umeleckej školy
pohybová spolupráca
preklad textov piesní
réžia
riaditeľ baletu
riaditeľ divadla, umelecký riaditeľ
riaditeľ opery
svetelný dizajn
scenár
hudba, scénická hudba
spev
spisovateľ
návrh scény
šepkár
šéfdirigent
šéfdramaturg, hlavný dramaturg
študent umeleckej školy
člen baletu – sólista, tanečník
člen súboru – stály hosť
člen baletu – sólo+zbor
člen baletu – zbor
tanečný pedagóg
texty piesní
úprava
496
rocenka07_08.indd 496
17.12.2010 10:10:14
poznámky a značky
um
vh
video
vnšt
vsp
zb
zsp
umelecký šéf
výber hudby
videodokrútky, videoprojekcia
vokálne naštudovanie
výtvarná spolupráca
zbormajster
zvuková spolupráca, zvukový dizajn
497
rocenka07_08.indd 497
17.12.2010 10:10:14
NOTES TO THE YEARBOOK ARRANGEMENT
AND ABBREVIATIONS USED
In this yearbook, theatres are listed by regions (starting geographically from
the west to the east) and divided into group according to their status – state
theatres, theatres funded by regional or city councils and independent theatres.
In case some theatre comprises several ensembles (e.g. ballet, drama, opera), the
overview is elaborated for the theatre as one unit. Theatres in the list are supplemented with the years of their establishment given in brackets. The repertoire of
the previous season is listed by the productions´ first-night dates. On yearbook
of Slovak professional theatre, we have expanded the publication by a bibliography of reviews published in periodicals. The bibliography is listed after the list of
new productions of each individual theatre.
The names of artists are listed first, followed by dates and places of birth,
theatre abbreviation, his/her profession or artistic part.
The accuracy of the facts published in the yearbook is the responsibility of
the theatre that provided them.
Theatre abbreviations:
a.ha.
Theatre a.ha. Bratislava
Actores
City Theatre ACTORES Rožňava
ARÉNA
ARÉNA Theatre Bratislava
ART
Arteatro Bratislava
Astorka
ASTORKA KORZO ’90 Theatre Bratislava
AU BB
Academy of Arts Banská Bystrica
BBD
Bratislava Puppet Theatre
BDK
Puppet Theatre Košice
BDnR
Puppet Theatre at the Crossroads Banská Bystrica
BDZ
Puppet Theatre Žilina
BIBIANA
Bibiana, International House of Art for Children Bratislava
CK
Church Conservatoire Bratislava
DAB
Andrej Bagar Theatre Nitra
DAD
Alexander Duchnovič Theatre Prešov
Dajv
Dajv Theatre/Artistic group Bratislava
DBD
Theatre With No Home Bratislava
DJGT
Jozef Gregor Tajovský Theatre Zvolen
DJP
Ján Palárik Theatre Trnava
DJZ
Jonáš Záborský Theatre Prešov
DTI
Theatre Silent sparks Banská Bystrica
DzP
Theatre from the Passage Banská Bystrica
ED
elledanse, Dance Theatre Bratislava
GNG
GUnaGU Theatre Bratislava
498
rocenka07_08.indd 498
17.12.2010 10:10:14
notes and abbrevations
JD
KBa
KBB
KKe
KONTRA
KZa
L+S
LUDUS
Maskrta
MDZ
Meteorit
NG
NS
PAT
Pd
PIKI
Poton
RMT
RND
SD
SDK
SDT
SKD
SkRAT
SMD
SND
SO BB
StDN
StDN II
StZA
Š 12
ŠT
Tangere
THK
TKJ
TN
TT
TW
VŠMU
West
Jókai Theatre Komárno
Bratislava Conservatory
Conservatoire of Ján Levoslava Bella Banská Bystrica
Conservatory Košice
Theatre Kontra Spišská Nová Ves
Conservatory Žilina
L + S Studio Bratislava
LUDUS Theatre Bratislava
MAŠKRTA Theatre Košice
Žilina City Theatre
Meteorit, International Theatre Group Bratislava
Theatre Non Garde
Nová scéna Theatre Bratislava
P.A.T Theatre
Prespork Theatre
Piki Theatre Pezinok
Theatre Pôtoň
ROMATHAN Theatre Košice
Radošina Naive Theatre
Spiš Theatre Spišská Nová Ves
State Theatre Košice
Slovak Dance Theatre Bratislava
Slovak Chamber Theatre Martin
SkRAT Theatre Bratislava
Old Town Theatre Košice
Slovak National Theatre Bratislava
State Opera Banská Bystrica
Old Theatre Nitra
Karol Spišák Old Theatre Nitra
Cultural Centre Stanica Žilina
Studio 12 Bratislava
Dance Studio Banská Bystrica
Tangere Dance Theatre Co. Bratislava
Thália Theatre Košice
Dance Conservatory Eva Jaczová Bratislava
Teátro Neline
Teatro Tatro
Teatro Wüstenrot
Theatre Studio of the Academy of Dramatic Arts Bratislava
WEST Theatre Bratislava
499
rocenka07_08.indd 499
17.12.2010 10:10:14
notes and abbrevations
*
a
abs
adap
anim
asd
asch
asp
asr
asv
aszb
autor
b
bh
bm
bmped
bmrep
bmved
bvp
d
d (ah)
dh
dr
drm
drsp
dr-u
film
gr
h
ha
hdr
hdrsp
hlasped
hn
hsklad
hsp
hu
hud.r
hzb
ch
chnšt i
half-time or part-time load
arrangement
absolvent
adaptation
animation, animation supervision
assistant conductor
assistant choreographer
author collaboration
assistant director
assistant stagedesigner
assistant chorus master
author, playwrigt
puppets
puppeteer
balletmaster, balletmistress
ballet master pedagogue
ballet master répétiteur
ballet master in chief
puppet animation
conductor
guest conductor
child actor
dramaturg, literary adviser
adaptation
dramaturgycal collaboration
text editing
following video
director general
actor, member of the drama ensemble
musical arrangement
music dramaturgy
collaboraton in music dramaturgy
voice teacher, voice training
musical staging
composer
musical collaboration
musical arrangement
music direction
chorus master
choreographer/movement consultant
choreographical work
stage manager
500
rocenka07_08.indd 500
17.12.2010 10:10:14
notes and abbrevations
k
km
kv
l
m
n
o
o (ah)
o (zbor)
odbsp
opt
opt (zbor)
orch
p
pedsp
pedv
ph
posl.
psp
ptp
r
rb
rd
ro
sa
sc
sh
spev
spis
sv
š
šéfd
šéfdr
štud.
t
t (ah)
t (s+b)
t (zbor)
t.ped
tp
u
um
répétiteur
concertmaster
costume designer
librettist
masks
story
soloist, opera ensemble member
opera ensemble member – permanent guest
opera ensemble member – chorus
special supervision
soloist, musical comedy ensemble member
musical comedy ensemble member – chorus
orchestra member
translation
pedagogical collaboration
pedagogical leadership
occasional actor
student of art school
movement consultant
lyrics translation
director
artistic director of the balley ensemble
managing director, or artistic director of the theatre
artistic director of the opera ensemble
lighting designer
screenplay
incidental music or musical arrangement by
vocals
writer
scenographer, setdesigner
prompter
chief conductor
chief dramaturg
student of art school
dancer – soloist
dancer – permanent guest
dancer – solo+group
dancer – group
dance pedagogue
lyrics
adaptation
artistic director
501
rocenka07_08.indd 501
17.12.2010 10:10:14
notes and abbrevations
vh
video
vnšt
vsp
zb
zsp
music selection
videoprojection
vokáln work
visual collaboration
choirmaster
sound collaboration, sound design
502
rocenka07_08.indd 502
17.12.2010 10:10:14
rocenka07_08.indd 503
17.12.2010 10:10:14
Z PONUKY
TITULOV
DIVADELNÉHO
ÚSTAVU
Edícia Teória v pohybe
Milan Čorba: Kostýmová tvorba (Prednášky)
Prednášky o divadle II.
Helen Micholsonová: Divadlo a vzdelávanie
Goran Stefanovski: Malá kniha nástrah
Deti revolúcie (Zborník víťazných prác súťaže
a edukačného projektu Divadelného ústavu
Edícia Slovenská dráma
Július Barč-Ivan: Súborné dramatické dielo
Ivan Stodola: Súborné dramatické dielo I. a II.
Dráma 2001 (zborník víťazných hier)
Dráma 2002 — 2003 (zborník víťazných hier)
Dráma 2004 — 2005 (zborník víťazných hier)
Dráma 2006 (zborník víťazných hier)
Dráma 2007 — 2008 (zborník víťazných hier)
Miloš Karásek: EXTRAKT, Päť projektov /
Five Projects
Viliam Klimáček: Desať hier
GUnaGU Remix (Kolektívne texty 1985 — 2000)
Divadlo SkRAT: Hry
Silvester Lavrík: Hry
Ján Uličiansky: Sedem rozprávkových hier
Slovenská dráma v preklade
Visegrad Drama 1., 2., 3.
Contemporary Slovak Drama 2., 3., 4., 5.
Katalóg súčasných slovenských dramatikov / The Catalogue of Contemporary Slovak Dramatists / Catalogue des auteurs dramatiques contemporains slovaques / Katalog der
zeitgenössischen slowakischen Dramatiker
Slowakische Gegenwartsstücke
Durchbrochene Linien
Uschni, láska moja. Osem slovenských hier
Slovak Drama in Translation (CD)
Edícia Osobnosti
Ľubica Krénová: Milan Kňažko. Hráč
Nadežda Lindovská a kolektív:
Magda Husáková-Lokvencová.
Prvá dáma slovenskej divadelnej réžie
Richard Pupala, Martina Skúpa, Ján Jaborník, Vladimír Štefko, Vladimír Mlčoušek:
Človek odinakiaľ. Ivan Mistrík
Ľubica Krénová: Ladislav Chudík
Zuzana Bakošová-Hlavenková a kol.:
Elixír smiechu.
Jozef Kroner a Kronerovci
Edícia Vreckovky
Gianina Cărbunariu: Kebab
José Maria Vieira Mendes: Moja Žena
Koffi Kwahulé: Misterioso-119
Tom Lanoye: Celibát
Pau Miró: Úsmev slona
Letizia Russo: Psí hrob
Kari Hotakainen: Červený vlk
Edícia Svetové divadlo
Erika Fischer-Lichte: Dejiny drámy
Patrice Pavis: Divadelný slovník
Dramatika viedenskej (vídeňské) moderny
Jana Bžochová-Wild: Úvod do shakespearovské
ho divadla
Jana Bžochová-Wild: Začarovaný ostrov?
Shakespearova Búrka inak
S. M. Ejzenštejn: Umenie mizanscény II.
Henryk Jurkowski: Metamorfózy bábkového divadla v 20. storočí
Marvin Carlson: Dejiny divadelných teórií
Hans-Thies Lehmann: Postdramatické divadlo
Peter Scherhaufer: Čítanka z dejín divadelnej
réžie (4)
Jana Bžochová-Wild: Malé dejiny Hamleta
Milan Lukeš: Divné divadlo našeho věku
Richard Schechner: Performancia: teórie, praktiky, rituály
Edícia Svetová dráma — antológie
Sam Shepard: Hry
Stanislaw Ignacy Witkiewicz: Hry
August Strindberg: Hry
Marguerite Durasová: Hry
David Mamet: Hry
Paul Claudel: Hry
Antológia súčasných francúzskych hier
a ich analýz (P. Pavis /štúdie/, M. Vinaver,
B.-M. Koltès, E. Cormann, J-L. Lagarce)
504
rocenka07_08.indd 504
17.12.2010 10:10:14
Edícia Nová dráma / New Drama
Marius von Mayenburg: Hry
Ingmar Villqist: Hry
Nemecká dráma (I. Bauersima,
R. Schimmelpfennig, A. Ostermaier,
D. Loher, T. Walser)
Patrick Marber: Hry
Valère Novarina: Hry
Srbská dráma (N. Romčević, B. Srbljanović,
M. Marković, M. Bogavac, M. Pelević)
Maďarská dráma (K. Hamvai, P. Kárpáti,
A. Nagy, A. Németh, A. Szilágyi)
Ruská dráma (I. Vyrypajev, O. Muchina,
M. Kuročkin, V. Sigarev, J. Klavdijev)
EDÍCIA
SLOVENSKÉ
DIVADLO
505
rocenka07_08.indd 505
17.12.2010 10:10:15
Divadlá na Slovensku
v sezóne 2008/2009
XXXVI. ročenka profesionálneho divadelníctva na Slovensku,
spracovaná z podkladov dodaných divadlami
a z dokumentačných materiálov Divadelného ústavu
© Divadelný ústav Bratislava
Zodpovedná vydavateľka: Vladislava Fekete, riaditeľka DÚ
Zodpovední redaktori: Oleg Dlouhý, Andrea Domeová
Odborná spolupráca: Viera Burešová, Katarína Kunová, Michaela Mojžišová,
Zuzana Nemcová, Viera Sadloňová
Štatistické údaje: Gabriela Holečková
Jazyková redaktorka: Darina Peťková
Preklad: Dária Fehérová, Zuzana Uličianska
Grafický dizajn a dtp: Jana Slezáková
Sadzba a tlač: NMCODE Bratislava
Náklad: 500 ks
Vydal Divadelný ústav v Bratislave roku 2010
ISBN 978-80-89369-25-6
rocenka07_08.indd 506
17.12.2010 10:10:15
Download

Ročenka 2008/2009 (formát PDF, 6,4MB)