"VHVTUtSPǏOÓL*tPOMJOFǏBTPQJTtXXXCBVNBHB[JOTL
.JFTUPQSF7BÝFLOJIZ
F
,VDIZOF
BUSFOEZ
;SBOJUFǥOÏPODLAHY
FARBA FASÁDY
JE OBRAZOM CELEJ STAVBY
10%- "):
%070;$"10%-")07:$),3:5¶/
1"3,&5:t-*/0-&6.t17$t,0#&3$&
UFMGBYNPCXXXDBNFPTL
www.baumagazin.sk
www.baumagazin.sk
časopis august 2010, ročník 1
Šéfredaktor
Peter Drobný
[email protected]
Grafická úprava
one2creative©
Inzercia a PR
Ilavský Juraj
[email protected]
tel.: 0911 252 777
Asonium, s.r.o.
Distribúcia
Klientom BauCard.sk systému
prostedníctvom direct mailingu
a voľná distribúcia
vo formáte PDF
na portále
www.baumagazin.sk
Adresa redakcie
BauMagazín.sk
Trnavská cesta 50/A
821 08 Bratislava
www.baumagazin.sk
Predplatné
Magazín je nepredajný a šírený
výlučne prostredníctvom siete
Internet. V prípade, že máte
záujem o pravidelné dostávanie
tohto časopisu do Vašej mailovej
schránky, pošlite Vašu žiadosť na
adresu: [email protected]
Návštevnosť portálu a čítanosť
monitoruje: Redakčný systém
WordPress stat.
Pretlač a akékoľvek šírenie povolené
výhradne so súhlasom vydavateľa.
© Baumagazin.sk 2010
© BauCard.sk 2010
© Asonium, s.r.o. 2010
© one2creative 2010
Ochranné známky:
je ochranná známka spoločnosti
Asonium, s.r.o.
je ochranná známka
pre Ilavský Juraj, Bratislava
je ochranná známka spoločnosti
Asonium, s.r.o.
Leto pomaly končí...
Leto a čas voľna sa pomaly a určite krátia a blížia sa k svojmu
koncu.
Pomaly sa vraciame ku každodenným povinnostiam a začíname pomaly dobiehať, to čo
sme si nechali nakopiť počas
vysnívanej dovolenky na našom stole alebo v počítači.
Poznáte to. Prídete do práce,
zapnete si PC a hneď sa na Vás
vyvalí neskutočné množstvo
mailov zo všetkých strán.
Známy mi na túto situáciu povedal zaujímavú myšlienku, ako
on rieši tú záplavu mailov.
Povedal: „ Kým by som prešiel
každý mail, čo mi počas 2 týždňov došiel, tak by som nemohol robiť nič iné. Preto si označím všetky takto došlé emaily
a stlačím DELETE“. Ak tam bol
nejaký veľmi dôležitý mail, tak
už je buď neskoro na riešenie,
alebo dotyčný odosielateľ ho
pošle znova, keďže nedostane
odpoveď.
Zasmial som sa, že aj toto je forma RESETU a v kútiku duše som
mu ticho závidel.
Preto sa opýtam, nepotrebujeme aj my niekedy takto zmazať
naše hlavy a myšlienky?
Možno práve vtedy dostanete
tie najlepšie nápady, ako pre-
robiť svoj byt, akú farbu použiť
na steny v kuchyni, aby ste oživili svoju domácnosť alebo ako
premiestniť nábytok v byte tak,
aby ste dosiahli nové vzdušné a
harmonické prostredie.
K tomu Vám chceme pomôcť
aj my v redakcii. Preto Vám mesiac čo mesiac prinášame Váš
čím ďalej, tým viac obľubenejší
online časopis BauMagazín.
Verím, že si aj v tomto vydaní
nájdete tú svoju inšpiráciu, to
svoje miesto, ktoré Vás zaujme.
Možno aj vďaka tomu máme
čísla návštevnosti a čítanosti na
ktoré sme hrdí.
Za 5 mesiacov našej existencie
(portálu-pozn.red.) nás dnes
navštevuje denne okolo 7210
unikátnych návštevníkov.
Uverejnili sme 3 vydania Vášho
obľubeného on-line časopisu
BauMagazín, ktorého iba posledné číslo si prečítalo viac
87 tisíc ľudí
a do svojho počítača si ho stiahlo vo formáte PDF viac ako
42 tisíc návštevníkov.
Juraj Ilavský - riaditeľ
Použité fotografie:
Autori článkov, PhotoExpress
3
Súťaž
Nie je škvrna ako škvrna
5x
VANISH
OXI action
Čistá bielizeň je vizitkou každej domácnosti. Čo však spraviť, keď sa škvrny držia bielizne stoj čo stoj?
V prvom rade si treba zapamätať, že najľahšie sa škvrny zbavíte hneď, ako sa vám ju podarí spraviť. Záleží tiež od typu škvrny. Inak sa čistí škvrna mastná, inak škvrna od krvi, alebo od trávy. Každopádne je
potrebné hneď po príchode domov oblečenie čo najskôr vyprať. Ako však vieme, nie všetky škvrny po
vypraní v práčke zmiznú, hlavne ak perieme pri nižších teplotách. Všetky ale majú často aj po vypraní
jedno spoločné – na škvrnách sa môžu množiť baktérie. Môžete siahnuť po agresívnych čistiacich prípravkoch, tie vám ale môžu zničiť oblečenie a ak sa veci poriadne neprepláchajú, môžu pôsobiť dráždivo hlavne v styku s jemnou
detskou kožou.
Pri práčke by Vám preto nemala chýbať novinka - Vanish Oxi Action Extra Hygiene, ktorého účinné látky spoľahlivo odstránia nie
len škvrnu, ale dokázateľne aj 99,9% baktérií, ktoré sa na škvrne môžu nachádzať. Účinné látky v prípravku boli testované napr. na
baktériu Enterococcus hirae alebo Staphylococcus aureus, všetkým určite dobre známeho zlatého stafylokoka. Postup prania je
jednoduchý – špinavú bielizeň namočíme na hodinku, alebo podľa potreby do nádoby s vodou a Vanish Oxi Action Extra Hygiene.
Potom ho dáme do práčky spolu so zvyšným oblečením a vyperieme ako inokedy. Nemusíme kupovať žiadny špeciálny prášok na
pranie, Vanish Oxi Action Extra Hygiene môžeme kombinovať s ktorýmkoľvek pracím práškom. Dostanete ho teraz vo všetkých
predajniach drogérie ako prášok alebo gél, podľa toho, čo vám viac vyhovuje.
Otázka: Vymenujte aspoň jednu baktériu, na ktorú bol Vanish Oxi Action Extra Hygiene testovaný. Správne odpovede zasielajte
mailom na adresu [email protected] Spolu so správnou odpoveďou napíšte svoje meno, priezvisko, adresu a telef. kontakt.
hlavná téma
6
Farba FASÁDY
je obrazom celej STAVBY
TEXT: Jozef Hilbrycht , FOTO: Remodeling
Keď už máme postavenú hrubú stavbu a vieme reálne
porovnať pôsobenie našej stavby na objemové dispozície
okolia, je najvyšší čas začať uvažovať o farebnosti omietky.
7
www.baumagazin.sk
hlavná téma
Môžeme mať akokoľvek pekne a vhodne umiestnený dom na
pozemku a môže spĺňať všetky kvalitatívne kritéria, ak jeho povrchovú úpravu - omietky čiže jej farebnosť „spackáme“, naša
snaha dostane vážnu trhlinu. Preto je veľmi dôležité venovať
zvýšenú pozornosť vonkajšej fasáde domu. Asi tak, ako hovorievali naše staré mamy, že môžeš mať krásne a čisté oblečenie, ale
ak máš špinavé obutie, o čistote nemôžeš hovoriť. To isté platí aj
o farebnosti vonkajšej fasády, môžeme mať pekný dom, ale keď
má otrasnú farbu, bude pôsobiť prinajlepšom podivne.
Fasády sú dlhodobo vystavené priaznivým i nepriaznivým vplyvom počasia, preto im treba venovať zvýšenú pozornosť. Náhle
zmeny počasia, ako sú dážď, mrazy, slnečné žiarenie, vlhkosť sú
živly, ktoré vedia narobiť „poriadnu paseku“, ak sme zanedbali
kvalitu povrchovej úpravy fasády. Pri rozhodovaní farebnosti fasády, treba mať na zreteli aj to, aké farby pohlcujú viac svetla, a
ktoré menej.
Fasádne omietky sa obyčajne skladajú z tzv. jadrovej (vyrovnávacej) omietky s hrúbkou priemerne cca 25 mm a tenkovrstvovej štukovej omietky, ktorá tvorí podklad pod fasádnu farbu.
Na zatepľovacie systémy sa väčšinou používajú dekoratívne
tenkovrstvové štruktúrované omietky (minerálne, akrylátové,
silikónové a silikátové) na najrôznejšej chemickej báze.
Základným materiálom farebných povrchových úprav omietok
sú pigmenty, ktoré spôsobujú farebnosť povrchu, ďalej sú to
plnivá, ktoré určujú tvar povrchu a rôzne aditíva a rozpúšťadla
na zušľachtenie materiálu a povrchovej úpravy, ale nemajú taký
význam ako spojivá či plnivá. Preto kvalitatívne najdôležitejšou
zložkou povrchovej úpravy domu je spojivo, ktoré to drží všetko
pohromade a je určujúcim faktorom konečnej povrchovej kvality.
Podľa spojiva delíme omietky na akrylátové, silikónové, silikátové a minerálne.
Existujú 3 základné výberové kritéria
Cena výberu fasádnej omietky by nemala byť vždy určujúcim
faktorom, základným kritériom je vhodnosť jej použitia (musíme zabezpečiť dlhodobú ochranu) a až následne výber podľa
ponúkanej ceny.
Prvým kritériom pri výbere vhodnej povrchovej úpravy je zvyčajne predstava o estetickom pôsobení budúcej fasády - jej
členenie, štruktúra a farebnosť. V zásade máme na výber medzi
hladkou fasádou a fasádou so štruktúrou - hladenou, škrabanou
či ryhovanou. Toto dokáže posúdiť aj laický stavebník svojím estetickým cítením.
Ďalším kritériom výberu sú vlastnosti a zloženie omietky, ktorá
bude vhodne spolupôsobiť s podkladom a zároveň bude schopná odolávať vonkajším vplyvom, ako je slnko, dážď, výfukové
plyny, prach, kyslé dažde, machy, riasy... Tieto vlastnosti povrchovej úpravy ovplyvňuje najmä použité spojivo. Tu musí pomôcť odborník. Ako sme už uviedli, podľa spojiva rozdeľujeme
povrchové úpravy na:
- akrylátové: vodovzdorné materiály, neparopriepustné na báze
akrylátovej disperzie,
8
- silikónové: vodovzdorné, paropriepustné materiály na báze silikónových živíc,
- silikátové: vodovzdorné, paropriepustné materiály na báze
vodného skla,
- minerálne: paropriepustné omietky s hydraulickým spojivom.
Vodovzdornosť v súčinnosti s paropriepustnosťou sú hlavnými
kritériami pre výber kvalitnej a zdravotne neškodnej fasádnej
omietky, ktoré majú výrazný vplyv na životnosť stavby. Bez konzultácií v obchodných kanceláriách výrobcov ste ako laik bezradný.
Charakteristiky
omietok
tenkovrstvových
fasádnych
Akrylátové omietky - sú tenkovrstvové disperzné (kašovité)
omietkové zmesi. Vyrábajú sa na báze vodnej disperzie akrylátových živíc a kremičitých pieskov. Ich tuhnutie je dvojstupňové
- najskôr sa odparí voda a v druhej fáze sa vytvorí pevnostná
štruktúra. Sú pružné a dajú sa umývať aj tlakovou vodou. Odolávajú poškodeniu, oteru a tiež poveternostným vplyvom. Sú stálofarebné a tónovať ich možno podľa širokej škály farieb. Tieto
omietky však nie sú paropriepustné a nemožno ich aplikovať na
zatepľovacie systémy s minerálnou vlnou. Nie sú antistatické,
čiže sú náchylné na zašpinenie od prachu alebo okolitých nečistôt.
Silikónové omietky - tenkovrstvové pastózne omietky, vyrobené sú na báze vodnej emulzie silikónovej živice. Omietky
sú vodovzdorné a paropriepustné. Odolávajú poveternostným
vplyvom, oteru a mechanickému poškodeniu. Použiteľné sú na
všetky bežné podklady a možno ich tónovať podľa širokej škály
odtieňov. Vyznačujú sa nízkym povrchovým napätím. Podobne
ako silikátové omietky i tieto majú s ohľadom na použité oxidové pigmenty obmedzenú farebnú škálu. Ďalšou nevýhodou je
ťažká pretierateľnosť. Silikónové omietky sú silne hydrofobizované a bežne ponúkané disperzné farby na nich majú nedostatočnú prídržnosť.
Silikátové omietky - sú tenkovrstvové kvalitné pastózne omietky. Zložené sú z draselného vodného skla, organických prísad a
plniva na báze kremičitých pieskov. Majú vysokú odolnosť proti
poveternostným vplyvom a dobre prepúšťajú vodnú paru. Sú
vodovzdorné a dajú sa jednoducho umývať.
Tieto omietky možno tónovať podľa širokého spektra odtieňov.
V prípade, že sa aplikujú pri nízkych teplotách na nerovnomerne vyschnuté podklady, môžu vzniknúť tmavšie plochy vplyvom
nerovnomerne prebiehajúcej reakcie.
To isté platí pri aplikácii na plochy s rozdielnou vlhkosťou. Z dôvodu pigmentácie na báze oxidov je obmedzená ich farebná
škála.
Minerálne omietky - sú jednozložkové šľachtené minerálne
omietky na báze cementu a vápenného hydrátu. Majú vysokú paropriepustnosť a možno ich aplikovať na povrch, ktorý
je zateplený ľubovoľným izolantom. Sú priľnavé na podklad aj
pri menej vhodných klimatických podmienkach. Odolnosť minerálnych omietok proti mechanickému poškodeniu je malá a
nemožno ich čistiť tlakovou vodou. Majú malú pružnosť a ich
výber tónovania je obmedzený.
9
www.baumagazin.sk
hlavná téma
Povrchové štruktúry omietok
Fasádny náter má nielen ochrannú funkciu, ale mal by pôsobiť
aj esteticky, preto je veľmi dôležitá aj jeho povrchová štruktúra
- ryhovaná, hladená alebo valčeková. Táto štruktúra je závislá od
veľkosti zrna - kameniva (od 1,5 mm do 2,5 mm) v omietke a od
spôsobu jej konečného opracovania.
Nanášanie tenkovrstvovej fasádnej omietky sa vykonáva murárskymi hladidlami z nehrdzavejúcej ocele a po miernom zaschnutí sa upravuje hladidlom z plastu. Na jednotlivých snímkach
vidieť ich konečný efekt a z popiskov sa dá vydedukovať spôsob
ich tvorby.
Povrchové farby fasád
Akrylátové farby - pri hľadaní informácií o tomto type výrobkov sa stretnete s pojmom disperzia, to znamená, že látka (napr.
pigment) je v inej látke jemne rozptýlená (v spojive). Disperzné
farby pozostávajú z disperzných spojív, z pigmentov a pomocných látok. Riedidlá a rozpúšťadlá sa hneď po aplikácii, keď sa
uskutoční chemická reakcia, odparia. Potom sa neprchavé časti spoja a vytvoria kompaktný povlak. Vytvorenie povlaku sa
uskutočňuje len fyzikálne. Disperzný náter sa nedá aplikovať
na omietky z bieleho vápna. Disperzia by sa nemala používať
na omietky z bieleho vápna preto, lebo únosnosť potrebná pri
disperzii je rozhodujúca. Vápno už uzavrelo povrch omietok k
chemickým reakciám a disperzný povlak príliš obmedzuje difúziu vodnej pary. Z dlhodobého hľadiska to má nepriaznivý vplyv
na omietku a náter.
Silikónové farby - spojivom silikónových živičných farieb je
silikónová živičná emulzia, ktorá sa spevňuje polymérovými
disperziami. Povlak sa tvorí odparovaním vody, pričom nevzniká chemická reakcia medzi spojivom, prísadami a základom. V
povlaku sa pri tom vytvára jemná kapilárna štruktúra, ktorá zaručuje veľmi dobrú priepustnosť vodnej pary.
Silikónové farby sa môžu nanášať na všetky minerálne alebo
plastmi zušľachtené podklady; podmienkou je, aby bol podklad
čistý a nosný. Pred aplikáciou silikónovej farby vytvárajúcej povlak sa podklad hydrofobizuje špeciálnou náterovou látkou, ktorá je súčasťou systému, t. j. podklad sa stane vodotesným.
Silikátové alebo minerálne farby - surovinami spojiva minerálnych farieb a draselného vodného skla, sú kremenný piesok a
potaš, ktoré sa v procese tavenia pri takmer 1 300 °C premieňajú
na draselný silikát rozpustný vo vode. Alkáliovzdorné pigmenty
sa pridávajú až približne12 hodín pred spracovaním. Minerálne alebo silikátové farby alebo dvojzložkové minerálne farby,
ako sa tiež nazývajú, vyžadujú pri spracovaní veľkú zručnosť a
poznatky týkajúce sa posúdenia podkladu. Proces tuhnutia povlaku je chemický a nazýva sa skremenenie. Keď sa na omietku
aplikuje minerálna farba, do ktorej sa pridalo minimálne množstvo organických pomocných látok, proces skremenenia sa poruší, t. j. povlak je po vyschnutí fľakatý, tvoria sa na ňom trhliny
a odlupuje sa. Preto sa táto farba používa iba na čistú omietku
z bieleho vápna.
Organické silikátové farby - majú rovnaké základné zloženie
ako spomínané silikátové farby. Aby sa proces skremenenia
10
(chemická reakcia medzi draselným silikátom a pigmentmi) neuskutočnil v nádobe, pridáva sa do náterovej látky približne 5 %
objemu špeciálnych plastov.
Farby na báze vápna - sú zmesi haseného vápna riediteľné vodou. Vápno je pigment aj spojivo súčasne a tvrdne chemicky,
prijímaním kyseliny uhličitej zo vzduchu. Používa sa na minerálne viazané omietky - väčšinou na pamiatkovo chránené objekty. Sú najstaršou, tisícročia známou povrchovou úpravou. Svoju
existenciu majú aj u ekologicky cítiacich fanúšikoch.
Vlastnosti a symbolika farieb
Ak sa chceme podľa svojej predstavy a odporúčania odborníkov
rozhodnúť pre farbu fasády nášho domu, mali by sme mať o
nej aspoň základné informácie. Potom nás bude k nášmu obydliu viazať silnejšie puto a budeme môcť s ľahkosťou a šarmom
svojim známym vysvetliť, prečo sme sa rozhodli pre túto farbu.
Podľa definície je, farba viditeľná oblasť elektromagnetického
žiarenia s vlnovými dĺžkami približne od 380 do 780 nm (nanometrov). Na najnižšej hranici tohto intervalu je ultrafialové a
na najvyššej infračervené svetlo, ktoré okom nevidíme. Vlnová
dĺžka je rozhodujúcou charakteristikou pre výsledný vnem farby. Najkrajšou hračkou prírody farebného spektra je dúha,
ktorú vie obdivovať a pokochať sa jej krásou snáď každý človek.
Farebnosť predmetov a okolia vnímame vďaka odrazu svetla.
Ak má predmet červenú farbu, jeho povrch pohltil všetko svetlo,
okrem vlnovej dĺžky červeného svetla. Biele svetlo je však tvorené rovnakým zastúpením všetkých zložiek svetla. Rozkladom
bieleho svetla prostredníctvom skleného hranola uvidíme celé
farebné spektrum.
To znamená, že bielu farbu bude mať predmet, ktorý nepohltí
výraznejšie žiadnu vlnovú dĺžku a zároveň väčšinu svetla odrazí.
Čierny objekt to robí opačne, pohltí väčšinu svetla. Takže objekty bez svetla sa javia ako čierne, nie nadarmo sa hovorí, že v tme
je každá krava čierna.
Pôsobenie na psychiku
Ani si neuvedomujeme, že farby pôsobia aj na našu psychiku. Za
aktívne sa považujú žltá, oranžová, červená a o ich vyznávačoch
sa hovorí, že sú nadpriemerne aktívni, nemusí to však vždy byť
pozitívum. Za pasívne farby sa považujú modrá, azúrová, zelená a žltozelená, ktoré charakterizujú pasivitu, ale nemusí to byť
však niečo negatívne, ale naopak, pozitívne, uvážlivé až meditatívne a pod. Farbami, ktoré vyvolávajú teplý pocit sa považujú žltá, oranžová, žltozelená a chladnými sa považujú azúrová,
modrá, fialová a ružová.
Ak budeme mať priestor vystavený nadmernému slnečnému
žiareniu a steny zafarbíme teplými farbami, v našej psychike
bude tento priestor vytvárať takzvané psychické peklo. Príliš
nervózni ľudia by nemali dlho zotrvávať v priestoroch s aktívnymi farbami, ani tí, čo majú ustavičný pocit tepla. Ak sme sa
však rozhodli pre teplé farby nášho domu, okolie by sme mali
dotvoriť napríklad bohatou zeleňou, nielen kvôli estetike, ale aj
kvôli psychickej pohode.
Zoznámme sa však bližšie s jednotlivými farbami
a vytvorme si o nich trochu hlbší obraz.
Červená
Táto farba zodpovedá najnižším frekvenciám elektromagnetického žiarenia, ktoré dokáže oko vnímať. Patrí medzi
základné farby spektra, je to farba monochromatického
svetla s vlnovou dĺžkou približne 700 nm. Svetlo s ešte nižšou frekvenčnou dĺžkou už ľudské oko nie je schopné vnímať a poznáme ho ako infračervené žiarenie.
Doplnkovou farbou červenej je tyrkysová. Okysličená ľudská krv má tiež červenú farbu, ktorú zapríčinila prítomnosť
hemoglobínu. S týmto faktom pravdepodobne súvisí ďalšia
symbolika: červená farba symbolizuje hnev. Planéta Mars
má červenkastú farbu (z dôvodu prítomnosti oxidov železa), pre ktoré bola asociovaná s bohom vojny Marsom. V
kresťanstve je červená farba symbolom preliatej krvi mučeníkov, preto sa používa ako liturgická farba pri ich pamiatke.
V tradícii antického Ríma sa červená alebo purpurová farba
chápe ako farba kráľovská alebo slávnostná.
Červená farba je výrazná, preto sa chápe ako signál varovania alebo inej dôležitej správy, na semafore znamená
stoj. Symbolizuje tiež lásku alebo erotiku. V čínskej tradícii
je červená farbou šťastia. V účtovníctve (najmä v anglicky
hovoriacich krajinách) sa ňou označoval dlh, prípadne strata. Výraz v červených číslach teda znamená upozornenie, že
ste v strate.
Oranžová
Patrí medzi farby viditeľného spektra s vlnovou dĺžkou medzi červenou a žltou, približne 620 až 585 nm. Pomenovanie
oranžová je odvodené od farby pomaranča. Vyrába sa zmiešaním žltej s červenou, alebo presnejšie fialovou.
Oranžová sa niekedy používa ako varovanie či zvýraznenie,
podobne ako žltá. Oranžová je národnou farbou Holandska,
keďže vládnúca dynastia má svoje počiatky v nasavskooranžskom rode. V Severnom Írsku sa oranžovou označujú
protestanti. V Indii oranžová označuje hinduizmus. Oranžovú farbu ako svoj symbol používajú židovskí osadníci v
Pásme Gazy.
Žltá
Patrí medzi základné farby spektra a je to farba monochromatického svetla s vlnovou dĺžkou medzi 565 až 590 nm.
Pri farebnej tlači (CMYK) jej doplnkovou farbou je modrá.
Niektorí výtvarní umelci však kvôli charakteru pigmentu vo
farebných pastách považujú za doplnkovú farbu žltej purpurovú.
Žltá farba je veľmi výrazná, maximum slnečného žiarenia je
práve v oblasti žltej farby a ľudské oko je na ňu mimoriadne
citlivé. Z toho dôvodu sa žltá používa na upútanie pozornosti, ako varovanie a podobne, je signálnou farbou (aj v
prírode). Najväčší účinok dosahuje v kontraste s čiernou.
www.baumagazin.sk
Ak však netrpíme farbosleposťou, nebudeme mať problém s
výberom farebnosti, ale v každom prípade netreba zabúdať na
pripomienky odborníkov, pretože oni už o nej vedia viac ako
bežný človek. Spomínaná farbosleposť môže byť príčinou zlého
výberu, pretože farboslepí si pletú červenú farbu so zelenou alebo modrú zo žltou. Asi viete, že napríklad americký herec Paul
Newman (nar. 26. 1. 1925) bol kvôli nej prepustený z námorníctva, a napriek tomu sa z neho stal populárny človek. Ešte jedna
perlička z jeho života. Bol synom nemeckého Žida a jeho matkou bola rodáčka zo slovenského Ptičia, neďaleko Humenného.
Ak trpíme napríklad svetloplachosťou, čo je porucha zraku, kedy
nám prílišná intenzita svetla znepríjemňuje život a musíme používať tmavé okuliare, pri výbere farby nášho obydlia treba mať
na zreteli aj tento problém. Náš dom nám nemôže byť predsa na
obtiaž celý život. V tomto prípade sú riešením neutrálne farby
(jemná zelená, maslová, svetlohnedá...).
Na semafore značí žltá „pozor“, resp. blízku zmenu signálu.
V športe žltá značí varovanie (napr. žltá karta), pri automobilových pretekoch signalizuje žltá vlajka výstrahu, autá sa
nesmú predbiehať. Vysoko viditeľné žlté farby sú používané
v cestnej premávke pre konštrukčné zariadenia, žltým majákom bývajú označené vozidlá, ktoré môžu ohroziť okolitú
premávku. V Kanade a USA sú autobusy natreté na žlto z
dôvodu viditeľnosti a bezpečnosti.
Žltá v umení často zastupuje zlatú, ktorá je symbolom večnosti. V tradičnom západnom umení je žltá farba farbou bohatstva, otcovstva, ale tiež závisti.
Bola symbolom čínskych cisárov a monarchie. Ceruzky
majú žltú farbu kvôli spojitosti s Čínou, kde sa nachádza
najkvalitnejší grafit, tradične sa na žlto farbili iba ceruzky
vyrobené v Číne.
Dočasné vodorovné dopravné značky sú žltej farby, na rozdiel od trvalých, ktoré sú biele.
Zelená
Tiež patrí medzi základné farby spektra s vlnovou dĺžkou
približne 520 - 570 nm. Jej doplnkovou farbou je fialová.
Zelená farba je symbolom prírody, pretože väčšina rastlinstva má zelenú farbu, čo je zapríčinené prítomnosťou chlorofylu. Ten silne absorbuje elektromagnetické žiarenie vo
vlnových dĺžkach modrej a červenej, čo spôsobuje, že odrazené svetlo sa javí ako zelené.
Ľudské oko je najcitlivejšie na zelenú farbu, čo je dôsledok
evolúcie, pretože na Zem dopadá zo Slnka najviac žiarenia
práve v oblasti zelenej farby.
Zelená je tradičná farba islamu, pravdepodobne pre nedostatok zelene v púštnych oblastiach.
Zelená farba vo všeobecnosti označuje voľno, používa sa
pri signalizácii v doprave a označení východov. Zelená farba je asociovaná so závisťou, v zmysle ozelenieť závisťou.
Neskúsená osoba býva označovaná ako zelenáč, čo môže
mať pôvod v prirovnaní k zelenej farbe nezrelého ovocia.
Kvôli schopnosti kamufláže sa zelená používa tradične ako
farba vojenských uniforiem.
11
hlavná téma
Modrá
Základná farba spektra, je to farba monochromatického
svetla s vlnovou dĺžkou zhruba 470 nm. Jej doplnkovou farbou je žltá.
Denná obloha má modrú farbu preto, že to spôsobuje
rozptyl svetla (Rayleighov) na molekulách vody. Podobne
má aj hrubá vrstva vody modrú farbu, pretože voda pohlcuje červené svetlo s vlnovou dĺžkou asi 750 nm. Oproti tomu
ťažká voda je bezfarebná, lebo absorbuje žiarenie vyšších
vlnových dĺžok.
Modré goliere je metaforické označenie robotníkov - ako
biele goliere sú označení úradníci. Modré svetlo na železničnom návestidle znamená „posun zakázaný“.
Modrá farba zvyčajne označuje mužov alebo chlapcov, naopak, ružová označuje ženy a dievčatá.
Termín „človek s modrou krvou“ označuje človeka z aristokracie. Dôvodom je, že cez neopálenú kožu sú lepšie vidieť
modro sfarbené žily. Modrá stuha je ocenenie udeľované
lodi, ktorá dosiahne najrýchlejšieho času pri preplávaní Atlantiku.
Na lekárskych diagramoch sa modrou farbou označuje neokysličená krv, resp. žily, ktoré ju vedú.
Svetlomodrá farba (azzurro) je národná farba Talianska, používajú ju na reprezentačných dresoch ich športovcov, i keď
ich trikolóra nemá modrú farbu.
Fialová
Táto farba zodpovedá najvyšším frekvenciám, ktoré je ľudské oko schopné vnímať, v širšom ponímaní je to tiež akákoľvek farba medzi červenou a modrou. Fialová patrí medzi
základné farby spektra, je to farba monochromatického
svetla s vlnovou dĺžkou približne 380 - 420 nm. Svetlo s vyššou frekvenciou, ktoré už ľudský zrak nedokáže vnímať sa
nazýva ultrafialové žiarenie (UV).
UV žiarenie je pre človeka potrebné kvôli syntéze vitamínu
D, na vytvorenie jeho potrebného množstva postačuje niekoľko desiatok minút tohto žiarenia denne. No nadmerné
vystavovanie kože vplyvom UVA a UVB žiareniu vedie k jej
poškodeniu. UVA žiarenie zapríčiňuje starnutie kože a negatívne ovplyvňuje imunitný systém. Nadmerné vystavovanie
kože UVB žiareniu (opaľovanie) vyvoláva spálenie kože (začervenanie). Pri intenzívnom a dlhodobom pôsobení môže
viesť až k nádorom kože. Jedným zo spôsobov, ako ochrániť
kožu pred negatívnym vplyvom UV žiarenia je používanie
ochranných prípravkov pred slnečným žiarením.
Biela
Túto farbu oko vníma v prípade, že z daného smeru prichádza
svetlo všetkých farieb. Jej opakom je čierna, ktorá vzniká, keď
do oka nedopadá žiadne svetlo. Dojem bielej farby je možné
dosiahnuť tiež zmiešaním základných farieb spektra (červená,
12
zelená, modrá), pretože práve na tieto farby je ľudské oko citlivé.
Až do doby Isaaca Newtona popisoval prevládajúci vedecký názor bielu ako základnú farbu, z ktorej vznikajú ostatné farby tým,
že sa k bielemu svetlu primieša čosi, čo ho zafarbí.
Newton navrhol pokus, pri ktorom svetelným hranolom rozložil
biele svetlo na farebné spektrum, ktoré ďalším hranolom spojil
opäť do bieleho svetla. Tým dokázal, že farebné svetlo je základné a že biele svetlo vzniká zmiešaním ostatných farieb.
V bežnom živote sa za biele svetlo dá považovať denné (slnečné) svetlo ako aj umelé osvetlenie pomocou žiaroviek, žiariviek
a pod. Je však zrejmé, že tieto druhy svetla nie sú „rovnako biele“.
Napríklad svetlo žiarovky má oproti žiarivke výrazne žltejší odtieň. Tieto odtiene bieleho svetla sú popisované tzv. farebnou
teplotou. Žlté je teplé svetlo a do modra sfarbené - studené.
Ako bieli sú označovaní príslušníci bielej rasy, tzn. ľudia svetlej
farby pleti. Vo všeobecnosti je biela synonymom čistoty a nepoškvrnenosti. Biela farba je v západnej kultúre aj v Japonsku
tradičnou farbou svadobných šiat nevesty. V čínskej a indickej
tradícii je biela farba smútočnou, symbolizuje smrť a je farbou
duchov. Biela vlajka symbolizuje kapituláciu alebo prímerie, tzn.
symbolizuje mierové úmysly v období vojny. Ako biely šum sa
označuje signál či zvuk, ktorý obsahuje zmes signálov všetkých
frekvencií (podobne ako biele svetlo obsahuje zmes svetla všetkých farieb).
Sivá
Táto farba (alebo skôr celá skupina farieb) je na pomedzí
bielej a čiernej. Vzniká zmiešaním týchto farieb v ľubovoľnom pomere.
Sivá je symbolom všednosti a obyčajnosti. Šedivý život je
výraz pre nezaujímavý, priemerný život. Sivá farba označuje niečo medzi zlom - čiernou farbou a dobrom - bielou
farbou. Šedá zóna je výraz pre hranicu medzi zákonným a
nezákonným. Ľudské vlasy v starobe šedivejú, takže sivá
farba môže byť chápaná aj ako symbol staroby alebo vyzretosti. Sivá sa však v tomto prípade chápe ako strieborná,
strieborná farba múdrosti, rozvážnosti. Šedou eminenciou
označujeme „človeka v pozadí“, osobu, ktorá má rozhodujúci vplyv na politické alebo ekonomické rozhodnutia, no
nevystupuje verejne, oficiálne sa jej činnosť prezentuje ako
rozhodnutia niekoho iného, tzv. „ťahá za nitky“.
Čierna
Túto farbu vníma oko v prípade, že z daného smeru neprichádza žiadne svetlo. Jej opakom je biela, ktorá vzniká tým,
že do oka prichádza svetlo všetkých farieb.
Tento nedostatok svetla môže byť spôsobený buď neexistenciou žiadneho zdroja svetla, alebo tým, že príslušný materiál pohlcuje svetlo všetkých farieb, namiesto toho, aby
niektoré farby odrážal. Čierny pigment môže byť tiež tvorený zmesou niekoľkých pigmentov, z ktorých každý pohlcuje
niektoré farby, čím v konečnom dôsledku pohlcuje natoľko
veľkú časť viditeľného spektra, že sa dá označiť za čierny.
13
www.baumagazin.sk
hlavná téma
Farebné modely
Tón farby charakterizuje jej vlnovú dĺžku v jej spektrovom intervale. Sýtosť farby vyjadruje intenzita farby pomocou zloženia
monochromatického a bieleho svetla. Z toho vyplýva, že sýtosť
farby je tým väčšia, čím menší je rozsah jej vlnových dĺžok a má
čím menšie množstvo zložiek bieleho svetla. Svetlosť farby závisí od relatívnej veľkosti podráždenia sietnice, a teda aj od citlivosti oka na jednotlivé farby, ktoré je najcitlivejšie na strednú
časť spektra. Preto sa rovnako sýte farby blízke tejto zložke javia,
ako svetlejšie voči protikladným zložkám modrofialovým. Parametrom svetlosti je aj množstvo energie vyžiarenej jednotkovou
farebnou plochou.
Na miešanie a vytváranie rôznych farieb sa používajú takzvané
farebné modely.
14
Farebný model RGB je najčastejšie využívané kódovanie farby
bodu obrázka. Empiricky sa zistilo, že takmer všetky farby sa
dajú vytvoriť zmiešaním ľubovoľných troch nezávislých farieb
(t. j., že pomocou zmiešania dvoch nedostaneme tretiu). Najvýhodnejšie pre výrobu svetelných lúčov (aditívny farebný systém)
bolo použitie farieb červená (Red), zelená (Green), modrá (Blue).
Farebný model CMY je model, ktorý používa doplnkové farby
(substraktívny farebný systém). V modeli RGB platilo, že ak zmiešame všetky tri základné farby s maximálnou sýtosťou, dostaneme bielu farbu. Takýto spôsob je výhodný pri obrazovkách
monitorov, pretože tienidlo je čierne. Pri tlačiarňach sa však tlačí
na biely papier, preto potrebujeme vziať také farby, pri ktorých,
ak zmiešame ich najsýtejšie odtiene, dostaneme čiernu farbu.
Takéto farby dostaneme, keď zoberieme doplnkové farby k farbám červená, zelená a modrá. Týmito farbami sú azúrová (Cyan),
www.baumagazin.sk
purpurová (Magenta) a žltá (Yellow). Kvôli tomu, že je lacnejšie
vyrobiť čierny atrament ako ho miešať pomocou týchto troch
farieb, sa k týmto farbám pridáva i samostatná čierna farba a
tento model sa označuje tiež CMYK, kde posledné písmeno je
odvodené od blacK - čierna.
Vo farebnom modeli CMY(K) možno čiernu farbu vytvoriť niekoľkými spôsobmi: V pôvodnom modeli CMY čierna vznikala
zmiešaním všetkých troch základných pigmentov v príslušnom
pomere tak, aby výsledná zmes pohlcovala všetky farby.
Takáto čierna farba sa však v praxi ukazuje ako nekvalitná, s farebným (najčastejšie špinavo hnedým) nádychom.
Preto sa ku trom základným pigmentom pridal špecializovaný
čierny pigment, ktorým sa dosahuje práve dokonalá čierna farba - tým vznikol farebný model CMYK.
Všetky tieto informácie sú dnes prepracované do vysokosofistikovaných počítačových programov, ktoré používajú architekti,
ale aj výrobcovia farieb pri svojej práci. Architekt na obrazovke počítača „namieša“ tisíce farieb a „maľuje“ vizualizácie vášho
domu dovtedy, až kým váš a jeho vkus nájdu spoločné stanovisko. Nasleduje vaša cesta do výrobne tenkovrstvových omietok. Tu majú ten istý program, ktorý však vydá pokyn v presných
dávkových pomeroch do miešačiek na zmixovanie jednotlivých
pigmentov a miešačky pripravia „vašu“ farbu do plastových vedier. Už len aby „páni majstri“ rešpektovali predpisy na správnu
aplikáciu.Teória vytvárania farebnosti fasád a ich pôsobenie na
vzhľadnejších obytných sídlach, by si zaslúžila viacej priestoru.
Pre základné poznanie sú tieto informácie postačujúce.
Takže na záver vám prajeme pokojný a citlivý výber farby pre
fasádu vášho domu.
15
Zaujímavosti
Mimo nášho záujmu sa na niekoľko desaťročí neprávom ocitli keramické drezy. Tento materiál sa pritom už
dávno osvedčil ako hygienický, odolný proti nárazom,
poškriabaniu a bežne používaným čistiacim prostriedkom a úplne necitlivý k horúcim hrncom. Dnešné keramické drezy sú sofistikované a krásne vo svojej modernej a zároveň klasickej forme. Vďaka špeciálnemu
hydrofóbnemu povrchu CeramicPlus sa na drezoch od
značky Villeroy & Boch nedrží voda, vodný kameň ani
nečistoty. V ponuke sú lesklé glazúry aj matné úpravy,
šestnásť farieb, dva dekory a desiatky tvarov a veľkostí.
Aby bola harmónia dokonalá, výrobca keramiky ponúka
k drezom aj kvalitné batérie z antikora, chrómu alebo vo
farbe drezu. Na tento rok pripravil Villeroy & Boch aj tri
novinky: novú farbu Moonshine s perleťovým efektom,
decentný romantický dekor tón v tóne Larose a nový
drez Timeline s moderným, čistým dizajnom.
Viac informácií nájdete na www.villeroy-boch.cz
NUORO
Nemáte radi pravé uhly, doma máte viac
oblúkových stien ako rovných, alebo
potrebujete zariadiť svoje domáce kino?
V kolekcii forza italia máme pre vás
pripravenú veľmi pohodlnú oblúkovú
sědaciu súpravu NUORO. Model sedačky
má v ponuke až 9 rôznych elementov, s
ktorých je možné vytvárať zaujúmavé
zostavy. Aktuálna zľava -25%.
Predáva: Eurosofa
Viva Line 8,5 mm
Podlahy rady Viva Line od spoločnosti Tarkett
sú stále obľúbenejšie pre svoje nenahraditeľné
vlastnosti. Pokiaľ sa jedná o ich kvalitu, mimoriadnu tvrdosť a minimálnu námahu pri pokladaní, parkety Viva Line sa nelíšia od rady Viva.
Avšak medzi nimi je jeden zásadný rozdiel,
ktorý je charakteristický pre Viva Line – každá
doska má na všetkých hranách malé úkosy.
Tento elegantný detail podlahu oživí ešte viac.
Výsledkom je pôsobivý vzhľad, ktorý spoznáte
na prvý pohľad.
Predáva: Cameo
16
Kávovar Diva
Zaujímavosti
Jediný kus na svete posiaty 14431 kusmi kryštálov Swarovski striebornej a čiernej farby
Kávovar Diva dokáže robiť lahodné talianske kávy z pomletých zrniek i
špeciálnych kapsúl, či už je to espresso, cappuccino, alebo ďalšie druhy
kofeínových pochúťok. Jeho unikátny kužeľovitý tvar zabezpečuje rovnomerné rozloženie prúdu horúceho vzduchu. Na vrchu kávovaru je i
miesto na odloženie dvoch šálok, ktorésa vďaka teplu nahrejú na správnu teplotu. Okrem toho, že je dizajnérskym skvostom, je jeho prednosťou aj špičková funkčnosť, vďaka ktorej už na dobrú kávu netreba
chodiť do talianskej kaviarne. Kávovar Swarovski od Bugattiho patrí do
limitovanej edície spotrebičov. Telo kávovaru Diva Swarovski je z tlakovo liateho masívneho hliníka a ocele a je celé posiate 14 000 kusmi
kryštálov Swarovski striebornej a čiernej farby. Na ciferníku a a pákovom držiaku filtra sa nachádza ďalších 431 kryštálov Swarovski. Kryštály
na Swarovski kávovare sú pripevnené na špeciálnej tkanine, teda nie
priamo na kávovare, čo nie je jednoduché, pretože tkanina s kryštálmi
musí byť na výrobok dokonale pripevnená. Pripevňovanie kryštálov pre
firmu Bugatti zabezpečuje odborná firma v Taliansku, ktorá pracuje v
oblasti módy a používa Swarovski kryštály. Kryštály na kávovare sú špeciálne vyrábané a brúsené na prichytenie o tkanivo. Údržba je jednoduchá, pomocou mäkkej vlhkej handričky.
Predáva: Design House
Kráľovstvo plastu a silikónu
Skutočným rajom pre drobné plastové a silikónové výrobky je kuchyňa. Spoločnosti ako Zak! či Koziol ponúkajú celé produktové
línie originálnych kuchynských pomocníkov. PlastPlastOdolnosť voči teplote od -80°C až do 260°C odstránila akékoľvek obmedzenia v používaní a údržbe. Netreba sa báť
ohrievania v mikrovlnnej rúre ani mrazenia potravín v plastových a silikónových
nádobách. Spoločnosť Léqué našla napríklad spôsob, ako možno pomocou jednoduchej silikónovej formy rozdrviť ľad.
S tou istou pomôckou sa dajú vyrobiť
napríklad mrazené karamelové tyčinky
ako chuťovka k poháriku brandy. Väčšina plastov je vhodných aj do umývačky riadu, čo v minulosti vôbec nebolo
samozrejmosťou. Veľkou výhodou je
aj ľahká údržba v porovnaní s nerezom
alebo porcelánom.
Predáva: Design House
Odšťavovač Juicy Salif
Jeden z prvých projektov Philippe Starcka pre značku Alessi vznikol v
druhej polovici 80. rokov. Tento objekt je skutočnou ikonou a symbolom tvorby P. Starcka a značky Alessi. Prvé skice nakreslil P. Starck na
papierovú servítku z pizzerie, keď trávil prázdniny pri talianskom pobreží. Odšťavovač Juicy Salif je potvrdením úlohy Alessi ako mediátora
medzi kreatívnym dizajnom a funkcionalitou. Juicy Salif prekvapil svet
revolučným dizajnom a zároveň svojou funkčnosťou. Žiadny iný objekt
nedokázal vyvolať toľko diskusií o vzťahu formy a funkcie ako práve tento slávny odšťavovač.
Predáva: Design House
18
OUTsider
Nezničitelný drsný OUTsider sa t
miluje osviežujúce kvapky vody
vašej záhrady či chaty. Vďaka svo
nenahraditeľným, sa fantázii me
relaxuj
usmievaj sa
sadni si
urob si pohodlie
snívaj
uvolni sa
lahni si
Farby poťahov pre OUTsider:
ti odmení za každú akčnú scénu s ním. Rád sa vyvaluje na tráve,
a odolá každej blatovej bombe. OUTsider sa stane spestrením
ojmu predurčeniu do exteriéru a popruhmi, ktoré ho robia
edze nekladú. OUTsider znesie všetko a všade.
159 €
cena s DPH
www.bagie.sk
Bývanie
Trendy moderných kuchýň
22
TEXT: mirabo, FOTO: Maise Interiors
www.baumagazin.sk
Kuchyňa je jednoznačne svätyňou žien - bez ohľadu
na to či vieme, alebo nevieme variť. Preto jej vždy
venujeme maximálnu pozornosť pri jej vytváraní a
dokonca sme ochotné sa hádať, „rozvádzať“ a bojovať
za každý imidžový „nezmysel“ - v mužskom ponímaní.
23
Bývanie
A ak hovorím, že si dávame na kuchyni záležať, znamená to, že
vieme plynule zvládnuť všetko čo bolo moderné, čo je moderné,
čo bolo moderné a zase je moderné... Ak nám záleží, aby sme išli
s módou, patria do toho aj „najhorúcejšie“ módne trendy súčasnej kuchyne.
Udržať si trend dnes znamená zbaviť sa všetkého ozdobného
a zbytočného. Moderna je štýl, ktorý dnes letí v rôznych podobách. Prvýkrát sa objavil pred necelými desiatimi rokmi na
výstave nábytku v Miláne. A bol to šok - jednoduchá sterilita,
základné tvary. Jednoduché dvierka s dyhovanou povrchovou
úpravou imitujúcou exotické dreviny ako sú makasar, zebrano
či tímeo. A sklo - číre. Horné skrinky v horizontálnom zavesení
vtedy zaskočili nielen laikov, ale aj profesionálov architektov.
Dôraz na kvalitu detailu a akosi viac techniky, osvetlenia a snaha
o dokonalú čistotu - nielen hygienickú ale aj štýlovú.
Čím sú jednotlivé prvky jednoduchšie, o to väčší dôraz sa kladie na vyhotovenie ich častí a na kvalitu. Zdokonalené zásuvky,
prepracované sofistikované kovania. Kovový svet. A sú nadšenci, ktorí to dokážu doviesť až do laboratórnej podoby, kedy sa
pýtate, či ste ešte stále v kuchyni u priateľa. Totálne techno.
Pôvodne tento moderný dizajn vychádzal z japonského minimalizmu ako odozva dizajnérov voči pozostatkom európskeho
tučného baroka, pudrového rokoka, či detailnej secesii. Japonský minimalizmus je ich protikladom v každom bode. Človek
pochádza z prírody a do prírody sa vracia. Z toho dôvodu sú veci
vytvorené tak, aby plnili svoju funkciu, na ktorú sú určené, ich
krása sa vníma ako ich vnútorná energia, samozrejme, energia,
ktorá je súčasťou prírody.
Tento moderný dizajn ako taký prekoná všetky ostatné a právom mu patrí prívlastok - nadčasový, pretože kombinuje rôzne
prírodné i neprírodné materiály tak, ako by ste najmenej čakali a
pretavuje ich do základných tvarov pravého uhla, oválu, kruhu...
24
O čo jednoduchšia je forma, o to rafinovanejšie, dokonalejšie,
prepracovanejšie sú vstupné materiály a ich spracovanie i výroba. Logicky z toho vyplýva, že táto moderna nie je lacný životný
štýl.
Ak sa rozhodnete pre kuchyňu v tomto štýle, pripravte sa na
kombinácie kontrastov svetlých a tmavých tónov, na hru svetla,
na kombinácie materiálov, kde je rozhodujúca štruktúra. Moderna si nepotrpí na zbytočné detaily. Veľa drobnosti v takejto
kuchyni nenájdete.
Ale desať rokov je dlhý čas a dizajn nezastavíš. A tak sa minimalistická moderna pomaly pretavovala do funkcionalizmu 60tych rokov. Kontrast dreva, lesku a kovu nahradila dominantná
farebnosť kombinácie sýtych farieb ako je červená v protiklade s
čiernou, alebo na strane druhej využitie „nefarebnej“ farebnosti
ako je kombinácia od najjemnejšej sivej s bielou až po maximálny kontrast sivej. Elegantne tiež pôsobí biela a vanilková, kde
takmer nezbadáte rozdiel, pričom o vanilkovej má každý svoju
predstavu, takže farebnosti sa medze nekladú a spokojne z nej
môže byť smotanová, či jemné capuccino. Základom je hladký
povrch a vysoký lesk. Dominujú tu lakované dvierka z tvrdených
povrchov, ktoré dosahujú vysoký lesk a kvalitu.
Spoločným znakom všetkých týchto kuchýň však je kov - chróm,
antikor a hliník v lesklej i matnej podobe a rovnako tak sklo, ktoré dokáže priestor odľahčiť aj vďaka horizontálnemu umiestneniu skriniek priamo na stenu.
Veľmi populárne sú oblé tvary, ktoré dodávajú priestoru ladnosť
a zmäkčujú celý interiér. Znakom moderny je aj prepracovaná
a dokonalo technicky vybavená kuchyňa, či kuchynský ostrov s
dominanciou efektných kovových prvkov v podobe batérie, digestora a inteligentných spotrebičov. Normálnym sa už stal aj
zabudovaný počítač. Moderna je o dokonalosti a vyváženosti
formy s obsahom na dosiahnutie harmónie - ako inak - dokonalej.
25
www.baumagazin.sk
Bývanie
Viac dizajnu pre každú kúpeľňu
26
TEXT: mirabo, FOTO: Maise Interiors
27
www.baumagazin.sk
Bývanie
Spoločnosť Sanitec ako najväčší
výrobca a dodávateľ sanitárnej
keramiky, kúpeľňového nábytku,
sprchovacích kútov a vaní v Európe
bola založená v roku 1990 ako dcérska
spoločnosť fínskeho koncernu
Wärtsilä Corporation.
Do roku 1991 bola aktívna najmä vo Fínsku, Švédsku a Nórsku.
Dnes koncern zastrešuje 14 značiek, na slovenskom trhu sú najznámejšie KOLO, Keramag, Koralle a Albatros. Významné postavenie zaujíma i v celosvetovom meradle, keďže je najväčším, resp.
druhým najväčším výrobcom a dodávateľom v každej krajine.
Hlavné sídlo koncernu je v Helsinkách vo Fínsku a v Ratingenu
v Nemecku.
Hlavným cieľom spoločnosti Sanitec ako výrobcu a distributéra
širokej palety výrobkov vybavenia kúpeľní je splniť vzrastajúce
požiadavky zákazníkov a zároveň zaistiť maximálnu efektivitu.
Spokojnosť zákazníkov je podmienkou existencie a rozvoja firmy.
Preto sa Sanitec snaží rozpoznať ich potreby a požiadavky, pričom
však venuje veľkú pozornosť ochrane životného prostredia.
Sanitec ako jeden z najvýznamnejších hráčov na trhu sanitárnej
keramiky a kúpeľňového vybavenia s tradíciou výroby sanitárnej
keramiky od roku 1870 plne pokrýva všetky cenové segmenty –
od ekonomického po luxusný. Dôkazom toho je i nová sprchová
zástena „Koralle S550 by Antonio Citterio“ v strednom cenovom
segmente.
Vzhľad kúpeľne sa stal neoddeliteľnou súčasťou životného štýlu a
prestíže, preto hrá dizajn stále dôležitejšiu úlohu. Aby si kvalitný
dizajn v kúpeľni mohol dovoliť každý, predstavil značkový výrobca Koralle sprchovú zástenu S550 by Antonio Citterio v strednom
cenovom segmente.
Oproti trendu bezrámových spŕch nadviazal známy, niekoľkokrát vyznamenaný milánsky architekt a dizajnér Antonio Citterio
na princíp Faradayovej klietky. Ploché, hranaté profily z lesklého
chrómu dodávajú orámovanej sérii posuvných dverí ich charakteristický vzhľad. S klasickou výškou 195 cm môžete zástenu využiť
v sprchách na úrovni podlahy i s plytkými sprchovacími vaničkami. Dvere, ktoré možno otvárať von i dovnútra, majú chromované
úchytky a závesný mechanizmus, ktorý ich pri otváraní nadvihne
a pri zatváraní spustí k tesneniu.
Pretože sa stenový profil môže pri nastavovaní polohy meniť o
25 mm, montáž je možná i na nie úplne rovných stenách, napr. v
starej zástavbe. Hladké vnútorné plochy sa rýchlo a jednoducho
čistia, pričom Koralle ponúka aj možnosť úpravy GlasPlus, vďaka
ktorej steká voda zo sklenených plôch omnoho ľahšie. Séria obsahuje sedem modelov a veľkostí, čo umožňuje množstvo rôznych
riešení pri projektovaní kúpeľne s pôvodným dizajnérskym produktom.
Sprchová zástena S550 by Antonio Citterio nezdôrazňuje iba vysokú úroveň vzhľadu, ale cenovým pomerom dizajn – kvalita vychádza v ústrety i požiadavkám bežných spotrebiteľov.
Viac na www.sanitec.sk
28
29
www.baumagazin.sk
30
Inšpirácia
Podlahy na chalupách, najmä na tých neudržiavaných, sú dlhodobo namáhané predovšetkým neodvetrávanou vlhkosťou či aktivitou biologických
škodcov (plesňami, hubami, drevokazným hmyzom
a podobne). Keď sa k pôsobeniu tohto prostredia
pridá aj opotrebovanie povrchu podlahy chôdzou,
zistíte, že podlaha patrí k najzraniteľnejším miestam chalupy.
www.baumagazin.sk
Zraniteľné podlahy
31
Inšpirácia
Diagnostikovať poruchu podlahy možno už len letmým pohľadom – má prešliapaný vzhľad, môže meniť tvar, farbu, môžu sa
objaviť trhliny, prípadne sa začne odlupovať. Indikátorom je aj
zmena v rovinnosti povrchu.
Chaty a chalupy patria k stavbám, ktoré sa nevyužívajú celoročne. Vnútorné konštrukcie sú tak dlhodobo vystavené pôsobeniu
nepriaznivých podmienok, najmä vlhkosti, ktorá sa drží v nevetraných priestoroch. Skôr či neskôr sa rekonštrukcia podlahy na
chate stane nevyhnutnosťou. Aby splnila svoj účel, pri renovačných prácach treba dodržiavať technologické postupy a použiť
kvalitné výrobky stavebnej chémie.
Podklad je základ
To platí aj v prípade kvalitnej podlahy. Stav starých podláh je
často nevyhovujúci, preto po odstránení pôvodnej podlahovej
krytiny treba dôkladne zhodnotiť stav podkladu a až potom sa
rozhodnúť pre ďalší postup. Pri prehliadke podkladu sa kontroluje jeho vyzretosť, vlhkosť, súdržnosť, deliace vrstvy v podobe
starých náterov, voskov, nečistôt, olejov atď. Nesúdržný, popraskaný, vlhký či nerovný podklad si vyžaduje špecifické riešenie. Súčasťou revízie plochy určenej na kladenie podlahových
krytín by mala byť aj kontrola rovinnosti podkladu. Tá ovplyvňuje spotrebu lepidla a kvalitu kladenia.
Veľké odchýlky v rovinnosti podkladu spôsobujú vyššie náklady
v podobe dodatočnej aplikácie vyrovnávacej vrstvy. Pri analýze
podkladu sa môžete obrátiť na odborníkov. Niektorí predajcovia
stavebnej chémie ponúkajú bezplatné poradenstvo a diagnostiku. Ak sa podklad nachádza v havarijnom stave, je nevyhnutné
vymeniť celú poterovú zmes. Najčastejšie sa na tento účel používa cementový poter, ktorý je vhodný na všetky druhy podlahových krytín. V prípade novopoložených cementových poterov treba počítať s tým, že na každý centimeter hrúbky vychádza
približne jeden týždeň zretia, pričom betón musí byť starý minimálne 28 dní.
Minimálna hrúbka poteru by mala byť 50 mm.
Ak sa aplikuje hrubší poter, treba rátať aj s dlhším časom vytvrdzovania. Ďalšou možnosťou je použitie poterov na báze
anhydritu. V takomto prípade je nevyhnutné povrchovú vrstvu
poteru prebrúsiť. Po zmeraní prípustnej vlhkosti pomocou vlhkomeru sa musí ošetriť penetračným náterom.
Okrem týchto podkladov sa bežne pracuje aj s inými podkladmi, či už ide o drevené, drevotrieskové, drevoštiepkové alebo
cementotrieskové podlahy. Tieto konštrukcie nesmú obsahovať vlhkosť, takisto sa nesmú zmrašťovať ani krútiť. Ak podklad
možno zachrániť, nenanáša sa poterová zmes, ale spevňuje sa
vhodnými výrobkami na báze silikátov, epoxidov alebo polyuretánu.
Trhliny a praskliny v podklade sa odporúča zlepiť, prípadne zošiť
epoxidovým konštrukčným lepidlom alebo polyesterovou živicou. Trhliny sa tak stabilizujú a zabráni sa ich prekopírovaniu do
povrchovej úpravy.
V súčasnosti je na výber množstvo dekorov parkiet, ktoré vhodne dotvoria vidiecku atmosféru na chalupe. (KPP, Kährs)
de penetrácia slúži na zníženie a zjednotenie jeho nasiakavosti
pred nanášaním stierkovej hmoty. Pri nenasiakavom podklade
zasa zlepšuje priľnavosť ďalších vrstiev k podkladu.
Samonivelizačná stierka
Nerovný podklad treba vyrovnať samonivelizačnou stierkou. Pri
jej výbere treba zohľadniť budúce využitie daného priestoru.
Na chatách a chalupách postačia materiály s bežnými vlastnosťami. Samonivelizačnú stierku po aplikovaní a zaschnutí je nevyhnutné prebrúsiť (podľa potreby a druhu nášľapnej krytiny).
Penetrácia podkladu
Ak po analýze zistíte, že podklad nie je v havarijnom stave, možno po odstránení pôvodnej krytiny ihneď pokračovať penetráciou podkladu. V takom prípade nie je nevyhnutné spevňovať či
zošívať trhliny a praskliny. Výber penetračných náterov závisí od
typu podkladu (nasiakavý, nenasiakavý). Pri nasiakavom podkla-
32
Lepenie krytín
Výber vhodného lepidla závisí od druhu krytiny, ktorá bude tvoriť finálnu vrstvu podlahy. Dôležité je, aby všetky výrobky stavebnej chémie, tvoriace podstatnú časť podlahovej konštrukcie,
boli mimoriadne odolné a znášali vysoké bodové zaťaženie. Ak
www.baumagazin.sk
plánujete realizáciu podlahového vykurovania, takisto treba výber stavebnej chémii prispôsobiť technickým a konštrukčným
podmienkam.
Na lepenie podlahových krytín v závislosti od ich druhu sú
vhodné:
tEJTQFS[OÏMFQJEMÈ
tTZOUFUJDLÏMFQJEMÈ
tMFQJEMÈOBCÈ[FSFBLǏOâDIäJWÓD
tMFQJEMÈOBCÈ[FTZOUFUJDLÏIPLBVǏVLV
Drevené parkety možno lepiť disperznými rozpúšťadlovými lepidlami.
Vzhľadom na trvalú elastickosť sa však odporúča lepenie polyuretánovými lepidlami. Na koberce a PVC sa často používajú
akrylové disperzné lepidlá.
Dbajte o zdravé podlahy
Rekonštrukciou podlahy výrazne skvalitníte svoje víkendové
a dovolenkové bývanie. Kvalita prostredia, do ktorého si prichádzate oddýchnuť, rastie najmä vtedy, keď sa rozhodnete
uprednostniť ekologicky prijateľné výrobky. Výrobcovia so zodpovedným prístupom k životnému prostrediu orientujú svoj výskum na zvyšovanie ekologickej prijateľnosti svojich výrobkov.
Množstvo výrobkov stavebnej chémie, ktoré sa zabuduje počas
rekonštrukcie do podlahy, je významné. Preto sa odporúča používať ekologicky prijateľné systémy výrobkov s certifikátom
EMICODE EC1. Výrobky s týmto označením sa vyznačujú nízkym
obsahom emisií, nevykazujú žiadne emisie škodlivých látok alebo iných prchavých organických látok. Nová podlaha v chalupe
a na chate tak bude prinášať nielen úžitok, ale aj dobrý pocit, že
prispievate k zlepšeniu životného prostredia.
33
Bývanie
Miesto pre Vaše knihy
TEXT: Marta Svítková, FOTO: Brik
Televízia ani internet
doteraz nenahradili
to, čo nám dávajú
dobré knihy. Bohatstvo
ľudského ducha, ktoré
na svojich stránkach
uchovávajú, nestráca na
hodnote, práve naopak.
Kto investoval do
literatúry v minulosti,
teraz sa oprávnene teší.
Kníhkupectvá ponúkajú
obrovský sortiment
publikácií všetkých
žánrov, ale knihy sú
oveľa drahšie. Pri kúpe
novej knihy však neraz
zaváži aj úvaha: čo s
nimi, kam tie knihy
budem dávať.
Supermoderne zariadený byt alebo dom,
v ktorom sa nenájdu knihy, je smutnou
vizitkou majiteľa. Nie nadarmo sa hovorí,
že kniha je najlepším priateľom človeka.
A o svojich priateľov sa chceme a vieme
postarať.
Nájsť vhodný priestor
Na uloženie kníh treba vyčleniť v byte alebo v dome vhodný priestor. Základnou
podmienkou je suché prostredie.
Nemali by sme zabúdať ani na účinky slnečného svetla, ktoré dokáže „vybieliť“
obaly kníh. Nepriateľom, ale oveľa menej
nebezpečným, je prach. Vzácne a drahé
knihy preto radšej uložme do skriniek
s nepriehľadnými dvierkami, ktoré ich
lepšie ochránia pred svetlom a prachom.
Knižnice so sklenenými dvierkami sú
dobrým riešením, ak chceme mať prehľad
vo väčšom množstve kníh, ktoré často
používame.
Pracovňa je ideálnym miestom
Ak vyčleníte v obývanom priestore jed-
34
nu miestnosť na pracovňu, vyriešite aj
problém s umiestnením veľkej knižnice.
V obchodoch s nábytkom nájdete nielen
moderné variabilné systémy skriniek, z
ktorých zostavíte knižnicu podľa svojich
potrieb, ale aj knižnice v rustikálnom štýle.
Knižnica môže siahať od podlahy po
strop. Vtedy však nezabudnite na rebrík,
ktorý budete potrebovať pri manipulácii s
knihami a pri upratovaní. Pohodlné kres-
lo s lampou na čítanie v pracovni vytvoria
oázu pokoja. Aby knihy, s ktorými práve
pracujete neostávali na stole a nemuseli
ste ich zakaždým odkladať na miesto, vytvorte si príručný stolík.
Dobre poslúži aj polica nad pracovným
stolom alebo malá otvorená skrinka.
„Technici“ možno viac ocenia kontajner
na kolieskach, ktorý môžu podľa potreby
presúvať po miestnosti.
V starších bytoch priestor na knižnicu poskytnú výklenky, ktoré nemožno využiť
na iné účely. Často ich nájdete nielen na
chodbe, ale aj v izbách. Priestor na knihy
môžete vytvoriť aj v spálni. V dostatočne
veľkej izbe vytvoríte pracovný kút, ktorého jednu stenu môžu zaplniť police s
knihami. Na mieru vám ich vyrobia šikovní majstri. Množstvo variácií ponúkajú aj
systémy spoločnosti Ikea. Keď sa dobre
rozhliadnete po byte, možno nájdete
priestor i nad dverami, v predsieni či pod
schodiskom.
www.baumagazin.sk
Pracovný kút v spálni
Deti a knihy
Rozprávky, deti a knihy patria k sebe. Prvé
knihy, ktoré sa deťom dostávajú do rúk,
sú väčšinou odolné voči „ničiteľským“
sklonom malých „čitateľov“. Ak deti od
detstva naučíte úcte ku knihám, neobanujete. Bude ich sprevádzať po celý život.
Deti sa však musia naučiť, že knihy treba
nielen prezerať, ale aj odkladať na miesto.
Najprv ich nebudú mať veľa, ale polička
na knihy by v detskej izbe nemala chýbať.
Menším deťom umiestnite knihy v nízkej
skrinke tak, aby na ne dosiahli. Školáci už
bez problémov využijú police na stene.
Pestré farebné vyhotovenie skriniek a políc oživí priestor detskej izby.
S tým, že knihy budú pribúdať, treba počítať vždy. Bez ohľadu na to, či kupujete
knižnicu pre deti alebo pre dospelých.
Knihy v obývačke
Veľké obývačkové steny vyšli z módy.
Mladí ľudia uprednostňujú nízky nábytok
v kombinácii s otvorenými policami, kde
sa knihy delia o priestor s audiovizuálnou
technikou a s poličkami na CD a DVD.
Knižnica bez zadnej steny môže poslúžiť
aj na oddelenie spoločenského priestoru
od jedálenského, resp. pracovného kúta.
Práve v tomto type knižníc najlepšie využijete praktické zarážky na zachytenie
stojacich kníh. Kombinácie nízkych skriniek so sklenenými aj plnými dvierkami
a otvorených políc priamo na stene pôsobia oveľa ľahšie ako vysoké zostavy.
Nízke stolíky s odkladacím priestorom a
poličkami vedľa sedacej súpravy či pohovky poslúžia na umiestnenie lampy a
niekoľkých kníh.
35
36
Inšpirácia
TEXT: I. Lanáková, FOTO: Photoxpress
Mnohé ženy veľmi rady vymýšľajú ako zmeniť interiér, ktorý sa im zdá po
určitom čase „okukaný“. Výmena nábytku či sedacej súpravy z finančných
dôvodov, prirodzene, zväčša neprichádza do úvahy.
Široké možnosti však poskytujú bytové textílie. Nová záclona,
záves, k tomu niekoľko vankúšikov či prikrývka na posteľ dodajú
miestnosti nový vzhľad.
Žiada sa nám zmena – prosím, nie je problém mať v zásobe aj
niekoľko súprav a meniť ich podľa ročných období.
Zaujímavá záclona alebo záves dokážu ovplyvniť atmosféru
celej miestnosti. Dôležité je správne si vybrať a vedieť s látkou
pracovať. Treba sa držať zásady, aby záclona korešpondovala farebne aj vzorom s ostatnými zariaďovacími predmetmi v miestnosti.
Stránka estetická aj praktická
Kto to nedokáže, mal by sa obrátiť na odborníkov v špecializovaných predajniach. Títo radi „fundovane“ poradia, aký druh
látky si vybrať a ako ju naaranžovať, aby ste boli spokojní s výsledným efektom. Výhodou ich služieb je aj to, že vám priamo
domov prinesú rôzne vzorky látok, z ktorých si môžete vybrať
tú najvhodnejšiu pre vás a váš interiér. Takýto spôsob výberu je
najspoľahlivejší, pretože iné osvetlenie u vás doma, farby stien,
to všetko môže ovplyvniť celkový dojem z dekoratívnej látky.
Podľa rady odborníčky je najlepšie vyberať látku večer pri umelom osvetlení.
Záclony a závesy však majú význam nielen ako prvok podieľajúci sa na celkovom vzhľade interiéru. Plnia aj funkciu ochrany
pred zvedavými pohľadmi zvonka. Určite nie je nikomu príjemná predstava, že ho niekto pozoruje cez okno. Ako bariéra pred
zvedavými pohľadmi počas dňa úplne stačia transparentné látky, cez ktoré sa dajú rozoznať len obrysy. Večer si svoje súkromie
chránime zväčša žalúziami.
Bytové textílie sú skvelým doplnkom každého interiéru. Môžu
pritom nenápadne „stáť v kúte“, alebo výrazne ovplyvniť celkový
vzhľad. Kvalitné textílie dajú domovu nádych výnimočnosti, dokážu vytvoriť najrozmanitejšiu atmosféru.
Od hodvábu
Najušľachtilejším materiálom, ktorý je vhodný na záclony a závesy, je prírodný hodváb. Je to drahý materiál, náročný na údržbu, odporúča sa čistiť ho chemicky. Aj to sú dôvody, prečo sa
viac používa jeho umelý variant – syntetický hodváb.
Vôbec syntetické materiály sú dnes „v kurze“. Dobre sa udržiavajú a nie sú takými „lapačmi prachu“. Sú tiež farebne stálejšie a
www.baumagazin.sk
Keď sa nám zažiada zmena
ZÁCLONY
cenovo výhodnejšie. Obľúbené sú najmä tenké materiály – organzy, voály. Biele záclony takmer úplne vytlačili farebné transparentné látky. Z nepriehľadných látok sa obľube teší taft, ktorý
zaujímavo mení farbu pod dopadom svetelných lúčov. Efektne
vyzerajú tzv. krešové záclony s pokrčenou povrchovou úpravou.
Stálicou sú krajkové záclony.
Kombinácie farieb, vzorov
Na dekoračných látkach prevažujú pastelové odtiene žltej, oranžovej, zelenej, modrej, hnedej farby, výnimkou nie sú ani sýte
farebné odtiene. Moderné sú látky viacfarebné, akoby dúhovo
sfarbené, na ktorých plynule prechádza jedna
farba do druhej. Zo vzorov sa používajú najmä
kvetinové vzory a pásiky,
zriedkavejšie kocky. Pokiaľ sa záclony dopĺňajú
aj o závesy, používajú
sa najčastejšie farebne
príbuzné látky, tzv. tón v
tóne, alebo látky rovnakej farby, ale s iným vzorom. Napr. na záclone sa
objaví kvetinový vzor,
na závese pásik alebo
kocka.
Nielen čo, ale aj na
čo zavesiť
Pri závesoch a záclonách je dôležitý aj spôsob upevnenia na
okná. Viac ako garniže sa začínajú využívať systémy koľajničiek,
ktoré takmer vôbec nevidno, keď sa na ne záclona či záves zakvačia. Na riasenie sa používajú špeciálne pásky, ktoré sa na
záclony a závesy našívajú. Niektoré druhy háčikov sa môžu prať
aj v práčke, čiže záclona sa len zhrnie z koľajničiek alebo tyče.
Žiadne namáhavé štveranie po rebríku a zdĺhavé vešanie záclon
ako tomu bolo v minulosti.
Praktická rada na záver:
Pred prvým zavesením treba vždy záclonu či záves vyžehliť a
odporúča sa látku, ktorú ste si vybrali, pred ušitím oprať, aby ste
predišli jej zrazeniu.
37
38
Inšpirácia
39
www.baumagazin.sk
Stavba
40
Návrat k pôvodným
stavebným materiálom
TEXT: Daniela Zverková, FOTO: red
Príroda si so svojimi klimatickými kontrastmi
hravo poradila aj bez matematických vzorcov.
Stačí sa pozrieť na vzhľad živočíchov, ktoré
žijú v rozličných teplotných pásmach. Bizarné
a zaujímavé tvary, napríklad dlhé a úzke
hady, ktorým sa cez kožu vyparí neuveriteľné
množstvo tepla, by sme ťažko hľadali niekde na
severe – bola by z nich stuhnutá palica už pri
prvom dotyku s okolím.
41
www.baumagazin.sk
Stavba
Pre chladné prostredie je preto práve naopak charakteristická
oblosť tela, čiže čo najmenšia plocha na únik tepla. Tučniaky by
teda nemali šancu prežiť niekde v trópoch, neunikajúce teplo by
ich zničilo. Podčiarknuté – zrátané to v reči matematikov znamená, že pri stavbe tela rozhoduje rôzna veľkosť povrchu pri zachovaní rovnakého objemu.
Telo a dom na rovnakom princípe
Kto hodlá stavať ekologický dom, musí vychádzať z tuzemských
klimatických podmienok a pripraviť sa na kompaktnú konštrukciu. Jednoznačne sa vychádza z podmienky zabezpečiť pri danom objeme čo najmenší povrch stavby.
Iste, optimálny tvar, či už guľu alebo pologuľu, zvolí málokto,
nie sme predsa v Laponsku a nehĺbime si iglu v snehu. No stále
platí, že čím viac sa vonkajšie rozmery domu podobajú palici,
tým viac tepla uniká. Bez ohľadu na to, či sa stavba ťahá do dĺžky
alebo do výšky.
Kompaktná, málo členitá stavba s malým počtom zalomení, výstupkov, ník, vikierov alebo balkónov má pri rovnakom objeme
pri menšej vonkajšej ploche aj menšie straty prestupom tepla.
To isté, hoci v trochu iných farbách, platí aj pre vnútorné usporiadanie domu. Zbytočne dlhé, nikam nevedúce chodby, prípadne zákutia za schodiskom pre malý stolík s jednou taburetkou môžu síce vyzerať efektne, zato priam požierajú teplo bez
vážnejšieho úžitku.
Pravda, pri dobre izolovaných domoch tvar až tak veľmi nezaváži. No ide predovšetkým o to, aby sa dosiahol čo najnižší počet
kritických miest na vznik tepelných mostov. Inak sa energia skutočne v dostatočnom množstve nikdy neusporí.
Viac tepla za menej peňazí
Pojem nízkoenergetický dom nie je celkom presne definovaný,
hoci ide samozrejme o bývanie s nízkou spotrebou energie. V
porovnaní s novostavbami podľa súčasne platných noriem ide
o spotrebu zhruba polovičnú, so staršími domami o tretinovú
a nižšiu.
42
Podľa údajov strediska pre obnoviteľné zdroje a úspory energie Ekowatt sa pokladá za nízkoenergetický taký dom, ktorého
spotreba na vykurovanie za rok je nižšia ako päťdesiat kWh na
meter štvorcový vykurovanej podlahovej plochy. Poznáme aj
akúsi zdokonalenú verziu nízkoenergetického domu, ktorou je
tzv. pasívny dom. Vo všeobecnosti je to vylepšenie konceptu
nízkoenergetického domu, ktorý takpovediac nepotrebuje konvenčné vykurovanie. Je svojou koncepciou dimenzovaný tak, že
na pokrytie tepelnej spotreby stačia pasívne energetické zdroje.
Pri návrhu treba brať ohľad na miestne klimatické podmienky,
rozloženie terénu, orientáciu na svetové strany, vegetáciu a spôsob okolitej zástavby. To však platí všeobecne pri stavbe akéhokoľvek domu.
No pre pasívny alebo nízkoenergetický
dom je dobré, ak architekt navrhne primerane veľké južne orientované okná pre
solárne panely. Dôležité sú v tomto prípade aj zimné záhrady.
Síce naj, ale bez nádeje na
úspech
Doterajšie skúsenosti ukazujú, že slama
ako najekologickejší stavebný materiál
osloví len málo stavebníkov. A už vôbec
nie v prípade výstavby vlastného rodin-
Bez strachu z požiaru
Obava z horľavosti slamených stien je
síce prirodzená, ale nie veľmi opodstatnená. Balíky zlisované a zabudované do
konštrukcie nemajú na horenie dostatok
kyslíka, rovnako, ako keby boli steny postavené z kníh. Tie, aj keď sú z horľavého
papiera, horia veľmi zle.
Pokusný a výskumný ústav mesta Viedne
v spolupráci s Technickou univerzitou Viedeň urobil skúšku horľavosti. Na základe
výsledkov skúšky splnili testované slame-
né balíky podľa rakúskych noriem kritériá
triedy horľavosti ako normálne horľavé.
Preskúšanie stavebnej časti zase ukázalo, že slamená stena omietnutá z oboch
strán dvojcentimetrovou omietkou vzdoruje ohňu 90 minút, čo vôbec nie je málo.
Späť do reality
Všeobecne pri ekologickej výstavbe platí,
že pre dosiahnutie požadovaných výsledkov sa musia zhodnotiť podmienky prírodného prostredia, ktoré sú k dispozícii.
Nevyhnutnosťou sú prieskumy z geológie, hydrológie, geomorfológie a klimatológie, práve tak ich rozbory v projekte.
Každý projekt musí byť individuálny, pretože dva susediace pozemky môžu mať
úplne odlišné podmienky.
Najmä v prípade, že terén je členitý, čiže
vznikajú kopce a údolia. Tam výhoda pre
jedného môže byť vážnou brzdou pre
suseda z opačnej strany. Dôležité je predovšetkým smerovanie svahu na slnečnú
stranu a poloha domu na svahu.
Najmä preto, že na južne exponované polohy dopadá v zime o desať až tridsať percent viac globálneho slnečného žiarenia
ako na severné svahy v rovnakej klíme.
Ale platí to aj pre obyčajnú ulicu, ktorá
je orientovaná v smere sever – juh. Kým
totiž na jednej strane ulice sú vchody do
domov a kuchyne orientované na sever,
na druhej strane ide o pravý opak.
Znamená to, že na sever, kde slnko nezasvieti celý deň, smerujú obývacie miestnosti. Pochopiteľne, že dobrý architekt si
www.baumagazin.sk
ného domu. Skôr ide o nadšencov a vzorové stavby, na ktorých sa demonštruje
výhoda použitej technológie.
Návrat k drevu, hline, slame, konope, pazderiu a iným materiálom, ktoré sa kedysi
bežne používali v stavebníctve, je však
celosvetový trend. Práve tak ide o súčasť
ekologického úsilia, no buďme úprimní –
na Slovensku je to beh na veľmi dlhú trať.
Pritom platí, že najväčšie riziká prípadných škôd pri výstavbe zo slamy hrozia pri
nedodržaní technologických postupov.
Navyše, z povahy prírodných materiálov
vyplýva, že sa v závislosti od miestnych
podmienok môžu do určitej miery líšiť.
V praxi to znamená, že každá lokalita si
vyžaduje operatívne posúdenie jednotlivých vlastností priamo na mieste, čo nevyhovuje veľkovýrobe. Aj preto v niektorých štátoch EÚ platí odlišná legislatíva
pre vidiek a mestskú zástavbu, pričom na
vidieku sa ponecháva oveľa väčšia zodpovednosť na investora.
43
poradí aj s takouto orientáciou na svetové strany v prípade, že
mu povolia zasunúť dom čo najviac dozadu.
Stavba
Prvoradý je pozemok
Ideálny pozemok určite neexistuje, no pri dobrom návrhu sa
dajú niektoré nevýhody premeniť na výhody, prípadne je možné ich aspoň čiastočne či úplne eliminovať. Ale pozor! Na zlom
pozemku s absolútne nevhodnou orientáciou na svetové strany
nikdy nevyrastie dobrý dom, tak ho radšej nekupujte a počkajte
si na ďalšiu príležitosť.
Veľkosť pozemku závisí od predstavy veľkosti stavby a plánovaného využitia pozemku, pričom sa prihliada na požiadavku minimálneho záberu voľných plôch. Istou kompenzáciou zabranej
zelene na výstavbu je zriadenie zelenej strechy. Bežná veľkosť
pozemku pre samostatne stojaci dom je 500 až 800 m2.
Nezabudnite pri výbere pozemku zohľadniť aj vlastné záväzky, povinnosti či záujmy. Ono totiž odľahlé, bohom zabudnuté
miesto síce poskytuje množstvo súkromia, ale na druhej strane
sa musí často využívať automobil. Domom ušetrená energia sa
tým nezmyselne presunie do energie pre zabezpečenie mobility.
Zradné údolia
Teploty vzduchu v údoliach a na vrcholoch kopcov sú nižšie ako
v chránených polohách a na južných svahoch. Údolné oblasti
tak môžu vplyvom klesania studeného vzduchu, hlavne v noci,
vytvárať jazerá studeného vzduchu. Navyše, v údoliach sa zhromažďujú škodliviny a znečistený vzduch.
Do úvahy je potrebné brať aj prípadné prírodné nebezpečenstvá, ako sú požiar, víchrica, lavína, zosuv pôdy. Stále viac ľudí
ich podceňuje, no tieto nebezpečenstvá hrozia aj v súčasnosti.
Najlepšie je sa takýmto lokalitám úplne vyhnúť, aby stavebník
nemal v budúcnosti problémy. Rovnako tak je vhodné vyhnúť
sa samým zdrojom škodlivých vplyvov ako napríklad hluku a
emisiám zo vzduchu. No aj umelým žiareniam, teda vysokonapäťovým vedeniam a zdrojom šírenia bezdrôtového signálu.
Podceniť by sa nemali ani prírodné polia žiarenia, čiže geopatogénne zóny.
Vietor neradno podceňovať
Rýchlosť vetra závisí od výškovej polohy a tvaru budovy, od jej
výšky a plochy povrchu. Holanďania už pred desiatkami rokov
prišli na to, že stavať do výšky a do šírky vychádza na tie isté
peniaze – práve pre vietor, v prípade výškovej stavby aj umelý
a úplne zbytočný.
Skrátka, vietor je potvora a čím menej možností na sebarealizáciu mu stavebník poskytne, tým lepšie pre neho i pre celé okolie.
Hoci ide o prírodný živel, rozhodne nepatrí k plusom ekologického bývania.
Pravda, na tvorbe mikroklímy obytného prostredia sa podieľa
spôsob vytvárania blokov, uličných ťahov alebo rozptýlených
systémov. Opäť sa tak môžeme vrátiť na začiatok – alfou a omegou dobrého domu je kompaktná forma, ktorá zlepší aerodynamiku budovy. Uličné ťahy – áno, bloky – možno, rozptýlené
systémy – rozhodne nie.
Zaťaženie vetrom sa tiež môže zmenšiť vhodným nasmerovaním budovy, čo je spravidla 45° odchýlka od hlavného smeru
zimného vetra. Rozhodne pomôže obmedzenie výšky domu a
vhodné usporiadanie okolitej vegetácie.
44
www.baumagazin.sk
Bez zelene a vody to nepôjde
Pri návrhu zelených plôch na pozemku treba prihliadať nielen
na estetické a kompozičné faktory, ale aj na klimatické pomery.
Áno, vstup záhradného architekta do projektu je určite dôležitý
počin, pretože esteticky dotvára celé prostredie. O tom niet najmenších pochýb.
No výsadbou stromov a vyšších kríkov možno chrániť dom pred
vplyvmi vetra, chladu a hluku, pričom sa dodatočne zlepšuje aj
kvalita vzduchu. Veď napríklad zalesnené plochy majú výraznú
regulačnú funkciu pre lokálnu klímu, prečisťujú vzduch, zadržia-
vajú vlahu, a tým regulujú vlhkosť a teplotu okolitého vzduchu.
Vodné toky a plochy tiež zmierňujú výkyvy teplotných zmien.
Tak napríklad 1 ml vody s teplotou +10° C dokáže zohriať 3000
m3 vzduchu z –10° C na 0° C.
Aj malé jazierko s hĺbkou minimálne jeden meter ponúka ochranu proti mrazu pre bezprostredné okolie s plochou desaťnásobne väčšou ako je jeho povrch. Nuž niet sa čo čudovať, že pred
takmer každým vzorovým domom v Nemecku nechýba nejaká
„mláčka“ s kvetinkami. Nie je to nijaká novodobá mondénnosť –
len celkom obyčajná aplikácia prírodných zákonov.
45
Stavba
OPTIMÁLNE TEPLOTY V KA
46
PLOŠNÉ VYKUROVANIE A CHLADENIE REHAU V
Komerčná prezentácia, TEXT a FOTO: Rehau
V NÍZKOERGETICKÝCH A PASÍVNYCH DOMOCH
www.baumagazin.sk
AŽDOM ROČNOM OBDOBÍ
Nové technológie, zmena klimatických
podmienok, politické faktory a zvýšené
požiadavky na komfort prinášajú nové
výzvy pre techniku budov. Jej úlohou bude
zabezpečiť optimálnu tepelnú pohodu
rovnako počas vykurovacej sezóny,
ako aj počas horúceho leta. Špecifikom
nízko energetických stavieb je pomerne
nízka úroveň tepelných strát v prípade
vykurovania, ako aj nízkych tepelných
záťaží počas horúcich letných dní. Toto
špecifikum ponúka stavebníkom nové
možnosti a zároveň vyžaduje odlišný
prístup realizátora technológie
47
Stavba
Firma REHAU tieto tendencie dlhší čas monitoruje a prispôsobuje ním aj paletu vhodných riešení pre vykurovanie a chladenie.
Solárny systém pre ohrev pitnej vody alebo podporu vykurovania
Práve so solárnym systémom REHAU SOLECT môžete vo Vašej
nízko energetickej stavbe ušetriť značný podiel nákladov na
ohrev pitnej vody a vykurovanie. Zároveň aktívne a viditeľne
prispejete k zníženiu emisií oxidu uhličitého. Princíp termického
solárneho zariadenia REHAU SOLECT: Keďže ide o tepelné zariadenie, dochádza pri slnečnom žiarení k ohrevu solárneho média
a následne pitnej alebo vykurovacej vody.
Solárny systém je istotou do budúcnosti a prináša nezávislosť
od stále rastúcich cien, ako aj neistej dostupnosti energií. Solárne zariadenie REHAU SOLECT môže v jednoduchšej variante zabezpečovať ohrev pitnej vody, pri kombinovanej variante
podporuje zároveň aj vykurovanie Vášho domu. Rozdiel medzi
oboma variantami je predovšetkým vo veľkosti plochy solárnych kolektorov a zásobníkov, ako aj v komplexite regulácie a
príslušenstva. Inštaláciou solárneho zariadenia môžete dosiahnuť:
t [OÓäFOJF QPUSFCZ FOFSHJF OB PISFW QJUOFK WPEZ Bä P EWF
tretiny
t[OÓäFOJFQPUSFCZFOFSHJFOBPISFWQJUOFKWPEZBWZLVSPWBnie pri kombi variante spolu v priemere o cca. 35% prei bežnej novostavbe, pri nízko energetickom alebo pasívnom
štandarde až do 65%
tTZTUÏN3&)"640-&$5NPäOPKFEOPEVDIPLPNCJOPWBǸT
najrôznejšími typmi kotlov alebo tepelných čerpadiel
tJEFÈMOZQSFWZLVSPWBOJFCB[ÏOPW
tWZTPLPFGFLUÓWOBBUBLNFSOFWZIOVUOÈKFLPNCJOÈDJBTPlárneho systému a plošného vykurovania REHAU, ktoré sa
uspokojí aj s pomerne nízkymi teplotami vykurovacej vody
48
Pre jednoduchú orientáciu: Pri systéme REHAU SOLECT potrebujete pre ohrev pitnej vody asi 1-1,5 m2 plochy solárnych kolektorov na osobu v domácnosti. Dimenzia akumulačného zásobníka predstavuje približne 80 až 100 l na každú osobu (cca.
dvojdňová potreba ohriatej vody). Životnosť kvalitných solárnych zariadení dnes prevyšuje 25 rokov, čo je ďaleko za dobou
návratnosti solárneho zariadenia, ktorá sa pri stále rastúcich
cenách energií pohybuje okolo 10-15 rokov podľa účelu a typu
zariadenia.
Plošné vykurovanie a chladenie
Pri plošnom vykurovaní sa využíva sálavý tepelný tok z ohrievanej plochy (podlahy, steny alebo stropu). Tieto plochy dosahujú
mierne vyššiu povrchovú teplotu, a tak priamo vyžarujú teplo
do okolitej miestnosti, na vnútorné zariadenie i nás ľudí. Takéto teplo je veľmi komfortné a dá sa prirovnať k teplu slnečných
lúčov, ktoré nás príjemne zohrejú aj v zimných mesiacoch pri
veľmi nízkej teplote vzduchu okolo nás. Vykurovanie pomocou
menej komfortnej konvekcie, t.j. prostredníctvom ohriateho
vzduchu, tu tvorí na rozdiel od klasického radiátorového alebo
teplovzdušného vykurovania podstatne menši podiel. Rozloženie tepla v miestnosti je od podlahy smerom nahor pomerne
rovnomerné, čo ľudský organizmus vníma veľmi pozitívne a veľmi sa približuje ideálnemu teplotnému profilu zistenému dlhodobým medicínskym výskumom.
Práve v nízko energetických stavbách možno prevádzkovať
plošné vykurovanie vzhľadom na nízke tepelné straty veľmi hospodárne a zároveň pohodlne. Pri pasívnom štandarde možno
využiť plošný systém ako komfortný doplnok techniky budov,
pričom rekuperačná vetracia jednotka môže poslúžiť len pre
vetranie. Výsledkom je maximálne pohodlie a zároveň vyššia flexibilita a bezpečnosť systému. Tento trend možno jednoznačne
pozorovať pri výstavbe nízko energetických a pasívnych stavieb
v západnej Európe.
www.baumagazin.sk
Chladenie budov
Chladenie sa, podobne ako v automobiloch, stáva nevyhnutnou
súčasťou výstavby, čo môže platiť aj pre nízkoenergetické, prípadne pasívne budovy. Napriek perfektnej izolácii vonkajšieho
plášťa existuje riziko prehrievania stavieb počas horúcich letných dní, najmä vďaka veľkých preskleným plochám maximálne
orientovaným smerom na juh. Vonkajším zatienením presklených plôch je síce možné hlavný zdroj prehrievania čiastočne
zredukovať, maximálny komfort a istotu nám však prinesie až
premyslený chladiaci systém.
Klasické klimatizačné systémy odbúravajú vznikajúci pocit tepla
prúdením studeného vzduchu (t.j. konvekciou). Prináša to veľmi negatívne efekty, ako je zvýšená hlučnosť a prúdenie príliš
chladného vzduchu.
Princíp plošného chladenia spočíva v chladení veľkou plochou
(predovšetkým stropov alebo stien) pomocou chladiacej vody
cirkulujúcej v rozvodných rúrkach REHAU. Odovzdávanie tepla
na rozdiel od klasickej klimatizácie potom prebieha
medzi všetkými teplejším objektmi v miestnosti, vrátane ľudského tela, vysálaním na chladiacu plochu (t.j.
vyžarovaním).
Príjemné zlepšenie komfortu možno dosiahnuť aj chladením
pomocou podlahového rúrkového systému, plnohodnotné
chladenie však zabezpečí až využitie stropov, prípadne stien.
Plošné chladenie je v porovnaní s klasickou klimatizáciou veľmi
úsporné, v optimálnom prípade možno chladiť len tzv. “voľným
chladením“ pomocou spodnej vody alebo chladu zeme.
Tepelné čerpadlo
Tepelné čerpadlo REHAU ako zdroj tepla alebo chladu nevyhnutne dopĺňa ucelený systém vykurovania a chladenia. K dispozícii
je široká škála výkonov od 5 do 56kW pri vysokých výkonnostných číslach COP až do 5,5. Výkony okolo 5 kW sú vhodné práve
pri nízko energetické domy.
Dostupné sú vyhotovenia voda/voda a zem/voda s možnosťou
pasívneho alebo aktívneho chladenia, a typ vzduch/voda, ktoré
je zatiaľ len v prevedení pre vykurovanie. Samozrejmosťou je inteligentná ekvitermická regulácia pre vykurovanie a chladenie s
Toto jemné veľkoplošné chladenie spĺňa najvyššie požiadavky na ideálny tepelný komfort. Navyše rovnaký
systém môže v zime vykurovať a v lete chladiť.
REHAU ponúka overené systémy vykurovania a / alebo
chladenia pre stropy, steny aj podlahy, a to v mokrom
procese (s betonážou resp. omietaním) i suchom procese (systém prefabrikovaných sadrokartónových dosiek).
49
Stavba
50
interiérovým snímačom priestorovej teploty a relatívnej vlhkosti
pre kontrolu rosného bodu, ktorá zabezpečí príjemný komfort a
maximálnu hospodárnosť.
nadmerné opotrebenie kompresora. Do zásobníka možno jednoducho integrovať solárny výmenník a pokryť tak časť energie
pre ohrev pitnej vody alebo vykurovania.
Špecifickou kapitolou je ohrev pitnej vody a akumulácia vykurovacej vody. Obe funkcie zabezpečuje premyslený systém kombinovaného zásobníka, ktorý pripraví vždy čerstvú ohriatu pitnú
vodu bez jej skladovania, a to prietokovým spôsobom. Odpadá
tak problém s výskytom legionel a zdravotných rizík. Rovnaká
technológia sa stáva štandardom v západnej Európe a REHAU
Vám ju ako jeden z prvých výrobcov prináša aj na Slovensko. Zároveň umožní akumulovať vykurovaciu vodu pre efektívny chod
tepelného čerpadla bez častého cyklovania, ktoré spôsobuje
Dôležitou podmienkou správneho fungovania je zladenie celého systému do kompaktného celku, ktorý Vám dodá práve
REHAU. Pre správne naprojektovanie a realizáciu má REHAU
pripravené profesionálne spracované technické informácie pre
projektantov a pravidelne školí realizačné firmy. Radi Vám zabezpečíme skúsených odborníkov, ktorí Vašu stavbu vyprojektujú alebo zrealizujú.
www.rehau.sk
(1(5*(7,&.<()(.791($œ63251‹5,(ĝ(1,$
35-(01‹7(3/2$-(01Ÿ&+/$'3/2ĝ1‹+29<.8529$1,$$&+/$'(1,$
-(',1(Î1Ÿ$17,0,.52%,ƒ/1<=(01Ÿ9Ÿ0(11.35(5,$'(1‹9(75$1,(
WWWREHAUSK
WWWREHAUSK
2%(!5SRO+OPĐIANSKA!"RATISLAVA4EL%MAILBRATISLAVA REHAUCOM
3TAVBA
!UTO
0RIEMYSEL
Stavba
So stavebným systémom VELOX
52
www.baumagazin.sk
X vždy o krok vpredu.
53
Stavba
Na tohtoročnom medzinárodnom stavebnom veľtrhu IBF Brno
2010 boli stavebné debniace systémy VELOX ocenené zlatou
medailou. VELOX je tiež víťazom 1. rakúskej solárnej ceny z roku
2001 za Pasívny dom Faktor 10. Už mnoho rokov je VELOX členom združenia IG Passivhaus a od roku 2009 taktiež zakladajúcim členom ÖGNI, rakúskej spoločnosti pre trvale udržateľné
nakladanie s nehnuteľnosťami.
O výhodách, ktoré tento rakúsky stavebný systém strateného
debnenia ponúka pre svojich užívateľov, sme sa porozprávali s
Ing. Petrom Turanom, manažérom predaja pre Slovenskú republiku.
1. Aké benefity ponúka stavebný systém VELOX
pre stavebníka?
Štiepkocementové dosky VELOX v kombinácii s tepelnou izoláciou, okrem toho, že predstavujú ideálny podklad pod povrchové úpravy, sú zabudovaným debnením s vynikajúcimi zvukovoizolačnými a tepelnoizolačnými vlastnosťami. Ak k tomu
pridáme akumulačnú schopnosť nosného betónového jadra,
vznikne nám sendvičový obvodový plášť ako stvorený pre dnes
toľko žiadané pasívne a nízkoenergetické domy. Pritom štíhle
steny VELOX znamenajú ušetrené m² v prospech úžitkovej plochy stavby, čo má tiež vplyv na jednotkovú cenu za 1 m².
2. Prečo je VELOX vhodný pri stavbe pasívnych a
nízkoenergetických budov?
Pre realizovanie pasívnych stavieb je náš stavebný systém ideálne tesniacou masívnou konštrukciou bez prestupov a tepelných
mostov. Z dôvodu zabudovanej tepelnej izolácie, ktorou je pre
pasívne domy sivý polystyrén s prísadou grafitu, je pre dosiahnutie parametrov pasívnych konštrukcií postačujúca celková
hrúbka steny obvodového plášťa 42 cm.
VELOX má už viac ako 10 - ročné skúsenosti s realizovaním pasívnych domov, ktoré spotrebujú až o 80 % menej energie na
vykurovanie než novostavby postavené podľa tradičných postupov.
3. Čo si vyžaduje samotná montáž systému?
Stavebný systém VELOX je bezkonkurenčný, najmä čo sa týka
rýchlosti výstavby a požiadaviek na zariadenie staveniska. Steny a stropy sú montované s minimálnymi nárokmi na stavebné
mechanizmy. Možno ich bez problémov zabudovať aj v krajne
nepriaznivých poveternostných podmienkach.
Použitím stavebného systému VELOX vznikne jednotný stavebný systém, ktorým môže stavebník elegantným spôsobom vyriešiť stavbu svojho pasívneho domu od základov až po strechu.
Vyhne sa tým kombinovaniu viacerých druhov materiálov, ktoré
v konečnom dôsledku môžu znamenať komplikácie napr. pri
voľbe definitívnych povrchových úprav.
www.velox-bausysteme.com
Pripravila Kamila Balcová
v spolupráci so spoločnosťou VELOX–WERK s.r.o.
54
55
www.baumagazin.sk
Stavba
Ako získať TEPLÚ vodu
56
TEXT: mez, FOTO: Photoxpress
Význam ohrevu pitnej vody stúpa pri rastúcom komforte a na
druhej strane potrebe znižovať spotrebu energie. Práve energia
sa stáva rozhodujúcim kritériom pre návrh a dimenzovanie
spôsobu prípravy teplej vody. V niektorých prípadoch dokonca
výkon potrebný na prípravu teplej vody prevyšuje výkon
potrebný na vykurovanie miestností.
57
www.baumagazin.sk
Stavba
Zvyšovanie komfortu bývania znamená aj inštalovanie moderných hygienických zariadení s vyššou spotrebou teplej
vody. Luxusné sprchy s viacerými dýzami,
veľkoobjemové vane a niekoľko kúpeľní v
rodinných domoch zvyšujú aj nároky na
zariadenia, ktoré teplú vodu pripravujú.
Najdôležitejšou úlohou inštalovaných
zariadení je zabezpečiť pre obyvateľov
domu potrebné množstvo teplej vody.
Táto požiadavka neznesie žiadne kompromisy, skončenie dodávky teplej vody
v polovici sprchovania nie je príjemné pre
nikoho z nás. O tom, či inštalované zariadenie bude užívateľovi v prevádzke vyhovovať , rozhodujú dva parametre - výkon,
ktorým sa studená voda zohrieva a objem
zohriatej vody v zásobníku či ohrieva č i.
Teplú vodu možno získať viacerými spôsobmi. Navrhuje sa ten, ktorý vyhovuje
miestnym podmienkam, druhu stavby,
kritériám na spotrebu energie ako aj želaniu stavebníka. Norma STN 83 0616 určuje akostné požiadavky na teplú úžitkovú
vodu. Príprava teplej vody môže byť centrálna, skupinová alebo individuálna. Pri
centrálnej je z jedného tlakového ohrievača zásobovaný teplou úžitkovou vodou
celý dom, pri skupinovej jeden tlakový
ohrievač zásobuje iba susediace odberné miesta. Pri individuálnej príprave je
inštalovaný ohrievač bezprostredne pri
každom odbernom mieste.
Tieto spôsoby prípravy je možné riešiť
akumulačnými čiže zásobníkovými alebo
prietokovými ohrievačmi. Všetky zariadenia a ich časti musia spĺňať príslušné
ustanovenia noriem STN 06 0803 a STN
06 0320. Pre jednotlivé spôsoby ohrevu
podľa množstva použitej tepelnej energie a podľa objemu teplej vody potrebnej
v určitom čase, treba voliť vhodnú konštrukciu a veľkosť ohrievača. Tieto zariadenia sa môžu vzájomne aj kombinovať.
Spôsoby ohrevu vody
Môžeme si napríklad vybrať z jednotlivých druhov akumulačných zariadení, ktoré ohrievajú alebo predzásobujú
ohriatou vodou tak, že sa dá kedykoľvek
odobrať. Nádrž musí mať kvalitnú izoláciu, aby sa voda dala udržiavať dlhší čas
bez väčšieho poklesu teploty. Akumulačné ohrievače sú konštruované ako otvorené tzv. beztlakové, pri ktorých je nádrž
vždy v spojení s okolitou atmosférou, a to
cez jednoúčelovú miešaciu batériu a od-
58
ber ohriatej vody sa môže realizovať iba v
mieste inštalácie nádrže. Existujú aj uzavreté tzv. tlakové nádrže, pri ktorých je objem vody pod pretlakom vodovodného
rozvodu 0,6 MPa, a preto sa odber môže
realizovať na viacerých odberných miestach. Ich charakteristickou črtou je veľký
objem zásobníka, malý tepelný výkon
ohrievača vody a tým aj dlhý čas ohrevu
na prevádzkovú teplotu.
Pri akumulačnom spôsobe prípravy teplej vody môže byť ohrev nepriamy, a to
tak, že sa ohreje teplonosná látka v kotle
a táto potom prúdi v ohrevných vložkách
do zásobníka a ohrieva pitnú vodu, z
ktorej sa stáva teplá úžitková voda alebo
priamy, kde sa priamo zohrieva časť povrchu zásobníka, v ktorom je teplá voda.
Príprava teplej vody akumulačným spôsobom môže byť v elektrickom či v plynovom zásobníkovom ohrievači, alebo v
zásobníkovom ohrievači s ohrevnou teplovodnou alebo parnou vložkou.
Medzi základné výhody akumulačných
ohrievačov by sme mohli zaradiť, že sú
menej investične náročné, ponúkajú
možnosť kombinácie s obnoviteľnými
zdrojmi energie, či už so slnečnými kolektormi alebo tepelnými čerpadlami.
Centrálna regulácia výstupnej teploty je
tiež zaujímavým prvkom akumulačných
systémov a nesmieme zabudnúť ani na
možnosť pokrytia nárazového odberu
teplej vody. Treba spomenúť aj nevýhody
akumulačných ohrievačov, medzi ktoré
určite patria vyššie tepelné straty, najmä
pri dlhých rozvodoch alebo vtedy, ak sú
ohrievače umiestnené v chladných miestnostiach, ale aj väčšie nároky na priestor a
spôsob inštalácie. Treba ešte pripomenúť,
že pri nastavení ohrevu vody nad 55°C
sa vytvára vodný kameň, ktorý neskôr
spôsobuje spomalenie ohrevu, a tým aj
zvýšenie spotreby energie a poškodenie
telesa.
Zásobníkový čiže akumulačný ohrev sa
používa aj vtedy, ak nie je zdroj tepla trvalo k dispozícii, napr. pri využívaní solárnej
energie alebo ohrevu prostredníctvom
pevných palív a tiež vtedy, ak nie je zdroj
tepla dostatočne výkonný na prietokový
ohrev, napr. pri tepelnom čerpadle.
Prietokové systémy
Prietokové ohrievače vody majú tú výhodu, že umožňujú okamžité ohriatie vody
jej prietokom cez ohrievací blok. Cha-
rakteristickou črtou je minimálny objem
nádrže, vysoký tepelný výkon ohrievača a
tým aj veľmi krátky čas ohrevu na dosiahnutie prevádzkovej teploty vody. Jedná
sa najčastejšie o prietokový výmenník
tepla, kde je zdroj vykurovacia voda alebo prietokový elektrický ohrievač. Ak sa
jedná o jedno alebo dve odberné miesta,
tak môže byť takýto ohrievač výhodný,
pretože užívateľ má teplú vodu okamžite
k dispozícií. Na druhej strane, ak je spotrebič napojený na viac odberných miest,
môže nastať výrazné kolísanie teploty
vody, najmä v prípade, ak sú v prevádzke odberné miesta striedavo. Medzi základné výhody prietokových ohrievačov
určite patrí úspora v dĺžke potrubného
rozvodu, minimálne tepelné straty a malé
nároky na priestor.
Prietokové ohrievače majú aj svoje nevýhody, a to väčšie investičné náklady, sú
citlivé na tvrdosť vody, viac poruchové a
vyžadujú častejšiu údržbu. Ak ohrievame
vodu miestnym ohrevom, odpadá rozvodná sieť v dome a možno si pripraviť
akékoľvek množstvo vody s ľubovoľnou
teplotou v čase, ktorý nám vyhovuje. Nevýhodou niektorých systémov miestneho ohrievania je obmedzené množstvo
vody, ktoré možno za hodinu ohriať.
Zmiešané spôsoby ohrevu
Aj u nás bežný zásobníkový ohrev sa postupne nahrádza zmiešaným ohrevom,
čo je vlastne kombinácia prietokového a
zásobníkového systému alebo prietokový
ohrev s jedným či s viacerými vykurovacími zdrojmi. Charakteristickou črtou prípravy teplej vody zmiešaným spôsobom je
menší objem zásobnej nádrže, vysoký tepelný výkon ohrievača a tým aj omnoho
kratší čas ohrevu, potrebný na dosiahnutia prevádzkovej teploty vody, napríklad
v zásobníkovom ohrievači s externým
výmenníkom tepla a so zdrojom tepla z
vykurovacej vody a so zásobnou nádržou.
Medzi ďalšie kombinácie zmiešaného
odberu vody patria plynový zásobník s
priamym ohrevom vody, zásobník s plynovým kotlom s nepriamym ohrevom
vody alebo malý elektrický zásobník so
zvýšeným výkonom ohrievanej vložky.
Všetky systémy na prípravu teplej vody
sú vyrábané pre všetky druhy získavania
energie. Či už sú to ohrievače na tuhé
palivá, plynové ohrievače, elektrické ohrievače, ohrievače na solárny ohrev alebo
ich kombinácie.
ENERGIA Z PRÍRODY
slnko faktúry neposiela...
• vákuové trubice "Heat-Pipe"
• vysoko odolné borosilikátové sklo
• bezpečná prevádzka
• odolnosť trubice do nárazu predmetu s
priemerom 25 mm
• funkčnosť do 5 minút
• fungovanie aj pri zhoršených
poveternostných podmienkach
• fungovanie aj v zimných mesiacoch
• získava aj odrazené a difúzne žiarenie
• obehové médium v trubici je netoxické a nemrznúce
• dva nezávislé systémy obehu tepla
- nezávislosť a stála funkčnosť
• pri "výpadku" trubice systém funguje ďalej
• vysoký výkon na malej ploche
• extrémne výborná odolnosť voči vetru
• extrémne nízke zaťaženie strechy
• záruka 10 rokov
www.slnecnaenergia.eu
Trnavská cesta 50
821 02 Bratislava
Tel: 00421 2 3301 4756
Mobil: 00421 0911 924 524
E-mail: [email protected]
Stavba
Spôsoby ohrevu teplej vody teda môžeme podľa počtu primárnych zdrojov energie navrhnúť ako jednoduché alebo kombinované. Jednoduché sa používajú hlavne tam, kde je zabezpečená
nepretržitá dodávka energie. Kombinované sa používajú vtedy,
ak chceme využívať viac druhov energie, napr. plyn a elektrinu,
pevné palivá a elektrinu, pevné palivá a solárnu energiu, solárnu
energiu a plyn a podobne.
Alternatívne riešenia
V snahe po úspornej príprave teplej úžitkovej vody sa zvyšuje
požiadavka na použitie alternatívnych zdrojov energie, a to najmä solárnych systémov a tepelných čerpadiel. Tým vzrastá potreba kvalitnej akumulácie získanej energie. Ohrev pitnej vody
sa najčastejšie rieši formou využitia solárneho tepla. Spotrebu
teplej vody, ktorá sa celoročne pohybuje na približne rovnakej
úrovni, je efektívne skombinovať s možnosťou získavania tepla
zo solárnej energie. Dokonca v letnom období možno spotrebu energie na ohrev pitnej vody úplne pokryť prostredníctvom
energie získanej zo slnka.
Trh ponúka kompletné zostavy na ohrev pitnej vody až po zložitejšie systémy, ktoré dokonale využívajú solárnu energiu. Výber závisí aj od požiadaviek investora. Solárny systém je vlastne zariadenie na ohrev teplej vody rovnako ako klasický bojler,
prietokový ohrievač alebo kombinovaný kotol. Kvalitný systém
sa skladá zo solárnych kolektorov, zásobníkov na ohrev pitnej
vody, z dopravných staníc na prenos solárnej energie a z kolektoru pre odberné miesto. Ďalej musí obsahovať prvky pre inštaláciu a montáž a kvalitnú regulačnú i riadiacu techniku. Solárne
zariadenia sa dajú pripojiť k ľubovoľnému zdroju teplej vody, k
elektrickému, plynovému, olejovému kotlu alebo aj ku kotlu na
pevné palivo.
Druhy systémov
Medzi najjednoduchšie solárne systémy určite patrí zariadenie
na ohrev vody samotiažou, čiže gravitačný systém, ktorý nepotrebuje čerpadlá ani reguláciu. Skladá sa z kolektoru, nad ktorým je umiestnená nádrž. Voda sa ohrieva priamo v kolektore a
putuje hore do hornej časti izolovanej nádrže. Tým vytlačí studenú vodu zo spodnej časti nádrže späť do kolektoru. Za slnečného počasia ohreje tento systém 50 litrov vody na 70°C za 3
– 4 hodiny. Hodí sa pri sezónnych zásobovaniach teplou vodou
alebo ako predohrev pri klasických spôsoboch ohrevu.
Ďalšou možnosťou je solárny zásobník. Objem solárneho zásobníka je priamoúmerný veľkosti spotreby teplej úžitkovej vody. S
veľkosťou zásobníka sa zväčšuje aj potrebná plocha solárnych
panelov.
Ďalší solárny systém predstavuje štandardný typ, ktorý je najčastejšie používaný ako prídavný ohrev teplej úžitkovej vody.
Systém obsahuje jeden alebo dva solárne kolektory na streche,
zásobník a domovú reguláciu. Kolektor vystavený slnečnému
žiareniu odoberá slnečnú energiu a prostredníctvom cirkulácie
ohrievaného média je energia prednášaná do zásobníka. Predhriata voda je potom distribuovaná cez ohrievací systém k odberným miestam.
Iným druhom solárneho systému je použitie solárneho bojleru,
v ktorom je v jeho hornej časti zabudovaný prídavný výmenník.
60
Tento je cez trojcestný ventil pripojený na kotol na vykurovanie.
V tomto prípade je požadovaná teplota teplej úžitkovej vody
vždy zaistená, a to v hornej časti bojleru.
Regulácia solárnych systémov môže byť nastavená na manuálny alebo automatický režim. Manuálne riadenie je určené hlavne pre servisnú činnosť a kontrolu funkcie systému. Nesmieme
zabúdať ani na termostatický zmiešavací ventil na dosiahnutie
max. výstupnej teploty vody 60 °C, pretože teplota v zásobníku
môže dosiahnuť aj 90 °C.
Zásady návrhu
Dôležitou súčasťou systému musí byť kvalitný zásobník teplej
úžitkovej vody. Solárne zásobníkové ohrievače využívajú na
ohrev vody solárne kolektory, a preto je najdôležitejšie akumulovať v zásobníkoch čo najväčšie množstvo teplej vody a čo
najdlhšie ho udržať na potrebnej teplote, aby počas denného
a večerného odberu nedochádzalo k štartovaniu doplnkového
zdroja. Možnosť ohrevu pitnej vody solárnou energiou vyžaduje
inštaláciu bivalentných zásobníkov na pitnú vodu, t.j. s dvoma
výmenníkmi tepla, a to pre solárnu energiu a na ohrev vody
konvenčným spôsobom (napríklad prostredníctvom plynového
kotla, či kotla na biomasu a podobne), alebo termosifónových
zásobníkov. Kvalitné ohrievače, ktoré sú použiteľné aj pre solárne systémy, majú hrdlo, ktoré je umiestnené nad spodným
výmenníkom, na montáž pomocnej elektrickej vykurovacej jednotky.
Voľba typu zásobníka závisí od spôsobu použitia, či ide o ohrev
teplej vody, podporu vykurovania alebo ohrev bazénu a od
veľkosti jeho objemu vzhľadom na počet inštalovaných kolektorov. Výrobcovia ponúkajú veľa druhov solárnych zásobníkových
ohrievačov od bivalentných cez termosifónové a akumulačné až
po kombinované, ktoré sa dajú použiť nielen na prípravu teplej vody, ale aj na podporu vykurovania. Bivalentné zásobníky
premiešavajú pri ohreve pitnej vody solárnym výmenníkom celý
objem vody. Pri termosifónovom zásobníku solárny výmenník
ohrieva iba relatívne malé množstvo vody skoro až na teplotu
solárneho výstupu. Ohriata teplá voda stúpa cez teplovodnú
rúrku a sifón priamo do pohotovostnej časti, a preto sa pri normálnej intenzite slnečného žiarenia v krátkom čase dosiahne
požadovaná teplota, čím sa ďalej znižuje potreba dohrievania
pitnej vody v zásobníku konvenčným zdrojom tepla.
Dôležitou súčasťou solárneho systému je solárna stanica, ktorá
združuje regulačné a poistné vybavenie solárneho okruhu. Jej
súčasťou by malo byť solárne čerpadlo, poistný ventil, spätný
ventil, tlakomer, 2 teplomery s integrovaným guľovým uzáverom na výstupe a spiatočke a mala by byť dobre tepelne izolovaná. Ak si to investor vyžaduje, regulácia solárneho okruhu sa
dá integrovať do regulačného prístroja kotla.
Správna voľba
Pri voľbe najvhodnejšieho systému v danom objekte sa vychádza z počtu osôb, ktoré ho užívajú alebo budú používať. Na jednu osobu je potrebné priemerne 40 l teplej vody denne s teplotou 45 °C. Priemerná 4-členná rodina potrebuje minimálne 160
litrový solárny zásobník. Z toho vychádza, že optimálny systém
tvoria minimálne 2 kolektory pri priemernom výkone jedného
1,2 až 1,4 kW. Ak by sme chceli využívať systém nielen na prípra-
Aby sa solárna energia účelne využila, musia spolupracovať
všetky komponenty vykurovacieho systému: kolektory, ohrievač, solárna stanica s reguláciou alebo aj bez nej a príslušenstvo.
Na prenos solárnej energie z kolektoru na odberné miesto môžeme použiť tlakový alebo prečerpávací systém. Pri tlakovom
systéme ide o klasický solárny systém s expanznou nádobou s
plniacou kvapalinou. Tento systém je dodávaný aj s integrovaným diferenčným regulátorom teploty, čím solárny systém na
ohrev pitnej vody môže fungovať úplne autonómne od vykurovacieho systému. Prečerpávací systém pracuje prostredníctvom spätného toku. Obsahuje nádrž na zachytenie spätného
toku celej solárnej náplne z kolektorov. Pri nedostatku slnečnej
energie v zime stečie teplonosné médium automaticky do nádrže spiatočky, čím celá časť solárneho systému nad strechou
zostane prázdna.
Systémy s tepelnými čerpadlami
Na prípravu teplej úžitkovej vody sa dajú použiť aj tepelné čerpadlá v kombinácií s akumulačnými zásobníkmi, ktoré sú vybavené elektrickými priamo vykurovacími tyčami (ich úlohou je
dohrievať vodu na požadovanú teplotu alebo ak by nastala porucha tepelného čerpadla, tak by mali zabezpečiť požadovaný
ohrev vody). Pretože tepelné čerpadlo ohrieva médium najčastejšie na teplotu 55 °C, treba na prípravu teplej úžitkovej vody
navrhnúť väčší zásobník vody, pretože dodatočné miešanie so
studenou vodou nie je ekonomické.
Vtedy môžeme ohrievať vodu tepelným čerpadlom na minimálnu teplotu. Tepelné čerpadlo je možné zabudovať do systému
prípravy teplej úžitkovej vody aj dodatočne.
Systémy na prípravu teplej úžitkovej vody v kombinácií s tepelnými čerpadlami môžu byť riešené ako delené, ale môžu tvoriť
aj jeden celok. Pri delených je tepelné čerpadlo spojené s okruhom teplej úžitkovej vody a je priamo vedené do zásobníka. Pri
týchto spôsoboch je ale potrebná inštalácia obehového čerpadla. Na druhej strane však môžeme použiť už existujúci akumulačný zásobník. Ak tvoria jeden celok, čiže tepelné čerpadlo a
zásobník sú kompaktné, mali by sme vedieť, že ohrev vody sa
potom spomalí.
Kachľové pece a kozuby s teplovodným výmenníkom
www.baumagazin.sk
vu teplej úžitkovej vody, ale napríklad aj na podporu vykurovania alebo na temperovanie, tak počet kolektorov sa dá kedykoľvek doplniť. Zvyčajne to nie je žiaden technický problém.
Idea leží priamo na dlani. Prečo by nemohla kachľová pec alebo
kozub okrem príjemného sálavého tepla dodávať zároveň teplú vodu pre centrálne vykurovanie ako aj teplú úžitkovú vodu?
Zástancov kachľových pecí čoraz viac zaujíma takéto riešenie –
najmä vtedy, keď sa hovorí o koncepcii vykurovania nízkoenergetických stavieb. Takýmto spôsobom je totiž možné vykurovať
celý dom alebo podporiť centrálne kúrenie, ktoré je už k dispozícii a zároveň zohrievať úžitkovú vodu. Kachľová pec alebo kozub
s teplovodným výmenníkom sa umiestňujú v obývacom priestore a odtiaľ je riešené aj zásobovanie teplou úžitkovou vodou.
Teplá voda je pre každú domácnosť dnes už samozrejmosťou.
Je veľmi príjemné a pohodlné mať ju stále k dispozícii, a to v
množstve, ktoré potrebujeme, a tiež nepociťovať pri kolísavom
odbere jej stále sa meniacu teplotu. Pri výbere toho správneho
systému prípravy teplej úžitkovej vody by sme mali brať do úvahy technické parametre, ako je nízka spotreba energie, vysoký
výkon, stála teplota, nízke náklady, úsporná prevádzka, dlhodobá životnosť a spoľahlivosť zariadenia. Nemali by sme však
zabúdať ani na znižovanie energetickej náročnosti a šetrnosť
zariadenia voči životnému prostrediu.
61
Bývanie
Bezpečnos
verz
„bežné
TEXT: red v spolupráci so spoločnosťou Sherlock
FOTO: PhotoExpress, Sherlock
Požiadavky na kvalitu bývania ustavične
rastú. Všetci ochotne investujeme čas
i potrebné peniaze do zveľaďovania
a skrášľovania našich príbytkov, veď
odmenou je nám „pocit domova“.
Čoraz väčšiu pozornosť venujeme i
zabezpečeniu bytov, aby nám „pocit
domova“ nezmarila neočakávaná
návšteva.
62
www.baumagazin.sk
stné dvere
zus
dvere“
63
Bývanie
Prvým krokom k bezpečnému domovu sú dvere. Nie sú však
dvere ako dvere. Prečo sa vyplatí investovať do bezpečnostných? Aké sú slabé miesta bežných dverí?
Oceľové platne
a výstuhy
Plocha dverí: prerazenie plochy bežných „papierových“
dverí je otázkou
chvíle,
pevnosť
dverného
krídla
je daná jeho konštrukciou, ktorú pri
bezpečnostných
dverách tvoria oceľové platne a výstuhy. Bezpečnostné
dvere sú zároveň
aj protipožiarnym
uzáverom. Požadujte minimálnu dobu
odolnosti 30 min.,
podloženú platným
certifikátom (podľa
noriem EÚ musia
byť dvere v obytných domoch protipožiarne).
Pánty
Pri bežných dverách
nesú celú váhu dverí v pántovej časti sú
väčšinou jediným zabezpečením, ktoré je ľahké vypáčiť, vylomiť
alebo vysadiť. Kvalitné bezpečnostné dvere majú nastavovacie
pánty (závesy), ktoré zabezpečujú maximálnu stabilitu dverí a
vysokú presnosť osadenia. Pántová strana, ako aj ostatné strany dverného krídla sú navyše vybavené aktívnymi a pasívnymi
istiaci bodmi, ktoré tým, že sa kolmo zasúvajú do otvorov v zárubni aj na závesovej strane, znásobujú bezpečnosť a odolnosť
dverného uzáveru (napr. voči páčeniu, prehýbaniu, stláčaniu,
vysadeniu dverí z pántov...).
Zárubňa
Pôvodné drevené, kovové zabetónované alebo nezabetónované zárubne sú nezriedka oslabené, zdeformované alebo
poškodené vekom a používaním. Takúto zárubňu je veľmi ľahko možné roztiahnuť a
drevenú dokonca rozlomiť. Funkčnosť zárubne
ovplyvňuje aj presnosť a
kvalita jej osadenia. Prídavné zámky a závory
priskrutkované k pôvodnej zárubni sa pri napadnutí dverí veľmi ľahko
vytrhnú. Bezpečnostná
zárubňa je oceľová, vyplnená materiálom zabraňujúcim jej roztiahnutiu.
Je zosilnená v zámkovej
časti a v miestach istiacich bodov, čo výrazne
sťažuje jej roztiahnutie,
rozlomenie, a tým vypáčenie dverí. Zadlabávací
zámok, ktorý sa používa
pri bežných dverách, sa
veľmi ľahko vylomí. V
tomto prípade bezpečnostné kovanie následne
paradoxne slúži ako kvalitná opora pre páčidlo.
Rozvorový
uzamykací
mechanizmus bezpečnostných dverí sa ovláda
celokovovými zámkami,
ktoré deklarujú vysokú
odolnosť voči napadnutiu a prekonaniu.
Vložka
Ovláda celé dvere a je najčastejším miestom napadnutia. Býva
otvorená elektronickou planžetou, SG metódou, vytrhnutím, rozlomením alebo odvŕtaním. Certifikované bezpečnostné vložky
sú konštruované tak, aby odolali všetkým uvedeným spôsobom
napadnutia.
Kľúč
Kópie bežných kľúčov vám na požiadanie vyhotovia v každej
kľúčovej službe. Stačí, ak si od Vás niekto nebadane kľúč požičia, navyše v prípade krádeže prostredníctvom odkopírovaného
kľúča nemusíte dostať od poisťovne ani korunu. Kvalitné bezpečnostné vložky obsahujú patentované kľúče, ktorých kópiu je
možné vyrobiť iba po predložení bezpečnostnej kartičky.
Bezpečnostná trieda
Pri kúpe bezpečnostných dverí vždy požadujte: minimálne 3.
bezpečnostnú triedu; protipožiarnu odolnosť 30 min.; bezpečnostnú vložku v rovnakej alebo vyššej bezpečnostnej triede
ako dvere; kópie certifikátov akreditovaných skúšobní; kontrolu
vhodnosti existujúcej zárubne; nepretržitý servis a garantovanú
odbornú montáž.
64
65
www.baumagazin.sk
Záhrada
Romantická záhrada
TEXT: red, FOTO: PhotoExpress
Za klasické romantické záhrady môžeme napríklad
považovať aj takzvané staré anglické záhrady v
prírodnokrajinárskom štýle, ktoré dýchajú nostalgiou,
romantikou a spomienkami.
66
67
www.baumagazin.sk
Záhrada
lúčny kvitnúci trávnik. Tento zmiešaný
zelený porast však nesmieme kosiť pravidelne, ako sme naopak zvyknutí pri dokonalom anglickom trávniku. Podmienkou
je však vyničenie burín a trstených tráv.
Do takto pripraveného trávnika následne
dosadíme dostatočné množstvo cibuľovín a lúčnych kvetov. Správnu štruktúru a vzhľad trávnika však nedosiahneme
hneď, ale najskôr o tri roky od prvej sejby.
Do romantickej záhrady je ideálnym doplnkom aj vodný prvok v akejkoľvek podobe. Zurčiaci potôčik či pokojná vodná
hladina jazierka určite umocnia celú kompozíciu.
Nechajte pracovať prírodu
Pokiaľ máte pozemok na vidieku, môžete
s realizáciou premeny začať hoci aj okamžite. Podstatnú časť za vás vytvorí sama
príroda a keď už nejakú pôvodnú vegetáciu na pozemku máte, sústreďte sa najmä
na doplnenie krovitej zelene, cibuľnatých
rastlín a farebných trvaliek, prípadne byliniek. Vhodnými rastlinami sú kosatce,
margaréty, pivónie, ruže, zvončeky, klinčeky a iné typické rastliny vidieka, typické
jemnosťou, jednoduchosťou a krásou.
Ak sa na záhrade nachádza stodola alebo
drevený domček, kôlňa, zapojte ich do
kompozície a neinovujte stavby, zvýraznite najmä ich dlhší vek a na treláže vysaďte
popínavé rastliny.
Nepravidelnosť – základ úspechu
Vhodné sú tiež rôzne múriky, skalky,
studne, majestátne stromy a lavičky. V
takejto kompozícii by sme sa mali vyhnúť
pravidelným tvarom strihaných plotov
a pravidelným chodníkom z modernej
dlažby. Ako nášľapné plochy v trávniku
využijeme skôr kameň alebo drevené trámy, prípadne štrk či piesok. Na živý plot
Postupom času si do romantického štýlu
môžete dotvoriť takmer každú záhradu.
Chce to však čas a správne vedomosti
aspoň o základných prvkoch takto ladených záhrad.
Nestrihaný lúčny trávnik
Typickými prvkami romantických záhrad
sú kvitnúce ovocné stromy, najlepšie jablone a čerešne, popínavé ruže na altánkoch či drevených trámoch, prípadne na
68
konštrukciách z kovu. Scenériu vhodne
dotvorí lavička umiestnená v príjemnom
tienistom kútiku a nedokonalý nestrihaný trávnik s lúčnymi kvetmi, na ktorom si
môžete aj pospať či len tak poleňošiť, ak
teda nie ste práve alergik.
Anglické záhrady nemusia vyrastať iba
na vidieku. Romantický brezový háj spolu s ostatnými prvkami si môžete vytvoriť
prakticky na každom priestore. Dokonalý
kolorit anglickej záhrady dotvorí typický
Záhrada
sú vhodnejšie kvitnúce kry, ktoré si nevyžadujú prísny rez, čiže
voľne rastúce živé ploty.
Z ďalších prvkov môžeme spomenúť napríklad hojdačku na
strome, ovocné kríky, prípadne klasické otvorené ohnisko, ktoré v mestskom prostredí vieme nahradiť krbom v staršom štýle.
Rovnako efektné sú rôzne obloženia z kameňa alebo tehál. Ako
doplnky môžeme použiť i staré svietidlá, kolesá z drevených vozov, staré nádoby, do ktorých vysadíme letničky a trvalky, starý
nerenovovaný nábytok, ktorý vyložíme na terasu alebo jednoducho do kompozície napríklad ako súčasť záhradnej vidieckej
kuchyne.
Na malom priestore nám dokonca na dosiahnutie požadovaného efektu postačia aj dva stromy a vhodný trávnik s lavičkou.
Záhrada by mala ladiť s domom
Tento typ záhrady vynikne najmä pri rodinnom dome s drevenými oknami, tehlami či kameňom na fasáde.
Trocha zvláštne a neprirodzene by vyzeral napríklad pri dome s
plastovými oknami a drahou fasádou. Záhrade v anglickom štýle musíme venovať dostatok času na založenie.
Efekt sa dostaví po niekoľkých rokoch a potom už nie je náročná
na údržbu.
Pokiaľ sa pozemok nachádza v blízkosti lesa, stojí za úvahu vysadiť na záhrade podobné dreviny, ktoré nám vytvoria prirodzený
prechod medzi záhradou a okrajom hory.
70
71
www.baumagazin.sk
Stavba
Múdrosť PREDKOV
tEKOLOGICKÉ
vykurovanie
TEXT: Daniela Zverková, FOTO: red
Alternatívne zdroje vykurovania znamenajú celkom obyčajný
návrat k múdrosti našich predkov. Pod rôznymi modernými
názvami na ochranu životného prostredia a úsporu energie
sa v podstate skrýva využitie pôvodných zdrojov tepla – či už
ide o slnko, vodu, vietor alebo spaľovanie zvyškov rastlín na
poliach.
72
73
www.baumagazin.sk
Stavba
Slovensko sa v prístupových rokovaniach s EÚ zaviazalo, že do
roku 2012 zvýši podiel výroby energie z alternatívnych zdrojov
na dvanásť percent. V súčasnosti však tvorí tento podiel len 0,3
percenta.
O tom, že sme zatiaľ na míle vzdialení od splnenia tohto cieľa, je
škoda diskutovať. Inak už znie otázka – čo s tým, ak po súčasnej
generácii nemá prísť – bez ohľadu na postoje k EÚ – takpovediac
potopa?
Vo vykurovacej sústave bytov a domov sa z tohto pohľadu v
súčasnosti uplatnia predovšetkým kotle na drevo a biomasu,
slnečné kolektory a tepelné čerpadlá. Vykurovať sa dá aj elektrinou, ktorá sa vyrobí vo vodných a veterných elektrárňach, sú to
však z reálneho ekonomického hľadiska takmer utópie.
Fantázii sa medze nekladú
Predstava energeticky nezávislého rodinného domu je pri súčasných cenách energií, ktoré sa dodávajú centrálne, veľmi zaujímavá.
74
Určitý pokus vykonala aj zakladateľka študijného odboru Fyzika
životného prostredia na Fakulte matematiky, fyziky a informatiky Univerzity Komenského, docentka Marcela Morvová.
Morvovej laboratórium, vrátane skleníka, možno charakterizovať ako úplne ekologický dom. Je tam fotovoltaický slnečný kolektor, tepelný slnečný kolektor vlastnej konštrukcie, sú tam špeciálne typy kúrenia a 1,2-kilowattový palivový článok na vodík.
Práve tak zariadenie na výrobu a uskladnenie vodíka, tepelné
čerpadlo, pyrolýzny systém na termochemický rozklad biomasy
a odpadu, rezervoáry na teplo a zariadenie na separáciu a likvidáciu siníc.
Z praktického hľadiska takéto zariadenie napríklad pre hotel by
zabezpečovalo veľkú časť tepla, kompletnú likvidáciu odpadu,
časť elektriny a pomocný skleník s pôdou obohatenou o uhlík,
ktorý je vhodný na predpestovanie byliniek do kuchyne alebo
plánt do záhrady. Navyše skleník predstavuje pasívnu energetiku – ako zimná záhrada na južnej strane zlepšuje tepelnú bilanciu budovy.
www.baumagazin.sk
Kombinácia s tepelnými a fotovoltaickými slnečnými kolektormi, malou veternou ružicou, elektrolýzou alebo vodíkovým hospodárstvom by podľa Morvovej odhadov mohlo vykryť až 80
percent tepelných potrieb budovy, odstrániť náklady na likvidáciu odpadu, vrátane fekálneho, a zabezpečiť asi tridsať percent
dodatkovej elektrickej energie.
Typický slnečný kolektor pracuje ako miniatúrny skleník, ktorý
zachytáva teplo pod priesvitným krytom. Dôležitým faktorom je
orientácia panelov.
Najvyšší výkon sa dosiahne nasmerovaním kolektorov na juh s
odchýlkou na západ asi o osem až pätnásť stupňov, optimálny
sklon pre celoročnú prevádzku je okolo 45°.
Energia slnečného žiarenia
Veľkosť slnečných kolektorov závisí od dennej spotreby teplej
vody. Vo všeobecnosti platí, že jeden človek denne (mimo prania) spotrebuje asi 50 litrov vody s teplotou 55 až 60°C. V našich
podmienkach je na výrobu tohto objemu potrebných asi 1,0 až
1,5 m2 slnečných kolektorov.
Morvovej laboratórium je však skutočne na hranici vedeckej
fantázie – takže naspäť k realite. Podmienky na využitie slnečnej
energie sú na území Slovenskej republiky pomerne dobré. Na
zemský povrch na našom území dopadá ročne 1 175 až 1 525
kWh energie na jeden meter štvorcový.
Podľa Morvovej jednoduché solárne kolektory sú v našich podmienkach schopné pokryť 60 až 80 percent spotreby teplej vody
a 25 až 50 percent energie na kúrenie. Ohrievanie vody slnečnými kolektormi pritom môže výrazne znížiť náklady za teplo, a to
často až o 70 percent.
Malá domáca elektráreň
Elektrinu pre vlastnú potrebu možno vyrobiť aj vo fotovoltaickom kolektore pomocou fotovoltaických panelov. Napríklad
fotovoltaický domáci systém s plochou 16 m2 má taký výkon,
vďaka ktorému sa dá ročne získať až 2 100 kWh. Cena fotovol-
75
Stavba
taických článkov je však zatiaľ taká vysoká, že o prijateľnom čase
návratnosti sa veľmi nedá hovoriť.
Na slnečnú energiu už dnes bežne fungujú aj rôzne elektrické
prístroje: čerpadlá, nabíjačky, záložné zdroje, lampy, ventilátory,
sprchy, dokonca aj odpudzovače krtkov a iných škodcov. Fotovoltaika teda patrí k najviac perspektívnym obnoviteľným zdrojom energie, hoci zatiaľ k tým najdrahším.
Palivové drevo
Zrejme najdôležitejšími obnoviteľnými zdrojmi sú drevo a biomasa. Palivové drevo sa dá kúpiť od obchodníkov s palivom, v
lesníckych firmách, od majiteľov lesa a ako odpad od spracovateľov dreva.
Niekde možno (samozrejme, po dohode s majiteľom lesa) ťažiť
palivové drevo aj svojpomocne. Zvláštnymi druhmi sú drevná
štiepka, získaná drvením odpadového dreva, alebo krátke kusové drevo, vyrobené drvičom vetiev priamo v lese.
Stále obľúbenejšie sú pelety a brikety, čo sú rôzne veľké a tvarované výlisky z pilín, zo suchého dreva alebo z biomasy (slamy,
štiavu a podobne), spojené organickými tmelmi.
Často a v ostatnom čase vo veľkej miere diskutovaným palivom
je odpadové obilie a kukurica, ale v praxi sa osvedčuje a pre našich poľnohospodárov to môže byť veľká šanca do budúcnosti.
Rozvíja sa aj pestovanie špeciálnych energetických plodín, rýchlorastúcich drevín a podobne. A dokonca sa začína formovať
nový odbor – fytoenergetika.
Kotol po novom
Drevom a biomasou sa dá dobre kúriť aj v klasickom kotle, ale
ekologicky najvhodnejšie sú splyňovacie a automatické kotly.
Prednosťou splyňovacích kotlov je komfortná obsluha a účinnosť 81 až 89 percent v regulačnom rozsahu zhruba 30 až 100
percent výkonu, čo prináša značnú úsporu paliva. Do ovzdušia
pritom uniká iba málo škodlivých exhalátov. Prevádzku riadi regulátor, ktorý v nastavenom režime ovláda podávací dopravník,
ventilátor a čerpadlo vykurovacieho média. Pre obsluhu to znamená takmer rovnaký komfort, ako keby obsluhovala plynový
alebo olejový kotol. Účinnosť automatických kotlov je okolo 80
až 85 percent.
Prevádzka čerpadla je síce lacná, ale celková efektivita závisí od
prírodných podmienok, a najmä od investičných nákladov na
inštaláciu. Tie sú zatiaľ pomerne vysoké (pre bežný rodinný dom
asi 200- až 300-tisíc korún), ale ustavične sa znižujú, takže čas
návratnosti sa postupne skrátil na 6 až 8 rokov, čo začína byť pre
majiteľov domov zaujímavé.
Geotermálna energia s otáznikom
Tento druh nie je v pravom zmysle slova obnoviteľným zdrojom
energie, pretože má pôvod v horúcom jadre Zeme. Uniká z neho
teplo cez vulkanické pukliny v horninách. No vzhľadom na obrovské, takmer nevyčerpateľné zásoby tejto energie sa medzi
tieto obnoviteľné zdroje zaraďuje.
Využitie geotermálnych zdrojov siaha ďaleko do minulosti. Existujú archeologické záznamy o tom, že americkí indiáni už pred
viac ako desaťtisíc rokmi osídľovali územia v blízkosti geotermálnych zdrojov. Horúce pramene vyhľadávali aj starí Rimania,
Turci či Maori na Novom Zélande.
Prvé záznamy o priemyselnom využití tejto energie siahajú do
roku 1810, keď sa začalo s ťažbou minerálov nachádzajúcich
sa v horúcich geotermálnych vodách v talianskom Larderelle.
76
V rokoch 1816 až 1835 tu vzniklo deväť tovární využívajúcich
geotermálnu vodu.
Geotermálna energia sa v prevažnej miere využíva na vykurovanie objektov ako bazény, skleníky, ale aj obytné domy. Bývajú
napojené na systém centralizovaného zásobovania teplom.
Takéto vykurovanie bolo inštalované už v roku 1890 v americkom Boise v štáte Idaho, v islandskom Rejkjavíku geotermálna
voda v roku 1960 vykurovala 45-tisíc domov a 95-tisíc metrov
štvorcových skleníkov.
Širšiemu využitiu však bránia predovšetkým vysoké finančné
náklady, ktoré súvisia s geologickým prieskumom a uskutočnením vrtov do hĺbky často 1 500 až 3 000 metrov.
Tepelné čerpadlá
Relatívne novými zariadeniami na spracovanie horúcej vody sú
tepelné čerpadlá. Využívajú okolité prostredie ako zdroj vstupnej energie, ktorú potom premieňajú na užitočnú tepelnú energiu, napríklad pre systémy individuálneho vykurovania domov.
Počet inštalovaných tepelných čerpadiel zaznamenal od roku
1995 nárast až o 269 percent, pričom ročný prírastok predstavuje 30 percent.
V 26 krajinách, v ktorých sa vedú štatistiky predaja, presiahol počet inštalovaných zariadení až pol milióna, pričom len v USA sa
ich ročne inštaluje asi 40-tisíc.
Tepelné čerpadlá sú vhodné aj pre krajiny, ktoré nemajú geotermálne zdroje. Napríklad vo Švajčiarsku v roku 1994 sedem miliónov ľudí využívalo tieto zariadenia, ktoré na vykurovanie dodali
0,82 petajoulu (1015 joulov) tepla.
Svetové organizácie odhadujú, že v nasledujúcich pätnástich rokoch môžu tepelné čerpadlá dodať 350 miliónom ľudí z oblastí
severne od Álp a západne od Uralu až 41 PJ tepla. Za predpokladu, že ročná miera rastu dosiahne desať percent, do roku 2020
budú tieto zariadenia schopné vyprodukovať až 117 PJ.
Malé vodné elektrárne
Malé vodné elektrárne sú charakteristické tým, že ich výstavba a
prevádzka zvyčajne nemá negatívny dopad na životné prostredie. Podobne ako veľké vodné elektrárne, aj tie malé sa vyznačujú vysokou účinnosťou využitia vodnej energie.
Navyše majú výhodu v tom, že sú tzv. decentralizovaným zdrojom energie. To znamená, že ich je možné inštalovať v odľahlých
oblastiach, čím poskytujú možnosti energetickej sebestačnosti
hlavne na vidieku.
Vo svete pracuje mnoho tisíc takýchto zariadení, ktoré majú za
sebou viac ako storočný vývoj. V prepočte na jednotku výkonu
sú malé vodné elektrárne v porovnaní s veľkými o niečo drahšie.
Vo veľkej väčšine prípadov sú pripojené na verejnú elektrickú
sieť, do ktorej dodávajú energiu. Mnohé z nich sú prietokové a
vyrábajú elektrickú energiu len vtedy, keď je vody dostatok.
Väčšina malých vodných elektrární si vyžaduje prívodný kanál
alebo potrubie, ktoré odvádza vodu z vodného toku.
Aby nedošlo k zaneseniu alebo poškodeniu turbíny, voda zvyčajne prechádza cez filter alebo sa používajú usadzovacie nádrže. Prívod vody sa umiestňuje mimo hlavného toku, aby v prípade vysokého stavu vody nedošlo k vysokému tlaku na turbínu.
Keďže riziká spojené s prevádzkou malých vodných elektrární
sú omnoho nižšie ako v prípade veľkej vodnej elektrárne (pretrhnutie priehrady), nie sú potrebné ani veľké bezpečnostné
opatrenia pri stavbe.
www.baumagazin.sk
Problémový vietor
Veterná energetika je na Slovensku v podstate len v plienkach,
predbehlo nás dokonca aj Bulharsko či Rumunsko. Slovensko má
v súčasnosti inštalovaný výkon päť megawattov a veterné elektrárne sa nachádzajú v obci Cerová, pri Myjave a v obci Skalité.
Podľa odborníkov ide však skôr o neštandardné projekty. Prvý
uvedený bol hradený z predvstupovej pomoci EÚ, tie druhé dva
sú skôr testovacie turbíny pre zistenie rentability.
Zaujímavé lokality máme v celej krajine, no najväčší potenciál je
v okolí Senice, Skalice, Trnavy, Nitry, Levíc a v Banskobystrickom
kraji.
Problémom u nás je najmä chýbajúca legislatíva štandardná pre
EÚ, byrokracia v schvaľovacom procese a istá nedôvera zo strany
zodpovedných orgánov.
77
78
Inšpirácia
TEXT: red v spolupráci so spoločnosťou Balakryl, FOTO: Balakryl
Zub času nepoľaví a s radosťou sa zahryzne aj do najelegantnejšieho nábytku.
Jeho stopy sa dajú eliminovať starostlivosťou. Ak si dáme záležať vydrží nám v
dobrom stave niekoľko rokov.
Drevený interiérový nábytok oživí svieža a dobre namiešaná farba. Medzi náterom a dobrým náterom je veľký rozdiel. Zatiaľ čo
prvý nám môže vydržať neporušený pár mesiacov, druhého sa
nemusíme dotknúť štetcom niekoľko rokov.
podklad vyhladí a nepoškriabe. Pomôcť si môžete aj elektrickou
vibračnou alebo kotúčovou brúskou. Vibračné brúsky (najlepšie
s odsávaním brusného prachu) majú obdĺžnikový tvar a plochu
www.baumagazin.sk
Spestrite si BÝVANIE
Úspech závisí od dobrého výberu náterovej hmoty, rovnako ako
od úpravy dreveného podkladu.
Dôležitý podklad
Hneď na začiatku práce musíme zistiť v akom stave je povrch
nábytku. Okrem mechanického poškodenia môže byť impregnovaný rôznymi leštiacimi prípravkami, čo musíme pred opravou vždy zohľadniť.
Hodnotné kusy akými sú cenné skrine, komody, či nábytkové
steny sa zvyčajne ošetrujú rôznymi skrašľovacími leštičkami.
Hoci spĺňajú estetický účel, pri pretieraní už nie sú tak dobrými
pomocníkmi. Zabraňujú kvalitnému ukotveniu náteru a navyše
pri pretieraní svetlým odtieňom často spôsobujú jeho sfarbenie.
Z toho dôvodu ich musíte dôkladne odstrániť. Najlepšie umytím
a odmastením.
Leštiacu hmotu však nie je možné zmyť vodou so saponátom.
Dôsledne povrch odmastí len benzínový alebo liehový čistič.
Pred náterom ďalej prehodnoťte mieru mechanického poškodenia nábytku. „Všímajte si, či nie je na niektorých miestach
odlúpnutá farba, alebo kúsok dyhy, alebo či nie sú na povrchu
nežiaduce otvory. Tieto miesta musíme buď do hladka vybrúsiť, aby po nátere nebolo vidieť hrany prechodu alebo vyspraviť
napr. akrylátovým tmelom.“ Hovorí Pavel Dřízhal, odborník pre
profi segment Balakryl. Pri práci postupujte opatrne, aby ste ho
naniesli len na miesta s otvormi. V inom prípade si narobíte prácu so zbytočným brúsením. Použiť môžete tak isto špachľu. V
tenkej vrstve tmel zaschne v priebehu dvoch hodín. Následne
ho dohladka vybrúste.
Brúsime - šmirgľujeme
Hrubé nátery s malou priľnavosťou je možné odstraňovať brúsením brusnými papiermi, drôtenou kefou, škrabkou alebo oceľovou vlnou. Ručné brúsenie je práca veľmi namáhavá a možno
sa pri nej aj zapotíte. Najprv používajte brusný papier hrubšieho
zrnenia (napr. č. 36–180), ktorý je na rovných plochách vhodné
obaliť okolo malého dreveného hranolu.
Na zložito tvarované plochy je možné použiť oceľovú vlnu, alebo ručnú škrabku, ktorá je výhodná hlavne pre odstraňovanie
náterov z rohov. Po odstránení náteru hrubšieho zrna použite
stredne hrubý papier a pre dokončenie jemnejší papier, ktorý
79
80
Inšpirácia
Namiešajte si farbu
Pred samotným natieraním si musíte dostatočne upraviť náterovú hmotu. Viečko obalu a jeho okolie najprv očistite od prachu eventuálne iných nečistôt. Pokiaľ je na povrchu náterovej
hmoty škrupina, opatrne ju odrežte, vyberte a vložte na sito, aby
zachytená náterová hmota z nej mohla odkvapkať späť do plechovky. U vodou riediteľných náterových hmôt sa obvykle škrupina nevyskytuje. Ďalšou dôležitou manipuláciou pred použitím
je dôkladné rozmiešanie (v prípade potreby úprava odtieňu) a
zriedenie náterovej hmoty.
www.baumagazin.sk
veľmi dobre vyhladia. Na tieto brúsky je zvyčajne možné použiť
i špeciálne nástavce, ktoré umožňujú dobre brúsiť i menej prístupné miesta. Pri odstraňovaní náterov vzniká veľké množstvo
prachu, ktorý dráždi pokožku a je nebezpečný ak ho vdychujete.
Preto si chráňte pokožku vhodným odevom a rukavicami, oči
ochrannými okuliarmi alebo tvarovou maskou.
V návode uvedené riedidlo (voda - u vodou riediteľných náterových hmôt) sa pridáva po malých dávkach za stáleho miešania.
Pri nanášaní štetcom alebo valčekom sa vodou riediteľné farby
obvykle neriedia alebo riedia len veľmi málo pridaním najviac
2–5 % vody. Platí to však len pri prvom nátere.
Pre nanášanie striekaním (pneumaticky alebo tlakovou pištoľou
Airless) stupeň riedenia závisí od typu náterovej hmoty, použitého zariadenia a je podstatne nižší než u rozpúšťadlových syntetických a nitrocelulózových náterových hmotách. Pre úpravu
bežných typov vodou riediteľných náterových hmôt ku striekaniu sa pridáva do 5 % vody, celkom výnimočne, najviac do 10 %
vody. V tom je rozdiel v porovnaní so syntetickými náterovými
hmotami, ktoré sa pred striekaním riedia pridávaním 15–25 %
riedidla (nitrocelulózové dokonca 35–50 % riedidla).
Natierame - striekame
Pred vlastným náterom nezabudnite dotiahnuť všetky skrutky
a prípadne zlepiť nepevné spoje u jednotlivých nôh a rohov.
Oprava po natretí farbou môže poškodiť nový náter a určite vás
81
82
Inšpirácia
Farba sa rozotrie niekoľkými ťahmi. Nie je potrebné farbu rozotierať krížom. Vzhľad náteru je krajší, keď sa pri natieraní tzv. z
náteru vysúva. To znamená, že posledné ťahy štetky prekrývajú
nasadenie a obraty štetky. Podobne sa uplatní aj štetec pre nátery v rohoch a v ťažšie dostupných miestach. Pri nábytku radia
viacerí odborníci aplikovať farby striekaním. Výhodou striekania
je rovnomerné pokrytie podkladu.
www.baumagazin.sk
nepoteší ak zistíte, že náter budete musieť previesť znova.
Aby bol náter naozaj kvalitný osvojte si pár zásad. Určite vás zaujme, že pred začatím práce je lepšie namočiť štetec do vody.
„Namočením štetca do vody zvláčnejú štetiny a u drevených
štetiek štetiny lepšie držia, neuvoľňujú sa a nevypadávajú. V poslednej dobe je obľúbenejšia plochá štetka. Maliarsku štetku je
vhodné použiť najmä pre prvý náter, aby sa farba dobre vtrela
do podkladu. Štetka sa namáča do farby približne z jednej tretiny a vždy sa čiastočne utrie o okraj nádoby.“ Uvádza P. Dřízhal.
Nevýhodou je zvyčajne väčšie postriekanie okolia a väčšie náklady na obstaranie, eventuálne vypožičanie striekacieho zariadenia. Spomedzi rôznych druhov farieb si vyberajte si vodou
riediteľné farby. Sú ekologické a neohrozujú zdravie človeka.
Ak chcete mať nábytok biely, alebo krémový či inak sfarbený,
môžete ako prvý náter použiť základní farbu. Prvý náter môžete
čiastočne zriediť 5–10 % vody. Náter prevádzajte vždy v smere
štruktúry dreva, nie naprieč. Veľké plochy nábytku je lepšie natierať vo vodorovnej polohe. Vyhnete sa nerovnostiam na povrchu. Celkovo preveďte dva až tri nátery.
Myslite na deti
Samostatnú skupinu náterov tvoria nátery detského nábytku. Tu
je zvlášť nutné myslieť na zdravie našich potomkov. Deti v nestrážený okamžik môžu začať rôzne predmety, hračky, postieľky
i iný menší nábytok hrýzť.
A preto je nutné, aby nátery na tieto predmety spĺňali veľmi prísne normy na obsah škodlivých látok. „V celej Európe je uznávaná európska norma EN 71 pre povrchovú úpravu (hlavne pri
hračkách). Túto normu musí splniť a nechať pravidelne overovať
každý výrobca farieb, ktorý dodáva farby výrobcom hračiek a
detského nábytku.“ Konštatuje P. Dřízhal.
Medzi farby tohto druhu patrí napríklad Balakryl UNI. Z lakov je
to napríklad Sportakryl. Na záver treba uviesť, že spôsob aplikácie farieb pri detskom nábytku sa v ničom neodlišuje od aplikácie ako sme ju popísali vyššie. Platia rovnaké zásady so zaužívanými postupmi.
Viac informácií získate na poradenskej linke 0800 700 002, alebo
na www.balakryl.sk.
83
Inšpirácia
ČAS na novú PODLAHU
TEXT: Zuzana Janove, FOTO: Quick Step
Je tu leto a s ním aj čas maľovania, rekonštrukcií a všemožných opráv v
domácnosti. Koľkokrát ste sa zamysleli nad tým, že interiér vášho domu či
bytu by potreboval zmenu? Zoberte to „od podlahy“! Nová a správne vybraná
podlaha podčiarkne „osobitosť“ vášho domova a spojí miestnosti vášho
príbytku do jedného celku.
84
www.baumagazin.sk
azín
g
a
m
Bau
E:
J
U
Č
U
R
O
P
O
D
85
Inšpirácia
gaz
a
m
Bau
U
R
O
DOP
86
Každý detail v miestnostiach vytvára vo vašom interiéri špecifickú atmosféru. Keďže je podlaha dominantou interiéru, ovplyvňuje všetko ostatné – farby stien, nábytok, doplnky. Podlahy
sú stále obľúbenejšími a veľa ľudí na ne nedá dopustiť. Oproti
kobercom majú množstvo výhod, ktoré určite oceníte. Sú odolné voči škvrnám a chemikáliám, kvalitné podlahy majú aj ďalšiu
skvelú vlastnosť, a to antistatickosť a pokiaľ sa vám náhodou
niektorý kus podlahy poškodí, poškodenú časť veľmi ľahko vymeníte, čo s kobercom nie je možné. Koberce zadržujú vo svojich vláknach množstvo nečistôt, takže podlahy sú aj zo zdravotného hľadiska výhodnejšie – sú hygienické a tým, že nezadržujú
prach, sú vhodné aj pre alergikov.
Drevená klasika
Drevené podlahy patria medzi krytiny, ktoré vďaka svojmu príjemnému a prírodnému charakteru, rôznorodosti a farebnej
palete jednotlivých drevín a prirodzenej a originálnej kresbe vyvolávajú v človeku pocit tepla a útulnosti. Dojem tepla vyplýva
z nízkej tepelnej vodivosti dreva, ktorú telo pri kontakte s podlahou vníma ako príjemný teplý povrch.
Podlahy z dreva sú vo všeobecnosti vhodné predovšetkým do
priestorov s predpokladanou ohľaduplnosťou zaobchádzania,
aby sa čo najviac predĺžila ich životnosť. Odolnosť proti poškriabaniu a odreniu je daná typom povrchovej úpravy – lak, olej alebo vosk. Spomedzi týchto troch úprav najväčšiu odolnosť voči
opotrebovaniu zaistí kvalitný lak. Možno si zadovážiť aj podlahy,
ktoré kombinujú výhody lakovanej úpravy a oleja, ktorý povrch
zmatní a dodá vám pocit jedinečnosti a domova (napríklad
podlahy Quick-Step). Všeobecne sú však laminátové podlahy o
niečo odolnejšie voči poškriabaniu ako drevené. Na druhej strane, výhodou dreva je, že sa po poškodení dá zbrúsiť. Trvanlivosť
drevenej podlahy je úzko spätá s tvrdosťou dreva. Čím je drevo
tvrdšie, tým menšie je riziko mechanického poškodenia. Tvrdými drevinami sú drevo, orech a javor, za mäkšie sú považované
smrek, borovica a jedľa.
Obľúbený laminát
Laminátové podlahy sú výhodné hneď v niekoľkých smeroch. Sú
odolné voči poškriabaniu a odreniu (napríklad podlahy s technológiou Scratch Guard), majú vysokú životnosť a sú stálofarebné. Kvalitné lamináty zaručujú aj vynikajúcu pevnosť a ľahkú
podkladateľnosť. Možno si ich zadovážiť vo veľmi identických
dizajnoch a imitáciách najrôznejších drevín. Medzi najpopulárnejšie patria dub, buk alebo orech, ale aj exotické dreviny ako
napríklad obľúbené merbau. Zákazníci si môžu okrem drevín
zvoliť aj imitáciu dlažby, či už kamenných, betónových alebo
keramických dizajnov. Na trhu sú dostupné taktiež laminátové
podlahy, ktoré možno bez obáv použiť aj v kúpeľniach.
Veľmi dôležitým parametrom pri laminátových podlahách je
kvalita jadra podlahy. Opäť platí, čím vyššia kvalita, tým lepší
výsledok.
Dôležitými parametrami pre HDF dosky laminátov sú aj bobtnavosť, hustota a hrúbka. Zámok vyfrézovaný do hrubšej podlahy
www.baumagazin.sk
Skúste to bez kobercov
zín
E:
J
U
UČ
87
Inšpirácia
azí
g
a
m
Bau
Č
U
R
O
P
O
D
88
E:
J
U
Č
ín
89
www.baumagazin.sk
Inšpirácia
z
aga
m
u
Ba
U
R
O
DOP
90
o vhodnosti podložky, pretože nie všetky sú prispôsobené na
podlahové kúrenie.
Životnosť laminátových podláh je vysoká, avšak treba dodržiavať aj pravidlá údržby. Lamináty neobľubujú prílišnú mokrosť,
takže sa doporučuje vysávanie, prípadne vlhká údržba.
Podložka slúži na vyrovnanie miernych nerovností podkladovej
vrstvy, predovšetkým však tlmí zvuky, či tie, ktoré počujeme, keď
chodíme po podlahe alebo zvuky, ktoré počujú naši susedia. Pokiaľ je v byte či dome podlahové kúrenie, je nutné sa informovať
Pre každého iná podlaha
Ktorá podlaha je teda výhodnejšia? Odpoveď nie je jednoznačná, pretože záleží od potrieb a nárokov zákazníka. Pokiaľ potrebujete podlahu, ktorá dlho vydrží, bude sa ľahko udržiavať, nie
www.baumagazin.sk
je viac stabilný a náchylnosť k medzerám, ktoré by mohli vzniknúť v spojoch, sa tým zmenšuje.
Samozrejme, laminátová podlaha má aj svojich pomocníkov, s
ktorými sa stáva tou pravou podlahou. Medzi podklad a podlahu je vždy potrebné položiť podložku a parotesnú fóliu.
zín
:
E
J
UČU
91
Inšpirácia
je až tak finančne náročná a nevadí vám menší tepelný komfort
pri dotyku, tak je pre vás vhodná laminátová podlaha. Pokiaľ
však chcete mať doma prírodnú podlahu s príjemným teplým
povrchom a ľahkou údržbou (v prípade lakovanej podlahy), potom si vyberte drevenú podlahu. Drevo je však finančne náročnejšie ako laminát.
Bližšie informácie na www.quick-step.sk.
gazí
a
m
Bau
UČ
R
O
DOP
92
E:
J
U
Č
ín
93
www.baumagazin.sk
Náš test
40
ROKOV
94
www.baumagazin.sk
CHARIZMATICKÝ
RANGE ROVER
95
Náš test
„Land Rover má jedinečnú históriu inovácie produktov. Ale Range Rover pravdepodobne zostane historicky najvýznamnejším vozidlom aké sme kedy predstavili.
Je to jedno z najvýznamnejších vozidiel v histórii motorizmu.“
Phil Popham
generálny riaditeľ značky Land Rover.
t3BOHF3PWFSPTMBWVKFKÞOBTWPKFOBSPEFOJOZ
t 3BOHF 3PWFS CPM QSWâN MVYVTOâN UFSÏOOZN BVUPNPCJlom s pohonom 4x4 na svete
t3BOHF3PWFSNBMEPUFSB[USJHFOFSÈDJFPSJHJOÈM$MBTTJD
v roku 1970, druhú generáciu (P38a) od roku 1994 a tretiu
generáciu (L322) od roku 2001
t%SVIâNPEFMPWâSBEo3BOHF3PWFS4QPSUoQSFETUBWFOâW
roku 2005, sa v roku 2007 stal celosvetovo najpredávanejším modelom značky Land Rover
t5SFUÓNPEFMPWâSBECVEFNBǸQSFNJÏSVOBQBSÓäTLPNBVtosalóne v októbri 2010
Prehľad
Range Rover oslávil 17. júna 2010 svoje 40. narodeniny. Ako
jedno z najvýraznejších vozidiel v histórii motorizmu bol Range
Rover prvým automobilom na svete, schopným jazdiť v ťažkom
teréne a súčasne poskytujúcim vysoký komfort pri jazde po asfaltovanej ceste. Bol to prvý plnohodnotný luxusný terénny automobil s pohonom 4x4 na svete a stal sa míľnikom vo vývoji
automobilov kategórie SUV (Sport Utility Vehicle).
Doteraz vznikli tri generácie modelu Range Rover. Originál, v
súčasnosti označovaný aj ako Classic, sa začal predávať v roku
1970 a jeho výroba s mnohými vylepšeniami a novými verziami
pokračovala vyše 25 rokov.
Range Rover druhej generácie so zaužívaným označením P38a
sa začal predávať v roku 1994 a v roku 2001 ho nahradila aktuálna generácia. Pokračujúci úspech modelu Range Rover spôsobil,
že aj ďalší výrobcovia segmentu premium vstúpili do expandujúceho trhu luxusných automobilov SUV. Najnovšia verzia dosiahla väčší ročný predaj ako ktorýkoľvek predchádzajúci model
a získala si mimoriadnu obľubu na celom svete. Range Rover od
Londýna po Los Angeles, od Sydney po Šanghaj, od Turína po
Tokio zostáva ultimatívnou voľbou pre zákazníkov, hľadajúcich
luxusný automobil SUV.
„Range Rover skutočne predstavuje štyri automobily v jednom,“
hovorí Phil Popham, generálny riaditeľ značky Land Rover. „Je
to luxusný automobil na každý deň; rekreačné vozidlo schopné
jazdiť kdekoľvek na svete po akýchkoľvek cestách i mimo nich;
vysoko výkonný komfortný automobil pre jazdu na dlhé trasy a
súčasne pracovné vozidlo do akéhokoľvek terénu.“
Od princov po politikov, od rockových hviezd po horolezcov,
od futbalistov po farmárov, Range Rover vždy oslovoval široké
spektrum zákazníkov.
Druhý modelový rad Range Rover Sport, uvedený v roku 2005,
bol orientovaný na športovejšie založených zákazníkov. Od za-
96
čiatku bol veľmi úspešný a v roku 2007 sa stal celosvetovo najpredávanejším modelom značky Land Rover.
Neskôr v tomto roku rodinu automobilov Range Rover rozšíri
ďalší prírastok. Tretí model bude menší, ľahší a výrazne úspornejší, čím bude perfektne vyjadrovať príspevok značky k ekologickej mobilite. No pri tom bude rovnako premium, rovnako
luxusný a rovnako špeciálny ako všetky ostatné modely Range
Rover.
Stručná história
1966
1970
1971
1972
1974
1977
1979
1981
1982
Začali sa práce na vývoji prvého prototypu Range Rover, označovaného ako
„kombi s rázvorom 100 palcov“
Začal sa predávať originálny trojdverový Range Rover – známy ako Classic
Range Rover získal cenu RAC Dewar
Award za významný technický v ý d o bytok
Range Rover sa stal prvým vozidlom,
ktoré prekonalo Darien Gap pri expedícii anglickej armády cez am. kontinent
Range Rover absolvoval expedíciu cez
Saharu zo západu na východ – vyše
12.000 km za 100 dní
Modifikovaný Range Rover zvíťazil v
triede automobilov 4x4 na rely LondýnSydney, najdlhších automobilových
cestných rýchlostných pretekoch na svete (30.000 km)
Špeciálne modifikovaný Range Rover
zvíťazil v prvej rely Paríž-Dakar (Range
Rover v týchto pretekoch opätovne zví-
ťazil v roku in 1981)
Premiéra prvého sériového päťdverového modelu Range Rover spolu s prvou limitovanou verziou „In Vogue“
Range Rover sa začal vyrábať aj s automatickou prevodovkou
Prototyp Range Rover „Bullet“ s naftovým motorom vytvoril 27 rýchlostných
rekordov, vrátane prekonania priemernej rýchlosti 100 míľ za hodinu (160 km/h) počas 24 hodín
Range Rover sa začal predávať v Severnej Amerike
Range Rover dostal ako prvý automobil 4x4 na svete protiblokovací brzdový
systém ABS
2006
2009
2010
2010
Zavedenie systému Terrain Response a
naftového motora TDV8
Range Rover dostal nové benzínové
motory LR-V8 5.0 a 5.0 supercharged a
technické vylepšenia
Range Rover oslavuje svoje 40. narodeniny
Na autosalóne v Paríži bude mať premiéru nový kompaktný Range Rover
www.baumagazin.sk
1983
1985
1987
1989
1990
1992
1992
1992
1994
1996
1999
2001
2002
2005
Zavedenie 5-stupňovej manuálnej prevodovky pre Range Rover
Zvláštna verzia Limited Edition CSK –
pomenovaná po tvorcovi (Charlesovi
Spencerovi Kingovi) – predstavovala
športovejší Range Rover
Range Rover Classic ako prvý automobil 4x4 na svete dostal systém elektronickej trakčnej kontroly (ETC)
Premiéra verzie LSE s predĺženým rázvorom (v USA označovaná ako County
LWB)
Range Rover dostal pneumatické pruženie s elektronickou reguláciou ako
prvý automobil 4x4 na svete
Začal sa predávať Range Rover druhej
generácie (P38a)
Skončenie výroby modelu Range Rover
Classic po 317.615 vyrobených kusoch
Na londýnskom autosalóne mala premiéru limitovaná séria Range Rover
Linley
Premiéra tretej generácie modelu Range Rover (L322)
Vo výrobnom závode Solihull bol vyrobený 500.000. Range Rover
Premiéra druhého modelového radu
Range Rover Sport
97
98
Náš test
99
www.baumagazin.sk
Náš test
„Ideou bolo spojiť komfort a jazdné vlastnosti limuzíny Rover na ceste so
schopnosťami modelu Land Rover jazdiť v teréne. Nikto ešte niečo také neurobil.“
Charles Spencer „Spen“ King
– otec modelu Range Rover.
HISTÓRIA V DETAILOCH:
Inšpirácia prišla od šéfinžiniera automobilky Rover pre nové
projekty vozidiel. Charles Spencer „Spen“ King pracoval väčšinou na modeloch Rover a nie na modeloch Land Rover (v tom
čase programe automobilov 4x4 značky Rover). No Land Rover
mal doslova v krvi. Jeho strýkovia Spencer a Maurice Wilksovci
spolu skonštruovali v roku 1948 prvý Land Rover.
„Ideou bolo spojiť komfort a jazdné vlastnosti limuzíny Rover na
ceste so schopnosťami modelu Land Rover jazdiť v teréne,“ povedal
King. „Nikto ešte niečo také neurobil. Zdalo sa mi, že má cenu sa o
to pokúsiť a Land Rover potreboval nový produkt.“
Rastúci trh automobilov 4x4 pre voľný čas
V polovici 60. rokov dvadsiateho storočia inžinieri značky Rover navštívili USA aby zistili, ako by bolo možné posilniť predaj
svojich automobilov na americkom kontinente. Predajcovia ich
informovali, že rastie trh vozidiel s pohonom 4x4 pre voľný čas.
Tieto vozidlá sa využívali na ťahanie prívesu a pobyt v prírode,
no súčasne zákazníci požadovali vhodné jazdné vlastnosti pre
cestovanie po diaľnici a na každodenné jazdenie v meste.
Na trhu USA bolo v tom čase niekoľko priestranných vozidiel
tohto druhu, všetky z domácej produkcie. Jeep Wagoneer, Ford
Bronco a International Harvester Scout boli priestranné, ľahko
ovládateľné automobily s karosériou typu kombi, ktoré mali zapínateľný pohon všetkých kolies a motory s veľkým objemom,
zabezpečujúce dobré jazdné výkony na ceste. V Európe automobil takéhoto druhu neexistoval. Inžinieri Land Rover testovali
tieto americké automobily. Ukázalo sa, že poskytujú zaujímavú
kombináciu vlastností. No v skutočnosti nemali také jazdné
schopnosti v ťažkom teréne ako Land Rover ani neboli na ceste
také pohodlné ako normálna limuzína.
„Range Rover mal byť úplne odlišným vozidlom. Cieľom bolo vytvoriť automobil s pohonom 4x4 s vysokým komfortom a dobrými
jazdnými vlastnosťami na ceste. No bol som presvedčený, že súčasne musí poskytovať oveľa vyšší komfort ako Land Rover bez ujmy
na schopnostiach jazdy v teréne,“ hovorí Charles Spencer King.
„Spolu s tým prišiel motor V8 [ktorý Rover kúpil od General Motors].
Všetko to pasovalo spolu a nikto nám nebránil to urobiť. Naši americkí importéri nám povedali, že trh automobilov 4x4 pre voľný čas
významne rastie.“
No trvalo ešte 17 rokov (do roku 1987) kým Land Rover začal
predávať Range Rover v Severnej Amerike, kvôli jeho trvalému
úspechu v Európe. „Myslím, že nebolo skutočne nevyhnutné aby
sme vstúpili na americký trh. Splnenie špecifických nových emisných a bezpečnostných predpisov v USA predstavovalo pre výrobcu
príliš vysoké náklady,“ dodáva Charles Spencer King.
“Kombi s rázvorom 100 palcov“
Práce na prvom prototype Range Rover, v tom čase označovanom ako “kombi s rázvorom 100 palcov“, sa začali v roku 1966.
100
„Malo to byť vozidlo premium pre voľný čas no nie skutočne luxusné vozidlo,“ hovorí niekdajší inžinier projektu Geof Miller. „Bolo
stanovené, že vozidlo musí byť technicky progresívne. Spen bol
presvedčený, že vozidlo musí mať vinuté pružiny vpredu i vzadu
kvôli komfortu pri jazde po ceste, čo v tom čase nemal nijaký iný
automobil 4x4. Pre jazdu v teréne bol potrebný veľmi veľký zdvih
pruženia.“ Ďalšie technické novinky predstavovala hliníková karoséria (ako Land Rover), celohliníkový motor a kotúčové brzdy
na všetkých kolesách. (Pre podrobnejšie informácie pozrite časť
„Technika“.)
V tom čase sa modely Land Rover tešili rekordnej popularite.
Mnohí pracovníci Land Rover pochybovali, že je potrebný nový
model. Okrem iných to bol aj Tom Barton, šéfinžinier značky
Land Rover, pôvodne železničný inžinier a kľúčová osoba pri vývoji prvého modelu Land Rover. Neochvejne tvrdil, že najlepší
systém pruženia pre terénny automobil sú listové pružiny, ktoré
sa v tom čase používali takmer na všetkých automobiloch 4x4
(niektoré veľké americké automobily 4x4 mali vinuté pružiny
vpredu). Napätie zvyšovala aj skutočnosť, že hybnou silou pri
vývoji modelu Range Rover bola divízia osobných automobilov
značky Rover a nie divízia automobilov s pohonom 4x4 Land
Rover.
„Land Rover za cenu limuzíny Rover“
Obavy mali aj pracovníci oddelenia predaja Land Rover. „Ako
môžeme predávať Land Rover za cenu limuzíny Rover 2000? Toho
sa obávali,“ hovorí Geof Miller. „Nevedeli presne o aké vozidlo
ide alebo pre akú skupinu zákazníkov je určené. Aj to boli problémy pri zrode nového automobilu.“
Podľa Spena Kinga cieľovou skupinou zákazníkov boli „takí ľudia ako vyšší dôstojníci armády, vedúci pracovníci v stavebníctve
a majetní farmári“. Nový model oslovil takýchto zákazníkov – a
ešte aj mnoho ďalších. „Aby sme boli úprimní, oslovil rozličné skupiny osôb ktoré sme ani neočakávali,“ dodáva Geof Miller.
Pred tým ako zišiel prvý sériový exemplár z montážnej linky v
Solihulle, bolo vyrobených iba 10 prototypov. Prvé prototypy
mali označenie „Velar“ odvodené súčasne zo španielskeho slova
„velar“ (očakávať) a talianskeho „velare“ (zastierať). Meno Range
Rover navrhol dizajnér Tony Poole, po tom čo boli zamietnuté
ostatné mená – medzi nimi aj Panther a Leopard.
Štyri vozidlá v jednom
Range Rover predstavili svetovým médiám 17. júna 1970 (novinárska prezentácia bola v Cornwalle, spojená s testovacími
jazdami v teréne v areáli cínovej bane neďaleko St Agnes). Prvý
prospekt modelu Range Rover hovoril o „najuniverzálnejšom
automobile na svete“ a „spojení komfortu automobilov Rover s
robustnosťou a mobilitou automobilu Land Rover s pohonom
všetkých kolies.“
„Range Rover skutočne predstavuje štyri automobily v jednom,“
hovorí Phil Popham, generálny riaditeľ značky Land Rover. „Je to
Pri prezentácii bola cieľová skupina definovaná veľmi opatrne. Prospekt hovoril,
že vozidlo je určené pre: „...profesionálov, ktorí potrebujú vozidlo pre dlhý pobyt
v prírode, hľadajú špeciálne konštruované
vozidlo namiesto dodatočne adaptovaného, plnohodnotné vozidlo namiesto kompromisov“.
Automobil pre všetky ročné
obdobia
Tlačová mapa pre novinárov vozidlo
označovala ako „Range Rover Station Wagon“ (pričom dodatok station wagon, v
angličtine označujúci kombi, bol zakrátko vypustený) a uvádzala, že je „rovnako
doma na ranči v Texase ako v rýchlom prúde na diaľnici v Európe“. Range Rover sa
označoval aj ako automobil „pre všetky
ročné obdobia“ – čo sa hneď ujalo.
Prvé marketingové materiály zdôrazňovali schopnosť vozidla ťahať príves – „Pripojený k nákladnému alebo obytnému prívesu, člnu alebo prívesu s koňmi, je Range
Rover silným ťažným vozidlom odolávajúcim všetkým ťažkostiam a prekážkam pri
tejto náročnej činnosti.“ Okrem toho zdôrazňovali aj schopnosť rýchlej jazdy po
diaľnici, výnimočnej medzi automobilmi
s pohonom 4x4: „Na cestách mimo mesta
a diaľniciach Range Rover môže jazdiť trvalou rýchlosťou 90 míľ za hodinu (cca 145
km/h)“.
Veľký význam sa pripisoval aj schopnosti
vozidla prekonávať drsný terén v luxuse: „Je potrebné si vyskúšať, aké je to zísť z
cesty a pokračovať rovno cez pole bez podstatného zníženia rýchlosti a s iba malou
zmenou jazdnej charakteristiky aby človek
pochopil, že Range Rover je celkom špeciálnym druhom vozidla.“
Roger Crathorne, neskorší šéf oddelenia
Land Rover Experience, sa ako inžinier
podieľal na vývoji prvého modelu Range
Rover. „Pamätám si, ako som po prvý raz
jazdil s prototypom na rýchlostnej testovacej dráhe MIRA v Anglicku. Bolo to úžasné.
Na trati som dosiahol rýchlosť 160 km/h.
Pomyslel som si: toto vozidlo je skutočne
výnimočné – pohodlné, rýchle, je to vynikajúci a priestranný cestovný automobil.
Rovnako pôsobivé boli aj jeho schopnosti
pri jazde v teréne, ktoré boli oveľa lepšie než
mal akýkoľvek vtedajší Land Rover. Dôvodom bol zdvih pruženia kvôli použitiu vinutých pružín. Zdvih bol dvojnásobný oproti
normálnemu modelu Land Rover, preto
bolo vozidlo oveľa komfortnejšie a malo
lepšiu prejazdnosť v ťažkom teréne.“
Prvý luxusný automobil 4x4 na
svete
Range Rover bol prvým luxusným terénnym automobilom na svete. No hoci mal
komfort a jazdné výkony limuzíny premium, vyhotovenie interiéru nezodpovedalo luxusnému automobilu. To prišlo až
o niekoľko rokov neskôr.
Range Rover bol vnútri pomerne sparťanským vozidlom s koženkovými poťahmi sedadiel a gumovými kobercami
na podlahe kabíny, ktoré sa dali ľahko
vybrať a opláchnuť hadicou. V kabíne nebolo nijaké drevo, koža, ba dokonca ani
textilný koberec. „Nebolo to vlastne luxusné vozidlo, najmä nie od začiatku,“ hovorí
Spen King. „V mnohých smeroch bolo úplne skromné.“
Geof Miller dodáva: „Jednoduchý interiér
bol ústupkom ľuďom od značky Land Rover
(ako protiklad k inžinierom značky Rover),
ktorí chceli jednoduchý interiér, čo sa dá
ľahko čistiť vodou. Predaj bol od začiatku
vynikajúci. Hneď sa vytvoril čierny trh pretože dopyt vysoko prevyšoval ponuku. Zakrátko sme zistili, že interiér je príliš strohý.
Takmer okamžite sme doplnili do ponuky
vyššie špecifikácie vybavenia za príplatok.
Veľmi obľúbený bol textilný koberec, ktorý
mal príjemný vedľajší efekt, že na stredovom tuneli tlmil mechanický hluk z prevodovky. Batožinový priestor – ktorý pri
prototypoch tvoril holý plech, tiež zakrátko
dostal čalúnenie kobercom, vrátane krytu
na súpravu náradia. Bolo to na podnet z
Buckinghamského paláca. Náradie bolo
vystavené voľne v batožinovom priestore a
z paláca nám reklamovali, že kráľovnini psi
Corgi sa na ňom môžu zraniť.“
Iba trojdverová karoséria
Pôvodný Range Rover mal iba troje dverí vrátane dverí batožinového priestoru
a nedala sa objednať ani automatická
prevodovka – hoci jeden z prvých pro-
totypov mal trojstupňovú automatickú
prevodovku Borg Warner. Geof Miller
stál pri projekte Range Rover aj po jeho
uvedení na trh a už skoro identifikoval,
že päťdverová karoséria má zásadný význam. Osemnásť mesiacov po predstavení vznikol päťdverový prototyp – so
splývajúcou zadnou časťou karosérie.
No napriek tomu vedenie automobilky
vozidlo na dlhý čas odložilo. Do sériovej
výroby sa päťdverová verzia dostala až
v roku 1981. Automatická prevodovka
sa začala montovať za príplatok v roku
1982. Obidva prvky boli nevyhnutné pre
úspech na trhu USA, kde sa Range Rover
začal predávať v roku 1987.
www.baumagazin.sk
luxusný automobil na každý deň; rekreačné vozidlo schopné jazdiť kdekoľvek
na svete po akýchkoľvek cestách i mimo
nich; vysoko výkonný komfortný automobil pre jazdu na dlhé trasy a súčasne pracovné vozidlo do akéhokoľvek terénu.“
Range Rover všetko toto dokáže. Nijaký
iný automobil na svete nemá takéto široké spektrum vlastností.
Classic sa vyrábal 25 rokov
Prvý Range Rover natoľko predbehol
svoju dobu že zostal vo výrobe a dobre
sa predával vyše 25 rokov. V 70. rokoch
dvadsiateho storočia sa vozidlo iba málo
zmenilo. Bolo to pochmúrne desaťročie pre anglický automobilový priemysel s trojdňovým pracovným týždňom
a všeobecnými politickými nepokojmi.
Na ďalší vývoj bolo k dispozícii iba málo
prostriedkov a okrem toho sa Range Rover dobre predával. Finančne sužovaný
koncern British Leyland, vtedajší vlastník
značiek Rover a Land Rover, radšej investoval prostriedky určené na vývoj inde.
V 80. rokoch dvadsiateho storočia vývoj
ďalej pokračoval, predovšetkým zvýšením luxusu vozidla. Zmenilo sa kompletné vyhotovenie kabíny, textilné koberce,
kožené čalúnenie a drevené obklady
povýšili Range Rover na skutočnú alternatívu k luxusným limuzínam – na prvý
automobil 4x4 takéhoto druhu.
Pôvodný objem hliníkového motora V8
3,5 litra sa zvýšil v roku 1989 na 3,9 litra
a potom v roku 1992 na 4,2 litra, čím sa
zvýšil výkon aj komfort pohonu.
Trojstupňovú automatickú prevodovku
Chrysler – po prvý raz zavedenú v roku
1982 – v roku 1985 nahradila komfortnejšia a účinnejšia štvorstupňová prevodovka ZF.
V roku 1992 prišla verzia s predĺženým
rázvorom, označená LSE, ktorá bola vybavená elektronicky ovládaným pneumatickým pružením, umožňujúcim nastavovanie svetlej výšky vozidla. Pneumatické
pruženie sa montovalo za príplatok aj do
normálnej verzie s rázvorom 100 palcov
(254 cm).
101
Náš test
P38a, Range Rover druhej generácie
Druhá generácia modelu Range Rover, teraz často označovaná
ako „P38a“ (pretože ju vyvíjali v budove 38A výrobného závodu
Solihull), priniesla vyššiu úroveň luxusu a lepšie jazdné vlastnosti na ceste i v teréne. Mala „evolučný dizajn, zachovávajúci mnohé kľúčové štylistické prvky klasického modelu“ ako uvádzala
tlačová mapa. Drevené obklady z orechového dreva a kožené
čalúnenie sa používali v širokej miere, čo zvýrazňovalo luxusný
charakter automobilu a jeho ambície osloviť majiteľov konvenčných luxusných limuzín.
V ponuke boli tri motory, vrátane šesťvalcového radového turbodiesla BMW s objemom 2,5 litra – ktorý zabezpečoval výrazne
lepšie jazdné výkony ako štvorvalcový turbodiesel modelu Classic – a dve verzie hliníkového motora Rover V8 s objemom 3,9 a
4,6 litra. Väčší motor s objemom 4,6 litra umožňoval maximálnu
rýchlosť 200 km/h a zrýchlenie z 0-60 míľ za hodinu (0-96 km/h)
za 9,3 sekundy, čím sa stal najrýchlejším dovtedy vyrobeným
modelom Range Rover.
Výškovo nastaviteľné pneumatické pruženie, ktoré debutovalo
tesne pred koncom životného cyklu modelu Classic, bolo pre
P38a zdokonalené a montovalo sa štandardne, čím sa zvýšil
komfort na ceste i priechodnosť v teréne.
Tretia generácia modelu Range Rover, L322
Najnovší Range Rover predstavoval veľký skok. Pri svojej premiére v roku 2001 posunul latku v segmente automobilov 4x4 na
novú úroveň tak v oblasti luxusu ako aj v oblasti jazdných vlastností na ceste i v teréne. Vtedajší generálny riaditeľ Bob Dover
ho označil za „najuniverzálnejšie vozidlo s najširším spektrom
schopností aké kedy mal sériovo vyrábaný automobil“.
Popri nových technických prvkoch Range Rover dostal pevnú
samonosnú karosériu, nahrádzajúcu tradičný rebrinový rám
podvozka a nezávislé zavesenie všetkých kolies s priečne prepojenými pneumatickými pružiacimi jednotkami. V tej dobe
takmer všetky automobily 4x4 mali (a niektoré ešte aj dodnes
majú) pevné nápravy. Aj interiér bol najušľachtilejší zo všetkých
aktuálnych automobilov.
V čase predstavenia Dr. Wolfgang Reitzle, prezident Premier
Automotive Group koncernu Ford (do ktorej v tom čase značka
Land Rover patrila) povedal: „Nový Range Rover je skutočne výnimočný. Predstavuje jedinečnú kombináciu schopností jazdy v
akomkoľvek teréne a luxusu, takže jeho najbližšími konkurentmi
nie sú iné teréne automobily s pohonom 4x4 ale najušľachtilejšie luxusné limuzíny sveta.“
DIZAJN:
„Nie je ťažké pochopiť prečo bol taký úspešný. Rovnako ako
aktuálna verzia aj originálny Range Rover mal jednoduchý and
ikonický tvar“
Tvar modelu Range Rover sa dá rozoznať na prvý pohľad „Range
Rover môžete opísať troma alebo štyrmi čiarami na kúsku papiera,“ povedal niekdajší šéfdizajnér Geoff Upex, zodpovedný za
aktuálny model. „Aj dieťa dokáže nakresliť základný tvar, ktorý je
taký ľahko rozoznateľný ako Mini, Porsche 911 alebo Volkswagen Chrobák.“
102
„Štyri alebo päť prvkov charakterizuje dizajn modelu Range
Rover: jednoduchosť bočného tvaru, pomer skla k plechu, plávajúca strecha a trojrozmerná kapota. Taký istý je aj interiér kabíny. Bol navrhnutý aby ľudia sedeli čo najďalej od seba a mali
čo najlepší výhľad. Môžu vidieť na kapotu motora a na všetky
rohy vozidla. Nič iné neposkytuje taký dobrý pocit ako kabína
modelu Range Rover.“
Súčasný šéfdizajnér Gerry McGovern dodáva: „Nie je ťažké pochopiť prečo bol taký úspešný. Rovnako ako aktuálna verzia aj
originálny Range Rover mal jednoduchý a ikonický tvar.“
Ikonické detaily vychádzajú z maximálnej funkčnosti vozidla.
Trojrozmerná kapota motora presne ohraničuje obrys vozidla a
uľahčuje vodičovi odhadnúť jeho okraje. To je veľmi užitočné v
hustej mestskej premávke, pri parkovaní aj pri jazde v teréne.
„Plávajúca“ strecha kabíny je dôsledkom relatívne tenkých stĺpikov karosérie, zlepšujúcich výhľad z vozidla.
Na prvých sériových exemplároch boli stĺpiky karosérie nalakované vo farbe karosérie. No v tej dobe nebolo možné tieto
výlisky vyrobiť s potrebnou kvalitou povrchu, preto sa stĺpiky začali lakovať čiernou farbou aby sa vizuálne skryli. Čierne stĺpiky
umocnili efekt „plávajúcej“ strechy kabíny.
Relatívne ploché boky bez zaoblenia medzi plechom a oknami
umožnili vodičovi a spolujazdcovi vpredu sedieť čo najďalej od
seba, čím sa zlepšuje výhľad. Relatívne ploché boky okrem toho
uľahčujú vodičovi odhadnúť šírku vozidla, čo je dôležité pre manévrovanie pri parkovaní aj pri jazde v teréne.
Aj keď Range Rover patrí ku klasickým automobilom v oblasti dizajnu – model bol vystavený v múzeu Louvre v Paríži, pričom aktuálne vozidlo bolo súčasne vystavené vonku – Spen King hovorí že „vonkajšiemu vzhľadu sme venovali možno 0,001 percenta
času pri vývoji.“ Ako u mnoho výnimočných predmetov dizajnu
je tvar určený funkčnosťou. Dôsledkom mimoriadnej funkčnosti
je jednoduchý štýl a jednoduchý tvar.
Koncepciu a základný tvar – ploché boky, tenké stĺpiky karosérie, krátke previsy karosérie, všetky rozmery vrátane rázvoru, vysokú prednú i zadnú časť karosérie určili inžinieri, predovšetkým
Spen King a inžinier podvozka Gordon Bashford. Pôvodná tlačová mapa o dizajne nehovorila vôbec nič.
Dizajn pre koncepciu navrhnutú Kingom vytvoril David Bache,
šéfdizajnér značky Rover. Jeho profesijný životopis je veľmi pôsobivý – navrhol Rover SD1, Rover P5 a P6, Land Rover Series II.
Ale Range Rover Classic bol jeho najlepším dielom.
David Bache zohľadnil požiadavky konštruktérskeho dua King/
Bashford a k prirodzenej funkčnosti pridal vlastné dizajnérske
nápady. Predovšetkým zmenil masku chladiča a predné reflektory, ako aj zadné svetlá. Okrem toho upravil aj obrubu okien a
línie bočných prelisov. Neboli to veľké zmeny ale spôsobili veľký
rozdiel v celkovom vzhľade a estetike vozidla.
Samozrejme, v súčasnosti má oddelenie dizajnu už na začiatku
vývoja nového automobilu dôležitú úlohu. „Kedysi to tak nebo-
103
www.baumagazin.sk
104
Náš test
Range Rover druhej generácie
Dizajn modelu Range Rover zostal evolučný. „Originálne vozidlo sa stalo takým
klasikom, že malo význam zachovať základný tvar a dodať vozidlu klasické dizajnové črty,“ hovorí Gerry McGovern.
a šperky. Tieto podnety skombinoval s
klasickým interiérom Range Rover z kože
a dreva. Výsledok vytvoril novú úroveň
luxusu na trhu automobilov 4x4. Interiér
aktuálnej generácie Range Rover odborná verejnosť považuje za najušľachtilejšiu
kabínu automobilu vôbec.
TECHNIKA:
„Mysleli sme si, že je čas zvýšiť komfort,
univerzálnosť a výkony“
Druhá generácia, P38a mala dizajn vytvorený „na čistom liste papiera“, no tím dizajnérov si rýchlo uvedomil, že je nebezpečné radikálne zmeniť štýl vozidla. Dizajnérom bolo jasné, že zákazníci modelu
Range Rover predstavujú extrémne lojálnu skupinu a aj dlhoročné prieskumy trhu
potvrdili, že by neboli ochotní akceptovať
výrazné zmeny vonkajšieho dizajnu.
Hlavnou kvalitou, ktorú Range Rover poskytoval, bol pocit luxusného automobilu
na ceste a vynikajúce jazdné vlastnosti v
teréne, čo bola zásluha pruženia s vinutými pružinami s veľkým zdvihom. Neposkytoval to nijaký iný automobil 4x4 aj
keď niektoré veľké americké terénne automobily mali vinuté pružiny na prednej
náprave.
Zachované zostali zásadné elementy ako
plávajúca strecha kabíny, veľká plocha
skiel, nízka bočná línia, trojrozmerná kapota motora, štíhle posledné stĺpiky karosérie, dvojdielne dvere batožinového
priestoru (ktorých spodná časť sa často
využívala na sedenie v prírode), rovné
línie (bez akýchkoľvek klinov alebo stupienkov v bočnom profile) a tesné výrezy
blatníkov (čo vozidlu dodávalo impozantný vzhľad).
„Vždy som hovoril, že Land Rover môže
byť oveľa lepší,“ povedal Spen King. „Mysleli sme si, že je čas zvýšiť komfort, univerzálnosť a výkony.“ Nový podvozok pri tom
hral kľúčovú rolu.
Model tretej generácie
Všetky klasické črty dizajnu pokračovali
aj pri tretej generácii modelu Range Rover, predstavenej v roku 2001. Nový automobil bol väčší a oveľa priestrannejší.
Obsahoval aj nápadné moderné „šperky“
v podobe elegantných predných reflektorov a zadných svetiel. Štylistickým doplnkom bola aj špecifická sivá (tzv. Brunel)
povrchová úprava ventilačných lamiel v
predných blatníkoch.
King naliehal aby prvý Range Rover používal vinuté pružiny, hoci sa vývojové oddelenie Land Rover tomu bránilo, pretože
favorizovalo listové pružiny pre ich odskúšanú robustnosť a odolnosť. Pružiny,
používané na prvých modeloch Range
Rover boli identické s limuzínou Rover
2000 P6, aj keď mali inú charakteristiku.
Dlhý zdvih pružín umožňoval mimoriadne vzájomné skríženie náprav, čo je veľká
prednosť pri jazde v teréne.
Zadná náprava mala samočinné vyrovnávanie svetlej výšky bez ohľadu na zaťaženie, čo zvyšovalo komfort i ovládateľnosť
a ideálne predurčovalo Range Rover na
ťahanie prívesu.
Tento model mal ešte výraznejší „rýdzi“
dizajn ako P38a. Hoci vozidlo pri modernizáciách postupne dostalo zmenené
svetlá, masku chladiča, bočné lamely,
kolesá a ďalšie detaily, základný tvar zostal zachovaný a predstavuje nanajvýš
moderný a atraktívny dizajn v segmente
luxusných automobilov 4x4.
Range Rover bol aj prvým terénnym automobilom používajúcim kotúčové brzdy
vpredu a vzadu, čo zlepšovalo účinnosť
brzdovej sústavy pri vysokej rýchlosti. To
bolo dôležité kvôli pozoruhodnému výkonu vozidla: maximálna rýchlosť 96 míľ
za hodinu (154 km/h) z neho robila najrýchlejší automobil 4x4 na ceste.
Oproti predchodcovi sa výrazne zlepšil
interiér. Tím dizajnérov čerpal inšpiráciu
z predmetov ako sú bytové audio komponenty, námorné jachty, letecké sedadlá luxusnej triedy, ušľachtilý nábytok
Brzdová sústava bola dvojokruhová aby
sa zvýšila spoľahlivosť pri eventuálnom
poškodení hydraulických vedení. Parkovacia brzda pôsobila na prevodovku, rovnako ako v modeloch Land Rover.
Hliníkový motor V8 s vysokým
výkonom a krútiacim
momentom
Pohon zabezpečoval energický hliníkový
motor V8 s objemom 3,5 litra a výkonom
115 kW (156 k), ktorý bol modifikovanou
verziou motora Buick/General Motors.
Motor, ktorý sa používal v limuzíne Rover, bol ideálnou pohonnou jednotkou aj
pre Range Rover: bol ľahký, výkonný, mal
vysoký krútiaci moment a jednoduchú
mechanickú konštrukciu. Motor sa kombinoval so štvorstupňovou manuálnou
prevodovkou. Dvojstupňová redukčná
prevodovka fakticky zväčšovala počet
prevodových stupňov na osem. Medzinápravový diferenciál zabezpečoval stály pohon všetkých štyroch kolies. Aj to
bolo výnimočné. Všetky ostatné sériovo
vyrábané terénne automobily, vrátane
vtedajšieho modelu Land Rover, mali zapínateľný pohon 4x4. Medzinápravový diferenciál sa dal mechanicky uzavrieť pre
zvýšenie priechodnosti v ťažkom teréne.
www.baumagazin.sk
lo,“ hovorí šéfdizajnér Gerry McGovern.
„Oddelenie dizajnu iba dodalo štýl vízii
vývojového oddelenia. Bol to zásadne
odlišný prístup.“
Stály pohon 4x4 zabezpečoval rovnomerné rozdeľovanie krútiaceho momentu
motora medzi prednou a zadnou nápravou a umožňoval aby boli nápravy ľahšie
ako pri vozidlách so zapínateľným pohonom 4x4. Nebola potrebná až taká masívna (a ťažká) zadná náprava, ktorá negatívne ovplyvňovala jazdný komfort.
Podvozok bol namontovaný na robustnom ráme z uzavretých profilov. Okrem
kapoty a dverí batožinového priestoru
boli všetky panely karosérie vyrobené z
ľahkého a korózii odolného hliníka.
Prvý Range Rover s naftovým
motorom
Range Rover bol jedným z prvých luxusných automobilov na svete s naftovým
motorom. Pôvodný plán predpokladal
vývoj vlastného naftového motora V8,
konštrukčne vychádzajúceho z hliníkového benzínového motora V8. Motor sa
vyvíjal v spolupráci s firmou Perkins, špecializovanou na naftové motory, pod kódovým názvom Iceberg. Sériová výroba
bola naplánovaná na začiatok 80. rokov
dvadsiateho storočia. Projekt výrobca neskôr zastavil kvôli neúmernému nárastu
nákladov na vývoj.
Ako náhradu Land Rover kúpil motor od
talianskeho špecialistu na naftové motory, firmy VM. Štvorvalcový turbodiesel s
objemom 2,4 litra neumožňoval svižné
105
Náš test
jazdné výkony – zrýchlenie 0-60 míľ za hodinu (0-96 km/h) trvalo vyše 18 sekúnd – no napriek tomu si získal veľkú obľubu u
zákazníkov v európskych štátoch s tradične vysokým podielom
naftových motorov. Začal sa predávať v roku 1986 a otvoril cestu
pre oveľa výkonnejšie naftové motory v budúcnosti.
Napríklad aktuálny motor TDV8 má porovnateľné výkony ako
aktuálny benzínový motor V8 a pritom o 30 percent nižšiu spotrebu paliva.
Brzdová sústava s ABS
Range Rover bol prvým automobilom 4x4 na svete s brzdovou
sústavou vybavenou protiblokovacím systémom ABS. Inžinieri
značky Land Rover vyvíjali systém ABS fungujúci v terénnom automobile päť rokov. Problémom bolo, že na šmykľavom povrchu
a hrboľatom skalnatom povrchu sa prvé prototypy prevracali.
No nakoniec sa našlo riešenie a systém ABS sa od roku 1989
štandardne montoval do verzie s najvyšším stupňom vybavenia
a do ostatných nižších verzií sa montoval za príplatok.
Elektronická trakčná kontrola
Range Rover sa pri zabezpečení vynikajúcej trakcie nespoliehal
iba na dokonalú mechanickú konštrukciu. Bol aj priekopníkom
medzi automobilmi 4x4 v oblasti elektronických regulačných
systémov. V roku 1992 bol Range Rover Classic prvým automobilom 4x4 na svete vybaveným systémom elektronickej trakčnej
kontroly (ETC). Pôvodne systém pôsobil iba na kolesá zadnej
nápravy no onedlho ho výrobca rozšíril na všetky štyri kolesá.
Systém ETC výrazne zlepšoval jazdné vlastnosti vozidla v teréne
prenosom väčšej časti krútiaceho momentu na koleso s lepšou
trakciou. Tým sa zvyšovala aj aktívna bezpečnosť pri jazde po
ceste.
Tretia generácia modelu Range Rover dostala celé spektrum
elektronických regulačných systémov podvozka a bŕzd, vrátane
dynamického stabilizačného systému DSC (Dynamic Stability
Control), systému na automatické udržiavanie nízkej rýchlosti
pri zjazde zo svahu HDC (Hill Descent Control) – vynálezu značky Land Rover, elektronického rozdeľovania brzdnej sily EBD
(Electronic Brakeforce Distribution) a asistenčného systému pre
núdzové brzdenie EBA (Emergency Brake Assist).
106
lo vyše 18 sekúnd – no napriek tomu si získal veľkú obľubu u
zákazníkov
v európskych
štátoch s tradične
Range
Rover
bol prvým automobilom
4x4 vysokým
na svete podielom
vybavený
naftových motorov.
Začal ssaelektronickou
predávať v roku
1986 a otvoril
pneumatickým
pružením
reguláciou
EAS. Vcestu
roku
pre oveľa
výkonnejšie
motoryv vsúvislosti
budúcnosti.
Napríklad
1992
ho dostal
Range naftové
Rover Classic
so zavedením
aktuálny
motor TDV8 rázvorom
má porovnateľné
výkony ako pruženie
aktuálny
verzie
s predĺženým
(LSE). Pneumatické
benzínový motor
V8 a pritom
o 30 percent
nižšiu spotrebu
paumožňovalo
manuálne
(a čiastočne
aj automaticky)
nastaviť päť
liva.
rozličných
hodnôt svetlej výšky: prístupovú (najnižší stupeň pre
pohodlné nastupovanie a nakladanie batožiny), nízku (pre jazdu
Brzdová
sústava s ABS
po diaľnici), štandardnú (pre jazdu po ceste), vysokú (pre jazdu
vRange
teréne)
a zvýšenú
(na vyslobodenie
v teRover
bol prvým
automobilomvozidla,
4x4 naktoré
sveteuviazlo
s brzdovou
réne).
sústavou vybavenou protiblokovacím systémom ABS. Inžinieri
Elektronicky
pneumatické
pruženie
bolo
prvkom štanznačky Land ovládané
Rover vyvíjali
systém ABS
fungujúci
v terénnom
audardného
vybavenia
druhej a tretej
modelupovrchu
Range
tomobile päť
rokov. Problémom
bolo, generácie
že na šmykľavom
Rover.
a hrboľatom skalnatom povrchu sa prvé prototypy prevracali.
No nakoniec sa našlo riešenie a systém ABS sa od roku 1989
Hliníková
karoséria
štandardne montoval do verzie s najvyšším stupňom vybavenia
a do ostatných
nižších
verzií
sa montoval
zaoceli,
príplatok.
Hliník
má mnoho
výhod
oproti
konvenčnej
používanej na
výrobu karosérií prevažnej väčšiny automobilov. Je ľahší, odolný
Elektronická
trakčná kontrola
voči korózii, má dlhšiu životnosť a ľahšie sa recykluje.
Range Rover sa pri zabezpečení vynikajúcej trakcie nespoliehal
iba na dokonalú
Klasický
Land Rover
mechanickú
mal od začiatku
konštrukciu.
hliníkovú
Bol aj
karosériu
priekopníkom
– čiasmedzi pre
točne
automobilmi
výhodné vlastnosti
4x4 v oblasti
materiálu,
elektronických
no hlavne regulačných
preto, že vo
systémov.
Veľkej
Británii
V roku
po 1992
druhejbol
svetovej
Range vojne,
Rover Classic
keď sa vyvíjal
prvým Land
automoRover,
bol
hliník
ľahšie
dostupný systémom
ako oceľ. Väčšina
hliníka
tvorili
bilom
4x4
na svete
vybaveným
elektronickej
trakčnej
kontroly (ETC).
prebytky
z vojnového
Pôvodne
leteckého
systémpriemyslu.
pôsobil iba na kolesá zadnej
nápravy no onedlho ho výrobca rozšíril na všetky štyri kolesá.
Systém
ETC výrazne
zlepšoval
v teréne
Preto
nebolo
prekvapením
že jazdné
Range vlastnosti
Rover bol vozidla
od začiatku
naprenosom
väčšej časti krútiaceho
momentu
na koleso
lepšou
vrhnutý
s celohliníkovou
karosériou.
Táto karoséria
bolascharaktrakciou. Tým
sa zvyšovala
aj aktívna
pri karosérie
jazde po
teristickým
prvkom
značky Land
Rover.bezpečnosť
Všetky panely
ceste. Range Rover boli hliníkové okrem kapoty motora a tremodelu
tích dverí batožinového priestoru.
Tretia generácia modelu Range Rover dostala celé spektrum
elektronických
systémov
podvozkazmenený,
a bŕzd, vrátane
Tvar
kapoty bolregulačných
oproti pôvodným
prototypom
dostal
dynamickéhotvar,
stabilizačného
systému DSC obrys
(Dynamic
Stability
trojrozmerný
vizuálne ohraničujúcemu
vozidla.
V tej
Control),
na automatické
udržiavanie
rýchlosti
dobe
bolosystému
príliš zložité
kapotu presne
vylisovať nízkej
z hliníka,
preto
privyrábala
zjazde zoz svahu
HDC plechu.
(Hill Descent Control) – vynálezu značsa
oceľového
ky Land Rover, elektronického rozdeľovania brzdnej sily EBD
(Electronic Brakeforce
Distribution)
a asistenčného
systému
pre
Využívanie
hliníka pokračovalo
v širokom
rozsahu aj
pri druhej
núdzové brzdenie
EBA (Emergency
Brake
Assist). v roku 1994.
generácii
modelu Range
Rover, ktorá
debutovala
Predné blatníky, vonkajšie panely dverí a spodná časť dvojdielPneumatické
pruženie s elektronickou
nych dverí batožinového priestoru boli z hliníka.
reguláciou
Range Rover bol prvým automobilom 4x4 na svete vybavený
pneumatickým pružením s elektronickou reguláciou EAS. V roku
1992 ho dostal Range Rover Classic v súvislosti so zavedením
verzie s predĺženým rázvorom (LSE). Pneumatické pruženie
umožňovalo manuálne (a čiastočne aj automaticky) nastaviť päť
rozličných hodnôt svetlej výšky: prístupovú (najnižší stupeň pre
pohodlné nastupovanie a nakladanie batožiny), nízku (pre jazdu
po diaľnici), štandardnú (pre jazdu po ceste), vysokú (pre jazdu
v teréne) a zvýšenú (na vyslobodenie vozidla, ktoré uviazlo v teréne).
Elektronicky ovládané pneumatické pruženie bolo prvkom štandardného vybavenia druhej a tretej generácie modelu Range
Rover.
Aj
Range
Rovermátretej,
hliník
na
ný voči
korózii,
dlhšiuaktuálnej
životnosťgenerácii
a ľahšie savyužíva
recykluje.
Klasicprednú
predné
blatníkyhliníkovú
a bočné karosériu
dvere. Dvere
nemajú
ký Land kapotu,
Rover mal
od začiatku
– čiastočne
hliníkové
iba vonkajšie
ale sú
kompletne
z hlipre výhodné
vlastnosti panely
materiálu,
novyrobené
hlavne preto,
že vo Veľkej
níka
(predchádzajúci
modelvojne,
mal hliníkové
panely
na oceľovom
Británii
po druhej svetovej
keď sa vyvíjal
Land
Rover, bol
ráme).
Tým sa
dosiahlaako
úspora
40 kg.tvorili prebytky z
hliník ľahšie
dostupný
oceľ.hmotnosti
Väčšina hliníka
vojnového leteckého priemyslu.
Virtuálne prístroje TFT a centrálny monitor
“dual-view”
Preto nebolo prekvapením že Range Rover bol od začiatku navrhnutýRover
s celohliníkovou
karosériou.
Tátomá
karoséria
bola„virtuálcharakRange
modelového
roka 2010
revolučné
teristickým
značky
Land Rover.
Všetky
panely (thin
karosérie
ne
prístroje“prvkom
vytvorené
pomocou
displeja
LCD-TFT
film
modelu Range
bolinajdôslednejšia
hliníkové okrem
kapotytejto
motora
transistor).
Je toRover
doteraz
aplikácia
noveja
tretích dverí vbatožinového
priestoru.
Tvar Nové
kapoty
bol oproti
pôtechnológie
automobilovom
priemysle.
prístroje
vynikavodným
prototypom
zmenený,
dostal trojrozmerný
tvar,
jú
vysokým
kontrastom
a variabilitou:
obsah displeja
savizuálmôže
ne ohraničujúcemu
V tej dobe
bolo príliš zložité
meniť
podľa situácieobrys
alebo vozidla.
bezpečnostných
požiadaviek.
kapotu presne vylisovať z hliníka, preto sa vyrábala z oceľového
plechu. hlavné výstražné značky môžu na chvíľu nahradiť
Napríklad
stupnice prístrojov, inštrukcie navigačného systému môžu doVyužívanie
hliníka
pokračovalo
v širokom
rozsahu
pri druhejk
časne
nahradiť
menej
dôležité údaje
keď sa
vozidloajpribližuje
generácii alebo
modelu
Rover,
ktorá
debutovala v roku
1994.
odbočke
ku Range
križovatke.
Čísla
s momentálnou
rýchlosťou
Predné
blatníky, vonkajšie
dveríčitateľnosť.
a spodná časť dvojdielsa
na rýchlomere
zväčšujú, panely
čo zlepšuje
nych dverí batožinového priestoru boli z hliníka.
Súčasne Range Rover dostal ako prvý automobil na svete cenAj Range
Rover
tretej, aktuálnej
generácii
využíva hliník
na
trálny
monitor
s funkciou
„dual-view“,
ktorá umožňuje
vodičovi
kapotu, vpredu
prednésúčasne
blatníkysledovať
a bočnéna
dvere.
Dvere monitonemajú
aprednú
spolujazdcovi
tom istom
hliníkové
iba vonkajšie
ale súmať
vyrobené
kompletne
z hlire
dva rozličné
obsahy. panely
Vodič môže
zobrazenú
mapu naviníka (predchádzajúci
model mal hliníkové
panely
na oceľovom
gačného
systému a spolujazdec
môže súčasne
sledovať
film z
ráme).Jednotlivé
Tým sa dosiahla
hmotnosti
40 kg. iba pri pohľade
DVD.
obsahyúspora
na monitore
sú viditeľné
pod určitým uhlom.
www.baumagazin.sk
Pneumatické pruženie s elektronickou
jazdné výkony – zrýchlenie 0-60 míľ za hodinu (0-96 km/h) trvareguláciou
Virtuálne prístroje TFT a centrálny monitor
“dual-view”
DOBRODRUŽSTVÁ:
„Miestni
Range Rover
obyvatelia,
modelového
ktorí poznali
roka 2010
Darien
máGap,
revolučné
boli zhrození
„virtuál-z
nášho
ne prístroje“
zámeruvytvorené
prekonať pomocou
ho, no bolidispleja
príliš zdvorilí
LCD-TFT
aby
(thin
námfilm
to
povedali“‚
transistor). Je to doteraz najdôslednejšia aplikácia tejto novej
Marketingový
technológie v automobilovom
tím značky Landpriemysle.
Rover so uvedomoval,
Nové prístroježevynikaautomobil
jú vysokým
4x4 premium
kontrastom
môžu
a variabilitou:
potenciálni obsah
zákazníci
displeja
považovať
sa môže
za
„soft
meniťroader“
podľa asituácie
preto veľmi
aleboskoro
bezpečnostných
začal hľadať možnosti,
požiadaviek.
akoNappreukázať
ríklad hlavné
mimoriadne
výstražné
schopnosti
značky vozidla
môžu na
prechvíľu
jazdu nahradiť
v teréne. stupnice prístrojov, inštrukcie navigačného systému môžu dočasne
nahradiť menej
dôležité
keď sa
vozidlo
približuje
k odbočRovnako
ako jeho
malý údaje
brat Land
Rover
aj Range
Rover
už zake alebo
ku križovatke.
s momentálnou
rýchlosťou
sa na
krátko
prekonával
púšte,Čísla
šplhal
sa do hôr, brodil
sa riekami
a
rýchlomere zväčšujú,
čo zlepšuje
čitateľnosť.
prekonával
bariny. Luxusný
charakter
nijako neobmedzoval
jeho dobrodružného ducha.
Súčasne Range Rover dostal ako prvý automobil na svete centrálny monitor s funkciou „dual-view“, ktorá umožňuje vodičovi
a spolujazdcovi vpredu súčasne sledovať na tom istom monitore dva rozličné obsahy. Vodič môže mať zobrazenú mapu navigačného systému a spolujazdec môže súčasne sledovať film z
DVD. Jednotlivé obsahy na monitore sú viditeľné iba pri pohľade
pod určitým uhlom.
Hliníková karoséria
Hliník má mnoho výhod oproti konvenčnej oceli, používanej na
výrobu karosérií prevažnej väčšiny automobilov. Je ľahší, odol-
107
Náš test
Ako prototyp cez Saharu
Ešte skôr ako sa začal predávať, Range Rover absolvoval namáhavú jazdu naprieč Saharou. Vozidlo riadil hlavný inžinier projektu Geof Miller, inžinier Roger Crathorne a niekoľko ďalších
testovacích jazdcov a mechanikov. Jazda sa uskutočnila od októbra do decembra 1969, šesť mesiacov pred spustením predaja
nového modelu.
Na jazde sa zúčastnili prototypy číslo päť a šesť, vybavené logami „Velar“ (a aj trocha zamaskované aby zmiatli „špionážnych“
fotografov). Jazda bola predovšetkým praktickým jazdným testom v horúcich klimatických podmienkach, no popri tom sa
hodnotili aj jazdné vlastnosti v piesku. Z jazdy vznikol aj propagačný film. Pred nakrúcaním filmu boli logá „Velar“ zamenené za
„Range Rover“.
Trasa vychádzala zo severného Alžírska na okraji Sahary. Dve vozidlá potom prekonali púšť Ténéré v Nigérii, potom sa vrátili späť
do Alžírska a pokračovali hlboko na juh cez Saharu. Jazda priniesla mnoho podnetov pre zmeny v oblasti pneumatík a bŕzd.
Pieskové duny preverili schopnosť vozidla jazdiť v sypkom teréne, ktoré sa ukázali ako vynikajúce. Vozidlá prekonali pohorie
Hoggar predtým ako dosiahli mesto Tamanrasset - oázu presne
v strede Sahary. Potom pokračovali po starej obchodnej ceste
na hranice Maroka. Dobrodružstvo sa skončilo v Casablanke, odkiaľ boli vozidlá prepravené loďou späť do Veľkej Británie.
Ako výsledok testu na Sahare – prvého, no ani zďaleka nie posledného prekonania tejto púšte automobilom Range Rover
– museli inžinieri rekonštruovať tesnenia dverí proti prachu
(čo predstavovalo veľký problém v Alžírsku) a palivová nádrž
dostala prídavný štít na ochranu pred poškodením kameňmi.
Motory a prevodovky vydržali zvýšené tepelné namáhanie bez
problémov.
Prekonanie Darien Gap
Na zdôraznenie odolnosti a rýchlosti modelu Range Rover výrobca plánoval nasadiť nové vozidlo na rely majstrovstiev sveta
1970 z Londýna do Mexiko City cez Južnú Ameriku. No vozidlá
neboli včas pripravené.
Namiesto toho marketingové oddelenie zaujala ponuka kapitána Gavina Thompsona použiť automobily Range Rover na expedíciu britskej armády – jazdu cez americký kontinent z Aljašky na najjužnejší cíp Argentíny. Najťažšou súčasťou testu bolo
prekonanie barinatého úseku Darien Gap medzi Panamou a Kolumbiou. Na jazdu výrobca pripravil dve vozidlá s ľavostranným
riadením so špecifikáciou vybavenia pre Švajčiarsko.
Expedícia, ktorú viedol major John Blashford-Snell, odštartovala
v decembri 1971. Problémy nastali krátko po štarte, keď jedno
vozidlo narazilo do stojaceho nákladného vozidla. Druhý Range
Rover ho potom ťahal 1.000 míľ (1.600 km) do Vancouveru, kde
ho opravili.
Ako sa očakávalo, najťažším problémom bolo prekonanie oblasti Darien Gap. Pred štartom do tejto etapy sa uskutočnila
slávnostná recepcia pre členov tímu. John Blashford-Snell zaregistroval, že miestni obyvatelia, ktorí poznali Darien Gap „boli
zhrození z nášho zámeru prekonať ho, no boli príliš zdvorilí aby
nám to povedali“.
108
Prekonanie oblasti trvalo 99 dní – čo predstavovalo priemer 1
míľu (1,6 km) za deň – a zahŕňalo tlačenie, ťahanie navijakom,
prepravu na pltiach a stavbu provizórnych mostov v džungli.
Iba jeden jediný člen tímu zostal počas celého času s vozidlami.
Všetkých ostatných museli odviezť na lekárske ošetrenie. Muži
utrpeli rozličné úrazy, zlomeniny kostí, hnačky, tropické vredové ochorenia, poštipnutia hmyzom a uhryznutia hadom. Jeden
Range Rover spadol z plte a celý sa potopil. Po tom ako posádka
vysušila motor, vozidlo pokračovalo v jazde. Celá jazda cez dva
americké kontinenty trvala sedem mesiacov a vozidlá prekonali
vzdialenosť 18.000 míľ (takmer 29.000 km)
Cesta okolo sveta
Noviny New York Times to popísali ako „posledné veľké dobrodružstvo“ a princ Charles povedal, že to bolo „šialené ale obdivuhodné“. V roku 1979 dobrodruh Sir Ranulph Fiennes, opísaný
v Guinnessovej knihe rekordov ako „najväčší žijúci cestovateľ na
svete“ so skupinou priateľov vyplával z Londýna na malom ľadoborci Benjamin Bowring. Cieľom expedície bola cesta okolo
sveta s prekonaním obidvoch pólov.
Celá trasa štartovala z Greenwichu pri Londýne a prvá etapa
viedla po mori do Francúzska. Odtiaľ pokračovala po súši cez
Európu, potom cez Severnú Afriku, a viedla cez Saharu na Pobrežie slonoviny. Tam už čakala na expedičný tím loď Benjamin
Bowring a dopravila ho do Antarktídy, ktorú prekonal na snehových skútroch. Ďalej sa expedícia preplavila cez Tichý oceán do
Arktídy.
Na prekonanie Sahary zo severu na juh expedícia použila jeden
Range Rover a dve vozidlá Land Rover.
Great Divide Expedition
V roku 1989 vtedajšia dcérska importérska spoločnosť v USA
– Range Rover of North America – zorganizovala prvú terénnu
jazdu automobilmi pozdĺž veľkého rozvodia (Great Divide). Toto
územie nadväzuje na Skalisté hory (Rocky Mountains) aj predstavuje najprominentnejšie kontinentálne rozvodie v Severnej
Amerike.
Flotila päťdverových modelov Range Rover s automatickou prevodovkou absolvovala jazdu dlhú 1.000 míľ (1.600 km) za dva
týždne. Trasa sa začínala v meste Encampment, štát Wyoming
a končila v blízkosti mesta Chama, štát Nové Mexiko. Viedla po
nespevnených cestách a cez terén miestami, kade v minulosti
putovali Indiáni a prví baníci. Podujatie sa uskutočnilo v spojení
s programom Tread Lightly lesnej správy USA, národným vzdelávacím programom propagácie ekologicky prijateľnej a bezpečnej techniky jazdy v teréne.
V rokoch 1990 -1991 bola vyrobená limitovaná 400-kusová séria
Range Rover „Great Divide Edition“. Všetky exempláre mali bielu
farbu Alpine White ako expedičné vozidlá.
Automobilový šport
Špeciálne modifikovaný Range Rover zvíťazil v prvom ročníku
rely Paríž-Dakar v roku 1979. Víťazné vozidlo riadila francúzska
posádka Alain Génestier a Joseph Terbiaut. Range Rover opäť
zvíťazil v rely Paríž-Dakar v roku 1981.
Range Rover v roku 1977 zvíťazil v triede automobilov 4x4 na
maratóne Londýn-Sydney. Víťazné vozidlo riadil austrálsky pretekár a televízny moderátor Evan Green. Vozidlo modifikované
pre Austráliu poháňam motor V8 s objemom 4,4 litra. V celkovej
klasifikácii najdlhšej automobilovej rýchlostnej rely na svete s
traťou dlhou 30.000 km (18.750 míľ) sa Range Rover umiestnil
na 11. mieste.
Rýchlostný rekord
V roku 1985 Range Rover poháňaný naftovým motorom vytvoril 27 rýchlostných rekordov, vrátane prekonania rýchlostného
priemeru 100 míľ za hodinu (160 km/h) počas 24 hodín. Rekord-
ný Range Rover „Bullet“ používal taliansky motor VM vyladený
na podstatne vyšší výkon ako mali sériové naftové motory.
Camel Trophy
Podujatie Camel Trophy, niekedy nazývané aj „Olympiáda 4x4“,
bolo športovou súťažou s dôrazom na dobrodružstvo a objavovanie. Modely Range Rover sa pri Camel Trophy použili v rokoch
1981, 1982 a 1987. Ročník 1981 sa uskutočnil na indonézskom
ostrove Sumatra, väčšinou v tropickej džungli, ročník 1982 bol
v štáte Papua-Nová Guinea. Ročník 1987 – s použitím modelov
Rane Rover s naftovými motormi VM – priniesol ako historické
prvenstvo prekonanie ostrova Madagaskar automobilom zo severu na juh, trasa merala 1.400 míľ (2.240 km). Vozidlá boli výrazne modifikované ochrannými klietkami, odolnejšími štítmi na
ochranu motora a prevodovky, navijakmi, zvýšeným nasávaním
motora (ktoré pri naftových motoroch umožňovalo jazdu aj pri
úplnom zaplavení motorového priestoru), ako aj navigačnými a
komunikačnými prostriedkami.
Pokračovanie v septembrovom čísle Baumagazínu
www.baumagazin.sk
Pôvodná rely Paríž-Dakar boli pretekmi upravených terénnych
automobilov a motocyklov cez Európu a Severnú Afriku. Trasa
pretekov prekonávala Saharu, kde sa rozhodovalo o víťazstve
alebo neúspechu. Aktuálne preteky „Dakar“ sa v ostatných rokoch konajú v Južnej Amerike kvôli politickým problémom a z
toho prameniaceho bezpečnostného rizika v Severnej Afrike.
109
BauCard.sk
Zoznam partnerov
BauCard systému
ABCelektro, PM Sarah spol, s.r.o.
CERSA spol.s r.o.
ELTIS SK, s.r.o.
domáce spotrebiče
Banskobystrický kraj, Bratislavský kraj, Košický kraj,
Nitriansky kraj, Prešovský kraj, Trenčiansky kraj, Trnavský
kraj, Žilinský kraj, Celá SR
kúpeľňové štúdio
Bratislavský kraj, Celá SR
COM.S.I., spol.s r.o.
elektro inštalácie
Banskobystrický kraj, Bratislavský kraj, Košický kraj,
Nitriansky kraj, Prešovský kraj, Trenčiansky kraj, Trnavský
kraj, Žilinský kraj, Celá SR
4 home design
predaj dverí a kľučiek
Bratislavský kraj, Celá SR, Celá EU
Ento
komplent riešenie interiérov na kľúč
Bratislavský kraj, Celá SR, Celá EU
DEKOR
železiarstvo
Bratislavský kraj
Adacco
zatepľovanie, izolácie striech, ľahké stavby
Bratislavský kraj, Celá SR
Euroklíma, s.r.o.
vykurovcia technika
Bratislavský kraj
Demko Feder
klimatizácia, vzduchotechnika
Nitriansky kraj, Celá SR
ALLESMONT
Postele a spálne
Bratislavský kraj
EUROSAFE Slovakia
rezanie a vŕtanie do železobetónu, panelu a kameňa
Žilinský kraj, Celá SR, Celá EU
Domos Slovakia
Trezory, bezpečnostné dvere a fólie
Bratislavský kraj, Celá SR, Celá EU
Aludoor
Kompletný sortiment podlahových krytín
Bratislavský kraj, Košický kraj, Prešovský kraj
Flora Exotika
vstavané šatníky a kuchyne
Bratislavský kraj, Celá SR
Domus Plus
dodávka a údržba interiérovej a exteriérovej zelene
Bratislavský kraj, Celá SR, Celá EU
anmima
exkluzívne materiály pre insteriér a exteriér
Bratislavský kraj, Celá SR
H&K Slovakia
veľkoobchod s elektroinštalačným materiálom
Bratislavský kraj, Trenčiansky kraj, Žilinský kraj, Celá SR
Drevlux
svietidlá - komplentý sortiment
Bratislavský kraj
Aquatech
Kuchynské linky a nábytok na mieru
Bratislavský kraj, Trnavský kraj, Žilinský kraj, Celá SR
HALAMA Invest
úprava vody
Prešovský kraj, Celá SR
Drevo NOVA
Krovy, strechy, schodiská, drevo
Bratislavský kraj, Celá SR, Celá EU
bytový textil, doplnky a dekorácie
Trnavský kraj, Celá SR
predaj reziva a všetkých druhov stavebného a
veľkoformátového dreva a výrobkov z neho
Bratislavský kraj, Nitriansky kraj, Trenčiansky kraj,
Trnavský kraj, Celá SR
BEWAS
DUNA
stavba nízkoenergetických montovaných domov
Banskobystrický kraj, Bratislavský kraj, Košický kraj,
Nitriansky kraj, Prešovský kraj, Trenčiansky kraj, Trnavský
kraj, Žilinský kraj, Celá SR, Celá EU
automatické závlahové systémy
Bratislavský kraj, Celá SR
kúpeľňové štúdio
Trnavský kraj, Celá SR
Hypo Consulting
BUBO
Dušan Mrva
hypotekárne poradenstvo
Bratislavský kraj, Celá SR
zákazkové stolárstvo
Banskobystrický kraj, Bratislavský kraj, Košický kraj,
Nitriansky kraj, Prešovský kraj, Trenčiansky kraj, Trnavský
kraj, Žilinský kraj, Celá SR, Celá EU
zámočníctvo
Banskobystrický kraj, Žilinský kraj
Insta
Eko plast
okná, stavebé činnosti a mechanizácia
Bratislavský kraj, Celá SR
Ateliér DM
Bunčák Vladimír
voda - kúrenie - plyn - osádzanie sanity
Bratislavský kraj
Výroba a montáž plastových okien, dverí a zimných
záhrad
Bratislavský kraj, Nitriansky kraj, Trnavský kraj
home4all
Inštalatérstvo - Ladislav Belenyesi
inštalácie vody, kúrenie, plyn
Bratislavský kraj, Celá SR
ELIKOV - Juraj Polák
Bytový textil HP
komplentý sortiment bytového textilu
Trnavský kraj, Celá SR
pohony brán a kovovýroba
Bratislavský kraj, Trnavský kraj, Celá SR
Eliška
výroba nábytku na mieru
Bratislavský kraj, Nitriansky kraj, Celá SR
110
INTERBYT, s.r.o.
predaj nábytku
Bratislavský kraj, Celá SR
KRISTL
MŠ Design, s.r.o.
predaj kobercov
Bratislavský kraj, Nitriansky kraj, Trnavský kraj, Celá SR,
Celá EU
garážové a ostatné brány, automatické dvere, bránové
pohony
Bratislavský kraj, Trnavský kraj
Banskobystrický kraj, Košický kraj, Prešovský kraj,
Žilinský kraj
IVP, s.r.o.
Kulla
elektroinštalačné práce
Banskobystrický kraj, Celá SR
Záhradníctvo
Bratislavský kraj, Celá SR
Izolačné projekty
Leonardo Home
zapľovanie objektov
Trnavský kraj, Celá SR, Celá EU
exkluzívne kuchyne
Bratislavský kraj, Celá SR
JATOBA, s.r.o.
LoBox
predaj a montáž podlahovín vrátane servisu
Bratislavský kraj, Celá SR
exkluzívny kúpeľňový nábytok a sanita
Banskobystrický kraj
JOPRO, s.r.o.
Lubomír Medvecký OVB
projektová, inžinierska a poradenská činnosť
Bratislavský kraj, Nitriansky kraj, Trenčiansky kraj,
Trnavský kraj, Celá SR
nezvislé finančné poradenstvo
Bratislavský kraj
Murexin Austrotherm
farby, laky, lepidlá na PVC, textil, gumoplasty a drevo
Bratislavský kraj, Celá SR
Natural Energy
solárne systémy
Košický kraj
NETTUR - Miroslav Turenič
Nezávislé finančné poradenstvo
Bratislavský kraj, Celá SR
www.baucard.sk
irrealis, spol.s r.o.
Non-Stop KRTKOVANIE
NOVÁ DOBA
M-Interiér, spol.s r.o.
JUNADO
Trnavský kraj
K&M Centrum
podlahové štúdio
Bratislavský kraj, Celá SR, Celá EU
K.V.Bau
stavebné, maliarske a zateplovacie práce
Trnavský kraj, Celá SR, Celá EU
Karol Švec - LUMAS
čistenie potrubí a kanalizácií
Bratislavský kraj, Nitriansky kraj, Trnavský kraj
typový a atypový nábytok a interiéry
Bratislavský kraj, Nitriansky kraj, Trnavský kraj, Celá SR,
Celá EU
nízkoenergetické domy, EKOPANEL
Bratislavský kraj, Celá SR, Celá EU
OPTIKA - Miroslav Novák
MAAG
očná optika
Bratislavský kraj
kúpeľňové štúdio
Bratislavský kraj, Košický kraj, Prešovský kraj, Celá SR
Pavol Beňuš - zákazkové stolárstvo
MADMAT, s.r.o.
zákazkové stolárstvo
Bratislavský kraj
požičovňa a predaj náradia
Bratislavský kraj, Celá SR, Celá EU
Pekas M+K
žalúzie, plastové okná a dvere
Bratislavský kraj, Nitriansky kraj, Trnavský kraj, Celá SR,
Celá EU
MAKRO spol.s r.o.
Kerain, s.r.o.
MEA
predaj keramických obkladových materiálov, stavebná
chémia
Bratislavský kraj, Celá SR
inštalácia elektrických rozvodov
Bratislavský kraj, Prešovský kraj, Celá SR
maloobchod a veľkoobchod s potrebami pre domácnosť
Bratislavský kraj, Celá SR
Výroba a montáž plastových okien, dverí a zimných
záhrad
Bratislavský kraj, Celá SR
Pick & Roll spol.s r.o.
Pohánka, s.r.o.
Metalia
Klima LG
klimatizácie
Bratislavský kraj, Celá SR
zámky, zámkové systémy a kovania všetkých druhov
Bratislavský kraj, Celá SR
kompletná dodávka pre strechy a izolácie
Bratislavský kraj, Celá SR
výroba, montáž dverí, murárske práce‘
Banskobystrický kraj, Žilinský kraj, Celá SR
montážne práce
Banskobystrický kraj, Bratislavský kraj, Košický kraj,
Nitriansky kraj, Prešovský kraj, Trenčiansky kraj, Trnavský
kraj, Žilinský kraj, Celá SR, Celá EU
parapety, sieťky, žalúzie a doplnky k výrobe okien
Trnavský kraj, Celá SR, Celá EU
stavebniny a kúpeľňové štúdio
Banskobystrický kraj, Bratislavský kraj
PROGARDEN
Mosquito DDD
dezinfekcia, dezinsekcia, deratizácia - komplexné služby
Bratislavský kraj, Celá SR
Kollmann
bytový a kancelársky nábytok na mieru
Bratislavský kraj, Celá SR
solárne systémy, podlahové kúrenie, voltaické systémy
Bratislavský kraj, Celá SR, Celá EU
Prespor
Milenia
Kocúrek Miroslav - E-MONT
výroba čalúneného nábytku na mieru
Bratislavský kraj, Žilinský kraj, Celá SR
Power+Nature
MG dvere
KM Beta - Ing.Zuzana Tóthová
Predaj sedačiek a obrazov
Bratislavský kraj, Celá SR
relizácia záhad, záhradná technika
Bratislavský kraj, Celá SR, Celá EU
Proinvest Co, s.r.o.
MPL
stavebniny
Banskobystrický kraj, Bratislavský kraj, Košický kraj,
Nitriansky kraj, Prešovský kraj, Trenčiansky kraj, Trnavský
kraj, Žilinský kraj, Celá SR
Autopríslušenstvo, autodiely, predaj pneumatík a
pneuservisy, predaj kolies a diskov
Bratislavský kraj, Celá SR
111
BauCard.sk
Promiprojekt, s.r.o.
STAVMAT
UNIGROUP
Katalóg projektov rodinných domov
Bratislavský kraj, Nitriansky kraj, Trnavský kraj, Celá SR,
Celá EU
stavebniny
Banskobystrický kraj, Bratislavský kraj, Košický kraj,
Nitriansky kraj, Prešovský kraj, Trenčiansky kraj, Trnavský
kraj, Žilinský kraj, Celá SR
zákazkové stolárstvo a tesárstvo
Quarter studio
veľkoobchod s ventilátormi a príslušenstvom
Bratislavský kraj, Celá SR
výroba kompletného sortimentu bytového a atypového
nábytku
Banskobystrický kraj, Celá SR
Stavsit
stavebniny
Bratislavský kraj
Vltavín Doors, s.r.o.
Relius - Tech Color
Stechfinal
dodávka a montáž dverí, eurookien a podláh
Bratislavský kraj, Celá SR, Celá EU
farby, fasády, zatepľovanie budov
Banskobystrický kraj, Bratislavský kraj, Košický kraj,
Nitriansky kraj, Prešovský kraj, Trenčiansky kraj, Trnavský
kraj, Žilinský kraj, Celá SR, Celá EU
kompletná ponuka pre stavbu strechy
Bratislavský kraj, Celá SR
VTM Gastroz
STEKO Slovakia
gastronomické zariadenia a kávovary
Bratislavský kraj, Celá SR
REMOBYT
Predaj krbov a garážových brán
Bratislavský kraj, Celá SR
stavbné a rekonštrukčné práce
Bratislavský kraj, Celá SR, Celá EU
STEVO, s.r.o.
RENOBA - Rudolf Baán
preprava materiálu nákladnými vozidlami,
Bratislavský kraj, Celá SR
renovácia dverí fóliou
Bratislavský kraj, Nitriansky kraj, Trnavský kraj
Stolárstvo Pavol Belan
ROKU - STAV
zákazková stolárska výroba
Bratislavský kraj, Celá SR
stavebné činnosti všetkého druhu
Žilinský kraj, Celá SR, Celá EU
STOLMONT
S-K Kovo
zákazková výroba nábytku
Trnavský kraj, Celá SR, Celá EU
kováčstvo a zámočnícka výroba
Bratislavský kraj, Trnavský kraj, Celá SR
Svet kúpeľní - APLAUZ
S-term
kúpeľňové štúdio
Bratislavský kraj
architektúra
Bratislavský kraj, Celá SR, Celá EU
predaj, servis a montáž vykurovacej techniky
Bratislavský kraj
Svet Kúpeľní - AREA TRADE
ŽIHI Beton
seratahi
kúpeľňové štúdio
Bratislavský kraj
výroba a transport certifikovaného betónu
Bratislavský kraj
veľkoobchod pre podlahy, sanitu a obklady stien
Nitriansky kraj, Trnavský kraj, Celá SR
Svet kúpeľní STAVREALING
Slovaktual o.z.
kúpeľňové štúdio + malé stavebné práce
Bratislavský kraj, Celá SR
plastové a hliníkové okná
Banskobystrický kraj, Bratislavský kraj, Košický kraj,
Nitriansky kraj, Prešovský kraj, Trenčiansky kraj, Trnavský
kraj, Žilinský kraj, Celá SR, Celá EU
ZANEX studio
nábytkové polotovary, doplnky a kovania
Bratislavský kraj
ZANY Kuchyne
T-Project
kuchynské štúdio
Bratislavský kraj
ZAPA Beton Sk s.r.o.
výroba a predaj betónových zmesí (transportbeton)
Celá SR
ZAZU
ZIPO, s.r.o.
interiérové stavebné prvky
Bratislavský kraj, Nitriansky kraj, Trnavský kraj, Celá SR,
Celá EU
projekčná a inžinierska činnosť
Trnavský kraj, Celá SR
ZK - Instal
SLOVDAE, s.r.o.
Titan-Raš
čerpadlá
Banskobystrický kraj, Bratislavský kraj, Košický kraj,
Nitriansky kraj, Prešovský kraj, Trenčiansky kraj, Trnavský
kraj, Žilinský kraj, Celá SR, Celá EU
hydroizolačné materiály, ventilačné turbíny
Bratislavský kraj, Nitriansky kraj, Trnavský kraj, Celá SR
vodoinštalácie, kúrenie, kanalizácia, prípravné stavebné
práce
Trenčiansky kraj, Celá SR
Trade-Market
Celá SR, Celá EU
Slovwagas
komplexné riešenia pre kúrenie a plyn
Bratislavský kraj, Celá SR
Sortec Elektronic, s.r.o.
Anténna a satelitná technika
Bratislavský kraj, Celá SR
Stamak s.f. s.r.o.
Bratislavský kraj, Nitriansky kraj, Trnavský kraj, Celá SR
112
Univent
Triangel, s.r.o.
maloobchod a veľkoobchod s vykurovacou technikou
Bratislavský kraj, Celá SR
TRIM Trade
projekcia, montáž a revízie elektroinštalácií
Bratislavský kraj, Celá SR
ZRAS
vzduchotechnika, klimatizácia, elektroinštalácia
Nitriansky kraj, Celá SR, Celá EU
KATALÓG
nízkoenergetických
domov
2010 - 2011
Katalóg vo formáte PDF
žiadajte ZADARMO
na doleuvedených
kontaktoch
Trnavská cesta 50
821 04 Bratislava
Tel.: 02/ 3300 6220
Mobil: 0948 003 416
E-mail: [email protected]
Http://www.home4all.sk
ALFA
59.900,-
WATERHOUSE
Novinka
na Slovensku
BETA
99.900,-
CETA
49.900,-
DETA
69.900,-
Ideálne riešenie
pre záplavové oblasti
Download

FARBA FASÁDY - DESIGN magazín