„ Váš domov mimo domova“
news
NEOBYČAJNÝ
ČAJ
Voda je plátno, na ktoré
Mistral mal’uje svoj príbeh.
Devätnásť obrazov sveta farieb, vôní
a chutí, devätnásť jedinečných kombinácií
čaju, bylín a ovocia. Stačí zaliať horúcou vodou,
zhlboka sa nadýchnuť a obyčajný okamih
sa mení na výnimočný zážitok.
Naozaj, neobyčajný čaj.
STANISLAV BREČKA
Mistral Brusnica, malina & baza čierna - na prvý pohľad nenápadná kombinácia v sebe skrýva iskierku mágie.
Nespútanú, ostrú chuť brusníc sme vyvážili romantickou sladkosťou malín a to celé ozvláštnili voňavou bazou.
Baza čierna bola v minulosti často pestovaná v záhradách pri dome, či stodolách ako obranný prostriedok
proti čiernej mágii a bosorkám. Verilo sa tiež, že chráni pred ohňom a údermi blesku. Či je to pravda, nevieme.
Isté je, že zážitok z tohoto čaju Mistral je mimoriadne harmonický a vyvážený.
Distribútor CBA Verex
PREDSEDA PREDSTAVENSTVA A
GENERÁLNY RIADITEĽ HOREZZA, A.S.
www.mistraltea.sk
Táto strana môže slúžiť aj na Vašu reklamu. Objednajte si formát A4, 1/2 A4, alebo 1/4 A4. Kontaktujte redakciu na mailovej adrese: [email protected]
Tento mesačník vychádza v tlačovej podobe 2500 výtlačkov a v elektronickej forme ho číta približne 10 000 ľudí.
JÚL 2014
NEVIDÍM DÔVOD,
PREČO BY ŠTÁT NEMOHOL
BYŤ DOBRÝM HOSPODÁROM.
Rozhovor
Oblasť modernizácie
•
Rozhovor s Ing. JUDr. Stanislavom Brečkom, LL.M, PhD.
•
autorom myšlienky a filozofie spoločnosti Horezza, a.s.
•
Pri príležitosti svojho 1. výročia spoločnosť
Horezza bilancuje a prezrádza plány na
najbližšie obdobie. Generálnemu riaditeľovi
a predsedovi predstavenstva spoločnosti
Stanislavovi Brečkovi sme položili pár otázok,
z odpovedí ktorých sa dozviete viac o filozofii,
smerovaní a koncepcii Horezzy.
•
•
Vo vašom prvom rozhovore ste povedali, že
nie majetok, ale ľudia s ktorými v spoločnosti
pracujete, sú pre vás najväčším aktívom.
Samozrejme, pretože ich postoj k práci je pre
našu spoločnosť veľmi dôležitý bez ohľadu
na to, akú prácu vykonávajú. Akonáhle sa mi
podarí zmeniť ich postoj k práci, budú pracovať
lepšie. Keď budú pracovať lepšie, stanú sa
hodnotnejšími nielen pre nás ako zamestnávateľa,
ale aj pre samých seba. To je dokonca jediný
spôsob ako si dokážu udržať svoje zamestnanie
alebo dosiahnuť povýšenie. Avšak, nie je možné
im trvalo pomáhať tým, že budú ostatní za nich
vykonávať veci, ktoré by mali vykonávať sami.
Filozofia našej spoločnosti je jasná a zrozumiteľná,
oceňujeme úprimne a poctivo odvedenú prácu.
•
•
•
•
•
Personálna a právna oblasť
V priebehu jedného roka ste odviedli veľký
kus práce, pustili ste sa na beh na dlhú
trať, veľa ste si toho naplánovali do ďalších
rokov. Neodrádza vás ešte to obrovské
množstvo práce čo máte pred sebou? Čo
vás poháňa dopredu? Predsa, ste štátna
spoločnosť. Mnohí si možno kladú otázku, či
to má zmysel vložiť toľko energie a úsilia do
niečoho, čo vlastní štát?
Viete, štát sú ľudia, aj vy, aj ja. Ja ako manažér
nerozlišujem kto je vlastníkom. V konečnom
dôsledku všetky zariadenia slúžia nám všetkým.
Máte pravdu, niekedy som z toho unavený, lebo
je toho veľa, ale aby ste sa ubránili frustrácii z
krátkodobých nezdarov, musíte mať dlhodobé
ciele. Mám v hlave presnú víziu toho, do akej
podoby by sa mohla Horezza vyvinúť. Myslím si,
že to, čo poháňa mňa a čím poháňam ostatných
ja, je nadšenie pre vec. Snažím sa ich vždy
nadchnúť. Nič čo sa udialo v spoločnosti nebolo
dosiahnuté bez patričnej dávky entuziazmu.
Entuziazmus je pre mňa najväčším bohatstvom,
má pre mňa väčšiu cenu ako peniaze, majetok,
moc či vplyv. Ja osobne si nikdy nestanovujem
obmedzenia v tom čo dokážem urobiť. Keď
si totiž človek stanoví hranice v tom čo urobí,
stanoví si obmedzenia v tom, čo dokáže urobiť.
Napriek tomu ma neprestáva fascinovať to, ako
mne a mojím manažérom ľudia neustále kladú tú
istú nesprávnu otázku, prečo to všetko robíme.
Čakám, že sa začnú pýtať úplne ináč: „Ako to
robíte?“ A to bude pre nás signál, že to začali
chápať a my ideme správnym smerom. Nevidím
dôvod, prečo by štát nemohol byť dobrým
hospodárom.
nastavenie systému kontroly
transparentného hospodárenia jednotlivých
prevádzok
zostavenie schopného manažérskeho tímu,
zodpovedného za jednotlivé prevádzky
nastavenie jednotnej a prehľadnej mzdovej
politiky pre všetky zariadenia
zníženie počtu nadbytočných
zamestnancov a uzatvorenie novej
kolektívnej zmluvy
zavedenie odmeňovacieho systému pre
zamestnancov v podobe tzv. 1., 2. a
3.piliera
vyriešenie dlhotrvajúceho sporu
mimosúdnou dohodou (úspora 50.000 Eur)
•
•
•
•
•
•
Oblasť služieb
•
•
Máte aj nejakých neprajníkov?
Isteže, je ich hodne a hlavne tých, ktorí stále
neveria nášmu projektu. Ani sa im nečudujem,
veď skoro 40 rokov tu nebola preložená ani
slamka. Vyžaduje to od človeka veľkú odvahu
aby urobil to, v čo úprimne verí a že je to
správne navzdory všetkým kritikom, ktorí naňho
útočia. Byť kritizovaný ale nie je problém, ak si
dokážete vytvoriť pozitívny spôsob ako sa s tým
vysporiadať. Ja mám na to jednoduchý recept.
Robím všetko tak, ako najlepšie viem a chcem
v tom pokračovať. Keď všetko dopadne podľa
predstáv, tak to, čo bolo povedané proti mne,
stratí význam. Avšak ak nebudem úspešný s
projektom Horezza, tak mi potom nepomôže ani
keby pri mne stáli všetci svätí:)
•
•
•
Marketing a propagácia
•
•
•
•
•
Čo je pre Vás vo vašej práci najväčším
zadosťučinením?
Podľa mňa, najlepšou odmenou akú život dáva,
je príležitosť poctivo pracovať na niečom, čo stojí
za to, a o čom si ľudia myslia, že to nedokážete
urobiť.
Bilancia ročnej činnosti
•
•
•
Ekonomická oblasť
•
•
pri zlúčení k 30.6.2013 mala spoločnosť
stratu vo výške 697.731 Eur, k 31.12.2013
spoločnosť Horezza, a.s. dokázala znížiť
stratu na úroveň 461.867 Eur, pričom na
odstupnom vyplatila 150.000 Eur
na začiatku mala spoločnosť 330
zamestancov, k dnešnému dňu je počet
zamestnancov Horezzy stabilizovaný na 270
zjednotenie a sprehľadnenie dodávateľskoodberateľských vzťahov s partnermi
zavedenie jednotného produktu vynikajúcej
talianskej kávy a domácej štrúdle na
všetkých zariadeniach
kvalitatívna zmena ponuky jedál
pravidelne živá hudba
nová služba zapožičiavania horských
bicyklov
•
založenie časopisu Horezza News v ktorom
transparentne informujeme o celom dianí v
spoločnosti
vytvorenie web stránky v piatich jazykových
mutáciách s online kamerovým systémom
vytvorenie značky Horezza, logá pre
jednotlivé zariadenia a zaregistrovanie
ochrannej značky
zaregistrovanie sloganu spoločnosti „Váš
domov mimo domova“
uzatvorenie zmluvy s českým partnerom
Volareza o výmenných pobytoch vojakov
a príprava výmenných pobytov pre
zamestnancov oboch spoločností
podpísanie zmluvy s MZV SR o vzájomnej
spolupráci
účasť vedenia spoločnosti na
podnikateľskej misii v Spojených arabských
emirátoch vedenej ministrom zahraničných
vecí SR p.Lajčákom
návšteva vedenia spoločnosti vo
vojenskom výcvikovom stredisku Lešť za
účelom vzájomnej spolupráce
získanie licencie pre klimatické kúpele a
doliečovanie onkologických pacientov pre
Novú Polianku
•
Pripravujeme do budúcnosti
Horský hotel Granit
a klimatické kúpele Tatranské Zruby
•
•
•
•
•
Hotel Granit PiešťanyKúpeľný ústav F.E.Scherera
•
•
•
•
•
•
•
modernizácia a rekonštrukcia jedálne na
reštauráciu (jeseň 2014)
rekonštrukcia a záhradná úprava prednej
časti parku (jeseň 2014)
rekonštrukcia a obnovenie dvoch
tenisových kurtov (jeseň 2014)
rekonštrukcia a záhradná úprava zadnej
časti parku (jar 2015)
oprava a rekonštrukcia vnútorného bazéna
a dobudovanie Spa v týchto priestoroch
(jar 2015)
dokončenie okolia vonkajšieho bazéna a
úprava parku (jeseň 2015)
výstavba a rozšírenie nových ubytovacích
kapacít v podkrovných priestoroch o cca
40 lôžok (zima 2016)
•
•
•
•
•
•
•
•
výmena nábytku na hotelových izbách v
budove „A“ (zima 2014)
vytvorenie strediska Granit lake (jar 2015)
vytvorenie strediska Granit strelnica (jar
2015)
vybudovanie strediska Koliba bowling v
budove „C“ (jeseň 2015)
rekonštrukcia prístupovej cesty na
Smrekovicu 8 km úsek (2016/2017)
oprava a rekonštrukcia budovy „B“
(2016/2017)
sprevádzkovanie obchodu s potravinami
pre obyvateľov Novej Polianky (jar 2015)
otvorenie stomatologickej ambulancie pre
zamestnancov Horezzy a obyvateľov Novej
Polianky (jar 2015)
vybudovanie oddelenia na doliečovanie
onkologických pacientov (jeseň 2015)
vybudovanie penziónu pre veteránov a
vojenských dôchodcov s kapacitou 30
lôžok v priestoroch veliteľskej budovy (jar
2016)
Marketing a propagácia
•
•
•
•
•
zavedenie klubového členstva v
zariadeniach spoločnosti Horezza (jar 2015)
zavedenie vernostného programu v
prevádzkach spoločnosti Horezza pre
klientov (jar 2015)
vytvorenie akvizičnej agentúry spoločnosti
Horezza (jar 2015)
účasť na kontraktačných výstavách
cestovného ruchu a propagácia
spoločnosti Horezza v zahraničí za podpory
partnerov - Volareza, veľvyslanectvá atď.
(2015)
realizácia tzv. nízkonákladového marketingu
spoločnosti (organizovanie podujatí,
stretnutia partnerov, aktívna účasť na
konferenciách) (2015/2016)
Hotel Granit Piešťany- Kúpeľný ústav F.E.Scherera
Horský hotel Granit Smrekovica
Hotel Granit Zemplínska šírava
•
•
•
•
oprava fasády na celej budove hotela
(2017/2018)
úprava okolia (2017/2018)
výmena hotelového nábytku (2017/2018)
modernizácia Lobby baru, recepcie a
reštaurácie (2017/2018)
Ekonomická oblasť
•
postupné znižovanie straty spoločnosti a
dosiahnutie vyrovnaného hospodárskeho
výsledku (2014/2015)
Horský hotel Granit a klimatické kúpele Tatranské Zruby
Oblasť personálna a právna
•
•
•
založenie nadácie Horezza na podporu
sociálne slabších skupín v regiónoch našich
prevádzok v spolupráci s primátormi miest
(leto 2014)
uzatvorenie obdobných zmlúv s poľskými a
maďarskými partnermi ohľadne výmenných
rekreácií vojakov (zima 2014)
získanie licencie na klimatické kúpele pre
prevádzku Smrekovica (zima 2015)
Nemocnica Granit-Vysokošpecializovaný ústav pre pľúcne
choroby Nová Polianka
Oblasť služieb
•
Horský hotel Granit Smrekovica
•
rekonštrukcia 4.,5. a 6. poschodia s
kompletnou výmenou nábytku (zima 2014)
rekonštrukcia recepcie a Lobby baru (jar
2015)
rekonštrukcia a modernizácia sociálnych
zariadení v spoločných priestoroch hotela
(jar 2015)
zmena jedálne na reštauráciu (jeseň 2015)
vytvorenie strediska Spa centrum (zima
2015)
Nemocnica GranitVysokošpecializovaný ústav pre
pľúcne choroby Nová Polianka
Oblasť modernizácie
•
R
realizácia termálneho vrtu v hĺbke 635 m, s
teplotou vody 40,7 stupňa a výdatnosťou
3,5l/sek. (prevádzka Piešťany)
zmena administratívnych priestorov na
hotelové izby, teda rozšírenie kapacity
ubytovania o 18 lôžok, 1 izba pre
hendikepovaných, všetky izby sú vybavené
novým nábytkom (prevádzka Piešťany)
modernizácia recepcie (prevádzka
Piešťany)
vytvorenie nových stredísk: biliard, Lobby
bar František (prevádzka Piešťany)
vybudovanie novej vonkajšej terasy
(prevádzka Piešťany)
rekonštrukcia a úprava hlavného vstupu do
areálu (prevádzka Piešťany)
dokončenie Granit spa (prevádzka
Smrekovica)
vybudovanie nového lyžiarskeho vleku
s nočným osvetlením o dĺžke 200m
(prevádzka Smrekovica)
kompletná rekonštrukcia izieb na 1.,2. a
3.poschodí (prevádzka Tatranské Zruby)
zrušenie administratívnych priestorov a
vytvorenie troch izieb pre hendikepovaných
s kapacitou 9 lôžok (prevádzka Tatranské
Zruby)
vybudovanie a odovzdanie priestorov pre
Slovenskú poštu za formálne nájomné
(služba pre obyvateľov Novej Polianky)
•
•
•
•
zavedenie novej služby v Granit Spa na
Smrekovici – manikúra a kozmetika (leto
2014)
spustenie novej služby pre klientov v
podobe procedúr v kryokomore na
prevádzke Piešťany (jeseň 2014)
spustenie novej služby „hotelový cukrár“ na
všetkých prevádzkach a výroba vlastných
cukrárenských výrobkov (zima 2015)
ďalšia kvalitatívna zmena úrovne a prípravy
stravy (zima 2015)
pravidelné školenia kuchárov a čašníkov za
účelom kvality zvyšovania služieb (2015)
Hotel Granit Zemplínska šírava
Vedeli ste, že?
Historický
Júl
N
P
U
S
P
S
5
6
12
19
26
kalendár
2014
Júl
•
•
Júlový
•
historický kalendár
•
•
•
Horezza navštívila svojho českého
partnera Volarezu.
V dňoch 19.-21. mája navštívilo vedenie spoločnosti Horezza,
a.s., v zložení generálny riaditeľ a predseda predstavenstva
JUDr. Ing. Stanislav Brečka, LL.M, PhD. a technický námestník
a riaditeľ Hotela Granit Zemplínska šírava Ing. František Kurpiel,
partnerskú spoločnosť Volareza v Českej republike. Meno
spoločnosti Volareza vzniklo zo skratiek „Vojenská lázeňská
a rekreační zařízení“. Volareza združuje 8 hotelových a 6
kúpeľných zariadení po celej Českej republike. Obe spoločnosti
patria pod rezorty ministerstiev obrany jednotlivých krajín.
Spoločným znakom Horezzy a Volarezy je tiež ich činnosť
zameraná na rehabilitačné a rekreačné pobyty poskytované
pre rezorty ministerstiev obrany, ako aj civilnej klientely. Kým
česká Volareza je založená na princípe štátnej príspevkovej
organizácie, slovenská Horezza má status akciovej spoločnosti.
Stretnutie sa nieslo vo veľmi príjemnej a priateľskej atmosfére.
Riaditeľ Volarezy, Ing. Václav Janoušek, bol veľmi pozorným
a skvelým hostiteľom, ktorý pripravil pre svojich slovenských
hostí naozaj bohatý a zaujímavý program, súčasťou ktorého
bola prehliadka niekoľkých zariadení, konkrétne VZ Měřín, VZ
Bedřichov a hotela DAP v Prahe. Hotel Měřín sa nachádza
asi 60 km od Prahy na Slapskej priehrade a je obľúbeným
miestom pre relax najmä v letných mesiacoch, keďže Slapská
priehrada poskytuje svojím klientom pestrú škálu športových
aktivít. Hotel Bedřichov zas leží v turistickom centre Krkonôš, v
Špindlerovom Mlýně, ktoré je ideálnym miestom pre milovníkov
všetkých druhov zimných športov. Hotel DAP sa nachádza
v centre Prahy, len niekoľko minút od Pražského hradu,
a je vyhľadávaný tými, ktorí chcú počas pobytu objaviť čaro
stovežatej Prahy, obdivovať historické pamiatky a poprechádzať
sa starobylými uličkami. Hostia z Horezzy vysoko ocenili kvalitu
poskytovaných služieb a nádherné prostredie, v akom sa
české zariadenia nachádzajú. Vyjadrili obdiv celému vedeniu
spoločnosti. Obe strany si vymenili skúsenosti vyplývajúce z
riadenia spoločností. Generálny riaditeľ Horezzy prezradil plány
spoločnosti do najbližšej budúcnosti, ktoré spočívajú najmä v
nepretržitom zefektívňovaní a zdokonaľovaní služieb, a taktiež
v nevyhnutnej postupnej rekonštrukcii jednotlivých zariadení.
Stanislav Brečka hodnotil pracovnú návštevu vysoko pozitívne
a je presvedčený o budúcej spolupráci oboch spoločností.
Prvým úspešným krokom bolo podpísanie zmluvy o vzájomnej
výmene vojakov na rekreačné pobyty. Zároveň sa pripravuje
zmluva na výmenné pobyty pre zamestnancov Horezzy a
Volarezy.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
1.7.1979 – firma Sony predstavila
walkman
2.7.2002 – Steve Fossett sa
stal prvým človekom, ktorý bez
medzipristátia obletel Zem v balóne
4.7.1776 – Americká vojna za
nezávislosť, v USA oslavovaný ako
Deň nezávislosti
5.7.1996 – narodila sa Ovca Dolly,
prvý klonovaný cicavec na svete
6.7.1885 – Louis Pasteur úspešne
otestoval svoju vakcínu proti besnote
7.7.2009 – pohreb Michaela Jacksona
11.7.1843 – Štúr, Hurban, Hodža
na Hurbanovej fare v Hlbokom
kodifikovali spisovnú slovenčinu
14.7.1789 – Francúzska revolúcia,
obyvatelia Paríža dobyli väznicu
Bastila
17.7.1936 – Španielska občianska
vojna, v Španielskom Maroku vypuklo
povstanie považované za začiatok
konfliktu
20.7.1944 – Adolf Hitler prežil pokus
o atentát vedený Clausom von
Stauffenberg
21.7.1940 – Eduard Beneš v Londýne
vydal prvý dekrét z neskorších tzv.
„Benešových dekrétov“
21.7.1954 – na Ženevskej konferencii
bolo rozhodnuté o rozdelení Vietnamu
na Severný a Južný Vietnam
23.7.1829 – William Burt si v USA
patentoval písací stroj
24.7.1911 – Hiram Bingham III. objavil
pozostatky sídliska Inkov Machu
Picchu
25.7.1984 – kozmonautka Svetlana
Savická sa stala prvou ženou, ktorá
uskutočnila výstup do otvoreného
vesmíru
28.7.1914 – Rakúsko-Uhorsko
vyhlásilo srbskej vláde v Belehrade
vojnu. Začala sa 1. svetová vojna
30.7.1857 – v Paríži prvý raz zaznela
pieseň La Marseillaise, neskôr
francúzska národná hymna
je siedmy mesiac gregoriánskeho
kalendára, má 31 dní
v pôvodnom rímskom kalendári bol
jeho názov Quintilis, teda „Piaty“
v roku 44 pred Kr. bol Július Caesar
zavraždený a potom rímsky senát na
návrh Marka Antónia zmenil na jeho
počesť názov mesiaca, v ktorom sa
Július Caesar narodil, Quintilis na
Julius
Júlové pranostiky
•
•
•
•
•
Keď prší na Prokopa, namokne každý
snop aj kopa. (4.7.)
Čakaj z hrozna dobrý ocot miesto
vína, ak len o Markéte zakvitať začína.
(13.7.)
Pamätaj si gazda, že ti Magdaléna
obyčajne chodí hodne pokropená.
(22.7.)
Keď na Jakuba slnce a dažde sú
pospolu, hojne naplníš svoju stodolu.
(25.7.)
Keď na deň svätej Anny prší, bývajú
lieskovce červivé. (26.7.)
Spomíname
•
•
•
•
•
•
•
2.7.1961 – dobrovoľne odišiel zo
sveta skvelý americký spisovateľ a
novinár Ernest Hemingway, nositeľ
Nobelovej ceny za jedinečné dielo
Starec a more
5.7.1934 – zomrela Maria CurieSkłodowska, významná vedkyňa v
oblasti fyziky a chémie, nositeľka
Nobelovej ceny
12.7.1932 – vo veku 56 rokov prišiel
o život pri leteckom nešťastí Tomáš
Baťa, český podnikateľ, zakladateľ
obuvníckej firmy Baťa
14.7.1939 – zomrel Alfons Mucha,
český maliar
15.7.1997 – bol zastrelený Gianni
Versace, taliansky módny návrhár,
motív jeho vraždy nebol nikdy
objasnený
16.7.1999 – pri leteckom nešťastí
zomrel John F. Kennedy, Jr., americký
právnik a novinár, syn amerického
prezidenta J. Kennedyho
27.7.1995 – vo veku 53 rokov
zomrel Vladimír Dzurilla, slovenský
hokejový brankár a tréner
ALFONS MUCHA
Chcete mať zdravé a krásne biele zuby?
Absolvujte dentálnu hygienu
Pre zdravé a silné zuby, a tiež pre zdravé sliznice dutiny ústnej, je správna
ústna hygiena veľmi dôležitá. Najlepšou prevenciou pred vznikom zubného kazu
a zdravotnými komplikáciami chrupu je ich pravidelné profesionálne čistenie.
Čo je dentálna hygiena?
Dentálna hygiena je účinná liečebno - preventívna metóda modernej stomatológie,
ktorá zamedzuje vzniku zápalových ochorení a deštrukcií závesného aparátu
zubov, ktoré často vedú k „parodontitíde“, teda kývavosti, odkiaľ je už len krok k
vypadávaniu zdravých zubov. Baktérie prítomné v zubnom kameni a povlakoch
sa môžu rozšíriť pomocou krvného obehu do iných častí nášho tela. Tam môžu
spôsobiť také komplikácie ako srdcovo-cievne ochorenia (zápaly srdcových
chlopní), mozgové príhody či zápaly kĺbov.
Prevencia nadovšetko
Pacienti prichádzajú na ošetrenie k dentálnej hygieničke buď na odporúčanie
lekára, alebo z vlastného rozhodnutia. V zahraničí sú návštevy dentálnej hygieny
také bežné ako je návšteva kozmetického či kaderníckeho salónu, fitness
centra. Pacienti dávno pochopili, že je jednoduchšie ochoreniam parodontu
a zubov predchádzať, ako ich potom následne liečiť.
Často sa však stretávam s pacientami, ktorí majú problémy s krvácaním ďasien
pri čistení zubov, alebo aj pri minimálnom dráždení ďasien. Ďalším citlivým
problémom je zápach z úst. Pokiaľ sú príčinou zápachu zapálené ďasná alebo
kazy, pacientovi vieme veľmi rýchlo s problémom pomôcť.
Pacienti pri prvej návšteve ambulancie absolvujú spolu s preventívnou prehliadkou
aj dentálnu hygienu. Bez profesionálneho vyčistenia je akýkoľvek zákrok ohrozený
pôsobením plaku, krvi alebo baktériami. Pri tomto ošetrení je pacient poučený
o spôsobe čistenia zubov, o výbere zubnej kefky a o optimálnom časovom
intervale absolvovania dentálnej hygieny.
Ako často absolvovať odbornú dentálnu hygienu?
Návštevy sú individuálne, v závislosti od pacienta, stavu chrupu a zubnej hygieny.
Väčšinou je to 2x ročne, u pacientov trpiaciach zvýšenou tvorbou zubného
kameňa a parodontitídou 2-4x ročne.
Priebeh dentálnej hygieny
1.krok
Odstránenie zubného kameňa, najhrubšie čistenie pri ktorom sa používa
ultrazvuková metóda, doplnená kyretážou. Po tomto očistení zuby ostávajú bez
zubného kameňa, ktorý tlačí na ďasná a spôsobuje ich zápal.
2.krok
Pokračuje sa odstraňovaním povlakov, hnedých škvŕn, pigmentov od fajčenia,
kávy, čajov a ďalších pokrmov. Na toto odstránenie sa používa air-flow metóda
(pieskovanie zubov), jemný bikarbonátový prášok zmiešaný s vodou, ktorý pod
tlakom čistí škvrny a pigmenty, navyše aj medzizubné priestory, kde sa bežne
s ultrazvukom nedostaneme.Výsledok tohto čistenia je naozaj výborný, niektorí
ľudia si ho dokonca mýlia s bielením. Nie je to teda bielenie zubov, len obyčajné
vyčistenie, ktoré je neškodné, naopak osožné pre zdravé ďasná a zuby. Zubom
ostane ich prirodzená farba.
3.krok
Posledným krokom po výplachoch je fluoridácia zubov. Po čistení sa na povrch
zubov nanesie do individuálnych náhryzových dláh gél s vysokým obsahom
fluóru a nechá sa určitý čas pôsobiť. Fluór napomáha odolnosti zubov, a tým
zamedzuje možnosti vzniku kazu. Tento krok sa však vynecháva u tehotných
žien. Po fluoridácii sa neodporúča 1 hodinu piť a jesť a minimálne 4 hodiny by sa
mal pacient vyhýbať jedlu a nápojom, ktoré by mohli vyčistené zuby sfarbiť. Na
vyčistený zub sa pigmenty viažu veľmi rýchlo. Dajte si pozor na nápoje a jedlo
ako červené víno, čučoriedky, černice, višne, farebné omáčky.
MUDr. Magdaléna Kišová
stomatológ
www.kissdent.sk
•
•
The month of July is celebrated all over the world not only due to its
warm summer days but also due to being the month during which
many nations celebrate their independence. In July Independence
Day is celebrated in countries such as Colombia, Belgium, Maldives,
Argentina, Algeria and most famous are the celebrations of
independence day on the fourth of July in the U.S. Now you can read
some facts about this special day.
Currently, the oldest Independence Day celebration in the U.S. is held
in Bristol, Rhode Island.
This year will be the 238th Independence Day.
July 4th marks the day of independance in both the Philippines and Rwanda.
In the Southeast Asian nation, July 4th , known as “Republic Day,” marks
the date when the United States officially recognized the Philippines as an
independent state in 1946.
Due to concerns about damaging the iconic instrument known as the
“Liberty Bell”, in 1846 the bell has been ceased to be used . Instead of the
liberty bell a 900 kg bell is used, which on the 4th of July symbolically rings
13 times, in order to start the ringing of bells all around the country.
Pomocný slovník
independence = nezávislosť
currently = v súčasnosti
mark = značiť
recognize = spoznať/uznať
cease = prestať
ring = zazvoniť
Júl
•
•
Mesiac júl sa oslavuje po celom svete nielen vďaka horúcim letným
dňom, ale aj preto, že je to mesiac, počas ktorého mnoho národov
oslavuje svoju nezávislosť. V júli sa oslavuje Deň nezávislosti v krajinách
ako Kolumbia, Belgicko, Maledivy, Argentína, Alžírsko a samozrejme
najznámejšie sú oslavy Dňa nezávislosti 4.júla v USA. Prečítajte si
niekoľko zaujímavostí o tomto sviatku.
V súčasnej dobe sa najstaršia oslava Dňa nezávislosti v USA koná v
Bristole, Rhode Island.
Tento rok bude 238. Deň nezávislosti.
4. júl je Dňom nezávislosti na Filipínach a v Rwande. V juhovýchodnej Ázii je
4. júl, známy ako “Deň republiky,” a značí dátum, kedy v roku 1946 Spojené
štáty oficiálne uznali Filipíny ako samostatný štát.
Keďže boli obavy, aby pri oslavách nebol poškodený originálny kultový
nástroj tzv. “zvon slobody”, prestal sa používať už v roku 1846. Namiesto
zvona slobody sa pri oslavách používa 900 kilový zvon, ktorý 4.júla
symbolicky zazvoní 13-krát, aby rozozvučal zvony po celej krajine.
News
a fotoreportáž
z horezzáckych zariadení
Náčrt pripravovanej kryokomory
v Kúpeľnom ústave F.E.Scherera
v Piešťanoch
Na všetkých zariadeniach
vlajú štátne vlajky a vlajky
spoločnosti Horezza
Na Tatranských Zruboch
pokračuje rekonštrukcia
hotelových izieb
Novootvorený
Thermal park na
Zemplínskej šírave
je len pár metrov
od Hotela Granit
Návšteva vedenia
slovenskej
Horezzy v českej
Volareze v Prahe.
Podpísali zmluvu
o vzájomnej
spolupráci
Viac sa dozviete na našej facebook stránke:
https://www.facebook.com/pages/Horezza-as/177546495780607
ktoré ovplyvnili svet
početnejšieho a niekedy príliš sebavedomého
protivníka. Podarilo sa mu rusko-rakúsku armádu
rozdeliť na dve časti. Protivníka tak oslabil a
následne ho rozdrvil. Rusko-rakúskej armáde
spôsobil katastrofu. Rusi sa stiahli do vlasti a
Rakúšania boli donútení v rámci Bratislavského
mieru prijať kapitulačné podmienky.
Na strane spojencov zahynulo približne
27 000 ruských vojakov a 6000 rakúskych
vojakov. Na strane francúzskych víťazov padlo
podľa niektorých údajov 7000 mužov. Bitka pri
Slavkove mala kľúčový politický význam.
Napoleonské vojny 2.časť
Nová letná terasa v Piešťanoch
pozýva svojich hostí na príjemné posedenie
Deti z Ukrajiny trávia letné dni v
Hoteli Granit Zemplínska šírava
Vojny,
V minulom čísle sme začali písať o napoleonských vojnách,
ktoré prebiehali s menšími či väčšími prestávkami v rokoch
1803-1815 a to pod vedením „veľkého malého muža“ Napoleona I. Dnes pokračujeme vojnou, ktorá vošla do
historických análov ako Bitka pri Slavkove, alebo tiež ako
Bitka troch cisárov.
Každý štvrtok Vám spríjemní
posedenie v Lobby bare František a
na novej letnej terase v Piešťanoch
živá hudba
Bitka troch cisárov alebo
Bitka pri Slavkove
Korunovácia Napoleona za cisára
V júli 1801 sa uzavrel konkordát, teda dohoda
medzi štátom a katolíckou cirkvou o úprave
vzájomných vzťahov, ktorý mal dať “Bohu čo je
božie a cisárovi čo je cisárovo”. Napoleon ho i
tak svojvoľne doplnil a vyhlásil: “Teraz som nebo
spriatelil so zemou”.
V máji 1804 sa Napoleon spýtal, či má byť
korunovaný za cisára. Miliónové zástupy vykríkli
svoje áno. Avšak nestačil hlas ľudu a šľachty, ale
aj súhlas cirkvi. Napoleon povedal: “Keď je už na
korunovanie potrebný kňaz, nech je najvyšší”. V
tom čase mu pápež ešte dôveroval.
Nastal deň korunovácie. Písal sa 2. december
1804. Korunovácia sa odohrala v katedrále Notre
Dame. Pápež Pius VII. a vysokí hodnostári čakali
na budúceho cisára vyše hodiny. Týmto gestom
chcel Napoleon pápeža ponížiť. Po hodine
čakania vstúpil Napoleon s manželkou Jozefínou
do katedrály. Keď nadišla rozhodujúca chvíľa
a pápež Pius Vll.siahol po korune, ktorú mal
položiť na Napoleonovu hlavu, ten ho predišiel,
zložil si z hlavy zlatý vavrínový veniec, uchopil
korunu a otočený chrbtom k pápežovi sám si ju
položil na hlavu. Potom “sebakorunovaný” cisár
položil korunu na hlavu svojej manželke Jozefíne.
Napoleon chcel dať najavo, že v ceste mu stojí
už len pápežský štát a toho sa chcel zbaviť.
Zásadné rozhodnutie Napoleona sa prejavilo
vtedy, keď jeho vojská obsadili Rím. Rím bol
pobúrený. V júli 1809 dal Napoleon príkaz na
uväznenie pápeža, čo pobúrilo kresťanský svet.
Pápež bol v auguste deportovaný a pápežský
štát prestal existovať. Napoleon mal plán
vybudovať „nový Vatikán“, ktorý by mal pod
svojou kotrolou. V júni 1812 tajne previezli pápeža
do Fontainebleau. Napoleon začal naliehať na Pia
Vll., aby podpísal v poradí už druhý konkordát.
Išlo mu o definitívnu nadradenosť vlastnej moci
nad cirkevnou. Psychicky i fyzicky zlomený Pius
nakoniec podpísal.
Dohry bitky
Situácia pred bitkou
V roku 1804 sa Napoleon korunoval za cisára. V
Európe mal však mnoho nepriateľov. Zahraničná
politika Napoleona sa vznášala od úspechu
k úspechu. Francúzske cisárstvo vtedy malo
130 departementov a 44 miliónov obyvateľov,
rozprestieralo sa od Holandska po talianske
Toskánsko a patrilo k nemu aj dnešné Albánsko.
Strach v Európe pred inváziou Napoleona
bol opodstatnený. Vojská proti Napoleonovi
chystali Rakúšania, Rusi a tiež arcivojvoda Karol
v Taliansku . Prusov si cisár kúpil za Hannoversko.
Spočiatku Napoleon sústredil svoje vojsko o
sile asi 200 000 mužov v Boulogne, kde sa
pripravoval na vpád do Anglicka. Celých 6
mesiacov využil pre každodenný výcvik. Po
Napoleonovom rozhodnutí zaútočiť na východ
hnal svojich vojakov rýchlosťou až 40 kilometrov
denne, a tak už za 3 týždne bola jeho armáda
v Nemecku. Následne prekročila rakúske hranice.
Zvíťazil v bitke pri Ulme a vstúpil do Viedne.
Zápas medzi tromi cisármi sa mal odohrať pri
českom Slavkove.
Bitka sa začala
Spojenecké vojská Ruska a zvyškov rakúskej
armády sa sústredili v Olomouci. Plán útoku
spojeneckých vojsk zostavil rakúsky generál
Franz von Weyrother. Ruský generál Michail
Illarionovič Kutuzov sa na ňom podieľal
minimálne, lebo s ním nesúhlasil. Rusi nasadili do
bitky 75 000 vojakov a Rakúšania 16 000 mužov.
Spojenci mali k dispozícii 300 diel. Francúzov
bolo približne 75 000 a mali k dispozícii asi
200 diel.
Bitka vypukla 2.decembra 1805. Napoleon
takticky veľmi dobre odhadol situáciu počas
samotných bojov. Zaútočil na oslabený stred
Dva dni po slavkovskej bitke sa rakúsky cisár
osobne dostavil k francúzskym hliadkam so
žiadosťou, aby mohol rokovať s Napoleonom.
V Rusku sa o prehratej bitke nesmelo písať.
V bratislavskom Primaciálnom paláci sa
začali rokovania o mieri medzi Francúzskom
a Rakúskom. Rakúsko sa muselo vzdať
Benátok, Istrie, Dalmácie, Kotoru, ktoré mali byť
odstúpené Talianskemu kráľovstvu závislému
od Napoleona. Rakúsko muselo korigovať
svoje hranice v Nemecku v prospech Bavorska,
Bádenska a Württemberska. Tiež muselo uznať
kniežatá Bavorska a Württemberska za kráľov.
Rakúsky cisár sa musel zriecť titulu cisára Svätej
ríše rímskej nemeckého národa a ostal mu titul
rakúskeho cisára.
Namiešajte si
osviežujúce a farebné drinky
EASY BREEZE
INGREDIENCIE
6 cl Finlandia Grapefruit Vodka
1 cl čerstvej limetkovej šťavy
brusnicový džús na doliatie
limetka
PRÍPRAVA NÁPOJA
GINGER CLUB
Do pripraveného pohára s ľadom nalejeme Finlandia Grapefruit
Vodku, pridáme na mesiačiky pokrájanú limetku, kúsok červeného
melónu a dolejeme brusnicovým džúsom.
INGREDIENCIE
25 g na kocky nakrájaného zázvoru (cca menšia hrsť)
2 cl čerstvej limetkovej šťavy
2 cl cukrového sirupu
čerstvá grepová šťava na doliatie
kvapka grapefruit bitter na dochutenie
PRÍPRAVA NÁPOJA
Do pohára vložíme čerstvý zázvor, ktorý pretlačíme a potom pridáme
čerstvú limetkovú šťavu, cukrový sirup, grapefruit bitter a dolejeme
grepovou šťavou. Spolu s ľadom premiešame v shakeri a precedíme
cez sitko do pripraveného pohára s ľadom.
ÚPAL,
JEHO NÁSLEDKY A LIEČBA
Legenda hovorí, že slnko je spojené s dušou. Ľudia ho uctievali, pretože vďaka nemu nekvitla len úroda,
ale aj ich duch. Slnečné svetlo uvoľní vitalitu a obnoví emocionálnu a fyzickú stránku.
Príchodom slnečných lúčov sa nám zlepší nálada,
zmiznú depresie, život získa nový rozmer. Ich
pôsobením sa do krvi uvoľňuje látka sérotonín,
ktorá je nosičom dobrej nálady. Tiež sa stimuluje
imunitný systém a to tým, že je podporovaná
tvorba bielych krviniek, ktoré bojujú proti infekciám
a zápalom. Okrem toho dopad slnečných lúčov
na pokožku podporuje štiepenie beta karoténu a
vytváranie vitamínu D, ktorý pomáha vstrebávať
vápnik, stavebný materiál kostí, a tiež významne
znižuje vznik rakoviny prsníka a hrubého čreva.
Slnko je skvelým doktorom, ak ho k sebe
púšťame s mierou. Často to však tak nie je.
Pobyt na priamom slnku si užívame a nemyslíme
na riziká, ktoré sú s tým spojené. Infračervené
žiarenie odoberá vlhkosť našej pokožke, ktorá
sa spáli a dochádza k poškodeniu organizmu, v
ktorom sa hromadí teplo a prehrieva sa.Telesná
teplota tak môže prekročiť 40 stupňov.Teplo
sa v tele šíri, ale nestíha sa odvádzať, zlyháva
termoregulácia, čiže vyrovnávanie teploty v tele.
Tento stav sa nazýva úpal /siriasis/.
Neprehliadnite typické príznaky:
Úpal sa neprejavuje hneď. Človek najskôr
pociťuje istý diskomfort v podobe úzkosti,
slabosti, zahmleného videnia, nepokoja a mdlôb.
Neskôr sa pridruží bolesť hlavy, hučanie v ušiach,
zrýchlený pulz a dýchanie, bolesti až kŕče
brucha, napínanie na zvracanie, svalové kŕče,
teplota, apatia, zmätenosť, čo môže vyústiť až
do šokového stavu a straty vedomia. Pri ťažkom
úpale môže dôjsť k poškodeniu mozgu, rôznym
nervovým poruchám až k smrti.
Prvá pomoc pri úpale:
Postihnutý musí byť neodkladne presunutý
do tieňa, kde treba začať s ochladzovaním
organizmu. Na hlavu a hrudník položíme studené
obklady, zabezpečíme pitný režim najlepšie
minerálkou, prípadne slanou vodou, ktorú
pripravíme pridaním dvoch kávových lyžičiek soli
do litra vody. Vodu treba piť pomaly, po dúškoch,
aby sme nevyprovokovali zvracanie a minerály
sa mohli vstrebať do krvi. V žiadnom prípade
nepodávame alkoholické nápoje, kávu, prípadne
močopudné čaje, aby nedošlo ešte k ďalšiemu
odvodneniu. Chladenie organizmu už nie je
nutné, ak teplota klesne pod 38 stupňov celzia.
Ochladzovanie robíme pozvoľna. Ak by teplota
rýchlo klesla pod túto hranicu, pacient by mohol
upadnúť do šoku. Bolesť hlavy môžeme zmierniť
obkladom zo studeného tvarohu, prípadne
plátky citrónu priložíme na spánky. Výborným
prostriedkom na spálenú pokožku je zábal z
tkaniny namočenej vo vodnom roztoku sódy
bikarbóny. Z liekov sú vhodné protizápalové,
Ibalgin, Anopyrin, Paralen. Úľavu pokožke prinesie
Panthenol v spreji, tiež smotana, biely jogurt,
acidofilné mlieko alebo zriedená octová voda,
prípadne obklady z čierneho alebo zeleného
čaju. Obľúbeným pomocníkom na dehydrovanú
a slnkom poškodenú pokožku je tiež gél z aloe
vera, respektíve propolis, či esenciálny olej z
ľubovníka bodkovaného zriedený vo vode.
Prevencia pred úpalom a spálením:
1.
2.
Horúce letné večery priam zvádzajú k záhradným
grilovačkám a posedeniam s priateľmi na terasách. Každý
sa rád osvieži pri príjemne schladenom miešanom nápoji.
História miešaných nápojov, teda koktejlov, je veľmi stará.
Už starovek poznal rôzne elixíry lásky, mladosti či liečiteľské
drinky. Slovo „koktail“ anglicky „coctail“ sa začalo používať
v 18.storočí. Stalo sa tak počas povestných kohútích
zápasov v Južnej Amerike. Víťazom sa vraj miešali drinky
vo farbách kohútích chvostov. Z toho aj názov coctail
(cock-kohút, tail-chvost)
Namiešajte si s nami úžasné farby a chute.
MOB SAY
INGREDIENCIE
½ čerstvého banána
kúsky manga
5 ks jahôd
1,5 dcl vody
3 lyžice trstinového cukru
PRÍPRAVA NÁPOJA
Všetky ingrediencie spolu rozmixujeme v mixéri a nalejeme do
pripraveného pohára s ľadom.
3.
4.
5.
6.
V prvom rade treba obmedziť pobyt na
priamom slnku medzi 10. a 15. hodinou na
najmenšiu možnú mieru.
Dodržiavať pitný režim pitím nesladených
vlažných tekutín (studené nápoje škodia,
pretože spomaľujú vydávanie tepla z tela) v
množstve najmenej 3-5 litrov denne.
Obmedziť fyzickú námahu na minimum a
dbať na prikrývku hlavy vo forme klobúka
alebo šiltovky.
Obliekať si treba ľahké a vzdušné oblečenie
a nezabudnúť na slnečné okuliare s UV
filtrom.
Vnútornou ochranou pred spálením je
užívanie vitamínov E, beta karoténu hlavne v
prírodnej forme, v zelenine a ovocí.
Netreba zabudnúť na slnečné žiarenie na
horách. Sneh, voda, piesok UV žiarenie
zosilňujú. UV A lúče spôsobujú zhnednutie
pokožky a UV B pokožku dráždia.
Hrozí úpal aj zvieratkám?
Horúčavy zvieratkám nesedia. Najviac sú
ohrozené cicavce a vtáky s tmavou srsťou
alebo perím. Keďže napríklad psy nemajú toľko
potných žliaz ako človek, teplo odvádzajú potom
na labkách a zrýchleným dýchaním. Veľmi ľahko
môžu prísť podobne ako ľudia k úpalu. Trpia aj
zvieratká, ktoré žijú vo voľnej prírode. Krkavce,
majú čierne perie a teplota na ich povrchu
dosahuje až 50 stupňov celzia, čo je veľmi
nebezpečné. Podobne sú na tom aj lastovičky
či belorítky. Teplo nerobí dobre ani kamzíkom,
medveďom a ďalšej zveri, ktorá je vystavená
slnečnému žiareniu takmer celý deň. Boli
zaznamenané prípady, keď medvede dostali úpal
a správali sa veľmi zvláštne. Motalo ich a vyzerali
ako pod vplyvom alkoholu či drog.
Staré múdre príslovie vraví, že
kam chodí slnko, tam nechodí lekár.
Slnko je tu stále, svieti na každého
z nás rovnako, pomáha, lieči, dáva
energiu. Je potrebné mať však vždy
na pamäti ako si ho užiť s mierou a
rozumom. Je len na nás, ako si tento
dar užijeme.
PharmDr. Viera Knirschová
Naše zariadenia
Horský hotel Granit Smrekovica
•
•
•
Smrekovica sa ešte úplne nespamätala z ničivej víchrice, ktorá pripravila okolité
lesy o viac ako 200 stromov. Stále prebiehajú v spolupráci s Mestskými lesmi
Ružomberok práce na odstraňovaní vyvrátených stromov.
Novou službou pre klientov hotela Granit je zapožičiavania horských bicyklov.
Cyklistická túra po okolí vám spríjemní pobyt a určite objavíte krásy, ktoré ste
doteraz nepoznali.
Ani tento rok Smrekovica nezabudla na deti a pripravila pre ne veľmi atraktívne letné
tábory zamerané na relax, šport, zábavu a tiež spoznávanie fauny a flóry tohto
nádherného prostredia. Novinkou je 1. ročník anglického tábora, ktorý naučí vaše
deti pod vedením skúsených lektorov anglický jazyk zábavnou formou. Počet detí
v skupinke je obmedzený, preto neváhajte a prihláste ich čo najskôr. Podrobnejšie
informácie získate na recepcii hotela.
Kontakt - Horský hotel Granit Smrekovica:
Smrekovica 7784, 03401 Ružomberok, SR
tel.: +421 (0)44 4323 516, +421 914 324 188
e-mail: [email protected], www: horezza.sk/hotel-granit-smrekovica/
Horský hotel Granit a klimatické kúpele Tatranské Zruby
•
V Tatranských Zruboch pokračuje rekonštrukcia izieb. Aj touto cestou sa chce
vedenie hotela ospravedlniť svojím klientom za hlučnosť a nedostatky, ktoré súvisia
s rekonštrukciou.
Kontakt - Horský hotel Granit Tatranské Zruby:
062 01 Vysoké Tatry, SR
tel.: +421 (0)52 442 27 51-2, +421 (0)52 426 71 23
e-mail: [email protected], www: horezza.sk/hotel-granit-tatranske-zruby/
HOREZZA - „ Váš domov mimo domova“
www.horezza.sk
Hotel Granit Zemplínska šírava
•
•
V hoteli Granit sú ubytovaní žiaci z ukrajinských škôl, ktorí tu trávia letné prázdniny.
Deti chodia na túry, spoznávajú krásu Zemplínskej šíravy, užívajú si slnka, vody a veľa
zábavy.
15. jún bol dňom oficiálneho otvorenia Thermal parku na Zemplínskej šírave.
Potešujúce je, že Thermal park sa nachádza len niekoľko metrov od hotela Granit.
Na slávnostnom otvorení sa zúčastnil aj generálny riaditeľ Horezzy Stanislav Brečka
a námestník generálneho riaditeľa a riaditeľ Hotela Granit Zemplínska šírava Ing.
František Kurpiel, za účelom dohodnúť špeciálne zľavy na vstup do Thermal parku pre
klientov ubytovaných v hoteli Granit. Thermal park slávnostne otvoril starosta obce
Kaluža Ing. Ján Čuchran a samotní investori.
Thermal park Zemplínska šírava
Thermal park sa rozprestiera na ploche 600m2 a jeho súčasťou je Vodný svet a Wellness.
Vodný svet ponúka zábavu pre deti aj dospelých v niekoľkých bazénoch (vlnový a plavecký,
masážny, relaxačný, detský). Pobyt vo vlnovom bazéne so simuláciou umelých vĺn vám
dá pocit pobytu pri mori. Relaxačný a masážny bazén sú vybavené rôznymi masážnymi
tryskami, prúdmi či masážnymi ležadlami. Všetky bazény sú z vysokokvalitného nerezu.
Okrem bazénov sú pripravené aktivity v podobe šmýkačiek, divokej rieky, hojdacieho
zálivu či detského ihriska. Dokončenie Wellness je naplánované na jeseň 2014 a bude
spĺňať očakávania aj tých najnáročnejších klientov. Rôzne druhy sáun (fínska, infra, parná
a biosauna) zregenerujú a uvoľnia. Po saunovaní príde na rad pobyt v ochladzovacom
bazéne, ľadopád či ochladzovacie vedro. Bohatý repertoár masáží a telových ošetrení od
čokoládových, jogurtových po bahenné sú zárukou pôžitku. Príďte sa presvedčiť, zabaviť
sa a zrelaxovať.
Kontakt - Hotel Granit Zemplínska šírava:
072 36 Kaluža, SR
tel.: +421 (0) 56 6492 571-2
e-mail: [email protected], www: horezza.sk/hotel-granit-zemplinska-sirava/
Hotel Granit Piešťany - Kúpeľný ústav F.E.Scherera
•
•
Pozývame Vás na posedenie na novej letnej terase, kde si môžete vychutnať skvelú
kávu či iné chladené a teplé nápoje. Posedenie vám spríjemní živá hudba, ktorá
hrá každý štvrtok .
Novou službou pre klientov je zapožičiavanie bicyklov.
Kontakt - Hotel Granit Piešťany:
Teplická 81, 921 01 Piešťany, SR
tel.: +421 (0) 33 7983 111
e-mail: [email protected], www: horezza.sk/hotel-granit-piestany/
Nemocnica Granit - Vysokošpecializovaný ústav pre pľúcne
choroby Nová Polianka
•
•
Od 1. júna bol na pozíciu riaditeľa Nemocnice Granit menovaný Ing. Milan Mirilovič.
Vedeniu spoločnosti sa podarilo získať od Štátnej kúpeľnej komisie Ministerstva
zdravotníctva SR licencie o uznaní klimatických podmienok vhodných na liečenie
onkologických chorôb, netuberkulóznych chorôb dýchacích ciest, chorôb z
povolania a duševných chorôb pre Nemocnicu Granit - Vysokošpecializovaný
ústav pre pľúcne choroby Nová Polianka.
Kontakt - Vysokošpecializovaný ústav pre pľúcne choroby Nová Polianka:
059 83 Vysoké Tatry, SR
tel.: +421 (0)52 7841 111
e-mail: [email protected], www: horezza.sk/nemocnica-nova-polianka/
R
Download

NEOBYČAJNÝ