Región
KYSUCE
9
č. 50/14. december 2011
SPOLOK PRIATEĽOV TURZOVKY INFORMUJE
Ročník XIII.
č. 12 (153)
Pripravil Ivan GAJDIČIAR
Kniha ako rodinný
vianočný dar
Ak uvažujete, čím by ste svojej rodine a blízkym urobili na tohtoročné Vianoce radosť a potešili ich hodnotným, vkusným a praktickým darom, prichádzame s radou a ponukou. Darujte im niektorú z monografií o Turzovke, ktorú ešte nemáte vo svojej rodinnej knižnici. Z piatich vydaných sú ešte dostupné tri,
vyberte si z nich v Medzinárodnom informačnom centre v Turzovke. Získate zdroj informácií, ktoré ocenia
všetci, čo sa zaujímajú o históriu svojho rodiska, bydliska, o pôvode vlastnej rodiny a osudoch svojich
predkov, o ich živote, práci a kultúre. Dozviete sa, čím všetkým žila Turzovka v priebehu viac ako štyroch
storočí od prvej písomnej zmienky o jej existencii. V starých matrikách, listinách, zoznamoch, mapách, pohľadniciach a fotografiách budete môcť hľadať a nachádzať zmienky aj o svojom rode, či rodine. Nenechajte
ich nepovšimnuté. Pomôžu vám lepšie sa zorientovať, pochopiť súvislosti a umocniť hrdosť nad tým, že aj
vy ste ohnivkom tej dlhej reťaze, toho veľkého zástupu, čo kráčal minulosťou po turzovských vŕškoch
a kopaniciach, aby vytvoril našu súčasnosť a náš domov.
Z obsahu tejto 330 stranovej publikácie vyberáme:
Patróni remeselníkov, Remeslá,
obchod a hostince v Turzovke do roku
1872, Rozvoj živnostenskej výroby do
roku 1924, Rozvoj živnosti od roku
1925 po ich zrušenie, Firemné pečiatky
a tlačivá Turzovčanov, Kysucký drotársky argot (krpoština), Garbiarstvo, Turzovskí remeselníci, obchodníci a živnostníci v tlači, Zaujímavosti z matrík
... Čitateľov osobitne zajmú osobné
portréty a životné príbehy – holič
F. Baránek, kamenosochár a tkáč J.
Barčák (Karolík), kováč a podkováč
J. Bielčik (Pisár), kováč P. Bielčik (Pisár), sedlár P. Ciba, povozník, špeditér
J. Cisárik (Hrubý Jožko), obuvník
A. Cvek, elektromontér F. Cvinček,
krajčír a výrobca papúč J. Dlhopolček
(Pecenek), stolár J. Dlhopolček (Košaričan), krajčír, obchodník s textilom
J. Dlhopolček, dámska krajčírka M.
Dlhopolčeková – Kankovská, mäsiar
a údenár A. Dlhopolček, krajčír J. Dlhopolček, obchodník – drogerista A.
Dočkal, kolár J. Dorociak (Podlipan),
výrobca pleteného tovaru O. Dorociak (Ťažký), A. Ďurkáč, kapitola
o Fundárkovcoch a Gajdičiarovcoch,
krajčír J. Gajdoš, drotár, klampiar F.
Hlavačák (Báťuška), obchodník P.
Hroš (Motyčok), kováč a podkováč
R. Hrtánek, tesár a majiteľ vodnej
píly V. Hrtús, kováč a podkováč F.
Chribík, krajčír Š. Chrobák, mlynár
A. Chromík, pánsky a dámsky krajčír
J. Chromík, mlynár J. Chromík, tesár
a kolár J. Janešík, debnár a obchodník
F. Janiš, mäsiar R. Jašík (Gadem),
tesár O. Ježík (Jašeňor), pekár M.
Kachaňák, mäsiar a údenár F. Korený
(Očko), povrazník, mäsiar, krčmár M.
Košaričan, pekár P. Kotyra, maliar
a natierač P. Kožák, obuvnícky majster
J. Kučiš, strojný zámočník Š. Kučiš,
kominár J. Lemeš (Doktor stromkov), umelecký sklár F. Malík, kapitola
o Menkynovcoch, mäsiar a údenár
J. Mudrík, drotári M. Okuliar a J.
Šperka, kováč a skúšaný podkováč V.
Okuliar, drotár, podomový obchodník J. Pistovčák, obuvník a obchodník
J. Rejda (Šuster), maliar bytov A.
Staník – Repčík, krajčír, podomový
obchodník D. Staník – Repčík, krajčír J. Rudinský (Kukučka), krajčír J.
Sabela, mäsiar G. Sobčák, garbiar Š.
Sobčák (Korman), klampiar J. Slezák,
stolár P. Stolárik, kapitola o Šimákovcoch a Tunákovcoch, mäsiar F. Vyšinský, drotár, klampiar K. Vyšinský,
garbiar J. Závodník, cukrár, zmrzlinár
M. Zulbeharovič (Sladký Jožko)
a ďalších 40 osôb a rodín v kapitole
„Žili medzi nami“...
dliarstvo, Turzovčania na bojiskách
svetových vojen, Tradičná ľudová
strava, Meštianska strava a meštiansky životný štýl, Nárečie Veľkej Turzovky, Ľudová hudba a tance Veľkej
Turzovky, Turzovskí žobráci a čudáci,
Turzovčania na stránkach tlače, Osobnosti vedy, umenia, kultúry a športu,
Z prameňov k dejinám Turzovky do
konca 18. storočia, Výber zo súpisu
prameňov v Štátnom archíve v Bytči,
Siločiary – chronologické usporiadanie
známych faktov a udalostí v histórii
Turzovky Turzovské naj... (o všetkom,
čo je v Turzovke najväčšie, najvyššie,
najdlhšie, nastaršie, najpozoruhodnejšie...)
Všetkým členom,
sympatizantom,
sponzorom a čitateľom ďakujeme za
pomoc a spoluprácu
v roku 2011.
Želáme šťastné, veselé a pokojné Vianoce a úspešné
vykročenie do roku 2012.
KALENDÁRIUM 2012
VÝROČIA OSOBNOSTÍ
Mária Grimeková, herečka
85. výr. narodenia
8.2.
Ján Dorociak – Podlipan, part. veliteľ
105. výr. narodenia
3.3.
František Hrtús, maliar
75. výr. narodenia
15. výr .úmrt.
6.3.
Imrich Štetina, operný spevák
105. výr. narodenia
35. výr. úmrt.
8.3.
J. B. Klemens, maliar, sochár, staviteľ
195. výr. narodenia
8.3.
JUDr. Ján Sekáč, verejný činiteľ
130. výr. narodenia
8.4.
Vincent Bielek, pedagóg, matematik
120. výr. narodenia
18.4.
Marek Gažík, politik, právnik
125. výr. narodenia
23.4.
Jozef Hnitka, spisovateľ, novinár
20. výročie úmrtia
12.5.
Jozef Tunák, spolkový organizátor
105. výr. narodenia
22.5.
Ján A. Kocúr, krajanský pracovník
125. výr. narodenia
Ing. Anton Rudinský, vedec, pedagóg
90. výr. narodenia
nedožité
18.6.
Ing. Dušan M. Janota, vedec, publicista
90. výr. narodenia
nedožité
19.7.
Pavol Kriščák, novinár, redaktor
90. výr. narodenia
nedožité
1.11.
Dr. František Pečienka, lekár, vedec
85. výr. narodenia
nedožité
1.11.
MUDr. Milan Komoráš, lekár, mecén
85. výr. narodenia
nedožité
5.11.
Mgr. Ivan Mahrík, titulárny dekan
70. výr. narodenia
21.11.
Peter Gančár, učiteľ, folklórista
15. výročie úmrtia
10.12.
Vieroslava Plecitá, operná speváčka
85. výr. narodenia
18.12.
Ing. Jozef Krištiak, CSc., pedag., jadr. fyzik
70. výr. narodenia
22.12.
Rudolf E. Zigmund, čestný občan mesta
5. výročie úmrtia
MUDr. Adolf Staneček, rodinný lekár
50. výročie úmrtia
Alexander Pritz, učiteľ, organista,
165. výr. narodenia
29.1.
4.6.
nedožité
65. výr. úmrt.
15. výr. úmrt.
nedožité
85. výr. úmrt.
VÝROČIA A JUBILEÁ ČLENOV SPOLKU
Z obsahu tejto 500 stranovej publikácie vyberáme:
Prvá písomná zmienka, Kysuce
na starých mapách, Pltníctvo a šin-
Z obsahu tejto 250 stranovej publikácie vyberáme:
Najstaršia turzovská matrika ako
historický prameň, Obyvatelia Turzovky, Olešnej, Vysokej, Podvysokej,
Dlhej a Turkova v rokoch 1692 – 1702,
Turzovské priezviská, Slovník turzovských priezvísk, Turzovské prezývky,
prímená a prídomky, Štatistika priezvísk v Turzovke, Klokočove a v Dlhej
nad Kysucou...
Aktuálne informácie o činnosti nášho Spolku
nájdete na webových stránkach:
www.spolokpriatelovturzovky.sk
JUDr. Ladislav Polka, Mgr. Andrej Gernát, Pavol Dedič
február
Ing. Zlata Šuranská, Mgr. Pavol Kužma
marec
Ing. Vladimír Jozef Dlhopolček, Ján Mudrík
apríl
Reneé Kay Lewis, JUDr. Jozef Holena, Pavol Kašík
máj
Michael Chubon, PhDr. Ján Dlhopolček, Ing. Martin Klika,
Bartolomej Gernát, Rastislav Hajnoš
jún
Veronika Dorociaková
august
Pavol Hlavačák, Mgr. Eva Ferková, Ignác Kyjanica,
MUDr. Ladislav Surovka
september Peter Červenec, Ing. Pavol Štefanka
október
Prof. Ladislav Šimák, JUDr. Pavol Polka, Ing. Dušan Chromík, PhD.
november Ing. Ľudmila Koniarová, Stanislav Horský, Dr. Robert Chubon,
MUDr. Jozef Bajcár, Akad. maliar Ondrej Zimka
december Štefánia Šimánková, Ing. Miroslav Suhrada
január
Download

č.12 - Spolok priateľov Turzovky