ELASTOMERİK KÖPRÜ MESNETLERİ
ELASTOMERİK KÖPRÜ
MESNETLERİ
www.arsankaucuk.com.tr
Elastomerik Köprü Mesnetleri ve Boru Contaları sektöründe lider olan Arsan Kauçuk,
1957 yılında başladığı serüvenine, sürekli gelişmeye yönelik politikası ve kalite anlayışıyla
devam ediyor.
İstanbul Dudullu Organize Sanayi Bölgesi’nde 9000m2 kapalı alan üzerinde kurulu tesisinde;
36 personel beyaz yaka olmak üzere 200 personel istihdam etmektedir.
Toplam üretiminin %65’ini ihrac eden Arsan Kauçuk, söz konusu ihracatın %89’unu
Almanya, İsviçre, Polonya, Danimarka ve İngiltere gibi kalite anlayışından ödün vermeyen
Avrupa Birliği ülkelerine gerçekleştirmektedir. Arsan Kauçuk, ifade edilen ülkelerin dışında,
30’dan fazla ülkeye ihracat yapmaktadır.
Tesisimizde ekstruzyon, kompresyon pres ve enjeksiyon olmak üzere, farklı üretim metodları
uygulanmaktadır. İhtiyacımız olan kalıplar firmamız bünyesinde bulunan kalıphanemizde
konusunda uzman mühendislerimizin kontrolünde üretilmektedir.
1
DÜNYADA VE TÜRKİYE’DE
ARSAN ELASTOMERİK MESNETLERİ
Günümüzde inşaat dünyasında kullanılan elastomerik mesnetler hassas malzemelerden oluşan gelişmiş ürünlerdir. Elastomerik
mesnetler tabaka halinde dizayn edilir ve güçlü preslerde üretilir. İlgili standardın gereklilikleriyle bağlantılı olarak (CR) kloropren
kauçuk veya (NR) tabii kauçuk ve bu kauçuk plakaların arasındaki metal plaka tabakalarından oluşurlar.
Projenin gerekliliklerine veya müşteri isteğine göre dairesel, kare veya dikdörtgen şekillerde imal edilen elastomerik mesnetlerimizin
dizaynı ve projelendirilmesi, mühendislik alanındaki en son gelişmeler ve teknikler ışığında yapılmaktadır.
Dış etkenlerle yüzey teması halinde bulunan çelik bileşenler, korozyona karşı korumalı olarak ve istenirse müşterilerin ek talepleri
doğrultusunda üretilirler. Standart dizaynlarda uygulanan korozyon koruma sistemi, TS-EN-ISO 12944-2 standardında yeralan çevre
sınıflandırmaları esas alınarak seçilir. Metal plakaların kalitesi de yine ilgili standart veya müşteri istekleri doğrultusunda belirlenir.
Kalıbın içerisine üst üste dizilen bu malzemelerin vulkanizasyon adı verilen, pres içinde yüksek basınçta pişme işlemiyle birbirlerini
kavramaları sağlanmaktadır. Böylece kauçuk, basınca ve itme gücüne bağlı olarak metale yapışmaktadır.
Kayıcı mesnet kullanılacak olan projelerde, köprü mesnetleri standartlarına uygun PTFE (teflon – EN 1337-3) ve paslanmaz çelik
plakalar (EN 10088-2 / 1.4401 veya 1.4311 malzeme) kullanılmaktadır. Mesnet boyutlarına göre değişmekle birlikte PTFE plakalar
minimum 1.0 mm kalınlığındadır ve kayıcı yüzeyleri yağ odacıklarıyla donatılmıştır. Yağ olarak, bütünlüğünü uzun süre koruyabilen ve
-35°C’de bile etkili kalan üstün kalitede silikon yağı kullanılır. PTFE plakaya uygun bir kayıcı yüzey karşılığı teşkil eden paslanmaz çelik
plaka da minimum 1.5 mm kalınlığındadır ve projenin gereksinimlerine göre elastomerik mesnedin tek yüzeyine veya iki yüzeyine
birden vulkanize edilir.
Teknik açıdan inşaat sektöründe elastomerik köprü mesnetleri, vazgeçilmez malzemelerdir.
Mesnetlerin gereğine uygun bir şekilde dizayn edilmeleri ve doğru şekilde üretim aşamalarından geçmeleri gerekmektedir. Kaliteli
elastomerik mesnetler görevleri gereği inşaat projelerinde taşımaları gereken yükleri rahatlıkla taşıyabilecekleri gibi, rahatsız edici
vibrasyonları da yüksek oranda kontrol edebilmektedirler.
Ayrıca bugüne kadar yapılan araştırmalarda esneklik özelliğine sahip olan kauçuk malzemeden üretilmiş elastomerik mesnetlerin
binaları ve köprüleri dengesiz yük dağılımlarına karşı daha sağlıklı ve sağlam bir hale getirdikleri belirlenmiştir.
Başlangıçta sadece köprülerde kullanılan mesnetlerin göstermiş oldukları üstün çalışma performansından sonra binalarda, demiryollarında ve
de nükleer reaktör tesislerinde de yaygın olarak kullanılmasına başlanmıştır. Mesnetlerin çalışma performansı, mesnedin üretiminde
kullanılan elastomer ve çelik plakaların kalitesi yanında mesnedin doğru şekilde yerleştirilmesiyle de ilgilidir.
Üretim koşullarının durumu ve saklama koşulları da elastomerik mesnetlerin performansı üzerinde diğer etkili faktörlerdir.
Mesnetlerin yerleştirilmesi sırasında daima kalifiye personelin görev alması şarttır.
Arsan köprü mesnetleri imalat öncesi ve sonrasında Avrupa standartlarında kalite kontrol aşamalarından geçirilirler.
Arsan Kauçuk A.Ş.’nin ürettiği yüksek kaliteli elastromerik mesnetler, Türkiye’de ve 25’den fazla ülkede güvenle kullanılmaktadır.
Elastromerik mesnetler müşterilerimizin isteklerine bağla kalarak AASHTO M251, EN 1337-3, BS 5400, DIN 4141, TS-ISO 6446 ve
AS 5100-4, EN-15129 standartlarına uygun üretilebilmektedir.
3
KÖPRÜ MESNETLERİ İLE İLGİLİ
STANDARTLAR
LABORATUVARIMIZDA
YAPTIĞIMIZ TESTLER
• BS 5400
• DIN 4141
• TS-ISO 6446
• AASHTO-M251
• EN-1337-3
• AS 5100-4
• EN-15129
• Kopma mukavemeti ve maksimum uzama
• Sertlik
• Yırtılma Direnci
• Farklı ısılarda deformasyon ve yaşlandırma testleri
• Pişim karakteri testi
• Sıvılarda yaşlandırma
• Aşınma
• Kül testi
• Adelans Testi
• Gerilim gevşeme testi
• Nem tayini testi
• Katılarda yoğunluk testi
• Düşey rijitlik testi
• Yatay rijitlik testi
4
LRB (Kurşun Çekirdekli Sismik İzolatör)
Kurşun çekirdekli mesnetlerin en önemli özelliği, merkezdeki kurşun
tabakanın yatay bir yük altında ilk reaksiyonu, kurşun çekirdek ile
vermesidir. Yük önce kurşun çekirdek tarafından karşılanır, çekirdeğin
max enerji sönümleme kapasitesinden sonra çekirdeği saran kauçuk
tabaka reaksiyonlara cevap verir. Yüksek sönüm kapasitesine sahip
olan bu tip mesnetler günümüzde ve gelecekte yapılardaki düğüm
noktaların çözümlenmesinde etkin bir yere sahiptirler.
Arsan Kauçuk A.Ş. olarak LRB izolatörlerde kurşun çekirdeğin saflık
oranı %99,9 dur. Bu değerin altında kalması halinde izolatör istenen
sönümlemeyi yapamamakla birlikte periyodik hareketlerde aynı tepkiyi
veremeyecektir. Sismik mesnet kullanılan yapılarda, köprülerde ve
binalarda ötelenmeler ve tesirler normal mesnet kullanılan yerlere
nazaran %50 lere kadar varan bir azalmaya neden olmaktadır. Bu durum
LRB izolatörlerin gerçekten amacına uygun davranış göstermesini
desteklemektedir.
Kayıcı Mesnet
Kayıcı mesnetler kullanım açısından yapının noktasal çözümlerinde
oldukça etkili bir rol oynarlar. Düşey yük açısından az ancak yatay
deplasman açısından yüksek detayların çözümünde PTFE plakalı kayıcı
mesnetler kullanılmaktadır. Her PTFE yüzeyli kayıcı mesnetin karşılığında
bu mesnete zarar vermeyecek, kayıcılığı engellemeyecek paslanmaz
plaka kullanılmalıdır. Genellikle binalarda, alışveriş merkezlerinde,
köprülerde bu mesnet tipinden oldukça fazla örnek görebiliriz. Bu
mesnetlerde yatay yük mesnete hiçbir şekilde etki etmemektedir. PTFE
malzemenin elastomer katmanlara etch edilmesi işleminden sanra
PTFE malzemenin üzerinde bulunan yağ odacıkları, bütünlüğünü uzun
süre koruyabilen silikon yağı sürülerek karşılığındaki paslanmaz plaka
ile sürtünme katsayısı azaltılarak yatay yük direk olarak aktarılır.
HDRB (Yüksek Sönümlü Sismik İzolatör)
HDRB mesnetleri diğer mesnetlerden ayıran iki önemli özellik vardır.
Bunlardan biri yüksek doğal periyot istendiğinde düşük rijitlik değeri
vermesi, bir diğeri de depremde normal mesnetlere nazaran daha çok
yer değiştirme yapabilmesidir.
HDRB mesnetler daha yüksek düşey yük ve daha yüksek deplasmanı,
içeriğindeki kauçuk muhteviyatı sayesinde sönümleme yeteneğine
sahiptirler. Bu mesnetler oldukça esnektir ve yüksek enerji sönümleme
kabiliyetine sahiptir. Bu, kauçuğun kendi özelliği olmasına karşın HDRB
mesnetlerde kullanılan kauçuğun özel formülasyonu sonucu bu değerler
diğer mesnetlere göre oldukça fark göstermektedir.
5
Tip 5 (Tip CR)
Alt ve Üst Gözyaşı Damlalı Elastomerik Mesnet
Tip 1/2 (Tip B-C)
Tek Yüzeyi Çelik Plakalı Elastomerik Mesnet
Tip 1 (Tip B)
Çelik Takviyeli Elastomerik Mesnet
Tip 2 (Tip C)
Alt ve Üst Çelik Plakalı Elastomerik Mesnet
*Bütün tiplerin dikdörtgen kesitli ve dairesel kesitli çeşitleri, kayıcı tipte mesnetler, teflon kaplamalı mesnetler ve ankrajlı mesnetler firmamız tarafından üretilebilmektedir.
6
STANDARTLARA GÖRE FİZİKSEL ÖZELLİKLER
FİZİKSEL
ÖZELLİKLER
AASHTO-M251
KAUÇUK TÜRÜ
BS5400
CR
NR
NR
SERTLİK
50±5 ShrA
60±5 ShrA
70±5 ShrA
50±5 ShrA
60±5 ShrA
70±5 ShrA
50±5 ShrA
60±5 ShrA
70±5 ShrA
KOPMA MUKAVEMETİ
≥15,5 Mpa
≥15,5 Mpa
≥15,5 Mpa
≥15,5 Mpa
≥15,5 Mpa
≥15,5 Mpa
≥15,5 N/mm2
≥15,5 Mpa
≥15,5 Mpa
≥450%
≥400%
≥300%
≥400%
≥350%
≥300%
≥450%
≥400%
≥300%
≥7 N/mm
≥7 N/mm
≥7 N/mm
-
-
-
KOPMA UZAMASI
METAL LASTİK
YAPIŞMA DAYANIMI
YIRTILMA
≥6,9 kN/mm ≥6,9 kN/mm ≥6,9 kN/mm ≥6,9 kN/mm ≥6,9 kN/mm ≥6,9 kN/mm
-
-
-
-
70°C 22 saat
-
-
100°C 22 saat
70°C 22 saat
DEFORMASYON
≤25%
YAŞLANDIRMA
≤25%
≤25%
≤35%
70°C 168 saat
≤35%
≤35%
≤30%
100°C 70 saat
≤30%
≤30%
70°C 7 gün
YAŞLANDIRMA
SONRASI SERTLİK
DEĞİŞİMİ
+10
+10
+10
+15
+15
+15
+10
+10
+10
YAŞLANDIRMA
SONRASI SERTLİK
DEĞİŞİMİ
≤-25%
≤-25%
≤-25%
≤-15%
≤-15%
≤15%
≤15%
≤15%
≤15%
YAŞLANDIRMA
SONRASI UZAMA
DEĞİŞİMİ
≤-25%
≤-25%
≤-25%
≤-40%
≤-40%
≤20%
≤20%
≤20%
≤20%
37,7°C, %20 uzama, 25 pphm, 48 saat
37,7°C, %20 uzama, 100 pphm, 100 saat
30°C, %20 uzama, 25 pphm, 96 saat
OZON DAYANIMI
Çatlak Yok
7
Çatlak Yok
Çatlak Yok
Çatlak Yok
Çatlak Yok
Çatlak Yok
Çatlak Yok
Çatlak Yok
Çatlak Yok
50±5 IRHD
BS5400
DIN 4141
CR
CR Plaka
CR ürün
Üzerinden Üzerinden
60±5 IRHD
70±5 IRHD
≥15,5 N/mm2 ≥15,5 N/mm2 ≥15,5 N/mm2
EN 1337-3
NR
CR
60±5 ShrA
60±5 ShrA
50±5 IRHD
60±5 IRHD
70±5 IRHD
50±5 IRHD
60±5 IRHD
70±5 IRHD
≥19 N/mm2
≥13 N/mm2
≥16 Mpa
≥16 Mpa
≥16 Mpa
≥16 Mpa
≥16 Mpa
≥16 Mpa
≥400%
≥350%
≥300%
≥450%
≥300%
≥450%
≥425%
≥450%
≥450%
≥425%
≥300%
≥7 N/mm
≥7 N/mm
≥7 N/mm
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
≥10 kN/mm
≥10 kN/mm
≥5 kN/mm
≥8 kN/mm
≥5 kN/mm
≥7 kN/mm
≥10 kN/mm
≥12 kN/mm
100°C 22 saat
≤35%
≤35%
70°C 24 saat
≤35%
≤15%
100°C 3 gün
70°C 24 saat
≤20%
≤30%
70°C 7 gün
≤30%
70°C 24 saat
≤30%
≤15%
70°C 7 gün
≤15%
≤15%
100°C 3 gün
+15
+15
+15
+5
+5
-5+10
-5+10
-5+10
±5
±5
±5
≤15%
≤15%
≤15%
≤15%
≤15%
±15
±15
±15
±15
±15
±15
≤40%
≤40%
≤40%
≤25%
≤25%
±25
±25
±25
±25
±25
±25
30°C, %20 uzama, 25 pphm, 96 saat
Çatlak Yok
Çatlak Yok
Çatlak Yok
40°C, %30 uzama,
200 pphm, 96 saat
Çatlak Yok
Çatlak Yok
40°C, %30 uzama 25 pphm, 96 saat
Çatlak Yok
Çatlak Yok
Çatlak Yok
40°C, %30 uzama 100 pphm, 96 saat
Çatlak Yok
Çatlak Yok
Çatlak Yok
8
a: Mesnet genişliği
b: Mesnet uzunluğu
h: Mesnet kalınlığı
d: Çap
He: Mesnet kauçuk katman kalınlığı
Kz: Düşey basınç altında mesnet yer değiştirmesi,
Kxy: Yatay basınç altında mesnet yer değiştirmesi
Nd: Dizayn düşey yükü
Ndmin: Dizayn bağlantı noktası yükü (beton)
Ndmin: Dizayn bağlantı noktası yükü (çelik),
Vxyd: Maksimum yatay deplasman değeri
Vxy,max: Herhangi bir yükteki deplasman
άab: Rotasyon
Tip B
Durum 1: vxyd=20%.vxy,max
a
b
h
He
Yaklaşık
Ağırlık
Mesnet Boyutları / Parametreler
(mm) (mm) (mm) (mm) (kg)
100
100
100
100
150
150
150
150
150
150
150
150
150
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
250
250
250
250
250
250
250
250
250
250
300
300
300
300
300
150
150
200
200
200
200
200
250
250
250
300
300
300
250
250
250
250
300
300
300
300
350
350
350
350
400
400
400
400
300
300
300
300
300
400
400
400
400
400
400
400
400
400
500
30
41
30
41
30
41
52
30
41
52
30
41
52
41
52
63
74
41
52
63
74
41
52
63
74
41
52
63
74
41
52
63
74
85
41
52
63
74
85
57
73
89
105
57
21
29
21
29
21
29
37
21
29
37
21
29
37
29
37
45
53
29
37
45
53
29
37
45
53
29
37
45
53
29
37
45
53
61
29
37
45
53
61
41
53
65
77
41
1.4
1.8
1.8
2.5
2.8
3.8
4.8
3.5
4.8
6.0
4.2
5.7
7.2
6.4
8.0
9.7
11.3
7.7
9.7
11.7
13.6
9.0
11.3
13.6
16.0
10.3
13.0
15.6
18.3
9.7
12.2
14.6
17.1
19.6
12.9
16.3
19.6
22.9
26.3
21.1
26.7
32.3
37.8
26.5
Durum 2: vxyd=50%.vxy,max
Durum 2: vxyd=100%.vxy,max
Kz
Kxy
Nd
N dmin
(Beton /
Çelik)
Vxyd αab
Nd
N dmin
(Beton /
Çelik)
Vxyd αab
Nd
N dmin
(Beton /
Çelik)
Vxyd
αab
(kN/
mm)
(kN/
mm)
(kN)
(kN)
(mm) (%)
(kN)
(kN)
(mm) (%)
(kN)
(kN)
(mm)
(%)
33.2
24.0
55.3
40.1
143.7
104.0
81.5
215.2
155.8
122.2
293.3
212.4
166.5
293.3
229.9
189.0
160.5
407.9
319.7
262.9
223.2
531.2
416.4
342.4
290.7
661.2
518.2
426.1
361.8
650.0
509.5
418.9
355.7
3090
1’075.7
843.1
693.2
5886
511.4
550.6
425.9
347.3
293.2
812.6
0.64
0.47
0.86
0.62
1.29
0.93
0.73
1.61
1.16
0.91
1.93
1.40
1.09
1.55
1.22
1.00
0.85
1.86
1.46
1.20
1.02
2.17
1.70
1.40
1.19
2.48
1.95
1.60
1.36
2.33
1.82
1.50
1.27
1.11
3.10
2.43
2.00
1.70
1.48
2.63
2.04
1.66
1.40
3.29
114
81
172
122
547
391
303
756
541
419
974
697
540
1197
930
758
638
1’563
1’212
990
833
1’944
1’510
1’231
1’036
2’335
1’814
1’479
1’244
2’327
2’223
1’815
1’530
1’321
3’138
3’117
2’756
2’323
2’005
3’164
2’542
2’055
1’720
4’206
(38 / 38)
(37 / 37)
(51 / 51)
(50 / 50)
(80 / 80)
(79 / 79)
(78 / 78)
(101 / 101)
(99 / 99)
(98 / 98)
(121 / 121)
(120 / 120)
(118 / 118)
(136 / 136)
(135 / 135)
(133 / 133)
(132 / 132)
(164 / 164)
(162 / 162)
(161 / 161)
(159 / 159)
(192 / 192)
(190 / 190)
(188 / 188)
(187 / 187)
(219 / 219)
(218 / 218)
(216 / 216)
(214 / 214)
(207 / 207)
(206 / 206)
(205 / 205)
(203 / 203)
(202 / 202)
(278 / 278)
(276 / 276)
(275 / 275)
(273 / 273)
(271 / 271)
(334 / 334)
(331 / 331)
(329 / 329)
(326 / 326)
(419 / 419)
4.2
5.8
4.2
5.8
4.2
5.8
7.4
4.2
5.8
7.4
4.2
5.8
7.4
5.8
7.4
9.0
10.6
5.8
7.4
9.0
10.6
5.8
7.4
9.0
10.6
5.8
7.4
9.0
10.6
5.8
7.4
9.0
10.6
12.2
5.8
7.4
9.0
10.6
12.2
8.2
10.6
13.0
15.4
8.2
106
73
159
110
502
366
278
694
507
384
894
653
495
1’120
874
702
582
1’463
1’141
917
760
1’819
1’419
1’140
945
2’185
1’705
1’370
1’135
2’142
2’105
1’710
1’425
1’215
3’022
2’596
2’969
2’164
1’845
2’894
2’398
1’911
1’576
3’977
(35 / 35)
(34 / 34)
(47 / 48)
(45 / 45)
(76 / 76)
(74 / 74)
(72 / 72)
(96 / 96)
(93 / 93)
(90 / 90)
(116 / 116)
(112 / 112)
(109 / 109
(129 / 129)
(126 / 126)
(124 / 124)
(121 / 121)
(156 / 156)
(152 / 152)
(149 / 149)
(145 / 145)
(183 / 183)
(179 / 179)
(174 / 174)
(170 / 170)
(209 / 209)
(205 / 205)
(200 / 200)
(195 / 195)
(200 / 200)
(196 / 196)
(193 / 193)
(189 / 189)
(186 / 186)
(268 / 268)
(263 / 263)
(259 / 259)
(254 / 254)
(249 / 249)
(320 / 320)
(313 / 313)
(306 / 306)
(299 / 299)
(401 / 401)
10.5
14.5
10.5
14.5
10.5
14.5
18.5
10.5
14.5
18.5
10.5
14.5
18.5
14.5
18.5
22.5
26.5
14.5
18.5
22.5
26.5
14.5
18.5
22.5
26.5
14.5
18.5
22.5
26.5
14.5
18.5
22.5
26.5
30.5
14.5
18.5
22.5
26.5
30.5
20.5
26.5
32.5
38.5
20.5
92
59
139
89
426
325
236
589
449
327
759
578
421
950
781
609
489
1'240
1'020
795
638
1'542
1'268
989
794
1'852
1'523
1'188
953
1'851
1'782
1'535
1'250
1'040
2'810
2'705
2'330
1'898
1'579
2'469
2'159
1'672
1'337
3'394
(34 / 68)
(34 / 68)
(45 / 90)
(45 / 90)
(70 /135)
(68 / 135)
(68 / 135)
(88 / 169)
(85 / 169)
(85 / 169)
(106 / 203)
(102 / 203)
(102 / 203)
(119 /225)
(113 / 225)
(113 / 225)
(113 / 225)
(143 / 270)
(136 / 270)
(135 / 270)
(135 / 270)
(168 / 315)
(160 / 315)
(158 / 315)
(158 / 315)
(192 / 360)
(183 / 360)
(180 / 360)
(180 / 360)
(187 / 338)
(180 / 338)
(173 / 338)
(169 / 338)
(169 / 338)
(251 / 450)
(242 / 450)
(232 / 450)
(225 / 450)
(225 / 450)
(296 / 540)
(282 / 540)
(270 / 540)
(270 / 540)
(371 / 675)
21.0
29.0
21.0
29.0
21.0
29.0
37.0
21.0
29.0
37.0
21.0
29.0
37.0
29.0
37.0
45.0
53.0
29.0
37.0
45.0
53.0
29.0
37.0
45.0
53.0
29.0
37.0
45.0
53.0
29.0
37.0
45.0
53.0
61.0
29.0
37.0
45.0
53.0
61.0
41.0
53.0
65.0
77.0
41.0
2.1
4.4
1.3
3.3
0.0
1.0
2.7
0.0
0.7
2.0
0.0
0.6
1.4
0.0
0.6
1.6
2.7
0.0
0.4
1.3
2.1
0.0
0.3
1.0
1.6
0.0
0.3
0.7
1.3
0.0
0.0
0.3
1.0
1.7
0.0
0.0
0.1
0.7
1.1
0.0
0.3
1.3
2.3
0.0
3.1
6.1
2.0
4.4
0.0
1.8
3.8
0.0
1.3
2.7
0.0
1.0
2.0
0.0
1.1
2.4
3.5
0.0
0.8
1.8
2.8
0.0
0.7
1.4
2.3
0.0
0.6
1.1
1.7
0.0
0.0
0.8
1.7
2.4
0.1
0.1
0.6
1.1
1.7
0.0
0.8
1.8
3.0
0.0
2.7
5.4
1.7
4.0
0.0
1.6
3.4
0.0
1.0
2.4
0.0
0.7
1.8
0.0
1.0
2.1
3.3
0.0
0.7
1.6
2.5
0.0
0.6
1.3
2.0
0.0
0.4
1.0
1.6
0.0
0.0
0.7
1.4
2.1
0.0
0.1
0.4
1.0
1.4
0.0
0.6
1.7
2.7
0.0
*Firmamız; Müşterilerimizin istekleri doğrultusunda, yukarıdaki listede ölçüleri mevcut olmayan mesnetleri de, projenin yatay deplasman, düşey yük, kayma rijitliği vb.
teknik değerlerini esas alarak dizayn ederek üretimini gerçekleştirebilmektedir.
9
Durum 1: vxyd=20%.vxy,max
a
b
h
He
Yaklaşık
Ağırlık
Mesnet Boyutları / Parametreler
(mm) (mm) (mm) (mm) (kg)
300
300
300
300
300
300
300
350
350
350
350
350
400
400
400
400
400
400
400
400
400
400
450
450
450
450
450
450
500
500
500
500
500
500
500
600
600
600
600
600
600
600
600
600
600
600
600
700
700
700
700
700
700
700
700
700
700
700
700
700
700
800
800
800
800
800
800
800
900
900
900
900
900
900
900
900
500
500
500
600
600
600
600
450
450
450
450
450
500
500
500
500
500
600
600
600
600
600
600
600
600
600
600
600
600
600
600
600
600
600
600
600
600
600
600
600
600
700
700
700
700
700
700
700
700
700
700
700
700
700
800
800
800
800
800
800
800
800
800
800
800
800
800
800
900
900
900
900
900
900
900
900
73
89
105
57
73
89
105
57
73
89
105
121
73
89
105
121
137
73
89
105
121
137
73
89
105
121
137
153
73
89
105
121
137
153
169
94
115
136
157
178
199
94
115
136
157
178
199
94
115
136
157
178
199
220
94
115
136
157
178
199
220
110
135
160
185
210
235
260
110
135
160
185
210
235
260
285
53
65
77
41
53
65
77
41
53
65
77
89
53
65
77
89
101
53
65
77
89
101
53
65
77
89
101
113
53
65
77
89
101
113
125
69
85
101
117
133
149
69
85
101
117
133
149
69
85
101
117
133
149
165
69
85
101
117
133
149
165
85
105
125
145
165
185
205
85
105
125
145
165
185
205
225
33.5
40.4
47.4
31.8
40.2
48.6
57.0
27.8
35.2
42.5
49.8
57.2
44.8
54.1
63.5
72.8
82.1
53.8
65.0
76.3
87.5
98.7
60.6
73.3
85.9
98.5
111.2
123.8
67.4
81.5
95.5
109.6
123.6
137.7
151.7
102.6
124.2
145.8
167.4
189.0
210.6
119.9
145.1
170.3
195.5
220.8
246.0
140.0
169.5
198.9
228.4
257.8
287.3
316.7
160.1
193.8
227.5
261.2
294.9
328.6
362.3
197.0
239.0
280.9
322.9
364.9
406.9
448.9
249.6
302.8
356.0
409.2
462.4
515.6
568.8
622.0
Kz
Kxy
(kN/
mm)
(kN/
mm)
628.6
512.6
432.7
1’095.9
847.7
691.2
583.5
935.0
723.3
589.8
497.9
430.8
1’141.0
930.4
785.4
679.5
598.8
1'563.0
1'274.5
1'075.8
930.8
820.2
1'975.8
1'611.0
1'360.0
1'176.6
1'036.8
926.7
2'417.8
1'971.5
1'664.2
1'439.8
1'268.8
1'134.0
1'025.2
1'639.9
1'331.2
1'120.4
967.1
850.8
759.4
2'170.5
1'761.9
1'482.8
1'280.0
1'126.0
1'005.1
2'890.7
2'346.6
1'974.9
1'704.8
1'499.7
1'338.7
1'208.9
3'663.1
2'973.6
2'502.5
2'160.3
1'900.4
1'696.3
1'531.8
2'666.7
2'158.7
1'813.3
1'563.2
1'373.7
1'225.2
1'105.7
4'092.2
3'312.7
2'782.7
2'398.9
2'108.1
1'880.2
1'696.8
1'545.9
2.55
2.08
1.75
3.95
3.06
2.49
2.10
3.46
2.67
2.18
1.84
1.59
3.40
2.77
2.34
2.02
1.78
4.08
3.32
2.81
2.43
2.14
4.58
3.74
3.16
2.73
2.41
2.15
5.09
4.15
3.51
3.03
2.67
2.39
2.16
4.70
3.81
3.21
2.77
2.44
2.17
5.48
4.45
3.74
3.23
2.84
2.54
6.39
5.19
4.37
3.77
3.32
2.96
2.67
7.30
5.93
4.99
4.31
3.79
3.38
3.05
6.78
5.49
4.61
3.97
3.49
3.11
2.81
8.58
6.94
5.83
5.03
4.42
3.94
3.56
3.24
N dmin
(Beton /
Çelik)
Vxyd αab
(kN)
(kN)
(mm) (%)
3’494
2’824
2’364
5’061
4’486
3’627
3’035
4’445
4’413
3’688
3’090
2’654
5’653
5’617
5’144
4’422
3’872
6'802
6'759
6'691
5'752
5'036
7'694
7'651
7'608
7'565
6'913
6'144
8'586
8'543
8'500
8'457
8'414
8'127
7'309
9'668
9'614
9'561
9'452
8'268
7'339
11'301
11'238
11'176
11'113
10'418
9'246
13'255
13'193
13'130
13'068
13'005
12'943
12'407
15'171
15'099
15'028
14'956
14'885
14'813
14'741
13'869
13'797
13'726
13'654
13'583
13'511
13'440
17'636
17'555
17'475
17'394
17'313
17'233
17'152
17'071
(416 / 416)
(412 / 412)
(409 / 409)
(505 / 505)
(500 / 500)
(496 / 496)
(492 / 492)
(443 / 443)
(440 / 440)
(437 / 437)
(434 /434)
(430 / 430)
(563 / 563)
(560 / 560)
(556 /556)
(553 / 553)
(549 / 549)
(678 / 678)
(674 / 674)
(669 / 669)
(665 / 665)
(661 / 661)
(767 / 767)
(762 / 762)
(758 / 758)
(754/ 754)
(750 / 750)
(745 / 745)
(855 / 855)
(851 / 851)
(847 / 847)
(843 /843)
(838 / 838)
(834 / 834)
(830 / 830)
(1'027 / 1'027)
(1'022 / 1'022)
(1'016 / 1'016)
(1'010 / 1'010)
(1'005 / 1'005)
(999 / 999)
(1'201 / 1'201)
(1'194 / 1'194)
(1'188 / 1'188)
(1'181 / 1'181)
(1'174 / 1'174)
(1'168 / 1'168)
(1'408 /1'408)
(1'402 / 1'402)
(1'395 / 1'395)
(1'389 / 1'389)
(1'382 / 1'382)
(1'375 / 1'375)
(1'369 / 1'369)
(1'612 / 1'612)
(1'604 / 1'604)
(1'597 / 1'597)
(1'589 / 1'589)
(1'581 / 1'581)
(1'574 / 1'574)
(1'566 / 1'566)
(1'842 /1'842)
(1'832 / 1'832)
(1'823 / 1'823)
(1'813 / 1'813)
(1'804 / 1'804)
(1'794 / 1'794)
(1'785 / 1'785)
(2'342 / 2'342)
(2'331 / 2'331)
(2'321 / 2'321)
(2'310 / 2'310)
(2'299 / 2'299)
(2'288 / 2'288)
(2'278 / 2'278)
(2'267 / 2'267)
Nd
10.6
13.0
15.4
8.2
10.6
13.0
15.4
8.2
10.6
13.0
15.4
17.8
10.6
13.0
15.4
17.8
20.2
10.6
13.0
15.4
17.8
20.2
10.6
13.0
15.4
17.8
20.2
22.6
10.6
13.0
15.4
17.8
20.2
22.6
25.0
13.8
17.0
20.2
23.4
26.6
29.8
13.8
17.0
20.2
23.4
26.6
29.8
13.8
17.0
20.2
23.4
26.6
29.8
33.0
13.8
17.0
20.2
23.4
26.6
29.8
33.0
17.0
21.0
25.0
29.0
33.0
37.0
41.0
17.0
21.0
25.0
29.0
33.0
37.0
41.0
45.0
0.6
1.4
2.1
0.1
0.4
1.0
1.6
0.1
0.3
1.0
1.8
2.7
0.4
0.6
1.0
1.7
2.4
0.4
0.6
0.7
1.3
1.8
0.6
0.7
0.8
1.0
1.4
1.8
0.6
0.7
0.8
1.0
1.3
1.4
1.8
0.7
0.8
1.0
1.1
1.8
2.5
0.7
0.8
1.0
1.1
1.6
2.1
0.7
0.8
1.0
1.3
1.4
1.6
1.8
0.7
0.8
1.0
1.1
1.4
1.6
1.7
1.0
1.3
1.6
1.8
2.1
2.4
2.7
0.8
1.1
1.4
1.7
1.8
2.1
2.3
2.5
Durum 2: vxyd=50%.vxy,max
N dmin
(Beton /
Çelik)
Vxyd αab
(kN)
(kN)
(mm) (%)
3’296
2’627
2’166
4’842
4’233
3’373
2’782
4’281
4’201
3’469
2’872
2’435
5’417
5’328
4’829
4’107
3’556
6'519
6'412
6'281
5'342
4'626
7'410
7'303
7'196
7'089
6'416
5'647
8'302
8'195
8'088
7'981
7'874
7'540
6'722
9'322
9'188
9'054
8'869
7'685
6'755
10'896
10'740
10'583
10'427
9'683
8'511
12'851
12'694
12'538
12'382
12'225
12'069
11'475
14'708
14'529
14'350
14'171
13'992
13'813
13'634
13'413
13'234
13'055
12'876
12'697
12'518
12'339
17'122
16'920
16'719
16'517
16'316
16'114
15'912
15'711
(392 / 392)
(384 / 384)
(375 / 375)
(483 / 483)
(472 / 472)
(461 / 461)
(451 / 451)
(427 / 427)
(419 / 419)
(411 / 411)
(403 / 403)
(395 / 395)
(540 / 540)
(531 / 531)
(522 / 522)
(513 / 513)
(505 / 505)
(650 / 650)
(639 / 639)
(628 / 628)
(618 / 618)
(607 /607)
(738 / 738)
(728 / 728)
(717 / 717)
(706 / 706)
(696 / 696)
(685 / 685)
(827 / 827)
(817 / 817)
(806 / 806)
(795 / 795)
(785 / 785)
(774 / 774)
(763 / 763)
(991 / 991)
(976 / 976)
(962 / 962)
(948 / 948)
(934 / 934)
(920 / 920)
(1'158 / 1'158)
(1'141 / 1'141)
(1'125 / 1'125)
(1'108 / 1'108)
(1'091 / 1'091)
(1'075 / 1'075)
(1'365 / 1'365)
(1'349 / 1'349)
(1'332 / 1'332)
(1'316 / 1'316)
(1'299 / 1'299)
(1'282 / 1'282)
(1'266 / 1'266)
(1'563 / 1'563)
(1'544 / 1'544)
(1'525 / 1'525)
(1'506 / 1'506)
(1'487 /1'487)
(1'468 /1'468)
(1'449 /1'449)
(1'781 / 1'781)
(1'758 / 1'758)
(1'734 / 1'734)
(1'710 / 1'710)
(1'686 /1'686)
(1'663 /1'663)
(1'639 /1'639)
(2'274 / 2'274)
(2'247 / 2'247)
(2'220 / 2'220)
(2'193 / 2'193)
(2'167 / 2'167)
(2'140 / 2'140)
(2'113 / 2'113)
(2'086 / 2'086)
Nd
26.5
32.5
38.5
20.5
26.5
32.5
38.5
20.5
26.5
32.5
38.5
44.5
26.5
32.5
38.5
44.5
50.5
26.5
32.5
38.5
44.5
50.5
26.5
32.5
38.5
44.5
50.5
56.5
26.5
32.5
38.5
44.5
50.5
56.5
62.5
34.5
42.5
50.5
58.5
66.5
74.5
34.5
42.5
50.5
58.5
66.5
74.5
34.5
42.5
50.5
58.5
66.5
74.5
82.5
34.5
42.5
50.5
58.5
66.5
74.5
82.5
42.5
52.5
62.5
72.5
82.5
92.5
102.5
42.5
52.5
62.5
72.5
82.5
92.5
102.5
112.5
0.4
1.1
2.0
0.0
0.3
0.8
1.4
0.0
0.0
0.7
1.6
2.4
0.3
0.4
0.8
1.4
2.1
0.4
0.4
0.6
1.1
1.6
0.4
0.6
0.7
0.8
1.1
1.7
0.4
0.6
0.7
0.8
1.0
1.3
1.7
0.6
0.7
0.8
1.0
1.6
2.3
0.6
0.7
0.8
1.0
1.4
2.0
0.6
0.7
0.8
1.1
1.3
1.4
1.7
0.6
0.7
0.8
1.0
1.1
1.4
1.6
0.8
1.1
1.4
1.7
1.8
2.1
2.4
0.8
1.0
1.3
1.4
1.7
2.0
2.1
2.4
Durum 2: vxyd=100%.vxy,max
N dmin
(Beton /
Çelik)
Vxyd
αab
(kN)
(kN)
(mm)
(%)
2'967
2'298
1'837
4'358
3'810
2'951
2'359
3'847
3'694
3'105
2'507
2'071
5'025
4'847
4'303
3'581
3'030
6'046
5'832
5'597
4'658
3'942
6'938
6'724
6'510
6'296
5'589
4'819
7'829
7'615
7'401
7'187
6'973
6'562
5'744
8'745
8'477
8'210
7'896
6'712
5'783
10'222
9'909
9'596
9'284
8'457
7'286
12'176
11'864
11'551
11'238
10'926
10'613
9'922
13'936
13'578
13'220
12'862
12'504
12'147
11'789
12'652
12'294
11'936
11'578
11'220
10'862
10'505
16'265
15'862
15'459
15'056
14'653
14'250
13'847
13'443
(353 / 675)
(338 / 675)
(338 / 675)
(446 / 810)
(425 / 810)
(405 / 810)
(405 / 810)
(400 / 709)
(384 / 709)
(368 / 709)
(355 / 709)
(355 / 709)
(501 / 900)
(483 / 900)
(465 / 900)
(450 / 900)
(450 / 900)
(603 / 1'080)
(581 / 1'080)
(560 / 1'080)
(540 / 1'080)
(540 / 1'080)
(691 / 1'215)
(670 / 1'215)
(649 / 1'215)
(627 / 1'215)
(608 / 1'215)
(608 / 1'215)
(780 / 1'350)
(759 / 1'350)
(738 / 1'350)
(716 / 1'350)
(695 / 1'350)
(675 / 1'350)
(675 / 1'350)
(929 / 1'620)
(901 / 1'620)
(873 / 1'620)
(844 / 1'620)
(816 / 1'620)
(810 / 1'620)
(1'086 / 1'890)
(1'053 / 1'890)
(1'020 / 1'890)
(987 / 1'890)
(953 / 1'890)
(945 / 1'890)
(1'294 / 2'205)
(1'261 / 2'205)
(1'227 / 2'205)
(1'194 / 2'205)
(1'161 / 2'205)
(1'128 / 2'205)
(1'103 / 2'205)
(1'481 / 2'520)
(1'443 / 2'520)
(1'405 / 2'520)
(1'367 / 2'520)
(1'329 / 2'520)
(1'291 / 2'520)
(1'260 / 2'520)
(1'680 / 2'880)
(1'633 / 2'880)
(1'585 / 2'880)
(1'538 / 2'880)
(1'490 / 2'880)
(1'443 / 2'880)
(1'440 / 2'880)
(2'160 / 3'645)
(2'107 / 3'645)
(2'053 / 3'645)
(1'999 / 3'645)
(1'946 / 3'645)
(1'892 / 3'645)
(1'839 / 3'645)
(1'823 / 3'645)
53.0
65.0
77.0
41.0
53.0
65.0
77.0
41.0
53.0
65.0
77.0
89.0
53.0
65.0
77.0
89.0
101.0
53.0
65.0
77.0
89.0
101.0
53.0
65.0
77.0
89.0
101.0
113.0
53.0
65.0
77.0
89.0
101.0
113.0
125.0
69.0
85.0
101.0
117.0
133.0
149.0
69.0
85.0
101.0
117.0
133.0
149.0
69.0
85.0
101.0
117.0
133.0
149.0
165.0
69.0
85.0
101.0
117.0
133.0
149.0
165.0
85.0
105.0
125.0
145.0
165.0
185.0
205.0
85.0
105.0
125.0
145.0
165.0
185.0
205.0
225.0
0.1
0.8
1.6
0.0
0.1
0.7
1.1
0.0
0.0
0.4
1.1
1.8
0.1
0.1
0.4
1.1
1.7
0.3
0.3
0.4
0.8
1.3
0.3
0.4
0.4
0.6
0.8
1.3
0.3
0.4
0.6
0.7
0.7
1.0
1.4
0.3
0.4
0.4
0.6
1.3
1.8
0.4
0.4
0.6
0.7
1.0
1.6
0.4
0.6
0.7
0.8
1.0
1.0
1.3
0.4
0.6
0.7
0.8
1.0
1.1
1.1
0.7
1.0
1.1
1.3
1.6
1.7
2.0
0.7
0.8
1.0
1.3
1.4
1.6
1.8
2.0
Nd
10
a: Mesnet genişliği
b: Mesnet uzunluğu
h: Mesnet kalınlığı
d: Çap
He: Mesnet kauçuk katman kalınlığı
Kz: Düşey basınç altında mesnet yer değiştirmesi,
Kxy: Yatay basınç altında mesnet yer değiştirmesi
Nd: Dizayn düşey yükü
Ndmin: Dizayn bağlantı noktası yükü (beton)
Ndmin: Dizayn bağlantı noktası yükü (çelik),
Vxyd: Maksimum yatay deplasman değeri
Vxy,max: Herhangi bir yükteki deplasman
άab: Rotasyon
Tip B Round
d
h
He
(mm) (mm) (mm)
Yaklaşık
Ağırlık
Mesnet Boyutları
Parametreler
Durum 1: vxyd=20%.vxy,max
Kz
Kxy
(kN/
mm)
1.35
3.0
(kN/
mm)
206.6
(kg)
N dmin
(Beton /
Çelik)
Vxyd
αab
(kN)
(kN)
(mm)
(%)
693
(85 / 85)
4.2
0.0
Nd
Durum 2: vxyd=50%.vxy,max
Durum 2: vxyd=100%.vxy,max
N dmin
(Beton /
Çelik)
Vxyd
αab
Nd
N dmin
(Beton /
Çelik)
Vxyd
αab
(kN)
(kN)
(mm)
(%)
(kN)
(kN)
(mm)
(%)
640
(83 / 83)
10.5
0.0
556
(78 / 142)
21.0
0.0
Nd
200
30
21
200
41
29
4.0
149.6
0.97
669
(85 / 85)
5.8
0.0
626
(81 / 81)
14.5
0.0
530
(74 / 142)
29.0
0.0
200
52
37
5.0
117.3
0.76
520
(84 / 84)
7.4
1.6
488
(79 / 79)
18.5
1.3
436
(71 / 142)
37.0
0.7
250
30
21
4.7
499.4
2.10
1'394
(136 / 136)
4.2
0.0
1'297
(133 / 133)
10.5
0.0
1'143
(127 / 221)
21.0
0.0
250
41
29
6.3
361.7
1.52
1'385
(135 / 135)
5.8
0.0
1'275
(130 / 130)
14.5
0.0
1'102
(122 / 221)
29.0
0.0
250
52
37
7.9
283.5
1.19
1'323
(134 / 134)
7.4
0.1
1'252
(128 / 128)
18.5
0.0
1'060
(117 / 221)
37.0
0.0
300
41
29
9.1
728.7
2.19
2'224
(197 / 197)
5.8
0.1
2'157
(191 / 191)
14.5
0.0
1'981
(181 / 319)
29.0
0.0
300
52
37
11.5
571.2
1.72
2'212
(196 / 196)
7.4
0.1
2'125
(189 / 189)
18.5
0.0
1'921
(176 / 319)
37.0
0.0
300
63
45
13.8
469.6
1.41
2'199
(195 / 195)
9.0
0.3
2'094
(186 / 186)
22.5
0.1
1'860
(170 / 319)
45.0
0.0
300
74
53
16.2
398.7
1.20
1'946
(194 / 194)
10.6
0.7
1'836
(183 / 183)
26.5
0.6
1'653
(165 / 319)
53.0
0.3
350
41
29
12.5
1'295.3
2.99
3'060
(271 / 271)
5.8
0.3
2'981
(264 / 264)
14.5
0.3
2'849
(253 / 433)
29.0
0.1
350
52
37
15.7
1'015.2
2.34
3'046
(270 / 270)
7.4
0.4
2'945
(261 / 261)
18.5
0.3
2'776
(246 / 433)
37.0
0.1
350
63
45
18.9
834.8
1.92
3'031
(269 / 269)
9.0
0.6
2'908
(258 / 258)
22.5
0.4
2'703
(240 / 433)
45.0
0.1
350
74
53
22.2
708.8
1.63
3'017
(268 / 268)
10.6
0.7
2'872
(255 / 255)
26.5
0.6
2'631
(233 / 433)
53.0
0.3
350
85
61
25.4
615.8
1.42
3'002
(266 / 266)
12.2
0.7
2'835
(252 / 252)
30.5
0.6
2'558
(227 / 433)
61.0
0.3
400
57
41
22.2
768.2
2.76
3'560
(355 / 355)
8.2
0.1
3'445
(344 / 344)
20.5
0.0
3'177
(325 / 566)
41.0
0.0
400
73
53
28.1
594.3
2.13
3'537
(353 / 353)
10.6
0.3
3'390
(338 / 338)
26.5
0.1
3'068
(314 / 566)
53.0
0.0
400
89
65
33.9
484.5
1.74
3'448
(351 / 351)
13.0
0.4
3'270
(333 / 333)
32.5
0.3
2'959
(303 / 566)
65.0
0.0
400
105
77
39.8
409.0
1.47
2'892
(348 / 348)
15.4
1.3
2'714
(327 / 327)
38.5
1.0
2'419
(291 / 566)
77.0
0.7
450
57
41
28.2
1'199.2
3.49
4'537
(452 / 452)
8.2
0.3
4'408
(439 / 439)
20.5
0.3
4'194
(418 / 716)
41.0
0.1
450
73
53
35.6
927.7
2.70
4'511
(450 / 450)
10.6
0.4
4'345
(433 / 433)
26.5
0.4
4'068
(406 / 716)
53.0
0.1
450
89
65
43.0
756.4
2.20
4'486
(447 / 447)
13.0
0.6
4'282
(427 / 427)
32.5
0.4
3'942
(393 / 716)
65.0
0.3
450
105
77
50.5
638.5
1.86
4'461
(445 / 445)
15.4
0.7
4'220
(421 / 421)
38.5
0.6
3'817
(381 / 716)
77.0
0.3
500
57
41
34.9
1'773.1
4.31
5'632
(561 / 561)
8.2
0.4
5'489
(547 / 547)
20.5
0.3
5'250
(523 / 884)
41.0
0.1
500
73
53
44.1
1'371.7
3.33
5'604
(559 / 559)
10.6
0.6
5'419
(540 / 540)
26.5
0.4
5'110
(509 / 884)
53.0
0.3
500
89
65
53.2
1'118.4
2.72
5'576
(556 / 556)
13.0
0.7
5'349
(533 / 533)
32.5
0.6
4'194
(495 / 884)
65.0
0.4
500
105
77
62.4
944.1
2.29
5'548
(553 / 553)
15.4
0.8
5'279
(526 / 526)
38.5
0.7
4'194
(482 / 884)
77.0
0.4
500
121
89
71.6
816.8
1.99
5'520
(550 / 550)
17.8
1.0
5'209
(519 / 519)
44.5
0.8
4'194
(468 / 884)
89.0
0.6
550
73
53
53.4
1'940.9
4.03
6'815
(679 / 679)
10.6
0.6
6'611
(659 / 659)
26.5
(625 / 1'070)
53.0
0.4
0.6
6'271
*Firmamız; Müşterilerimizin istekleri doğrultusunda, yukarıdaki listede ölçüleri mevcut olmayan mesnetleri de, projenin yatay deplasman, düşey yük, kayma rijitliği vb.
teknik değerlerini esas alarak dizayn ederek üretimini gerçekleştirebilmektedir.
11
d
h
He
Yaklaşık
Ağırlık
Mesnet Boyutları
Parametreler
Durum 1: vxyd=20%.vxy,max
N dmin
(Beton /
Çelik)
Vxyd
αab
(kN)
(kN)
(mm)
(%)
6'784
(676 / 676)
13.0
0.7
Kz
Kxy
Nd
(kN/
mm)
3.29
Durum 2: vxyd=50%.vxy,max
N dmin
(Beton /
Çelik)
Vxyd
αab
(kN)
(kN)
(mm)
(%)
6'534
(651 / 651)
32.5
0.7
0.8
Nd
Durum 2: vxyd=100%.vxy,max
N dmin
(Beton /
Çelik)
Vxyd
αab
(kN)
(kN)
(mm)
(%)
6'117
(610 / 1'070)
65.0
0.4
5'963
(594 / 1'070)
77.0
0.6
Nd
550
89
65
64.5
(kN/
mm)
1'582.6
550
105
77
75.7
1'336.0
2.78
6'753
(673 / 673)
15.4
0.8
6'457
(643 / 643)
38.5
550
121
89
86.8
1'155.8
2.40
6'722
(670 / 670)
17.8
1.1
6'380
(636 / 636)
44.5
1.0
5'809
(579 / 1'070)
89.0
0.7
550
137
101
97.9
1'018.5
2.12
6'692
(667 / 667)
20.2
1.3
6'303
(628 / 628)
50.5
1.1
5'655
(564 / 1'070)
101.0
0.8
600
73
53
63.6
2'648.5
4.80
8'144
(811 / 811)
10.6
0.6
7'921
(789 / 789)
26.5
0.6
7'550
(752 / 1'273)
53.0
0.4
600
89
65
76.9
2'159.5
3.91
8'110
(808 / 808)
13.0
0.7
7'837
(781 / 781)
32.5
0.7
7'382
(736 / 1'273)
65.0
0.4
600
105
77
90.2
1'823.0
3.30
8'077
(805 / 805)
15.4
0.8
7'753
(773 / 773)
38.5
0.8
7'214
(719 / 1'273)
77.0
0.6
600
121
89
103.4 1'577.2
2.86
8'043
(801 / 801)
17.8
1.0
7'669
(764 / 764)
44.5
1.0
7'046
(702 / 1'273)
89.0
0.7
600
137
101
116.7 1'389.8
2.52
8'009
(798 / 798)
20.2
1.1
7'585
(756 / 756)
50.5
1.1
6'878
(685 / 1'273)
101.0
0.8
600
153
113
130.0 1'242.2
2.25
7'976
(795 / 795)
22.6
1.4
7'501
(747 / 747)
56.5
1.1
6'709
(669 / 1'273)
113.0
1.0
650
73
53
74.8
3'505.7
5.63
9'591
(956 / 956)
10.6
0.6
9'350
(932 / 932)
26.5
0.4
8'947
(891 / 1'494)
53.0
0.4
650
89
65
90.4
2'858.5
4.59
9'555
(952 / 952)
13.0
0.7
9'259
(922 / 922)
32.5
0.6
8'765
(873 / 1'494)
65.0
0.4
650
105
77
106.0 2'413.0
3.88
9'518
(948 / 948)
15.4
0.8
9'168
(913 / 913)
38.5
0.7
8'583
(855 / 1'494)
77.0
0.6
650
121
89
121.5 2'087.7
3.36
9'482
(945 / 945)
17.8
1.0
9'076
(904 / 904)
44.5
0.8
8'400
(837 / 1'494)
89.0
0.7
650
137
101
137.1 1'839.7
2.96
9'446
(941 / 941)
20.2
1.1
8'985
(895 / 895)
50.5
1.0
8'218
(819 / 1'494)
101.0
0.8
650
153
113
152.7 1'644.3
2.64
9'409
(937 / 937)
22.6
1.3
8'894
(886 / 886)
56.5
1.1
8'036
(801 / 1'494)
113.0
1.0
650
169
125
168.3 1'486.4
2.39
9'373
(934 / 934)
25.0
1.4
8'803
(877 / 877)
62.5
1.3
7'853
(783 / 1'494)
125.0
1.0
700
94
69
110.0 2'270.4
5.02 10'411
(1'106 / 1'106)
13.8
0.7
10'093 (1'073 / 1'073) 34.5
0.6
9'563
(1'016 / 1'732)
69.0
0.4
700
115
85
133.1 1'843.0
4.07 10'362
(1'101 / 1'101)
17.0
0.8
9'970 (1'060 / 1'060) 42.5
0.7
9'318
(990 / 1'732)
85.0
0.6
700
136
101
156.2 1'551.1
3.43 10'312
(1'096 / 1'096)
20.2
1.0
9'847 (1'046 / 1'046) 50.5
0.8
9'072
(964 / 1'732)
101.0
0.7
700
157
117
179.4 1'338.9
2.96 10'263
(1'091 / 1'091)
23.4
1.3
9'724 (1'033 / 1'033) 58.5
1.1
8'826
(938 / 1'732)
117.0
0.8
700
178
133
202.5 1'177.9
2.60 10'214
(1'085 / 1'085)
26.6
1.4
9'602 (1'020 / 1'020) 66.5
1.3
8'581
(912 / 1'732)
133.0
1.0
700
199
149
225.6 1'051.4
2.32 10'165
(1'080 / 1'080)
29.8
1.6
9'479 (1'007 / 1'007) 74.5
1.4
8'335
(886 / 1'732)
149.0
1.0
750
94
69
126.3 2'910.4
5.76 11'986
(1'274 / 1'274)
13.8
0.7
11'645 (1'237 / 1'237) 34.5
0.6
11'077 (1'177 / 1'989)
69.0
0.4
750
115
85
152.9 2'362.6
4.68 11'933
(1'268 / 1'268)
17.0
0.8
11'513 (1'223 / 1'223) 42.5
0.7
10'814 (1'149 / 1'989)
85.0
0.6
750
136
101
179.5 1'988.3
3.94 11'881
(1'262 / 1'262)
20.2
1.0
11'382 (1'209 / 1'209) 50.5
0.8
10'551 (1'121 / 1'989)
101.0
0.7
750
157
117
206.1 1'716.4
3.40 11'828
(1'257 / 1'257)
23.4
1.1
11'250 (1'195 / 1'195) 58.5
1.0
10'287 (1'093 / 1'989)
117.0
0.8
750
178
133
232.6 1'509.9
2.99 11'775
(1'251 / 1'251)
26.6
1.4
11'118 (1'181 / 1'181) 66.5
1.3
10'024 (1'065 / 1'989)
133.0
1.0
750
199
149
259.2 1'347.8
2.67 11'723
(1'246 / 1'246)
29.8
1.6
10'987 (1'167 / 1'167) 74.5
1.4
9'760
(1'037 / 1'989)
149.0
1.1
800
94
69
143.8 3'659.4
6.56 13'672
(1'453 / 1'453)
13.8
0.6
13'308 (1'414 / 1'414) 34.5
0.6
12'702 (1'350 / 2'262)
69.0
0.4
800
115
85
174.1 2'970.6
5.32 13'616
(1'447 / 1'447)
17.0
0.8
13'168 (1'399 / 1'399) 42.5
0.7
12'421 (1'320 / 2'262)
85.0
0.6
800
136
101
204.4 2'500.0
4.48 13'560
(1'441 /1'441)
20.2
1.0
13'027 (1'384 / 1'384) 50.5
0.8
12'140 (1'290 / 2'262)
101.0
0.7
800
157
117
234.6 2'158.1
3.87 13'503
(1'435 / 1'435)
23.4
1.1
12'887 (1'369 / 1'369) 58.5
1.0
11'859 (1'260 / 2'262)
117.0
0.8
800
178
133
264.9 1'898.5
3.40 13'447
(1'429 / 1'429)
26.6
1.3
12'746 (1'354 / 1'354) 66.5
1.1
11'578 (1'230 / 2'262)
133.0
1.0
800
199
149
295.2 1'694.6
3.04 13'391
(1'423 / 1'423)
29.8
1.6
12'606 (1'339 / 1'339) 74.5
1.3
11'297 (1'200 / 2'262)
149.0
1.1
800
220
165
325.4 1'530.3
2.74 13'335
(1'417 / 1'417)
33.0
1.7
12'465 (1'325 / 1'325) 82.5
1.6
11'016 (1'171 / 2'262)
165.0
1.1
850
94
69
162.5 4'523.8
7.40 15'469
(1'644 / 1'644)
13.8
0.6
15'083 (1'603 / 1'603) 34.5
0.6
14'438 (1'534 / 2'554)
69.0
0.4
850
115
85
196.7 3'672.2
6.01 15'409
(1'637 / 1'637)
17.0
0.7
14'933 (1'587 / 1'587) 42.5
0.7
14'139 (1'502 / 2'554)
85.0
0.6
850
136
101
230.9 3'090.5
5.06 15'350
(1'631 /1'631)
20.2
0.8
14'784 (1'571 /1'571)
50.5
0.8
13'840 (1'471 / 2'554)
101.0
0.7
850
157
117
265.0 2'667.9
4.37 15'290
(1'625 / 1'625)
23.4
1.1
14'634 (1'555 / 1'555) 58.5
1.0
13'542 (1'439 / 2'554)
117.0
0.8
850
178
133
299.2 2'346.9
3.84 15'230
(1'618 / 1'618)
26.6
1.3
14'485 (1'539 / 1'539) 66.5
1.1
13'243 (1'407 / 2'554)
133.0
1.0
850
199
149
333.4 2'094.9
3.43 15'170
(1'612 / 1'612)
29.8
1.4
14'335 (1'523 / 1'523) 74.5
1.3
12'944 (1'375 / 2'554)
149.0
1.0
850
220
165
367.6 1'891.8
3.10 15'111
(1'605 / 1'605)
33.0
1.6
14'186 (1'507 / 1'507) 82.5
1.4
12'645 (1'344 / 2'554)
165.0
1.1
900
110
85
196.0 3'214.0
6.74 13'851
(1'840 / 1'840)
17.0
0.8
13'447 (1'786 / 1'786) 42.5
0.8
12'775 (1'697 / 2'863)
85.0
0.7
900
135
105
237.8 2'601.8
5.45 13'788
(1'831 / 1'831)
21.0
1.1
13'289 (1'765 / 1'765) 52.5
1.0
12'458 (1'655 / 2'863)
105.0
0.8
900
160
125
279.6 2'185.5
4.58 13'724
(1'823 /1'823)
25.0
1.4
13'131 (1'744 / 1'744) 62.5
1.3
12'141 (1'613 / 2'863)
125.0
1.0
900
185
145
321.4 1'884.1
3.95 13'661
(1'814 / 1'814)
29.0
1.7
12'972 (1'723 / 1'723) 72.5
1.4
11'825 (1'570 / 2'863)
145.0
1.3
900
210
165
363.1 1'655.7
3.47 13'598
(1'806 / 1'806)
33.0
1.8
12'814 (1'702 / 1'702) 82.5
1.7
11'508 (1'528 / 2'863)
165.0
1.4
900
235
185
404.9 1'476.7
3.09 13'534
(1'797 / 1'797)
37.0
2.1
12'656 (1'681 / 1'681) 92.5
2.0
11'192 (1'486 / 2'863)
185.0
1.6
900
260
205
446.7 1'332.6
2.79 13'471
(1'789 / 1'789)
41.0
2.4
12'498 (1'660 / 1'660) 102.5
2.1
10'875 (1'444 / 2'863)
205.0
1.8
(mm) (mm) (mm)
(kg)
12
Precision in rubber since
1957
1014 - Turuncu Basım / 0216 466 23 61
ARSAN KAUÇUK PLASTİK MAKİNA SANAYİ ve TİCARET A.Ş.
Yukarı Dudullu Organize Sanayi Bölgesi Nato Yolu No:35 34775 Dudullu - İstanbul / Türkiye
Tel: 0216 365 83 06 (pbx) Faks: 0216 365 83 16 E-mail: [email protected]
www.arsankaucuk.com.tr
Download

uzaynet abonelik başvuru formu - UzayNet