Zbor sv. Jakuba
CD Si moja nádej
Akordy k piesňam
www.zborsvjakuba.sk
Register
1 Noc zázrakov ........................................................................................................ 2
2 Najmocnejšia láska................................................................................................ 3
3 Pozdvihni svoj hlas ................................................................................................ 4
4 Nádej .................................................................................................................. 5
5 Hostina lásky ........................................................................................................ 6
6 Iba Ty Ježiš .......................................................................................................... 7
8 Pieseň pre kňaza ................................................................................................... 9
9 Svadobná II. ...................................................................................................... 10
10 Božie dieťa ....................................................................................................... 11
11 Nechajte maličkých ............................................................................................ 12
12 Nádej, láska a spása .......................................................................................... 13
13 Ďakujem Mária.................................................................................................. 14
www.zborsvjakuba.sk
Texty s akordami k piesňam z CD „Si moja nádej“
Strana 1
1 Noc zázrakov
Transpozícia: +1 poltón
Medzihra: C, G, ami, F, C, G
Predohra: C, G, ami, F, C, G
1.sloha
C
G
ami F
2.sloha
G
C
Tajomné ticho noci zázrakov a krás,
C
G
ami
F
ami
G
Niečo deje sa, keď zazvoní zvon polnočný,
F
dmi
ami F
G
Do ticha noci zaznie anjelský hlas,
G
prebúdza lásku v srdci u každého z nás.
F
G
G
všetci tešme sa, že nastáva čas vianočný
C
G
ami
F
G
zaznejú tóny zvonov, zvolávajú nás,
F
ami
G
pokľaknúť pred Toho, ktorý prišiel z neba sám,
F
ami
G
Ježiško maličký, priniesol si pokoj k nám.
Ref:
F
G
2x Ref ...
C
Tešme sa už nie sme stratení,
F
G
End: C, G, ami, F, C, G, C
C
Jasajme, sme zachránení,
F
G
ami
veď Boh svojho Syna poslal k nám,
dmi
G
On je nádej sám.
F
G
C
Plesajme, radostne spievajme,
F
G
C
Spasiteľa nášho vítajme,
F
G
ami
dieťatko krásne v jasličkách
dmi
G
C
svojou vierou obdarme
www.zborsvjakuba.sk
Texty s akordami k piesňam z CD „Si moja nádej“
Strana 2
2 Najmocnejšia láska
Transpozícia: -2 poltóny
Predohra: G, C, D->D#->emi, ami, C, D
1.sloha
2.sloha
G C
D
G
G C
Ty ma dvíhaš vždy, keď k zemi padám.
C
D
D
C
emi
ami
C
D
D
C
D
G
C
D
D
emi
C
D
C
ami
D
Ježiš, láska nekonečná.
Ty si láska nekonečná.
Ref:
2x Ref
D
G
Mocnejšia je ako vody oceána,
emi
C
D
...Záver:
G
C
hrejivejšia ako jarný slnečný lúč.
emi
C
D
D
D
G
G
C
D
G
život svoj chcem s Tebou žiť. (s Tebou žiť)
C
nikdy od seba ma neodlúč.
D
emi
Bez Tvojej lásky tu na zemi, (bez lásky)
C
Medzihra : G, C, D->D#->emi, C, ami, D
www.zborsvjakuba.sk
G
Nechcem viac bez Teba byť, (bez Teba byť)
S Tebou nebojím sa kráčať do neznáma,
C
emi
Pred Tvojou žiarou stráca sa tma,
D
C
G
si ohňom lásky, čo roztápa ľad.
Ku mne sa skláňaš, si milosť večná,
emi
G
Aj keď mráz príde, do srdca prinesie chlad,
D
ami
D
G C
Dotykom liečiš všetky moje viny.
C
emi
s Tebou vyplávam zo zradných vĺn.
Ty mi dávaš to, čo nikto iný.
C
D
ami
G
C
G
vtedy mi dávaš svoj záchranný čln,
posielaš mi krídla holubíc.
G C
D
keď sa mi rúca pod nohami svet,
a keď zdá sa, že už nevládzem nič,
C
G
Keď zúri búrka, príval strháva breh,
G
Vo mne dýchaš, keď seba hľadám
C
D
D
G
bol by svet navždy stratený.
Texty s akordami k piesňam z CD „Si moja nádej“
Strana 3
3 Pozdvihni svoj hlas
Transpozícia: +1 poltón
Predohra: C, G, ami, G, F, C
2.sloha
1.sloha
C
C
G
Dnes Ťa chcem chváliť, piesňou Ti vďaku vzdať,
ami
F
Nekonečný Boh, úžasný, láskavý,
ami
G
C
G
F
G
G
Zídení v láske Tvoje meno chválime,
Nech všetci ľudia Tvoju lásku spoznajú,
ami
F
prijmi dnes pieseň, ktorá Teba oslávi.
na Tvoju chválu pozdvihnúť svoj hlas.
C
G
ami
G
F
G
spoločnou piesňou, Bože, Ťa velebíme.
nech nebo i zem Tvoju slávu hlásajú.
1x Ref.
Ref:
F
ami
G
Pozdvihni svoj hlas, nech každý vie, že On je Pán.
F
ami
G
C
Ref:
Spievaj pieseň o láske, ktorá chráni nás.
F
ami
G
C
Pozdvihni svoj hlas a celým svojím životom ho chváľ.
F
ami G
Je tu prítomný,
C
je náš Kráľ.
prechod: A
G
hmi
A
Pozdvihni svoj hlas, nech každý vie, že On je Pán.
G
hmi
A
D
Spievaj pieseň o láske, ktorá chráni nás.
G
hmi
A
D
Pozdvihni svoj hlas a celým svojím životom ho chváľ.
G
Medzihra: C, G, ami, G, F, C
www.zborsvjakuba.sk
hmi A
Je tu prítomný,
D
je náš Kráľ.
Texty s akordami k piesňam z CD „Si moja nádej“
Strana 4
4 Nádej
ami F
C
G
tvoj kríž zdvíha k nebesiam,
ami
Transpozícia: +2 poltóny
F
C G
F
2.sloha
C G
ami
keď cez slzy nevidíš,
ami
F
C
F
ami F
G
Keď ti nádej zomiera (nádej zomiera),
ami
F
C
G
F
C
G
C
F
C
G
ami
F
C
G
vždy bude stáť v tvojej blízkosti.
F
C
G
Ref: ...
Medzihra: ami, G, F, ami -> C, dmi, E, ami
G
ami G F
láska pre srdcia zlomené,
F
On je nádej,
G
milosrdenstvo a uzdravenie (uzdravenie).
ami F C
G
V svojom trápení nie si viac sám,
www.zborsvjakuba.sk
G
zašepkaj meno Ježiš
G
C
tak veľmi nás všetkých miloval. (miloval)
F
G
pokoj pre unavených,
ami F
G
Otvor srdce svoje, pozri na kríž
On je nádej pre bezmocných,
ami F
F
ami
zašepkaj meno Ježiš.
Ref: ami F C
G
Nikdy ťa neopustí (nikdy ťa neopustí),
G
keď už v nikoho a v nič neveríš,
F
C
Potupený na kríži život dal,
ami
srdce bolesť a plač zoviera,
ami
C G
ami F
iba žiaľ a smútok v duši máš.
C
C G
opustený, zradený.
G
F
F
Tiež bol sám a zranený,
G
svetlo slnka ani hviezdy jas,
ami
C
Medzihra: ami, G, F, ami -> C, dmi, E, ami
Keď Ťa k zemi tlačí kríž,
ami
G
bude v svojej láske pri tebe stáť
1.sloha
F
G
v tieni ťažkej bolesti z bremena strát,
Predohra: ami, C, dmi, E, ami
ami
F C
ami -> C
nádej,
FG C
Ježiš
Texty s akordami k piesňam z CD „Si moja nádej“
Strana 5
5 Hostina lásky
Transpozícia: -1 poltón
2.sloha
1.sloha
G
G
D
D
Všetci sme pozvaní na hostinu vzácnu,
V láske k nám prichádzaš, si sám na oltári,
emi
emi
C
D
ako dar prinesme radosť aj žiaľ.
G
Prežívať znova môžeme chvíľu tak krásnu,
C
prišiel si medzi nás, môj Boh a Pán.
D
Požehnaj svojou rukou obetné dary,
emi
D
Vedľa čaše vína, vedľa kúska chleba,
C
Tvoja obeť svätá v chlebe víne skrytá
G
D
D
s nádejou objímaš svet,
ktoré pripravil si Ty sám,
emi
emi
C
v nich sa sníma vina, v nich stretávam Teba,
G
D
emi
C
G
C
ktoré Ti dávame, Ty si v nich sám.
položiť túžby a sny na oltár.
emi
D
G
D
emi
C
si Baránok Boží, si Ten, ktorý zloží
G
D
C
D
večný život ponúkaš nám.
účet za naše pády a hriech.
Ref:
2x Ref
emi C D
G
Baránok lásky, obetný,
ami emi C
D
krv a víno telo a chlieb,
emi
C
D
G
láska rozdaná je pre všetkých,
C
G
ami
načerpať z nej pokoj v srdci v tejto chvíli
C
D
G
pozvaný si tiež.
www.zborsvjakuba.sk
Texty s akordami k piesňam z CD „Si moja nádej“
Strana 6
6 Iba Ty Ježiš
Transpozícia: -1 poltón
Predohra: G, F, C, G, F, C ... G
2.sloha
1.sloha
G
C
D
G
Srdciam dávaš lásku a ústam dávaš smiech,
C
D
emi
pomáhaš zblúdeným navrátiť sa z ciest.
D
C
G
Dotyk Tvojich dlaní zlomené zacelí,
C
emi
D
G
Tvoje sväté meno pozná svet celý.
G
C
D
G
Zasiahnutá túžbou za Tebou kráčať chcem,
C
D
emi
suchou nohou cez more ku Tebe prídem.
D
C
G
Vystrieš ku mne ruku, láskou ma naplníš,
C
emi
D
G
vďaka že si so mnou, v nádej sa mení kríž.
2x Ref. ...
Ref:
C
D
G
Záver:
Iba Ty, Ježiš, iba Ty sám,
C
emi
G
D
za tri dni zboríš a postavíš chrám.
C
D
D
F
C
Iba Ty Ježiš Ty sám.
Utíšiš búrku a nasýtiš dav,
C
C
Iba Ty Ježiš Ty sám
G
emi
F
G
vstúp mi do srdca a som bez obáv.
Medzihra: G, F, C, G, F, C ... G
www.zborsvjakuba.sk
Texty s akordami k piesňam z CD „Si moja nádej“
Strana 7
7 Vianočný príbeh
2.sloha
Transpozícia: -1 poltón
G
D
Predohra: G, D, C, D, G-C-G
V chudobnej maštali dieťa sa zrodilo,
C
D
G
zostúpil na zem Boh z lásky k nám.
1.sloha
D
D
Mária s Jozefom do noci kráčajú,
Do temnoty noci svetlo zasvietilo
C
C
G
D
G
D
a z biednej maštale stal sa chrám.
ich tváre značené sú únavou.
emi D
D
D
C
G
C
G
D
D
emi
D
G
skláňa sa pred ním nebo i zem.
emi
Ref: D
strápený Jozef spytuje sa,
C
D
C
G
ktoré dnes má na svet prísť,
C
G
že je Kráľom netuší,
Kde by dieťa zrodilo sa,
C
D
sníva si svoj detský sen,
len kúsok strechy nad hlavou.
emi D
G
V Máriinom náručí
Sťa biedni tuláci príbytok hľadajú,
C
G
D
Koľko krásy, koľko lásky
G
C
kto by ich mohol prichýliť.
G
v sebe skrýva príchod Tvoj.
Ref:
D
C
D
G
Detský úsmev v Tvojej
Márne klope, márne prosí dvere sú zatvorené.
D
C
Márne hľadá súcit lásku, srdcia zostávajú kamenné.
C
D
emi
C
G
tvári nesie pokoj, Spasiteľ môj.
C
C
G
D
emi
C
Iba hviezda nad mestom ukazuje jeden smer,
Iba láska dokáže obeťou spásy sa stať,
ami
ami
D
C
D
G
D
C
D
G
ku maštaľke chudobnej, tam je cesty ich cieľ.
prišiel si nás vykúpiť, za ľudí život dať.
Medzihra: D, C, ami, D, G
Záver: C, D, emi,C, ami, D, C, D, G
www.zborsvjakuba.sk
Texty s akordami k piesňam z CD „Si moja nádej“
Strana 8
8 Pieseň pre kňaza
Transpozícia: -1 poltón
2.sloha
Predohra: C, G, F, C, ami, G, F, C
C
Tu v bielom rúchu prichádzaš zas,
1.sloha
C
F
G
F
F
C
C
C
G
F
C
C
G
G
Prechod vyššie: A
Ref:
C
G
ami G
G
s požehnaním Pánovým liečiť srdcia zranené.
Hľa prichádzam Pane,
D
spolu s Ježišom ho niesť až na golgotskú výš.
hmi A
D
G
A
D
s požehnaním Pánovým liečiť srdcia zranené.
Hovorené slovo: G, hmi, A, D, emi, A, D
K Tebe Pane dvíham svoju dušu,
oslavovať Ťa chcem naveky,
chcem plniť Tvoju vôľu,
Bože, môj Kráľ,
a to chcem, Bože môj,
hlboko v srdci mám Tvoj zákon.
www.zborsvjakuba.sk
D
Svetu odkrývať Božej lásky pramene,
C
Hovorené slovo: F, ami, G, C, dmi, G, C
A
A
G
C
Svetu odkrývať Božej lásky pramene,
F
hmi
G
C
spolu s Ježišom ho niesť až na golgotskú výš.
F
G
Kňazom sa stať a s láskou objať kríž,
Kňazom sa stať a s láskou objať kríž,
F
G
1xRef: ...
a pohľad svoj si zdvihol k nebesám.
ami
C
ktoré sa v telo a krv premení.
lásku si dostal chceš ďalej ju dať
F
C
na oltár dávaš víno aj chlieb,
V tej chvíli všetko zostalo stáť,
F
G
F
G
F
G
Do duší vkladáš vážnosť aj smiech,
to, čo ti šepkal vieš len ty a on sám.
C
C
pastierom stáda, Otcom zvolený.
v srdci ti zaznel nádherný hlas,
F
C
láske sa dávaš, stal si sa kňaz,
Bolo to krásne, keď prišiel ten čas,
Ref:
G
vezmem kalich spásy
a budem vzývať meno Pánovo.
Texty s akordami k piesňam z CD „Si moja nádej“
Strana 9
9 Svadobná II.
Transpozícia: -1 poltón
pozn. „akord Ghmi“ = tóny: G, H, D, F#
Predohra: D, Ghmi,hmi, A, E, G, A, D
2.sloha
1.sloha
D
D
Ghmi
Ghmi
Je tak nádherné milovať, nádherné byť milovaný,
Pred oltárom chcem ti ruku dať, skryjem ti ju v dlani,
hmi
hmi
A
život môžeme spolu prežívať v Božom požehnaní.
život môj do rúk tvojich dať, čas splnených prianí.
emi
f#mi
G
f#mi
Stretla som ťa, moja láska, kúskom neba stal sa svet,
emi
hmi
A
G
emi
f#mi
G
f#mi
Dnes sľubujem ti lásku a vernosť v dobrom, v zlom,
A
emi
ty si radosť môjho života a balzam na bolesť.
hmi
G
A
dnes sľubujem ti seba, buď mojím životom.
Ref1:
G
A
Ref2.
hmi
G
V tichu chrámu nežné „áno“ vznesie sa k výšinám,
emi
f#mi
G
f#mi
G
emi
hmi
G
A
f#mi
G
A
nech našu lásku oheň nespáli, nech búrku prekoná.
D
v bielom závoji tisíce hviezd tajomstvo šťastia skrývajú,
emi
hmi
Niečo krásne Boh nám núka, v požehnaní silu dá,
A
vo svetle sviec na oltári sám Boh zostúpi k nám.
hmi
A
D
anjeli v nebi iba pre nás dvoch pieseň lásky spievajú.
hmi
f#mi
G
D
A naše srdcia v jedno spojené iba tónmi šťastia hrajú,
emi
hmi
G
A
D
jedno druhému sa v tento deň ako vzácny dar rozdajú.
medzihra: D,D/G,D/A,D/G, D
medzihra: D, G, f#mi, hmi, G, emi, A
Ref1: ...
End: D, Ghmi,hmi, A, E, G, A, D
www.zborsvjakuba.sk
Texty s akordami k piesňam z CD „Si moja nádej“
Strana 10
10 Božie dieťa
Transpozícia: -1 poltón
Predohra: G, D, emi, D, C, G, D, emi, D, C, G
2.sloha
1.sloha
G
D
C
G C
D
G
G
D
D
C G C
D
G D
Do ticha nočnej chvíle anjelský hlas znie,
Ruka sa s rukou spája, srdcia plesajú,
G
G
D
C
G
ami
D
D
emi
C
D
emi
C
D
A hviezda svieti jasne tmám, zázrak lásky prišiel k nám,
C
C
D
D
emi C
D
Nech Jemu sláva navždy znie, On je naše spasenie.
C
D
C G ami
Boh človekom sa stáva, všetci volajú:
všetkým ľuďom na zemi Boh dáva znamenie.
C
D
D
emi
Zastaň na chvíľu, pri Ňom stoj,
zem i nebo spievajú, Spasiteľa vítajú.
C
D
On ponúka ti život svoj.
Ref:
C emi D
G C
D
Božie dieťa, Boží Syn, leží v jasličkách,
C emi D
G C
D
Ref. ...
G
dá ti úsmev, pokoj svoj, ak mu lásku dáš,
C emi D
G
C
End: G, D, emi, D, C, G
D
je tak krásny, nádherný, pravý Boží syn,
C emi D
G C
D
G
prišiel z neba ako dar a láska prišla s Ním.
medzihra: G, D, emi, D, C, G, D, emi, D, C, G
www.zborsvjakuba.sk
Texty s akordami k piesňam z CD „Si moja nádej“
Strana 11
11 Nechajte maličkých
Transpozícia: -1 poltón
Predohra: emi, C, D, G, C, D ... G
medzihra: emi, C, D, G, C, D ... G
1.sloha
2.sloha
G
C
G
G
Stojím tu dnes pred oltárom, sviecu v ruke mám
emi
C
C
Ty si za mňa život dal, ja teraz to už viem
emi
D
G
C
D
a spolu s Tebou plameň večnej lásky zažínam.
a za všetko, čo pre mňa robíš, Ježiš, ďakujem.
emi
emi
C
D
G
V bielych šatách čisté srdce chcem Ti teraz dať,
C
G
Ty ma poznáš a ja Ťa chcem stále viac spoznávať,
emi
C
D
Ref.:
D
buď so mnou keď sa zobúdzam, keď idem zaspávať,
Prechod: E
G
v každej chvíli pri mne stoj, životom ma veď,
C
D
ja mám Ťa rád a život chcem Ti dať.
C
C
G
C
Ježiš, si môj priateľ, máš ma rád
emi
D
Veľkú milosť dávaš mi, smiem pred Tebou stáť,
D
G
C
f#mi
Ref:
D
E
A
„Nechajte maličkých ku mne prísť,“
D
D
iba s Tebou, Ježiš, najkrajší je svet.
E
A
hovoríš to Ježiš Ty sám,
D
Ref:
emi
C
D
D
D
D
E
jeho krásu im dám.
G
A
hovoríš to Ježiš Ty sám,
C
f#mi
lebo im patrí nebeské kráľovstvo,
G
„Nechajte maličkých ku mne prísť,“
C
E
Naždy dám (navždy dám).
emi
lebo im patrí nebeské kráľovstvo,
C
D
jeho krásu im dám.
www.zborsvjakuba.sk
Texty s akordami k piesňam z CD „Si moja nádej“
Strana 12
12 Nádej, láska a spása
Transpozícia: 0
Ref2:
emi D C
Predohra: G, G/C, G, G/C, G, G/emi, D
G
C
G
D
Ty si láska, láska v tieni figovníka ukrytá.
emi D C G
ami
D
G
Ty si láska, láska, naplní nás všetkých dosýta.
1.sloha
G
C
D
emi
V kvapke rosy pijem dúhu,
C
G
/prechod vyššie o 1 tón/
D
medzihra: A, A/D, A, A/D, A, A/f#mi, E
na kvet lásky si ju položil,
3.sloha
G
C
D
emi
a do nej si vložil zmluvu,
C
D
A
G
E
f#mi
Svoje ruky k nebu dvíham,
kto v Teba verí, aby večne žil.
hmi
A
E
hviezdu skúšam ukryť do dlaní,
Ref1:
emi D C
G
C
G
D
Ty si nádej, nádej v živej vode navždy ukrytá.
emi D C G
ami
D
G
Ty si nádej, nádej, napiť z nej sa môžeme dosýta.
Medzihra: G, G/C, G, G/C, G, G/emi, D
A
D
E
f#mi
Tvoje meno, Ježiš, vzývam ,
D
C
D
2xRef3:
D
A
E
End: A, A/D, A, A/D, A, A/f#mi, E, A
G
C
D emi
ten pokrm nám dávaš z lásky,
D
A D
f#mi E D A
hmi
E
A
Ty si spása ,spása, pre tých, čo Ťa našli odmena.
žiaria ako zlatý vodopád,
C
A
Ty si spása, spása pre tento svet zrodená.
emi
V lúči slnka zbieram klásky,
ami G
E
túžim len po Tvojom pozvaní.
f#mi E D
2.sloha
G
D
G
kúsky z neho môžeme rozdávať.
www.zborsvjakuba.sk
Texty s akordami k piesňam z CD „Si moja nádej“
Strana 13
13 Ďakujem Mária
Transpozícia: 0
Predohra: D
2.sloha
1.sloha
D
D
A4 A
V plášti svojom skrývaš nádej,
K Tebe svoje prosby vznášam,
G
G
A
D
A4 A
A
hmi
G
f#mi
G
emi
A
hmi
G
emi
A
f#mi
G
A
hmi
G
A
v Tvojej prítomnosti začne nový deň.
Tvoje srdce láskou žiari, Nádej jediná.
2xRef. ...
Ref:
C
G
Strácajú sa mraky, mizne búrky tieň,
Keď som v smútku, v žiali na kolenách,
emi
A
povzbudenie podávaš.
viem, že tvoja pomoc nikdy nemešká.
emi
A4 A
každému, kto v Teba dúfa,
v dôvere sa k Tebe skláňam,
hmi
A
priehrštím ju rozdávaš,
Panna krásna, Matka nebeská,
D
A4 A
G
D
Si tak nádherná, si tak dobrotivá,
C
G
D
(D7)
Matka láskavá, Panna milostivá,
G
A
hmi
k Tebe volám, dáš mi silu, nádej a sen,
G
A
G
Gmi
D
za Tvoje láskavé srdce, Mária, dnes ďakujem.
medzihra: G, A, D, A, hmi, G, A, D, D4, D
www.zborsvjakuba.sk
Texty s akordami k piesňam z CD „Si moja nádej“
Strana 14
Download

Akordy - Zbor sv.Jakuba