Maxipes Fík slavil
svoje narozeniny...
Č TRNÁC TIDENÍK KADAŇSKÝCH OBČANŮ
Příští KN
Uzávěrka příspěvků a inzerátů
je ve středu 20. července
29. července
... 5. strana
Pozvánka
Kam za kulturou
... 3. strana
Ročník XXI. č. 13 24. června 2011 5 Kč,–
Vydejte se po
Fíkových stopách
Technické služby Kadaň pořádají
v sobotu 25. června další sběr nebezpečného odpadu. Tím se myslí například:
lednice, televize, plasty, výbojky, zářivky,
léky, akumulátory, pneumatiky, zbytky
pryže, plechovky od barev, monočlánky, olejové filtry, textil znečištěný olejem. Likvidace je pro občany zdarma.
(dokončení na 2. straně)
Kinematograf
opět v Kadani
Kraj chce sloučit
všechny školy
Kadaň byla jednou ze zastávek akce Na kole dětem. Cyklistický peloton v čele se známým českým velocipedistou Josefem Zimovčákem,
mistrem světa a držitelem světových rekordů se ve středu 8. června vydal z Aše po vlastní ose až na nejvýchodnější kraj Slovenska do
obce Nová Sedlica. V Kadani akci podpořil na kole starosta města Jiří Kulhánek, který se připojil k první etapě do Žatce. Cyklisté za 11
dní urazí 1635 km a projedou celkem 342 měst a obcí. Smyslem projektu je podpořit léčení onkologicky nemocných dětí v Česku i na
Slovensku. Více informací o projektu včetně možností jak pomoci najdete na www.higbic.cz.
Foto: (vv)
O prázdninách k nám opět zavítá
Kinematograf bratří Čadíků. Filmy se
budou promítat na Mírovém náměstí
od 26. do 29. července. Diváci budou
moci zhlédnout: „Největší z Čechů“ komedie Roberta Sedláčka, „Zemský
ráj to napohled“ - komediální drama Ireny Pavláskové, „Tacho“ - akční
komedie Mirjam Landové, „Kawasakiho růže“ - drama režiséra Jana Hřebejka. Začátek filmových představení po
setmění, kolem 22.00 hod.
(r)
Odstávka tepla Radek Holý a pes Ory zvítězili
Odstávka dodávky tepla pro
město Kadaň se uskuteční od
11. do 17. července 2011. (r)
V Labyrintu se sešli „námořníci“
Tak jako každý rok i letos se v Labyrintu uskutečnilo tradiční setkání
Domovů pro osoby se zdravotním
postižením. Pozvání z Kadaně dostali
„kamarádi“ z Tuchořic, Vejprt, Kovářské, Chomutova, Mostu, Litvínova
a Háje u Duchcova. Tento již 15. ročník probíhal netradičně a to na téma
„námořnictví“. K tomu patřila i pěkná
výzdoba s námořnickou tématikou, na
jejíž přípravě se podíleli klienti kadaňských domovů. Setkání zahájila Ing.
Lenka Miláková, ředitelka kadaňské-
...zpráv
aktualit
fotografií
Sběr a svoz
nebezpečného
odpadu
Prázdninový čas si můžete letos opět
zpestřit díky turistické kartě maxipsa
Fíka a vydat se po jeho stopách na zajímavá místa v Kadani a okolním regionu.
Navíc získáte zajímavou věcnou cenu.
Stačí nasbírat deset razítek, která jsou
potvrzením, že soutěžící opravdu některá
z celkem 18 míst navštívil. Turistickou kartu maxipsa Fíka si
můžete vyzvednout
třeba v Informačním
centru na Mírovém
náměstí spolu se
seznamem míst. (r)
Záměrem Ústeckého kraje je sloučit
všechny střední školy v Kadani a Klášterci nad Ohří do jedné, která by nesla
název Gymnázium a Střední odborná
škola Kadaň. Opatření by mělo přinést
finanční úspory. Konečné rozhodnutí má
padnout 29. června na zasedání zastupitelstva kraje. Mnohým lidem se slučování
škol a jeho způsob nelíbí. Jeden z názorů
nám poslal Pavel Čeloud:
„Máme dlouholetou tradici v opakovaném rozdělování a následném slučování
čehokoli a prosazování stádní průměrnosti.
Umíme to dokonce opatřit líbivými marketingovými slogany jako koncepce, reforma,
zvýšení efektivnosti, apod. Další naší tradicí je tr(a)pné následování stranických rozhodnutí, jež jsou nám v tichosti připravena
shůry.
(dokončení na 2. straně)
ww
w.k
ada
nsk
eno
vin
y.c
z
Nabízejí
více...
ho zařízení, která účastníkům popřála
dobrou plavbu. Za město byl přítomen
vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví Tomáš Mědílek. Letní plavbu
si účastníci mohli zpestřit diskotékou,
bowlingem nebo kulečníkem. Navíc
se hodnotil nejlépe „námořnicky“
vystrojený tým. První cenu si odneslo
družstvo z Mostu.
Pochopitelně se podobná akce neobešla bez sponzorů. Poděkování si zaslouží:
Oiles Czech manufakturing s. r. o., Ener-
„Ve stínu“ Fíkových narozenin hájili
čest Kadaně a naší městské policie psovodi se svými psy na 6. ročníku soutěže ve
služební kynologii „O Kadaňský pohár“.
A musíme říci, že naši zástupci si vedli velmi dobře. Radek Holý a jeho mladý
pes Ory si vybojovali celkové prvenství.
A neměli to snadné, protože se soutěže
zúčastnil i trojnásobný vítěz předchozích
ročníků Michael Lorenz se psem Harry
z Polizei Chemnitz. Ten v celkovém hodnocení obsadil druhé místo. Ale dobře
si vedli i další dva naši psovodi. Pavel
Hovorka se psem Kronem skončili čtvrtí
a Radek Vyhnálek s Badem obsadili sedmé místo. Podrobnější informace přineseme v příštím čísle. Fotografie najdete
na www.kadanskenoviny.cz.
(r)
V době hlavní turistické sezóny budou
na Doupovskou dráhu opět pravidelně vyjíždět vlaky. Od 2. července do 28.
srpna vždy o sobotách a nedělích. První
vlak z nádraží Kadaň vyjíždí v 8.25 hod.,
další v 10.59, 14.25 a 16.59 hod. Vláčkem
se tak bez problémů dostanete na Hradec u Kadaně, do některé zastávky poblíž
Nechranické přehrady nebo až do Krásného Dvora případně Podbořan (a pochopitelně i zpět). Více informací najdete na
www.doupovskadraha.cz případně v jízdním řádu, kde byla tato trať zařazena mezi
nostalgické a výletní vlaky.
(r)
Fíkovy narozeniny otevřely první část nábřeží
Oslava narozenin maxipsa Fíka byla zároveň neoficiálním
otevřením první části nábřežní promenády. Zeptali jsme se
starosty Kadaně Jiřího Kulhánka, kdy a jak se myšlenka na
vybudování nábřežní promenády zrodila?
S nápadem oživit nábřeží Ohře a vytvořit
promenádu přišel Vít Branda v roce 2003.
Při přípravě strategického plánu rozvoje
města v roce 2004 jsme tuto vizi dopilovali
a začali pracovat na projektu. Předpokládali jsme, že i do České republiky dorazí
evropské fondy, a tak jsme chtěli být připraveni a vyplatilo se.
V Labyrintu jste mohli zahlédnout „piráta z Karibiku“ nebo skvěle ustrojenou mosteckou
posádku, která získala ocenění poroty a umístila se na prvním místě.
Foto: (vv)
Pravidelně po
Doupovské dráze
Jak složitá byla realizace této vize?
Kolem přípravy projektu se sešel tým
skutečně velmi dobrých architektů a to byl
základ úspěchu. Samozřejmě, že jako vše, i tento projekt měl
své „porodní“ bolesti. Vytrvalost, píle, houževnatost a trpělivost nakonec slavily úspěch.
Při prvním podání žádosti do evropských fondů ROP v roce
2008 byl tento náš projekt hodnocen
jako nejlepší a nejkoncepčnější ze všech
tehdy podaných projektů. Je třeba zdůraznit, že jsme dostali z dotace 92,5 %.
To je opravdu úspěch.
Nábřeží se stává cílem vycházek stále
většího počtu lidí. To vás jistě těší?
Samozřejmě těší velice, vždyť to byl
smysl celé akce oživit nábřeží. Doufám, že
si Kadaňané postupně vezmou nábřeží za
své a budou mít k němu dobrý vztah.
(dokončení na 5. straně)
Krátce … z Kadaňska
Ze zápisníku
městské policie
Pranostika:
Nebyl-li červen dostatečně děštivý,
dodá vodu až červenec a přidá ještě
mnohé bouře.
Dostali chuť na zmrzlinu?
Citát na tento týden:
Zbabělci jsou nepochybně nebezpečný
živel, ale co teprve odvážní blbci?
WERICH
Bdělý občan upozornil v nočních
hodinách městskou policii na poškozenou mříž a dveře u stánku na zmrzlinu
v Chomutovské ulici. Strážníci jeho tvrzení na místě potvrdili. Na vstupních dve-
Druhé dítě v kadaňském babyboxu
objevili v neděli 5. června. Někdo ho tam
odložil již v půl páté ráno. Šlo o chlapečka, který byl úplně zdravý a kterému
v nemocnici začali říkat Dalibor. Vážil 3,3
kg a měřil 50 cm. Kadaňský babybox byl
instalován v roce 2007. V červnu 2009
zde našli první odložené dítě. Šlo rovněž
o chlapečka, kterému začali říkat Vítek.
Hledáte-li příjemné místo na organizaci třídního posezení na závěr školního roku, příp. srazu třídních kolektivů
po letech, využijte nabídky občerstvení
Konírna ve františkánské zahradě, které
je schopné přizpůsobit se vašim požadavkům. V případě zájmu volejte na číslo
774 418 272.
Městská knihovna v Kadani oznamuje, že od 1. do 12. srpna bude celozávodní dovolená a celá knihovna i s pobočkou
bude uzavřena. V provozu bude pouze
internetové pracoviště
Kontakt na MP
Sdružení seniorů města Kadaně se před letní pauzou rozloučilo se svými členy ve středu 8.
června. Předsedkyně sdružení Ingrid Bradová přála hned třikrát. Nejprve paní Miroslavě
Dytrychové, která slavila v červnu svoje životní jubileum. Podruhé přítomným mužům ke
Dni otců a potřetí všem, aby prožili hezké léto a v září se všichni ve zdraví sešli. První schůzka po prázdninách se uskuteční tradičně ve středu 14. září od 14 hodin.
Foto: (vv)
Dva roky již pomáhají radou
v tíživých sociálních situacích
Poradna pro rodinu a mezilidské vztahy
byla v Kadani otevřena v dubnu 2009. Již po
několika měsících jejího provozu se potvrdilo, že této služby bylo ve zdejší regionu
potřeba. Navíc služby jsou zde poskytovány
bezplatně. A tak ji může využít každý, kdo
Poděkování
Chtěla bych moc poděkovat panu
Martinu Sladkému z Úřadu práce, Jana
Roháče v Kadani. Většinou se na úřadech setkávám s negativním přístupem.
Pan Sladký mě mile překvapil svým
lidským a profesionálním jednáním,
a navíc s úsměvem, což se dnes málo
vidí. Přeji mu moc úspěchů v jeho profesi. Nejsem sama, většina lidí se mnou
souhlasí.
Zdeňka Fojtíková
Stacionář v domově
Domov pro seniory v Kadani umožňuje využít denní stacionář. Slouží pro
seniory, o které se rodina nemůže
během dne postarat. Zpravidla v době
od 7 do 16 hodin. Záleží na domluvě.
Senioři se mohou zapojit i do volnočasových aktivit. Poplatek za využití stacionáře je 20 Kč za hodinu plus úhrada
za odebranou stravu. Stacionář nabízí
i možnost krátkodobého pobytu například v době dovolené, nemoci nebo
jiného důvodu, pro který se rodina
nemůže o seniora postarat. Více informací a přihlášky u sociální pracovnice
na tel.: 474 699 709.
(dps)
Policie pátrá:
po Danuši Jungmannové, nar. 28.
8. 1977 v Chomutově, která 6. června
2011 odešla z místa svého trvalého
bydliště a doposud
se nevrátila ani o
sobě nepodala žádnou zprávu.
Pohřešovaná, která je mentálně
zaostalá, je asi 150 cm vysoká, střední
postavy s většími prsy. Má modré oči
a na ježka střižené světle hnědé vlasy. Nosí dioptrické brýle. Naposledy
byla oblečena do červených tepláků,
světlemodrého trička, bílých ponožek
a modrých polobotek. Doklad totožnosti u sebe nemá. Není vyloučeno, že
by se mohla pohybovat s bezdomovci
nebo přebývat v romské komunitě.
Veškeré informace k osobě
pohřešované je možné zavolat na
linku 158 nebo přímo pracovníkům SKPV Chomutov na tel. č. 974
433 336.
(piv)
Kraj chce sloučit všechny školy
(pokračování z 1. strany)
Dle těchto našich nelichotivých tradic je připraveno sloučení všech kadaňských a kláštereckých středních škol.
A to pěkně v tichosti, shora a s tradiční
myšlenkou, vše do jednoho pytle. Na
slučování škol, které se chystá prakticky
všude, jsme všichni už asi rezignovali, ale
pokud už k němu musí dojít, mělo by mít
hlavu a patu, aby nám zas nějaký stranický funkcionář za pár let po volbách
nevysvětloval, že to způsobilo předchozí
vedení kraje, města, školy… Vytvořme
tedy něco dlouhodobě životaschopného
a nezávislého na politických „větrech“.
Je absurdní, že do jednoho „hrnce“
kadaňských a kláštereckých středních
škol mají být naházena gymnázia, stavební, obchodní, odborné a učňovské
školy. Z tohoto hrnce pak po řádném
promíchání a podušení vypadne jakýsi středoškolský „amaroun“, který bude
„čistě teoreticky“ zvládat stříhat zákazníky, postavit si svůj kadeřnický salón,
vytvořit obchodní strategii, tuto strategii manažersky prosadit a současně mít
právnické, inženýrské a jazykové vzdělání, aby svůj projekt rozšířil v Čechách,
Evropě i ve světě.
Věřím na selfmademany, ale nevěřím, že je může hromadně produkovat
unifikované středoškolské vzdělávání.
Je tedy nejvyšší čas začít v obou městech
prostřednictvím volených a pověřených
zastupitelů a ředitelů středních škol i na
Sběr nebezpečného odpadu
(pokračování z 1. strany)
V rámci třídění odpadu a následného dalšího využití mohou občané
donést sběrový papír, PET lahve, folie
nápojové a užitkové sklo, nápojové krabice (mléko, víno).
Sběrná místa dle časového harmonogramu: sídliště C: 8.00-8.15 parkoviště pod Elektro Míchal, 8.20-8.30
parkoviště ul. Husova č. 1295. Sídliště B: 8.35-8.50 parkoviště vjezd před
teplárnou, 8.55-9.10 parkoviště u fotbalového stadionu. Sídliště D: 9.159.30 parkoviště u prodejny koberců,
9.35-9.45 křižovatka u školky. Sídliště A: 10.35-10.45 parkoviště u č. 1152
za obchodem, 10.50-11.05 městská
tržnice, 11.10-11.16 křižovatka ul.
Pionýrů a Švermova. Strážiště: 11.2011.35 č. 1918 „u skály“. Staré město:
11.40-11.55 ul. Fučíkova. Mírové
náměstí: 12.00-12.10 Rafanda u
pravoslavného kostela. Koželužská:
12.15-12.30 parkoviště u autobaza-
potřebuje poradit s řešením nejrůznějších
životních trápení. Od konfliktu v rodině
nebo v partnerském vztahu až po problémy se závislostmi. Poradnu stále najdete na
adrese Jungmannova 742, pouze se přestěhovala z prvního patra do přízemí. S pracovníky poradny se nejlépe spojíte telefonicky
na čísle 731 963 930 a domluvíte si návštěvu.
Letos se k ní trochu macešsky zachoval stát,
ale o to víc zaslouží poděkování za podporu
města Kadaň a Klášterec nad Ohří a Severočeské doly Chomutov.
(r)
Telefony:
operační služba, 24 hodin denně
mobil: 606 310 014
474 332 298
řích byla volná mříž, dveře byly rozlámané
do výšky zámku. Na trávníku přede dveřmi našli pohozený majzlík a na betonové
zdi květinové výzdoby ležel ruční svěrák.
Případ si převzala Policie ČR.
(mp)
ru Mertlík, 12.35-12.45 parkoviště u
kruhového objezdu č. 1522-1523. 1.
máje: 12.50-13.00 spojnice k ČSD u
trafostanice, 13.05-13.15 parkoviště
za Priorem. Věžní: 13.20-13.30 parkoviště u domova pro seniory. Žitná:
13.35-13.45 u veterinárního střediska. Obránců míru: 13.50-14.00 ul.
Polní - zastávka MHD.
Spádové obce: Zásada: 8.00-8.15
stanoviště velk. kontejneru. Pokutice:
8.20-8.35 stanoviště velk. kontejneru.
Brodce: 8.40-8.55 zastávka ČSAD.
Úhošťany: 9.00-9.15 stanoviště velk.
kontejneru. Kadaňská Jeseň: 9.20-9.35
stanoviště velk. kontejneru. Chatová oblast 10: 9.45-10.00 odbočka na
Dubinu, 10.05-10.20 parkoviště u chat
č. 98-102. Tušimice: 10.25-10.40 před
panelovými domy. Prunéřov Ušák:
11.30-11.50 před vývěskou MěÚ. Prunéřov - chataři: 12.00-12.20 stan. kontejnerů TDO. Prunéřov - Kadaň 12.4013.00 bývalé nádraží.
(tsk)
krajských orgánech hovořit o koncepci
slučování středních škol v Kadani a Klášterci nad Ohří, aby byla i při nezbytném
slučování zachována kvalita a objektivně
daná různorodost středního vzdělání.
V tomto kraji chybí jak zruční a kvalifikovaní řemeslníci, tak jazykově vybavení
středoškolští a vysokoškolští odborníci.
To všichni léta vědí. Přesto se v rámci nové
„antikoncepce“ snaží vytvořit něco jednobarevného a průměrného, co nebude
ani kočka, ani pes, tedy ani kvalifikovaný
kadeřník, ani jazyky ovládající mistr nebo
budoucí lékař, inženýr či právník. Holič
tak bude absolventem Gymnázia a Střední odborné školy Kadaň (jak se má nový
subjekt jmenovat) stejně jako právník.
Asi proto, že oba umí řádně „oholit“ své
zákazníky, tudíž mají shodnou kvalifikaci.
Při vší veliké úctě ke každému dobrému
řemeslníkovi však o tom velmi pochybuji.
Je smutné, že se o tom z úmyslné
či neúmyslné nevědomosti nebo snad
z jakési „politické prozíravosti“ ředitelů
a zastupitelů nemluví a samotní profesoři se o slučování středních škol dozvědí
v jiném městě na nástěnce tamní střední
školy. A rodiče jsou tu zřejmě jen od toho,
aby zajistili docházku a posháněli nějaký
sponzorský dar pro nově vznikající vzdělávací konglomerát.
Usnesením 41/77R/2011(bod 5.)
Rada Ústeckého kraje doporučuje
Zastupitelstvu Ústeckého kraje provést
toto sloučení k 1. 9. 2012. Řádné zastupitelstvo v Kadani i Klášterci nad Ohří
se koná 23. 6. 2011 a pak až v září. Co
nato tedy námi zvolení zastupitelé a jimi
vybraní ředitelé škol?
Věřím, že Vám není jedno, jakou perspektivu vzdělání a uplatnění budou mít
Vaše děti a že jim chcete dát dobrý příklad korektní diskuse vedoucí k ovlivnění jejich budoucnosti. V opačném
případě se může vyučovat třeba v předmětu „ Člověk ve společnosti“, že je lepší
nevystrkovat hlavu a následovat další
ovce v nevědomém stádu, které vede slepý pastýř s koupenou stranickou licencí.
S tím máme dlouholeté zkušenosti.
Děkuji tedy všem, kteří mi pomohou
vynést tuto diskusi na veřejnost a na úroveň zastupitelstev měst, vedení středních
škol a kraje a pokusí se ovlivnit budoucnost svých dětí v obou městech.“
Ing. Pavel Čeloud
Hřiště roste před očima
Dny stavitelství ozdobilo vítězství týmu z Kadaně
Patnáctého ročníku soutěže SPŠ stavebních pořádaného RSS Karlovy Vary,
oblastní pobočkou ČKAIT a ČSSI,
který je garantem soutěže, se ve dnech
2. a 3. 6. 2011 zúčastnilo popatnácté i
družstvo SPŠS a OA v Kadani. Na rozdíl od předchozích ročníků byla soutěž
konána v rámci Dnů stavitelství a architektury Karlovarského kraje 2011.
Jubilejní ročník byl obohacen o skutečnost, že první den se pro všechny
účastníky stal útočištěm rekonstruovaný Horní hrad. Kromě vlastního
vypracování zadaných úkolů zde porotce, soutěžící a jejich doprovod čekalo i
místní občerstvení, prohlídka vlastního
hradu a v jeho podzemí i ohňová show
v podání kastelánky.
Obdobně, jako při desátém ročníku,
byl vydán pamětní list s vyjádřeními
organizátorů, příspěvky ředitelů a učitelů zúčastněných škol, ale i glosy před-
2
Před vyhlášením výsledků na schodech městského divadla. Vlevo Š. Kousalová, uprostřed
J. Vitouš, vpravo Ž. Cihlářová. Foto: (mp)
chozích soutěžících žáků - dnes již většinou inženýrů, případně studujících VŠ.
Celá soutěž skládající se ze čtyř částí
v průběhu dvou dnů byla zakončena vyhlášením výsledků na společenském večeru
stavařů, města Karlovy Vary a Karlovarského kraje v městském divadle.
Tradice nejúspěšnější školy SPŠ stavební
a OA v Kadani nebyla porušena ani letos.
Našemu družstvu ve složení Jan Vitouš, Štěpánka Kousalová a Žaneta Cihlářová patří
celkové vítězství. Na druhém místě skončila
Plzeň a třetí místo obsadilo družstvo z Ústí
nad Labem. Ocenění se úspěšným soutěžícím před zraky stavařské veřejnosti dostalo
z rukou předsedy ČKAIT Ing. P. Křečka
a prezidenta ČSSI Ing. S. Zídka na pódiu
městského divadla Karlovy Vary.
Shrneme-li výsledky této ojedinělé komplexní soutěže se stavařským
obsahem, přidáme-li k nim umístění
našich žáků na celorepublikové soutěži
v projektování v Českých Budějovicích
ale i v jiných aktivitách s profesním
zaměřením, patří naši žáci k nejlepším
nejen v regionu, ale i v rámci celé České
republiky.
Miroslav Pacholík
www.kadanskenoviny.cz
V minulém měsíci byly zahájeny práce na rekonstrukci škvárového hřiště
FK Tatran. Stavba zahrnuje modernizaci tohoto parametrově nevyhovujícího hřiště na hřiště z umělého trávníku III. generace, výstavbu provozní
budovy, dětského hřiště a hřiště pro
teenagery s in-line dráhou, skateparkem a hřištěm pro streetball. Po skrytí
škváry a staticky nestabilních zemin a
po provedení statických zatěžovacích
zkoušek pláně budovaného hřiště byly
provedeny výkopy, pokládka drenážního potrubí a filtrační geotextílie s následným záhozem navezeného
štěrku. V současné době se dokončují
práce na výškovém urovnání těchto
štěrkových vrstev.
Projekt je podpořen dotací z ROP
Severozápad.
(ov)
24. června 2011 / Kadaňské noviny
Jaký byl Kadaňský divadelní květen?
Rodinná
a společenská
kronika
kam za kulturou
Františkánské léto 2011 - klášterní zahrady a AmFík
•
BLAHOPŘÁNÍ
•
Město Kadaň blahopřeje všem občanům našeho města, kteří
v měsíci červnu a červenci
2011 oslaví "kulatá" výročí –
70 let, 75 let, 80 let a více.
Přeje jim především zdraví
a hodně osobní spokojenosti...
•
•
•
•
VZPOMÍNKY
•
Dne 16. června
2010 uplynuly tři
smutné roky, co
nás navždy opustil
pan Václav Hložek.
S láskou vzpomínají manželka s celou
rodinou.
Dne 18. června 2011
uplynulo moc smutných 5 roků, kdy nás
opustil pan Josef
Novák ve věku 61 let.
Stále jsme přesvědčeni o tom, že mohl žít.
Nikdy nezapomeneme. Manželka a děti.
Kdo žije v srdcích
těch, které opustil,
nezemřel.
Dne 23. 6. 2011 by se
dožil 60-ti let můj milovaný syn, bratr, strýček
Jiří Malý. Všem, kteří
s námi vzpomenou,
děkuje tatínek, sestra Alena s rodinou.
Dne 30. června 2011
vzpomeneme na 15.
výročí úmrtí našeho
milovaného manžela,
tatínka a dědečka pana
Josefa Csokáse z Kadaně. Děkujeme všem,
kdož mu věnují tichou
vzpomínku. Manželka a syn s rodinou.
Dne 14. července
uplyne 5 smutných
let, kdy nás naždy
opustila naše milovaná maminka, babička
a prababička Emilie
Pincová.
Nikdy nezapomenou dcera Ludmila a
synové Karel a Bohumil s rodinami.
Do rodinné kroniky můžete posílat (i e-mailem) nejen blahopřání a vzpomínky, ale třeba
také oznámení o uzavření manželství nebo
narození dítěte. Zveřejnění je zdarma.
Divadlo Navenek se na přehlídce představilo hrou Václava Havla „Vernisáž“, ve které
hráli Michael Došek, Markéta Peti a Pavel Šindelář. Další fotografie najdete na www.
kadanskenoviny.cz.
Foto: (vv)
V kadaňských končinách není květen jen měsícem prvomájových lásek,
pučící přírody či až někdy neskutečného horka, ale hlavně přehlídkou
amatérských divadelních souborů. Pro
tento rok doplněné koncerty kvalitní
klubové hudby. Jako pokaždé se pořadatelé snaží přijít s něčím novým i jiskrným. Změna se týkala vystoupení,
která byla vtěsnaná do druhé poloviny
měsíce a přesunuta na jeviště kulturního zařízení Střelnice. „Tuto změnu jsme
provedli proto, že je tu lepší obslužnost pro herce, jelikož je zde přítomna
veškerá technika s obsluhou a lidé se
mohli před představením nasytit dole
v restauraci,“ komentuje změnu patron
divadelního května a ředitel KZK Jan
Losenický. „Ovšem i přes tyto výhody
se ukázalo, že sál zde není dostatečně
divadelně reprezentativní,“ dodává.
Publiku se představili již tradičně chomutovský soubor Nahoď, dále
Bílinské divadelní minimum, herci
Klouzáku z Postoloprt, soubor Mlask
z Manětína a nechyběl ani místní Navenek, u kterého je tradicí, že se pokaždé
ukáže s premiérou nové hry. Pod režijní
taktovkou již zmiňovaného Jana Losenického nazkoušeli hru Václava Havla
„Vernisáž“, ve které exceloval Michael
Došek společně s krásnou Markétou
Peti, doprovázené šarmantním výkonem Pavla Šindeláře. Třešničkou na
dortu mělo být vystoupení Zmatkařů
z Dobrodína, kteří se mohou pochlubit
nejednou výhrou na soutěži amatérských divadelních souborů. Bohužel
sportovní úraz představitele hlavní role
způsobil neúčast na kadaňském jevišti
a tak byli, musím dodat, že skutečně
zdárně, zastoupeni souborem Nahoď,
který se představil hned dvěma vystoupeními. Druhou hrou nesoucí název
„Nevěra“ dokonce zde premiéroval.
Tak jako má tato akce své stálé účastníky, kteří se rok co rok rádi vrací, získala si i podporu věrných diváků. Avšak
s drobným smutkem na rtech musím
konstatovat, že návštěvnost není přece
jen taková, jakou by si Divadelní květen
opravdu zasloužil. Nicméně i tak herci
předvedli výkony skvělé, vtipné, kouzelné až profesionální a diváci se jim pokaždé odvděčili pořádným potleskem. Přístí
rok se můžeme těšit určitě na něco nového, co divadelnímu květnu dává pokaždé
osobní kouzlo. Opět v Orfeu. „Poděkování si zaslouží diváci, bez kterých by divadlo nežilo. Pak samozřejmě samotným
souborům, které si přijely rády zahrát. A
z donátorů akce patří díky městu Kadaň,
které poskytuje prostředky pro existenci
místního spolku a kulturního života ve
městě, a Ústeckému kraji, které přispělo
štědrou dotací“ děkuje patron divadelního května.
Daniel Kyška
•
•
•
•
•
•
Výstavy
Městská galerie „Josefa Lieslera“ (dříve Pod Věží) - Mírové náměstí
•
Výstava kadaňských výtvarníků potrvá do 21. června. Ve čtvrtek 23. června od 17
hodin vernisáž výstavy fotografií Jiřího Kolbaby. Výstava potrvá do 12. července.
Galerie Karla Havlíčka, kadaňský hrad
•
Stálá expozice kreseb Karla Havlíčka.
Galerie U Netopýra na Mírovém náměstí
•
Otevřeno v úterý až pátek od 10 do 12 a od 13 do 17 hod. Stálá expozice
Herberta Kiszy.
Galerie U Adama, Sládkova ulice
•
Otevřeno od pondělí do pátku od 10 do 16 hodin. Vystavena jsou zde díla Jitky
Gavendové a Františka Vlčka.
Městské muzeum v Kadani
•
•
ní spolužáci. Třída celkem vybrala 2 207
Kč a doufá, že tygrům pomůže. Tsamara
je totiž tygr usurijský, který je na pokraji vyhynutí. Poprvé se akce uskutečnila
v roce 2009, kdy nám bylo pouhých 9 let.
Všichni doufáme, že toto dopoledne bylo
také příjemným zpestřením pro všechny
na naší škole.
Štěpánka Bartošová, Veronika Vlasáková a Martin Frlaus, žáci třídy 5.B
•
•
•
•
Vysmáté léto 2011
23. července
ilow a David Deyl. Rocková scéna:
Krucipüsk, Innominado, Illectronic
rock (Německo), Imodium, Atari
terror, Dukla vozovna a Poletíme?
Hudební produkce bude opět rozšířena o divadelní scénu. Rodinám
s dětmi bude k dispozici dětský koutek a i letos budeme sbírat kelímky!
Vstupenky v předprodeji
Jedinou zahraniční kapelou na festivalu budou němečtí Illectronic rock.
Letos dvě hudební scény
Letos budou opět jen dvě hudební
scény, protože pod kadaňským hradem probíhají stavební práce. Na
hlavním pódiu vystoupí: skupiny
Kabát, Support lesbiens, Nightwork,
Tomáš Klus, Walda gang, Eddie Sto-
Vstupenky jsou k dostání v distribuční síti Ticketstream a v dalších
lokálních předprodejích, v Kadani je
to Informační centrum na Mírovém
náměstí. Cena vstupného 550 Kč, na
místě 650 Kč. K dispozici budou i V.I.P.
vstupenky za 1350 Kč. Děti do 125 cm
mají vstup zdarma. Více informací na
www.rockfest.cz.
(kd)
Generální partner: skupina ČEZ
Hlavní partneři: pivovar Krušovice, RTT, Kulturní zařízení Kadaň,
Energo Tušimice, Petrom stavby, Car service, Donaldson
Pořadatelem festivalu je Sasme s. r. o. ve spolupráci s Městem Kadaň
Kadaňské noviny /24. června 2011
www.kadanskenoviny.cz
Stálé
expozice
jsou
umístěny
ve
františkánském
klášteře
Čtrnácti svatých Pomocníků a jsou rozděleny do tří různých okruhů. Vstupné do expozic je 50 Kč (platí se za každý okruh; školní mládež, studenti a důchodci 20 Kč, rodinné vstupné 70 Kč). Na přednášky 20 Kč.
Otevírací doba: úterý až pátek od 14.30 a 16.00 hodin, sobota od 11.00, 13.00, 14.30
a 16.00 hodin, neděle od 14.30 a 16.00 hodin, v pondělí zavřeno. Od listopadu do
března je nutno návštěvu muzea předem objednat. V červenci a v srpnu platí od
úterý do neděle sobotní provoz.
Do konce srpna: Světlo ikon - výstava nově malovaných ikon Martina Damiana,
kterými autor navazuje na staletou tradici duchovního výtvarného umění.
Regionální muzeum K. A. Polánka v Žatci
•
Akce Tsamara očima dětí
Dne 6. června 2011 se opět uskutečnila
akce na podporu tygřice Tsamary, která
žije v ZOO Plzeň. Akci uspořádala třída
5. B ze ZŠ Rudolfa Koblice v Kadani.
Stánku se ujala Týnka Dubová, Bára
Zapská, Maruška Štruncová a Lenka Kňavová . Děvčata připravila plakáty, stánek a
tygří výzdobu a od samého rána během
přestávek prodávala různé dortíky, laskominky a nápoje, které přinesli i ostat-
Neděle 26. června od 14.00 hodin: přehlídka studentských dechových, tanečních a jazzových orchestrů - 5. ročník, velké pódium, vstup zdarma.
Pátek 1. července od 19 hodin: Philippe Loli a Leo Giannola - koncert
kytarového dua z Francie a Monaka. Koncert je uváděn v rámci 20. ročníku
festivalu Mitte Europa. Vstupné 150 Kč.
Neděle 3. července od 14.00 hodin: Crazyband - na františku se Zímou.
Vstupné 20 Kč.
Neděle 3. července od 16.00 hodin: O chytrém Honzovi a princezně Rozárce
- výpravná pohádka Docela velkého divadla Litvínov. Vstupné 20 Kč.
Neděle 10. července od 14.00 hodin: Velký hornický orchestr - odpoledne
s dechovým orchestrem Severočeských dolů. Vstupné 20 Kč.
Neděle 10. července od 16.00 hodin: Čert a Káča - Docela velké divadlo
Litvínov, vstupné 20 Kč.
Sobota 16. července od 19.00 hodin: Country bál - hraje muzika Občas,
vstupné 70 Kč.
Neděle 17. července od 14.00 hodin: Oharka Louny - odpoledne s dobrou
dechovkou, vstupné 20 Kč.
Neděle 17. července od 16.00 hodin: Bajky - divadlo Studna, vstupné 20 Kč.
Neděle 24. července od 14.00 hodin: hraje Milan Baranijak - odpoledne
s místní populární kapelou, vstupné 20 Kč.
Neděle 24. července od 16.00 hodin: Perníkový dědek - divadélko Androméda, vstupné 20 Kč.
Neděle 31. července od 14.00 hodin: Brass Band - originální dixilend, vstupné 20 Kč.
Neděle 31. července od 16.00 hodin: Kašpárek a kouzelník - Divadlo na
nitích rodiny Kopeckých, vstupné 20 Kč.
•
•
Návštěvní doba muzea a Křížovy vily: duben - září: úterý - pátek: 9.00
– 17.00 hodin, sobota a neděle: 10.00 – 16.00 hodin, pondělí: zavřeno (polední přestávka 12.00 – 12.30 hodin). Informace o stálých expozicích muzea a
aktuality z jeho činnosti najdete na internetových stránkách na adrese: www.
muzeumzatec.cz.
Hlavní budova – Husova ul. 678: stálé expozice: Historický a urbanistický vývoj
města Žatce – Kabinet chmelových známek - Vývoj středního Poohří v pravěku
- Opevnění města Žatce - Žatecké obrázky (ikonografie města).
Do 21. srpna 2011: Cukr, cukřík, cukříček - První část výstavy je zaměřena na
historii cukrovarů, které působily na Žatecku a Lounsku (Žatec, Březno u Postoloprt, Krásný Dvůr, Peruc, Chlumčany, Lenešice a Louny). Návštěvníci se také seznámí
s historií pěstování cukrové řepy u nás, s jejím zpracováním, s historií vzniku cukru
i s jednotlivými druhy cukru.
Do 21. srpna: „Rakousko-uherské námořnictvo“ - výstava lodních modelů
Zdeňka Tollara, fotografie a exponáty z historie válečného námořnictva.
Do 21. srpna: Kotěrova kolonie v Lounech - výstava chce připomenout významné, ale poněkud pozapomenuté dílo architekta Jana Kotěry, letos slavíme 140.
výročí jeho narození. Při stavbě čtvrti pro železniční zaměstnance uplatnil Kotěra
jako první v Čechách myšlenku architektury zahradního města.
Křížova vila – Zeyerova ul. 344
Do 10. července: Obrázky - známá herečka, moderátorka a výtvarnice Iva Hűttnerová bude vystavovat svoje obrázky v Žatci.
Zámek v Klášterci nad Ohří
•
•
•
•
Zámek je celoročně přístupný. V měsíci červnu je zámek přístupný od pondělí
do neděle od 9 do 17 hodin. Mimo stanovenou dobu pouze na objednávku!
Prohlídky v expozicích Muzea českého porcelánu, Muzea čínského, japonského
a evropského porcelánu, Pohádkové zemi Vítězslavy Klimtové a loutek rodiny Matěje
Kopeckého jsou každou celou hodinu. Poslední prohlídka se koná hodinu před
ukončením otevírací doby zámku. Více informací na www.zamek-klasterec.cz.
Do 30. září 2011: Výstava minerálů a hornické historie.
Sobota 25. června od 15.30 hodin: Volání prázdnin - Základní umělecká škola Klášterec nad Ohří pořádá v zámeckém parku OPEN AIR představení tanečního oboru.
Od 1. do 10. července: Klášterecké hudební prameny - 7. ročník hudebního festivalu
s Jaroslavem Svěceným. 1. 7. nádvoří zámku od 19.30 hodin: Slavnostní zahajovací
koncert - Vivaldi! Slavný i neznámý. Účinkují: Jaroslav Svěcený - housle, Dana Vlachová - housle, Julie Svěcená - housle, Petr Nouzovský - violoncello, Virtuosi Pragenses
- komorní orchestr. 2. 7. renesanční sál zámku od 15.00 hodin: Zámecké matiné unikátní koncert, který všechny zúčastněné zavede do zámecké hudební atmosféry 18.
století. Účinkují: Monika Knoblochová - cembalo, Jaroslav Svěcený - historické housle,
Petr Nouzovský - violoncello. 2. 7. nádvoří zámku od 19.30 hodin: Daniel Hůlka a
Lubomír Brabec - setkání známých hudebních osobností navodí tu pravou letní festivalovou atmosféru. 3. 7. nádvoří zámku od 19.30 hodin: Cigánski diabli a Jaroslav
Svěcený - bouře emocí a hudební virtuozity se prožene zámkem v Klášterci nad Ohří.
Cigánski diabli (Slovensko) patří k nejlepším orchestrům svého druhu na světě. 5. 7.
nádvoří zámku od 19.30 hodin: Leona Machálková a její hosté - populární česká
zpěvačka zraje jako víno a se špičkovými interprety představí pestrou paletu stylů a
hudebních „škatulek“. 8. 7. nádvoří zámku od 19.30 hodin: Blue Effect a Jaroslav
Svěcený - legenda české rockové kytary Radim Hladík a jeho kolegové zahrají nejen
pilotní skladby Blue Effect, ale také přizvou ke speciálně připraveným kompozicím
svého klasikou odkojeného houslistu a kamaráda.
3
Ekostezka na školní zahradě
Základní škola Rudolfa Koblice je
od září 2010 zapojena do projektu
ekostezek Region- Program environmentální výchovy v Ústeckém a Karlovarském kraji. Za podpory tohoto programu je na školní zahradě budována
ekostezka, kterou jsme pojmenovali
podle našeho maskota – Soví stezka.
Témata jednotlivých stanovišť byla
vybrána tak, aby bylo co nejvíce využito přírodních podmínek v okolí školy.
V květnu byla instalována první infor-
Slavnost v zahradách součástí „šedesátin“
mační tabule na téma Jehličnany na
školní zahradě, kterou doplňuje plán
školní zahrady se zakreslenou polohou
jednotlivých stromů, ty jsou označeny jmenovkami. Instalace dalších tří
informačních tabulí bude následovat,
jejich témata jsou: Ptáci v okolí školy,
Ovocné dřeviny a Pozorujeme počasí. Ke každému stanovišti byly také
vytvořeny pracovní listy pro žáky.
Soví stezka má samozřejmě sloužit
především žákům a učitelům naší školy,
ale počítáme i s návštěvou dětí ze školek, případně dalších zájemců. Pokud
nám dovolí finanční možnosti, rádi
bychom v budoucnu v rozšiřování Soví
stezky pokračovali.
V rámci programu Region se žáci
třídy 7.B zúčastnili i exkurze po Mostecku. Navštívili několik rozdílných
typů krajiny, jako například step nebo
rekultivovanou krajinu po těžbě hnědého uhlí. Žáci se dozvěděli spoustu
nových informací a strávili krásný jarní den v přírodě.
(zšrk)
Děti našly největší poklad
Paní učitelky z MŠ Klásek připravily
pro děti k jejich svátku „cestu za pokladem“. Během cesty děti plnily různé úkoly. Poklad plný překvapení se jim podařilo brzy najít. Ale největší poklad čekal
na školní zahradě – nový pružinový jeep.
Dětem se velice líbil. Touto cestou bych
chtěla poděkovat Severočeským dolům
a.s. za poskytnutí finančního daru.
Iva Amin, ředitelka školy
Zahrada františkánského kláštera se v úterý 7. června změnila v jeviště. Základní umělecká škola Klementa
Slavického zde uspořádala zahradní
slavnost. Slavnost se uskutečnila
u příležitosti letošních oslav 60. výročí
založení školy. Vedení školy ale věří, že se
z této akce stane tradice. A jistě by si to
přáli i diváci, kteří program zhlédli.
Na úvod se představil houslový sbor
složený ze žáků kadaňské a klášterecké
ZUŠ. Obě školy dobře spolupracují již
delší dobu. Pohádka v pohádce bylo
pásmo, které představilo známé pohádky a pohádkové hrdiny. Taneční obor
předvedl, jak se dá v zahradách tančit a
na závěr zazněla hudba z pohádek, filmů a muzikálů.
(r)
Zveme vás do nové sportovní haly
24. června
Od 8.00 do 13.00 hodin: základní školy
Od 14.00 do 20.15 hodin: veřejnost
Program: od 8.00 do 13.00 hod. pro základní školy: TS Reflex, Judo Kadaň, Kosagym a dovednostní soutěž. Od 14.00 do
20.15 hod.: veřejnost: Basketbal Klášterec n. O., FBC 95 DDM Kadaň, Judo Kadaň, FC Betis, TS Reflex a soutěž pro diváky.
Prvním turnajem v nové hale
bude Betis cup
Druhý ročník benefičního futsalového
turnaje se odehraje již tento týden a to
v sobotu 25. června v nové sportovní hale
v Kadani. Jeho pořadatelem je kadaňský
futsalový klub Betis, účastník druhé nejvyšší soutěže v ČR. Turnaj navazuje na oficiální
Den otevřených dveří v kadaňské hale, který pořádá v pátek 24. června město Kadaň.
Turnaje se zúčastní čtyři týmy a obsazení
letošního ročníku bude určitě kvalitní.
„Přijede druholigový Olympik Mělník,
divizní Centurions Teplice a Sparta Chomutov. Je možné, že se v sestavě Sparty
objeví někdo z ligových hráčů. Ale to
ještě nevíme na 100%, musíme se nechat
překvapit,“ řekl k obsazení turnaje Jaroslav Mezera, předseda Betisu Kadaň.
Výtěžek z turnaje putuje, tak jako v
loňském roce, na konto příspěvkové
Okénko Pedagogicko-psychologické poradny Kadaň
Vysvědčení
Příští týden dostanou děti vysvědčení. V mnoha rodinách se kvůli tomuto
úřednímu dokumentu rodiče zlobí
a rozčilují, mnoho dětí se vysvědčení
bojí a pak je kvůli němu nešťastných.
Stojí to za to? Jaký je vůbec význam
vysvědčení? Má cenu z něj mít strach?
Vysvědčení by mělo být „závěrečnou zprávou“ o tom, jak dítě
v daném školním roce pracovalo.
Jako takovou zprávu zkuste vysvědčení brát. Na konečných známkách už
se nic nezmění, i kdybyste se hodně
zlobili, i kdybyste dítě přísně potrestali… Rozčilování je zbytečné. Jestli
vysvědčení nedopadlo dobře, bylo by
žádoucí zamyslet se nad způsobem
domácí přípravy pro příští rok. Možná
můžete dítěti v novém školním roce
s učením víc pomáhat, možná na něj
víc dohlížet, možná zařídit doučování.
To vše je potřebné udělat v září. Ale
proč byste se teď měli zlobit?
Navíc známky na vysvědčení nejsou
až na málo výjimek (většinou vysvědčení z pololetí deváté třídy potřebné k přijetí na SŠ) příliš podstatné. Vzpomeňte
si na vlastní vysvědčení. Možná na něm
4
také byly známky, kteposlední chvíle tajemrými jste se nechlubistvím, jaké známky děti
li, a dnes je to jedno.
dostanou. Pokud máte
Není důležité, jaké
z vysvědčení vašeho
kdo má známky, ale co
školáka obavu, zkuste
skutečně umí. Známka
si představit, jak nejhůř
sama o sobě zase tak
může vysvědčení dopadvelikou vypovídající
nout. Třeba dítě propadhodnotu nemá. Často
ne z několika předmětů
se stane, že jedničkáa ještě k tomu dostane
ři, kteří mají mírného
trojku z chování. Kdyby
učitele, znají ve skutečnastala tato katastrofická
nosti méně než třeba
varianta, co by se dělo
trojkaři od přísného
dál? Když o tom popřeMgr. Tereza Beníšková, psycho- mýšlíte, nakonec nejspíš
učitele.
Pokud si myslíte, že ložka, vedoucí PPP Kadaň
zjistíte, že ani tak by se
dítě lajdalo, že mohlo
svět nezbořil. Je však pravmít lepší známky, tak
děpodobné, že vysvědčení
mu to v klidu sdělte a zkuste se domluvit, dítěte dopadne mnohem lépe.
co v příštím školním roce uděláte jinak.
Rozhodně se doma vyhněte vyhrožování
Energii, kterou byste potřebovali na roz- za špatné známky nebo hlasitým úvahám,
čilování, si raději šetřete na podzim, kdy jak by bylo strašné, kdyby dítě z nějakébudete muset na dítě při školní přípravě ho předmětu dostalo špatnou známku. Po
víc dohlížet. Vztek a naštvání si vybijte při vysvědčení bývají kvůli známkám mnohem
nějakém sportu nebo se vykřičte v přírodě.
častější útěky dětí z domova, nebo dokonce
Určitě je dobré, když děti i rodiče znají dětské sebevraždy, které jsou přece úplně
známky pár dní dopředu a předání vysvěd- zbytečné. A neděje se to jen kvůli pětkám.
čení je jen oficiálním zakončením školní- Úzkostné dítě může mít pocit, že maminku
ho roku. Na některých školách je ale až do a tatínka zklamalo, protože nedostalo samé
www.kadanskenoviny.cz
jedničky, ale z češtiny a z matematiky
bude mít dvojku. Dítě by mělo vědět,
že je doma vítané, i kdyby přineslo na
vysvědčení pětky odshora až dolů.
Snad na každém vysvědčení se najde něco, za co je možné dítě pochválit. I propadlíka potěší, že máte radost
z jedničky z tělocviku nebo ze dvojky ze
zeměpisu, protože víte, že v zeměpisu se
muselo dítě snažit, aby dvojku získalo.
Pokud je jen trochu za co, bylo
by dobré vysvědčení s dítětem oslavit. Zajděte do cukrárny, na oběd do
restaurace, jeďte na výlet… Přeji pěknou oslavu.
Mgr. Tereza Beníšková, psycholožka, vedoucí PPP Kadaň
organizace Domovy sociálních služeb
Kadaň a Mašťov - DpZOP Kadaň.
„Během prvního ročníku se podařilo
vybrat 4 444 Kč. Věřím, že letos se podaří vybrat větší částka. Vstupné je 30 Kč
a vstupenky jsou slosovatelné o zajímavé
slevy či ceny od našich partnerů. Losování proběhne vždy mezi jednotlivými
zápasy. Po posledním utkání turnaje
proběhne rozhovor s Janem Kalinou,
brankářem ligové Balticflory Teplice. Na
závěr se Honza postaví do branky proti
třem vylosovaným divákům a bude čelit
pokutovým kopům. Nejlepší exekutor
obdrží hlavní diváckou cenu,“ dodal
k divácké soutěži Jaroslav Mezera.
Program turnaje: 9.00 – 9.10: oficiální zahájení, 9.10 – 15.00: Betis cup
2011, 15.10: předání cen zúčastněným
týmům, 15.30 hodin: předání symbolického šeku (převezme ředitelka příspěvkové organizace Ing. Lenka Miláková), následuje focení týmů s dětmi
z DpOZP Kadaň – předání klubových
upomínkových předmětů dětem.
Rozpis zápasů: 9.10 hod.: Betis
Kadaň–SK Olympik Mělník, 10.10
hod.: Centurions Teplice–Sparta Chomutov, 11.10 hod.: SK Olympik Mělník-Centurions Teplice, 12.10 hod.:
Sparta Chomutov-Betis Kadaň, 13.10
hod.: SK Olympik Mělník-Sparta
Chomutov, 14.10 hod.: Betis KadaňCenturions Teplice.
(bek)
Příště: Letní tábor – ano či ne, jak
dobře vybrat
Kontakt:
PPP Kadaň
Fibichova 1129, Kadaň
Tel.: 474 334 487
E-mail: [email protected]
24. června 2011 / Kadaňské noviny
generální partner
NAROZENINY MAXIPSA FÍKA
AmFík zatím ani nemohl být mezi
kadaňskými občany známým pojmem.
Letní amfiteátr totiž prošel první
zatěžkávací zkouškou při oslavách
narozenin maxipsa Fíka. A byla to
premiéra úspěšná. Postupně ale bude
využíván i pro další kulturní akce,
které bude město pořádat. Jistě si tak
sem lidé postupně najdou cestu a už
nebudou při vyslovení názvu tápat.
Pamětníci si možná vzpomenou, že
v těchto místech stávalo před lety letní kino. Nyní je to jedna a dominant
nábřežní promenády. Ta je již stále
častějším cílem občanů města i jeho
návštěvníků.
(r)
Fíkovy narozeniny patřily také pohybu. A nejen prostřednictvím atrakcí na nábřežní promenádě. Na hřišti
Tatranu Kadaň se odehrál dvoudenní
turnaj přípravek ročníků 2002 a 2003.
V obou kategoriích se turnaje zúčastnilo 12 týmů. Turnaj byl velmi dobře připraven. Podrobnosti a výsledky turnaje
najdete v příštím čísle.
Foto: Václav Vlasák, Karel Zárybnický, Pavel Zárybnický a Pavel Šíp.
Další fotografie najdete na www.
kadanskenoviny.cz
Fíkovy narozeniny otevřely první část nábřeží
(pokračování z 1. strany)
Kaňkou na radosti krásného díla
jsou jistě projevy vandalismu, které byly již na nábřeží zaznamenány.
Došlo zde i k několika krádežím. Co
říci na adresu těchto lidí?
Tak to je bohužel v lidské společnosti, vždy se najde někdo duševně
nezralý, kdo se neumí uplatnit jinak,
než něco zničit a tím si vylepšovat své
chabé sebevědomí. Doufám, že se vandalismus na nábřeží časem omezí na
minimum, udělali jsme pro to několik
opatření.
Nábřežní promenáda s cyklostezkou je unikátní stavba. Nedávno jste
o ní mluvil na národní cyklokonferenci v Uherském Hradišti. Zaznamenal jste nějaké reakce delegátů
konference?
Na konferenci kromě mě o promenádě přednášeli i autoři projektu architekti Fišer, Uhlík a Lešek. Měli jsme
úspěch a už na místě se mi hlásily první
návštěvy kolegů z jiných měst, kteří se
chtějí přijet podívat do Kadaně a podělit se o naše zkušenosti. Dokonce padl
návrh na udělování celonárodní ceny
Vítka Brandy za kvalitní řešení veřejného prostoru společně s cyklostezkou.
Lávka Vítka Brandy uchvátila všechny
účastníky konference. Možná ani neumíme docenit, jaký máme v Kadani
unikát.
Jak bude výstavba nábřežní promenády pokračovat a kdy se dá očekávat
její kompletní dokončení?
Část podhradí by měla být dokončena do konce roku 2012. Na poslední
třetí část jsme podali žádost o dotaci na
ROP. Nevím zda uspějeme. Konkurence
je obrovská, jinak bychom hledali provizorní řešení a další dotace využitelné pro
tento projekt.
Tento měsíc také pomalu začíná
sloužit veřejnosti nová sportovní hala,
na kterou čekali sportovci mnoho let.
Můžete připomenout, kolik výstavba
haly stála?
Cena byla přibližně 120 milionů
korun, z toho dotace 41 milionů. Cena se
během stavby nenavýšila.
Zájem o halu jsme zaznamenali mezi
sportovci velký. Možná nebude lehké to
zvládnout. Kdo se bude starat o organizaci provozu?
Hala byla dána do provozování příspěvkové organizaci Kulturní zařízení
Kadaň. Využijeme i stávajících zaměstnanců KZK pro zajištění provozu. Předpokládám, že se vše postupně zvládne.
Jinak to ani nejde.
Určitě bude důležitá výše pronájmu
haly, jak se při jeho stanovení postupovalo?
Princip je halu pokud možno naplnit
sportující veřejností, k tomu jsou přizpůsobeny i hodinové sazby za pronájem.
Máme snahu, aby kadaňští sportovci, ale
i neorganizovaná veřejnost užívala halu
co nejvíce. V tom je smysl její existence.
Proto i ceny za pronájem jsou nižší než
v okolních halách.
Co byste popřál hale při jejím
,,křtu“?
Aby dobře sloužila aktivním lidem
nejen z Kadaně a naplnila očekávání
sportovců.
(r)
Kadaňské noviny /24. června 2011
Při procházce po nábřežní promenádě
některé návštěvníky udivilo, že opěrná
stěna cyklistické a in-line stezky a některé další prvky nejsou natřené barvou.
Jsou totiž vyrobeny z ocelového plechu
Corten (Atmofix). Ten je odolný proti povětrnostním vlivům a má nejlepší
odolnost proti atmosférické korozi. Příčinou zvýšení korozní odolnosti je vznik
nepropustné vrstvy korozních produktů patiny.
(r)
www.kadanskenoviny.cz
5
Domovní znamení stále vznikají
KINO
hraje
Kino Hvězda
ul. Kpt. Jaroše 1466, telefon 474 334 481
Čtvrtek 23. a pátek 24. 6. od 17.30 hodin
KUNG FU PANDA 2 3D
USA, 2011, 90 min., český dabing. Další
kung fu dobrodružství pandího chlapíka
jménem Po a jeho přátel. Vstupné 130 Kč.
Čtvrtek 23. a pátek 24. 6. od 20.00 hod.,
v sobotu 25. 6. od 17.00 hod.
Úterý 28. a středa 29. 6. od 20.00 hod.,
čtvrtek 30. 6. od 17.00 hod.
V PEŘINĚ 3D / PREMIÉRA
ČR, 2011, 103 min. První český film připravovaný kompletně ve 3D! V rozverné letní
komedii ožijí dobré i zlé sny, které se ukrývají v našich peřinách. Režie F. A. Brabec.
Vstupné 140 Kč.
V PEŘINĚ 3D / PREMIÉRA
Čtvrtek 30. 6. od 20.00 hod.
ČR, 2011, 103 min. První český film připravovaný kompletně ve 3D! V rozverné letní
komedii ožijí dobré i zlé sny, které se ukrývají v našich peřinách. Silnou sestavu dále tvoří
Karel Roden, Jiří Mádl, Anna Stropnická, Eliška Balzerová, Bolek Polívka, Nina Divíšková,
Matěj Převrátil, Tatiana Vilhelmová a další.
Režie F. A. Brabec. Vstupné 140 Kč.
TRANSFORMERS 3 3D /
PREMIÉRA
Sobota 25. a neděle 26. 6. od 20.00 hod.
USA , 2011, český dabing. Třetí díl akční
sci-fi o maskovaných robotech je další
dech beroucí velkolepou podívanou tentokrát obohacenou o formát 3D. V režii
Michaela Baye hrají Shia LaBeouf, John
Turturro, John Malkovich, Frances McDormand a další. Vstupné 130 Kč.
LIDICE / PREMIÉRA
ČR, 2011, 126 min., nevhodné do 12-ti let.
Lidice jsou příběhem obyčejných lidí,
kteří se absurdní shodou náhod připletli
do cesty dějinám. Film natočený podle
scénáře Zdeňka Mahlera přibližuje osudy obyvatel Lidic přes mezilidské vztahy.
Výpravný velkofilm je natočen podle skutečné tragédie, která se odehrála za 2. světové války. Režie Petr Nikolaev. Hrají Karel
Roden, Roman Luknár, Zuzana Fialová a
další. Vstupné 90 Kč.
Čtvrtek neděle 26. 6. od 17.30 hodin
KUNG FU PANDA 2 3D
USA, 2011, 90 min., český dabing. Další
kung fu dobrodružství pandího chlapíka
jménem Po a jeho přátel. Vstupné 130 Kč.
Plynová zařízení - Fi - Gas
Tel.: 731 101 438
[email protected]
Revize - kontroly
Prodej - montáž
Provádíme rozvody plynu
lisováním, materiál Cu,
včetně revizní zprávy.
Kadaňská domovní znamení představují fenomén stále živý, některá před
časem sice zanikla, další však v posledních letech vznikají. Ve fotosbírce Státního okresního archivu v Kadani se
nalézá unikátní snímek domovního
znamení prastarého domu U Řezníků
(čp. 440), který stál v dnešní ulici Kapitána Jaroše (dříve Nádražní, ještě dříve
Prunéřovské) na Starém Městě až do 60.
let 20. století. Dům zřejmě patřil nějakému řeznickému rodu nebo přímo řeznickému cechu, jenž v 16. století zažíval
dobu nebývalého rozkvětu. Na fotografii vidíme heraldický štít s řeznickou
sekyrou a dole umístěným letopočtem
1572. Při pozdější renovaci bylo připojeno ještě vročení 1789. Jde tak vlastně o
nejstarší nám známé kadaňské domovní
znamení, které však nenávratně zmizelo
při jedné z mnoha nesmyslných demolicích v historických čtvrtích města v 50.
až 80. letech 20. století.
Péčí kadaňských patriotů a majitelů domů však vznikají i znamení nová.
V minulém roce bylo na domě čp. 740
ve Dvořákově ulici (dříve Taneční
zahrada, později ul. Albrechta Dürrera) umístěno pozoruhodné pískovcové
znamení, jehož autorem je kadaňský
výtvarník Herbert Kisza. Podle zvolené
symboliky nese teď dům pojmenování U Aesculapa, řeckého boha lékařství, které též odkazuje k povolání jeho
majitelů. Samotný dům byl postaven již
v letech 1910 až 1911, přičemž původně
šlo o dvoudomí vilového charakteru se
zahradou, respektující řadovou zástavbu vznikající ulice. Stavebního projektu i jeho realizace se zhostil významný
kadaňský stavitel Josef Peter, který projektoval například rozhlednu na Klínovci (1884) nebo vlastní rodinnou vilu čp.
609 v ul. Kapitána Jaroše, dokončenou
roku 1888. Garantoval také finální část
rozsáhlé novogotické stavby kostela
Nanebevzetí Panny Marie ve Velichově
nad Ohří v roce 1896. Ve svém stavitelském projevu zůstával dlouho věrný
spíše konzervativnímu neorenesančnímu slohu, ovšem na počátku 20. století
se u něj projevila též inspirace některými secesními prvky.
Prvním majitelem domu, zvaného
dnes U Aesculapa, byl magistr farmacie a známý kadaňský lékárník
Emil Janka, jehož rodina je v Kada-
ni doložena již od 16. století. Janka,
který se hrdě hlásil ke svému „starokadaňskému“ původu, byl též literárně činný, zejména sepisoval různé
vlastivědné publikace, které byly za
1. čsl. republiky hojně čteny. Své estetické cítění demonstroval i pořízením
velkolepé malířské výzdoby interiéru domu v tehdy módním secesním
duchu. Nově instalované domovní
znamení je tak zároveň i důstojnou
připomínkou této poněkud opomíjené
kadaňské osobnosti 20. století.
PhDr. Petr Hlaváček, Ph.D.
Kontakty:
777 930 254
Kamenný vrch 5273, Chomutov 43004
www.vodoinstalacestary.cz
Zajišťujeme veškeré instalatérské práce i pro panelové domy
výměnu vodovodních a odpadních stoupaček, materiál PPR i pozink, provádíme rekonstrukce
koupelen i celých panelových domů, zajišťujeme dlouhodobou údržbu bytového fondu
Pondělí 27. 6. od od 17.00 hod.
V PEŘINĚ 3D / PREMIÉRA
ČR, 2011, 103 min. První český film připravovaný kompletně ve 3D! V rozverné letní
komedii ožijí dobré i zlé sny, které se ukrývají v našich peřinách. Silnou sestavu dále tvoří
Karel Roden, Jiří Mádl, Anna Stropnická, Eliška Balzerová, Bolek Polívka, Nina Divíšková,
Matěj Převrátil, Tatiana Vilhelmová a další.
Režie F. A. Brabec. Vstupné 140 Kč.
Pondělí 27. 6. od 20.00 hod.
PRINC A PRUĎAS
USA , 2011, 102 min., nevhodné do 15-ti let,
titulky. Film je vtipnou a povedenou urážkou
všech pohádek. Vypráví příběh dvou královských bratrů, z nichž jeden oplývá rytířskými ctnostmi, zatímco tomu druhému zcela
chybějí. Přesto utvoří údernou dvojku, která
je pro záchranu krásné panny (snad) ochotná mnoho podstoupit. Hrají James Franco a
Natalie Portman. Vstupné 110 Kč.
Úterý 28. a středa 29. 6. od 17.30 hod.
PAN POPPER A JEHO TUČŇÁCI
USA , 2011, český dabing. Hřejivá rodinná komedie vypráví příběh pana Poppera
(Jim Carrey), který je úspěšným newyorským podnikatelem, ale jeho osobní život
je v troskách. Jednoho dne se však stane
něco, co jeho život obrátí naruby. Přímo do
obýváku mu totiž pošta doručí neočekávanou a hodně podivnou zásilku. Vstupné
110 Kč.
Poděkování
Chtěla bych moc pochválit vedoucího
restaurace „Kozlovna“ nyní „Kopačka“
pana Jiřího Bulína.
Převzal restauraci, kde nebyla pomalu
ani noha. Chyběly zde toalety pro ženy, a
on to v krátké době dokázal.
Dnes má hospodu plnou spokojených hostů. On sám pracuje každý den
a poctivě se stará jak o své hosty, tak o
chod restaurace. Nechybí mu úsměv a
dobré slovo pro každého. Máme jej moc
rádi a vážíme si jeho lidského a profesionálního přístupu. Jen tak dál, pane Jiří.
Vaši spokojení hosté
Půjčka na cokoliv
od 30.000 do 600.000 Kč bez zajištění.
Za zpracování a vedení nic neplatíte.
Dále je v rámci úvěru možnost zdarma
předčasného splacení a pojištění schopnosti
splácet úvěr. Nízká úroková sazba. Finanční
poradenství samozřejmostí. Jedná se o
bankovní úvěr.
Volejte: Dana Rohnová 737 625 111,
Lenka Ščipáková 606 311 032.
4* hotel Split v Kadani přijme zaměstnance
na tyto pozice:
ŠÉFKUCHAŘ
RECEPČNÍ
ČÍŠNÍK/SERVÍRKA
Náplň práce: spolupráce na tvorbě
konceptu, sestavení a obměna nabídky,
organizace provozu kuchyně, nákupy,
kalkulace apod.
Podmínky: praxe v oboru 5 let,
samostatnost, organizační schopnosti,
kreativní myšlení, znalost mezinárodní
kuchyně
Počet: 1
Nástup: 1. 8. 2011
Pracoviště: hotel Split, Kadaň
Profese: šéfkuchař
Min. vzdělání: vyučení v oboru
Pracovní doba: turnusové služby
Platové ohodnocení: 20 000 – 30 000 Kč
Pracovní poměr: plný pracovní úvazek
Náplň práce: přijímání a vyřizování
objednávek, rezervace
Podmínky: samostatnost, odpovědnost,
bezkonfliktnost, spolehlivost a milé
vystupování, cizí jazyky (angličtina nebo
němčina), znalost práce na PC
Počet: 4
Nástup: 1. 9. 2011
Pracoviště: hotel Split
Profese: recepční
Min. vzdělání: úplné střední odborné
vzdělání s maturitou
Pracovní doba: turnusové služby
Platové ohodnocení: 12 000 – 15 000 Kč
Pracovní poměr: plný pracovní úvazek
Náplň práce: obsluha hostů, roznáška
jídla – terasa a restaurace
Podmínky: schopnost samostatné a
zodpovědné práce, komunikativnost,
časová flexibilita, cizí jazyky (angličtina
nebo němčina)
Počet: 4
Nástup: 1. 9. 2011
Pracoviště: hotel Split
Profese: číšník/servírka
Min. vzdělání: vyučení v oboru, praxe
3 roky
Pracovní doba: turnusové služby
Platové ohodnocení: 10 000 – 15 000 Kč
Pracovní poměr: plný pracovní úvazek
KUCHAŘ
Stalo se před 10 lety
Náplň práce: příprava a vaření jídel a
spolupráce na tvoření menu
Podmínky: samostatnost, zodpovědnost,
pracovitost, týmová spolupráce
Počet: 1
Nástup: 1. 8. 2011
Pracoviště: hotel Split
Profese: kuchař
Min. vzdělání: vyučení v oboru, praxe
3 roky
Pracovní doba: turnusové služby
Platové ohodnocení: 13 000 – 20 000 Kč
Pracovní poměr: plný pracovní úvazek
V sobotu 23. června 2001 se v kostele Povýšení sv. Kříže konal u příležitosti Sasko-českého
hudebního festivalu výjimečný koncert. Do Kadaně přijel světově známý pěvecký sbor Bambini di Praga. Všichni přítomní odcházeli z kostela s krásnou vzpomínkou.
Repro: KN
6
POMOCNÍ PRACOVNÍCI PŘI PŘÍPRAVĚ JÍDLA
Náplň práce: pomocné práce v kuchyni
Podmínky: samostatnost, zodpovědnost, pracovitost, týmová spolupráce
Počet: 2
Nástup: 1. 9. 2011
Pracoviště: hotel Split
Profese: pomocní pracovníci
Min. vzdělání: vyučení, praxe 1 rok
Pracovní doba: turnusové služby
Platové ohodnocení: 11 000 – 13 000 Kč
Pracovní poměr: plný pracovní úvazek
U Splitu č.p. 933, 432 01 Kadaň
Kontaktní osoba: Michala Eichelmanova, mob.: 725 329 801,
e-mail: [email protected]
www.kadanskenoviny.cz
24. června 2011 / Kadaňské noviny
V Šuplíku najdete i fotbálek pro všechny
Dům dětí a mládeže Śuplík pořádal fotbalový turnaj O pohár maxipsa
Fíka, kterého se zúčastnila družstva
chlaců a dívek z kadaňských základních škol. Soutěž byla rozdělená do
dvou věkových kategorií. Nejvíce
se dařilo Sluníčkové škole, která na
domácím hřišti ovládla všechny kate-
gorie. Na dolním snímku jsou vítězové mladší kategorie, kteří si počínali
opravdu suverénně. Porazili všechny
spoupeře, nedostali ani jednu branku,
a tak jejich skóre bylo úctihodných
20:0.
Každopádně na turnaji byly k vidění
zajímavé zápasy. Někteří hráči v nich
dokazovali, že se fotbalu věnují pravidelně a že si s míčem rozumí. Protože
ne všichni mohou nebo chtějí hrát fotbal na vrcholové úrovni, nabízí DDM
Šuplík už třetím rokem „fotbálek pro
všechny“. Jednou v týdnu je tělocvična
nebo hřiště k dispozici všem, kteří si
chtějí zahrát pro radost z pohybu. Více
informací o této aktivitě najdete na
webových stránkách Šuplíku nebo je
zájemci získají přímo na recepci.
Výsledky: chlapci starší: 1. místo - 3.
ZŠ Sluníčková 9:1 7 bodů, 2. místo - 2.
ZŠ Rudolfa Koblice 6:4 6, 3. místo - 1. ZŠ
8:4 4, 4. místo - ZŠ a MŠ při Nemocnici
Kadaň 0:14 0.
Chlapci mladší: 1. místo - 3. ZŠ
Sluníčková 20:0 12, 2. místo - ZŠ
Rudolfa Koblice 9:3 9, 3. místo - ZŠ
Na Podlesí 4:8 6, 4. místo - 1. ZŠ 3:13
3, 5. místo - ZŠ a MŠ při Nemocnici
Kadaň 0:12 0.
Dívky starší: 1. místo - 3. ZŠ Sluníčková 11:2 11, 2. místo - 1. ZŠ Kadaň 6:6 7, 3.
místo - ZŠ Rudolfa Koblice 1:10 0.
(r)
malý
oznamovatel
Prodej
Prodám letošní kozičku na chov. Tel.:
776 326 861.
Prodám dům na náměstí. Info: 604 679
803.
Kuřice prodám, stáří 14 týdnů. Tel.: 721
251 662.
Prodám dr. byt 1 + 4 v Kadani, cena
890 tis. Kč. Tel: 731 622 904.
Koupě
Koupím chatu v povodí Ohře. Tel.:
724 657 421.
Různé
Přivýdělek v profesionálních finančních službách až 10 000 měsíčně, výplata
provizí týdně v hotovosti. Provident financial. s. r. o., volejte zdarma 800 169 169.
Zaměstnání
Přijmu dvě servírky pro restauraci
v Kadani, spolehlivé s praxí. Tel.: 603 544
337, 608 345 348.
Popřáli pražskému Jawa klubu
Nabízím finanční
hotovost na bydlení
až do 100 % hodnoty nemovitosti.
Refinancování bez dokládání příjmů. Jedná
se o bankovní úvěr - garance nízké úrokové
sazby. Komplexní finanční poradenství
samozřejmostí.
Volejte: Dana Rohnová 737 625 111,
Lenka Ščipáková 606 311 032
Biatlonisté bojovali na Moravě
O prvním červnovém víkendu proběhlo v Novém Městě na Moravě první kolo
Atex Cupu - Českého Poháru v letním
biatlonu-krosu. Sešlo se 333 sportovců ze
40 klubů biatlonu ČSB a jednoho klubu
ze Slovenska. Jedním z klubů byl biatlonový klub DDM Šuplík Kadaň se dvěma
zástupci, jeden v dorostenecké kategorii
a jeden v žákovské kategorii.
V sobotu se v rychlostním závodě,
v kategorii dorostenců, snažil o nejlepší umístění a získání bodů David Šmíd.
Dobrou střelbou vybojoval 17.místo.
Odpolední rychlostní závod žactva se
vydařil hlavně běžecky Borku Vodrážkovi a umístění na 6.místě je velmi kvalitní
výsledek.
Nedělní dopoledne mělo na programu
vytrvalostní závody žactva. Bohužel nevydařená střelba odsunula Borka Vodrážku na
12.místo. Polední závody dorostu provázel
silný vítr, který ovlivnil střelbu zkušených
závodníků, ale i Davida Šmída - 11 nezasažených terčů znamenalo 18.místo. (aš)
Blíží se jubilejní běh na Klínovec
Velice populární běh z Perštejna na
Klínovec se nezadržitelně blíží. V sobotu
16.července opět pod patronátem Běžeckého klubu F-C Kadaň se závodníci na nejvyšší vrchol Krušných hor vydají už podvacáté.
Tento běh měřící 17 200 m je nejdelším
vrchařským závodem v České republice!
V kombinaci s převýšením 904 metrů
se pak jedná o náročnou zkoušku fyzické
a morální připravenosti, přesto se závodu pravidelně zúčastňují běžci z celé
republiky a zvládnou ho jak junioři, tak
sedmdesátiletí borci. Ve výsledkových
listinách najdeme i zahraniční účastníky
např. z Ukrajiny, Německa, Bulharska,
Maroka, Polska atd.
Bohatá historie a pečlivě vedená statistika nám prozradí spoustu dalších zajímavostí.
Jednou z nich je určitě fakt, že se pouze jediný muž pyšní obhajobou svého
vítězství z předchozího roku – podařilo se
to kadaňskému Petru Hudkovi, a to hned
dvakrát v letech 2003 – 2005. Nikdo jiný to
v dosavadní devatenáctileté historii nedokázal. Další domácí běžec, Ríša Pleticha,
zvítězil v roce 2002 a po osmileté pauze
přidal druhý primát také vloni. Mezi ženami je situace přeci jen odlišná. Ivana Sekyrová ze Sokolova je trojnásobnou vítězkou,
dvě prvenství patří Míše Mertové z Prahy a
také Mirce Hanákové až z Brna.
Závod si už vyzkoušeli nejen medailisté
a mistři světa v běhu do vrchu a další atletičtí reprezentanti, ale třeba i naše největší
současná hvězda v běhu na lyžích – Lukáš
Bauer. Pokud přijme naše pozvání,tak ho
uvidíme na startu našeho běhu už počtvrté a závodníci se tak budou moci poměřit
se špičkovým světovým sportovcem!
Nicméně převážnou část startovního
pole vždy tvoří atleti, lyžaři, cyklisté a další sportovci, kteří tento závod mají rádi
a jejich cílem je především zdolání nádherné dominanty Krušných hor. Pocity
nahoře na Klínovci se tak vryjí do srdce
a paměti, že už se těšíte na další ročník, i
když víte, že je to občas hrozná dřina.
Možnost zařadit se mezi více než tisícovku běžců, kteří už absolvovali tento
krásný závod, budete mít v sobotu 16. 7.
2011. Startujeme v 11.00 hodin od Pomníku Václava Řezáče v Perštejně a kóta 1 244
metrů čeká na vaše pokoření.
(ef)
Bývalí spolužáci ze 4. ZŠ v Kadani se opět sešli. Vpravo Petr ,,Ozzy“ Zítek, prezident Jawa
klubu a vlevo Martin Šulaj, zástupce Fan-Moto-Kadaň.
Fan-Moto-Kadaň nezahálí a jeho členové neustále plánují různé vyjížďky či
akce. V neděli 5. června přijali pozvání
prezidentem Jawa klubu Praha 1961 na
oslavu jejich 50. výročí od založení klubu v roce 1961. Hostitelé je přivítali ve
své klubovně na Žižkově. Zde převzali
na důkaz dlouhodobé spolupráce a přátelství certifikát k pamětní minci (malé
vložené foto). V červnu se naši motorkáři
chystali navštívit také pevnost Königstein
v Německu.
(fmk)
4*HOTEL 99 v Chomutově přijme zaměstnance (HPP)
na tyto pozice:
ŠÉFKUCHAŘ
Náplň práce: spolupráce na tvorbě
konceptu, sestavení a obměna nabídky,
organizace provozu kuchyně, nákupy,
kalkulace apod.
Nástup: 1. 9. 2011
Podmínky: praxe v oboru 5 let, vyučení
v oboru
Platové ohodnocení:
20 000 – 30 000 Kč
KUCHAŘ
Náplň práce: příprava a vaření jídel
a spolupráce na tvoření menu
Nástup: 15. 9. 2011
Podmínky: vyučení v oboru, praxe 3
roky
Platové ohodnocení:
13 000 – 20 000 Kč
RECEPČNÍ
ČÍŠNÍK/SERVÍRKA
Náplň práce: přijímání a vyřizování
objednávek, rezervace
Nástup: 15. 9. 2011
Podmínky: samostatnost, zodpovědnost,
bezkonfliktnost, spolehlivost a milé
vystupování, cizí jazyky (angličtina nebo
němčina), znalost práce na PC, úplné
střední odborné vzdělání s maturitou
Platové ohodnocení:
12 000 – 15 000 Kč
Náplň práce: obsluha hostů, roznášení
jídla ( restaurace, terasa )
Nástup: 15. 9. 2011
Podmínky: schopnost samostatné
a zodpovědné práce, komunikativnost,
časová flexibilita, cizí jazyky (angličtina
nebo němčina), vyučení v oboru, praxe
3 roky
Platové ohodnocení:
10 000 – 15 000 Kč
POMOCNÍ PRACOVNÍCI
PŘI PŘÍPRAVĚ JÍDLA
POKOJSKÁ
Náplň práce: pomocné práce v kuchyni
Nástup: 15. 9. 2011
Podmínky: samostatnost, zodpovědnost,
pracovitost, týmová spolupráce, vyučení,
praxe 1 rok
Platové ohodnocení:
11 000 – 13 000 Kč
Náplň práce: úklid pokojů, restaurace,
wellness
Nástup: 15. 9. 2011
Podmínky: pracovitost, spolehlivost,
samostatnost
Platové ohodnocení:
11 000 – 13 000 Kč
Kontakt:
HOTEL 99, ul. Farského , Chomutov
Kontaktní osoba: Pavla Jandášová, mob.:774 164 273, e-mail: [email protected]
Kadaňské noviny /24. června 2011
www.kadanskenoviny.cz
7
SPORTOVNÍ
pozvánky
Třetí ročník Lidového běhu do Zásady neměl vyloženého favorita a nakonec překvapil junior z Louchova
Daniel Matyuš absolutním vítězem
Cyklistika
Pohár Peruna: sobota 25. června od
10 hodin v Prunéřově: MD Triatlon
- tradiční přebor zdravotníků v triatlonu, otevřený závod pro veřejnost a
Perun junior. Start hlavního závodu ve
13 hodin. Plavání: 300 m, kolo: 18 km
běh: 5,1 km.
Pohár Peruna: neděle 10. července
od 10 hodin: XC Partyzán.
Že lze oslavit i Den dětí během,
dokázal 3.ročník Lidového běhu do
Zásady, kterého se zúčastnilo 77
závodníků z řad příznivců atletiky,
cyklistů a také mladých kadaňských
hokejistů. Tratě pro 11 kategorií vedly
Malý fotbal
Memoriál Antonína Ozaňáka, který se měl hrát v sobotu 25. června, se z
technických důvodů hrát nebude a byl
přesunut na sobotu 27. srpna. Odehraje
se v nové sportovní hale na hřišti nad
Albertem. Startovné 1 100 Kč je potřeba zaplatit do konce července na adrese: Jaroslav Mezera, Na Podlesí 1415,
Kadaň. Tel.: 728 612 533.
Kanoistika
Ve dnech 9. a 10. července se na řece
Ohři u bývalého kadaňského mlýnu
uskuteční závody ve vodním slalomu
- 9. ročník Memoriálu Václava Fišera. Po 5 letech se v Kadani pojede také
Český pohár žáků a předžáků ve slalomu na divoké vodě a premiérově Český pohár žáků ve sjezdovém sprintu.
Start závodu v sobotu i v neděli v 8.30
hodin.
Na start třetího ročníku Běhu do Zásady se ve všech kategoriích postavilo celkem 77
závodníků. Běh na 3 000 metrů chlapců ročníku 1997-98 vyhrál s velkým náskokem
Štěfan Podběhlý, který reprezentoval SK Kadaň.
Foto: (vv)
po cyklostezce kolem Ohře. K pěknému zážitku ze závodů přispělo nejen
příjemné počasí, bojovnost především
těch nejmladších, ale i dokonalý pořadatelský servis a pěkné ceny. U kolektivu pracovníků kolem Václava Fišera
to je již značka kvality pořadatelů ze
SK MP Kadaň.
V hlavním závodě měřícím 46
km při neúčasti Ríši Pletichy nebylo
vyloženého favorita. Vyhrál překvapivě a suverénně věkem ještě junior
Daniel Matyuš z Louchova před již
veteránem Láďou Doležalem, cyklistou Hnízdil Team, a Frantou Brožkem
z Ostrova. Ženy opanovala perštejnská
Kristýna Kalusová před Lucií Pasevovou z Hnízdil Teamu a Katkou Pletichovou z Kadaně.
Věnoval jsem kadaňské atletice přes
50 let života a jsem rád, že například
pět z četných závodů má za sebou již
40letou historii a to především díky
školám. Vznikají i nové příležitosti ke
sportování, nové závody. Opět se plní
startovní čáry mladými, pro které jsou
vypisovány a pořádány. Ať už je pořádá kdokoliv, zaslouží si uznání a ne
malicherné pošťuchování. Jen historie
ukáže, kdo to myslí upřímně. A právě
z historie bychom se mohli poučit.
Antonín Pulec
Mladí běžci dokazovali svoji bojovnost.
V nejmladší kategorii (2006 a mladší)
zvítězil Matyáš Socha z Kadaně. Druhý
doběhl Adam Ježek z Klášterce nad Ohří.
Na třetím místě ještě v této chvíli běží
Jan Juppa(SK MP Kadaň), který nakonec
skončil čtvrtý. Další fotografie najdete na
www.kadanskenoviny.cz.
Požární sport
Sobota 2. července od 10 hodin na
fotbalovém hřišti v Mašťově: soutěž
v požárním útoku. Během dne proběhnou dva soutěžní pokusy: Memoriál
Miroslava Nováka a Memoriál Jiřího
Krejčího. Nejlepší čas bude započítán do
okresního kola. O přestávce se uskuteční
ukázka bojových sportů.
(r)
Šachy
ŠK Střelnice Kadaň připravuje II. ročník turnaje Open Kadaň 2011 - otevřený
šachový turnaj o pohár královského města Kadaně, který se odehraje od 28. srpna
do 4. září 2011. Hrát se bude v kulturním
domě Střelnice. Hrací systém: švýcarský
systém na 9 kol, hrací tempo: 90 min. + 30
sec./tah. Přihlášky: email: chess.kucera@
centrum.cz, tel.: 775 939 705. Přihlášky
se přijímají emailem, telefonicky nebo na
internetových stránkách šachového klubu.
Juniorská repre se tvořila na základě výsledků pěti nominačních závodů. Začátkem června se reprezentační
družstvo, včetně Radka Pospíchala
z TJ DNT Kadaň, zúčastnilo soustředění, které se konalo na trati ME. Radek by
nás mohl reprezentovat na C2 společně
s Markem Cepkem odchovancem z KVS
Písek. Bohužel pravidla říkají, že závodník může startovat na ME pouze v jedné hlavní kategorii. Marek Cepek si ale
svou pozici v RD obhájil také na C1. Teď
bude záležet na programu mistrovství
Evropy a na Trenérské radě (RDJ), které
mají právo zcela výjimečně zvážit start
ve dvou kategoriích.
(vs)
Klaunovy hry dávají možnost
objevit sportovní talenty
Ve středu 1. června uspořádal kadaňský
Dům dětí a mládeže Šuplík soutěže pro děti
z mateřských škol. Klaunovy hry dostaly
název po známé postavičce ze Šuplíku, kterou je klaun Lojzík. Na hřišti 1. ZŠ čekaly
děti čtyři disciplíny: běh na 40 metrů, skok
do dálky, hod do dálky a běh přes překážky
na 40 metrů. Na konec ještě soutěžila jednotlivá družstva ve štafetovém běhu.
Každý rok se mezi dětmi objeví
několik sportovních talentů. Tentokrát
byl skutečnou hvězdou David Janeček
z mateřské školy Barvička, který vybojoval čtyři medaile. Zlatou získal v běhu
na 40 metrů, když mu v cíli naměřili
čas 8,83. Dvě stříbrné medaile získal
za hod do dálky (16,80 m) a 40 m pře-
Výsledky a tabulky
Pospíchal má právo
startovat na ME
kážek (9,72). Svoji medailovou kolekci
uzavřel ve skoku do dálky výkonem
142 cm.
Výsledky: dálka: 1. Lukáš Kobza 150
cm, 2. Ondřej Kvapil 146, 3. David Janeček 142. Běh na 40 metrů: 1. David Janeček 8,83, 2. Tomáš Novák 9,05, 3. Ondřej
Kvapil 9,07. 40 m překážek: 1. Šimon Svoboda 8,81, Janeček David 9,72, 3. Tomáš
Jirkovský 10,45. Hod do dálky: 1. Pavel
Sekera 18,60 m, 2. David Janeček 16,80, 3.
Pavel Knop 16,00 m. Vítězem štafetového
běhu se stala MŠ Čtyřlístek.
Ředitel Šuplíku Jiří Štěrba poděkoval
všem malým sportovcům za účast a ocenil
jejich sportovní výkony. „Těšíme se opět za
rok,“ rozloučil se se všemi.
(r)
Další fotografie najdete na www.kadanskenoviny.cz.
Foto: (vv)
Fotbal
Finále Severočeského poháru: FK
Lovochemie Lovosice-FK Tatran Kadaň
2:1 (0:1), branku za hosty: Kolář Krajský přebor mužů: FK Tatran Kadaň-SK
Mondi Štětí 5:3 (2:0), branky: Mikeš 2,
Nádeník, Kiliján, Kolář. Foto na www.
kadanskenoviny.cz. Tabulka soutěže:
1. Souš
30 18 4 8 66:45 58
2. Žatec
30 16 4 10 55:41 52
3. Blšany
30 15 5 10 55:41 50
4. L.Chomutov
30 14 7 9 46:42 49
5. Neštěmice
30 13 8 9 60:34 47
6. Litoměřice
30 14 5 11 43:39 47
7. Louny
30 12 9 9 39:29 45
8. H.Jiřetín
30 14 2 14 60:40 44
9. Tatran Kadaň
30 11 10 9 51:47 43
10. Štětí
30 11 7 12 50:72 40
11. Bezděkov
30 12 3 15 44:56 39
12. Krupka
30 10 9 11 49:44 39
13. Lovosice
30 10 7 13 34:46 37
14. Proboštov
30 9 4 17 40:67 31
15. Střekov
30 8 4 18 42:52 28
16. Modrá
30 6 6 18 38:77 24
(fk)
Biatlon
V sobotu 29. května pořádal KB Baník
Líně závody letního biatlonu žactva,
dorostu a dospělých. Výprava biatlonistů DDM Šuplík Kadaň, ve složení Borek
Vodrážka, Andrej Bilec, David Šmíd,
František Dolejší a Alena Šmídová, se
vrátila s medailovými úspěchy.
Umístění: žáci A: Borek Vodrážka
- 2.místo (střelba 0), žáci C: Andrej
Bilec - 3.místo (střelba 0,3), dorostenci
B: David Šmíd - 4. místo (střelba 2,2),
muži C: František Dolejší - 3. místo
(střelba 5,5).
(a. š.)
Kadaňští biatlonisté: zleva: Borek
Vodrážka,Andrej Bilec,David Šmíd,trenér
Dolejší.
Dívky 1999-1998: 1 500 metrů: 1. Eliška
Brožková (TJ MDDM Ostrov) 5:59,9.
Chlapci 1997-1996: 3 000 metrů: 1.
Štefan Podběhlý (SK Kadaň) 12:16,5, 2.
Jakub Štěpánek (SK Kadaň) 13:22,2, 3.
Lukáš Hejduk (SK Kadaň) 13:34,9.
Dívky 1997-1998: 3 000 metrů: 1. Štěpánka Brožková (Ostrov) 13:56,8, 2.
Denisa Nešutová (SK Kadaň) 20:40,4.
Dívky 1995-1994: 3 000 metrů: 1. Klárka Chmelová (SK Kadaň) 13:56,7.
Chlapci 1995-1994: 4 600 metrů: 1. Frederick Peruth (Klášterec) 29:41,0.
Junioři: 4 600 metrů: 1. Daniel Matyuš
(Louchov) 17:16,2 - absolutní vítěz, 2.
Josef Kopica (Klášterec) 18:44,0.
Muži A 1991-1972: 4 600 metrů: 1.
František Brožek (Ostrov) 17:50,9, 2.
Stanislav Zelenka (Kadaň) 18:23,7, 3. Jiří
Vadlejch (Kadaň) 19:05,9.
Ženy 1991-1972: 4 600 metrů: 1. Kristýna Kalusová (Perštejn) 20:56,8, 2. Lucie
Pasevová (Hnízdil Team) 21:03,8, 3.
Kateřina Pletichová (Kadaň) 21:47,7.
Muži B 1971-1962: 4 600 metrů: 1. Ladislav Doležal (Hnízdil Team) 17:32,5, 2.
Pavel Greguška (Kadaň) 18:36,5, 3. Miroslav Šimána (SK MP Kadaň) 19:46,1.
Muži C 1961-1952: 4 600 metrů: 1.
Michal Frlaus (FC Kadaň) 21:18,9.
Muži D 1951 a starší: 4 600 metrů: 1.
Jan Zelenka (Kadaň) 19:28,8, 2. Josef
Svoboda (TJ DNT Kadaň) 21:29,5, 3. Jiří
Martykán (TJ DNT Kadaň) 23:41,9.
Cyklistika
Pohár Peruna 2011: Hustá Rubárna:
1.ročník závodu Bezručovým údolím
vyhrál mostecký biker Tomáš Trunschka
před Vojtou Marvanem a Pepou Nestlerem.
Na trati se sešlo téměř 200 závodníků.
Pořadí podle kategorií: M18: Lukáš
Kalita (KL sport) 1:49:10, 2. Petr Šulc
(Hnízdil Team 1:52:03, 3. Ondřej
Libánský (Factor Bike team) 1:53:17.
Z18: 1. Tereza Budská (Most) 2:39:13,
2. Eliška Himmlová (Nevix) 2:49:44.
M20: 1. Vojta Marvan 1:40:24, 2. Petr Ježek
1:45:29, 3. Lukáš Šustr (všichni Hnízdil
Team) 1:45:33, 4. Tomáš Eberl (X-team
Bano) 1:49:53.
Atletika
Lidový běh do Zásady: chlapci 2006 a
více 150 metrů: 1. Matyáš Socha (Kadaň)
0:51,7, 2. Adam Ježek (Klášterec) 0:54,2, 3.
Nikolas Málkovský (Kadaň) 0:55,0.
Chlapci 2005-2003: 300 metrů: 1. Matěj
Vejražka (TJ Klášterec) 1:03,7, 2. Filip
Chlup (TJ Klášterec) 1:07,7, 3. Vladislav
Froněk (2. ZŠ Kadaň) 1:09,2.
Chlapci 2002-2000: 500 metrů: 1. Daniel Vejražka (TJ Klášterec) 1:38,3, 2. Václav Zahrádka (TJ Klášterec) 1:42,5, 3.
Jakub Kalík (Kadaň) 1:47,7.
Dívky 2002-2000: 500 metrů: 1. Hana
Čechová (TJ Klášterec) 1:43,9, 2. Veronika Málkovská (Atletika Kadaň) 1:46,0, 3.
Alena Zelenková (Kadaň) 1:57,4.
Chlapci 1999-1998: 1 500 metrů: 1. Lukáš
Bartoň (TJ Klášterec) 5:27,5, 2. Ondřej
Chloupek (VTŽ Chomutov) 5:38,9, 3.
Jaroslav Kulich (SK Kadaň) 5:56,2.
Ve dnech 23. až 25. května uspořádal klub ledního hokeje již čtvrtý ročník turnaje v hokejbalu
předškolních tříd mateřských škol. Fotografie nám představuje účastníky finále. V boji o první místo zvítězila MŠ Barvička nad Školkou Olgy Havlové. Na dalších místech skončily: 3. MŠ
Čtyřlístek, 4. MŠ Klásek, 5. MŠ Hvězdička. Organizátoři děkují za účast všem zúčastněným
školkám, jejich ředitelkám a výchovným pracovníkům. Turnaj jako každý rok zaštítil finančním
darem Městský úřad Kadaň, SK Kadaň a klášterecká prodejna sportovních potřeb U Veverek.
SK Kadaň tímto zve z řad dětí zájemce o lední hokej ve věku do 10 let do našeho oddílu.
Kontakt na tel.: 723 292 180 (sms), 723 713 043 a 724 278 352. Za Sk Kadaň trenéři přípravky Daniela Prokopová a Jindřich Štefan.
Foto: (prok)
Čtrnáctideník pro občany Kadaňska
Vydavatel: Město Kadaň, Mírové náměstí 1, Kadaň. IČO: 00261912. Registrační číslo titulu: MK ČR E 12006. Vychází jednou za čtrnáct dní. Odpovědný redaktor: Václav Vlasák, stálí spolupracovníci: Petr Hlaváček, Karel Zárybnický a Pavel
Wolf. Jazyk. úprava: Zita Peineltová. Sídlo redakce: Městský úřad Kadaň, ul. Jana Roháče 1381, přízemí. Telefon ústředna 474 319 500, redakce 474 319 678. Soukromou i podnikatelskou inzerci a příspěvky přijímá Informační centrum na Mírovém
náměstí. Sazba a grafika: vlastní. Tiskne: Tiskárna AKORD Chomutov s. r. o. Distribuce: vlastní. Nevyžádané příspěvky a fotografie se nevracejí. Zveřejněné příspěvky nemusejí být shodné s názorem redakce. Za obsahovou správnost příspěvků
a inzerátů ručí autoři.
Download

Nabízejí více... - Kadaňské noviny