10
ULTRAZVUKOVÉ MERAČE TEPLA A CHLADU,
DIAĽKOVÝ ODPOČET
Ultrazvukový merač tepla a chladu
194
Kompaktné merače tepla a chladu
197
• Merače tepla a chladu MULTICAL 302
196
• Merače tepla a chladu MULTICAL 402
197
• Doplnkové vybavenie k meračom MULTICAL 402
198
Univerzálne merače tepla a chladu
199
• Merače tepla MULTICAL 602 / ULTRAFLOW
201
• Merače chladu MULTICAL 602 / ULTRAFLOW
202
• Doplnkové vybavenie k meračom MULTICAL 602 / ULTRAFLOW
203
Zariadenia pre diaľkový odpočet
204
• Bezdrôtový diaľkový odpočet
204
• Diaľkový odpočet M-Bus
204
10
193
Ultrazvukový kompaktný merač tepla a chladu
Ultrazvukový kompaktný merač
Ultrazvukový merač na meranie spotreby energie vo vykurovacích alebo chladiacich zariadeniach.
Základné vlastnosti
 Povolenie pre ultrazvukové počítadlá v rozsahu dynamiky 1:250 (qi: qp) v triede 2
 Nízka spotreba energie -> dlhšia životnosť batérií
 Povolenie podľa MID v triedach 2 a 3 a podľa PTB K 7.2 (merač chladu)
 Necitlivosť na znečistenie
 Všestranné možnosti napájacieho napätia
 Voliteľne integrované rádiové, Real Data alebo Open Metering (868 alebo 434 MHz)
 Individuálne diaľkové odčítanie (AMR) s voliteľnými modulmi Plug & Play
 Rozsiahla pamäť dát s možnosťou načítania
 2 zásuvné pozície pre komunikáciu (napr. M-Bus alebo pulzné vstupy)
 Značne zlepšený rádiový výkon
Technické údaje
Miesto inštalácie:
Kábel:
Napájacie napätie:
Energetická jednotka:
Vratné vedenie
1,5 m medzi prietokomernou a vyhodnocovacou časťou
Batérie 3,6 V (A-článok), 12 rokov životnosť
kWh (bez miest za desatinnou čiarkou) pre qp 0,6-6,0 m3/hod.
MWh (s 2 miestami za desatinnou čiarkou) pre qp 10,0-25,0 m3/hod.
Typ teplotného snímača (pár): Pt 500 / 2 m kábel / Ø 5,2 m
Montáž teplotného snímača: čidlo montované priamo v prietokovom senzore qp 0,6-2,5 m3/h
2 voľná čidlá pre qp ≥ 3,5 m3/h pre montáž do jímok
Merač tepla
Nominálny Menovitá
prietok
svetlosť
DN 15
0,6 m3/hod.
DN 15
1,5 m3/hod.
2,5 m3/hod.
DN 20
3,5 m3/hod.
DN 25
DN 25
3,5 m3/hod.
DN 25
6 m3/hod.
6 m3/hod.
DN 25
DN 40
10 m3/hod.
DN 40
10 m3/hod.
15 m3/hod.
DN 50
DN 65
25 m3/hod.
DN 80
40 m3/hod.
DN 100
60 m3/hod.
Montážna dĺžka
110 mm závit
110 mm závit
130 mm závit
260 mm závit
260 mm príruba
260 mm závit
260 mm príruba
300 mm závit
300 mm príruba
270 mm príruba
300 mm príruba
300 mm príruba
360 mm príruba
Merač tepla
Pripojenie
G¾B
G¾B
G1B
G1¼B
G1¼B
G2B
Prevádzkový tlak
PN16
PN16
PN16
PN16
PN25
PN16
PN25
PN16
PN25
PN25
PN25
PN25
PN25
Obj. číslo
RW 128 200 3
RW 128 201 3
RW 128 202 3
RW 128 203 3
RW 128 204 3
RW 128 205 3
RW 128 206 3
RW 128 207 3
RW 128 208 3
RW 128 209 3
RW 128 210 3
RW 128 211 3
RW 128 212 3
Cena
Euro/ks
220,40
220,40
237,60
456,50
652,50
559,60
652,50
616,10
914,10
1 396,10
1 586,30
2 370,60
3 068,60
s M-Bus
Nominálny
prietok
Menovitá
svetlosť
Montážna dĺžka
0,6 m3/hod.
1,5 m3/hod.
2,5 m3/hod.
3,5 m3/hod.
3,5 m3/hod.
6 m3/hod.
6 m3/hod.
10 m3/hod.
10 m3/hod.
15 m3/hod.
25 m3/hod.
40 m3/hod.
60 m3/hod.
DN 15
DN 15
DN 20
DN 25
DN 25
DN 25
DN 25
DN 40
DN 40
DN 50
DN 65
DN 80
DN 100
110 mm závit
110 mm závit
130 mm závit
260 mm závit
260 mm príruba
260 mm závit
260 mm príruba
300 mm závit
300 mm príruba
270 mm príruba
300 mm príruba
300 mm príruba
360 mm príruba
194
Pripojenie
Prevádzkový tlak
Obj. číslo
Cena
Euro/ks
G¾B
G¾B
G1B
G1¼B
PN16
PN16
PN16
PN16
PN25
PN16
PN25
PN16
PN25
PN25
PN25
PN25
PN25
RW 128 200 2
RW 128 201 2
RW 128 202 2
RW 128 203 2
RW 128 204 2
RW 128 205 2
RW 128 206 2
RW 128 207 2
RW 128 208 2
RW 128 209 2
RW 128 210 2
RW 128 211 2
RW 128 212 2
231,40
231,40
254,90
520,80
741,20
639,20
741,20
702,00
1 039,20
1 568,60
1 764,70
2 666,70
3 451,00
G1¼B
G2B
Merač tepla
Nominálny
prietok
0,6 m3/hod.
1,5 m3/hod.
2,5 m3/hod.
3,5 m3/hod.
3,5 m3/hod.
6 m3/hod.
6 m3/hod.
10 m3/hod.
10 m3/hod.
15 m3/hod.
25 m3/hod.
40 m3/hod.
60 m3/hod.
radiový
Menovitá
svetlosť
DN 15
DN 15
DN 20
DN 25
DN 25
DN 25
DN 25
DN 40
DN 40
DN 50
DN 65
DN 80
DN 100
Montážna dĺžka
110 mm závit
110 mm závit
130 mm závit
260 mm závit
260 mm príruba
260 mm závit
260 mm príruba
300 mm závit
300 mm príruba
270 mm príruba
300 mm príruba
300 mm príruba
360 mm príruba
Merač tepla
Pripojenie
G¾B
G¾B
G1B
G1¼B
G1¼B
G2B
Prevádzkový tlak
PN16
PN16
PN16
PN16
PN25
PN16
Pn25
PN16
PN25
PN25
PN25
PN25
PN25
RW 128 200 1
RW 128 201 1
RW 128 202 1
RW 128 203 1
RW 128 204 1
RW 128 205 1
RW 128 206 1
RW 128 207 1
RW 128 208 1
RW 128 209 1
RW 128 210 1
RW 128 211 1
RW 128 212 1
Cena
Euro/ks
231,40
231,40
280,40
646,70
752,20
646,70
752,20
823,50
1 049,40
1 597,30
1 813,70
2 705,50
3 498,80
Obj. číslo
Euro/ks
Obj. číslo
príslušenstvo
Výrobok
Batérie 3,6 V (D-článok)
RW 128 240 0
25,50
Sieťový zdroj 230 V stř.
RW 128 240 1
53,70
Sieťový zdroj 24 V stř.
RW 128 240 2
53,70
Modul M-Bus
RW 128 240 3
44,70
Modul impulzného výstupu (1 impulzný výstup)
RW 128 240 4
38,40
Modul impulzného vstupu (2 vstupy)
RW 128 240 5
25,50
Kombinovaný impulzný modul (2 impulzné vstupy, 1 impulzný výstup)
RW 128 240 6
38,40
Jimky pre merač tepla
Qp 3,5 - 60 m2/h
nerezové provedení
priemer čidla 5,2 mm
Vyhotovenie
Balenie
Obj. číslo
Cena Euro/pár
G 1/2 50 mm
1
RW1279501
32,50
G 1/2 100 mm
1
RW1279502
35,30
G 1/2 160 mm
1
RW1279503
38,80
G 1/2 220 mm
1
RW1279504
41,60
10
Odpočtová centrála M-Bus MBC-F2
Centrála MBC-F2 je určená na centrálny odpočet hodnôt z meračov tepla, chladu a z vodomerov, ktoré
sú vybavené komunikáciou M-Bus.
Prístroje a softvér pre systém odpočtu M-Bus
Typ centrály
Popis
Obj. číslo
Euro/ks
MBC-F2 Plus RS232
Centrála s komunikáciou RS232 vrátane
softvéru pre vyčítanie dát
RWS.MBRS.01
865,90
MBC-F2 Plus Modem
Centrála s komunikáciou cez modem vrátane
softvéru pre vyčítanie dát
RWS.MBMO.01
1 087,10
MBC-F2 DataView
RS232
Centrála s komunikáciou RS232 vrátane
softvéru pre vyčítanie a zpracovanie dát
RWS.MBRS.02
1 249,40
MBC-F2 DataView
Modem
Centrála s komunikáciou cez modem vrátane
softvéru pre vyčítanie a zpracovanie dát
RWS.MBMO.02
1 468,20
IMP5001L
Prevodník M-Bus/RS232, pre 250 prístrojov
RWS.IMP5L.01
334,10
M-Bus Explorer
Softvér pre vyčítanie dát cez prevodník M-Bus
RWS.SWEX.00
225,90
M-Bus Solutions
Softvér pre vyčítanie dát cez prevodník M-Bus a ich spracovanie
RWS.SWSL.00
607,10
195
Kompaktné merače tepla a chladu
Kompaktný merač tepla a chladu MULTICAL 302
MULTICAL 302 je kompaktný ultrazvukový merač tepla/chladu, ktorý sa vyrába v rozsahu qp 0,6 - 2,5
m3/h a je určený na meranie spotreby energie najmä v bytových jednotkách a drobných prevádzkach.
Minimálne rozmery kompaktného merača tepla a chladu MULTICAL 302 umožňujú jeho montáž na ľubovoľnom mieste. Robustný kovový prietokomer odoláva trvalým teplotám do 130 °C. Je účinne chránený
pred kondenzácii a možno ho používať v systémoch PN16 aj PN25. Počas montáže je možné merač
nakonfigurovať na inštaláciu prietokomeru buď na prívode, alebo vratnom potrubí. Navyše možno jednoduchým stlačením tlačidla nastaviť jednotku a rozlíšenie, rovnako ako dátum/čas a adresu M-Bus.
Nie je nutné použiť žiadne zvláštne nástroje.
MULTICALR 302 je k dispozícii s modulom M-Bus a 1,5 m káblom inštalovaným od výrobcu, alebo s bezdrôtovým modulom M-Bus s modem C1 alebo T1 OMS podľa normy EN 13757-3.
Technické údaje
Trieda prostredia podľa EN 1434
Trieda prostredia podľa MID
Trieda ochrany
Teplota okolního prostředí
Teploty media
A
triedy E1 a M2
kalkulátor IP65, prietokomer a pár teplotných čidiel IP68
5…55 °C
Merač tepla 302-T 2 ... 130 °C, ak teploty media klesajú pod 15 °C,
musí byť kalkulátor umiestnený na stenu, aby nedochádzalo ku kondenzácii. Ak teploty media v prietokovom snímači prekračujú
90 °C, musí byť kalkulátor umiestnený na stenu, aby sa zamedzilo príliš vysokej teplote, najmä s ohľadom na životnosť displeja a batérie.
Merač chladu 302-T 2 ... 130 °C
Kombinovaný merač tepla / chladu 302-T 2 ... 130 ° C
Medium v prietokomeru
voda
kábel prietokomeru
1,2 m (pevne osadený kábel)
Káble teplotných čidiel
1,5 m (pevne zapojené káble)
Typická presnosť
Kalkulátor: Ec ± (0,15 + 2 / )%
Pár snímačov: Et ± (0,4 + 4 /)%
Jednotky energie
MWh – kWh – GJ
Dátový záznamník
(EEPROM) 960 hodín, 460 dní, 24 mesiacov, 15 rokov, 50 informačných udalostí, 25 záznamov konfigurácie.
Hodiny/kalendár
Hodiny, kalendár, kompenzácia prestupového roka, cieľový dátum.
Dátová komunikácia
Pre optickú komunikáciu sa používa protokol KMP s kontrolným
súčtom CRC16.
Káblová komunikácia M-Bus
Protokol podľa EN 13757-3: 2013, komunikačná rýchlosť 300 a 2400
bps s automatickým zisťovaním komunikačnej rýchlosti.
Odber prúdu
1 pripojená jednotka (1,5 mA). Pevne zapojený 2 vodičový kábel o
dĺžke 1,5 m. Pripojení nezávislé na polarite.
Bezdrôtový M-Bus
Protokol modu C1 podľa normy EN 13757-4: 2013. Individuálne
128-bitové šifrovanie AES.
Přenosový interval:
16 s
Přenosová frekvence:
868,95 MHz
Bezdrátová komunikace M-Bus Protokol režimu T1 OMS podľa normy EN13757-4: 2013 a špecifikácie
OMS, zväzok 2, revízia 3.0.1. Individuální 128-bitové šifrovanie AES.
Prenosový interval
15 min.
Prenosová frekvencia
868,95 MHz
Napájacie napätie
3,6 VDC } 0,1 VDC
Údaje o EMC
Spĺňa požiadavky triedy A podľa EN 1434 (trieda MID E1)
Meranie teplot
2-vodičové Pt500 T1 prívodný teplota, T2 vratná teplota
Batérie
3,65 V DC, 1 lítiový článok A 3,65 V DC, 2 lítiové články A,
interval výmeny 6 rokov 12 rokov.
Tl. strata p
Pripojenie Dĺžka Hmotnosť
Kv
pri qp (bar)
záv./přír. (mm)
(kg)
0,02
4,89 G 3/4 B
110
0,7
0,02
4,89 G 3/4 B
130
0,8
0,02
5,71
G 3/4 B
165
0,9
0,09
5,71
G 3/4 B
110
0,7
0,09
5,71
G 3/4 B
130
0,8
0,09
5,71
G 3/4 B
165
0,9
Obj.číslo
standard merača
KM321.1111.0000.00
KM322.1111.0000.00
KM320.1111.0000.00
KM323.1111.0000.00
KM324.1111.0000.00
KM340.1111.0000.00
Nom. prietok (m³/h)
qp 0,6
qp 0,6
qp 0,6
qp 1,5
qp 1,5
qp 1,5
KM325.1111.0000.00
KM326.1111.0000.00
KM340.1111.0000.00
KM327.1111.0000.00
qp 1,5
qp 1,5
qp 1,5
qp 2,5
0,07
0,07
0,07
0,09
5,71
5,71
5,71
8,15
G1B
G1B
G1B
G1B
130
190
220
130
0,9
1
1,1
0,9
248,90
286,70
281,50
266,70
KM328.1111.0000.00
KM329.1111.0000.00
qp 2,5
qp 2,5
0,09
0,09
8,15
8,15
G1B
G1B
190
220
1
1,1
292,60
303,70
196
Cena
Euro/ks
248,90
256,30
261,10
248,90
283,00
259,30
Kompaktný merač tepla a chladu Multical 402
MULTICAL 402 je kompaktný ultrazvukový merač, ktorý vďaka svojej vynikajúcej presnosti merania
zaznamenáva presné údaje o spotrebe. Merač nevyžaduje žiadnu údržbu a ponúka dlhú životnosť,
čím sa dosahuje minimálnych ročných prevádzkových nákladov. MULTICAL 402 je určený na meranie
tepla a chladu vo všetkých systémoch založených na báze vody s rozmedzím teplôt 2 °C až 130 °C.
Merač bol vyvinutý pre meranie spotreby energie v bytoch, rodinných domoch, viacgeneračných
rodinných domoch, bytových domoch, sídliskách a menších priemyselných zariadeniach.
Základné vlastnosti
 Statický ultrazvukový merač tepla
 Schválenie MID pre merač tepla
 Lítiová batéria so životnosťou až 16 rokov
 Vysoká presnosť bez ohľadu na uhol inštalácie prietokomernej časti
 Malá stavebná výška
 Impulzné vstupy pre pripojenie vodomerov (s rozširujúcim modulom)
 Automatická konfigurácia komunikačných modulov
 Impulzné výstupy pre energiu a objem (s rozširujúcim modulom)
 Bezdrôtové odčítanie hodnôt pomocou rádiového modulu
 Merač možno vybaviť komunikačnými modulmi M-Bus, RS 232 a ďalšími typmi
 Dátový záznamník pre 50 informačných kódov
 Uložené dáta o spotrebe za posledných 460 dní, 36 mesiacov a 15 rokov
 Výmena páru senzorov a batérie bez porušenia úradného overenia
 Základné nastavenie bez nutnosti pripojenia počítača
 Trojriadkový zobrazovací displej
MULTICAL 402 sa skladá z kalkulátora, prietokomeru a dvoch teplotných snímačov. Umožňuje jednoduchú inštaláciu, odpočet a overovanie. Škála prietokomerov pre MULTICAL 402 zahŕňa jednotky
s rozsahmi 0,6 – 15 m³/h. Ako zdroj napájania sú k dispozícii moduly 230 a 24 V AC, alebo batéria
s životnosťou až 16 rokov. MULTICAL 402 je vybavený konektorom pre napájanie a umožňuje tak
jednoduchú výmenu batérie alebo iného zdroja. Dve tlačidlá na prednej strane kalkulátora umožňujú
jednoduché nastavenie dátumu a času a vynulovanie počítadla prevádzkových hodín a čítače
udalostí. Navyše možno tlačidlá použiť na zobrazovanie dát vrátane ročného alebo mesačného
protokolu. MULTICAL 402 prijíma impulzy až z dvoch pripojených vodomerov pre studenú alebo
teplú vodu. Umožňuje tiež diaľkovú akumuláciu dát energie a objemu prostredníctvom impulzných
výstupov.
Technické údaje
Metrologická trieda podľa EN1434
Energetická trieda podľa EN1434
Mechanické prostredie podľa MID
Elektromagnetické prostredie podľa MID
Trieda krytia
Teplota okolia
Teplota média
Max. tlak pri závitových spojoch
Max. tlak pri prírubových spojoch
Prepájací kábel
Teplotné čidlá
Prietokomerné časti
Batéria
Životnosť batérie
Externé napájanie
2
A
M1
E1
IP 54 (prietokomer IP 65)
0 – 55 °C
2 – 160 °C* (teplo), 2 - 50 °C (chlad)
PN16
PN25
1,5 m
Pt500, : 10 °C…160 °C a : 3 K…150
qp 0,6 m3/h – 15 m3/h
3,65 V DC Lithium D-CELLE
až 16 rokov (až 6 rokov v režime Fast)**
230 V AC, 50Hz nebo 24 V AC/DC
Pre ďalšie technické údaje si vyžiadajte technický list
*Pri teplotách média cez 90 °C je odporúčané použitie prírubového spoja
**Interval výmeny sa môže skracovať pri použití dátových modulov, častej komunikácii a vysokej okolitej teplote
197
10
Merače tepla a chladu MULTICAL 402
Merač tepla MULTICAL 402 na spiatočku s integr. prietokomerným senzorom so sign. káblom 1,5 m, batériou
3,6 V, súpravou jímkových teplot. senzorov Pt500 s káblami 1,5 m a 2 niplami R 1/2.
Tl. strata p
pri qp (bar)
Obj. číslo
štandardn. merača
Nom. prietok
(m³/h)
Kv
Pripojenie
záv./přír.
KMS421.1111.0000.00
qp 0,6
KMS422.1111.0000.00
qp 0,6
KMS423.1111.0000.00
qp 1,5
0,25
Dľžka
(mm)
Hmotnosť
(kg)
Cena
Euro/ks
0,04
3
G 3/4 B
110
1,4
411,40
0,04
3
G1B
190
2,0
411,40
3
G 3/4 B
110
1,4
411,40
KMS424.1111.0000.00
qp 1,5
0,25
3
G 3/4 B
165
1,8
411,40
KMS425.1111.0000.00
qp 1,5
0,25
3
G1B
130
1,5
411,40
KMS426.1111.0000.00
qp 1,5
0,25
3
G1B
190
2,0
411,40
KMS427.1111.0000.00
qp 2,5
0,05
13,5
G1B
130
1,4
411,40
KMS428.1111.0000.00
qp 2,5
0,05
13,5
G1B
190
1,9
411,40
Merač tepla MULTICAL 402 na spiatočku s integr. prietokomerným senzorom so sign. káblom 1,5 m, batériou
3,6 V, súpravou jímkových teplot. senzorov Pt500 s káblami 1,5 m vrátane 2 nádrží 65 mm.
Obj. číslo
štandardn. merača
Nom. prietok
(m³/h)
Tl. strata p
pri qp (bar)
KMS429.1113.0000.00
qp 3,5
0,07
13,5
G 5/4 B
KMS430.1113.0000.00
qp 6,0
0,19
13,5
G 5/4 B
KMS431.1113.0000.00
qp 6,0
0,19
13,5
DN25
260
KMS432.1113.0000.00
qp 10,0
0,06
43
G2B
300
5,1
825,10
KMS433.1113.0000.00
qp 10,0
0,06
43
DN40
300
8,9
929,00
KMS434.1113.0000.00
qp 15,0
0,14
43
DN50
270
10,7
1 148,60
Kv
Pripojenie
záv./přír.
Dľžka
(mm)
Hmotnosť
(kg)
Cena
Euro/ks
260
2,9
666,30
260
2,9
754,10
5,6
811,80
Doplnkové vybavenie k meračom MULTICAL 402.
Obj. číslo
vybavenie*
Príplatok*
Euro/ks
Obj. číslo merača*
Príslušenstvo
KM4XX.XXXX.5XXX.XX
Modul s dátovou komunikáciou
a 2 impulznými vstupmi
KM4M2.DATA.5000.00
29,00
KM4XX.XXXX.4XXX.XX
Modul s dátovou komunikáciou
a 2 impulznými vstupy CE, CV
KM4M2.DAPO.4000.00
29,00
KM4XX.XXXX.3XXX.XX
Modul M-Bus s 2 impulznými vstupmi
KM4M2.MBUS.3000.00
53,30
KM4XX.XXXX.6XXX.XX
Modul M-Bus s 2 impulz. výstupmi CE, CV
KM4M2.MBPO.6000.00
53,30
KM4XX.XXXX.1XXX.XX
Radiový modul s 2 impulznými vstupmi
KM4M2.RAD1.1000.00
74,50
KM4XX.XXXX.7XXX.XX
Radiový modul s 2 impulz. výstupmi CE, CV
KM4M2.RAD2.7000.00
82,70
KM4XX.3XXX.XXXX.XX
Napájací modul AC 230 V
KM4P2.3000.230V.00
bez príplatku
KM4XX.2XXX.XXXX.XX
Napájací modul AC 24 V
KM4P2.2000.P24V.00
bez príplatku
KM4XX.XX2X.XXXX.XX
Kábel k sensorom Pt500 3 m
KM4T2.0020.PT53.00
7,10
KM4XX.XXX2.XXXX.XX
Nipel R¾ pre priame senzory Pt500
KM4T2.0002.NR34.00
bez príplatku
KM4XX.XXX3.XXXX.XX
Jímky 60 mm × R 1/2 k tepl. senzorom
do jímok
KM4T2.0003.PO60.00
bez príplatku
KM4XX.XXX4.XXXX.XX
Jímky 90 mm × R 1/2 k tepl. senzorom
do jímok
KM4T2.0004.PO90.00
bez príplatku
KM4XX.XXX5.XXXX.XX
Jímky 140 mm × R 1/2 k tepl. senzorom
do jímok
KM4T2.0005.P140.00
34,50
KM4XX.XXXX.X1XX.XX
Externá anténa pre rádiový modul
KMCOM.ANT1.0100.00
KM4XX.XXXX.XXXX.X1
Inštalácia prietokomeru na prívod
-
bez príplatku
KM4XX.XXXX.XXX1.XX
Rýchly integračný interval 4 s
-
bez príplatku
-
bez príplatku
KM4XX.XXXX.XXXX.1X Merač chladu
* Cena platí pri objednaní príslušenstva spolu s meračom
Ďalšie príslušenstvo na vyžiadanie
198
41,20
Merače tepla a chladu MULTICAL / ULTRAFLOW
Flexibilný MULTICAL 602 pre meranie tepla a chladu
Kalkulátor MULTICAL 602 je určený na meranie tepelnej energie a chladu vo všetkých systémoch
založených na vode s prietokovými teplotami od 2 °C do 180 °C. Rozsah použiteľných prietokomerných častí sa pohybuje medzi qp 0,6 m³/h a qp 3000 m³/h. Primárne je MULTICAL 602 určený
na použitie v kombinácii s ultrazvukovými prietokomernými časťami ULTRAFLOW.
Merač ponúka jednoduchú inštaláciu, odčítanie a overovanie. Navyše prístroj MULTICAL 602
prispieva prostredníctvom jedinečnej kombinácie vysokej presnosti merania a dlhej životnosti ku
znižovaniu ročných prevádzkových nákladov na minimum.
Pokiaľ je MULTICAL 602 pripojený k prietokomerom nainštalovaným v prívodnom i vratnom potrubí, je
merač schopný sledovať netesnosti a trhliny v systéme vykurovania/chladenia. Okrem toho možno
pomocou impulzov sledovať netesnosti vo vodovodnom systéme, pokiaľ je pripojený vodomer.
MULTICAL 602 prijíma objemové impulzy z pripojených prietokomerov a vypočítava energiu pre každý vopred stanovený objem vody. Výpočet energie zahŕňa meranie teplôt v prívodnom a vratnom
potrubí a ďalej korekciu podľa hustoty a tepelného obsahu podľa normy EN 1434. MULTICAL 602 je
možné rozšíriť o dva interné moduly – horný modul so zálohovaním hodín, impulznými výstupmi
alebo ovládaním ventilov a základový modul s M-Bus, rádiom, LonWorks leebo výstupmy 0/4… 20
mA. Naviac základový modul obsahuje dva doplnkové impulzné vstupy, alebo sú určené na pripojenie vodomerov a elektromerov. Takto získavate možnosť vytvárania údajov o spotrebe všetkých
energií pomocou jediného automatického odčítania údajov.
Základné vlastnosti
Kalkulátor pre presné meranie tepelnej energie a chladenia do 3000 m³/h
 K dispozícii s až dvomi jednotkami ULTRAFLOW pre qp od 0,6 do 1000 m³/h
 Spĺňa požiadavky normy EN 1434:2004, trieda C a MID
 Teplotné čidlá Pt100 (2 – vodičové) a Pt500 (2 a 4 – vodičové)
 Lítiová batéria so životnosťou 10 rokov, alebo 24 V AC/DC a 230 V AC
 Miesto pre dva prídavné zásuvné moduly
 Horný modul: Zálohovanie hodín, výstupy CE+CV, obmedzovač PQ a ďalšie
 Základový modul: RS232, M-Bus, Radio/Radio Router, LonWorks, výstupy 0/4…20 mA a impulzné vstupy pre elektromery a vodomery
Možnosť diaľkového odpočtu rádiovým snímačom, nevyžaduje pevnú domovú centrálu
Záznam údajov po dobu 460 dní, 36 mesiacov a 15 rokov
Zisťovanie netesností v potrubných systémoch vykurovania a vody
MULTICAL 602 je schopný výpočtu tepelnej a chladiacej energie vo väčšine aplikácií, a to tak v otvorených ako i v uzatvorených systémoch. Údaje o všetkých typoch energií (MULTICAL 602 pracuje
s 9 rôznymi energetickými vzorcami) sú ukladané do pamäti a možno ich zobraziť bez ohľadu na
konfiguráciu. Okrem energie možno zobrazovať taktiež rad ďalších hodnôt, ako sú celkový objem, teploty, počet prevádzkových hodín, aktuálny prietok, výkon, užívateľskú tarifu, maximálne
a minimálne hodnoty, hodnoty z impulzných vstupov a informačné kódy. Špeciálna konštrukcia
3-zónového displeja zaisťuje dlhú životnosť a vysoký kontrast v širokom rozsahu teplôt. MULTICAL
602 je napájaný buď z batérie 230 V AC alebo 24 V AC.
Technické údaje
Energetická trieda podľa EN1434
Mechanické prostredie podľa MID
Elektromagnetické prostredie podľa MID
Trieda krytia
Teplota prostredia
Teplotné čidlá
Použiteľné prietokomerné časti
Batéria
Životnosť batérie
Externé napájanie
A a C
M1
E1 a E2
IP 54
5 – 55 °C
Pt500 (2 nebo 4-vodičové), Pt100
qp 0.6 m3/h – 3000 m3/h
3,65 V DC Lithium D-CELLE
8 – 10 rokov*
230 V AC, 50Hz nebo 24 V AC/DC
Pre ďalšie technické údaje si vyžiadajte technický list
*Interval výmeny sa môže skracovať pri použití dátových modulov, častej komunikácii a vysokej okolitej teplote.
199
10
Presné prietokomerné senzory ULTRAFLOW
Statický ultrazvukový prietokomerný senzor ULTRAFLOW typ 65-S (65-T pre chladenie) má merací
rozsah od qp 0,6 m³/h do qp 1000 m³/h. Hlavnou oblasťou využitia prietokomerného senzora je
kombinácia s meračmi tepla a chladu Kamstrup MULTICAL.
Špeciálne vyvinuté konštrukčné prvky a ich konfigurácia zaručujú dlhú životnosť a presnosť merania.
Vďaka malým tlakovým stratám a použitiu ušľachtilých ocelí a iných nemagnetických „materiálov“
(žiadne magnetické usadeniny) v oblasti prietoku je umožnené univerzálne použitie.
Prenos signálu z prietokomerného senzora do kalkulátora je realizovaný trojžilovým káblom, ktorý
senzor napája a súčasne prenáša signál.
Štandardne sú prietokomerné senzory ULTRAFLOW dodávané v zostave spoločne s kalkulátorom
MULTICAL 602, merače chladu od prietoku 1,5 m3/h do 40 m3/h sa dodávajú výhradne ako kompaktné merače.
Základné vlastnosti
 Ultrazvukový prietokomerný senzor od qp 0,6 m³/h do qp 1000 m³/h
 Statický merač bez pohyblivých častí
 Dynamický rozsah 1:100
 Malá tlaková strata
 Pre horizontálnu i vertikálnu montáž
 Antimagnetické materiály
 Schválenie MID pre meranie tepla
Technické údaje
Metrologická trieda podľa EN1434
Energetická trieda podľa EN1434
Mechanické prostredie podľa MID
Elektromagnetické prostredie podľa MID
Trieda krytia
Teplota okolia
Teplota média
Max. tlak pri závitových spojoch
Max. tlak pri prírubových spojoch
Prepájací kábel
Teplotné čidlá
Rozsah nominálnych prietokov
Napájacie napätie
2 a 3
C
M1
E1
IP 56
0 – 55 °C
15 – 130 °C*, 2 – 50 °C (chladenie)
PN16
PN25
max. 10 m
Pt500, Pt100
qp 0,6 m3/h – 1000 m3/h
3,6V ±10 %
Pre ďalšie technické údaje si vyžiadajte technický list
*Pri teplotách média cez 90 °C je odporúčané použitie prírubového spoja.
Čítač pulzov MULTICAL 602
Čítač pulzov od firmy Kamstrup sa používa na odpočet dát z vodomerov so štandardným impulzným výstupom. Pomocou konfiguračného software je možno prednastaviť počiatočné hodnoty
pripojených meradiel. Dáta môžu byť zbierané pomocou rádiového odpočtu, protokolu M-Bus,
modemu alebo siete LON (podľa typu použitého modulu).
Technické údaje
Energetická trieda podľa EN1434
A
Trieda krytia
IP 54
Teplota prostredia
5 – 55°C
Impulzné vstupy
2 (VA, VB)
Batéria
3,65 V DC Lithium D-CELLE
Životnosť batérie
8 – 10 rokov*
Externé napájanie
230 V AC, 50Hz alebo 24 V AC/DC
* Interval výmeny sa môže skracovať podľa počtu pripojení, pri častej komunikácii a vysokej okolitej teplote.
200
Merače tepla MULTICAL 602 / ULTRAFLOW
Merač tepla MULTICAL 602 na spiatočku s prietokomerným senzorom ULTRAFLOW 54 so sign. káblom 2,5 m,
batériou 3,6 V a súpravou jímkových teplot. senzorov Pt500 s káblami 1,5 m a 1 niplom R 1/2:
Obj. číslo
Nom. prietok
(m³/h)
Tl. strata p
pri qp (bar)
Kv
Pripojenie
záv./prír.
Dľžka
(mm)
Hmotnosť
(kg)
Cena
Euro/ks
KMS701.1211.0000.00
qp 0,6
0,04
3,2
G 3/4 B
110
0,8
491,00
KMS702.1211.0000.00
qp 0,6
0,22
3,2
G1B
130
0,9
491,00
KMS703.1211.0000.00
qp 1,5
0,22
3,2
G 3/4 B
110
0,8
491,00
KMS704.1211.0000.00
qp 1,5
0,22
3,2
G1B
130
0,9
491,00
KMS705.1211.0000.00
qp 1,5
0,22
3,2
G 3/4 B
165
1,2
547,50
KMS706.1211.0000.00
qp 1,5
0,22
3,2
G1B
165
1,2
547,50
KMS707.1211.0000.00
qp 1,5
0,22
3,2
G1B
190
1,4
547,50
KMS708.1211.0000.00
qp 2,5
0,03
3
G1B
190
1,3
547,50
Merač tepla MULTICAL 602 na spiatočku s prietokomerným senzorom ULTRAFLOW 54 batériou 3,6 V a súpravou
jímkových teplot. senzorov Pt500 s káblami 1,5 m vrátane 2 nádrží 65 mm × R 1/2.
Tl. strata p
pri qp (bar)
Kv
Pripojenie
záv./prír.
Dľžka
(mm)
Hmotnosť
(kg)
qp 3,5
0,07
13,4
G 5/4 B
260
2,3
760,00
qp 6,0
0,20
13,4
G 5/4 B
260
2,3
863,50
qp 10,0
0,06
40
G2B
300
4,5
947,10
KMS712.1213.0000.00
qp 2,5
0,03
13,4
DN 20
190
2,9
676,50
KMS713.1213.0000.00
qp 3,5
0,07
13,4
DN 25
260
5,0
830,20
KMS714.1213.0000.00
qp 6,0
0,20
13,4
DN 25
260
5,0
941,60
KMS715.1213.0000.00
qp 10,0
0,06
40
DN 40
300
8,3
1 084,30
KMS716.1213.0000.00
qp 15,0
0,14
40
DN 50
270
10,1
1 345,50
KMS717.1213.0000.00
qp 25,0
0,06
102
DN 65
300
13,2
1 697,30
Obj. číslo
Nom. prietok
(m³/h)
KMS709.1213.0000.00
KMS710.1213.0000.00
KMS711.1213.0000.00
Cena
Euro/ks
KMS718.1213.0000.00
qp 40,0
0,005
179
DN 80
300
16,0
1 978,80
KMS719.1213.0000.00
qp 60,0
0,01
600
DN 100
360
25,6
2 482,00
KMS720.1213.0000.00
qp 100,0
0,03
600
DN 100
360
25,6
2 883,50
Merač tepla MULTICAL 602 na spiatočku s prietokomerným senzorom ULTRAFLOW 65-S (bez sign. kábla),
batériou 3,6 V a súpravou jímkových teplot. senzorov Pt500 s káblami 1,5 m vrátane 2 nádrží 140 mm × R 1/2.
Obj. číslo
Nom. prietok
(m³/h)
Tl. strata p
pri qp (bar)
Kv
KMS721.1015.0000.00
KMS722.1015.0000.00
KMS723.1015.0000.00
KMS724.1015.0000.00
KMS725.1015.0000.00
KMS726.1015.0000.00
KMS727.1015.0000.00
KMS728.1015.0000.00
qp 150
qp 250
qp 400
qp 400
qp 400
qp 600
qp 600
qp 1000
0,02
0,055
0,038
0,01
0,01
0,022
0,022
0,015
1060
1060
2050
2050
2050
4040
4040
8160
201
Pripojenie
záv./prír.
DN 150
DN 150
DN 150
DN 200
DN 250
DN 200
DN 250
DN 250
10
Dľžka
(mm)
Hmotnosť
(kg)
Cena
Euro/ks
500
500
500
500
600
500
600
600
37,0
37,0
32,0
47,0
68,0
47,0
68,0
65,0
4 794,90
4 826,70
6 322,00
7 024,30
7 943,50
8 556,50
9 520,40
9 620,80
Merače chladu MULTICAL 602 / ULTRAFLOW
Merač chladu MULTICAL 602 na spiatočku s prietokomerným senzorom ULTRAFLOW 14 so sign. káblom 2,5 m,
batériou 3,6 V a súpravou jímkových teplot. senzorov Pt500 s káblami 1,5 m a 1 niplom R 1/2.
Obj. číslo
Nom. prietok
(m³/h)
Tl. strata p
pri qp (bar)
Kv
Pripojenie
záv./prír.
Dľžka
(mm)
Hmotnosť
(kg)
Cena
Euro/ks
KMS703.1211.0000.10
qp 1,5
0,22
3,2
G 3/4 B
110
0,8
491,00
KMS704.1211.0000.10
qp 1,5
0,22
3,2
G1B
130
0,9
491,00
KMS707.1211.0000.10
qp 1,5
0,22
3,2
G1B
190
1,4
547,50
KMS708.1211.0000.10
qp 2,5
0,03
13,4
G1B
190
1,3
547,50
Merač chladu MULTICAL 602 na spiatočku s prietokomerným senzorom ULTRAFLOW 14 batériou 3,6 V a súpravou
jímkových teplot. senzorov Pt500 s káblami 1,5 m vrátane 2 nádrží 65 mm × R 1/2
Obj. číslo
Nom. prietok
(m³/h)
Tl. strata p
pri qp (bar)
Kv
Pripojenie
záv./prír.
Dľžka
(mm)
Hmotnosť
(kg)
Cena
Euro/ks
KMS709.1213.0000.10
qp 3,5
0,07
13,4
G 5/4 B
260
2,3
760,00
KMS710.1213.0000.10
qp 6,0
0,20
13,4
G 5/4 B
260
2,3
863,50
KMS711.1213.0000.10
qp 10,0
0,06
40
G2B
300
4,5
947,10
KMS714.1213.0000.10
qp 6,0
0,20
13,4
DN 25
260
5,0
941,60
KMS715.1213.0000.10
qp 10,0
0,06
40
DN 40
300
8,3
1 084,30
KMS716.1213.0000.10
qp 15,0
0,14
40
DN 50
270
10,1
1 345,50
KMS717.1213.0000.10
qp 25,0
0,06
102
DN 65
300
13,2
1 697,30
KMS718.1213.0000.10
qp 40,0
0,05
179
DN 80
300
16,8
1 978,80
KMS719.1213.0000.10
qp 60,0
0,01
600
DN 100
360
25,6
2 482,00
KMS720.1213.0000.10
qp 100,0
0,03
600
DN 100
360
25,6
2 883,50
Merač chladu MULTICAL 602 na spiatočku s prietokomerným senzorom ULTRAFLOW 65-T (bez sign. kábla),
batériou 3,6 V a súpravou jímkových teplot. senzorov Pt500 s káblami 1,5 m vrátane 2 nádrží 140 mm × R 1/2.
Obj. číslo
Nom. prietok
(m³/h)
Tl. strata p
pri qp (bar)
Kv
Pripojenie
záv./prír.
Dľžka
(mm)
Hmotnosť
(kg)
Cena
Euro/ks
KMS721.1015.0000.10
qp 150
0,02
1060
DN 150
500
37,0
4 794,90
KMS722.1015.0000.10
qp 250
0,055
1060
DN 150
500
37,0
4 826,70
KMS723.1015.0000.10
qp 400
0,038
2050
DN 150
500
32,0
6 322,00
KMS724.1015.0000.10
qp 400
0,01
4040
DN 200
500
47,0
7 024,30
KMS725.1015.0000.10
qp 400
0,01
4040
DN 250
600
68,0
7 943,50
KMS726.1015.0000.10
qp 600
0,022
4040
DN 200
500
47,0
8 556,50
KMS727.1015.0000.10
qp 600
0,022
4040
DN 250
600
68,0
9 520,40
KMS728.1015.0000.10
qp 1000
0,015
8160
DN 250
600
65,0
9 620,80
Pulzové čítače MULTICAL s komunikačným modulom pre diaľkový odpočet vodomerov s impulzným výstupom
Objednacie číslo
Typ čítača
Komunikačný modul
KMS70P.1000.1000.00
MULTICAL 602
Rádiový modul s 2 pulzovými vstupmi
328,20
KMS70P.1000.2000.00
MULTICAL 602
Rádiový modul s 2 pulzovými vstupmi
(ext. anténa)
330,60
KMS70P.1000.3000.00
MULTICAL 602
Modul M-Bus s 2 pulzovými vstupmi
307,50
KMS70P.1000.6000.00
MULTICAL 602
LonWorks modul, FTT-10 A s pulzovými vstupmi
423,90
202
Euro/ks
Doplnkové vybavenie MULTICAL 602 / ULTRAFLOW
Obj. číslo merača*
Príslušenstvo
Obj. číslo
vybavenie*
KM7XX.XXXX.5XXX.XX
Modul s dátovou komunikáciou
a impulznými vstupmi
KM6MO.DATA.5000.00
KM7XX.XXXX.3XXX.XX
Modul M-Bus s 2 impulznými vstupmi
KM6MO.MBUS.3000.00
67,80
KM7XX.XXXX.7XXX.XX
Modul s analog. Výstupy 0/4 …20 mA
KM6MO.20MA.7000.00
180,80
KM7XX.XXXX.6XXX.XX
LonWorks modul FTT-10 A s impulznými
vstupmi
KM6MO.LONW.6000.00
KM7XX.XXXX.1XXX.XX
Rádiový modul s 2 impulznými vstupmi
KM6MO.RAD1.1000.00
KM7XX.XXXX.2XXX.XX
Rádiový modul s 2 impulznými vstupmi
(pre externú anténu)
KM6MO.RAD2.2000.00
KM7XX.XXXX.X1XX.XX
Top modul s hodinami reálneho času
(RTC)
KM6TO.RT00.01000.00
KM7XX.XXXX.X2XX.XX
To modul s RTC a datovým výstupom
KM6TO.RTDA.02000.00
KM7XX.XXXX.X3XX.XX
Top modul s MC66-C kompatibilitou a
impulzným výstupom CE a CV
KM6TO.RTPO.03000.00
Príplatok*
Euro/ks
32,90
180,80
92,50
96,10
34,50
68,60
34,50
KM7XX.2XXX.XXXX.XX
Napájanie 24 V
KM6PS.2000.P24V.00
bez príplatku
KM7XX.3XXX.XXXX.XX
Napájanie 230 V
KM6PS.3000.230V.00
bez príplatku
KM7XX.X3XX.XXXX.XX
Signálny kábel 5 m
KM6SC.0300.CAB5.00
14,90
KM7XX.X4XX.XXXX.XX
Signálny kábel 10 m
KM6SC.0400.CA10.00
26,30
KM7XX.XX2X.XXXX.XX
Kábel k senzorom Pt500 3 m
KM6TS.002X.PT53.00
7,10
KM7XX.XX3X.XXXX.XX
Kábel k senzorom Pt500 5 m
KM6TS.003X.PT53.00
49,00
KM7XX.XX4X.XXXX.XX
Kábel k senzorom Pt500 10 m
KM6TS.004X.PT53.00
98,00
KM7XX.XXX2.XXXX.XX
Nipl R1/2 pre priame senzory Pt500
KM6TS.0002.NR34.00
bez príplatku
KM7XX.XXX3.XXXX.XX
Jímky 60 mm × R 1/2 k teplotným
senzorom do jímok
KM6TS.0003.P060.00
KM7XX.XXX4.XXXX.XX
Jímky 90 mm × R 1/2 k teplotným
senzorom do jímok
KM6TS.0004.P090.00
KM7XX.XXX5.XXXX.XX
Jímky 140 mm × R 1/2 k teplotným
senzorom do jímok
KM6TS.0005.P140.00
KM7XX.XXXX.X1XX.XX
Externá anténa pre rádiový modul
KMCOM.ANT1.0100.00
KM7XX.XXXX.XXXX.X1
Inštalácia na prívod
KM7XX.XXXX.8XXX.XX
M-Bus modul s stredne veľkým
dátovým paketom s impulznými
vstupmi
KM7XX.XXXX.9XXX.XX
Bezdrôtový M-Bus modul štandardné,
868MHz s impulznými vstupmi
KM7MO.MRF1.9000.00
KM7XX.XXXX.AXXX.XX
GSM/GPRS modul
(vyžaduje výkonný zdroj)
KM7MO.GSM1.A000.00
KM7XX.XXXX.BXXX.XX
Ethernet/IP modul
(vyžaduje výkonný zdroj)
KM7MO.ETH1.B000.00
KM7XX.XXXX.X4XX.XX
Top modul, 2 impulznými výstupmi CE
a CV
KM7TO.CECV.04000.00
KM7XX.4XXX.XXXX.XX
Napájanie 24V, výkonný spínaný zdroj
KM7PS.4000.P24S.00
43,10
KM7XX.5XXX.XXXX.XX
Napájanie 230V, výkonný spínaný zdroj
KM7PS.5000.230S.00
43,10
* Cena pri objednaní príslušenstva spolu s meračom
203
-
bez príplatku
bez príplatku
32,90
41,20
bez príplatku
60,80
KM7MO.MBU2.8000.00
10
90,20
392,20
392,20
66,70
Systémy pre diaľkový odpočet
Bezdrôtový diaľkový odpočet
Mobilný USB Meter Reader
Jednoduchý odpočtový systém USB Meter Reader je určený pre ľahký diaľkový odpočet a spracovanie nameraných hodnôt z meračov MULTICAL osadených rádiovým modulom. Súčasťou systému je jedna odpočtová
jednotka USB, napájací modul Power Pack, komunikačný kábel USB a softvér.
Základné vlastnosti:






Bezdrôtový odpočet meračov tepla a chladu MULTICAL
Odčítanie impulzných vodomerov pripojených do merača MULTICAL
Rádiová komunikácia v otvorenom frekvenčnom pásme EU
Doba čítania jedného merača 3 až 5 s
Pri použití 4 jednotiek USB možno odčítať až 800 meračov (200 meračov na jednotku USB)
Export spracovaných hodnôt vo formáte XLS, CSV alebo PDF
Technické údaje
Napájanie
Počet meračov
Rýchlosť čítania
Bezdrôtová komunikácia
Dátové rozhranie
Rozmery
Hmotnosť
Teplota prostredia
Power Pack Li-Pol bateriový modul 5,5V/3000 mAh
max. 800 (200/USB jednotka)
3 – 5 s na jeden merač
Kamstrup protokol na frekvencii 434 MHz
USB
USB jednotka
Power Pack
79 × 25 × 15 mm
113 × 57 × 14 mm
15 g
100 g
-10 až +60 °C
-10 až +45 °C
M-Bus centrála MultiPort 250D
Moderná odpočtová centrála MultiPort 250D umožňuje diaľkový odpočet meračov Multical vybavených
modulom M-Bus a tiež meračov iných výrobcov s komunikáciou podľa štandardu M-Bus. Súčasťou systému
je vlastná odpočtová centrála, komunikačný kábel USB.
Základné vlastnosti:









Moderná technológia s integrovanou komunikáciou M-Bus, USB, RS485, RS232 a optickým portom
Rýchla inštalácia a sprevádzkovanie
Použiteľné ako M-Bus Master, prevodník alebo signálný zosilňovač
Veľký LCD displej s podsvietením
Podpora meračov MULTICAL aj meračov iných typov
Až 250 meračov pripojených k jednej centrále (až 1250 meračov pri použití 5 centrál)
Integrovaný WEB server pre konfiguráciu a ovládanie
Voliteľný GSM/GPRS modul
Ochrana PIN kódom
Technické údaje
Počet pripojených meračov
Funkcia
Komunikačné porty
Adresace
Rýchlosť komunikácie
Dĺžka kábla
Napájanie
Spotreba
až 250/centrála (1250 pri zapojení 5 centrál)
M-Bus Master, prevodník M-Bus /RS232, signálny zosilňovač M-Bus
M-Bus, USB, RS485, RS232, optický port, GSM/GPRS
primárne, sekundárne, rozšírená sekundárne
až 9600 baud
až 2000 m/centrála
230 V
40 W
Zariadenia pre diaľkový odpočet
Obj. číslo
Typ
Popis
Euro/ks
KMCOM.USBR.01 USB Meter Reader Kompletný systém pre bezdrôtový odpočet meračov / radio
705,90
KMCOM.USB2.01 USB Reader modul Doplnková jednotka USB pre USB Meter Reader/radio
411,80
KMCOM.USBR.02 USB Meter Reader Komplet.systém pre bezdrót. odčítanie meračov/IM-BUS WIRELES
705,90
KMCOM.USB2.02 USB Reader modul Doplnková jednotka USB pre USB Meter Reader/IM-BUS WIRELES
411,80
KMCOM.M250.01 MultiPort 250D
M-Bus centrála s káblom USB a software
1 019,60
KMCOM.MGSM.01 GSM 6H modul
GSM/GPRS modem pre Multiport 250D
KMCOM.MRSM.01 RS-232 kábel
Kábel RS-232 1,45 m pre Multiport 250D
31,40
KMCOM.MUSB.01 USB Kábel
Kábel USB 1,45 m pre Multiport 250D
31,40
204
352,90
Download

10. ultrazvukové merače tepla a chladu