Autorizovaný dovozca do SR
PIERCE CONTROL AUTOMATION – SK, s.r.o.
OBSAH
Ručné rezacie horáky
2
Rezacie trysky ručné: kyslík – acetylén
4
Rezacie trysky ručné: kyslík – propán, LPG, Mapp
5
Profesionálne náradie kyslík - acetylén
6
Profesionálne rukoväte
7
Rezacie nadstavce
7
Profesionálne súpravy kyslík – acetylén
8
Nadstavce (príslušenstvo) kyslík – acetylén
10
Presné náradie kyslík – acetylén
11
Kompaktné súpravy kyslík – acetylén
12
Trysky kyslík – acetylén / príslušenstvo
13
Profesionálne náradie kyslík – propán
15
Profesionálne rukoväte kyslík – propán
16
Rezacie nadstavce kyslík – propán
16
Presné náradie kyslík – propán
17
Trysky kyslík – propán, Mapp, zemný plyn
18
Fľašové redukčné ventily (regulátory)
20
Špeciálne redukčné ventily
24
Prietokomerné regulátory
26
Príslušenstvo pre strojné rezanie
28
Príslušenstvo
30
Prevody jednotiek
33
Pri objednávaní uvádzajte označenie dielu, prípadne jeho popis
RUČNÉ REZACIE HORÁKY
Poznámky k horákom
HARRIS ponúka horáky navrhnuté pre najvyšší možný výkon pri použití každého horľavého plynu.
Systém univerzálneho tlakového injektoru pre Propán alebo iný horľavý plyn
veľmi nízky zmiešavací tlak v hlave horáka - horľavý plyn je možné použiť od tlaku 0,015 bar
veľmi stabilný nahrievací plameň v priebehu rezania
malá spotreba horľavého plynu pre rezanie
ľahká prestavba z Propánu alebo Zemného plynu na Acetylén
rovnotlaký systém pre acetylén (označiť “E“ pri objednávaní)
zmiešavací systém plynov kyslík – acetylén je veľmi odolný proti spätnému šľahnutiu plameňa
všetky horáky sú dodávané so štandardným závitom 9/16“R pre kyslík a 9/16“L pre plyn
Horáky nie sú štandardne dodávané s hadicovými nástavcami a rezacími tryskami.
62–5 / 62–5F
62-5 / 62-5F
Pouţiť s tryskami 6290
Popis:
Horák je určený pre vysoko výkonné delenie materiálu - oceľ do 300 mm. Trojuholníkové
usporiadanie antikorových trubiek privádzajúcich plyn zaisťuje pevnosť konštrukcie horáka.
Ihlové ventily pre rýchle a presné nastavenie plameňa. Zmiešavací injektor je pre maximálnu
bezpečnosť umiestený v hlavici horáka. Univerzálny tlak udržuje stabilný nahrievací plameň v
priebehu rezu. Jednoduché použitie pre rezanie kyslíkom.
Pouţitie: Rezanie, nahrievanie, odrezávanie nitov, odtavovanie hláv nitov, drážkovanie.
Špecifikácia :
kyslík - acetylén
kyslík - propán
dĺžka
modely
62-5A / 62-5AF
62-5B/ 62-5BF
hlava 90°
dĺžka
modely
hlava 70°
hlava 180°
hlava 90°
62-5
62- 5A
62-5B
46 0
62 -5F
62- 5AF
62-5BF
46 0
62-5L
62- 5AL
62-5BL
53 0
62 -5F L
62- 5AFL
62-5BFL
53 0
mm
hlava 70°
hlava 180°
mm
62-5L-835
62- 5AL-835
62-5BL- 83 5
83 5
62 -5F L-685
62- 5AFL-68 5
62-5BFL -685
68 5
62-5L-1000
62- 5AL-100 0
62-5BL- 10 00
1000
62 -5F L-835
62- 5AFL-83 5
62-5BFL -835
83 5
62-5L-1250
62- 5AL-125 0
62-5BL- 12 50
1250
62 -5F L-1000
62- 5AFL-10 00
62-5BFL -1000
100 0
62-5L-1500
62- 5AL-150 0
62-5BL- 15 00
1500
62 -5F L-1250
62- 5AFL-12 50
62-5BFL -1250
125 0
62-5L-1800
62- 5AL-180 0
62-5BL- 18 00
1800
62 -5F L-1500
62- 5AFL-15 00
62-5BFL -1500
150 0
62 -5F L-1800
62- 5AFL-18 00
62-5BFL -1800
180 0
Je možné dodať takisto s 3/8“ BS P vstupným závitom, pri objednaní je potrebné označiť “GB“ k číslu produktu
880 / 880-F / 880-NM
880 / 880-F s tryskami 6290, 880-NM s 8290
Popis:
Priemyselný horák pre rezanie oceli do 200 mm. Rovnotlaký pre multiplyny, univerzálny tlakový
systém pre propán. Antikorové prívodné trubky medzi hlavou a rukoväťou. Bočne umiestnené
ihlové ventily pre presné nastavenie plynov. Horná ovládacia páka s aretačným tlačidlom.
Jednoduché použitie pre rezanie kyslíkom.
Pouţitie : Rezanie, nahrievanie, drážkovanie
modely
plyn
dĺžka [mm]
880
acetylén / propán / zemný plyn
480
880- F
propán / zemný plyn
480
880- NM
acetylén / propán / zemný plyn
480
42–4 / 42–4F
Pouţiť s tryskami 6290
Popis:
Horák zo stredným rezacím výkonom pre delenie ocele do hrúbky 200 mm. Trojuholníkové
usporiadanie antikorových trubiek privádzajúcich plyn zaisťuje maximálnu tuhosť horáka. Guľové
uzatváracie ventily a kovaná mosadzná rukoväť zaisťujú dlhú životnosť horáka. Zmiešavacia
hlava pre bezpečnosť obsluhy. V horákovej hlave je umiestnená bezpečnostná zátka.
Univerzálny tlakový systém zaisťujúci stabilný nahrievací plameň pri rezaní. Jednoduché použitie
pre rezanie kyslíkom.
42-4 / 42-4F
Pouţitie: Rezanie, nahrievanie, odrezávanie nitov, odtavovanie hláv nitov.
Špecifikácia :
kyslík - acetylén
hlava 90°
M42-4
o 42-4L
ž
n 42-4L-835
o 42-4L-1000
2
modely
hlava 70°
kyslík - propán
dĺžka
[ mm]
hlava 90°
modely
hlava 70°
dĺžka
[mm]
42-4A
430
42- 4F
42- 4FA
43 0
42-4AL
530
42- 4F L
42- 4FAL
530
42-4AL- 835
835
42- 4FL-835
42- 4F AL-835
42-4AL- 100 0
100 0
42- 4FL-100 0
42- 4F AL-100 0
835
1000
Je možné dodať tiež s rotačným uzatváracím ventilom na rezací kyslík . Pri objednávaní je nevyhnutné označiť “V “
k číslu produktu.
Je možné dodať tiež s 3/8“ BS P vstupným závitom, pri objednávaní je nevyhnutné označiť “GB “ k číslu produktu.
RUČNÉ REZACIE HORÁKY
142 / 142–F
Pouţiť s rezacími tryskami 6290
Popis:
Na hornej časti rukoväte je umiestnená antikorová páka pre ovládanie rezacieho kyslíka s
možnosťou zaistenia v spodnej polohe. Je určený pre stredný rezací výkon pre rezanie ocelí do
hrúbky 200 mm. Trojuholníkové usporiadanie antikorových trubiek privádzajúcich plyn zaisťuje
maximálnu tuhosť horáka. Ihlové ventily pre rýchle a presné nastavenie plameňa. Zmiešavací
injektor je pre maximálnu bezpečnosť umiestnený v hlavici horáka. Univerzálny tlak udržuje
stabilný nahrievací plameň v priebehu rezu. Horák je možné použiť na Acetylén i Propán.
Pouţitie: Rezanie, nahrievanie, odrezávanie nitov, odtavovanie hláv nitov,
drážkovanie.
Špecifikácia:
kyslík - acetylén
142 / 142-F
modely
hlava 70°
hlava 90°
142
142-A
kyslík – propán
hlava 180°
142 -B
dĺžka
[mm]
hlava 90°
46 0
modely
hlava 70°
hlava 180°
dĺžka
[ mm]
142-F
142-A F
1 42-BF
460
142-FL
142-A FL
1 42-BFL
530
142-FL -83 5
142-A FL- 83 5
1 42-BFL -835
835
Je možné dodať tiež s 3/8“ BS P vstupným závitom, pri objednávaní je nevyhnutné označiť “GB “ k číslu
produktu.
NM-250
Pouţiť s rezacími tryskami 8290
Popis:
Na hornej časti rukoväte je umiestnená antikorová páka pre ovládanie rezacieho kyslíka s
možnosťou zaistenia v spodnej polohe. Je určený pre stredný rezací výkon pre rezanie ocelí do
hrúbky 250 mm. Trojuholníkové usporiadanie antikorových trubiek privádzajúcich plyn zaisťuje
maximálnu tuhosť horáka. Zmiešavací injektor je pre maximálnu bezpečnosť umiestený v hlavici
horáka. Ihlové ventily pre rýchle a presné nastavenie plameňa. Horák je možné použiť na
Acetylén i Propán.
Pouţitie: Rezanie
NM-250
model
hlava
dĺžka (mm)
90°
NM250
48 0
Rovnaký horák pre kyslík – acetylén alebo kyslík – propán. Je možné dodať s 3/8“vstupným závitom, pri
objednávaní je nutné označiť “GB“ k číslu produktu.
28-L
Pouţiť s rezacími tryskami 2890
Popis:
Vysokovýkonný rezací horák pre rezanie ocelí do 600 mm. Antikorové trubky pre prívod plynu.
Ihlové uzatváracie ventily pre presné nastavenie plameňa. Zmiešavací injektor je pre maximálnu
bezpečnosť integrovaný v rezacej tryske. Jednoduché použitie pre rezanie kyslíkom.
Pouţitie: Vysokovýkonné rezanie materiálov
Špecifikácia:
28-L
model
délka (mm)
hlava
90°
28-L
67 5
Rovnaký horák pre kyslík – acetylén nebo kyslík – propán.
HORÁK PRE ŢIAROVÉ STRIEKANIE PRÁŠKOV - METALIZÁCIU
187
Pouţiť s tryskami 18790
Popis:
Pracuje s kyslík - acetylénovým plameňom • odľahčený design • objem práškového kontajneru
0,45 kg • až 95% obnova dielov • poistka proti spätnému šľahnutiu plameňa do práškového
kontajnera • možnosť natočenia striekacej trysky do ľubovoľného smeru • používa sa
štandardná rukoväť typ 85
Pouţitie: Nástreky – metalizácia kovmi : kobaltom, niklom, práškami na báze železa, karbidom
volfrámu, práškami na báze chrómu – tribaloy a pod.
187
trysky
kyslík
acetylén
tlak [bar]
prietok [l/h]
tlak [bar]
prietok [l/h]
187 90- 45H
2,0
600
0 ,5
530
187 90- 48H
1,8
500
0 ,5
500
187 90- 53H
1,2
350
0 ,4
390
3
REZACIE TRYSKY ručné: kyslík – acetylén
6290
Pre horáky 62 – 5, 42 – 4 a 142
6290:
jednodielne, s normálnym nahrievacím plameňom
6290–S:
jednodielne, so zvýšeným nahrievacím plameňom
jednodielne, so zvýšeným nahrievacím plameňom
6290–AC:
rezacia
hrúbka
[ mm ]
veľkosť
tlak kyslíka
[ bar ]
tlak acetylénu [ bar ]
univerzálny tlak
stredotlak
minimum
6290 / 6290-S
000
0÷5
1,0 ÷ 2 ,0
0
0AC
10 ÷ 15
1,5 ÷ 2 ,5
1
1S
1AC
15 ÷ 25
2,0 ÷ 3 ,5
2
2S
2AC
25 ÷ 50
3,0 ÷ 4 ,5
3
3S
3AC
50 ÷ 10 0
3,0 ÷ 4 ,5
4
4S
4AC
100 ÷ 175
3,5 ÷ 5 ,5
5S
5AC
175 ÷ 250
4,5 ÷ 5 ,5
6S
6AC
250 ÷ 300
5,0 ÷ 6 ,5
maximum
0. 015
0.5
minimum 0,1bar pre typ 6290-S
6290 Špeciálne trysky
Pre horáky 62–5, 42–4 a 142, jednodielne
tryska
6290-AC
použitie
tlak kyslíka
[ bar ]
1G
2G
drážkovanie 3 mm x 6 mm
drážkovanie 5 mm x 10 mm
2. 5
3. 5
3G
R
drážkovanie 6 mm x 13 mm
odrezávanie h láv nitov
3. 5
3. 0
tlak acetylénu [ bar ]
univerzálny tlak
stredotlak
minimum
0. 015
maximum
0.5
6290-R
8290 Zmiešavacie trysky– rezacie
Pre horák NM-250, jednodielne
veľkosť
6290-G
rezacia hrúbka
[ mm ]
tlak kyslíka
[ bar ]
tlak acetylénu [ bar ]
1
0÷6
1. 5
0.5
2
6 ÷12
2,0
0,5
3
12 ÷ 75
3, 0
0, 5
4
5
75 ÷ 150
150 ÷ 20 0
3,0
4, 0
1, 0
1, 0
6
200 ÷ 25 0
4, 5
1,0
7
250 ÷ 30 0
5, 5
1,0
8290
6290-G
2890-F Zmiešavacie trysky– rezacie
Pre horák 28- L, jednodielne
veľkosť
2890-F
4
rezacia hrúbka
[ mm ]
tlak kyslíka
[ bar ]
tlak acetylénu [ bar ]
1F
0 ÷ 10
1,0 ÷ 1. 5
0.2
2F
10 ÷ 50
1,5 ÷ 2,5
0,3
3F
50 ÷ 100
3, 0 ÷ 4,5
0, 5
4F
100 ÷ 125
5,0 ÷ 5,5
0,7
5F
125 ÷ 150
5,5 ÷ 6,0
0,7
6F
7F
150 ÷ 200
200 ÷ 30 0
6,0 ÷ 6,5
7,0 ÷ 9,0
0,7
1,0
REZACIE TRYSKY ručné: kyslík – propán, LPG, Mapp
6290
Pre horáky 62 – 5F, 42 – 4F a 142-F
6290-NX:
dvojdielne, normálny nahrievací plameň
6290-NFF:
dvojdielne, zvýšený nahrievací plameň
6290-NXPM: dvojdielne, extra silný nahrievací plameň pre Mapp a zmesné plyny
veľkosť
6290-NX/6290-NFF/6290-NXPM
6290-NFW
rezacia hrúbka
tlak kyslíka
[mm]
[ bar ]
000NX
000NXPM
0 ÷5
1,0 ÷ 2,0
00NX
0NX
1NX
1NFF
00NXPM
0NXPM
1NXPM
5 ÷ 10
10 ÷ 15
15 ÷ 25
1,5 ÷ 2.0
2,0 ÷ 3,0
2,5 ÷ 3,5
2NX
3NX
2NFF
3NFF
2NXPM
3NXPM
25 ÷ 50
50 ÷ 100
3,0 ÷ 4,0
3,0 ÷ 4,5
4NX
4NFF
4NXPM
100 ÷ 175
3,5 ÷ 5,5
5NX
6NX
5NFF
6NFF
5NXPM
6NXPM
175 ÷ 200
200 ÷ 300
4,5 ÷ 5,5
5,0 ÷ 6,5
tlak acetylénu [ bar ]
univerzálny tlak
minimum
0.015
stredotlak
maximum
0 .5
* minimum 0,1 bar pre typ 6290-S
Špeciálne trysky
6290
Pre horáky 62–5F, 42–4F a 142F
tryska
6290-GG
použitie
tlak kyslíka
[ bar ]
1GG
2GG
drážkovanie 3 mm x 6 mm
drážkovanie 5 mm x 10 mm
2. 5
3. 5
3G G
drážkovanie 6 mm x 13 mm
3. 5
4GG
2NF FR
NFW
H-62-1P
H-62-2P
H-62-3P
drážkovanie 10 mm x 19 mm
odrezávanie hláv nitov
čistenie nitov
nahrievanie
nahrievanie
nahrievanie
4.0
3. 0
3,5
3,0
3,5
4,0
tlak acetylénu [ bar ]
univerzálny tlak
stredotlak
minimum
0. 015
maximum
0.5
6290-2NFFP
8290-P Zmiešavacie trysky– rezacie
Pre horák NM-250, dvojdielne
veľkosť
H-62-P
rezacia hrúbka
[ mm ]
tlak kyslíka
[ bar ]
tlak acetylénu [ bar ]
1P
0÷6
1, 5
0.5
2P
3P
6 ÷ 12
12 ÷ 75
2,0
3, 0
0,5
0, 5
4P
75 ÷ 150
3,0
1,0
5P
150 ÷ 200
4,0
1,0
6P
200 ÷ 250
4,5
1,0
7P
250 ÷ 30 0
5,5
1,0
2890-P Zmiešavacie trysky– rezacie
Pre horák 28 - L, dvojdielne
veľkosť
8290-P
rezacia hrúbka
[ mm ]
tlak kyslíka
[ bar ]
tlak acetylénu [ bar ]
0P
0 ÷ 10
1,5 ÷ 2,0
0.2
1P
10 ÷ 25
2,0 ÷ 2. 5
0.4
2P
25 ÷ 50
2,0 ÷ 3,0
0,4
3P
4P
50 ÷ 75
75 ÷ 100
2,5 ÷ 3,0
3,0 ÷ 4,0
0, 4
0,5
5P
100 ÷ 200
3,0 ÷ 5,0
0,5
6P
200 ÷ 300
5,0 ÷ 7,0
0,6
7P
300 ÷ 40 0
6,0 ÷ 7,0
0,7
8P
400 ÷ 50 0
7,0 ÷ 8,0
0,8
2890-P
5
PROFESIONÁLNE NÁRADIE:
KYSLÍK - ACETYLÉN
Zmiešavacie trysky rezacie
Rukoväte
a poistky
spätného
šľahnutia
Rezacie trysky
Trysk y pre špeciálne
aplikácie
Predlžovacie nadstavce
Viac plameňové horáky
- čistenie plameňom
- stredotlaké
Viac plameňové nahrievacie horáky - stredotlaké
Jedno plameňové zváracie t rysky - stredotlaké
Zváranie s ohybným nadstavcom
– stredotlaké
Jedno plameňové zváracie nástavce – stredotlaké
Jedno plameňový zvárací nástavec – univerzálny t lak
6
Zmiešavače
PROFESIONÁLNE RUKOVÄTE
43–2* Profesionálna rukoväť
Popis: Závit pre pripojenie rezacích nadstavcov je z antikorovej ocele – vyššia životnosť .
Rukoväť je vyrobená z kovanej mosadze. Guľové uzatváracie ventily sú z antikoru.
Rukoväť je pre zvýšenie životnosti vyrobená ako jeden celok, bez spájkovaných alebo
skrutkovaných spojov.
43-2
Pouţitie: Ručné rezanie, nahrievanie, čistenie plameňom, zváranie, drážkovanie, odrezávanie
nitov, odtavovanie hláv nitov. Rezací výkon je do 150 mm. Zvárací rozsah do 50 mm .
*Pozn.: je možné dodať tiež v lacnejšom vyhotovení s mosadzným závitom pre pripojenie
rezacieho nadstavca, model I-43-2 .
63–2 Rukoväť
Popis: Je vybavená vysoko presnými guľovými uzatváracími ventilmi, 2 samostatné trubice
pre prívod plynov. Mosadzná rukoväť. Nízka hmotnosť.
63-2
Pouţitie: Ručné rezanie, nahrievanie, čistenie plameňom, zváranie, drážkovanie, odrezávanie
nitov, odtavovanie hláv nitov. Rezací výkon je do 150 mm. Zvárací rozsah do 50 mm.
Zmiešavače
označenie
E-43
zmiešavač
univerzálny / stredotlak
zváranie
nahrievacie
trysky
E - 43
stredotlak
23-A90
1390
0090
0-10
00-10
1-8
J-63-1,2
1390-HA
E2 - 43
E3 – 43
stredotlak
stredotlak
23-A90
13,15
J-63-3,4
J-143-5
čistenie
plameňom
RBA-43
2, 4, 6
REZACIE NADSTAVCE
49–3 Profesionálny rezací nadstavec
Pouţiť s tryskami 6290
Popis: Rezací rozsah je do 150 mm. Hlava a teleso nástavca je pre zvýšenie životnosti
vyrobené z mosadze. Trojuholníkové usporiadanie antikorových trubiek privádzajúcich plyn
zaisťuje maximálnu tuhosť horáka. Univerzálny tlak pre maximálnu ekonomickosť prevádzky.
Zmiešavací injektor je pre maximálnu bezpečnosť umiestnený v hlavici horáka. Bezpečnostná
zátka v horákovej hlave. Jednoduché použitie pre rezanie kyslíkom.
Pouţitie: Ručné rezanie, drážkovanie, odrezávanie nitov, odtavovanie hláv nitov, nahrievanie
49-3
Špecifikácia:
90° hlava
49-3
49-3L
49-3L(500)
70° hlava
49-3A
49-3AL
49-3AL (500)
Dĺžka [mm]
230
360
500
73–3
Pouţiť s tryskami 6290
Popis: Rezací rozsah je do 150 mm. Hlava a teleso nadstavca je pre zvýšenie životnosti
vyrobené z kovanej mosadze. Trojuholníkové usporiadanie antikorových trubiek privádzajúcich
plyn zaisťuje maximálnu tuhosť horáka. Zmiešavací injektor je pre maximálnu bezpečnosť
umiestnený v hlavici horáka. Nástavec je možné po výmene trysky použiť pre všetky typy
horľavých plynov. Sredotlaký systém je veľmi odolný proti spätnému šľahnutiu plameňa.
73-3
Pouţitie: Ručné rezanie, drážkovanie, odrezávanie nitov, odtavovanie hláv nitov, nahrievanie
Poznámka: Nadstavec je tiež k dispozícii s hlavou s 70°-vým uhlom, pri objednávaní je nutné označiť „A“
k číslu produktu.
59–3
Pouţiť s tryskami 8290
Popis: Rezací rozsah je do 150 mm. Hlava a teleso nástavca je pre zvýšenie životnosti
vyrobené z kované mosadzi. Zmiešavacie trysky pre zaistenie bezpečnosti. Nadstavec je
možné po výmene trysky použiť pre všetky typy horľavých plynov. Trojuholníkové
usporiadanie antikorových trubiek privádzajúcich plyn zaisťuje maximálnu tuhosť horáka.
Sredotlaký systém je veľmi odolný proti spätnému šľahnutiu plameňa. Jednoduché použitie pre
rezanie kyslíkom.
59-3
Pouţitie: Ručné rezanie
Poznámka: Všetky tieto rezacie nadstavce je možné dodať s kolieskami, pri objednávaní je nutné označiť
„V“ k číslu produktu.
7
PROFESIONÁLNE SÚPRAVY kyslík - acetylén
Profesionálne súpravy sú vyrobené pre zaistenie maximálnej bezpečnosti a
dlhej ţivotnosti. Sú ideálne pre všeobecný priemysel, dielne, lodný priemysel,
stavebníctvo, petrochemický priemysel a ďalšie .
Popis:
43–2 Rukoväť z kovanej mosadze s koncovým závitom pre pripojenie
rezacieho nadstavca z antikorovej ocele
Rezací nadstavec (49–2 alebo 73–2) s trojuholníkovým usporiadaním
antikorových trubiek pre prívod plynov pre zaistenie max. tuhosti horáka .
Zmiešavací injektor je pre maximálnu bezpečnosť umiestnený v hlavici horáka.
Rezacie trysky dosadajú na ploché sedlo – dlhá životnosť.
Pouţitie:
Ručné rezanie, zváranie a spájkovanie natvrdo, nahrievanie, čistenie plameňom,
drážkovanie, odrezávanie nitov, odtavovanie hláv nitov, použitie celého sortimentu
príslušenstva.
43/ 49-SUAC
Rezanie do 150 mm: univerzálny tlak, acetylén min. 0,015 bar
Zváranie do 50 mm: univerzálny tlak, acetylén min. 0,015 bar
Súprava obsahuje :
43-2: mosadzná rukoväť
49-2: rezací nadstavec
6290-0AC: rezacia tryska (10-15 mm)
6290-2AC: rezacia tryska (25-50 mm)
6290-4AC: rezacia tryska (100-150 mm)
L-43-3: zvárací nadstavec (1-2 mm)
L-43-5: zvárací nadstavec (2-4 mm)
L-43-6: zvárací nadstavec (4-6 mm)
L-43-9: zvárací nadstavec (9-14 mm)
L-43-15: zvárací nadstavec (30-50 mm)
I-69-6: rezacie kolieska s kružidlom
I-62-X: univerzálny kľúč
38-L2: matica + nátrubok Ø8 mm, LZ
38-R2: matica + nátrubok Ø8 mm, PZ
1943-K: transportný kovový box
4349-PI: Plastová výplň
43/49-SAC
Rezanie do 150 mm: univerzálny tlak, acetylén min. 0,015 bar
Zváranie do 20 mm: univerzálny tlak, acetylén min. 0,015 bar
Súprava obsahuje :
43-2: mosadzná rukoväť
49-2: rezacie príslušenstvo
E-43: rezací zmiešavač
23-A-90-3: zváracia tryska (1-2 mm)
23-A-90-5: zváracia tryska (2-4 mm)
23-A-90-6: zváracia tryska (4-6 mm)
23-A-90-10: rezacia tryska (14-20mm)
J-63-2: nahrievacia tryska
6290-0AC: rezacia tryska (10-15 mm)
8
6290-2AC: rezacia tryska (25-50 mm)
6290-4AC: rezacia tryska (100-150) mm)
I-62-X: univerzálny kľúč
I-69-6: rezacie kolieska s kružidlom
38-L2: matica + nátrubok Ø8 mm, LZ
38-R2: matica + nátrubok Ø8 mm, PZ
1943-K: transportný kovový box
4349-P: plastová výplň
PROFESIONÁLNE SÚPRAVY kyslík - acetylén
I-43/ 73/ 825
Univerzálna súprava
Rezanie do 150 mm: stredotlak, acetylén min. 0, 5 bar
Zváranie do 20 mm: stredotlak, acetylén min. 0,5 bar
Súprava obsahuje :
I-43-2: pevná mosadzná rukoväť
73-2: rezací nadstavec
23-A-90-3: kovaný medený zvárací nadstavec
23-A-90-5: kovaný medený zvárací nadstavec
23-A-90-8: kovaný medený zvárací nadstavec
E-43: zmiešavací injektor
6290-2AC: dvojdielne rezacie trysky
J-63-2: viacplamenné nahrievacie trysky 1/4 x 1/4“
825-10-OX: redukčný ventil- kyslík
825-1. 5-AC: redukčný ventil- acetylén
ochranné zváracie okuliare SACIT – 0132200526-S
zapaľovač s náhradnými kamienkami 26-L
Súprava hadíc (kyslík - acetylén) dĺžka 7,5 m
Návod na použitie
43/ 73 - STD-EP
Rezanie do hrúbky 150 mm: stredotlak, acetylén min. 0,5 bar
Zváranie do hrúbky 9 mm: stredotlak, acetylén min. 0,015 bar
Súprava obsahuje :
43-2: mosadzná rukoväť
73-2: rezacie príslušenstvo
6290-2AC: rezacia tryska (25-50 mm)
L-43-3: zvárací nadstavec (1-2 mm)
L-43-5: zvárací nadstavec (2-4 mm)
L-43-8: zvárací nadstavec (6–9 mm)
I-62-X: univerzálny kľúč
38-L2: matica + nátrubok Ø8 mm, LZ
38-R2: matica + nátrubok Ø8 mm, PZ
4349-PS: plastová výplň
1943 – K: transportný kovový box
43/ 49 - STD-UP
Rezanie do hrúbky 150 mm: stredotlak, acetylén min. 0,015 bar
Zváranie do hrúbky 9 mm: stredotlak, acetylén min. 0,015 bar
Súprava obsahuje :
43-2: mosadzná rukoväť
49-2: rezací nadstavec
6290-2AC: rezacia tryska (25-50 mm)
L-43-3: zvárací nadstavec (1-2 mm)
L-43-5: zvárací nadstavec (2-4 mm)
L-43-8: zvárací nadstavec (6-9 mm)
I-62-X: univerzálny kľúč
38-L2: matica + nátrubok Ø8 mm, LZ
38-R2: matica + nátrubok Ø8 mm, PZ
4349-PS: plastová výplň
1943-K: transportný kovový box
9
NADSTAVCE (príslušenstvo) kyslík - acetylén
Nahrievacie trysky
viacplamenné
J63
Nahrievacia tryska
viacplamenná
1-2
1390-HA
8593
1390
Zváracia tryska
88-6CVTR
Zváracia tryska ohybná
0090
TH-119
4301-11
D-85
85
Zváracie trysky
jednoplamenné
88-6CVTL
23-A-90
0-10
72-3
Rezacie trysky a trysky
pre špeciálne aplikácie
6290/6290-S
6290-AC
6290-G 6290-R
85 Rukoväť
Popis:
85
mosadzná kovaná rukoväť
2 samostatné antikorové trubky pre prívod plynov
guľové antikorové uzatváracie ventily pre rýchle a presné nastavenie plameňa
Použitie:
Ručné rezanie, nahrievanie, zváranie, spájkovanie, odrezávanie nitov ,
drážkovanie. Rezanie do hrúbky 100 mm, zváranie do hrúbky 20 mm
72-3 Rezací nadstavec
Použiť s rezacími tryskami 6290
Popis:
72-3
D-85
Rezanie do 100 mm. Nadstavec môže byť použitý po výmene trysky pre všetky typy horľavých
plynov. Trojuholníkové usporiadanie antikorových trubiek pre prívod plynu pre zaistenie
maximálnej tuhosti horáku. Zmiešavací injektor v hlavici pre max. bezpečnosť obsluhy.
Stredotlakový systém - odolný proti spätnému šľahnutiu plameňa . Jednoduché použitie pre
rezanie kyslíkom.
Použitie: Ručné rezanie, nahrievanie, zváranie, spájkovanie, odrezávanie nitov, drážkovanie.
Poznámka: Nadstavec je možné použiť v spojení s rezacími kolieskami a nastaviteľným kružidlom. Pri
objednávaní je nutné označiť „ V „ k číslu produktu .
D-85 Zmiešavač
Stredotlaký zmiešavač pre trysky 23-A-90, 1390, 1390-HA , 0090 a nahrievaciu trysku J-63
10
PRESNÉ NÁRADIE kyslík - acetylén
Rezanie
Viacplamenný
nástavec - nahrievací
Viacplamenná
tryska - nahrievacia
zmiešavač AC
Zváracia tryska
Zváracie nástavce
ohybné
Zváracie trysky
Zváracie trysky so zmiešavačom
19–6 Rukoväť
19-6
Popis:
Nízka hmotnosť, ľahko uchopiteľná do ruky.
Ihlové uzatváracie ventily pre rýchle a presné nastavenie plameňa.
Dve samostatné antikorové trubky pre prívod plynov.
Čelný diel a teleso rukoväte je vyrobené z kovanej mosadze.
Použitie: Ručné rezanie, nahrievanie, zváranie a letovanie.
50–9 Automatická rukoväť
50-9
Popis:
Automaticky ovládaný pilotný plameň pre maximálnu ekonomickosť prevádzky. Čelný diel a
teleso rukoväte je vyrobené z kovanej mosadze. Dve samostatné antikorové trubky pre prívod
plynov. Ihlové uzatváracie ventily pre presné a rýchle nastavenie plameňa.
Použitie: Ručné rezanie, nahrievanie, zváranie a letovanie.
36–2 Rezací nadstavec
36-2
Popis:
Hlava a teleso rukoväte je vyrobené z kovanej mosadze. Trojuholníkové usporiadanie
prívodných antikorových trubiek pre zaistenie maximálnej tuhosti nadstavca. Pre max.
bezpečnosť obsluhy je osadená injektorová hlava. Stredný tlak - odolný proti spätnému šľahnutiu
plameňa. Rezacie trysky do 75 mm.
Použitie: Ručné rezanie
H-19-2E
H19–2E Zmiešavač
Stredotlak, zmiešavací injektor pre trysky 5090, 1390, 1390-HA, 0090 a J-63
11
KOMPAKTNÉ SÚPRAVY kyslík - acetylén
Kompaktné, ľahké, ideálne pre inštalatérov a klampiarov, domácich kutilov, dielne
atď.
Popis:
19 – 6 rukoväť s čelnými uzatváracími ventilmi pre ľahkú reguláciu
36 – 2 rezací nadstavec s trojuholníkovým usporiadaním prívodných antikorových trubiek
pre zaistenie max. tuhosti horáka
tesniaci “O“ krúžok na rezacom nadstavci, zmiešavací injektor a zváracia zostava
Použitie: Ručné rezanie, zváranie, letovanie a nahrievanie, najrôznejšie použitie celého
sortimentu príslušenstva.
19/36 - S*
Rezací výkon do 75 mm: stredotlak, acetylén min 0,5 bar
Zvárací výkon do 14 mm: stredotlak, acetylén min 0,5 bar
Súprava obsahuje :
19-6: rukoväť
J-63-1: nahrievacia tryska
36-2: rezací nadstavec
1901-11: prípojka
H-19-2E: zmiešavací injektor
I-62-X: univerzálny kľúč
3690-0AC: rezacia tryska (6-13 mm)
C-9: čistiace ihly
3690-1AC: rezacia tryska (13-25 mm)
I-69-7: rezacie kolieska s kružidlom
3690-2AC: rezacia tryska (25-75 mm)
38-L3: matica + nátrubok Ø6 mm, LZ
5090-0: zvárací nadstavec (0.2-0.5 mm)
38-R3: matica + nátrubok Ø6 mm, PZ
5090-3: zvárací nadstavec (1-2 mm)
1943-K: kovový prepravný box
5090-5: zvárací nadstavec (2-4 mm)
1936P: plastová vnútorná výplň
5090-9: zvárací nadstavec (9-14 mm)
*Je možné objednať tiež s automatickou rukoväťou 50-9, číslo produktu 50/36-S
19/36 - SU
Rezací výkon do 75 mm: stredotlak , acetylén min. 0,5 bar
Zvárací výkon do 14 mm: stredotlak , acetylén min. 0,015 bar
Súprava obsahuje:
19-6: rukoväť
36-2: rezací nadstavec
3690-0AC: rezacia tryska (6-13 mm)
3690-2AC: rezacia tryska (25-75 mm)
L-19-1: zvárací nadstavec (0.5-1 mm)
L-19-3: zvárací nadstavec (1-2 mm)
L-19-5: zvárací nadstavec (2-4 mm)
L-19-6: zvárací nadstavec (4-6 mm)
L-19-9: zvárací nadstavec (9-14 mm)
I-62-X: univerzálny kľúč
C-9: čistiaca sada
I-69-7: rezacie kolieska
38-L3: matica + nátrubok Ø6 mm, LZ
38-R3: matica + nátrubok Ø6 mm, PZ
1943-K: kovový prepravný box
1936-PUA: plastová vnútorná výplň
19/36 - STD-EP2
Rezací výkon do 75 mm: stredotlak, acetylén min. 0,5 bar
Zvárací výkon do 4 mm: stredotlak, acetylén min. 0,5 bar
Súprava obsahuje:
19-6: rukoväť
36-2: rezací nadstavec
H-19-2E: zmiešavací injektor
3690-0AC: rezacia tryska (6-13 mm)
3690-2AC: rezacia tryska (25-75 mm)
5090-0: zvárací nadstavec (0.2-0.5 mm)
5090-3: zvárací nadstavec (1-2 mm)
5090-5: zvárací nadstavec (2-4 mm)
0090-3: ohybný zvárací nadstavec
J-63-1: nahrievacia tryska
1901-11: prípojka
I-62-X: univerzálny kľúč
C-9: čistiace diely
38-L3: matica + nátrubok Ø6 mm, LZ
38-R3: matica + nátrubok Ø6 mm, PZ
1943-KSR: kovový prepravný box
1936-PSA: plastová vnútorná výplň
19/36 – STD-UP
Rezací výkon do 75 mm: stredotlak tlak, acetylén min. 0,5 bar
Zvárací výkon do 14 mm: stredotlak tlak, acetylén min. 0,015 bar
Súprava obsahuje:
19-6: rukoväť
36-2: rezací nadstavec
3690-0AC: rezacia tryska (6-13 mm)
3690-2AC: rezacia tryska (25-75 mm)
L-19-1: zvárací nadstavec (0.5-1 mm)
L-19-3: zvárací nadstavec (1-2 mm)
L-19-5: zvárací nadstavec (2-4 mm)
L-19-6: zvárací nadstavec (4-6 mm)
12
L-19-9: zvárací nadstavec (9-14 mm)
I-62-X: univerzálny kľúč
C-9: čistiaca sada
38-L3: matica + nátrubok Ø6 mm, LZ
38-R3: matica + nátrubok Ø6 mm, PZ
1943-K: kovový prepravný box
1936-PL: plastová vnútorná výplň
TRYSKY kyslík – acetylén
6290 Rezacie trysky
6290/6290S
Pre rezacie nadstavce 49-3, 72-3 a 73-3.
6290
: jednodielne, normálny nahrievací plameň
6290-S : jednodielne, zvýšený nahrievací plameň
6290-AC : dvojdielne, zvýšený nahrievací
veľkosť
rezacia hrúbka
tlak kyslíka
[mm]
[ bar ]
tlak acetylénu [ bar ]
univerzálny tlak
minimum
000
6290-AC
00
0
1
2
3
4
00AC
0AC
1S
2S
3S
4S
1AC
2AC
3AC
4AC
0÷5
1,0÷2,0
5÷10
10÷15
15÷25
25÷50
50÷100
100÷175
1,0÷2,0
1,5÷2,5
2,0÷3,5
3,0÷4,5
3,0÷4,5
3,5÷5,5
stredotlak
maximum
0,015(*)
0,5
(*) Pre 6290-S minimálne 0,1 bar
6290 Špeciálne trysky
Pre rezacie nadstavce 49-2, 72-3 a 73-3
tryska
tlak acetylénu [ bar ]
tlak kyslíka
použitie
univerzálny tlak
[ bar ]
1G
2G
drážkovanie 3 mm x 6 mm
drážkovanie 5 mm x 10 mm
2,5
3,5
3G
R
drážkovanie 6 mm x 13 mm
3,5
odrezávanie nitov
3,0
stredotlak
minimum
maximum
0,015
0,5
8290 Zmiešavacie rezacie trysky jednodielne
6290-R
Pre rezací nadstavec 59-3
tryska
tlak plynu [ bar ]
rezacia hrúbka
[mm]
kyslík
acetylén
1
0÷6
1. 5
0.5
2
6 ÷12
2,0
0,5
3
12 ÷ 75
3, 0
0, 5
4
75 ÷ 150
3,0
1, 0
8290
3690 Rezacie trysky dvojdielne
Pre rezací nadstavec 36-2
tryska
3690-AC
tlak plynu [ bar ]
rezacia hrúbka
[mm]
kyslík
acetylén
00 AC
0 AC
1 AC
0÷6
6÷13
13÷25
1,0÷2,0
1,5÷2,5
2,0÷3,5
0,35
0,35
0,35
2 AC
25÷75
3,0÷4,5
0,35
Nahrievacie trysky
J-63 / J-143-5: Vysokovýkonná, viacplameňová nahrievacia tryska. Pre rezací nadstavec 63-2,
43-2, 19-6 a 50-9.
tryska
J-63
1390-HA
tlak [bar]
kyslík
propán
prietok [l/ hod]
kyslík
propán
tepelný výkon
[cal/hod]
[kW]
J-63-1
1-63-2
J-63-3
J-63-4
J-143-5
0,15÷0,4
0,2÷0,5
0,3÷0,6
0,6÷1,0
0,8÷1,4
0,15÷0,4
0,2÷0,5
0,3÷0,6
0,6÷1,05
0,6÷1,05
600÷1 100
900÷1 550
1 550÷2 500
2 500÷4 350
5 000÷9 350
600÷1 000
850÷1 400
1 400÷2 250
2 250÷3 950
4 500÷8 500
1390-HA
0,35
0,35
1 100
1 000
7,45÷13 x 106
11,1÷18,7 x 106
18,5÷29,8 x 106
29,8÷52 x 106
59,5÷111,5 x 106
8,664÷15,119
12,909÷21,748
21,515÷34,657
34,657÷60,476
69,198÷129,674
RBA-43
Tryska pre čistenie plameňom
Použiť iba s rukoväťou 43-2 a 63-2
rozmer
2
4
6
RBA-43
dĺžka
[mm]
50
100
150
tlak [ bar ]
0,4÷0,7
0,7÷0,9
0,8÷1,0
0,4÷0,7
0,7÷0,9
0,8÷1,0
prietok [l/ hod]
kyslík
acetylén
800÷1 130
1 550÷1 650
1 780÷1 870
700÷900
1 400÷1 500
1 400÷1 650 13
TRYSKY kyslík – acetylén / príslušenstvo
Zváracie trysky / príslušenstvo
L-19
L-43
23-A90
5090
1390
0090
Zváracia
prietok
hrúbka
[l/ hod]
[mm]
stredotlak
kyslík
acetylén
univerzálny tlak
kyslík [bar] acetylén
[ bar ]k
[ bar ]
minimálne
L-19
L-43
00
25
2,5
45
0 ,2÷ 0,5
0
0
0
0
0
1
1
1
1
1
1
65
0 ,5÷ 1,0
3
3
3
3
3
3
160
1 ,0÷ 2,0
5
5
5
5
5
5
350
2 ,0÷ 4,0
6
6
6
6
6
6
500
4 ,0÷ 6,0
8
8
8
8
8
8
1000
6 ,0÷ 9,0
9
9
9
9
9
1500
9 ,0÷ 14,0
10
10
10
10
10
2000
14,0÷20, 0
13
13
3000
20,0÷30, 0
15
15
4000
30.0÷50, 0
0 ,015
minimálne
0,5
L-19: Zvárací nadstavec so zmiešavačom. Pre rukoväť 19-6 a 50-7.
23-A-90/5090
L-43: Zvárací nadstavec so zmiešavačom. Pre rukoväť 43-2 a 63-2.
23- A-90: Kovaná zváracia tryska, používa sa s nadstavcom L-43.
1390
5090: Kovaná zváracia tryska, používa sa s nadstavcom L-19.
5090: Kovaná zváracia tryska, používa sa s nadstavcom L-19.
1390: 00-5 Mosadzná zváracia tryska.
6-10 Medená zváracia tryska.
0090
0090: Ohybný zvárací nadstavec
Trubkové nadstavce :
označenie nástavca
8593/D-50-C
dĺžka [mm]
typ
2393-1F
915
ohnutý
2393-2F
710
ohnutý
2393-3F
380
ohnutý
2393-4F
275
ohnutý
2393-5F
1 040
priamy
8593
130
ohnutý
D-50 -C
130
ohnutý
2393
2393: Nadstavec - nerezová oceľ.
8593: Nadstavec - mosadz, použiť spolu so zmiešavačom E-43 a D-85.
D-50-C: Nadstavec - mosadz, použiť spolu so zmiešavačom H-19-2E.
TH-119
1901-11
Príslušenstvo
TH-119: Rozdvojka - držiak pre nadstavce 0090 (rozdvojka je bez trysiek ). Použiť so zmiešavačom
H-19-2E. Pri spojení so zmiešavačom E-43 a D-85 je nutné použiť adaptér
4301-11.
1901-11: Adaptér medzi J-63-1,2 a zmiešavačom H-19-2E.
4301-11
4301-11: Adaptér medzi TH-119 a tryskami 0090 a zmiešavačom E-43 alebo D-85.
2357-3: Spojovacia závitová spojka. Použiť s nadstavcom 2393 a tryskami RBP-43, 2290-H
a 2290-N.
88-6CVTR/L: Bezpečnostná poistka proti spätnému prúdeniu plynov - horákový typ. Pre príslušný
88-6/CVTR
14
88-6/CVTL
prietok kyslíka pri rezaní ocele do 300 mm. Pomáha pri prevencii nebezpečia spätného toku a
zmiešavania plynov v hadiciach a redukčných ventiloch.
PROFESIONÁLNE NÁRADIE:
KYSLÍK - PROPÁN
Zmiešavacie trysky rezacie
Rezacie trysky
Trysky pre špeciálne aplikácie
Jednoplamenné letovacie trysky
Ohybný nadstavec pre letovanie
Jednoplamenná letovacia tryska
Jednoplamenná
letovacia tryska
Viacplamenné
nahrievacie trysky
Viacplamenné
nahrievacie trysky
Jednoplamenná letovacia tryska
Viacplamenné nahrievacie trysky
Viacplamenný čistiaci nadstavec
15
PROFESIONÁLNE RUKOVÄTE kyslík - propán
43–2* Profesionálna rukoväť
Popis:
Závity pre pripojenie injektoru sú pre dlhšiu životnosť vyrobené z antikoru. Rukoväť je
vyrobená z kovanej mosadze. Guľové antikorové uzatváracie ventily. Pre ľahkú údržbu na rukoväti nie sú
žiadne letované ani skrutkové spoje.
Použitie: Ručné rezanie, nahrievanie, letovanie, čistenie plameňom, drážkovanie, odrezávanie nitov, rezací
výkon do 150 mm.
43-2
63–2 Rukoväť
Popis:
Veľmi presné guľové uzatváracie ventily, 2 samostatné antikorové trubky pre prívod plynov,
vyrobené z mosadze, nízka hmotnosť.
Použitie: Ručné rezanie, nahrievanie, letovanie, čistenie plameňom
ZMIEŠAVAČE
typ
63-2
F-43
tlak univerzálny / stredotlak
F -43
B-43 -N
B-43 -1
stredotlak
univerzálny tlak
univerzálny tlak
B-43 -3
univerzálny tlak
B-43 -5
B-43 -6
univerzálny tlak
univerzálny tlak
B-43 -8
univerzálny tlak
B-43 -9
B-43 -10
univerzálny tlak
univerzálny tlak
trysky
2290-N
2290-N
1390- 2N
0090- 2N
1390- 3N/4N
0090- 4N
1390- 5N
1390- 6N/7N
0090- 6N
1390- 8N
0090- 8N
1390- 9N
1390- 10N
nahrievacie
trysky
2290-H
2290-H
čistenie
plameňom
RB P-43
RB P-43
1390-H
REZACIE NADSTAVCE kyslík - propán
49–3F Profesionálne rezacie nadstavce
49-3F
Použiť s tryskami 6290
Popis:
Rezací rozsah je do 150 mm. Hlava a teleso nadstavca je pre zvýšenie životnosti
vyrobené z mosadze. Trojuholníkové usporiadanie antikorových trubiek privádzajúcich plyn zaisťuje
maximálnu tuhosť horáka. Univerzálny tlak pre maximálnu ekonomickosť prevádzky. Zmiešavací injektor je pre
maximálnu bezpečnosť umiestnený v hlavici horáka. Bezpečnostná zátka v horákovej hlave. Jednoduché a ľahké
použitie pre rezanie kyslíkom.
Použitie: Ručné rezanie, drážkovanie, odrezávanie nitov, odtavovanie hláv nitov, nahrievanie
90° hlava
70° hlava
dĺžka [mm]
49- 2F
49-2AF
230
49- 2FL
49-2AFL
360
49- 2FL (500)
49-2AFL (500)
500
73–3
Použiť s tryskami 6290
Popis:
Rezací rozsah je do 150 mm. Hlava a teleso nadstavca sú pre zvýšenie životnosti vyrobené z kovanej
mosadze. Trojuholníkové usporiadanie antikorových trubiek privádzajúcich plyn zaisťuje maximálnu tuhosť
horáku. Zmiešavací injektor je pre maximálnu bezpečnosť umiestený v hlavici horáka. Nadstavec je možné po
výmene trysky použiť pre všetky typy horľavých plynov.
Stredotlaký systém je veľmi odolný proti spätnému šľahnutiu plameňa.
73-3
Použitie: Ručné rezanie, drážkovanie, odrezávanie nitov, odtavovanie hláv nitov, nahrievanie. Poznámka:
Nadstavec je tiež k dispozícii s hlavou o uhle 70°, pri objednávaní je nutné označiť “A“ k číslu produktu.
59–3
Použiť s tryskami 8290
Popis: Rezací rozsah je do 150 mm. Hlava a teleso nadstavca je pre zvýšenie životnosti vyrobené z kovanej
mosadze . Zmiešavacie trysky pre zaistenie max. bezpečnosti. Nástavec je možné po výmene trysky použiť pre
všetky typy horľavých plynov. Trojuholníkové usporiadanie antikorových trubiek privádzajúcich plyn zaisťuje
maximálnu tuhosť horáka. Stredotlaký systém je veľmi odolný proti spätnému šľahnutiu plameňa. Jednoduché
a ľahké použitie pre rezanie kyslíkom.
59-3
16
Použitie: Ručné rezanie
Poznámka : Všetky tieto rezacie nadstavce je možné v spojení s rezacími kolieskami, pri objednávaní je nutné
označiť “V“ k číslu produktu.
PRESNÉ NÁRADIE kyslík - propán
Rezanie
kyslík –propán
Ohybný nadstavec
pre spájkovanie
Viacplamenná
nahrievacia tryska
Jednoplamenná tryska
- letovanie
19–6 Rukoväť
Popis:
Nízka hmotnosť, ľahko sa drží v ruke, ihlové uzatváracie ventily pre rýchle a presné
nastavenie plameňa, 2 samostatné antikorové trubky pre prívod plynov, čelný diel a teleso rukoväte
je z kovanej mosadze.
Použitie: Ručné rezanie, nahrievanie, spájkovanie natvrdo.
19-6
50–10 Automatická rukoväť
Popis:
Automatický pilotný plameň pre max. úspornosť prevádzky. Čelný diel a teleso rukoväte je z
kovanej mosadze. Dve samostatné antikorové trubky pre prívod plynov. Ihlové uzatváracie ventily pre
rýchle a presné nastavenie plameňa.
Použitie: Ručné rezanie, nahrievanie, spájkovanie natvrdo.
36–2 Rezací nadstavec
50-10
Použiť s tryskami 3690
Hlavica a teleso nadstavca je vyrobené z kovanej mosadze. Trojuholníkové usporiadanie antikorových
trubiek privádzajúcich plyn zaisťuje maximálnu tuhosť nadstavca. Zmiešavací injektor
v hlavici nadstavca pre max. bezpečnosť obsluhy. Rezací výkon do 50 mm. Stredotlak, odolný proti
spätnému šľahnutiu plameňa.
Použitie: Ručné rezanie.
H–19–2S Zmiešavač
Univerzálny tlakový zmiešavač pre 1390–N, 1390–H a 0090–N.
189–2 Automatický horák (stlačený vzduch/ propán)
36-2
Popis:
Kontinuálne horenie hlavného plameňa. Páka pre ovládanie pracovného plameňa. Tryska otočná
do všetkých smerov. Antikorová tryska pre dlhšiu životnosť. Tlak horľavého plynu už od 15 mbar .
Tlak stlačeného vzduchu 3,5÷7 bar
(z rozvodu tlakového vzduchu alebo kompresora).
Použitie: Spájkovanie natvrdo, spájkovanie namäkko, nahrievanie, čistenie povrchu.
Poznámka: Trysky 81–12 je možné použiť tiež ako úsporný diel (spolu s horákom).
H-19-2S
17
TRYSKY kyslík – propán, Mapp, zemný plyn
6290 Rezacie trysky
Pre rezacie nadstavce 49-3F a 73-3.
6290-NX
: dvojdielne, normálny nahrievací plameň
6290-NFF
: dvojdielne, zvýšený nahrievací plameň
6290-NXPM
: dvojdielne, zvýšený nahrievací plameň pre MAPP a špeciálne plyny
veľkosť
6290-NX/6290-NFF/6290-NXPM
tlak kyslíka
[mm]
[ bar ]
tlak plynu [ bar ]
univerzálny tlak
stredotlak
minimálne
000NX
00NX
6290-GG
rezacia hrúbka
000NXPM
00NXPM
0÷5
5÷10
1,0÷2,0
1,5÷2,0
0NX
1NX
1NFF
0NXPM
1NXPM
10÷15
15÷25
2,0÷3,0
2,5÷3,5
2NX
2NFF
2NXPM
25÷50
3,0÷4,0
3NX
3NFF
3NXPM
50÷75
3,0÷4,5
4NX
4NFF
4NXPM
75÷150
3,5÷5,5
minimálne
0,015
0,5
6290 Špeciálne trysky
Pre rezacie nadstavce 73-3 a 49-3F.
tryska
tlak plynu [ bar ]
tlak kyslíka
použitie
univerzálny tlak
[ bar ]
6290-2NFFR
1GG
drážkovanie 3 mm x 6 mm
2,5
2GG
3GG
drážkovanie 5 mm x 10 mm
drážkovanie 6 mm x 13 mm
3,5
3,5
4GG
drážkovanie 10 mm x 19 mm
4,0
2NFFR
odrezávanie nitov
3,0
NFW
odrezávanie nitov
3,5
stredotlak
minimálne
0,015
minimálne
0,5
6290-NFW
8290-P Zmiešavacie rezacie trysky dvojdielne
Pre rezací nadstavec 59-3
rezacia hrúbka
[ mm ]
tryska
8290-P
1P
2P
3P
4P
tlak kyslíka [ bar ]
tlak plynu [ bar ]
1,5
2,0
3,0
3,0
0,5
0,5
0,5
1,0
0÷6
6÷12
12÷75
75÷150
3690 Rezacie trysky
3690-P/3690-M
Pre rezací nadstavec 36-2.
3690-P:
Dvojdielne, vnútorný diel mosadzný, vonkajší plášť medený.
3690-M:
Dvojdielne, vnútorný diel mosadzný, vonkajší plášť medený, pre plyn Mapp
rezacia hrúbka
[ mm ]
tryska
2290-H
tlak kyslíka [ bar ]
tlak plynu [ bar ]
00P / 00M
0÷6
1,0÷2,0
0,35
02P / 0M
6÷13
1,5÷2,5
0,35
1P / 1M
2P / 2M
13÷25
25÷75
2,0÷3,5
3,0÷4,5
0,35
0,35
Nahrievacie trysky
2290–H: Vysokovýkonná, viacplamenná nahrievacia tryska. Vnútorný diel mosadzný, vonkajší plášť
medený.
H–62–P: Nahrievacia tryska pre nadstavce 49–3F, 73–3. Tryska 2290–H
H-62-P
s adaptérom.
1390–H: Jednodielna, viacplamenná nahrievacia tryska.
tryska
1390-H
18
2290-1H
2290-2H
2290-3H
2290-4H
2290-5H
H-62-1P
H-62-2P
H-62-3P
1390-H
tlak [bar]
kyslík
propán
1÷2
2÷3
2÷5
3÷6
4÷8
3,0
3,5
4,0
3,5
0,5
0,5
1,0
1,0
1,0-2,0
0,5
0,5
1,0
0,5
prietok [l/ hod]
kyslík
propán
4 000÷7 000
5 900÷12 800
8 500÷22 900
14 000÷28 400
17 000÷39 700
4 000÷7 000
5 900÷12 800
8 500÷22 900
4 200
1 000÷2 000
1 500÷3 000
2 200÷5 700
3 600÷7 100
4 300÷10 000
1 000÷2 000
1 500÷2 200
2 200÷5 700
1 050
tepelný výkon
[cal/hod]
[kW]
6
22,3÷44,6 x 10
33,5÷71,4 x 106
49,0÷127,1 x 106
80,3÷158,0 x 106
96,0÷223,0 x 106
22,3÷44,6 x 106
38,5÷71,4 x 106
49,0÷127,1 x 106
22,935÷51,870
38,961÷83,038
56,987÷147,817
93,389÷183,754
111,648÷259,349
25,935÷51,87
44,776÷83,038
56,987÷147,817
TRYSKY kyslík – propán, Mapp, zemný plyn
RBP-43
Tryska pre čistenie plameňom
Použiť len s rukoväťou 43-2 a 63-2
dĺžka
rozmer
[mm]
RBP-43-6
prietok [l/ hod]
kyslík
tlak [ bar ]
kyslík
propán
propán
2
50
0,5÷1 ,0
0, 5
2 5 50÷3 400
700÷1 050
4
6
10 0
15 0
1,0÷1 ,5
2÷ 3
0, 5÷1 ,5
1, 0÷1 ,5
6 3 50÷8 500
13 900÷18 10 0
1 850 ÷2 500
3 000 ÷4 150
Trysky pre spájkovanie natvrdo / nahrievanie
1390-N: Jednoplamenná tryska 00÷5 mosadzná, 6÷10 medená .
0090-N: Jednoplamenný ohybný nadstavec.
typ
1390-00N-5N
1390-N
1390-6N-10N
0090-N
tlak [ bar ]
0090-N
kyslík
propán
minimálne
0,015
prietok [l/ hod]
kyslík
propán
2N
2N
1 ,0
300
75
3N
4N
4N
1 ,0
1 ,4
550
700
140
175
5N
-
1 ,8
900
225
6N
6N
7N
-
1 ,8
2 ,1
1 100
1 350
275
345
8N
8N
2 ,1
1 500
375
9N
-
10N
-
2 ,5
2 ,8
1 650
2 000
415
500
2290–N: Jednoplamenná tryska – spájkovanie medi / nahrievanie.
tryska 2290N
tlak [ bar ]
kyslík
2290-N
propán
minimálne
0.015
prietok [l/ hod]
kyslík
propán
13 N
1.2
3 400
850
15 N
1.2
4 200
1 050
20 N
1.2
6 000
1 500
30 N
2.3
8 000
2 000
80 N
2.3
9 600
2 400
8593/D-50-C
Trubkové nadstavce :
označenie nástavca
2393-1F
2393-2F
2393-3F
2393
2393-4F
2393-5F
8593
D-50 -C
dĺžka [mm]
915
710
380
275
1 040
130
130
typ
ohnutý
ohnutý
ohnutý
ohnutý
priamy
ohnutý
ohnutý
2393: Nadstavec - antikorová oceľ.
8593: Nadstavec - mosadz, použiť spolu so zmiešavačom B-43.
D-50-C: Nadstavec - mosadz, použiť spolu so zmiešavačom H-19-2S.
TH-119
Príslušenstvo
4301-11
TH-119: Rozdvojka - držiak pre nadstavce 0090 (rozdvojka je bez nadstavcov). Možno tiež použiť
v spojení so zmiešavačom H-19-2E. Pri spojení so zmiešavačom B-43 je nutné použiť adaptér 4301-11.
4301-11: Adaptér medzi TH-119 a zmiešavačom B-43.
2357-3: Spojovacia závitová spojka. Použiť pre nadstavce – 2393 a trysky 2290-H a RBP -43.
88-6CVTR/L:
Bezpečnostná poistka proti spätnému šľahnutiu plynov - horákový typ. Pre príslušný
prietok kyslíka pri rezaní ocele do 300 mm. Pomáha pri prevencii nebezpečia spätného toku a
zmiešavaní plynov v hadiciach a redukčných ventiloch.
88-6CVTR
88-6/CVTL
19
FĽAŠOVÉ REDUKČNÉ VENTILY (REGULÁTORY)
Poznámky k fľašovým redukčným ventilom:
Všetky fľašové redukčné ventily v katalógu sú vyrobené podľa najnovších svetových noriem .
Harris Euro – design:
Odpovedá normám EN–585 a ISO – 2503 .
Redukčný ventil stlačeného plynu má vnútorný samo uzatvárateľný bezpečnostný ventil na membráne tzv. (IRV).
Veľké tlakové manometre (Ø63 mm) so zadnou bezpečnostnou klapkou a nerozbitným polykarbonátovým krytom s
bajonetovým uchytením. Manometre odpovedajú EN–562, majú pripojovací závit G 1/4“.
Harris U.S.A. – design:
Bezpečnostná poistka inštalovaná do membrány.
Veľké tlakové manometre (Ø63 mm) pre modely 825, 847, 896 a manometre (Ø53 mm ) pre modely 801, 814,
821 so závitom 1/4“ NPT pre acetylén a kyslík a G 1/4“ pre ostatné plyny.
Tlakové manometre so zadnou bezpečnostnou klapkou a polykarbonátovým krytom s bajonetovým uchytením.
Nová regulačná skrutka sa nedá úplne vyskrutkovať, ale pri servise sa dá ľahko vymeniť.
Výstupný pripojovací závit je dodávaný v závislosti od krajiny určenia.
Vstupný pripojovací závit je dodávaný v závislosti od krajiny určenia. Ventily je možné dodať tiež s vertikálnym vstupom.
Pri objednávaní je nutné diel označiť “E“ k číslu produktu.
Pri objednávaní uveďte vždy číslo modelu, tlak a plyn, napríklad.: 825D-10-OX alebo 801BN-10-OX, prípadne
pozíciu vstupu.
Všetky priemyslové prietokomerné regulátory majú samo tesniaci bezpečnostný poistný ventil na vnútornej membráne
tzv. (IRV).
Všetky redukčné ventily sú vybavené manometrami so stupnicou kalibrovanou v jednotkách bar/psi alebo kPa/psi
podľa priania zákazníka.
Všetky regulátory rady 800 pre tlakové fľaše sú konštruované pre vstupný tlak max.230 bar.
300 bar tlakové fľaše:
Všetky regulátory rady 800 pre tlakové fľaše sú tiež dostupné v prevedení pre vstupný tlak 300 bar. Toto sú regulátory
rady 900 a povšimnite si, že väčšinou je ich pripojenie k tlakovej fľaši odlišné od pripojenia regulátorov pre max. tlak
230 bar z bezpečnostných dôvodov a aby sa zabránilo možnosti ich zámeny.
Redukčné ventily – prehľad – tabuľka prietokov
Q max [m3/h]
model
P3
AC
O2
Air
N
Ar
H
He
bar (kPa)
601-1,5
7
-
-
-
-
-
-
801-1,5; 821-1,5; 814-1,5;
818-1,5
14
-
-
-
-
-
-
prietok [m3/h]
LPG
CO2
4
-
-
4
15
-
601-4
-
-
-
-
-
-
-
9
10
-
801-4; 821-4; 814-4; 818-4
-
21
22
23
19
-
-
9
15
91
601-10
-
30
-
-
-
-
-
21
-
-
801-10; 821-10; 414-10;
818-10
-
54
57
58
48
-
-
21
-
91
14
-
-
-
-
-
-
4
15
-
825-4; 829-4
-
21
22
23
19
84
59
9
15
91
825-10; 829-10
-
54
57
58
48
216
152
21
-
91
825-15
-
72
76
77
64
289
204
31
-
91
825-25
-
103
109
111
92
413
292
51
-
91
825-40
-
98
103
105
88
392
278
81
-
56
825-1,5; 829-1,5
829-8
-
45
47
48
40
-
-
17
-
91
10
-
-
-
-
-
-
4
11
-
896-4
-
25
26
27
22
99
70
9
10
41
896-10
-
48
50
51
43
191
135
21
-
65
896-15
-
58
61
62
52
132
164
31
-
59
896-25
-
49
52
53
44
198
140
51
-
44
896-1,5
Poznámka:
Všetky uvedené prietoky sú merané podľa najznámejších medzinárodných štandardov (EN–585, ISO–2503). “Q max“
udáva prietok pri skoro prázdnej tlakovej fľaši (P3). “Q max“ je merané na výstupe z redukčného ventilu. Je to min. prietok
garantovaný na výstupe počas použitia od plnej do prázdnej tlakovej fľaše. Vyššie prietoky je možné získať zvýšením
vstupných tlakov. LPG (propán) a CO2 sú skvapalnené plyny, pri 7 bar čistý propán a 55 bar (CO2), tu je prietok meraný na
3
vstupnom tlaku. CO2 redukčné ventily vyžadujú ohrievač pre zaistenie kontinuálneho prietoku väčšieho ako 1 m /hod.
Výstupné hadice, alebo príslušenstvo (hadicové nadstavce, hadice, spojky, spätné klapky) budú znižovať prietok a tlak v
mieste spotreby. Spôsobia pokles tlaku v mieste spotreby. Viac informácií a podrobností o všetkých modeloch redukčných
ventiloch nájdete na nasledujúcich stránkach.
20
FĽAŠOVÉ REDUKČNÉ VENTILY
601
Kompaktný jednostupňový s dvoma manometrami
Popis:
Maximálny vstupný tlak 230 bar. Kované mosadzné telo a kryt ventilu. Vysokotlaké púzdro sedla
s PTFE (TEFLON) tesniacou plochou zaručuje, že žiadne nečistoty nemôžu poškodiť sedlo vďaka filtru
zo spekaného bronzu. Tým sa predlžuje životnosť redukčného ventilu. Lepšie tesnenie v porovnaní
s neoprénovým. Vysoká odolnosť proti teplote vznietenia. Dlhšia životnosť oproti neoprénu. Vnútorná
bezpečnostná poistka membrány. Bezpečnostný manometer a prietokomer Ø50 mm s dvojitou
stupnicou bar/psi. Pre Ar a CO2 kompletne vrátane integrovaného nátrubku pre hadice svetlosi 5 a 6
mm.
Špecifikácia:
model
601
max. výstupný tlak
bar (kPa)
plyn
maximálny prietok
601 -1,5-AC
acetylén
601 -4-LP
propán
601 -10-OX
kyslík
601 -15L-AR/CD
Ar/CO2
-
15 l/min.
601 -30L-AR/CD
Ar/CO2
-
30 l/min.
1,5 (1 50)
9 m3/h
4 (4 00)
16 m3 /h
10 (1 000)
40 m3 /h
Pri objednaní uveďte model a požadovaný plyn. Vstupné a výstupné pripojenia budú dodané podľa krajiny použitia.
Štandardné vyhotovenie je so zadným vstupom. Pri objednávaní redukčného ventilu s bočným vstupom pridajte „E “ do
označenia modelu (napr. 601 E-10- OX)
Pouţitie:
Ideálne pre ľahšie druhy rezania, zvárania a letovania. Presná regulácia tlaku a prietoku.
801B
Jednostupňový s dvoma manometrami
Popis:
Redukčný ventil odpovedajúci norme EN ISO 2503. Teleso ventilu je vyrobené z kovanej mosadze pre
zaistenie maximálnej tuhosti. Dvojmo pochrómovaný povrch. Vysokotlaké puzdro sedla s PTFE
(teflon) tesniacou plochou s vnútorným filtrom zo sintrovaného bronzu pre zachytenie nečistôt.
Vnútorný poistný ventil IRV odolný proti otlačeniu. Čierno lakované manometre Ø63 mm
odpovedajúce EN562. Zaisťuje dostatočný prietok kyslíka pre rezanie ocelí do hrúbky 300 mm.
Špecifikácia:
801B
Q max [m3/h]
max. výst. tlak
model
P3
prietok [m3/h]
Euro
USA
bar (kPa)
AC
O2
Air
N
Ar
bar (kPa)
LPG
CO2
801B-1,5
(AC alebo LP)
801BN-1,5
(AC alebo LP)
1,5 (150)
14
-
-
-
-
4 (400)
15
-
801B-4 -LP
801BN-4-LP
4 (4 00)
-
-
-
-
-
9 ( 900)
15
-
801 DB-4
801DBN-4
4 (4 00)
-
21
-
-
-
9 ( 900)
-
91
801 DB-1 0
801DBN-10
10 (1 000)
-
54
57
58
48
21 (2 100)
-
91
Pri objednaní uveďte model a požadovaný plyn. Vstupné a výstupné pripojenia budú dodané podľa krajiny použitia.
Pouţitie:
Najrozšírenejší kompaktný, dvoj manometrový ventil pre všeobecné použitie s vysokým prietokom.
821
Jednostupňový s dvoma manometrami a zadným pripojením
Popis:
Redukčný ventil odpovedajúci norme EN ISO 2503. Verzia so zadným vstupným pripojením. Teleso
ventilu je vyrobené z kované mosadzi pre zaistenie maximálnej tuhosti. Dvojmo pochromovaný povrch.
Vnútorný filter pre zachytenie nečistôt je zo sintrovaného materiálu. Prehľadné manometre podľa
EN 562 s výraznou stupnicou. Zaisťuje dostatočný prietok kyslíka pre rezanie ocelí do hrúbky 300 mm.
Špecifikácia:
Q max [m3/h]
max. výst. tlak
model
P3
prietok [m3/h]
Euro
USA
bar (kPa)
AC
O2
Air
N
Ar
bar (kPa)
LPG
CO2
821-1,5
(AC alebo LP)
821N-1,5
(AC alebo LP)
1,5 (150)
14
-
-
-
-
4 (400)
15
-
821-4 -LP
821N-4-LP
4 (4 00)
-
-
-
-
-
9 ( 900)
15
-
821 D-4
821N-4
4 (4 00)
-
21
-
-
-
9 ( 900)
-
91
821 D-1 0
821N-10
10 (1 000)
-
54
57
58
48
21 (2 100)
-
91
Pri objednaní uveďte model a požadovaný plyn. Vstupné a výstupné pripojenia budú dodané podľa krajiny použitia.
Pouţitie:
Identický s modelom 801B, ale so zadným pripojením pre lepšiu viditeľnosť na malých tlakových
fľašiach.
21
FĽAŠOVÉ REDUKČNÉ VENTILY
814
Jednostupňový s jedným manometrom
Popis:
Dodávaný tlak je nastavovaný pomocou otočnej regulačnej skrutky s kalibrovanou stupnicou na kryte.
Teleso ventilu je vyrobené z kovanej mosadze pre zaistenie max. tuhosti . Dvojmo pochrómovaný
povrch. Vnútorný filter pre zachytenie nečistôt je zo sintrovaného materiálu. Prehľadné manometre s
výraznou stupnicou pre ľahké odčítanie hodnôt Ø63mm odpovedá EN 562.
Špecifikácia:
Q max [m3/h]
max. výst. tlak
model
P3
prietok [m3/h]
Euro
USA
bar (kPa)
AC
O2
Air
N
Ar
bar (kPa)
LPG
CO2
814-1,5
(AC alebo LP)
814N-1,5
(AC alebo LP)
1,5 (150)
14
-
-
-
-
4 (400)
15
-
814-4 -LP
814N-4-LP
4 (4 00)
-
-
-
-
-
9 ( 900)
15
-
814 D-4
814N-4
4 (4 00)
-
21
-
-
-
9 ( 900)
-
91
814 D-1 0
814N-10
10 (1 000)
-
54
57
58
48
21 (2 100)
-
91
Pri objednaní uveďte model a požadovaný plyn. Vstupné a výstupné pripojenia budú dodané podľa krajiny použitia.
Pouţitie:
Použitie rovnaké ako u typu 801, iba ventil je menej náchylný na poškodenie, pre absenciu nízkotlakého
stupňa.
818
Jednostupňový bez manometra
Popis:
Ventil je identický ako 814, ale je bez manometra. Aktuálny tlak v tlakovej fľaši je zobrazený na
indikátore pod polykarbonátovým krytom. Požadovaný tlak je nastavovaný pomocou otočnej regulačnej
skrutky s kalibrovanou stupnicou. Teleso ventilu je vyrobené z kovanej mosadze pre zaistenie max.
tuhosti . Dvojmo pochrómovaný povrch. Vnútorný filter pre zachytenie nečistôt je zo sintrovaného
materiálu. Prehľadné manometre s výraznou stupnicou pre ľahké odčítanie hodnôt.
Špecifikácia:
Q max [m3/h]
max. výst. tlak
model
P3
prietok [m3/h]
Euro
USA
bar (kPa)
AC
O2
Air
N
Ar
bar (kPa)
LPG
CO2
818-1,5
(AC alebo LP)
818N-1,5
(AC alebo LP)
1,5 (150)
14
-
-
-
-
4 (400)
15
-
818-4 -LP
818N-4-LP
4 (4 00)
-
-
-
-
-
9 ( 900)
15
-
818 D-4
818N-4
4 (4 00)
-
21
-
-
-
9 ( 900)
-
91
818 D-1 0
818N-10
10 (1 000)
-
54
57
58
48
21 (2 100)
-
91
Pri objednaní uveďte model a požadovaný plyn. Vstupné a výstupné pripojenia budú dodané podľa krajiny použitia.
Pouţitie:
Použitie rovnaké ako typ 801, iba že tento redukčný ventil bez manometra je vyrobený pre všetky
priemyselné odvetvia, v ktorých sú najťažšie pracovné podmienky.
22
FĽAŠOVÉ REDUKČNÉ VENTILY
825
Jednostupňový s dvoma manometrami
Popis:
Redukčný ventil odpovedajúci norme EN ISO 2503. Veľká antikorová membrána (Ø70 mm) stabilizujúca
pracovný tlak. Teleso ventilu je vyrobené z kovanej mosadze. Dvojmo pochrómovaný povrch. Vnútorný
filter pre zachytenie nečistôt je zo sintrovaného materiálu. Prehľadné manometre s výraznou stupnicou
pre ľahké odčítanie hodnôt. Európsky model vyhovuje norme EN-585. Zaisťuje dostatočný prietok kyslíka
pre rezanie ocelí do hrúbky 400 mm.
Špecifikácia:
model
825
max.
výst. tlak
bar (kPa) AC
Euro
USA
825-1,5
(AC alebo LP)
825N-1,5
(AC alebo LP)
1,5 (150)
825-4 -LP
825N-4-LP
Q max [m3/h]
P3
prietok [m3/h]
O2
Air
N
Ar
H
He
bar (kPa)
LPG
CO2
14
-
-
-
-
-
-
4 (400)
15
-
4 (4 00)
-
-
-
-
-
-
-
7 ( 700)
15
-
825D-4
825N-4
4 (4 00)
-
21
22
23
19
-
-
9 ( 900)
-
91
825AD-4
825AN-4
4 (4 00)
-
-
-
-
-
84
59
9 ( 900)
-
-
825D-10
825N-10
10 (1 000)
-
54
57
58
48
21 (2 100)
-
91
825AD-10
825AN-10
10 (1 000)
-
-
-
-
-
216
152
21 (2 100)
-
-
825D-15
825N-1,5
15 (1 500)
-
72
76
77
64
-
-
31 (3 100)
-
91
896AD-15
825AN-15
15 (1 500)
-
-
-
-
-
289
204
31 (3 100)
-
-
Pri objednaní uveďte model a požadovaný plyn. Vstupné a výstupné pripojenia budú dodané podľa krajiny použitia.
Pouţitie:
Tento ventil je predimenzovaný, a preto je to výkonný a vhodný redukčný ventil pre zváracie pracoviská.
829
Jednostupňový bez manometra
Popis:
Ventil je identický ako 825, ale je bez manometra. Veľká antikorová membrána (Ø70 mm) stabilizujúca
pracovný tlak. Tlak vo fľaši je zobrazený na indikátore pod polykarbonátovým krytom. Požadovaný tlak
je nastavovaný pomocou otočnej rukoväte s kalibrovanou stupnicou. Teleso ventilu je vyrobené z
kovanej mosadze. Dvojmo pochrómovaný povrch. Vnútorný filter pre zachytenie nečistôt je zo
sintrovaného materiálu. Dostatočný prietok kyslíka pre rezanie ocelí do hrúbky 400 mm.
829
Špecifikácia:
max. výst.
tlak
bar (kPa)
AC
829-1,5 (AC alebo LP)
1,5 (150)
829-3,5
model
Euro
USA
(O2 nebo LP)
829-8-OX
Q max [m3/h]
P3
prietok [m3/h]
O2
bar (kPa)
LPG
14
-
4 (400)
15
3,5 (350)
-
21
8 ( 800)
15
8 (800)
-
45
17 ( 1.700)
-
Pri objednaní uveďte model a požadovaný plyn. Vstupné a výstupné pripojenia budú dodané podľa krajiny použitia.
Stupnica modelu 829
Pouţitie:
Rovnaký ako typ 825. Tento výkonný ventil je určený pre tvrdé priemyselné podmienky. Hodí sa všade
tam, kde sa vyžaduje odolnosť zariadenia na hrubé zaobchádzanie a ťažké podmienky. Neprítomnosť
manometrov, ktoré sú citlivou súčasťou ventilov, tento typ redukčného ventilu určuje pre prácu
v podmienkach, v ktorých iné zlyhajú.
23
FĽAŠOVÉ REDUKČNÉ VENTILY
814
Dvojstupňový s dvomi manometrami
Popis:
Redukčný ventil odpovedajúci norme EN ISO 2503. Teleso redukčného ventilu je z kovanej mosadze a je
v ňom osadená dvojstupňová redukcia tlaku. Prvý stupeň vykonáva redukciu plného tlaku z tlakovej fľaše
približne o 90%. Druhý stupeň má membránu Ø 70 mm (z nerezovej oceli pre model do 25 bar), ktorá
presne riadi výstupný tlak. Všetky typy ventilov sú vhodné tiež pre ľahké plyny (Hélium, Vodík). Pre
zaistenie tesnosti vyrába HARRIS uzáver sedla prvého stupňa povrchovo potiahnutý teflonom P.T.F.E. a
vybavený vnútorným filtrom pre odstránenie nečistôt zo sintrovaného materiálu. Povrch telesa ventilu je
dvojmo pochrómovaný. Prehľadné manometre s výraznou stupnicou pre jednoduché odčítanie hodnôt.
Manometer bezpečnostne vyhovuje európskemu štandardu podľa EN–585. Všetky modely redukčných
ventilov majú na membráne druhého stupňa vnútorný bezpečnostný ventilček.
Špecifikácia:
model
987
max.
výst. tlak
bar (kPa) AC
Euro
USA
896-1,5
(AC alebo LP)
896N-1,5
(AC alebo LP)
1,5 (150)
896-4 -LP
896N-4-LP
896D-4
Q max [m3/h]
P3
prietok [m3/h]
O2
Air
N
Ar
H
He
bar (kPa)
LPG
CO2
10
-
-
-
-
-
-
4 (400)
11
-
4 (4 00)
-
-
-
-
-
-
-
9 ( 900)
10
-
896N-4
4 (4 00)
-
20
21
21
18
80
57
9 ( 900)
-
41
896D-10
896N-10
10 (1 000)
-
48
50
51
43
191
135
21 (2 100)
-
65
896D-15
896N-1,5
15 (1 500)
-
58
61
62
52
232
164
31 (3 100)
-
59
896DS-25
896DSN-25
25 (2 500)
-
49
52
53
44
198
140
51 (5 100)
-
44
Pri objednaní uveďte model a požadovaný plyn. Vstupné a výstupné pripojenia budú dodané podľa krajiny použitia.
Pouţitie:
Používajú sa všade tam, kde je nutné, aby sa výstupný tlak pohyboval v úzkom rozmedzí v rámci
nastavenia. Je vhodný pre náročné rezacie aplikácie, laboratórne systémy, alebo presné strojné
rezanie, ručné rezanie, drážkovanie a otryskávanie plameňom.
ŠPECIÁLNE REDUKČNÉ VENTILY
Model 814
Vysoký výstupný tlak 25 nebo 40 bar. Fľašový ventil, jednostupňový
s antikorovou membránou.
Popis:
Model ventilu s vysokým výstupným tlakom 25 nebo 40 bar. Membrána z antikorovej ocele Ø 70 mm
zaisťuje stabilný pracovný tlak. Pre zaistenie tesnosti vyrába HARRIS uzáver sedla prvého stupňa
potiahnutý teflonom P.T.F.E. a vybavený vnútorným filtrom pre zachytenie nečistôt je zo sintrovaného
materiálu. Vnútorný bezpečnostný ventilček na membráne u modelu 825 AD–25. Vonkajší
bezpečnostný ventilček pri modeli 825 ARS–40. Teleso ventilu je vyrobené z kovanej mosadze.
Dvojmo pochrómovaný povrch. Zriaďovacia “T“ skrutka pre jemné a presné nastavenie tlaku.
Prehľadné manometre s výraznou stupnicou pre ľahké odčítanie hodnôt. Ďalšie podrobnosti nájdete na
str. 20.
Špecifikácia:
model
Model 987 - pre
vysoký vstupný tlak
24
max.
výst. tlak
bar (kPa) AC
Euro
USA
825DS-25
825DSN-25
25 (2 500)
825ARS-40
825ARSN-40
40 (4 000)
Q max [m3/h]
P3
prietok [m3/h]
O2
Air
N
Ar
H
He
bar (kPa)
LPG
CO2
-
103
109
111
92
413
292
51 (5 100)
-
91
-
98
103
105
88
392
278
81 (8 100)
-
56
Pri objednaní uveďte model a požadovaný plyn. Vstupné a výstupné pripojenia budú dodané podľa krajiny použitia.
Pre všetky aplikácie s vysokým vstupným tlakom. Je ideálny pre vysokotlaké plazmové rezanie.
ŠPECIÁLNE REDUKČNÉ VENTILY
Fľašový ventil s extra vysokým vstupným tlakom
s dvoma manometrami
987
Popis:
Dodávaný tlak 100 a 170 bar. Vstupný tlak z fľaše až do 300 bar. Antikorová membrána. Kované
mosadzné teleso a kryt ventilu zaručujú maximálnu pevnosť. Jemné zriaďovanie tlaku veľkou
antikorovou T skrutkou. Púzdro sedla s KEL-f povrchom má integrovaný SS filter pre zachytenie
nečistôt. Výstupné 1/4" kované pripojovacie skrutkovanie. Viď tiež poznámky k regulátorom na
strane 20.
Špecifikácia:
model
987 -100- OX
987 -170- OX
987 -100- N2
987 -170- N2
987 -100- AR
987 -170- AR
987 -100- HE
987 -170- HE
987 -100- H2
987 -170- H2
987 -100- AI R
987 -170- AI R
987
max. výstupný tlak
bar (kPa)
plyn
prietok [m3/h]
kyslík
kyslík
dusík
dusík
100 (10 000 )
170 (17 000 )
100 (10 000 )
170 (17 000 )
266
285
285
305
argón
argón
hélium
hélium
vodík
vodík
vzduch
vzduch
100 (10 000 )
170 (17 000 )
100 (10 000 )
170 (17 000 )
100 (10 000 )
170 (17 000 )
100 (10 000 )
170 (17 000 )
238
255
756
810
1064
1140
280
300
Pri objednaní uveďte model a požadovaný plyn. Vstupné a výstupné pripojenia budú dodané podľa krajiny použitia.
Pouţitie:
Ideálny pre použitie v ropných rafinériách, chemických závodoch, výskumných laboratóriách a vo
všeobecnom strojárstve. Vhodný pre hydrogenácie, katalytické redukcie, intenzívne testy a
tlakové skúšky.
Redukčné ventily pre rozvody s jedným manometrom
847
Popis:
Redukčný ventil s vysokým prietokom a výstupným tlakom do 15 bar. Nové teleso ventilu vyrobené
z kovanej mosadze. Vnútorný filter pre zachytenie nečistôt je zo sintrovaného materiálu. Max. vstupný
tlak 25 bar. Pre argón a CO2 vo verzii s prietokom 15 l/min. a/alebo 30 l/min.
Špecifikácia:
model
manometer G1/4“
manometer 1/4NPT
847 -1,5-AC
847N-1 ,5- AC
847 -4-LP
847 -4-OX
847 -10-OX
847N-4 -OX
847 N-10-OX
847 -15-OX
847 N-15-OX
847 -15L
847 -30L
plyn
max. výstup. tlak
bar (kPa)
vstupný tlak
bar (kPa)
prietok
[m3/h]
acetylén
1,5 (150)
1, 5 ( 150)
16
propán
kyslík
4 ( 400)
5 (500)
32
4 ( 400)
10 (1000 )
15 (1500 )
15 (1500 )
15 (1500 )
15 (1500 )
97
107
112
kyslík
kyslík
Ar/ CO 2
Ar/ CO 2
15 l/min
30 l/min
Pri objednaní uveďte model a požadovaný plyn. Vstupné a výstupné pripojenia budú dodané podľa krajiny použitia.
847
Pouţitie:
Je špeciálne vyrobený pre zabezpečenie vysokého prietokového množstva v priemyselných
a laboratórnych rozvodoch stlačených plynov. Predovšetkým je vhodný na rezacie stroje, kde je
pripojených viac ako jeden rezací horák. Je vhodný tiež pre vysokovýkonné rezanie a nahrievanie.
802 & 822
Nápojový redukčný ventil na tlakové fľaše
Popis:
Vysoko prietokový nápojový redukčný ventil na CO2, dusík alebo zmesné plyny. Max. výstupný tlak
je 4 alebo 8 bar. Sú dodávané 2 modely – 802 s bočným a 822 so zadným pripojovaním závitom.
Teleso redukčného ventilu je z kovanej mosadze. Vnútorný filter pre zachytenie nečistôt je zo
sintrovaného materiálu. Zriaďovacia skrutka k nastaveniu tlaku je odolná proti poškodeniu. Ventily
sú vybavené spätným ventilom zabraňujúcim vniknutiu kvapaliny do tlakovej fľaše s plynom. Výstup
so špeciálne vstavaným guľovým ventilom pre odstraňovanie vnútorného kondenzátu.
Bezpečnostné manometre s dvojitou stupnicou kalibrovanou v jednotkách bar / kPa. Výstupné
pripojenie je 7/16“–20 UNF s nalisovaným závitom pre pripojenie 1/4“ plastové hadice. Model 802
môže byť spojený s pripojovacou spojkou slúžiacou pre 3 odberné miesta z 1 tlakové fľaše.
Špecifikácia:
model
822
max. výstup. tlak
bar (kPa)
poloha vstupu
Q max [m3/h]
N
CO2
802 R-4
802 R-8
4 (400)
8 (800)
boční
boční
23
91
30
91
822 R-4
822 R-8
4 (400)
8 (800)
zadní
zadní
23
30
91
91
Pri objednaní uveďte model a požadovaný plyn. Vstupné a výstupné pripojenia budú dodané podľa krajiny použitia.
Pouţitie: Ventil je vhodný pre reštaurácie, výrobne nápojov, distribučné veľkoobchody s nápojmi,
bary, pohostinstvá a vinárne.
25
PRIETOKOMERNÉ REGULÁTORY
801 DB-F Regulátor pre tlakové fľaše s plavákovým prietokomerom
Popis:
Redukčný ventil s plavákovým prietokomerom pre presné nastavenie prietoku plynu pre maximálny
vstupný tlak 230 bar vyrobený v súlade s EN ISO 13918. Maximálny vstupný tlak 230 bar. Presne
prednastavený tlak na výstupe. Prietokomer má ľahko čitateľnú stupnicu s prakticky 360°
viditeľnosťou. Je vyrobený z polykarbonátu. Teleso ventilu je vyrobené z kovanej mosadze a čierno
lakované. Vnútorný filter pre zachytenie nečistôt je zo sintrovaného bronzu. Vysokotlaké sedlo ventilu
s teflonovou tesniacou plochou. Kovaný samo zábrusný vnútorný pretlakový ventil (IRV). Manometer
výstupného tlaku plynu z fľaše Ø 63 mm je v súlade s EN 562. Pre 300 barovú verziu – viď. model
901DB-F.
Špecifikácia:
model
801 DB-F
plyn
prietok max.
[m3/h]
stupnica
manometer [bar/psi]
prietokomer [l/min]
801 DB-15F
Ar a/alebo CO2
15
0 ÷ 315 / 0 ÷ 4000
0 ÷ 15
801 DB-30F
Ar a/alebo CO2
30
0 ÷ 315 / 0 ÷ 4000
0 ÷ 30
Pri objednaní vždy uveďte typ RV a plyn. Pripojenie na fľašu je dodávané podľa krajiny použitia . Výstupný závit
špecifikuj pri objednaní (viď. str.30 – prietokomery)
Pouţitie:
Prietokomer s meraním aktuálneho prietoku. Je určený pre všetky metódy zvárania a pre laboratórne
použitie.
825 D-F Regulátor pre tlakové fľaše s plavákovým prietokomerom
Popis:
Identický s modelom 801DB-F, ale s membránou Ø 70 mm pre presné nastavenie tlaku a
prietoku. Odolný chrómovaný kryt. Pre 300 barovú verziu – viď. model 925D-F.
prietok max.
stupnica
model
plyn
[m3/h]
manometer [bar/psi]
prietokomer [l/min]
825 D-15F
825 D-30F
825 D-F
Ar a/nebo CO2
Ar a/nebo CO2
15
30
0 ÷ 315 / 0 ÷ 4000
0 ÷ 315 / 0 ÷ 4000
0 ÷ 15
0 ÷ 30
Pri objednaní vždy uveďte typ RV a plyn. Pripojenie na fľašu je dodávané podľa krajiny použitia . Výstupný závit
špecifikuj pri objednaní (viď. str.30 – prietokomery)
Pouţitie:
Veľký, odolný regulátor pre profesionálne zváranie. Je určený pre všetky metódy zvárania a pre
laboratórne použitie.
821 DB-F Dvojvýstupový regulátor pre tlakové fľaše s dvomi
oddelenými plavákovými prietokomermi
Popis:
Zadný vstup.
Jeden regulátor a jedna tlaková fľaša = dva zdroje plynu s oddeleným riadením toku. Rozsah
regulácie 0 ÷ 30 l/min alebo 0 ÷ 15 l/min podľa voľby. Mosadzné kované teleso, čierny kryt
a manometer vyhovujúci EN 562. Kovaný samo zábrusný testovaný vnútorný bezpečnostný poistný
ventil . Dva prietokomery s regulačným kolieskom v 180° postavení pre jemnú a presnú reguláciu
prietoku. Polykarbonátový vonkajší kryt prietokomera a vnútorná trubka s 360° viditeľnosťou.
Prietokomer je konštruovaný a kalibrovaný pre prednastavený vstupný tlak 3,5 bar.
Pouţitie:
Ideálny pre ľahké a stredne výkonné MIG / TIG zváranie.
803-P Šetrič inertných plynov pre výstup z prietokomerných
regulátorov
821 DB-F
Popis:
Používa sa pre odstránenie tlakových rázov pri začatí každého zváracieho procesu (pri každom
zapálení oblúka). Je vhodný pre zváranie metódami MIG/MAG. Zvlášť vhodný pre nasadenie pri
výrobe krátkych zvarov, prípadne pre stehovanie dielov. Udržuje konštantný prietok a tlak plynu pri
každom zvare. Umožňuje úsporu ochranného plynu až o 60%. Teleso šetriča je pre max. bezpečnosť
vyrobené z mosadzi.
Špecifikácia:
model
803-P002
803-P001
803-P003
vstup (vnútorný závit)
9 / 16 x 18 UNF
3 / 8 BSP
1 / 4 GAS
výstup (vonkajší závit)
9 / 16 x 18 UNF
3 / 8 BSP
1 / 4 GAS
Pouţitie:
Šetrič je možné použiť pre všetky aplikácie MIG / MAG prípadne TIG zvárania. Je možné
ho namontovať na výstup z ľubovoľného modelu redukčného ventila .
803-P
26
PRIETOKOMERNÉ REGULÁTORY
601 D-F Kompaktný regulátor pre tlakové fľaše
Popis:
Kované mosadzné teleso a kryt pre maximálnu pevnosť . Vysokotlaké puzdro sedla s teflonovým
tesnením a s vnútorným vstupným filtrom pre odlučovanie nečistôt . Sintrovaný zabrúsený
vnútorný pretlakový ventil (IRV). Čierno lakovaný manometer Ø 50 mm v Euro vyhotovení. Zadné
pripojenie – typ na želanie.
Špecifikácia:
model
601 D-15F
601 D-30F
plyn
Ar a/alebo CO2
Ar a/alebo CO2
prietok max.
[m3/h]
stupnica
manometer [bar/psi]
prietokomer [l/min]
0 ÷ 315 / 0 ÷ 4000
0 ÷ 315 / 0 ÷ 4000
15
30
0 ÷ 15
0 ÷ 30
Pri objednaní vždy uveďte typ RV a plyn. Pripojenie na fľašu je dodávané podľa krajiny použitia .
Pouţitie:
Prietokomer s meraním aktuálneho prietoku. Ideálny pre ľahkú prevádzku zvárania metódou MIG/TIG.
601 D-F
601 D-F Kompaktný jednostupňový prietokomerný regulátor pre
tlakové fľaše s manometrom a analógovým prietokomerom
Popis:
Kované mosadzné teleso a kryt pre maximálnu pevnosť . Vysokotlaké puzdro sedla s teflonovým
tesnením a s vnútorným vstupným filtrom pre odlučovanie nečistôt . Vnútorná poistka na
membráne. Čierno lakovaný manometer Ø 50 mm v Euro vyhotovení. Kompletný s hadicovou
prípojkou na priemer 5 až 6 mm. Zadné pripojenie – typ na želanie.
Špecifikácia:
model
601-15L
601-30L
plyn
Ar a/alebo CO2
Ar a/alebo CO2
prietok max.
[m3/h]
stupnica
manometer [bar/psi]
prietokomer [l/min]
0 ÷ 315 / 0 ÷ 4000
0 ÷ 315 / 0 ÷ 4000
15
30
0 ÷ 15
0 ÷ 30
Pri objednaní vždy uveďte typ RV a plyn. Pripojenie na fľašu je dodávané podľa krajiny použitia .
601-L
Pouţitie:
Ideálny pre ľahkú prevádzku zvárania metódou MIG/TIG.
801 DB-L Regulátor pre tlakové fľaše
Popis:
Presný prietok pomocou kalibrovanej výstupnej trysky. EURO štýl podľa EN ISO 2503. Vysokotlaké
púzdro sedla s teflonovým tesnením a s vnútorným vstupným filtrom zo sintrovaného bronzu pre
odlučovanie nečistôt. Kované mosadzné teleso a kryt pre maximálnu pevnosť. Čierno lakovaný
kryt regulátora. Sintrovaný zabrúsený vnútorný pretlakový ventil IRV. EURO štýl podľa EN ISO
2503. Odolný manometer a prietokomer priemeru 63 mm podľa EN-562. Výstupný analógový
prietokomer kalibrovaný v l/min. Prietok nastaviteľný regulačnou ružicou.
Špecifikácia:
model
801DB-L
801 DB-15L
801 DB-30L
801 DB-50L
plyn
Ar a/alebo CO2
Ar a/alebo CO2
Ar a/ alebo CO2
prietok max.
[m3/h]
stupnica
manometer [bar/psi]
prietokomer [l/min]
0 ÷ 315 / 0 ÷ 4000
0 ÷ 315 / 0 ÷ 4000
0 ÷ 315 / 0 ÷ 4000
15
30
50
0 ÷ 15
0 ÷ 30
0 ÷ 50
Pri objednaní vždy uveďte typ RV a plyn. Pripojenie na fľašu je dodávané podľa krajiny použitia .
Pouţitie:
Vhodný pre ľahkú a strednú prevádzku zvárania metódou MIG/TIG, 100% presnosť je pri prietoku 15
l/min. CO2.
801 DB-L Regulátor pre tlakové fľaše
Popis:
Ventil je rovnaký ako 801L, ale s väčšou membránou (Ø 70 mm ) pre presné nastavenie prietoku a
reguláciu tlaku. Sintrovaný zabrúsený vnútorný pretlakový ventil IRV. EURO štýl podľa EN ISO 2503.
Odolný manometer a prietokomer priemeru 63 mm podľa EN-562. Výstupný analógový prietokomer
kalibrovaný v l/min. Prietok nastaviteľný regulačnou ružicou. . Kované mosadzné teleso a kryt pre
maximálnu pevnosť. Chromovaný kryt regulátoru. Sintrovaný zliatinový vnútorný filter pre zachytenie
nečistôt.
Špecifikácia:
model
825D-L
825 D-15L
825 D-30L
825 D-50L
plyn
Ar a/ alebo CO2
Ar a/ alebo CO2
Ar a/ alebo CO2
prietok max.
[m3/h]
15
30
50
stupnica
manometer [bar/psi]
prietokomer [l/min]
0 ÷ 315 / 0 ÷ 4000
0 ÷ 315 / 0 ÷ 4000
0 ÷ 315 / 0 ÷ 4000
0 ÷ 15
0 ÷ 30
0 ÷ 50
Pri objednaní vždy uveďte typ RV a plyn. Pripojenie na fľašu je dodávané podľa krajiny použitia .
Pouţitie:
Regulátor väčšej veľkosti s prietokomerom pre zváranie metódami MIG/TIG, 100 % presnosť je pri
prietoku 20 l/ min. CO2.
27
PRÍSLUŠENSTVO PRE STROJNÉ REZANIE
Rezací horák
198
Popis:
Univerzálny tlakový injektor pre max. úspornosť prevádzky. Mosadzná hlavica horáku. Rezací výkon
do 380 mm.
Špecifikácia:
198-2 / 198-2F
198-2T / 198-2TF
dĺžka
počet
upínací Ø
dĺžka
model
[mm]
[mm]
[mm]
[mm]
vstupov
198-2
2
32
250
198- 2F
2
32
250
198-2/35
2
35
250
198- 2F/35
2
35
250
198-2T
3
32
250
198- 2TF
3
32
250
198-2 T/30
3
30
250
198- 2TF/30
3
30
250
198-2 T/35
3
35
250
198- 2TF/35
3
35
250
198-2 TA
3
32
460
198- 2TAF
3
32
460
Všetky horáky typu 198 sú na požiadanie dodávané s Ø telesa 30, 32 a 35mm. Všetky acetylénové horáky pracujú s
rovnotlakým tlakovým systémom. Pri objednávaní je treba označiť “E“ . Napr. pre kyslík – acetylén model
198 –2TE.
133
133-2 / 133-2F
počet
vstupov
model
upínací Ø
Rezací horák
Popis:
Kompaktný krátky horák s rezacím výkonom do 200 mm.
Špecifikácia:
model
133-2
133-2V
133-2/28
133-2V /28
počet
vstupov
3
3
3
3
upínací Ø
dĺžka
[mm]
[mm]
30
30
28
28
65
65
65
65
rúrky
ventily
rúrky
ventily
model
133- 2F
133- 2FV
133- 2F2 8
133- 2FV/2 8
počet
vstupov
upínací Ø
dĺžka
[mm]
[mm]
30
30
28
28
65
65
65
65
3 rúrky
3 ventily
3 rúrky
3 ventily
133-2 / 133-2F
6290
Rýchlorezné trysky
kyslík – propan, zemný plyn
6290 – VVC: Dvojdielne trysky pre rezanie do 250 mm.
6290 – NH: Dvojdielne trysky pre rezanie od 225 do 380 mm.
označenie
trysky
6290-VVC
6290-NH
rezací rozsah
[mm]
rezacia rýchlosť
[mm/min]
tlak kyslíka [bar]
predohrev
rez
tlak plynu
[bar]
5/0-VVC
1÷4
750
0,4
3,0
minimum
4/0-VVC
4÷6
700
0,5
3,0
0, 015
3/0-VVC
2/0-VVC
6÷9
9 ÷ 12,5
650
630
0,7
0,7
5,0
5,0
-“-“-
0-V VC
01/ 2-V VC
1-V VC
1 1/2-VVC
12,5
20 ÷
35 ÷
60 ÷
÷ 20
35
60
75
600
550
480
310
0,7
0,7
0,7
0,7
6,0
7,0
7 ,0
7,0
-“-“-“-“-
2-V VC
2 1/2-VVC
3-V VC
75 ÷ 125
125 ÷ 150
150 ÷ 175
280
200
180
0,7
0,7
0,7
7,0
7,0
7,0
-“-“-“-
4-V VC
5-V VC
5 1/2-VVC
175 ÷ 200
200 ÷ 225
225 ÷ 250
180
150
130
0,7
0,7
0,7
7,0
6 ,0
6,0
-“-“-“-
5-NH
6-NH
7-NH
225 ÷ 250
250 ÷ 275
275 ÷ 300
130
130
120
0,7
0,7
0,7
4,0
4,0
4,0
-“-“-“-
8-NH
300 ÷ 380
110
0,7
4,0
-“-
kyslík – acetylén
6290 – NH: Dvojdielne trysky pre rezanie od 225 do 380 mm.
6290-VAX
6290-VPM
označenie
trysky
28
rezacia rýchlosť
[mm/min]
tlak kyslíka [bar]
predohrev
rez
1-V AX
2-V AX
3-V AX
0÷8
8 ÷ 15
15 ÷ 35
6 50
600
5 50
0,7
0,7
0,7
2,5 ÷ 4,0
5 ,0
7 ,0
4-V AX
5-V AX
7-V AX
35 ÷ 75
75 ÷ 150
150 ÷ 200
450
300
150
0,7
0,7
0,7
7 ,0
7 ,0
6 ,5
kyslík – MAPP, kyslík – špeciálne plyny
6290 – VPM:
Dvojdielne trysk y pre rezanie do 200 mm.
6290 – NHM:
Dvojdielne trysk y pre rezanie od 200 do 300 mm.
označenie
rezací rozsah
rezacia rýchlosť
tlak kyslíka [bar]
trysky
6290-NHM
rezací rozsah
[mm]
[mm]
[mm/min]
predohrev
rez
tlak plynu
[bar]
minimum
0, 015
-“-“-“-“-
tlak plynu
[bar]
0-VPM
1-VPM
1÷4
4÷8
750
700
0,5
0,5
3 ,0
3 ,0
minimum
0, 015
2-VPM
3-VPM
4-VPM
5-VPM
6-VPM
7-NHM
8 ÷ 15
15 ÷ 35
35 ÷ 75
75 ÷ 150
150 ÷ 200
200 ÷ 300
620
550
450
250
150
125
0,5
0,5
0,7
0,7
0,7
0,7
5 ,0
7 ,0
7 ,0
7 ,0
7 ,0
4 ,0
-“-“-“-“-“-“-
PRÍSLUŠENSTVO PRE STROJNÉ REZANIE
TH-98
TH-98-AA-600
TH-98-AA-700
Dvojtryskový adaptér
Nastaviteľný dvojtryskový adaptér pre 2 súbežné rezy jedným horákom. Nastaviteľný v rozsahu od
30 do 305 mm (typ TH-98-AA-600 v rozsahu 30 až 600 mm, typ TH-98-AA-700 v rozsahu 30 až 700
mm). Tesnený "O" krúžkom. Veľký výkon ( až 200 mm pre každú trysku).
TH-98
S–98–C
Nastaviteľný tryskový adaptér
Umožňuje nastavenie trysky do ľubovoľného uhlu bez natočenia horáka. Tesnený "O" krúžkom.
Veľký výkon ( až 200 mm) pri kolmom - 90° nastavení.
S-98-C
96–DC
Šetrič kyslíka
Dvojstupňový šetrič kyslíka pre 3 hadicový horák. Vhodný pre rozvody kyslíka. Pohyblivou páčkou
sa upraví plameň z extrémneho plameňa pri prepichu a rýchlo sa zmení na normálny
ekonomický plameň .Znižuje spotrebu kyslíka a plynu, zvyšuje kvalitu rezu bez strusky a jeho
pravouhlosť, skracuje dobu prepichu. Neodporúča sa pre rezanie s acetylénom.
96-DC
BV–98–2
Úkosovacia hlava
Používa sa iba pre zemný plyn a propán. Zvyšuje rýchlosť a kvalitu pri rezaní úkosov. Používa sa
spolu s tryskami 6290–3NFF okrem 1NFF a 2NFF a môžu byť použité tiež podobné štandardné
6290–NX a VVC. Pre optimálny výsledok je možné použiť špeciálne nahrievacie trysky 1390–3H.
C–98–V2
Poistka proti spätnému šľahnutiu plameňa pre rezací kyslík na
trojhadicový horák.
BV-98-2
Zabraňuje spätnému prúdeniu plynu. Odporúča sa ju použiť v prípade, že na prívode kyslíka nie je
uzatvárací ventil. Nie je potrebná, pokiaľ je uzatvárací ventil prívodu kyslíka priamo na horáku. Pre
rezací výkon do 250 mm.
C-98-V2
88–6CVTR/CVTL
Poistka
88-6 CVTR
88-6 CVTL
Poistka zabraňujúca spätnému prúdeniu plynu pre predohrev. Pomáha zabrániť nebezpečnému
spätnému prúdeniu a zmiešavaniu plynu v hadiciach a redukčných ventiloch. Použiteľná pre rezanie do
300 mm.
(Celkový prehľad poistiek viď. str.31)
E–9
Čistič trysiek - drôtikový
E-9
Pružné drôtené slučky čistia trysky bez deformácií (zväčšovanie ich prierezu). Potrebné pre
strojné trysky 6290-VVC, VAX, VPM, NH, NHM.
29
PRÍSLUŠENSTVO
Náhradné manometre a prietokomery
Popis:
Ľahko čitateľná dvoj rozsahová stupnica krytá odolným polykarbonátovým sklíčkom. Tuhý oceľový
kryt chránený lakom odolným korózii. Presný chod. Euro prevedenie meradla v súlade s EN-562..
Stupnica
[bar / psi]
model pre Európu
plyn
0 ÷ 315 / 0 ÷ 4000
0 ÷ 60 / 0 ÷ 800
0 ÷ 25 / 0 ÷ 350
0 ÷ 16 / 0 ÷ 200
0 ÷ 6 / 0 ÷ 80
0 ÷ 40 / 0 ÷ 500
0 ÷ 2,5 / 0 ÷ 30
Ø 63 m m G1/4“
model pre USA
Ø 63 m m G1/4“
Ø 63 m m 1/4“
čierny
NPT
Ø 63 m m 1/4“
NPT
oxygen
oxygen
oxygen
oxygen
8E-615-OX
8E-6620-O X
8E-6411-O X
8E-619-OX
8E -615 -OXBP
8A-615-O X
8E -619 -OXBP
8A-6411 -OX
oxygen
8E-661-OX
8E -661 -OXBP
8A-619-O X
-
8A-608 3-OX
-
acetylén
acetylén
8E-617-AC
8E-686-AC
8E -617 -ACBP
8E -686 -ACBP
8A-617- AC
8A-686- AC
8A-609 2-AC
8A-609 2-AC
615
0 ÷ 315 / 0 ÷ 4000
-
0 ÷ 60 / 0 ÷ 800
-
8E-615
8E-6620
8E -615BP
-
0 ÷ 40 / 0 ÷ 500
0 ÷ 25 / 0 ÷ 350
-
8E-617
8E-6411
0 ÷ 16 / 0 ÷ 200
0 ÷ 6 / 0 ÷ 80
-
0 ÷ 2,5 / 0 ÷ 30
0 ÷ 16 LPM
0 ÷ 32,6 LP M
0 ÷ 54 LPM
8A-610 2-OX
-
-
-
8E -617BP
-
-
-
8E-619
8E-661
8E -619BP
8E -661BP
-
-
-
8E-686
8E-6001
8E -686BP
8E -600 1BP
8A-6001
-
-
8E-6003
8E-6002
8E -600 3BP
8E -600 2BP
8A-6003
-
8A-6002
-
-
861 a 866 Prietokomery
Popis:
Prietokomer pre presné nastavenie tlaku a presné nastavenie prietoku. Ľahká čitateľnosť a viditeľnosť
nastavenia v 360° cez praktickú nerozbitnú polykarbonátovú trubicu. Mosadzné teleso a ovládacie
koliesko. Ihlový ventil pre presné a jemné nastavenie prietoku.
prietok
[l/min]
model
861
866
plyn
pozícia
ventilu
kalibrácia
závit
výstup
vstup
[bar / psi]
90°
3,5/50
¼“ NPT vonkajší
viď. poznámka niţšie
90°
3,5/50
¼“ NPT vonkajší
viď. poznámka niţšie
3,5/50
¼“ NPT vonkajší
viď. poznámka
90°
3,5/50
G 3/8“ vnútorný
viď. poznámka niţšie
90°
3,5/50
G 3/8“ vnútorný
viď. poznámka niţšie
90°
3,5/50
G 3/8“ vnútorný
viď. poznámka niţšie
Ar/CO2
180°
3,5/50
¼“ NPT vonkajší
viď. poznámka niţšie
30
Ar/CO2
180°
3,5/50
¼“ NPT vonkajší
viď. poznámka niţšie
866 -15L-OX
niţšie
15
CO2
180°
3,5/50
¼“ NPT vonkajší
viď. poznámka
866 A-1 5L -ARC
15
Ar/CO2
180°
3,5/50
G 3/8“ vnútorný
viď. poznámka niţšie
866 A-3 0L -ARC
866 A-1 5L -OX
30
15
Ar/CO2
CO2
180°
180°
3,5/50
3,5/50
G 3/8“ vnútorný
G 3/8“ vnútorný
viď. poznámka niţšie
viď. poznámka niţšie
861 -15L-ARC
15
Ar/CO2
861 -30L-ARC
30
Ar/CO2
861 -15L-OX
niţšie
15
O2
861 A-1 5L -ARC
15
Ar/CO2
861 A-3 0L -ARC
30
Ar/CO2
861 A-1 5L -OX
15
O2
866 -15L-ARC
15
866 -30L-ARC
90°
Poznámka k prietokomerom:
Výstup prietokomeru - pripojte nasledujúci kód pre požadovaný výstup.
“-“ pre 9/16”- UNF-RH
pravý závit
"4“ pre G 3/8” –LH
ľavý závit
“1“ pre G 3/ 8”-RH
pravý závit
“5“ pre 6 mm
hadicové pripojenie
“2“ pre G ¼”-RH
pravý závit
“6“ pre 1 0 mm
hadicové pripojenie
“3“ pre .622” -18UN-RH
pravý závit
“7“ pre 8 mm
hadicové pripojenie
Pokiaľ objednávate pre model 601 vložte „G“ do označenia modelu , napr . 861 G30LA RC5
188
Suché predlohy
Hlavnou príčinou nebezpečia výbuchu je zmiešavanie plynov v regulátore alebo hadici . Spätná poistka
typ188 poskytuje maximálnu ochranu. Každý model 188 odpovedá EN-730. Verzia 188-2 umožňuje
dvojnásobný prietok oproti verzii 188
max. prietok
max. vstup. tlak
závit
model
plyn
[bar / kPa]
[ l/hod ]
vstup
výstup
188-2L
30
188-R
188 –R
kyslík
188 –L
horľavý plyn
100 000
20 (2000)
9/16 “ x 18 RH
9/16“ x 18 RH
30 000
5 (500)
9/16 “ x 18 LH
188 –2R
kyslík
9/16“ x 18 LH
180 000
20 (2000)
9/16 “ x 18 RH
188 –R
horľavý plyn
9/16“ x 18 RH
5 (500)
9/16 “ x 18 LH
188 –RG B
kyslík
9/16“ x 18 LH
100 000
20 (2000)
3/8 BSP RH
188 –LG B
3/8 BS P RH
horľavý plyn
30 000
5 (500)
3/8 BSP LH
3/8 BS P LH
188 –2RG B
kyslík
180 000
20 (2000)
3/8 BSP RH
3/8 BS P RH
188 –2LG B
horľavý plyn
60 000
5 (500)
3/8 BSP LH
3/8 BS P LH
Poznámka:
60 000
Všetky modely sú tiež k dispozícii s tepelnou poistkou - označené "T" v kóde
PRÍSLUŠENSTVO
Poistky proti spätnému šľahnutiu plameňa
Popis:
Poistka zabraňuje spätnému toku (prúdeniu) plynov - horákový typ. Rezací výkon do 300 mm. Pomáha
zabrániť nebezpečnému spätnému toku plynu a zmiešaniu v redukčných ventiloch alebo hadiciach.
kyslík
plyn
výstup
vstup
88- 6CV TR
88-6CVTL
9/1 6x18 UNF
9/1 6x18 UNF
88- 3F R
88-3FL
9/1 6x18 UNF
M16x1,5
88- 3AR
88-3 AL
9/1 6x18 UNF
622-18 UN
88- 3CTR
88-3CTL
M16x1,5
M16x1,5
88- 3GBR1
88-3G L
9/1 6x18 UNF
3,8 BSP
88- 6GBR
88-6G BL
3,8 BSP
3,8 BSP
88- 3AR1
88-3 AL1
622-18 UN
622-18 UN
88–4CVR / 88–4CVL
Rovnaká ako 88–3FGR / 88–3FGL , ale pre redukčné ventily (9/16“ x 18 UNF závit).
88–3CVR / 88–3CVL
Zhodná ako predchádzajúca. Vstupný závit 1/4“ NPT s kužeľom, výstup 9/16“ x 18 UNF
Spojky s vonkajším závitom pre redukčné ventily HARRIS
výstup
typ
957- L
957- R
957- SL
Štandard 9 /16x18 ľavý
Štandard 9 /16x18 pravý
3/8 B.S .P. ľavý
957- SR
957- AA
3/8 B.S .P. pravý
.622 -18 ľavý
957- AO
.622 -18 pravý
F-957-L
M16x1,5 ľavý
F-957-R
M16x1,5 pravý
G-95 7-1L
1/4 B.S .P. ľavý
G95 7-1R
1/4 B.S .P. pravý
Kalibrované spojky s vonkajším závitom pre redukčné ventily HARRIS
typ
plyn
Max. prietok [l/min]
výstup
957 -AO 15- ARCD
957 -AO 30-OX
Ar – CO2
O2
15
30
.622-18-UN
.622-18-UN
957 -AO 50- ARCD
957 -AO 50-OX
957 -AR15-ARCD
50
50
15
.622-18-UN
.622-18-UN
1/4 B.S .P.
957 -AR50-ARCD
Ar – CO2
O2
Ar – CO2
Ar – CO2
50
1/4 B.S .P.
957 -FR15 -ARCD
Ar – CO2
15
M1 6x1, 5
957 -FR50 -ARCD
957 -R1 5-ARCD
Ar – CO2
Ar – CO2
50
15
M1 6x1, 5
9/16x18 UNF
957 -R1 5-N2O
957 -R1 5-OX
N2O
O2
15
15
9/16x18 UNF
9/16x18 UNF
957 -R1 5-ARCD
957 -SR15-ARCD
Ar – CO2
Ar – CO2
15
15
9/16x18 UNF
3/8 B.S .P.
957 -R1 5-OX
957 -SR50-ARCD
O2
Ar – CO2
15
50
9/16x18 UNF
3/8 B.S .P
957 -SR50- N2O
N2O
50
3/8 B.S .P
801 57-R15- ARCD
Ar – CO2
15
9/16x18 UNF
801 57-R15-OX
801 57-R50- ARCD
15
50
9/16x18 UNF
9/16x18 UNF
801 57-R50- N2O
O2
Ar – CO2
N2O
50
9/16x18 UNF
801 57-SR15 -ARCD
Ar – CO2
15
3/8 B.S .P
801 57-SR50 -ARCD
Ar – CO2
50
3/8 B.S .P
Prevlečné matice pre pripojenie
hadíc
959 – L ( 9/16 x 18 ) ľavý
959 – R ( 9/16 x 18 ) pravý
986 – 2 pre hadice Ø 8 mm
986 – 3 pre hadice Ø 6 mm
986 – 4 pre hadice Ø 5 mm
Poznámka: Ostatné typy závitov je možné dodať
na požiadanie
Hadicový nadstavec – nátrubok
pre pripojenie hadíc
986 – 1 pre hadice Ø 9 mm
31
PRÍSLUŠENSTVO
52 L/R ihlové ventily
Ihlové uzatváracie ventily pre presné a rýchle nastavenie prietoku. Môžu byť inštalované na výstupe z
redukčného ventilu. Obzvlášť je vhodný pre laboratórne účely.
52- L:
Výstup 9 / 16 x 18 UNF ľavý, vstup 1 / 4 NPT kužeľ.
52- R:
Výstup 9 / 16 x 18 UNF pravý, vstup 1 / 4 NPT kužeľ.
52:
Výstup 1 / 4“ rúrkový závit, vstup 1 / 4 NPT kužeľ.
“Y“ Diely
“Y“ Diely pre rozdelenie tlaku z jedného redukčného ventilu do dvoch hadíc. Možnosť pripojiť priamo na
redukčný ventil.
.
37- L:
S 2 ihlovými ventilmi (9/16 UNF ľavý)
37- R:
S 2 ihlovými ventilmi (9/16 UNF pravý)
37- L2:
Bez ventilov (9 /16 UNF ľavý)
37- R2:
Bez ventilov (9 /16 UNF pravý)
Závitové redukcie
Závitová redukcia
Prevod
Vnútorný závit
Vonkajší závit
38 -GBR
9/1 6-18-UNF-RH
3 /8-1 9-BSP-RH
38 -GBL
9/1 6-18-UNF-LH
3 /8-1 9-BSP-LH
38 -2AL
9/1 6-18-UNF-LH
6 22-18 -UN-LH
38 -2AR
9/1 6-18-UNF-RH
6 22-18 -UN-RH
38 -2FR
9/1 6-18-UNF-RH
M-16 x1,5-RH
38 -2FL
9/1 6-18-UNF-LH
M-16 x1,5-LH
38 -2GR
9/1 6-18-UNF-RH
1 /4
38 -2GL
9/1 6-18-UNF-LH
R-3/8-LH
38 -2GBR
9/1 6-18-UNF-RH
3 /8-1 9-BSP-RH
38 -3GR
9/1 6-18-UNF-RH
R-3/8
38 -3GRL
9/1 6-18-UNF-LH
R-3/8-RH
38 -3LO
R-3 /8- LH
1 /4 NPT
38 -4GL
9/1 6-18-UNF-LH
R-1/4-LH
38 -5GL
R-1 /4-G AS -BSP-
9 /16 -18-UNF-2A-LH
38 -5GR
LH R-1 /4-G AS -
9 /16 -18-UNF-2A-RH
38 -6GL
BSP-RH
R-3
/8-G AS -BSP-LH
9 /16 -18-UNF-2A-LH
38 -6GR
R-3 /8-G AS -BSP-
9 /16 -18-UNF-2A-RH
38 -6GRM
RH R-3 /8-G AS -
9 /16 -18-UNF-2A-RH
38 -7GRL
BSP-RH
R-3
/8-G AS -BSP-RH
9 /16 -18-UNF-2A-LH
9/1 6-18-UNF-RH
R-3/8
38 -8GR
Kolieskové vedenia a príslušenstvo pre kruhové rezanie
R-69-3B:
Pre použitie s tryskami 6290. Maximálny priemer kruhu do 750mm. Vhodné len pre rezy pod uhlom
90° . Pre horáky / rezacie nadstavce 62-5, 42-4, 142, 72-3, 73-3, 49-2 a trysky 6290.
R-69-880:
R-69-880
Rovnaké ako R-69-3B. Pre horáky 880 A 880F s tryskami 6290. Maximálny priemer kruhu do
750mm. Vhodné len pre rezy pod uhlom 90°.
I-69-6:
Pre rezanie pod uhlom do 45°. Pre horáky/ rezacie nadstavce 62-3, 42-4, 142, 72-2, 73-2, 49-2 a
6290 rezacie trysky.
I-69-6
R-69-4C:
Rovnaké ako R-69-3B. Pre horáky/ rezacie nadstavce NM-250 a 59-3. Vhodné len pre rezy pod
uhlom 90° a na rezacie trysky 8290.
I-69-7:
Pre horák 36-2 a rezacie trysky 3690.
R-69-A:
Pre horák 28-L a rezacie trysky 2890.
32
PRÍSLUŠENSTVO
C-9
Drôtené kalibrované čistiace ihly pre čistenie trysiek pre ručné rezanie.
I–62–X
Univerzálny montážny kľúč pre montáž a demontáž horákových trysiek a
prevlečných matíc.
PREVODY JEDNOTIEK
1 bar
1 bar
1 kPa
1 kPa
1 psi
1 psi
1 ft3 / h (kubic.stopa/hod)
1 Lpm( litr / min )
1 Btu (British thermal unit)
1 cal
1 in (inch - palec)
1 ft (stopa)
1 oz (unce)
1 lb (libra)
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
100 kPa
14,50 psi
0,01 bar
0,1450 psi
0,06896 bar
6,896 kPa
0,0283159 m3/h = 28,3159 L/h = 0,472 L/min
0,0353 ft3/min = 2,118ft3/hod
251,98 cal
-3
3,968 x 10 Btu
2,539 cm
30,4 cm
28,35 g
0,4536 kg
z
na
x koeficient
m3/h
Lpm
m3/h
m3/h
ft3/h
kPa (kilopascal)
Mpa (megapascal)
psi
bar
bar
bar
16.7
Prevody jednotiek :
Lpm
Ft3/h
m3/h
bar
bar
bar
kPa
MPa
psi
0. 06
0. 028
35.31
100
0. 1
14.5 (libra na štvorcový palec)
0. 01
10
0. 069
33
Zastúpenie spoločnosti
HARRIS
v Slovenskej republike:
PIERCE CONTROL AUTOMATION – SK, spol. s r.o.
Ruppeldtova 9 , 036 01 Martin
Tel. : +421 43 430 20 65
Fax. : +421 43 430 20 66
www.pierce.sk
e-mail : [email protected]
34
Download

Katalog HARRIS