CHRONICKÉ ŽILOVÉ OCHORENIE
MÔŽETE MAŤ POD KONTROLOU
Správna kombinácia vašich aktivít a odbornej liečby môže znížiť tlak
v povrchových žilách, a tým výrazne ovplyvniť kvalitu vášho života.
LIEČBA
ŽILOVÉHO
OCHORENIA
TOTO MÔŽETE UROBIŤ VY
SPRIEVODCA
A PACIENTA
Žilové ochorenie má dlhodobý a postupne zhoršujúci sa priebeh
Stačí počúvať, čo vaše nohy hovoria!
Pohybujte nohami pri
každej príležitosti
(prechádzajte sa, robte nohami
krúživé pohyby)
Vyberte si vhodný šport
(vhodná je chôdza, gymnastické cviky,
tanec alebo plávanie)
Vyvarujte
sa priamemu
V
pôsobeniu
tepla
p
(
(opaľovanie,
horúci kúpeľ, sauna
ssú nevhodné)
P
Predchádzajte
zzápche a nadváhe
prof. MUDr. Viera Štvrtinová,CSc.
predsedkyňa Slovenskej angiologickej spoločnosti SLS
Dajte prednosť
voľnejšiemu oblečeniu
a obuvi s nízkymi
podpätkami
Pravidelne
navštevujte svojho
lekára
S TÝMTO VÁM POMÔŽE ODBORNÍK
•Kompresívna liečba
(liečba pančuchami alebo ovínadlami)
•Medikamentózna liečba
(tzv. venofarmaká)
•Režimové opatrenia
(rehabilitácia, správna životospráva, dostatok pohybu)
•Sklerotizácia ciev a laser
•Chirurgická liečba
Počúvajte svoje nohy a kliknite ešte dnes na
www.opuchnutenohy.sk
Čo sú kŕčové žily a ako sa liečia
Rizikové faktory
Kompresívne elastické pančuchy (KEP)
- Kompresívne triedy a typy KEP
- Výber vhodnej KEP
Opis chorôb žilového pôvodu a ich liečba
Rady a odporúčania pre pacienta
ZDRAVOTNÉ KOMPRESÍVNE PANČUCHY
N A J VÄ Č Š Í Č E S K Ý V Ý R O B C A
RIEŠENIEs chronick
PROBLÉMOV
chronickou
h
kou žžilovou
ililovvouu nnedostatočnosťou
edostatoč
d
čnosťou
OBSAH
ÝMI POIS
Ť
A–D
G 83681
A–G
s nekĺzavou úpravou
AMI
VŇ
O
V
TN
ÝMI POI
II.KT (23–32 mm/Hg)
bez špičky, so špičkou
A–D
AMI
VŇ
G 59879
A–G
lem
G 59880
A–G
krajka
O
G 59881
A–T
dámske
AG–HB
G 59882
G 59883
A–TH
pánske
A–TU
tehotenské
DZAN
RÁ
É
BRILLLANT
V
A–G
krajka
G 59879
ZDRA
A–G
Kód ŠUKL G 59875
SŤ
TN
ÝMI POIS
Ť
II.KT (23–32 mm/Hg)
bez špičky, so špičkou
Elegantné, priehľadné a lesklé kompresívne pančuchy. So
špeciálnou úpravou HIGH IQ je zaistený ešte väčší odvod
vlhkosti od tela. Cool Comfort = chladivý, svieži a suchý
pocit pri každodennom nosení.
Prednosti:
 prirodzený vzhľad
 mäkkosť a vzdušnosť
 odvod vlhkosti od tela
 elegantný lesk
Farebné vyhotovenie:
no
ovinka
a BRONZ, svetlá telová, tmavá telová, čierna
á
Farebné vyhotovenie: svetlá telová
G 52805
Farebné vyhotovenie:
ka BRONZ, svetlá telová, tmavá telová, čierna
novink
UH
UH
É
ZDRA
O
Prednosti:
 príjemný pocit na koži
 hodvábne mäkký na dotyk  priedušnéé
 odvod vlhkosti od tela
 vhodné i pre citlivú pokožku  matné
typ
DZAN
RÁ
Prednosti:
 mikrovlákno vo vkladanej priadzi zaisťuje pančuche prispôsobid vlhkosti od tela
vosť, jemnosť, elasticitu a hlavne odvod
néé
 lycra je plne opradená, preto sú vhodné
i pre citlivú pokožku
 úprava so striebrom a eukalyptom
má antibakteriálne účinky
A–D
II.KT (23–32 mm/Hg)
bez špičky, so špičkou
Ť
AMI
typ
G 83679
COMFORT COTTON sú pančuchy s optimálnym podielom
bavlny (28%), mikrovlákna (41%) a Lycry (31%).
Bavlna je použitá v očkovej priadzi, ktorá prichádza do
styku s pokožkou.
typ
ÝMI POIS
VŇ
Kód ŠUKL
Farebné vyhotovenie: telová
G 27218
TN
O
Prednosti:

hodvábne na dotyk

odvod vlhkosti od tela

mäkkosť a vzdušnosť

zlatistý lesk
Kód ŠUKL G 27181
O
Matné pančuchy s vysokým podielom microvlákna.
Hodvábne jemné pančuchy so zlatistým leskom.
COMFORT
COTTON
MICRO
O
O
UH
AMI
VŇ
O
TN
V
V
O
DZAN
RÁ
ZDRA
ZDRA
PROMAX
STANDARD
II.KT (25–35 mm/Hg)
bez špičky, so špičkou
É
DZAN
RÁ
É
NOVINKA!!!
UH
MAXIS® a. s. je najväčším českým výrobcom zdravotných kompresívnych výrobkov.
MAXIS® je jediným českým výrobcom, ktorý je členom „Spoločenstva pre značku
kvality“. Ako jediný český producent spĺňa veľmi náročné kvalitatívne parametre
v súlade s platnou technickou normou pre zdravotné kompresívne pančuchy pod
označením RAL GZ 387.
viac info na www.maxis-medica.sk
G 52805
A–G
lem
Kód ŠUKL
typ
G 74400
A–D
G 74401
A–G
lem
G 74401
A–G
krajka
G 74402
A–T
dámske
G 74403
A–TU
tehotenské
Úvod .....................................................................................................................2
Definícia..................................................................................................................2
Rizikové faktory......................................................................................................3
Čo sú kŕčové žily a ako sa prejavujú? .................................................................4
Ako možno kŕčovým žilám dolných končatín predchádzať? ............................5
Ako možno liečiť kŕčové žily? ...............................................................................5
1. Medikamentózna liečba (venofarmaká).....................................................7
2. Kompresívna liečba ......................................................................................7
a. Kompresívne elastické pančuchy/ návleky (KEP) ..................................8
b. Kritéria pre výber ideálneho kompresívneho systému ........................ 10
c. Ako vlastne kompresívne elastické pančuchy fungujú? ........................11
Kontraindikácie kompresívnej liečby..................................................................13
Ťažké stavy...........................................................................................................13
1. Vredy predkolenia .......................................................................................13
2. Povrchová tromboflebitída..........................................................................15
3. Hĺbková žilová trombóza (flebotrombóza) ..............................................17
4. Lymfatický opuch (lymfedém).....................................................................17
Životospráva a životný štýl .................................................................................19
Fyzikálna liečba a liečebná rehabilitácia ........................................................ 20
ÚVOD
Kvalita života pacientov trpiacich na žilové (vénozne) ochorenia je v porovnaní so zdravou populáciou znížená. Vyše polovica pacientov má problém
odhaliť si dolné končatiny (napr. nechodí na kúpalisko, nenosí sukňu), pričom
so zvyšujúcou sa závažnosťou ochorenia stúpa aj počet osôb, ktorým choroba
znemožňuje niektoré denné činnosti či aktivity.
Kŕčové žily dolných končatín a ich komplikácie sú
ochorením častým, invalidizujúcim a progredujúcim.
Ich výskyt je vysoký predovšetkým vo vyspelých krajinách, v Európe a v USA. Je to daň, ktorú platí ľudstvo
za civilizáciu.
Nedostatok pohybu a sedavý spôsob života patria
pravdepodobne medzi tie faktory, ktoré spôsobili, že
moderný človek, žijúci v civilizovanom svete má vo vyššom veku takmer vždy
kŕčové žily. Samotný sed má nepriaznivý vplyv na žilový odtok z končatiny
a zapríčiňuje vznik chronických žilových ochorení. Preto civilizácie, ktoré sed
nepoznajú, ako domorodci na Tichomorských ostrovoch, alebo civilizácie, ktoré
sed využívajú len málo, ako napríklad Japonci, majú aj podstatne nižší výskyt
kŕčových žíl. Vo vyspelých krajinách Európy a USA sa chronické ochorenia žilového systému dolných končatín vyskytujú u 40-60% žien a u 15-30% mužov.
Na Slovensku je výskyt kŕčových žíl taktiež vysoký. V súbore 696 zamestnankýň
obchodného domu sme kŕčové žily (varixy) našli u 60,5% žien, pričom kmeňové
varixy boli u 14,4%, retikulárne žily u 15,4% a metličky u 30,7% žien.
DEFINÍCIA
CHVO (chronické venózne ochorenie) predstavuje pomerne široký pojem,
pod ktorý zahrňujeme všetky ochorenia či anomálie žilového systému s chronickým priebehom. Relatívne nešpecifické subjektívne príznaky, v centre ktorých je
pocit „ťažkých nôh“, a vysoko špecifické objektívne znaky (kŕčové žily, opuch,
trofické kožné zmeny, vred predkolenia) tvoria klinický obraz CHVO.
CHVI (chronická venózna insuficiencia) je termín, ktorý sa používa len pre tie
chronické žilové choroby, pri ktorých vzniká venózna hypertenzia teda vysoký
žilový krvný tlak. Venózna (žilová) hypertenzia vzniká v dôsledku nedostatočného odtoku žilovej krvi z končatín vplyvom varikózne rozšíreného povrchového
žilového systému, insuficientného spojovacieho systému, flebotrombózy hĺbko-
2
LIEČBA ŽILOVÉHO OCHORENIA SPRIEVODCA PACIENTA
vého žilového systému alebo následkom niektorých vrodených anomálií žilového systému. Príčinou CHVI môže byť tiež porucha svalovej pumpy následkom
dysfunkcie lýtkových svalov pri rôznych neuromuskulárnych poruchách.
CHVO je rozšírená choroba, ktorá postihuje buď len povrchový žilový systém
alebo súčasne aj hĺbkový a spojovací žilový systém dolných končatín. CHVO
charakterizujú objektívne znaky (napr.kŕčové žily, opuch, kožné zmeny, vred
predkolenia) a/alebo subjektívne príznaky (napr.ťažoba alebo únava v nohách,
bolesti, pocity tepla, pálenia alebo mravenčenia, nočné kŕče), ktoré vyplývajú
z venóznej stázy spôsobenej venóznou hypertenziou.
RIZIKOVÉ FAKTORY
Rozšírené, vyduté žily na dolných končatinách - kŕčové žily - sa objavujú u ľudí,
ktorí majú rizikové faktory podporujúce vznik žilových ochorení. Rizikové faktory kŕčových žíl možno rozdeliť na neovplyvniteľné a ovplyvniteľné.
A) NEOVPLYVNITEĽNÉ RIZIKOVÉ FAKTORY
1. Zdedená dispozícia: Deti, ktorých obaja rodičia mali kŕčové žily, budú týmto ochorením trpieť s 80% pravdepodobnosťou. Navyše ak je príčinou príčinou
kŕčových žíl zdedená dispozícia, objavujú sa varixy skôr, už medzi 20. až 30.
rokom života.
2. Ženské pohlavie: Kŕčovými žilami vo zvýšenej miere trpia ženy, na vine sú
hormonálne vplyvy (tehotnosť, užívanie antikoncepcie, menopauza).
3. Vek: So zvyšujúcim sa vekom stúpa aj pravdepodobnosť nedovieravosti žilových chlopní a oslabenia žilových stien vplyvom pretrvávajúcej žilovej hypertenzie, ako aj zmien v oblasti mikrocirkulácie (venuly, kapiláry). V 70. roku života
má kŕčové žily viac ako 60% žien a 40% mužov.
4. Tehotenstvo: V tehotenstve sa zvyšuje hmotnosť a tým aj záťaž dolných končatín. Mení sa hormonálna situácia organizmu.U tehotných sa ochorenie objaví
zhruba v 30 percentách.
B) OVPLYVNITEĽNÉ RIZIKOVÉ FAKTORY
1. Sedavý spôsob života
2. Nedostatok pohybu
3. Obezita
4. Práca v stoji alebo v sede
5. Nosenie sťahujúceho šatstva: Napríklad podkolienky s tesnou gumičkou
LIEČBA ŽILOVÉHO OCHORENIA SPRIEVODCA PACIENTA
3
(nemýliť si s kompresívnymi podkolienkami!), rôzne korzety, ale aj vysoké podpätky. Neprospieva ani prekladanie si nohy cez nohu.
6. Nedostatok vlákniny v strave, zápcha: Nepravidelné vyprázdňovanie
prispieva k tvorbe a rozvoju kŕčových žil, ako aj hemoroidov, ktoré sú jednou
z foriem chronického žilového ochorenia.
7. Fajčenie: Najmä v kombinácii s užívaním hormonálnej antikoncepcie alebo
substitučnej hormonálnej liečby v klimaktériu vzniká zvýšené riziko vzniku žilovej trombózy.
mentácia, dermatoskleróza, dermoepidermitída, biela atrofia, strata elastickosti kože, vymiznutie ochlpenia, indurácia podkožia a nakoniec ako najzávažnejší prejav ochorenia vred predkolenia čiže ulcus cruris. Kŕčové žily
sa môžu komplikovať zápalom (thrombophlebitis varicosa) alebo ruptúrou
(prasknutím) a následným krvácaním.
ČO SÚ KŔČOVÉ ŽILY A AKO SA PREJAVUJÚ?
• Ak pracujete v stoji alebo v sede noste preventívne elastické pančuchy končatín, ktoré zmierňujú pocit únavy, bolesti, svalové kŕče v dolných končatinách,
obmedzujú tvorbu opuchu a rozšírenie kŕčových žíl, zabraňujú tvorbe vredu
predkolenia, nahrádzajú nedostatočnosť žilových chlopní. Významne sa uplatňujú v prevencii hĺbkovej flebotrombózy a jej najnebezpečnejšej komplikácie
- pľúcnej embólie. Okrem priaznivého vplyvu na žilový odtok taktiež zlepšujú aj
lymfatickú cirkuláciu.
•Podporné kompresívne pančuchy noste preventívne najmä ak pracujete v stoji
alebo v sede, ak dlhšie cestujete lietadlom, autobusom či autom, ak máte pozitívnu rodinnú anamnézu pre CHVO (t.j. niekto z Vašich rodičov alebo blízkej
rodiny mal alebo má kŕčové žily), ak máte nepríjemné pocity plnosti, „ťažkých
nôh“ či bolesti, aj keď ešte žiadne objektívne znaky CHVO nie sú prítomné.
•Vyhýbajte sa dlhšiemu stoju či sedu. Ak to nie je možné snažte sa sed či stoj
prerušovať pravidelným cvičením - pohybmi v členkoch (dajú sa robiť aj v sede)
či stojom na špičky nôh počas dlhého státia. Aj takáto malá svalová práca
zlepší žilový odtok z končatiny. Pestujte športy, ktoré posilňujú svalovú pumpu
lýtkových svalov - plávanie, turistika, bicyklovanie.
•Snažte sa zmierniť pôsobenie rizikových faktorov, ktoré zhoršujú návrat žilovej
krvi z končatín - nadmerná hmotnosť, sedavý spôsob života, nedostatok pohybu.
Kŕčové žily (varixy) sú rozšírené, vyduté, kľukaté, pod kožou presvitajúce žily
na dolných končatinách. Medzi subjektívne príznaky patrí pocit napätia, únavy, „ťažkých nôh“, pocit horúčavy alebo páľavy, alebo naopak pocit chladu,
svrbenie kože, kŕče v lýtkach, zvýšená potivosť, pocit, že „noha praskne“,
neskôr sa pridružujú aj bolesti, často pozdĺž varikózne rozšírených žíl, najmä
pri dlhodobom stoji či sedení, ako aj opuchy. Všetky uvedené ťažkosti sa zvýrazňujú či stupňujú počas dňa, pri dlhom sede, či stoji a ustupujú pri zdvihnutí
nôh do vodorovnej polohy alebo 30 stupňov nad podložku. U žien sa tieto
ťažkosti zvýrazňujú pred menštruáciou a v lete.
V objektívnom obraze sú prítomné kŕčové žily. Rozoznávame niekoľko typov
kŕčových žíl.
- Metličky či pavúčikovité žily (teleangiektázie) predstavujú „zhluk“ permanentne rozšírených žiliek s priemerom menším ako 1 mm.
- Retikulárne žily sú rozšírené, väčšinou vinuté tortuózne žily s priemerom
1 – 3 mm. Metličky a retikulárne žily sa považujú za mikrovarixy. Metličkovité
a retikulárne žily bez postihnutia spojovacieho či hĺbkového žilového systému
nespôsobujú vznik vredu predkolenia. Nebezpečné (z hľadiska rozvoja vredu
predkolenia) sú vtedy, ak sa nachádzajú v okolí členkového kĺbu.
- Kmeňové a vetvové kŕčové žily – vakovito rozšírené, kľukaté povrchové
žily predstavujú makrovarixy s priemerom väčším ako 3 mm (vo vzpriamenej
polohe). Môžu zasahovať kmeň malej alebo veľkej skrytej žily (žilový kmeň
v. saphena parva alebo vena saphena magna), alebo ich vetvy či prítoky.
Len zriedka sa nachádzajú horeuvedené klinické typy varixov samostatne, vo
väčšine prípadov ide o kombináciu jednotlivých typov.
S postupom ochorenia okrem varixov v objektívnom obraze pozorujeme
opuch čiže edém a rôzne trofické zmeny kože a podkožia, ako je hyperpig-
4
LIEČBA ŽILOVÉHO OCHORENIA SPRIEVODCA PACIENTA
AKO MOŽNO KŔČOVÝM ŽILÁM DOLNÝCH
KONČATÍN PREDCHÁDZAŤ?
AKO MOŽNO LIEČIŤ KŔČOVÉ ŽILY?
V liečbe žilových ochorení sa využívajú jednak radikálne postupy (chirurgické
metódy, skleroterapia), jednak konzervatívne metódy (kompresívne pančuchy, medikamentová liečba). Kým radikálne postupy a kompresívne pančuchy
ovplyvňujú makrocirkuláciu, medikamentová liečba venofarmakami priaznivým
spôsobom ovplyvňuje predovšetkým mikrocirkuláciu.
LIEČBA ŽILOVÉHO OCHORENIA SPRIEVODCA PACIENTA
5
1. MEDIKAMENTÓZNA LIEČBA (VENOFARMAKÁ)
LUXUSNÁ KOLEKCIA PODPORNÝCH PANČUCHOVÝCH VÝROBKOV S ODSTUPŇOVANOU
KOMPRESIOU, KTORÁ VÝRAZNE NAPOMÁHA CIRKULÁCII KRVI V NOHÁCH, TLMÍ
BOLESŤ, POTLÁČA OPUCHY A PREVENTÍVNE PÔSOBÍ PROTI VZNIKU KŔČOVÝCH ŽÍL
ꐌ†•’êj hwz|s
ې
Æês
pwvy
lk|j{ €
sé
18
15–
mm
–
15
mHg*
Hg*
mHg*
18
m
Venofarmaká (venoaktívne látky, venotoniká, venoprotektíva) účinkujú predovšetkým na subjektívne príznaky žilových ochorení, ako je pocit ťažkých nôh,
únava, kŕče, bolesti a na opuchy dolných končatín. Ovplyvnenie subjektívnych
ťažkostí a ich protiopuchové (antiedematózne) pôsobenie sa dokázalo v mnohých klinických štúdiách.
Venofarmaká účinkujú na niekoľkých úrovniach - majú účinky jednak na makrocikuláciu (napr. zvyšujú žilový tonus, znižujú rozťažiteľnosť žilovej steny)
a jednak na mikrocirkuláciu (znižujú hromadenie a následnú aktiváciu leukocytov, znižujú tvorbu niektorých prozápalových mediátorov, znižujú kapilárnu
hyperpermeabilitu, znižujú fragilitu kapilár, znižujú viskozitu krvi a zlepšujú transkutánne meraný parciálny tlak kyslíka). Dokázal sa tiež ich priaznivý efekt na
lymfatický systém.
Venofarmaká sú buď látky prírodného pôvodu (flavonoidy, saponíny, pyknogenoly, deriváty ergotu apod.) alebo ide o syntetické látky (tab.1). Používajú
sa najmä pri kŕčových žilách, chronickej venóznej insuficiencii, vredoch predkoleniach, lymfatických opuchoch, zápaloch povrchových žíl (varikoflebitíde)
a hemoroidoch. Zmierňujú nepríjemné pocity únavy, napätia, ťažkých nôh, či
iného dyskomfortu v oblasti dolných končatín, ako aj kŕče a opuchy končatín.
–2
2m
Tab. 1 Klasifikácia venofarmák podľa účinnej látky
17
21
18–
mm
15–
18 mmHg*
Hg*
LÁTKY PRÍRODNÉHO PÔVODU
flavonoidy (gama-benzopyróny) - diosmín,
hesperidín, rutín, rutosidy, pyknogenoly,
saponíny - escín, ruscogeníny, iné rastlinné
výťažky - ginkgo, antokyanozidy, deriváty ergotu
SEMISYNTETICKÉ LÁTKY
tribenosid, troxerutin
SYNTETICKÉ LÁTKY
kalcium dobesilát, heptaminol, naftazon, dietylamín
Hg
*
2. KOMPRESÍVNA LIEČBA
20– 22
mm
Kolekcia RELAX obsahuje kozmeticky účinnú látku LIPOREDUCTYL.
Pravidelné nosenie pôsobí proti vzniku celulitídy.
Kompresívna liečba sa pri žilových ochoreniach používala už v časoch Hippokrata. Predstavuje základný kameň v prevencii aj liečbe CHVO. Až 75 % pacientov s chronickými ochoreniami žilového a lymfatického systému sa môže
úspešne liečiť kompresívnou terapiou ako jedinou formou dlhodobej terapie.
Kompresívna liečba pomocou elastických obväzov alebo kompresívnych pančúch (podkolienky, stehenné pančuchy, pančuchové nohavice) nahrádza nedostatočnosť svalovej pumpy lýtkových svalov, znižuje venóznu hypertenziu,
Žiadajte v zdravotníckych potrebách alebo vo svojej lekárni.
*tlak v oblasti nad členkom
www.maxis-medica.sk
LIEČBA ŽILOVÉHO OCHORENIA SPRIEVODCA PACIENTA
7
COTTON
Bavlnené kompresívne pančuchy s NANOČASTICAMI
STRIEBRA ukotvenými v póroch vlákien natrvalo.
ABSOLÚTNA JEDNOTKA NA TRHU
S KOMPRESÍVNYMI PANČUCHAMI
S OBSAHOM BAVLNY.
VŇ
O
TN
MIKR
Á DZ A N
AMI
HR
É
LIEČBA ŽILOVÉHO OCHORENIA SPRIEVODCA PACIENTA
Z D R AV O
8
K
S U L A S I LV
E
AP
R
Konfekčne vyrábané kompresívne elastické pančuchy/ návleky (KEP) sa používajú k dlhodobému liečeniu pacientov so stabilizovaným nálezom, kedy sa
objem končatiny už nemení (napr. po redukcii opuchu, po zahojení vredu). KEP
sú indikované na prevenciu a liečbu opuchov žilových, lymfatických a opuchov
zmiešanej etiológie, ďalej po žilových operáciách a po sklerotizácii varixov.
Podmienkou je, že pacient bude schopný si KEP navliecť. KEP sú charakterizované dlhým ťahom, vysokým kľudovým tlakom a nízkym pracovným tlakom, preto
je nutné si ich na noc vyzliekať. Elastický materiál komprimuje žily dolných končatín a tým uľahčuje návrat žilovej krvi a taktiež lymfy späť do krvného riečiska.
Podobne ako pri používaní elastických ovínadiel je dôležitá ich kvalita a správny výber KEP. Oproti elastickým ovínadlám majú KEP množstvo výhod. Sú menej
nápadné, ich nosenie je komfortnejšie a navlečenie býva jednoduchšie. Pokiaľ
sú správne predpísané, dobre držia. Oproti elastickým ovínadlám je tento tlak
stály a nie je závislý na správnom alebo zlom naložení.
Na rozhodnutí ošetrujúceho lekára je, aký typ KEP a aká kompresívna trieda sa
zvolí, v závislosti od typu a štádia ochorenia.
KEP sa líšia typom pančuchy, materiálom (elastan, polyamid, mikrovlákno,
viskóza, lycra, bavlna, hodváb), dĺžkou, veľkosťou a stupňom kompresie.
Existuje množstvo typov KEP, najkratšie sú podkolienky (A–D) od prstov nohy
pod koleno, polostehenné pančuchy (A–F) siahajú do polovice stehna, stehenné pančuchy (A–G) siahajú až hore po slabinu. Pre uchytenie existujú
varianty so samodržiacim lemom alebo krajkou, popr. s úchytom v páse
(A–G–HB). Možno predpísať aj pančuchové nohavice (AT) siahajúce až po
pás (typy: dámske, pánske, tehotenské), v prípade potreby je možné vyrobiť
kompresiu i v brušnej časti.
Pri liečbe žilových ochorení môže byť KEP bez špičky, pri liečbe primárnych
lymfedémov majú mať kompresívne pančuchy vypletenú špičku. U všetkých KEP
musí byť vypletená päta!
O
Kompresívne elastické pančuchy / návleky (KEP)
U
teda znižuje patologicky zvýšený žilový tlak. Taktiež zabraňuje preplňovaniu
povrchového venózneho systému, zrýchľuje krvný prietok v končatine, a tým aj
transport odpadových produktov metabolizmu, ktorých hromadenie v spojivovom tkanive prispieva k rozvoju chronickej venóznej insuficiencie.
Kompresívne elastické pančuchy a obväzy ovplyvňujú nielen žilový a lymfatický
systém (zvyšujú venózny a lymfatický odtok z končatiny), ale nepriamo aj tepnový systém (zrýchlením žilového odtoku zlepšujú mikrocirkuláciu aj tepnový
prítok a tým i prekrvenie končatiny).
ÝMI POISŤ
V JADRE
KAŽDEJ SILVER
MICROKAPSUL
MICROKAPSULE
EUKALYPTOVÝ
OLEJ
Kód ŠUKL G 27181
typ
www.maxis-medica.sk
A–D
G 27218
A–G
G 52805
A–G
krajka
G 52805
A–G
lem
Stupeň kompresie musí zodpovedať charakteru postihnutia končatiny a liečba
je úspešná len vtedy, ak je pančucha predpísaná na základe presného zmerania obvodov končatiny a jasného predpisu, ktorý umožní predajcovi podľa
veľkostných tabuliek určiť správny druh a veľkosť pančuchy.
Pokiaľ nemožno predpísať sériovo vyrábanú KEP, je nutné predpísať KEP na mieru.
V kompresívnych triedach I, II sú k dispozícii v širokej farebnej škále.
KEP sa vyrábajú v rôznych veľkostiach (1–8), podľa výšky postavy vo variantoch krátka, normálna.
Na Slovensku zdravotné poisťovne hradia kompresívne pančuchy triedy II–IV
čiastočne alebo v plnej miere, pričom sa môžu predpisovať dvakrát do roka, I.
KT (preventívne kompresívne pančuchy) nie je uhrádzaná vôbec.
Rozdelenie kompresívnych pančúch podľa kompresívneho tlaku (norma RAL
GZ 387) ako aj indikácie pre použitie jednotlivých kompresívnych tried sa
uvádzajú v tab. 2. Je nevyhnutné používať tie zdravotné kompresívne pančuchy, ktoré aktuálne spĺňajú normu RAL (certifikácia uvedená na obale). Kvalita
a štandard KEP musí byť doložený certifikátom kvality z medzinárodnej skúšobne Hohenstein v Nemecku podľa normy RAL-GZ
387. Tieto výrobky sú označené vyobrazenou kolektívnou ochrannou známkou kvality.
3. podpora a zvýšenie účinku svalovej pumpy lýtka
4. nealergizujúci – zvážiť možné alergény v materiále KEP (napr. precitlivenosť
na súčasti priadze, latex apod.)
5. ľahká aplikácia a zaškolenie
6. prispôsobivosť tvaru končatiny
7. pohodlnosť pri nosení
8. trvanlivosť pri dennom nosení
Ako vlastne kompresívne elastické pančuchy fungujú?
Pri vzniku kŕčových žíl pod vplyvom rôznych získaných i vrodených faktorov
oslabené žilové steny „povolia“. Žila sa nemôže dobre vyprázdňovať, hromadí
sa v nej krv, a tak sa rozšíri. Pri chorých žilách však už správne netesnia ani
20–50 %
tlak v oblasti stehna
Tab. 2 Rozdelenie tried kompresívnych pančúch
KOMPRESÍVNA
TRIEDA
KOMPRESÍVNY
TLAK (mm Hg)
INDIKÁCIA
I. (MIERNA)
18 – 21
prevencia trombózy, statické edémy,
gravidita, metličky, retikulárne žily,
II. (STREDNÁ)
23 – 32
varixy (kmeňové a vetvové) po operácii
a sklerotizácii varixov
III. (SILNÁ)
34 – 46
pokročilé trofické kožné zmeny, zhojený
vred predkolenia, lymfedém
100 %
IV. (VEĽMI SILNÁ)
nad 49
lymfedém
tlak v oblasti členka
50–80 %
tlak v oblasti lýtka
Kritéria pre výber ideálneho kompresívneho systému
1. klinická účinnosť KEP – preukázanie účinnosti KEP testovaním
2. udržateľná kompresia – schopnosť zistiť a udržať klinicky účinnú kompresiu
pri chôdzi a odpočinku
10
LIEČBA ŽILOVÉHO OCHORENIA SPRIEVODCA PACIENTA
Mechanizmus účinku kompresie
LIEČBA ŽILOVÉHO OCHORENIA SPRIEVODCA PACIENTA
11
žilové chlopne, ktoré by mali ako malé ventily brániť spätnému toku krvi priťahovanej v stoji či v sede gravitáciou. Ak sa nemôžu chlopne žíl dobre uzatvárať,
prúd krvi sa vo vzniknutých rozšírených vačkoch začne hromadiť, dokonca sa
vracia naspäť, čo spôsobuje zdravotné problémy. Kompresia znamená tlak.
Kompresívna sťahovacia pančucha primerane pevne objíme nohu, vytvorí na
rozšírené žily tlak, ktorý zúži ich prierez. Vďaka tomu sa môžu žilové chlopne
lepšie uzatvárať a zvýši sa rýchlosť prúdenia žilovej krvi. Lepší tok krvi smerom
ku srdcu znižuje aj nebezpečenstvo vzniku žilovej trombózy a následne aj možnej pľúcnej embólie.
Meranie
a – obvod za prstami
y – obvod päta–priehlavok
b – obvod nad členkom
c – obvod cez lýtko
d – obvod pod kolenom
e – obvod cez koleno
f – obvod v polovici stehna
g – obvod cez stehno
h – obvod cez boky
t – obvod pása
A…T = dĺžkové miery
a…t = obvodové miery
Schéma merania obvodových a dĺžkových rozmerov
končatiny na určenie veľkosti KEP
Správne zmeranie všetkých požadovaných rozmerov je nevyhnutné, vyžaduje
vyškoleného pracovníka, dostatok času, dôkladnú orientáciu v problematike
a istú dávku dôslednosti.
Spoločnosť MAXIS a. s. umožňuje svojim zákazníkom prístup k špeciálnemu
počítačovému programu určenému na presný výber správnej veľkosti KEP. Tento
program je voľne dostupný na stiahnutie na oficiálnych stránkach spoločnosti:
www.maxis-medica.sk v sekcii súbory na stiahnutie pod názvom „Maxis veľkostná tabuľka SK“.
12
LIEČBA ŽILOVÉHO OCHORENIA SPRIEVODCA PACIENTA
KONTRAINDIKÁCIE KOMPRESÍVNEJ LIEČBY
Medzi absolútne kontraindikácie patrí periférne artériové obliterujúce
ochorenie vo funkčnom štádiu III. a IV. Fontaineovej klasifikácie so systolickým tlakom v oblasti členka menej ako 80 mm Hg, resp. členkovo-brachiálny tlakový index menej ako 0,7. V prípade, že členkový systolický tlak
sa pohybuje medzi 80–100 mm Hg, sa môžu použiť kompresívne elastické
pančuchy I. kompresívnej triedy. Preto predtým, ako predpíšeme kompresívne pančuchy, musíme pacienta dôkladne klinicky vyšetriť a v odôvodnenom
prípade (slabšie hmatateľné periférne pulzácie, vek nad 60 rokov) aj zmerať systolický tlak na členku. Obozretní musíme byť najmä u diabetických
pacientov, kde vďaka súčasne prítomnej mediokalcinóze môžeme namerať
falošne vyššie členkové tlaky.
Medzi relatívne kontraindikácie patrí nedostatočne liečené srdcové zlyhávanie, nakoľko zvýšenie venózneho návratu (vďaka kompresii končatiny)
môže vyvolať akútnu srdcovú dekompenzáciu. Medzi relatívne kontraindikácie patria aj rôzne kožné ochorenia alebo ťažké reumatické choroby rúk
či bedrových kĺbov, znemožňujúce pacientovi samostatne aplikovať kompresívnu pančuchu. V takýchto prípadoch obmedzenej pohyblivosti kĺbov ruky
je nevyhnutné zabezpečiť asistenciu inej osoby.
ŤAŽKÉ STAVY
1. VREDY PREDKOLENIA
Najzávažnejším štádiom CHVO je vred predkolenia – ulcus cruris, ktorý býva
najčastejšie lokalizovaný nad vnútorným členkom. Základom liečby je kompresívna liečba a lokálna liečba (vyčistenie vredu - mechanicky a/alebo enzymaticky, aplikácia hydrokoloidných obväzov). V prípade vredov predkolenia
sa obvykle neodporúčajú kompresívne pančuchy, ale krátkoťažné kompresívne obväzy, ktoré by mal aplikovať skúsený zdravotnícky personál.
V liečbe žilového vredu predkolenia možno použiť aj viacvrstvový kompresívny systém. Jeho princípom je, že sa navliekajú dve pančuchy, z ktorých každá samostatne má nižší kompresívny tlak, preto ju dokáže pacient sám lepšie
navliecť. Ak sa však sčíta tlak oboch pančúch dosiahne sa vyšší tlak, ktorý je
v prípade otvoreného vredu predkolenia nevyhnutný pre rýchle hojenie.
LIEČBA ŽILOVÉHO OCHORENIA SPRIEVODCA PACIENTA
13
VIACVRSTVOVÝ
KOMPRESÍVNY SYSTÉM
PRE LIEČBU VREDOV
PREDKOLENIA

Mediven ulcer s obsahom striebra a s tlakom 20 mm/Hg
je koncipovaný k permanentnej kompresii počas dňa i noci.
Mediven ulcer plus s tlakom 20 mm/Hg zlepšuje a zosilňuje
kompresívnu liečbu počas denných aktívnych fáz pacienta.
Toto zaisťuje lekárovi požadovaný vysoký pracovný tlak so
silou 40 mm/Hg hlavne v akútnej fáze vredovej terapie.
 Dlhodobá účinnosť vďaka použitiu elementárneho striebra
vo vlákne tkaniny pre antibakteriálny a antimykotický účinok.
 Inšpekčný otvor na šľape v špeciálnom dizajne prináša
komfortnú chodidlovú časť s možnosťou nekomplikovaného
prístupu k hygiene chodidla.
PLNÁ ÚHRADA
ZDRAVOTNEJ POISŤOVNE, 1x ročne
ŠUKL kód: G83678
Poznámka:
Potrebné schválenie revíznym lekárom!
 Obsah viacvrstvového kompresívneho setu mediven
ulcer kit:
2 ks mediven ulcer (s obsahom striebra)
1 ks mediven ulcer plus (lýtková pančucha so špičkou)
Členok
Lýtko
Pod kolenom
cB
cC
cD
obvodové miery v cm
Veľkosť I
Veľkosť II
Veľkosť III
Veľkosť IV
Veľkosť V
Veľkosť VI
Veľkosť VII
18–20
20–22
22–24
24–26
26–28
28–30
30–32
28–34
30–37
33–40
35–43
37–46
39–49
41–51
27–33
29–36
32–39
34–42
36–45
38–48
40–50
Farebné
označenie
ružová
modrá
žltá
červená
šedá
zelená
hnedá
2. POVRCHOVÁ TROMBOFLEBITÍDA
Povrchová tromboflebitída je zápal žilovej steny sekundárne sprevádzaný tvorbou krvnej zrazeniny - trombu. Povrchová tromboflebitída postihuje prevažne
žily povrchového žilového systému dolných končatín. Rozoznávame povrchovú
tromboflebitídu kŕčovej žily – tzv. varikoflebitída a povrchovú tromboflebitídu
zdravej nevarikóznej žily. Približne u 90 % pacientov s povrchovou tromboflebitídou ide o varikoflebitídu, teda zápal kŕčovej žily.
Príčinou povrchovej tromboflebitídy je mechanické, chemické (napr. intravenózna injekcia hypertonického alebo inak dráždivého roztoku), alebo mikrobiálne
(intravenózna kanyla) poškodenie žily. Recidivujúce či migrujúce tromboflebitídy vznikajú aj ako paraneoplasticlý prejav najčastejšie pri rakovine pankreasu,
ale aj pri rakovine prostaty, pľúc a zažívacieho traktu. Osobitným typom je
migrujúca tromboflebitída pri niektorých chronických zápalových ochoreniach
(napr. pri Buergerovej chorobe).
Pri povrchovej tromboflebitíde je zasiahnutý úsek žily začervenaný, opuchnutý, na pohmat tuhý a bolestivý. Celkový opuch končatiny nepatrí do klinického obrazu povrchovej tromboflebitídy, akonáhle sa objaví je nutné uvažovať
o postihnutí hĺbkového žilového systému.
Základom liečby povrchovej tromboflebitídy je kompresívna liečba. Je dôležité správne priložiť elastický obväz, ktorý sa spočiatku najmä pri rozsiahlejšej
tromboflebitíde necháva aj cez noc, neskôr sa dáva hneď ráno v posteli na
elevovanú končatinu a skladá sa až večer po uľahnutí do postele. Obväz sa
dáva od prstov až po koleno, príp. až na stehno, v závislosti od miesta zapálenej žily, nesmie sa vynechať päta. Podľa niektorých autorov je v akútnom
štádiu kompresívna pančucha menej vhodná ako kompresívny obväz, a to
najmä preto, že jej naťahovanie býva v akútnej fáze ochorenia v porovnaní
s prikladaním obväzu spojené s výraznou bolestivosťou. Kompresívna pančucha je výhodná najmä vo fáze hojenia a neskôr ako prevencia recidívy (opakovania sa) ochorenia. Na druhej strane správne priložiť kompresívny obväz
si pacient sám nedokáže a potrebuje pomoc zacvičenej osoby. Stlačením
povrchových žíl elastickým obväzom či elastickou pančuchou zabránime ďalšiemu šíreniu zápalu na povrchové žily, docielime zrýchlenie krvného prúdu
v hlbokých žilách, čím zabránime postupu zápalového procesu do hĺbkového žilového systému. Kompresívna liečba zmierňuje bolestivosť a urýchľuje
hojenie. Dôležitá je tiež mobilizácia pacienta, samozrejme s kompresívnym
obväzom alebo pančuchou. Pacienti nemajú byť uložení na lôžko, ale majú
mať obvyklú (primeranú) pohybovú aktivitu.
Dĺžková miera od zeme pod koleno do 38,5 cm K (Krátka), nad 38,5 cm N (Normálna)
MAXIS a. s. • Na Potůčkách 163, 757 01 Valašské Meziříčí
e-mail: [email protected] • www.maxis-medica.sk
LIEČBA ŽILOVÉHO OCHORENIA SPRIEVODCA PACIENTA
15
MAXIS a.s.
3. HĹBKOVÁ ŽILOVÁ TROMBÓZA (FLEBOTROMBÓZA)
exkluzívny
distribútor výrobkov
DZAN
RÁ
É
V
VŇ
TN
O
ZDRA
O
ÝMI POIS
c
v produk
GIU
Ó
L
O
B
E
L
F
pre
e“
m sa lepši zlepšiť
čnosti „cíti
a
lo
ť
o
či
h
sp
ľa
m
u
Motto
rianie
mi,
výrobca p
i výrobka
naznačuje jimi kompresívnym inovatívnej
svo
ššej
život ľudí
i na najvy
súčasnost
sveta.
ch
á
jin
ktoré sú v
ra
nohých k
úrovni v m
AMI
UH
mediven® v ČR a SR
ŠPIČKA
robkov
SVETOVÁ ii zdravotných vý
Ť
mediven® elegance
Módna stránka kompresie. Kompresívne pančuchy
pre tých najnáročnejších. Priehľadné zdravotné kompresívne pančuchy s jedinečne mäkkým a poddajným
strihom, s možnosťou zdobenia Swarovski kryštálmi,
prekonávajú tie najvyššie očakávania. Nová rada
kombinuje zdravotnú účinnosť s jedinečným pohodlím
a poskytuje najlepší možný základ pre najefektívnejší
výsledok liečby. Navyše sú dostupné v rôznofarebných odtieňoch.
čuje
ákno zaru
presívne vl
m
venie
to
ko
ho
ité
vy
oj
dv
uché
• Inovačné užnosť pre jednod
pr
perfektnú
® - inovačný,
ý strih.
a perfektn
omfort
a Clima-C lácie vlhkosti
gi
lo
nó
ch
gu
• Te
povrchu
ý systém re
patentovan ci akumulácii potu na
jú
za
h.
ád
úc
ch
panč
pred
celej dĺžke
pokožky po stém Climafresh
chodidlá.
sy
ý
an
ov
e sviežejšie
• Patent
y účinok pr
ln
riá
te
ak
- antib
sh
kno
derné vlá
Vysoko mo
Clima-Co
mfort
Climafre
Štandardne vo farbe: Caramel. Ostatné farby
na objednávku.
II. KT (23-32 mm/Hg) so špičkou
Kód ŠUKL
G 79887
G 79888
G 79889
G 79890
ttyp
Navy, Anthracite, Siena, Black, Montana,
Diamant, Beige, Sand, Caramel
Okrem štandardných farebných variant, sú
k dispozícii aj trendové farby, ktorých farebná škála
je každý rok obmeňovaná.
A-D
A-G
krajka
A-T
A-TU
dámske
tehotenské
MAXIS a. s.
www.maxis-medica.sk
Infolinka pre kompresívne výrobky: 00420 800 900 336
Postihuje prevažne hĺbkový žilový systém dolných končatín. Na rozdiel od povrchovej tromboflebitídy, kde je primárnym procesom zápal žily - flebitída, pri
hĺbkovej flebotrombóze je primárnym procesom trombóza (krvná zrazenina)
a zápal žilovej steny vzniká vždy až sekundárne.
Hĺbková venózna trombóza ohrozuje pacienta dvoma možnými vážnymi
komplikáciami - pľúcnou embóliou, vznikajúcou vo včasnom štádiu ochorenia
(vzhľadom k tomu, že trombus je vo včasných štádiách voľný, teda neadheruje
k žilovej stene) a potrombotickým syndrómom, ktorý sa objavuje ako neskorý
dôsledok trombózy.
Medzi najspoľahlivejšie klinické znaky patrí jednostranný opuch, bolestivosť
a tuhšie svalstvo na pohmat. Bolestivosť a pocit stuhnutého lýtka často predchádza vzniku opuchu. Diagnózu flebotrombózy potvrdí ultrazvukové vyšetrenie
- duplexná sonografia.
V liečbe sa používajú všeobecné opatrenia a špecifické postupy, medzi ktoré patrí antikoagulačná liečba, prípadne trombolýza, endovaskulárna liečba
a chirurgický postup. Základom liečby je antikoagulačná liečba. Všeobecné
opatrenia, medzi ktoré patria predovšetkým kompresívne obväzy a kompresívne pančuchy odstraňujú symptómy akútnej trombózy (bolesť a opuch) a predchádzajú vzniku potrombotickej chronickej venóznej insuficiencie.
Počas nemocničného ošetrenia sa na opuchnutú končatinu dávajú kompresívne
obväzy.
Kompresívne pančuchy II. kompresívnej triedy sa predpisujú až potom, keď končatina odpuchne, v opačnom prípade, ak sa zvolí hneď od začiatku kompresívna pančucha, po ústupe opuchu sa pôvodná pančucha stáva pre pacienta
veľká, končatinu nesťahuje dostatočne a tým nezabráni vzniku sekundárnych
kŕčových žíl a potrombotického syndrómu. Podľa najnovších doporučení pre
diagnostiku a liečbu žilových ochorení sa doporučuje nosiť kompresívne pančuchy minimálne dva roky po vzniku hĺbkovej žilovej trombózy s kompresiou
minimálne 21 mm Hg.
4. LYMFATICKÝ OPUCH (LYMFEDÉM)
Lymfatické cievy vytvárajú v tele drenážny systém, ktorý prebieha paralelne so
žilovým systémom a privádza z tkanív do krvi lymfu, ktorá je bohatá najmä na
bielkoviny. Lymfatický opuch (lymfedém) sa objaví vtedy, keď sa zníži transportná kapacita lymfatického systému. Príčiny sú buď vrodené (primárny lymfedém)
alebo častejšie získané (sekundárny lymfedém) pri zápaloch, úrazoch či nádoroch. Liečba niektorých zhubných nádorových ochorení taktiež môže vyvolať
LIEČBA ŽILOVÉHO OCHORENIA SPRIEVODCA PACIENTA
17
PANČUCHA NA PREVENCIU
TROMBÓZY S MEDICÍNSKY
SPRÁVNOU KOMPRESIOU
Pančuchy mediven® thrombexin 18 sú určené pre pacientov,
chystajúcich sa na operáciu v celkovej anestéze, pri pôrodoch
a pre ležiacich pacientov, ako prevencia trombózy.
- cieľom kompresie je vytvoriť dostatočný tlak na končatinu, aby
nedochádzalo k stagnácii krvi, a aby sa tým zabránilo vzniku
krvnej zrazeniny (trombózy)
- vhodné ako náhrada elastických obvínadiel
mediven® thrombexin® 18 (mm/Hg)
Antibakteriálna špička
Antibakteriálna
a antimykotická špička znižuje
výskyt bežných
mikroorganizmov – dokonca
i po opakovanom praní.
Farebne rozlíšená päta
Farebne rozlíšená päta
s vnútorným zamatovým
povrchom redukuje nebezpečné
preležaniny. Zjednodušuje
triedenie a ukazuje či päta
pančuchy správne padne.
Inšpekčný otvor
Tento nenápadný inšpekčný
otvor na spodnej strane chodidla
umožňuje zdravotnému
personálu skontrolovať dopad
cirkulácie krvi.
Inteligentný silikonový
lem u stehenných
pančúch.
Špeciálne vyvinutý
inteligentný lem zaisťuje
neskĺznutie a poskytuje
informáciu o správnej
veľkosti pančuchy.
nesprávne
sekundárny lymfedém (v dôsledku ožarovania alebo vybratia regionálnych lymfatických uzlín). Typickým príkladom je lymfedém hornej končatiny po operácii
prsníka pre zhubný nádor spojený s vybratím lymfatických uzlín v pazuche s
následnou rádioterapiou alebo lymfatický opuch dolnej končatiny pri nádoroch
v oblasti malej panvy. V pokročilejších štádiách CHVO sa kombinuje porucha
žilového a lymfatického odtoku, hovoríme o tzv. venózno-lymfatickej insuficiencii
alebo o flebolymfedéme.
Klinicky rozoznávame 4 štádiá lymfedému. Spočiatku je opuch mäkký a v priebehu noci spontánne mizne, neskôr sa stáva tuhým, prítomným počas dňa i noci,
môžu sa pridružiť komplikácie, ako ruža (erysipel), ekzém a iné kožné zmeny.
Liečba lymfatického edému závisí od jeho štádia a uskutočňuje sa pomocou komplexnej dekongestívnej liečby, ktorá pozostáva z bandážovania pomocou krátkoťažných obväzov a neskôr následnej liečby kompresívnymi návlekmi a pančuchami,
z manuálnej drenáže lymfy a prípadne z intermitentnej pneumatickej kompresívnej
terapie prístrojom. Pre liečbu lymfatického opuchu sa používajú pančuchy a návleky
III. a IV. kompresívnej triedy.
Kompresívne návleky na hornú končatinu sa vyrábajú od zápästia po podpazušie (C–G) alebo po
rameno (C–H). Uchytenie sa realizuje k ramienku
podprsenky, pásikom cez hrudník, niekedy len so samodržiacim lemom. V prípade opuchu vrchnej strany
ruky alebo prstov sa predpisuje návlek s rukavicou
(A–G/H) s prstami či bez prstov alebo len s vypleteným palcom. Pri opuchu zadnej axilárnej riasy alebo
u väčšieho rozsahu na hrudníku je možné zhotoviť aj
tielko s kompresívnym návlekom.
ŽIVOTOSPRÁVA A ŽIVOTNÝ ŠTÝL
správne
medi. I feel better.
MAXIS®  Na Potůčkách 163  757 01 Valašské Meziříčí  Česká republika
www.maxis-medica.sk  e-mail: [email protected]  info linka: 00420 800 900 336
Základnou metódou liečby aj prevencie CHVO je ovplyvnenie rizikových faktorov,
predovšetkým obezity, sedavého spôsobu života, nedostatku pohybovej aktivity a nosenia sťahujúceho šatstva (korzety, podkolienky).
Vhodné sú športy, pri ktorých sa kombinujú rytmické pohyby v členkovom kĺbe so
svalovou prácou lýtkových svalov, predovšetkým turistika, beh, beh na lyžiach, bicyklovanie, tanec a plávanie. Pri plávaní dochádza k poklesu zvýšeného žilového tlaku
(venóznej hypertenzie) troma mechanizmami – horizontálnou polohou, rytmickými
pohybmi svalovej pumpy lýtkových svalov a tlakom okolitej vody. Niektoré športy majú
LIEČBA ŽILOVÉHO OCHORENIA SPRIEVODCA PACIENTA
19
Predpísal Vám lekár
naopak negatívny vplyv na vývoj kŕčových žíl, medzi ne patrí napr. tenis, zjazdové
lyžovanie alebo vzpieranie. Pri predispozícii na CHVO a samozrejme, pri prítomnosti niektorej z foriem CHVO je možné vykonávať tieto športy len v prípade nosenia
kompresívnych pančúch. Ak sa vykonávajú bez kompresívnych pančúch, dochádza
k zhoršovaniu ochorenia.
zdravotné kompresívne pančuchy
a napriek Vašej snahe máte problémy s ich navliekaním?
FYZIKÁLNA LIEČBA A LIEČEBNÁ
REHABILITÁCIA
Cieľom je zlepšiť funkciu svalovej pumpy lýtkových svalov a redukovať nadmernú hmotnosť. Medzi cviky posilňujúce svalovú pumpu lýtkových svalov patria:
1/ cviky v ľahu na chrbte pri mierne elevovaných dolných končatinách (plantárna a dorzálna flexia, pohyby prstami, krúženie v členkovom kĺbe, otáčanie
nožného valčeka na konci postele a cviky proti odporu – napr. tlak chodidlom
proti stene) a
2/ cviky v stoji (našľapovanie na špičky nôh, na päty, vystupovanie na schody).
Aplikácia tepla (napr. horúce bahno, horúca voda) sa u pacientov s kŕčovými
žilami neodporúča. U pacientov s pokročilejšími štádiami ochorenia je kontraindikovaná.
Navliekacia
pomôcka MAXIS®
je určená pre pacientov s menšou
telesnou silou, obezitou alebo
obmedzenou pohyblivosťou. Výrazne
uľahčí manipuláciu
s kompresívnymi pančuchami,
ušetrí Váš čas aj námahu.
20
LIEČBA ŽILOVÉHO OCHORENIA SPRIEVODCA PACIENTA
Informujte sa vo výdajni
zdravotníckych
pomôcok
a vybraných lekárňach.
SPRIEVODCA
PACIENTA LIEČBOU ŽILOVÉHO
OCHORENIA
www.maxis-medica.sk
21
N
5
6
AMI
VŇ
O
TN
ÝMI POIS
Ť
/Hg)
–35 mm
5
2
(
T
.K
kou
II
y, so špič
k
ič
p
š
z
be
V
VŇ
O
TN
O
ZDRA
AMI
3
4
DZAN
RÁ
O
PROMAX
STANDARD
É
UH
2
V
RÁ
É
ŠUKL kód: K 59885
1
Hodvábne jemné
pančuchy so
zlatistým leskom.
ZDRA
Pacienti trpiaci kŕčovými žilami
s menšou telesnou silou, obezitou či
obmedzenou pohyblivosťou majú
často problémy pri navliekaní kompresívnych pančúch.
Jednoduchá manipulácia s navliekačom Maxis® šetrí čas aj námahu.
Zabraňuje nechcenému poškodeniu
pančúch pri navliekaní.
Pacienti s obmedzenou telesnou
schopnosťou si tak udržia svoju samostatnosť.
Navliekač Maxis® je vhodnou pomôckou pre všetky druhy pančúch
a pančuchových nohavíc, ktorý ľahko využijete podľa návodu vo forme
obrázkov.
DZA
NOVINKA!!!
UH
Pomôcka pri navliekaní kompresívnych
zdravotných pančúch
ÝMI POIS
Ť
Prednosti:

zlatistý lesk

hodvábne na dotyk

odvod vlhkosti od tela

mäkkosť a vzdušnosť
7
Kód ŠUKL G 83679
Z
LA
TIS
G 83681
TÝ LESK
typ
www.maxis-medica.sk
A–D
A–G
s nekĺzavou
úpravou
TN
O
V
O
VŇ
ZDRA
AMI
UH
É
DZAN
RÁ
ÝMI POIS
Ť
HIGH IQ® JE NIEČO
NOVÉ A CELKOM
ODLIŠNÉ!
II.KT (23–32 mm/Hg)
bez špičky, so špičkou
Elegantné, priehľadné a lesklé
kompresívne pančuchy. So špeciálnou
úpravou HIGH IQ je zaistený ešte väčší
odvod vlhkosti od tela. Cool Comfort
= chladivý, svieži a suchý pocit pri
každodennom nosení.
Prednosti:
 prirodzený vzhľad
 mäkkosť a vzdušnosť
 odvod vlhkosti od tela
 elegantný lesk
Farebné vyhotovenie:
novinka BRONZ, svetlá telová, tmavá
telová, čierna
Kód ŠUKL
typ
G 74400
A–D
G 74401
A–G
lem
G 74401
A–G
krajka
G 74402
A–T
dámske
www.maxis-medica.sk
G 74403
A–TU
tehotenské
MAXIS a. s. • Na Potůčkách 163, 757 01 Valašské Meziříčí
e-mail: [email protected] • www.maxis-medica.sk
Download

Liečba žilového ochorenia - Sprievodca pacienta