www.1.hilarion.sk
[email protected]
!
Ambulantné vyšetrenie pri bolestiach dolných končatín.!
!
Už pri prvotnom klinickom ambulantnom vyšetrení je vo väčšine prípadov zrejmé, ktoré anatomické
štruktúry vo svojej funkcii zlyhávajú alebo sú poškodené úrazom alebo chorobou. Je vidieť stav
povrchových žíl, výživu kože a nechtov, možno nahmatať pulzácie na cievach dolných končatín,
vyšetriť stabilitu a hybnosť kĺbov a driekovú chrbticu. !
!
Opuchy lýtok, členkov resp. celých DK môže byť rôzne a aj majú
rôzne príčiny. A najmä sám pacient, ak podrobne popíše svoje
ťažkosti prispeje k správnej diagnóze a k odhaleniu príčiny bolestí
najväčšou mierou. Je pre nás dôležité vedieť, ako Vás nohy bolia.
Kedy je to najhoršie a naopak, kedy zas najmenej bolestivé. !
!
Stav a charakter Vašej chôdze, potreba zastať pri chôdzi,
oddýchnuť si. Poznať vzťah bolestí k pohybu a záťaži, atď. Tieto
informácie často vypovedia všetko to, čo sa následne potvrdí ďalšími laboratórnymi a prístrojovými
vyšetreniami.!
!
Laboratórne a prístrojové vyšetrenie. !
!
Krvný obraz a biochemické vyšetrenie krvi a moču. (s tým už pacient prichádza od obvodného
lekára)!
!
RTG všetrenie.!
Vyšetrenie kostí a kĺbov dolných končatín, podľa potreby aj
driekovej chrbtice.!
!
USG všetrenie ciev dolných končatín.!
Ultrazvohové vyšetrenie tzv. Doppler resp. duplexná sonografia
nám veľmi presne zhodnotí prietok krvi v cievach.!
!
NMRI – Nukleárna magnetická rezonancia.!
Magnetickú rezonanciu využívame najčastejšie na stanovenie úrazového poškodenia najmä
kĺbnych štruktúr kolena a pri poraneniach driekovej chrbtice !
!
!
NAJČASTEJŠIE PRÍČINY PREČO BOLIA NOHY PACIENTOV NA
NAŠEJ AMBULANCII. !
!
Úrazy alebo poúrazové stavy. !
Ochorenia žíl DK a sťažený odtok krvi z DK. !
Ochorenia tepien DK a nedostatočne prekrvené DK.!
Ochorenia chrbtice s propagáciou bolesti do DK.!
[email protected]
www.1.hilarion.sk
www.1.hilarion.sk
[email protected]
Ochorenia kĺbov DK.!
Ochorenia kože a nechtov, preležaniny na DK.!
Fantómové bolesti na DK - stavy po amputáciách.!
Výrastky tzv. ostrohy na kostiach nôh.!
Nedostatok minerálnych látok spôsobuje svalové kŕče DK.!
Neurologické ochorenia postihujúce DK - DMO, stavy po NCMP.!
!
!
!
DIAGNÓZA pri bolestiach dolných končatín (DK).!
!
Ochorenie ciev.!
!
ÚVOD - Čo sú cievy? !
!
V 17. Storočí p. William Harvey vyslovil myšlienku že, cievny systém
organizmu je uzavretá cirkulácia krvi poháňaná srdcom. Dovtedy sa
myslelo podľa Galéna, že krv sa pohybuje ako príliv a odliv, najskôr od
srdca a potom k srdcu.!
!
Cievy nie sú tuhé trubice, ale dynamické štruktúry, ktoré pulzujú, sťahujú
sa a dokonca aj proliferujú (tvoria sa nové, ktoré sa následne vetvia a
zmnožujú) v závislosti na zmenách nárokov jednotlivých tkanív.!
!
Cievy v zásade rozdeľujeme na tepny (artérie), vlásočnice (kapiláry) a žily
(vény). Počas stiahnutia srdcového svalu je krv vypudená do veľkých ciev,
vychádzajúcich zo srdcových komôr. Krv ďalej preteká postupne sa
zužujúcimi a množiacimi sa vetvami tepien až po tie najtenšie tepničky
(arterioly), ktoré následne ústia do vlásočníc. Po opustení kapilárneho riečiska sa krv zbiera do
systému žiliek (venúl), ktoré sa zbiehajú do systému žíl (vén). Nakoniec veľkými žilami (hornou a
dolnou dutou žilou) ústia do predsiení srdca. Dĺžka cievneho systému dospelého človeka tvorí 100
000 km, t.j. 2,5 násobku dĺžky zemského rovníku!!
!
Vlastnosťou tepien je, že sa vetvia, rozdeľujú, rozvádzajú krv smerom od srdca. Naproti tomu žily
sú tie, ktoré sa spájajú, splývajú, konvergujú, teda privádzajú krv k srdcu.!
!
Ochorenie žíl DK.!
Žily dolných končatín – klinický význam vén safén. Klinicky významné pri varixoch dolných
končatín sú povrchové žily – veľká a malá véna saféna. Vény safény sú navzájom v oblasti lýtok,
predkolenia a stehien spojené žilovými spojkami medzi sebou navzájom a taktiež aj s hlbokým
žilovým systémom. Veľká véna saféna (v.saphena magna) je najdlhšia žila ľudského tela, stúpa po
vnútornej strane dolnej končatiny a vlieva sa do stehennej žily pod trieslovým väzom. Malá véna
saféna (v.saphena parva) prebieha pozdĺž vonkajšej strany dolnej končatiny a za kolenným kĺbom
[email protected]
www.1.hilarion.sk
www.1.hilarion.sk
[email protected]
sa spája s podkolennou žilou. Cievna stena týchto žíl je náchylná k
oslabeniu a vzniku kŕčových žíl vo väčšej miere, než je tomu u
ostatných žíl dolných končatín. Safény pri svojom podkožnom
priebehu nemajú potrebnú oporu okolitých tkanív. Ak navyše dôjde
k zlyhávaniu žilových chlopní, dostáva sa do už aj tak preťažených
saphén krv z hlbokého žilového systému cez spojky vytvorené
medzi oboma žilovými systémami. Takto sa vytvárajú podmienky
pre ďalšie zhoršovanie stavu. Veľká véna saféna je cieva, ktorá sa
najčastejšie používa pri premosťujúcich operáciách vencových
ciev srdca, pričom musí chirurg pri našití žilu orientovať tak, aby
chlopne ostali otvorené. !
www.
1.hilarion.sk
!
Chronická žilová nedostatočnosť (varixy).!
Kŕčové žily alebo varixy vznikajú vtedy, keď vnútrožilové chlopne
ochabujú, slabnú a prestanú plniť svoju funkciu. Rozšírená a vinúca sa žila obsahuje väčšie
množstvo krvi a tak začne klesať prietok krvi takto chorobne zmenenou žilou. Približne 15%
dospelých ľudí trpí kŕčovými žilami dolných končatín. Ženy častejšie než muži. Sklon k tomuto
ochoreniu môže byť dedičný. Často sa však varixy objavujú u ľudí, ktorý musia z profesionálnych
dôvodov dlhodobo stáť v jednej pozícii, ako napr. u predavačov, kaderníčiek, zubárov, zdravotných
sestier, atď. Príčinou je fakt, že pri dlhodobom státí a nehybnosti končatín sa krv v žilách pohybuje
pomaly a hromadí sa v nich, rozťahuje žilovú stenu a spôsobuje poruchu funkcie žilových chlopní.
Obezita a tehotenstvo môže spôsobiť rovnaké ťažkosti alebo už prítomné kŕčové žily zhoršiť,
pretože veľká váha tela stláča žily v oblasti stehien. Ďalšou príčinou kŕčových žíl je zvýšený tlak v
žilách dolných končatín, ktorý vzniká zvýšeným tlakom v dutine brušnej v gravidite a u veľmi
obéznych ľudí. Zhoršuje sa potom aj drenáž (odtok) krvi z oblasti konečníka a vznikajú tu tiež
kŕčové žily, ktoré nazývame hemoroidy. V prípade rozsiahlych a ťažkých varikóznych zmien môže
dôjsť k tak ťažkým obehovým zmenám v postihnutých oblastiach, že tkanivá v dôsledku
nedostatku kyslíka odumierajú (vzniká najčastejšie vred predkolenia). Aby sa zabránilo takýmto
nechceným zmenám, prevádza sa operatívne odstránenie kŕčových žíl alebo sa cievy sklerotizujú,
to znamená vstrekuje sa do žíl dráždivý roztok, po aplikácii ktorého sa žila zjazví a prietok žilou sa
uzavrie. Odtok krvi z oblasti takéhoto zákroku sa normalizuje pomocou náhradných žilových ciest,
pomocou anastomóz. !
!
Štádiá a klasifikácia chronického žilového ochorenia: !
!
C0 - pacient nemá žiadne viditeľné prejavy na dolných
kočatínách, pociťuje však pocit ťažkých nôh, bolesti pozdĺž žíl,
pálenie, svrbenie, pocit napätia a opuchu, kŕče, bolesti v lýtkach
v pokoji (v sede). Ťažkosti sa zvýrazňujú počas dňa, v sede a v
stoji, naopak v ľahu a pri chôdzi sa zmierňujú!
!
C1 - teleangiektázie alebo retikulárne žily!
Teleangiektázie predstavujú „zhluk“ permanentne rozšírených
intradermálnych venúl s priemerom menším ako 1 mm, ktoré sú
viditeľné pri dobrom osvetlení zo vzdialenosti 2 metrov. Ako
synonymá sa používajú termíny metličky či pavúčikovité vény.
[email protected]
www.1.hilarion.sk
www.1.hilarion.sk
[email protected]
Corona phlebectatica paraplantaris alebo „členková čiara“ je intradermálna sieť teleangiektázií v
okolí členkového kĺbu. Význam tohto typu kŕčových žíl je kontroverzný, pretože niekedy ide o
včasný prejav pokročilej CHVI.!
!
Retikulárne Ïily sú dilatované, väčšinou vinuté tortuózne intradermálne vény s priemerom 1 – 3
mm. Teleangiektázie a retikulárne žily (venektázie) sa povaÏujú za mikrovarixy.!
!
C2 - varixy!
Kŕčové žily – vakovito rozšírené, kľukaté povrchové žily
– trieda C2, predstavujú makrovarixy s priemerom
väčším ako 3 mm (vo vzpriamenej polohe). Kŕčové žily
môžu byť kmeňové (žilový kmeň v. sapheny magny a
parvy), vetvové (vetvy safén) alebo nesafénové.
Tubulárne vény s refluxom sa taktiež zaraďujú medzi
kŕčové žily. Tento typ sa objavuje najčastejšie v oblasti
veľkej skrytej žily (vena saphena magna), môže
spôsobovať ťažké formy CHVI a často uniká klinickej
diagnostike, ak táto nie je doplnená duplexným
ultrazvukovým všetrením. !
!
Jedinou správnou liečbou je odstránenie takejto
dilatovanej vény. Kmeňové varixy môžu byť spojené s insuficienciou spojovacieho systému, avšak
nie je to pravidlom. Okrem toho rozoznávame aj izolovanú insuficienciu spojovacej žily, ktorá
vytvára výdute na koži, tzv. „blow out“. Najčastejšie býva insuficientná v. saphena magna v mieste
jej vústenia do v. femoralis (safénofemorálna junkcia), kde vzniká reflux z hĺbkového do
povrchového žilového systému. V prípade v. sapheny parvy vzniká venózny reflux na úrovni
safénopopliteálnej junkcie. !
!
Môžu sa však vyskytnúť povrchové varixy aj bez insuficiencie kmeňa safény s normálnou funkciou
spojovacieho aj hĺbkového žilového systému. Hemodynamicky sa takéto varixy výraznejšie
neprejavia a patria medzi najmiernejší stupeň žilového postihnutia. V takomto prípade ani
subjektívne ťažkosti pacientov nebývajú výrazné. Metličkovité a retikulárne varixy bez postihnutia
spojovacieho či híbkového žilového systému nespôsobujú vznik vredu predkolenia.!
!
C3 - edém (opuch)!
Len zriedka sa nachádzajú horeuvedené klinické typy varixov samostatne, vo väčšine prípadov ide
o kombináciu jednotlivých typov. S postupom ochorenia okrem varixov v objektívnom obraze
pozorujeme edém (stupňujúci sa počas dňa, pri dlhom sedení či státí a ustupujúci pri elevácii DK)!
!
C4 -trofické zmeny kože (hyperpigmentácie, ekzém, lipodermatoskleróza)!
Koža pod vplyvom nedostatočnej výživy a porúch prekrvenia hrubne, tvrdne, ukladá sa do nej
pôvodne krvné farbivo, stráca pigment (bledne), alebo hyperpignetuje (tmavne), !
!
C5 - kožné zmeny ako v C4 + zhojený ulcus!
!
C6 - čerstý ulcus cruris!
[email protected]
www.1.hilarion.sk
www.1.hilarion.sk
!
[email protected]
Ak sú ťažkosti spôsobené venóznym ochorením, je pre ďalšiu liečbu bezpodmienečne potrebné
poznať, ktorý zo žilových systémov DK (povrchový, spojovací, hlboký) je poškodený. Kým pre
zhodnotenie funkcie povrchového a spojovacieho systému často vystačíme s klinickým
vyšetrením, odhaliť napr. insuficienciu (nedostatočnosť) hĺbkových žíl je možné jedine pomocou
niektorej prístrojovej vyšetrovacej metódy.!
!
Tromboflebitída alebo phlebotrombóza žíl DK!
!
Povrchová flebotrombóza.!
Kŕčové žily sa môžu komplikovať zápalom – varicophlebitis
(thrombophlebitis varicosa) – alebo ruptúrou (roztrhnutí) a
následným krvácaním. Zápal v oblasti kŕčových žíl sa prejavuje
začervenaním kože, bolesťou zhoršenou pri dotyku a opuchom.!
!
Zriedkavejšie ide o prvotnú trombophlebitídu resp.
flebotrombózu povrchového žilového systému, ktorá je často
prejovom iného chorobného stavu. Ide o zápal žily s následnou
tvorbou krvnej zrazeniny, ktorá uzatvára lúmen žily. Tá sa stáva
väčšinou dočasne nepriechodnou. Treba ju odlíšiť od iných
zápalových stavov ako je napr. Erysipelas - ide o infekciu betahemolytickými streptokokmi skupiny A lokalizovanú na
predkolení.!
!
Hlboká žilová trombóza.!
Príznaky hlbokej žilovej trombózy (HŽT) zahrnujú opuch,
bolestivosť a zmenu farby na postihnutej končatine. Ambulantné
klinické vyšetrenie môže odhaliť zväčšenie lýtka, jednostranný opuch na predkolení, teplú
pokožku, zmenu farby kože a rozšírenie povrchových žíl. Pri diagnostike je potrebné zvážiť aj iné
stavy ako je zápal kože (Erysipelas), Bakerova cysta alebo hematóm.!
!
Ochorenie tepien (artérií) DK.!
Najvýznamnejšou cievnou poruchou je ARTERIOSKLERÓZA – zatvrdnutie tepien. !
Podstatou tohto deja, je strata pružnosti a zhrubnutie steny tepny. !
Poznáme tri základné typy hrubnutia a zatvrdnutia cievnej steny. !
!
1. Vekom a starnutím dochádza k väzivovej premene pôvodnej svaloviny a elastínu strednej vrstvy
(tunica media) – mediálna arterioskleróza. !
2.Roztrúsené usadeniny vápniku v strednej vrstve (tunica media) tepien – tzv. mediokalcinóza. !
3.Ateroskleróza – najčastejšie poškodenie tepien. !
!
ATEROSKLERÓZA : !
Zhrubnutie výstelky tepien (tunica intima) usadzovaním látok a vytváraním tzv. aterómov a
aterómových plátov, ktoré následne zužujú priesvit tepien a obmedzujú prietok cirkulujúcej krvi.
Ateroskleróza najskôr postihuje srdcové tepny (vzniká ischemická choroba srdca až infarkt
[email protected]
www.1.hilarion.sk
www.1.hilarion.sk
[email protected]
myokardu), vnútorné karotídy (vzniká nedostatočné
prekrvenie mozgu až náhla cievna mozgová
príhoda) a brušnú aortu. !
!
Ateroskleróza ako odpoveď na poškodenie.
Prvotnou príčinou aterosklerózy je poškodenie
výstelky teda endotelu ciev, spôsobené vysokým
krvným tlakom (hypertenziou), poranením ciev,
vírusovou alebo bakteriálnou infekciou alebo
pôsobením škodlivých látok ako je oxid uhoľnatý
alebo voľné radikály v tabakovom dyme.
Najčastejším dôvodom poškodenia endotelu je
ukladanie lipoproteínov s nízkou hustotou (LDL) do cievnej steny tepien. Jedná sa o látky,
prenášajúce cholesterol z potravy. !
!
Vnútri tunica media (strednej vrstvy tepny) nazhromaždené LDL zápalovo dráždia a poškodzujú
cievnu výstelku endotel. Následnou aktiváciou buniek imunitného systému a uvoľnením
zápalových produktov dochádza k ďalšej progresii poškodzovania a následnej tukovej premene
cievnej steny, čo je považované za začiatok tvorby ateromatózneho plátu. !
Prehĺbením zápalového procesu v cievach sa súčasťou aterómového plátu stávajú aj bunky
hladkej svaloviny a väzivové vlákna. Dochádza k postupnej nekróze (zániku zápalovým
poškodením) týchto buniek a tým k zväčšeniu aterómového plátu. Takto sa meniaci plát začne
vápenatieť a zužovať priesvit cievy. !
!
Postupne dochádza k rozpadu väzivového obalu odumretého jadra ateromatózneho plátu,
obnažený odumretý materiál jadra vyvoláva masívne zrážanie krkvi, ktoré vedie k vzniku krvnej
zrazeniny, úplne uzatvárajúcej tepnu. Takýto trombus (zrazenina) sa môže stať zdrojom embólie.
Tieto procesy v koronárnych (vencových) tepnách srdca sú najčastejšou príčinou infarktu
myokardu. !
!
Ateromatózny plát svojim nerovným
povrchom ešte pred rozpadom
väzivového obalu môže vytvárať
podmienky pre intenzívne zrážanie
krvi. V súčasnosti sa dívame na
aterosklerózu ako na chronické
zápalové ochorenie poškodzujúce
arteriálnu stenu. Liečba tepien
poškodených aterosklerózou: V prípade viacnásobného arteriálneho postihnutia vencových tepien
srdca sa vykonáva premostenie týchto tepien tzv. koronárny bypass. !
!
V priebehu tejto operácie sa použije iná cieva, najčastejšie véna saféna z dolnej končatiny, ktorá
sa po vyťatí zo svojho pôvodného priebehu na vnútornej strane stehna a lýtka našíva do srdcovej
steny a spája aortu s nepoškodenou perifériou koronárnej tepny (za miestom poškodenia). Ak je
poškodená vencová tepna len na jednom mieste možno vykonať tzv. balónkovú angioplastiku s
možným zavedení stentu. !
[email protected]
www.1.hilarion.sk
www.1.hilarion.sk
[email protected]
!
Zavedie sa cievka do miesta zúženia tepny, nafúknutím balónika
sa rozšíri zúžená oblasť tepny, pričom sa následne zavádza
stent – krátka trubička, ktorá udrží lúmen a zamedzí tzv.
restenóze (opätovnému zúženiu cievy). Obdobné operácie ako
bypass a angioplastika na tepnách sa vykonávajú aj v prípade
zúženia tepien dolných končatín. !
!
Chronická ischémia dolných končatín.!
Periférne artériové ochorenie DK sa rozvíja najčastejšie na podklade aterosklerózy.!
!
Claudicatio intermitens - Klaudikačná bolesť je typická bolesť objavujúca sa počas chôdze, ktorá
prinúti pacienta spomaliť, krívať až zastaviť, pričom bolesť spontánne ustúpi po zastavení do
niekoľkých minút (v priemere do cca 5 minút) a pacient je schopný pokračovať ďalej v chôdzi.
Bolesť pacient popisuje ako kŕč v nohe resp. v lýtku. !
!
Klaudikačná bolesť je typickým prejavom ischemickej choroby končatín a predstavuje II. štádium
ochorenia Fontaineovej klasifikácie. Ak pacient prejde menej ako 50 m ide o ťažký stupeň
klaudikačných bolestí po ktorom nasleduje štádium pokojových (kľudových) bolestí.!
!
Ochorenie lymphatických ciev.!
!
Lymfedém je definovaný ako intersticiálny edém (opuch) bohatý na bielkoviny, vznikajúci zníženou
lymfatickou transportnou a proteolytickou kapacitou. !
!
Charakterizovaný je:!
• zmnožením intersticiálnych tekutín,!
• zmnožením tekutiny v tkanivách,!
• chronickými zápalovými zmenami!
• ukladaním fibrotických vlákien v interstíciu.!
!
Etiológia Lymfedém sa delí na primárny a sekundárny. Primárny lymfedém vzniká
na základe vrodenej poruchy transportu lymfy, môže byť diagnostikovaný pri
narodení (kongenitálny lymfedém) či v puberte (lymfedema tarda). Začína na
periférii končatiny a postupuje centrálne, na rozdiel od sekundárneho lymfedému,
ktorý začína pred prekážkou – centrálne – a postupuje na perifériu končatiny!
!
!
Liečba lymfedému spočíva v obmedzení nadmerného množstva lymfy z
medzibunkových priestorov pomocou komplexnej dekongestívnej liečby, ktorá
pozostáva z manuálnej drenáže lymfy, intermitentnej pneumatickej kompresívnej
terapie prístrojom, bandážovaním pomocou krátkoťažných obväzov a špeciálnej
gymnastiky vrátane aquaterapie.!
Manuálna lymfodrenáž je špecializovaná metóda masáže vykonávaná školenými
pracovníkmi. Intermitentná pneumatická kompresívna terapia prístrojom. !
!
[email protected]
www.1.hilarion.sk
www.1.hilarion.sk
[email protected]
Elastické kompresívne pančuchy.!
!
Štúdie na úrovni EBM dokazujú efekt použitia medikamentóznej liečby mikronizovaného diosmínu
a proteolytických enzýmov v ličebe lymfedému.!
!
Ochorenie mikrocirkulácie na
končatinách.!
!
!
Vazoneurózy sú funkčné poruchy arteriálneho
prekrvenia kože a podkožného tkaniva. Postihnuté sú
predovšetkým horné, ale i dolné končatiny a prevažne
prsty a dlane resp. chodidlá. Choroba najčastejšie
prebieha pod obrazom záchvatovitej symetrickej
vazokonstrikcie a postihuje predovšetkým ženy
mladších vekových skupín.!
RAYNAUDOV FENOMÉN. !
Je to záchvatovitá vazokonstrikcia na periférnych častiach končatín, najčastejšie vyvolaná
chladom. V prvej fáze Raynaudovho záchvatu dochádza ku zbeleniu jedného alebo viacerých
prstov (digiti mortui), sprevádzanému necitlivosťou. Príčinou je konstrikcia arteriol. Druhá fáza je
charakterizovaná stázou krvi v kapilárach i venulách - vzniká cyanóza a následne nastáva
sčervenanie - reaktívna hyperémia. 5 % populácie trpí primárnym Raynaudovým fenoménom,!
ženy : muži = 2 : 1!
!
RAYNAUDOV SYNDRÓM.!
Ide o Raynaudove záchvaty ako sekundárny prejav základného ochorenia, väčšinou sú
jednostranné. !
!
Vyskytujú sa : !
1. pri vazospastickom syndróme (stiahnutí ciev) vyvolanom vibráciami u osôb pracujúcich so
zbíjačkou, pneumatickými kladivami alebo motorovými pílami. Tzv.vibračný syndróm sa
zaraďuje medzi choroby z povolania. Záchvaty môžu byť aj dôsledkom opakovaných
mikrotráum pri písaní na stroji alebo hre na klavíri. Histologicky sa u týchto pacientov zistila
hypertrofia (zhrubnutie) steny tepien prstov. Záchvaty nevznikajú pri práci, ale len v chlade. U
ťažších foriem môže dôjsť k trofickým zmenám kože, k uzáveru drobných artérií a k nekrózam. !
2. pri prítomnosti syndrómu hornej hrudnej apertúry. !
3. pri rôznych neurologických chorobách (ako polyneuropatie, poliomyelitída, cervikobrachiálny
syndróm).!
4. pri hematologických ochoreniach (napr. pri hemolytických anémiách, pri dôkaze chladových
protilátok, pri polyglobúlii).!
5. U chorých s aterosklerotickým uzáverom drobných artérií – pri obliterujúcej ateroskleróze v 10
%, pri obliterujúcej trombangitíde v 20 %, alebo po embóliách týchto artérií, keď vplyvom
aktivácie sympatika dôjde ku spazmu a poklesu tlaku (tzv.critical closing pressure).!
6. pri systémových ochoreniach spojiva (ako systémový lupus erythematodes, sklerodermia,
periarteritis nodosa, polyarteritis progressiva, atď.).U týchto ochorení Raynaudove záchvaty
často predchádzajú ich generalizáciu. - ako neskorý následok po prekonaní omrzlín, pri
[email protected]
www.1.hilarion.sk
www.1.hilarion.sk
!
[email protected]
zákopovej nohe, pri dlhodobej práci vo vode. - niekedy ako prvý prejav malignity. - pri otravách
olovom, arzénom a námeľovými alkaloidmi. Z liekov ho môžu vyprovokovať neselektívne betablokátory bez vnútornej sympatikomimetickej aktivity a ergotamín, bleomycín a cisplatina.!
V praxi Je veľmi dôležité a ťažké rozlíšiť, či ide o Raynaudovu chorobu, ktorá je benígna, alebo či
je to začiatok systémového ochorenia. Preto treba u každého pacienta, zvlášť u mužov s
Raynaudovými záchvatmi, urobiť podrobné imunologické vyšetrenie, pacienta kontrolovať viac
rokov a vyšetrenie opakovať 2x ročne.!
!
Ďalšími ochoreniami, ktoré spôsobujú bolesti dolných končatín sú:!
Ochorenia pohybového aparátu - ochorenia kĺbov a väzív: artrózy, periartritídy, osteophyty!
Ochorenie chrbtice: VAS – vertebrogénny algický syndróm!
Ochorenia svalov nôh: myozitídy!
Ochorenia nervov dolných končatín - polyneuropathia!
!
Tieto liečime väčšinou v spolupráci s inými odbornými ambulanciami.!
!
!
Ak potrebujete chirurgické vyšetrenie pre bolesti v dolných končatinách!
môžete si ho u nás objednať: !
!
tel.č.: 045/5459074 !
mobil: 0903216335!
mail: [email protected]!
web: www.1.hilarion.sk!
!
!
kontakt web:!
http://www.1.hilarion.sk/?page=7!
!
!
kontakt facebook:!
https://www.facebook.com/pages/1Hilarionsk-Dr-Juraj-Šaling/388734441204888!
!
!
!
!
!
[email protected]
www.1.hilarion.sk
Download

Bolesti nôh - cievy