www.1.hilarion.sk
!
[email protected]
VRED PREDKOLENIA - ULCUS CRURIS!
!
Táto informácia vznikla na základe otázok pacientov v našej ambulancii
(www.1.hilarion.sk) a má napomôcť získať obraz o príčine vzniku,
diagnostike a liečbe vredov predkolenia. !
!
Ulcus cruris je nehojaci sa defekt kože a v ťažších prípadoch aj podkožia,
siahajúci až po sval, ktorý vzniká narušením výživy a prekrvenia tkanív
dolných končatín. Vo viac ako 3/4 prípadov je príčinou jeho vzniku narušenie
žilového odtoku z dolných končatín.!
!
Toto ochorenie prebieha zdĺhavo a zaťažuje človeka nie len fyzicky, ale aj
psychicky. Pacient sa snaží vredy na nohách liečiť rôznymi
spôsobmi, no efekt snaženia je často minimálny. Je to veľké
trápenie, keď rany na nohách, často veľké plochy, tečú a bolia
až pália, neskôr aj nepríjemne zapáchajú!!
!
Väčšina vredov predkolenia vzniká ako komplikácia varikózneho ochorenia resp. IV. štádium
chronického žilového ochorenia dolných končatín. Je to komplikácia častých zápalov žíl, preto
sa tento súbor porúch nazýva aj postromboflebitický syndróm. !
!
Príčiny vzniku trofických vredov dolných končatín sú:!
!
venózny vred
1. žilová nedostatočnosť - chronická žilová nedostatočnosť,
pozápalové poškodenie žilovej steny, atď. !
2. ochorenie tepien s následným znížením prietoku krvi tepnami
dolných končatín - ateroskleróza, cukrovka, hypertenzia,
obliterujúce ochorenie tepien, atď.!
3. porucha odtoku lymfy -lymfedém!
4. porucha inervácie tkaniva kože a podkožia (úrazy, cukrovka, neuropatie ,…)!
5. na podklade chronických kožných ochorení (ekzém, atď…)!
6. poúrazové stavy!
diabetický
vred
!
Správny postup závisí od diagnózy. !
!
Takmer 3/4 vredov predkolenia sú prejavom najťažšieho štádia chronického ochorenia žíl
dolných končatín.!
!
Najdôležitejšie je rozhodnutie pacienta niečo zmeniť, spolupracovať pri ošetrovaní. Liečba
vredu predkolenia je vždy komplexná a začína sa zmenou návykov pacienta. Chorý musí
zmeniť životný štýl.!
!
[email protected]
www.1.hilarion.sk
www.1.hilarion.sk
!
Aká úprava životného štýlu pacienta čaká?!
!
[email protected]
Najskôr musí opustiť zlozvyky, najmä fajčenie. Zredukovať nadváhu, ak ňou trpí a zlepšiť kvalitu
stravy. Viac pohybu a rehabilitácia. Používanie kompresívnej terapie - bandáž alebo
krátkoťažné podkolienky resp. pančuchy.!
!
Predpisujeme pančuchy na leto s pridaním mentolu, aby chladili
a na zimu s obsahom striebra, kt. má dezinfekčné účinky. Ak
pacient silnejšiu kompresiu netoleruje, je možné používať rôzne
kompresné ponožky, ktoré pomáhajú žilám. !
!
O nohu s vredom sa treba denne starať a po ošetrení správne
bandážovať. Ak je pre pacienta ťažké bandážovanie, treba ho
nahradiť kompresívnymi pančuchami, celými, lýtkovými alebo stehnovým. !
!
Prečo je bandážovanie resp. kompresívna liečba dôležitá?!
!
Najčastejšie k nám prichádzajú pacienti s vredom na predkolení
ako pokročilým štádiom ochorenia žíl. Tento vred je daný
poškodením chlopní v hlbokých žilách. Krv sa nevracia späť k
srdcu, ale stagnuje v nohách. !
!
Poškodené chlopne žíl nie sú schopné zvýšenému tlaku odolávať,
krv sa hromadí, tkanivá opúchajú, koža nie je dobre vyživovaná, nedostatočne okysličená a
hromadia sa odpadové látky bunkového metabolizmu. Dochádza k narušeniu kože.!
!
Kompresia krátkoťažným obväzom alebo pančuchou spôsobí stiahnutie poškodenej chlopne,
zlepšenie spätného toku krvi, ústup opuchu a zlepšovanie zápalu kože. !
!
Je vhodnejšia kompresívna pančucha alebo bandáž?!
!
!
Takmer všetci pacienti s venóznym vredom predkolenia prídu
s napuchnutými nohami. !
Poškodené žilové chlopne spôsobujú hromadenie krvi v
dolných končatinách, vzniká chronické žilové ochorenie. !
Ak by dostali na začiatku liečby pančuchu primeranú končatine, po pár dňoch prídu s tým, že
pančucha im je veľká. Je to logické, pretože nohy odpuchli, ale pančucha si svoju kompresívnu
silu zachovala a už neobopína končatinu pevne. Optimálne je teda začať bandážou. Keď sa
defekt zahojí a noha a predkolenie nie sú opuchnuté, potom môžeme pacientovi odporučiť
kompresívnu pančuchu na dlhodobú, celoživotnú liečbu.!
!
[email protected]
www.1.hilarion.sk
www.1.hilarion.sk
!
Čo znamená, že bandáž je krátkoťažná?!
!
[email protected]
Znamená to, že nie je taká elastická ako klasický elastický obväz, ktorý je vhodný skôr na
športové zranenia. Jej ťah je menší v pokoji, ale je veľký, keď noha pracuje. Krátkoťažná
bandáž vyvíja pri chôdzi veľmi účinnú podporu pre to, aby sa krv z nôh dostávala späť do srdca.!
!
Ako pôsobí vonkajšia kompresia nohy s vredom?!
!
Účinkovanie vonkajšieho tlaku na končatinu je jednoduché.
Chorobne rozšírené žily sa opäť zúžia, žilové chlopne
doliehajú, môžu sa uzavierať. Tým sa zvyšuje rýchlosť
prúdenia žilovej krvi a normalizuje sa jej spätný návrat
smerom k srdcu. !
!
Obnovou funkcie žíl sa z poškodeného tkaniva postupne
odvádzajú odpadové látky a prebytočná tekutina. Opuch sa
zmenšuje a zlepšuje sa hojenie vredov. Kompresívny obväz alebo pančucha zároveň slúži ako
pevná opora svalov dolnej končatiny, tým zlepšuje výkon prirodzenej žilovej pumpy, svalov a
kĺbov. V spojení s aktívnym pohybom pacientovi kompresívna terapia prináša úľavu už po
prvom priložení. Platí, že čím viac sa v obväze pohybujete, tým väčší je účinok liečby.!
!
Ako ošetrovať vred predkolenia?!
Poškodením funkcie žilových chlopní!
dochádza k zhoršeniu odtoku krvi !
z dolnej končatiny. Krv sa cez
poškodené chlopne vracia späť,
dochádza k poruchám výživy.
!
[email protected]
www.1.hilarion.sk
www.1.hilarion.sk
[email protected]
Dnes máme možnosť použiť viac
druhov prostriedkov, najnovšia je
tzv. “vlhká terapia”. Základom však
je terapeutická kompresia, t.j. tzv.
bandážovanie. Bez bandáže sa
vred nebude hojiť. !
!
Aby sa mohli väčšinou
veľmi drahé prostriedky
uplatniť, je potrebný
komplexný prístup. Po
klinickom vyšetrení je
dôležité spoznať
funkčnosť celého cievneho systému dolných končatín najefektívnejšie je vyšetrenie ciev ultrazvukom, ktorý ozrejmý
stav chlopní a mieru spätného toku (tzv. refluxu v hlbokom žilovom
riečisku a v oblasti perforátorov - spojok medzi povrchovým a hlbokým systémom.!
Liečba vredu predkolenia závisí od príčin vzniku a zameriava sa:!
!
1. liečba cievneho systému, obnova funkcie ciev a prekrvenia!
2. liečba imunitného systému resp. lymphatických ciev a obnova ich funkcie!
3. liečba základného ochorenia, pri ktorom je vred predkolenia len
sprievodný príznak:!
1. liečba cukrovky!
2. liečba ochorenia srdca!
3. liečba vysokého krvného tlaku!
4. liečba periférneho nervového systému!
!
!
Lokálna liečba vredu predkolenia: !
!
Výber lokálne pôsobiaceho prostriedku je
individuálny, niekedy sa optimálne riešenie
nájde až odskúšaním niekoľkých výrobkov.
Nepoužívame za každú cenu tzv.”vlhkú
terapiu”, pretože dôležité je najmä to, aby
si pacient dokázal nohu efektívne ošetriť v
domácich podmienkach. I keď za pomoci
sestričky
z ADOSu, je možné zvládať aj komplikované postupy. !
!
Každý pacient je individualita a preto naši pacienti používajú aj
rôzne prostriedky, tak aby sa dosiahol maximálny lokálny efekt a aj celkove sa cítili čo najlepšie.!
!
[email protected]
www.1.hilarion.sk
www.1.hilarion.sk
!
Ako vyzerá žilový vred predkolenia?!
!
[email protected]
Žilové vredy predkolenia sa objavujú veľmi často v oblasti členkov, častejšie na vnútornej
strane. Môžu však vzniknúť i v inej oblasti na predkolení. Vredy predkolenia pri chronickej
žilovej nedostatočnosti bývajú rozsiahle, mávajú nepravidelné okraje. Na mokvajúcej spodine
vredu sa nachádza najmä lesklé červené, hrčkavé - granulačné - tkanivo. Môžu sa vyskytovať
aj žltkasté rôsolovité povlaky.!
!
Čo je vred predkolenia?!
!
Je to chronický defekt kože, ktorý sa vyznačuje rozpadom tkaniva a jeho odumieraním. Vredy
predkolenia môžu vznikať z rôznych príčin: žilových, tepnových či zmiešaných. Štatistické údaje
uvádzajú, že počet takto postihnutých pacientov stúpa s vekom. Až 3,5 percenta ľudí nad 65
rokov má vred na predkolení.!
!
Príčinou vredov predkolenia sú najčastejšie ochorenia cievneho systému – žilového a
tepnového. Ďalšiu skupinu tvoria vredy u pacientov s cukrovkou, vredy vzniknuté po úrazoch,
dekubitálne vredy (preležaniny), vredy pri chorobách krvi, infekčné vredy a vredy, ktoré vznikli
na podklade nádorov.!
!
Obraz i priebeh ochorenia sa líši podľa príčiny vredu predkolenia. Často je však prítomných viac
faktorov (napríklad ochorenie tepien a žíl a cukrovka). Vtedy hovoríme o vredoch predkolenia
zmiešaného pôvodu.!
!
Aké sú varovné signály možného vzniku vredu predkolenia?!
!
1.opuchy na dolných končatinách, najčastejšie okolo členkov !
2.hrdzavohnedé zafarbenie kože na predkolení!
3.koža je tenšia, na povrchu sa olupuje a veľmi ľahko sa
podráždi!
4.stráca sa ochlpenie na predkolení a menia sa nechty!
5.v oblasti vnútorného členka často vznikajú drobné belavé škvrny (tzv. biela
atrofia). Na ich podklade môže dôjsť k rozpadu kože.!
!
!
!
!
[email protected]
www.1.hilarion.sk
www.1.hilarion.sk
!
[email protected]
!
Čo sú rizikové faktory rozvoja ochorenia žíl?!
!
1.
2.
3.
4.
5.
dedičná dispozícia na stratu pružnosti žilovej steny!
obezita!
vek!
výskyt žilových ochorení v rodine!
prekonaný zápal v hlbokom žilovom systéme
(trombóza)!
6. sedavé zamestnanie alebo dlhé státie!
7. nedostatok telesného pohybu!
8. väčší počet tehotenstiev alebo hormonálna liečba!
!
Čo škodí pri liečbe vredov predkolenia?!
!
1. Dlhé státie a sedenie!
2. Vyššie teploty (sauna, horúce kúpele, slnenie). Nikdy si nevykladajte
nohy na priame zdroje tepla!!
3. Škrtiaci odev, najmä pančuchy a ponožky!
4. Škodí i nosenie vysokých opätkov, ale vhodné nie sú ani úplne nízke topánky s tenkou
podrážkou. (Noste pohodlnú obuv.)!
5. Fajčenie!
6. Vyvarujte sa drobných poranení.!
!
!
Čo pomáha?!
!
1. Cvičenie a pohyb (pravidelné prechádzky, ľahké cvičenia,
jazda na bicykli)!
2. Vykladanie nôh nad úroveň srdca počas spánku a
odpočinku. Klaďte si nohy tri až päťkrát denne do zvýšenej
polohy. Prospešné je i zdvihnutie nôh postele o 10
centimetrov!
3. Pestrá strava, primeraná telesná hmotnosť!
4. Masáže nôh studenou vodou.!
!
!
!
!
!
!
!
[email protected]
www.1.hilarion.sk
www.1.hilarion.sk
[email protected]
!
!
!
!
Ako liečime vredy predkolenia na našej ambulancii (www.1.hilarion.sk).!
!
!
V prvom rade treba vedieť, že každý pacient s vredom na predkolení je iný. Preto je aj liečebný
postup individuálny. Celková podpora organizmu musí reagovať na jeho aktuálne potreby a
hlavne stav.!
!
Aj lokálne pôsobiace prostriedky pacienti nevnímajú rovnako. Niekedy je potrebná vlhká terapia,
je dobre tolerovaná a preväzy vykonáva zdravotná sestra spolupracujúcej ADOSky denne,
naopak u niekoho je indikovaná “extrémne suchá" terapia, ako napr. Cerdak, ktorý lieči na
základe extrémneho sacieho efektu a môže byť na rane aj niekoľko dní bez preväzu. !
!
V princípe:!
!
1. Poradíme v životospráve a výžive ciev. Prostriedky vhodné k výžive
ciev, vitamíny, minerálne látky, prostriedky, od ktorých možno
očakávať obnovu ciev a prekrvenia atď.!
2. Sestrička naučí pacienta používať kompresívnu terapiu, individuálne.!
3. Odporúčame rehabilitáciu, vhodnú pohybovú aktivitu.!
4. Celková medikamentózna liečba zameraná na cievy, s ohľadom aj na nežiadúce účinky
(Detralex, Vessel Due, Ascorutin atď.)!
5. Nájdeme najvhodnejšiu lokálnu terapiu, trpezlivo otestujeme jednotlivé prostriedky od
viacerých výrobcov. !
6. Pri veľmi závažných stavoch začíname liečbu injekciami Vessel Due F inj 5,10 - 20 dní so
súčasným použitím kvantovej magneto-laserovej terapie prístrojom RIKTA.!
7. Komplexným prístupom je možné zahojiť a niekoľkoročné vredy predkolenia, ak sa vhodne
kombinujú celkové a lokálne liečivé účinky dostupných prostriedkov.!
!
!
!
Zdravá strava s dostatkom vlákniny, ktorá zaručuje pravidelné vyprázdňovanie, je v boji proti
kŕčovým žilám dôležitá. No ak má žena dedičný nábeh na tvorbu kŕčových žíl a pred sebou dve
- tri tehotenstvá, kŕčové žily sa jej pri dodržiavaní racionálnej výživy pravdepodobne objavia.
Môže však ich výskyt obmedziť tým, že bude dodržiavať súbor všetkých opatrení ako
fyzioterapia, polohovanie nôh, dostatočný pohyb, príjem tekutín a antioxidantov vrátane
vitamínu C, ktorý posilňuje cievnu stenu.!
!
!
[email protected]
www.1.hilarion.sk
www.1.hilarion.sk
[email protected]
!
!
!
Prezentácia hojenia diabetického vredu na pravej nohe za pomoci prístroja RIKTA. Postupne
ustúpil opuch a bolesti pravej nohy. Spodina vredu sa vyčistila a ustúpili aj prejavy infekcie.
Zlepšilo sa prekrvenie postihnutej oblasti a obnovila sa mikrocirkulácia. Vred sa zahojil.!
(prezentácia nemá za úlohu vystrašiť, má dať nádej a poukázať na efektívne možnosti obnoviť
cievne riečisko aj v pokročilom stupni poškodenia tkanív chorobným procesom)!
!
Viac nájdete:!
!
http://www.1.hilarion.sk/uploads/Sy%20diabet%20nohy%20vred.pdf!
!
Hojenie diabetického vredu na pravej nohe pomocou prístroja RIKTA u 62 ročného
pacienta – diabetika na inzulíne, pred 5 rokmi mu amputovali ľavú nohu v predkolení,
má strach, že sa stane to isté, pretože to tak isto začalo aj na ľavej nohe.
1. deň: vred pravej nohy s ťažkým
zápalom, opuchom, spodinu vredu
tvoria odumierajúce časti
13. deň liečby prístrojom RIKTA: výrazný
ústup zápalu a opuchu, pacient sa aj celkove
cíti lepšie, lepšie spí, bolesti ustupujú, lepšie
sa mu chodí.
5. týž. liečby:
postupne sa vred čistí
a vypĺňa novým
tkanivom
6. týž. liečby: vred sa zatvára, progreduje
granulácia spodiny a epitelizácia z okrajov
rany :
10. týž. liečby: vred
takmer zahojený:
preepitelizovaný,
bez známok zápalu,
bez opuchu,
bez secernácie.
www.1.hilarion.sk
[email protected]
!
!
!
[email protected]
www.1.hilarion.sk
Download

VRED PREDKOLENIA - ULCUS CRURIS