Austrotherm
Katalóg výrobkov
www.austrotherm.sk
www.austrotherm.com
Austrotherm
Internet e-mail Telefón www.austrotherm.sk [email protected] 02 4927 7244 Riaditeľ: [email protected] 02 4927 7244
Vedúci výroby: [email protected] 02 4927 7222
Centrála
Vedúci predaja: [email protected] Obchodné oddelenie: [email protected] Obchodno-technickí poradcovia
02 4927 7238
0903 259 939
02 4927 7268
Štefan Valla [email protected] 0915 572 324
Andrea Lukáčová [email protected] 0917 734 199
Obsah
fax
02 4927 7252
strany
Tepelná izolácia.......................................................................................................................................................1-2
Austrotherm EPS®...................................................................................................................................................... 3
Austrotherm EPS® F GRAFIT................................................................................................................................ 4
Austrotherm EPS® F............................................................................................................................................... 5
Austrotherm EPS® 70 S......................................................................................................................................... 6
Austrotherm EPS® 100 S....................................................................................................................................... 7
Austrotherm EPS® 150 S....................................................................................................................................... 8
Austrotherm EPS® 200 S....................................................................................................................................... 9
Austrotherm Všeobecná rozmerová tabuľka........................................................................................................10
Austrotherm EPS® EPS AT-L2 a EPS AT-L4........................................................................................................ 11
Austrotherm EPS® Okrajový lemovací pás, EPS EXPERT..................................................................................12
Austrotherm EPS® EXPERT DREN..................................................................................................................... 13
Austrotherm EPS® EXPERT FIX.......................................................................................................................... 14
Austrotherm EPS® AT-PAF Systémová platňa..................................................................................................... 15
Austrotherm EPS Zenit®. ..................................................................................................................................... 16
Austrotherm AT-PA...............................................................................................................................................17
Technické parametre EPS®...................................................................................................................................... 18
Odporúčané použitie nových typov EPS®................................................................................................................ 18
Austrotherm XPS® TOP............................................................................................................................................ 19
Austrotherm XPS® TOP 30 SF............................................................................................................................. 20
Austrotherm montážna UNI-platňa...................................................................................................................... 20
Austrotherm XPS® TOP 30 GK............................................................................................................................ 21
Austrotherm XPS® TOP P GK.............................................................................................................................. 21
Austrotherm XPS® TOP 50 SF............................................................................................................................. 22
Austrotherm XPS® TOP 70 SF............................................................................................................................ 22
Austrotherm Univerzálna doska®......................................................................................................................... 23
Austrotherm XPS® TOP Stratené debnenie ....................................................................................................... 23
Austrotherm PE 3/200 a Austrotherm PE 5/200.................................................................................................. 24
Austrotherm PE – Okrajový pás.......................................................................................................................... 24
Austrotherm PE – 25........................................................................................................................................... 25
Technické parametre Austrotherm XPS® TOP......................................................................................................... 26
Austrotherm Dekoračné fasádne profily.................................................................................................................. 27
Obchodné a platobné podmienky.........................................................................................................................30
Austrotherm v Európe..............................................................................................................................................32
Úspora tepla
Špecialista na tepelné izolácie
po zateplení
pred zateplením
Máloktorá odborná téma je v poslednom čase predmetom takých intenzívnych diskusií ako téma šetrenia energiami v najširšom rozsahu. Osobitne to platí pre bytový fond Slovenska,
lebo doteraz je zateplených približne iba 30% bytov a spoločenská požiadavka je oveľa vyššia.
Hlavným krédom produktovej inovácie spoločnosti Austrotherm
je snaha dodávať na trh nové výrobky, ktoré zodpovedajú meniacim sa požiadavkám našich zákazníkov, pričom sa však prísne držíme dôležitej zásady – chrániť životné prostredie a rešpektovať požiadavky trvalo udržateľného rozvoja v dlhodobom
časovom horizonte. Tepelné izolácie na báze EPS a XPS predstavujú z tohto pohľadu výhodné a osvedčené riešenia, lebo
keď si uvedomíme, že 98 % materiálu polystyrénu tvorí vzduch
– jeden z najlepších existujúcich prirodzených izolantov – uzatvorený v miliónoch drobných dutiniek, zjednodušene môžeme
povedať, že polystyrén je vlastne „ kvalitne zabalený vzduch“.
Zatepľovací systém na báze našich výrobkov, EPS a XPS, prestavuje osvedčené riešenie s návratnosťou od 7 do 10 rokov.
Čoraz väčší záujem o predaj výrobkov EPS Grafit potvrdzuje,
že odborná verejnosť si vie presne spočítať výhody materiálu s lepšou hodnotou súčiniteľa tepelnej vodivosti. Taktiež je
veľmi dôležitý fakt, že naše výrobky na tepelnú sanáciu plochých striech sú čoraz žiadanejšie. Výrobky Austrotherm XPS
TOP dovážame z našich sesterských závodov a predstavujú
špičkovú kvalitu extrudovaného polystyrénu v hrúbkach až do
200 mm. Tento materiál sa dá použiť aj v tých najnáročnejších
podmienkach, lebo trvale odoláva vlhkosti a aj tlakovej vode.
U našich rakúskych susedov je jeho použitie veľmi obľúbené
aj v interiéri. Austrotherm UNI-platňa sa v rámci suchého procesu používa napríklad ako konštrukčný materiál v kúpeľniach
a kuchyniach na vytvorenie podkladov, ktoré sa hneď môžu
obkladať.
Významnou inováciou prešiel aj sortiment pre suchú výstavbu
a pre dodatočné zateplenie povale. Špeciálne dosky Zenit sú
vyvinuté pre konštrukcie striech s obráteným poradím vrstiev
a pre nízkoenergetické a pasívne budovy. V spolupráci so zhotoviteľmi kontaktných tepelnoizolačných systémov ponúkame
taktiež široký sortiment dekoračných fasádnych profilov, pričom
veríme, že tieto výrobky skrášlia upravené budovy a spríjemnia
život aj okoloidúcim pri pohľade na peknú a esteticky vyváženú
fasádu. Skúsenosti zo zahraničia poukazujú na to, že fasáda je
predmetom širokého odborného záujmu a jej členenie, farebnosť a zmysel pre detail zvyšujú hodnotu budovy a v neposlednom rade pozitívne ovplyvňujú aj náš bežný život.
Ako príklad vydarenej tepelnej sanácie obvodového plášťa
staršej budovy môžeme uviesť rekonštrukciu obytnej budovy
v rakúskom Weizi, pri ktorej použili materiál Austrotherm EPS
Grafit. Cielene boli zistené miesta tepelných mostov na obvodovom plášti budovy s plochou 1300 m2 a bol zateplený aj strop
na najvyššom podlaží ako aj strop suterénu budovy. Dosiahnutá
úspora energie na vykurovanie až 85 % nenechala nikoho na
pochybách, že to bolo správne a optimálne technické riešenie.
Spoločnosť Austrotherm patrí k popredným európskym výrobcom tepelnoizolačných materiálov a pôsobí v celej strednej a východnej Európe. Nový katalóg našej spoločnosti, ktorý práve držíte v rukách, predstavuje širokú paletu výrobkov
nášho závodu na Slovensku, ako aj ponuku výrobkov našich
sesterských závodov v okolitých štátoch. V duchu našej zásady - chrániť životné prostredie a rešpektovať požiadavky trvalo
udržateľného rozvoja v dlhodobom časovom horizonte - sme
zmenšili aj formát katalógu, aby sme ušetrili papier.
Nie pre seba, ale pre budúcnosť.
1
Výrobky
Správne zateplenie s výrobkami Austrotherm®
Tepelná izolácia šikmej strechy
Austrotherm EPS® 100 S
Austrotherm EPS® 150 S
Austrotherm EPS® 200 S
Tepelná a zvuková
izolácia podlahy
Austrotherm EPS® T
Austrotherm EPS® 100 S
Austrotherm EPS® 150 S
Austrotherm EPS® 200 S
Austrotherm EPS® AT-PAF
Systémová platňa
Austrotherm EPS® – Okrajová páska
Austrotherm PE – 25
Austrotherm PE – Okrajové pásky
Austrotherm PE 3/200
Austrotherm PE 5/200
Debniace platne
Austrotherm XPS®
Tepelná izolácia stropu
Austrotherm EPS® 100 S
Okenné a fasádne prvky
Austrotherm Fasádne profily
Tepelná izolácia
plochej strechy
Austrotherm XPS® TOP 30
Tepelná izolácia základovej dosky
Austrotherm XPS® TOP 30
Austrotherm XPS® TOP 50
Austrotherm XPS® TOP 70
Výhody zateplenia:
výrazné zníženie spotreby energie na vykurovanie,
zamedzenie výskytu plesní a húb na stenách a stropoch,
príjemná teplota vnútorného povrchu stien v zimnom období.
2
Tepelná izolácia fasády
Austrotherm EPS® F Grafit
Austrotherm EPS® F
Tepelná izolácia základovej dosky, steny
a podlahy v kontakte s pôdou
Austrotherm XPS® 30
Austrotherm XPS® 50
Austrotherm XPS® 70
Austrotherm EPS® EXPERT
Austrotherm EPS® EXPERT Dren
Austrothemr EPS® EXPERT Fix
Tepelnoizolačné dosky
Austrotherm EPS® F Grafit
sa dodávajú aj s reflexnou
povrchovou vrstvou.
Austrotherm EPS®
Austrotherm EPS®
Tepelnoizolačné dosky Austrotherm EPS®
1 meter kubický tepelnoizolačného materiálu EPS obsahuje 3-6
miliárd uzavretých dutiniek, ktoré obsahujú vzduch – jeden z najlepších existujúcich prirodzených izolantov. Na základe výskumu
a vývoja štyroch desaťročí firma Austrotherm v súčasnosti vie
ponúknuť stavebnému priemyslu technicky dokonalé a vysoko
kvalitné izolačné materiály na tepelnú a zvukovú izoláciu. Tepelnoizolačné dosky Austrotherm EPS® sú biologicky nezávadné, odolné proti starnutiu, vysoko odolné proti účinkom vlhkosti
a dobre sa znášajú s väčšinou materiálov, ktoré sa vyskytujú na
stavbe. Nie sú odolné proti organickým rozpúšťadlám a lepidlám.
Použitím materiálov Austrotherm EPS® na zateplenie neohrozujeme a nazaťažujeme životné prostredie. Naopak, pomáhame znižovať emisie CO2, NOx, oxidov síry atď.
Austrotherm EPS® je neutrálny k látkam v okolí a nevyvoláva u ľudí alergie. V rámci procesu výroby naše laboratóriá
a skúšobné pracoviská vykonávajú sústavnú kontrolu kvality.
Fyzikálne vlastnosti dosiek EPS sa za posledné roky natoľko
zlepšili, že v súčasnosti sú ideálne na použitie pri stavbe nízkoenergetických a pasívnych stavieb.
medzistropné izolácie
nadzemné stropy
pivničné stropy
l
l
l
l
l
EPS 200 S
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
EPS AT-L2 a L4
Izolačná doska proti krokovému hluku
l
l
EPS Expert
Profily, architektonické prvky,
ozdobné prvky
l
l
l
Špeciálne výrobky
Spádová doska na ploché strechy
Okrajový lemovací pás Austrotherm EPS®
Rohové diely: Austrotherm EPS® – Klin
3
l
zvukové izolácie
šikmé strechy
l
l
strešný strop
ľahké strešné konštruckie
l
l
EPS 100 S
Stropy
„zelené“ strechy
l
l
Strechy
EPS 150 S
l
EPS 70 S
sokel
l
EPS F
fasádne profily
l
l
izolácia krokiev
l
l
vetrané fasády
l
EPS F Grafit
izolácie jadier
l
izolácie v interiéroch
l
obklady fasád
l
l
zateplenie fasád
l
l
Steny
zateplenie plochých striech
Oblasti použitia materiálu Austrotherm EPS®
l
®
Austrotherm EPS
EPS® GRAFIT
GRAFIT
Austrotherm
Austrotherm
EPS®® FF GRAFIT
Austrotherm EPS
GRAFIT Doska
Platne na
pretepelnú
tepelnúizoláciu
izoláciufasád
fasád
Fasádne dosky
platne ss vynikajúcimi
vynikajúcimi tepelnoizolačnými
tepelnoizolačnými vlastnosťami
vlastnosťami
z expandovaného
penovéhopolystyrénu
polystyrénussprímesou
prímesougrafitu
grafitu:
extrudovaného penového
÷ vynikajúcetepelnoizolačnévlastnosti
vynikajúce tepelnoizolačné vlastnosti,
÷
÷
÷
÷
Použitie:
Izoláciafasád(úplnátepelnáochrana)
pomocoukontaktnýchtepelnoizolačných
systémov.
Použitie:
Izolácia fasád (úplná tepelná ochrana)
v podobe kontaktných tepelnoizolačných
systémov.
ľahkáspracovateľnosť
jednoduchá spracovateľnosť,
voduodpudivé
vodoodpopudivé vlastnosti,
o
2%3
lepšie tepelnoizolačné vlastnosti
dobréekologickévlastnosti
veľmi dobré ekologické vlastnosti,
môžebyťajvovyhotovenísreflexnýmpovrchom
aj vo vyhotovení s reflexným povrchom.
Vlastnosti:
dutín:vzduch
Obsah dutiniek:
vzduch
výrobku:EPSFsystémováskúškapodľaETAG004
Typ výrobku:
EPS F systémová skúška podľa ETAG 004
hrany:kolmáhrana
Tvar hrany:
rovná hrana
Označenie: 11červenýpruh
červený pás
rozmer:1000x500mm;Úžitková
/ doska
Úžitkový rozmer:
1 000 x 500 mm; Úžitková plocha:0,5m
plocha: 0,5 m22/platňa
Pevnosť v ťahu:
min 150 kPa
ťahu:min150Kpa
Súčiniteľ tepelnej vodivosti:
λnn=0,031W/(mK)
= 0,031 W/(mK)
vodivosti:λ
Klasifikácia reakcie na oheň:
E
oheň:E
3
Cena:75,-€/m
(2259,45Sk/m
)
DPH
Cena:
75,- €/m33 bez
Číslo výrobku Hrúbkavmm
Hrúbka Rozmervmm
v mm
Číslovýrobku
PFP
60
60
PFP60
60
1000x500
PFP 70
70 1000x500
PFP70
70
PFP 80
80 1000x500
PFP80
80
PFP
90
90
PFP90
90
1000x500
PFP
100 1000x500
PFP
100100
100
PFP
110 1000x500
PFP
110110
110
PFP
120 1000x500
PFP
120120
120
PFP
140 1000x500
PFP
140140
140
PFP160
160
PFP 160
160 1000x500
PFP180
180
PFP 180
180 1000x500
PFP
200
200
PFP 200
200 1000x500
PFP300
300
PFP 300
300 1000x500
Rozmer
v mm
m2vbalení
10004,0
x 500
10003,5
x 500
10003,0
x 500
10002,5
x 500
10002,5
x 500
10002,0
x 500
10002,0
x 500
10001,5
x 500
10001,5
x 500
10001,5
x 500
1,0
1000 x 500
10000,5
x 500
2
2
Balenie (m2)CenaSk/m
Balenie
(počet
kusov)
ksvbalení
Cena€/m
4,0
8
8
135,57
4,5000
3,5
7 5,2500
7
158,16
3,0
6 6,0000
6
180,76
2,5
5 6,7500
5
203,35
2,5
5 7,5000
5
225,95
2,0
4 8,2500
4
248,54
2,0
4 9,0000
4
271,13
1,5
310,5000
3
316,32
3
361,51
1,5
312,0000
3
406,70
1,5
3 13,5000
2
451,89
1,0
2 15,0000
1
677,84
0,5
1 22,5000
NTepelnoizolačné
O V I N K Adosky
Reflexný povrch.
Austrotherm
EPS® F Grafit
Tepelnoizolačnéplatne
sa dodávajú aj s reflexnou
Austrotherm
EPS ® F
Grafit
povrchovou
vrstvou.
môžubyťvyrobenéajsreflexnoupovrchovouvrstvou.
Ceny súuvádzanébez DPH.
44
Austrotherm EPS®
Austrotherm EPS® F Fasádna tepelnoizolačná doska
Fasádne tepelnoizolačné dosky z expandovaného polystyrénu:
vynikajúce tepelnoizolačné vlastnosti,
jednoduchá spracovateľnosť,
veľmi dobré ekologické vlastnosti,
vodoodpopudivé vlastnosti,
tvarová stálosť.
Použitie:
Vhodné na použitie do kontaktných
zatepľovacích systémov.
Vlastnosti:
Obsah dutiniek: vzduch
Typ výrobku: podľa STN EN 13163
Tvar hrany: rovná hrana
Označenie: typ EPS: zelený pruh EPS 70 F,
výrobca: čierny pruh, hrúbka v mm: zelený pruh
Úžitkový rozmer: 1000 x 500 mm; Úžitková plocha: 0,5 m2 / doska
Napätie v tlaku pri 10 % stlačení: 70 kPa
Pevnosť v ťahu: min 100 kPa
Súčiniteľ tepelnej vodivosti: λn = 0,039 W/(mK)
Klasifikácia reakcie na oheň: E (podľa STN EN 13 501-1/2004)
Cena: 54,- €/m3 bez DPH
Číslo výrobku
PF 10
PF 20
PF 30
PF 40
PF 50
PF 60
PF 70
PF 80
PF 90
PF 100
PF 110
PF 120
Hrúbka v mm
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
110
120
Rozmer v mm
1000 x 500
1000 x 500
1000 x 500
1000 x 500
1000 x 500
1000 x 500
1000 x 500
1000 x 500
1000 x 500
1000 x 500
1000 x 500
1000 x 500
Kompaktná štruktúra fasádneho EPS
5
Balenie (m2)
25,0
12,50
8,0
6,0
5,0
4,0
3,5
3,0
2,5
2,5
2,0
2,0
Balenie (počet kusov)
50
25
16
12
10
8
7
6
5
5
4
4
Austrotherm EPS®
Austrotherm EPS® 70 S
Tepelnoizolačné dosky z expandovaného polystyrénu:
rozmerová a tvarová stálosť,
vodoodpudivé vlastnosti,
jednoduchá spracovateľnosť,
veľmi dobré ekologické vlastnosti.
Použitie:
Vhodné do konštrukcií, ktoré sú
vystavené len bežnému tlaku, napr.
do podkrovných konštrukcií, na tepelnú
izoláciu dutín, na vytvorenie jadrovej
tepelnoizolačnej vrstvy viacvrstvového
muriva a pod.
Vlastnosti:
Obsah dutiniek: vzduch
Typ výrobku: podľa STN EN 13163
Tvar hrany: rovná hrana
Označenie: typ EPS: zelený pruh EPS 70 S,
výrobca: čierny pruh,
hrúbka v mm: čierny pruh
Úžitkový rozmer: 1000 x 500 mm; Úžitková plocha: 0,5 m2 / platňa
Napätie v tlaku pri 10 % stlačení: 70 kPa
Súčiniteľ tepelnej vodivosti: λn = 0,039 W/(mK)
Klasifikácia reakcie na oheň: E (podľa STN EN 13 501-1/2004)
Cena: 53,- €/m3 bez DPH
Číslo výrobku
P1510
P1520
P1530
P1540
P1550
P1560
P1570
P1580
P1590
P15100
P15110
P15120
P15130
P15140
P15150
Hrúbka v mm
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
110
120
130
140
150
Rozmer v mm
1000 x 500
1000 x 500
1000 x 500
1000 x 500
1000 x 500
1000 x 500
1000 x 500
1000 x 500
1000 x 500
1000 x 500
1000 x 500
1000 x 500
1000 x 500
1000 x 500
1000 x 500
6
Balenie (m2)
25,0
12,5
8,0
6,0
5,0
4,0
3,5
3,0
2,5
2,5
2,0
2,0
1,5
1,5
1,5
Balenie (počet kusov)
50
25
16
12
10
8
7
6
5
5
4
4
3
3
3
Austrotherm EPS®
Austrotherm EPS® 100 S
Tepelnoizolačné dosky z expandovaného polystyrénu pre bežné
zaťaženie:
rozmerová a tvarová stálosť,
vodoodpudivé vlastnosti,
jednoduchá spracovateľnosť,
veľmi dobré ekologické vlastnosti.
Použitie:
Vhodné do priestorov s bežným tlakovým
zaťažením (pod poter, do plochých
striech, plochých striech so spádom, pod
podlahové vykurovanie, do chladiacich
priestorov).
Vlastnosti:
Obsah dutiniek: vzduch
Typ výrobku: podľa STN EN 13163
Tvar hrany: rovná hrana
Označenie:typ EPS: čierny pruh EPS 100 S,
výrobca: čierny pruh,
hrúbka v mm: čierny pruh
Úžitkový rozmer: 1000 x 500 mm; Úžitková plocha: 0,5 m2 / doska
Napätie v tlaku pri 10 % stlačení: 100 kPa
Súčiniteľ tepelnej vodivosti: λn = 0,036 W/(mK)
Klasifikácia reakcie na oheň: E (podľa STN EN 13 501-1/2004)
Cena: 69,- €/m3 bez DPH
Číslo výrobku
P2010
P2020
P2030
P2040
P2050
P2060
P2070
P2080
P2090
P20100
P20110
P20120
P20130
P20140
P20150
Hrúbka v mm
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
110
120
130
140
150
Rozmer v mm
1000 x 500
1000 x 500
1000 x 500
1000 x 500
1000 x 500
1000 x 500
1000 x 500
1000 x 500
1000 x 500
1000 x 500
1000 x 500
1000 x 500
1000 x 500
1000 x 500
1000 x 500
Balenie (m2)
25,0
12,5
8,0
6,0
5,0
4,0
3,5
3,0
2,5
2,5
2,0
2,0
1,5
1,5
1,5
Balenie (počet kusov)
50
25
16
12
10
8
7
6
5
5
4
4
3
3
3
Na požiadanie vyrábame aj spádované dosky
pre použitie na ploché strechy.
7
Austrotherm EPS®
Austrotherm EPS® 150 S
Vysokoúčinné tepelnoizolačné dosky z expandovaného polystyrénu
pre stredné zaťaženie:
vysokoúčinná tepelná izolácia,
rozmerová a tvarová stálosť,
vodoodpudivé vlastnosti,
priaznivé ekologické vlastnosti.
Použitie:
Tepelnoizolačné dosky do priestorov
podláh a striech so stredným zaťažením,
pod potery, do plochých striech, na
vytvorenie spádových vrstiev plochých
striech, pod podlahové vykurovanie a pre
chladiace boxy.
Vlastnosti:
Obsah dutiniek: vzduch
Typ výrobku: podľa STN EN 13163
Tvar hrany: rovná hrana
Označenie: typ EPS: hnedý pruh EPS 150 S,
výrobca: čierny pruh,
hrúbka v mm: čierny pruh
Úžitkový rozmer: 1000 x 500 mm; Úžitková plocha: 0,5 m2 / doska
Napätie v tlaku pri 10 % stlačení: 150 kPa
Súčiniteľ tepelnej vodivosti: λn = 0,034 W/(mK)
Klasifikácia reakcie na oheň: E (podľa STN EN 13 501-1/2004)
Cena: 81,- €/m3 bez DPH
Číslo výrobku
P2510
P2520
P2530
P2540
P2550
P2560
P2570
P2580
P2590
P25100
P25110
P25120
P25130
P25140
Hrúbka v mm
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
110
120
130
140
Rozmer v mm
1000 x 500
1000 x 500
1000 x 500
1000 x 500
1000 x 500
1000 x 500
1000 x 500
1000 x 500
1000 x 500
1000 x 500
1000 x 500
1000 x 500
1000 x 500
1000 x 500
8
Balenie (m2)
25,0
12,5
8,0
6,0
5,0
4,0
3,5
3,0
2,5
2,5
2,0
2,0
1,5
1,5
Balenie (počet kusov)
50
25
16
12
10
8
7
6
5
5
4
4
3
3
Austrotherm EPS®
Austrotherm EPS® 200 S
Tepelnoizolačné dosky z expandovaného polystyrénu pre vysoké
zaťaženie:
rozmerová a tvarová stálosť,
vodoodpudivé vlastnosti,
jednoduchá spracovateľnosť,
veľmi dobré ekologické vlastnosti.
Použitie:
Tepelnoizolačné dosky do priestorov
s veľkým tlakovým zaťažením (do
pojazdných a vegetačných striech, pod
poter, do plochých striech so spádom).
Vlastnosti:
Obsah dutiniek: vzduch
Typ výrobku: podľa STN EN 13163
Tvar hrany: rovná hrana
Označenie:typ EPS: žltý pruh EPS 200 S,
výrobca: čierny pruh,
hrúbka v mm: čierny pruh
Úžitkový rozmer: 1000 x 500 mm; Úžitková plocha: 0,5 m2 / doska
Napätie v tlaku pri 10 % stlačení: 200 kPa
Súčiniteľ tepelnej vodivosti: λn = 0,034 W/(mK)
Klasifikácia reakcie na oheň: E (podľa STN EN 13 501-1/2004)
Cena: 99,- €/m3 bez DPH
Číslo výrobku
P3010
P3020
P3030
P3040
P3050
P3060
P3070
P3080
P3090
P30100
P30110
P30120
P30130
P30140
P30150
Hrúbka v mm
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
110
120
130
140
150
Rozmer v mm
1000 x 500
1000 x 500
1000 x 500
1000 x 500
1000 x 500
1000 x 500
1000 x 500
1000 x 500
1000 x 500
1000 x 500
1000 x 500
1000 x 500
1000 x 500
1000 x 500
1000 x 500
9
Balenie (m2)
25,0
12,5
8,0
6,0
5,0
4,0
3,5
3,0
2,5
2,5
2,0
2,0
2,0
1,5
1,5
Balenie (počet kusov)
50
25
16
12
10
8
7
6
5
5
4
4
3
3
3
Austrotherm EPS®
Všeobecná rozmerová tabuľka / balenie výrobkov
Rozmery dosiek v metroch
HRÚBKA
podlahových EPS
Počet dosiek
v balíku
0,5 x 1
1.
10 mm
50,00
25,00
2.
20 mm
25,00
12,50
25,00
50,00
3.
30 mm
16,00
8,00
16,00
32,00
4.
40 mm
12,00
6,00
12,00
24,00
5.
50 mm
10,00
5,00
10,00
20,00
6.
60 mm
8,00
4,00
8,00
16,00
7.
70 mm
7,00
3,50
7,00
14,00
8.
80 mm
6,00
3,00
6,00
12,00
9.
90 mm
5,00
2,50
5,00
10,00
10.
100 mm
5,00
2,50
5,00
10,00
11.
110 mm
4,00
2,00
4,00
8,00
12.
120 mm
4,00
2,00
4,00
8,00
13.
130 mm
3,00
1,50
3,00
6,00
14.
140 mm
3,00
1,50
3,00
6,00
15.
150 mm
3,00
1,50
3,00
6,00
16.
160 mm
3,00
1,50
3,00
6,00
17.
170 mm
3,00
1,50
3,00
6,00
18.
180 mm
2,00
1,00
2,00
4,00
19.
190 mm
2,00
1,00
2,00
4,00
20.
200 mm
2,00
1,00
2,00
4,00
Por. č.
1x1
2x1
množstvo v m2 v jednom balíku
UPOZORNENIE pre obchodných partnerov:
Pri objednávaní veľkoformátových dosiek 2 x 1 m a 1 x 1 m zohľadnite,
prosím, počet dosiek, t. j. počet m2 v balení. Dodávame len celé balíky.
Náš tip – www.austrotherm.sk
všetky výrobky a informácie vždy online
informácie o tepelnej a zvukovej izolácii a o šetrení energiou
prospekty a technické listy na stiahnutie
10
Austrotherm EPS®
Austrotherm EPS® AT-L2 Izolačná doska proti krokovému hluku
Zvukovoizolačné dosky z expandovaného polystyrénu:
zvukovoizolačné vlastnosti,
tepelnoizolačné vlastnosti,
rozmerová a tvarová stálosť,
vodoodpudivé vlastnosti,
jednoduchá spracovateľnosť,
veľmi dobré ekologické vlastnosti.
Použitie:
Vhodné na použitie pod plávajúce
potery a pod podlahové vykurovanie
v bytoch, rodinných domoch, hoteloch
a v priestoroch, v ktorých zaťaženie
podlahy nepresiahne 2,0 kN/m2.
Číslo výrobku
PTX ATL2 015
PTX ATL2 020
PTX ATL2 025
PTX ATL2 030
PTX ATL2 035
PTX ATL2 040
PTX ATL2 045
PTX ATL2 050
Vlastnosti:
Obsah dutiniek: vzduch
Typ výrobku: podľa STN EN 13163
Tvar hrany: rovná hrana
Označenie: 1 zelený pás
Úžitkový rozmer: 1000 x 500 mm; Úžitková plocha: 0,5 m2 / doska
Súčiniteľ tepelnej vodivosti: λn = 0,045 W/(mK)
Klasifikácia reakcie na oheň: E (podľa STN EN 13 501-1/2004)
Teplotná odolnosť do: 95° C
Hrúbka po
zaťažení v mm
15
20
25
30
35
40
45
50
Rozmer v mm
Balenie (m2)
Balenie (počet kusov)
1000 x 500
1000 x 500
1000 x 500
1000 x 500
1000 x 500
1000 x 500
1000 x 500
1000 x 500
15
12
9
8
7
6
5
5
30
24
18
16
14
12
10
10
Austrotherm EPS® AT-L4 Izolačná doska proti krokovému hluku
Zvukovoizolačné dosky z expandovaného polystyrénu pre vyššie
zaťaženie:
zvukovoizolačné vlastnosti,
tepelnoizolačné vlastnosti,
rozmerová a tvarová stálosť,
vodoodpudivé vlastnosti,
jednoduchá spracovateľnosť,
veľmi dobré ekologické vlastnosti.
Použitie:
Vhodné na použitie pod plávajúce
potery a pod podlahové vykurovanie;
na zvukovú izoláciu podláh verejných
a priemyselných budov do zaťaženia
podlahy max. 4,0 kN/m2.
Číslo výrobku
PTX ATL4 020
PTX ATL4 025
PTX ATL4 030
PTX ATL4 040
PTX ATL4 050
Vlastnosti:
Obsah dutiniek: vzduch
Typ výrobku: podľa STN EN 13163
Tvar hrany: rovná hrana
Označenie: 2 zelené pásy
Úžitkový rozmer: 1000 x 500 mm; Úžitková plocha: 0,5 m2 / doska
Súčiniteľ tepelnej vodivosti: λn = 0,045 W/(mK)
Klasifikácia reakcie na oheň: E (podľa STN EN 13 501-1/2004)
Teplotná odolnosť do: 95° C
Hrúbka po
zaťažení v mm
20
25
30
40
50
Rozmer v mm
Balenie (m2)
Balenie (počet kusov)
1000 x 500
1000 x 500
1000 x 500
1000 x 500
1000 x 500
12
9
8
6
5
24
18
16
12
10
11
Austrotherm EPS®
Austrotherm EPS® Okrajový lemovací pás
Okrajové lemovacie pásy z expandovaného polystyrénu:
tepelnoizolačné vlastnosti,
zvukovoizolačné vlastnosti,
rozmerová a tvarová stálosť,
vodoodpudivé vlastnosti.
Použitie:
Na vytvorenie a vyplnenie reparačných
škár medzi poterom a stenou, resp.
dverovými zárubňami; na prerušenie
zvukového mostu.
Číslo výrobku
P006510
P006558
P006565
P006640
P006657
P006664
Vlastnosti:
Obsah dutiniek: vzduch
Klasifikácia reakcie na oheň: E (podľa STN EN 13 501-1/2004)
Balenie: rolka
Cena: na vyžiadanie
Hrúbka v mm
5
5
5
10
10
10
Šírka v mm
40
80
100
80
100
120
bm/rolka
50
50
50
25
25
25
Austrotherm EPS® EXPERT
Tepelnoizolačná doska z expandovaného polystyrénu na vytvorenie
vonkajšej tepelnej izolácie konštrukčných prvkov v kontakte
s pôdou, tzv. perimeter:
vysoký stupeň mechanickej pevnosti,
veľmi dobré tepelnoizolačné vlastnosti,
ochrana hydroizolácie pred poškodením,
jednoduchá a rýchla montáž.
Použitie:
Tepelnoizolačné dosky Austrotherm
EPS® EXPERT sú vhodné na
vytvorenie vonkajšej tepelnej izolácie
konštrukcií v kontakte s pôdou – na
izoláciu základovej dosky a pivničnej
steny. Poskytnú konštrukciám veľmi
dobré tepelnoizolačné vlastnosti
a súčasne chránia hydroizoláciu pred
poškodením.
Hrúbka v mm
30
40
50
60
80
100
120
140
160
180
200
Vlastnosti:
Rozmer tabule: 1 265 x 615 mm
Hrúbka: 30 – 200 mm
Hrana: polodrážka
Pevnosť v tlaku: 200 kPa
Súčiniteľ tepelnej vodivosti: λn = 0,035 W/(mK)
Cena: 132,50 €/m3 bez DPH
Rozmer tabule v mm
1265 x 615
1265 x 615
1265 x 615
1265 x 615
1265 x 615
1265 x 615
1265 x 615
1265 x 615
1265 x 615
1265 x 615
1265 x 615
Balenie (m2)
12
9
7,5
6
4,5
3,75
3
2,25
2,25
1,5
1,5
12
Balenie (ks)
16
12
10
8
6
5
4
3
3
2
2
Austrotherm EPS®
Austrotherm EPS® EXPERT Dren
Tepelnoizolačná doska z expandovaného polystyrénu s drenážnymi
kanálikmi na izoláciu stavieb v trvalo vlhkom teréne:
drenážne kanáliky,
vysoká pevnosť,
takmer žiadna nasiakavosť,
vynikajúce mechanické vlastnosti.
Použitie:
Doska sa používa na tepelnú izoláciu,
na odvodňovanie a ako ochrana
hydroizolácií stavebných konštrukcií
v priamom kontakte s pôdou. Tvarovaný
povrch dosky zabezpečuje odvádzanie
vody do drenážnych zberačov.
Vlastnosti:
Rozmer tabule: 1265 x 615 mm
Hrúbka: 35 – 105 mm
Hrana: polodrážka
Pevnosť v tlaku: 200 kPa
Súčiniteľ tepelnej vodivosti: λn = 0,035 W/(mK)
Cena: 132,50 €/m3 bez DPH
Hrúbka v mm
35
45
55
65
85
105
Rozmer tabule v mm
1265 x 615
1265 x 615
1265 x 615
1265 x 615
1265 x 615
1265 x 615
Balenie (m2)
10,50
7,50
6,00
6,00
4,50
3,75
Balenie (ks)
14
10
8
8
6
5
Izolácia spodnej stavby
Ochrana dosiek Austrotherm EPS EXPERT Dren geotextíliou.
13
Austrotherm EPS®
Austrotherm EPS® EXPERT FIX
Tepelnoizolačná doska z expandovaného polystyrénu na sokle a vence:
vysoká pevnosť,
nízky stupeň nasiakavosti,
vynikajúce mechanické vlastnosti,
úspora času.
Použitie:
Na tepelnú izoláciu betónových
prekladov a pilierov v obvodovom murive.
Doska sa vkladá do debnenia pred
ukladaním čerstvého betónu. Vďaka
štruktúrovanému povrchu dobre priľne na
betón a netreba používať kotviace prvky
a vďaka mimoriadne nízkej nasiakavosti
a vynikajúcim mechanickým vlastnostiam
je vhodná aj na vonkajšiu izoláciu
konštrukcií v priamom kontakte s pôdou.
Hrúbka v mm
20
30
40
50
60
80
100
120
140
150
160
180
200
Vlastnosti:
Rozmer tabule: 1250 x 600 mm
Hrúbka: 20 – 200 mm
Hrana: rovná hrana
Pevnosť v tlaku: 200 kPa
Súčiniteľ tepelnej vodivosti: λn = 0,035 W/(mK)
Cena: 132,50 €/m3 bez DPH
Rozmer tabule v mm
1250 x 600
1250 x 600
1250 x 600
1250 x 600
1250 x 600
1250 x 600
1250 x 600
1250 x 600
1250 x 600
1250 x 600
1250 x 600
1250 x 600
1250 x 600
Balenie (m2)
18
12
9
7,5
6
4,5
3,75
3
2,25
2,25
2,25
1,5
1,5
14
Balenie (ks)
24
16
12
10
8
6
5
4
3
3
3
2
2
Austrotherm EPS®
Austrotherm EPS® AT-PAF Systémová platňa
Systémová platňa podlahového vykurovania z expandovaného tvrdeného
polystyrénu
Vlastnosti:
Obsah dutiniek: vzduch
Klasifikácia reakcie na oheň: E
Tvarová stabilita: 85 °C, Pevnosť v tlaku: 0,18 N/mm2
Hustota materiálu platne: 30 kg/m3
Súčiniteľ tepelnej vodivosti: λn = 0,035 W/(mK)
Užitočný povrch: 0,72 m2 / tabuľa, Priemer / výška výstupkov: 60 mm / 27 mm
Rozstup výstupkov: 55 mm / 75mm
Charakteristika:
Systémové platne podlahového vykurovania Austrotherm AT-PAF predstavujú
moderný tepelnoizolačný výrobok, ktorý umožňuje rýchle a presné uloženie rúrok
podlahového vykurovania do podlahy bez dodatočných upevňovacích prvkov.
Tvarované výstupky platne zabezpečujú optimálne uloženie a fixovanie rúrok
vykurovania tak, aby poter vhodne obtiekol ich celú povrchovú plochu a zabezpečil
maximálny prenos tepla. Systémové platne sú vhodné na upevnenie všetkých
ohybných vykurovacích rúrok s priemerom 16 mm až 22 mm, ktorých polomer
ohybu nepresiahne osemnásobok ich priemeru. Vďaka výborným tepelnoizolačným
vlastnostiam expandovanej polystyrénovej peny, z ktorej sú platne vyrobené, možno
dosiahnuť výraznú úsporu energie.
Systémové platne podlahového vykurovania Austrotherm AT-PAF prinášajú
úsporu času, práce, energie a peňazí, lebo:
tepelne izolujú poter,
vykurovacie rúrky netreba zvlášť upevňovať,
umožňujú vytvoriť rovnomerné a pravidelné vykurovacie dráhy a tým optimalizovať
vykurovací systém,
špeciálny profil výstupkov zabraňuje samovoľnému uvoľňovaniu vykurovacích
rúrok z dráh pri ukladaní,
drážkové spoje medzi platňami zabezpečujú vytvorenie pevných a tesných spojov
počas kladenia rúrok,
netreba použiť ďalšiu izoláciu, lebo stupňovitý spoj platní zamedzuje vytekaniu čerstvého poteru pod platne a zabraňuje tak vzniku tepelných a zvukových mostov.
Cena: na vyžiadanie
Číslo výrobku
PGAT-PAF
Hrúbka v mm
30 / 57
Rozmer v mm
1215 x 615
15
Balenie (m2)
5,76
Balenie (ks)
8
Austrotherm EPS®
Austrotherm EPS ZENIT®
Tepelná izolácia plochých striech s opačným
poradím vrstiev
Použitie:
Je vhodný na tepelnú izoláciu
jednoplášťových neodvetrávaných
striech s opačným poradím vrstiev
(nepochôdznych, pochôdznych,
vegetačných striech), ako aj na
dodatočné zateplenie existujúcich striech
(strecha plus – vytvorená po sanácii).
Ako tepelnoizolačný materiál s vysokou
pevnosťou sa uplatní všade tam, kde sa
bežne používa expandovaný polystyrén.
Technické údaje
Napätie v tlaku (10 %):
Súčiniteľ tepelnej vodivosti
(deklarovaná hodnota):
Súčiniteľ tepelnej vodivosti
(výpočtová hodnota):
Pevnosť v ohybe:
Súčiniteľ difúzneho odporu:
Rozmerová stálosť za bežných
klimatických podmienok:
Deformácia pri danom tlaku
a danej teplote:
Dlhodobá nasiakavosť:
Nasiakavosť pôsobením difúzie
vodnej pary:
Trieda reakcie na oheň:
Rozmer dosky, balenie
Dĺžka × šírka:
Užitočná plocha:
Hrúbka (mm):
120
Množstvo: ks/balík
4
Množstvo: m²/balík
3
AUSTROTHERM ZENIT® je špeciálna nenasiakavá tepelnoizolačná doska platňa zhotovená
z expandovaného polystyrénu zodpovedajúca
povoleniu A-220/2008 ÉME. Vďaka minimálnemu
stupňu nasiakavosti a vysokej pevnosti v tlaku je
doska Zenit vhodná na tepelnú izoláciu plochých
striech s opačným poradím vrstiev.
Dosky sa spájajú pomocou stupňovitej drážky,
vďaka čomu sa na prechodoch dosiek nevytvárajú
tepelné mosty. Tepelnoizolačný materiál neobsahuje freón a nepredstavuje ohrozenie pre ozónovú
vrstvu.
Normové označenie výrobku:
EPS – EN 13163 – T1 – L1 – W1 – S2 – P4 – BS
250 – CS(10)200 – DS(N)2 – DLT(2)5 – TR200 –
WL(T)1 – WD(V)3.
na životnosť konštrukcie. Ako každý tepelnoizolačný materiál
vhodný na použitie do konštrukcie s opačným poradím vrstiev, aj
AUSTROTHERM ZENIT sa môže aplikovať len v jednej vrstve!
Uložené vrstvy sa kotvia zaťažením. Na tepelnoizolačnej vrstve
treba vytvoriť filtračnú vrstvu prepúšťajúcu vodu a vodnú paru
(napr. z geotextílie), aby sa na tepelnú izoláciu, alebo pod ňu,
nemohli dostať cudzorodé látky.
≥ 200 kPa
0,035 W/(m . K)
0,035 W/(m . K)
≥ 200 kPa
40 – 100
Podmienky použitia dosky AUSTROTHERM ZENIT z hľadiska
protipožiarnej ochrany sú stanovené v rámci platných predpisov:
„Z hľadiska triedy protipožiarnej ochrany sa nekladú žiadne
požiadavky na hydroizolácie stropov s hmotnosťou vyššou než
60 kg/m² a na hydroizolácie plochých striech aplikované na
uzatváracie vrstvy, ktoré z hľadiska protipožiarnych hraničných
hodnôt zodpovedajú nosnej konštrukcii stropu plochej strechy,
alebo ktoré sú pokryté vrstvou z materiálu A1-A2 hrubou
minimálne 5 cm zabezpečujúcou ochranu v každom bode
izolácie strechy.”- strechy so štrkových posypom, vegetačné
strechy, terasové strechy. To znamená, že tieto ploché strechy
s opačným poradím vrstiev so záťažovou ochrannou vrstvou
vyhovujú z hľadiska protipožiarnej ochrany bez ďalšieho
preukazovania.
0,2 %
≤5%
≤ 1 obj. %
≤ 3 obj. %
E
1 265 × 615 mm
0,75 m²/doska
140
160
180
3
3
2
2,25
2,25
2
200
2
2
Cena: na vyžiadanie
Realizácia
Práce spojené s ukladaním tepelnoizolačných dosiek
AUSTROTHERM ZENIT sa môžu začať až po ukončení
podkladu a hydroizolácie a dosiahnutí vodotesného stavu.
Povrch podkladovej vrstvy tepelnej izolácie musí byť hladký,
čistý a rovný. Pri zhotovení tzv. strechy plus v rámci obnovy na
existujúcich budovách treba pri práci prísne dbať o to, aby sa
nedopatrením nepoškodila hydroizolácia.
Navrhovanie
Tepelnoizolačná doska AUSTROTHERM ZENIT sa na
plochých strechách s opačným poradím vrstiev ukladá na
hydroizolačnú vrstvu. Keď hydroizolačná vrstva obsahuje
zmäkčovadlo, treba ju celoplošne pokryť separačnou vrstvou
(geotextíliou). AUSTROTHERM ZENIT potom okrem vylepšenia
tepelnoizolačných vlastností konštrukcie chráni hydroizoláciu
pred mechanickým poškodením počas realizačných prác
a v rámci užívania. Vďaka obmedzeniu kolísania teploty
pôsobiacej na hydroizoláciu nedochádza k extrémnym teplotným
šokom (napr. pri letnom lejaku), ktoré by mali negatívny vplyv
S ukladaním dosiek AUSTROTHERM ZENIT začnite v jednom
z kútov strechy, pri nadstavbových prvkoch strechy dosky
narežte na presný rozmer a rovné dosky ukladajte tesne vedľa
seba. Na nepochôdznych strechách použite na zaťaženie dosiek
štrk s hladkými a oblými hranami s veľkosťou zrna 16 – 32 mm,
ktorý neobsahuje humus, bahno a hlinu. Pochôdzne strechy
riešte uložením pochôdznych dosiek na plastové, resp. gumené
podkladové kotúče alebo na podkladovú vrstvu z bazaltovej
drviny, pričom medzi doskami môžu ostať medzery 2-5 mm.
Na nepochôdznych strechách postupujte rovnako pri vytváraní
pochôdznych pásov.
Výrobok sa dodáva zabalený do polyetylénovej fólie.
16
Austrotherm EPS®
Austrotherm AT-PA
Tepelnoizolačné kombinované dosky na izoláciu stropu
nad najvyšším podlažím (povale)
Novinkou pre dodatočnú tepelnú izoláciu sú kombinované dosky Austrotherm
AT-PA, ktoré sa vyrábajú spojením polystyrénu EPS 100 S a drevotrieskovej platne
hrúbky 8 mm. Výrobok je vhodný na tepelnú sanáciu starších aj novších domov, v ktorých je nedostatočne zaizolovaný najmä priestor povale. Dosky sa vyrábajú so stupňovitou drážkou a dajú sa spájať jednoducho, rýchlo a bez vzniku tepelných mostov.
Suchá montáž zaručuje okamžité využitie takto upraveného priestoru.
Pre riešenia so zvýšenými požiadavkami z hľadiska protipožiarnej ochrany je možné na objednávku vyrobiť dosky Austrotherm AT-PA v kombinácii polystyrénu EPS
100 S a sadrovláknitej dosky pevnej pri našliapnutí s rozmermi 1 015 x 515 x 120
mm. Upozornenie: vzhľadom na hmotnosť výrobku (8 kg/m2) je pri manipulácii potrebný vysokozdvižný vozík.
Montáž tepelnoizolačných dosiek
Kombinované tepelnoizolačné dosky sa dajú ukladať pomocou bežného náradia
na opracovanie dreva.
Použitie:
Kombinované tepelnoizolačné dosky sa
používajú na doplnkovú, resp. dodatočnú
tepelnú izoláciu podláh povalových
priestorov, ťažšie dostupných priestorov
ako aj na vytvorenie dočasnej tepelnej
izolácie. Drevotrieskové platne sú citlivé
na vlhkosť a preto sa neodporúča ich
použitie do vlhkých povalových priestorov.
Taktiež sa neodporúča ich montáž do
priestorov, do ktorých sa v zimných
mesiacoch môže dostať prachový sneh.
Kombinované dosky treba vždy skladovať
v suchých priestoroch.
Podlahu pred montážou tepelnoizolačných dosiek dôkladne očistite a zbavte
nerovností.
Keď je podlaha nerovná, vyrovnajte ju zásypovou vrstvou, napr. z piesku.
Odporúčaná tepelnoizolačná doska hrúbky 100 + 8 mm zabezpečí potrebnú
úsporu tepla.
Tepelnoizolačné dosky sa ukladajú tesne vedľa seba, so spojmi na väzbu.
Netreba ich na podlahu nijako lepiť, odporúčame presné a tesné ukladanie
podľa popisu. Spoj vytvorený stupňovitou drážkou odporúčame zlepiť vhodným
polyuretánovým lepidlom. Keď dosky ukladáte len ako dočasné riešenie tepelnej izolácie, spoj netreba zlepiť.
Cena: na vyžiadanie
Technické údaje
Typ výrobku
AT-PA/10
AT-PA/16
Dĺžka
1 000 mm
1 000 mm
Šírka
500 mm
500 mm
Hrúbka
108 mm
168 mm
EPS 100 S
100 mm
160 mm
8 mm
8 mm
Drevotrieska
Balenie, skladovanie
Typ výrobku
AT-PA/ 10
AT-PA/ 16
m v balíku
2
1,5
Počet ks v balíku
4
2
Výdatnosť
3
200 ks na 100 m plochy
2
Kombinované tepelnoizolačné dosky Austrotherm AT-PA
skladujte vo vodorovnej polohe. Výrobok treba chrániť pred
vlhkosťou.
17
Austrotherm EPS®
Technické parametre EPS®
Prehľad základných vyrábaných typov EPS® a klasifikácia ich vlastností podľa STN EN 13163
(Odporúčané minimálne hodnoty)
Obchodné označenie
Vlastnosti
Súčiniteľ tepelnej vodivosti
W/m.k (max.)
Odchýlka hrúbky T
mm
Odchýlka dĺžky L
mm
Odchýlka šírky W
mm
Pravouhlosť S
mm/m
Rovinnosť P
mm/m
Napätie v tlaku (pri 10 % stlačení)
CS (10) kPa (min.)
Stabilita DS (N)
%
Rozmerová stálosť DS (70,-)
%
Stabilita DLT (1)
% (max.)
Pevnosť v ťahu TR
kPa (min.)
Dynamická tuhosť SD
NM/m2 (max.)
Stlačiteľnosť Cp3
mm (max.)
Nasiakavosť WL (T)
% (max.)
Reakcia na oheň
EPS
F-GRAFIT
EPS 70 S
Stabil
EPS 100 S
Stabil
EPS 150 S
Stabil
EPS 200 S
Stabil
EPS F
Fasádny
EPS AT
L2, L4, L5
0,031
0,039
0,037
0,035
0,034
0,039
0,045
T2
±1
L2
±2
W2
±2
S2
±2
P4
±5
CS (10)70
70
DS (N)2
± 0,2 %
DS (70,-)1
±1
•
•
TR100
150
•
•
•
•
•
•
E
T1
±2
L1
±3 (±0,6 %)
W1
±3 (±0,6 %)
S1
±5
P3
± 10
CS (10)70
70
DS (N)2
± 0,2 %
DS (70,-)2
±2
DLT (1)5
5
•
•
•
•
•
•
•
•
E
T1
±2
L1
±3 (±0,6 %)
W1
±3 (±0,6 %)
S1
±5
P3
± 10
CS (10)100
100
DS (N)2
± 0,2 %
DS (70,-)2
±2
DLT (1)5
5
•
•
•
•
•
•
•
•
E
T1
±2
L1
±3 (±0,6 %)
W1
±3 (±0,6 %)
S1
±5
P3
± 10
CS (10)150
150
DS (N)2
± 0,2 %
DS (70,-)2
±2
DLT (1)5
5
•
•
•
•
•
•
•
•
E
T1
±2
L1
±3 (±0,6 %)
W1
±3 (±0,6 %)
S1
±5
P3
± 10
CS (10)200
200
DS (N)2
± 0,2 %
DS (70,-)2
±2
DLT (1)5
5
•
•
•
•
•
•
•
•
E
T2
±1
L2
±2
W2
±2
S2
±2
P4
±5
CS (10)70
70
DS (N)2
± 0,2 %
DS (70,-)1
±1
•
•
TR100
100
•
•
•
•
•
•
E
T4
•
L1
±3 (±0,6 %)
W1
±3 (±0,6 %)
S1
±5
P3
± 10
•
•
DS (N)5
± 0,5 %
•
•
•
•
•
•
SD10-SD30
10 – 30
CP3
3
•
•
E
Odporúčané použitie nových typov EPS, vyrábaných podľa STN EN 13163
Strechy a stropy
Šikmé strechy – izolácia nad krokvami
Šikmé strechy – izolácia medzi krokvami
Šikmé strechy – izolácia pod krokvami
Ploché strechy – podkladové vrstvy
Ploché strechy s bežným zaťažením
Ploché strechy s vysokým zaťažením (terasy,...)
Zavesené podhľady
Obvodové steny
Vnútorná izolácia
Jadrové izolácie (medzi stenou a prímurovkou)
Vonkajšie s mech. upevnenou krycou vrstvou
Kontaktné zatepľovacie systémy
Pod terénom s izoláciou proti vode
Pod terénom bez izolácie proti vode
Plávajúce podlahy
Bez utlmenia hluku s bežným zaťažením
Bez utlmenia hluku s vysokým zaťažením
S utlmením hluku so zaťažením max. 3,5 kN/m2
S utlmením hluku so zaťažením max. 5 kN/m2
Legenda:



EPS
F-GRAFIT
EPS 70 S
Stabil
EPS 100 S
Stabil
EPS 150 S
Stabil
EPS 200 S
Stabil
EPS F
Fasádny
EPS AT
L2, L4, L5






















































































































*
optimálne
dá sa použiť
nedá sa použiť
* Technické parametre L4 a L5 na vyžiadanie.
18
Austrotherm XPS® TOP
Austrotherm XPS® – Jeden pre všetkých
Kvalita, ktorá sa zachová!
Náš závod v Purbachu je jediným výrobcom extrudovaných polystyrénových dosiek v Rakúsku. Na stále dodržiavanie kvality
počas výroby dohliada vlastné moderné výskumné a skúšobné
laboratórium, ktoré je držiteľom certifikátu ISO 9001. Veľký dôraz
sa kladie na zodpovedné zabezpečenie kvality.
Výrobky Austrotherm XPS® TOP samozrejme spĺňajú požiadavky európskych noriem a noriem okolitých krajín. Naviac majú
tieto izolačné materiály celý rad povolení a registrácií verejných
úradov, resp. akreditovaných skúšobných inštitútov, ako aj potrebné skúšky a overenia. Ružové izolačné dosky z extrudovaného polystyrénu predstavujú moderný stavebný materiál, ktorý je pri súčasnom stave techniky na stavbách nenahraditeľný.
Vďaka dlhoročnému intenzívnemu výskumu a vývoju sa podarilo
optimalizovať celý rad stavebno-fyzikálnych vlastností, ktoré sa
uplatňujú pri stavbe nízkoenergetických domov.
Vynikajúce tepelnoizolačné vlastnosti.
Výborná pevnosť v tlaku.
Uzavretá dutinková štruktúra.
Jednoduché spracovanie.
Dlhá životnosť.
Dobré ekologické vlastnosti.
l
l
l
19
l
sklady potravín
l
l
klziská
l
l
cestné stavby
l
l
železničné stavby
l
športové haly
stajne
l
Iné použitie
l
pod krokvy
zdvojené strechy
l
nad krokvy
sanácie striech
l
Šikmé strechy
„zelené“ strechy
Podlahy
l
l
Austrotherm XPS®
debniace platne
Austrotherm XPS®
Uni-platňa
l
parkovacie strechy
l
l
terasové strechy
l
l
so štrkovým posypom
l
Austrotherm XPS® TOP 70
l
Strechy
l
jadrová izolácia
l
tepelné mosty
l
izolácia vencov
l
Austrotherm XPS® TOP 50
Austrotherm XPS® 50
plochy soklov
l
vnútorné steny
l
l
pivničné steny
priemyselné priestory
l
Austrotherm XPS® TOP 30
Austrotherm XPS® 30
Steny v exteriéri
do mokrých priestorov
l
pod potery
na potery
Oblasti použitia materiálov Austrotherm XPS® TOP
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
Austrotherm XPS® TOP ®
Austrotherm XPS TOP
®
Austrotherm
XPS
TOP 30 SF
Austrotherm XPS TOP 30 SF
®
Tepelnoizolačné
dosky z platne
extrudovaného
polystyrénu
Tepelnoizolačné
z extrudovaného
polystyrénuso stupňovitou drážkou:
÷
vynikajúcetepelnoizolačnévlastnosti
vynikajúce tepelnoizolačné vlastnosti.
te
c
÷ dobréekologickévlastnosti
dobré ekologické
vlastnosti,
h n o ló g
r
Vy
e n é eko
÷ odolnéprotivode
odolné proti
vode,
io
u
ob
výborná pevnosť
v tlaku,
÷ výbornápevnosťvtlaku
lo
g ick o u
SF - polodrážka
SF – stupňovitá
drážka
Vlastnosti: Vlastnosti:
Použitie:
Typ výrobku:
podľa
ÖNORM: EN 13164 XPS resp. B 6000, XPS-G 30 (hladký povrch)
Vhodnénavonkajšiestenypivníc,pod/
Typ
výrobku:podľaÖNORM:EN13164XPSresp.B6000,XPS-G30(hladkýpovrch)
Použitie:
nadpodkladovúdosku,naobrátenú
hrany:polodrážkaSF
Tvar hrany:Tvar
stupňovitá
drážka SF
Farba:ružová
Vhodné na vonkajšiuplochústrechu,terasovéaparkové
tepelnú izoláciu
Farba: ružová
strechy,prevlhképriestory,predvojité
Úžitkový rozmer:1265x615mm;Úžitková plocha:0,75m22/platňa
stien pivníc, pod základovú
dosku a na
Úžitkový rozmer:
1265 x 615 mm; Úžitková plocha: 0,75 m / doska
strechyapremedzistenovúizoláciu.
Pevnosť v tlaku: ≥300kPa(≥30t/m2)
základovú dosku, do strechy s opačným Pevnosť v tlaku: ≥ 300 kPa (≥ 30t/m2)
Tepelná vodivosť:30-60mm:0,035W/(mK);70-100mm:0,037W/(mK);
poradím vrstiev, na terasové a parkovacie Tepelná vodivosť:
110-160mm:0,040W/(mK);170-200mm:0,042W/(mK)
30 - 60 mm: 0,035 W/(mK); 70 - 120 mm: 0,036 W/(mK);
strechy, do priestorov s vlhkou
130 – 200: 0,038 W/(mK);
Cena:dohrúbky100mm:
185,-€/m3 (5573,31Sk/m )
prevádzkou, na strechy PLUS vytvorené Cena: do hrúbky
odhrúbky120do160mm:
100
mm: 185,- €/m3 bez196,-€/m
DPH 3 (5904,70Sk/m )
3
odhrúbky180do200mm: 208,-€/m
(6266,21Sk/m )
po sanácii, resp. na ploché strechy DUO, od hrúbky 120 do 160 mm:196,- €/m3 bez DPH
2
3
2
Číslovýrobku Hrúbkavmm
m vbalení
ksvbalení €/mm
Cena€/m2
3 vbalení
ako jadrová tepelná izolácia.
Rozmervmm
od hrúbky 180
do 200 mm:208,bez DPH CenaSk/m
3
3
3
Číslo výrobku
101802
101819
101826
101833
101857
101864
101871
101888
101895
101901
101918
101802
Hrúbka v
101819
101826 30
101833
40
101857
101864 50
101871 60
101888
101895 80
101901 100
101918
120
140
160
180
200
30
mm40
50
60
80
100
120
140
160
180
200
1265x615
10,50
14
0,315
167,22
5,5500
2
3
Rozmer
v mm 7,50 Balenie (m
Balenie (ks)222,93
Balenie
1265x615
10 )
0,300
7,4000(m )
1265x615
6,00
0,300 14
278,67
9,2500
1265
x 615
10,50 8
0,315
1265x615
5,25
0,315
334,40
11,1000
1265
x 615
7,50 7
10
0,300
1265x615
3,75
5
0,300
445,86
14,8000
1265
x
615
6,00
80
0,300
1265x615
3,00
4
0,300
557,33
18,5000
1265x615
3,00
4
0,360
708,56
23,5200
1265 x 615
5,25
7
0,315
1265x615
2,25
3
0,315
826,66
27,4400
1265
x
615
3,75
5
0,300
1265x615
2,25
3
0,360
944,75
31,3600
1265x615
1,50
0,270 4
1127,92
37,4400
1265
x 615
3,00 2
0,300
1265x615
1,50
0,300
1253,24
41,6000
1265
x 615
3,00 2
4
0,360
1265 x 615
2,25
3
0,315
1265 x 615
2,25
3
0,360
Cementovou stierkou a sklotextilnou mriežkou obojstranne potiahnutá XPS
1265 x 615
1,50
2
0,270
platňa
1265 x 615
1,50
2
0,300
Austrotherm montážna UNI-platňa
÷
odolnéprotivode
÷
vynikajúcetepelnoizolačnévlastnosti
÷
jednoduchámontáž
Austrotherm UNI-platňa
Obojstranne÷ povrchovo
upravený nosný prvok na vytvorenie podkladu pre
vynikajúcapevnosť
obkladačkyVlastnosti:
a dlaždice:
Použitie:
Použitie:
Tvarvode,
hrany: hladkáhrana
Akonáhradamurivaasadrokartónuv
odolné proti
Tvar povrchu:štruktúrovaný
kúpeľňách.NamontážnuUNIplatňuje
vynikajúce
tepelnoizolačné vlastnosti,
Farba:ružovéjadro,povrchsivý
možnépriamonanášaťhydroizolačnú
Pevnosť v tlaku:≥300kPa(≥30t/m2)
fóliuMurexin,lepiťobkladyadlažbu.Je
jednoduchá
montáž,
zvlášťvhodnánavýrobuumývadlových
Tepelná vodivosť:hrúbkaod10-100mm:0,037W/(mK)
pultovazabudovanýchskriniekapolícv
vynikajúca pevnosť.
kúpeľňách.Jednoduchosaopracováva
Vlastnosti:
ajeodolnáprotivode.
Číslovýrobku
Tvar hrany:
rovná hrana
Hrúbkavmm
Rozmervmm
m2/ks
CenaSk/m2
Cena€/m2
Vhodné ako náhrada muriva a sadrokartónu Povrch: štruktúrovaný
047446
6
1300x600
0,78
373,56
12,4000
v kúpeľniach. Povrchovo upravené Uni-plat- Farba: ružové jadro, povrch sivý
047452
10
1300x600
0,78
385,61
12,8000
ne Austrotherm vytvoria ideálny
2
047453podklad pre10 Pevnosť
2600x600
385,61
12,8000
)
v tlaku: ≥ 300 1,56
kPa (≥ 30t/m
obklady a ich výhodou sú súčasne
aj
veľmi
047460
20 Tepelná2600x600
1,56od 10 - 100
409,71
13,6000
vodivosť: hrúbka
mm: 0,037
W/(mK)
dobré tepelnoizolačné vlastnosti.
047477 Aj vďaka 30
2600x600
1,56
475,99
15,8000
jednoduchému spracovaniu
sa
z
nich
bez
047484
40
2600x600
1,56
482,02
16,0000
047491
2600x600
1,56
534,24
17,8000
problémov dajú zhotoviť odkladacie
plochy,50
047492
2600x600
1,56
632,65
21,0000
plochy na osadenie umývadla,
doplnkové 60
plochy kúpeľní a pod.
Číslo výrobku
047446
047452
047453
047460
047477
047484
047491
047492
Hrúbka v mm
6
10
10
20
30
40
50
60
Rozmer v mm
16 1300 x 600
1300 x 600
2600 x 600
2600 x 600
2600 x 600
2600 x 600
2600 x 600
2600 x 600
20
CenaSk/ks
Cena€/ks
291,31
300,66
601,61
639,27
742,61
751,94
836,60
986,93
9,67
9,98
19,97
21,22
24,65
24,96
27,77
32,76
Ceny súuvádzanébez DPH.
m2 / ks
0,78
0,78
1,56
1,56
1,56
1,56
1,56
1,56
Austrotherm XPS® TOP
®
Austrotherm XPS TOP
Austrotherm
XPS® TOP
Austrotherm
XPS 30
TOPGK
30 SF
®
÷
vynikajúcetepelnoizolačnévlastnosti
vynikajúce tepelnoizolačné vlastnosti.
SF - polodrážka
te
c
÷
e n é eko
dobréekologickévlastnosti
dobré ekologické
vlastnosti,
h no l ó g
r
Vy
ob
odolnéprotivode
odolné proti÷ vode,
io
u
Tepelnoizolačné
platne z extrudovaného
polystyrénu
Tepelnoizolačné
dosky z extrudovaného
polystyrénu
s rovnou hranou:
÷ výbornápevnosťvtlaku
lo
g ick o u
Vlastnosti: Vlastnosti:
Použitie:
Vhodnénavonkajšiestenypivníc,pod/
Typ výrobku:podľaÖNORM:EN13164XPSresp.B6000,XPS-G30(hladkýpovrch)
Obsah dutiniek:
vzduch
nadpodkladovúdosku,naobrátenú
Tvar
hrany:polodrážkaSF
Typ
výrobku:
podľa
ÖNORM: EN 13164 XPS resp. B 6000, XPS-G 30 (hladký povrch)
Použitie:
plochústrechu,terasovéaparkové
Farba:ružová
Tvar
hrany:
rovná
hrana
GK
Vhodné na vonkajšiu tepelnú
izoláciu
strechy,prevlhképriestory,predvojité
Úžitkový rozmer:1265x615mm;Úžitková plocha:0,75m2/platňa
Farba: ružováPevnosť v tlaku: ≥300kPa(≥30t/m2)
strechyapremedzistenovúizoláciu.
stien pivníc, do priestorov
s vlhkou
1250
x 600 mm; Úžitková plocha: 0,75 m2 / doska
Tepelná
vodivosť:30-60mm:0,035W/(mK);70-100mm:0,037W/(mK);
prevádzkou, ako jadrová tepelná izolácia. Úžitkový rozmer:
110-160mm:0,040W/(mK);170-200mm:0,042W/(mK)
Pevnosť v tlaku: ≥ 300 kPa (≥ 30t/m2)
Tepelná vodivosť:
30 - 60 mm: 0,035 W/(mK);
703- (5573,31Sk/m
120 mm: 0,036
W/(mK);
Cena:dohrúbky100mm:
185,-€/m
)
3
Cena: do hrúbky
Číslo výrobku
101185
101192
101208
101215
101222
101239
Číslovýrobku
Hrúbkavmm
Hrúbka v mm
101802
30
10181930
40
10182640
50
101833
60
50
101857
80
10186460
100
10187180
120
101888
140
100
101895
160
odhrúbky120do160mm: 196,-€/m3
odhrúbky180do200mm:
DPH 3
100
mm: 185,- €/m3 bez 208,-€/m
Rozmervmm
Rozmer v mm
1265x615
1250
x 600
1265x615
1265x615
1250
x 600
1265x615
1250
x
600
1265x615
1250
x 600
1265x615
1265x615
1250
x 600
1265x615
1250
x 600
1265x615
®
m2vbalení
101901
180
1265x615
Austrotherm
TOP
101918
200
1265x615
® XPS
ksvbalení
Balenie (m2)
14
10,50 10
7,50 8
7
6,00 5
5,25 4
3,75 4
3
3,00 3
10,50
7,50
6,00
5,25
3,75
3,00
3,00
2,25
2,25
1,50
1,50
Austrotherm XPS TOP P GK
(5904,70Sk/m3)
(6266,21Sk/m3)
m3vbalení
CenaSk/m2
0,270
0,300
167,22
222,93
278,67
334,40
445,86
557,33
708,56
826,66
944,75
1127,92
1253,24
2
2
Balenie (ks)
0,315
0,30014
0,30010
0,315
80
0,300
0,300 7
0,360 5
0,315
0,360 4
Cena€/m2
Balenie (m3)
5,5500
0,315
7,4000
9,2500
0,300
11,1000
0,300
14,8000
0,315
18,5000
23,5200
0,300
27,4400
0,300
31,3600
37,4400
41,6000
®
Austrotherm
montážna
UNI-platňa
Tepelnoizolačné
dosky
z extrudovaného polystyrénu
Austrotherm
XPS
TOP
30
SFaa sklotextilnou
Cementovou
stierkou
mriežkou obojstranne potiahnutá XPS
so štruktúrovaným
povrchom
s rovnou hranou:
e n é eko
jednoduchámontáž
vynikajúcetepelnoizolačnévlastnosti
vynikajúce ÷÷tepelnoizolačné
vynikajúcapevnosťvlastnosti.
l
h no l ó g
vynikajúcetepelnoizolačnévlastnosti
÷ dobréekologickévlastnosti
dobré ekologické
vlastnosti,
÷
te
c
÷
r
Vy
výbornápevnosťvtlaku
ob
÷
odolnéprotivode
odolné proti÷÷ vode,
odolnéprotivode
io
u
Tepelnoizolačné platne z extrudovaného polystyrénu
platňa
vynikajúca priľnavosť omietky a lepidla,
ogi ou
SF - polodrážka
štruktúrovaný
ck
Použitie:
Vlastnosti: Vlastnosti:
Použitie:
Vlastnosti:
Tvar
hrany: hladkáhrana
Akonáhradamurivaasadrokartónuv
povrch
Obsah dutiniek: vzduch
Použitie:
Vhodnénavonkajšiestenypivníc,pod/
Typ výrobku:podľaÖNORM:EN13164XPSresp.B6000,XPS-G30(hladkýpovrch)
Tvar
povrchu:štruktúrovaný
kúpeľňách.NamontážnuUNIplatňuje
Typ výrobku:Farba:ružovéjadro,povrchsivý
podľa
ÖNORM: EN 13164 XPS
Vhodné na izolovanie možnépriamonanášaťhydroizolačnú
soklov, tepelných
nadpodkladovúdosku,naobrátenú
Tvar
hrany:polodrážkaSF
2
resp. Bv6000,
XPS-R (štruktúrovaný
povrch)
plochústrechu,terasovéaparkové
Farba:ružová
Pevnosť
tlaku:≥300kPa(≥30t/m
fóliuMurexin,lepiťobkladyadlažbu.Je
)
mostov, vnútornú tepelnú
izoláciu stien.
strechy,prevlhképriestory,predvojité
Úžitkový
rozmer:1265x615mm;Úžitková
plocha:0,75m2/platňa
zvlášťvhodnánavýrobuumývadlových
Tepelná
vodivosť:hrúbkaod10-100mm:0,037W/(mK)
Tvar hrany: rovná
hrana
GK
2
strechyapremedzistenovúizoláciu.
pultovazabudovanýchskriniekapolícv
Farba: ružováPevnosť v tlaku: ≥300kPa(≥30t/m )
Tepelná vodivosť:30-60mm:0,035W/(mK);70-100mm:0,037W/(mK);
kúpeľňách.Jednoduchosaopracováva
Úžitkový rozmer:
1250
x 600 mm; Úžitková plocha: 0,75 m2 / doska
110-160mm:0,040W/(mK);170-200mm:0,042W/(mK)
ajeodolnáprotivode.
Číslovýrobku
Číslo výrobku
104209
104216
104223
104230
104247
104254
104261
104278
104285
104292
047446
047452
Číslovýrobku
047453
047460
101802
047477
101819
047484
101826
047491
101833
047492 v
101857
Hrúbka
101864
10187130
10188840
101895
10190150
10191860
Pevnosť v tlaku: ≥ 300 kPa
(≥ 30t/m2)
3
2
2
Cena:dohrúbky100mm:
(5573,31Sk/m
)
Rozmervmm
m2/ks
CenaSk/m185,-€/m
Cena€/m
CenaSk/ks
Cena€/ks
Tepelná vodivosť:
30
60
mm:
0,035 W/(mK);
70 -3120
mm: 0,036
W/(mK);
odhrúbky120do160mm:
196,-€/m
(5904,70Sk/m
)
6
1300x600
0,78
373,56
12,4000
291,31
9,67
3
odhrúbky180do200mm:
208,-€/m (6266,21Sk/m )
130 – 200: 0,038 W/(mK);
10
1300x600
0,78
385,61 3
12,8000
300,66
9,98
2
3
2
2
Cena:Rozmervmm
do2600x600
hrúbky 100
mm:
185,€/m m
bez
DPH CenaSk/m
Hrúbkavmm
m vbalení
ksvbalení
vbalení
Cena€/m
10
1,56
385,61
12,8000
601,61
19,97
3
od2600x600
hrúbky 120 10,50
do 1,56
160 mm: 114
96,€/m bez
DPH
409,71
13,6000
639,27
21,22
3020
1265x615
0,315
167,22
5,5500
475,99
15,8000
742,61
24,65
4030
1265x615
7,501,56
0,300
222,93
7,4000
od2600x600
hrúbky 180 do
200 mm: 210
08,€/m3 bez
DPH
Hrúbkavmm
3
3
3
mm
5040
6050
8060
100
120
140
160
180
200
2600x600
1265x615
2600x600
1265x615
2600x600
1265x615
Rozmer
v mm
1265x615
1 250
x 600
1265x615
1265x615
1 250
x 600
1265x615
1 250
x 600
1265x615
1265x615
1 250
x 600
482,02
6,001,56
8
534,24
5,251,56
7
3,751,56
25
Balenie (m632,65
)
3,00
4
10,50 4
3,00
2,25
7,50 3
2,25
3
16
6,00
1,50
2
1,50
5,25 2
16,0000
0,300
17,8000
0,315
21,0000
0,300
Balenie
0,300
0,36014
0,31510
0,360
0,270 8
0,300 7
751,94
24,96
278,67
9,2500
836,60
27,77
334,40
11,1000
986,93 Balenie
32,76
14,8000
(ks) 445,86
(m3)
557,33 Ceny súuvádzanébez
18,5000 DPH.
0,315
708,56
23,5200
826,66
27,4400
0,300
944,75
31,3600
0,300
1127,92
37,4400
1253,24
41,6000
0,315
80
1 250 x 600
3,75
Austrotherm
montážna
UNI-platňa
100
1 250 x 600
3,00
120
140
160
180
5
0,300
4
0,300
Cementovou stierkou a sklotextilnou mriežkou obojstranne potiahnutá XPS
1 250 x 600
3,00
4
0,300
platňa
1 250 x 600
2,25
3
0,315
÷ odolnéprotivode
1 250 x 600
2,25
3
0,360
÷ vynikajúcetepelnoizolačnévlastnosti
÷ jednoduchámontáž
1 250 x 600
1,50
2
0,270
÷
Použitie:
Akonáhradamurivaasadrokartónuv
kúpeľňách.NamontážnuUNIplatňuje
možnépriamonanášaťhydroizolačnú
fóliuMurexin,lepiťobkladyadlažbu.Je
zvlášťvhodnánavýrobuumývadlových
pultovazabudovanýchskriniekapolícv
vynikajúcapevnosť
Vlastnosti:
Tvar hrany: hladkáhrana
Tvar povrchu:štruktúrovaný
Farba:ružovéjadro,povrchsivý
Pevnosť v tlaku:≥300kPa(≥30t/m2)
Tepelná vodivosť:hrúbkaod10-100mm:0,037W/(mK)
21
Austrotherm XPS® TOP
®
Austrotherm XPS TOP
Austrotherm XPS® TOP 50 SF
®
AustrothermTepelnoizolačné
XPS TOP
30 SF
dosky z extrudovaného polystyrénu
te
c
÷ vynikajúcetepelnoizolačnévlastnosti
dobré ekologické
vlastnosti.
e n é eko
odolnéprotivode
vynikajúce ÷tepelnoizolačné
vlastnosti,
dobréekologickévlastnosti
h n ológ
Vy r
výbornápevnosťvtlaku
ob
÷
odolné proti÷ vode,
io
u
Tepelnoizolačné platne z extrudovaného polystyrénu
so stupňovitou drážkou pre vysoké zaťaženie:
lo
u
g ick o
Vlastnosti:
Použitie:
Typ výrobku:Vlastnosti:
podľa ÖNORM B 6000, XPS-G 50 (hladký povrch)
Vhodnénavonkajšiestenypivníc,pod/
Typ výrobku:podľaÖNORM:EN13164XPSresp.B6000,XPS-G30(hladkýpovrch)
Tvar hrany: stupňovitá
drážka SF
Použitie:
nadpodkladovúdosku,naobrátenú
Tvar hrany:polodrážkaSF
Farba: ružováFarba:ružová
plochústrechu,terasovéaparkové
Vhodné na vonkajšiu tepelnú
izoláciu
strechy,prevlhképriestory,predvojité
Úžitkový
rozmer:1265x615mm;Úžitková
plocha:0,75m
doska
Úžitkový rozmer:
1265
x 615 mm; Úžitková plocha:
0,75 m2 /2/platňa
stien pivníc, pod základovú
dosku, do
2
2
strechyapremedzistenovúizoláciu.
Pevnosť
v tlaku:
≥300kPa(≥30t/m
)
Pevnosť
v
tlaku:
≥
500
kPa
(≥
50t/m
)
strechy s opačným poradím vrstiev,
Tepelná vodivosť:30-60mm:0,035W/(mK);70-100mm:0,037W/(mK);
Tepelná vodivosť:
30 - 60 mm: 0,035 W/(mK); 70 - 120 mm: 0,036 W/(mK);
na terasové a parkovacie strechy, do
110-160mm:0,040W/(mK);170-200mm:0,042W/(mK)
130 – 200: 0,038 W/(mK);
priemyselných podláh, do železničných
3
SF – stupňovitá
drážka
SF - polodrážka
a cestných stavieb, v klziskách,
v skladoch ovocia.
Číslo výrobku
106142
106159
106166
106173
106180
Číslovýrobku
Cena: na
Hrúbkavmm
Hrúbka v mm 30
101802
101819
40
• 50
101826
50
• 60
101833
60
• 80
101857
80
101864
100
• 100
101871
120
• 120
101888
140
101895
160
• 140
101901
180
• 160
101918
200
• 180
• 200
Cena:dohrúbky100mm:
185,-€/m
odhrúbky120do160mm: 196,-€/m3
vyžiadanie
odhrúbky180do200mm: 208,-€/m3
Rozmervmm
Rozmer
v mm
1265x615
1265x615
1265
x 615
1265x615
1265
x 615
1265x615
1265
x 615
1265x615
1265x615
1265
x 615
1265x615
1265
x 615
1265x615
1265x615
1265
x 615
1265x615
1265
x 615
1265x615
1265 x 615
1265 x 615
m2vbalení
ksvbalení
2
Balenie (m14
)
10,50
7,50
6,00 10
6,00
8
5,25 7
5,25
3,75 5
3,75
3,00
3,00 4
3,00
4
3,00 3
2,25
2,25
2,25 3
1,50
2
2,25 2
1,50
1,50
1,50
m3vbalení
®
CenaSk/m2
Balenie
(ks) 167,22
0,315
0,300 8
222,93
0,300
278,67
7
0,315
334,40
0,300 5
445,86
0,300
557,33
4
0,360
708,56
0,315 4
826,66
0,360
944,75
3
0,270
1127,92
0,300 3
1253,24
2
2
Austrotherm montážna UNI-platňa
• Dodávka a iné rozmery na objednávku.
(5573,31Sk/m3)
(5904,70Sk/m3)
(6266,21Sk/m3)
Cena€/m2
Balenie
(m3)
5,5500
7,4000
0,300
9,2500
0,315
11,1000
0,300
14,8000
18,5000
0,300
23,5200
0,360
27,4400
31,3600
0,315
37,4400
0,360
41,6000
0,270
0,300
Cementovou stierkou a sklotextilnou mriežkou obojstranne potiahnutá XPS
platňa
odolnéprotivode
Austrotherm XPS TOP
÷
Austrotherm XPS® TOP 70 SF
÷
vynikajúcetepelnoizolačnévlastnosti
÷
jednoduchámontáž
®
÷ vynikajúcapevnosť
Tepelnoizolačné
dosky z extrudovaného polystyrénu so stupňovitou
Vlastnosti:
Tepelnoizolačné
platne
z extrudovaného polystyrénu
drážkou pre extrémne
vysoké
zaťaženie:
Austrotherm XPS TOP 30 SF
te
c
Vy r
e n é eko
l
h n ológ
io
u
ob
Použitie:
Tvar hrany: hladkáhrana
Akonáhradamurivaasadrokartónuv
÷ výbornápevnosťvtlaku
pre extrémne
vysoké
zaťaženie,
Tvar
povrchu:štruktúrovaný
kúpeľňách.NamontážnuUNIplatňuje
Farba:ružovéjadro,povrchsivý
možnépriamonanášaťhydroizolačnú
÷ odolnéprotivode
odolné proti
vode, v tlaku:≥300kPa(≥30t/m2)
Pevnosť
fóliuMurexin,lepiťobkladyadlažbu.Je
÷ dobréekologickévlastnosti
zvlášťvhodnánavýrobuumývadlových
vodivosť:hrúbkaod10-100mm:0,037W/(mK)
vynikajúce Tepelná
tepelnoizolačné
vlastnosti,
÷ vynikajúcetepelnoizolačnévlastnosti
pultovazabudovanýchskriniekapolícv
lo g
dobré ekologické vlastnosti.
SF – stupňovitá
drážka
kúpeľňách.Jednoduchosaopracováva
SF - polodrážka
ick o u
ajeodolnáprotivode.
Použitie:
Vlastnosti: Vlastnosti:
2
2
Číslovýrobku
Hrúbkavmm
Rozmervmm
m2/ks ENCenaSk/m
CenaSk/ks
Vhodnénavonkajšiestenypivníc,pod/
Typ
výrobku:podľaÖNORM:EN13164XPSresp.B6000,XPS-G30(hladkýpovrch)
Typ výrobku:
podľa
ÖNORM:
13164 XPS Cena€/m
resp. B 6000,
XPS-G 70 Cena€/ks
(hladký
Použitie:
nadpodkladovúdosku,naobrátenú
Tvar
hrany:polodrážkaSF
047446
6povrch) 1300x600
0,78
373,56
12,4000
291,31
9,67
Vhodné na vonkajšiu tepelnú
izoláciu
plochústrechu,terasovéaparkové
Farba:ružová0,78
047452
10
1300x600
12,8000
300,66
9,98
2
Tvar hrany:
stupňovitá
drážka SF385,61
stien pivníc, pod základovú
dosku, do
strechy,prevlhképriestory,predvojité
Úžitkový
rozmer:1265x615mm;Úžitková
plocha:0,75m
/platňa
047453
10
2600x600
1,56
385,61 2
12,8000
601,61
19,97
Farba: ružová
strechyapremedzistenovúizoláciu.
Pevnosť v tlaku:
) 13,6000
strechy s opačným poradím
vrstiev,
047460
20
2600x600
1,56 ≥300kPa(≥30t/m
409,71
639,27
21,22
Tepelná
vodivosť:30-60mm:0,035W/(mK);70-100mm:0,037W/(mK);
/ doska
rozmer:
1265
x1,56
615 mm; 475,99
Úžitková plocha:
0,75 m2742,61
na terasové a parkovacie strechy,
047477 do
30Úžitkový2600x600
15,8000
24,65
2
v tlaku:
≥110-160mm:0,040W/(mK);170-200mm:0,042W/(mK)
700 kPa
)
1,56 (≥ 70t/m
482,02
16,0000
751,94
24,96
priemyselných podláh, do 047484
železničných 40Pevnosť2600x600
3
Cena:dohrúbky100mm:
185,-€/m
)0,036 W/(mK);
047491skladoch 50Tepelná 2600x600
1,56mm: 0,035
534,24
17,8000
27,77
vodivosť:
30 - 60
W/(mK);
7033 - (5573,31Sk/m
120 mm:836,60
a cestných stavieb, v klziskách,
3
odhrúbky120do160mm:
196,-€/m
(5904,70Sk/m
)
047492
60
2600x600
1,56
632,65
21,0000
986,93
32,76
130
–
200:
0,038
W/(mK);
ovocia.
odhrúbky180do200mm: 208,-€/m3 (6266,21Sk/m3)
Ceny súuvádzanébez DPH.
Číslovýrobku
Číslo výrobku
106142
106159
106166
106173
106180
101802
101819
101826
Hrúbka v
101833
50
101857
10186460
101871
80
101888
101895
100
101901
120
101918
Hrúbkavmm
30
40
mm 50
60
80
100
120
140
160
180
200
Rozmervmm
m2vbalení
Cena: na vyžiadanie
1265x615
1265x615
1265x615
Rozmer
v mm
1265x615
1265
x
615
1265x615
1265x615
1265
x 615
1265x615
1265
x 615
1265x615
1265x615
1265
x 615
1265x615
1265 x 615
1265x615
ksvbalení
m3vbalení
10,50
14
7,50
10
16
6,00Balenie (m82)
5,25
7
6,00 5
3,75
3,00
5,25 4
3,00
4
3,75 3
2,25
2,25
3,00 3
1,50
2
3,00
1,50
2
Austrotherm montážna UNI-platňa
0,315
0,300
0,300
Balenie
0,315
8
0,300
0,300 7
0,360
5
0,315
0,360 4
0,270
4
0,300
CenaSk/m2
167,22
222,93
(ks) 278,67
334,40
445,86
557,33
708,56
826,66
944,75
1127,92
1253,24
Cena€/m2
5,5500
7,4000
9,2500
Balenie
(m3)
11,1000
0,300
14,8000
18,5000
0,315
23,5200
0,300
27,4400
31,3600
0,360
37,4400
0,300
41,6000
Cementovou stierkou a sklotextilnou mriežkou obojstranne potiahnutá XPS
platňa
22
÷
odolnéprotivode
÷
vynikajúcetepelnoizolačnévlastnosti
÷
jednoduchámontáž
Austrotherm XPS® TOP
Austrotherm univerzálna doska®
Univerzálne tepelnoizolačné dosky z extrudovaného polystyrénu:
jednoduché spracovanie,
odolné proti vode,
K dispozícii je hladký
a štruktúrovaný povrch
uzavretá dutinková štruktúra.
Vlastnosti:
Tvar hrany: rovná hrana GK
Farba: ružová
Úžitkový rozmer: 1250 x 600 mm; Úžitková plocha: 0,75 m2 / doska
Cena: 185,- €/m3 bez DPH
Použitie:
Vhodné na použitie ako oddeľovacia
vrstva.
Číslo výrobku
Hladký povrch
100690
Štrukturovaný
povrch
104506
Hrúbka v mm
Rozmer v mm
Balenie (m2)
Balenie (ks)
Balenie (m3)
20
1250 x 600
15
20
0,300
20
1250 x 600
15
20
0,300
®
Austrotherm XPS TOP
®
Austrotherm
XPS® TOP
Lemovacie
debnenie stropu
Austrotherm
XPS
TOP 30stratené
SF
vynikajúcetepelnoizolačnévlastnosti
Vynikajúca priľnavosť na betón, lepidlo a omietky.
SF - polodrážka
te
c
dobréekologickévlastnosti
÷
h n ológ
r
Vy
÷
Rýchle spracovanie vďaka jednoduchému postupu lepenia.
e n é eko
÷ odolnéprotivode
Vynikajúce
ekologické vlastnosti (dutinky obsahujú vzduch).
ob
÷ viaže
Vynikajúco
omietkové a stierkové zmesi.
výbornápevnosťvtlaku
io u
Tepelnoizolačný
debniaciplatne
prvokz extrudovaného
z extrudovaného
polystyrénu
Tepelnoizolačné
polystyrénu
lo
g ick o u
Použitie:
Použitie:
Vlastnosti:
Prefabrikovaný debniaci prvok na tepelnú izoláciu tepelnýchVhodnénavonkajšiestenypivníc,pod/
mostov, vynikajúca Vlastnosti: Typ výrobku:podľaÖNORM:EN13164XPSresp.B6000,XPS-G30(hladkýpovrch)
Tvar hrany:polodrážkaSF
nadpodkladovúdosku,naobrátenú
Materiál: Austrotherm
XPS®
priľnavosť na betón, lepidlo
a omietky.
Farba:ružová
plochústrechu,terasovéaparkové
Optimálna tepelná izolácia
stropných
Úžitkový rozmer:1265x615mm;Úžitková plocha:0,75m2/platňa
strechy,prevlhképriestory,predvojité
Cena: na vyžiadanie
strechyapremedzistenovúizoláciu.
Pevnosť v tlaku: ≥300kPa(≥30t/m2)
roštov (prerušenie tepelného
mosta).
Číslo výrobku
190004
190011
190028 Číslovýrobku
101802
190035
101819
190042
101826
101833
190059
101857
101864
101871
101888
101895
101901
101918
Tepelná vodivosť:30-60mm:0,035W/(mK);70-100mm:0,037W/(mK);
110-160mm:0,040W/(mK);170-200mm:0,042W/(mK)
Výška v mm Hrúbka v mm
rozmer v mm
Cena:dohrúbky100mm: 55
185,-€/m3 (5573,31Sk/m1250
)
160
x 160 x 100
odhrúbky120do160mm: 196,-€/m3 (5904,70Sk/m )
3
180
55
1250
x
180 x 100
odhrúbky180do200mm: 208,-€/m (6266,21Sk/m )
2
3
2
Hrúbkavmm 200
Rozmervmm
m vbalení
ksvbalení
m vbalení
CenaSk/m
Cena€/m
55
1250 x 200
x 100 2
30
1265x615
10,50
14
0,315
167,22
5,5500
220
55
1250 x 220 x 100
40
1265x615
7,50
10
0,300
222,93
7,4000
250
55
1250 x 2509,2500
x 100
50
1265x615
6,00
8
0,300
278,67
60
1265x615
5,25
7
0,315
334,40
11,1000
300
55
1250 x 300 x 100
3
3
3
80
100
120
140
160
180
200
1265x615
1265x615
1265x615
1265x615
1265x615
1265x615
1265x615
3,75
3,00
3,00
2,25
2,25
1,50
1,50
5
4
4
3
3
2
2
0,300
0,300
0,360
0,315
0,360
0,270
0,300
445,86
557,33
708,56
826,66
944,75
1127,92
1253,24
14,8000
18,5000
23,5200
27,4400
31,3600
37,4400
41,6000
Austrotherm montážna UNI-platňa
Cementovou stierkou a sklotextilnou mriežkou obojstranne potiahnutá XPS
platňa
Použitie:
Akonáhradamurivaasadrokartónuv
kúpeľňách.NamontážnuUNIplatňuje
možnépriamonanášaťhydroizolačnú
fóliuMurexin,lepiťobkladyadlažbu.Je
zvlášťvhodnánavýrobuumývadlových
pultovazabudovanýchskriniekapolícv
kúpeľňách.Jednoduchosaopracováva
ajeodolnáprotivode.
÷
odolnéprotivode
÷
vynikajúcetepelnoizolačnévlastnosti
÷
jednoduchámontáž
÷
vynikajúcapevnosť
Vlastnosti:
Tvar hrany: hladkáhrana
Tvar povrchu:štruktúrovaný
Farba:ružovéjadro,povrchsivý
Pevnosť v tlaku:≥300kPa(≥30t/m2)
Tepelná vodivosť:hrúbkaod10-100mm:0,037W/(mK)
Číslovýrobku
Hrúbkavmm
Rozmervmm
047446
047452
6
10
1300x600
1300x600
23
m2/ks
CenaSk/m2
Cena€/m2
CenaSk/ks
Cena€/ks
0,78
0,78
373,56
385,61
12,4000
12,8000
291,31
300,66
9,67
9,98
Austrotherm PE
Austrotherm PE 3/200 a Austrotherm PE 5/200
Perfektná izolácia proti krokovému hluku a parobrzda určená na kladenie pod
poter, resp. parketovú a laminátovú podlahu:
jednoduché a rýchle spracovanie,
bez uvoľňovania prachu a vlákien,
integrovaná parobrzda.
Použitie:
Kladie sa pod parketové a laminátové
podlahy, pod poter na neupravený betónový strop.
Vlastnosti:
Chráni pred poškodením spôsobeným zvyškovou vlhkosťou stúpajúcou z podkladu.
Kvalitná pena s fóliou hrúbky 200 μm nakašírovanou z jednej strany s integrovaným
presahom a lepiacou páskou.
sD-hodnota: > 200 m
Tepelná vodivosť kolmo na plochu: 0,048 W/mK
Miera zlepšenia stupňa nepriezvučnosti krokového hluku,
napr. pri 3 mm hrúbke: 16 - 18 dB; pri hrúbke 5 mm: 20 dB
Cena: na vyžiadanie
Číslo výrobku
812500
812524
Značka výrobku
RPE25LD200 03010030
RPE25LD200 05010050
Hrúbka v mm
3,00
5,00
Šírka v mm
1000
1000
bm/rolka
30
50
m2/rolka
30
50
Austrotherm PE – Okrajový pás
Separačná vrstva medzi murivom a poterom na prerušenie šírenia zvuku:
jednoduché a rýchle spracovanie,
bez uvoľňovania prachu a vlákien,
overená kvalita.
Použitie:
Oddelenie poteru od muriva.
Vlastnosti:
Odpudzuje vodu, odolný proti roztrhnutiu, možnosť dodávky
v rôznych vyhotoveniach.
Merná hmotnosť: 22 kg/m
Cena: na vyžiadanie
Okrajový pás štandard
Číslo výrobku
811602
811619
811626
811633
811640
811608
819615
819622
819639
819646
Značka výrobku
RPERSS 80/5
RPERSS 100/5
RPERSS 120/5
RPERSS 140/5
RPERSS 160/5
RPERSS 80/10
RPERSS 100/10
RPERSS 120/10
RPERSS 140/10
RPERSS 160/10
Hrúbka v mm
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
Šírka v mm
80
100
120
140
160
80
100
120
140
160
bm/rolka
50
50
50
50
50
25
25
25
25
25
Značka výrobku
RPERST 100/5
RPERST 120/5
RPERST 140/5
RPERST 160/5
RPERST 100/10
RPERST 120/10
RPERST 140/10
RPERST 160/10
Hrúbka v mm
5,00
5,00
5,00
5,00
10,00
10,00
10,00
10,00
Šírka v mm
100
120
140
160
100
120
140
160
bm/rolka
50
50
50
50
25
25
25
25
Okrajový pás s PE fóliou
Číslo výrobku
812203
812210
812227
812234
819707
819714
819721
819738
24
Austrotherm PE
Austrotherm PE – 25 Izolácia proti krokovému hluku
Podkladové pásy v rôznych hrúbkach a šírkach na perfektnú izoláciou proti
krokovému hluku:
bez uvoľňovania prachu a vlákien,
jednoduché a rýchle spracovanie,
overená kvalita.
Použitie:
Na izoláciu proti krokovému hluku pod
poter, pod parketovú a laminátovú
podlahu, ideálna separačná a klzná
vrstva medzi poterom a neupraveným betónovým stropom, perfektný
doplnok suchého spôsobu stavania,
vhodný v kombinácii s podlahovým
vykurovaním.
Číslo výrobku
811305
811312
811404
811503
Vlastnosti:
Odpudzuje vodu, odolný proti roztrhnutiu, v plnej miere recyklovateľný
Objemová hmotnosť: 22 - 25 kg/m³
Tepelná vodivosť kolmo na plochu: 0,048 W/mK
Miera zlepšenia stupňa nepriezvučnosti krokového hluku,
napr. pri 3 mm hrúbke: 16 - 18 dB; pri hrúbke 5 mm: 20 dB
Cena: na vyžiadanie
Značka výrobku
RPE 25 050 100 100
RPE 25 050 155 100
RPE 25 080 100 50
RPE 25 100 100 50
Hrúbka v mm
5
5
8
10
Šírka v mm
1000
1550
1000
1000
bm/rolka
100
100
50
50
m2/rolka
100
155
50
50
Perfektná tepelná izolácia šikmej strechy zabráni tepelným stratám cez
strechu a keď dom bezpečne stojí na tepelnej izolácii XPS a má zateplené
aj obvodové steny pivnice, teplo neuniká ani do okolitej pôdy.
Konštrukčné riešenie šikmej strechy.
Konštrukčné riešenie základovej dosky na XPS.
25
Austrotherm XPS® TOP
Technické parametre
výrobkov z extrudovaného polystyrénu
Austrotherm XPS® TOP a Austrotherm XPS®
Norma
Jednotka
Austrotherm XPS
TOP 30
Austrotherm XPS
TOP 50
Austrotherm XPS
TOP 70
Austrotherm XPS
TOP P
ÖNORM B 6000
•
XPS-G 30
XPS-G 50
XPS-G 70
XPS-R
ÖNORM EN 13164
W/(m.K)
3-6 cm: 0,035
7-12 cm: 0,036
13-20 cm: 0,038
3-6 cm: 0,035
7-12 cm: 0,036
13-20 cm: 0,038
3-6 cm: 0,035
7-12 cm: 0,036
13-20 cm: 0,038
3-6 cm: 0,035
7-12 cm: 0,036
13-20 cm: 0,038
Povrchová úprava
•
hladký
hladký
hladký
profilovaný
Tvar hrán
•
GK, SF
SF
SF
GK
Vlastnosti
Typ výrobku
Tepelná vodivosť λ
Rozmery dĺžka
šírka
hrúbka
ÖNORM EN 822
ÖNORM EN 822
ÖNORM EN 13164
mm
mm
•
1250
600
T1
1250
600
T1
1250
600
T1
1250
600
T1
Objemová hmotnosť
ÖNORM EN 1602
kg/m3
30
35
40
30
Pevnosť v tlaku
ÖNORM EN 826
ÖNORM B 6000
•
kPa
CS(10\Y)
300 ≥ 300
CS(10\Y)
500 ≥ 500
CS(10\Y)
700 ≥ 700
CS(10\Y)
300 ≥ 3001)
Dotvarovanie tlakom
ÖNORM EN 1606
kPa
CC(2/1, 5/50) 130
CC(2/1, 5/50) 180
CC(2/1, 5/50) 250
•
Modul pružnosti
ÖNORM EN 826
ÖNORM EN 826
N/mm2
kPa
12
12 000
20
20 000
25
25 000
12
12 000
ÖNORM EN ISO 4590
%
≥ 95
≥ 95
≥ 95
≥ 95
•
ÖNORM EN 12088
Vol.%
•
0
WD(V)32)
0
WD(V)32)
0
WD(V)32)
0
WD(V)53)
Aplikačná teplota
•
°C
70
70
70
70
Koeficient tepelnej
rozťažnosti
•
mm/mK
0,07
0,07
0,07
0,07
•
E
E
E
E
•
•
Q3
TR1
Q3
TR1
Q3
TR1
Q3
TR1
•
FT25)
FT25)
FT25)
FT14)
Uzavretosť dutiniek
Kapilárna
nasiakavosť
Klasifikácia
EN 13501-1
reakcie na oheň
Trieda zadymenia
ÖNORM B 3800 Teil 1
Trieda odkvapkávania ÖNORM B 3800 Teil 1
Odolnosť proti
striedavému
zmrazovaniu
a rozmrazovaniu
ÖNORM EN 12099
GK – rovná hrana, SF – stupňovitá drážka
1) Platí do hrúbky 5 cm
2) Hrúbka 50 mm ≤ 3 obj.%
Hrúbka 100 mm ≤ 1,5 obj.%
Hrúbka 200 mm ≤ 0,5 obj.%
3) Hrúbka 50 mm ≤ 5 obj.%
Hrúbka 100 mm ≤ 3 obj.%
Hrúbka 200 mm ≤ 1,5 obj.%
4) Po 300 zmrazovacích
a rozmrazovacích cykloch max. 2 %
nasiakavosť.
Náš tip – Technické poradenstvo
Poradíme Vám najvhodnejšie technické riešenia.
Odporučíme Vám najlepšiu tepelnú a zvukovú izoláciu.
26
5) Po 300 zmrazovacích
a rozmrazovacích cykloch max. 1 %
nasiakavosť.
Austrotherm fasádne profily
Dekoračné fasádne profily
Kreativita pri rekonštrukciách a novostavbách
Austrotherm vyvinul veľký počet variantov fasádnych dekoračných profilov, ktoré dodávajú budovám svoj vlastný a nezameniteľný charakter. Preto máte možnosť jednoducho a rýchlo realizovať nové nápady na nových budovách, alebo ohľaduplne
rekonštruovať historické budovy.
Fasádne p5čky Austrotherm sú pevné a predsa ľahko spracovateľné. Vrchná vrstva fasádnych profilov je spevnená a dobre odoláva poveternostným vplyvom a treba ich upraviť už len
nanesením fasádnej farby.
Šetrenie nákladov pri renováciách
Pri renováciách historických budov fasádne profily značky
Austrotherm umožnia výrazne znížiť náklady pri zachovaní
pôvodného vzhľadu renovovaných budov. S fasádnymi profilmi Austrotherm môžete pri renovácii starej zástavby výrazne
znížiť náklady a súčasne zachovať pôvodný vzhľad budovy.
Práve klasické fasády zle odolávajú poveternostným vplyvom. Ani pieskovcové profily, ktoré zhotoví kamenár, nemajú
neobmedzenú životnosť a v podobe napodobeniny originálu
sú prakticky nezaplatiteľné. Fasádne profily Austrotherm sú
mimoriadne trvácne a ich veľkou výhodou je jednoduchá spracovateľnosť.
Individuálne riešenia
Vzhľadom na rozmanitosť architektonických štýlov a obrovské
množstvo rôznych tvarov fasádnych prvkov vyhotovujeme tieto
výrobky presne podľa priania odberateľa.
27
Austrotherm fasádne profily
Austrotherm fasádne profily Šambrány okien, resp. dverí
Lemovanie na zvýraznenie okien a dverí:
rozličné architektonické riešenia fasád,
výhodné pri výmene okien,
pružné, ohybné,
vhodné aj na zaoblený podklad.
Použitie:
Dekoračné lemovanie okien a dverí.
Číslo výrobku
310006
310013
310002
310037
310044
310068
310075
310082
310099
310174
310112
310181
310136
310143
310150
Vlastnosti:
Profily sa dodávajú s hotovou povrchovou úpravou – treba už len natrieť farbou
(bežnou fasádnou farbou).
Značka výrobku
FA
FB
A
C
D
L
Linz
FC
FD
FT
FF
FU
FO
FP
FS
v x h x d (mm)
84 x 23 x 2500
135 x 40 x 2500
135 x 40 x 2500
145 x 35 x 2500
120 x 30 x 2500
120 x 20 x 2500
40 x 25 x 2500
67 x 29 x 2500
80 x 20 x 2500
68 x 21 x 2500
155 x 40 x 2500
100 x 30 x 2500
145 x 40 x 2500
135 x 35 x 2500
150 x 45 x 2500
množstvo v ks
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
v – výška, h – hĺbka, d – dĺžka
FA
FB
A
C
D
L
Linz
FC
FD
FT
FF
FU
FO
FP
FS
Rozmer, dodacia lehota a cena na vyžiadanie.
28
Austrotherm fasádne profily
Austrotherm fasádne profily Rímsy, pásové profily, parapetné profily,
ozdobné prvky
Prepojovacie prvky medzi strechou a fasádou, dekoračnédoplnky okenných
profilov:
doplnok zateplenia,
optické členenie poschodí,
možnosť dodania rôznych tvarov profilov.
Použitie:
Pri rekonštrukciách, renováciách ale aj
pri výstavbe nových budov.
Vlastnosti:
Profily sa dodávajú s hotovou povrchovou úpravou – treba už len natrieť farbou
(bežnou fasádnou farbou).
Rímsy
Číslo výrobku
320043
320012
320050
320036
Značka výrobku
GF
GC
GG
GE
v x h x d (mm)
230 x 230 x 2500
215 x 160 x 2500
250 x 200 x 2500
250 x 250 x 2500
množstvo v ks
1
1
1
1
v – výška, h – hĺbka, d – dĺžka
GF
GC
GG
GE
Pásové profily, Parapetné profily
Číslo výrobku
330004
330066
330042
330028
330073
Značka výrobku
SA
SG
SD
SE
SH
v x h x d (mm)
130 x 50 x 2500
135 x 73 x 2500
120 x 65 x 2500
150 x 80 x 2500
145 x 100 x 2500
množstvo v ks
1
1
1
1
1
v – výška, h – hĺbka, d – dĺžka
SA
SG
SD
SE
SH
Ozdobné prvky
Číslo výrobku
300014
300106
300038
300045
300052
Značka výrobku
AA
AE
CB
BD-K
BD-G
v x h x d (mm)
200 / 150 x 60 / 35 x 205
303 / 210 x 73 / 50 x 250
185 / 140 x 100 / 75 205
400 x 35 x 330
500 x 35 330
množstvo v ks
1
1
1
1
1
v – výška, h – hĺbka, d – dĺžka
AA
AE
CB
BD-K
Rozmer, dodacia lehota a cena na vyžiadanie.
29
BD-G
Obchodné a dodacie podmienky
VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY SPOLOČNOSTI Austrotherm, s.r.o.
I. Všeobecné ustanovenia
1. Všeobecné obchodné podmienky spoločnosti Austrotherm, s.r.o.
(ďalej len „VOP“) sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnych zmlúv alebo
objednávok potvrdených spoločnosťou Austrotherm, s.r.o. vystupujúcej na strane Predávajúceho (ďalej len „Predávajúci“).
2. Predávajúci neakceptuje v obchodných a zmluvných vzťahoch
s Kupujúcim žiadne iné Všeobecné obchodné podmienky alebo iné
obchodné podmienky ako tieto.
3. Záväznosť týchto VOP môže byť obmedzená alebo vylúčená len
na základe osobitnej písomnej dohody medzi Predávajúcim a Kupujúcim. Táto dohoda musí predchádzať uzavretiu kúpnej zmluvy či
potvrdenia objednávky zo strany Predávajúceho.
4. Dokumenty sa považujú za doručené:
- piatym dňom od podania na poštovú prepravu v prípade písomnej formy,
- pracovným dňom nasledujúcim po dni odoslania e-mailu v prípade elektronickej formy,
- pracovným dňom nasledujúcim po dni odoslania faxu v prípade
doručovania dokumentu faxom.
3. Tovar, ktorý je predmetom objednávky, musí byť riadne vyšpecifikovaný od Kupujúceho v každej objednávke (typ, rozmer, stav, množstvo). Potvrdením objednávky zo strany Predávajúceho potvrdzuje
Predávajúci záväzok dodať predmetný tovar.
IV. Dodacie podmienky
1. Tovar bude dodaný do 3 dní od uhradenia zálohovej faktúry v prípade ak bola vystavená a v ostatných prípadoch v termíne stanovenom v potvrdení objednávky. Miesto dodania je určené v objednávke. O odovzdaní tovaru vystaví Predávajúci dodací list, ktorý
obsahuje náležitosti objednávky ad. čl. II, deň odovzdania tovaru
a ktorý sú pri odovzdaní tovaru povinní podpísať Predávajúci a Kupujúci.
2. Podľa Incoterms 2000 je spôsob dodania CPT.
3. Ak Predávajúci zistí, že nemôže dodržať dohodnutý termín dodávky,
neodkladne toto oneskorenie oznámi Kupujúcemu a zároveň, ak je
to možné, určí očakávaný čas, kedy sa dodávka môže uskutočniť.
4. Ak sú dodávky omeškané vinou prekážok v doprave mimo kontroly
Predávajúceho alebo z dôvodu vyššej moci, alebo vinou akéhokoľvek konania prípadne zanedbania zo strany Kupujúceho, termín dodávky bude predĺžený primerane pri zohľadnení všetkých okolností.
5. Kupujúci je povinný bezodkladne prevziať dodaný tovar od Predávajúceho v pracovnom čase od 6:00 – 18:00 hod. v pracovných dňoch
alebo v oznámenom čase. V prípade oneskoreného prevzatia tovaru a tým vzniknutých ďalších nákladov či škody Predávajúcemu,
bude tieto náklady znášať Kupujúci. Predávajúci je oprávnený sám,
alebo prostredníctvom prepravcu vopred informovať Kupujúceho
o predpokladanom čase dodania tovaru ak má byť odlišný od pracovného času, aby si Kupujúci mohol zabezpečiť včasné prevzatie
tovaru a tým eliminoval náklady, ktoré môžu vzniknúť z neprevzatia
tovaru včas. II. Objednávka
1. Objednávky sa považujú za záväzný a neodvolateľný návrh na uzatvorenie zmluvy ak sú v písomnej forme. Povahu písomnej formy
objednávky majú aj objednávky doručené prostredníctvom faxu
a prostredníctvom elektronickej pošty. Objednávky dojednané ústne
alebo prostredníctvom telefonického kontaktu sa stávajú záväzným
a neodvolateľným návrhom na uzatvorenie zmluvy až ich zaslaním
v písomnej alebo elektronickej forme.
2.Záväzky zmluvných strán v súvislosti s jednotlivými dodávkami začínajú zaslaním písomnej objednávky zo strany Kupujúceho a jej
následným potvrdením zo strany Predávajúceho vo forme zálohovej
faktúry, alebo potvrdením objednávky písomnou alebo elektronickou
formou podľa rozhodnutia Predávajúceho. Potvrdením objednávky
v písomnej alebo elektronickej forme s náležitosťami uvedenými
v bode II. 4. je uzatvorená kúpna zmluva. V prípade ak Predávajúci
objednávku do 14 dní nepotvrdí, kúpna zmluva nevznikne a objednávka prestáva byť záväznou.
3. Ak Kupujúci v súvislosti s objednávkou určil podmienky, ktoré sú
v rozpore s týmito VOP, nečinnosť na strane Predávajúceho vzniesť
protest proti takýmto podmienkam neznamená, že ich schváli; naopak, tieto VOP ostávajú záväzné.
4. Objednávka musí obsahovať nasledovné náležitosti:
a) identifikácia Kupujúceho (obchodné meno, IČO, DIČ, sídlo, kontaktná osoba, e-mail, tel. číslo),
b) predmet objednávky (typ, rozmer, stav, množstvo),
c) návrh termínu dodania, ak má byť iný ako termín dodania ad čl. IV,
d) návrh doby splatnosti ak má byť iná ako splatnosť ad čl. VII,
e) miesto dodania,
f) návrh kúpnej ceny, ak má byť odlišná ako cena uvedená v cenníku platnom v čase objednávky.
V. Cena
1. Kupujúci zaslaním objednávky súhlasí s cenami tovarov Predávajúceho uvedenými v katalógu Predávajúceho zverejnenom na internetovej stránke Predávajúceho s výnimkou prípadov ak navrhne
odlišnú cenu tovaru v objednávke, ktorá mu bola potvrdená Predávajúcim. V prípade ak Kupujúci kupuje tovar v objeme nad 45 m3,
tak je cena dopravy zahrnutá v kúpnej cene. V prípade ak Kupujúci
kupuje tovar v objeme pod 45 m3 tak sa kúpna cena tovaru navyšuje
o cenu dopravy 0,50 EUR na m3 tovaru. Uvedená cena je bez DPH.
K cene budú účtované ďalšie položky podľa platných zákonov SR /
napr. clo, dovozná prirážka a pod/.
2. Predávajúci vystaví Kupujúcemu faktúru za dodaný tovar do 15 dní
od dodania. Faktúra bude obsahovať náležitosti daňového predpisu
podľa platných právnych predpisov.
VI. Výhrada vlastníctva
1. Kupujúci nadobúda vlastnícke právo k tovaru až úplným zaplatením
kúpnej ceny.
2. Ak k dodaniu tovaru zo strany Predávajúceho Kupujúcemu dôjde
pred úplným zaplatením kúpnej ceny, je Kupujúci povinný tento tovar skladovať oddelene od ostatných vecí, opatrovať ho s náležitou
starostlivosťou a poistiť ho proti krádeži, poškodeniu, požiaru, povodniam alebo záplavám.
3. Ak tovar dodaný Predávajúcim bude spracovaný Kupujúcim pred
zaplatením dohodnutej kúpnej ceny, ten sa stáva nedobromyseľným
spracovateľom, t.j. osobou, ktorá vie alebo by mala vedieť, že tovar,
ktorý spracúva, jej nepatrí. V takomto prípade sa vlastník a spra-
III. Množstvo a povaha tovaru
1. Tovar sa považuje za dodaný v dohodnutom množstve, ak je dodaný v tolerancii +/- 10% množstva zmluvne dojednaného pre každú
položku. Kupujúci je povinný zaplatiť len za skutočne dodané množstvo tovaru.
2. Pokiaľ nie je zmluvne dohodnuté inak, s ohľadom na objednaný
tovar platia štandardné tolerancie mier a rozmerov, ako aj kvalita
tovaru podľa platných noriem.
30
Obchodné a dodacie podmienky
covateľ dohodli na vyrovnaní vzájomných vzťahov a to tak, že Kupujúci sa stáva vlastníkom veci, ktorá spracovaním vznikla, pričom
Kupujúci je povinný do troch pracovných dní po spracovaní zaplatiť
Predávajúcemu dohodnutú kúpnu cenu tovaru.
4. V prípade ak Kupujúci nesplní svoju povinnosť v zmysle odseku 3,
tak je Predávajúci oprávnený požadovať od Kupujúceho zmluvnú
pokutu vo výške 0,05% z fakturovanej kúpnej ceny tovaru za každý
deň omeškania. Kupujúci je povinný uhradiť zmluvnú pokutu do 5
dní od doručenia výzvy na úhradu zmluvnej pokuty prostredníctvom
emailu, faxu alebo poštou. Kupujúci a Predávajúci súhlasia s tým,
že uhradením zmluvnej pokuty nie je dotknutý nárok na náhradu
škody.
VII. Platobné podmienky
1. Predávajúci si vyhradzuje právo určiť Kupujúcemu spôsob platby
za dodaný tovar. Platbu kúpnej ceny je možné vykonať bankovým
prevodom na účet Predávajúceho.
2. Kupujúci je povinný zaplatiť kúpnu cenu Predávajúcemu na vlastné
náklady bez odpočítania nákladov banky, stanoveným spôsobom,
v určenej dobe splatnosti, na dohodnutom mieste a v mene, v ktorej
bola cena dojednaná, resp. stanovená.
3. V prípade ak Kupujúci neuhradí riadne a včas kúpnu cenu Predávajúcemu, má Predávajúci právo zastaviť dodávky tovaru zo všetkých
zmlúv existujúcich medzi Kupujúcim a Predávajúcim. Záväzok Kupujúceho uhradiť Predávajúcemu kúpnu cenu a úroky z omeškania pozastavením ďalších dodávok nezaniká.
4. Ak nebol zmluvne dohodnutý iný spôsob alebo miesto platby, kúpna cena sa považuje za zaplatenú okamihom jej pripísania na účet
Predávajúceho vedený v UniCreditBank a.s., Bratislava.
5. Ak je zmluvne dohodnuté, že kúpna cena má byť zaplatená prostredníctvom akreditívu alebo šekom, kúpna cena sa považuje za
zaplatenú až uvoľnením sumy bankovou inštitúciou v prospech Predávajúceho.
6. Ak je zmluvne dojednané, že kúpna cena musí byť zaplatená pri
dodaní tovaru alebo pri odovzdaní dokumentov, je miestom platenia
miesto, kde sú tovar alebo dokumenty odovzdané.
VIII. Prechod nebezpečenstva škody na tovare
1. Ak sa dodanie tovaru uskutočňuje odovzdaním tovaru dopravcom
v mieste dodania určenom Kupujúcim v objednávke, prechádza na
Kupujúceho nebezpečenstvo škody na tovare v čase jeho prevzatia
od dopravcu.
2. Nebezpečenstvo škody na tovare prechádza na Kupujúceho prevzatím tovaru od Predávajúceho alebo ak tak neurobí včas, v čase,
keď mu Predávajúci umožní nakladať s tovarom a Kupujúci poruší
zmluvu tým, že tovar neprevezme.
inej adekvátnej kompenzácii. Pre náhradné plnenie si Predávajúci
vyhradzuje primeraný čas. Normové odchýlky vo farbe, hmotnosti
a kvalite podmienené surovinami a technológiou výroby sa nepovažujú za vady tovaru.
3. Záruka zaniká v nasledujúcich prípadoch:
• neodbornou inštaláciou, zaobchádzaním, obsluhou,
• používaním tovaru v podmienkach, ktoré nezodpovedajú svojimi
parametrami parametrom uvedeným v dokumentácii,
• tovar bol poškodený živelnou pohromou,
• tovar bol poškodený používaním v rozpore s podmienkami uvedenými v dokumentácii,
• tovar bol nesprávne technologicky zapracovaný,
• tovar bol nesprávne uskladnený.
4. Pokiaľ sa nedohodnú zmluvné strany inak, nemá uplatnenie reklamácie vplyv na povinnosť zaplatiť kúpnu cenu v dohodnutej výške.
5. Náklady na prepravu reklamovaného tovaru na adresu prevádzky
Predávajúceho hradí Predávajúci.
6. Hmotnosť udaná Predávajúcim na certifikáte výrobcu či jeho vernom opise je považovaná za konečnú hmotnosť. Je na zvážení Kupujúceho, či bude požadovať úradné váženie, ktoré si objedná na
vlastné náklady. Váhová reklamácia musí byť predložená do 5 dní
od dodania tovaru.
7. Kvalitatívna reklamácia musí byť predložená v písomnej forme
s presnou identifikáciou chybnej dodávky a označením chyby tovaru do 30 dní po príchode tovaru. Reklamovaný tovar musí Kupujúci
bezpečne uložiť až do ukončenia reklamačného konania na svoje
náklady.
8. Pri reklamácii množstva tovaru alebo vád tovaru môže Predávajúci
vystaviť dobropis, ktorý je oprávnený použiť na vzájomný zápočet
v prípade ak má Kupujúci neuhradené záväzky voči Predávajúcemu.
X. Vyššia moc
1. Predávajúci nenesie zodpovednosť za škodu vzniknutú v prípadoch
spôsobených vyššou mocou. Za vyššiu moc budú považované
nasledujúce skutočnosti, pokiaľ znemožnia realizáciu objednávky
alebo spôsobia, že takáto realizácia sa stane neprimerane komplikovanou: prírodné katastrofy, vojna, intervencia štátu, mobilizácia
alebo iné prekážky v získavaní pracovnej sily, zákazy alebo právne
opatrenia akéhokoľvek druhu, dovozné alebo vývozné obmedzenia,
štrajky, požiare, havárie, mechanická alebo iná nehoda v závode,
núdza o dopravné prostriedky, všeobecný nedostatok tovaru alebo
surovín, nedostatok elektrickej alebo inej energie, alebo iné dôvody,
ktoré sú mimo vplyvu a kontroly Predávajúceho.
XI. Zhromažďovanie a spracovávanie osobných údajov
1. Predávajúci zhromažďuje a spracúva osobné údaje Kupujúcich
za účelom uzavretia a plnenia zmluvy a v súlade so zákonom
č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v aktuálnom znení.
2. Uzavretím zmluvy dáva Kupujúci svoj súhlas so spracovaním svojich osobných údajov za účelom ich marketingového využitia.
3. Bližšie informácie o spôsobe nakladania s osobnými údajmi Kupujúceho je možné získať na základe vyžiadania v spoločnosti Austrotherm, s.r.o.
IX. Reklamácia
1. Predávajúci zodpovedá za vadu, ktorú má tovar v okamihu, keď
prechádza nebezpečenstvo škody na tovare na Kupujúceho, aj keď
sa vada stane zjavnou až po tomto čase. Predávajúci zodpovedá
takisto za akúkoľvek vadu, ktorá vznikne po tejto dobe, ak je spôsobená porušením jeho povinností. Predávajúci poskytuje záruku na
kvalitu predávaného tovaru 24 mesiacov odo dňa prevzatia tovaru
Kupujúcim za podmienok uvedených v tomto článku.
2. Reklamácie zjavných vád a poškodení, ako aj reklamáciu dodaného
množstva je Kupujúci povinný uplatniť bezodkladne po dodaní tovaru, a to len písomne, pričom Kupujúci poznamená túto skutočnosť
na dodacom liste, či inom tlačive, ktoré bezodkladne doručí Predávajúcemu. V prípade včasnej a oprávnenej reklamácie neodstrániteľnej vady bude Kupujúcemu bezplatne zamenený chybný tovar
za náhradný tovar, resp. sa Kupujúci s Predávajúcim dohodnú na
XII. Záverečné ustanovenia
1. Tieto VOP sa stávajú platnými a účinnými dňom zverejnenia a sú
platné a účinné pokiaľ sú zverejnené na internetovej stránke Predávajúceho. Môžu byť aj súčasťou Katalógu výrobkov v tlačovej podobe. Predávajúci si vyhradzuje právo zmeniť VOP ich nahradením
na svojej internetovej stránke. V prípade rozporu VOP uvedených
v tlačenom katalógu a VOP uverejnených na internete je záväzné
znenie VOP uverejnených na internete.
31
Austrotherm
32
33
Závod Aitos
BG - 8500 Aitos
Industrial zone
AUSTROTHERM BULGARIA EOOD
BG - 1532 Sofia, Kazitschene,
Industrialna zona
Tel.: +359 2 974 64 40
Fax: +359 2 974 64 61
e-mail: [email protected]
www.austrotherm.bg
BULHARSKO
Závod Šamac
BIH-76230 Šamac
Njegoševa bb
AUSTROTHERM BH d.o.o.
BIH - 77000 Bihać, Turija bb
Tel.: +387 37 318 401
Fax: +387 37 318 420
e-mail: [email protected]
www.austrotherm.ba
BOSNA
A HERCEGOVINA
Závod Pinkafeld
A - 7423 Pinkafeld
Am Kreuzweg 42
Závod Purbach
A - 7083 Purbach
Untere Bahnstraße 102
AUSTROTHERM GMBH
Centrála Wopfing
A - 2754 Waldegg/Wopfing
Friedrich Schmid-Straße 165
Tel.: +43 (0) 2633/401-0
Fax: +43 (0) 2633/401-270
e-mail: [email protected]
www.austrotherm.com
RAKÚSKO
Závod Horia
RO - 617245 Horia
Com. Horia Jud. Neamt
AUSTROTHERM COM S.R.L.
RO - 77619 Bukarest
Bd. Iuliu Maniu 598, Sector 6,
Of.Postal 76
Tel.: +40 21 317 12 27
Fax: +40 21 317 12 31
e-mail: [email protected]
www.austrotherm.ro
RUMUNSKO
Závod Skierniewice
PL - 96100 Skierniewice
ul. Fabryczna 80/82
AUSTROTHERM Sp.zo.o.
PL - 32600 Oswiecim, Ul. Chemikow 1
Tel.: +48 33 844 70 33-36
Fax: +48 33 844 70 43
e-mail: [email protected]
www.austrotherm.pl
POĽSKO
AUSTROTHERM BH d.o.o.
HR- 10090 Zagreb,
Samoborska cesta 266
Tel. +385 1 5619 780
Fax. +385 1 5613 849
e-mail: [email protected]
www.austrotherm.hr
CHORVÁTSKO
AUSTROTHERM TK Yalıtım
Malz. Tic. Ltd. Şti
Mermerciler Sanayi Sitesi,
Köseler Köyü
1. Cadde, 37. Sokak, Gebze
Tel: +90 262 7281440
Fax:+90 262 7281444
e-mail: [email protected]
www.austrotherm.com.tr
TURECKO
Obchodná kancelária Belgrad
SRB - 11030 Beograd
Arčibalda Rajsa 27
Závod Srbobran
SRB - 21480 Srbobran
Vrbaški put bb
Závod Niš
SRB - 18251 Niš
Mramorsko brdo bb
AUSTROTHERM d.o.o.
SRB - 14000 Valjevo
Mirka Obradovi´ca bb
Tel.: +381 14 291-310, 291-311,
291-312
Fax: +381 14 291-313
e-mail: [email protected]
www.austrotherm.rs
SRBSKO
AUSTROTHERM s.r.o.
Magnetová 11
SK - 83104 Bratislava
Tel.: +421 2 4927 7244
Fax.: +421 2 4927 7220
e-mail: [email protected]
www.austrotherm.sk
SLOVENSKO
Austrotherm – zastúpenia
Austrotherm – dcérske spoločnosti
Obchodná kancelária
Závod
Centrála
Centrála a závod
Centrála koncernu
Obchodná kancelária Budapest
H - 1103 Budapest, Noszlopy u.2.
Závod Szekszárd
H - 7100 Szekszárd, Bogyiszlói u. 8.
Závod Gyöngyös
H - 3200 Gyöngyös,
Deli Külhatar u.2
AUSTROTHERM Kft.
H - 9028 Györ, Fehérvári u.75
Tel.: +36 964 11 208
Fax: +36 964 12 086
e-mail: [email protected]
www.austrotherm.hu
MAĎARSKO
AUSTROTHERM TOV
Austrotherm Ukraine
UA - 03083 Kiew
wul. Tscherwonopraporna 34
Tel./Fax: +38 044 586 47 40
e-mail: [email protected]
www.austrotherm.com
UKRAJINA
Austrotherm
www.austrotherm.sk
Austrotherm s.r.o., Magnetová 11, 831 04 Bratislava,
Tel.: 02 4463 0755, Fax.: 02 / 4927 7220, [email protected], www.austrotherm.sk
Uvedené ceny sú bez DPH. Výrobca si vyhradzuje právo zmeniť aktuálne ceny a technické parametre
výrobkov v tomto cenníku. Vyobrazenie výrobkov môže byt len ilustračné. Z materiálu nie je možné
odvodzovať právnu záväznosť. Chyby a omyly v texte a vo vyobrazení sú vyhradené. Všetky práva
vyhradené.
Download

Katalóg výrobkov