UPOZORNENIE
Potrubia s menovitým
m priemerom NW 16 - 32 mm sp !ajú
požiadavky pod a DIN
N EN 61386-22 a sú cer"Þkované pod a
VDE. Potrub
bia s menovitým priemerom NW 40 mm sp !ajú
požiadavky p
pod a noriem bez cer"Þkácie. Potrubia s menovitým
priemerom NW 50 mm a NW 60 mm tak"ež sp !ajú požiadavky
pod a noriem
m bez cer"Þkácie s výnimkou geometrie.
KlasiÞkácia elektrochráni iek pod!a DIN EN 61386-22
Prvé
#íslo kódu
Tlaková
pevnos$
Druhé
#íslo kódu
Odolnos$
pro" úderu
1
1
ve mi slabá ve mi slabá
125 N
0,5 kg/100 mm
2
slabá
320 N
2
slabá
1,0 kg/100 mm
3
3
stredne silná stredne silná
750 N
2,0 kg/100 mm
Tre"e
#íslo kódu
min.
teplota
Štvrté
#íslo kódu
max.
teplota
1
+5° C
1
+60° C
2
-5°C
2
+90°C
3
-15° C
3
+105° C
4
silná
1250 N
4
silná
2,0 kg/300 mm
4
-25° C
4
+120° C
5
ve mi silná
4000 N
5
ve mi silná
6,8 kg/300 mm
5
-45° C
5
+250° C
Takéto rozdelenie poskytuje preh ad o vlastnos"ach výrobku,
na aké použi"e je ur#ený. Pod a požiadavkov je potom možné
zvoli$ ekonomicky správny produkt.
MAINCON
Ochranné potrubie pre elektroinštalácie
PREISLISTE
2012
CENNÍK 2012
Elektroinštala né chráni ky
MEY-HO Eurowell 320 N bez halogénov - DIN EN 61386-22
KlasiÞkácia 2-2-3-2
popis/rozmery
obj. .
balenie
€ / 100 m
NW 16
203.216.901
100 m
18,95
NW 20
243.220.901
100 m
25,00
NW 25
203.225.950
50 m
26,38
NW 32
203.232.950
50 m
41,50
NW 40
203.240.925
25 m
70,25
NW 50
203.250.925
25 m
91,88
NW 63
203.263.925
25 m
112,75
Flexibilná chráni#ka bez halogénov, pre ahké za$aženie a inštaláciu pod omietkou.
Farba oranžová.
MEY-FR Eurowell 320 N oh"ovzdorná - DIN EN 61386-22
KlasiÞkácia 2-2-3-2
popis/rozmery
obj. .
balenie
€ / 100 m
NW 16
NW 20
203.216.301
100 m
21,75
253.220.301
100 m
25,00
NW 25
253.225.350
50 m
33,75
NW 32
203.232.350
50 m
47,75
NW 40
203.240.325
25 m
76,75
NW 50
203.250.325
25 m
104,00
Flexibilná oh!ovzdorná chráni#ka bez halogénov, pre ahké za$aženie a inštaláciu pod
omietkou i na omietku, v poteroch, do dutých s"en, podh adeov, na drevo. Farba #ierna.
MEY-FR „easy“ Eurowell 320 N oh"ovzdorná - DIN EN 61386-22
KlasiÞkácia 2-2-3-2
popis/rozmery
obj. .
balenie
€ / 100 m
NW 20
253.920.301
100 m
26,00
NW 25
253.925.350
50 m
34,63
NW 32
203.932.350
50 m
56,00
Flexibilná oh!ovzdorná chráni#ka pre ahké za$aženie - dvojvrstvá, s hladkým vnútorným
povrchom pre rýchle a bezproblémové pre"ahnu"e káblov a na inštaláciu na omietke i pod
omietkou, v poteroch, dutých stenách, podh adoch a na dreve. Farba tmavošedá.
96
Elektroinštala né chráni ky
MEP-HO Eurowell 750 N bez halogénov - DIN EN 61386-22
KlasiÞkácia 3-4-2-2
popis/rozmery
obj. .
balenie
€ / 100 m
NW 1
202.016.901
100 m
42,15
NW 20
202.020.901
100 m
48,40
NW 25
202.025.950
50 m
63,27
NW 32
202.032.950
50 m
89,40
NW 40
202.040.950
50 m
123,54
NW 50
202.050.925
25 m
160,42
Flexibilná chráni#ka bez halogénov pre stredné za$aženie a inštaláciu na omietku i pod
omietku, do betónovej drte, vo vibrátorom spracovanom betóne, liatom betóne a v zemi.
Farba oranžová.
MEP-FR Eurowell 750 N oh"uvzdorná - DIN EN 61386-22
KlasiÞkácia 3-4-3-2
popis/rozmery
obj. .
balenie
€ / 100 m
NW 16
NW 20
202.016.801
100 m
37,30
202.020.801
100 m
37,30
NW 25
202.025.850
50 m
50,80
NW 32
202.032.850
50 m
78,20
NW 40
202.040.825
25 m
118,00
NW 50
202.050.825
25 m
155,00
Flexibilná oh!ovzdorná chráni#ka pre stredné za$aženie a inštaláciu na omietku i pod
omietku, do betónovej drte, vo vibrátorom spracovanom betóne, liatom betóne, v zemi, do
dutých s"en, podh adov a na drevo. Farba šedá.
MEP-FR „easy“ Eurowell 750 N oh"ovzdorná - DIN EN 61386-22
KlasiÞkácia 3-4-3-2
popis/rozmery
obj. .
balenie
€ / 100 m
NW 20
202.920.801
100 m
37,30
NW 25
202.925.850
50 m
50,80
NW 32
202.932.850
50 m
78,20
Flexibilná oh!ovzdorná chráni#ka pre stredné za$aženie, dvojvrstvá, s hladkým vnútorným
povrchom pre rýchle a bezproblémové pre"ahnu"e káblov, na inštaláciu na omietke i pod
omietkou, vo vibrátorom spracovanom betóne, v poteroch, dutých stenách, podh adoch
a na dreve. Farba tmavošedá.
97
CENNÍK 2012
Elektroinštala né chráni ky
MEP-FR-HO Eurowell 750 N bez halogénov a oh"ovzdorný - DIN EN 61386-22
KlasiÞkácia 3-3-2-2
popis/rozmery
obj. .
balenie
€ / 100 m
NW 16
204.416.301
100 m
53,13
NW 20
204.420.301
100 m
61,41
NW 25
204.425.350
50 m
83,41
NW 32
204.432.350
50 m
130,63
NW 40
204.440.325
25 m
189,00
NW 50
204.450.325
25 m
238,40
Flexibilná nehor avá chráni#ka bez halogénov pre stredné za$aženie a inštaláciu na omietku i pod omietku, do poterov, betónovej drte, vibrátorom spracovanom betóne, liatom
betóne, v zemi, do dutých s"en, podh adov a na drevo. Farba #ierna.
MES-HO Eurowell 1250 N bez halogénov - DIN EN 61386-22
KlasiÞkácia 4-3-2-2
popis/rozmery
obj. .
balenie
€ / 100 m
NW 20
205.020.901
100 m
31,00
NW 25
205.025.901
100 m
40,15
NW 32
205.032.950
50 m
62,00
NW 40
205.040.925
25 m
109,60
NW 50
205.050.925
25 m
135,26
Flexibilná chráni#ka bez halogénov pre vysoké za$aženie a inštaláciu na omietku i pod
omietku, do poterov, betónovej drte, , vibrátorom spracovanom betóne, liatom betóne,
v zemi, do dutých s"en, podh adov a na drevo. Farba oranžová. Dodacia lehota na
vyžiadanie.
MES-FR Eurowell 1250 N oh"ovzdorná - DIN EN 61386-22
KlasiÞkácia 4-4-2-2
popis/rozmery
obj. .
balenie
€ / 100 m
NW 20
245.020.801
100 m
35,00
NW 25
245.025.801
100 m
46,00
NW 32
245.032.850
50 m
69,00
NW 40
205.040.825
25 m
108,40
NW 50
205.050.825
25 m
149,00
Flexibilná chráni#ka bez halogénov pre vysoké za$aženie a inštaláciu na omietku i pod
omietku, do poterov, betónovej drte, , vibrátorom spracovanom betóne, liatom betóne,
v zemi, do dutých s"en, podh adov a na drevo. Farba šedá.
98
MAINFLOOR
Systémy podlahového kúrenia
CENNÍK 2012
Potrubie
Potrubie z PE-RT s kyslíkovou bariérou
popis/rozmer
obj. .
balenie
€/m
14 x 2,0
10.014.203
300 m
0,97
14 x 2,0
10.014.206
600 m
0,97
16 x 2,0
10.116.203
300 m
0,94
16 x 2,0
10.116.206
600 m
0,94
17 x 2,0
10.017.203
300 m
1,02
17 x 2,0
10.017.206
600 m
1,02
20 x 2,0
10.020.206
300 m
1,12
Potrubie z PE-RT pre podlahové kúrenie a napojenie k radiátorom, s vonkajšou kyslíkovou
bariérou pod a DIN 4726, dodávané v kotú!och po 300 m resp. 600 m, balené v kartónoch,
farba transparentná / sivá.
Viacvrstvové potrubie PE-RT/Alu/PE-RT
popis/rozmer
obj. .
balenie
€/m
14 x 2,0
10.114.203
500 m
1,03
16 x 2,0
10.016.203
300 m
1,22
16 x 2,0
10.016.205
500 m
1,22
Pre rozvody podlahového a radiátorového kúrenia s integrovanou kyslíkovou bariérou
z hliníka, farba !ervená, v ko -tú!och po 500 m resp. 300 m, balenie v kartóne.
Spojovacia sada pre potrubie PE-RT
popis/rozmer
obj. .
17 x 2,0
30.100.111
balenie
€/m
1 ks
6,31
Pro spájanie potrubia v!ítane 2 násuvných lisovacích objímok. Montáž pomocou náradia pre
násuvné objímky – vi" "alej.
16 x 17
30.100.121
1 ks
6,13
Pre spájanie potrubia v!ítane 2 násuvných objímok. Prechod na potrubie MAINPEX 16 x 2,2.
Lisovacia spojka pre viacvrstvové potrubie 16 x 2,0
popis/rozmer
obj. .
16 x 16
31.100.101
balenie
€/m
10 ks
3,32
Pro spájanie potrubia 16 x 2,0. Montáž pomocou lisovacieho náradia pre tvarovky
MAINPRESS.
Upev!ovacia sponka pre vodiacu lištu
popis/rozmer
obj. .
50 mm
50.903.121
Sponka na uchytenie vodiacej lišty 50.903.x36 k podkladu.
36
balenie
1 000 ks
€/m
0,08
Sponkovací tacker / lištový systém
Tepelná izolácia s izola nou fóliou v kotú i
popis/rozmer
obj. .
balenie
€ / m2
30-2 WLG 040 / 5 kPA
50.903.020
1 role / 10 m2
7,22
20-2 WLG 045 / 4 kPA
50.903.034
1 role / 15 m2
5,48
25-2 WLG 045 / 4 kPA
50.903.252
1 role / 10 m2
6,11
Izola!ná rolka z EPS 040, ur!ená priamo k pokládke, tepelná a pro#hluková izolácia
s rastrom a presahujucou fóliou po okraji. PST izola!ná pro#hluková doska pod a
DIN 18164, šírka 1m.
Izola ná fólia
popis/rozmer
obj. .
balenie
Izola!ná fólia
50.903.019
1 bal. / 75 m2
€ / m2
3,20
Pro#hluková a izola!ná fólia k pokládke pomocou sponkova!a tacker a vodiacích líšt, s rastrom, max. tlakové za$aženie 10 kN/m2, viacvrstvová fólie so vzduchovou izoláciou, základná vrstva !ierna, hliníková reßexná vrstva R% = 0,081 m2 K/W. Rozmer 1,25 m x 60 m.
Tacker sponky do sponkova a
popis/rozmer
obj. .
balenie
€ / ks
40 mm
50.903.021
1000 ks
0,04
Tacker sponky na pripevnenie potrubia DN 14 - 20 na systémovú dosku, alebo fóliu,
d žka 40 mm, pre zásobník sponkova!a po 50 ks.
Vodiaca lišta samolepiaca
popis/rozmer
obj. .
balenie
€ / ks
Vodiaca lišta 14
50.903.136
100 m
1,69
Vodiaca lišta 16 / 17
50.903.036
108 m
2,40
Vodiaca lišta 20
50.903.236
108 m
1,74
Pre stenové a podlahové kúrenie, rozte! rastrových prvkov 5 cm, samolepiaca. Nastavenie
d&žky pomocou jednoduchého spojovacieho systému, ubovo ná možnos$ rozšírienia.
Fixa ný prvok pre poter
popis/rozmer
obj. .
Þxa!ný prvok pre poter
50.903.040
balenie
€ / ks
1 ks
2,50
VÉ
NO
37
CENNÍK 2012
Nopové dosky
Systémová nopová doska Premium pre potrubie 14 - 17 mm
popis/rozmer
obj. .
Nopová doska
51.903.060
balenie
€ / ks
9,70
bez izolácie
NP 11 Premium
51.903.061
13,12
NP 30-2 Premium
51.903.062
15,20
Tepelná a hluková izolácia z PS s nalepenou nopovou fóliou pre vedenie potrubia DN 14 /17
mm. Pre použi#e vo výškových stavbách podle DIN EN 13 163. Spojenie pre!nievajúcich
okrajov fólie pomocou nopov pro# preniknu#u vlhkos# z poteru. Pokládka do sklonu 45° je
možná bez prídavných prvkov.
Ozna!enie
Rozmery dosky
Užito!ný rozmer
Užito!ná plocha
Inštala!ný raster
(rozte! rúrok)
Výška nopov celkom
Priemer potrubia
Max. za$aženie
Obalová jednotka/Kartón
Nopová doska
bez izolácie
19,9 mm
/
13 Ks = 13,44 m²
Nopová doska Premium
NP 11
NP 30-2
1450 x 850 mm
1400 x 800 mm
1,12 m²
50 mm
19,8 mm
14-17 mm
75 kPa (7500 kg/m²) 5 kPa (500 kg/m²)
13 Ks = 14,56 m²
6 Ks. = 6,72 m²
Vyrovnávací kus pre prechod cez dvere
popis/rozmer
obj. .
balenie
1.400 x 200 mm
51.903.168
14 ks
€ / ks
4,78
Vyrovnávací kus bez PS izolácie.
Fixátor potrubia pre nopové dosky
popis/rozmer
obj. .
balenie
Fixátor potrubia
51.903.268
40 ks
€ / ks
1,61
Pre pokládku potrubia aj pod uhlom 45°, páska perforovaná.
Spojovací pás pre nopové dosky
popis/rozmer
obj. .
balenie
995 x 105 mm
51.903.068
26 ks
Spojovací pás bez tepelnej a hlukovej izolácie pre spájanie narezaných dosiek.
38
€ / ks
4,50
Príslušenstvo pre nopové dosky
Izola ný pás
popis/rozmer
obj. .
balenie
€ / ks
NP 11
51.903.065
20 ks
4,12
NP 30-2
51.903.066
10 ks
5,32
EPS izola!ný pás ideálny pre prechody cez dvere a pred rozde ova!e.
Rozmer: 1.400 x 150 mm
Tesniaca hadica
popis/rozmer
obj. .
balenie
€ / ks
PE-tesniaca hadica
51.903.070
150 m
66,--
Tesniaca hadice okrúhleho prierezu z PE na utesnenie okrajov a medzier medzi výstupkami.
PE dilata ný pás s T-pätkou
popis/rozmer
obj. .
balenie
€ / balenie
PE dilata!ný pás
50.903.135
1,80 m
9,50
Samolepiaci PE pás na odizolovanie poteru v priestore dverí a na ve kých plochách.
Rozmery: výška 80 mm, hrúbka 10 mm, d žka 1 800 mm
PE dilata ný pás
popis/rozmer
obj. .
PE dilata!ný pás
50.903.025
balenie
€/m
25 m
0,31
Extrudovaný PE-penový materiál bez freónov.
Rozmer: výška 100 mm, hrúbka 10 mm, d žka 25 m
ProÞl do dilata ných špár, samolepiaci
popis/rozmer
obj. .
balenie
€/m
ProÞl do dilata!ných spár
samolepiaci
50.903.026
50 m
2,33
K zaÞxovaniu PE-dilata!ného pásu a k štandardnej výrobe dilata!nej špáry v potere podlahy podle DIN 18560. D žka 2 m.
39
CENNÍK 2012
Príslušenstvo k podlahovému kúreniu
Okrajové izola né pásky
popis/rozmer
obj. .
8 x 150 mm
50.903.022
balenie
€/m
25 m
0,41
Extrudovaná PE-pena (bez freónov), k pokládke bez hlukových mostov, na plávajúce potery,
zodpovedá DIN 18560, s PE – pásom s fóliou, šírka 150 mm, hrúbka 8 mm.
PE- ochranná dilata ná rúrka pre spoje
popis/rozmer
obj. .
balenie
€ / ks
23 x 400 mm
50.903.027
10 ks
0,28
Krátká ochranná dilata!ná rúrka pre spoje na potrubí umiestnené v potere.
Prísada do poteru, prášok
popis/rozmer
obj. .
balenie
€ / kg
Prísada normal
50.903.123
10 kg
11,--
50.903.223
20 kg
25,30
Prísada
so zníženou skladbou
Pomôcka pri spracovaní štandardných cementových a síranovápenatých poterov. K zvýšeniu
hustoty poteru, k zlepšeniu pevnos# v ohybe a tlaku.
50.903.123: Minimálna výška skladby: 45 mm, výdatnos$: 145 m2 p'i 65 mm
50.903.223: Minimálna výška skladby: 35 mm, výdatnos$: 400 m2 p'i 45 mm
Fixa ná spona
popis/rozmer
obj. .
balenie
€ / ks
80 mm
70.900.003
100 ks
0,15
€ / ks
Spona na upevnenie izolácie k podlahe.
Vodiaci oblúk na potrubie
40
popis/rozmer
obj. .
balenie
10 - 16
50.903.234
1 ks
0,82
16 - 18
50.903.235
1 ks
1,06
20
50.903.237
1 ks
1,89
25
50.903.238
1 ks
2,72
Príslušenstvo a rozde"ova e
Izola ná doska
popis/rozmer
obj. .
balenie
€ / m2
20 mm
51.903.024
24 ks / 12 m2
3,10
30 mm
51.903.022
16 ks / 8 m2
4,24
40 mm
51.903.025
12 ks / 6 m2
6,40
50 mm
51.903.020
9 ks /4,5 m2
8,10
60 mm
51.903.021
8 ks / 4 m2
9,96
EPS izola!ná doska (DEO) ako podkladová izolácia pre izola!né rolky metalizovaného papiera / styropórová izola!ná fólia v triede tepelnej vodivos# WLG 040 pod a DIN EN 13163,
Lepiaca páska transparentná
popis/rozmer
obj. .
balenie
75 mm
50.903.028
1 kotú!
€ / kotú
3,73
Na zlepenie miest styku, pri izolácii a na zlepenie okrajovej izola!nej pásky, kotú!: 66 m,
šírka 75 mm
Nerezový rozde"ova 5/4“ s regula nými prietokomermi
popis/rozmer
obj. .
konstruk ná d"žka (mm)
2 okruhy
50.900.002
balenie
€ / ks
190
1 ks
110,--
3 okruhy
50.900.003
240
1 ks
136,--
4 okruhy
50.900.004
290
1 ks
162,--
5 okruhov
50.900.005
340
1 ks
188,-
6 okruhov
50.900.006
390
1 ks
214,--
7 okruhov
50.900.007
440
1 ks
244,--
8 okruhov
50.900.008
490
1 ks
254,--
9 okruhov
50.900.009
540
1 ks
296,--
10 okruhov
50.900.010
590
1 ks
322,--
11 okruhov
50.900.011
640
1 ks
349,--
12 okruhov
50.900.012
690
1 ks
375,--
Rozde ova! s integrovanými prietokomermi na privádza!i a regula!nými ven#lmi na spiato!ke.
Register privádza!a 100% uzavierate ný, prietok nastavite ný v rozsahu prietoku 0-3,5 l/min.
Pripojovacie gu ové ven#ly na primárny okruh 5/4“ IG a 1“ IG. Sekundárne pripojenie potrubia
okruhov- 3/4“ AG Eurokónus. Rozde ova! v!ítane montážnych konzol a pro#hlukovej izola!nej
vložky, s termosta#ckými ven#lmi s pripojením 30 x 1,5 mm, záslepkami, napúš$acími
a vypúš$acími ven#lmi a ru!ným odvzdušnením. Konštruk!ná h&bka cca 65 mm.
Náhradný diel
obj. .
balenie
€ / ks
Náhradný prietokomer
50.903.006
1 ks
11,50
Prietokomer Taconova
50.903.106
1 ks
12,80
41
CENNÍK 2012
Príslušenstvo a rozde"ova e
Nerezový rozde"ova s obmedzova mi prietokov
Atze Tipp!
popis/rozmer
obj. .
konstruk ná d"žka (mm)
balenie
€ / ks
2 okruhy
50.920.002
190
1 ks
98,--
3 okruhy
50.920.003
240
1 ks
118,--
4 okruhy
50.920.004
290
1 ks
139,--
5 okruhov
50.920.005
340
1 ks
160,--
6 okruhov
50.920.006
390
1 ks
179,--
7 okruhov
50.920.007
440
1 ks
203,--
8 okruhov
50.920.008
490
1 ks
224,--
9 okruhov
50.920.009
540
1 ks
244,-
10
0 okruhov
50.920.010
590
1 ks
264,--
11
1 okruhov
50.920.011
640
1 ks
286,--
12
2 okruhov
50.920.012
690
1 ks
306,--
Ro
ozde ova! okruhu kúrenia s integrovaným omedzova!om prietoku, nastavite ný prostreedníctvom percentuálneho merítka. Primárne pripojenie gu ovým ven#lom s ma#cou,
vn
nútorný závit 5/4“ IG a 1“ IG. Sekundárne pripojenie okruhov 3/4“ Eurokónus so zaslepeným
m 1“ závitom. (erpadlové sady FBH. Prietokové a spätné konektory sú s ¾“ s vonkajším eurokónusom. Rozde ova! v!ítane montážnych konzol a pro#hlukovej izola!nej
vložky, s termosta#ckými ven#lmi, s pripojením 30 x 1,5 mm, záslepkami,
napúš$acími a vypúš$acími ven#lmi a ru!ným odvzdušnením. Konštruk!ná
h&bka cca 65 mm.
Jednoduché hydraulické vyváženie!
Referen!ný bod
Nastavenie omedzova!a prietoku pomocou k ú!a (priložený).
Nastavenie je možné robi$ IBA v smere hodinových ru!i!iek!
Zverné šróbenie
popis/rozmer
obj. .
balenie
€ / ks
14 x 2,0 x 3/4“
70.709.069
2 ks
4,25
16 x 2,0 x 3/4“
70.709.061
2 ks
2,87
17 x 2,0 x 3/4“
70.709.063
2 ks
2,87
Mosadzné zverné šróbenie- poniklované, na pripojenie potrubia podlahového kúrenia na
rozde ova! a ven#ly s Eurokónusom 3/4“.
Spojovacia vsuvka s Eurokónusom
popis/rozmer
obj. .
3/4“ x 3/4“
70.709.070
balenie
€ / ks
5 ks
3,65
Adaptér pre priamu inštaláciu idla mera a množstva tepla
VÉ
NO
42
42
popis/rozmer
obj. .
adaptér inštalácie !idla
50.903.209
balenie
€ / ks
1 ks
12,85
Príslušenstvo
Gu"ový uzáver
popis/rozmer
obj. .
balenie
€ / ks
1“ IG x 5/4“ AG“ priamy
50.903.003
2 ks
12,37
1“ IG x 5/4“ AG rohový
50.903.004
2 ks
16,99
Gu ový uzáver k uzavre#u nerez. rozde ova!a MAINFLOOR.
Z jednej strany vonkajší AG a z druhej strany vnútorný závit IG na ploché tesnenie.
Materiál: poniklovaná mosadz, v!ítane tesnenia
Konštruk!ná d žka 65 mm.
#erpadlová jednotka k regulácii prívodnej teploty
popis/rozmer
obj. .
balenie
€ / ks
1 ks
406,--
(erpadlová regula!ná
jednotka
50.903.007
(erpadlová jednotka k regulácii prívodnej teploty podlahového kúrenia s regulátorom FL
50 a nastavite nou hodnotou. Obehové !erpadlo s výkonom 1,2 m3/h obsahuje – regulátor
FL 50 s nastavite nou hodnotou, regula!ný ven#l, záložný termostat pre kontrolu teploty,
regulovate né obehové !erpadlo, pripojovaciu armatúru s odvzduš)ovacím ven#lom a teplomerom, napúš$ací / vypúš$ací ven#l 1/2“, uzavierate né šróbenie, 2 ks redukcií 1“ x 1/2”.
Upozornenie:
Pri použi* regula!nej jednotky je potrebné zvoli$ ve kos$ montážnej skrine rozde ova!a
o jednu dimenziu vä!šiu. Montáž regula!nej sady iba v kombinácii s 50.903.014 a 50.903.017
(svorkovnice, vi" "alej regulaciu priestorovej teploty).
Pripojovacia jednotka mera a množstva tepla - horizontálna
popis/rozmer
obj. .
M+'i! tepla horizontální
50.903.008
balenie
€ / ks
1 ks
91,03
Ur!ený k rozde ova!om na okruhy kúrenia, so šróbením a dištan!nou rúrkou mera!a 110 mm
– 3/4“ / 130 mm – 1“, v!. dvoch gu ových ven#lov 3/4“. Pri inštalácii pripojovacej sady mera!a
tepla je potrebné zvoli$ ve kos$ montážnej skrine rozde ova!a o jednu dimenziu vä!šiu.
Pripojovacia jednotka mera a množstva tepla - ver$kálna
popis/rozmer
obj. .
Mera! tepla ver#kálny
50.903.009
balenie
€ / ks
1 ks
91,03
Ur!ený k rozde ova!om na okruhy kúrenia, so šróbením a dištan!nou rúrkou mera!a
110 mm – 3/4“ / 130 mm – 1“, v!. dvoch gu ových ven#lov 3/4“. Pri inštalácii pripojovacej
sady mera!a tepla je potrebné zvoli$ ve kos$ montážnej skrine rozde ova!a o jednu dimenziu vä!šiu.
43
CENNÍK 2012
Montážne skrinky a elektrotermické pohony ven$lov rozde"ova ov
Skrinka rozde"ova a pod omietku
popis/rozmer
obj. .
šírka (mm)
balenie
€ / ks
UP 5 (2 - 5 okruhov)
50.911.002
489
1 ks
79,12
UP 8 (6 - 8 okruhov)
50.911.003
724
1 ks
96,13
UP 11 (9 - 11 okruhov)
50.911.004
874
1 ks
105,97
UP 12 (12 okruhov)
50.911.005
1024
1 ks
117,73
Univerzálna skrinka rozde ova!a pre montáž pod omietku, z pozinkovaného oce ového
plechu, farba biela RAL 9016, výškovo nastavite ná 110 – 140 mm. Výškovo nastavite ný
montážny rám. Podstava skrinky výškovo nastavite ná do 70 mm.Odnímate né dvierka
s oto!nou zástr!kou. Bez cylindrického zámku (možné zakúpi$ zvláš$).
popis/rozmer
obj. .
Cylindrický zámok
50.911.001
popis/rozmer
obj. .
AP 5 (3 - 5 okruhov)
AP 8 (6 - 8 okruhov)
balenie
€ / ks
1 ks
8,02
Skrinka rozde"ova a na omietku
šírka (mm)
balenie
€ / ks
50.922.002
530
1 ks
64,87
50.922.003
802
1 ks
75,31
AP 11 (9 - 11 okruhov)
50.922.004
952
1 ks
83,14
AP 12 (nad 12 okruhov)
50.922.005
1102
1 ks
91,38
Univerzálna skrinka rozde ova!a pre montáž pod omietku, z pozinkovaného oce ového plechu, farba biela RAL 9016, výškovo nastavite ná.
Odnímate né dvierka. Podstava skrinky výškovo nastavite ná do 70 mm.
Elektrotermický pohon
Typ
obj. .
NC, 230 V
50.903.011
balenie
€/ks
1 ks
20,05
Kompaktná konštrukcia. Jedine!ný, ru!ne prestavite ný mechanizmus, ochranná trieda
IP 54 pre vlhké prostredie. Indikácia prevádzkového stavu a polohy ven#lu. Vhodný bez
adaptéru, malý priemer. 230 V. Montáž na ven#l prevle!nou ma#cou s pripojením
M 30 x 1,5 mm, vo né konce káblov s púzdrami, d žka = 100 mm. Pohon NC „bez prúdu
uzatvorený“ 230 V AC, 2,5 W, pracovný zdvih 4 mm, rozmer 80,1 mm x 46 mm.
NC, 24 V
NO
44
VÉ
50.903.111
1 ks
na vyžiadanie
Regulácia priestorovej teploty
Regula ný box RTL
typ
obj. .
RTL-Box
50.903.107
balenie
€ / ks
1 ks
86,30
Regula!né zariadenie pre reguláciu pod a teploty vratného média podlahového kúrenia.
Regula!ný box sa skladá z krabice zabudovanej do steny montáž s namontovaným ven#lovým blokom s priestorovým termostatom, stavebnou ochrannou krytkou, odvzduš)ovacím
ven#lom, termosta#ckou hlavicou a lištou na stenu. Ven#lový blok má 3/4“ vonkajší závit
(Eurokónus) pre pripojenie potrubia pomocou zverného šróbenia.
Priestorový termostat na kúrenie 230 V - na omietku
popis/rozmer
obj. .
75 x 75 x 25,5 mm
50.903.012
balenie
€ / ks
1 ks
19,11
Priestorový termostat s vysokou presnos$ou regulácie, klesajúcim odporom a termickou
spätnou vazbou. Spúš$ací odpor, montáž na omietku, farba biela, rozsah regulácie 5 - 30° C,
pripojenie max. 6 servopohonov, napájanie 230 V .
Priestorový termostat pre kúrenie 24 V - na omietku
popis/rozmer
obj. .
75 x 75 x 25,5 mm
51.903.012
balenie
€ / ks
1 ks
na vyžiadanie
Napájenie 24 V, charakteris#ka ako pre 230 V (50.903.012).
VÉ
NO
Priestorový termostat pre kúrenie / chladenie - na omietku
P
popis/rozmer
obj. .
75 x 75 x 25,5 mm
50.903.016
balenie
€ / ks
1 ks
40,81
Termostat s termickou spätnou väzbou, s nastavením pásma ovláda!om regulácie, ochranná
trieda IP 30, farba biela, montáž na omietku, alebo s rámom adaptéra priamo na vstavanú
krabicu, rozsah regulácie 5 – 30 °C, napájanie 230 V , 1 meni!. Kúrenie 10 A, chladenie 5 A.
Priestorový termostat pod omietku
popis/rozmer
obj. .
50 x 50 mm (pod omietku)
50.903.013
balenie
€ / ks
1 ks
60,73
Priestorový termostat pre bežné programy, s vysokou presnos$ou regulácie. Termostat
s termickou spätnou väzbou, s nastavením pásma ovláda!om regulácie, ochranná trieda
IP 30,napájanie 230 V , rozsah regulácie (6 polôh) cca 5-30 °C, pripojenie max. 6 elektrotermických pohonov, farba biela, štandardná montáž do krabice pod omietku (60 mm),
1 meni!, kúrenie 10 A, chladenie 5 A.
45
CENNÍK 2012
Regulácia priestorovej teploty
Úsporný digitálny regulátor priestorovej teploty
popis/rozmer
obj. .
balenie
€ / ks
3R
50.903.113
1 ks
135,10
3L s funkciou omedzova!a
50.903.114
1 ks
155,20
Priestorový regulátor teploty s ukazovate om spotreby energie. Ve ký podsvietený displej,
inštalácia pod omietku. Teplotná regulácia v rozsahu 5 – 30° C v krokoch po 0,5° C, spínací
prúd 3 A. Priestorový regulátor 3L v!ítane !idla.
Svorná prepojovacia skrinka 230 V, 6 - kanálová
popis/rozmer
obj. .
305 x 90 x 60 mm
50.903.014
balenie
€ / ks
1 ks
89,81
6-kanálová prepojovacia svorkovnica 230V AC k odbornému pripojeniu elektrotermických
pohonov s regulátormi priestorovej teploty, jednoduché prepojenie bez skrutkova!a, 6 priestorových termostatov oddelene pripojite ných. K zapojeniu do zásuvky, s montážnou lištou
pre pripevnenie na stenu, spínací výkon max. 14 pohonov po 3 W, farba biela.
Svorná prepojovacia skrinka 24 V, 6 - kanálová
popis/rozmer
obj. .
305 x 90 x 60 mm
51.903.014
balenie
€ / ks
1 ks
123,40
balenie
€ / ks
1 ks
172,23
Napájanie 24 V, charakteris#ka ako 50.903.014.
VÉ
NO
Svorná prepojovacia skrinka pre kúrenie + chladenie
popis/rozmer
obj. .
305 x 90 x 60 mm
50.903.015
6-kanálová svorná lišta 230V AC k odbornému prepojeniu elektrotermických pohonov
s regulátormi priestorovej teploty, automa#cké prepínánie kúrenia /chladenia, jednoduché prepojenie bez skrutkova!a, spínacie hodiny k regulácii priestorového regulátora
so vstupom TA, napr. MP AP H/K, 6 priestorových termostatov jednotlivo pripojite ných,
so zástr!kou, s montážnou lištou pre pripevnenie na stenu, spínací výkon max. 14 pohonov
- 3 W, farba biela.
46
Regulácia priestorovej tepoty
Regula ný rozde"ova s erpadlovou logikou (s ochranou a 6-kanálovým asovým spína om.)
popis/rozmer
obj. .
balenie
€ / ks
230V iba PS a PL
50.903.017
1 ks
63,44
230V so spínacími hodinami 50.903.018
1 ks
237,53
Prídavný modul s integrovaným 6-kanálovým !asovým spína!om pre max. 21 spínacích
párov a !erpadlovou logikou PL (!erpadlo sa vypne, ke" sú všetky ven#ly zavreté), ochranou !erpadla PS (!erpadlo ide 1 x denne, napr. v lete),
po!as !asu spúš$ania sa snižuje priestorová teplota o 5 K.
Rádiový priestorový termostat / vysiela AP
popis/rozmer
obj. .
75 x 75 x 25,5 mm
50.903.030
balenie
€ / ks
1 ks
93,28
Mikroprocesorom riadený regulátor priestorovej teploty vysiela k prijíma!u 50.903.031/032
rádiový signál, regulátor Fuzzy s moduláciou pulznej d&žky, prepínate ný na dvojbodovú prevádzku, rádiový vysiela! s analógovým nastavením teploty, prevádzka na batérie, rozsah
regulácie 5 - 30° C, 1 indika!ný bod pre demo režim a výmenu batérií.
Rádiový priestorový digitálny termostat
popis/rozmer
obj. .
137 x 96,5 x 31,3 mm
50.903.033
balenie
€ / ks
1 ks
147,53
Termostat riadený rádiovým signálom, ahko programovate ný. Digitálny displej !asu a teploty, napájaný batériami (2x 1,5 V AA), týždenné a denné programy a 6 spínacích !asov za
de). Mikroprocesorom riadený regulátor sa samostatne „nau!í“, aká dlhá musí by$ doba
preds#hu pre dosiahnu#e požadovanej teploty. Práve v prechodnom období sa touto inteligentnou funkciou dosahujú podstatné úspory energií a znížením emisií CO2 naviac nedochádza k za$ažovaniu životného prostredia.
Kombinovaná funkcia režimu dovolenka a ve!ierok, (!asovo obmedzené zníženie, alebo
zvýšenie teploty za nieko ko hodín !i dní), op#málny nábeh (teplota v okolí je dosahovaná
v dopredu nastavenom !ase, 3 prednastavené programy, automa#cké prepínanie letného
a zimného !asu). Použitelné pre funkciu „iba kúrenie“, alebo „iba chladenie“.
Rádiový regula ný elektrorozde"ova (4 a 6 kanálový prijíma )
popis/rozmer
obj. .
balenie
€ / ks
4-kanálový
50.903.031
1 ks
232,77
6-kanálový
50.903.032
1 ks
274,91
Rádiový prijíma! s !erpadlovou logikou (odpojenie obehového !erpadla, ak sú všetky pohony zavreté). Maximálny po!et elektrotermických pohonov 10 na 1 kanál. 4 a 6 kanálový
prijíma!, pri použi* !erpadlovej logiky 3/5 kanálmi. Napájanie 230 V AC (zásuvkové), pohony 24 V volite né cez zvláštne trafo, signálna kontrolka pre každý výstup. 4 kanále - rozmery
57 x 372 x 42 mm, 6 kanálov - rozmery - 57 x 450 x 42 mm.
47
CENNÍK 2012
Renova ný systém
Plastové potrubie PE-Xc
popis/rozmer
obj. .
10 x 1,3
12.010.220
balenie
€/m
200 m
1,05
Flexibilné plastové potrubie z PE-Xc pre plošné kúrenie s ochrannou vrstvou EVOH termoplastu. Montáž iba systémom násuvných objímok MAINPEX. Farba !ervená, v kotú!och,
balené v kartónoch.
Násuvná lisovacia objímka pre axiálne lisovanie
popis/rozmer
obj. .
NW 10
20.000.010
balenie
€ / ks
10 ks
1,42
balenie
€ / ks
10 ks
2,22
balenie
€ / ks
10 ks
3,83
balenie
€ / ks
10 ks
8,37
balenie
€ / ks
2 ks
1,18
Mosadzná násuvná objímka, pocínovaná.
Lisovacia spojka
popis/rozmer
obj. .
10 x 10
30.100.010
Mosadzná spojka, pocínovaná.
Prechod - vonkajší závit NW 10
popis/rozmer
obj. .
10 x 1/2“ AG
30.202.001
Mosadzný prechod, pocínovaný.
Prechod Eurokónus - prevle ná ma$ca NW 10
popis/rozmer
obj. .
10 x 3/4“ Eurokónus
30.206.010
Mosadzný prechod, pocínovaný.
Zverné šróbenie - Eurokónus NW 10
VÉ
NO
48
48
popis/rozmer
obj. .
10 x 3/4“ Eurokonus
70.709.265
Zverné šróbenie pre pripojenie potrubia 10 x 1,3.
Renova ný systém
Nopová systémová doska 10 – 12 mm
popis/rozmer
obj. .
€ / m2
Nopová deska bez izolacie
51.903.160
26,13
Nopová systémová doska z PS fólie s pro#šmykovými nopami na uchytenie potrubia, obojstranné spojenie stlá!aním a dierovaním v nopoch aj na povrchu, pre spojenie medzi
špeciálnou hmotou a podkladom. Na zadnej strane je lepiaca vrstva s odnímate nou ochrannou fóliou pre spo ahlivú Þxáciu dosky na podklad.
Ozna!enie
Rozmery desky
Užito!ný rozmer
Užito!ná plocha
Výška nopu, celkem
Priemer potrubia
Obalová jednotka / karton
Doska s nopami
10 - 12
1 025 x 1 025 mm
1 000 x 1 000 mm
1,00 m²
13 mm
15 ks = 15 m²
Okrajová izola ná páska PE 50 x 5 mm
popis/rozmer
obj .
PE izola!ná páska 50 x 5 mm
50.903.122
balenie
€/m
25 m
1,31
Farba oranžová, s integrovanou zadnou samolepiacou vrstvou.
Lisovace ru né kliešte LOKRING
popis/rozmer
obj .
balenie
€ /ks/sada
Kliešte LOKRING
60.950.102
1 ks
365,11
Sada lisovacích vidlíc 10
60.950.182
1 sada
41,57
Kufrík na náradie
60.950.181
1 ks
149,50
popis/roze%r
obj. .
balenie
€ / ks
Rozširovacie kliešte
60.950.030
1 ks
147
Rozširovacia hlava 10
60.950.183
1 ks
89,87
Rozširovacia ru ná sada na potrubie
49
CENNÍK 2012
Podlahové kúrenie - suchá montáž
Systémová deska s Al - suchá montáž
popis/rozmer
rozte
obj. .
balenie
€ / ks
Element Alu-VA12,5
12,5 cm
51.903.030
10 /kartón
23,53
Element Alu-VA 25
25 cm
51.903.031
10 /kartón
22,11
Systémová doska pre montáž potrubia za sucha z penového polystyrolu EPS 035 DEO dh
pod a normy DIN EN 13163. Prilepený hliníkový plech hr. 0,5 mm. Doska má vedenie
v tvare ,, ktoré zaru!uje pevné vedenie rúrok priemeru 16 mm. Prilepená hliníková vrstva zaru!uje op#málne rozloženie tepla a za$aženia. Vhodné aj pre mokrý poter pod a
DIN 18560.
Rozmery desky:
Užito!ný rozmer:
Povrchová úprava:
1000 x 500 x 30 mm
1000 x 500 x 30 mm
hliníkový plech hrúbky 0,5 mm
Prechodová systémová doska s oblúkmi - suchá montáž
popis/rozmer
obj. .
P'echodová deska
51.903.033
balenie
€ / ks
10 /karton
2,53
Doska z penového polystyrolu EPS 035 DEO dh je vyrobená pod a normy DIN EN 13163.
Vedenie zaru!uje presná drážka s op#málnym polomerom ohybu pre potrubie 16 mm.
Vhodné pre mokrý aj suchý poter pod a DIN 18560. Rozte! pokládky - 25 cm.
Rozmery dosky:
Užito!ný rozmer:
375 x 250 x 30 mm
375 x 250 x 30 mm
Vodiaca systémová deska s oblúkom - suchá montáž
popis/rozm%r
rozte
obj. .
balení
K /ks
Vodiaca doska
12,5 cm
51.903.035
10 /karton
1,76
Vodiaca doska
25 cm
51.903.036
10 /karton
1,76
Doska z penového polystyrolu EPS 035 DEO dh je vyrobena pod a normy DIN EN 13163.
Vedenie zaru!uje presná drážka s op#málnym polomerom ohybu pre potrubie 16 mm.
Vhodné pre suchý aj mokrý poter pod a DIN 18560.
Rozmery dosky:
Užito!ný rozmer:
50
500 x 250 x 30 mm
500 x 250 x 30 mm
Podlahové kúrenie - suchá montáž
Vypl!ovacia a prede"ovacia doska z EPS
popis/rozmer
obj. .
Izola!ná doska
51.903.037
balenie
€ / ks
16 /kartón
6,16
Izola!ná doska z EPS (DEO dh) zo styropóru s WLG 0,035 W/mK, tlakové napä#e pri 10 %
stla!ení >200 kPa
Rozmery dosky:
1 000 x 500 x 30 mm
Polyetylénová krycia fólia
popis/rozmer
obj. .
balenie
€ / m2
PE krycia fólia
51.903.038
51,5 m
1,82
2
PE krycia a odde ovacia fólia s rastrom slúži k oddeleniu vodiacich systémových dosiek pre
suchú montáž a izola!ných dosiek z polystyrénu.
Rozmery fólie :
2 x 25 m
Hrúbka:
0,2 mm
Tepelne vodivý hliníkový plech
popis/rozmer
obj. .
Tepelne vodivý plech
51.903.040
balenie
€ / ks
10 ks
3,63
Hliníkový plech k rovnomernému rozloženiu za$aženia a tepla.
Rozmery:
495 x 242 x 0,5 mm
Tepelná vodivos$:
237 W (m*K) p'i 25° C
Kalkulácia materiálu
Nasledujúca kalkulácia materiálu obsahuje minimálnu ne-o spotrebu na štvorcový meter plošného vykurovania. Údaje nie sú záväzné,
sú iba približné a kone!ná spotreba sa môže líši$. Odrezky, odpad, upev)ovacie prvky a baliace jednotky nie sú zoh adnené.
popis/rozmer
obj. .
balenie
spotreba / m2
doska Alu-VA 12,5
51.903.030
10 ks / kartón
0,75 m2
Prechodová doska
51.903.033
10 ks / kartón
1 ks
Vodiaca doska 12,5
51.903.035
10 ks / kartón
1 ks
Vodiaca doska 25
51.903.036
10 ks / karton
1 ks
Vypl)ovacia a prede ovacia doska
51.903.037
16 ks / kartón
0,15 m2
Okrajová izola!ná páska
50.903.122
25 m
1,1 m
PE - krycia fólia
51.903.038
2
100 m
1,1 m
Potrubie (rozte! 12,5)
10.016.205
500 m
8m
Potrubie (rozte! 12,5)
10.016.205
500 m
4m
51
CENNÍK 2012
Podlahové vykurovanie Eko
Základné systémové dosky z drevovlákniny pod a DIN EN 13171 a DIN 4108.10 sú vyrobené z jed ového a smrekového dreva
z oblas# Schwarzwaldu so 4%-ou PUR prímesou ako pojivom. Všetky systémové dosky sú biologicky nezávadné, kontrolované
a majú akostnú zna!ku Nature Plus.
Systémová deska Eko z drevovlákniny
popis/rozmer
VÉ
NO
rozte
obj. .
balenie
€ / ks
VA125 mm
12,5 cm
51.913.030
1 ks
36,70
VA 250 mm
25 cm
51.913.031
1 ks
34,17
Systémová doska pre montáž potrubia za sucha z drevovlákniny s prilepeným hliníkovým
plechom. Doska má vedenie v tvare ,, ktoré zaru!uje pevné vedenie rúrok priemeru
16 mm. Prilepená hliníková vrstva zaru!uje op#málne rozloženie tepla a za$aženia.
Množstvo na palete - 120 ks.
Rozmery desky:
1000 x 500 x 30 mm
WLG 0045; max. prevádzková zá$až 5 kN/m2
Prechodová doska Eko z d&evovlákniny - oblúk
Pr
popis/rozmer
Prechodová doska
VÉ
obj. .
51.913.033
balenie
€ / ks
1 ks
9,37
Rozte! pokládky : 25 cm.
Rozmery dosky:
250 x 275 x 30 mm
NO
Vodiaca doska Eko z d&evovlákniny - oblúk
Vo
OVÉ
popis/rozmer
rozte
Vodiaca doska
Vodiaca doska
Rozmery dosky:
obj. .
balenie
€ / ks
125 mm
51.913.035
1 ks
5,89
250 mm
51.913.036
1 ks
5,89
500 x 250 x 30 mm
N
Vypl!ovacia a prede"ovacia doska Eko z drevovlákniny
Vy
popis/rozmer
obj. .
balenie
€ / ks
51.913.037
1 ks
12,72
obj. .
balenie
€ / ks
51.913.034
16 / karton
5,89
vypl)ovacia a prede ovacia doska
VÉ
NO
Rozmery dosky:
1 000 x 500 x 30 mm
Oblúková doska rohová 90° Eko z drevovlákniny
O
popis/rozmer
Oblúková doska 90°
VÉ
NO
52
Rozmery dosky:
250 x 250 x 30 mm
Podlahové vykurovanie Eko
Vodiaca systémová doska Eko z drevovlákniny
obj. .
balenie
€ / ks
Vodiaca doska 125 mm
popis/rozmer
12,5 cm
rozte
51.913.026
1 ks
18,94
Vodiaca doska 250 mm
25 cm
51.913.027
1 ks
17,68
51.913.028
1 ks
9,88
Vodiaca lišta
Rozmery dosiek
1 000 x 500 x 30 mm
1 000 x 500 x 30 mm
1 000 x 125 x 30 mm
VÉ
NO
Rámovacia drevená lišta pre pokladaciu dosku Eko
Rá
popis/rozmer
VÉ
NO
obj. .
balenie
€ / ks
Rámovacia lišta
51.913.029
1 ks
13,61
Rámovacia lišta s prechodkou
51.913.032
1 ks
6,65
Rozmery
1 250 x 45 x 30 mm
250 x 45 x 30 mm
Okrajová izola ná páska Eko
O
popis/rozmer
140 / 10 mm
obj. .
balenie
€ / balenie
51.913.025
25 m
66,15
balenie
€ / m2
6 m2
17,40
1 m2
16,40
Samolepiaca na stenu.
VÉ
NO
SSpojovacia doska
VÉ
NO
popis/rozmer
obj. .
Spojovacia doska
51.903.041
Množstvo na palete
Rozmer dosky
Hmotnos$
100 ks = 60 m2
1 000 x 600 x 7 mm
cca 6,6 kg/m2
Spájacia lepiaca páska
51.903.028
D žka kotú!a : 12 m, spotreba 2 m / m
2
53
Postup pri lisovaní
Urežte požadovanú d žku potrubia pomocou rezáka. Pri práci
s nehrdzavejúcou oce ou MAINOX je potrebné, aby bolo vždy
použité iba náradie k tomu ur!ené.
Ozna!te d žku zasunu"a tvarovky do potrubia, aby ste sa uis"li, že pri lisovaní nedôjde k jej nepozorovanému vysunu"u
zo spoja.
Odhrotujte potrubie a skontrolujte, !i je vnútorné tesnenie
v tvarovke správne umiestnené a neporušené.
Zalisujte spoj doporu!eným náradím a !e us#ami s odpovedajúcím tvarom a dimenziou. Proces lisovania je ukon!ený vtedy,
ke$ stroj sám zastaví. Rešpektujte inštrukcie výrobcu.
MAINOX - možnos" použi"a
Potrubie a tvarovky MAINOX sú ur ené pre !eto oblas! aplikácií:
•
•
•
•
•
Rozvody pitnej vody pod a EÚ DIN 50930 (odst. 6) pri dodržiavaní DIN 1988
Rozvody kúrenia
Rozvody vody v priemyslových aplikáciách
Rozvody v suchých a mokrých požiarnych systémoch
Rozvody zmäk!enej a des"lovanej vody a zmesí voda-glykol
MAINOX
Lisovací potrubný systém
z nehrdzavejúcej ocele
CENNÍK 2012
Potrubie MAINOX
Potrubie z nehrdzavejúcej ocele WST 1.4521
popis /rozmery
obj. .
L=mm
balenie
€/m
15 x 1.0
15.315.101
3,000
30 m
6,20
18 x 1.0
15.318.101
3,000
30 m
7,32
22 x 1.2
15.322.121
3,000
30 m
9,90
28 x 1.2
15.328.121
3,000
15 m
12,20
35 x 1.5
15.335.151
3,000
9m
18,20
42 x 1.5
15.342.151
3,000
9m
21,50
54 x 1,5
15.354.151
3.000
9m
28,10
15 x 1.0
15.615.101
6,000
60 m
6,20
18 x 1.0
15.618.101
6,000
60 m
7,30
22 x 1.2
15.622.121
6,000
30 m
9,90
28 x 1.2
15.628.121
6,000
30 m
12,20
35 x 1.5
15.635.151
6,000
18 m
18,20
42 x 1.5
15.642.151
6,000
12 m
21,50
54 x 1.5
15.654.151
6,000
6m
28,10
Zvárané potrubie z nehrdzavejúcej ocele WST 1.4521 na inštaláciu pitnej vody, prevedenie
pod a DVGW (pracovný list GW 541, DIN 17 455 k3, DIN 17 457 k3/Pk 2, DIN EN 10217-7,
DIN EN 10312), žíhaná oce , odolná pro" medzikryštalickej korózii, d žky 3 m a 6 m.
Potrubie z nehrdzavejúcej ocele WST 1.4401
popis /rozmery
obj. .
L=mm
balenie
€/m
15 x 1,0
16.615.101
6000
60 m
7,51
18 x 1,0
22 x 1,2
16.618.101
6000
60 m
8,85
16.622.121
6000
30 m
12,35
28 x 1,2
16.628.121
6000
30 m
15,31
35 x 1,5
16.635.151
6000
18 m
23,15
42 x 1,5
16.642.151
6000
12 m
28,85
54 x 1,5
16.654.151
6000
6m
35,96
76,1 x 2,0
16.676.201
6000
6m
69,00
88,9 x 2,0
16.688.201
6000
6m
84,40
108 x 2,0
16.611.201
6000
6m
102,30
Zvárané potrubie z nehrdzavejúcej ocele 1.4401 na inštaláciu pitnej vody, prevedenie pod a
DVGW návod GW 541, DIN 17455 k3, DIN 17457 k3/Pk 2, DIN EN 10217-7, DIN EN 10312,
žíhaná oce , odolná pro" medzikryštalickej korózii, d žka 6 m.
56
Lisovacie tvarovky MAINOX
Spojka priama
popis /rozmery
obj. .
balenie
€ /m
15 x 15
35.100.101
10 Ks
4,20
18 x 18
35.100.202
10 Ks
4,50
22 x 22
35.100.303
10 Ks
5,35
28 x 28
35.100.404
10 Ks
6,40
35 x 35
35.100.505
4 Ks
7,50
42 x 42
35.100.606
2 Ks
9,70
54 x 54
35.100.707
2 Ks
12,30
76,1 x 76,1
35.100.808
1 Ks
59,00
88,9 x 88,9
35.100.909
1 Ks
68,00
108 x 108
36.100.202
1 Ks
86,50
popis /rozmery
obj. .
balenie
€ /ks
15 x 15
35.110.101
10 Ks
6,95
18 x 18
35.110.202
10 Ks
7,40
22 x 22
35.110.303
10 Ks
8,10
28 x 28
35.110.404
10 Ks
9,20
35 x 35
35.110.505
4 Ks
10,80
42 x 42
35.110.606
2 Ks
12,60
54 x 54
35.110.707
2 Ks
16,60
76,1 x 76,1
35.110.808
1 Ks
87,00
88,9 x 88,9
35.110.909
1 Ks
98,00
108 x 108
36.110.202
1 Ks
113,00
popis /rozmery
obj. .
balenie
€ /ks
15
35.200.100
10 ks
6,00
18
35.200.200
10 ks
7,00
22
35.200.300
10 ks
7,80
28
35.200.400
10 ks
9,80
35
35.200.500
4 ks
11,50
Presuvná spojka
Záslepka
57
CENNÍK 2012
Lisovacie tvarovky MAINOX
Prechod - vnútorný závit
popis /rozmery
obj. .
balenie
€ /ks
1/2“ x 15
35.203.101
10 Ks
9,00
1/2“ x 18
35.203.201
10 Ks
9,60
1/2“ x 22
35.203.301
10 Ks
10,30
3/4“ x 15
35.203.102
10 Ks
9,40
3/4“ x 18
35.203.202
10 Ks
9,90
3/4“ x 22
35.203.302
10 Ks
12,00
3/4“ x 28
35.203.402
10 Ks
13,20
1“ x 22
35.203.303
10 Ks
13,80
1“ x 28
35.203.403
10 Ks
18,70
1“ x 35
35.203.503
4 Ks
17,00
1 1/4“ x 28
35.203.404
4 Ks
20,40
1 1/4“ x 35
35.203.504
4 Ks
20,60
1 1/4“ x 42
35.203.604
4 Ks
25,00
1 1/2“ x 42
35.203.605
4 Ks
30,60
1 1/2“ x 54
35.203.705
1 Ks
33,80
2“ x 54
35.203.706
2 Ks
45,70
popis /rozmery
obj. .
balenie
€ /ks
3/8“ x 15
35.202.100
10 Ks
8,40
1/2“ x 15
35.202.101
10 Ks
9,00
1/2“ x 18
35.202.201
10 Ks
9,40
1/2“ x 22
35.202.301
10 Ks
10,70
Prechod - vonkajší závit
58
3/4“ x 15
35.202.102
10 Ks
8,60
3/4“ x 18
35.202.202
10 Ks
9,70
3/4“ x 22
35.202.302
10 Ks
10,60
3/4“ x 28
35.202.402
10 Ks
13,00
1“ x 22
35.202.303
10 Ks
13,00
1“ x 28
35.202.403
10 Ks
13,60
1“ x 35
35.202.503
4 Ks
15,80
1 1/4“ x 28
35.202.404
4 Ks
18,40
1 1/4“ x 35
35.202.504
4 Ks
19,50
1 1/4“ x 42
35.202.604
4 Ks
25,40
1 1/2“ x 35
35.202.505
4 Ks
22,00
1 1/2“ x 42
35.202.605
4 Ks
26,50
1 1/2“ x 54
35.202.705
2 Ks
35,00
2“ x 54
35.202.706
2 Ks
36,00
2 1/2“ x 76,1
35.202.809
1 Ks
170,00
3“ x 88,9
36.202.101
1 Ks
251,00
Lisovacie tvarovky MAINOX
Redukcia
popis /rozmery
obj. .
balenie
€ /ks
18 x 15
35.100.201
10 Ks
4,90
22 x 15
35.100.301
10 Ks
5,10
22 x 18
35.100.302
10 Ks
6,00
28 x 15
35.100.401
10 Ks
6,70
28 x 18
35.100.402
10 Ks
6,60
28 x 22
35.100.403
10 Ks
6,90
35 x 15
35.100.501
10 Ks
12,90
35 x 18
35.100.502
10 Ks
14,00
35 x 22
35.100.503
10 Ks
8,50
35 x 28
35.100.504
4 Ks
10,00
42 x 18
35.100.602
4 Ks
23,19
42 x 22
35.100.603
4 Ks
19,50
42 x 28
35.100.604
4 Ks
17,11
42 x 35
35.100.605
4 Ks
10,60
54 x 18
35.100.702
2 Ks
27,30
54 x 22
35.100.703
2 Ks
27,70
54 x 28
35.100.704
2 Ks
29,30
54 x 35
35.100.705
2 Ks
23,00
54 x 42
35.100.706
2 Ks
12,10
76,1 x 42
35.100.806
1 Ks
53,00
76,1 x 54
35.100.807
1 Ks
56,00
88,9 x 54
35.100.907
1 Ks
60,00
88,9 x 76,1
35.100.908
1 Ks
83,00
108 x 54
36.100.201
1 Ks
66,00
108 x 76,1
36.100.203
1 Ks
95,00
108 x 88,9
36.100.204
1 Ks
91,00
59
CENNÍK 2012
Lisovacie tvarovky MAINOX
Oblúk 90°
popis /rozmery
obj. .
balenie
€ /ks
15 x 15
45.500.101
10 Ks
6,10
18 x 18
45.500.202
10 Ks
7,20
22 x 22
45.500.303
10 Ks
8,50
28 x 28
45.500.404
10 Ks
10,80
35 x 35
45.500.505
4 Ks
16,90
42 x 42
45.500.606
2 Ks
29,00
54 x 54
45.500.707
2 Ks
40,10
76,1 x 76,1
45.500.808
1 Ks
99,00
88,9 x 88,9
45.500.909
1 Ks
121,00
108 x 108
46.500.202
1 Ks
170,00
popis /rozmery
obj. .
balenie
€ /ks
15 x 15
45.514.101
10 Ks
6,20
18 x 18
45.514.202
10 Ks
7,30
22 x 22
45.514.303
10 Ks
8,50
28 x 28
45.514.404
10 Ks
10,50
35 x 35
45.514.505
4 Ks
16,60
42 x 42
45.514.606
2 Ks
29,30
54 x 54
45.514.707
1 Ks
40,60
76,1 x 76,1
45.514.808
1 Ks
104,00
88,9 x 88,9
45.514.909
1 Ks
128,00
108 x 108
46.514.202
1 Ks
176,00
Oblúk 90°, jednohrdlý
Oblúk 90°, vonkajší závit- lis
60
popis /rozmery
obj. .
balenie
€ /ks
1/2“ x 15
45.402.101
10 Ks
14,36
1/2“ x 18
45.402.201
10 Ks
14,40
3/4“ x 22
45.402.302
10 Ks
17,80
1“ x 28
45.402.403
4 Ks
21,00
1 1/4“ x 35
45.402.504
4 Ks
27,00
1 1/2“ x 42
45.402.605
2 Ks
42,00
2“ x 54
45.402.706
1 Ks
55,00
Lisovacie tvarovky MAINOX
Oblúk 90°, vnútorný závit
popis /rozmery
obj. .
balenie
€ /ks
1/2“ x 15
45.403.101
10 Ks
13,30
1/2“ x 18
45.403.201
10 Ks
13,00
3/4“ x 22
45.403.302
10 Ks
16,50
1“ x 28
45.403.403
4 Ks
21,70
1 1/4“ x 35
45.403.504
4 Ks
28,70
popis /rozmery
obj. .
balenie
€ /ks
15 x 15
45.505.101
10 Ks
8,30
18 x 18
45.505.202
10 Ks
9,00
22 x 22
45.505.303
10 Ks
10,60
28 x 28
45.505.404
10 Ks
12,40
35 x 35
45.505.505
4 Ks
15,10
42 x 42
45.505.606
2 Ks
25,00
54 x 54
45.505.707
2 Ks
32,50
76,1 x 76,1
45.505.808
1 Ks
99,00
88,9 x 88,9
45.505.909
1 Ks
106,00
108 x 108
46.505.202
1 Ks
160,00
popis /rozmery
obj. .
balenie
€ /ks
15 x 15
45.515.101
10 Ks
8,50
18 x 18
45.515.202
10 Ks
9,00
22 x 22
45.515.303
10 Ks
10,30
28 x 28
45.515.404
10 Ks
12,40
35 x 35
45.515.505
4 Ks
14,60
42 x 42
45.515.606
2 Ks
23,60
54 x 54
45.515.707
2 Ks
30,50
76,1 x 76,1
45.515.808
1 Ks
84,00
88,9 x 88,9
45.515.909
1 Ks
107,00
108 x 108
46.515.202
1 Ks
146,00
Oblúk 45°
Oblúk 45°, jednohrdlý
61
CENNÍK 2012
Lisovacie tvarovky MAINOX
T-kus redukovaný
62
popis /rozmery
obj. .
balenie
€ /ks
18 x 15 x 18
22 x 15 x 22
45.300.212
10 Ks
11,70
45.300.313
10 Ks
11,00
22 x 18 x 22
45.300.323
10 Ks
11,50
28 x 15 x 28
45.300.414
10 Ks
12,10
28 x 18 x 28
45.300.424
10 Ks
13,40
28 x 22 x 28
45.300.434
10 Ks
14,20
35 x 15 x 35
45.300.515
4 Ks
16,20
35 x 18 x 35
45.300.525
4 Ks
15,40
35 x 22 x 35
45.300.535
4 Ks
16,50
35 x 28 x 35
45.300.545
4 Ks
17,50
42 x 15 x 42
45.300.616
4 Ks
21,50
42 x 18 x 42
45.300.626
4 Ks
22,70
42 x 22 x 42
45.300.636
4 Ks
23,60
42 x 28 x 42
45.300.646
2 Ks
24,50
42 x 35 x 42
45.300.656
2 Ks
26,10
54 x 15 x 54
45.300.717
1 Ks
25,50
54 x 18 x 54
45.300.727
1 Ks
26,20
54 x 22 x 54
45.300.737
1 Ks
27,00
54 x 28 x 54
45.300.747
1 Ks
28,00
54 x 35 x 54
45.300.757
1 Ks
28,70
54 x 42 x 54
45.300.767
1 Ks
29,40
76,1 x 22 x 76,1
45.300.838
1 Ks
129,00
76,1 x 28 x 76,1
45.300.848
1 Ks
136,00
76,1 x 35 x 76,1
45.300.858
1 Ks
151,00
76,1 x 42 x 76,1
45.300.868
1 Ks
159,60
76,1 x 54 x 76,1
45.300.878
1 Ks
171,00
88,9 x 22 x 88,9
45.300.939
1 Ks
138,50
88,9 x 28 x 88,9
45.300.949
1 Ks
149,00
88,9 x 35 x 88,9
45.300.959
1 Ks
158,00
88,9 x 42 x 88,9
45.300.969
1 Ks
171,00
88,9 x 54 x 88,9
45.300.979
1 Ks
179,00
88,9 x 76,1 x 88,9
45.300.989
1 Ks
187,00
108 x 22 x 108
46.300.201
1 Ks
152,00
108 x 28 x 108
46.300.202
1 Ks
161,00
108 x 35 x 108
46.300.203
1 Ks
175,00
108 x 42 x 108
46.300.204
1 Ks
181,00
108 x 54 x 108
46.300.205
1 Ks
194,00
108 x 76,1 x 108
46.300.206
1 Ks
210,00
108 x 88,9 x 108
46.300.207
1 Ks
233,00
Lisovacie tvarovky MAINOX
T-kus , vnútorný závit
popis /rozmery
obj. .
balenie
€ / ks
15 x 1/2“ x 15
45.303.111
10 Ks
12,00
18 x 1/2“ x 18
45.303.212
10 Ks
12,30
18 x 3/4“ x 18
45.303.222
10 Ks
13,90
22 x 1/2“ x 22
45.303.313
10 Ks
13,90
22 x 3/4“ x 22
45.303.323
10 Ks
14,30
28 x 1/2“ x 28
45.303.414
10 Ks
14,60
28 x 3/4“ x 28
45.303.424
4 Ks
16,50
28 x 1“ x 28
45.303.434
4 Ks
18,30
35 x 1/2“ x 35
45.303.515
4 Ks
17,10
35 x 3/4“ x 35
45.303.525
4 Ks
19,40
35 x 1 1/4“ x 35
45.303.545
4 Ks
23,90
42 x 1/2“ x 42
45.303.616
2 Ks
21,00
42 x 3/4“ x 42
45.303.626
2 Ks
25,20
42 x 1 1/2“ x 42
45.303.656
2 Ks
28,00
54 x 1/2“ x 54
45.303.717
1 Ks
24,50
54 x 3/4“ x 54
45.303.727
1 Ks
30,00
54 x 2“ x 54
45.303.767
1 Ks
44,00
76,1 x 3/4“ x 76,1
45.303.828
1 Ks
133,00
76,1 x 2“ x 76,1
45.303.868
1 Ks
143,00
88,9 x 3/4“ x 88,9
45.303.929
1 Ks
145,00
88,9 x 2“ x 88,9
45.303.969
1 Ks
153,00
108 x 3/4“ x 108
46.303.212
1 Ks
174,00
108 x 2“ x 108
46.303.262
1 Ks
183,00
popis /rozmery
obj. .
balenie
€ / ks
15
45.300.111
10 Ks
9,90
18
45.300.222
10 Ks
10,80
22
45.300.333
10 Ks
12,90
28
45.300.444
4 Ks
15,10
35
45.300.555
4 Ks
19,10
42
45.300.666
2 Ks
26,60
54
45.300.777
1 Ks
31,80
76,1
45.300.888
1 Ks
171,00
88,9
45.300.999
1 Ks
193,00
108
46.300.222
1 Ks
236,00
T-kus
63
CENNÍK 2012
Lisovacie tvarovky MAINOX
Šróbenie- prevle ná ma!ca
popis /rozmery
obj. .
balenie
€ /ks
3/4“ x 15
35.016.102
10 Ks
11,80
3/4“ x 18
35.016.202
10 Ks
12,00
1“ x 22
35.016.303
10 Ks
17,40
1 1/4“ x 15
35.016.104
10 Ks
25,00
1 1/4“ x 28
35.016.404
4 Ks
21,00
1 1/2“ x 28
35.016.405
4 Ks
23,50
1 1/2“ x 35
35.016.505
4 Ks
24,20
1 3/4“ x 42
35.016.607
4 Ks
32,00
2 3/8“ x 54
35.016.708
2 Ks
44,20
balenie
€ /ks
Prechodové šróbenie - prevle ná ma!ca, vnútorný závit
popis /rozmery
obj. .
1/2“x 15
35.013.101
10 Ks
19,20
1/2“x 18
35.013.201
10 Ks
22,40
3/4“x 15
35.013.102
10 Ks
18,40
3/4“x 18
35.013.202
10 Ks
23,00
3/4“x 22
35.013.302
5 Ks
25,00
1“x 22
35.013.303
4 Ks
27,00
1“x 28
35.013.403
4 Ks
29,20
1 1/4“x 35
35.013.504
4 Ks
38,00
1 1/2“x 42
35.013.605
2 Ks
42,00
2“ x 54
35.013.706
1 Ks
77,00
Prechodové šróbenie - prevle ná ma!ca, vonkajší závit
64
popis /rozmery
obj. .
balenie
€ /ks
1/2“x 15
35.012.101
10 Ks
17,50
1/2“x 18
35.012.201
10 Ks
19,00
1/2“x 22
35.012.301
10 Ks
22,10
3/4“x 15
35.012.102
10 Ks
17,60
3/4“x 18
35.012.202
10 Ks
20,00
3/4“x 22
35.012.302
5 Ks
23,50
1“x 22
35.012.303
4 Ks
29,00
1“x 28
35.012.403
4 Ks
33,00
1 1/4“x 35
35.012.504
4 Ks
39,90
1 1/2“x 42
35.012.605
2 Ks
50,00
2“ x 54
35.012.706
1 Ks
78,00
Lisovacie tvarovky MAINOX
Koleno - vonkajší závit
popis /rozmery
balenie
€ /ks
1/2“ x 15
45.422.101
obj. .
10 Ks
11,50
1/2“ x 18
45.422.201
10 Ks
16,10
3/4“ x 15
45.422.102
10 Ks
13,40
3/4“ x 18
45.422.202
10 Ks
14,20
3/4“ x 22
45.422.302
10 Ks
15,30
1“ x 28
45.422.403
5 Ks
23,50
1 1/4“ x 35
45.422.504
4 Ks
33,00
1 1/2“ x 42
45.422.605
2 Ks
59,60
2“ x 54
45.422.706
2 Ks
77,08
Nástenka rohová
popis /rozmery
balenie
€ /ks
1/2“ x 15
45.603.101
obj. .
10 Ks
14,20
1/2“ x 18
45.603.201
10 Ks
14,80
3/4“ x 22
45.603.302
10 Ks
21,00
Príruba s hrdlom - PN 16
popis /rozmery
obj. .
balenie
€ /ks
15
45.620.100
1 Ks
42,00
18
45.620.200
1 Ks
44,00
22
45.620.300
1 Ks
53,00
28
45.620.400
1 Ks
63,00
35
45.620.500
1 Ks
96,00
42
45.620.600
1 Ks
114,00
54
45.620.700
1 Ks
143,00
76,1
45.620.800
1 Ks
187,00
88,9
45.620.900
1 Ks
226,00
108
46.620.200
1 Ks
278,00
65
CENNÍK 2012
Príslušenstvo MAINOX
Nadoblúk
popis /rozmery
obj. .
balenie
€ /ks
15 x 15
75.540.101
10 Ks
6,90
18 x 18
75.540.202
10 Ks
7,30
22 x 22
75.540.303
10 Ks
8,40
28 x 28
75.540.404
4 Ks
10,50
popis /rozmery
obj. .
balenie
€ /ks
15
75.541.101
10 Ks
7,20
18
75.541.202
10 Ks
7,40
22
75.541.303
10 Ks
7,70
28
75.541.404
4 Ks
9,90
35
75.541.505
4 Ks
16,40
42
75.541.606
4 Ks
20,30
54
75.541.707
2 Ks
28,10
76,1
75.541.808
1 Ks
84,00
88,9
75.541.909
1 Ks
101,00
108
76.541.101
1 Ks
133,00
popis /rozmery
obj. .
balenie
€ /ks
Pripojovacia garnitúra
80.902.300
1 Ks
69,90
Koncový uzáver
80.902.302
1 Ks
4,88
Montážny oblúk 90°
Pripojovacia garnitúra k radiátorom
Pre pripojenie radiátorov na okruh kúrenia v spojení s adaptérom, pre rôzne potrubné
systémy.
Adaptér na MAINOX / MAINSTEEL
popis /rozmery
obj. .
balenie
€ /ks
Adaptér 15
80.902.310
1 Ks
5,62
Adaptér 18
80.902.311
1 Ks
5,83
Adaptér 22
80.902.312
1 Ks
5,94
Pre pripojovacie garnitúry.
66
Dvojitý proÞl
ProÞl
Následný spoj
Fixácia objímky
Vä ší prietok
Obojstranná objímka
MPX
TECHNOLOGY
MAINPEX
Potrubný lisovací systém s axiálnym
lisovaním pre rozvody kúrenia a vody
Dvojitý proÞl
Prvou dvojitou drážkou sa predíde mechanickému poškodeniu montážnej objímky.
ProÞl
Op malizovaný prelis prostrednictvom objímky udržuje spoj trvale tesný aj bez tesniaceho
o-krúžku.
Následné spojenie
Špeciálnou konštrukciou lisovacej tvarovky nedochádza ku kontaktu medzi hliníkovou vrstvou a telom tvarovky.
Fixácia objímky
Objímka má v strede dodato!nú drážku
obte!enú materiálom. Tým sa predchádza
tomu, aby objímka nežiadúcim spôsobom menila polohu.
Vä ší prietok
Roz ahnu"m potrubia na hrdle tvarovky je
jeho prierez podstatne vä!ší a prietokový odpor tvarovky výrazne nižší než pri radiálnych
lisovacích systémoch. Lisovaciu objímku je
možné inštalova# v obojstrannej orientácii,
chybná inštalácia je vylú!ená.
CENNÍK 2012
Potrubie
Viacvrstvové potrubie PE-RT/Alu/PE-RT v kotú och
popis/rozmer
obj. .
balenie
€/m
16 x 2,2
10.016.220
200 m
1,89
20 x 2,8
10.020.280
100 m
2,86
25 x 3,5
10.025.350
50 m
4,55
Viacvrstvové potrubie z PE-RT/Alu/PE-RT pre sanitárne a kurenárske rozvody s vnútornou
kyslíkovou bariérou z hliníka, farba biela, v kotú!och, balené v kartónoch.
Viacvrstvové potrubie PE-RT/Alu/PE-RT v ty iach
popis/rozmer
obj. .
balenie
€/m
16 x 2,2 / 26 mm*
10.016.2226 50 m
L
127
5,40
20 x 2,8 / 26 mm*
10.020.2826 50 m
158
6,72
25 x 3,5 / 26 mm*
10.025.3526 50 m
217
9,30
32 x 4,4
10.032.441
3,5 m
35 m
7,23
40 x 4,0*
10.040.401
5m
20 m
13,66
50 x 4,5*
10.050.451
5m
15 m
16,13
Viacvrstvové potrubie z PE-RT/Alu/PE-RT pre sanitárne a kurenárske rozvody s vnútornou
kyslíkovou bariérou z hliníka, farba biela.
Viacvrstvové potrubie PE-RT/Alu/PE-RT predizolované
VÉ
NO
4
popis/rozmer
obj. !.
balenie
€/m
16 x 2,2 / 4 mm
20 x 2,8 / 4 mm
10.016.224
50 m
3,01
10.020.284
50 m
4,17
25 x 3,5 / 4 mm
10.025.354
50 m
6,21
16 x 2,2 / 9 mm
10.016.229
50 m
3,64
20 x 2,8 / 9 mm
10.020.289
50 m
4,84
25 x 3,5 / 9 mm
10.025.359
50 m
6,82
16 x 2,2 / 13 mm
10.016.2213
50 m
4,15
20 x 2,8 / 13 mm
10.020.2813
50 m
5,65
25 x 3,5 / 13 mm
10.025.3513
50 m
7,45
16 x 2,2 / 26 mm*
10.016.2226
50 m
5,40
20 x 2,8 / 26 mm*
10.020.2826
50 m
6,72
25 x 3,5 / 26 mm*
10.025.3526
50 m
9,30
Viacvrstvové potrubie PE-RT/Alu/PE-RT pre sanitárne a kurenárske rozvody s izoláciou
WLG 040 (4, 9, 13, 26 mm), farba !ervená, v kotú!och.
* excentrický proÞl s plochou podstavou
Potrubie
Viacvrstvové potrubie PE-RT/Alu/PE-RT v ochrannom potrubí
popis/rozmer
obj. .
balenie
€/m
16 x 2,2
10.016.222
50 m
2,57
20 x 2,8
10.020.282
50 m
3,62
Viacvrstvové potrubie PE-RT/Alu/PE-RT pre sanitárne a kurenárske rozvody vo vlnitej
chráni!ke, farba !ervená, v kotú!och.
Ochranné potrubie
popis/rozmer
obj. .
balenie
€/m
20 (pre 16 x 2,2)
10.016.000
50 m
0,56
24 (pre 20 x 2,8)
10.020.000
50 m
0,73
Vlnitá chráni!ka z polyole$nu, farba !ervená, v kotú!och.
Vlnitá rúrka KONPEX na odvod kondenzátu
popis/rozmer
obj. .
25 x ¾“
10.902.203
balenie
€/m
30 m
3,23
Polypropylénové vlnité potrubie k odvádzaniu kondenzátu pre kondenza!né kotle
a klima za!né jednotky, alebo k odvádzaniu kvápajúcej vody pri odvzduš%ovacích prvkoch.
Pripojovacie hrdlo 3/4“ s vonkajším závitom, vždy po 2,2 m.
Flexibilné plastové potrubie PE-Xc v kotú och
popis/rozmer
obj. .
balenie
€/m
16 x 2,2
12.016.220
200 m
1,21
20 x 2,8
12.020.280
200 m
1,60
25 x 3,5
12.025.350
50 m
2,89
32 x 4,4
12.032.440
50 m
4,92
Flexibilné plastové potrubie PE – Xc pre sanitárne inštalácie vhodné iba pre systém MAINPEX – axiálne lisovanie pomocou násuvných objímok, farba biela priesvitná, balenie
v kartónoch.
Flexibilné plastové potrubie PE-Xc v ochrannom potrubí
popis/rozmer
obj. .
balenie
€/m
16 x 2,2
12.016.222
50 m
1,95
20 x 2,8
12.020.282
50 m
2,48
Plastové potrubie PE-Xc pre sanitárne inštalácie v chráni!ke, farba !ervená,
balené v kotú!och.
5
CENNÍK 2012
Lisovacie tvarovky
Násuvná objímka
popis/rozmer
obj. .
balenie
€ / ks
16
20.000.100
100 ks
0,65
20
20.000.200
100 ks
0,88
25
20.000.300
50 ks
1,39
32
20.000.400
50 ks
2,18
40
20.000.500
10 ks
6,32
50
20.000.600
10 ks
8,21
Násuvná objímka pre axiálny spoj potrubia s tvarovkami z poniklovanej mosadze.
Násuvná objímka
popis/rozmer
obj. .
balenie
€ / ks
16
20.100.100
100 ks
0,84
20
20.100.200
100 ks
1,10
25
20.100.300
50 ks
1,91
32
20.100.400
50 ks
2,80
Násuvná objímka pre axiálny spoj potrubia s tvarovkami z vysoko odolného plastu.
VÉ
NO
Spojka
popis/rozmer
obj. .
balenie
€ / ks
16 x 16
30.100.101
10 ks
1,72
20 x 16
30.100.201
10 ks
2,22
20 x 20
30.100.202
10 ks
2.38
25 x 16
30.100.301
10 ks
3,60
25 x 20
30.100.302
10 ks
4,95
25 x 25
30.100.303
10 ks
3,60
32 x 25
30.100.403
5 ks
9,20
32 x 32
30.100.404
5 ks
6,32
40 x 32
30.100.504
1 ks
13,80
40 x 40
30.100.505
1 ks
15,15
50 x 40
30.100.605
1 ks
19,90
50 x 50
30.100.606
1 ks
21,15
Spojka mosadzná s pocínovaným povrchom.
6
Lisovacie tvarovky
Prechod s vonkajším závitom
popis/rozmer
obj. .
balenie
€ / ks
16 x 1/2“
30.202.101
10 ks
2,73
16 x 3/4“
30.202.102
10 ks
4,69
20 x 1/2“
30.202.201
10 ks
3,29
20 x 3/4“
30.202.202
10 ks
4,26
25 x 3/4“
30.202.302
10 ks
4,98
25 x 1“
30.202.303
10 ks
7,10
32 x 1“
30.202.403
5 ks
7,43
32 x 1 1/4“
30.202.404
5 ks
16,89
40 x 1 1/4“
30.202.504
1 ks
16,05
40 x 1 1/2“
30.202.505
1 ks
20,55
50 x 1 1/2“
30.202.605
1 ks
20,55
Prechod s vonkajším závitom mosadzný s pocínovaným povrchom.
Prechod s vnútorným závitom
popis/rozmer
obj. .
balenie
€ / ks
16 x 1/2“
30.203.101
10 ks
3,85
16 x 3/4“
30.203.102
10 ks
5,16
20 x 1/2“
30.203.201
10 ks
3,99
20 x 3/4“
30.203.202
10 ks
6,40
25 x 3/4“
30.203.302
10 ks
6.01
25 x 1“
30.203.303
10 ks
11,20
32 x 3/4“
30.203.402
5 ks
10,37
32 x 1“
30.203.403
5 ks
14,45
40 x 1 1/4“
30.203.504
1 ks
14,45
50 x 1 1/2“
30.203.605
1 ks
19,50
Prechod s vnútorným závitom mosadzný s pocínovaným povrchom.
Koleno 90°
popis/rozmer
obj. .
balenie
€ / ks
16 x 16
40.500.101
10 ks
2,58
20 x 20
40.500.202
10 ks
3,84
25 x 25
40.500.303
10 ks
5,89
32 x 32
40.500.404
5 ks
7,67
40 x 40
40.500.505
1 ks
19,70
50 x 50
40.500.606
1 ks
27,68
Koleno 90° mosadzné s pocínovaným povrchom.
7
CENNÍK 2012
Lisovacie tvarovky
Koleno 90° s vonkajším závitom
popis/rozmer
obj. .
balenie
€ / ks
16 x 1/2“ AG
40.402.101
10 ks
5,21
20 x 1/2“ AG
40.402.201
10 ks
5,11
20 x 3/4“ AG
40.402.202
10 ks
5,11
25 x 3/4“ AG
40.402.302
10 ks
6,62
32 x 3/4“ AG
40.402.402
5 ks
7,35
32 x 1“ AG
40.402.403
5 ks
7,23
40 x 1 1/4“ AG
40.402.504
1 ks
16,85
50 x 1 1/2“ AG
40.402.605
1 ks
23,56
Koleno 90° s vonkajším závitom, mosadzné s pocínovaným povrchom
Koleno 90° s vnútorným závitom
popis/rozmer
obj. .
balenie
€ / ks
16 x 1/2“ IG
40.403.101
10 ks
4,92
20 x 1/2“ IG
40.403.201
10 ks
5,32
20 x 3/4“ IG
40.403.202
10 ks
4,01
25 x 3/4“ IG
40.403.302
10 ks
7,12
32 x 1“ IG
40.403.403
5 ks
8,80
Koleno 90° s vnútorným závitom, mosadzné s pocínovaným povrchom.
Koleno 45°
popis/rozmer
obj. .
balenie
€ / ks
16 x 16
40.505.101
10 ks
2,93
20 x 20
40.505.202
10 ks
3,43
25 x 25
40.505.303
10 ks
5,99
32 x 32
40.505.404
5 ks
6,81
40 x 40
40.505.505
1 ks
18,96
50 x 50
40.505.606
1 ks
26,10
balenie
€ / ks
Koleno 45° mosadzné s pocínovaným povrchom.
Záslepka
popis/rozmer
obj. .
16
30.200.100
10 ks
1,83
20
30.200.200
10 ks
1,96
Záslepka na uzavre e koncových úsekov, mosadzná s pocínovaným povrchom.
8
Lisovacie tvarovky
T-kus
popis/rozmer
obj. .
balenie
€ / ks
16 x 16 x 16
40.300.111
10 ks
3,11
16 x 20 x 16
40.300.121
10 ks
3,91
16 x 25 x 16
40.300.131
10 ks
4,47
20 x 16 x 16
40.300.211
10 ks
4,80
20 x 16 x 20
40.300.212
10 ks
4,60
20 x 20 x 16
40.300.221
10 ks
4,15
20 x 20 x 20
40.300.222
10 ks
4,90
20 x 25 x 20
40.300.232
10 ks
7,80
25 x 16 x 16
40.300.311
10 ks
4,78
25 x 16 x 20
40.300.312
10 ks
4,85
25 x 16 x 25
40.300.313
10 ks
7,--
25 x 20 x 16
40.300.321
10 ks
4,98
25 x 20 x 20
40.300.322
10 ks
7,30
25 x 20 x 25
40.300.323
10 ks
8,40
25 x 25 x 16
40.300.331
10 Ks
5,90
25 x 25 x 20
40.300.332
10 ks
6,20
25 x 25 x 25
40.300.333
10 ks
7,02
32 x 16 x 32
40.300.414
5 ks
7,80
32 x 20 x 25
40.300.423
5 ks
8,--
32 x 20 x 32
40.300.424
5 ks
10,--
32 x 25 x 25
40.300.433
5 ks
12,--
32 x 25 x 32
40.300.434
5 ks
12,66
32 x 32 x 32
40.300.444
5 ks
14,50
40 x 32 x 40
40.300.545
1 ks
19,20
40 x 32 x 32
40.300.544
1 ks
17,70
40 x 20 x 40
40.300.525
1 ks
17,80
40 x 40 x 40
40.300.555
1 ks
24,--
50 x 20 x 50
40.300.626
1 ks
24,--
50 x 32 x 50
40.300.646
1 ks
25,30
50 x 40 x 40
40.300.655
1 ks
27,10
50 x 40 x 50
40.300.656
1 ks
29,10
50 x 50 x 50
40.300.666
1 ks
37,--
16 x 1/2“ IG x 16
40.303.111
10 ks
3,91
20 x 1/2“ IG x 20
40.303.212
10 ks
4,07
20 x 3/4“ IG x 20
40.303.222
10 ks
5,44
25 x 1/2“ IG x 25
40.303.313
10 ks
6,16
25 x 3/4“ IG x 25
40.303.323
10 ks
7,84
32 x 1/2“ IG x 32
40.303.414
5 ks
6,11
40 x 1“ IG x 40
40.303.535
1 ks
18,20
50 x 1“ IG x 50
40.303.636
1 ks
26,20
T-kus s vnútorným závitom
9
CENNÍK 2012
Lisovacie tvarovky
Prechod na potrubie plast – kov
popis/rozmer
obj. .
balenie
€ / ks
16 x 15
30.207.101
10 ks
7,84
20 x 22
30.207.203
10 ks
13,50
25 x 22
30.207.303
10 ks
13,--
32 x 28
30.207.404
5 ks
15,40
Prechod z plastového potrubia MAINPEX na potrubie z C-ocele MAINSTEEL a nerez oce&
MAINOX, spájané lisovaním, z pocínovanej mosadze.
Letovací prechod na medené potrubie
popis/rozmer
obj. .
balenie
€ / ks
16 x CU 15 - 18
30.207.100
10 ks
1,82
20 x CU 22 - 28
30.207.200
10 ks
3,85
25 x CU 22 - 28
30.207.300
10 ks
4,47
32 x CU 28 - 35
30.207.400
5 ks
6,74
Prechod na medené potrubie spájané letovaním, pre dve ve&kos Cu potrubia, pre hrdlá
a potrubné spoje z pocínovanej mosadze.
Prechod s prevle nou ma!cou vonkajší závit
popis/rozmer
obj. .
balenie
€ / ks
16 x 3/4“ IG
40.201.102
10 ks
3,75
20 x 3/4“ IG
40.201.202
10 ks
3,99
25 x 1“ IG
40.201.303
10 ks
7,70
32 x 1 1/4“ IG
40.201.404
5 ks
12,40
Prechod s prevle!nou ma cou, mosadzný s pocínovaným povrchom.
10
Príslušenstvo
Nástenka rohová
popis/rozmer
obj. .
balenie
€ / ks
16 x 1/2“ IG
40.603.101
10 ks
6,18
20 x 1/2“ IG
40.603.201
10 ks
6,30
20 x 3/4“ IG
40.603.202
5 ks
5,03
25 x 3/4“ IG
40.603.302
5 ks
5,84
balenie
€ / ks
Nástenka mosadzná s pocínovaným povrchom.
Prechodka cez suchú stenu - priama
popis/rozmer
obj. .
1/2“ IG x 1/2“AG krátka
70.700.601
1 ks
9,80
1/2“ IG x 1/2“AG dlhá
70.700.600
1 ks
10,50
Pripojenie na 1/2“ závit. Na upevnenie nástenok v suchej stavbe (sádrokartón), alebo do
vstavaných splachovacích nádržiek.
Rozmer prechodky
krátka
30 mm
dlhá
50 mm
Prechodka cez suchú stenu - rohová 90°
popis/rozmer
obj. .
balenie
€ / ks
1/2“ IG x 16 x 2,2
70.700.001
1 ks
navyžiadanie
1/2“ IG x 20 x 2,8
70.700.002
1 ks
navyžiadanie
K dodaniu od 2. štvr#roku 2012.
É
OV
N
Prechodková nástenka s U pripojením
popis/rozmer
obj. .
balenie
€ / ks
16 x 1/2“ IG x 16
40.324.111
1 ks
navyžiadanie
20 x 1/2“ IG x 20
40.324.212
1 ks
navyžiadanie
K dodaniu od 2. štvr#roku 2012.
VÉ
NO
11
CENNÍK 2012
Príslušenstvo k nástenkám
Držiak nástenky
popis/rozmer
obj. .
balenie
€ / ks
35 mm
70.700.000
10 ks
5,40
45 mm
70.700.450
10 ks
3,83
50 mm
70.701.000
10 ks
3,98
Skrutky s ma cami
70.700.200
50 ks
0,14
M50 x 20 závitové skrutky
70.700.202
100 ks
0,14
použi e s hluk. tlmi!om
Držiak nástenky na uchytenie nástenky, odstup%ovaný s ochrannou vrstvou.
Montážny materiál na uchytenie nástenky.
Držiak nástenky predmontovaný
popis/rozmer
obj. .
balenie
€ / ks
153 mm AP
153 mm UP
70.703.000
1 ks
4,12
70.703.001
1 ks
4,12
80 mm AP
70.702.000
1 ks
4,12
80 mm UP
70.702.001
1 ks
AP – na omietku, UP – pod omietku
VÉ
NO
Príslušenstvo k nástenkám
popis/rozmer
obj. .
balenie
€ / ks
Objímka pre nástenku
70.700.100
2 ks
1,16
Hlukový tlmi!
70.700.300
2 ks
3,46
Tlmiaci kotú!
70.700.500
1 ks
0,22
skrutky s ma cami
70.700.201
100 ks
0,04
pre nástenku a tlmi!
Pro hluková a izola!ná ochrana k nástenkám, cer Þkovaný hlukový tlmi! pre montáž
nástenok v!ítane montážneho materiálu.
Sanibox
popis/rozmer
obj. .
Sanibox
70.600.007
balenie
€ / ks
1 ks
42,10
Sanibox MAINPEX na pripojenie umývadiel a drezov v!ítane rozety s troma otvormi
a montážnou doskou na upevnenie. Rozsah dodávky nezah'%a rohovú nástenku.
12
Vykurovanie
Krížová tvarovka TT s izoláciou
popis/rozmer
obj. .
balenie
€ / ks
TT 16 x 16 x 16
40.310.111
1 ks
21,99
TT 20 x 16 x 16
40.310.211
1 ks
22,67
TT 20 x 16 x 20
40.310.221
1 ks
19,85
TT 20 x 20 x 20
40.310.222
1 ks
26,18
Pre napojenie potrubia k radiátoru bez kríženia prívodného potrubia v!ítane izola!ného
puzdra z EPP. Pocínovaná mosadz.
Pripojovacie koleno
popis/rozmer
obj. .
16-L-300
70.800.100
balenie
€ / ks
10 ks
9,63
Pripojovacie koleno pre stenové a podlahové radiátory. Rúrka z Cu s povrchovou úpravou.
D&žka 300 mm.
Pripojovacie svorné šróbenie pre pripojovacie kolená
popis/rozmer
obj. .
15 x 3/4“
70.709.065
balenie
€ / ks
2 Ks
3,26
Šróbenie z mäkkej ocele na pripojenie k rozde&ova!om, radiátorom, alebo ven lom.
Ur!ené pre pochrómované pripojovacie kolená a potrubie MAINOX / MAINSTEEL.
Uzavieracia H-armatúra pre radiátory
popis/rozmer
obj. .
balenie
€ / ks
2-cestná priama
80.902.200
1 ks
10,65
2-cestná rohová
80.902.201
1 ks
10,65
4-cestný pripojovací blok
80.902.202
1 ks
27,03
Dvojpotrubná pripojovacia armatúra pre kompaktné ven lové radiátory s 3/4“ závitom
(Eurokónus). Vzdialenos# od stredu osi 50 mm / kónus.
13
CENNÍK 2012
Vykurovanie
Prechod na Eurokónus
popis/rozmer
obj. .
balenie
€ / ks
16 x 3/4“ Eurokónus
30.206.100
2 ks
4,04
20 x 3/4“ Eurokónus
30.206.200
2 ks
4,28
balenie
€ / ks
Prechod na 3/4“ eurokónus, pocínovaná mosadz.
Pripojovací blok k radiátorom
popis/rozmer
obj. .
Pripojovací blok
80.900.101
1 ks
19,10
V premenenom prevedení, koncový, tepelne izolovaný blok ur!ený k následnému napojeniu kurenárskych rozvodov k radiátorom pre potrubie 16 x 2,2. Odstup od osi 55 mm.
Rozmer: cca. 190 x 125 x 60 mm
Pripojovacia vsuvka k radiátorom
popis/rozmer
obj. .
1/2“ x 3/4“
70.709.066
balenie
€ / ks
2 Ks
2,39
balenie
€ / ks
Redukcia medzi radiátorom a ven lom.
Rozmer: G 1/2“ x G3/4“ Eurokónus.
Svorné šróbenie na pripojenie potrubia
popis/rozmer
obj. .
16 x 2,2 x 3/4“
70.709.062
10 ks
2,82
20 x 2,8 x 3/4“
70.709.064
10 ks
2,84
Svorné šróbenie z poniklovanej mosadze na pripojenie potrubia 16 x 2,2 a 20 x 2,8 k
rozde&ova!om a ven lom s 3/4“ Eurokónusom.
14
Vykurovanie / príslušenstvo
Pripojovacia garnitúra
popis/rozmer
obj. .
balenie
€ / ks
Pripojovacia garnitúra
80.902.300
1 ks
69,90
Koncová krytka
80.902.302
1 ks
4,88
Na pripojenie radiátorov na okruh kúrenia v spojení s adaptérom pre rôzne potrubné
systémy.
Adaptér na Eurokónus
popis/rozmer
obj. .
3/4“
80.902.303
popis/rozmer
obj. .
80 mm, jednoduché
70.900.001
80 mm, dvojité
70.900.002
balenie
€ / ks
10 ks
4,90
balenie
€ / ks
100 ks
0,14
100 ks
0,14
Hmoždinkové háky
Pre zaÞxovanie potrubia na hrubej betónovej podlahe. Do vonkajšieho priemeru potrubia
32 mm, priamo použite&né bez hmoždiniek.
Polica na tvarovky a materiál
popis/rozmer
obj. .
Polica na tvarovky prázdna
60.953.000
balenie
1 ks
€ / ks
1 640,--
Masívne police z pozinkovaného oce&ového plechu s odde&ovacími prvkami na ukladanie
tvaroviek, v!ítane popisu.
Rozmery:
1 290 x 1 210 x 500 mm / 96 priehradok
Dodacia lehota : 10 pracovných týžd%ov
Kufrík na tvarovky
popis/rozmer
obj. .
Kufrík na tvarovky
60.951.007
balenie
€ / ks
1 ks
140,--
Odolný kufrík z pozinkovaného oce&ového plechu s plastovými prepážkami na prenos
a uskladnenie tvaroviek.
Rozmery:
580 x 405 x 125 mm.
15
CENNÍK 2012
Náradie
Sada rozširovacieho náradia na potrubie
popis/rozmer
obj. .
balenie
€ / ks
Kompletná sada 16 - 32
60.950.001
1 ks
449,--
Rozširovacie kliešte
60.950.030
1 ks
147,--
Rozširov. hlava 16+20
60.950.039
1 ks
115,--
Rozširovacia hlava 17
60.950.131
1 ks
85,90
Rozširovacia hlava 25
60.950.033
1 ks
90,--
Rozširovacia hlava 32
60.950.034
1 ks
77,--
Rozširovacia sada na potrubie slúží na expanziu koncov potrubia PE-RT/Alu/PE-RT na nasadenie lisovacích tvaroviek. Kompletáí sada pozostáva z rozširovacích klieš" a rozširovacích
hláv 16/20/25/32, dodávané v kufríku s !is acim kartá!om a lubrikantom.
Nožnice naa rúrky 16 - 20
popis/rozmer
obj. .
balenie
€ / ks
16 - 20
60.950.010
1 ks
92,--
Náhradná !epe&
60.950.110
1 ks
18,60
Nožnice na kolmé strihanie potrubia MAINPEX do dimenzie 20 mm.
Nožnice na rúrky 16 – 32
popis/rozmer
obj. .
balenie
€ / ks
16 - 32
60.950.011
1 ks
61,--
Náhradná !epe&
60.950.111
1 ks
37,--
Nožnice na kolmé strihanie potrubia MAINPEX do dimenzie 32 mm a predizolovaných
potrubí.
Rezák potrubia
popis/rozmer
obj. .
balenie
16 - 32
60.950.012
1 ks
69,--
32 - 63
60.950.013
1 ks
110,--
Rezák na kolmé rezanie potrubia v ty!iach do dimenzie 63 mm.
16
€ / ks
Náradie
Sada axiálneho lisovacieho náradia Mini 16 - 32
popis/rozmer
obj. .
Sada lisovacieho náradia
61.950.008
balenie
€ / ks
1 ks
3 191,--
Nasúvací systém pre rýchlejšiu manipuláciu s rozširovacími adaptérmi.
Hydraulické kombi aku náradie na axiálne lisovanie pre rozširovanie potrubia. Obsahuje
lisovacie náradie, lisovacie vidlice 16 – 32, akumulátor 9,6 V / 2,0 Ah NiMh, nabíja!ku 230
V, rozširovací adaptér, kufrík, rozširovacie hlavy nie sú zahrnuté. Indivuduálna objednávka
možná.
Vhodné náástroje:
É
OV
N
Lisovacie náradie 16-32
61.950.006
1 ks
2 081,--
Rozširovací adaptér
61.950.021
1 ks
207,--
Lisovacie vidlice 16-17
60.950.171
1 sada
184,--
Lisovacie vidlice 20
60.950.172
1 sada
184,--
Lisovacie vidlice 25
60.950.173
1 sada
184,--
Lisovacie vidlice 32
60.950.174
1 sada
184,--
Náhradný akumulátor
60.950.007.1
1 ks
245,--
Nabíja!ka
60.952.202.1
1 ks
236,--
balenie
€ / ks
1 ks
3 745,--
Rozširovacia hlava, vi( ru!né rozširovacie náradie.
Sada axiálneho lisovacieho náradia Mini 32 - 50
popis/rozmer
obj. .
Sada lisovacieho náradia
62.950.008
Nasúvací systém pre rýchlejšiu manipuláciu s rozširovacími adaptérmi.
Hydraulické kombi aku nárade na axiálne lisovanie pre rozširovanie potrubia. Obsahuje
lisovacie náradie, lisovacie vidlice 16 – 32, akumulátor 9,6 V / 2,0 Ah NiMh, nabíja!ku 230
V, rozširovací adaptér, kufrík, rozširovacie hlavy nie sú zahrnuté.
Objednávka spolu : možná
Lisovacie náradie 32-50
Vhodné náásttroje:
62.950.006
1 ks
2 782,--
Rozširovací adaptér
62.950.021
1 ks
549,--
Lisovacie vidlice 32
62.950.174
1 sada
270,--
Lisovacie vidlice 40
60.950.175
1 sada
184,--
Lisovacie vidlice 50
60.950.176
1 sada
184,--
balenie
€ / ks
1 sada
890,--
VÉ
NO
SSada
Sa
d axiálnych lisovacích adaptérov 40 – 50 pre radiálne lisovacie náradie
popis/rozmer
obj. .
Lisovacie adaptéry 40-50
60.950.116
17
CENNÍK 2012
Náradie
Rozširovacia hlava na aku
popis/rozmer
obj. .
balenie
€ / ks
Rozširovacia hlava 40
Rozširovacia hlava 50
60.950.035
1 ks
120,--
60.950.036
1 ks
137,--
balenie
€ / ks
1 ks
618,--
Rozširovacia hlava na axiálny lis aku.
Ru né lisovacie náradie 16 - 25
popis/rozmer
obj. .
Lisovacie náradie v kufríku
60.950.009
Ru!né kliešte na axiálne lisovanie spojov potrubia MAIPEX s násuvnými objímkami od
16 - 25 mm, v kufríku. Lisovacie !e&uste nie sú sú!as#ou balenia.
Individuálna objednávka možná.
Ru!né lisovacie kliešte
60.950.002
1 ks
466,--
Lisovacie vidlice pre ru!né lisovacie kliešte a lisovacie náradie Mini.
popis/rozmer
obj. .
balenie
€ / ks
Lisovacie vidlice 16
Lisovacie vidlice 20
60.950.171
1 sada
184,--
60.950.172
1 sada
184,--
Lisovacievidlice 25
60.950.173
1 sada
184,--
popis/rozmer
obj. .
balenie
€ / ks
Kliešte Lokring 16-32
60.950.102
1 ks
374,--
Sada vidlíc16-32
60.952.181
1 sada
764,--
Sada násuvných vidlíc 16
60.950.177
1 sada
97,40
Sada násuvných vidlíc 20
60.950.178
1 sada
123,--
Sada násuvných vidlíc 25
60.950.179
1 sada
132,--
Sada násuvných vidlíc 32
60.950.180
1 sada
115,--
Kufor na náradie
60.950.181
1 ks
164,--
Kliešte Lokring
Ohýbacie pružiny
popis/rozmer
obj. .
balenie
€ / ks
Ohýbacia pružina vnútorná Ø 16
60.950.040
1 ks
27,10
Ohýbacia pružina vnútorná Ø 20
60.950.041
1 ks
26,20
Ohýbacia pružina vonkajšia Ø 16
60.950.140
1 ks
33,--
Ohýbacia pružina vonkajšia Ø 20
60.950.141
1 ks
36,--
Na dokonalé ohýbanie viacvrstvového potrubia MAINPEX.
18
Náradie
Násuvná záslepka
popis/rozmer
obj. .
balenie
€ / ks
16 x 2,2
40.900.001
1 ks
36,70
20 x 2,8
40.900.002
1 ks
37,80
25 x 3,5
40.900.003
1 ks
39,10
Záslepka na prevádzanie tlakových skúšok potrubných systémov MAINPEX.
VÉ
NO
SSada ru ného náradia
popis/rozmer
obj. .
Sada ru!ného náradia
90.100.026
Ru!né lisovacie kliešte v kufríku
balenie
€ / ks
1 sada
1 638,--
1 ks
Lisovacie vidlice 16
1 sada
Lisovacie vidlice 20
1 sada
Lisovacie vidlice 25
1 sada
Rozširovacie kliešte
1 ks
Rozširovacia hlava kombi
1 ks
Rozširovacia hlava 25
1 ks
Nožnice na potrubie 16-20
1 ks
Nožnice na potrubie 16-32
1 ks
Sada aku náradia
popis/rozmer
obj. .
Sada aku náradia
90.100.027
balenie
€ / ks
1 sada
3 465,--
Lisovacie náradie
1 ks
Náhradný akumulátor
1 ks
Rozširovacia hlava kombi
1 ks
Rozširovacia hlava 25
1 ks
Rozširovaciahlava 32
1 ks
Lisovacie vidlice 16
1 sada
Lisovacie vidlice 20
1 sada
Lisovacie vidlice 25
1 sada
Lisovacie vidlice 32
1 sada
Rozširovacie kliešte
1 ks
Nožnice na potrubie 16-20
1 ks
Nožnice na potrubie 16-32
1 ks
19
Odhrotujte potrubie
Ustrihnite potrubie
Rozmery rúrky
Rúrka
16 x 2
di = 12
20 x 2.25
di = 15.5
25 x 2.5
di = 20
32 x 3
di = 26
40 x 4
di = 32
50 x 4,5
di = 41
63 x 6
di = 51
Jednotkový objem rúrky
l/m
0.113
0.189
0.314
0.531
0.803
1.320
2.041
Absolutná drsnos!
mm
0.0004
0.0004
0.0004
0.0004
0.0004
0.0004
0.0004
Tepelná vodivos!
W/mK
0.4
0.4
0.4
0.4
0.4
0.4
0.4
KoeÞcient d"žk. roz!ažnos#
mm/mK
0.00025
0.00025
0.025
0.025
0.025
0.025
0.025
Polomer ohybu / manuálny
mm
80
100
160
/
/
/
/
Polomer ohybu / s pružinou
mm
64
80
100
128
/
/
/
Montážne vzdialenos#
na podlahe
horizontálne
ver#kálne
m
0.80
1.20
1.50
0.90
1.30
1.60
0.90
1.50
1.80
0.90
1.60
2.00
/
1.70
2.20
/
2.00
2.60
/
2.20
2.80
MAINPRESS
Potrubný lisovací systém s radiálnym lisovaním
pre rozvody kúrenia a vody
Nasu te potrubie na
doraz do tvarovky
Zalisujte náradím
CENNÍK 2012
Potrubie
Nepoužíva! v kombinácii s tvarovkami na axiálne lisovanie!
Viacvrstvové potrubie v kotú och
popis/rozmery
obj. .
balenie
€/m
16 x 2,0
10.016.200
200 m
1,15
20 x 2,25
10.020.220
100 m
1,89
25 x 2,5
10.025.250
50 m
2,99
32 x 3,0
10.032.300
50 m
4,79
Viacvrstvové potrubie PE-RT/Alu/PE-RT pre sanitárne a kurenárske inštalácie s vnútornou
pro#kyslíkovou bariérou z hliníka, farba biela, v kotú$i, balené v kartónovej krabici.
Viacvrstvové potrubie v ty iach
popis/rozmery
obj. .
L
balenie
€/m
16 x 2,0
10.016.201
3,5 m
105 m
1,53
20 x 2,25
10.020.221
3,5 m
70 m
2,16
25 x 2,5
10.025.251
3,5 m
56 m
3,30
32 x 3,0
10.032.301
3,5 m
35 m
5,16
40 x 4,0 **
10.040.401
5m
20 m
12,40
50 x 4,5 **
10.050.451
5m
15 m
15,42
63 x 6,0 **
10.060.601
5m
5m
28,81
Viacvrstvové potrubie PE-RT/Alu/PE-RT pre sanitárne a kurenárske inštalácie s vnútornou
pro#kyslíkovou bariérou z hliníka, farba biela, v kotú$i, balené v kartónovom tubuse.
Viacvrstvové potrubie predizolované
popis/rozmery
obj. .
balenie
€/m
16 x 2,0 /
4 mm
20 x 2,25 /
4 mm
10.016.204
50 m
2,31
10.020.224
50 m
2,91
25 x 2,5 /
4 mm
10.025.254
50 m
4,07
16 x 2,0 /
9 mm
10.016.209
50 m
2,99
20 x 2,25 /
9 mm
10.020.229
50 m
3,59
25 x 2,5 /
9 mm
10.025.259
50 m
4,68
16 x 2,0 /
13 mm
10.016.2013
50 m
3,10
20 x 2,25 / 13 mm
10.020.2213
50 m
3,75
25 x 2,5 /
10.025.2513
50 m
4,85
13 mm
Viacvrstvové potrubie PE-RT/Alu/PE-RT pre sanitárne a kurenárske inštalácie s izoláciou
(4 mm, 9 mm, 13 mm) v súlade s WLG 040, strieborná farba, v kotú$och.
22
Potrubie
Viacvrstvové potrubie predizolované
VÉ
NO
popis/rozmery
obj. .
balenie
€/m
16 x 2,0 /
26 mm
10.016.2026
50 m
3,98
20 x 2,25 / 26 mm
10.020.2226
50 m
4,62
25 x 2,5 /
10.025.2526
50 m
5,48
26 mm
Viacvrstvové potrubie PE-RT/Alu/PE-RT pre sanitárne a kurenárske inštalácie s excentrickou
izoláciou 26 mm s plochou podstavou, v súlade s WLG 040, strieborná farba, v kotú$och.
Viacvrstvové potrubie v chráni ke
popis/rozmery
obj. .
balenie
€/m
16 x 2,0
10.016.212
50 m
2,21
20 x 2,25
10.020.252
50 m
2,87
Viacvrstvové potrubie PE-RT/Alu/PE-RT pre sanitárne a kurenárske inštalácie, vložené do
vlnitej chráni$ky, $ierna farba, v kotú$och.
Chráni ka
popis/rozmery
obj. .
balenie
€/m
20 (pre 16 x 2,0)
10.016.000
50 m
0,56
24 (pre 20 x 2,25)
10.020.000
50 m
0,73
Vlnité ochranné potrubie z polyole%nu, farba sivá, v kotú$och
Vlnité potrubie KONPEX na odvod kondenzátu
popis/rozmery
obj. .
25 x 3/4“
10.902.203
balenie
€/m
30 m
3,23
Polypropylénové vlnité potrubie ur$ené na odvod kondenzátu pri kondenza$ných kotloch
a klima#za$ných jednotkách, alebo na odvod kvápajúcej vody pri odvzduš ovacích prvkoch.
Pripojovacie hrdlo 3/4“ s vonkajším závitom, vždy po 2,2 m.
23
CENNÍK 2012
Lisovacie tvarovky
Spojka
popis/rozmery
obj. .
balenie
€/m
16 x 16
31.100.101
10 ks
3,30
20 x 16
31.100.201
10 ks
3.32
20 x 20
31.100.202
10 ks
4,05
25 x 16
31.100.301
10 ks
4,40
25 x 20
31.100.302
10 ks
5,30
25 x 25
31.100.303
10 ks
6,99
32 x 25
31.100.403
5 ks
7,30
32 x 32
31.100.404
5 ks
8,30
40 x 32
31.100.504
1 ks
30,80
40 x 40
31.100.505
1 ks
16,50
50 x 32
31.100.604
1 ks
39,60
50 x 40
31.100.605
1 ks
41,10
50 x 50
31.100.606
1 ks
47,05
63 x 40
31.100.705
1 ks
70,72
63 x 50
31.100.706
1 ks
72,--
63 x 63
31.100.707
1 ks
70,--
popis/rozmery
obj. .
balenie
€/m
16 x 1/2“
31.202.101
10 ks
3,20
20 x 1/2“
31.202.201
10 ks
3,80
20 x 3/4“
31.202.202
10 ks
4,72
25 x 3/4“
31.202.302
10 ks
4,70
25 x 1“
31.202.303
10 ks
6,80
32 x 1“
31.202.403
5 ks
7,33
32 x 1 1/4“
31.202.404
5 ks
10,30
Prechod - vonkajší závit
40 x 1 1/4“
31.202.504
1 ks
26,53
40 x 1 1/2“
31.202.505
1 ks
45,--
50 x 1 1/2“
31.202.605
1ks
38,--
50 x 2“
31.202.606
1 ks
109,--
63 x 2“
31.202.706
1ks
62,-
popis/rozmery
obj. .
16 x 2,0
31.200.100
1 ks
4,67
20 x 2,25
31.200.200
1 ks
7,30
Záslepka
VÉ
NO
24
balenie
€/m
Lisovacie tvarovky
Prechod - vnútorný závit
popis/rozmery
obj. .
balenie
€ / ks
16 x 1/2“
31.203.101
10 ks
4,19
20 x 1/2“
31.203.201
10 ks
3,91
20 x 3/4“
31.203.202
10 ks
3,99
25 x 3/4“
31.203.302
10 ks
6,80
25 x 1“
31.203.303
10 ks
15,--
32 x 1“
31.203.403
1 Ks
11,--
32 x 1 1/4“
31.203.404
1 Ks
14,15
40 x 1 1/2“
31.203.504
1 ks
30,50
50 x 1 1/2“
31.203.605
1 ks
34,96
63 x 2“
31.203.706
1 ks
50,99
popis/rozmery
obj. .
balenie
€ / ks
Koleno 90°
16 x 16
41.500.101
10 ks
4,18
20 x 20
41.500.202
10 ks
5,50
25 x 25
41.500.303
10 ks
8,30
32 x 32
41.500.404
5 ks
9,96
40 x 40
41.500.505
1 ks
30,04
50 x 50
41.500.606
1 ks
29,45
63 x 63
41.500.707
1 ks
33,--
balenie
€ / ks
Koleno 90° s prechodom na vonkajší závit
popis/rozmery
obj. .
16 x 1/2“
41.402.101
10 ks
3,76
20 x 1/2“
41.402.201
10 ks
4,35
20 x 3/4“
41.402.202
10 ks
4,10
25 x 3/4“
41.402.302
10 ks
5,80
25 x 1“
41.402.303
10 ks
11,94
32 x 1“
41.402.404
5 ks
6,60
Koleno 90°s prechodom na vnútorný závit
popis/rozmery
obj. .
balenie
€ / ks
16 x 1/2“
41.403.101
10 ks
3,40
20 x 1/2“
41.403.201
10 ks
4,42
20 x 3/4“
41.403.202
10 ks
6,91
25 x 3/4“
41.403.302
10 ks
5,88
25 x 1“
41.403.303
10 Ks
9,98
32 x 1“
41.403.403
5 ks
9,-25
CENNÍK 2012
Lisovacie tvarovky
T-kus
popis/rozmery
obj. .
balenie
€ / ks
16 x 16 x 16
41.300.111
10 ks
6,10
16 x 20 x 16
41.300.121
10 ks
5,90
20 x 16 x 16
41.300.211
10 ks
7,10
20 x 16 x 20
41.300.212
10 ks
7,--
20 x 20 x 16
41.300.221
10 ks
5,91
20 x 20 x 20
41.300.222
10 ks
6,10
25 x 16 x 16
41.300.311
10 ks
8,30
25 x 16 x 25
41.300.313
10 ks
8,70
25 x 20 x 20
41.300.322
10 ks
8,20
25 x 20 x 25
41.300.323
10 ks
8,90
25 x 25 x 16
41.300.331
10 ks
39,--
25 x 25 x 25
41.300.333
10 ks
10,98
32 x 16 x 32
41.300.414
5 ks
12,95
32 x 20 x 32
41.300.424
5 ks
13,06
32 x 25 x 25
41.300.433
5 ks
12,20
32 x 25 x 32
41.300.434
5 ks
15,44
32 x 32 x 32
41.300.444
5 ks
14,33
40 x 20 x 40
41.300.525
1 ks
52,40
40 x 25 x 40
41.300.535
1ks
49,20
40 x 32 x 32
41.300.544
1ks
45,--
40 x 32 x 40
41.300.545
1ks
42,40
40 x 40 x 40
41.300.555
1ks
51,13
50 x 25 x 50
41.300.636
1ks
54,67
50 x 40 x 50
41.300.656
1ks
58,18
50 x 50 x 50
41.300.666
1ks
64,12
63 x 40 x 63
41.300.757
1ks
118,--
63 x 63 x 63
41.300.777
1ks
129,70
popis/rozmery
obj. .
balenie
€ / ks
40 x 40
41.505.505
Koleno 45°
26
1
32,--
Lisovacie tvarovky
T-kus s vnútorným závitom
popis/rozmery
obj. .
balenie
€ / ks
16 x 1/2“ x 16
41.303.111
10 ks
4,50
20 x 1/2“ x 20
41.303.212
10 ks
5,30
25 x 1/2“ x 25
41.303.313
10 ks
8,70
25 x 3/4“ x 25
41.303.323
10 ks
8,50
32 x 3/4“ x 32
41.303.424
5 ks
12,84
32 x 1“ x 32
41.303.434
5 ks
14,86
40 x 3/4“ x 40
41.303.525
1 ks
44,41
50 x 1“ x 50
41.303.636
1 ks
54,74
popis/rozmery
obj. .
balenie
€ / ks
16 x 1/2“ x 16
41.323.111
10 ks
14,66
20 x 1/2“ x 20
41.323.212
10 ks
14,88
popis/rozmery
obj. .
balenie
€ / ks
16 x 1/2“ x 16
41.324.111
10 ks
na vyžiadanie
20 x 1/2“ x 20
41.324.212
10 ks
na vyžiadanie
balenie
€ / ks
90°
Priechodzia nástenka 90°
U
VÉ
NO
V prodeji od 2. $tvrtle& 2012.
Prechod - prevle ná ma"ca s plochým tesnením
Pr
popis/rozmery
obj. .
16 x 1/2“
41.201.101
10 ks
4,20
16 x 3/4“
41.201.102
10 ks
3,95
20 x 1/2“
41.201.201
10 ks
3,41
20 x 3/4“
41.201.202
10 ks
4,40
25 x 1“
41.201.303
10 ks
7,60
32 x 1 1/4“
41.201.404
5 ks
10,93
popis/rozmery
obj. .
balenie
€ / ks
16 x 1/2“
41.603.101
10 ks
7.20
20 x 1/2“
41.603.201
10 ks
6,--
20 x 3/4“
41.603.202
10 ks
7,10
Nástenka - vnútorný závit
27
CENNÍK 2012
Príslušenstvo
Prechodka suchou stenou - priama
popis/rozmery
obj. .
balenie
€ / ks
1/2“ IG x 3/4“AG - krátka
71.700.601
1 ks
9,80
1/2“ IG x 3/4“AG - dlhá
71.700.600
1 ks
10,50
Na zaskrutkovanie do nástenky 1/2“. Na upevnenie nástenky v suchej stavbe, alebo pre
zapustené splachovacie nádrže. Odolná pro# korózii mosadzná
krátka
dlhá
30 mm
50 mm
Prechodka suchou stenou 90°
VÉ
NO
popis/rozmery
obj. .
balenie
€ / ks
½“ IG x 16 x 2,0
71.700.101
1 ks
navyžiadanie
½“ IG x 20 x 2,25
71.700.201
1 ks
navyžiadanie
balenie
€ / ks
K dodaniu od 2. štvr!roku 2012.
Držiak nástenky
popis/rozmery
obj. .
35 mm
71.700.000
10 ks
5,40
45 mm
71.700.450
10 ks
3,83
50 mm
71.701.000
10 ks
3,98
Skrutky s ma#cami
71.700.200
50 ks
0,14
M50 x 20 závitové skrutky
71.700.202
100 ks
0,14
na použi#e s hluk. tlmi$om
Držiak nástenky na uchytenie nástenky, stup ový s ochrannou vrstvou.
Montážny materiál k uchyteniu nástenky.
Držiak nástenky predmontovaný
VÉ
NO
28
popis/rozmery
obj. .
balenie
€ / ks
153 mm AP
71.703.000
1 ks
4,12
153 mm UP
71.703.001
1 ks
4,12
80 mm AP
71.702.000
1 ks
4,12
80 mm UP
71.702.001
1 ks
AP – na omietku, UP – pod omietku
Príslušenstvo
Príslušenstvo k nástenkám
popis/rozmery
obj. .
balenie
€ / ks
Objímka pre nástenku
71.700.100
2 ks
1,16
Hlukový tlmi$
71.700.300
2 ks
3,46
Tlmiaci kotú$
71.700.500
1 ks
0,22
Skrutky s ma#cami
71.700.201
100 ks
0,04
pre nástenku a tlmi$
Pro#hluková a izola$ná ochrana k nástenkám, cer#Þkovaný hlukový tlmi$ pre montáž nástenok, v$ítane montážneho materiálu.
Sanibox
popis/rozmery
obj. .
Sanibox
71.600.007
balenie
€ / ks
1 ks
42,10
Sanibox MAINPEX na pripojenie umývadiel a drezov v$ítane rozety s troma otvormi
a montážnou doskou na upevnenie. Rozsah dodávky nezah( a rohovú nástenku.
Pripojovací oblúk 16 x 2,0 na radiátory
popis/rozmery
obj. .
Pripojovací oblúk
71.800.100
balenie
€ / ks
1 ks
17,08
16 x 2,0
Pripojovací oblúk 90° pre radiátory na stenu a podlahu. Rúrka z Cu pokovená.
D'žka 300 mm.
Krížová tvarovka - T
popis/rozmery
obj. .
balenie
€ / ks
TT 16 x 16 x 16
40.310.111
1 ks
21,99
TT 20 x 16 x 16
40.310.211
1 ks
22,67
TT 20 x 16 x 20
40.310.221
1 ks
19,85
TT 20 x 20 x 20
40.310.222
1 ks
26,18
Pre rozdelenie a križovanie radiátorových prípojok bez výškového odskoku,
v$. izola$ného púzdra.
29
CENNÍK 2012
Príslušenstvo
Pripojovací blok na radiátory
popis/rozmery
p
obj. .
Pripojovací blok
P
81.900.101
balenie
€ / ks
1 ks
19,10
box 16 x 2,0
b
V premennom prevedení, koncový, tepelne izolovaný blok ur$ený k následnému napojeniu
kkurenárskeho rozvodu na radiátory.Pre potrubie 16 x 2,2. Odstup od osi 55 mm.
Pripojovacia vsuvka k radiátorom
popis/rozmery
obj. .
1/2“ x 3/4“
71.709.066
balenie
€ / ks
2 Ks
2,39
balenie
€ / ks
1 ks
10,65
Redukcia medzi radiátorom a ven#lom.
Uzavieracia H-armatúra pre radiátory
popis/rozmery
obj. .
2-cestná priam
80.902.200
2-cestná rohová
80.902.201
1 ks
10,65
4-cestný pripojovací blok
80.902.202
1 ks
27,03
Dvojpotrubná pripojovacia armatúra pre kompaktné ven#lové radiátory s 3/4“ závitom
(Eurokónus). Vzdialenos! od stredu osi 50 mm / kónus.
Svorné šróbenie na pripojenie potrubia
popis/rozmery
obj. .
balenie
€ / ks
16 x 2,0 x 3/4“
71.709.061
2 ks
2,85
20 x 2,25 x 3/4“
71.709.068
2 ks
2.96
Svorné šróbenie z poniklovanej mosadze na pripojenie potrubia 16 x 2,0 a 20 x 2,25
k rozde'ova$om a ven#lom s 3/4“ Eurokónusom.
30
Príslušenstvo
Nasúvací – lisovací prechod pre potrubie plast – kov
VÉ
NO
popis/rozmery
obj. .
balenie
€ / ks
16 x 15
31.207.101
10 ks
na vyžiadanie
20 x 18
31.207.202
10 ks
na vyžiadanie
20 x 22
31.207.203
10 ks
na vyžiadanie
25 x 22
31.207.303
10 ks
na vyžiadanie
32 x 28
31.207.404
5 ks
na vyžiadanie
Prechod z plastového potrubia MAINPEX na potrubie z C-ocele MAINSTEEL a nerez ocele
MAINOX, spájané lisovaním, z pocínovanej mosadze.
K odberu od 2. štvr!roku 2012.
Pripojovacia garnitúra
P
popis/rozmery
obj. .
balenie
€ / ks
Pripojovacia garnitúra
80.902.300
1 ks
69,90
Koncová krytka
80.902.302
1 ks
4,88
Pre pripojenie radiátorov na okruh kúrenia v spojení s adaptérom pre rôzné potrubné
systémy.
Adaptér na Eurokónus
popis/rozmery
obj. .
balenie
3/4“
80.902.303
popis/rozmery
obj. .
16 x 2,0
80.902.320
1 ks
7,35
20 x 2,25
80.902.321
1 ks
7,60
popis/rozmery
obj. .
balenie
€ / ks
80 mm, jednoduché
71.900.001
100 ks
0,17
80 mm, dvojité
71.900.002
100 ks
0,17
10 ks
€ / ks
4,90
MAINPRESS adaptér
balenie
€ / ks
Hmoždinkové háky
Pre zaÞxovanie potrubia na hrubej betónovej podlahe. Do vonkajšieho priemeru potrubia
32 mm,použite'né bez hmoždiniek.
31
CENNÍK 2012
Príslušenstvo / náradie
Kufrík na tvarovky
popis/rozmery
obj. .
Kufrík na tvarovky
60.951.007
balenie
€ / ks
1 ks
140,04
Kufrík z pozinkovaného oce'ového plechu s plastovými prepážkami na prenášanie a ukladanie tvaroviek MAINPRESS.
Rozmery: 580 x 405 x 125 mm.
Police na tvarovky a materiál
popis/rozmery
obj. .
Polica na tvarovky prázdna
60.953.000
balenie
€ / ks
1 ks
1 640,--
Masívna polica z pozinkovaného oce'ového plechu s odde'ovacími prvkami na uloženie tvaroviek, v$ítane popisu.
Rozmery:
1 290 x 1 210 x 500 mm / 96 priehradok
Dodacia lehota : 10 pracovných týžd ov
Nožnice na rúrky 16 - 20
popis/rozmery
obj. .
balenie
€ / ks
16 - 20
60.950.010
1 ks
92,--
Náhradná $epe'
60.950.110
1 ks
18,60
Nožnice na kolmé strihanie potrubia MAINPRESS do dimenzie 20 mm.
Nožnice na rúrky 16 – 32
popis/rozmery
obj. .
balenie
€ / ks
16 - 32
60.950.011
1 ks
61,--
Náhradná $epe'
60.950.111
1 ks
37,--
Nožnice na kolmé strihanie potrubia MAINPRESS do dimenzie 32 mm a predizolovaných
potrubí.
32
Náradie
Rezák na potrubie
popis/rozmery
obj. .
balenie
€ / ks
16 - 32
60.950.012
1 ks
1699,-
32 - 63
60.950.013
1 ks
2 614,-
Rezák na kolmé rezanie potrubia v ty$iach.
Ohýbacie pružiny
popis/rozmery
obj. .
balenie
€ / ks
Ohýbacia pružina vnútorná Ø 16
60.950.040
1 ks
27,10
Ohýbacia pružina vnútorná Ø 20
60.950.041
1 ks
26,20
Ohýbacia pružina vonkajšia Ø 16
60.950.140
1 ks
33,--
Ohýbací pružina vonkajšia Ø 20
60.950.141
1 ks
36,--
Na dokonalé ohýbanie viacvrstvového potrubia MAINPRESS.
Násuvná záslepka
VÉ
NO
popis/rozmery
obj. .
balenie
€ / ks
16 x 2,0
20 x 2,25
41.900.001
1 ks
36,70
41.900.002
1 ks
37,80
25 x 2,5
41.900.003
1 ks
39,10
Záslepka na prevádzanie tlakových skúšok potrubných systémov MAINPRESS.
Univerzálny kalibrova potrubia
Un
popis/rozmery
obj. .
Ø 16 / 20 / 25
60.953.212
balenie
€ / ks
1 ks
22,--
balenie
€ / ks
Na kalibráciu potrubia MAINPRESS 16, 20 a 25 mm.
Kalibrova potrubia
popis/rozmery
obj. .
16
60.953.217
1 ks
19,--
20
60.953.218
1 ks
19,--
25
60.953.219
1 ks
22,--
32
60.953.213
1 ks
55,--
40
60.953.214
1 ks
48,--
50
60.953.215
1 ks
55,--
63
60.953.216
1 ks
69,-33
CENNÍK 2012
Náradie
Lisovacie náradie UAP 2 U-Kontur aku
popis/rozmery
obj. .
balenie
€ / ks
UAP 2 / 16 - 32
60.952.200
1 ks
2 210,--
Dobíjacia batéria
60.952.201
1 ks
205,--
Nabíja$ka
60.952.202
1 ks
180,--
MPR Lisovacie $e'uste U 16
60.953.001
1 ks
115,--
MPR Lisovacie $e'uste U 20
60.953.002
1 ks
115,--
MPR Lisovacie $e'uste U 25
60.953.003
1 ks
115,--
MPR Lisovacie $e'uste U 32
60.953.004
1 ks
115,--
MPR Lisovacie $e'uste U 40
60.953.005
1 ks
255,--
MPR Lisovacie $e'uste U 50
60.953.008
1 ks
255,--
MPR Lisovacia re!az 63
60.953.010
1 ks
1080,--
Kufrík na lisovacie $e'uste
60.951.008
1 ks
4 789,-
K radiálnemu lisovaciemu systému MAINPRESS pre rozmery 16-63 mm, zahr uje akumulátor 12 V / 3,0 Ah a nabíja$ku. Dodávka v kufríku.
Lisovacie náradie UNP 2 U-Kontur napájané zo siete
popis/rozmery
obj. .
UNP 2 / 16 - 32
60.952.200.1
balenie
€ / ks
1 ks
1 560,--
K radiálnemu lisovaciemu systému MAINPRESS pre rozmery 16 – 32 mm.
Dodávané v kufríku.
Lisovacie náradie MPR Mini MAP1 U-Kontur aku
popis/rozmery
obj. .
balenie
€ / ks
MAP1 16 - 32
60.953.006
1 ks
1 647,--
Dobíjacia batéria
60.950.007
1 ks
245,--
Nabíja$ka
60.952.202
1 ks
236,--
MPR Lisovacie $e'uste U 16
60.953.171
1 ks
141,- -
MPR Lisovacie $e'uste U 20
60.953.172
1 ks
141,--
MPR Lisovacie $e'uste U 25
60.953.173
1 ks
147,--
MPR Lisovacie $e'uste U 32
60.953.174
1 ks
147,--
K radiálnemu lisovaciemu systému MAINPRESS pre rozmery 16-32 mm, v$ítane akumulátoru
9,6 V / 2.0 Ah a nabíja$ky. Dodáva sa v plechovom kufríku.
Ru né lisovacie kliešte MP20 U-Kontur
popis/rozmery
34
obj. .
balenie
€ / ks
MP20 ru$né lisovacie kliešte 60.953.009
1 ks
458,--
MPR sada vložiek 16
60.953.011
1 ks
45,--
MPR sada vložiek 20
60.953.012
1 ks
45,--
*K radiálnemu lisovaciemu systému MAINPRESS pre rozmery 16-20 mm.
Dodáva sa v kufríku. Vložky nie sú zahrnuté v kufríku.
Postup pri lisovaní
Urežte požadovanú d žku potrubia pomocou rezáka. Pri práci s uhlíkovou oce ou MAINSTEEL je potrebné, aby bolo vždy
použité iba náradie k tomu ur!ené.
Ozna!te d žku zasunu"a tvarovky do potrubia, aby ste sa uis"li, že pri lisovaní nedôjde k jej nepozorovanému vysunu"u zo
spoja.
Odhrotujte potrubie a skontrolujte, !i je vnútorné tesnenie v
tvarovke správne umiestnené a neporušené.
Zalisujte spoj doporu!eným náradím a !e us#ami s odpovedajúcím tvarom a dimenziou. Proces lisovania je ukon!ený vtedy,
ke$ stroj sám zastaví. Rešpektujte inštrukcie výrobcu.
MAINSTEEL
Lisovací potrubný systém
z uhlíkovej ocele
CENNÍK 2012
Potrubie / lisovacie tvarovky MAINSTEEL
Potrubie z uhlíkovej ocele MAINSTEEL pozinkované, d žka 3 m a 6 m
popis/rozmery
obj. !.
L=mm balenie
12 x 1,2
17.312.121
3.000
30 m
2,30
15 x 1,2
17.315.121
3.000
30 m
2,33
18 x 1,2
17.318.121
3.000
30 m
2,62
22 x 1,2 *
17.322.121
3.000
30 m
3,55
28 x 1,2 *
17.328.151
3.000
15 m
4,44
12 x 1,2
17.612.121
6.000
60 m
2,30
15 x 1,2
17.615.121
6.000
60 m
2,12
18 x 1,2
17.618.121
6.000
60 m
2,41
22 x 1,2 *
17.622.121
6.000
30 m
3,24
28 x 1,5 *
17.628.151
6.000
30 m
4,00
35 x 1,5
17.635.151
6.000
18 m
5,18
42 x 1,5
17.642.151
6.000
12 m
6,39
54 x 1,5
17.654.151
6.000
6m
8,13
76,1 x 2,0
17.676.201
6.000
6m
23,32
88,9 x 2,0
17.688.201
6.000
6m
27,00
108 x 2,0
17.611.201
6.000
6m
36,27
€/m
Oce ové pozinkované potrubie v d žkach 3 m a 6 m, vyrobené pod a smernice EN 10305-3.
* Pri dimenziách 22 a 28 je tolerancia hrúbky steny od 1,2 mm + max. 0,3 mm.
Spojka
68
popis/rozmery
obj. !.
12 x 12
balenie
€ / ks
37.100.000
10 ks
1,65
15 x 15
37.100.101
10 ks
1,72
18 x 18
37.100.202
10 ks
1,80
22 x 22
37.100.303
10 ks
1,98
28 x 28
37.100.404
10 ks
2,50
35x35
37.100.505
4 ks
4,05
42x42
37.100.606
2 ks
5,40
54x54
37.100.707
2 ks
6,65
76,1x76,1
37.100.808
1 ks
25,00
88,9x88,9
37.100.909
1 ks
32,00
108x108
38.100.202
1 ks
41,00
Lisovacie tvarovky MAINSTEEL
Spojka presuvná
popis/rozmery
obj. !.
12 x 12
balenie
€ / ks
37.110.000
10 ks
1,90
15x15
37.110.101
10 ks
1,96
18x18
37.110.202
10 ks
2,30
22x22
37.110.303
10 ks
2,40
28x28
37.110.404
10 ks
3,10
35x35
37.110.505
10 ks
6,00
42x42
37.110.606
4 ks
7,85
54x54
37.110.707
4 ks
8,10
76,1x76,1
37.110.808
1 ks
34,50
88,9x88,9
37.110.909
1 ks
45,00
108x108
38.110.202
1 ks
50,00
popis/rozmery
obj. !.
balenie
€ / ks
12
37.200.000
20 Ks
3,50
15
37.200.100
20 ks
3,60
18
37.200.200
20 ks
3,90
22
37.200.300
10 ks
4,20
28
37.200.400
10 ks
6,00
35
37.200.500
4 ks
7,00
Záslepka
42
37.200.600
4 ks
10,80
54
37.200.700
2 ks
11,80
76,1
37.200.800
1 ks
24,00
88,9
37.200.900
1 ks
30,00
108
38.200.200
1 ks
41,00
69
CENNÍK 2012
Lisovacie tvarovky MAINSTEEL
Prechod - vnútorný závit
popis/rozmery
obj. !.
1/2“ x 12
balenie
€ / ks
37.203.001
10 Ks
5,70
1/2“x15
37.203.101
10 ks
5,00
1/2“x18
37.203.201
10 ks
5,10
1/2“x22
37.203.301
10 ks
6,30
1/2“ x 28
37.203.401
10 Ks
8,40
3/4“ x 18
37.203.202
10 Ks
6,10
3/4“ x 22
37.203.302
10 Ks
6,15
3/4“ x 28
37.203.402
10 Ks
8,40
1“ x 22
37.203.303
10 Ks
9,90
1“ x 28
37.203.403
10 Ks
7,70
1 1/4“ x 35
37.203.504
4 Ks
12,80
popis/rozmery
obj. !.
balenie
€ / ks
3/8“ x 12
37.202.000
10 Ks
5,60
3/8“ x 15
37.202.100
10 Ks
4,85
1/2“ x 12
37.202.001
10 Ks
6,00
1/2“ x 15
37.202.101
10 Ks
5,30
1/2“ x 18
37.202.201
10 Ks
5,25
1/2“ x 22
37.202.301
10 Ks
6,91
3/4“ x 15
37.202.102
10 Ks
7,00
3/4“ x 18
37.202.202
10 Ks
5,75
3/4“ x 22
37.202.302
10 Ks
5,90
3/4“ x 28
37.202.402
10 Ks
9,60
1“ x 22
37.202.303
10 Ks
8,10
Prechod - vonkajší závit
70
1“ x 28
37.202.403
10 Ks
7,80
1“ x 35
37.202.503
10 Ks
18,70
1 1/4“ x 35
37.202.504
4 Ks
11,30
1 1/4“ x 42
37.202.604
4 Ks
20,00
1 1/2“ x 35
37.202.505
4 Ks
11,80
1 1/2“ x 42
37.202.605
4 Ks
12,00
2“ x 54
37.202.706
2 Ks
17,90
2 1/2“ x 76,1
37.202.807
1 Ks
82,00
3“ x 88,9
37.202.908
1 Ks
120,00
4“ x 108
38.202.101
1 Ks
146,00
Lisovacie tvarovky MAINSTEEL
Redukcia
popis/rozmery
obj. !.
15 x 12
37.110.100
10 Ks
18 x 12
37.110.200
10 Ks
1,90
18 x 15
37.110.201
10 Ks
2,05
22 x 12
37.110.300
10 Ks
1,75
22 x 15
37.110.301
10 Ks
2,25
22 x 18
37.110.302
10 Ks
2,25
28 x 12
37.110.400
10 Ks
3,20
28 x 15
37.110.401
10 Ks
3,30
28 x 18
37.110.402
10 Ks
3,40
28 x 22
37.110.403
10 Ks
2,80
35 x 15
37.110.501
10 Ks
4,65
35 x 18
37.110.502
10 Ks
5,40
35 x 22
37.110.503
10 Ks
3,80
35 x 28
37.110.504
4 Ks
2,60
42 x 18
37.110.602
4 Ks
11,00
42 x 22
37.110.603
4 Ks
6,60
42 x 28
37.110.604
4 Ks
6,60
42 x 35
37.110.605
4 Ks
5,60
54 x 18
37.110.702
2 Ks
17,60
54 x 22
37.110.703
2 Ks
16,60
54 x 28
37.110.704
2 Ks
16,40
54 x 35
37.110.705
2 Ks
11,00
54 x 42
37.110.706
2 Ks
8,40
76,1 x 42
37.110.806
1 Ks
36,00
76,1 x 54
37.110.807
1 Ks
36,60
88,9 x 54
37.110.907
1 Ks
40,00
88,9 x 76,1
37.110.908
1 Ks
42,00
108 x 54
38.110.200
1 Ks
51,00
108 x 76,1
38.110.201
1 Ks
52,00
108 x 88,9
38.110.203
1 Ks
82,48
balenie
€ / ks
1,80
71
CENNÍK 2012
Lisovacie tvarovky MAINSTEEL
Oblúk 90° Oblouk 90° lis - lis
popis/rozmery
obj. !.
12 x 12
47.500.000
balenie
€ / ks
10 Ks
2,30
15 x 15
47.500.101
10 Ks
2,60
18 x 18
47.500.202
10 Ks
2,80
22 x 22
47.500.303
10 Ks
3,20
28 x 28
47.500.404
10 Ks
4,30
35 x 35
47.500.505
4 Ks
8,55
42 x 42
47.500.606
2 Ks
14,40
54 x 54
47.500.707
2 Ks
18,50
76,1 x 76,1
47.500.808
1 Ks
44,00
88,9 x 88,9
47.500.909
1 Ks
61,00
108 x 108
48.500.202
1 Ks
85,00
popis/rozmery
obj. !.
balenie
€ / ks
3/8“ x 12
47.403.000
10 Ks
8,80
Oblouk 90° - vnútorný závit
3/8“ x 15
47.403.100
10 Ks
9,40
1/2“ x 15
47.403.101
10 Ks
10,00
1/2“ x 18
47.403.201
10 Ks
10,60
1/2“ x 22
47.403.301
10 Ks
10,45
1/2“ x 28
47.403.401
10 Ks
14,60
3/4“ x 22
47.403.302
10 Ks
12,70
1“ x 28
47.403.403
4 Ks
18,00
1 1/4“ x 35
47.403.504
4 Ks
22,90
popis/rozmery
obj. !.
balenie
€ / ks
3/8“ x 12
47.402.000
10 Ks
6,60
3/8“ x 15
47.402.100
10 Ks
7,35
1/2“ x 15
47.402.101
10 Ks
7,60
1/2“ x 18
47.402.201
10 Ks
8,00
1/2“x22
47.402.301
10 ks
18,70
3/4“ x 22
47.402.302
10 Ks
10,20
1“ x 28
47.402.403
4 Ks
11,80
1 1/4“ x 35
47.402.504
4 Ks
18,80
1 1/2“ x 42
47.402.605
2 Ks
30,80
2“ x 54
47.402.706
1 Ks
45,00
Oblouk 90° - vonkajší
72
Lisovacie tvarovky MAINSTEEL
Oblúk 90° - jednohrdlý lis
popis/rozmery
obj. !.
12 x 12
47.514.000
10 Ks
2,55
15 x 15
47.514.101
10 Ks
2,65
18 x 18
47.514.202
10 Ks
2,95
22 x 22
47.514.303
10 Ks
3,30
28 x 28
47.514.404
10 Ks
4,30
35 x 35
47.514.505
4 Ks
8,90
42 x 42
47.514.606
2 Ks
14,30
54 x 54
47.514.707
1 Ks
18,80
76,1 x 76,1
47.514.808
1 Kss
46,00
88,9 x 88,9
47.514.909
1 Ks
62,60
108 x 108
48.514.202
1 Ks
89,00
popis/rozmery
obj. !.
12 x 12
47.505.000
10 Ks
2,70
15 x 15
47.500.101
10 Ks
2,95
18 x 18
47.500.202
10 Ks
3,05
22 x 22
47.500.303
10 K
3,30
28 x 28
47.500.404
10 Ks
4,50
35 x 35
47.500.505
4 Ks
8,30
42 x 42
47.500.606
2 Ks
10,40
54 x 54
47.500.707
2 Ks
14,40
76,1 x 76,1
47.500.808
1 Ks
43,00
88,9 x 88,9
47.500.909
1 Ks
60,00
108 x 108
48.500.202
1 Ks
78,00
popis/rozmery
obj. !.
12 x 12
15 x 15
balenie
€ / ks
Oblúk 45°
balenie
€ / ks
Oblúk 45°- jednohrdlý
balenie
€ / ks
47.515.000
10 Ks
2,40
47.515.101
10 Ks
2,95
18 x 18
47.515.202
10 Ks
3,05
22 x 22
47.515.303
10 Ks
3,20
28 x 28
47.515.404
10 Ks
4,40
35 x 35
47.515.505
4 Ks
8,05
42 x 42
47.515.606
2 Ks
10,40
54 x 54
47.515.707
2 Ks
14,70
76,1 x 76,1
47.515.808
1 Ks
45,00
88,9 x 88,9
47.515.909
1 Ks
60,00
108 x 108
48.515.202
1 Ks
79,00
73
CENNÍK 2012
Lisovacie tvarovky MAINSTEEL
T-kus
popis/rozmery
obj. !.
12 x 12 x 12
47.300.000
balenie
€ / ks
10 Ks
5,20
15 x 15 x 15
47.300.111
10 Ks
4,80
18 x 18 x 18
47.300.222
10 Ks
5,20
22 x 22 x 22
47.300.333
10 Ks
5,70
28 x 28 x 28
47.300.444
4 Ks
7,10
35 x 35 x 35
47.300.555
2 Ks
10,80
42 x 42 x 42
47.300.666
2 Ks
16,00
54 x 54 x 54
47.300.777
1 Ks
19,50
76,1 x 76,1 x 76,1
47.300.888
1 Ks
74,00
88,9 x 88,9 x 88,9
47.300.999
1 Ks
86,00
108 x 108 x 108
48.300.222
1 Ks
110,00
popis/rozmery
obj. !.
balenie
€ / ks
12 x 15 x 12
47.300.010
10 Ks
5,80
15 x 12 x 15
47.300.101
10 Ks
5,90
15 x 18 x 15
47.300.121
10 Ks
6,20
T-kus redukovaný
74
15 x 22 x 15
47.300.131
10 Ks
6,70
18 x 12 x 18
47.300.202
10 Ks
6,10
18 x 15 x 18
47.300.212
10 Ks
5,10
18 x 22 x 18
47.300.232
10 Ks
7,00
22 x 12 x 22
47.300.303
10 Ks
5,60
22 x 15 x 22
47.300.313
10 Ks
5,50
22 x 18 x 22
47.300.323
10 Ks
5,50
22 x 28 x 22
47.300.343
10 Ks
6,80
28 x 15 x 28
47.300.414
10 Ks
6,90
28 x 18 x 28
47.300.424
10 Ks
7,10
28 x 22 x 28
47.300.434
10 Ks
7,30
35 x 15 x 35
47.300.515
4 Ks
9,60
35 x 18 x 35
47.300.525
4 Ks
10,50
35 x 22 x 35
47.300.535
4 Ks
11,00
35 x 28 x 35
47.300.545
4 Ks
11,00
42 x 15 x 42
47.300.616
4 Ks
16,00
42 x 18 x 42
47.300.626
4 Ks
16,00
42 x 22 x 42
47.300.636
4 Ks
13,60
42 x 28 x 42
47.300.646
4 Ks
14,40
42 x 35 x 42
47.300.656
2 Ks
14,40
54 x 15 x 54
47.300.717
1 Ks
19,60
54 x 18 x 54
47.300.727
1 Ks
19,80
54 x 22 x 54
47.300.737
1 Ks
16,50
54 x 28 x 54
47.300.747
1 Ks
16,90
54 x 35 x 54
47.300.757
1 Ks
17,40
54 x 42 x 54
47.300.767
1 Ks
19,30
Lisovacie tvarovky MAINSTEEL
T-kus redukovaný
popis/rozmery
obj. !.
76,1 x 22 x 76,1
balenie
€ / ks
47.300.838
1 Ks
51,00
76,1 x 28 x 76,1
47.300.848
1 Ks
52,00
76,1 x 35 x 76,1
47.300.858
1 Ks
53,00
76,1 x 42 x 76,1
47.300.868
1 Ks
54,00
76,1 x 54 x 76,1
47.300.878
1 Ks
62,00
88,9 x 22 x 88,9
47.300.939
1 Ks
76,00
88,9 x 28 x 88,9
47.300.949
1 Ks
78,00
88,9 x 35 x 88,9
47.300.959
1 Ks
80,00
88,9 x 42 x 88,9
47.300.969
1 Ks
81,00
88,9 x 54 x 88,9
47.300.979
1 Ks
82,00
88,9 x 76,1 x 88,9
47.300.989
1 Ks
83,00
108 x 28 x 108
48.300.202
1 Ks
95,00
108 x 35 x 108
48.300.203
1 Ks
96,00
108 x 42 x 108
48.300.204
1 Ks
97,00
108 x 54 x 108
48.300.206
1 Ks
99,00
108 x 88,9 x 108
48.300.201
1 Ks
96,00
popis/rozmery
obj. !.
balenie
€ / ks
12 x 3/8“ x 12
47.303.000
10 Ks
10,10
12 x 1/2“ x 12
47.303.010
10 Ks
10,10
15 x 1/2“ x 15
47.303.111
10 Ks
6,30
18 x 1/2“ x 18
47.303.212
10 Ks
6,40
22 x 1/2“ x 22
47.303.313
10 Ks
6,90
22 x 3/4“ x 22
47.303.323
10 Ks
9,20
28 x 1/2“ x 28
47.303.414
10 Ks
7,60
28 x 3/4“ x 28
47.303.424
4 Ks
9,60
35 x 1/2“ x 35
47.303.515
4 Ks
10,60
35 x 3/4“ x 35
47.303.525
2 Ks
13,10
42 x 1/2“ x 42
47.303.616
2 Ks
16,00
42 x 3/4“ x 42
47.303.626
1 Ks
17,40
54 x 1/2“ x 54
47.303.717
1 Ks
18,60
54 x 3/4“ x 54
47.303.727
1 Ks
20,90
76 ,1 x 3/4“ x 76,1
47.303.828
1 Ks
66,00
T-kus, vnútorný závit
88,9 x 3/4“ x 88,9
47.303.929
1 Ks
86,00
108 x 3/4“ x 108
48.303.212
1 Ks
102,00
75
CENNÍK 2012
Lisovacie tvarovky MAINSTEEL
Prechod - prevle!ná ma"ca
popis/rozmery
obj. !.
3/4“ x 15
37.016.102
balenie
€ / ks
10 Ks
7,40
3/4“ x 18
37.016.202
10 Ks
7,70
1“ x 22
37.016.303
10 Ks
8,50
1 1/4“ x 28
37.016.404
4 Ks
11,00
1 1/2“ x 35
37.016.505
4 Ks
17,50
1 3/4“ x 42
37.016.607
4 Ks
26,36
2 3/8“ x 54
37.016.708
2 Ks
27,00
Prechod so šróbením - vnútorný závit
popis/rozmery
obj. !.
balenie
€ / ks
1/2“x 15
37.017.101
10 Ks
9,80
1/2“x 18
37.017.201
10 Ks
11,20
3/4“x 15
37.017.102
10 Ks
11,20
3/4“x 18
37.017.202
10 Ks
12,00
3/4“x 22
37.017.302
10 Ks
13,40
1“x 22
37.017.303
10 Ks
15,60
1“x 28
37.017.403
4 Ks
20,80
1 1/4“x 35
37.017.504
4 Ks
28,00
1 1/2“x 42
37.017.605
2 Ks
50,00
2“ x 54
37.017.706
2Ks
72,00
Prechod so šróbením - vonkajší závit
76
popis/rozmery
obj. !.
balenie
€ / ks
1/2“x 15
37.018.101
10 Ks
11,00
1/2“x 18
37.018.201
10 Ks
11,70
1/2“x 22
37.018.301
10 Ks
12,40
3/4“x 15
37.018.102
10 Ks
12,40
3/4“x 18
37.018.202
10 Ks
13,00
3/4“x 22
37.018.302
10 Ks
13,30
1“x 22
37.018.303
10 Ks
15,60
1“x 28
37.018.403
4 Ks
20,40
1 1/4“x 35
37.018.504
2 Ks
27,70
1 1/2“x 42
37.018.605
2 Ks
46,00
2“ x 54
37.018.706
1 Ks
75,00
Lisovacie tvarovky MAINSTEEL
Koleno - vonkajší závit
popis/rozmery
obj. !.
1/2“ x 15
balenie
€ / ks
47.422.101
10 Ks
6,30
1/2“ x 18
47.422.201
10 Ks
6,80
3/4“ x 22
47.422.302
10 Ks
8,50
popis/rozmery
obj. !.
balenie
€ / ks
15 x 15
37.209.100
10 Ks
6,70
22 x 22
37.209.300
10 Ks
9,00
28 x 28
37.209.400
10 Ks
11,10
popis/rozmery
obj. !.
balenie
€ / ks
76,1 / PN 6
37.621.800
1 Ks
100,00
Prechodové hrdlo - svorka
Príruba – PN 6 / PN 16
Nadoblúk
88,9 / PN 6
37.621.900
1 Ks
116,00
108 / PN 6
38.621.200
1 Ks
148,00
76,1 / PN 16
37.620.800
1 Ks
84,00
88,9 / PN 16
37.620.900
1 Ks
101,00
108 / PN 16
38.620.200
1 Ks
144,00
popis/rozmery
obj. !.
balenie
€ / ks
15 x 15
77.540.101
10 Ks
3,00
18 x 18
77.540.202
10 Ks
3,20
22 x 22
77.540.303
10 Ks
3,70
28 x 28
77.540.404
4 Ks
4,30
ø-ø
77
CENNÍK 2012
Príslušenstvo MAINSTEEL
Oblúk 90°- pred žený ø - ø
popis/rozmery
obj. !.
15
balenie
€ / ks
77.541.101
10 Ks
2,10
18
77.541.202
10 Ks
2,40
22
77.541.303
10 Ks
2,50
28
77.541.404
4 Ks
3,00
35
77.541.505
4 Ks
6,20
42
77.541.606
4 Ks
10,00
54
77.541.707
2 Ks
13,30
76,1
77.541.808
1 Ks
82,00
88,9
77.541.909
1 Ks
99,00
108
78.541.101
1 Ks
129,00
balenie
€ / ks
2 ks
3,10
Svorné šróbenie na pripojovací oblúk
popis/rozmery
obj. !.
15 x 3/4“
70.709.065
Šróbenie na pripojenie pripojovacích oblúkov k radiátorom, alebo ven"lom, mäkká oce
pochrómovaná, ur!ené pre potrubie MAINSTEEL a MAINOX.
Pripojovacia garnitúra k radiátorom
popis/rozmery
obj. !.
Pripojovacia garnitúra
Koncový uzáver
balenie
€ / ks
80.902.300
1 Ks
69,90
80.902.302
1 Ks
4,80
Pre pripojenie radiátorov na okruh kúrenia v spojení s adaptérom pre rôzne potrubné
systémy.
Adaptér na MAINOX / MAINSTEEL
popis/rozmery
obj. !.
Adaptér 15
balenie
€ / ks
80.902.310
1 Ks
5,60
Adaptér 18
80.902.311
1 Ks
5,80
Adaptér 22
80.902.312
1 Ks
6,00
Vhodné pre pripojovacie garnitúry.
78
PRÍSLUŠENSTVO A NÁRADIE
PRE MAINOX A MAINSTEEL!
CENNÍK 2012
Príslušenstvo MOX / MST
Tesniaci krúžok NBR, !ervený
popis/rozmery
obj. !.
15
balenie
€ / ks
75.900.021
10 ks
0,90
18
75.900.022
10 ks
1,00
22
75.900.023
10 ks
1,10
28
75.900.024
10 ks
1,30
35
75.900.025
10 ks
1,40
42
75.900.026
10 ks
1,80
54
75.900.027
10 ks
2,20
76,1
75.900.028
1 ks
5,00
88,9
75.900.029
1 ks
7,30
108
76.900.003
1 ks
14,00
Vyrobené z NBR - použi"e v tvarovkách MAINOX a MAINSTEEL.
Pre médium olej a stla!ený vzduch.
Plochý tesniaci krúžok EPDM
popis/rozmery
obj. !.
balenie
€ / ks
3/4“ – 15/18
75.900.031
10 ks
0,60
1“ – 22
75.900.032
10 ks
0,70
5/4“ – 28
75.900.033
10 ks
0,90
3/2“ – 35
75.900.034
10 ks
1,10
1 3/4“ – 42
75.900.035
10 ks
1,20
2 3/8“ – 54
75.900.036
10 ks
1,30
Vyrobené z EPDM - použi"e v šróbeniach MAINOX a MAINSTEEL.
Tesniaci krúžok EPDM
80
popis/rozmery
obj. !.
15
18
balenie
€ / ks
75.900.001
10 ks
0,30
75.900.002
10 ks
0,40
22
75.900.003
10 ks
0,45
28
75.900.004
10 ks
0,50
35
75.900.005
10 ks
0,60
42
75.900.006
10 ks
0,80
54
75.900.007
10 ks
0,95
76,1
75.900.008
1 ks
1,90
88,9
75.900.009
1 ks
2,20
108
76.900.001
1 ks
4,20
Vyrobené z EPDM - použi"e pri tvarovkách MAINOX a MAINSTEEL.
Ur!ené pre vodu, zmesi voda-glykol a štandardné aplikácie.
Príslušenstvo a náradie MOX / MST
Tesniaci krúžok FPM
popis/rozmery
obj. !.
15
balenie
€ / ks
75.900.011
10 ks
0,80
18
75.900.012
10 ks
1,00
22
75.900.013
10 ks
1,10
28
75.900.014
10 ks
1,20
35
75.900.015
10 ks
1,60
42
75.900.016
10 ks
2,50
54
75.900.017
10 ks
2,70
76,1
75.900.018
1 ks
4,00
88,9
75.900.019
1 ks
5,90
108
76.900.002
1 ks
11,20
Vyrobené z FPM - použi"e pri tvarovkách MAINOX a MAINSTEEL.
Pre solárne zmesi, DIN ISO 1629 / FKM (ASTM D 1418)
Rezák potrubia
popis/rozmery
obj. !.
12 - 35 mm
35 - 60 mm
balenie
€ / ks
60.952.213
1 Ks
88,75
60.952.214
1 Ks
188,03
balenie
€ / ks
Na potrubie MAINOX a MAINSTEEL.
Univerzálny odhrotova!
popis/rozmery
obj. !.
6 - 35 mm
60.952.210
1 Ks
93,08
10 - 54 mm
60.952.211
1 Ks
131,21
Na potrubie Mainox a Mainsteel.
81
CENNÍK 2012
Náradie
Lisovacie náradie UAP 2 aku
popis/rozmery
obj. !.
UAP 2 / 15 - 54
balenie
€ / ks
60.952.200
1 Ks
2 150,00
Náhradný akumulátor
60.952.201
1 Ks
198,00
Nabíja!ka
60.952.202
1 Ks
175,00
Na radiálne lisovanie systémov MAINOX a MAINSTEEL pre lisovacie !e uste dimenzie
15-54 mm a lisovaciu re#az 42 – 54 (iba s adaptérom), v!ítane akumulátora 12 V / 3,0 Ah
a nabíja!ky. Dodávka v kufríku z oce ového plechu.
Lisovacie náradie UNP 2, napájanie zo siete
Ur!ené pre lisovacie náradie:
Ø
popis/rozmery
obj. !.
UNP 2 / 15 - 54
60.952.200.1
balenie
€ / ks
1 Ks
2 050,00
Na radiálne lisovanie systémov MAINOX a MAINSTEEL pre lisovacie !e uste dimenzie
15-54 mm a lisovaciu re#az 42 – 54 (iba s adaptérom), napájanie zo siete . Dodávka v kufríku
z oce ového plechu.
Lisovací náradie UAP 4L aku
popis/rozmery
obj. !.
UAP 4L / 15 - 108
Náhradný akumulátor
balenie
€ / ks
60.953.200
1 ks
3 506,00
60.953.201
1 ks
321,00
Sie#ový adaptér 18V/230V
60.953.211
1 ks
392,00
Nabíja!ka UAP 4L
60.953.221
1ks
226,01
Na radiálne lisované spoje MAINOX a MAINSTEEL, lisovacie !e uste a re#aze rozmerov
15 - 108 mm, v!ítane akumulátoru 18V / 3,0 Ah, nabíja!ky a síe#ového adaptéru.
Dodávka v kufríku z oce ového plechu.
Ur!ené pre lisovacie náradie:
%
Upozornenie
Na prácu s lisovacím náradím MAINOX a MAINSTEEL používajte:
Lisovacie !e uste
M (KSP 3)
Lisovacie náradie
UAP 2
dimenzia 15 - 35 mm s !e us#ami
dimenzia 42 - 54 mm s re#azou
UAP 4L
dimenzia 15 - 35 mm s !e us#ami
dimenzia 42 - 108 mm s re#azou
Ak máte iné lisovacie náradie, montáž s ním vykonávajte len na doporu!enie a písomné potvrdenie!
82
Náradie
Lisovacie !e uste M-Kontur
popis/rozmery
obj. !.
15
60.952.001
1 ks
Ø %
18
60.952.002
1 ks
Ø %
163,00
22
60.952.003
1 ks
Ø %
163,00
28
60.952.004
1 ks
Ø %
175,00
35
60.952.005
1 ks
Ø %
199,00
popis/rozmery
obj. !.
Lis. re#az 42 v!. adaptéra
60.952.015
Lis. re#az 54 v!. adaptéra
60.952.016
balenie
€ / ks
163,00
Lisovacia re#az M-Kontur
Adaptérová !e us#, jednotlivo 60.953.222.1
balenie
€ / ks
1 ks
Ø %
1 452,00
1 ks
Ø %
1452,00
1 Ks
Ø %
2 246,00
Len pre dimenzie 42 - 54.
Adaptérová !e us#
popis/rozmery
obj. !.
Adaptérová !e us#
60.953.222
balenie
€ / ks
1 ks
%
798,00
Len pre dimenzie 76,1 - 108.
Lisovacia re#az M-Kontur
popis/rozmery
obj. !.
Lis. re#az 76,1 LP
60.952.009.1
1 Ks
%
1 650,-
Lis. re#az 88,9 LP
60.952.010.1
1 Ks
%
1 705,-
Lis. re#az 108 LP
60.952.011.1
1 Ks
%
2 040,-
balenie
€ / ks
Pozor: Dodávka bez adaptérovj !e uste.
83
Download

Katalog-ceník MAINCOR SK 2012