KAN
K
TO
ÁBY
ÝN
OK
LSK
BYT
NÁ
ŠKO
K
Ý
ČN
YTO
B
ULI
K
NÁ
TO
VÝ
ŇO
ÁBY
ŠAT
ON
OK
KY
STR
BYT
ÔC
GA
NÁ
OM
KY
ÝA
ÉP
OV
ÁRS
LSK
CEL
ŠKO
TEL
HO
KATALÓG
ŠKOLSKÝCH
POMÔCOK
2010/2011
os- e
n
č
olo rú st
p
o
s
o
óg
ne u, kt e si
g
e
a
ed
v m ôver h sm kolp
ť
c
d
š
a
í
il
ov , za roko aja ch
k
m
a
.
d
,
a
oď s.r.o lých i pre olský kých
i
p
l
s
te
me tok plynu blast aji šk škol te si
a
e
r
c
o
u
de
by
ed
óg
ch
dbe
m ý ná ili. V rhu v v pr katal a bu nom o
á
a
j
k
V
v
t
ní
e
sa škols preja na ale a vený ujme e v d u pro
ž
e
u
i
Vá
rad vý a roky ozíci tku, vyno ka za ovan talóg
y
m
a
p
u
o
č
rvo kov nulé dnú o náb šame pon í vyu om k
v
p
x
ko
ly pre éh
č naš
á aša
V
e
b
p
l
h
n
i
o
u
A a
k
r
o
ľa
n
ti
z
výr ou je h
li p škols ám p Vás ám u fili v y.
a
h
m
v
a
c
ši mosť ašic N
ná udo pred az V , že rý V natr ránk
a
n
j
n
r
e
E
t
b
vy ho a . Te fam r, kto čo ne vé s
gn ozre mie DIN i
s
k
ú
ó
e
s
m
ské ôco a d tova a nie webo
a d . Sa rgon ormy očno ytk
m
a
ť
n
l
v
e
j
o
n
b
o
o
po ôc ybra ste naše
ývo zník lasti ysle t sp nt ná ole
m ťv
v
y
o
e
á
b
t
a
p
e
o
dy ák
zm fik
.P
k b tív
die
ren m z sov v ný v certi sortim rsky uspo ve re. A navš
t
á
á
i
e
i
ti
l
e
o
l
a
b
p
ý
ob Vás
jem otre pred riad ov m irok ance vede h inš su
d
p
a es je obk te š ný k me tnyc bla
sím
sle me
m
s
e
er
l
tá
ýr
jo
ie
jde
e
oc
stá obuj nor ý pr ina v e ná mod , aby aj š sa a pred
u
Ne pôs anie robn äčš nuk
po a to í, ale eme ary,
v
s iav Vý
o
o
i
j
n
n
v,
h
r
b
p
p
ko ich
rž ov. 000 a ašej olské rali riade Venu cie,
b
d
o
e
.
a
á
k
do obk 1:2 V n
aš
ýr
o š e zam ých z radov štaur bne. nt v by n jte a
r
0
.
ý
h
0
T
v
9
ú
ha
re odo ime tre
ER
bn
cké m
ISO UV C klasi osti s a uče kých pre a p sort jiť po nevá
s
u
k
,
ti T - od sobn škôl mest bytk byto rame poko varu
s
s
ô
á
á
o
á
Vá
ku ej p reby h aj ho n vý n ytv re u re t
e
ž
v
c
š
t
na iť po ecný lárne riéro ieľ: j mie výbe
me
a
f
c
i
j
e
ú
r
ko ií, ob popu exte diný
áln dy p
a d v.
,
m
,
c
i
i
e
i
y
x
c
ra
o
tú eľm sál da j
ma iete
prá zník
v
é
e
j
t
v
i
v
t
v
e
e
še
ka
ne
ško
Va h zá
ná dujem hcem k si
o
c
v
c
ov kojný
Sle rým ov. A .
h
c
o
kto azník nám
spe e sp
a
ú
e
k
d
t
rín i
a
zá olaj
eľa v ra
t
v
st
Ka
ám ame
zav
vá oločno
o
V
r
p
e
ít
e
elg nateľ s
em priv
F
j
a
o
K
Pr koro
s
o
č
,
via
www.alexpomocky.sk
Obsah
Slovenský jazyk ........................................ 4.
Cudzí jazyk ............................................. 8.
ALEX KOVOVÝ A ŠKOLSKÝ NÁBYTOK, s.r.o.
Hadovská 870
945 01 Komárno
Matematika ............................................14.
Fyzika ..................................................26.
Biológia ................................................34.
Doprava ................................................47.
Geografia, vlastiveda .................................48.
Dejepis .................................................60.
035 / 7742 355, 7742 357
Chémia .................................................64.
Výtvarná výchova ....................................69.
Hudobná výchova ....................................80.
Telesná výchova ......................................88.
035 / 7742 356
Stenové vešiaky inak ............................... 104.
Etická a sexuálna výchova ........................ 105.
Škatuľové zostavy .................................. 106.
Jazykové laboratóriá .............................. 110.
0905 / 260 130
Interaktívne technológie .......................... 112.
Šatňové skrine ...................................... 119.
Objednávkový formulár ........................... 122.
[email protected]
www.alexnabytok.sk
www.alexpomocky.sk
ZĽAVY: 2% na učebné pomôcky pri nákupe nad 1200 € bez DPH.
ZÁRUKA: na všetky učebné pomôcky platí 2 ročná záruka!
DOPRAVA: pri objednávke nad 330 € doprava ZDARMA!
k
y
az
1.
j
ý
sk
n
e
ov
Sl
58
508
BBD
07
LE9
LE906
Pieskové písmená - malé písmená
Cena bez DPH
Cena s DPH
€ 42,31
€ 50,35
Táto pomôcka pomáha rozvíjať správne návyky písania písmen. Deti
zmyslami vnímajú postup: počujú znenie písmen, vidia ich a prostredníctvom prstov cítia ako sa píšu. Obsah: 26 vyrezaných pieskových písmen na
pevnej podložke 16x13cm.
LE907
Pieskové písmená - veľké písmená
Cena bez DPH
Cena s DPH
€ 42,31
€ 50,35
Táto pomôcka pomáha rozvíjať správne návyky písania písmen. Deti
zmyslami vnímajú postup: počujú znenie písmen, vidia ich a prostredníctvom prstov cítia ako sa píšu. Obsah: 26 vyrezaných pieskových písmen na
pevnej podložke 16x13cm.
06
LE9
LE908
Krabica na pieskové písmená
Cena bez DPH
Cena s DPH
€ 6,86
€ 8,16
Drevená krabica na pieskové písmená, rozmery 18,5x15x11,5 cm.
08
LE9
01
LE9
LE901
Magnetické písmená
Cena s DPH
€ 7,76
€ 9,23
52 magnetických písmen (5cm) - 26 veľkých a 26 malých. Balené v drevenej krabičke s plastovým uzáverom, rozmery 16,5 x 14,5 x 5 cm.
BBD50858
Magnetická tabuľa
p
20LE9 20-z
LE9
Cena bez DPH
Cena bez DPH
Cena s DPH
€ 7,40
€ 8,81
Magnetická tabuľka popisovateľná stierateľnými fixami. Rozmery 40 x 28
cm.
LZM900
Plastový panel na kartičky
LE920-z
Tabuľka pre začiatočníkov
Cena bez DPH
Cena s DPH
€ 33,84
€ 40,27
Cena bez DPH
Cena s DPH
€ 18,35
€ 21,84
6 veľkých obojstranne potlačených tabuliek 36 x 30 cm stimulujúcich koordináciu zraku a hmatu, rozvíjajúcich koncentráciu a pohybové zručnosti.Vhodné pre pravákov aj ľavákov. 12 krásnych obrázkov, nácvik a precvičovanie prvých čiar. Na písanie použite akvarelové ceruzky.
900
LZM
LE920-p
Tabuľa pre pokročilých
Cena bez DPH
Cena s DPH
€ 14,59
€ 17,36
6 veľkých obojstranne potlačených tabuliek 30 x 25 cm stimulujúcich koordináciu zraku a hmatu, rozvíjajúcich koncentráciu a pohybové zručnosti
pri nácviku písania písmen. Vhodné pre pravákov aj ľavákov. 12 cvičení s
rôznymi predlohami. Na písanie použite akvarelové ceruzky.
4
LE920-1
1-linajková tabuľa
Cena bez DPH
Cena s DPH
€ 12,52
€ 14,90
24 x 20 cm jednostranne potlačená 1-linajková tabuľka na nácvik písania.
Z opačnej strany čistá na voľné kreslenie a precvičovanie. Každá v balení
po 10 ks. Na písanie použite akvarelové ceruzky.
LE920-3
3-linajková tabuľa
Cena bez DPH
Cena s DPH
€ 12,52
€ 14,90
24 x 20 cm jednostranne potlačená 3-linajková tabuľka na nácvik písania.
Z opačnej strany čistá na voľné kreslenie a precvičovanie. Každá v balení
po 10 ks. Na písanie použite akvarelové ceruzky.
LZS201
Abeceda obrazy
Cena bez DPH
Cena s DPH
€ 20,26
€ 24,11
LE920-1
LE920-3
Farebne atraktívny súbor nápovedných obrázkov spolu s malými a veľkými, písanými a tlačenými písmenkami. Dôraz je kladený na výraznosť a
jednoduché osvojenie nápovedných obrázkov. Obsah: 36 kartónových obrazov, formát A4.
LZS001
Miniabeceda
Cena bez DPH
Cena s DPH
€ 14,07
€ 16,74
Veľké a malé, tlačené a písané písmená abecedy na kartičkovom formáte
pre denné precvičovanie písmen, neskôr slov a viet. S hlavným využitím
na plastovej tabuli, ktorá umožňuje jednoduché vystavenie a zobrazenie
písmen. Obsah: 150 kartičiek, každá o veľkosti 4,7x4,7 cm.
LZS151
Abeceda na kartách-písané písmená
Cena bez DPH
Cena s DPH
€ 10,54
€ 12,54
LZS201
LZS001
LZS151
Praktická učebná pomôcka pri nácviku čítania a písania jednotlivých
písmen abecedy. V ponuke veľké a malé písmená+nápovedné obrázky,
obojstranne, farebne tlačené. Využitie na magnetickej tabuli, na lavici
pri individuálnej alebo kolektívnej práci žiakov. Obsah: 112 ks kartičiek,
rozmer: 9,5x6,5 cm.
Abeceda na kartách-tlačené písmená
Cena bez DPH
Cena s DPH
€ 10,54
€ 12,54
Praktická učebná pomôcka pri nácviku čítania a písania jednotlivých písmen abecedy. V ponuke veľké a malé písmená + nápovedné obrázky, obojstranne, farebne tlačené. Využitie na magnetickej tabuli, na lavici pri individuálnej alebo kolektívnej práci žiakov. Obsah: 112ks kartičiek, rozmer: 9,5x6,5 cm.
LZS100
Písmenkový kalendár
Cena bez DPH
Cena s DPH
€ 7,32
€ 8,71
LZS100
LZS150
Pomôcka pre jednoduché a názorné precvičovanie tvorenia slabík. Vedľa seba uložené kalendáriky umožnia žiakom tvoriť viacslabičné slová. Obsah: kalendár 18x11cm (8 malých a veľkých spoluhlások, 12 samohlások).
LZS003
Učíme sa abecedu
Cena bez DPH
Cena s DPH
€ 8,78
€ 10,45
Praktická učebná pomôcka zameraná na nácvik a upevnenie abecedy. Pri tvorivých hrách s abecedou môžete opäť využiť široký výber obrázkových pomôcok v našej ponuke. Obsah: 8ks magnetických obrázkov
(405x106mm, resp. 112x106 mm) a 50 kartičiek písmenami (47x47mm).
LZS002
Slabiková skladačka 1
Cena bez DPH
Cena s DPH
€ 17,56
€ 20,90
Slabiková skladačka je vhodná do 1.ročníka v 1.polroku ako nácvičná pomôcka na upevnenie učiva. Zahŕňa prvých 10 písmen: A,M,E,L,I,V,U,S,O,J
preberaných v súčasných šlabikároch, z ktorých sú vytvorené slabiky. Obsah: 189 kartičiek so slabikami (7,5X4,5 cm) + magnety.
LZS003
LZS002
SLOVENSKÝ JAZYK
LZS150
5
LZS004
Delenie hlások
Cena bez DPH
Cena s DPH
€ 11,42
€ 13,59
Univerzálna vyvodzovacia pomôcka do druhého ročníka na delenie hlások.
Pomôcka je doplnená grafickými obrázkami na pochopenie pojmov hláska
a písmeno a znakmi a názvami didaktických znamienok: dĺžeň, mäkčeň,
vokáň a dve bodky. Obsah: 118 kariet + magnety, veľkosť: 4,7x4,7 cm.
LZS020
Slovné druhy
Cena bez DPH
Cena s DPH
€ 28,20
€ 33,56
Dôležitá pomôcka určená na vyvodenie a upevňovanie učiva o slovných
druhoch. Obsah: 183 ks pracovných kariet z kartónu + magnety.
LZS050
Vybrané slová
Cena bez DPH
Cena s DPH
€ 8,78
€ 10,45
Materiál: veľké kartónové obrazy na stenu alebo tabuľu. Rozmer: 45x16
cm/8 ks + magnety.
LZS020
LP109
Poslúchaj ma jazýček-malý formát
Cena bez DPH
Cena s DPH
€ 14,07
€ 16,74
Súbor 130 obrázkov je výrazným pomocníkom pre učiteľa na hodinách.
Pomáha pochopiť význam hlásky v slove, ďalej viesť k správnej výslovnosti problémových hlások v slovách. Rozvíja cit pre fonematický sluch. Rozmer: 9,5x6,5 cm.
LZS004
LP129
Poslúchaj ma jazýček-veľký formát
LZS050
Cena bez DPH
Cena s DPH
€ 29,08
€ 34,61
Súbor 130 obrázkov je výrazným pomocníkom pre učiteľa na hodinách.
Pomáha pochopiť význam hlásky v slove, ďalej viesť k správnej výslovnosti problémových hlások v slovách. Rozvíja cit pre fonematický sluch.
Rozmer: 13x9,5 cm.
LP453
Ako sa vyrábajú potraviny I.
LP453
LP109
Cena bez DPH
Cena s DPH
€ 13,13
€ 15,62
Ako sa dostanú potraviny až na náš stôl? Na tieto otázky vám dajú odpoveď pomôcky, v ktorých nájdete päť postupov (chlieb, mlieko, med, minerálna voda, pomaranč). Obsah: 34 ks pracovných kariet. Rozmer: 9x9
cm.
LP454
Ako sa vyrábajú potraviny II.
Cena bez DPH
Cena s DPH
€ 13,13
€ 15,62
Jednotlivé sekvencie obsahujú výrobný proces, spolu so scénou ukazujúcou prípravu a výrobu rôznych potravinových výrobkov. Obrázky v danom
príbehu sú vybavené farebným pásikom, ktorý umožňuje dieťaťu vlastnú
kontrolu prikladania obrázkov v správnom poradí (vajíčko, soľ, paradajka,
olej, ryža). Obsah: 34 ks pracovných kariet. Rozmer: 9x9 cm.
LP454
LZS031
LP129
Farby (Sj)
Cena bez DPH
Cena s DPH
€ 12,80
€ 15,23
Súbor obrázkov a textových kartičiek určených pre jazyky, umožňuje nácvik, precvičovanie a upevňovanie slovnej zásoby, tvorenie viet a dialógov
k téme farby. Materiál: magnetické obrázky z pevného kartónu. Obsah:
9x9 cm/24 ks, 9x4,5 cm/15 ks.
LZS039
Čas II.(Sj)
LZS031
6
Cena bez DPH
Cena s DPH
€ 18,49
€ 22,00
Pestrý súbor magnetických obrázkov na precvičovanie a upevňovanie slovnej zásoby k téme dni v týždni a ročné obdobia. Doplnená textovými kartičkami na osvojenie názvom mesiacov, ročných období, dní, častí dňa a
prísloviek času. Materiál: magnetické obrázky z pevného kartónu. Obsah:
18x18 cm/4 ks, 9x9 cm/11 ks, 9x4,5 cm/39 ks.
LZS039
Nástenné tabule ABC
Slovenčina videofilmy
100x70cm, laminované, s lištou z umelej hmoty
Cena bez DPH
Cena s DPH
M001S
Malé písané písmená
€ 8,17
€ 9,72
M002S
Veľké písané písmená
€ 8,17
€ 9,72
M003S
Malé tlačené písmená
€ 8,17
€ 9,72
M004S
Veľké tlačené písmená
€ 8,17
€ 9,72
M005S
Súprava nástenných tabúľ-4ks
€ 32,54
€ 38,72
na nosiči DVD
Kód
Názov
U61460 DVD slovenčina
Cena bez DPH
Cena s DPH
€ 42,95
€ 51,11
Význam slovenčiny, Rozprávky, Jazyk a folklór, Pavol Orságh Hviezdoslav.
U61462 DVD slovenčina
€ 42,95
€ 51,11
Banka mojich slov, Krása recitácie, Prečo mám rád slovenčinu, Učitelia o
slovenčine.
U61463 DVD slovenčina
€ 42,95
€ 51,11
Nárečia, Matica slovenská, Každý sme učiteľom slovenčiny, Komunikácia.
U61465 DVD slovenčina
€ 42,95
€ 51,11
Myšlienky sú riekami slov, Hory a krásy Slovenska v slovenčine, Tvorivé písanie, Vieme rozprávať?
U61467 DVD slovenčina
€ 42,95
€ 51,11
Súčasná slovenská literatúra, Za kultúrou slovenčiny, Názvy obcí a miest,
Vývin slovenského jazyka
M001S
M003S
M002S
M004S
Cena bez DPH
Cena s DPH
€ 42,95
€ 51,11
Osobnosti Slovenska videofilmy na nosiči DVD
U63807
J.I.Bajza, A.Bernolák, J.Cikker, M.S.Trnavský.
U63827
P.Dobšinský, J.Kalinčiak, Ľ.Štúr, P.O.Hviezdoslav.
U63843
J.Alexy, M.A.Bazovský, M.Benka, P.M.Bohúň.
U63809
S.Chalupka, J.Palkovič, A.Matuška, J.Jesenský.
U63815
Ľ.Fulla, D.Skutecký, G.Dusík, E.Suchoň.
U63816
J.Hollý, J.Kráľ, J.M.Petzval, J.Fándly.
U63817
M.Galanda, D.Jurkovič, R.Dilong, A.Sládkovič.
U63818
J.G.Tajovský, S.H.Vajanský, F.Švantner, J.Smrek.
U63822
J.Botto, J.Čajak, Š.Osuský, J.Jesénius.
U63821
Ľ.Podjavorinská, L.Poppová, J.M.Hurban, M.R.Štefánik.
U63813
M.Figuli, B.Slančíková-Timrava, V.Figuš-Bystrí, D.Chrobák.
U61472
J.Golian, Š.Moyzes, M.M.Harminc, J.Kollár.
U61474
D.Tatarka, F.Štefunko, C.Majerník, M.Rúfus.
U63823
J.Papánek, D.Rapant, M.Bel, S.Mikovíni.
U61470
J.Mudroch, J.Kostra, R.Viest, J.Dekret-Matejovie.
U63826
M.M.Hodža, P.J.Šafárik, T.Vansová, E.Maróthy-Šoltésová.
U63839
M.Laluha, J.C.Hronský, M.Kvetko, E.Wagner.
U63814
A.Dubček, J.kardinál Tomko, J.Vojtaššák, A.Trizuliak.
SLOVENSKÝ JAZYK
M005S
7
k
y
az
j
í
dz
Cu
2.
MDV32010
Abeceda
Cena bez DPH
Cena s DPH
€ 29,65
€ 35,28
Obsahuje 108 fotografií a 108 slov zodpovedajúce slovesám alebo činnostiam znázornených na jednotlivých fotografiách. Ich didaktickým poslaním
je prispievať k rozširovaniu slovnej zásoby a obohacovať ústne a písomné
vyjadrovanie. Je možné objednať v Aj, Fr, N, Š.
M0008
Nemecká ABC
Cena bez DPH
Cena s DPH
€ 8,17
€ 9,72
Nástenná tabuľa. Rozmery 100x70cm, laminované, s lištou z umelej hmoty.
M0009
Anglická ABC s obrázkami
MDV32010
Cena bez DPH
Cena s DPH
€ 8,17
€ 9,72
Nástenná tabuľa. Rozmery 100x70cm, laminované, s lištou z umelej hmoty.
BLR7094
Veľká kniha abecedy
Cena bez DPH
Cena s DPH
€ 35,90
€ 42,72
Každý sa bude učiť abecedu novým spôsobom, ktorý nám priblíži veľké a
malé písmená, krátke a dlhé hlásky. Kniha so špirálovým viazaním. Rozmery: 40x55 cm.
BLR3037
BLR3037
Kreatívny písací Flip Chart
Cena bez DPH
Cena s DPH
€ 11,90
€ 14,16
Obojstranný Flip Chart s kartičkami a skutočnými fotografiami pozýva študentov na písanie alebo prerozprávanie nových príbehov. Obsahuje 60 kariet a sprievodcu. Rozmery: 36x12,5 cm.
BLR7094
BLR7172
Kniha rýmovačiek a slovných druhov
Cena bez DPH
Cena s DPH
€ 35,90
€ 42,72
Premeňme precvičovanie slovnej zásoby, slovných druhov, čítanie jednoduchých slov a výslovnosť na zábavu. Každá strana obsahuje jeden slovný
druh a učí spájať obrázky s textom. Rozmery: 40x55 cm.
BLR5398
BLR7172
BLR5398
Veľký Flip Chart s obrázkami
Cena bez DPH
Cena s DPH
€ 18,90
€ 22,49
Získajte zručnosti v komunikácií a v písaní vrátane slovíčok, počúvania
a rozprávania so skutočnými obrázkami z 20 tém. Špirálovitý stojan s 10
obojstrannými stranami je možné aj zavesiť. Vrátane 24 stranového kopírovateľného pracovného zošita,vďaka ktorému môžu žiaci vykonávať zadanie aj doma. Veľkosť: 37x50cm. Obrázky zo skutočného života.
BBD35398
Nákupný zoznam
BBD35389
8
Cena bez DPH
Cena s DPH
€ 14,61
€ 17,39
Kto prvý vloží do nákupného košíka potraviny, ten vyhrá. Pre 2-4 hráčov.
Obsah: 4 nákupné košíky, 4 zoznami v angličtine, 32 kariet s potravinami.
BBD36103
BBD36103
Párovanie dvojíc obrázok-veta
Cena bez DPH
Cena s DPH
€ 16,27
€ 19,36
Ku ktorému obrázku sa hodí táto veta? Nech žiaci prisúdia k obrázkom
krátke vety v angličtine. Dá sa používať ako prikladacia hra alebo na cvičenie pamäťových schopností. Obsah: 160 ks laminovaných kariet.
BBD36104
Yes or no karty
Cena bez DPH
Cena s DPH
€ 14,61
€ 17,39
Zábavná hra pre deti učiace sa angličtinu, prispôsobuje sa úrovni ich vedomostí. Príručka zošitu nápadov v angličtine. Obsahuje 80 ks laminovaných kariet.
BLR0351
Cena bez DPH
Cena s DPH
Stena slov
€ 19,90
€ 23,68
Vystavte si slová zo slovnej zásoby kdekoľvek v triede! Vyveste alebo postavte obrovskú stierateľnú stenu slov, aby bola k dispozícií pre celú triedu. Je vhodná na zdokonaľovanie slovnej zásoby, pravopisu, fonetiky a na
zapamätanie si slov. Priložená je príručka s aktivitami. Rozmery: 110x70
cm v otvorenej forme.
BBD36104
BLR2246
Vrecúšková tabuľka-Abecedné centrum
BLR2246
BLR0351
Cena bez DPH
Cena s DPH
€ 26,20
€ 31,18
Vďaka jasným farbám a pôvabným obrázkom predstavuje táto vrecúšková tabuľka zábavný spôsob precvičovania písmen, zvukov, stavby slov, pravopisu atď. Tabuľka z nylonu s rozmermi 71x86,5 cm obsahuje tri priesvitné vrecúška na výstavu kariet a navyše jedno ďalšie vrecúško na ukladanie. Obsahuje 156 obrázkových kariet (na jednej strane s obrázkom, na
druhej so slovíčkom), 52 písmenkových kariet, 4 prázdne karty a príručku s aktivitami.
BLR2798
Farmárská vrecúšková tabuľka
Cena bez DPH
Cena s DPH
€ 19,50
€ 23,21
Oboznámte deti so začiatkami matematiky, vedy a čítania vychádzajúc z
určitej témy-pomocou tejto všestrannej ilustrovanej tabuľky! Pomáha deťom spoznávať písmená a zvuky, samohlásky a spoluhlásky, stavbu slov,
čísla (0-9), počítanie, triedenie a klasifikáciu. Obsahuje 115 dvojstranných
kariet a príručku s aktivitami. Ohňovzdorná tabuľka z nylonu so slučkou na
vešanie má rozmery 70x97,5 cm.
BLR2798
BLR2494
MDV20090
BLR2494
Vrecúšková tabuľka -Potravinová pyramída
Cena bez DPH
Cena s DPH
€ 16,90
€ 20,11
MDV20090
Samovzdelávací diktát slovies
MDV20050
Cena bez DPH
Cena s DPH
€ 47,44
€ 56,45
Obsahuje 108 fotografií a 108 slov, zodpovedajúce slovesám alebo činnostiam znázornených na jednotlivých fotografiách. Ich didaktickým poslaním
je prispievať k rozširovaniu slovnej zásoby a obohacovať ústne a písomné
vyjadrovanie. Je možné objednať v Aj, Fr, N.
MDV20050
Samovzdelávací diktát podstatných mien
Cena bez DPH
Cena s DPH
€ 47,44
€ 56,45
Obsahuje 108 fotografií a 108 slov zodpovedajúce slovesám alebo činnostiam znázornených na jednotlivých fotografiách. Ich didaktickým poslaním
je prispievať k rozširovaniu slovnej zásoby a obohacovať ústne a písomné
vyjadrovanie. Je možné objednať v Aj, Fr, N.
CUDZÍ JAZYK
Tabuľka je rozdelená na šesť farebne odlíšených častí-zvlášť pre všetkých
šesť potravinových skupín. Tabuľka je vyrobená z pevnej nylonovej látky
a v každej časti obsahuje priesvitné vrecúška na vystavenie priložených
obrázkových výživových kartičiek do vrecúškovej tabuľky. Každá časť je
označená názvom príslušnej potravinovej skupiny. Tabuľka obsahuje aj kovové slučky na vešanie. Jej rozmery sú 102x104 cm.
9
Dominový rýchlotest
Cena bez DPH
Cena s DPH
€ 5,25
€ 6,25
Domino rýchlotest obsahuje v jednom balení 5 samostatných sád tak, aby mohli pracovať súčasne piati žiaci alebo päť skupiniek. Každá sada obsahuje 10 kartičiek so slovnou
zásobou z daného okruhu. Obsah: 5x10 laminovaných kartičiek z 2mm kartónu. Kartička:
7,5x2,5 cm.
LZA500/LZN500
Domino-čísla (Aj, Nj)
LZA501/LZN501
Domino-farby (Aj, Nj).
LZA502/LZN502
Domino-hračky (Aj, Nj).
LZA503/LZN503
Domino-trieda (Aj, Nj).
LZA504/LZN504
Domino-rodina (Aj, Nj).
LZA505/LZN505
Domino-ovocie (Aj, Nj).
LZA506/LZN506
Domino-zelenina (Aj, Nj).
LZA507/LZN507
Domino-oblečenie (Aj, Nj).
LZA500-LZN507, LZA534, LZA535
LZA534
Cena bez DPH
Cena s DPH
€ 39,66
€ 47,20
Cena bez DPH
Cena s DPH
€ 39,66
€ 47,20
LZA031
Cena bez DPH
Cena s DPH
Farby (Aj)
€ 12,80
€ 15,23
Domino-balík (Aj) - 8 domín.
LZA535
Domino-balík (Nj) - 8 domín.
Súbor obrázkov a textových kartičiek určených pre jazyky, umožňuje nácvik, precvičovanie a upevňovanie slovnej zásoby, tvorenie viet dialógov
k téme farby. Materiál: kartóny z pevného kartónu, hrúbka 2mm, na zadnej strane opatrené magnetom. Obsah: ilustrované obrázky 9x9 cm a textové kartičky 4,5x9 cm.
LZN031
Cena bez DPH
Cena s DPH
Farby (Nj)
€ 12,80
€ 15,23
Súbor obrázkov a textových kartičiek určených pre jazyky, umožňuje nácvik, precvičovanie a upevňovanie slovnej zásoby, tvorenie viet dialógov
k téme farby. Materiál: kartóny z pevného kartónu, hrúbka 2mm, na zadnej strane opatrené magnetom. Obsah: ilustrované obrázky 9x9 cm a textové kartičky 4,5x9 cm.
LZA030
Čísla a tvary (Aj)
Cena bez DPH
Cena s DPH
€ 12,80
€ 15,23
LZA031
LZN031
LZA030
LZN030
Súbor obrázkov a textových kartičiek určených pre jazyky, umožňuje nácvik, precvičovanie a upevňovanie slovnej zásoby, tvorenie viet dialógov
k téme Čísla a tvary. Materiál: magnetické obrázky z pevného kartónu,
hrúbka 2mm, na zadnej strane opatrené magnetom. Obsah: ilustrované
obrázky 9x9 cm a textové kartičky 4,5x9 cm.
LZN030
Čísla a tvary (Nj)
Cena bez DPH
Cena s DPH
€ 7,59
€ 9,03
Súbor obrázkov a textových kartičiek určených pre jazyky, umožňuje nácvik, precvičovanie a upevňovanie slovnej zásoby, tvorenie viet dialógov
k téme Čísla a tvary. Materiál: magnetické obrázky z pevného kartónu,
hrúbka 2mm, na zadnej strane opatrené magnetom. Obsah: ilustrované
obrázky 9x9 cm a textové kartičky 4,5x9 cm.
10
LZA032
Cena bez DPH
Cena s DPH
Hračky (Aj)
€ 12,80
€ 15,23
Sada obrázkov a textových kartičiek určených pre jazyky, umožňuje nácvik, precvičovanie a upevňovanie slovnej zásoby, tvorenie viet a dialógov
k téme Hračky. Materiál: magnetické obrázky. Obsah: 18x18 cm/1 ks, 9x9
cm/14 ks, 9x4,5 cm/20 ks.
LZN032
Cena bez DPH
Cena s DPH
Hračky (Nj)
€ 12,80
€ 15,23
Sada obrázkov a textových kartičiek určených pre jazyky, umožňuje nácvik, precvičovanie a upevňovanie slovnej zásoby, tvorenie viet a dialógov
k téme Hračky. Materiál: magnetické obrázky. Obsah: 18x18 cm/1 ks, 9x9
cm/14 ks, 9x4,5 cm/20 ks.
LZA033
Cena bez DPH
Cena s DPH
Trieda (Aj)
€ 18,49
€ 22,00
032
LZA 032
N
LZ
Sada obrázkov a textových kartičiek určených pre jazyky, umožňuje nácvik, precvičovanie a upevňovanie slovnej zásoby, tvorenie viet a dialógov
k téme Trieda. Materiál: magnetické obrázky. Obsah:18x18 cm/1 ks, 9x9
cm/26 ks, 9x4,5 cm/33 ks.
LZN033
Cena bez DPH
Cena s DPH
Trieda (Nj)
€ 18,49
€ 22,00
Sada obrázkov a textových kartičiek určených pre jazyky, umožňuje nácvik, precvičovanie a upevňovanie slovnej zásoby, tvorenie viet a dialógov
k téme Trieda. Materiál: magnetické obrázky. Obsah:18x18 cm/1 ks, 9x9
cm/26 ks, 9x4,5 cm/33 ks.
LZA034
Cena bez DPH
Cena s DPH
Rodina (Aj)
€ 7,01
€ 8,34
033
LZA 033
LZN
Sada obrázkov a textových kartičiek určených pre jazyky, umožňuje nácvik, precvičovanie a upevňovanie slovnej zásoby, tvorenie viet a dialógov
k téme Rodina. Materiál: magnetické obrázky. Obsah: 18x18 cm/1 ks, 9x9
cm/8 ks, 9x4,5 cm/10 ks.
LZN034
Cena bez DPH
Cena s DPH
Rodina (Nj)
€ 8,22
€ 9,78
Sada obrázkov a textových kartičiek určených pre jazyky, umožňuje nácvik, precvičovanie a upevňovanie slovnej zásoby, tvorenie viet a dialógov
k téme Rodina. Materiál: magnetické obrázky. Obsah: 18x18 cm/1 ks, 9x9
cm/8 ks, 9x4,5 cm/10 ks.
Cena bez DPH
Cena s DPH
Ovocie (Aj)
€ 11,42
€ 13,59
Sada obrázkov a textových kartičiek určených pre jazyky, umožňuje nácvik, precvičovanie a upevňovanie slovnej zásoby, tvorenie viet a dialógov
k téme Ovocie. Materiál: magnetické obrázky. Obsah: 18x18 cm/1 ks, 9x9
cm/14 ks, 9x4,5 cm/18 ks.
LZN035
Cena bez DPH
Cena s DPH
Ovocie (Nj)
€ 11,42
€ 13,59
034
LZA 034
N
LZ
Sada obrázkov a textových kartičiek určených pre jazyky, umožňuje nácvik, precvičovanie a upevňovanie slovnej zásoby, tvorenie viet a dialógov
k téme Ovocie. Materiál: magnetické obrázky. Obsah: 18x18 cm/1 ks, 9x9
cm/14 ks, 9x4,5 cm/18 ks.
035
LZA 035
N
LZ
CUDZÍ JAZYK
LZA035
11
LZA036
Zelenina (Aj)
Cena bez DPH
Cena s DPH
€ 14,07
€ 16,74
Sada obrázkov a textových kartičiek určených pre jazyky, umožňuje nácvik, precvičovanie a upevňovanie slovnej zásoby, tvorenie viet a dialógov
k téme Zelenina. Materiál: magnetické obrázky. Obsah: 18x18 cm/1 ks,
9x9 cm/18 ks, 9x4,5 cm/22 ks.
LZN036
Zelenina (Nj)
036
LZA 036
N
LZ
Cena bez DPH
Cena s DPH
€ 14,07
€ 16,74
Sada obrázkov a textových kartičiek určených pre jazyky, umožňuje nácvik, precvičovanie a upevňovanie slovnej zásoby, tvorenie viet a dialógov
k téme Zelenina. Materiál: magnetické obrázky. Obsah: 18x18 cm/1 ks,
9x9 cm/18 ks, 9x4,5 cm/22 ks.
LZA037
Oblečenie (Aj)
Cena bez DPH
Cena s DPH
€ 15,83
€ 18,84
Sada obrázkov a textových kartičiek určených pre jazyky, umožňuje nácvik, precvičovanie a upevňovanie slovnej zásoby, tvorenie viet a dialógov
k téme Oblečenie. Materiál: magnetické obrázky. Obsah:18x18 cm/1 ks,
9x9 cm/20 ks, 9x4,5 cm/24 ks.
LZN037
Oblečenie (Nj)
037
LZA 037
N
LZ
Cena bez DPH
Cena s DPH
€ 15,83
€ 18,84
Sada obrázkov a textových kartičiek určených pre jazyky, umožňuje nácvik, precvičovanie a upevňovanie slovnej zásoby, tvorenie viet a dialógov
k téme Oblečenie. Materiál: magnetické obrázky. Obsah:18x18 cm/1 ks,
9x9 cm/20 ks, 9x4,5 cm/24 ks.
LZA038
Cena bez DPH
Cena s DPH
Čas I. (Aj)
€ 11,69
€ 13,91
Sada magnetických kariet na precvičovanie tvorenia času, vyjadrenia časových úsekov a časových zón. Materiál: magnetické obrázky z pevného
kartónu. Obsah: 18x18 cm/1 ks, 18x9 cm/3 ks, 9x4,5 cm/39 ks.
038
LZA
039
LZA
LZA039
Cena bez DPH
Cena s DPH
Čas II.(Aj)
€ 18,49
€ 22,00
Sada magnetických kariet na precvičovanie a upevňovanie slovnej zásoby
k téme dni v týždni a ročné obdobia. Doplnené s kartičkami na osvojenie
názvov mesiacov, ročných období, dní, častí dňa a prísloviek času. Obsah:
18x18 cm/4 ks, 9x9 cm/11 ks, 9x4,5 cm/39 ks.
12
Identifikácia začiatočných, prostredných a záverečných zvukov, rozlišovanie a písanie malých a veľkých písmen, zoraďovanie písmen abecedy, stavba jednoduchých slov.
BLR7102
Tvorenie slov - triedna sada
Cena bez DPH
Cena s DPH
€ 52,55
€ 62,53
Mladší čitatelia nadobúdajú nové vedomosti týkajúce sa fonológie, foném
a fonetiky používaním vzorov na stavbu a precvičovanie slov. Sada obsahuje 109 farebných častí, 24 obojstranných kartičiek, 4 vykladacie bloky a
úložnú krabicu. Je vhodná pre 1-4 žiakov.
BLR7107
Cena bez DPH
Cena s DPH
Stavba slov
€ 17,90
€ 21,30
BLR7102
Stavebnica na stavbu slov, spolu 109 častí, v plastovom vedre.
BLR7107
Stavba a písanie jednoduchých viet, skúmanie slovných druhov a používanie slovies, osvojenie si rôznych pojmov a vzťahov medzi slovami, rozoznávanie synoným, antoným a homoným.
BLR7142
Jednoduché vety - triedna sada
Cena bez DPH
Cena s DPH
€ 48,90
€ 58,19
Pomáha deťom naučiť sa plynule čítať, začať písať a pochopiť vzťahy medzi
slovami pri skúmaní slovných druhov, stavbe a hlasnom čítaní jednoduchých
viet. Sada obsahuje: 160 farebných častí so všetkými slovnými druhmi, 24
obojstranných kartičiek, 4 vykladacie bloky a úložnú krabicu. Je vhodná pre
1-4 žiakov.
BLR7145
Cena bez DPH
Cena s DPH
Stavba vety
€ 25,80
€ 30,70
BLR7142
Stavebnica na stavbu jednoduchých viet, spolu 160 častí, v plastovom vedre.
BLR7145
BLR7103
Jednoduché vety - triedna sada
Cena bez DPH
Cena s DPH
€ 55,80
€ 66,40
Pomáha deťom naučiť sa plynule čítať a písať pomocou stavby jednoducých
viet a súvetí, hlasného čítania viet a požívania všetkých slovných druhov a
interpunkčných znamienok v krátkych písomných zadaniach. Sada obsahuje:
156 farebných častí so slovami (všetky slovné druhy), 24 obojstranných kartičiek, 4 vykladacie bloky a úložnú krabicu. Je vhodná pre 1-4 žiakov.
BLR7108
Cena bez DPH
Cena s DPH
Stavba vety
€ 29,80
€ 35,46
Stavebnica na stavbu jednoduchých viet, spolu 156 častí, v plastovom vedre.
BLR7103
BLR7108
CUDZÍ JAZYK
Stavba a písanie jednoduchých viet a súvetí, rozlišovanie všetkých
slovných druhov, identifikácia a precvičovanie zhody medzi podmetom a prísudkom, správne používanie interpunkcie.
13
a
k
i
t
a
m
e
at
3.
M
00
LE9
LE900
Magnetické čísla
Cena bez DPH
Cena s DPH
€ 6,26
€ 7,45
32 magnetických čísiel a 5 znakov. Veľkosť 5 cm. Čísla balené v drevenej
krabici 16,5 x 14,5 x 5 cm s priesvitným vrchnákom.
BBD50858
Oceľový rám
Cena bez DPH
Cena s DPH
€ 7,40
€ 8,81
BBD50858
Všetky magnetické číslice a znamienka sú ľahko pripevniteľné. Biely povrch je popisovateľný a za sucha stierateľný. Dodávame bez číslic. Rozmery: 40x28 cm.
LE106
Pieskové čísla
Cena bez DPH
Cena s DPH
€ 15,95
€ 18,98
Pomôcka zahrňuje čísla od 0-9 pomáha učiť deti ako vyzerá číselný symbol pre vyjadrenie množstva a rozvíja správne návyky písania čísel. Deti
zmyslami vnímajú postup: počujú znenie číslic, vidia ich prostredníctvom
prstov cítia ako sa píšu. Obsah: 10 vyrezaných pieskových číslic na pevnej
podložke 16x13 cm.
LE106-bx
Box na čísla
Cena bez DPH
Cena s DPH
€ 4,38
€ 5,21
Cena bez DPH
Cena s DPH
€ 10,92
€ 12,99
LE106
LE106-bx
D5910207-1
Drevená krabica na čísla 18,5 x 6 x 11,5 cm.
LE107
Kolíkové počty
Jednoduché a praktické počítanie s červenými kolíkami na 5 doskách s
číslami od 1-10. Rozmer: 7x12x1,3 cm.
D5910207-1
Počítame do 10
Cena bez DPH
Cena s DPH
€ 22,91
€ 27,26
LE107
Prehľadná tabuľa určená na výučbu základných počtov. 55 kusov pevných
textilných zvieratiek umiestňujú deti k číslam. Rozmery: 70x50 cm, 22 ks.
BLR2208
Stovková tabuľa s vrecúškami
Cena bez DPH
Cena s DPH
€ 18,90
€ 22,49
Závesná stovková tabuľa s vrecúškami. Sada obsahuje tabuľu veľkosti
65x69 cm. Vyrobená z umývateľného nylónu. Veľkosť kartičiek: 5x5 cm.
BLR2295
Náhradné kartičky
Sada 100 kusov.
14
Cena bez DPH
Cena s DPH
€ 2,20
€ 2,62
BLR2208
BLR2295
MDV52456
Demonštračná súprava číslicových a
matematických úkonových kariet
Cena bez DPH
Cena s DPH
€ 66,29
€ 78,89
Jablko, mačka, kliešte, hruška, hodiny, zajac, telefón. 140ks-ová novinka,
magnetická súprava 42 ks čísiel od 0 do 20, 18 ks znakov základných matematických úkonov, 8x10 ks figuriek, 6 a 10 cm-ové drevené kartičky. Dodávame v krabici.
MDV52464
Demonštračná súprava číslicových a
matematických úkonových kariet
Cena bez DPH
Cena s DPH
€ 66,29
€ 78,89
MDV52456
MDV52464
Ananás, pílka, hrebeň, hrozno, prasiatko, skrutkovač, ovečka kľúč. 140
ks-ová novinka, magnetická súprava 42 ks čísiel od 0 do 20, 18 ks znakov
základných matematických úkonov, 8x10 ks figuriek, 6 a 10 cm-ové drevené kartičky. Dodávame v krabici.
MDV52472
Demonštračná súprava číslicových a
matematických úkonových kariet
Cena bez DPH
Cena s DPH
€ 66,29
€ 78,89
Káva, jahoda, nožnice, banán, kuriatko, kliešte, francúzsky kľúč, šálka.
140 ks-ová novinka, magnetická súprava 42 ks čísiel od 0 do 20, 18 ks znakov základných matematických úkonov, 8x10 ks figuriek, 6 a 10 cm-ové
drevené kartičky. Dodávame v krabici.
Cena bez DPH
Cena s DPH
MDV52472
Číselné kalendáre
LZM100
Prsty a guličky
€ 8,78
€ 10,45
LZM101
Čísla
€ 5,82
€ 6,93
LZM102
Symboly
€ 5,82
€ 6,93
Číselné kalendáre vyjadrené číslami alebo symbolmi sú určené pre tvorenie a čítanie čísel, utvrdzovanie postavenia číselných radov a riešenia
numerických príkladov. Materiál: kartón, obojstranne laminované karty
(23,5x11cm,30x10cm).
LZM210
Poznávame a píšeme čísla
Cena bez DPH
Cena s DPH
€ 18,76
€ 22,32
LZM101
LZM100
LZM102
Pestré a plnofarebné obrazy s množstvom motivačných obrázkov, ktoré
majú pomôcť prváčikom pri poznávaní čísla a písaní jeho tvaru, určovať
počty predmetov, orientovať sa na číselnej osi. Materiál: kartónové obrazy+magnety. Obsah: formát A3/11ks.
LZM212
Sčitujeme-odčitujeme
Cena bez DPH
Cena s DPH
€ 17,00
€ 20,23
LZM210
Pomôcka na vyvodzovanie základného učiva v aritmetike a geometrii. Sčítanie a odčítanie do 10. Počítanie do 20 s prechodom aj bez prechodu cez
základ 10. Materiál: kartónové obrazy+magnety. Obsah: obrazy A3 (46 x
30 cm) 10ks.
Numerická zostava pre 1.ročník ZŠ
Cena bez DPH
Cena s DPH
€ 72,31
€ 86,05
MATEMATIKA
LZM020
LZM212
Obsah: prsty/1 sada, guličky/1 sada, čísla-modré 0 -10/3 sady, čísla-červené 0-10/1 sada, čísla-modré 11-20/1 sada, znaky a znamienka/1 sada,
symbolika radov/1 sada, bodková symbolika/1 sada. Spolu: 198 magnetických kariet na výuku matematiky v 1.ročníku.
LZM021
Numerická zostava pre 2.ročník ZŠ
Cena bez DPH
Cena s DPH
€ 45,44
€ 54,07
Obsah: čísla-modré 0-10/2 sady, čísla-červené 0-10/2 sady, čísla-modré
11-20/1 sada, znaky a znamienka/1 sada, symbolika radov/1 sada. Spolu:
124 magnetických kariet na výuku matematiky v 2.ročníku.
LZM022
Numerická zostava pre 3.alebo 4.ročník
Cena bez DPH
Cena s DPH
€ 52,02
€ 61,90
Obsah: čísla-modré 0-10/2 sady, čísla-červené 0-10/2 sady, čísla-zelené
0-10/2 sady, čísla-šedé 0-10/2 sady, znaky a znamienka/1 sada, symbolika radov/1 sada. Spolu: 158 magnetických kariet na výuku matematiky v
3. alebo 4.ročníku.
LZM020
LZM021
LZM022
15
Pevné a praktické magnetické karty s obrázkami prstov, guličiek a číslami pomáhajú učiteľovi a hlavne deťom pri každodennom precvičovaní a riešení matematických úloh na hodine matematiky.
LZM001
Guličky 0-10
Cena bez DPH
Cena s DPH
€ 5,87
€ 6,99
Materiál: magnetické karty z pevného kartónu (9x9 cm). Obsah: 1 sada-16
ks.
LZM002
Cena bez DPH
Cena s DPH
Prsty 0-10
€ 5,87
€ 6,99
LZM001
Materiál: magnetické karty z pevného kartónu (9x9 cm). Obsah: 1 sada-16
ks.
LZM005
Čísla-modré 0-10 (jednotky)
Cena bez DPH
Cena s DPH
€ 4,06
€ 4,83
LZM002
Materiál: magnetické karty z pevného kartónu (9x9 cm). Obsah: 1 sada-11
ks.
LZM006
Čísla-červené 0-10 (desiatky)
Cena bez DPH
Cena s DPH
€ 4,06
€ 4,83
Materiál: magnetické karty z pevného kartónu (9x9 cm). Obsah: 1 sada-11
ks.
LZM007
Čísla-zelené 0-10 (stovky)
Cena bez DPH
Cena s DPH
€ 4,06
€ 4,83
LZM005
LZM006
LZM007
Materiál: magnetické karty z pevného kartónu (9x9 cm). Obsah: 1 sada-11
ks.
LZM008
Čísla-šedé 0-10 (tisícky)
Cena bez DPH
Cena s DPH
€ 4,06
€ 4,83
Materiál: magnetické karty z pevného kartónu (9x9 cm). Obsah: 1 sada-11
ks.
LZM008
LZM009
Čísla-modré 11-20
Cena bez DPH
Cena s DPH
€ 4,06
€ 4,83
Materiál: magnetické karty z pevného kartónu (9x9 cm). Obsah: 1 sada-10
ks.
LZM010
Znaky a znamienka
Cena bez DPH
Cena s DPH
€ 10,99
€ 13,08
LZM009
Pevné a praktické magnetické karty zobrazujú znaky,znamienka,bodkovú symboliku a symboliku radov.
Materiál: magnetické karty z pevného kartónu 9x9 cm resp. 9x4,5 cm. Obsah: 1 sada-30 ks.
LZM015
Bodková symbolika
Cena bez DPH
Cena s DPH
€ 15,40
€ 18,33
Materiál: magnetické karty z pevného kartónu 9x9 cm resp. 9x4,5 cm. Obsah: 1 sada-42 ks.
LZM016
Symbolika radov
Cena bez DPH
Cena s DPH
€ 8,78
€ 10,45
Materiál: magnetické karty z pevného kartónu 9x9cm resp. 9x4,5 cm. Obsah: 1 sada-40 ks.
16
LZM010
LZM015
LZM016
LZM044
Tvorivé úlohy-Deti
Cena bez DPH
Cena s DPH
€ 15,40
€ 18,33
Pomôckou môžete riešiť nespočetné množstvo kombinácií a slovných úloh
na hodinách matematiky. Obrázky sú doplnené najčastejšie používanými
menami zo šlabikára. Materiál: magnetické karty. Obsah: 18ks (18x9 cm),
10ks (9x5,5 cm).
LZM041
Tvorivé úlohy-Tvary
Cena bez DPH
Cena s DPH
€ 17,33
€ 20,62
Pomocou obrázkov geometrických tvarov vždy v dvoch farbách a v dvoch
veľkostiach možno utvoriť veľa kombinácií a rozličných matematických
úloh. Riešenie príkladov je možné ďalej rozšíriť použitím kartičiek s čistými tvarmi ako “neznámej”. Materiál: magnetické karty z kartónu. Obsah: 48ks/9x9 cm.
LZM044
LZM041
LZM213
Slovné pojmy v počtových výkonoch
Cena bez DPH
Cena s DPH
€ 15,23
€ 18,12
Pomôcka na tvorivé upevňovanie spojov a pojmov pri počtových výkonoch. Sčítanie, odčítanie, násobenie a delenie. Používané hlavne v slovných úlohách. Obsah: spolu 87 ks-demonštračné kartónové obrazy na vysvetlenie učiva+pracovné karty (27ks) a číselné kartičky (4,7x4,7 cm/60
ks).
LZM150
Čísla na kartách
Cena bez DPH
Cena s DPH
€ 7,63
€ 9,08
Súbor 101 číselných kartičiek tvoria obojstranné červeno-čierne čísla od
0 do 100. Celoročná pomôcka pri denných rozvičkách pre individuálnu a
kolektívnu prácu žiakov na hodinách matematiky. Obsah: 101 kartičiek z
obojstranne laminovaného kartónu - 86x54 mm/ks.
LZM213
LZM150
LZM051
Cena bez DPH
Cena s DPH
Celé čísla
€ 32,96
€ 39,22
Praktická pomôcka na riešenie a denné precvičovanie úloh s použitím celých čísel. Obsah: červené čísla-záporné /18 ks(9x9cm)/ červené čísla
- kladné /20 ks(9x5,5cm) -modré čísla /40 ks (9x5,5cm) / znamienka/60
ks(9x5,5 cm). Spolu: celá sada 138 ks magnetických kariet z pevného kartónu.
LZM220
Násobilka-11 ks
Cena bez DPH
Cena s DPH
€ 10,86
€ 12,92
Praktická učebná pomôcka s celoročným využitím na stenu alebo magnetickú tabuľu. Obsah: kartónové obrazy 45 x 16 cm+magnety.
LZM221
LZM220
LZM051
Delilka-10 ks
Cena bez DPH
Cena s DPH
€ 9,66
€ 11,50
LZM400
Magnetická číselná os
Cena bez DPH
Cena s DPH
€ 52,89
€ 62,94
128 ks tejto pomôcky dáva široké možnosti jej univerzálneho a celoročného využitia v 1. ročníku, pri názornom vysvetľovaní a precvičovaní matematických úloh v obore do 20, pri tvorení množstva numerických a slovných príkladov, grafov, porovnaní a pod. Materiál: všetky časti pomôcky sú
magnetické a sú vyrobené z hrubého pevného plastu alebo magnetickej
fólie. Obsah: 20x krúžky (modré), 20x krúžky (červené), 4x člnky, 4x číselná os, 20x krúžky so znamienkami a symbolmi, 20x krúžky s číslami, 20x
prúžky (červené), 20x prúžky (modré).
LZM221
LZM400
LE510
Číselná os do 20
Cena bez DPH
Cena s DPH
€ 15,01
€ 17,86
Číselná os na numeráciu čísel do 20 s delením 4x po 5 častí. Umývateľná
a popisovateľná stierateľnými fixami. Jeden marker priložený. Rozmery:
100cm x 12cm. Materiál: plast + magnet.
LE510
MATEMATIKA
Praktická učebná pomôcka s celoročným využitím na stenu alebo magnetickú tabuľu. Obsah: kartónové obrazy 45 x 16 cm+magnety.
17
Cena bez DPH
Cena s DPH
Polydron
HU20-5005R Polydron súprava
223 kusová
€ 39,59
€ 47,11
HU20-5002R Polydron midi sada
80 kusová
€ 13,98
€ 16,64
HU10-3020
Polydron geometrická sada
266 kusová
€ 88,50
€ 105,32
HU10-3043
Polydron multipack sada
460 kusová
€ 65,21
€ 77,60
Cena bez DPH
Cena s DPH
€ 44,11
€ 52,49
MDV60100
Stavebnica STAR TOY
HU20-5002R
HU20-5005R
Spájateľné diely stavebnice umožňujú rozvoj jemnej psychomotoriky, zrakovo-ručnej koordinácie i symbolickej hry. Podporuje rozvoj logicko-matematického myslenia a priestorovej štrukturalizácie. 180 ks stavebnice a
25 dvojstranné pedagogické kartičky.
BBD1369
Počítací stojan
Cena bez DPH
Cena s DPH
€ 14,27
€ 16,98
Na precvičovanie rôznych matematických úloh. Deti sa ľahko naučia desiatkovú sústavu, keďže sa tieto pomôcky dajú vziať do ruky. 10 ks jednotiek, jedna desiatka, atď. Žiaci získajú hravo vedomosti o desiat-kovej sústave a poznatky o spôsobe písania číslic. Vykonávajú sčítanie, odčítanie a
jednoduché násobenie, kontrolujú svoje výsledky a navzájom ich porovnávajú. Kartičky sú rôznych farieb, číslované od 0 do 9, z odolného plastu.
Obsah: 5 ks zákl.podstavcov, 5 ks tyčiek, 72 ks kociek na počítanie (2cm),
54 ks tlačených kariet s miestnymi hodnotami.
LE065
EasySpace-drôtené modely telies
Cena bez DPH
Cena s DPH
€ 70,53
€ 83,93
HU10-3020
MDV60100
HU10-3043
LE065
Objavte kocky, pyramídy, hranoly, ihlany a i. Vysvetlite pojmy ako strana,
plocha, povrch a to všetko vďaka gulôčkam a paličkám, ktoré môžete jednoducho spájať. Každá gulôčka má 26 otvorov, paličky rôznej dĺžky. Vyrobené z trvanlivého plastu. Obsah: 180 gulôčiek (priemer 16mm) a 180 paličiek od 16 do 75mm.
LE480
Veľká magnetická sada Euro peňazí
Cena bez DPH
Cena s DPH
€ 37,60
€ 44,74
BBD1369
Sada obsahuje spolu 85 ks veľkých a názorných euro bankoviek a mincí.
Eurá sú vybavené zo zadnej strany magnetmi pre prácu na magnetickej
tabuli. Balené v plastovej krabici s vrchnákom. Obsah sady: 29 bankoviek
(cca 20x10cm) 4x€5, 8x€10, 5x€20, 5x€100, 2x€200, 1x€500,- 40 mincí
(cca 5cm) 5x€1, 5x€2,5x1c, 5x2c, 5x5c, 5x10c, 5x20c, 5x50c, -7 znamienok a čísla 1-9.
LE481-130
Euro organizer/290 ks
Cena bez DPH
Cena s DPH
€ 21,60
€ 25,70
LE480
Euro organizer z plastu s priesvitným vrchnákom špeciálne vyrobený pre
euro peniaze. Má 7 oddelení pre bankovky a 8 pre mince, vďaka čomu sú
triedenie a manipulácia jednoduché a prehľadné. Obsah: 130 bankoviek a
160 mincí.
LE481-130
LE482
Euro mince/80 ks
Cena bez DPH
Cena s DPH
€ 5,04
€ 6,00
Euro mince s reálnym vzhľadom vyrobené z pevného plastu. €2 minca má
priemer 26mm. Sada 80 ks v plastovej taštičke.
LE483
Euro bankovky/65 ks
Cena bez DPH
Cena s DPH
€ 5,60
€ 6,66
LE482
LE483
Obojstranne potlačené Euro bankovky z pevného papiera s dľžkou 9-12
cm. Obsahuje spolu 65 bankoviek/5 ks € 500 a po 10 ks z ostatných bankoviek.
ML8253
Žiacka Euro pokladňa
Cena bez DPH
Cena s DPH
€ 5,93
€ 7,06
49 ks papierové peniaze, 10 ks kovové mince, šek, kreditná karta.
18
ML8253
ML8261
Žiacka Euro pokladňa
Cena bez DPH
Cena s DPH
€ 6,64
€ 7,90
Peniaze v krabici z umelej hmoty, 49 ks papierové peniaze, 10 ks kovové
mince, šek, kreditná karta.
LE485
Euro pečiatky
ML8261
Cena bez DPH
Cena s DPH
€ 36,65
€ 43,61
Sada 15 pečiatok s drevenou rúčkou a 1 vankúšika v pevnej plastovej krabici. Poskytuje možnosť tvorenia vlastných matematických cvičení s Eurom. 8 mincí: priemer - 17-26 mm, 7 bankoviek: 37-50 mm.
LE485
LE486
Cena bez DPH
Cena s DPH
Euro kocky
€ 4,66
€ 5,55
Drevené červené a modré Euro kocky s hranou 2cm. Sada: 10 ks.
Dominový rýchlotest-matematika
I.Numerácia do 20
LZM501 až LZM533
IV.Numerácia prirodzených čísel
Cena bez DPH
Cena s DPH
€ 5,25
€ 6,25
Cena bez DPH
Cena s DPH
€ 39,66
€ 47,20
Numerácia prirodzených čísel v obore do 100.
LZM531
Domino balík-Numerácia do 20 (8 domín)
LZM532
Domino balík-Numerácia do 100 (5 domín)
LZM533
Domino balík-Násobenie a delenie (6 domín)
Cena bez DPH
Cena s DPH
€ 25,55
€ 30,40
Cena bez DPH
Cena s DPH
€ 30,84
€ 36,70
Cena s DPH
€ 5,25
€ 6,25
LZM501
Sčítanie v obore do 10
LZM502
Odčítanie v obore do 10
LZM503
Sčítanie v obore do 20 bez prechodu cez základ 10
LZM504
Odčítanie v obore do 20 bez prechodu cez základ 10
LZM505
Sčítanie a odčítanie v obore do 20 bez prechodu cez 10
LZM506
Sčítanie v obore do 20 s prechodom cez základ 10
LZM507
Odčítanie v obore do 20 s prechodom cez základ 10
LZM508
Numerácia do 20 s prechodom aj bez prechodu cez 10
II.Numerácia do 100
LZM520
Cena bez DPH
Cena bez DPH
Cena s DPH
€ 5,25
€ 6,25
LZM509
Sčítanie a odčítanie dvojciferného a jednociferného čísla v
obore do 100 bez prechodu cez základ 10
LZM510
Sčítanie a odčítanie dvojciferného čísla a celých desiatok v
obore do 100 bez prechodu cez základ 10
LZM511
Sčítanie dvojciferného a jednociferného čísla v obore do
100 s prechodom cez základ 10
LZM512
Odčítanie dvojciferného a jednociferného čísla v obore do
100 s prechodom cez základ 10
LZM513
Sčítanie a odčítanie prirodzených čísel v obore do 100
III.Násobenie a delenie prirodzených čísel
Cena bez DPH
Cena s DPH
€ 5,25
€ 6,25
LZM514
Násobenie a delenie prirodzených čísel v obore do 20
LZM515
Násobenie a delenie číslom 5 a 4 v obore násobilky
LZM516
Násobenie a delenie číslom 10 a 8 v obore násobilky
LZM517
Násobenie a delenie číslom 3 a 6 v obore násobilky
LZM518
Násobenie a delenie číslom 9 a 7 v obore násobilky
LZM519
Násobenie a delenie v obore násobilky
MATEMATIKA
Populárna klasická pomôcka v novom atraktívnom šate. Dominový rýchlotest obsahuje v jednom balení 5 samostatných sád príkladov z danej látky
tak, aby mohli pracovať súčasne piati žiaci alebo päť skupiniek. Každá
sada obsahuje 10 kartičiek s príkladmi. Obsah sady: 5x10 laminovaných
kartičiek z 2mm kartónu (7,5x2,5cm/1 kartička).
LE486
19
Cena bez DPH
Cena s DPH
Počítacie pásy
M0150
Počítacie pásy 1-20, 2m
€ 16,05
€ 19,10
M0151
Počítacie pásy 1-100, 3m
€ 22,65
€ 26,95
M0152
Počítacie pásy 1-1000, 5m
€ 30,88
€ 36,75
M0153
Počítacie pásy 1-10000, 10m
€ 39,11
€ 46,54
M0154
Počítacie pásy 1-100000, 10m
€ 39,11
€ 46,54
M0155
Kompletná súprava v kufríku
€ 123,11
€ 146,50
M0150 - M0155
Cena bez DPH
Cena s DPH
€ 10,18
€ 12,11
Matematické nástenné tabule
S lištou z bielej umelej hmoty, rozmery 50x70 alebo 70x50 cm.
M4121
Jednotky miery
M4123
Množiny
základné pojmy
M4124
Výpočet obsahov
rovnobežník,lichobežník,trojuholník
M4125
Lineárne funkcie
transformácia
M4126
Funkcie s absolútnou hodnotou
transformácia
M4127
Kvadratické funkcie
transformácia
M4128
Posunutie
bod,úsečka,trojuholník
M4129
Otáčanie
bod,úsečka,trojuholník
M4130
Osová súmernosť
bod,úsečka,trojuholník
M4131
Zobrazenie algoritmu
rovnica s jednou neznámou
M4133
Goniometrické funkcie
M4121
20
M4124
M4125
M4126
M4127
M4128
M4129
M4130
M4133
Cena bez DPH
Cena s DPH
Nástenné tabule na geometriu
S lištou z bielej umelej hmoty.
50 x 70 cm
€ 10,18
€ 12,11
súhlasné uhly, vrcholové uhly, susedné uhly
50 x 70 cm
€ 10,18
€ 12,11
M4136
Uhly s kolmými ramenami
50 x 70 cm
€ 10,18
€ 12,11
M4137
Štvoruholníky
50 x 70 cm
€ 10,18
€ 12,11
M4138
Kruh
50 x 70 cm
€ 10,18
€ 12,11
M4139
Hranoly
50 x 70 cm
€ 10,18
€ 12,11
M4140
Valec,guľa
50 x 70 cm
€ 10,18
€ 12,11
M4141
Kužeľ,rotačný kužeľ,ihlan
50 x 70 cm
€ 10,18
€ 12,11
M4142
Výpočet plochy a obvodu telies
100 x 70 cm
€ 13,38
€ 15,92
M4143
Výpočet plochy a obvodu telies
100 x 70 cm
€ 13,38
€ 15,92
M4145
Základné geometrické pojmy
70 x 100 cm
€ 13,38
€ 15,92
M4146
Dvojica uhlov
70 x 100 cm
€ 13,38
€ 15,92
M4147
Mnohouholník
70 x 100 cm
€ 13,38
€ 15,92
M4148
Uhly/rotačné
70 x 50 cm
€ 10,18
€ 12,11
M4149
Body a čiary trojuholníka
70 x 100 cm
€ 13,38
€ 15,92
M4150
Triedenie trojuholníka
70 x 100 cm
€ 13,38
€ 15,92
M4151
Thalesová veta
50 x 70 cm
M4144
Kompletná garnitúra
17 ks
M4135
M4135
M4136
M4137
Pytagorova veta - využitie
Uhly s rovnobežnými ramenami
M4138
M4139
€ 10,18
€ 12,11
€ 171,30
€ 203,85
M4140
M4148
M4141
M4145
M4147
M4132
Matematické nástenné tabule
Kompletná sada 11 ks.
Cena bez DPH
Cena s DPH
€ 109,74
€ 130,59
MATEMATIKA
M4134
21
M0067
60º trojuholník KOH-I-NOOR
Cena bez DPH
Cena s DPH
€ 11,52
€ 13,71
Cena bez DPH
Cena s DPH
€ 11,52
€ 13,71
Cena bez DPH
Cena s DPH
€ 12,36
€ 14,71
Cena bez DPH
Cena s DPH
€ 11,52
€ 13,71
Pomôcky na rysovanie
Biela umelá hmota.
M0068
45º trojuholník KOH-I-NOOR
M0067
Biela umelá hmota.
M0069
100 cm pravítko KOH-I-NOOR
M0068
Drevené.
M0070
Uhlomer KOH-I-NOOR
Umelá hmota.
M0071
Drevené kružidlo KOH-I-NOOR
M0069
M0071
Cena bez DPH
Cena s DPH
€ 23,46
€ 27,92
Cena bez DPH
Cena s DPH
€ 65,87
€ 78,39
S kovovou špicou a so samolepiacim diskom.
M0072
Sada pravítok na tabuľu KOH-I-NOOR
M0070
Kompletná sada, 5 ks.
M0072
M0072F
Kompletná sada tabuľkové pravítko
Cena bez DPH
Cena s DPH
€ 86,47
€ 102,92
Cena bez DPH
Cena s DPH
€ 97,15
€ 115,61
M0072F
Kompletná sada, 5 ks.
M095305
Kompletná sada na rysovanie
M095305
V úložnom priestore.
M095115
Kompletná sada na rysovanie
Cena bez DPH
Cena s DPH
€ 202,79
€ 241,32
Cena bez DPH
Cena s DPH
€ 20,18
€ 24,01
Cena bez DPH
Cena s DPH
€ 93,25
€ 110,97
Cena bez DPH
Cena s DPH
€ 17,92
€ 21,32
V drevenej krabici.
M010900
Kružidlo so samolepiacou podložkou
M0011
Sada pravítok na tabuľu
M095115
M010900
5 ks.
BBD420
Tabuľové kružidlo “Power”
S magnetickou nohou. Na bielej tabuli, na flipchartovej tabuli alebo na
jednoduchej magnetickej tabuli bude výsledok dokonalý! Kriedu jednoducho vložíme do držiaka, a hneď môžeme rysovať. Kružidlo je opatrené
cm-ou a uhlovou stupnicou. Držiak umiestnený na nohe uľahčuje použitie.
BBD450
Tabuľové kružidlo “Classic”
Cena bez DPH
Cena s DPH
€ 13,95
€ 16,60
Podobné ako BBD420, len má nohu s prísavkami.
22
M0011
BBD420
BBD450
ML4011
Žiacke guličkové počítadlo
Cena bez DPH
Cena s DPH
€ 3,54
€ 4,21
Cena bez DPH
Cena s DPH
€ 7,12
€ 8,47
Cena bez DPH
Cena s DPH
€ 98,01
€ 116,63
6 riadkové, 16 x18 cm.
ML4022
Žiacke guličkové počítadlo
10 riadkové, 18 x 30 cm.
ML4011
HUQH205
Veľký rámový počtár
ML4022
Ideálna pomôcka pre skupinové počítanie.
Geometrické telesá
HUQH205
BBD89022
Geometrické telesá z dreva
Cena bez DPH
Cena s DPH
€ 10,95
€ 13,03
Odporúčame aj na kreslenie! Sada obsahuje nasledovné telesá: kocku,
kváder, guľu, pologuľu, valec, kužel, štvorboký ihlan, ako aj 5 rôznych
hranolov. Výška: kocka 5 cm, hranoly: 7,5 cm.
LE586
Geometrické telesá
BBD89022
Cena bez DPH
Cena s DPH
€ 30,93
€ 36,81
LE582-06
19 modelov. Drevené priestorové telesá s výškou do 7,5 cm a priemerom
do 5 cm tvoria: kužele, guľa, pologuľa, valce, rôzne ihlany, rozličné hranoly a pravouhlé tvary. Vhodné pre skúmanie pomeru medzi plochou, objemom a tvarom telies.
LE582-06
Priestorové telesá
Cena bez DPH
Cena s DPH
€ 17,84
€ 21,23
Malé plastové priestorové telesá 17 ks s výškou 6 cm s otvárateľnými vrchnákmi pre použitie tekutých alebo suchých materiálov. Vhodné pre skúmanie pomeru medzi plochou, objemom a tvarov telies.
LE586
LE582-10
Priestorové telesá
Cena bez DPH
Cena s DPH
€ 39,06
€ 46,48
Cena bez DPH
Cena s DPH
€ 105,50
€ 125,55
17 ks. Výška 10cm.
BBD89023
Učiteľská geometrická sada
Sada 10 ks vyrobená z priehľadného plastu s označením meracej škály. Telesá sú vysoké 20-30 cm.
BBD85167
Telesá a povrchové tvary
Cena bez DPH
Cena s DPH
€ 39,80
€ 47,36
Geometrická sada pozostáva zo 16 častí a 8 rôznych telies vyrobené z kvalitného plastu. Povrchové tvary sú vcelku, na hrane je dobre vyznačená
skladacia čiara, pomocou ktorej sa dá tvar jednoducho zložiť. Výška telies je cca 8 cm.
BBD89023
Plášte telies a telesá zobrazované v rovine
BBD85167
LE582-10
Cena bez DPH
Cena s DPH
€ 19,80
€ 23,56
16 dielna sada k spätnému projektoru. Farby a telesá sa úplne zhodujú so
sadou: Telesá a povrchové tvary! Názorne prezentujeme stranu, uhol, povrch, objem atď. Sada znázorňuje nasledovné telesá: kocku, kváder, trojboký hranol, valec, šesťboký hranol, kužel, štvorboký ihlan. Hrúbka 2,5
mm, z odolného plastu.
BBD2286
MATEMATIKA
BBD2286
23
BLR31053
Cena bez DPH
Cena s DPH
€ 12,90
€ 15,35
Pečiatky geometrických tvarov
Sada 16 gumených pečiatok rôznych tvarov. Obsahuje kruh, ovál, štvorec,
obdľžník, päťuholník, šesťuholník, osemuholník, desaťuholník, rovnostranný, pravouhlý a tupouhlý trojuholník, diamant, trojstranný uhol, symetrický a asymetrický lichobežník a kosoštvorec. Veľkosť: 4,4x2,5x3 cm.
BLR31054
BLR31053
Cena bez DPH
Cena s DPH
€ 12,90
€ 15,35
3-D geometrické pečiatky
BLR31054
16 kusová sada gumených pečiatok pomáha demonštrovať 3-D modely.
Hrubé čiary zobrazujú viditeľné hrany a bodkované čiary neviditeľné hrany. Veľkosť pečiatky: 3x1,9x4,4 cm.
Geometrické modely
Modely vyrobené z nerezovej ocele s magnetickým povrchom. Magnetické plochy priliehajú na tabuľu.
BBD2213
Cena bez DPH
Cena s DPH
€ 76,01
€ 90,45
Zrezaný ihlan
BBD2213
Rozmer: výška 12 cm. 6ks magnetických plôch.
BBD2212
BBD2212
Cena bez DPH
Cena s DPH
€ 76,01
€ 90,45
Cena bez DPH
Cena s DPH
€ 76,01
€ 90,45
Cena bez DPH
Cena s DPH
€ 76,01
€ 90,45
Ihlan štvorcovej podstavy
Rozmer: výška 24 cm. 5 ks magnetických plôch.
BBD2211
Kváder
Rozmer: 12x8x24 cm. 6 ks magnetických plôch.
BBD2210
BBD2211
BBD2210
Hranol
Rozmer: 12x12x24 cm. 6 ks magnetických plôch.
BBD2209
Kocka
BBD2209
Cena bez DPH
Cena s DPH
€ 76,01
€ 90,45
Rozmer: 12x12x12 cm. 5 ks magnetických plôch.
BLR31040
BLR31040
Telesá s niťou
Cena bez DPH
Cena s DPH
€ 34,80
€ 41,41
Zostava zahŕňa kúsky elastických nití v 2 farbách, 6 povrazových vrchov,
1 poznámkový blok, osi symetrie z mosadze, pokyny na zostavenie a nasledovné základy: štvorec, obdĺžník, kruh, trojuholník, päťuholník a šesťuholník.
BLR39143
Obojstranné stierateľné tabule s
osou X a Y
BLR39143
24
Cena bez DPH
Cena s DPH
€ 5,50
€ 6,55
Tieto ekonomické obojstranné plastové tabule s osou X a Y slúžia na jednoduché grafické aktivity. Opačná strana je prázdna, obe strany sú popisovateľné za sucha stierateľnými fixkami. Sada 10 kusov. Veľkosť:
22,5x27,5 cm. Sieť: 1 cm. Sada 10 kusov.
BBD2205
Umelohmotná váha
Cena bez DPH
Cena s DPH
€ 37,80
€ 44,98
Táto váha bola vyvinutá špeciálne pre základné školy. Je stabilná a funguje veľmi presne. Na váženie slúžia 2 nádoby z nerozbitného priehľadného
plastu. Objem nádob je približne liter. Objemy tekutiny alebo sypkých látok sa odčítavajú na 2 škálach. Ku každej nádobe patrí aj vrchnák, takže
meraný predmet môžete umiestniť nielen do nádoby ale aj na vrchnák. V
stojane sú umiestnené 2 sady závaží.11 kovových a 14 plastových.
BBD2205
LE012-V
Matematická váha-veľká pre učiteľov
Cena bez DPH
Cena s DPH
€ 11,48
€ 13,66
Matematická váha+20 závaží. Ramená váhy sú pre názornosť a ľahšiu
orientáciu označené číslami 1-10. Pomôcka pre hravé objasnenie a pochopenie pojmov ako sú sčítanie, odčítanie, chýbajúce číslo, základy rovnice. Súčasne si deti osvoja základné princípy váženia a rovnováhy. Rozmer:
cca 65x22 cm.
LE012-M
Matematická váha-veľká pre žiakov
Cena bez DPH
Cena s DPH
€ 3,11
€ 3,70
Cena bez DPH
Cena s DPH
€ 8,43
€ 10,03
Cena bez DPH
Cena s DPH
€ 16,88
€ 20,09
LE012-V
Rozmer: cca 33x11 cm.
LE011-1
Medvedíky-váha
LE-011
Sada závaží medvedíky
LE550
Obľúbená rodinka medvedíkov v troch veľkostiach a štyroch farbách.
Hmotnosť medvedíkov je 4g, 8g a 12g. Vhodná pomôcka pre riešenie rôznych problémových úloh, triedenie, porovnávanie farby, veľkosti, hmotnosti a pod. Použitie váhy rozširuje ich názorné využitie aj pre rôzne matematické úkony a sčítanie, odčítanie alebo porovnávanie. Balenie: 96
medvedíkov v praktickom plastovom vedierku.
LE012-M
BBD85439
Súprava odmerných valcov
Cena bez DPH
Cena s DPH
€ 32,86
€ 39,10
LE551
Deti sa ľahko naučia pojem objemu pri porovnávaní nádob a pohárov rôznych veľkostí. Jedna sada obsahuje 7 ks odmeriek s ml-ovou stupnicou.
(jeden diel = 10ml) Objemy: 25ml, 100ml, 200ml, 250ml, 500ml, 1000ml.
BBD2144
Sada na meranie objemu
Cena bez DPH
Cena s DPH
€ 21,91
€ 26,07
Z priehľadného plastu, s milimetrovým delením. Obsah sady: 5 ks nádob
do 1l. Obsah: 50ml, 100ml, 250ml, 500ml, 1000ml.
LE550
Zlomky kruhové
Cena bez DPH
Cena s DPH
€ 10,02
€ 11,92
Plastová súprava o hrúbke 3mm pre jednoduchý spôsob pochopenia zlomkov. Ideálna pre samostatnú prácu. Obsah: 1, 1/2, 1/3, 1/4, 1/6, 1/8,
1/12, 1/24. Spolu 60 ks. Každý kruh meria 10 cm.
LE551
Zlomky a geometria
Cena bez DPH
Cena s DPH
€ 15,34
€ 18,25
BBD85439
BBD2144
MATEMATIKA
LE011-1
LE011
25
4.
a
k
i
yz
F
BBD51422
Pohon voda-vzduch, pokusy
Cena bez DPH
Cena s DPH
€ 26,22
€ 31,20
HUBD51422
S prekvapujúcimi pokusmi pohonu vzbudí pozornosť každého žiaka. Pumpuje vodu pomocou ručnej pumpy do tlakovej nádoby. V uzatvorenej nádobe sa vzduch stlačí. Jednotlivé časti sú priehľadné, aby deti všetko
mohli dobre pozorovať.
BAB-K88
Vzduch a voda
Cena bez DPH
Cena s DPH
€ 20,95
€ 24,93
Experimentálna súprava predstavuje veľmi dobre vybavené vedecké laboratórium, ktoré ti umožní lepšie spoznať vodu a vzduch: dva prvky nevyhnutné k životu na Zemi. Prostredníctvom zábavných pokusov navrhovaných v príručke budeš môcť odhaliť a objaviť prekvapujúce javy spojené s vodou a vzduchom, ktorým nechýba nádych tajomnosti a zvedavosti. Zároveň sa pri nich bližšie zoznámiš so zaujímavými zlúčeninami. Obsah súpravy: destilačná nádobka, modely atómov, skúmavka, filtračný papier, lupa a zrkadielko, pipeta, valce s piestom, hadička, indikátor spotreby, zápisník a ilustrovaný papier, lievik, plastové gulôčky, niť na šitie, balónik, vrtuľa, držiak na vrtuľu, materiál pre ukazovateľ smeru vetra, farebný slovenský návod.
BBD2494
Elektrický okruh-Žiacka stavebnicová sada
Cena bez DPH
Cena s DPH
€ 29,21
€ 34,76
BAB-K88
BBD2494
S touto pracovnou pomôckou môžu skupiny žiakov jednoduchým spôsobom vytvoriť elektrický okruh. Stavebné kocky sú veľké a stabilné. Žiaci pomocou sady získajú náhľad do zákonitosti fyziky. Môžu sa ľahko naučiť základné pojmy, ako napr. prúd, svetlo, otvorený a uzavretý elektrický okruh, sériové a paralelné zapojenie. Sada obsahuje: 2 stojany lámp
so žiarovkami, 2 vypínače, 1 motor, 3 rozvodky, 2 stojany na batérie, mignónne batérie, 10 spojových drôtov, so zástrčkami k stavebným prvkom, 2
mignónne batérie 1,5 V.
BBD85805
Okruh elektrického prúdu-Stavebnica
Cena bez DPH
Cena s DPH
€ 36,51
€ 43,45
Urobme semafor! Elektronické zariadenie môžeme jednoducho a rýchlo
poskladať. Elektrický okruh môžeme rozšíriť o semaforové lampy. S troma
vypínačmi ich môžeme osobitne zapínať. Zvlášť zábavné bude, keď sa
nám podarí pomocou elektrického motora roztočiť vrtuľu, keď lampa prepne na zelenú. Obsah: 1 veľká základná doska, lampy (červená, žltá, zelená), 3 vypínače, 5 rozvodov prúdu, 1 spájací rám, 1 dolná koľajnica, 5
spojných častí, 2 držiaky na batérie, 1 motor.
26
BBD85805
BCB006
EXPLORER 2
Cena bez DPH
Cena s DPH
€ 96,95
€ 115,37
Súprava bola navrhnutá s cieľom nadväzovať na doteraz nadobudnuté vedomosti deti o fungovaní elektronických princípov a s cieľom ďalej ich
rozvíjať.Všetky časti boli navrhnuté tak, aby ich bolo možné rýchlo a jednoducho spájať pomocou patentov na základni. K spájaniu komponentov
sa vyžaduje minimálna zručnosť, takže súprava je vhodná pre každého.
Priložený návod obsahuje vyše 900 obvodov, ktoré sa s touto súpravou
dajú zostaviť. Vhodné od veku 10 až 14 rokov.
BBD89211
Elektronická žiacka stavebnica
BCB006
Cena bez DPH
Cena s DPH
€ 27,88
€ 33,18
Odporúčame pre osvojenie si pojmu elektrického prúdu! Pokusy sú napínavé, zaujímavé a pomôžu rýchlemu porozumeniu témy. Môžeme pozorovať odlišné vodivé vlastnosti rôznych materiálov, ak prerušíme elektrický
prúd a nahradíme iné materiály. Súprava je použiteľná na 350 rôznych pokusov, od celkom jednoduchých po zložité, vďaka tomuto ju odporúčame
aj pre druhý stupeň základných skôl. Jednotlivé časti sa na seba jednoducho pripínajú!
BBD89211
BAB-E563
Fyzika-experimentálna súprava
Cena bez DPH
Cena s DPH
€ 31,95
€ 38,02
Prečo má bicykel toľko prevodov? Prečo sa dá pákou a kladkou ušetriť
sila? Ako funguje vodná elektráreň? Na základe jednoduchých príkladov a
hry pomôže preniknúť do sveta fyzikálnych zákonov-prispieva tak k lepšiemu pochopeniu školských vedomostí. Obsahuje slovenský farebný návod (33 strán) pre 14 zaujímavých pokusov. Vhodné od 12 rokov. Rozmer
krabice: 22x33,5x6,5 cm.
BAB-E563
BLR2442
Pokusná sada na fyziku
Cena bez DPH
Cena s DPH
€ 25,95
€ 30,88
Výborná pomôcka na fyziku. Stavajte, skúšajte a skúmajte jednoduché
stroje a pochopíte ako fungujú. Obsahuje dostatok prvkov na stavbu až 5
strojov naraz napr. zdvihák, kladka. 63 kusová sada obsahuje aj 4 závažia
(2 x 5g a 2 x 10g) a 8 gumenných krúžkov na skúmanie výkonu, tlaku, váhy
a pohybu. Veľkosť najväčšej časti: 13,8 x 13,8 x 30 cm.
BBD85563
BBD85595
Transparentný elektromagnet
Cena bez DPH
Cena s DPH
€ 14,61
€ 17,39
Pomocou priehľadného magnetu nájdeme vysvetlenie na mnohé javy vyskytujúce sa v prírode. Takým je napr. kompas, ktorý ukazuje smery magnetických pólov Zeme. Prostredníctvom priehľadného obalu môžu žiaci
pozorovať prvky, vynutie a železné jadro. Jedným vypínačom ho môžeme
zapnúť aj vypnúť. Priblížte svojim žiakom prírodné vedy! Magnet obsahuje aj batérie!
BBD85563
Magnetický valec
BBD85595
BLR2442
Cena s DPH
€ 29,21
€ 34,76
Priestorový model demonštruje magnetické pole. Každý magnet disponuje
neviditeľnými magnetickými silami, ktoré model veľmi dobre demonštruje. Kovové piliny možno pozorovať v priehľadnom uzavretom vodotesnom
valci z umelej hmoty. Ak magnet priblížime k valcu, piliny okamžite ukážu
smer magnetických siločiar magnetického pola. Obsah: magnetická tyč 7
cm, nádoba s kovovými pilinami (10cm).
BBD85591
Sada vznášajúcich sa magnetiek
Cena bez DPH
Cena s DPH
€ 6,31
€ 7,51
Možnosť viacerých pokusov. Pomocou tejto sady deti prídu na to, že magnet má 2 póly a zistia, že póly s rovnakým nábojom sa odpudzujú, kým
póly s rozdielnym nábojom sa priťahujú.
Príklady použitia súpravy EXPLORER 2
FYZIKA
BBD85591
Cena bez DPH
27
BBD85569
Tyčové magnety
Cena bez DPH
Cena s DPH
€ 8,20
€ 9,76
Sada 10 magnetických tyčí rozmeru 30x6x6 mm s označením svetových
strán.
BBD85594
Magnetická podkova malá
Cena bez DPH
Cena s DPH
€ 2,66
€ 3,17
Vďaka jeho tvaru umožňuje bez problémov zdvihnúť aj ťažké predmety.
Vyrobené z plastu s 2 magnetmi na koncoch. Malý rozmer, 12 cm vysoký.
BBD85593
BBD85593 - 94
Magnetická podkova veľká
Cena bez DPH
Cena s DPH
€ 4,98
€ 5,93
Cena bez DPH
Cena s DPH
€ 18,06
€ 21,49
Veľký rozmer. 20 cm vysoký.
LE730
Magnety-univerzálna súprava
Perfektná farebná žiacka súprava rôzneho materiálu pre oboznámenie sa s
magnetizmom a magnetickými vlastnosťami látok. Obsah: 1 veľká magnetická podkova, tyčinky, 1 sada plávajúcich magnetov, 4 veľké a 10 malých
magnetických guličiek, 40 priesvitných krúžkov s magnetickou obrubou, 6
spiniek, 1 magnetická hviezda, šípka, srdiečko a malá podkova.
BBD85569
BBD2433
LE730
Sada magnetov
Cena bez DPH
Cena s DPH
€ 129,46
€ 154,06
Umožní porovnať tvar, veľkosť, silu a polaritu magnetov. Sada 25 magnetov obsahuje: podkovu, obruč, hranol, valcovú formu, ďalej magnetické
pásiky, magnetickú fóliu a 4-pólový magnetický blok.
BBD2433
LE605
Súprava závaží-plastová
Cena bez DPH
Cena s DPH
€ 15,25
€ 18,15
Farebná súprava 54 plastových závaží o priemere 30mm s ľahkou manipuláciou v zložení: 20x1g, 20x5g, 10x10g, 4x20g.
BRT1319014
Sada nasúvateľných závaží
BRT1319014
Cena bez DPH
Cena s DPH
€ 12,95
€ 15,41
Sada obsahuje: 10 ks 20 gramových mosadzných závaží.
LE605
B02024
Sada závaží s háčikmi
Cena bez DPH
Cena s DPH
€ 48,95
€ 58,25
Mosadzné závažie s dvoma háčikmi. 5 ks po 25 g, 5 ks po 50 g, presnosť
5%.
B02024
LE606
Mosadzná súprava závaží-Klasik
LE606
Cena bez DPH
Cena s DPH
€ 15,54
€ 18,49
Klasická 10ks súprava závaží z mosadze uložená v plastovej krabici s vrchnákom. 50g: 2x1g, 2x2g, 2x5g, 2x10g, 1x20g, 1x50g.
LE607
Súprava závaží-500g
LE607
Cena bez DPH
Cena s DPH
€ 68,66
€ 81,71
Súprava závaží kombinované z mosadze a železa. Balené v drevenej krabici s vrchnákom alebo bez. 500g: 1g, 2x2g, 5g, 2x10g, 20g, 50g, 2x100g,
200g, 500g.
LE608
Súprava závaží-1kg
Cena bez DPH
Cena s DPH
€ 93,41
€ 111,16
Súprava závaží kombinované z mosadze a železa. Balené v drevenej krabici s vrchnákom alebo bez. 1kg: 1g, 2x2g, 5g, 2x10g, 20g, 50g, 2x100g,
200g, 500g, 1kg.
LE608
28
Pružinová váha a silomer
Cena bez DPH
Cena s DPH
€ 4,90
€ 5,83
BBD764
až
BBD769
Vďaka Newtonovej stupnici a dielikmi s grammi je vynikujúca na meranie
váhy aj sily. Dľžka 18 cm.
BBD764
0-250g
BBD765
0-500g
BBD766
0-1000g
BBD767
0-2000g
BBD768
0-3000g
BBD769
0-5000g
B1319008
Sada pružinových silomerov
Cena bez DPH
Cena s DPH
€ 22,90
€ 27,25
Cena bez DPH
Cena s DPH
€ 14,90
€ 17,73
Cena bez DPH
Cena s DPH
€ 14,90
€ 17,73
Cena bez DPH
Cena s DPH
€ 14,90
€ 17,73
B1319008
Sada 7 kusov, 1N až 50N.
BRT1315002
Žiacky voltmeter 0-15 V
Meracie prístroje
0-3V/15V/30V, DC. Rozmery: 10x9, 5x9 cm.
BRT1315006
Žiacky voltmeter
10/0/10 V, DC. Rozmery: 10x9, 5x9 cm.
BRT1315005
Žiacky ampérmeter 0-5 A
0-5 A, 0-50 mA, 0-500 mA DC. Rozmery: 10x9, 5x9 cm.
BRT1315004
Žiacky ampérmeter
Cena bez DPH
Cena s DPH
€ 14,90
€ 17,73
Cena bez DPH
Cena s DPH
€ 5,31
€ 6,32
BRT1315002
BRT1315004
BRT1315005
BRT1315006
-1/0/1A, DC. Rozmery: 10x9, 5x9 cm.
BRT1310001
Digitálne stopky
Časomer s digitálnym displejom s tekutým krištálom. Stopky viete použiť
ako: stopky s 1/100s presnosťou, hodinky (hodiny, minúty, sekundy) alebo
kalendár (deň, mesiac).
BRT1420001
Digitálny merač pH
Cena bez DPH
Cena s DPH
€ 69,90
€ 83,18
BRT1420001
BRT1310001
FYZIKA
Správne výsledky pH sú možné v krátkom čase. Jednoduchá manipulácia
na použitie v laboratóriu i v teréne. Hodnoty: 0-14 pH, 0,01 pH/UW70/
kcl roztokom.
29
Nástenné tabule, portréty fyzikov
M71501
Fyzikálne merné jednotky
Cena bez DPH
Cena s DPH
€ 14,45
€ 17,20
Cena bez DPH
Cena s DPH
€ 10,18
€ 12,11
Cena bez DPH
Cena s DPH
€ 10,18
€ 12,11
Cena bez DPH
Cena s DPH
€ 88,94
€ 105,84
Cena bez DPH
Cena s DPH
€ 53,36
€ 63,50
Rozmery: 70x100 cm.
M71502
Jednotky fyzikálnych veličín I.
M71501
Merné jednotky SI. Rozmery: 50x70 cm.
M71502
M71503
Jednotky fyzikálnych veličín II.
Merné jednotky SI. Rozmery: 50x70 cm.
M71504
Portréty fyzikov, 26 ks
26 ks, pofóliované s rámom 25x35 cm.
M71505
M71504
M71505
Portréty fyzikov, 26 ks
26 ks, pofóliované bez rámu, obojstranné 25x35 cm.
M71503
M71506
Spektrum
Cena bez DPH
Cena s DPH
€ 24,29
€ 28,91
Cena bez DPH
Cena s DPH
€ 335,00
€ 398,65
Laminovaná s lištou. Rozmery: 100x70 cm.
BRT1318005
Van de Graafov generátor
Prístroj využívaný ako zdroj vysokého napätia na pokusy z oblasti elektrostatického pola. Parametre: max. hodnota výstupného, napätia:
160V-220V, kapacita konduktora: 15 pF, priemer konduktora: 22 mm,
napájacie napätie 220V. Rozmery: 20x21x58 cm. Hmotnosť: 6700g.
BRT1318005
BBD48002
Wimhurstov influenčný prístroj
M71506
Cena bez DPH
Cena s DPH
€ 99,95
€ 118,94
Prístroj je určený na pokusy z oblasti elektrostatiky. Vygenerujme blesk.
Roztočením kolesa vznikne medzi elektródami napätie, ktoré spôsobí
blesk medzi guličkami. Technické parametre: max. hodnota výstupného
napätia cca 160 kV. Rozmery: 32x25x40 cm. Hmotnosť: 3300 g.
BRT1320004
Jednosmerný elektromotor (dynamo)
BRT1320004
BBD48002
Cena bez DPH
Cena s DPH
€ 15,90
€ 18,92
Jednoduchá demonštrácia dynama, čiže premeny mechanickej energie na
jednosmernú elektrickú energiu. Rozmery: 23x30x20 cm.
BRT1318008
Ruhmkorffov generátor
Cena bez DPH
Cena s DPH
€ 139,95
€ 166,54
Využíva sa ako transformátor prúdových nárazov malého napätia na nárazy vysokého napätia. Rozmery: 22x29x15 cm.
BRT1321003
Magdeburské pologule
BRT1321003
BRT1318008
30
Cena bez DPH
Cena s DPH
€ 34,90
€ 41,53
Tu si môžete znázorniť silu vákua. Spojte obe pologule, vysajte z nich
vzduch a zistite, že je prakticky nemožné tieto pologule oddeliť. Priemer
gule: 10 cm.
BRT1320005
Magnetické pole cievky
Cena bez DPH
Cena s DPH
€ 59,95
€ 71,34
Môžete názorne ukázať, čo dokáže urobiť magnetické pole so železom.
BRT1320003
BRT1320005
Montážna doska
Cena bez DPH
Cena s DPH
€ 13,90
€ 16,54
Táto doska umožňuje sériové a paralelné zapojenie. Jednotlivé dostičky
sú odpojiteľné.
BRT1313015
BRT1313019
BRT1320003
Vrhový prístroj
Cena s DPH
€ 59,95
€ 71,34
Prístroj sa využíva na skúmanie zvislého a šikmého vrhu. Rozmery:
30x40x25 cm.
BRT1313019
Newtonove kyvadlo
BRT1316002
Cena bez DPH
Cena bez DPH
Cena s DPH
€ 19,95
€ 23,74
Prístroj je vhodný na demonštráciu pružných nástrojov. Prístroj obsahuje
5 gúľ. Rozmery: 16x12x11 cm.
BRT1313012
Solárny článok s motorom
Cena bez DPH
Cena s DPH
€ 19,95
€ 23,74
Možná demonštrácia sily slnka. Akonáhle vystavíte solárne články slnečnému žiareniu, koleso sa roztočí.
BRT1313012
BRT1316002
Cena bez DPH
Cena s DPH
Kalorimeter
€ 14,95
€ 17,79
Prístroj sa používa na experimentálne určenie mernej tepelnej kapacity.
Výška: 14 cm.
BRT1316003
Pomôcka tepelnej vodivosti kovov
BRT1316003
Cena bez DPH
Cena s DPH
€ 12,95
€ 15,41
S touto pomôckou môžete úplne ľahko demonštrovať tepelnú vodivosť kovou na vašich fyzických pokusoch. Dľžka: 39 cm.
BRT1313015
Termomechanika
M70412
M70402
Cena bez DPH
Cena s DPH
€ 22,65
€ 26,95
M70403
Cena bez DPH
Cena s DPH
Prístroj LTR
€ 65,46
€ 77,90
S´Gravesandeov prsteň
M70403
Prístroj na demonštráciu lineárnej tepelnej rozťažnosti kovov.
M70402
M70412
Bimetálový pás s rúčkou
Cena bez DPH
Cena s DPH
€ 11,93
€ 14,20
Cena bez DPH
Cena s DPH
€ 28,42
€ 33,82
Cena bez DPH
Cena s DPH
€ 35,00
€ 41,65
M70417
Bunsenov horák, s regulátorom vzduchu
M70427
M70417
Pohyblivý pijúci vták
M70427
Demonštrácia vyparovania.
FYZIKA
20 cm/Al/Cu/.
31
M70429
Cena bez DPH
Cena s DPH
€ 6,18
€ 7,35
Cena bez DPH
Cena s DPH
€ 6,54
€ 7,78
Cena bez DPH
Cena s DPH
€ 6,54
€ 7,78
Laboratórny ortuťový teplomer
M70429
M70430
M70431
M70432
Rozsah -20°C... +110°C, 30 cm s prstencom.
M70430
Laboratórny ortuťový teplomer
Rozsah 0°C...250°C, s prstencom.
M70431
Laboratórny ortuťový teplomer
Rozsah 0°C...300°C, s prstencom.
M70432
M70435
Cena bez DPH
Cena s DPH
€ 5,36
€ 6,38
Cena bez DPH
Cena s DPH
€ 22,65
€ 26,95
Cena bez DPH
Cena s DPH
€ 20,16
€ 23,99
Cena bez DPH
Cena s DPH
€ 102,93
€ 122,49
Cena bez DPH
Cena s DPH
€ 48,99
€ 58,30
Cena bez DPH
Cena s DPH
€ 473,52
€ 563,49
Kalibrovaný teplomer bez stupnice
S prstencom, -10°C...+110°C merací rozsah.
M70434
Demonštračný nástenný teplomer
M70404
50 cm, -20°C...+50°C.
M70435
Teplomer maximum a minimum
204 mm, -20°C...+55°C, 10..+120°F po 2°F.
M70404
Štvortaktný zážihový motor
Prierez, funkčný model.
M70455
Elektrostatika
Autíčko so solárnym článkom
M70534
M70455
S motorom a nabíjačkou batérií (2xAAA, 1,5W).
M70510
Braunov demonštračný elektroskop
Kužeľovitá a guľatá elektróda, testovacia guľa, 210x210x400 mm, 3,8 kg.
M70505
Elektrostatické Seegnerove koleso a kompas
M70533
Elektrostatický zvonček
Cena bez DPH
Cena s DPH
€ 28,42
€ 33,82
Cena bez DPH
Cena s DPH
€ 53,13
€ 63,22
M70505
Táto pomôcka je veľmi citlivý elektrostatický zvonček, pomocou ktorého
môžeme dokázať, že elektrické pole je schopné na vykonávanie práce.
M70510
M70534
Elektrostatický motor
Cena bez DPH
Cena s DPH
€ 53,13
€ 63,22
M70513
Táto pomôcka je veľmi citlivý elektrostatický motor, pomocou ktorého
môžeme dokázať, že elektrické pole je schopné na vykonávanie práce.
Môžeme k nemu pripojiť aj prístroj s vysokým napätím, ale z dôvodu
jeho citlivosti ho môžeme uvádzať do činnosti aj pomocou potretia umelej tyče.
M70513
Colbeov elektroskop
32
Cena bez DPH
Cena s DPH
€ 26,76
€ 31,84
M70533
M70525
M70525
Ebonitová tyč
Cena bez DPH
Cena s DPH
€ 8,24
€ 9,81
Cena bez DPH
Cena s DPH
€ 74,12
€ 88,20
Cena bez DPH
Cena s DPH
€ 77,00
€ 91,63
Priemer: 15mm, dľžka: 300mm.
M70535
Coulomb-ov meter
M70506
Elektrostatický signalizátor nabitia
telies (Coulombov tester)
M70535
Pomocou elektrického signalizátora vieme jednoduchým spôsobom zistiť
polaritu nabitého telesa. Je zakázané použiť v blízkosti generátora Van
De Graaf, alebo s prístrojmi Wimhurst!!! Rozmery: 6,8x4,7x1,8 cm.
LF014
Fyzika I.Látka a teleso
Cena bez DPH
Cena s DPH
€ 40,98
€ 48,77
Pomôcka obsahovo vychádza z učebných osnov fyziky a zobrazuje kapitolu
Látka a teleso v 9 témach: stavba látok, elektrické vlastnosti látok, magnetické vlastnosti látok, meranie dľžky pevného telesa, meranie objemu
telesa, meranie hmotnosti telesa, hustota, meranie času a meranie teploty. Obsah: 28 fólií pre spätný projektor (formát A4). Zameranie: základné,
špeciálne a stredné školy.
LF014
LK014
LK014
Fyzika I.Látka a teleso
Cena bez DPH
Cena s DPH
€ 40,98
€ 48,77
Obsah: 28 kartónových obrazov (formát A3).
FYZIKA
M70506
33
a
i
g
ó
l
o
i
B
LP462
Príroda a jej ochrana
Cena bez DPH
Cena s DPH
€ 70,53
€ 83,93
5.
Na magnetickej tabuli potlačenej prírodnou krajinou, môžete spolu s deťmi kreatívne tvoriť rôzne scény: mesto, vidiek, lúka, pole, les, rieka a
iné, pomocou viac ako 100 vyseknutých tvarovaných obrázkov. Výborná
pomôcka pre rozvoj enviromentálnej výchovy. Okrem toho umožňuje rozvoj pozornosti, sústredenia a pamäte, priestorového, vizuálneho a sluchového vnímania, rečových schopností a kolektívnej práce. Obsah dodávky:
1 tabuľa-kovová, 70x50 cm, farebne potlačená,100 ks vyseknutých tvarovaných obrázkov, 1 vrecko so samolepiacimi magnetmi, 4 plastové vrecká
na odloženie obrázkov, didaktická príručka. Balenie: dodávané zabalené
v kartóne.
LP088
Chránime prírodu
Cena bez DPH
Cena s DPH
€ 20,20
€ 24,04
Pomôcka pomáha vytvárať základy environmentálneho cítenia u detí. Vedie ich k potrebe starať sa o prírodu a chrániť ju. Dvojice obrázkov umožňujú porovnávať situácie kladného a negatívneho pôsobenia človeka na
prírodu i okolie a vnímať následok jeho konania. Jednoduché, kreslené
značky napomáhajú pri modelovaní rozhovorov o ochrane prírody. Materiál: magnetické obrázky z pevného kartónu. Obsah: 9x9 cm/8 ks,18x13,5
cm/8 ks,18x18 cm/4 ks. Zameranie: prvouka, slovenský jazyk.
LP088
LP462
LP054
Domáce zvieratá
Cena bez DPH
Cena s DPH
€ 16,72
€ 19,90
Sada umožňuje poznávať, pomenovať a rozlíšiť domáce zvieratá, ich mláďatá, spôsob života a úžitok pre človeka. Materiál: magnetické obrázky z
pevného kartónu. Obsah: 9x9 cm/18 ks, 18x9 cm/9 ks.
LP138
Exotické zvieratá
LP054
Rastliny-Súbory obrázkov umožňuje poznávať, pomenovať a rozlišovať jednotlivé druhy rastlín. Chápať význam rastlín pre život človeka a vedieť sa o ne starať. Vnímať ich krásu, neničiť
a chrániť ich v prírode. Materiál: magnetické obrázky z pevného kartónu.
Cena bez DPH
Cena s DPH
€ 14,07
€ 16,74
LP138
Didaktická pomôcka s krásnymi ilustráciami vám predstaví 12 exotických
zvierat. Vyžitie je všestranné vo všetkých oblastiach rozumovej výchovy
na Prvouke či SJ. Materiál: magnetické obrázky z pevného kartónu. Obsah: 18x13,5 cm/12 ks.
LP116
Izbové rastliny
Cena bez DPH
Cena s DPH
€ 14,07
€ 16,74
LP114
Obsah: 18x13,5 cm/12 ks. Zameranie: Prvouka, Prírodoveda, Prírodopis.
LP113
Liečivé rastliny
Cena bez DPH
Cena s DPH
€ 14,07
€ 16,74
Obsah: 18x13,5 cm/8 ks, 18x9 cm/6 ks.
LP115
LP113
LP114
Jedovaté rastliny
Cena bez DPH
Cena s DPH
€ 14,07
€ 16,74
Cena bez DPH
Cena s DPH
€ 14,07
€ 16,74
Obsah: 18x13,5 cm/8 ks, 18x9 cm/6 ks.
LP115
Rastliny lesov lúk a polí
LP118
Obsah: 18x13,5 cm/8 ks, 18x9 cm/6 ks.
LP118
LP116
34
Záhradné rastliny
Obsah: 18x13,5 cm/4 ks, 18x9 cm/15 ks.
Cena bez DPH
Cena s DPH
€ 17,21
€ 20,48
LP090
Huby
Cena bez DPH
Cena s DPH
€ 5,56
€ 6,62
Sada obrázkov umožňuje poznávať, porovnávať jednotlivé druhy jedlých
húb a vedieť ich odlíšiť od húb jedovatých. Obsah: 9x9 cm/12 ks.
LP090
LP117
Chránené rastliny
Cena bez DPH
Cena s DPH
€ 5,56
€ 6,62
Cena bez DPH
Cena s DPH
€ 17,56
€ 20,90
LP117
Obsah: 9x9 cm/12 ks.
LP030
Úžitkové rastliny
Zaujímavým spôsobom na magnetických kartičkách spracované úžitkové
rastliny a najznámejší škodcovia. Umožnia deťom spoznať a naučiť sa
triediť jednotlivé rastliny podľa úžitku pre človeka. Obsah: 9x9 cm/42 ks.
LP053
LP030
Ovocie a zelenina
Cena bez DPH
Cena s DPH
€ 16,72
€ 19,90
LP053
Sada Vám umožní poznávať, porovnávať a pomenovať jednotlivé druhy
ovocia a zeleniny. Pozorovať vzhľad ovocných stromov počas jednotlivých
ročných období. Obsah: 9x9 cm/16 ks, 18x18 cm/5 ks.
LP031
Ovocné stromy
Cena bez DPH
Cena s DPH
€ 20,26
€ 24,11
Cena bez DPH
Cena s DPH
€ 22,90
€ 27,25
Obsah: 9x9 cm/17 ks, 18x18 cm/7 ks.
LP031
LP032
Listnaté stromy
Stromy-Sada obrázkov umožňuje poznávať, porovnávať a rozlišovať jednotlivé druhy stromov, ich rozdiely
v listoch, kvetoch a plodoch. Materiál:
magnetické obrázky z pevného kartónu.
LP064
Obsah: 9x9 cm/24 ks, 18x9 cm/9 ks, 18x18 cm/3 ks.
LP064
Ovocné a lesné kry
Cena bez DPH
Cena s DPH
€ 13,19
€ 15,70
Cena bez DPH
Cena s DPH
€ 11,12
€ 13,23
Cena bez DPH
Cena s DPH
€ 57,36
€ 68,26
Obsah: 9x9 cm/15 ks, 18x9 cm/7 ks.
LP033
LP033
Ihličnaté stromy
Obsah: 9x9 cm/12 ks, 18x9 cm/6 ks.
LB001
Balík zdravie
LB001
Balík obsahuje 4 sady o zdraví: LP130 Moje telo, LP131 Hygiena, LP132 U
lekára, LP058 Zdravá výživa.
LB003
Balík poznávaj
Cena s DPH
€ 57,36
€ 68,26
Balík obsahuje 6 sád: LP058 Čísla II., LP059 Tvary, LP060 Pojmy, LP061 Matematické predstavy, LP062 Vyjadrenie priestoru, LP091 Poznávajme farby.
LB004
Balík príroda
Cena bez DPH
Cena s DPH
€ 57,36
€ 68,26
Balík obsahuje obľúbené sady: LP054 Domáce zvieratá, LP086 Jar, leto,
jeseň, zima, LP098 Vývoj, LP088 Chránime prírodu.
LB004
BIOLÓGIA
LB003
Cena bez DPH
35
LP130
LP131
LP130
Moje telo
Cena bez DPH
Cena s DPH
€ 27,79
€ 33,07
Súbor zaujímavých ilustrácií prináša zjednodušenie práce pri vysvetľovaní a utváraní predstáv o ľudskom tele a jeho častiach, o vnútorných orgánoch a ich funkciách. Materiál: pevné kartónové dosky s magnetmi. Obsah: 21x30 cm/10 ks.
LP131
Hygiena
Cena bez DPH
Cena s DPH
€ 11,12
€ 13,23
Súbor pestrofarebných obrázkov umožňuje viesť rozhovory o osvojení si
správnych hygienických návykov vo vzťahu k osobnej čistote a starostlivosti o svoje telo. Materiál: magnetické obrázky z pevného kartónu. Obsah dodávky: 18x13,5 cm/ 8 ks.
LP132
U lekára
LP132
LP133
Cena bez DPH
Cena s DPH
€ 16,72
€ 19,90
Súbor plnofarebných obrazov umožňuje viesť rozhovory s deťmi na témy:
rozlišovanie telesných pocitov, hodnota zdravia, prevencia, návšteva u lekára, práca lekára a zdravotnej sestry, lekárska starostlivosť. Materiál:
pevné kartónové dosky s magnetmi 30x21 cm/6 ks.
LP133
Zdravá výživa
Cena bez DPH
Cena s DPH
€ 22,02
€ 26,20
Pomôcka pomáha vytvoriť pozitívny vzťah k tým druhom potravín, ktoré
deťom prinášajú úžitok a rozlišovať tie, ktoré zdraviu škodia. Materiál:
magnetické obrázky z pevného kartónu. Obsah dodávky: 18x18 cm/6
ks,18x13,5 cm/2 ks, 9x9 cm/18 ks.
LE852
“Kuker” štúdio
LE852
LE855
Cena bez DPH
Cena s DPH
€ 7,15
€ 8,51
Žiaci môžu pozorovať malé predmety a chrobáčiky vďaka lupám “Kuker”
štúdia zboku aj zhora.
LE855
Zväčšovacie sklo so stojanom
Cena bez DPH
Cena s DPH
€ 4,51
€ 5,37
Zväčšovacie sklo na pozorovanie s priemerom 65 mm a trojnásobným
zväčšením. Vďaka pevnému kovovému podstavcu je práca s pozorovaním
oveľa jednoduchšia.
LE856
BBD85803
LE856
Cena bez DPH
Cena s DPH
Lupa 15 cm
€ 1,88
€ 2,24
Žiacka lupa na pozorovanie. Priemer 5cm, trojnásobné zväčšenie, dľžka
15cm.
BBD85803
Obrovská lupa
Cena bez DPH
Cena s DPH
€ 4,98
€ 5,93
Táto pomôcka veľkých rozmerov je vynikajúcim pomocným pozorovacím
nástrojom pre deti. Zväčšenie: 2x. Šošovka má priemer 8cm.
LE850
Skúmanie prírody-súprava
Cena bez DPH
Cena s DPH
€ 13,93
€ 16,58
Súprava pre deti na skúmanie a pozorovanie prírody, vytváranie vzťahu k
životnému prostrediu. Obsah: nádoba s lupou na živočíchy, sieťka, lupa,
pinzeta.
LE851
Bzz-Bzz štúdio
LE850
36
LE851
Cena bez DPH
Cena s DPH
€ 6,22
€ 7,40
Zaujímavá a praktická pomôcka, vďaka ktorej žiaci poznávajú hmyz a
rozoznávajú jeho zvuky. Obsah: 9cm nádoba s 2x zväčšovacou šošovkou slúchadlá. Batérie nie sú súčasťou balenia.
LE853
LE854
LE853
Nádoba na pozorovanie
Cena bez DPH
Cena s DPH
€ 2,35
€ 2,80
Nádoba s dvojitou šošovkou a šróbovacím vrchnákom s otvorom pre
vzduch a mriežkou na meranie veľkostí predmetov. Šosovka: priemer 45 a
30 mm, zväčšenie 2x a 4x.
LE854
Teleskopická nádoba na pozorovanie
Cena bez DPH
Cena s DPH
€ 2,44
€ 2,90
Teleskopická nádoba s dvojitou šošovkou a šróbovacím vrchnákom. Šošovka: priemer 45 a 30 mm, zväčšenie 2x a 4x. Počas skúmania môže hmyz
dýchať cez otvor na vrchnáku, dvojlupou pozorujete všetky drobnosti,
chrobákov, kvetov.
BBD85795
NEI5134
Cena bez DPH
Cena s DPH
Mravenisko
€ 23,00
€ 27,37
Unikátny dizajn tohto mraveniska umožňuje deťom sledovať mravce bez
obáv, že by mohli uniknúť a priliehavý vrchný kryt so zväčšovacím sklom
im poskytne na ne ešte detailnejší pohľad. Súčasťou balenia sú aj pinzety, kapilárka na vodu, otvor na vodu a farebný plagát rozmerov 43x56 cm
zobrazujúci na prednej strane reprodukčný cyklus mravcov, ich správanie
a rôzne druhy a na strane zadnej kompletné inštrukcie k stavbe a príprave tohto mraveniska.
BBD85795
BIN050700
Farma na pozorovanie mravcov
Cena bez DPH
Cena s DPH
€ 18,92
€ 22,51
Mravce sú vynikajúce objekty na skúmanie, jednoducho sa dá trocha cukru alebo medu do cesty a hneď sa okolo nich zhromaždia. Potom dajme
mravce do vopred pripravenej nádoby, ktorú naplníme zeminou. Mravce
si po čase vybudujú hotový tunelový systém. Deti sú týmto pokusom veľmi nadšené.
BIN050700
Skúmanie podzemia
Cena bez DPH
Cena s DPH
€ 13,90
€ 16,54
Úzka dutina umožňuje pozorovanie klíčenia rastlín ako aj drobného hmyzu
napr. mravcov alebo červíkov. Pomocou vetracieho otvoru môžeme ovládať vzduch v nádobe keď je v ňom hmyz. Odoberateľný filter umiestnime
tak, aby sme zabránili ich uniknutiu. S návodom na použitie. Veľkosť:
23x15 cm.
BIN050800
Skúmanie podmoria
Cena bez DPH
Cena s DPH
€ 11,20
€ 13,33
Kompaktná valcovitá nádoba na pozorovanie vodného sveta. Vrchnák obsahuje nastaviteľný vetrací otvor na zabezpečenie dobrej cirkulácie vzduchu. Vrátane návodu. Veľkosť: 23x15 cm.
LE866
Mikroskop školský
BIN050800
Cena bez DPH
Cena s DPH
€ 40,42
€ 48,10
Mikroskop a prehliadač v jednom. Jednoduchým prekliknutím vypínača si
môžete zvoliť mikroskop alebo prehliadač. Praktická pomôcka pre dvoch
žiakov, ktorí môžu súčasne sledovať a rozprávať sa o pozorovanom predmete. Pri použití klasického mikroskopu zaostruje dieťa pomocou skrutky.
Výška mikroskopu: 25 cm. Zväčšenie: 150x, 300x, 600x. Súprava v kufríku
ďalej obsahuje: vybavenie z plastu: 2 zberné nádobky, 1 pinzeta, 1 lopatka, 1 skalpel, 1 pipeta, 3 diapozitív/sklíčko, 1 preparát na sklíčku, 1 krycie sklíčko.
NEI5134
BIOLÓGIA
LE866
37
KLETT anatomické nástenné tabule
Cena bez DPH
Cena s DPH
€ 35,18
€ 41,86
Laminované s lištou umelej hmoty. Majú anatomickú precizitu a sú výbornou pomôckou pri vyučovaní. Podrobne zobrazujú stavbu a činnosť ľudského tela. Zobrazujú ľudské telo, jednotlivé orgány a sústavy v životnej
veľkosti. Sú bez popisov, jednotlivé orgány sú označené bodkočiarkovanou
čiarou, na ktorú môžete písať fixkou názvy. Veľkosť: 84 x 220 cm.
M85001
Kostra človeka spredu
M85051
Kostra človeka zozadu
M85002
Svalstvo človeka spredu
M85052
Svalstvo človeka zozadu
M85003
Krvný obeh človeka
M85004
Nervová sústava človeka zozadu
KLETT anatomické nástenné tabule
M85001 až M85004
Cena bez DPH
Cena s DPH
€ 31,22
€ 37,15
Rozmery: 85x120 cm.
M85005
Vnútorné orgány človeka
M85006
Ľudské oko-priebeh videnia
M85008
Zdravý a chorý chrup
M85009
Stavba a činnosť srdca
M85010
Dýchacia sústava
M85011
Tráviaca sústava
M85012
Miazgová sústava
M85019
Žľazy s vnútorným vylučovaním
M85020
Obličky a vylučovacia sústava
M85017
Brušné a hrudné orgány I.
M85018
Brušné a hrudné orgány II.
M85013
Hlava a hrtan človeka
M85014
Koža a jazyk človeka
M85026
Krvný obeh matky a dieťaťa počas tehotenstva
M85023
Vývin dieťaťa počas tehotenstva 6 mesiacov od odplodnenia
M85024
Krvný obeh človeka
M85025
Miecha a mozog človeka
KLETT nástenné tabule
Cena bez DPH
Cena s DPH
€ 9,49
€ 11,29
Predstavujú typické sídla a obce našej vlasti. Vynikajúca na objavovanie
fauny a flóry jednotlivých osád, poznávanie významu spoločenstiev.
100x70 cm laminované, s lištou z umelej hmoty.
38
MH1403101
Biocenóza našich polí
MH1403102
Biocenóza na lúkach
MH1403103
Biocenóza našich lesov I.
MH1403104
Biocenóza našich lesov II.
MH1403105
Biocenóza našich močiarov
MH1403106
Biocenóza našich hôr
MH1403111
Biocenóza našich krovín
MH1403112
Biocenóza našich riek
MH1403113
Biocenóza našich jazier
MH1403114
Biocenóza pobrežných krovín
MH1403115
Biocenóza sedliackeho dvora
MH1403116
Biocenóza v záhradách
MH1403113
MH1403105
MH1403102
MH1403116
MH1403101
Cena bez DPH
Cena s DPH
KLETT anatomické nástenné tabule
Predstavujú typické sídla a obce našej vlasti. Vynikajúca na objavovanie
fauny a flóry jednotlivých osád, poznávanie významu spoločenstiev.
100x70 cm laminované, s lištou z umelej hmoty.
Biocenóza I. -6 ks-ová sada
€ 49,42
€ 58,81
MH140311
Biocenóza II. -6 ks-ová sada
€ 49,42
€ 58,81
MH140312
Biocenóza I.-II. -12 ks-ová sada
€ 94,87
€ 112,90
Cena bez DPH
Cena s DPH
€ 27,67
€ 32,93
Hagemann botanické nástenné tabule
MH140310
MH140311
Hagemann zoologické nástenné tabule
Cena bez DPH
Cena s DPH
€ 28,41
€ 33,81
Laminované, s lištou z umelej hmoty, 85x120 cm.
Laminované, s lištou z umelej hmoty, 85x120 cm.
MH130310
Fotosyntéza
MH060329
Hlavonožce
MH070302
Lieska obyčajná
MH060302
Mačka domáca
MH070306
Poniklec
MH060305
Jež
MH070307
Lekno
MH060306
Zajac poľný/Králik
MH070308
Repka olejná
MH060308
Dobytok domáci
MH070310
Záružlie močiarne
MH060313
Sliepka domáca
MH070311
Čerešňa
MH060330
Motýle
MH070313
Hrach
MH060331
Chrúst
MH070316
Jabloň
MH060332
Včela medonosná
MH070317
Ľan
MH060333
Mucha domáca
MH070303
Raž
MH060334
Komár
MH070323
Hluchavka
MH060335
Mravce
MH070324
Zemiak
MH060336
Vážky
MH070328
Slnečnica
MH060338
Rak
MH070330
Púpava
MH060318
Jašterica
MH070339
Kukurica
MH060319
Žaba
MH070341
Borovica
MH060321
Kapor
MH070305
Hrdza pšenice
MH060325
Kobylka zelená
MH070306
Poniklec
MH060349
Prvoky I.
MH070344
Papraď
MH060350
Prvoky II.
MH070345
Machorasty
MH060348
Hubky sladkovodné
MH070346
Riasy
MH060345
Medúzy
MH070312
Imelo biele
MH060326
Pŕhlivce
MH070347
Sladkovodné riasy
MH060342
Obrúčkavce
MH070348
Lišajníky
MH060341
Pijavice
MH070349
Šampiňóny
MH060327
Slimáky
MH130301
Huby
MH060328
Mušle
MH080302
Káva
MH060337
Križiaky
MH070319
Hrozno
MH060322
Sleď
MH060303
Netopier
MH060311
Veľryba
MH060310
Kôň
BIOLÓGIA
MH140310
39
BLER2733
BLER2733
Životný cyklus
Cena bez DPH
Cena s DPH
€ 23,90
€ 28,44
Deti môžu deň po dni sledovať vývoj kuriatok, nie v umelej liahni, ale
jednoducho otváraním týchto realisticky ilustrovaných vajíčok. Príručka s
aktivitami zahŕňa definície, fakty o kuriatkách a hárok s nálepkami. Vajíčka a tácka na ukladanie sú označené pre ľahšie usporiadanie. Tieto trvalé
vajíčka merajú 7 cm. Spolu 21 dielov.
BRT1613007
Prierez kurčaťa
Cena bez DPH
Cena s DPH
€ 54,95
€ 65,39
Prierez pekne ukazuje jednotlivé orgány kurčaťa a tvorbu vajíčka. Na
podstavci. Rozmer podstavca: 48x50 cm.
BBD81912
Proces vývoja žaby
Cena bez DPH
Cena s DPH
€ 27,90
€ 33,20
Žiaci môžu pozorovať žaby v rôznych fázach vývinu: vajíčko, žubrienka, a
dospelá žaba. Dodávame v uskladňovacej krabici. Veľkosť: 13,5x7,5x2 cm.
BBD81912
BRT1613014
Zbierka chrobákov v kufríku
BRT1613007
Cena bez DPH
Cena s DPH
€ 139,95
€ 166,54
Kufrík obsahuje 16ks rôznych druhov hmyzu, zaliatych do priehľadných
blokov.Rozmer najväčšieho bloku: 8x16x3 cm. Rozmer kufríka: 46x6x34
cm.
BRT1613011
Zbierka chrobákov
Cena bez DPH
Cena s DPH
€ 49,95
€ 59,44
Ľahký spôsob pre žiakov ako pozorovať rôznorodý hmyz, v praktickom
kufríku. Rozmer kufríka: 26x18x5 cm.
BLR2736
BRT1613011
Prírodný blok
Cena bez DPH
Cena s DPH
€ 16,50
€ 19,64
Ľahký spôsob pre študentov pozorovať hmyz, pavúky a vývoj skutočnej
rastliny. 3 akrylové prírodné bloky obsahujú 5 vzoriek (osu, pavúka, muchu, mravca a proces klíčenia semena fazule). Prírodný blok možno pozorovať aj pod mikroskopom. Veľkosť: 5,1x2,2x0,9 cm.
BRT1613014
BLR2736
BRT1611028
BBD85138
Cena bez DPH
Cena s DPH
Mini torzo
€ 81,66
€ 97,18
Zmenšená kópia ľudského tela. Z veľmi kvalitného plastu. Výška cca
50cm. Časti sa dajú vybrať, každý vnútorný orgán je viditeľný. Hlava je
rozložiteľná na dve časti.
BRT1611028
Rozoberateľné ľudské torzo
Cena bez DPH
Cena s DPH
€ 399,95
€ 475,94
14 častí, rozoberateľné ľudské torzo, z nedoformovateľného a čistiteľného materiálu, na pevnom podstavci. Vyberateľné časti: 2 polovičky pľúc,
vybrateľný žalúdok z 3 častí, rozoberateľné srdce z 2 častí, jedny obličky,
tenké črevo, hrubé črevo. Hlava sa dá rozložiť. Ľavá polovička mozgu je
viditeľná, dá sa odobrať, takto je možné skúmať aj pozdĺžny prierez mozgu. Aj ľavé oko sa dá rozložiť.
BBD85138
40
Anatomické modely
MMD-3201-27
Model-prvá pomoc
Cena bez DPH
Cena s DPH
€ 267,42
€ 318,23
MMD-3201-27
Je výbornou pomôckou na precvičovanie starostlivosti o pacienta pre budúce sestričky. Skladá sa z 5 častí, dá sa používať aj ako ukážka na hodinách.
MMD0103
Model lebky
Cena bez DPH
Cena s DPH
€ 51,47
€ 61,25
S mozgom ružovej farby, chrup, 3 zuby vyberateľné.
MMD0103
MMD0102
Model ľudskej lebky
Cena bez DPH
Cena s DPH
€ 42,00
€ 49,98
Z 3 častí, rozoberateľná, pohyblivá sánka, 3 vyberateľné zuby.
MMD0102
BLR3335
Mozog
Cena bez DPH
Cena s DPH
€ 11,20
€ 13,33
MMD0303
Pri zostavovaní tohto modelu žiaci spoznávajú vnútorné fungovanie ľudského mozgu, pričom získavajú hlbšie vedomosti o vzájomnom prepojení
orgánov a systémov. Detailný plastový model zahŕňa aj výstavný stojan,
príručku s faktami a podrobné ilustrované pokyny na zostavenie. Model sa
skladá z 31 častí. Výška 9,6 cm.
MMD0303
Model ľudského mozgu
Cena bez DPH
Cena s DPH
€ 30,88
€ 36,75
Cena bez DPH
Cena s DPH
€ 265,22
€ 315,61
BLR3335
7 častí, so žilami.
BRT1611006
Ľudská kostra A10
Lebka, horné aj dolné končatiny sú rozoberateľné, vyrobené z kvalitného
plastu. Hrudný kôš pevne drží na kostre pomocou stabilného uchytenia.
Rozmery sa zhodujú s rozmermi ľudskej kostry. Dodávame na pevnom stojane s kolieskami. Výška: 170 cm. Váha: 7,6 kg. Dodávame s protiprachovým poťahom.
BRT1611009
Ľudská kostra - Sam Deluxe
Cena bez DPH
Cena s DPH
€ 399,95
€ 475,94
Model ľudskej kostry výbornej kvality. Znázornené svalstvo, farebne odlíšené. Dodávané na podstavci s kolieskami. Výška: 170 cm. Hmotnosť:
8,2 kg
BRT1611006
BRT1611009
LE805
Kostra
Cena bez DPH
Cena s DPH
€ 65,83
€ 78,34
BRT1611042
Model pľúc s hrtanom
Cena bez DPH
Cena s DPH
€ 79,95
€ 95,14
Model obsahuje nasledujúce odnímateľné časti: 2 časti hrtana, priedušnicu s prieduškami, 2 časti srdca-podkľúčna tepna a žila, aorta-srdcovnica,
pľúcnica, pažerák, 2 časti pľúc (predné časti odnímateľné), dutá žila, bránica. Na podkladovej doske. Rozmery: 31x41x12 cm.
LE805
BRT1611042
BIOLÓGIA
Jednotlivé časti s štruktúru ľudskej kostry žiaci hravo zvládnu pomocou
tejto demonštračnej pomôcky, ktorá je namontovaná na stojane a má výšku 80cm. Pri výuke je možné vhodne kombinovať so sadami kartónových
obrazov Prírodoveda 3 alebo Biológia človeka 1.
41
MMD90
Priesvitný model pľúc
BRT1611056
Model kože
Cena bez DPH
Cena s DPH
€ 82,33
€ 97,97
Cena bez DPH
Cena s DPH
€ 49,95
€ 59,44
Trojdimenzionálny prierez kože. Plastový model ukazuje 3 vrstvy kože s
vlasovými vačkami, mazovými a potnými žľazamy, receptormi, nervami a
cievami. Rozmery: 33x27x17 cm.
BRT1611056
MMD90
BRT1611030
Model zrakového orgánu
Cena bez DPH
Cena s DPH
€ 34,95
€ 41,59
Model je vhodný na jednoduché vysvetlenie procesu videnia. Model je na
podstavci, skladá sa z 5 častí. Rozmery: 23x17x13 cm.
BRT1611030
BRT1611031
Model zrakového orgánu
Cena bez DPH
Cena s DPH
€ 64,95
€ 77,29
Model z mimoriadne kvalitného plastu vám umožní kvalitnú demonštráciu
procesu videnia. Model obsahuje aj jednotlivé časti svalstva, rozoberateľný. Rozmery: 18x21x19,5 cm.
BRT1611044
BRT1611044
Cena bez DPH
Cena s DPH
Model srdca
€ 49,95
€ 59,44
Verný plastový model ľudského srdca na stojane obsahuje 6 častí. Rozmery: 47x23x20 cm.
MMD0327A
BBD86181
BBD86181
Cena bez DPH
Cena s DPH
Model ucha
€ 49,95
€ 59,44
4x zväčšenie. Dajú sa na ňom dobre skúmať jednotlivé časti ucha, aj
umiesnenie kostí a chrupaviek. Ucho sa skladá z 3 častí. Rozmer:
44x28x14 cm.
BBD86225
Model jazyka
Cena bez DPH
Cena s DPH
€ 17,95
€ 21,36
Jeho pomocou možné skúmať, na ktorej ploche jazyka cítime chute. Vyznačenie rôznymi farbami pomáha rozlíšiť rôzne chute. Rozmer: výška 15
cm.
MMD0326
BRT1611031
BBD86225
Model žalúdka
MMD0327A
Prierez obličkami
BRT1611046
Model pečene so žlčníkom
Cena bez DPH
Cena s DPH
€ 34,98
€ 41,63
Cena bez DPH
Cena s DPH
€ 36,65
€ 43,61
Cena bez DPH
Cena s DPH
€ 49,95
€ 59,44
Pečeň so žlčníkom obsahuje: 4 pečeňové bloky, žlčník, žlčovod a hilus vessels. Na stojane. Rozmery: 18x18x12 cm.
MMD0326
BRT1611021
Model krvného obehu
Cena s DPH
€ 149,95
€ 178,44
Tento plastový model ukazuje sústavu tepien a žíl, srdce, pľúca, pečeň,
slezinu, obličky a časť kostry. Model je na drevenom podstavci. Rozmery:
33x81x6 cm. 1/2 životnej veľkosti.
BRT1611021
BRT1611053
BRT1611053
Model tráviacej sústavy
BRT1611046
42
Cena bez DPH
Cena bez DPH
Cena s DPH
€ 159,95
€ 190,34
Žiaci môžu pomocou modelu sledovať priebeh cesty potravy. Plastový model zostavený z troch častí, na drevenom postavci. Rozmery: 88x40x10
cm.
BBD86223
Štyri typy zubov
Cena bez DPH
Cena s DPH
€ 39,95
€ 47,54
Plastový model zubu so stojanom, ďalšie tri zuby bez stojana, všetko rozoberateľné. Rozmer najväčšieho zubu: 23x10x10 cm.
LE812
4 Maxi modely zubov
Cena bez DPH
Cena s DPH
€ 40,42
€ 48,10
BBD86223
Výška 19cm v 3D prevedení zobrazujú odlišné úrovne zubného kazu.
BRT1611038
Orálna hygiena
Cena bez DPH
Cena s DPH
€ 24,95
€ 29,69
LE812
Možnosť prevedenia správnej ústnej hygieny. Chrup obsahuje 32 zubov,
dodávané aj s kefkou. Rozmery: 14x19x24 cm.
LE810
Model chrupu
Cena bez DPH
Cena s DPH
€ 13,64
€ 16,23
Model chrupu v 3D prevedení zobrazuje reálne tvary v 1,5 násobnom zväčšení. Rozmery: 11 x 9 x 7 cm.
Modely z polyetylénu k vyučovaniu biológie
BBD69046
Srdce model z PE
BBD69044
Mozog model z PE
BBD69038
Oko model z PE
BBD69034
Ucho model z PE
BBD69024
Trávenie model z PE
BBD69032
Jazyk model z PE
BBD69036
Zub model z PE
BBD69040
Koža model z PE
Cena bez DPH
Cena s DPH
€ 26,63
€ 31,69
BRT1611038
LE810
Botanické modely
MMD8609
Zloženie listu model
Cena bez DPH
Cena s DPH
€ 82,33
€ 97,97
Cena bez DPH
Cena s DPH
€ 24,50
€ 29,16
Rozmer: 33x11x16 cm.
BRT1612006
Kvet marhule- 3D
BRT1612006
BRT1612001
Model koreňa- vrch
Cena bez DPH
Cena s DPH
€ 36,95
€ 43,97
MMD8609
Typický model koreňa z kvalitného plastu na podstavci. Rozmery: 51x13x7
cm.
BRT1612001
BIOLÓGIA
Rastlinný model-kvet marhule sa skladá z piatich častí, časti kvetu sú odnímateľné. Priemer: 23 cm, Výška: 22 cm.
43
BRT1612002
Model jednoklíčnej stonky
Cena bez DPH
Cena s DPH
€ 42,95
€ 51,11
Trojdimenzionálny prierez stonky. Materiálové prevedenie: mäkký plast.
Rozmery: 15x45x43 cm.
BRT1612004
BRT1612002
BRT1612004
Model dvojklíčnej stonky
Cena bez DPH
Cena s DPH
€ 36,95
€ 43,97
Trojdimenzionálny prierez stonky. Materiálové prevedenie: mäkký plast.
BRT1612008
Model bunky rastlín
Cena bez DPH
Cena s DPH
€ 36,95
€ 43,97
Pomocou modelu je ľahko vysvetliteľná dôležitosť a funkcia bunky. Rozmery: 36x18x18 cm.
BBD69072
Model živočíšnej bunky
BRT1612008
Cena bez DPH
Cena s DPH
€ 74,69
€ 88,88
Z peny vyrobená, skladacia živočíšna bunka. Na priereze bunky je možné
dobre skúmať jej jednotlivé časti a ich funkcie. Rozmery: 36x28 cm.
BBD69072
BBD69074
Model rastlinnej bunky
Cena bez DPH
Cena s DPH
€ 74,69
€ 88,88
Z peny vyrobená, skladateľná bunka. Zväčšenie mikroskopického prierezu.
Pomocou modelu je ľahko vysvetliteľná a pochopiteľná dôležitosť a funkcia bunky. Rozmery: 32x25 cm.
BBD69075
Cena bez DPH
Cena s DPH
Model vírusu
€ 74,69
€ 88,88
Vyrobené zo špongie. Na tomto učiteľskom modely vieme demonštrovať
skladbu vírusu.
BBD69074
BBD69075
BBD69070
Cena bez DPH
Cena s DPH
Model kvetu
€ 74,69
€ 88,88
Tento farebný model kvetu sa dá dobre využiť v rôznych ročných obdobiach. Pri jeho zložení žiaci môžu pozorovať podrobnú skladbu kvetu,
môžu skúmať jeho základné časti a následne ich pomenovať. Veľkosť po
zložení: 48,7x48,7x37 cm.
BRT1612003
BBD69070
Model klíčenia fazule
BRT1612003
Cena bez DPH
Cena s DPH
€ 39,95
€ 47,54
Demonštrácia procesu klíčenia fazule. Žiaci môžu pozorovať fazuľu v rôznych fázach rastu. Materiálové prevedenie: tvrdý plast, na podstavci. Rozmery podstavca: 17,5x30 cm.
Prierezy a preparáty
BRT1711002
Učiteľská sada preparátov
Cena bez DPH
Cena s DPH
€ 41,66
€ 49,58
Na uľahčenie výučby mikroskopom slúži aj táto 50 ks sada preparátov v
priehľadných sklíčkach, ktoré obsahujú napr.: rez mravca, rez krídla muchy, rez šupiny ryby, rez žalúdok, rez miecha, priečny rez dažďovky, rez
larvy komára, priečny rez stonky dvojklíčnej rastliny, priečny rez stonky
tekvice, náter krvi žaby.
BRT1711001
Žiacka sada preparátov
Cena bez DPH
Cena s DPH
€ 6,31
€ 7,51
Výučba mikroskopom robí deťom vždy veľkú radosť, hlavne keď sa používajú dobre známe veci. Sada obsahuje 5 ks sklíčok a 5 ks rezov: epiderma cibule, rez nohy muchy, rez borovice, rez bavlny, rez stonky dvojklíčnej rastliny.
44
BRT1711001
BRT1711002
BRT608010101
Sada podložných sklíčok v krabičke
Cena bez DPH
Cena s DPH
€ 4,80
€ 5,71
Podložné sklíčka sú neoddeliteľnou súčasťou výučby mikroskopom. Sada
obsahuje 50 ks sklíčok v kartónovej krabičke. Rozmery: 76x26x1 mm.
BRT608010101
BRT608200101
Sada podložných sklíčok v obale
Cena bez DPH
Cena s DPH
€ 2,80
€ 3,33
Sada obsahuje 50 ks sklíčok v priesvitnom obale. Rozmery: 76x26x1 mm.
BRT608200101
BRT1610003
Sada preparačných nástrojov
BRT1610003
BRT1610005
Cena bez DPH
Cena s DPH
€ 32,00
€ 38,08
Kvalitné pomôcky z chirurgickej ocele v praktickej taštičke. 10 ks sada
obsahuje: štipec rovný- 2 ks, štipec ohnutý- 1 ks, nožnice- 2 ks, rúčka
skalpela- 1 ks, čepeľ, preparačné ihly - 3 ks.
BRT1610005
Žiacka sada preparačných nástrojov
Cena bez DPH
Cena s DPH
€ 4,40
€ 5,24
Sada je určená výlučne pre žiakov v nižších ročníkoch. 6 ks sada obsahuje:
štipec rovný, nožnice, preparačnú ihlu, lupu, skalpel, skalpel oblý.
BBD6857
Mobilné laboratórium na ochranu prírody
BBD6857
Cena bez DPH
Cena s DPH
€ 169,95
€ 202,24
Kufor s meracími prístrojmi od Greenpeace. Vyrobený zo 100% recyklovateľného polypropylénu. Vhodný na meranie vody a znečistenia pôdy, tiež
na hodiny biológie. Vyrobený z ekologického materiálu. Laboratórium je
vhodné pre 10-16 ročných žiakov. Príručka obsahuje 45 pokusov s obrázkami, textom a tabuľkami. Okrem toho obsahuje aj užitočné rady. Žiaci pochopia, prečo si musia všímať informácie na obaloch. Môžu zmerať napríklad účinok umelého hnojiva na vodu alebo na kvalitu pôdy. Obsah: 50
pH testovacích pásikov (hodnoty 3-9), prístroj na meranie obsahu čpavku
0,05 - 10 mg/l, dusitan 0,0 - 1,0 mg/l, fosfát 0,5 - 6mg/l, tester na meranie tvrdosti vody, pH hodnota.
M3755600
M3755600
AQUANAL ekologické výskumné laboratórium
Cena bez DPH
Cena s DPH
€ 201,76
€ 240,09
Úsporné laboratórium na výskum 6 rozličných znečisťujúcich látok. Kompaktné kufríkové laboratórium na rýchly rozbor napr. pitnej vody, povrchovej vody, akvarijnej vody. Testovacie roztoky neohrozujú vodu. Stačí na 50-60 testov.
LF001
Prvouka I. pre 1.ročník ZŠ
Cena bez DPH
Cena s DPH
€ 43,68
€ 51,98
Pomôcka obsahovo vychádza z učebných osnov a zobrazuje 8 tém: škola
a život v nej, bezpečnosť na cestách, jeseň, domov a jeho okolie, zima,
starostlivosť o zdravie, jar, zvieratá a ich mláďatá, práca a oddych, leto.
Obsah: 30 fólií pre spätný projektor (formát A4). Zameranie: základné a
špeciálne školy.
LK001
Prvouka I. pre 1.ročník ZŠ
Cena bez DPH
Cena s DPH
€ 43,68
€ 51,98
Cena bez DPH
Cena s DPH
€ 45,44
€ 54,07
Obsah: 30 kartónových obrazov A3.
LK001
LF002
Prvouka II. Pre 2.ročník ZŠ
LF002
LK002
Súbor vychádza z učebných osnov a nadväzuje na učivo Prvouky 1. Zobrazuje 8 tematických celkov: orientácia v priestore a čase, príroda, zdravie
a choroba, rodina a spoločnosť, technika a výroba, bezpečnosť cestnej
premávky, ochrana prírody, významné sviatky. Obsah: 31 fólií pre spätný
projektor (formát A4). Zameranie: základné a špeciálne školy.
BIOLÓGIA
LF001
45
LK002
Prvouka II. pre 2.ročník ZŠ
Cena bez DPH
Cena s DPH
€ 45,44
€ 54,074
Cena bez DPH
Cena s DPH
€ 52,89
€ 62,94
Obsah: 30 kartónových obrazov A3.
Prírodoveda pre 3.ročník ZŠ
Súbor kartónových obrazov zobrazuje jeden z najobľúbenejších predmetov, s ktorými sa žiaci na I.stupni stretávajú. Svojím obsahom vychádza
z učebných osnov pokrýva časť živá príroda s témami človek, živočíchy,
rastliny. Obsah: 39 fólií pre spätný projektor (formát A 4).
LK003
Prírodoveda pre 3.ročník ZŠ
Cena bez DPH
Cena s DPH
€ 52,89
€ 62,94
Cena bez DPH
Cena s DPH
€ 37,90
€ 45,10
Obsah: 39 kartónových obrazov A3.
LF106
Biológia človeka 1-pre 7.ročník ZŠ
Pomôcka vychádza z učebných osnov pre ZŠ a zobrazuje sústavy: opornú,
pohybovú, obehovú, dýchaciu a tráviacu. Súbor dopĺňajú fólie s tematickými testami.Obsah: 26 fólií pre spätný projektor (formát A4 ).
LK106
Biológia človeka 1-pre 7.ročník ZŠ
Cena bez DPH
Cena s DPH
€ 37,90
€ 45,10
Cena bez DPH
Cena s DPH
€ 33,49
€ 39,85
Obsah: 26 kartónových obrazov A3.
LF107
Biológia človeka 2-pre 7.ročník ZŠ
Pomôcka je pokračovaním predchádzajúcej sady fólií z biológie. Zobrazuje sústavy - vylučovaciu, kožnú, riadiacu a rozmnožovaciu, spoločné
vlastnosti organizmov. Súbor dopľňajú tematické testy. Obsah: 23 fólií pre
spätný projektor (formát A4).
LK107
Cena bez DPH
Cena s DPH
€ 33,49
€ 39,85
LF008
Cena bez DPH
Cena s DPH
Prvá pomoc
€ 52,89
€ 62,94
Biológia človeka 2-pre 7.ročník ZŠ
6
LF003
LK003
LF003
LF106
LK106
LF107
LK107
Obsah: 23 kartónových obrazov A3.
Súbor svojím obsahom a záberom pokrýva celú problematiku poskytovania
prvej pomoci a môže sa stať užitočným pomocníkom na hodinách prírodopisu, v rámci vzdelávania Mladých zdravotníkov I. a II. Stupňa, výuke na
zdravotných školách, ale i v autoškolách. Obsah: 36 fólií pre spätný projektor (formát A4) v 9 tematických celkoch. Zameranie: základné, špeciálne a stredné školy.
LK008
Cena bez DPH
Cena s DPH
Prvá pomoc
€ 52,89
€ 62,94
Obsah: 23 kartónových obrazov A3.
46
LK008
LF008
6.
a
v
a
r
p
o
D
03
L-0
MS
1
0
V-1
MD
MDVO-001
Dopravné semafory
Cena bez DPH
Cena s DPH
€ 101,12
€ 120,33
Programovateľné alebo ručne ovládateľné, 2 ks, stojan-120 cm, dĺžka
kábla 20 cm.
MDVO-002
Dopravné značky na stojane
Cena bez DPH
Cena s DPH
€ 77,65
€ 92,40
24 ks dopravných značiek z umelej hmoty s priemerom 30 cm. Stojan: 5
ks, výška 70 cm.
MDVO-101
Doprava
Cena bez DPH
Cena s DPH
€ 20,59
€ 24,50
5 ks 100 x 100 cm situačná tabuľa, 69 ks magnetických kariet, mestská
doprava, železničná doprava, vodná doprava, doprava na diaľnici, letecká doprava.
MSL003
Nástenné tabule s dopravnou tematikou
Cena bez DPH
Cena s DPH
€ 16,46
€ 19,59
Cena bez DPH
Cena s DPH
€ 13,19
€ 15,70
MDVO-001
MDVO-002
LE999-1
6 ks-fóliované 70x50 cm.
Sada obrázkov pomáha upevňovať praktické poznatky o signalizácií na
semafóroch, bezpečnosti na ceste, poznávať dopravné značky. Materiál:
Magnetické obrázky z pevného kartónu. Obsah: 9x9 cm/8 ks, 18x9 cm/3
ks, 18x18 cm/4 ks.
LE999-1
Dopravné značky 1
Cena bez DPH
Cena s DPH
€ 84,45
€ 100,50
LP056
Sada Dopravné značky 1 pre zvýšenie vedomostí z dopravnej výchovy. Obsah: 6 blokov 36x14,5x10 cm, 6 tyčiek 120 cm, 12 dopravných značiek s
klipom.
LE999-2
Dopravné značky 2
Cena bez DPH
Cena s DPH
€ 84,45
€ 100,50
Sada Dopravné značky 2 pre zvýšenie vedomostí z dopravnej výchovy. Obsah: 6 blokov 36x14,5x10 cm, 6 tyčiek 120 cm, 12 dopravných značiek s
klipom.
LE999-2
DOPRAVA
LP056
Bezpečnosť na ceste
47
a
fi
ra
l
v
a
i
t
as
7.
g
o
e
a
d
ve
G
V900100
Slovenská republika
Cena bez DPH
Cena s DPH
€ 2,48
€ 2,95
Všeobecnogeografické mapy
V900100
V900130
1:500 000. Rozmery: 98x65 cm.
V900130
Slovenská republika
Cena bez DPH
Cena s DPH
€ 5,27
€ 6,27
Cena bez DPH
Cena s DPH
€ 1,37
€ 1,63
Cena bez DPH
Cena s DPH
€ 2,48
€ 2,95
Cena bez DPH
Cena s DPH
€ 5,27
€ 6,27
Cena bez DPH
Cena s DPH
€ 1,37
€ 1,63
Cena bez DPH
Cena s DPH
€ 32,05
€ 38,14
1:500 000. Rozmery: 98x65 cm, lištovaná.
V900200
Slovenská republika
1:1 000 000. Rozmery: 52,2x27,5 cm.
V901300
Slovenská republika
V900200
1:400 000. Rozmery: 120x80 cm.
V901330
Slovenská republika
1:400 000. Rozmery: 120x80 cm, lištovaná.
V901400
Slovenská republika
1:1 100 000. Rozmery: 42x29,7 cm.
V901210
Svet
Nástenná všeobecnogeografická mapa, 1:20 000 000, laminovaná.
V901211
Svet
Cena bez DPH
Cena s DPH
€ 37,63
€ 44,78
Nástenná všeobecnogeografická mapa, 1:20 000 000, laminovaná s lištou.
Rozmery: 149x104 cm.
48
V901210
V901211
Mapy územného a správneho
usporiadania SR a politické mapy
V920000
Cena bez DPH
Cena s DPH
€ 2,48
€ 2,95
Cena bez DPH
Cena s DPH
€ 1,37
€ 1,63
Cena bez DPH
Cena s DPH
€ 5,27
€ 6,27
Cena bez DPH
Cena s DPH
€ 37,63
€ 44,78
Slovenská republika
1:400 000.Rozmery: 121,3x84,8 cm.
V920200
V920000, V920200, V920030
Slovenská republika
1:1 000 000. Rozmery: 52,2x27,5 cm.
V920030
Slovenská republika
1:400 000. Rozmery: 121,3x84,8 cm, lištovaná.
V930511
Svet
Nástenná politická mapa, 1:20 000 000, laminovaná s lištou.
V930000, V930030
V930510
Svet
Cena bez DPH
Cena s DPH
€ 32,05
€ 38,14
Nástenná politická mapa, 1:20 000 000, laminovaná.
V930000
Politická mapa Európy
Cena bez DPH
Cena s DPH
€ 1,93
€ 2,30
Cena bez DPH
Cena s DPH
€ 4,16
€ 4,95
Cena bez DPH
Cena s DPH
€ 10,29
€ 12,25
V930511, V930510
V930030
Politická mapa Európy
1:5 500 000.Rozmery: 107x83 cm, lištovaná.
V720159
Školský zemepisný atlas sveta
Atlas zostavený podľa osnov na vyučovanie geografie na základných a
stredných školách. Vhodný aj pre celú rodinu. Ucelený pohľad na svetadiely a ich krajiny, informácie v tabuľkách a grafoch, register geografických názvov, formát 23,5x32,6 cm.
V720059
Školský atlas sveta
V720059
V720159
Cena bez DPH
Cena s DPH
€ 10,57
€ 12,58
Údaje o zemi, všeobecnografické mapy, politické a hospodárske mapy sveta, register geografických názvov, formát 23,5x32,6 cm.
V961659
Lexikón krajín sveta
Cena bez DPH
Cena s DPH
€ 30,66
€ 36,49
208 strán lexikálnych údajov o svete a svetadieloch, 88 strán mapovej a
tabuľkovej časti, podrobné všeobecnografické mapy štátov a svetadielov,
politické mapy svetadielov, register sídiel k mapovej časti má viac ako 55
000 hesiel, formát 24,4x33,8 cm.
V961459
Rodinný atlas sveta
V961459
V961659
Cena bez DPH
Cena s DPH
€ 13,64
€ 16,23
78 mapových strán, všeobecnogeografické mapy krajín a svetadielov, politické mapy svetadielov, lexikón štátov s bohatými hospodárskymi a geografickými údajmi, register sídiel s viac ako 55 000 heslami, formát
24,4x33,8 cm.
GEOGRAFIA A VLASTIVEDA
1:5 500 000. Rozmery: 107x83 cm.
49
V720259
Geografický atlas
Cena bez DPH
Cena s DPH
€ 10,29
€ 12,25
Učebnica geografie pre základné a stredné školy. Vhodná aj pre celú rodinu. Ucelený pohľad na svetadiely a ich krajiny, informácie v tabuľkách a
grafoch, register geografických názvov, formát 23,5x32,6 cm.
Cena bez DPH
Školské geografické atlasy
V710751
V711051
V710851
V711151
V710951
V711251
€ 2,48
Cena s DPH
€ 2,95
Školské geografické atlasy sú vhodné na vyučovanie geografie na základných a stredných školách. Zošitové vyhotovanie s kartónovou obálkou vo
formáte 23x32 cm.
V710751
Školský atlas Zem-krajina-človek-mapa
V710851
Školský atlas životné prostredie
V710951
Školský atlas vlastivedný
V711051
Školský atlas Slovenská republika
V711151
Školský atlas svet
V711251
Školský atlas Európa
V711351
Školský atlas geografia-pre stredné školy
Cena bez DPH
Cena s DPH
Pracovné geografické zošity k školským geografickým atlasom
Pomôcka na precvičovanie učiva, vo formáte 15x21 cm.
V711451
V711651
V711551
V711451
Pracovný zemepisný zošit k školskému
atlasu Slovenská republika
€ 1,65
€ 1,96
V711651
Pracovný zemepisný zošit k školskému
atlasu Svet
€ 1,65
€ 1,96
V711551
Pracovný zemepisný zošit k školskému
atlasu Európa
€ 1,65
€ 1,96
Reliéfne mapy, bez rámu
V800199
Slovenská republika
Cena bez DPH
Cena s DPH
€ 16,71
€ 19,88
Cena bez DPH
Cena s DPH
€ 34,87
€ 41,50
Cena bez DPH
Cena s DPH
€ 34,87
€ 41,50
Cena bez DPH
Cena s DPH
€ 37,66
€ 44,82
Cena bez DPH
Cena s DPH
€ 69,73
€ 82,98
1:500 000. Rozmery: 92x61,5 cm.
V800499
V800199
V800499
Západná pologuľa
1:25 000 000. Rozmery: 86,5x97,5 cm.
V800599
Východná pologuľa
V800899
1:25 000 000. Rozmery: 86,5x97,5 cm.
V800899
Svet
1:30 000 000. Rozmery: 125,5x75 cm.
V800599
V801099
Európa
1:4 000 000. Rozmery: 143x118,5 cm.
V801099
50
Mapy malých mierok
Obsahujú aktualizované všeobecnogeografické a politické
mapy sveta, svetadielov a mapu hviezdnej oblohy v stolovej
úprave vo formáte 67x35 cm.
V900500
Európa
Cena bez DPH
Cena s DPH
€ 0,81
€ 0,96
Cena bez DPH
Cena s DPH
€ 0,81
€ 0,96
Cena bez DPH
Cena s DPH
€ 0,81
€ 0,96
Cena bez DPH
Cena s DPH
€ 0,81
€ 0,96
Cena bez DPH
Cena s DPH
€ 0,81
€ 0,96
Všeobecnogeografická mapa 1:12 000 000.
V900700
Svet
V900500
V900700
Všeobecnogeografická mapa 1:65 000 000.
V930200
Európa
V930200
Politické usporiadanie 1:12 000 000.
V930300
Svet
V930300
Politické usporiadanie 1:60 000 000.
V960700
Mapa hviezdnej oblohy
V960700
M1291
Európa
Cena bez DPH
Cena s DPH
€ 65,88
€ 78,40
Všeobecno - geografická mapa, zadná strana slepá mapa, Nj. Rozmery:
130x115 cm.
M1275
Európa
Cena bez DPH
Cena s DPH
€ 68,92
€ 82,01
M1291
M1275
Regióny, povrch, vodopis, rastlinstvo, Nj. Rozmery:125x115 cm.
M1298
Nemecko
Cena bez DPH
Cena s DPH
€ 43,22
€ 51,43
Všeobecno - geografická mapa, zadná strana slepá mapa, Nj. Rozmery:
113x157 cm.
M3189
Rusko a okolité štáty
Cena bez DPH
Cena s DPH
€ 68,92
€ 82,01
Politická mapa, zadná strana slepá mapa (V - Európa a S - Ázia ). Aj. Rozmery: 155x106 cm.
M3189
M1298
GEOGRAFIA A VLASTIVEDA
Európa a štáty Európy-nemecký (N),
anglický (A), francúzsky (F) jazyk
51
M3190
Zem
Cena bez DPH
Cena s DPH
€ 168,99
€ 201,10
Mapy zeme v nemeckom (N), anglickom (A),
alebo francúzskom (F) jazyku.
Všeobecno geografická mapa, veľký rozmer, Aj. Rozmery: 209x128 cm.
M1101
Zem
Cena bez DPH
Cena s DPH
€ 199,07
€ 236,89
M1101
Všeobecno geografická mapa, veľký rozmer, Aj. Rozmery: 270x180 cm.
M3165
Spojené štáty Americké
Cena bez DPH
Cena s DPH
€ 78,23
€ 93,09
Všeobecno-geografická mapa, zadná strana politická mapa, Aj. Rozmery:
158x97 cm.
M3166
Politická mapa Spojených štátov Amerických
Cena bez DPH
Cena s DPH
€ 102,93
€ 122,49
Mapy v cudzom jazyku/ Mapy svetadielov v
nemeckom (N), anglickom (A), francúzskom
(F) jazyku.
Zadná strana politická mapa Zeme, Aj. Rozmery: 158x97 cm.
M3178
Austrália a Nový Zéland
Cena bez DPH
Cena s DPH
€ 65,87
€ 78,39
M3165
Zemepisná mapa, zadná strana štáty Austrálie a Nového Zélandu. Aj.
Rozmery: 130x100 cm.
M3173
Ázia
Cena bez DPH
Cena s DPH
€ 65,87
€ 78,39
M1130
Všeobecno geografická mapa, zadná strana štáty Ázie, Aj. Rozmery:
120x130 cm.
M1130
Afrika
Cena bez DPH
Cena s DPH
€ 186,78
€ 222,27
M3166
Všeobecno geografická mapa, veľký rozmer, Nj. Rozmery:172x205 cm.
MH140322
Kolobeh prvkov v prírode
Cena bez DPH
Cena s DPH
€ 36,23
€ 43,11
Cena bez DPH
Cena s DPH
€ 36,23
€ 43,11
Cena bez DPH
Cena s DPH
€ 36,84
€ 43,84
Cena bez DPH
Cena s DPH
€ 49,42
€ 58,81
Vzdelávacia mapa, (BP). Rozmery: 120x80cm.
MH140321
Kolobeh vody v prírode
Tematické mapy bez popisov (BP), alebo v
nemeckom (N), v anglickom (A), vo francúzskom (F) jazyku.
Vzdelávacia mapa, (BP). Rozmery: 120x80cm.
MH053656
Nerastné bohatstvo Zeme
Aj. Rozmery:120x80 cm.
MH140380
Ohrozený svet
MH140322
MH140321
MH053656
MH140380
MH053655
MH053657
Nebezpečenstvo znečistenia prírody, vzdelávacia mapa, (BP). Rozmery:
160x110 cm.
MH053655
Klimatická mapa Zeme
Cena bez DPH
Cena s DPH
€ 64,24
€ 76,45
Cena bez DPH
Cena s DPH
€ 36,84
€ 43,84
Aj. Rozmery:120x80 cm.
MH053657
Vegetačná mapa Zeme
Aj. Rozmery:120x80 cm.
52
M1535
Európa
Cena bez DPH
Cena s DPH
€ 199,21
€ 237,06
Klimatická a vegetačná mapa, veľký rozmer, Nj. Rozmery: 252x184 cm.
M1535
Fonetické mapy
Cena bez DPH
Cena s DPH
Fonetické mapy na vyučovanie cudzích jazykov.
M40200
Nemecko (nem.jazyk)
€ 30,44
€ 36,22
M40201
Nemecko - Rakúsko - Švajčiarsko (Nj)
€ 30,44
€ 36,22
M40202
Francúzsko (franc.jazyk)
€ 30,44
€ 36,22
M40203
Španielsko (špan.jazyk)
€ 30,44
€ 36,22
M40204
Taliansko (tal.jazyk)
€ 30,44
€ 36,22
M40205
USA (ang.jazyk)
€ 30,44
€ 36,22
M40206
Veľká Británia (ang.jazyk)
€ 30,44
€ 36,22
M40201
M40200
M40202
Mapy sú vytlačené na recyklovateľné papiere z PVC materiálu s možnosťou písania na ich povrch suchostierateľnou fixkou. Doručíme s estetickou
hliníkovou lištou, závesnou šnúrou. Rozmery: 100x70 alebo 70x100 cm.
Cena s DPH
B5406
Platňová tektonika
€ 34,95
€ 41,59
B5413
Rovina
€ 34,95
€ 41,59
B5402
Vulkány
€ 34,95
€ 41,59
B5404
Vznik hôr
€ 34,95
€ 41,59
Veľkoplošné laminované tablá s popismi. Tvrdý papierový základ, s fóliovým poťahom, držiakom a rámom. Rozmery: 84x114 cm.
Cena bez DPH
Cena s DPH
Astronomické mapy, zemepisné postery
MR1178
Hviezdna obloha Severnej a Južnej pologule
€ 20,16
€ 23,99
MR4790
Planéty
€ 20,16
€ 23,99
MR2070
Slnečná sústava
€ 20,16
€ 23,99
MR3000
Slnko
€ 20,16
€ 23,99
MR2250
Mesiac
€ 20,16
€ 23,99
MR4710
Zem
€ 20,16
€ 23,99
MR4640
Oceány a moria
€ 20,16
€ 23,99
MR1470
Minerály
€ 20,16
€ 23,99
MR4750
Ohrozená atmosféra Zeme
€ 20,16
€ 23,99
MR2999
Sopečná činnosť
€ 20,16
€ 23,99
MR4730
Zemetrasenie
€ 20,16
€ 23,99
MR4510
Počasie
€ 20,16
€ 23,99
S popismi v anglickom, nemeckom, španielskom alebo francúzskom jazyku, pofóliované s lištou z umelej hmoty. Rozmery: 100x70 cm.
M40206
M40203
Zemepisné tablá
B5413
B5406
B5404
B5402
GEOGRAFIA A VLASTIVEDA
Cena bez DPH
53
MH053651
Rotácia a obeh Zeme
Cena bez DPH
Cena s DPH
€ 26,76
€ 31,84
Cena bez DPH
Cena s DPH
€ 26,76
€ 31,84
Cena bez DPH
Cena s DPH
€ 26,76
€ 31,84
Bez popisov. Rozmery: 100x80 cm.
MH053652
Zatmenie Slnka a Mesiaca
Bez popisov. Rozmery: 100x80 cm.
MH053653
Jednotlivé fázy Mesiaca
Vzdelávacia mapa, bez popisov. Rozmery: 100x80 cm.
MH053654
Slnečná sústava
Cena bez DPH
Cena s DPH
€ 26,76
€ 31,84
Vzdelávacia mapa, bez popisov. Rozmery: 100x80 cm.
Geografia Slovenska-videofilmy na nosiči DVD
Cena s DPH
€ 42,95
€ 51,11
U60530
Geologický vývoj a poloha Slovenska, Prírodné podmienky a
vodstvo Slovenska, Priemysel, poľnohospodárstvo a doprava
Slovenska, Obyvateľstvo Slovenska.
U61502
Mapa a zemský povrch, Jedinečnosti a geografické rekordy Slovenska, Flóra a fauna Slovenska.
U61514
Bratislavský kraj, Trnavský kraj, Nitriansky kraj, Trenčiansky
kraj.
Geografia sveta-videofilmy na nosiči DVD
54
Cena bez DPH
Cena bez DPH
Cena s DPH
€ 42,95
€ 51,11
U61503
Podunajská oblasť, Andská oblasť, USA, Južná Afrika
U60520
Mexiko a Karibská oblasť, Brazília a laplatská oblasť. Čas na
Zemi, Mestá Európy-západná Európa, Jedinečnosť a geografické rekordy.
U60512
Východná Afrika, Východná Ázia, Krajina ako prostriedok života na Zemi, Mestá Európy-stredomorská Európa.
U60511
Zem ako vesmírne teleso,Západná a stredná Afrika, Alpy,
Stredná Európa.
U61506
Austrálsky zväz, Severná Európa, Severná Afrika, Polynézia.
U61513
Juhozápadná Ázia, Stredomorská oblasť, Vybrané regióny
strednej a južnej Ázie, Kanada.
LF102
Zemepisné mapy pre 5.a 6.ročník ZŠ
Cena bez DPH
Cena s DPH
€ 37,90
€ 45,10
LF102
LK102
Súbor môžete využiť v 5. a 6. ročníku pri preberaní učiva o svetadieloch
a oceánoch, Afrike, Európe a Ázií. Zobrazuje mapy so zameraním na všeobecnozemepisný popis, politické rozdelenie, podnebné a vegetačné
pásma, hustotu zaľudnenia, geografické rozdelenie slepé mapy jednotlivých kontinentov. Obsah: 26 fólií pre spätný projektor (formát A4).
LK102
Zemepisné mapy pre 5.a 6.ročník ZŠ
Cena bez DPH
Cena s DPH
€ 37,90
€ 45,10
Cena bez DPH
Cena s DPH
€ 44,07
€ 52,44
LF103
LK103
Obsah: 26 kartónových obrazov (formát A3).
LF103
Zemepisné mapy pre 7. a 8.ročník ZŠ
Súbor predstavuje komplet 31 pestrofarebných máp so zaujímavým grafickým dizajnom rozdelených do tematických celkov: Amerika, Austrália, Oceánia, Antarktída, Slovenská republika a jedna mapa Českej republiky. Mapy sú zamerané na všeobecnozemepisný popis, politické rozdelenie, podnebné a vegetačné pásma, hustotu zaľudnenia, geogra-fické rozdelenie a sú doplnené slepými mapami jednotlivých kontinentov. Obsah:
31 fólií pre spätný projektor (formát A4).
LK103
Zemepisné mapy pre 7. a 8.ročník ZŠ
Cena bez DPH
Cena s DPH
€ 44,07
€ 52,44
LF010
LK010
Obsah: 31 kartónových obrazov (formát A3).
LF010
Vlastiveda pre 3.ročník
Cena bez DPH
Cena s DPH
€ 37,90
€ 45,10
LK010
Vlastiveda pre 3.ročník
Cena bez DPH
Cena s DPH
€ 37,90
€ 45,10
Cena bez DPH
Cena s DPH
€ 42,31
€ 50,35
Obsah: 26 kartónových obrazov (formát A3).
LF100
Vlastiveda pre 4.ročník
LF100
LK100
ZŠ-všeobecná časť: vizuálne veľmi príťažlivo spracovaný súbor, v ktorom
nájdete témy: miestna krajina, štátne symboly, pamiatky UNESCO, mapa
a jej využitie, prírodné podmienky Slovenska-vodstvo, rastlinstvo, živočístvo, výškové pásma, význam Váhu. Obsah: 29 fólií pre spätný projektor A4.
LK100
Vlastiveda pre 4.ročník
Cena bez DPH
Cena s DPH
€ 42,31
€ 50,35
Cena bez DPH
Cena s DPH
€ 26,43
€ 31,45
Obsah: 29 kartónových obrazov (formát A3).
LF101
Vlastiveda pre 4.ročník-kraje Slovenska
ZŠ-kraje Slovenska, štvrtáci vo vlastivede cestujú po celom Slovensku a
zapamätať si nielen rieky, nížiny, pohoria, ale aj čo sa kde pestuje a vyrába, kde sú známe kultúrne pamiatky, kam ísť za turistikou, to nie je také
jednoduché. Spoznávať Slovensko Vám pomôžu aj tieto zaujímavo spracované obrazy, ktoré predstavujú jednotlivé kraje Slovenska. Obsah: 18 fólií
pre spätný projektor A4.
LK101
Vlastiveda pre 4.ročník-kraje Slovenska
Obsah: 18 kartónových obrazov (formát A3 ).
Cena bez DPH
Cena s DPH
€ 26,43
€ 31,45
LF101
LK101
GEOGRAFIA A VLASTIVEDA
Pomôcka zobrazuje 3 tematické celky: orientácia v okolí školy a domova, smerová ružica, naša obec-obyvatelia, doprava, bezpečnosť v cestnej
premávke, starostlivosť o zdravie, bezpečnosť občanov, požiarna ochrana,
poľnohospodárska a priemyselná výroba, služby, spoje, starostlivosť o životné prostredie. Obsah: 26 fólií pre spätný projektor A4.
55
MSAT
SAT, DUO
Cena bez DPH
Cena s DPH
€ 51,38
€ 61,14
Glóbusy
Priemer 30 cm, všeobecno-geografická a politická s osvetlením, v anglickom jazyku.
MSTELL
Stellare, DUO
Cena bez DPH
Cena s DPH
€ 39,09
€ 46,52
Priemer 30 cm, hviezdny s osvetlením, v anglickom jazyku.
MFMEV
Cena bez DPH
Cena s DPH
Elite, DUO
€ 53,13
€ 63,22
MSAT
MSTELL
Priemer 37 cm, všeobecno-geografická, s osvetlením politická v nemeckom jazyku.
MMD3416
Glóbus
Cena bez DPH
Cena s DPH
€ 86,47
€ 102,90
MFMEV
Priemer 30 cm, s vertikálnym výrezom Zeme, rozoberateľný, popisovateľný kriedou, farebne odlíšená stavba Zeme.
FL/30
LAVAGNA
Cena bez DPH
Cena s DPH
€ 46,68
€ 55,55
Priemer 30 cm, glóbus so slepou mapou, s možnosťou písania so suchostierateľnými fixkami.
LE760
Popisovateľný glóbus
Cena bez DPH
Cena s DPH
€ 28,20
€ 33,56
MMD3416
LE760
Popisovateľný glóbus má biely povrch s obrysovými linkami krajín s názvami v angličtine. Glóbus môžete používať neustále so stierateľnými fixami
na preverovanie geografických vedomostí študentov. Priemer: 30 cm, Výška: 42 cm, 7 stierateľných markerov súčasť balíka.
BBD5450
Telúrium s osvetlením
Cena bez DPH
Cena s DPH
€ 262,23
€ 312,05
Na demonštráciu pohybu Zeme a Mesiaca okolo Slnka. Touto pomôckou
jednoducho vysvetlíte ako sa strieda deň s nocou, prečo sa menia ročné
obdobia a ako vzniká zatmenie Slnka a Mesiaca. Zem je možné ručne otáčať okolo Slnka, pričom sa Mesiac automaticky otáča okolo Zeme. V slnku
sa nachádza halogénová lampa, ktorá osvetľuje Zem a Mesiac. Na stojane sú zobrazené mesiace a ročné obdobia. Na ramene telúria sú zobrazené planéty našej Slnečnej sústavy podľa ich vzdialenosti os Slnka. Zem: Ø
100mm. Slnko: Ø 150mm. Rozmery telúria: 480 x 320 mm. Materiál: odolný plast.
BBD5450
BBD5968
BBD5968
Telúrium bez osvetlenia
Cena bez DPH
Cena s DPH
€ 209,12
€ 248,85
Demonštráciu striedania sa dňa s nocou uskutočníte pomocou špeciálnej
pologule, ktorá sa nachádza pri Zemi. Toto tienidlo vrhá tieň na jednu
stranu Zeme, čo reprezentuje noc.
BBD85800
Slnečná sústava
Cena bez DPH
Cena s DPH
€ 37,18
€ 44,24
Interaktívna pomôcka zábavne demonštruje fungovanie slnečnej sústavy.
Žiaci sa naučia, ako krúžia planéty okolo Slnka, naučia sa ich mená, pomôže pochopiť pojem roka, dňa. Slnko je osvetlené, automatická rotácia.
Baterky nie sú súčasťou. Rozmery: stojan 30 cm, Slnko: Ø 11 cm. So zvukovým sprievodom po anglicky.
56
BBD85800
BIN080259
Cena bez DPH
Cena s DPH
€ 78,95
€ 93,95
Meteorologická stanica
Všetkých 5 nástrojov jednoducho zapadá do špeciálneho puzdra. Všetky majú stálu, ľahko čitateľnú stupnicu. Barometer, kompas a hygrometer
majú aj dodatočnú, menej komplexnú stupnicu s prázdnou zadnou stranou, kde si deti môžu navrhnúť vlastné stupnice. Štandardný teplomer,
ako aj teplomer na meranie min/max zobraziť teplôt, má veľmi jednoduché použitie a je absolútne bezpečný. Súprava obsahuje aj brožúru o počasí a názvy nástrojov v rôznych európskych jazykoch. Romery: 30x38 cm.
Obsahuje: barometer, kompas, hydrometer, štandartný teplomer, a teplomer min/max teplôt. Prístroj odolný proti poveternostným vplyvom je
ideálny pre vonkajšie používanie.
BIN082659
Cena bez DPH
Cena s DPH
€ 49,95
€ 59,44
Zvislá meteorologická stanica
BIN080259
Kompletná meteorologická stanica za výhodnú cenu, so všetkými komponentmi zoradenými okolo centrálnej tyče. Zobrazuje rýchlosť vetra, zrážky a teplotu, navyše aj čas na slnečných hodinách. Rozmer: výška 116 cm.
Rozmery balenia: 32x32x9 cm.
BIN117059
BIN117059
BIN082659
Cena bez DPH
Cena s DPH
€ 79,95
€ 95,14
Zostava obnoviteľnej energie
Nová zostava navrhnutá s cieľom oboznamovať deti s obnoviteľnými a trvalými zdrojmi energie a poskytovať im zaujímavé a hmatateľné skúsenosti používajúc solárnu, veternú a vodnú energiu. Tento demonštrátor
veternej, solárnej a vodnej energie, vhodný na používanie vnútri i vonku,
má modulárny formát so 4 zameniteľnými monitormi, ktoré ukazujú rozličné údaje. Zostava je ideálna na diskusie o problematike prírodných
zdrojov energie. Rozmery základu sú 27x20 cm a maximálna výška 38 cm.
Materiál:odolný plast.
Minerály a horniny
BRT1512006
Cena bez DPH
Cena s DPH
€ 29,95
€ 35,64
Cena bez DPH
Cena s DPH
€ 47,01
€ 55,94
Horniny a minerály
LE880
Kamene a minerály
Zbierka 50 očíslovaných kameňov a minerálov je ideálna pre všetky štúdie
o Zemi. V súprave nájdete napríklad: čadič, bridlicu, grafit či kremeň.
Všetko umiestnené v drevenej krabici.
LE880
BRT1512006
10 kusové súpravy. Sady obsahujú všetky tie horniny a mine-rály,
ktoré sú potrebné pri vyučovaní zemepisu a prírodopisu. Odporúčame aj k mikroskopickým skúmaniam! Rozmery hornín a minerálov: 2-4 cm. Priemer: 9 cm.
MMAS-M1
Cena bez DPH
Cena s DPH
Minerály I.
€ 11,52
€ 13,71
10 ks. Antimonit, Sfalerit, Flourit, Magnetit, Ortoklas, Muskovit, Kaolín,
Sadrovec, Scheelit, Antracit.
MMAS-M2
Cena bez DPH
Cena s DPH
Minerály II.
€ 11,52
€ 13,71
10 ks. Kremeň, Hematit, Limonit, Psilomenál, Kalcit, Malachit, Mastenec,
Apatit, Baryt, Tuf.
MMAS-H1
Horniny I.
Cena bez DPH
Cena s DPH
€ 11,52
€ 13,71
10 ks. Gabro, Trachyt, Bazalt, popol-Tuf, Pieskovec, Dolomit, Rula,
Kremenec, Fylit, Žula.
MMAS-M1
MMAS-M2
MMAS-H1
MMAS-H2
MMAS-H2
Cena bez DPH
Cena s DPH
Horniny II.
€ 11,52
€ 13,71
10 ks. Diorit, Ryolit, Andezit, Obsidián, Zlepenec, Bridlica, Vápenec, Bridlica stredne zmitá, Bridlica jemne zmitá, Mramor.
GEOGRAFIA A VLASTIVEDA
Zbierka 16 kusov hornín a minerálov, v kufríku.
57
Kompasy, teplomery
LE740
Kompas školský
Cena bez DPH
Cena s DPH
€ 2,77
€ 3,30
Školský kompas z pevného plastu s priesvitnou spodnou časťou o priemere
4,8 cm.
LE742
Kompas kovový
Cena bez DPH
Cena s DPH
€ 8,23
€ 9,79
LE742
LE740
Kovový kompas s priemerom 5 cm so zväčšovacím sklom rozdelený na 360
stupňov.
BBD9997
Buzola
Cena bez DPH
Cena s DPH
€ 3,95
€ 4,70
Buzola s meracou škálou 50mm a oblúkovou škálou 0-45°. Transparentný
plastový materiál a otáčavý kruh so stupnicou uľahčujú prácu s mapou.
Veľkosť: 90x65 mm.Možnosti použitia: na orientáciu v teréne, na orientáciu na mape a na meranie vodorovných uhlov.
BRT1511001
Navigačný prístroj z umelej hmoty
Cena bez DPH
Cena s DPH
€ 3,95
€ 4,70
Cena bez DPH
Cena s DPH
€ 3,15
€ 3,75
BBD2270
BRT1511001
Priemer: 45 mm, čierny.
BBD2270
Triedny teplomer
Z bukového dreva, plnený vínnym liehom. Rozmer: 20 cm.
BBD9997
Terénny pracovný stôl
BBDSG921
Terénny pracovný stôl-predná strana z plexiskla
Cena bez DPH
Cena s DPH
€ 372,45
€ 443,22
Stabilný terénny stôl je vybavený s pevnými kolieskami a pevným krytom.
Biela horná kovová časť je popísateľná fixkami. V strede stolíka je odtoková rúra s gumenou zátkou. Rozmery: 110 x 85 x 75 cm. Hmotnosť 29 kg.
BBDSG922
Terénny pracovný stôl-predná,bočná a horná časť zo skla
Cena bez DPH
Cena s DPH
€ 386,24
€ 459,63
Dodávame bez umelohmotných zásuviek. Rozmery: 80 x 120 x 18 cm.
BBDSG921-922
58
Zemepisné modely
BBD69066
Slnko
Cena bez DPH
Cena s DPH
€ 24,56
€ 29,23
Na modely sú zobrazené hlavné časti: jadro, slnečné žiarenie, konvektívna zóna, chromosféra a fotosféra. Materiál: porézny plast.
BBD69064
Zem
BBD69066
BBD69064
Cena bez DPH
Cena s DPH
€ 24,56
€ 29,23
Vyznačené sú jednotlivé vrstvy planéty. Model je zložený z častí, ktoré je
potrebné zložiť. Materiál: porézny plast.
BBD69060
Vulkán
Cena bez DPH
Cena s DPH
€ 24,56
€ 29,23
Ako vznikajú sopky? Prečo sú rôzne tvarované? Pomocou modelu si tieto
otázky ľahko zodpovieme. Materiál: porézny plast.
BBD69062
Kolobeh vody
Cena bez DPH
Cena s DPH
€ 24,56
€ 29,23
Vyparovanie vody, jej premena a vznik zrážok. Ako vznikajú oblaky a prečo z nich prší? Materiál: porézny materiál.
BBD69060
BBD69062
BLR2437
Priečny rez modelom Zeme
Cena bez DPH
Cena s DPH
€ 15,95
€ 18,98
BBD48001
Model vulkánu
BLR2437
BBD48001
Cena bez DPH
Cena s DPH
€ 56,95
€ 67,77
Užitočná pomôcka, ktorou žiaci rýchlo pochopia: stavbu vulkánu, čo je to
magma, láva. Model tvoria 2 časti, na ktorom môžeme pozorovať priečny
rez vulkánu, magmatický krb a ďalšie jej časti. Veľkosť: 17x20x45 cm.
BLR2430
Model sopečnej činnosti
Cena bez DPH
Cena s DPH
€ 34,95
€ 41,59
Tento veľký plastový model demonštruje výbuch sopky jednoducho a bez
nečistôt. Na jednej polovičke sú zobrazené názvy rôznych častí vulkánu,
na druhej strane písmená A, B, C a D pre odskúšanie si vedomostí. Obsahuje 32 cm tácku a trubicu pre rýchle čistenie. Veľkosť modelu: 27,5x32,5
cm.
BBD5864
Model kolobehu vody
BBD5864
BLR2430
Cena bez DPH
Cena s DPH
€ 99,95
€ 118,94
Predveďte žiakom kolobeh vody. Každý už videl počas teplých dní ako sa
pohár so studeným nápojom najprv zaparí, potom ostane vlhký. Takýmto
istým princípom pracuje aj tento model. Nalejte vodu do "mora", kým sa
nenaplní. Potom nasypte ľad oblakov. Efekt slnka nasimulujme pomocou
lampy, aby sa voda z mora odparila. Stúpajúca para sa zráža so studenými
oblakmi, dažďové kvapky dopadajú na krajinu a cez rieky sa opäť dostanú
do mora. Obsah: plastový model krajiny s krytom, oblak (2 časti), stojan.
GEOGRAFIA A VLASTIVEDA
Hmatateľná forma modelu jednoducho ilustruje rôzne časti Zeme. Vrchná
vrstva zobrazuje oceány a kontinenty. Pologuľa zobrazuje 4 hlavné vrstvy
Zeme (kôru, plášť, vonkajšie a vnútorné jadro). Priemer: 12,5 cm.
59
8.
s
i
ep
j
e
D
Školské dejepisné atlasy
1
015
V70 ž
a
1
045
V70
Cena bez DPH
Cena s DPH
€ 3,60
€ 4,28
Atlasy sú vhodné ako učebná pomôcka pre základné a stredné školy. Prehľadné dejepisné mapy, obrázky a časové priamky, podpora tvorivosti žiakov, zošitové vydanie s kartónovou obálkou, formát 23x32 cm.
V700151
Pravek,Starovek
V700251
Stredovek
V700351
Novovek I
V700451
Školské dejepisné atlasy
Novovek II
LF012
Dejepis pre špeciálne školy
Cena bez DPH
Cena s DPH
€ 42,49
€ 50,56
Obsahuje redukovaný súbor pre potreby špeciálnych škôl približuje dejiny
praveku (vek dinosaurov, strom života, vývoj človeka, antropologické náleziská, vývoj mozgu, najstaršie poľnohospodárske oblasti, doba bronzová a železná), staroveku (Egypt, Grécka civilizácia, Staroveký Rím) až po
raný stredovek (Európa v 7. -8. storočí, vazalský systém, Slovania v 5.-6.
storočí, Veľká Morava, Konštantín a Metod. Obsah: 29 fólií pre spätný projektor (formát A4).
LK012
Dejepis pre špeciálne školy
1
075
V70
Cena bez DPH
Cena s DPH
€ 42,49
€ 50,56
Cena bez DPH
Cena s DPH
€ 30,76
€ 36,60
1
055
V70
Cena bez DPH
Cena s DPH
€ 4,44
€ 5,28
Atlasy sú vhodné ako učebná pomôcka pre základné a stredné školy. Prehľadné dejepisné mapy, obrázky a časové priamky, podpora tvorivosti žiakov, zošitové vydanie s kartónovou obálkou, formát 23x32 cm.
V700751
Dejiny 20.storočia
V700551
Atlas svetových dejín 1.diel - Pravek, Stredovek
V700651
Atlas svetových dejín 2.diel - Stredovek, Novovek
LF012
LK012
Obsah: 29 kartónových obrazov (formát A3).
LF104
Dejepis-pravek, starovek
Približuje dejiny praveku (vek dinosaurov, strom života, zaľadnenie v dobe
ľadovej, vývoj človeka, antropologické náleziská, vývoj mozgu). Staroveku
(najstaršie štáty, Mezopotámia a jej kultúra, staroveký Egypt, India, Čína
a iné staroveké štáty. Obsah: 21 fólií pre spätný projektor A4.
LK104
Dejepis-pravek,starovek
Obsah: 21 kartónových obrazov (formát A3).
60
Cena bez DPH
Cena s DPH
€ 30,76
€ 36,60
1
065
V70
LF104
LK104
LF105
Dejepis-starovek a raný stredovek
Cena bez DPH
Cena s DPH
€ 43,95
€ 52,30
Približuje: Staroveké Grécko/Sparta a Atény, grécko-perzske vojny, ríša
Alexandra Macedónska, grécka kultúra a vzdelanosť. Staroveký Rím/Spartakovo povstanie, ríša cisára Trajána, rozdelenie Rímskej ríše, kultúra a
umenie (až po ranný stredovek), Európa v 7.-8.storočí, vazalský systém,
Slovania v 5.-6.storočí, Veľká Morava, Konštantín a Metod, časová priamka. Obsah: 30 fólií pre spätný projektor A4.
LF105
LK105
LK105
LF232
LK232
Dejepis-starovek a raný stredovek
Cena bez DPH
Cena s DPH
€ 43,95
€ 52,30
Cena bez DPH
Cena s DPH
€ 36,93
€ 43,95
Obsah: 30 kartónových obrazov (formát A3).
LF232
Moderná doba I.
Súbor obsahuje ilustrácie k jednotlivým tematickým celkom obdobia rokov 1914-1945, I.svetová vojna, II.revolúcia v Rusku, povojnové usporiadanie Európy, nástup fašizmu v Európe v 20.rokoch, svetová hospodárska
kríza a iné. Obsah: 12 fólií pre spätný projektor A4.
LK232
Moderná doba I.
LF230
LK230
Cena bez DPH
Cena s DPH
€ 36,93
€ 43,95
Cena bez DPH
Cena s DPH
€ 33,96
€ 40,41
Obsah: 12 kartónových obrazov (formát A3).
LF230
Slovensko v 20.storočí I.,1914-1945
Slováci a Česi počas I.svetovej vojny, vznik Československej republiky I.-II,
obdobie mníchovskej krízy, Česko-Slovensko 1938-1939. Obsah: 11 fólií
pre spätný projektor A4.
LF231
LK231
LK230
Slovensko v 20.storočí I.,1914-1945
Cena bez DPH
Cena s DPH
€ 33,96
€ 40,41
Cena bez DPH
Cena s DPH
€ 33,96
€ 40,41
Obsah: 11 kartónových obrazov (formát A3).
LF231
Slovensko v 20.storočí II.1945-1992
Povojnové Československo v rokoch 1945-1947 I.-II., február 1948, komunistické Československo v 50.-60.rokoch, pokus o zmenu v roku 1968, rok
1989 v Československu, 1990-1992, slovenská politická emigrácia. Obsah:
11 fólií pre spätný projektor A4.
LK231
Slovensko v 20.storočí II.1945-1992
Cena bez DPH
Cena s DPH
€ 33,96
€ 40,41
Cena bez DPH
Cena s DPH
€ 31,64
€ 37,65
Obsah: 11 kartónových obrazov (formát A3).
LF233
Moderná doba II.
Súbor obsahuje ilustrácie k jednotlivým tematickým celkom obdobia od
roku 1945 do konca 20.storočia, Dôsledky II.svetovej vojny vo svete, v Európe, začiatok studenej vojny v 40.rokoch, medzinárodné vzťahy, vojnové
konflikty v 50.-60.rokoch, rozpad koloniálneho systému po II.svetovej vojne. Obsah: 10 fólií pre spätný projektor A4.
LK233
Moderná doba II.
Obsah: 10 kartónových obrazov (formát A3).
Cena bez DPH
Cena s DPH
€ 31,64
€ 37,65
DEJEPIS
LF233
LK233
61
LF215
Slovenské dejiny 20.storočí 1914-1993
Cena bez DPH
Cena s DPH
€ 63,84
€ 75,97
Československé légie v dobe I.svetovej vojny, vznik ČSR, národnostná
skladba obyvateľstva ČSR v roku 1930, Česko-Slovensko po Mníchove, nemecké a maďarské obyvateľstvo 1944-1946. Obsah: 22 fólií pre spätný
projektor A4.
LK215
Slovenské dejiny 20.storočí 1914-1993
Cena bez DPH
Cena s DPH
€ 63,84
€ 75,97
Cena bez DPH
Cena s DPH
€ 109,10
€ 129,83
Cena bez DPH
Cena s DPH
€ 109,10
€ 129,83
Cena bez DPH
Cena s DPH
€ 20,16
€ 23,99
LF215
LK215
Obsah: 22 kartónových obrazov (formát A3).
M1652
Revolúcie a vojny za nezávislosť vo svete,1776-1860
Rozmery: 188x127 cm. Jazyk: nemecký.
M1655
Svet po 2. svetovej vojne, 1945-1990
Rozmery: 188x127 cm. Jazyk: nemecký.
MR3515
Staroveký Rím
Mapy dejiny Sveta v nemeckom (N),
anglickom (A), francúzskom (F) a latinskom (L) jazyku.
M1652
Rozmery: 100x70 cm. Obrázková nástenná tabuľa. Jazyk: A, N, F.
MR3417
Staroveký Egypt
Cena bez DPH
Cena s DPH
€ 20,16
€ 23,99
M1638
Rozmery: 100x70 cm. Obrázková nástenná tabuľa. Jazyk: A, N, F.
M1655
M3152
Cena bez DPH
Cena s DPH
€ 80,05
€ 95,26
M1638
Cena bez DPH
Cena s DPH
Rímska ríša
€ 61,76
€ 73,49
Biblické štáty
Rozmery: 184x130 cm. Jazyk: A, N.
Rozmery: 158x118 cm. Jazyk: N.
M1639
M3152
M1639
Staroveké Grécko
Cena bez DPH
Cena s DPH
€ 61,76
€ 73,49
Rozmery: 158x118 cm. Jazyk: N.
M3804
Rímska svetová ríša
Cena bez DPH
Cena s DPH
€ 177,88
€ 211,68
Cena bez DPH
Cena s DPH
€ 177,88
€ 211,68
Cena bez DPH
Cena s DPH
€ 66,71
€ 79,38
Rozmery: 210x183 cm. Jazyk: L.
M3802
Staroveké Taliansko
M3804
Rozmery: 162x175 cm. Jazyk: L.
M3802
M1317
Európska únia
Rozmery: 160x115 cm. Jazyk: N.
62
M300400
Európa z vesmíru
Cena bez DPH
Cena s DPH
€ 49,42
€ 58,81
Cena bez DPH
Cena s DPH
€ 49,42
€ 58,81
Cena bez DPH
Cena s DPH
€ 23,33
€ 27,76
Cena bez DPH
Cena s DPH
€ 54,94
€ 65,38
Cena bez DPH
Cena s DPH
€ 32,54
€ 38,72
Cena bez DPH
Cena s DPH
€ 6,50
€ 7,74
Cena bez DPH
Cena s DPH
€ 30,67
€ 36,50
Rozmery: 110x160 cm. Jazyk: A.
M301400
Zem z vesmíru
M301400
Rozmery: 160x110 cm. Jazyk: A.
M1318
M300400
Štruktúra Európskej Únie
Rozmery: 100x70 cm.
Stojany na mapy
MTGS1
Kolieskový stojan na mapy
MTT
Skladací 2,5 m.
MTGS
Skladací stojan na mapy
2,5 m.
MTGS
MTT
MTGS1
Háčik na zavesenie mapy
Namontovateľný na mapu, s príslušenstvom.
MTAM
Kolmý stojan na mapy
S príslušenstvom, na uskladnenie 15-20 máp, nastaviteľný na 60 cm.
MTAP
MTAM
Stojan na mapy rovnobežný so stenou
MTGS1
Cena s DPH
€ 26,23
€ 31,21
Cena bez DPH
Cena s DPH
€ 42,95
€ 51,11
Cena bez DPH
Cena s DPH
€ 87,82
€ 104,51
Spolunažívanie s národnosťami
10 dielny cyklus.
Cena bez DPH
Cena s DPH
€ 18,71
€ 22,26
Spolunažívanie s národnosťami na nosiči DVD
Dejiny Slovenska-videofilmy na nosiči DVD
U61414
Renesancia na Slovensku, Rómovia na Slovensku, Dráma 10 dní I, Dráma 10 dní II (K.Sidor,
vznik Slovenského štátu).
U61478
Svedectvo o procese I, Svedectvo o procese II (J.Tiso,súdny proces), Armáda v povstaní, Secesia
na Slovensku.
U61417
Ústava z roku 1920 a Slovensko, Autonómne hnutie na Slovensku, Jakobínske myšlienky na
Slovensku, Napoleonské vojny a Bratislavský mier.
U61461
Dávni Kelti a Slovensko, Starí Rímania a Germani na Slovensku,Veľká Morava,Prvé slovanské storočia
U64705
Svet románskeho slohu a gotiky, Mestá na Slovensku v stredoveku, Zlatá baňa Uhorska, Baníctvo
na Slovensku.
U61411
Slovensko na hranici Osmanskej ríše,Cechové remeslá na Slov.,Gotika na Slovensku,Na ceste
k modernému národu.
U61413
Jar národov, Barok na Slovensku, Štátoprávne snahy Slovákov, Život na prelome 19. a 20. storočia
U61483
Slovensko v medzinárodných súvislostiach, Cesta k demokracii-vývoj politických systémov ČSR,
Dejiny školstva-Základné a stredné školy, Dejiny školstva-Vysoké školy.
U62471
Maďari na Slovensku I.
U62472
Maďari na Slovensku II.
U62467
Židia na Slovensku
U61480
Slovenské vysťahovateľstvo, Vznik Česko-Slovenska, Prvá ČSR 1918-1938, Slovenská republika
1939-1945.
U62468
Rómovia na Slovensku
U61416
U62473
Karpatskí Nemci na Slovensku
Na križovatkách obchodných ciest, Peňažníctvo na Slovensku do roku 1918, Kľúčové rozhodnutie
v slovenskej politike v rokoch 1915-1918, Slovenská otázka v rokoch 1918-1920.
U62466
Česi na Slovensku
U61479
Protifašistický odboj Slovákov v II.svetovej vojne, V znamení červenej hviezdy, Rok nádejí a roky
normalizácie, November 1989 a vznik Slovenskej republiky 1993.
U62469
Chorváti na Slovensku
U61415
U62465
Ukrajinci na Slovensku
Boj o Slovensko 1918-1919, Slovensko v Uhorsku 1861-1914, Neolit a eneolit na Slovensku,
Paleontog.pamiatky.
Rusíni na Slovensku
U61486
Slováci-zrod moderného národa, Slováci a národnostné menšiny, Slováci a Česi, Slováci a Maďari.
U62464
U62470
Slováci na Slovensku
U61412
Samostatná Slovenská republika v rokoch 1993-1998, Samostatná Slovenská republika v rokoch
1998-2007,Zjednotená Európa a postavenie národnostných menšín,Vzťah štátu a cirkvi v Európe
U61477
Osobnosti katolickej cirkvi na Slovensku, Osobnosti evanjelickej cirkvi na Slovensku, Postavenie
cirkvi na Slovensku,Postavenie cirkvi pred rokom 1989 a po roku 1989,Svetové náboženstvá
DEJEPIS
Na uskladnenie 15 máp, 60 cm.
MTAP
U62474
Cena bez DPH
63
a
i
m
9.
é
h
C
LF013
Chémia pre špeciálne školy
Cena bez DPH
Cena s DPH
€ 39,54
€ 47,05
Obsahovo redukovaný súbor fólií pre potreby špeciálnych škôl zobrazuje
12 tém: chemické pomôcky, chemická veda, zmesi, časticové zloženie látok, chemické reakcie, oxidy, roztoky, soli, uhľovodíky, prírodné látky, výroba železa, výroba ocele, slávni chemici, chemická tabuľka. Obsah: 27
fólií pre spätný projektor (formát A4).
LK013
Chémia pre špeciálne školy
Cena bez DPH
Cena s DPH
€ 39,54
€ 47,05
Cena bez DPH
Cena s DPH
€ 39,54
€ 47,05
Obsah: 27 kartónových obrazov (formát A3).
LF108
LK108
LF108
Chémia všeobecná a anorganická
Pomôcka umožňuje ľahký prístup k chémií, ktorá sa učí na základných a
stredných školách. V súlade s osnovami zobrazuje témy: chemické pomôcky, chemická veda, zmesi, časticové zloženia látok, periodický zákon,
chemické reakcie, chemické rovnice, oxidy, roztoky a soli. Obsah: 27 fólií
pre spätný projektor A4.
LK108
Chémia všeobecná a anorganická
Cena bez DPH
Cena s DPH
€ 39,54
€ 47,05
Cena bez DPH
Cena s DPH
€ 33,71
€ 40,11
Obsah: 27 kartónových obrazov (formát A3).
LF109
Chémia organická
Pomôcka nadväzuje na predchádzajúcu sadu anorganickej chémie a v súlade s učebnými osnovami zobrazuje 12 tém: uhľovodíky, prírodné látky,
redoxné reakcie, zmeny energie, sústavy pri chemických reakciách, rýchlosť chemických reakcií, chemické rovnice, slávni chemici, chemická tabuľka. Obsah: 24 fólií pre spätný projektor A4.
LF109
LK109
LK109
Chémia organická
Obsah: 24 kartónových obrazov (formát A3).
64
Cena bez DPH
Cena s DPH
€ 33,71
€ 40,11
LF013
LK013
Cena bez DPH
Cena s DPH
Cena s DPH
Chemikálie
U86549 Acetón čistý
1000ml
€ 4,29
€ 5,11
U88715 Síran amónny p.a.
1000g
€ 8,47
€ 10,08
U86614
1000ml
1000g
€ 4,11
€ 4,89
U88717
€ 11,47
€ 13,65
U86641 Bromid draselný č.
500g
€ 12,31
€ 14,65
U88719 Síran horečnatý
1000g
€ 7,42
€ 8,83
U86642 Cín 60%
100g
€ 14,06
€ 16,73
U88740 Síran sodný
1000g
€ 29,68
€ 35,32
U86700
1000ml
€ 3,71
€ 4,41
U85930
1000g
€ 4,29
€ 5,11
U86710 Formaldehyd p.a.96%
1000ml
€ 3,91
€ 4,65
U88730 Síran lítny p. a.
500g
€ 67,95
€ 80,86
U86805 Dusičnan amónny
1000g
€ 11,13
€ 13,24
U88720 Síran zinočnatý
1000g
€ 10,00
€ 11,90
U86801
1000g
€ 9,18
€ 10,92
U88775
1000g
€ 16,21
€ 19,29
U86806 Dusičnan strieborný
100g
€ 57,01
€ 67,84
U88760 Síran železitý. H2O
500g
€ 41,59
€ 49,49
U86802 Dusičnan olovnatý
500g
€ 12,88
€ 15,33
U85931 Sacharóza
500g
€ 7,29
€ 8,68
U86803
500g
€ 7,61
€ 9,06
U88890
500g
€ 8,89
€ 10,58
U87169 Glukóza
500g
€ 5,86
€ 6,97
U88920 Uhličitan amónny kys.p.a.
500g
€ 12,22
€ 14,54
U87001 Fenolftalein p.a.
100g
€ 15,42
€ 18,35
U88921 Uhličitan draselný p.a.kys.
1000g
€ 6,72
€ 8,00
U87002 Fenol p. a.
750g
€ 13,67
€ 16,27
U88922 Uhličitan sodný p.a.
500g
€ 5,47
€ 6,51
U87200 Hliník práškový
100g
€ 12,11
€ 14,41
U88923 Uhličitan vápenatý
500g
€ 8,72
€ 10,38
U87211 Horčíková páska 99%
25g
€ 60,14
€ 71,57
U88924 Uhličitan olovnatý č.zráž.
500g
€ 19,53
€ 23,24
U87210 Horčík Grignard
250g
€ 20,89
€ 24,86
U87710 Jodid draselný
500g
€ 39,51
€ 47,02
U87352 Hydroxid draselný
1000g
€ 4,88
€ 5,81
U86878 Jód resublimovaný p. a.
100g
€ 11,32
€ 13,47
U87355 Hydroxid sodný p.a.
1000g
€ 5,66
€ 6,74
U86821 Metyloranž
25g
€ 4,87
€ 5,80
U87353 Hydroxid vápenatý
500g
€ 10,15
€ 12,08
U85932 Fruktóza p. a.
500g
€ 10,88
€ 12,95
U87410 Chlorid sodný p.a.
1000g
€ 3,91
€ 4,65
U89000 Zinok granule 4N
100g
€ 9,41
€ 11,20
U87420 Chlorid amónny č.
1000g
€ 14,84
€ 17,66
U89901 Zinok práškový 3N
100g
€ 7,61
€ 9,06
U87426 Chlorid meďnatý
250g
€ 46,67
€ 55,54
U88020 Močovina
1000g
€ 10,15
€ 12,08
U87435 Chlorid vápenatý,prášk.,bezvodý
1000g
€ 6,16
€ 7,33
U88030
500g
€ 5,08
€ 6,05
U87422 Chlorid bárnatý p. a.
500g
€ 19,14
€ 22,78
U87168 Glycerín p.a.
1000g
€ 7,76
€ 9,23
U87437 Chlorid kobaltnatý
100g
€ 15,42
€ 18,35
U88892 Šťavelan monohydrát p.a.
100g
€ 8,98
€ 10,69
U87436 Chlorid železitý p. a.
500g
€ 14,06
€ 16,73
U87400 Železo práškové redukované
250g
€ 26,67
€ 31,74
U87440 Chlóroform p.a.
1000ml
€ 7,42
€ 8,83
U87430 Železné piliny
250g
€ 24,71
€ 29,40
U87830 Kyselina chlorovodíková č.
1000ml
€ 3,44
€ 4,09
U88900 Toulén č.
1000ml
€ 3,76
€ 4,47
U87831 Kyselina dusičná č.
1000ml
€ 4,49
€ 5,34
U86822 n-Butylalkohol p. a.
1000ml
€ 13,47
€ 16,03
U87832 Kyselina fosforečná
1000ml
€ 8,78
€ 10,45
U87833 Kyselina mravenčia 85% č.
€ 6,84
€ 8,14
Cena bez DPH
Cena s DPH
1000ml
U87834 Kyselina octová p.a.
1000ml
€ 8,20
€ 9,76
U87835 Kyselina citrónová H2O č.
1000g
€ 5,65
€ 6,72
U87822 Kyselina bóritá č.
1000g
€ 5,65
€ 6,72
U87926 Kyselina sírová p.a. 96%
1000ml
€ 6,64
€ 7,90
U87970 Kyselina vínna
250g
€ 5,27
€ 6,27
U87980 Lieh denaturovaný,benz.
1000 ml
na horenie
€ 3,71
€ 4,41
U87990 Etylalkohol 96% jemný
1000ml
€ 21,67
€ 25,79
U86548 Aktívne uhlie práškové
100g
€ 4,29
€ 5,11
U88302 Octan amónny p.a.
500g
€ 7,81
€ 9,29
U88307 Octan draselný p. a.
100g
€ 10,93
€ 13,01
U88308 Octan sodný p.a.
1000g
€ 7,81
€ 9,29
U88442 Oxid meďnatý
100g
€ 16,60
€ 19,75
U88438 Oxid vápenatý p.a.
500g
€ 9,06
€ 10,78
U88441 Oxid magnaničitý p.a.
500g
€ 8,78
€ 10,45
U88512 Peroxid vodíka
1000ml
€ 8,59
€ 10,22
U88714 Síran meďnatý č.
1000g
€ 9,95
€ 11,84
Benzén čistý
Čpavok čistý
Dusičnan draselný
Dusičnan sodný č.
Síran draselný p.a.
Síra prášková neolejovaná
Síran železnatý. 7H2O p. a.
Škrob rozpustný p.a.
Naftalén p.a.
Kadičky, lieviky
U82370 Kadička nízka
100ml
1,87 €
2,23 €
U82380 Kadička nízka
150ml
2,19 €
2,61 €
U82390 Kadička nízka
250ml
2,31 €
2,75 €
U82391 Kadička nízka
400ml
2,66 €
3,17 €
U82394
800ml
4,29 €
5,11 €
U82550 Kadička vysoká
150ml
1,99 €
2,37 €
U82560 Kadička vysoká
250ml
2,15 €
2,56 €
U82570
Kadička vysoká
400ml
2,58 €
3,07 €
U82565 Kadička vysoká
800ml
4,41 €
5,25 €
U82580 Kadička vysoká AKCIA
2000ml
7,42 €
8,83 €
U82704
Lievik analitický rýchlofiltr.
75x150mm
7,41 €
8,82 €
U82703 Lievik analitický rýchlofiltr.
55x150mm
6,35 €
7,56 €
U82700 Lievik analitický rýchlofiltr.
100x150mm
10,62 €
12,64 €
U82705
Lievik na byrety
45x45mm
4,49 €
5,34 €
U82706 Buchnerov lievik
116mm
porcelán
13,08 €
15,57 €
Kadička nízka
CHÉMIA
Chemikálie
Cena bez DPH
65
Cena bez DPH
Cena s DPH
Laboratórne sklo
U80220
U80301
U80400
Cena s DPH
Misky, pipety
Fľaša indikátorová
100ml
€ 6,06
€ 7,21
U83548
Miska odparovacia
100ml
€ 5,82
€ 6,93
Banka s guľatým dnom,úzkohrdlá
100ml
€ 5,54
€ 6,59
U83552
Miska Petriho
100x20mm
€ 1,36
€ 1,62
€ 2,78
U83550
Miska Petriho
90x15mm
€ 1,18
€ 1,40
U83551
Miska Petriho
100x15mm
€ 1,31
€ 1,56
U83553
Miska Petriho
60x12mm
U81820
Destilačný nádstavec AKCIA
Kuželová Erlenmeyerová banka,úzkohrdlá
100ml
U804025 Kuželová Erlenmeyerová banka,úzkohrdlá 250ml
€ 2,34
€ 2,58
€ 3,07
€ 0,78
€ 0,93
€ 13,86
€ 16,49
50ml
€ 6,06
€ 7,21
5ml
€ 3,88
€ 4,62
Pipeta nedelená
20ml
€ 5,47
€ 6,51
U84391
Pipeta nedelená
25ml
€ 6,09
€ 7,25
U84392
Pipeta delená
10ml
€ 2,93
€ 3,49
U84393
Pipeta delená
20ml
€ 11,61
€ 7,61
€ 9,06
U84394
Pipeta dávkovacia kalibrovaná
0,5ml
€ 11,33
€ 13,48
€ 0,47
€ 0,56
U84471
Prachovnica zábrusová
1000ml
€ 8,79
€ 10,46
€ 5,13
€ 6,10
200ml
U85255
Sklo hodinové
70ml
100ml
€ 6,32
€ 0,93
Banka tiltračná,ploché dno
€ 5,31
€ 0,78
U85260
Sklo hodinové
80ml
U80840
€ 3,25
€ 0,98
100ml
€ 2,73
€ 0,82
Banka varná s plochým dnom
U85261
Sklo hodinové
100ml
U80841
€ 4,19
€ 1,12
250ml
€ 3,52
€ 0,94
Banka varná s plochým dnom
U83485
Knôt do lieh.kahana
U80842
€ 5,57
€ 0,82
500ml
€ 4,68
€ 0,69
Banka varná s plochým dnom
U85301
Skúmavka (min.odber 20ks)
U81010
€ 42,76
€ 0,37
100ml
€ 35,93
€ 0,31
Byreta s rovným kohútikom
U81020
Byreta s rovným kohútikom
25ml
€ 25,00
€ 29,75
U85310
Skúmavka (min.odber 20ks)
Ø 5mm
dľžka 1m
16/17x
160mm
12/13x
100mm
€ 0,20
€ 0,24
U81041
Byreta s rovným kohútikom
250ml
€ 29,29
€ 34,86
U85400
Zátky do skúmaviek gum.
1kg
€ 8,20
€ 9,76
U81040
Byreta priama s olivkou
25ml
€ 8,98
€ 10,69
Cena bez DPH
Cena s DPH
Cena bez DPH
Cena s DPH
U80402
Banka kuželová so širokým hrdlom
100ml
€ 2,73
€ 3,25
U80403
Banka kuželová úzkohrdlá
500ml
€ 3,87
€ 4,61
U84388
Pipeta nedelená
U80404
Banka kužeľová
25ml
€ 2,54
€ 3,02
U84389
Pipeta nedelená
U80405
Banka kužeľová
50ml
€ 2,54
€ 3,02
U84390
U80511
Banka odmerná
50ml
€ 6,39
€ 7,60
U80510
Banka odmerná
100ml
€ 7,86
€ 9,35
U80512
Banka odmerná
250ml
€ 10,56
€ 12,57
U80514
Banka odmerná AKCIA
500ml
€ 9,76
U80515
Banka odmerná AKCIA
750ml
U80516
Banka odmerná AKCIA
U80720
Odmerné valce a liehové kahany
Laboratórne teplomery a odmerné valce
U85912 Teplomer laborat.tyčinkový
-10 - +150ºC
€ 11,72
€ 13,95
U85911 Teplomer laborat.tyčinkový
-10 - +110ºC
€ 10,93
€ 13,01
U85913 Teplomer laborat.tyčinkový
-10 - +300ºC
€ 14,84
€ 17,66
Teplomer laborat.tyčinkový -10 - +200ºC
U82710 Odmerný valec plastový
100ml
€ 4,29
€ 5,11
U82720 Odmerný valec plastový
250ml
€ 5,27
€ 6,27
U82740 Odmerný valec plastový
500ml
€ 7,61
€ 9,06
U82761 Indikačný papier univerzálny
€ 4,29
€ 5,11
U82760 Papier reagen.,jodoškrobový
€ 4,29
€ 5,11
U86871 Valec odmerný vysoký
U85920
U86855 Valec odmerný vysoký
U86860 Valec odmerný nízky
€ 13,67
€ 16,27
50ml
sklenený
100ml
sklenený
100ml
sklenený
€ 5,44
€ 6,47
€ 6,24
€ 7,43
€ 5,71
€ 6,79
€ 9,72
€ 11,57
€ 9,56
€ 11,38
U83481 Kahan liehový
50ml
€ 16,40
€ 19,52
U86872 Valec odmerný vysoký
U83482 Kahan liehový
100ml
€ 23,04
€ 27,42
U86856 Valec odmerný nízky
U83483 Kahan liehový
200ml
€ 23,04
€ 27,42
U86875 Valec odmerný vysoký
250ml
sklenený
250ml
sklenený
500ml
sklenený
€ 14,07
€ 16,74
U80201 Banka frakčná
100ml
€ 9,18
€ 10,92
U84239 Filtračný papier výsekový
100ks
€ 5,66
€ 6,74
€ 0,98
€ 1,17
U84240 Filtračný papier (1kg)
400x400mm
€ 5,47
€ 6,51
U83545 Triangel žíhací
66
Cena bez DPH
U83546 Porcelánová miska žíhacia
35ml
€ 2,34
€ 2,78
U83547
45ml
€ 2,34
€ 2,78
Porcelánový téglik spaľovací
LE646
LE645
Petriho misky-celé
Cena bez DPH
Cena s DPH
€ 1,41
€ 1,68
Plastové priesvitné misky s vrchnákmi s využitím na rôzne pokusy. Priemer: 9 cm, výška 1,5 cm. Sada 3 ks.
LE645
LE646
Petriho misky-trojdielne
LE630
Cena bez DPH
Cena s DPH
€ 1,41
€ 1,68
Plastové priesvitné misky s vrchnákmi rozdelené na 3 časti. Priemer 9 cm,
výška 1,5 cm. Sada 3 ks.
LE652
LE652
Lieviky
Cena bez DPH
Cena s DPH
€ 3,11
€ 3,70
Perfektné na nalievanie do skúmaviek alebo malých nádob. Sada: 5 ks,
priemer 4 cm.
LE631
LE630
Skúmavky
Cena bez DPH
Cena s DPH
€ 12,18
€ 14,49
4 testovacie skúmavky v stojane s priemerom 2,8 cm a výškou 14,5 cm so
šróbovacím uzáverom.
LE631
Skúmavky
Cena bez DPH
Cena s DPH
€ 17,84
€ 21,23
14 testovacích skúmaviek v stojane s priemerom 2,4 cm a výškou 10,5 cm.
Všetky skúmavky sa dajú zatvoriť plastovým uzáverom.
BRT1416004
BRT1416005
BRT1416005
Plastový stojan na skúmavky
Cena bez DPH
Cena s DPH
€ 1,83
€ 2,18
Cena bez DPH
Cena s DPH
€ 7,14
€ 8,50
Cena bez DPH
Cena s DPH
€ 3,98
€ 4,74
Plastový, na 6 skúmaviek.
BRT1416004
Drevený stojan na skúmavky
Drevený, na 12 skúmaviek.
BRT1318002
B08652.01.177
B08652.01.177
Tégliky na pozorovanie
Na viacúčelové použitie. Sú vyrobené tak, aby sa dali použiť aj pod binokulárnym mikroskópom. Keďže sú dokonale priesvitné, môžeme pozorovať
aj malé organizmy. Sú vyrobené z polykarbonátu, majú vzduchotesný uzáver. Priemer 4 mm, dľžka 12 mm. Cena je uvedená za kus.
BRT1318002
Sklenená tyč
Cena bez DPH
Cena s DPH
€ 1,55
€ 1,84
Táto tyč sa vám v kyseline nerozpustí, slúži totiž na ich rozmiešavanie.
BAB-K89
Chemické laboratórium
Cena bez DPH
Cena s DPH
€ 21,40
€ 25,47
BAB-K89
BAB-K90
Kryštály
BAB-K90
Cena bez DPH
Cena s DPH
€ 21,40
€ 25,47
Tvorte kryštály v rozmanitých farbách, vyčarujte veľké kryštály fantastických tvarov, vytvárajte kamienky s kryštálmi, vytvárajte geódy. Táto experimentálna súprava je určená len pre deti od 12 rokov. Súprava neobsahuje nebezpečné chemické látky.
CHÉMIA
Viac ako 100 pokusov a špeciálnych cvičení. Táto súprava na chemické
pokusy je určená pre deti staršie ako 10 rokov a mládež.
67
M2122/V
Cena bez DPH
Cena s DPH
€ 39,94
€ 47,53
Chemická periodická sústava prvkov DUO
Zadná strana fyzikálne vlastnosti chemických prvkov, pre základné a
stredné školy-pofóliované s lištou, 140 x 100 cm.
M2132
Cena bez DPH
Cena s DPH
€ 120,44
€ 143,32
Cena bez DPH
Cena s DPH
€ 15,51
€ 18,46
Kompletná sada 2124-2131, 8ks
Nástenné tabule na chémiu. 100 x 70 cm.
Nástenné tabule na chémiu.100 x 70 cm
M2122/V
M2124
M2127
M2125
M2128
M2126
M2129
M2124
Reakcia kovov s vodou
M2125
Reakcia kovov s kyselinami
M2126
Reakcia kyselín a zásad
M2127
Neutralizácia
M2128
Redukcia v elektrochemickom rade napätia kovov
M2129
Peptidická väzba
M2130
Schopnosť atómov odovzdávať respektívne prijímať elektróny
M2131
Elektrochemický rad napätia kovov
M2130
M2131
68
a
v
o
h
c
vý
á
n
ar
10.
ýtv
V
15
LS1
1
2
3
e
12
iáci
11
var
10
bné
e
r
9
é fa
8
teľn
7
Voli
6
5
4
13
13
LS1
LS115
Temperové farby Dacta
Prstové farby jemnej gelovej konzistencie vhodné pre najmenších. Maľuje sa priamo prstami, preto sú vhodné aj pre špeciálne školy. V objednávka uvedte kód farby podľa vzorkovníka.
LS116
€ 3,72
€ 4,43
Cena bez DPH
Cena s DPH
€ 5,60
€ 6,66
1000ml, 1ks (farby: biela, žltá, oranžová, ružová, červená, fialová, modrá, tmavomodrá, zelená, tmavozelená, hnedá, čierna, pleťová).
LS137
Prstové farby
LS130
Cena s DPH
Školské temperové farby Dacta pre základné školy sú hustejšie konzistencie ako Basic. Preto majú vyššiu kryciu schopnosť a sú vhodné aj na náročnejšie povrchy akým je kriedový papier, drevo, vajíčka a pod. Farby
sú samostatne predajné v širokej škále žiarivých odtieňov aj pleťová farba, balené sú vo fľašiach s praktickým uzáverom s obsahom 500ml alebo
1000ml. V objednávke špecifikujte požadované farby podľa čísla vo vzorkovníku. Cena je uvádzaná za 1 fľašu (farby: biela, žltá, oranžová, ružová, červená, fialová, modrá, tmavomodrá, zelená, tmavozelená, hnedá,
čierna, pleťová). Balenie 500 ml.
Temperové farby Dacta
Prstové farby
Cena bez DPH
Cena bez DPH
Cena s DPH
€ 3,72
€ 4,43
340g, 1ks (farby: biela, žltá, oranžová, červená, fialová, modrá, zelená,
hnedá, čierna).
LS135
Prstové farby
Cena bez DPH
Cena s DPH
€ 4,66
€ 5,55
750ml, 1ks (farby: biela, žltá, oranžová, červená, fialová, modrá, zelená,
hnedá, čierna).
LS135
Voliteľné farebné variácie
1
2
3
5
6
7
9
LS137
LS130
Prstové farby
11 12
Voliteľné farebné variácie
1
2
3
5
6
7
9
11 12
Cena bez DPH
Cena s DPH
€ 6,61
€ 7,87
VÝTVARNÁ VÝCHOVA
10 11 12 13
9
8
7
6
1
2
3
Voliteľné farebné variácie
LS116
5
Temperové farby
4
2
1
13
12
cie
ariá
11
v
é
10
bn
9
fare
Cena s DPH
8
Cena bez DPH
LS113
eľné
t
i
l
7
Vo
6
5
Temperové farby Basic
€ 4,05
€ 4,82
4
3
Základné farby pre najširšie použitie na výtvarnej výchove v školách vo
veľkom balení (1000ml). Široká škála farebných odtieňov aj pleťová farba.
Farby sú riedené, pripravené k okamžitému použitiu na maľovanie. Sú samostatne predajné, preto v objednávke špecifikujte požadované farby
podľa čísla vo vzorkovníku. Cena je uvádzaná za 1 fľašu (farby: biela,
žltá, oranžová, ružová, červená, fialová, modrá, tmavomodrá, zelená,
tmavozelená, hnedá, čierna, pleťová).
Súprava 50 ml, 6 farieb (biela, žltá, červená, modrá, zelená, čierna).
69
NED522790
Nádobky na prstové farby
Cena bez DPH
Cena s DPH
€ 14,60
€ 17,37
Sada 10 špeciálnych uzatvárateľných nádob na prstové farby. Majú
priehľadné vrchnáky, sú ľahko umývateľné a svojím tvarom predchádzajú
rozliatiu farby. Nádoby sa dajú ukladať na seba. Sada 10 ks.
NED522790
NED062
9
8
7
6
5
LS111
Flourescentné farby
4
5
6
7
9
11 12
Cena bez DPH
Cena s DPH
€ 5,00
€ 5,95
4
+ farba
Cena bez DPH
Cena s DPH
€ 4,66
€ 5,55
UV stabilné textilné farby na akrylovej báze pripravené k okamžitému
použitiu. V ponuke 9 žiarivých odtieňov, ktoré môžete aplikovať rôznymi
technikami, pritom s každou dosiahnete iný efekt. Farby môžu byť
použité na všetky typy prírodných a syntetických látok okrem hodvábu.
Pri uschnutí, obrázok zafixujeme žehličkou z opačnej strany látky, alebo
dáme do rúry na 4 min. pri teplote 150°C. Perieme pre teplote 40°C.
Farby: žltá, oranžová, ružová, červená, fialová, modrá, zelená, hnedá,
čierna.
LS175
3
€ 5,55
3
NED062
Farba na textil
2
€ 4,66
Kvalitné akrylové farby pre rôzne použitie v umeleckých a základných
školách. Pripravené na okamžité použitie, riediteľné vodou, so saténovým
povrchom. V objednávke špecifikujte požadované farby podľa čísla na
vzorkovníku. Cena je uvádzaná za 1 fľašu (250ml). Farby: biela, žltá,
oranžová, ružová, červená, fialová, modrá, tmavomodrá, zelená, tmavozelená, hnedá, čierna.
LS175
Voliteľné farebné variácie
Cena s DPH
Vysokokvalitné farby na textil v 500 ml fľašiach sú vhodné na syntetické
aj prírodné vlákna. Obrázok na textílie sa ľahko zafixuje žehlením po
zadnej strane pri 150°C asi 4 minúty. Odporúčame prať pri 40°C. Cena
je uvádzaná za jednu fľašu (500ml). Farby: žltá, modrá, červená, čierna,
biela, zelená).
1
LS119
Akrylové farby
Cena bez DPH
Farba na textil
2
Voliteľné farebné variácie
10 11 12
LS119
Voliteľné farebné variácie
2
3
4
9
LS111
LS125
Cena bez DPH
Cena s DPH
€ 5,28
€ 6,28
Atraktívne flourescentné žiarivé farby sú akoby magnetom pre oči
pozornosť detí. Sú vhodné pre výrazné nápisy a obrázky pútajúce
pozornosť aj pre bežné maľovanie a dekorácie. Farby: žltá, oranžová,
ružová, zelená. Balenie 250 ml.
LS125
Špongy farby
Cena bez DPH
Cena s DPH
€ 2,16
€ 2,57
Špeciálne fľaštičky so špongiovým uzáverom umožňujú ľahké uchopenie
i maľovenie. Sú tak určené nielen malým deťom, ale aj do špeciálnych
škôl. Farby: žltá, červená, modrá, zelená, hnedá, čierna. 70ml/1ks.
LS167
Svietiaca farba
Voliteľné farebné variácie
2
5
7
9
11 12
Cena bez DPH
Cena s DPH
€ 11,86
€ 14,11
Je ekologicky a zdravotne nezávadná a určená pre deti. Po zaschnutí a
dlhšom nasvietení svetielkuje v tme a vytvára tak neopakovateľný zážitok
pre deti. 250ml/1ks. Farba: žltá.
LS167
LS168
Metalické farby
Cena bez DPH
Cena s DPH
€ 5,28
€ 6,28
Niektoré farby sú proste nenahraditeľné. Napríklad žltá medaila ani
zďaleka nenahradí zlatú, šedá striebornú ani hnedá bronzovú. 250ml/1ks.
Farby: zlatá, strieborná, bronzová.
LS164
Glittrové farby
LS164
Voliteľné farebné variácie
Cena s DPH
€ 5,28
€ 6,28
Hit posledných rokov. Farba tvorená trblietavými flittrami rozpustenými
v priesvitnom lepidle je vhodná na širokú škálu atraktívnych dekorácií.
250ml/1ks. Farby: žltá, červená, modrá, zelená, strieborná, zlatá.
LS168
91 92 93
Voliteľné farebné variácie
70
Cena bez DPH
2
5
7
9
91 92
NFL574
Cena bez DPH
Cena s DPH
€ 3,70
€ 4,40
Cena bez DPH
Cena s DPH
€ 2,50
€ 2,98
Trblietavé lepidlo
9,5 ml v každej tyčinke. 10 trblietavých farieb.
NJO800/12
Vodové farby
Vysoká kvalita, priehľadný plastový obal, priložený štetec, priehradky
na miešanie farieb, široká škála odtieňov, po zaschnutí farby nepraskajú, rýchloschnúce, môžu sa navzájom prekrývať, po zaschnutí nefarbia.
12 ks farieb.
NJO800/12
NFL574
NJO800/24
Vodové farby
Cena bez DPH
Cena s DPH
€ 4,30
€ 5,12
Cena bez DPH
Cena s DPH
€ 5,00
€ 5,95
24 ks farieb.
NFL579
Brokátový súbor
Kreatívny súbor, ktorý deťom umožňuje pomocou rôznych farebných prvkov vytvárať kúzelné obrázky. Súbor obsahuje 6 ampuliek trblietavých farieb po jednej ampulke zlatých a strieborných hviezdičiek, jednu ampulku
červených srdiečok, jednu ampulku perličkových snehových vločiek a jedno 90 g priesvitné lepidlo.
NJO800/24
NFL579
NED512265
Nádobky s podnosom
Cena bez DPH
Cena s DPH
€ 1,80
€ 2,14
Plastový podnos obdĺžníkového tvaru, v ktorom výborne držia nádobky na
farbu. Podnos sa predáva spolu so 6 nádobkami 6 x 125 ml.
NED512268
NED512265
NED512268
Bezpečnostná nádobka na farbu
Cena bez DPH
Cena s DPH
€ 0,40
€ 048
Nádobka je vyrobená z priehľadného plastu a vrchnák zabráni rozliatiu
farby aj keď sa nádobka prevráti. Nádobka 125 ml.
Štetce
Cena bez DPH
Cena bez DPH
Cena s DPH
Štetce
Štetce s krátkou rúčkou (guľaté uchytenie štetín). Dĺžka štetcov je od 17
do 20 cm v závislosti od čísla štetca.
NED040420 Štetce č. 4
3 ks
€ 0,50
€ 0,60
NED040421 Štetce č. 6
3 ks
€ 0,50
€ 0,60
NED040422 Štetce č. 8
3 ks
€ 0,60
€ 0,71
NED040423 Štetce č. 10
3 ks
€ 0,70
€ 0,83
NED040424 Štetce č. 12
3 ks
€ 0,80
€ 0,95
NED040425 Štetce č. 14
3 ks
€ 0,90
€ 1,07
NED040426 Štetce č. 16
3 ks
€ 1,00
€ 1,19
NED040427 Štetce č. 18
3 ks
€ 1,10
€ 1,31
Cena s DPH
Štetce
Štetce s dlhou rúčkou (guľaté uchytenie štetín). Dľžka štetcov je od 28 do
35 cm v závislosti od čísla štetca.
NED040400 Štetce č. 4
3 ks
€ 0,60
€ 0,71
NED040401 Štetce č. 6
3 ks
€ 0,70
€ 0,83
NED040402 Štetce č. 8
3 ks
€ 0,80
€ 0,95
NED040403 Štetce č. 10
3 ks
€ 0,90
€ 1,07
NED040404 Štetce č. 12
3 ks
€ 1,00
€ 1,19
NED040405 Štetce č. 14
3 ks
€ 1,10
€ 1,31
NED040406 Štetce č. 16
3 ks
€ 1,00
€ 1,19
NED040407 Štetce č. 18
3 ks
€ 1,30
€ 1,55
VÝTVARNÁ VÝCHOVA
Štetce s impregnovanými drevenými rúčkami a hliníkovými
úchytkami štetín sú vhodné na použitie s temperovými a
olejovými farbami
71
Cena bez DPH
Cena s DPH
Štetce
Štetce s krátkou rúčkou (ploché uchytenie štetín). Dĺžka štetcov je od 17
do 20 cm v závislosti od čísla štetca.
NED040390 Štetce č. 4
3 ks
€ 0,50
€ 0,60
NED040391 Štetce č. 6
3 ks
€ 0,50
€ 0,60
NED040392 Štetce č. 8
3 ks
€ 0,60
€ 0,71
NED040393 Štetce č. 10
3 ks
€ 0,70
€ 0,83
NED040394 Štetce č. 12
3 ks
€ 0,80
€ 0,95
NED040395 Štetce č. 14
3 ks
€ 0,90
€ 1,07
NED040396 Štetce č. 16
3 ks
€ 1,00
€ 1,19
NED040397 Štetce č. 18
3 ks
€ 1,10
€ 1,31
Cena bez DPH
Cena s DPH
Štetce
Štetce s dlhou rúčkou (ploché uchytenie štetcov).Dĺžka štetcov je od 28
do 35 cm v závislosti od čísla štetca.
NED040049 Štetce č. 2
3 ks
€ 0,60
€ 0,71
NED040050 Štetce č. 4
3 ks
€ 0,60
€ 0,71
NED040051 Štetce č. 6
3 ks
€ 0,70
€ 0,83
NED040052 Štetce č. 8
3 ks
€ 0,80
€ 0,95
NED040053 Štetce č. 10
3 ks
€ 0,90
€ 1,07
NED040054 Štetce č. 12
3 ks
€ 1,00
€ 1,19
NED040055 Štetce č. 14
3 ks
€ 1,10
€ 1,31
NED040056 Štetce č.16
3 ks
€ 1,20
€ 1,43
NED040138 Štetce č. 18
3 ks
€ 1,30
€ 1,55
NED040139 Štetce č. 20
3 ks
€ 1,40
€ 1,67
NED040140 Štetce č. 22
3 ks
€ 1,70
€ 2,02
NED040141 Štetce č. 24
3 ks
€ 2,00
€ 2,38
Cena bez DPH
Cena s DPH
€ 1,00
€ 1,19
NED040440
Štetec pre najmenších
NED040440
Špeciálny štetec pre najmenšie deti! Drevená rúčka pre uchytenie má 12
mm a pri hornej časti 25 mm. Dĺžka celého štetca je 17 cm, dĺžka štetín
je 45 mm.
NJO807
Štetec detský hrubý
Cena bez DPH
Cena s DPH
€ 1,50
€ 1,79
Nekotúľa sa, nepadá zo stola - dĺžka 17,5 cm, priemer štetiny 1,2 cm.
1ks.
NJO806
Štetec detský tenký
Cena bez DPH
Cena s DPH
€ 0,80
€ 0,95
Nekotúľa sa, nepadá zo stola - Dĺžka 17,5 cm, priemer štetiny 0,6 cm.
1ks.
NED046132
Gumené štetce na maľovanie a modelovanie
Cena bez DPH
Cena s DPH
€ 6,00
€ 7,14
NJO807
NJO806
Gumené nástroje s veľmi elastickým a trvácnym zakončením z mäkkej
gumy. Umožňuje naberanie farieb rôznej konzistencie a ich ďalšie tvarovanie. Nástroje sú vhodné aj na modelovanie mäkkých hmôt ako sú modulit, hlina a papierová hmota. Obsah: 5 štetcov, každý zakončený v inom
tvare.
NED046132
72
LS196
Pero na farby
Cena bez DPH
Cena s DPH
€ 1,41
€ 1,68
Cena bez DPH
Cena s DPH
€ 1,41
€ 1,68
LS197
50ml/2mm hrot.
LS197
Pero na farby
50 ml/6 mm hrot.
NED009150
Ochranná podložka veľká
LS141
Cena bez DPH
Cena s DPH
€ 1,80
€ 2,14
LS196
Podložky vyrobené z pevného, ľahko elastického materiálu zabezpečujú
dokonalú ochranu dosky stola počas výtvarných prác. Rozmer: 40 x 57 cm.
NED009149
Ochranná podložka malá
Cena bez DPH
Cena s DPH
€ 0,70
€ 0,83
Podložky vyrobené z pevného, ľahko elastického materiálu zabezpečujú
dokonalú ochranu dosky stola počas výtvarných prác. Rozmer: 19 x 33 cm.
LS141
Farby na sklo 4 farby + čierna
Cena bez DPH
Cena s DPH
€ 7,81
€ 9,29
NED009150
Farbami na sklo maľujete priamo z fľaštičky na hladké plochy alebo môžete použiť priesvitnú fóliu. Ideálne pre akékoľvek dekorácie na hladký povrch.
LS142
Farby na sklo 6 farieb + čierna
Cena bez DPH
Cena s DPH
€ 12,46
€ 14,83
Farbami na sklo maľujete priamo z fľaštičky na hladké plochy alebo môžete použiť priesvitnú fóliu. Ideálne pre akékoľvek dekorácie na hladký povrch.
LS142
NED009149
NED080068
Fixky na sklo
Cena bez DPH
Cena s DPH
€ 8,90
€ 10,59
LS199M
Detská zásterka
Cena bez DPH
Cena s DPH
€ 2,77
€ 3,30
Ochráňte odevy detí pri maľovaní a modelovaní vhodnými zásterkami a
predíďte tak zbytočným konfliktom. Zásterky sú zo vzdušnej nylónovej
textílie, prateľné do 30°C a upevňujú sa pomocou suchého zipsu. Dodávame v jednej veľkosti M (5-8 rokov).
LS199M
NED080068
LS019
LS019
Ergonomické pastelky TRIOCOLOR
Cena bez DPH
Cena s DPH
€ 3,25
€ 3,87
Kvalitné 10,5 mm hrubé farebné pastelky prispôsobené ergonomickému
držaniu v detskej ruke. 6 farebné.
LS020
Ergonomické pastelky TRIOCOLOR
12 farebné pastelky.
Cena bez DPH
Cena s DPH
€ 5,29
€ 6,30
LS020
VÝTVARNÁ VÝCHOVA
Sada 8 fixiek rôznych farieb vhodná na kreslenie alebo písanie na sklo.
Ľahko sa zotierajú pomocou modrej špongie alebo utierky. Dĺžka 14,5 cm.
73
LS010
Pastelky ECONOMY
Cena bez DPH
Cena s DPH
€ 0,45
€ 0,54
Kvalitné pastelky tradičného českého výrobcu v ekonomickom prevedení
bez potlače. 6 farieb.
LS011
Pastelky ECONOMY
Cena bez DPH
Cena s DPH
€ 0,84
€ 1,00
Cena bez DPH
Cena s DPH
€ 3,25
€ 3,87
12 farebné pastelky.
LS023
Pastelky OMEGA JUMBO
Kvalitné pastelky so špeciálnou úpravou povrchu a hrúbkou 1cm. Mimoriadne vhodné pre deti. 6 farieb.
LS024
Pastelky OMEGA JUMBO
Cena bez DPH
Cena s DPH
€ 5,29
€ 6,30
Cena bez DPH
Cena s DPH
€ 0,29
€ 0,35
LS024
LS011
LS010
12 farebné pastelky.
LS071
Voskové pastelky
Kvalitné voskové pastelky (dľžka 85mm ). 6 farieb.
LS072
Voskové pastelky
Cena bez DPH
Cena s DPH
€ 0,45
€ 0,54
Cena bez DPH
Cena s DPH
€ 6,50
€ 7,74
LS072
LS071
12 farebné voskovky.
NED061156
Voskové pastelky ekonomic
LS023
Krabica so 100 ks pasteliek rôznej farby. Balenie po 10 ks z 10 farieb.
LS031
Farebné popisovače
Cena bez DPH
Cena s DPH
€ 0,50
€ 0,60
NED061156
LS052
LS031
LS032
Obľúbené popisovače na vodnej báze. Ľahko umývateľné z rúk a
vyprateľné z textilu. 6 farieb.
LS032
Farebné popisovače
Cena bez DPH
Cena s DPH
€ 0,80
€ 0,95
Cena bez DPH
Cena s DPH
€ 1,50
€ 1,79
12 farieb.
LS052
Pastelky plasticolor
Ľahko strúhateľné pastelky v laku (dľžka 115 mm). Nešpinia ruky a sú
mimoriadne vhodné pre deti. 12 farieb.
NJO909
Pastelky plasticolor 300 ks
Cena bez DPH
Cena s DPH
€ 29,90
€ 35,58
Hladké, pružné pastelky v širokej škále farieb v rôznych veľkostiach a
tvaroch. 11,5 cm, šesťhranné, 12 farieb.
NJO909
74
LS001
Ceruzka školská
LS009
Grafitová ceruzka
Cena bez DPH
Cena s DPH
€ 0,10
€ 0,12
Cena bez DPH
Cena s DPH
€ 0,60
€ 0,71
Cena bez DPH
Cena s DPH
€ 0,99
€ 1,18
LS009
LS001
Trojhranná.
LS097
Strúhadlo na 2 priemery
LS097
LS098
Strúhadlo na trojhranné ceruzky
Cena bez DPH
Cena s DPH
€ 1,34
€ 1,59
Cena bez DPH
Cena s DPH
€ 0,60
€ 0,71
Cena bez DPH
Cena s DPH
€ 15,58
€ 18,54
LS098
LS099
LS098
LS099
LS099
Stúhadlo obyčajné, kovové
LS151
Servítková technika
Povrch predmetu sa natrie podkladovou farbou a nechá zaschnúť. Následne sa natrie lakom, do ktorého sa vtlačí obrázok vystrihnutý zo servítky.
Objem 80ml/1 nádoba. 5 farieb+1 lepidlo/lak.
NFL7009
Dierkovač-vločka, hviezda, jedlička
Cena bez DPH
Cena s DPH
€ 5,50
€ 6,55
Cena bez DPH
Cena s DPH
€ 5,50
€ 6,55
Cena bez DPH
Cena s DPH
€ 5,50
€ 6,55
Cena bez DPH
Cena s DPH
€ 21,30
€ 25,35
LS151
LE903-č
Rozmer: 1,5 cm.
NFL7019
Dierkovač-srdce, medveď, motýlik
NFL7024
Dierkovač-ornamenty
NFL7009
NFL7019
NFL7024
Rozmer: 1,5 cm.
NBM502028
Dierkovač abecedy-malé písmená
26 dierkovačov umiestnených v pohodlnej a praktickej škatuľke. Rozmer
balenia 46,5 x 31 x 31,5 cm. Rozmer vyseknutého písmena 0,8 cm.
NBM502029
Dierkovač abecedy-veľké písmená
LE903-č
Maxi pečiatky-čísla
Cena bez DPH
Cena s DPH
€ 21,30
€ 25,35
Cena bez DPH
Cena s DPH
€ 8,43
€ 10,03
NBM502028
NBM502029
S rukoväťou, výška 5 cm a priemer cca 7,5 cm. Ideálne pre kreatívne
dizajny na veľkých výkresoch a plagátoch. 15 ks.
LS903-č
VÝTVARNÁ VÝCHOVA
Rozmer: 1,5 cm.
75
LE903-p
Maxi pečiatky-písmená
Cena bez DPH
Cena s DPH
€ 14,07
€ 16,74
Cena bez DPH
Cena s DPH
€ 10,64
€ 12,66
26 ks.
LE903-t
LE903-t
Maxi pečiatkové podušky
S priemerom 15 cm sú dostatočne veľké na otlačenie rúk aj nôh. Výborné
pre prácu s maxi pečiatkami. 3 ks.
NED064035
LE903-p
Nožnice
Cena bez DPH
Cena s DPH
€ 0,50
€ 0,60
Pre najmenších s tupým, zaobleným hrotom, nehrdzavejúca oceľ.
Oranžové, pravá ruka. Modré, ľavá ruka. 12,5 cm.
NED076031
35
640
0
NED
Nožnice-tupý hrot
031
076
NED
34
Cena s DPH
€ 0,60
€ 0,71
Pre väčšie deti a dospelých. Z nehrdzavejúcej ocele. Oranžové, pravá
ruka. Modré, ľavá ruka. 13,5 cm.
760
0
NED
Cena bez DPH
NED076034
Nožnice-ostrý hrot
NVN9410
NVN81548
Cena bez DPH
Cena s DPH
€ 0,80
€ 0,95
Pre väčšie deti a dospelých. Z nehrdzavejúcej ocele. Oranžové, pravá
ruka. Modré, ľavá ruka. 17,5 cm.
Cena bez DPH
NED076060
až
NED076067
Cena s DPH
S oceľovými čepeľami a plastovými rúčkami. Dľžka: 13 cm. Cena za 1 ks.
Pre ľavákov/pravákov.
Nožnice z
kovu s plastovou rúčkou. Dľžka
15,5 cm.
NVN81548
Detské nožnice - ľavé
€ 0,70
€ 0,83
NVN9410
Detské nožnice - pravé
€ 0,70
€ 0,83
Cena bez DPH
Cena s DPH
€ 1,00
€ 1,19
Cena bez DPH
Cena s DPH
€ 4,60
€ 5,47
Nožnice so vzormi
NED076060 Nožnice so vzormi-malé zúbky
NED076062 Nožnice so vzormi-veľké zúbky
NED076061 Nožnice so vzormi-malá vlna
NED076063 Nožnice so vzormi-veľká vlna
NED076064 Nožnice so vzormi-na dekoráciu fotiek
NED076066 Nožnice so vzormi-viktoriánsky
NED009131
NED009132
NED076067 Nožnice so vzormi-čajka
NED009131
Stojan na štetce a ceruzky
Drevený stojan s 12 dierkami na štetce a ceruzky.
NED009132
Stojan na nožnice
Cena bez DPH
Cena s DPH
€ 5,60
€ 6,66
Cena bez DPH
Cena s DPH
€ 0,80
€ 0,95
Drevený stojan na nožnice s 12 dierkami.
Šablóny-platové šablóny zvierat v 4 prevedeniach
LS811
76
LS812
LS813
LS814
LS811
Šablóna zvierat-kôň, rozmer: 21x12 cm.
LS812
Šablóna zvierat-líška, rozmer: 21x12 cm.
LS813
Šablóna zvierat-ťava, rozmer: 21x12 cm.
LS814
Šablóna zvierat-lev, rozmer: 21x12 cm.
NFL40602
Šablóny-svet zvieratiek
Cena bez DPH
Cena s DPH
€ 7,00
€ 8,33
Sady šablón na kreslenie. 6 ks v balení. Rozmer: 27 x 19 cm.
NFL40603
Šablóny-dopravné prostriedky
Cena bez DPH
Cena s DPH
€ 7,00
€ 8,33
Sady šablón na kreslenie. 6 ks v balení. Rozmer: 27 x 19 cm.
NFL40602
NFL40604
Šablóny-mix
Cena bez DPH
Cena s DPH
€ 7,00
€ 8,33
NFL40603
Sady šablón na kreslenie. 6 ks v balení. Rozmer: 27 x 19 cm.
NFL40604
Modelovacia hmota, ktorá je vlastnosťami podobná prírodnej
hline. Po vytvrdnutí na vzduchu sa môže rôzne farbiť a zdobiť
LS210
Keraplast-Modelovacia hmota
Cena bez DPH
Cena s DPH
€ 3,29
€ 3,92
Cena bez DPH
Cena s DPH
€ 3,29
€ 3,92
Biela/1kg.
LS211
Keraplast-Modelovacia hmota
LS210
Hnedá/1kg.
NJO5
NJO5
Cena bez DPH
Cena s DPH
€ 2,20
€ 2,62
NAP357DCPW
Cena bez DPH
Cena s DPH
Vyrezávače
€ 3,90
€ 4,64
Cena bez DPH
Cena s DPH
€ 5,80
€ 6,90
Modelovacie špachtle
LS211
NAP357DCPW
5 ks v sade. Dĺžka 18 cm.
Sada 3 vyrezávačov s vrúbkovaným profilom.
NJO420
Lis na modelovaciu hmotu
NVN77656
Sada magnetky A
Cena bez DPH
Cena s DPH
€ 5,70
€ 6,78
NJO420
Sada v plastovom vrecku obsahuje 40 magnetov v 4 rôznych farbách.
Priemer: 20 mm.
NVN77657
Sada magnetky B
Cena bez DPH
Cena s DPH
€ 8,50
€ 10,12
NVN77656
NVN77657
Sada v plastovom vrecku obsahuje 40 magnetov v 4 rôznych farbách.
Priemer: 30 mm.
LS208
LS208
Supersoft modelovacia hmota
Cena bez DPH
Cena s DPH
€ 18,73
€ 22,29
Moderná, po otvorení nevysychajúca, mäkká a ľahko miesiteľná, modelovacia hmota. Nie je mastná, neobsahuje gluten a je tak ideálna aj pre
najmenšie deti. Dodáva sa mix 5 žiarivých farieb po 2 ks: červená, zelená,
modrá, žltá a biela. Váha 1750g.
LS204
Modelovacia plastelína
Cena bez DPH
Cena s DPH
€ 5,32
€ 6,33
Ideálna do tried. Netvrdne. Balenie v plastovom kýbliku-1365g. Mix 13
žiarivých farieb.
LS204
VÝTVARNÁ VÝCHOVA
Lis na vytvorenie rôznych tvarov z modelovacích hmôt. Rozmer: 8,5 x 21
x 6,5 cm.
77
LS206
LS203
LS203
Farebná plastelína
Cena bez DPH
Cena s DPH
€ 3,95
€ 4,70
Farebná plastelína 700g v 8 farbách. Balené vo vedierku.
LS206
Cena bez DPH
Cena s DPH
Archimedes
€ 5,95
€ 7,08
Ľahká plávajúca modelovacia hmota Archimedes 270g v 8 farbách v novom
praktickom kýblikovom balení.
LS300
Cena bez DPH
Cena s DPH
Výkresy A4
€ 8,50
€ 10,12
LS301
Cena bez DPH
Cena s DPH
Výkresy A3
€ 16,51
€ 19,65
Cena bez DPH
Cena s DPH
€ 10,96
€ 13,04
200 ks.
200 ks.
LS300
LS308
Economy-recyklovaný papier
LS301
80g papier, A4/400ks-8 farieb (po 50ks). Farby: žltá, oranžová, ružová,
červená, zelená, modrá, hnedá, čierna.
LS310
LS310
High Quality-kvalitný hladený papier
LS308
Cena bez DPH
Cena s DPH
€ 14,07
€ 16,74
80g papier, A4/300ks-12 farieb (po 25ks). Farby: žltá, oranžová, ružová,
červená, zelená, tm.zelená, modrá, tm.modrá, sivá, hnedá, čierna.
LS315
High Quality-kvalitný hladený papier
Cena bez DPH
Cena s DPH
€ 17,18
€ 20,44
160g kartón, A4/200ks-8 farieb (po 25ks). Farby: žltá, oranžová, červená,
modrá, zelená, sivá, hnedá, čierna
NFL6089
Pásikovaný kartón
Cena bez DPH
Cena s DPH
€ 2,70
€ 3,21
10 hárkov potlačených po oboch stranách. 5 farieb, 300g/m². Rozmer:
25x35 cm.
NFL6089
NFL5989
NFL5989
Bodkovaný kartón
Cena bez DPH
Cena s DPH
€ 2,70
€ 3,21
10 hárkov potlačených po oboch stranách. 5 farieb, 300g/m². Rozmer:
25x35 cm.
NFL5789
NFL5789
Kartón zvieracia koža
Cena bez DPH
Cena s DPH
€ 2,70
€ 3,21
9 hárkov potlačených po oboch stranách. 9 rôznych motívov, 300g/m².
Rozmer: 25 x 35 cm.
NFL740409
NFL740409
Vlnitý kartón farebný
Cena bez DPH
Cena s DPH
€ 3,00
€ 3,57
Cena bez DPH
Cena s DPH
€ 4,00
€ 4,76
10 hárkov v 10 farbách. Rozmer. 25x35 cm.
NFL770409
NFL770409
78
Vlnitý kartón dúhový
10 hárkov. Rozmer: 25x35cm.
NFL740460/65
Vlnitý kartón zlatý, strieborný
Cena bez DPH
Cena s DPH
€ 4,40
€ 5,24
10 hárkov 5 zlaté, 5 strieborné. Rozmer: 25x35 cm.
NFL740499
Vlnitý kartón svietiací
Cena bez DPH
Cena s DPH
€ 4,00
€ 4,76
Cena bez DPH
Cena s DPH
€ 5,00
€ 5,95
Cena bez DPH
Cena s DPH
€ 5,00
€ 5,95
10 hárkov v 5 farbách. Rozmer: 25x35cm.
NFL940477
Vlnitý kartón dúhový 3D
NFL740499
NFL740460/65
10 hárkov. Rozmer: 25x35cm.
NFL940460/65
Vlnitý kartón zlatý a strieborný 3D
10 hárkov 5 zlaté, 5 strieborné. Rozmer: 25x35 cm.
BBD81397
Kreatívna papierová sada - 323 ks
Cena bez DPH
Cena s DPH
€ 13,27
€ 15,79
Obsah: 100 hárkov origami, 130 ks gumenná abecedná šablóna, 13 hárkov
výkresov, 10 hárkov fotokartónu, 1 hárok fotokartónu-dúhovej farby, 1
hárok fotokartónu-s haďou potlačou, 10 hárkov transparentného papiera,
13 hárkov kvetinového hodvábu, 11 hárkov vlnitého kartónu, 2 hárky
dúhového papiera, 2 hárky gumového papiera, 10 ks tenkého drôtu, 20 ks
očiek.
NFL940477
NFL940460/65
BBD81397
Nábytok na umeleckú výchovu
39.4
Stojan na kreslenie pre dvoch
39.5
TW-14 stojan na výkresy
Cena bez DPH
Cena s DPH
€ 114,00
€ 135,66
Cena bez DPH
Cena s DPH
€ 17,00
€ 20,23
39.6
Stojan na výkresy
Cena bez DPH
Cena s DPH
€ 90,00
€ 107,10
N4520299
Veľký skupinový maliarsky stojan
39.1
39.6
Na 15 ks výkresov, v prípade požiadavky na kolieskach.
Cena bez DPH
Cena s DPH
€ 164,12
€ 195,30
39.5
Obojstranný stojan na skupinové maliarske práce detí. V zostave je 6
štipcov na prichytenie papiera. Rozmer: 200 x 60 x 120 cm (Š x H x V).
Rozmer dosky na maľovanie: 200 x 60 cm.
39.1
Geo koza na kreslenie
Cena bez DPH
Cena s DPH
€ 57,00
€ 67,83
Dekoritový sedák.
39.2
Rysovacia doska
Cena bez DPH
Cena s DPH
€ 100,00
€ 119,00
Cena bez DPH
Cena s DPH
€ 83,00
€ 98,77
39.4
39.2
Laminátový plát držiak na výkres.
39.3
Stôl na kolieskach
Laminátový plát.
N4520299
39.3
VÝTVARNÁ VÝCHOVA
Na 14 ks výkresov, z kartónu.
79
h
c
vý
11.
á
n
b
a
v
o
o
d
u
H
NGOUC076
Zobcova flauta
Cena bez DPH
Cena s DPH
€ 6,50
€ 7,74
Cena bez DPH
Cena s DPH
€ 4,00
€ 4,76
Cena bez DPH
Cena s DPH
€ 17,90
€ 21,30
Rozmer: 32cm.
NGOUC076
NBN86570
Flauta
Rozmer: 33cm.
HREC-BAR/WD
Sopránová zobcová flauta celodrevená
NBN86570
Vyrobená v Nemecku z prirodzeného dreva,barokovým prstokladom.
Spodná časť z floridského cedru, korkové tesniace krúžky. Dodávané v
púzdre s čistiacou metličkou a tabulkami prstokladu.
HREC-GER/WD
Sopránová zobcová flauta celodrevená
HREC-BAR/WD
Cena bez DPH
Cena s DPH
€ 17,90
€ 21,30
Vyrobená v Nemecku z prirodzeného dreva, barokovým prstokladom.
Spodná časť z floridského cedru, korkové tesniace krúžky. Dodávané v
púzdre s čistiacou metličkou a tabulkami prstokladu.
HREC-BAR
Zobcová flauta
Cena bez DPH
Cena s DPH
€ 3,30
€ 3,93
Cena bez DPH
Cena s DPH
€ 3,30
€ 3,93
HREC-GER/WD
Barokový prstoklad, svetlý plast, v púzdre.
HREC-GER
Zobcová flauta
HREC-GER
80
Nemecký prstoklad, svetlý plast, v púzdre.
HREC-GER
ML7579
Ústna harmonika
Cena bez DPH
Cena s DPH
€ 7,73
€ 9,20
Cena bez DPH
Cena s DPH
€ 8,34
€ 9,92
Cena bez DPH
Cena s DPH
€ 3,00
€ 3,57
Cena bez DPH
Cena s DPH
€ 10,33
€ 12,29
Cena bez DPH
Cena s DPH
€ 15,58
€ 18,54
Cena bez DPH
Cena s DPH
€ 10,00
€ 11,90
Cena bez DPH
Cena s DPH
€ 9,30
€ 11,07
3 ks, rozmery: 10,3 x 3 x 2 cm.
ML7273
Píšťala
ML7579
ML7273
3 ks-ová súprava, drevo.
NGOUC518
Ozvučné drievka
Cena za 2 ks v sade. Rozmer 19 cm.
NGOUC518
ML7565
Xylofón-farebný
ML7565
19 x 20 cm.
ML7977
Xylofón-farebný
2 ks paličky. 56 x 17 cm.
NBN86554
Xylofón 12 tónový farebný
ML7977
Rozmer: 33 x 22 cm.
NLE4691
Xylofón Mozart
NBN86554
NLE4691
Hudobný nástroj s veľmi peknými tónmi (kombinácia drevo, kov). Rozmer:
19 x 8 cm.
Xylofón 15 notový
Cena bez DPH
Cena s DPH
€ 12,30
€ 14,64
Z prírodného dreva, lakovaný. Rozmer: 42 cm.
NGI742
Dvojitý xylofón
NLE7137
Cena bez DPH
Cena s DPH
€ 15,60
€ 18,56
NGI742
BBD9984
Obsahuje 18 farebných klávesov v škále DO-C/FA a 2 hracie paličky.
BBD9984
Nástroj so zvukom dažďa
Cena bez DPH
Cena s DPH
€ 17,26
€ 20,54
BBD8997
Exotický hudobný nástroj. Zvuk nástroja trvá 3x dlhšie ako pri tradičných
nástrojoch. Obsahujú farebné umelohmotné guličky. Dĺžka 30cm.
BBD8997
Nástroj so zvukom dažďa
Cena bez DPH
Cena s DPH
€ 18,59
€ 22,12
Exotický hudobný nástroj. Zvuk nástroja trvá 3x dlhšie ako pri tradičných
nástrojoch. Obsahujú farebné umelohmotné guličky. Dĺžka 50cm.
LH090
Stojan na noty
Cena bez DPH
Cena s DPH
€ 14,07
€ 16,74
Kompletne skladací stojan na noty pre jednoduché nosenie a použitie.
Maximálna výška 145 cm po zložení 37 cm. Plocha na noty 43 x 23 cm.
Váha 1,1kg.
HMMG-115
Mini gong 4,5”
HMSG-165
Mini gong 6,5”
Cena bez DPH
Cena s DPH
€ 8,75
€ 10,41
Cena bez DPH
Cena s DPH
€ 13,15
€ 15,65
LH090
HMMG-115
HMSG-165
HUDOBNÁ VÝCHOVA
NLE7137
81
HCPK02
HKAZZOO
Cena bez DPH
Cena s DPH
€ 21,56
€ 25,66
Cena bez DPH
Cena s DPH
€ 30,35
€ 36,12
Cena bez DPH
Cena s DPH
€ 37,68
€ 44,84
Cena bez DPH
Cena s DPH
€ 18,90
€ 22,49
Plastové kazoo-píšťalky
30 ks.
HCPK01
Mini hudobná súprava 1
HCPK02
Mini hudobná súprava 2
NLE1762
Conga
HCPK01
Zažite fascinujúci zvuk! Výzva pre šikovné a rýchle ruky. Rozmer: 14 x 26
cm.
ML1930
Cena bez DPH
Cena s DPH
€ 7,07
€ 8,41
Cena bez DPH
Cena s DPH
€ 39,16
€ 46,60
Cena bez DPH
Cena s DPH
€ 23,44
€ 27,89
HSHD-1010
Cena bez DPH
Cena s DPH
Bubon 10”
€ 9,11
€ 10,84
Cena bez DPH
Cena s DPH
€ 13,15
€ 15,65
Cena bez DPH
Cena s DPH
€ 4,80
€ 5,71
HSBD-1055
Cena bez DPH
Cena s DPH
Bongo 5,5
€ 14,61
€ 17,39
Cena bez DPH
Cena s DPH
€ 7,65
€ 9,10
Cena bez DPH
Cena s DPH
€ 9,49
€ 11,29
Cena bez DPH
Cena s DPH
€ 6,19
€ 7,37
Kovový bubon s palicami
HKAZZOO
19 cm.
ML1910
ML1910
Súprava bubnov na stojane
ML7980
Bubon-bongo farebný
NLE1762
20 x 26 cm.
NO61999
Predladený, drevený rám.
HDH208M
Bubon 8”
ML1930
Predladený, drevený rám.
HSHD-1010
NO61999
Žobrákov bubon
Rozmer : Ø 10,5 cm.
HDH208M
ML7980
Drevený s popruhom.
HSTA-1108
Tamburína 8”
Predladená, drevený rám, jedna rada plieškov.
HSBD-1055
HSTA-1208
Tamburína 8”
HSTA-1108
Predladená, drevený rám, dva rady plieškov.
HSTA-3108
HSTA-1208
82
Tamburína 8”
Drevený rám, bez blany, jedna rada plieškov.
HSTA-3108
HSTA-3208
Cena bez DPH
Cena s DPH
€ 8,38
€ 9,97
Cena bez DPH
Cena s DPH
€ 10,58
€ 12,59
Cena bez DPH
Cena s DPH
€ 12,78
€ 15,21
Cena bez DPH
Cena s DPH
€ 8,75
€ 10,41
Cena bez DPH
Cena s DPH
€ 10,58
€ 12,59
Cena bez DPH
Cena s DPH
€ 3,08
€ 3,67
Cena bez DPH
Cena s DPH
€ 8,02
€ 9,54
Cena bez DPH
Cena s DPH
€ 7,65
€ 9,10
Cena bez DPH
Cena s DPH
€ 8,30
€ 9,88
Tamburína 8”
Drevený rám, bez blany, dva rady plieškov.
HSTA-3208
HSTA-1110
Tamburína 10”
Predladená, drevený rám, jedna rada plieškov.
HSTA-1110
HSTA-1210
Tamburína 10”
Predladená, drevený rám, dva rady plieškov.
HSTA-1210
HSTA-3110
Tamburína 10”
Drevený rám, bez blany, jedna rada plieškov.
HSTA-3110
HSTA-3210
Tamburína 10”
HSTA-3210
Drevený rám, bez blany, dva rady plieškov.
HTAB-MINI
Tamburína plastová
4 páry plieškov.
HTAB-2
HTAB-MINI
Tamburína plastová
Polkruhová, 8 párov plieškov.
HTAB-3
Tamburína hviezdičková
HTAB-3
NLE7995
HTAB-2
HJSK-4WD
Tamburína Lienka
Zvončeky a farebná potlač pre úžasný rytmus. Rozmer: Ø 18 cm.
HJSK-4WD
Tamburínová palička
Cena bez DPH
Cena s DPH
€ 3,99
€ 4,75
Cena bez DPH
Cena s DPH
€ 6,19
€ 7,37
Cena bez DPH
Cena s DPH
€ 29,62
€ 35,25
NLE7995
Plast, 4 páry plieškov, prírodný.
HJSK-6WD
Tamburínová palička
Plast, 6 párov plieškov, prírodný.
HEGG-BOX 1
Shaker vajíčka
40 ks v balení.
NLE79974
HEGG-BOX1
HJSK-6WD
HUDOBNÁ VÝCHOVA
7 párov plieškov.
83
HTRI-4
HTRI-4
Triangel 4”s paličkou
HTRI-6
Triangel 6”s paličkou
HTRI-8
Triangel 8”s paličkou
Cena bez DPH
Cena s DPH
€ 3,08
€ 3,67
Cena bez DPH
Cena s DPH
€ 3,99
€ 4,75
Cena bez DPH
Cena s DPH
€ 4,36
€ 5,19
Cena bez DPH
Cena s DPH
€ 6,26
€ 7,45
HTRI-6
HTRI-8
LH025
LH025
Tónovacie drievko Block
Vyrobené z prírodného dreva. Dodávané s paličkou. Vydáva výrazný zvuk.
Veľkosť: 3 x 6 x16 cm.
LH027
Drevené tónovacie drievko
Cena bez DPH
Cena s DPH
€ 4,66
€ 5,55
S paličkou vyrobené z kvalitného tvrdého dreva. Veľkosť: 18 cm, priemer
4,5 cm.
HEGG-2MG
LH027
LH028
Tónovacie drievko Tulip
Cena bez DPH
Cena s DPH
€ 7,20
€ 8,57
Kvalitné tónovacie drievko s rúčkou + palička. Vyrobené z tvrdého dreva v
červenej farbe. Veľkosť: 25 cm.
NBN86558
Klangtrommel s držadlom
Cena bez DPH
Cena s DPH
€ 8,80
€ 10,47
Cena bez DPH
Cena s DPH
€ 2,20
€ 2,62
Cena bez DPH
Cena s DPH
€ 9,30
€ 11,07
Dodávané s paličkou. Rozmer: 24 cm.
HEGG-2MG
LH028
Shaker vajíčka
Farebné, 1 sada/2 ks.
NLE7994
NBN86558
Maralka
Rachotajúca lienka! Cena za 2 ks v sade. Rozmer: 23 cm.
HEGG-MAL
Maracas dlhý
Cena bez DPH
Cena s DPH
€ 3,37
€ 4,01
Cena bez DPH
Cena s DPH
€ 6,19
€ 7,37
Cena bez DPH
Cena s DPH
€ 9,11
€ 10,84
Cena bez DPH
Cena s DPH
€ 2,64
€ 3,14
2 ks v balení.
HMRW-16
Maracas drevený
HEGG-MAL
HMRW-16
16 cm.
HMRW-26
Maracas drevený
26 cm.
HEGG-MAS S
Maracas krátky
HMRW-26
2 ks vajíčka v balení.
HEGG-MAS S
84
HMRW-19
Maracas drevený
Cena bez DPH
Cena s DPH
€ 8,02
€ 9,54
Cena bez DPH
Cena s DPH
€ 9,49
€ 11,29
Cena bez DPH
Cena s DPH
€ 14,97
€ 17,81
Cena bez DPH
Cena s DPH
€ 8,60
€ 10,23
19 cm.
HMRW-26M
Maracas drevený Mexiko
HMRW-19
26 cm.
HMRW-29M
Maracas drevený Mexiko
HMRW-26M
HMRW-29M
29 cm.
NPMDP0016C
Hrkajúce vajíčka
Vyrobené z plastu a zabalené v prenosnej taške. V sade je 6 vajíčok, z
ktorých každé vydáva iný zvuk. Rozmer: 18 x 12 x 5 cm.
NGI725
Cena bez DPH
Cena s DPH
Rumba gule
€ 3,20
€ 3,81
NGI725
LH030
NPMDP0016C
2 rumbagule z farebného plastu. Rozmerov 5 x 14 cm.
LH030
Cena bez DPH
Cena s DPH
Rumba gule
€ 9,37
€ 11,15
Prírodné, dľžka 20 cm a priemer 7 cm. Cena za pár.
LH039
Mexický šejker
LH039
LH100
Cena bez DPH
Cena s DPH
€ 14,07
€ 16,74
Maxi šejker s krásnym dizajnom a typickým zvukom. Dĺžka 38 cm.
LH100
Cena bez DPH
Cena s DPH
Maxi Guiro
€ 10,68
€ 12,71
HGGH-WH
Cena bez DPH
Cena s DPH
Tlieskačka
€ 2,01
€ 2,39
HGGH-OR
Cena bez DPH
Cena s DPH
Tlieskačka
€ 2,01
€ 2,39
HGGH-CZ
Cena bez DPH
Cena s DPH
Tlieskačka
€ 2,01
€ 2,39
Biela.
HGGH-WH
HGGH-OR
Oranžová.
Sk.
HCAS-N
HCAS-N
Cena bez DPH
Cena s DPH
Tlieskačka
€ 4,36
€ 5,19
Cena bez DPH
Cena s DPH
€ 4,50
€ 5,36
HGGH-CZ
Kastaneta s držadlom.
NBN86567
Kastaneta farebná
Rozmer: 19 cm.
NBN86567
HUDOBNÁ VÝCHOVA
Dĺžka 40 cm s paličkou.
85
LH110
Hudobné valce-diatonická sada
Cena bez DPH
Cena s DPH
€ 23,49
€ 27,95
LH110
LH119
Hudobné valce vyrobené z kvalitného plastu dokonale naladené s jasne
označenou stupnicou. Umožňujú hrať stovky piesní. Tón je možné
dosiahnuť klepnutím takmer o čokokoľvek - stôl, stoličku, zem a pod.
Rôzne povrchy produkujú rôzne zvuky ale vždy v rovnakej výške tónu.
Sada obsahuje 8 valcov, horná oktáva rozpätie C-C1.
LH119
Drevený stojan
Cena bez DPH
Cena s DPH
€ 17,18
€ 20,44
Drevený stojan na bezpečné uloženie valcov. Rozmer: 45,5 x 13,5 x 4,5
cm.
LH118
Uzávery na hudobné valce
Cena bez DPH
Cena s DPH
€ 8,43
€ 10,03
LH118
Doplnením valcov o uzávery sa posunie tón o oktávu nižšie. Ich rozsah sa
tak zvýši na dve oktávy.
ML1786
Klapačky
Cena bez DPH
Cena s DPH
€ 9,83
€ 11,70
Cena bez DPH
Cena s DPH
€ 9,83
€ 11,70
Cena bez DPH
Cena s DPH
€ 3,32
€ 3,95
Cena bez DPH
Cena s DPH
€ 8,87
€ 10,56
Cena bez DPH
Cena s DPH
€ 4,72
€ 5,62
Cena bez DPH
Cena s DPH
€ 6,92
€ 8,23
Cena bez DPH
Cena s DPH
€ 5,82
€ 6,93
ML7708
Zvieracie figuríny, 13,5 cm.
ML7708
Súprava rapkáčov
5 kusová,13 x 2,5 x 13 cm.
ML4009
Rapkáč drevený
ML7934
17 - 15 cm.
ML7934
Kastanety farebné
ML1786
4 ks, 5 cm.
HWRA-145S
Rapkáč drevený
HFCY-9
Prstové činelky
HFCY-9
ML4009
Priemer 90 mm,1 pár.
HFCY-7
Prstové činelky
Priemer 70 mm,1 pár.
HWRA-145S
HFCY-7
86
HMOB-9
Rolničky
Cena bez DPH
Cena s DPH
€ 4,72
€ 5,62
Cena bez DPH
Cena s DPH
€ 4,36
€ 5,19
Cena bez DPH
Cena s DPH
€ 5,82
€ 6,93
Cena bez DPH
Cena s DPH
€ 13,88
€ 16,52
Cena bez DPH
Cena s DPH
€ 12,43
€ 14,79
Cena bez DPH
Cena s DPH
€ 7,82
€ 9,31
Cena bez DPH
Cena s DPH
€ 2,59
€ 3,08
9 zvončekov.
HSLBM-13T
ML7539
Rolničky
13 zvončekov na drevenej paličke.
ML8042
HSLBS-21
Rolničky
21 zvončekov na drevenej paličke.
HSLB-25
Rolničky
ML7987
25 zvončekov na drevenej paličke.
ML8042
Rolničky s rúčkou
Štvorradový.
ML7987
Píšťalky
7 ks, s motívom zvierat.
ML7539
Propeller
HSLB-25
Drevo, 22 cm.
HMOB-9
HUDOBNÁ VÝCHOVA
HSLBM-13T
HSLBS-21
87
a
v
o
12.
h
c
vý
á
n
es
l
e
T
Žinienky, gymnastické žinienky
BMG5-K/1ANU
Cena bez DPH
Cena s DPH
€ 72,69
€ 86,50
Cena bez DPH
Cena s DPH
€ 77,01
€ 91,64
Cena bez DPH
Cena s DPH
€ 80,99
€ 96,38
Protišmyková žinienka
S rohmi a úchytkami, rozmery 200 x 100 x 5 cm.
BMG5-K/ANU
Protišmyková žinienka
S rohmi a úchytkami, rozmery 200 x 120 x 5 cm.
BMG10-K/1ANU
Protišmyková žinienka
S rohmi a úchytkami, rozmery 200 x 100 x 10 cm.
BMG10-K/AN
Protišmyková žinienka
Cena bez DPH
Cena s DPH
€ 84,31
€ 100,33
Cena bez DPH
Cena s DPH
€ 268,87
€ 319,96
S rohmi, rozmery 200 x 120 x 10 cm.
BMA20-240-K/U
Gymnastická žinienka
S protišmykovou spodnou časťou úchytkami, rozmery 200 x 240 x 20 cm.
88
BMG6-100-S/ANU-L
Gymnastická žinienka
Cena bez DPH
Cena s DPH
€ 81,33
€ 96,78
BMG6-100-S/ANU-L
BMG6-120-S/ANU-L
Extra ľahká gymnastická žinienka (Poroflex) s protišmykovou spodnou
časťou, rohmi a úchytkami, rozmery 200 x 100 x 6 cm, 5,7 kg.
BMG6-120-S/ANU-L
Gymnastická žinienka
Cena bez DPH
Cena s DPH
€ 87,63
€ 104,28
Extra ľahká gymnastická žinienka (Poroflex) s protišmykovou spodnou
časťou, rohmi a úchytkami, rozmery 200 x 120 x 6 cm, 5,7 kg.
Skladateľné žinienky
BMS120/3R80
Skladateľná žinienka
BMG120/3R80
BMG120/2R80
Cena bez DPH
Cena s DPH
€ 86,64
€ 103,10
Skladateľná žinienka na 3 časti, rozmery 195 x 120 x 5 (x2) mm.
BMS120/2R80
Skladateľná žinienka
Cena bez DPH
Cena s DPH
€ 90,29
€ 107,45
Skladateľná žinienka na 2 časti, rozmery 195 x 120 x 5 (x2) mm.
Cena bez DPH
Cena s DPH
K105103
Sieť na hádzanársku bránu
3x2x0,8x1,2m
€ 21,71
€ 25,83
K925177
Záclonka k hádzanárskej bránke
3x2m
€ 9,49
€ 11,29
K025632
Sieť na futbalovú bránku
7,5x2,5x0,8x1,2m
€ 36,05
€ 42,90
K025624
Sieť na futbalovú bránku - dorast
5x2x0,8x1,2m
€ 24,61
€ 29,29
K025633
Sieť na futbalovú bránku
3x2x0,8x1,2m
€ 18,55
€ 22,07
K01300150 Ochranná sieť za futbalovú bránku
5 x 24 m
€ 158,12
€ 188,16
K31025016 Chránič puku-tlmič odrazu na
dľžka 3,78 m
€ 54,81
€ 65,22
K31985324 Chránič podpery-tlmič odrazu
dľžka 1,23 m
€ 24,77
€ 29,48
K31965359 Sieť na hokejovú bránku
1,88x1,24x2,58x4,18 m
€ 55,66
€ 66,24
spodný oblúk
na strednú tyčku
K31965360 Záclonka k hokejovej bránke
€ 15,28
€ 18,18
K015801
Volejbalová sieť s kevlarovou šnúrou
9,5 x 1 m / ligová
€ 85,85
€ 102,16
K015898
Sieť na plážový volejbal
s kevlarovou šnúrou
8,5x1m upínanie
v 6 bodoch
€ 84,96
€ 101,10
K935096
Volejbalová sieť s oceľovým lankom
9,5 x 1 m/2mm, biela
€ 38,84
€ 46,22
K935005
Volejbalová sieť s PA šnúrou
9,5 x 0,5 m,pre
školy, zelená
€ 17,13
€ 20,38
K107000
Basketbalová sieť
dľžka 0,55 m,4mm
€ 3,27
€ 3,89
K119007
Sieťka na stolný tenis
1,77 x 0,145 m
€ 3,16
€ 3,76
K995557
Súprava na stolný tenis
sieť + úchytky
€ 12,86
€ 15,30
K18035343 Floorbal sieť
1,6 x 1,15 x 0,4 x 0,65 m
€ 16,24
€ 19,33
K18035345 Floorbal sieť
0,9 x 0,6 x 0,2 x 0,3 m
€ 7,32
€ 8,71
K915074
Sieť na prenášanie lôpt
počet lôpt 1
€ 1,21
€ 1,44
K105104
Sieť na prenášanie lôpt
počet lôpt 3
€ 2,21
€ 2,63
K935231
Sieť na prenášanie lôpt
počet lôpt 7
€ 3,32
€ 3,95
K935232
Sieť na prenášanie lôpt
počet lôpt 10
€ 4,11
€ 4,89
K106104
Sieť na prenášanie lôpt
počet lôpt 15
€ 4,64
€ 5,52
K107104
Sieť na prenášanie lôpt
počet lôpt 25
€ 6,27
€ 7,46
TELESNÁ VÝCHOVA
Športové siete
89
Športové bránky
E86-777
Hádzanárska bránka
Cena bez DPH
Cena s DPH
€ 463,15
€ 551,15
Cena bez DPH
Cena s DPH
€ 531,11
€ 632,02
Cena bez DPH
Cena s DPH
€ 437,38
€ 520,48
Cena bez DPH
Cena s DPH
€ 468,62
€ 557,66
Cena bez DPH
Cena s DPH
€ 448,32
€ 533,50
Drevený rám, kovová konštrukcia, pevná.
E87-777
Hádzanárska bránka
Drevený rám, kovová konštrukcia, sklopná.
E88-777
Hádzanárska bránka
Kovový rám, kovová konštrukcia, pevná.
E89-777
Hádzanárska bránka
Kovový rám, kovová konštrukcia, sklopná.
E90-777
Hádzanárska bránka
Do betónu-kovový rám, kovová konštrukcia, pevná.
E91-777
Futbalová bránka
Cena bez DPH
Cena s DPH
€ 702,15
€ 835,56
Do betónu 7,32 x 2,44 m.
E92-777
Futbalová bránka
Cena bez DPH
Cena s DPH
€ 527,20
€ 627,37
Cena bez DPH
Cena s DPH
€ 95,29
€ 113,40
Cena bez DPH
Cena s DPH
€ 69,52
€ 82,73
Cena bez DPH
Cena s DPH
€ 87,87
€ 104,57
Prenosná 5 x 2 m, kovová.
E93-777
Bránka na hokejbal, florbal
160 x 115 cm, bez sieťky.
E94-777
Bránka na hokejbal, florbal
90 x 60 cm, so sieťkou.
E95-777
Prenosná kovová bránka na malý futbal
127 x 107 x 60 cm, bez sieťky.
90
Cena bez DPH
Cena s DPH
Pevne zabudované náradie k basketbalu
E40-776
Basketbalová konštrukcia vnútorná na stenu
V-120 cm
€ 221,81
€ 263,95
E41-776
Basketbalová konštrukcia vnútorná na stenu
V-160 cm
€ 237,06
€ 282,10
E42-776
Basketbalová konštrukcia vnútorná na stenu
V-300 cm
€ 418,08
€ 497,52
E43-776
Basketbalová konštr. vnút. cvičná na stenu
V-do 80 cm
€ 96,42
€ 114,74
E44-776
Basketbalová konštr. vnút. otočná na stenu
V-do 165 cm
€ 678,75
€ 807,71
E45-776
Basketbalová konštrukcia vnútorná na stenu
V-do 550 cm
(cena podľa kalk. )
E46-776
Basketbalová konštrukcia vonk. do betónu
V-do 120 cm
€ 356,66
€ 424,43
E47-776
Basketbalová konštrukcia vonk. do betónu
V-do 160 cm
€ 369,04
€ 439,16
E48-776
Basketbalová konštrukcia streetbalová do
betónu-oceľ
jednostĺpová doska 120 x 90
cm, obruč a sieťka
€ 500,65
€ 595,77
E49-776
Basketbalová konštrukcia pojazdná vnút.
sklopná mechanicky
€ 2 255,94
€ 2 684,57
E50-776
Basketbalová doska vnútorná
180 x 120 cm, 180 x 105 cm
€ 119,46
€ 142,16
E51-776
Basketbalová doska vnútorná Special
180 x 120 cm laťovka
€ 208,19
€ 247,75
E52-776
Basketbalová doska vnútorná
120 x 90 cm
€ 59,71
€ 71,05
E53-776
Basketbalová doska vonkajšia voduvzdorná
180 x 120 cm,180 x 105 cm
€ 164,01
€ 195,17
E54-776
Basketbalová doska vonkajšia voduvzdorná
120 x 90 cm
€ 102,39
€ 121,84
E55-776
Basketbalová doska vonkajšia voduvzdorná
cvičná 120 x 70 cm
€ 76,78
€ 91,37
E56-776
Basketbalová doska vonkajšia voduvzdorná
180 x 120 cm,teflón
€ 338,96
€ 403,36
E57-776
Basketbalová doska vonkajšia voduvzdorná
120 x 90 cm,teflón
€ 221,81
€ 263,95
E58-776
Basketbalová obruč pevná
€ 36,28
€ 43,17
E60-776
Basketbalová obruč pružná
sklopná 15 stupňov
€ 214,00
€ 254,66
E61-776
Basketbalová sieťka kovová
pozinkovaná reťaz
€ 18,35
€ 21,84
Cena bez DPH
Cena s DPH
K258150
Švihadlo konopné s drevenou rúčkou
150 cm
€ 1,72
€ 2,05
K258200
Švihadlo konopné s drevenou rúčkou
200 cm
€ 1,90
€ 2,26
K258250
Švihadlo konopné s drevenou rúčkou
250 cm
€ 2,08
€ 2,48
K258300
Švihadlo konopné s drevenou rúčkou
300 cm
€ 2,26
€ 2,69
K258500
Švihadlo konopné s drevenou rúčkou
500 cm
€ 2,96
€ 3,52
K258000
Švihadlo gymnastické bez rúčky
280 cm, biela, červená, žltá,
zelená
€ 2,49
€ 2,96
K154302
Lano k šplhacej konštrukcii
3 m,35 mm,juta
€ 15,78
€ 18,78
K154450
Lano k šplhacej konštrukcii
4.5 m,35 mm,juta
€ 18,61
€ 22,15
K154500 Lano k šplhacej konštrukcii
5 m,35 mm,juta
€ 20,16
€ 23,99
K154600 Lano k šplhacej konštrukcii
6 m,35 mm,juta
€ 24,67
€ 29,36
K154700 Lano k šplhacej konštrukcii
7 m,35 mm,juta
€ 28,76
€ 34,22
B17030
Lanový rebrík
2 m x 30 cm
€ 10,62
€ 12,64
B17031
Lanový rebrík
4 m x 30 cm
€ 21,24
€ 25,28
B17034
Lanový rebrík
štvorstranný, 2 m
€ 29,95
€ 35,64
K935260 Lano na preťahovanie
10 m z bavlny,detské
€ 15,95
€ 18,98
K935259 Lano na preťahovanie
10 m z juty
€ 26,57
€ 31,62
B17025
Lano na šplhanie s uzlami
2m
€ 11,29
€ 13,44
B17026
Lano na šplhanie s uzlami
3m
€ 16,60
€ 19,75
B17027
Lano na šplhanie s uzlami
4m
€ 21,91
€ 26,07
TELESNÁ VÝCHOVA
Švihadlá a laná na šplhanie
91
Lopty
LL130-R
Lopta Ruggby
Cena bez DPH
Cena s DPH
€ 6,26
€ 7,45
Plášť lopty je vyrobený z mäkkého vinylu, preto sú mimoriadne mäkké a
ľahké. Určená do interiéru aj exteriéru.
LL130-21
Lopta Super Safe
Cena bez DPH
Cena s DPH
€ 5,60
€ 6,66
LL130-R
LL130-21
Vhodné sú pre špeciálne školy, uplatnia sa však aj na prvom stupni základných škôl a v športovo-rekreačných zariadeniach. 21 cm.
LL103-21
Lopta Poly-PG
Cena bez DPH
Cena s DPH
€ 6,26
€ 7,45
Vysoko kvalitný materiál, technológia výroby spolu s ventilčekom pre dofukovanie. 21 cm.
LL135-18
Lopta Slomobump Ball
Cena bez DPH
Cena s DPH
€ 6,26
€ 7,45
LL135-18
LL103-21
Mimoriadne ľahká a mäkká lopta, príjemná na dotyk. Pri hádzaní sa pohybuje pomalšie ako bežné lopty. 18 cm.
LL141
Lopta Sensation Bell Ball
Cena bez DPH
Cena s DPH
€ 7,76
€ 9,23
Špeciálna lopta s tromi zvončekmi vo vnútri. Lopta umožňuje hrať hry
zamerané na zvukovú a priestorovú orientáciu. Je určená pre základné a
špeciálne školy. 18 cm.
LL021-07
Lopta BB-Max
Cena bez DPH
Cena s DPH
€ 10,26
€ 12,21
LL021-07
LL141
Mimoriadne kvalitná gumená basketbalová lopta pre školy a športové
zariadenia. Jadro je ovinuté nylónovou vrstvou, ktorá zabezpečuje dlhodobú
tvarovú stálosť a odolnosť lopty.
LL061-01
Hádzanárska lopta
Cena bez DPH
Cena s DPH
€ 9,98
€ 11,88
Lopta má kvalitný povrch a dobré odrazové vlastnosti. Jadro obshuje 70%
prídavok butylu a nylónové vinutie.
LL040-05
Futbalová lopta-Max ProRubber
Cena bez DPH
Cena s DPH
€ 11,24
€ 13,38
LL061-01
LL040-05
Kvalitná gumená lopta s imitáciou ručne šitého vzoru. Vhodná pre
používanie v náročných podmienkach v školách, športových a rekreačných
zariadeniach.
Futbalové lopty
BS25114020518
Lopta “ Platinium “ Nr. 5.
Cena bez DPH
Cena s DPH
€ 18,95
€ 22,55
Z polyuretánového materiálu. Štandardná hmotnosť a rozmer. Zodpovedá
predpisom FIFA.
BS22111970526
Lopta “Falcon“ s potlačou
Cena bez DPH
Cena s DPH
€ 21,95
€ 26,12
Cena bez DPH
Cena s DPH
€ 21,60
€ 25,70
Cena bez DPH
Cena s DPH
€ 15,25
€ 18,15
BS25114020518
BS22111970526
BS22111920526
Kožená lopta, vynikajúce na tréning Nr. 5.
BS22111920526
Lopta “Falcon“ s potlačou
Kožená lopta, vynikajúce na tréning Nr. 4.
BS22112700518
Lopta W. Fair Play-päťuholníková
92
Veľkosť Nr. 5., na tréning, pravá koža.
BS22112700518
Basketbalové lopty
BS25113670518
Cena bez DPH
Cena s DPH
W. Match No. 7
€ 12,85
€ 15,29
Cena bez DPH
Cena s DPH
€ 22,50
€ 26,78
Z polyuretánového materiálu.
BS25114600518
W.Conti pásikovaná FIBA No. 7
Súťažná. Zodpovedá predpisom FIBA, normovaná veľkosť a váha z polyuretánového materiálu.
BS25113670518
BS25114010518
W. Oranžová No. 7
Cena bez DPH
Cena s DPH
€ 4,32
€ 5,14
Oranžová, vhodná na tréningy, z gumového materiálu.
BS25113750518
W. Oranžová No. 6
Cena bez DPH
Cena s DPH
€ 4,20
€ 5,00
Oranžová, vhodná na tréningy, z gumového materiálu.
Hádzanárske lopty
BS22112510526
“Falcon“ hádzanárske lopty s potlačou
Cena bez DPH
Cena s DPH
€ 16,50
€ 19,64
Špeciálny povlak, ručne šitá, tréningová lopta, II rozmer (pre ženy).
BS22112510526
BS2211260526
BS2211260526
“Falcon“ hádzanárske lopty s potlačou
Cena bez DPH
Cena s DPH
€ 16,90
€ 20,11
Špeciálny povlak, ručne šitá, tréningová lopta, III rozmer (pre mužov).
BS22111150526
W. Natur
Cena bez DPH
Cena s DPH
€ 11,80
€ 14,04
BS25111150526
LL201
LL201
Cena bez DPH
Cena s DPH
Vešiak na lopty
€ 12,46
€ 14,83
Flexibilná sieť na lopty (102 x 43 ) s vloženým kovovým vešiakom.
LL202
Cena bez DPH
Cena s DPH
Taška na lopty
€ 9,09
€ 10,82
Najpredávanejšie vrece na lopty vo forme prenosovej tašky. Všité popruhy
umožňujú nosiť tašku v ruke alebo na pleci. 91 x 38 cm.
LL202
LL203
Cena bez DPH
Cena s DPH
Vrece na lopty
€ 18,45
€ 21,96
Obľúbené vrece na lopty vhodné na skladovanie a prenášanie väčšieho
množstva lôpt. Materiál, vystuženie a spôsob šitia zaručujú dlhú životnosť aj
v najnáročnejších podmienkach.
LL870
LL870
Pumpa - Mini
LL203
Cena bez DPH
Cena s DPH
€ 4,66
€ 5,55
Je obojstranne činná príručná pumpička na tréningy, turnaje alebo do
terénu.
TELESNÁ VÝCHOVA
Na tréningy, zo strihanej pravej kože. Veľkosť I (junior).
93
Odrazové mostíky
B10022
Odrazový mostík
Cena bez DPH
Cena s DPH
€ 293,43
€ 349,18
B10022
Čalúnený, s filcovým poťahom, s kovovou strunou, so zabudovanými kolieskami.
B10023
Odrazový mostík
Cena bez DPH
Cena s DPH
€ 198,83
€ 236,61
B10023
Školský, s filcovou pristávacou plochou, s kovovou strunou.
Kruhy
B10026
Kruhy
Cena bez DPH
Cena s DPH
€ 136,10
€ 161,96
S textiným popruhom s umelohmotným drôteným lanom, s ložiskovou ochranou ramien, rám.
B17008
Cena bez DPH
Cena s DPH
Lanové kruhy
€ 16,27
€ 19,36
B17009
Cena bez DPH
Cena s DPH
Lanové kruhy
€ 17,92
€ 21,32
B10026
1,7 m, deti, pár.
1,7 m, dospelí, pár.
B10030
B17010
Cena bez DPH
Cena s DPH
Lanové kruhy
€ 31,53
€ 37,52
B17011
Cena bez DPH
Cena s DPH
Lanové kruhy
€ 40,50
€ 48,20
Cena bez DPH
Cena s DPH
€ 595,95
€ 709,18
Cena bez DPH
Cena s DPH
€ 698,80
€ 831,57
Nastaviteľné do 5,2 m, pár.
Nastaviteľné 3,2 - 8 m, pár.
Hrazdy
B10030
Hrazda na cvičenie
B10031
S velúrovým poťahom, s nastaviteľnou výškou.
B10031
Hrazda na zápas
S výplňou, s velúrovým poťahom, s nastaviteľnou výškou.
Preskokové kone
B10042
Preskokový kôň s madlami
Cena bez DPH
Cena s DPH
€ 469,95
€ 559,24
Cena bez DPH
Cena s DPH
€ 524,46
€ 624,11
Poťah z umelej koženky.
B10032
Terénna hrazda
S velúrovým poťahom, kovovým podstavcom.
94
Cena bez DPH
Cena s DPH
€ 317,00
€ 377,23
B10043
Preskokový kôň s madlami
Poťah z pravej kože.
Cena bez DPH
Cena s DPH
Švédske debny a lavičky
B10013-15
E33-777
až
E37-777
B10013
Švédska debna, 5 dielna
€ 231,69
€ 275,71
B10017
Švédska debna, škôlkarska, 3 časti
€ 110,87
€ 131,94
B10015
Švédska debna, škôlkarska, 2 časti
€ 91,62
€ 109,03
E33-777
Švédska lavička s kladinkou
300 cm.lakovaná
€ 116,18
€ 138,25
E34-777
Švédska lavička s kladinkou
300 cm,čalún.koženkou
€ 127,80
€ 152,08
E35-777
Švédska lavička s kladinkou
250 cm,lakovaná
€ 106,22
€ 126,40
E36-777
Švédska lavička s kladinkou
250 cm,čalún.koženkou
€ 111,20
€ 132,33
E37-777
Švédska lavička s kladinkou
200 cm,lakovaná pre MŠ
€ 82,98
€ 98,75
Cena bez DPH
Cena s DPH
Rebrina pre školy
B10002
Rebrina, izbová
230 x 72 x 15,5 cm
€ 88,90
€ 105,79
B10003
Rebrina, 1-dielna
275 x 86,7 x 18,5 cm
€ 122,49
€ 145,76
B10004
Rebrina, 2-dielna
275 x 171,2 x 18,5 cm
€ 228,04
€ 271,37
B10005
Rebrinová priečka
z tvrdého dreva, 72 cm
€ 5,31
€ 6,32
B10006
Montážny set k rebrinám
sada
€ 2,99
€ 3,56
K001
Rebrina
220 x 65 x 10 cm
€ 141,78
€ 168,72
K002
Rebrina
240 x 65 x 10 cm
€ 156,21
€ 185,89
K003
Rebrina
220 x 90 x 10 cm
€ 177,55
€ 211,28
K004
Rebrina
240 x 90 x 10 cm
€ 190,72
€ 226,96
K005
Rebrina
300 x 90 x 10 cm
€ 220,84
€ 262,80
Cena bez DPH
Cena s DPH
€ 232,94
€ 277,20
N4520260
Skladacia gymnastická debna
N4520266
N4520260
Gymnastická debna na rozvoj fyzickej kondície detských tiel.Je kompatibilná s ďalším gymnastickým náradím (šmýkačka, bradlá, rebrinka,
prepletená rebrinka, kladina). Ich spájaním môžeme vytvárať rôzne
pohybové zostavy na rozvoj motorických vlastností detí. Debna sa skladá
zo 4 segmentov, vďaka čomu môžeme regulovať jej výšku. Je vyrobená z
drevenej preglejky tlakovo upravenej s pevnými drevenými rohmi, čo jej
zabezpečuje dokonalú pevnosť a stabilitu. Na vrchnom segmente je hustá
penová poduška pokrytá koženkou. Rozmer: 100 x 80 x 90 cm.
N4520266
Gymnastická koza
Cena bez DPH
Cena s DPH
€ 61,41
€ 73,08
Cena bez DPH
Cena s DPH
€ 86,82
€ 103,32
Cena bez DPH
Cena s DPH
€ 51,88
€ 61,74
Cena bez DPH
Cena s DPH
€ 83,65
€ 99,54
Cena bez DPH
Cena s DPH
€ 62,47
€ 74,34
Rozmer: 80 x 80 x 76 cm.
N4520261
Gymnastická šmýkačka
Rozmer: 200 x 40 x 7 cm.
N4520262
N4520261
N4520262
Gymnastické bradlá
Rozmer: 200 x 40 x 7 cm.
N4520263
Gymnastická rebrinka
Rozmer: 200 x 40 x 7 cm.
N4520264
N4520263
N4520264
Gymnastická prepletená rebrinka
Použitelné len s N4520260. Rozmer: 200 x 30 x 7 cm.
N4520265
N4520265
Gymnastická kladina
Rozmer: 200 x 10 x 7 cm.
Cena bez DPH
Cena s DPH
€ 47,65
€ 56,70
TELESNÁ VÝCHOVA
Pohybová činnosť
95
Stolný tenis
LL851
Pinpongový stôl-Mini
LL851
Cena bez DPH
Cena s DPH
€ 125,94
€ 149,87
Komfortný a bezpečný stôl pre menšie deti. Výšková aretácia konštrukcie
umožňuje znížiť výšku stolu zo 76 cm na 60 cm. Hracia doska: 16 mm
drevotriesková doska s melamínovou povrchovou úpravou. Konštrukcia:
oceľová. Rozmer: 136 x 75 x 76 cm. Hmotnosť stolu: 14 kg. Sieťka: súčasť
dodávky stolu. Dodáva sa v zelenej farbe.
LL852
Pinpongový stôl-Junior
LL852
Cena bez DPH
Cena s DPH
€ 225,95
€ 268,88
Maloformátový stôl, ktorý je nenáročný na herný a skladovací priestor.
Vhodné pre školské kluby a družiny s detmi do 12 rokov. Hracia doska: 16
mm drevotriesková doska s melamínovou povrchovou úpravou. Konštrukcia:
oceľová trubka 25 mm. Kolieska: 4 otočné, priemer 120 mm. Rozmer stolu:
181,5 x 102 x 76 cm. Hmotnosť spolu: 50 kg. Sieťka: súčasť dodávky stolu.
LL855-110
Pinpongový stôl-Nova 110
Cena bez DPH
Cena s DPH
€ 445,96
€ 530,69
LL855-110
Zástupca aktívnej rady stolov so stabilnou konštrukciou, vhodný do všetkých
športových a školských zariadení. Hracia doska: 16 mm drevotrieska s
melamínovou povrchovou úpravou. Konštrukcia: oceľový profil 50 x 25 mm.
Rozmer stolu: 274 x 152,5 x 76 cm. Hmotnosť stolu: 70 kg. Sieťka: súčasť
dodávky stolu.
LL855-120
LL855-120
Pinpongový stôl-Nova 120
Cena bez DPH
Cena s DPH
€ 455,95
€ 542,58
Univerzálny stôl s variabilnou výškou, ktorá Vám umožní prispôsobiť výšku
hracej dosky podľa veľkosti hráčov. Hracia doska: 16mm drevotrieska s
melamínovou porchovou úpravou. Konštrukcia: oceľový profil 50 x 25 mm.
Kolieska: 8 otočných. Rozmer stolu: 274 x 152,5 x 76 cm. Rozsah nastavenie
výšky: 15 cm. Hmotnosť stolu: 70 kg. Sieťka: súčasť dodávky stolu.
LL854-130
Pinpongový stôl-Sírius 130
Cena bez DPH
Cena s DPH
€ 695,95
€ 828,18
Kvalitný stôl vhodný aj do exteriéru vďaka špeciálnej vystuženej hliníkovej
hernej doske. Hracia doska: vrstvená živica hrúbky 4mm vlisovaná do
hliníkového plátu a vystužená hliníkovým rámom výšky 50mm. Konštrukcia:
oceľový profil 25x25mm. Kolieska: 4 otočné. Rozmer stolu: 274 x 152,5 x
76cm. Hmotnosť stolu: 65 kg. Sieťka: súčasť dodávky stolu.
BV2799484
Stolnotenisová raketa-Competation 4050
Cena bez DPH
Cena s DPH
€ 4,65
€ 5,53
LL854-130
Súťažná.
BV2799483
Stolnotenisová raketa-Training 4017
BV2799484
Cena bez DPH
Cena s DPH
€ 2,66
€ 3,17
Cena bez DPH
Cena s DPH
€ 1,66
€ 1,98
Cena bez DPH
Cena s DPH
€ 29,95
€ 35,64
Pre pokročilých.
BV2799483
BV2799482
Stolnotenisová raketa-Hobby 4003
Pre stredne pokročilých.
BBD33084
Stolnotenisové lopty
Tréningové lopty. Bielej farby. Sada obsahuje 144 ks, v kartónovej krabici.
96
BV2799482
BBD33084
BBD3685
Stolnotenisové lopty
Cena bez DPH
Cena s DPH
€ 4,65
€ 5,53
Tréningové lopty. Bielej farby. Sada v 12 ks balení.
BV2799416
Stolnotenisové loptičky
BV2799416
Cena bez DPH
Cena s DPH
€ 17,26
€ 20,54
Cena bez DPH
Cena s DPH
€ 12,50
€ 14,88
Sada 90 ks. V krabici s 3 farebnými motívmi.
BBD3685
BSD729060
Bedmintonová sada
Sada pozostáva z 2 oceľových rakiet značky Carlton, 4 tréningových sieťok
so strednou rýchlosťou letu a plastového obalu. Vynikajúca, kvalitná sada na
hodiny telocviku aj na voľný čas.
K01012
Bedmintonová raketa MERCO 500
K033002
Bedmintonové rakety NASSAU
Cena bez DPH
Cena s DPH
€ 16,73
€ 19,91
Cena bez DPH
Cena s DPH
€ 11,86
€ 14,11
Cena bez DPH
Cena s DPH
€ 2,22
€ 2,64
Cena bez DPH
Cena s DPH
€ 2,08
€ 2,48
Cena bez DPH
Cena s DPH
1 pár, s obalom.
K033003
Bedmintonové košíky NASSAU
5 ks/krabica.
K01013
Bedmintovoné košíky
Farebné 3 ks/krabica.
E36-778
až
E45778
E46-778
E48-778
E28-778
Oštep tréningový
400 gr.Polanik
€ 103,48
€ 123,14
E29-778
Oštep tréningový
600 gr.Polanik
€ 115,20
€ 137,09
E30-778
Oštep tréningový
800 gr.Polanik
€ 126,92
€ 151,03
E31-778
Oštep 600 gr.Medzinár.triedy IAAF
€ 134,73
€ 160,33
E32-778
Oštep 800 gr.Medzinár.triedy IAAF
€ 150,35
€ 178,92
E36-778
Pásmo meracie
5 m oceľové
€ 5,86
€ 6,97
E37-778
Pásmo meracie
10 m oceľové
€ 19,53
€ 23,24
E38-778
Pásmo meracie
20 m oceľové
€ 23,44
€ 27,89
E39-778
Pásmo meracie
30 m oceľové
€ 35,14
€ 41,82
E40-778
Pásmo meracie
50 m oceľové
€ 58,58
€ 69,71
E41-778
Pásmo meracie
10 m laminátové
€ 17,58
€ 20,92
E42-778
Pásmo meracie
20 m laminované
€ 21,48
€ 25,56
E43-778
Pásmo meracie
30 m laminátové
€ 27,34
€ 32,53
E44-778
Pásmo meracie
50 m laminátové
€ 37,09
€ 44,14
E45-778
Pásmo meracie
100 m laminátové
€ 98,80
€ 117,57
E46-778
Štafetový kolík
plastový tréningový
€ 2,73
€ 3,25
E47-778
Štafetový kolík
kovový tréningový
€ 5,08
€ 6,05
E48-778
Štafetový kolík
ALU súťažný
€ 7,02
€ 8,35
E49-778
Pešek kožený na naháňačky
€ 7,02
€ 8,35
TELESNÁ VÝCHOVA
Športové potreby na vybavenie kabinetov telesnej výchovy
Niektoré obrázky sú ilustračné.
97
Cena bez DPH
Cena s DPH
Dresy, trenírky, nohavice, vesty-basketbalové
Futbal. dresy krátky alebo dlhý rukáv
veľkosť:M-XXL 100% PES,160g
€ 14,07
€ 16,74
Futbal. dresy krátky alebo dlhý rukáv
veľkosť:3XS-S,100% PES,140g
€ 11,22
€ 13,35
Futbalové trenírky
veľkosť:M-XXL,100% PES
€ 8,30
€ 9,88
Futbalové trenírky
veľkosť:3XS-S,100% PES
€ 7,12
€ 8,47
Basketbalové dresy
veľkosť:M-XXL,100% PES,160 g
€ 11,54
€ 13,73
Basketbalové trenírky
veľkosť:M-XXL,100% PES,160 g
€ 10,28
€ 12,23
Brankárske dresy
veľkosť:M-XXL,100% PES,220g
€ 18,48
€ 21,99
Brankárske dresy
veľkosť:EXTRA.,100% PES,220g
€ 25,07
€ 29,83
Brankárske dresy
veľkosť:3XS-S,100% PES,220g
€ 16,14
€ 19,21
Brankárske trenírky
veľkosť:M-XXL,100% PES,200g
€ 12,02
€ 14,30
Brankárske trenírky
veľkosť:3XS-S,100% PES,220g
€ 10,18
€ 12,11
Brankárske nohavice
veľkosť:M-XXL,100% PES,220g
€ 19,27
€ 22,93
Brankárske nohavice
veľkosť:EXTRA,100% PES,220g
€ 25,96
€ 30,89
Brankárske nohavice
veľkosť:3XS-S,100% PES.,220g
€ 16,36
€ 19,47
Cena bez DPH
Cena s DPH
Chrániče
K01007
Chránič holene VELCRO JR
€ 3,07
€ 3,65
K01008
Chránič holene VELCRO SR
€ 3,18
€ 3,78
€ 3,94
€ 4,69
K051134 TEAM veľ.JR SR chránič holene
98
Cena bez DPH
Cena s DPH
Brankárske rukavice
K027003
K027001 Brankárske rukavice Junior
€ 6,46
€ 7,69
K027002 Brankárske rukavice Champion
€ 9,83
€ 11,70
K027003 Brankárske rukavice Profesional
€ 25,34
€ 30,15
Cena bez DPH
Cena s DPH
€ 2,93
€ 3,49
K027001
K027002
K05706
K05706
Rozlišovacie vesty WINNER
Veľkosť S, M, L, XL, farba zelená, oranžová, modrá, červená a žltá.
LL734
Kužele s číslami
LL730ž
Cena bez DPH
Cena s DPH
€ 22,68
€ 26,99
Kužele s číslami sú výborným učebným a organizačným nástrojom. Sú
označené číslami od 0-10 a majú veľkosť 23 cm. Využiteľné v interiéry aj v
exteriéry.
LL734
LL730ž
Kužel bez otvorov-žltý
Cena bez DPH
Cena s DPH
€ 5,29
€ 6,30
LL700-100
Tyčka Jolly
Cena bez DPH
Cena s DPH
€ 3,74
€ 4,45
Cena bez DPH
Cena s DPH
€ 6,10
€ 7,26
Cena bez DPH
Cena s DPH
€ 16,83
€ 20,03
100cm/1ks.
LL700-160
Tyčka Jolly
LL700-100, LL700-160
160cm/1ks.
LL740
Kužele-otvor 60 mm/24 ks
Kvalitné flexibilné kužele s priemerom 20cm a výškou 5cm. Vyrobené sú z
húževnatého plastu.Dodávané sú spolu so stojanom pre ľahšie ukladenie a
nosenie.
LL741
LL740
LL741
Kužele-otvor 30 mm/24 ks
Cena bez DPH
Cena s DPH
€ 16,83
€ 20,03
TELESNÁ VÝCHOVA
Tréningové kužele 40 cm bez bočných otvorov. Do kužeľa je možné zvislo
vložiť Jolly tyčku s priemerom 30mm a vytvoriť tak slalomové bránky alebo
prekážky.
99
LL748
Farebné kužele 40 ks + stojan
Cena bez DPH
Cena s DPH
€ 23,49
€ 27,95
Flexibilné markery ekonomickej rady. Vyrobené sú z mäkkého odolného
plastu. Dodávané sú s pevným drôteným stojanom pre pohodlnú manipuláciu
a nosenie. Vhodné pre bežné používanie v školách a športových kluboch.
LL739
Kužeľ s otvormi 50 cm-žltý / 1 ks
Cena bez DPH
Cena s DPH
€ 6,54
€ 7,78
LL748
Kužeľ s 12 otvormi, vysoký 50cm. Spolu s ponúkaným držiakom a tyčkou je
možné vytvoriť výškovo nastaviteľnú prekážku v rozsahu 8-55 cm. Kužele sa
dodávajú v žltej farbe.
LL739-ext
Cena bez DPH
Cena s DPH
€ 2,97
€ 3,53
Cena bez DPH
Cena s DPH
€ 2,17
€ 2,58
Cena bez DPH
Cena s DPH
€ 3,12
€ 3,71
LL395
Cena bez DPH
Cena s DPH
Set DYNAMIC
€ 140,81
€ 167,56
Držiak na tyčky / 1 ks
LL750-80
Univerzálna tyčka 80 cm
LL739
LL739-ext
Ø 2,5cm/1ks
LL750-110
Univerzálna tyčka 100 cm
Ø 2,5cm/1ks
LL395
LL750-80 a LL750-110
Kompletný set (32ks) pre pohybové tréningy. Kužele s 12 bočnými otvormi
umožňujú vytvoriť sekvenciu 4 vodorovných prekážok alebo pri zasunutí
zvrchu 8 slalomových bránok. Z 8 kruhov je možné vytvoriť dráhu pre
rozvoj dynamiky a koordinácie pohybu. Obsah: 8x kruhy ploché - 50cm, 8x
kužele - 50cm/12 dierok, 8x tyčky - 80cm/pr. 2,5cm, 8x tyčky - 70cm/pr.
2,5cm.
LL729
Štafetové kolíky
Cena bez DPH
Cena s DPH
€ 11,86
€ 14,11
Sada šiestich plastových kolíkov v šiestich farbách. Veľkosť kolíkov je 30 cm.
V ponuke sada 6 ks.
LL542
PVC kladivo
Cena bez DPH
Cena s DPH
€ 19,67
€ 23,41
Halové Soft PVC vrhacie kladivo s hmotnosťou 350g a priemerom 13cm.
LL729
LL542
LL552-07
Gumený disk 0,75 kg
Cena bez DPH
Cena s DPH
€ 4,98
€ 5,93
Cena bez DPH
Cena s DPH
€ 5,92
€ 7,04
Cena bez DPH
Cena s DPH
€ 6,26
€ 7,45
Pevné a trvanlivé celogumenné vrhacie disky.
LL552-10
Gumený disk 1 kg
Pevné a trvanlivé celogumenné vrhacie disky.
LL552-15
Gumený disk 1,5 kg
Pevné a trvanlivé celogumenné vrhacie disky.
100
LL552-07 až LL552-15
LL550-2
Guľa železná 2 kg
Cena bez DPH
Cena s DPH
€ 7,81
€ 9,29
Ekonomická rada klasických železných gulí pre základný nácvik vrhu.
LL550-2
až
LL550-5
LL550-3
Guľa železná 3 kg
Cena bez DPH
Cena s DPH
€ 11,58
€ 13,78
Ekonomická rada klasických železných gulí pre základný nácvik vrhu.
LL550-5
Guľa železná 5 kg
Cena bez DPH
Cena s DPH
€ 19,39
€ 23,07
Ekonomická rada klasických železných gulí pre základný nácvik vrhu.
LL369-01
Medicinbal kožený 1 kg
Cena bez DPH
Cena s DPH
€ 24,40
€ 29,04
Klasické kožené šité medicinbaly od tradičného českého výrobcu Gala.
LL369-02
Medicinbal kožený 2 kg
Cena bez DPH
Cena s DPH
€ 27,41
€ 32,62
Klasické kožené šité medicinbaly od tradičného českého výrobcu Gala.
LL369-01
až
LL369-05
LL369-03
Medicinbal kožený 3 kg
Cena bez DPH
Cena s DPH
€ 29,85
€ 35,52
Klasické kožené šité medicinbaly od tradičného českého výrobcu Gala.
LL369-05
Medicinbal kožený 5 kg
Cena bez DPH
Cena s DPH
€ 35,20
€ 41,89
Klasické kožené šité medicinbaly od tradičného českého výrobcu Gala.
LL536-50
Oštep tréningový 500 g
Cena bez DPH
Cena s DPH
€ 49,70
€ 59,14
LL775
Stupňované prekážky
LL374-60
LL374-90
Cena bez DPH
Cena s DPH
€ 14,03
€ 16,70
Sada 6 kvalitných výškovo odstupňovaných tréningových prekážok 10-2030-40-50-60 cm. Použitý materiál je nárazu odolný a húževnatý, určený pre
časté a náročné používanie v športových strediskách a školách.
LL374-60
Vrece HOP
Cena bez DPH
Cena s DPH
€ 7,76
€ 9,23
Skákacie vrecia pre rozvoj dynamiky, koordináciu pohybu a rovnováhy.
Vyrobené sú zo 100% nylónovej tkaniny s pevným šitím pre zaistenie dlhej
životnosti aj pri nešetrnom zaobchádzaní. 60cm (25x25cm) modré.
LL536-50
LL374-90
LL755
Vrece HOP
Cena bez DPH
Cena s DPH
€ 8,89
€ 10,58
Cena bez DPH
Cena s DPH
Jolly - kruhy ploché a oblé
Ploché kruhy vyrobené z vysokokvalitného, flexibilného materiálu. Sú odolné a vždy sa vrátia
do pôvodného tvaru.
LL415-P3
až
LL415-P6
LL415-P3
Jolly kruh plochý 30cm/1ks
€ 1,41
€ 1,68
LL415-P4
Jolly kruh plochý 40cm/1ks
€ 1,74
€ 2,07
LL415-P5
Jolly kruh plochý 50cm/1ks
€ 2,77
€ 3,30
LL415-P6
Jolly kruh plochý 60cm/1ks
€ 4,10
€ 4,88
TELESNÁ VÝCHOVA
Oštep vyrobený z hliníkovej zliatiny s hrotom z chrómovej výstuže. Uchytenie s kordovým gripom. Povrch je upravený metalizovaným lakom.
101
Cena bez DPH
Cena s DPH
Jolly - kruhy ploché a oblé
Univerzálne oblé kruhy 20mm, vhodné pre rôzne športové aktivity, tance a rytmickú gymnastiku.
Sú ľahké, odolné, pevné ako pancier
LL415-D5
Kruh dutý 50cm/1ks
€ 3,44
€ 4,09
LL415-D6
Kruh dutý 60cm/1ks
€ 3,91
€ 4,65
LL415-D7
Kruh dutý 70cm/1ks
€ 5,52
€ 6,57
BBD3167
Drevené gymnastické kruhy
Cena bez DPH
Cena s DPH
€ 12,95
€ 15,41
LL415-D_
Pevné vypracovanie, z dreva. Mimoriadna kvalita. Priemer 60 cm.
BBD3168
Drevené gymnastické kruhy
Cena bez DPH
Cena s DPH
€ 14,95
€ 17,79
Pevné vypracovanie, z dreva. Mimoriadna kvalita. Priemer 80 cm.
BBD3169
Drevené gymnastické kruhy
Cena bez DPH
Cena s DPH
€ 21,95
€ 26,12
Pevné vypracovanie, z dreva. Mimoriadna kvalita. Priemer 86 cm.
BBD3167
až
BBD3168
Cena bez DPH
Cena s DPH
Padák
LL480-18
Padák 1,8 m
€ 15,01
€ 17,86
LL480-36
Padák 3,6 m
€ 28,20
€ 33,56
LL480-60
Padák 6 m
€ 75,24
€ 89,54
Stále viac populárne detské padáky vyrobené z vysoko kvalitného nylonu s pevnými úchytmi.
Okraj je spevnený 2,5 cm lemom. Slúžia pre rozvoj motoriky, postrehu, vzájomnej koordinácie a
posilňovanie svalstva.
LL418-18
až
LL480-60
LL808
Minibránka
Cena bez DPH
Cena s DPH
€ 6,93
€ 8,25
Kovová minibránka, ideálna pre hry v interiéri alebo s malým počtom
hráčov. Rozmery: 79 x 54 x 31cm. Priemer trubiek: 20mm.
LL801
Bránka MicroGoal
Cena bez DPH
Cena s DPH
€ 15,84
€ 18,85
Mikro bránka pre malých hráčov s veľkým športovým srdcom. Vďaka svojim
malým rozmerom je vhodná aj do interiéru a stiesnených priestorov či malý
hokej v telocvični. Rozmer bránky je 60x45x30 cm.
LL803
Bránka RedPoint midi-set
Cena bez DPH
Cena s DPH
€ 139,90
€ 166,48
LL808
Platová brána pevnej konštrukcie vystužená zadnou vzperou. Vyrobená je
z odolného nárazuvzdorného plastu. Napriek robustnosti zostáva primerane
ľahká pre prenášanie a uskladnenie. Použitie v interiéry a exteriéry pre
futbalové a hokejové hry. Dodávané so sieťou, váha 3,7kg. Rozmer: 165 x
120 x 70 cm. V ponuke sada 2ks.
LL805
Futbalová bránka Target
Cena bez DPH
Cena s DPH
€ 98,82
€ 117,60
Bránka vyrobená z oceľového profilu priemeru 26 mm. Dodávaná je spolu
s polypropylénovou sieťou, upevňovacími kolíkmi a brankárskym terčom na
nacvičovanie kopov. Rozmery 300x200x120 cm.
LL801
LL803
LL805
102
Cena bez DPH
Cena s DPH
K1046/1
Čaša
40cm
€ 32,73
€ 38,95
K1046/2
Čaša
44cm
€ 36,96
€ 43,98
K1046/3
Čaša
50cm
€ 42,89
€ 51,04
K1036/1
Čaša
37cm
€ 30,13
€ 35,85
K1036/2
Čaša
39cm
€ 33,88
€ 40,32
K1036/3
Čaša
43cm
€ 37,66
€ 44,82
K1036/4
Čaša
49cm
€ 45,60
€ 54,26
K1048/1
Čaša
55cm
€ 37,62
€ 44,77
K1048/2
Čaša
60cm
€ 40,09
€ 47,71
K1048/3
Čaša
64cm
€ 67,76
€ 80,63
K1002/1
Čaša
31cm
€ 20,75
€ 24,69
K1002/2
Čaša
36cm
€ 25,32
€ 30,13
K1002/3
Čaša
38cm
€ 40,24
€ 47,89
K1002/4
Čaša
42cm
€ 44,47
€ 52,92
K1085/1
Čaša
39cm
€ 33,35
€ 39,69
K1085/2
Čaša
43cm
€ 41,82
€ 49,77
K1085/3
Čaša
53cm
€ 51,88
€ 61,74
K1096/1
Čaša
32cm
€ 26,47
€ 31,50
K1096/2
Čaša
36cm
€ 29,65
€ 35,28
K1096/3
Čaša
40cm
€ 33,88
€ 40,32
K1096/4
Čaša
45cm
€ 37,06
€ 44,10
K1017/1
Čaša
36cm
€ 13,35
€ 15,89
K1017/2
Čaša
40cm
€ 15,49
€ 18,43
K1017/3
Čaša
43cm
€ 20,38
€ 24,25
TELESNÁ VÝCHOVA
Športové trofeje
103
k
a
in
y
k
ia
1
13.
š
e
v
é
v
o
n
e
St
e.
d.
c.
b.
a.
a.
Biela dekoritová plocha
Stenový vešiak, ktorý je viac než obyčajný vešiak. Je ideálny na
použitie v triedach, kanceláriach, alebo na chodbách. Vďaka nemu si môžete ľahko vyriešiť odkazy alebo inzeráty. A to
všetko vďaka kompaktnému vešiaku! V hliníkovom profile je
zasunutý odkazový povrch, ktorý sa vyrába vo viacerých prevedeniach:
a. biela dekoritová plocha, na ktorú sa dá písať tabuľovým markerom .
b. keramická oceľ, na ktorú sa dá písať tradičnou kriedou
a je aj magnetická.
c. korkový povrch, na ktorý sa dajú pripínačkami pripevňovať
odkazy
d. emailová oceľ, na ktorú sa dá písať tabuľovým markerom a je
aj magnetická, v kombinácií s korkovým povrchom, na ktorý
sa dajú pripevňovať odkazy.
e. emailová oceľ, na ktorú sa dá písať tabuľovým markerom a je
magnetická.
Ku každému prevedeniu dodávame 4 kompaktné vešiaky a
montážnu sadu.
Cena bez DPH
Cena s DPH
€ 24,00
€ 28,56
Štartovací balík: 4 ks vešiak s klipsom. Cena pre dĺžku 1 m.
b.
Keramická plocha s kriedovým povrchom
Cena bez DPH
Cena s DPH
€ 29,00
€ 34,51
Štartovací balík: 4 ks vešiak s klipsom, 6 ks farebná krieda, 6 ks farebné
magnety. Cena pre dĺžku 1 m.
c.
Korková plocha
Cena bez DPH
Cena s DPH
€ 31,00
€ 36,89
Štartovací balík: 4 ks vešiak s klipsom, 10 ks farebné pripínačky. Cena pre
dĺžku 1 m.
d.
Kombinácia email - korok
Cena bez DPH
Cena s DPH
€ 36,00
€ 42,84
Štartovací balík: 4 ks vešiak s klipsom. 1 ks filcový marker, 10 ks farebné
pripínačky, 6 ks farebné magnety. Cena pre dĺžku 1 m.
e.
Emailová plocha
Cena bez DPH
Cena s DPH
€ 31,00
€ 36,89
Štartovací balík: 4 ks vešiak s klipsom. 1 ks filcový marker, 6 ks farebné
magnety. Cena pre dĺžku 1 m.
104
h
c
vý
14.
a
n
ál
a
v
o
,
á
ck
i
t
E
u
x
se
U62429
Aj Ty povedz nie
Cena bez DPH
Cena s DPH
€ 76,68
€ 91,25
Cena bez DPH
Cena s DPH
€ 17,44
€ 20,75
Cena bez DPH
Cena s DPH
€ 9,29
€ 11,06
Cena bez DPH
Cena s DPH
€ 9,29
€ 11,06
12 dielny cyklus s protidrogovou témou.
U62476
Prevencia alkoholizmu u 14-15 ročných žiakov DVD
12 dielny cyklus s protidrogovou témou.
U62477
Prvá pomoc DVD
U62478
Prvá pomoc DVD
Prvých päť minút I. Dospelí (bezvedomie, krvácanie).
U62479
Cena bez DPH
Cena s DPH
€ 9,29
€ 11,06
Prvá pomoc DVD
Prvých päť minút II. Dospelí (popáleniny, epilept. záchvat, otvorená
zlomenina).
Etická výchova videofilmy na nosiči DVD
Protidrogová téma videofilmy na nosiči DVD
. U62427
Cena bez DPH
Cena s DPH
€ 9,41
€ 11,20
Liečba závislosti
U62428
Nad drogou možno zvíťaziť
U62434
Droga zabíja
U62437
Rodina
U62431
Gambleri
U62432
Ako sa dá spoznať, že dieťa berie drogy
U62438
Droga, kultúra, spoločnosť
U62439
Stupne závislosti
U62436
Závislosť vyvolaná nezávisle
U62433
Škola-prvá línia
U62435
Kým ešte dokážeme povedať nie
U62430
Čo je to droga? Ako vzniká závislosť?
Cena bez DPH
Cena s DPH
€ 42,95
€ 51,11
U62424
Otvorená komunikácia, Sebahodnotenie a sebaúcta, Pozitívne
hodnotenie druhých, Tvorivosť a iniciatíva.
U62425
Vyjadrovanie citov, Empatia, Asertivita, Reálne a zobrazené
vzory.
U62447
Etika a ekonomické hodnoty, Etika a životné prostredie, Rodina
v ktorej žijem, Etika a sexuálne zdravie.
U62449
Láska, manželstvo, rodina, Etika a zdravý životný štýl, Duševné
zdravie a stres, Úvod do etickej výchovy.
U62445
Priateľstvo a prosociálnosť, Spolupráca a pomoc, Hodnoty a
etické normy, Etika a náboženstvo.
Vážim si ťa láska (Výchova k sexuálnemu zdraviu ) videofilmy na nosiči DVD
Cena bez DPH
Cena s DPH
€ 42,95
€ 51,11
U62441
Závažné rozhodnutie, AIDS, Sme zrelí na manželstvo?, rodinný
život a životný štýl.
U62405
Zázrak života, Mením sa na ženu, Mením sa na muža, Prvé
lásky.
U62442
Čo znamená ľúbim Ťa? Podoby lásky.
ETICKÁ A SEXUÁLNA VÝCHOVA
Prvých päť minút určené pre ZŠ.
105
é
v
ľo
s
o
z
15.
u
t
a
k
y
v
ta
Š
!
LAČ
POT
I!
ESTN
UMI
!
VO
OTO
H
A
Č
ZPE
E
ZAB
InBox škatuľová zostava je vďaka jednoducho skladateľnej
kostre ideálna na skladovanie či už učebných pomôcok,
alebo dokonca športových úborov. Úložné systémy
uspokojujúce individuálne systemizačné požiadavky sú
vyhotovené z plastu vysokej nosnosti, rôznych objemov
a so zabudovanými úchytkami. Úložné škatule sa dajú
ľubovoľne kombinovať, postaviť a pripevniť jeden k
druhému. V záujme možnosti vytvorenia prehľadných
úložných systémov vyhotovujeme škatule v piatich rôznych
farbách: červenej, žltej, modrej, zelenej a priesvitnej.
Objednať sa dajú s kolieskami.
INBOX L
INBOX L
Cena bez DPH
Cena s DPH
€ 19,00
€ 22,61
Cena bez DPH
Cena s DPH
€ 10,00
€ 11,90
Cena bez DPH
Cena s DPH
€ 4,00
€ 4,76
Škatuľová zostava L, rozmery: 25 x 37 x 18 cm.
INBOX M
INBOX M
Škatuľová zostava M, rozmery: 25 x 37 x 8 cm.
INBOX stojan
INBOX stojan
Škatuľová zostava M a L, rozmery: M a L.
106
InBox škatuľová
zostava M 10, 10 škatúľ
InBox škatuľová
zostava M 8, 8 škatúľ
InBox škatuľová
zostava M 6, 6 škatúľ
InBox škatuľová
zostava M 4, 4 škatule
InBox škatuľová
zostava M 2, 2 škatule
InBox škatuľová
zostava L 2, 2 škatule
InBox škatuľová
zostava L 5, 5 škatúľ
InBox škatuľová
zostava L 4, 4 škatule
InBox škatuľová
zostava L 3, 3 škatule
Úložné plastové škatule
A
Typ
A (cm) B (cm) C (cm)
Cena s DPH
43
25
37
€ 23,00
€ 27,37
InBox škatuľová zostava L 3, 3 škatule
63
25
37
€ 35,00
€ 41,65
InBox škatuľová zostava L 4, 4 škatule
83
25
37
€ 47,00
€ 55,93
InBox škatuľová zostava L 5, 5 škatúľ
103
25
37
€ 58,00
€ 69,02
InBox škatuľová zostava M 2, 2 škatule
23
25
37
€ 13,00
€ 15,47
InBox škatuľová zostava M 4, 4 škatule
43
25
37
€ 26,00
€ 30,94
InBox škatuľová zostava M 6, 6 škatúľ
63
25
37
€ 40,00
€ 47,60
InBox škatuľová zostava M 8, 8 škatúľ
83
25
37
€ 53,00
€ 63,07
InBox škatuľová zostava M 10, 10 škatúľ
103
25
37
€ 66,00
€ 78,54
-
-
-
€ 13,00
€ 15,47
Cena bez DPH
Cena s DPH
€ 4,00
€ 4,76
INBOX
InBox vrch rámu, na rozmery M a L.
Farby škatúľ
žltá
Cena bez DPH
InBox škatuľová zostava L 2, 2 škatule
Kolieska k škatuľovým zostavám, 4 ks
červená
C
zelená
modrá
ˇ
ŠKATULOVÉ
ZOSTAVY
B
priesvitná
107
ISKB-04-042
ISKB-04-052
ISKB-04-062
ISKB-04-061
ISKB-04-042
Cena bez DPH
Cena s DPH
Skriňa /A/
€ 261,00
€ 310,59
Rozmery: 139 x 76 x 43 cm, 24 x InBox M škatuľová zostava, priesvitná.
ISKB-04-041
ISKB-04-052
Cena bez DPH
Cena s DPH
Skriňa /B/
€ 235,00
€ 279,65
Rozmery: 104 x 76 x 43 cm, 18 x InBox M škatuľová zostava, priesvitná.
ISKB-04-062
Cena bez DPH
Cena s DPH
Skriňa /B/
€ 220,00
€ 261,80
Rozmery: 71 x 76 x 43 cm, 12 x InBox M škatuľová zostava, priesvitná.
ISKB-04-061
Skriňa
Cena bez DPH
Cena s DPH
€ 204,00
€ 242,76
Rozmery: 104 x 76 x 41 cm, 9 x InBox L škatuľová zostava, farebná.
ISKB-04-051
ISKB-04-041
Skriňa
Cena bez DPH
Cena s DPH
€ 221,00
€ 262,91
Rozmery: 97 x 74 x 41 cm, 18 x InBox M škatuľová zostava, farebná.
ISKB-04-051
Skriňa
Cena bez DPH
Cena s DPH
€ 204,00
€ 242,76
Rozmery: 104 x 76 x 41 cm, 9 x InBox L škatuľová zostava, trojfarebná.
108
ISKB-04-011
ISKB-04-021
ISKB-04-031
ISKB-04-011
Cena bez DPH
Cena s DPH
Skriňa /D/
€ 270,00
€ 321,30
Rozmery: 139 x 76 x 43 cm, 12 x InBox L škatuľová zostava, farebná.
ISKB-04-021
Cena bez DPH
Cena s DPH
Skriňa /E/
€ 252,00
€ 299,88
ISKB-04-031
Cena bez DPH
Cena s DPH
Skriňa /F/
€ 179,00
€ 213,01
Rozmery: 71 x 76 x 43 cm, 6 x InBox L škatuľová zostava, farebná.
ISKB-04-092
Skrine Kombi-Inbox
ISKB-04-092
Skriňa
Cena bez DPH
Cena s DPH
€ 264,00
€ 314,16
Rozmery: 100 x 110 x 43 cm, 9 x InBox M škatuľová zostava, 9 x InBox L škatuľová
zostava, priehľadná.
ISKB-03-032
ISKB-03-011
Skriňa
Cena bez DPH
Cena s DPH
€ 456,00
€ 542,64
Rozmery: 190 x 103 x 50 cm, 24 x InBox M škatuľová zostava, farebná.
ISKB-03-032
Skriňa
Cena bez DPH
Cena s DPH
€ 440,00
€ 523,60
Rozmery: 190 x 103 x 50 cm, 15 x InBox L škatuľová zostava, priehľadná.
ISKB-03-011
ˇ
ŠKATULOVÉ
ZOSTAVY
Rozmery: 104 x 76 x 43 cm, 9 x InBox L škatuľová zostava, farebná.
109
15.
z
a
J
a
r
o
b
a
él
v
o
yk
á
i
r
tó
BTO-32 pevne zabudované laboratórium
Cena bez DPH
Cena s DPH
BTO-32 zabudované laboratórium
BTO-32 jazykové laboratórium je sústava ovládaná jedným počítačom, ktorá môže slúžiť pre
8 až 32 žiakov, na výučbu cudzích jazykov s ľahko ovládateľným vybavením. K sústave sa používateľ (učiteľ - žiak) môže pripájať slúchadlami a mikrofónom. Na žiackych stoloch sú umiestnené ovládače, ktorými je možné regulovať hlasitosť, hlásiť sa učiteľovi, čo učiteľ zároveň vidí
na obrazovke svojho počítača. Učiteľ má k dispozícií na svojom riadiacom pulte viacero zdrojov, CD, DVD, VIDEO alebo počítač, ktoré samozrejme môže zapojiť do výučby. Učiteľ má možnosť vytvárať pracovné skupiny prepojením žiakov mikrofónmi bez ohľadu na ich počet. Každý
žiak môže počúvať prácu ktoréhokoľvek ďalšieho žiaka, môže si ju nahrávať, počúvať atď. Celý
systém je možné podľa požiadavky voliteľne rozšíriť počítačovou sieťou.
110
Učiteľský riadiaci pult, 2 ks zabudovaný PANASONIC magnetofón, 1 ks DVD
prehrávač, 1 ks učiteľský počítač (DUAL Core 2,5 GHZ, 2 GB RAM, 160GB
HDD, DVD-RW, Acer 19” LCD monitor), 1 ks software, zabudované napájacie zariadenie, žiacke slúchadlá s mikrofónom, káble v káblovom žľabe.
8 miestne laboratórium
€ 4 606
€ 5481,14
10 miestne laboratórium
€ 5 045
€ 6003,55
12 miestne laboratórium
€ 5 484
€ 6525,96
14 miestne laboratórium
€ 5 923
€ 7048,37
16 miestne laboratórium
€ 6 362
€ 7570,78
18 miestne laboratórium
€ 6 802
€ 8094,38
20 miestne laboratórium
€ 7 241
€ 8616,79
22 miestne laboratórium
€ 7 680
€ 9132,20
24 miestne laboratórium
€ 8 119
€ 9661,61
26 miestne laboratórium
€ 8 558
€ 10184,02
28 miestne laboratórium
€ 8 997
€ 10706,43
30 miestne laboratórium
€ 9 436
€ 11228,84
32 miestne laboratórium
€ 9 875
€ 11751,25
Prenosné jazykové laboratórium Student-1
Základná výbava jazykového laboratória:
Riadiaci pult - s digitálnym riadením, kolesami a držiakmi na uchopenie,
uzamykateľnou skrinkou učiteľa, s možnosťou pripojenia externých zaria-dení, videorekordéra, CD prehrávača, počítača, magnetofónu.
Zariadenia učiteľa: magnetofón SONY HIFI s počítadlom, prehrávač CD/DVD/
MP3 typu Sony (rozdelené vývody zvuku a videosignálu pre projektor),
Žiacke zosilovacie ovládače - s regulátorom hlasitosti, s možnosťou zapínania a vypínania mikrofónu. K jednej jednotke je možné pripojiť slúchadlá
dvoch žiakov. Slúchadlá s mikrofónom - veľkorozmerné, robustné, vhodné na
vysokú žáťaž v rukách študentov. Kabeláž slúžiaca na prepojenie zariadení
má pevnú izoláciu, je hrubá a odpovedajúca použitiu.
Režimy prenosného jazykového laboratória Student - 1:
Samostatné cvičenie: každý jeden žiak spätne počuje svoj hlas, kontrola
práce vybraného žiaka zo strany vyučujúceho.
Cvičenie vo dvojiciach: rozdelenie žiakov do dvojíc (1-2, 3-4, 5-6, atď. v prípade 16 miestneho jazykového laboratória 8 ks dialógov). Pri takomto spôsobe komunikácie vyučujúci má možnosť odpočúvať žiaka, prípadne sa zapojiť do komunikácie.
Cvičenie v skupinách: vytvorenie dvoch nezávislýchých skupín o ľubovolnej
veľkosti. Žiakov je možné ľubovoľne presúvať v skupinách.
Záruka: 3 roky (aj na slúchadlá).
Zabudované jazykové laboratórium Student-2
Student - 1 prenosné laboratórium
BTO2
32.19
Cena bez DPH
Cena s DPH
6 miestne laboratórium
€ 2 676
€ 3 184,44
8 miestne laboratórium
€ 3 074
€ 3658,06
10 miestne laboratórium
€ 3 471
€ 4 130,49
12 miestne laboratórium
€ 3 879
€ 4 616,01
Multikomp stôl s nízkou priečkou
1 miestny, zadná priečka 15 cm, bočná 40 cm.
Multikomp stôl 1 miestny
32.20
14 miestne laboratórium
€ 4 271
€ 5 082,49
16 miestne laboratórium
€ 4 664
€ 5 550,16
18 miestne laboratórium
€ 5 062
€ 6 023,78
20 miestne laboratórium
€ 5 459
€ 6 496,21
Multikomp stôl s vysokou priečkou
22 miestne laboratórium
€ 5 842
€ 6 951,98
1 miestny, zadná priečka 37 cm, bočná 40 cm.
24 miestne laboratórium
€ 6 235
€ 7 419,65
26 miestne laboratórium
€ 6 652
€ 7 915,88
28 miestne laboratórium
€ 7 070
€ 8 413,30
30 miestne laboratórium
€ 7 448
€ 8 863,12
Cena bez DPH
Cena s DPH
6 miestne laboratórium
€ 4 173
€ 4 965,87
8 miestne laboratórium
€ 4 468
€ 5 316,92
10 miestne laboratórium
€ 5 204
€ 6 192,76
12 miestne laboratórium
€ 5 695
€ 6 777,05
14 miestne laboratórium
€ 6 186
€ 7 361,34
16 miestne laboratórium
€ 6 677
€ 7 945,63
18 miestne laboratórium
€ 7 168
€ 8 529,92
20 miestne laboratórium
€ 7 683
€ 9 142,77
22 miestne laboratórium
€ 8 174
€ 9 727,06
24 miestne laboratórium
€ 8 690
€ 10 341,10
26 miestne laboratórium
€ 9 180
€ 10 924,20
28 miestne laboratórium
€ 9 671
€ 11 508,49
30 miestne laboratórium
€ 10 162
€ 12 092,78
Student - 2 zabudované laboratórium
32.21
BTO1
Cena bez DPH
Cena s DPH
€ 47,00
€ 55,93
Cena bez DPH
Cena s DPH
€ 81,00
€ 96,39
Cena bez DPH
Cena s DPH
€ 87,00
€ 103,53
32.19
32.20
32.21
JAZYKOVÉ LABORATÓRIÁ
Základná výbava jazykového laboratória:
Riadiaci pult: 1 ks digitálny učiteľský riadiaci pult, ktorý je zároveň aj učiteľským stolom so zabudovaným napájaním.
Magnetofón: 1 ks SONY, HIFI stereo so systémom DOLBY NR.
CD/DVD/MP3: SONY HIFI prehrávač.
Žiacke jednotky: s regulátorom hlasitosti a so zosilovacou jednotkou.
Slúchadlá s mikrofónom - veľkorozmerné, robustné, vhodné na vysokú žáťaž
v rukách študentov, počet pre každého študenta a učiteľa, plus 1ks náhradné
slúchadlo. Možnosť pripojenia ku počítaču (súčasť riadiaceho pultu) káble sú
skryté v káblovom kanály.
111
17.
e
n
v
í
t
k
e
i
a
r
g
e
ó
t
In hnol
c
e
t
Interaktívna tabuľa CLASUS
i200 000
Clasus 9000B interaktívny set
Cena bez DPH
Cena s DPH
€ 2100,00
€ 2499,00
Interaktívna tabuľa vrátane mobilného stojana (montovateľné aj
na stenu) a výškovo posuvného mechanizmu Lift. Rozmer tabule: 1755x1225 mm, hmotnosť 18 kg, rozhranie USB, podpora
operačných systémov: Windows, MAC, Linux, rozlíšenie 205 LPI,
presnosť 0,05 mm, princíp: elektromagnetický indukčný, spotreba
do 1 W. Luxusná, robustná, odolná, veľmi presná interaktívna
tabuľa s povrchom popisovateľným suchostierateľnou fixkou.
Stojan tabule je výškovo nastaviteľný. Tabuľa vďaka špeciálnemu
povrchu odráža minimum svetla. Programové vybavenie v cene.
Záruka po registrácii 5 rokov.
Cena je bez projektora.
Tabuľu je možné vybaviť aj krídlami - na objednanie
Aktívna plocha:
Zapisovacia plocha:
Rozhranie:
Rozlíšenie:
Rýchlosť písania:
Technológie:
81“ uhlopriečka
77“ uhlopriečka
USB/sériové
8192x8192
6 m/s
Bezdrôtová elektromagnetická
pasívna
Príkon:
DC [email protected] via USB
Prevádzková teplota: -20 až +55 C
i200 001
Clasus 9000B interaktívna tabuľa
Cena bez DPH
Cena s DPH
€ 1340,00
€ 1594,60
Samotná interaktívna tabuľa, programové vybavenie v cene.
Záruka po registrácii 5 rokov.
i200 002
Clasus 9000B promo
Cena bez DPH
Cena s DPH
€ 2970,00
€ 3534,30
Promo tabuľa, lift, projektor, repro, webcam.
i200 010
Clasus Lift - mobilný stojan
Cena bez DPH
Cena s DPH
€ 670,00
€ 797,30
Mechanizmus slúžiaci na výškové nastavenie polohy tabule Clasus,
vrátane mobilného stojanu a držiaku projektora.
Projektor montovaný na rameno musí mať vlastnosť Short view,
teda musí byť schopný zobrazovať na krátku vzdialenosť!
112
Interaktívna tabuľa mimio
Interaktívny prostriedok mimio Xi kit
Cena bez DPH
Cena s DPH
€ 770,10
€ 916,42
mimio interaktívny prostriedok s upgrade kitom.
Mimio aj z obyčajnej bielej tabule urobí interaktívnu tabuľu. Pomocou mimio interaktívneho zariadenia je možné ovládať počítač
z tabule. Je ľahký, má kompaktné miery (cca. 0,5kg, 35cm)
Dodávané s perom mimio Stylus, USB jednotkou, mimio Studio
softvérom (slovenská verzia).
Mimio dokáže snímať prednášky aj bez pomoci elektrického prúdu,
počítača a projektoru. Pre prácu bez počítača má k dispozícii 10
hodinovú zabudovanú pamäť. Takto môžete ukladať aj prednášky z
obyčajnej bielej tabule.
Obsah balenia: • zariadenie mimio • pero mimio Mouse • programové vybavenie mimio Studio v slovenskom jazyku • USB kábel 16ft
(5m) • plastové úchyty • AA Batérie * 4x plastové pero digitalizujúce zaznam * digitálna guma * držiak pier a digitálnej gumy
Požiadavky: Windows systém requirements • IBM kompatibilné,
Pentium 166 MHz minimum • MS Windows 98/Me/2000/XP alebo
Vista • 32 MB RAM minimum (64 MB RAM doporučené) • minimálne
45 MB voľného diskového priestoru • CD-ROM Drive • voľný USB
port.
Záruka 5 rokov
i600 045
Interaktívny prostriedok mimio basic
Cena bez DPH
Cena s DPH
€ 623,73
€ 742,24
i600 035
mimio interaktívny prostriedok. Obsah balenia: • zariadenie
mimio • pero mimio Mouse • programové vybavenie mimio Studio
v slovenskom jazyku • USB kábel 16ft (5m) • plastové úchyty • AA
Batérie.
Záruka 5 rokov
i600 055
Cena bez DPH
Cena s DPH
Upgrade kit
€ 159,63
€ 189,96
i600 045
mimio fixky s elektronickým držiakom (plastové pero digitalizujúce
záznam), 4 ks, batérie, plastový držiak na perá (montovateľný na
okraj tabule), mimio elektronická špongia s plastovým držiakom.
i600 020
Cena bez DPH
Cena s DPH
Taška mimio
€ 55,05
€ 65,51
i600 020
i600 055
Nylonová taška na uloženie a prevoz mimio a príslušenstva.
i600 023
mimio wirelles jednotka
Cena bez DPH
Cena s DPH
€ 255,59
€ 304,15
Wifi jednotka, slúži na prepojenie mimio s PC pomocou bezdrôtovej siete wifi 2,4 GHz, dosah cca 10m.
i850 022
Cena bez DPH
Biela emailová tabuľa 200x100
cm, výškovov nastaviteľný mobilný stojan, mimio
i600 023
Cena s DPH
mimio Pad
Pripojenie bezdrôtového tabletu mimio Pad k Vášmu interaktívnemu
systému umožňuje Vám aj študentom pracovať spoločne počas hodiny z
akéhokoľvek miesta v učebni.
- možnosť individuálnej práce so študentom, ktorý si vyžaduje zvýšenú
pozornosť zo strany učiteľa bez vyrušenia ostatných žiakov.
- až 50 pripojiteľných tabletov na 1 počítač.
- pracovná vzdialenosť do 10 m - ideálne aj do väčších priestorov.
- vďaka predvoleným tlačítkam na tablete je zjednodušená práca s
programom mimio Studio.
- vysoká variabilita - nízka hmotnosť.
Bližšie informácie ohľadom ceny na vyžiadanie!
i850 022
INTERANKTÍVNE TECHNOLÓGIE
i600 035
113
Interaktívna tabuľa i-Board
i600 045
I-Board 120 x 180
Cena bez DPH
Cena s DPH
€ 1060,25
€ 1261,70
Interaktívna tabuľa - biela tabuľa s fixne montovaným interaktívnym zariadením. V balení tiež elektronická špongia s plastovým
držiakom, myš, 2 ks perá, baterky, USB kábel, adaptér, upevňovací
kit, mimio software v slovenskom jazyku.
Záruka: 5 rokov.
i600 055
I-Board 120 x 240
Cena bez DPH
Cena s DPH
€ 1422,02
€ 1692,20
Interaktívna tabuľa - biela tabuľa s fixne montovaným interaktívnym zariadením. V balení tiež elektronická špongia s plastovým
držiakom, myš, 2 ks perá, baterky, USB kábel, adaptér, upevňovací
kit, mimio software v slovenskom jazyku.
Záruka: 5 rokov.
i600 065
i-board 90 x 120
Cena bez DPH
Cena s DPH
€ 991,01
€ 1179,30
i600 045, 055, 065
Interaktívna tabuľa - biela tabuľa s fixne montovaným interaktívnym zariadením. V balení tiež elektronická špongia s plastovým
držiakom, myš, 2 ks perá, baterky, USB kábel, adaptér, upevňovací
kit, mimio software v slovenskom jazyku.
Záruka: 5 rokov.
i600 070
I-Board wireles
Cena bez DPH
Cena s DPH
€ 155,74
€ 185,33
i850 055
i600 070
Wifi 2.4 GHz wireles jednotka na bezdrôtové prepojenie
akejkoľvek tabule I-Board s počítačom.
i850 055
Interaktívne pero Stylus
Cena bez DPH
Cena s DPH
€ 85,95
€ 102,28
Cena bez DPH
Cena s DPH
€ 116,00
€ 138,04
Pero novej generácie.
19.4
Mobilný tabuľový stojan
Stojan je výškovo nastaviteľný v 4 polohách (pevne dané), kolieska
vybavené brzdou. Použiteľné pre akúkoľvek tabuľu i-Board resp.
pre tabule z našej produkcie.
19.5
Mobilný tabuľový stojan
Cena bez DPH
Cena s DPH
€ 739,00
€ 879,41
Stojan je výškovo nastaviteľný, kolieska vybavené brzdou.
Použiteľné pre akúkoľvek tabuľu i-Board resp. pre tabule z našej
produkcie. Robustná konštrukcia.
19.4
19.5
114
Interaktívne tabule Smart Board sú jedinečnou možnosťou pre interakti-vizáciu vyučovacieho procesu aj tam, kde iné tabule neobstoja! Ako jediné tabule na trhu ponúkajú možnosť úplného ovládania, písania, kreslenia a pod.
“akoukoľvek častou” tela, prípadne iným predmetom.
V AKOM PRÍPADE JE TO NEPREKONATEĽNÁ VÝHODA ?
V prípade, že Vaši zverenci či už z dôvodu zdravotného, alebo iného nedokážu udržať, alebo uchopiť rukami klasické pero, aké je dodávané k ostatným
typom interaktívnych tabúľ.
Interaktívne tabule SmartBoard sú určené pre prednú projekciu. Majú tvrdý glazúrový povrch veľmi odolný proti škrabancom, optimalizovaný pre projekciu a zároveň jednoduché čistenie. Aj v prípade poškodenia povrchu tabule je tabule naďalej plne funkčná !!! Klient má na výber z dvoch variantov
riešenia montáže - na stenu alebo posuvný stojan (v cene je montážna sada
na stenu).
i300 640
SMART Board SB 640
i300 640
i300 660
i300 680
Cena bez DPH
Cena s DPH
€ 1020
€ 1213,80
Interaktívna tabuľa SMART Board s pomerom strán 4:3. Povrch
tabule je citlivý na dotyk. 4 perá rôznych farieb. Trvácny,
umývateľný povch. Rozlýšenie 4000x4000 bodov.
Rozmer tabule 97,5x73 cm, uhlopriečka 121,9 cm. Hmotnosť: 6,7
kg.
i300 660
SMART Board SB 660
Cena bez DPH
Cena s DPH
€ 1360
€ 1618,40
SMART Board
reproduktory
i300 680
SMART Board SB 680
Cena bez DPH
Cena s DPH
€ 1700
€ 2023,00
Interaktívna tabuľa SMART Board s pomerom strán 4:3. Povrch
tabule je citlivý na dotyk. 4 perá rôznych farieb. Trvácny,
umývateľný povch. Rozlýšenie 4000x4000 bodov.
Rozmer tabule 156x117,2 cm, uhlopriečka 195,6 cm. Hmotnosť
13,6 kg.
i300 685
SMART Board SB 685
i300 685
i300 690
Cena bez DPH
Cena s DPH
€ 2039
€ 2426,41
Interaktívna tabuľa SMART Board s pomerom strán 16:10. Povrch
tabule je citlivý na dotyk. 4 perá rôznych farieb. Trvácny,
umývateľný povch. Montážny set, rýchle a stabilné upnutie na
stenu.
Rozmer tabule 188x117,2 cm, uhlopriečka 221 cm. Hmotnosť
19,1 kg.
i300 690
SMART Board SB 690
Cena bez DPH
Cena s DPH
€ 2725
€ 3242,75
Interaktívna tabuľa SMART Board s pomerom strán 16:9. Povrch
tabule je citlivý na dotyk. 4 perá rôznych farieb. Trvácny,
umývateľný povch. Montážny set, rýchle a stabilné upnutie na
stenu.
Rozmer tabule 208,6x117,2 cm, uhlopriečka 239,3 cm. Hmotnosť
21,8 kg.
Štandardné vybavenie:
- softvér SMART Board, vrátane NotebookTM softvéru. Upgrade softvéru je prístupný na
stránke www.smarttech.com.
- priečinok na popisovače Optický senzor v púzdre na značkovače vám automaticky určí
farbu značkovača alebo druh nástroja, ktorý ste z neho vybrali a dve pomocné tlačítka
vám umožnia vyvolať funkciu HELP alebo aktivovať virtálnu klávesnicu na pracovnej ploche.
- opisovače a guma čierne, modré, červené, zelené pero a obdĺžniková guma.
- Montážna konzola na stenu 81,3 cm široká s 5 skrutkami a nástenným kotvením.
- pre pripojenie 5 m USB 2.0 kábel. Napájanie 1.5 W je riešené priamo z počítača cez
USB kábel. na objednanie wireles pripojenie.
Záruka: 24 mesiacov, rozšíriteľná na 5 rokov.
INTERANKTÍVNE TECHNOLÓGIE
Interaktívna tabuľa SMART Board s pomerom strán 4:3. Povrch
tabule je citlivý na dotyk. 4 perá rôznych farieb. Trvácny,
umývateľný povch. Rozlýšenie 4000x4000 bodov.
Rozmer tabule 130x97,2 cm, uhlopriečka 162,6 cm. Hmotnosť 9,9
kg.
115
i300 660i3
SMART Board SB 660i3
Cena bez DPH
Cena s DPH
€ 4089
€ 4865,91
Interaktívna tabuľa SMART Board s pomerom strán 4:3. Tabuľa
spolu s projektorom a držiakom projektora. Poloha projektora
zabezpečuje mini-málne tienenie učiteľom a minimálny odraz
svetla do očí. Montážny set, rýchle a stabilné upnutie na stenu.
Rozmer tabule 130x97,2 cm, uhlopriečka 162,6 cm. Hmotnosť
samotnej tabule 14 kg.
i300 680i3
SMART Board SB 680i3
Cena bez DPH
Cena s DPH
€ 4089
€ 4865,91
i300 660i3
i300 680i3
Interaktívna tabuľa SMART Board s pomerom strán 4:3. Tabuľa
spolu s projektorom a držiakom projektora. Poloha projektora
zabezpečuje mini-málne tienenie učiteľom a minimálny odraz
svetla do očí. Montážny set, rýchle a stabilné upnutie na stenu.
Rozmer tabule 156x117,2 cm, uhlopriečka 195,6 cm.
i300 685i3
SMART Board SB 685i3
Cena bez DPH
Cena s DPH
€ 4669
€ 5556,11
Interaktívna tabuľa SMART Board s pomerom strán 16:10. Tabuľa
spolu s projektorom a držiakom projektora. Poloha projektora
zabezpečuje minimálne tienenie učiteľom a minimálny odraz
svetla do očí. Povrch tabule je citlivý na dotyk. 4 perá rôznych
farieb. Trvácny, umývateľný povch. Montážny set, rýchle a stabilné upnutie na stenu.
Rozmer tabule 188x117,2 cm, uhlopriečka 221 cm.
i300 640ct
SMART Board SB 640CT
Cena bez DPH
Cena s DPH
€ 1190
€ 1416,10
i300 640ct
Je ľahko prenášateľný. Do základnej výbavy patrí taška pre
príslušenstvo k pohodlnému prenášaniu a špeciálny stojan,
pomocou ktorého sa dá tabuľa postaviť na stôl. Pomer strán: 4:3.
Ovládanie prstom alebo elektronickým perom. SMART držiak pera
– automaticky identifikuje pero, ktoré uchopil užívateľ, tlačidlá:
On-Screen klaviatúra, pravý klik a pomocník. Odolný povrch,
na ktorý je možné písať aj fixkou. Nástenná lišta k bezpečnej
montáži. SMART Notebook a SMART Ideas® softvér.
Pracovná plocha: 97,5 cm x 73 cm, uhlopriečka 121,8 cm/48”.
Hmotnosť 10,2 kg.
i330 640
SMART Board FS 640
Cena bez DPH
Cena s DPH
€ 375
€ 446,25
Mobilný stojan tabule Floor stands pre tabuľu SB 640
- robustné zaisťovacie kolieska, vysoká stabilita.
- výškové nastavenie v 8 polohách (po 5 cm) - hrná.
- Horná hrana tabule od 132 do 168 cm od podlahy.
i330 670
SMART Board FS 640
i330 640
i330 670
Cena bez DPH
Cena s DPH
€ 375
€ 446,25
Mobilný stojan tabule Floor stands pre tabuľu SB 660 a 680.
Minimálne požiadavky na počítač:
MS Windows
- Pentium II 450 MHz procesor
- 256 MB RAM (odporúčaných 512 MB)
- 150 MB volného miesta na disku pre minimálnu inštaláciu (840 MB pre plnú inštaláciu)
- Windows 2000, Windows XP alebo Windows
Vista operačný systém
- Internetový prehliadač Internet Explorer 0.6
alebo novší
- Adobe Flash player verzia 8
116
SMART Video Player
- Pentium II 450 MHz procesor
(odporúčaných 700 MHz alebo
rýchlejší)
- Windows 2000 operačný systém
alebo novší
- Microsoft DirectX 8.1 alebo novší
Macintosh
- 700 MHz procesor (odporúčaný 1 GHz alebo
rýchlejší) PowerPC G3, G4 alebo G5 procesor
a Intel processor
- 256 MB RAM (odporúčaných 512 MB)
- 85 MB volného miesta na disku pre minimálnu inštaláciu (825 MB pre plnú inštaláciu)
- Mac OS X verzia 10.4.x operačný systém
- Safari application program verzia 1.3.2 alebo
neskorší
Linux
- Pentium II 450 MHz procesor
- 128 MB RAM (odporúčaných 256 MB)
- 225 MB volného miesta na disku pre mini-málnu inštaláciu
(800 MB pre plnú inštaláciu)
- Linux krnel verzia 2.6 alebo neskoršia
- X Window System verzia 11 release 6 (X11R6) alebo novšia
(musí podporovať Xrender, Xinerama, Xfixes, Xau a Xdmcp)
- glibc 2.3.3 (gcc 3.4.2)
- libstdc++6
- GNOME 2.8.0+ alebo KDE 3.3+ knižnice (odporúčané)
- SUSE 10, Red Hat Enterprise Linux 4 WS, Debian 3.1 (Sarge),
Ubuntu 6.06 LTS alebo Fedora Core 3+
Hlasovacie systémy
Cena bez DPH
Cena s DPH
Optivote IR 16
€ 1738,78
€ 2069,15
Optivote IR 24
€ 2303,33
€ 2740,96
Optivote IR 32
€ 2781,72
€ 3310,25
IR (infračervený) hlasovací systém
Optivote IR- systém na skúšanie žiakov, pracujúci na princípe
infračervenej komunikácie so 16 jednotkami. Môže sa použiť aj ako
hlasovací systém.
Kompatibilný s interaktívnou tabuľou, možnosť rozšírenia na 999 jednotiek, 8 alebo 16 tlačítkový ovládač (na 16 tlačítkovom + display), plug-in
MS PowerPoint, záruka 3 roky. Program v slovenskom jazyku sa pripravuje.
Cena bez DPH
Cena s DPH
Optivote RF15/16
€ 2781,72
€ 3310,25
Optivote RF15/24
€ 3477,04
€ 4137,68
Optivote RF15/32
€ 4172,56
€ 4965,35
RF (rádiofrekvenčný) hlasovací systém
Cena bez DPH
Cena s DPH
Optivote RF8/16
€ 1739,81
€ 2070,37
Optivote RF8/24
€ 2781,72
€ 3310,25
Optivote RF8/32
€ 3477,04
€ 4137,68
RF (rádiofrekvenčný) hlasovací systém
Skúšobný systém sa dodáva s taškou
Na objednanie viacero druhov ovládačov
Optivote RF - systém na skúšanie žiakov, pracujúci na princípe
rádiovej komunikácie so 16 jednotkami. Môže sa použiť aj ako
hlasovací systém.
Kompatibilný s interaktívnou tabuľou, možnosť rozšírenia na 999
jednotiek, 8 alebo 16 tlačítkový ovládač (na 16 tlačítkovom +
display), plug-in MS PowerPoint, záruka 3 roky. Program v slovenskom jazyku sa pripravuje.
INTERANKTÍVNE TECHNOLÓGIE
Optivote RF - systém na skúšanie žiakov, pracujúci na princípe
rádiovej komunikácie so 16 jednotkami. Môže sa použiť aj ako
hlasovací systém.
Kompatibilný s interaktívnou tabuľou, možnosť rozšírenia na 999
jednotiek, 8 alebo 16 tlačítkový ovládač (na 16 tlačítkovom +
display), plug-in MS PowerPoint, záruka 3 roky. Program v slovenskom jazyku sa pripravuje..
117
e
n
i
kr
18.
s
é
ov
tň
a
Š
Základná výbava:
2 háčiky na šaty, vešiaková tyč
bezpečnostný zámok alebo uzáver
vetracie otvory vo vrchnej a spodnej časti
dverí a v dne a strope skrinky
držiak na menovku
Šatňové skrine majú šírku priestoru 30 alebo 40
cm, ktorý je ideálny na tvorbu prezliekární.
Šatňové skrine odporúčame tam, kde je veľká
prevádzka - sú konštruované na vysoké zaťaženie.
A
B
Fit-Met 1S
Šatníková skriňa 1 dverová
A
B
C
180 cm
30 cm
50 cm
180 cm
40 cm
50 cm
C
Cena bez DPH
Cena s DPH
€ 90,00
€ 135,00
€ 107,10
€ 160,65
Jednodverová kovová šatníková skriňa, vybavená poličkou a 2 háčikmi pre každý priestor, dvere sa
otvárajú o 180°, zámok alebo uzáver dverí v cene. Farba prášková vypaľovaná, korpus sivý.
Fit-Met 2S
Šatníková skriňa 2 dverová
A
B
C
180 cm
60 cm
50 cm
180 cm
80 cm
50 cm
Cena bez DPH
Cena s DPH
€ 174,00
€ 235,00
€ 207,06
€ 279,65
Dvojdverová kovová šatníková skriňa, vybavená poličkou a 2 háčikmi pre každý priestor, dvere sa otvárajú
o 180°, zámok alebo uzáver dverí v cene. Farba prášková vypaľovaná, korpus sivý.
Fit-Met 3S
Šatníková skriňa 3 dverová
B
C
180 cm
A
90 cm
50 cm
180 cm
120 cm
50 cm
Cena bez DPH
Cena s DPH
€ 247,00
€ 271,00
€ 293,93
€ 322,49
Trojdverová kovová šatníková skriňa, vybavená poličkou a 2 háčikmi pre každý priestor, dvere sa otvárajú
o 180°, zámok alebo uzáver dverí v cene. Farba prášková vypaľovaná, korpus sivý.
Fit-Met 4S
Šatníková skriňa 4 dverová
A
180 cm
B
C
120 cm
50 cm
Cena bez DPH
Cena s DPH
€ 321,00
€ 381,99
Štvordverová kovová šatníková skriňa, vybavená poličkou a 2 háčikmi pre každý priestor, dvere sa
otvárajú o 180°, zámok alebo uzáver dverí v cene. Farba prášková vypaľovaná, korpus sivý.
118
A
B
Fit-Met Z2
Šatníková skriňa 2 dverová
B
C
180 cm
A
35 cm
50 cm
180 cm
40 cm
50 cm
C
Cena bez DPH
Cena s DPH
€ 161,00
€ 167,00
€ 191,59
€ 198,73
Dvojdverová kovová šatníková skriňa, vybavená 2 háčikmi pre každý priestor, dvere delené v tvare “Z” sa
otvárajú o 180°, zámok alebo uzáver dverí v cene. Farba prášková vypaľovaná, korpus sivý.
Fit-Met Z4
Šatníková skriňa 4 dverová
A
B
C
180 cm
70 cm
50 cm
180 cm
80 cm
50 cm
Cena bez DPH
Cena s DPH
€ 258,00
€ 272,00
€ 307,02
€ 323,68
Štvordverová kovová šatníková skriňa, vybavená 2 háčikmi pre každý priestor, dvere delené v tvare “Z” sa
otvárajú o 180°, zámok alebo uzáver dverí v cene. Farba prášková vypaľovaná, korpus sivý.
Fit-Met Z6
Šatníková skriňa 6 dverová
B
C
180 cm
A
105 cm
50 cm
180 cm
120 cm
50 cm
Cena bez DPH
Cena s DPH
€ 374,00
€ 413,00
€ 445,06
€ 491,47
Šesťdverová kovová šatníková skriňa, vybavená 2 háčikmi pre každý priestor, dvere delené v tvare “Z” sa
otvárajú o 180°, zámok alebo uzáver dverí v cene. Farba prášková vypaľovaná, korpus sivý.
Šatňové skrine s dverami delenými v tvare Z majú stupňovite delený priestor,
ktorý sa osvedčil ak potrebujete uložiť
šaty spolu s taškou.
Skrine si môžete objednať s priestorom
šírky 35 alebo 40 cm. To Vám zabezpečí
variabilitu na čo najlepšie usporiadanie
šatne v daných priestoroch.
Korpus aj dvere sú vyrobené z ohýbaného oceľového plechu, ktorý je po celom
povrchu farbený. Ľahko sa čistia a sú
odolné proti vandalizmu.
Pri odbere viac ako 50 ks skríň master
kľúč v cene.
A
B
FitMet 1/2S
Šatníková skriňa delená 2 dverová
A
B
C
180 cm
30 cm
50 cm
180 cm
40 cm
50 cm
C
Cena bez DPH
Cena s DPH
€ 136,00
€ 146,00
€ 161,84
€ 173,74
Dvojdverová kovová šatníková skriňa, vybavená 2 háčikmi pre každý priestor, dvere delené na výšku sa
otvárajú o 180°, zámok alebo uzáver dverí v cene. Farba prášková vypaľovaná, korpus sivý.
FitMet 2/4S
Šatníková skriňa delená 4 dverová
A
B
C
180 cm
60 cm
50 cm
180 cm
80 cm
50 cm
Cena bez DPH
Cena s DPH
€ 177,00
€ 189,00
€ 210,63
€ 224,91
Štvordverová kovová šatníková skriňa, vybavená 2 háčikmi pre každý priestor, dvere delené na výšku sa
otvárajú o 180°, zámok alebo uzáver dverí v cene. Farba prášková vypaľovaná, korpus sivý.
FitMet 3/6S
Šatníková skriňa delená 6 dverová
A
B
C
180 cm
90 cm
50 cm
180 cm
120 cm
50 cm
Cena bez DPH
Cena s DPH
€ 268,00
€ 331,00
€ 318,92
€ 393,89
Šesťdverová kovová šatníková skriňa, vybavená 2 háčikmi pre každý priestor, dvere delené na výšku sa
otvárajú o 180°, zámok alebo uzáver dverí v cene. Farba prášková vypaľovaná, korpus sivý.
FitMet 4/8S
Šatníková skriňa delená 8 dverová
A
180 cm
B
C
120 cm
50 cm
Cena bez DPH
Cena s DPH
€ 343,00
€ 408,17
Osemdverová kovová šatníková skriňa, vybavená 2 háčikmi pre každý priestor, dvere delené na výšku sa
otvárajú o 180°, zámok alebo uzáver dverí v cene. Farba prášková vypaľovaná, korpus sivý.
ˇ
ŠATNOVÉ
SKRINE
Vďaka tomu, že farebné prevedenie dvierok je v základnej cene,
môžete vytvárať krásne farebne
ladené prezliekárne.
Na objednanie za príplatok ponúkame športovým klubom možnosť
vyhotovenia skriniek v klubových
farbách (podľa vzor-kovníka farieb RAL).
119
A
B
DokuMet 400/I
A
Skriňa na dokumenty
150 cm
B
C
75 cm
40 cm
C
Cena bez DPH
Cena s DPH
€ 229,00
€ 272,51
Univerzálna jednodverová kovová skriňa vhodná na skladovanie dokumentov. Farba prášková
vypaľovaná, korpus a dvere sivé.
DokuMet 400/II
A
Skriňa na dokumenty
150 cm
B
C
75 cm
40 cm
Cena bez DPH
Cena s DPH
€ 238,00
€ 283,22
Univerzálna dvojdverová kovová skriňa vhodná na skladovanie dokumentov. Farba prášková vypaľovaná,
korpus a dvere sivé.
DokuMet 400/IM
A
Skriňa na dokumenty
170 cm
B
C
100 cm
40 cm
Cena bez DPH
Cena s DPH
€ 275,00
€ 327,25
Univerzálna dvojdverová kovová skriňa vhodná na skladovanie dokumentov. Farba prášková vypaľovaná,
korpus a dvere sivé.
StrongMet 1900
A
Skriňa na dokumenty
190 cm
B
C
100 cm
45 cm
Cena bez DPH
Cena s DPH
€ 374,00
€ 445,06
Univerzálna zosilnená dvojdverová kovová skriňa vhodná na skladovanie dokumentov a náradia. Farba
prášková vypaľovaná, korpus a dvere sivé.
StrongMet 1000
A
Skriňa na dokumenty
100 cm
B
C
100 cm
45 cm
Cena bez DPH
Cena s DPH
€ 225,00
€ 267,75
Univerzálna zosilnená dvojdverová kovová skriňa vhodná na skladovanie dokumentov a náradia. Farba
prášková vypaľovaná, korpus a dvere sivé.
HotMet I.
A
Skriňa na dokumenty
150 cm
B
C
75 cm
45 cm
Cena bez DPH
Cena s DPH
€ 688,00
€ 818,72
Protipožiarna kovová skriňa vhodná na skladovanie dokumentov. Farba prášková vypaľovaná, korpus a
dvere sivé.
HotMet III.
A
Skriňa na dokumenty
170 cm
B
C
100 cm
60 cm
Cena bez DPH
Cena s DPH
€ 963,00
€ 1145,97
Protipožiarna kovová skriňa vhodná na skladovanie dokumentov. Farba prášková vypaľovaná, korpus a
dvere sivé.
KemiMet I.
A
Skriňa na chemikálie
150 cm
B
C
75 cm
40 cm
Cena bez DPH
Cena s DPH
€ 344,00
€ 409,36
Kovová skriňa vhodná na skladovanie chemikálií. Špeciálna farba, odolná pôsobeniu kyselín a zásad,
korpus a dvere sivé.
KemiMet II.
A
Skriňa na chemikálie
170 cm
B
C
100 cm
40 cm
Cena bez DPH
Cena s DPH
€ 428,00
€ 509,32
Kovová skriňa vhodná na skladovanie chemikálií. Špeciálna farba, odolná pôsobeniu kyselín a zásad,
korpus a dvere sivé.
KemiMet III.
A
Skriňa na chemikálie
190 cm
B
C
100 cm
40 cm
Cena bez DPH
Cena s DPH
€ 468,00
€ 556,92
Kovová skriňa vhodná na skladovanie chemikálií. Špeciálna farba, odolná pôsobeniu kyselín a zásad,
korpus a dvere sivé.
KemiMet IV.
A
Skriňa na chemikálie
198 cm
B
C
120 cm
60 cm
Cena bez DPH
Cena s DPH
€ 540,00
€ 642,60
Kovová skriňa vhodná na skladovanie chemikálií. Špeciálna farba, odolná pôsobeniu kyselín a zásad,
korpus a dvere sivé.
Bez príplatku si môžete objednať tieto farebné kombinácie:
Vzorkovník farieb
korpusov
Vzorkovník farieb
dverí
RAL 7035
Svetlosivá
120
RAL 1015
Béžová
RAL 7035
Svetlosivá
RAL 1015
Béžová
RAL1023
Žltá
RAL 2004
Oranžová
RAL 6033
Zelená
RAL 5010
Modrá
FITTMET základná výbava šatňových skriniek:
vetracie otvory na
stropnej na podlahovej
časti skrinky ako aj na
dverách
držiak menovky
cylindrická vložka s 2
klúčmi so systémom
master kľúča
FITTMET príslušenstvo šatňových skriniek na objednanie: master kľúč k zámkom so systémom
master kľúča
Žiadajte si cenovú ponuku!
7 alebo 10 cm vysoké nohy
držiak vysiaceho zámku otočný o 360°
zabudovaná strieška
oddelená strieška
gardróbu môžete žiadať nad alebo pod
skrinku
zámok na magnetickú kartu
zámok na mince
senzorový zámok
mechanický číslicový
zámok
elektronický číslicový
zámok
ˇ
ŠATNOVÉ
SKRINE
polička a vešiaková
tyč v dlhodverovom
prevedení,
2db vešiakové háčiky
121
Objednávka
ALEX Kovový a školský nábytok s.r.o.
Hadovská 870, 945 01 Komárno
Objednávateľ:
Platiteľ:
Fax:
Dátum:
Adresa:
Mobil:
Kontaktná osoba:
IČO:
Miesto dodania:
Číslo bankového účtu:
Názov tovaru podľa katalógu
Katalógové číslo
DIČ:
Telefón:
E-mail:
Iné / Poznámka
Spôsob úhrady (zvolenú možnosť zakrúžkujte):
Pečiatka:
Faktúrou vopred:
Podpis:
Dobierkou:
Strana
Počet / Ks
Počet celkom:
123
Výrobky prezentované v tomto katalógu sú vyrobené systémom manažérstva kvality podľa normy DIN EN ISO 9001:2000,
ktorej audit vykonala spoločnosť TÜV Hannover a vydala správu o audite.
Neautorizované rozmnožovanie a úpravy tohto katalógu alebo jeho častí je možné len s písomným súhlasom
firmy ALEX kovový a školský nábytok s.r.o.!
Farby tovarov v katalógu sa môžu od originálov odlišovať z dôvodu technológie tlače.
Výrobca si vyhradzuje právo na vykonanie zmien vo výrobkoch!
ALEX KOVOVÝ A ŠKOLSKÝ NÁBYTOK, S.R.O.
Hadovská 870, 945 01 Komárno.
e-mail: [email protected]
www.alexnabytok.sk
www.alexpomocky.sk
tel.:
fax:
Mobil:
035 / 7742 355, 357
035 / 7742 356
0905 / 260 130
Download

katalóg školských pomôcok 2010/2011