Č E C H V A L A B, spol. s. r. o.
Prevádzka: Popradská 84, 821 06 Bratislava 214
IČO: 35697709, IČ DPH: SK2020356173
Tel.: 02/64287924, 64287934
Fax: 02/64287941
Sprievodný list k akcii
Zľava 50% na laboratórne sklo
Zasielame Vám zoznam laboratórneho skla, ktoré ponúkame s 50% zľavou
z cenníkových cien výrobcov.
Všetko ponúkané sklo máme na sklade ihneď k odberu.
Do objednávky uveďte poznámku AKCIA-50%.
Zároveň Vám zasielame aj našu akciu na plastové Petri misky PS pr.90mm.
Výrobca GAMA.
Doprava: EXW Bratislava.
S pozdravom
Ing. Ivan Čechvala
konateľ spoločnosti
V Bratislave, 15.3.2013
_______________________________________________________________________________________
Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa e-mail: [email protected]
IČO: 35 69 7709
Číslo účtu: 0634483323/0900
e-mail: [email protected]
DIČ: 2020356173
Zápis v OR: Okresný súd Bratislava I.
http://www.cechvalab.sk
IČ DPH: SK2020356173
Oddiel: Sro. Vložka č. 11664/B
http://www.okna.cechvalab.sk
Strana: 1 z 8
Dodávateľ:
CENOVÁ PONUKA č. 20130144
IČO: 35697709
ČECHVALAB, s.r.o.
Popradská 84
821 06
Bratislava
Prevádzka Popradská 84
:Telefón: 02/64287924
zo dňa 12.03.2013
K objednávke č.:
AKCIA - zľava 50%
Peňažný ústav: Slovenská sporiteľňa a.s.
Číslo účtu/kód: 634483323
/0900
IBAN:
DIČ: 2020356173
IČ DPH: SK2020356173
Stredisko:
Text
Byreta 50ml,priamy koh.,tr.A,rozš.kalich
632435166725, pôvodná cena 18,90EUR
1567AK/50
Byreta 100ml,postranný kohút,tr.A
632435356830, pôvodná cena 23,72EUR
1571A/100
Byreta 10ml,priama s olivkou,tr.B
632435006619, pôvodná cena 4,32EUR
1565B/10
Byreta 100ml,priama s olivkou,tr.B
632435006830, pôvodná cena 9,16EUR
1565B/100
Byreta s postr.koh.10ml,Schel.,tr.pr.A
632435376619, pôvodná cena 18,04EUR
1571AS/10
Byreta s priamym koh.10ml,1:20,tr.pr.A
1567A/10-2, pôvodná cena 14,28EUR
1567A/10-2
Lievik 1000ml,deliaci,valcovitý,bez stup.
632426354940, pôvodná cena 31,88EUR
2397/1000
Pipeta aut.5ml s uzavretým rezervoárom
632436760018, pôvodná cena 8,00EUR
1612/5
Byreta aut.10ml,trojc.vyp.koh.mech.nas.0
632436620719, pôvodná cena 15,50EUR
1587/10
Lievik k pyknometru
6492730, pôvodná cena 4,00EUR
1622/L
Valec odm.+PE zát.50ml,tr.B,hnedá grad.
632432626025, pôvodná cena 6,16EUR
1652P/50H
Byr.PELLET 25ml,vyp.TV bez pr.tr.B
632436366723, pôvodná cena 40,72EUR
1580B-10
Byreta 25ml,autom.,samočinný spätný tok
632436610723, pôvodná cena 20,90EUR
1584/25
Kolóna dest.Vigreux,NZ 29/32,dĺ.800mm
6426824, pôvodná cena 16,08EUR
8323/29/80
Pipeta delená 50ml,tr.B,del.0,1ml,
1605B/50, pôvodná cena 3,05EUR
1605B/50
Fľaša krvná 1000ml JUS,bez uzáveru
633985611054, pôvodná cena 5,00EUR
3122/1000
Sk.pr.12x75mm h.1,0mm SX VO guľ.dno
632422112107, pôvodná cena 0,44EUR
7830/12x75
Zátka ku skúmavke 5ccm,PE
400983, pôvodná cena 0,02EUR
IČO: 20120016
Odberateľ:
Telefón:
DIČ:
IČ DPH:
MJ
Kus
Počet MJ
18,000
Cena MJ %DPH DPH MJ
9,45 20,00
1,89
Zľava
Celkom
204,12
Kus
4,000
11,86
20,00
2,37
56,93
Kus
11,000
2,16
20,00
0,43
28,51
Kus
1,000
4,58
20,00
0,92
5,50
Kus
1,000
9,02
20,00
1,80
10,82
Kus
12,000
7,14
20,00
1,43
102,82
Kus
3,000
15,94
20,00
3,19
57,38
Kus
1,000
4,00
20,00
0,80
4,80
Kus
1,000
7,75
20,00
1,55
9,30
Kus
18,000
2,00
20,00
0,40
43,20
Kus
4,000
3,08
20,00
0,62
14,78
Kus
1,000
20,36
20,00
4,07
24,43
Kus
4,000
10,45
20,00
2,09
50,16
Kus
1,000
8,04
20,00
1,61
9,65
Kus
5,000
1,53
20,00
0,31
9,18
Kus
31,000
2,50
20,00
0,50
93,00
Kus
1 108,000
0,22
20,00
0,04
292,51
Kus
200,000
0,01
20,00
2,40
Strana: 2 z 8
CENOVÁ PONUKA č. 20130144
K objednávke č.:
Text
Zatka 4
Zátka ku skúmavke 10ccm,PE
493307, pôvodná cena 0,02EUR
Zatka 5
Zátka ku skúmavke 15ccm,PE
493306, pôvodná cena 0,02EUR
Zatka 6
Trubica absor.U,pr.20x200mm,NZ 19/29
6420109, pôvodná cena 14,09EUR
8380/200
Trubica absor.U,pr.16x150mm,NZ 14/23
6420087, pôvodná cena 7,80EUR
8380/150
Trubica absor.U,pr.18x180mm,NZ 14/23
6420095, pôvodná cena 9,24EUR
8380/180
Nástavec ku stričke NZ 29/32
6426379, pôvodná cena 2,10EUR
8165/29
Kapilára varná dĺ.120mm,NZ 14/23
6423647, pôvodná cena 2,47EUR
8177/120
Vložka extr.+frit.pr.38x123mm k 200ml
632442104201, pôvodná cena 4,36EUR
8730/10
Vložka extr.+frit.pr.22x100mm k 70ml
632442104071, pôvodná cena 3,70EUR
8730/8
Septum pr.20mm,Butyl/PTFE,á=100ks
635220020035, pôvodná cena 27,36EUR
Septum 4
Nuč pr.40x165mm,rovná+frita,pórovit.S 1
632424334104, pôvodná cena 12,56EUR
34S/40/S1
Lodička odvaž.lež.20x80mm,zab.zát.
6400027, pôvodná cena 7,23EUR
7448/20x80
Fľaša širokoh.100ml bezf.bez zátky
632414103100, pôvodná cena 0,50EUR
2004B/100
Zátka gumená ku krv.fľašiam,červená
332985611001, pôvodná cena 0,66EUR
CM 4743
Ložisko miešadla s prechodovým NZ 29/32
632443112080, pôvodná cena 3,25EUR
8430/3
Jadro bez háčikov,NZ 29/32
6427210, pôvodná cena 2,04EUR
8120/29
Zátka plná NZ 7,5/16,lisovaná
632493501020, pôvodná cena 1,64EUR
8130/7
Zátka plná NZ 34/35,lisovaná
632493502090,pôvodná cena 3,33EUR
8130/34
Zátka skl.dutá NZ 14/23,guľ.hmatník
6390110, pôvodná cena 2,30EUR
8131/14G
Zátka skl.dutá NZ 24/29,guľ.hmatník
6390130, pôvodná cena 1,76EUR
8131/24G
Zátka skl.dutá NZ 19/26,guľ.hmatník
6390120, pôvodná cena 2,42EUR
8131/19G
MJ
Počet MJ
Cena MJ %DPH DPH MJ
Zľava
Celkom
Kus
1 808,000
0,01
20,00
21,70
Kus
959,000
0,01
20,00
11,51
Kus
2,000
7,05
20,00
1,41
16,92
Kus
3,000
3,90
20,00
0,78
14,04
Kus
1,000
4,62
20,00
0,92
5,54
Kus
2,000
1,05
20,00
0,21
2,52
Kus
9,000
1,24
20,00
0,25
13,39
Kus
6,000
2,18
20,00
0,44
15,70
Kus
5,000
1,85
20,00
0,37
11,10
ks
1,000
13,68
20,00
2,74
16,42
Kus
2,000
6,28
20,00
1,26
15,07
Kus
5,000
3,62
20,00
0,72
21,72
Kus
2,000
0,25
20,00
0,05
0,60
Kus
10,000
0,33
20,00
0,07
3,96
Kus
10,000
1,63
20,00
0,33
19,56
Kus
4,000
1,02
20,00
0,20
4,90
Kus
149,000
0,82
20,00
0,16
146,62
Kus
2,000
1,67
20,00
0,33
4,01
Kus
71,000
1,15
20,00
0,23
97,98
Kus
1,000
0,88
20,00
0,18
1,06
Kus
1,000
1,21
20,00
0,24
1,45
Strana: 3 z 8
CENOVÁ PONUKA č. 20130144
K objednávke č.:
Text
Zátka dutá NZ 10/19,6-hranný hmatník
632493503030, pôvodná cena 1,46EUR
8131/10
Zátka dutá NZ 12/21,6-hranný hmatník
632493503040, pôvodná cena 2,49EUR
8131/12
Zátka dutá NZ 19/26,6-hranný hmatník
632493503060, pôvodná cena 2,25EUR
8131/19
Zátka dutá NZ 24/29,6-hranný hmatník
632493503070, pôvodná cena 2,53EUR
8131/24
Zátka dutá NZ 29/32,6-hranný hmatník
636001120506, pôvodná cena 3,32EUR
8131/29
Zátka PEN
Stuck, pôvodná cena 0,40EUR
8131/7PEN
Zátka PEN NZ 10/19
563913903030, pôvodná cena, 0,42EUR
8131/10PEN
Zátka PEN NZ 12/21
563913903040, pôvodná cena 0,58EUR
8131/12PEN
Zátka PEN NZ 14/23
563913903050, pôvodná cena 0,82EUR
8131/14PEN
Zátka PEN NZ 19/26
563913903060, pôvodná cena 1EUR
8131/19PEN
Zátka HDPE, NZ 29/32
331300100029, pôvodná cena 0,60EUR
8131/29PEN
Zátka PE,NZ 7/16
8131/7PE, pôvodná cena 0,02EUR
8131/7PE
Zátka PE,NZ 10/19
8131/10PE, pôvodná cena 0,02EUR
8131/10PE
Zátka PE,NZ 14/23
8131/14PE, pôvodná cena 0,02EUR
8131/14PE
Zátka PE,NZ 19/26
8131/19PE, pôvodná cena 0,02EUR
8131/19PE
Zátka PE,NZ 29/32
331900002932, pôvodná cena 0,02EUR
8131/29PE
Pipeta nedelená 100ml,valc.rozšírená
6330169, pôvodná cena 6,41EUR
1595A/100
Pipeta nedelená 50ml,valc.rozšírená
6330151, pôvodná cena 4,26EUR
1595A/50
Pipeta nedelená 20ml,valc.rozšírená
6330126, pôvodná cena 2,56EUR
1595A/20
Pipeta 1ml,nedelená,kapilárová
6330011,pôvodná cena 0,90EUR
1595A/1
Pipeta 2ml,nedelená,kapilárová
6330029, pôvodná cena 1,12EUR
1595A/2
Pipeta nedelená 10ml,valc.rozšírená
MJ
Kus
Počet MJ
4,000
Cena MJ %DPH DPH MJ
0,73 20,00
0,15
Zľava
Celkom
3,50
Kus
40,000
1,25
20,00
0,25
60,00
Kus
6,000
1,13
20,00
0,23
8,14
Kus
3,000
1,27
20,00
0,25
4,57
Kus
6,000
1,66
20,00
0,33
11,95
ks
201,000
0,20
20,00
0,04
48,24
Kus
128,000
0,21
20,00
0,04
32,26
Kus
17,000
0,29
20,00
0,06
5,92
Kus
69,000
0,41
20,00
0,08
33,95
Kus
45,000
0,50
20,00
0,10
27,00
Kus
7,000
0,30
20,00
0,06
2,52
Kus
17,000
0,01
20,00
0,20
Kus
82,000
0,01
20,00
0,98
Kus
196,000
0,01
20,00
2,35
Kus
111,000
0,01
20,00
1,33
Kus
3,000
0,01
20,00
0,04
Kus
88,000
3,21
20,00
0,64
338,98
Kus
55,000
2,13
20,00
0,43
140,58
Kus
3,000
1,28
20,00
0,26
4,61
Kus
98,000
0,45
20,00
0,09
52,92
Kus
117,000
0,56
20,00
0,11
78,62
Kus
1,000
1,14
20,00
0,23
1,37
Strana: 4 z 8
CENOVÁ PONUKA č. 20130144
K objednávke č.:
Text
6330096, pôvodná cena 2,28EUR
Pipeta 10ml na kys.sírovú,tr.B
6330479, pôvodná cena 1,36EUR
7358/10
Pipeta nedelená 0,5ml,ciachovaná
6330550, pôvodná cena 2,40EUR
1595AC/0,5
Pipeta nedelená 2ml,ciachovaná
6330045, pôvodná cena 3,06EUR
1595AC/2-1
Pipeta nedelená 100ml,ciachovaná
632433111990, pôvodná cena 21,60EUR
1595AC/100
Pipeta delená 100ml,tr.B,del 0,2ml
1605B/100, pôvodná cena, 3EUR
1605B/100
Pipeta delená 20ml,tr.B,del.0,10ml
1605B/20, pôvodná cena 0,75EUR
1605B/20
Pipeta delená 2ml,del.0,1,tr.B
632434026716, pôvodná cena, 0,96EUR
1605B/2
Banka 250ml,frakčná,Engler,trub.nat.dole
6711570, pôvodná cena 3,65EUR
42/250
Banka 500ml,destilačná,NZ 29/32,guľ.dno
632426222500, pôvodná cena 14,16EUR
8016/500
Valec sedimentačný 1000ml,uzav.špička
632432430144, pôvodná cena 22,32EUR
2745-2
Chladič 70ml,gulič.k extraktoru Soxhlet
632442531070, pôvodná cena 28,88EUR
8281/70
Filtračný prístroj S4
632442201004, pôvodná cena 11EUR
101/S4
Chladič dĺ.400mm,špirálový,NZ 24/29
6433456, pôvodná cena 13EUR
8262/24/40
Chladič gul.k apar.na stan.prch.kyselín
632742513492, pôvodná cena, 13EUR
Chladič 3
Filter bakteriálny pr.90mm,frit.S5
632424011509, pôvodná cena 60,10EUR
Filter 1
Pyknometer 25ml,Reischauer,trub.+ryska
632431832023, pôvodná cena 10,88EUR
1622/25t
Chladič dĺ.200mm,Dimroth,NZ 14/23,špir.
6433146, pôvodná cena 15,93EUR
8260/14/20
Plášť s NZ 45/40,pr.50x150mm
632441512110, pôvodná cena 3,03EUR
8124/45
Prístroj extrak.30ml,S1,Soxhlet
632442104030, pôvodná cena 50,88EUR
8730F/30
Chladič 30ml,gulič.k extraktoru Soxhlet
632442531030, pôvodná cena 24,48EUR
8281/30
Dávkovač-polipipeta 2ml,uzatvorená
STD-U/2, pôvodná cena 8,10EUR
STD-U/2
MJ
Počet MJ
Cena MJ %DPH DPH MJ
Zľava
Celkom
Kus
19,000
0,68
20,00
0,14
15,50
Kus
13,000
1,20
20,00
0,24
18,72
Kus
21,000
1,53
20,00
0,31
38,56
Kus
4,000
10,80
20,00
2,16
51,84
Kus
3,000
1,50
20,00
0,30
5,40
Kus
7,000
0,38
20,00
0,08
3,19
Kus
31,000
0,48
20,00
0,10
17,86
Kus
43,000
1,83
20,00
0,37
94,43
Kus
9,000
7,08
20,00
1,42
76,46
Kus
1,000
11,16
20,00
2,23
13,39
Kus
3,000
14,44
20,00
2,89
51,98
Kus
3,000
5,50
20,00
1,10
19,80
Kus
1,000
6,50
20,00
1,30
7,80
Kus
1,000
6,50
20,00
1,30
7,80
Kus
2,000
30,05
20,00
6,01
72,12
Kus
1,000
5,44
20,00
1,09
6,53
Kus
3,000
7,97
20,00
1,59
28,69
Kus
25,000
1,52
20,00
0,30
45,60
Kus
3,000
25,44
20,00
5,09
91,58
Kus
5,000
12,24
20,00
2,45
73,44
Kus
1,000
4,05
20,00
0,81
4,86
Strana: 5 z 8
CENOVÁ PONUKA č. 20130144
K objednávke č.:
Text
Byreta 50ml aut.PELLET vy.+pre.k.TV,Sch.bez pr.
632436486725, pôvodná cena 57,64EUR
1581/50TSB
Byr.PELLET 100ml,vy.TV+prep.k.bez pr.t.B
632436466830, pôvodná cena 49,55EUR
1581B-12
Byreta 50ml,aut.Pellet,výpust.kohút,tr.B
632436130725, pôvodná cena 19,52EUR
1580B-07
Pipeta nedel.50ml,valc.rozšír.,gulička
6330444, pôvodná cena, 3,08 EUR
1595A/50G
Pipeta na amylalkohol 1ml tr.B
6330461, pôvodná cena, 0,64EUR
7355/1
Pohár pr.150x250mm,veko+hmat.,batériový
632416313155, pôvodná cena 21,24EUR
2500/150-2
Redukcia pl.NZ 14/23,j.NZ 19/26
6427010, pôvodná cena 4,29EUR
8127/14/19
Redukcia pl.NZ 14/23,j.NZ 24/29
6427020, pôvodná cena, 5,63EUR
8127/14/24
Redukcia pl.NZ 19/26,j.NZ 24/29
6426920, pôvodná cena 7,02EUR
8127/19/24
Lievik del.100ml hruškovitý+NZ+skl.zátka
6491502, pôvodná cena, 14EUR
2394/100
Lievik del.1000ml guľ.s odkvap.trub.
632426352940, pôvodná cena 25,49EUR
2391/1000
Násypka pr.120mm s NZ 29/32
632426301120, pôvodná cena 5,95EUR
2358/120
Lievik pr.200mm,rebrovaný
632413004200, pôvodná cena 16EUR
2360/200
Tepl.plavákový 0+100:1,Hg,st.160mm
632193020, pôvodná cena 10,04EUR
193020
Skúmavka centrif.15ml,del.stupnica
632437210821, pôvodná cena 4,41EUR
3822/15
Skúmavka reag.50ml,VO,del.1:2,22x250mm
632437010925, pôvodná cena 2,04EUR
7832/50
Sk.pr.12x120mm h.1,0mm SX VO guľ.dno
7830/12x120, pôvodná cena 0,06EUR
7830/12x12
Butyrometer 0-35% na suš.mlieko,ciach.
632438033500, pôvodná cena 5,68EUR
7332/0-35
Prestupník 50ml,del.prikvap.lievik NZ
6423248, pôvodná cena 23,52
8146/14
Miešadlo s 2 pohyblivými krídelkami
632443108020, pôvodná cena 5,30EUR
7255/8
Miešadlo s 2 pevnými dierovými krídiel.
632443106000, pôvodná cena 3,56EUR
7255/3
Ložisko miešadla rovné,pr.10x70mm
MJ
Kus
Počet MJ
1,000
Cena MJ %DPH DPH MJ
28,82 20,00
5,76
Zľava
Celkom
34,58
Kus
2,000
24,78
20,00
4,96
59,47
Kus
6,000
9,76
20,00
1,95
70,27
Kus
2,000
1,54
20,00
0,31
3,70
Kus
5,000
0,32
20,00
0,06
1,92
Kus
14,000
10,62
20,00
2,12
178,42
Kus
2,000
2,15
20,00
0,43
5,16
Kus
4,000
2,82
20,00
0,56
13,54
Kus
1,000
3,51
20,00
0,70
4,21
Kus
20,000
7,00
20,00
1,40
168,00
Kus
1,000
12,75
20,00
2,55
15,30
Kus
1,000
2,98
20,00
0,60
3,58
Kus
1,000
8,00
20,00
1,60
9,60
Kus
7,000
5,02
20,00
1,00
42,17
Kus
20,000
2,21
20,00
0,44
53,04
Kus
50,000
1,02
20,00
0,20
61,20
Kus
324,000
0,03
20,00
0,01
11,66
Kus
5,000
2,84
20,00
0,57
17,04
Kus
2,000
11,76
20,00
2,35
28,22
Kus
21,000
2,65
20,00
0,53
66,78
Kus
1,000
1,78
20,00
0,36
2,14
Kus
2,000
3,98
20,00
0,80
9,55
Strana: 6 z 8
CENOVÁ PONUKA č. 20130144
K objednávke č.:
Text
632443110100, pôvodná cena 7,96EUR
8430/1
Homogenizátor del.50ml,Petter-Elvehjen
6431119, pôvodná cena 6,10EUR
7080/50
Plášť bez háčikov,NZ 60/46
632441504130, pôvodná cena 9,09EUR
8121/60
Predloha p.Junga,odber refluxu NZ 14/23
6425054, pôvodná cena 18,03EUR
8155/14
Pap.fil.pr.110mm,kvalit.kruh.výs.nespev.
624880101110, pôvodná cena 2,80EUR
KA1/110
Pap.fil.pr.110mm,kvalit.kruh.výs.nespev.
624880103110, pôvodná cena 2,80EUR
KA3/110
Papier pr.55mm,filt.,kvant.-kruh.výseky
624703101055, pôvodná cena 5,68EUR
388/55
Papier pr.70mm,filt.,kvant.-kruh.výseky
624703103070, pôvodná cena 7,16EUR
390/70
Kyveta 2,5ml spektr.UV
Kyveta30, pôvodná cena 8,94EUR
Miešadlo s 1 pohyblivým krídielkom
632443109000, pôvodná cena 5,70EUR
7255/9
Plášť bez háčikov,NZ 24/29
6423779, pôvodná cena 2,12EUR
8121/24
Trubica absor.U,pr.14x120mm,NZ 12/21
6420079, pôvodná cena 9,13EUR
8380/120
Rúrka spájacia,tvar L s olivkami
632523221104, pôvodná cena 0,42EUR
7574/4x40
Rúrka spájacia,tvar T bez oliviek
7575/4x50, pôvodná cena 0,20EUR
Koleno v uhle 135st.,NZ 14/23,dĺ.63mm
6423931, pôvodná cena 4,53EUR
8137/14
Nástavec dest.,odb.75st.,NZ29/32,v.160mm
6426212, pôvodná cena 5,03EUR
8141/29
Prestupník,trub.na tep.NZ29/32,v.120mm
6423396, pôvodná cena 5,14EUR
81480/29
Fľaša 150ml,prachovnica,hnedá,širokohrd.
632414212150, pôvodná cena 1,80EUR
2043H/150
Fľaša 350ml,prachovnica,číra,širokohrdlá
632414112350, pôvodná cena 2,40EUR
2043B/350
Banka na červené krvinky pr.29mm,v.51mm
632521002000, pôvodná cena 0,56EUR
3016
Banka 100ml,guľaté dno,širokohrdlá
6491375, pôvodná cena 1,73EUR
15/100s
Banka 250ml,Erlenmeyer,širokohrdlá
632417106250, pôvodná cena 1,68EUR
25/250
Banka 100ml,odmerná,zátka PEN,NZ 12/21
MJ
Počet MJ
Cena MJ %DPH DPH MJ
Zľava
Celkom
Kus
4,000
3,05
20,00
0,61
14,64
Kus
6,000
4,55
20,00
0,91
32,76
Kus
1,000
9,02
20,00
1,80
10,82
bal
2,000
1,40
20,00
0,28
3,36
bal
2,000
1,40
20,00
0,28
3,36
ks
3,000
2,84
20,00
0,57
10,22
ks
6,000
3,58
20,00
0,72
25,78
bal
1,000
4,47
20,00
0,89
5,36
Kus
8,000
2,85
20,00
0,57
27,36
Kus
29,000
1,06
20,00
0,21
36,89
Kus
30,000
4,57
20,00
0,91
164,52
Kus
15,000
0,21
20,00
0,04
3,78
Kus
5,000
0,10
20,00
0,02
0,60
Kus
4,000
2,27
20,00
0,45
10,90
Kus
10,000
2,52
20,00
0,50
30,24
Kus
3,000
2,57
20,00
0,51
9,25
Kus
189,000
0,90
20,00
0,18
204,12
Kus
72,000
1,20
20,00
0,24
103,68
7,000
0,28
20,00
0,06
2,35
Kus
17,000
0,87
20,00
0,17
17,75
Kus
1,000
0,84
20,00
0,17
1,01
Kus
2,000
2,56
20,00
0,51
6,14
Strana: 7 z 8
CENOVÁ PONUKA č. 20130144
K objednávke č.:
Text
632431622030, pôvodná cena 5,12EUR
1503AP/100
Banka 50ml,odmerná,zátka PEN,NZ 12/21
632431622025, pôvodná cena 4,56EUR
1503AP/50
Banka 100ml,NZ 14/23,kužeľová,Erlenmeyer
632426207100, pôvodná cena 6,68EUR
8024/100/1
Banka 10ml,NZ 14/23,kužeľová,Erlenmeyer
632426207010, pôvodná cena 3,55EUR
8024/10/14
Banka 50ml,guľaté dno,NZ 19/26
632426219051, pôvodná cena 6,32EUR
8004/50/19
Banka 100ml,rovné dno,NZ 29/32
632426217102, pôvodná cena 7,48EUR
8003/100/2
Banka 50ml,Erlenmeyer,širokohrdlá
632411106050, pôvodná cena 3,20EUR
25/50
Banka 50ml,odmerná,bez zátky,VO,tr.A
632431011025, pôvodná cena 4,36EUR
1502A/50
Banka 50ml,odmerná,zátka sklo,NZ 12/21
6310340, pôvodná cena 6,29EUR
1503AS/50
Banka 100ml,odmerná,zátka sklo,NZ 12/21
632431071030, pôvodná cena 7,20EUR
1503AS/100
Banka 25ml,odmerná,zátka sklo,NZ 10/19
6310330, pôvodná cena 5,47EUR
1503AS/25
Banka 500ml,NZ 45/40,kužeľová,Erlenmeyer
632426207501, pôvodná cena 10,48EUR
8024/500/4
Banka 100ml,Erlenmeyer,úzkohrdlá
632417119100, pôvodná cena 1,32EUR
24/100
Banka 50ml,Erlenmeyer,úzkohrdlá
6120067, pôvodná cena 2,77EUR
24/50
Sklo krycie 28x48mm-mikrosklo
3320/28x48, pôvodná cena 0,24EUR
3320/28x48
Miska Petri pr.120mm,2-diel.dno,fúkaná
632491005120, pôvodná cena 6,84EUR
2296/120
Miska Petri pr.100mm,2-diel.dno,fúkaná
632491005100, pôvodná cena 4,81EUR
2296/100
Fľaša reag.250ml Steilbrust,hnedá,zá.+NZ
632414226250, pôvodná cena 2,72EUR
2010H/250
Fľaša širok.350ml bezf.bez NZ
2042B/350, pôvodná cena 0,49EUR
2042B/350
Fľaša širok.350ml hnedá bez NZ
2042H/350, pôvodná cena 0,49EUR
2042H/350
Fľaša reag.500ml bezf.bez zátky a NZ
632414101500, pôvodná cena 0,81EUR
2000B/500
MJ
Počet MJ
Cena MJ %DPH DPH MJ
Zľava
Celkom
Kus
2,000
2,28
20,00
0,46
5,47
Kus
10,000
3,34
20,00
0,67
40,08
Kus
3,000
1,78
20,00
0,36
6,41
Kus
4,000
3,16
20,00
0,63
15,17
Kus
1,000
3,74
20,00
0,75
4,49
Kus
4,000
1,60
20,00
0,32
7,68
Kus
1,000
2,18
20,00
0,44
2,62
Kus
3,000
3,15
20,00
0,63
11,34
Kus
2,000
3,60
20,00
0,72
8,64
Kus
2,000
2,74
20,00
0,55
6,58
Kus
13,000
5,24
20,00
1,05
81,74
Kus
7,000
0,66
20,00
0,13
5,54
Kus
4,000
1,39
20,00
0,28
6,67
Kus
1 500,000
0,12
20,00
0,02
216,00
Kus
13,000
3,42
20,00
0,68
53,35
Kus
8,000
2,41
20,00
0,48
23,14
Kus
46,000
1,36
20,00
0,27
75,07
Kus
13,000
0,25
20,00
0,05
3,90
Kus
20,000
0,25
20,00
0,05
6,00
Kus
29,000
0,41
20,00
0,08
14,27
Strana: 8 z 8
CENOVÁ PONUKA č. 20130144
K objednávke č.:
Text
Informatívna čiastka celkom : 158 144,63 SKK
Konverzný kurz : 1 EUR = 30,1260 SKK
MJ
Počet MJ
Cena MJ %DPH DPH MJ Zľava
Čiastka
DPH
Celkom
Celkom
V sadzbe 10 %
V sadzbe 20 %
Oslobodené
0,00
4 374,53
0,00
0,00
874,91
0,00
5 249,44
0,00
Celkom
4 374,53
874,91
5 249,44 EUR
Vystavil:
Potvrdenie objednávky
Dátum
podpis
podpis
peciatka
peciatka
Dodacia lehota do
YJFSIMX080021, 7.00.749, (C) MRP - Company, s.r.o., P.O.BOX 94, 977 01 Brezno
Download

Č ECHVALAB, spol. sro