Stavebné produkty
OSB SUPERFINISH ECO
OSB je skratka pre „Oriented Strand Board“, je
to výrobok z tenkých veľkoplošných triesok, ktoré
sú skladané na seba v orientovaných vrstvách
a medzi sebou sú spojené syntetickou živicou.
OSB dosky sú v súčasnej dobe najrozšírenejším
plošným materiálom na báze dreva pre
najrôznejšie stavebno-konštrukčné aplikácie.
Dosky neobsahujú prirodzené vady rastlého
dreva (hrče, praskliny a pod.) Veľkosť triesok v
povrchovej vrstve umožňuje vyniknúť prirodzenej
štruktúre, farbe a rustikalite prírodného dreva a
prináša tak nové možnosti v interiérovom dizajne.
OSB sa vyrábajú z kvalitného ihličnatého
dreva. Tenké a veľkoplošné triesky sa šetrne
vysušia, nanesú syntetickými živicami. Lisovanie
dosiek prebieha pri spolupôsobení vysokých
tlakov a teplôt. Mimoriadne dobré vlastnosti
sú dosiahnuté ako výberom vhodného dreva,
tak definovaným tvarom drevených triesok a
najmä orientovaným vrstvením do troch na
seba navzájom kolmých vrstiev. Rozmery, tvar
a smerová orientácia triesok v jednotlivých
vrstvách maximálne využívajú prirodzené
- lepené bez formaldehydu
vlastnosti dreva k dosiahnutiu tých najlepších
stavebno-fyzikálnych parametrov dosiek.
Veľkoplošné triesky sú v povrchových vrstvách
OSB dosiek orientované v pozdĺžnom smere
dosky a stredová vrstva potom v priečnom smere.
Táto striedavá orientácia triesok v jednotlivých
vrstvách
dáva
doskám
vysokú
úroveň
rozmerovej stability a vynikajúcu mechanickú
výkonnosť. Zároveň sa prejavuje vyššia prevnosť
v pozdĺžnom smere dosiek (hlavná os) než v
priečnom
smere
(vedľajšia
os). To hrá úlohu najmä pri
montáži dosiek, kde je dôležitá
správna orientácia dosky na
podpory. To je rozdiel oproti
doskám drevotrieskovým a
drevovláknitým, kde je pevnosť
síce nižšia, ale vo všetkých
smeroch roviny dosky rovnaká.
Ekologické drevostavby
Pri navrhovaní a realizácií stavieb je nutné okrem architektonického a inžinierskeho prístupu vytvoriť
rovnováhu medzi zvyšujúcimi sa nárokmi na kvalitu životného prostredia, ekonomickým rozvojom a
ekologickými kritériami v rámci trvalo udržateľného rozvoja. Trvalo udržateľný rozvoj chápeme ako
dlhodobé zachovanie prírodných statkov a služieb pre ďalšie generácie. Cestou k tomu je mimo iného
maximálne využitie obnoviteľných zdrojov, ktorými drevo bezpochyby je. Dosky OSB SUPERFINISH ECO
predstavujú v tomto trende významný prínos, lebo sú z 95% tvorené z prírodného dreva.
oblasť použitia
OSB/1
OSB/2
-
-
STAVEBNO - KONŠTRUKČNÉ APLIKÁCIE
nosné opláštenie stien alebo striech
záklopy stropných konštrukcií
hrubé podlahy a podkladové dosky podlah. systémov
vnútorné nenosné opláštenie stien a stropu, priečky
podkrovné nadstavby
oplotenie staveniska
debnenie: stratené debnenie, debnenie základov, prefabrikátu
a pod.
NÁBYTKÁRSKE APLIKÁCIE
dekorácie, nábytkárske prvky
kostry pre čalúnnikov, dvere a okná
výplne dverí
OSTATNÉ APLIKÁCIE
výstavníctvo (výstavné stánky, predajné stánky)
výroba billboardov
výroba obalov, paliet, prepravných kontajnerov s vysokými
technickými nárokmi
skladové hospodárstvo (regály, ploty a pod.)
výhody
všestranný stavebno-konštrukčný materiál s výbornými
mechanickými vlastnosťami
vysoká rozmerová presnosť a tvarová stabilita
ekologický materiál vhodný pre použitie v exteriéri a interiéri
zvýšená odolnosť proti vlhkému prostrediu
jednoduché opracovanie bežnými drevoobrábacími nástrojmi
ľahká fixácia pomocou klasických spojovacích prostriedkov
(vruty, klince, sponky)
výborné držanie spojovacích prostriedkov, tiež blízko hrán
rýchla montáž
dizajnovo zaujímavý vzhľad
výhodný pomer cena/úžitková hodnota
možnosť ekologickej recyklácie
•
•
-
•
•
•
-
OSB/3
OSB/4
•
•
•
•
•
•
•
-
-
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
-
-
•
•
•
•
OSB/1
OSB/2
-
-
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
-
-
OSB/3
OSB/4
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Široký sortiment
OSB SUPERFINISH ECO sú ponúkané v širokom
sortimente hrúbok a formátov. V ponuke sú dosky
s rovnou hranou a tiež v prevedení pero/drážka.
Niektoré formáty sú vyrábané aj s brúseným
povrchom.
0 OSB 3 - nosné dosky pre použitie
0 OSB 4 - vysoko zaťažiteľné dosky
0 2 P&D - dosky s hranami
0 4 P&D - dosky s hranami
vo vlhkom prostredí (dosky s
rovnými hranami)
vyfrézovanými z dvoch
(pozdĺžných) strán pre pero a
drážku
pre použitie vo vlhkom prostredí
podľa EN 300
vyfrézovanými zo štyroch strán
pre pero a drážku
OSB SUPERFINISH ECO - OSB/3
rovná hrana
4 P&D
2 P&D
4 P&D brúsená
formát
(mm)
8
2800 x 2070
85
2800 x 1250
84
75
69
2650 x 1250
84
75
69
2500 x 1250
84
75
2440 x 1220
84
75
9
10
11
hrúbka (mm)
12
15
18
20
22
25
30
palety / kamión
58
47
39
10
64
59
47
39
32
28
15
64
59
47
39
32
28
17
69
64
59
47
39
32
28
69
64
59
47
39
32
28
35
23
18
18
5000 x 2500
22
18
15
12
11
5000 x 1250
38
31
26
21
19
9
12
3000 x 1250
59
47
39
32
2500 x 1250
59
47
39
32
28
23
15
2500 x 625
59
47
39
32
28
23
37
2500 x 1250
47
39
32
5000 x 1250
34
28
23
20
2500 x 625
47
39
32
28
14
12
15
8
23
37
OSB 4 SUPERFINISH ECO (OSB/4)
rovná hrana
4 P&D
2 P&D
hrúbka (mm)
18
22
formát
(mm)
12
15
25
30
palety /
kamión
5000 x 2500
22
18
15
5000 x 1250
38
30
25
12
11
9
11
21
18
3000 x 1250
58
47
2800 x 1250
58
47
39
32
28
23
12
39
32
28
23
15
2650 x 1250
58
2500 x 1250
58
47
39
32
28
23
17
47
39
32
28
23
18
2500 x 1250
2500 x 625
59
47
39
32
28
23
15
59
47
39
32
28
23
36
23
20
5000 x 625
xx
v expres programe (počet dosiek v balení)
produkt skladom
xx
vo výrobnom programe (počet dosiek v balení)
dodanie po dohode
špeciálny rozmer na vyžiadanie
individuálne podmienky
Bučina DDD, spol. s r.o. si vyhradzuje právo na technické zmeny.
13
18
Vlastnosti OSB dosiek podľa EN 300
Základné technické požiadavky na dosky OSB typu OSB/2, OSB/3, OSB/4:
vlastnosti
skúšobná metóda
požiadavky
hrúbka
EN 324-1
± 0,8 mm
dĺžka a šírka
EN 324-1
± 5 mm
priamosť hrán
EN 324-2
1,5 mm/m
pravouhlosť
EN 324-2
2,0 mm/m
Rovnovážna vlhkosť
EN 322
2 % - 12%
Tolerancia hustoty
EN 323
± 15 %
Obsah formaldehydu (perforátor. metóda)
EN 120
trieda E1 max. 8 mg/100 g
Tolerancia rozmerov
Tolerancia
Technické požiadavky na dosky OSB typu OSB/2, OSB/3:
vlastnosti
Pevnosť v ohybe
Modul pružnosti v ohybe
>25 - 32
EN 310
22 MPa
20 MPa
18 MPa
16 MPa
vedľajšia os
EN 310
11 MPa
10 MPa
9 MPa
8 MPa
hlavná os
EN 310
vedľajšia os
po cyklovaní
Pevnosť v ohybe po skúške cyklovaním - hlavná os
(iba OSB/3)
Hrúbkové napučanie
>6 - 10
hrúbky (mm)
>10 - 18 >18 - 25
hlavná os
po varnej skúške
Rozlupčivosť
skúšobná metóda
3500 MPa
EN 310
1400 MPa
EN 1087-1
0,15 MPa
0,13 MPa
0,12 MPa
0,06 MPa
EN 321
0,18 MPa
0,15 MPa
0,13 MPa
0,10 MPa
EN 321
9 MPa
8 MPa
7 MPa
6 MPa
OSB/2
EN 317
20 %
OSB/3
EN 322
15 %
Technické požiadavky na dosky OSB typu OSB/4:
vlastnosti
Pevnosť v ohybe
Modul pružnosti v ohybe
Rozlupčivosť
>6 - 10
hrúbky (mm)
>10 - 18 >18 - 25
>25 - 32
hlavná os
EN 310
30 MPa
28 MPa
26 MPa
24 MPa
vedľajšia os
EN 310
16 MPa
15 MPa
14 MPa
13 MPa
hlavná os
EN 310
4800 MPa
vedľajšia os
EN 310
1900 MPa
po varnej skúške
po cyklovaní
Pevnosť v ohybe po skúške cyklovaním - hlavná os
Hrúbkové napučanie
skúšobná metóda
po 24 h
EN 1087-1
0,15 MPa
0,13 MPa
0,12 MPa
0,06 MPa
EN 321
0,21 MPa
0,17 MPa
0,15 MPa
0,10 MPa
EN 321
15 MPa
14 MPa
13 MPa
6 MPa
EN 317
12 %
po cykovaní
Vlastnosti dosiek OSB SUPERFINISH ECO
Dosky OSB SUPERFINISH ECO spĺňajú požiadavky normy EN 300 pre OSB/3. Zároveň disponujú zníženými
hodnotami na emisie formaldehydu:
vlastnosti
Obsah formaldehydu (komorová metóda)
skúšobná metóda
požiadavky
EN 717-1
< 0,03 ppm
QSB konštrukčná doska (P5) E1
QSB (Quality Strand Board) je kvalitná jednovrstvová triesková doska, vyrobená zo špeciálne triedených
triesok, ktoré zabezpečujú kompaktnosť a vysokú hustotu dosky v jej celom priereze. Pri výrobe sú použité
vlhkuvzdorné MUF lepidlá.
QSB KONŠTRUKČNÁ DOSKA zodpovedá požiadavkám normy EN 312, typ P5 pre nosné dosky do
vlhkého prostredia.
oblasť použitia
STAVEBNO - KONŠTRUKČNÉ APLIKÁCIE
nosné opláštenie stien alebo striech
záklopy stropných konštrukcií
hrubé podlahy a podkladové dosky podlah. systémov
vnútorné nenosné opláštenie stien a stropu, priečky
podkrovné nadstavby
oplotenie staveniska
debnenie: stratené debnenie, debnenie základov, prefabrikátu a pod.
NÁBYTKÁRSKE APLIKÁCIE
obloženie do miest so zvýšenou vlhkosťou
kostry pre čalúnnikov, dvere a okná
•
•
•
•
•
•
•
•
•
OBALOVÝ PRIEMYSEL
opláštenie a výroba prepravných dební, obalov a kontajnerov s vysokými
technickými nárokmi na nosnosť a nárazuvzdornosť
výroba políc a regálov
•
•
QSB konštrukčná doska (P5) E1
štandardný formát: 2500 x 1250 mm
max. formát:
5600 x 2500 mm
prevedenie
formát
(mm)
DOPRAVA
hrúbka (mm)
7
8
10 12 15 18 22
rovná hrana 2500 x 1250 96 84 68 60 48 40 34
paleta / LKW
xx
expres (skladom)
15 15 15 15 15 15 15
xx
na objednávku aj formáty do max. rozmerov
(min. množ. 3 LKW cca. 105m3)
výhody
vysoká rozmerová presnosť a tvarová stabilita
rovnaké pevnosti vo všetkých smeroch plochy dosky
zvýšená odolnosť proti vlhkému prostrediu
nízke hrúbkové napúčanie
jednoduché opracovanie bežnými drevoobrábacími nástrojmi
ľahká fixácia pomocou klasických spojovacích prostriedkov (vruty, klince,
sponky)
výborné držanie spojovacích prostriedkov, tiež blízko hrán
rýchla montáž
výhodný pomer cena/úžitková hodnota
možnosť ekologickej recyklácie
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Vlastnosti QSB (P5) E1 podľa EN 312
Dosky QSB (P5) E1 sú vyrobené a testované podľa platných európskych noriem (SN EN 312), čo potvrdzujú
vydané certifikáty.
CERTIFIKÁT
SGS- COC-002964
SGS-CW-002964
Nákup FSC certifikovanej
a kontrolovanej guľatiny,
vlákniny a súbehového
dreva a výroba a predaj FSC
Controlled wood drevotriesky.
SPRÁVA O DOHĽADE
nad systémom riadenia
výroby 1393-CPR-0644
CERTIFIKÁT ZHODY
SYSTÉMU RIADENIA
VÝROBY 1393-CPR-0644
Trieskové dosky pre vnútorné
použitie ako nosný stavebný
prvok vo vlhkom prostredí
(typ P5 312 6-38mm)
Všeobecné požiadavky na trieskové dosky podľa normy EN 312
vlastnosti
Tolerancia rozmerov
Tolerancia
hrúbka - nebrúsená doska
dĺžka a šírka
priamosť hrán
pravouhlosť
Vlhkosť
Tolerancia hustoty vzhľadom k hustote vnútri dosky
Obsah formaldehydu (perforátor. metóda)
skúšobná metóda
EN 324-1
EN 324-2
EN 322
EN 323
EN 120
požiadavky
- 0,3 mm , +1,7 mm
± 5 mm
1,5 mm/m
2,0 mm/m
5 % - 13%
± 10 %
trieda E1 max. 8 mg/100 g
Technické požiadavky na trieskové dosky podľa normy EN 312
vlastnosti
Pevnosť v ohybe v oboch smeroch
Modul pružnosti v ohybe v oboch smeroch
Rozlupčivosť
Hrúbkové
napúčanie
po varnej skúške
po cyklovaní
po 24 h
po cyklovaní
skúšobná metóda
hrúbky (mm)
>8 - 13
>13 - 20
EN 310
18 MPa
16 MPa
EN 310
EN 319
EN 1087-1
EN 321
EN 317
EN 321
2550MPa
0,45 MPa
0,15 MPa
0,25 MPa
11 %
12 %
2400MPa
0,45 MPa
0,14 MPa
0,22 MPa
10 %
12 %
OSB / QSB
prvky stropných a
strešných konštrukcií
OSB /QSB
sendvičové panely
stien a stropov
OSB / QSB
nosné konštrukcie
vonkajších stien
OSB / QSB
kombinované stenové
konštrukcie
OSB / QSB
podkladové dosky
pre podlahové systémy
DEBNIACE
DOSKY
pohľadové debnenie s
hladkou štruktúrou
Zloženie dosiek
„SHUTTERING BOARD“
• Základom je drevotriesková doska typu P5
podľa EN312 so zvýšenou odolnosťou proti
pôsobeniu vlhkosti
• Obojstranné opláštenie fólií impregnovanou
fenolickou živicou
• Všetky hrany sú chránené vodovzdorným
parafínovým náterom
• Jemná štruktúra podkladové dosky poskytuje
hladký povrch pohľadového betónu
Debniace dosky „SHUTTERING BOARD“
Debniace dosky „Shuttering board“ sú vyvinuté špeciálne pre stavebníctvo. Nachádzajú široké uplatnenie v najrôznejších debniacich systémoch, ale aj v jednoduchom debnení. Dosky „Shuttering board“
ponúkajú vynikajúci pomer cena/úžitková hodnota. To ich predurčuje ako hospodárnu alternatívu k
podstatne drahším debniacim preglejkám a iným viacvrstvovým doskám.
Základom je drevotriesková doska so zvýšenou objemovou hmotnosťou typu P5 s opláštením fenolickou
fóliou a ochranou hrán parafínovou emulziou, čo robí dosky „Shuttering board“ odolné proti vlhkosti
a mechanickému pôsobeniu i v náročných podmienkach a zároveň zabezpečuje dokonalú hladkosť
povrchu pre vzhľadové plochy i pri viacnásobnom použití.
oblasť použitia
STAVEBNO - KONŠTRUKČNÉ APLIKÁCIE
debnenie stropných konštrukcií, stien a stĺpov
pohľadové debnenie s hladkou štruktúrou
nosné dosky pre technické zariadenia - mosty, podperné steny a pod.
debnenie stropných vencov
výroba debniacich foriem
základové debnenie, drobné betonárske práce
TECHNICKÉ A PRIEMYSELNÉ APLIKÁCIE
vysoko kvalitné obalové a prepravné systémy
•
•
•
•
•
•
•
výhody dosiek „SHUTTERING BOARD“
•
•
•
•
•
•
•
•
vysoká rozmerová presnosť a tvarová stabilita
vysoká životnosť, viacnásobná použiteľnosť
odolnosť voči vlhkosti betónovej zmesi
jednoduchá manipulácia
ľahké opracovanie a kotvenie
dokonale hladký a odolný povrch
ekologický, recyklovateľný materiál
ľahká údržba a čistenie vďaka antiadhéznemu povrchu
Debniace dosky „SHUTTERING BOARD“
štandardný formát:
2500 x 1250 mm
formáty na objednávku: 2500 x 2500 mm alebo 5000 x 2500 mm
hrúbka (mm)
formát (mm)
18
21
2500 x 1250
44
42
paleta / LKW
13
12
xx
DOPRAVA
expres (skladom)
xx
formáty na objednávku 2500 x 2500 mm alebo 5000 x 2500 mm
(min. množ. 3 LKW cca. 105m3)
* životnosť dosiek závisí od spôsobu zaobchádzania s doskami a na ich údržbe pri opakovanom používaní (čistenie povrchu, nanášanie
separátora na plochu, zatieranie hrán)
Všeobecné požiadavky na debniace dosky podľa normy EN 312
vlastnosti
Tolerancia rozmerov
Tolerancia
hrúbka
dĺžka a šírka
priamosť hrán
pravouhlosť
Vlhkosť
Tolerancia hustoty vzhľadom k hustote vnútri dosky
Obsah formaldehydu (perforátor. metóda)
skúšobná metóda
EN 324-1
EN 324-2
EN 322
EN 323
EN 120
požiadavky
± 0,3 mm
± 5,0 mm
1,5 mm/m
2,0 mm/m
5 % - 13%
± 15 %
trieda E1
max. 8 mg/100 g
Technické požiadavky na debniace dosky podľa normy EN 312
vlastnosti
Pevnosť v ohybe
Modul pružnosti v ohybe
Rozlupčivosť
Hrúbkové napúčanie po 24 h
skúšobná metóda
EN 310
EN 319
EN 317
hrúbky (mm)
>13 - 20
>20 - 25
16 MPa
14 N/mm2
2400MPa
0,45 MPa
10 %
2150 N/mm2
0,40 N/mm2
10 %
Výhody OSB SUPERFINISH ECO
oproti QSB KONŠTRUKČNEJ DOSKE (P5) E1
+ vyššia nosnosť v pozdĺžnom smere (hlavná os) ako v
priečnom smere dosky
+ pri výrobe dosiek je použitá živica bez formaldehydu
+ lepšie tepelnoizolačné vlastnosti
+ atraktívny vzhľad natívneho dreva
OSB
Výhody QSB KONŠTRUKČNEJ DOSKY (P5) E1
oproti OSB SUPERFINISH ECO
+ rovnaká pevnosť v každom smere, rovine dosky
+ nižšie napúčanie, vyššia rozlupčivosť
+ lepšie zvukovoizolačné vlastnosti
+ nižšia cena
QSB
Výhody debniacich dosiek „Shuttering Board“
oproti klasickým debniacim preglejkám
+ možnosť veľkých formátov
+ lepšia rozmerová presnosť a tvarová stabilita
+ nižšia cena
Debniaca doska
Bučina DDD, spol. s r.o., Lučenecká cesta 1335/21, 960 96 Zvolen
e-mail: [email protected], www.bucina-ddd.sk
Download

Stavebné produkty