šachty
kanalizačné
káblové
spádiskové
vodomerné
zachytávače
piesku
KANALIZAČNÉ šachty
KANALIZAČNÁ šachta
400, 600
Šachty sú vyrobené z jedného kusa,
čo zabezpečuje najvyššiu možnú
úroveň tesnosti. Na vstupe a výstupe
sú pripravené spojky pre PE, PP a
PVC hladké alebo korugované rúry
rôznych rozmerov.
KANALIZAČNÁ šachta
rozmer (šxv)
400x1000
400x1500
625x1000
625x1250
625x1500
625x1750
800
prítok - odtok
DN110/125/160
DN110/125/160
DN160/200/250
DN160/200/250
DN160/200/250
DN160/200/250
160
250
kód
5910
5911
5700
5703
5701
5702
200
H
CENA ZA KVALITU
VÝHODY ROTO šácht
TRVÁCNOSŤ, dlhá
životnosť,vodotesnosť,
odolnosť
Rýchla a jednoduchá
MONTÁŽ, komplexné
riešenie, jednoduché
prispôsobenie výšky
malá hmotnosť =
lacná doprava
kód
6951
6952
6953
6954
6955
6956
6957
6969
6970
6971
6972
rozmery (šxv) prítok - odtok
800x1000
DN200/250/315
800x1250
DN200/250/315
800x1500
DN200/250/315
800x1750
DN200/250/315
800x2000
DN200/250/315
800x2250
DN200/250/315
800x2500
DN200/250/315
800x2750
DN200/250/315
800x3000
DN200/250/315
800x3500
DN200/250/315
800x4000
DN200/250/315
tepelná odolnosť (-65 Co
ODPORNOST
na nizke in
do +85 oC), UV STABILNÉ.
Poskytujeme
profesionálne služby
a poradenstvo v tejto
oblasti
Cenovo dostupné.
Šachty sú vyrobené z ekologického materiálu PE
Možnost 100%
RECYKLÁCIE.
1. OCENENIE
enviromentálny výrobok
Vyrobené v
súlade s EU
štandardom
EU výrobok, rýchle
dodanie.
[email protected]
www.roto-group.eu/sk
tel: +386 (0)2 52 52 175
Šachty sú v súlade
s EUNorm:
Ü
PrEN 15229: 2055
Ü
SIST EN 13598-1: 2004
Ü
PrEN 13598-2: 2005
Ü
SIST EN 14982-1: 200
Ü
PrEN 15229
Ü
SIST EN 13598-1
Ü
pr EN 13598-2
Ü
SIST EN 14982
Ü
SISST EN 14802
Ü
SIST EN 14830
Ü
SIST EN 476
Ü
SIST EN 1277
KANALIZAČNÉ šachty
KANALIZAČNÁ šachta
1000
VYHLÁSENIE O ZHODE
Kód
6973
6958
6959
6960
6961
6962
6963
6964
6974
6975
prítok - odtok
DN200/315/400
DN200/315/400
DN200/315/400
DN200/315/400
DN200/315/400
DN200/315/400
DN200/315/400
DN200/315/400
DN200/315/400
DN200/315/400
kód
5823
5824
5825
5826
5827
5828
5829
5831
5833
rozmery ( šxv)
1000x1500
1000x1750
1000x2000
1000x2250
1000x2500
1000x2750
1000x3000
1000x3500
1000x4000
prítok-odtok
DN500/630
DN500/630
DN500/630
DN500/630
DN500/630
DN500/630
DN500/630
DN500/630
DN500/630
kód
5812
5813
5814
5809
5816
5818
5810
rozmery ( šxv)
1000x2000
1000x2250
1000x2500
1000x2750
1000x3000
1000x3500
1000x4000
prítok-odtok
DN800/1000
DN800/1000
DN800/1000
DN800/1000
DN800/1000
DN800/1000
DN800/1000
www.roto-group.eu/sk
+386 (0)2 52 52 175
rozmery ( šxv)
1000x1250
1000x1500
1000x1750
1000x2000
1000x2250
1000x2500
1000x2750
1000x3000
1000x3500
1000x4000
KANALIZAČNÁ šachta
KANALIZAČNÁ šachta
1200
Ďalšie vtupy sa vykonávajú
a)
b)
c)
d)
250
4
nasledujúcim spôsobom:
označte si stred
otvor vŕtame s korunkovým vrtákom,
očistite ho,
inštalujte prechodové UW tesnenie
a namažt mazacím mydlom,
e) inštalujte prechodové UW tesnenie a
namažte mazacím mydlom,
mydlom namažte koniec potrubia,
H
f) zasuňte potrubie do šachty
kód rozmery ( šxv)
5790
1200x2000
5791
1200x2500
5792
1200x3000
5793
1200x3500
5794
1200x4000
5795
1200x4500
INŠTALÁCIA A OSADENIE šácht
a
b
c
d
e
f
1200
K terénu prispôsobíme výšku šachty
tak, že ručnou pílou odrežeme podľa
riadkovania na šachte
Šachta sa dá ľahko nadstaviť
Prepojenie kanalizačnej šachty s hladkou rúrou
predlžovacím nadstavcom + 25 cm a viac
a) odrežte prislúchajúcu dimenziu k potrubiu,
b) zrazte hranu okraja cca 15 mm v uhle 30 °,
c) namažte okraj spoja šachty
d) namažte tesnenie a vnútornú časť rúry
a
b
c
d
OSADENIE ŠÁCHT
Pripojenie korugovaného potrubia DN/ID s DN/OD so šachtou
Pre korugované potrubie ( DN / na ID )je šachta
vyrobená s konektorom ID, ktorý je na šachte, sa
následne ľahko pripojí korugované potrubie (DN / ID)
Pre potrubie (DN / OD) sú šachty vyrobené
s konektorom OD. Na šachtu sa následne ľahko
pripojí potrubie (DN / OD).
www.roto-group.eu/sk
tel: +421 51 77 22 737
Pri osadzovaní šachty je nutné
brať do úvahy požiadavky o
potreby projektovej dokumentácie ,
výrobcu a jeho pokynu pre inštaláciu CE ENV 1046. Pri osadzovaní
do cestného telesa je nutné osadiť
na kónus železobetónový prstenec
o šírke 200mm, prostredníctvom
ktorého sa statické a dynamické
zaťaženie rozloží. Musí presahovať
do rastlého terénu min 10 mm ako
je priemer šachty. Výška prstenca
je minimálne 50 mm.
KÁBLOVÉ šachty
KÁBLOVÁ šachta PKJ 600
KÁBLOVÁ šachta PKJ 1000
VÝHODY ŠACHTY PKJ
vysoká pevnosť - flexibilita
výhoda nízkej hmotnosti,
jednoduchá doprava a montáž
na šachtu je možné namontovať dve
veľkosti podstavcov na ktorých sa namontuje veľký rozvádzač
poklop je plastový, ktorý je možné vyplniť
betónom
možnosť osadenia klasického
liatinového poklopu
na vrchu šachty je vyznačené riadkovanie,
podľa ktorého prispôsobiť výšku šachty k
terénu
DN 580
950
920
215
200
KÁBLOVÁ šachta PKJ 800
spodnú rozšírenú časť je možné v prípade
potreby kotviť na ktoromkoľvek mieste
šachty je možné odvŕtať vstupné otvory,
osadí sa gumené tesnenie a cez neho sa
do šachty pretlačí potrubie
285
DN 580
50
110
125
DN 1000
MOMTÁŽ A OSADENIE
50
110
125
KÁBLOVEJ ŠACHTY
950
615
810
DN 1100
335
kód
7483
7326
7530
DN 800
DN 920
rozmery (šxv)
600x830
800x950
1000x950
výkop pre šachtu urobíme väčší cca o 50 cm
Ü
dno
výkopu zrovnáme
štrkom /jemná frakcia/,
uložíme šachtu a spodný
okraj obsypeme štrkom,
Ü
do spodného okraja šachty
odvŕtame otvory a osadíme
UW tesnenia podľa
Šachta pre optické spojky SM1
požadovaných priemerov,
Ü
na potrubý zrazíme hrany a pretlačíme cez tesnenie,
Ü
pri kotvení betónového podstavca pre
ŠACHTA MPKJ s poklopom
pripojenie rozvodnej skrine, použijeme na
prepojenie dvojplášťovú rúru,
Ü
Ü
pre potrebu šachtu vystužiť,
možeme ju obetonovať,
Ü
Ü
kód
7433
rozmery (dxšxv)
820x1250x540
ZACHYTÁVAČ PIESKU
rozmery (dxšxv)
415x550x310
kód
7328
kód
6637
6635
7443
7442
www.roto-group.eu/sk
rozmery (dxšxv)
400x1000
400x1500
500x1500
500x1500
625x1000
625x1500
VODOMERNÉ šachty
VODOMERNÁ šachta
1000
pre jeden, alebo viac vodomerov
MATERIÁL: šachty sú vyrobené
z polyetylénu, ktorý je vhodný na čisté
a fekálne vody.
kód
5808
rozmery (šxv)
1000x1250
kód
5854
7431
rozmery (šxv)
500 x 1000
600x1000
VODOMERNÁ thermo šachta
pre jeden vodomer
VYUŽITIE: Šachty sú vhodné
na externé pripojenie vody pre jednotlivé
domy a iných malých odberateľov
Ü
VÝHODY:
• jednoduchá montáž a dobrý
prístup k vodomeru.
• možnosť zámeny poklopu
• možnosť zámeny vodomeru, bez
nutnosti vykopania šachty.
•silné rebrá zabráňuju deformácii.
• konštrukcia a meteriálovíé zloženie
zabráňuje premŕzaniu
kód názov
9132 pochôdzny poklop pre
záťaž do 600kg
600
SPÁDISKOVÉ šachty
SPÁDISKOVÁ šacha
800, 1000
250
650
H
rozmery (šxv)
800x1000 4000
1000x1000 4000
1000
DODATOČNÁ VÝBAVA k šachtám
kód názov
5890 Plastový poklop na šachtu
600, 800, 1000 (pochôdzny)
600 Liatinový poklop 12,5 t (BEGU poklop liatina-beton)
601 Liatinový poklop 12,5 t (BEGUs odvetravanim)
603 Liatinový poklop 25 t ( C )
604 Liatinový poklop 40 t (BEGU poklop liatina-beton)
605 Liatinový poklop 40 t (OMEGA D )
UW od 32 - 315 prechodové tesnenia
7345 Vykružovák GTO od 32 - 160
Stupačky PE
Spádiskové šachty sú určené pre použitie
v strmých svahoch, kde je budovanie
gravitačnej kanalizácie ( alebo prečerpávacích šácht ) neekonomické. Špecifické
tangencionálne dno resp. tvar neutralizuje
spodnú vodu.
Download

Katalóg - Šachty - vyrobkyzplastu.sk