KRAJCAR S.R.O.
768 61 SLAVKOV POD HOSTÝNEM 87
IČ:
26817471
DIČ:
CZ26817471
PROVOZOVNA:
HRANICKÁ 321
757 01 VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ
CZ
DOPLŇKOVÉ SKŘÍŇKY
Montážní návody
2. Od označení skříně si odměříme kraje
závěsných plechů. Obkreslíme otvory
v plechu pro vyvrtání otvoru do zdi.
3. Odvrtáme vytvořené body.
Do vzniklých otvorů vložíme hmoždinky.
1. Skříňku přiložíme ke zdi na
vámi zvolené místo a na zeď
označíme její rohy.
5. Skříň zavěsíme na připravené závěsné plechy.
Přes otvory v zadní stěně křížovým šroubovákem
srovnáme skříňku do roviny a přitáhneme ji ke zdi.
Do seřizovacích otvorů instalujeme kulaté
krytky.
4. Závěsné plechy připevníme do zdi za
pomoci přiložených vrutů.
SK
DOPLNKOVÉ SKRÍŇKY
2. Od označenia skrine si odmeriame kraja
závesných plechov. Obkreslíme otvory v
plechu pre vyvŕtanie otvoru do steny.
INSTALACE VODY A ODPADU: Při napojování baterie a sifonu na odpad dbejte na opatrnost, aby do skříně nevnikla
voda. Na vady způsobené špatným zapojením vodoinstalace se nevztahuje záruka! Tuto montáž doporučujeme realizovat
odbornou firmou. Doporučujeme vždy prověřit nosnost zdiva, na které bude nábytek a umyvadla zavěšen. Instalace
závěsného provedení musí být pouze na pevný a masivní podklad (ne na sádrokarton). Dojde-li k narušení statiky
stavebních konstrukcí vlivem neodborné montáže, nelze uplatňovat reklamace na výrobci nábytku
MONTÁŽNÍ VÝŠKY: Pro jednotlivé typové řady jsou uvedené v katalogu a na www.krajcar.cz
Řada
KG
PKG
KQ
TOP
LX
KA
KPS
KZ
KNP
KCH
KDL
PRO
CUB
KPL
KL
Odpad(mm)
540
550
530
550
580
550
600
530
530
600
600
600
600
530
530
Voda (mm)
590
600
580
600
630
600
650
580
580
650
650
650
650
580
580
Rozměry jsou pouze doporučené, jsou měřeny od podlahy a odpovídají při použití sifonu ALCAPLAST A412 a horní hraně
umyvadla 85 cm.
ÚDRŽBA NÁBYTKU: Nábytek je povrchově upraven tak, aby byl vhodný pro použití v koupelně. Při postříkání nebo zatečení vody do nábytku, je nutné ihned skříň utřít do sucha. Na vady způsobené dlouhodobým a opakovaným působením
vody se nevztahuje záruka! K čištění použijte vlhkou, neabrazivní tkaninu a neagresivní čisticí prostředky, poté plochy vytřete dosucha.
ELEKTROINSTALACE: Instalaci smí provádět podle platných ČSN pouze oprávněná osoba nebo organizace, která
Vám zároveň potvrdí tento záruční list, který v případě reklamace předložíte.
1) Osvětlení K1 LED, K1 LED-Z 230V/12V, 50Hz, max. 30W. U typů skříněk, kde je namontována zásuvka 230V, smí být
připojen elektrický spotřebič s max. příkonem 300W třídy II.
2) Osvětlení K1, K1Z 230V/12V, 50Hz 1-3x20W G4. Celkový výkon připojených žárovek nesmí překročit jmenovitý výkon
transformátoru. Ve svítidle je možné používat pouze halogenové žárovky o max. výkonu 20 W a nikdy ne vyšším!!
Nepřípustná je činnost transformátoru bez ochranné krytky na svorkovnici. Transformátor během provozu nevyžaduje
zvláštní údržbu. U typů skříněk, kde je namontována zásuvka 230V, smí být připojen elektrický spotřebič s max. příkonem
300W třídy II.
3) Osvětlení K2, K2Z 230V, 50Hz 1x60W R7s. U typů skříněk, kde je namontována zásuvka 230V, smí být připojen
elektrický spotřebič s max. příkonem 300W třídy II. Zdroje, kterými jsou svítidla vybaveny, slouží pouze k odzkoušení
svítidla a tudíž se na ně nevztahují záruční podmínky. Výjimku tvoří všechny typy zrcadel a skříněk vybavena LED
pásky: ZLN, ZLNH, Z5, Z6, Z7, Z8.
Firma KRAJCAR, s.r.o. nenese žádnou odpovědnost za škody vzniklé nesprávným užitím, neodborným zapojením
nebo nedodržením montážního návodu.
Datum provedení
typ výrobku:
razítko mont. elektro, V-T-P firmy,
instalace:
jméno a podpis:
3. Odvŕtame vytvorené body.
Do vzniknutých otvorov vložíme hmoždinky.
1. Skrinku priložíme ku stene na
vami zvolené miesto a na stenu
označíme jej rohy.
datum prodeje
5. Skriňu zavesíme na pripravené závesné plechy.
Cez otvory v zadnej stene krížovým skrutkovačom
zrovnáme skrinku do roviny a pritiahneme ju k
stene. Do nastavovacích otvorov inštalujeme
okrúhle krytky.
typové označení zboží
razítko prodejny, jméno a podpis prodávajícího
UPOZORNĚNÍ: Při ztrátě záručního listu nebo nevyplnění data prodeje a potvrzení prodejny zaniká nárok na
bezplatnou záruční opravu.
KRAJCAR, s.r.o., 768 61 Slavkov pod Hostýnem 87, provozovna: Hranická 321, 757 01 Valašské Meziříčí, tel/fax 00420
571 618 157 zapsaná u KOS v Brně oddíl c, vložka 56823
4. Závesné plechy pripevníme do steny za
pomoci priložených skrutiek.
TENTO NÁBYTEK JE URČEN DO KOUPELEN, NENÍ VŠAK UZPŮSOBEN PRO PŘÍMÝ STYK S VODOU.
12.
1.
CZ
CZ
HORNÍ DOPLŇKOVÉ SKŘÍŇKY
UMYVADLOVÉ SKŘÍŇKY – LX, KPS, KCP, 2KCP, KZP, KPP, 2KPP
1. Otevřeme zásuvku, ze spodní
strany od sebe odtlačíme dvě
oranžové spojky a zásuvku
pohodlně vytáhneme.
2. Umyvadlo se skříňkou přiložíme ke
stěně do vodorovné polohy, označíme
umyvadlo, závěsnou kostku a otvory ve
spoj. liště, které jsou umístěny ve
spodní části.
3. Označené body odvrtáme a do
vzniklých otvorů vložíme
hmoždinky se šrouby, pro
umyvadlo instalační sadu, kterou
poté umyvadlo ke stěně
připevníme.
5. Pro nasazení zásuvky vysuneme pojezd na maximum,
na něj položíme zásuvku a zavřeme ji.
4. Jako první nasadíme na
připravené šrouby či závěsné
profily skříňku, kterou za pomoci
seřizovacích šroubů na závěsech
dotáhneme ke zdi.
Nad skříňku umyvadlo
připevníme instalační sadou. Nakonec připevníme skříňku pomocí
šroubů přes spojovací lištu ke zdi.
5. Pre nasadenie zásuvky vysunieme pojazd na maximum,
na neho položíme zásuvku a zavrieme ju.
2.
4. Závěsné plechy připevníme do zdi za
pomoci přiložených vrutů.
5. Skříň zavěsíme na připravené závěsné plechy. Přes
otvory v zadní stěně křížovým šroubovákem srovnáme
skříňku do roviny a přitáhneme ji ke zdi.
Do seřizovacích otvorů instalujeme kulaté krytky.
3. Odvrtáme vytvořené body.
Do vzniklých otvorů vložíme hmoždinky.
HORNÍ DOPLNKOVÉ SKRÍŇKY
2. Umývadlo so skrinkou priložíme
k stene do vodorovnej polohy,
označíme umývadlo, závesnou
kocku a otvory v spoj. lište, ktoré
sú umiestnené v spodnej časti.
3. Označené body odvŕtame a do
vzniknutých otvorov vložíme
hmoždinky so skrutkami, pre
umývadlo inštalačnú sadu, ktorú
potom umývadlo ku stene
pripevníme.
2. Od označení skříně si odměříme kraje
závěsných plechů. Obkreslíme otvory
v plechu pro vyvrtání otvoru
do zdi.
SK
SK
UMYVADLOVÉ SKRÍŇKY – LX, KPS, KCP, 2KCP, KZP, KPP, 2KPP
1. Otvoríme zásuvku, zo spodnej
strany od seba odtlačíme dve
oranžovej spojky a zásuvku
pohodlne vytiahneme.
1. Skříňku přiložíme ke zdi na vámi
zvolené místo a na zeď označíme její
rohy.
4. Ako prvý nasadíme na pripravené skrutky či závesné profily
skrinku, ktorú za pomoci nastavovacích skrutiek na závesoch k
stene pritiahneme. Nad skrinku
umývadlo pripevníme inštalačnou
súpravou.
Nakoniec pripevníme skrinku
pomocou skrutek cez spojovaciu
lištu k stene.
1. Skrinku priložíme ku stene na vami
zvolené miesto a na stenu označíme
jej rohy.
2. Od označenia skrine si odmeriame
kraja závesných plechov. Obkreslíme
otvory v plechu pre vyvŕtanie otvoru do
steny.
4. Závesné plechy pripevníme do steny
za pomoci priložených skrutiek.
5. Skriňku zavesíme na pripravené závesné
plechy. Cez otvory v zadnej stene krížovým
skrutkovačom zrovnáme skrinku do roviny a
pritiahneme ju k stene. Do nastavovacích otvorov
inštalujeme okrúhle krytky.
11.
3. Odvŕtame vytvorené body.
Do vzniknutých otvorov vložíme hmoždinky.
CZ
SK
CZ
ZRCADLA – Z1, Z7, Z8
ZRKADLA – Z1, Z7, Z8
UMYVADLOVÉ SKŘÍŇKY – KPL, KA, 2KA, KNP, KCH, KDL
2. Umyvadlo se skříňkou přiložíme
ke stěně do vodorovné polohy,
označíme umyvadlo, závěsnou
kostku a otvory ve spoj. liště, které
jsou umístěny ve spodní části.
1. Zásuvku při otvírání
opatrně přizvedneme a
zásuvku vytáhneme.
3. Označené body odvrtáme a
do vzniklých otvorů vložíme
hmoždinky se šrouby, pro
umyvadlo instalační sadu,
kterou poté umyvadlo ke stěně
připevníme.
Na zrkadle si zo zadnej strany zmeriame rozteč dvoch horizontálnych závesov, ktorú následne tužkou prenesieme
na stenu. Na stene vyvŕtame otvory a do nich vložíme
hmoždinky, do ktorých následne nainštalujeme skoby.
Na takto pripravené skoby nasadíme zrkadlo.
Na zrcadle si ze zadní strany změříme rozteč dvou horizontálních závěsů, kterou následně tužkou přeneseme
na zeď. Na zdi vyvrtáme otvory, do otvorů vložíme
hmoždinky, do kterých následně nainstalujeme skoby.
Na takto připravené skoby nasadíme zrcadlo.
CZ
5. Pro nasazení zásuvky zasuneme pojezd na maximum,
na něj položíme zásuvku a zavřeme ji.
SK
ZRCADLA – Z9
ZRKADLA – Z9
SK
UMYVADLOVÉ SKRÍŇKY – KPL, KA, 2KA, KNP, KCH, KDL
2. Umývadlo so skrinkou priložíme
k stene do vodorovnej polohy,
označíme umývadlo, závesnou
kocku a otvory v spoj. lište, ktoré sú
umiestnené v spodnej časti.
1. Zásuvku pri otváraní
opatrne prizdvihneme a
zásuvku vytiahneme.
3. Označené body odvŕtame
a do vzniknutých otvorov vložíme hmoždinky so skrutkami,
pre umývadlo inštalačnú
sadu, ktorú potom umývadlo
ku stene pripevníme.
Podľa technického výkresu zrkadla tužkou prenesieme na
stenu rozteče pre vytvorenie otvorov. Otvory vyvŕtame a vložíme do nich hmoždinky, do ktorých následne nainštalujeme
skrutky. Na takto pripravené skrutky nasadíme zrkadlo.
Podle technického výkresu zrcadla, tužkou přeneseme na
zeď rozteče pro vytvoření otvorů.
Otvory vyvrtáme a vložíme do nich hmoždinky, do kterých
následně nainstalujeme šrouby.
Na takto připravené šrouby nasadíme zrcadlo.
10.
4. Jako první nasadíme na
připravené šrouby či závěsné profily
skříňku, kterou za pomoci
seřizovacích šroubů na závěsech
dotáhneme ke zdi.
Nad skříňku umyvadlo připevníme
instalační sadou. Nakonec skříňku
připevníme pomocí šroubů přes spojovací lištu ke zdi.
5. Pre nasadenie zásuvky vysunieme pojazd na maximum,
na neho položíme zásuvku a zavrieme ju.
3.
4. Ako prvý nasadíme na pripravené skrutky či závesné profily
skrinku, ktorú za pomoci nastavovacích skrutiek na závesoch k
stene pritiahneme. Nad skrinku
umývadlo pripevníme inštalačnou
súpravou.
Nakoniec pripevníme skrinku
pomocou skrutkek cez spojovaciu
lištu k stene.
CZ
CZ
UMYVADLOVÉ SKŘÍŇKY – LXAL, KPK, KCK, KZ, KL, KLASA
3. Jako první nasadíme na připravené šrouby či závěsné
profily skříňku, kterou za pomoci seřizovacích šroubů na
závěsech dotáhneme ke zdi.
Nad skříňku umyvadlo připevníme instalační sadou. Nakonec skříňku připevníme pomocí šroubů přes spojovací
lištu ke zdi. (u šíře 85 cm a více)
2. Skrinku priložíme k stene vo
vodorovnej polohe. Ceruzkou
vytvoríme na stene body pre vyvŕtanie otvorov pre hmoždinky.
3. Vyvŕtame otvory a do nich
vložíme pribalené hmoždinky.
4. Skrinku za pomoci skrutiek
pripevníme cez hornú lištu k
stene.
2. Skříňku přiložíme ke zdi ve
vodorovné poloze. Tužkou
přeneseme na zeď body pro
vyvrtání otvorů pro hmoždinky.
3. Vyvrtáme otvory a do nich
vložíme přibalené hmoždinky.
4. Skříňku za pomoci šroubů
připevníme přes horní lištu ke
stěně.
SK
ZRCADLOVÉ SKŘÍŇKY – Z5, Z6, ZP2
UMYVADLOVÉ SKRÍŇKY – LXAL, KPK, KCK, KZ, KL, KLASA
2. Označené body odvŕtame a
do vzniknutých otvorov vložíme
hmoždinky so skrutkami, pre
umývadlo inštalačnú sadu, ktorú
potom umývadlo ku stene pripevníme.
3. Ako prvý nasadíme na pripravené skrutky či závesné profily skrinku, ktorú za pomoci nastavovacích skrutiek na závesoch k stene pritiahneme. Nad skrinku umývadlo pripevníme
inštalačnou súpravou.
Nakoniec pripevníme skrinku pomocou skrutek cez
spojovaciu lištu k stene. (pri šírke 85 cm a viac)
4.
1. Vrtákom o ø 5mm vytvoríme do hornej spojovacej
lišty dva otvory pre priskrutkovanie galérky k stene.
1. Vrtákem o ø 5mm
vytvoříme do horní spojovací
lišty dva otvory pro
přišroubování galerky ke
stěně.
CZ
SK
1. Umývadlo so skrinkou
priložíme k stene do
vodorovnej polohy, označíme
umývadlo, závesnou kocku a
otvory v spoj. lište, ktoré sú
umiestnené v spodnej časti.
(pri šírke 85 cm a viac)
ZRKADLOVÉ SKŘÍŇKY – Z4, KLASA
ZRCADLOVÉ SKŘÍŇKY – Z4, KLASA
2. Označené body odvrtáme a do
vzniklých otvorů vložíme
hmoždinky se šrouby, pro
umyvadlo instalační sadu, kterou
poté umyvadlo ke stěně
připevníme.
1. Umyvadlo se skříňkou
přiložíme ke stěně do
vodorovné polohy, označíme
umyvadlo, závěsnou kostku
a otvory ve spoj. liště, které
jsou umístěny ve spodní
části. (u šíře 85 cm a více)
SK
ZRKADLOVÉ SKŘÍŇKY – Z5, Z6, ZP2
1. Galerku přiložíme ke zdi na vámi
zvolené místo a na zeď označíme její
rohy.
2. Od označených rohů si odměříme
kraje závěsných plechů. Obkreslíme
otvory v plechu pro vyvrtání otvoru do
zdi.
3. Odvrtáme vytvořené body.
Do vzniklých otvorů vložíme hmoždinky .
4. Šrouby připevníme závěsné profily
ke stěně.
5. Skříň zavěsíme na připravené
závěsné plechy.
Přes otvory v zadní stěně křížovým
šroubovákem srovnáme skříňku do roviny a přitáhneme ji ke zdi.
Do seřizovacích otvorů instalujeme
kulaté krytky.
9.
1. Galerku priložíme ku stene na vami
zvolené miesto a na stenu označíme jej
rohy.
2. Od označených rohov si odmeriame
kraja závesných plechov. Obkreslíme
otvory v plechu pre vyvŕtanie otvoru do
zdi.
3. Odvŕtame vytvorené body. Do
vzniknutých otvorov vložíme
hmoždinky.
4. Skrutkami pripevníme závesné
plechy ku stene.
5. Skriň zavesíme na pripravené
závesné plechy. Cez otvory v
zadnej stene krížovým skrutkovačom
zrovnáme skrinku do roviny a
pritiahneme ju k stene. Do
nastavovacích otvorov inštalujeme
okrúhle krytky.
CZ
CZ
DESKY – KG-GEO, KQ-QUATRO
SKŘÍŇKY – KQ
1. Zásuvku při otvírání opatrně
přizvedneme a zásuvku vytáhneme.
Skříňku přiložíme ke zdi na vámi zvolené
místo a na zeď označíme její rohy.
3. Odvrtáme vytvořené body.
Do vzniklých otvorů vložíme hmoždinky.
2. Od označení skříně si odměříme kraje
závěsných plechů. Obkreslíme otvory v plechu
pro vyvrtání otvoru do zdi.
4. Závěsné plechy připevníme do zdi
za pomoci přiložených vrutů.
6. Pro nasazení zásuvky zasuneme pojezd
na maximum,
na něj položíme zásuvku a zavřeme ji.
5. Skříň zavěsíme na připravené závěsné
plechy.
Přes otvory v zadní stěně křížovým šroubovákem
srovnáme skříňku do roviny a přitáhneme ji ke zdi.
Do seřizovacích otvorů instalujeme kulaté
krytky.
4. Dvěma šrouby (M6) seřídíme případnou
nerovnost desky.
Nakonec dvěma vruty s citem připevníme desku
ke konzolám.
3. Desku na připravené konzoly opatrně položíme.
SK
SK
DOSKY – KG-GEO, KQ-QUATRO
SKRÍŇKY - KQ
1. Zásuvku pri otváraní opatrne
prizdvihneme a zásuvku vytiahneme.
Skrinku priložíme ku stene na vami
zvolené miesto a na stenu označíme jej
rohy.
3. Odvŕtame vytvorené body.
Do vzniknutých otvorov vložíme
hmoždinky.
2. Konzoly přiložíme ke zdi do požadovaných roztečí
(viz. technický výkres dané desky).
Otvory pro šrouby označíme a odvrtáme.
Do děr vložíme hmoždinky a šrouby připevníme
konzoly ke zdi.
1. Desku přiložíme do požadovaného prostoru,
kde ji umístíme do roviny a tužkou označíme
spodní hranu na zeď.
2. Od označenie skrine si odmeriame kraja
závesných plechov. Obkreslíme otvory v plechu
pre vyvŕtanie otvoru do steny.
2. Konzoly priložíme ku stene do požadovaných roztečí
(viz.technický výkres danej dosky).
Otvory pre skrutky označíme a odvŕtame.
Do dier vložíme hmoždinky a skrutky pripevníme konzoly ku stene.
1. Dosku priložíme do požadovaného priestoru,
kde ju umiestnime do roviny a tužkou označíme
spodnú hranu na stenu.
4. Závesné plechy pripevníme do
steny za pomoci priložených skrutiek.
6. Pre nasadenie zásuvky zasunieme
pojazd na maximum, na neho položíme
zásuvku a zavrieme ju.
8.
5. Skriňu zavesíme na pripravené závesné plechy.
Cez otvory v zadnej stene krížovým skrutkovačom
zrovnáme skrinku do roviny a pritiahneme ju k
stene. Do nastavovacích otvorov inštalujeme
okrúhle krytky.
4. Dvoma skrutkami (M6) nastavíme prípadnú nerovnosť dosky. Nakoniec dvoma
skrutkami s citom pripevníme dosku ku konzolám.
3. Dosku na pripravené konzoly opatrne položíme.
5.
CZ
,
,,
CZ
DESKY – T-TOP
SKŘÍŇKY – PKG, PKGB
2. Konzoly přiložíme ke zdi do požadovaných roztečí
(viz. technický výkres dané desky).
Otvory pro šrouby označíme a odvrtáme.
Do děr vložíme hmoždinky a šrouby připevníme
konzoly ke zdi.
1. Desku přiložíme do požadovaného prostoru,
kde ji umístíme do roviny a tužkou označíme
spodní hranu na zeď.
4. Dvěma šrouby (M6) seřídíme případnou
nerovnost desky.
Nakonec dvěma vruty s citem připevníme
desku ke konzolám.
3. Desku na připravené konzoly opatrně položíme.
3. Skříňku bez zásuvky na připravené
konzoly opatrně nasadíme.
1. Otevřeme zásuvku, ze spodní strany od
sebe odtlačíme dvě oranžové spojky a
zásuvku pohodlně vytáhneme.
2. Spodní hranu vrchní desky přerýsujeme
na zeď.
2. Konzoly přiložíme ke zdi do
požadovaných roztečí (viz. technický výkres
dané desky).
Otvory pro šrouby označíme a odvrtáme.
Do děr vložíme hmoždinky a šrouby
připevníme konzoly ke zdi.
4. Dvěma šrouby (M6) seřídíme případnou
nerovnost skříňky.
Nakonec dvěma vruty s citem připevníme
skříňku ke konzolám.
5. Pro nasazení zásuvky vysuneme pojezd na
maximum,
na něj položíme zásuvku a zavřeme ji.
SK
SK
SKRÍŇKY – PKG, PKGB
DESKY – T-TOP
2. Konzoly priložíme ku stene do požadovaných roztečí
(viz.technický výkres danej dosky).
Otvory pre skrutky označíme a odvŕtame.
Do dier vložíme hmoždinky a skrutky pripevníme konzoly ku stene.
1. Dosku priložíme do požadovaného priestoru,
kde ju umiestnime do roviny a tužkou označíme
spodnú hranu na stenu.
4. Dvoma skrutkami (M6) nastavíme prípadnú nerovnosť dosky. Nakoniec dvoma
skrutkami s citom pripevníme dosku ku konzolám.
3. Dosku na pripravené konzoly opatrne položíme.
6.
3. Skrinku bez zásuvky na pripravené
konzoly opatrne nasadíme.
1. Otvoríme zásuvku, zo spodnej strany od
seba odtlačíme dve oranžovej spojky a
zásuvku pohodlne vytiahneme.
Spodnú hranu vrchnej dosky narysujeme na
stenu.
2. Konzoly priložíme ku stene do požadovaných roztečí (viz.technický výkres danej
skrínky).
Otvory pre skrutky označíme a odvŕtame.
Do dier vložíme hmoždinky a skrutky pripevníme konzoly ku stene.
4. Dvoma skrutkami (M6) nastavíme prípadnú nerovnosť dosky. Nakoniec dvoma
skrutkami s citom pripevníme skrinku ku
konzolám.
5. Pre nasadenie zásuvky vysunieme pojazd
na maximum, na neho položíme zásuvku a
zavrieme ju.
7.
Download

Montážní list