7/2014
novinky
Pneumatická sponkovačka
GTK40 – kód 221462
– Katalóg kovania 2014
– Zásuvkový systém Legrabox
– Sortiment odpadkových košov
– Novinky DTDL Egger ZOOM 2014
– Priama laminácia vo vysokom lesku
Pfleiderer
– Preglejky interiérové a vodovzdorné
... a veľa ďalšieho
Nový katalóg kovania!
Novinky v kovaní
Novinky v plošnom materiáli
úvod
Vážení zákazníci,
obchodní priatelia,
V to
tomt
mtoo vy
vyda
daní
ní new
ewsl
slet
ette
tera
ra na váás ča
čakaajú
opäťlen samé
mé čer
erst
stvé
tvé nov
ovin
inky
ky, a to ako
z pl
ploš
ošný
oš
ných
chma
mate
ma
teririr ál
te
á ov
o , tak z ko
kova
vani
nia.
a. Prvvá
p lovicaroka sa odohhrááva
po
vala
la v duc
uchu
hu prírípr
p av
pr
jedn
je
dnak
akak
aktu
tual
aliz
izov
ovan
anéh
ého
ho ka
kata
taló
lógu
gu kov
ovan
ania
ia
Démo
Dé
moss 20
2014
14, kt
ktor
orýý už je v di
dist
striribú
búci
ciii a veríríme,
že už s nímzažívate prvé skúsenosti
skúsenosti. A jednak
na poliplošných materiálov dochádza
k aktualizáciiponuky u našich najväčších
dodávateľovlaminovaných dosiek a pracovných
dosiek – Eggera Kronospan.
Niektorí z vás mali možnosť sa s tu uvedenými
novinkami zoznámiť na produktových školeniach
pre zákazníkov, ktoré prebiehali v mesiacoch
máj/jún na prevádzkach Žilina, Nitra a Košice.
Ak ste sa nezúčastnili, nesmúťte a prečítajte si
náš newsletter a už terazvám môžeme sľúbiť,
že podobný koncept chystámeaj na jesenné
mesiace. Ďakujeme za priazeň a prajeme krásne
letné dnia pokojnú dovolenku, či už sa chystáte
oddychovaťk moru alebo ju strávite v našej
krásnej krajine.
Marketingové oddelenie
Démos trade, a.s.
2
Produktové školenia
Novinky 2014
V mesiacoch máj a jún sme usporiadali pre zákazníkov tzv. produktové školenia
na novinky, ktorými sme sa pre tento rok rozhodli obohatiť ponuku. Na prevádzkach
v Nitre, Košiciach a Žiline a tiež v Česku v Prahe, Ostrave, Olomouci a Sokolniciach
sa zišlo v niekoľkých termínoch viac než 400 zákazníkov a mali možnosť
sa zoznámiť nielen s novinkami v ponuke Egger ZOOM a Kronospan Trends.
Jedným z hlavných bodov programu bol nový Katalóg kovania 2014, ktorý
vydávame opäť po 2 rokoch. Predstavené boli hlavné zmeny v katalógu –
od noviniek Blum, zaradenie sortimentu Hettich do katalógu až po úplne novú
skupinu, a to interiérové dverné kľučky Tulip.
Všetci účastníci seminára si katalóg odniesli so sebou a veríme, že získané
informácie im pomôžu v ďalšej práci. Nestihli ste, neboli ste?
Nevadí, máte tento newsletter a na jeseň sa môžete staviť zase.
úvod
Nechýba vám
niečo?
Nový katalóg
kovania Démos
Nový katalog
2014
kování 2014!
1040 stran
16 kapitol
Existujúce produktové rady sme rozšírilio
ďalšie nové položky (Blum Legrabox,
HettichArcitech, stolové podnože, posteľové
kovania, Sevroll Simple). Do katalógu sme
zaradilii aj kovanie Hettich, ktorému bol predtým
venovaný zvlášť zošit.
Viac pracujeme s návodmi, nákresmi,
technickými informáciami, ktoré vám
pomáhajúv práci s kovaním – teda katalóg nie
je lenobjednávkový zoznam, ale aj funkčná
pomôcka. A čo sa do katalógu nevošlo, tak
nájdetes pomocou QR kódov na internete.
Úplnou novinkouv produktoch Démos je rad
interiérových kľučiek, ktoré dopĺňajú kapitolu
úchytiek a vešiakovpod značkou Tulip. Je to
štartovacia ponukazákladných typov, ktoré by
sme chceli v druhejpolovici roka rozšíriť.
Tak to je len v stručnosti základné
predstavenie katalógu. Ak ho ešte nemáte,
tak si ho môžete vyžiadať na prevádzkach,
u obchodných manažérov alebo
pri objednávkena zákazníckom centre.
Ak vám viac vyhovuje elektronická forma,
tak ho nájdete aj na našich stránkach aleboaj
po prihlásení na portále Démos24Plus.
Tam tiež budeme katalóg aktualizovaťa
Katalóg si môžete
stiahnuť na našich
internetových
stránkach
www.demos-trade.com
objednacích
12000 obje
ednacích kódů
opravovať prípadné nájdené tlačové chyby,
ktoré sa nám, žiaľ, do tlače dostali. V sekcii
„Na stiahnutie“ na našom webe nájdetetiež
súpis týchto chýb, aby ste si mohliv katalógu
opraviť a byť si tak istí, že vaše objednávka bude
v poriadku.
Pre tých, čo sú zvyknutí pracovať
s listovacím katalógom a jeho prelinky na portál
Démos24Plus, máme dobrú správu, na tejto
verzii pracujeme a pre vás bude pripravená
v najbližších dňoch. Nájdete ju na portále
a odkaz na ňu bude aj v sekcii Na stiahnutie
na www.demos-trade.com.
jazykových
5 jazykový
ých mutací
20.500
Celkem 20
0.500 výtisků
úvod
Objednávkové
formuláre
– na žalúzie Rehau
– na hliníkové rámčeky
– na dverové kovanie Sevroll
– na hotové dvierka Senosan
– na LED pásiky
Aktuálne sú k dispozícii na našich stránkach (v sekcii
na stiahnutie) nové objednávkové formuláre na žalúzie
Rehau (rozšírenie profilov, skladových položiek, optimalizácia,
aktualizácia cien), nové formuláre pre objednávanie
alurámčekov (tie staré verzie už neprijímame) a nové
objednávkové formuláre na dverové kovanie Sevroll, ktoré
tiež boli doplnené o zmeny a novinky v súvislosti so zmenami
u dodávateľa a novým katalógom kovania.
SEKCIA
S
SE
IA
NA ST
STIAHN
STI
AHNUTI
AHN
UT E /
UTI
OBJ
O
BJEDN
ED
DNÁVK
ÁV OVÉ
ÁVK
OV
FORMUL
FOR
MUL
LÁRE
Novinkou sú objednávkové formuláre na hotové dvierka
Senosan. Nemusíte zložito počítať a optimalizovať – my to
urobíme za vás. Vyberiete si dekor, vyplníte rozmery, počty
dvierok, vŕtanie závesov hneď poznáte cenu – tá je jednotná
za m2. Objednávku pošlite na prevádzku a očakávajte hotovú
zákazku.
Chýba Vám
niektorý
z našich
vzorníkov?
Nielen nové klapkarty a katalóg kovania vám môže uľahčiť
prácu pri výbere sortimentu.
Katalóg plošných materiálov, šanon tesniacich líšt a soklov,
vzorkovník krytiek konfirmátov, vzorkovník fragranitov,
vzorkovník umelého kameňa GetaCore a mnoho iného
máme pre vás k dispozícii. Stačí si len vybrať a kód zadať
do objednávky.
K dispozícii na našich stránkach v sekcii Na stiahnutie /
Marketingová podpora alebo na portále Démos24Plus.
4
nábytkové kovanie
Sklo-sklo
To nie je skandovanie ani výraz radosti, ale opis
situácie, ktorú môžete aj vy riešiť. Dopyt
po skrinkách, kde ako korpus, tak aj dvierka sú
sklenené. Do dnešnýchdní sme nemali riešenie,
ale s novým katalógom satoto mení a teraz vám
dokážeme ponúknuť hneď dve.
Prvým z nich je riešenie firmy Blum. Použijete dnes
užklasický záves Cristallo (STR. 1.11, KÓDY 12100
A 12101) ak tomu špeciálnu podložku (STR. 1.11,
KÓD 224230). O nalepenie závesov a podložiek
je najlepšie požiadaťsklenára, ktorý s najväčšou
pravdepodobnosťou buderiešiť aj korpus a dvere.
Variant, kde nie je hrúbkaskla obmedzená
(samozrejme s ohľadom na nosnosťzávesov),
je bohužiaľ finančne pomerne náročná.
Záves Square
Kovanie Libra BS
Druhým variantom sú závesy Square
(STR. 1.53, KÓDY 225244 A 225245). Jedná
sa o obdobuzávesov DIZA na nevŕtané sklo.
Na rozdiel od hornéhoriešenie nie je potrebné
záves lepiť, ale diel prekorpus sa spojí pomocou
skrutky, a preto je nutné do skla vŕtať otvor
pr. 10 mm. Hrúbka skla je obmedzená na max
6,7 mm, na druhú stranucena výrobku je veľmi
priaznivá.
Zaveste to na klinec
Presnejšie na kovanie Libra H7 alebo BS. O čo
ide? Oboje sú kovania pre zavesenie spodných
skriniek. V prípade Libra H7 (STR. 1.43) skrinky menšie
(kúpeľňové alebo do obývacích stien), a to v dvoch
variantoch: samostatné kovanie pre zavesenie skriniek
s policou alebo klasickými dvierkami (bez rozdielu či
výklopné alebo horizontálne otvárané) a v kombinácii
s hliníkovým profilom pre variant so zásuvkami, kde
sa počíta s väčšou pákoupri plnom otvorení a je lepšie
kovania kotviť na viacerých miestach.
Výhodou kovania je nastavenie v 3 smeroch, nenápadný
vzhľad a vďaka plochému profilu uchytenie na bok, nie
jenutné pri použití zásuviek tieto krátiť alebo inak
špeciálneodsadzovať. Ako protikus k zaveseniu použite
závesnýplech 134966 (STR. 1.42).
Kovanie Libra BS (STR. 1.45) rovnako ako H7 slúžina
zavesenie spodných skriniek, tentoraz však oveľa
masívnejších. Je určené najmä pre zavesenie
kuchynských skriniek, kde sa počíta s vyššou záťažou.
Kovanie i profilsú oveľa masívnejšie. Dodávame ho
na objednávku v kompletnej sade na daný rozmer
korpusu. V katalógu nájdete vybrané 4 rozmery, ale nie
je problém sa dohodnúť podľa potreby. Kompletná sada
znamená: závesné kovanie, nakrátený alu profil, závesný
plech a všetky diely premontáž.
Bezúchytkové
otváranie
Trendom posledných rokov je tzv. bezúchytkové
otváranie klasických zásuviek aj výklopných dvierok.
Existuje celý rad mechanizmov od mechanických
po elektrinou ovládané, externých aj integrovaných.
Práve pre tento trend sme našu ponuku rozšírili
o piesty K-Push (STR. 1.39). Dva spôsoby montáže
(k zavŕtaniu a s adaptérom), dva konce piesta
(magnetický a s šošovkou), dve dĺžky (48 a 80 mm)
a 3 sily. Určite stojí za zmienku piest označený ako
Extra silný, ktorý si dokáže poradiť s naozaj veľkými
dverami.
5
nábytkové kovanie
Tento rok
v znamení zábavy
Po úspešnom zavedení novinky Legrand
(vstavané elektrozásuvky), prichádza na trh
novinka Blum – zásuvkový systém Legrabox
(STR. 2.11 – 2.14). Koncept mení pohľad
na dizajn zásuviek ála Tandembox, a to hneď
v niekoľkých ohľadoch. Vyššia nosnosť a stabilita
výsuvov (40 a 60 kg). Tenké hladké bočnice
pripomínajúce masív bez nadstavieb (reling,
zvýšené bočnice). Špeciálny profil dna, ktorý
je nutné po stranách frézovať podľa nákresu
na STR. 2.12. To je hlavná identifikácia konceptu
Legrabox.
V ponuke v štyroch
základných farbách:
– biela
– svetlá sivá
– tmavá šedá
– nerez (v špeciálnej úprave zabraňujúce
tvorenie odtlačkov po prstoch)
Základnú zásuvku tvorí 5 výšok bočníc N, M, K, C
a F. Vnútornú zásuvku je možné urobiť z dvochz
nich, a to M a C. Tiež výšky M a C sú dostupné
vo všetkých dĺžkach 270–600 mm (dlhšia nie jek
dispozícii). K zásuvkám Blum už tradične patrí
vnútorné delenie a Legrabox nie je výnimkou.
Systém Ambi-line nájdete na STRANÁCH
2.19 – 2.20.
Špecifickým prvkom tabuľky k správnemu
poskladaniu Legrabox sú oranžovo označené
kódy. Tak sú vyznačené položky, ktoré sú
v Démos trade a.s. na objednávku, ale majú
ich skladom v Blum Praha a teda sú pre vás
veľmi rýchlo dostupné. Fialovým kódom je
označený štandardne objednávkový tovar a platí
tu určitá doba dodania a minimálne množstvo
pre objednávku (nutné sa vždy informovať).
Sady Antaro – rozšírenie ponuky
V minulosti sme pre vás pripravili sady TBX plus, v ktorých bolo nabalené všetko potrebné
pre nakovanie zásuvky (okrem dna a chrbta). Tento trend sme pri prechode z TBX plus na Antaro
zachovali a ešte podporili rozšírením o ďalšie rozmery. Naďalej nájdete v ponuke 450 a 500
vo výške M a D, ale aj ostatné rozmery, 270 mm počnúc až do 650 mm. Druhou zmenou je,
že vo vnútri balenia už nenájdete čelné kovania. Dôvod je zrejmý, chceme šetriť váš rozpočet
a nenútiť vás vyhadzovať diel, ktorý nepoužijete. Čelné kovanie na vrut pre tých, ktorí používajú
insertu, a naopak, alebo pre oba tábory, čelné kovania vo chvíli, keď ide o vnútorné zásuvky.
Veríme, že tento krok uvítate.
Pripomíname, že od 30. 6. 2014 už nebude možné
objednať a dodať práve TBX plus ktorý, bude
dopredaný. Nezmeškajte prestup.
6
Mechanický
číslicový zámok
Lehmann typ 57
Film Tandembox
Antaro
4 znaky pre
kódovanie, teda
9999 kombinácií
jednoduché
nastavenie či
zmena kódu.
STRANA 3.29
nábytkové kovanie
Malena
Portos
Úchytky
Ako nové sme do sortimentu zaradili:
Rustikálne úchytky – staromosadz a starocín,
popraskaný porcelán, maľovaný motív (4.100,
4.108–109)
Malena: úchytka hrúbky len
9 mm, teda vhodná pre posuvné
interiérové dvere z hr. 18 mm.
Portos: úchytka pre montáž do hrany
dverného krídla posuvných interiérových
dverí, slúži k vysunutiu týchto dverí
zo stavebného puzdra.
Detské plastové úchytky – z mäkčeného
i tvrdého plastu (4.116–4.122)
Vešiaky Petros a Carlos (S. 4.130 A 4.131) –
Zadná montáž, pohľadovo čisté riešenie
Dverové
kľučky
– nové v sortimente, pod značkou Tulip
– jedná sa o uvádzaciu štartovaciu ponuku
niekoľkých typov zo zliatiny zinok-hliník
v kvalitnej povrchovej úprave.
V druhej polovici roka budeme ponuku rozširovať
o ďalšie aj štítkové verzie
KAPITOLA 16
Novinka v katalógu! Kapitola 16.
7
nábytkové kovanie
Posuvné dvere
s tlmením
aj na 120 kg
Sady Silent
so zníženou
hlučnosťou
Novinkou v ponuke je sada kovania na interiérové
dvere s nosnosťou 120 kg, vybavenú vzduchovým
tlmením. Použitie sady je podmienené minimálnou
šírkou krídla 1094 mm.
Skladom je taktiež inovované kovanie Sisco Silent,
konštruované s ohľadom na čo najmenšiu hlučnosť
chodu. Výhodou je tiež možnosť doplniť tlmenieaj
dodatočne. Verzia Filo má výrazne znížený odstup
medzi vedením a krídlom – iba 8 mm.
STRANA 5.3-4
Master a Faworyt
Ďalšie rozšírenie sortimentu úchytových profilov
rešpektuje módne hranaté trendy. Master umožňuje
zhotoviť krídla s výškou 3 m, je nutné použiť vedenie
Comfort.
STRANY: Master (5.49) a Faworyt (5.58)
STRANA 5.12
Polo
Fala
Libra
Focus
Nová rada Simple
Zmena kódov vozíkov
Cenovo výhodná rada Simple používa odlišný typ
vedenia. K dispozícii sú 2 úchytové profily pre výplne
hr. 10 mm / sklo a jeden profil pre výplne 18 mm.
U verzie pre výplň 18 mm (Libra) je pri použití
rámového systému sklenená výplň zaklinovaná a nie
je nutné ju lepiť na lamino, silikónom do profilu ani
používať tesnenie. Pri tejto príležitosti upozorňujeme
na potrebu zabezpečenia sklenených výplní proti
rozbitiu, v ponuke nájdete potrebné ochranné fólie.
v súvislosti s vydaním nového katalógu DÉMOS 2014
došlo k zmene kódov a balenia u niektorých vozíkov
pre systémy vstavaných skríň.
Pre uľahčenie objednávania je k dispozícii nový
objednávkový formulár, ktorý nájdete na www.demostrade.sk, sekcie k stiahnutiu / objednávkové formuláre.
Niektoré už objednané vozíky preto môžete dostať
pod novými kódmi.
Vo formulári nájdete nové kódy vozíkov a obsahuje tiež
ďalšie novinky a vylepšenia.
Madlo Polo a madlo Fala (5.51) a Madlo Libra
a madlo Focus (5.67)
8
nábytkové kovanie
Chcelo to zmenu
posunúť celý mechanizmus do strany a vysunúť
aj koše vnútorné.
Povedali sme si a urobili ju. Vybrali sme, oslovili
a začali spoluprácu s novým dodávateľom drôteného
programupod značkou Strong (STR. 6.3 – 6.9). Vďaka
nemu je naša ponuka komplexnejšia, plnšia a iste
vás oveľalepšie osloví. Radi by sme vás upozornili
na niektorézaujímavé zmeny.
Uložené predmety sú tak oveľa lepšie dostupnénež
u bežného riešenia (KÓD 229369). V oboch prípadoch
sa bavíme o pravo-ľavom použití, opäť ľahká voľba pri
objednaní. Zaujímavým výrobkomje tiež určite spodný
kôš (STR. 6.8, KÓD 229368) do ktorého je možné
uložiť najrôznejšie predmety (nože, fľaše, upratovacie
prostriedky atď.).
Potravinová skriňa pod jedným kódom. Objednanie
je oveľa ľahšie. Stačí zadať 1 kód a hotovo.
Do dielnevám potom prídu dve krabice. V jednej rám
s výsuvmia čelným kovaním a v tej druhej sada košov.
Druhou novinkou je rohové riešenie (STR. 6.5, KÓD
229370), kedy po vysunutí predných košov možno
Mnohí z vás iste uvítajú veľmi lacnú variantu košapre
150 mm korpus (STR. 6.7, KÓD 229362).
Všetky výrobky v ponuke drôteného programu Strong,
ktoré sa otvárajú a zatvárajú, sú vybavené tlmením
ako samozrejmou súčasťou.
Montážní návod
na Convoy Lavido
Konvoj noviniek Kesseböhmer
Čo nové u Kesseböhmer? Málo toho nie je. Firma
povestná kvalitou svojich výrobkov, ľahkosťou
spracovania a pohľadom do budúcnosti nespía
zaraďuje do svojej ponuky stále niečo nové.
Párpríkladov:
Potravinová skriňa Convoy LaVida (STR. 6.15).
Klasická potravinová skriňa (napr. Convoy Centro,
Dispensa) trpíjedným nedostatkom. Tým je možnosť
prístupu len z dvoch strán. A toto úskalie rieši práve
LaVida. Za klasicky otváranými dvierkami sa skrýva
mechanizmus s policami, ktoré sa tvária ako vnútorné
zásuvky.
Tento mechanizmus nie je s dvierkami spojený
a je na užívateľovi, či si bude chcieť skriňu vytiahnuť
(ponúka sa aj elektrickyovládané otváranie eTouch)
alebo stačí čokoľvek vybrať aj bez vytiahnutia
mechanizmu. Ale práve po jeho vysunutí saukáže hlavná
výhoda systému, a to prístup z troch strán.
K tomu tlmenie pri plnom otvorení a možnosť
posúvaťpolice po milimetroch po dĺžke rámu – a máme
tuperfektný výrobok pre každý priestor.
Cooking agent
je kôš do spodných skriniek (STR. 6.26, KÓDY
231353 A 231354). Buď na montáž ako vnútorná
alebo druhá verzia – čelný výsuv s uchytením
na dvierka. Kombináciou plastových misiek
a drôtených ohrádok je tento kôš skutočne
multifunkčný. Umožňuje uložiť veľké množstvo
rôznych prvkov, a to v spojení s výhodnou cenou.
Na takú u výrobkov Kesseböhmer nie ste zvyknutí.
A to nie je všetko. Pozrite na kapitolu 6 na skupinu
Kesseböhmer a na ostatné novinky a zmeny.
9
nábytkové kovanie
VIBO – riešenie v každej situácii
Talianska firma VIBO predstavila na minuloročnom
veľtrhu Interzum veľmi zaujímavý výrobok. Jedná
sa o... a práve tu narazíme na drobný problém. Ako
ho popísať pár slovami.
Výrobok sa predáva v troch prevedeniach:
ako klasická potravinová skriňa s policami
ako vinotéka pre uloženie až 20-tich fliaš
ako úložný priestor pre upratovacie prostriedky
Jedná sa o výrobok, ktorý výškou zapadá do hodnotenia
potravinová skriňa, ale šírkou je určený pre korpus
150 mm široký. Najlepšie je teda hľadať pod názvom Slim
(anglicky štíhly) (STR. 6.39).
Oproti tomu systém MAXI spĺňa jednoznačne všetky
kritériá pre označenie potravinová skriňa. Funguje
na podobnom princípe ako tu v letáku spomínaný Convoy
LaVida s tým rozdielom, že skriňa sa vysúva už pri otváraní
dverí. Pod vyššie zmienenými kódy je ukryté všetko
pre montáž a kompletizáciu. Teda rám, výsuvy a sada
košov. Ak si prejdete kapitolu 6 a časť venovanú výrobkom
VIBO, bude vám jasné, že firma VIBO má naozaj riešenie
pre každú situáciu.
(STR. 6.33, KÓDY 231674 A 231675)
Spojovacie kovanie
spiral Lock
Flipper, PK2,
Unico
Pri potrebe pevného spojenia (typicky postele, stoly
apod.) využite novinku v ponuke – Spiral Lock.
Trendom pri upevňovaní políc je rešpektovanie normy
EN4749/05. Ponúkané policové podpery spĺňajú túto
normu, prispievajú k tuhosti korpusu a zabraňujú
strhnutiu či nadvihnutiu police. Samozrejmosťou
je aj jednoduchá montáž a prípadné jednoduché
prestavanie podľa potreby.
Púzdro s priemerom 35 mm je konštruované
pre veľké zaťaženie. Výhodou je aj rýchlosť spojenia,
je možné použiť aj aku skrutkovač.
STRANA 7.21
10
STR. (7.22) FLIPPER A UNICO (7.26)
Kolieska
Nový rad dizajnových koliesok Tente
– Kvalita značkových koliesok
– Jedinečný dizajn
– Vstavaná výška 74 mm
– Veľmi obľúbené koliesko v projektoch
a u architektov STRANA 8.29 – 30
Renovované kolieska: Veľmi obľúbený typ
kolieska bol technicky upravený pre lepšiu
funkčnosť – zväčšením čapu na 10 mm priemeru
a zosilnením plotničky až na 2,5 mm. Navyše rada
rozšírená o nový priemer – teraz 60 mm a 70 mm
STRANA 8.24
Kompletne upravený sortiment odpadkových košov – tzv sorterov.
Modely až do kapacity 85 litrov v niekoľkých typoch prevedení.
nábytkové kovanie
Sortery
Concept 560
Sortery
LINEA 580
Sortery
LINEA 500
– pre umiestnenie do zásuviek s dutou bočnicou
– automatické veko
– kapacita až 84 l
– integrované výsuvy
– automatické veko
– kapacita až 85 l
STRANA 9.55 – 57
STRANA 9.58
–
–
–
–
–
–
určené pre skrinky s dvierkami
plne automatizovaný systém výsuvu
ýsuvu
od 450 mm šírka korpusu
automatické veko
jednoduchá montáž
objem 21 + 21 l
STRANA 9.59A
Sortery
LINEA 222
– Jednoduchý systém pre vloženie do skrinky
s dvierkami
– Automatické veko
– Celovýsuvy
– Ručné otváranie
– Až 40 l nádoby
(alebo 2 × 21 l)
Sortery
PREMIERE
Sortery
SISTEMA
– Moderný atraktívny dizajn
– Výška 295 a 235 mm
– Je možné osadiť automatickým vekom
– Dve výšky 300 a 250mm
250 mm
STRANA 9.65 – 66
STRANA
A 9.67 – 68
STRANA 9.61
11
nábytkové kovanie
Protišmykové podložky AGO-Systém
Svetlá
AGO-Systém sú protišmykové podložky, charakteristické svojou funkčnou plochou a vysokou protišmykovou
odolnosťou. Zabezpečia, aby predmety položené v zásuvke zostali na svojom mieste. Tieto podložky sú štandardne
dodávané ako dosky hr. 1,5 mm vo formáte 2100 × 500 mm.
RGB LED pásiky umožňujú nastaviť farbu svetla podľa
požiadavky alebo momentálnej nálady. Pri riešení
tejto požiadavky je okrem príslušného LED pásiku
nutné využiť RGB ovládač, ktorý má diaľkový ovládač,
ktorým sa nastavuje požadovaná farba svetla.
V ponuke nájdete jednoduchší, IR ovládač, u ktorého
je nutné zabezpečiť viditeľnosť medzi diaľkovým
ovládačom a čidlom jednotky a ďalej rádiový ovládač,
ktorý má väčší dosah a nezáleží na viditeľnosti. Obe
riešenia využívajú k napájaniu transformátory, bežne
používané pre štandardné LED pásiky. STRANA 10.24
Výhody pevného prevedenia týchto podložiek:
– jednoduché formátovanie na požadovaný rozmer
– bez nutnosti lepenia na podkladový materiál (nedochádza ku zvlneniu)
– výrazne vyššie protišmykové a tlmiace vlastnosti pri dopade na podložku
STRANA 9.48
LED profily
STRANA 10.29–10.34
Jednoznačný trend je využívanie LED
pásikov s ich vysokou flexibilitou. Pri použití
LED pásikov odporúčame využiť niektorý
zo širokej ponuky LED profilov.
Zabezpečíte tak chladenie LED pásika
a výrazne tak predĺžite bezproblémovú
prevádzku.
Novinkou v ponuke sú profily v čiernej a bielej
farbe a ďalšie nové profily pre najrôznejšie
použitie.
Mimo iného môžete zhotoviť osvetlené
pou
šatníkové
tyče, v spojení s mechanickým alebo
šatn
elektronickým
spínačom elegantné a pritom
elek
jednoduché
riešenie.
j dn
je
Ďalšie
Ďalš profily sú vhodné pre osvetlenie políc,
schodísk,
pre zabudovanie do sadrokartónu
sch
apod.
apo
Pod
Podarilo
sa nám zaistiť najpredávanejšie LED
profily SURFACE, GROOVE a CORNER v dĺžke 3 m.
Všetky
Všet v striebornom eloxe.
STRANY: (10.29 – 10.30)
STR
profil
12
krytky
naklapávacie
dĺžka
dĺžk
SURFACE GROOVE CORNER mliečna
priesvitná
3m
244328
244352
233553
244329
233554
nábytkové kovanie
Kancelárske
podnože Mila Design
Nový výrobca v ponuke Démos – Mila Design.
Ponúka kompletný sortiment v oblasti podnoží –
od lacných základných modelov až po sofistikované
riešenie kancelárskych stolov. V ponuke v niekoľkých
farebných úpravách a s možnosťou individuálnych
úprav podľa želania klienta. Jednoduchý a funkčný
dizajn u základných modelov. Dizajnovo nové riešenie
v konštrukciách z profilov. Jedinečné riešenie
kombinácie Chróm + RAL farba
Rad ECO ST201S
Podnože ST201S
Podnože ST227
– základný typ podnože
– kombinácia len s lubom
– výplň s DTDL
– výhodná cena
– kombinácia s kanálmi či lubom
– zváraná verzie vrátane krytu
– výhodná cena
– moderný typ podnože
– vrátane výškovo nastaviteľné verzie
– robustná konštrukcia
– farebné kombinácie s chrómom
– pevné aj nastaviteľné kanály
STRANA 11.45
STRANA 11.21 / skladem: 217625 a 218756
STRANA 11.26 / skladem: 219306
Rad Mobi-Q
Rad Quantum
Rad rámových konštrukcií
– nohy z profilov 50 × 50 alebo 60 × 30 mm
– „plávajúca“ doska
– hĺbky 600–1600 mm
– dizajnové podnože
– dĺžky stolov až 2400 mm
– hĺbky 600–1600 mm
– kombinácia s chrómom
– rôzne typy nôh
– kovové luby rôznych dĺžok
– zaujímavá cena
– pevná konštrukcia
STRANA 11.40
STRANA 11.41
600 mm
800 mm
strieborná antracit
229305 229301
229315 229311
Priaznivá cena! STRANA 11.33
13
nábytkové kovanie
Versapad
VERSAPAD
–
–
–
–
1× 220V, 1× RJ45, 1× USB – nerez, biela, čierna
plastové telo
umiestnenie do otvoru ø 80 mm
zaujímavá cena
STRANA 11.49
VERSATURN
– elektricky ovládané otáčanie zásuvkového modulu
– 2× 220V, 1× USB, 1× HDMI
– kovové telo (hliník)
STRANA 11.50
Versaturn
VERSAFLAP
–
–
–
–
kompletný systém pre zabudovanie
priechodky z eloxovaného hliníka
rozmery 240 × 120 alebo 320 × 120 mm
vybavenie 230V, RJ45, HDMI
STRANA 11.51
VERSALUX
– stĺpový model elektrozásuvky
– dizajnový krúžok pre zabudovanie
do pracovnej dosky s integrovaným
LED osvetlením
– vhodný pre použitie do kuchýň IP54!
STRANA 11.55
LEGRAND
–
–
–
–
14
tlmené otváranie
vybavenie 230V, RJ45, HDMI, VGA
nerez, čierna, biela, hliník
skompletizovaný systém
Versaled
Versaflap
nábytkové kovanie
Video k produktu
CLIMBER DE
LUDEWIG
Žalúzie FRAME4
(sety)
Zásuvkové
a dvierkové profily
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
Na posledných veľtrhoch boli zásuvkové a dverové
profily jedny zo základných prvkov modernej kuchyne
sklenené lamelové rolety
plne elektricky ovládateľné
aktivácia pomocou dotykového senzoru
6 farebných variantov žalúzií
dodanie ako kompletná skrinka
korpus v bielom lesku alebo nereze
nový vodiaci systém frame 4
mizne rámový efekt (iba 4 mm)
dizajnovo čistejší vzhľad
lamely 25 mm
hliníkové a nerezové prevedenie
– rozšírenie o imitáciu nerezu
– nové plastové koncovky
STRANA 13.3-5
STRANA 12.9
STRANA 12.5-6
Posteľové kovania
pre plynové piesty
JEDNODUCHÁ
POSTEĽ S PRIEČNYM
OTVÁRANÍM
JEDNODUCHÁ
POSTEĽ S POZDĹŽNYM
OTVÁRANÍM
– kvalitné riešenie posteľových zdvihákov
– sada obsahuje pár posteľových zdvihákov
a kvapalinoplynové piesty
– pre kompletnosť je potrebné objednať 2 kusy
plynových piestov podľa potreby
STRANA 15.5
15
nábytkové kovanie
Innotech
IINNOTECH
NNOTECH
A ARCITECH
Systémy zásuviek Hettich
Oba systémy zásuviek s dvojitými oceľovými
bočnicami InnoTech a ArciTech zaručujú vďaka
stavebnicovej koncepcii hospodárnu výrobu
a nízke náklady na skladovanie a logistiku.
Výrobca nábytku ocení jednoduchú montáž
a precízne nastavenie.
InnoTech a ArciTech sa uplatňujú najmä
v kuchyniach a kúpeľniach, stále viac však
stúpa záujem výrobcov nábytku do obývacích
izieb a spální. Pretože sú požiadavky
koncových zákazníkov rozmanité, výrobcovia
svoje kuchyne a nábytok diferencujú. Vďaka
radám InnoTech a ArciTech má Hettich správny
zásuvkový systém pre každé želanie zákazníka
a pre každý segment trhu.
Mont
Mo
Mont
ntáž
ážnny
áž
ny návvodd
InnoTech
Zásuvkový systém InnoTech sa úspešne
osvedčuje na trhoch celého sveta.
Platforma InnoTech ponúka rôzne varianty
zásuviek. Použitím rôznych výsuvov
Quadro, od čiastočného výsuvu bez tlmenia
až po plnovýsuv s tlmením Silent System
alebo s Push to open, rovnako ako rôznych
dizajnových prvkov sa dosahuje odlíšenie
funkčnosti a dizajnu nábytku – to všetko
na základe jedného prevedenia boku zásuvky.
InnoTech splní každé želanie týkajúce sa
organizácie úložného priestoru, pretože
pre každú situáciu existuje vhodné riešenie.
Zásuvka InnoTech na čiastočnom výsuvu
Quadro je cenovo ideálna pre vstup do sveta
špičkových zásuvkových systémov s dvojitými
oceľovými bokmi.
Arcitech
Moont
M
ont
n áž
ážnyy návod
ážny
ávod
áv
ArciTech
Zásuvkový systém ArciTech sa vyznačuje
jedinečným komfortným pohybom
a mimoriadnou stabilitou. Plnovýsuv Actro
s prizmovým profilom udivuje ľahkým
a hladkým chodom. Nosnosť zásuvky ArciTech
40, 60 a 80 kg vyhovie všetkým požiadavkám.
Široký sortiment s jednou základnou
platformou zahŕňa 2 výšky oceľových bokov
v striebornej, bielej, antracitovej farbe
a z nerezu, doplnené o chrbát v 6 výškach.
Pre kuchyne najvyššej kvality sú v sortimente
boky výšky 126 mm s DesignSide zo skla alebo
Topside.
16
nábytkové kovanie
TopLine XL
KOMFORTNÉ
K
OMFORTNÉ
POSUVNÉ DVERE
PRE VŠETKÝCH
Hettich predstavuje produkty série TopLine
Mont
Mo
nttáž
ážnny návvoodd
Kovanie pre posuvné dvere TopLine XL dopĺňa sortiment
radu TopLine, ktorého súčasťou sú tiež modely TopLine M
a TopLine L. Pre rôzne veľké a ťažké posuvné dvere sa tak
ponúka vhodné kovanie, ktoré spĺňa najvyššie požiadavky
na kvalitu, komfort a funkčnosť.
TopLine XL: Dizajn a komfort
TopLine L
M nt
Mo
ntáážžnnyy náv
ávod
odd
Maximálny komfort pri používaní a montáži zaručuje nové
kovanie pre posuvné dvere TopLine XL, ktoré je dimenzované
pre dvere hmotnosti až 80 kg. Posuvné dvere s týmto
kovaním sa pohybujú s presvedčivou ľahkosťou. Ďalšou
výhodou je použitie Silent System pre tiché zatváranie
dverí a maximálny komfort. Výrobcovia nábytku profitujú
z flexibility systému TopLine XL, ktorý umožňuje použitie
dverí z plného materiálu hrúbky 16 mm až 50 mm alebo
s rámovou konštrukciou. Nenápadné nosné a vodiace profily
sa harmonicky integrujú do nábytku ľubovoľného dizajnu.
Vodiaci profil sa montuje skryto pod dno korpusu. TopLine
XL poskytuje maximálnu voľnosť v dizajne takisto pri použití
úchytiek, pretože predsadenie dverí sa dá nastaviť, takže
poloha úchytky nie je fixne predpísaná. Tiež naloženie dverí
na boku korpusu sa dá nastaviť, a to pomocou koncového
dorazu, ktorý sa umiestni na potrebné miesto v nosnom
profile. Montáž je jednoduchá a výškové nastavenie je
jednoduché: nastavovací prvok vo vozíku je dobre prístupný
zo strany. Tiež sa zjednodušilo zavesenie dverí: dvere
stačí zavesiť na nosný profil, dolné vodiace prvky potom
samočinne zapadnú do vodiaceho profilu. Nový systém je
vhodný pre veľké skrine s ťažkými dverami. Minimálna výška
spodnej hrany dverí nad podlahou je 2 cm.
TopLine L: Flexibilný a variabilný
TopLine M
Moont
M
ntážžnyy náávvodd
ntáž
Kovanie TopLine L spĺňa všetky požiadavky na funkciu
a dizajn moderných posuvných dverí. Presviedča
jednoduchou montážou, jednoduchým výškovým nastavením
a pohodlným každodenným používaním. TopLine L ponúka
vynikajúci chod dverí hmotnosti až 50 kg. Solídny materiál
zaručuje dlhú životnosť a precíznu funkciu kovania. Systém
možno použiť pre posuvné dvere hrúbky od 16 mm
do 40 mm a to s 2 alebo 3 krídlami. Prvky systému pre plné
dvere a pre dvere s rámovou konštrukcií sú identické.
Mimoriadne pohodlné nastavenie výšky sa vykonáva
na zavesených dverách bez nutnosti povoľovať skrutky
horných vozíkov. V kombinácii s tlmením Silent System spĺňa
TopLine L tie najvyššie požiadavky na komfort.
TopLine M: Dizajnová rozmanitosť
Systém kovania pre šatníkové skrine s naloženými
posuvnými dverami hmotnosťou až 35 kg ponúka výrobcom
nábytku možnosť montáže posuvných dverí na korpus, ktorý
bol pôvodne konštruovaný pre otváravé dvere na závesoch.
Toto sa dosahuje použitím korpusových líšt.
17
plošné materiály
Priama laminácia
vo vysokom lesku
a hlbokom matu
Rozmer dosky: 2800/2100 mm
244416 MDFL SE2 HG Biela 10 mm
131934 DTDL SE2 HG Biela 18 mm
182178* DTDL SE2 ML Biela 10 mm
180797 DTDL SE2 ML Biela 18 mm
182179* DTDL U130 ML Piesková 10 mm
182182* DTDL U130 ML Piesková 18 mm
182181* DTDL U184 ML Krémová 10 mm
DTDL Bučina
182184 DTDL U184 ML Krémová 18 mm
182180* DTDL U133 ML Kremičitá 10 mm
182183 DTDL U133 ML Kremičitá 18 mm
80 položiek DTDL
vŰ18 mm SKLADOM!
223820 DTDL U1306 HG Magnolia 18 mm
244414 DTDL U1349 HG Karamel 18 mm
244415 DTDL U031 HG Bordó 18 mm
152864 DTDL U007 HG Čierna 18 mm
244417 MDFL U007 HG Čierna 10 mm
198392* DTDL U007 ML Čierna 18 mm
Skladom Nitra, Košice, Bratislava
skladom na všetkých skladoch
Dosky potiahnuté
laminátom
Rozmer dosky: 2800/2070 mm
5194 Dub Truffel
236095* DTL U1027 HG Biela 18,6 mm
236097* DTL U1667 HG Oranžová 18,6 mm
236096* DTL U1579 HG Žltá 18,6 mm
236098* DTL U1349 HG Karamel 18,6 mm
5497 Dub hrčatý
236099 DTL U1193 HG Cuando 18,6 mm
236100* DTL U182 HG Hnedá 18,6 mm
67268 DTL SE2 HG Biela 18,6 mm
HG... vysoký lesk, ML... hlboký mat, DTL... doska potiahnutá laminátom, MDFL... MDF doska laminovaná, DTDL... drevotriesková doska laminovaná
– Rozšírenie skladovej kolekcie – aktuálne
skladom v Démose 80 dekorov
– Skladom aj v Košiciach
– Ku všetkým dekorom sú dostupné aj hrany
– Kompletný dodací poriadok aj so základnými
predajnými cenami nájdete na našich
stránkach Na stiahnutie alebo pod týmto QR
kódom:
Pfleiderer
Skladová kolekcia
2014/15
SE2
DTDL
MDF
DTL
U007
DTDL
MDF
DTL
U027
DTL
U031
DTDL
U054
DTL
U1027
DTL
U110
DTL
U1193
DTL
U130
DTDL
U1306
DTDL
U133
DTDL
U1349
DTDL
DTL
U141
DTL
U1579
DTL
U1667
DTL
U182
DTL
U184
DTDL
U197
DTL
U506
DTL
U508
DTL
146962* DTL U197 HG Ivory 18,6 mm
5521 Dub Santana tmavý
67242* DTL U027 HG Červená 18,6 mm
67241* DTL U054 HG Burgund 18,6 mm
67206* DTL U141 HG Fialová orchidea 18,6 mm
67244* DTL U110 HG Zelená iguana 18,6 mm
5525 Brest
67212* DTL U508 HG Metalíza šedá 18,6 mm
69332* DTL U506 HG Metalíza antracit 18,6 mm
68722 DTL U007 HG Čierna 18,6 mm
* dodanie z ČR
18
plošné materiály
V Démose skladom celá kolekcia DTDL
vrátane všetkých noviniek 2014!
Kompletná kolekcia DTDL Egger ZOOM
v Démose SKLADOM
Vrátane rozšírenia ZOOM +
Vrátane noviniek 2014
Všetky hrany k dekorom skladom
v Bratislave, Prahe a v Ostrave
Dodávka od 1 ks bez príplatkov!
Novinky ZOOM sú v znamení novej
generácie povrchov. Dokonalé reprodukcie.
Úplne nové poňatie dekorov a povrchov.
20 nových dekorov v 7 štruktúrach inšpiruje
k úplne novým priestorovým a objektovým
inscenáciám
150 položiek
DTDL v 18 mm
SKLADOM!
Nové elegantné
štruktúry EGGER
ST26 Painted Woood: Umelecká a prírodnáá
ST27
ST
27E
7E FFeeel
e wo
wood
odd Elegance: Ľahká a elegaantná
SSTT28 Feellw
lwoo
lwoo
ood Nature: Autentická a rýd
ý za
STT299 Feelw
woodd Ambiance: Honosná a vvkkus
usná
ST366 Brushhed Wood:
oo Hmatateľná a hoodn
dnootná
ST877 Ceramic: Výýra
ST87
razná a faze
zeeto
tová
vá
ST9 Perfect Matt: Jeemná
mná a ša
mn
šarm
rman
rm
antn
an
tnáá
tn
H1796 ST27 / ST9
Tortona prírodná
H1793 ST27 / ST9
Tortona láva
H3309 ST28 / ST9
Dub Gladstone pieskovy
H3326 ST28 / ST9
Dub Gladstone šedobéžový
H3325 ST28 / ST9
Dub Gladstone tabakový
H3760 ST29 / ST9
Brest Cape biely
H3766 ST29
Brest Cape tmavohnedý
W1000 ST26
Biela premium
U727 ST26
Kamenná šedá
H1377 ST36
Dub Orleans pieskovy
H1379 ST36
Dub Orleans hnedý
H1486 ST36
Borovica Jackson
H3420 ST36
Borovica Thermo
H1250 ST36
Jaseň Navarra
H3344 ST36
Dub Highline
Skladom aj ako PD
Skladom aj ako PD
F310 ST87
Ceramic hrdzavý
F311 ST87
Ceramic antracitový
U702 ST9
Kašmír
U748 ST9
Hľuzovková
U343 ST9
Víno
19
plošné materiály
Dyhované
dosky
Europlac
Ponúkame dyhované drevotrieskové dosky
aj MDF dosky od nášho dodávateľa, firmy
Europlac. Viac nájdete v prehľade skladových
položiek.
Zároveň pripomíname, že je možné objednať
aj špeciálne produkty Europlacu:
– Kolekciu Rustika – rôzne povrchovo
upravené duby
– a kolekciu Indewo – digitálnu tlač na dýhe
Podrobnosti nájdete na našich www stránkach
231829 DTDD Breza krájaná štandard A/B 2800/2070/19mm S*
231827 DTDD Buk parený štandard A/B 2800/2070/19mm S
231083 DTDD Dub eur. radiál štandard A/B 2800/2070/19mm S
231830 DTDD Jaseň štandard A/B 2800/2070/19mm S*
231828 DTDD Orech am. štandard A/B 2800/2070/19mm S
224124 DTDD Čerešňa am. štandard A/B 2800/2070/19mm S*
232017 MDFD Buk parený štandard A/B 2800/2070/4mm S*
220781 MDFD Buk parený štandard A/B 2800/2070/19mm S*
231832 MDFD Buk parený štandard A/B 2800/2070/26mm S*
231067 MDFD Buk parený štandard A/A 2050/1850/41mm S*
232016 MDFD Dub eur. radiál štandard A/B 2800/2070/4mm S*
231833 MDFD Dub eur. radiál štandard A/B 2800/2070/9mm S*
220782 MDFD Dub eur. radiál štandard A/B 2800/2070/19mm S*
Čerešňa
Brezaa
Bre
231386 MDFD Dub eur. radiál štandard A/B 2800/2070/26mm S*
Buk
B
uk
uk
231070 MDFD Dub eur. radiál štandard A/A 2050/1850/41mm S*
223709 MDFD Orech am. štandard A/B 2800/2070/19mm S*
Duub
Dub
D
ub
Jaseň
Laťovky
Významne sme rozšírili ponuky laťoviek
Latovky konštrukčné s poddyžkou určené na dýhovanie
S skladom na všetkých pobočkách
S* skladom Nitra, Bratislava, Košice
Orech
2
Š
The OAK collection –
kolekcia dubov
skladom v Nitre
236698 LAT-SUR TI-TOPOL „3“VRST 1250/2500/16
236699 LAT-SUR TI-TOPOL „3“VRST 1250/2500/18
236700 LAT-SUR TI-TOPOL „3“VRST 1250/2500/22
236701 LAT-SUR TI-TOPOL „3“VRST 1250/2500/25
Rozš
Rozš
zšír
š ren
enie
ie skl
k addov
ovej kol
olekkci
c e dy
dyho
hovvaný
ných
ch dossiek
ieek o tr
tren
endo
dový
výý duubb v troochh preeve
v de
deni
niac
ni
ach:
ac
h
h:
Adag
Ad
a ioo – rovnovllák
ag
ákni
nitá
tá kre
resb
ba / Al
Alle
leeggrro – po
p loofl
flad
adder
ad
er / Viv
er
ivacce – ru
ivac
r st
stik
ik
iká
kálny
lnnyy vzh
z ľa
ľadd
Jedi
Je
edi
dine
nečnos
nečn
osťť du
dubo
bovv jee pod
bo
odči
dči
čiar
arkn
k uttá úpravou poovr
kn
v ch
chhuu kart
kartáč
ka
áčov
čovan
aním (ty
t p B)) alebo
bo
škrraba
šk
raba
baní
ním
ní
m (typp S),), too v sp
spojen
j ní s hrubš
bšou dyhou ev
evookuj
okuj
uje
je ma
m sívne drevo.
236702 LAT-SUR TI-TOPOL „3“VRST 1250/2500/28
236703 LAT-SUR TI-TOPOL „3“VRST 1250/2500/30
229023 DTDD Dub Adagio Typ B2 A/B 2500/1240/21 – hr. dyhy 1,5 mm!
236704 LAT-SUR TI-TOPOL „5“VRST 1250/2500/34
229029 DTDD Dub Allegro Typ B1 A/B 2500/1240/19
236705 LAT-SUR TI-TOPOL „5“VRST 1250/2500/39
229051 DTDD Dub Vivace Typ S3 A/B 2500/1240/21 – hr. dyhy 1,5 mm!
236718 LATOVKA TI-MDF POVRCH“5“VRST 970/2050/40
+ hrany typ B: 26/1, 46/1, hrany typ S: 26/0,8, 46/0,8
236719 LATOVKA TI-MDF POVRCH“5“VRS 1250/2500/40
01750 LAT-SUR TI-BREZA „5“VRST 1250/2500/18
00571 LAT-SUR TI-BREZA „5“VRST 1250/2500/16
Skladom na centrálnom sklade
Laťovky surové – CEIBA
189593 LAT-SUR CEIBA „3“VRST 1250/2500/22
189594 LAT-SUR CEIBA „3“VRST 1250/2500/25
232568 LAT-SUR CEIBA „3“VRST 1250/2500/28
232569 LAT-SUR CEIBA „5“VRST 1250/2500/38
232570 LAT-SUR CEIBA „5“VRST 1250/2500/40
Skladom na centrálnom sklade
20
I
Dub Ad
Du
Dub
Adag
agi
gioo
Typ B2
Typ
B2
Dub
u AAllle
ub
leg
e roo
Typ
y B1
yp
B1
Dub
uubb VViivvac
vaaace
Tyyp S33
Typ
Ty
plošné materiály
Kovolamináty
Lamináty
a kompaktné
dosky Fénix ntm
HPL s po
HPL
HP
povr
vrch
vr
chom
ch
hom
om z pra
ravvééhhoo hliliní
níkkaa – vša
šade
de tam,
am,
am
k e jee kllaaddeený
kd
enýý dôôrraazz na kv
kvaallittu a je
je defi
efifinnov
ovaanný
výni
vý
nimo
ni
mooččnný di
m
diza
zaajnn inntter
zajn
erié
iéruu. TTeera
ié
era
raz cceenovo
novo
no
vo
výýho
hodn
dnejši
dn
ejjššiie ve
v rz
rzie
iee týýccht
hto oobbľľúúbe
benýýcchh lam
amin
inááttov
ov
v ddeeko
k rooch
ch brú
r seenýý hliliní
ník a ne
nerreez
2225
22
25521
2521
21
23362212
1
Fénix ntm je unikátny typ laminátu, ktorého povrch je
ošetrený vrstvou z nanovlákien, čím získava určité špecifické
vlastnosti oproti „obyčajným“ laminátom.
FENIX ntm sa vyrába vo veľmi matnej štruktúre a jeho
hlavnou devízou mimo zamatového povrchu, je odolnosť
proti poškriabaniu (väčšie škrabance je možné opraviť)
a anti-fingerprint (na lamináte sa nerobia odtlačky prstov).
A22556 330050
50/1
/1332200//0,
0,8
,8
A22550 m
maat br
brús
úsen
ený 330050
50/1
/1332200//0,
/132
0,8
doda
do
d nniie z ČR
ČR
Senosan – nové 3 dekory
Ďalšie vlastnosti – antibakteriálny, hygienický, nezávadný
pri kontakte s potravinami, ľahko čistiteľný, antistatický,
vodeodolný, stabilná farba
Laminát aj kompaktné dosky sú určené len pre interiér.
Rozšírenie ponuky Senosan
245080 LAM 0030 FENIX NTM Biela 4200/1600/0, 9
232421* Senosan 2824 SCR Šedohnedá 2800/1300/18, 2
245084 LAM 0030 FENIX NTM Biela 4200/1600/1, 2 prefarbené jadro!
232245 Senosan 2811 SCR Béžová 2800/1300/18, 2
245082 LAM 0720 FENIX NTM Čierna 4200/1600/0, 9
152934 Senosan 111 Mirrorglas z 2800/2050/19
245083 LAM 0720 FENIX NTM Čierna 4200/1600/1, 2 prefarbené jadro!
* dodanie z ČR
dodanie z ČR
2824 SCR
Šedohnedá
2 1 SCR
281
R
B ová
Béž
vá
111 Mi
Mirro
rrorgl
rglas
as
Kompaktné dosky sú na objednávku
Kompakt Biela 10 mm
Kompakt Biela 10 mm – prefarbené jadro biele
Kompakt Čierna 10 mm – prefarbené jadro čierne
Preglejky interiérové a vodovzdorné
Rozšírili sme skladovú ponuku preglejok.
PREGLEJKY INTERIÉROVÉ lepenie IF20 –
skladová kolekcia
Preglejka stolárska konstrukčná, brúsená
PT BUK BB/C (STD) 2200 / 1250 / 3, 4
S* (S – NR, KE)
Ilustrační obrázek (židle Mamulengo)
PREGLEJKY VODOVZDORNÉ lep. AW100 –
skladová kolekcia
Preglejka modelárska brúsená celobuková
PV SUR BUK MULTIPLEX BB/CP 2500 / 1250 / 15,
20, 25, 30 S* (S – Nitra)
PT BUK BB/C (STD) 2200 / 1250 / 5, 6, 8, 10, 12, 15,
18 S
Preglejka konštrukčná a modelárska, brúsená,
celobrezová – multiplex
PV SUR BREZA CP/C 1250 / 2500 / 9, 12, 15, 18,
21, 24, 27, 30, 35, 40 S* (S – Nitra)
Preglejka stolárska konstrukčná, brúsená
PT LEP-1 BUK/SM nebr. D/D 2500 / 1250 / 9, 15, 18,
21 S* (S – Nitra)
PV SUR BREZA C/C 1250/2500/15 S* (S – Nitra)
Preglejka konštrukčná nebrúsená, celobrezová,
farebnosť a hrče sú povolené
PT BREZA C/C 1525 / 1525 / 6, 8, 10, 12, 21
S* (S – Nitra)
PT BREZA C/C 1525 / 1525 / 15, 18 S
S skladom na všetkých pobočkách
S* skladom na centrálnom sklade
Preglejka fóliovaná obojstranne hladká vhodná
na šalovanie (F/F)
PV FOLI BREZA 1250 / 2500 / 9, 21 S* (S – Nitra)
PV FOLI BREZA 1250/2500/12 S* (S – NR, MI)
Preglejka fóliovaná jednostranne protišmyková
určená na nadstavby, návesy, prívesné vozíky
(F/W)
PV PROTI BREZA 1250 / 2500 / 9, 12, 15, 18, 27 S
PV PROTI BREZA 1250 / 2500 / 21, 24, 30 S*
Preglejka borovicová nebrúsená, určená
na obaly a stavbu
PV OBAL ELLIOTIS C+/C 2500 / 1250 / 6, 9, 12, 15,
18, 20 S* (S – Nitra)
21
plošné materiály
Duplovacie pásky
Zrkadlové pásky
231775 LEP 3M Tuplovacia páska červená 38 mm × 50 m 237684 LEP 3M Zrkadlová páska 19/1, 6 5 m
231776 LEP 3M Tuplovacia páska zelená 38 mm × 50 m 237685 LEP 3M Zrkadlová páska 19/1, 6 10 m
231777 LEP 3M Aplikátor tuplovacej pásky
Zrkadlová páska 3M predstavuje bezpečné,
čisté a rýchle riešenie v oblasti lepenia zrkadiel
Inovatívne riešenia od spoločnosti 3M
na najrôznejšie povrchy
Tuplovanie a lepenie plošných materiálov
– okamžitá priľnavosť oproti lepidlu nekorozívny účinok
v drevospracujúcom priemysle pomocou obojstranne
voči kovu v zrkadle
lepiacej pásky Výhody oproti tradičným kontaktným
– penový nosič pásky prispôsobený teplotným
lepidlám
dilatáciám
– jednoduchá a rýchla aplikácia
– PUR nosič pásky s vysokou pevnosťou
– výrazná úspora času
– čistá a rýchla aplikácia
– nanášanie iba na jednu lepenú plochu
– bez zápachu
– žiadny zápach ako pri kontaktných
ý lepidlách
p
– lepšia skladovateľnosť
vaateľnosť
ateľnosť
– žiadna doba odvetrania = okamžitá
o
ooproti lepidlám
m
manipulačné pevnosť
– okamžitá možnosť lepený
diel ďalej spracovávať (ohraaniť,
formátovať)
– ekologická varianta lepeniaa
– testované v laboratóriu 3M
Duct tape
245112 LEP 3M Duct tape univerzálna 48 mm 46 m
Textilná páska, ktorá nezanecháva lepidlo.
Vhodná pre maskovanie, zakrývanie dielov proti
prebrúseniu, rýchle opravy, utesňovanie, zväzovanie,
pripevňovanie. Dobrá voľba pre dočasné opravy.
Vodeodolná a trhatelná rukou, popisovateľná.
VHB páska
v návine 1,5 m
245115 LEP 3M VHB
OBOJSTRANNÁ
PÁSKA 19/1 1,5 m
Maskovacie pásky
najsilnejšia a najodolnejšia
páska – s všestranným použitím.
Dnes skladom v návine 13,7 m
teraz aj v praktickom balení
1,5 m
245110 LEP 3M Maskovacia ppáska 19 mm 50 m
245111 LEP 3M Maskovacia ppáska 50 mm 50 m
Spoľahlivá krepová maskovacia páska pre maľovanie
a dekorovanie, aj pre dočasnú fixáciu, balenie,
zväzkovanie. Jednoducho popisovateľná. Základná páska
do každej dielne.
ZERO VOCs*
WATER BASED
FAST TACK TIMES
HIGH-STRENGTH
IGH STRENGT
Disperzné lepidlo
1000 NF
245114 LEP 3M 1000 NF disperzia – fialová 3,8 L
Lepidlo 1000 NF je úplná novinka a má ambície byť
revolúciou v lepidlách. Spája v sebe výhody kontaktných
lepidiel a má vlastnosti disperzie.
22
– lepí veľmi rýchlo – cca 1 minúta (čas odvetrania) –
proti 5 minútam u bežných disperzných lepidiel.
– možnosť aplikácie valčekom, štetcom, a hlavne
nástrekom
– možnosť nanesenia iba na jednu stranu (kontaktné
lepidlá sa nanášajú na obe strany) = 50% úspora
– vysoký obsah sušiny 48 % – proti bežným lepidlám,
ktoré majú cca 17 % = tento parameter popisuje
výťažnosť lepidla
– vysoká tepelná odolnosť 105 °C (bežné lepidlá končia
na 75 °C)
– fialovú farbu je pri aplikácii lepšie vidieť, kde a koľko
je naneseného lepidla
plošné materiály
801 Biela žiarivá
hr. 18,4 mm
Dvierka vo vysokom
lesku – Senosan
Máte vy alebo vaši zákazníci záujem o akrylové dvierka vo vysokom lesku,
ktoré sú cenovo dostupné? Máte obavu spracovávať Senosan, aby ste ho
nepoškriabali? Démos to urobí za vás! Vyrobíme pre vás na mieru dvierka
zo Senosanu, olepíme hranami LASER EDGE na profesionálnej olepovačke,
zabalíme a doručíme na Vami zvolenú prevádzku Démos-trade, s.r.o.
–
–
–
–
802 Biela krémová
hr. 18,4 mm
805 Vanilka svetlá SCR
hr. 18,4 mm
807 Červená tmavá
hr. 18,6 mm
808 Červená sign
hr. 18,6 mm
platíte iba za spotrebovaný materiál
jednotná cena za m2 bez príplatku za atypy
rýchla a jasná cenová kalkulácia pomocou formulára
vysoká kvalita spracovania
NOVINKA
804 Strieborná
hr. 19,0 mm
803 Čierna
hr. 18,6 mm
Dodacie podmienky: do 10 pracovných dní
Dvierka je možné vyzdvihnúť na ľubovolnej Vami zvolenej pobočke Démos-trade, s.r.o.
Vďaka najmodernejšej technológii olepovania a využitia hrán LASER EDGE
ponúkame:
NOVINKA
806 Antracit
hr. 19,0 mm
– trvale funkčnú a pohľadovo nulovú optickú špáru vďaka polymernému riešeniu bez
použia lepidla
– zvýšenú odolnosť dosiek voči teplu a vlhku
Jednoducho najvyššia možná kvalita
ohranenia lesklých dosiek!
nové produkty
Henkel
Pattex ONE
FOR ALL
Firma Henkel tento rok prichádza
s novými produktmi a Démos ich
zaradil do svojej ponuky.
237869 LEP-PATTEX ONE for all 440 g
Pattex ONE FOR ALL je jednozložkové flexibilné
univerzálne montážne lepidlo pre interiér
aj exteriér s receptúrou FlexTec®. Je určené
na lepenie väčšiny savých aj nesavých materiálov.
Jedno lepidlo
na všetky materiály!
Viac informácií o produkte
PU pena Whiteteq
237878 CERESIT PU pena Whiteteq 750 ml pištoľ
237877 CERESIT PU pena Whiteteq 750 ml trubička
Úplne nová – technologicky výrazne vylepšená PU
pena (vlastnosťami absolútne bezkonkurenčná)
WhiteTeq je nová generácia bielej polymérnej peny
na báze čistených a koncentrovaných zložiek.
WhiteTeq Technológia umožňuje najvyššiu efektivitu
vytvrdnutí peny a dáva pene jej charakteristickú
ľadovo bielu farbu, extra jemnú bunkovú štruktúru
a až 10-krát vyššiu odolnosť vôči UV žiareniu.
Viac informácií o produkte
23
Polsko
Poland
Liberec
Litoměřice
KATOWICE
Sadová
PRAHA
Slovensko
Opava
Třebotov
T
OSTRAVA
Slovak Republic
Olomouc
Havlíčkův Brod
Uh. Hradiště
Opařany
ŽILINA
ŽILI
ŽŽI
IL
Brno
Trenčín
Košice
Michalovce
Zvolen
Trnava
Česká republika
Nitra
Bratislava
Maďarsko
Czech Republic
Hungary
Zákaznícke centrum (príjem objednávok nábytkového kovania):
Tel.: 0800 004 206 (bezplatne), Fax: 0800 004 207 (bezplatne)
E-mail: [email protected]
Nakupujte
na našom
zákazníckom
portáli
www.demos24plus.com
Portál Vám umožní:
import/export dokladov,
správu práv užívateľa,
prehľad o sortimente,
zľavy za nákupy,
a veľa ďalšieho ...
Žilina:
Dolné Rudiny 8516/41C
010 01 Žilina
tel.: (+421) 0412 850 040
fax: (+421) 0412 812 011
e-mail: [email protected]
Nitra:
Novozámocká 252
945 05 Nitra-Doľné Krškany
tel.: (+421) 0362 850 010
fax: (+421) 0366 396 508
e-mail: [email protected]
Zvolen:
Lučenecká cesta 3559
Zvolen (oproti Bučina ddd)
tel.: (+421) 0452 861 254
fax: (+421) 0452 812 003
e-mail: [email protected]
Košice:
Južná trieda 72
040 01 Košice
tel.: (+421) 0552 850 150 (151)
fax: (+421) 0556 783 978
e-mail: [email protected]
Trenčín:
K Výstavisku 13
912 50 Trenčín
tel.: (+421) 0322 850 150
fax: (+421) 0327 444 162
e-mail: [email protected]
Michalovce:
Vihorlatská 2
071 01 Michalovce
tel: (+421) 0562 850 120
fax: (+421) 0566 426 535
e-mail: [email protected]
Trnava:
Nitrianska cesta 5
917 01 Trnava
tel.: (+421) 0335 545 053
fax: (+421) 0332 812 023
e-mail: [email protected]
Bratislava:
Stará Vajnorská 139
831 04 Bratislava
tel.: (+421) 0220 863 225
fax: (+421) 0220 863 226
e-mail: [email protected]
www.demos-trade.com
24
Download

Nový katalóg kovania! Novinky v kovaní Novinky v