KATALÓG PRODUKTOV
www.onduline.sk
OBSAH
ONDUVILLA®
Technické parametre ...................................... 4
Montážny návod ............................................. 5
ONDULINE CLASSIC®
Technické parametre ...................................... 6
Montážny návod ............................................. 7
Montáž doplnkov............................................ 8
Doplnky, príslušenstvo.................................... 9
ONDUCLAIR®
Onduclair PC (polykarbonát) ........................ 10
Onduclair PVC............................................... 11
Polyester (sklolaminát) ................................. 11
Doplnky, montážny návod ............................ 12
ONDUBAND®
Onduband PRO, EASY ................................... 13
ONDUSTEEL®, ONDUTECH®
Technické parametre .................................... 14
Doplnky ........................................................ 15
Základy montáže........................................... 16
Montážne príslušenstvo ............................... 17
OBSAH
BARDOLINE®
Bardoline PRO S125 ................................ 18–19
Bardoline PRO .............................................. 20
Bardofix ........................................................ 21
Bardoline CLASSIC ........................................ 22
Príslušenstvo, doplnky, montážny návod... 23–24
BITULINE®
Pergola Roof ................................................. 25
ONDUTERM®
Technické informace ..................................... 26
Základy montáže........................................... 27
ONDUTISS®
Paropriepustné fólie .................................... 28
Parotesné fólie ............................................. 29
STREŠNÉ OKNÁ
Onduline Termo, Comfort............................. 30
Onduline PVC, strešný výlez ......................... 30
PODKROVNÉ PÔDNE SCHODY
Click FIX, Termo, Mini, F30, Extra ................. 31
FONDALINE®
Fondaline 400, 500 ....................................... 32
Fondaline Drain, Render, Foam .................... 33
Fondaline F20 ............................................... 34
3
VOD
+
Ť
PU
ONEPRIE STNOS
V
10 ROKO
STOP
ONDUVILLA®ASFALTOVÁ STREŠNÁ ŠKRIDLA
A
ZÁRUK
Asfaltová strešná škridla ONDUVILLA® svojím unikátnym riešením prináša úplne nové možnos pri Vašom výbere
strešnej kry ny. Jej farebný a tvarový 3D efekt v mnohom pripomína klasické strešné škridle. Vďaka materiálu
z ktorého je ONDUVILLA® vyrobená je jej použi e možné na väčšinu striech.
Technické parametre
zaťaženie len 4 kg/m2
106
cm
40cm
Dĺžka
40 cm
Šírka
106 cm
Hrúbka
3,0 mm
Výška vlny
40 mm
Počet vĺn
6
Čistá krycia plocha
0,31 m2
Hmotnosť škridle
1,27 kg
Počet škridiel/m2
3,23
Farby
3D tónovaná červená
3D tónovaná hnedá
3D tónovaná zelená
čierna
Doplnky
HREBENÁČ ÚZKY:
Dĺžka: 106 cm
Užitočná dĺžka: 96 cm (prekrytie min. 10 cm)
Šírka: 18,9 cm
Použitie: pri sklone strechy 17°–50°)
PODHREBEŇOVÝ PRVOK:
Dĺžka: 103 cm
Šírka: 14 cm
Použitie: pri sklone strechy do 35°
Použitie len v kombinácii s uzkym hrebenáčom
KONCOVÝ HREBENÁČ:
Dĺžka: 105 cm
Šírka: 19,4 cm
Použitie: pri sklone strechy 17°–50°)
NOVINKA
HREBENÁČ:
Dĺžka: 90 cm
Užitočná dĺžka: 75 cm (prekrytie min. 15 cm)
Šírka: 50 cm
ADAPTÉR PLAST :
Slúži pre napojenie doplnkov z krytiny Onduline
Dĺžka: 27,5 cm
Šírka: 66 cm
KLINCE s plastovou hlavičkou a protikoróznym pozinkovaným hrotom:
Celková dĺžka: 65 mm
Priemer: 2,8 mm
ZÁVETERNÁ LIŠTA:
Dĺžka: 104 cm
Užitočná dĺžka: 94 cm
Výška štítu: 11,4 cm
Šírka: 10,5 cm
NOVINKA
VRTACÍ VRUT s driekom z tvrdenej
ocele, ktorý ma na špici osadený vrták:
Celková dĺžka: 60 mm
Priemer: 3,9 mm
4
Ľahká montáž, ktorú zvládnete aj sami a to bez nárokov na nákladné vybavenie, neuveriteľne nízka hmotnosť
sú hlavnými prednosťami tejto strešnej škridle. Pokiaľ k tomu pridáte hĺbkové prefarbenie, výhodné balenie,
bezproblémovú dopravu a širokú škálu originálnych doplnkov, máte strešnú kry nu vhodnú nielen na rekonštrukcie,
ale aj na nové strechy.
MINIMÁLNY SKLON 9° 15% , BEZPEČNÝ SKLON 17° 30% *
KOTVENIE
1
(
)
ROZMIESTNENIE KRYTINY
LATOVANIE, ODKVAP
Montáž kry ny začnite pri odkvape, max. presah cez odkvapovú hranu je
5 cm. Kry nu ukladajte pro smeru prevládajúcich vetrov. Prvú radu pripevnite klincami nad drážkou v uvedenom poradí. Ďalšiu šablónu rozrežte
pozdĺžne na polovicu a následne montujte kry nu na celú strechu tak, aby
každá druhá rada začínala v polovici spodnej šablóny (tzv. na väzbu). Pozdĺžny presah sa prevádza do vyznačených drážok (8 cm).
Ďalšie rady sa kotvia do vrcholu vlny
medzi drážky.
3D effect
Pri použi podhrebeňového prvku ukončite montáž tohto dielu cca 40 cm
od styku hrebeňa - nárožia a pre dotesnenie priestoru pod hrebenáčom
použite vetrací pás hrebeňa a nárožia.
m
0c
nu e
Posuol rady
op
cm
4
cca
podhrebeňový
prvok
na
Celá šabló
27
blóna
cm
3
X
2
Kotvenie kry ny sa prevádza do každej hornej vlny kry ny (medzi drážky)
v stanovenom poradí s počtom 18 ks/m2. Bočnú 6. vlnu (x) prikotvíte až po
prekry ďalšou šablónou.
lóny
Polovica šab
5
lá ša
4 Ce
y
šablón
Polovica
ONDUBAND® Pro 10 cm
blóna
elá ša
2 C
blóna
lá ša
1 Ce
Prvá rada pri
odkvape sa kotví nad
drážky.
5cm
Pozdĺžny
presah
vetrací pás
nárožia
Vetrací pruh
PREVEDENIE HREBEŇA SKLON STRECHY 17° 50°
vetracia medzera
okrajová
š tová lišta
1
5
DETAIL HREBEŇ NÁROŽIE
Prvá lata sa umiestňuje 27 cm od odkvapovej hrany, ďalej sa pokračuje
v latovaní po 32 cm až k hrebeňu.
32
6
4
30 ( 17°)
*Montáž na debnenie je možné iba pri nízkom sklone 9°- 17°a len na jednoduché typy nezateplených konštrukcií s voľným prúdením vzduchu pod kry nou
(prístrešky, altánky a pod.)
Tmavým pruhom
smerom hore
3
SKLON STRECHY 9° 17° A NAD 50°
zrezaný podhrebeňový prvok
okrajová
š tová lišta
Medzi poslednými radami pod hrebeňom je nutné ponechať vetraciu medzeru min. 5 cm. Š tovú lištu Onduvilla inštalujte pred
montážou hrebenáčov a podhrebeňového prvku.
Na poslednú radu pri hrebeni sa inštaluje podhrebeňový prvok,
ktorý sa v š te v prípade potreby odreže tak, aby bol ukončený
zároveň so š tovou lištou Onduvilla.
1
Koncový hrebenáč
Úzky hrebenáč je možné použiť pri sklone strechy do 25°. Pri vyššom sklone sa použije štandardný hrebenáč bez použi a podhrebeňového prvku.
vetrací pás hrebeňa a nárožia
re
s
ah
Úzky hrebenáč
2
okrajová
š tová lišta
bo
čn
ýp
standardný hrebenáč
bo
čn
ýp
re
sa
h
B
3
Montáž podhrebeňového prvku a úzkeho hrebenáča sa prevádza
rovnako ako kry na Onduvilla pro smeru prevládajúcich vetrov.
Presah hrebenáčov vymedzujú bočné drážky.
4
Na ukončenie hrebeňa v š te strechy sa použije ukončovací hrebenáč. Pre lepšie prispôsobenie k sklonu strechy je v prípade potreby
možné ukončovací hrebenáč po stranách zrezať. Hrebenáč sa kotví
do každej vlny kry ny Onduvilla.
2
Pod štandardný hrebenáč sa použije vetrací pás hrebeňa a nárožia,
ktorý chráni pred zafúknu m prachového snehu a pod. a zároveň
umožňuje vďaka perforácii požadované odvetranie v hrebeni. Hrebenáče sa kotvia do každej vlny kry ny Onduvilla.
Pred ukotvením je nutné všetky plastové prvky predvŕtať.
Podrobný návod nájdete na www.onduline.sk
Podmienkou záruky je montáž krytiny podľa návodu výrobcu, predovšetkým dodržania správneho rozostupu latí, presahy škridiel, počet a rozmiestnenie klincov.
Dostatočné odvetranie strešného plášťa pri odkvape, v ploche a hrebeni odporúčame previesť pomocou kontralatí a systémových vetracích prvkov. V prípade zateplených striech
odporúčame pod krytinu položiť difúznu fóliu ako poistnú hydroizolačnú vrstvu. Pokiaľ dôjde k utesneniu hrebeňa je nutné zaistiť vetranie pomocou systémových vetracích
prvkov. Strešné konštrukcie, skladba strešného plášťa, riešenie vetrania a počet vetracích prvkov musí zodpovedať STN 731901 „Navrhovanie striech” a musí byť overený tepelným výpočtom STN 730540 „Tepelná ochrana budov” a musí byť v súlade so súvisiacimi predpismi a odporúčaním výrobcu.
5
VOD
+
Ť
PU
ONEPRIE STNOS
V
15 ROKO
STOP
ONDULINE CLASSIC®STREŠNÁ A OBKLADOVÁ KRYTINA
A
ZÁRUK
Ľahká strešná kry na vyrábaná z organických vlákien, nasýtená bitúmenom a tvarovaná tlakom pri vysokej
teplote do tvaru vlnitých dosiek. Vhodná pre použi e ako strešná kry na na rôzne typy konštrukcií.
Technické parametre
Dĺžka
2 000 mm
Šírka
950 mm
Šírka vlny
Hrúbka
3,0 mm
Užitočná šírka
855-760 mm (podľa presahu)
6,5 kg
Váha na / m2
3,5 kg
Hmotnosť dosky
Výška vlny
38 mm
95 mm
Farby:
LITA
A
V
K
A
N
ORIGINÁL
červená
hnedá
čierna
zelená
Doplnky
PLASTOVÉ KLINCE
Nový degin – krajší vzhľad Vašej strechy.
Zmenšenie hlavy – 18 mm priemer. Plastová
hlava z polyethylenu - odolná s vysokou glexibilitou. Odolná voči UV žiareniu.
Farba: čierna, červená, hnedá a zelená.
Celková dĺžka: 65mm, Priemer: 2,8 mm
Balenie: 100 ks v sáčku alebo 400 ks v krabici.
NOVINKA
Hrebenáče
Hrebenáče sú vyrábané s integrovanými prelismi určujúcimi vzájomné presahy. Pružnosť materiálu umožňuje použitie na všetky bežné sklony striech.
Dĺžka: 1000 mm, Užitočná dĺžka: 860 mm – 760 mm, Šírka: 500 mm,
Váha: 1,4 kg, Balenie: 15 ks v balíku.
VRTACÍ VRUT
Špeciálne vyvinutý vrtací vrut s driekom z tvrdenej ocele, ktorý má na špičke osadený vrták.
Významne uľahčuje a urýchľuje montáž, odpadáva
prípadné predvrtávanie. V prípade potreby je možné prvok doťahovať, alebo povoľovať v priebehu
celej životnosti. Je určený ako do tvrdého dreva,
tak aj do železa. Vrut má špeciálny nízky profil hlavy a podložky pre dokonalý estetický výsledok. Plast je odolný voči UV žiareniu.
Dĺžka: 60 mm, Závit: 35 mm, Priemer drieku: 3,9 mm, Priemer hlavy: 16 mm,
Balenie: 100 ks, Farba: červená, hnedá, zelená, čierna.
6
Montážny návod
Pri montáži krytiny je nutné dodržiavať montážny návod výrobcu (podmienka záruky), predovšetkým je nutné dodržať rozostup lát, presahy dosiek, počet a rozmiestnenie
klincov. Pri určovaní latovania, prierezu kontralát a lát je vždy nutné zohľadniť plochu strechy, účel objektu, rozostup krokiev, miestne klimatické podmienky (vyššia snehová
oblasť) atď. V sťažených podmienkach je nutné latovanie zhustiť, aby nedošlo k deformácií krytiny. Montáž na debnenie je možné použiť v prípade nízkeho sklonu a pri zaistení voľného prúdenia vzduchu pod konštrukciou. Dostatočné odvetranie strešného plášťa pri odkvape, v ploche a hrebeni odporúčame zabezpečiť pomocou kontralát, lát
a systémových vetracích prvkov. Z dôvodu možného vzniku kondenzácie odporúčame pod krytinu položiť poistnú hydroizolačnú fóliu podľa skladby strešného plášťa. Strešná
konštrukcia, skladba strešného plášťa, riešenie vetrania a počet vetracích prvkov musí zodpovedať STN 731901 „Navrhovanie striech“ a musí byť overený tepelným výpočtom
STN 730540 „Tepelná ochrana budov“ a musí byť v súlade s ďalšími platnými normami a predpismi. V prípade nejasnosti kontaktujte pred montážou naše technické oddelenie.
Latovanie a kotvenie
Sklon nad 10 stupňov
Sklon nad 15 stupňov
Sklon strechy 5°- 10° (9%-17%)
Nosná konštrukcia: latovanie max 280 mm
Krycia plocha Onduline: 1,29 m2
Max. zaťaženie: 200 kg/m2
Sklon strechy 10°-15°(17%-27%)
Nosná konštrukcia: latovanie max. 450 mm
Krycia plocha dosky: 1,53 m2
Max. zaťaženie: 160kg/m2
Sklon strechy nad 15°(nad 27%)
Nosná konštrukcia: latovanie max. 610 mm
Krycia plocha dosky: 1,57 m2
Max. zaťaženie: 120kg/m2
610 mm
max
70 mm.
450 mm
max
70 mm.
max
70 mm.
280 mm
280 mm
450 mm
280 mm
610 mm
280 mm
450 mm
280 mm
610 mm
Sklon nad 5 stupňov
Presah koncovej časti
Bočný presah
Rozmiestnenie krytiny
Montáž krytiny prevádzajte proti smeru prevládajúcich vetrov a rozmiestňujte v poradí podľa zobrazenej schémy. Krytinu rozrežte pozdĺžne na polovicu a ukladajte tak,
aby každá rada začínala v polovici šírky spodnej dosky (tzv. na väzbu). Vždy je nutné dodržať podľa sklonu minimálne pozdĺžne a bočné presahy dosiek Onduline.
7
Montáž hrebeňa
Montáž hrebenáčov prevádzajte na hrebeňovú latu proti smeru prevládajúcich vetrov s presahom 140 – 220 mm (podľa vyznačených prelisov, v prípade zhoršených klimatických podmienok je presah 220 mm). Minimálny presah hrebenáčov cez krytinu je 120 mm. V hrebeni nechajte medzi doskami vetraciu medzeru. Pod hrebenáč odporúčame použiť vetrací pás hrebeňa a nárožia. Na pripevnenie použite originálne klince Onduline (18 ks na hrebenáč), ktoré sa umiestňujú v mieste každej vlny.
min. m
m
140-220
mm
120 in.
m
Montáž ostatných detailov a doplnkov
UKONČENIE ŠTÍTU STRECHY
Jednoduché ukončenie štítu je
možné previesť zahnutím poslednej
vlny cez bočnú latu. (viď obr.)
UKONČENIE ŠTÍTU STRECHY
Pre estetické ukončenie strechy sa
najlepšie hodí originálna štítová lišta,
ktorá sa dodáva vo farbe krytiny.
Pre jej montáž musíte namontovať
štítovú dosku
UKONČENIE ŠTÍTU STRECHY
Ukončenie štítu strechy alebo bočné napojenie na stenu je možné spraviť tiež
klasickým klampiarskym spôsobom podľa platných noriem a pravidiel.
VETRACÍ PRUH
Pripevňuje sa na prvú odkvapovú
latu. Zamedzuje prieniku vtáctva
pod krytinu a zároveň umožňuje
voľné prúdenie vzduchu pod
krytinou.
ODKVAPOVÝ LEM
Odkvapový lem sa používa pri menších
presahoch dosiek pri odkvape alebo pri
nízkom sklone strechy.
UKONČENIE PULTOVEJ HRANY
Na ukončenie pultovej hrany je možné použiť hrebenáč, štítovú lištu alebo ju je
možné ukončiť klampiarskym spôsobom. V prípade utesnenia pultu použite na
odvetranie originálny vetrací prvok.
DETAIL NÁROŽIA STRECHY
Nárožie pripevnite pred montážou
hrebeňa. Osaďte podperné dosky
a lemovacie laty. Položte a orežte
dosky. Nárožie prekryte hrebeňovým dielom, zaistite dostatočné
odvetranie.
NAPOJENIE NA STENU
Pre napojenie krytiny na stenu je
možné použiť originálny tvarovací
prvok, ktorý sa prekryje dilatačnou
lištou. Detail je taktiež možné
previesť klasickým klampiarskym
spôsobom.
STREŠNÉ OKNO
je možné použiť k presvetleniu, vetraniu a výlezu na strechu. V krytine
vyrežte otvor a v danej polohe pripevnite originálnymi klincami. Je vhodné
pre nezateplené strechy.
PRESVETLENIE STRECHY
Na presvetlenie nezateplených
priestorov môžete použiť dosky
PVC alebo PC, ktoré majú rovnaký
rozmer ako dosky Onduline. Presný
montážny návod nájdete v samostatnom prospekte Onduclair.
A
B
E
D
D
D
C
C
A = 500 mm
B = 170 mm
C = 360 mm
D = 450 mm
E = 610 mm
60
00
mm
DETAIL OBLÚKOVEJ STRECHY
Minimálny polomer oblúkových konštrukcií pre montáž krytiny Onduline je 6 m.
Montáž sa prevádza na vrchu konštrukcie s bočným presahom dosiek 2 vlny a
premenlivými pozdĺžnymi presahmi a latovaním podľa sklonu strechy. V hornej
časti je presah dosiek 500 mm, ďalej sa podľa sklonu strechy zmenšuje až na 170
mm. Latovanie sa v hornej časti odporúča v rozmedzí 170 – 360 mm, na strmších
sklonoch 450 – 610 mm. Podrobné informácie o montáži oblúkových konštrukcií
získate na technickom oddelení spoločnosti Onduline.
ODVETRANIE KRYTINY
Zaistite dostatočné vetracie otvory
pri odkvape, v hrebeni a v ploche
podľa platných noriem. V prípade
utesnenia hrebeňa je nutné zaistiť
vetranie pomocou prvku LV100C.
(Ilustračné foto).
ÚŽĽABIE
Úžľabie sa prevádza bežným klasickým spôsobom podľa platných
noriem a predpisov s prihliadnutím na polohu objektu, klimatickým
podmienkam, sklon strechy a pod.
Po stranách úžľabia sa namontuje
klinové tesnenie.
8
Doplnky
ŠTÍTOVÁ LIŠTA
Je vyrobená z identického materiálu ako
Onduline. Používa sa ako ľahké a estetické
ukončenie štítu strechy. Dĺžka: 1 100 mm,
Užitočná dĺžka: 1 000 mm, Šírka: 410 mm,
Váha: 1,4 kg, Balenie: 20 ks v balíku.
VETRACÍ PRUH
Používa sa pri odkvape pod vlnu dosiek
ako zábrana proti zalietavaniu vtákov alebo hmyzu do vetraného podstrešného
priestoru. Dĺžka: 1 000 mm, Váha: 5,25 kg
jeden balík, Balenie: 50 ks v balíku.
UNIVERZÁLNY TESNIACI PÁS
Slúži k utesneniu priestoru na okrajoch úžľabia. Zamedzuje nafúknutiu vetrom hnaného prachového snehu, alebo zatečeniu
pri prudkom daždi. Materiál: polyether,
Dĺžka: 1 000 mm, Šírka: 30 mm, Výška:
50 mm
VLNOVÁ VÝPLŇ
Je vyrobená zo sieťovaného penového polyetylénu a slúži k vyplneniu profilu vĺn. Vďaka
novému tvaru dochádza k mikroventilácii aj
pri uzatvorení jednotlivých vĺn. Jednotlivé
diely je možné spájať pomocou zámkov, na
konci prvku. Materiál je nenasiakavý, pevný
a odolný poveternostným vplyvom. V prípade použitia tohto prvku je nutné zaistiť vetranie pomocou vetracích prvkov – LV100C.
Dĺžka: 1000 mm, Balenie: 100 ks v krabici.
NAPOJENIE NA STENU
Koncový lem je vyrobený z polypropylénu a je určený k napojeniu zvislej steny
na krytinu Onduline. Lem sa následne
prekryje dilatačnou lištou (nie je v ponuke Onduline). Vhodný pre všetky sklony striech. Dĺžka: 846 mm (šírka pokrytá
jednou doskou), Váha: 7,5 kg jeden balík
970 mm x 290 mm x 130 mm. Balenie:
25 ks v balíku
STREŠNÉ OKNO
Strešné okno slúži na presvetlenie pôdneho priestoru a ako výlez na strešnú plochu.
Vhodné použitie pre nezateplenú strechu.
Dĺžka základne: 890 mm, Šírka základne:
660 mm, Celková výška: 150 mm, Hrúbka:
3 mm, Priehľadná plocha: 360 x 420 mm
Pred ukotvením
je nutné všetky
plastové prvky
prevŕtať.
STREŠNÝ KOMÍNOK HV 110
Sanitárny komínok pre odvetranie napr. kanalizácie, WC... Umožňuje vetranie
v sklone 8°- 50°. Ku komínku je možné
objednať adaptér a flexi napojenie s priemerom 100/70/50 mm.
Dĺžka základne: 560 mm, Šírka základne:
370 mm (4 vlny)
STREŠNÉ VETRANIE LV 100C
Slúži pre odvetranie krytiny a podstrešného priestoru. Vetrák je profilovaný do
tvaru dosiek čo umožňuje ľahké napojenie
a zabudovanie do strešnej krytiny
Onduline. Dĺžka: 500 mm, Šírka: 380 mm,
Ventilačná plocha: LV 100C: 10 000 mm2
(cca 10 ks/100 m2)
Gumoasfalt
ONDULINE® GA 12 – Oprava strechy
Použi e: K miestnym a celoplošným
opravám strešných kry n z asfaltových izolačných pásov a vlnitých
asfaltových dosiek. K zhotoveniu
bezošvých hydroizlačných a ochranných povlakov striech, k ochranným
náterom betónových nadstrešných
čas , k zhotoveniu zmesí pre vyrovnávacie hmoty a k izolačným náterom
na rôznych podkladoch.
Pred samotnou aplikáciou je nutné
použiť na podklad vhodnú penetráciu
(napr. Penetral ALP).
9
ONDULINE® GA 23 – Ochranný náter červenohnedý
Použi e: K vrchným ochranným
náterom na asfaltové suspenzie, na
hydroizolačné pásy bez bridlicového
posypu, na vlnité asfaltové kry ny
a na asfaltové chodníky.
Pred samotnou aplikáciou je nutné
použiť na podklad vhodnú penetráciu
(napr. Penetral ALP).
Spotreba: na 1 náter 0,75 kg/m2
UV
10 ZROKOV
ONDUCLAIR® PC MIMORIADNE ODOLNÉ PRESVETĽOVACIE DOSKY
A
ÁRUK
Presvetľovacie dosky Onduclair PC (polykarbonát) sú určené k zastrešeniu jednoduchých konštrukcií ako aj veľkých plôch hál, skladových objektov a pod. Vzhľadom k výborným mechanickým a úžitkovým vlastnos am je
poskytovaná záruka 10 rokov. Dosky sú odolné voči bežnému krupobi u.
Onduclair PC profily hrúba 0,8 mm:
Názov
Dĺžka x šírka
Minimálny sklon
VLNA 95/38
TRAPÉZ 75/18
2000 x 950 mm
2000 x 1100 mm, 3000 x 1100 mm
5°
9°
Min. kotviacich prvkov (ks/m )
8
10
Farby
Klasifikácia reakcie na oheň
podľa STN EN 13501-1
Použiteľnosť v teplotnom
rozsahu
číra, bronz
číra, bronz
B-s1,d0
B-s1,d0
-30 °C až +130 °C
-30 °C až +130 °C
vlna 95/38
trapéz 75/18
2
Latovanie, presahy:
Profil
Latovanie
Bočné preloženie
5° – 15° max. 45 cm
9° – 15° max. 45 cm
nad 15° max. 61 cm
nad 15° max. 61 cm
2 vlny
2 trapézy
Minimálny presah*
*Podľa sklonu strechy je možné upravovať presah, vždy však odporúčame min. 20 cm. V prípade potreby kontaktujte technické oddelnie. Pri kombinácii s doskami Onduline je možný presah 17 cm pri sklone strechy nad 15°.
10
UV
5 RZ OKOV
ONDUCLAIR® PVC PRESVETĽOVACIE DOSKY PRE HOBBY POUŽITIE
A
ÁRUK
Presvetľovacie dosky Onduclair PVC sú určené k zastrešeniu jednoduchých striech altánkov, pergol, zimných záhrad a pod. V prípade použi a profilu vlna Onduline je možná kombinácia s asfaltovými doskami Onduline.
Pri montáži je nutné dodržať základné montážne pravidlá.
Latovanie, presahy:
Onduclair PVC profily hrúbky 1 mm:
Názov
VLNA 95/35
Profil
vlna 95/35
35
Latovanie
Dĺžka x šírka
2000 x 950 mm
Minimálny sklon montáže:
5°
5 – 15°
1 max. 45 cm
nad 15°
1 max. 61 cm
5°
Min. kotviacich prvkov (ks/m )
8
Farby
Klasifikácia reakcie na oheň
podľa STN EN 13501-1
Použiteľnosť v teplotnom
rozsahu
číra, bronz
2
Bočné preloženie
C-s3,d2
2 vlny
Minimálny presah*
max. do 60 °C
* Podľa sklonu strechy je možné upravovať presah, vždy však odporúčame min. 20 cm. V prípade potreby kontaktujte technické oddelenie. V kombinácii s doskami Onduline je možný rovnaký presah 17 cm pri sklone strechy nad 15°.
UV
PES profily:
Názov
Latovanie, presahy:
VLNA A5 177/51
Profil
Dĺžka x šírka
Minimálny sklon montáže
Min. kotviacich prvkov (ks/m2)
Farby
Klasifikácia reakcie na oheň
podľa STN EN 13501-1
Použiteľnosť v teplotnom
rozsahu
ÁRUK
A
POLYESTER SKLOLAMINÁTOVÉ DOSKY S OCHRANNOU GEL COAT
10 ZROKOV
2500 x 920 mm
5°
6
priesvitná (PES), červená RAL 8012,
šedá RAL 7012 (Onducolor)
E
Latovanie
Bočné preloženie
vlna A5 177/51
max. 76 cm
1/2 vlny
Minimálny presah*
-30°C až +120 °C
*Podľa sklonu strechy je možné upravovať presah, vždy však odporúčame min. 20 cm. V prípade potreby kontaktujte technické oddelenie.
11
ONDUCLAIR® DOPLNKY
Kotviace prvky, základné montážne odporúčanie
VLNA 95/38
TRAPÉZ 70 75/18
VLNA A5 177/51
Dištančné
podložky
(pod krytinu)
Kaloty
(nad krytinu)
Skrutky
JA2 – 6,5x70, podl. 16 mm
JA2 – 6,5x50, podl. 16 mm
sada = 25x skrutka 4,5 x 65 mm
+ dištančná podložka
sada = 25x skrutka 4,5 x 45 mm
+ dištančná podložka
+ ochranná čiapočka
JA2 – 6,5x90, podl. 16 mm
Sady
Minimálne 4 kotviace prvky na každú
podpernú latu, vždy v 1., 3., 6. a 9. vlne
Minimálne 5 kotviacich prvkov na každú
podpernú latu vždy v 1., 2., 5., 8. a 12. vlne
sada = 25x skrutka 5,5 x 80 mm
+ dištančná podložka
+ ochranná čiapočka
Minimálne 3 kotviace prvky na každú
podpernú latu, vždy v 1., 3. a 5. vlne
* Presné latovanie v závislosti na charaktere materiálu viď. PC strana 8, PVC strana 9, PES strana 10.
Základné montážne odporúčanie
■ Pred montážou PVC a PC dosiek je nutné tmavý podklad (laty, dosky Onduline a pod.) oddeliť napr. svetlým polyetylénovým pásom, AL fóliou alebo natrieť bielou
farbou.
■ PC dosky ukladajte nápisom „this side up“ hore. Táto strana je ochránená špeciálnou vrstvou UV filtra.
■ V miestach kotvenia predvŕtať otvory o 2mm väčším priemerom ako je kotviaci prvok a to do vrcholu vlny alebo rebra.
■ V miestach kontaktu kry ny so š tom alebo stenou ponechať 30 mm dilatačnú medzeru.
■ Vzdialenosť otvoru od konca dosky nesmie byť menšia ako 50 mm
■ Podrobný montážny návod nájdete na www.onduline.sk
Skladovanie a doprava
Dosky Onduclair nesmú byť pri skladovaní a transporte vystavené priamemu slnečnému žiareniu! Pozor pri transporte v rozohriatom automobile.
Dosky musia byť skladované vo vodorovnej polohe a oddelené od rovného podkladu (napr. hranolmi), uchovávané v eni a vo vetraných priestoroch, zakryté svetlou plachtou neprepúšťajúcou svetlo.
12
ONDUBAND®
SAMOLEPIACA BITÚMENOVÁ PÁSKA
Samolepiaca viacúčelová vodotesná páska na utesnenie prestupov, drobné opravy na strechách, olemovanie
komínov a pod.
Onduband PRO
Dĺžka (m)
10
Šírka (cm)
10, 15, 30
Hrúbka
1,5 mm
Farby
terakota, hliník, olovo, červená
Dĺžka (m)
3, 5,10
Šírka (cm)
5; 7,5; 10; 15; 30
Hrúbka
1,1 mm
Farby
terakota, hliník, olovo
Onduband EASY
Lemovanie komína
13
STOP
Ť
VOD
PU
ONEPRIE STNOS
V
30 ROKO
ONDUSTEEL® ONDUTECH® OCEĽOVÁ STREŠNÁ ŠKRIDLA HLADKÁ ALEBO S GRANULÁTOM
A
ZÁRUK
OnduSTEEL, OnduTECH – odolná, ľahká a hospodárna oceľová strešná kry na v tradičnom štýle škridiel je vyrobená z 0,45 mm hrubého oceľového plechu s obojstrannou aluzinkovou ochranou lisovaného do profilu škridle,
ktorá poskytuje ochranu pred poveternostnými vplyvmi. Záruka 30 rokov.
Technické parametre
e strešnej
stre
šablóny ST7:
Celková dĺžka:
Užitočná dĺžka:
Celková šířka
Celková šírka:
Užitočná plocha:
Celková hrúbka farby Ondusteel:
Celková hrúbka farby Ondutech 100:
Celková hrúbka farby Ondutech 50:
Spotreba na m2
Hmotnosť Ondusteel
Hmotnosť Ondutech
1 395 mm
1 335 mm
456 mm
410 mm
0,55 m2/ks
140 μm
100 μm
50 μm
1,82 ks
3,22 kg/šablóna
2,45 kg/šablóna
Paleta farieb OnduSteel
terakota 11 (RAL 8002)
bridlica 22 (RAL 7015)
hnedá 33 (RAL 8017)
čierna 44 (RAL 7021) červená 55 (RAL 3009)
zelená 66 (RAL 6011)
modrá 77 (RAL 5007)
Paleta farieb Ondutech
červená 01 (RAL 3011)
hnedá 02 (RAL 8016)
bridlica 03 (RAL 7016) terrakota 05 (RAL 8004)
zelená 06 (RAL 6005)
modrá 07 (RAL 5010)
RAL farby sú približné.
Skladba vrstiev
Primer + akrylátová farba hr:
Ondusteel 140 μm
Ondutech 50 - 100 μm
Ochranná vrstva
Aluzinková ochrana
Aluzinková
ochrana
Oceľový plech hr. 0,45 mm
Výhody strešnej krytiny
✔ Zaťaženie len 4,8 – 5,8 kg/m2
✔ Aluzinková ochrana
✔ Záruka 30 rokov
✔ Dlhá životnosť
✔ Vďaka tesnosti je vhodná do sťažených klimatických oblastí
✔ Použitie na sklon strechy od 12°
Ochranná
vrstva
14
Doplnky
HREBENÁČ GUĽATÝ BR
Celková dĺžka: 400 mm
Užitočná dĺžka: 380 mm
Šírka: 150 mm
Výška: 95 mm
HREBENÁČ POČIATOČNÝ/
UKONČOVACÍ BR S/E
Celková dĺžka: 400 mm
Užitočná dĺžka: BR/S: 360 mm
Užitočná dĺžka: BR/E: 400 mm
Šírka: 150 mm
Výška: 95 mm
ZÁVETERNÁ LIŠTA FT L/R
Pravá/Ľavá
Celková dĺžka: 1385 mm
Užitočná dĺžka: 1230 mm
Pokrýva 3 rady šablóny ST7
LEM K STENE SWT L/R
Pravý/Ľavý
Celková dĺžka: 1385 mm
Užitočná dĺžka: 1230 mm
Pokrýva 3 rady šablóny ST7
ROVNÝ PLECH VST
Celková dĺžka: 1412 mm
2000 mm
Šírka: 500 mm
Spotreba na m2: 1,41 ks
UKONČENIE NÁROŽIA BRSP
Celková dĺžka: 400 mm
Užitočná dĺžka: 360 mm
Šírka: 150 mm
Materiál: plast
VALBOVÝ ROH
POCIATOČNÝ/UKONČOVACÍ
YBR S/E
(foto ukončovacieho rohu)
Pre hrebenáč BR
Sklon 30°
Materiál: plast
ODKVAPOVÝ LEM ET
Celková dĺžka: 1385 mm
Užitočná dĺžka: 1290 mm
Spotreba na 1 bm: 0,78 ks
SPOJOVACÍ PLECH UNI
Celková dĺžka: 1385 mm
Užitočná dĺžka: 1290 mm
Spotreba na 1 bm: 0,78 ks
ÚŽĽABIE
BEZ GRANULÁTU VY
Celková dĺžka: 1385 mm
Užitočná dĺžka: 1290 mm
Spotreba na 1 bm: 0,78 ks
VETRÁK PLECHOVÝ VL
Materiál: oceľový plech
Dĺžka: 250 mm
Šírka: 456 mm
Vetrací prierez: 125 cm2
VETRÁK LG
Materiál: plast
Dĺžka: 440 mm
Šírka: 456 mm
Vetrací prierez: 75 cm2
Pre sklony: 12°- 18°
KOMÍNOK 110 MM HV 110
Materiál: plast
Dĺžka: 440 mm
Šírka: 456 mm
Priemer: 110 mm
VENTILAČNÝ KOMÍNOK PLYNOVÝ
GS 125
Materiál: plast
Dĺžka: 455 mm
Užitočná dĺžka: 410 mm
Šírka: 440 mm
Priemer: 125 mm
ANTÉNY PRESTUP AZ 16
Materiál: plast
Dĺžka: 440 mm
Šírka: 456 mm
ZÁKLADNÁ DOSKA BP
Materiál: plast
Dĺžka: 640 mm
Šírka: 456 mm
Použitie: ako základný prvok
k zhotoveniu strešných lávok
NÁŠĽAPNÝ STUPEŇ FS
Materiál: oceľový plech
Dĺžka: 640 mm
Šírka: 456 mm
Použitie: pre bezpečný pohyb po
strešnej krytine
DRŽIAK HROMOZVODU
UNIVERZÁLNY BLC UNI
Materiál: oceľový plech
HORIZONTÁLNY/VERTIKÁLNY
DRŽIAK HROMOZVODU
K HREBEŇU BR BLC/BR
Materiál: oceľový plech
Použitie: upevnenie hromozvodu
STREŠNÝ VÝLEZ UNIVERZÁL SNE
Materiál: oceľový plech a polykarbonátové sklo
Dĺžka: 860 mm
Šírka: 400 mm
Rozmer okna: 480x360 mm
PLASTOVÁ PRIEHĽADNÁ
PRESVETĽOVACIA ŠKRIDĽA LP
Materiál: polykarbonát
Dĺžka: 440 mm
Šírka: 456 mm
Slúži k presvetleniu pôjdu
DRŽIAK SNEHOLAMU
Sada obsahuje 3 držiaky
Dĺžka tyče 2,5 m
Záslepky, skrutky
Farba: RAL 7016
DRŽIAK SOLÁRNEHO PANELU
Prevedenie: hladká matná
Materiál: FE + Zn lakovaná
Hmotnosť: 2 kg
Výška držiaku: 80-110 mm
SNEHOVÝ HÁK SB
Materiál: oceľový plech
Použitie: zabraňuje padaniu snehu
zo strechy, montuje sa pri odkvape
a v ploche podľa snehovej oblasti
15
HREBENÁČ V TVAR RV
Celková dĺžka: 1 385 mm
Užitočná dĺžka: 1 290 mm
Šírka: 218 – 222 mm
Základy montáže
▼
mm
340
▼
mm
410
▼
mm
410
30 - 70 mm
2. ODKVAPOVÝ LEM
▼
▼
▼
Rovnako ako pri pribíjaní používajte profesionálne náradie – pákové nožnice, malú a veľkú ohýbačku – všetko Vám ochotne zapožičiame. Podľa
tvaru strechy musíte krytinu skracovať a upravovať. Na strihanie používajte pákové nožnice. !! Upozornenie: zákaz používania vysoko otáčkových
rotačných píl a uhlových brúsiek!! Na ohyb v priečnom smere (pod Záveterné lišty FT/R-L, pod Lemy k stene SWT/R-L, úžľabia UP, nárožia a pod.)
odporúčame použiť malú ohýbačku. Na ohyby v pozdĺžnom smere (pod hrebeň, pod nadstavby, zlomy striech) odporúčame použiť veľkú ohýbačku.
▼
<1
20
m
m
▼
m
Krytinu Ondusteel ukladajte od hrebeňa k odkvapu. Začnite na prvom
celom latovaní (410 mm) pod hrebeňom. Škridle upevnite na miesto
cez horný lem min. 2 ks klincov v priehlbinách, kde bezprostredne
prilieha k late.
7. A 8. ÚPRAVA ŠKRIDIEL
V prípade osadenia krytiny cez odkvapovú hranu pribite šablóny
min. 4 ks klincov v najvyššom bode odtokovej drážky a mieste
podloženia škridle latou. Klince zatrite opravnou farbou/silikónom
a zasypte granulátom rovnakej farby.
V celej ploche pribíjajte šablóny cez predný lem mierne šikmo k late
na hrane odtokového žliabku, kde je najmenší odvod vody. Použite
min. 4 klince (1 ks do každého presahu). Nikdy nekotviť do plochy
škridle!!! (Len pre ukážku je pribíjanie ručne, ideálne, bezpečné
a rýchle je s použitím profesionálneho náradia).
4. PRIBÍJANIE ŠKRIDIEL – prvá rada pod hrebeňom
Krytinu ukladajte vždy na väzbu s minimálnym presahom o 2 profily.
Šablóny cez seba prekladajte cez krajné drážky cca 65 mm a po smere
prevládajúcich vetrov, alebo od miesta častého pohľadu. Šablóny sa podkladajú, preto krajne škridle pribíjajte až po uložení poslednej škridle.
6. PRIBÍJANIE PRI ODKVAPE
5. PRIBÍJANIE ŠKRIDIEL V PLOCHE
m
20
>1
3. UKLADANIE ŠKRIDIEL
Už pri latovaní premýšľajte o presahu krytiny cez odkvapovú hranu
– 30 mm pri sťažených poveternostných podmienkach alebo až 70
mm pri ideálnom stave. Odporúčame použiť odkvapový lem ET.
Na krov položte difúznu fóliu, kontralaty a laty s roztečou 410 mm
(merajte spodné hrany lát). Prvú latu pri odkvape namerajte 340-410
mm, pretože krytina môže podľa potreby a tvaru strechy presahovať
max. 70 mm cez odkvapovú latu. Dbajte na dostatočné odvetranie!
▼
1.LATOVANIE
25 mm
9. A 10. HREBENÁČ GUĽATÝ
11. A 12. ZÁVETERNÁ LIŠTA
16. STREŠNÉ OKNO
Úžľabie „vybednite“ a zapustite cca 20mm pod strešné laty.
Použite originálny Úžľabový plech (UP). Pri dlhých úžľabiach alebo
atypickej konštrukcii môžete úžľabie vyrobiť klampiarsky z Rového
plechu (VST). Krytinu následne ohnite cca 20mm dolu do úžľabia.
▼
Pri použití BR na nároží upevnite latu podľa sklonu protiľahlých
strešných plôch, krytinu ohnite dohora k tejto late (opäť cca 20mm)
a do laty upevnite klincom na hrebenáč.
▼
▼
15. ÚŽĽABIE
14. NÁROŽIE
Pokiaľ strecha končí kolmou stenou, použite Lem ku stene (SWT/
L_R). Na podobne ku stene dohora ohnutú krytinu ako pri FT (cca
25mm) pripevnite SWT lištu a vnútornú zvislú časť SWT prekryte
dilatačnou lištou.
Každé okno musí byť osadené podľa požiadaviek výrobcu. Držiaky
okna je dobré upevniť cca o 20 – 25mm nižšie pod úroveň strešnej
laty. Ako „oplechovanie“ pod oknom použite originálny doplnok –
okenné lemovanie. Krytina sa potom ohýba dole k oplechovaniu.
▼
13. LEM KU STENE
Pri ukončení strechy Záveternou lištou (FT/L_R) upevnite zo strany k latám dosku cca 90mm širokú a o 25mm presahujúcu výšku lát. Škridlu
ohýbajte k doske cca 25mm dohora, aby chránila proti prípadnej vode. FT lišty ukladajte spolu s krytinou, spodná lišta sa podkladá pod hornú
– bočný profil musí presne zapadať do profilu škridiel. Pribíja sa 6ks klincov (2ks do presahu) zo strany a z vrchnej časti. Keď je záveterná hrana
tzv. z uhlu (uhol odkvapovej a nárožnej línie nie je 90°), vyrobíme lištu z rovného plechu.
▼
▼
Pokiaľ je vzdialenosť poslednej late pod hrebeňom menšia ako 120 mm, použite namiesto škridle ST7 spojovací plech (UNI). Pokiaľ je táto
vzdialenosť väčšia, použijeme škridlu (ST7). Na spojovacom plechu alebo škridle namerajte danú vzdialenosť a pridajte cca 30 mm na ohyb
smerom hore a prebytočnú časť odstrihnite. Guľaté hrebenáče (BR) upevňujte vždy v najvyššom mieste 1 klincom. Na začiatok hrebeňa použite
Hrebenáč začiatočný (BR/S), na ukončenie hrebeňa použite Hrebenáč ukončovací (BR/E). Na nárožie k odkvapovej hrane použite Ukončenie
nárožia (BRSP) s oblým čelom, na spojenie dvoch nároží a hrebeňa použite Valbový roh (Y/BR/S-E).
17. STREŠNÉ DOPLNKY
Ku krytine Ondusteel existuje plná škála doplnkov. Všetky sa pripevňujú podobným spôsobom. Pokiaľ sú z plastu, odporúčame ich položiť pod presahy krytiny, predvŕtať a až potom pribiť. Strešné vikiere (SY), Základné dosky (BP), Nášľapný stupienok (FS) majú výstuž, ktorú priskrutkujte skrutkami
do hornej hrany laty.
16
Montážne príslušenstvo
Nevyhnutnou podmienkou správneho fungovania a zaručenej životnosti strešného systému Ondusteel, Ondutech je prevedenie montáže podľa zásad
a pravidiel stanovených výrobcom a použitie originálnych doplnkov a príslušenstva.
Všetky prvky systému sú prispôsobené technickým aj estetickým nárokom kladeným na modernú strechu. Náhrada alebo zámena za doplnky neschválené výrobcom môže mať za následok funkčné alebo vzhľadové chyby krytiny a môžu znamenať porušenie záručných podmienok výrobcu.
Pre získanie predĺženej 30 ročnej záruky je nutné vyplniť registračný formulár. Informujte sa prosím u predajcu krytiny alebo sa obráťte priamo na
obchodného zástupcu spoločnosti Onduline.
KLINCE NEREZ VOĽNÉ NF
Farba: červená, čierna
Dĺžka: 45 mm
Priemer: 2,5 mm
Balenie: 500 ks
SAMOREZNÉ SKRUTKY SCR
Farba: červená, čierna
Samorezné skrutky – šesťhranné
Dĺžka: 42 mm
Priemer: 3,2 mm
Balenie: 500 ks
OPRAVNÁ SADA ONDUSTEEL REP
Obsah: akrylátová farba, granulát
Požitie: opravy drobných poškodení povrchu krytiny
Spotreba: cca 1 sada/100 m2
OPRAVNÁ SADA ONDUTECH REP
Obsahuje: akrylátová farba
Použitie: opravy drobných poškodení
povrchu krytiny
Spotreba: cca 1 sada/100 m2
KOMPRESOR DUO COM
Hmotnosť kompresora: 20 kg
Objem nasávaného vzduchu: 220 l/min
Maximálny tlak: 8 bar
Výkon motora (220 V, 50 Hz): 1,1 kW
KLINCOVAČKA DUO GUN
Hmotnosť klincovačky: 2,5 kg
Kapacita zásobníka: 325 klincov
KLINCE SO ZÁVITOM NCS
Farba: červená, čierna
Balenie: 325 ks
Má rovnakú špecifikáciu ako klince (rozmer/materiál), avšak narozdiel od klasických nerezových klincov majú miesto
drážok závit. Tým pádom je možné klince
vyskrutkovať pre prípad doplnenia strešnej krytiny o doplnky. Zároveň je možné klince dotiahnuť pri nedostatočnom
nastrelení.
Sú k dispozícii vo zvitku.
MONTÁŽNA SADA
Malá ohýbačka – dĺžka lišty 65 cm, hmotnosť: 27 kg
Veľká ohýbačka – dĺžka lišty 140 cm, hmotnosť: 30 kg
Pákové nožnice: dĺžka strihu 70 cm, hmotnosť: 35 kg
Montážnu sadu, kompresor a klincovačku požičiavame za poplatok. V prípade záujmu kontaktujte nášho regionálneho obchodného zástupcu.
Základné zásady
1) Presná práca s krytinou Ondusteel a Ondutech (ďalej len Ondusteel) zaručuje dokonalý výsledok a vzhľad. Tento prospekt slúži pre získanie
základných informácii o krytine. Podrobný montážny návod a technické informácie nájdete na našich webových stránkach www.onduline.sk.
Profesionálom ponúkame bezplatné zaškolenie.
2) Výrobky na palete (v balení) musia byť počas prepravy a skladovania (aj v dobe uloženia na stavbe) chránené proti zatečeniu alebo kondenzácii vody
medzi jednotlivými prvkami. Doplnky skladujte vždy vo vnútri.
3) Ondusteel montujeme na konštrukcie zo sklonom v rozmedzí 12°-90°. Vonkajšia teplota by nemala klesnúť pod -5°C, pričom diely pred montážou by
mali byť uskladnené min. do 5°.
4) Na položenú krytinu vychádzajte iba v nevyhnutných prípadoch. Majte obuv s mäkkou podrážkou a našľapujte v mieste najnižšieho profilu, kde je
šablóna podopretá latou.
5) Odvetranie je dôležité pri každej krytine, rovnako ako aj pri krytine Ondusteel. Dbajte prosím na odporúčania navrhnuté projektantom.
6) Pre montáž platia všeobecné zásady pokrývania šikmých striech, klampiarskych a stavebných prác (viac STN 730540, 731901, 733610).
7) V prípade, že sa objekt nachádza v oblastiach náchylnejších na rast machov, odporúčame zvoliť typ krytiny v hladkom prevedení – Ondutech 50, 100.
17
VOD
Ť
PU
ONEPRIE STNOS
V
10 ROKO
STOP
BARDOLINE® PRO S 125 STREŠNÝ ASFALTOVÝ ŠINDEĽ
A
ZÁRUK
Špičkový asfaltový strešný šindeľ s keramizovaným granulátom, určeným pre všetky typy strešných konštrukcií,
vhodný predovšetkým tam, kde investor očakáva maximálnu kvalitu a dlhú životnosť.
Široká škála tvarov a farieb dáva možnosť individuálnej voľby pre každého. Umožňuje zohľadniť všetko, čo nás pri
výbere strešnej kry ny limituje, tvar, sklon, miesto realizácie, ale aj celkový výsledný efekt.
Pri výrobe sa používa kvalitný venezuelský oxidovaný asfalt Ti-juana, ktorý zaisťuje vynikajúcu odolnosť voči
UV žiareniu a zároveň dokáže dlhodobo odolávať pôsobením rozdielnych teplôt. Posyp, ktorý dáva šindľu
finálny vzhľad je vyrobený z čadičového keramizovaného granulátu, ktorý je mimoriadne odolný voči pôsobeniu
UV žiarenia a tým je zaistená dlhá farebná stálosť tohto strešného šindľa.
Typy profilov
Bardoline PRO S125 – Obdĺžnik
1000 mm
195 mm
340 mm
001 červená
003 červená španielska
020 hnedá melírovaná
060 čierna
061 bridlicová
070 zelená melírovaná
006 červená tehlová
010 červená melírovaná
023 hnedá melírovaná
061 bridlicová
070 zelená melírovaná
145 mm
250 mm
Hmotnosť:
m2 v balení:
m2 na palete:
Bezpečný sklon:
10,7 kg/m2
3,05 = 21 šablón
158,6
15°–85° (31 %)
Bardoline PRO S125 - Bobrovka
1000 mm
195 mm
340 mm
145 mm
200 mm
Hmotnosť:
m2 v balení:
m2 na palete:
Bezpečný sklon:
10,7 kg/m2
3,05 = 21 šablón
158,6
17°–85° (30 %)
18
Typy profilov
Bardoline PRO S125 - Hexagonál
1000 mm
epiaaci
samole
194 mm
337 mm
010 červená melírovaná
020 hnedá melírovaná
061 šedá melírovaná
070 zelená melírovaná
203 červená melírovaná
230 hnedá melírovan
254 šedá melírovaná
274 zelená melírovaná
104 an cká tehlová
129 hnedý céder
151 bridlicová tmavá
153 bridlicová svetlá
156 zelený kameň
167 tmavý kameň
004 červená melírovaná
061 bridlicová melírovaná
143 mm
325 mm
Hmotnosť:
m2 v balení:
m2 na palete:
Bezpečný sklon:
9 kg/m2
3,45 = 24 šablón
179,4
19°–85° (35 %)
Bardoline PRO S125 - Design
samole
epiaaci
Hmotnosť:
m2 v balení:
m2 na palete:
Bezpečný sklon:
9 kg/m2
3,45 = 24 šablón
179,4
22°–85° (40 %)
Bardoline PRO S125 - Opera
1000 m m
3D
194 m m
337 m m
143 m m
Hmotnosť:
m2 v balení:
m2 na palete:
Bezpečný sklon:
11,7 kg/m2
2,0 = 16 šablón
128
20°–85° (35 %)
Bardoline PRO S125 - Trapéz
1000 mm
195 mm
340 mm
145 mm
325 mm
Hmotnosť:
m2 v balení:
m2 na palete:
Bezpečný sklon:
10,7 kg/m2
3,05 = 21 šablón
158,6
15°–85° (25 %)
Technické informácie
Hmotnosť sklenej vložky:
19
125 g/m2
Reakcia na oheň podľa EN 1350-1
Reakcia na oheň podľa EN 13501-5
trieda E
B roof (t1)
STOP
Ť
VOD
PU
ONEPRIE STNOS
V
10 ROKO
BARDOLINE® PRO STREŠNÝ ASFALTOVÝ ŠINDEĽ
A
ZÁRUK
Fantázii sa medze nekladú. BARDOLINE® PRO, Vám prináša úplne nové možnos pri výbere tvarov a farieb. Pestrosť tohto
výberu, vysoká kvalita a 3D vzhľad, Vám dávajú možnosť originálneho riešenia pri výbere Vašej budúcej strešnej kry ny.
Typy profilov
Bardoline PRO - Opera
1000 m m
3D
194 m m
337 m m
119 červená melírovaná
139 hnedá melírovaná
160 tmavo šedá melírovaná
169 zelená melírovaná
209 červená melírovaná
239 hnedá melírovaná
269 šedá melírovaná
279 zelená melírovaná
209 červená melírovaná
239 hnedá melírovaná
269 šedá melírovaná
279 zelená melírovaná
143 m m
Hmotnosť:
m2 v balení:
m2 na palete:
Bezpečný sklon:
11 kg/m2
2,57 = 18 pásov
154,2
20°–85° (35 %)
Bardoline PRO - Design
samole
epiaaci
Hmotnosť:
m2 v balení:
m2 na palete:
Bezpečný sklon:
8,3 kg/m2
3,0 = 21 pásov
180
22°–85° (40 %)
Bardoline PRO - Hexagonál
1000 mm
epiaaci
samole
194 mm
337 mm
143 mm
325 mm
Hmotnosť:
m2 v balení:
m2 na palete:
Bezpečný sklon:
8,3 kg/m2
3,0 = 21 pásov
180
19°–85° (35 %)
Technické informácie
Hmotnosť sklenej vložky:
Reakcia na oheň podľa EN 13501-1
Reakcia na oheň podľa EN 13501-5
100 g/m2
Trieda E
B roof (t1)
20
VOD
V
10 ROKO
ZÁRUK
A
BARDOFIX® STREŠNÝ ASFALTOVÝ ŠINDEĽ
PU
ONEPRIE STNOS
Ť
STOP
Typ, ktorý vyniká svojím zaujímavým technickým riešením. Na spodnej strane sa nachádza veľká thermoadhezívna plocha, ktorá zabezpečí dokonalé spojenie jednotlivých šablón.
Typy profilov
Bardofix – obdĺžnik
195 mm
samole
epiaaci
340 mm
1 000 mm
013 červená mix
032 hnedá mix
065 šedá mix
078 zelená mix
013 červená mix
032 hnedá mix
065 šedá mix
078 zelená mix
242 mm
Ochranná fólia zo spodnej strany sa musí pri montáži odstrániť.
Bardofix - bobrovka
195 mm
samole
epiaaci
340 mm
1 000 mm
190 mm
Ochranná fólia zo spodnej strany sa musí pri montáži odstrániť.
Technické informácie
Zloženie:
Dĺžka:
Šírka:
Hmotnosť obdĺžnik
Hmotnosť bobrovka:
Počet šablón v balení:
m2 v balení:
m2 na palete:
Reakcia na oheň podľa EN 13501-1
Reakcia na oheň podľa EN 13501-5
21
Oxidovaný asfalt
1000 mm
340 mm
9 kg/m2
9 kg/m2
16 ks
2,32
185,6
trieda E
B roof (t1)
STOP
Ť
VOD
PU
ONEPRIE STNOS
5 ROKOV
BARDOLINE® CLASSIC STREŠNÝ ASFALTOVÝ ŠINDEĽ
A
ZÁRUK
Ekonomické riešenie pre všetky typy jednoduchých strešných konštrukcií, vhodný na všestranné použi e.
Typy profilov
Bardoline CLASSIC – obdĺžnik
013 červená mix
032 hnedá mix
065 šedá mix
078 zelený mix
013 červená mix
032 hnedá mix
065 šedá mix
078 zelený mix
013 červená mix
065 šedá mix
145 mm
340 mm
1 000 mm
242 mm
Bardoline CLASSIC - bobrovka
145 mm
340 mm
1 000 mm
190 mm
Bardoline CLASSIC - triangulár
1000 mm
195 mm
340 mm
145 mm
325 mm
Technické informácie
Zloženie:
Dĺžka:
Šírka:
Hmotnosť:
Bezpečný sklon:
Oxidovaný asfalt
1000 mm
340 mm
8,5 kg/m2
18°–85° (31 %)
Balenie:
Počet pásov v balení:
m2 v balení:
m2 na palete:
Reakcia na oheň podľa EN 13501-5
21 ks
3,05
158,6
Trieda F
22
BARDOLINE®
Príslušenstvo
Areátor Standard
(pre obdĺžnik a sklon nad 25°)
Areátor bobrovka
farba: antracit, červenohnedá a červená
Hrebeňový plastový odvetrávač
pre štvortabuľový šindel
dľžka 120 cm
Areátor špeciál (pre obdĺžnik do horských
oblastí a sklon do 25°)
farba: hnedá a čierna
Strešný výlez
rozmer: 45 x 55 cm (otváranie hore), farba: antracit
rozmer: 47 x 73 cm (otváranie do strany – pravá, ľavá strana), farba: antracit
Snehový zachytávač
farba: antracit, červeno hnedá,
tmavo hnedá a tehlovo červená
Klince krútené FeZn
20 mm, balenie 1 kg
28 mm, balenie 1 kg
28 mm, balenie 5 kg
Klince krútené FeZn 20 mm, balenie 10 x 1 kg
Klince krútené FeZn 28 mm, balenie 10 x 1 kg
23
Antény prestup
farba: antracit, červenohnedá, tmavo
hnedá a tehlovo červená
Odvetrávací komínok (komplet)
farba: antracit, červeno-hnedá,
tmavo-hnedá a tehlovo-červená
Ondubar – balenie 30 a 50 m2
PES impregnované vyrovnávacie rúno 450 g/m2
Bitúmenový tmel
kartuš 310 ml
BARDOLINE®
Základy montáže
Asfaltové šindle BARDOLINE® sú určené pre rôzne konštrukcie striech so sklonom 15°–85°. Podľa typu konštrukcie a povahy stavby
sa zvolí vhodný typ šindľa. Ako podklad pre šindeľ BARDOLINE® sa spraví celoplošný záklop (debnenie) najlepšie z veľkoformátových
OSB dosiek alebo dosiek s hrúbkou min. 26 mm a šírky max. 150 mm. Odporúčaná maximálna vlhkosť je 18%. Na vyrovnanie povrchu
a zároveň na ochranu strešnej konštrukcie sa použije napr. asfaltová membrána s polyesterovou výstužou ONDUBAR®, ktorá pred
montážou kry ny chráni konštrukciu pred klima ckými vplyvmi. ONDUBAR® sa montuje s presahom min. 100 mm a kotví klincami.
!Zvoľte vždy vhodný podklad – vyvarujte sa montáži na nerovné alebo vlhké debnenie. Nevhodná je ež nadmerná šírka dosiek a poddimenzovaná hrúbka. V prípade použi a podkladu s nasiakavou nosnou vložkou (lepenky
typu A), je nutné tento materiál pred samotnou montážou šindľa zo strechy odstrániť!
ROZVRHNUTIE KRYTINY
MONTÁŽ ŠINDĽA
- Kolmo na spád strechy sa vyznačí priamka XY (spravidla rovnobežne s hrebeňom
a odkvapovou hranou) 195 mm od odkvapovej hrany.
- Na tejto priamke sa zvolí bod A čo najbližšie ku stredu strechy (v horizontálnej rovine).
- Z bodu A sa vyznačí kolmica k osi XY (napr. pomocou schémy naznačenej v obr. 1)
pomocou bodov C,B,D.
- Vyznačí sa rovnobežka s priamkou AD vo vzdialenos 125 mm (Z).
- Vyznačí sa rovnobežka s priamkou XY vo vzdialenos 145 mm až k hrebeňu strechy.
!PRED MONTÁŽOU VŽDY DBAJTE NA SPRÁVNE ROZMERANIE KRYTINY!
Vždy si overte rozmery a kolmosť jednotlivých strešných plôch.
obr. 1
KOTVENIE
K mechanickému kotveniu používajte pozinkované, medené alebo hliníkové
klince s veľkou hlavou a so zvýšenou odolnosťou pro vy ahnu u (odporúčame použiť originálne krútené klince Onduline s minimálnym rozmerom
3,5 x 2,8 mm).
K bežnému kotveniu šindľov BARDOLINE bobrovka používajte 4 klince na
jednu šablónu v mieste znázornenom na obr. 4. Klince musia byť umiestnené tak, aby prechádzali aj spodnou šablónou.
Pri sklone strechy nad 60° použite 7 klincov tak, ako je znázornené na obr. 5.
UKONČENIE ŠTÍTU
- Na odkvapovú hranu sa nanesú 2 súvislé pruhy asfaltového strešného
tmelu ONDULINE (obr. 2).
- Od zakladacích šindľov sa odrežú viditeľné čas . (obr. 2). Takto upravené
šablóny sa osadia na odkvapovú hranu. Prvá šablóna sa osadí od priamky
Z (obr. 2).
- Prvá viditeľná rada šindľov sa zakladá od kolmice AD (obr. 3).
- Druhá rada sa zakladá od kolmice Z (obr . 3).
- Tre a rada sa zakladá od kolmice AD.
- Táto schéma sa opakuje až do úplného zakry a strechy.
Bočné zakončenie š tu strechy sa prevádza klampiarskym prvkom (záveterná lišta z Cu, Al, TiZn a pod.). Jednotlivé šindľové šablóny sú pri š te
skrátené podľa potreby a prekryté min. 100 mm cez š tový plech. Pre
spojenie šindľa s klampiarskym prvkom sa prevádza pomocou asfaltového
tmelu ONDULINE.
!VŽDY DBAJTE NA PODTMELENIE A DOSTATOČNÉ SPOJENIE ŠINDĽA
A KLAMPIARSKYCH PRVKOV!
obr. 2
HREBEŇ A NÁROŽIE
Na prevedenie hrebeňa a nárožia sa použije tvarovka zhotovená zo základnej šablóny šindľa (viď obr. 6). Jednotlivé diely šindľa oddeľte a v polovice
zohnite. Zhotovené tvarovky umiestnite na hrebeň alebo nárožie a pripevnite 2 klincami. Na spodnú stranu viditeľnej čas naneste pásik strešného
asfaltového tmelu ONDULINE. Ďalšia tvarovka sa namontuje s odskokom
145 mm a musí prekrývať termobody dielu pod ňou. Pri chladnejšom počasí je vhodné diely pred ohnu m nahriať. Hrebenáč musí prekryť termobody
poslednej rady šindľov.
Nikdy nemontujte prasknutú tvarovku – šablónu.
obr. 3
ÚŽĽABIE
Do úžľabia sa vloží poistná hydroizolačná vrstva Bituline min. 100 cm široká.
Asfaltové šindle prvej montovanej plochy sa musia vyviesť na druhú plochu tak,
že vrchná hrana presahuje cez os úžľabia aspoň 35 cm. Šablóny sa vo vzdialenos 35 cm od osy úžľabia nepribíjajú. V tomto mieste sa natavujú do podkladného hydroizolačného pásu. V prípade použi a špeciálnych samolepiacich
bezvložkových pásov je možné kry nu kotviť mechanicky v celej ploche.
Prekladané úžľabie – obr. 7 –Montujú sa súčasne obidve strany úžľabia. Striedavo sa kladie ľavá a pravá rada.
Zrezané úžľabie – obr. 8 – Položí sa najprv celá jedna strana s vy ahnu m
minimálne 35 cm na druhú stranu. Druhá strana sa zrezáva cca 20 mm pred
osou úžľabia. V tomto mieste sa šindle podlepujú asfaltovým strešným tmelom
Onduline.
poistná hydroizolácia
100 cm široká
obr. 4
obr. 7
obr. 6
poistná hydroizolácia
100 cm široká
obr. 5
!NEPOUŽÍVAJTE NEVHODNÉ KOTVIACE PRVKY AKO KLINCE S NÍZKOU
ODOLNOSŤOU PROTI VYTIAHNUTIU BEZ ANTIKORÓZNEJ OCHRANY
A POD. DODRŽIAVAJTE MIESTA PRE KOTVENIE!
obr. 8
Montáž pri nízkych teplotách (v zimnom období)
Pri montáži šindľa BARDOLINE v chladnejšom období je nutné venovať zvýšenú pozornosť správnym odporúčaným montážnym teplotám. Pri nízkych
teplotách je nevyhnutné ak vovať termo-lepiace body (plochy) zahria m. Vyššiu teplotu (zahria m) je nutné zais ť ež pri šablónach, ktoré sa tvarujú
alebo ohýbajú (napr. hrebeňové a nárožné tvarovky, šablóny do úžľabia, zakrivené plochy a pod.) tak, aby nedošlo k porušeniu (trhlinám) v mieste ohybu.
V prípade akýchkoľvek nejasnos ohľadne montáže šindľa BARDOLINE kontaktujte technické oddelenie Onduline.
Konkrétne montážne návody k jednotlivým typom šindľa nájdete na www.onduline.sk
24
PERGOLA ROOF® HYDROIZOLAČNÝ ASFALTOVÝ PÁS S KERAMIZOVANÝM POSYPOM
Hydroizolačný asfaltový modifikovaný pás so sklenou nosnou vložkou a keramizovaným posypom, ktorý je vhodný
ako vrchná vrstva pre jednoduché strešné konštrukcie od minimálneho sklonu strechy 5°.
Farby:
červená | 1,8 kg/m2
čierna | 2,2 kg/m2
zelená | 1,8 kg/m2
Technické informácie
Referenčná norma
EN 13969
Zloženie
Nosná sklenná vložka
Zloženie
Modifikovaný asfalt APP
Povrchová úprava
Vrchná strana: keramizovaný posyp
Spodná strana: PE film
Aplikácia
Mechanické kotvenie na debnenie, lepenie niektorým z asfaltových lepidiel
Minimálny presah pásov: 10 cm pozdĺžne, 20 cm priečne
Oblasť použi a
Izolácie typu R
Záruka
3 roky
Výrobok musí byť inštalovaný v súlade s platnými normami a predpismi.
Asfaltové pásy Pergola Roof neobsahujú decht, azbest a ani žiadne iné nebezpečné látky. Výrobok je recyklovateľný a nie je zatriedený do skupiny
nebezpečný odpad. Vydanie bezpečnostného listu pre tento produkt nie je povinné.
DOPRAVA A SKLADOVANIE:
Rolky sa musia prevážať a skladovať v jednej vrstve vo ver kálnej polohe (kolmo k zemi) a nesmú byť vystavené priamemu slnečnému žiareniu.
Montáž prevádzajte pri teplote min. 0°C. Pri nižších teplotách odporúčame pásy pred montážou ponechať min. 24 hod v prostredí s teplotou nad 0°C.
BALENIE:
Rolka: 15 m2
Paleta: 25 rolí (375 m2)
25
ONDUTERM®
VIACVRSTVOVÁ TERMOREFLEXNÁ IZOLAČNÁ FÓLIA
Onduterm predstavuje úplne novú generáciu tepelno izolačných materiálov. Jedná sa o viacvrstvové reflexné
parotesné fólie s integrovanou tepelnou izoláciou. Systém Onduterm je založený na tepelno odrazových fóliách, ktoré sú radené v jednotlivých vrstvách spolu s polyesterovými membránami. V ponuke sú rôzne varianty
s rôznym počtom vrs ev fólii a membrán. Použi e týchto materiálov výrazne znižuje priestorové nároky na izolácie v porovnaní s tradičnými materiálmi. Onduterm je použiteľný pre vonkajšie aj vnútorné zateplenie napr. pri
izolácii šikmých striech, zvislých konštrukcií, podláh, stropov alebo ako odrazové materiály za vykurovacie telesá.
Jednoduchá manipulácia a rýchla montáž šetrí čas a výdaje za zateplenie.
Ponúkané typy termoreflexných fólii Onduterm
XL. TOP. 5+
XL
XXL
5XL
7XL
11XL
11SP
15SP
12,5 m x 1,20 m
9,81 m x 1,53 m
9,81 m x 1,53 m
15 m2
8,4 kg
0,289 kg
-
15 m2
10,35 kg
0,690 kg
3 mm
15 m2
10,35 kg
0,690 kg
50 mm
9,81 m x 1,53 m
10,0 m x 1,5 m
15 m2
6,4 kg
0,426 kg
30 mm
9,81 m x 1,53 m
10,0 m x 1,5 m
15 m2
7,4 kg
0,493 kg
35 mm
9,81 m x 1,53 m
10,0 m x 1,5 m
15 m2
11,6 kg
0,773 kg
45 mm
9,81 m x 1,53 m
10,0 m x 1,5 m
15 m2
6,8 kg
0,453 kg
25 mm
9,81 m x 1,53 m
10,0 m x 1,5 m
15 m2
8,4 kg
0,560 kg
30 mm
-
0,07
0,024
0,033
0,027
0,024
0,019
0,023
-
0,63
1,73
0,9
1,3
1,85
1,33
1,31
5 vrstiev
2 vrstvy mikroperforovanej pokovenej fólie
2 vrstvy rohože
zo syntetických
vlákien
1 vrstva paropriepustnej membrány
3 vrstvy
2 vrstvy pokovenej
polyesterovej fólie
1 vrstva polyetylénovej bublinkovej
fólie
9 vrstiev
2 vrstvy vystuženej
pokovenej polyesterovej fólie
6 vrstiev rohože
z polyesterového
vlákna
1 vrstva pokovenej
fólie
5 vrstev
2 vrstvy vyztužené
pokovené polyesterové fólie
2 vrstvy rohože
z polyesterového
vlákna
1 vrstva pokovené
polyesterové fólie
Technické
informácie
Rozmer rolky
m2 v rolke
Hmotnosť rolky
Hmotnosť na m2
Hrúbka
Súčiniteľ prestupu
tepla U [W/(m*K)]
Tepelný odpor R
[m2 *K/W]*
Skladba fólie
7 vrstiev
11 vrstiev
11 vrstiev
15 vrstiev
2 vrstvy vystuženej 2 vrstvy vystuženej 2 vrstvy vystuženej 2 vrstvy vystuženej
pokovenej polyes- pokovenej polyes- pokovenej polyes- pokovenej polyesterovej fólie
terovej fólie
terovej fólie
terovej fólie
3 vrstvy rohože
5 vrstvy rohože
2 vrstvy rohože
2 vrstvy rohože
z polyesterového
z polyesterového
z polyesterového
z polyesterového
vlákna
vlákna
vlákna
vlákna
2 vrstvy pokovenej 4 vrstvy pokovenej 4 vrstvy rohože z
5 vrstiev rohože
polyesterovej fólie polyesterovej fólie pokovenej polyes- z pokovenej polyesterovej fólie
terovej fólie
3 vrstvy polyetylé- 6 vrstiev polyetylénovej peny
novej peny
*Tepelný odpor R vrátane 2 cm vzduchovej medzery po obidvoch stranách.
Výhody termoizolačných fólií Onduterm oproti klasickým tepelným izoláciám
Termoizolačné fólie Onduterm predstavujú novú generáciu tepelných izolácií v oblasti zatepľovania. Výhodou fólií
Onduterm je značná úspora priestoru oproti klasickým zatepľovacím systémom, pretože pre dosiahnutie rovnakých
parametrov stačí použiť fólie s menšou hrúbkou. Systém je založený na tepelne odrazových fóliách, ktoré sú radené
v sendviči spolu s rohožou z polyesterových vlákien. Spotreba energie v budovách pri použití viacvrstvovej reflexnej
fólie je nižšia až o 28% než pri použití klasickej tepelnej izolácie. Pôsobenie vetra oslabuje účinnosť reflexnej izolácie
v menšej miere než je tomu pri klasickej izolácii. Onduterm taktiež účinne zabraňuje vzniku tepelných mostov.
Termoizolačné fólie Onduterm sú dodávané vo forme rolí malého objemu (15 m2 v rolke), čo výrazne znižuje náklady na dopravu a skladovanie. Fólia sa ľahko prispôsobuje každému povrchu, je antialergická, odolná proti vlhkosti
a kondenzácii. Pri montáži nie je vyžadované špeciálne náradie. Čas potrebný pre montáž je nepomerne kratší ako pri
použití tradičnej izolácie. Onduterm chráni budovy pred prehriatím v letnom období a zabraňuje tepelným stratám
v zime. Výhody systému Onduterm oceníte predovšetkým pri rekonštrukciách, kedy výška krokiev alebo typ strešnej
konštrukcie neumožňuje použiť klasickú tepelnú izoláciu. Termoizolačná fólia umožňuje získať optimálnu úžitkovú
plochu a dosiahnuť správne tepelné parametre okolo strešných okien a celého podkrovia.
Doplnky
AL PÁSKA – slúži na prelepenie
vzájomných presahov fólie
Onduterm.
dĺžka: 50 m
šírka: 10 cm
26
ONDUTERM®
ÚSPORA ENERGIE A INÉ VÝHODY
Fólie Onduterm odrážajú až 92% sálavého tepla a sú schopné absorbovať len 1% tepelnej energie, čo oceníte ako v zimnom
období, kedy fólie odrážajú teplo späť do interiéru a tým dochádza k úspore energie, tak v letných mesiacoch, kedy fólie
odrážajú teplo do exteriéru a nedochádza tak k prehrievaniu interiéru.
Oblasť použi a
Zateplenie podkrovia
ZÁKLADY MONTÁŽE:
- táto varianta je vhodná pri rekonštrukcii nezateplenej strechy a podkrovia
- termoreflexnú fóliu ukladajte rovnobežne s odkvapom, pripevnite mechanicky ku krokvám v intervaloch nie viac ako 100 mm (sponou alebo
klincom z dĺžkou 15 – 18 mm),
- ďalšiu vrstvu fólie preložte minimálne o 100 mm a všetky spoje prelepte
hliníkovou páskou
- taktiež všetky napojenia na stenu a iné prvky je nutné prelepiť hliníkovou
páskou
- pokračujte s montážou po celej konštrukcii
- ponechanie vzduchovej medzery min. 20 mm z každej strany zvyšuje termoizolačné vlastnosti fólie.
Onduterm 15SP,
Onduterm 11XL
Zateplenie garážových dverí
XL. KIT obsahuje fóliu Onduterm XL (termoreflexná izolačná polyetylénová bublinková fólia na
obidvoch stranách pokrytá pokovenými polyesterovými fóliami s veľkosťou 6 m2 (0,6 x 10 m)),
obojstrannú lepiacu pásku š. 25 mm a dĺžky 15 m pre pripevnenie fólie na kovový alebo plastový
povrch a hliníkovú lepiacu pásku š. 50 mm a dĺžky 10 m na prelepenie spojov fólie.
Výhody použitia:
XL. KIT je určený na zateplenie garážových brán a dverí. Pokovaná fólia Onduterm
XL má veľmi dobré odrazové vlastnosti a poskytuje dvojitý termoreflexný účinok.
Vnútorná pokovená vrstva odráža sálavé teplo a chráni vnútorný priestor garáže pred
stratou tepla, vzduchové medzery vo vnútri fólie slúžia ako tepelný izolant a vnútorná
vrstva zmierňuje tvorbu kondenzácie.
Termoizolačná
reflexná fólia
Zateplenie drevených konštrukcií a podláh
Termoreflexná fólia Onduterm výrazne zlepšuje tepelné vlastnosti drevených konštrukcií bez
nutnosti zvyšovania hrúbky izolácie na úkor zmenšenia obytného priestoru alebo podkrovia,
čo dáva nové možnosti použitia fólie pri zatepľovaní nízkoenergetických domov, rekonštrukciách starších objektov, chát a drevostavieb.
Termoreflexné fólie Onduterm majú veľmi dobré odrazové vlastnosti, odrážajú od svojho
povrchu až 92% sálavého tepla späť do interiéru, čo zaisťuje optimálnu tepelnú ochrannú
bariéru. Zároveň zabraňuje vzniku tepelných mostov napr. v oblasti krokiev pri použití
v strešných konštrukciách alebo drevených stĺpov pri zvislých konštrukciách. Vysoký súčiniteľ tepelnej vodivosti získava Onduterm práve vďaka odrazu sálavého tepla od vrstvy
hliníka. Pre zvýšenie účinku termoreflexnej fólie je preto nutné na každej strane fólie zaistiť
minimálne 2 cm vzduchovú medzeru, inak dochádza k strate tepla. Z tohto dôvodu sa nedoporučuje umiestnenie fólie Onduterm priamo na stenu. Fóliu je možné použiť samostatne,
ale aj v kombinácii s klasickou tepelnou izoláciou.
27
ONDUTISS®
EXTERIÉR PAROPRIEPUSTNÉ FÓLIE
Výrobky série ONDUTIS PP a TOPLESS boli navrhnuté tak, aby zabezpečovali všestranné použi e ako prioritná
hydroizolačná vrstva. Chráni konštrukciu strechy a tepelnú izolačnú vrstvu pred prachom, snehom, dažďom a pred
vlhkosťou kondenzujúcou na spodnej strane strešnej kry ny. Fólie a membrány ONDUTISS PP a TOPLESS pritom
umožňujú prenikanie vodnej pary smerom von, vďaka čomu nehrozí riziko skondezovania vlhkos v izolácii.
Difúzna membrána na šikmej streche položená priamo na tepelnú izoláciu
Jedná sa o najčastejšie použi e vysokodifúznej membrány. Ondu ss
Toples 95 a Ondu ss Toples 135 sú trojvrstvové polypropylénové vysoko paropriepustné kontaktné membrány. Takáto membrána sa montuje priamo na tepelnú izoláciu a chráni ju pred všetkými nepriaznivými
vonkajšími a vnútornými vplivmi.
Difúzna membrána na šikmej streche na debnení
Sú prípady, kedy je potrebné pod určitý typ strešnej kry ny použiť plné
debnenie. Na takéto konštrukcie sa používa vysoko difúzna membrána
Ondu ss Topless 135.
Podstrešné fólie pre šikmé strechy
V prípade, že má investor dostatočne vysokú krokvu a tepelná izolácia
nevypĺňa celú jej výšku, alebo si zais l medzeru medzi tepelnou
izoláciou a ochrannou fóliou, môže použiť nekontaktnú polyethylénovú
mikroperforovanú fóliu s mriežkou Ondu ss 110 PP.
Vetraná fasáda
Vysoko paropriepustné fólie Ondu ss Topless 95 a Ondu ss Toples 135
je možné použiť na fasády s uzatvorenými škárami. Slúži ako kontaktná
difúzna fólia chrániaca tepelnú izoláciu, ale ež ako ochrana pro vetru
a nečistote.
28
ONDUTISS®
INTERIÉR PAROTESNÉ FÓLIE
Parotesné fólie slúžia ako izolačná vrstva vo všetkých typoch vetraných aj nevetraných striech. Chránia strechu,
jej konštrukciu a tepelnú izoláciu pro vplyvu pary a vlhkos unikajúcej z interiéru a pomáhajú tak zabrániť
teplotným stratám. Okrem tejto svojej základnej funkcie môžu výrobky série AL zvýšiť izolačný účinok tým, že
odrážajú tepelnú energiu. Parotesné fólie ONDUTISS sú flexibilné a ľahko sa inštalujú, sú veľmi odolné a ľahké.
Parotesné fólie v podkroví
Funkciou parotesnej fólie je zabrániť prenikaniu vodnej pary z interiéru do tepelnej izolácie. V prípade obytného podkrovia je vhodná
štandardná polyethylénová fólia s mriežkou Ondu ss 110 Pl alebo
vysokoúčinná Ondu s AL 95 a Ondu ss AL 150 s tepelno-reflexnou
hliníkovou vrstvou.
Parotesná fólia na zvislej stene
Pokiaľ zatepľujeme stenu z interiéru alebo máme drevo-stavbu
s použitým tepelnej izolácie medzi drevenou konštrukciou, musíme
aj tu ochrániť tepelnú izoláciu pred vodnou parou pomocou navrhovaných parotesných fólií Ondu ss AL 95, Ondu ss AL 150 alebo
Ondu ss 110 Pl.
Technické informácie – INTERIÉR – PAROTESNÉ FÓLIE
TECHNICKÉ PARAMETRE
ONDUTISS 110 PI
Plošná hmotnosť (g/m2)
Sd hodnota
Odolnosť voči UV žiareniu
Požiarna klasifikácia
ONDUTISS AL 90
ONDUTISS AL 150
110
90
150
>15
>70
>70
max. 3 mesiace
max. 3 mesiace
max. 3 mesiace
materiál nerozšírujúci plameň
materiál nerozšírujúci plameň
materiál nerozšírujúci plameň
Šírka rolky
150 cm
150 cm
150 cm
Dĺžka rolky
25 m/50 m
25 m/50 m
25 m/50 m
Technické informácie – EXTERIÉR – PAROPRIEPUSTNÉ FÓLIE
TECHNICKÉ PARAMETRE
Plošná hmotnosť (g/m )
2
Priepustnosť vodných pár
Odolnosť voči UV žiareniu
ONDUTISS 110 PP
ONDUTISS TOPLESS 95
ONDUTISS TOPLESS 135
110
95
135
≥ 30 g/m2/24 h
≥ 1300 g/m2/24 h
≥ 1300 g/m2/24 h
od 1 mesiaca
od 1 mesiaca
od 1 mesiaca
materiál nerozšírujúci plameň
materiál nerozšírujúci plameň
materiál nerozšírujúci plameň
Šírka rolky
150 cm
150 cm
150 cm
Dĺžka rokly
Požiarna klasifikácia
25 m/50 m
25 m/50 m
25 m/50 m
Možnosť montáže priamo na tepelnú izoláciu
nie
áno
áno
Možnosť montáže na plné debnenie
nie
nie
áno
29
ONDULINE® TERMO a COMFORT
UNIVERZÁLNE STREŠNÉ OKNÁ
Strešné okná Termo a Comfort sú vyrobené z vysoko kvalitného vyušeného borovicového dreva. Všetky diely sú
impregnované, lakované a lepené. Minimálny sklon koštrukcie pre montáž je 20°, maximálny 90°. Okenné pánty
umožňujú otvorenie posuvného rámu až do uhla 180°. Zatváranie okna je riešené kľučkou v spodnej čas rámu,
ktorá má tri polohy podľa potreby, buď okno uzamkne, alebo nechá vetraciu medzeru.
Onduline Termo
Onduline Comfort (s ven lačnou klapkou)
Drevený rám z vonkajšej časti chránený
hliníkovým oplechovaním s polyesterovou
vrstvou odolnou voči atmosférickým
vplyvom a UV žiareniu.
Prúdenie vzduchu ventilačnou klapkou
Textilný filter
Materiál: Drevený profil (rám aj krídlo), borovica
Povrchová úprava: impregnácia, 2 vrstvy akrylátového laku
Farba dreva: Borovica, prírodná
Vonkajšie oplechovanie: hliník, šedohnedá farba, PES vrstva
Zasklenie: sklo 4-16-4 mm, plnené argónom, pokovené
Súčiniteľ pretupu tepla pre sklo: U = 1,1 W/m2.K
Súčiniteľ prestupu tepla pre okno: U = 1,5 W/m2.K
Rozmery v cm: 55x78, 66x118, 78x98, 78x118, 94x118
Onduline Termo PVC
Materiál: viackomorový profil z PVC
Povrchová úprava: PVC
Farba: biela
Vonkajšie oplechovanie: hliník, šedohnedá farba, PES vrstva
Zasklenie: sklo Bioclean, 4HB-16-4T, plnené argónom, pokovené
Súčiniteľ prestupu tepla pre sklo: U = 1,1 W/m2.K
Súčiniteľ prestupu tepla pre okno: U = 1,5 W/m2.K
Rozmery v cm: 55x78, 66x118, 78x98, 78x118, 94x118
Materiál: Drevený profil (rám aj krídlo), borovica
Povrchová úprava: impregnácia, 3 vrstvy laku
Farba dreva: Borovica, prírodná
Vonkajšie oplechovanie: hliník, šedohnedá farba, PES vrstva
Zasklenie sklo Bioclean, 4HB-16-4T, plnené argónom, pokovené
Súčiniteľ pretupu tepla pre sklo: U = 1,1 W/m2.K
Súčiniteľ prestupu tepla pre okno: U = 1,5 W/m2.K
Rozmery v cm: 55x78, 66x118, 78x98, 78x118, 94x118
Strešný výlez
Materiál rámu: Drevený profil z borovice, bez povrchovej úpravy
Materiál krídla: Hliník
Farba dreva: Prírodná borovica
Pre strechy so sklonom: 20°–65°
Vonkajšie oplechovanie: hliník, PES vrstva
Zasklenie: Sklo, 3H-8-3 mm
Súčiniteľ prestupu tepla pre sklo: U = 3,0 W/m2.K
Rozmer v cm: 45x55, farba antracit, otváranie dohora
Rozmery v cm: 47 x 73, farba antracit, otváranie do boku
– pravá, ľavá strana
Impregnované drevo
ošetrené ekologickým
akrylátovým lakom
Jednokomorové energeticky
úsporné dvojsklo
(U=1,1 W/m2K)
Lemovanie
Neoddeliteľnou a veľmi dôležitou súčasťou strešného
okna je jeho lemovanie, resp.
použitie dielov okna slúžiacich pre napojenie na použitú strešnú krytinu. Okná sú
vybavené lemovaním NEW
LINE (univerzálne pre všetky
profilované krytiny do výšky
vlny 4 cm). V prípade použitia
kombi lemovania je možné
okná združiť do ľubovoľných
zostáv. Je však nutné zvoliť
rovnaký rozmer okien.
30
PODKROVNÉ STROPNÉ SCHODY
KVALITNÉ DREVENÉ 3 A 4 DIELNE STROPNÉ SCHODY
Vysoko kvalitné stropné skladacie schody Dolle sú vhodné pre novostavby, ako aj pre prestavby alebo rekonštrukcie.
Všetky schody sú cer fikované a výroba prebieha podľa ISO 9001.
Click FIX 56 a 76
Vynikajúce tepelné izolačné hodnoty znižujú náklady na energiu. Skrátenie
doby potrebnej k montáži. Nové technické riešenie a nižšia celková váha.
Svetlá výška: 274 cm
Rozmer stavebného otvoru dĺžka x šírka (v cm): 120 x 60, 120 x 70
Materiál: borovica (nášľap – buk)
Schránka: výška – 19 cm, biela lakovaná
Poklop: hrúbka 76 mm (typ 56–56 mm)
Súčiniteľ prestupu tepla: U = 0,49 W/m2°C, U = 0,65 W/m2°C (typ 56)
Zaťaženie: 150 kg
Stupne: hrúbka x hĺbka 17,5 x 54 mm
Bočnice: hrúbka x hĺbka 21 x 69 mm
NOVINKA
U = 0,49
Vybavenie: súčasťou balenia sú krycie lišty, plastové koncovky rebríka a ovládacia tyč
Termo +
Mini
3 dielne skladacie schody, cenovo výhodný model so smrekovými
nášľapmi, zateplený poklop.
4 dielne skladacie schody pre malé stavebné otvory, úspora miesta.
Svetlá výška: do 283 cm
Svetlá výška: do 265 cm
Rozmer stavebného otvoru: dĺžka x šírka (v cm) 120 x 60, 120 x 70
Rozmer stavebného otvoru dĺžka x šírka (v cm): 87,5 x 60; 87,5 x 70
Materiál: smrek
Schránka: výška – hrúbka 140 mm – 18 mm
Poklop: hrúbka – skladba – 26 mm – biely HDF – 30 polystyrén biely HDF
Súčiniteľ prestupu tepla: U = 1,6 W/m2°C
Zaťaženie: 150 kg
Stupne: hrúbka x hĺbka: 28 x 82 mm
Bočnice: hrúbka x hĺbka: 28 x 84 mm
Vybavenie: plastové koncovky, krycie plastové lišty na objednávku
Materiál: smrek
Schránka: výška – hrúbka 140 mm – 18 mm
Poklop: hrúbka – skladba 36mm – biely HDF – 30 mm polystyrén
Súčiniteľ prestupu tepla: U = 1,54 W/m2°C
Zaťaženie: 150 kg
Stupne: hrúbka x hĺbka 18 x 69 mm
Bočnice: hrúbka x hĺbka 21 x 69 mm
Vybavenie: plastové koncovky, krycie plastové lišty na objednávku
F30 pro požiarne
Extra
Podkrovné skladacie schody s pro požiarnym poklopom so zateplením, požiarna odolnosť 30 minút z obidvoch strán.
Podkrovné skladacie schody s bukovými nášľapmi, s vysokým stupňom zateplenia a tesnenie na poklope.
Svetlá výška: do 288 cm
Svetlá výška: do 262 cm – rozmery 112x60 a 112x70, do 285 cm – ostatné rozmery
Rozmer stavebného otvoru dĺžka x šírka (v cm):
120 x 60, 120 x 70, 140 x 70
Rozmer stavebného otvoru dĺžka x šírka (v cm):
112x60, 112x70, 120x60, 120x70, 130x60, 130x70, 140x70
Materiál: schránka – výška – hrúbka – laťovka – 190 mm – 18 mm
Materiál: rebrík – šírka buk (nášľapy) – borovica (bočnice) – 400 mm
Poklop: hrúbka – skladba 56 mm – biely HDF – 50 mm minerálna vata biela HDF
Súčiniteľ prestupu tepla: U = 0,96 W/m2°C
Zaťaženie: 150 kg
Stupne: hrúbka x hĺbka 18 x 83 mm
Bočnice: hrúbka x hĺbka 21 x 83 mm
Vybavenie: plastové koncovky, krycie drevené lišty na objednávku
Materiál: schránka – výška – hrúbka: laťovka – 190 mm – 18 mm
Materiál: rebrík – šírka buk (nášľapy) – borovica (bočnica) – 400 mm
Poklop: hrúbka – skladba 56mm – biely HDF – 50 mm polystyrén biely HDF
Súčiniteľ prestupu tepla: U = 0,90 W/m2°C
Zaťaženie: 150 kg
Stupne: hrúbka x hĺbka 18 x 69 mm
Bočnice: hrúbka x hĺbka 21 x 69 mm
Vybavenie: plastové koncovky, kovové madlo, plastové krycie lišty
31
FONDALINE® 400, 500
PROTIVLHKOSTNÉ PROFILOVANÉ FÓLIE
FONDALINE® 400
FONDALINE® 500
Izolačné profilované fólie, ktoré poskytujú efek vne riešenie problémov s prenikaním zemnej vlhkos
konštrukcií. Pomáhajú tak vytvárať zdravé prostredie v budove. Inštalácia je ľahká a okamžite účinná.
Fondaline
PLUS 400
PLUS 500
Materiál
Farba
HDPE
čierna
HDPE
čierna/hnedá
Hrúbka materiálu
0,4 mm/400 g/m2
0,5 mm/500 g/m2
Výška nopov
cca 8 mm
cca 8 mm
Počet nopov
Rozmer rolky
1850 ks/m
0,5 x 20 m
1,0 x 20 m
1,5 x 20 m
2,0 x 20 m
2,5 x 20 m
> 100 kN/m2
1860 ks/m2
0,5 x 20 m
1,0 x 20 m
1,5 x 20 m
2,0 x 20 m
2,5 x 20 m
> 150 kN/m2
cca 5,5 l/m2
cca 5,5 l/m2
- 30 až + 80°C
- 40 až + 80°C
Pevnosť v tlaku
Priepustnosť medzi
nopami
Tepelná odolnosť
2
do
Doplnky
Horná krycia lišta
2m
Horná prevetrávacia
lišta 2 m
Podložka
(204 ks/box)
Klince 3,7 x 40 mm
(700 ks/box)
Inštalácia
Základy a vonkajšie steny – Fondaline Plus 400 alebo 500 umiestnený medzi pôdu a vonkajší povrch suterénu alebo základu zaisťuje väčšiu ochranu hydroizolačného povlaku konštrukcie pred podzemnou vodou tým, že vytvára účinnú bariéru, ktorá odvádza vodu kanálom do drenáže staveniska. Primárnou funkciou Fondaline je mechanická ochrana vlastnej hydroizolačnej vrstvy (asfaltového pásu). Na Fondaline nepôsobia žiadne
chemikálie, ktoré sa prirodzene vyskytujú v pôde.
32
FONDALINE®
DRAIN, RENDER, FOAM
Fondaline – izolačná profilovaná fólia, ktorá poskytuje efek vne riešenie problémov s prenikaním zemnej vlhkos
do konštrukcií.
Fondaline Drain
Doplnky
Materiál:
Farba
Hrúbka materiálu
Výška nopov:
Počet nopov:
Rozmer rolky:
Pevnosť v tlaku:
Priepustnosť medzi
nopami:
Tepelná odolnosť:
HDPE, PE,
čierna
0,6 mm/650g/m2
8 mm
1150 ks/m2
2,0 x 10 m
cca 150 kN/m2
Horná krycia lišta
2m
Klince 3,7 x 40 mm
(700 ks/box)
cca 5,5 l/m2
-40 až + 80°C
Fondaline Drain je profilovaná drenážna fólia s textíliou, ktorá chráni pred zanášaním nopovú štruktúru jemnými čiastočkami zeminy.
Fondaline Render
Doplnky
Materiál:
Farba:
Hrúbka materiálu:
Výška nopov:
Počet nopov:
Rozmer rolky:
Pevnosť v tlaku:
Priepustnosť medzi
nopami:
Tepelná odolnosť:
HDPE, PE,
biela
0,6 mm/650g/m2
8 mm
1150 ks/m2
2,0 x 10 m
cca 150 kN/m2
Horná prevetrávacia
lišta 2 m
Klince 3,7 x 40 mm
(700 ks/box)
cca 5,5 l/m2
-40 až + 80°C
Fondaline Render je profilovaná fólia s integrovanou mriežkou pre ľahkú aplikáciu omietky alebo použitia sádrokartónových dosiek. Fólia zabraňuje prestupu
vlhkosti, je vhodná zvlášť pre odvetranie pivničných priestorov alebo vonkajších fasádnych soklov. Pre zaistenie dostatočného odvetrania muriva slúžia prevetrávacie lišty, ktoré sa osádzajú cca 1 cm od podlahy a stropu. Na mriežku je potom možné priamo aplikovať vápennocementovú alebo sadrovú omietku.
Fondaline Foam
Materiál:
Farba:
Hrúbka materiálu:
Výška nopů:
Počet nopov:
Rozmer rolky:
Pevnosť v tlaku:
Priepustnosť medzi
nopami:
Tepelná odolnosť:
33
HDPE, PE, extrud. rohož
čierna/PE
0,6 mm / 0,3 mm
8 mm
1150 ks/m2
2,0 x 20 m
cca 150 kN/m2
cca 5,5 l/m2
-40 až + 80°C
Prenikanie vlhkosti u plných podláh je bežnou
stavebnou chybou, ktorá má závažné ekonomické
a zdravotné následky pre stavbu. Systém Fondaline
je možné integrovať do vnútornej ventilácie miestnosti tak, že sa použijú prieduchy na soklových
lištách alebo sa zabuduje s hydroizoláciou Fondaline
do obkladu stien. Fondaline sa dá ľahko prekrývať
konvenčným betónovým poterom alebo izolovanou podlahovou krycou vrstvou. S textíliou proti
zaneseniu nopov sa používa pri novopostavených
stenách alebo pri renováciách existujúcich stien.
FONDALINE® F20
FONDALINE 20, F20 PERFOROVANÁ
Fólia Fondaline 20 sa používa napr. pri stavbe tunelov, kde slúži ako drenážna a ochranná vrstva ako stratené
debnenie a pod. V prípade využi a ako drenážna hydroakumulačná vrstva pri zatrávnených strechách sa použije
fólia F20 ktorá má horné nopy perforované a tak umožňuje odtok prebytočnej vody.
Výška nopov fólie je 20 mm. Osová vzdialenosť nopov: 50 x 50 mm.
Materiál:
Farba:
Hrúbka materiálu:
Výška nopov:
Počet nopov:
HDPE
čierna
1,0 mm/1000g/m2
20 mm
400 ks/m2
Rozmer rolky:
2,0 x 10 m,
F20 perforovaná deska 2,5 x 1,2 m
Pevnosť v tlaku:
cca 150 kN/m2
Priepustnosť medzi nopami:
cca 10 l/m2
Tepelná odolnosť
-40 až + 80°C
Hlavnou funkciou hydroakumulačnej vrstvy je udržanie určitého množstva vlahy v skladbe zelenej strechy. Túto vodu môžu potom rastliny využívať medzi obdobím zalievania alebo dažďa. Korene rastlín prerastú cez filtračnú vrstvu, rastliny samotné však nebudú v prevlhčenom prostredí
a nezačnú hniť. Prevažná časť hydroakumulačných výrobkov sa musí kombinovať s filtračnou vrstvou, aby nedochádzalo k upchatiu odtokových
perforácií alebo kanálikov rastovým substrátom. Ako filtračná vrstva, položená na hydroakumulačnú a filtračnú vrstvu, môže poslúžiť geotextília
vyššej gramáže a pod.
Skladba zelenej strechy
vegetácia
rastový substrát
filtračná vrstva, separačná vrstva
hydroakumulačná a drenážna vrstva
izolácia
vodotesná membrána
ochranná doska
konštrukcia strechy
34
GALÉRIA
ON DU LIN E
OND USTE EL
BAR DO LIN E
BA RD O LI N E
ON DU CL AIR
35
OND UVIL LA
Farebnosť krytín v katalógu nemusí zodpovedať skutočnosti z dôvodu kvality tlače.
0917493087
0905916846
Vyžiadajte si viac informácií: ONDULINE SM, o.z., Bulharská 38, 821 04 Bratislava, tel.: 02/43 42 27 32, 02/43 42 27 34, fax: 02/43 42 27 35,
e-mail: [email protected], www.onduline.sk, www.vsetkonastrechu.sk.
Obchodní zástupcovia: Bratislavský, Nitriansky, Trnavský a Trenčiansky kraj: 0917 493 087; Košický, Prešovský, Žilinský
a Banskobystrický kraj: tel.: 0905 916 846.
08/2013
Slovenská Republika
Download

Katalog Onduline.pdf