BARDOLINE® BASE
LEHKÁ ASFALTOVÁ ŠINDEL VHODNÁ PRO HOBBY POUŽITÍ SE SKLONEM 18° 85°
Tipy profilů
Bardoline BASE - obdélník
145 mm
340 mm
1 000 mm
242 mm
013
červená
mix
032
hnědá
mix
065
šedá
mix
078
zelený
mix
013
červená
mix
032
hnědá
mix
065
šedá
mix
078
zelený
mix
013
červená
mix
065
šedá
mix
Bardoline BASE - bobrovka
145 mm
340 mm
1 000 mm
190 mm
Bardoline BASE - triangular
1000 mm
195 mm
340 mm
145 mm
325 mm
Technické informace
Složení:
Délka:
Šířka:
Hmotnost:
Oxidovaný asfalt
1000 mm
340 mm
8,5 kg/m2
Balení:
Počet šablon v balení:
m2 v balení:
m2 na paletě:
Reakce na oheň dle EN 13501-1
24 ks
3,5
182
třída F
VOD
T
PU
ONEPRO STNOS
5 LET
A
ZÁRUK
22
BARDOLINE®
DOPLŇKY, MONTÁŽNÍ NÁVOD
Doplňky
Aerator standard
(pro obdélník a sklon nad 25°)
Aerator special (pro obdélník,
do horských oblastí a sklon do 25°)
barva: hnědá a černá
Aerator bobrovka
barva: antracit, červenohnědá
a červená
Střešní výlez
rozměr: 45 x 55 cm (otvírání nahoru)
barva: antracit
rozměr: 47 x 73 cm
(otvírání do boku – pravá, levá strana)
barva: antracit
Sněhový zachytávač
barva: antracit, červenohnědá,
tmavě hnědá a cihlově červená
Odvětrávací komínek (komplet)
barva: antracit, červenohnědá,
tmavě hnědá a cihlově červená
Hřebíky kroucené FeZn 28 mm, balení 5 kg
Hřebíky kroucené FeZn 20 mm, balení 1 kg
Ondubar – balení 30 a 50 m2
PES impregnované vyrovnávací rouno
Anténí prostup
barva: antracit, červenohnědá,
tmavě hnědá a cihlově červená
Bitumenový tmel
kartuš 310 ml
Základy montáže
Asfaltové šindele BARDOLINE jsou určeny pro střechy se sklonem 15° - 85°. Dle typu konstrukce a povahy stavby zvolte vhodný typ šindele. Jako
podklad pod šindel se provede celoplošný záklop (bednění) nejlépe z velkoformátových OSB desek popř. prken o tloušťce min. 26 mm a šířce
max. 150 mm (přesná tloušťka se stanoví dle platných norem). Na vyrovnání povrchu a zároveň na ochranu střešní konstrukce použijte pojistnou
hydroizolační vrstvu Ondubar, která před pokládkou krytiny chrání konstrukci před klimatickými vlivy. Pro správnou funkčnost krytiny a celého
střešního pláště je nutné provést dostatečné odvětrání zajištěním proudění vzduchu směrem od okapu ke hřebeni. Větrání ve hřebeni se provede
pomocí originálních větracích prvků v dostatečném množství dle plochy střechy a délky krokve. Při pokládce dbejte na dostatečné slepení šindele.
V chladnějším období je bezpodmínečně nutné aktivovat termo-lepící body zahřátím. Správné větrání střechy pomáhá odstranit nadměrné vodní
páry nahromaděné v jednotlivých vrstvách střešního prostoru. Pokládka krytiny a provedení všech detailů musí být v souladu s příslušnými normami a pravidly. Vhodnou skladbu střešního pláště zpravidla určí projektant v projektové dokumentaci. V případě nejasností se obraťte na technické
oddělení firmy Onduline.
Okapová hrana:
Na založení první řady u okapu použijte
šindel s odříznutou viditelnou částí (viz.obr).
Takto upravenou šablonu osaďte na okapovou hranu, kde nejprve naneste dva souvislé
pruhy bitumenového tmelu.
23
Kotvení:
K mechanickému kotvení použijte pozinkované, měděné nebo hliníkové hřebíky s velkou hlavou se zvýšenou výtažností v počtu
5 hřebíků na šablonu. Kotvení provádějte na
vyznačených místech. V případě sklonu nad
60° připevněte šindel 7 hřebíky.
Hřeben a nároží:
Na provedení hřebene a nároží použijte
tvarovku zhotovenou ze základní šablony
šindele. Jednotlivé dílce šindele oddělte
a v půlce ohněte. Zhotovené tvarovky umístěte na hřeben či nároží a připevněte dvěma
hřebíky. Další tvarovka musí být odskočena
o 145mm a musí překrývat termobody dílce
pod ní. Při chladnějším počasí dílec před
ohnutím nahřejte.
Ukončení štítu:
Boční zakončení štítu se provádí zpravidla
klempířským prvkem (Cu, Al, TiZn apod.).
Šindel je pak nutné překrýt min. 100 mm
přes štítový plech a podlepit bitumenovým
tmelem.
Download

bardoline® base