KATALOG PRODUKTŮ
www.onduline.cz
ONDULINE
ONDUVILLA
STŘEŠNÍ OKNA
FONDALINE
ONDUCLAIR
BARDOLINE
ONDUTERM
ONDUSTEEL / ONDUTECH
ONDULINE GROUP
Společnost Onduline byla založena v Paříži v roce 1950, kde byla poprvé na francouzský trh uvedena nová lehká
střešní a obkladová vlnitá deska vyrobená z organických vláken a sycená bitumenem. Díky oblíbenosti, kterou
krytina získala, patří dnes firma Onduline s patentovaným systémem výroby mezi největší výrobce vlnitých
asfaltových desek na světě. V současné době má obchodní zastoupení ve více než 100 zemích světa, má přes 1300
zaměstnanců a 11 výrobních závodů. Při výrobě desek je kladen velký důraz na ochranu životního prostředí, proto
se používají materiály šetrné k přírodě, všechny výrobní závody Onduline jsou vybaveny recyklačními systémy
odpadních vod apod. Každý rok je recyklováno přes 200tis. tun celulózových vláken. Sortiment společnosti
Onduline se neustále rozšiřuje tak, aby uspokojil rostoucí potřeby svých zákazníků. V roce 1992 proto vznikla ve
Francii dceřinná společnost Onduclair, která patří mezi přední výrobce prosvětlovacích krytin z PVC, polykarbonátu
a polyesteru. Lehké, cenově dostupné a na instalaci snadné krytiny Onduline jsou součástí každodenního života
mnoha lidí po celém světě a díky jednoduchosti dnes pokrývají miliony čtverečních metrů střešních ploch. Hlavní
filozofií společnosti je poskytovat stejně kvalitní služby pro každého zákazníka v jakékoliv zemi, ve které je produkt
Onduline nabízen.
KANCELÁŘ
OBCHODNÍ ZASTOUPENÍ
VÝROBNÍ ZÁVOD
V České republice má společnost Onduline od roku 1993 zastoupení pobočkou Onduline - stavební materiály,
spol. s r. o. se sídlem v Praze. Od svého vzniku poskytuje firma zákaznický servis pro své obchodní partnery po
celé republice a neustále se snaží zlepšovat a upevňovat postavení na trhu lehkých střešních krytin nabídkou
kvalitních produktů. V současné době je distribuce výrobků zajišťována ze dvou skladů v ČR.
OBSAH
ONDULINE CLASIC
ONDUTERM
Technické parametry.................................. 4
Typy fólií................................................... 24
Montážní návod ......................................... 5
Výhody a použití ...................................... 25
Montáž doplňků......................................... 6
Základy montáže ...................................... 26
Doplňky, příslušenství ................................ 7
Technické informace ................................ 27
ONDUVILLA
ONDUTISS
Technické parametry.................................. 8
Ondutiss 1300V........................................ 28
Montážní návod ......................................... 9
Ondutiss ALU90 ....................................... 28
ONDUCLAIR
ONDUBAND
Onduclair PC (polykarbonát).................... 10
Onduband PRO, EASY .............................. 29
Onduclair PVC .......................................... 11
Onducolor, Polyester (sklolaminát) .......... 12
STŘEŠNÍ OKNA
Doplňky, montážní návod ........................ 13
Onduline Termo, Comfort ........................ 30
Onduline PVC, střešní výlez ..................... 30
ONDUSTEEL, ONDUTECH
Technické parametry................................ 14
PŮDNÍ SCHODY
Doplňky .................................................... 15
Termo, Mini, F30, Extra ............................ 31
Základy montáže ...................................... 16
Montážní příslušenství ............................. 17
FONDALINE
Fondaline 400, 500 .................................. 32
BARDOLINE
Fondaline Drain, Render, Foam................ 33
Bardoline PRO S125 ................................. 18
Fondaline F20 .......................................... 34
Bardoline PRO S125 ................................. 19
Bardoline PRO .......................................... 20
GALERIE
Bardofix ................................................... 21
Realizace .................................................. 35
Bardoline BASE ........................................ 22
Doplňky, montážní návod ........................ 23
3
ONDULINE CLASIC®
STŘEŠNÍ A OBKLADOVÉ DESKY
Lehká střešní krytina vyráběná z organických vláken, sycená bitumenem a tvarovaná tlakem při vysoké teplotě
do tvaru vlnitých desek. Vhodná pro použití jako střešní krytina na různé typy konstrukcí.
Technické parametry
Délka
2 000 mm
Výška vlny
38 mm
95 mm
Šířka
950 mm
Šířka vlny
Tloušťka
3,0 mm
Užitná šířka
Hmotnost desky
6,5 kg
855-760 mm (dle přesahu)
3,5 kg
Hmotnost / m2
Barvy:
červená
hnědá
černá
zelená
Doplňky
PLASTOVÉ HŘEBY
Speciálně vypracované hřeby s plastovou, UV záření odolnou hlavou
a nerezavějícím pozinkovaným hrotem. V barvě černé, červené, zelené
a hnědé.
Celková délka: 73,5 mm, Průměr:
3 mm, Balení: 100 ks nebo 400 ks
v sáčku, 4 000 ks v krabici
HŘEBÍKY SAFE TOP
Hřebíky Safe Top mají zvýšenou odolnost vůči větru. Jsou obzvláště vhodné pro použití ve ztížených klimatických podmínkách a do tvrdého dřeva.
V barvě černé, červené, zelené a hnědé. Celková délka: 75 mm, Průměr:
3,55 mm, Balení: 100 ks v sáčku,
30 sáčků v krabici
HŘEBENÁČE
Hřebenáče jsou vyráběny s integrovanými prolisy určující vzájemné přesahy. Pružnost materiálu umožnuje použití na všechny běžné sklony střech.
Délka: 1000 mm, Užitná délka: 860 - 780 mm (viz. montážní návod.),
Šířka: 500 mm, Váha: 1,4 kg, Balení: 15 ks v balíku.
ÁRUK
A
VOD
1 5Z L E T
T
+
PU
ONEPRO STNOS
STOP
dle EN 544
4
Montážní návod
Pokládku krytiny je nutné provádět dle návodu výrobce (podmínka záruky), především dodržet správné rozteče latí, přesahy desek, počet a rozmístění hřebů. Při určování
laťování, průřezu kontralatí a latí je vždy nutné zohlednit plochu střechy, účel objektu, rozteče krokví, místní klimatické podmínky (vyšší sněhová oblast) atd. Ve ztížených
podmínkách je nutné laťování zhustit, aby nedošlo k deformaci krytiny. Pokládka na bednění je možná pouze v případě nízkého sklonu a při zajištění volného proudění vzduchu
pod konstrukcí. Dostatečné odvětrání střešního pláště u okapu, v ploše a hřebeni doporučujeme provést pomocí kontralatí, latí a systémových větracích prvků. Z důvodu
možného vzniku kondenzace doporučujeme pod krytinu položit vhodnou pojistnou hydroizolační fólii dle skladby střešního pláště. Střešní konstrukce, skladba střešního pláště,
řešení větrání a počet větracích prvků musí odpovídat ČSN 731901 "Navrhování střech" a být ověřen tepelným výpočtem ČSN 730540 "Tepelná ochrana budov" a musí být
v souladu s dalšími platnými normami a předpisy. V případě nejasností kontaktujte před pokládkou technické oddělení.
Laťování a kotvení
Sklon nad 10 stupňů
Sklon nad 15 stupňů
Sklon střechy 5°-10° (9%-17%)
Nosná konstrukce: laťování max. 280 mm
Užitná plocha desky: 1,29 m2
Max. zatížení: 200 kg/m2
Sklon střechy 10°-15° (17%-27%)
Nosná konstrukce: laťování max. 450 mm
Užitná plocha desky: 1,53 m2
Max. zatížení: 160kg/m2
Sklon střechy nad 15° (nad 27%)
Nosná konstrukce: laťování max. 610 mm
Užitná plocha desky: 1,57 m2
Max.zatížení: 120kg/m2
610 mm
max
70 mm.
450 mm
max
70 mm.
max
70 mm.
280 mm
280 mm
450 mm
280 mm
610 mm
280 mm
450 mm
280 mm
610 mm
Sklon nad 5 stupňů
Přesah koncové části
Boční přesah
Rozmístění krytiny
Montáž krytiny provádějte proti směru převládajících větrů a rozmísťujte v pořadí dle zobrazeného schématu. Krytinu rozřežte podélně napůl a pokládejte tak, aby
každá řada začínala v polovině šíře spodní desky (tzv. na vazbu). Vždy je nutné dodržet dle sklonu minimální podélné a příčné přesahy desek.
5
Provedení hřebene
Pokládku hřebenáčů provádějte na hřebenovou lať proti směru převládajících větrů s přesahem 140 - 220 mm (dle vyznačených prolisů, v případě zhoršených klimatických
podmínek je přesah 220 mm). Minimální přesah hřebenáčů přes krytinu je 120 mm. Ve hřebeni ponechejte mezi deskami větrací mezeru. Pod hřebenáč doporučujeme
použít větrací pás hřebene a nároží. Na připevnění použijte originální hřeby Onduline (18 ks na hřebenáč), které se umísťují v místech každé vlny.
mm
120 in.
m
min. m
m
140-220
Provedení ostatních detailů a montáž doplňků
UKONČENÍ ŠTÍTU STŘECHY
Jednoduché ukončení štítu lze
provést ohnutím poslední vlny přes
boční prkno (viz obr.).
UKONČENÍ ŠTÍTU STŘECHY
Pro estetické ukončení štítu se
nejlépe hodí originální štítová lišta,
která se dodává v barvě krytiny. Pro
její upevnění instalujte boční prkno.
UKONČENÍ ŠTÍTU STŘECHY
Ukončení štítu nebo boční napojení na zeď je možné provést také obvyklým
klempířským způsobem dle platných norem a pravidel.
VENTILAČNÍ UZÁVĚRA VLN
Připevňuje se k první okapové
lati. Zamezuje průniku ptactva do
prostoru pod krytinu a zároveň
umožňuje volné proudění vzduchu
u okapu.
OKAPOVÝ LEM
Okapový lem se používá při menším
přesahu desky u okapu nebo při nízkém
sklonu střechy.
UKONČENÍ PULTOVÉ HRANY
Ukončení pultové hrany je možné provést pomocí hřebenáče, štítové lišty nebo
klempířským způsobem. Hřebenáče připevněte do každé vlny desek. Zajistěte
dostatečné odvětrání ponecháním volného proudění vzduchu. V případě
utěsnění pultu použijte pro větrání originální větrací prvky.
DETAIL NÁROŽÍ STŘECHY
Nároží připevněte před montáží
hřebene. Usaďte podpěrná prkna
a lemovací latě. Položte a seřízněte
desky. Nároží překryjte hřebenovým
dílem. Zajistěte dostatečné větrání.
NAPOJENÍ NA ZEĎ
Pro napojení krytiny na stěnu lze
použít originální tvarovaný prvek,
který se překryje dilatační lištou.
Detail lze provést také obvyklým
klempířským způsobem.
STŘEŠNÍ OKNO
Lze použít k prosvětlení, větrání
a výlezu na střechu. V krytině vyřežte
otvor a v dané poloze připevněte orig.
hřeby. Je vhodné pro nezateplené
půdní prostory.
PROSVĚTLENÍ STŘECHY
Na prosvětlení nezateplených prostor
můžete použít desky PVC nebo PC,
které jsou stejného rozměru jako
desky Onduline. Přesný montážní
návod naleznete v samostatném
prospektu Onduclair (viz. podetřít
latě a předvrtat!).
ODVĚTRÁNÍ KRYTINY
Zajistěte dostatečné větrací průřezy
u okapu, ve hřebeni a v ploše dle
platných norem. V případě utěsnění
hřebene je nutné zajistit větrání
pomocí prvku LV100C. (Ilustrační
foto).
ÚŽLABÍ
Úžlabí se provádí běžným klempířským způsobem dle platných
norem, pravidel a předpisů s přihlédnutím na polohu objektu, klimatické podmínky, sklon střechy
apod. Po stranách úžlabí se osadí
klínové těsnění.
A
B
E
D
D
D
C
C
A = 500 mm
B = 170 mm
C = 360 mm
D = 450 mm
E = 610 mm
60
00
mm
DETAIL OBLOUKOVÉ STŘECHY
Minimální poloměr obloukových konstrukcí pro pokládku krytiny Onduline je
6 m. Pokládka se provádí na vrchlíku konstrukce s bočním přesahem desek
2 vlny a s proměnlivými podélnými přesahy a laťováním dle sklonu střechy.
V horní části je přesah desek 500 mm, dále se dle sklonu střechy zmenšuje až na
170 mm. Laťování se v horní části provádí v rozmezí 170 - 360 mm, ve strmějších
sklonech 450 - 610 mm. Podrobné informace o pokládce obloukových konstrukcí
obdržíte na technickém oddělení společnosti Onduline.
6
Doplňky
ŠTÍTOVÁ LIŠTA
Je vyrobena z identického materiálu
jako Onduline. Používá se jako snadné
a estetické ukončení štítů střechy. Délka:
1 100 mm, Užitná délka: 1 000 mm,
Šířka: 410 mm, Váha: 1,4 kg, Balení:
20 ks v balíku
VENTILAČNÍ UZÁVĚRA VLN
Používá se u okapu pod vlny desek jako
zábrana proti zalétávání ptáků nebo hmyzu
do větraného podstřešního prostoru.
Délka: 1 000 mm, Váha: 5,25 kg jeden
balík, Balení: 50 ks v balíku
KLÍNOVÉ TĚSNĚNÍ
Slouží k utěsnění prostoru na okrajích
úžlabí. Zamezuje zafouknutí větrem
hnaného prachového sněhu nebo zatečení
při prudkém dešti. Materiál: polyether,
Délka: 1000 mm, Šířka: 30 mm, Výška:
50 mm
VLNOVÁ VÝPLŇ
Je určena k vyplnění profilu, uzavírá vlny
a předchází pronikání vody a prachu.
Materiál nepropouší vzduch a páru.
V případě použití ve hřebeni je nutné zajistit
větrání pomocí větracích prvků LV100C.
Délka: 855 mm (šířka pokrytá jednou
deskou), profil Onduline Váha: 2 kg jeden
balík o rozměrech (1 020 x 410 x 200 mm)
Balení: 50 ks v balíku
NAPOJENÍ NA ZEĎ*
Koncový lem je vyroben z polypropylenu
a je určen k napojení svislé stěny na
krytinu Onduline. Lem se následně
překrývá dilatační lištou (není v nabídce
Onduline). Vhodný pro všechny sklony
střech. Délka: 846 mm (šířka pokrytá
jednou deskou) Váha: 7,5 kg jeden balík
o rozměrech 970 x 290 x 130 mm. Balení:
25 ks v balíku
OKAPOVÝ LEM*
Okapový lem je vyráběn s natvarovatelnými
okraji 75 a 100mm a používá se při překrývání
starých vlnitých krytin nebo v případě
nedostatečného přesahu desek u okapu.
Délka: 1,275 m (doporučený přesah
200 mm), Šířka: 300 mm Váha: 0,4 kg/ks,
Ohyb: 75 mm nebo 100 mm
STŘEŠNÍ KOMÍNEK HV 110*
Sanitární komínek pro odvětrání např.
kanalizace, WC... Umožňuje větrání ve
sklonu 8° – 50°. Ke komínku lze objednat
adaptér a flexi napojení průměru
100/70/50 mm.
Délka základny: 560 mm, Šířka základny:
370 mm (4 vlny)
STŘEŠNÍ VĚTRÁNÍ LV 100C*
Slouží pro odvětrání krytiny a podstřešního
prostoru. Větrák je profilovaný do tvaru
desek, což umožňuje snadné napojení
a zabudování do střešní krytiny Onduline.
Délka: 500 mm, Šířka: 380 mm,
Ventilační plocha LV 100C: 10 000 mm2
(cca 10 ks/100 m2)
STŘEŠNÍ OKNA*
Střešní okno slouží pro prosvětlení půdního
prostoru a jako výlez na střešní plochu.
Vhodné pouze pro nezateplenou střechu.
Délka základny: 890 mm, Šířka základny:
660 mm, Celková výška: 150 mm, Síla:
3 mm, Průhledná plocha: 360 x 420 mm
Před kotvením je nutné všechny plastové prvky předvrtat.
7
ONDUVILLA®
ASFALTOVÁ STŘEŠNÍ TAŠKA
Jednoduchá, elegantní a spolehlivá asfaltová krytina vhodná pro zakrytí střech občanských staveb, chat
a zahradních domků. Společně s doplňky příbuzného modulu Onduline lze vytvořit kompletní systém včetně
nejrůznějších střešních příslušenství. Díky nízké hmotnosti je krytina vhodná také pro rekonstrukce.
Technické parametry
40
cm
zatížení jen 4 kg/m2
106 cm
Délka
40 cm
Šířka
106 cm
Tloušťka
3,0 mm
Výška vlny
40 mm
Počet vln
6
Čistá krycí plocha
0,31 m2
Hmotnost tašky
1,27 kg
Počet tašek/m
3,23
2
Barvy
3T (třítónová) červená
3T (třítónová) hnědá
černá
Doplňky
HŘEBENÁČ:
Délka: 90 cm
Užitná délka: 75 cm (překrytí min. 15cm)
Šířka: 50cm
ADAPTÉR PLAST :
Slouží k napojení doplňků z desek Onduline
Délka: 27,5 cm
Šířka: 66 cm
HŘEBY s plastovou hlavičkou a protikorozním
pozinkovaným hrotem:
Celková délka: 7,35 cm
Průměr: 3 cm
8
ONDUVILLA®
MONTÁŽNÍ NÁVOD
Montáž krytiny Onduvilla je poměrně snadná, proto je obzvláště vhodná pro pokládku jednoduchých střech
svépomocí. V případě členitějších konstrukcí nebo zateplených střech doporučujeme nechat si zpracovat
projektovou dokumentaci a pokládku svěřit zkušené realizační firmě.
Základy montáže
Pokládka krytiny se provádí na laťování ve vzdálenosti 32 cm od sebe. Doporučený
průřez latí je 40 x 60mm (přesný průřez se stanoví na základě rozteče krokví,
klimatické oblasti apod.).
Přesah přes okapovou hranu
maximálně 5 cm
Minimální sklon střechy
17°
Laťování
32 cm
Přesah koncové části
8 cm
Boční přesah
1 vlna
Přesah hřebenáče
15 cm
Spotřeba hřebíků
do každé vlny (min. 18 ks/m2)
Montáž krytiny začněte u okapu, max.
přesah přes okapovou hranu je 5 cm.
Šablony pokládejte proti směru převládajících větrů. První řadu připevněte hřeby
nad drážky v uvedeném pořadí.
Další šablonu rozřežte (pomocí nože nebo
kotoučové pily) podélně napůl a následně
pokládejte krytinu na celou střechu tak,
aby každá druhá řada začínala v polovině
spodní šablony (tzv. na vazbu).
Kotvení krytiny se provádí do každé horní
vlny šablony mezi drážky (viz.obr.) v počtu
18ks/m2. Pouze první řada u okapu je
kotvena nad drážky.
Hřebenáče se pokládají na hřebenovou
lať proti směru převládajících větrů,
s přesahem 15 cm. Kotvení se provádí do
každé vlny min. 10 ks/hřebenáč. Jako
ochranu před zafouknutím prachového
sněhu použijte větrací pás hřebene, který
zároveň umožňuje větrání ve hřebeni.
Podmínkou záruky je montáž krytiny dle návodu výrobce, především dodržet správné rozteče latí, přesahy desek, počet a rozmístění hřebů.
Dostatečné odvětrání střešního pláště u okapu, v ploše i hřebeni doporučujeme provést pomocí kontralatí a systémových větracích prvků. V případě zateplených střech doporučujeme pod krytinu položit difúzní fólii jako pojistnou hydroizolační vrstvu. Pokud dojde k utěsnění hřebene je nutné zajistit větrání pomocí systémových větracích prvků.
Střešní konstrukce, skladba střešního pláště, řešení větrání a počet větracích prvků musí odpovídat ČSN 731901 „Navrhování střech“ a být ověřen tepelným výpočtem
ČSN 730540 „Tepelná ochrana budov“ a musí být v souladu s předpisy souvisejícími i doporučeními výrobce.
1 0Z L E T
VOD
+
PU
ONEPRO STNOS
T
EN 544 - ETA 10-0018
A
ÁRUK
9
STOP
ONDUCLAIR® PC
MIMOŘÁDNĚ ODOLNÉ PROSVĚTLOVACÍ DESKY
Prosvětlovací desky Onduclair PC (polykarbonát) jsou určeny k zastřešení jednoduchých konstrukcí i velkých ploch
hal, skladovacích objektů apod. Vzhledem k výborným mechanickým a užitným vlastnostem je poskytována
záruka 10 let. Desky jsou odolné vůči běžnému krupobití.
Onduclair PC profily tloušťka 0,8 mm:
Název
Délka x šířka
Minimální sklon pokl.
Min. kotvících prvků (ks/m )
2
Barvy
Klasifikace reakce na oheň
dle ČSN EN 13501-1
Použitelnost v teplotním
rozmezí
VLNA 95/38
TRAPÉZ 75/18
2000 x 950 mm
2000 x 1100 mm
5°
9°
8
10
čirá, bronz, průsvitná
čirá, bronz
B-s1,d0
B-s1,d0
-30 °C až +130 °C
-30 °C až +130 °C
vlna 95/38
trapéz 75/18
Laťování, přesahy:
Profil
Laťování
Boční přeložení
5° – 15° max. 45 cm
9° – 15° max. 45 cm
nad 15° max. 61 cm
nad 15° max. 61 cm
2 vlny
2 trapézy
Minimální přesah *
* Dle sklonu střechy lze upravovat přesah, vždy však doporučujeme min. 20 cm. V případě potřeby kontaktujte technické oddělení. Při kombinaci s deskami Onduline je možný
shodný přesah 17 cm při sklonu střechy nad 15°.
UV
10 LET
Certifikát č. 204/C5/2008/010-022840
A
ZÁRUK
10
ONDUCLAIR® PVC
PROSVĚTLOVACÍ DESKY PRO HOBBY POUŽITÍ
Prosvětlovací desky Onduclair PVC jsou určeny k zastřešení jednoduchých střech altánů, pergol, zimních zahrad
apod. V případě použití profilu vlna Onduline je možná kombinace s asfaltovými deskami Onduline. Při montáži
je nutné dodržet základní montážní pravidla.
Onduclair PVC profily tloušťka 1 mm:
Název
Délka x šířka
Minimální sklon pokl.
Min. kotvících prvků (ks/m )
2
Barvy
Klasifikace reakce na oheň
dle ČSN EN 13501-1
Použitelnost v teplotním
rozmezí
VLNA 95/38
TRAPÉZ 70/18
VLNA A5
2000 x 950 mm
2000 x 1092 mm
2500 x 920 mm
5°
9°
5°
8
10
6
čirá, průsvitná, bronz
čirá, průsvitná, bronz
čirá, průsvitná, bronz
C-s3,d2
C-s3,d2
C-s3,d2
max. do 60 °C
max. do 60 °C
max. do 60 °C
vlna 95/38
trapéz 70/18
vlna A5
Laťování, přesahy:
Profil
Laťování
Boční přeložení
5
5°° – 1
15° max. 45 cm
nad 15°
1 max. 61 cm
2 vlny
9°
9° – 15°
1 max. 45 cm
nad 15°
1 max. 61 cm
2 trapézy
9°
9° – 1
15° max. 45 cm
nad 15°
1 max. 61 cm
1/2 vlny
Minimální přesah *
* Dle sklonu střechy lze upravovat přesah, vždy však doporučujeme min. 20 cm. V případě potřeby kontaktujte technické oddělení. Při kombinaci s deskami Onduline je možný
shodný přesah 17 cm při sklonu střechy nad 15°.
Certifikát č. 204/C5/2010/010-0026993
UV
5 LET
A
ZÁRUK
11
POLYESTER, ONDUCOLOR®
SKLOLAMINÁTOVÉ DESKY S OCHRANNOU GEL COAT
Desky Onducolor jsou vyrobené z neprůhledného tvrzeného polyesteru (sklolaminát), jsou probarvené
v celé tloušťce a je na nich použita oboustranná povrchová ochrana Gel-Coat, která účinně chrání desky před
vystupováním skelných vláken a tím výrazně zvyšuje užitné vlastnosti a životnost krytiny. Díky této povrchové
úpravě se desky Onducolor vyznačují vysokou mechanickou a chemickou odolností a jsou zvláště vhodné pro
použití v agresivní prostředí, kde se nedoporučuje použití běžných typů krytin.
PES profily, Onducolor:
Název
VLNA A5 177/51
ONDU 35 TRAPÉZ
2500 x 920 mm
2500 x 1050 mm
Minimální sklon pokl.
5°
5°
Min. kotvících prvků (ks/m2)
6
6
průsvitná (PES), červená RAL 8012,
šedá RAL 7012 (Onducolor)
průsvitná (PES), červená RAL 8012,
šedá RAL 7012 (Onducolor)
E
E
-30°C až +120 °C
-30°C až +120 °C
vlna A5 177/51
Ondu 35 trapéz
Délka x šířka
Barvy
Klasifikace reakce na oheň
dle ČSN EN 13501-1
Použitelnost v teplotním
rozmezí
Laťování, přesahy:
Profil
Laťování
max. 76 cm
Boční přeložení
max. 76 cm
1/2 vlny
1 trapéz
Minimální přesah *
* Dle sklonu střechy lze upravovat přesah, vždy však doporučujeme min. 20 cm. V případě potřeby konzultace kontaktujte technické oddělení.
UV
10 LET
Certifikát č. 204/C5/2009/010-024864
A
ZÁRUK
12
ONDUCLAIR® DOPLŇKY
KOTVÍCÍ PRVKY, ZÁKLADNÍ ZÁSADY MONTÁŽE
Doplňky, kotvící prvky:
VLNA 95/38
TRAPÉZ 70 75/18
VLNA A5 177/51
Distanční
podložky
(pod krytinu)
Kaloty
(nad krytinu)
Vruty
JA2 - 6,5x70, podl. 16 mm
JA2 - 6,5x50, podl. 16 mm
sada = 25x vrut 4,5 x 65 mm
+ distanční podložka
sada = 25x vrut 4,5 x 45 mm
+ distanční podložka
+ ochranná čepička
JA2 - 6,5x90, podl. 16 mm
Sady
Minimálně 4 kotvící prvky na každou
podpůrnou lať,vždy v 1., 3., 6. a 9. vlně
Minimálně 5 kotvících prvků na každou
podpůrnou lať, vždy v 1., 2., 5., 8., a 12. vlně
sada = 25x vrut 5,5 x 80 mm
+ distanční podložka
+ ochranná čepička
Minimálně 3 kotvící prvky na každou
podpůrnou lať, vždy v 1., 3. a 5. vlně
* Přesné laťování v závislosti na charakteru materiálu viz. PC strana 8, PVC strana 9, PES strana 10.
Základní montážní doporučení
■ Před pokládkou PVC a PC desek je nutné tmavý podklad (latě, desky Onduline apod.) natřít bílou barvou popřípadě oddělit světlým polyetylenovým pěnovým
páskem nebo AL fólií.
■ PC desky pokládejte nápisem „this side up“ nahoru. Tato strana je opatřena speciální vrstvou UV filtru.
■ V místech kotvení předvrtat otvory o 2 mm větším průměrem než je kotvící prvek a to do vrcholu vlny nebo žebra.
■ V místech kontaktu krytiny se štítem nebo stěnou zanechat 30 mm dilatační mezeru
■ Vzdálenost otvoru od konce desky nesmí být menší než 50 mm
■ Podrobný montážní návod naleznete na www.onduline.cz
Skladování a doprava
Desky Onduclair nesmí být při skladování a transportu vystaveny přímému slunečnímu záření!
Desky musí být skladovány ve vodorovné poloze a odděleny od rovného podkladu (např. hranoly), uchovávány ve stínu a větraných
prostorách, přikryté světlou plachtou nepropoustějící světlo.
13
ONDUSTEEL® ONDUTECH®
OCELOVÁ STŘEŠNÍ TAŠKA HLADKÁ NEBO S GRANULÁTEM
OnduSTEEL – taška s granulátem, OnduTECH – taška v hladkém provedení, odolná, lehká a hospodárná ocelová
střešní krytina v tradičním stylu tašek je vyrobena z 0,45 mm silného ocelového plechu s oboustrannou aluzinkovou
ochranou lisovaného do profilu střešní tašky, která poskytuje ochranu před povětrnostními vlivy. Záruka 30 let.
Technické parametry
try střešní
stře šablony ST7:
Celková délka
Užitná délka
Celková šířka
Užitná šířka
Užitná plocha
Celková tloušťka barvy
Celková tloušťka barvy
Celková tloušťka barvy
Spotřeba na m2
Hmotnost Ondusteel
Hmotnost Ondutech
1 395 mm
1 335 mm
456 mm
410 mm
0,55 m2/ks
Ondusteel 140 μm
Ondutech 100 – 100 μm
Ondutech 50 – 50 μm
1,82 ks
3,22 kg/šablona
2,45 kg/šablona
Paleta barev OnduSteel
terakota 11 (RAL 8002)
břidlice 22 (RAL 7015)
hnědá 33 (RAL 8017)
černá 44 (RAL 7021) červená 55 (RAL 3009)
zelená 66 (RAL 6011)
modrá 77 (RAL 5007)
Paleta barev Ondutech
červená 01 (RAL 3011)
hnědá 02 (RAL 8016)
břidlice 03 (RAL 7016) terrakota 05 (RAL 8004)
zelená 06 (RAL 6005)
modrá 07 (RAL 5010)
RAL barvy jsou pouze přibližné.
Skladba vrstev
Primer + akrylátová barva tl:
Ondusteel 140 μm
Ondutech 50 - 100 μm
Ochranná vrstva
Aluzinková ochrana
Aluzinková
ochrana
Ocelový plech tl. 0,45 mm
Výhody střešní krytiny
✔ Zatížení jen 4,8 - 5,8kg/m2
✔ Aluzinková ochrana
✔ Záruka 30 let
✔ Dlouhá životnost
✔ Díky těsnosti vhodná do ztížených klimatických oblastí
✔ Použití na sklony střech od 12°
Ochranná
vrstva
PU
ONEPRO STNOS
STOP
dle EN 14782
ÁRUK
A
VOD
T
3 0Z L E T
14
Doplňky
HŘEBENÁČ KULATÝ BR
Celková délka: 400 mm
Užitná délka: 380 mm
Šířka: 150 mm
Výška: 95 mm
Spotřeba na 1 bm: 2,77 ks
HŘEBENÁČ
POČÁTEČNÍ/UKONČOVACÍ BR S/E
Celková délka: 400 mm
Užitná délka BR/S: 360 mm
Užitná délka BR/E: 400 mm
Šířka: 150 mm
Výška: 95 mm
ZÁVĚTRNÁ LIŠTA FT L/R
Pravá/Levá
Celková délka: 1385 mm
Užitná délka: 1230 mm
Spotřeba na 1 m: 0,87
LEM KE ZDI SWT L/R
Pravý/Levý
Celková délka: 1385 mm
Užitná délka: 1230 mm
Spotřeba na 1 m: 0,87
ROVINNÝ PLECH VST
Celková délka: 1412 mm
2000 mm
Šířka: 500 mm
Spotřeba na m2: 1,41 ks
HŘEBENÁČ V TVAR RV
Celková délka: 400 mm
Užitná délka: 360 mm
Šířka: 150 mm
Výška: 95 mm
UKONČENÍ NÁROŽÍ BRSP
Celková délka: 400 mm
Užitná délka: 360 mm
Šířka: 150 mm
Materiál: plast
VALBOVÝ ROH YBR
Pro hřebenáč BR
Sklon: 30°
Materiál: plast
OKAPOVÝ LEM ET
Celková délka: 1385 mm
Užitná délka: 1290 mm
Spotřeba na 1 bm: 0,78ks
SPOJOVACÍ PLECH UNI
Celková délka: 1385 mm
Užitná délka: 1290 mm
Spotřeba na 1 bm: 0,78ks
ÚŽLABNÍ PLECH
BEZ GRANULÁTU VY
Celková délka: 1385 mm
Užitná délka: 1290 mm
Spotřeba na 1 bm: 0,78 ks
VENTILÁTOR PLECHOVÝ VL
Materiál: ocelový plech
Délka: 250 mm
Šířka: 456 mm
Větrací průřez: 125 cm2
VĚTRÁKOVÝ KRYT VĚTRAČKA LG
Materiál: plast
Délka: 440 mm
Šířka: 456 mm
Větrací průřez: 75cm2
Pro sklony 12°-18°
KOMÍNEK 110 MM HV 110
Materiál: plast
Délka: 440 mm
Šířka: 456 mm
Průměr: 110 mm
VENTILAČNÍ KOMÍNEK PLYNOVÝ
GS 114
Materiál: plast
Délka: 440 mm
Šířka: 456 mm
Průměr: 110 mm
ANTÉNNÍ PROSTUP AZ 16
Materiál: plast
Délka: 440 mm
Šířka: 456 mm
ZÁKLADNÍ DESKA BP
Materiál: ocelový plech
Délka: 640 mm
Šířka: 456 mm
Použití: jako základní prvek
ke zhotovení střešních lávek
NÁŠLAPNÝ STUPEŇ FS
Materiál: ocelový plech
Délka: 640 mm
Šířka: 456 mm
Použití: pro bezpečný
pohyb po střešní krytině
DRŽÁK HROMOSVODU
UNIVERZÁLNÍ BLC UNI
Materiál: ocelový plech
DRŽÁK HROMOSVODU
K HŘEBENÁČI BR BLC/BR
Materiál: ocelový plech
Použití: upevnění drátu
hromosvodu
STŘEŠNÍ VIKÝŘ UNIVERSÁL SN
Materiál: ocelový plech
a polykarbonátové sklo
Délka: 860 mm
Šířka: 400 mm
Rozměr okna: 480x360 mm
TAŠKA PLASTOVÁ PRŮHLEDNÁ
PROSVĚTLOVACÍ LP
Materiál: polykarbonát
Délka: 440 mm
Šířka: 456 mm
Slouží k prosvětlení půdního
prostoru
DRŽÁK SNĚHOVÝCH TRUBEK
Sada obsahuje 3 držáky
Délka trubky 2,5m
Záslepky trubek, šrouby
Barva RAL 7016
DRŽÁK SOLÁRNÍHO PANELU
Provedení: hladká matná
Materiál: Fe + Zn lakovaná
Hmotnost: 2 kg
Výška držáku: 80-110 mm
SNĚHOVÝ ROZRAŽEČ SB
Materiál: ocelový plech
Použití: zabraňuje sjíždění sněhu
ze střechy, klade se u okapu
a v ploše dle sněhové oblasti
15
Základy montáže
▼
mm
340
▼
mm
410
▼
mm
410
30 - 70 mm
2. OKAPOVÝ LEM
▼
▼
▼
Stejně jako u přibíjení používejte profi nářadí – pákové nůžky a malou a velkou ohýbačku - vše vám ochotně zapůjčíme. Dle tvaru střechy musíte
krytinu zkracovat a upravovat. Na stříhání šablon použijte pákové nůžky. !! Upozornění: zákaz používání vysoko obrátkovýchrotačních pil a
úhlových brusek!! Na ohyby v příčném směru (pod Závětrné lišty FT/R_L, pod Lemy ke zdi SWT/R_L, úžlabí UP, nároží apod.) doporučujeme
použít malou ohýbačku. Na ohyby v podélném tvaru (pod hřebenem, pod nadstavby, zlomy střech) doporučujeme použít velkou ohýbačku.
▼
<1
20
mm
▼
m
Krytinu Ondusteel kryjte od hřebene k okapu. Začněte na prvním
celém laťování (410 mm) pod hřebenem. Tašky upevněte na místo
přes horní lem min. 2 ks hřebů v prohlubních, kde bezprostředně
přiléhá k lati.
7. a 8. FORMÁTOVÁNÍ TAŠEK
V případě přesazení krytiny přes okapovou hranu přibijte šablony
min. 4 ks hřebů v nejvyšším bodě odtokové drážky a místě
podložení tašky latí. Hřebíky zatřete opravnou barvou/silikonem
a zasypejte granulátem stejné barvy.
V celé ploše přibíjejte šablony přes přední lem mírně šikmo k lati
na hraně odtokového žlábku, kde je nejmenší odvod vody. Použijte
min. 4 hřeby (1ks do přesahu). Nikdy nekotvit do plochy tašky!!!
(Jen pro názornost je ukázka ručně, ideální bezpečné a rychlé je ale
použitíje profi nářadí).
4. PŘIBÍJENÍ TAŠEK – první řada pod hřebenem
Krytinu kryjte vždy na vazbu s minimálním přesazením o 2 profily.
Šablony přes sebe překládejte o krajní drážky cca. 65 mm a po směru
převládajících větrů nebo od místa častého pohledu. Šablony se podkládají, proto nepřibíjejte krajní tašky až do uložení spodní řady.
6. PŘIBÍJENÍ U OKAPU
5. PŘIBÍJENÍ TAŠEK V PLOŠE
m
20
>1
3. SKLADBA TAŠEK
Již při laťování rozmyslete přesah tašek přes okapovou hranu
– 30 mm ve ztížených povětrnostních podmínkách nebo až 70
mm v ideálním stavu. Doporučujeme použití Okapového lemu ET.
Okapový lem doporučujeme použít při nízkých sklonech.
Na krov položte difúzní folii, kontralatě a latě s roztečí 410 mm
(měřte spodní hrany latí). Pouze první lať u okapu naměřte 340-410
mm, protože krytina může dle potřeby a tvaru střechy přesahovat
max. 70 mm přes okapovou lať. Dbejte na dostatečné provětrání!
▼
1. LAŤOVÁNÍ
25 mm
9. a 10. HŘEBEN KULATÝ
11. a 12. ZÁVĚTRNÁ LIŠTA
16. OKNO STŘEŠNÍ
Úžlabí „vybedněte“ a zapusťte cca. 20 mm pod střešní latě.
Použijte originální Úžlabní plech (UP). U dlouhých úžlabí nebo
netypické konstrukci můžete úžlabí vyrobit klempířsky z Rovinného
plechu (VST). Krytinu následně ohněte cca 20 mm dolu do úžlabí.
▼
Při použití BR na nároží upevněte lať dle sklonu protilehlých
střešních ploch, krytinu ohněte nahoru k této lati (opět cca 20 mm)
a do latě upevněte jedním hřebem na hřebenáč.
▼
▼
15. ÚŽLABÍ
14. NÁROŽÍ
Pokud střecha končí kolmou zdí, použijte Lem ke zdi (SWT/
L_R). Na obdobně ke zdi nahoru ohnutou krytinu jako u FT
(cca. 25 mm) připevněte SWT lištu a vnější svislou část SWT
překryjte dilatační lištou.
Každé okno musí být osazeno dle požadavků výrobce. Držáky okna
je dobré upevnit cca o 20-25 mm níž pod úroveň střešní latě. Jako
„oplechování“ pod oknem použijte originál doplněk – okenní lemování. Krytina se pak ohýbá dolů k oplechování.
▼
13. LEM KE ZDI
Při ukončení střechy Závětrnou lištou (FT/L_R) upevněte ze strany k latím prkno cca. 90 mm široké a o 25 mm přesahující výšku latí. Tašky ohýbejte k prknu cca. 25 mm nahoru, aby bránily případné vodě. FT lišty pokládejte společně s krytinou, spodní lišta se podkládá pod horní – boční
profil musí přesně zapadat do profilu tašek. Přibijí se 6 ks hřebů (2 ks do přesahů) ze strany a z vrchní části. Když je závětrná hrana tzv. z úhlu
(úhel okapové a nárožní linie není 90°), vyrobíme lištu z rovinného plechu (VST).
▼
▼
Pokud je vzdálenost poslední latě pod hřebenem menší než 120 mm, použijte místo tašky ST7 Spojovací plech (UNI). Pokud je tato vzdálenost
větší, použijeme tašku (ST7). Na spojovacím plechu nebo tašce naměřte danou vzdálenost a přidejte cca. 30 mm na ohyb nahoru a přebývající
část odstřihněte. Hřebenáče kulaté (BR) upevňujte vždy v nejvyšším místě 1 ks hřebů. Na začátek hřebene použijte Hřebenáč začáteční (BR/S),
na ukončení hřebene použijte Hřebenáč ukončovací (BR/E). Na nároží k okapové hraně použijte Ukončení nároží (BRSP) s oblým čelem, na
spojení dvou nároží a hřebene použijte Valbový roh (Y/BR/S_E).
17. STŘEŠNÍ DOPLŇKY
Ke krytině Ondusteel existuje plná škála doplňků. Všechny se připevňují obdobným způsobem. Pokud jsou z plastu, doporučujeme je položit pod přesahy krytiny, předvrtat a teprve potom přibít. Střešní vikýře (SY), Základní desky (BP), Nášlapný stupeň (FS) mají výztuhu, kterou přišroubujte vruty
do horní hrany latě.
16
Montážní příslušenství
Nezbytnou podmínkou správného fungování a zaručené životnosti střešního systému Ondusteel, Ondutech je provedení montáže podle zásad
a pravidel stanovených výrobcem a použití originálních doplňků a příslušenství.
Všechny prvky systému jsou přizpůsobeny technickým i estetickým nárokům kladeným na moderní střechu. Jejich náhrada nebo záměna za prvky
neschválené výrobcem může mít za následek funkční nebo vzhledové vady krytiny a může znamenat porušení záručních podmínek výrobce.
Pro získání prodloužené 30-ti leté záruky je nutné vyplnit registrační formulář. Informujte se prosím u prodejce krytiny popř. se obraťte přímo
na obchodního zástupce společnosti Onduline.
HŘEBY NEREZ VOLNÉ NF
Barva: červená, černá, zelená
Délka: 45 mm
Průměr: 2,5 mm
Balení: 500 ks volně
SAMOŘEZNÉ ŠROUBY SCR
Samořezné vruty - šestihranné
Délka: 42 mm
Průměr: 3,2 mm
Balení: 500 ks volně
OPRAVNÁ SADA ONDUSTEEL REP
Obsah: akrylová barva, granulát
Použití: opravy drobných poškození
povrchů krytiny
Spotřeba: cca 1 sada/100 m2
OPRAVNÁ SADA ONDUTECH REP
Obsah: akrylová barva
Použití: opravy drobných poškození
povrchů krytiny
Spotřeba: cca 1 sada/100 m2
KOMPRESOR DUO COM
Hmotnost kompresoru: 20 kg
Objem nasávacího vzduchu: 220 l/min.
Maximální tlak: 8 bar
Výkon motoru (220 V, 50 Hz): 1,1 kW
HŘEBÍKOVAČ DUO GUN
Hmotnost hřebíkovače: 2,5 kg
Kapacita zásobníku: až 325 ks hřebů
HŘEBY NEREZ
COIL = BALENÉ VE SVITKU NC
Barva: červená, černá, zelená
Délka: 45 mm
Průměr: 2,5 mm
Balení: 325 ks ve svitku
ŠROUBOHŘEBÍKY
Mají stejnou specifikaci jako stávající hřebíky (rozměry/materiál). Avašak narozdíl od klasických nerezových hřebů mají
místo drážek závit. Tím pádem je možné
hřeby vyšroubovat pro případné doplnění střešní krytiny o doplňky. Zároveň je
možné hřeby dotáhnout při nedostatečném nastřelení.
Jsou k dispozici pouze ve svitku.
MONTÁŽNÍ SADA
Malá ohýbačka - délka lišty 65 cm, hmotnost: 27 kg
Velká ohýbačka - délka lišty 140 cm, hmotnost: 30 kg
Pákové nůžky: délka střihu 70 cm, hmotnost: 35 kg
Montážní sadu, kompresor a hřebíkovač nabízíme za poplatek k zapůjčení. V případě zájmu kontaktujte našeho regionálního obchodního zástupce.
Základní zásady
1) Přesná práce s krytinou Ondusteel a Ondutech (dále jen Ondusteel) zaručuje dokonalý výsledek a vzhled. Tento prospekt slouží pro získání
základních informací o krytině. Podrobný montážní návod a technické informace naleznete na našich webových stránkách www.onduline.cz.
Profesionálům nabízíme bezplatné zaškolení.
2) Výrobky na paletě (v balení) musí být během přepravy a skladování (i v době uložení na stavbě) chráněny proti zatečení nebo kondenzaci vody
mezi jednotlivé prvky. Doplňky skladujte vždy uvnitř.
3) Ondusteel klademe na konstrukci se sklonem v rozmezí 12° – 90°. Venkovní teplota by neměla klesnout pod -5°C, přičemž díly před montáží by
měly být uskladněny min. do 5°C.
4) Na položenou krytinu vstupujte pouze v nejnutnějších případech. Mějte obuv s měkkou podrážkou a našlapujte v místě nejnižšího profilu, kde
je taška podepřena latí.
5) Ventilace je důležitá u každé krytiny, neméně u tašek Ondusteel. Dbejte prosím doporučení navržené projektantem.
6) Pro pokládku platí obecné zásady pokrývání šikmých střech a klempířských a stavebních prací (více ČSN730540, 731901, 733610).
7) V případě, že se objekt nachází v oblasti náchylnější na růst mechů doporučujeme zvolit typ krytiny v hladkém provedení – Ondutech 50, 100.
17
BARDOLINE®
PRO
S
125
VYSOCE KVALITNÍ ASFALTOVÁ ŠINDEL S KERAMIZOVANÝM GRANULÁTEM URČENÁ
PRO STŘECHY RODINNÝCH DOMŮ VŠECH TYPŮ A TVARŮ SE SKLONEM 15° 85°.
Bardoline PRO S125 je označení pro nejvyšší řadu vysoce kvalitní asfaltové šindele. Při výrobě se používá kvalitní
venezuelský oxidovaný asfalt Ti-juana, který zajišťuje vynikající odolnost vůči UV záření a rozměrovou stálost při
působení rozdílných teplot.
Tipy profilů
Bardoline PRO S125 - Obdélník
1000 mm
195 mm
340 mm
145 mm
001
červená
003
červená
španělská
020
hnědá
žíhaná
060
černá
061
břidlicová
070
zelená
žíhaná
006
červená
cihlová
010
červená
žíhaná
023
hnědá
žíhaná
061
břidlicová
070
zelená
žíhaná
075
zelená
020
hnědá
žíhaná
061
šedá
žíhaná
070
zelená
žíhaná
250 mm
Hmotnost:
m2 v balení:
m2 na paletě:
10,7 kg/m2
3,05 = 21 pásů
158,6
Bardoline PRO S125 - Bobrovka
1000 mm
195 mm
340 mm
145 mm
200 mm
Hmotnost:
m2 v balení:
m2 na paletě:
10,7 kg/m2
3,05 = 21 pásů
158,6
Bardoline PRO S125 - Hexagonal (SAMOLEPICÍ)
1000 mm
194 mm
337 mm
143 mm
325 mm
Hmotnost:
m2 v balení:
m2 na paletě:
9 kg/m2
3,45 = 24 pásů
179,4
PU
ONEPRO STNOS
T
1 0Z L E T
dle EN 544
ÁRUK
A
VOD
010
červená
žíhaná
18
BARDOLINE®
PRO
S
125
VYSOCE KVALITNÍ ASFALTOVÁ ŠINDEL S KERAMIZOVANÝM GRANULÁTEM URČENÁ
PRO STŘECHY RODINNÝCH DOMŮ VŠECH TYPŮ A TVARŮ SE SKLONEM 15° 85°.
Šindele Bardoline PRO S125 jsou nabízeny v širokém výběru tvarů a barev. Barevnost šindele zajišťuje keramizovaný
granulát z čediče, vyznačující se mimořádnou tvrdostí a odolností vůči působení UV záření.
Tipy profilů
Bardoline PRO S125 - Design (SAMOLEPICÍ)
Hmotnost:
m2 v balení:
m2 na paletě:
9 kg/m2
3,45 = 24 pásů
179,4
203
červená
žíhaná
230
hnědá
žíhaná
254
šedá
žíhaná
274
zelená
žíhaná
104
antická
cihlová
129
hnědý
cedr
151
břidlicová
tmavá
153
břidlicová
světlá
004
červená
žíhaná
061
břidlicová
žíhaná
Bardoline PRO S125 - Opera
1000 m m
194 m m
337 m m
143 m m
Hmotnost:
m2 v balení:
m2 na paletě:
11,7 kg/m2
2,0 = 16 pásů
128
156
zelený
kámen
167
tmavý
kámen
Bardoline PRO S125 - Trapez
1000 mm
195 mm
340 mm
145 mm
325 mm
Hmotnost:
m2 v balení:
m2 na paletě:
10,7 kg/m2
3,05 = 21 pásů
158,6
Technické informace
Hmotnost skelné vložky:
19
125 g/m2
Reakce na oheň dle EN 13501-1
Reakce na oheň dle EN 13501-5
třída E
B roof (t1)
174
šedý
kámen
BARDOLINE® PRO
KVALITNÍ ASFALTOVÁ ŠINDEL RŮZNÝCH TVARŮ PRO ŠIROKÉ POUŽITÍ POKRYTÍ STŘECH.
Tipy profilů
Bardoline PRO - Opera
1000 m m
194 m m
337 m m
143 m m
Hmotnost:
m2 v balení:
m2 na paletě:
119
červená
žíhaná
139
hnědá
žíhaná
160
tmavě šedá
žíhaná
169
zelená
žíhaná
209
červená
žíhaná
239
hnědá
žíhaná
269
šedá
žíhaná
279
zelená
žíhaná
209
červená
žíhaná
239
hnědá
žíhaná
269
šedá
žíhaná
279
zelená
žíhaná
11 kg/m2
2,57 = 18 pásů
154,2
Bardoline PRO - Design (SAMOLEPICÍ)
Hmotnost:
m2 v balení:
m2 na paletě:
8,3 kg/m2
3,0 = 21 pásů
180
Bardoline PRO - Hexagonal (SAMOLEPICÍ)
1000 mm
194 mm
337 mm
143 mm
325 mm
Hmotnost:
m2 v balení:
m2 na paletě:
8,3 kg/m2
3,0 = 21 pásů
180
Technické informace
Hmotnost skelné vložky:
PU
ONEPRO STNOS
Reakce na oheň dle EN 13501-1
Reakce na oheň dle EN 13501-5
třída E
B roof (t1)
dle EN 544
ÁRUK
A
VOD
T
1 0Z L E T
100 g/m2
20
BARDOFIX® (SAMOLEPICÍ)
LEHKÁ ŠINDEL PRO ŠIROKÉ POUŽITÍ NA STŘEŠNÍ KONSTRUKCE SE SKLONEM 15° 85°
Tipy profilů
Bardofix - obdélník
340 mm
195 mm
1 000 mm
242 mm
013
červená
mix
032
hnědá
mix
065
šedá
mix
078
zelený
mix
013
červená
mix
032
hnědá
mix
065
šedá
mix
078
zelený
mix
Bardofix - bobrovka
340 mm
195 mm
1 000 mm
190 mm
Technické informace
PU
ONEPRO STNOS
1 0Z L E T
T
dle EN 544
Oxidovaný asfalt
1000 mm
340 mm
9 kg/m2
9 kg/m2
16 ks
2,32
185,6
třída E
B roof (t1)
VOD
Složení:
Délka:
Šířka:
Hmotnost obdélník:
Hmotnost bobrovka:
Počet šablon v balení:
m2 v balení:
m2 na paletě:
Reakce na oheň dle EN 13501-1
Reakce na oheň dle EN 13501-5
A
ÁRUK
21
BARDOLINE® BASE
LEHKÁ ASFALTOVÁ ŠINDEL VHODNÁ PRO HOBBY POUŽITÍ SE SKLONEM 18° 85°
Tipy profilů
Bardoline BASE - obdélník
145 mm
340 mm
1 000 mm
242 mm
013
červená
mix
032
hnědá
mix
065
šedá
mix
078
zelený
mix
013
červená
mix
032
hnědá
mix
065
šedá
mix
078
zelený
mix
013
červená
mix
065
šedá
mix
Bardoline BASE - bobrovka
145 mm
340 mm
1 000 mm
190 mm
Bardoline BASE - triangular
1000 mm
195 mm
340 mm
145 mm
325 mm
Technické informace
Složení:
Délka:
Šířka:
Hmotnost:
Oxidovaný asfalt
1000 mm
340 mm
8,5 kg/m2
Balení:
Počet šablon v balení:
m2 v balení:
m2 na paletě:
Reakce na oheň dle EN 13501-1
24 ks
3,5
182
třída F
VOD
T
PU
ONEPRO STNOS
5 LET
A
ZÁRUK
22
BARDOLINE®
DOPLŇKY, MONTÁŽNÍ NÁVOD
Doplňky
Aerator standard
(pro obdélník a sklon nad 25°)
Aerator special (pro obdélník,
do horských oblastí a sklon do 25°)
barva: hnědá a černá
Aerator bobrovka
barva: antracit, červenohnědá
a červená
Střešní výlez
rozměr: 45 x 55 cm (otvírání nahoru)
barva: antracit
rozměr: 47 x 73 cm
(otvírání do boku – pravá, levá strana)
barva: antracit
Sněhový zachytávač
barva: antracit, červenohnědá,
tmavě hnědá a cihlově červená
Odvětrávací komínek (komplet)
barva: antracit, červenohnědá,
tmavě hnědá a cihlově červená
Hřebíky kroucené FeZn 28 mm, balení 5 kg
Hřebíky kroucené FeZn 20 mm, balení 1 kg
Ondubar – balení 30 a 50 m2
PES impregnované vyrovnávací rouno
Anténí prostup
barva: antracit, červenohnědá,
tmavě hnědá a cihlově červená
Bitumenový tmel
kartuš 310 ml
Základy montáže
Asfaltové šindele BARDOLINE jsou určeny pro střechy se sklonem 15° - 85°. Dle typu konstrukce a povahy stavby zvolte vhodný typ šindele. Jako
podklad pod šindel se provede celoplošný záklop (bednění) nejlépe z velkoformátových OSB desek popř. prken o tloušťce min. 26 mm a šířce
max. 150 mm (přesná tloušťka se stanoví dle platných norem). Na vyrovnání povrchu a zároveň na ochranu střešní konstrukce použijte pojistnou
hydroizolační vrstvu Ondubar, která před pokládkou krytiny chrání konstrukci před klimatickými vlivy. Pro správnou funkčnost krytiny a celého
střešního pláště je nutné provést dostatečné odvětrání zajištěním proudění vzduchu směrem od okapu ke hřebeni. Větrání ve hřebeni se provede
pomocí originálních větracích prvků v dostatečném množství dle plochy střechy a délky krokve. Při pokládce dbejte na dostatečné slepení šindele.
V chladnějším období je bezpodmínečně nutné aktivovat termo-lepící body zahřátím. Správné větrání střechy pomáhá odstranit nadměrné vodní
páry nahromaděné v jednotlivých vrstvách střešního prostoru. Pokládka krytiny a provedení všech detailů musí být v souladu s příslušnými normami a pravidly. Vhodnou skladbu střešního pláště zpravidla určí projektant v projektové dokumentaci. V případě nejasností se obraťte na technické
oddělení firmy Onduline.
Okapová hrana:
Na založení první řady u okapu použijte
šindel s odříznutou viditelnou částí (viz.obr).
Takto upravenou šablonu osaďte na okapovou hranu, kde nejprve naneste dva souvislé
pruhy bitumenového tmelu.
23
Kotvení:
K mechanickému kotvení použijte pozinkované, měděné nebo hliníkové hřebíky s velkou hlavou se zvýšenou výtažností v počtu
5 hřebíků na šablonu. Kotvení provádějte na
vyznačených místech. V případě sklonu nad
60° připevněte šindel 7 hřebíky.
Hřeben a nároží:
Na provedení hřebene a nároží použijte
tvarovku zhotovenou ze základní šablony
šindele. Jednotlivé dílce šindele oddělte
a v půlce ohněte. Zhotovené tvarovky umístěte na hřeben či nároží a připevněte dvěma
hřebíky. Další tvarovka musí být odskočena
o 145mm a musí překrývat termobody dílce
pod ní. Při chladnějším počasí dílec před
ohnutím nahřejte.
Ukončení štítu:
Boční zakončení štítu se provádí zpravidla
klempířským prvkem (Cu, Al, TiZn apod.).
Šindel je pak nutné překrýt min. 100 mm
přes štítový plech a podlepit bitumenovým
tmelem.
ONDUTERM®
VÍCEVRSTVÉ TERMOREFLEXNÍ IZOLAČNÍ FÓLIE
Onduterm představuje zcela novou generaci tepelně izolačních materiálů. Jedná se o vícevrstvé termoreflexní
parotěsné fólie s integrovanou tepelnou izolací. Systém Onduterm je založen na tepelně odrazivých fóliích, které
jsou řazeny v jednotlivých vrstvách spolu s polyesterovými membránami. V nabídce jsou různé varianty s různým
počtem vrstev fólií a membrán. Použití těchto materiálů výrazně snižuje prostorové nároky na izolace ve srovnání
s tradičními materiály. Onduterm je použitelný pro venkovní i vnitřní zateplení např. pro izolace šikmých střech,
svislých konstrukcí, podlah, stropů nebo jako odrazivé materiály za otopná tělesa. Jednoduchá manipulace
a rychlá pokládka šetří čas a výdaje za zateplení.
Nabízené typy termoreflexních fólií Onduterm
ONDUTERM XL - Termoreflexní izolační
polyetylenová bublinková fólie s pokovenými
polyesterovými fóliemi na obou stranách.
Použití jako izolace stěn, stropů, pod podlahové
topení apod.
ONDUTERM 5XL - 5-ti vrstvá parotěsná fólie
s 2 integrovanými PES rohožemi pro zvýšení
izolačního účinku a reflexní fólií pro odraz sálavého
tepla. Vhodná pro izolace stěn nebo podkroví při
zamezení tepelných mostů v oblasti krokví apod.
délka: 12,5 bm; šířka: 1,2 m; plocha: 15 m2;
tloušťka: 3 mm; tepelný odpor: 0,64 m2/K/W
délka: 9,81 bm; šířka: 1,53 m; plocha: 15 m2;
tloušťka: 30 mm; tepelný odpor: 0,9 m2/K/W
ONDUTERM 11XL - 11-ti vrstvá parotěsná
fólie s 5 integrovanými PES rohožemi
a 4 reflexními fóliemi. Fólie je obzvláště vhodná
při rekonstrukcích podkroví.
ONDUTERM 15SP - 15-ti vrstvá parotěsná fólie
složená ze 2 vrstev PES rohože, 6 vrstev PE pěny
a 5 vrstev reflexní fólie pro odraz sálavého tepla.
Vzhledem k výborným tepelným vlastnostem a malé
tloušťce je fólie určená k zateplení svislých konstrukcí.
délka: 9,81 bm; šířka: 1,53 m; plocha: 15 m2;
tloušťka: 45 mm; tepelný odpor: 1,85 m2/K/W
délka: 9,81 bm; šířka: 1,53 m; plocha: 15 m2;
tloušťka: 30 mm; tepelný odpor: 1,31 m2/K/W
Doplňky
AL PÁSKA - slouží na přelepení vzájemných
přesahů folií Onduterm.
délka: 50 m
šířka: 10 cm
1 0Z L E T
A
ÁRUK
24
ONDUTERM®
ÚSPORA ENERGIE A JINÉ VÝHODY
Onduterm fólie odráží od svého povrchu až 92% sálavého tepla a jsou schopna absorbovat jen 1% tepelné energie,
což oceníte jak v zimním období, kdy fólie odráží teplo zpět do interiéru a tím dochází k úspoře energie, tak v letních měsících,
kdy fólie odráží teplo do exteriéru a nedochází tak k přehřívání inetriéru.
Onduterm s označením XL se skládá ze dvou vnějších zesílených pokovených polyesterových vrstev,
vnitřních rohoží z polyesterového vlákna a pokovených polyesterových fólií, které plní funkci odrazivých ploch (každá o tloušťce 12 μm). V závislosti na typu obsahuje reflexní fólie různý počet vnitřních
vrstev. Fólie Onduterm s označením SP obsahuje vnitřní vrstvu z polyetylenové pěny. Počet vrstev
je označen v názvu produktu (5, 7, 11, 15 vrstev). Výjimkou je produkt Onduterm XL, který sestává
z bublinkové fólie, na obou stranách pokryté vrstvou pokovené polyesterové fólie. Účinnost izolačních
fólií Onduterm je závislá na počtu jednotlivých vrstev a jejich tloušťce.
Onduterm
– reflexní izolace
Onduterm
– reflexní izolace
Klasická izolace
Výhody termoizolačních fólií Onduterm
oproti klasickým tepelným izolacím
Termoizolační fólie Onduterm představují novou generaci tepelných izolací v oblasti zateplování.
Výhodou fólií Onduterm je značná úspora prostoru oproti klasickým zateplovacím systémům, protože pro
dosažení stejných parametrů stačí použít fólie s nižší tloušťkou. Systém je založen na tepelně odrazivých
fóliích, které jsou řazeny v sendviči spolu s rohoží z polyesterových vláken. Spotřeba energie v budovách
za použití vícevrstvé reflexní fólie je nižší až o 28% než při použití klasické tepelné izolace. Působení větru
oslabuje účinnost reflexní izolace v menší míře než je tomu u klasické tepelné izolace. Onduterm také
účinně zabraňuje vzniku nežádoucích tepelných mostů.
Termoizolační fólie Onduterm jsou dodávány ve formě rolí malého objemu (15 m2 v roli), což výrazně snižuje náklady na dopravu a skladování. Fólie se snadno přizpůsobí každému povrchu, je anti-alergická, odolná
proti vlhkosti a kondenzaci. Při montáži není vyžadováno žádné speciální nářadí. Čas potřebný pro montáž
je nepoměrně kratší než při použití tradiční izolace. Onduterm chrání budovy před přehřátím v letním období a zabraňuje ztrátě tepla v zimě. Výhody systému Onduterm oceníte především při rekonstrukcích, kdy
výška krokví nebo typ střešní konstrukce neumožňuje použití klasické tepelné izolace. Termoizolační fólie
umožňuje získat optimální užitnou plochu a přizpůsobit správné tepelné parametry kolem střešních oken
a celého podkroví.
Zateplení podkroví
ZÁKLADY MONTÁŽE:
- tato varianta je vhodná při rekonstrukci nezateplené střechy a podkroví
- termoreflexní fólii pokládejte rovnoběžně s okapem, připevněte mechanicky ke krokvím v intervalech ne větší než 100 mm (sponou kotevní
hloubky: 15-18 mm),
- další vrstvu fólie přeložte minimálně o 100mm a všechny spoje přelepte
hliníkovou páskou
- také všechna napojení na stěny a jiné prvky je nutné provést s přelepením
hliníkovou páskou
- pokračujte s pokládkou po celé konstrukci podkroví
- ponechání vzduchové mezery min. 20mm z každé strany zvyšuje termoizolační vlastnosti fólie.
Onduterm 15SP,
Onduterm 11XL
25
ONDUTERM XL. KIT
SOUPRAVA PRO ZATEPLENÍ GARÁŽOVÝCH VRAT A DVEŘÍ
XL. KIT obsahuje fólii Onduterm XL (termoreflexní izolační polyetylenová
bublinková fólie na obou stranách krytá pokovenými polyesterovými
fóliemi o rozměru 6 m2 (0,6 x 10 m), oboustranné lepící pásky š. 25 mm
a délky 15 m pro připevnění fólie na kovový nebo plastový povrch a hliníkové lepící pásky š. 50 mm a délky 10m na přelepení spojů fólie.
Výhody použití:
XL. KIT je určený pro zateplení garážových vrat a dveří. Pokovená fólie
Onduterm XL má velmi dobré odrazivé vlastnosti a poskytuje dvojitý termoreflexní účinek. Vnitřní pokovená vrstva odráží sálavé teplo a chrání
vnitřní prostor garáže před ztrátou tepla, vzduchové mezery uvnitř fólie
slouží jako tepelný izolant a vnější vrstva zmírňuje tvorbu kondenzace.
Základní montážní návod:
XL. KIT lze použít na dřevěné, kovové nebo plastové garážové vrata
či dveře. Do dřevěných dveří se připevňuje mechanicky pomocí plochých sponek 10 mm. Na kovové a plastové dveře se použije oboustranná lepící páska, která je součástí balení. Pro zajištění dobré přilnavosti pásky doporučujeme povrch dveří zbavit prachu a nečistot.
Podrobný montážní návod naleznete uvnitř balení.
XL.KIT je určen k zateplení všech
typů garážových dveří (dřevěné,
kovové, PVC).
Termoizolační
reflexní fólie
Dřevěné konstrukce
Termoreflexní fólie Onduterm významně zlepšuje tepelné vlastnosti dřevěných konstrukcí bez nutnosti zvyšování tloušťky izolace
na úkor zmenšení obytného prostoru nebo podkroví, což dává nové možnosti použití fólie při zateplování nízkoenergetických domů,
rekonstrukcí starších objektů, chat a dřevostaveb.
Použití Ondutermu na dřevěných konstrukcích má mnoho výhod:
– chrání dřevěnou konstrukci v průběhu montáže
– poskytuje jednotné vlastnosti při montáži nezávisle na typu vnější povrchové úpravy
– spojením izolačních a parotěsných vlastností do jednoho produktu výrazně snižuje náklady na zateplení
– ochraňuje ostatní dřevěné a plastové komponenty konstrukce
před poškozením
– v kombinaci s klasickou tepelnou izolací poskytuje vynikající
tepelné vlastnosti a zabraňuje vzniku tepelných mostů
Izolace stropů a podlah
Termoreflexní fólie Onduterm mají velmi dobré odrazivé vlastnosti, odráží od svého povrchu až 92% sálavého tepla zpět do
interiéru, což zajisťuje optimální tepelnou ochrannou bariéru.
Zároveň zabraňuje vzniku tepelných mostů např. v oblasti krokví
při použití ve střešních konstrukcích nebo dřevěných sloupků u
svislých konstrukcí. Vysoký součinitel tepelné vodivosti získává
Onduterm právě díky odrazu sálavého tepla od vrstvy hliníku. Pro
zvýšení účinku termoreflexní fólie je proto nutné na každé straně
rohože zajistit minimálně 2 cm vzduchovou mezeru jinak dochází
ke ztrátě tepla. Z tohoto důvodu se nedoporučuje umístění fólie
Onduterm přímo na stěnu. Fólii lze použít jak samostatně, tak
v kombinaci s klasickou tepelnou izolací.
26
ONDUTERM®
VÍCEVRSTVÉ TERMOREFLEXNÍ IZOLAČNÍ FÓLIE
XL. TOP. 5+
XL
XXL
5XL
7XL
11XL
11SP
15SP
12,5 m x 1,20 m
9,81 m x 1,53 m
9,81 m x 1,53 m
9,81 m x 1,53 m
9,81 m x 1,53 m
9,81 m x 1,53 m
9,81 m x 1,53 m
9,81 m x 1,53 m
10,0 m x 1,5 m
10,0 m x 1,5 m
10,0 m x 1,5 m
10,0 m x 1,5 m
10,0 m x 1,5 m
15 m2
15 m2
15 m2
15 m2
15 m2
15 m2
15 m2
15 m2
Technické
informace
Rozměr role
m2 na roli
Hmotnost role
8,4 kg
10,35 kg
10,35 kg
6,4 kg
7,4 kg
11,6 kg
6,8 kg
8,4 kg
0,289 kg
0,690 kg
0,690 kg
0,426 kg
0,493 kg
0,773 kg
0,453 kg
0,560 kg
Tloušťka
-
3 mm
50 mm
30 mm
35 mm
45 mm
25 mm
30 mm
Součinitel prostupu
tepla U [W/(m*K)]
-
0,07
0,024
0,033
0,027
0,024
0,019
0,023
Tepelný odpor R
[m2 *K/W]*
-
0,63
1,73
0,9
1,3
1,85
1,33
1,31
Hmotnost na m2
Skladba fólie
5 vrstev
3 vrstvy
9 vrstev
5 vrstev
7 vrstev
11 vrstev
11 vrstev
15 vrstev
2 vrstvy mikroperforované pokovené
fólie
2 vrstvy pokovené
polyesterové fólie
2 vrstvy vyztužené
pokovené polyesterové fólie
2 vrstvy vyztužené
pokovené polyesterové fólie
2 vrstvy vyztužené
pokovené polyesterové fólie
2 vrstvy vyztužené
pokovené polyesterové fólie
2 vrstvy vyztužené
pokovené polyesterové fólie
2 vrstvy vyztužené
pokovené polyesterové fólie
6 vrstev rohože
z polyesterového
vlákna
2 vrstvy rohože z
polyesterového
vlákna
3 vrstvy rohože
z polyesterového
vlákna
5 vrstev rohože
z polyesterového
vlákna
2 vrstvy rohože
z polyesterového
vlákna
2 vrstvy rohože
z polyesterového
vlákna
1 vrstva pokovené
fólie
1 vrstva pokovené
polyesterové fólie
2 vrstvy pokovené
polyesterové fólie
4 vrstvy pokovené
polyesterové fólie
4 vrstvy pokovené
polyesterové fólie
5 vrstev pokovené
polyesterové fólie
3 vrstvy polyetylenové pěny
6 vrstev polyetylenové pěny
2 vrstvy rohože
ze syntetických
vláken
1 vnitřní polyetylenová bublinková
fólie
1 vrstva paropropustné membrány
* Tepelný odpor R včetně 2 cm vzduchové mezery po obou stranách.
Vhodnost použití jednotlivých typů folií Onduterm
XL.TOP.5+
XL
XXL
5XL
7XL
11XL
11SP
15SP
✩✩✩
✩
✩✩
✩
✩✩
✩✩✩
✩✩
✩✩✩
STĚNY
—
✩
✩✩
✩✩✩
✩✩✩
✩✩✩
✩✩✩
✩✩✩
PODLAHY
—
✩
✩
✩
✩
✩
✩
✩
STROPY
—
✩
✩✩
✩✩✩
✩✩✩
✩✩✩
✩✩✩
✩✩
STŘECHY
✩✩✩
✩✩
✩
–
27
nejvhodnější použití
doporučené použití
lze použít s doplňkovým opatřením
nevhodné použití
ONDUTISS®
PODSTŘEŠNÍ FÓLIE 1300V A PAROTĚSNÁ FÓLIE ALU90
Na ochranu celého podstřeší před prachovým sněhem či deštěm je vhodné vždy použít pojistnou hydroizolační
fólii dle skladby střešního pláště. Ondutiss 1300V je difúzně otevřená pojistná fólie vhodná pro dvouplášťové
střechy. Na ochranu před pronikáním vnitřní vlhkosti slouží parotěsná fólie ALU90.
Ondutiss 1300V
Podstřešní fólie 1300V – pojistná hydroizolační vrstva pod krytinu, kontaktní na tepelnou izolaci.
Plošná hmotnost
135 g/m2 +- 10%
Délka
50 m
Šířka
1,5 m
Propustnost pro vodní páru
1700g/m2/24 h
Vodotěsnost
W1
Klasifikace reakce na oheň dle ČSN EN 13501-1
E
Pevnost podélná
220 N/5 cm
Pevnost příčná
160 N/5 cm
Složení
3 vrstvy
Odolnost vůči natržení
145 N
Hodnota Sd
0,02 m
Odolnost vůči UV záření *
1 měsíc
* Fólie neslouží jako dlouhodobá ochrana před přímým vlivem deště či sněhu. Vzhledem k rozdílným povětrnostním vlivům doporučujeme pokládku krytiny provést
v návaznosti na pokládku fólie.
Ondutiss ALU 90
Parotěsná fólie ALU90 – zabraňuje pronikání vnitřní vlhkosti do tepelné izolace a konstrukce střechy.
Plošná hmotnost
90 g/m2 +- 10%
Délka
50 m
Šířka
1,5 m
Vliv umelého stárnutí
Vyhovuje
Vodotěsnost 2 kPa
Vyhovuje
Klasifikace reakce na oheň dle ČSN EN 13501-1
E
Pevnost podélná
≥ 220 N/5 cm
Pevnost příčná
120 N/5 cm
Protažení podélné
14 %
Protažení příčné
6%
Odolnost proti rázovému zatížení
150 mm
Hodnota Sd
≥ 30 m
28
ONDUBAND®
SAMOLEPÍCÍ BITUMENOVÁ PÁSKA
Samolepící víceúčelová vodotěsná páska vhodná na utěsnění prostupů, drobné opravy na střechách, olemování
komínu apod.
Onduband PRO
Délka (m)
10
Šířka (cm)
10, 15, 30
Tloušťka
1,5 mm
Barvy
terakota, hliník, olovo, červená
Délka (m)
3, 5,10
Šířka (cm)
5; 7,5; 10; 15; 30
Tloušťka
1,1 mm
Barvy
terakota, hliník, olovo
Onduband EASY
Lemování komínu
29
ONDULINE® TERMO a COMFORT
UNIVERZÁLNÍ STŘEŠNÍ OKNA
Střešní okna Termo a Comfort jsou vyrobena z vysoce kvalitního vyschlého borového dřeva. Všechny díly jsou
impregnovány, lakovány a lepeny. Minimální sklon střešní konstrukce pro montáž je 20°, maximální 90°. Okenní
panty umožňují otevření posuvného rámu až do úhlu 180°. Zavírání okna je řešeno kličkou ve spodní části rámu,
která má tři polohy podle potřeby, buď okno uzamknout nebo ponechat provětrávací mezeru.
Onduline Termo
Onduline Comfort (s ventilační klapkou)
Dřevěný rám z venkovní části chráněný
hliníkovým plechem
s polyesterovou vrstvou odolnou proti
atmosférickým vlivům a UV záření
Proudění vzduchu
ventilační lapkou
Textilní filtr
Materiál: Dřevěný profil (rám i křídlo), borovice
Povrchová úprava: impregnace, 2 vrstvy akrylátové barvy
Dřeva: Borovice, přírodní
Vnější oplechování: hliník, barva šedohnědá, PES vrstva
Zasklení: sklo 4-16-4 mm, plněné argonem, pokovené
Součinitel prostupu tepla pro sklo: U = 1,1 W/m2.K
Součinitel prostupu tepla pro okno: U = 1,49 W/m2.K
Rozměry v cm: 55x78, 66x118, 78x98, 78x118, 94x118
Onduline Termo PVC
Materiál: vícekomorový profil z PVC
Povrchová úprava: PVC
Dřeva: bílá
Vnější oplechování: hliník, barva šedohnědá, PES vrstva
Zasklení: sklo Bioclean, 4HB-16-4T, plněné argonem, pokovené
Součinitel prostupu tepla pro sklo: U = 1,1 W/m2.K
Součinitel prostupu tepla pro okno: U = 1,49 W/m2.K
Rozměry v cm: 55x78, 66x118, 78x98, 78x118, 94x118
Materiál: Dřevěný profil (rám i křídlo), borovice
Povrchová úprava: impregnace, 3 vrstvy laku
Dřeva: Borovice, přírodní
Vnější oplechování: hliník, barva šedohnědá, PES vrstva
Zasklení: sklo Bioclean, 4HB-16-4T, plněné argonem, pokovené
Součinitel prostupu tepla pro sklo: U = 1,1 W/m2.K
Součinitel prostupu tepla pro okno: U = 1,49 W/m2.K
Rozměry v cm: 55x78, 66x118, 78x98, 78x118, 94x118
Střešní výlez
Materiál rám: Dřevěný profil rám borovice, bez povrchové úpravy
Materiál křídlo: Hliníkové křídlo
Dřeva: Borovice, přírodní
Pro střechy o sklonu: 20° - 65°
Vnější oplechování: hliník, PES vrstva
Zasklení: Sklo, 3H-8-3 mm
Součinitel prostupu tepla pro sklo: U = 1,1 W/m2.K
Rozměry v cm: 45 x 55, barva antracit, otvírání nahoru
Rozměry v cm: 47 x 73, barva antracit, otvírání do boku – pravá,
levá strana
Impregnované dřevo
opatřené ekolologickým
akrylátovým lakem
Jednokomorové energeticky
šetrné dvojsklo
(U=1,1 W/m2K)
Lemování
Nedílnou a velmi důležitou
součástí střešního okna je
jeho lemování, resp. použití dílů okna sloužících pro
napojení na použitou střešní krytinu. Okna jsou vybavena lemováním NEW LINE
(univerzální pro všechny
profilované krytiny do výšku vlny 4 cm). V případě
použití Kombi lemování lze
okna sdružit do libovolných
sestav. Je však nutné zvolit
stejný rozměr oken.
30
PŮDNÍ SCHODY
KVALITNÍ DŘEVĚNÉ 3 A 4 DÍLNÉ PŮDNÍ SCHODY
Vysoce kvalitní půdní skládací schody Dolle jsou vhodné jak pro novostavby, tak pro přestavby či rekonstrukce.
Všechny schody jsou certifikovány a výroba probíhá podle ISO 9001.
Termo +
Mini
3 dílné skládací schody, cenově
výhodný model se smrkovými
nášlapy, poklop se zateplením.
4 dílné skládací schody pro malé
stavební otvory, úspora místa.
Světlá výška: do 283 cm
Světlá výška: do 265 cm
Rozměr stavebního otvoru délka x šířka (v cm):
120 x 60, 120 x 70, 140 x 70
Rozměr stavebního otvoru délka x šířka (v cm): 87,5 x 60 , 87,5 x 70
Materiál: smrk
Schránka: výška – síla 140 mm – 18mm
Poklop: síla – skladba 26mm – bílý HDF – 20 polystyren bílý HDF
Součinitel prostupu tepla: U = 1,6 W/m2°C
Zatížení: 150 kg
Stupně: síla x hloubka 28 x 82 mm
Bočnice: síla x hloubka 28 x 84 mm
Vybavení: plastové koncovky, kovové nebo dřevěné madlo
Materiál: smrk
Schránka: výška – síla 140 mm – 18mm
Poklop: síla – skladba 36mm – bílý HDF – 30 mm polystyren
Součinitel prostupu tepla: U = 1,54 W/m2°C
Zatížení: 150 kg
Stupně: síla x hloubka 18 x 69 mm
Bočnice: síla x hloubka 21 x 69 mm
Vybavení: plastové koncovky, dřevěné madlo
F30 protipožární
Extra
Půdní skládací schody s protipožárním poklopem se zateplením,
požární odolnost 30 minut z obou
stran.
Půdní skládací schody s bukovými
nášlapy, s vysokým stupněm zateplení a těsněním na poklopu.
Světlá výška: do 288 cm
Světlá výška: do 262 cm – rozměry 112x60 a 112x70, do 285 cm – ostatní rozměry
Rozměr stavebního otvoru délka x šířka (v cm):
120 x 60, 120 x 70, 140 x 70
Rozměr stavebního otvoru délka x šířka (v cm):
112x60, 112x70, 120x60, 120x70, 130x70, 140x70
Materiál: schránka-výška-síla – laťovka – 190 mm – 18 mm
Materiál: žebřík - šířka buk (nášlapy) – borovice (bočnice) – 400 mm
Poklop: síla – skladba 56 mm – bílý HDF – 50 mm minerální vata bílý HDF
Součinitel prostupu tepla: U = 0,96 W/m2°C
Zatížení: 150 kg
Stupně: síla x hloubka 18 x 83 mm
Bočnice: síla x hloubka 21 x 83 mm
Vybavení: plastové koncovky, kovové nebo dřevěné madlo
Materiál: schránka-výška-síla – laťovka – 190 mm – 18 mm
Materiál: žebřík - šířka buk (nášlapy) – borovice (bočnice) – 400 mm
Poklop: síla – skladba 56mm – bílý HDF – 50 mm polystyren bílý HDF
Součinitel prostupu tepla: U = 0,90 W/m2°C
Zatížení: 150 kg
Stupně: síla x hloubka 18 x 69 mm
Bočnice: síla x hloubka 21 x 69 mm
Vybavení: plastové koncovky, kovové madlo, plastové krycí lišty
31
FONDALINE® 400, 500
PROTIVLHKOSTNÍ PROFILOVANÉ FOLIE
Izolační profilované fólie, které poskytují efektivní řešení problémů s pronikáním zemní vlhkosti do konstrukcí.
Pomáhají tak vytvářet zdravé prostředí v budově. Instalace je snadná a okamžitě účinná.
Fondaline
PLUS 400
PLUS 500
Materiál
Barva
HDPE
černá/hnědá
HDPE
černá/hnědá
Tloušťka materiálu
0,4 mm/400 g/m2
0,5 mm/500 g/m2
Výška nopů
cca 8 mm
cca 8 mm
Počet nopů
Rozměr
pásů v roli
1850 ks/m
0,5 x 20 m
1,0 x 20 m
1,5 x 20 m
2,0 x 20 m
2,5 x 20 m
> 100 kN/m2
1860 ks/m2
0,5 x 20 m
1,0 x 20 m
1,5 x 20 m
2,0 x 20 m
2,5 x 20 m
> 150 kN/m2
cca 5,5 l/m2
cca 5,5 l/m2
- 30 až + 80°C
- 40 až + 80°C
Pevnost v tlaku
Propustnost
vzduchu mezi nopy
Teplotní odolnost
2
Doplňky
Horní lišta 2 m
Horní lišta
provětrávací 2 m
Podložka
(204 ks/box)
Hřeby 3,7 x 40 mm
(700 ks/box)
Instalace
Základy a vnější stěny - Fondaline Plus 400 nebo Plus 500 umístěný mezi půdu a vnější povrch suterénu nebo základů zajišťuje větší ochranu
hydroizolačního povlaku konstrukce před podzemní vodou tím, že vytváří účinnou bariéru, která odvádí vodu kanálem do drenáže staveniště.
Primární funkcí Fondaline je mechanická ochrana vlastní hydroizolační vrstvy (asfaltového pásu). Na Fondaline nepůsobí chemikálie, které se
přirozeně vyskytují v půdě.
32
FONDALINE®
DRAIN, RENDER, FOAM
Fondaline - izolační profilované fólie, které poskytují efektivní řešení problémů s pronikáním zemní vlhkosti
do konstrukcí.
Fondaline Drain
Doplňky
Materiál:
Barva:
Tloušťka materiálu:
Výška nopů:
Počet nopů:
Rozměr role:
Pevnost v tlaku:
Propustnost vzduchu
mezi nopy:
Teplotní odolnost:
HDPE, PE,
černá
0,6 mm/650g/m2
8 mm
1150 ks/m2
2,0 x 10 m
cca 150 kN/m2
Horní lišta 2 m
Hřeby 3,7 x 40 mm
(700 ks/box)
cca 5,5 l/m2
-40 až + 80°C
Fondaline Drain je profilovaná drenážní fólie s textilií, která chrání před zanášením nopové struktury jemnými částicemi zeminy.
Fondaline Render
Doplňky
Materiál:
Barva:
Tloušťka materiálu:
Výška nopů:
Počet nopů:
Rozměr role:
Pevnost v tlaku:
Propustnost vzduchu
mezi nopy:
Teplotní odolnost:
HDPE, PE,
bílá
0,6 mm/650g/m2
8 mm
1150 ks/m2
2,0 x 10 m
cca 150 kN/m2
Horní lišta
provětrávací 2 m
Hřeby 3,7 x 40 mm
(700 ks/box)
cca 5,5 l/m2
-40 až + 80°C
Fondaline Render je profilovaná fólie s integrovanou mřížkou pro snadnou aplikaci omítky či použití sádrokartonových desek. Fólie zabraňuje prostupu vlhkosti, je vhodná zvláště pro odvětrání vlhkých sklepních prostor nebo vnějších fasádních soklů. Pro zajištění dostatečného odvětrání zdiva slouží
provětrávací lišty, které se osazují cca 1cm od podlahy a stropu. Na mřížku je pak možné přímo aplikovat vápenocementovou či sádrovou omítku.
Fondaline Foam
Materiál:
Barva:
Tloušťka materiálu:
Výška nopů:
Počet nopů:
Rozměr role:
Pevnost v tlaku:
Propustnost vzduchu
mezi nopy:
Teplotní odolnost:
33
HDPE, PE, extrud. rohož
černá/PE
0,6 mm / 0,3 mm
8 mm
1150 ks/m2
2,0 x 20 m
cca 150 kN/m2
cca 5,5 l/m2
-40 až + 80°C
Pronikání vlhkosti u plných podlah je běžnou
stavební chybou, která má závažné ekonomické
a zdravotní následky pro stavbu. Systém Fondaline
je možno integrovat do vnitřní ventilace místnosti
tak, že se použijí průduchy na soklových lištách
nebo se zabuduje s hydroizolací Fondaline do obkladu zdi. Fondaline se dá snadno překrývat konvenčním betonovým potěrem nebo izolovanou
podlahovou krycí vrstvou. s textilií proti zanesení
nopů se používá u nově postavených zdí nebo při
renovaci stávajících zdí.
FONDALINE® F20
FONDALINE 20, F20 PERFOROVANÁ
Fólie Fondaline 20 se používá např. u tunelových staveb, kde slouží jako drenážní a ochranná vrstva jako ztracené
bednění apod. V případě využití jako drenážní hydroakumulační vrstva u zatravněných střech se používá fólie F20
která má horní nopy perforovány a je tak umožnen odtok prebytecné vody.
Výška nopů fólií je 20 mm. Osová vzdálenost nopů: 50 x 50 mm.
Materiál:
Barva:
Tloušťka materiálu:
Výška nopů:
Počet nopů:
HDPE
černá
1,0 mm/1000g/m2
20 mm
400 ks/m2
Rozměr role:
2,0 x 10 m,
F20 perforovaná deska 2,5 x 1,2 m
Pevnost v tlaku:
cca 150 kN/m2
Propustnost vzduchu
mezi nopy:
cca 10 l/m2
Teplotní odolnost:
-40 až + 80°C
Hlavní funkcí hydroakumulační vrstvy je udržení určitého množství závlahy ve skladbě zelené střechy. Tuto vodu mohou poté rostliny využívat mezi
obdobími zalévání či dešte. Kořeny rostlin prorostou přes filtrační vrstvu, rostliny samotné však nebudou v převlhčeném prostředí a nezačnou
hnít. Převážná část hydroakumulačních výrobku se musí kombinovat s filtrační vrstvou, aby nedošlo k ucpání odtokových perforací či kanálku
pěstebním substrátem. Jako filtrační vrstva, položená na hydroakumulační a drenážní vrstvu, může sloužit geotextilie vyšší gramáže, prostorová
smyčková rohož apod.
Skladba zelené střechy
vegetace
pěstební rostlinný substrát
filtrační vrstva, separační vrstva
hydroakumulační a drenážní vrstva
izolace
vodotěsná membrána
ochranná deska
konstrukce střechy
34
GALERIE
Barevnost krytin v katalogu nemusí odpovídat skutečnosti z důvodu kvality tisku.
602 381 169
602 699 338
Praha
602 210 000
602 656 182
Vyžádejte si více informací: Onduline SM, s.r.o., Zakouřilova 28/1096, 149 00 Praha 4, tel.: 267 913 949, 272 921 064,
272 937 450, fax: 272 937 451, e-mail: [email protected], www.onduline.cz. Obchodní zástupci: jihočeský a západočeský
kraj: tel.: 602 210 000; severočeský, východočeský kraj a Praha: tel.: 602 381 169; východočeský kraj a severomoravský kraj:
tel.: 602 699 338; jihomoravský kraj a technický servis ČR: tel.: 602 656 182.
4/2011
Česká republika
Download

Onduline katalog (PDF) - uzitecna