PRACOVNÉ DOSKY - ZÁSTENY - PRÍSLUŠENSTVO
CENNÍK
PLATNÝ OD 1.4.2014
DEXTRADE Žilina, s.r.o.
Kamenná 9
010 01 Žilina
tel: 041 / 7055 106-107
fax: 041 / 7643 722
e-mail: [email protected]
Pobočka: Topoľčany
Dopravná 5
(areál REMPO)
tel: 038/ 5322 777
e-mail: [email protected]
www.dextrade.sk
Doporučené maloobchodné ceny platia pre malopredaj v predajných jednotkách firmy Dextrade.
Pre registrovaných zákazníkov firmy Dextrade platia ceny bez DPH, s použitím príslušných zliav.
Pracovné dosky
Návod a odporúčania na používanie:
sú vyrobené z drevotrieskovej dosky, laminovanej HPL laminátom. Tento
materiál zaručuje vysoké úžitkové vlastnosti .
Lamináty GETALIT ® spĺňajú najvyššie požiadavky na odolnosť proti teplu,
vlhkosti, oderu, poškriabaniu , domácim chemikáliám a zodpovedajú DIN
EN 438. Sú predurčené najmä na využitie pre pracovné plochy
kuchynských liniek.
Návod na spracovanie:
POZOR!
Rez pracovných dosiek sa prevádza okružnou pílou s SK-plátkami od
zaoblenej postformingovej strany. Rýchlosť posunu je obdobná, ako pri
podobných materiáloch. Vhodné je prípadne použiť pílu s predrezom.
Rezná plocha musí byť následne upravená tak, aby sa zamedzil prístup
vody. Použiť možno napr. hrany Getaform S s naneseným tavným
lepidlom, ktoré sa nažehlia žehličkou pri teplote cca 1500C a hrana sa
následne obrúsi jemným pilníkom, resp. brúsnym papierom.
Zabezpečenie všetkých rezných hrán proti vniknutiu vody je
bezpodmienečne nutné pre dlhodobé zachovanie úžitkových vlastností
pracovnej dosky. Je preto potrebné dbať na dokonalé ošetrenie týchto
hrán aj v prípade montáže drezu, varnej dosky, resp. batérie do pracovnej
dosky. V tomto prípade doporučujeme zatmeliť reznú hranu silikónom.
Tesnenia dodávané s drezom, či varnou doskou nemusia postačovať.
Pracovnú dosku v mieste nad umývačkou riadu je potrebné odspodu
zabezpečiť dodatočnou ochranou proti vniknutiu vlhkosti ochrannou ALU
páskou. Horúce pary z umývačky, môžu pri otvorení dvierok poškodiť
štruktúru pracovnej dosky a jej napúčanie. Nedostatočná ochrana
pracovnej dosky na tomto mieste je dôvodom pre zamietnutie prípadnej
reklamácie pracovnej dosky z dôvodu napúčania nosného materiálu.
Montáž pracovnej dosky doporučujeme zveriť odborníkovi. Zhotovenie
rohových spojov, výrezov a osadenie dosky si vyžaduje nielen zručnosť
a skúsenosti, ale aj patričné technické vybavenie.

Ani vysoká kvalita povrchových laminátov nezabráni vzniku
škrabancov, v prípade priameho porezania ostrým predmetom
/ nôž a pod./. Na krájanie a rezanie potravín používajte preto vždy
drevenú, prípadne inú podložku na to určenú.

Lamináty sú odolné teplotám do 180°C. Pri takejto vysokej teplote
nedochádza k poškodeniu štruktúry povrchu laminátu, môže však
dôjsť k farebným zmenám dekóru, zvlášť u tmavých a intenzívnych
dekórov. Nepokladajte rozpálené nádoby zo sporáka priamo na
pracovnú dosku! Povrch dna rozpálenej nádoby vysoko prekračuje
túto teplotu. Doporučujeme použiť podložku zmierňujúcu prestup
tepla.

Vyvarujte sa priamym nárazom tvrdých predmetov s ostrými
hranami na povrch pracovnej dosky.

Berte prosím na vedomie, že pracovná doska v kuchyni je
vystavená neporovnateľne vyššiemu zaťaženiu ako v inom
prostredí. Aj napriek vysokej odolnosti voči poškriabaniu
nedoporučujeme povrchy s vysokým leskom, zvlášť tmavé, biele
a UNI dekóry pre používanie v kuchyni. Jemné vlásočnicové
škrabance spôsobené bežným užívaním sú na takýchto dekóroch
a povrchoch viac viditeľné.
Čistenie a ošetrovanie povrchu :
Pre čistenie povrchu pracovných dosiek sú určené bežné saponátové
prípravky a umývacie prípravky bez brúsnych prísad.
Používaniu silných čistiacich prostriedkov s prímesou alkoholu by sme sa
mali vyhnúť. Zvlášť silné znečistenie (napr.zbytky laku,lepidiel, rúžu a
pod.), možno odstrániť roztokom liehu, benzínu a pod. Použitie týchto
prostriedkov a ich následné umytie saponátovým roztokom nepoškodí
povrch pracovnej dosky. Vyvarujte sa však dlhodobého pôsobenia týchto
látok na povrch dosky, mohlo by to mať z následok vznik farebných škvŕn
a zmeny lesku pracovnej dosky.
Trichlóretylén a nitroriedidlá nedoporučujeme používať, pretože majú
sklon k vytváraniu škvŕn, či závoja. V každom prípade je potrebné
konečné čistenie previesť saponátovým roztokom.
Veľa spokojnosti s pracovnými doskami
želá Dextrade Žilina, s.r.o., Kamenná 9, Žilina
www.dextrade.sk, e-mail: [email protected]
Prehľad dekórov pracovných dosiek GETALIT
Dekor Povrch
A1
Bril
A 242
C
A 242
Bril
A 402
C
A 41
Pe
A 41
Bril
A 505
Bril
A 623
C
AB 766
Pe
AE 761
Lt
AH 733
PoF
AK 058
Pe
AN 340
PoF
AV 370
Si
AZ 971
Bril
B 716
PoF
BB 234
PoF
BB 339
PoF
BB 763
PoF
BB 924
PoF
BBL 242
PoF
BBL 329
PoF
BBL 355
PoF
BBL 467
PoF
BBL 714
PoF
BBL 739
PoF
Bi 791
Fb
BK 373
Fb
BN 112
Sc
BN 230
Si
BN 441
Cr
BT 144
C
BT 144
Bril
BT 750
Sc
BU 33
PoF
BU 36
PoF
BU 37
PoF
BU 392
PoF
BU 725
PoF
BU 76
PoF
BU 95
PoF
BU 97
PoF
BZ 173
Si
BZ 715
Si
C 127
Fb
C 172
Si
C 172
Bril
C 220
C
C 242
Sc
Kolekcia
BRIL
STANDARD
BRIL
STANDARD
STANDARD
BRIL
BRIL
STANDARD
STANDARD
STANDARD
STANDARD
DIGITAL
DIGITAL
STANDARD
BRIL
STANDARD
STANDARD
STANDARD
STANDARD
STANDARD
STANDARD
STANDARD
STANDARD
STANDARD
STANDARD
STANDARD
DIGITAL
STANDARD
DS
STANDARD
DS
STANDARD
BRIL
DS
STANDARD
STANDARD
STANDARD
DIGITAL
STANDARD
STANDARD
STANDARD
STANDARD
STANDARD
STANDARD
STANDARD
STANDARD
BRIL
STANDARD
DS
TL
C
C
C
C
P
P
P
P
C
P
P
P
P
P
P
C
P
P
P
P
P
P
C
P
C
C
P
P
P
C
C
P
P
P
P
C
P
Dekor Povrch
C 270
C
C 413
Cr
C 438
Cr
C 462
Cr
C 462
Bril
CB 237
PoF
D 2104
Cr
D 2105
Fb
D 2106
PoD
D 2107
PoD
D 2108
Rc
D 2109
Rc
D 2112
Fb
D 2113
Cr
DC 285
Bril
DKS 734
Bril
DS 862
Fb
EB 308
PoD
EB 730
PoD
EB 751
PoD
Ei 262
PoF
Ei 357
Si
Ei 370
Si
Ei 396
PoF
Ei 711
PoF
Ei 740
Si
Ei 761
PoF
EiP 791
PoF
EiR 379
Si
EiR 713
Lt
EiV 341
Lt
EiV 971
Lt
ES 295
PoF
ES 339
PoF
ES 457
PoF
ES 725
PoF
ES 772
PoF
ES 781
PoF
Fi 420
PoF
FM 137
Fb
FR 418
C
FS 170
Ce
FS 475
Ce
FS 760
Ce
G 169
C
GN 113
C
GN 244
Pe
GN 244
Bril
GN 377
Pe
Kolekcia = zaradenie do cenovej skupiny v cenníku
TL: Tesniaca lišta v dekóre: C - Compact, P - Plus
v abecednom poradí
Kolekcia
STANDARD
DS
DS
DS
BRIL
STANDARD
DIGITAL
DIGITAL
DIGITAL
DIGITAL
DIGITAL
DIGITAL
DIGITAL
DIGITAL
DIGITAL BRIL
DIGITAL BRIL
DIGITAL
STANDARD
STANDARD
STANDARD
STANDARD
STANDARD
STANDARD
STANDARD
STANDARD
STANDARD
STANDARD
STANDARD
STANDARD
STANDARD
STANDARD
STANDARD
STANDARD
STANDARD
STANDARD
STANDARD
STANDARD
STANDARD
DIGITAL
STANDARD
STANDARD
STANDARD
STANDARD
STANDARD
STANDARD
STANDARD
STANDARD
BRIL
STANDARD
TL
C
C
P
P
P
P
C
C
P
P
P
P
C
P
P
C
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
C
P
P
P
P
P
C
P
P
Dekor Povrch
GN 711
Pe
GT 117
C
GT 117
Bril
GT 217
C
GT 269
C
GT 371
Cr
GT 412
Cr
GT 479
C
GT 612
Cr
GT 741
C
H 272
C
H 317
Cr
H 437
Cr
H 442
Cr
H 674
Cr
HA 26
PoF
JK 372
Ce
JK 583
Ce
JK 749
Ce
KA 771
PoF
KBV 932
Si
KB 749
PoF
KiP 661
Lt
KiR 967
Lt
KN 403
Fb
KP 116
C
KP 796
Fb
KP 934
Fb
KS 360
Pe
KS 773
Pe
L 115
T
L 245
T
L 441
T
L 750
T
LA 174
Si
LA 437
Si
LU 258
C
LU 283
C
LU 297
C
LU 376
C
M 372
Si
M 731
Si
M 731
Bril
ME 469
C
ME 478
FS
ME 873
Ce
MK 155
C
MK 171
Cr
MK 171
Bril
Kolekcia
STANDARD
STANDARD
BRIL
STANDARD
STANDARD
DS
DS
STANDARD
DS
STANDARD
STANDARD
DS
DS
DS
DS
STANDARD
STANDARD
STANDARD
STANDARD
STANDARD
STANDARD
STANDARD
STANDARD
STANDARD
DIGITAL
STANDARD
STANDARD
STANDARD
STANDARD
STANDARD
DS
DS
DS
DS
STANDARD
STANDARD
STANDARD
STANDARD
STANDARD
STANDARD
STANDARD
STANDARD
BRIL
STANDARD
STANDARD*
STANDARD
STANDARD
DS
BRIL
TL
P
C
P
P
P
P
C
P
C
P
C
P
P
P
C
P
P
P
P
P
C
P
P
P
C
C
P
P
P
P
P
P
P
P
C
C
C
P
P
P
P
C
P
P
P
-
Dekor Povrch
MK 194
Cr
MK 194
Bril
MK 214
Cr
MK 432
C
MK 732
C
MK 835
C
MP 476
PoF
MS 234
Cr
NU 370
PoF
NU 423
PoF
NU 725
PoF
NU 742
PoF
P 111
C
P 699
C
P 913
C
PAL 187
PoF
PAL 362
PoF
PAL 933
PoF
Pi 773
PoF
RE 128
C
RE 128
Bril
RS 431
C
RT 73
PoF
S 210
C
S 337
Cr
S 414
C
SC 475
Pe
SL 120
Sc
SL 225
C
SL 239
C
SL 335
Sc
SL 384
Sc
SL 723
C
SL 843
C
ST 12
C
ST 18
C
ST 21
C
ST 271
C
ST 451
C
ST 451
Bril
T 432
PoF
TL 558
Fb
TN 556
Pe
TV 374
C
WE 716
PoF
WS 372
Fb
WS 673
Fb
Zo 173
PoF
Zo 715
PoF
* dekór ME478 FS nie je dostupný v dĺžke 5,20bm
Povrchové štruktúry
Bril=Brillantglanz, C=Colin, Ce=Cera, Cr=Crystal, Fb=Feinbütten, Fs=Feinschliff, Li=Listrado, Pe=Pergament, PoD=Pore, PoF=Pore, Rc=Roca, Se=Seta, Si=Sentira, Sc=Scivaro, T=Tessutto
Kolekcia
DS
BRIL
DS
STANDARD
STANDARD
STANDARD
STANDARD
DS
STANDARD
STANDARD
STANDARD
STANDARD
STANDARD
STANDARD
STANDARD
DIGITAL
DIGITAL
STANDARD
STANDARD
STANDARD
BRIL
STANDARD
STANDARD
STANDARD
DS
STANDARD
STANDARD
DS
STANDARD
STANDARD
DS
DS
STANDARD
STANDARD
STANDARD
STANDARD
STANDARD
STANDARD
STANDARD
BRIL
STANDARD
DIGITAL
STANDARD
STANDARD
STANDARD
STANDARD
STANDARD
STANDARD
STANDARD
TL
P
P
P
C
C
P
P
C
P
P
C
C
P
C
C
C
C
C
C
C
P
C
C
P
P
P
C
P
C
P
C
C
P
C
C
P
C
C
P
P
Dekor
D 2101**
D 2102**
D 2103**
D 2111**
D 2112**
D 3120**
D 4101**
Povrch
Bril
Bril
Bril
Bril
Bril
Bril
Bril
Kolekcia
DIGITAL BRIL
DIGITAL BRIL
DIGITAL BRIL
DIGITAL BRIL
DIGITAL BRIL
DIGITAL BRIL
DIGITAL BRIL
** dekóry dostupné len ako zásteny
Verzia: 29.4.2014
DEXTRADE Žilina, s r.o.,
Kamenná 9, 010 01 Žilina
PRACOVNÉ DOSKY A ZÁSTENY
CENNÍK
Cena za m.j.
Popis výrobku
GetaLit®
MATERIÁL
POZN.
STANDARD
M. J.
KOLEKCIA
-
DS KOLEKCIA
-
s DPH
profil 133
PRACOVNÉ DOSKY - GetaLit®, hrúbka 40 mm jednostranný postforming, HPL laminát 0,7 mm
- v celých kusoch dĺžky: 5200 / 4100 / 2960 / 2050 mm
šírka 600 mm
DTD E1 (38 mm)
135 dekórov
bm
DTD E1 (38 mm)
135 dekórov
bm
šírka 900 mm
DTD E1 (38 mm)
135 dekórov
bm
šírka 1200 mm
PRACOVNÉ DOSKY - GetaLit®, hrúbka 40 mm obojstranný postforming, HPL laminát 0,7 mm
- v celých kusoch dĺžky: 4100 / 2050 mm
šírka 640 mm
DTD E1 (38 mm)
135 dekórov
bm
DTD E1 (38 mm)
135 dekórov
bm
šírka 900 mm
GetaLit®
bez DPH
20,10 €
37,50 €
43,10 €
24,12 €
45,00 €
51,72 €
56,50 €
70,50 €
67,80 €
84,60 €
20,10 €
37,50 €
43,10 €
24,12 €
45,00 €
51,72 €
56,50 €
70,50 €
67,80 €
84,60 €
26,30 €
31,56 €
profil 133
PRACOVNÉ DOSKY - GetaLit®, hrúbka 40 mm jednostranný postforming, HPL laminát 0,7 mm
- v celých kusoch dĺžky: 4100 / 2050 mm
šírka 600 mm
DTD E1 (38 mm)
24 dekórov
bm
DTD E1 (38 mm)
24 dekórov
bm
šírka 900 mm
DTD E1 (38 mm)
24 dekórov
bm
šírka 1200 mm
PRACOVNÉ DOSKY - GetaLit®, hrúbka 40 mm obojstranný postforming, HPL laminát 0,7 mm
- v celých kusoch dĺžky: 4100 / 2050 mm
šírka 640 mm
DTD E1 (38 mm)
24 dekórov
bm
DTD E1 (38 mm)
24 dekórov
bm
šírka 900 mm
ZÁSTENY - GetaLan®
GetaLan Super, DTD E1, hr.14,4 mm s HPL laminátom, bez olepenia hrán
4100 x 1310 mm
DTD E1 (13 mm)
Dekóry "STANDART KOLEKCIA"
DTD E1 (13 mm)
Dekóry "STANDART KOLEKCIA"
2960 x 1310 mm
4100 x 655 mm
DTD E1 (13 mm)
Dekóry "STANDART KOLEKCIA"
DTD E1 (13 mm)
Dekóry "DS KOLEKCIA"
4100 x 1310 mm
DTD E1 (13 mm)
Dekóry "DS KOLEKCIA"
2960 x 1310 mm
4100 x 655 mm
DTD E1 (13 mm)
Dekóry "DS KOLEKCIA"
Zaradenie jednotlivých dekórov do skupín - viď príloha.
m²
m²
m²
m²
m²
m²
Profil 113
Profil 133
HPL laminát 0,7/0,8 mm
HPL laminát 0,7 mm
Rádius 7 mm
Rádius 4 mm
na vyžiadanie
27,60 €
26,30 €
33,12 €
31,56 €
na vyžiadanie
27,60 €
33,12 €
EXPRES kolekcia (viď zvláštna príloha), obsahuje vybrané produkty a dekóry, ktoré sú k dodaniu do 7 dní z nášho skladu
Produkty v ostatných dekóroch k dodaniu už od 1 kusa do 2 týždňov z nášho skladu
Ceny platné od
1.4.2014
www.dextrade.sk
e-mail: [email protected]
tel: 041/7055 106-107
fax: 041/7643 722
DEXTRADE Žilina, s r.o.,
Kamenná 9, 010 01 Žilina
PRACOVNÉ DOSKY A ZÁSTENY
CENNÍK
Cena za m.j.
Popis výrobku
GetaLit®
MATERIÁL
BRIL
POZN.
M. J.
KOLEKCIA
-
bez DPH
s DPH
profil 113
PRACOVNÉ DOSKY - GetaLit®, hrúbka 40 mm jednostranný postforming, HPL laminát 0,8 mm - VYSOKÝ LESK
- v celých kusoch dĺžky: 4100 / 2050 mm
šírka 600 mm
DTD E1 (38 mm)
15 dekórov
bm
39,40 €
DTD E1 (38 mm)
15 dekórov
bm
67,50 €
šírka 900 mm
DTD E1 (38 mm)
15 dekórov
bm
109,90 €
šírka 1200 mm
PRACOVNÉ DOSKY - GetaLit®, hrúbka 40 mm obojstranný postforming, HPL laminát 0,8 mm - VYSOKÝ LESK
- v celých kusoch dĺžky: 4100 / 2050 mm
šírka 640 mm
DTD E1 (38 mm)
15 dekórov
bm
72,50 €
DTD E1 (38 mm)
15 dekórov
bm
91,30 €
šírka 900 mm
GetaLit®
DIGITAL BRIL KOLEKCIA
-
47,28 €
81,00 €
131,88 €
87,00 €
109,56 €
profil 113
PRACOVNÉ DOSKY - GetaLit®, hrúbka 40 mm jednostranný postforming, HPL laminát 0,7 mm - DIGITÁLNA POTLAČ + VYSOKÝ LESK
- v celých kusoch dĺžky: 4100 / 2050 mm
šírka 600 mm
DTD E1 (38 mm)
2 dekóry
bm
58,30 €
DTD E1 (38 mm)
2 dekóry
bm
81,60 €
šírka 900 mm
DTD E1 (38 mm)
2 dekóry
bm
109,90 €
šírka 1200 mm
GetaLit®
DIGITAL
KOLEKCIA
-
69,96 €
97,92 €
131,88 €
profil 133
PRACOVNÉ DOSKY - GetaLit®, hrúbka 40 mm jednostranný postforming, HPL laminát 0,7 mm - DIGITÁLNA POTLAČ
- v celých kusoch dĺžky: 4100 / 2050 mm
šírka 600 mm
DTD E1 (38 mm)
18 dekórov
bm
58,30 €
DTD E1 (38 mm)
18 dekórov
bm
81,60 €
šírka 900 mm
šírka 1200 mm
DTD E1 (38 mm)
18 dekórov
bm
109,90 €
69,96 €
97,92 €
131,88 €
ZÁSTENY - GetaLan®
GetaLan Super, DTD E1, hr.14,4 mm s HPL laminátom, bez olepenia hrán
4100 x 1310 mm
DTD E1 (13 mm)
Dekóry kolekcie "DIGITAL " a "DIGITAL BRIL"
DTD E1 (13 mm)
4100 x 655 mm
DTD E1 (13 mm)
Dekóry kolekcie "BRIL"
4100 x 1310 mm
4100 x 655 mm
DTD E1 (13 mm)
- na požiadanie
Zaradenie jednotlivých dekórov do skupín - viď príloha.
Profil 113
HPL laminát 0,7/0,8 mm
Rádius 7 mm
Ceny platné od
1.4.2014
40,10 €
m²
m²
m²
m²
X
48,12 €
X
38,40 €
42,20 €
46,08 €
50,64 €
Profil 133
HPL laminát 0,7 mm
Rádius 4 mm
www.dextrade.sk
e-mail: [email protected]
tel: 041/7055 106-107
fax: 041/7643 722
DEXTRADE Žilina, s r.o.,
Kamenná 9, 010 01 Žilina
Príslušenstvo
CENNÍK
Cena za m.j.
TYP
POPIS
m.j.
TESNIACA LIŚTA ALU Rauwalon 118
vnútorný
bm
rezané na celé m
bm
Ľ/P
ks
90 stupňový
ks
vonkajší
270 stupňový
ks
135 stupňový
ks
3,90 €
5,20 €
0,20 €
0,30 €
0,40 €
0,80 €
4,68 €
6,24 €
0,24 €
0,36 €
0,48 €
0,96 €
3,20 €
4,30 €
0,20 €
0,30 €
0,30 €
0,30 €
3,84 €
5,16 €
0,24 €
0,36 €
0,36 €
0,36 €
4,70 €
6,10 €
0,20 €
0,30 €
0,30 €
0,30 €
0,30 €
5,64 €
7,32 €
0,24 €
0,36 €
0,36 €
0,36 €
0,36 €
7,70 €
7,60 €
7,70 €
7,60 €
0,90 €
0,90 €
0,90 €
0,90 €
9,24 €
9,12 €
9,24 €
9,12 €
1,08 €
1,08 €
1,08 €
1,08 €
nerez, hliník, biela, čierna
5 000 x 15 x 15 mm
odber v celej dĺžke
bm
rezané na celé m
bm
univerzálna
ks
vnútorný
90 stupňový
ks
vonkajší
270 stupňový
ks
vnútorný
135 stupňový
ks
50 m
odber celého kotúča
bm
m
rezané na presnú mieru
bm
univerzálna
ks
vnútorný
90 stupňový
ks
vonkajší
270 stupňový
ks
vnútorný
135 stupňový
ks
vnútorný trojstranný
90 stupňový
ks
TESNIACI PROFIL REHAU
hliník, nerez
KONCOVÁ KRYTKA
ROHOVÝ PRVOK
ROHOVÝ PRVOK
ROHOVÝ PRVOK
ROHOVÝ PRVOK
TESNIACA LIŠTA GETA
farby a dekóry podľa katalógu Westag & GetaLit
Compact
Compact
Plus
Plus
KONCOVÁ KRYTKA
ROHOVÝ PRVOK
ROHOVÝ PRVOK
ROHOVÝ PRVOK
Ceny platné od
1.4.2014
odber v celej dĺžke
vnútorný
TESNIACA LIŠTA TOP-LINE
KONCOVÁ KRYTKA
ROHOVÝ PRVOK
ROHOVÝ PRVOK
ROHOVÝ PRVOK
s DPH
hliník
5 000 x 30 x 22 mm
KONCOVÁ KRYTKA
ROHOVÝ PRVOK
ROHOVÝ PRVOK
ROHOVÝ PRVOK
bez DPH
4 100 / 3 000 x 35 x 27 mm
odber v celej dĺžke
bm
590 x 35 x 27 mm
odber v celej dĺžke
ks
4 100 / 3 000 x 30 x 20 mm
odber v celej dĺžke
bm
590 x 30 x 20 mm
odber v celej dĺžke
ks
ľavá + pravá
bez možnosti ďalších zliav
pár
vnútorný 90°
bez možnosti ďalších zliav
ks
vonkajší 270°
vnútorný 135°
bez možnosti ďalších zliav
bez možnosti ďalších zliav
ks
ks
www.dextrade.sk
e-mail: [email protected]
tel: 041/7055 106-107
fax: 041/7643 722
DEXTRADE Žilina, s r.o.,
Kamenná 9, 010 01 Žilina
Príslušenstvo
CENNÍK
Cena za m.j.
TYP
POPIS
m.j.
bez DPH
s DPH
TESNIACA LIŠTA DELTA
DELTA
DELTA
4 000 mm
sada
bez dekóru
1xkrytka Ľ/P, 1x roh vnút.90°,1x roh vnút.135°, 1x roh vonkajší
TESNIACA LIŠTA SUPER
SUPER
SUPER
SADA KRYTIEK (plast)
HRANY A HRANOVACIE PÁSKY
GETALIT FLEX hr. 0,3 mm
GETALIT HPL hr. 0,7 mm
GETALIT HPL hr. 0,7 mm
GETA PP hrany
GETA PP hrany
GETA PP hrany
PROFILY spojovacie a ukončovacie
LIŠTA KONCOVÁ
LIŠTA KONCOVÁ
LIŠTA SPOJOVACIA
LIŠTA SPOJOVACIA
LIŠTA PRECHODOVÁ
LIŠTA PRECHODOVÁ
Ceny platné od
1.4.2014
bm
sada
5,10 €
3,40 €
6,12 €
4,08 €
3,70 €
4,20 €
1,40 €
4,44 €
5,04 €
1,68 €
6,20 €
5,50 €
4,60 €
37,20 €
54,30 €
68,80 €
7,44 €
6,60 €
5,52 €
44,64 €
65,16 €
82,56 €
4,00 €
4,00 €
5,30 €
5,30 €
4,00 €
3,90 €
4,80 €
4,80 €
6,36 €
6,36 €
4,80 €
4,68 €
odber v celej dĺžke
4 000 x 11,5 x 11,5 mm
hliník natural
bm
4 000 x 11,5 x 11,5 mm
hliník brúsený / nerez brúsený
bm
roh vnútorný+vonkajší, 2ks krytiek
svetlošedá/tmavošedá
sada
š.44 mm s tavným lepidlom
dekóry pracovných dosiek GetaLit
1 kotúč-5 bm
4100 x 45 mm
dekóry pracovných dosiek GetaLit
ks
650 x 45 mm
dekóry pracovných dosiek GetaLit
pár
5000 x 43 x 1,5 mm
dekóry: viď katalóg Westag&GetaLit
1 kotúč-5 bm
5000 x 43 x 1,5/2 mm
kolekcia "Effekt"
1 kotúč-5 bm
5000 x 43 mm
kolekcia "Effekt-Stuffenkanten"
1 kotúč-5 bm
hliník P/L
40 mm R07 - pre profil 113
ks
hliník P/L
40 mm R04 - pre profil 133
ks
hliník
40 mm R07 - pre profil 113
ks
hliník
40 mm R04 - pre profil 133
ks
hliník
hliník
40 mm R07 - pre profil 113
40 mm R04 - pre profil 133
ks
ks
www.dextrade.sk
e-mail: [email protected]
tel: 041/7055 106-107
fax: 041/7643 722
"EXPRES" kolekcia pracovných dosiek
Povrch
Číslo dekóru
GetaLit®
A 242
BB 339
BN 230
C 172
Ei 262
Ei 711
ES 295
GN 244
GT 479
GT 741
KP 796
LA 174
LA 437
LU 376
M 731
ME 469
ME 478
ME 873
NU 725
P 111
P 913
Pi 773
SL 239
TV 374
WE 716
GetaLit®
BN 112
BT 750
C 438
GT 612
H 317
H 437
L 115
L 750
MS 234
S 337
SL 335
GetaLit®
A1
A 242
C
PoF
Si
Si
PoF
PoF
Pof
Pe
C
C
Fb
Si
Si
C
Si
C
FS
Ce
PoF
C
C
PoF
C
C
PoF
Sc
Sc
Cr
Cr
Cr
Cr
T
T
Cr
Cr
Cr
Bril
Bril
Profil
dĺžka 4100 mm
šírka 600 mm
hr. 40 mm
dĺžka 2050 mm
šírka 600 mm
hr. 40 mm
2050 mm
hr. 40 mm
S T A N D A R D K O L E K C I A - profil 133
133
X
X
O
133
X
X
O
133
X
X
O
133
X
X
O
133
X
X
O
133
X
X
O
133
X
X
O
133
X
X
O
133
X
X
O
133
X
X
O
133
X
X
O
133
X
X
O
133
X
X
O
133
X
X
O
133
X
X
O
133
X
X
O
133
X
X
O
133
X
X
O
133
X
X
O
133
X
X
O
133
X
X
O
133
X
X
O
133
X
X
O
133
X
X
O
133
X
X
O
D S K O L E K C I A - profil 133
133
X
X
O
133
X
X
O
133
X
X
O
133
X
X
O
133
X
X
O
133
X
X
O
133
X
X
O
133
X
X
O
133
X
X
O
133
X
X
O
133
X
X
O
B R I L L K O L E K C I A - profil: 113
113
X
X
O
113
X
X
O
X - Expres kolekcia
Dodacia lehota: do 1 týždňa zo skladu v Žiline
šírka 900, 1200 mm / dĺžky
Tesniaca
2960 mm
4100 mm
5200 mm
lišta
hr. 40 mm hr. 40 mm hr. 40 mm v dekóre
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
Compact
Plus
Plus
Plus
Plus
Compact
Plus
Plus
Compact
Compact
Compact
Plus
Plus
Plus
Plus
Plus
Compact
Plus
Plus
Compact
Plus
Compact
Compact
Plus
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
Plus
Plus
Plus
Plus
Compact
Plus
Plus
Plus
Compact
Plus
–
–
O
O
–
–
-
–
O - na objednávku
Dodacia lehota: max. 2 týždne (zo skladu Žilina)
Odber len v celých dĺžkach - min. 1 kus!
Dekóry uvedené hrubým písmom - NOVINKA od 04-2014!
Dextrade Žilina, s.r.o., Kamenná 9, 010 01 Žilina
e-mail: [email protected]
EXPRES 1.4.2014
Verzia: 29.4.2014
Download

GETALIT pracovné dosky a príslušenstvo