Vážení priatelia!
Srdečne Vás pozývame na členskú schôdzu a 63. aukciu numizmatického materiálu, ktorá sa koná
23. októbra 2011 / v nedeľu /
v DOME MISIJNÉHO HNUTIA KRESŤANSKEJ MLÁDEŽE
Skuteckého ulica č. 4 v Banskej Bystrici
/ oproti bývalému kinu Hviezda /
Program :
7.00 hod. až 9.00 hod.
9.00 hod. až 13.00 hod.
Prehliadka materiálu
Aukcia
Schôdza a predaj sa uskutoční podľa stanov Slovenskej numizmatickej spoločnosti a aukčného
poriadku Slovenskej numizmatickej spoločnosti. Aukcie sa môžu zúčastniť členovia Slovenskej
numizmatickej spoločnosti a Českej numizmatickej spoločnosti, ktorí sa pri vstupe preukážu platnou
členskou legitimáciou. Draží sa so zapožičaným čislom, bez zaplatenia finančnej zálohy. K dosiahnutej cene
sa účtuje prirážka 10 %. Objednávky katalógov a prípadné otázky zasielajte na mailovú adresu :
[email protected]
Poplatok za aukčný katalóg v sume 2 € uhraďte priloženou poštovou poukážkou na adresu :
Mgr. Peter Lichý, Pieninská 21, 974 11 Banská Bystrica, alebo osobne pri prezentácii. Pokiaľ si katalóg
nemienite ponechať, žiadame o jeho včasné vrátenie.
LIMITY pre pripravovanú 63. aukciu zasielajte na adresu :
Ing. Rastislav Dráb, Skuteckého 32, 974 23 Banská Bystrica,
poprípade na mailovú adresu : [email protected]
Vydražené položky platia účastníci pri preberaní po ukončení aukcie. Limitentom budú zaslané
formou dobierky poštou. Reklamácie na kvalitu materiálu sa v sále neprijímajú. Limitenti v odôvodnených
prípadoch môžu reklamovať vydražený materiál do 7 dní po obdržaní zásielky a to cenným listom.
Dobierky sa neprijímajú. Označenie materiálu je podľa zaužívaných zvyklostí.
Do 64. aukcie prijímame hodnotný numizmatický materiál, ktorého zoznam po dohode žiadame
zaslať na adresu : Ing. Rastislav Dráb, Skuteckého 21, 974 23 Banská Bystrica, alebo na mailovú adresu :
[email protected]
/ kontakt na mobil. telef. číslo : 0907 843 228, alebo 0903 404 585 /
Na stretnutie s Vami v Banskej Bystrici sa teší
Výbor pobočky SNS Banská Bystrica
1
Zoznam skratiek
A
Ag
Al
Au
Av
b.l.
b.z.
Cu
dier.
jub.
kor.
nep.
Ni
Ok
okr.
ox.
Rv.
vyp.
-
nepoužitá
striebro
hliník
zlato
Averz
bez letopočtu
bez značky
meď
dierka
jubilejný
korózia
nepatrne
nikel
obecný kov
okraj
oxidácia
Reverz
vypadaný
č.
exc.
hr.
just.
lak.
m.u
minc.
pat.
R
RR
RRR
sig.
škrab.
var.
v.d.
vľ.
vpr.
z
-
čistený
excentrický
hrana
justovaný
lakovaný
mal uško
mincovňa
patina
málo sa vyskutuje
vzácny
veľmi vzácny
signovaný
škrabanec
varianta
vada materiálu
vľavo
vpravo
zachovalá
Označenie kvality
Mince :
Proof
0/0
1/1
2/2
3/3
4/4
Papierové platidlá :
-
leštené razidlo
razobný lesk
veľmi pekný
pekný
opotrebovaný
veľmi opotrebovaný
N
0
1
2
3
4
-
nový
bezchybný stav
veľmi pekne čistý
pekný, preložený
menej zachovalý
zlý, poškodený
Dražobná tabuľka
od
1,0 €
5,0 €
20,0 €
50,0 €
nad 200,0 €
do
5,0 € Príhoz po 0,2 €
20,0 €
0,5 €
50,0 €
2,0 €
200,0 €
5,0 €
15,0 €
2
Zlaté mince a medaily
R-U
František Jozef I
1848 - 1916
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
1 Dukát 1868 A - možné dobové falzum, váha 3 gr., Au - overené zlatníkom
1 Dukát 1915 bz
4 Zlatník 1892 bz
10 Koruna 1896 K.B. ,,R" nep. hr. / ďopka na reverze - znak /
10 Koruna 1902 K.B.
10 Koruna 1904 K.B. nep. hr.
10 Koruna 1905 K.B.
10 Koruna 1908 K.B.
10 Koruna 1909 K.B.
20 Koruna 1893 K.B.
20 Koruna 1894 K.B. nep. hr.
12.
200 Schilling 1996 - Filharmónia, Au 0,999, váha 3,12 gr., inves. zlato
13.
14.
10000 Sk - Vstup SR do EÚ
10000 Sk - Vstup SR do EÚ
N: 109
N: 110
N: 122
N: 133
N: 133
N: 133
N: 133
N: 133
N: 133
N: 138
N: 138
-1/1
0/0
0/0
1/01/1
1/1
-0/01/1
0/0
0/0
0/0
120,00
125,00
100,00
220,00
140,00
130,00
130,00
130,00
130,00
250,00
250,00
0/0
125,00
PP
PP
540,00
540,00
2/2
40,00
3/2-
26,00
2/2
38,00
-1/2
3,50
Sear. č: 1475-A
2/2
66,00
Sear. č: 864
2/2
88,00
-1/2
73,00
Rakúsko
Slovenská republika 1993 - 2008
N: ZSK 10
N: ZSK 10
Mince antické
Rím
Calpurnia II ( 133 PR. N. L. )
15.
Denár, AV: busta Romy v helme doprava, RV: biga, P.CA ROMA
16.
Drachma, Partská ríša, stopa po dierke - RV: Lučištník
Mitradates II ( 123 - 88 PR. N. L. )
Alexander III
17.
Drachma, RV: sediaci Zeus, posmrtná razba
Konštantín I.
18.
Follis, pat.
19.
Ag Denár - dcéra Marca Aurélia, REV: VESTA. Vesta stojí
vľavo, obetuje so simpulom v pravej ruke nad oltárom, v ľavej
ruke drží palladium ( šošku Pallas Atény).
Lucilla
Nerva ( 96 - 98 )
20.
AE as, mincovňa Rím, AD 97
AV: IMP NERVA CAES AVG P M TR P COS III P P
RV: AEQUITAS AVGVST S C - Aequitas stojí doľava, drží váhy a
roh hojnosti.
Faustina Senior ( 105 - 141 )
21.
Ag Denár, posmrtná razba AV: DIVA FAUSTINA, RV: AVG (VSTA)
3
Antoninus Pius ( 105 - 141 )
22.
Ag - Denár, mincovňa Rím , AD (151 - 152) Av: ANTONINVS AVG
PIVS P P TR P XV, RV: COS III - Vesta stojí doľava, drží simpulum
a palladium.
Sear. č: 1134
-1/2
56,00
2/2-
22,00
-1/1-
5,00
2/2
9,00
Septimus severus ( 193 - 211 )
23.
Denár, RV: Cisár na koni sprava, ADVENTI. AVG. FELICISSIMO
24.
R: Pietas, Ag Denár ( kópia )
Julia Domna ( 217 )
Probus ( 276 - 282 )
25.
AE antoninián postriebrený
Mince Ag a z obecných kovov
Uhorsko
1000 - 1526
26.
Karol Róbert 1308 - 1342, sada Ag replík, obol, denár, groš, pozlátený
florén, exkluzívna etue, autor J. Allerám, náklad 250 kusov, vydala SNS
Banská Bystrica rok 2003, razila Mincovňa Kremnica
0/0
42,50
27.
Karol Róbert 1308 - 1342, sada Ag replík, obol, denár, groš, pozlátený
florén, exkluzívna etue, autor J. Allerám, náklad 250 kusov, vydala SNS
Banská Bystrica rok 2003, razila Mincovňa Kremnica
0/0
42,50
28.
Denár (b.l.)
MÉ: 43
0/0
44,00
UNGER 567b
-1/1
5,50
UNGER 646c
-1/1
6,00
UNGER 673a
1/1
5,50
MÉ 268
1/1
40,00
1/1
-1/1
-1/11/1
-1/1
1/11/1
-1/1
1/1
-1/1-
6,00
6,00
5,00
6,00
7,00
6,00
6,00
6,00
6,00
6,00
Belo ll. Slepý
Matiáš Korvín
29.
1131 - 1141
1458 - 1490
Denár KP
Vladislav II Jagelonský 1490 - 1516
30.
Denár 1510 KG
31.
Denár 1526 KA
Ludvík Jagelonský
1516 - 1526
Štefan V.
32.
Denár Ag 0,35 gr. ročník ?
R-U
Ferdinand l.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
1526 - 1918
1526 - 1564
Denár 1537 KB
Denár 1538 KB
Denár 1546 KB prasklý
Denár 1547 KB
Denár 1549 KB
Denár 1550 KB
Denár 1551 KB
Denár 1555 KB
Denár 1556 KB
Denár 1557 KB
MÉ: 745.a
MÉ: 745.a
MÉ: 745.a
MÉ: 745.a
MÉ: 745.a
MÉ: 745.a
MÉ: 745.a
MÉ: 745.a
MÉ: 745.a
MÉ: 745.a
4
Maximilián l.
43.
1564 - 1576
Denár 1567 KB
MÉ: 766.a
2/2
5,00
-1/1-
80,00
MÉ: 811.a
MÉ: 811.a
2/2
1/1-
3,50
5,50
MÉ: 870
1/1
6,00
1/1
45,00
N: 15
N: 15
N: 23
N: 25
N: 25
N: 25
N: 37
-1/12/2
-1/1-0/01/1
1/1
1/1
15,00
10,00
18,00
30,00
35,00
39,00
240,00
N: 7.5
2/2
7,00
0/0
1,30
N: 34
1/1
11,00
N: 14
-1/1-
7,00
N: 35
2/1-
37,00
N: 21
N: 22
N: 22
2/2
1/1
-1/1-
1,50
2,60
3,00
N: 27
N: 7
N: 10
1/1
2/10/0
13,00
23,00
11,00
N: 87
N: 87
2/2
1/1-
3,00
6,00
N: 2, 6
0/0
3,00
Arcivévoda Ferdinand Tyrolský 1564 - 1595
44.
Toliar b.l.
Rudolf ll.
45.
46.
1576 - 1608
Denár 1580 KB
Denár 1585 KB
Matej ll.
1608 - 1619
47.
Denár 1614 KB
48.
100 Dukát, priemer 68 mm, váha 68,3 gr., odliatok - neurčený biely kov
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
3 Grajciar 1670 SHS
3 Grajciar 1678 Kutná hora ( tmavý fľak )
XV Grajciar 1663 Viedeň
XV Grajciar 1678 KB
XV Grajciar 1681 KB škrab.
XV Grajciar 1686 KB
Toliar 1691 KB ( st. po ušku )
56.
Poltúra 1711 b.z.
57.
X Poltúra 1706 CM ( replika )
Ferdinand ll.
1619 - 1637
Leopold l.
1657 - 1705
Jozef l.
1705 - 1711
František ll. Rákoczi
1703 - 1711
František Lotrinský
1745 - 1765
58.
20 Grajciar 1765 BL/SK PD ( posmrtná razba )
59.
1 Grajciar 1780 K
60.
1/4 Toliar krížový 1790 B
Mária Terézia
1740 - 1780
Jozef ll.
1765 - 1790
František l. (ll.)
1792 - 1835
61.
62.
63.
1/2 Grajciar 1816 A
1 Grajciar 1816 A
1 Grajciar 1816 B nep. hr.
64.
65.
66.
2 Grajciar 1848 A
10 Grajciar 1838 B ,,R"
20 Grajciar 1848 B nep. hr.
67.
68.
6 Grajciar 1849 N.B.
6 Grajciar 1849 N.B.
69.
1/2 Grajciar 1851 A, 1 Grajciar 1851 A
Ferdinand V.
Revolučné razby
František Jozef l.
1835 - 1848
1848 - 1849
1848 - 1916
5
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.
85.
86.
87.
88.
89.
90.
91.
92.
93.
94.
95.
96.
97.
98.
99.
100.
101.
102.
103.
104.
105.
106.
107.
108.
109.
110.
111.
112.
113.
114.
115.
116.
117.
118.
119.
120.
121.
122.
123.
124.
125.
126.
127.
1 Centesimo 1852 V
5/10 Grajciar 1858 V hr. ,,R"
1 Grajciar 1858 M hr. ,,R"
1 Grajciar 1859 M hr. ,,R"
1 Grajciar 1862 B
1 Grajciar 1868 K.B.
1 Grajciar 1891 K.B.
3 Grajciar 1851 B hr.
4 Grajciar 1868 K.B. hr.
5 Grajciar 1859 V ,,R"
10 Grajciar 1870 K.B.
20 Grajciar 1868 K.B. ( opis Magyar Kiralyi - Válto Penz )
20 Grajciar 1870 B.Z.
20 Grajciar 1870 GY. F.
1/4 Zlatník 1859 A nep. hr.
Zlatník 1854 A (svadobný) hr. ,,R"
Zlatník 1858 A
Zlatník 1858 M ,,R" hr.
Zlatník 1860 A bez bodky
Zlatník 1862 A nep. hr.
Zlatník 1870 A ( bublina ) pekná patina
Zlatník 1879 bz
Zlatník 1887 bz
Zlatník 1888 bz hr.
Zlatník 1889 bz hr.
Zlatník 1870 K.B. ryha na reverze, hr. ,,R"
Zlatník 1872 K.B. hr. ,,R"
Zlatník 1874 K.B. hr. ,,R"
Zlatník 1879 K.B. nep. hr.
Zlatník 1881 K.B. užší štít, nep. hr.
2 Zlatník 1887 - Kutná Hora, oficiálna novoražba v počte 500 ks, Bižuterie
Česká mincovňa, minca je uložená v bubline a v etue + certifikát, Ag 0,900,
24,69 gr., ,,R"
1 Halier 1893 bz
1 Halier 1897 bz pat.
1 Halier 1901 bz, 2 Halier 1901 bz
1 Halier 1909 bz
1 Halier 1910 bz
1 Halier 1911 bz
1 Halier 1912 bz
1 Halier 1914 bz
1 Filler 1894 K.B. kor. hr.
1 Filler 1895 K.B.
1 Filler 1896 K.B.
1 Filler 1899 K.B.
1 Filler 1900 K.B.
1 Filler 1901 K.B.
1 Filler 1902 K.B.
2 Halier 1898 bz
2 Halier 1900 bz
2 Halier 1904 bz
2 Halier 1911, 1912 bz
2 Halier 1904, 07, 10 bz, a 2 x 1914 bz 4 ks
2 Filler 1897 K.B.
2 Filler 1902, 3, 4 a 1907 K.B 4 ks - všetko lepšie ročníky
2 Filler 1904 K.B. hr.
10 Halier 1916 ( Nový znak )
20 Halier 1916 bz ( Fe )
20 Halier 1916 bz ( Fe )
20 Filler 1907 K.B.
6
N: 90
N: 3
N: 7
N: 7
N: 7
N: 9
N: 11
N: 13
N: 15
N: 16
N: 25
N: 30
N: 28
N: 31
N: 33
N: 142
N: 39
N: 39
N: 39
N: 39
N: 41
N: 42
N: 42
N: 42
N: 42
N: 44
N: 44
N: 44
N: 44
N: 45
N: 155
1/12/2
2/2
-1/12/2
1/11/1
2/2
-2/2
2/1-1/02/12/2
-2/21/1
1/12/1
2/1
0/0
2/11/1
1/1
-1/1-1/1
2/1-1/1-1/1
-1/1-0/0-0/00/0
15,00
5,00
15,00
7,00
7,00
2,00
5,00
5,00
3,00
8,00
18,00
25,00
2,00
15,00
3,00
98,00
10,00
24,00
10,00
15,00
50,00
10,00
7,00
7,00
6,00
35,00
30,00
18,00
13,00
15,00
50,00
N: 58
N: 58, 61
N: 58, 61
N: 58
N: 58
N: 58
N: 58
N: 58
N: 60
N: 60
N: 60
N: 60
N: 60
N: 60
N: 60
N: 61
N: 61
N: 61
N: 61
N: 61
N: 63
N: 63
N: 63
N: 66
N: 72
N: 72
N: 73
1/1
-0/1
2/10/0
-0/01/0-0/01/1
1/1
1/2
-0/1
0/0
-0/0-0/1
1/0
-1/1-1/1-1/11/1
-1/1
0/0
2/22/2
1/1
1/1
-0/01/1
1,50
2,50
3,00
2,00
2,00
2,00
2,00
2,00
2,00
4,00
7,00
7,00
5,00
7,00
2,00
4,00
4,00
3,00
1,50
1,50
3,00
5,00
4,00
2,00
3,00
3,00
5,00
128.
129.
130.
131.
132.
133.
134.
135.
136.
137.
138.
139.
140.
141.
142.
1 Koruna 1893, 1894 bz
1 Koruna 1898, 99, 00, 01 bz 4 ks
1 Koruna 1893 bz, 5 x 1914 bz a 2 x 1 Koruna 1914 bz kor. spolu 8 ks
1 Koruna 1915 bz ( vsadená do Ag prívesku ) punc. (Ag 0,835, 7,5 gr. )
1 Koruna 1912, 13, 15, 16 bz 4 ks
1 Koruna 1896 K.B.
1 Koruna 1893, 94, 95 K.B. 3ks
1 Koruna 1892 ,,R", 1893, 1895 a 1896 K.B. 4 ks
1 Koruna 1915 K.B.
1 Koruna 1912, 14, 15 K.B. 3 ks
2 Koruna 1913 bz hr.
2 Koruna 1912, 1913 bz
5 Koruna 1908 60. výročie vlády FJI
5 Koruna 1908 60. výročie vlády FJI nep. hr., nep. škrab.
5 Koruna 1907 K.B. - korunovačná
143.
144.
145.
146.
147.
148.
149.
150.
2 Halier 1917 bz ( Fe )
2 Halier 1918 ( Fe )
2 Halier 1916, 17 bz ( Fe )
20 Halier 1917 bz ( Fe )
20 Halier 1918 bz ( Fe )
20 Halier 1916, 17, 18 bz ( Fe ) 3 ks
20 Filler 1916 K.B. ( Fe )
20 Filler 1920 K.B. ( Fe )
151.
152.
153.
154.
155.
156.
157.
158.
159.
160.
161.
162.
163.
164.
165.
166.
167.
168.
169.
170.
171.
172.
173.
174.
175.
176.
177.
5 Halier 1923 5 ks
5 Halier 1926 ,,RR"
5 Halier 1928, 29, 31 a 1938 1 x ox.
5 Halier 1938, 10 Halier 1925, 37, 2 x 20 Halier 1921 a 20 Halier 1924 6 ks
10 Halier 1937
10 Halier 1937, 38 pat.
10 Halier 1923, 24, 27, 30, 31, 32 6 ks
20 Halier 1928
20 Halier 1933 ,,RR"
50 Halier 1922, 1927 ,,R"
50 Halier 1921, 1931
50 Halier 1921, 22, 24, 31 4 ks
50 Halier 1931 nep. hr.
1 Koruna 1930 ,,R"
1 Koruna 1937
1 Koruna 1922, 24, 29, 38 4 ks
5 Kč 1925
5 Kč 1926
5 Kč 1927 ,,R"
5 Kč 1927 ,,R"
5 Kč 1928 Ag
5 Kč 1929 Ag
5 Kč 1932 Ag ,,R" nep. hr.
5 Kč 1938 nep. hr.
10 Kč 1930, 31, 32 3 ks
20 Kč 1934 ox.
20 Kč 1937 T. G. Masaryk
Karol l.
ČSR
N: 75
N: 75
N: 75, 76
N: 76
N: 76
N: 77
N: 77
N: 77
N: 78
N: 78
N: 79
N: 79
N: 162
N: 162
N: 158
2/2
2/2
1/1
1/1
-0/00/0
2/2
2/2
-0/01/01/1
-0/01/1
1/1
1/1
4,00
15,00
24,00
5,00
15,00
38,00
11,00
10,00
3,00
9,00
5,00
14,00
40,00
20,00
30,00
N: 62
N: 62
N: 62
N: 72
N: 72
N: 72
N: 74
N: 74
1/1
-0/01/1
1/1
-0/01/1
1/1
-0/0-
3,00
3,00
1,20
3,00
3,00
2,00
3,00
20,00
N: 2
N: 2
N: 2
N: 2, 3, 4
N: 3
N: 3
N: 3
N: 4
N: 4
N: 6
N: 6
N: 6
N: 6
N: 7
N: 7
N: 7
N: 8
N: 8
N: 8
N: 8
N: 9a
N: 9
N: 9
N: 10
N: 11
N: 12
N: 14
0/0
-0/01/1
-1/10/0
1/1
1/1
1/1
-0/0-1/1
1/2
1/1
0/0
-0/00/0
1/1
1/1
1/1
-1/11/1
-0/02/2
-1/1-0/02/2
1/1
-0/0-
2,50
60,00
2,00
1,00
2,00
2,00
1,50
2,00
100,00
8,00
3,50
4,00
4,00
25,00
5,00
2,60
4,00
7,00
80,00
100,00
4,00
2,00
12,00
2,00
13,00
4,00
4,00
1916 - 1918
1918 - 1938
Slovenská republika 1939 - 1945
178. 10 Halier 1939, 1942
179. 10 Halier 1939, 1942
180. 20 Halier 1940 ( Cu )
N: 25
N: 25
N: 26
7
0/0
0/0
0/0
1,30
2,00
3,00
181.
183.
184.
185.
186.
187.
188.
189.
190.
20 Halier 1941 ( Cu ) ,,R" nep. hr.
50 Halier 1941
1 Koruna 1940, 1941 a 1942 3ks
1 Koruna 1940, 41 a 1945 3ks
5 Koruna A. Hlinka 1939
10 Ks 1944
20 Ks Cyril a Metod 1941 - jednokríž
20 Ks Jozef Tiso 1939 ,,R" hr.
50 Ks Jozef Tiso 1944 hr.
Protektorát Č + M
10 Halier 1943, 20 Halier 1941, 44, 1 Koruna 1942 4 ks
50 Halier 1941, 1 Koruna 1941
1 Koruna 1941, 42, 43, 44 4 ks
1 Koruna 1942, 43, 44 3 ks
195.
196.
197.
198.
199.
200.
201.
202.
203.
204.
205.
206.
50 Halier 1947, 48, 49 ,,R", 50 pat. 4 ks
50 Halier 1947, 48, 49 ,,R", 50 4 ks
50 Halier 1953 ,, RR" ( originál )
1 Koruna 1950, 51, 52 a 1953 ( Al ) 4 ks
2 Koruna 1947, 48
5 Koruna 1952 Al ( originál ) ,,RR" ( vada materiálu )
50 Koruna 1944 - 1947 hr.
50 Koruna 1944 - 1947
100 Koruna Hornické práva 1949 pat.
100 Koruna Karlova univerzita 1948 hr.
100 Koruna K. Gottwald 1951 ox.
100 Koruna K. Gottwald 1951 hr.
207.
208.
209.
210.
211.
212.
1 Halier 1953, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60 8 ks
1 Halier 1963, 3 Halier 1963, 5 Halier 1953 a 10 Halier 1969 4 ks
3 Halier 1953, 1954, 1963 3 ks
5 Halier 1953, 54, 70, 72, 73, 77 6 ks
5 Halier 1970, 72, 73, 74, 75, 76 6 ks
10 Halier 1953, 54, 55 ,,R", 56 ,,R", 61, 62, 63, 64 ,,R", 65, 66, 67, 68
69, 70, 71 14 ks
10 Halier 1961, 62, 63 , 64 ,,R", 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71 11 ks
25 Halier 1953 varianta B
25 Halier 1954 ,,RR" ( vada materiálu )
50 Halier 1969 - varianta ,,RR" ( originál )
50 Halier 1963, 64, 65, 69, 70, 71 6 ks
2 Kčs 1977
5 Kčs 1966 - varianta ,,R" hr.
10 Kčs 1990 T. G. Masaryk (RONAI) ,,R"
10 Kčs 1990 T. G. Masaryk (RONAI) ,,R"
25 Kčs 1954 (bublina) hr.
25 Kčs 1969 - SNP ,,R"
25 Kčs 1969 - SNP ( bublina ) ,,R"
25 Kčs 1970 SND (bublina)
50 Kčs 1955 varianta B ( bublina )
50 Kčs 1970 Lenin ( bublina )
50 Kčs 1971 J. Mánes
50 Kčs 1973 Víťazný február
50 Kčs 1975 S.K. Neumann
50 Kčs 1986 Praha ( etue )
50 Kčs 1986 Levoča ( etue )
50 Kčs 1986 Bratislava ( etue )
ČSR, ČSSR, ČSFR
213.
214.
215.
216.
217.
218.
219.
220.
221.
222.
223.
224.
225.
226.
227.
228.
229.
230.
231.
232.
233.
-0/01/1
1/11/1
1/1
0/0
0/0
1/1
1/1
13,00
1,50
2,80
2,00
1,50
3,50
3,00
3,00
7,00
N: 20, 21, 23
N: 22, 23
N: 23
N: 23
1/1
1/1-0/1
1/1
2,00
2,00
5,00
2,00
N: 38
N: 38
N: 39
N. 41
N: 42
N: 42a
N: 43
N: 43
N: 47
N: 44
N: 50
N: 50
1/1
-0/1
0/0
1/1
0/0
0/0
1/1
-0/01/1
1/1
1/11/1
2,00
5,50
25,00
3,00
2,00
150,00
2,50
3,50
3,50
3,50
3,50
3,50
N: 55
N: 55, 58, 59, 62
N: 58
N: 59, 60, 70
N: 60
N: 61, 62
RL/0
-0/00/00/1
0/0
1/2
2,50
2,00
1,80
2,50
1,80
4,50
N: 62
N: 63
N: 63
N: 65b
N: 65
N: 74
N: 69
N: 83e
N: 83e
N: 101
N: 117
N: 117
N: 118
N: 104
N: 120
N: 123
N: 126
N: 130
N: 162
N: 163
N: 164
1/1
RL
-0/0-0/01/1
0/0
1/1
0/0
0/0
-0/0-0/01/1
0/0
1/1
-0/00/0
-0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
2,20
6,00
38,00
100,00
1,60
1,20
15,00
7,00
10,00
8,00
66,00
100,00
10,00
12,00
15,00
10,00
10,00
8,00
4,00
4,00
4,00
1939 - 1945
191.
192.
193.
194.
ČSR
N: 26
N: 28
N: 30
N: 30
N: 31a
N: 32a
N: 33
N: 34
N: 35
1945 - 1953
1953 - 1992
8
234.
235.
236.
237.
238.
239.
240.
241.
242.
243.
244.
245.
246.
247.
248.
249.
50 Kčs 1986 Bratislava ( etue )
50 Kčs 1986 Telč ( etue )
50 Kčs 1986 Telč ( etue )
50 Kčs 1991 Anežka ( bublina )
100 Kčs 1955 varianta B ( bublina ) nep. hr.
100 Kčs 1983 Národ. divadlo ( bublina )
100 Kčs 1985 MS v ľadovom hokeji ( etue )
100 Kčs 1985 MS v ľadovom hokeji ( etue )
100 Kčs 1985 J. Hollý ( etue )
100 Kčs 1985 M. Kukučín ( etue )
100 Kčs 1985 M. Kukučín ( etue )
100 Kčs 1985 Helsinky ( etue )
100 Kčs Brandl ( etue )
500 Kčs Národné divadllo 1983 ( bublina)
500 Kčs Národné divadllo 1983 pat.
500 Kčs Tenis 1993 ( bublina )
Slovenská republika
N: 164
N: 165
N: 165
N: 181
N: 105
N: 152
N: 158
N: 158
N: 157
N: 159
N: 159
N: 160
N: 161
N: 153
N: 153
N: 192
0/0
0/0
0/0
0/0
-1/1
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
4,00
4,00
4,00
6,00
40,00
6,00
6,00
6,00
6,00
6,00
6,00
6,00
6,00
19,00
20,00
20,00
N: MPSK 3
N: MPSK 5
N: MPSK 4
N: MPSK 6
N: MPSK 14
N: MPSK 17
N: MPSK 21
N: MPSK 22
N: MPSK 29
N: MPSK 19
N: MPSK 26
N: MPSK 28
N: MPSK 31
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
10,00
10,00
10,00
9,50
10,00
9,00
9,50
9,50
10,00
20,00
24,00
38,00
24,00
N: 100
N: 107
N: 183
N: 186
N: 187
N: 188
N: 131
N: 157
N: 182
N: 184
N: 185
N: 190
N: 191
N: 189
PP
PP
PP
PP
PP
PP
PP
PP
PP
PP
PP
PP
PP
PP
15,00
15,00
20,00
18,00
18,00
18,00
10,00
15,00
20,00
30,00
40,00
35,00
30,00
50,00
1993 - 2008
250.
251.
252.
253.
254.
255.
256.
257.
258.
259.
260.
261.
262.
200 Sk J. Kollár 1993 ( bublina )
200 Sk J. Alexy 1994 ( bublina )
200 Sk Hokej 1994 ( bublina )
200 Sk D - Day 1994 ( bublina )
200 Sk Olympijské hry 1996 ( bublina )
200 Sk Svetozár Hurban Vajanský 1997 ( bublina )
200 Sk Slovenská národná galéria 1998 ( bublina )
200 Sk 1. parný vlak na Slovensku 1998 ( bublina )
200 Sk Slovenská filharmónia 1999 ( bublina )
500 Sk Pieninský národný park 1997 ( bublina )
500 Sk TANAP 1999 ( bublina )
500 sk Ražba toliarových mincí 1999 ( bublina )
500 Sk Samuel Mikovíni 2000 ( bublina )
263.
264.
265.
266.
267.
268.
269.
270.
271.
272.
273.
274.
275.
276.
10 Kčs 1944 - 1954 ( pôvodná etue )
10 Kčs Willenberg 1957 ( pôvodná etue ) nep. prasknutá
50 Kčs 1991 Parník Bohémia ( pôvodná etue )
50 Kčs 1991 Mariánske lázne ( pôvodná etue )
50 Kčs 1991 Piešťany ( pôvodná etue )
50 Kčs 1991 Karlove Vary ( pôvodná etue )
100 Kčs 1976 J. Kráľ ( nepôvodná etue )
100 Kčs 1985 J. Hollý ( pôvodná etue )
100 Kčs 1990 B. Martinu ( pôvodná etue )
100 Kčs 1991 A. Dvořák ( pôvodná etue )
100 Kčs 1991 W. A. Mozart ( pôvodná etue )
100 Kčs 1992 Lidice a Ležáky ( pôvodná etue )
100 Kčs 1992 Moravské múzeum ( pôvodná etue )
500 Kčs 1992 J. A. Komenský ( pôvodná etue )
ČSR, ČSSR, ČSFR - (PP) 1953 - 1992
9
Položka č. 4
Položka č. 44
Položka č. 52
Položka č. 55
Položka č. 85
Položka č. 90
Položka č. 100
Položka č. 133
10
Položka č. 152
Položka č. 159
Položka č. 164
Položka č. 169
Položka č. 170
Položka č. 173
Položka č. 181
Položka č. 197
11
Položka č. 200
Položka č. 215
Položka č. 216
Položka č. 223
Slovenská republika - (PP) 1993 - 2008
277.
278.
279.
280.
281.
282.
283.
284.
285.
286.
287.
288.
289.
290.
200 Sk 1993 Ján Kollár
200 Sk 1994 Janko Alexy
200 Sk 1994 D-Day
200 Sk 2004 Vstup do EÚ
200 Sk 2004 Bardejov
200 Sk 2005 Leopold l.
200 Sk 2005 Leopold l.
200 Sk 2005 Bratislavský mier
200 Sk 2006 K.Kuzmány
200 Sk 2006 J. M. Petzval
500 Sk 1997 Pieninský národný park ox.
500 Sk 2007 Komárno
500 Sk 2008 Nízke Tatry
1000 Sk 1993 - 2003 ox.
N: MPSK 3
N: MPSK 5
N: MPSK 6
N: MPSK 42
N: MPSK 43
N: MPSK 46
N: MPSK 46
N: MPSK 47
N: MPSK 49
N: MPSK 50
N: MPSK 19
N: MPSK 51
N: MPSK 53
N: MPSK 38
12
PP
PP
PP
PP
PP
PP
PP
PP
PP
PP
PP
PP
PP
PP
35,00
40,00
200,00
25,00
20,00
20,00
20,00
40,00
25,00
30,00
300,00
110,00
52,00
63,00
Sady obehových mincí
ČSSR, ČSFR
291.
292.
293.
294.
295.
296.
297.
298.
299.
300.
Ročník 1980 PVC
Ročník 1982 PVC
Ročník 1984 PVC
Ročník 1985 PVC
Ročník 1989 obal kartón
Ročník 1989 obal kartón
Ročník 1990 obal kartón
Ročník 1990 obal kartón
Ročník 1991 ( žetón Kremnica )
Ročník 1992 ( 10 Kčs A. Rašín 1992 )
Slovenská republika
301.
302.
303.
304.
305.
306.
307.
308.
309.
310.
311.
312.
313.
1980 - 1993
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
7,00
7,00
7,00
7,00
6,50
11,00
6,50
11,00
10,00
12,00
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
9,00
9,00
9,00
7,00
7,00
7,00
20,00
10,00
8,00
8,00
16,00
15,00
20,00
-0/0-0/0RL
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
6,00
12,00
4,00
7,00
7,00
16,00
16,00
16,00
16,00
0/0
2,50
0/0
8,00
0/0
0/0
2,50
2,00
0/0
0/0
2,00
2,50
0/0
0/0
2,00
2,00
1993 - 2008
Ročník 1993
Ročník 1994
Ročník 1996 Košice
Ročník 1997 Banská Bystrica
Ročník 1999 Vysoké Tatry
Ročník 2001 Slovenské mince
Ročník 2003 Slovenské mince
Ročník 2004 Zlaté mesto Kremnica
Ročník 2005 Slovensko - Rakúsko
Ročník 2006 Bratislavské zberateľské dni
Ročník 2007 České a Slovenské mince ( dve sady spolu )
Ročník 2008 Rozlúčka s korunovou menou
Ročník 2009 - Slovenská republika ( sada vydaná v Rakúsku )
Slovenská republika - (euro) od 2009
314.
315.
316.
317.
318.
319.
320.
321.
322.
10 Cent 2009 - chyborazba ( ,,vlajočka" )
10 Cent 2009 - chyborazba ( ,,vlajočka" )
2 Euro 2009 HMÚ, 2 varianty - opačné smery nápisu na hrane, 2ks
2 Euro 2009 - karta HMÚ
2 Euro 2011 - karta ,, Vyšehradská skupina"
Sada euromincí 2009 - Orava, Kysuce a Považie
Sada euromincí 2009 - Orava, Kysuce a Považie
Sada euromincí 2010 - Turiec, Tekov a Podsitniansko
Sada euromincí 2010 - Turiec, Tekov a Podsitniansko
Euro mince
Belgicko
323. 2 Euro 2009 Menová únia
Estónsko
324. Sada mincí - 1, 2, 5, 10, 20, 50 Cent 2011, 1 a 2 Euro 2011 ( plas. etue )
Francúsko
325. 2 Euro 2008 EU
326. 2 Euro 2009 Menová únia
Holandsko
327. 2 Euro 2007 Rímske zmluvy
328. 2 Euro 2009 Menová únia
Írsko
329. 2 Euro 2007 Rímske zmluvy
330. 2 Euro 2009 HMÚ
13
Monaco
331. 20 Cent 2001 a 10 Cent 2002
332. Originálna sada Monaco 2004 PP - bez mincí!!!! ( certifikát číslo: 6574 )
0/0
N
30,00
18,00
0/0
0/0
0/0
2,50
2,50
2,50
-0/00/0
0/0
0/0
2,00
7,50
8,00
8,00
0/0
0/0
0/0
2,80
3,00
50,00
0/0
0/0
0/0
7,00
2,50
2,50
1/1
4,00
-0/0-
40,00
1/1
2,00
-1/1
-1/1
18,00
8,00
0/0
0/0
0/0
1,00
15,50
10,00
KM: 11.1
-0/0-
5,00
KM: 385
1/1
8,00
0/0
25,00
Nemecko
333. 2 Euro 2009 Menová únia
334. 2 Euro 2011 J
335. 2 Euro 2010 F Bremen pat.
Rakúsko
336.
337.
338.
339.
2 Euro 2007 Rímske zmluvy hr.
5 Euro Tiroler 2009 Ag
5 Euro ZOH snowboard 2009 Ag
5 Euro ZOH skoky 2009 Ag
San Marino
340. 1, 2, 5 Cent 2006 3 ks
341. 1 Euro 2009
342. Sada ( rôzne ročníky ) - 1 Cent, 2 Cent, 5 Cent 2006, 10 Cent, 20 Cent
2007, 50 Cent 2003, 1 Euro 2002 a 2 Euro 2007
Slovinsko
343. 1, 2, 5, 10, 20 , 50 Cent, 1 a 2 Euro 2007
344. 2 Euro 2009 Menová únia
345. 2 Euro 2010 Botanická záhrada
Svet – mince
Albánsko
Zog l.
1928 - 1939
346. 1/2 Lek 1930 V hr.
Anglicko
347. 2 Florin 1890 Viktória
Austrália
348. 10 Cent 1980, 20 Cent 1980 a 50 Cent 1970
KM : 69,81
Bulharsko
349. 5 Leva 1892 KB ( Ag 0,900, 24,9 gr. ) hr.
350. 100 Leva 1934 PM ( Ag 0,500, 19,8 gr. )
Česká republika 1993 351. 20 Halier 2000, 10 Kč a 20 Kč bimilénium 2000 3 ks
352. 200 Kč Svolinský 1996 ( bublina ) + certifikát
353. 200 Kč M. Aleš 2002 ( bublina )
N: CZ 2, 7, 9
N: MPCZ 10
N: MPCZ 38
Dánsko
354. 10 Öre 1875 Ag
Egypt
355. 25 Piast 1957 nep. hr.
Guinea
356. 10 Frank 1959 ,,R"
14
India
357. 1 Rupia 1918 Ag
KM: 524
-1/1
10,00
KM: 139
PP
18,00
-1/1
3,00
1/1
PP
PP
10,00
13,00
10,00
0/0
0,50
1/1-
15,00
-1/12/1-
15,00
15,00
1/1
80,00
0/0
1,00
1/1
18,00
1/1
2,00
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
-0/01/1
0/0
-0/0-0/0-
3,00
3,00
3,00
3,00
3,00
3,00
3,00
3,00
7,00
10,00
1/1
3,00
Irak
358. 500 Fils 1973 Ag ( etue )
Juhoslávia
359. 50 Para 1925
Kanada
360. 1 Dollar 1958 ( Ag 0,800, 23,3 gr. )
361. 1 Dollar 1874 - 1974 Winnipeg ( Ag 0,500, 23,3 gr. )
362. 10 Dollar 1990 OH - Barcelona 1992 ( bublina ) Ag 10 gr.
Keňa
363. 5 Schilling 1995 ( bimetál )
Monako
Louis ll.
1922 - 1949
364. 2 Francs 1926
KM: 115
Nemecko
Sasko - Fridrich August
1763 - 1827
365. 2/3 Toliar 1796 IEC
366. 2/3 Toliar 1804 IEC
Hannover - Juraj V.
1851 - 1866
367. Toliar 1854 B hr.
KM: 220
Podnesterská republika
368. 50 Koopejka 2005
Prusko
369. 3 Marka 1913 - 100. výročie porážky Napoleona škrab.
Weimarská republika
1919 - 1933
370. 10 Rentenpfenig 1923 D
BRD
371.
372.
373.
374.
375.
376.
377.
378.
379.
380.
1950 - 2001
2 DM 1983 F K. Adenauer
2 DM 1985 J K. Adenauer
2 DM 1986 J K. Adenauer
2 DM 1987 D K. Adenauer
2 DM 1991 G K. Schumacher
2 DM 1992 F K. Schumacher
2 DM 1992 G L. Erhard hr.
2 DM 1993 D K. Schumacher
5 DM 1974 F (Ag)
10 DM 1972 D OH Mníchov (Ag)
KM: 140.1
KM: 133
NDR
381. 10 Pfenning 1963 A ,,R"
KM: 10
15
Kanada - Britská Kolumbia
382. Medaila 100 rokov konfederácie
1/1
2,00
-1/12/2
1/1
1,60
2,00
2,00
2/2
37,00
1/1
2,00
0/0
1/10/0
10,00
3,00
6,00
-0/01/1
1/1
5,00
3,00
10,00
-2/2-
4,00
-2/2-
4,00
-2/2-
6,00
2/2
2/1-
40,00
40,00
KM: 10.2
KM: 10.2
KM: 11.2
KM: 22a.2
KM: 22a.2
KM: 58.2
KM: 58.2
KM: 59.3
KM: 59.3
KM: 59.3
KM: 59.3
KM: 59.3
KM: 59.3
1/1
-0/01/11/1
1/1
2/2
1/02/2
2/2
2/2
2/12/2
-1/1-
2,00
2,60
3,00
2,00
2,00
5,00
5,00
8,00
20,00
6,00
20,00
20,00
20,00
KM: 5
-0/0-
35,00
Maďarsko
383. 1 Filler 1931, 32 ,,R", 33, 34, 35, 36, 38, 39 8 ks
384. 2 Filler 1926, 28, 29, 30, 31, 33 ,,R", 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40 13 ks
385. 2 Filler 1940, 42 Fe, 2 Filler 1943, 44 Zn, 10 Filler 1940, 41, 42 Fe, 20 Filler
1941, 43, 44 Fe 10ks
KM: 512.1
386. 3 x 5 Pengo 1930 Horthy ( Ag 0,640, 74,1 gr. ) 3ks
Mongolsko
387. 10 Mongo 1970 hr.
Rakúsko
388. 1 + 2 Groschen 1924 lakované
389. 1 Schilling 1925
390. 50 Schilling 1967 100. výročie J. Donauwalzer 1967 ( Ag 0,900, 20 gr. )
KM: 2840
Rumunsko
391. 1 Lei 1914 (Ag)
392. 100 Lei 1943
393. 500 Lei 1944 (Ag)
KM: 42
Rusko
Anna Iwanowna
1730 - 1740
394. Denga 1738
Alžbeta I.
1741 - 1761
395. Denga 1759
Mikuláš I.
1825 - 1855
396. 3 Kopejky 1842 EM dr. hrany
Alexander III.
397. 1 Rubeľ 1888 ( Ag 0,900, 20,8 gr.)
398. 1 Rubeľ 1893 ( Ag 0,900, 19,8 gr.)
Mikuláš ll.
399.
400.
401.
402.
403.
404.
405.
406.
407.
408.
409.
410.
411.
2 Kopejky 1914 CPB ( Cu )
2 Kopejky 1914 CPB ( Cu )
3 Kopejky 1911 CPB ( Cu )
20 Kopejok 1915 ( Ag )
20 Kopejok 1915 ( Ag ) hr.
50 Kopejok 1896, 1897 2 ks
50 Kopejok 1912
1 Rubeľ 1896 ( Ag 0,900, 19,5 gr.)
1 Rubeľ 1897 ( Ag 0,900, 19,5 gr.)
1 Rubel 1898 ( Ag 0,900, 19,5 gr. )
1 Rubeľ 1898 ( Ag 0,900, 19,5 gr.)
1 Rubeľ 1899 ( Ag 0,900, 19,5 gr.)
1 Rubeľ 1901 ( Ag 0,900, 19,5 gr.)
1894 - 1917
hr.
hr.
hr.
hr.
hr.
Panama
412. 50 Centisimos Balboa 1904 ( 0,900 Ag, 25,00 gr.)
16
Poľsko
413. 10 Groš 1923 hr.
414. 2 Zl. 2003 - Lesczyňski, 2 Zl. 2003 - naf. priemysel, 2 Zl. 2003 výročie
polície 3 ks
415. 2 Zl. 2007 Toruň
416. 5 Zl. 1933 ( Ag 0,750, 11 gr. ) Žigmund III
417. 10 Zl. 1933 Romuald Traugutt ( Ag 0,750, 22 gr. )
418. 10 Zl. 1934 Pilsudski ( Ag 0,750, 22 gr. )
419. 10 Zl. 1964 Kaim. Veľký - ( písmo do hĺbky ), 10 Zl. Mickiewicz 2ks
420. 20 Zl. 1978 - Kozmonaut, 20 Zl. 1980 - Porza 2ks
0/0
0/0
1,00
3,50
0/0
-1/1-1/11/1
1/1
0/1
1,20
5,00
10,00
10,00
1,40
2,50
0/0
0,50
-1/1-
2,00
-1/1
-1/10/1
5,00
8,00
1,00
2/10/1
210,00
1,50
-1/12/2
1/1
-1/1-1/1-0/01/1
-1/1-
3,00
8,00
15,00
4,00
13,00
1,80
25,00
6,00
1/1
1,20
22
2,20
1,50
N: 23
1/1
40,00
N: 51
N: 55
1/1
N
8,00
26,00
N: 38 C
2
N/0-
7,00
38,00
Srí Lanka
421. Rupia 2002
Peru
422. 10 Centimes 1993, 50 Centimes 1991 a 1 Sol 1991 3 ks
Taliansko
423. 1 Líra 1863 V.E. II
424. 2 Líra 1914 ( Ag 0,835, 10 gr. )
425. 5 Lír 1980, 10 Lír 1974, 20 Lír 1981 a 200 Lír 1993 4 ks
KM: 55
Turecko
426. Konvolut Ag Tureckých AKCHE 21 ks - od 1389 do 1603 ( Osmanská ríša )
427. 10 Kurus 2005, 25 Kurus 2005, 50 Lír 2002, 100 Lír 2001, 250 Lír 2003
100000 Lír 1999
USA
428.
429.
430.
431.
432.
433.
434.
435.
1 Cent 1889 ( Indian Head )
V Cents 1899 ( Whit ,,Cents"- Liberty)
Five Cents 1914 E (Buffalo)
One Dime 1911 (Barber)
Qarter Dollar 1918 (Liberty)
Half Dollar 1965 ( Ag 0,400, 11,5 gr. )
One Dollar 1890 ( Ag 0,900, 25,5 gr. )
One Dollar 1776 - 1976
Velká Británia
436. 3 Pence 1940 Ag
Papierové platidlá
R-U
437. 30 Grajciar 1849 škvrnky / prelep. paskou /
438. 20 K 1913 1. vydanie
ČSR I
1918 - 1939
439. 100 Kčs 1931 s. OB 258678, neperf. / nep. prehnutá /
Slovenská republika
1939 - 1945
440. 100 Ks 1940 s. K5 a s. G9, neperf. 2 ks
441. 5000 Ks s. 3 LK, spec. , číslo: 009999
Protektorát Č - M
1939 - 1945
442. 100 K 1940, II. vydanie, s. GB, neperf. / prelep. paskou / ,,R"
443. Terezínske poukážky - 1, 2, 5, 10, 20, 50, 100 Koruna 1943 7 ks
17
ČSR
444.
445.
446.
447.
1945 - 1953
5 Kčs 1949, s. A45, neperf.
20 Kčs 1949 s. A, neperf.
50 Kčs - faksimília ( kópia ) - nevydaná 29.8.1950
1000 Kčs 1945, s. C, neperf., / nep. prehnutá /
ČSR, ČSSR , ČSFR
448.
449.
450.
451.
452.
N: 83c
N
N
N
-0
2,50
8,00
15,00
6,50
N: 99
N: 100
N: 106
N: 108
N: 109
N
N
-1
1
0
3,00
3,00
5,00
8,00
16,00
N: SK 6
N: SK 6
N: SK 6
N: SK 6
N: SK 6
N: SK 6
N: SK 6
N: SK 6
N: SK 6
N: SK 6
N: SK 6
N: SK 7
N: SK 7
N: SK 7
N: SK 7
N: SK 7
N: SK 7
N: SK 7
N: SK 7
N: SK 3
N: SK 8
N: SK 8
N: SK 8
N: SK 8
N: SK 8
N: SK 8
N: SK 8
N: SK 8
N: SK 12
N: SK 12
N: SK 12
N: SK 9
N: SK 5
N: SK 10
N: SK 10
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
-0
0
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
1
N
N
4,00
4,00
8,00
3,00
3,00
3,00
3,00
3,00
2,00
1,20
1,50
10,00
8,00
15,00
8,00
80,00
80,00
8,00
7,00
6,00
5,00
14,00
14,00
8,00
7,00
5,00
5,00
5,00
30,00
30,00
12,00
30,00
25,00
40,00
35,00
N/N
2,80
0
3,30
1953 - 1992
10 Kčs 1960 s. S 73
10 Kčs 1986 s. P 28
100 Kčs 1961 s. T, neperf.
500 Kčs 1973 s. Z, neperf.
1000 Kčs 1985, s. C, neperf., / nep. prehnutá /
Slovenská republika
453.
454.
455.
456.
457.
458.
459.
460.
461.
462.
463.
464.
465.
466.
467.
468.
469.
470.
471.
472.
473.
474.
475.
476.
477.
478.
479.
480.
481.
482.
483.
484.
485.
486.
487.
N: 76b
N: 78
1993 - 2008
20 Sk 1993, s. B
20 Sk 1995, s. A
20 Sk 1995 s. B
20 Sk 1997 s. J
20 Sk 1999 s. J
20 Sk 2001 s. J
20 Sk 2001 s. S
20 Sk 2003 s. A Bimilénium
20 Sk 2004 s. S
20 Sk 2006, s. V
20 Sk 2006, s. V
50 Sk 1993 s. C 7 číslovač
50 Sk 1993 s. C
50 Sk 1995 s. C
50 Sk 1999 s. C
50 Sk 1999 chybotlač - bez brady a vlasov s. C 60479352 ,,R"
50 Sk 1999 chybotlač - bez brady a vlasov s. C ,,R"
50 Sk 2002 s. C
50 Sk 2002 s. K
100 Kčs 1961, s. G, kolok SR, neperf.
100 Sk 1993 s. A
100 Sk 1993 s. D
100 Sk 1996 s. D
100 Sk 1999 s. L
100 Sk 2001 s. L
100 Sk 2004 s. A
100 Sk 2004 s. R
100 Sk 2004 s. U
200 Sk 1995 s. E
200 Sk 1999 s. E
200 Sk 2002 s. E
500 Sk 1996 s. F
1000 Kčs 1985, s. C, kolok SR, neperf. / nep. prehnutá /
1000 Sk 2005 s. P
1000 Sk 2007 s. W
Indonézia
488. 1, 5, 10, 25, 50 Sen - 1964
Kanada
489. 5 Dollars 2002, s. HPA, hokej
18
Kórea
490. Severná - 5 Won - čierny číslov., 5 Won - červ. čislov., červená pretlač
,,5", 2ks
491. Južná - 1000 won ( portrét s bradou )
N/N
3,00
-0
2,00
-1/1-
1,50
N/N
3,50
494. 20 MK 1910, 14, 18, 29, rôzne vzory - 4 ks
1/3
1,50
495. 100 MK 1908, 20, 35, 3 ks
496. Konvolut bankoviek - 100 RM 5 ks, 50 RM 9 ks, 20 RM 1929 19 ks,
20 RM 1939 1 ks, 10 RM 4ks, 5 RM 5 ks, 2 RM 7 ks, 1 RM 23 ks
spolu 73 ks
1/2
0-2
4,00
20,00
N/N
3,00
1/1-
2,80
1
2,80
Moldavsko
492. 1 Lev 1994, 5 Lei 1995, / mier. špin. /
Myanmar - Japonská okupácia
493. 1 Centavo 1942, 10 Centavos 1942, 1 Rupee, 3 ks
Nemecko
Poľsko
497. 20 Zl. 1982, 50 Zl. 1988, 100 Zl. 1988, 500 Zl. 1982, 1000 Zl. 1982, 5 ks
Turecko
498. 1000, 50000 a 100000 Lír 1970, 3 ks
USA
499. 2 Dollar 1976, s. B, deklarácia, / nep. prehnutá /
Medaily, vyznamenania, žetóny, odznaky
ČSR
500. Medaila Ag- Oživenie Kremnického baníctva, priemer 40 mm, váha 20,1 g, N: VI
punc. ,,RR"
501. Medaila - Na pamět XI všesokolského sletu v Praze 1948, priemer 28 mm
Ag 0,900, 14 gr.
502. Mincový dopis - 10 Kčs T. G. Masaryk 1990, číslo 1826
503. Mincový dopis - 10 Kčs M. R. Štefánik 1991, číslo 3212, podpis Jiří Vandas
504. Odznak - 20. výročie ČSR ( Košice 1918 - 1938 )
505. Odznak - 5. výročie 1945 SNR, v strede vojenský kordík s lipovou
ratolesťou,
ručne malovaný
506. Bz medaila - 20. výročie SNP, stuha, stužka
507. Bz medaila - 40. výročie oslobodenia ČSR, stuha, stužka
508. Medaila - preteky v streľbe na holuby 1931 ( Ag 0,900, 21,5 gr. )
509. Vyznamenanie - Legionársky bronzový kríž, sv. Juraj, so stopami postrieb.,
bez označenia pražské vydanie, 20. roky
-0/0-
100,00
0/0
12,00
0/0
0/0
0
1
5,00
5,00
2,00
6,00
0/0/0
0/0/0
1/1
1/1/1
1,80
1,50
10,00
105,00
1/1
15,00
2
25,00
Francúsko
510. Medaila - Pierre Seguier z Villemort, materiál cín, priem. 55 mm, váha 70
gr.
Jeruzalem
511. Cirkevná medaila jednostranná, 18 stor., priemer 55 mm, svätec s knihou,
prerezávaný plech, žltý kov, podlepené starým plátnom, bronzový rámik
19
Maďarsko
512. Oválna sviatostka - Ag, váha 3,4 gr., punc.
9,00
Nemecko
513. Žetón - spojenie obcí Ehrenstein a Klingenstein 1968 ( Ag 1000, 10 gr. )
etue
PP
8,00
1/1
1/1
70,00
70,00
-1/1-
250,00
1/1
45,00
PP
25,00
0/0
0/0
0/0
0/0/0
2,00
52,00
4,00
2,00
1/1
1/1
1,00
1,50
-2/2
5,00
1/1
1,00
1/1
1,00
1/1
1,00
-0/0-
4,00
1/1
1/1
10,00
6,00
1/1
1,00
-0/01/1
0,50
10,00
1/2
2,00
-1/2
1,00
1/1
1/1
3,00
5,00
1/1
8,00
Poľsko
514. Medaila - Kazimír Jagelonsky, materiál Fe, priemer 44 mm, váha 36 gr.
515. Medaila - Ján Olbracht, materiál Fe, priemer 44,5 mm, váha 35 gr.
Rusko
516. Medaila - Veľkoknieža Sviatoslav, materiál Cu, priem. 78,5 mm, váha 151 g
reverz: Kňažná Olga na lodi, hr. ,,R"
Švédsko
517. Medaila - Karol 1700, materiál cín, priemer 40 mm, hr.
Slovenská republika 1993 518. Vznik Slovenskej republiky 1993, Ag 0,900, 37,5 gr., minca je uložená v
bubline a v etue, punc.
519. Medaila - Národný poklad - priemer 26 mm ( bublina )
520. Drevená kazeta - Krížová cesta, 14 ks medailí, materiál Ms 90
521. Medaila Ján Pavol II, priemer 40 mm, 28,9 gr., postrieb. , M. Poldaufová
522. Vyznamenanie - 50. výročie SNP, matrika č. 21/340, stuha, stužka, etue
Konvoluty
523. Albánsko - 20 Leke 4 ks, 10 Leke 3 ks ( spolu 7 ks )
524. Arménsko - 100 Dram 4 ks, 50 Dram 2 ks, 20 Dram 2 ks, 10 Dram
Al veľký typ 1 ks ( spolu 9 ks )
525. ČSR - Velký konvolut mincí - od 1918 do 1993, nachádzajú sa aj lepšie
ročníky : 20 Halierniky 1942 Al a 50 Halier 1949, všetko horší stav,
spolu ( 303 ks )
526. ČSR ( 1945 -1953 ) - 20 Halier 2 ks, 50 Halier 2 ks, 1 Koruna 4 ks, každá
minca iný ročník, ( spolu 8 ks )
527. ČSR ( 1953 - 1992 ) - 1 Halier 1 ks, 5 Halier 2 ks, 10 Halier 2 ks, 20 Halier 1 ks,
50 Halier 2 ks, každá minca iný ročník, ( spolu 8 ks )
528. Estónsko - 1 Koruna 1 ks, 20 Senti 3 ks, 10 Senti 2 ks, každá minca
iný ročník ( spolu 6 ks )
529. Gruzínsko - 1 Lari 1 ks, 50 Tetri nový typ 1 ks, 20 Tetri 4 ks, 10 Tetri
3 ks, 5 Tetri 4 ks ( spolu 13 ks )
530. Jamaica - 1 Dollár 28 ks, 10 Cent 14 ks, 25 Cent 18 ks ( spolu 60 ks )
531. Litva - Litai 1 ks, 2 Litai 2 ks, 1 Litai 2 ks, 50 Centu 1 ks, 20 Centu 1 ks,
10 Centu 1 ks, 2 Centai 1 ks, 1 Centai 1 ks, každá minca iný ročník
( spolu 10 ks)
532. Lotyšsko - 5 Santimi 1992, 2 Santimi 2000, 1 Santim 1997, 2003
( spolu 4 ks )
533. Maďarsko - 20 Filler 1941, 1943 ( spolu 2 ks )
534. Rôzne - Európa, severná a stredná Amerika, bez socialistických Al
mincí, 25 krajín, mince od roku 1893 ( spolu 100 ks )
535. Rusko - 1 Kop. 1980, 2 Kop. 1987, 3 Kop. 1983, 5 Kop. 1961
10 Kop. 1936 a 1980, 15 Kop. 1961, 20 Kop. 1961 ( spolu 8 ks )
536. R-U - 1 Grajciar 1 ks, 10 Halier bz 4 ks, 10 Filler 1 ks, 20 Halier 1 ks, 20 Filler
1 ks, každá minca iný ročník, ( spolu 8 ks )
537. USA - 1 Cent 1909, 16, 1940 - 1980 ( spolu 13 ks )
538. USA - 5 Cent 1919, 42, 43, 54, 57, 59, 64, 65, 70, 72, 74, 80, 87,
88 ( spolu 14 ks )
539. USA - 25 Cent 10ks, 10 Cent 21 ks, 5 Cent 3 ks ( spolu 34 ks )
20
Rôzne
Mladšia doba kamenná - neolit cca 4000 rokov p.n.l.
540. Kamenný nástroj - ( kladivko? ) s vŕtaným otvorom, rozmer 110 x 55 mm,
váha 280 gramov
100,00
Starovek - Rím: cca 3. storočie n.l.
541. Bronzová phalera - Sv. Juraj prebodáva draka, priemer 55 mm, váha 55,5 gr.,
originál
542. Bronzová liata ženská hlava s poprsím 40 x 35 mm, 133,5 gr., zelená patina,
replika
2
30,00
13,00
Byzancia 16 - 18 storočie n.l.
543. Bronzový ženský dutý náramok, 75 x 35 mm, vnút. priemer 60 mm, váha
108 gr., tmavá patina, ošetrený
65,00
Literatúra
544. Kremnická mincovňa - ,,História razby ČS a SL mincí 1921 - 1992"
Autor: Gejza Chlapovič ( s podpisom autora )
545. Katalóg mincí Československa, rok vydania 1992, Autor: M. Jízný
546. Nerealizované návrhy ČS papierových platidiel r. 1919 - 1988
547. Poznávame a sbírame papírové peníze, rok vydania 1974,
Autor: Július Sém
548. USA- Katalóg mincí USA 1985, ilustrovaný v anglickom jazyku, vreckový
formát, zachovalý
Použitá literatúra
B. R. Kankelfitz: Römische Münzen
N: V. Novotný: Papírová platidla ČSR, ČR, SR IV. vyd.
MÉ: Dr. Emil Unger: Magyar Ěremhatározó I., II, III. 1997-2001
N: V. Novotný: Mince ČSR, ČR, SR XV. vyd.
N: V. Novotný: Mince Františka Jozefa I V. vyd.
N: V. Novotný: Mince Ferdinanda V. IV. vyd.
N: V. Novotný: Mince Františka I. III. vyd.
N: V. Novotný: Mince Jozefa II a Leopolda II. II. vyd.
N: V. Novotný: Mince Marie Terézie III. vyd.
N: V. Novotný: Mince Františka Lotrinského II. vyd.
N: V. Novotný: Mince Karla IV. I. Vyd.
N: V. Novotný: Mince Jozefa I a Františka II. Rákociho I. vyd.
N: V. Novotný: Mince Leopolda I.
N: V. Novotný: Ferdinanda III. I. vyd.
G. S. Cuhaj: Standart catalog of Paper Money
KM: Ch. L. Krause, C. Mishler: Standart catalog of World coins 1601 – 1700
KM: Ch. L. Krause, C. Mishler: Standart catalog of World coins 1701 – 1800
KM: Ch. L. Krause, C. Mishler: Standart catalog of World coins 1801 – 1900
KM: Ch. L. Krause, C. Mishler: Standart catalog of World coins 1901 – 2000
Arnold, Kütham, Steinhilber: Grosser deutscher Münzkatalog von 1800 bis heute
Ivan Halačka: Mince zemí koruny české 1526 - 1856
21
N
15,00
N
N
1
3,00
5,00
4,00
2,50
Výsledky aukcie č. 62
2/95,0
3/110,0
4/260,0
5/200,0
6/380,0
9/315,0
10/290,0
16/10,5
17/5,0
22/7,0
23/8,0
27/8,0
28/6,0
29/8,0
38/7,0
39/5,0
40/6,0
42/5,5
43/6,0
51/4,2
52/4,4
58/5,0
61/5,0
62/4,6
71/5,0
72/10,0
73/285,0
77/22,0
78/16,0
79/22,0
82/10,0
83/5,0
85/10,5
90/6,6
92/280,0
94/7,2
96/8,0
100/320,0
105/50,0
106/14,0
107/2,4
108/4,4
109/6,5
110/140,0
112/90,0
115/1,5
117/36,0
118/30,0
122/45,0
128/16,0
132/7,0
134/8,0
135/20,0
136/1,8
144/2,0
147/20,0
150/12,0
153/15,0
154/42,0
155/65,0
156/6,0
157/7,0
158/5,5
159/80,0
160/7,0
162/10,5
163/7,5
164/8,5
166/7,0
167/6,0
168/12,0
169/5,5
170/6,5
172/7,0
174/7,0
175/7,0
177/6,5
179/6,5
180/6,5
181/10,0
183/8,0
186/14,0
187/5,5
189/8,0
190/9,0
192/30,0
193/7,0
194/4,0
195/1,0
196/7,0
198/8,0
199/6,5
200/10,5
201/4,0
202/10,0
203/11,0
204/7,5
205/8,0
206/6,5
207/12,0
208/13,0
209/14,0
210/16,0
211/15,0
212/16,5
213/16,0
214/20,0
215/24,0
216/11,5
217/7,0
219/32,0
220/2,2
221/5,0
222/3,0
223/11,0
224/8,0
225/70,0
226/40,0
227/8,5
229/20,0
230/30,0
231/8,0
232/30,0
233/7,0
235/17,5
237/12,0
238/15,0
239/9,0
240/13,0
243/3,0
244/13,5
247/65,0
248/6,5
250/4,4
251/3,6
252/5,5
253/5,2
254/2,8
255/3,6
256/3,6
257/4,6
258/7,5
259/3,6
260/13,0
261/15,0
262/3,6
263/10,0
264/15,0
265/9,0
266/4,0
268/5,0
269/7,0
270/13,0
271/8,0
272/11,0
274/3,6
275/10,0
276/24,0
277/14,5
278/8,0
279/6,0
282/8,0
283/5,5
285/5,5
286/5,0
287/6,5
288/5,0
289/5,2
290/22,0
292/6,0
293/6,5
294/6,0
295/6,0
297/6,0
298/7,0
299/6,5
300/7,5
301/4,4
302/4,4
303/4,2
304/4,4
305/4,6
306/4,6
307/4,4
308/4,6
309/4,4
310/3,8
311/4,8
312/4,0
313/4,0
314/3,8
315/4,4
316/3,8
317/4,6
318/4,6
319/5,5
320/4,8
321/20,0
322/22,0
323/4,4
324/9,5
325/9,0
326/9,0
327/10,0
329/9,0
330/10,5
331/9,0
332/9,5
333/10,5
334/10,5
335/9,5
336/9,5
337/12,0
340/9,5
341/9,5
344/9,5
345/11,0
346/9,5
347/9,5
348/11,0
349/9,5
351/11,0
352/11,0
355/13,0
360/33,0
361/30,0
363/45,0
364/25,0
365/18,0
366/15,0
367/20,0
374/20,0
375/18,0
376/17,0
383/110,0
385/110,0
398/19,0
400/19,0
401/19,0
409/4,0
410/5,0
411/60,0
414/11,0
415/12,0
420/7,0
425/15,0
426/15,0
429/7,5
437/80,0
448/6,0
449/5,0
450/3,7
451/3,7
454/5,0
455/5,0
456/7,0
457/10,0
458/22,0
459/26,0
460/8,5
461/4,0
463/2,0
464/2,0
465/7,5
466/7,0
467/0,5
470/0,9
472/2,0
473/2,8
474/6,0
475/7,4
476/13,0
477/12,0
478/8,0
480/2,5
481/4,0
482/4,0
483/12,0
484/10,0
486/8,5
487/10,0
491/4,0
492/3,0
496/4,0
497/4,8
498/3,8
499/3,2
500/5,5
505/5,0
508/5,0
510/10,0
512/1,0
514/3,0
516/6,5
517/3,0
518/3,4
519/7,5
520/8,5
521/8,0
522/7,0
523/8,0
524/8,5
528/5,0
529/4,0
530/3,2
536/4,6
539/2,0
543/20,0
544/3,6
549/0,5
553/10,0
562/3,0
563/4,2
565/4,0
566/8,0
567/2,8
572/5,0
575/10,0
577/15,0
582/15,0
583/23,0
586/15,0
587/9,0
588/20,0
589/14,0
590/60,0
592/7,0
593/7,0
594/6,0
595/8,0
22
597/8,5
598/10,5
600/3,0
602/11,0
603/11,0
605/10,0
607/10,0
608/13,0
609/10,0
610/2,5
611/3,0
612/5,5
613/10,0
614/6,0
615/3,4
616/10,0
617/5,0
618/6,0
619/30,0
620/20,0
621/3,4
622/3,4
624/7,0
625/8,5
626/3,0
629/2,0
631/1,8
632/4,0
635/6,0
636/6,0
637/10,0
639/3,0
640/10,0
641/6,0
644/8,0
648/3,0
649/3,0
651/3,0
653/1,5
654/3,0
656/4,0
659/8,0
666/9,0
667/9,0
671/7,0
674/25,0
677/4,0
678/2,0
682/2,0
683/3,0
684/3,0
685/30,0
686/10,0
690/1,0
691/2,2
693/1,0
695/4,6
696/10,0
698/6,0
699/1,0
701/3,4
702/4,0
705/1,0
706/8,0
707/2,7
23
Download

pdf