- 27 -
Vážení priatelia!
Srdečne Vás pozývame na členskú schôdzu a 64. aukciu numizmatického materiálu, ktorá sa koná
9. septembra 2012 / v nedeľu /
v DOME MISIJNÉHO HNUTIA KRESŤANSKEJ MLÁDEŽE
Skuteckého ulica č. 4 v Banskej Bystrici
/ oproti bývalému kinu Hviezda /
Program :
7.00 hod. až 9.00 hod.
9.00 hod. až 13.00 hod.
Prehliadka materiálu
Aukcia
Schôdza a predaj sa uskutoční podľa stanov Slovenskej numizmatickej spoločnosti a aukčného
poriadku Slovenskej numizmatickej spoločnosti. Aukcie sa môžu zúčastniť členovia Slovenskej
numizmatickej spoločnosti a Českej numizmatickej spoločnosti, ktorí sa pri vstupe preukážu platnou členskou
legitimáciou. Draží sa so zapožičaným čislom, bez zaplatenia finančnej zálohy. K dosiahnutej cene sa účtuje
prirážka 10 %. Objednávky katalógov a prípadné otázky zasielajte na mailovú adresu : [email protected]
Poplatok za aukčný katalóg v sume 2 € uhraďte priloženou poštovou poukážkou na adresu :
Mgr. Peter Lichý, Pieninská 21, 974 11 Banská Bystrica, alebo osobne pri prezentácii. Pokiaľ si katalóg
nemienite ponechať, žiadame o jeho včasné vrátenie.
LIMITY pre pripravovanú 64. aukciu zasielajte na adresu :
Ing. Rastislav Dráb, Skuteckého 32, 974 23 Banská Bystrica,
poprípade na mailovú adresu : [email protected]
Vydražené položky platia účastníci pri preberaní po ukončení aukcie. Limitentom budú zaslané
formou dobierky poštou. Reklamácie na kvalitu materiálu sa v sále neprijímajú. Limitenti v odôvodnených
prípadoch môžu reklamovať vydražený materiál do 7 dní po obdržaní zásielky a to cenným listom. Dobierky
sa neprijímajú. Označenie materiálu je podľa zaužívaných zvyklostí.
Do 65. aukcie prijímame hodnotný numizmatický materiál, ktorého zoznam po dohode žiadame zaslať
na adresu : Ing. Rastislav Dráb, Skuteckého 32, 974 23 Banská Bystrica, alebo na mailovú adresu :
[email protected]
/ kontakt na mobil. telef. číslo : 0907 843 228, alebo 0903 404 585 /
Na stretnutie s Vami v Banskej Bystrici sa teší
Výbor pobočky SNS Banská Bystrica
-1-
Zoznam skratiek
A
Ag
Al
Au
Av
b.l.
b.z.
Cu
dier.
jub.
kor.
nep.
Ni
Ok
okr.
ox.
Rv.
vyp.
-
nepoužitá
striebro
hliník
zlato
Averz
bez letopočtu
bez značky
meď
dierka
jubilejný
korózia
nepatrne
nikel
obecný kov
okraj
oxidácia
Reverz
vypadaný
č.
exc.
hr.
just.
lak.
m.u
minc.
pat.
R
RR
RRR
sig.
škrab.
var.
v.d.
vľ.
vpr.
z
-
čistený
excentrický
hrana
justovaný
lakovaný
mal uško
mincovňa
patina
málo sa vyskutuje
vzácny
veľmi vzácny
signovaný
škrabanec
varianta
vada materiálu
vľavo
vpravo
zachovalá
Označenie kvality
Mince :
Proof
0/0
1/1
2/2
3/3
4/4
Papierové platidlá :
-
leštené razidlo
razobný lesk
veľmi pekný
pekný
opotrebovaný
veľmi opotrebovaný
N
0
1
2
3
4
-
nový
bezchybný stav
veľmi pekne čistý
pekný, preložený
menej zachovalý
zlý, poškodený
Dražobná tabuľka
od
1,0 €
5,0 €
20,0 €
50,0 €
nad 200,0 €
do
5,0 € Príhoz po 0,2 €
20,0 €
0,5 €
50,0 €
2,0 €
200,0 €
5,0 €
15,0 €
-2-
Zlaté mince a medaily
Východopodunajskí Kelti
1.
Au stater - zobák vták, východopodunajskí Kelti, 2 stor. Pred kristom, váha 6,06 g,
dierka
-1/1- 900,00
Miniatúry
2.
3.
Miniatúra - Toliar 1780 - Mária Térezia, 0,2 g Au
Miniatúra - 100 Koruna 1915 - František Jozef I, 0,4 g Au
0/0
0/0
6,00
10,00
0/0
1/11/01/1
1/1
-0/1
-1/1
1/1
-0/0-0/0-
230,00
125,00
120,00
125,00
120,00
120,00
250,00
250,00
250,00
250,00
2/2
30,00
Constantin I. ( 307 - 337 )
15. AE2 ( 21 mm ) R: Soli Invicto...
-2/2-
2,00
Constantin II. ( 337 - 361 )
16. AE3 ( 19 mm ) R: Jazdec lak.
2/2
2,00
Valentinianus ( 364 - 375 )
17. AE3 ( 19 mm ) R: Victória lak.
-1/1-
2,60
Gratianus ( 367 - 383 )
18. Reparatio rei pub, bronz, priemer 24 mm
-2/3
3,00
Byzancia
19. Minca Ag, váha 2,61 g, priemer 25 mm
-2/2-
20,00
-2/3
51,00
R-U
František Jozef I
4.
5.
6
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
1848 - 1916
1 Dukát 1892 bz ( bublina )
10 Koruna 1904 K.B. hr.
10 Koruna 1905 bz
10 Koruna 1905 bz, vlas. škrab.
10 Koruna 1905 bz v etue
10 Koruna 1907 K.B.
20 Koruna 1893 bz
20 Koruna 1898 bz, jemn. hr.
20 Koruna 1893 K.B. jemn. hr.
20 Koruna 1905 K.B.
N: 110
N: 133
N: 130
N: 130
N: 130
N: 133
N: 134
N: 134
N: 138
N: 138
Mince antické
Rím
Maximus 305 - 308
14. Folis bl
20. Zbierka Rím - zbierka obsahuje mince od cisárov: Vespanius, Hadrianus,
Marcus Aurelius, Elagabalus, Alexander, Gallienus, Diokletianus, Maximianus,
Constantinus I, II, Licinius, Julianus II., Valentinianus I., Valens, Constans,
Constantius Chl., Constantius Gal., Gratianus, Theodosius I., Arcadius, Claudius,
Traianus, každá iná, ( spolu 56 kusov )
-3-
Mince Ag a z obecných kovov
Uhorsko 1000 - 1526
21. Karol Róbert 1308 - 1342, sada Ag replík, obol, denár, groš, pozlátený florén,
exkluzívna etue, autor J. Allerám, náklad 250 kusov, vydala SNS Banská
Bystrica rok 2003, razila Mincovňa Kremnica
0/0
42,50
0/0
22,00
2/2
1/1
1/1
-0/02/2
2,00
3,00
1,00
10,00
1,00
1/1
30,00
1/1
2/2
3,00
7,00
1/1
-1/1-1/1-1/1-
4,50
4,50
4,50
4,50
-1/1
180,00
2/2
2,00
2/2
2,50
2/2
-1/1-1/12/2
2/1-1/11/1
2/12/2
2/2
4,50
4,50
4,50
4,50
4,50
4,50
4,50
4,50
4,50
4,50
Vladislav II. ( 1471 - 1516 )
22. 1/2 Gulden 1506, ( replika 1973 Ag ), var. B, rýdzosť 925 / 1000, váha 17,74 g, priemer
40 mm, A. Peter 1972
Belo III ( 1172 - 1196 )
23.
24.
25.
26.
27.
Cu minca byzantského typu, okr. pras.
Cu minca byzantského typu, okr. pras.
Cu minca byzantského typu, okr. pras. ( dierka )
Cu minca - veľmi pekná patina, priemer 27 mm
Minca arabského typu, kov neznamy - falzum
Ondrej II ( 1205 - 1235 )
28. Ag minca , priemer 11 mm, váha 0,3 g. , pras. okraj
Žigmund ( 1387 - 1437 )
29. Kvarting Ag, ( spolu 3 ks )
30. Denár bl - razený od 1396 do 1437
R-U
Ferdinand l.
31.
32.
33.
34.
1526 - 1918
1526 - 1564
1 Denár 1530 K.B.
1 Denár 1552 K.B.
1 Denár 1554 K.B.
1 Denár 1557 K.B. vylom. okraj
Arcivévoda Ferdinand Tyrolský 1564 - 1595
35. 1 Toliar b.l.
Rudolf ll.
1576 - 1608
36. 3 Grajciar 1608
Albrecht Václav Euselius - Valdštejn
37. 3 Grajciar 1631
Ferdinand ll.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
1619 - 1637
3 Grajciar 1624 Praha - Suttner
3 Grajciar 1624 Viedeň - Fellner
3 Grajciar 1624 bz - Burgenland pre Štýrsko
3 Grajciar 1625 SF
3 Grajciar 1626 HR, Vratislav - Riedel, Slezko
3 Grajciar 1626 Praha
3 Grajciar 1626 HR, Vratislav - Riedel, Slezko
3 Grajciar 1627 Praha
3 Grajciar 1629 Kutná hora - Hőlzl
3 Grajciar 1631 Praha
-4-
48.
49.
50.
51.
52.
53.
3 Grajciar 1632 HZ, Vratislav - Ziesler
3 Grajciar 1632 pre Korutány a Burgeland
3 Grajciar 1633 Praha - Schuster
3 Grajciar 1634 Jáchymov
3 Grajciar 1637 Kutná hora ?
3 Grajciar 1637 Praha - Praha - Wolker
Ferdinand lll.
54.
55.
56.
57.
3 Grajciar 1637 Vratislav
3 Grajciar 1638 Praha - Wolker
3 Grajciar 1640 Praha - Wolker
3 Grajciar 1643 Vratislav - Reichart + Michael Ján
Jozef l.
N: 9
N: 9
N: 14
N: 14
N: 15
N: 19
N: 17
N: 17
N: 25
N: 23
N: 23
N: 12
85.
86.
87.
88.
89.
90.
91.
92.
93.
3,00
2,00
3,00
3,00
10,00
25,00
8,00
8,00
25,00
2,00
5,00
1,00
3/1-
0,30
1/1
-1/1
2/2
2/2
1/1
0/0
0/0
1/0-1/1
1/1
2/2-
1,00
1,00
1,50
1,50
5,00
5,00
5,00
4,00
80,00
80,00
4,00
2/2
1/1
2/2
0,50
5,00
5,00
-1/22/2
2/3
1/2
2/3
3/3
3/3
2/12/1-
1,50
0,20
0,30
0,30
0,30
0,30
0,30
6,00
5,00
1745 - 1765
82. 1 Grajciar 1759 W.I.
83. 17 Grajciar 1751 B hr.
84. 20 Grajciar 1763 WI j. just., pat.
Mária Terézia
-1/2
-1/12/1
2/2
-1/1-0/02/2
2/2
-1/12/2
1/1
2/2
1703 - 1711
1 Poltura 1704 K.B.
1 Poltura 1706 K.B.
1 Poltura 1707 K.B. - jezuliatko na ľavo
1 Poltura 1707 K.B. - jezuliatko na pravo
X Poltura 1705 CM ,,R"
X Poltura 1706 CM - dobové falzum?
X Poltura 1706 CM - dobové falzum?
X Poltura 1706 bz ,,R"
X Poltura 1705 bz kontramarka madona ,,RR"
X Poltura 1705 CM kontramarka madona ,,RR"
XX Poltura 1705 bz ,,R"
František Lotrinský
3,50
3,50
3,50
3,50
1705 - 1711
70. 1 Grajciar 1709 Kutná hora
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
1/1
1/1
1/1
2/2
1657 - 1705
Konvolut 1 Grajciarov - 1698 MMW - 2 ks, 1699 bz, 1700 bz, ( spolu 4 ks )
1 Grajciar 1699 ( Viedeň ) preh., kor.
3 Grajciar 1669 SHS
3 Grajciar 1698 IA ( ďopka na averze )
3 Grajciar 1700 C - B, škrab.
VI Grajciar 1682 K.B.
VI Grajciar 1686 bz
VI Grajciar 1689 MWW
XV Grajciar 1674 K.B.
XV Grajciar 1694 MMW ( mal uško ) hr.
XV Grajciar 1694 bz ( mal uško )
Poltura 1703 prask.
František ll. Rákoczi
4,50
4,50
4,50
4,50
4,50
4,50
1637 - 1657
Leopold l.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
2/11/1
2/12/2
-1/2
2/2
1740 - 1780
Fenik 1759 bz, 1764 C.A., 1765, ( spolu 3 ks )
Fenik 1765 bz
1 Grešla 1765, 1768, ( spolu 2 ks )
1/4 Grajciar 1777 S ,,R"
1 Grajciar 1761 K, P, 1762 G, K, W, 1763 K, ( spolu 6 ks )
1 Grajciar 1780 K, S, ( spolu 2 ks )
1 Denár 1766, 1763, 1767, ( spolu 3 ks )
Poltúra 1763 K - M ( veľký typ ) hr.
17 Grajciar 1765 K.B.
-5-
N: 7
N: 7
N: 9
N: 12
N: 10
N: 14
N: 16
N: 17
N: 108
94.
95.
96.
97.
98.
20 Grajciar 1754 bz
20 Grajciar 1764 bz ( Viedeň )
1 Soldo 1747 bz ,,R"
1 Toliar 1767 K, EVM D, ,,R" - reverz má stopu po spone
1 Toliar 1780 I.C F.A, reverz má stopu po spone
Jozef ll.
99.
100.
101.
102.
103.
2/1-2/22/2-2/2-2/2-
3,00
4,00
0,50
24,00
24,00
N: 16
N: 16
N: 17
N: 18
N: 30
2/2
-2/2
2/3
2/3
-1/2-
0,30
0,20
0,30
0,30
0,30
2/12/2
2,00
6,00
2/3
2/2
2/2
1/1
2/2
2/3
2/2
2/3
2/2
2/2
2/2
2/2
2/2
2/2
2/3
2/11/1
2/2
1/1
2/12/2
2/2
2/2
-1/12/12/2
2/12/1
2/2
2/1
2/02/1
2/12/2
2/12/12/1
2/13/3
2/12/2
0,50
0,50
1,00
2,00
15,00
0,50
0,50
4,00
1,00
0,50
1,50
0,50
1,50
1,00
1,00
8,00
6,00
6,00
6,00
6,00
6,00
6,00
5,00
6,50
7,00
6,50
8,00
5,50
4,00
6,00
6,50
5,00
5,50
4,50
6,00
4,50
6,00
4,00
0,50
8,00
3,50
1765 - 1790
1/4 Grajciar 1781 A, 1782 B - 2 ks, ( spolu 3 ks )
1/4 Grajciar 1781 S
1/2 Grajciar 1781 B, S, ( spolu 2 ks )
1 Grajciar 1781 A, S, ( spolu 2 ks )
1 Soldo 1788 K
Leopold II.
N: 79
N: 79
N: 50
1790 - 1792
104. 20 Grajciar 1791 B škrab.
105. Korunovačný žetón - priemer 24 mm, Ag, 4,4 g, defor. hr.
František l. (ll.)
106.
107.
108.
109.
110.
111.
112.
113.
114.
115.
116.
117.
118.
119.
120.
121.
122.
123.
124.
125.
126.
127.
128.
129.
130.
131.
132.
133.
134.
135.
136.
137.
138.
139.
140.
141.
142.
143.
144.
145.
146.
1792 - 1835
1/4 Grajciar 1800 A, 1812 B, 1816 A, B, O, S, ( spolu 6 ks )
1/2 Grajciar 1800 A, B, 1812 A, S, 1816 A, B, S, ( spolu 7 ks )
1 Grajciar 1800 A, B, C -2 ks, E, F, S, ( spolu 7 ks )
1 Grajciar 1805 H ,,R"
1 Grajciar 1809 bz - ražba pre Tyroly, Andreas Hofer ,,R"
1 Grajciar 1812 B, C, E, O, S, ( spolu 5 ks )
1 Grajciar 1816 A, B, G, ( spolu 3 ks )
3 Grajciar 1799 B - hrubý strížok ,,R"
3 Grajciar 1800 B, E, G, S, ( spolu 4 ks )
3 Grajciar 1812 B, S, ( spolu 2 ks )
6 Grajciar 1800 A, B, S, E, ( spolu 4 ks )
6 Grajciar 1795 A ďop.
7 Grajciar 1802 B a G ( spolu 2 ks )
12 Grajciar 1765 A
15 Graciar 1807 A, B, S, ( spolu 3 ks )
20 Grajciar 1793 B
20 Grajciar 1796 B
20 Grajciar 1802 C
20 Grajciar 1804 A
20 Grajciar 1804 C pat.
20 Grajciar 1805 B
20 Grajciar 1805 C škrab.
20 Grajciar 1805 E
20 Grajciar 1806 A j. škrab.
20 Grajciar 1808 B
20 Grajciar 1809 B
20 Grajciar 1823 A pat.
20 Grajciar 1825 A
20 Grajciar 1826 E
20 Grajciar 1826 E j. just.
20 Grajciar 1827 A j. just.
20 Grajciar 1827 A
20 Grajciar 1827 B j. just.
20 Grajciar 1827 E
20 Grajciar 1827 E
20 Grajciar 1828 B
20 Grajciar 1828 E j. just.
20 Grajciar 1829 B
20 Grajciar 1830 - dobové falzum, žltý neznámy kov
20 Grajciar 1830 B pat.
20 Grajciar 1830 B
-6-
N: 8, 16, 20
N: 9,17, 21
N: 10
N:7a
N: 81
N: 18
N: 22
N: 11
N: 12
N: 19
N: 13
N: 25
N: 26
N: 27
N: 14
N: 45
N: 45
N: 45
N: 45
N: 45
N: 46
N: 46
N: 46
N: 46
N: 47
N: 47
N: 49
N: 50
N: 50
N: 50
N: 50
N: 50
N: 50
N: 50
N: 50
N: 50
N: 50
N: 51
N: 51
N: 51
N: 51
147.
148.
149.
150.
151.
152.
153.
154.
155.
156.
157.
158.
159.
160.
161.
162.
163.
164.
165.
166.
167.
20 Grajciar 1830 C pat.
20 Grajciar 1831 A n. hr., j. just.
20 Grajciar 1832 C
20 Grajciar 1833 A pat.
20 Grajciar 1833 B just.
20 Grajciar 1834 B ( madona )
20 Grajciar 1835 B
20 Grajciar 1835 E
Konvolut Ag mincí - 20 Grajciare, 7 grajciar, 3 grajciar... ( spolu 9 ks )
Konvolut 20 Graciarov - 1804 B, 1806 B, 1808 B, 1815 A, 1819 A, 1830 B, 1832 A
1835 B, ( spolu 8 ks ) Ag
30 Grajciar 1807 A, B, S, ( spolu 3 ks )
1 Toliar 1815 A j. škrab.
1 Toliar 1819 A - reverz má stopu po spone
1 Toliar 1825 B - reverz má stopu po spone
3 Centesimi 1822M, 1834 V, ( spolu 2 ks )
2 Soldi 1799 F - ražba pre Goríciu a Gradišku ,,R"
2 Soldi 1799 S - ražba pre Goríciu a Gradišku - udretý
15 Soldi 1802 A hr. ,,R"
1/2 Lira 1822 V ,,R"
1 Groš 1794 - razba pre Poľsko
3 Groš 1794 - razba pre Poľsko ,,R"
Ferdinand V.
168.
169.
170.
171.
172.
173.
174.
175.
176.
177.
178.
179.
180.
181.
182.
183.
184.
185.
186.
187.
188.
189.
190.
8,00
4,50
6,50
4,50
4,00
8,00
6,00
5,00
1,00
6,00
N: 15
N: 66
N: 67
N. 68
N: 107
N: 97
N: 97
N: 98
N:110
N: 116
N: 117
2/3
-1/1-2/2
-2/22/3
2/4
2/2
1/2
2/2
2/22/2-
1,50
50,00
19,00
22,00
0,50
1,00
0,50
1,00
0,50
6,00
6,00
N: 27
N: 2
N: 4
N: 7
N. 7
N: 7
N: 7
N: 7
N: 9
N: 9
N: 10
N: 10
N: 10
N: 10
N: 10
N: 10
N: 10
N: 10
N: 9
N: 10
N: 31
N: 9,10
N: XIX
3/3
2/2
2/1
2/2
2/2
2/12/11/1
1/1
1/1
2/2
1/1
2/2
-0/0
2/2
-2/2
-0/02/2
1/01/1
-0/01/1
1/1-
0,20
0,30
0,50
5,50
7,00
6,00
7,00
1,00
6,00
6,00
4,00
8,00
4,00
12,00
3,50
3,50
7,00
4,00
6,00
6,50
6,00
3,00
10,00
N: 33
N: 34
N. 35
1/1
1/1
-1/1-
1,00
1,00
1,00
N: 1
N: 1,2,6,12
-0/0-1/2
3,00
0,70
N: 3, 4, 5
-1/2
3,00
1848 - 1849
191. 3 Centesimi 1849 Z.V. hr.
192. 5 Centesimi 1849 Z.V. hr.
193. 15 Centesimi 1848 Z.V.
František Jozef l.
-1/0-1/12/1
2/12/1-1/12/1
2/12/2N: 45,46, 53 -1/2
1835 - 1848
2 Grajciar 1848 A
3 Grajciar 1840 A
5 Grajciar 1838 A
10 Grajciar 1839 B ( madona )
10 Grajciar 1843 B ( madona )
10 Grajciar 1844 B just. ( madona )
10 Grajciar 1845 B
10 Grajciar 1848 B
20 Grajciar 1840 A j. just.
20 Grajciar 1841 A
20 Grajciar 1841 B hr. ( madona )
20 Grajciar 1842 B č. ( madona )
20 Grajciar 1843 B ( madona )
20 Grajciar 1844 B ( madona ), jem. ďopka na averz.
20 Grajciar 1845 B ( madona )
20 Grajciar 1846 B ( madona )
20 Grajciar 1846 B ( madona )
20 Grajciar 1847 B ( madona )
20 Grajciar 1848 A
20 Grajciar 1848 B just. ( madona )
20 Grajciar 1848 K.B. škrab. ( madona )
Konvolut 20 Graciarov - 1840 A, 1844 B a 1847 B, ( spolu 3 ks )
Al korunovačný žetón 1836, podľa katalógu napodobnenina ?
Revolučné razby
N: 51
N: 53
N: 53
N: 53
N: 53
N: 73
N: 53
N: 53
1848 - 1916
194. 1/4 Grajciar 1851 A
195. 1/4 Grajciar A, B, 1/2 Grajciar 1851 A, G, 1 Grajciar 1851 A, 2 Grajciar 1851 A,
( spolu 6 ks )
196. 5/10 Grajciar 1858 B, 59 A, E, 60 A, 63 B, 64 B, 65 B, 82 K.B.,85 bz,
( spolu 9 ks )
-7-
197. 1 Grajciar 1868 K.B. ( novorazba )
198. 1 Grajciar 1885 bz
199. 1 Grajciar 1858 A, E, M, 59 A, B, E, M, 60 A, B, E, V, 61 A, B, E, 62 E, 68 K.B.
69 K.B., 72 K.B., 78 K.B., 79 K.B., 81 bz, K.B., 82 K.B., 85 bz, K.B., 86 K.B.,
87 K.B., 88 K.B, 91 bz, K.B., 92 K.B., každý iný, ( spolu 31 ks )
200. 4 Grajciar 1864 B
201. 4 Grajciar 1860 A, 1861 A, B, 1864 B, 1868 K.B., ( spolu 5 ks )
202. 5 Grajciar 1859 A
203. 5 Grajciar 1863 A ,,R"
204. 6 Grajciar 1849 A ( bodka nad 6 ), 6 Grajciar 1849 N.B., ( spolu 2 ks )
205. 10 Grajciar 1859 V ,,R" hr.
206. 10 Grajciar 1864 A ,,R"
207. 10 Grajciar 1869 bz hr., 20 Grajciar 1868 bz, ( spolu 2 ks )
208. 10 Grajciar 1872 bz
209. 20 Grajciar 1852 A
210. 20 Grajciar 1869 GY.F. hr. ,,R"
211. 1 Zlatník 1857 A ,,R"
212. 1 Zlatník 1861 A bez bodky za rex, hr.
213. 1 Zlatník 1861 A
214. 1 Zlatník 1869 K.B. ,,R"
215. 1 Zlatník 1870 GY.F. hr. ,,RR"
216. 1 Zlatník 1871 A
217. 1 Zlatník 1872 K.B. ,,R", hr.
218. 1 Zlatník 1873 bz ,,R" ryska na reverze, hr.
219. 1 Zlatník 1873 bz ,,R"
220. 1 Zlatník 1877 K.B.
221. 1 Zlatník 1878 bz
222. 1 Zlatník 1879 bz
223. 1 Zlatník 1879 bz
224. 1 Zlatník 1879 K.B.
225. 1 Zlatník 1879 K.B.
226. 1 Zlatník 1881 K.B.
227. 1 Zlatník 1883 K.B.
228. 1 Zlatník 1884 bz
229. 1 Zlatník 1886 bz
230. 1 Zlatník 1887 bz
231. 1 Zlatník 1891 bz - dobové falzum
232. 2 Halier a 5 Koruna - 2 ks miniatúr
233. 1 Halier a 2 Halier 1912 bz, ( spolu 2 ks )
234. 1 Halier 1893 bz, K.B., 94 bz, K.B., 95 bz, K.B., 96, 98, 99 K.B., 1900 bz, K.B.,
01 bz, K.B., 02 bz, K.B., 09, 10, 11, 12, 13, 14 bz, každý iný, ( spolu 21 ks )
235. 2 Halier 1913, 14, 15 , ( spolu 3 ks )
236. 2 Halier 1893, 94 bz, K.B., 95 bz, K.B., 96 bz, K.B., 97 bz, K.B., 98 bz, K.B.,
99 bz, K.B., 1901, 02 K.B., 03, 04 bz, 05 K.B., 06 bz, K.B., 07 bz, K.B., 08 bz,
K.B., 09 bz, K.B., 10 bz, K.B., 11, 12, 13 bz, 14 , 15 bz, K.B., 16 bz, K.B.,
17 bz, K.B., 18 bz, každý iný, ( spolu 40 ks )
237. 10 Filler a 20 Filler 1894 K.B., ( spolu 2 ks )
238. 10 Fillér 1892 K.B., 93 bz, K.B., 94 bz, K.B., 95 bz, K.B., 1907 bz, 08 bz, K.B.
09 bz, K.B., 15 bz, K.B., 16 st. Znak + nový znak, 16, 18, 20 K.B., každý iný,
( spolu 19 ks )
239. 20 Halier 92 bez; KB; 93 bez; KB; 94 bez; KB; 95 bez; 1907 bez; KB; 08 bez; KB
09 bez; 11 bez; 14 bez; KB; 16 bez; KB; 17 bez; KB; 18 KB; 20 KB, každý iný,
( spolu 21 ks ) ,,R"
240. 20 Filler 1914 K.B.
241. 1 Koruna 1892 K.B. ,,R"
242. 1 Koruna 1893 bz - dobové falzum
243. 1 Koruna 1893 bz, a K.B. ( 2 ks )
244. 1 Koruna 1893 a 1894 bz, ( spolu 2 ks )
245. 1 Koruna 1893 a 1895 K.B., ( spolu 2 ks )
246. 1 Koruna 1894 bz ( miniatúra ), 1 koruna 1895 bz ( obidve dob. falzum )
-8-
N: 9
N: 8
N: 7,8,9,10
0/0
0/0
-1/2
8,00
2,00
6,50
N: 4
N: 14,15
N: 16
N: 16
N: 18, 87
N: 20
N: 20
N: 22, 28
N: 22, 28
N: 27
N: 31
N: 39
N: 39
N: 43
N: 43
N: 44
N: 41
N: 44
N: 42
N: 42
N: 44
N: 42
N: 42
N: 42
N: 44
N: 44
N: 45
N: 45
N: 42
N: 42
N: 42
N: 42
N: 58, 61
N: 58, 60
-2/22/3
0/0
2/12/2
2/13/2
1/02/1
1/02/2
2/12/10/0
1/1
-2/3
1/0-1/1
2/2
2/2
2/21/02/2
-0/0
-1/1-0/0
2/2
2/2
-0/0-1/1
-0/0-2/22/2
1/1
1/2
1,00
1,20
1,20
12,00
1,00
15,00
0,20
5,00
0,30
30,00
20,00
15,00
7,00
5,00
5,00
12,00
60,00
25,00
5,00
10,00
8,00
7,00
4,00
11,00
8,50
10,00
11,00
5,00
10,00
5,50
10,00
1,00
0,50
1,80
5,00
N: 61
N: 61 - 64
1/1
-1/2-
2,00
3,00
N: 68, 73
N: 65 - 70
0/0
-1/2-
8,00
3,00
N: 71 - 74
1/2-
3,00
N: 73
N: 77
N: 75
N: 75, 77
N: 75
N: 77
N: 75
0/0
2/2
-2/22/2
2/2
2/2
2/2
8,00
12,00
0,50
3,00
6,50
9,00
1,00
247.
248.
249.
250.
251.
252.
253.
254.
255.
256.
257.
258.
259.
260.
261.
262.
263.
264.
265.
266.
267.
268.
269.
270.
271.
272.
1 Koruna 1894 K.B. - zbrusená hrana
1 Koruna 1896 K.B. - príchod Maďarov č.
1 Koruna 1896 K.B. - príchod Maďarov
1 Koruna 1896 K.B. - príchod Maďarov
1 Koruna 1896 K.B. - príchod Maďarov hr.
1 Koruna 1898 bz
1 Koruna 1900 bz č.
1 Koruna 1904 bz ,,R"
1 Koruna 1904 bz ,,R"
1 Koruna 1914 bz
1 Koruna 1914 bz a K.B.
1 Koruna 1915 bz a K.B.
1 Koruna 1915 K.B.
1 Koruna 1848 -1908 - 50 výročie FJI, č.
1 Koruna 1848 -1908 - 50 výročie FJI, č.
1 Koruna 1893, 94, 95, 98, 1900, 01, 02, 12, 13, 14, 15, 16 - všetky bz,
( spolu 12 ks )
1 Koruna 1892, 93, 94, 95, 96, 1912, 14, 15, 16 - všetky K.B., ( spolu 9 ks )
2 Koruna 1913 bz
2 Koruna 1913 bz
2 Koruna 1913 K.B.
5 Koruna 1907 K.B. - korunovácia FJI hr.
Egy Grajciar 1848, Harom Grajciar 1849 NB, ( spolu 2 ks )
Három Grajciar 1849 N.B. č.
3 Centesimi 1852 M, 5 Centesimi 1849 M, 10 Centesimi 1852 V, ( spolu 3 ks ) ,,R"
5/10 Soldo 1862 A, B, 1 Soldo A, ( spolu 3 ks )
2 Zlatník 1879 - strieborná svadba
N: 77
N: 156
N. 156
N: 156
N: 156
N: 75
N: 75
N: 75
N: 75
N: 76
N: 76, 78
N: 76, 78
N: 78
N: 163
N: 163
N: 75, 76
2/2
2/2
1/1
1/1
1/1
2/12/2
2/12/1
0/0
1/1
-0/0-0/0-0/0
-1/11/2
1,50
3,00
4,50
5,00
1,00
4,50
2,00
8,00
7,00
4,00
5,00
4,00
2,00
4,00
1,00
4,00
N: 77, 78
N: 79
N: 79
N: 80
N: 158
N: 85, 86
N: 86
N: 92,93,95
N: 98, 99
N: 151
1/2
-1/1
1/1
1/1
-1/11/2
1/1
1/2
1/10/0
4,00
1,50
8,00
1,50
30,00
1,50
50,00
1,00
1,00
55,00
1/1
1/1
1/1
5,00
5,00
5,00
Núdzové ražby
273. 1 Heller 1915 Lagergeld
274. 2 Heller b.l. Lagergeld
275. 20 Heller 1915 Lagergeld
Núdzové ražby - Hriňová
276.
277.
278.
279.
280.
281.
1 Grajciar 1879 - razba na konci strížku ,,RR"
5 Grajciar 1879 ,,RR"
10 Grajciar 1879 ,,R"
50 Grajciar 1879 fľaky na averz a reverz, hr. ,,RR"
1 Zlatník 1879, škrab., drt. hr., ,,R"
1 Zlatník 1879 hr. ,,RR"
ČSR
282.
283.
284.
285.
286.
287.
288.
289.
290.
291.
292.
293.
294.
295.
296.
297.
298.
1/1 140,00
-3/3- 50,00
-1/1- 30,00
1/1
12,00
2/2
20,00
1/1
25,00
1918 - 1938
2 Halier 1923, 24, ( spolu 2 ks ) č.
5 Halier 1923, 29, 38, ( spolu 3 ks ) č.
10 Halier 1928, 36, 37, ( spolu 3 ks ) č.
10 Halier 1933 ,,R"
10 Halier 1935 jemn. hr. ,,R"
10 Halier 1929 jemn. škrab. na reverze ,,R"
20 Halier 1921, 24, 26, 27, 28, 37, ( spolu 6 ks )
20 Halier 1924
50 Halier 1921, 22, 24, 31, ( spolu 4 ks )
50 Halier 1926 jemn. hr. ,,R"
50 Halier 1927 ,,R" hr.
1 Koruna 1922, 23, 24, ( spolu 3 ks )
1 Koruna 1937 a 1938, ( spolu 2 ks ), na 1 korune 1938 je škvrnka ( averz )
5 Koruna 1925 hr.
5 Koruna 1926 hr.
5 Koruna 1926
5 Koruna 1928
-9-
N: 1
N: 2
N: 3
N: 3
N: 3
N: 3
N: 4
N: 4
N: 6
N: 6
N: 6
N: 7
N: 7
N: 8
N: 8
N: 8
N: 9
1/1
1/1
1/11/1
1/1
-1/11/1
RL
1/11/1
-1/11/10/0
-1/11/1
-1/1-1/2
2,60
2,00
2,00
5,00
5,00
8,00
2,80
10,00
2,60
50,00
10,00
2,00
5,00
1,00
5,00
1,50
1,50
299.
300.
301.
302.
303.
304.
305.
306.
307.
308.
309.
310.
311.
312.
5 Koruna 1929 hr.
5 Koruna 1930
5 Koruna 1930
5 Koruna 1931 ,,R"
5 Koruna 1931 ,,R"
5 Koruna 1938
10 Kčs T. G. Masaryk 1928 hr. č.
10 Kčs T. G. Masaryk 1928
10 Kč 1930
10 Kč 1930, 31, 32, ( spolu 3 ks )
20 Kč 1933
20 Kč 1934
20 Kč T. G. Masaryk 1937 hr. č.
20 Kč T. G. Masaryk 1937
N: 9
N: 9
N: 9
N: 9
N: 9
N: 10
N: 10
N: 13
N: 11
N: 11
N: 12
N: 12
N: 14
N: 14
1/12/2
2/2
1/1
1/1
-0/0-1/11/1
-1/1
-1/1-0/0-0/0-1/1-0/0
1,50
1,50
1,80
5,00
5,00
0,50
1,00
6,00
3,00
3,00
2,50
2,50
1,50
5,00
Slovenská republika 1939 - 1945
313.
314.
315.
316.
317.
318.
319.
320.
321.
322.
1 Koruna 1940, 1941, 1942, 1945, ( spolu 4 ks )
1 Koruna 1940, 1941, 1942 ( spolu 3 ks )
10 Koruna 1944
10 Koruna 1944
20 Ks Cyril a Metod 1941 - jednokríž
20 Ks Cyril a Metod 1941 - jednokríž
20 Ks Jozef Tiso 1939 ,,R"
50 Ks Jozef Tiso 1944
50 Ks Jozef Tiso 1944
Kompletná kazeta slovenského štátu aj z variantami, spolu 26 kusov mincí, úprava
kazety - koženka, lepšie ročníky vo veľmi dobrom stave - do 1
ČSR
323.
324.
325.
326.
327.
328.
329.
330.
331.
332.
333.
334.
335.
336.
337.
338.
339.
340.
341.
342.
343.
344.
345.
346.
347.
-0/05,00
1/1
2,00
-0/02,00
-0/00,50
0/0
4,00
-0/01,00
1/1
1,50
0/0
5,00
1/1
1,50
1/1 250,00
1945 - 1953
50 Halier 1949 ,,R"
50 Kčs 1944 - 1947
50 Kčs 1948 Pražské povstanie
50 Kčs Stalin 1949
100 Kčs Karlova univerzita 1948 hr.
100 Kčs 1918 -1948
100 Kčs Hornické práva 1949
100 Kčs Stalin 1949
100 Koruna K. Gottwald 1951 jem. hr.
ČSR, ČSSR, ČSFR
N: 30
N: 30
N: 32
N: 32
N: 33
N: 33
N: 34
N: 35
N: 35
N: 24 - 35
N: 38
N: 43
N: 45
N: 48
N: 44
N: 46
N: 47
N: 49
N: 50
1/1
1/1
1/1
-0/0-0/01/1
-0/01/1
1/1
1,00
0,75
0,75
1,00
1,50
1,00
1,50
1,00
1,00
N: 59, 61
N: 60
N: 60
N: 62
N: 62, 64
N: 63 b
N: 66
N: 67
N: 100 -194
0/0
0/0
0/0
0/0
-1/10/0
-1/1
0/0
18,00
1,00
1,00
1,00
3,20
10,00
3,20
2,00
350,00
N: 110
N: 117
N: 117
N: 118
N: 115
N: 163
N: 165
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
11,00
68,00
75,00
9,00
20,00
5,00
5,00
1953 - 1992
5 a 10 Halier 1955 ,,R", ( spolu 2 ks )
5 x 5 Halier 1972
5 x 5 Halier 1972
5 x 10 Halier 1971
10 a 25 Halier 1964 ,,R", ( spolu 2 ks )
25 Halier 1953 - Kremnica
1 Koruna 1957, 58, 59, 60, ( spolu 4 ks )
1 Koruna 1980
Kompletná zbierka pamätných Ag mincí ČSR 1954 - 1993 ( 96 kusov ), prvých
47 kusov je uložených v 2 kazetách a zvyšok je v PVC obaloch. Prvých 10 kusov
je v stave 1/1 a zvyšok stav 0/0. Zbierka neobsahuje varianty!!!!
10 Kčs Ján Hus 1965
25 Kčs SNP 1969 ,,R" ( bublina )
25 Kčs SNP 1969 ,,R" ( plas. krabička )
25 Kčs Národné divadlo 1970 ( bublina )
50 Kčs 50. výročie vzniku ČSR hr.
50 Kčs Levoča 1986
50 Kčs Telč 1986
- 10 -
348.
349.
350.
351.
50 Kčs Český Krumlov 1986
100 Kčs J. Mánes 1971
100 Kčs I. Olbracht 1982
Roliérovaný strížok na 2 Kčs z vlnkami na hrane. Na averze a reverze nebola
uskutočnená razba.
352. Roliérovaný Ag strížok na 50 Kčs. Na averze a reverze nebola
uskutočnená razba.
Slovenská republika
353.
354.
355.
356.
357.
358.
359.
360.
361.
362.
363.
364.
365.
366.
367.
368.
369.
370.
371.
372.
N: 166
N: 123
N: 147
0/0
0/0
0/0
0
5,00
9,00
6,00
1,00
0
1,00
N: MPSK 1
N: MPSK 2
N: MPSK 3
N: MPSK 4
N: MPSK 5
N: MPSK 6
N: MPSK 8
N: MPSK 9
N: MPSK 10
N: MPSK 11
N: MPSK 12
N: MPSK 13
N: MPSK 14
N: MPSK 15
N: MPSK 16
N: MPSK 17
N: MPSK 7
N: MPSK 7
N: MPSK 33
N: MPSK 34
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
3,00
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
8,00
10,00
27,00
28,00
28,00
N: 115
N: 185
PP
PP
110,00
9,00
N: MPSK 4
N: MPSK 8
N: ZSK 9
PP
PP
PP
45,00
135,00
370,00
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
7,00
7,00
7,00
7,00
6,50
7,00
7,00
7,00
45,00
10,00
10,00
10,00
10,00
6,00
10,00
1993 - 2008
100 Sk Vznik SR 1993
200 SK Spisovná slovenčina 1993
200 Sk J. Kollár 1993
200 Sk Hokej 1994
200 Sk J. Alexy 1994
200 Sk D - Day 1994
200 Sk P. J. Šafárik 1995
200 Sk M. Galanda 1995
200 Sk Ochrana prírody 1995
200 Sk 1. električka v Bratislave 1995
200 Sk S. Jurkovič 1996
200 Sk MOV 1996
200 Sk J. C. Hronský 1996
200 Sk Zubačka 1996
200 sk M. Beňovský 1996
200 sk Vajanský 1997 ( bublina )
500 Sk Slovenský raj 1994
500 Sk Národný park - Slovenský raj 1994 ( bublina )
500 Sk Malá Fatra 2001 ( bublina )
500 Sk Začiatok tretieho tisícročia 2001 ( bublina )
ČSR, ČSSR, ČSFR - (PP) 1953 - 1992
373. 50 Kčs 50. výročie vzniku ČSR 1918 -1968 - chýba plomba ,,R"
374. 100 Kčs W.A. Mozart 1991, poškod. etue, pat.
Slovenská republika - (PP) 1993 - 2008
375. 200 Sk Hokej 1994 - originál etue
376. 200 Sk P. J. Šafárik 1995 - originál etue
377. Sada slovenských bankoviek v striebre - 20 Sk, 50 Sk, 100 Sk, 200 Sk, 500 Sk
1000 Sk a 5000 Sk 2003 v drevenej kazete + prebal a leták
Sady obehových mincí
ČSSR, ČSFR
378.
379.
380.
381.
382.
383.
384.
385.
386.
387.
388.
389.
390.
391.
392.
1980 - 1993
Sada mincí 1980 PVC
Sada mincí 1981 PVC
Sada mincí 1982 PVC
Sada mincí 1983 PVC
Sada mincí 1983 PVC
Sada mincí 1984 PVC
Sada mincí 1985 PVC
Sada mincí 1985 PVC
Sada mincí 1986 - kartón ,,R"
Sada mincí 1987 - kartón
Sada mincí 1988 - kartón
Sada mincí 1989 - kartón
Sada mincí 1990 - kartón
Sada mincí 1991 - poškod. papierový obal
Sada mincí 1992
- 11 -
Sady mincí SR 1993 - 2008
393.
394.
395.
396.
397.
398.
399.
400.
401.
402.
403.
404.
Sada mincí 1993
Sada mincí 1994
Sada mincí 1994
Sada mincí 1995
Sada mincí 1996
Sada mincí 1996
Sada mincí 1997
Sada mincí 1998
Sada mincí 2001
Sada mincí - ZOH Turín 2006
Sada mincí - ZOH Turín 2006
Sada mincí - Rozlúčka so Slovenskou korunou
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
PP
0/0
6,00
6,00
8,00
6,00
6,00
8,00
6,00
6,00
6,00
6,00
15,00
15,00
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
10,00
10,00
10,00
13,00
16,00
13,00
16,00
0/0
50,00
0/0
1,00
2/2
1/1
2,50
1,00
-0/0-
1,00
1/1
1,00
-1/1-1/1-
2,00
2,00
1/1
1/1
1,00
1,00
1/1
0/0
5,00
8,00
Slovenská republika - (euro) od 2009
405.
406.
407.
408.
409.
410.
411.
2 Euro HMÚ 2009 - Kartička
2 Euro 17. November 1989 - 2009 - Kartička
2 Euro Vyšehradská skupina 1991 - 2011
Sada mincí - Orava, Kysuce, Považie 2009
Sada mincí - Orava, Kysuce, Považie 2009
Sada mincí - Tekov, Turiec, Podsitniansko 2010
Sada mincí - Tekov, Turiec, Podsitniansko 2010
Sady obehových mincí - svet
412. Originálna sada mincí San Maríno 2002 - 20, 50 Cent a 1 a 2 Euro 2002
Svet - mince
Andorra
413. 1 Centim 1999 Fao
Anglicko
414. 1 Penny 1912 H ,,R" hr.
415. 1 Penny 1949
Austrália
416. Austrália - 50 Cent J. Cook 1970
Belgické Kongo
417. 5 Frank 1956 Al škr.
Bulharsko
418. 10 Stotinki 1881 ( Birmigham )
419. 1 Leva 1882, Ag
Čierna Hora
420. 2 Pare 1906
421. 20 Pare 1914
Fínsko
422. 10 Marka 1932
423. 1, 2, 5, 10, 20, 50 Cent 2011 a 1 a 2 Euro 2011 , ( spolu 8 ks )
- 12 -
Francúzko
Napoleón I. ( 1804 - 1814 )
424. Demi frank 1808 BB ( Štrausburg )
425. 5 Centesimo 1855 A hr.
426. 1 Frank 1899
2/2
2/1-0/0-
5,00
0,50
4,00
3/3
5,00
-1/1-
4,00
1/1
2,00
2/2
2/2
-0/0-
1,50
1,20
1,50
2/12/12/2
-1/11/1
2/2
0/0-1/11/1
2/1
1/1
1/1
1/1
0/0
-0/01/0
1/1
2/2
2/1-0/01/1
-1/1-1/1-1/1-
1,00
1,00
0,70
1,00
1,50
1,20
1,50
1,00
1,00
2,50
1,50
1,00
1,50
1,00
2,00
1,50
0,70
1,00
15,00
5,00
5,00
5,00
7,00
5,00
Guatemala
427. 1 Peso 1896 Ag
India
428. 1/2 Kasa b.l
Island
429. 50 Krónur 1970, jem. hr.
Nemecko
Friedrich August ( 1747-1793 )
430. 1 Pfenning 1766
431. 1 Schilling 1778 ( Hamburg )
432. 1 Heller 1796 ( Ausburg )
Nemecko
433.
434.
435.
436.
437.
438.
439.
440.
441.
442.
443.
444.
445.
446.
447.
448.
449.
450.
451.
452.
453.
454.
455.
456.
1 Heller 1815 ( Frankfurt )
1 C 1822 - učelová známka ?
1 Grajciar 1848 ( Baden )
1 Grajciar 1863 Kniežactvo Nassau
1 Groschen 1858 B Kráľovstvo Hannover
2 Pfenning 1805 M ( Salzburg )
2 Pfenning 1848
2 Pfenning 1859 F
2 Pfenning 1869 B ( Sasko )
4 Pfenning 1796 ( Hannover ) hr.
20 Pfenning 1874 D Ag
20 Pfenning 1888 A
25 Pfenning 1910 D
50 Pfenning 1928 A
1/2 Grajciar 1805 ( Baden ) pras.
1 Grajciar 1809 ( Tirol )
1 Groš 1870 A - Prusko Ag
6 Grajciar 1814 ( Bavorsko )
1 Gulden 1839 ( Bayern ) ,,R" Ag
1/2 Marka 1905 D, 1906 A, 1913 A, 1917 J, ( spolu 4 ks ) Ag
1 Marka 1905 A, 1937 A, ( spolu 2 ks ) hr. Ag
2 Marka 1937 J Hinderburg
5 Marka 1936 A nep. hr.
5 Marka 1936 A svastika
Maximilián II. ( 1848 - 1864 ) - Bavorsko
457. 2 Gulden 1855 ( Mariánsky stĺp v Mníchove )
KM: 465
1/1
40,00
Wilhelm I. ( 1861 - 1888 )
458. Toliar 1861 A, korunovačný ,,R"
KM: 488
0/0
40,00
1/1
2,00
Núdzové platidlá
459. 25 Heller 1918 Coblenz
- 13 -
460.
461.
462.
463.
464.
50 Heller strážny oddiel ? ďop.
10 Pfennig 1920 Bonn
10 Pfennig 1918 Mainz
5 Pfennig 1919 Grafrad
5 Pfennig 1920 Altenburg
1/1
1/1
1/1
1/1
0/0
1,50
2,00
2,00
2,00
2,00
Mesto Libek
465. 1 Toliar 1623 - slobodné mesto Libek
-1/1-
40,00
1/1
1,00
2/2
1/1
1/2
0/0
1/1
1,50
2,00
10,00
3,00
1,50
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
-1/1
5,50
5,50
5,50
5,50
3,50
10,00
2/2
-2/22/2
-1/2
2,50
2,50
2,50
2,50
2/2
2/2
2/2
1/1
1/2
2/2
1/1-1/10/0
2/2
2/2
1/1
2/2
1,50
1,00
1,20
1,50
8,00
6,00
8,00
4,00
10,00
7,00
0,70
4,00
0,50
2/2
2/2
2/2
1/1
1/1
-1/1-1/11/1
2/2
12,00
3,00
5,00
4,50
7,00
6,00
8,00
13,00
3,00
Nepál
466. 5 Paisa VS 2010 ( 1953 )
KM: 712
Peru
467.
468.
469.
470.
471.
1 Peseta 1880, 1 Din 1870, 1/2 Din 1901, ( spolu 3 ks ) Ag
1/2 Sol 1915 hr. Ag
1 Sol 1889 hr. Ag
50 Soles 1971 Tupac Amaru Ag
10 Soles 1971 Tupac Amaru
Poľsko - Litva Žigmund III.
472.
473.
474.
475.
476.
477.
3 Groš 1583 mesto Riga
3 Groš 1583 mesto ?
3 Groš 1595 mesto Riga
3 Groš 1597 mesto ?
3 Groš 1602 mesto riga ( dierka )
Poltoráky ( spolu 8 ks )
Poľsko - Ján Kazimír
478.
479.
480.
481.
VI Groš 1662 A - T
VI Groš 1663 A - T
VI Groš 1665 A - T
VI Groš 1667 TL - B
Poľsko - kráľovstvo
482.
483.
484.
485.
486.
487.
488.
489.
490.
491.
492.
493.
494.
1 Groš 1794
1 Groš 1816
1 Groš 1819, 23, 24 - 2 ks, 1828, 39, ( spolu 6 ks )
1 Groš 1823
3 Groš 1791 E.B. Hr. ,,R"
3 Groš 1811 I. S.
3 Groš 1819 I. B.
3 Groš 1840 M. W.
3 Groš 1831 K.G. ,,R"
5 Groš 1835 - odlomený okraj ,,R"
10 Groš 1828, 183 ?, 1831, 1840, ( spolu 4 ks )
10 Groš 1831 K.G. ,,R"
10 Groš 1840
KM: 182
Poľsko
495.
496.
497.
498.
499.
500.
501.
502.
503.
5 Zl. 1928 Ag
5 Zl. 1933 - 2 ks Ag
5 Zl. 1934 Pisudski ,,S", 5 Zl. 1936 Pisudski, ( spolu 2 ks ) Ag
5 Zl. 1936 Plachetnica Ag
10 Zl. 1932 hr. Ag
10 Zl. 1936 Pilsudski Ag
10 Zl. 1933 Sobieski nep. hr. Ag
10 Zl. 1933 Romualr Traugutt Ag
Konvolút Ag mincí - 1 Zl - 2 Zl 1924 - 1936, každý iný, ( spolu 6 ks )
- 14 -
Rakúsko
504.
505.
506.
507.
508.
509.
510.
511.
512.
513.
514.
1 Schilling 1925 Ag
2 Schilling 1928 Schubert Ag - 2 ks
2 Schilling Billroth 1929 Ag
5 Schilling 1961, 10 Schilling 1957, ( spolu 2 ks )
25 Schilling 1966 Ag Ferdinand Raimund
50 Schilling 1966 Ag National bank jem. hr.
100 Schilling 1975 Ag Johan Strauss hr.
100 Schilling 1975 Ag 50. rokov meny hr.
100 Schilling 1976 Ag Insbruck OH
100 Schilling 1979 Ag centrum Viedne
100 Schilling 1979 Ag 700. rokov dómu jemn. vlas. škrab.
1/1
-1/11/1
-1/10/0
0/11/1
1/1
0/0
0/0
-0/0-
1,50
4,50
2,50
1,50
6,00
4,00
9,00
9,00
9,00
10,00
9,00
Vasil III. 1505 - 1533
515. Poluška letopočet ? Hr.
-1/2
7,00
Katarína II. 1762 - 1796
516. 5 Kopejka 1767 E.M.
2/2
10,00
Pavel I.
517. 1 Kopejka 1801 E.M.
518. 2 Kopejka 1797 E.M. , priemer 35 mm
3/3
-2/2
0,20
3,00
2/2
-1/12/2
1/1
1/12/2
4,00
5,00
12,00
1,00
1,00
2,50
1/1
-1/2
1/1
2/2
2/3
1/1
1/11/1
3,50
1,50
1,00
0,30
0,10
0,70
1,00
2,50
1/1
-0/0-
18,00
12,00
-1/1-1/2
-1/1-
1,50
15,00
2,50
-0/02/2
1/1
1/2
2/2
1/1
3/3
3,00
1,00
1,20
1,00
2,00
1,00
1,00
Rusko
519.
520.
521.
522.
523.
524.
Mikuláš I.
Denežka 1852 E.M.
1/2 Kopejka 1841 S. P. M. - 2ks, jeden strížok je hrubší
3 Kopejka 1843 E.M.
5 Kopejka 1845 S. P. B. Ag hr.
10 Kopejka 1849 S. P. B. Ag
15 Kopejka - 1 Zloty 1838 M. W. Ag ,,R"
525.
526.
527.
528.
529.
530.
531.
532.
533.
534.
535.
Mikuláš II.
1/2 Kopejka 1897 - 2 ks, 1898, 1911 S. P. B., ( spolu 4 ks )
1 Kopejka 1853 a 1855 E.M., ( spolu 2 ks )
1 Kopejka 1897 a 1912 S. P. B., ( spolu 2 ks )
2 Kopejka 1909 S. P. B.
5 Kopejka 1899 S. P. B. Ag
10 Kopejka 1913 S. P. B. Ag
15 Kopejka 1902 S. P. B. - A.R., 15 kopejka bez V.S.,( spolu 2 ks ) Ag
20 Kopejka 1912 S. P. B - E.B. - 2 ks, 20 Kopejka 1915 bez V.S. - 2 ks, 20 Kopejka
1916 bez V.S., ( spolu 5 ks ) Ag
25 Kopejka 1896 hr. ,,R"
1 Rubeľ 1913 - Romanovci ,,R"
Alexander I.
536. 1 Kopejka 1819 E.M.
537. 1 Kopejka 1822 E.M. - prerazený letopočet na averze ,,R"
538. 2 Kopejka 1813 E.M. - NM
539.
540.
541.
542.
543.
544.
545.
Alexander II.
Poluška 1858 E.M.
Denežka 1855 E.M.
1/2 Kopejka 1878 S. P. B.
1 Kopejka 1856 V. M. - 2 ks, 1865 E.M. - stav 3/3, ( spolu 3 ks )
2 Kopejka 1856 V.M.
2 Kopejka 1878 S. P. B.
3 Kopejka 1859 E.M.
- 15 -
546. 10 Kopejka 1877 a 1878 S. P. B. Ag ( spolu 2 ks )
2/2
1,50
547.
548.
549.
550.
551.
Alexander III.
1/4 Kopejka 1883 S. P. B. hr.
1/2 Kopejka 1893 S. P. B., 1894 S. P. B., ( spolu 2 ks )
2 Kopejka 1885 S. P. B. nep. hr.
3 Kopejka 1841 CMM
5 Kopejka 1874 EM
0/0
-0/01/1
-2/2-2/2
1,50
2,00
1,00
7,00
1,00
552.
553.
554.
555.
556.
557.
558.
ZSSR
5 Kopejka 1924, hladká hrana, hr.
15 Kopejka 1932, 20 Kopejka 1925, ( spolu 2 ks )
1/2 Rubeľ 1924 dr. škrab., hr. Ag
1 Rubeľ 1922 ,,R"
3 Rubeľ 1989 Armenia
5 Rubeľ 1990 Petrodvorec
5 Rubeľ 1990 Uspenský chrám jemn. hr.
2/21/1
2/2
-0/00/0
0/0
0/0
1,00
0,30
2,00
15,00
1,00
1,00
1,00
1/1
2,50
3/2-
0,60
0/0
3,00
-1/1-
20,00
0/0
0/0
4,00
2,50
0/0
10,00
1/1-1/1
-1/12/1
-0/0RL
-1/1
-1/1
-1/1
0,70
15,00
1,20
1,20
1,20
1,50
30,00
2,00
4,00
0/0
0/11/1
1/1
1/1
10,00
15,00
7,00
0,80
0,50
0/0
2,00
Nemecko pre Rusko
559. 1 Kopejka 1916 A, 2 Kopejka 1916 A - 2 ks, ( spolu 3 ks )
Salzburg
560. 1 Grajciar 1805 - Ferdinand - vojvoda Salzbursky ,,R"
KM: 491
San Maríno
561. 1, 2, 5 Cent 2006, ( spolu 3 ks )
Sasánovci - Chursó II. 590 - 628
562. Drachma
Seychelské ostrovy
563. 10 Rupia 1977 Fao
564. 10 Cent 1977 Fao, 25 + 50 Cent a 1 Rupia 1977, ( spolu 4 ks )
Slovinsko
565. 3 Euro - Ľubľana, jemn. hr.
Srbsko
566.
567.
568.
569.
570.
571.
572.
573.
574.
2 Pare 1904 Peter I. škrab.
50 Para 1875 Milan Obrenovič IV. ,,R"
50 Para 1904 Peter I.
50 Para 1912 Peter I.
50 Para 1915 Pater I.
50 Para 1915 Pater I.
1 Dinár 1875 Milan Obrenovič IV. ,,R"
1 Dinár 1912 Peter I.
10 Dinár 1931 Alexander I.
Švajčiarsko
575.
576.
577.
578.
579.
1 Rappen 1801 ,,R"
1 Rappen 1889 B škrab. cez nominál ,,R"
20 Rappen 1858 B ,,R"
1/2 Frank 1921 B a 1969 B, ( spolu 2 ks )
1 Frank 1968 B
Švédsko
580. 2 Kronor 1968
- 16 -
Tabora
581. 20 Heller 1916
1/1
8,00
1/1
-1/1-0/02/2
-2/2-
0,70
1,00
1,50
1,00
2,00
1/1
0,30
-1/11/1
3/3
1/1
-1/1PP
15,00
3,00
1,30
4,00
5,00
25,00
1/1
1/1
0/0
0/0
0/0
0/0
2,00
2,00
6,00
10,00
8,00
8,00
2/2
6,00
Taliansko
582.
583.
584.
585.
586.
1 Centisimo 1826 hr.
3 Centisimi 1809 V - Napoleon
3 Centesimi 1830 - Vojvodstvo Parma, Piacenza a Guastalla
1 Líra 1863 - škrab. hr. Ag
1 Líra 1836 M hr. Ag
Turecko
587. 10 Para 1294 Ah
USA
588.
589.
590.
591.
592.
593.
Zbierka - 1 Cent 1859 - 1975, každá iná, ( spolu 51 ks )
1 Dime 1918 W, Ag
1/2 Dollar 1908 O Hlava z čelenkou škrab.
1/2 Dollar 1937
1/2 Dollar 1942
1 Dollar 1991 - minca je uložená v lux. etue a bubline + certifikát
Vatikán
594.
595.
596.
597.
598.
599.
1/2 Biaocco 1851 B
1 Biaocco 1824
2 a 5 Cent 2010, ( spolu 2 ks )
10 Cent 2010
50 Cent 2010
50 Cent 2011 - kartička balahorečenie Jána Pavla II.
Bankovky
R-Ú
600. 20 Koruna 1913 - 1 + 2 vyd., ( spolu 2 ks )
N: A06
ČSR 1918 - 1938
601. 50 Kč 1922, II., vyd. séria 021 - fotokópia - faximile
602. 500 Kč 1923, II., vyd., séria A - fotokópia - faximile
1,00
1,00
ČSR 1945 - 1953
603.
604.
605.
606.
20 Kčs 1949, A 14, 265793, I. vyd.
50 Kčs 1950, séria B + 22, II. vydanie, neper.
1000 Kč 1945, séria A - 0,4, neper.
5000 Kč 1945, séria A - 19, neper.
N: 79
N: 80
N: 83
N: 84
0
N
-1
2
5,00
4,00
8,00
2,00
N: 100
N: 102, Sk 1
N
N
1,00
10,00
N: 106
N: SK3
N: 108
N: SK4
N
N
1
N
8,00
20,00
10,00
50,00
N: SK6 g
N
8,00
ČSR 1953 - 1993
607. 10 Kčs 1986, V 15, 471363
608. 20 Kčs 1988, kolok SR - H 06, 967842 + 20 Kčs 1988 bez kolku, E 79, 602664
( spolu 2 ks )
609. 100 Kčs 1961, G 46, 969947
610. 100 Kčs 1961, kolok SR, G 62, 315894
611. 500 Kčs 1973, séria W - 01, neperf.
612. 500 Kčs 1973, kolok SR, U 47, 853404
SR 1993 - 2008
613. 20 Sk 2006 s. A, 01743742
- 17 -
Bankovky - svet
Juhoslávia
614. 10 Dinár 1965, EK, 367989
N
4,00
-0/0-2/22/2
-0/02/2
-0/00/0
1/1
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
1/1
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
-0/00/0
0/0
0/0
1/1
1,00
1,00
0,50
1,00
0,50
1,50
15,00
1,00
0,30
0,30
1,50
1,00
0,50
0,50
0,50
0,50
0,50
0,50
0,50
0,10
0,05
0,10
0,10
0,10
0,10
0,10
0,10
0,10
0,10
1,00
0,50
0,50
0,50
1,00
1,00
0,50
4,50
0/0
-1/1-
0,80
2,00
1/1
3,00
1/1
PP
1/1
1/1
1/1-
1,70
3,50
5,00
3,00
7,00
1,00
1,00
2,00
Medaila, vyznamenania, žetóny, odznaky
615.
616.
617.
618.
619.
620.
621.
622.
623.
624.
625.
626.
627.
628.
629.
630.
631.
632.
633.
634.
635.
636.
637.
638.
639.
640.
641.
642.
643.
644.
645.
646.
647.
648.
649.
650.
651.
652.
653.
654.
655.
656.
657.
658.
659.
660.
661.
662.
MS - žetón VPN, PF 90, Bratis. hrad, vztýčené prsty
R-Ú - medaila Cu 1896, priemer 32 mm, drtivé hr.
R-Ú - medaila 1896 milénium pozlatená s uškom
R-Ú - medaila 1898 5 . Výročie revolúcie pozlatená s uškom
R-Ú - medaila 1853 nález korun. Klenotov s uškom
R-Ú - medaila 1904 stretnutie cisára FJI a kráľa Eduarda IV.
Medaila - Všesokolský slet v Prahe 1938, váha 13,7 g, Ag rýdzosť 0,987
Medaila T.G. Masaryk 1937 Cu, priemer 50 mm, etue - nie originál, č. hr.
Medaila Ustanovujúci zjazd SNS 1970
Medaila Andrej Peter
Medaila 1100. rokov slovanského písma
Medaila 200. rokov textilného priemyslu
Medaila 1983 Biela stopa SNP + odznak
Medaila 60. rokov Českos. Mincí
Medaila 90. rokov korunovej meny
Medaila 90. rokov korunovej meny
Medaila mesto Kremnica str. patina
Medaila mesto Kremnica bronz. patina
Medaila zotavovňa ROH Hron
Medaila mesto Dobšiná
Medaila Nový Jičín - za zásluhy
Medaila kysličnikáreň Žiar
Medaila Pavol Kriško
Medaila okresný festival sov. a slov. divadelných hier
Medaila rozvoj soc. kultúry
Medaila rozvoj soc. kultúry
Medaila 30. rokov SNP
Medaila 30. rokov SNP
Medaila 30. rokov SNP
Medaila Veľká Morava 864 - 1964 - Slov. Písmo 1100 rokov
Vyznamenanie - za rozvoj soc. Kultúry - zlato
Vyznamenanie - za rozvoj soc. Kultúry - striebro
Rusko - 800. výročie mesta Moskva 1147 - 1947
Francúsko - medaila 1917 - pôvod neznámy,
Francúsko - repliky Luisiror, ECU a 1/2 Frank, ( spolu 3 ks )
Nemecko - medaila Gluck auf - banský kombinát
,,Svätopurská" ?? Ag medaila, priemer 25 mm, váha 5g, punc JN, oprac.
hrana
Cu medaila - príchod Cyrila a Metoda, b.l., priemer 33 mm
Medaila z biekleho kovu, pôv. uško, busta Jozefa II., priemer 30 mm, 100. výročie
vydania toler. patentu 1781
Medaila na priateľstvo Maďarov a Turkov v 1. svetovej vojne, priemer 29 mm pôv.
uško
Medaila Cu priemer 29 mm 1896, Sv. Jozef + 8 ks sviatošiek, ( spolu 9 ks )
Medaila - Václav Havel, postrieb., priemer 40 mm, autor M. Ronai
Psia známka - Okres Banská Bystrica 1937, č. 89
Odznak - Vysoké Tatry ( Prebory ČSR v jazde na lyžiach a boboch 1953 )
Žetón - 1780
2 x Klípa - pôvod neznámy, rozmer 16 x 15 mm
USA - Ústava 1783, originál ??
9 ks žetónov - rôzne
- 18 -
3/3
1/1
SR medaile
663. Ag medaila svätý otec Ján Pavol II - váha 113,4 g, rýdzosť 0,925 jemn. vlas. škrab.
PP
90,00
1/10/0
1/1
1,50
2,00
2,50
1/2
1/1
1/10/0
0/0
-0/1
1/1
1/1
2/2
2/2
2/2
-1/2
-1/2
1/11/11/01/1
0/0
0/0
1/1
1/1
0/0
1/1
1/1
-0/00/0
-0/1
0/0
0/0
0/0
0/0
1/1
0/0
0/0
-0/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1,00
1,00
1,50
1,00
1,00
2,00
1,00
1,00
2,00
2,00
2,00
2,00
2,00
2,00
2,00
2,00
1,00
1,00
3,50
1,50
1,00
1,50
1,00
1,00
1,00
2,00
1,00
1,50
1,50
2,00
1,00
1,00
1,50
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,50
1/1
1/1
-1/1-0/1
1/1
0/0
0/0
0/0
1/11/1
1,50
1,50
1,00
1,50
1,00
1,50
1,00
1,00
2,00
1,00
Konvoluty
664. Afganistan - 1, 2, 5 Afgani 1961, ( spolu 3 ks )
665. Afrika - 10 Al mincí, Egypt, Tunis, Rwanda, Botsnana, Maroko, rôzne
666. Afrika - 10 mincí, Lýbia, Egypt, Siera Leon, Etiópia, Keňa, Tanzánia, Uganda
Namíbia, Južná Afrika
667. Afrika - Tanzánia, Egypt, Sudán, Alžírsko, Nigéria, ( spolu 6 ks )
668. Albánsko - 5, 20, 50 Leke 1996 -2000, ( spolu 3 ks )
669. Alžírsko - 1, 2, 5, 10, 20, 50 Santim, 1 Dinár 1964, ( spolu 7 ks )
670. Andora - pozlatená Cu medaila Európa, bez letopočtu, priemer 33 mm
671. Argentína - 5 , 20, 50 Cent, 1 Peso, ročníky 1958 - 1959, ( spolu 4 ks )
672. Argentína - rôzne 1945 - 1997 ( spolu 5 ks )
673. Anglicko - 1/4 Penny 1921, 1/2 Penny 1936, ( spolu 2 ks )
674. Anglicko - 1/4 Penny 1943, 1951, rôzne opisy, ( spolu 2 ks )
675. Anglicko - 1 Penny 1903, 07, 08, 10, ( spolu 4 ks )
676. Anglicko - 1 Penny 1911, 12, 13,14, 15, ( spolu 5 ks )
677. Anglicko - 1 Penny 1916, 1917, 1918, 1919, 1920, ( spolu 5 ks )
678. Anglicko - 1 Penny 1921, 27, 28, 29, ( spolu 4 ks )
679. Anglicko - 1 Penny 1930, 31, 35, 36, ( spolu 4 ks )
680. Anglicko - 1 Penny 1937, 38, 39, 40, ( spolu 4 ks )
681. Anglicko - 1 Penny 1944, 45, 46, 47, 48, ( spolu 5 ks )
682. Anglicko - 1 Penny 1962, 63, 64, 65, 66, 67, ( spolu 6 ks )
683. Anglicko - 6 Pence 1948, 49, 53, 54, každá iná, ( spolu 4 ks )
684. Anglicko - 25 Pence 1977, 25 výročie korunovácie Alžbety II.
685. Anglicko - 50 Pence Vylodenie v Normandií
686. Anglicko - 1 Schilling 1948 x 2, 1949 x 2, 1953, 1954 x 2, rôzne, ( spolu 7 ks )
687. Anglicko - 2 Schilling 1948, 49, 53, 54, každá iná, ( spolu 4 ks )
688. Anglicko - 5 Schilling 1965 Churchill
689. Austrália - 1 Penny George VI. 1948
690. Austrália - 1 Penny George VI. 1952
691. Austrália - 1 Penny Elizabeth II. 1958
692. Austrália - 50 Cent 1977, 82, 94, rôzne jubilejné, ( spolu 3 ks )
693. Azerbajdžan - 5, 10, 20, 50 Gepik b.l. ( 2006 )
694. Ázia - 10 Al mincí, Indonézia, India, Myanmar, Srí Lanka Korea, rôzne
695. Ázia - 10 ks mincí, Irán, Kórea, Sýria a pod.
696. Ázia - 6 ks mincí, Vietman, Ceylón a pod.
697. Bahamy - 1 Cent 1969, 1977 a 1995, rôzne typy, ( spolu 3 ks )
698. Bahamy - 5 Cent 2000, 10 Cent 1975 a 15 Cent 1966, ( spolu 3 ks )
699. Bahamy - 15 Cent 1966, 25 Cent 1966, ( spolu 2 ks )
700. Brazília - 20 a 50 cent, 1 a 2 Cruzeiro, ( spolu 4 ks )
701. Brazília - 1 Cruzeiro 1945, 1970, 1972, rôzne, ( spolu 3 ks )
702. Bulharsko - 5, 10, 20 Stotinka 1906, razené v Kremnici, ( spolu 3 ks )
703. Bulharsko - 5, 10, 20 Stotinka 1912, razené v Kremnici, ( spolu 3 ks )
704. Bulharsko - 5, 10, 20 Stotinka 1913, razené vo Viedni, ( spolu 3 ks )
705. Bulharsko - 1 Lev 1925, 1960, 1962, 1969 - oslob. od Turkov a 1 x oslobodenie
od fašizmu, ( spolu 5 ks )
706. Bulharsko - 1, 2, 5 Leva 1941, čias. kor., ( spolu 3 ks )
707. Bulharsko - 5 a 10 Leva 1930, ( spolu 2 ks )
708. Bulharsko - rôzne 1888 - 1937, ( spolu 5 ks )
709. Bulharsko - rôzne 1951 - 1962, ( spolu 14 ks )
710. Ceylon - 1 Rupia 1957, 2500 rokov budhizmu
711. Ceylon - 2 Rupia 1968 Fao
712. Cook Island - 5 Cent 2000
713. Dánsko - 1 Krone 1970, 1973, 10 őre 1958, 70, 25 őre 1955, 1966, ( spolu 6 ks )
714. Dánsko - 2 Kroner 1925, 1 Krone 1957, 10 + 25 őre 1924, ( spolu 4 ks )
715. Dánsko - 5 Kroner 1961, 1 Krone 1945, jem. hr. ( spolu 2 ks )
- 19 -
716.
717.
718.
719.
720.
722.
723.
724.
725.
726.
727.
728.
729.
730.
731.
732.
733.
734.
735.
736.
737.
738.
739.
740.
741.
742.
743.
744.
745.
746.
747.
748.
749.
750.
751.
752.
753.
754.
755.
756.
757.
758.
759.
760.
761.
762.
763.
764.
765.
766.
767.
768.
769.
770.
771.
772.
Dánsko - každá iná, ( spolu 10 ks )
East Carib. States - 1 Dollar 1989
El Salvador - 1 Cent 1981, 2 Cent 1974, 5 Cent 1952 ( NiAg ), ( spolu 3 ks )
Exotika - 2 x Fiji, 1 x Kajman. Ostrovy, 1 x Papua - N. Guina, 1 x Samoa
( spolu 5 ks )
Exotika - Mexiko, Argentína, Brazília, Kolumbia, Ekvádor, Bolívia, Bermudy,
Šalamúnske ostrovy, ( spolu 8 ks )
Exotika - 2 x Mexiko, Guatemala, Paraguay, Bolívia, Venezuela, 2 x Chile
( spolu 8 ks )
Falošné mince - Japonsko 100 Yen 1950, Francúzsko - 10 Frank 1988,
USA - 1 Cent obe strany reverz, ( spolu 3 ks )
Fínsko - 25 Pennia - 1 Marka, 1921 - 1943, rôzne, ( spolu 7 ks )
Fínsko - 5 Marka 1994, 10 Marka 1993, ( spolu 2 ks )
Fínsko - rôzne 1967 - 1988, ( spolu 6 ks )
Fiji - 1 Cent 1977 Fao, 10 a 20 Cent 1969, ( spolu 3 ks )
Fiji, Austrália, Kajman. Ostrovy a iné, ( spolu 6 ks )
Francúzsko - ročníky 1947 - 1959, ( spolu 10 ks )
Francúzko - ročníky 1920 - 1940, ( spolu 13 ks )
Francúzka Oceánia - 5 Frank 1952
Francúzka Polynézia - 1 a 2 Frank 1965, ( spolu 2 ks )
Francúzka Polynézia - 5 Frank 1975
Francúzka Polynézia - 10 Frank 1967
Francúzka Polynézia - 20 Frank 1967
Francúzka Polynézia - 10 Frank 1973, 20 Frank 2001, ( spolu 2 ks )
Francúzka Polynézia - 50 Frank 1967 jem. hr.
Francúzka Polynézia - 50 Frank 1975
Francúzka Polynézia - 100 Frank 1976
Gibraltár - 2 Pence - 10 Pence, rôzne, ( spolu 4 ks )
Gibraltár - 2,8 ECUS 1996 Rytier, ( bublina )
Gibraltár - 2,8 ECUS 1994 Spolupráca EÚ, ( bublina )
Gibraltár - 2,8 ECUS 1993 Eurotunel
Gibraltár - 2,8 ECUS 1993 Výskum vesmíru
Gibraltár - 1 Libra 2006 Lebka
Gibraltár - 1 Crown 1980 Admirál Nelson
Gibraltár - 1 Crown 1995 OH Atlanta
Gibraltár - 1 Crown 1994 ZOH Lillehamer
Gibraltár - 1 Crown 1991 10. výročie svadby Lady Diana, ( bublina )
Grécko - 1, 2, 5, 10, 20 Drachma 1973, ( spolu 5 ks )
Guatemala - 5 Centavos 1955 Ag
Guernesex - 1/2 Penny - 1/2 Libra, rôzne, ( spolu 5 ks )
Guernesex - 1 Libra 1981 Flóra
Hamburg - 5 / 100 Marky 1923, jem. hr.
Holandské Antily - 1 Gulden 1971
Holandská India - 2 1/2 cent 1945 P ox.
Hong - Kong - od 10 Cent - 10 Dollar, 1965 - 1997, každá iná, ( spolu 12 ks )
Hong - Kong - 5 Dollar 1976, 1980 ml. hlava, 1988 st. hlava, ( spolu 3 ks )
Chile - rôzne 1945 - 1997, ( spolu 7 ks )
India - 5 Paisa 1977, Fao hyderabat ( hviezda )
India - 5 Paisa 1978 Fao Hyderabat, 10 Paisa Fao Bombay, ( spolu 2 ks )
India - 10 Paisa 1974 Fao, 10 Paisa 1975 Bombay - rok ženy, ( spolu 2 ks)
India - rôzne, 1947 - 1981, ( spolu 6 ks )
Indonézia - 50 Sen 1961, 1 a 2 Rupia 1970, 5 a 10 Rupia 1974, ( spolu 5 ks )
Irak - rôzne, 1959 - 1969, ( spolu 5 ks )
Irán - 1, 2, 5, 10, 20 Rial Ah 1352, ( spolu 5 ks )
Írsko - 50 Pence 1988, 1000 rokov Dublinu, jem. hr.
Írsko - 1/2 Crown 1959 jem. hr.
Island - 1, 5 Aurar, 2 Kronúr 1966, ( spolu 3 ks )
Island - rôzne, 5 Aurar - 5 Kronúr, ( spolu 8 ks )
Isle of man - 1 Crown 1994 MS vo futbale
Isle of man - 1 Crown 1980 OH Moskva
- 20 -
KM: 4
KM: 5
KM: 6
KM: 8, 9
KM: 7
KM: 13
KM: 14
KM: 20
1/11/1
1/0
-0/0-
1,50
1,00
1,00
1,00
1/1
1,50
-0/1
2,00
1/-2
1,00
1/11/1
0/0
-0/00/1
-0/1
1/1
-0/0-0/00/0
0/0
1/1
-0/0-0/00/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
-0/1
0/0
0/0
0/0
0/0
0/1
-0/00/0
0/0
1/1
-0/00/0
-0/1-0/1-0/1
0/0
0/0
0/0
-0/1
0/0
1/10/0
-0/01/1
0/0
-0/1
0/0
0/0
2,00
2,50
1,00
1,50
1,00
2,00
3,00
2,50
1,00
2,00
2,00
1,50
1,50
2,00
2,00
2,50
1,50
2,50
2,50
2,50
2,50
1,50
4,00
2,50
2,50
3,50
1,00
1,00
1,50
2,00
3,00
2,00
1,50
2,00
1,50
1,50
2,00
1,50
1,00
1,00
1,00
1,50
2,50
1,50
1,00
3,00
1,50
2,50
2,00
773.
774.
775.
776.
777.
778.
779.
780.
781.
782.
783.
784.
785.
786.
787.
788.
789.
790.
791.
792.
793.
794.
795.
796.
797.
798.
799.
800.
801.
802.
803.
804.
805.
806.
807.
808.
809.
810.
811.
812.
813.
814.
815.
816.
817.
818.
819.
820.
821.
822.
823.
824.
825.
Isle of man - 1 Crown 1984 OH Los Angels
Isle of man - 1 Crown 1984 ZOH Sarajevo
Jamajka - 1 Penny 1962
Japonsko - 100 Yen 1972, OH Sapporo
Jersey - 1/2 - 10 Pence, rôzne, ( spolu 7 ks )
Juhoslávia - 25 Para 1920, 50 Para 1925, 38, 1 Dinár 1925, 38, 2 Diná 1925, 10 Dinár
1938, ( spolu 7 ks )
Juhoslávia - 30 rôznych mincí, 1925 - 1994
Južná Afrika - 1/2, 1, 2, 5, 10, 20 Cent 1973, ( spolu 6 ks )
Južná Amerika - Ekvádor, Kuba, Chile a Argentína, rôzne, ( spolu 4 ks )
Južná Amerika - Jamajka, El Salvador a iné, rôzne, ( spolu 12 ks )
Južná Amerika - Honduras, Uruguay Bahamy a iné, ( spolu 12 ks )
Keňa - 2 Schillings 1966, jem. hr.
Kongo - 5 Frank 2001, MS vo futbale 2006, ( bublina )
Libéria - 5 Dollar 2000, človek na mesiaci, ( bublina )
Libéria - 5 Dollar 2000, objavenie Ameriky, ( bublina )
Libéria - 5 Dollar 2000, OH Sydney, ( bublina )
Libéria - 5 Dollar 2000, Stephenson - lokomotíva, ( bublina )
Libéria - 5 Dollar 2000, VW Beetle
Libéria - 10 Dollar 2002 J. Kennedy, ( bublina )
Lýbia - 10, 20, 50, 100 Dirham 1975, ( spolu 4 ks )
Lýbia kráľovstvo - 10, 20, 50 Dirham 1965, ( spolu 3 ks )
Macau - 1 + 5 Pataca 1992, ( spolu 2 ks )
Madeira - 25 Escudos 1981
Maďarsko - 1 Filler 1 filler, 5 Filler, 10 Filler a 2 Pengő, rôzne ročníky
( spolu 16 ks )
Malajzia - 1 Rinngit 1971 hr.
Malajzia - 1 Rinngit 1972, Kuala Lumpur hr.
Malajzia - 1 Rinngit 1977, 20. výr. nezávislosti
Malta - 2 Mils - 50 Cent, 1972 - 2004, rôzne, ( spolu 9 ks )
Malta - 1 Líra 1986, 1991, ( spolu 2 ks )
Maurícius - 1 Rupia 1978
Maurícius - 1/2 Rupia 1972, 10 Cents 1971, ( spolu 2 ks )
Menové jednotky - Jemen, Ceylón, Singapúr, Hong - Kong, Macao, ( spolu 5 ks )
Mexiko - 10 Centavos 1946, 10 Pesos 2004, ( spolu 2 ks )
Mexiko - rôzne, ( spolu 8 ks )
Nemecko - 1 Grajciar 1867, 1871 Bavorsko, ( spolu 2 ks )
Nemecko - 1 Pfenning 1875 A, 76 E, 76 H, 85 J, 88 F, 1907 F, 09 F, 1917 A, ( spolu 8 ks )
Nemecko - 1 Pfenning 1924 F, 24 J, 35 D, 39 B - 2 ks, ( spolu 5 ks )
Nemecko - 1 Pfenning 1940 A, 1944 B, ( spolu 2 ks )
Nemecko - 2 Pfenning 1874, 75 A, B, E - 2 ks, 1876 D, J - 2 ks, 1914 G, 1924, 1925
A, ( spolu 10 ks )
Nemecko - 2 Pfenning 1939 J, 5 Pfenning 1938 E, 5 Pfenning 1941 B, 10 Pfenning 1937 E
10 Pfenning 1940 B, všetky svastika, ( spolu 5 Ks )
Nemecko - 3 Pf 1830 A, 2 Pf 1840 A, 1 Pf 1838, 1864, 1866, 1868 A, ( spolu 6 ks )
Nemecko - 5 Pfenning 1875 A - 2 ks, 76 J, 88 G, 95 F, 1906 A, 1915 A, F, 1917 E
1924 A, 25 D, E ( spolu 12 ks )
Nemecko - 10 Pfenning 1873 A, 76 A, J - 2 ks, 1888, 89 A - 2 ks 1912, 21 A - 2 ks
50 Pfenning 1875 , 76 A - 2 ks, 1876, B, C, D, H, J, 1935 A, E, G, ( spolu 21 Ks )
Nemecko - 10 Mincí + 1 hracia známka, do roku 1943, ( spolu 11 ks )
Nepál - 1 Paisa 1948, 2 Paisa 1942, 65, 5 Paisa 1957, 10 Paisa 1955
( spolu 5 ks )
Nepál - rôzne, od 2 Paisa - 5 Rupia, ( spolu 4 ks )
Nepál - 20 Paisa 1979 Deti, 25 Paisa 1981 Fao, 1981 invalidi, ( spolu 3 ks )
Niue - 5 Dollar J.F. Kennedy 1988
Niue - 5 Dollar J.F. Kennedy 1988
Niue - 5 Dollar Boris Becker 1987
Niue - 5 Dollar Steffi Graf 1987
Nová Kaledónia - 50 Centimes 1949
KM: 1
Nová Kaledónia - 5 Frank 1952
KM: 4
- 21 -
0/0
0/0
-0/0
0/0
1/01/1
2,50
2,50
1,50
1,00
1,50
1,00
-0/2
0/0
1/1
0/0
0/1
0/0
PP
0/0
PP
0/0
PP
0/0
0/0
1/11/1
1/1
0/0
1/1
2,00
1,00
1,00
2,00
1,50
2,50
4,00
4,00
4,00
2,00
5,00
4,00
4,00
1,00
1,00
1,00
1,50
1,50
0/0
0/0
0/0
-0/1
0/1
1/01/1
-0/10/0
-0/1
-0/01/1
1/1
1/1
1/1
2,00
2,50
2,50
1,50
2,00
1,00
1,00
2,00
1,00
1,50
3,00
2,00
1,50
0,50
1,80
1/1
0,90
-0/1
-1/1-
7,00
2,00
-1/2
4,80
1/1
-1/2
1,50
1,50
-0/1
1/1
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
-0/0-
1,00
1,00
4,00
3,50
3,50
3,50
3,00
2,50
826.
827.
828.
829.
830.
831.
832.
833.
834.
835.
836.
837.
838.
839.
840.
841.
842.
843.
844.
845.
846.
847.
848.
849.
850.
851.
852.
853.
854.
855.
856.
857.
858.
859.
860.
861.
862.
863.
864.
865.
866.
867.
868.
869.
870.
871.
872.
873.
874.
875.
876.
877.
878.
879.
880.
881.
882.
883.
Nová Kaledónia - 10 Frank 1970 jem. hr.
Nová Kaledónia - 50 Frank 1992
Nový Zéland - 1944, 1964, ( spolu 2 ks )
Nový Zéland - 20 a 50 Cent 1967, ( spolu 2 ks )
Nový Zéland - 10, 20 a 50 Cent 1973 - 1977, ( spolu 3 ks )
Nový Zéland - 1 Penny George VI. 1945
Nový Zéland - 1 Penny George VI. 1952
Nový Zéland - 1 Penny Elizabeth II. 1964
Nový Zéland - 1 Florin 1964
Palestína - 2 Mils 1941 hr.
Palestína - 10 Mils 1927
Palestína - 10 Mils 1935 hr.
Palestína - 20 Mils 1927 ,,R"
Papaua - Nová Guinea - 20 Toes, 5 Toea 1975
Papaua - Nová Guinea, 1 Kina 1975
Peru - 8 rôznych mincí 1948 - 1982
Poľsko - 1 Fenig 1918, 5, 10, 20 Fenigow 1917, ( spolu 4 ks )
Poľsko - 1 Grosz - 50 Groszy, 1923 - 1936, každý iný, ( spolu 12 ks )
Portugalsko - 2 1/2 ECU 1991, Henrik Navegador, ( bublina )
Portugalsko - 20 Escudo 2000, 50 Escudo 1988, 100 Escudo 2000 a 200
Escudo 1991, ( spolu 5 ks )
Rakúsko - 1/2 Schilling 1925 - 2 ks, 1926, ( spolu 3 ks )
Rakúsko - 1 Schilling - 50 Grosch, každá iná, ( spolu 13 ks )
Rakúsko - 100 kr. 1923, 24, 200 kr. 1924 a 1000 kr. 1924 - 3 ks, ( spolu 6 ks )
Rakúsko - každá iná, ( spolu 74 ks )
R-U - každá iná, ( spolu 28 ks )
R-U - 1 Centesimo 1822 M a 1 Centesimo 1843 V, preh. ( spolu 2 ks )
Rusko - 1 Kopejka 1936, 38, 39, 40, 2 kopejka 1936, 38, 40, 3 Kopejka 1937
1940, ( spolu 9 ks )
Rusko - 1 Kopejka 1961 - 1991, ( spolu 31 ks )
Rusko - 1 Kopejka 1913, 2 Kopejka 1911 a 3 Kopejka 1908, 11, ( spolu 4 ks )
Samoa I Sisifo - 1, 2 a 20 Sene 1967, ( spolu 3 ks )
Samoa I Sisifo - 1 Dollar 1967, zavedenie decimálnej sústavy
Samoa I Sisifo - 1 Dollar 1980, guvernér Solf
San Maríno - 100 Líra 1977, 200 Líra 1993, ( 2 ks )
San Maríno - 100 Líra 1976
San Maríno - 500 Líra 1978
San Maríno 500 Líra 1986, bimetal, moderné technológie
San Maríno - 500 Líra 1991, terra ospitale
Sársko - 10 Frank 1955 jem. hr.
Singapúr - 1 Dollar 1967
Srbsko - 5 Para 1912, 10 Para 1883, 12, 20 Para 1914, 1938, ( spolu 5 ks )
Srí Lanka - 1 Rupia 1965, 1992, 2 Rupia 1993, ( spolu 3 ks )
Sv. Tomáš a princ, 1000 dobras 1996, OH atlanta - plavci , ( bublina )
Švajčiarsko - 1 Rappen 1870 ,,R", zvlnený, kor.
Švajčiarsko - 1 Rappen 1879 B ,,R", jem. Zvlnený
Švajčiarsko - 1 Rappen 1942, 10 Rappen 1881, ( spolu 2 ks )
Švajčiarsko - 1 Rappen 1944, 56, 58, 74 49, ( spolu 5 ks )
Švajčiarsko - 1 Rappen 1948, 51, 68, ( spolu 3 ks )
Švajčiarsko - 1 Rappen 1946
Švajčiarsko - 1 Rappen 1950
Švajčiarsko - 2 Rappen 1851 A, n. hr.
Švajčiarsko - 2 Rappen 1866 B
Švajčiarsko - 2 Rappen 1907 B
Švajčiarsko - 2 Rappen 1919 B, n. hr.
Švajčiarsko - 5 Rappen 1884, 1885, 1898 B, ( spolu 3 ks )
Švajčiarsko - 2 Rappen 1850 A, 1893 B, ( spolu 2 ks )
Švajčiarsko - 2 Rappen 1948, 51, 53, 55, 57, 63, 66, 68, ( spolu 8 ks )
Švajčiarsko - 5 Rappen 1879, 82, 84, 88, 95, ( spolu 5 ks )
Švajčiarsko - 5 Rappen 1901, 07, 09, 12, 14, ( spolu 5 ks )
- 22 -
KM: 70, 300
KM: 57
-0/0-0/01/1
0/0
0/0
1/1
1/1
0/0
1/1
1/1
-1/11/1
-1/1-0/01/1
-0/2
-1/1-1/10/0
0/0
1,00
1,50
1,50
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
3,00
3,00
3,50
5,00
8,00
1,00
2,00
1,50
1,00
1,00
2,50
1,50
1/1
-0/0-0/02/2
2/2
2/2
1/1-
1,50
1,50
4,50
1,00
3,00
1,00
1,00
1/1
-1/2
1/1
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
1/1
0/0
1/1
0/0
PP
2/2
-1/1-1/11/1
0/0
0/0
1/1
2/2
2/2
1/1
1/1
-1/1-0/0-0/1
2/3
1/2
1,00
2,50
1,50
5,00
3,50
2,50
2,00
2,00
3,00
2,50
2,00
2,00
1,50
1,50
7,00
1,00
5,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
5,00
2,00
1,50
0,70
2,50
1,00
1,50
1,50
884.
885.
886.
887.
888.
889.
890.
891.
892.
893.
894.
895.
896.
897.
898.
899.
900.
901.
902.
903.
904.
905.
906.
907.
908.
909.
910.
911.
912.
913.
914.
915.
916.
917.
918.
919.
920.
921.
922.
Švajčiarsko - 5 Rappen 1910, 1917, ( spolu 2 ks )
Švajčiarsko - 5 Rappen 1918 B ( CuZn ) ,,R"
Švajčiarsko - 5 Rappen 1919, 20, 21, 22, 25, 26, 27, 28, ( spolu 8 ks )
Švajčiarsko - 5 Rappen 1930, 31, 32, 34, 37, 39, ( spolu 6 ks )
Švajčiarsko - 5 Rappen 1940, 42, 43, 44, 46, 47, 48, ( spolu 7 ks )
Švajčiarsko - 5 Rappen 1952, 53, 54, 57, 58, 59, 63, 67, ( spolu 9 ks )
Švajčiarsko - 10 Rappen 1882, 1909 B, ( spolu 2 ks )
Švajčiarsko - 10 Rappen 1907, 12, 14, 25, 26, ( spolu 5 ks )
Švajčiarsko - 10 Rappen 1951, 52, 53, 57, 58, 59, ( spolu 6 ks )
Švajčiarsko - 20 Rappen 1883, 1925, 1926 B a 1975 bz, ( spolu 4 ks )
Jamaika - 5, 10, 25 cent a 1 dolár, ( spolu 60 ks )
Juhoslávia - každá iná, ( spolu 74 ks )
Taliansko - 1, 5, 10 Líra 1949, ( spolu 3 ks )
Taliansko - 100 Lír 1974 Marconi, 100 Lír 1979 Fao, 1000 Lír 1997, Európa bez
NL a lux., ( spolu 3 ks )
Taliansko - 200 Líra - jubil. 1980 - 1990, ( spolu 4 ks )
Taliansko - 200 Líra - jubil. 1992 - 1996, ( spolu 4 ks )
Taliansko - 500 Lír 1993, 1994 Banka + Pacioli, ( spolu 2 ks )
Taliansko - 500 Lír 1996, 1997, Istat + Polícia, ( spolu 2 ks )
Taliansko - 500 Lír 1998, 1999, Ifad + EÚ parlament, ( spolu 2 ks )
Taliansko, každá iná, pamätné, ( spolu 40 ks )
Tanzánia - 5 Senti 1980, 1 Schilingi 1980, 5 Schilingi 1987
Tanzánia - 5 Schilingi 1971, 10 výr. nezávislosti
Tanzánia - 5 Schilingi 1973 Fao
Turecko - 100 Líra 1982, MS 1982 vo futbale
Turecko - každá iná, ( spolu 15 ks )
Uganda - 1 Schilling 1968
USA - 1 Dime 1875 - 1974, každá iná, ( Ag, Ni ), ( spolu 12 ks )
USA - 1 Cent 1807 - 1855, každá iná, ( spolu 13 ks )
USA - 5 Cent 1867 - 1974, každá iná, ( spolu 11 ks )
USA - 1 až 25 cent, každá iná, ( spolu 54 ks )
USA - od 1 Cent 1907 do 1963, rôzne ročníky ( 13 ks ), 5 Cent 1938 a 1939
( spolu 15 ks )
USA - 1/4 Dollar 1967, 1972 hr. ( spolu 2 ks )
Vatikán - bimetal. medaila, 500 výr. Švajčiarskej gardy 1506 - 2006
priemer 34 mm, rok 2006
Vatikán - 20 Líra 1995, Ján Pavol II., eutanázia ( bublina )
Vatikán - 50 Líra 1976
Vatikán - 50 Líra 2000, postrieb. medaila, na zanikajúce meny EÚ
priemer 40 mm, ox.
Vatikán - 100 Líra 1955, Pivs XII. hr.
Vatikán - 100 Líra 1959, Ján XXIII
Zambia - 1000 Kwacha 2000, OH Sydney, ( bublina )
KM: 6
1/11/1
1/1
1/1
1/1
-0/1
1/1
1/1-0/1
1/1
0/0
2/2
1/1
0/0
2,00
8,00
1,50
1,00
1,00
1,00
0,70
1,00
1,00
1,50
10,00
1,00
2,00
1,50
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/2
-0/00/0
0/0
0/0
2/2
0/0
2/1-1/12/12/2
1/2-
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,50
3,00
3,00
2,00
0,50
1,50
7,00
12,00
7,50
4,00
1,00
-1/1
0/0
0,40
5,00
0/0
0/0
0/0
3,00
1,50
4,00
-0/0-0/0PP
2,00
3,50
5,00
N
20,00
Literatúra
923. Au a Ag medaile - mincovňa Kremnica 2002, autor Peter Solej
- 23 -
Použitá literatúra
B. R. Kankelfitz: Römische Münzen
N: V. Novotný: Papírová platidla ČSR, ČR, SR IV. vyd.
MÉ: Dr. Emil Unger: Magyar Ěremhatározó I., II, III. 1997-2001
N: V. Novotný: Mince ČSR, ČR, SR XV. vyd.
N: V. Novotný: Mince Františka Jozefa I V. vyd.
N: V. Novotný: Mince Ferdinanda V. IV. vyd.
N: V. Novotný: Mince Františka I. III. vyd.
N: V. Novotný: Mince Jozefa II a Leopolda II. II. vyd.
N: V. Novotný: Mince Marie Terézie III. vyd.
N: V. Novotný: Mince Františka Lotrinského II. vyd.
N: V. Novotný: Mince Karla IV. I. Vyd.
N: V. Novotný: Mince Jozefa I a Františka II. Rákociho I. vyd.
N: V. Novotný: Mince Leopolda I.
N: V. Novotný: Ferdinanda III. I. vyd.
G. S. Cuhaj: Standart catalog of Paper Money
KM: Ch. L. Krause, C. Mishler: Standart catalog of World coins 1601 – 1700
KM: Ch. L. Krause, C. Mishler: Standart catalog of World coins 1701 – 1800
KM: Ch. L. Krause, C. Mishler: Standart catalog of World coins 1801 – 1900
KM: Ch. L. Krause, C. Mishler: Standart catalog of World coins 1901 – 2000
Arnold, Kütham, Steinhilber: Grosser deutscher Münzkatalog von 1800 bis heute
Ivan Halačka: Mince zemí koruny české 1526 - 1856
- 24 -
Výsledky aukcie č. 63
2/125,0
3/100,0
27/42,5
29/8,0
30/9,0
31/11,0
33/7,5
34/6,0
36/6,0
39/8,5
40/6,0
41/6,0
43/6,0
44/80,0
45/3,5
46/7,0
47/6,0
49/15,0
50/10,0
51/24,0
52/38,0
53/35,0
56/7,5
57/1,3
58/12,0
61/1,5
65/23,0
66/11,0
67/3,0
69/4,2
70/15,0
71/5,0
73/8,0
78/3,0
82/2,0
84/9,0
88/10,5
92/7,5
93/8,0
94/6,0
97/18,0
99/15,0
100/50,0
101/1,5
112/7,0
113/5,0
114/7,0
117/4,0
120/1,5
121/4,0
122/5,0
127/5,0
128/5,0
129/15,0
131/7,5
134/11,0
135/14,0
138/6,0
141/20,0
142/40,0
144/3,0
151/2,9
152/70,0
153/2,0
154/2,4
155/2,0
157/2,6
159/155,0
165/5,0
166/2,6
168/7,5
171/4,2
172/2,6
173/15,0
174/2,0
175/13,0
176/6,5
177/5,5
178/2,6
179/2,8
184/2,8
185/2,4
188/4,2
189/6,5
190/7,0
191/3,2
197/32,0
198/3,0
201/2,7
203/3,7
204/3,7
205/3,7
206/3,7
207/2,5
210/2,5
211/1,8
212/4,9
213/2,2
214/6,0
217/2,0
218/3,0
219/15,0
220/7,0
223/66,0
226/13,0
230/8,0
238/40,0
239/6,0
247/22,0
248/22,0
249/26,0
250/10,0
251/10,0
252/10,0
253/9,5
254/10,0
255/9,6
256/9,5
257/10,5
258/10,0
259/44,0
260/46,0
261/65,0
262/32,0
264/15,0
265/20,0
266/18,0
267/18,0
268/18,0
269/10,0
270/15,0
271/22,0
276/50,0
280/26,0
281/22,0
282/20,0
288/110,0
295/6,5
297/6,5
299/12,5
300/14,5
305/7,0
313/20,0
314/6,0
316/5,0
320/16,0
322/16,0
323/2,7
325/2,7
326/2,4
327/2,4
328/2,7
329/2,4
330/2,4
333/2,5
334/2,5
336/2,2
340/2,8
341/3,0
344/2,7
345/2,9
346/4,0
348/2,0
349/19,0
351/2,4
353/11,5
355/8,0
360/11,0
361/13,0
362/10,0
363/0,7
365/15,0
366/16,5
368/1,0
370/2,0
381/3,2
383/1,6
384/2,0
390/10,5
391/5,8
394/4,4
395/4,5
396/7,5
404/7,0
405/6,0
406/10,0
408/10,5
414/3,5
415/1,2
416/5,5
417/28,0
418/13,5
421/0,5
422/2,0
423/5,0
427/1,5
428/3,4
430/15,0
431/4,0
432/13,0
433/2,4
434/27,0
436/1,2
440/8,0
441/26,0
443/80,0
444/2,7
447/6,5
448/3,0
449/3,0
453/4,0
454/8,0
455/8,0
456/3,4
457/3,0
458/3,0
459/3,0
464/12,0
465/8,0
466/16,0
467/8,5
470/8,5
475/14,0
476/8,5
477/7,5
479/5,0
480/5,0
481/30,0
482/30,0
483/12,0
484/30,0
487/35,0
488/2,8
489/3,3
490/3,0
491/2,0
492/1,5
493/3,5
496/20,0
499/2,8
500/120,0
501/12,0
502/7,5
503/5,0
504/2,4
508/13,0
509/105,0
518/25,0
519/2,0
521/7,0
522/3,2
523/1,0
- 25 -
524/1,5
525/5,0
526/1,0
528/1,8
529/4,0
530/10,0
531/6,0
532/1,0
534/10,0
536/1,6
538/5,0
539/8,0
546/9,0
547/6,0
548/2,5
- 26 -
Download

Aukčný katalóg č. 64