1
Slovenská numizmatická spoločnosť, pobočka Košice
Vás srdečne pozýva na 71. aukciu numizmatického materiálu, ktorá sa bude konať dňa
13.4.2014 v Kultúrno-spoločenskom centre, Jedlíkova 7 (Luník VIII), Košice. Doprava je
z autobusovej a železničnej stanice autobusom č. 10 smer Luník VIII., vystúpiť na predposlednej
zastávke s názvom Stodolova. Zároveň vo vedľajších priestoroch, od 7:00 do 12:00 hod. sa uskutoční
výmenná burza numizmatického materiálu.
7:00 hod. otvorenie sály
7:30 hod.- 9:00 hod. prehliadka aukčného materiálu
9:00 hod. začiatok aukcie
PROGRAM:
Aukcia je usporiadaná podľa upraveného aukčného poriadku SNS, schváleného ÚV SNS zo dňa
1.2.2001. Akékoľvek narušenie tohto poriadku je neprípustné. Na aukcii môžu dražiť len členovia
SNS. Prítomnosť hostí a pozorovateľov na aukcii môže povoliť len výbor pobočky alebo priamo
prítomný člen PÚV SNS. Poplatok za aukčný katalóg uhraďte priloženou poštovou poukážkou, cez
internetbanking na účet pobočky, osobne na aukcii alebo cez kolegu, ktorý bude prítomný na aukcii.
UPOZORNENIE: Kto neuhradil predošlé číslo katalógu, prosíme uhradiť spolu s terajším číslom.
Kto nemá záujem o odber ďalších katalógov, žiadame oznámenie o zrušení.
Č. nášho účtu:
IBAN:
0082130334/0900
SK0309000000000082130334
Písomné limity zasielajte na adresu:
Tóth Ján
B. Němcovej 22
04001 Košice
Alebo e- mailom na adresu [email protected]
Všetky informácie dostanete na t.č. 055/6234138 alebo 0908108287
Dražba je anonymná. V sále sa draží za zapožičané čísla, alebo na písomné limity. Vydražené
položky sa platia ihneď po skončení aukcie, alebo počas prestávky. K dosiahnutej cene sa účtuje +
10%. Reklamácie na vydražený materiál v sále sa neprijímajú. Záujemca má právo a možnosť si
materiál pred dražbou pozrieť. Limitanti môžu vydražený materiál reklamovať do 8 dní po obdržaní
zásielky.
Slovenská numizmatická spoločnosť, pobočka Košice, má vlastnú inernetovú stránku. Na stránke
nájdete všetko o činnosti pobočky, taktiež výsledky z predošlých aukcií.
www.numizmatikake.sk
Tešíme sa na Vašu účasť v kultúrno-spoločenskom centre, Jedlíkova 7, kde máte aj možnosť lacného
a kvalitného ubytovania na tel. č. 055/7883712 alebo 055/7883752. Rezerváciu môžete taktiež
objednať aj na e- mail: [email protected] (dvojposteľová izba pre 2 osoby 16,50 €/na osobu,
dvojposteľová izba pre 1 osobu 21,50 €/ na osobu)
2
V katalógu nachádzate pomôcku pre zberateľov odznakov, po 100 jarných km., dnes sú to odznaky
Majstrovstiev sveta v klasických lyžiarskych disciplínach na Štrbskom Plese 1970.
Základné informácie
Dražobná tabuľka
od
0,10 €
1,00 €
2,00 €
20,00 €
50,00 €
100,00 €
200,00 €
500,00 €
2.000,00 €
5.000,00 € a viac
do
1,00 €
2,00 €
20,00 €
50,00 €
100,00 €
200,00 €
500,00 €
2.000,00 €
5.000,00 €
po
0,10 €
0,20 €
1,00 €
2,00 €
5,00 €
10,00 €
20,00 €
50,00 €
100,00 €
300,00 €
Pre popis numizmatického materiálu bola použitá táto literatúra:
Vlastislav Novotný, mince M. Terézie 1740-1780, Jozef II. 1765-1790, František I.
1792-1835, Ferdinand V. 1835-1848, František Jozef I. 1848-1916, Československé
mince a bankovky 1918-1992 a Slovenskej republiky 1993-2013
U:
Unger Emil, Magyar Éremhatározó I., II., III.
KM:
Krause Mischler, Standard Catalog of World Coins 1601-1700, 1701-1800, 18011900, 1901-2000, 2001-2010
P:
A. Pick, World Paper Money Standard
Demski:
Katalóg keltských mincí
H:
Husár Lajos, Münz katalog Ungarn 1000 bis heute, Corvina 1979
Szemán-kiss: Banské, robotné a iné známky v Uhorsku od 1548-1947
Zombori:
Uhorské robotné známky
PE:
Lexikón peňazí, Maďarské mince a bankovky od 1892-2011
Adam:
Nagy Ádám, Leányfalusi, Forint- Fillér, Maďarské mince a bankovky 1946-2011
N:
3
Vysvetlivky skratiek v katalógu
av.- averz
g- gram
rv.- reverz
n.- nepatrný
škr.- škrabanec
kor.- korózia
okr.- okraj
bz.- bez značky
zach.- zachovalý
var.- varianta
nedor.- nedorazený
Ø - priemer
Au- zlato
Ag- striebro
Cu- meď
Ni- nikel
pat.- patina
Kvalita mate riálu
Proof
RL
0
1
2
3
4
razba z lešteného razidla
razba v razobnom lesku bez stopy obehu
razba bez stopy obehu
razba pekná, stopy obehu minimálne
razba poznačená obehom
razba ošúchaná, zle čitateľná
razba silne ošúchaná, miestami nečitateľná
Vzácnosť
R
- vzácny, málo sa vyskytuje
RR
- vzácnejší
RRR - veľmi vzácny
4
ZLATÉ MINCE
RAKÚSKO-UHORSKO
František Jozef I 1848-1916
1. 20 korunák 1893 KB
2. 20 korunák 1898 KB
3. 20 korunák 1900 KB
4. 20 korunák 1905 KB
5. 20 korunák 1912 KB
6. 20 korunák 1914 KB
7. 100 korunák 1908 KB Au 33,87 g
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
230,245,240,230,260,240,1700,-
Československo
8. Dukát 1931 úplne nepatrne zvlnený
0/0
200,-
9. 2 Dukátová med., Av. Dvojportrét A. Dubčeka
a L. Svobodu 1918-1968, Rv. 5 riadkový nápis, Au 7,05 g
proof
230,-
Slovenská republika 1993
10.
5000 sk 1998 Spišský hrad, etua
11.
5000 sk 1999 Razba prvých Toliarových mincí, etua
12.
5000 sk 2001 Začiatok tretieho tisícročia, etua
12a. 10 000 sk 2004 Vstup SR do Európskej únie, etua
proof
proof
proof
proof
320,480,350,500,-
Česká republika
13. 10 000 kč 2013 1150 výročie príchodu Cyrila a Metoda
Au 31,107 g limitovaný náklad, etua
proof
1480,-
Francúzsko
14. Napoleon III 20 Francs 1859 BB, Štrasburg
0/0
200,-
č.8
5
KM. 781.2
Rakúsko
15. Med. Z príležitosti spustenia druhej etapy hospodárskej menovej
únie, zriadenie Európskeho menového inštitútu a Európskej
centrálnej banky 1994 Ø 25mm, Au. 10,05 g
proof
270,-
Švajčiarsko
16. 20 Frank 1930 B, Au 6,45 g
KM. 35.1
0/0
200,-
USA
17. 20 dolár 1879 S Au 33,40 g
KM. 74.3
1/1
1000,-
KELTI
Východní Kelti
18. Tetradrachma, 2 st. pred Kristom, typ Ptičie, Av. Hlava Dia vpravo, Rv. Jazdec
na koni vľavo, 13,30 g, Kolníková- typ III obr. 53-87, R
2/1
200,-
č.18
Podunajskí Kelti
19. Tetradrachma, 3-1 st. pred Kristom, typ Kugelwangen 7,21 g
20. Tetradrachma, 3-1 st. pred Kristom, typ Sattelkopfpferd, Av. Hlava
doprava, kôň hlavou sedla doľava, jazdec je tvorený z guličiek,
Dembski 1216
21. Drachma, typ Zemplín, Av. Štylizovaný vtáči kôň vľavo,
Rv. Plochý hrboľ, 1,70 g, R
č.21
6
2/1-
100,-
-1/1-
90,-
1
120,-
RÍM- CISÁRSTVO
22. Tiberius 14-37, As 34.37, Rv. SC, stojací orol na glóbuse, posmrtná
razba
-2/1-
25,-
č.22
23. Vespasianus 69-79, denár 77-78, Rv. COS III, volský povoz doľava
Ag 2,65 g, Ric.107
3/3
24. Faustina Filia +175, As, Rv. FECUNDAVGUSTAE, sediaca
Fecunditas pred oltárom
-2/225. Trajanus 98-117, denár 114-117, Rv. Stojací Virtus z prava drží oštep
A parazonium, Ag 2,55 g, Ric. 334
-3/326. Antonius Pius 138-161, sestercius, Rv. IMPERÁTOR II., stoj. Fides
medzi SC drží klasy a misu
2/127. Gordianus III 238-244, antoninian 240, Rv. Stojací Virtus čelne drží
oštep, pri nohách má štít, Ric. 39
-1/128. Aurelianus 270-275, antoninian, Rv. CONCORDIA MILITVM, K.9
veľmi pekný
1/1
29. Maximianus. Herculius 286-305, ½ argentus, VIRCUS MILITVM,
Ag 1,82 g, Sear. 13098, R
1/1
č.29
30. Maximinus II. Daza 305-313, argentus 305-308, Av. GENIO AVGUSTI
stojací génius v ruke drží bustu a roh hojnosti minc. ANT- Antiochia
(dnešná Síria), Ag 3,01 g, Ø 19mm, vzácny, R
1/1
č.30
7
9,22,6,45,20,25,380,-
450,-
31. Maxentius 306-312, AE follis, CONSERU (URB SVAE) mincovňa Rím
Ric. 208, pekný
1/1
65,-
UHORSKO
32. Koloman 1095-1116, denár
U.32, H.39
-0/1
50,-
U.84, H.127
-0/1
75,-
-1/11
1/1
8,10,320,-
1/1
-2/2
-1/1-
120,6,160,-
č.32
33. Štefan III. 1162-1172, denár
č.33
34. Belo III. 1172-1196, Cu peniaz byzant. typu, zelená medenka U.114
35. Belo III.-IV. brakteát, neurčité obdobie
U.117
36. Ondrej II. 1205-1235, denár RRR
U.161A, H.268
č.36
37. Ondrej II. 1205-1235, obol R
38. Belo IV. 1235-1270, denár
39. Štefan V. 1270-1272, obol, okraj nedoraz RRR
č.39
8
U.191, H.251
U.218
U.258, H.345
40. Ľudovít I. 1342-1382, denár, tento denár Unger ani Husár nepozná.
Av. LODOVICI REX hlava panovníka s korunou čelne. Rv. Erb Anjuovcov
vpravo dole písmeno L. Bol dražený v aukčnom dóme Pannonia Terra, 15 aukcii
ako položka 145. Bol vedený ako UNIKÁT, posunutá razba, preto ťažko
čitateľný popis
-1/1-
300,-
č.40
41. Ľudovít I. 1342-1382, obol, Unger ani Husár nepozná. Av. Hlava panovníka
s korunou čelne, Rv. Erb Anjuovcov. Aukčný dóm Pannonia Terra uvedený obol
dražil ako UNIKÁT v 12. Aukcii ako položku 193 za 310 000 forintov, mierne
excentrický RRR
-1/1
300,-
č.41
42. Mária 1383-1385, denár bez let. (1383) 2 ľalie, Košice
málo poškodený okraj
U.442f
43. Žigmund 1387-1386, denár, asi dobové falzum
U.450
44. Albrecht Habsburský 1437-1239, denár,
Košice, R
U.461c, H.592
45. Ladislav V. 1444-1457, denár 1446 K-G
Nepatrná prask., RRR
U.503, H.653
46. Ladislav V. 1444-1457, denár 1446 C-G, Košice, R U.504, H.652
47. Ladislav V. 1444-1457, denár 1457 B-P
U.525b, H.668
48. Matej I. Korvín 1458-1490, denár 1462 C-I
Košice, tmavá patina
U.555, H.704
49. Matej I. Korvín 1458-1490, denár 1463 K-B
U.556g, H.706
50. Vladislav II. Jagelovský 1490-1516, denár
1498-1503 K-ղ , ako U. ale bez minc. značky K, R U.641, H.807
51. Vladislav II. Jagelovský 1490-1516, denár
1498-1503 K-H
U.641b
52. Vladislav II. Jagelovský 1490-1516, denár 1508 K-H, pekný
53. Ján Zápoľský 1526-1540, denár 1527 K-T
U.699, H.881
9
-1/2
-2/2-
10,5,-
2/2
35,-
-2/22/2
-1/1-
100,25,22,-
2/2
-1/1
25,15,-
1/1-
130,-
-1/11/1
0/0-
8,10,45,-
CIRKEVNÉ RAZBY
Salzburg, Max Gandolph 1668-1687
54. 3 grajciar 1680
KM.228
-1/1
5,-
U.745a
U.745a
U.745a
U.745a
1/1
2/2
1/1
-1/12-
5,4,5,5,3,-
KM.59
1/1
380,-
U.877, H.1149
1/1
120,-
Arcivojvoda Leopold 1619-1632
62. 10 grajciar 1628, minovňa Hall
KM.795.1
1/1
50,-
Ferdinand III. 1637-1657
63. Toliar 1657 KB
N.29
1/1
400,-
HABSBURGOVCI
Ferdinand I. 1526-1564
55. Denár 1537 KB
56. Denár 1548 KB
57. Denár 1552 KB
58. Denár 1554 KB
59. Biely peniaz, jednostran. 1563 pre Čechy
Matej II. 1608-1619
60. Toliar 1620 KB, n.vada mat.
č.60
61. Obol 1610 KB, R
č.61
10
Leopold I. 1657-1705
64. Toliar 1691 KB
N.37
1/1
400,-
N.37
1/1
400,-
N.23/9, KM.631
N.16, U.1084,
H.1465
N.4, U.1105,
H.1499
2/2
9,-
2/2
6,-
-1/1-
9,-
-1/1-
380,-
0/0
8,-
č.64
65. Toliar 1700 KB
č.65
66. XV. grajciar 1691 Hall
67. 3. grajciar 1668 KB
68. Duarius 1703 KB
69. Duarius 1073 KB, chybný letopočet namiesto
1703, katalógy túto variantu neevidujú, RR
č.69
František II. Rákoczi 1703-1711
70. Replika dukátu 1704 NB 4,95 g, podobný ako N.12/2,
náklad len 200 ks, certifikát je priložený
11
71. X poltúra 1706 MM, veľké M, stopa kor.,
nep. prask., RR
U.1133d, H.1543
-1/1-
150,-
U.1133d, H.1543
-1/1-
150,-
73. Poltúra 1076 KB, chyba v letopočte namiesto 1706, RR
-1/1-
500,-
Mária Te rézia 1740-1780
74. Toliar 1780 A∙H∙-G∙S∙ pre Sedmohradsko
75. Toliar 1780 S∙F∙ Levantský
76. ½ Toliar 1780 S∙K∙-F∙D∙, UP, novorazba
77. 20 grajciar 1779 HS
78. XV grajciar 1745 KB, varianta v opise
79. 10 grajciar 1765, minc. Praha
80. 5 grajciar 1772 S∙C∙, R
81. 1 grajciar 1761 P
82. 1 grajciar 1761 W
83. 1 grajciar 1762 W, vyp.
84. 1 grajciar 1762 K
85. 1 grajciar 1763 NB
86. 1 grajciar 1763 S, Smolník
87. 1 grajciar 1765 H
88. Fenik- ¼ grajciar 1759 bz, R
89. Fenik- ¼ grajciar 1765 bz
90. 1 halier 1768 bz, olovo Pb, razba na skúšku , RR
N.136, U.1241∙e
N.96, U.1245
N.76
N.87
N.10
N.10
N.10
N.10
N.10
N.10
N.10
N.7
N.7
N.2
2/1
0/0
proof
1/1
-1/1-1/12/2
2/1
1/1
1/1
2/1
2/2
2/1
2/2
-1/1-1/1-2/2-
70,18,15,25,45,18,190,4,4,4,4,5,6,4,10,5,80,-
František Lotrinský 1745-1765
91. 1 grajciar 1760 W
92. 1 grajciar 1762 G
93. Fenik ¼ grajciar 1764 W-I
N.7
N.7
N.2
2/12/2
-1/1-
4,4,3,-
č.71
72. X poltúra 1706 MM, malé M, stopa kor., RR
č.72
12
N.137
Jozef II. 1780-1790
94. Toliar krížový 1785 hlavička
95. 20 grajciar 1783 B
96. 1 grajciar 1790 S, Smolník
N.38
N.33
N.18
1/1
1/1
2/1
80,8,2,-
František I. (II), 1792-1835
97. Toliar 1818 B
N.67
0/0
120,-
98. Toliar krížový 1797 C
99. 30 grajciar 1807 S
100. 20 grajciar 1804 E
101. 20 grajciar 1805 B
102. 20 grajciar 1805 B
103. 20 grajciar 1808 A
104. 20 grajciar 1810 A
105. 20 grajciar 1832 A
106. 20 grajciar 1835 A
107. 20 grajciar 1835 E
108. 7 grajciar 1802 C, var. Bodka za FRANC∙
109. 6 grajciar 1800 A
110. 6 grajciar 1800 B, krásny
111. 6 grajciar 1800 C
112. 3 grajciar 1829 A, Ag
113. 3 grajciar 1800 G
114. 3 grajciar 1800 E
115. 1 grajciar 1816 A
116. 1 grajciar 1816 A
117. 1 grajciar 1816 O
118. ½ grajciar 1812 S
119. ½ grajciar 1816 B
120. ¼ grajciar 1800 A, atraktívna patina
N.90
N.15, U.1397d
N.45
N.46
N.46
N.47
N.47
N.53
N.53
N.53
N.26
N.13
N.13
N.13
N.32
N.12
N.12
N.22
N.22
N.22
N.17
N.21
N.8
1/1
-1/1
1/1
-1/1-0/0
1/1
-0/01/1
1/0-1/1
-2/2
1/1
1/1
1/1
-2/1-1/11/1
1/1
-0/01/1
1/1
1/0-0/0-
80,4,8,6,18,7,10,5,5,6,3,5,7,5,3,2,5,2,3,5,3,3,40,-
Ferdinand V. 1835-1848
121. 20 grajciar 1840 A
122. 20 grajciar 1841 A
123. 20 grajciar 1844 B, madona
N.9
N.9
N.10
1/0
0/0
-0/0-
6,6,8,-
č.97
13
124. 20 grajciar 1846 A
125. 20 grajciar 1847 B, madona, 2 ks odborne
upravené na manžetové gombíky
126. 20 grajciar 1848 B, škrab.
127. 20 grajciar 1848 C
128. 10 grajciar 1838 C
129. 5 grajciar 1838 A
130. 5 grajciar 1840 C
131. 20 grajciar 1848 KB, revolučná razba
132. 2 grajciar 1848 A, revolučná razba
133. 1 grajciar 1848 bz, revolučná razba
František Jozef I. 1848-1916
134. 4 dukát 1915, replika
135. 2 toliar- spolkový 1866 A
N.9
1/0
5,-
N.10
N.9
N.6
N.4
N.4
N.31
N.27
N.27
1/1
1/1
1/0
-2/2
2/1
1/01/1
-0/01/1
6,4,7,3,4,5,6,50,5,-
N.57
0/0
1/0-
12,1000,-
N.53
0/0
550,-
N.143
N.53
1/1
0/0
250,550,-
N.175
0/0
220,-
č.135
136. Toliar- konvenčný 1853 A
č.136
137. Toliar- svadobný
138. Toliar- konvenčný 1856 A
č.138
139. Toliar 1896, miléniový, UP, Ag 36,20g,
novorazba 1970
14
140. Toliar 1896, miléniový UP, Ag 72,70g,
klipa 52x52 mm, novorazba 1970
141. Toliar- spolkový 1857 A
142. Toliar- spolkový 1861 A
143. ½ toliar- konvenčný 1853 A, R
N.175
N.54
N.54
N.38
0/0
-0/0
0/0
1/1
260,100,200,1000,-
N.50
0/0
300,-
N.51
0/0
250,-
N.51
N.39
N.39
N.39
N.42
N.44
N.42
N.42
N.44
N.42
N.44
N.45
N.42
N.45
N.46
0/0
0/0
0/0
0/0
2/2
1/1
2/2
1/1
2/2
1/1
- 1/11/1
2/2
1/1
2/2
220,9,10,10,5,10,5,7,5,6,4,10,3,8,6,-
č.138
144. 2 zlatka 1868 A
č.144
145. 2 zlatka 1875 bz
č.145
146. 2 zlatka 1890 bz
147. Zlatka 1859 A
148. Zlatka 1860 A, bodka za REX∙
149. Zlatka 1861 A
150. Zlatka 1873 bz
151. Zlatka 1874 KB
152. Zlatka 1877 bz
153. Zlatka 1878 bz
154. Zlatka 1878 KB
155. Zlatka 1879 bz
156. Zlatka 1879 KB
157. Zlatka 1880 KB, jemné škrab.
158. Zlatka 1881 bz
159. Zlatka 1881 KB, var. širší štít
160. Zlatka 1882 KB
15
161. Zlatka 1883 KB
162. Zlatka 1884 bz
163. Zlatka 1885 KB
164. Zlatka 1887 bz
165. Zlatka 1887 KB
166. Zlatka 1888 bz
167. Zlatka 1889 bz
168. Zlatka 1890 KB
169. ¼ zlatka 1857 A
170. ¼ zlatka 1858 A
171. ¼ zlatka 1859 A
172. ¼ zlatka 1859 B
173. ¼ zlatka 1859 E
174. ¼ zlatka 1859 V
175. ¼ zlatka 1860 B
176. ¼ zlatka 1861 A
177. ¼ zlatka 1862 A
178. ¼ zlatka 1862 V, nepatrná stopa od laku
179. ¼ zlatka 1864 A
180. 10 grajciar 1869 Gyf, MKVP
181. 10 grajciar 1872 bz
182. 5 grajciar 1859 A
183. 4 grajciar 1868 KB, pekná patina
184. 3 grajciar 1851 G, na okraji vada mat.
185. 2 grajciar 1851 A, pekná patina
186. 2 grajciar 1851 B
187. 1 grajciar 1886 KB, výnimočná kvalita
188. 5/10 grajciar 1885 bz, var. menší orol
189. 5/10 grajciar 1891 bz, zbierkový kus
190. ¼ grajciar 1851 B
191. 3 centesimi 1852 V, pre Lombardsko a
Benátsko
192. 3 grajciar (Három) 1849 NB, hr. a drobné
vrypy
František Jozef- korunová mena od r. 1892
193. 5 korunák 1900 bz
194. 5 korunák 1907 KB
195. 5 korunák 1907 KB. korunovačná, n. hr.
196. 5 korunák 1908, 60. rokov vlády
197. 5 korunák 1908 KB, drobné hr.
198. 5 korunák 1909 bz, Marschall
199. 5 korunák 1909 bz, Schwartz
200. 2 korunák 1912 bz
16
N.46
N.42
N.46
N.42
N.46
N.42
N.42
N.46
N.32
N.32
N.33
N.33
N.33
N.33
N.33
N.33
N.33
N.33
N.33
N.24
N.22
N.16
N.15
N.13
N.12
N.12
N.10
N.4
N.4
N.1
2/2
1/0
2/2
2/2
1/1
-0/0
0/0
- 1/1
1/1
- 0/0 1/1
- 0/0 0/0
1/1
- 0/0 - 1/1 0/0
1/0 - 0/0
2/1
1/0
1/1
0/0
1/1
1/1
- 1/1
0/0
1/1
0/0
1/1
7,10,6,5,8,10,12,9,10,10,8,8,20,16,8,7,10,13,12,10,2,4,5,8,5,5,40,1,12,5,-
N.92
2/1
1,-
N.86
- 1/1 -
20,-
N.81
N.84
N.158
N.162
N.84
N.82
N.83
N.79
1/1
1/1
- 0/0 1/1
1/1
1/0
- 0/0 1/1
15,17,23,15,15,20,25,3.50,-
201. 2 korunák 1912 KB
202. 2 korunák 1913 bz
203. 2 korunák 1913 KB, škrab.
204. 1 korunák 1892 KB, škrab.
205. 1 korunák 1893 bz
206. 1 korunák 1893 KB
207. 1 korunák 1894 KB
208. 1 korunák 1895 KB
209. 1 korunák 1896 KB
210. 1 korunák 1896 KB, miléniová koruna
211. 1 korunák 1897 bz
212. 1 korunák 1900 bz, ťuk.
213. 1 korunák 1901 bz
214. 1 korunák 1902 bz
215. 1 korunák 1903 bz
216. 1 korunák 1912 bz
217. 1 korunák 1912 KB
218. 1 korunák 1913 bz
219. 1 korunák 1914 bz
220. 1 korunák 1914 KB
221. 1 korunák 1915 bz
222. 1 korunák 1915 KB
223. 1 korunák 1916 bz
224. 1 korunák 1916 KB
225. 20 fillér 1908 KB
226. 20 fillér 1914 KB
227. 20 fillér 1920 KB, pre Maďarsko
228. 10 fillér 1920 KB, pre Maďarsko
229. 1 heller 1916 bz, starý znak
230. 1 heller 1916 bz, nový znak, zbierkový kus
N.80
N.79
N.80
N.77
N.75
N.77
N.77
N.77
N.77
N.156
N.75
N.75
N.75
N.75
N.75
N.76
N.78
N.76
N.76
N.78
N.76
N.78
N.76
N.78
N.73
N.73
N.74
N.70
N.58
N.59
1/1
0/1
1/1
- 0/0 0/0
0/0
0/0
0/0
- 0/0 - 0/0 2/2
0/0
0/0
0/0
1/1
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
- 0/0 0/0
- 0/1
1/1
0/0
0/0
3.50,4,3,8,4,4,4,4,6,3.50,5,3,5,6,4,3.50,3,3,3,3.50,3,3.50,3,3.50,4,5,4,8,3,8,-
Pomôcky pre zberateľov Rakúsko- Uhorských mincí
231. Špeciálny album na všetky typy toliarov Uhorských panovníkov
od 1526-1916, 8 listov + životopisy panovníkov,
232. Kazeta na zlatníky Františka Jozefa 1857-1869 Gyf
I.diel, 54 ks, šablóna uloženia je priložená, typ Kassay,
233. Kazeta na zlatníky Františka Jozefa 1870-1892 Gyf
II.diel, 51 ks, šablóna uloženia je priložená, typ Kassay,
234. Kazeta na Ag mince Františka Jozefa korunovej meny,
na všetky 1,2,5 koruny, šablóna uloženia je priložená, typ Kassay,
17
nový
15,-
nová
50,-
nová
50,-
nová
50,-
ÚČELOVÉ ZNÁMKY
Vigľašské panstvo Hriňová
235. 1 grajciar 1879, mosadz, Ø 20mm, Zombori. Z0-I., drobné hrany
a údery, nepatrne zvlnený, z robotných známok z Hriňovej je
1 grajciar najvzácnejší , RR
- 1/1 -
125,-
1/1
65,-
1/1
300,-
č.235
Muráň
236. Robotná známka, panstvo Coburg, Av. ozdobný monogram,
CM vyplňujúci celú plochu, Rv. 1 kr., bez let. pravdepodobne
po 1849, mosadz, Ø 23mm
č.236
Chyžně
237. H.V.B.T. Élekmezési üzlete, hodnota 10, banská a železiarská
spoločnosť Heinzelman, obchod s potravinami, Cu, Ø 22mm,
3,52g, Szemán-Kiss pozná len hodnoty 5 a 50 pod 2.07.01.05
a 2.07.01.50, hodnotu 10 nepozná, asi unikát
č.237
18
Medzev ???
238. Jednostranná liata účelová známkaz r.1691, Cu, Ø 22-23mm,
3,64g, zobrazuje motyku a hrable a ?, túto známku Zombori ani
Szemán-Kiss nepozná, bola nájdená v lese medzi Lucia Baňou
a Medzevom asi pred 80 rokmi. Nálezca ju vtedy daroval košickému
numizmatikovi. Náradie, ktoré známka zobrazuje používali paliči
dreveného uhlia, čo potvrdzuje aj miesto nálezu, kde okolo r. 1700
sa drevené uhlie pálilo, asi ide o unikát
600,-
č.238
ÚČELOVÉ ZNÁMKY SPOTREBNÉHO DRUŽSTVA V ŽELEZIARNIACH
DIÓSGYŐRI POUŽÍVANÉ OD ROKU 1884-1920
239. Známka pre pohostinstvo (krčmu) v hodnote 10, bronz, Ø 20,3 mm,
2,33g, Szemán-Kiss 6.04.06.10
1/1
20,-
č.239
240. Taká istá ako položka 239 ale pred a za hodnotou 10 kontramarka,
bronz, Ø 20,55 mm, 2,25g, Szemán-Kiss 6.04.06.10a
1/1
241. Známka na mlieko, var. v slove SZŐVEZKEZET, písmeno O je bez
bodiek kontramarka RA, Szemán-Kiss 6.04.03.01a, RR
1/1
19
70,75,-
242. Známka na veľkú sódovú vodu, var. v slove SZŐVEZKEZET, na
písmene O výrazne väčšie bodky, mosadz, Ø 23,7 mm, 3,33g,
Szemán-Kiss 6.04.03.03
1/1
30,-
č.242
243. Známka na droždie, nápis 2 KR ÉLESZTŐ, mosadz, Ø 17,5 mm,
1,62g Széman-Kiss 6.04.01.01, R
1/1
244. Účelová známka PERECZESI VENDÉGLŐ (pohostinstvo v Perecsesi),
hodnota 2, mosadz, Ø 17,5 mm, 1,63g, Széman-Kiss 6.03.03.01, R
1/1
30,35,-
č.244
245. EISENWERK WITKOWITZ (Vitkovické železiarne), známka
na 1 polievku, zinok, Ø 20 mm, 2,45g
1/1
246. POSTOLOPRTY, Alois Formánek, ¼ hl. chmele č.282, Cu,
Ø 25 mm, 3,18g
1/1
247. POSTOLOPRTY, Karel Zeman, hodnota 1, reštaurácia, č.245, mosadz,
Ø 21 mm, 2,36g
1/1
248. ŠIK-SPOL-KOŠICE, Likéry-Rum, mosadz, Ø 22 mm, 3,13g
1/1
249. Nákupňa pošt. zamestnancov Košice, hodnota 1, mosadz, Ø 22 mm 1/1
250. WERTH MARKE, známky v hodnote 5,10,20,25,50 (5ks), mosadz 1/1
251. Tyrolsko, Ahrntal, Tannenberg- Sternbach, 3 grajciar 1694,
Berguerks marken, RR
1/1
252. Jednostranná Cu známka 26x26 mm s textom BUDAPESTI LÁNCHID
(reťazový most v Budapešti)
1
253. Konvolut telefónnych žetónov 16ks, 12 typov
0-1
254. Konvolut novoročných žetónov 24ks, 18 typov
0-1
255. Konvolut metro a električkových známok 2ks ČSR, 4 ks Rusko, 11ks
Maďarsko, 2ks Argentína, spolu 19ks, 6 typov
0-1
20
15,-
15,15,10,8,7,125,20,5,6,4,-
MINCE ČESKOSLOVENSKA
ČSR 1918-1938
256. 5 halierník 1924 ako N.2, replika Kremnickej mincovne, etua,
certifikát limitovaná razba 1000ks
257. 5 Kč 1929
N.9
258. 10 Kč 1930
N.11
259. 10 Kč 1931
N.11
260. 10 Kč 1932
N.11
261. 20 Kč 1933
N.12
262. 20 Kč 1934
N.12
263. 10 Kč 1928, T.G. Masaryk
N.13
264. 10 Kč 1928, T.G. Masaryk
N.14
265. Kazeta na všetky mince 1.ČSR 1918-1938, typ Kassay na 78ks,
šablóna uloženia mincí je priložená,
Slovenský štát 1939-1945
266. 5 halierník 1942, drob. oxid.
N.24
267. 20 halierník 1942, Cu, pekná patina, RR
N.26
268. 1 korunák 1944
N.30
269. 10 korunák 1944
N.32
270. 10 korunák 1944, bez kríž. na kapl.
N.32
271. 20 korunák 1941
N.33
272. 20 korunák 1941, dvojkríž na rotunde
N.33
273. 20 korunák 1939, J. Tiso
N.34
274. 50 korunák 1944, J. Tiso
N.35
275. Kompletná zbierka mincí Slovenského štátu 1939-1945
vrátane všetkých variant, 26ks, obrázková šablóna uloženia
mincí je priložená, typ kazety Kassay
276. Taká istá kazeta na mince Slovenského štátu ale prázdna
277. Kazeta na všetky mince Slovenského štátu 1939-1945,
Protektorát Čechy a Morava 1939-1945, šablóna uloženia
mincí je priložená, typ Kassay
Mince ČSR, ČSSR, ČSFR 1945-1993
278. 3 halierník 1962, RR
N.58
279. 100 Kčs 1949, 700 rokov hornických práv
N.47
280. Všetky pamätné mince 1947-1951, 5x 100 Kčs, 3x50 Kčs
281. 10 Kčs 1954, 10. výr. SNP
N.100
282. 25 Kčs 1954, 10. výr. SNP
N.101
283. 10 Kčs 1955, 10. výr. oslobodenia
N.102
284. 25 Kčs 1955, 10. výr. oslobodenia
N.103
285. 50 Kčs 1955a, 10. výr. oslobodenia, hr.
N.104
286. 100 Kčs 1955a, 10. výr. oslobodenia, ostré J
N.105
21
0/0
1/1
0/0
1/1
0/0
0/0 1/1
0/0
0/0
50,4,4,3,4,5,5,3,6,-
nová
50,-
1/1
1/1
1/1
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
1/1
10,15,18,3,3,5,18,10,5,-
0-1
nová
320,50,-
nová
50,-
1/1
0/0
0-0
0/0
- 0/0 - 0/0 0/0
1/1
0/0
90,3,45,5,7,5,7,14,28,-
25 Kčs 1965, 20. výr. oslobodenia
10 Kčs 1965, Ján Hus
10 Kčs 1965, Akadémia Istropolitana
25 Kčs 1968, Nár. múzeum v Prahe
10 Kčs 1968, Nár. divadlo v Prahe
50 Kčs 1968, 50 výr. vznik ČSR
25 Kčs 1969, Slov. nár. povstanie
25 Kčs 1970, Nár. divadlo v Bratislave
25 Kčs 1970, 25. výr. oslobodenia
50 Kčs 1970, V.I. Lenin, orig. etue s plombou
50 Kčs 1971, 50 výr. založenia KSČ
50 Kčs 1971, 50 výr. založ. KSČ, orig. etue
s plombou
299. 20 Kčs 1972, Andrej Sládkovič, orig. etue
s plombou
300. 50 Kčs 1973, 25 výr. februára
301. 50 Kčs 1973, 25 výr. februára, orig. etue
s plombou
302. 50 Kčs 1973, J. Jungmann, orig. etue s plombou
303. 100 Kčs 1974, B. Smetana
304. 50 Kčs 1975, S.K. Neumann
305. 100 Kčs 1976, J. Kráľ
306. 100 Kčs 1976, V. Kaplan
307. 100 Kčs 1977, V. Hollar
308. 50 Kčs 1978, Z. Nejedlý
309. 100 Kčs 1978, J. Fučík
310. 50 Kčs 1978, 650 r. Kremnickej mincovne
311. 100 Kčs 1978, Karol IV
312. 100 Kčs 1979, J. Botto
313. 100 Kčs 1979, IX. zjazd KSČ
314. 100 Kčs 1980, P. Parléř
315. 100 Kčs 1980, Spartakiáda
316. 100 Kčs 1980, B. Šmeral
317. 500 Kčs 1981, Ľ. Štúr
318. 100 Kčs 1981, 20. výr. prvého letu do vesmíru
319. 100 Kčs 1981, O. Španiel
320. 100 Kčs 1982, I. Olbracht
321. 100 Kčs 1982, Koňská železnica
322. 100 Kčs 1983, K. Marx
323. 100 Kčs 1983, J. Hašek
324. 100 Kčs 1983, S. Chalupka
325. 100 Kčs 1983, Národné divadlo
326. 500 Kčs 1983, Národné divadlo
327. 100 Kčs 1984, Matej Bel
287.
288.
289.
290.
291.
292.
293.
294.
295.
296.
297.
298.
22
N.109
N.110
N.112
N.113
N.114
N.115
N.117
N.118
N.119
N.120
N.121
0/0
0/0
0/0
1/1
1/1
1/1
0/0
0/0
0/0
proof
0/0
4,12,10,13,13,18,70,5,5,22,5,-
N.121
proof
19,-
N.124
N.126
proof
0/0
25,5,-
N.126
N.127
N.128
N.130
N.131
N.132
N.134
N.135
N.136
N.137
N.138
N.139
N.140
N.141
N.142
N.143
N.144
N.145
N.146
N.147
N.148
N.149
N.150
N.151
N.152
N.153
N.154
proof
proof
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
18,18,5,6,5,5,6,4,5,4,7,8,4,12,3,4,23,4,4,4,5,4,4,5,4,23,4,-
328. 100 Kčs 1984, J. Neruda
N.155
329. 100 Kčs 1984, A. Zápotocký
N.156
330. 100 Kčs 1985, J. Hollý
N.157
331. 100 Kčs 1985, MS v hokeji v Prahe
N.158
332. 100 Kčs 1985, M. Kukučín
N.159
333. 100 Kčs 1985, Helsinki
N.160
334. 100 Kčs 1985, P. Brandl
N.161
335. 50 Kčs 1986, Praha
N.162
336. 50 Kčs 1986, Levoča
N.163
337. 50 Kčs 1986, Bratislava
N.164
338. 50 Kčs 1986, Telč
N.165
339. 50 Kčs 1986, Český Krumlov
N.166
340. 100 Kčs 1986, K.H. Mácha
N.167
341. 500 Kčs 1987, J. Lada
N.168
342. 50 Kčs 1987, Kôň Převalský
N.169
343. 100 Kčs 1987, Banská akadémia, bublina
N.170
344. 500 Kčs 1988, Matica Slovenská
N.171
345. 100 Kčs 1988, J. Jánošík
N.172
346. 100 Kčs 1988, Svet. výstava pošt. známok
N.173
347. 100 Kčs 1988, M. Benka, bublina
N.174
348. 500 Kčs 1988, 20. výročie federácie
N.175
349. 50 Kčs 1989, železnica Břeclav-Brno
N.176
350. 50 Kčs 1989, železnica Břeclav-Brno, orig.
etue s plombou
N.176
351. 100 Kčs 1989, 17. november, bublina
N.177
352. 100 Kčs 1990, K. Čapek
N.178
353. 100 Kčs 1990, K. Čapek, orig. etue s plombou
N.178
354. 100 Kčs 1990, J. Kupecký
N.179
355. Kazeta typ Kassay, kompletne naplnená obehovými mincami
ČSSR 1986-1990, 5 hal.-5k Čs+ 10 Kčs, 1990 Ronai, 1991 Štefánik,
1992 Rašín, všetky mince sú v kvalite 0/0 vrátane 5 Kčs 1986
356. 100 Kčs 1990, Veľká Pardubická
N.180
357. 50 Kčs 1990, Anežka Česká
N.181
358. 50 Kčs 1990, Anežka Česká, bez signa LK, R N.181
359. 100 Kčs 1990, B. Martinů
N.182
360. 50 Kčs 1991, parník Bohémia
N.183
361. 50 Kčs 1991, parník Bohémia
N.183
362. 100 Kčs 1991, A. Dvořák
N.184
363. 100 Kčs 1991, A. Dvořák, orig. etue s plombou N.184
364. 100 Kčs 1991, W.A. Mozart
N.185
365. 100 Kčs 1991, W.A. Mozart, orig. etue
s plombou
N.185
366. 50 Kčs 1991, M. Lázně
N.186
367. 50 Kčs 1991, Piešťany. bublina
N.187
23
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
proof
4,4,5,4,3,3,3,3,2.50,3,2.50,2.50,5,23,3,5,24,3,5,5,23,3,-
proof
0/0
0/0
proof
0/0
28,5,4,28,5,-
0-0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
proof
0/0
100,5,4,150,4,2.50,3,4,40,4,-
proof
0/0
0/0
50,2.50,3,-
368. 50 Kčs 1991, Piešťany. orig. etue s plombou
369. 50 Kčs 1991, Karlové Vary
370. 50 Kčs 1991, Karlové Vary, orig. etue
s plombou
371. 500 Kčs 1992, J.A. Komenský
372. 100 Kčs 1992, Lidice- Ležáky
373. 100 Kčs 1992, Lidice- Ležáky, orig. etue
s plombou
374. 100 Kčs 1992, Moravské múzeum
375. 500 Kčs 1993, Tenis
376. 500 Kčs 1993, Tenis, orig. etue s plombou
377. 100 Kčs 1993, Břevnovský kláštor
378. 100 Kčs 1993, Břevnovský kláštor, orig. etue
s plombou
379. 100 Kčs 1993, Muzeálna spoločnosť
N.187
N.188
proof
0/0
30,2.50,-
N.188
N.189
N.190
proof
0/0
0/0
30,23,4,-
N.190
N.191
N.192
N.192
N.193
proof
0/0
0/0
proof
0/0
40,5,24,80,5,-
N.193
N.194
proof
0/0
90,5,-
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
proof
0/0
proof
0/0
0/0
0/0
proof
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
proof
0/0
0/0
5,9,9,12 ,9,36,12,130,30,9,11,80,12,12,10,9,12,12,13,14,14,40,10,500,30,38,-
Mince Slovenskej republiky od 1993-2008
380. 100 Sk 1993, Vznik Slov. republiky
381. 200 Sk 1993, Ján Kollár
382. 200 Sk 1993, 150 rokov spisovnej slovenčiny
383. 200 Sk 1994, 100 výr. založenia olymp. výboru
384. 200 Sk 1994, Janko Alexy
385. 200 Sk 1994, J. Alexy, orig. etue s plombou
386. 200 Sk 1994, 50 výr. vylodenia spojeneckých vojsk
387. 200 Sk 1994, 50 výr. vylodenia spoj. vojsk, orig. etue s plombou, R
388. 500 Sk 1994, Slovenský raj
389. 200 Sk 1995, P.J. Šafárik
390. 200 Sk 1995, M. Galanda
391. 200 Sk 1995, M. Galanda, orig. etue s plombou
392. 200 Sk 1995, Rok ochrany EÚ prírody
393. 200 Sk 1995, 1. električka v Bratislave, bublina
394. 200 Sk 1996, Samuel Jurkovič
395. 200 Sk 1996, 100 výr. usporiadania olymp. hier
396. 200 Sk 1996, Zubačka Štrba-Štrbské pleso
397. 200 Sk 1996, M. Beňovský
398. 200 Sk 1998, Prvý parný vlak na Slovensku, bublina
399. 200 Sk 1998, Spišský hrad, bublina
400. 200 Sk 1999, P.O. Hviezdoslav
401. 200 Sk 1999, 500 výročie Toliarovej razby
402. 200 Sk 1999, Slovenská filharmónia
403. 2000 Sk 2000, Bimilénium, orig. etue, certifikát
404. 500 Sk 2000, Samuel Mikovíni
405. 500 Sk 2001, Nár. park Malá Fatra, bublina
24
406. 500 Sk 2001, Začiatok tretieho tisícročia, bublina
0/0
407. 200 Sk 2001, Alexander Dubček, bublina
0/0
408. 200 Sk 2002, Ľudovít Fulla, bublina
0/0
409. 200 Sk 2002, Vlkolínec, bublina
0/0
410. Súbor pamätných mincí s motívom slovenských bankoviek 20,50,100,200,
500,1000,5000 Sk, 2003, drevená luxusná kazeta+ certifikát, N.ZSK9 proof
411. 200 Sk 2004, W. Kemplen, etua
proof
412. 200 Sk 2004, Vstup SR do EÚ
0/0
413. 200 Sk 2004, Vstup SR do EÚ, etua
proof
414. 200 Sk 2004, J.A. Segner
proof
415. 500 Sk 2005, Nár. park Slovenský kras, bublina
0/0
416. 200 Sk 2005, Korunovácia Leopolda I, etua
proof
417. 200 Sk 2005, Bratislavský mier, etua
proof
418. 200 Sk 2006, K. Kuzmány, bublina
0/0
419. 200 Sk 2006, K. Kuzmány, etua
proof
420. 500 Sk 2007, Komárňanská pevnosť, bublina
0/0
421. 500 Sk 2007, Komárňanská pevnosť, etua, R
proof
422. 200 Sk 2008, Andrej Kmeť, etua
proof
423. Luxusná kazeta typu Kassay obsahuje mince kvality proof 2006-2008
a to 200Sk K. Kuzmány, J.M. Petzval, Andrej Kmeť, 500Sk Muránska
planina, Komárňanská pevnosť, Nár. park Nízke Tatry a 1000Sk
Rozlúčka s korunovou menou, šablóna uloženia a certifikáty mincí
sú v kazete
nové
Slovenské euromince od r.2009
424. 10 cent 2009 chyborazba, na strednej vežičke Bratiskavského
hradu malý otlak vo forme vlajočky
425. Komletný štartovací balíček Slovenských euromincí ročník 2009
426. 10 € 2009, A. Stodola, bublina
427. 10 € 2009, A. Stodola, etua
428. 20 € 2009, Nár. park Veľká Fatra, bublina
429. 10 € 2010, Drevené kostolíky, bublina
430. 10 € 2010, Drevené kostolíky, etua
431. 10 € 2010, Martin Kukučín, bublina
432. 20 € 2010, Nár. park Poloniny, bubliny
433. 20 € 2010, Nár. park Poloniny, etua
434. 10 € 2011, Memorandum národa Slovenského. etua
435. 10 € 2011, Ján Ciker, etua
436. 10 € 2012, Chatam Sofer
437. Všetky euromince 2009-2012 a to 10 € 9ks, 20 € 4ks v kazete
typu Kassay, uložené podľa katalógu V. Novo tného spolu 13ks,
všetky sú v bublinách (púzdrach), a kvalite proof, výhodná cena
25
28,16,12,14,420,28,11,28,28,32,25,35,15,25,50,180,35,-
500,-
0/0
0-0
0/0
proof
0/0
0/0
proof
0/0
0/0
proof
proof
proof
proof
5,19,14,30,25,13,26,15,32,39,30,24,120,-
proof
600,-
Súbory obehových mincí ČSSR, ČSFR
438. Súbor obehových mincí 1983, obal PVC
439. Súbor obehových mincí 1985, obal PVC
440. Súbor obehových mincí 1986, obal kartón
441. Súbor obehových mincí 1988, obal kartón
442. Súbor obehových mincí 1989, obal kartón
443. Súbor obehových mincí 1990, obal kartón
444. Súbor obehových mincí 1991, etua PS, 10Kčs, M.R. Štefánik
445. Súbor obehových mincí 1982, etua PS, 10 Kčs, A. Rašín
Súbory obehových mincí SR 1993-2008
446. Súbor obehových mincí 1993
447. Súbor obehových mincí 1994
448. Súbor obehových mincí 1995
449. Súbor obehových mincí 1996
450. Súbor obehových mincí 1997
451. Súbor obehových mincí 1998
452. Súbor obehových mincí 1999
453. Súbor obehových mincí 2000
454. Súbor obehových mincí 2001
455. Súbor obehových mincí 2002
456. Súbor obehových mincí 2002, SR majster sveta v hokeji
457. Súbor obehových mincí 2003
458. Súbor obehových mincí 2004, 10 + 20 hal., Ag/925
459. Súbor obehových mincí 2004, 10 + 20 hal., Ag/925
460. Súbor obehových mincí 2004, zlaté mesto Kremnica
461. Súbor obehových mincí a euromedaily 2004
462. Súbor obehových mincí 2004, vstup SR do EÚ
463. Súbor obehových mincí 2004, Summit Bush- Putin
464. Súbor obehových mincí 2005, Šariš-Zemplín-Užsko
465. Súbor obehových mincí 2006, Spiš-Abov- Turniansko
466. Súbor obehových mincí 2007, Gemer-Malohont-Novohrad-Hont
467. Súbor obehových mincí 2008, Pohronie-Horehronie-Podpoľanie
-Liptov
468. Súbor obehových mincí 2008, Rozlúčka so Slovenskou korunou
Súbor obehových euromincí Slovenskej republiky od 2009
469. Súbor obehových mincí 2009, vstup SR do EMU
470. Súbor obehových mincí 2009, vstup SR do EMU, luxusné balenie
471. Súbor obehových mincí 2010, OH Vancouver
472. Súbor obehových mincí 2010, OH Vancouver
473. Súbor obehových mincí 2010, Baby set- narodenie dietaťa
474. Súbor obehových mincí 2010, 40. výr. Slov. numizmatickej
spoločnosti
26
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
5,5,70,7,7,7,8,10,-
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
proof
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
6,6,10,7,7,7,8,13,8,8,15,8,17,30,9,18,8,8,3,8,7,-
0/0
0/0
20,15,-
0/0
proof
proof
0/0
0/0
10,38,35,15,10,-
0/0
20,-
475. Súbor obehových mincí 2010, Tekov-Turiec-Podsitniansko
476. Súbor obehových mincí 2011, MS v hokeji na Slovensku
477. Súbor obehových mincí 2011, MS v hokeji na Slovensku
478. Súbor obehových mincí 2011, Ponitrie-Trnavsko
479. Súbor obehových mincí 2013, Košice- európske hl. mesto kultúry
480. Súbor obehových mincí 2013, 5. výročie vzniku pobočky Slovenskej
numizmatickej spoločnosti Humenné, náklad len 200ks, R
Súbor obehových mincí Českej republiky
481. Súbor obehových mincí 1993
482. Súbor obehových mincí 1996
N.1
0/0
0/0
proof
0/0
proof
14,14,40,14,50,-
0/0
55,-
0/0
0/0
9,15,-
Kazety pre zberateľov Československých a Slovenských mincí typu Kassay
každá kazeta má šablónu rozloženia mincí, u pamätných buď s bublinami alebo bez
483. Československé drobné mince 1945-1985, I. diel, 102 ks,
484. Československé drobné mince 1945-1985, II. diel, 84 ks,
485. Československé drobné mince 1986-1993, III. diel, 60 ks,
486. Československé drobné mince 1928-1968, I. diel, 39 ks,
487. Československé drobné mince 1968-1983, II. diel, 39ks,
488. Československé drobné mince 1983-1993, III. diel, 42ks,
489. Slovenská republika, pamätné mince 1993-1997,
490. Slovenská republika, všetky zlaté mince 1993-2008,
491. Slovenská republika, pamätné mince v bublinách 1993-1997,
I. diel, 20 ks,
492. Slovenská republika, pamätné mince v bublinách 1998-2002,
II. diel, 17 ks,
493. Slovenská republika, pamätné mince v bublinách 2003-2008,
III. diel, 17 ks,
494. Slovenská republika, pamätné mince v bublinách ale proof
1993-1997, I. diel, 20 ks,
495. Slovenská republika, pamätné mince v bublinách, ale proof
1998-2002, II. diel, 17 ks,
496. Slovenská republika, pamätné mince v bublinách
2003-2008, III. diel, 17 ks,
497. Slovenská republika, pamätné mince v bublinách 2009-2015,
I. diel, 24 ks,
498. Slovenská republika, pamätné mince v bublinách 2009-2015,
I. diel, 24 ks,
499. Kazety na euro mince 1 cent-2 euro 20. štátov menovej únie,
šablóny vyobrazenia s popisom a uložením sú priložené. Dve
kazety sú ešte v peknom puzdre,
27
nová
nová
nová
nová
nová
nová
nová
nová
50,50,50,50,50,50,30,40,-
nová
60,-
nová
60,-
nová
60,-
nová
60,-
nová
60,-
nová
60,-
nová
30,-
nová
60,-
nová
100,-
EURÓPSKE ŠTÁTY
Andora
500. 25 centims 1995, FAO
KM.109
0/0
5,-
Belgicko
501. 20 francs 1935, Ag-11g
502. 100 francs 1949, Ag-18g, Valónsky typ
503. 50 francs 1958, Ag-12.5g, Valónsky typ
KM.105
KM.139.1
KM.151.1
1/1
1/1
0/0
5,10,5,-
Bielorusko
504. 1 rubl 1999, tri kostoly, 2000 r. kresťanstva
KM.63
proof
12,-
Bulharsko
505. 500 leva 1993, Ag 925/33,625 g, Sv. Theodor
KM.206
proof
22,-
Estónsko
506. 2 Krooni 1930, Ag 12 g, Talinn
KM.20
- 0/0 -
10,-
Francúzko
507. 20 centimes 1850A, druhá republika
508. 5 frank 1873K, Bordeux, Ag 25g
509. 20 frank 1933, Ag 25 g
510. 10 frank 1965, Ag 25 g
511. 50 frank 1976, Ag 30 g
KM.758.1
KM.820.2
KM.879
KM.932
KM.941.1
Gue rnsey
512. 1,2,5,10,20 pence 1998-2003
Holandsko
513. 1 gulden 1847, Ag 10 g
514. 1 cent 1897
515. 2 ½ gulden 1929, Ag 25 g, škrab.
516. 10 cents 1906
517. 2 ½ cents 1912
518. 1 gulden 1957, Ag 6.5 g
519. 2 ½ gulden 1961, Ag 15 g
KM.66
KM.107
KM.165
KM.136
KM.150
KM.184
KM.185
Jersey
520. 1,2,5,10,20 pence 202
KM.103-107
Izrael
521. 5 agorot- 100 shegalim 1973-1985, 10ks každý je iný typ
28
0/1
2/2
1/1
0/0
0/0
3.50,18,15,20,25,-
0-0
3,-
1/0 1/1
1/1
0/0
1/1
1/1
- 0/1
6,5,12,5,4,3,7,-
0-0
4,-
1-0
3,-
Litva
522. 2 litu 1925, Ag 5.4 g
KM.77
- 0/0
8,-
Lotyšsko
523. 1 lats 1924, Ag 5 g
524. 5 lati 1929, Ag 25 g
KM.7
KM.9
0/1
1/1
4,15,-
0/0
160,-
0/0
200,-
- 0/0
0/0
12,10,-
PE.P7.1
KM.514
0/0
0/0
150,8,-
KM.515
KM.516
0/0
0/0 0/0
150,6,9,-
PE.6.4
KM.511
KM.534
KM.534a
KM.538
KM.602
0/0
0/0
1/1
- 0/0 0/0
0/0
200,4,10,3.50,10,12,-
KM.140
0/0
0/0
0-0
Maďarsko
525. 5 pengö 1929 UP, Ag 25.05g , Sv. Ladislav, razených len 1036 ks,
razba na skúšku, R
PE. PE 6
526. 5 pengö 1929 UP, Ag 50.60g , Sv. Ladislav, klipa 45x45,
skúšobná razba, razených len 1084 ks, RR
PE. PE6
č.526
527. 5 pengö 1930, M. Horthy
528. 2 pengö 1935, P. Pázmány, Ag 10 g
529. 2 pengö 1935 UP, Ag 20.20 g, P. Pázmány
klipa 35x35, razených len 1011 ks, R
530. 2 pengö 1935, Ag 10 g, F. Rákoczi
531. 2 pengö 1935 UP, Ag 20.75 g, F. Rákoczi, klipa
35x35, F. Rákoczi v konskom sedle, R
532. 2 pengö 1936, Ag 10 g, F. Liszt
533. 5 pengö 1938, Ag 25 g, Sv. Štefan
534. 5 pengö 1938 UP, Ag 50 g, Sv. Štefan v stoji,
klipa 45x45, razených len 1091 ks, R
535. 2 pengö 1938, Ag 10 g, Madona
536. 5 forint 1946, Ag 20 g, hrubý, L. Kossuth
537. 5 forint 1947, Ag 12 g, L. Kossuth
538. 10 forint 1948, Ag 20 g, J. Széchényi
539. 100 forint, Ag 22 g, 25 výr. založenia RVHP
Monako
540. 1 frank 1979
541. 2 euro 2011, bublina
542. 10, 20, 50 euro cent, 1, 2 euro, 2002
29
KM.512.1
KM.513
4,10,70,-
Nemecko
Bavorsko, Maximilian I Jozef 1806-1825
543. 20 grajciar 1809
KM.347
2/1
15,-
Hanove r, Juraj V 1820-1830
544. 2 toliar spolkový 1866 B, Ag 37.04 g
KM.240
- 0/0
280,-
Pfanz-Birkenfeld-Zweibrucen, Christian IV 1735-1775
545. 20 grajciar, 1763 M
KM.38
2/1 -
8,-
Sasko, Johann 1854-1873
546. 2 toliar spolkový 1857 F, Ag 37.03 g
1/0 -
280,-
1/1
500,-
1/1
9,-
1/1
1/1
1/1
1/1
1-1
1/1
8,8,4,4,5,10,-
KM.1195
č.546
Biskupstvo Passau, Leopold Ernst Jozeph 1763-1783
547. Toliar 1779 H.ST, hore uvedený biskup bol nositeľom radu
M. Terézie viď. toliar, R
KM.8, Dav. 2525, Cr.8
č.547
Poľsko
548. Žigmund III, III groš 1596, Bydgvsť
Poľská republika od 1923
549. 10 zloty 1932, Jadwiga, Ag 22 g,
550. 10 zloty 1933, Jadwiga, Ag 22 g,
551. 5 zloty 1933, Jadwiga, Ag 11 g,
552. 5 zloty 1933, Jadwiga, Ag 11 g,
553. 2 zloty 1933, 1934, Jadwiga, 2 ks
554. 10 zloty 1936, J. Pilsudzki, Ag 22 g
KM.22
KM.22
KM.21
KM.21
KM.20
KM.29
30
555. 5 zloty 1935, J. Pilsudzki, Ag 11 g
KM.28
556. 5 zloty 1936, plachetnica, Ag 11 g
KM.31
557. 2 zloty 1936, J. Pilsudzki,
KM.30
558. 200 zloty 1974, 30 rokov PLR
KM.72
559. 200 000 zloty 1992, 500 výročie objavenia
Ameriky, Ag 31.1 g, bublina,
KM.230
560. Zbierka mincí Poľska, plný album 140 ks, pamätných
mincí od 1959-2010, + 37 ks drobných mincí, zaujímavé
draží sa len v sále
Portugalsko
561. 20 escudos 1966, Ag 10 g, most
KM.592
Rakúsko
562. 2 schilling 1928, Schubert
KM.2843
563. 5 schilling 1935, Madona
KM.2853
564. 25 schilling 1956, W.A. Mozart
KM.2881
565. 25 schilling 1957, Mariazell
KM.2883
566. 25 schilling 1962, Anton Brucker
KM.2892
567. 25 schilling 1967, M. Terézia
KM.2901
568. 50 schilling 1967, J. Strauss
KM.2902
569. 25 schilling 1970, Franz Lehár
KM.2907
570. 1,5 € 2013,1 unca čistého striebra, Viedenská filharmónia
571. 5 € 2013, ochrana prírody, vodné vtáctvo
572. 5€ 2013, SCHLADMING 2012, lyžiar
1/1
1/1
- 0/1
0/0
5,7,3,6,-
proof
35,-
0-1
190,-
0/0
8,-
0/0
- 0/0 0/0
0/0
0/0 0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
3,9,5,7,5,7,10,5,23,4.50,4.50,-
Rumunsko
573. 1 leu 1912
KM.42
1/1
3,-
Rusko
574. Mikuláš II., 1 rubeľ 1899, ФЗ
KM.Y59.3
1/1
20,-
1/1
1/1
30,25,-
0/0
35,-
0-0
10,-
0-1
10,-
575. 1 rubeľ 1921
KM.Y84
576. 1 rubeľ 1924
KM.Y90.1
577. 10 rubľov 1978, Ag/900 33.3 g, OH- Moskva
1980, jazdecký šport
KM.Y160
578. 2 rubeľ 2000, Tula, Smolensk, Murmansk, Novosbirsk,
Moskva, Leningrad a Stalingrad, 10 rubeľ 2000,
55. výročie víťazstva nad fašizmom, 8 ks
KM.663-670
579. Album s mincami 1 kop. 11 ks, 2 kop. 5 ks, 3 kop. 4 ks,
5 kop. 5 ks, 10 kop. 17 ks, 15 kop. 12 ks, 20 kop. 5 ks,
50 kop. 13 ks, 1 Rb. 20 ks, 16 ks pamätných, 5 Rb. 7 ks,
10 Rb. 2 ks, 50 Rb. 1 ks, spolu 103 ks
31
San Maríno
580. 1000 líra 1998 R, geológia
KM.384
0/0
6,-
Srbsko
581. 1 dinár 1915
KM.25.1
1/1
3,-
Švajčiarsko
582. 5 frank 1922, Ag 900/25 g
583. 5 frank 1923, Ag 900/25 g
584. 5 frank 1966, Ag 25 g
KM.37
KM.37
KM.40
- 0/0 0/0
- 0/0 -
20,20,10,-
1/1
- 0/0 -
90,6,-
proof
20,-
UNC
UNC
UNC
4,3.50,3.50,-
UNC
UNC
3.50,3.50,-
Taliansko
585. Benátky, Francis Erizzo, Scudo (140 Soldi), bez let. 1637 D-B
586. Taliansko, republika 500 líra 1961, Ag 11 g, kvariga KM.99
Ukrajina
587. Súbor pamätných mincí 5 ks z r. 1995, z príležitosti 50. výr.
veľkej vlast. vojny a hrdinských miest Kijev, Kerč, Sevastopol
a Odessa, obal farebný kartón
588. 2 hrivny 2002, 19 zimné Olymp. hry, štylizovaný
rýchlokorčuliar
KM.150
589. 2 hrivny 2003, Vladimír Vernandskij
KM.169
590. 2 hrivny 2003, Andrej Mališko
KM.184
591. 2 hrivny 2003, 200 rokov Charkovskej
univerzity, KM. túto mincu neeviduje
592. 2 hrivny 2004, Michail Kocubinský
KM.213
Vatikán
Pius IX. 1846-1878
593. 1 baiocco 1850 R, 1 soldo 1866 XXI R, 2 ks,
KM.1345,1372.1
1-1-
6,-
Pius XI. 1922-1939
594. 20,50 centesimi, 1, 2 líra 1930-1931, 4 ks
KM.3-6
0-1
10,-
KM.25a-27a
0-0
0-1
5,5,-
KM.116-123
0-0
15,-
Pius XII. 1939-1958
595. 1,2 líra 1940-1941
596. 2,5,10,50,100 líra 1951-1956, 5 ks
Pavol VI 1963-1968
597. Súbor obehových mincí 1,2,5,10,20,50,100,500
líra 1970, špec. obal
32
598. 20,50 centesimi 1940, 10 líra 1952,1953,1956,
50 líra 1976, 100 líra 1955, 1988, 8 ks
1-0
7,-
Ján Pavol II. 1978-2005
599. Súbor mincí 20,50,100,500 líra 1988, + med. Ø 35 mm,
portrét pápeža vľavo, špec. obal
KM.207-209,211
0-0
10,-
0/0
0/0
8,6,-
proof
proof
8,12,-
0-1
10,-
Austrália
605. 3 pence 1910, Ag
KM.18
606. 50 cents 1966, Ag 13.28 g
KM.67
607. 1 dolár 2011, Ag 1 unca, rýdzosť 999/1000, dve koaly, etua
608. 1 dolár 2012, Ag 1 unca, rýdzosť 999/1000, spiaca koala, etua
609. 1 dolár 2013, Ag 1 unca, rýdzosť 999/1000, sediaca koala, etua
0/0
- 0/0 proof
proof
proof
4,10,25,25,25,-
Bhutan
610. ½ rupia 1835-1910, ½ rupia 1966, 1 pice 1955, 5,10 chhertum,
1979, 1 Ngultrum 1979
KM.8.1,30,27,45,46,49
1-0
10,-
Brazília
611. 1,5,10,20,50 centavos, 1 cruzeiro 1967-1975
0-1
3,-
Benedikt XVI.
600. 2 € 2008, výr. Sv. Pavla na koni, luxusný obal
KM.404
601. 2 € 2012, VII. svetové stretnutie rodiny, luxusný obal
602. 5 € 2012, Ag 18 g, Ján Pavol I MCMXII-MCMLXXVIII
8. výr. pontifikácie, etua + certifikát
603. 10 € 2012, Ag 22 g, 8. výročie pontifikácie, etua + certifikát
604. Rozpracovaná zbierka mincí najnižšími nominálmi jednotlivých
štátov sveta napr. Švajčiarsko 1 rap 1946, 1 heller 1911 F.J1,
½ kop. 1912 Rusko, 1 cent 1883 Holandsko, spolu 92 ks
OSTATNÉ ŠTÁTY SVETA
Čína
612. 1 dolár 1919, Ag 26.4 g, 7 znakov,
KM.329.6
0/0
18,-
Egypt
613. 5 piasters 1335 (1917), Ag 7 g
KM.318.1
1/1
5,-
Filipíny
614. 5,10,25 sentimo, 1,5 piso 1995-2002,
mince sú vložené v závesnom puzdre
KM.268-272
0/0
4,-
33
Francúzská Indo-Čína
615. 1 piaster 1947
KM.32.2
1/1
20,-
Chile
616. 1,2,5,10 centimos, 1 peso 1963-1975
0-1
3,-
Jamajka
617. 1,10,25 cents, 1,5,10,20 dolar 1991-2008
0-0
3.50,-
0/0
0/0
4,14,-
Lesotho
620. 5,10,20,50 lisente, 1,2,5 maloti 1998, len 5 lisente 2006
0-0
4,-
Malawi
621. 1,2,5,10,20,50 tambala, 1 kwacha 1995-2004
0/0
4.50,-
Maršalové ostrovy
622. 5 dolar 1991, výročie Pearl Harbor, plast. obal
0/0
8,-
Mexiko
623. 10 centavos 1945, 20 centavos 1968, 1983, 50 centavos 1983
5 pesos 1980, 20,50 pesos 1982, 7 ks, obal kartón
1-1
5,-
- 0/0
3,-
Nepál
625. 20 ks rôznych mincí obecného kovu, rôznych nominálov
na plate, zaujímavé
1-2
10,-
Palestína
626. 1,2 mils 1942
1-1
3,-
Somálska republika
627. 1 dolar 2006, portréty pápežov Jána Pavla II. a Benedikta XVI.
0/0
2,-
Tibet
628. 1 sho 1918-1928 3 ks, 5 sho 1947-1953
2-2
5,-
Kanada
618. 5 cents 1920, Ag
619. 1 dolár 1965, Ag 23.32 g, kanoe
KM.22a
KM.64.1
Mongolsko
624. 1 tugrik 1984, 60 rokov št. banky
KM.1,2
KM.Y21.1
34
USA
629. 1 dollar 1889 O, Morgan, Ag 26 g
KM.110
630. 1 dollar 1921, Morgan, Ag 26.73 g
KM.110
631. 1 dollar 1922 , mierový, Ag 26.73 g
KM.150
632. 1 dollar 1973 S, Eisenhower, Ag 24.4 g
KM.203a
633. 1 dollar 1983 S, XXIII OH Los Angeles,
Ag 26.55 g
KM.209
634. 1 dollar 2003, 1 unca, Ag 31.1 g
KM.273
635. ½ dollar 1893, svetová výstava v Chicagu,
Ag 12.5 g
636. ½ dollar 1918, Walking liberty, Ag 12.5 g
KM.142
637. ½ dollar 1963, Franklin, Ag 12.5 g
KM.199
638. ½ dollar 1963, Kennedy, Ag 12.5 g
KM.202
639. ½ dollar 1968 D, Kennedy, pozlátený
KM.202a
640. ¼ dollar 1964, 1964 D, Washington,
spolu Ag 12.4 g, 2 ks
KM.164
641. Dime 1887, sediaca Liberty
KM.A92
642. ½ Dime 1857, sediaca Liberty
KM.A62.2
643. 1 cent 1863, indian
KM.90
644. Špeciálny album na ¼ dolárové mince všetkých
51 štátov USA od 1999-2008, kompletná zbierka
645. Reprezentačný album na 1 dolárové mince s motívom všetkých
prezidentov USA. V albume je uložených 19 ks,
prezident č.1-19,1789-1880
646. Reprezentačný album na ¼ dolárové mince NÁRODNÉ PARKY
2010-2021, album je nový ešte orig. zabalený,
Venezuela
647. 25,50 centimos, 1,2,5 bolivares 1973-1990
Východný Karibik
648. 1,2,5,10,25 cents 1995-1996, 5 ks
KM.10-14
Západoafrická me nová únia
649. 1,5,10,25,50,100 francs 1995-1997
Zimbabwe
650. 1,5,10,20,50 cents, 1,2 dolar 1997-2002
KM.1-6
2/2
1/0 0/0
proof
20,25,24,30,-
proof
0/0
25,25,-
1/1
1/1
1/1
0/0
0/0
22,7,5,4,5,-
0/0
1/1
- 1/1
1/1
7,10,8,7,-
0/0
25,-
0/0
20,10,-
0-1
2,-
0-0
3,-
0/0
4,-
0-0
4,-
KONVOLUTY MINCÍ
651. Československo, konvolut drobných mincí 1942-1992, 19 typov
mincí, spolu 690 ks
652. Konvolut MIX. ale hlavne Československa a F.J.1, spolu 750 ks
35
10,10,-
653. Cyprus, 5-100 mils 1955-1980, ½ -50 cent 1955-2004, 15 typov
mincí, spolu 55 ks
654. Dánsko, 1 öre – 20 kroner, 1920-1992, 23 typov mincí, 100 ks,
kvalitný konvolut
655. Francúzsko, 5 centimes – 100 frank, 1912-1998, 32 typov mincí,
3 krát Ag, spolu 318 ks
656. Holandsko, 1881-2000,1 cent 83 ks, 2 ½ cent 1 ks, 5 cent 14 ks,
10 cent 28 ks, 25 cent 31 ks, 1 gulden 45 ks, 2 ½ gulden 9 ks, 5 gulden 7 ks,
spolu 218 ks
657. Juhoslávia, 5 para-100dinár, 1920-2002, spolu 53 typov mincí
v počte 444 ks
658. Kuba, 1 centavo-1 peso, 1960-2002, 18 typov mincí spolu 79 ks
659. Mexiko, 19 ks mincí 1957-2003, každý je iný typ
660. Nemecko-NDR, 1 pfennik 203 ks, 5 pfennig 99 ks, 10 pfennig 152 ks,
20 pfennig 43 ks, 50 pfennig bronz 2 ks, 50 pfennig Al 37 ks, 1 mark 68 ks,
2 mark 37 ks, 5 mark 21 ks, 10 mark 2 ks, 20 mark 5 ks, spolu 669 ks
661. Rumunsko 5 bani- 10 000 lei, 1905-2007, 40 typov mincí, spolu 356 ks
662. Rusko, 1911-1993, Mikuláš II 1 kop. 5 ks, 1 kop. 38 ks, 2 kop. 37 ks,
3 kop. 20 ks, 5 kop. 17 ks, 10 kop. 42 ks, 20 kop. 36 ks, 5 kop. 16 ks,
1 Rb. 19 ks, 20 Rb. 1 ks, 50 Rb. 1 ks, spolu 270 ks
663. Španielsko 10 centimos-200 pesetas, 1940-1998, veľa typov mincí,
spolu 163 ks
664. Taliansko, 5 centesimi-1000 líra, 1909-1997, 38 typov mincí v počte 638 ks
665. USA, konvolut ¼ dollar 1965-2009, 47 ks, nominál 11,75 dolárov
0-2
666. USA, konvolut Dime od 1965 spolu 270ks, nominálna
hodnota 27 dolárov
0-1
667. USA, konvolut 5 centov 1916-2011, 7 ks indian, spolu 78 ks
668. Konvolut mincí Južnej a Strednej Ameriky, Mexiko 40 ks, Venezuela 22 ks,
Brazília 20 ks, Argentína 17 ks, Chile 15 ks, Jamajka 7 ks, Peru 6 ks,
Východ. Brit. teritórium 6 ks, Barbados 3 ks, spolu 130 ks
5,15,15,-
15,7,7,4,-
10,7,-
10,10,15,6,10,10,-
10,-
MEDAILY A PLAKETY
Rakúsko- Uhorsko
669. Sig. I.D.BOEHM F. z príležitosti kongresu lekárov a prírodovedcov
v Košiciach a v Prešove 10-16.8.1846, bronz, Ø 50 mm, pekná patina - 0/0 670. Z príležitosti 25 výročia popravy 13 revolucionárov. Av. Sloboda,
rovnosť, bratstvo 15.8.1848, Cu, Ø 35 mm, 17.8 g, v prevedení
Cu je vzácna
1/1
671. Signo SEIDAN, Bronz. med. stretnutie lekárov a ochrancov prírody
v Rimavskej Sobote 1866, Ø 44 mm, 52.4 g,
0/0 672. Na pamiatku výletu na banícky kongres 18.9.1885 v Anine (dnešné
Rumunsko), Fe, Ø 75 mm, 210.65 g, R
1/1
36
100,-
50,100,140,-
673. Signo A. SCHARFF na pamiatku 200. výročia znovu dobytia Budy
od Turkov, 2. september 1886, bronz, Ø 72 mm, krásna patina,
orig. etua
0/0
674. Signo ST. SCHWARTZ pamätná med. účasti Rakúska na svet. výstave
v Paríži 1900, bronz, 52x75 mm
1/1
675. Signo C.R. (Karl Radnitzky 1818-1901), Jub. med. 50. výr.
Landwirthschafts gesellschaftin Wien. Rv. Alegoria roľníka a domácich
zvierat, bronz, Ø 66 mm krásna patina
0/0
676. Med. z príležitosti privezenia a znovu pochovania Fr. Rákocziho
v Košiciach r.1906, pôvodná stužka ako mašľa, postriebr.,
Ø 22mm, R
- 1/1 677. Med. z príležitosti privezenia a znovu pochovania Fr. Rákocziho
v Košiciach r.1906, pozlat. s uškom., R
1/1
678. Med. z príležitosti privezenia a znovu pochovania Fr. Rákocziho
v Košiciach 29.10.1906, Ø 30mm, R, orig. uško, R
1/1
100,55,-
80,-
50,50,50,-
MEDAILY NUMIZMATICKÉ
679. Snopek, z príležitosti 550. výročia udelenia mincových privilégií
Bratislave, Ø 80 mm, tombak patinovaný, 312.4 g, v krabičke
0/0
680. Novotný, 40. výročie založenia Slov. numizmatickej spoločnosti
1970-2010, Cu, Ø 50 mm, v krabičke
0/0
681. Pobočka Nitra, Ľ. Cvengrošová, z príležitosti 1100. výr. smrti Metoda
zakladateľa písomníctva, tombak patinovaný, Ø 70 mm
0/0
682. Pobočka Nitra, Ľ. Cvengrošová, k 15. výr. vzniku pobočky, knieža
Pribina so synom Koceľom na koni, tombak patinovaný, Ø 70 mm,
v krabičke
0/0
683. Pobočka Prešov, L. Bódi, k 110. výr. narodenia M. Moyzesa,
tombak patinovaný Ø 50 mm, v krabičke
0/0
684. Pobočka Trnava, . Schiffer, z príležitosti návštevy pápeža Jána Pavla II.
na Slovensku 1990, tombak postriebrený, Ø 70 mm, v krabičke
0/0
685. Pobočka Brno, Othová, Av. Louis Raduit de Souches, jeho portrét
spredu ( v službách Habsburgovcov ako veliteľ Brnenskej posádky
ubránil mesto Brno proti 28 tisícovej Švédskej armáde, asi 1500
voj. a domobranou.) Rv. Obliehanie Brna Švédmi 1645, v krabičke
0/0
686. Pobočka České Budějovice, k 25. výr. založenia pobočky 1952-1977,
Rv. ako toliar Rudolfa II., postriebrený, Ø 40 mm
0/0
687. Pobočka Plzeň, Av. generál Patton, osloboditeľ Plzne r.1945, Rv.
700 rokov Plzne, veduta historickej časti mesta, Cu, Ø 40 mm
proof
3,10,6,-
3,2.50,10,-
5,5,5,-
MEDAILY ČSR, ČSSR, ČSFR a SLOVENSKEJ REPUBLIKY
688. O. Španiel, na pamäť 85 nár. prvého prezidenta ČSR, Ag 987/ 15 g,
Ø 32 mm, lesklá
37
0/0
9,-
689. O. Španiel, na pamäť 85 nár. prvého prezidenta ČSR, 1850-1935,
bronz, originál okrúhla etua s venovaním
1/1
690. O. Španiel, posmrtná med. Av. PREZIDENT OSVOBODITEL
skrátené poprsie v ľavo. Rv. V smútočnom zahalená symbolická
postava IN MEMORIAM MCMXXXVIII, FLOS 54a, Ø 80 mm,
Ag 188 g, R
0/0
691. Av. Ovenčená výšková budova na stenách číslicou 15 pod budovou
nápis Baťa r.1947, Rv. upomienku za svedomitú prácu v službách podniku,
ťažký kov, Ø 70 mm, plátené vrecko, v orig. krabičke
1/1
692. A. Peter, II. patofyziologický kongres Praha 1975, tombak patinovaný,
Ø 80 mm, v krabičke
0/0
693. Plaketa, Mohyla Gen. M.R. Štefánika na Bradle, ľahký kov 70x60 mm,
krásne detailne vypracovanie, dole v strede dvojkríž zo strán dve Čsl. vlajky
na pevno v krabičke, údajne R
0/0
694. Kolařský (R 1973), replika toliara Sv. Juraja, Ø 40 mm, tombak
postriebrený
0/0
695. FODOR, 650 rokov mincovne v Kremnici 1328-1978, Ø 38 mm,
postriebrený, etua s plombou
proof
696. A. Peter, Akademický sochár 70. ročný 1982, Ø 50 mm, tombak
postriebrený v krabičke
0/0
697. Signo JK. Av. Belo IV udeľuje Zvolenu erb 1244, Rv. 1244-1969
mesto Zvolen v strede erb, tombak posriebrený, Ø 65 mm, v krabičke 0/0
698. Spišské múzeum v Levoči. Rv. Expozícia majstra Pavla z Levoče
1987, tombak postriebrený, Ø 60 mm, v krabičke
0/0
699. Plaketa ohnutého ležiaceho polmesiaca, Laugaricio 179- 1979
Trenčín v strede znak, tombak patinovaný, 45x92 mm, v krabičke
0/0
700. V. Löfler, k 25 výr. oslobodenia okresu Košice a vzniku NV, Rv.
4 riadkový nápis 1945-1970, bronz, Ø 60 mm, v krabičke
0/0
701. Akadémia vied Slovenska, zaslúžilý pracovník, pozlátený tombak,
Ø 60 mm, v krabičke
0/0
702. Av. PACEMINERRIS sloužit a pomáhat, Rv. Štylizovaná holubica,
Hlava dietaťa, tombak patinovaný, Ø 60 mm, v krabičke
0/0
703. J. Havelka, 1883-1983, Poďakovanie za zásluhy rekonštrukcie a
dostavbu Nár. divadla v Prahe 18.11.1983, Ø 40 mm, postriebrený
0/0
704. M. Knobloch, Ikar, 200 rokov od zrušenia nevoľníctva, Rv. 3 zvony
1.11.1781 text PRE TÚTO ZMENU MLUVÍ ROZUM, Ø 40 mm,
tombak postriebrený
0/0
705. Kalendár na medaily r. 1991 zobrazuje ½ rok na averze, druhý ½ rok
na reverze ako aj všetky znamenia, Ø 80 mm, tombak postriebrený
0/0
706. RIGELE-TATRAN-BEDNÁR, veľká liata bronzová plaketa, Ø 200 mm,
upevnená na doske 34x38 cm s portrétom A. Hlinku doľava, s nápisom
ANDREJ HINKA VODCA A OTEC NÁRODA
1/1
707. Št. Novotný, Av. Štylizovaný orol letí ponad Kriváň, Rv. Vznik
Slovenskej republiky 1.1.1993, Ag 999/42 g, Ø 40 mm, v krabičke
proof
38
5,-
200,-
30,4,-
9,5,2,3,3,3,3,2,3,3,5,-
5,3,-
25,30,-
708. M. Kožuch, med. z príležitosti prvého zasadnutia predsedníctva
svetového kongresu Slovákov v Bratislave r.1990, tombak postriebrený,
Ø 60 mm, vydala slovenská numizmatická spoločnosť, v krabičke
proof
709. Signo PP, Av. Slovenská akadémia vied., portrét Ľ. Štúra z predu,
Rv. Za zásluhy v spoločenských vedách, tombak postriebrený,
Ø 70 mm, v krabičke
0/0
710. Št. Novotný, Št. Masaryk, k 160. výročiu narodenia T.G. Masaryka,
patinovaný bronz, Ø 70 mm, certifikát, nízky náklad, v krabičke
0/0
711. Št. Novotný, Rudolf Schuster, prezident Slovenskej republiky,
Ø 40 mm, Ag 925/ 32 g, etua
proof
712. Zaslužilý pracovník kultúry, Av. cez otvorenú knihu vetvička, Rv.
popis+ stužka, Ø 60 mm, Ag/ 900, 100.8 g, v orig. krabičke
0/0
713. Korkoš, Av. erb mesta Kežmarok, Rv.historické budovy Kežmarku,
Ø 60 mm, bronz v krabičke
0/0
714. Signo IC, Av. Karol Róbert v stoji 1328, Rv. Pečať mesta Kremnice
z r. 1328, Ag 925, 7 g, Ø 30 mm, etua
proof
10,-
3,40,15,20,3,15,-
MEDAILY PÁPEŽA JÁNA PAVLA II.
715. J. Uprka, Av. Ján Pavol II. portrét vľavo, Rv. Velehrad 1990, Uherské
Hradiště, Ø 60 mm, Ag 925, 111.6 g, v krabičke
0/0
716. J. Uprka, Av. Ján Pavol II. portrét vľavo, Rv. Velehrad 1990, Uherské
Hradište, Ø 60 mm, tombak patinovaný, v krabičke
0/0
717. bez signa, Návšteva Jána Pavla II v Prahe r. 1990, Ø 60 mm, bronz
patinovaný v krabičke
0/0
718. Novotný, Poldaufová, z príležitosti Jána Pavla II, z návštevi Slovenska
1990, tombak postriebrený, Ø 60 mm, v krabičke
0/0
719. Zbierka medailí pápežom Jánom Pavlom II, spolu 11 ks, 3 ks 60 mm,
7 ks 40 mm, 1 ks 45 mm, Autori sú Št. Novotný, L. Bódi, J. Uprka, 1 ks
Ag 900, 32.75 g, 2 ks pozlátené, 5 ks postrieb. tombak, pozlátená má
certifikát pravosti, draží sa len v sále
N-N
100,8,7,6,-
150,-
ZAHRANIČNÉ MEDAILY
Česko
720. Chrám Panny Márie Vítězné, Cu, Ø 35 mm, 0/0, Moravská ústřední
útulna zemská v Brne 1901, Cu, Ø 28 mm, bez stužky, - 2/2 -, 2 ks
721. Med. zobrazuje výjav z jedeného Přibramských betlehemov,
POŽEHNANÉ VÁNOCE 2008, PF 2009, Ag 925, 12.5 g, náklad
len 25 ks, Rv. je prázdny pre možnosť venovania pre príjemcu
39
5,-
0/0
10,-
Francúzsko
722. Signo DUVIV. Av. portrét Ludvika XVI vpravo, Rv. zhromaždenie
Francúzskeho kléru konané v Paríži r.1780, šesťhran 32x32,
Ag 14.2 g
723. Dumarest, Av. dve alegorické postavy pri piedestáli, opis 1799, Rv.
BANQUE DE FRANCE AN VIII, osemhran, 35x35, Ag 24.7 g
1/1
7,-
1/1
10,-
Maďarsko
724. Veľká plaketa Maďarského parlamentu, 119x65 mm, tombak
postriebrený, orig. krabička
0/0
3,-
Nemecko
725. Av. Kráľ Wilhelm II, lesk a sláva nemeckej monarchie, Rv. veľký
erb, pozlátená Ø 30 mm
proof
5,-
Poľsko
726. Signo WS, Av. 1000 výročie prijatia kresťanstva v Rusku 988-1988,
Oľga, Vladimír v stoji, Rv. Cyril a Metod v stoji, tombak postriebrený,
Ø 70 mm, R
0/0
30,-
Taliansko
727. Mistruzzi, Pagani, 100 rokov banky Adriatica di Sicurta v Trieste,
Av. Benátsky lev s knihou, Rv. Alegória rodiny a poľnohospodárstva,
bronz, Ø 57 mm, v krabičke
0/0
10,-
Vatikán
728. Signo Bianchi, Av. LEO XIII PONT MAX AN XXII, portrét pápeža
vľavo, Rv. VENITE AD ME OMNES HAEC EST PORTA DOMINI,
1789-1903, Ø 30 mm, Cu
1/1
729. Súbor medailí kopírujúce euromince 1 cent- 5 €, bez let. označením
PRÓBA a s textom GLORI IN EXCELSIS DEO, pekná kazeta
0-0
730. Súbor medailí s portrétom pápeža Jána Pavla II in memoriam 2005,
kopírujú euromince označením PRÓBA, luxusná kazeta, certifikát
0-0
731. Súbor medailí kopírujúce euromince 1 cent – 5 € 2006, 1,2,5 € zobrazujú
strážcov Vatikánu Švajč. gardu, limit. náklad certifikát, etua
0-0
6,6,6,6,-
KONVOLUTY MEDAILÍ A ŽETÓNOV
732. Drobné medaili Kremnickej mincovne a múzea 20 ks, každý je iný
0-1
733. Konvolut medailí Ø 27 mm, Slovenských hradov a zámkov 24 ks, z
toho 15 typov
0-1
734. Konvolut medaili s portrétmi významných osobnosti 27 ks, Ján Pavol II.
3 ks, Pavol VI., Pius XII, Karol VI, Ján Amos Komenský, T.G. Masaryk,
Leonardo Davinci, Churchill, Alžbeta II. a iné, zaujímavé
0-1
40
10,9,-
10,-
735. Konvolut 39 ks medaily, ktoré majú originálne ušká, zaujímavé
736. Konvolut novoraziev Pražských grošov a medailí, českým kráľom
Karolom IV. a Sv. Václavom, spolu 26 ks
737. Konvolut 18 ks medailí bývalej NDR, každý je iný kus
738. Veľký konvolut medailí, žetónov, hracích a detských peňazí
a novorazieb, 127 ks
739. Konvolut zahraničných medailí od Ø 28-50 mm
740. Veľký konvolut drobných medailí, žetónov a iných razieb,
spolu 146 ks
741. Konvolut 61 ks zahraničných medailí
0-2
9,-
0-1
0-0
8,9,-
0-2
0-1
10,7,-
0-2
0-1
10,10,-
1/1/1
1/1/1
1/1/1
60,8,5,-
FALERISTIKA
Rakúsko- Uhorsko
742. F.J.1 pozlátená bronzová záslužná med. s korunou SIGNUM
LAUDIS na armádnej stužke
743. Karol IV (I) strieborná med. za statočnosť, II. trieda, signo Kautsch
744. Karol IV (I) bronzová med. za statočnosť, signo Kautsch
ČSR I, Slovenský štát
745. Pamätná med. Československých dobrovoľníkov 1918-1919
1/1/1
746. Československý vojnový kríž 1939
1/1/1
747. Pamätná med. Československej armády v zahraničí 1939-1945
1/1/1
748. Pamätná med. za vernosť a brannosť
1/1/1
749. Rad Slovenského národného povstania II trieda
1/1/1
750. Za obranu Slovenska 1939, na pamiatku oslobodenia felvidéku 1938,
za prechod cez Karpaty a Dunaj 3 ks, všetky tri sú bez stužky
1-1
751. Hasičská zemská jednotka na Slovensku, 8 stupeň, za 50 ročnú službu,
Marcinko 34.1, R
1/0/0
č.751
41
20,25,25,30,30,35,250,-
Rusko
752. Odznak Vladimírskej vojnovej školy v St. Peterburgu r.1906, v strede
biely smalt, na šraubu, úradná značka hlava 84 používaná do r.1917
pri striebre nad 10 g, ďalšia značka ВД, RR
1/1
900,-
č.752
753. Rad veľkej vlasteneckej vojny, č. 5317884, šrauba
1/1
15,-
Bulharsko
754. Vyznamenanie za rozvoj kultúry I, II, III stupeň, 3 ks, modré stužky
0-0
9,-
ODZNAKY
755. O.S.Č. odborové združení Československé, vzniklo 31.1.1897 v Prahe
pod heslom VĚDA,MOC, SPOJENÍ, SÍLA, náhradná ihla
1
756. Na pamiatku vysviacky Slovenských biskupov v Nitre, 13.2.1921,
25x35 mm, ihla
1
757. Študentské športové slávnosti v Košiciach 1923, 27x25 mm, ihla
1
758. Študentský majáles v Košiciach 1924, 2 ks, rovnaké ale z iného
Materiálu ovál 20x25 mm, (Karnet- Kyselý) ihla
1/1
759. II. verejné cvičenie robot. telovýchovných jednôt v ČSR, 5.-6.7.1931,
Spišská Nová Ves, 25x38 mm, nepatr. prask, ihla
1
760. HAC- Humenský Atletický Club, odznak z 30-tých rokov, min. st.,
pekný modro- biely smalt, ihla
1
761. 13.1.1936 odovzdanie slovenskej ľudovej školy v Turni nad Bodvou,
15x30mm, Karnet-Kyselý, ihla
1
762. Učiteľ národov Ján Amos Komenský, portrét 30x37 mm, ihla
1
42
5,5,5,10,10,10,8,5,-
763. 3 slet ČS Makabi v Žiline 4.-6.7.1937, združenie židovských
športovcov, zvislá spona, 20x30 mm, mosadz, R
1
30,-
764. M.O.L. Matice osvěty lidové založená v Slieszsku 1838, nepravidelný
tvar, viacfarebný smalt, Karnet- Kyselý
0
15,-
Slovenský Štát 1939-1945
765. Župný zjazd HSĽS. Hlinkovej Slovenskej ľudovej strany
7.-8.9.1940, ihla
766. Slovenská remeselnícka jednota 1940, 17x30 mm, ihla, R
767. Odznak ÚS VS Ústredný zväz včelárov Slovenska, ihla
0
1
1
8,8,10,-
1
9,-
1
1
4,4,-
1
5,-
0
0
4,4,-
0
4,-
0
10,-
č.763
Odznaky Československého zväzu mládeže
768. ČSM, ÚDERNÍK 1949, v ruke Čsl. vlajka lopata a krompáč, pekný
smalt, šrauba
769. ČSM, študentské brigády, prevláda modrý smalt, 30x30 mm, zlaté
písmená, spona
770. Veľký odznak ČSM, 32x40mm, spona
771. Nápis ČSM vsadený do ozubeného kolesa a spolu do hviezdy, nápis
za pracovní úspěchy, 35x35 mm, spona
Odznaky Olympijské
772. Slovenský olympijský výbor, SLOVAK OLYMPIC COMMITTEE,
22x33 mm, pín
773. Slovenský olympijský tím Nagano 98, ležatý ovál, 33x25 mm, pín
774. Pod nápisom Slovensko, Olymp. kruhy a nápis Olymp. tím,
21x26 mm, pín
775. Turecko, Istanbul 2020, Candidate city, neúspešný kandidát na OH,
pozlatený, 25x30 mm, pín, R
43
Odznaky rôzne
776. Odznak, špecialista inžinierskej leteckej služby, pozemný špecialista
II. tr., č. 1444 Zukov, Praha
1
777. PSVB (pomocná stráž verejnej bezpečnosti) vzorný člen a čestný člen,
Ø 40 mm, spona, 2 ks
1-1
778. Vzorný kolektív ZNB, SNB, Slovenská a Česká verzia, šrauba
0-0
779. Odznak policajný zbor Slovenskej republiky, Ø 45 mm, v strede
štátny znak, 2x pín
0
780. Slovenská advokátska komora, tmavomodrý ležatý ovál so zlatými
písmenami, 30x19 mm, pín
0
781. Mix 3 ks, vzorný milicionár, najlepší pracovník v poľnohospodárstve,
maďarský odznak spevokol, 3 ks
1-1
782. Konvolut drobných sviatostiek
1-2
783. Zbierka baníckych odznakov 86 ks, každý je iný na plate
0-1
784. Zbierka odznakov FIS MS v lyžovaní vo Vysokých Tatrách 1970,
46 ks, každý je iný na plate
0-1
785. Rozpracovaná zbierka odznakov 100 jarných km., 33 ks, každý je iný,
je tam aj vzácny z r. 1957, na plate
0-1
786. Rozpracovaná zbierka turistických odznakov, výstup na Rysy 26 ks,
1960-1989, každý je iný, na plate
0-1
12,5,3,5,4,4,9,15,15,5,15,-
PAPIEROVÉ PLATIDLÁ
U bankoviek perforácia je vždy uvedená, všetky ostatné sú neperforované
787. Košuthovka, 10 forint 1.9.1848 č.9549,
Adam.G111
788. R-U, 200 korún 27.10.1918, séria A 2022, ako N.A11, natrh.
2/2
3/3 -
8,5,-
Nudzovky mesta Sopron
789. 10 fillér 1.5.1918, č.25361, 1 vyd.,
Adam.SOP-4.1
790. 50 fillér 1.5.1918, č.38512, 1 vyd., Ambrus č.211, Adam. nevedie
791. 50 fillér 1.5.1918, č.25361, 1 vyd.,
Adam.SOP-5.1
0/0
N
N
10,10,8,-
2/2
400,-
1/1
500,-
1/1
3/3
N
500,40,20,-
ČSR I 1918-1938
792. 100 Kč 15.4.1919, séria 0001, č.629925, dobové
typ Mészaros, RR
793. 100 Kč 15.4.1919, séria 0010, č.160682, dobové
typ Mészaros, RR
794. 100 Kč 15.4.1919, séria 0012, č.432056, dobové
typ Mészaros, RR
795. 1000 Kč 1932, séria C 0202164
796. 5000 Kč 1920, séria C 315348
44
falzum
N.11, Bajer 12
falzum
N.11, Bajer 12
falzum
N.11, Bajer 12
N.25
N.19, specimen
Protektorát Čechy a Morava
797. 500 korún 1942, F347249
798. 1,5,10,20,50 korún-1940, 50 korún-1944,
100 korún- II. vyd.,500 korún- II. vyd.,
1000 korún -II. vyd., 1000 korún- III. vyd.
5000 korún, spolu 11 ks
N.39a, specimen
N
14,-
všetky specimen
0-N
30,-
Slovenský štát 1939-1945
799. 500 korún 1929, séria H, pretlač Slov. štát, 2 x
800. 20 korún 1939, séria Vx42
801. 500 korún 1941, séria 4Ah
802. 1000 korún 1940, séria 5R3
803. 5000 korún 1939, séria 5In,
N.43, specimen
N.48
N.53
N.54
N.55, specimen
- 1/1 N
N
1/1
N
15,30,48,15,18,-
Korunové poukážky r. 1944
804. 1,5 oba typy, 20,100,500,1000 korún 1944
805. 2000 korún 1945
N.56-61, specimen N
N.68, specimen
N
15,9,-
N.79a
N.79b
1/1
N
10,10,-
N.80
N.99b
N.108
N
N
N
10,2,6,-
N.Sk3d
N.Sk6c
N.Sk
N.Sk9c
N
N
N
N
20,2,3,21,-
N
60,-
N
510,-
N
11,-
Československo 1945-1993
806. 50 Kčs 1948, séria A6
807. 50 Kčs 1948, séria A13
808. 50 Kčs 1950, séria B32, čísla po sebe idúce
182163,182164,182165, 3 ks
809. 10 Kčs 1960, séria E9
810. 500 Kčs 1948, séria Z63
Slovenská republika 1993
811. 100 korún 1961, séria X37, kolok SR,
812. 20 Sk 1993, A00149704 Bimilénium
813. 50 Sk 1993, A00103160 Bimilénium
814. 500 Sk 1993, A00006151, Bimilénium
815. 20,50,100,200,500,1000 Sk 1993, všetky
série A, strieborná prítlač Bimilenium 2000
Euro bankovky
816. 500 euro 2002 séria T00000348648 pre Írsko, R
Európske štáty
Česká republika
817. 200 korún 1993, séria A53
N.Cz7
45
Bulharsko
818. 1,3,5,10,25,50,100 leva 1951
P.80-86
1-N
10,-
Bosna- Hercegovina
819. 10,25,50,00,500,100 dinár 1.7.1992
P.10-15
1-N
5,-
Maďarsko
820. 10000,100000 bez sériového čísla, 100000 séria E22,
1000000 séria G41, 1000000 séria C34 ale opačný erb,
500000 všetko Adó pengö 1946
821. 500 forint 2001, EA 3325427
Adam.F54A
822. 20000 forint 1999, GB 7486914
Adam.F59.1
1-2
N
N
10,2,60,-
Rumunsko
823. 1000,5000 Lei 1998, 2000-10000 Lei 1999, 10000 Lei 2000
0-N
6,-
Rusko
824. 1 Rb 1898, 3 Rb 1905, 5, 10, 25 Rb 1909, 5 ks
825. 10,25,50,100,1000 Rb 1918
826. 1,5,10 Rb pre Sibír, 3 Rb 1918 (Kolčak)
827. 1,3,5,10,25 Rb 1961
1-2
2-2N-1
N-N
6,6,10,5,-
P.89-92,95
Kráľovstvo Srbsko- Chorvátska a Slovinska
828. 40 koruna (10 dinár) 1.2.1919
P.17
3/3
4,-
Švédsko
829. 10 kronor 1984 EF, 1987CH, 2 ks
P.52
0-N
4,-
1/1
N
0/0
N-N
N
N
1.50,1.50,2,10,16,1.50,-
nová
ako nový
120,2,-
Ostatné štáty sveta
830. Čína 10 yuan 1980, DM08243374
P.887
831. Dominikánska republika 2009, AG7624097
832. Chile 10000 pesos 2011, DA00435816
833. Kongo 1,5,10,20,50 centimes 1997, 10,20,50, 1000 frank 2000
834. Mongolsko 1,3,5,10,25,50,100 tugrik 1955
P.28-34
835. Trinidad-Tobago 5 dollars 2006, BA048044
LITERATÚRA
836. A. Lengyel, Zlatá kniha 1325-1540 vynikajúca práca na kriedovom
papieri s vyobrazením každej mince, mapuje všetky zlaté razby
všetkých Uhorských panovníkov podrobným popisom od Karola
Róberta po Jána Zápoľského
837. V. Novotný, katalóg mincí F.J.I. 1848-1916,
46
838. Kolektív autorov Platidla na Slovensku, podrobne mapuje platidlá
od dávnoveku až po súčasnosť, na území Slovenska, 239 strán,
kriedový papier
nová
839. Krause-Mishler, katalóg mincí celého sveta 1901-2006, 2335 strán nepoužívaný
840. J. Sejbal ml., Antické mincovní umění, 59 strán
zach.
841. K. Kurz, Úvod do antickej numizmatiky, Grécke mince
zach.
842. Horváth, Valach, Peňažníctvo na Slovensku do r. 1918
zach.
843. Horváth, Valach, Peňažníctvo na Slovensku 1918-1945
zach.
844. J. Hlinka, Bratislavská mincovňa, 150 strán
zach.
845. E. Petách, dejiny mincovania v Košiciach, 204 strán
zach.
846. E. Nohejlová-Prátova, Základy numizmatiky, 263 strán
zach.
847. Brunner, Klíma, 70 rokov Českej numizmatickej spoločnosti,
v češtine, 239 strán
zach.
848. Hausdorf, Kounovský, Cudzie mince na území Česko-slovenska
v rokoch 1918-1945, 149 strán
zach.
849. B. Spáčil, Česká měna od dávnej minulosti k dnešku
zach.
850. J. Sém, Papierové peniaze na území Československa 1762-1967
zach.
851. J. Sém, Poznávame a zbierame papierové peniaze
zach.
852. B. Hlinka, Radoměrský, Peniaze celého sveta, 267 strán
zach.
853. G. Graichen, Podrobný katalóg bankoviek, obehových a pamätných
mincí Nemeckej Demokratickej republiky, 211 strán, vzácny katalóg zach.
854. Peňažný obeh a medajlistika na Kube od začiatku XVI- XX storočia,
60 strán
zach.
855. B.D. Krivcov, katalóg Ruských mincí, vyznamenaní, odznakov,
medailí a starožitností, 191 strán, vzácne
zach.
856. Numizmatické listy, kompletný ročník 1986 a 1987
zach.
857. R. Štemberg, Numizmatické pamiatky zo zemskej jub. výstavy
v Prahe 1891, 87 strán
zach.
858. Katalóg numizmatických medailí vydaných Maďarskou numizmatickou
spoločnosťou, všetky sú vyobrazené, 80 strán
zach.
859. Lexikón peňazí, výborný katalóg Maďarských bankoviek a mincí od
1892-2011 vo farebnom prevedení všetky sú vyobrazené s cenami
nový
860. J. Marcinko, Slovenské rady, vyznamenania a čestné odznaky,
111 strán
nová
861. J. Marcinko, Slovenské rady, vyznamenania a čestné odznaky,
111 strán
nová
862. J. Marcinko, Slovenské insígnie, 215 strán
nová
863. J. Marcinko, Slovenské insígnie, 215 strán
nová
864. Časopis o minciach, medailách a papierových platidlách,
dvojmesačník 2008 č.1-6 komplet
zach.
865. 6 ks rôznych numizmatických časopisov
zach.
866. Aukčné katalógy z mesta Bern č.34,35,37,39 a 40
zach.
867. 3 ks aukčných katalógov z Nemeckých aukčných domov
zach.
868. Aukčné katalógy, 2 ks z mesta Köln, 1 ks z Mníchova
zach.
47
25,15,2,5,5,3,3,3,4,4,4,4,3,3,3,15,2,6,3,2,2,8,10,10,10,10,6,2,5,3,3,-
869. P.Hrabáň, Historické zbrane v zbierkach Slovenského
národného múzea
870. Št. Miček, 31 dní futbalu Majstr. sveta v Taliansku 1990
zach.
zach
871. Korček, Kišiňan, Mráz, Encyklopédia futbalu, okrem iného obsahuje
373 obrázkov odznakov futbalových mužstiev, zväzov, zaujímavé
zach.
872. M. Zeman, Slovenské futbalové desaťročie, podrobne mapuje
všetky výsledky, tabuľky, zobrazuje farebné obrázky, jednotlivých
mužstiev ako aj odznaky
nové
2,2,-
4,-
3,-
KOREŠPODENČNÁ AUKCIA
Draží sa len na limitný lístok, nie v sále
873. F. Rákoczi X. poltúra 1707 bz dierka
874. M.Terézia, toliar 1780 S.F.Levant.
875. František I., 3 grajciar 1800 S
876. František I., 1 grajc 1800S
Mince F.J.1 korunová me na 1892-1926
899. 1 korunák 1915 KB
0/0
2,900. 20 heller 1893,94,95 bz
- 1/1 1,901. 20 heller 1907,08,09 bz
- 1/1 1,902. 20 heller 1916,17,18 bz
1/1
1,903. 20 fillér 1916,17,18 KB
1/1
1,904. 10 heller 1893,94,95 bz
- 1/1 1,905. 10 fillér 1893,94,95 KB
- 1/1 1,906. 10 heller 1907,08,09 bz
1/1
1,907. 10 fillér 1908,09 KB
1/1
1,908. 10 heller 1910,11 bz
- 1/1 1,909. 10 heller 1915,16 sz,16 bz 1/1
1,910. 10 fillér 1915,16 KB
1/1
1,911. 2 fillér 1917 KB
1/0
1,-
3/3
1,0/0 2.50,2/11,-1/1- 1,-
Mince Františka Jozefa I. 1848-1916
877. 4 grajciar 1861 A
- 2/2
2.50,878. 1 grajciar 1851 A
1/1
1,879. 1 grajciar 1851 B
1/1
1,880. 1 grajciar 1860 B
1/1
1,881. 1 grajciar 1811 A
- 1/11,882. 1 grajciar 1868 KB
1/1
2,883. 1 grajciar 1869 KB
- 1/1
2,884. 1 grajciar 1872 KB
1/1
2,885. 1 grajciar 1878 bz
1/1
1,886. 1 grajciar 1879 bz
-1/1 1,887. 1 grajciar 1879 KB
-1/1 2,888. 1 grajciar 1881 bz
1/1
1,889. 1 grajciar 1883 KB
-1/1 2,890. 1 grajciar 1885 bz
1/1
1,891. 1 grajciar 1886 KB
- 1/1
2,892. 1 grajciar 1887 KB
- 1/1
2,893. 1 grajciar 1888 KB
1/1
2,894. 1 grajciar 1891 bz
1/1
1,895. 1 grajciar 1891 KB
1/1
2,896. 5/10 grajciar 1858 A
2/1
1,897. 5/10 grajciar 1859 A
1/1
1,898. 5/10 grajciar 1860 A
1/1
1,-
Mince ČSR I 1918-1938
912. 2 hal. 1923
1/1
913. 2 hal. 1925
1/1
914. 5 hal. 1923
1/1
915. 5 hal. 1928
1/1
916. 5 hal. 1931
0/0
917. 5 hal. 1932
2/2
918. 5 hal. 1938
0/0
919. 10 hal. 1925
1/1
920. 10 hal. 1926
1/1
921. 10 hal. 1928
1/1
922. 10 hal. 1931
1/1
923. 10 hal. 1932
1/1
924. 10 hal. 1933
1/1
48
1,2,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,-
925. 10 hal. 1934
926. 10 hal. 1936
927. 10 hal. 1937
928. 10 hal. 1938
929. 20 hal. 1921
930. 20 hal. 1927
931. 20 hal. 1928
932. 20 hal. 1931
933. 20 hal. 1937
934. 20 hal. 1938
935. 25 hal. 1933
936. 50 hal. 1921
937. 50 hal. 1922
938. 50 hal. 1924
939. 50 hal. 1927
940. 50 hal. 1931
941. 1 kč 1922
942. 1 kč 1923
943. 1 kč 1924
944. 1 kč 1938
945. 1 kč 1938
1/1
1/1
1/1
0/0
1/1
1/1
-0/00/0
1/1
0/00/0
1/1
1/1
1/1
-1/1
-0/1
1/1
1/1
1/1
0/0
1/1
1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,-
Slovenský štát 1939-1945
946. 10 hal. 1939
1/1
947. 10 hal. 1942
0/0
948. 20 hal. 1940
-0/0949. 20 hal. 1942 Al
1/1
950. 20 hal. 1943
-0/0951. 50 hal. 1941
1/1
952. 50 hal. 1943
1/1
953. 1 ks 1940
1/1
954. 1 ks 1941
-0/0955. 1 ks 1942
1/1
956. 1 ks 1945
-0/0957. 5 ks 1939
1/1
958. 20 ks 1939 Tiso, Ag
0/0
959. 50 ks 1944 Tiso, Ag
0/0
1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,9,6,-
Československo 1945-1993
960. 20 hal. 1948
0/0
961. 20 hal. 1949
0/0
962. 20 hal. 1950
0/0
963. 20 hal. 1951
0/0
964. 20 hal. 1952
0/0
1,1,1,1,1,-
965. 50 hal. 1947
966. 50 hal. 1948
967. 50 hal. 1949
968. 50 hal. 1950
969. 50 hal. 1951
970. 50 hal. 1952
971. 1 kčs. 1946
972. 1 kčs. 1947
973. 1 kčs. 1950
974. 1 kčs. 1951
975. 1 kčs. 1952
976. 2 kčs. 1947
977. 2 kčs. 1948
978. 1 hal. 1953-1986, 11 ks
979. 1 hal. 1986, 100 ks
980. 3 hal. 1953
981. 3 hal. 1954
982. 3 hal. 1963
983. 5 hal. 1953,1954
984. 5 hal. 1962-1976, 10 ks
985. 5 hal. 1977,78,79
986. 5 hal. 1988,89,90
987. 10 hal. 1953
988. 10 hal. 1954
989. 10 hal. 1955
990. 10 hal. 1956
991. 10 hal. 1961
992. 10 hal. 1962
993. 10 hal. 1963
994. 10 hal. 1964
995. 10 hal. 1965
996. 10 hal. 1966
997. 10 hal. 1967
998. 10 hal. 1968
999. 10 hal. 1969
1000. 10 hal. 1970
1001. 10 hal. 1971
1002. 10 hal. 1974,75,76,77
1003. 10 hal. 1978,79,80,81
1004. 10 hal. 1982,83,84,85
1005. 10 hal. 1986,87,88,89
1006. 10 hal. 1990,91,92
1007. 20 hal. 1972,73,74,75
1008. 20 hal. 1976,77,78,79
49
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
1/1
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
1/1
0/0
0/0
0/0
0/0
- 0/0 1/1
1/1
1/1
1/1
-0/0-0/01/1
1/1
0/0
1/1
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/1
1/0
1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,0.50,0.50,0.50,1,1,1,1,2,2,2,1,1,1,1,1,1,1,1,0.50,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,-
1009. 20 hal. 1980,81,82,83
1010. 20 hal. 1984,85,86,87
1011. 20 hal. 1988,89,90,91,92
1012. 25 hal. 1953
1013. 25 hal. 1962
1014. 25 hal. 1963
1015. 25 hal. 1964
1016. 50 hal. 1963,64,65
1017. 50 hal. 1969,70,71
1018. 50 hal. 1978,79,82
1019. 50 hal. 1984,85,86
1020. 50 hal. 1987,88,89
1021. 50 hal. 1969,70,71
1022. 50 hal. 1969,70,71
1023. 1 kčs 1961,62,63,64
1024. 1 kčs 1965,66,67,68
1025. 1 kčs 1969,70,71,75
1026. 1 kčs 1976,77,80,81
1027. 1 kčs 1982,83,84,85
1028. 1 kčs 1986,90,91,92
0/00/1
0/0
1/1
0/1
0/0
1/1
0/1
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
-1/1-1/11/1
0/1
0/1
0/0
1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,-
1029.
1030.
1031.
1032.
1033.
1034.
1035.
1036.
1037.
1038.
1039.
1040.
2 kčs 1972,73,74,75
2 kčs 1973 var. okraj z 5 ksč
2 kčs 1976,77,80,81
2 kčs 1982,83,84,85
2 kčs 1986,89,90,91
3 kčs 1965
3 kčs 1966
3 kčs 1968
3 kčs 1969
5 kčs 1966,67,68
5 kčs 1969,70,73
5 kčs 1974,75,78
1041. 5 kčs 1979,80,81
1042. 5 kčs 1982,83,84
1043. 5 kčs 1989,90,91
1044. 10 kčs 1990,91,92
1045. 10 kčs 1993, Masar. Štefan.
Československé Ag pamätné mince
1046. 50 kčs 1947, Tretie výročie SNP,
N.43
0/0
1047. 50 kčs 1948, Tretie výročie Pražského povstania, N.43
0/0
1048. 100 kčs 1948, Karlova univerzita,
N.44
0/0
1049. 100 kčs 1948, 30. rokov republiky,
N.46
0/0
1050. 100 kčs 1949, Hornické práva,
N.47
0/0
1051. 100 kčs 1951, K. Gottwald,
N.50
0/0
1052. 25 kčs 1968, Nár. múzeum v Prahe,
N.113
1/01053. 100 kčs 1980, Spartakiáda,
N.142
0/0
1054. 100 kčs 1980, Spartakiáda,
N.142
0/0
1055. 50 kčs 1988, J. Jánošík,
N.172
0/0
1056. 50 kčs 1990, Anežka Česká,
N.181
0/0
1057. 100 kčs 1990, B. Martinů,
N.182
0/0
1058. 50 kčs 1991, M. Lázne,
N.186
0/0
1059. 50 kčs 1991, K. Vary,
N.188
0/0
Slovenská republika
1060. 50 hal. 1993
0/0
1061. 1 sk 1993
0/0
1062. 2 sk 1993
0/0
1063. 5 sk 1993
0/0
1064. 10 sk 1993
0/0
0/0
1/1
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
1/1
1/1
0/1
0/0
1,3,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,-
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
1,1,1,1,1,-
2.50,2.50,4,4,4,4,6,4,4,2.50,2.50,4,2.50,2.50,-
Dánsko
0.50,0.50,0.50,0.50,0.50,-
1065. 1 skilling 1856
1066. 1 skilling 1860 vyp.
1067. 1 ore 1899
1068. 1 ore 1907
50
1/1
-1/11/1
1/1
1,1,1,1,-
1069. 1 ore 1941
1070. 1 ore 1942
1071. 1 ore 1944
1072. 1 ore 1952
1073. 1 ore 1956
1074. 1 ore 1957
1075. 1 ore 1959
1076. 1 ore 1960
1077. 1 ore 1964
1078. 1 ore 1965
1079. 1 ore 1966
1080. 1 ore 1969 fliačik
1081. 1 ore 1971
1082. 2 ore 1874 drobné hr.
1083. 2 ore 1921
1084. 2 ore 1927
1085. 2 ore 1941
1086. 2 ore 1942
1087. 2 ore 1950
1088. 2 ore 1952
1089. 2 ore 1957
1090. 2 ore 1958
1091. 2 ore 1960
1092. 2 ore 1961
1093. 2 ore 1962
1094. 2 ore 1964
1095. 2 ore 1967
1096. 2 ore 1969
1097. 2 ore 1971 fliačik
1098. 5 ore 1927 HCN
1099. 5 ore 1928
1100. 5 ore 1929
1101. 5 ore 1937
1102. 5 ore 1941
1103. 5 ore 1942
1104. 5 ore 1943
1105. 5 ore 1944
1106. 5 ore 1945
1107. 5 ore 1951
1108. 5 ore 1952
1109. 5 ore 1954
1110. 5 ore 1955
1111. 5 ore 1956
1112. 5 ore 1957
2/2
2/2
2/2
-1/11/1
1/1
1/1
1/1
0/0
-0/01/1
-0/0
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
-1/1-1/11/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
-0/01/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/11/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
0.30,0.30,0.30,0.30,0.30,0.30,0.30,0.30,0.40,0.30,0.30,0.30,0.30,1,1,0.40,0.40,0.30,0.50,0.30,0.30,0.30,0.30,0.30,0.30,0.30,0.30,0.30,0.30,1,1,1,1,0.50,1,1,1,1,1,1,0.50,1,0.50,0.40,-
1113. 5 ore 1958
1114. 5 ore 1959
1115. 5 ore 1960
1116. 5 ore 1961
1117. 5 ore 1962
1118. 5 ore 1963, Zn
1119. 5 ore 1963, Cu
1120. 5 ore 1964
1121. 5 ore 1965
1122. 5 ore 1966
1123. 5 ore 1967
1124. 5 ore 1969
1125. 5 ore 1970
1126. 5 ore 1971
1127. 5 ore 1972
1128. 5 ore 1973
1129. 10 ore 1903 Ag
1130. 10 ore 1924
1131. 10 ore 1926
1132. 10 ore 1929
1133. 10 ore 1934
1134. 10 ore 1936
1135. 10 ore 1950
1136. 10 ore 1951
1137. 10 ore 1952
1138. 10 ore 1954
1139. 10 ore 1955
1140. 10 ore 1956
1141. 10 ore 1957
1142. 10 ore 1958
1143. 10 ore 1961
1144. 10 ore 1962
1145. 10 ore 1964
1146. 10 ore 1965
1147. 10 ore 1966
1148. 10 ore 1967
1149. 10 ore 1968
1150. 10 ore 1969
1151. 10 ore 1970
1152. 10 ore 1971
1153. 10 ore 1972
1154. 10 ore 1973
1155. 10 ore 1977
1156. 10 ore 1987
51
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
-1/1-0/00/0
1/1
1/1
-0/01/1
-0/0
-0/01/1
0/0
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
-1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
0.40,0.40,0.20,0.50,0.30,0.20,0.40,0.70,0.40,0.30,0.50,0.40,0.50,0.40,0.40,0.20,0.50,0.50,0.60,1,1,1,0.30,0.30,0.30,0.30,0.30,0.30,0.30,0.30,0.20,0.20,0.20,0.20,0.20,0.20,0.20,0.20,0.20,0.20,0.20,0.20,0.20,0.20,-
1157. 25 ore 1924
1158. 25 ore 1949
1159. 25 ore 1954
1160. 25 ore 1967
1161. 25 ore 1968
1162. 25 ore 1969
1163. 25 ore 1970
1164. 25 ore 1971
1165. 25 ore 1972
1166. 25 ore 1973
1167. 25 ore 1980
1168. 25 ore 1990
1169. 25 ore 1995
1170. 25 ore 1996
1171. 25 ore 2001
1172. 50 ore 1989
1173. 50 ore 1992
1174. 50 ore 1995
1175. 50 ore 2003
1176. 1 krone 1925
1177. 1 krone 1926 n. škr.
1178. 1 krone 1939
1179. 1 krone 1940
1180. 1 krone 1962
1181. 1 krone 1964
1182. 1 krone 1966
1183. 1 krone 1967
1184. 1 krone 1968
1185. 1 krone 1969
1186. 1 krone 1972
1187. 1 krone 1973, Ag
1188. 1 krone 1975
1189. 1 krone 1976
1190. 1 krone 1977
1191. 1 krone 1980
1192. 1 krone 1983
1193. 1 krone 1987
1194. 1 krone 1989
1195. 1 krone 1992
1196. 2 kroner 1925
1197. 2 kroner 1936
1198. 2 kroner 1992
1199. 2 kroner 1993
1200. 2 kroner 1997
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
0/0
1/1
-0/01/1
1/1
1/1
0/0
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
-0/0-0/00/0
-1/1-1/11/1
1/1
1/1
1,0.50,0.50,0.30,0.30,0.30,0.30,0.30,0.30,0.30,0.30,0.20,0.20,0.20,0.20,0.30,0.30,0.30,0.30,2,1.50,2,2,2,0.50,0.50,0.50,0.50,0.50,0.50,0.40,0.40,0.40,0.40,0.40,0.40,0.40,0.40,0.30,1.50,2,0.60,0.60,0.50,52
1201. 2 kroner 1999
1202. 5 kroner 1961
1203. 5 kroner 1972
1204. 5 kroner 1975
1205. 5 kroner 1983 n. hr.
1206. 5 kroner 1990
1207. 10 kroner 1990
1208. 10 kroner 1995
1209. 20 kroner 1990
-0/01/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/0-
0.50,2,2,2,1,1.50,2,2,2.50,-
Holandsko
1210. ½ cent 1903
-0/01211. ½ cent 1936
0/0
1212. 1 cent 1877
1/1
1213. 1 cent 1878
1/1
1214. 1 cent 1880
1/1
1215. 1 cent 1884
-1/1
1216. 1 cent 1898
-1/1
1217. 1 cent 1900
-2/1
1218. 1 cent 1901
-1/11219. 1 cent 1905
0/0
1220. 1 cent 1906
0/0
1221. 1 cent 1914
1/1
1222. 1 cent 1916
1/1
1223. 1 cent 1917
-1/11224. 1 cent 1927
1/1
1225. 1 cent 1929
1/1
1226. 1 cent 1941
2/2
1227. 1 cent 1942
1/1
1228. 1 cent 1943
-1/11229. 1 cent 1948
1/1
1230. 1 cent 1950,51,52,53
1/1
1231. 1 cent 1954,55,56,57
1/1
1232. 1 cent 1958,60,61,62
1/1
1233. 1 cent 1963,64,66,67
0/1
1234. 1 cent 1969,70,71,72
0/1
1235. 1 cent 1973,75,76
0/1
1236. 2 ½ cent 1881
-0/01237. 2 ½ cent 1904
1/1
1238. 2 ½ cent 1914
1/1
1239. 5 cents 1913
1/1
1240. 5 cents 1914
1/1
1241. 5 cents 1941
1/1
1242. 5 cents 1950,57,58,60
1/1
2,1.50,2,1,2,1,2,1,1,2,1,1,1,0.50,1,1,0.50,1,1,0.50,1,1,1,1,1,0.50,2,2,1,1.50,1.50,1.50,1,-
1243. 5 cents 1961,64,65,66
1244. 5 cents 1967,69,70,72
1245. 5 cents 1973,75,76,77
1246. 5 cents 1979,80,82,84
1247. 5 cents 1985,89,91,92
1248. 10 cents 1897
1249. 10 cents 1915
1250. 10 cents 1916
1251. 10 cents 1917
1252. 10 cents 1918
1253. 10 cents 1919
1254. 10 cents 1925
1255. 10 cents 1926
1256. 10 cents 1935
1257. 10 cents 1936
1258. 10 cents 1937
1259. 10 cents 1938
1260. 10 cents 1939
1261. 10 cents 1941
1262. 10 cents 1942
1263. 10 cents 1951,54,57,58
1264. 10 cents 1959,62,65,66
1265. 10 cents 1967,68,70,72
1266. 10 cents 1973,74,75,76
1267. 10 cents 1977,78,79,80
1268. 10 cents 1982,83,84,86
1269. 10 cents 1992,95,96,99
1270. 25 cents 1914
1271. 25 cents 1918
1272. 25 cents 1919
1273. 25 cents 1928
1274. 25 cents 1940
1275. 25 cents 1941 Ag
1276. 25 cents 1941 Zn
1277. 25 cents 1944
1278. 25 cents 1948
1279. 25 cents 1950,51,56,58
1280. 25 cents 1960,63,64,66
1281. 25 cents 1968,71,72,73
1282. 25 cents 1975,77,78,80
1283. 25 cents 1985,86,87,88
1284. 25 cents 1989,90,92,95
1285. 25 cents 1996,97,98
1286. 1 gulden 1957
0/1
0/1
0/1
0/1
0/1
2/2
1/1
-1/1
1/1
-0/01/0
0/0
-0/01/1
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
-1/11/1
1/1
1/1
1/1
0/1
0/1
0/1
-1/11/1
-0/0-1/1-0/0-0/1
1/1
0/01/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
-0/01/1
1,1,1,1,1,1,2,1,2,2,2,2,2,1,1,1.50,1,1.50,1,0.50,1,1,1,1,1,1,1,1,2,2,1,2,2,1,2,0.50,1,1,1,1,1,1,0.50,3,53
1287. 1 gulden 1967
1288. 1 gulden 1967,68,69
1289. 1 gulden 1970,71,72
1290. 1 gulden 1973,75,76
1291. 1 gulden 1977,78,79
1292. 1 gulden 1980,82,84
1293. 1 gulden 1980, KM.200
1294. 1 gulden 1986,87,88
1295. 1 gulden 1989,93,98
1296. 2 ½ gulden 1969
1297. 2 ½ gulden 1970
1298. 2 ½ gulden 1972
1299. 2 ½ gulden 1979, KM.197
1300. 2 ½ gulden 1980
1301. 2 ½ gulden 1980, KM.201
1302. 2 ½ gulden 1982
1303. 5 gulden 1988
1304. 5 gulden 1990
1305. 5 gulden 2000, KM.231
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
0/0
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
-0/0-1/11/1
1/1
-0/0-
3,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1.50,0.50,1.50,1.50,2,-
Rusko
1306. 20 kop. 1914 BC
1/1
1307. 10 kop. 1910
1/1
1308. 3 kop. 1912 dr.kor.
2/2
1309. 3 kop. 1913
1/1
1310. 2 kop. 817 EM
2/2
1311. 2 kop. 1912
1/1
1312. 1 kop. 1901
2/2
1313. 1 kop. 1903
2/2
1314. 1 kop. 1906
2/2
1315. 1 kop. 1909
-1/1
1316. 1 kop. 1911
1/1
1317. 1 kop. 1912
-1/11318. 1 kop. 1913
1/1
1319. 1 kop. 1914
1/1
1320. 1 kop. 1915
1/1
1321. 1 kop. 1916
1/1
1322. 1 kop. 1927
-1/11323. 1 Rb. 1978, OH, Kremeľ
1/1
1324. 1 Rb. 1979, OH, Sputnik, hr.
1/1
1325. 1 Rb. 1979, OH, Univerzita. hr., 1/1
1326. 1 Rb. 1978, OH,Znak
1/1
1327. 1 Rb. 1978, OH, jazdec
0/0
1328. 1 Rb. 1978, OH, Pochodeň
1/1
2,1,0.50,1,1,1,0.50,0.50,0.50,1,1,0.50,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,-
Švédsko
1329. 1 ore 1903
1330. 1 ore 1905
1331. 1 ore 1907
1332. 1 ore 1916
1333. 1 ore 1921
1334. 1 ore 1923
1335. 1 ore 1925
1336. 1 ore 1926
1337. 1 ore 1927
1338. 1 ore 1928
1339. 1 ore 1929
1340. 1 ore 1930
1341. 1 ore 1931
1342. 1 ore 1932
1343. 1 ore 1933
1344. 1 ore 1934
1345. 1 ore 1935
1346. 1 ore 1936
1347. 1 ore 1937
1348. 1 ore 1938
1349. 1 ore 1939
1350. 1 ore 1940
1351. 1 ore 1941
1352. 1 ore 1945 Cu
1353. 1 ore 1942
1354. 1 ore 1943
1355. 1 ore 1944
1356. 1 ore 1945
1357. 1 ore 1946
1358. 1 ore 1947
1359. 1 ore 1948
1360. 1 ore 1949
1361. 1 ore 1950 Fe
1362. 1 ore 1956,57,59
1363. 1 ore 1960,62,63
1364. 1 ore 1964,65
1365. 1 ore 1967,68
1366. 2 ore 1918
1367. 2 ore 1925
1368. 2 ore 1926
1369. 2 ore 1935
1370. 2 ore 1939
1371. 2 ore 1941
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1,0.80,0.20,0.20,0.20,0.20,0.20,0.20,0.20,0.20,0.20,0.20,0.20,0.20,0.20,0.20,0.20,0.20,0.20,0.20,0.20,0.20,0.20,0.20,0.20,0.20,0.20,0.20,0.20,0.20,0.20,0.20,0.20,0.30,0.30,0.30,0.30,1,0.30,0.30,0.30,0.30,0.30,54
1372. 2 ore 1942
1373. 2 ore 1943
1374. 2 ore 1944
1375. 2 ore 1945
1376. 2 ore 1946
1377. 2 ore 1947
1378. 2 ore 1948
1379. 2 ore 1949
1380. 2 ore 1950 Fe
1381. 2 ore 1950 Cu
1382. 2 ore 1954,56,60
1383. 2 ore 1961,63,64
1384. 2 ore 1965,66,67
1385. 2 ore 1968,69,70
1386. 5 ore 1919
1387. 5 ore 1920
1388. 5 ore 1921
1389. 5 ore 1926
1390. 5 ore 1928
1391. 5 ore 1929
1392. 5 ore 1930
1393. 5 ore 1931
1394. 5 ore 1932
1395. 5 ore 1934
1396. 5 ore 1935
1397. 5 ore 1936
1398. 5 ore 1937
1399. 5 ore 1938
1400. 5 ore 1939
1401. 5 ore 1940
1402. 5 ore 1941
1403. 5 ore 1942 Cu
1404. 5 ore 1950 Cu
1405. 5 ore 1942 Fe
1406. 5 ore 1943
1407. 5 ore 1944
1408. 5 ore 1945
1409. 5 ore 1946
1410. 5 ore 1947
1411. 5 ore 1948
1412. 5 ore 1949
1413. 5 ore 1950 Fe
1414. 5 ore 1952,53
1415. 5 ore 1954,56,57
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
-0/01/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
0.30,0.30,0.30,0.30,0.30,0.30,0.30,0.30,0.30,0.30,0.30,0.30,0.30,0.30,0.40,0.40,0.40,0.40,0.40,0.40,0.50,0.40,0.40,0.50,0.40,0.40,0.40,0.40,0.40,0.40,0.40,0.40,0.40,0.40,0.40,0.40,0.40,0.40,0.40,0.40,0.40,0.40,0.40,0.40,-
1416. 5 ore 1961 U
1417. 5 ore 1959,62
1418. 5 ore 1963,64,65
1419. 5 ore 1966,67,68
1420. 5 ore 1969,70,71
1421. 10 ore 1920,21
1422. 10 ore 1923,24
1423. 10 ore 1925,40
1424. 10 ore 1941,46,47
1425. 10 ore 1953,54
1426. 10 ore 1955,56
1427. 10 ore 1957,58
1428. 10 ore 1959,60,61
1429. 10 ore 1962,63
1430. 10 ore 1964,65,66
1431. 10 ore 1968,69,70
1432. 10 ore 1971,72,73
1433. 25 ore 1921
1434. 25 ore 1940,41
1435. 25 ore 1946,47
1436. 25 ore 1949
1437. 25 ore 1950
1438. 25 ore 1953,57
1439. 25 ore 1960,61
1440. 25 ore 1962,63,64
1441. 25 ore 1965,66,67
1442. 25 ore 1968,69,70
1443. 25 ore 1971,72,73
1444. 50 ore 1920
1445. 50 ore 1924
1446. 50 ore 1940
1447. 50 ore 1946
1448. 50 ore 1947
1449. 50 ore 1962,63
1450. 50 ore 1964,65
1451. 50 ore 1966,67
1452. 50 ore 1968,69
1453. 50 ore 1970,71
1454. 50 ore 1972,73
1455. 1 koruna 1947
1456. 1 koruna 1954
1457. 1 koruna 1964
1458. 1 koruna 1965
1459. 1 koruna 1966
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
0/0
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
0/1
0/1
0/1
0/0
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1,0.40,0.40,0.40,0.40,0.30,0.30,0.30,0.40,0.40,0.40,0.40,0.50,0.20,0.30,0.30,0.30,0.40,0.40,0.40,0.40,0.40,0.50,0.50,0.20,0.20,0.20,0.20,0.50,0.50,0.40,0.40,0.40,0.40,0.30,0.30,0.30,0.30,0.30,1.50,1,1,1,1,55
1460. 1 koruna 1967
1461. 1 koruna 1968
1462. 1 koruna 1969,70
1463. 1 koruna 19571,72,73
1/1
1/1
1/1
1/1
1,1,0.40,0.40,-
-0/0-1/1-1/1-1/11/1
-1/11/1
1/1
1/11/10/1
1/1
0/1
1/1
1/1
1/1
-2/2-2/2-2/21/1
1/1
1/1
1/1
1/1
-1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
2/2
-2/21/1
7,2,1,1,2,0.50,2,2,1,1,2,2,2,2,2,2,0.50,0.50,0.50,1,1,1,1,1,1,1.50,1.50,1,1,1,1,1,1,1,1,2,1,2,-
USA
1464. 1 cent 1861
1465. 1 cent 1864
1466. 1 cent 1881
1467. 1 cent 1883
1468. 1 cent 1889
1469. 1 cent 1891
1470. 1 cent 1897
1471. 1 cent 1900
1472. 1 cent 1901
1473. 1 cent 1903
1474. 1 cent 1904
1475. 1 cent 1905
1476. 1 cent 1906
1477. 1 cent 1907
1478. 1 cent 1908
1479. 5 cent 1895
1480. 5 cent 1900
1481. 5 cent 1902
1482. 5 cent 1905
1483. 5 cent 1916
1484. 5 cent 1919
1485. 5 cent 1920
1486. 5 cent 1927
1487. 5 cent 1935
1488. 5 cent 1936
1489. Dime 1917
1490. Dime 1923
1491. Dime 1939
1492. Dime 1941
1493. Dime 1945
1494. Dime 1951
1495. Dime 1952
1496. Dime 1954 D
1497. Dime 1957 D
1498. Dime 1964
1499. ¼ Dolár 1926
1500. ¼ Dolár 1946
1501. ¼ Dolár 1964
1502. ¼ Dolár 1968
1503. ¼ Dolár 1976
1504. ¼ D 1999D, Georgia
1505. ¼ D 1999P, Pennsylvania
1506. ¼ D 1999D, Delaware
1507. ¼ D 1999P, New Jersey
1508. ¼ D 1999P, Connecticut
1509. ¼ D 1999D, S. Carolina
1510. ¼ D 2000P, Massachusetts
1511. ¼ D 2000D, Virginia
1512. ¼ D 2000P, Maryland
1513. ¼ D 2000P, N.Hanpshire
1514. ¼ D 2001P, Rhode Island
1515. ¼ D 2001D, N. Carolina
1516. ¼ D 2001D, Vermont
1517. ¼ D 2001D,Kentucky
1518. ¼ D 2001P, New York
1519. ¼ D 2002P, Tennessee
1520. ¼ D 2002P, Indiana
1521. ¼ D 2002P, Louisiana
1522. ¼ D 2002P, Mississippi
1523. ¼ D 2002D, Ohio
1524. ¼ D 2003D, Missouri
1525. ¼ D 2003D, Alabama
1526. ¼ D 2004P, Michigan
1527. ¼ D 2004P, Florida
1528. ¼ D 2004P, Texas
1529. ¼ D 2004D, Iowa
1530. ¼ D 2005P, Minnesota
1531. ¼ D 2005D, Kansas
1532. ¼ D 2005D, W. Virginia
1533. ¼ D 2005P, California
1534. ¼ D 2005P, Oregon
1535. ¼ D 2006D, Colorado
1536. ¼ D 2006D,Nebraska
1537. ¼ D 2006D, Nevada
1538. ¼ D 2006P, S. Dakota
1539. ¼ D 2006P, N. Dakota
1540. ¼ D 2007P, Wyoming
1541. ¼ D 2007P, Washington
1542. ¼ D 2007D, Montana
1543. ¼ D 2007D, Utah
1544. ¼ D 2007D, Idaho
1545. ¼ D 2008D, Oklahoma
UNC
UNC
1/1
1/1
1/1
1/1
0/0
0/0
1/1
0/0
0/0
-0/00/0
-0/00/0
-0/01/1
1/1
1/1
1/1
0/0
0/0
0/0
1/1
-0/0
-0/0-0/01/1
1/1
-0/0-0/01/1
1/1
1/1
1/1
-0/0-0/0
0/0
1/1
1/1
0/0
0/0
0/0
0/0
1546. ¼ D 2008D, N. Mexico
0/0
1547. ¼ D 2008P, Alaska
0/0
1548. ¼ D 2008D, Arizona
0/0
1549. ¼ D 2008P, Hawaii
0/0
1550. ¼ D 2009D, A. Samoa
0/0
1551. ¼ D 2009D, Puerto Rico
0/0
1552. ¼ D 2009D, Guam
0/0
1553. ¼ D 2009P, M. Island
0/0
1554. ¼ D 2009D,V. Islands
0/0
1555. ¼ D 2009D, Columbia
0/0
1556. ¼ D 2010PD, Mount Hood
0/0
1557. ¼ D 2010P, Yosemite
0/0
1558. ¼ D 2010P, Grand Canyon
0/0
1559. ¼ D 2010D, Hot Springs
0/0
1560. ¼ D 2010P, Yellowstone
0/0
1561. ¼ D 2011P, Chickasaw
0/0
1562. ¼ D 2011P, Gettysburg
0/0
1563. ¼ D 2012P, Hawaii vulcan
0/0
1564. ¼ D 2012P, Chaco Culture
0/0
1565. ¼ D 2012P, Acadia
0/0
1566. ½ D 1973 Kennedy
1/1
1567. ½ D 1974 Kennedy
1/1
1568. ½ D 1776-1976 Kennedy, 200 r. 1/1
1569. ½ D 1977 Kennedy
1/1
1570. ½ D 1908 Kennedy
1/1
1571. ½ D 1981D,Kennedy
1/1
1572. ½ D 1997 Kennedy
-0/01573. 1D 1776-1976 Eisenhover
1/1
1574. 1D 1979P, Anthony
1/1
1575. 1D 1979D, Anthony
0/0
1576. 1D 1980D, Anthony
1/1
1577. 1D 1979P,Indianka
0/0
1578. 1D 2000D, Indianka
0/0
1579. 1D 2007P, 1. prezident
0/0
1580. 1D 2007P, 2. prezident
0/0
1581. 1D 2007D, 3. prezident
0/0
1582. 1D 2007P, 4. prezident
0/0
1583. 1D 2008P, 5. prezident
0/0
1584. 1D 2008D, 6. prezident
0/0
1585. 1D 2008P, 7. prezident
0/0
1586. 1D 2008P, 8. prezident
0/0
1587. 1D 2009D, 9. prezident
0/0
1588. 1D 2009P, 10. prezident
0/0
1589. 1D 2009D, 11. prezident
0/0
1,1,0.40,0.40,0.40,0.40,0.40,0.40,0.40,0.40,0.40,0.40,0.40,0.40,0.40,0.40,0.40,0.40,0.40,0.40,0.40,0.40,0.40,0.40,0.40,0.40,0.40,0.40,0.40,0.40,0.40,0.40,0.40,0.40,0.40,0.40,0.40,0.40,0.40,0.40,0.40,0.40,0.40,0.40,56
0.40,0.40,0.40,0.40,0.40,0.40,0.40,0.40,0.40,0.40,0.40,0.40,0.40,0.40,0.40,0.40,0.40,0.40,0.40,0.40,0.50,0.50,0.80,0.50,0.50,0.50,0.50,1,0.50,1,0.50,1,1,1.20,1.20,1.20,1.20,1.20,1.20,1.20,1.20,1.20,1.20,1.20,-
1590. 1D 2009P, 12. prezident
1591. 1D 2010D, 13. prezident
1592. 1D 2010P, 14. prezident
1593. 1D 2010P, 15. prezident
1594. 1D 2010P, 16. prezident
1595. 1D 2011P, 17. prezident
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
1600. Bolivia 2 centavos 1987
1601. Čína 1 yen 2011
1602. India 2 rupes 2009
1603. Nemecko 10 pfennig 1938 D
1604. Nemecko 5 pfennig 1938 A
1605. Nemecko 1 pfennig 1938 A
1606. Papua Nova Guinea 10 toea 2004
1607. Taiwan 1 yuan 2001
1608. Venezuela 50 centimos 2007
1.20,1.20,1.20,1.20,1.20,1.20,-
1596. 1D 2012D, 23. prezident
1597. 1D 2013D, 25. prezident
1598. 1D 2013D, 26. prezident
1599. 1D 2013D, 27. prezident
Rôzne Štáty sveta
KM.200
KM.1
KM.327
KM.92
KM.91
KM.97
KM.4
KM.Y551
KM.92
57
0/0
0/0
0/0
1/1
1/1
1/1
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0,30,0.40,0.40,1,1,1,0.80,0.30,1,-
1.20,1.20,1.20,1.20,-
Výsledky 70. aukcie zo dňa 14.4.2013
58
59
60
61
62
Download

korešpodenčná aukcia