č. 36
Martin
23. marca 2014
SLOVENSKÁ NUMIZMATICKÁ SPOLOČNOSŤ pri SAV
POBOČKA MARTIN
Vás srdečne pozýva na 36. aukciu numizmatického materiálu, ktorá sa bude konať v nedeľu
23. marca 2014
v priestoroch hotela LUNA (2. poschodie) v Martin – Priekopa.
Hotel LUNA sa nachádza na ulici A. Medňanského 18, 50 m vedľa potravín COOP
Jednota (viď. schéma). Doprava je možná z vlakovej alebo autobusovej stanice Vrútky, pešo
cca 12 – 14 min., alebo autobusom MHD smer Martin (č. linky 10 – 27) vystúpiť na 3. zastávke
pri predajni LÍDL. Autom je prístup z oboch smerov od Ružomberka aj Žiliny z hlavnej cesty
Poprad – Žilina, odbočka pri partizánskom cintoríne, okolo obch. domu LÍDL, Združ. stred.
školy Dopravnej.
Program:
07,30
07,30 – 09,00
09,00
otvorenie,
prehliadka numizmatického materiálu, stretnutie zberateľov,
začiatok AUKCIE,
Aukcia je usporiadaná podľa upraveného aukčného poriadku SNS, schváleného ÚV
SNS 1. januára 2001. Akékoľvek porušovanie tohto poriadku, vystavovanie materiálu, ktorý
nemá numizmatickú povahu, sa na aukcii, ako aj na výmennej schôdzi zakazuje. Na aukcii sa
môžu zúčastniť a dražiť členovia SNS a ČNS a iných numizmatických spoločností zo
zahraničia, s ktorými má SNS bilaterálnu zmluvu o spolupráci. Prítomnosť hostí
a pozorovateľov na aukcii sa všeobecne nepovoľuje. O výnimkách rozhoduje výbor pobočky
SNS alebo priamo prítomný člen PÚV SNS.
Poplatok za aukčný katalóg uhraďte poštovou poukážkou na adresu Františka
Kelemena v sume 1,50 € alebo priamo na aukcii. V prípade, že katalóg si nemienite ponechať,
môžete ho ponúknuť členovi SNS, ktorý katalóg vo Vašej pobočke nedostal, alebo ho obratom
vráťte na adresu odosielateľa.
Ing. František KELEMEN
1. čsl. brigády 3240/9
038 61 Vrútky
Limity na 36. aukciu zasielajte na adresu:
alebo na mailovú adresu: frantisekkelemen@gmail.com
Dražba je anonymná. V sále sa draží na požičané čísla, alebo na limity. Vydražené
položky sa platia ihneď po skončení aukcie. K dosiahnutým cenám sa účtuje prirážka 10%
a zaokrúhľuje sa na 10 centov hore. Záujemca má možnosť si materiál pred dražbou prezrieť.
V sále sa reklamácie na materiál v aukcií prijímajú len do začiatku aukcie. Limitenti môžu
vydražený materiál reklamovať do 8 dní po doručení zásielky (z ČR do 14 dní).
Touto cestou vyslovujeme poďakovanie všetkým, ktorý sa podieľali na príprave tejto
aukcie.
-2-
Stupne zachovalosti kovových
platidiel a medailí:
Stupne zachovalosti papierových
platidiel:
proof– razba lešt. razidlami a povrchovo
upravená,
0/0 – razobný lesk, minca neprešla
obehom, neotreté detaily
1/1 – veľmi pekná, drobné stopy z obehu,
2/2 – pekná, čiastočne opotrebovaná,
3/3 – značne opotrebovaná,
– medzistupeň zachovalosti,
N
0/0
1/1
2/2
3/3
4/4
– nová, nebola v obehu
– obojstranne bezchybná, min. vady,
– veľmi pekná, čistá, jemne preložená,
– pekná, preložená, menšia nečistota,
– priemerne zachovalá, znečistená,
– menej zachovalá, natrhnutá,
špinavá,
Hodnotená je lícna a rubová strana zvlášť. Perforácia bankoviek je vždy uvedená,
všetky ostatné bankovky sú neperforované.
Vysvetlivky skratiek použitých v katalógu:
b.d.
brož.
b.z.
dier.
exc.
hr.
hry.
jam.
lak.
lep.
m.
med.
m.u.
natrh.
nedor.
- bez dátumu
- brožovaný
- bez značky
- dierka (y)
- excentricky
- hrana (poškodená)
- výrazne poškodené hrany
- jamka (ďobka)
- lakovaný
- lepená
- malá, malý (nepatrný)
- medenka
- mal uško
- natrhnutá
- nedorazený
okr.
ohn.
ox.
pat.
prel.
spec.
sek.
škr.
škvr.
špin.
v. mat.
vyp.
vyl.
R
RR
- okrájaný
- ohnutý
- oxidácia
- patina
- preložená
- specimen
- seknutý
- škrabnutý, škrabance
- škvrna
- špinavá
- vada materiálu
- vypadaný
- vylomený
- málo sa vyskytuje
- vzácny
Dražobná tabuľka:
0,1
2
5
10
20
–
–
–
–
–
2 €
5 €
10 €
20 €
50 €
po 0,10 €
po 0,20 €
po 0,50 €
po 1 €
po 2 €
50 – 100 €
100 – 200 €
200 – 500 €
nad 500 €
po 5 €
po 10 €
po 20 €
po 50 €
Aukčný katalóg zostavil: Ing. František Kelemen.
Tešíme sa na Vašu účasť.
SNS pri SAV – pobočka Martin
-3-
P.Č.
kvalita Cena €
POPIS MINCE
ZLATÉ MINCE A MEDAILE
Slovenská. rep.
1. 5000 Sk 2001, bimilénium;
2. 100 euro 2012, korunovácia Karola III.
proof
proof
320,450,-
2/2
-1/2
2/1-2/2
-1/11/1
2,16,8,12,35,10,50
-1/1
180,-
-1/1-1/1-1/1-
27,11,14,-
-1/1-
15,-
-2/2
-1/12/11/1
-1/2
-1/1-1/10/0
5,10,19,8,12,13,17,17,-
-2/2
2,30
-2/2
2/1
-1/1
1/1
2/1
2/2
-1/1
-1/1
-1/12/1
2/22/2
-1/2
1/1
-1/1
-2/2
2,5,2,50
2,50
2,50
3,1,50
5,4,50
1,80
70,8,3,3,50
3,1,50
MINCE STRIEBORNÉ A Z OSTATNÝCH KOVOV
HABSBURGOVCI od r. 1519
Leopold I. 1657–1705
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
poltura 1703 NM, b.z.;
3 grajciar 1661 (Vratislav);
3 grajciar 1696 CB;
3 grajciar 1700 GR;
6 grajciar 1673 VE;
toliar 1683 SHS;
okr.
v. mat.
nedor.
Fr. Rákoczi 1703–1711 – 1/2 toliar 1705;
Jozef I. 1705–1711
10.
11.
12.
13.
3 grajciar 1709 PW;
3 grajciar 1711 CB;
3 grajciar 1711 PM;
Karol VI. 1711–1740 – 3 grajciar 1717 Grac;
Mária Terézia 1740 – 1780
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
poltura 1765 KM;
1/4 grajciar 1765 b.z.;
1 grajciar 1761 NB;
1 grajciar 1762 W;
10 grajciar 1765 KB;
20 grajciar 1763 KB;
20 grajciar 1779 IB-IV;
Levantský toliar 1780 S.F.;
ryhy
„R“
hr. razbou
just.
Jozef II. 1780 – 17901 grajciar 1790 S;
František I. 1792 – 1835
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
1/2 grajciar 1812 S;
1 grajciar 1812 G;
1 grajciar 1812 S;
1 grajciar 1816 B;
1 grajciar 1816 B;
1 grajciar 1816 B, S;
1 grajciar 1816 B;
3 grajciar 1800 S;
3 grajciar 1812 S;
6 grajciar 1800 E;
6 grajciar 1800 S, 6 kontramarka, 4 ľalie;
10 grajciar 1815 B;
20 grajciar 1810 A;
20 grajciar 1825 A;
20 grajciar 1832 A;
30 grajciar 1807 S;
škr, m.hry
m. škr.
m.hr.
2 ks
škr.
-4-
Ferdinand V. 1835 – 1848
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
3 grajciar 1845 A;
6 grajciar 1848 C;
20 grajciar 1840 A;
20 grajciar 1840 A;
20 grajciar 1840 B;
20 grajciar 1844 A;
1 centesimo 1939 V;
46.
47.
egy grajciar 1848 b.z.;
egy grajciar 1848 b.z.;
škr.
škr.
m. škr.
-0/0
-1/1-1/1
1/1-1/12/1
2/1
30,10,4,3,50
10,2,3,30
1/1
1/1
4,80
6,-
1/1
1–2
2/22/2
-1/1
1/1-1/1
-1/1-1/10–1
-2/2
1/1
-1/1
1/1
1/1
2/22/1-1/11/1
1/1
-1/2
-1/2
2/2
-1/1-1/12/21/1
0/0
0/0
2/2
2/2
-0/00/0
-0/01/1
1/1
-1/11/1
1/1
0–1
1/1
-0/0-1/1-
4,50
1,50
2,10,3,1,50
2,3,50
1,50
5,3,10,8,8,8,20,12,30,3,50,9,30,40,40,4,4,7,10,11,5,50
7,50
6,6,5,2,50
4,50
1,4,80
1,50
3,80
6,7,2,-
Revolučné mince
František Jozef I. 1848 – 1916
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.
85.
86.
87.
88.
89.
90.
1/2 grajciar 1851 A;
1 grajciar 1851 A, 1860 B;
1 grajciar 1851 A;
1 grajciar 1859 V;
1 grajciar 1868 KB;
1 grajciar 1881 b.z.;
1 grajciar 1881 b.z.;
1 grajciar 1892 KB;
1 grajciar 1885 b.z.;
1 grajciar 1885 b.z.;
4 grajciar 1861 A;
5 grajciar 1858 A;
5 grajciar 1859 A;
6 grajciar 1849 A;
6 grajciar 1849 C;
10 grajciar 1865 V;
10 grajciar 1868 KB, MK-VP;
10 grajciar 1869 KB;
10 grajciar 1872 b.z.;
20 grajciar 1869 GYF;
20 grajciar 1869 KB;
20 grajciar 1869 KB;
20 grajciar 1870 GYF
20 grajciar 1872 KB;
1/4 zlatka 1860 B;
zlatka 1860 A, bez bodky za REX;
zlatka 1861 A;
zlatka 1879 b.z.;
zlatka 1885 b.z.;
zlatka 1887 b.z.;
zlatka 1892 KB;
1 halier 1899 KB;
1 halier 1900 KB;
1 halier 1901 b.z.;
1 halier 1902 KB;
2 halier 1895, 96 b.z.;
2 halier 1896 KB;
2 halier 1896 KB, 1906 KB;
2 halier 1897 b.z.;
2 halier 1897, 1913, 14 b.z.;
2 halier 1898 b.z.;
2 halier 1901 KB;
2 halier 1906 KB;
2 ks
m. hr.
vyp.
m.hr.
2 ks
m.hry
v. mat.
„R“
ryha
„R“
škr.
čisť., lak., pat.
„R“
„R“
mal dierku
m. hr.
škr., m.hr.
2 ks
2 ks
3 ks
-5-
91.
92.
93.
94.
95.
96.
97.
98.
99.
100.
101.
102.
103.
104.
105.
106.
107.
108.
109.
110.
111.
112.
113.
114.
115.
116.
117.
118.
119.
120.
121.
122.
123.
124.
125.
126.
127.
128.
129.
130.
131.
2 halier 1909, 10, 11 b.z.;
2 halier 1910 KB;
2 halier 1910, 12, 15 všetky b.z.;
2 halier 1912, 13, 14, 15 b.z.;
2 halier 1914 KB;
2 halier 1915 KB;
10 halier 1893 KB;
10 halier 1893, 94, 95, všetky KB;
10 halier 1893, 94, 95, všetky b.z.;
10 halier 1893, 94, 95, 1908, 09 všetky b.z.;
10 halier 1895 b.z.;
10 halier 1908 KB;
10 halier 1908, 1915 KB;
10 halier 1916 KB;
20 halier 1916 KB;
20 halier 1916 KB;
20 halier 1916 KB;
20 halier 1916, 17 b.z.;
20 halier 1916, 17, 18 b.z.;
20 halier 1917 KB;
20 halier 1918 b.z.;
1 koruna 1892 KB;
1 koruna 1894 b.z.;
1 koruna 1897 b.z.
1 koruna 1898 b.z.;
1 koruna 1912 KB;
1 koruna 1912 KB;
1 koruna 1913 b.z.;
1 koruna 1913 b.z.;
1 koruna 1913 b.z.;
1 koruna 1915 b.z.;
1 koruna 1915 KB;
2 koruna 1912 b.z.;
2 koruna 1912 b.z.
2 koruna 1913 KB;
5 koruna 1900 b.z.;
5 koruna 1900 b.z.;
5 koruna 1900 KB;
5 koruna 1908 KB;
5 koruna 1909 b.z. Schwartz;
3 centesimi 1852 M, IA;
132.
133.
134.
135.
136.
137.
138.
139.
1 koruna 1896 KB, Milénium;
1 koruna 1908 b.z., 60. výr. vlády;
zlatka 1854 A, na svadbu F.J. I. a Alžbety;
zlatka příbramská 1875, Cu, replika;
zlatka příbramská 1875, žl. kov, replika;
zlatka bansko – štiacnická 1878, Cu, replika;
zlatka bansko – štiacnická 1878, žl. kov, replika;
5 koruna 1908 b.z., 60. výr. vlády;
1 – 11/1
1–2
1/1
1/1
-1/1
0/0
0 – 10 – 10 – 11/1-0/01–2
2/1
1/1
-1/11/1
-1 – 1
1/1
-0/0-0/02/12/2
-1/12/2
1/0-0/01/01/0-0/0-0/00/0
0/0
1/01/0
2/2
2/1-1/12/1-1/1
1/1
3,50
4,2,50
2,60
1,50
2,2,5,6,7,1,20
2,80
2,50
2,1,50
1,50
3,4,5,4,4,8,1,50
40,1,30
4,4,3,3,50
4,5,5,8,50
7,7,12,25,30,15,23,10,-
m.hr., škr.
1/1
0/0
1/1
proof
proof
proof
proof
-1/1-
5,3,50
48,1010101014,-
2 ks
3 ks
3 ks
3 ks
0 – 11–2
1 – 11 – 2-
1,50
1,50
2,2,50
3 ks
3 ks, hr.
4 ks
3 ks
3 ks
5 ks
2 ks
m. hr.
2 ks, 1x úder
3 ks
„R“
m.škr.
m. škr.
m. hr.
m. hr.
m. hr.
m.hry,
hr.
Pamätné mince Fr. Jozefa I.
m. hr.
m. hr.
ČSR 1918 – 1939
140.
141.
142.
143.
5 halier 1929;
20 halier 1924, 27, 28;
50 halier 1921, 22, 24;
50 halier 1921, 22, 27;
-6-
144.
145.
146.
5 Kč 1925;
10 Kč 1928 – T. G. Masaryk;
20 Kč 1937 – T. G. Masaryk;
147.
148.
149.
150.
151.
20 halier 1940, 41, 42, 43;
20 halier 1941, 42, 43, 44;
50 halier 1941, 42, 43, 44;
1 Kč 1942, 43, 44;
1 Kč 1942, 43, 44;
1/1
0/0
0/0
5,6,7,-
Protektorát Čechy a Morava 1939 – 1945
0 – 10/0
0/0
1/1
1/1
3,5,5,50
2,50
3,-
1/1
1/1
1/1
1/1
0–1
-0/00/0
0/0
0/0
-0/1
-0/0-0/0-
3,1,50
2,50
3,50
4,1,80
4,4,50
7,18,4,7,-
3 ks
3 ks
0–1
0–1
0/0
0/0
0/0
1,80
3,50
3,5,7,50
4 ks
2 ks
3 ks
m. škr.
3 ks
3 ks, hr.
„R“
m. hr.
6 ks
2 ks
0–1
0 – 00–1
-0/01–2
1–2
1/1
-0/00–1
0/0
0/0
-0/00/0
proof
proof
proof
proof
proof
proof
proof
1,6,2,80
13,3,80
4,50
3,7,1,50
6,4,10,50
90,40,25,50,45,45,30,50,-
proof
proof
proof
proof
27,28,77,79,-
4 ks
4 ks
4 ks
3 ks
3 ks
Slovenský štát 1939 – 1945
152.
153.
154.
155.
156.
157.
158.
159.
160.
161.
162.
163.
20 halier 1940;
50 halier 1941;
50 halier 1941, 43;
1 Kč 1940, 41, 42;
1 Ks 1940, 41, 42;
5 Ks 1939 – A. Hlinka, obe varianty;
20 Ks 1941 – Cyril a Metod;
20 Ks 1941 – Cyril a Metod;
20 Ks 1941 – Cyril a Metod;
20 Ks 1941 – Cyril a Metod, dvojkríž;
50 Ks 1944 – J. Tiso;
50 Ks 1944 – J. Tiso;
164.
165.
166.
167.
168.
20 halier 1948, 49, 50;
50 halier 1947, 49 „R“, 50;
50 Kčs 1947 – 3. výr. SNP;
100 Kčs 1948 – Karlova univerzita;
100 Kčs 1949 – J. V. Stalin;
2 ks
3 ks
3 ks
2 ks
m.hr.
„R“
ČSR 1945 – 1953
ČSR – ČSSR – ČSFR 1953 – 1993
169.
170.
171.
172.
173.
174.
175.
176.
177.
178.
179.
180.
181.
182.
183.
184.
185.
186.
187.
188.
3 halier 1953; 5 halier 1963, 72, 75;
3 halier 1953; 25 halier 1953;
5 halier 1953, 54, 63;
10 halier 1954;
25 halier 1953 „R“, 62, 63;
25 halier 1962, 63, 64 „RR“;
25 halier 1964;
25 halier 1963;
50 halier 1963, 64, 65, 69, 70, 71;
5 Kčs 1974, var. B, C;
10 Kčs 1964 – 20. výr. SNP;
25 Kčs 1968 – Nár. múzeum v Prahe;
25 Kčs 1969 – 25 výr. SNP;
50 Kčs 1971 – P. O. Hviezdoslav;
50 Kčs 1974 – J. Jesenský;
50 Kčs 1990 – Anežka Česká;
50 Kčs 1991 – parník Bohémia;
100 Kčs 1976 – V. Kaplan;
100 Kčs 1979 – J. Botto;
100 Kčs 1990 – Veľká Pardubická;
189.
190.
191.
192.
200 Sk 2005 – korunovácia Leopolda I.;
200 Sk 2005 – korunovácia Leopolda I.;
1000 Sk 2008 – rozlúčka so slovenskou korunou;
1000 Sk 2008 – rozlúčka so slovenskou korunou;
ryha, hr.
chýba plomba
Slovenská republika 1993 –
-7-
193.
194.
195.
196.
2 € 2012 – Vyšehrad, autorská emisia č. 210;
2 € 2013 – Konštantín a Metod;
10 € 2011 – Zoborské listiny;
20 € 2013 – rezervácia Košice;
25 ks-šulok
0/0
0/0
0/0
0/0
10,52,23,45,-
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
20,22,8,10,11,11,19,18,-
proof
200,-
proof
33,-
Súbory mincí SR
197.
198.
199.
200.
201.
202.
203.
204.
205.
206.
súbor mincí 1991 – M.R. Štefánik;
súbor mincí 1992 – A. Rašín;
súbor mincí 1993;
súbor mincí 1994;
súbor mincí 1996;
súbor mincí 1997;
súbor mincí 2009 – 1. súbor slov. euromoncí;
súbor mincí 2011 – MS v hokeji;
exkluzívny súbor mincí 2011 – MS v hokeji
v drevenej kazete, náklad len 1000 ks;
súbor mincí 2012 – OH Londýn;
207.
Afganistan – 5 afgan 1961;
m.hr.
1/1
1,-
208.
Arabské štáty – rôzne mince;
10 ks
0–1
2,-
209.
Albánsko – 50 qindarka 1964;
210.
Barma – 5, 10, 25, 50 pya 1966, 10 pya 1983,
1/1
25 pya 1980, 50 pya 1975;
1,40
7 ks
0–1
5,-
16 ks
-0/1
proof
proof
proof
0–1
1,60
12,12,12,2,30
proof
25,-
0/0
7,50
0/0
proof
proof
0/0
0/0
2,32,20,15,20,-
1/1
-0/01–2
0,50
22,2,50
0/0
0/0
proof
proof
3,50
10,40,40,-
1–2
2,-
Belgicko
211.
212.
213.
214.
215.
216.
217.
5 cent 1916, Nemecká okupácia, Zn;
10 euro 2003 George Simenon;
10 euro 2007, Rímske dohody;
10 euro 2008, modrý vták;
rôzne mince;
Bermudy – 2 dolár 1993, 200 rokov Bermud.
mincovníctva;
KM 81, 5000
exempl.
Brit. Panenské ostrovy – 1 dolár 2002, sir W.
KM 183
Raleich;
Bulharsko
218.
219.
220.
221.
222.
2 leva 1980, MS vo futbale 1982;
5 leva 1972, 250. výr. P. Chilendarskij;
5 leva 1978, P. Javorov;
5 leva 1978, 100 rokov národnej knižnice;
100 leva 1937, cár Boris III.;
hr.
Cejlon
223.
224.
225.
1 rupia 1978;
5 rupia 1957, 2500 rokov budhizmu;
rôzne mince 1925 – 51;
226.
227.
228.
229.
1 dolár 2001, ZOH Salt Lake City;
5 dolár 1991, Objav. Ameriky;
KM 241
5 dolár 2009, v tvare ryby, Svarov. kryštáli, zlatená; bubl.
5 dolár 2010, v tvare oltára Benedikta XVI, kryštáli; bubl.
m. hr.
5 ks
Cookove ostrovy
230.
Cyprus – 5, 50,100 mils 1955;
231.
Česká republika – 200 Kč 2008, Schengen;
3 ks
0/0
11,50
0/0
0,40
Čile
232.
10 pesos 2011, OHigins
-8-
233.
100 pesos 1999;
234.
Čierna Hora – 5 perpera 1909;
235.
Čína – 1 cash;
236.
Egypt – 50 pister 1970;
1/1
1,-
1/1
100,-
1/1
1,-
ryha
0/0
7,-
2 ks
3 ks
0–1
0 – 0-
1,20
2,50
0/0
0/0
3,80
5,-
0/0
0/0
0/0
0/0
proof
proof
proof
proof
6,6,12,12,14,14,14,15,-
3 ks
0–1
0–1
-0/0-0/0-0/00–1
1,20
1,80
2,20
1,80
1,60
2,60
bubl.
bubl.
6 ks
0/0
0/0
2,-
4,5,-
ryha na hrane
1/1
12,50
1/0-
5,50
1/1
1/1
1/1
1/1
0/1
0/0
0/0
1,1,50
1,50
1,50
2,2,40
3,50
4 ks
15 ks
0/0
0/0
0/0
0/0
1/1
0/1
2,2,5,50
8,50
2,50
2,-
3 ks
4 ks
1–2
1/1
3,3,50
m.hr, škr.
Dánsko
237.
238.
1 øre 1928, 32;
2 øre 1927, 28, 66;
Falklandy
239.
240.
50 pencí 1980, kráľ. matka;
50 pencí 1985, otvorenie letiska;
241.
242.
243.
244.
245.
246.
247.
248.
5 euro 2004, 100 rokov futbalu;
5 euro 2007, Mariazell;
10 euro 2003, Schönbrunn;
10 euro 2004, Hellbrunn;
10 euro 2006, Hellman;
10 euro 2007, Severské lyžovanie;
10 euro 2008, Fínska vlajka;
10 euro 2010, divadelník M. Canth;
249.
250.
251.
252.
253.
254.
1 frank 1976; 10 frank 1990;
1 frank 1988, De Gaule; 10 frank 1989;
2 frank 1995, L. Pasteur;
10 frank 1982, L. Gambetta;
10 frank 1987, 1000 r. Kapetovcov;
10 frank 1988, 89, 90;
Fínsko
v etui
Francúzsko
2 ks
2 ks, m.hr.
Gibraltár
255.
256.
257.
2 libra=2,8 ECU 1992, rytier na koni;
2,8 ECU 1995, admirál Nelson;
rôzne mince Gibraltár a Falklandy;
258.
Grécko – dekadrachma 412 BC, falzum?;
259.
Gruzínsko – 500 rubľov 1330 AH;
Guernesey
260.
261.
262.
263.
264.
265.
266.
3 pence 1956;
3 pence 1959;
4 doubles 1956; 8 doubles 1959;
8 doubles 1947;
8 doubles 1959;
25 pence 1972, striebor. svadba;
25 pence 1977;
267.
268.
269.
270.
271.
272.
2 ECU 1995, Amsterdam, loď;
10 ECU 1993, Maastrichtské dohody;
5 euro 1988, Vianoce;
5 euro 2003, V. Van Gogh;
rôzne okupačné mince;
rôzne mince;
2 ks
m. hr
m. hr.
Holandsko
bubl.
Hongkong
273.
274.
1 cent 1905, 24, 31;
5 cent 1949; 10 cent 1939, 49; 50 cent 1951;
-9-
275.
276.
rôzne mince;
Hol. India – 2 1/2 gulden 1945;
5 ks
0/0
1,50
m.hry.
1/1
1,50
9 ks
-0/0-0 – 1-
1,20
2,-
6 ks
-0 – 1-
1,-
proof
14,-
India
277.
278.
20 paisa 1969, M. Gándí;
rôzne mince;
279.
Indonézia – rôzne mince;
280.
Írsko – 10 euro 2006, Samuel Bechet;
281.
Izrael – súbor 1, 5, 10, 25 agorot; 1/1, 1 lira 1971; 6 ks
0/0
5,-
282.
Jamajka – 1 dolár 1977, Bustamante;
0/0
5,-
Japonsko
283.
284.
1 sen 1916-24; 5 yen 1948;
100 jen 1953; 50 jen 1972; 10 jen;
2 ks
3 ks
-0 – 1
0–1
2,50
2,20
1/1
-1/11/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
0/0
-0/0
0/0
1,50
4,1,50
1,50
1,50
1,50
1,1,3,50
3,4,-
0–1
1,50
1/1
20-
0/0
8,-
Jersey
285.
286.
287.
288.
289.
290.
291.
292.
293.
294.
295.
296.
297.
298.
1/24 šiling 1937;
1/13 šiling 1870;
1/12 šiling 1945;
1/12 šiling 1947;
1/12 šiling 1960;
1/12 šiling 1964;
1/4 šiling 1957;
1/4 šiling 1964;
25 pence 1977, 25. vý. vlády Alžbety II;
25 pence 1977, Hradby a plachetnice;
2 libra 1981, kráľovská svadba;
Jordánsko – 5 fils 1978; 50, 100 fils 1984; 5
piaster 1993;
4 ks
Juhoslávia – 20 dinár 1931, Alexander I.;
Juž. Geogia & Juž. Sandwich. ostrovy –
2 libry 2003, 275. výr. nar. J. Cooka;
bubl.
Kanada
299.
300.
301.
302.
303.
304.
305.
306.
307.
308.
309.
310.
311.
312.
313.
25 cent 1959, Ag;
1 dolár 1953, Ag;
1 dolár 1966, Ag;
1 dolár 1966, Ag;
1 dolár 1966, Ag;
1 dolár 1979, Griffon;
1 dolár 1984, Toronto;
1 dolár 1989, Meckenzie river;
1 dolár 1991, Frontenac;
1 dolár 1995, 325. výr. Hudson company, Ag;
1 dolár 1996, McIntosh, Ag;
1 dolár 1997, Kanadský hokej, Ag;
1 dolár 1998, Jazdná polícia , Ag;
1 dolár 1999, QuennCharlotte Islands, Ag;
1 dolár 2000, Millénium, Ag;
bubl.
bubl.
bubl.
bubl.
v etui, cert.
v etui, cert.
v etui, cert.
v etui, cert.
v etui, cert.
v etui, cert.
2/2
-1/11/1
-0/00/1
0/0
proof
0/0
0/0
proof
proof
proof
proof
proof
proof
2,20
17,15,16,17,12,12,12,12,25,20,20,20,25,20,-
bubl.
8 ks
0/0
-0 – 1
1,80
1,50
škr., hr.
škr., m. hr.
škr.
Kazachstan
314.
315.
316.
50 tenge 2006;
rôzne mince;
Kiribati – Samoa – 1 dolár 1997-2000, spoločne
vydaná, delená minca;
- 10 -
0/0
8,-
317.
Kongo – 5 francs 2003, lietadlo Concorde;
bubl.
0/0
6,-
318.
Kolumbia – 200 pesos 1997;
1/1
1,-
15,-
319.
Libanon – 50 piaster 1952;
1/1
2,-
Libéria
320.
321.
322.
323.
324.
5 cent 2000;
5 dolár 1997, princezná Diana in memoriam;
5 dolár 2000, Kolínska katedrála;
5 dolár 2001, lokomotíva;
10 dolár 2004, zlatený lev s očami z krištáľov, Ag;
325.
326.
250 frankov 1994;
rôzne mince;
v etui
0/0
0/0
0/0
0/0
proof
2,20
4,3,50
4,25,-
9 ks
0/0
0–1
15,2,50
„R“
1/1
0/0
5,20,-
4 ks
5 ks
1 – 1-0 – 1
1,80
2,80
5 ks
bubl.
10 ks
0/0
-0/1
1/1
-0/0-0/0proof
1/1
2,80
0,80
1,50
2,2,45,3,-
bubl.
Luxemburg
Maďarsko
327.
328.
20 filler 1927;
200 forint 1976 BR;
329.
330.
rôzne mince;
Malajzia – Borneo rôzne mince;
Malajzia
Malta
331.
332.
333.
334.
335.
336.
337.
1, 2, 5, 10 cent 1972; 25 cent 1975;
10 cent 1998;
50 cent 1972;
1 libra 1986;
1 libra 1992;
5 libra 1993, 430 r. obrany kresť. Európy, Ag;
rôzne mince;
338.
Macao – rôzne mince;
4 ks
1 – 1-
1,50
339.
Maroko – 10, 20 frank AH1371;
2 ks
0 – 1-
1,50
340.
Maršalove ostrovy – 5 dolár 1993, E. Presley;
0/0
4,-
Mongolsko
341.
342.
2 mongo AH3 (1945);
5 mongo AH 35;
343.
344.
10 marka 1972, H. Heine;
5 marka 1989 A, C. Von Ossietzky;
-1/11/1
1,2,50
0/0
proof
50,90,-
2/1
1/1
-1/2
1/01/1
1/1
1/1
1/1
1/1
2/21/1
1/1
0/1
1/1-
5,2,1,50
30,4,23,2,50
2,50
15,4,2,5,1,4,-
NDR
„R“
„RR“
Nemecko – NSR
345.
346.
347.
348.
349.
350.
351.
352.
353.
354.
355.
356.
357.
358.
Brunswick- Wol. – 1/12 toliaru 1788 MC;
Coburg – 10 marka 1917;
Hesse Cassel – 1 halier 1791;
Prusko – 1/2 groš 1859 A;
Prusko – 3 pfennig 1855 A;
Prusko – 3 marka 1913, Kráľ volá;
Sasko – 5 pfennig 1863 B;
Sasko – 5 pfennig 1869 B;
Saxony – 3 grajciar 1833, Coburg;
Sasko – 20 grajciar 1813, konvenčný;
Solingen – 50 pfennig 1917;
1 pfennig 1915 E;
1 pfennig 1942 D;
2 pfennig1874 E;
ohn.
m.hr.
ohn.
ryhy, jamka
- 11 -
359.
360.
361.
362.
363.
364.
365.
366.
367.
368.
369.
370.
371.
372.
373.
374.
375.
376.
2 pfennig1874 E;
2 pfennig 1937 A, 39 A;
5 pfennig 1938 D, 41 A;
5 pfennig 1949 F;
10 pfennig 1938 D, E;
10 pfennig 1915 E;
10 pfennig 1940 B;
10 pfennig 1940 G, 41 B, 41 D;
10 pfennig 1949 G;
1 marka 1939 A;
2 marka 1969 G;
2 marka 1937 A, Ag;
2 marka 1938 B, Ag;
3 marka 1922 A;
5 marka 1935 A, kostol;
5 marka 1935 A, Hindenburg;
5 marka 1974 F;
500 marka 1923 A;
2 ks
2 ks
2 ks
3 ks
hr.
hr, škr.
m.hr.
hry.
-0/1
-0 – 1
1/1
1/1
0/1
1/1
0/1
-0 – 1
1/11/1
1/1
1/1
1/1
0/0
1/1
1/1
0/0
0/0
5,2,60
1,80
6,0,80
5,1,50
5,6,50
1,1,6,7,2,10,8,10,2,-
-1/1-
1,-
377.
Nigéria – 1 šiling 1959;
378.
Niue – 5 dolár 1988, Kennedy;
379.
Nórsko – 1 ore 1941, 42
380.
Norman.ostrovy – 1/2, 1, 2 pence; 1/4 šiling; 15 ks
381.
Nová Guinea – 1 šiling 1938, Ag;
1/1
8,-
382.
Nové Škótsko – 1/2 penny token 1813, loď;
3/3
2,-
383.
Nový Zéland – 50 cent 1967;
0/0
1,-
0/0
-0/00/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
1,3,3,6,4,4,4,4,4,-
proof
26,-
-0 – 2
1,80
0/0
2 ks
3,50
0–1
1,-
0–1
2,50
Ostrov Man
384.
385.
386.
387.
388.
389.
390.
391.
392.
2 pence 2000. loď;
1 crown 1979, Tynwald;
1 crown 1981, svadba Diany a Charlesa;
1 crown 1989, Bounty;
1 crown 1992, objavenie Ameriky;
1 crown 1997, Normandské dobitie;
1 crown 1998, deň nezávislosti USA;
1 crown 1998, Francúzska revolúcia;
1 crown 1999, 1. svet. vojna;
KM 241
393.
Palau – 5dolár 1992, Podmorský svet, Ag, fareb
394.
Pakistan – rôzne mince;
11 ks
Peru
395.
396.
1 sol 1975;
1 inti 1986, Grau;
0/0
0/0
397.
398.
399.
400.
401.
402.
403.
404.
405.
406.
Jan I. Albert – 1/2 groš;
Žigmund III. – poltorák 161?;
Žigmund III. – poltorák 1621;
Žigmund III. – solidus 1603;
Jan Kazimir – chyborazba zo VI na IV groš ?64 AT;
Jan Kazimir – VI groš 1661 BA, Lwow;
Jan Kazimir – VI groš 1663 AT, Krakov;
Jan Kazimir – solidus 1660;
Jan Kazimir – solidus 1666, Cu;
1 fenig 1918, okupácia;
1,1,-
Poľsko
- 12 -
okraj.
nedoraz.
okraj.
„R“,
nedor.
nedor.
1/1
-1/2
1/11/12/1-1/1
-1/11/1
2/11/1
7,15,4,8,35,20,20,7,4,1,40
407.
408.
409.
410.
411.
412.
413.
414.
415.
416.
417.
418.
419.
420.
421.
422.
3 kopejky 1916 J, okupačné – OST, Fe;
5 fenigow 1917, 18 FF, okupačné;
5, 10, 50 grošov 1923;
2 zlotý 2008, 65. výr. Varšav. geta;
2 zlotý 2008, 400 výr. Poliakov v Amerike;
2 zlotý 2008, OH Peking; 2 zl. 2008, sokol;
2 zlotý 2012, B. Prus; záchr. židov; OH Londýn;
2 zlotý 2006, OH Turín, 2010, OH Vancouver;
10 zlotý 1959, 67, Koperník;
10 zlotý 1964, Kazimír Veľký;
10 zlotý 1965, 700 r. Varšavy;
10 zlotý 1972, prístav v Gdyni;
20 zlotý 1978, kozmonaut;
200 zlotý 1974, 30 r. Poľska;
10 000 zlotý 1987, J. Pavol II., Ag;
50 000 zlotý 1988, 70 r. získania nezávislosti;
423.
424.
425.
426.
427.
428.
429.
430.
431.
432.
433.
434.
435.
436.
437.
438.
439.
440.
441.
442.
V reis 1882;
X reis 1884;
10 reis 1892;
4 centavos 1917;
100 reis 1900;
100 reis 1900;
100 escudos 1988, Bartolomeo Dias;
200 ecsudoss 1992, objav Kalifornie;
200 escudos 1994, Henrique navigátor;
200 escudos 1994, dohoda medzi Špan. a Port.;
200 escudoc 1998, Garcia Deorta;
200 escudos 1999, obete morí;
25 ECU1994, D. Manuel I., Ag
25 ECU 1995, Vasco Da Gama, Ag;
1,50 euro 2008;
8 euro 2004, EU;
8 euro 2006, Henrich navigátor;
8 euro 2007, Bartolomeu Gusmáo;
rôzne mince;
rôzne mince;
ox.
4 ks
3 ks
2 ks
3 ks
2 ks
2 ks
m. hry.
m.hr.
-1/1-0 – 1
0–2
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
1 – 11/12/2
1/1
0/0
0/0
proof
0/0
6,6,1,60
1,50
1,50
1,80
2,80
1,80
1,1,40
1,20
1,20
1,80
30,30,25,-
-1/1
-1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
0/0
0/0
0/0
0/0
0/1
0/0
proof
proof
0/0
proof
proof
proof
0 – 00–1
2,3,3,2,1,80
2,50
3,50
2,50
4,3,50
1,50
2,50
30,30,3,14,14,14,2,20
2,50
1/1
1/1
0/0
0–1
0/0
1 – 11/1
-0/0-0/00/0
0/0
3,2,1,1,50
1,1,80
3,1,50
2,50
7,50
15,-
1/1
1/1
3,3,60
3/2
6,-
Portugalsko
m.hr.
m.škr.
KM 670
KM 671
bubl.
bubl.
10 ks
16 ks
Rakúsko
443.
444.
445.
446.
447.
448.
449.
450.
451.
452.
453.
1 groš 1925 – 30, 32 – 38; 100 korún 1923;
2 groš 1925 – 30, 35, 36, 37;
2 groš 1980; 20 groš 1954;
2, 5 groše 1936;
10 groš 1929;
20 groš 1954; 1 šiling 1946;
1/2 šiling 1925, Ag;
3 šiling 1952;
20 šiling 1982, J. Hayden;
50 šiling 1967, 100. výr. Dunaj. valčíka;
100 šiling 1976 ZOH Innsbruck;
14 ks
7 ks
2 ks
2 ks
2 ks
3 ks, m.hr.
hry.
Rumunsko
454.
455.
50 lei 1937;
200 lei 1942, Ag;
456.
denga 1731;
Rusko – ZSSR
ox.
- 13 -
457.
458.
459.
460.
461.
462.
463.
464.
465.
466.
467.
468.
469.
470.
471.
472.
473.
474.
475.
476.
477.
478.
479.
480.
481.
482.
483.
484.
485.
486.
denga 1734;
3 dengi (para) 1772, pre Moldavsko, Valašsko;
denežka 1856 BM;
1/4 kopejka 1899 SPB; 1/2 kopejka 1911SPB;
1 kopejka 1901 SPB; 3 kopejka 1911 SPB;
1 kopejka 1949; 20 kopejka 1954; 15 kop. 1957;
2 kopejky 1901;
2 kopejka 1916 J;
5 penia 1865, pre Fínsko;
5 penia 1917, pre Fínsko;
5 kopejka 1827 NG;
10 kopejka 1908; 15 kopejka 1914, 1915;
10 kopejka 1914 BC, 1924;
10 kopejka 1929 Ag, 31;
15 kopejka 1925, 32, 55;
20 kopejka 1821 PD-SPB;
25 kopejka 1859 FB;
rubeľ 1825 PD;
rubeľ 1850 PA;
rubeľ 1854 NI;
rubeľ 1878 NF;
1 rubeľ 1981, Gagarin;
1 rubeľ 1981, Gagarin;
1 rubeľ 1984, Mendelejev;
1 rubeľ 1984, Puškin;
1 rubeľ 1988, Gorkij;
1 rubeľ 1900, Čajkovský;
3 rubeľ 1991, 50. výr. poráž. faš. pri Moskve;
5 rubeľ 1991, Štátna banka v Moskve;
10 rubeľ 2004, staré mestá Ruska;
hr.
2 ks
2 ks
3 ks
ohn.
3 ks
2 ks
2 ks
3 ks
m.hr.
m.hr.
m.hry
m.hry.
v celofáne
pošk. etua
v celof.
3/22/2-1/10–1
1/1
0–1
2/2
1/1
2/2
2/12/10–1
1 – 11–2
1/1
-2/2
1/1
-1/11/1
-0/1
-0/0-0/0proof
0/0proof
0/0proof
0/0
0/0
0/0
8,50,3,60
5,50
1,80
2,50
2,2,20
4,1,5,4,2,40
2,20
2,50
2,8,30,22,20,23,1,40
1,80
1,50
2,50
1,40
1,80
2,3,50
3,20
487.
Rwanda – rôzne mince;
5 ks
0/0
7,-
488.
Sierra Leone – 1 dolár 2002, Titanic;
bubl.
0/0
6,-
489.
Sýria – 5 piaster 1933;
0/0
2,80
490.
Slovinsko – 3 euro2010, kniha;
0/0
5,-
Srbsko
491.
492.
493.
2 para 1904; 20 para 1912; 50 para 1915, Ag;
50 para 1915, Petar I., Ag;
2 dinár 1942; 10 dinár 1943;
2 ks
1 – 11/1
0–1
5,50
2,3,60
4 ks
1/1
1,50
3 ks
494.
Srí Lanka – rôzne mince;
495.
Sudán – 50 guersche 1972, FAO;
0/0
4,-
496.
Svätá Helena – 25 pence 1977;
0/0
4,50
497.
Svazijsko – 1 lilangeni 2011;
0/0
1,-
Španielsko
498.
499.
500.
501.
502.
503.
1 peseta 1870;
1 peseta 1944;
10 euro 2006, cisár Karol;
10 euro 2007, Rímske dohody;
12 euro 2006, Kolumbus;
rôzne mince;
504.
5 frank 1948, Konštitúcia;
„R“
23 ks
-1/11/1
proof
proof
0/0
0–1
17,1,20
14,14,12,50
4,-
Švajčiarsko
0/0
- 14 -
16,-
505.
506.
507.
508.
5 frank 1995;
10 rapen 1919, mos.;
kanton Graubünden – 1/2 schweizbazen 1842;
20 rappen 1850 B;
„RR“
dierka
0/0-0/01/1
-2/2-
4,150,2,2,20
Švédsko
509.
509a
510.
lokál. minca na 10 korún 1984, Malmö, zlatená;
5 öre 1925;
Taiwan – rôzne mince;
škr.
0/0
1/1
2,2,-
4 ks
0–1
1,-
1/1
0–1
1–2
1/1
1/1
1/1
0/0
proof
0 – 0-
1,2,1,20
2,10,2,50
2,50
12,3,-
Taliansko
511.
512.
513.
514.
515.
516.
517.
518.
519.
10 centesimi 1921;
1, 2,5,10,20,50,100,200,500,1000 lír 1954-97;
5, 20 centesimi 1918;
10 centesimi 1920; 20 cent. 1911, 18, 19;
5 líra 1926 R;
5, 10 lír 1950;
1000 lír 1997, chybné hranice Európy;
10 euro 2007, Rímske dohody;
rôzne jubilejné mince;
520.
Thajsko – 5 bath;
521.
522.
1 paanga 1977, FAO;
1 paanga 198,1FAO;
523.
524.
525.
526.
Ukrajina
2 hrivna 1996, mince Ukrajiny;
2 hrivna 1998, 80. výr. nezávislosti;
2 hrivna 2003, V. Korolenko;
5 hrivna 2000, Kerč;
10 ks
2 ks, m.hr.
4 ks
10 ks
1/1
1,-
0/0
0/0
7,8,-
Tonga
KM 72
bubl.
proof
0/0
proof
proof
2,50
2,50
2,50
3,50
„R“
2/1
1/1
1/1
0/0
6,6,16,1,-
90 ks
0/0
40,-
2/2
2/2
1/10/0
0/0
-0/0-
14,26,22,20,20,15,-
0/0
5,-
bubl.
bubl.
USA
527.
528.
529.
530.
539.
V cent 1910;
5 cent 1917;
1 dime 1906;
1 dime 1984 D;
25 cent 1999 – 2007 v orig. albume, každá minca
z mincovne P a D;
1/4 dolár 1909;
1/2 dolár 1902;
1 dolár 1904;
1dolár 1921 S;
1dolár 1921 D;
1 dolár 2010;
1dolár 2007, pam. karta vydaná pri 210. výr. smrti
1. amer. prezidenta G. Woshingtona, zvláštny
nápis na hrane, 2ks-každá z inej mincovne P a D;
tehlička Ag 999, 5 troy uncí, socha Slobody;
540.
541.
542.
543.
544.
545.
546.
547.
Mezzo Baiocco 1848 B, Pius IX.;
10 soldi 1867 R, Pius IX.;
50 centavos 1932, Pius IX.;
1 líra 1866, Pius IX.;
1 líra 1934, Pius XI.;
2 líra 1931, Pius XI.;
5 lír 1939, Pius XII.;
10 lír 1934, Pius XI.;
531.
532.
533.
534.
535.
536.
537.
538.
hr.
č. 3112
proof
125,-
1/1
1/0-0/1
1/00/0
-0/1
0/0
1/1-
40,15,7,25,20,6,20,25,-
Vatikán
škr.
- 15 -
548.
549.
550.
551.
552.
50 lír 1977, J. Pavol II.;
50 lír 1979, J. Pavol II.;
100 lír 1962, Ján XXIII.;
100 lír 1965, Pavol VI.;
100 lír 1979, J. Pavol II.;
553.
554.
555.
556.
557.
558.
559.
560.
561.
1/2 penny 1941, 49, 51, 54, 67;
1 penny 1934, 46, 65;
3 pence 1917, Ag;
6 pencí 1928, Ag;
6 pencí 1939,44,47,54,55,58,59,64,65,67;
50 pencí 2000, knižnica;
ECU 1994, A.V. Roe, trojplošník, pozlát.;
1 crown 1977;
1 crown 1981, Walský princ a Diana;
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
3,3,5,7,5,-
Veľká Británia
562.
Venezuela – 5 bolivar 1990;
bubl.
0–2
1–2
1/1
1/1
0–1
1/00/0
0/0
0/0
m.škr.
0/0
5 ks
3 ks
10 ks
bubl., farebná
2,80
1,50
2,20
1,60
2,50
1,5,2,20
2,80
1,-
Východné Karibské terit.
563.
564.
10 dolár 1981, kráľovská svadba;
rôzne mince 1964 – 2008;
KM 9
7 ks
0/0
0–1
8,1,50
565.
566.
567.
konvolút rôznych mincí;
konvolút rôznych mincí;
konvolút rôznych mincí;
70 ks
30 ks
23 ks
0–2
0–2
0–2
1,50
1,1,-
13
2
3
2
2
N
1,80
5,50
1,50
1,50
3
3
4
1
2,50
2,50
15,3,50
2
1–2
N
0
2,20
3,60
5,50
8,50
N
1
12
2
1,50
3,20
10,6,6,-
N
1
1,50
12,-
PAPIEROVÉ
PLATIDLÁ
Rakúsko – Uhorsko
568.
569.
570.
571.
572.
573.
574.
2 koruna 1917, sér. 1694, pretlač Deutschösterr.;
2 koruna 1917, sér. 7416;
20 koruna 1913, sér. 2229;
20 koruna 1913, sér. 1389;
20 koruna 1913, sér. 1026, II. vyd., pretlač Deuts.;
100 koruna 1912, s.3807, pretlač Deutschösterr.;
bankocetle 25, 100 gulden 1806;
natr.
lep.
dier.
faximile
5,3,50
ČSR 1919 – 1926
575.
576.
577.
578.
20 korún1913, sér. 1105, kolok 20 hal.;
5 korún 1919, sér. 0011;
20 korún 1919, sér. P224;
20 korún 1926, sér. Cf;
lep.
lep., dier.
Protektorát Čechy a Morava 1939 – 1945
579.
580.
581.
582.
1 koruna sér. A026, ruč. pretlač;
1 koruna, 5 koruna b.d.;
5 koruna b.d., sér. B; 20 koruna 1944, sér. A;
500 koruna 1942, sér. K, II. vyd.;
2 ks, spec.
spec.
ČSR 1944 – 1953
583.
584.
585.
586.
587.
5 koruna 1944, sér. EK;
20 koruna 1944, sér. HE;
1000 Kčs 1945, sér. 28A;
1000 Kčs 1945, sér. 23A;
1000 Kčs 1945, sér. 18E;
spec
ČSR – ČSSR 1953 – 1993
588.
589.
10 Kčs 1986, sér. V02;
1000 Kčs 1985, sér. C45;
- 16 -
Slovenská republika 1993 –
590.
591.
592.
593.
594.
595.
596.
597.
598.
100 Kčs 1961, sér. G88, kolok SR;
100 Kčs 1961, sér. X55, kolok SR;
20 Sk 1993, bimilénium, sér. A;
50 Sk 1993, bimilénium, sér. A;
100 Sk 1993, bimilénium, sér. A;
1000 Sk 1993, bimilénium, sér. A;
20 Sk 1993, sér. B;
50 Sk 2005, sér. K;
100 Sk 2004, sér. U;
0
2
N
N
N
N
N
0
N
12,2,80
2,50
5,8,40,2,50
3,6,-
599.
Angola – 10 000 kwanzas 1995, sér. RN;
N
3,-
600.
Biafra – 1 libra, sér. DV;
N
1,20
601.
Burundi – 10, 50 frank 2005, sér. BY a CX;
2 ks
N
3,20
602.
Čína – 1, 1 juan b.d.; 5 juan 1999, sér. CC;
3 ks
1–3
2,60
2 krooni, sér. CG;
2, 5 krooni 1994, sér. CJ a CM;
N
N
1,20
3,-
Filipíny – 10 piso b.d., sér. A;
N
2,20
2 ks
2 ks
N
N
3,60
2,50
2 ks
2 ks
2 ks
N
N
N
4,50
4,50
4,50
Egypt
603.
604.
605.
Ghana
606.
607.
1 cedi 2007; 1000 cedi 2002 sér. AT a MD;
5 cedi 2007; 50 cedi 1980, sér. AM a AC;
608.
609.
610.
100, 500 pesos 1990, sér. BB a CC;
100 frank 1960; 100 pesos 1990, sér. AP a BB;
500 frank 1990; 1000 pesos 1993, sér. CC a DD;
Guinea
611.
India – 5,10,20,50,100 rupia b.l.;
5 ks
N–1
8,50
612.
Irak – 250, 1000 dinár 1990;
2 ks
N
1,80
613.
Island – 10, 50 korún 1961;
2 ks
N
3,50
614.
Kambodža – 50, 500, 1000 rial;
3 ks
N
3,20
615.
Katar – 1 rial b.d.;
3 ks
N
3,20
616.
Kráľ. Srbska, Chorv., Slovin. – 1/4 dinár 1921;
-1
2,20
3 ks
4 ks
N
N
2,80
3,2,80
1,20
1,60
2,1,80
Laos
617.
618.
1, 5, 10 kip;
1, 5, 100 kip;
619.
620.
621.
622.
623.
5 korona 1919; 1,2,10,50,100 korona 1920;
50 pengö 1932, sér. D;
1, 2, 5, 100 pengö 1944;
100 pengö 1945;
10000 milpengö 1946; 1 milion pengö 1946;
6 ks
4 ks
lep.
2 ks
0–3
1
1–3
0
0–1
624.
Mozambik – 20 meticais 2001, sér. AA;
plast.
N
Maďarsko
1,-
Nemecko
625.
626.
627.
628.
629.
50 marka 1914, sér. E; 50 marka 1919, sér. IR;
100 marka 1908, 20, 35;
1000 marka 1910, červená a zelená pečiatka;
100 000 marka 1923, sér. U; 2 miliony marka 1923;
50 000 marka 1922, bez číslovača;
- 17 -
2 ks
3 ks
2 ks
2 ks
-1 – 2
1–2
2
0 – 11-
2,3,50
4,20
1,80
2,40
N–1
2,50
N
N
1,50
2,-
1
1–2
-1 – 2
-0 – 1
0–2
2
4,50
2,80
0,80
2,50
4,80
2,20
N
2,50
0
1,50
2 ks
N
1,90
Španielsko – 100 peseta 1925;
m. opr.
-1
2,-
643.
Timor – 20,50 escudo 1967; 100, 500 esc. 1963;
4 ks
1–3
3,80
644.
Turecko – 10,50,1000,5000,10000 lír 1970;
5 ks
N–1
3,80
2 ks
0
N
15,2,50
3 ks
N
2,80
630.
NDR 5, 20 marka 1975; 10 marka 1971;
3 ks
631.
632.
5000 intis 1988, sér. A;
5000 soles 1985, sér. B;
633.
634.
635.
636.
637.
638.
5 červonec 1937, sér. IV;
10 červonec 1937; 5 rubeľ 1938;
1, 5 rubeľ 1938;
1, 3, 5, 10, 25, 50 rubeľ 1961;
10 rubeľ 1961;
500 rubeľ 1920, sér. AD;
639.
Sev. Kórea – 5, 10 won 1998;
640.
Siera Leone – 5000 leones 2002, sér. C;
641.
Sudán – 25 piastrov; 1 libra 1987;
642.
Peru
Rusko – ZSSR
2 ks
6 ks
12 ks
2 ks
USA
645.
646.
1 dolár, sér. 1935 A;
1 dolár 2006, sér. B......58 a 59;
647.
Veľká Británia – 1 libra, sér. DX .....10,11,12;
648.
Veľkonočné Ostrovy – 500 rongo 2011, sér. A; plast.
N
1,50
649.
Zambia – 2, 5 kwacha b.d.; 20 kwacha 1992;
3 ks
N
3,-
Zimbabwe
650.
651.
652.
100, 1000 dolár 2007;
1 milión, 250 mil. dolár 2008;
5 bilión dolár 2008;
2 ks
2 ks
N
N
N
3,50
2,20
2,50
653.
654.
655.
656.
657.
konvolút bankoviek R-U, Československo;
konvolút bankoviek Maďarsko, Nemecko;
konvolút bankoviek Európa, Ázia;
konvolút bankoviek Európa, Ázia, Amerika;
konvolút rôznych bankoviek;
10 ks
25 ks
37 ks
47 ks
38 ks
2–3
0–3
0–3
N
0–4
3,50
3,50
4,8,3,-
MEDAILY A PLAKETY
658.
659.
660.
661.
662.
663.
664.
665.
hasičská medaila za dlhoročnú prácuv DPO, Ø 50;
medaila – Av: podobizeň F. Jozefa I., 50. výr. vlády,
Rv: dievča v kroji, sig. Marschall, Cu, Ø 29;
medaila – Av: podobizeň F. Jozefa I., 50. výr. vlády,
Rv: Viedenčania zdravia F.J. I. na koči, sig.
Marschall, Cu, Ø 29;
medaila – 50. výr. vlády, Av: mladá podobizeň F.
Jozefa I., Rv: stará podobizeň F.J. I., Ag, Ø 26;
miniatúra medaily 2. december 1873, Ø 15;
Rakúsko – kalendárna medaila 1961;
medaila – Kanada na ročník NHL 1944/45, Zn, Ø
32;
medaila – Szabadka (Subotica) 29. máj 1898,
maďarský nápis „Okresná súťaž študentov
v gymnastike“, Cu, Ø 30;
- 18 -
plast. škat.
0/-
1,-
na závese
0/0
10,-
na závese
0/0
10,-
škr.
1/1
12,-
-0/01/1
9,1,50
bez stuhy
na závese
0/0
5,-
-0/0-
5,-
666.
667.
668.
669.
670.
671.
672.
673.
674.
675.
676.
677.
678.
679.
680.
681.
682.
683.
684.
685.
686.
687.
688.
689.
690.
691.
692.
693.
694.
695.
696.
697.
698.
699.
700.
701.
702.
703.
704.
medaila – vzorný pracovník civil. obrany ČSSR;
medaila – 100 rokov ruš. depo Vrútky 1871 – 1971.
Ø 70;
medaila – ZPO ČSSR – za príkladnú prácu;
medaila ŽSR – Jazdím bez nehôd a závad
medaila – 150 výr. S. H. Vajanský 1997, sig. Ronai,
Br., Ø 40;
medaila – Vatikán Leon XIII 1900, svätý rok
otváranie brány, Al, Ø 32;
medaila – Karol kráľ Rímsky a Český, pozlát. Ø 38;
medaila – knieža Albert 1631, pozlát. Ø 38;
medaila – SNS Nitra 1987, Pribina ..., Br, Ø 70;
medaila – Trnava kráľovské mesto 1988, sig.
Schiffer, Br, Ø 50;
medaila – SNS Košice, Storočnica korun. meny, Br.,
Ø 70;
medaila – 100. výr. Černovskej tragédie, Br, Ø 60;
medaila – 90. r. múzejníctva v Kremnici, sig. Bódi,
tomb, Ø 60;
medaila – ČNS pob. v Chebu 1984, knieža Albert,
sig. Kolársky, Br, Ø 60;
medaila – Za zásluhy o rozvoj Kremnice, Br, Ø 70;
medaila – ČSPDP, Národní divadlo Praha 1981,
sig. Harcuba, postr., Ø 70;
medaila – 20. výr. oslobození, sig. Kučová, Br,Ø 70;
medaila – 35.výr. SNP, MMM Kremnica, postr., Ø38;
medaila – Karlova univerzita, Karol IV., Br., Ø 38;
medaila – 650, r. štát. mincovne v Kremnici, sig.
Peter, postr., Ø 38;
medaila – knieža Rastislav 1994, pozl., Ø 38;
Pam. plaketa ÚV SZŽ, sig. Zobek, b.k., 60x87;
medaila – 600 rok. mesta Münster 1977, Ag, Ø 40;
medaila – pápež Leo XIII. 1888, bk, Ø 30;
medaila – pápež Pavol VI., II. Vatikánsky koncil, Cu,
Ø 44;
medaila – generál Laudon 1789, bitka o Belehrad,
Cu, Ø 46;
medaila – 50. výr. SNP 1994, pozl., Ø 40;
medaila – V.Havel, Praha 1989, b.k., Ø 40;
Delostrel. medaila I. svet. vojna 1914-1915,br, Ø 30;
medaila – 550. výr. Chebu, sig. Kolársky, bk, Ø 40;
medaila – Av: Šture, Andrej štôlňa; Rv: Rudné bane,
žl. kov, Ø 50;
medaila – Múzeum mincí a med., 90 r. Kremnického
múzea, portrét P. Kriško, sig. Fodor, b.k., Ø 38;
medaila – Múzeum mincí a med., 90 r. korunovej
meny 1998, sig. JF, b.k., Ø 38;
medaila – LOH 1980 v Moskve, Olymp. štafeta,
erby miest, b.k., Ø 40;
1867 na korunov. F. Jozefa I. a vznik uhor. armády,
na hrane nemecký a maďarský text, Cu, Ø 40;
medaila – Muzeum mincí a med. - 90 rokov sloven.
filatelie, sig. Fodor, b.k., Ø 38;
medaila – obec Bzenov 1999, kostol sv. Ondreja,
sig. DS, žltý kov, Ø 38;
rôzne medaile, bronz,
Rakúsko–Glücks marke=šťastná marka 1927, Ø 32;
- 19 -
v etui
0/-
5,-
v etui
0-
12,-
v etui
v etui
0/0
-0/0-
5,5,-
proof
5,-
na ušku
1/1
1,50
bubl.
bubl.
v etui
0/0
0/0
0/0
13,13,4,-
v etui
0/0
2,60
v etui
0/0
3,50
v etui
0/0
2,80
v etui
0/0
2,80
v etui
0/0
3,-
-0/0-
1,50
0/0
3,-
v etui
v etui, m.hr.
-0/0/0
0/0-
2,40
1,60
3,-
v etui
0/0
2,60
v etui
proof
0/0proof
1/1
7,1,80
28,20,-
-0/0-
12,-
1/1
200,-
proof
proof
-1/1
0/0
10,13,10,3,-
škr.
-0/0-
5,-
v etui
proof
5,-
v etui
proof
5,-
v etui
proof
6,-
má dierku
1/1-
6,-
v etui
0/0
2,50
v etui
proof
2,50
5 ks
0/-0/0-
4,3,-
uško a retiaz.
ryhy, hry.
705.
706.
707.
708.
709.
710.
711.
712.
pam. medaila 30. výr. oslobodenia Československa
Sov. armádou;
pam. medaila 40. výr. oslobodenia Československa
v etui
Sov. armádou 1985 + miniatúra;
pam. medaila Za vernosť a brannosť, I. vyd.;
pam. medaila 50. výr. založenia KSČ 1971;
Fr. Jozef I. – Vojenská medaila 2. december 1873;
hry.
Fr. Jozef I. – Jubilejný kríž 1908 na Vijenskej stuhe;
Fr. Jozef I. – pam. medaila Sginum Memoriae 1898;
Karolov vojenský kríž 1916;
1/1
2,-
0/0/0-
4,-
1/1
0/0
1/1
0/1
1/1
1/1
12,3,10,10,8,8,-
2/1/0
80,-
1/1/1
430,-
0/0/0
135,-
0/1/1
1/1/1
0/1/01/1/1
1/1/1
0/0/0-
75,370,500,15,10,7,-
1/0
80,-
-0/0-
4,-
hviezda v etui
0/0
12,-
hviezda v etui
0/0
12,-
0–1
0–1
0–1
0–1
0–1
-0/1
1/0/0
0/0
74,74,74,74,74,2,50
2,50
4,7,5,-
VYZNAMENANIA
713.
714.
715.
716.
717.
718.
719.
720.
721.
v etui, škr.
VM-18
Čsl. velitelský rád J. Žišku z Trocnova III. stupňa, Ag v etui, hr.
Čsl. Jánošíkove vyznamenanie, Za odvahu
v etui, VM21
v partizánskych bojoch;
39. výzvedný pluk, 1918 – 1948;
v etui, VM111
Rád Slov. národného povstania I. triedy;
v etui, VM16
Řád vítezného února 1948;
v etui
F. Jozef I. – Pamätný kríž 1912-1913;
ročník negat.
Za vynikajúcu prácu, II. vyd.;
v etui
Za obetavú prácu pre socializmus + miniatúra;
v etui
Čsl. vojnový rád za slobodu III. stupňa;
ODZNAKY, ŽETÓNY A ZNÁMKY
722.
723.
724.
725.
726.
727.
728.
729.
730.
731.
732.
733.
734.
735.
736.
737.
738.
739.
740.
741.
742.
743.
744.
745.
746.
747.
748.
10. strelecký pluk J. Sladkého-Koziny, na 250. výr.;
odznak Celoštátny zjazd Čsl. hasičstva 3.-6. VII
1937 v Bratislave;
odznak ŽSR –Jazdím bez nehôd a závad II. stupňa;
odznak ŽSR –Jazdím bez nehôd a závad III.
stupňa;
súbor Sokolských odznakov;
súbor Sokolských odznakov;
súbor Sokolských odznakov;
súbor Sokolských odznakov;
súbor Sokolských odznakov;
odznak 20. výr. ČSR 1918-38 Košice, 31x19;
odznak VIII. Slet Všesokolský 1926 v Prahe;
Čestný odznak „Za materstvo“ III. stupňa;
Čestný odznak ZNB;
Vzorný člen PSVB;
Memorandum Slov. národa 1861-1941, T. Sv.
Martin, sig. Štefunko, pozlatený;
Memorandum Slov. národa 1861-1941, T. Sv.
Martin, sig. Štefunko, postriebrený;
MS v odbíjené v Praze 1949, Čsl. sokol;
R-U 10 núdzovka Ferdinand. dráha, severné
nádražie;
I. celoštátna spartakiáda 1955, Za zásluhy;
Národním krídlúm – Benešova letka v Anglii;
Vojenský odznak zdatnosti I. stupňa;
Vojenský odznak zdatnosti II. stupňa;
X. Všesokolský slet v Praze 1938;
XX. Pražské výstavy a veltrh, sig. Dvořák;
XXII. Pražské výstavy a veltrh, sig. Sláma;
10. výr. ČSR 1918 – 1928, sig. Majeský;
40 let ČS. strany národně socialistické, sig. Lhoták;
- 20 -
20 ks
20 ks
20 ks
20 ks
20 ks
fľaky
oprav. ihla
0
2,-
0
2,-
0
3,-
-1/1-
2,-
10
0
0
1
1
1
0
0
3,3,1,1,4,2,2,2,3,-
749.
750.
751.
752.
753.
754.
755.
756.
757.
758.
759.
760.
761.
762.
600. výr. Karlovej univerzity, sig. O. Španiel;
1000. výr. smrti sv. Václava 929-1929, sig. Šejnost;
R-U núdzovka na 100 korún G, Zn, Ø 40;
R-U 2 heller, Leupold Freudenau;
R-U 20 heller, železničná známka, mosadz;
R-U Korneuburg 2 grajciar, Dolnorakúsky pracovný
a polepšovací ústav;
núdzovky Nemeckých miest 1918;
5 ks
známka – Nemecko 1/2 piva, jednostran;
žetón Wien – J. Senft (núdzovka);
žetón Taliansko Miláno 1906, medzinárodná výstava
Ms. žetón Kleidermagazin Jakob Rothberger Wien,
Ø 26;
kópia Šlikovský dvoj toliar 1520;
kópia dukáta Ladislav II. 1520 HS;
žetón Výstavy mincí 1954 v Kremnici;
0
1
1/1/1
1/1
4,6,5,4,1,-
-1/1-
4,-
2/2
1/1/1
-0 – 1
10,2,1,6,-
0/0
4,-
-0/00/0
0/0
1,20
1,1,-
01
3,50
1,20
LITERATÚRA
763.
764.
J. Galandauer, Osud trónu Habsburského;
D. Gehrke, Mince Pruského kráľovstva 1797-1871;
ilustr.
ilustr.
Rôzne
765.
766.
767.
pracka na opasok hrad. stráže SR, smalt. znak,
biely kov;
pracka na opasok hrad. stráže ČSFR, žltý kov;
pracka na opasok hrad. stráže ČR, žltý kov;
- 21 -
dvojdielna
1/0-
2,-
dvojdielna
dvojdielna
-0/00/0
3,3,-
DOSIAHNUTÉ CENY V 35. AUKCII KONANEJ 26. MÁJA 2013
Pol. Cena
Pol.
6 165€
9
5
10
7
11 10
14
1
15 2,2
16 2,2
17
8
18 3,6
19
6
20 3,8
21 2,8
22
7
23
9
24 4,2
25 3,5
26 4,6
27
4
28
7
29
5
30 22
31
1
32
1
35
8
36 7,5
37
8
38
1
39 1,2
40
1
42
6
43 1,8
44 15
51
7
53 1,5
56 15
58 3,2
62
1
65 3,2
66
1
67 1,5
69 1,5
70 3,5
73 1,5
74 1,2
76 1,5
79
1
80
5
81
1
82 1,3
83 1,6
84 1,2
87 5,5
88
3
89
5
90 13
92 13
98 19
102 16
104 18
109 14
110 12
113 14
114
116
123
124
125
132
134
139
141
144
148
150
155
157
158
159
163
164
166
167
168
170
171
176
177
178
179
182
184
185
187
195
198
203
206
207
211
216
218
221
222
224
225
226
228
235
236
247
253
266
269
280
281
287
288
289
290
291
292
293
296
299
Cena
15 €
12
5
3,5
3
1
8
3,5
8
6,5
7
2,5
7
11
5
16
3
3
3
3
3
7
85
1,5
5,5
4
4
10
10
25
2
2
1
4
1
1
15
1,2
2
3,5
18
7
6
11
2,2
8
1,5
3,4
4
13
8
18
28
2
1,3
2
2
1,5
5
1,8
1
1,1
Pol.
301
303
304
305
307
311
312
315
316
317
326
327
328
335
340
342
348
349
350
351
357
358
372
378
379
380
383
385
387
389
390
391
392
393
394
401
404
405
409
410
411
413
416
419
420
421
431
436
437
439
440
442
444
451
454
457
458
459
467
468
473
475
Cena
1€
1,5
1,2
7,5
3,3
1,5
1
1,6
1,5
3,8
1,2
8,5
10
2
5
4,8
23
22
2
3
3,4
1,5
1,7
15
2,6
4
4
4,4
2,8
3
1
10
3,7
3,7
3,7
4
1
0,9
2,5
2,5
2,5
2,5
1
2
5
7
1,5
1,5
1
3
5
2
6
2
2
2
3
3
10
1,5
3
3,5
Pol.
476
478
479
483
485
486
487
490
491
494
500
501
505
508
511
514
515
518
522
523
524
526
527
528
529
530
531
532
533
534
535
536
537
538
540
541
542
543
544
545
548
549
555
556
557
558
559
561
565
566
569
570
571
574
580
582
585
586
593
594
595
597
Cena
6€
2,8
2,2
30
3,2
2,6
2
2,5
19
1,5
9
9
1,5
15
2
4
2
2
2,7
2,7
1,8
1,5
3,4
3
2
2
2
2
2
2
2
3,4
2
2
3
2
2
2
2
2
2,2
2
3
1,7
2
3,4
5
4
15
1,9
1,1
5
25
4
1,2
3,9
4,4
2
2
0,8
1,5
2
Pol.
597
598
599
600
602
603
606
608
612
613
614
616
619
621
625
633
634
635
636
637
640
643
646
647
648
651
657
668
678
688
689
690
701
709
715
716
718
723
730
735
736
737
741
744
745
750
751
758
759
760
776
780
782
783
784
786
- 22 -
Cena
2
2
1,5
2
1,8
1,8
10
4,2
5,5
3,2
1,2
1,1
1,2
8
25
17
15
8
1
1
4
1,5
1,2
2
3
5
2,5
1
1,8
3
2,2
2
2,8
3
3,5
1,2
4,5
22
2,2
6
3,4
4,5
2
10
3
3
3
10
7
1,5
4
2
4
4
2
10,5
Pol.
Cena
Pol.
Cena
Pol.
Cena
- 23 -
Slovenská numizmatická spoločnosť
pobočka MARTIN
Ing. František KELEMEN
1. čsl. brigády 3240/9
038 61 Vrútky
D+4
- 24 -
Download

Aukčný katalóg - Slovenská numizmatická spoločnosť, pobočka