SLOVENSKÁ NUMIZMATICKÁ SPOLOČNOSŤ pobočka Trenčín
a Klub numizmatikov pri Posádkovom dome armády Trenčín,
ul. Hviezdoslavova č. 16
Vás srdečne pozýva na „Aukciu numizmatického materiálu“ spojenú so stretnutím
zberateľov a burzou numizmatického materiálu dňa 9. marca 2014 (nedeľa) v Trenčíne
v Posádkovom dome armády (Dom armády).
PROGRAM:
7,00
začiatok výmennej burzy
7,30 - 9,00 prehliadka aukčného materiálu
9,15 začiatok aukcie
11,30 predpokladané ukončenie aukcie
Burza bude prebiehať súčasne s aukciou v oddelenej časti. Aukciu usporiadame podľa
aukčného poriadku SNS a upraveného aukčného poriadku SNS.
Limitenti pozor! Zohľadňujte dražobnú tabuľku! Limity len na celé Eura. Centy sa
nezohľadňujú.
Limitenti z ČR: Úspešné limity budú zasielané českou poštou na dobierku a platené v Kč na
konto v Poštovej banke (ČR) podľa momentálneho kurzu Euro/Kč (stred).
Limity zasielajte na adresu: Viliam Santer, Žilinská 17, 911 01 Trenčín
tel.: 0905 222 480 alebo email: [email protected]
Poplatok za aukčný katalóg uhraďte priloženou poštovou poukážkou alebo zaplaťte priamo
na aukcií. Ak si nemienite katalóg ponechať, môžete ho ponúknuť inému záujemcovi alebo ho
obratom vrátiť ( prečiarknuť Vašu adresu a napísať späť ). Cena katalógu prišlého poštou je
2,20 €, priamo pred dražbou 2 €.
Vyvolávacie ceny určila aukčná komisia po dohode s predávajúcimi. Dražba je anonymná.
V sále sa draží na zapožičané čísla, prípadne písomným príkazom – limitom. V sále
vydražené položky sa platia ihneď po skončení aukcie. K dosiahnutým cenám sa účtuje
prirážka 10%. V sále sa reklamácie na materiál v aukcií prijímajú len do začiatku aukcie.
Keďže dražiteľ má možnosť si materiál pred dražbou pozrieť, po dražbe sa už reklamácie na
vydražený materiál neprijímajú. Limitenti môžu vydražený materiál reklamovať do 8 dní po
doručení zásielky. Položky vydražené na limit odošleme na dobierku za vydraženú cenu
+ poštovné + balné.
Dražobná tabuľka
Od 1,- €
Do 20,- €
Po 1,- €
20,50,2,50,100,5,100,200,10,200,500,20,500,2000,50,2000,5000,100,5000,- a viac
300,Objednávky stolov: Ing. Ján Dibala – 0904 806 695 ( predseda pobočky )
V. Santer – [email protected]
Predseda pobočky poskytuje aj informácie pre záujemcov o členstvo v SNS v pobočke
Trenčín. Vkladatelia do budúcej aukcie konanej na jeseň 2014 svoje ponuky, iba hodnotného
materiálu, posielajte písomne poštou alebo e-mailom na hore uvedené adresy.
Aukčný katalóg vydala SNS pobočka Trenčín
Legenda skratiek používaných k popisu a kvality mincí
(numizmatického materiálu)
Av.
Averz
b.z.
bez značky
exc.
excentrický
hr.
hrana
kor.
korózia
minc. mincovňa
n.hr. nepatrná hrana
c.n.hr. celkom nepatrná hrana
okráj. okrájaný
opr.dierka opravená dierka
pat.,
patina
pór.
pórovitý
pozl.
pozlátený
preh. prehnutý
pôv.
pôvodný
raz.
razidlo
rys.,rysky
ryska, rysky
tak.
takmer
vada mat.
vada materiálu
var.
varianta
vyl.
vylomený
zn.mm. značka mincmajstra
zpr., z prava z prava
AH
letopočet hedžry
bez let. bez letopočtu
dierka dierka
just.
justovaný
m.u.
mal uško
ned.,nedor. nedorazený
nesign. nesignovaný
okr.
okraj
opr.
opravený
oxyd. oxydovaný
pr., prask. prasknutý
pr. Kr. pred Kristom
Rv.
reverz
sign.
signatúra
škvr. škvrna
škr.
škrabnutý
vada raz.
vada razidla
vlas.
vlasový
zn. minc.
značka mincovne
zl.,zľava
zľava
Materiál používaný k výrobe mincí a numizmatického materiálu
Au
Ag
Br
Bi
AE
zlato
Cu
meď
Ni
nikel
striebro
El
elektrón
Sn
cín
bronz
Fe
železo
Zn
zinok
billon ( kov s nízkym obsahom Ag )
označenie pre kompozíciu kovov ( bronz, mosadz a iných nie drahých kovov )
Vzácnosť (výskyt)
R – vzácny
RR – veľmi vzácny
Použitá literatúra
CNC - Corpus Numorum Avstriacum
Mé - Magyarferemhatarózo
NOV. – Novotný – Katalógy od Ferdinanda po ČSSR, ČR, SR
KM - Kraus Mishler – World Coins
K
- Kampmann – Rőmische Műnzen
RRR – mimoriadne vzácny
Zoznam numizmatického materiálu
Zlaté mince
Rakúsko - Uhorsko
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
4 Forint 1871 KB
8 Forint 1873 KB
8 Forint 1875 KB
8 Forint 1881 KB
8 Forint 1882 KB
8 Forint 1883 KB
8 Forint 1888 KB
8 Forint 1891 KB
znak Fiume
10 Koruna 1893 KB
10 Koruna 1899 KB
10 Koruna 1902 KB
20 Koruna 1893 KB
20 Koruna 1894 KB
20 Koruna 1895 KB
20 Koruna 1914 KB so znakom Bosny
20 Koruna 1915 KB
10 Koruna 1909 Schvartz
10 Koruna 1909 Marchall
10 Koruna 1911
10 Koruna 1896
10 Koruna 1892 KB
10 Koruna 1908 KB
10 Koruna 1911 KB
20 Koruna 1892
20 Koruna 1894
20 Koruna 1895
20 Koruna 1910
Dukát 1914
c.n.hry
c.n.hry
hr.
1/1
1/1
-0/00/0
-0/00/0
-0/0-0/00/0
0/0
-0/00/0
0/0
-0/0
0/0
-0/00/0
0/0
0/0
-0/01/1
1/00/0
-0/0
-0/0-0/00/0
0/0
150,200,200,200,200,200,200,200,105,110,100,200,200,200,330,320,100,150,120,140,110,115,120,220,215,225,400,170,-
0/0
360,-
ČSR
29. Dukát 1932 len 26 617 exemplárov
Antika
Kelti v Transylvánii
30. Tetradrachma typu hlava – jazdec, 7,24g, Av: štylizovaná hlava
Lysimacha, Rv: kôň s jazdcom
1/031. Tetradrachma typu hlava – jazdec, 6,92g, ako predchádzajúca
položka, ale iné razidlo
1/1
32. Tetradrachma typu hlava – jazdec, 6,92g, ako predchádzajúca
položka, ale iné razidlo
-0/0-
100,100,100,-
Rímska republika
33. Q. FABIUS LABCO 109 pred Kristom, Av: hlava Romy, vzadu
Roma, v predu X LABEO, Rv: Jupiter na kvadrige vpr. v exergu
Q.FABI, denár, Sear 181
-1/1Rímske cisárstvo
Aurelianus 270 - 275
34. Antoninian, Av: Aurelianus doprava, Rv: stojaci cisár doprava
prijíma od Jupitera glóbus, Kampman 106.43
n. prasklý -0/0Trojanus Decius 249 – 251
35. Ag – Antoninian, Rv: stojaca Dácia vľavo s poľným znakom
1/1
Constatius II. 324 – 361
36. malý bronz, Rv: cisár zabíja zajatca
2/2
Macedónsko
Alexander III. 336 – 323 pred Kr.
37. Drachma, Av: hlava Merkuta vpr. Rv: Zeus na tróne, Seaby6732 1/2
Osady na Kryme
38. Bronzová minca, Av: býk, Rv: postava, kontramarka,
-2/239. Bronzová minca, Av: Hlava, Rv: hlava býka
1/1
30,-
10,10,3,-
30,15,5,-
Uhorsko do roku 1526
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
Ladislav V. 1440 – 1457
Denár K- R, Mé 494 h
Ľudovít II. 1516 – 1564
Denár 1521 KA
Razby Habsburgovcov
Ferdinand I. 1526 – 1564
Denár 1544 KB
Matej II. 1608 – 1619
Denár 1619 KB
Leopold I.
XV Grajciar 1676 Bratislava
Malkontenti 1703 – 1711
X Poltura 1706
½ Toliar 1705 KB
Karol VI. 1711 - 1740
Denár 1734
Poltura 1719 PH
VI Grajciar 1738 Hall
1/12 Toliara 1740 Hall
Mária Terézia 1740 – 1780
Toliar 1742 KB
Toliar 1780 B SK-PD
¼ Toliar 1745 Hall
30 Grajciar 1776 ICFA pre Halič
naprasklý
ulom. uško
dierka
škrab.
1/1
10,-
1/1
8,-
0/0
6,-
0/0
6,-
2/2
20,-
1/1
-0/1
14,340,-
2/2
-1/1
2/2
„R“ -1/2
4,2,12,240,-
1/1
-1/1-0/02/1-
170,110,95,130,-
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
20 Grajciar 1764 KB
20 Grajciar 1776 IB·IV Veľká Baňa
XVII Grajciar 1753 KB
½ Grajciar 1776 S
Fenig = ¼ Grajciar 1749 W
Liard 1745 m. z. hlava Nov. 28
Liard 1780 m. z. hlava Nov. 31
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
František I. Štefan Lotrinský 1740 – 1765
VII Grajciar 1761 KB
2/1
10 Grajciar 1765 KB
2/2
XVII Grajciar 1755 KB
n. just.
1/0
XVII Grajciar 1760 HA ročník napravo, Nov. uvádza TC „RR“ 2/1-1/1
XVII Grajciar 1761 HA ročník naľavo
XVII Grajciar 1762 KB
-0/0
XVII Grajciar 1765 KB
-0/0
20 Grajciar 1756 HA
n. just
0/0
20 Grajciar 1765 NB-D (1769) posmrtná razba
0/0
15,10,40,120,40,60,50,40,80,-
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
Jozef II. 1765 – 1790
Toliar 1782 B
Toliar 1783 B
Toliar 1783 B
Toliar 1786 B
½ Toliar 1783 B
½ Toliar 1786 A
½ Toliar 1789 A
Liard 1789 hlava
110,100,130,200,100,100,100,7,-
Leopold II. 1790 – 1792
79. 20 Grajciar 1791 B
80.
81.
82.
83.
84.
85.
86.
87.
88.
89.
90.
91.
-1/1
1/1
-1/12/1n. prasklý na hr. „R“ 2/1
-1/12/1-
n. hrana
1/1
-1/1n. just.
1/1
n. hrana temer 0/0
0/0
0/0
0/0
-2/1-
vada materiálu v ploche -1/1-
František I. (II.) 1792 – 1835
Toliar 1796 A krížový
Toliar 1796 H krížový
Toliar 1797 C krížový
Toliar 1797 H krížový
Toliar 1796 M
Toliar 1830 A uhorský typ
½ Toliar 1830 A uhorský typ
20 Grajciar 1796 B
20 Grajciar 1804 F
20 Grajciar 1811 A
20 Grajciar 1819 A
20 Grajciar 1830 A uhorský typ, priľ. stuhy, Nov. 71
2/11/1
1/1
-0/0-1/11/01/1
2/1„R“ 2/2
-1/11/1
„R“ -0/0
17,40,25,5,60,15,10,-
18,-
30,55,60,60,44,300,200,7,14,7,8,330,-
92.
93.
94.
95.
96.
97.
98.
99.
100.
101.
102.
103.
104.
105.
106.
107.
108.
109.
110.
111.
20 Grajciar 1831 A priľ stuhy, Nov. 52
20 Grajciar 1835 B uhorský typ,
12 Grajciar 1795 E
7 Grajciar 1802 B
7 Grajciar 1802 G
5 Grajciar 1818 B
5 Grajciar 1820 B
5 Grajciar 1832 A
3 Grajciar 1820 B
3 Grajciar 1821 A
3 Grajciar 1822 A
1 Grajciar 1816 A
½ Grajciar 1800 A
½ Grajciar 1812 A
½ Grajciar 1812 S
¼ Grajciar 1812 A
¼ Grajciar 1816 B
2 Soldi 1799 K pre Goricu
5 Centesimi 1822 V
3 Centesimi 1834 V
-1/0škrab.
2/1pekne odstr. uško 1/1
1/1
-1/12/2
-1/1
-0/0RL
-0/0
-0/0RL
excentrická razba 1/0-0/0
n. hrana
1/1
-0/01/1
-1/1-2/2
2/2
112.
113.
114.
115.
116.
117.
118.
119.
120.
121.
122.
123.
124.
Ferdinand V. 1835 – 1848
10 Grajciar 1843 A
10 Grajciar 1843 B Madona
10 Grajciar 1844 B Madona
10 Grajciar 1845 B Madona
10 Grajciar 1846 B Madona
10 Grajciar 1847 B Madona
20 Grajciar 1843 B Madona
20 Grajciar 1844 B
20 Grajciar 1846 B
20 Grajciar 1847 B
20 Grajciar 1848 B
5 Centesimi 1846 V
1 Centesimi 1839 V vada razidla
n. just.
n. hry
n. hr.
RL
„R“ RL
RL
2/2
1/1
0/0
1/0-0/0
-0/0
0/0
-0/01/1
1/1
60,80,45,12,17,30,8,11,11,13,8,11,5,-
125.
126.
127.
128.
129.
130.
Revolúcia 1848 – 1849
20 Grajciar 1848 KB
20 Grajciar 1848 KB
Hat Krajczar 1849 NB
Harom Krajczar 1849 NB
Egy Krajczar 1848
5 Centesimi 1849 ZV (Benátky)
0/0
-0/0temer 0/0
-0/0
jemná patina
RL
1/1
15,10,10,50,12,14,-
n. škrab.
n. kor.
40,9,30,20,20,8,12,60,30,25,20,8,8,10,4,10,3,8,5,6,-
131.
132.
133.
134.
135.
136.
137.
138.
139.
140.
141.
142.
143.
144.
145.
146.
147.
148.
149.
150.
151.
152.
153.
154.
155.
156.
157.
158.
159.
160.
161.
162.
163.
164.
165.
166.
167.
168.
169.
170.
171.
172.
František Jozef I. 1848 – 1916
Konvenčná a Rakúska mena
5/10 Grajciar 1858 M
5/10 Grajciar 1859 V
„R“
5/10 Grajciar 1863 B
5/10 Grajciar 1866 A
5/10 Grajciar 1881
5/10 Grajciar 1885 malý orol
5/10 Grajciar 1885 veľký orol
5/10 Grajciar 1891
1 Grajciar 1851 A
1 Grajciar 1851 A
temer
1 Grajciar 1851 B
1 Grajciar 1868 KB
1 Grajciar 1869 KB
c. n. hr.
1 Soldo 1862 A
n. hr.
2 Grajciar 1851 B
3 Grajciar 1851 B
4 Grajciar 1861 A
n. hr.
temer
5 Grajciar 1859 V
vl. škrab.
6 Grajciar 1848 A
temer
½ Grajciar 1851 B prerobený na 6 Grajciar postr. dob. falzum
10 Grajciar 1853 A
10 Grajciar 1854 A
n. vl. škrab.
10 Grajciar 1855 A
10 Grajciar 1872
20 Grajciar 1853 A
20 Grajciar 1854 A
c. n. hr.
20 Grajciar 1856 B
úder na averze
20 Grajciar 1869
20 Grajciar 1870
20 Grajciar 1870
¼ Gulden 1859 B
¼ Gulden 1860 B
¼ Gulden 1862 A
vlas. škrab.
1 Zlatka 1858 A
1 Zlatka 1859 A REX·A·A·
1 Zlatka 1859 A REX A·A· prvorazba
1 Zlatka 1859 B
1 Zlatka 1860 A REX·A·A·
c. n. hr.
1 Zlatka 1860 A REX A·A·
1 Zlatka 1861 A
výnimočná kvalita, dojem
1 Zlatka 1861 A
1 Zlatka 1867 B
c. n. hr.
-0/1
1/01/1
1/1
1/0-0/0-0/00/0
RL
0/0
-1/1
-0/0-0/01/1
1/01/1
0/0
-0/00/0
2
RL
0/0
RL
RL
-0/0
-0/00/0
RL
RL
-0/0
1/01/00/0
RL
RL
RL
1/00/0
RL
proof
RL
-1/1
22,42,15,10,4,4,4,12,9,5,2,6,6,10,12,18,28,50,10,4,70,130,90,4,22,20,20,15,15,9,12,12,20,22,18,18,20,13,15,25,14,70,-
173.
174.
175.
176.
177.
178.
179.
180.
181.
182.
183.
184.
185.
186.
187.
188.
189.
190.
191.
192.
193.
194.
195.
196.
197.
198.
199.
200.
201.
202.
203.
204.
205.
206.
207.
208.
209.
210.
211.
212.
213.
214.
215.
216.
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
Zlatka
Zlatka
Zlatka
Zlatka
Zlatka
Zlatka
Zlatka
Zlatka
Zlatka
Zlatka
Zlatka
Zlatka
Zlatka
Zlatka
Zlatka
Zlatka
Zlatka
Zlatka
Zlatka
Zlatka
Zlatka
Zlatka
Zlatka
Zlatka
Zlatka
Zlatka
Zlatka
Zlatka
Zlatka
Zlatka
Zlatka
Zlatka
Zlatka
Zlatka
Zlatka
Zlatka
Zlatka
Zlatka
Zlatka
Zlatka
Zlatka
Zlatka
Zlatka
Zlatka
1870
1871
1873
1875
1876
1877
1878
1879
1880
1881
1882
1882
1883
1883
1884
1885
1886
1887
1888
1889
1890
1891
1891
1892
1868
1869
1869
1869
1870
1872
1876
1876
1878
1878
1879
1879
1880
1881
1881
1881
1883
1883
1884
1881
A
A
c. n. hr.
c. n. hr.
vlas. škrab.
zbierk. kus
zbierk. kus
c. n. hr.
zbierk. kus
zbierk. kus
zbierk. kus
c. n. hr.
c. n. hr.
c. n. hr.
zbierk. kus
c. n. hr.
c. n. škrab.
zbierk. kus
c. n. hr.
GYF
KB
KB
KB
KB
vl. škrab.
KB
c. n. úder na ploche, c. n. hry
KB
c. n. škrab.
KB
c. n. hr.
KB
n. hr.
KB
KB
zbierk. kus, zlatistá patina
KB
n. hr.
KB
n. hr.
KB
zbierk. kus
KB
c. n. hr.
KB
var. širší stít
zbierk. kus
KB
zbierk. kus
KB
KB
KB
vl. škrab
-1/1
1/1
1/0RL
RL
RL
RL
RL
RL
RL
RL
-0/0RL
-0/0RL
RL
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
RL
-0/0
RL
0/0
RL
RL
-0/0
-0/00/0
RL
-0/00/0
1/1
RL
0/0
RL
RL
0/0
RL
RL
0/0
0/0
-0/0-
44,35,28,22,22,18,11,10,12,14,20,13,20,12,16,16,13,13,13,13,18,18,12,20,85,80,55,40,120,85,40,24,13,11,20,11,15,18,13,65,18,13,20,15,-
217.
218.
219.
220.
221.
222.
223.
224.
225.
226.
227.
228.
229.
230.
231.
232.
233.
234.
235.
236.
237.
238.
239.
240.
241.
242.
243.
244.
245.
246.
247.
248.
249.
250.
251.
252.
253.
1 Zlatka 1885 KB
1 Zlatka 1886 KB
1 Zlatka 1887 KB zlatistá patina
zbierk. kus
1 Zlatka 1887 KB
1 Zlatka 1888 KB
zbierk kus
1 Zlatka 1889 KB
c. n. rysky
1 Zlatka 1889 KB
c. n. hr.
1 Zlatka 1891 KB
1 Zlatka 1892 KB
1 Zlatka 1892 KB
Replika Banskoštiavnická zlatka 1878 KB, Cu, značená, bubl.
Replika Banskošt. zlatka 1878 KB, tombak, značená, bublina
Replika Banskošt. zlatka 1878 KB, Ag 925, punc, bublina
Replika Příbramského zlatníka 1875, Cu, značená, bublina
Replika Příbramského zlatníka 1875, tombak, znač. bublina
Replika Příbramského zlatníka 1875, Ag 925, punc, bublina
2 Zlatka 1859 B
2 Zlatka 1864 A, aukcia Rauch 9/2008 – 460€ +%
2 Zlatka 1869 A, aukcia ČNS Praha 1/2008 – 7000 Kč +
2 Zlatka 1871 A, 59. aukcia Šumperk – 9000 Kč + %
2 Zlatka 1879
c. n. hr.
2 Zlatka 1880
c. n. hr.
2 Zlatka 1882
2 Zlatka 1883
n. hr.
2 Zlatka 1885
2 Zlatka 1886
zbierkový kus
2 Zlatka 1887
zbierkový kus
2 Zlatka 1887
2 Zlatka 1888
zbierkový kus
2 Zlatka 1890
vl. škr. n. hr.
2 Zlatka 1891
zbierkový kus
2 Zlatka 1892
2 Zlatka 1854 A svadobný
2 Zlatka 1879 strieborná svadba
zbierkový kus
2 Zlatka 1879 strieborná svadba
Toliar 1854 A, konvenčný, 2x plošné hranky na hrane temer
Toliar 1855 A, konvenčný,
zbierkový kus
0/0
0/0
RL
0/0
RL
RL
-0/0
1/00/0
-0/0proof
proof
proof
proof
proof
proof
-0/0
0/0
0/0
0/0
-0/0
0/0
0/0
1/1
0/0
RL
RL
-0/0
RL
-0/0
RL
0/0
-0/0RL
-0/0RL
RL
17,17,19,15,22,15,11,24,50,38,10,10,25,10,10,25,150,350,230,250,130,140,140,100,140,170,170,120,170,130,170,170,185,70,50,320,500,-
Dňa 24. januára 1857 Rakúsko, Liechtenstein a štáty nemeckej colnej únie uzavreli
dohodu o spoločnej zlatej a striebornej mene Zlaté 1 Koruny a ½ Koruny a strieborné
1 a 2 Spolkové toliare, ktoré boli platné po celej menovej únií. Mince mali rovnaké
parametre a nemecký text. V roku 1866 bolo Rakúsko vylúčené.
254. 1 Spolkový toliar 1857 A
255. 1 Spolkový toliar 1858 A
c. n. hr.
0/0
100,-
0/0
100,-
256.
257.
258.
259.
260.
261.
262.
263.
264.
1
1
1
1
1
1
1
1
2
Spolkový toliar 1858
Spolkový toliar 1859
Spolkový toliar 1861
Spolkový toliar 1862
Spolkový toliar 1864
Spolkový toliar 1866
Spolkový toliar 1866
Spolkový toliar 1867
Spolkový toliar 1866
B
A
na averze škr.
B
A
zbierkový kus
A
A
B
B
n. hladený na Av. „R“
A, razených len 10 395 ks
265.
266.
267.
268.
269.
270.
271.
272.
273.
274.
275.
276.
277.
278.
279.
280.
281.
282.
283.
284.
285.
286.
287.
288.
289.
290.
291.
292.
293.
294.
295.
296.
297.
Korunová mena 1892 - 1918
1 Halier 1893
1 Halier 1894
1 Halier 1895
1 Halier 1896
1 Halier 1897
1 Halier 1898
1 Halier 1900
1 Halier 1901
1 Halier 1902
1 Halier 1903
1 Halier 1909
1 Halier 1910
1 Halier 1911
1 Halier 1912
1 Halier 1913
1 Halier 1914
1 Halier 1915
1 Halier 1916 starý znak
1 Halier 1916 nový znak
2 Halier 1893
2 Halier 1896
2 Halier 1897
2 Halier 1898
2 Halier 1899
2 Halier 1902
2 Halier 1903
2 Halier 1904
2 Halier 1905
2 Halier 1906
2 Halier 1907
2 Halier 1908
2 Halier 1909
2 Halier 1910
-0/0
1/0RL
RL
0/0
0/0
RL
-0/0
-0/0
RL
0/0
0/0
0/0
temer 0/0
temer 0/0
n. hr.
0/0
RL
0/0
0/0
temer 0/0
RL
RL
RL
0/0
RL
RL
0/0
0/0
0/0
c. n. hr.
0/0
0/0
0/0
RL
0/0
RL
0/00/0
RL
0/0
RL
0/0
RL
180,100,200,130,130,130,200,220,950,-
2,2,2,4,6,22,2,4,2,2,2,2,2,1,2,2,2,2,12,2,2,2,8,3,2,4,2,6,4,2,2,2,5,-
298.
299.
300.
301.
302.
303.
304.
305.
306.
307.
308.
309.
310.
311.
312.
313.
314.
315.
316.
317.
318.
319.
320.
321.
322.
323.
324.
325.
326.
327.
328.
329.
330.
331.
332.
333.
334.
335.
336.
337.
338.
339.
340.
2 Halier 1912
2 Halier 1913
2 Halier 1914
2 Halier 1915
2 Halier 1918
10 Halier 1911
10 Halier 1915
10 Halier 1916 starý znak
10 Halier 1916 nový znak
20 Halier 1892
20 Halier 1893
20 Halier 1911
20 Halier 1914
20 Halier 1918
1 Koruna 1892, 93. aukcia Rauch, položka
1900,- € + %, výnimočný stav
1 Koruna 1893
1 Koruna 1897
1 Koruna 1899
1 Koruna 1900
1 Koruna 1900
1 Koruna 1901
1 Koruna 1901
1 Koruna 1902
1 Koruna 1902
1 Koruna 1903
1 Koruna 1903
1 Koruna 1905
1 Koruna 1908 jubileum
1 Koruna 1908 jubileum
1 Koruna 1912
1 Koruna 1913
1 Koruna 1914
1 Koruna 1915
1 Koruna 1916
2 Koruna 1912
2 Koruna 1913
5 Koruna 1900
5 Koruna 1907
5 Koruna 1908 jubilejná
5 Koruna 1909 Schwartz
5 Koruna 1909 Marschall
1 Filler 1894 KB
1 Filler 1894 KB
0/0
RL
RL
RL
0/0
-0/0RL
RL
RL
-1/1temer 0/0
0/0
-0/00/0
3486 Stplfr.
„RR“ 0/0
-0/0-1/1-0/0
vl. škr.
-0/0
1/1
RL
c. n. hr.
-0/0-0/02/1hr.
-0/0
2/2
-1/10/0
-0/0RL
RL
RL
RL
RL
RL
RL
c. n. hr.
0/0
c. n. hr.
0/0
0/0
-0/0-0/00/0
1/1
2,2,2,2,2,8,2,2,2,12,4,4,16,2,850,6,35,10,10,5,15,7,9,5,8,5,20,6,4,7,6,5,5,5,9,9,45,55,30,35,35,9,2,-
341.
342.
343.
344.
345.
346.
347.
348.
349.
350.
351.
352.
353.
354.
355.
356.
357.
358.
359.
360.
361.
362.
363.
364.
365.
366.
367.
368.
369.
370.
371.
372.
373.
374.
375.
376.
377.
378.
379.
380.
381.
382.
383.
384.
1 Filler
1 Filler
1 Filler
1 Filler
1 Filler
1 Filler
1 Filler
1 Filler
2 Filler
2 Filler
2 Filler
2 Filler
2 Filler
2 Filler
2 Filler
2 Filler
2 Filler
2 Filler
2 Filler
2 Filler
2 Filler
10 Filler
10 Filler
10 Filler
20 Filler
20 Filler
1 Koruna
1 Koruna
1 Koruna
1 Koruna
1 Koruna
1 Koruna
1 Koruna
1 Koruna
1 Koruna
1 Koruna
1 Koruna
1 Koruna
2 Koruna
2 Koruna
2 Koruna
5 Koruna
5 Koruna
5 Koruna
1895 KB
1896 KB
1899 KB
1899 KB
1900 KB
1902 KB
1902 KB
1903 KB
1893 KB
1895 KB
1896 KB
1902 KB
1903 KB
1904 KB
1905 KB
1908 KB
1910 KB
1915 KB
1916 KB
1917 KB
1918 KB
1892 KB
1894 KB
1908 KB
1914 KB
1921 KB
1892 KB náklad 15 000 ks
1893 KB
1894 KB
1895 KB
1896 KB
1912 KB
1913 KB náklad 5 214 ks
1914 KB
1915 KB
1916 KB
1896 KB miléniová,
1896 KB miléniová
1912 KB zlatistá patina
1913 KB
1914 KB
1900 KB
1907 KB
1907 KB korunovačná
1/1
1/1
hr.
0/0
-1/1
-1/1
0/0
1/1
-0/02/2
-0/0-0/01/1
min. kor.
-1/2
1/1
-0/0-0/01/0-0/0-1/11/1
-0/0„R“ -1/1RL
RL
0/0
c. n. kor.
-0/0„R“ -0/0RL
0/0
0/0
RL
RL
„RR“ -0/0RL
RL
RL
-0/0
1/1
zbierkový kus RL
RL
-0/0zbierkový kus RL
-0/0RL
5,9,5,3,3,4,1,50,3,2,2,20,12,17,3,3,4,2,3,2,3,12,5,4,4,35,50,20,20,20,30,7,270,5,5,7,7,4,15,12,80,75,45,45,-
385. 5 Koruna 1907 KB korunovačná
386. 5 Koruna 1908 KB zlatistá patina
387. 5 Koruna 1909 KB
n.hr.
zbierkový kus
vlas. škr.
0/0
RL
-0/0-
40,75,32,-
R – U účelové známky
388. Olovená známka Ø 29 mm, RO 3, pravdep. mostná známka
2/389. Ms - známka Ø 36 mm, K.K.FAM. Herschaft Sassinner robot
zeichen, Rakúsky orol, v strede F
2/390. Ms - známka Ø 41 mm, K.K.FAM. Herschaft Holitscher robot
zeichen, Rakúsky orol, v strede Z
2/391. Ms – účelová známka Ø 22 mm, hodnota 10 na Av., Rv. 10,
H.V.B.T. Élelmezési – Uzlete, malá 6-cípa hviezda pod 10
0/0
392. Ms- účelová známka Ø 20 mm, Diósgyori, VAS-ES-AGELGYAR
1 THEA,
pokrivená
1/393. Cu- banícka účel. známka Ø 20 mm, Av. číslica 5, Rv. banícke
kladivka, pod nimi 6-cípa hviezda, Austria Schacht
1/1
394. Cu- banícka účel. známka Ø 22 mm, Av. číslica 10, Rv. banícke
kladivka, pod nimi 6-cípa hviezda, Austria Schacht
-1/1Núdzové mince R-U Zajateckých táborov
395. Grődig, 2 Heller bez let.
0/0
396. Kenyérmezö, 1 Heller 1915
0/0
397. Kenyérmezö, 2 Heller 1915
0/0
398. Kenyérmezö, 20 Heller 1915
0/0
8,20,20,5,2,5,5,5,7,7,7,-
ČSR - SR – ČSSR
399.
400.
401.
402.
403.
404.
405.
406.
407.
408.
409.
410.
411.
412.
413.
414.
415.
416.
1. Československá republika 1918 - 1938
2 Halier 1924
5 Halier 1923
5 Halier 1925
5 Halier 1926
5 Halier 1928
5 Halier 1929
5 Halier 1931
5 Halier 1932
5 Halier 1938
10 Halier 1922
10 Halier 1923
10 Halier 1924
10 Halier 1925
10 Halier 1926
10 Halier 1927
10 Halier 1928
10 Halier 1929
10 Halier 1930
c. n. hr.
temer 0/0
RL
0/0
„RR“ -0/0RL
RL
RL
„R“ -1/1RL
RL
RL
RL
RL
RL
0/0
RL
„R“ -0/00/0
10,3,4,70,9,5,5,7,2,3,3,5,5,5,3,5,12,5,-
417.
418.
419.
420.
421.
422.
423.
424.
425.
426.
427.
428.
429.
430.
431.
432.
433.
434.
435.
436.
437.
438.
439.
440.
441.
442.
443.
444.
445.
446.
447.
448.
449.
450.
451.
452.
453.
454.
455.
456.
457.
458.
459.
460.
10 Halier 1931
10 Halier 1932
n. fľak
10 Halier 1933
c. n. hr.
10 Halier 1934
10 Halier 1935
„R“
10 Halier 1936
10 Halier 1937
10 Halier 1938
20 Halier 1921
20 Halier 1922
na Av. tmavý fliačik
20 Halier 1924
20 Halier 1925
„R“
20 Halier 1926
20 Halier 1927
20 Halier 1928
20 Halier 1929
20 Halier 1930
20 Halier 1931
20 Halier 1933
„RR“
20 Halier 1937
20 Halier 1938
25 Halier 1933
50 Halier 1921
50 Halier 1922
50 Halier 1924
50 Halier 1927
„R“
50 Halier 1927
„R“
50 Halier 1931
1 Kč 1922
1 Kč 1923
1 Kč 1924
1 Kč 1929
„R“
1 Kč 1930
1 Kč 1937
zbierkový kus
1 Kč 1938
5 Kč 1925
5 Kč 1925
5 Kč 1926
min. fliačiky
5 Kč 1927
„R“
5 Kč 1928 varianta a, dlhá vlnovka
c. n. hr.
5 Kč 1928 varianta b, kratšia vlnovka, výrazná
„R“
5 Kč 1928 varianta c, ako var. a, ale 1x spojená
5 Kč 1929
5 Kč 1938
1/1
RL
RL
0/0
0/0
RL
RL
RL
RL
RL
RL
-1/1RL
1/1
RL
-1/1
-1/1
1/1
-0/0RL
RL
RL
RL
RL
0/0
0/0
2/2
RL
RL
0/0
0/0
0/0
1/1
RL
RL
-0/0-1/1-0/02/2
0/0
RL
0/0
0/0
RL
2,27,1,15,5,2,2,3,4,5,20,4,2,8,5,5,5,100,2,2,2,5,5,5,35,3,5,4,4,4,6,3,5,3,9,3,12,17,5,15,8,5,3,-
10 Kč 1928 10. výr. ČSR, Ag 700, 10 g.
RL
10 Kč 1930 Ag 700, 10 g.
RL
zbierkový kus temer proof
10 Kč 1931 Ag 700, 10 g.
10 Kč 1931 Ag 700, 10 g.
0/0
10 Kč 1932 Ag 700, 10 g.
RL
20 Kč 1933 Ag 700, 12 g.
RL
RL
20 Kč 1934 Ag 700, 12 g.
20 Kč 1937 T. G. M. Ag 700, 12 g.
RL
Ag medaila Ø 28 mm, 15 g. 1929, milénium sv. Václava, Nov. 0/0
Denár sv. Václava, Ag replika k 1000. výročiu zavraždenia
sv. Václava 929 – 1929
0/0
471. Koženková kazeta na mince I. ČSR, 2 hal. – 20 Kč typu PATEK
s 50 ks mincí, rôzne nominály alebo ročníky, / aj lepšie ročníky/
bez Ag, dražiť iba v sále, kazeta kvalita 1, mince -0/2-
461.
462.
463.
464.
465.
466.
467.
468.
469.
470.
472.
473.
474.
475.
476.
477.
478.
Protektorát Čechy a Morava 1939 - 1945
20 Halier 1944
50 Halier 1940
50 Halier 1941
50 Halier 1944
1 Kč 1942
1 Kč 1943
1 Kč 1944
479.
480.
481.
482.
483.
484.
485.
486.
487.
488.
489.
490.
491.
492.
493.
494.
495.
496.
497.
498.
Slovenská republika 1939 – 1945
10 Halier 1939
10 Halier 1942
20 Halier 1940
20 Halier 1941
„R“
20 Halier 1940 + 1942 „RR“ 2 ks
20 Halier 1942 /Al/
„R“
50 Halier 1940
„RR“
50 Halier 1940
stopy kor. „RR“
50 Halier 1940 Ag novorazba, 5,9 g. náklad cca 110 ks, bubl.
50 Halier 1941
50 Halier 1943
50 Halier 1943 + 1944 „R“ 2 ks stopy kor.
1 Ks 1940
1 Ks 1942 široká medzera vo 4-ke
1 Ks 1944
„RR“
1 Ks 1945
zbierkový kus
1 Ks 1940, 1941, 1945 3 ks
1 Ks 1940, 41, 42, 42 var., 45 5 ks
5 Ks 1939 var. hrubý krížik
5 Ks 1939 + 1939 var. 2 ks
0/0
RL
RL
temer 0/0
temer 0/0
0/0
min. fliačky
0/0
0/0
RL
RL
0/0
0/0
RL
0/0
2/2
proof
0/0
0/0
1/1
0/0
RL
1/1
RL
0/0
1/1
0/0
-0/0-
7,10,15,8,8,12,12,10,20,10,-
55,-
3,7,7,5,2,4,4,-
2,3,5,30,22,3,50,10,15,5,10,5,3,5,15,5,8,5,3,4,-
499. 5 Ks 1939 Ag novorazba 925/1000, 10,6 g. značená replika. Pozn. v r. 1939 bolo
vyrazených niekoľko exemplárov v striebre, 5 ks pre členov slov. vlády. Originál
Ag odrazok 5 Ks 1939 bol dražený v 4. aukcii Macho – Chlapovič pol. 384 za
22 000,- € + %. Originály sú prakticky nedostupné.
proof
50,500. 10 Ks 1944 var. bez krížika,
RL
5,501. 10 Ks 1944 s krížikom na kaplici
RL
4,502. 10 Ks 1944 obe varianty, 2ks
0/0
7,503. 10 Ks 1944 5 ks rôzne varianty krížika na kaplici
0/0
16,504. 20 Ks 1939 k voľbe prezidenta
RL
14,505. 20 Ks 1941
RL
7,0/0
8,506. 50 Ks 1939 5. výročie Slov. republiky
507. Charitatívna známka spoločnosti sv. Vincenta v Bratislave
z roku 1940 v hodnote 10 Ks. Bola používaná na nákup
potravín pre sociálne slabších obyvateľov Bratislavy
RL
7,-
508.
509.
510.
511.
512.
513.
514.
515.
516.
517.
518.
519.
520.
521.
522.
523.
524.
525.
526.
527.
528.
529.
530.
ČSR 1945 – 1960
50 Halier 1947
50 Halier 1949
50 Halier 1953
1 Kčs 1947 CuNi
1 Kčs 1950, 51, 52 3 ks
2 Kčs 1948
5 Kčs 1952 originálna razba
50 Kčs 1948 Pražské povstanie
100 Kčs 1951 Gottwald
5 Halier 1953
5 Halier 1954
25 Halier 1953 Kremnica
25 Halier 1953 Leningrad
1 Kčs 1959
10 Kčs 1954 SNP
10 Kčs 1955 Oslobodenie
10 Kčs 1957 Komenský
10 Kčs 1957 Willenberg
25 Kčs 1954 SNP
25 Kčs 1955 Oslobodenie
50 Kčs 1955 var. „b“
100 Kčs 1955 var. „b“ oblé J
100 Kčs 1955 var. „a“ ostré J
„R“
„RR“
„R“
zbierkový kus
„RR“
bublina
bublina
bublina
bublina
„R“
RL
0/0
RL
RL
RL
RL
RL
RL
0/0
RL
RL
0/0
-0/00/0
proof
proof
proof
proof
0/0
RL
0/0
0/0
0/0
1,4,26,5,3,2,110,4,6,1,2,4,6,5,12,12,15,15,8,9,17,50,70,-
RL
RL
3,3,-
ČSSR 1961 – 1990
531. 10 Halier 1962
532. 10 Halier 1963 var. „a“
533.
534.
535.
536.
537.
538.
539.
540.
541.
542.
543.
544.
545.
546.
547.
548.
549.
550.
551.
552.
553.
554.
555.
556.
557.
558.
559.
560.
561.
562.
563.
564.
565.
566.
567.
568.
569.
570.
571.
572.
573.
574.
575.
576.
10 Halier 1964
„R“
10 Halier 1964
„R“
10 Halier 1965
na Rv. min. škr.
10 Halier 1966
n. st. kor.
10 Halier 1967
10 Halier 1968
10 Halier 1969
10 Halier 1971
25 Halier 1962
25 Halier 1963
25 Halier 1964
„RR“
50 Halier 1963
50 Halier 1964
50 Halier 1965
50 Halier 1969
50 Halier 1970
50 Halier 1971
1 Kčs 1961
n. tmavý fliačik
1 Kčs 1962, 63, 64, 3 ks
1 Kčs 1967
1 Kčs 1969, 70, 80, 3 ks
2 Kčs 1972 pravdepod. skúšobná razba, na hr. len bodky „R“
2 Kčs 1973 var. hrana s vlnovkou ako na 5 Kčs, n. hr. „RR“
2 Kčs 1977
3 Kčs 1969
5 Kčs 1966
5 Kčs 1966 varianta
„R“
5 Kčs 1969
5 Kčs 1973 var. a+b 2 ks
5 Kčs 1974 var. a+b+c 3 ks
„R“
10 Kčs 1965 Hus
10 Kčs 1967 Akad. Istropolitana
10 Kčs 1967 Akad. Istropolitana
10 Kčs 1968 ND
10 Kčs 1968 ND
25 Kčs 1965
25 Kčs 1968 Národné múzeum v Prahe
25 Kčs 1968 Národné múzeum v Prahe
25 Kčs 1969 Purkyně
25 Kčs 1969 Purkyně bez orig. obalu
25 Kčs 1969 SNP
25 Kčs 1969 SNP
25 Kčs 1970 ND v Bratislave
25 Kčs 1970 ND v Bratislave
RL
-0/0RL
RL
RL
0/0
RL
RL
RL
RL
-0/0RL
0/0
0/0
RL
RL
RL
0/0
0/0
RL
RL
RL
1/1
RL
RL
RL
1/1
RL
RL
-0/0
0/0
0/0
proof
0/0
proof
RL
0/0
proof
0/0
proof
0/0
proof
0/0
proof
9,3,2,1,2,1,2,1,2,2,12,2,2,2,2,2,2,5,5,3,3,7,25,2,2,3,20,3,5,7,20,12,70,16,70,10,14,70,14,25,90,140,10,70,-
577.
578.
579.
580.
581.
582.
583.
584.
585.
586.
587.
588.
589.
50 Kčs 1971 Hviezdoslav
proof
50 Kčs 1975 Neuman
proof
proof
50 Kčs 1977 Hollý
50 Kčs 1989 Břeclav – Brno železnica
0/0
100 Kčs 1981 Gagarin
proof
100 Kčs 1985 Kukučín
0/0
100 Kčs 1990 1. máj, len 2 500ks, ostatné roztavené
puncované SBČS, Nov. 195, „R“
proof
100 Kčs 1990 Veľká Pardubická, len 2 000ks, ostatné roztavené
puncované SBČS, Nov. 195,
„R“ proof
0/0
500 Kčs 1981 Ľ. Štúr
proof
500 Kčs 1981 Ľ. Štúr,
500 Kčs 1983 ND v Prahe
bublina 0/0
bublina 0/0
500 Kčs 1987 Lada
500 Kčs 1988 Federácia
bublina 0/0
25,25,25,5,25,5,24,28,22,60,22,22,22,-
ČSFR 1991 – 1992
590. 500 Kčs 1992 J. A. Komenský
591. 500 Kčs 1993 Čs. tenis
bublina 0/0
0/0
24,24,-
Slovenská republika 1993 –2008
592.
593.
594.
595.
596.
200 Sk 2005, korunovácia Leopolda
200 Sk 2006, Kuzmány, bez certifikátu a bez obalu
200 Sk 2005, korunovácia Leopolda
200 Sk 2004, Vstup do EÚ
Ag žetón zo sady na prijatie Eura, Ag 925, 8 g.
0/0
proof
proof
proof
0/0
8,14,18,20,8,-
I. svetová vojna
Žetóny, plakety a medaily
AE
označenie pre kompozíciu kovov ( bronz, mosadz a iných nie drahých kovov )
597 . AE- medaila Ø 60 mm, 1915, Av: portrét následníka trónu Karola
v námor. uniforme, Rv: pohľad na vojnovú loď „ TAGETTHOFF“.
Vydanie rakúskeho námor. spolku Kat. Hauser: 592, Wurzb: 4294,
pôv. etua, autor: A. Hartig
598. AE - plaketa 60x70 mm, modliaci sa Fr. Jozef I. nápis GOTT
WIRD UNS ZUM SIEGE HELEN, autori Scolik a Weinberger
599. AE – plaketa 51x65 mm, portrét Conrada v. Hötzendorf,
náčelník gen. štábu R-U armády, 1914 - 1915
600. AE - medaila Ø 60 mm, 1914 – 1915, Av: Gott mit uns,
dvoj portrét Wihelma II. a Fr. Jozefa I., Rv: Viribus unitis rakúska
a nemecká cisárska koruna, vavríny
601. AE - medaila Ø 70 mm, 1914 – 1915, Av: Fr. Jozef I. na koni
sprevádzaný okrídlenou bohyňou tiahne do vojny, v pozadí húf
vojakov a dátum 1. výročia vyhlásenia vojny 18. August 1915,
Rv: nápis Rotes Kreutz-Kriegs-Hilfsbüro-Kriegsfűrsorgeamt
0/0
90,-
1/-
40,-
-0/-
40,-
0/0
50,-
1914 – 1915, vydanie červeného kríža
602. AE - medaila Ø 60 mm, Av: portrét Fr. Jozefa I. , Rv: Viribus
unitis 1914 – 1915, autor: A. Hartig
603. AE- plaketa 53x68 mm, Av: portréty Fr. Jozefa I. a Wilhelma II.
vo vavrínovom venci, Vereins – Reserve – Spital No 9, vom
Roten Kreutz, Wien 1914 – 1915, vydanie červeného kríža
n. hranka na zadn. str.
604. AE- plaketa 56x75 mm, Av: portrét Karola I. vo vavrínovom venci,
pod ním Carolus IMP·ET·REX, Rv: Austria s mečom v ruke stráži
korunovačné klenoty, dátum korun. Karola I. 21.novembra 1916
605. AE - medaila Ø 55 mm, 2 alegorické ženské postavy pomáhajú
invalidnému vojakovi a matke s dieťaťom, Wien Während des
Weltkriegs, Rv: 1914 – 1915 srdce Viedenčanov bijú...., nápis
vo vavrínovom venci. Vydanie čierno – žltého kríža a fondu
invalidov. Autor: Gurschner,
pôv. etua
606. AE - medaila Ø 50 mm, na začiatok I. sv. vojny Av: portrét
Fr. Jozefa I. Rv: Viktória stoji za vojakmi bojujúcimi na fronte,
Autor A. Hartig. v orig. etui s orig. ručne písaným záznamom.
Rauch 93. aukcia, pol. 2381 - 130 € + % ( bez etue)
607. AE – plaketa 51x65 mm, Av: portrét Fr. Jozefa I. v klobúku
s perím, Andenken an das Kriegsjahr 1915. A: F. Stiasny
608. AE - medaila Ø 65 mm, Av.: portrét gen. der kavallerie Eduard
von Bőhm-Ermoli, kommandant der K. und K. 2. Armee, v pozadí
mesto Lemberg 22. Juni 1915, Rv: scenéria Karpaten 1915
609. AE - medaila Ø 65 mm, Av.: portrét Conrad von Hőtzendorf
Rv: rytier s mečom a štítom so znakmi Uhorska a Rakúska bojuje
s drakom, 1914 - 1915
610. AE - medaila Ø 65 mm, Av: Feldmarschall arcivojvoda Fridrich,
Rv: antická bohyňa stojí pri tabuli s menami arcivojvodov
v kolopise vrchnému veliteľovi víťazných armád.
Autor: A. Hartig, Hauptquartier 1915
611. AE - medaila Ø 60 mm, cisári Fr. Jozef I. a Wilhelm II. oproti nim
bulharský car a turecký sultán, pod nimi Gott mit uns, 1915, Rv:
5 alegorických ženských tvárí symbolizujúcich národy Bulharska,
Turecka, Uhorska, Rakúska a Nemecka, MCMXV – XVI, Sl·VIS
PACEM·PARA·BELLVM· , autor: Weinberger
612. AE- plaketa 40x70 mm, Av: rytier s mečom, slávnosť vernosti 1915
( v nemčine ) Rv: znak Korneuburgu, bojovníkom z Korneuburgu na
česť a spomienku, ich vdovám a sirotám na úžitok
613. AE – medaila Ø 45 mm, Av: portrét arcivojvodu Evgena, Rv: Rotes
Kreuz-Kriegs-Hilfsbüro-Kriegsfürsorgeamt, 1914-1915
614. AE - medaila Ø 45 mm, Av: portrét Feldmaršála arcivojvodu
Fridricha, Rv: Rotes Kreuz.... ako u predch. položky
615. AE - medaila Ø 45 mm, na hrdinov ponorkovej vojny, Av: stojaci
Poseidon pod ním 2 morskí bohovia držiaci dve ponorky U 12 a U 5,
v kolopise DEN HELDEN DER ADRIA von TRAPP, von LERCH,
Rv: Rotes Kreuz.... ako u predch. položky
„R“
-0/0-
70,-
0/0
35,-
0/-
45,-
0/0
100,-
-0/0-
60,-
0/0
100,-
-0/-
35,-
-0/0-
70,-
0/0
70,-
0/0
70,-
-0/0-
80,-
-0/0-
35,-
1/1
30,-
-0/0-
30,-
-0/0-
70,-
616. AE - medaila Ø 33 mm, na úmrtie Fr. Jozefa I., Av: portrét Fr. Jozefa I.
letopočty 1830, 1916, Rv: v smútočnom venci kartuša s dátumom
21. nov. 1916, pôv. uško s pôv. čiernou stužkou
0/0
617. AE - medaila Ø 45 mm, na bojovú techniku, Av: vo venci pohľad na
ťažký mažiar kalibru 30,5 cm, 1914 – 1915, Rv: Rotes Kreuz.... ... 0/0
618. AE – plaketa 45x33 mm, na bojovú techniku, mažiar v zákope,
vzadu scenéria krajiny, bez textu, autor R. Placht
0/619. AE – plaketa 45x40 mm, na bojovú techniku, mažiar v palebnej
pozícií, v pozadí scenéria hôr, text: 30,5 cm M16 Skoda Mörser,
autor R. Placht
0/620. AE - plaketa 35x42 mm, na boj. techniku, mažiar v palebnej pozícií
v pozadí scenéria hôr, pod ním vavrínové lístky, uptostred portrét
svätice, text Skoda BHL 17
-0/621. AE - plaketa 44x38 mm, na boj. techniku, mažiar v palebnej pozícií
s obsluhou, v pozadí scenéria hôr, SkoDA 42 cm Haub, nur Ewigen
und ersten Dingen sei ihr Metallner Mund geweich
0/622. AE - plaketa 35x42 mm, na boj. techniku, mažiar v palebnej pozícií
v lese,v pozadí vrchy pod mažiarom meno MAX, hore portrét
cisára Maximiliana
0/623. AE - plaketa 35x42 mm, na boj. techniku, mažiar v palebnej pozícií
v lese,v pozadí vrchy pod mažiarom meno Rudolf, hore portrét
cisára Rudolfa I.
0/624. Ag – medailón Ø 23 mm, s uškom, Av: portréty cisárov Fr. Jozefa I.
a Wilhelma II. Gott mit uns, Rv: rakúska a nemecká cisárska koruna,
VIRIBUS UNITIS, 1914 – 1915, 7,2 g.
-0/0625. Ag – medailón Ø 23 mm, s uškom, Av: dvoj portrét Fr. Jozefa I.
a Wilhelma II. vo venci, Rv: Für das rote kreuz kriegs-hilfsbüro,
kriegs-fürsorge-amt, 1914
1/1
626. AE - medailón Ø 21 mm, s uškom, dvoj portrét cisárov FJ I.
a Wilhelma II. v ozdobnom orámovaní, postriebrený
1/-0
627. AE - medaila Ø 50 mm, na úmrtie arcivojvodu Ferdinanda,
Av: portrét Ferdinanda, Rv: v smútočnom venci tŕňova koruna, pod
ňou kríž 28.Juni 1914, autor A. Hartig, polovica originál krabičky
K.undK., Kriegsministerium s rak. štátnym znakom
0/0
628. Vojnová hracia známka, Ø 18 mm, Kriegsspiel marke 1914/16,
General Leutenant Ludendorf
n. stopy kor.
1/1
629. Zn-odznak „Vianoce v poli 1915“, Av: v štíte meč a vetvičky jedličky,
Weihnachten im Felde
min. kor.
1/1
630. Karl-Truppen Kreuz, 1916, toto vyznamenanie sa udeľovalo za
12 týždňovú službu na fronte a účasť v jednej bitke, orig. stuha
1/1/1
631. Pozlátený vlastenecký odznak s podobizňou FJ I. a: Marchall 1915
0/0
30,40,30,-
40,-
40,-
40,-
40,-
40,-
15,-
15,5,-
80,2,10,10,12,-
Medaily, plakety a medailóny
Rakúsko - Uhorsko
632. Sn - medaila Ø 50 mm, na arcivojvodu Karla a udatných bojovníkov
za nemeckú česť v bitke pri ASPERN 1809, pôv. etua, autor: Pittner 0/0
633. AE - medaila Ø 65 mm, na víťazstvo pri Novare 23.3.1849
70,-
Av: portrét FJ I. , Rv: Viktória na štvorzáprahu, text
-0/0634. AE - medaila Ø 55 mm, na 25. výročie vlády, 1873 Av: portrét FJ I. ,
Rv: alegorická postava píše na kameň
0/0
635. AE – medaila Ø 27 mm, na svetovú výstavu Wien 1873
Av: portrét Fr. Jozefa I. Rv: výstavný pavilón
-0/0636. AE - medaila Ø 31 mm, na uzdravenie FJ I. 1853 Av: portrét FJ I.
Rv: text
1/1
637. AE - medaila Ø 28 mm, na návštevu FJ I. s Alžbetou v Zagrebe 1869,
Av: dvoj portrét FJ I. s Alžbetou, Rv: znak Chorvátska, Dalmátska
a Slavónska nad nimi uhorská koruna, text v chorvátštine
vada mat. na hrane „R“ 0/0
638. Ag - medaila Ø 40 mm, na svadbu FJ I. s Alžbetou 1854,
Av: dvoj portrét FJ I. s Alžbetou, Rv: erby manželov, nad nimi koruna,
Durch liebe vereint, 29,55 g
-0/0639. Sn - medaila Ø 47 mm, na uhorskú korunováciu FJ I. a Sisi, 1867,
Av: dvoj portrét kráľ. páru, dvaja anjeli držia nad nimi kráľ. korunu,
Amor unt vires, Rv: vavrínový veniec, text v maďarčine,
rez na hrane, škrab. na hrene
0/0
640. AE - medaila Ø 65 mm, na spojenie Rakúska a Gorice, Av: portrét FJ I.
1900, Rv: portréty cisára Maximiliana a grófa Leonarda, Anno 1500 0/0
641. AE - medaila Ø 37 mm, spomienka na 70. narodeniny FJ I.,
Av: portrét FJ I., Rv: text vo venci, 1900
0/0
642. AE – plaketa 27x27 mm s originálnou dierkou na 40. výročie vlády
FJ I., Av: portrét FJ I.,Rv: korunovačné klenoty 1848 - 1888
1/1
643. AE - žetón Ø 22 mm, na 50. výročie vlády FJ I., Av: mladý portrét
Rv: starý portrét, 1848 - 1898
1/1
644. Ag - medaila Ø 40 mm, na 50. výročie vlády FJ I., Av: portrét FJ I.,
Rv: Austria píše na dosku 1848 – 1898, Viribus unitis, punc na hrane,
autor Tautenhayn
0/0
645. AE - medaila Ø 29 mm, s originálnym uškom, na 50. výročie vlády,
Av: portrét FJ I. , Rv: dav ľudí zdraví FJ I. v koči Vivat Imperator
0/0
646. AE - medaila Ø 29 mm, bez uška, na 50. výročie vlády, Av: portrét
FJ I. , Rv: dav ľudí zdraví FJ I. v koči Vivat Imperator, 12 g
1/1
647. AE - medaila Ø 29 mm, na 50. výročie vlády, Av: portrét FJ I. ,
Rv: mladé dievča v kroji obsypáva kvetmi vinš k jubileu, 13,4 g
1/1
648. AE - medaila Ø 38 mm, na 50. výročie vlády od mesta Schvechat
Av: busta FJ I. na podstavci, Rv: znak Schvechatu držia ľ nahí muži,
opis cisársky trh Schvechat, 1848 – 1898, puncované, 29 g, patina -0/0649. Ag – strelecká med. Ø 38 mm, na 60. výročie vlády FJ I. a VI. rakúske
spolkové streľby vo Viedni r. 1908, Av: dav ľudí zdraví cisára,
Rv: ženská alegorická postava drží veniec pre víťaza strelieb,
punc na hrane, 26,90g
0/0
650. AE – plaketa 50x45 mm, na 60. výročie vlády FJ I., Av: portrét mladého
a starého cisára FJ I., Rv: cisárska koruna, pod ňou FJ I. po stranách
letopočty 1848 - 1908
1/1
651. AE - medaila Ø 67 mm, na jubilejnú výstavu spoločnosti pre mince a
medaily v dome umenia vo Viedni 1908, Av: portrét FJ I. , Rv: múza
drží medailu a lupu, v pozadí mincový lis „R“
0/0
50,40,7,20,-
40,-
90,-
50,50,20,17,5,-
70,15,30,30,-
60,-
150,-
45,-
100,-
652. AE - medaila Ø 70 mm, na miléniovú výstavu v Budapešti 1896,
Av: 2 anjeli držia korunu nad uhor. znakom, Rv: Merkur s múzou
držia fakľu a veniec nad Budapešťou
653. AE – plaketa 49x65 mm, 1907, na odhalenie pamätníka cis. Sisi
r. 1907 vo Viedni, Av: portrét Sisi, Rv: pamätník cisárovnej
654. Ag – plaketa 49x65 mm, 1907, na odhalenie pamätníka cis. Sisi
r. 1907 vo Viedni, Av: portrét Sisi, Rv: pamätník cisárovnej, 92 g
655. AE - medaila Ø 75 mm, na návštevu FJ I. v Bosne 30.V. – 4.VI.1910
Av: bosniačka drží znak Bosny, v pozadí Sarajevo a starý most
v Mostare, Rv: FJ I. na koni, latinský text, autor A. Placht , n.hr.
656. AE – plaketa Ø 67 mm, 1906, na šefa K. und K. general. štábu celej
ozbrojenej moci F. Becka,i 1908, Av: portrét Frid. Freiherra
von Beck, text, autor Marschall
657. AE - medaila Ø 30 mm, na konské preteky vo Viedni pri príležitosti
osláv 60. výročia panovania FJ I. Av: mladý a starý portrét FJ I. ,
Rv: kôň s bričkou na štarte, 1908
n. hr.
658. Ag - medaila Ø 30 mm, ako predch. položka, punc na hrane, 12g
659. Ag - prívesok 18x23 mm, 1908, Av: mladý portrét FJ I. ,
Rv: starý portrét FJ I., punc na hrane, 7,1g
660. Ag - medaila Ø 26 mm, 1908 Av: mladý portrét FJ I. , Rv: starý
portrét FJ I., punc na hrane, 7,9g
661. AE - plaketa 29x37 mm, na oslavnú výstavu k 60. výročiu panovania
Av: 3 portréty FJ I. z r. 1834, 1848 a 1908 nad nimi cisárska koruna
Rv: text
662. AE – plaketa 56x56 mm, 1916, na korunného princa Otta,
Av: portrét Otta, Rv: rakúsky znak, latinský text
n. hr.
663. AE - medaila Ø 34 mm, 1916, na Otta, korunného princa, Av: portrét
Otta, 30. december 1916, Rv: dub. vetv., miesto na udelenie
664. AE – medaila Ø 63 mm, 1898, na 50. výročie vlády FJ I.,
Av: alegorická ženská postava drží po stranách mladý a starý portrét
FJ I., Rv: text na pozadí s rakúskym znakom
665. AE - medaila Ø 30 mm, 1879, spomienka na striebornú svadbu
Av: poprsie cisárskeho páru, Rv: veniec a text, pôv. uško, n. fliačik
666. AE – medaila Ø 34 mm, 1908, na cisársky jubilejný sprievod
Av: FJ I., Rv: rytier na koni
odstr. uško
667. AE - medaila Ø 29 mm, 1910, spomienka na 1. medzinárodnú
poľovnícku výstavu vo Viedni, Av: portrét FJ I., Rv: nahá Diana
napína luk, odstr. uško,
škrabance, hranky
668. Ag - medaila Ø 50 mm, 1741, na holdovanie sedmohradských stavov
M. Terezií, Av: legenda s anagramom, sedmohradský znak
v hermelíne, Rv: triumfálna brána s kľačiacou M. Teréziou pred
Pannou Máriou s Jezuliatkom, Resch 143, 52,8 g. st. po ušku, „R“
669. Ag – korunovačný žetón Ø 20 mm, 25.9. 1825, na korunováciu
Karolíny Augusty na uhorskú kráľovnu v Bratislave
0/0
55,-
1/1
50,-
-0/0-
150,-
-0/0-
100,-
-0/-
40,-
1/1
1/1
12,25,-
0/0
15,-
0/0
18,-
0/0
18,-
0/0
60,-
1/1
17,-
-1/1
25,-
0/0
15,-
1/1
7,-
1/1
5,-
1/1
200,-
0/0
17,-
670. AE-medaila Ø 60 mm, 1933, Av: portrét J. Škultétyho správcu Matice
Slovenskej, Rv: vavrín, vetv. lipy, na stuhe 1853-1933, a: Štefunko 0/0
25,-
Medaily ČSR – ČSSR – SR
671.
672.
673.
674.
675.
Ag-medaila Ø 32 mm, na 85. narodeniny T.G.Masaryka, or. krabič.
Ag-medaila Ø 28 mm, na XI. všesokol. slet 1948 v Prahe, or. etua
Cu-medaila Ø 50 mm, na 1150. výročie príchodu C + M, etua
Ag-medaila Ø 50 mm, L. Jambor in memoriam, Ag 925, 79 g, etua
Ag-medaila 36 g, 1150. výročie krstu slov. národa 863 - 1863 - 2013
Vydala SNS pob. Trenčín, foto titulný list
etua
676. Medaila – postriebrené hydronálium Ø 200 mm, Ľ. Štúr, zakladateľ
spisovnej slovenčiny, v r. 2014 si pripomíname 170. výročie
uzákonenia spisovnej slovenčiny, autor L. Bódy, ak. sochár, existuje
iba jediný kus, unikát
677. A. Hlinka 150. výročie narodenia, bronzová plaketa Ø 180 mm,
odliaty jediný kus , autor L. Bódy, ak. sochár, foto titulný list, unikát
0/0
0/0
0/0
0/0
13,13,19,75,-
0/0
47,-
170,380,-
Bankovky
678. Uhorská revolúcia, 1849, košútovky v hodnote 15 a 30 Krajczara
a 1 Forinta
679. Čechy a Morava, geto Terezín, poukážky v hodnote 1, 2, 5, 10, 20,
50 a 100 Kč.
stopy hrdze spiniek
680. Bavorsko – 100 Mark, 1.1. 1900
681. Rusko – 500 Rubľov 1912, sign. Konšin, poprekladané, fľaky
682. Rusko – 500 Rubľov 1912, sign. Šipov
683. R - U 100 Korún 1912 platná aj v ČSR
684. Ag otvárač listov, puncovaný, 61 g , ako hlavička Toliar M. Terézie,
staršia práca, punce K:B, 800, nečitateľný
4-5
10,-
1-2
3
4
2-3
2-3
90,4,5,5,5,-
1/1
40,-
685. Päť samostatných kruhových odliatkov z bronzu, najväčší má Ø 36,5 cm a ostatné
štyri sú Ø-u 27,5 cm osadené na drevenom podklade s dreveným orámovaním
veľkosti 96 x 96 cm. Názov je „Vládcovia na území Slovenska od keltských čias
až po zánik Rakúsko-Uhorska“.
- kotúč vľavo hore znázorňuje vládcov tzv. pred slovanskej epochy, obdobia pred
príchodom Slovanov na územie dnešného Slovenska, respektíve vládcov neslovanských
etník. Sú na ňom vyobrazení: Knieža BIATEK, Dácky kráľ BUREBISTA, .....
- kotúč vpravo hore znázorňuje Slovanských vládcov od zjednotiteľa Slovanov
kráľa SAMA cez centrálnych vládcov Veľkej Moravy až po údolné kniežatá.
- kotúč vľavo dole zobrazuje Uhorských kráľov z rodu Arpádovcov, v strede kotúča
je uhorská kráľovská koruna.
- na kotúči vpravo dolu sa reprezentujú uhorskí králi z cudzích dynastií (Přemyslovská,
Anjuovská,...) ako aj tzv. nekorunovaní králi Slovenska, ktorí na určitý čas ovládli
väčšiu časť Slovenska – Matúš Čák Trenčiansky alebo František Rákoci II.
- stredný kotúč zobrazuje uhorských kráľov z rodu Habsburgovcov. V strede je
Madona s dieťaťom- symbol kráľovstva.
Dielo je vhodné na doplnenie interiéru reprezentačných miestnosti, resp. zasadacích
miestnosti väčších rozmerov.
Autori: L. Bódi, D. Zobek, Š. Novotný, Gubáni Kremnica, V. Santer Trenčín 3000,686. Ag – pohár so vsadenými Ag-mincami, váha cca 1,5 kg.
4300,-
Download

Aukcia 53 kat - Numizmatici Trenčín