Slovenská numizmatická spoločnosť
pobočka Trenčín
55. Aukcia
30. novembra 2014
AUKČNÝ KATALÓG
200. VÝROČIE
ukončenia napoleónskych vojen
1815 - 2015
100. VÝROČIE
CLEVELANDSKEJ dohody 22. a 23.10.1915
medzi americkými Slovákmi a Čechmi o vytvorení
samostatného Česko-Slovenského štátu
139 A
139 B
272 A
272 B
432 A
432 B
433 A
433 B
434 A
434 B
435 A
435 B
478 A
478 B
540
541
545 A
545 B
547 A
547 B
550 A
550 B
551 A
551 B
552 A
552 B
556 A
556 B
569 A
569 B
570 A
570 B
575 A
575 B
576 A
576 B
577 A
577 B
687 A
687 B
688
690 A
690 B
692
695
697
693
694
SLOVENSKÁ NUMIZMATICKÁ SPOLOČNOSŤ pobočka Trenčín
a Klub numizmatikov pri Posádkovom dome armády Trenčín,
ul. Hviezdoslavova č. 16
Vás srdečne pozýva na „Aukciu numizmatického materiálu“ spojenú so stretnutím
zberateľov a burzou numizmatického materiálu dňa 30.11.2014 (nedeľa) v Trenčíne
v Posádkovom dome armády (Dom armády).
PROGRAM:
7,00
začiatok výmennej burzy
7,30 - 9,00 prehliadka aukčného materiálu
9,15 začiatok aukcie
11,30 predpokladané ukončenie aukcie
Burza bude prebiehať súčasne s aukciou v oddelenej časti. Aukciu usporiadame podľa
aukčného poriadku SNS a upraveného aukčného poriadku SNS.
Limitenti pozor! Zohľadňujte dražobnú tabuľku! Limity len na celé Eura. Centy sa
nezohľadňujú.
Limitenti z ČR: Úspešné limity budú zasielané českou poštou na dobierku a platené v Kč na
konto v Poštovej banke (ČR) podľa momentálneho kurzu Euro/Kč (stred).
Limity zasielajte na adresu: Viliam Santer, Žilinská 17, 911 01 Trenčín
tel.: 0905 222 480 alebo email: [email protected]
Poplatok za aukčný katalóg uhraďte priloženou poštovou poukážkou alebo zaplaťte priamo
na aukcií. Ak si nemienite katalóg ponechať, môžete ho ponúknuť inému záujemcovi alebo ho
obratom vrátiť ( prečiarknuť Vašu adresu a napísať späť ). Cena katalógu doručeného poštou
je 2,20 €, priamo pred dražbou 2 €.
Vyvolávacie ceny určila aukčná komisia po dohode s predávajúcimi. Dražba je anonymná.
V sále sa draží na zapožičané čísla, prípadne písomným príkazom – limitom. V sále
vydražené položky sa platia ihneď po skončení aukcie. K dosiahnutým cenám sa účtuje
prirážka 10%. V sále sa reklamácie na materiál v aukcií prijímajú len do začiatku aukcie.
Keďže dražiteľ má možnosť si materiál pred dražbou pozrieť, po dražbe sa už reklamácie na
vydražený materiál neprijímajú. Limitenti môžu vydražený materiál reklamovať do 8 dní po
doručení zásielky. Položky vydražené na limit odošleme na dobierku za vydraženú cenu
+ poštovné + balné.
Dražobná tabuľka
Od 1,- €
20,50,100,200,500,2000,5000,- a viac
Do 20,- €
50,100,200,500,2000,5000,-
Po 1,- €
2,5,10,20,50,100,300,-
Objednávky stolov: Ing. Ján Dibala – 0904 806 695 ( podpredseda pobočky )
V. Santer – [email protected]
Podpredseda pobočky poskytuje aj informácie pre záujemcov o členstvo v SNS v pobočke
Trenčín.
Aukčný katalóg vydala SNS pobočka Trenčín.
Legenda skratiek používaných k popisu a kvality mincí
(numizmatického materiálu)
Av.
Averz
b.z. bez značky
exc. excentrický
hr. hrana
kor. korózia
minc.mincovňa
n.hr. nepatrná hrana
c.n.hr. celkom nepatrná hrana
okráj. okrájaný
opr.dierka
pat., patina
pór. pórovitý
pozl. pozlátený
preh. prehnutý
pôv. pôvodný
raz. razidlo
rys.,rysky
tak. takmer
vada mat.
var. varianta
vyl. vylomený
zn.mm. značka mincmajstra
zpr., z prava
AH letopočet hedžry
bez let. bez letopočtu
dierka dierka
just. justovaný
m.u. mal uško
ned.,nedor.
nesign. nesignovaný
okr. okraj
opravená dierka
opr. opravený
oxyd. oxydovaný
pr., prask.
pr. Kr. pred Kristom
Rv. reverz
sign. signatúra
škvr. škvrna
ryska, rysky
škr. škrabnutý
vada raz.
vlas. vlasový
vada materiálu
zn. minc.
zl.,zľava zľava
Materiál používaný k výrobe mincí a numizmatického materiálu
Au zlato
Cu meď
Ni nikel
Ag striebro
El elektrón
Sn cín
Br bronz
Fe železo
Zn zinok
Bi
billon ( kov s nízkym obsahom Ag )
AE
označenie pre kompozíciu kovov ( bronz, mosadz a iných nie drahých kovov )
R – vzácny
Vzácnosť (výskyt)
RR – veľmi vzácny
Použitá literatúra
CNC
Mé
Nov.
KM
K
- Corpus Numorum Avstriacum
- Magyarferemhatarózo
- Novotný – Katalógy od Ferdinanda po ČSSR, ČR, SR
- Kraus Mishler – World Coins
- Kampmann – Rőmische Műnzen
RRR – mimoriadne vzácny
Zoznam numizmatického materiálu
Rímske mince
Faustina Maior +141
A. Sestertius, Vesta stojaca doľava, Kamp. 36.41
3/3
20,-
Antoninus Pius 138 – 161
B. AS, dve ruky v zovretí, Trip Pot., Kamp.35.298, Ric 1051-1055, 2/2
25,-
Septimus Severus 193 – 211
C. Kópia Denára ( liate olovo ), busta Júlie Domny medzi bustami
Caracalu a Geta, Kamp. 49.61
1/1
5,-
Gordianus Pius III. 238 - 244
D. Ag – Antoninian, vľavo stojaci SOL, Oriens Augg,
Kamp. 72.26, Ric 213
E. Ag – Antoninian, vľavo stojaci ROMA, Romae Aeternae,
Kamp. 72.44, Ric 38
-1/1-
9,-
1/1-
10,-
-0/1
15,-
-1/2
10,-
-1/1-
8,-
2/2
4,-
Carinus 282 – 285
J. Antoninian, Genius stoj. doľava, Gen. Exerciti, Kamp. 115-42 2/2
7,-
Maximianus 285 – 310
K. Antoninian, Concordia Militum, MG, Kamp. 120.22, Ric 595
-1/1-
5,-
Maximinus Daza 305 – 313
L. Folles, Iovi Conservatori, stojaci Jupiter, pri nohách orol
Kamp. 128.45, v Exergu SIS
2/2
6,-
Constantinus I. 306 – 337
M. Folles, Brána tábora, Providentiae Augg, Kamp. 136.166
1/1
5,-
Licinius I. 308 – 324
N. Folles, Sol doľava, Soli Invicto Comiti, Kamp. 132.57
1/1
5,-
Philippus I. Arab 244 – 249
F. Ag – Antoninian, vľavo stojaca Annona, Annona Augg,
Kamp. 74.4, Ric 85
Trajanus Decius 249 – 251
G. Ag – Antoninian, dve Panónie s trofejami, Pannoniae,
Kamp. 79.8, Ric 5
Aurelianus 270 - 275
H. Antoninian, stojaci Sol medzi zajatcami, Oriens Augg
Kamp. 106.56, Ric 61
Numerianus 282 – 284
I. Antoninian, doprava stojaci Sol, Oriens Augg, Kamp. 114.1
Crispus 316 - 326
O. Folles, Caesarum Nostrorum VOT V, Kamp. 142.18
Constantinus II. 337 – 340
P. Folles, VOT V
temer 0/0
2/2
12,5,-
Constans 333 – 350
R. Folles, 2 Viktorie oproti sebe, Viktoriae DD Augg QNN,
Kamp. 146.57
S. Folles, Constans na lodi, sediaca Viktoria riadi loď,
DN Constans PF Aug, Kamp. 146.57
Constantius II. 324 – 361
T. malý bronz, cisár zabíja oštepom zajatca
1/1
5,-
2/2
5,-
1/1
3,-
-0/01/0-
35,40,-
1/1
-0/0-
16,10,-
Uhorsko do roku 1526
1.
2.
Koloman 1095 – 1116
Denár, Mé 26
Denár, Mé 28
3.
4.
Štefan II. 1116 – 1131
Denár, Mé 37
Denár, Mé 42
5.
6.
7.
Belo II. 1131 – 1141
Denár, Mé 43
Denár, Mé 52
Denár, Mé 52
-0/01/1
2/2
9,10,5,-
8.
9.
10.
Belo III. 1172 – 1192
Denár, Mé 101
Minca arabského typu, Mé 115
Brakteát, Mé 121, ostré kontúry kráľa na koni, jasné detaily
1/1
1/1
-0
15,10,20,-
11.
Belo IV. 1235 – 1270
Denár pre Slavóniu, Sz 3, Moneta Regis
1/1
30,-
12.
Václav 1301 – 1305
Denár, Mé 345
-0/0-
40,-
13.
14.
Ľudovít I. 11342 – 1382
Denár, Mé 432
Denár, Mé 432a
prasklý vo vnútri kruhu
Mária 1382 – 1387
15. Denár, Mé 442a
16. Denár, Mé 443a
17. Denár, Mé 443f
18. Denár, Mé 443q ( ľalia pod korunou )
19.
20.
21.
22.
23.
Žigmund Luxemburský 1387 – 1437
Denár, Mé 449
Denár, Mé 449d
Denár, Mé 449
Denár, Mé 449 na rev. čiastočne vyrazený aj averz
Parvus, Mé 451
korod. -2až3
1/1
3,7,-
1/1
-1/12-3
1/1
8,8,5,8,-
2/2
-1/12/2
1/1
-0/0-
3,5,5,5,5,-
24. Qarting, Mé 456
Ladislav V. 1440 – 1457
25. Denár, Mé 494h
2/2
3,-
2/2
8,-
Matej Korvín 1457 - 1490
26. Denár, Mé 567e
27. Denár, Mé 567e
28. Denár, Mé 565d
1/1
-1/1-1/1-
10,7,5,-
1/1
-0/0-0/0-0/01/1
5,7,10,8,6,-
1/1
1/1
1/1
6,6,9,-
Václav II. 1283 – 1305
37. Pražský groš
-1/1-
10,-
Karol I. (IV.) 1346 – 1378
38. Pražský groš
-1/1-
10,-
Václav IV. 1378 – 1419
39. Pražský groš
4/3
4,-
Vladislav II.
40. Pražský groš
41. Pražský groš
2/2
-1/1-
5,7,-
Husitské obdobie 1419 – 1437
42. Halier s levom (jednostranný)
43. Halier s levom 2 ks, čiastočne vylomený
44. Halier s levom
-1/-1/-0/-
3,3,5,-
Vladislav II. 1471 – 1516
45. Čierny peniaz s levom
2/-
3,-
Ľudovít II. 1516 – 1526
46. Biely peniaz s levom
47. Čierny peniaz, korunované L, R-P, Savrma 192
2/1/-
3,10,-
1/-
2,-
29.
30.
31.
32.
33.
Vladislav II. 1490 – 1516
Denár, Mé 640a (K-n)
Denár, Mé 641a (K-n)
Denár, Mé 644a (K-n)
Denár, 1512 KG, Mé 645
Denár, 1515 KG, Mé 645
Ľudovít II. 1516 – 1526
34. Denár, 1525 KB
35. Denár, 1526 A-V
36. Denár, 1525 C-S/L-R
Čechy do roku 1526
Rakúsko do roku 1526
Albrecht II. 1330 – 1358
48. Fenig
Albrecht V. 1438 – 1439 ( aj uhorský kráľ )
49. Fenig A – S – B
-1/-
3,-
Ladislav Pohrobok 1440 – 1457
50. Fenig L – R
1/-
5,-
Sigismund 1439 – 1496
51. Tirolsko, 1 Grajciar, Savrma 813
2/2
3,-
Maximilian 1492 – 1519
52. Tirolsko, 1 Grajciar, Savrma 822
2/2
4,-
Neurčené razby 14. – 15. storočie
53. 4 ks rôzne Fenigy
-1až2-
5,-
2/2
1/1
-0/0-0/0-0/0-0/01/1
1/1
-1/1-0/02-3
4,5,6,6,6,6,5,5,5,6,5,-
MaximilianII. 1564 – 1576
67. Biely peniaz 1570 pre Čechy 2 ks, nedor.
68. Biely peniaz 1574
-1/2/-
6,4,-
Rudolf II. 1576 – 1608
69. Denár 1589 KB
1/1
5,-
Matej II. 1608 – 1619
70. Denár 1616 KB
71. Denár 1619 Wien
-1/11/1
5,8,-
1/1
-1/1-0/0-0/1
1/1
-0/0
5,4,6,5,6,10,-
54. Neobsadené
55. Neobsadené
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
Razby Habsburgovcov
Ferdinand I. 1526 – 1564
Denár 1545 KB
Denár 1546 KB
Denár 1547 KB
Denár G·1549· KB
Denár G·1549· KB iné razidlo
Denár 1550 KB
Denár 1550 KB
Denár (1)554 KB pekné Cu falzum, st. striebrenia
Denár 1555 KB
Denár 1555 KB
Konvolut Denárov – 2 ks pravé, 2 ks dobové falzá - zaujímavé
Ferdinand II. 1619 – 1637
Denár 1628 KB
Denár 1629 KB
Denár 1631 KB
Denár 1634 KB
Denár 1635 KB
Denár 1638 KB posmrtný
„R“
78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.
85.
86.
87.
88.
89.
90.
91.
92.
93.
94.
95.
96.
97.
98.
99.
100.
101.
102.
103.
104.
105.
106.
1 Grajciar 1624
1 Grajciar 1624
1 Grajciar 1625
1 Grajciar 1626
1 Grajciar 1630
1 Grajciar 1634
1 Grajciar 1637
3 Grajciar 1624
3 Grajciar 1624
3 Grajciar 1626
3 Grajciar 1626
3 Grajciar 1626
3 Grajciar 1626
3 Grajciar 1626
3 Grajciar 1626
3 Grajciar 1628
3 Grajciar 1628
3 Grajciar 1628
3 Grajciar 1628
3 Grajciar 1629
3 Grajciar 1629
3 Grajciar 1630
3 Grajciar 1630
3 Grajciar 1631
3 Grajciar 1631
3 Grajciar 1631
3 Grajciar 1632
3 Grajciar 1633
3 Grajciar 1637
B Brno
B
Ratibor, čiastočne ohnutý
Cu Brno
O Olomouc
GR Graz
Praha, J.B.Wolker, nedor.
Wien
B Brno, čiastočne prehlý
Praha
MF Olomouc, rysky, nedor.
W Vratislav
Sankt Pőlten
St. Weit
Graz, n. vylom.
HR Vratislav
HR Vratislav, vylom.
Praha
Graz
Praha
St. Weit
HR Vratislav
St. Weit, škr.
HR Vratislav
Wien
K. Hora, čiast. vylom.
Graz
HZ
Praha, Schusterova nedor.
107.
108.
109.
110.
111.
Ferdinand III.
3 Grajciar 1628
3 Grajciar 1630
3 Grajciar 163x
3 Grajciar 1640
3 Grajciar 1642
HR Kladsko
PH Kladsko
Kutná Hora, nedor.
Praha, nedor.
Praha
112.
113.
114.
115.
116.
117.
118.
Leopold I. 1657 – 1705
Denár 1678 KB
1 Grajciar 1698 CB
1 Grajciar 1699 CB
1 Grajciar 1699 FN
1 Grajciar 1700 PS CH Bratislava
3 Grajciar 1665 KB
3 Grajciar 1669 IGW Graz
2/2
-1/1„R“ 2/1-1/12/2
1/1
1/02/1-1/11/1
„R“ 2/1-1/1-0/0-1/1-1/1-1/1-1/11/1
-0/01/1
1/1
1/1
-1/11/1
-0/01/1
-0/0
-1/2
1/1
4,5,25,5,4,10,12,7,5,10,40,6,15,6,7,10,5,10,10,10,12,7,15,7,10,5,12,7,8,-
-1/1-1/11/1
1/1
1/0-
10,15,20,11,15,-
1/1
2/2
2/2
1/12/11/1
1/1
8,3,3,5,10,15,18,-
119.
120.
121.
122.
123.
124.
125.
126.
127.
128.
129.
130.
131.
132.
133.
134.
135.
136.
137.
138.
3 Grajciar 1698 CH Bratislava, prasklý, vada materiálu
0/03 Grajciar 1698 IA Graz
1/1
VI Grajciar 1671 KB, poohýbaný
1/1
VI Grajciar 1668 KB
2/2
VI Grajciar 1676 PS Bratislava
-1/1VI Grajciar 1679 Viedeň
2/16 Grajciar 1673 St. Weit
1/1
6 Grajciar 1674 St. Weit
1/1
XV Grajciar 1663 KB
„R“ temer 0/0
XV Grajciar 1675 KB
-0/0
XV Grajciar 1676 KB
2/3
XV Grajciar 1678 KB
-0/0XV Grajciar 1680 KB
-0/0
XV Grajciar 1683 KB
0/0
XV Grajciar 1690 KB
3/3
XV Grajciar 1693 KB
0/0
XV Grajciar 16xx NB - PO
2/2½ Toliar 1699 KB
0/0
1 Toliar 1691 KB, 28,1g, leptaný, korod.
-2/2Cu – jednostranná poltura bez letopočtu razená počas blokády
Leopoldova r. 1705 priamo v pevnosti. Okrem poltury sa razili
aj 2 typy X potur. Cu potura sa zatiaľ na Slovensku nedražila.
vzácna minca s historickým významom, Ø 22,5 mm, váha 2,71g,
prasklina na hrane
„RRR“
1/139. Ag – toliarová medaila na oslobodenie uhorských miest v r. 1685
Ø 40 mm, 25,6 g, Av: Leopold I. panoráma Budína,
Rv: oslobodené mestá.
0/0
9,17,15,10,28,12,40,40,65,40,15,40,40,40,10,50,20,270,40,-
1200,-
400,-
Jozef I. 1705 – 1711
140. 1 Grajciar 1709 Mníchov
141. 3 Grajciar 1709 GE Praha
-1/1
2/2
10,4,-
Malkontenti 1703 – 1711
142. Poltura 1704 KB, čiast. kor.
143. ½ Toliar 1705 krásna patina
144. ½ Toliar 1705· bodka za letopočtom, koniec strižka
1/1
-0/01/1
20,330,280,-
0/0
-1/2
1/1
-0/0
0/0
1/1
320,200,100,140,140,70,70,-
Karol VI. 1711 - 1740
145. Toliar 1738 KB, krásny exemplár, Av: temer 0, stopy
poškodenia razidla, Rv: temer RL
temer
146. ½ Toliar 1740 Hall, nepatr. škr.
„R“
147. XV Grajciar 1734 Vratislav, vady mat.
„R“
148. XV Grajciar 1736 Praha
149. XV Grajciar 1740 Hall
temer
150. VI Grajciar 1712 FN Vratislav
151. VI Grajciar 1715 Vratislav, var. medzikružie
„R“
152. VI Grajciar 1729 prerobený let. z 1728
1/1
153. 3 Grajciar 1734
-1/1154. Cu Holdovací žetón 1717, Ø 29 mm, v Rakúskom Nizozemsku
krásna patina
0/0
155. 1 Grajciar bez let. pre invalidovňu v Pešti, Nov. 93
„R“ 1/1
156. 2 Fenig bez let. pre invalidovňu v Pešti, Nov. 90, krásna „RR“ 0/0
40,5,25,20,350,-
157.
158.
159.
160.
161.
162.
163.
164.
165.
František Lotrinský 1740 – 1765
½ Grajciar bez let.
-1/11 Grajciar 1761 G
1/1
20 Grajciar 1758 PR Praha
-1/1
20 Grajciar 1758 HA Hall
-0/020 Grajciar 1759 GR Graz
„R“ -1/120 Grajciar 1765 SK / PD-BP posledný ročník posmr. razieb 1/1
XVII Grajciar 1761 Hall
1/1
XVII Grajciar 1755 KB
-0/0
20 Grajciar 1765 BP / SK·P·D ( 1780 )
0/0
5,10,20,17,20,18,38,45,50,-
166.
167.
168.
169.
170.
171.
172.
173.
174.
175.
176.
177.
178.
179.
180.
181.
182.
183.
184.
185.
186.
Mária Terézia 1740 – 1780
1 Šiling 1774 S, pre Halič
½ Denár 1767 b.z.
Denár 1765 b.z.
Ein Pfening 1749 W
¼ Grajciar 1777 G, okraj čiastočne. vyp.
¼ Grajciar 1777 S Smolník
½ Grajciar 1777 S
1 Grajciar 1761 P
1 Grajciar 1762 K
1 Grajciar 1763 S
n. hry
1 Grajciar 1772 G, pre Predné Rakúsko
1 Grajciar 1775 S,
pórov. strižok
10 Grajciar 1765 KB
10 Grajciar 1778 V.C.S. Hall
XV Grajciar 1744 KB, dierka
20 Grajciar 1774 EvS-I·K Praha
20 Grajciar 1774 I·C·F·A Viedeň
20 Grajciar 1775 B Kremnica
10 Grajciar 1778 V.C.S.
30 Grajciar 1776 ICFA pre Halič
1/48 Toliara 1772 G, pre Predné Rakúsko
„R“ 1/1
1/1
1/1
„R“ 2/1„R“ 2/2
1/1
-1/1
1/1
1/1
2/2
temer 0/0
2/1-1/1-1/12/1-1/1
2/11/1
-1/1
2/11/1
85,5,5,45,15,18,7,7,7,5,35,5,8,15,14,22,10,20,14,90,60,-
187.
188.
189.
190.
Jozef II. 1765 – 1790
1 Grajciar 1790 S Smolník
1 Soldo 1788 K pre Gradišku a Goricu
1 Liard 1787 Nov. 24
1 Liard 1789 Nov. 24
-0/01/1
2/2
2/1
10,8,7,7,-
191.
192.
193.
194.
195.
196.
197.
198.
199.
200.
201.
202.
203.
204.
205.
206.
207.
208.
209.
210.
2 Liard 1790 Belgické povstanie Nov. 65
20 Grajciar 1768 C Praha
20 Grajciar 1771 F Hall
20 Grajciar 1774 F Hall
20 Grajciar 1774 G Veľká Baňa
20 Grajciar 1777 G Veľká Baňa
20 Grajciar 1781 B Kremnica
20 Grajciar 1783 E Karl. Belehrad
20 Grajciar 1787 B
¼ Toliar 1788 B krížový, dierka
½ Toliar 1788 A krížový
½ Toliar 1789 A krížový
½ Toliar 1789 A krížový, škrab.
½ Toliar 1790 A krížový
½ Toliar 1783 B anjelský
½ Toliar 1789 A anjelský
½ Toliar 1790 A anjelský
Toliar 1782 B anjelský
n. hrana
Toliar 1783 B anjelský
n. just.
Toliar 1786 B anjelský
n. hrana
211.
212.
213.
214.
215.
216.
217.
218.
219.
220.
221.
222.
223.
224.
225.
226.
227.
228.
229.
230.
231.
232.
František I. (II.) 1792 – 1835
2 Soldi 1799 K pre Goricu
2 Soldi 1799 S pre Goricu
¼ Grajciar 1800 A
¼ Grajciar 1812 A
¼ Grajciar 1816 A
¼ Grajciar 1816 B
¼ Grajciar 1816 S
½ Grajciar 1800 A
½ Grajciar 1812 S
½ Grajciar 1812 A
1 Grajciar 1812 B
1 Grajciar 1816 A
1 Grajciar 1816 B
3 Grajciar 1819 A
5 Grajciar 1815 A
n. just.
5 Grajciar 1815 A
5 Grajciar 1820 A
5 Grajciar 1820 A
20 Grajciar 1792 B
20 Grajciar 1793 B
20 Grajciar 1794 B
20 Grajciar 1794 G vlas. škr.
2/2
-1/1
1/01/1
-1/1„R“ -1/11/1
„R“ 2/1
2/1
2/2
1/1
1/1
-1/11/0
0/0
0/0
temer 0/0
1/1
1/1
temer 0/0
-1/12/2
1/1-0/00/0
1/1
-1/11/01/1
0/0
0/0
0/0
-0/0RL
RL
1/1
RL
-1/1
-0/0
-0/0
1/0
-0/0-
10,25,18,15,22,40,18,28,10,12,55,55,30,70,100,100,100,110,110,190,8,5,5,10,3,3,3,5,4,3,7,4,4,60,40,12,50,7,-.
25,22,20,18,-
233.
234.
235.
236.
237.
238.
239.
240.
241.
242.
243.
244.
245.
246.
247.
248.
249.
250.
251.
252.
253.
254.
255.
256.
257.
258.
259.
260.
261.
262.
263.
264.
265.
266.
267.
268.
269.
270.
271.
272.
273.
20 Grajciar 1794 E
-1/1
20 Grajciar 1795 G
1/020 Grajciar 1796 B
RL- 0/0
20 Grajciar 1796 G
0/0
20 Grajciar 1802 B
0/0
20 Grajciar 1803 G
0/0
20 Grajciar 1804 B, Nov. 45
0/0
20 Grajciar 1808 A
RL- 0/0
20 Grajciar 1809 A
-0/020 Grajciar 1809 B
RL- 0/0
20 Grajciar 1809 D
„R“ -1/120 Grajciar 1809 G
1/020 Grajciar 1810 A
0/0
20 Grajciar 1811 B
-0/0
20 Grajciar 1815 A
0/0
20 Grajciar 1818 V
RL
20 Grajciar 1818 V
n. prask. na hr.
2/120 Grajciar 1823 A
-0/0
20 Grajciar 1825 A
-0/0
20 Grajciar 1827 A
RL- 0/0
20 Grajciar 1830 A
min. just.
-0/0
20 Grajciar 1830 A, madona
„RR“ -0/0
20 Grajciar 1831 A, stuhy na šiji
„R“ -1/020 Grajciar 1831 A, voľné stuhy
-0/0
20 Grajciar 1833 B, znak Nov. 53
-0/0
20 Grajciar 1835 B, madona
1/020 Grajciar 1835 B
škrab.
2/130 Grajciar 1807 S, zbierkový kus
0/0
¼ Toliar 1793 B, krížový min. just.
-0/0
¼ Toliar 1796 C, krížový
„RR“ 2/1½ Toliar 1830 A zalet. dierka, stopy po ušku a spone
1/1
½ Toliar 1830 A, madona
„R“ 1/1
Toliar 1796 H, krížový
1/1
Toliar 1796 H, krížový
stopa po uchu
2/2
Toliar 1797 M, krížový
-1/1
Toliar 1814 A
-0/0Toliar 1814 A,
stopa po uchu
2/2
Toliar 1819 M
1/0Toliar 1830 A, madona
1/0Scudo 1827 M
n.hr.
„RR“ -0/06 Grajciar 1800 S, kontramarkovaný 4 ľaliami, kvetinou
a kartušou s ťažko čitateľnými znakmi 8x4 mm. Predpoklad
je, že ma súvis s napoleonskými vojnami. „RR“ minca 3, kontr. 1
15,15,30,25,25,20,20,15,12,22,35,14,16,15,15,40,10,15,15,20,15,300,40,12,24,15,8,25,50,60,16,200,55,28,44,90,28,110,300,650,-
70,-
274.
275.
276.
277.
278.
279.
280.
281.
282.
283.
284.
285.
286.
287.
288.
289.
290.
Ferdinand V. 1835 – 1848
10 Grajciar 1843 A
n. škrab.
20 Grajciar 1841 A
20 Grajciar 1848 A
20 Grajciar 1840 B Madona
20 Grajciar 1843 B Madona
20 Grajciar 1844 B Madona
20 Grajciar 1846 B Madona
20 Grajciar 1847 B Madona
½ Toliar 1846 B
1 Toliar 1843 A
čisto odstránené uško
Korun. peniaz na českého kráľa 1836, Praha, Ø 18 mm, n. hr.
Veľký korunovačný peniaz na uhorského kráľa 1830,
Bratislava, Ø 24 mm
Revolúcia 1848 – 1849
Uhorsko
Egy Krajczar 1848
Hat Krajczar 1849 NB
10 Krajczar 1848 KB
20 Krajczar 1848 KB
20 Krajczar 1848 KB
škrab.
RL
-0/0
0/0
1/1
1/0-0/0
-0/0
0/0
-0/0-0/00/0
55,15,15,10,10,,15,15,100,70,20,-
0/0
40,-
1/1
temer 0/0
„R“ RL
0/0
-0/0-
7,10,120,15,8,-
Viedeň
291. Cu – pozlátený žetón Ø 17 mm, Wien Den 13. 14. 15. März 1848
FREIHEIT DER NATION
-0/0-
5,-
Benátky
292. 1 Centisimo 1849 ZV Nov. 32
1/1
5,-
Rakúsko
293. 2 Grajciar 1848 A
-0/0
20,-
294.
295.
296.
297.
298.
299.
300.
301.
302.
303.
304.
305.
František Jozef I. 1848 – 1916 a Karol I. 1916 - 1918
Konvenčná a Rakúska mena
¼ Grajciar 1851 A
0/0
½ Grajciar 1851 A
-0/0½ Grajciar 1851 B
-0/01 Grajciar 1851 A
RL - 0/0
2 Grajciar 1851 B
1/02 Grajciar 1851 B
-0/02 Grajciar 1851 G, menšie G
vada mat.
2/1
2 Grajciar 1851 B, n.hry
1/1
3 Grajciar 1851 A
1/1
3 Grajciar 1851 B
-0/03 Grajciar 1851 G
„R“ -1/1
5/10 Grajciar 1858 A
1/1
10,5,9,8,16,19,28,15,17,18,40,3,-
306.
307.
308.
309.
310.
311.
312.
313.
314.
315.
316.
317.
318.
319.
320.
321.
322.
323.
324.
325.
326.
327.
328.
329.
330.
331.
332.
333.
334.
335.
336.
337.
338.
339.
340.
341.
342.
343.
344.
345.
346.
347.
348.
349.
5/10 Grajciar 1859 A
5/10 Grajciar 1860 E, c.n.hr.
5/10 Grajciar 1863 B
5/10 Grajciar 1881
5/10 Grajciar 1885, dlhé perá v znaku
5/10 Grajciar 1885, kratšie perá v znaku
5/10 Grajciar 1891
1 Grajciar 1858 E
1 Grajciar 1858 V
1 Grajciar 1859 V
1 Grajciar 1860 A
1 Grajciar 1860 B
1 Grajciar 1860 V
1 Grajciar 1862 E,
n.hr.
1 Grajciar 1862 B
1 Grajciar 1863 E
1 Grajciar 1868 KB, zbierkový kus
1 Grajciar 1868 KB
1 Grajciar 1869 KB
1 Grajciar 1879
nep. fliačik
1 Grajciar 1881
1 Grajciar 1885
1 Grajciar 1885
1 Grajciar 1891
1 Grajciar 1891 KB
4 Grajciar 1861 A
n. vada mat.
4 Grajciar 1864 B
c.n.hr.
4 Grajciar 1868 KB
5/10 Soldo 1862 A
5/10 Soldo 1862 B
5/10 Soldo 1862 B
ďobka, n. hr.
1 Soldo 1862 A
1 Soldo 1862 A
1 Soldo 1862 V
5 Grajciar 1858 A
5 Grajciar 1859 A
5 Grajciar 1864 A
6 Grajciar 1848 A
6 Grajciar 1848 A
6 Grajciar 1848 A
6 Grajciar 1848 C
6 Grajciar 1849 A
6 Grajciar 1849 A
10 Grajciar 1853 A
RL
„R“ -1/1„R“ -0/0-0/0RL
RL
RL
2/2
-1/12/11/1
1/1
1/11/1
3/2
-1/1RL
-0/0-0/00/0
RL
RL
-0/0RL
-0/0temer 0/0
0/0
0/0
n. hr.
-0/0-0/01/1
n. hr.
-0/0
n. hr.
1/1
n. hr.
-1/10/0
0/0
0/0
0/0
RL
1/1
-1/1
0/0
1/1
RL
8,80,45,4,5,5,10,8,20,10,3,4,10,40,10,60,15,5,5,7,7,7,2,7,10,26,65,65,28,35,10,26,10,10,10,10,30,8,20,6,18,10,2,60,-
350.
351.
352.
353.
354.
355.
356.
357.
358.
359.
360.
361.
362.
363.
364.
365.
366.
367.
368.
369.
370.
371.
372.
373.
374.
375.
376.
377.
378.
379.
380.
381.
382.
383.
384.
385.
386.
387.
388.
389.
390.
391.
392.
393.
10
10
10
10
20
20
20
20
20
20
20
¼
¼
¼
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
Grajciar 1854 A
n. vl. škrab.
0/0
Grajciar 1855 A
n. hr.
0/0
Grajciar 1871 GY.F
-1/1Grajciar 1872
0/0
Grajciar 1852 B
0/0
Grajciar 1853 A
0/0
Grajciar 1868 GY.F Valto Penz, pohľadný
„RR“ 3/2Grajciar 1869 GY.F MKVP
-2/2
Grajciar 1869
0/0
Grajciar 1870
0/0
Grajciar 1870
-0/0Zlatka 1859 B
-0/0
Zlatka 1859 E
-0/0Zlatka 1862 A
vlas. škrab.
0/0
Zlatka 1858 A
RL
Zlatka 1858 E
-2/2
Zlatka 1859 A
0/0
Zlatka 1859 B
2/1Zlatka 1860 A REX·A·A·
0/0
Zlatka 1860 A REX A·A·
0/0
Zlatka 1861 A, zbierkový kus
RL
Zlatka 1861 A
0/0
Zlatka 1862 V
„RR“ 1/0Zlatka 1863 A, zbierkový kus
RL
Zlatka 1867 B
c. n. hr.
-1/1
Zlatka 1870 A
0/0
Zlatka 1872
-1/1
Zlatka 1873
-0/0Zlatka 1873
hr.
2/1Zlatka 1875
zbierkový kus
RL
Zlatka 1877
n. hr.
0/0
Zlatka 1878
zbierkový kus
RL
Zlatka 1878
0/0
Zlatka 1879
0/0
Zlatka 1880
zbierkový kus
RL
Zlatka 1881
1/1
Zlatka 1882
-0/0
Zlatka 1883
RL - 0/0
Zlatka 1883
-0/0Zlatka 1884
zbierkový kus
RL
Zlatka 1885
RL
Zlatka 1886
n.hr.
0/0
Zlatka 1887
-0/0
Zlatka 1888
-0/0
100,55,28,4,80,40,85,20,14,14,8,14,30,20,22,22,14,15,10,12,24,12,150,45,75,100,50,40,40,20,11,18,12,12,22,9,15,17,10,16,18,10,11,11,-
394.
395.
396.
397.
398.
399.
400.
401.
402.
403.
404.
405.
406.
407.
408.
409.
410.
411.
412.
413.
414.
415.
416.
417.
418.
419.
420.
421.
422.
423.
424.
425.
426.
427.
428.
429.
430.
431.
432.
433.
434.
435.
436.
437.
1 Zlatka 1889
1 Zlatka 1890
c. n. hr.
1 Zlatka 1891
1 Zlatka 1892
zbierkový kus
1 Forint (Zlatka) 1868 GY·F zbierkový kus
1 Forint 1869 KB
zbierkový kus
1 Forint 1872 KB
c. n. úder na ploche, c. n. hry
1 Forint 1874 KB
vada mat. pri hrane, n.hr.
1 Forint 1876 KB
n. vlas. škrab.
1 Forint 1876 KB
c. n. hr.
1 Forint 1878 KB
n. hr.
1 Forint 1879 KB
n. hr.
1 Forint 1880 KB
n. hr.
1 Forint 1881 KB
zbierkový kus
1 Forint 1881 KB
var. širší stít
1 Forint 1883 KB
zbierkový kus
1 Forint 1883 KB
1 Forint 1884 KB
vl. škrab
1 Forint 1885 KB
1 Forint 1886 KB
1 Forint 1887 KB
n.hr.
1 Forint 1888 KB
1 Forint 1889 KB
1 Forint 1890 KB, so znakom Fiume
1 Forint 1891 KB
1 Forint 1892 KB
1 Forint 1892 KB
1 Zlatka 1854 A svadobná
Replika Příbramského zlatníka 1875, Cu, značená, bublina
Replika Příbramského zlatníka 1875, tombak, znač. bublina
Replika Příbramského zlatníka 1875, Ag 925, punc, bublina
Replika Banskoštiavnická zlatka 1878 KB, Cu, značená, bubl.
Replika Banskošt. zlatka 1878 KB, tombak, značená, bublina
Replika Banskošt. zlatka 1878 KB, Ag 925, punc, bublina
2 Zlatka 1859 B
2 Zlatka 1865 A, krásny
2 Zlatka 1869 A
vryp pod portrétom,
inak
2 Zlatka 1870 A
škrab. na Averze
2 Zlatka 1874
2 Zlatka 1875
2 Zlatka 1877
2 Zlatka 1878
2 Zlatka 1879 strieborná svadba
2 Zlatka 1881
0/0
0/0
-0/0
RL
0/0
RL
0/01/0
RL
-0/0
0/0
0/0
0/0
RL
-0/0
RL
-0/0
-0/00/0
1/1
RL
0/0
1/0-1/11/00/0
-0/00/0
proof
proof
proof
proof
proof
proof
-0/00/0
RL
-0/00/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
13,16,12,24,95,80,70,12,36,20,13,11,15,18,40,17,13,14,20,12,17,19,14,16,24,50,28,100,10,10,28,10,10,28,95,300,230,120,170,170,180,180,60,150,-
438. 2 Zlatka 1882
0/0
180,439. 2 Zlatka 1886
n.hr.
-0/0120,440. 2 Zlatka 1887
-0/0
120,441. 2 Zlatka 1889 krásny
0/0
170,442. 2 Zlatka 1890
-0/0120,443. 2 Zlatka 1891
RL
140,444. 2 Zlatka 1879 strieborná svadba, novorazba, etua
proof
12,445. 2 Zlatka 1885 Insbruck, novorazba, II. rakúske spol. strelby proof
15,Dňa 24. januára 1857 Rakúsko, Liechtenstein a štáty nemeckej colnej únie uzavreli
dohodu o spoločnej zlatej a striebornej mene Zlaté 1 Koruny a ½ Koruny a strieborné
1 a 2 Spolkové toliare, ktoré boli platné po celej menovej únií. Mince mali rovnaké
parametre a nemecký text. V roku 1866 bolo Rakúsko z tejto únie vylúčené.
446. 1 Spolkový toliar 1858 B
c. n. hr.
-0/0
150,447. 1 Spolkový toliar 1859 A
na averze škr. 1/075,448. 1 Spolkový toliar 1859 A
na averze škr. -1/1
55,449. 1 Spolkový toliar 1866 B
krásny
0/0
200,450. 1 Toliar 1868, cena III. nemeckých spolkových strelieb
vo Viedne. Nov. 145
0/0
290,451. 4 Dukát – novorazba ceny streleckých závodov vo Viedni pri
príležitosti 25. výročia vlády Fr. Jozefa I. roku 1873.
Pozlátené v etui, značené Copy
proof
20,452. 4 Dukát 1915, Ms odrazok, jemne zlátený
-0/06,453. Ag – korunovačný žetón Ø 20 mm na korunováciu Alžbety na
uhorskú kráľovnú r. 1867. Maďarský text.
RL
60,454.
455.
456.
457.
458.
459.
460.
461.
462.
463.
464.
465.
466.
467.
468.
469.
470.
471.
Korunová mena 1892 - 1918
5 Koruna 1900
c. n. hr.
5 Koruna 1907
c. n. hr.
5 Koruna 1908 jubilejná
vlas.škr.
5 Koruna 1909 Schwartz
5 Koruna 1909 Marschall
5 Koruna 1900 KB
5 Koruna 1900 KB
hr.
5 Koruna 1907 KB
5 Koruna 1907 KB 40. výročie korunovácie n.hr.
5 Koruna 1908 KB
jemná patina
5 Koruna 1909 KB
2 Koruna 1912
2 Koruna 1913
2 Koruna 1912 KB
2 Koruna 1913 KB
2 Koruna 1914 KB
1 Koruna 1893
1 Koruna 1894
0/0
0/0
0/0
-0/0
-0/0RL
1/1
-0/00/0
RL
-0/0RL
RL
RL
RL
-0/0
0/0
-0/0-
40,50,28,35,35,65,24,40,40,70,40,10,10,10,10,85,14,10,-
472.
473.
474.
475.
476.
477.
478.
479.
480.
481.
482.
483.
484.
485.
486.
487.
488.
489.
490.
491.
492.
493.
494.
495.
496.
497.
498.
499.
500.
501.
502.
503.
504.
505.
506.
507.
508.
509.
510.
511.
512.
513.
514.
515.
1 Koruna 1895
RL
1 Koruna 1898
n. hr.
-0/01 Koruna 1899
-0/01 Koruna 1900
1/1
1 Koruna 1901
-0/0
1 Koruna 1905
1/1
1 Koruna 1906
„RR“ -0/01 Koruna 1907
-0/01 Koruna 1908 jubileum
0/0
1 Koruna 1912
RL
1 Koruna 1913
RL
1 Koruna 1914
RL
1 Koruna 1915
RL
1 Koruna 1916
RL
1 Koruna 1893 KB
RL
1 Koruna 1894 KB
RL
1 Koruna 1895 KB
RL
1 Koruna 1896 KB
RL
1 Koruna 1896 KB miléniová
1/01 Koruna 1912 KB
RL
1 Koruna 1913 KB
„RR“
0/0 - RL
1 Koruna 1913 KB
„RR“
-0/01 Koruna 1914 KB
RL
1 Koruna 1915 KB
RL
1 Koruna 1916 KB
RL
20 Halier 1892
2/2
20 Halier 1914
-0/010 Halier 1911
-0/010 Halier 1915
RL
10 Halier 1916 starý znak
RL
10 Halier 1916 nový znak
RL
2 Halier 1894+1896 2 ks
c. n. hr.
0/0
2 Halier 1895
0/0
2 Halier 1898
0/0 - RL
2 Halier 1899
0/0
2 Halier 1901
1/1
2 Halier 1903
0/0
2 Halier 1906
0/0
2 Halier 1910
RL
2 Halier 1913, 1914, 1915 3 ks
RL
1 Halier 1897
0/0
1 Halier 1899
„R“ -1/1
1 Halier 1916 nový znak, zbierkový kus
RL
1 Halier 1916 nový znak
-0/0-
35,7,7,5,12,32,550,250,5,4,4,4,4,4,20,20,20,20,6,5,200,240,5,5,10,8,15,8,2,2,2,3,4,12,3,7,3,3,4,5,10,55,22,14,-
516.
517.
518.
519.
520.
521.
522.
523.
524.
525.
526.
20 Filler 1914 KB
20 Filler 1921 KB, Nov. 74
10 Filler 1915 KB Fe
10 Filler 1918 KB
10 Filler 1920 KB, Nov. 70
2 Filler 1892 KB
2 Filler 1903 KB
2 Filler 1904 KB
1 Filler 1892 KB
1 Filler 1894 KB
1 Filler 1902 KB
RL
-0/0n. st. kor.
-0/0tmavý fliačik
0/0
„R“ 0/0
n.hr.
„RR“ 2/2
-1/11/1
„R“ 1/1
0/0
0/0
527.
528.
529.
530.
531.
532.
533.
KGL Grödig, 2 Helle b.l.
KGL Kenyermezo, 1 Heller 1915,
fliačik
KGL Kenyermezo, 2 Heller 1915
KGL Kenyermezo, 20 Heller 1915,
fliačiky
KGL Freistadt, 10 Heller 1915, Mosadz, Menzel 3
KGL Marchtrenk, 2 Heller 1915
KGL Branau am Inn, Zn – známka na oblečenie, Ø 27 mm,
po krajoch dierky do štvorca, Av: 4/ 0-III / vyrazené číslo 130
Rv: v pozadí rakúsky znak, K.u.K., KGL 1915 Br....
„R“
„R“
6,28,34,24,30,44,12,10,60,5,3,-
I. Svetová vojna – zajatecké tábory
0/0
0/0
0/0
-0/0-0/00/0-
5,7,7,5,6,7,-
-0/0-
30,-
Účelové známky a žetóny
534. Účelová známka Ø 27 mm, váha 5 g, vydaná pri príležitosti
založenia spolku Pavlai v Bratislave 1869, Referencia: Aukcia 2,
Macho a Chlapovič pol. 459
„R“ 1/1
535. Vznik spolku Hvězda sa datuje 1868 – 75 krach na Viedenskej
burze r. 1873 znamenal jeho neskorší zánik.
12 Kr., zásobní spolek Hvězda na Braších, biely kov 21 mm
hviezda a dve skrížené kladivá
-0/0536. Ms – známka Ø 20 mm, Av: portrét FJ I. opis: L. Chr. Laveris
Spiel und Rechen Pfennig, Rv: R – U znak
1/1
537. CuNi – účelová známka Ø 19 mm, Av: veľká 2, Rv: Bahnhof
Bregenz, 2, Menzel: - ,
„R“ 1/1
538. Cu – známka v hodnote 10, Ø 26 mm, Av: znak mesta Viedeň
Rv: 10, Versorgungsanstalt Wien
1/1
539. Ms – účelová známka, Ø 24 mm, pivovar Plzeň, Erste Pilsner
Aktien Braverei Pilsen, Gűltig fűr 1 Maas Bier
1/1
540. Ms – známka, Ø 27,5 mm, továrne na motory v Budapešti
Av: veľká 5 v strede, opis M· KIR·ALLAMIGEPGYÁR· MOLNÁR
JÁNOS, Rv: inkúzna razba
1/541. Ms – psia známka mesta Zvolen, Av: hlava psa, Rv: 1904 / 5
Zólyom Varmegye, 59
1/1
90,-
24,5,20,14,10,-
25,10,-
542. Cu – psia známka mesta Zvolen, jednostranná, 1913/14
Zólyom Varmegye, 2755
543. Pb – žetón na prechod retiazkovým mostom v Budapešti,
Ø 29 mm, váha 15,3 g, Av: reťaz do kruhu, v strede 3
Referencie: Aukcia 2, Macho a Chlap. pol. 461
544. 1 hal. 1913 vsadený do Al kruhu ako talizmán, Av: kominár,
Rv: ošípaná, hríb, podkovy
3/-
5,-
1/-
15,-
1/1
4,-
Medaily, plakety a medailóny
Rudolf II. 1576 – 1612
545. Ag – medaila Ø 41 mm, 1607, na ríšsky snem v Regensburgu,
Av: v strede busta Rudolfa II., okolo neho 6 Kurfürfürstov.
Rv: v strede dvojhlavý orol, v prsnom štítku znak Čiech a okolo
neho znaky 6 Kurfürfürstov. Autor Ch. Maler. 21,71 g,
Ref. Aukcia č. 95, H.D. Rauch, pol. 1901
1/1
František Rákoci 1703 – 1711
546. Jednostranný inkúzny odrazok medaily z neskoršej doby
Ø 38 mm, Av: poprsie Fr. Rákociho doprava, opis: PRO
PATRIA ET LIBERATE, RAKOCI, biely kov
0/Mária Terézia 1740 – 1780
547. Ag – medaila z roku 1765, Ø 46,5 mm od A. Widemana na
stretnutie cisárskej rodiny v Innsbrucku pri príležitosti nastávajúcej
svadby Leopolda s Máriou Ludovikou. Váha 43,3 g. Referencie:
Aukcia Historické medaily Rakúska z r. 2010,
doc. suma 520 € + %, krásna
-0/0
548. Cu – posmešná medaila na Pragmatickú sankciu. Av: Mária
Terézia so synom Jozefom v náručí, Rv: scéna delenia rakúskych
dŕžav okolitými panovníkmi. Zaujímavá dobová práca.
2/549. AE - plaketa 37x58 mm, autor: Schwertner, na vojenskú Tereziánsku
akadémiu bez let. Av: portrét M. Terézie, pod ňou budova akadémie
Rv: vojak držiaci zástavu, K.u.K. Theresianische militärakademie 0/0
550. Ag – Svätojurajská medaila, Ø 24 mm, 2,8 g, punc. A4, 19 stor. 0/0
551. Ag – ¼ Toliarová Svätojurajská medaila, Ø 28 mm, 6,2 g,
puncovaná A4 + neznámy punc, 19 stor.
0/0
552. Ag – ½ Toliarová Svätojurajská medaila, Ø 36 mm, 14,5 g,
puncovaná A4, stopa po ušku
-0/0František Jozef I. 1848 – 1916
553. Postriebrená medaila, Ø 33 mm, s originálnym uškom Zur
Erinnerung an das Frűhlings Fest in K.K. Prater ( Spomienka
na jarnú slávnosť v Prátri ) 1887.
-0/0554. Sn – medaila, Ø 32 mm, s originálnym uškom, na 700 sté
výročie transportu sv. sošky Márie Celenskej r. 1875
0/0
220,-
5,-
320,-
26,-
50,5,12,26,-
8,8,-
555. AE – medaila, Ø 29 mm, s originálnym uškom, na 70. narodenie
FJ I. Av: portrét FJ I., Rv: dubové vetvičky Franciscus Jos. LXX,
XVIII. Aug. MCM
1/1
556. AE – medaila, Ø 28 mm, s pôvodným uškom, 1914,
Av: dvojportrét FJ I. a Wilhelma II. Weltkrieg 1914, Vilaghaboru,
Viribus Unitis. Rv: Rakúsky znak, pod ním uhor. koruna 1914,
pod ňou nem. orol
0/0
557. Sn – medaila, Ø 31 mm, s pôv. uškom, bez let. Av: strelecké
atribúty Rv: Errinerung and en 10. Ausflug per Schűtzengessel
– schaft Tell OB.ST.WEIT
1/1
558. Cu – med., Ø30 mm, Av: portréty mladého a starého FJ I.
1848 –1908. Rv: konská drožka na štarte, Kaiser – Jubiläum
Renntag, 14 juni 1908.
1/1
559. Knižka v pechovej väzbe ako medailón na krk, 22x24 mm,
1914, zvyšky striebrenia. Av: portrét FJ I. A Világ – Haboru
Emlekere, Rv: stredný znak Uhorska, 2 anjeli držia nad ním
korunu obsah: Vypovedanie vojny Srbsku
„R“
1/1
560. Sn – medaila, Ø 28 mm, 1853, Av: Madona s dieťaťom,
Sz. Maria ist · Annya Magy · Or · Vedoje. Rv: uh. kráľovské
insígnie Orsovanali Korona Feltalalasi Emlek · 1853
-0/0561. Cu – medaila, Ø 28 mm, s pôv. uškom, na 60 výročie korunovácie
FJ I. Av: FJ I. s latinským opisom, Rv: ratolesti 1848 Viribus
Unitis 1908, zvyšky zlátenia
0/0
562. Ms – medaila, Ø 32 mm, s originálnym uškom, na dobročinný
bazár Wien 1889, stopy striebrenia
1/1
563. Cu – medaila, Ø 29 mm, 1914 – 1915, na boje pri Krasnikoch
na území Slovenska. Av: Scéna z bojov, Rv: Hlava leva a oslavný
text na boje, ktoré trvali do mája 115 , text je v maďarčine.
1/1
564. Cu – medaila, Ø 60 mm, autor: Neuberger, Av: Dvojportrét
FJ I. a Wilhelma II. – Gott mit uns, Rv: Viribus Unitis, cisárske
koruny Nemecka a R-U, 1914 – 1915 dubové lístie
0/0
565. Ag – medaila, Ø 26 mm, 1848 – 1898 k 50. výročiu vlády FJ I.
punc A na hrane. Av: starý portrét FJ I.. Rv: mladý portrét
-0/0566. Ako predchádzajúca položka, ale madaila je orámovaná a s uškom
k tomu originálna kokarda v žlto – čiernych farbách s portrétom
FJ I. Keiser Jubileumsfest 1848 – 1898 neúplná
-1/1567. Zn – medaila „Der Tapferkeit“ Av: FJ I.
st. kord.
-1/1568. Br – medaila Ø 65 mm, na bojové operácie v I. sv. vojne, Av:
portrét gen. Rduarda v. Bőhm-Ermolliho, komandanta 2. armády
v pozadí mesto Lemberg 22.juni 1915, Rv: scenéria Karpát
s osamelým hrobom. Karpaten 1915
0/0
569. AE – medaila Ø 45 mm, nabojovú techniku, Av: vo venci ťažký
mažiar 30,5 cm 1914 – 1915, Rv: v nemčine pomocný úrad
pre vojnový červený kríž.
0/0
10,-
10,-
10,-
10,-
35,-
22,-
8,8,-
12,-
45,20,-
12,6,-
70,-
40,-
570. Br – medaila Ø 50 mm, na začiatok I. sv. vojny, Av: portrét FJ I.
Rv: Viktória stojí nad vojakmi bojujúcimi na fronte. 1914. n.hr. -0/0571. Ag – medaila Ø 26,5 mm, na založenie chudobinca v Čeklísi
( Bernolákove ), 7,5 g, 1901 (MCMI), Av: text: Memoria
Celebretur Maximae Caritatis Festivitatsque in Cseklész, okolo
mená hlavných mecénov chudobinca. Rv: Bohyňa letiaca nad
kaštielom v Bernolákove a štít rodu Esterházyovcov.
Referencie: Aukcia č. 5 Macho a Chlap. pol. 299.
c.n.hr. -0/0572. AE – obojstranná plaketa 40x70 mm, na slávnosť bojovníkov
z Korneuburgu 1915, Av: Erb mesta, Rv: rytier s mečom.
-0/0
573. Zn – medaila Ø 46 mm, Av: 2 bohyne sedia pri studni, Scientia
Motv Glarior, Rv: kolopis: Pozsony Szabad Kiralyi Varosa
uh. koruna pod ňou v piatich riadkoch A Magyar Orvosok És
Termeszet Vizsgalok X. Gyülesenek 1865, znak Bratislavy.
-0/0574. Cu – medaila Ø 30 mm, 1906, na chorvátsko-slavónsku výstavu
v Zagrebe. Av: Chorvátsko-dalmátsko-slavónsky znak, nad ním
uh. koruna, Rv: dobytok a poľnohospodárske artribúty.
1/1
575.
576.
577.
578.
579.
580.
581.
582.
583.
584.
585.
586.
587.
588.
589.
Karol I. 1916 – 1918
AE – medaila Ø 50 mm, na voj. námorníctvo R-U, 1915,
Av: portrét Karola s opisom ako následníka trónu, Rv: ponorka
a krížnik na mori, nad nimi lietadla. Autor: Weinberger
-0/0
Zn – medaila Ø 30 mm, na 50. výročie školy Landsturmu
1868 – 1918, Av: portrét Karola I. protertora školy, Rv: strelec
s puškou a orlom – Wiener Schutzenverein
-0/0
Br – medaila Ø 60 mm, na rakúsky lodný spolok a vojenské
výdavky 1914 – 15, Av: Arcivojvoda Karol, Rv: krížnik na mori
Autor: Hartig
0/0
Karl Trupen Krauz, 1916, vyznamenanie udeľované za
12 týždennú službu na fronte a účasť v jednej bitke, bez stuhy 1/1
Ag – medaila FORTITUDINI + stuha nosená
1/1
ČSR - SR – ČSSR
1. Československá republika 1918 - 1938
2 Halier 1924
0/0
5 Halier 1923
RL
5 Halier 1924, falzum lepené z 2 častí, pravdepodobne Averz
je z 2 Haliera, zaujímavé
1/1
5 Halier 1925
0/0
5 Halier 1926
„RR“
RL-0/0
5 Halier 1927
0/0
5 Halier 1929
RL
5 Halier 1931
0/0
5 Halier 1932
„R“ -0/05 Halier 1938
RL
45,-
160,15,-
50,-
8,-
50,-
15,-
70,5,18,-
5,2,20,3,70,5,5,2,15,2,-
590.
591.
592.
593.
594.
595.
596.
597.
598.
599.
600.
601.
602.
603.
604.
605.
606.
607.
608.
609.
610.
611.
612.
613.
614.
615.
616.
617.
618.
619.
620.
621.
622.
623.
624.
625.
626.
627.
628.
629.
10 Halier 1922
RL
10 Halier 1923
RL
10 Halier 1932
0/0
10 Halier 1933
„R“ 0/0
10 Halier 1935, zbierkový kus
„R“ RL
10 Halier 1937
RL
10 Halier 1938
RL
20 Halier 1921
RL
20 Halier 1922
c.n.hr.
RL
20 Halier 1924
RL
20 Halier 1926
c.n.hr.
0/0
20 Halier 1928
min. fliačik
0/0
20 Halier 1937
RL
20 Halier 1938
RL
25 Halier 1933, zbierkový kus
RL
50 Halier 1921
RL
50 Halier 1922, zbierkový kus
RL
50 Halier 1924
c.n.hr.
0/0
50 Halier 1925
„R“
RL-0/0
50 Halier 1926
„RR“
1/1
50 Halier 1927
„R“ -0/050 Halier 1927
„R“ -1/150 Halier 1931
RL
50 Halier 1921 + 1922 n.hr. temer 0/0, + 1 Kč 1930 „R“ 3 ks -1/11 Kč 1922
RL
1 Kč 1923
0/0
1 Kč 1924
0/0-RL
1 Kč 1929
0/0
1 Kč 1930
„R“ -1/11 Kč 1937
RL
1 Kč 1938
RL
5 Kč 1925
-0/0
5 Kč 1926
-0/05 Kč 1927
„R“ 1/1
5 Kč 1928 varianta b, kratšia vlnovka, výrazná
„R“ 0/0
5 Kč 1929
vl. škr. n.hr.
0/0
5 Kč 1932
„RR“ -1/15 Kč 1938
RL
10 Kč 1930 + 1931 2 ks
1/1
10 Kč 1928 + 20 Kč 1937 T. G. M. 2 ks
RL
Slovenská republika 1939 – 1945
630. 5 Halier 1942
631. 10 Halier 1939
n. st. kor.
„R“ 0/0
RL
2,2,27,50,2,2,2,2,4,3,3,2,2,3,3,4,2,150,50,18,5,3,4,3,2,3,5,2,3,2,10,10,60,12,5,12,2,6,14,17,2,-
632.
633.
634.
635.
636.
637.
638.
639.
640.
641.
642.
643.
644.
645.
646.
647.
648.
649.
650.
651.
10 Halier 1942
20 Halier 1940
20 Halier 1941
„R“
20 Halier 1942 Bronz
„RR“
20 Halier 1942 /Al/
„R“
50 Halier 1940 na Averze sotva rozpoznateľný perlovec
razba opotrebovaným razidlom
„RR“
50 Halier 1940,
n.hr.
„RR“
50 Halier 1941
v tomto stave „R“
50 Halier 1943
n.hr.
50 Halier 1944
„R“
1 Ks 1940
1 Ks 1942 široká medzera vo 4-ke
1 Ks 1944
„RR“
1 Ks 1945
5 Ks 1939 tenký dĺžeň nad NÁROD
5 Ks 1939 hrubý dĺžeň nad NÁROD
5 Ks 1939 obe varianty 2 ks
20 Ks 1939 Dr. J. Tiso
Charitatívna známka spoločnosti sv. Vincenta v Bratislave
z roku 1940 v hodnote 10 Ks. Bola používaná na nákup
potravín pre sociálne slabších obyvateľov Bratislavy
Konvolut 1 Ks 1941, 1/1, 1 Ks 1945 0/0, 50 Hal. 1944 (R)
korod. 2/2, 3 ks
ČSR 1945 – 1953
652. 50 Halier 1949
653. 1 Kčs 1947 CuNi
654. 5 Kčs 1952 Nevydané
RL
0/0
0/0
0/0
0/0
3,4,11,15,2,-
0/0
-0/0RL
0/0
RL
0/0
RL
RL
RL
0/0
0/0
-0/0RL
50,15,7,5,15,2,4,45,3,3,3,4,14,-
RL
7,-
0-2
5,-
„R“ RL
„R“ RL
„R“ 0/0
655.
656.
657.
658.
659.
660.
661.
662.
ČSR 1953 – 1960
5 Halier 1953
5 Halier 1955
10 Halier 1955 , zbierkový stav
25 Halier 1953 Kremnica, zbierkový stav
1 Kčs 1957
1 Kčs 1958
1 Kčs 1959
1 Kčs 1960
663.
664.
665.
666.
667.
ČSSR 1961 – 1990
3 Halier 1962, pôvodná razba
10 Halier 1964
25 Halier 1962
50 Halier 1969, var. bez bodiek
1 Kčs 1961
n.hr.
„RR“
„RR“
RL
-0/0RL
RL
RL
RL
RL
RL
„RR“ 0/0
„R“ RL
RL
„R“ 1/00/0
5,5,110,1,20,30,3,6,6,6,6,200,5,4,80,4,-
668.
669.
670.
671.
672.
673.
674.
675.
676.
677.
678.
1 Kčs 1964
1 Kčs 1965
3 Kčs 1966
3 Kčs 1968
3 Kčs 1969
5 Kčs 1966 varianta, väčšie číslice 66
5 Kčs 1973 var. a+b 2 ks
5 Kčs 1974 var. a+b+c 3 ks
10 Kčs 1954 SNP nie je v pôvodnej bubline
10 Kčs 1967 Akad. Istropolitana, bez pôv. obalu
50 Kčs 1971 Hviezdoslav
RL
RL
RL
RL
RL
„R“ 1/1
RL
„R“ RL
proof
proof
proof
Slovenská republika 1993 –2008
679. 2 SK 2002 bez ornamentu na hrane, 4,5 g,
„RR“ RL
680. 2 SK 2002 Al – zámena strižku, 1,2 g,
„RRR“ 0/0
681. 200 SK 1999 B. Štiavnica
proof
682. 200 SK 2004 Vstup do EÚ + leták, bez certifikátu
proof
683. 500 SK 2001 Milénium, bez certifikátu
proof
684. 1000 SK 2008 Slovenská koruna
proof
684a. 5000 SK 1994, 1100. výročie smrti Svätopluka, chýba papierový
obal na krabičke.
„R“ proof
4,4,2,2,2,20,7,9,15,22,25,50,150,180,30,65,100,800,-
Medaily ČSR – ČSSR – SR
AE
Medaily – odznaky – žetóny – vyznamenania 1918 – 2014
označenie pre kompozíciu kovov ( bronz, mosadz a iných nie drahých kovov )
685. Psia známka č. 604 Hriňová 1930
-1/1686. Psia známka č. 1124 okres Zvolen 1954
1/687. Cu – med. Ø 35 mm, za V. ročnú službu, Av: hasič s požiar.
atribútmi, znak zakarp. Rusi, text: službovyj medaľ zemskoho
sojuza požarnych družin dľa P. Rusi, Rv: za V. ročnú službu.
V. založeno 1932.
origin. stuha „R“ 1/1/1
688. Cu – medaila Ø 30 mm, za 15. ročnú službu, Zemská hasičská
jednota na Slovensku,
pôvodne uško
1/1
689. Cu – medaila, Olympijske přípravy YMCA, Združenie
kresťanských mládencov 1920
1/690. Ag – medaila Ø 40 mm, 21 g, 1934, Oživenie Kremnického
baníctva, Nov. VI.E
jemná patina „RR“ 0/0
691. AE – medaila Ø 40 mm, 18,7 g, 1934, jednostranný odrazok
Oživenie Kremnického baníctva, z orig. razidla, pozlátený
-0/692. Cu – účelová známka Ø 35 mm, č. 216, Haličská súkenná továrňa
úč. spol. Halič. HST bola založená r. 1774 a patrila k najväčším
v Uhorsku. R. 1926 bola zlikvidovaná.
„RR“ -0/0
693. Zapichovací odznak, červený + modrý smalt, Žel. koleso pod ním
Slov. znak 1919 SSDĽ, mincovňa Kremnica
-0/-
5,2,-
50,15,12,95,20,-
50,5,-
694. Cu – odznak, Pamiatke Národného hrdiny – Vajnory – Bradlo,
M.R.Štefánik 1929
1/695. Cu – zapichovací odznak, 26x36 mm, autor: L. Majerský
portrét A. Hlinku, 1864 - 1924 Vodca slovenského národa
-0/696. Čapicový odznak Zemskej hasičskej jednoty na Slovensku
pozlátený.
min. vypad. smalt
-0/697. Cu – zapínací odznak, smaltový, Vysoké Tatry, atribúty
lyžovania, hory lanovka na Lomnický štít
1/698. Stuha: Náčelník OV DŠO Sokol Revúca, náčelnícky odznak
pozlátený 3 dýky, erb s ľaliou, 7 farebných kameňov, + oválny
odznak Svaz národní revoluce
1/1/1
699. Cu odznak, „Celoštátny zjazd čsl. hasičstva v Bratislave 1937 -0/700. Smaltovaný odznak v tvare listu stromu, božie oko, v srdci Slov. znak,
atribúty práce a poľnohospodárstva, text: Slovensko - Slovákovi,
na zadnej strane: Slovenská krajina – Slovenskému ľudu „R“ 1/701. Zapichovací odznak smaltovaný, dvojkríž v tŕňovej korune,
text: Za tú našu autonómiu
-0/702. Zapichovací odznak smaltovaný , dvojkríž v tŕňovej korune,
text: Az autonomian kert – maďarský text
0/703. Ako predchádzajúca položka, ale zapínací odznak
0/704. Odznak dvojkríž v kruhu
1/705. Cu – zapichovací odznak, v tvare kruhu s dvojkrížom z neho
trčia železničiarské krídla, po stranách HG, dolu Zvolen 1939,
pravdepodobne odznak príslušníkov HG na železnici
1/706. Zapichovací odznak, dvojkríž v tŕňovej korune, odznak
rodobrany, postriebrený
„R“ 1/707. Ag – odznak v tvare Cyrilometodejského kríža, kópia odznaku
k 1000. výročiu príchodu C+M na Veľkú Moravu. 20133
0/708. Ag – medaila Ø 28 mm, Čs. obec sokolská, Na pamäť XI. všesokolského sletu 1948.
originálna krabička
0/0
709. Ag – medaila Ø 35 mm, X. všesokolský slet 1938, Av: hranice
I. Čs. rep., 20 let Republiky Československé 1918 – 1938, Rv: orol,
vytrvalost, brannost, bratrství, v Praze 1938, Ag 987, 13,5 g.
0/0
710. Kazeta z dreva 32x22 cm s 10 platami z um. hmoty na komplet
mincí I. ČSR, SR, Č+M, II. ČSR, ČSSR na všetky ročníky včítane
variant. V kazete sa nachádza aj cca 50 mincí, rôzne ročníky
zach.
711. Drevená kazeta na pamätné mince SR 1993 – 2008
nová
5,10,10,5,-
10,3,-
25,20,20,20,5,-
10,60,12,15,-
15,-
55,35,-
Nemecko
712.
713.
714.
715.
Frankfurt 1 Grajciar 1855 a 1863+Wünterberg1 Grajciar 1861 1/1
Regensburg 1 Grajciar b.l.
-0/0Bavorsko 1 Grajciar 1848, 1858, 1771, 3 ks
-1/1Wünterberg III. Grajciar 1818
1/1
5,8,7,7,-
716. Sachsen – Weimar – Eisenach, 6 Pfennig 1757 FS
717. Sachsen – Weimar – Eisenach, 6 Pfennig 1758 FS
-0/0-0/0-
Medaily a žetóny
718. Ag – medaila Ø 22 mm, na priateľstvo 18. stor. Av: Božie oko
dve spojené ruky z oblakov, Ionat a David. Rv: dieťa píše na
strom
-0/0719. Bavorsko, Ag – medaila Ø 14,5 mm, 1823, na úmrtie kráľa
Max. Jozefa Av: portrét kráľa, Rv: smútiaca ženská postava
pri pamätnom stĺpe
0/0
720. Sasko, Ag – korunovačný žetón Ø 8 mm, 1694, Av: portrét
vojvodu Fridricha, Rv: nápis vo venci: Treu Herr Treu Knecht 0/0
721. Brandenburg, Ag – korunovačná medaila Ø 21 mm, 1701,
722. Ag – medaila Ø 26 mm, na M. Luthera, Av: portrét z predu, opis
Rv: dvaja anjeli držia bibliu a katechizmus, bez let.
0/0723. Ag – medaila Ø 37 mm, na olympijske hry 1936 v Berlíne
Av: ženská alegorická postava s vencom a ratolesťou, opis
Rv: zvon na ňom orlica a olympijské kruhy
hr. škr.
1/1
724. Ag – medaila Ø 36 mm, 1938, na vznik Veľkonemeckej ríše
Av: portrét A. Hitlera, Rv: ríšske jablko+dátumy záberu
Rakúska a Sudet
-0/0725. Záslužný kríž pre nemecké matky, 16. Dezember 1938
-0/-
5,5,-
12,-
15,50,-
18,-
50,-
70,25,-
Andora
726. 10 Diner 2007, Vianoce, Svätá rodina, hviezda je zlátená
a vykladaná Svarov. krištáľmi, vhod. ako vianoč. darček. „R“ proof
Francúzsko
727. 1/12 ECU 1659 I.
728. Ag – osemhranná medaila, na založenie Banque de France
an VIII ( 1800 ), 36x36 mm, 24,8 g
Maďarsko
729. 5 Pengő 1938 Sv. Štefan
730. 5 Pengő 1938 Horty
731.
732.
733.
734.
Rusko
Rakúsko
735. 25 Šiling 1960 Korutánsky plebiscit
736. 50 Šiling 1963 Tirolsko
737. 50 Šiling 1968 50. výročie republiky
1/1
10,-
0/0
40,-
sl. hry -0/0-0/0-
Grivennik 1746
5 Kopejok 1836 EM
Cu – medaila Ø 33 mm v tvare 5 Kopejky 1768, na 205. výročie
50 Kopejok 1912 ZB
n. hr.
70,-
12,14,-
2/2
2/2
0/0
1/1
15,8,10,12,-
0/0
0/0
0/0
5,10,8,-
738. 50 Šiling 1973 Steyer
0/0
8,-
739. Baskicko 1 + 2 Peseta 1937, 2 ks
0/0
12,-
740. Parma, 10 Soldi 1815
741. Benátky, Osella 1777, na 25. výročie vlády dóžu
Aloysa Moceniga, pozlátená, dobové uško.
742. 1 Líra 1900 R
743. 500 Líra 1965 Dante
744. Al – účelová známka Milano 1944
1/1
10,-
1/1
-1/10/0
0/0
100,5,14,5,-
1/1
1/1
5,4,-
proof
20,-
-0/0-
30,-
0/0
36,-
Španielsko
Taliansko
Vatikán
745. AE – medailón 35 mm, pápež Pavol VI.
746. AE – medailóny s pápežom Piom XI., 2 ks
747. Cu – medaila Ø 44 mm na ekum. kongres vo Vatikáne 1962,
Av: portr. Jána XXIII. a Pavla VI. Rv: biblická scéna rybolovu
748. Cu – medaila Ø 70 mm, na svätý rok 1950, Av: poprsie Pia XII.
Rv: pápežský znak, autor A Hartig
749. Cu – pozlátená medaila Ø 70 mm, Av: pápež Ján XXIII.,
Rv: pápežský znak
Zámorie
750.
751.
752.
753.
754.
Filipíny, 1 Peso 1910
1/1
Mombasa, 1 Rupia 1888 H
1/1
Peru 1 Sol 1926
1/1
Francúzska India 2 Fanon, b.l. MK 49, kvetinová koruna „R“ -0/0Cook Islands, 5 Dollar 2009, v tvare ryby, sv. Peter na piedestáli
čiastočne zlátená, modré Svarovského kryštály
proof
755. Cook Islands, 5 Dollar 2010, v tvare monštrancie, portrét
Benedikta XVI. čiastočne zlátená, žlté Svarovského kryštály
proof
12,50,14,50,30,30,-
Papierové platidlá
756. Arch – 4 ks Egy Forint, formuláre uhor. vlády v exile USA, „R“ 1
757. Ket Forint, formulár uhor. vlády v exile USA,
„R“ 1
Vysťahovalectvo Slovákov do cudziny za prácou malo veľký význam aj pre celé
Slovensko. Dôležité pre rodiny, ktorých otcovia odišli za more boli nielen peniaze,
ale tiež ich národná aktivita. Pittsburskej dohode medzi americkými Slovákmi
a Čechmi predchádzala dohoda v Clevelande dňa 22. a 23. okt. 1915, ktorej
storočnicu si v roku 2015 pripomenieme.
758. Potvrdenka bankového domu Rovnianek & Co. z r. 1906 o poslaní
540 kor. pre Mateja Kubinu vo Vavrišove v Liptovskej stolici 2/2
759. Potvrdenka bankového domu Rovnianek & Co. v New Yorku
z r. 1903 o poslaní obnosu 60 kor. Samuelovi Rajniakovi do
Hýb na Liptove.
2/2
80,20,-
10,-
10,-
760. Potvrdenka zmenárne Johna Speváka v New Yorku z r. 1906
o poslaní 22,80 Dollára Sam. Rajniakovi do Hýb na Liptove
2/2
761. Banková potvrdenka o zaplatení Slovenského hlásnika vo
výške 1 USD pre Johna Bradača z r. 1913
1
761. Banková potvrdenka na 25 Dollárov „ Slovák v Amerike“ pre
Johna Bradača z r. 1919
1
762. Banková potvrdenka na 4 Dolláre „ Slávia Press“ pre Johna
Bradáča z r. 1917
1
763. Rak.-Uhorsko, 100 Koruna 1912
1
764. ČSR, 1000 Kč 1932, séria A, Specimen
2
765. ČSR, 1000 Kč 1934, séria D, Specimen
N
766. ČSR, 1000 Kč 1945, séria 27 E, S ako Specimen
N
767. SR, 500 Kč 1929, pretlač Slov. štát, 2x Specimen
2
768. Chorvátsko, 500 Kuna 1941
-0
769. Francúzsko, Asignat de 5O Sol, 23.V.1793, séria 3160
0
770. Francúzsko, 100 Frankov, 16.5.1940, séria EQ
1
771. Francúzsko, 100 Frankov, 23.5.1940, séria BE
1
772. Francúzsko, 100 Frankov, 1.8.1940, séria QO
1
773. Francúzsko, 100 Frankov, 26.9.1940, séria RH
1
774. Francúzsko, 100 Frankov, 12.2.1942, séria KT
1
775. Francúzsko, 100 Frankov, 12.2.1942, séria PV
-0
776. Francúzsko, 100 Frankov, 5.3.1942, séria QA
1
777. Francúzsko, 100 Frankov, 5.3.1942, séria TO
1
778. Francúzsko, 100 Frankov, 5.3.1942, séria UH
1
779. Francúzsko, 100 Frankov, 5.3.1942, séria UL
1
780. Francúzsko, 100 Frankov, 19.3.1942, séria LJ
-0
781. Francúzsko, 1000 Frank, 25.2.1943, séria ER
n. natrh. 2
782. R-U, ČSR-SR, 10 ks rôznych lotérií, účtov a písomností
+ 6 ks zmeniek, čiastočne kolkovaných, napr.: 2 ks lotérie
červ. kríža R-U, veľmi zaujímavé.
16 ks
1-2
783. ČSR-SR, 5 ks rôznych vkladných knižiek, napr.: Ľudová banka,
Tatra banka, Slov. banka, Roľnícka pokladnica
1
784. Členský preukaz Czchoslovak National Aliance in Canada 1941 1
10,10,15,10,4,8,10,10,8,5,10,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,8,-
16,5,3,-
Medaily a vyznamenania
785. R-U medaila Ø 72 mm, I. K.und K. slobodná Dunajská paroplavebná spoločnosť 1898, Rv: Kőszenbanya, ťažba a výroba lisovaného
uhoľného prachu v Peczet ( Päťkostolie ), liate Fe, orig. etua „R“ 0/0
786. AE – jednostranná medaila Ø 100 mm, na prez. R. Schustera,
autor: J. Kulich, 2000, orig. kazeta s označením kancelárie
prez. republiky.
0/0
787. Matičný kríž 863-1863-2013, Ag 925, 50 g, náklad 60 ks, etui 0/0
788. Bronz – medaila Ø 55 mm, 1929, Za úspešnú prácu, Obchodná
a priemyselná komora v Bratislave. Autor: L. Majerský
0/0
120,-
55,60,8,-
789. Pozlátená – medaila Ø 50 mm, 70 rokov čs. futbalu + 2 odznaky
čs. futbal. zväz a 90 let futbalu. 1901-1991, všetko v púzdre, 3 ks 0/0
790. AE – medaila Ø 60 mm, 600 rokov od povýšenie Trenčína na
Slobodné kráľovské mesto, 1412-2012. autor: Snopek, Dibala 0/0
791. Ag – medaila Ø 40 mm, 25,6 g, Ag 925, na povýšenie Trenčína
na Slobodné kráľovské mesto, 2012, autor: V.Santer, L. Bódi 0/0
792. Cu – medaila Ø 50 mm, spomienkové oslavy v Ružomberku
Av: A. Hlinka, Rv: Fara v Ružomberku, 28.9.1991. v etui
0/0
793. Cu- medaila Ø 50 mm, 1708-2008, 200. výročie bitky pri Trenčíne
Av: Frant. Rákoci, Rv: Scéna bitky, v bubline a v etui
0/0
794. Ag - medaila Ø 42 mm, 1935, na pamäť 85. nar. T.G.Masaryka,
Ag 987, 30 g, orig. krab. minc. Kremnica, pošk., A: O. Španiel 0/0
795. Ag - medaila Ø 32 mm, 1935, na pamäť 85. nar. T.G.Masaryka,
Ag 987, 15 g, Autor: O. Španiel
0/0
796. Ag - medaila Ø 60 mm, 1935, na pamäť 85. nar. T.G.Masaryka,
Ag 987, 80 g, Autor: O. Španiel.
hr.
-0/0797. Ag - medaila Ø 34 mm, 1928, K 10. výročiu Čs. republiky,
Jsem ražen ......, Nov. I.C., Ag 987, 20 g
0/0
798. Bronz - medaila Ø 60 mm, 1937, na úmrtie T.G.Masaryka,
Kremnica, Autor: O. Španiel
0/0
799. Rakúsko, Bronz - medaila Ø 60 mm, 1930, na 450. výr. povýšenia
Badenu na mesto. Av: busta cisára Fridricha III., Rv: erb mesta
Baden, Autor: A. Hartig
0/0
800. AE – pozlátená medaila Ø 50 mm, 2005, na úmrtie Jána Pavla II.
Av: pápež v kresle nad ním holubica + hologram pápežského
znaku, Rv: pápežsky znak + údaje, etua
proof
801. AE – postriebrená medaila Ø 40 mm, 2005, na úmrtie Jána Pavla II.
Av: podobizeň pápeža vo farebnom prevedení, Rv: znak, etua proof
802. AE – postriebrená medaila Ø 40 mm, 2005, na Benedikta XVI.
Av: Benedikt XVI., Rv: znak,
etua proof
803. Ag – medaila Ø 34 mm, 1983, na návštevu Jána Pavl II.
v Rakúsku, Ag 925, 15 g,
bublina proof
804. AE – postriebrená medaila Ø 25 mm s originálnym uškom na
jubilejný rok 1933/34 v Ríme. Av: portrét Pia XI., Rv: Kristus
kráča po zemeguli a anjeli ohlasujú jeho príchod + postriebrená
medaila Ø 35 Pavla VI.
2 ks
-0/0- proof
805. Bronz – medaila Ø 50 mm, 1935, na pamäť 85. nar. T.G.Masaryka,
Ag 987, 30 g, Autor: O. Španiel
-0/0806. Nemecko, Ag – medaila Ø 50 mm, 1976, na Veľkonočné sviatky
Av: obraz od El Grecav múzeu Prado, Rv: text, Ag 925, hrubo
pozlátená 24 karátovým zlatom.
0/0
807. ČSSR, Vyznamenanie za pracovnú vernosť, ( 1971 )
Ag – medaila, Ag 925, váha 23 g, orig. krabička+udelenie
0/0
9,44,32,10,19,30,15,70,30,15,-
20,-
10,5,5,14,-
6,5,-
50,20,-
808. ČSSR, Rad červenej hviezdy
Ag – hviezda, smalt, originálna krabička
809. ČSSR, vyznamenanie „Za vynikajúcu prácu“, orig. etui
810. SR, AE – medaila Ø 230 mm, Pápež Ján Pavol II. na návšteve
v Bratislave r. 1990, Autor: L. Bódi, pravdepodobne unikát“U“
811. Bronzová plastika 125x120 mm, „ Krajina zázrakov I“,
Autor: Pavel Károly, kremnický rytec a medailér
812. Bronzová plastika 120x120 mm, „ Krajina zázrakov II“,
Autor: Pavel Károly, kremnický rytec a medailér
0/0
0/0
65,12,-
0/-
240,-
0/-
140,-
0/-
140,-
-1/11/1
24,32,-
1/1
50,-
Cirkevné a rodové mince
Gabriel Bethlen 1613 – 1629
813. Široký groš 1625 NB
814. Široký groš 1627 NB
Salzburg. arcibiskupstvo, Max Gandolf 1668 – 1687
815. 1/9 Toliara 1673 klipa
Medaily s numizmatickou tematikou
816. AE - medaila postriebrená Ø 68 mm, Av: rímsky vojak vytesáva
nápis do trenč. skaly, SNS pobočka Trenčín, Rv: M. Antonius
prijíma hold barbarov, Laugarício 179 ᵒ Trenčín 1979
0/0
817. AE –plaketa postriebrená jednostranná 53x71 mm, prvému
predsedovi SNS JUDr. F. SZATHMÁRYMU 1899 – 1979
venujú – znaky miest originálna krabička
0/818. AE - medaila Ø 70 mm, 20. výročie pobočky SNS Košice,
20 rokov organizovanej numizmatiky na Spiši, 660 rokov
Smolníckej mincovne. Medaila je koncipovaná z 2 dielov ako
razidlo a 3. súčasť je Ag-kópia smolníckeho groša K. Róberta,
Ag 925
pôv. etua, groš 0/0, med. 0/0
819. AE – medaila Ø 50 mm, L. Novomestský 1904 1976,
SNS pobočka Kremnica 1980
pôv. etua 0/0
820. Ag - medaila Ø 50 mm, SNS pobočka Kremnica 1328 – 1978,
výročie založ. mincovne v Kremnici. Ag 900, 61 g,
autor A. Peter, pôvodná. etua
0/0
821. AE - medaila Ø 50 mm, Andrej Kmeť 1841 – 1908
Zakladateľovi slov. archeológie a múzea v Martine,
SNS pobočka Kremnica 1983, autor A. Peter orig. etua
0/0
822. AE - medaila Ø 50 mm, Otakar Španiel, 1881 – 1955, múzeum
mincí a medailí, autor: A. Peter
pôv. etua
0/0
823. AE - medaila Ø 50 mm, MUDr. Ján Petrikovich, 1846 – 1914,
muzeológ numizmatik, SNS pobočka Kremnica,
autor: A. Peter pôvodná etua
0/0
824. AE - medaila Ø 50 mm, Ľudovít Štúr, 1856 – 1981, SNS
pobočka Kremnica autor: A. Peter
pôvodná etua
0/0
15,-
14,-
30,7,-
50,-
7,7,-
7,7,-
825. AE - medaila Ø 50 mm, P.0.Hviezdoslav, 1921 – 198, SNS
pobočka Kremnica, autor: A. Peter
pôvodná etua
0/0
826. AE - medaila Ø 70 mm, Fr. Rákoci, 1708 – 1988, vodca Kurucov,
SNS pobočka Trenčín, bitka pri Trenčíne r. 1708,
autor: A. Peter
pôvodná etua
0/0
827. AE - medaila Ø 70 mm, 300. výr. vyhnania Turkov zo strednej
Európy, múzeum mincí a medailí Kremnica,
autor: L. Bódi 1983, etua
-0/0828. AE - medaila Ø 80 mm, 1412 – povýšenie Trenčína na Slobodné
kráľovské mesto, autor: Snopek 1982
0/0
829. Ag - medaila Ø 50 mm, 240. výročie nar. Juraja Fándlyho,
1750 – 2000, Ag 900, váha 56,6g, autor: W. Schifer etua 0/0
830. AE - medaila Ø 70 mm, 240. výročie nar. Juraja Fándlyho,
1750 – 2000, vydala pobočka Trnava autor: W. Schifer
0/0
831. AE - medaila Ø 70 mm, na 20. výročie Svet. kongresu Slovákov
a predsedu Š. Romana, Rv: mapa Slovenska, autor: W. Schifer,
Paríž, SNS pob. Trnava,
etua
0/0
7,-
15,-
15,15,50,40,-
40,-
Slovenská numizmatická spoločnosť, pobočka Trenčín
Výsledková listina, 53. aukcia - 9. marca 2014
Por. Dos. Por. Dos. Por. Dos. Por. Dos. Por. Dos. Por. Dos.
č. cena č. cena č. cena č. cena
č.
cena č. cena
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9
10.
11.
12.
13.
14.
16.
17.
19.
23.
28.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
47.
48.
49.
51.
53.
55.
56.
57.
58.
60.
61.
62.
63.
65.
67.
68.
69.
70.
76.
79.
80.
82.
83.
87.
88.
89.
90.
94.
200,220,220,220,220,220,220,110,140,100,220,220,220,320,100,120,120,170,100,100,100,40,16,15,32,16,7,11,9,8,9,20,16,6,2,12,170,95,26,55,30,5,15,10,26,18,130,75,65,55,90,120,18,30,60,70,7,14,7,8,30,-
95.
97.
98.
99.
100.
101.
102.
103.
105.
107.
110.
111.
113.
114.
115.
117.
123.
124.
125.
126.
127.
128.
12í.
130.
131.
132.
133.
134.
135.
136.
137.
138.
139.
140.
141.
148.
150.
151.
152.
153.
154.
155.
156.
157.
158.
159.
162.
164.
165.
166.
168.
169.
171.
173.
174.
175.
177.
178.
179.
180.
181.
38,8,18,65,42,25,12,15,13,13,5,6,90,55,12,30,11,5,15,11,10,50,20,14,26,50,15,10,4,4,5,12,9,6,2,55,6,80,130,100,5,26,22,20,15,15,12,22,19,24,13,15,16,44,44,30,26,18,14,10,13,-
182.
183.
185.
188.
189.
190.
191.
194.
196.
201.
206.
207.
212.
213.
215.
217.
218.
219.
221.
222.
223.
227.
228.
229.
230.
231.
232.
233.
234.
235.
236.
237.
239.
240.
241.
242.
243.
245.
246.
247.
248.
249.
250.
252.
253.
254.
255.
256.
258.
259.
260.
261.
262.
263.
264.
265.
266.
267.
268.
270.
272.
18,26,26,20,16,16,13,24,26,140,11,22,65,22,22,17,18,22,22,16,12,10,10,25,10,10,25,150,400,280,300,130,170,100,170,180,170,170,130,180,170,185,70,360,500,100,110,180,200,150,140,150,220,220,950,5,3,4,6,22,4,-
273.
2,274.
2,276.
2,277.
2,278.
1,280.
2,281.
2,283.
17,286.
3,287.
10,288.
5,289.
3,290.
8,291.
8,292.
7,293.
6,294.
2,295.
5,296.
3,297.
5,300.
4,302.
2,304.
2,305.
2,306.
4,307.
12,310.
16,312. 1100,313.
6,315.
10,316.
10,318.
15,319.
8,320.
9,322.
9,326.
4,328.
6,329.
5,330.
5,331.
5,332.
9,333.
9,336.
36,341.
5,343.
7,348.
55,349.
3,350.
2,355.
3,357.
4,358.
2,359.
3,360.
2,361.
3,363.
5,364.
4,365.
4,367.
90,368.
26,370.
20,371.
35,-
373.
374.
375.
376.
377.
378.
379.
381.
384.
389.
390.
391.
392.
393.
394.
398.
399.
402.
403.
404.
405.
406.
409.
410.
411.
412.
413.
414.
415.
416.
417.
418.
419.
420.
421.
422.
423.
425.
426.
427.
428.
429.
431.
432.
434.
435.
436.
440.
442.
443.
445.
446.
447.
448.
449.
450.
451.
452.
453.
454.
455.
270,5,5,8,8,4,15,80,45,80,80,260,7,10,10,7,10,70,9,5,5,7,3,15,7,15,6,11,12,6,3,2,7,1,20,5,2,3,5,5,20,4,8,6,6,110,2,5,35,3,5,5,6,8,4,8,3,10,3,13,36,-
456.
457.
458.
459.
460.
463.
464.
465.
466.
467.
469.
470.
472.
473.
474.
476.
478.
479.
480.
481.
483.
484.
485.
486.
488.
489.
490.
491.
492.
493.
494.
496.
497.
498.
502.
503.
504.
505.
507.
509.
510.
511.
513.
514.
515.
517.
518.
519.
520.
521.
522.
523.
524.
525.
529.
530.
532.
541.
542.
543.
550.
6,15,8,5,3,15,8,8,12,12,20,10,3,8,7,2,4,2,6,6,60,3,55,10,5,13,8,3,9,24,5,7,6,5,7,16,16,7,10,4,32,5,7,110,5,1,2,4,6,6,18,18,15,15,50,50,7,3,3,12,5,-
Por.
č.
551.
552.
553.
554.
557.
558.
559.
560.
561.
562.
564.
575.
577.
579.
580.
581.
582.
583.
584.
585.
586.
587.
588.
589.
591.
592.
593.
598.
599.
601.
602.
603.
604.
605.
606.
607.
609.
610.
611.
612.
613.
614.
615.
616.
617.
618.
619.
620.
621.
623.
624.
625.
626.
627.
628.
629.
631.
632.
633.
634.
635.
Dos. Por. Dos.
cena č. cena
5,3,3,17,2,3,20,3,7,9,12,10,25,25,5,30,5,240,280,22,60,22,26,22,26,8,14,55,55,85,42,55,130,75,100,45,90,90,110,35,40,36,90,48,50,36,55,55,55,100,16,20,5,100,2,10,16,90,70,60,7,-
636.
637.
638.
639.
640.
641.
642.
643.
644.
645.
646.
647.
648.
649.
650.
651.
652.
654.
655.
656.
657.
658.
659.
660.
661.
662.
663.
664.
665.
666.
667.
668.
669.
670.
671.
672.
674.
678.
684.
687.
688.
26,55,120,65,80,24,20,9,90,15,40,30,80,190,55,140,65,190,130,55,12,32,22,20,30,80,22,25,20,10,7,260,24,36,16,13,75,10,40,50,30,-
698 A
698 B
698 C
700
702, 703
704
705
723 B
723 A
783 A
706
725
724 A
724 B
783 B
796 A
796 B
801 A
799 A
799 B
801 B
811
815 A
806
812
815 B
jáN PAVOL II.
Pápež Ján Pavol II. na návšteve
v Bratislave r. 1990
2005 - 2015
10. výročie smrti jána pavla ii.
Download

55. aukcia SNS pri SAV, pobočka Trenčín 30. 11. 2014 v pdf