na
u
D
j–
Donau
Milí rodičia,
deti
máte radi dobrodružstvo? A čo Vaše deti? Vy ako rodičia chcete pre Vaše
v každom prípade len to najlepšie a je jedno, či je to dobrodružstvo, alebo nie.
činou?
Čo to má spoločné s učením sa cudzích jazykov a predovšetkým s nem
ách
Vedieť komunikovať v iných jazykoch znamená orientovať sa v cudzích krajin
iných
a dorozumievať sa s inými ľuďmi! Učenie sa jazykov znamená cestu do
tým aj
kultúr, dobrodružs tvo objavovania iných spôsobov žitia a myslenia a rát
spoznávania seba samého! Nie nadarmo existuje príslovie: Koľko rečí vieš, toľkok
si človekom.
tovať
Jeden cudzí jazyk v Európe? Chcete, aby sa Vaše deti vedeli orien
Žijeme
a pohybovať v rozvíjajúcej sa Európe a v globalizovanom svete?
malý,
v Európe, kde sa hovorí viac ako 80 jazykmi. Každý z nich je ako jeden
jazyk,
vzácny poklad. Ktorý jazyk je najpoužívanejší jazyk v rámci EU? Je to nemecký
údajme
ktorým hovorí vyše 100 miliónov ľudí v nemecky hovoriacich krajinách! Nezab
činy
na viacjazyčnosť na Slovensku aj v minulosti - veď mnohí ľudia okrem sloven
susedia
ovládali češtinu, maďarčinu, nemčinu! A čo je dôležité: po nemecky hovoria Vaši
Rakúšania!
na
„Englisch ist ein Muss, Deutsch ist ein Plus“ – angličtina je nutnosť, nemči
ný.
výhod a! Citát býval ej prezi dentk y Goeth eho inštit útu je veľmi výstiž
ter
V štatistikách sa o Nemecku dočítame: najväčší exportér na svete, „majs
piatou
sveta v cestov aní“, popri USA, Číne, Japonsku a Indii je Nemecko
priestor
najsilnejšou hospodárskou mocnosťou sveta. A tak patrí nemecky hovoriaci
k hospodársky najvýznam­nejším regiónom sveta.
ky,
Ako rýchlo a ľahko, predovšetkým však ako dobre sa dieťa naučí anglic
ak už ovláda nemčinu, je už vedecky dokázané.
nie,
A ešte niečo: učenie sa cudzích jazykov podporuje rozvoj intelektu, chápa
istotou
porozumenie a schopnosť kriticky myslieť – a samozrejme cibrí pamäť! S môžeme povedať: čím skôr sa začne, tým sa lepšie a ľahšie učí!
Vášmu
Všetkými týmito dôvodmi Vás chceme motivovať, aby ste umožnili
vzbudiť
dieťaťu učiť sa nemecký jazyk. Táto brožúrka má vo Vašich deťoch
iou
zvedavosť a chuť naučiť sa tento jazyk a zoznámiť sa s kultúrou a histór
časti Európy.
Tak do toho, do dobrodružstva s nemčinou!
© Goethe-Institut
Všetky práva vyhradené www.goethe.de/bratislava
Aké zvuky vydávajú zvieratá? / Wie machen die Tiere?
auf dem land
rininininininininDER
brüllüllüllüllüllüllüllüllEN
schweineineineineineineineinE
grununununununununZEN
hununununununununDE
bellellellellellellellellEN
Hlasy dvora
katatatatatatatatZEN
miauiauiauiauiauiauiauiauEN
Čimčarara!
Bé-é-é!
Kikirikí!
Mé-é-é!
katatatatatatatatER
schnurrurrurrurrurrurrurrurrEN
gänänänänänänänänSE
schnattattattattattattattattERN
Hrkú, hrkú!
Kotkodák!
Gaga-gaga!
Tak-tak-tak!
ziegiegiegiegiegiegiegiegEN
meckeckeckeckeckeckeckeckERN
bienienienienienienienienEN
summummummummummummummummEN
grillillillillillillillillEN
ziriririririririrPEN
I-hi-hi-hi!
Mňau!
Cukrú-cukrú!
Hau!
fröschöschöschöschöschöschöschöschE
quakakakakakakakakEN
hummummummummummummummummELN
brummummummummummummummummEN
Hejsa-hopsa,
kopnem do psa …
Au!
vögögögögögögögögEL
zwitschitschitschitschitschitschitschitschERN
Ľubomír Feldek (*1936) je slovenský básnik,
dramatik, prekladateľ a publicista.
Ernst Jandl (1925 - 2000), bol rakúsky básnik, spisovateľ a prekladateľ.
Ernst Jandl, poetische Werke, hrsg. von Klaus Siblewski,
© 1997 by Luchterhand Literaturverlag, München, Verlagsgruppe Random House GmbH
S láskavým dovolením autora.
1. VÖGEL
2. KATZEN
3. HUMMELN
4. SCHWEINE
5. HUNDE
Z
A
M
N
L
Tipy pre učiteľov: prezraďte deťom, aké zvuky vydávajú zvieratá v nemčine: napríklad kozy, žaby, husi, cvrčky, kone, somáre...
a vytvorte v triede dva „zvieracie chóry“. Môžete zorganizovať aj hádanky, deti rozdeľte na dve skupiny, ktoré striedavo
napodobňujú hlasy zvierat po nemecky a po slovensky a tieto musia navzájom hádať.
© Goethe-Institut
Všetky práva vyhradené www.goethe.de/bratislava
Poznáš tieto osobnosti? Čo k nim patrí?
Wolfgang Amadeus Mozart
Sissi
1
Johannes Gutenberg
Bratia Grimmovci
3
2
Wilhelm Tell
4
Friedensreich Hundertwasser
5
6
F - husle
A - syn s jablkom
B - Hundertwasserov dom vo Viedni
C - kníhtlač
D - zámok Schönbrunn, Viedeň
E - Brémski muzikanti
1. Wolfgang Amadeus Mozart: . . . . . . . . . . . . [ ]
4. Bratia Grimmovci: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [ ]
2. Sissi: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [ ]
5. Wilhelm Tell: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [ ]
3. Johannes Gutenberg: . . . . . . . . . . . . . . . . . [ ]
6. Friedensreich Hundertwasser: . . . . . . . . . . . [ ]
Riešenie: 1F, 2D, 3C, 4E, 5A, 6B
Ako to povieš po slovensky?
To je
, všetko mu vždy vyjde!
Glückspilz
Peter je
, celé hodiny sa vŕta v knihách.
Bücherwurm
Bratovi chutia sladkosti, je to veľký
Autobus mi ušiel pred nosom, ja som ale
Ty si ale
Všetky práva vyhradené www.goethe.de/bratislava
.
Naschkatze
Pechvogel
! Ani budík ťa nezobudí.
Schlafmütze
© Goethe-Institut
!
Nachteule
Riešenie:
dieťa šťasteny, nočná sova, knihomoľ, maškrtník, smoliar, spachtoš
.
Rada sa učím v noci. Všetci mi hovoria, že som
Malé figúrky na hranie / Fingerpuppen
Chceš si zmajstrovať malé figúrky na hranie? Je to celkom jednoduché:
1. Podľa predlohy si môžeš vymaľovať postavičky s veselým výrazom.
Na každý diel papiera nakresli tváričku a pestré šaty, napríklad strigu, klauna, mačku.
2. Na jednu z bočných strán nanes lepidlo, spoj ju s druhou stranou tak, že vznikne špicatý klobúčik.
Pevne ich spolu zlep – môžeš si pomôcť kolíkom na prádlo – a nechaj strany stlačené, kým lepidlo nezaschne.
3. Kto má chuť, môže figúrkam nalepiť aj ďalšie časti odevu z papiera, látky, plsti alebo iného materiálu,
napríklad strige veľkú šatku, kráľovi korunu, klaunovi vlasy alebo klobúk atď.
Veľa zábavy!
© Goethe-Institut
Všetky práva vyhradené www.goethe.de/bratislava
Nemecko
Rakúsko
Švajčiarsko
Vlastiveda
Vedeli ste, že ...
pre viac ako 100 miliónov ľudí v Nemecku, Rakúsku
a vo Švajčiarsku je nemčina materinským jazykom?
už v stredoveku sa na území Slovenska usídlili Nemci,
ktorých potomkovia ešte aj dnes hovoria po nemecky
a žijú v rôznych kútoch Slovenska?
Nemecko má 2389 km pobrežia s peknými plážami?
v rokoch 1961 až 1989 bol západný
a východný Berlín rozdelený múrom?
v roku 2003 a 2007 sa stali nemecké futbalistky
majsterkami sveta? Aj preto budú v roku 2011 ďalšie
majstrovstvá sveta žien vo futbale v Nemecku.
celková dĺžka lyžiarskych trás v Rakúsku je asi 20 000 km?
vo Švajčiarsku sa hovorí štyrmi jazykmi:
po nemecky, po francúzsky, po taliansky a po rétorománsky?
v západnom Švajčiarsku, od Ženevy po Bazilej
existuje ulica hodinárov, kde je viac než 30
hodinárstiev a múzeí hodín?
Škola
Vedeli ste, že ...
deti v Nemecku dostanú v prvý školský deň
vrecko plné sladkostí?
v Nemecku a v Rakúsku je najlepšia známka jednotka?
V Rakúsku je najhoršia známka päťka, v Nemecku šestka.
Ale vo Švajčiarsku je to práve naopak: najlepšia známka je šestka.
v nemecky hovoriacich krajinách sú na školách dôležitými témami
úspora energie a ochrana životného prostredia?
letné prázdniny trvajú vo Švajčiarsku len 5 týždňov?
© Goethe-Institut
Všetky práva vyhradené www.goethe.de/bratislava
H o la n d sk o
L u xe m b ur s k o B e l g i c k o
Br e men
R h e in
nse
5
de
e
Davos
S t Mo r it z
S t Ga lle n
Z
I
E
HW
Zü r ic h
Bo
S tu t tg ar t
Mai nz
Do
Os tsee
au
Ma
in
Weimar
Leipzig
Ta l i a n s k o
Innsbr uck
6
München
Regensbur g
Nür nber g
Bamber g
Er fur t
n
Elbe
Magdebur g
Wo lf sbur g
8
R os t ock
D
N
A
CHL
Ha nno v er
H amb ur g
Kiel
11
F r an k fur t
a m Mai n
W ies bad en
S
T
U
DE
Do r tm u nd
B as el
SC
B er n
4
Bo n n
E s s en
Nordsee
Kö ln
7
Lau s a n n e
in
Gen f
Dá ns k o
10
Ber lin
9
Rü gen
3
D r e sd e n
Sal z b u r g
Meißen
Oder
Ö
r
S lo v in sko
Mu
Graz
H
C
I
Donau
2
START
Ch o r v á t sk o
Wien
Bratislava
1
1Ktorá rieka spája Rakúsko,
Slovensko a Nemecko?
2V ktorom meste sa môžeš
povoziť na ruskom kole?
3Ktorý hudobný génius
sa narodil v Salzburgu?
4Ktorou menou môžeš
platiť vo Švajčiarsku?
5Ktoré jazero tvorí hranicu
medzi Rakúskom,
Nemeckom a Švajčiarskom?
6Aké pečivo jedia radi
v Mníchove /München/?
7Ako sa volá trojdňová oslava
v Kolíne /Köln/, počas ktorej
sa ľudia veselia v maskách?
8Čo znamená logo VW?
9Ktoré zviera je v erbe Berlína?
10Ako sa volá najväčší nemecký
ostrov v Baltickom mori/Ostsee?
11Ako môžeš prispieť k ochrane
životného prostredia?
E
R
R
D r au
E
T
S
Linz
Pravidlá:
potrebuješ hraciu kocku a figúrku pre každého hráča
(napr. prstové bábiky zo strany 4). Ak si odpovedal
na otázku správne, môžeš hádzať ešte raz. Ak nevieš
odpoveď, musíš jedno kolo vynechať – a riešenie
hľadať v zošite alebo na internete!
Kto bude najrýchlejšie na pláži v severnom Nemecku?
Daj pozor na skratky ale aj na slepé uličky! Začíname,
veľa zábavy!
Cesta po nemecky hovoriacich krajinách
ZIEL
e
Rh
F r a n c úz s k o
be
Slovensko
Neus
iedle
r
See
El
ein
Č e s k á R e p ub l i k a
Rh
P o ľsk o
M a ďa r s k o
Nemecko
Rakúsko
Švajčiarsko
Jedlo
Vedeli ste, že ...
Emmental je mesto vo Švajčiarsku,
odkiaľ pochádza známy syr ementál?
v Nemecku existuje viac ako 300 druhov chleba?
Švajčiari polovicu svojej čokoládovej produkcie
sami skonzumujú? To znamená, že jedna osoba zje
za rok v priemere asi 11,6 kg čokolády.
Sviatky
Vedeli ste, že ...
v Nemecku a v Rakúsku schováva veľkonočný zajac
v záhradkách veľkonočné vajíčka, ktoré potom deti hľadajú?
11. novembra, na Svätého Martina chodia deti
spievajúc po uliciach s lampášikmi?
v nemecky hovoriacich krajinách sa na fašiangy konajú
karnevaly, veľa parád a pouličných sprievodov?
Mikuláša nesprevádza čert ale sluha Ruprecht,
ktorého volajú aj krampus? A čižmičky sa nedávajú
do okien, ale pred dvere?
Jazyk
Vedeli ste, že ...
v nemčine existujú písmená ß a w ?
podstatné mená sa píšu vždy s veľkým písmenom?
v nemčine sa skladajú slová ako kocky lega?
Niektoré sú zložené z viac než tridsiatich písmen,
ako napríklad: Donaudampfschifffahrtsgesellschaft
(Dunajská paroplavebná spoločnosť)
Vedeli ste, že ...
guten Tag znamená dobrý deň?
hallo znamená ahoj a tschüss znamená čau?
danke znamená ďakujem a bitte znamená prosím?
ja znamená áno a nein znamená nie?
10
© Goethe-Institut
Všetky práva vyhradené www.goethe.de/bratislava
Domino alebo pexeso
Ak vystrihneš dvojice kartičiek, môžeš hrať domino.
Ak vystrihneš kartičky jednotlivo, zahráš si pexeso.
domino
Ananas
Banane
Melone
Zitrone
Salat
Lampe
Klavier
Schokolade
Krokodil
Giraffe
Salami
Paradeiser
Marille
Bus
Papier
Kaktus
Gitarre
Radio
Doktor
Pullover
Zucker
Telefon
Ziel
12
© Goethe-Institut
Všetky práva vyhradené www.goethe.de/bratislava
pexeso
Start
Fußball
Pieseň o ploštici / Wanzenlied
Auf der Mau - er,
auf der Lau - er
sitzt ‘ne klei - ne
Wan - ze,
auf der Mau - er,
auf der Lau - er
sitzt ‘ne klei - ne
Wan - ze.
Seht euch mal die
Wan - ze an,
wie die Wan - ze
Auf der Mau - er,
auf der Lau - er
sitzt ‘ne klei - ne
1. Auf der Mauer, auf der Lauer
sitzt ‘ne kleine Wanze.
Seht euch nur die Wanze an,
wie die Wanze tanzen kann!
Auf der Mauer, auf der Lauer
sitzt ‘ne kleine Wanze.
tan - zen kann!
Wan - ze.
Na múre, na postriežke
sedí malá ploštica.
Len sa na tú plošticu pozrite,
ako vie tancovať
Na múre, na postriežke
sedí malá ploštica.
2. Auf der Mauer, auf der Lauer
sitzt ‘ne kleine Wanz_
Seht euch nur die Wanz_ an,
wie die Wanz_ tanz__ kann!
3. Auf der Mauer, auf der Lauer
sitzt ‘ne kleine Wan__
Seht euch nur die Wan__ an,
wie die Wan__ tan__ kann!
…
V každej nasledujúcej strofe sa v slovách „Wanze“ a „tanzen“ vypúšťa ďalšie písmeno.
Text & hudba: ľudová pieseň
© Goethe-Institut
Všetky práva vyhradené www.goethe.de/bratislava
13
Dobrodružstvo s fotografiami / Foto-Abenteuer
Uhádneš, čo je na fotografiách?
1
2
3
4
?
5
Máš aj
fotogra
fic
t y podo
bnú
kú hád
Pošli ná
m
a dosta
neš ma
anku?
ju
lý darče
k!
Tvoju odpoveď pošli na adresu: Goethe-Institut
BKD
Panenská 33
81482 Bratislava
Riešenie nájdeš na: www.goethe.de/bratislava
14
© Goethe-Institut
Všetky práva vyhradené www.goethe.de/bratislava
Poznáš odpoveď ?
1.Ktorá rieka pramení v Nemecku a tečie cez
Rakúsko a Slovensko?
a)Níl
b)Dneper
c)Dunaj
2.Brémski mestskí muzikanti
je rozprávka o štyroch zvieratkách.
Ktoré sú to?
a)pes, mačka, somárik, kohút
b)pes, mačka, myška, kôň
c)kačica, lev, zajac, krava
7.Ktorá krajina má pláže
pri Baltickom a pri Severnom mori?
a)Nemecko
b)Rakúsko
c)Švajčiarsko
8.Čo dostanú deti v Nemecku
v prvý školský deň?
a)zelené jablko
b)vrecko plné sladkostí
c)peračník
3.Na ktorom zámku žila cisárovná Sissi?
9.Aká je najlepšia známka,
ktorú môže dostať švajčiarsky žiak?
a)Versailles
b)Schönbrunn
c)Neuschwanstein
4.Ktorý čin preslávil
švajčiarskeho národného
hrdinu Wilhelma Tella?
a)zostrelil šípom jablko z hlavy svojho syna
b)preletel vzducholoďou z Zürichu do Ženevy
c)vynašiel známu švajčiarsku čokoládu
5.Múr v Berlíne padol
a)5. februára 1988
b)17. novembra 1990
c)9. novembra 1989
6.Bernardín je psia rasa. Čím je známy?
a)pije veľa alkoholu
b)ťahá sane
c)zachraňuje ľudí spod lavíny
a)5
b)6
c)1
10.Čo schováva veľkonočný zajac
v záhrade na Veľkú noc?
a)vajíčka
b)šunku
c)chlieb
11.Gute Nacht znamená:
a)dobrú noc
b)dobrý deň
c)dobrý večer
12.Ako môžeme redukovať produkciu CO2,
ktorý má rozhodujúci vplyv na zmenu
klímy?
a)cestujeme autom
b)vozíme sa na bicykli
c)lietame lietadlom
Riešenie nájdeš na: www.goethe.de/bratislava
© Goethe-Institut
Všetky práva vyhradené www.goethe.de/bratislava
15
Nemčina na Slovensku •••
••• viaceré základné školy s vyučovaním nemčiny od prvej triedy
••• viac ako 20 gymnázií kde možno získať nemecký jazykový diplom DSD II
••• bilinguálne gymnázium v Poprade
••• nemecké čitárne v Banskej Bystrici a v Košiciach
••• nemecko-slovenská škola v Bratislave
••• partnerské školy kde možno urobiť skúšky Goetheho inštitútu
••• Goetheho inštitút a 7 licenčných partnerov ponúkajú kurzy a skúšky
••• Österreich Institut ponúka kurzy a skúšky pre deti a dospelých
Zaujímavosti pre deti:
Zaujímavosti pre všetkých:
www.die-maus.de
www.blinde-kuh.de
www.geolino.de
www.sowieso.de
www.deutschland.de
www.goethe.de
www.goethe.de/station-d
www.land-der-ideen.de
www.deutschland-tourismus.de
www.ch.ch
www.swissworld.org
www.presence.ch
www.oesterreich.com
www.aeiou.at
Goethe-Institut
Panenská 33
SK-814 82 Bratislava
T. 02-54433130
E-mail: [email protected]
www.goethe.de/bratislava
Redakcia:
Ivica Lenčová, Univerzita Mateja Bela,
Fakulta humanitných vied, Banská Bystrica
Beata Menzlová, Štátny pedagogický ústav
Andrea Mikulášová, Univerzita Komenského
v Bratislave, Pedagogická fakulta
Lucia Ozogányová, Österreich Institut Bratislava,
www.oei.sk
Evelyn Regenfus, Goethe-Institut
Foto:
Ilustrácie:
Grafika:
Tlač:
Náklad:
Ivica Lenčová
Robert Paršo, STUPIDesign
Robert Paršo, STUPIDesign
Ateliér Choma
10 000 ks
Publikácia vznikla s odbornou podporou Štátneho pedagogického ústavu,
www.statpedu.sk
Všetky práva vyhradené!
Kopírovať, rozmnožovať a šíriť toto dielo
alebo jeho časť je možné len so súhlasom
Goetheho inštitútu.
Download

Brožúra - Goethe