SLOVENSKÁ NUMIZMATICKÁ SPOLOČNOSŤ pobočka Trenčín
a Klub numizmatikov pri Posádkovom dome armády Trenčín,
ul. Hviezdoslavova č. 16
Vás srdečne pozýva na „Aukciu numizmatického materiálu“ spojenú so stretnutím
zberateľov a burzou numizmatického materiálu dňa 21. septembra 2013 (sobota)
v Trenčíne v Posádkovom dome armády (Dom armády).
PROGRAM:
7,00
začiatok výmennej burzy
7,30 - 9,00 prehliadka aukčného materiálu
9,15 začiatok aukcie
11,30 predpokladané ukončenie aukcie
Burza bude prebiehať súčasne s aukciou v oddelenej časti. Aukciu usporiadame podľa
aukčného poriadku SNS a upraveného aukčného poriadku SNS.
Limitenti pozor! Zohľadňujte dražobnú tabuľku! Limity len na celé Eura. Centy sa
nezohľadňujú.
Limitenti z ČR: Úspešné limity budú zasielané českou poštou na dobierku a platené v Kč na
konto v Poštovej banke (ČR) podľa momentálneho kurzu Euro/Kč (stred).
Limity zasielajte na adresu: Viliam Santer, Žilinská 17, 911 01 Trenčín
tel.: 0905 222 480 alebo email: [email protected]
Poplatok za aukčný katalóg uhraďte priloženou poštovou poukážkou alebo zaplaťte priamo
na aukcií. Ak si nemienite katalóg ponechať, môžete ho ponúknuť inému záujemcovi alebo ho
obratom vrátiť ( prečiarknuť Vašu adresu a napísať späť ). Cena katalógu prišlého poštou je
2,20 €, priamo pred dražbou 2 €.
Vyvolávacie ceny určila aukčná komisia po dohode s predávajúcimi. Dražba je anonymná.
V sále sa draží na zapožičané čísla, prípadne písomným príkazom – limitom. V sále
vydražené položky sa platia ihneď po skončení aukcie. K dosiahnutým cenám sa účtuje
prirážka 10%. V sále sa reklamácie na materiál v aukcií prijímajú len do začiatku aukcie.
Keďže dražiteľ má možnosť si materiál pred dražbou pozrieť, po dražbe sa už reklamácie na
vydražený materiál neprijímajú. Limitenti môžu vydražený materiál reklamovať do 8 dní po
doručení zásielky. Položky vydražené na limit odošleme na dobierku za vydraženú cenu
+ poštovné + balné.
Dražobná tabuľka
Od 1,- €
Do 20,- €
Po 1,- €
20,50,2,50,100,5,100,200,10,200,500,20,500,2000,50,2000,5000,100,5000,- a viac
300,Objednávky stolov: Ing. Ján Dibala – 0904 806 695 ( predseda pobočky )
V. Santer – [email protected]
Predseda pobočky poskytuje aj informácie pre záujemcov o členstvo v SNS v pobočke
Trenčín. Vkladatelia do budúcej aukcie konanej na jar 2014 svoje ponuky, iba hodnotného
materiálu, posielajte písomne poštou alebo e-mailom na hore uvedené adresy.
Aukčný katalóg vydala SNS pobočka Trenčín
Legenda skratiek používaných k popisu a kvality mincí
(numizmatického materiálu)
Av.
Averz
b.z.
bez značky
exc.
excentrický
hr.
hrana
kor.
korózia
minc. mincovňa
n.hr. nepatrná hrana
c.n.hr. celkom nepatrná hrana
okráj. okrájaný
opr.dierka opravená dierka
pat.,
patina
pór.
pórovitý
pozl.
pozlátený
preh. prehnutý
pôv.
pôvodný
raz.
razidlo
rys.,rysky
ryska, rysky
tak.
takmer
vada mat.
vada materiálu
var.
varianta
vyl.
vylomený
zn.mm. značka mincmajstra
zpr., z prava z prava
AH
letopočet hedžry
bez let. bez letopočtu
dierka dierka
just.
justovaný
m.u.
mal uško
ned.,nedor. nedorazený
nesign. nesignovaný
okr.
okraj
opr.
opravený
oxyd. oxydovaný
pr., prask. prasknutý
pr. Kr. pred Kristom
Rv.
reverz
sign.
signatúra
škvr. škvrna
škr.
škrabnutý
vada raz.
vada razidla
vlas.
vlasový
zn. minc.
značka mincovne
zl.,zľava
zľava
Materiál používaný k výrobe mincí a numizmatického materiálu
Au
Ag
Br
Bi
AE
zlato
Cu
meď
Ni
nikel
striebro
El
elektrón
Sn
cín
bronz
Fe
železo
Zn
zinok
billon ( kov s nízkym obsahom Ag )
označenie pre kompozíciu kovov ( bronz, mosadz a iných nie drahých kovov )
Vzácnosť (výskyt)
R – vzácny
RR – veľmi vzácny
Použitá literatúra
CNC - Corpus Numorum Avstriacum
Mé - Magyarferemhatarózo
NOV. – Novotný – Katalógy od Ferdinanda po ČSSR, ČR, SR
KM - Kraus Mishler – World Coins
K
- Kampmann – Rőmische Műnzen
RRR – mimoriadne vzácny
Zoznam numizmatického materiálu
Razby Habsburgov
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
Ferdinand II. 1619 - 1637
3 Grajciar 1626 Wien
-1/1Leopold I. 1657 – 1705
XV Grajciar 1675 KB
vo vlasoch nep. vada mat.
0/0
XV Grajciar 1678 KB
-0/0XV Grajciar 1681 KB
na Rv. vryp
0/0
XV Grajciar 1682 KB
0/0
XV Grajciar 1683 KB
-0/0VI Grajciar 1676 PS Bratislava, razba poš. razidlom, vada mat. 1/0Karol VI. 1711 – 1740
1/12 Toliara 1740 Hall
„R“ 1/1
VI Grajciar 1732 Praha
2/2
VI Grajciar 1735 Hall
2/1VI Grajciar 1738 Hall
2/2
3 Grajciar 1736 Hall
0/0
1 Grajciar bez let. Hall
-0/0Mária Terézia 1740 – 1780
-2/2
Grešľa pre Čechy 1760 Praha
Grešľa 1763 karl. Belehrad varianta v znaku v hornom rade
3 veže, v dolnom 4 veže
„RR“ -2/2
1 Grajciar 1759 KB
0/0
1 Grajciar 1763 S Smolník
hry.
2/2
1 Grajciar 1772 G
pre predné Rakúsko
2/2
3 Grajciar 1745 Viedeň
nepatr. prehlý
„R“ -1/13 Grajciar 1765 Praha
2/2
3 Grajciar 1778 B / K-D
-0/0
čiastočne prehly
„R“ -2/25 Grajciar 1765 G – SC
10 Grajciar 1777 CA Viedeň
2/2
XV Grajciar 1746 KB
Rev.min. just.
1/0XV Grajciar 1748 KB
0/0
XVII Grajciar 1751 KB
-1/0XVII Grajciar 1753 KB
2/2
XVII Grajciar 1761 KB
otvorený diadém
2/1
XVII Grajciar 1761 KB
uzavretý diadém
1/0
20 Grajciar 1764 KB
-1/1
20 Grajciar 1765 Praha
-2/220 Grajciar 1767 Wien
-1/120 Grajciar 1775 Praha
-1/1
20 Grajciar 1776 Veľká Baňa (I.B.I.V)
-1/120 Grajciar 1779 B - SKPD
1/1
30 Grajciar 1771 EVM – D/K
1/1
4,40,40,40,45,40,50,400,20,15,12,40,15,3,20,50,5,5,20,20,50,10,10,50,60,46,28,20,40,17,8,15,20,50,20,100,-
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
¼ Toliar 1744 Hall
-0/0¼ Toliar 1745 Hall
-0/01 Toliar 1780 B – S.K.P.D.
-1/1František I. Štefan Lotrinský 1740 – 1765
3 Grajciar 1761 Hall
1/1
VII Grajciar 1758 KB
„R“ -0/0
VII Grajciar 1763 Praha
-0/0XVII Grajciar 1756 KB
1/0XVII Grajciar 1760 KB
1/0XVII Grajciar 1765 KB
2/120 Grajciar 1763 WI
2/2
Jozef II. 1765 – 1790
Grešľa 1781 A
-1/11 Grajciar 1782 H
2/11 Grajciar 1790 F
3/21 Grajciar 1790 S na portréte stopa kor.
-0/0
½ Toliar 1786 A
-0/01 Toliar 1782 B
n. hr.
-1/1
Leopold II. 1790 – 1792
20 Grajciar 1791 B
1/1
František I. (II.) 1792 – 1835
¼ Grajciar 1812 A
temer 0/0
¼ Grajciar 1812 B
-0/1
¼ Grajciar 1816 A
0/0
¼ Grajciar 1816 B
1/1
¼ Grajciar 1816 S
-0/0½ Grajciar 1800 B
3/3
½ Grajciar 1812 S
2x min. hranka
1/1
½ Grajciar 1816 A
RL
½ Grajciar 1816 A
0/0
½ Grajciar 1816 B
-0/0½ Grajciar 1816 S
1/1
1 Grajciar 1800 D Salzburg
„RR“ 4/4
1 Grajciar 1800 G Veľká Baňa
min. kor.
-0/01 Grajciar 1812 G
údery v ploche
3/23 Grajciar 1820 B
0/0
5 Grajciar 1820 B
0/0
6 Grajciar 1800 A
1/1
6 Grajciar 1800 B
1/1
6 Grajciar 1800 S
1/1
7 Grajciar 1802 A
-1/1
10 Grajciar 1815 A
obrús. hrany
2/2
20 Grajciar 1796 H
škrab.
-2/120 Grajciar 1804 C
-0/0-
100,100,100,18,80,50,40,40,20,12,5,10,3,5,70,100,32,10,7,4,3,4,5,4,10,6,4,4,20,7,3,25,40,6,6,6,8,6,12,22,-
77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.
85.
86.
87.
88.
89.
90.
91.
92.
93.
94.
95.
96.
97.
98.
99.
100.
101.
102.
103.
104.
105.
106.
107.
108.
109.
110.
111.
112.
113.
114.
115.
116.
117.
20 Grajciar 1808 G
20 Grajciar 1818 V
20 Grajciar 1819 M
20 Grajciar 1828 A
20 Grajciar 1831 A
20 Grajciar 1831 M
20 Grajciar 1830 A Madona
½ Toliar 1830 A Madona
1 Toliar 1830 A Madona
1 Grajciar 1809 povstanie A. Hofera
2 Soldi 1799 F pre Goricu
2 Soldi 1799 K pre Goricu,
20 Grajciar 1835 B Madona
Ferdinand V. 1835 – 1848
5 Grajciar 1847 A
10 Grajciar 1838 C
10 Grajciar 1842 B Madona
10 Grajciar 1846 B Madona
20 Grajciar 1837 B
20 Grajciar 1838 A
20 Grajciar 1840 E
20 Grajciar 1841 E
20 Grajciar 1843 B, Madona
20 Grajciar 1844 B, Madona
20 Grajciar 1846 B, Madona
20 Grajciar 1847 B, Madona
20 Grajciar 1848 B, Madona
20 Grajciar 1843 B, Madona
20 Grajciar 1848 B,
Revolúcia 1848 – 1849
2 grajciar 1848 A
Egy krajczar 1849 NB
Harom krajczar 1849 NB
Hat krajczar 1849 NB
20 Grajciar 1848 KB
20 Grajciar 1848 KB
5 Centesimi 1849 Z.V. ( Benátky )
František Jozef I. 1848 – 1916
5 Centesimi 1849 M
3 Centesimi 1849 M
5/10 Solda 1862 A
5/10 Solda 1862 B
1 Soldo 1862 A
3 Centesimi 1852 V
vl. škrab.
stuhy na krku
„R“
„R“
„R“
nedorazený
hry, údery v ploche
škr. min. just.
1/1
-2/2-0/0-0/0
0/0
-1/1-0/0
1/1
-0/01/1
-2/22/2
2/1-
12,8,30,14,15,12,350,200,340,18,5,4,10,-
-0/0-1/1temer 0/0
-1/11/01/1
1/1
1/1
1/00/0
1/1
-0/01/1
-0/02/1-
20,20,25,6,18,12,18,18,8,10,7,8,7,8,4,-
1/1
min. decentrovaný „R“0/0
-0/0
-0/0-0/0
-1/11/1
15,90,50,10,12,6,14,-
n. hry.
vl. škr. hry.
35,20,30,35,10,5,-
Rv. min. just.
Rv. min. just.
n. just.
škrab.
n. hr.
-1/1
1/1
-0/0-0/01/1
-1/1-
118.
119.
120.
121.
122.
123.
124.
125.
126.
127.
128.
129.
130.
131.
132.
133.
134.
135.
136.
137.
138.
139.
140.
141.
142.
143.
144.
145.
146.
147.
148.
149.
150.
151.
152.
153.
154.
155.
156.
157.
158.
159.
160.
161.
5/10 Grajciar 1858 M
5/10 Grajciar 1863 B
5/10 Grajciar 1864 A
5/10 Grajciar 1866 A
5/10 Grajciar 1881
5/10 Grajciar 1885 malý orol
5/10 Grajciar 1885 veľký orol
5/10 Grajciar 1891
1 Grajciar 1851 A
1 Grajciar 1851 E
1 Grajciar 1851 G
1 Grajciar 1858 A
1 Grajciar 1858 V
1 Grajciar 1859 V
1 Grajciar 1861 A
1 Grajciar 1861 B
1 Grajciar 1863 E
1 Grajciar 1881
1 Grajciar 1885
2 Grajciar 1851 B
2 Grajciar 1851 G
3 Grajciar 1851 A
3 Grajciar 1851 B
3 Grajciar 1851 B
3 Grajciar 1851 G
4 Grajciar 1861 A
5/10 Krajczar 1882 KB
1 Krajczar 1868 KB
1 Krajczar 1883 KB
20 Krajczar 1868 GY.F valto penz
5 Krajczar 1858 A
5 Krajczar 1859 A
5 Krajczar 1859 M
6 Krajczar 1848 A
6 Krajczar 1849 A
10 Krajczar 1868
10 Grajciar 1872
20 Grajciar 1852 A hlava doprava
20 Grajciar 1853 A
20 Grajciar 1869
20 Grajciar 1870
¼ Zlatka 1859 B
¼ Zlatka 1860 B
¼ Zlatka 1862 A
„R“
n. hry.
ďobky
n. hr.
temer
temer
„R“
menšie G
„R“
n. hr.
n. hr.
temer
„RR“
zbierková kvalita „R“
c.n.hr.
hr.
-0/1
1/1
1/1
1/1
1/0-0/0-0/00/0
-0/01/1
-1/1
0/0
-1/1-1/10/0
0/0
-1/10/0
0/0
1/01/1
1/1
1/1
-1/1
1/1
0/0
0/0
-0/02/1
4/4
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
2/2
0/0
RL
-0/0-0/0
-0/00/0
15,40,10,10,4,4,4,15,5,100,100,10,70,80,5,5,120,2,2,15,100,20,20,12,110,40,15,3,5,5,12,12,150,12,12,10,3,20,30,15,10,15,10,18,-
162.
163.
164.
165.
166.
167.
168.
169.
170.
171.
172.
173.
174.
175.
176.
177.
178.
179.
180.
181.
182.
183.
184.
185.
186.
187.
188.
189.
190.
191.
192.
193.
194.
195.
196.
197.
198.
199.
200.
201.
202.
203.
204.
205.
¼ Zlatka 1864 A
1 Zlatka 1858 A
1 Zlatka 1858 E
1 Zlatka 1859 A bez bodky za REX
1 Zlatka 1860 A bodka za REX.
1 Zlatka 1860 A bez bodky za REX
1 Zlatka 1861 A
1 Zlatka 1863 A
1 Zlatka 1875
1 Zlatka 1876
1 Zlatka 1877
1 Zlatka 1878
1 Zlatka 1879
1 Zlatka 1880
1 Zlatka 1881
1 Zlatka 1882
1 Zlatka 1883
n. hr.
1 Zlatka 1884
1 Zlatka 1885
1 Zlatka 1886
1 Zlatka 1887 prvorazba
1 Zlatka 1888
1 Zlatka 1889
1 Zlatka 1891
1 Zlatka 1892
n. hr.
1 Zlatka 1868 GY.F
c.n.škrab.
1 Zlatka 1869 KB
c.n.škrab.
1 Zlatka 1871 KB
1 Zlatka 1876 KB
c.n.škrab.
1 Zlatka 1878 KB
rysky
1 Zlatka 1879 KB
n.hr.
1 Zlatka 1880 KB
n.hr.
1 Zlatka 1881 KB
1 Zlatka 1883 KB
1 Zlatka 1884 KB
1 Zlatka 1885 KB
1 Zlatka 1886 KB
1 Zlatka 1887 KB
1 Zlatka 1888 KB
c.n. hr.
1 Zlatka 1889 KB
c.n.hr.
1 Zlatka 1890 KB so znakom Fiume n. hr.
1 Zlatka 1891 KB
1 Zlatka 1892 KB
c.n.hr.
Replika Příbramského zlatníka 1875, Cu, značená, bublina
-0/0
0/0
1/00/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
-0/0-0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
-0/01/1
0/0
0/0
1/1
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
-0/00/0
0/0
-0/0
-0/01/00/0
proof
28,14,40,13,13,13,13,30,22,22,15,10,10,10,13,15,12,13,18,13,18,15,13,12,12,100,70,65,35,12,12,15,15,15,20,20,15,15,15,13,19,30,48,10,-
206.
207.
208.
209.
210.
211.
212.
213.
214.
215.
216.
217.
218.
219.
220.
221.
222.
223.
224.
225.
226.
227.
228.
229.
230.
231.
232.
233.
234.
235.
236.
237.
238.
239.
240.
241.
242.
243.
244.
245.
246.
247.
248.
249.
Replika Příbramského zlatníka 1875, tombak, znač. bubina
Replika Příbramského zlatníka 1875, Ag 925, punc, bublina
Replika Banskoštiavnická zlatka 1878 KB, Cu, značená, bubl.
Replika Banskošt. zlatka 1878 KB, tombak, značená, bublina
Replika Banskošt. zlatka 1878 KB, Ag 925, punc, bublina
2 Zlatka 1879 strieborná svadba
vlas. škr.
2 Zlatka 1879 strieborná svadba
2 Zlatka 1879 strieborná svadba
2 Zlatka 1879
vl. škr.
2 Zlatka 1880
opravená hrana
2 Zlatka 1883
ďobky
2 Zlatka 1891
n. hr.
2 Zlatka 1892
Toliar 1854 A svadobný
Toliar 1868 cena III. spolkových strelieb vo Viedni
1 Halier + 2 Haliere oba 1893, 2 ks
1 Halier + 2 Haliere oba 1894, 2 ks
1 Halier 1901
1 Halier 1916 starý znak
1 Halier 1916 nový znak
2 Halier 1897
2 Halier 1898
2 Halier 1903
1x čierna bodka
2 Halier 1906
2 Halier 1908
2 Halier 1910
2 Halier 1914
2 Halier 1915
10 Halier 1908
10 Halier 1909
20 Halier 1895
20 Halier 1909
20 Halier 1914
temer
1 Koruna 1893
1 Koruna 1898
1 Koruna 1899
1 Koruna 1891
c. n.hr.
1 Koruna 1908 jubileum
1 Koruna 1908 jubileum
2 Koruna 1912
2 Koruna 1913
1 Filler 1894 KB
1 Filler 1900 KB
1 Filler 1902 KB
proof
proof
proof
proof
proof
-0/0-0/00/0
-0/01/1
2/2
0/0
0/0
-0/00/0
0/0
0/0
RL
RL
0/0
RL
0/0
RL
RL
RL
RL
RL
RL
RL
RL
RL
RL
0/0
0/0
RL
RL
-0/00/0
-0/0RL
RL
RL
-0/0RL
10,25,10,10,25,30,46,60,150,80,50,150,160,200,280,4,4,3,2,9,5,8,3,5,3,5,2,2,4,2,5,12,16,11,30,30,7,6,4,8,8,4,6,2,-
250.
251.
252.
253.
254.
255.
256.
257.
258.
259.
260.
261.
262.
263.
264.
265.
266.
267.
268.
269.
270.
271.
272.
273.
274.
275.
276.
277.
278.
279.
280.
2 Filler 1903 KB
n.hr.
2 Filler 1904 KB
2 Filler 1907 KB
škvrnka
2 Filler 1910 KB
1 Koruna 1892 KB
„R“
1 Koruna 1893 KB
1 Koruna 1894 KB
1 Koruna 1895 KB
vlas. škr.
1 Koruna 1896 KB
1 Koruna 1896 KB miléniová, orig krabička
„R“
1 Koruna 1896 KB miléniová
2 Koruna 1912 KB
zbierkový kus
2 Koruna 1913 KB
zbierkový kus
2 Koruna 1914 KB
„R“
5 Koruna 1907 KB korunovačná
n.hr.
5 Koruna 1907 KB korunovačná
5 Koruna 1908 KB
vlas. škr.
5 Koruna 1909 KB
10 Koruna 1892 KB
10 Koruna 1896 KB
10 Koruna 1908 KB
10 Koruna 1909 Marchall
10 Koruna 1911
10 Koruna 1911 KB
20 Koruna 1892 KB
20 Koruna 1892
20 Koruna 1894
hr.
20 Koruna 1895
20 Koruna 1905 KB
20 Koruna 1910
Originálne bankové závažie na Au 10 Korunu, váha 3,36g,
T. 10 K., uhorská koruna 901 – 902, jednostr. razba, biely kov
281. Miniatúra 1 Koruna 1895 uhorský typ, firma LAVER, NBRG
2/2
1/1
RL
1/02/2
RL
RL
RL
RL
0/0
-0/0RL
RL
-0/00/0
-0/0-0/01/1
1/1
-0/01/00/0
0/0
0/0
0/0
-0/0
-0/0-0/00/00/0
3,15,5,4,12,20,20,10,20,50,6,15,15,85,40,35,28,28,130,170,130,150,140,135,250,240,230,240,250,450,-
0/0
-1/1-
18,3,-
Svadobné medaily
Mária Terézia 1740 – 1780
282. Ag – svadobná medaila 22.júla 1765 Leopold II. a Mária Ludovica
Av.: poprsie oproti sebe, opis, Rv.: alegorické postavy s erbami
na štítoch oproti sebe, opis FOEDUS AMORIS, v exergu nápis
a dát. 22. IVL. 1765, sign. WIEDEMAN, Ø40mm, 25,54g,škr. 1/1
František I. (II.) 1793 – 1835
283. Ag-med. Ø 29mm, na svadbu Frant. I. s Karolínou 10.11.1816 0/0-
150,60,-
Korunovačné a holdovacie medaily a žetóny
284.
285.
286.
287.
288.
289.
290.
291.
292.
293.
294.
295.
296.
297.
298.
299.
300.
301.
302.
303.
304.
305.
Ferdinand IV. 1653
Ag žetón Ø 24 mm, na korunováciu na rímskeho kráľa
18.VI.1653
dierka, odstránené uško 1/1
Karol VI. 1711 – 1740
Ag žetón Ø 20 mm, na korun. na českého kráľa v Prahe 1723 2/1Mária Terézia 1740 – 1780
Ag žetón Ø 26 mm, na novú šk. reformu v Uhorsku, 1777-80 -0/1
Jozef II. 1765 – 1790
Ag- hold. žetón v Halíči 1773, 21 mm, 1,9 g, st. po ušku, škr. 1/1
Leopold II. 1790 – 1792
Ag žetón Ø 20 mm, na korunováciu Márie Ludoviky na českú
1/1
kráľovnú v Prahe 12.9.1791
František I. (II.) 1793 – 1835
Ag žetón Ø 25 mm, 4,40 g, 1804 na prijatie titulu rak. cisára
-0/0Ag žetón Ø 25 mm, na korunováciu Márie Ludoviky 7.9.1808
na uhorskú kráľovnú v Pressburgu
-0/0Ag žetón Ø 20 mm, 2,18 g, na korunováciu Karolíny Augusty
25.9.1825 na uhorskú kráľovnú v Pressburgu
0/0
Ag-korun. žetón Ø 20 mm, 1792 na českého kráľa, navŕt., údery -1/1Ag- hold. med. Ø 30 mm, 12 g, na hold. v Miláne 15.5.1815
0/0
Ferdinand V. 1835 – 1848
Ag- korunovačný žetón Ø 24 mm na uhorského kráľa 28.9.1830
Bratislava
0/0
Ag- korunovačný žetón Ø 24 mm na uhorského kráľa 28.9.1830
Bratislava
0/0
Ag- korunovačný žetón Ø18 mm na českého kráľa 1836 Praha 0/0
Ag- holdovací žetón Ø 18 mm, 3,30 g, v Sibini
0/0
Ag- holdovací žetón Ø 20 mm, 5,45 g, v Sibini
0/0
Ag- holdovací žetón Ø 20 mm, 5,45 g, vo Viedni
0/0
Cu- korunovačná medaila Ø 52 mm, Miláno, na lombardského
0/0
kráľa, sign. Manfredini, Montenuovo 2577, pekná patina
Bronz-med. Ø46 mm, na korun. na čes. kráľa 1836 Praha krásna 0/0
Bronz-med. Ø46 mm, korunovácia Márie-Anny na českú
kráľovnú, 1836 Praha
krásna 0/0
František Jozef I. 1848 – 1916
Ag-med. Ø 26 mm, 7,9 g, na 40. výročie vlády 1848 – 1898 ,
Av.: mladý portrét, Rv.: starý portrét
škr.
-1/1Strelecké medaily
Sn – med. Ø 37 mm, pôvodné uško, Tirolské strelecké slávnosti
1863 na 500. výročie spojenia Tirolska s Rakúskom, n. kor. 0/0
Sn – med. Ø 37 mm, pôvodné uško, IV. rakúske spolkové
0/0
streľby v Brne, 1892
20,8,25,9,-
20,30,30,15,10,100,-
30,22,20,20,30,30,110,65,65,-
20,-
8,30,-
306.
307.
308.
309.
310.
311.
312.
313.
314.
315.
316.
317.
318.
319.
320.
321.
Rôzne
Sn – med. Ø 50 mm, na arciv. Fridricha Ferdinanda, reformátora
rakúskeho loďstva, Rv.: dobytie Sidonu r. 1841, hr.
-0/0Rak. – Uhorsko, žetóny, plakety, medaily a vyznamenania
Cu – medaila Ø 38 mm, 1899, na odhalenie pomníka A. Hofera
Av: portrét A. Hofera, bojovníka za Tirolsko. Rv: text, odstr.uš. 0/0
Cu – plaketa 37x58 mm, 1913, Av.: portrét FJI, K.u.K.
INFANTERIE RGMT. ERZHERZOG LUDWIG Nᵒ58
Rv: VIVE MARIE THERESIE, BAIONETTE LES VALLONS
1763 – 1913, vojak so zástavou
0/0
Bronz – med. Ø 29 mm, 1898, na 50. výročie vlády FJI
Av.: portrét FJI, Rv.: FJI v koči zdraviaci dav, VIVAT
IMPERATOR. Autor R. Marchall
pôv. uško
0/0
Sn – med. Ø 31 mm, 1853, Spomienka na uzdravenie FJI
1. marca 1853, Av.: portrét FJI, Rv: text
temer 0/0
Bronz – med. Ø 63 mm, bez let. na nástup vlády FJI. Av: mladý
portrét FJI, Rv.: znak Rakúska držaný grifmi a anjelom
-0/0Cu – plaketa 50x81 mm, 1910, na odhalenie sochy FJI v ISCHL
Av.: FJI na brale, pod ním skolený jeleň. Rv.: text
0/0
Cu – med. Ø 33 mm, 1899, Spomienka na odhalenie pomníka
arcivojvodovi Albrechtovi
pôv. uško+stuha
0/0
Cu – med. Ø 35 mm, 1813 – 1913, na 100-é výročie víťazstva
pri HERMAGOR a postavenie pamätn. Av.: FJI a František I.
Rv.: Pamätník,
pôv. uško 0/0
Cu – med. Ø 33 mm, 1900, spomienka na 70. narodeniny FJI.
Av.: FJI, Rv.. text
pôv. uško 0/0
Zn – med. Ø 32 mm, 1883, na 600 rokov spojenia Kraňského
vojvodstva s Rakúskom, 1283 – 1883, Av.: znak Kraňska
Rv.: text v slovinskom jazyku,
pôv. uško, trikolóra „R“ 0/0
Cu – med. Ø 62 mm, 1906, na odhalenie pamätníka pre
Deutschmeistrov – elitného vojska R-U armády 29.IX.1906.
Av.: dvoj portrét F. Ludwiga a arcivojvodu Eugena, Rv.: text 0/0
Cu – med. Ø 75 mm, 1910, na návštevu FJI v Bosne 30.V.- 4.VI.
1910. Av.: Bosniacka žena drží znak Bosny, v pozadí Sarajevo
a starý most v Mostare. Rv.: FJI na koni, latinský text,
„R“ 0/0
Cu – med. Ø 64 mm, 1860, na odhalenie pomníka pre
arcivojvodu Karla 22.V.1860, Av.: portrét arcivojvodu Karla,
Rv.: jazdecká socha
n. hr.
0/0
Cu – med. Ø 44 mm, 1888, na návštevu arcivojvodu Albrechta
v Retli 1888
0/0
Zn – med. Ø 60 mm, 1916, na 150. výročie odovzdania PRÁTRA
verejnosti cisárom Jozefom II. 1766 – 1916, Av.: portrét Jozefa II.
-0/0RV.: pomník Jozefa II. pred ním ľudia
40,-
15,-
40,-
15,20,50,40,20,-
20,20,-
30,-
60,-
100,-
50,20,-
50,-
322. Zn – oválna plaketa 48x60 mm, bez let., jednostranná na
arcivojvodkyňu Zitu, bez signatúry
„R“ 0/323. Sn – strelecká med. Ø 40,5 mm, 1884, preteky viedenských
umelcov.
orig. dierka
„R“ 0/0
324. Cu – plaketa 49x65 mm, 1907, na odhalenie pamätníka cisárovnej
Sisi r. 1907 vo Viedni, Av.: portrét Sisi, Rv.: pam. cisárovnej 1/1
325. Bronz – med. Ø 58 mm, 1850, na položenie zákl. kameňa
železnice z Viedne do Terstu, tzv. južnej dráhy. Av.: portrét FJI.
Rv.: cisá kladie zákl. kameň, okolo biskupi a dôstojníci
-0/0326. Cu – medailón Ø 22 mm, 1863, spomienka na VOLKSFEST
1863, Av.: portrét FJI, Rv.: text
1/1
327. Cu – plaketa 75x48 mm, 1916, na pohreb FJI, Av.: časť voza
s ostatkami FJI, za ním cisár Karol I. s rodinou. Rv.: portrét FJI
v smútočnom venci, pod ním rakúska a uhorská koruna,
text. Autor H. Kautsch
0/0
328. Pozlátená miniatúrka medaily SIGNUM LABORIS udeľovaná
za 40 rokov vernej služby cisárovi v rokoch 1897 – 1917.
1/1
329. Cu – med. Ø 39 mm, 1867, na vznik uhorskej armády pri
príležitosti korun. FJI. Av.: uhorský znak, opis 8.júna 1867......
Rv.: dvojkríž vo venci, HONVÉD EMLEK.... na hrane text
v nemčine a maďarčine „ maďarská pamätná minca“ dierka
1/1
330. Cu – med. Ø 71 mm, 1896, na miléniovú výstavu v Budapešti
Av.: uhorský znak, nad ním 2 anjeli držia korunu EZREDEVES
ORSAGOS KIALLITAS. Rv.: nad scenériou Budapešti dve
nahé postavy s fakľou a vavrínovým vencom
0/0
331. Ms – med. Ø 38 mm, 1885, na výstavu v Budapešti,
Av.: princ Rudolf, Rv.: výstavisko
1/1
332. Zn – med. Ø 40 mm, 1849, na baróna HAYNAVA, cisárskeho
generála, potlačil maďarskú rebéliu 1848/49
-1/1333. Bronz. – med. Ø 30 mm, 1879, vo venci ERINNERUNG AN
TEPLITZ, Av.: znak mesta, GEWERBE UND INDUSTRIE
- AUSSSTELLUNG
0/0
334. Ae – med. Ø 40 mm, k 110. výročiu Jihlavy 799 – 1899, Av.:
ženská postava s erbom mesta, v pozadí panoráma mesta,
Rv.: mestská brána text v nemčine: Jihlava bola a zostane
nemeckou pevnosťou,
orig. uško a modrá stuha 1/1
335. Ag – med. Ø 53 mm, 50,20 g, Za zásluhy Ústř. hosp. společnosti
sign. I.B.PICHL
1/1
336. Cu – med. Ø 53 mm, 1846, na 70. narodeniny uhorského
palatína Jozefa, maď. text
n.hry
-1/1337. Zn – med. Ø 50 mm, na arcivojvodu Karla, bojovníkovi za
Nemeckú česť pri Aspern 22.mája 1809 ( proti Napoleonovi )
hr.
0/0
na hrane invertárne číslo
20,32,50,-
80,5,-
90,10,-
9,-
70,15,7,-
10,-
15,50,15,-
35,-
338. Ag – med. Ø 39 mm, 1867, 34,9 g, na 40 ročné jubileum vlastníka
regimentu „ KAISER“ Av.: portrét mladého FJI s let. 1854
Rv.: starší portrét FJI, 1894
-0/0339. Ag – med. Ø 60 mm, 106,97 g, 900/1000, novorazba z r. 1958
na rodinnú med. Márie Terézie. Av.: M. Terézia s Fr. Lotrinským
texty. Rv: v strede Jozef II. okolo súrodenci MDCCLVIIII, mat. 0/0
340. Sn – med. Ø 50,5 mm, 1881, na zásnuby korunného princa
Rudolfa s princeznou Štefániou
-0/0341. Sn – med. Ø 50 mm, 1879, na 25. výr. svadby FJI so Sisi, vl.škr. 0/0
342. Ag – med. Ø 56 mm, 1854, 91 g, na svadbu FJI so Sisi, n.hr. -0/0343. Cu – med. Ø 30 mm, 1912, na protektora arcivojvodu Reiniera
b.ABW,
pôvodné uško
0/0
344. Med. z bieleho kovu Ø 70 mm, na uzavretie Trojspolku r. 1896
Av.: Portéty FJI, Wilhelma II. a Umberta INTRINITAZE PAX
Rv.: Symbol vojny – drak uväznený v reťaziach s pečaťami
1/1
R-U, Nem. a Tal., ucho s pôv. stuhou (biela, červená), n. hry
I. svetová vojna 1914 – 1918 žetóny, plaketa a medaily
345. Kriegsspielmarke 1914/16, Zn Ø 16 mm, General von Emmich -0/0346. Kriegsspielmarke 1914/16, Zn Ø 14 mm, Generaloberst
von Koevess
-0/0347. Glücksheller 1914, Av.: dvojportrét FJI, Kaiser WII. weltkrieg
1914, HEIL UND SIEG, KAISER FJI, KAISER WII.
Rv.: na bojisku si podávajú ruky rakúsky a nemecký vojak SIEG
DER BUNDESTREVE, WIR HALTEN FEST ZUSAMMEN 1/1
348. Cu – med. Ø 60 mm, 1914 – 1915, Av.: portrét FJI
Rv.: VIRIBUS UNITIS 1914 – 1915 malý tmavý fľak
-0/0349. Cu – med. Ø 60 mm, 1914 – 1915, na spojenectvo R-U a Nemecka
Av.: portréty FJI a WII. Rv.: VIRIBUS, 2 cis. koruny a vavríny 0/0
350. Zn – med. Ø 50 mm, bez let. na arcivojvodu Jozefa, A.: portrét
arc. Jozefa. Rv.: Sekera utína hlavu medveďa
„R“ -0/0351. Cu – med. Ø 50 mm, 1914, na začiatok I. sv. vojny,
autor Neuberger, Av.: FJI, Rv.: Viktória nad vojakmi v zákope,
polovica orig. púzdra
c.n.hry
-0/0352. detto ako 351 ale originálna krabička K.u K. Kriegsministerium 0/0
353. Ag – med. Ø 29 mm, 1908, k 60. výročiu vlády FJI, pôvodné
uško a stuha
1/1
354. Ag-med. FORTITUDINI Karola I. sign. Kautsch, nová stuha hry.2/2
355. Záves 5 kusov vyznamenaní a medailí:
Za zásluhy o červený kríž 1864-1914, Železný kríž Karola I.,
bronz FORTITUDINI Karola I., bronz DER TAPFEKEIT FJI
a Záslužný kríž FJI,
čiastočne vypadaný smalt 1-3
356. Cu – med. Ø 54 mm, 1846, na palatína Jozefa, Av.: Ferdinand V.
Rv.: palatín Jozef, sign. Lange
hry, škrab.
-1/1-
100,-
100,50,50,450,10,-
80,3,3,-
10,35,50,35,-
20,40,30,12,-
90,20,-
357. Cu – med. Ø 60 mm, bez let. na obch. a priem. komoru v Liberci,
Za dlhodobú a vernú službu, Autor Neubauer, texty v nemčine 0/0
358.
359.
360.
361.
362.
363.
364.
365.
366.
367.
368.
369.
370.
371.
372.
373.
374.
375.
376.
377.
378.
379.
380.
381.
382.
383.
384.
Zajatecké tábory I. svetová vojna 1914 – 1918
Kleinműnchen, 1 Heller 1915
Kleinműnchen, 2 Heller 1915
Kleinműnchen, 10 Heller 1915
Kleinműnchen, 20 Heller 1915
Kleinműnchen, 50 Heller 1915
Műhling, 1 Heller 1915
Műhling, 20 Heller 1915
Műhling, 100 Heller 1915
Kenyérmezö, 1 Heller 1915
Kenyérmezö, 2 Heller 1915
Kenyérmezö, 10 Heller 1915
Kenyérmezö, 20 Heller 1915
Kenyérmezö, 50 Heller 1915
Grődig, 2 Heller bez let.
-0/0-0/0-0/0-0/0-0/0temer 0/0
-0/01/1
0/0
0/0
1/1
0/0
0/0
0/0
Účelové známky a žetóny - Ersatzmarken und Jetons
Bratislava / Presburg, 19. storočie
Papierová peňažná poukážka na zaplatenie mestského mýta
v hodnote 9 Grajciarov konvenčnej meny „Zahlt an Pressburger
stadtisch. mauth gebűhr 9 Kreutzer convent. műnze
zadná strana ručne písaný text v maďarčine
Consum marke von F.W. Deutsch Wien, adresse diese marke
wird bei mir gratis ausgegeben und fűr 1. KR. Rűkgelősst
Menzel: 19675 ( 30 € ), Versilbert
Zn – Marke Atelier Rosenhügel Wien-Film GES.M.B.H
Kronenzeitung Abonentment Műnze Wert S 1.50 Fűr
Verkaufstische, Menzel: 19781
2 Heller Leopold Freudenau, Menzel: 19803.1
Al – Marke Astra o.J.5, Menzel: 14827
Ms – Glűcks-Heller 1898, s pôv. uškom, Av.: portrét FJI,
Rv.: štvorlístok, 1,
Hermes műnze, Hermes das Schuhhaus der Wiener
Ms – Marke ½ Liter, Schanzl 1901
Ms – Marke Ø 50 mm, Curhaus Baden 100 Beiseitig, obojstr.
Kitünő Szorgalomert, Ae-známka s pôv. ušk., biely kov, vč. úľ
Bronz. – talisman, Ø 27 mm, Glaube, Arbeit Sparsamkeit,
Av.: slnko, 1891
Glűckstalisman fűr 1910, 1 Heller 1910 v Al orámovaní
62. Regierunsjahr 1848-1910 Keiser Franz Josef I.
80. Geburtsjahr, 1830 - 1910
12,-
9,9,9,9,9,12,12,12,7,7,7,7,7,5,-
1/-
16,-
1/1
-0/0-
10,15,-
0/0
1/1
-0/0-
5,8,3,-
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
5,3,5,8,4,-
1/1
4,-
1/1
10,-
385. Versorgungsanstalt Wien, 10, Bronz. – Marke, Av.: Wappen
Wiens in der mitte K.u.K Ősterreichs-Wappen, Menzel: 1/1
386. Rakúsko/Ősterreich, Glűcksmarke 1927, 1 Groschen mit
Alu-Umrahmung, Paul Freier Motor u. Fahrradhaus.......
-0/0
387. Ms – Marke Kűhrer ,1,
1/1
388. Ms – Marke, J. Senf, ohne Wert
1/1
389. Zn – Marke Ø 40 mm, G 100 K
1/1
390. Ms – Marke Jacob Rothberger Wien, K.u.K Hoflieferant,
Kleidermagazin
0/0
391. Kais. Ferd. Nordbahn 10
-1/1392. Pathefon Konzert Salon, Graben, Wien
-1/1393. Miag-Flaschemarke, Wien, Einseitig, 26 mm, Menzel:16987.2 -1/394. KGW Einsatz Marke (Konsumgenossenschaft Wien) M: 15917 -1/1395. Italy, Al-Jeton, W. Hoffman, 11.5.1906, Ricordo Esposizione
Internazionale Milano 1906
-0/0396. Bronz. známka Ø 33 mm, s dierkou na záves 2 písmena v azbuke
H.Z.P.L.O. pravdepodobne vojenská ident.. známka korod. „R“ 2/2
20,5,1,1,5,5,2,2,3,3,8,10,-
ČSR - SR – ČSSR
397.
398.
399.
400.
401.
402.
403.
404.
405.
406.
407.
408.
409.
410.
411.
412.
413.
414.
415.
416.
417.
418.
419.
1. Československá republika 1918 - 1938
2 Halier 1924
2 Halier 1924
na Av. min. kor.
2 Halier 1925
5 Halier 1923
5 Halier 1925
5 Halier 1928
5 Halier 1931
10 Halier 1922
10 Halier 1936
50 Halier 1921
50 Halier 1922
50 Halier 1927
„R“
50 Halier 1931
1 Kč 1922
1 Kč 1937
1 Kč 1938
Dukát 1925
vlas. škrab.
Dukát 1932 len 26 617 ks
Dukát 1933
c.n.hr.
Slovenská republika 1939 – 1945
5 Halier 1942
čiast. kor.
„R“
20 Halier 1942 Bronz
„RR“
20 Halier 1942 + 43 Al oba, 2 ks
50 Halier 1940
n.hr.
„RR“
-0/00/0
-0/0
RL
0/0
0/0
0/0
RL
0/0
RL
RL
RL
RL
RL
RL
RL
-0/0
0/0
0/0
3,3,5,2,5,5,2,5,5,5,5,40,3,3,3,3,270,380,270,-
-1/10/0
RL
1/1
15,23,4,22,-
420.
421.
422.
423.
424.
425.
426.
427.
428.
429.
430.
431.
432.
433.
434.
435.
436.
50 Halier 1944
„R“
1 Ks 1940
1 Ks 1942 úzka medzera vo 4-ke
1 Ks 1942 široká medzera vo 4-ke
1 Ks 1944
hry.
5 Ks 1939 var. hrubý dĺžeň na Á v slove NÁROD
5 Ks 1939 var. úzky dĺžeň na Á v slove NÁROD, n. ďobka
5 Ks 1939 + 5 Ks 1939 varianta 2ks
10 Ks 1944 s krížikom + bez krížika, 2ks
20 Ks 1939 na voľbu prezidenta
50 Ks 1939 na voľbu prezidenta, zlátená
ČSR 1945 – 1960
20 Halier 1947
„RR“
„R“
1 Kčs 1947 CuNi
5 Kčs 1952 pôvodná razba
„RR“
Slovenská republika 1993 –
50 Halier 2001 nemagnetický, použitý iný materiál 3,28g
miesto 2,8g (zámena platničky)
„RRR“
1 Sk 2002 nemagnetická, použitý iný materiál 3,38g
miesto 3,85g (zámena platničky)
„RRR“
1 Sk 2002 hrubšie vrúbkovanie
„RRR“
1/1
0/0
0/0
RL
1/1
RL
0/0
-0/0RL
RL
RL
10,2,2,3,12,5,3,3,8,14,20,-
0/0
RL
RL
200,5,110,-
0/0
50,-
0/0
0/0
50,50,-
R-U, ČSR, ČSSR, SR žetóny, plakety a medaily
437. R-U, Cyrilometodejský kríž k 1000. výročiu príchodu Cyrila
a Metoda na Veľkú Moravu, 863 – 1863
„R“
1/437A.Ag- medaila Ø 50 mm, 1150. výročie príchodu Cyrila a Metoda
na Veľkú Moravu a 150. výr. Matice Slovenskej, 70g,bubl. etua proof
438. Sn - medaila Ø 41 mm na 300. výročie sochy Sedembolestnej
Panny Márie 1564 – 1864 v Šaštíne, min. kor. pôv. púzdro 0/0
439. Bronz - medaila Ø 30 mm, 1918-1928 na pamäť 10. let trvání
Čs. republiky
pôvodne uško a stuha
1/1/1
440. Zn - medaila Ø 32 mm Praha 1945, Av.: protektorátny lev
Rv.: Prašná brána
-1/1441. Al - medaila Ø 25 mm na úmrtie sv. Václava 929 – 1929 n.hr. -0/0442. Ag- medaila Ø 42 mm, 29,87g, T.G.Masaryk, 85. výročie
narodenia, 1850 – 1935, sign. O. Španiel
1/1
443. Sn - medaila Ø 38,5 mm, Zemská jubilejní výstava v Praze 1891
autor: Thein
1/1
444. Bronz - medaila Ø 60 mm, 75 let divadla na Vinohradech,
Praha, 1907 - 1982
1/1
445. Bronz- med. Ø 60 mm, Dopr. podn. hl. města Prahy 1875-1985 0/0
446. Tombak - medaila Ø 70 mm, Dr. M.R.Štefánik, vydala SNS
etua 0/0
Trenčín 1990, autor: M.Vavro
50,79,40,11,3,2,14,10,9,8,15,-
447. Bronz - medaila Ø 70 mm, Av.: Cyril a Metod – zkladatelia
slov. písomnictva, Rv.: Nitra, hrad, oráč, SNS pobočka Nitra
autor: Cvenrošová, 1984
etua 0/0
448. Tombak-medaila Ø 70 mm, Av.: Ján Pavol II. a kardinál Tomko,
Rv.: sv. Cyril a Metod, autor: W.Schiffer, Paríž 90
etua 0/0
449. Ag - medaila Ø 36 mm, 23,38g na 760 let horn. města Příbram
-0/01216 – 1976, sign. AP (A.Peter), ČNS Příbram
450. Ag - medaila Sn - medaila Ø 41 mm, 18,52g, 400. výročie povýšenia mesta
na kráľ. hornicke mesto 1579-1979, sign. AP, ČNS Příbram
0/0
451. Ag- medaila, 27,96g, replika toliaru M.Terézie 1763 KB, bubl. proof
452. Ag – medaila Ø 40 mm, 1800 rokov nápisu na Trenč. hradnej
skale, 179 – 1979, A. Peter
0/0
453. Bronz - medaila Ø 60 mm, na Vítězslava Nezvala, b.l., a: HP
1/1
454. Postriebrená - medaila Ø 40 mm, 1328 – 1978, Mincovňa
Kremnica, autor: A.Peter,
bublina proof
455. Ag - medaila Ø 70 mm, 158g, Pamiatke padlých hrdinov
a martýrov, SNP, autor: Fr. Štefunko
„R“ 1/1
456. Ae - medaila Ø 40 mm, Vojenská spravodajská služba, SR
0/0
457. Bronz – med. Ø 70 mm, Pribinové slávn. v Nitre 1933 Vysvätenie
1. kostola v Nitre biskupom Adalramom, or. krab., certifikát
0/0
458. Tombak - medaila Ø 60 mm, 600 rokov od povýšenia mesta
Trenčín na slob. kráľ. mesto 1412-2012,
SNS pobočka Trenčín, autori: J.Dibala, M.Vavro,
etua
0/0
459. Ag-medaila Ø 40 mm, 25,6g, 925/1000, 600 rokov od povýšenia
mesta Trenčín na slob. kráľ. mesto 1412-2012,
autori: Santer, Bódi
etua
proof
460. Ae - medaila Ø 50 mm, Obchodná a priemyselná komora
v Plzni, 1924, autor: Šejnost
1/1
461. Ag- výťažková medaila Ø 28 mm, 15g, 1929, milén.sv.Václava 0/0
462. Ag- výťažková medaila Ø 34 mm, 20g, 1928, 10. výročie ČSR
Jsem ražen z Českého kovu,
orig. krabička
0/0
463. ČSR, Strelec z ľahkého guľometu III. trieda
1/1/464. ČSR, Strelec z ľahkého guľometu II. trieda
465. ČSR, Náprsný oválny 100x130 mm, mosadzný odznak,
„Poľný hájnik“ číslo 1003, čs. znak
-0/466. ČSSR, ČSPO Rozhodčí 1988
1/467. ČSR, B. Bystrica 1937, XLII. majstrovstvá RČS, lyže, mesto -0/468. ČSR, Spevokol ev. spolku v B. Bystrici, Jubilejný zjazd evanj.
mládeže v r. 1931, Vysviacka zvonov v Kostiarskej r. 1931, 3ks 0-1
469. ČSR, Bratislava, 5ks odznakov medzinárodného dunajského
veľtrhu, 2x číslovaný, 1x s letopočtom 1922, 5ks
1-0
470. ČSR, Výsadkársky odznak,
poškodený
-1/-
12,12,15,11,15,38,5,10,150,5,25,-
45,-
32,15,24,30,12,12,40,7,4,18,15,40,-
Hasičské medaily a odznaky
471. Ag - medaila Ø 35 mm, za 10 rokov služby v hasičskom zbore
1984, maď. text,
uško, bez stuhy
472. Ag – has. med. Ø 37 mm, 1883, s vyraz. menom SEBESTYEN
473. Slov. has. jednota 1922, Za zásluhy, pôv. uško, stuha, pôvod ??
474. Zemská has. jednota na Slovensku za 10 ročnú službu, uš. stuha
475. Bronz. upichovací odznak – celoštátny zjazd čsl. hasičstva
3. – 6. VII. 1937, Bratislava
476. SR, čiapkový has. odznak pozlátený, modro-červ.-biely smalt
477. Zapichovací odznak - Oblastný hasičský zjazd Trenčín 1947
478. ČSR, hasičská župa Příbramska pozlátená med. modrá stuha
479. Pamätná medaila ČPO – 100 let požárniho sboru 1875 – 1975
Kamenice nad Lipou, strieborný tombak, Ø 35 mm
0/0
2/11/1/2
1/1
40,12,15,10,-
0/0/1/-0/0-
5,8,10,17,-
0/0
15,-
ANTIKA
480.
481.
482.
483.
484.
485.
486.
Kelti
Bronz. Tetradrachma typu Kapostaler, Av.: hlava vpravo
Rv.: kôň vpravo
2/2
Grécko
Macedónia, Philipp II. 359 – 336 p.kr. Ae drachma, Av.: hlava
vľavo, Rv.: jazdec na koni vpravo, 16 mm, Seaby 534
2/2
Thessalia – Tricca 480 – 400 p.kr. Hemidrachma, Av.: vo štvorci
nápis TP IK KA I predná časť cválajúceho koňa vpravo,
Rv.: postava v perlovci, za ním polovica býka, 16 mm, 2,53 g ,
Seaby 790,
dierka
-1/1Rím
Hadrianus 117 – 138, AS, Kamp. 32.244, Minerva kráča vpravo
Hadrianus Avgustus COS III
2/2
Antoninus Pius 138-161, Dupontius, Honori AVG COS IIII SC
stojaca Felicitas s rohom hojnosti sa díva doľava
-1/2
Commodus 177 – 192, Denár, Av.: poprsie s hlavou ozdobenou
kožou leva vpr. opis: L AEL AVREL COMM AVG P FEL
Rv.: Kyjak vo venci, nápis pod sebou HERCVL/ROMAN/AVGV
18 mm, 3,09g, Kank. 12, RIC 251
„R“ 1/1
Konvolut rímskych bronzových mincí cca 200 ks
(fragmenty a aj celé mince, 3. – 4. stor. n.l.)
17,-
10,-
10,-
15,18,-
30,18,-
UHORSKO
Belo III. 1172 - 1196
487. Cu – minca arabského typu, Me 115
Matej Korvín 1458 - 1490
488. Obol b.l. K-P kvet, Me 579a,
ulom. okraj
1/1
8,-
-1/1-
10,-
Vladislav II. 1490 - 1516
489. Obol b.l. KH, Me 649
490. Obol b.l. KG, Me 652
491. Denár 1511 KG
492. Guldiner 1506
novorazba 1972
1/1
-0/01/1
0/0
9,11,6,15,-
1/1
17,-
2/2
6,-
SRBSKO
Štefan Uroš I. 1241 - 1272
493. Groš b.l.
RAKÚSKO
Ferdinand I. 1526 - 1564
494. 3 Grajciar 154x (7,8,9)
Rodové mince a žetóny
495.
496.
497.
498.
499.
500.
501.
502.
503.
504.
505.
506.
507.
Čechy, Jan (Hanns) Marder Pražský mincmajster 1562 – 1578
dierka
„R“ 4/4
Početný Groš, mosadz, Polívka 51
Sliezko – Krnov, Jan Georg 1607 – 1624
3 Grajciar 1620 CP
1/1
Tirolsko, arcivojvoda Ferdinand 1564 – 1595
Toliar bez let. ENSISHEIM (Alsasko)
1/1
Salzburg
1 Grajciar 1756
0/0
1 Toliar 1777
odstránená spona a uško 1/1
1 Fenig 1805 M
2/2
1 Grajciar 1805 b.z.
n. hr.
1/1
Liechtenstein
Liechtensteinske koruny boli razené vo Viedni a boli platným
obeživom po celej Rak. – Uhorskej monarchie. Táto menová
únia trvala do zániku R-U.
1 Koruna 1904 náklad 50 000 ks
1/1
1 Koruna 1910 náklad 50 000 ks
-0/0
2 Koruna 1912 náklad 50 000 ks
-0/02 Koruna 1915 náklad 37 500 ks
0/0
5 Koruna 1904 náklad 15 000 ks
1/1
5 Koruna 1910 náklad 10 000 ks
-0/0-
5,10,110,5,27,5,7,-
10,15,35,50,115,150,-
Medaily a plakety - svet
Anglicko
508. Bronz. – med. Ø 76 mm na svetovú výstavu r. 1862 v Londyne
HONORIS CAUSA, nádherná alegória Británie s levom
509. Ag – med. Ø 44 mm na podpísanie MAGNY CHARTY r. 1215
Rok vydania 1967
proof
50,20,-
510.
511.
512.
513.
514.
515.
516.
517.
518.
519.
520.
521.
522.
523.
Belgicko
Bronz – med. Ø 70 mm k 100. výročiu vyhlásenia nezávislosti
Francúzsko
Bronz. plaketa 61x81 mm, b.l. Triumfálny pochod Galov pod
Viktóriou, autor: Dubois - Rude
Lotrinsko
Fe – med. Ø 47 mm, bez let. na svadbu lotr. vojvodu Karola V.
s Eleonórou Rakúskou, poľskou kráľovnou vo Viedni
„R“
Maďarsko
Miniatúra medaily na získanie Sedmohradska r. 1940
Miniatúra medaily Huňadyho 1941
Sn-med. Ø 36 mm s uškom bez st. Becsűlettel a Hazaert 1943
Cu – med. Ø 30 mm, R-U, Szabatka (Subotica) 1898, 29. mája
A Magyarorsagi tanulok keruleti tornaverssenenek gyozelmi
dija.,
pôv. uško, bez stuhy
Cu – med. Ø 35 mm, 1939, na obsadenie Košíc, udelená
Vrabely Andras.,
pôv. uško, stuha
Rakúsko
Cu – jednostranná plaketa Ø 40 mm, na rakúskeho kancelára
Dr. Seipela, r. 1923
Cu – jednostranná plaketa Ø 65 mm, 1933, 1. internacionálny
prelet nad Alpami. Av.: scenéria Álp s lietadlami
Kanada
Zn – medaila Ø 32 mm na NHL ročník 1944/45, hokejista
USA
Pozlátená Ae medaila Ø 50 mm na K. Kolumbusa a svetovú
kolumbovskú výstavu 1892/93, Av.: poprsie K. Kolumba,
Rv.: alegorické postavy, v pozadí výstavisko a 3 lode
„R“
Vatikán
Bronz – med. Ø 44 mm na pápeža Pia II. 1458 - 1464
USA
Cu – med. Ø 41 mm, 1530 – 1930 na 400. výročie Augsburskej
konfesie, Av.: portréty Luthera, Melanchtona a J. Saského
20,-
0/0
25,-
1/1
50,-
-0/0-0/0-0/0-
10,10,20,-
-0/0-
8,-
-0/0-
15,-
0/-
6,-
-0/-
20,-
0/0
7,-
-0/0-
75,-
-0/0-
80,-
-0/0-
9,-
Rôzne
524. R-U Robotná známka Ilavského panstva 19. stor., mosadz,
Ø 26 mm, na 1 dennú prácu s povozom, Av.: hore koleso, po
stranách dierky, dolu 1, v jednej z dierok zvyšok pôvodného
povrázku na uchytenie, nepublikovaná, možno „U“
„RRR“
525. Ag – pohár so vsadenými Ag-mincami, váha cca 1,5 kg.
/
526. Album obsahujúci 31 ks Ag mincí a 55 ks mincí z obec. kovu rôz.
527. Album – orig. darčekové balenie s bankovkami KĽDR
1, 5, 10, 50, 100, 200, 500, 1000, 5000 wonov, 1992-2006
UNC
180,4300,120,20,-
528. Drevená kazeta na korunové pamôtné mince SR 1993-2008
+ 6 ks filcované tablety
N
529. Reprezentačná sada Slov.euro mincí 2009 k 70. výročiu 1. Slovenskej
mince - 5Ks 1939 s portétom A. Hlinku (v sade sa nachádza číslovaný
Ag odrazok) a prijatiu Eura za platidlo v SR. Bolo vydaných 1000 ks
číslovaných od 1 do 1000. Nov. RS 2 exemp. nesie č. 488, „R“ 0/0
530. Ag med. priem. 40 mm, Ag 925, 25,6 g, 600 rokov od udelenia
výsad slob. kráľ. mesto Trenč, autor Santer, Bódi, krab. etua proof
531. neobsadené
/
532. neobsadené
/
533. neobsadené
/
534. neobsadené
/
40,-
110,32,,,,,-
I. svetová vojna 1914 – 1918
535. Zn – medaila Ø 30 mm, pôvodné uško
Portréty bulh. cára, tur. sultána, Wilhelma a FJ I.,
Heslo Viribus Unitis,
Rv: mažiar v horách a vilachaboru emlekem, 1914 – 17
536. Ms – medailón s uškom, dvojportrét FJ I.a Wilhelma
Deutsche treue, Erinnerung an 1914
537. Zn – plaketa na priateľstvo v zbrani: 1914 – 1918,
2 anjeli držia uhor. korunu, pod ňou 4 vojaci a 4 znaky
centrálnych mocností.
538. Zn – hracia známka Ø 16 mm, generál Von Beseler
539. 2 – heller bez let. zajatecký tábor Grödig
540. 1 K Zn známka K.u.K.
Offiziers station Deutsch Gabel, stopy kor.
541. 5 K Zn známka K.u.K
Offiziers station Deutsch Gabel (Čechy), korod.
542. 20 (Heller) 1915 Kleinműnchen
Av: vojaci hrajú karty
543. 1 (Heller) 1915 Kleinműnchen
Av: vojak na stráži
544. Ag – medaila bez stuhy, FJ I., Der Tapferkeit, 17,8 g, hr.
545. Veľká Ag-medaila, Karol I., Fortitudini,
bez stuhy, 20,13 g
drobné údery v ploche
546. Malá Ag-medaila, Karol I., Fortitudini,
bez stuhy, 17,3 g, na hrane A v krúžku n.hr.
547. Zn – zapínací odznak, 3. Weihnachten im Felde 1916,
vzadu K.u.K. Kriegsfűrsorge HM Wien, zn. výrobcu
„R“
548. Plechový zapínací odznak, FJ I., podobizeň s vetvičkami,
Signat: R. Marchall 1915
549. Zn – zapínací odznak Karol I. podobizeň, okolo vetvičky
Signat: R. Marchall 17
2/1-
5,-
1/1
3,-
-1/11/1
1/1
15,5,3,-
1/1
8,-
2/1-
8,-
1/1
8,-
1/1
-1/1-
8,19,-
1/1
22,-
1/1
19,-
1/-
35,-
-0/-
10,-
1/-
10,-
Korešpondenčná aukcia je 2. časť našej aukcie. Katalóg bol rozposielaný iba naším stálym
limitentom. Ak máte aj Vy záujem o účasť, napíšte na adresu nášho limitára. Údaje nájdete
vpredu. Korešpondenčná časť obsahuje mince R-U, ČSR, SR, mince Európy, USA, Kanady,
Latinskej Ameriky, Afriky a Ázie, ktoré sa menej často vyskytujú na trhu.
Korešpondenčná aukcia bude trvať do 22.9 2013 a je možnosť poslať katalóg aj e-mailom.
Limity posielajte: Viliam Santer, Žilinská 17, 911 01 Trenčín, SMS 0905 222 480 alebo
email: [email protected]
1. Československá republika 1918 - 1938
550.
551.
552.
553.
554.
555.
556.
557.
558.
559.
560.
561.
562.
563.
564.
565.
566.
567.
568.
569.
570.
571.
572.
573.
574.
575.
576.
577.
578.
579.
580.
581.
582.
583.
584.
585.
5 Halier 1923
5 Halier 1929
5 Halier 1931
5 Halier 1930
10 Halier 1922
10 Halier 1923
10 Halier 1926
10 Halier 1928
10 Halier 1933
10 Halier 1933
10 Halier 1934
10 Halier 1935
10 Halier 1938
20 Halier 1921
20 Halier 1922
20 Halier 1937
20 Halier 1938
50 Halier 1921
50 Halier 1922
50 Halier 1924
50 Halier 1927
1 Kč 1930
5 Kč 1925
5 Kč 1925
5 Kč 1926
5 Kč 1928
5 Kč 1929
5 Kč 1930
5 Kč 1938
10 Kč 1928 TGM
10 Kč 1930
10 Kč 1931
10 Kč 1932
10 Kč 1930, 1931, 1932
20 Kč 1933
20 Kč 1934
c.n.hr.
n.hr.
3ks
vl. škr.
RL
RL
-0/0„RR“ 0/0
RL
0/0
0/0
RL
„R“ 0/0
„R“ 1/1
0/0
„R“ 0/0
RL
RL
RL
RL
RL
temer 0/0
-0/00/0
„R“ 2/2
„R“ 1/1
-1/11/1
1/1
0/0
0/0
0/0
0/0
RL
RL
RL
0/0
1/1
RL
0/0
2,5,2,40,3,2,3,5,7,3,3,10,1,3,3,2,2,1,1,3,3,3,3,5,7,5,5,7,2,9,12,9,8,15,10,10,-
586. 20 Kč 1937
TGM
RL
9,-
Slovenská republika 1939 – 1945
587.
588.
589.
590.
591.
592.
593.
594.
595.
596.
10 Halier 1939
10 Halier 1942
20 Halier 1940
20 Halier 1941
1 Ks 1945
10 Ks 1944 s krížikom
10 Ks 1944 bez krížika
20 Ks 1941 Cyril a Metod
20 Ks 1939 volebná
50 Ks 1944 5. výročie republiky
RL
0/0
0/0
„R“ 0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
3,2,2,20,2,4,4,6,14,10,-
Protektorát Čechy a Morava
597.
598.
599.
600.
1 Kč
1 Kč
1 Kč
1 Kč
1941
1942
1943
1944
temer
temer
temer
temer
0/0
0/0
0/0
0/0
1,1,1,1,-
ČSR 1945 – 1960
601.
602.
603.
604.
605.
606.
607.
608.
609.
610.
611.
612.
613.
614.
615.
616.
617.
618.
619.
620.
621.
622.
623.
20 Halier 1949
50 Halier 1947
50 Halier 1949
50 Halier 1950
1 Kčs 1950, 1951, 1952 3 ks
50 Kčs 1947 SNP
50 Kčs 1948 Pražské povstanie
50 Kčs 1949 Stalin
100 Kčs 1948 30. výr. republiky
100 Kčs 1948 Karlova univerzita
100 Kčs 1949 Stalin
100 Kčs 1949 Banské práva
100 Kčs 1951 Gottwald
1, 3, 5, 10 Hal. 1953 4 ks
1, 3, 5, 10 Hal. 1954 4 ks
10 Halier 1955
25 Halier 1953 Leningrad
25 Halier 1953 Kremnica
25 Halier 1954
1 Kčs 1957
10 Kčs 1955 Oslobodenie
10 Kčs 1957 Komenský
10 Kčs 1957 Willenberg
n.st.oxid.
0/0
RL
„R“ 0/0
0/0
RL
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
RL
RL
„RR“ 0/0
„RR“ 1/1
0/0
„RRR“ -0/0RL
0/0
-0/00/0
2,1,4,1,3,4,5,8,6,6,10,6,6,4,4,9,7,3,20,8,5,5,7,-
624.
625.
626.
627.
628.
25 Kčs 1955 Oslobodenie
50 Kčs 1955 var. „a“ Oslobodenie
50 Kčs 1955 var. „b“ Oslobodenie
100 Kčs 1955 var. „a“ ostré J
100 Kčs 1955 var. „b“ oblé J
-0/00/0
0/0
0/0
0/0
7,15,17,85,50,-
RL
RL
RL
RL
RL
RL
RL
RL
RL
-0-RL
RL
RL
0/0
-1/1RL
RL
0/0
RL
RL
RL
RL
RL
RL
RL
0/0
RL
RL
1/1
RL
RL
RL
RL
RL
RL
RL
RL
RL
RL
9,1,3,1,2,1,1,1,1,1,2,2,20,4,3,3,5,4,3,4,3,4,4,4,4,3,4,35,2,2,6,2,2,2,2,3,5,2,-
ČSSR 1961 – 1990
629.
630.
631.
632.
633.
634.
635.
636.
637.
638.
639.
640.
641.
642.
643.
644.
645.
646.
647.
648.
649.
650.
651.
652.
653.
654.
655.
656.
657.
658.
659.
660.
661.
662.
663.
664.
665.
666.
5 Halier 1962 – 1976 10 ks, komplet ročníky
5 Halier 1977, 8, 9, 86, 88, 89, 90, 7ks
5 Halier 1983
„R“
10 Halier 1962
10 Halier 1964
n. vl. škr.
„R“
10 Halier 1965
10 Halier 1967
10 Halier 1969
10 Halier 1971
10 Halier 1974 – 1990 16 ks, komplet ročníky
25 Halier 1962
25 Halier 1963
25 Halier 1964
„RR“ temer
25 Halier 1964
„RR“
50 Halier 1980
„R“
50 Halier 1981
„R“
1 Kčs 1962, 63, 64, 3 ks
1 Kčs 1965
1 Kčs 1967
1 Kčs 1968
1 Kčs 1969, 70, 80, 3 ks
1 Kčs 1975
1 Kčs 1976
1 Kčs 1977
1 Kčs 1979
1 Kčs 1981, 82, 83, 3 ks
1 Kčs 1984, 85, 86, 89, 90, 5 ks
2 Kčs 1973 var. hrana s vlnovkou ako na 5 Kčs, hr.
„RR“
2 Kčs 1976
„R“
2 Kčs 1977
2 Kčs 1987
„R“
3 Kčs 1965
3 Kčs 1966
3 Kčs 1968
3 Kčs 1969
5 Kčs 1966
5 Kčs 1967
5 Kčs 1968
667.
668.
669.
670.
671.
672.
673.
674.
675.
676.
677.
678.
679.
680.
681.
682.
683.
684.
685.
686.
687.
688.
689.
690.
691.
692.
693.
694.
695.
696.
697.
698.
699.
700.
701.
702.
703.
704.
705.
706.
707.
708.
709.
710.
5 Kčs 1969
5 Kčs 1970
5 Kčs 1973 var. a+b 2 ks
5 Kčs 1974 var. a+b 2 ks
5 Kčs 1978, 1979 2 ks
5 Kčs 1980, 1981 2 ks
5 Kčs 1982, 1983 2 ks
5 Kčs 1983, 1984 2 ks
5 Kčs 1989, 1990 2 ks
10 Kčs 1964 SNP
10 Kčs 1965 Hus
10 Kčs 1966 Veľká Morava
10 Kčs 1967 Akad. Istropolitana
10 Kčs 1968 ND
20 Kčs 1972 Sládkovič
25 Kčs 1965 Oslobodenie
25 Kčs 1968 Národné múzeum v Prahe
25 Kčs 1969 Purkyně
25 Kčs 1969 SNP
n. hry.
25 Kčs 1970 ND v Bratislave
25 Kčs 1970 Oslobodenie
50 Kčs 1971 KSČ
50 Kčs 1971 Hviezdoslav
50 Kčs 1972 Myslbek
50 Kčs 1973 Február
50 Kčs 1973 Jungmann
50 Kčs 1974 Jesenský
50 Kčs 1975 Neuman
50 Kčs 1977 Kollár
50 Kčs 1978 Nejedlý
50 Kčs 1978 Kremnica
50 Kčs 1979 Kom. zjazd
50 Kčs 1986 Levoča
100 Kčs 1971 Mánes
100 Kčs 1974 Smetana
100 Kčs 1976 Kráľ
100 Kčs 1976 Kaplan
100 Kčs 1977 Kollár
100 Kčs 1978 Fučík
100 Kčs 1978 Karel IV.
100 Kčs 1979 Botto
100 Kčs 1980 Parleř
100 Kčs 1980 Spartakiáda
100 Kčs 1980 Šmeral
RL
0/0
RL
0/0
RL
RL
RL
RL
RL
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
-0/00/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
3,2,5,5,4,4,3,3,3,5,15,5,15,15,3,6,12,12,50,7,4,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,4,8,8,8,8,8,8,8,8,8,4,4,-
711.
712.
713.
714.
715.
716.
717.
718.
719.
720.
721.
722.
723.
724.
725.
726.
727.
728.
729.
730.
731.
732.
733.
734.
735.
736.
737.
738.
739.
740.
741.
742.
743.
744.
745.
746.
747.
748.
100 Kčs 1981 Gagarin
100 Kčs 1981 Španiel
100 Kčs 1982 Olbracht
100 Kčs 1982 Konská železnica
100 Kčs 1983 Marx
100 Kčs 1983 Hašek
100 Kčs 1983 Chalúpka
100 Kčs 1983 ND v Prahe
100 Kčs 1984 Bel
100 Kčs 1984 Neruda
100 Kčs 1984 Zápotocký
100 Kčs 1985 Hollý
100 Kčs 1985 MS hokej
100 Kčs 1985 Kukučín
100 Kčs 1985 Helsinky
100 Kčs 1985 Brandl
100 Kčs 1987 Ban. akadémia bublina
100 Kčs 1988 Pošt. známky bublina
100 Kčs 1988 Benka bublina
100 Kčs 1989 17. listopad bublina
100 Kčs 1990 Čapek bublina
500 Kčs 1981 Štúr bublina
500 Kčs 1983 ND v Prahe bublina
500 Kčs 1987 Lada bublina
500 Kčs 1988 Matica slovenská bublina
500 Kčs 1988 Federácia bublina
10 Kčs 1967 Akad. Istropolitana , bez obalu
10 Kčs 1967 Akad. Istropolitana, nákl. 5000 ks, pôv. obal
10 Kčs 1968 ND v Prahe, nákl. 5000 ks, pôv. obal
25 Kčs 1968 Nár. múzeum v Prahe, nákl. 5000 ks, pôv. obal
25 Kčs 1969 SNP, nákl. 5000 ks, pôv. obal
25 Kčs 1970 SND, nákl. 5000 ks, pôv. obal
50 Kčs 1971 Hviezdoslav
50 Kčs 1973 Jungmann
50 Kčs 1975 Neuman
50 Kčs 1977 Kollár
100 Kčs 1981 Španiel
500 Kčs 1981 Štúr, nákl. 4000 ks, z toho 2414 demonetiz.
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
proof
proof
proof
proof
proof
proof
proof
proof
proof
proof
proof
proof
6,4,4,6,4,4,4,6,6,4,4,4,6,4,4,4,6,6,6,6,6,20,20,20,20,20,25,70,70,70,140,50,20,20,20,20,20,70,-
RL
0/0
0/0
2,25,28,-
ČSFR 1991 – 1992
749. 2 Kčs 1991 Kremnica+
750. 500 Kčs 1992 J. A. Komenský
751. 500 Kčs 1993 Čs. tenis
Slovenská republika 1993 –2008
752. Sada 2004 SR a EURO medaily-vzorky Slovenských EUR
753. Sada 2004 rozlúčka s 10 a 20 halierovou mincou, podpísaná
autorom, modrá
754. Sada 2004 rozlúčka s 10 a 20 halierovou mincou, zelená
755. Sada 2005 Šariš
756. Sada 2008 Pittsburská dohoda
757. Sada 2008 Peking
758. 2000 Sk 2000, Bimilénium
759. 200 Sk 2002, Vlkolinec
760. 200 Sk 2002, Fulla
761. 200 Sk 2004, Vstup do EÚ
762. 200 Sk 2004, Bardejov
763. 200 Sk 1998, Spiš
764. 200 Sk 1999, Hviezdoslav
765. 200 Sk 1999, Filharmónia
766. 200 Sk 2000, Fándly
767. 500 Sk 1994, Slovenský raj
768. 500 Sk 1997, Pieniny
769. 500 Sk 1999, TANAP
770. 500 Sk 1999, Kremnica
771. 500 Sk 2000, Mikovíny
772. 500 Sk 2001, Malá Fatra
773. 500 Sk 2001, Milénium
774. 25 ECU 1998 znaky krajských miest, odrazok Zn,
775. 25 ECU 1998 znaky krajských miest, odrazok Sn,
0/0
18,-
proof
0/0
0/0
0/0
0/0
proof
proof
proof
proof
proof
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
proof
proof
62,18,3,5,17,350,15,15,25,15,30,25,25,25,70,50,100,100,50,40,80,10,10,-
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
0/0
0/0
1/1
20,5,7,5,4,8,4,4,20,24,45,-
-0/01/1
14,7,-
EURÓPA
Albánsko
776.
777.
778.
779.
780.
781.
782.
783.
784.
785.
786.
1 Quindar AR 1935 R
½ Lek 1926 R
½ Lek 1930 V
½ Lek 1931 L
1 Lek 1926 R
1 Lek 1927 R
1 Lek 1930 V
1 Lek 1931 L
1 Frang ARI 1935
1 Frang ARI 1937
2 Frang ARI 1937 25. výročie nezávislosti
„R“
temer
temer
Talianska okupácia Albánska
787. 0,05 Lek 1940 R
788. 0,10 Lek 1940 R
789.
790.
791.
792.
793.
794.
795.
796.
797.
798.
799.
0,20 Lek 1939 R
0,20 Lek 1940 R
0,20 Lek 1941 R
0,50 Lek 1939 R nemagnetická
0,50 Lek 1939 R magnetická
0,50 Lek 1940 R
0,50 Lek 1941 R
1 Lek 1939 magnetická
2 Lek 1939 nemagnetická
2 Lek 1939 magnetická
5 Lek 1939
1/1
1/1
0/0
0/0
-0/01/1
-0/0-0/0-0/0-0/00/0
3,2,5,8,6,4,4,3,7,7,19,-
2/2
2/2
-1/11/1
0/0
1/0-0/00/0
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
-1/11/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
0/0
0/0
0/0
0/0
13,15,12,12,9,8,8,11,1,1,1,1,2,2,1,1,1,1,2,1,1,1,1,2,2,1,13,7,10,1,-
Anglicko
800.
801.
802.
803.
804.
805.
806.
807.
808.
809.
810.
811.
812.
813.
814.
815.
816.
817.
818.
819.
820.
821.
822.
823.
824.
825.
826.
827.
828.
829.
½
½
½
½
½
½
½
½
½
½
½
½
½
½
½
½
½
½
½
½
½
½
½
½
½
½
1
1
1
1
Crown
Crown
Crown
Crown
Crown
Crown
Crown
Crown
Crown
Crown
Crown
Crown
Crown
Crown
Crown
Crown
Crown
Crown
Crown
Crown
Crown
Crown
Crown
Crown
Crown
Crown
Crown
Crown
Crown
Crown
1900
1902
1923
1929
1942
1943
1945
1946
1947
1948
1949
1950
1951
1953
1955
1956
1957
1958
1959
1960
1961
1962
1963
1965
1966
1967
1951
1953 korunovačný
1960
1965 Churchill
n. hry.
n. hry.
Belgicko
830.
831.
832.
833.
834.
835.
836.
837.
838.
839.
840.
841.
842.
843.
844.
845.
846.
847.
848.
849.
850.
20 Cent 1861
50 Cent 1886
1 Frank 1880 50. výročie nezávislosti
1 Frank 1887
1 Frank 1909 franc. text
2 Frank 1911 franc. text
2 Frank 1924 Belgie
2 Frank 1930 Belgie
5 Frank 1853 modul na svadbu brabanského princa
5 Frank 1869
c.n.hr.
20 Frank 1934 Flámsky opis KM 104
20 Frank 1934 Flámsky opis KM 104
20 Frank 1934 Flámsky opis
20 Frank 1935 Flámsky opis
20 Frank 1950 Belgique
20 Frank 1953 Belgie
50 Frank 1940 Belgie - Belgique
50 Frank 1940 Belgique - Belgie
50 Frank 1958 Flámsky opis
50 Frank 1958 Flámsky opis
100 Frank 1948 Belgie
c.n.hry.
„R“
„R“
1/1
-1/12/2
2/2
1/1
1/1
1/1
1/1
-0/0-1/11/1
0/0
-0/00/0
1/1
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
1/1
3,5,5,5,8,10,20,20,75,14,8,10,10,8,6,8,20,20,10,10,10,-
1 až 2
0/0
proof
4,10,35,-
1/1
1/1
1/1
0/0
-0/0-1/10/0
1/1
1/1
-0/00/0
0/0
1/1
5,10,2,3,4,2,8,3,4,4,10,5,2,-
Dánsko
851. 1 Őre 1891 + 2 Őre 1894, 2 ks
852. 10 Kroner 1967, Ag 800, 20,4g
853. 100 Kroner 2007, Polárny medveď, orig. balenie
Francúzsko
854.
855.
856.
857.
858.
859.
860.
861.
862.
863.
864.
865.
866.
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
Centime
Centime
Centime
Centime
Centime
Centime
Centime
Centime
Centime
Centime
Centime
Centime
Centime
1853 W
1857 A
1861 A
1862 A
1862 BB
1875 A
1892 A
1895 A
1899
1902
1903
1911
1916
hry.
867.
868.
869.
870.
871.
872.
873.
874.
875.
876.
877.
878.
879.
880.
881.
882.
883.
884.
885.
886.
887.
888.
889.
890.
891.
892.
893.
894.
895.
896.
897.
898.
899.
900.
901.
902.
903.
904.
905.
906.
907.
908.
909.
2 Centime 1853 BB
2 Centime 1854 D veľké D
2 Centime 1854 W
2 Centime 1855 BB pes
2 Centime 1856 A
2 Centime 1856 B
2 Centime 1857 A
2 Centime 1861 A
2 Centime 1861 BB
2 Centime 1862 BB
2 Centime 1862 K
2 Centime 1877 A
2 Centime 1891 A
2 Centime 1894 A
2 Centime 1908
2 Centime 1911
2 Centime 1913
2 Centime 1914
2 Centime 1919
20 Centime 1851 A
20 Centime 1864 A
20 Centime 1867 A
20 Centime 1867 BB
25 Centime 1903
25 Centime 1904
25 Centime 1905
25 Centime 1914
25 Centime 1915
50 Centime 1850 A
50 Centime 1864 BB
50 Centime 1864 K
50 Centime 1867 A
50 Centime 1867 BB
50 Centime 1873 A
50 Centime 1900
50 Centime 1906
50 Centime 1929
50 Centime 1939 B
50 Centime 1943 B Vichy Regime
50 Centime 1944 B
50 Centime 1945 B
1 Frank 1866 A
1 Frank 1868 BB
n.hr.
„R“
-0/01/0-1/11/1
1/1
-1/1
-0/0-0/01/1
1/1
1/1
čiast. skrivený „R“ 2/2
„R“ temer 0/0
„RR“ -0/0-0/0-0/00/0
1/1
RL
„R“ -1/1„R“ -1/1-1/10/0
0/0
1/1
1/1
0/0
-0/0vlas. škr.
1/1
-1/1hr.
„R“ 2/12/12/2
„R“ -0/02/2
-0/0-1/1
0/0
„R“ 1/1
-0/00/0
2/2
1/0-
15,18,3,3,3,2,10,3,3,4,2,3,15,40,2,2,5,2,5,15,20,4,7,1,1,1,15,15,18,6,15,3,5,35,3,6,2,3,5,2,3,5,15,-
910.
911.
912.
913.
914.
915.
916.
917.
918.
919.
920.
921.
922.
923.
924.
925.
926.
927.
928.
929.
930.
931.
932.
933.
934.
935.
936.
937.
938.
939.
940.
941.
942.
943.
944.
945.
946.
947.
948.
949.
950.
951.
952.
953.
1 Frank 1871 A veľké A
1 Frank 1872 A malé A
1 Frank 1887 A
1 Frank 1894 A
1 Frank 1895 A
1 Frank 1920 Bon Pour
1 Frank 1927 Bon Pour
1 Frank 1935
2 Frank 1869 A
2 Frank 1870 A
2 Frank 1871 A malé A
2 Frank 1920 Bon Pour
2 Frank 1926 Bon Pour
2 Frank 1927 Bon Pour
2 Frank 1935
2 Frank 1943 B Vichy Regime
2 Frank 1944 France
2 Frank 1945 B
2 Frank 1945 C
2 Frank 1995 Pasteur
5 Frank 1933 malý modul
5 Frank 1933 veľký modul
5 Frank 1935 Nikel
5 Frank 1940 Al-bronz
5 Frank 1945 B
5 Frank 1945 C
5 Frank 1946 C
5 Frank 1952
5 Frank 1992 France
5 Frank 1994 Voltaire
10 Frank 1950
10 Frank 1954 B
10 Frank 1982 Gambetta
10 Frank 1983 Mongolfier
10 Frank 1983 Stendhal
10 Frank 1984 Rude
10 Frank 1985 Hugo
10 Frank 1987 Kapetovci
10 Frank 1987 Garros
10 Frank 1985 Hugo – odrazok v Ag
10 Frank 1986 Schumann – odrazok v Ag
20 Frank 1950 G.Giraud 3 perá
20 Frank 1950 G.Giraud 4 perá
20 Frank 1992 San Michel
-1/1-1/11/02/1-1/11/1
1/1
„R“ 1/1
„R“ 2/2
-2/3
temer 0/0
„R“ 1/0„R“ -0/0„RR“ -1/1
„RR“ -0/0-1/1-0/01/1
„R“ -1/1
0/0
0/0
-0/01/1
-0/01/1
1/1
1/1
-1/1-0/0-0/01/1
1/1
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
proof
0/0
1/1
0/0
-0/0-
6,6,15,5,55,1,20,20,8,30,20,30,150,80,3,5,5,10,2,2,1,1,3,3,10,20,20,1,1,1,1,3,3,3,2,2,1,1,30,14,4,1,2,-
954. 20 Frank 1993 Mediteran
955. 20 Frank 1994 Coubertin
956. 100 Frank 1958 zn: wing
0/0
0/0
-0/0-
5,5,5,-
RL
RL
RL
RL
RL
RL
RL
0/0
0/0
3,1,1,3,1,3,3,20,15,-
1/1
1/1
1/1
0/0
1/1
-0/0-0/0-0/0-0/0-
5,3,4,2,7,6,35,50,9,-
1/1
0/0
-0/00/0
proof
2,3,5,6,29,-
1/1
-0/00/0
2/1„R“ 1/1
„R“ 0/0
1/1
-0/02/2
0/0
1/1
-1/1
0/0
4,5,3,1,25,25,1,20,4,5,10,6,10,-
Grécko
957.
958.
959.
960.
961.
962.
963.
964.
965.
5 Lepta 1954
10 Lepta 1971
20 Lepta 1966
50 Lepta 1973 + 1+ 2 Drachma 1973, 3 ks
5 Drachma 1973
10 Drachma 1971
20 Drachma 1973
30 Drachma 1963 Dynastia
30 Drachma 1964 Svadba
Juhoslávia
966.
967.
968.
969.
970.
971.
972.
973.
974.
2 Dinár 1938 malá koruna
10 Dinár 1931 b.zn. (Londýn)
10 Dinár 1931 Paríž
10 Dinár 1938
20 Dinár 1931
20 Dinár 1938
50 Dinár 1932 Kovnica
50 Dinár 1932 b.zn. (Londýn)
50 Dinár 1938
„R“
Lotyšsko
975.
976.
977.
978.
979.
10 Santim
20 Santim
50 Santim
1 Lat 1924
10 Latu 1994 Kanoe
Holandsko
980.
981.
982.
983.
984.
985.
986.
987.
988.
989.
990.
991.
992.
½ Cent 1894
1 Cent 1876
1 Cent 1863
2 ½ Cent 1881
2 ½ Cent 1883
2 ½ Cent 1894
5 Cent 1913
25 Cent 1897
25 Cent 1904
½ Gulden 1929
1 Gulden 1915
1 Gulden 1930
2 ½ Gulden 1961
hr.
n. hr.
993. Eskalin bez let. s titulom Mateja II. (Campen) čist. nedorazený -1/1-
12,-
Maďarsko
994. 20 Filler 1927
995. 50 Filler 1940
996. 50 Filler 1948
997. 1 Pengő 1926
998. 1 Pengő 1927
999. 1 Pengő 1937
1000. 1 Pengő 1938
1001. 1 Pengő 1939
1002. 1 Pengő 1941, 42, 44, 3 ks
1003. 1 Pengő 1943
1004. 2 Pengő 1929
1005. 2 Pengő 1932
1006. 2 Pengő 1933
1007. 2 Pengő 1936
1008. 2 Pengő 1937
1009. 2 Pengő 1938
1010. 2 Pengő 1939
1011. 2 Pengő 1935 Liszt
1012. 2 Pengő 1935 Rákoczy
1013. 2 Pengő 1935 Pazmany
1014. 2 Pengő 1941, 42, 43, 3 ks, KM522.1
1015. 2 Pengő 1941, KM522.2, zákl. čiara v č. 2 je vlnovka
1016. 5 Pengő 1938 sv. Štefan
1017. 5 Pengő 1939 Horty
„R“
1/1
-0/0„R“
1/1
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
RL
„R“ 1/1
1/1
-0/01/1
1/1
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
-0/0
0/0
„RR“ -1/1
0/0
0/0
9,5,10,3,3,3,3,3,3,2,6,7,6,7,6,6,6,9,15,20,3,28,17,20,-
0/0
0-1
0-1
-0/0-0/0-
11,10,10,4,4,-
1/1
-0/0-0/00/0
0/0
0/0
0/0
0/0
2,3,7,1,15,3,20,9,-
Malta
1018.
1019.
1020.
1021.
1022.
2, 3, 5, Mils, 1, 2, 5, 10, 50 Cent, všetky 1972, 8 ks
1, 2, 5, 10, 25, 50, Cent + 1 Libra, všetky 1986, 7 ks
1, 2, 5, 10, 25, 50, Cent + 1 Libra, všetky 1991, 7 ks
1 Libra 1986
n. hr.
1 Libra 2005
Monako
1023.
1024.
1025.
1026.
1027.
1028.
1029.
1030.
2 Frank b.l. (1943)
20 Frank 1950
50 Frank 1950
10 Centim 1962
50 Centim 1962
1 Frank 1979
5 Frank 1966 Ag
5 Frank 1974
„R“
Island
1031. 10 Kronur 1930, KM M3, razených len 10 000 exemplárov
Ag, Ø 45 mm, 1000 r. Island. parlam. 930-1930
„R“
0/0
150,-
2/2
-0/01/00/0
1/1
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
14,30,20,22,14,4,4,6,8,8,5,5,5,4,3,-
1/1
0/0
0/0
0/0
1/0-
3,14,14,14,8,-
1/1
0/0
0/0
-0/00/0
1/1
0/0
0/0
30,7,8,3,1,5,50,110,-
1/1
1/1
1/1
-0/01/1
1/1
1/1
1/1
5,15,4,2,4,20,4,3,-
Nemecko
1032.
1033.
1034.
1035.
1036.
1037.
1038.
1039.
1040.
1041.
1042.
1043.
1044.
1045.
1046.
1047.
1048.
1049.
1050.
1051.
1052.
1053.
1054.
1055.
1056.
1057.
1058.
1059.
1060.
1061.
1062.
1063.
1064.
1065.
1066.
1067.
Frankfurt, Spolk. Toliar 1860,
stopa po ušku
Prusko, Spolk. Toliar 1861, korunovačný
Prusko, 5 Mark 1914 A uniforma
Prusko, 3 Mark 1913 A kráľ volá
Hamburg, 3 Mark 1909 J
hr.
1 Marka 1914 A
1 Marka 1914 D
1 Marka 1914 F
1 Marka 1914 G
1 Marka 1914 J
1 Marka 1915 A
1 Marka 1915 D
1 Marka 1915 F
½ Marka 1913 D
½ Marka 1918 D
Provincia Westfálsko
1 Marka 1921 von Stein
100 Marka 1923 v. Droste
10 000 Marka 1923 v. Stein, 31,5g, Cu-Zn pozlátené
10 000 Marka 1923 v. Stein, 33,5g, Cu-Sn pozlátené
5 miliónov 1923 v. Stein
škrab.
Weimarská republika 1919 - 1933
10 Pfening 1934 F
„R“
50 Pfening 1924 A
50 Pfening 1924 D
50 Pfening 1928 J
50 Pfening 1937 A
1 Pfening 1923 J
3 Marka 1929 F, Prísaha J 340
3 Marka 1930 D, Vogelweide J 344
III. Ríša
1 Pfening 1936 A s HK
1 Pfening 1936 J s HK
1 Pfening 1940 G bronz
1 Pfening 1940 J bronz
2 Pfening 1936 D s HK
2 Pfening 1936 F s HK
2 Pfening 1937 J
2 Pfening 1940 E
1068.
1069.
1070.
1071.
1072.
1073.
1074.
1075.
1076.
1077.
1078.
1079.
1080.
1081.
1082.
1083.
1084.
1085.
1086.
1087.
1088.
1089.
1090.
1091.
1092.
1093.
1094.
1095.
1096.
1097.
1098.
1099.
1100.
1101.
1102.
1103.
1104.
1105.
10 Pfening 1938 G
50 Pfening 1938 B s HK
50 Pfening 1939 D Nikel
50 Pfening 1942 E
50 Pfening 1943 D
50 Pfening 1943 G
1 RM 1935 A
1 RM 1937 A
1 RM 1937 D
2 RM 1934 A kostol s dátumom
2 RM 1934 D kostol s dátumom
2 RM 1934 G kostol s dátumom
2 RM 1934 J kostol s dátumom
2 RM 1936 D
2 RM 1936 J
„R“
2 RM 1937 E
2 RM 1937 G
2 RM 1937 J
2 RM 1938 B
2 RM 1938 E
2 RM 1939 B
2 RM 1939 D
2 RM 1939 F
2 RM 1939 G
2 RM 1939 J
5 RM 1936 F s HK
5 RM 1936 J s HK
5 RM 1939 J
n.hr.
NSR
Ae postriebrená med. Ø 40 mm, 30 rokov zákl. práv, Av: dub
Danzig
2 Pfening 1937
5 Pfening 1932
10 Pfening 1932
1 Gulden 1923
Sársko
10 Franken 1954
20 Franken 1954
50 Franken 1954
100 Franken 1955
Hamburg
½ milión Mark 1923
0/0
-0/1
-0/1
1/1
1/1
1/1
0/0
0/0
0/0
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
-0/0-0/00/0
0/0
0/0
-0/0-0/0-0/0-0/0-0/0-0/01/1
-0/0-
3,26,24,5,3,5,3,3,4,6,12,14,12,10,90,5,6,10,6,12,4,4,4,5,5,13,15,13,-
proof
3,-
-0/0-0/01/1
-0/0-
6,3,3,50,-
-0/00/0
0/0
-0/0-
2,6,25,4,-
0/0
4,-
Poľsko
1106.
1107.
1108.
1109.
1110.
1111.
1112.
1113.
1114.
1115.
1116.
1117.
1118.
1119.
1120.
1121.
IIII Groš 156x
IIII Groš 1567
III Groš 1620
VI Groš 1600
VI Groš 1625
1 Fenig 1918 F
5 Fenig 1918 F
10 Fenig 1917 F
20 Fenig 1918 F
5 Groszy 1939 okupácia
10 Zloty 1935 Pilsudski
hr.
10 Zloty 1965 Niké
10 Zloty 1965 Kolumna
10 Zloty 1966 Kociuzko
10 Zloty 1969, 1972 Kociuzko, 2 ks
10 Zloty 1973 Kociuzko
4/4
3/3
1/1
-1/12/2
-0/01/1
1/1
1/1
1/1
1/1
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
1,2,10,15,11,4,2,1,3,2,8,2,2,5,2,3,-
-1/1-1/11/1
1/1
2/2
2/2
1/1
-0/0-1/1
-1/13/3
2/11/1
-0/0-
10,10,10,1,1,1,1,1,2,3,1,7,15,20,-
-1/1
-0/1
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
6,10,7,1,1,3,3,12,12,-
Rusko
1122.
1123.
1124.
1125.
1126.
1127.
1128.
1129.
1130.
1131.
1132.
1133.
1134.
1135.
5
5
5
1
2
2
2
2
3
3
3
3
5
1
Kopejka 1778 EM
Kopejka 1779 EM
Kopejka 1911
Kopejka 1910, 1913 2 ks
Kopejka 1901, 1908 2 ks
Kopejka 1882
Kopejka 1913
Kopejka 1914
Kopejka 1909
Kopejka 1899
Kopejka 1872 EM
Kopejka 1924 hladká hrana
Kopejka 1924 hladká hrana
Rubeľ 1924 PL
n. hry.
San Maríno
1136.
1137.
1138.
1139.
1140.
1141.
1142.
1143.
1144.
5 Centesimi 1869 M
10 Centesimi 1893 R
5 Líra 1935 Ag
200 Líra 1978
200 Líra 1997
500 Líra 1992 Kolumbus
500 Líra 1990 História pošty
500 Líra 1981 Pastier
500 Líra 1981 Rozsievač Ag
n.hr.
n.hr.
Švédsko
1145.
1146.
1147.
1148.
1149.
1150.
1151.
1152.
1153.
1154.
1155.
1156.
2 Koruna 1897 EB strieborné jubileum, KM 762
2 Koruna 1907 Zlatá svadba
2 Koruna 1938 Osídľovanie Ameriky
2 Koruna 1931
2 Koruna 1936
2 Koruna 1938
5 Koruna 1935
5 Koruna 1952 Narodeniny kráľa
5 Koruna 1954
5 Koruna 1955
5 Koruna 1959 Ústava
Konvolut Ag mincí, spolu 107 ks, 39x 10 Őre, 39x 25 Őre,
16x 50 Őre, 13x 1 Koruna, Ag 400, spolu 316,8g
0/0
0/0
0/0
1/1
-0/00/0
0/0
-0/0-0/0-0/00/0
24,24,20,15,15,17,30,12,8,8,10,-
0-3
90,-
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
-0/0-1/11/1
-0/0RL
-0/0-0/0-0/0
0/0
1/1
0/0
0/0
4,4,4,15,8,3,3,2,6,2,3,5,3,5,3,100,45,12,12,-
1/01/1
5,5,-
-1/1-1/20/0
0/0
0/0
0/0
7,12,15,12,12,12,-
Švajčiarsko
1157.
1158.
1159.
1160.
1161.
1162.
1163.
1164.
1165.
1166.
1167.
1168.
1169.
1170.
1171.
1172.
1173.
1174.
1175.
1 Rappen 1915
2 Rappen 1850 A
2 Rappen 1851 A
2 Rappen 1866 B
2 Rappen 1883 B
2 Rappen 1893
2 Rappen 1908
2 Rappen 1919
5 Rappen 1918 mosadz
10 Rappen 1948
20 Rappen 1909, 11, 13, 20, 29, 31, 34, 7 ks
20 Rappen 1926, 50, 55, 3 ks
20 Rappen 1936
20 Rappen 1945
20 Rappen 1954
5 Franken 1885 Strelecký Bern
5 Franken 1923 B
5 Franken 1948 B Konštitúcia
5 Franken 1963 B Červený kríž
„R“
„R“
Taliansko
1176. 1 Líra 1917
1177. 2 Líra 1912
Vatikán
1178.
1179.
1180.
1181.
1182.
1183.
Scudo 1834 liata kópia
2 Gulio 1758 lateránsky koncil
500 Líra 1961
500 Líra 1963 Sede Vacante
500 Líra 1972 /v/ FAO
500 Líra 1971
hry.
1184.
1185.
1186.
1187.
1188.
1189.
1190.
1191.
1192.
1193.
1194.
1195.
500 Líra 1973
500 Líra 1975
500 Líra 1976
500 Líra 1986 Mária a Ježiš
100 Líra 1985 Mapa sveta
100 Líra 1987 Zvestovanie
50 Líra 1983 Vyhnanie z Raja
50 Líra 1985 Drak
50 Líra 1987 Panna Mária
50 Líra 2000 Pápež bozkáva Zem, pozlátená
20 Líra 1985
20 Líra 1986 Archanjel Michal
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
12,12,12,4,3,3,2,2,2,3,1,2,-
0/0
2/2
1/1
1/1
2/2
4,10,50,5,10,-
SVET
1196.
1197.
1198.
1199.
1200.
Čína, 20 Cent rok 25 (1936) KM 350
Curacao, ¼ Gulden 1900
Dánska Západná India, 1 Frank 1907 n. hr.
Mandžusko, 1O Fen KT 8 (1941)
Turecko, Yuzluk AH 1203/13
Download

52. aukcia SNS pri SAV, pobočka Trenčín 21. 9. 2013 v pdf