Tráviaca sústava človeka
Funkcie : príjem potravy
mechanické spracovanie – rozomieľanie potravy
chemické trávenie potravy – rozloženie potravy na jednoduché zložky
vstrebávanie jednoduchých látok
odstraňovanie nestráviteľných odpadových látok











Stavba tráviacej sústavy
skladá sa :
tráviaca rúra
ústna dutina
hltan
pažerák
žalúdok
tenké črevo
hrubé črevo
konečník
análny otvor
malé tráviace žľazy / uložené v stene tráviacej rúry /
veľké tráviace žľazy
veľké slinné žľazy / podjazykové, podsánkové, príušné /
podžalúdková žľaza
pečeň.
Dutina ústna / cavum oris /
pery / labia oris / – ohraničujú dutinu ústnu, podklad tvorí kruhový ústny sval – príjem potravy, reč , mimika
tváre – líce / buccae / – podklad tvorí tvárový sval / tukový vankúš u detí umožňuje cicanie /
podnebie – oddeľuje dutinu ústnu od nosnej
 tvrdé – má kostený podklad / horná čeľusť a podnebné kosti /
 mäkké – podklad väzivový, na zadnom okraji je čapík, po stranách sú mandle – lymfatické tkanivo
/ ochranný význam /
jazyk / lingua / – koreň, telo, hrot. Je pohyblivý, povrch tvorí sliznica – papily = chuťové poháriky, mechanické
spracovanie, pohyb potravy, artikulovaná reč.
zuby / dentes / – čeľusť horná – eliptický oblúk
čeľusť dolná - parabolický oblúk
druhy zubov: rezáky / dentes incisivi / – ukusujú ,1 koreň
očné / dentes canini / - uchopujú , trhajú,1 koreň
črenové / dentes premolares / – rozomieľajú potravu, 1 koreň
stoličky / dentes molares / – rozomieľajú potravu, 2-3 korene
chrup – dočasný / mliečny / - zuby menšie, menej odolné
- malé korene / 20 /
- I 1 I 2 C M1 M2
chrup–trvalý / dospelý /
- zuby väčšie , odolnejšie
- veľké korene / 32 /
- I 1 I 2 C P 1 P 2 M1 M2 M3
prerezávanie zubov – dentícia :
- prvá medzi 6. až 30. mesiacom
- druhá medzi 6. až 25. rokom
slinné žľazy
- malé – sliznica ústnej dutiny
- veľké – 3 páry :

príušné

podjazykové

podsánkové
sliny – bezfarebná tekutina, pH 7-8 / pri pH 5,5 sa zo zubov uvoľňuje vápnik /, obsahuje vodu, organické látky, mucín –
kĺzanie hltov, ptyalín, thiocyanát / dezinfekčné účinky /, anorganické látky - soli Ca2+,Na+,K+,.../ zubný kameň /. Za deň sa
vytvorí 1 –1,5 l slín.
Potrava sa premiešava so slinami a vznikajú hlty.
Z ústnej dutiny sa potrava presúva vo forme hltu pomocou prehĺtacieho
reflexu ďalej do hltana.
Hltan / pharynx / :
- dĺžka 12 – 14 cm, umožňuje polykanie hltov.
Má 3 časti :
 nosohltan
 ústna časť
 hrtanová časť
Pažerák / esophagus /
Dĺžka 25 – 28 cm, stavba – sliznica, svalovina – peristaltika, podsliznicové väzivo, väzivový obal. Prvé dve tretiny tvorí
priečne pruhovaná svalovina a poslednú tretinu hladká svalovina.
Žalúdok / ventriculus = gaster = stomachus /
Vak, objem 1 – 2 l, sliznica produkuje žalúdkovú šťavu – bezfarebná riedka tekutina, pH 1 – 2. Zloženie – voda / 99%/,
pepsinogén → pepsín – štiepi bielkoviny, HCl – vytvára kyslé prostredie, dezinfikuje, bráni kvaseniu tráveniny, aktivuje
pepsinogén, žalúdková lipáza – štiepi emulgované neutrálne tuky / mliečne /, chymozín – zráža mlieko, mucín / hlien / –
tvorí ochranný povlak steny žalúdka, vnútorný faktor – umožňuje vstrebávanie vitamínu B12.
Žalúdok vykonáva asi 20 minút po požití jedla peristaltické pohyby = 1. peristaltická vlna trvá 20 minút, trávenina sa
premiešava so žalúdkovou šťavou – vzniká kašovitá trávenina = chýmus. Trávenina zostáva v žalúdku 3 – 6 hodín / tuky
dlhšie /.
Tenké črevo / intestinum tenue /
Dĺžka 4 - 6 m, šírka – 3 cm. Má 3 časti : dvanástnik / duodenum /, lačník / jejunum /, bedrovník / ileum /.
V tenkom čreve sa dokončuje trávenie a nastáva vstrebávanie látok do krvi. Lačník je miesto najintenzívnejšieho trávenia a
vstrebávania. Do dvanástnika , vo zvláštnej bradavke vyúsťujú vývody pečene a podžalúdkovej žľazy. Sliznica obsahuje klky
a mikroklky, ktoré umožňujú resorpciu .
Priechod tráveniny trvá 4 – 8 hodín.
Hrubé črevo / intestinum crassum /
Dĺžka – 1,5 m , šírka 5 – 8 cm .Skladá sa z niekoľkých častí :
 slepé črevo / appendix / – 10 – 15 cm, červovitý prívesok - lymfatické tkanivo – zápaly
 tráčnik vzostupný
 tráčnik priečny
 tráčnik zostupný
 tráčnik esovitý – esovitá slučka
 konečník – análny otvor, ktorý uzatvárajú kruhové zvierače – citlivé na tlak – stolica
Hrubé črevo vykonáva peristaltické pohyby. Z tenkého čreva sem prichádzajú nestráviteľné zvyšky potravy a zostávajú tu
8 – 12 hodín. Z obsahu sa vstrebáva voda a minerálne látky, dochádza k zahusteniu a vzniká stolica. Črevná mikroflóra =
baktérie / symbiotické a kvasné / – tvoria vitamín B12 a K, rozkladajú a kvasia tráveninu – vzniká napr. fenol, indol, matán,
kyselina mliečna, amoniak,.... . Stolica obsahuje nestráviteľné zvyšky potravy, odumreté bunky, vodu, anorganické látky,
produkty rozkladu žlčových farbív / urobilín, sterkobilín – farba stolice/, odumreté baktérie a produkty ich metabolizmu.
Defekácia – vyprázdňovací reflex, centrum – drieková miecha, Č ovplyvňuje vôľou , 1x za deň.
Pečeň / hepar /
Najväčšia žľaza ľudského tela, hmotnosť – 1,5 kg, je uložená v bránicovej klenbe na pravej strane tela. Má 2 laloky –
pravý je väčší. Vrátnicová žila privádza do pečene krv s látkami vstrebanými v tenkom čreve.
Základ pečene tvorí pečeňový lalôčik - tvar 5-6 bokého hranolu, stred tvorí centrálna žila, okolo nej sú lúčovito
usporiadané pečeňové bunky, ktoré vylučujú žlč. Tá sa odvádza žlčovými kanálikmi do žlčového mechúra - žlčník a
následne podľa potreby žlčovodom (pravý a ľavý ) do dvanáctornika.
Žlč obsahuje soli žlčových kyselín - emulgácia tukov a vstrebávanie mastných kyselín, žlčové farbivá - produkty rozpadu
hemoglobínu, cholesterol a anorganické soli. Ďalej neutralizuje chýmus, stupňuje peristaltiku čreva, umožňuje vstrebávanie
vitamínov. Žlč obsahuje aj vodu, lecitín a tuk.
Funkcie pečene : metabolizmus jednotlivých živín, syntéza glykogénu a bielkovín krvného séra /s výnimkou
imunoglobulínov /, taktiež sacharidov, lipidov. Prebieha tu deaminácia aminokyselín , syntéza močoviny, vzniká tu vitamín A
z provitamínu a uskladňuje sa tu, prebieha detoxikácia – zneškodnenie cudzorodých látok, ukladá sa tu feritín, tvorí sa teplo,
netvoria sa tu žiadne tráviace enzýmy.
Pečeňové tkanivo má regeneračnú schopnosť.
Podžalúdková žľaza / pankreas /
- je asi 28 cm dlhá, uložená je za žalúdkom v ohybe dvanáctorniku. Je to endokrinná žľaza / Langerhansove ostrovčeky –
produkcia hormónov glukagón, inzulín). Pankreas produkuje pankreatickú šťavu - bezfarebná tekutina, ktorej sa tvorí asi
1 liter za deň. Zloženie : voda, enzýmy – trypsín, amylázy, lipázy, anorganické látky – NaHCO3 / neutralizácia obsahu
v tenkom čreve / .
Dutina brušná
- vystiela ju pobrušnica, od dutiny hrudnej ju oddeľuje pohrudnica.
Choroby tráviacej sústavy:
 zubný kaz – špatná hygiena ústnej dutiny
 paradentóza - uvoľňovanie zubov zo zubného lôžka
 žalúdkové a dvanáctornikové vredy – zápal sliznice – znížená odolnosť sliznice, stres
 cirhóza pečene – tvrdnutie , alkohol , drogy
 nádory – karcinogény
 zápcha
 hnačky
 salmonela – infekčná choroba, vyznačuje sa vracaním, kŕčmi v bruchu, vysoké horúčky, príčina – príprava pokrmov,
porušenie predpisov pri ich príprave / ryby, zmrzlina, vajcia ,.../
 anorexia – odmietanie normálnych dávok potravy, vyvolanie zvracania. Psychický základ. Dôsledok – ubúdanie
telesnej hmotnosti, hypotenzia, strata menštruácie,...
 bulímia – pažravosť, nekontrolovateľná chuť na jedlo, snaha vyvolať zvracanie, užívanie preháňadiel, , dehydratácia
organizmu, podobná anorexii
 žlčové kamene – upchatie žlčových ciest
 hladovanie – človek neprijíma žiadnu potravu, energiu získava z vlastných zásob, a tak ubúda na hmotnosti
 podvýživa – tvorí prechod medzi primeranou výživou a hladovaním
 tučnota – obezita, nastáva prejedaní sa
Metabolizmus – látkový metabolizmus
Metabolizmus sacharidov
Význam – hlavný pohotový zdroj energie
Potrava - polysacharidy + oligosacharidy + monosacharidy
- štiepenie na monosacharidy – dutina ústna, tenké črevo – vstrebávanie do vrátnicovej žily
→ pečeň → glukóza / zdrojom je glykogén /
↓
krv
↓
tkaniva → bunkové dýchanie
→ glykogén
→ tuk
Glykémia – je stála koncentrácia glukózy v krvi / 4.5 – 6 mmol / l /
- hypoglykémia – znížená koncentrácia glukózy
- hyperglykémia – zvýšená koncentrácia glukózy
Riadenie – nervové – hypotalamus, látkové – inzulín a glukagón, adrenalín, glukokortikoidy
Metabolizmus tukov
Význam – bohatý zdroj energie
Potrava – zväčša triacylglyceroly → žalúdok – štiepenie emulgovaných tukov
( mliečny tuk ) → tenké črevo – emulgácia ( soli žlčových kyselín ) → enzymatické štiepenie → monoacylglyceroly
+ mastné kyseliny → tvorba micel = častice z mastných kyselín + žlčových kyselín + monoacylglycerolov + cholesterolu,
rozpustné → prenikajú k povrchu črevnej sliznice → difúzia mastných kyselín a monoacylglycerolov do buniek sliznice :
a)
mastné kyseliny s dlhšími reťazcami /16 – 18 C /: zpätná syntéza triacylglycerolov a tvorba chylomikrónov =
častice z triacylglycerolov + cholesterolu + fosfolipidov + bielkovín ( 100 – 1000 nm ) → vstrebávanie do miazgových
ciev → krvné cievy → pečeň
b)
mastné kyseliny s krátkym reťazcom /10 C / → vstrebávanie do vlásočníc vrátnicovej žily → pečeň
Pečeň - štiepenie tuku / pečeňová lipáza / →

glycerol
→ glukoneogenéza
→ glykogén

mastné kyseliny → β oxidácia → energie
→ stavebný materiál : syntéza lecitínu, esterov,
lipidov
Nadbytočný tuk sa v organizme ukladá do zásoby – v podkožnom väzive, okolo niektorých orgánov, v dutine brušnej, ....,
v prípade potreby sa odbúrava v pečeni. Lipémia – koncentrácia tukov v krvi / 360 – 820 mg / 100cm2 /
Metabolizmus bielkovín
Význam – stavebné látky, enzýmy, hormóny, zložky farbív
Potrava – živočíšne a rastlinné bielkoviny → žalúdok a tenké črevo – štiepenie na aminokyseliny → vstrebávanie do
vrátnicovej žily – nutná prítomnosť vitamínu B6 →
pečeň  odbúravanie :
1. deaminácia – tvorba močoviny / =ornitínový cyklus /
2. deaminované organické kyseliny → štiepenie / energia /
→ syntéza iných látok /cukry , tuky /
 syntéza bielkovín
 krv  bunky tkanív - syntéza bielkovín
Riadenie : nervové – centrum v hypotalamu
látkové – podpora syntézy: rastový hormón ,inzulín, testosterón
odbúravanie : glukokortikoidy
Energetický metabolizmus
látky z potravy sa využívajú ako zdroj energie.
Bazálný metabolizmus – / základný / – látková a energetická premena potrebná na udržanie základných biologických funkcií.
Ovplyvňuje vek, pohlavie, veľkosť tela, teplota tela, klíma, činnosť endokrinných žľaz.... .
Celkový energetický metabolizmus = bazálny metabolizmus + aktívny metabolizmus /ľahko pracujúci človek – 12 MJ / deň ,
ťažko pracujúci človek 17 MJ / deň /.
Spalné teplo základných živín : 1 g cukru = 17,22 kJ
1 g tuku = 39,06 kJ
1 g bielkovín = 23,73 kJ
Biologicky využiteľná hodnota energie je však menšia.
Výživa človeka
- zdravá výživa = strava kvalitatívne aj kvantitatívne vyvážená , odpovedajúca potrebám organizmu.
- Obsahuje :
 bielkoviny 15%
 sacharidy 60%
 tuky 25%
 voda
 minerálne látky
 vitamíny
Strava musí byť zmiešaná a rozmanitá.
Download

Tráviaca sústava človeka.pdf