Klinická patológia Prešov, s.r.o., Hollého 14, 080 01 Prešov, tel.:051/7011885; 051/7011895 e-mail: [email protected]
ŽIADANKA NA VYŠETRENIE SÉROVÝCH PROTILÁTOK METÓDOU NEPRIAMEJ/PRIAMEJ IMUNOFLUORESCENCIE (NIF/PIF).
Meno a priezvisko: __________________________________________
Odosielajúci lekár (kód lekára a kód oddelenia):
Adresa: ___________________________________________________
Rodné číslo: ___________________________Poisťovňa: ___________
Pečiatka a podpis:
Dátum a čas odberu:
r krv
r sérum
Kód diagnózy (MKCH 10) – povinný údaj:
Vyznačte žiadané vyšetrenie:
Typ vyšetrenia
Gastroenterologický profil
Pečeňový profil
Vyznač
Autoprotilátky proti
ANA
ENA
jadrám
extrahovateľný nukleárny antigén
Históny, RNP, SS-A,
SS-B, Scl-70, RNP, ...
konfirmácia
ds-DNA
ANCA
AMA, AMA-M2
ALKM, ALKM-1
ASMA
ALMA
ALCP (LC-1)
ABCA
ATA (TPO, TG)
APCA
Bb. TČ
Bb. HČ
AICA
APACA
AEmA
AtTGA
AGA
ARA
ASCA
AGPA
Vyznač
Typ vyšetrenia
Autoprotilátky proti
vyznačte v prípade záujmu
o špecifikáciu ANA pozitivity
ABMG
ABMT
Bb. tubulov
Bowm. púzdro
bazálnej membráne glomerulov
bazálnej membráne tubulov
bunkám tubulov
Bowmanovmu púzdru
dvojzávitnicovej DNA
neutrofilným leukocytom
mitochondriám
mikrozómom obličky a pečene
hladkému svalu
membránam hepatocytov
peptidu z cytozólu pečene
žlčovodom
štítnej žľaze
parietálnym bunkám žalúdka
pohárikovým bb. tenkého čreva
pohárikovým bunkám hrubého čreva
bunkám ostrovčekov pankreasu
acinárnym bunkám pankreasu
endomýziu
IgA
transglutamináze
IgA
gliadínu
IgA, IgG
retikulínu
IgA, IgG
Saccharomyces cerevisiae
IgA, IgG
bunkám slinnej žľazy
AGSA
Ovárium
Testis
Trofoblast
AMCA
Perikard
ASKMA
ATrA
ALyA
ANeuA
Kĺbové puzdro
AChTA
AChPA
AHPA
Bb.epidermy
AICSA
ABMA
Cievy kória
AHFA
AKA
bunkám nadobličky
bunkám ovária
bunkám testis
bunkám trofoblastu
srdcovému svalu
bunkám perikardu
priečne pruhovanému svalu
trombocytom
lymfocytom
granulocytom (neutrofilom)
bunkám kĺbového puzdra
Chlamydia trachomatis
Chlamydia pneumoniae
Helicobacter pylori
IgA, IgG
bunkám epidermy
intercelulárnej substancii epidermy
bazálnej membráne epidermy
endotelu ciev kória
vlasovým folikulom
keratínu
K
O
Ž
A
Prípadné doplňujúce klinické informácie uvádzajte na opačnej strane žiadanky!
Doterajšia liečba:
Download

Kód diagnózy (MKCH 10) – povinný údaj: Meno a priezvisko