ČÍSLO:
Bioptické, cytologické a skríningové laboratóriu.
Centrum hodnotenia transplantovaných orgánov,
Limbová 5, P. O. BOX 108, 830 07 Bratislava 37, tel/fax: 02/59542482, 02/5954348, www: www.cytopathos.sk
CYTOPATHOS, spol. s r.o.
ŽIADANKA NA VYŠETRENIE SÉROVÝCH AUTOPROTILÁTOK (metodou NIF, BLOT)
Pečiatka (kód) oddelenia:
Meno/Priezvisko :
__________________________________
Rodné číslo: _________/_____
Miesto pre
záznamy
laboratória
Poisťovňa : ________
Adresa : ____________________________
PSČ :
________
Dátum odberu: ____________ tel./kl._________________ kód lekára : _________________________ Podpis
 diagnostický
MKCH 10:
Scríning :
IgG (1:100) 
Vyšetrenie
Protilátky
Met
óda
ANA
dsDNA
ANLA
ANCA
AGA
AEmA
ARA
AICA
AGCA
ASCA
AhTMA
proti gliadínu (deamidovaný)
proti endomýziu
proti retikulínu
proti pankreasu
proti pohárikovitým bunkám
proti Saccharomyces cerevisiae
proti tropomyozínu 5
NIF
AGPA
ATA
AGSA
proti slinnej žľaze
proti štítnej žľaze
proti nadobličke
NIF
Vyšetrenie
Blot
NIF
NIF
NIF
NIF
NIF

monitorovanie terapie
( bez presnejšej typizácie )
ANA, AMA, SMA, APCA, ATA, ARA,
nRNP/Sm, Sm, SS-A, SS-B,
Ro-52, Scl-70, Jo-1
proti jadrám buniek na Hep-2
proti dsDNA
proti jadierkám
proti neutrofilným leukocytom
AENA
 prognostický
met
óda
Protilátky
Aktín
ALCP
ALKM
ALMA
ABCA
AMA
APCA
ASMA
AKA
proti aktínu
proti peptidu z cytozolu pečene
proti mikrozómom
proti membránam hepatocytov
proti žlčovodom
proti mitochondriám
proti parietálnym bunkám
proti hladkému svalu
proti keratínu
NIF
ABMG
ABMT
AmzgA
APLA2R
proti baz. membr. glomerulov
proti baz. membránam tubulov
proti mezangiu glomerulov
proti receptoru fosfolipázy A2
NIF
NIF
NIF
NIF
AVEA
proti cievnemu endotelu
NIF
Vyšetrenie
NIF
NIF
NIF
Protilátky
AQP 4
Amphiphysin, CV2, PNMA2
Ma-2/Ta, Ri, Hu, Yo, recoverin,
SOX1, titin
anti aquaporin 4
Hu/Ri/Yo
AMa
proti proteínu "Hu, Ri, Yo"
proti jadierkam neurónov
NEURO
NIF
Met
óda
Blot
NIF
NIF
NIF
NIF
NIF
NIF
NIF
NIF
NIF
: _________
NIF
NIF
NIF
AMCA
ASKMA
Mi-2, Ku, PM-Scl, Jo-1, PL-7,
PL-12, Ro-52
proti srdcovému svalu
proti priečne pruh. svalom
ABMA
AICS
AHFA
proti bazálnym membránam
Proti intercel. subst. epidermy
proti vlasovým folikulom
MYO
Blot
NIF
NIF
NIF
NIF
NIF
NIF
NIF
BACP-v1.04/2014-SER
…………….………………………………………………………………..………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………………………………………
ČÍSLO:
Bioptické, cytologické a skríningové laboratóriu.
Centrum hodnotenia transplantovaných orgánov,
Limbová 5, P. O. BOX 108, 830 07 Bratislava 37, tel/fax: 02/59542482, 02/5954348, www: www.cytopathos.sk
CYTOPATHOS, spol. s r.o.
ŽIADANKA NA VYŠETRENIE SÉROVÝCH AUTOPROTILÁTOK (metodou NIF, BLOT)
Pečiatka (kód) oddelenia:
Meno/Priezvisko :
__________________________________
Rodné číslo: _________/_____
Miesto pre
záznamy
laboratória
Poisťovňa : ________
Adresa : ____________________________
PSČ :
________
Dátum odberu: ____________ tel./kl._________________ kód lekára : _________________________ Podpis
 diagnostický
MKCH 10:
Scríning :
IgG (1:100) 
Vyšetrenie
ANA, AMA, SMA, APCA, ATA, ARA,
Protilátky
Met
óda
ANA
dsDNA
ANLA
ANCA
nRNP/Sm, Sm, SS-A, SS-B,
Ro-52, Scl-70, Jo-1
proti jadrám buniek na Hep-2
proti dsDNA
proti jadierkám
proti neutrofilným leukocytom
AGA
AEmA
ARA
AICA
AGCA
ASCA
AhTMA
proti gliadínu (deamidovaný)
proti endomýziu
proti retikulínu
proti pankreasu
proti pohárikovitým bunkám
proti Saccharomyces cerevisiae
proti tropomyozínu 5
NIF
AGPA
ATA
AGSA
proti slinnej žľaze
proti štítnej žľaze
proti nadobličke
NIF
AENA
 prognostický
Blot
NIF
NIF
NIF
NIF
NIF
Vyšetrenie

monitorovanie terapie
( bez presnejšej typizácie )
Protilátky
met
óda
Aktín
ALCP
ALKM
ALMA
ABCA
AMA
APCA
ASMA
AKA
proti aktínu
proti peptidu z cytozolu pečene
proti mikrozómom
proti membránam hepatocytov
proti žlčovodom
proti mitochondriám
proti parietálnym bunkám
proti hladkému svalu
proti keratínu
NIF
ABMG
ABMT
AmzgA
APLA2R
proti baz. membr. glomerulov
proti baz. membránam tubulov
proti mezangiu glomerulov
proti receptoru fosfolipázy A2
NIF
NIF
NIF
NIF
AVEA
proti cievnemu endotelu
NIF
NIF
NIF
NIF
Protilátky
AQP 4
Amphiphysin, CV2, PNMA2
Ma-2/Ta, Ri, Hu, Yo, recoverin,
SOX1, titin
anti aquaporin 4
Hu/Ri/Yo
AMa
proti proteínu "Hu, Ri, Yo"
proti jadierkam neurónov
NEURO
Met
óda
Blot
NIF
NIF
NIF
NIF
NIF
NIF
NIF
NIF
NIF
NIF
NIF
NIF
Vyšetrenie
NIF
NIF
NIF
: _________
BACP-v1.04/2014-SER
AMCA
ASKMA
Mi-2, Ku, PM-Scl, Jo-1, PL-7,
PL-12, Ro-52
proti srdcovému svalu
proti priečne pruh. svalom
ABMA
AICS
AHFA
proti bazálnym membránam
Proti intercel. subst. epidermy
proti vlasovým folikulom
MYO
Blot
NIF
NIF
NIF
NIF
NIF
Download

Ziadanka Serologia.pdf - Cytopathos, spol. s ro