Vysokotlakové čističe
Čistenie v domácnosti
Záhrada
Home & Garden 2013
OVÁTOR, Trolejbusová 2, Košice | +421 55 6780015 | www.novato
Výkon a zodpovednosť
Nový rad produktov eco!ogic značky Kärcher, ktoré šetria energiu a zdroje, udáva nové akcenty na trhu
s čistiacimi produktmi. Nová generácia strojov nielenže ide s duchom doby, ale svoju dobu dokonca aj
predbieha. Vysokotlakové čističe eco!ogic sú napríklad sériovo vybavené vodou chladenými motormi,
ktoré nadchýnajú obzvlášť vysokým výkonom a dlhou životnosťou. Bezkompromisná kvalita, vynikajúca
technika, maximálne jednoduchá obsluha, excelentný čistiaci výkon a – v neposlednom rade – priekopnícke riešenia pre zodpovedné a trvalo udržateľné zaobchádzanie s prírodnými zdrojmi robia z modernej značky s tradíciou svetového lídra v oblasti čistiacej techniky. S inovačnými a vysoko efektívnymi
modelmi radu eco!ogic úspešná história pokračuje. Pridajte sa aj vy!
2
VÁTOR,
Trolejbusová 2, Košice | +421 55 6780015 | www.novator
Obsah
Vysokotlakové čističe
strana 15
Príslušenstvo pre vysokotlakové čističe strana 36
Čistiace prostriedky do vysokotlakových
čističov
strana 48
Zametacie stroje
strana 53
Mokro-suché vysávače
strana 57
Vysávače popola a suché vysávače
strana 68
Tepovače – extraktory
strana 69
Príslušenstvo pre mokro-suché vysávače strana 71
Vysávače s vodným filtrom
strana 78
Vysávače
strana79
RoboCleaner
strana80
Leštiče s odsávaním
strana 81
Zachytávač prachu z vŕtania
strana 82
Aku-metly
strana83
Parné čističe
strana 84
Parné vysávače
strana 87
Parný žehliaci systém
strana 88
Akumulátorové vysávače na okná
Príslušenstvo na čistenie v domácnosti
Čistiace prostriedky na čistenie
v domácnosti
Zavlažovacie systémy
Postrekovače a pištole
Záhradné sprchy a tyčové polievacie
nadstavce
Násuvné hadicové systémy
Rad mosadzných produktov
Zavlažovače
Mobilné odkladanie hadíc
Hadice, zavlažovacie automaty
Zavlažovacie čerpadlá
Odvodňovacie čerpadlá
Zásobovanie domácnosti vodou
Príslušenstvo pre čerpadlové systémy
Servis Kärcher
strana 89
strana 91
strana 96
strana 99
strana 100
strana102
strana 104
strana 106
strana107
strana 108
strana 110
strana 117
strana 123
strana 127
strana 131
strana 135
3
VÁTOR, Trolejbusová 2, Košice | +421 55 6780015 | www.novator
Trvalo udržateľné hospodárenie – náš najväčší príspevok pre budúcnosť
Pri snahe o trvalo udržateľný rozvoj je cesta cieľom. Touto cestou do budúcnosti kráča Kärcher s príkladnou dôslednosťou už celé desaťročia, pričom trvalá udržateľnosť Kärcheru je postavená na pilieroch ekonómie, spoločenskej zodpovednosti a ochrany životného prostredia. K tomu patrí férový vzťah
k ľuďom a zodpovedné zaobchádzanie s prírodnými zdrojmi. Toto je trvalo udržateľný rozvoj, ktorý
­Kärcher definuje ako cieľ spoločnosti Podnikateľská činnosť spojená so zodpovednosťou voči ľuďom
a životnému prostrediu.
VÁTOR, Trolejbusová 2, Košice | +421 55 6780015 | www.novator
Zodpovednosť voči človeku a prírode
Kärcher kladie veľký dôraz na zdravý a trvalo udržateľný
rast. Okrem dôsledného zohľadňovania ekologických
aspektov sa Kärcher venuje aj svojej spoločenskej zodpovednosti. Naša celosvetová angažovanosť siaha od
podpory sociálnych projektov v rámci lokálnych a regionálnych iniciatív až po pomoc obetiam prírodných katastrof. Od roku 2011 podporuje Kärcher celosvetovú
organizáciu pre pomoc deťom SOS-Kinderdorf e.V.
Zodpovedné konanie voči človeku a životnému prostrediu je pevne zakotvené v etickom kódexe spoločnosti
Kärcher. Tento kódex sa prísne riadi dohodou UN Global
Compact, ku ktorej Kärcher pristúpil v roku 2011, a platí
záväzne pre všetky závody, ako aj našich dodávateľov.
Na pozadí ekologicky rozumného zaobchádzania so
zdrojmi Kärcher neustále ďalej vyvíja svoje opatrenia na
úsporu energie. Naše zariadenia na rekuperáciu tepla
pracujú s enormnou efektivitou. Odpadové teplo z nášho
závodu na vstrekovanie plastov tak napríklad vyhrieva
susednú halu. Ročná úspora: 19 000 litrov vykurovacieho oleja a 51 300 kg CO2 – to zodpovedá emisiám vozidla strednej triedy, ktoré prejde vzdialenosť 225 000 km.
Ekologická bloková kotolňa ušetrí v porovnaní s doterajším plynovým vykurovaním 56 % CO2. Geotermálna
energia využíva teplo z vnútra Zeme v zime na vykurovanie a v lete na klimatizáciu. Spotreba energie jednej
budovy sa z viac ako 80 % pokrýva z obnoviteľných
zdrojov. Samotná tepláreň na drevnú štiepku usporí ročne 340 000 litrov vykurovacieho oleja, resp. viac než
1 milión kg CO2. Všetky tieto opatrenia slúžia životnému
prostrediu a koniec koncov aj kvalite života človeka.
Misia: Čistá voda
Angažovanosť v oblasti ochrany životného prostredia
a prírody sa v spoločnosti Kärcher píše veľkými písmenami. Podporujeme napríklad Global Nature Fund,
medzinárodnú nezávislú nadáciu, ktorá sa okrem iného
zasadzuje o zlepšenie kvality vody v riekach a moriach –
tému, ktorá spoločnosti Kärcher, ako poprednému špecialistovi na čistenie prirodzene obzvlášť leží na srdci.
Spoločný kooperačný projekt „Clean Water for the
World“ pre trvalo udržateľnú podporu čistých vnútrozemských vôd pomocou prírodných zariadení na filtráciu
vody je dobrým príkladom úspešnej spolupráce. Zariadenia na filtráciu vody – nazývané aj zelené filtračné
zariadenia – sú vodné kanály, ktorých povrch je pokrytý
plávajúcimi vodnými rastlinami. Na základe látkovej
výmeny rastlín sa prirodzeným spôsobom odbúravajú
organické látky, ktoré sa nachádzajú v odpadovej vode.
Prvé spoločné zariadenie na filtráciu vody bolo postavené v roku 2012 v Bolívii. Zariadenie na jednej strane podporuje biologickú rôznorodosť rastlinného a živočíšneho
sveta. Na druhej strane zlepšuje hygienické pomery
a prispieva tak rozhodne k vyššej kvalite života ľudí
v tomto regióne. Ďalšie zariadenia na filtráciu vody po
celom svete sa momentálne plánujú.
Mimochodom: S každým predaným vysokotlakovým čističom radu eco!ogic tečú ďalšie prostriedky do perspektívneho projektu „Clean Water for the World“.
5
VÁTOR, Trolejbusová 2, Košice | +421 55 6780015 | www.novator
Outdoor
eco!ogic – nové myslenie pre novú dobu
Kärcher sa považuje za lídra na trhu, ktorý ide príkladom. Trvalá udržateľnosť a ochrana životného
­prostredia sú pevnou súčasťou myslenia a konania a ústia do iniciatívy „eco!ogic“. S radom eco!ogic
vyvinul Kärcher úplne novú generáciu strojov, v ktorej sa presvedčivo spája rafinovaná technika, vynikajúci výkon, jednoduchá obsluha a ekologické myslenie. Výsledkom sú maximálne efektívne a kvalitné
stroje, ktoré šetria prírodné zdroje a udávajú nový trend.
VÁTOR, Trolejbusová 2, Košice | +421 55 6780015 | www.novator
Outdoor
Úspora vody
Zodpovedné zaobchádzanie s vodou sa stáva stále viac dôležitejším. Stroje eco!ogic od
firmy Kärcher umožňujú cielenú a zodpovednú spotrebu vody.
Nízka hlučnosť
Stroje eco!ogic od firmy Kärcher sa vyznačujú
čiastočne zníženou hlučnosťou.
Úspora energie
Efektívne využívanie energie je dôležitou
výhodou strojov radu eco!ogic. Umožňuje
to inteligentná a inovačná technika firmy
­Kärcher.
Efektívna filtrácia prachu
Vďaka spoľahlivej filtrácii prachu sa Kärcher
stará o zdravé pracovné prostredie. To platí
samozrejme aj pre nové stroje eco!ogic.
Šetrenie pitnou vodou
Využívaním dažďovej vody sa šetria cenné
zdroje pitnej vody. Aj rad eco!ogic ponúka
riešenia na využívanie alternatívnych vodných zdrojov.
Príkladná recyklovateľnosť
Všetky stroje značky Kärcher sú z viac ako
90 % recyklovateľné, rovnako aj nový rad
eco!ogic.
Zníženie zaťaženia odpadovou vodou
Stroje Kärcher s dávkovaním čistiaceho prostriedku ako aj čistiace prostriedky eco!ogic
prispievajú k menšiemu zaťaženiu odpadovou
vodou.
Dlhá životnosť
Zásadne vysoké štandardy kvality Kärcher
zaručujú aj pri strojoch radu eco!ogic dlhú
životnosť.
Zodpovedný výber materiálu
Vyhýbanie sa látkam, ktoré škodia životnému
prostrediu a zdraviu, ako sú ftaláty alebo
PVC, sa pri produktovom rade eco!ogic píše
veľkými písmenami.
Jednoduchá oprava
Produkty značky Kärcher sa vo všeobecnosti
opravujú jednoducho. To platí samozrejme aj
pre stroje eco!ogic.
Šetrenie materiálovými zdrojmi
Stroje eco!ogic sa vyznačujú ľahkými, ekologickými materiálmi, ako je recyklovaný plast
alebo lepenka FSC. Obal neobsahuje styropor.
Dobrá disponibilita náhradných dielov
Samozrejme aj stroje radu eco!ogic profitujú
z rozsiahleho servisu náhradných dielov spoločnosti Kärcher.
7
VÁTOR, Trolejbusová 2, Košice | +421 55 6780015 | www.novator
Vysokotlakové čističe Kärcher limitovanej edície KTM
K 4.650 Limited KTM Edition
Vysokotlakový čistič
K 4.650 Limited
KTM Edition
nSilná komfortná trieda na časté používanie
nVodou chladený motor s hliníkovým čerpadlom:
dlhšia životnosť, nižšia hmotnosť, vyššia energetická
efektívnosť
namiesto 449,95 € teraz iba
359,95 €
Vrátane príslušenstva
nRýchlospojka Quick Connect na oboch koncoch
vysokotlakovej hadice
čet kusov!
Limitovaný po
nSystém Plug ’n’ Clean: Jednoducho založte čistiaci
prostriedok a ide sa na vec!
nPištoľ s 6 m vysokotlakovou hadicou a držiakom
nPracovný nadstavec Vario-Power
nRotačná tryska
R
IM
G
·T
ENE
zdrojov
FICIENCY
E
EF
nNasávacia hadica na využitie alternatívnych vodných
Y·W TER
A
nVodný filter
Vrátane kompletnej súpravy pre váš motocykel:
nČistič na motocykle 1 l
nDvojitý pracovný nadstavec
nKefa na disky
nKTM špachtľa na blato
nKTM zátka na výfuk malá/veľká
Technické údaje
Tlak
20 – max. 130 bar
Prietok vody
Max. 440 l/h
Teplota vody na prívode
Max. 40 °C
Príkon
1,9 kW
Objednávacie číslo
1.180-631
8
VÁTOR,
Trolejbusová 2, Košice | +421 55 6780015 | www.novator
K 5.530 T 400 Special Edition
S fantastickou kompletnou výbavou
K 5.530 T 400 Special Edition
n Vodou chladený indukčný motor:
Vysokotlakový čistič
K 5.530 T 400
Special Edition
namiesto 419,95 € teraz iba
n Silná komfortná trieda na časté používanie
dlhšia životnosť, nižšia hmotnosť, vyššia energetická efektivita
n Systém Quick Connect na oboch koncoch vysokotlakovej hadice
n Kompaktný stroj s vysúvateľným držadlom
319,95 €
Vrátane príslušenstva
n Vyznamenaný cenou Efficiency Label od inštitútu Fraunhofer
Institut za obzvlášť energeticky úspornú prácu
n Pištoľ so 7,5 m vysokotlakovou hadicou
n Pracovný nadstavec Vario-Power
n Rotačná tryska
G
R
n Rotujúca umývacia kefa
E
FICIENCY
IM
ENE
n Plošný čistič T 400
EF
·T
n Vak na príslušenstvo
Y·W TER
A
Technické údaje
Tlak
20 – max. 140 bar
Prietok vody
Max. 460 l/h
Teplota vody na prívode
Max. 40 °C
Príkon
2,1 kW
Objednávacie číslo
1.181-114
9
VÁTOR, Trolejbusová 2, Košice | +421 55 6780015 | www.novator
Mokro-suchý vysávač
WD 3.320 M Steel Edition
nParkovacia poloha a robustný držiak na bezpečné odkladanie elektrického kábla
nFunkcia fúkania: na jednoduché odstraňovanie špiny
a lístia tam, kde vysávanie nie je možné
nSieťový kábel a všetky diely štandardného príslušenstva je
možné bezpečne odložiť na stroji, aby boli vždy poruke
Mokro-suchý vysávač
WD 3.320 M
Steel Edition
namiesto 149,95 € teraz iba
114,95 €
nNové, o 10 cm dlhšie držadlo umožňuje príjemný pracovný postoj
nPatrónový filter: pre väčšie množstvo vody; mokro-­suché
vysávanie je možné bez výmeny filtra
nAntikorová nádoba
n2 m sacia hadica
nPapierové filtračné vrecko
Špeciálna výbava:
n2 x 0,5 m antikorové sacie trubice
nprepínateľná podlahová hubica
nštrbinová hubica extra dlhá
nhubica na vysávanie auta
Technické údaje
Príkon
1,4 kW
Prietok vzduchu
68 l/s
Vákuum
210 mbar
Nádoba l
17 l, antikorová
Dĺžka kábla
4m
Objednávacie číslo
1.629-669
10
VÁTOR,
Trolejbusová 2, Košice | +421 55 6780015 | www.novator
Mokro-suchý vysávač
WD 5.220 M Steel Edition
nParkovacia poloha a dva veľké držiaky na bezpečné
odkladanie hadice a sieťového kábla
nFunkcia fúkania: na jednoduché odstraňovanie špiny
a lístia tam, kde vysávanie nie je možné
nErgonomické držadlo na jednoduché otváranie,
zatváranie a vyprázdňovanie nádoby
Mokro-suchý vysávač
WD 5.220 M
Steel Edition
namiesto 199,95 € teraz iba
149,95 €
nPatrónový filter: pre väčšie množstvo vody; mokrosuché vysávanie je možné bez výmeny filtra
nAntikorová nádoba
n2,2 m sacia hadica
nPapierové filtračné vrecko
nOtočný prepínač (ZAP/VYP)
Špeciálna výbava:
n2 x 0,5 m antikorové sacie trubice
nprepínateľná podlahová hubica
nštrbinová hubica extra dlhá
nhubica na vysávanie auta
Technické údaje
Príkon
1,6 kW
Prietok vzduchu
75 l/s
Vákuum
220 mbar
Nádoba l
25 l, antikorová
Dĺžka kábla
5m
Objednávacie číslo
1.347-814
11
VÁTOR, Trolejbusová 2, Košice | +421 55 6780015 | www.novator
dov pre
8 dobrých dôvo
ou pary:
čistenie pomoc
n Para čistí ekologicky – bez čistiacich prostriedkov a s nízkou spotrebou
­vody.
n Para čistí hygienicky – aj ťažko prístupné miesta.
n Para čistí bez námahy – bez drhnutia a leštenia.
n Para čistí zdravšie – bez čistiacich prostriedkov.
n Para má všestranné využitie – na čistenie kuchyne, kúpeľne alebo okien,
ako aj na leštenie a ošetrovanie textílií.
n Para šetrí čas – pretože čistenie ide rýchlejšie.
n Para šetrí peniaze – pretože nie sú potrebné čistiace prostriedky.
n Para nezanecháva žiadne vápenaté zvyšky – pretože pri vytváraní pary sa
voda demineralizuje.
Balík plný sily! K štandardnej výbave parného
­čističa SC 2.550 C značky Kärcher patrí nasledujúce
­príslušenstvo:
4 prídavné kruhové kefky
Dve rôzne farby na rôzne druhy použitia ako napr. v kuchyni alebo kúpeľni.
Parná turbokefa
Pre každé čistenie, pri ktorom je normálne nutné drhnutie. Umožňuje čistenie bez námahy
za polovicu času.
Abrazívna utierka pre ručnú trysku
Na odstránenie nepoddajných zvyškov vodného kameňa a mydla.
Froté utierka na podlahu
Utierka na podlahu z kvalitnej bavlny, bez žmolkov, silne savá a odolná.
12
VÁTOR,
Trolejbusová 2, Košice | +421 55 6780015 | www.novator
Parný čistič SC 2.550 C značky Kärcher
vrátane súpravy príslušenstva zdarma
Parný čistič SC 2.550 C
nOdnímateľná nádrž na vodu na nepretržité
dopĺňanie bez prerušenia práce
nPodlahová a ručná tryska s návlekom
nBodová tryska
nOdvápňovacie tyčinky
Parný čistič
SC 2.550 C
namiesto 249,95 € teraz iba
209,95 €
Nonstop para
Vrátane príslušenstva
nSúprava extra príslušenstva:
– 4 prídavné kruhové kefky
– parná turbokefa
– abrazívna utierka pre ručnú trysku
– froté utierka na podlahu
Technické údaje
Ohrievací výkon
1500 W
Množstvo napĺňanej vody
0,5 l + 0,8 l
Max. teplota pary
140 °C
Tlak
Max. 3,2 bar
Čas nahrievania
6 min
Objednávacie číslo
1.512-357
13
VÁTOR, Trolejbusová 2, Košice | +421 55 6780015 | www.novator
VÁTOR, Trolejbusová 2, Košice | +421 55 6780015 | www.novator
Vysokotlakové čističe
Kto by sa už chcel zdržiavať čistením? Veď nakoniec existujú príjemnejšie činnosti. Hoci: S vysokotlakovými čističmi firmy Kärcher môže byť čistenie skutočne zábavné. Kvalitné, komfortné a výkonné stroje
v priebehu niekoľkých sekúnd odstránia aj tie najnepoddajnejšie nečistoty a usadeniny – rýchlo, jednoducho a bez námahy jednoduchým stlačením gombíka. A ruky vždy ostanú pekne čisté. Pohodlnejšie
to už nejde.
1
2
Outdoor
Vysokotlakové čističe od firmy Kärcher
3
4 bar
ca. 3500 l/h
Úspora vody
ca. 3100 l/h
120 bar
1
Maximálna čistota, minimálne náklady
Kto má rád čisté auto, obľúbi si vysokotlakový
čistič od spoločnosti Kärcher. Koniec namáhavého čistenia s pomocou špongie a hadice.
Vysokotlakové čističe Kärcher sa razom
postarajú o žiarivú čistotu.
Inteligentná kombinácia vysokého tlaku
a vody zaručuje takmer dvojnásobnú rýchlosť
čistenia oproti použití špongie a hadice.
Naše zariadenia poskytujú okolo domu a záhrady cenné čistiace služby na takmer všetkých povrchoch a šetria nám tak drahocenný
čas a veľa sily. V spojení s čistiacimi prostriedkami a príslušenstvom vyvinutým špeciálne pre naše zariadenia splní vysokotlakový
čistič Kärcher všetky želania. A zostane vám
konečne viac času na skutočne dôležité veci
v živote. Mimochodom: Vysokotlakové čističe
Kärcher sú z viac ako 90 % recyklovateľné.
ca. 400 l/h
2
Náš tip pre životné prostredie
Vysokotlakové čističe v porovnaní s čistením
pomocou hadice ušetria až 3100 litrov vody
za hodinu! Vody je stále väčší nedostatok.
Preto sa spoločnosť Kärcher od začiatku
zasadzuje o čo najsvedomitejšie zaobchádzanie s touto životne dôležitou surovinou. Neustály ďalší vývoj techniky Kärcher v oblasti
vysokotlakového čistenia tak zabezpečuje
dobrý výsledok čistenia pri nízkej spotrebe
vody. Pretože v porovnaní s čistením pomocou hadice spotrebujú vysokotlakové čističe
od firmy Kärcher cca o 80 % menej vody.
Tým sa chráni životné prostredie a šetria
­náklady.
3
Ochrana
životného prostredia
a úspora zdrojov
Vysokotlakové čističe tried K 3 – K 7 je možné
prevádzkovať aj s cenovo výhodnou úžitkovou vodou. Na tento účel nasávajú vodu zo
zásobníka vody, ako je napríklad dažďová
kaďa. Používateľ šetrí nielen drahú pitnú
vodu, ale súčasne chráni aj životné prostredie. Ďalšou výhodou je nezávislosť na vodovodnou potrubí.
15
VÁTOR, Trolejbusová 2, Košice | +421 55 6780015 | www.novator
Outdoor
Rad eco!ogic – nedosiahnuteľne ekologický
Stroje radu eco!ogic v osvedčenej kvalite Kärcher sú lídrami na trhu v oblasti ekologickosti. Ponúkajú
možnosť využívať vodu podľa potreby a znížiť tak spotrebu vody. Inovačná technika a inteligentné riešenia umožňujú príkladné zaobchádzanie so zdrojmi. Stroje radu eco!ogic sa približne zo 60 % skladajú
z recyklovaného materiálu a neobsahujú ftaláty a PVC. Obal sa vyrába z lepenky FSC a konzekventne
sa upustilo od výplňového materiálu z obsahom styroporu.
VÁTOR, Trolejbusová 2, Košice | +421 55 6780015 | www.novator
Outdoor
Zodpovedný výber materiálu
Kärcher kladie veľký dôraz na starostlivý
výber materiálu, dbá na dobrú znášanlivosť
so životným prostredím a vyhýba sa látkam
zaťažujúcim životné prostredie a zdravie, ako
sú ftaláty a PVC.
Šetrenie materiálovými zdrojmi
Takmer 60 % plastov v produktoch značky
Kärcher je z recyklovaného plastu. Obal:
50 % recyklovaný materiál (žiaden styropor),
50 % z trvalo udržateľného lesného hospodárstva. Tenzidy obsiahnuté v čistiacich prostriedkoch radu eco!ogic od firmy Kärcher sa
zo 100 % skladajú z dorastajúcich surovín
a neobsahujú ropu.
IM
E
FICIENCY
·T
G
R
Úspora elektrickej energie
Vďaka stupňu eco! činí pri modeloch K 3 –
K 7 úspora energie 20 %. Používatelia sami
rozhodujú, kedy použijú stupeň eco!, aby
ušetrili vodu a energiu. Aj pri modeli K 2 je
možné vďaka optimalizovanej technológii
­trysiek ušetriť elektrickú energiu: 10 % pri
každom čistení.
EF
ENE
Úspora vody
Zapínateľný stupeň eco! ušetrí pri strojoch
K 3 až K 7 jedným otočením 20 % vody. Stupeň eco! je ideálny na čistenie s menšou
potrebou vody (napr. na čistenie áut, bicyklov
alebo záhradného nábytku). Aj K 2 je nastavený na úsporu vody: Vďaka optimalizovanej
technológii trysiek spotrebuje pri každom čistení v porovnaní so štandardným pracovným
nadstavcom o 10 % menej vody.
Y·W TER
A
Maximálna efektívnosť
Rovnako ako všetky vysokotlakové čističe
Kärcher sú aj modely radu eco!ogic K 3 – K 7
vybavené patentovanou technológiou trysiek
značky Kärcher perfektne prispôsobenou
čerpadlám. Stroje tak rozhodujúco prispievajú
k zodpovednému zaobchádzaniu s cennými
prírodnými zdrojmi. Pri porovnaní s konkurenciou sa stroje Kärcher vyznačujú vyšším
výkonom pri odstraňovaní nečistôt a vyššou
efektivitou čistenia. Jasne povedané: Čistenie
je až o 50 % rýchlejšie – a ušetrí tým až 50 %
energie a vody. Výhody, ktoré potvrdil nezávislý renomovaný ústav Frauenhofer Institut.
Vynikajúci výkon
Triedy K 3 – K 7 radu eco!ogic od firmy
­Kärcher sú vybavené inovačným vodou chladeným motorom. Stroje majú obzvlášť dlhú
životnosť a sú obzvlášť výkonné, okrem toho
sú až o 10 % ľahšie.
Čistá voda pre životné prostredie
Kärcher v spolupráci s nadáciou Global
­Nature Fund založil projekt s názvom „Clean
Water for the World“. S každým predaným
vysokotlakovým čističom radu eco!ogic sa
podporí výstavba biologických zariadení na
filtráciu vody na celom svete. Každý predaný
stroj prinesie do riek a morí 1000 litrov čistej
vody – po celom svete. Zisk pre človeka
a ­prírodu.
17
VÁTOR, Trolejbusová 2, Košice | +421 55 6780015 | www.novator
Vysokotlakové čističe
KL
IK
Vysokotlakové čističe eco!ogic vyrobené prevažne z recyklovaného materiálu, ktorý šetrí prírodné zdroje, sú najekologickejšie stroje na trhu – ktoré skutočne šetria vodu! Vďaka praktickému eco! spínaču sa
dá pri modeloch K 3 až K 7 v závislosti od čisteného objektu podľa želania znížiť prietok vody o 20 %
– vrátane 20 % úspory energie. Rad eco!ogic je priekopníckou generáciou strojov, ktorá v sebe pôsobivo spája vynikajúcu techniku, silný výkon, jednoduchú obsluhu a ekologickosť.
Rýchlospojka Quick Connect
Vysokotlaková hadica sa dá
rýchlo a pohodlne namontovať
a demontovať.
K 2.800 eco!ogic
K 3.800 eco!ogic
 10 % úspora vody
 20 % úspora vody
VT hadica
4m
6m
6m
Navíjanie hadice
–
–
–
Rýchlospojka Quick Connect
–
Jednoduchý pracovný nadstavec

–

–

–
FICIENCY
IM
ENE
E
EF
R
G
a energie vďaka technológii trysiek
 Použitie ekologických
materiálov
 Kompaktný
·T
Outdoor
Rad eco!ogic – príkladné šetriče vody
Y·W TER
A
K 4.800 T 250
eco!ogic
 20 % úspora vody
a energie vďaka zapía energie vďaka zapínateľnému úspornému
nateľnému úspornému
režimu
režimu
 Použitie ekologických  Použitie ekologických
materiálov
materiálov
 Obzvlášť dlhá život Obzvlášť dlhá životnosť vďaka vodou
nosť vďaka vodou
chladenému motoru
chladenému motoru
eco!
eco!
Výbava
Pracovný nadstavec Vario-Power


Plošný čistič

–

–

T 250
Umývacia kefa
–
–
–
Systém Plug ’n’ Clean
–
–
Naplnená fľaša na čistiaci prostriedok 1 l
–
–

Univerzálny čistič eco!ogic
Nasávanie vody vrát. nasávacej hadičky



Zabudovaný jemný vodný filter



Rotačná tryska
Technické údaje
Tlak
bar/MPa
Max. 110/max. 11
20 – max. 120/2 – max.12 20 – max. 130/2 – max. 13
Prietok
l/h
Max. 360
Max. 420
Max. 440
Max. teplota vody na prívode °C
40
40
40
Príkon
1,4
1,8
1,9
Hmotnosť bez príslušenstva kg
4,8
10,9
13,0
Rozmery (d x š x v)
280 x 242 x 783
285 x 325 x 876
349 x 395 x 655–867
Objednávacie číslo
1.673-280
1.180-180
1.180-650
Cena v €*
na vyžiadanie
na vyžiadanie
na vyžiadanie
kW
mm
 Štandardná výbava * Nezáväzná odporúčaná cena s DPH
18
VÁTOR,
Trolejbusová 2, Košice | +421 55 6780015 | www.novator
Jednoducho na
­nasávanie
Praktické nasávanie vody
umožňuje využitie alternatívnych vodných zdrojov
(napr. z kanistra), ktorým
sa šetria prírodné zdroje.
Úspora jedným pohybom
ruky
Vďaka eco! spínaču sa jedným otočením zníži spotreba vody a energie o 20 %.
K 5.800 T 250 eco!ogic
K 6.800 T 300 eco!ogic
K 7.800 T 400 eco!ogic
 20 % úspora vody a energie vďaka
 20 % úspora vody a energie vďaka
 20 % úspora vody a energie vďaka
zapínateľnému úspornému režimu
 Použitie ekologických materiálov
 Obzvlášť dlhá životnosť vďaka vodou
chladenému motoru eco!
zapínateľnému úspornému režimu
 Použitie ekologických materiálov
 Obzvlášť dlhá životnosť vďaka vodou
chladenému motoru eco!
Outdoor
Vysokotlakové čističe
zapínateľnému úspornému režimu
 Použitie ekologických materiálov
 Obzvlášť dlhá životnosť vďaka vodou
chladenému motoru eco!
7,5 m
7,5 m
12 m
–



–

–

–




T 250

T 300

T 400
–



Univerzálny čistič eco!ogic

Univerzálny čistič eco!ogic

Univerzálny čistič eco!ogic






20 – max. 140/2 – max.14
20 – max. 150/2 – max. 15
20 – max. 160/2 – max. 16
Max. 460
Max. 550
Max. 600
40
60
60
2,1
2,5
3
14,5
18,6
21,8
349 x 426 x 878
362 x 459 x 972
404 x 448 x 968
1.181-250
1.167-150
1.168-170
na vyžiadanie
na vyžiadanie
na vyžiadanie
Rozsiahle
originálne príslušenstvo značky 2,
Kärcher
nájdete na stranách
36–47. Čistiace
prostriedky na
48–51. 19
VÁTOR,
Trolejbusová
Košice
| +421
55a ošetrovacie
6780015
| stranách
www.novator
Vysokotlakové čističe
Outdoor
Na každú potrebu vhodná výkonová trieda
Výkonová trieda je pri vysokotlakových čističoch centrálnym rozlišovacím znakom a smerodajným
­parametrom pre potrebný čas čistenia. Na tomto pozadí dokáže vhodný stroj výrazne uľahčiť čistenie.
Okrem toho sa s rôznymi výkonovými triedami spájajú aj technické vlastnosti, ktoré sú optimálne prispôsobené požiadavkám čistenia, čo umožňuje príjemnejšiu a efektívnejšiu prácu.
1
2
10
min
8
30
min
25
min
22
min
20
min
15
min
10
min
40
min
35
min
30
min
25
min
20
min
15
min
50
min
40
min
35
min
30
min
25
min
20
min
90
min
210
min
min
180
min
7
min
150
min
6
min
130
min
5
min
100
min
4
3
min
Priemerný čas čistenia v minútach
scientifically
verified by
Dvojkolesové vozidlá
1
Autá
Múry
Dom &
­záhrada
Fasády
Správna výkonnostná trieda
Čistiaci výkon vysokotlakového čističa vyplýva z kombinácie tlaku a prietoku vody. Čím optimálnejšie sú tieto faktory zosúladené, tým ľahšie sa uvoľňujú nepoddajné nečistoty a o to rýchlejšie je možné vyčistiť veľké plochy.
S ohľadom na rôzne požiadavky zaraďuje Kärcher svoje
stroje do určitých výkonových tried. Čím viac plochy je
potrebné vyčistiť príp. čím silnejšie je znečistenie, o to
vyššia je odporúčaná výkonová trieda. Na veľké plochy
(napr. fasády) odporúčame stroj triedy K 7 s vhodným
­príslušenstvom. Okrem lepších výkonových parametrov
ponúkajú vyššie triedy strojov aj praktické prídavné funkcie (napr. väčšia dĺžka hadice, lepšia kvalita hadice atď.).
Tým sú zabezpečené kratšie časy na montáž a demontáž
príslušenstva a výrazné plus pre pohodlie pri práci.
2
pečuje tak jeho konštantné chladenie. Výhoda: Motor sa
vyznačuje výkonnosťou a dlhou životnosťou.
3
Maximálne vyvážená efektivita
Triedy K 3 – K 7 radov X a eco!ogic značky Kärcher zaručujú zodpovedné zaobchádzanie so zdrojmi. Umožňuje to
patentovaná technológia trysiek značky Kärcher a ideálne
zosúladenie jednotlivých modelov. Pri porovnaní s konkurenciou sa tieto stroje vyznačujú vyšším výkonom pri
odstraňovaní nečistôt a vyššou efektivitou čistenia. Jasne
povedané: Čistenie je rýchlejšie, ušetrí až 50 % času
a tým aj 50 % energie a vody – špičkové výhody, ktoré
vedecky potvrdila nezávislá renomovaná inštitúcia
­Fraunhofer Institut.
Vždy dobre chladené
Triedy K 3 až K 7 radov X a eco!ogic značky Kärcher
určujú nové štandardy vďaka inovačnej technike motorov.
Na chladenie motora sa používa voda: Skôr ako sa voda
použije na čistenie, preteká okolo krytu motora a zabez-
- 50%
Save Time
- 50%
Save Water
- 50%
Save Energy
20
VÁTOR,
Trolejbusová 2, Košice | +421 55 6780015 | www.novator
Vysokotlakové čističe
2
3
4
Outdoor
1
KL
1
Systém Plug ’n’ Clean – jednoduchá výmena
Vďaka novému, maximálne komfortnému systému sa
dajú teraz pri rade X čistiace prostriedky založiť rýchlo
a v krátkom čase iba jedným pohybom ruky – bez namáhavého plnenia a bez rozlievania. Tu zaručene nič nevytečie! Jednoducho vyberte starú fľašu, do systému
nasaďte novú a môžete pokračovať. Aj výmena medzi
rôznymi čistiacimi prostriedkami je možná bez problémov. A jedna ruka je vždy voľná. Aj pri strojoch základnej
triedy je možné použiť čistiace prostriedky, napríklad
pomocou nasávacej hadičky alebo nádrže.
2
Navíjanie hadice a kábla
Pri všetkých modeloch radu X je možné po skončení
práce odložiť vysokotlakovú hadicu priamo na stroji. Na
tento účel sú menšie stroje vybavené veľkoryso dimenzovaným hákom na hadicu alebo majú na zadnej strane
flexibilné vrecko. Modely Premium majú naproti tomu
navíjanie hadice na držadlo stroja, ktoré umožňuje
obzvlášť čisté a pohodlné odkladanie vysokotlakovej
hadice.
Pracovný nadstavec Vario-Power:
plynulá regulácia z vysokého tlaku na nízky
pomocou otáčania pracovného nadstavca
3
IK
Quick Connect – silné spojenie
Záleží na dobrých kontaktoch. To platí aj pre vysokotlakové čističe. So systémom Quick Connect ponúka
­Kärcher svojim zákazníkom komfortný systém rýchlospojok. Vysokotlaková hadica sa dá pohodlne spojiť
s pištoľou a strojom – a stlačením gombíka opäť uvoľniť.
Tak sa dá rýchlo a jednoducho odložiť. Mimochodom:
Všetky vysokotlakové čističe na súkromné používanie sa
dajú cenovo výhodne dodatočne vybaviť súpravou Quick
Connect. Takto môžu aj majitelia starších modelov profitovať z výhod patentovaného systému rýchlospojky.
4
Dobre roztriedené
Vďaka premyslenému ukladaniu príslušenstva možno
pištoľ, dva nadstavce, sieťový kábel a hadicu bezpečne
uložiť priamo v stroji a príslušenstvo je tak vždy pripravené na použitie. Či už s pevným boxom alebo vakom –
vždy je k dispozícii odkladací priestor, napríklad na kefy.
Rotačná tryska:
rotujúci bodový prúd na obzvlášť intenzívne
čistenie
21
VÁTOR, Trolejbusová 2, Košice | +421 55 6780015 | www.novator
Vysokotlakové čističe
Outdoor
Balcony Cleaner – čistota na balkóne a strešnej terase
Čistenie balkónov jednoduchým spôsobom: Vďaka praktickému produktu Balcony Cleaner od firmy
Kärcher sa v okamihu stane aj balkón perfektne čistým. S výkonným zariadením sa pracuje lepšie
a rýchlejšie, ako s ktoroukoľvek dobrou kefou na drhnutie či metlou. Balcony Cleaner je ideálnym
­riešením pre balkóny každého druhu a zaručuje maximálne jednoduché a intenzívne čistenie.
1
1
Dôkladne a pohodlne
Čistenie pomocou vysokého tlaku: Vďaka silnému prúdu
vody sa dajú pomocou produktu Balcony Cleaner rýchlo
a jednoducho uvoľniť aj tie najnepoddajnejšie nečistoty.
Príslušenstvo patriace do súpravy – napríklad kefa na
intenzívne drhnutie balkónov PS 20 – bolo špeciálne
prispôsobené špeciálnym požiadavkám čistenia balkónov a zaručuje excelentné výsledky.
1
2
3
4
3
4
2
Mnohostranne použiteľný
Či ide o podlahu, záhradný nábytok alebo kvetináč –
vďaka produktu Balcony Cleaner od firmy Kärcher sa
celý balkón okamžite zmení na čistú oázu. V závislosti od
oblasti použitia sa používa buď kefa na intenzívne drhnutie balkónov PS 20 s integrovanou ochranou proti rozstreku na čistenie podlahy alebo pracovný nadstavec
s jednou funkciou, napríklad na čistenie balkónového
nábytku.
Jednoducho a okamžite začať
Balcony Cleaner je okamžite pripravený na použitie: Jednoducho sa napojí na vnútorný alebo vonkajší vodovodný kohútik (adaptér je priložený), zástrčka sa zapojí do
najbližšej zásuvky a vďaka rýchlospojke Quick Connect
sa iba jednoduchým zacvaknutím pripojí vysokotlaková
hadica. A ide sa na vec!
Jednoduché odkladanie
Vďaka svojim kompaktným rozmerom, praktickému
navíjaniu kábla, ako aj odkladaniu pracovného nadstavca priamo na zariadení, je Balcony Cleaner nenáročný na
priestor a dá sa jednoducho odložiť do skrine na čistiace
prostriedky. Spoľahlivá ochrana proti kvapkaniu zaistí,
aby ani jedna kvapka nevyšla nazmar.
22
VÁTOR,
Trolejbusová 2, Košice | +421 55 6780015 | www.novator
Kefa na intenzívne
­drhnutie balkónov
PS 20 má dve optimálne
nastavené vysokotlakové
trysky a ochranu proti rozstreku so štetinami. Pracovný nadstavec s dvojitým
predĺžením zabezpečuje
ergonomickú výšku rukoväti.
Žiadna kvapka
Stroj ponúka adaptér na
kohútiky interiérových
armatúr ako aj spoľahlivú
ochranu proti kvapkaniu.
Tak sa môže bez strachu
z fľakov spôsobených
vodou napojiť aj vo vnútorných priestoroch.
Outdoor
Vysokotlakové čističe
Balcony Power Scrubber
PS 20: jednoduché a intenzívne
čistenie balkónových plôch
Spoľahlivá ochrana proti kvapkaniu – na odkladanie vo vnútorných priestoroch
K 2.200 Balcony
 Jednoduché a intenzívne čistenie balkónov
 Kompaktné odkladanie
 Vhodný aj pre vnútorné prípojky
 Vrátane kefy na intenzívne drhnutie balkónov PS 20
s ochranou proti rozstreku
Výbava
Vysokotlaková pištoľ
VT hadica

3m
Rýchlospojka Quick Connect

Jednoduchý pracovný nadstavec
Kefa na intenzívne drhnutie balkónov

PS 20
Súprava na pripojenie na vodovodný kohútik (pre vnútorné a vonkajšie priestory)

Ochrana proti kvapkaniu

Upínacia páska (na upevnenie na zábradlie)

Technické údaje
Tlak
bar/MPa
Max. 100/10
Prietok
l/h
Max. 340
Max. teplota vody na prívode
°C
40
Príkon
kW
1,3
Hmotnosť bez príslušenstva
kg
3,8
Rozmery (d x š x v)
mm
435 x 173 x 247
Objednávacie číslo
1.671-800
Cena v €*
104,95
 Štandardná výbava * Nezáväzná odporúčaná cena s DPH
Rozsiahle
originálne príslušenstvo značky 2,
Kärcher
nájdete na stranách
36–47. Čistiace
prostriedky na
48–51. 23
VÁTOR,
Trolejbusová
Košice
| +421
55a ošetrovacie
6780015
| stranách
www.novator
Vysokotlakové čističe
Outdoor
Základná trieda: Rad X – pre čistotu s ľahkosťou
Malá hmotnosť, pohodlná manipulácia, ako aj jednoduchá preprava a manévrovateľnosť, robia z týchto
praktických strojov rýchlych pomocníkov pri drobnom čistení rôzneho druhu. Pre žiarivo čisté výsledky!
Všetko vždy po ruke
Vďaka praktickému
úložnému priestoru na
príslušenstvo možno
mať vysokotlakovú pištoľ a pracovné nadstavce vždy pripravené na
použitie a potom ich
bezpečne odložiť.
K 2.120
K 2.300
 Držadlo
 Uloženie príslušenstva
 Uloženie hadice a sieťového kábla
 Držadlo
 Uloženie príslušenstva
 Mobilný stroj
 Uloženie hadice a sieťového kábla

4m

4m
Plošný čistič

–

–
Pracovný nadstavec Vario-Power
–
–
Rotačná tryska


Zabudovaný jemný vodný filter


Výbava
Vysokotlaková pištoľ
VT hadica
Jednoduchý pracovný nadstavec
Technické údaje
Tlak
bar/MPa
Max. 100/max. 10
Max. 110/max. 11
Prietok
l/h
Max. 340
Max. 360
Max. teplota vody na prívode °C
40
40
Príkon
1,3
1,4
kW
Hmotnosť bez príslušenstva kg
4,0
4,8
Rozmery (d x š x v)
280 x 176 x 443
280 x 242 x 783
Objednávacie číslo
1.673-104
1.673-200
Cena v €*
79,95
99,95
mm
 Štandardná výbava * Nezáväzná odporúčaná cena s DPH
24
VÁTOR,
Trolejbusová 2, Košice | +421 55 6780015 | www.novator
KLIK
Rýchlospojka Quick
­Connect
Vysokotlaková hadica sa
jednoducho zacvakne do
pištole a potom sa opäť
odcvakne.
Praktická nádrž na
­čistiaci prostriedok
Praktická nádrž na čistiaci
prostriedok zjednodušuje
použitie čistiacich prostriedkov.
K 2.390 T 50
K 2.425
K 2.425 T 50
 Držadlo
 Uloženie príslušenstva
 Mobilný stroj
 Uloženie hadice a sieťového kábla
 Držadlo
 Uloženie príslušenstva
 Mobilný stroj
 Uloženie hadice a sieťového kábla
 Teleskopické držadlo
 Nádrž na čistiaci prostriedok
 Držadlo
 Uloženie príslušenstva
 Mobilný stroj
 Uloženie hadice a sieťového kábla
 Teleskopické držadlo
 Nádrž na čistiaci prostriedok

4m

6m

6m

T 50
–
–
–
T 50
–








Max. 110/max. 11
20 – max. 110/2 – max. 11
20 – max. 110/2 – max. 11
Max. 360
Max. 400
Max. 400
40
40
40
1,4
1,6
1,6
4,8
5,5
5,5
280 x 242 x 783
280 x 242 x 623
280 x 242 x 623
1.673-211
1.674-103
1.674-107
109,95
159,95
179,95
Outdoor
Vysokotlakové čističe
Rozsiahle
originálne príslušenstvo značky 2,
Kärcher
nájdete na stranách
36–47. Čistiace
prostriedky na
48–51. 25
VÁTOR,
Trolejbusová
Košice
| +421
55a ošetrovacie
6780015
| stranách
www.novator
Vysokotlakové čističe
Vodou chladené motory s dlhou životnosťou, krátky čas na uvedenie do prevádzky a opätovné odstavenie, lepšia mobilita – zariadenia modelových radov K 3 a K 4 sa prezentujú ako praktickí a účinní pomocníci pri odstraňovaní stredných znečistení okolo domu. S vhodnou výbavou ide práca mimoriadne
jednoducho – a špina to môže zabaliť.
Poriadok na háku
Veľkorysý hák na hadicu
pre uloženie hadice priamo na stroji.
 Obzvlášť dlhá životnosť vďaka
vodou chladenému motoru
 Quick Connect
 Systém Plug ’n’ Clean
FICIENCY
vodou chladenému motoru
 Quick Connect
 Systém Plug ’n’ Clean
IM
ENE
R
G
K 3.550 T 250
 Obzvlášť dlhá životnosť vďaka
E
EF
K 3.550
·T
Outdoor
Stredná trieda: Rad X – veľa výhod, nízke náklady
Y·W TER
A
Výbava
Vysokotlaková pištoľ
VT hadica

6m

6m
Navíjanie hadice
–
–
Rýchlospojka Quick Connect


Pracovný nadstavec Vario-Power


Rotačná tryska
Plošný čistič

–

T 250
Umývacia kefa
–
–
Systém Plug ’n’ Clean
Naplnená fľaša na čistiaci prostriedok, 1 l

Univerzálny čistič

Univerzálny čistič
Nasávanie vody


Zabudovaný jemný vodný filter


Technické údaje
Tlak
bar/MPa
20 – max. 120/2 – max. 12
20 – max. 120/2 – max. 12
Prietok
l/h
Max. 420
Max. 420
Max. teplota vody na prívode °C
40
40
Príkon
1,8
1,8
kW
Hmotnosť bez príslušenstva kg
12,6
12,6
Rozmery (d x š x v)
300 x 325 x 876
300 x 325 x 876
Objednávacie číslo
1.180-130
1.180-131
Cena v €*
209,95
254,95
mm
 Štandardná výbava * Nezáväzná odporúčaná cena s DPH
26
VÁTOR,
Trolejbusová 2, Košice | +421 55 6780015 | www.novator
Obzvlášť dobrá pomoc
Praktický priečinok na odkladanie príslušenstva priamo
na stroji.
Dobre uložené
K 4.600 a K 5.600 majú
teleskopické držadlo, ktoré
sa dá po práci jednoducho
zasunúť. Takto je možné
zariadenie až do najbližšieho použitia uložiť v malom
priestore.
Outdoor
Vysokotlakové čističe
AKCIA
K 4.600
K 4.600 T 250
K 4.650 limitovaná edícia KTM
 Obzvlášť dlhá životnosť vďaka vodou  Obzvlášť dlhá životnosť vďaka vodou  Obzvlášť dlhá životnosť vďaka vodou
chladenému motoru
 Systém Plug ’n’ Clean
 Kompaktný vďaka teleskopickému
držadlu
chladenému motoru
 Systém Plug ’n’ Clean
 Kompaktný vďaka teleskopickému
držadlu
chladenému motoru
 Systém Plug ’n’ Clean
 Rýchlospojka Quick Connect
 Rozsiahle príslušenstvo
 Rýchlospojka Quick Connect
 Rýchlospojka Quick Connect

6m

6m

6m
–
–
–







–

T 250

–
–
–
Kefa na disky

Univerzálny čistič

Univerzálny čistič

Univerzálny čistič






20 – max. 130/2 – max. 13
20 – max. 130/2 – max. 13
20 – max. 130/2 – max. 13
Max. 440
Max. 440
Max. 440
40
40
40
1,9
1,9
1,9
13,0
13,0
13,8
349 x 395 x 655–867
349 x 395 x 655–867
344 x 396 x 875
1.180-600
1.180-601
1.180-631
259,95
299,95
359,95
(pozri stranu 8)
namiesto 449,95
Rozsiahle
originálne príslušenstvo značky 2,
Kärcher
nájdete na stranách
36–47. Čistiace
prostriedky na
48–51. 27
VÁTOR,
Trolejbusová
Košice
| +421
55a ošetrovacie
6780015
| stranách
www.novator
Vysokotlakové čističe
Rad K 5 má celkovo veľmi dobré vybavenie. Okrem vodou chladených motorov s veľmi dlhou životnosťou ponúkajú tieto stroje vysoký komfort používania a presvedčivú výbavu, ako je napríklad praktické
navíjanie kábla a premyslený koncept odkladania príslušenstva. To sú ideálne predpoklady pre pravidelné, efektívne a pohodlné čistenie – a to aj veľkých plôch.
T 250 T-Racer
s ­r účkou
S T 250 bez námahy
vyčistíte veľké plochy
bez rozstreku. Hodí sa
aj na čistenie zvislých
plôch.
FICIENCY
IM
ENE
R
G
K 5.600 T 250
 Obzvlášť dlhá životnosť vďaka
 Obzvlášť dlhá životnosť vďaka
v­ odou chladenému motoru
 Kompaktný vďaka teleskopickému
držadlu
 Systém Plug ’n’ Clean
 Rýchlospojka Quick Connect
E
EF
K 5.600
­vodou chladenému motoru
 Kompaktný vďaka teleskopickému
držadlu
 Systém Plug ’n’ Clean
 Rýchlospojka Quick Connect
·T
Outdoor
Stredná trieda: Rad X – vodou chladený a komfortný
Y·W TER
A
Výbava
Vysokotlaková pištoľ
VT hadica

7,5 m

7,5 m
Navíjanie hadice
–
–
Rýchlospojka Quick Connect


Pracovný nadstavec Vario-Power


Rotačná tryska

–

T 250
Plošný čistič
Systém Plug ’n’ Clean

Naplnená fľaša na čistiaci prostriedok 1 l Univerzálny čistič

Univerzálny čistič
Nasávanie vody


Zabudovaný jemný vodný filter


Technické údaje
Tlak
bar/MPa
20 – max. 140/2 – max. 14
20 – max. 140/2 – max. 14
Prietok
l/h
Max. 460
Max. 460
Max. teplota vody na prívode °C
40
40
Príkon
2,1
2,1
kW
Hmotnosť bez príslušenstva kg
13,3
13,3
Rozmery (d x š x v)
349 x 427 x 655–867
349 x 427 x 655–867
Objednávacie číslo
1.181-200
1.181-201
Cena v €*
309,95
349,95
mm
 Štandardná výbava * Nezáväzná odporúčaná cena s DPH
28
VÁTOR,
Trolejbusová 2, Košice | +421 55 6780015 | www.novator
Vysoká životnosť
Vodou chladený motor je
moderný a vyznačuje sa
dlhou životnosťou.
Perfektne uložené
Vždy čisto uskladnené –
vďaka praktickému navíjaniu hadice pri K 5.700.
Outdoor
Vysokotlakové čističe
AKCIA
NOVINKA
K 5.530 T 400 Special Edition K 5.700
K 5.700 T 250
 Obzvlášť dlhá životnosť vďaka vodou  Obzvlášť dlhá životnosť vďaka vodou  Obzvlášť dlhá životnosť vďaka vodou
chladenému motoru
chladenému motoru
chladenému motoru
 Navíjanie vysokotlakovej hadice
 Rýchlospojka Quick Connect
 Systém Plug ’n’ Clean
 Rotujúca umývacia kefa
 Kompaktný vďaka teleskopickému držadlu  Rýchlospojka Quick Connect
 Vak na príslušenstvo
 Rozsiahle príslušenstvo (pozri stranu 9)
 Navíjanie vysokotlakovej hadice
 Systém Plug ’n’ Clean
 Rýchlospojka Quick Connect

7,5 m

9m

9m
–









T 400

–

T 250

–

Univerzálny čistič

Univerzálny čistič






20 – max. 140/2 – max. 14
20 – max. 140/2 – max. 14
20 – max. 140/2 – max. 14
Max. 460
Max. 460
Max. 460
40
40
40
2,1
2,1
2,1
13,3
14,5
14,5
349 x 427 x 867
349 x 426 x 878
349 x 426 x 878
1.181-114
1.181-300
1.181-312
369,95
419,95
319,95
namiesto 419,95
Rozsiahle
originálne príslušenstvo značky 2,
Kärcher
nájdete na stranách
36–47. Čistiace
prostriedky na
48–51. 29
VÁTOR,
Trolejbusová
Košice
| +421
55a ošetrovacie
6780015
| stranách
www.novator
Vysokotlakové čističe
Najmä pri veľkom, intenzívnom čistení a vysokom stupni znečistenia ukážu modely radu K 6 naplno
svoje silné stránky. Sú vybavené vodou chladeným motorom s výnimočne dlhou životnosťou a vynikajú
enormnou výkonnosťou a pohodlnou obsluhou. Ako spoľahliví spojenci v boji proti zažratej špine robia
stroje radu K 6 vynikajúci dojem v každej možnej situácii pri čistení.
Plošná čistota
Kärcher pre každú čistiacu úlohu ponúka
vhodnú receptúru čistiaceho prostriedku.
K 6.550 T 300
 Obzvlášť dlhá životnosť vďaka
 Obzvlášť dlhá životnosť vďaka
v­ odou chladenému motoru
 Quick Connect
 Systém Plug ’n’ Clean
 Priečinok na odkladanie
príslušenstva
FICIENCY
IM
ENE
E
EF
R
G
K 6.550
­vodou chladenému motoru
 Quick Connect
 Systém Plug ’n’ Clean
 Priečinok na odkladanie
príslušenstva
·T
Outdoor
Vrcholová trieda: Rad X – špičkový motor, špičková manipulácia
Y·W TER
A
Výbava
Vysokotlaková pištoľ
VT hadica

9m

9m
Navíjanie hadice
–
–
Rýchlospojka Quick Connect


Pracovný nadstavec Vario-Power


Rotačná tryska
Plošný čistič

–

T 300
Umývacia kefa
–
–
Systém Plug ’n’ Clean
Naplnená fľaša na čistiaci prostriedok, 1 l

Univerzálny čistič

Univerzálny čistič
Nasávanie vody


Zabudovaný jemný vodný filter


Technické údaje
Tlak
bar/MPa
20 – max. 150/2 – max. 15
20 – max. 150/2 – max. 15
Prietok
l/h
Max. 550
Max. 550
Max. teplota vody na prívode °C
60
60
Príkon
2,5
2,5
kW
Hmotnosť bez príslušenstva kg
17,6
17,6
Rozmery (d x š x v)
363 x 461 x 968
363 x 461 x 968
Objednávacie číslo
1.167-400
1.167-402
Cena v €*
439,95
489,95
mm
 Štandardná výbava * Nezáväzná odporúčaná cena s DPH
30
VÁTOR,
Trolejbusová 2, Košice | +421 55 6780015 | www.novator
Automatické dávkovanie
Perfektné dávkovanie
­podľa potreby – umožňuje
to praktická regulácia čistiaceho prostriedku.
T 300 T-Racer
Dve rotujúce, výškovo prestaviteľné trysky s plochým
prúdom zaručujú zvýšený
čistiaci výkon – ideálne na
veľké plochy ako terasy
alebo fasády.
K 6.600
K 6.610 T 300
 Obzvlášť dlhá životnosť vďaka vodou chladenému motoru
 Navíjanie vysokotlakovej hadice
 Rýchlospojka Quick Connect
 Systém Plug ’n’ Clean
 Priečinok na odkladanie príslušenstva
 Obzvlášť dlhá životnosť vďaka vodou chladenému motoru
 Navíjanie vysokotlakovej hadice
 Rýchlospojka Quick Connect
 Systém Plug ’n’ Clean
 Priečinok na odkladanie príslušenstva

9m

7,5 m (guma)







–

T 300



Univerzálny čistič

Univerzálny čistič




20 – max. 150/2 – max. 15
20 – max. 150/2 – max. 15
Max. 550
Max. 550
60
60
2,5
2,5
18,4
18,4
363 x 448 x 968
363 x 448 x 968
1.167-500
1.167-501
469,95
519,95
Outdoor
Vysokotlakové čističe
Rozsiahle
originálne príslušenstvo značky 2,
Kärcher
nájdete na stranách
36–47. Čistiace
prostriedky na
48–51. 31
VÁTOR,
Trolejbusová
Košice
| +421
55a ošetrovacie
6780015
| stranách
www.novator
Vysokotlakové čističe
Prvotriedny výkon, bohatá výbava, maximálne pohodlná obsluha – rad K 7 hravo zvládne aj väčšie
­čistenie. Vďaka týmto prvotriednym zariadeniam bez námahy, dôkladne a rýchlo odstránite aj tie najnepoddajnejšie nečistoty. Užitočné vlastnosti tohto produktu, ako napríklad rýchlospojka Quick Connect,
systém Plug ’n’ Clean a navíjanie kábla, splnia všetky želania a urobia z práce pôžitok.
T 400 T-Racer
T 400 podáva pomocou
dvoch trysiek s plochým
prúdom vysoký plošný
výkon. Prídavnú Power
trysku môžete zapnúť
na efektívne čistenie
kútov a okrajov.
K 7.650
K 7.650 T 400
 Obzvlášť dlhá životnosť vďaka
 Obzvlášť dlhá životnosť vďaka
 Quick Connect
 Systém Plug ’n’ Clean
 Quick Connect
 Systém Plug ’n’ Clean
VT hadica

12 m

12 m
Navíjanie hadice
–
–
Rýchlospojka Quick Connect


Pracovný nadstavec Vario-Power


Rotačná tryska
Plošný čistič

–

T 400
Umývacia kefa
–
–
Systém Plug ’n’ Clean
Naplnená fľaša na čistiaci prostriedok, 1 l

Univerzálny čistič

Univerzálny čistič
Nasávanie vody


Zabudovaný jemný vodný filter


vodou chladenému motoru
FICIENCY
R
G
IM
ENE
E
EF
vodou chladenému motoru
·T
Outdoor
Vrcholová trieda: Rad X – vysokotlakové čistenie s „vau“ efektom
Y·W TER
A
Výbava
Vysokotlaková pištoľ
Technické údaje
Tlak
bar/MPa
20 – max. 160/2 – max. 16
20 – max. 160/2 – max. 16
Prietok
l/h
Max. 600
Max. 600
Max. teplota vody na prívode °C
60
60
Príkon
3
3
kW
Hmotnosť bez príslušenstva kg
20,9
20,9
Rozmery (d x š x v)
407 x 459 x 972
407 x 459 x 972
Objednávacie číslo
1.168-500
1.168-501
Cena v €*
539,95
589,95
mm
 Štandardná výbava * Nezáväzná odporúčaná cena s DPH
32
VÁTOR,
Trolejbusová 2, Košice | +421 55 6780015 | www.novator
Príslušenstvo vždy po
ruke
Vďaka praktickému odkladaniu príslušenstva je všetko vždy na dosah.
Cez drevo a kamene
Veľké kolesá zaručujú bezproblémové manévrovanie
aj v ťažkom teréne.
K 7.700
K 7.710 T 400
 Obzvlášť dlhá životnosť vďaka vodou chladenému motoru
 Navíjanie vysokotlakovej hadice
 Rýchlospojka Quick Connect
 Systém Plug ’n’ Clean
 Veľké terénne kolesá
 Obzvlášť dlhá životnosť vďaka vodou chladenému motoru
 Navíjanie vysokotlakovej hadice
 Rýchlospojka Quick Connect
 Systém Plug ’n’ Clean
 Veľké terénne kolesá

12 m

12 m (guma)







–

T 400



Univerzálny čistič

Univerzálny čistič




20 – max. 160/2 – max. 16
20 – max. 160/2 – max. 16
Max. 600
Max. 600
60
60
3
3
21,8
21,8
404 x 448 x 968
404 x 448 x 968
1.168-601
1.168-602
569,95
619,95
Outdoor
Vysokotlakové čističe
Rozsiahle
originálne príslušenstvo značky 2,
Kärcher
nájdete na stranách
36–47. Čistiace
prostriedky na
48–51. 33
VÁTOR,
Trolejbusová
Košice
| +421
55a ošetrovacie
6780015
| stranách
www.novator
VÁTOR, Trolejbusová 2, Košice | +421 55 6780015 | www.novator
Vysokotlakové čističe
Maximálna flexibilita – úplne bez elektrického prúdu. Rad G to umožňuje. Výkonné benzínové motory
robia zariadenia nezávislými od napájania prúdom. Rad G sa vďaka stabilnému rámu a veľkým kolesám
hodí aj na použitie v náročnom teréne. Rad G – je ideálny napríklad pre prívesy, nákladné autá, lode,
nájazdové rampy a podobne.
Outdoor
Neobmedzené „G“
Nezávislosť na
­elektrickej sieti
Výkonný benzínový
motor sa ľahko štartuje
a umožňuje čistenie
nezávislé na elektrickej
sieti.
G 4.10
G 7.10
 Výkonný benzínový motor
 Držiak pištole a držiak hadice
 Robustný rám
 Výkonný benzínový motor
 Držiak pištole a držiak hadice
 Robustný rám
 Terénne obutie
VT hadica

6m

7,5 m
Pracovný nadstavec Vario-Power


Rotačná tryska
Plošný čistič

–

–
Umývacia kefa
–
–
Zabudovaný jemný vodný filter


Výbava
Vysokotlaková pištoľ
Technické údaje
Tlak
bar/MPa
20–120/2–12
20–160/2–16
Prietok
l/h
Max. 420
Max. 470
Max. teplota vody na prívode °C
40
40
Výkon
2
4
kW
Hmotnosť bez príslušenstva kg
23,9
30,5
Rozmery (d x š x v)
400 x 501 x 584
597 x 547 x 620
Objednávacie číslo
1.133-622
1.194-701
Cena v €*
469,95
799,95
mm
 Štandardná výbava * Nezáväzná odporúčaná cena s DPH
Rozsiahle
originálne príslušenstvo značky 2,
Kärcher
nájdete na stranách
36–47. Čistiace
prostriedky na
48–51. 35
VÁTOR,
Trolejbusová
Košice
| +421
55a ošetrovacie
6780015
| stranách
www.novator
Príslušenstvo pre vysokotlakové čističe
Outdoor
Perfektná výbava – perfektná čistota
Dôležitý je celý balík! So správnou kombináciou zariadenia a príslušenstva nemá šancu ani tá najzažratejšia špina. Špeciálne príslušenstvo a program čistiacich prostriedkov Kärcher vždy ponúka správne
riešenie. Napríklad nový čistič podvozkov na perfektné čistenie a ošetrovanie áut. Vďaka prestavovaniu
výšky je vhodný pre všetky typy vozidiel, od športových až po terénne či obytné automobily a prívesy.
Bez námahy odstráni špinu, piesok, zaschnutú soľ a prispieva tak k zachovaniu hodnoty vozidiel.
VÁTOR, Trolejbusová 2, Košice | +421 55 6780015 | www.novator
Príslušenstvo pre vysokotlakové čističe
1
2
3
1
1
4
5
Outdoor
1
1
Nové čistiace prostriedky s trojnásobným
­účinkom
Nová generácia čistiacich prostriedkov Kärcher sa
­v yznačuje jedinečným princípom účinku 3 v 1. Okrem
perfektného čistenia ponúkajú tieto nové multitalenty aj
šetrnú starostlivosť a spoľahlivú ochranu – čím vám ušetria veľa času a námahy. Navyše spoločnosť Kärcher
využitím prírodných obnoviteľných surovín teraz ešte
intenzívnejšie stavila na trvalú udržateľnosť. Aj inteligentný koncept fliaš je presvedčivý: Či už vo fľaši pripravené
na založenie (systém Plug ’n’ Clean), na plnenie nádrže
na čistiaci prostriedok alebo ako nádoba na nasávanie
pomocou hadičky – nové čistiace prostriedky sa univerzálne hodia pre všetky vysokotlakové čističe Kärcher.
2
Efektívne proti riasam
Terasy veľmi rýchlo zarastajú machom – nový čistič
kameňa od firmy Kärcher s jedinečným zložením
3 v 1 pomôže spoľahlivo. Jeho efektívna zložka, ktorá
zabraňuje tvorbe rias, preukázateľne oneskoruje vytváranie zeleného povlaku. Prídavný aktívny rozpúšťač špiny
bez námahy odstráni olej, zelený povlak a znečistenie
spôsobené emisiami – a dokonca studenou vodou.
A okrem toho je tu aj zložka na ochranu proti zvetrávaniu: Ako ochranný film sa rozprestrie ponad póry a sťaží
tak prenikanie vody.
3
Čistenie áut jednoduchým spôsobom
Žiarivý lesk – rýchlejšie ako kedykoľvek predtým: Nový
autošampón 3 v 1 značky Kärcher zaručuje optimálne
čistenie a ošetrenie vozidiel každého druhu. Aktívny rozpúšťač špiny bez problémov odstráni nepoddajné olejové a mastné znečistenia. Zloženie urýchľujúce sušenie
uľahčuje namáhavé utieranie auta jelenicou. A zložka pre
ultra vysoký lesk zas umožní autu zažiariť v perfektnom
lesku.
4
Kompletná ochrana drevených povrchov
Nový čistič dreva značky Kärcher s trojitým účinkom
ponúka čistenie, ošetrenie a ochranu v jednom. Aktívny
rozpúšťač špiny je doplnený zložkou pre ochranu pred
UV žiarením, vďaka ktorej drevené povrchy rýchlo
nestmavnú prípadne nevyblednú. K tomu sa ešte pridáva integrovaná zložka na intenzívne ošetrenie, ktorá udržiava drevo hebké. Stručne povedané: spoľahlivá kompletná ochrana všetkých drevených povrchov.
5
Univerzálny čistič eco!ogic
Nový univerzálny čistič eco!ogic je plne v znamení trvalej
udržateľnosti. Už samotná fľaša sa z viac než 96 % skladá z plastu na rastlinnej báze (cukrová trstina namiesto
ropy). Samozrejme aj receptúra obsahuje prírodné látky
a tenzidy na báze 100 % dorastajúcich surovín – a to pri
plnej čistiacej sile v osvedčenej kvalite Kärcher!
37
VÁTOR, Trolejbusová 2, Košice | +421 55 6780015 | www.novator
Príslušenstvo pre vysokotlakové čističe
Outdoor
Špeciálne využitie.
Produkt/obj. č.
Opis
Súprava na čistenie
podvozkov
2.642-561
Vysoko účinný čistič podvozkov na efektívne
139,95
a jednoduché odstraňovanie špiny, kalu, blata,
piesku a zaschnutej soli. Vrátane ošetrovacej
trysky na nanášanie vosku na podvozok. Vhodný
pre všetky výšky vozidiel od 11 cm do 38 cm, od
športových až po terénne či obytné automobily
alebo prívesy.
Vrátane ošetrovacej trysky & vosku na podvozok 250 ml
Teleskopický pracovný
nadstavec
2.642-347
Teleskopický pracovný nadstavec s dosahom 119,95
až 4 m. Ideálny na pohodlné vysokotlakové
čistenie napr. žalúzií alebo fasád vo väčšej
výške. S komfortným popruhom na prenášanie a integrovanou nastaviteľnou pištoľou.
S popruhom na rameno, bajonetovým spojom
a integrovanou, ergonomicky prispôsobiteľnou
pištoľou.
Hmotnosť: cca 2 kg.
Súprava na čistenie
strešných odkvapov
a potrubia
2.642-240
Vysokotlaková hadica (20 m)
Pomocou super flexibilnej hadice na čistenie
potrubia, pripojenej na váš vysokotlakový čistič
Kärcher, naraz vyčistíte potrubia alebo strešné
odkvapy v dĺžke až do 20 metrov.
AKCIA
Cena v €*
99,95
namiesto
119,95
Svorka na upevnenie
Pomocou svorky môžete čistič strešných odkvapov bez problémov pripevniť na strešný odkvap. Takto je použitie bezpečné aj pri vyšších
strešných odkvapoch.
Sánky na čistenie strešných odkvapov
Sánky s vysokotlakovou tryskou sa pomocou
tlaku vody z vysokotlakovej hadice pohybujú
­samostatne v strešnom odkvape a efektívne
ho čistia. Ak sa zariadenie dostane na upchaté
miesto, krátko po sebe potiahnite a uvoľnite
pištoľ, až kým sa upchatie neuvoľní.
Ochranné sito
Ochranné sito zabraňuje tomu, aby sa pri čistení strešných odkvapov dostali lístie a špina do
odtokovej rúry a zapchali ju.
Vysokotlaková tryska
Prejdite pomocou niekoľkých pohybov ruky od
čističa potrubia k čističu odtokov – s príslušnou
vysokotlakovou tryskou zodpovedajúcou triedam K 2 – K 7. Tá sa jednoducho nasunie na
hadicu čističa strešných odkvapov a potrubia
a založí do čističa.
* Nezáväzná odporúčaná cena s DPH
38
VÁTOR,
Trolejbusová 2, Košice | +421 55 6780015 | www.novator
Príslušenstvo pre vysokotlakové čističe
Outdoor
Plošné čističe.
Super rýchlo – super čisté!
Plošné čističe Kärcher T 250 Plus, T 300 plus a T 400 plus bleskovo
­v yčistia terasy a iné veľké plochy. Veľmi rýchlo a bez rozstreku.
Tento princíp je jednoduchý a účinný:
Dve trysky pomocou tlaku vody rozhýbu vrtuľu v kryte zariadenia.
T-Racer sa vznáša nad podlahou, ale i nad malými nerovnosťami.
T 300 Plus a T 400 Plus majú navyše otočnú rúčku, pomocou ktorej
je možné nastaviť vzdialenosť trysiek od čisteného objektu. Integrovaná
rukoväť umožňuje čistenie fasád a garážových brán bez rozstreku.
Vaše výhody:
 Optimálna ochrana proti rozstreku
 Rovnomerný výsledok čistenia
 Perfektne sa prispôsobí príslušnému povrchu
 Až štyrikrát rýchlejšie ako s tryskou s plochým prúdom
 Na drevené terasy, prírodný kameň, dlažbu, betón atď.
Špeciálna ochranná mriežka umožňuje vyčistiť aj štrkové plochy
a japonské záhrady
Produkt/obj. č.
Opis
Cena v €*
T 250 Plus pre K 2 – K 7 Na čistenie rovných plôch bez rozstrekovania, napr. terás a múrov 69,95
2.642-194
z kameňa. S prídavnou rúčkou na čistenie zvislých plôch. Nová
inovačná ochranná mriežka chráni plošný čistič T 250 Plus pred
zvírenými kameňmi alebo štrkom a umožňuje čistenie štrkových
plôch alebo japonských záhrad.
T 300 Plus pre K 2 – K 7 Na čistenie rovných plôch bez rozstrekovania, ako terás a múrov
2.640-212
z kameňa a dreva. S prídavnou rúčkou na čistenie zvislých plôch,
ako napr. garážových brán. Nastaviteľná vzdialenosť trysiek od
čisteného objektu. Nová inovačná ochranná mriežka chráni plošný
čistič T 300 Plus pred zvírenými kameňmi alebo štrkom a umožňuje čistenie štrkových plôch alebo japonských záhrad.
79,95
T 400 Plus pre K 4 – K 7 Na čistenie rovných plôch bez rozstrekovania, napr. kamenných
2.641-647
a drevených terás alebo vjazdov. S prídavnou Power tryskou na
efektívne čistenie kútov a okrajov. S výškovým prestavovaním
pre prispôsobenie čistiacej sily podľa čisteného objektu. Nová
inovačná ochranná mriežka chráni plošný čistič T 400 Plus pred
zvírenými kameňmi alebo štrkom a umožňuje čistenie štrkových
plôch alebo japonských záhrad.
99,95
39
VÁTOR, Trolejbusová 2, Košice | +421 55 6780015 | www.novator
Príslušenstvo pre vysokotlakové čističe
Outdoor
Kefy, špongie a súpravy príslušenstva
Kefy a špongie Kärcher rozširujú oblasť použitia vysokotlakového čističa
­Kärcher a dajú sa pomocou vhodného adaptéra pripájať na ľubovoľnú záhradnú hadicu. Ochranný obvodový krúžok chráni povrchy pred poškriabaním
a prevlečná matica zabezpečuje pevné uchytenie na vysokotlakovej pištoli.
Či už na čistenie záhrad, vozidiel, motocyklov, okien alebo zimných záhrad –
pre každý druh čistenia ponúka Kärcher perfektnú kompletnú súpravu.
Produkt/obj. č.
Kefa na intenzívne
­drhnutie PS 40
2.640-865
Opis
Cena v €*
Kefa na intenzívne drhnutie PS 40 v kombinácii
54,95
s vysokotlakovým čističom Kärcher pomocou
troch integrovaných vysokotlakových trysiek
účinne, spoľahlivo a s úsporou času uvoľňuje
zažraté nečistoty z najrôznejších povrchov.
Ideálny na schody a hrany.
Kefa Power Brush
2.641-812
Delta-Racer D 150 na čistenie chúlostivých
povrchov bez rozstrekovania. Efektívna účinnosť
vysokého tlaku a manuálneho prítlaku kefy šetrí
energiu, vodu a až 30 % času.
49,95
Rotačná umývacia
kefa s kĺbom
2.640-907
Prúdom vody poháňané mäkké štetiny, 180°
kontinuálne prestaviteľný kĺb, regulovateľné
otáčky a dávkovanie čistiaceho prostriedku,
ochranný krúžok po celom obvode kefy.
44,95
Kefa na disky
2.640-699
Mimoriadne vhodná na čistenie ťažko prístupných miest a medzipriestorov, rovnomerné
rozvádzanie vody v rozsahu 360°
23,95
* Nezáväzná odporúčaná cena s DPH
40
VÁTOR,
Trolejbusová 2, Košice | +421 55 6780015 | www.novator
Outdoor
Príslušenstvo pre vysokotlakové čističe
Produkt/obj. č.
Mäkká umývacia
kefa podlhovastá
2.640-589
Opis
Mäkké štetiny šetrné k povrchu, ochranný
­krúžok po obvode.
Cena v €*
19,95
Mäkká umývacia
kefa priečna
2.640-590
Mäkké štetiny šetrné k povrchu, ochranný
­krúžok po obvode, pracovná šírka 248 mm.
23,95
Adaptér pre
záhradnú hadicu
2.640-732
Pre pripojenie umývacích kief Kärcher na
záhradnú hadicu
11,95
Súprava na čistenie
okien a zimných záhrad
2.640-771
Súprava na čistenie okien a zimných záhrad
skladajúca sa z umývacej kefy, kĺbu Vario,
3-stupňového predlžovacieho pracovného
­nadstavca a stierky. Na čistenie a sušenie
okien a zimných záhrad. Možné predĺženie
až na 1,70 m.
99,95
41
VÁTOR, Trolejbusová 2, Košice | +421 55 6780015 | www.novator
Príslušenstvo pre vysokotlakové čističe
Outdoor
Príslušenstvo pre každý prípad
Správne príslušenstvo robí z vysokotlakových čističov Kärcher multitalentované stroje, ktoré sa dajú použiť na množstvo doplnkových aplikácií. Napríklad na suché alebo mokré pieskovanie alebo čistenie potrubí a odkvapov.
S kĺbom Vario hravo dosiahnete aj na ťažko prístupné miesta. Sacia hadica
s filtrom umožňuje nasávanie vody z rôznych zdrojov, ako sú rybníky, nádrže
a bazény.
Produkt/obj. č.
Opis
Súprava na čistenie
potrubia pre 7,5 m:
2.637-729
pre 15 m:
2.637-767
Vysokoúčinná špeciálna súprava proti upchatým potrubiam a odtokom.
Súprava na čistenie
strešných odkvapov
a potrubia
2.642-240
Systémové riešenie 2 v 1 na jednoduché vysokot- 99,95
lakové čistenie strešných odkvapov a potrubí.
Čistič strešných odkvapov sa pohybuje sám
naa efektívne po odkvapovej rúre. Hadica na čiste- miesto
nie potrubí spoľahlivo uvoľňuje upchaté potrubia 119,95
a vodovody od nečistôt. S 20 m vysokotlakovou
hadicou. (pozri stranu 38)
AKCIA
Cena v €*
• značkovanie na každom
metri
krúžok
• flexibilný značkovací
i
• vylepšená ochrana prot
­zalomeniu
64,95
89,95
Variabilný kĺb
2.640-733
Plynulo prestaviteľný o 180° na pohodlné čistenie ťažko prístupných miest. Zapája sa medzi
vysokotlakovú pištoľ a príslušenstvo alebo medzi predĺženie pracovného nadstavca a príslušenstvo.
24,95
Ochrana proti rozstreku
pre rotačnú trysku
2.640-916
Pre čistú prácu:
Ochrana proti rozstreku zabraňuje spätnému
striekaniu vody a uvoľnenej špiny.
Nasúva sa na všetky rotačné trysky Kärcher
(okrem 4.763-184).
24,95
Odkladací systém
„Organizér“
2.641-630
Pre jednoduché a prehľadné odkladanie príslušenstva Kärcher. S rôznymi nadstavbami.
27,95
* Nezáväzná odporúčaná cena s DPH
42
VÁTOR,
Trolejbusová 2, Košice | +421 55 6780015 | www.novator
Outdoor
Príslušenstvo pre vysokotlakové čističe
Produkt/obj. č.
Opis
Súprava na čistenie
podvozkov
2.642-561
Vysoko účinný čistič podvozkov na efektívne
139,95
a jednoduché odstraňovanie špiny, kalu, blata,
piesku a zaschnutej soli. Vrátane ošetrovacej
trysky na nanášanie vosku na podvozok. Vhodný
pre všetky výšky vozidiel od 11 cm do 38 cm, od
športových až po terénne či obytné automobily
alebo prívesy. Vrátane ošetrovacej trysky &
vosku na podvozok 250 ml.
Nasávacia hadica
eco!ogic
2.642-743
Nasávacia hadica z radu eco!ogic sa hodí pre
29,95
všetky stroje K 3 až K 7 a umožňuje nasávanie
vody z alternatívnych zdrojov, ako sú sudy na
nadažďovú vodu alebo vodné kade. Hadica neob- miesto
sahuje ftaláty a PVC, je z 90 % recyklovateľná
49,95
a okrem toho maximálne ekologicky zabalená.
AKCIA
Vodný filter
4.730-059
Zabraňuje, aby sa čiastočky špiny zo znečistenej vody dostali do vysokotlakového čerpadla
a poškodili ho.
Súprava na pieskovanie Na odstraňovanie hrdze a farby v spojení
2.638-792
s abrazívnym médiom značky Kärcher.
Abrazívne médium
25 kg vrece:
6.280-105
25 kg vedro:
6.280-106
Cena v €*
Na odstraňovanie hrdze a farby v spojení
s pieskovacou súpravou.
Zrnitosť 0,2–0,8 mm
15,95
69,95
19,95
39,95
43
VÁTOR, Trolejbusová 2, Košice | +421 55 6780015 | www.novator
Príslušenstvo pre vysokotlakové čističe
Outdoor
Vysokotlakové hadice
Či ako náhradná hadica alebo ako predlžovacia hadica pre väčšiu flexibilitu –
kvalitné hadice značky Kärcher splnia všetky požiadavky. Predávajú sa tak
s praktickou rýchlospojkou Quick Connect ako aj s klasickou závitovou prípojkou. Pomocou súpravy na dodatočné vybavenie je možné staré stroje
dodatočne vybaviť pohodlným systémom Quick Connect – jedinou výnimkou sú: stroje s hadicovým bubnom.
Produkt/obj. č.
Opis
Cena v €*
Predlžovacie vysokotlakové hadice, systém do roku 2007
Predlžovacia
­vysokotlaková hadica,
10 m, K 2 = K 7
6.390-961
Zapája sa medzi pištoľ a vysokotlakovú hadicu – hodí sa
iba pre stroje s navíjaním vysokotlakovej hadice. Kvalitná
robustná hadica s priemerom DN 8, s ochranou proti
zalomeniu hadice a mosadznou prípojkou s dlhou životnosťou. Vhodná na použitie s čistiacimi prostriedkami.
Do 160 bar, do 60 °C.
79,95
Predlžovacia
­vysokotlaková hadica,
6 m, K 2 = K 7
6.390-243
Zapája sa medzi stroj a vysokotlakovú hadicu. Kvalitná
robustná hadica s priemerom DN 8, zosilnená textilným
výpletom, s ochranou proti zalomeniu hadice a mosadznou prípojkou s dlhou životnosťou. Vhodná na použitie
s čistiacimi prostriedkami. Do 160 bar, do 60 °C.
49,95
Predlžovacia
­vysokotlaková hadica,
10 m, K 2 = K 7
6.389-092
Zapája sa medzi stroj a vysokotlakovú hadicu. Kvalitná
robustná hadica s priemerom DN 8, zosilnená textilným
výpletom, s ochranou proti zalomeniu hadice a mosadznou prípojkou s dlhou životnosťou. Vhodná na použitie
s čistiacimi prostriedkami. Do 160 bar, do 60 °C.
79,95
Gumená predlžovacia
vysokotlaková hadica,
10 m, K 2 – K 8
6.390-096
Kvalitná gumená hadica s oceľovým výpletom pre väčšiu
flexibilitu. Do 160 bar, do 80 °C. Zapája sa medzi stroj
a vysokotlakovú hadicu.
109,95
Predlžovacie vysokotlakové hadice, systém od roku 2008 (Quick Connect)
Predlžovacia
­vysokotlaková hadica,
10 m, K 3 = K 7
2.641-710
Zapája sa medzi pištoľ s rýchlospojkou (od r. 2008) a vysokotlakovú hadicu.
Kvalitná robustná hadica s priemerom DN 8, s ochranou
proti zalomeniu hadice a mosadznou prípojkou. Vhodná na
použitie s čistiacimi prostriedkami. Do 160 bar, do 60 °C.
84,95
Gumená predlžovacia
vysokotlaková hadica,
10 m, K 5 – K 7
2.641-708
Kvalitná gumená hadica s oceľovým výpletom pre väčšiu
flexibilitu. Do 160 bar, do 80 °C.
119,95
* Nezáväzná odporúčaná cena s DPH
44
VÁTOR,
Trolejbusová 2, Košice | +421 55 6780015 | www.novator
KLI
K
KL
KLIK
IK
Produkt/obj. č.
Outdoor
Príslušenstvo pre vysokotlakové čističe
Opis
Cena v €*
Náhradné vysokotlakové hadice, systém od roku 2008 (Quick Connect)
Náhradná ­vysokotlaková
hadica,
9 m, K 3 – K 7
2.641-721
Zapája sa jednoducho medzi pištoľ s rýchlospojkou a vysokotlakovú hadicu. Kvalitná robustná hadica DN 8, zosilnená textilným výpletom, s ochranou proti zalomeniu hadice a mosadznou prípojkou s dlhou životnosťou. Vhodná aj
na použitie s čistiacimi prostriedkami. Tlak do 160 bar, pre
teploty do 60 °C.
59,95
Súpravy s náhradnou vysokotlakovou hadicou, systém od roku 1992
Súprava s náhradnou
vysokotlakovou
­hadicou,
7,5 m
2.641-828
VT adaptér, pištoľ, VT hadica 7,5 m, max. 160 bar. Na
prestavbu starších vysokotlakových čističov (od roku
výroby 1992) na jednoduchý a pohodlný systém Quick
Connect.
69,95
Súprava s náhradnou
vysokotlakovou
­hadicou,
12 m
2.642-953
VT adaptér, pištoľ, VT hadica 12 m, max. 160 bar. Na
prestavbu starších vysokotlakových čističov (od roku
výroby 1992) na jednoduchý a pohodlný systém Quick
Connect.
99,95
Vysokotlakový adaptér
4.470-041
Pre systémy Quick Connect vhodný pre všetky
­v ysokotlakové čističe Home & Garden.
(Od roku výroby 1992)
9,95
45
VÁTOR, Trolejbusová 2, Košice | +421 55 6780015 | www.novator
Príslušenstvo pre vysokotlakové čističe
Outdoor
Pracovné nadstavce a predĺženia
Či Multi-Power-Jet s 5 rôznymi pracovnými nadstavcami, rotačná tryska
s rotujúcou bodovou tryskou proti mimoriadne zažratej špine alebo 4 m dlhý
teleskopický pracovný nadstavec na efektívne a komfortné čistenie vyššie
položených miest – Kärcher ponúka na každé použitie vhodný pracovný
nadstavec so zodpovedajúcim príslušenstvom.
Produkt/obj. č.
Opis
Multi-Power-Jet,
K 3 – K 5
2.642-440
K 6 – K 7
2.641-971
Pracovný nadstavec s 5 rôznymi druhmi prúdu:
Nízkotlakový prúd s čistiacim prostriedkom,
vysokotlakový plochý prúd, stredne široký plochý
prúd. bodový prúd a rotujúci prúd. Druh prúdu
sa volí otáčaním na pracovnom nadstavci.
Cena v €*
Pracovný nadstavec
Vario-Power pre K 2:
4.760-543
pre K 3 – K 4:
4.760-565
pre K 5 – K 7:
4.760-545
Plynulá regulácia tlaku jednoduchým otáčaním
nadstavca: od nízkotlakového prúdu s čistiacim
prostriedkom po vysokotlakový prúd.
Rotačná tryska
pre K 2 – K 4, HC 10:
4.763-977
pre K 5 – K 7:
4.763-228
Rotujúci vysokotlakový prúd vody s o 50 % väčšou čistiacou silou. Na nepoddajné nečistoty
a znečistenia v hrubých vrstvách.
Flexibilný pracovný
nadstavec
4.760-272
S tryskou otočnou o 180° bez problémov
vyčistíte aj strechu vysokého úžitkového auta.
54,95
54,95
32,95
34,95
34,95
44,95
44,95
74,95
* Nezáväzná odporúčaná cena s DPH
5 rôznych druhov prúdu pracovného nadstavca Multi-Power-Jet:
46
VÁTOR,
Trolejbusová 2, Košice | +421 55 6780015 | www.novator
Outdoor
Príslušenstvo pre vysokotlakové čističe
Produkt/obj. č.
Opis
Uhlový pracovný
­nadstavec
2.638-817
Strešné odkvapy, blatníky a iné ťažko dostupné
miesta budú opäť perfektne čisté; dĺžka
cca 1 m.
Cena v €*
47,95
Predĺženie pracovného
nadstavca
4.760-262
Predĺženie o 40 cm. Pre efektívne čistenie
ťažko dostupných miest.
17,95
3-stupňový predlžovací
pracovný nadstavec
2.639-722
3-stupňové nastavenie (90 cm, 130 cm,
170 cm), na čistenie vysokých objektov,
ako sú okná, fasády alebo zimné záhrady.
67,95
Teleskopický pracovný
nadstavec
2.642-347
Teleskopický pracovný nadstavec s dosahom 119,95
až 4 m. Ideálny na pohodlné vysokotlakové
čistenie napr. žalúzií alebo fasád vo väčšej
výške. S komfortným popruhom na prenášanie a integrovanou nastaviteľnou pištoľou.
S popruhom na rameno, bajonetovým spojom
a integrovanou, ergonomicky prispôsobiteľnou
pištoľou. Hmotnosť: cca 2 kg.
47
VÁTOR, Trolejbusová 2, Košice | +421 55 6780015 | www.novator
Čistiace prostriedky
Outdoor
Čistiace a ošetrovacie prostriedky pre domácich používateľov.
Čistiace prostriedky Kärcher sú vždy presne prispôsobené strojom. Tým sú
zaručené nielen optimálne výsledky čistenia, ale šetrí sa navyše aj voda, čas
a energia. Ľahká biologická odbúrateľnosť je samozrejmosťou. Pri novom
univerzálnom čistiacom prostriedku eco!ogic ide Kärcher ale ešte o krok
ďalej a na výrobu používa výlučne tenzidy zo 100 % obnoviteľných surovín –
ďalšie plus vo veciach ochrany životného prostredia.
Opis výrobku
Použitie
Obj. č.
Cena
v €*
Univerzálne čistiace prostriedky
Univerzálny čistič eco!ogic
Intenzívny a ekologický univerzálny
čistič s tenzidmi zo 100 % dorastajúcich surovín a fľašou na báze cukrovej trstiny. Bez námahy odstraňuje
olej, mastnotu a minerálne znečistenia okolo domu, v záhrade a pri čistení áut. Objem: 1 l, 5 l
Vysokotlakovým čističom
6.295-747 (1 l)
Fľašu založte do vysokotlakového čističa, nasávaciu hadičku vložte do fľaše alebo čistiaci
6.295-670 (5 l)
prostriedok vylejte do nádrže. Nanášajte v nízkom tlaku, nechajte krátko pôsobiť a následne
opláchnite vysokým tlakom.
7,95
14,95
namiesto
21,95
AKCIA 5 l
6,95
Univerzálny čistič
Intenzívny univerzálny čistiaci prostriedok vhodný pre vysokotlakové
čističe. S aktívnym rozpúšťačom
špiny, ktorý aj čistou vodou bez námahy odstráni oleje, mastnotu a minerálne znečistenie. Použiteľný okolo domu, v záhrade a na umývanie
áut. Objem: 1 l
Vysokotlakovým čističom
6.295-753
Fľašu založte do vysokotlakového čističa, nasávaciu hadičku vložte do fľaše alebo čistiaci
prostriedok vylejte do nádrže. Nanášajte v nízkom tlaku, nechajte krátko pôsobiť a následne
dôkladne opláchnite vysokým tlakom.
Univerzálny čistič RM 555
Intenzívny univerzálny čistič bez
problémov odstraňuje oleje, mastnotu a minerálne nečistoty. Na záhradný nábytok, autá, fasády a všetky
vode odolné povrchy. Objem: 5 l
Vysokotlakovým čističom alebo manuálne
Nanášajte vysokotlakovým čističom alebo manuálne narieďte vo vedre v pomere 1:10 a nanášajte pomocou špongie. Nechajte krátko
­pôsobiť, následne dobre opláchnite.
6.295-357
18,95
Čistiace tablety
Samorozpustné univerzálne čistiace
tablety, balené jednotlivo vo fólii rozpustnej vo vode. Uvoľňujú olej,
mastnotu a minerálne znečistenie.
Objem: 10 tabliet
Vysokotlakovým čističom alebo manuálne
6.290-626
1 tabletu rozpustite v približne 0,5 l vody a nanášajte pomocou vysokotlakového čističa. Dávkovanie nastavte podľa stupňa znečistenia.
Na ručné čistenie rozpustite 1 tabletu v približne
10 l vody, čím získate roztok pripravený na použitie.
9,95
* Nezáväzná odporúčaná cena s DPH
48
VÁTOR,
Trolejbusová 2, Košice | +421 55 6780015 | www.novator
Outdoor
Čistiace prostriedky
Opis výrobku
Použitie
Obj. č.
Cena
v €*
Okolo domu: aplikácia pomocou vysokotlakových čističov
Čistič kameňa a fasády 3 v 1
Jedinečné zloženie 3 v 1: maximálny čistiaci
výkon, efektívne zabránenie tvorbe rias,
ochrana pred vetrom a poveternostnými
vplyvmi. Vysoká efektivita čistenia, ošetrenie
a ochrana v jednom kroku. Na kamenné terasy, múry a fasády. Objem: 1 l
Vysokotlakovým čističom
6.295-765
Fľašu založte do vysokotlakového čističa,
nasávaciu hadičku vložte do fľaše alebo
čistiaci prostriedok vylejte do nádrže.
Nanášajte v nízkom tlaku, nechajte krátko pôsobiť a dôkladne opláchnite vysokým tlakom. Opätovné nanesenie zosilní
ošetrovací a ochranný účinok.
7,95
Čistič dreva 3 v 1
Jedinečné zloženie 3 v 1: maximálny čistiaci
výkon, ochrana pred UV žiarením a intenzívne
ošetrenie. Vysoká efektivita čistenia, ošetrenie
a ochrana v jednom kroku. Na všetky drevené povrchy vo vonkajších priestoroch s povrchovou úpravou a bez povrchovej úpravy.
Objem: 1 l
Vysokotlakovým čističom
6.295-757
Fľašu založte do vysokotlakového čističa,
nasávaciu hadičku vložte do fľaše alebo
čistiaci prostriedok vylejte do nádrže.
Nanášajte v nízkom tlaku, nechajte krátko pôsobiť a dôkladne opláchnite vysokým tlakom. Opätovné nanesenie zosilní
ošetrovací a ochranný účinok.
7,95
Čistič plastov 3 v 1
Jedinečné zloženie 3 v 1: maximálny čistiaci
výkon, ochrana farby a materiálu. Vysoká
efektivita čistenia, ošetrenie a ochrana v jednom kroku. Na záhradný nábytok, okenné
rámy a iné povrchy z plastu. Objem: 1 l
Vysokotlakovým čističom
6.295-758
Fľašu založte do vysokotlakového čističa,
nasávaciu hadičku vložte do fľaše alebo
čistiaci prostriedok vylejte do nádrže.
Nanášajte v nízkom tlaku, nechajte krátko pôsobiť a dôkladne opláchnite vysokým tlakom. Opätovné nanesenie zosilní
ošetrovací a ochranný účinok.
7,95
Prostriedok na čistenie kameňov a fasád
Bez námahy odstraňuje olej, tuk, hrdzu,
prach, riasy a znečistenie od emisií usadené
na kamenných a hliníkových fasádach, kamenných múroch, terasách a ostatných
kamenných povrchoch. Objem: 5 l
Vysokotlakovým čističom alebo m
­ anuálne
Nanášajte vysokotlakovým čističom
alebo manuálne narieďte vo vedre
v pomere 1:10 a nanášajte pomocou
špongie. Nechajte krátko pôsobiť
a dobre opláchnite.
6.295-359
15,95
Čistič dreva
Na dôkladné čistenie všetkých vode odolných drevených povrchov s povrchovou úpravou a bez povrchovej úpravy ako záhradný
nábytok, drevené podlahy a terasy. Obzvlášť
šetrný k materiálu. Objem: 5 l
Vysokotlakovým čističom alebo manuálne 6.295-361
Nanášajte pomocou vysokotlakového
čističa alebo na ručné čistenie rozrieďte
vo vedre v pomere 1:10 a naneste pomocou špongie. Nechajte krátko pôsobiť a dobre opláchnite.
16,95
Čistič na plasty
Na dôkladné čistenie záhradného nábytku,
rámov plastových okien, detských šmýkačiek
a iných plastových plôch. Obzvlášť šetrný
k materiálu. Objem: 5 l
Vysokotlakovým čističom alebo manuálne 6.295-358
Nanášajte vysokotlakovým čističom alebo manuálne narieďte vo vedre v pomere
1:10 a nanášajte pomocou špongie. Nechajte krátko pôsobiť a dobre opláchnite.
14,95
* Nezáväzná odporúčaná cena s DPH
49
VÁTOR, Trolejbusová 2, Košice | +421 55 6780015 | www.novator
Čistiace prostriedky
Outdoor
Čistiace a ošetrovacie prostriedky pre domácich používateľov.
Opis výrobku
Použitie
Obj. č.
Cena
v €*
Ošetrovanie áut: aplikácia pomocou vysokotlakových čističov
Autošampón 3 v 1
S jedinečným zložením 3 v 1: maximálny
­čistiaci výkon vďaka aktívnemu rozpúšťaču
špiny, zložke na podporu sušenia a zložke
pre ultra vysoký lesk. Vysoká efektivita čistenia, ošetrenie a ochrana v jednom kroku.
­Šetrné čistenie všetkých vozidiel Objem: 1 l
Vysokotlakovým čističom
6.295-750
Fľašu založte do vysokotlakového čističa, nasávaciu hadičku vložte do fľaše
alebo čistiaci prostriedok vylejte do
nádrže. Nanášajte v nízkom tlaku, nechajte krátko pôsobiť a dôkladne opláchnite vysokým tlakom. Opätovné
nanesenie zosilní ošetrovací a ochranný účinok.
7,95
Autošampón
Mierne alkalický, penivý čistiaci prostriedok
na dôkladné čistenie áut. Neškodlivý pre životné prostredie a obzvlášť šetrný k všetkým
lakovaným a plastovým povrchom. Objem: 5 l
Vysokotlakovým čističom alebo
6.295-360
manuálne
Nanášajte vysokotlakovým čističom
alebo na ručné čistenie narieďte vo
vedre v pomere 1:10 a naneste pomocou špongie. Nechajte krátko pôsobiť
a dobre opláchnite.
13,95
Pomocou penovacej trysky
6.295-743
Ultra penový čistič nalejte do nádoby
penovacej trysky, dávkovanie nastavte
na Min. alebo Max. v závislosti od
stupňa znečistenia a naneste. Nechajte krátko pôsobiť, opláchnite kefou
a vysokým tlakom. Nenechajte zaschnúť.
7,95
Pomocou ošetrovacej trysky čističa 6.295-759
podvozkov
Nalejte do nádoby ošetrovacej trysky
čističa podvozkov a naneste. Pritom
pomaly prejdite celý podvozok vozidla.
11,95
Ručne
Naplňte čistiaci alebo ošetrovací prostriedok, pumpovaním vytvorte vo fľaši
tlak, nastavte rozstrekovací prúd a nanášajte prostriedok.
17,95
Ošetrovanie áut: aplikácia pomocou penovacích trysiek
Ultra penový čistič
Extra penivý pre ešte intenzívnejšie čistenie.
Nový aktívny rozpúšťač špiny na olejové,
mastné a typické znečistenia vozidiel a znečistenia z ciest. Neobsahuje fosfáty a je šetrný k materiálu. Objem: 1 l
Ošetrovanie áut: aplikácia na podvozok
Vosk na podvozok
Ošetrujúci vosk na podvozok na aplikáciu
pomocou čističa podvozkov v spojení s ošetrovacou tryskou. Intenzívne ošetrenie podvozku a ochrana pred soľou zabezpečujú
účinnú ochranu pred znečistením z ciest,
­posypovou soľou a koróziou. Objem: 1 l
Sprejová fľaša
Sprejová fľaša
Pomocou pumpovacej sprejovej fľaše Kärcher
je možné jednoducho nanášať čistiace a ošetrovacie prostriedky.
6.394-374
* Nezáväzná odporúčaná cena s DPH
50
VÁTOR,
Trolejbusová 2, Košice | +421 55 6780015 | www.novator
Outdoor
Čistiace prostriedky
Opis výrobku
Použitie
Obj. č.
Cena
v €*
Čistič diskov
Z oceľových a zliatinových diskov šetrne odstraňuje brzdný prach, posypovú soľ atď.
Inteligentná zmena farby ukáže, kedy je možné
čistiaci prostriedok opláchnuť. Objem: 500 ml
Ručne
Nastriekajte na suchý, studený disk.
Nechajte pôsobiť, až kým sa čistič
nesfarbí na červeno. Potom dôkladne
opláchnite vysokým tlakom. Nečistite
horúce diely.
6.295-760
7,45
Odstraňovač hmyzu
Šetrne odstraňuje hmyz z lakovaných povrchov, mriežky chladiča, vonkajších zrkadiel,
skiel a plastu. Objem: 500 ml
Ručne
6.295-761
Nastriekajte na suchú plochu, nechajte
pôsobiť 3–5 minút, potom dôkladne
opláchnite vysokým tlakom.
7,45
Gélový čistič skla
Na ručné čistenie skiel a zrkadiel ako aj lesklých, vode odolných povrchov. Odstráni aj
mastné a olejové znečistenie. Gélové zloženie
zabraňuje stekaniu na zvislých plochách.
­Objem: 500 ml
Ručne
Nastriekajte na povrch, rovnomerne
rozotrite handrou a potom vydrhnite
do sucha.
6.295-762
7,45
Čistič na motocykle
Na ručné čistenie dvojkolesových vozidiel.
Šetrne a účinne odstraňuje brzdný prach, oder
z pneumatík, hmyz, blato, olejové znečistenie
atď. Objem: 500 ml
Ručne
6.295-763
Nastriekajte na suchý a vychladený
motocykel, nechajte pôsobiť 3–5 minút
a potom dôkladne opláchnite vysokým
tlakom. Nečistite horúce diely.
9,45
Penovacia tryska veľká
Na vytváranie a nanášanie účinnej peny vysokotlakovým čističom. Nastaviteľná výška striekania s otočným rozprašovačom, možnosť
dávkovania čistiaceho prostriedku (min. –
max.). Objem: 500 ml
2.641-847
18,95
Penovacia tryska malá
Na vytváranie a nanášanie účinnej peny vysokotlakovým čističom. Objem: 300 ml
2.641-848
15,95
2.642-943
24,95
Ošetrovanie áut: ručná aplikácia
Penovacie trysky
Súprava s penovacou tryskou
a ultra penovým čističom
Ideálne kompletné riešenie na vytváranie a nanášanie intenzívnej peny na
čistenie áut, motocyklov a pod. Nádoba s objemom 0,6 l a s dávkovaním.
Vrát. 1 l ultra penového čističa.
51
VÁTOR, Trolejbusová 2, Košice | +421 55 6780015 | www.novator
VÁTOR, Trolejbusová 2, Košice | +421 55 6780015 | www.novator
Zametacie stroje
Zametanie môže byť tak jednoduché. Pomocou zametacích strojov Kärcher rýchlo, pohodlne
a spoľahlivo oslobodíte chodníky, garážové vjazdy alebo terasy od špiny. Všetky vonkajšie plochy
­zažiaria v novom lesku v priebehu krátkeho času – celkom bez namáhavého zohýbania sa. Tu
­nedokáže žiadna metla držať krok.
1
2
Outdoor
Zametanie – 5x rýchlejšie ako s metlou
3
3
1
Rýchlo, rýchlejšie, Kärcher
Našimi zametacími strojmi čistia používatelia až päťkrát
rýchlejšie ako pomocou metly a lopatky. Obsluha zariadení je hravo jednoduchá.
2
3
Najjednoduchšie vysýpanie
Nádoby na nečistoty zametacích strojov Kärcher sa pri
vysypaní dajú úplne vybrať – uchopiť, zdvihnúť, hotovo.
Maximálne potešenie
Jednoduché zametanie úplne bez použitia sily a námahy
– takéto zametanie baví.
53
VÁTOR, Trolejbusová 2, Košice | +421 55 6780015 | www.novator
Zametacie stroje
Outdoor
Rýchlejšie ako ktorákoľvek metla.
Kto by si pomyslel, že zametanie pôjde raz tak dobre od ruky? Pomocou zametacích strojov značky
Kärcher sa dajú pozametať chodníky a ulice, príjazdová cesta alebo dvor až päťkrát rýchlejšie, ako pomocou metly a lopatky. Nečistoty sa spoľahlivo dopravia do nádoby na nečistoty: jednoducho, rýchlo
a čisto. Tak sa dnes zametá!
Nekomplikované
a kompaktné
Všetky naše zametacie
stroje odložíte niekoľkými pohybmi a úsporne:
jednoducho preklopte
držadlo na posúvanie
a stroj postavte zvislo.
Hotovo!
S 550
S 650
 Nastaviteľné držadlo na posúvanie
 Skladovacia poloha
 Samostojaca nádoba na nečistoty
 Jedna bočná metla
 Nastaviteľné držadlo na posúvanie
s ergonomickou rukoväťou
 Skladovacia poloha
 Samostojaca nádoba na nečistoty
 Dve bočné metly
Technické údaje
1600
1800
Pracovná šírka s bočnou metlou mm
550
650
Pracovná šírka bez bočnej metly mm
–
–
Nádoba na nečistoty
l
16
16
Hmotnosť, pohotovostná
kg
11,0
11,0
Rozmery (d x š x v)
mm
690 x 610 x 930
690 x 670 x 930
Objednávacie číslo
1.766-200
1.766-300
Cena v €*
109,95
149,95
Max. plošný výkon
m²/h
* Nezáväzná odporúčaná cena s DPH
54
VÁTOR,
Trolejbusová 2, Košice | +421 55 6780015 | www.novator
Outdoor
Zametacie stroje
Veľkokapacitná nádoba
Model S 750 ponúka veľkú
nádobu s dostatkom miesta
pre väčšie množstvá pozametaných nečistôt.
Správny uhol
Pomocou šikovnej otočnej
hlavice možno rýchlo a jednoducho nastaviť držadlo
na posúvanie do optimálnej
polohy.
Najjednoduchšie
­v ysýpanie
Nádoby na nečistoty zametacích strojov Kärcher sa pri
vysypaní dajú úplne vybrať –
uchopiť, zdvihnúť, hotovo.
Flexibilné a komfortné
Ergonomické posuvné
držadlá zametacích strojov
sú výškovo prestaviteľné
a v prípade potreby sa môžu
úplne sklopiť.
S 750
 Nastaviteľné držadlo na posúvanie s ergonomickou rukoväťou
 Skladovacia poloha
 Extra veľká bočná metla
 Nastaviteľný prítlak bočnej metly
 Samostojaca nádoba na nečistoty
2500
700
480
32
13,0
940 x 770 x 1090
1.766-910
299,95
55
VÁTOR, Trolejbusová 2, Košice | +421 55 6780015 | www.novator
VÁTOR, Trolejbusová 2, Košice | +421 55 6780015 | www.novator
Mokro-suché vysávače
Či je špina mokrá alebo suchá, hrubá alebo jemná – pre mokro-suché vysávače Kärcher to nie je žiaden rozdiel. Mnohostranné stroje sú univerzálne použiteľné a sú zárukou nekompromisnej čistoty.
1
1
1
Indoor
Mokro-suché vysávače pre každý prípad
3
Performance Line
2
2
2
3
Comfort Line
1
Performance Line
Nepretržité vysávanie suchej a mokrej špiny s konštantne
vysokým sacím výkonom aj pri najnáročnejších aplikáciách – Performance Line to umožňuje. Jedinečný na
trhu Čistenie filtra ExPress zabezpečuje konštantne
vysoký sací výkon bez prerušenia práce. Ľubovoľné
striedanie suchého a mokrého vysávania bez prerušenia
práce umožňuje len technológia plochého skladaného filtra firmy Kärcher. Na intenzívne vysávanie odporúčame
strednú a top triedu s čistením filtra ExPress a výkonom
do 1800 W. Takto možno efektívne a rýchlo vyriešiť aj
najťažšie úlohy čistenia.
2
Comfort Line
Meno je program: Stroje Kärcher Comfort Line vynikajú
silným výkonom spojeným s vynikajúcim pracovným
komfortom. Rozsiahla ponuka strojov od jednoduchých
až po špičkovú triedu pre potreby každého – a pre každého používateľa sa ponúka ideálne riešenie pre všetky
malé a veľké výzvy všedného dňa. Podľa stupňa vybavenia ide každá práca od ruky vďaka praktickým detailom,
ako automatické navíjanie kábla, inovačné ukladanie
hadice a príslušenstva, parkovacia poloha a čistenie
­filtra Kärcher Efficient.
3
Čistenie filtra Kärcher
Vďaka vynikajúcemu čisteniu filtra Kärcher sa nárazmi
vzduchu filter s nanovrstvou vyčistí rýchlo a efektívne.
Používateľ tak ušetrí cenný čas, neprichádza do kontaktu
so špinou a sací výkon je konštantný. Nová a exkluzívna
funkcia strojov Kärcher radu Performance Line: Čistenie
filtra ExPress pre maximálny používateľský komfort.
Prietok vzduchu (%)
100
Porovnanie
sacej sily
s a bez čistenia
filtra Kärcher:
90
80
70
60
50
40
30
20
10
Množstvo
­prachu (g)
0
0 100 300
500
700
900 1100 1300 1500 1700 1900
S oklepom filtra a filtrom s nanovrstvou
Bez oklepu filtra a so štandardným filtrom
57
VÁTOR, Trolejbusová 2, Košice | +421 55 6780015 | www.novator
VÁTOR, Trolejbusová 2, Košice | +421 55 6780015 | www.novator
Mokro-suché vysávače
Mokro-suché vysávače radu eco!ogic od firmy Kärcher sa prezentujú skrz naskrz trvalo udržateľne
a ekologicky: Pri rovnakom výkone spotrebujú menej prúdu. Pracujú tichšie. Neobsahujú škodlivé látky.
A ponúkajú vysokú mieru recyklovateľnosti. Stručne povedané: Spoločnosť Kärcher novými produktmi
radu eco!ogic podporuje zodpovedné a šetrné zaobchádzanie s prírodnými zdrojmi. Takto môže každý
zmysluplne ekologicky prispieť k čistej budúcnosti.
Vysávať ako so 1400 W
Modely eco!ogic od firmy Kärcher ponúkajú
pri 1000 W rovnaký výsledok čistenia ako
štandardné stroje s výkonom 1400 W
a usporia súčasne 25 %. Pri modeloch
WD 5.800 a WD 7.800 si môže používateľ
dokonca vybrať z dvoch energeticky úsporných eco! stupňov s rôznymi sacími silami.
O tom, ktorý stupeň využije, sa rozhoduje
podľa stupňa znečistenia.
Šetrenie materiálovými zdrojmi
V zmysle zodpovedného zaobchádzania
s prírodnými zdrojmi sú modely radu
eco!ogic takmer kompletne recyklovateľné.
Okrem toho sa na ich výrobu kvôli ochrane
životného prostredia používa 15 % recyklovaných materiálov. Pri obale sa zásadne
nepoužíva styropor. Obalový materiál sa
z 50 % skladá z recyklovaného materiálu.
Zvyšných 50 % pochádza z trvalo udržateľného lesného hospodárstva.
Selektívny výber materiálu
Kärcher kladie veľký dôraz na starostlivý
výber materiálu, dbá na dobrú znášanlivosť
životným prostredím a vyhýba sa látkam
zaťažujúcim životné prostredie a zdravie,
ako sú ftaláty a PVC.
Ticho, tichšie, rad eco!ogic
Pri modeloch radu eco!ogic od firmy
­K ärcher bola pomocou izolačných opatrení
výrazne znížená hlučnosť.
Indoor
Rad eco!ogic – tichý, silný a efektívny
59
VÁTOR, Trolejbusová 2, Košice | +421 55 6780015 | www.novator
Mokro-suché vysávače
Indoor
Výkonní ochrancovia životného prostredia
Extra tichý rad eco!ogic od firmy Kärcher spája bezkompromisný čistiaci výkon s vysokou energetickou
efektivitou a znášanlivosťou životným prostredím. Rovnako ako pri strojoch radov Comfort Line a Performance Line je možné aj pri rade eco!ogic podľa potreby vybrať ši medzi patrónovým a plochým skladaným filtrom ako aj rôznymi veľkosťami nádoby a inými znakmi výbavy. Mokro-suché vysávače radu
eco!ogic sa z 15 % skladajú z recyklovaného materiálu, neobsahujú PVC a ftaláty a sú takmer kompletne recyklovateľné.
Trojnásobne dobré
Exkluzívne držadlo 3
v -1 vysávača WD 5.800
eco!ogic umožňuje pohodlné prenášanie zariadenia, ako aj otváranie,
zatváranie a vyprázdňovanie nádoby.
WD 3.800 M eco!ogic
 Silný ako 1400 W vysávač ale spotreba elektriny nižšia
o 25 %
 Nižšia hlučnosť: 69 dB(A)
 Neobsahuje PVC a ftaláty
Výbava
Sacia hadica
2m
Sacie trubice 2 x 0,5 m
plast
Mokro-suchá sacia hubica
klipy s 2 gumenými a 2 štetinovými lištami
Štrbinová hubica
Filtračné vrecko

papier
Filtre
Patrónový filter
Funkcia vyfukovania

Parkovacia poloha

Odkladanie hadice a príslušenstva
–/
Technické údaje
Max. príkon
W
1000
Vákuum
mbar
210
Prietok vzduchu
l/s
68
Nádoba
l
17, antikoro
Pripájací kábel
m
4
Priemer príslušenstva
mm
35
Hmotnosť
kg
5,7
Rozmery (d x š x v)
mm
390 x 340 x 520
Objednávacie číslo
1.629-700
Cena v €*
na vyžiadanie
 Štandardná výbava * Nezáväzná odporúčaná cena s DPH
60
VÁTOR,
Trolejbusová 2, Košice | +421 55 6780015 | www.novator
Regulácia výkonu
WD 5.800 a WD 7.800
eco!ogic ponúkajú dva eco!
stupne na reguláciu sacieho výkonu a hlučnosti.
­Ideálne na prispôsobenie
podľa potreby rôznym
­situáciám.
Pekne upratané
Praktický a všestranný:
V úložnom systéme kedykoľvek rýchlo a s úsporou
miesta odložíte hadicu, kábel a ďalšie príslušenstvo.
WD 5.800 eco!ogic
WD 7.800 eco!ogic
 Silný ako 1400 W vysávač ale spotreba elektriny nižšia
 Silný ako 1400 W vysávač ale spotreba elektriny nižšia
o 25 %
 Nižšia hlučnosť: 69 dB(A)
 Neobsahuje PVC a ftaláty
 Regulácia výkonu
Indoor
Mokro-suché vysávače
o 25 %
 Nižšia hlučnosť: 69 dB(A)
 Neobsahuje PVC a ftaláty
 Regulácia výkonu
2,2 m
2,2 m
plast
plast
klipy s 2 gumenými a 2 štetinovými lištami
prepínateľná

papier

netkaná textília
Patrónový filter
Plochý skladaný filter




/
/
1000
1000
210
210
68
68
25, plast
25, plast
5
6
35
35
8,5
9,4
450 x 400 x 600
505 x 340 x 550
1.347-860
1.347-540
na vyžiadanie
na vyžiadanie
Rozsiahle originálne
príslušenstvo
Kärcher nájdete na
71–75. 61
VÁTOR, Trolejbusová 2, Košice
| +421
55značky
6780015
| stranách
www.novator
Mokro-suché vysávače
Indoor
Základná trieda Comfort Line – kompaktná, praktická, všestranná
Základná trieda presviedča výbavou, ktorá dosahuje štandard vysokej triedy. Okrem iného sem patrí
funkcia fúkania, väčšia nádoba a komfortná parkovacia poloha pre pohodlné odkladanie sacej trubice
a podlahovej hubice. Špeciálny patrónový filter, ktorý patrí k štandardnej výbave, umožňuje vysávanie
suchých a mokrých hmôt bez výmeny filtra.
Pohodlne a s úsporou
času
Je jedno, či ide o kvapaliny alebo suchú špinu –
špeciálny patrónový filter umožňuje striedanie
mokrého a suchého
vysávania bez výmeny
filtra.
WD 2.200
WD 3.200
 Penový filter
 Praktické odkladanie príslušenstva na
 Funkcia vyfukovania
 Parkovacia poloha
 Patrónový filter
 Praktické odkladanie príslušenstva na
zariadení
zariadení
Výbava
Sacia hadica
1,9 m
2m
Sacie trubice 2 x 0,5 m
plast
plast
Mokro-suchá sacia hubica
klipy s 2 gumenými a 2 štetinovými lištami
klipy s 2 gumenými a 2 štetinovými lištami
Štrbinová hubica
Filtračné vrecko
Patrónový filter

papier
–

papier
štandardný
Funkcia vyfukovania
–

Parkovacia poloha
–

Technické údaje
Max. príkon
W
1200
1400
Vákuum
mbar
200
210
Prietok vzduchu
l/s
65
68
Nádoba
l
12, plast
17, plast
Pripájací kábel
m
4
4
Priemer príslušenstva
mm
35
35
Hmotnosť
kg
4,6
5,4
Rozmery (d x š x v)
mm
370 x 340 x 430
390 x 340 x 505
Objednávacie číslo
1.629-550
1.629-600
Cena v €*
59,95
79,95
 Štandardná výbava * Nezáväzná odporúčaná cena s DPH
62
VÁTOR,
Trolejbusová 2, Košice | +421 55 6780015 | www.novator
Čistá vec
Zásuvka s automatickým
zapínaním a vypínaním. Pri
pripojení elektrického náradia možno prach odsávať
už pri jeho vzniku.
Bez výmeny filtra
Vďaka špeciálnemu materiálu v patrónovom filtri
­Kärcher je možné vysávanie suchých aj mokrých
hmôt bez výmeny filtra.
Indoor
Mokro-suché vysávače
AKCIA
NOVINKA
WD 3.300 M
WD 3.320 M Steel Edition
WD 3.500 P
 Funkcia vyfukovania
 Parkovacia poloha
 Patrónový filter
 Funkcia vyfukovania
 Parkovacia poloha
 Patrónový filter
 Prepínateľná podlahová hubica
 Rozsiahle príslušenstvo
 Funkcia vyfukovania
 Parkovacia poloha
 Patrónový filter
 Zásuvka s automatickým zapínaním
2m
2m
2m
plast
antikoro
plast
klipy s 2 gumenými a 2 štetinovými lištami
prepínateľná
klipy s 2 gumenými a 2 štetinovými lištami

papier
štandardný
 extra dlhá
papier
štandardný

papier
štandardný






1400
1400
1400
210
210
210
68
68
68
17, antikoro
17, antikoro
17, plast
4
4
4
35
35
35
5,8
5,8
5,7
390 x 340 x 520
390 x 340 x 520
390 x 340 x 505
1.629-650
1.629-669
1.629-682
89,95
114,95
104,95
a vypínaním na použitie s elektronáradím
(pozri stranu 10)
namiesto 149,95
Rozsiahle originálne
príslušenstvo
Kärcher nájdete na
71–75. 63
VÁTOR, Trolejbusová 2, Košice
| +421
55značky
6780015
| stranách
www.novator
Mokro-suché vysávače
Indoor
Stredná trieda Comfort Line – silný partner proti špine
Maximálny výkon do 1600 W a mnoho praktických komfortných vlastností – pre vyššiu efektivitu
a ­úsporu času: automatické navíjanie kábla už pri WD 4.200, nový systém odkladania na odkladanie
sacej hadice s úsporou miesta, praktická parkovacia poloha pre prestávky v práci, patentované držadlo
3 v 1 od WD 5.200 M ako aj veľká 25 l nádoba a patrónový filter pre väčší objem pri vysávaní mokrých
hmôt.
AKCIA
NOVINKA
Ako odfúknuté
Všade tam, kde vysávanie nie je možné, pomôže praktická funkcia
vyfukovania od modelu
WD 3.200. Tak napríklad bez námahy odstránite lístie zo štrku.
WD 4.200
WD 5.200 M
WD 5.220 M
Steel Edition
 Funkcia vyfukovania
 Patrónový filter
 Odkladanie hadíc
 Automatické rolovanie
 Funkcia vyfukovania
 Patrónový filter
 Odkladanie hadíc
 Komfortné držadlo 3 v 1
 Funkcia vyfukovania
 Patrónový filter
 Odkladanie hadíc
 Prepínateľná podlahová
kábla
hubica
 Rozsiahle príslušenstvo
(pozri stranu 11)
Výbava
Sacia hadica
2,2 m
2,2 m
2,2 m
Sacie trubice 2 x 0,5
(35 mm)
plast
plast
antikoro
Mokro-suchá sacia hubica
klipy s 2 gumenými
a 2 štetinovými lištami
klipy s 2 gumenými
a 2 štetinovými lištami
prepínateľná
Štrbinová hubica

papier
štandardný

papier
štandardný
 extra dlhá
papier
štandardný
Filtračné vrecko
Patrónový filter
Funkcia vyfukovania



Parkovacia poloha



Oklep filtra Efficient
Odkladanie hadíc
Technické údaje
Max. príkon
W
1400
1600
1600
Vákuum
mbar
210
220
220
Prietok vzduchu
l/s
68
75
75
Nádoba
l
25, plast
25, antikoro
25, antikoro
Pripájací kábel
m
5
5
5
Priemer príslušenstva
mm
35
35
35
Hmotnosť
kg
7,5
8,1
8,1
Rozmery (d x š x v)
mm
450 x 405 x 605
450 x 400 x 600
450 x 400 x 600
Objednávacie číslo
1.347-700
1.347-800
1.347-814
Cena v €*
129,95
149,95
149,95 namiesto 199,95
 Štandardná výbava * Nezáväzná odporúčaná cena s DPH
64
VÁTOR,
Trolejbusová 2, Košice | +421 55 6780015 | www.novator
Mokro-suché vysávače
Žiaden kontakt s prachom a plný sací výkon v priebehu niekoľkých sekúnd – v strednej triede preberá
čistenie filtra oklep filtra a umožňuje výrazne efektívnejšiu a pohodlnejšiu prácu. Tiež nové a exkluzívne
v produktoch značky Kärcher: patrónový filter s nanovrstvou. Pre ešte lepšiu saciu silu a vyššie zadržiavanie aj toho najjemnejšieho prachu. Vďaka maximálnemu výkonu až do 1800 W a mnohým novým
detailom výbavy je možné bez námahy zvládnuť aj tie najväčšie výzvy.
Indoor
Stredná trieda Comfort Line – pre pohodovú prácu
1800 W
WD 5.300
WD 5.400
 Oklep filtra Efficient
 Patrónový filter s nanovrstvou
 Praktické odkladanie hadice
 Extra silný motor s výkonom 1800 W
 Praktické odkladanie hadice
2,2 m
2,2 m
antikoro
plast
prepínateľná
prepínateľná

papier

papier
s nanovrstvou
štandardný





–


1600
1800
220
230
75
80
25, plast
25, plast
6
6
35
35
7,9
8,5
450 x 400 x 600
450 x 400 x 600
1.347-830
1.347-850
169,95
159,95
a ­príslušenstva
a ­príslušenstva
Trojnásobne dobré
Exkluzívne držadlo 3 v 1
umožňuje pohodlné prenášanie zariadenia, ako aj otváranie, zatváranie a vyprázdňovanie nádoby.
Flexibilné a bezprašné
Zásuvka s automatickým
zapínaním a vypínaním pri
WD 3.500 MP a WD 5.600
MP. Pri pripojení elektrického
náradia možno prach odsávať už pri jeho vzniku. Hadica
pre náradie dodáva dodatočnú flexibilitu.
Rozsiahle originálne
príslušenstvo
Kärcher nájdete na
71–75. 65
VÁTOR, Trolejbusová 2, Košice
| +421
55značky
6780015
| stranách
www.novator
Mokro-suché vysávače
Indoor
Top trieda Comfort Line – pre vysoké nároky
Pre každý prípad optimálne vybavené: naše top zariadenia s výborným maximálnym výkonom do
1800 W, veľkou nádobou s objemom 30 l a vynikajúcim automatickým oklepom filtra Efficient od firmy
Kärcher presviedčajú špičkovým sacím výkonom, špičkovým pohodlím pri práci a enormnou rôznorodosťou využitia. Či ide o veľké množstvá jemného prachu, zažratú hrubú špinu alebo celé litre vody –
vďaka zariadeniam top triedy hravo zvládnete všetky malé aj veľké úlohy. Mimochodom: Iba Kärcher
ponúka zariadenia s takým vysokým stupňom výbavy.
1800 W
To dokáže iba Kärcher
Špeciálny patrónový filter je vhodný aj na mokré vysávanie. Nie je
potrebná výmena filtra,
čím sa ušetrí veľa času.
Spolu s veľkou nádobou
vzniká výrazne vyšší
objem mokro-suchého
vysávania.
1800 W
WD 5.500 M
WD 5.600 MP
 Oklep filtra Efficient
 Skrutka na vypúšťanie vody
 Automatické rolovanie kábla
 Patrónový filter s nanovrstvou
 Oklep filtra Efficient
 Skrutka na vypúšťanie vody
 Patrónový filter s nanovrstvou
 Zásuvka s automatickým zapína-
Sacia hadica (35 mm/60 mm)
2,2 m/–
2,2 m/2 m
Sacie trubice 2 x 0,5 m (35 mm/60 mm)
antikoro/–
antikoro/plast
Mokro-suchá sacia hubica/
hubica na veľké nečistoty
prepínateľná/–
prepínateľná/
Štrbinová hubica
Filtračné vrecko

papier

papier
Patrónový filter
s nanovrstvou
s nanovrstvou
Funkcia vyfukovania


Parkovacia poloha


Oklep filtra Efficient


Odkladanie hadíc


ním a vypínaním na použitie s elektrickým náradím, vrát. 1 m flexibilnej hadice pre náradie
 Regulácia výkonu
 Súprava na veľké nečistoty
Výbava
Technické údaje
Max. príkon
W
1800
1800
Vákuum
mbar
230
230
Prietok vzduchu
l/s
80
80
Nádoba
l
30, antikoro
30, antikoro
Pripájací kábel
m
6
6
Priemer príslušenstva
mm
35
35/60
Hmotnosť
kg
9,0
9,3
Rozmery (d x š x v)
mm
450 x 400 x 650
450 x 400 x 650
Objednávacie číslo
1.347-900
1.347-922
Cena v €*
209,95
239,95
 Štandardná výbava * Nezáväzná odporúčaná cena s DPH
66
VÁTOR,
Trolejbusová 2, Košice | +421 55 6780015 | www.novator
Mokro-suché vysávače
To umožňuje len Kärcher: Čistenie filtra ExPress umožňuje konštantne vysoký sací výkon bez prerušovania práce aj pri intenzívnom, náročnom používaní pri renováciách alebo v dielni. Predovšetkým stroje
top triedy umožňujú nekompromisne vysoké výkony a jedinečnú efektivitu. Jedno, či hrubá alebo jemná
špina, mokrá alebo suchá, vnútri alebo vonku – možnostiam použitia sa nekladú žiadne medze.
Jedinečne efektívne
Komfortné čistenie filtra
ExPress stlačením gombíka Jedným pohybom
ruky sa silným prúdom
vzduchu v sekunde prefúkne jedinečný naplocho skladaný filter
­Kärcher a znovu získa
svoj plný sací výkon.
WD 7.300
WD 7.500
Indoor
Performance Line – konštantne vysoký sací výkon
WD 7.700 P
 Čistenie filtra ExPress
 Praktické príslušen-
 Čistenie filtra ExPress  Vozík
 Automatické rolovanie  Oklep filtra ExPress
 Praktické odkladanie príslustvo a uloženie hadice
kábla
 Praktické príslušenšenstva a hadice
stvo a uloženie hadice  Zásuvka s automatickým
zapínaním a vypínaním na
použitie s elektrickým náradím vrát. 1 m flexibilnej
hadice pre náradie
 Regulácia výkonu
Výbava
Sacia hadica (35 mm)
2,2 m
2,2 m
3,5 m
Sacie trubice 2 x 0,5 (35 mm)
plast
antikoro
antikoro
Mokro-suchá sacia hubica
prepínateľná
prepínateľná
prepínateľná
Štrbinová hubica
Filtračné vrecko

netkaná textília

netkaná textília

netkaná textília
Plochý skladaný filter
s nanovrstvou
s nanovrstvou
s nanovrstvou
Funkcia vyfukovania



Parkovacia poloha



Čistenie filtra ExPress



Odkladacia plocha pre drobné dielce



Uloženie hadice a príslušenstva



Technické údaje
Max. príkon
W
1400
1600
1800
Vákuum
mbar
210
220
230
Prietok vzduchu
l/s
68
75
80
Nádoba
l
25, plast
25, plast
25, plast
Pripájací kábel
m
6
6
6
Priemer príslušenstva
mm
35
35
35
Hmotnosť
kg
10,0
10,0
11,0
Rozmery (d x š x v)
mm
505 x 340 x 550
505 x 340 x 550
505 x 340 x 550
Objednávacie číslo
1.347-560
1.347-600
1.347-634
Cena v €*
209,95
249,95
299,95
Rozsiahle originálne
príslušenstvo
Kärcher nájdete na
71–75. 67
VÁTOR, Trolejbusová 2, Košice
| +421
55značky
6780015
| stranách
www.novator
Vysávače popola a suchých hmôt
Indoor
Vysávače popola a suchých hmôt – výkonné a s certifikátom TÜV
Nové vysávače popola a suchých hmôt s turbínou s výkonom 1200 W sa vyznačujú vysokou a dlhotrvajúcou sacou silou a ponúkajú maximálnu mieru bezpečnosti pri vysávaní popola. Stroj má certifikát
TÜV a vopred absolvoval špeciálne vyvinutý testovací program TÜV. Krb a gril tak pohodlne a bez rizika
zbavíte popola. Model AD 3.200 sa môže v spojení so sacou trubicou a podlahovou hubicou využívať
ako plnohodnotný suchý vysávač.
NOVINKA
NOVINKA
Certifikát TÜV
Spoločnosť TÜV Süd
v rámci skúšobnej
metódy vyvinutej špeciálne pre firmu Kärcher
potvrdila, že vysávač
popola a suchých hmôt
je pri vysávaní popola
maximálne bezpečný.
AD 3.000
AD 3.200
 Kovová nádoba a hadica
 Inovačný filtračný systém
 Skosená ručná trubica
 Kovová nádoba a hadica
 Inovačný filtračný systém
 Sacie trubice a podlahová hubica
Sacia hadica
1,7 m
1,7 m
Sacie trubice 2 x 0,5 m
–
kov pozinkovaný
Podlahová hubica
–
spony s 2 štetinovými lištami
Filtračný systém
plochý skladaný filter a filter na veľké plochý skladaný filter a filter na veľké
nečistoty z kovu
nečistoty z kovu
Ukladanie príslušenstva


Výbava
Technické údaje
Max. príkon
W
1200
1200
Vákuum
mbar
200
200
Prietok vzduchu
l/s
65
65
Nádoba
l
17, kov
17, kov
Pripájací kábel
m
4
4
Priemer príslušenstva
mm
35
35
Hmotnosť bez príslušenstva
kg
6,5
6,5
Rozmery (d x š x v)
mm
380 x 340 x 560
380 x 340 x 560
Objednávacie číslo
1.629-667
1.629-660
Cena v €*
114,95
129,95
 Štandardná výbava * Nezáväzná odporúčaná cena s DPH
68
VÁTOR,
Trolejbusová 2, Košice | +421 55 6780015 | www.novator
Tepovače – extraktory
Tepovače – extraktory značky Kärcher sa napríklad na kobercoch, čalúnení, matracoch, textilných
­závesoch a autosedadlách starajú o dôkladnú čistotu až do hĺbky vlákien. Čistiaca tekutina sa pod
­tlakom vstrekuje hlboko do koberca a potom sa odsaje spolu s uvoľnenou špinou. Účinne sa tak
­odstráni mastnota, špina a zápach.
Indoor
Tepovače – extraktory na dôkladné čistenie
NOVINKA
Systém s 2 nádržami
Oddelené nádrže na
­čistú a špinavú vodu –
každá s držiakom pre
jednoduché vyberanie,
pohodlné plnenie
a vyprázdňovanie.
SE 4001
SE 4002
SE 5.100
 Veľká vyberateľná nádrž  Veľká vyberateľná nádrž  Veľký objem nádrže
 Použiteľný aj ako mok-
na čistú vodu
 Komfortný systém 2 v 1:
integrovaná hadica na
tepovanie a extrakciu
 Plus: tepovacia hubica
na hĺbkové čistenie
čalúnenia
vďaka plochému skladanému filtru
 Použiteľný aj ako mokro-suchý vysávač
 Komfortný systém 2 v 1:
integrovaná hadica na
tepovanie a extrakciu
Hadica na tepovanie-extrakciu s rukoväťou
2m
2m
2m
2 trubice na tepovanie-extrakciu à 0,5 m



Tepovacia hubica s nadstavcom na tvrdé plochy



Podlahová hubica
klipy
ro-suchý vysávač
na čistú vodu
Výbava
Štrbinová hubica a hubica na čalúnenie /
Filtračné vrecko
papier
klipy
prepínateľná
/
papier
/
papier
Filtre
Penový filter
Penový filter
Plochý skladaný filter
RM 519



Technické údaje
Prietok vzduchu
l/s
70
70
70
Vákuum
mbar
210
210
210
Nádrž na čistú/
špinavú vodu
l
4/4
4/4
4/4
Max. výkon turbína/
čerpadlo
W
1400/40
1400/40
1400/40
Pracovná šírka
mm
230
230
230
Prietok pri nástreku
l/min
1
1
1
Nástrekový tlak
bar
1
1
1
Dĺžka kábla
m
7,5
7,5
5
Hmotnosť bez príslušenstva kg
8,0
8,0
7,0
Rozmery (d x š x v)
385 x 385 x 500
385 x 385 x 500
370 x 290 x 470
Objednávacie číslo
1.081-130
1.081-140
1.081-200
Cena v €*
219,95
299,95
329,95
mm
Rozsiahle originálne
príslušenstvo
Kärcher nájdete na
71–75. 69
VÁTOR, Trolejbusová 2, Košice
| +421
55značky
6780015
| stranách
www.novator
VÁTOR, Trolejbusová 2, Košice | +421 55 6780015 | www.novator
Príslušenstvo pre mokro-suché vysávače
Kärcher ponúka pre mokro-suché vysávače rozsiahle a užitočné príslušenstvo pre každodenné používanie. Od správnej sacej hubice cez vhodnú hadicu až po špeciálny filtračný systém sú naše komponenty navzájom optimálne zosúladené. Mokro-suché vysávače Kärcher tak vždy spĺňajú špecifické
­požiadavky danej oblasti použitia a starajú sa o nekompromisnú čistotu.
1
2
Indoor
Čistota šitá na mieru
2
3
1
Filter na popol/hrubú špinu
Krby, saunové pece alebo grily sú po každom použití
zašpinené popolom. Ten sa dá bez problémov odsať
pomocou mokro-suchého vysávača s prídavným filtrom
na popol. Popol a špina sa spoľahlivo zachytia. Po použití sa filter na popol jednoducho vyprázdni a vyčistí
vodou.
2
Súprava na čistenie interiéru auta
Táto rozsiahla súprava príslušenstva umožňuje kompletné vyčistenie interiéru osobného auta. Súprava je zložená tak, aby bolo možné vyčistiť všetko od autosedadiel
cez škáry a koberčeky až po chúlostivé príslušenstvo.
3
Odsávacia súprava pre elektrické náradie
Súprava obsahuje 1 m dlhú, extra tenkú a flexibilnú hadice pre náradie s adaptérom na pripojenie elektrického
náradia na mokro-suchý vysávač (so zásuvkou). Prach
vznikajúci pri vŕtaní, pílení alebo brúsení je tak možné
priamo odsávať.
71
VÁTOR, Trolejbusová 2, Košice | +421 55 6780015 | www.novator
Príslušenstvo pre mokro-suché vysávače
Súpravy príslušenstva a sacie hubice.
Indoor
Obzvlášť praktické a všestranné: súpravy príslušenstva Kärcher a špeciálne
hubice. Vďaka rozsiahlym možnostiam vybavenia sa dajú mokro-suché vysávače využívať takmer všade. Pomocou súpravy na čistenie interiéru auta
je apríklad možné vyčistiť celý interiér osobného auta.
Obj. č.
2.863-112
Opis
Cena v €*
Pružná sacia hadica (1 m) vrátane adaptéra na pripoje17,95
nie hadice na odvádzacie hrdlo elektrického náradia
(napr. dierovacia píla, elektrický hoblík atď.). Takto
možno priamo odsávať špinu vznikajúcu pri práci.
Súprava na
čistenie interiéru
auta
2.862-128
Rozsiahle príslušenstvo na každé čistenie v aute:
1,5 m predlžovacia hadica, extra dlhá štrbinová hubica
(350 mm), hubica na vysávanie auta, sacia kefa s mäkkými štetinami, sacia kefa s tvrdými štetinami, utierka
na okná, univerzálna utierka z mikrovlákna.
57,95
Súprava na
hrubé nečistoty
2.637-945
Rozsiahla súprava na vysávanie veľkých nečistôt
každého druhu, napr. drevených triesok a stavebnej
sutiny: 2,0 m sacia hadica, 2 sacie trubice à 0,5 m,
štrbinová hubica, hubica na veľké nečistoty, adaptér.
(priemer 60)
57,95
Súprava na
vysávanie
domácnosti
4-dielna
2.638-510
Súprava s rozsiahlym príslušenstvom na každé čistenie
v domácnosti: prepínateľná hubica na suché vysávanie,
štrbinová hubica, hubica na čalúnenie a adaptér priložený na použitie s priemerom 37.
31,95
Súpravy príslušenstva
Odsávacia
súprava pre
elektrické
náradie
* Nezáväzná odporúčaná cena s DPH
72
VÁTOR,
Trolejbusová 2, Košice | +421 55 6780015 | www.novator
Indoor
Príslušenstvo pre mokro-suché vysávače
Súprava na čistenie interiéru
auta
Súprava na hrubé nečistoty
Odsávacia súprava pre
elektrické náradie
Obj. č.
2.863-204
Opis
Cena v €*
Univerzálne použiteľná na textilné podlahové krytiny
19,95
a tvrdé podlahy, ako aj na vysávanie tekutín. S prídavným hákom na zavesenie hubice v parkovacej polohe,
ak má zariadenie držiak.
Extra dlhá
štrbinová hubica
(350 mm)
2.863-144
Špeciálne na čistenie ťažko dostupných miest, ako
napr. medzi čalúnením a v bočných priehradkách
v aute.
10,95
Hubica na
vysávanie
auta
2.863-145
Na jednoduché a rýchle čistenie autosedadiel, kobercov, batožinového priestoru a pod nohami.
13,95
Sacia kefa
s tvrdými
štetinami
2.863-146
Na dôkladné čistenie čalúnenia a kobercov v aute.
Ľahko s ňou odstránite aj prischnutú špinu.
19,95
Sacia kefa
s mäkkými
štetinami
2.863-147
Na šetrné čistenie chúlostivých plôch vo vozidlách,
napr. prístrojovej dosky.
21,95
Turbokefa na
čalúnenie
2.903-001
Praktická hubica s rotujúcou kefou poháňanou
vzduchom. Čistí čalúnený nábytok a textilné plochy.
Ideálna na odstraňovanie zvieracích chlpov.
Pracovná šírka 160 mm.
34,95
Prepínateľná
mokro-suchá
sacia hubica
Sacie hubice
Súprava na vysávanie
v domácnosti
73
VÁTOR, Trolejbusová 2, Košice | +421 55 6780015 | www.novator
Príslušenstvo pre mokro-suché a tepovače – extraktory
Špeciálne využitie.
Indoor
Špeciálne problémy si vyžadujú špecifické riešenia:
Napríklad pomocou kvalitného kovového filtra na popol značky Kärcher
(pre mokro-suché vysávače) je možné čistiť krby, pece na drevo alebo grily.
Obzvlášť praktická je aj 3,5 m dlhá predlžovacia hadica, ktorá pri práci zaručuje optimálnu voľnosť pohybu.
Obj. č.
2.863-139
Opis
Cena v €*
Zloženie: 20 l nádoba a 1 m flexibilná kovová sacia
39,95
hadica. Čistenie krbov, grilov, saunových pecí. Hodí
sa aj na odstraňovanie veľkých nečistôt, ako sú piesok
a piliny. Vhodný pre všetky mokro-suché vysávača
Home & Garden.
2.863-161
Zloženie: 20 l nádoba, 1 m flexibilná kovová sacia hadica a jemný filter, ktorý bezpečne zadrží aj jemný prach.
Pre krby, grily, saunové pece, ako aj na veľké nečistoty
ako piesok a piliny. Vhodný pre všetky mokro-suché
vysávača Home & Garden.
49,95
Kovová štrbinová 2.640-951
hubica (pre filter
na hrubé nečistoty a popol)
Extra dlhá kovová štrbinová hubica (360 mm) na efektívne odstraňovanie popola z ťažko prístupných miest,
napr. v krboch, saunových peciach a griloch. Okrem
toho odstraňuje veľké nečistoty, ako je piesok a piliny.
11,95
Predĺženie sacej
hadice 3,5 m
3,5 m predlžovacia sacia hadica pre väčší akčný
rádius.
31,95
Špeciálne využitie
Filter na hrubé
nečistoty a popol
Basic
Filter na hrubé
nečistoty a popol
Premium
2.638-955
Príslušenstvo a filtre pre tepovače – extraktory.
Filtre a príslušenstvo pre tepovače – extraktory
Obj. č.
6.959-130
Opis
5 papierových filtračných vreciek
Patrónový filter
pre SE 4.xxx
6.414-552
Umožňuje mokré a suché vysávanie bez výmeny filtra.
13,95
Hubica na
­čalúnenie pre
mokré čistenie
2.885-018
Tepovacia hubica na hĺbkové čistenie čalúnenia do
hĺbky vyčistí čalúnený nábytok a autosedačky.
Pracovná šírka 110 mm.
26,95
Papierové
­filtračné vrecká
Plochý skladaný 6.414-498
filter pre SE 5.xxx
Umožňuje mokré a suché vysávanie bez výmeny filtra
Cena v €*
9,95
9,95
NOVINKA
* Nezáväzná odporúčaná cena s DPH
74
VÁTOR,
Trolejbusová 2, Košice | +421 55 6780015 | www.novator
Príslušenstvo pre mokro-suché a vysávače popola
Patrónový filter a plochý skladaný filter Kärcher
presviedčajú veľkou filtračnou plochou na minimálnom priestore. Dajú sa ľahko vymieňať.
­Kärcher s dvoj- až trojvrstvovými papierovými
vreckami, resp. vreckami z netkanej textílie, zabezpečuje vynikajúci filtračný výkon a vysokú
odolnosť proti pretrhnutiu.
Obj. č.
Filtre
Papierové filtre
pre WD 2.xxx
pre WD 3.xxx
pre WD 4.xxx/5.xxx
6.904-322
6.959-130
6.904-409
Opis
5 kusov papierových filtračných vreciek
Indoor
Filtre a filtračné vrecká
Cena v €*
9,95
9,95
11,95
Filtračné vrecká
z netkanej textílie
pre WD 7.xxx
6.904-413
4 filtračné vrecká z netkanej textílie.
Extrémne odolné proti pretrhnutiu, vysoký stupeň zachytávania prachu. Umožňuje výrazne dlhšie vysávanie
ako s papierovými filtračnými vreckami.
13,95
Patrónový filter
pre WD 2.xxx/3.xxx
6.414-552
Vhodný pre všetky uvedené typy zariadení Kärcher.
Umožňuje mokré a suché vysávanie bez výmeny filtra.
13,95
Patrónový filter
s ­nanovrstvou
pre WD 4.xxx/5.xxx
6.414-960
Patrónový filter s nanovrstvou. Plná sacia sila ostáva
dlhšie zachovaná, pretože filter ostane dlhšie čistý.
Vyšší stupeň zachytávania prachu sa stará o to, aby
prach ostal tam, kde patrí. Umožňuje mokré a suché
vysávanie bez výmeny filtra.
16,95
Plochý skladaný
filter s nanovrstvou
pre WD 7.xxx
6.414-971
Umožňuje nonstop vysávanie suchej a mokrej špiny bez
výmeny filtra a bez prerušenia práce. Vďaka nanovrstve
ostáva dlhšie zachovaná úplná sacia sila. Filter má
veľmi vysoký stupeň zachytávania prachu – prach ostáva tam, kde patrí.
16,95
Plochý skladaný
filter pre vysávač
popola a suchých
hmôt
6.415-953
Robustný plochý skladaný filter pre dlho trvajúci sací
výkon
16,95
NOVINKA
75
VÁTOR, Trolejbusová 2, Košice | +421 55 6780015 | www.novator
VÁTOR, Trolejbusová 2, Košice | +421 55 6780015 | www.novator
Čistenie interiéru v domácnosti
Sú aj krajšie činnosti ako zdĺhavé upratovanie – hlavne medzi vlastnými štyrmi stenami. Preto Kärcher
vyvinul na čistenie interiéru veľké množstvo šikovných riešení pre bleskovú čistotu. Naše zariadenia podávajú plný výkon, aby používateľ šetril silou a časom. Na konci je vždy žiarivá čistota. Teda, vysúkajte
si rukávy a dajme sa do práce!
1
Indoor
Čistiace stroje pre interiéry
2
3
1
VapoHydro funkcia pre bleskovo rýchle čistenie
Intenzívny hĺbkový účinok bez chémie! Pomocou prirodzenej pary sa postarajú parné čističe Kärcher o hygienickú čistotu do hĺbky pórov v celom dome! Či už malé
a šikovné, s nonstop parnou funkciou alebo ako zariadenie top triedy: Kärcher ponúka pre každý nárok a potrebu vhodný model a tým ideálnu alternatívu k bežnému
čisteniu. Vďaka VapoHydro funkcii sa dajú pomocou
zariadení top triedy úplne jednoducho odstrániť aj najzažratejšie znečistenia: Stlačením gombíka sa do pary
pridá horúca voda a uvoľnená špina sa jednoducho
spláchne. Parné čističe Kärcher sa hodia na takmer
všetky podlahové krytiny. Tieto zariadenia šetrne a efektívne uvoľnia aj mastnú špinu z povrchov v kuchyni
a kúpeľni.
2
šovacej fľaše a čistiacich podušiek sa efektívne rozpustia
nečistoty. Následne sa špinavá voda odsaje systémom
Window Vac bez šmúh a kvapiek – pre absolútne čistú
priezračnosť.
3
Na rýchle príležitostné čistenie
Aku-metla K 55 Plus značky Kärcher sa dá v závislosti
od potreby vybaviť dvomi rôznymi kefami – výmena funguje celkom jednoducho stlačením tlačidla. Štandardná
kefa odstraňuje nečistotu jedným pohybom ruky a umožňuje optimálne čistenie až po okraj. Špeciálne vyvinutou
kefou na zvieracie chlpy sa dajú bez námahy odstrániť
chlpy zo všetkých povrchov – špeciálne z kobercov. Inovačná technológia kief zaručuje jednoduché a hygienické
odstránenie chlpov zo samotnej kefy.
Window Vac – kvapky preč
Uľahčenie čistenia okien Kärcher svojím inovačným
­systémom Window Vac ponúka jednoduché, rýchle
a presvedčivé dôkladné riešenie pre žiarivo čisté okná.
Čistenie je úplne jednoduché: Pomocou dodanej rozpra-
77
VÁTOR, Trolejbusová 2, Košice | +421 55 6780015 | www.novator
Vysávače s vodným filtrom
Nový vysávač s vodným filtrom DS 5.800 sa stará nielen o čisté podlahy ale aj o čerstvý a čistý vzduch
a tým o príjemnejšie prostredie v miestnosti. Okrem silného sacieho výkonu vďaka inovačnému vodnému filtru odfiltruje zo vzduchu 99,9 % prachu. Zanechá iba čerstvý vzduch. Pretože na rozdiel od bežných vysávačov s filtračnými vreckami pracuje novo vyvinutý vysávač DS 5.800 s prirodzenou silou
­vody.
Viacstupňový filtračný systém – pre vzduch čistý na
99,9 %
 Viacstupňový filtračný systéme sa stará o to, aby boli
zadržané aj mikroskopické čiastočky špiny. To, čo
vychádza von, nie je nič iné, ako odpadový vzduch
vyčistený na 99,9 %.
 Umývateľný medzifilter s dlhou životnosťou vyfiltruje
z kondenzovaného vlhkého vzduchu drobné dispergované častice.
NOVINKA
 Vysokovýkonný HEPA filter zadrží alergénny peľ, spóry
húb, baktérie a výlučky roztočov.
HEPA 12 Filter
Indoor
Vysávanie bez filtračného vrecka – a bez poklesu sacej sily
CLEAN
AIR
d
pný o
Dostu 013
2
a
íl
r
ap
DS 5.800
 Ideálny pre alergikov
 Priečinok na príslušenstvo
 Nie je potrebné filtračné vrecko
Výbava
Prepínateľná podlahová hubica

Štrbinová hubica

Hubica na čalúnenie

HEPA 12 Filter

Teleskopická sacia trubica

Vložka Softgrip na rukoväti

Držiak na trubicu a hubicu

Odpeňovač „FoamStop“

Technické údaje
Výkon
W
900
Objem vodného filtra
l
2
Akčný rádius
m
8,6
Objednávacie číslo
1.195-210
Cena v €*
299,95
 Štandardná výbava * Nezáväzná odporúčaná cena s DPH
78
VÁTOR,
Trolejbusová 2, Košice | +421 55 6780015 | www.novator
Vysávače
Pomocou zariadení série VC ide vysávanie extra rýchlo a obzvlášť ľahko od ruky – ak nie aj samo od
seba. Vysávače spájajú mimoriadne vysokú saciu silu s mimoriadnymi znakmi komfortu. Napríklad celosvetovo jedinečný systém QuickClick na rýchlu a jednoduchú výmenu hubíc. Alebo systém EasySlider
na jednoduché obchádzanie prekážok.
Výmena hubíc
­pomocou systému
QuickClick
S jedinečným systémom
rýchlej výmeny sa dajú
hubice vymeniť jedným
pohybom ruky a iba
s jedným kliknutím – tak
na rukoväti, ako aj na
teleskopickej trubici.
Indoor
Vysávač, ktorý má filipa
Diaľkové ovládanie v rukoväti
VC 6100
VC 6200
VC 6300
 Výmena príslušenstva
 Výmena príslušenstva
 Diaľkové ovládanie




v priebehu niekoľkých
sekúnd s jedinečným
systémom QuickClick
 Plynulé vysávanie
okolo prekážok
s otočným pruhom
EasySlider
 Čistý vyfukovaný
vzduch – žiadna
šanca pre alergény
v priebehu niekoľkých
sekúnd s jedinečným
systémom QuickClick
 Plynulé vysávanie
okolo prekážok
s otočným pruhom
EasySlider
 Čistý vyfukovaný
vzduch – žiadna
šanca pre alergény
na rukoväti s funkciou
stand-by
 Bočná časť v kvalitnom antikorovom
vzhľade a LED ukazovateľ výkonu na zariadení
 Čistý vyfukovaný
vzduch – žiadna
šanca pre alergény
Výbava
Podlahová hubica ComfoGlide

Integrované príslušenstvo QuickClick:

štetec na nábytok, hubica na čalúnenie,
teleskopická štrbinová hubica
Elektrická regulácia sacej sily
na zariadení
na zariadení
na rukoväti
Hepa 12 filter

netkaná textília

netkaná textília

netkaná textília
Filtračné vrecko s hygienickým uzáverom
Teleskopická sacia trubica
 s posuvným tlačidlom
 s posuvnou manžetou
 s posuvnou manžetou
Vložka Softgrip na rukoväti



Ukazovateľ výmeny filtra



Automatické rolovanie kábla



Držiak na trubicu a hubicu



Technické údaje
Výkon
W
1800
2000
2000
Objem filtračného vrecka
l
4
4
4
Akčný rádius
m
10
10
10
Hmotnosť bez príslušenstva
kg
7,0
7,0
7,0
Objednávacie číslo
1.195-501
1.195-521
1.195-541
Cena v €*
219,95
269,95
299,95
Rozsiahle
originálne príslušenstvo značky 2,
Kärcher
nájdete na stranách
91–95. Čistiace
prostriedky na
stranách 96–97. 79
VÁTOR,
Trolejbusová
Košice
| +421
55a ošetrovacie
6780015
| www.novator
RoboCleaner
Indoor
RoboCleaner – plnoautomatický profesionál
Pri vysávaní už nepohnúť ani prstom – vďaka RoboCleaner-u je to možné:
Zariadenie vyčistí všetky bežné domáce podlahové krytiny. Dokonca aj keď nie ste doma. Jednoducho
zapojte nabíjaciu stanicu do elektrickej zásuvky, zapnite zariadenie, nastavte čas čistenia a ­RoboCleaner
sa pustí do práce. Prekážky pritom prekonáva bez problémov. Bez námahy dokonca rozpozná a obíde
schody a stupne. Pomocou infračerveného lúča sa po skončení práce automaticky vráti do stanice. Tam
vyloží špinu a dobije si batérie.
Všetko automaticky
Navigácia je pomocou
infračerveného lúča.
RoboCleaner sám nájde
cestu späť do základnej
stanice.
RC 3000
 Pre všetky bežné domáce
­podlahové krytiny
 Plug & clean
Výbava
Čistiaca kefa

Senzor na špinu
(4 čistiace programy)

Senzory proti pádu

Navigácia infračerveným lúčom

Kontaktné senzory

Lišta na ochranu nábytku po celom obvode

papier
Filtračné vrecko
Na stránke www.robocleaner.de ponúkame
podrobné informácie týkajúce sa nášho
plnoautomatického čistiaceho robota. Videoklipy ukazujú inovačnú techniku pri každodennom používaní.
Technické údaje
Čistiaci výkon
m2/h
15
Príkon
W
600
Čas nabíjania batérie
min
10–20
Nádoba na nečistoty
­RoboCleaner
l
0,2
Nádoba na nečistoty
­Nabíjacia stanica
l
2
Hlučnosť v pokojovom režime
dB (A) 54
Hmotnosť RoboCleaner
kg
2,0
Rozmery RoboCleaner
(priemer x výška))
mm
285 x 105
Rozmery (d x š x v)
mm
500 x 250 x 230
Objednávacie číslo
1.269-101
Cena v €*
899,95
Optimálne umiestnenie nabíjacej stanice.
Maximálny akčný rádius: 20 m.
 Štandardná výbava * Nezáväzná odporúčaná cena s DPH
80
VÁTOR,
Trolejbusová 2, Košice | +421 55 6780015 | www.novator
Leštiče s odsávaním
Teraz je leštenie detskou hrou: FP 303 sa stará o perfektné výsledky čistenia. Používa sa na najrôznejších podlahových krytinách, ako sú parkety, laminát, kameň, PVC, korok alebo linoleum. Obsluha je
pritom veľmi jednoduchá a k dispozícii sú mnohé praktické detaily. Napríklad trojuholníkový tvar, s ktorým dobre vyleštíte dokonca aj kúty. Prach z leštenia sa jednoducho odsáva a kábel sa navíja na držiaky priamo na rúčke. Takto je leštenie zábavné!
Leštenie kútov
Vďaka optimalizovanému trojuholníkovému tvaru leštiacej
hlavy sa ľahšie dosahujú
kúty.
Indoor
Leštič s odsávaním FP 303 – super lesklý systém.
Praktické odkladanie
Na rúčke je umiestnený
­k valitný textilný vak, ktorý
obsahuje filtračné vrecko.
V zvláštnom priečinku na príslušenstvo úsporne odložíte
leštiace pady.
FP 303
 Optimálny výsledok čistenia vďaka vysokým otáčkam
 Ergonomická konštrukcia a optimalizovaný tvar
 Odkladanie príslušenstva na zariadení
Výbava
3 leštiace pady
Filtračné vrecko (1 kus)

papier
Navíjanie kábla

Textilný vak vrátane priečinku na príslušenstvo

Technické údaje
Otáčky
ot/min
1000
Pracovná šírka
mm
290
Objem filtračného vrecka
l
4
Príkon
W
600
Hmotnosť
kg
7,0
Rozmery (d x š x v)
mm
385 x 340 x 1155
Dĺžka kábla
m
7
Objednávacie číslo
1.056-820
Cena v €*
209,95
Rozsiahle
originálne príslušenstvo značky Kärcher
nájdete na stranách
91–95. Čistiace
a ošetrovacie
prostriedky na |stranách
96–97.
81
VÁTOR,
Trolejbusová
2, Košice
| +421
55
6780015
www.novator
Zachytávač prachu z vŕtania
Indoor
Bezprašné vŕtanie s DDC 50
Otvory sa vyvŕtajú rýchlo. O to dlhšie ale trvá upratanie jemného prachu z vŕtania. Tento problém
­rieši zachytávač prachu z vŕtania DDC 50 značky Kärcher. Pomocou vákua sa pevne prisaje na všetky
povrchy v interiéri. Potom pri vŕtaní spoľahlivo zachytáva vznikajúci prach.
Čisté riešenie
Vďaka uchyteniu pomocou
vákua sa DDC 50 pevne prisaje na stenu a zachytáva
prach z vŕtania priamo
v mieste jeho vzniku. Nie je
potrebné ďalšie zariadenie
ani príslušenstvo. Vhodný pre
každú vŕtačku a do veľkosti
vrtáka 10 mm.
Celkom jednoducho
Zriadenie priložte, zapnite,
vŕtajte a po skončení práce
vypnite DDC 50. A to je
­všetko.
DDC 50
 Uchytenie pomocou vákua na všetky bežné povrchy
v ­interiéri
 Nie je potrebný žiaden ďalší vysávač
 Obidve ruky sú voľné na vŕtanie
Výbava
Batérie: 2 x 1,5 V Mignon AA LR 6

Ochranný kryt

Technické údaje
Objem nádoby
cm³
23
Veľkosti vrtákov
mm
Max. 10
Hmotnosť
g
236
Rozmery (d x š x v)
mm
160 x 80 x 40
Objednávacie číslo
1.679-100
Cena v €*
19,95
 Štandardná výbava * Nezáväzná odporúčaná cena s DPH
82
VÁTOR,
Trolejbusová 2, Košice | +421 55 6780015 | www.novator
Aku-metly
Aku metla Kärcher je ideálna na príležitostné vyčistenie kobercov a tvrdých podláh. Používa sa vtedy,
keď je použitie vysávača príliš nepohodlné a metla príliš nepraktická. S batériou poháňaným zametacím
valcom je špina rýchlo odstránená – bez obťažujúceho kábla, bez zbytočného zohýbania. Na efektívne
odstraňovanie zvieracích chlpov ponúka Kärcher špeciálnu kefu na zvieracie chlpy s celosvetovo jedinečnou technológiou kefovania.
Čistenie v blízkosti okrajov
Pomocou prídavnej kruhovej
kefky môžete s K 55 Pet Plus
čistiť v blízkosti okrajov.
Indoor
Rýchlejšie ako metla, pohodlnejšie ako vysávač
Šikovný nápad
Kefa na zvieracie chlpy má
dookola mriežku, ktorá sa pri
čistení stiahne. Chlpy a vlasy
ostanú visieť na vonkajšom
obale a tak sa ľahko odstránia.
K 55 Pet Plus
 Flexibilné možnosti využitia vďaka výmene kief
 2 rôzne kefy
 Výmena kief stlačením gombíka
Výbava
Nástenný držiak

Nabíjačka

Batéria s dlhou životnosťou
Štandardná kefa

vyberateľná
Kefa na zvieracie chlpy
vyberateľná
Technické údaje
Výdrž batérie
min
30
Pracovná šírka
mm
235 (kefa na zvieracie chlpy)/265 (štandardná kefa)
Objem nádoby
l
0,5
Napätie batérie
V
4,8
Hmotnosť vrátane batérie
kg
2,0
Rozmery (d x š x v)
mm
260 x 300 x 96
Objednávacie číslo
1.258-509
Cena v €*
64,95
Rozsiahle
originálne príslušenstvo značky Kärcher
nájdete na stranách
91–95. Čistiace
a ošetrovacie
prostriedky na |stranách
96–97.
83
VÁTOR,
Trolejbusová
2, Košice
| +421
55
6780015
www.novator
Parné čističe
Indoor
Základná trieda – lepšia ako kedykoľvek predtým
Optimalizovaná základná trieda parných čističov je tu! Nový rad parných čističov sa v porovnaní so
­svojimi predchodcami vyznačuje niektorými senzačnými vylepšeniami: kratší čas nahrievania, nižšia
spotreba energie a znížená hmotnosť sú niektoré z presvedčivých výhod. Aj v príslušenstve došlo
k ­potešiteľnému vývoju – napríklad v oblasti dizajnu, ergonómie a manipulácie.
Jednoducho geniálne
Jedinečná abrazívna
utierka z mikrovlákna –
v predaji ako špeciálne
príslušenstvo v kvalitnej
súprave utierok z mikrovlákna pre kúpeľňu –
jednoducho zotrie vodný
kameň a zvyšky mydla.
SC 952
SC 1.020
SC 1.030 B
 Ručný parný čistič na
 Ľahké, kompaktné
 Vrátane žehličky s anti-
príležitostné čistenie
­zariadenie
 Čas nahrievania cca 15 s  S čistiacou súpravou
 Funkcia odvápňovania
korovou žehliacou plochou s ľahkým chodom
a čistiacej súpravy
 Ľahké, kompaktné
­zariadenie
Výbava
Detská poistka

–
Bezpečnostný ventil




Súprava na umývanie podlahy
–
Hubica na okná/stierka na okná
–/
–

–/–

–/–
na rukoväti
na rukoväti
Ručná/bodová tryska/
kruhová kefka
–/–/
//
//
Integrovaný plniaci lievik
–


Regulácia množstva pary
Technické údaje
Ohrievací výkon
W
1600
1500
1500
Objem nádrže
l
0,25
1
1
Max. tlak pary
bar
Hmotnosť bez príslušenstva kg
–
3,2
3,2
1,2
3,0
3,0
190 x 100 x 280
380 x 254 x 260
380 x 254 x 260
Objednávacie číslo
1.516-201
1.512-227
1.512-231
Cena v €*
59,95
109,95
209,95
Rozmery (d x š x v)
mm
 Štandardná výbava * Nezáväzná odporúčaná cena s DPH
84
VÁTOR,
Trolejbusová 2, Košice | +421 55 6780015 | www.novator
Parné čističe
Nová generácia parných čističov nepretržite dodáva paru bez prerušenia práce. Odoberateľnú nádrž
možno bleskovo naplniť. Tak sa dajú plynulo čistiť veľké plochy – celkom bez chémie. Kompaktná
­konštrukcia a kvalitné príslušenstvo ponúkajú vysokú mieru flexibility a komfortu.
Indoor
Stredná trieda – efektívnejšia ako kedykoľvek predtým
AKCIA
Nonstop para
Nonstop para
Nonstop para
SC 2.500 C
SC 2.550 C
SC 2.600 CB
 Plynulá práca vďaka
 Plynulá práca vďaka
 Plynulá práca vďaka
 Odnímateľná nádrž
 Schránka na uloženie
 Podlahová a ručná
 Odnímateľná nádrž
 Schránka na uloženie
systému 2 nádrží
kábla v zariadení
 Rýchle zahrievanie
systému 2 nádrží
­hubica s návlekom
systému 2 nádrží
 Bodová tryska
kábla v zariadení
 Odvápňovacie tyčinky
 Rýchle zahrievanie
 Vrátane grátis príslušen-  Vrát. žehličky s antikorostva (pozri stranu 13)
vou žehliacou plochou
s ľahkým chodom
Výbava
Detská poistka



Bezpečnostný ventil



Súprava na umývanie podlahy

na rukoväti

na rukoväti

na rukoväti
Ručná/bodová tryska/
kruhová kefka
//
//
//
Integrovaný plniaci lievik



Regulácia množstva pary
Technické údaje
Ohrievací výkon
W
1500
1500
1500
Objem nádrže
l
0,5 + 0,8 (odnímateľná nádrž)
0,5 + 0,8 (odnímateľná nádrž)
0,5 + 0,8 (odnímateľná nádrž)
Max. tlak pary
bar
Hmotnosť bez príslušenstva kg
3,2
3,2
3,2
4,1
4,1
4,1
350 x 280 x 270
350 x 280 x 270
350 x 280 x 270
Objednávacie číslo
1.512-350
1.512-357
1.512-361
Cena v €*
209,95
209,95 namiesto 249,95 319,95
Rozmery (d x š x v)
mm
Rozsiahle
originálne príslušenstvo značky Kärcher
nájdete na stranách
91–95. Čistiace
a ošetrovacie
prostriedky na |stranách
96–97.
85
VÁTOR,
Trolejbusová
2, Košice
| +421
55
6780015
www.novator
Parné čističe
Indoor
Top trieda – špičkový výkon pre maximálne nároky
Top trieda znamená maximálny výkon čistenia a jednoduchú obsluhu. Nonstop para zaručuje efektívne
čistenie bez prerušovania. VapoHydro funkcia umožňuje praktické zapínanie horúcej vody, aby sa špina, ktorú para uvoľnila, jednoducho a pohodlne spláchla. Vďaka regulácii prietoku pary na zariadení je
možné množstvo pary kedykoľvek prispôsobiť príslušnému povrchu a intenzite znečistenia. Jednoducho top!
Nonstop para
Nonstop para
Odnímateľná nádrž
pre nonstop paru
Aby nebolo nutné prácu
prerušovať, môže sa
nádrž rýchlo a jednoducho odobrať a naplniť
pod vodovodným kohútikom.
SC 5.800 C
SC 5.800 CB
 Rýchlo pripravený na použitie
 Rýchlo pripravený na použitie
v­ ďaka krátkej dobe nahrievania
 S permanentným doplňovaním
 Vodná funkcia VapoHydro
 Priečinok na odkladanie kábla
v zariadení
 S čistiacou súpravou
­vďaka krátkej dobe nahrievania
 S permanentným doplňovaním
 Vodná funkcia VapoHydro
 Priečinok na odkladanie kábla
v ­zariadení
 S čistiacou súpravou, ako aj
­parotlakovou žehličkou
Výbava
Detská poistka


Bezpečnostný ventil


Súprava na umývanie podlahy


Odvápňovacie tyčinky (3 ks)

na zariadení

na zariadení
Ručná/bodová tryska/
kruhová kefka
//
//
Integrovaný plniaci lievik


Regulácia množstva pary
Technické údaje
Ohrievací výkon
W
1800
1800
Objem nádrže
l
0,5 + 1,5 (odnímateľná nádrž)
0,5 + 1,5 (odnímateľná nádrž)
Max. tlak pary
bar
4,0
4,0
Hmotnosť bez príslušenstva
kg
6,0
6,0
Rozmery (d x š x v)
mm
439 x 301 x 305
439 x 301 x 305
Objednávacie číslo
1.439-130
1.439-150
Cena v €*
399,95
449,95
 Štandardná výbava * Nezáväzná odporúčaná cena s DPH
86
VÁTOR,
Trolejbusová 2, Košice | +421 55 6780015 | www.novator
Parné vysávače
Parné vysávače Kärcher v sebe spájajú výhody parného čistenia a suchého vysávania. Napríklad povysávajú omrvinky zo zeme a súčasne ju namokro zotrú. S týmito multifunkčnými zariadeniami a vhodným
príslušenstvom bude mať každý svoju domácnosť pod kontrolou – jednoducho, pohodlne, rýchlo a bez
chémie.
Indoor
Prémiová trieda – naparovanie a vysávanie v jednom
Čistota na tretiu
Naše parné vysávače
môžu vysávať, čistiť
parou a sušiť – v jednom
pracovnom kroku. Tým
sú ideálne pre veľké plochy z dlaždíc, prírodného kameňa alebo PVC.
SV 1802
SV 1902
 Efektívny 4-stupňový filtračný
 Plynulá práca vďaka systému
­systém
 S alternatívnym príslušenstvom
použiteľný ako žehliaca stanica
2 ­nádrží
 Efektívny 4-stupňový filtračný
­systém
 S alternatívnym príslušenstvom
použiteľný ako žehliaca stanica
Výbava
Detská poistka/bezpečnostný ventil
/
/
Hepa 12 filter


Súprava na čistenie podlahy s funkciou
odsávania pary


Ručná/bodová tryska/hubica na okná
//
//
Štrbinová hubica


Hubica na čalúnenie


Odpeňovač „FoamStop“


Technické údaje
Max. výkon
W
2300
2300
Objem kotla
l
1,2
1,2
Doplňovacia nádrž
l
–
0,5
Max. tlak pary
bar
4
4
Vodný filter
l
1,2 + 0,6
1,2 + 0,6
Vákuum
mbar
210
210
Dĺžka kábla
m
6
6
Rozmery (d x š x v)
mm
520 x 340 x 340
520 x 340 x 340
Objednávacie číslo
1.439-300
1.439-310
Cena v €*
639,95
689,95
Rozsiahle
originálne príslušenstvo značky2,
Kärcher
nájdete na stranách
91–95. Čistiace
a ošetrovacie
prostriedky na|stranách
96–97.
87
VÁTOR,
Trolejbusová
Košice
| +421
55
6780015
www.novator
Parný žehliaci systém
Indoor
Dvojnásobne dobré: žehlenie a čistenie parou
Okrem čistenia podláh je žehlenie ďalšou možnosťou využitia parných čističov Kärcher. Parný žehliaci
systém SI 2.600 CB tu ponúka maximálny komfort. Osvedčený univerzálne použiteľný parný čistič
SC 2.600 CB tvorí s aktívnou žehliacou doskou AB 1000 perfektný tím pre prvotriedne výsledky žehlenia a čistenia.
Nonstop para
AB 1000
SI 2.600 CB
 Žehliaca doska s nafukovacou
 Žehliaca doska s nafukovacou
Detská poistka
–

Bezpečnostný ventil
–

Súprava na umývanie podlahy
–
Hubica na okná/stierka na okná
–

–/–
Regulácia množstva pary
–
na rukoväti
Ručná/bodová tryska/kruhová kefka
–
//
Integrovaný plniaci lievik
–

Žehliaca doska s nafukovacou funkciou
a aktívnym odsávaním pary


funkciou a aktívnym odsávaním
pary
funkciou a aktívnym odsávaním
pary
 Parný čistič SC 2.600 CB
s ­kompletným príslušenstvom
(pozri stranu 85)
 Plynulo plniteľný
Výbava
Technické údaje
Ohrievací výkon
W
–
1500
Objem nádrže
l
–
0,5 + 0,8
Max. tlak pary
bar
–
3,2
Hmotnosť bez príslušenstva
kg
9,0
13,1
Rozmery (d x š x v)
mm
120 x 38
120 x 38
Objednávacie číslo
2.884-933
1.512-367
Cena v €*
249,95
559,95
 Štandardná výbava * Nezáväzná odporúčaná cena s DPH
88
VÁTOR,
Trolejbusová 2, Košice | +421 55 6780015 | www.novator
Akumulátorové vysávače na okná
Vysávač na okná od firmy Kärcher je prvým na svete. Hladké plochy ako okná, obkladačky, zrkadlá
atď. s ním vyčistíte bez šmúh a ušetríte čas. Inovačné odsávanie vody zbiera špinavú vodu skôr, než
stihne odkvapnúť. Vysávač na okná umožňuje hygienickú prácu bez zanechávania šmúh. Ľahko sa
s ním manipuluje a vďaka prevádzky na batérie sa dá používať vždy a všade.
Na všetky hladké
povrchy
Okná, zrkadlá, obkladačky a pod. vyčistíte
vysávačom na okná bez
námahy.
Indoor
Radosť z čistenia okien
NOVINKA
WV 50 Plus
WV 60 Plus
 Kompletné riešenie na čistenie
 Kompletné riešenie na čistenie
 Elektrické odsávanie vody
 Žiadna kvapkajúca voda
 Elektrické odsávanie vody
 Žiadna kvapkajúca voda
 Vrátane bedrovej tašky
hladkých povrchov
hladkých povrchov
Výbava
Nabíjačka


Lítium-iónová batéria


Rozprašovacia fľaša s utierkou z mikrovlákna


Koncentrát na čistenie okien


Bedrová taška
–

Technické údaje
Nádoba na špinavú vodu
ml
100
100
Výdrž batérie
min
20
20
Vyčistená plocha na jedno nabitie batérie m2
až do 60 (cca 15 okien)
až do 60 (cca 15 okien)
Čas nabíjania batérie
2
2
280
h
Pracovná šírka odsávacej hubice
mm
280
Hmotnosť vrátane batérie
kg
0,7
0,7
Rozm. bez odsáv. hubice (d x š x v)
mm
130 x 90 x 355
130 x 90 x 355
Objednávacie číslo
1.633-101
1.633-111
Cena v €*
69,95
na vyžiadanie
Rozsiahle
originálne príslušenstvo značky Kärcher
nájdete na stranách
91–95. Čistiace
a ošetrovacie
prostriedky na |stranách
96–97.
89
VÁTOR,
Trolejbusová
2, Košice
| +421
55
6780015
www.novator
VÁTOR, Trolejbusová 2, Košice | +421 55 6780015 | www.novator
Príslušenstvo na čistenie v domácnosti
Či ide o vysávanie, čistenie čalúnenia alebo výmenu tapiet – v domácnosti je vždy dosť práce. Na použitie najrozličnejšieho druhu je k dispozícii rozsiahle originálne príslušenstvo značky Kärcher. Z každého
zariadenia robí efektívne špeciálne zariadenie. S exaktne zosúladeným príslušenstvom pre vysávače
alebo parné čističe sa môžete pokojne postaviť hoci aj voči náročnej úlohe v oblasti čistenia.
1
1
Indoor
Patrí do rodiny – vhodné príslušenstvo
2
3
1
Čistota až do detailu
Či na antikorových povrchoch, zrkadlách, sprchovacích
kútoch alebo podlahách – utierky z mikrovlákna od firmy
Kärcher obratom ruky odstránia zažraté znečistenie.
Špeciálne súpravy utierok „Kúpeľňa“ a „Kuchyňa“ sa
postarajú o nekompromisnú čistotu bez výhovoriek.
V kombinácii s parnými čističmi Kärcher tvoria kvalitné
utierky z mikrovlákna neporaziteľný tím, ktorý si úplne
vystačí bez čistiacich prostriedkov. Pre pohodlné čistenie, ktoré ušetrí veľa sily a času. Okrem toho ponúka
­Kärcher pre svoje parné čističe mnoho ďalších nápadov
v oblasti príslušenstva, ktoré výrazne rozširujú možnosti
využitia.
2
Pre žiarivý výstup
Vyleštené podlahy sa starajú o čistý vzhľad miestností.
S FP 303 ponúka Kärcher kompletné riešenie na optimálne ošetrovanie a zachovanie hodnoty tvrdých podláh: Na
každú podlahovú krytinu ponúkame tú správnu kombináciu – od leštiča s vysávaním cez kvalitné leštiace pady
až po vhodný ošetrovací prostriedok. Leštiace pady pre
FP 303 sa postarajú o optimálne vyleštenie a ošetrenie
podlahy.
3
Na optimálne odstránenie špiny
Hladké plochy budú s návlekom z mikrovlákna pre vysávač na okná WV opäť absolútne čisté. Optimálne sa hodí
na odstraňovanie špiny z všetkých hladkých povrchov,
ako sú okná, zrkadlá, obkladačky atď. Spolu s vysávačom na okná a koncentrovaným čističom okien Kärcher
opäť rýchlo zavládne čistota. Vďaka mikroskopicky tenkému mikrovláknu sa špina uvoľní jednoducho s vynaložením malej sily.
91
VÁTOR, Trolejbusová 2, Košice | +421 55 6780015 | www.novator
Príslušenstvo na čistenie v domácnosti
Vysávače, leštiče s odsávaním, RoboCleaner, čistič okien
Leštiče s odsávaním
Vysávače
Indoor
Bez správneho príslušenstva ostane aj ten najvyšší sací výkon viac menej
bez účinku. Preto ponúka Kärcher rozsiahle príslušenstvo a špeciálne hubice
a kefy pre všetky oblasti využitia. Vhodné príslušenstvo zaručuje maximálne
čisté výsledky na rôznych materiáloch a maximálny komfort pri práci.
Obj. č.
Opis
Hubica na
­parkety
4.130-172
So štetinami z prírodného vlasu na šetrné čistenie parkiet a tvrdých povrchov, pracovná šírka 360 mm.
45,95
Turbokefa
4.130-177
Vzduchom poháňaná kefa, optimálna na vysávanie
kobercov s vysokým vlasom a na vysávanie zvieracích
chlpov, pracovná šírka 280 mm.
51,95
Turbohubica na
čalúnenie
2.903-001
Praktická hubica s rotujúcou kefou poháňanou
vzduchom. Čistí čalúnený nábytok a textilné plochy.
Pracovná šírka 160 mm.
34,95
Hubica na
­matrace
6.906-755
Na vysávanie matracov, ako aj ťažko prístupných
úzkych priestorov na posteli.
10,95
Filtračné vrecko
6.904-329
z netkanej textílie
pre vysávače (VC)
Vysoký filtračný účinok, extrémne pevné, uzáver pre
hygienické vyberanie. 5 kusov.
11,95
Filter HEPA 12
6.414-805
pre vysávače (VC)
Obzvlášť náročné tesnenie. Spoľahlivo zadržiava
­alergény. Vyfukovaný vzduch je čistejší ako vzduch
v miestnosti.
23,95
Filter HEPA 13
pre vysávače
s vodným filtrom
(DS 5.600/
DS 5.800)
2.860-273
Špeciálny vysoko výkonný filter, ktorý spoľahlivo odfiltruje viac ako 99,99 % všetkých čiastočiek väčších
než 0,3 µm.
S náročným tesnením na ochranu pred peľom, spórami
húb, baktériami a výlučkami roztočov.
23,95
Leštiace pady
(univerzálne)
2.863-193
3 leštiace pady na perfektné leštenie všetkých tvrdých
podláh.
19,95
Leštiace pady
na parkety,
­voskované
2.863-196
3 leštiacie pady na perfektné leštenie voskovaných
podláh.
25,95
Leštiace pady
na parkety,
­lakované/laminát
2.863-197
3 leštiace pady na perfektné leštenie podláh
s ­ochrannou vrstvou.
25,95
Leštiace pady na
kameň/linoleum/
PVC
2.863-198
3 leštiace pady na perfektné leštenie kameňa, PVC alebo
linolea.
25,95
Papierové
­filtračné vrecká
6.904-128
3 papierové filtračné vrecká.
NOVINKA
Cena v €*
9,95
* Nezáväzná odporúčaná cena s DPH
92
VÁTOR,
Trolejbusová 2, Košice | +421 55 6780015 | www.novator
Indoor
Príslušenstvo na čistenie v domácnosti
Vysávač okien
RoboCleaner
Turbokefa
Úzka odsávacia hubica pre
Window Vac
Hubica na textil a čalúnenie
Filter HEPA 13 pre DS 5.800
Obj. č.
Opis
6.904-257
5 papierových filtračných vreciek a 1 mikrofilter pre
nabíjaciu stanicu.
11,95
Návlek na utiera- 2.633-100
nie z mikrovlákna
Na optimálne odstraňovanie špiny. 2 kusov.
10,95
Gumená stierka
280 mm
2.633-005
2 náhradné stierky (280 mm) pre široké odsávacie
hubice vysávača okien.
9,95
Gumená stierka
170 mm
2.633-104
2 náhradné stierky (170 mm) pre úzku odsávaciu
hubicu vysávača okien.
9,95
Stieracia hubica
170 mm
2.633-002
Úzka odsávacia hubica pre vysávač na okná na čistenie úzkych delených okien, zrkadiel, vitrín a pod.
13,95
Bedrová taška
WV
2.633-006
Praktická bedrová taška na uchytenie vysávača okien,
ako aj rozprašovacej fľaše.
24,95
Predĺženie pre
2.633-007
vysávač okien WV
(od apríla 2013)
NOVINKA
Súprava sa skladá z predĺženia s kĺbom, špeciálnej
stieracej hubice pre vysávač okien (280 mm) a utierky
z mikrovlákna. Na čistenie hladkých plôch do výšky
2 m.
39,95
Súprava so spre- 2.633-106
jovou fľašou pre
vysávač okien WV NOVINKA
Sprejová fľaša, stierací nadstavec, návlek z mikrovlákna a 20 ml čistiaceho prostriedku. Na použitie
s vysávačom okien WV.
19,95
Súprava filtrov
Cena v €*
93
VÁTOR, Trolejbusová 2, Košice | +421 55 6780015 | www.novator
Príslušenstvo na čistenie v domácnosti
Parné čističe a parné žehliace stanice.
Parné čističe/parné vysávače/žehlenie
Indoor
Kärcher ponúka široký výber príslušenstva, ktoré podstatne rozširuje možnosti využitia parných čističov. Vyznačuje sa jednoduchou manipuláciou,
šetrí čas a silu a je veľkou pomocou pri pravidelnom čistení.
Obj. č.
Opis
Parotlaková
­žehlička I 6006
2.863-208
Kvalitná parotlaková žehlička s antikorovou žehliacou
plochou s ľahkým chodom, žltá/čierna. Pre parný čistič
SC 1.030 a všetky nové parné čističe.
129,95
Parotlaková
­žehlička l 6002
pre parný
­vysávač (SV)
4.862-165
Kvalitná parotlaková žehlička s antikorovou žehliacou
plochou s ľahkým chodom, žltá/čierna, vrát. adaptéra.
Vhodná len pre parné vysávače.
149,95
Nepriľnavá
2.860-132
­žehliaca plocha
pre I 6002
Nepriľnavá
2.860-142
­žehliaca plocha
pre I 6006
Poťah na žehliacu 2.884-969
dosku
Na chúlostivé textílie (hodváb, ľan, čierne oblečenie,
tričká s potlačou, krajky atď.) Pre parotlakovú žehličku
s antikorovou žehliacou plochou s ľahkým chodom.
Pre BE 6006, s antikorovou žehliacou plochou s ľahkým chodom, na chúlostivé textílie (hodváb, ľan, čierne
oblečenie, krajky atď).
Z bavlny a peny, vysoká priepustnosť vzduchu, pre
lepšie prenikanie pary cez bielizeň.
27,95
Parná turbokefa
2.863-159
Pre každé čistenie, pri ktorom je normálne nutné
drhnutie. Umožňuje čistenie bez námahy za polovicu
času.
26,95
Power tryska
s predĺžením
2.884-282
Enormne zvyšuje čistiacu silu bodovej trysky. Ideálna
pre ťažko prístupné miesta (napr. kúty).
9,95
Tryska na
­ošetrovanie
­textílií
4.130-390
Na oživenie oblečenia a textílií, odstraňuje zápach,
vyhladzuje komplikované miesta. Integrovaný odstraňovač žmolkov.
19,95
Hubica na okná
4.130-115
Na ľahké a dôkladné čistenie sklenených a zrkadlových plôch.
18,95
Podlahová hubica 2.885-142
Lepšie čistenie – vďaka optimalizovanému využitiu
pary a veľkej čistiacej ploche. Používa sa s všetkými
dostupnými utierkami na podlahu.
24,95
Ručná hubica
2.884-280
Ručná hubica s prídavnými štetinami na čistenie
menších plôch, ako sú sprchovacie kúty, obkladačky
a iné. Môže sa používať s návlekom aj bez návleku.
19,95
Bodová tryska
2.884-281
Bodová tryska zaručuje jednoduché čistenie škár,
kútov, hrán a iných ťažko prístupných miest.
Súprava univerzálneho príslušenstva pre
všetky parné čističe
2.863-215
Súprava príslušenstva pre všetky parné čističe
pozostávajúca z 3 utierok na podlahu, 3 froté utierok
pre ručnú hubicu, 2 čiernych kruhových kefiek
a 2 červených kruhových kefiek na použitie v rôznych
oblastiach ako kuchyni a kúpeľni.
AKCIA
* Nezáväzná odporúčaná cena s DPH
94
VÁTOR,
NOVINKA
Cena v €*
24,95
29,95
8,95
29,95
namiesto
39,95
Trolejbusová 2, Košice | +421 55 6780015 | www.novator
Indoor
Príslušenstvo na čistenie v domácnosti
Žehlenie s tlakom pary znižuje čas žehlenia až o 50 %.
Čistenie obkladačiek, skla
a iných povrchov s parnými
utierkami z mikrovlákna.
Obj. č.
Súprava kruhových kefiek
2.863-058
Súprava kovových 2.863-061
kefiek s mosadznými štetinami
Kruhová kefka so 2.863-140
škrabkou
Súprava utierok
2.863-171
z mikrovlákna pre
kúpeľne
Parné čističe/parné vysávače/žehlenie
Súprava utierok
2.863-172
z mikrovlákna pre
kuchyne
Súprava utierok
z mikrovlákna na
podlahu
Súprava utierok
z mikrovlákna
jemný návlek
Súprava utierok
z mikrovlákna
2.863-173
Žehliaca doska s nafukovacou funkciou a aktívnym
odsávaním pary pre viac
pohodlia.
Opis
Jedinečná mikrovláknová
abrazívna utierka bez problémov odstraňuje zvyšky vodného kameňa a mydla.
Cena v €*
Dve rôzne farby na rôzne druhy použitia ako napr.
v kuchyni alebo kúpeľni.
10,95
Na ľahké odstraňovanie zažratej špiny, inkrustácií na
sporákovom rošte. Nevhodné na chúlostivé povrchy.
10,95
S dvomi radmi štetín odolných voči vysokým teplotám
a škrabkou na odstraňovanie zažratej nečistoty,
napr. mastnoty na sporáku. Nevhodné na chúlostivé
povrchy.
2 jemné utierky na podlahu z plyšového velúru,
1 abrazívna utierka na odstraňovanie nepoddajných
usadenín vodného kameňa a zvyškov mydla; 1 leštiaca utierka pre výsledok čistenia bez šmúh a žmolkov.
2 jemné utierky na podlahu (plyšový velúr), 1 jemný
návlek na ručnú hubicu (plyšový velúr) pre lepšie
uvoľňovanie špiny, 1 utierka na čistenie a ošetrovanie
antikorových plôch bez šmúh.
2 jemné utierky na podlahu z plyšového velúru: na
lepšie uvoľňovanie a zbieranie špiny.
11,95
29,95
29,95
16,95
2.863-174
2 jemné návleky na ručnú hubicu z plyšového velúru:
na lepšie uvoľňovanie a zbieranie špiny.
19,95
6.905-921
1 utierka na podlahu + 1 návlek z kvalitného
­m ikrovlákna pre lepšie zbieranie špiny.
11,95
Froté utierky,
úzke
6.369-357
5 utierok na podlahu z kvalitnej bavlny.
Bez žmolkov, silne savé a pevné.
16,95
Froté utierky,
široké
6.369-481
5 extra širokých utierok na podlahu z kvalitnej bavlny.
Bez žmolkov, silne savé a pevné.
18,95
Froté utierky pre
ručnú hubicu
6.370-990
5 návlekov z kvalitnej bavlny.
Bez žmolkov, silne savé a pevné.
12,95
Súprava froté
utierok
6.960-019
2 utierky na podlahu, 3 froté utierky pre ručnú hubicu.
13,95
Filter HEPA 12
2.860-229
pre parné vysávače (SV)
Vysokovýkonný EPA filter zadrží peľ, spóry húb,
baktérie a výlučky roztočov. Zadrží 99,99 % všetkých
čiastočiek väčších ako 0,3 μ.
27,95
Súprava kruhových 2.860-231
kefiek pre parné
vysávače (SV)
4 rôzne farby na rôzne použitie.
16,95
95
VÁTOR, Trolejbusová 2, Košice | +421 55 6780015 | www.novator
Čistiace prostriedky na čistenie v domácnosti
Indoor
Čistiace a ošetrovacie prostriedky pre domácich používateľov.
Opis výrobku
Použitie
Obj. č.
Cena
v €*
Čistiace a ošetrovacie prostriedky pre tepovače – extraktory
Čistič kobercov, RM 519
Tekutý čistiaci prostriedok so zložením podporujúcim rýchle sušenie na príležitostné čistenie v prípade potreby. Vhodný na kobercové podlahy, koberce, čalúnenie, autosedadlá
a pod. Objem: 1 l
V závislosti od znečistenia nalejte 100–200 ml 6.295-771
čističa kobercov do nádrže na čistú vodu,
doplňte vodu (< 50 °C). Následne vykonávajte súčasne prednástrek a odsávanie. Neoplachujte.
9,95
Impregnovač kobercov Care Tex, RM 762
Vysoko účinná ochrana textílií s dlhodobým
účinkom pre všetky textilné krytiny. Na kobercoch, čalúnení a autosedačkách sa vytvorí
ochranný film, ktorý zabráni opätovnému znečisteniu. Špina sa tak ľahšie a dôkladnejšie
odsaje. Objem: 0,5 l
Textilné povrchy najprv vyčistite. 500 ml impregnovača kobercov zmiešajte s 3,5 l vody.
Impregnačný roztok nalejte do nádrže na
čistú vodu, nastriekajte ho rovnomerne pomocou tepovacej hubice zo vzdialenosti cca
30 cm a nechajte vyschnúť.
6.295-769
27,95
Jeden vrchnák prostriedku Foam Stop (2 ml)
pridajte do naplnenej nádrže na vodu. Pri
nadmernej tvorbe peny môžete pridať ďalší
vrchnák prostriedku.
6.290-892
6,95
V závislosti od veľkosti zariadenia a rozsahu
vodného kameňa dajte do zariadenia
1–3 ­tyčinky, dolejte vlažnú vodu a nechajte
cca 10–12 hodín pôsobiť. Potom minimálne
2x vypláchnite čistou vodou.
6.295-206
9,95
Koncentrát nalejte do sprejovej fľaše a doplň- 6.295-772
te vodu (dávkovanie podľa etikety na balení).
5,95
6.295-302
6,95
Odpeňovač pre vysávač s vodným filtrom a parné vysávače
FoamStop neutrálny
S týmto tekutým odpeňovačom sa rušivá
pena okamžite rozpustí. Objem: 125 ml
Odvápňovacie tyčinky pre parné čističe
Odvápňovacie tyčinky
Rýchle a účinné odvápnenie parných čističov
Kärcher. Jednoduché dávkovanie a maximálna šetrnosť k materiálom. Odvápňovacie tyčinky 9 x 13 g
Produkty na čistenie skla a okien pre vysávače okien
Koncentrovaný čistič skla
Na čistenie všetkých sklenených a zrkadlových plôch bez šmúh. Odstraňuje aj nepoddajné nečistoty ako mastné filmy, mastnotu
z kože a emisie. Objem: 500 ml
Odtrhnite balenie, koncentrát nalejte do
Koncentrát na čistenie okien
­sprejovej fľaše a dolejte 250 ml vody.
Čistič na okná v praktickom odtrhávacom
balení na čistenie všetkých vodeodolných,
hladkých povrchov, ako je sklo, okná, zrkadlá, sprchovacie kúty atď. bez šmúh. Umožňuje lepšie stekanie dažďovej vody a odďaľuje
opätovné znečistenie. Objem: 4 x 20 ml
* Nezáväzná odporúčaná cena s DPH
96
VÁTOR,
Trolejbusová 2, Košice | +421 55 6780015 | www.novator
Indoor
Čistiace prostriedky na čistenie domácnosti
Opis výrobku
Použitie
Obj. č.
Cena
v €*
Ošetrovacie prostriedky na tvrdé plochy v spojení s leštičom s odsávaním
Základný čistič na kameň/linoleum/PVC,
RM 533
Na dôkladné odstraňovanie starých ošetrovacích
vrstiev a zažratých nečistôt z kameňa, linolea,
PVC, parkiet s povrchovou úpravou a korku.
Optimálny lesk vďaka následnému použitiu
­ošetrovacích produktov Kärcher. Upozornenie:
Nevhodný na drevené povrchy bez povrchovej
úpravy. Objem: 1 l
Na dôkladné odstránenie starých
6.295-775
ošetrovacích vrstiev/zažratého
­znečistenia:
Povysávajte podlahu. Do 1 l vody nalejte
100 ml základného čističa rovnomerne
rozotrite pomocou mopu. Nechajte krátko pôsobiť, ale nenechajte vyschnúť
a 1 až 2-krát zotrite čistou vodou. Pri
normálnom znečistení: Povysávajte
podlahu. 100 ml dajte do 5 l vody a zotrite podlahu.
10,95
Prostriedok na ošetrovanie voskovaných
parkiet/parkiet s olejovo-voskovou ochrannou
vrstvou, RM 530
Optimálne ošetrovanie a ochrana voskovaných
drevených podláh alebo podláh s olejovo-voskovou ochrannou vrstvou. Odstránia sa stopy po
chodení, obnoví sa ochranný film a podlaha získa
hodvábne matný lesk. Objem: 1 l
Pri prvom použití:
6.295-778
Podlahu povysávajte a zotrite navlhko.
Vymyte mop a poriadne ho vyžmýkajte.
Na jeden m² naneste 10 ml ošetrovacieho produktu a rovnomerne ho po častiach rozotrite pomocou mopu. Vlhký
ošetrovací film nechajte úplne vyschnúť
(cca 20–30 min), následne podlahu vyleštite, použitie na už ošetrené podlahy:
Povysávajte podlahu. Na 1 l vody dajte
30 ml prostriedku, podlahu zotrite navlhko, nechajte vyschnúť a podľa potreby
vyleštite.
17,95
Prostriedok na ošetrovanie parkiet/laminátu/
korku s ochrannou vrstvou, RM 531
Optimálne ošetrenie a ochrana pre všetky parketové, laminátové a korkové podlahy s ochrannou
vrstvou. Odstránia sa stopy po chodení, obnoví
sa ochranný film a podlaha získa hodvábne matný
lesk. Objem: 1 l
Pri prvom použití:
6.295-777
Podlahu povysávajte a zotrite navlhko.
Vymyte mop a poriadne ho vyžmýkajte.
Na jeden m² naneste 10 ml ošetrovacieho produktu a rovnomerne ho po častiach rozotrite pomocou mopu. Vlhký
ošetrovací film nechajte úplne vyschnúť
(cca 20–30 min), následne podlahu vyleštite. Použitie na už ošetrené podlahy:
Povysávajte podlahu. Na 1 l vody dajte
30 ml prostriedku, podlahu zotrite navlhko, nechajte vyschnúť a podľa potreby
vyleštite.
15,95
Prostriedok na ošetrenie matného kameňa/
linolea/PVC, RM 532
Optimálne ošetrenie a ochrana pre všetky matné
podlahy z umelého a prírodného kameňa, linoleum a PVC. Odstránia sa stopy po chodení, obnoví sa ochranný film a podlaha získa hodvábne
matný lesk. Upozornenia: Ošetrené podlahy
nechajte 24 hodín vytvrdnúť, nenanášajte žiadnu
vodu, nepresúvajte nábytok, na podlahu nevstupujte v topánkach. Skladujte chránene pred
mrazom.
Pri prvom použití:
6.295-776
Podlahu povysávajte a zotrite navlhko.
Vymyte mop a poriadne ho vyžmýkajte.
Na jeden m² naneste 10 ml ošetrovacieho produktu a rovnomerne ho po častiach rozotrite pomocou mopu. Vlhký
ošetrovací film nechajte úplne vyschnúť
(cca 20–30 min), následne podlahu vyleštite. Použitie na už ošetrené podlahy:
Povysávajte podlahu. Na 1 l vody dajte
30 ml prostriedku, podlahu zotrite navlhko, nechajte vyschnúť a podľa potreby
vyleštite.
16,45
* Nezáväzná odporúčaná cena s DPH
97
VÁTOR, Trolejbusová 2, Košice | +421 55 6780015 | www.novator
VÁTOR, Trolejbusová 2, Košice | +421 55 6780015 | www.novator
Zavlažovacie systémy
Navzájom perfektne zosúladené zavlažovacie produkty značky Kärcher zabezpečujú zodpovedné
­zaobchádzanie s prírodnými zdrojmi. Takto sa optimálne a ekologicky využíva cenná voda. Inovačná
technológia a presné senzory zaručujú, že tečie presne také množstvo vody, aké rastliny pre svoj rast
potrebujú. Pre neskalenú radosť zo záhrady v súlade s prírodou ponúka Kärcher postrekovač, pištole,
zavlažovače, hadice, zavlažovacie automaty, čerpadlá, zásuvné hadicové systémy a odkladacie systémy, ktoré sa vyznačujú maximálnou efektivitou.
1
1
2
Hadicové spojky
Univerzálne hadicové spojky Kärcher sú kompatibilné
s tromi najbežnejšími priemermi hadíc a všetkými
dostupnými klik systémami. Vyznačujú sa robustnosťou
a pevnosťou a zabezpečujú dlhú životnosť a trvalú efektívnu prácu. Praktická funkcia Aqua Stop zaručuje maximálne pohodlné odpájanie bez rozstrekovania vody.
2
Prvý hadicový box špeciálne pre balkóny
CR 3.110 Balcony je ideálnym riešením pre zavlažovanie
balkónov, strešných terás alebo malých záhrad. Vďaka
prípojke na vodovodný kohútik, ktorá patrí do štandardnej výbavy, sa dá hadicový bubon pripojiť na vonkajšie
ako aj vnútorné vodovodné kohútiky. Dve spojky so systémom Aqua Stop zaručujú pohodlné odpojenie bez rozstrekovania vody. Hadicový box CR 3.110 Balcony sa
hodí aj ako prívodná hadica pre K 2.200 Balcony.
3
3
Záhrada
Zavlažovanie s čistým svedomím
4
Technika, ktorá srší nápadmi
S rozsiahlym výberom zavlažovačov ponúka Kärcher
vždy to správne riešenie pre veľké a malé, rovné a svahovité záhrady. Aby bolo umiestnenie ešte pohodlnejšie,
zabudovali sme do našich pravouhlých zavlažovačov
ochranu proti postriekaniu. Takto prebehne inštalácia
a nasmerovanie rýchlejšie a zaručene bez mokrých šiat.
Cenná vlaha pristane cielene presne tam, kde je potrebná. Apropo: Aj regulácia prietoku a vypínanie trysiek sú
cennými pomocníkmi v boji proti nadmernej spotrebe
vody.
4
Zavlažovacie hodiny WT 2.000
Perfektná kombinácia: WT 2.000 sú zavlažovacie hodiny
a 3-cestný rozvádzač v jednom. Čas zavlažovanie je
možné – podľa želania – nastaviť až na 120 minút, pričom
po uplynutí nastaveného času sa zavlažovanie automaticky zastaví. Výstup zavlažovacích hodín je možné kedykoľvek otvoriť a zatvoriť aj ručne. Prípojka na vodovodný
kohútik a predfilter patria do štandardnej výbavy.
99
VÁTOR, Trolejbusová 2, Košice | +421 55 6780015 | www.novator
Postrekovače a pištole
Záhrada
Voda v najkrajšom tvare
Optimálne zavlažovanie sa dosiahne iba pomocou perfektne nastavených rozprašovacích obrazcov.
Rozprašovací obrazec a prietok vody je možné v závislosti od rastliny a potreby precízne nastaviť, aby
nepoškodil rastliny, čím je zabezpečená príkladná starostlivosť o ne. Pekný vedľajší efekt: Zbytočné
plytvanie vodou je takto takmer vylúčené.
Postrekovač
Postrekovač
Plus
Regulovateľný
postrekovač
 Rozstrekovací prúd
 Rozstrekovací prúd
 Nastavenie prietoku  Nastavenie prietoku
nastaviteľný od
tvrdého po mäkký
nastaviteľný od
tvrdého po mäkký
 Ergonomicky tvarovaná rukoväť (pohodlné ovládanie
aj v záhradníckych
rukaviciach)
vody jednou rukou
Regulovateľná
sprcha
vody jednou rukou
 Nastavenie 4 oddelených rozstrekovacích prúdov
Postrekovače/pištole
Objednávacie číslo
2.645-053
2.645-177
2.645-050
2.645-051
Cena v €*
3,99
4,69
6,99
8,99
Striekacia pištoľ
Striekacia pištoľ Plus
Multifunkčná
­striekacia pištoľ Plus
 Rozstrekovací prúd nastavi-  Rozstrekovací prúd nastavi-  4 tvary rozstrekovacieho
teľný od plného prúdu po
rozprašovanú hmlu
 3-stupňová regulácia
­prietoku vody
 Hák na zavesenie
teľný od plného prúdu po
rozprašovanú hmlu
 Robustné kovové teleso
 Odolná voči nárazom
a ­nekĺzavá
 Plynulé nastavovanie
a ­fixácia prietoku vody
prúdu
 Robustné kovové teleso
 Odolná voči nárazom
a ­nekĺzavá
 Plynulé nastavovanie
a ­fixácia prietoku vody
 Dierovaný kotúč z nehrdzavejúceho kovu
Postrekovače/pištole
Objednávacie číslo
2.645-105
2.645-048
2.645-049
Cena v €*
7,99
16,99
19,99
* Nezáväzná odporúčaná cena s DPH
100 Trolejbusová 2, Košice | +421 55 6780015 | www.novator
VÁTOR,
Kovová striekacia pištoľ
Premium
Profesionálny variant:
­Rozstrekovacia hlava
a spojka z robustného
kovu.
Multifunkčná striekacia
pištoľ Premium
Štyri nastaviteľné tvary
­prúdu – od tvrdého plného
prúdu až po mäkkú rozprašovanú hmlu.
Striekacia pištoľ
­Premium
Kovová striekacia
­pištoľ Premium
Multifunkčná striekacia pištoľ Premium
Súprava na pripojenie
­striekacej pištole Premium
 Ergonomické ovládanie
 Ergonomické ovládanie
 Ergonomické ovládanie
 Kovová striekacia pištoľ
jednou rukou
 Plynulá regulácia prietoku
vody
 Jemná regulácia rozstrekovaného prúdu
 Automatická aretácia/
odblokovanie jedným
­pohybom
 Pohodlné držadlo
jednou rukou
 Plynulá regulácia prietoku
vody
 Jemná regulácia rozstrekovaného prúdu
 Automatická aretácia/­
odblokovanie jedným
­pohybom
 Pohodlné držadlo
jednou rukou
 Plynulá regulácia prietoku
vody
 4 tvary rozstrekovacieho
prúdu
 Automatická aretácia/
odblokovanie jedným
­pohybom
 Pohodlné držadlo
Premium
 Univerzálna hadicová spojka Premium so systémom
Aqua Stop
2.645-045
2.645-046
2.645-047
2.645-112
16,99
19,99
23,99
25,99
Súprava so striekacou pištoľou Plus
Súprava so
­striekacou pištoľou
Súprava na pripojenie regulo- Súprava
vateľného postrekovača
s ­postrekovačom
 Striekacia pištoľ Plus
 Prípojka na vodovodný
 Striekacia pištoľ
 Prípojka na vodovodný
 Regulovateľný postrekovač  Postrekovač
 Univerzálna hadicová
 Prípojka na vodovodný
kohútik G3/4 s redukciou
G1/2
 Univerzálna hadicová
­spojka Plus
 Univerzálna hadicová
­spojka so systémom
Aqua Stop
kohútik G3/4 s redukciou
G1/2
 Univerzálna hadicová
spojka
 Univerzálna hadicová
spojka so systémom
Aqua Stop
s­ pojka so systémom
Aqua Stop
Záhrada
Postrekovače a pištole
kohútik G3/4 s redukciou
G1/2
 Univerzálna hadicová
spojka
 Univerzálna hadicová
spojka so systémom
Aqua Stop
2.645-110
2.645-109
2.645-111
2.645-123
22,99
14,99
9,99
9,99
101
VÁTOR, Trolejbusová 2, Košice | +421 55 6780015 | www.novator
Záhradné sprchy a tyčové polievacie nadstavce
Záhrada
Radosť v záhrade pre celú rodinu
Počas horúcich letných dní túžia ľudia a rastliny po ochladení. S novými záhradnými sprchami a tyčovými polievacími nadstavcami sa obratom ruky premení každá záhrada na osviežujúcu oázu! Praktický
tyčový sprchovací nadstavec tak neponúka iba radosť zo sprchovania, ale môže sa použiť aj na zavlažovanie rastlín. Rýchlo postavená záhradná sprcha presviedča stabilným statívom a malou náročnosťou
na miesto pri skladovaní. A aj nový ergonomický polievací tyčový nadstavec Kärcher Premium je majstrovským dielom z pohľadu perfekcionizmu a komfortu. Jeho všestranné možnosti využitia z neho
­robia univerzálny multitalent.
Zázračná premena
V spojení s nástenným
držiakom sa tyčový
polievací nadstavec
v okamžiku zmení na
záhradnú sprchu.
Záhradná sprcha
Nástenný držiak
 Postavená v priebehu 3 minút
 S trojnožkou a hrotom
 Výškovo prestaviteľná od 1,50 do 2,20 m
 Odnímateľný tyčový sprchovací a polievací
 Možnosť pripevnenia tyčových polievacích
nadstavec (2 v 1)
 Široký sprchovací prúd
 Nastavenie prietoku vody jednou rukou
a funkcia zapínania a vypínania
 Pohyblivá striekacia hlava (180°)
 S pohodlným skladovaním nenáročným na
nadstavcov na použitie ako záhradnej
­sprchy
 Môže sa používať aj na vnútorných stenách
na odkladanie tyčových polievacích nadstavcov a ostatných rúrok (priemer rúrky
16–20 mm)
 Vrát. hmoždiniek a skrutiek
miesto
Záhradná sprcha a nástenný držiak
Pripojovací závit
G3/4 a G1
G3/4 a G1
Objednávacie číslo
2.645-181
2.645-182
Cena v €*
38,99
7,99
G1 = 33,3 mm; G3/4 = 26,4 mm; G1/2 = 21,0 mm; Vnútorný priemer hadice 1/2" = 13 mm; 5/8" = 15 mm; 3/4" = 19 mm.
* Nezáväzná odporúčaná cena s DPH
102 Trolejbusová 2, Košice | +421 55 6780015 | www.novator
VÁTOR,
Pre malých aj veľkých
Stlačením gombíka sa dá
výška sprchy pohodlne
jednou rukou nastavovať
v rozsahu 1,50 m až
2,20 m.
Tyčový polievací nadstavec
Polievací nadstavec
 Nastavenie prietoku vody jednou
 Nastavenie prietoku vody jednou
Polievací tyčový
­nadstavec Premium
Pohodlné riešenie pre
­univerzálne používanie –
od zavlažovania pôdy až
po prácu nad hlavou.
Záhrada
Záhradné sprchy a tyčové polievacie nadstavce
Polievací tyčový nadstavec Premium
 Pohyblivá striekacia hlava (180°)
rukou a funkcia zapínania a vypínania
rukou a funkcia zapínania a vypínania  Teleskopická tyč (70–105 cm)
 6 tvarov rozstrekovacieho prúdu
 6 tvarov rozstrekovacieho prúdu
 Nastavenie prietoku vody jednou
 Pohyblivá striekacia hlava (180°)
rukou a funkcia zapínania a vypínania
 Komfortná možnosť zavesenia
 Možnosť pohodlného zavesenia
 6 tvarov rozstrekovacieho prúdu
Tyčové polievacie nadstavce
2.645-157
2.645-158
2.645-137
14,99
19,99
23,99
103
VÁTOR, Trolejbusová 2, Košice | +421 55 6780015 | www.novator
e.
. Klikn
Pasuje všetkými
í.
d
e
S
so
ami!
atibilný
Komp i klik systém
m
ý
n
ž
be
Násuvné hadicové systémy
Záhrada
Jedna spojka. Tri priemery.
Univerzálne hadicové spojky presviedčajú vynikajúcou stabilitou a maximálnou pevnosťou v ťahu a odolnosťou voči prelomeniu. Spojky sa predávajú so systémom Aqua Stop alebo bez systému Aqua Stop. Univerzálna spojka Premium má navyše upevnenie hadice z hliníka a úchyty z mäkkého plastu pre ešte lepšiu
manipuláciu. Samozrejme sú všetky zásuvné systémy Kärcher kompatibilné so všetkými bežne predávanými klik systémami.
Univerzálna
hadicová
­spojka
­Premium
Univerzálna
hadicová
­spojka
­Premium
Univerzálna
hadicová
­spojka
Univerzálna
hadicová
­spojka
Plus
Plus
 Robustné uchyte-  Robustné uchyte-  Úchyty z mäkkého  Úchyty z mäkkého
nie hadice z hliníka
nie hadice z hliníka
 Úchyty z mäkkého  Úchyty z mäkkého
plastu na ľahkú
manipuláciu
plastu na ľahkú
manipuláciu
 Aqua Stop
plastu na ľahkú
manipuláciu
plastu na ľahkú
manipuláciu
 Aqua Stop
Násuvné hadicové systémy
Objednávacie číslo
2.645-195
2.645-196
2.645-193
2.645-194
Cena v €*
7,39
7,59
4,39
5,59
Univerzálna
hadicová
­spojka
Univerzálna
hadicová
­spojka
Univerzálna
spojka na
opravu hadíc
Regulačný
­ventil
s Aqua Stop
 Ergonomický
dizajn pre ľahkú
manipuláciu
 Ergonomický
 Univerzálne použi-  Univerzálne použi-
2.645-192
2.645-197
dizajn pre ľahkú
manipuláciu
 Odpájanie bez
rozstreku vďaka
systému Aqua
Stop
teľná pre všetky
teľná pre všetky
bežné záhradné
bežné záhradné
hadice
hadice
 Ergonomický dizajn  Na reguláciu
pre ľahkú manipulá­prietoku
ciu
 Vrát. 2-cestnej
 Na spájanie alebo
spojky
opravu dvoch hadíc  Na spojenie hadice a zavlažovača
alebo 2 hadíc
Násuvné hadicové systémy
Objednávacie číslo
2.645-191
2.645-198
Cena v €*
3,59
4,39
3,99
8,99
G1 = 33,3 mm; G3/4 = 26,4 mm; G1/2 = 21,0 mm; Vnútorný priemer hadice 1/2" = 13 mm; 5/8" = 15 mm; 3/4" = 19 mm.
* Nezáväzná odporúčaná cena s DPH
104 Trolejbusová 2, Košice | +421 55 6780015 | www.novator
VÁTOR,
Úchyty
Obzvlášť pohodlné úchyty
z mäkkého plastu uľahčujú
pripojenie a odpojenie spojok Premium a Plus značky
Kärcher.
Hadicová spojka
Je jedno, o aký priemer
ide, či 1/2", 5/8" alebo 3/4":
Hadicové spojky Kärcher
pasujú vždy.
1/2" = 13 mm
5/8" = 15 mm
3/4" = 19 mm
NOVINKA
Záhrada
Násuvné hadicové systémy
NOVINKA
2-cestný
­rozvádzač
3-cestný
­rozvádzač
 2 nezávislé, regulo-
 Prípojka na vodovod-  Na spojenie 2 hadíc
 Robustný dizajn
ný kohútik so závi-
vateľné prípojky
vody
 Prípojka na vodovodný kohútik G3/4
s redukciou G1/2
2-cestná spojka
tom G1 a redukciou
G3/4
 Umožňuje zavlažovanie až so 3 hadicami súčasne
 Plynulé regulátory
 S 3 prípojkami na
vodovodný kohútik
3-cestná spojka
Prípojka na
­vodovodný
­kohútik pre vnútorné armatúry
 Na spojenie troch
 Umožňuje pripojenie
hadíc
 Robustný dizajn
záhradnej hadice
v dome
 Robustná fixácia
pomocou vnútorného závitu z mosadze
 Ochrana závitu pre
ľahkú fixáciu
2.645-199
2.645-200
2.645-008
2.645-009
2.645-010
9,98
24,99
1,89
2,99
5,69
Prípojka na
­vodovodný
­kohútik G3/4
Prípojka na
­vodovodný
­kohútik G1
Prípojka na
­zariadenie
G1/2/G3/4
Súprava s univerzálnou hadicovou spojkou
Súprava s univerzálnou hadicovou spojkou
s redukciou G1/2
s redukciou G3/4
 Obzvlášť robustná
 Redukcia umožňuje
 Obzvlášť robustná
 Redukcia umožňuje
 Na spojenie hadico-  Univerzálna hadico-
2.645-006
2.645-007
2.645-098/-099
2.645-107
2.645-108
1,99
1,99
1,89/1,99
4,69
5,19
pripojenie na 2 veľkosti závitov
pripojenie na 2 veľkosti závitov
 Vhodná hlavne na
pripojenie na záhradné čerpadlá Kärcher
na vodovodný kohútik s 2-cestnou spojkou
vých spojok a napr.
vá spojka
 Prípojka na vodoso zavlažovačom
vodný kohútik G1
s vnútorným závitom
s redukciou G3/4
 Ideálne sa hodí na
pripojenie hadice na
všetky záhradné
čerpadlá Kärcher
 Univerzálna hadicová spojka
 2-cestný rozvádzač
105
VÁTOR, Trolejbusová 2, Košice | +421 55 6780015 | www.novator
Rad mosadzných produktov
Záhrada
Zavlažovanie s filipom
Kvalitný rad mosadzných produktov od firmy Kärcher bol vyvinutý špeciálne na náročné používanie
v záhrade. Robustné produkty vynikajú excelentným spracovaním a príkladnou dlhou životnosťou. Rad
mosadzných produktov tým nespĺňa iba vysoké nároky spoločnosti Kärcher na kvalitu, ale presviedča
aj ohľadom ekologicky zmysluplného využívania materiálu pre predchádzanie vzniku odpadu.
Mosadzná
hadicová
spojka
Mosadzná
hadicová
spojka
Mosadzná
hadicová
spojka
Mosadzná
hadicová
spojka
Mosadzná
spojka na
opravu hadíc
1/2"
1/2"
3/4"
3/4"
1/2"
 Pohodlný gu-
 Pohodlný gu-
 Pohodlný gu-
 Pohodlný gu-
mený krúžok
na úchyte pre
ľahkú manipuláciu a lepšiu
fixáciu
 Hodí sa pre
1/2" hadice
+ Aqua Stop
mený krúžok
na úchyte pre
ľahkú manipuláciu a lepšiu
fixáciu
 Odpájanie bez
rozstreku vďaka systému
Aqua Stop
 Hodí sa pre
1/2" hadice
mený krúžok
na úchyte pre
ľahkú manipuláciu a lepšiu
fixáciu
 Hodí sa pre
3/4" hadice
+ Aqua Stop
mený krúžok
na úchyte pre
ľahkú manipuláciu a lepšiu
fixáciu
 Odpájanie bez
rozstreku vďaka systému
Aqua Stop
 Hodí sa pre
3/4" hadice
+ 3/4"
 Na spojenie
hadíc s vnútorným priemerom
1/2" a 5/8"
alebo 3/4"
 Na opravu
poškodenej
hadice
Rad mosadzných produktov
Objednávacie číslo
2.645-015
2.645-017
2.645-016
2.645-018
2.645-102/-103
Cena v €*
6,99
7,99
7,99
8,99
7,99/8,99
Mosadzná
2-cestná
spojka
Mosadzná
3-cestná
spojka
Mosadzná
prípojka na
vodovodný
kohútik G3/4
Mosadzná
prípojka na
vodovodný
kohútik G1
Mosadzný
postrekovač
 Na spojenie
 Na spojenie
 Pohodlný gu-
 Pohodlný gu-
 Úchyt s gume-
2.645-101
2.645-013
2.645-014
2.645-054
s redukciou G1/2
dvoch hadíc
troch hadíc
alebo na predĺ-  Umožňuje
položiť 2 nezáženie hadice
vislé hadicové
vedenia
mený krúžok
na úchyte pre
ľahkú manipuláciu a lepšiu
fixáciu
 Redukcia
umožňuje pripojenie na 2
veľkosti závitov
mený krúžok
na úchyte pre
ľahkú manipuláciu a lepšiu
fixáciu
ným krúžkom
pre ľahkú manipuláciu
 Rozstrekovací
prúd nastaviteľný od tvrdého po mäkký
Rad mosadzných produktov
Objednávacie číslo
2.645-100
Cena v €*
4,99
7,49
4,99
4,99
8,99
G1 = 33,3 mm; G3/4 = 26,4 mm; G1/2 = 21,0 mm; Vnútorný priemer hadice 1/2" = 13 mm; 5/8" = 15 mm; 3/4" = 19 mm.
* Nezáväzná odporúčaná cena s DPH
106 Trolejbusová 2, Košice | +421 55 6780015 | www.novator
VÁTOR,
Pravouhlý
­zavlažovač
OS 3.220
Pravouhlý
­zavlažovač
OS 5.320 S
Pravouhlý
­zavlažovač
OS 5.320 SV
Impulzný, kruhový
a sektorový zavlažovač PS 300
 Pre stredné a veľké
 Pre stredné a veľké
 Pre stredné a veľké
 Pre veľké plochy
plochy a záhrady
 Plynulé nastavovanie
dosahu
 Pohon s obzvlášť
dlhou životnosťou
 Max. zavlažovaná
plocha 220 m²
plochy a záhrady
 Pohodlné nastavovanie vďaka ochrane
proti postriekaniu
 Nastaviteľný prietok
vody (0-max)
 Max. zavlažovaná
plocha 320 m²
plochy a záhrady
 Pohodlné nastavovanie vďaka ochrane
proti postriekaniu
 Nastaviteľný prietok
vody (0-max)
 Max. zavlažovaná
plocha 320 m²
 Regulácia šírky
­zavlažovania
Záhrada
Zavlažovače
a ­záhrady
 Zavlažované plochy
30–360°
 Nastaviteľný uhol strie-
kania, napr. na polievanie pod stromami
 Robustný hrot pre
nerovný alebo svahovitý podklad
 Max. zavlažovaná
plocha 706 m²
Zavlažovače
Dĺžka m Šírka m m2
Dĺžka m Šírka m m2
Dĺžka m Šírka m m2
pri 2 bar
5–14
945–120
5–16
12
60–190
5–16
5–12
25–190
25490
pri 4 bar
6–17
13
6–20
16
100–320 6–20
6–16
36–320
30706
Dosah striekania
80–220
Ø v m
m2
Rozstrekovací
prúd
Objednávacie číslo
2.645-133
2.645-134
2.645-135
2.645-023
Cena v €*
18,99
33,99
38,99
17,99
Kruhový
­zavlažovač
RS 130/3
Kruhový
­zavlažovač
RS 120/2
Rozprašovací
­zavlažovač CS 90
Spike a CS 90 Vario
Multifunkčný plošný
zavlažovač MS 100, s 6
možnosťami nastavenia
 Pre stredné plochy
 Pre stredné plochy
 Pre malé plochy
 Pre malé plochy
a záhrady
 Robustné kovové
ramená
 Max. zavlažovaná
plocha 133 m²
a záhrady
 Nastaviteľný uhol
striekania
 Max. zavlažovaná
plocha 113 m²
a záhrady
 Robustný hrot pre
nerovný alebo svahovitý podklad
 Max. zavlažovaná
plocha 64 m²
 Prídavný adaptér na
zavlažovanie štvorcových plôch (CS 90
Vario)
a záhrady
 Rôzne tvary zavlažo-
vania vďaka 6 rôznym
tvarom trysiek
 Nástenný držiak
 Max. zavlažovaná
plocha 78 m²
Zavlažovače
Ø v m m²
Ø v m m²
Ø v m m²
Ø v m m²
pri 2 bar
1195
850
964
8,455
pri 4 bar
13133
12113
964
1078
2.645-020
2.645-024/2.645-025
2.645-026
Dosah striekania
Rozstrekovací
prúd
Objednávacie číslo 2.645-019
Cena v €*
16,99
14,69
6,49/6,49
10,99
G1 = 33,3 mm; G3/4 = 26,4 mm; G1/2 = 21,0 mm; Vnútorný priemer hadice 1/2" = 13 mm; 5/8" = 15 mm; 3/4" = 19 mm.
Údaje o zavlažovanej ploche sa vzťahujú na systémový tlak 4 bar
107
VÁTOR, Trolejbusová 2, Košice | +421 55 6780015 | www.novator
Mobilné odkladanie hadíc
Záhrada
Nová voľnosť pohybu
Kovový hadicový vozík
HT 80 M
Kovový hadicový vozík
HT 80 M Kit
 Robustný oceľový rám a bubon odolný
 Ako hadicový vozík HT 80 M
 S 20 m 1/2" hadicou PrimoFlex® Plus,
voči hrdzi
 Protišmyková ergonomická rúčka
 Výškovo prestaviteľná vidlica na posúvanie
 Vedenie hadice a voľne otočná ručná
kľuka
 Zahnutá hadicová prípojka
 S 2 univerzálnymi hadicovými spojkami
Plus
striekacou pištoľou Plus, 4 univerzálnymi
hadicovými spojkami Plus a prípojkou na
vodovodný kohútik G3/4
Odkladanie hadíc
Kapacity hadíc
1/2" (13 mm)
Max. 80 m
Max. 80 m
3/4" (19 mm)
Max. 40 m
Max. 40 m
Objednávacie číslo
2.645-042
2.645-043
Cena v €*
84,99
149,95
Hadicový vozík
HT 3.420 Kit
Hadicový vozík
HT 4.500
 Výškovo prestaviteľná
 Protišmyková ergonomic-  Ako HT 4.500
 S 20 m 1/2" hadicou
ká rúčka
 Výškovo prestaviteľná
PrimoFlex®, postrekova-
vidlica na posúvanie
 Sklápanie pre úsporu
miesta pri odkladaní
 S 20 m 1/2" hadicou
PrimoFlex®, postrekovačom Plus, 3 hadicovými
spojkami, 1 hadicovou
spojkou so systémom Aqua Stop a prípojkou na vodovodný kohútik G3/4
vidlica na posúvanie
 Sklápanie pre úsporu
miesta pri odkladaní
 Zahnutá hadicová prípojka
 Možnosť upevnenia pre
polievací tyčový nadstavec alebo postrekovač
 Skladovací hák na krátku
hadicu
 2 hadicové spojky
Hadicový vozík
HT 4.520 Kit
čom Plus, 3 hadicovými
spojkami, 1 hadicovou
spojkou so systémom Aqua Stop a prípojkou na vodovodný kohútik G3/4
Odkladanie hadíc
Kapacity hadíc
1/2" (13 mm)
Max. 40 m
Max. 50 m
Max. 50 m
3/4" (19 mm)
Max. 20 m
Max. 23 m
Max. 23 m
2.645-166
2.645-170
2.645-168
Objednávacie číslo
Cena v €*
59,99
59,99
69,99
G1 = 33,3 mm; G3/4 = 26,4 mm; G1/2 = 21,0 mm; Vnútorný priemer hadice 1/2" = 13 mm; 5/8" = 15 mm; 3/4" = 19 mm.
* Nezáväzná odporúčaná cena s DPH
108 Trolejbusová 2, Košice | +421 55 6780015 | www.novator
VÁTOR,
Záhrada
Mobilné odkladanie hadíc
Hadicový bubon
Premium HR 7.300
Hadicový bubon Premium Pripojovacia súprava
so súpravou HR 7.315 Kit pre hadicový vozík
 Možnosť odkladania
 Ako hadicový bubon
­postrekovačov a spŕch
 Priestorný odkladací box
na záhradné rukavice,
nožnice, lopatky atď.
 Možnosť upevnenia pre
polievací tyčový nadstavec alebo postrekovač
 Odnímateľný hadicový
bubon (2 v 1)
 S nástenným držiakom
a 2 hadicovými spojkami
 Na spojenie hadicového
HR 7.300
vozíka a hadicového
 S nástenným držiakom,
bubna s vodovodným
15 m 1/2" hadicou
kohútikom
®
­PrimoFlex , postrekova-  Hodí sa pre všetky bežné
čom Plus, 3 hadicovými
produkty
 Prípojka na vodovodný
spojkami, 1 hadicovou
kohútik G3/4 s redukciou
spojkou so systéG1/2
mom Aqua Stop a prípojkou na vodovodný kohú-  2x univerzálna hadicová
spojka
tik G3/4
 1,5 m 5/8" hadica
­KEVLAR®
Odkladanie hadíc
Kapacity hadíc
Max. 30 m
Max. 30 m
–
Objednávacie číslo
2.645-163
2.645-164
2.645-122
Cena v €*
59,99
79,99
11,99
Držiak na hadicu
Držiak hadice Plus
Držiak hadice
­Premium s boxom
1/2" (13 mm)
 Robustné spracovanie
 Praktické a skladné
 Jednoduché upevňovanie
­odkladanie hadíc
 Možnosť odkladania
na vonkajšie steny
 Praktický a šetrí miesto
postrekovačov a spŕch
s možnosťou odkladania  Schránka na vodovodné
pre postrekovače a sprchy
 Pre všetky známe záhradné hadice
prípojky, spojky a záhradnícke rukavice
 Praktické a skladné
­odkladanie hadíc
 Možnosť odkladania
postrekovačov a spŕch
 Schránka na vodovodné
prípojky, spojky a záhradnícke rukavice
 Prídavná schránka pre
záhradnícke nožnice
a ostatné záhradnícke
náradie
Odkladanie hadíc
Objednávacie číslo
2.645-044
2.645-161
2.645-162
Cena v €*
4,99
10,99
24,99
G1 = 33,3 mm; G3/4 = 26,4 mm; G1/2 = 21,0 mm; Vnútorný priemer hadice 1/2" = 13 mm; 5/8" = 15 mm; 3/4" = 19 mm.
109
VÁTOR, Trolejbusová 2, Košice | +421 55 6780015 | www.novator
Hadice, zavlažovacie automaty
Záhrada
Dokonalosť odkladania hadíc
Koniec s nebezpečným potkýnaním sa a neupratanými hadicami. Pomocou praktických odkladacích
systémov Kärcher sa dajú hadice elegantne odložiť a v prípade potreby zas rýchlo vybrať. Hadicový
box CR 7.220 Automatic radu Premium je vybavený rovnomerným automatickým vťahovaním hadice,
integrovaným nastavovaním uhla a funkciou natáčania o 180°. Alebo kompaktný hadicový box
CR 3.110 s tenkou 10 m hadicou: Ideálny na zavlažovanie na balkónoch a strešných terasách. Mimochodom: Hadicový box CR 3.110 Balcony sa dá vďaka vhodnej prípojke na vodovodný kohútik pre
vnútorné armatúry napojiť aj na vnútorné vodovodné kohútiky.
1
2
3
1
Funkčný a nevtieravý
Neostáva visieť, jeho vzhľad neruší: Nástenný držiak
s extra plochým vyhotovením pôsobí veľmi decentne.
CR 7.220 Automatic sa dá bezpečne založiť – a aj opäť
zložiť.
2
Príjemná možnosť prispôsobenia
Vďaka nastaviteľnej zarážke natáčania je možné rozsah
natáčania boxu CR 7.220 Automatic znížiť v 30° krokoch.
Takto sa predchádza poškodeniu.
3
4
Inteligentný obal
CR 3.110 Balcony s inteligentným konceptom odkladania
pre postrekovač a prívodnú hadicu sa stará o to, aby
na trase od bytu po balkón nevyšla nazmar ani jediná
kvapka.
4
Nádherne kompaktný
Ideálny pre balkón: Vďaka malej hmotnosti a kompaktným rozmerom je preprava CR 3.110 Balcony veľmi
­ľahká.
110 Trolejbusová 2, Košice | +421 55 6780015 | www.novator
VÁTOR,
Vťahovanie hadice
Automatické vťahovanie
hadice skoncuje s nebezpečným potkýnaním
a neupratanými hadicami.
Hadicový box
Kompaktný hadicový box
CR 3.110 Balcony nezaberá
veľa miesta, takže sa dá
jednoducho odložiť aj
v byte.
Hadicový box Premium
CR 7.220 Automatic
Kompaktný hadicový box
CR 3.110 Balcony
 S automatickým a usporiadaným
 Prvý hadicový bubon na zavlažovanie
­vťahovaním hadice
 Vyťahovanie hadice s ľahkým chodom
 Natáčanie od 0° do 180°
 Nastaviteľná zarážka natáčania predchádza poškodeniu stien a predmetov vedľa
hadicového boxu
 Vrát. 20 plus 2 m kvalitnej 1/2" hadice
neobsahujúcej ftaláty, postrekovača
Plus, 1 hadicovej spojky, 1 hadicovej
spojky so systémom Aqua Stop, prípojky
na vodovodný kohútik G3/4 a redukcie
G1/2
 Pohodlné odkladanie príslušenstva
 Zmontovaný
Záhrada
Hadice, zavlažovacie automaty
na balkónoch, strešných terasách
a v malých záhradách
 Ideálny aj ako prívodná hadica pre čistič
balkónov K 2.200 Balcony
 Nezaberá veľa miesta, možnosť
­uskladnenia v byte
 Žiadne znečistenie alebo vytekanie vody
v byte
 Pohodlné a rýchle navíjanie a odvíjanie
 Prívodná hadica a príslušenstvo sa odkladá priamo v hadicovom boxe
 Vrát. 10 plus 2 m kvalitnej hadice neobsahujúcej ftaláty, postrekovača, postrekovača Plus, 2 hadicových spojok so
systémom Aqua Stop pre odpájanie bez
rozstreku, prípojky na vodovodný kohútik
G3/4 a redukcie G1/2, plochého nástenného držiaka, pripojovacích adaptérov
pre vonkajšie a vnútorné kohútiky
 Zmontovaný
Stacionárne odkladanie hadice
Kapacity hadíc
1/2" (13 mm) = max. 20 m
5/16" (8 mm) = max. 10 m
Obj. č.
2.645-218
2.645-210
Cena v €*
159,95
* Nezáväzná odporúčaná cena s DPH
44,99
111
VÁTOR, Trolejbusová 2, Košice | +421 55 6780015 | www.novator
Hadice, zavlažovacie automaty
Záhrada
Bez ftalátov a ťažkých kovov
Kvalitné hadice PrimoFlex® od firmy Kärcher neobsahujú zdraviu škodlivé zmäkčovače. Vyznačujú
sa maximálnou robustnosťou, flexibilitou a odolnosťou voči prelomeniu a ich funkčnosť a manipulácia
s ­nimi boli optimalizované.
Hadica PrimoFlex®
 Šikovná záhradná hadica s výpletom odolným voči tlaku
 Zdravotne neškodná kvalitná hadica bez obsahu ftalátov
 3 vrstvy
 Vonkajšia vrstva odolná voči UV žiareniu a vplyvom počasia
 Svetlopriepustná medzivrstva zabraňuje tvorbe rias v hadici
 Prietržný tlak 24 bar
 Vysoká odolnosť voči teplotám od –20 do +65 °C
 Neobsahuje kadmium, bárium a olovo
 12 rokov záruka
Hadice
1/2"1/2"3/4"3/4"
Vnútorný priemer
Dĺžka
20 m
Hmotnosť g/m
110110220220
50 m
25 m
50 m
Objednávacie číslo
2.645-1382.645-1392.645-1422.645-143
Cena v €*
18,9943,9944,9983,99
Hadica PrimoFlex® Plus
Hadica PrimoFlex® Premium
 Pre pokročilého záhradkára
 Zdravotne neškodná kvalitná hadica bez
 Pre náročného záhradkára
 Zdravotne neškodná kvalitná hadica bez
 Extrémne robustná flexibilná hadica odolná
 Vďaka patentovanému dvojitému vystuženiu
obsahu ftalátov
voči prelomeniu
 Krížový výplet s inovačným žltým vláknom
z materiálu KEVLAR od firmy DuPont
®
TM
 3 vrstvy
 Svetlonepriepustná vnútorná vrstva zabraňuje tvorbe rias v hadici
 Prietržný tlak 45 bar
 Vysoká odolnosť voči teplotám od –20 do
+65 °C
 Neobsahuje kadmium, bárium a olovo
 15 rokov záruka
obsahu ftalátov
je odolná voči vysokému tlaku: Pletený
a krížový výplet s inovačným žltým vláknom
z materiálu KEVLAR® od firmy DuPontTM
 5 vrstiev
 Vonkajšia vrstva odolná voči UV žiareniu
a vplyvom počasia
 Svetlopriepustná medzivrstva zabraňuje
tvorbe rias v hadici
 Extrémne flexibilná, odolná voči prelomeniu
a skrúteniu
 Prietržný tlak 50 bar
 Vysoká odolnosť voči teplotám od –20 do +65 °C
 Neobsahuje kadmium, bárium a olovo
 18 rokov záruka
Hadice
Vnútorný priemer
1/2"1/2"3/4" 3/4"
Dĺžka
20 m
Hmotnosť g/m
130130230 230
155155
Objednávacie číslo
2.645-1442.645-1452.645-148 2.645-149
2.645-1502.645-151
50 m
25 m
50 m
1/2"1/2"
20 m
50 m
Cena v €*
26,9967,9959,99 109,99
39,9999,99
KEVLAR® je registrovaná značka spoločnosti E.I. du Pont de Nemours and Company.
G1 = 33,3 mm; G3/4 = 26,4 mm; G1/2 = 21,0 mm; Vnútorný priemer hadice 1/2" = 13 mm; 5/8" = 15 mm; 3/4" = 19 mm.
* Nezáväzná odporúčaná cena s DPH
112 Trolejbusová 2, Košice | +421 55 6780015 | www.novator
VÁTOR,
Hadice, zavlažovacie automaty
Špirálová hadica
Súprava so špirálovou
hadicou môže ostať pripevnená na vodovodný kohútik
pre pravidelné zavlažovanie. Vďaka pripevneniu na
nástennom držiaku je špirálová hadica vždy
pripravená na použitie.
Záhrada
Držiak na hadicu
Praktický držiak hadice pre
upevnenie na stenu.
Hadicová súprava s držiakom
­hadice, 15 m
Hadicová súprava,
20 m
 Ideálna súprava na použitie ako prívodná
 Ideálna súprava pre začiatočníkov
 20 m 1/2" hadica PrimoFlex®
 Striekacia pištoľ
 P
rípojka na vodovodný kohútik G3/4
hadica pre vysokotlakový čistič
 Držiak na hadicu
 15 m 1/2" hadica PrimoFlex®
 Postrekovač
 Prípojka na vodovodný kohútik G1 s redukciou G3/4
 Univerzálna hadicová spojka
 Univerzálna hadicová spojka so systémom
Aqua Stop
s ­redukciou G1/2
 Univerzálna hadicová spojka
 Univerzálna hadicová spojka so systémom
Aqua Stop
Hadice
Dĺžka
15 m
20 m
Objednávacie číslo
2.645-114
2.645-115
Cena v €*
34,99
34,99
Súprava so špirálovou hadicou/súprava so špirálovou hadicou Starter, 10 m
 Ideálna na zavlažovanie rastlín v menších záhradách, na balkónoch, terasách alebo v kempingoch
 10 m špirálová hadica, neobsahujúca ftaláty, odolná voči zalomeniu a UV žiareniu
 Multifunkčná pištoľ so 4 tvarmi rozstrekovaného prúdu
 Spojka špirálovej hadice s ochranou proti zalomeniu
 Spojka špirálovej hadice s ochranou proti zalomeniu a systémom Aqua Stop
 Prípojka na vodovodný kohútik G3/4
 Prípojka pre vnútorné armatúry (iba pri 2.645-178.0)
 Nástenný držiak (iba pri 2.645-178.0)
Hadice
Dĺžka
10 m
Objednávacie číslo
2.645-178/2.645-179
Cena v €*
31,99/29,99
113
VÁTOR, Trolejbusová 2, Košice | +421 55 6780015 | www.novator
Hadice, zavlažovacie automaty
Zavlažovacie automaty.
Záhrada
Samoobsluha pre vaše kvety. Aj keď ste na dovolenke, nepotrebujete si robiť starosti o vašu záhradu:
Zavlažovacie automaty Kärcher riadia zavlažovací systém presne podľa plánu.
NOVINKA
Zavlažovacie hodiny
WT 2.000
Zavlažovacie hodiny
WT 4.000
 Ideálne na pripojenie 3 hadíc na jeden
 Max. čas zavlažovania 120 min
 Možné ručné zavlažovanie
­vodovodný kohútik
 2 plynulo regulovateľné prípojky vody
 Odoberateľný displej na komfortné
 1 vodná prípojka so zavlažovacími hodinami
­programovanie
 Zavlažovanie až do 120 min
 Vrátane prípojky na vodovodný kohútik
 Zavlažovanie sa automaticky zastaví po
a predčisťovacieho filtra
 9 V batéria nie je súčasťou balenia
uplynutí nastaveného času
Zavlažovacie automaty
Pripojovací závit
G3/4 a G1
G3/4 a G1
Objednávacie číslo
2.645-209
2.645-174
Cena v €*
39,99
39,99
Zavlažovací automat
WU 60/2 sun
Zavlažovací automat
WU 60/49
 Zavlažovací program s 1 až 2 zavlažovania-  49 zavlažovacích programov umožňuje
mi denne
 Možné ručné zavlažovanie
 Solárny a UV snímač aktivuje zavlažovanie
zavlažovanie podľa potreby
pri východe slnka
 Max. čas zavlažovania 60 min
 LCD displej
 Vrátane prípojky na vodovodný kohútik
a predčisťovacieho filtra
 Zavlažovanie sa automaticky spúšťa
 Vrátane prípojky na vodovodný kohútik
 9 V batéria nie je súčasťou balenia
a predčisťovacieho filtra
a ­zastavuje podľa nastaveného času
 Kompatibilný s dažďovým snímačom
 9 V batéria nie je súčasťou balenia
Zavlažovacie automaty
Pripojovací závit
G3/4 a G1
G3/4 a G1
Objednávacie číslo
2.645-034
2.645-035
Cena v €*
64,99
86,99
G1 = 33,3 mm; G3/4 = 26,4 mm; G1/2 = 21,0 mm; Vnútorný priemer hadice 1/2" = 13 mm; 5/8" = 15 mm; 3/4" = 19 mm.
* Nezáväzná odporúčaná cena s DPH
114 Trolejbusová 2, Košice | +421 55 6780015 | www.novator
VÁTOR,
Zavlažovací automat
WU 60/2 sun
Slnečný snímač spustí
zavlažovanie pri východe
slnka.
Dažďový senzor
Zavlažovanie podľa potreby. Dažďový snímač od
určitého množstva vody
v záchytnej nádobe preruší
zavlažovací program automatu.
Zavlažovací automat
WU 90/72
Dažďový senzor
 72 zavlažovacích programov umožňuje
 Meria zrážky a zahŕňa ich do plánu
 Max. čas zavlažovania 90 min
 LCD displej
 Vrátane prípojky na vodovodný kohútik
 Pre pripojenie na zavlažovacie automaty
zavlažovanie podľa potreby
a predčisťovacieho filtra
 Zavlažovanie sa automaticky spúšťa
a ­zastavuje podľa nastaveného času
Záhrada
Hadice, zavlažovacie automaty
­zavlažovania
WU 60/49 a WU 90/72
 Cca 4,5 m pripojovací kábel
 Nie je potrebné elektrické napájanie
 Vrátane nástenného držiaka a hrotu
 Kompatibilný s dažďovým snímačom
 9 V batéria nie je súčasťou balenia
Zavlažovacie automaty
Pripojovací závit
G3/4 a G1
–
Objednávacie číslo
2.645-036
2.645-037
Cena v €*
99,99
39,99
115
VÁTOR, Trolejbusová 2, Košice | +421 55 6780015 | www.novator
VÁTOR, Trolejbusová 2, Košice | +421 55 6780015 | www.novator
Zavlažovacie čerpadlá
Palec hore pre sýtu zelenú! Pekná záhrada je balzamom pre dušu a prináša svojim majiteľom veľa
­radosti. Aby sa na ňu nespotrebovalo viac vody, než je bezpodmienečne nutné, ponúka Kärcher
­zavlažovacie produkty na využívanie alternatívnych zdrojov vody. Výsledok: zodpovedné a zmysluplné
zavlažovanie – dobré svedomie.
1
1
Záhrada
Perfekcionizované čerpadlá pre perfektnú záhradu
2
Čerpadlá pre lepší rast
Pre neskalenú radosť zo záhradky a bohaté kvety ponúka Kärcher inteligentné čerpadlové systémy, ktoré šetria
prácu a darujú radosť. Napríklad viacstupňové záhradné
čerpadlá. Sú skutočnými majstrami v oblasti efektivity.
Výkonní siláci pri priamom porovnaní s bežnými prúdovými záhradnými čerpadlami ušetria 30 % energie. Okrem
toho sa vyznačujú obzvlášť nízkou hlučnosťou. Vďaka
vysokému tlaku – aj na dlhé vzdialenosti – je možné
napojiť súčasne viacero zavlažovačov a optimálne využiť
zásoby vody z prameňov, studní, jazierok alebo dažďových kadí.
2
Zodpovedné využívanie vody
Pomocou sudových čerpadiel Kärcher je možné pohodlne a výhodne zásobovať záhradu dažďovou vodou. Šetrí
sa tým nielen chrbát, ale aj peňaženka. A profitujú aj rastliny. Pretože vďaka svojej nízkej tvrdosti sa normálna
­dažďová voda spravidla lepšie hodí na polievanie, ako
drahá pitná voda. Apropo efektivita: So sudovým čerpadlom SBP 3800 značky Kärcher ušetríte cennú energiu – umožňuje to priamy hlavný vypínač na zariadení.
117
VÁTOR, Trolejbusová 2, Košice | +421 55 6780015 | www.novator
Zavlažovacie čerpadlá
Záhradné čerpadlá – malé zázraky s veľkým dosahom
Záhrada
Záhradné čerpadlo GP 70 Mobile Control je komfortné výkonné čerpadlo s praktickým diaľkovým ovládaním. Ponúka napríklad funkciu programovania na plnoautomatické zavlažovanie veľkých plôch. Výkonné čerpadlá sa mimochodom vynikajúco hodia na získavanie vody
z alternatívnych zdrojov, ako sú napríklad cisterny alebo dažďové kade.
adlo om
Čerp
k
ím tla
jš
e
n
il
e
s najs vojej tried
vo s
Veľká sila
GP 70 je s tlakom 7 bar
najsilnejším čerpadlom
svojej triedy. Výhoda:
Možnosť súčasne prevádzkovať viacero zavlažovačov – tráva je celoplošne poliata vo veľmi
krátkom čase.
GP 40
GP 45
GP 55
GP 70
 Držadlo
 Držadlo
 Pohodlné od-
 Držadlo
 Pohodlné od-
 Držadlo
 Pohodlné od-
vzdušňovanie
vzdušňovanie
Mobile Control
vzdušňovanie
 Diaľkové
­ovládanie
Výbava
Optimalizované prípojné hrdlo
–
–



Pohodlný nožný spínač



Vrátane predčisťovacieho filtra
–



Veľké plniace hrdlo
–
Diaľkové ovládanie vrátane funkcie programovania –

–

–
Prípojka pre adaptér čerpadla

–
–

–

Technické údaje
Výkon motora max.
W
650
850
1100
1600
Prietok max. **
l/h
3000
3800
4300
5000
Dopravná výška/tlak max.
m/bar
36/3,6
43/4,3
49/4,9
70/7
Nasávacia výška max.
m
9
9
9
9
Pohon čerpadla
Jet
Jet
Jet
Jet
Hmotnosť bez príslušenstva kg
7,3
10,2
10,2
12,3
Rozmery (d x š x v)
360 x 225 x 223
486 x 233 x 267
486 x 233 x 267
486 x 233 x 267
Pripojovací závit
G1
G1
G1
G1
Objednávacie číslo
1.645-220
1.645-221
1.645-222
1.645-224
mm
Cena v €*
94,95
164,95
189,95
299,95
 Štandardná výbava * Nezáväzná odporúčaná cena s DPH
** Tip: Dopravný výkon čerpadla závisí od dopravnej výšky a napojených hadíc a zavlažovacích systémov. Vyšší prietok sa
dosiahne, čím nižšia je dopravná výška a čím väčší je priemer napojených hadíc a zavlažovacích systémov.
118 Trolejbusová 2, Košice | +421 55 6780015 | www.novator
VÁTOR,
Zavlažovacie čerpadlá
Vyšší výkon, efektivita a tichosť – nové viacstupňové čerpadlo Multistage značky Kärcher
ponúka mnoho presvedčivých výhod. Použitím viacstupňových obežných kolies si vystačí
s nižším výkonom motora než prúdové čerpadlá a ušetrí tak v porovnaní približne 30 %
­energie.
Pohodlne na cestách
Manévrovanie s GP 60
M 5 je vďaka praktickému vozíkovému držadlu
pohodlné.
Záhrada
Viacstupňové záhradné čerpadlo Multistage – výkonné, tiché a úsporné
*V
porovnaní s prúdovými záhradnými čerpadlami, vzhľadom
na dopravované množstvo
vody.
GP 60
Multistage 5
 Dva výstupy vody
 Vysúvateľná rúčka vozíka
 Pohodlné odvzdušňovanie
Výbava
Kryt hlavy čerpadla z ušľachtilej ocele

Mosadzný vnútorný závit

Tepelná poistka

Zvislé uloženie

Vysúvateľná rúčka vozíka

Dva výstupy vody

Čerpadlové prípojky (3 kusy)

Krytka na uzavretie druhého výstupu vody

Praktická dvojka
Zariadenia majú dva výstupy
vody. V prípade potreby tak
môžu byť súčasne napojené
dve hadice.
Technické údaje
Výkon motora max.
W
1400
Prietok max. **
l/h
6000
Dopravná výška/tlak max.
m/bar
60/6
Nasávacia výška max.
m
8
5-stupňový
Pohon čerpadla
Prepravná teplota max.
°C
35
Hmotnosť bez príslušenstva
kg
13,0
Rozmery (d x š x v)
mm
573 x 296 x 255
Pripojovací závit
G1
Objednávacie číslo
1.645-307
Cena v €*
269,95
Perfektne zabezpečené
Zabudovaná tepelná poistka
chráni čerpadlo pred prehriatím.
originálne| príslušenstvo
nájdete na stranách
130–133.
119
VÁTOR, Trolejbusová 2, Rozsiahle
Košice
+421 značky
55 Kärcher
6780015
| www.novator
Zavlažovacie čerpadlá
Sudové čerpadlá – šetrné využívanie zdrojov
Záhrada
Vďaka inovačným sudovým čerpadlám je možné záhrady pohodlne a cenovo výhodne
­zavlažovať dažďovou vodou bohatou na živiny. Už nemusíte zdvíhať ťažké krhly. Žiadne
­náklady na drahú vodu.
Praktické a bezpečné
Hlavný vypínač umiestnený na sudovom držiaku umožňuje rýchle
zapínanie a vypínanie
priamo na mieste a šetrí
tak energiu.
SBP 2200
SBP 3800
 Flexibilné upevnenie na okraj
 Flexibilné upevnenie na okraj
suda
 Vrátane predčisťovacieho filtra
suda
 Vrátane predčisťovacieho filtra
 Integrovaný hlavný vypínač
v plavákovom spínači
Výbava
Pohodlné držadlo


Flexibilné upevnenie na okraj suda


Dĺžkovo prestaviteľná hadica


Vrátane predčisťovacieho filtra

Integrovaný hlavný vypínač

–
Regulačný a uzatvárací ventil


Jednoduché definovanie výšky spínania



Technické údaje
Výkon motora max.
W
350
400
Prietok max. **
l/h
2200
3800
Dopravná výška/tlak max.
m/bar
11/1,1
11/1,1
Veľkosť častíc max.
mm
1
1
Hmotnosť bez príslušenstva
kg
4,1
4,2
Rozmery (d x š x v)
mm
172 x 137 x 266
172 x 137 x 266
1.645-452
1.645-462
Objednávacie číslo
Cena v €*
64,95
84,95
 Štandardná výbava * Nezáväzná odporúčaná cena s DPH
** Tip: Dopravný výkon čerpadla závisí od dopravnej výšky a napojených hadíc a zavlažovacích systémov. Vyšší prietok sa
dosiahne, čím nižšia je dopravná výška a čím väčší je priemer napojených hadíc a zavlažovacích systémov.
120 Trolejbusová 2, Košice | +421 55 6780015 | www.novator
VÁTOR,
Zavlažovacie čerpadlá
Pomocou ponorných tlakových čerpadiel je možné jedným pohybom ruky sprístupniť
­alternatívne zdroje pre úsporné zavlažovanie záhrady. Kompaktné rozmery zaručujú
­všestranné a flexibilné možnosti využitia.
Záhrada
Ponorné tlakové čerpadlá – hlboko presvedčivé
Hlboký dosah
SPP 60 Inox dopraví
vodu pomocou vysokého tlaku aj z hĺbok do
60 metrov. O stabilitu sa
stará upevňovacie lano,
ktoré patrí k štandardnej
výbave.
SPP 33 Inox
SPP 60 Inox
 Držadlo
 Extra úzke rozmery: priemer
 Teleso čerpadla z ušľachtilej ocele
98 mm
 Vrát. 20 m upevňovacieho lana
 Teleso čerpadla z ušľachtilej ocele
Výbava
Teleso čerpadla z ušľachtilej ocele
Vrátane upevňovacieho lana

–

20 m
Integrovaný spätný ventil
–

Pohodlné držadlo
–
Hadicová prípojka

1", 3/4", 1/2"
Jednoduché definovanie výšky spínania

–
–
Technické údaje
Výkon motora max.
W
850
1200
Prietok max. **
l/h
6200
6000
Dopravná výška/tlak max.
m/bar
33/3,3
60/6
Hĺbka ponoru max.
m
9
14
3-stupňový
8-stupňový
Pohon čerpadla
Priemer
mm
220
98
Hmotnosť bez príslušenstva
kg
7,4
13,0
Rozmery (d x š x v)
mm
Pripojovací závit
220 x 220 x 400
G11/4
G11/4
Objednávacie číslo
1.645-412
1.645-414
Cena v €*
279,95
419,95
98 x 98 x 600
originálne| príslušenstvo
nájdete na stranách
130–133.
121
VÁTOR, Trolejbusová 2, Rozsiahle
Košice
+421 značky
55 Kärcher
6780015
| www.novator
VÁTOR, Trolejbusová 2, Košice | +421 55 6780015 | www.novator
Odvodňovacie čerpadlá
Ponorné čerpadlá od firmy Kärcher ponúkajú vďaka svojmu inteligentnému hladinovému senzoru IQ
Level Sensor spoľahlivú ochranu pred škodami spôsobenými vodou. Pomocou elektronického senzora
reagujú čerpadlá okamžite pri kontakte s vodou. Vďaka svojmu rytmu čerpania, ktorý sa naučia, sa
prispôsobia rôznym podmienkam a spínajú presne v správnom čase. Keramické tesnenie klzným
­krúžkom zaručuje extra dlhú životnosť.
1
Záhrada
Ponorné čerpadlá, ktoré myslia
2
3
1
Preprava vody z bodu A do bodu B
Odvodňovacie čerpadlá Kärcher nenechajú nikoho v „štichu“. Pracujú maximálne spoľahlivo a ideálne sa hodia na
odčerpávanie prípadne prečerpávanie väčšieho množstva vody. Či z bazéna a jazierka alebo z práčovne, pivnice alebo drenážnej šachty – výkonné ponorné čerpadlá
prepravia chladné mokro suverénne na každé želané
miesto. O spoľahlivú prevádzku sa stará plynulo výškovo
nastaviteľný hladinový senzor IQ Level Sensor, ktorý
okamžite reaguje na kontakt s vodou a čerpadlo zapne
alebo vypne. Inteligentný systém prispôsobuje rytmus
čerpania vždy príslušnému množstvu vody a ponúka tak
automaticky optimálnu ochranu. Alebo inak povedané:
Kontrola stavu vody tak jednoducho a bezpečne, ako
nikdy predtým!
2
Kalové ponorné čerpadlá
Vďaka inteligentnému hladinovému senzoru IQ Level
Sensor sú ponorné čerpadlá značky Kärcher maximálne
spoľahlivé. Pretože rytmus čerpania sa vždy presne prispôsobí príslušnému stavu vody. Vrátane úspory prúdu.
3
Ponorné čerpadlá na čistú vodu
Vďaka rytmu čerpania, ktorý sa dá naučiť, čerpadlá na
čistú vody značky Kärcher vždy presne vedia, kedy a koľko vody musia odčerpať – nezávisle od toho, koľko a ako
rýchlo voda doteká. To zaručuje maximálnu ochranu
a maximálnu úsporu prúdu. A vďaka sklápacím nohám
je možné odčerpať vodu až na výšku 1 mm. Takmer do
sucha!
123
VÁTOR, Trolejbusová 2, Košice | +421 55 6780015 | www.novator
Odvodňovacie čerpadlá
Ponorné kalové čerpadlá – vodotesné výhody
Záhrada
Kalové čerpadlá Kärcher nesú známku kvality „Ceramic Technologie“. Z profesionálnej
­oblasti známe a osvedčené keramické upchávky robia čerpadlo robustnejším, trvanlivejším
a vhodným pre extrémne namáhanie v oblasti súkromného využitia. Nový je aj snímač IQ
Level Sensor: Vďaka schopnosti snímača hladiny IQ Level Sensor naučiť sa cyklus čerpania
sa vždy odčerpá správne množstvo vody.
Reaguje okamžite
Snímač IQ Level Sensor
pri kontakte s vodou
okamžite spína čerpadlo. Spínacia hladina sa
dá plynulo regulovať
jednoduchým posunutím.
SDP 5000
SDP 7000
 Držadlo
 Plavákový
 Relingové  Relingové
spínač
SDP 9500
držadlo
držadlo
 Plavákový  Odvzdušspínač
ňovanie
stlačením
tlačidla
 Plavákový
spínač
SDP 14000
SDP 18000
IQ Level Sensor IQ Level Sensor
 Relingové
 Relingové
držadlo
držadlo
Elektronický  Elektronický
snímač
snímač hladiny
hladiny IQ
IQ Level Sensor:
Level Senplynulá spínacia
sor: plynulá
výška
 Odvzdušňovanie
spínacia
stlačením tlačidla
výška
 Odvzdušňo-  Snímateľný
vanie stlačeantikorový
ním tlačidla
predčisťovací filter
Výbava
Optimalizované prípojné hrdlo





Prestavenie normálna prevádzka, plošné vysávanie
–
–
–
–
–
Odvzdušňovanie pomocou stlačenia tlačidla
–
–
–
–

–

–

Zástrčkový spínač ON/OFF/automatika
Keramická upchávka
–
–
Hadicová prípojka
1"
1"

1", 3/4"

1 1/4", 1"

1 1/4", 1"
vrát.
spätného ventilu
vrát. prevlečnej
matice a spätného
ventilu

Technické údaje
Výkon motora max.
W
250
320
450
800
1100
Prietok max. **
l/h
5000
7000
9500
14 000
18 000
Dopravná výška/tlak max.
m/bar
5/0,5
6/0,6
6/0,6
8/0,8
9/0,9
Hĺbka ponoru max.
m
8
9
9
9
9
Plošné vysávanie (do)
mm
–
–
–
–
–
Veľkosť častíc max.
mm
20
20
20
25
30
Hmotnosť bez príslušenstva kg
4,0
4,3
4,3
6,8
8,0
Rozmery (d x š x v)
170 x 190 x 310 170 x 190 x 310 200 x 210 x 315 220 x 220 x 390
220 x 220 x 400
Pripojovací závit
G1
G1
G1
G1 1/4
G1 1/4
Objednávacie číslo
1.645-123
1.645-119
1.645-120
1.645-121
1.645-122
mm
Cena v €*
49,95
59,95
124,95
169,95
209,95
 Štandardná výbava * Nezáväzná odporúčaná cena s DPH
** Tip: Dopravný výkon čerpadla závisí od dopravnej výšky a napojených hadíc a zavlažovacích systémov. Vyšší prietok sa
dosiahne, čím nižšia je dopravná výška a čím väčší je priemer napojených hadíc a zavlažovacích systémov.
124 Trolejbusová 2, Košice | +421 55 6780015 | www.novator
VÁTOR,
Odvodňovacie čerpadlá
Čerpadlo na čistú vodu SCP 16000 IQ Level Sensor s funkciou plošného vysávania a plynulo regulovateľným hladinovým snímačom IQ Level Sensor reaguje na kontakt s vodou. Naučiteľný rytmus čerpania zaručuje správanie čerpadla presne prispôsobené na aktuálny prírastok vody. Čerpadlo odsáva až do 1 mm, zvyšnú vodu stačí už len poutierať.
SCP 5000
SCP 6000
SCP 7000
SCP 9000
SCP 12000
 Držadlo
 Plavákový
 Relingové
 Relingové
 Relingové
 Relingové

–

–

–






–
–
–
–
–

–

–

–
–
–
–
1"
1"
1"

1", 3/4"

1 1/4"

1 1/4"
vrát.
spätného ventilu
vrát. prevlečnej matice
a spätného ventilu
spínač
držadlo
 Plavákový
spínač
držadlo
 Plavákový
spínač
IQ Level Sensor
Záhrada
Ponorné čerpadlá na čistú vodu – pre plynulé odčerpávanie
SCP 16000
IQ Level Sensor
 Relingové
­držadlo
­držadlo
­držadlo
 Plošné odsáva-  Elektronický
 Elektronický snímač
nie až do 1 mm
snímač hladiny
hladiny IQ Level
 Plavákový
IQ Level Sensor:
Sensor: plynulá
­spínač
plynulá spínacia
spínacia výška
 Odvzdušňovanie
 Odvzdušňovanie
výška
stlačením tlačid-  Odvzdušňovastlačením tlačidla
 Plošné odsávanie stlačením
la
nie až do 1 mm
tlačidla
 Plošné odsáva-  Snímateľný
nie až do 1 mm
antikorový predčisťovací filter

220
250
280
350
600
900
5000
6000
7000
9000
12 000
16 000
5/0,5
5/0,5
6/0,6
7/0,7
7/0,7
9/0,9
8
9
9
9
9
9
5
5
5
1
1
1
5
5
5
5
5
5
3,8
4,0
4,2
4,2
6,5
7,6
175 x 190 x 260
175 x 190 x 260
175 x 190 x 260
180 x 195 x 280
210 x 215 x 335
215 x 215 x 385
G1
G1
G1
G1
G1 1/4
G1 1/4
1.645-175
1.645-170
1.645-171
1.645-172
1.645-173
1.645-174
49,95
59,95
79,95
124,95
159,95
199,95
originálne| príslušenstvo
nájdete na stranách
130–133.
125
VÁTOR, Trolejbusová 2, Rozsiahle
Košice
+421 značky
55 Kärcher
6780015
| www.novator
VÁTOR, Trolejbusová 2, Košice | +421 55 6780015 | www.novator
Zásobovanie domácnosti vodou
Čerpadlá na zásobovanie domácnosti vodou od firmy Kärcher rozhodujúco prispievajú k šetreniu
­vodných zdrojov. Takto je možné pomocou čerpadiel na zásobovanie domácnosti vodou pohodlne,
ekologicky a efektívne využívať úžitkovú vodu na zásobovanie WC, práčky a vonkajšieho vodovodného
kohútika.
1
1
Záhrada
Ekologicky zmysluplné využívanie vody
2
Domáce vodné automaty od firmy Kärcher
Voda je príliš cenná na to, aby sa ňou plytvalo. Domáce
vodné automaty značky Kärcher znamenajú inteligentné
zásobovanie úžitkovou vodou. Môžu sa napríklad používať na prevádzku WC alebo práčky, ako aj na zavlažovanie záhrady. Vďaka nastaviteľnému dobehu je možné
zariadenie optimálne prispôsobiť inštalačným podmienkam priamo na mieste používania. Chráni sa tým čerpadlo, zvyšuje životnosť a navyše sa šetrí energia.
2
Domáce vodárne od firmy Kärcher
Používanie alternatívnych vodných zdrojov pomáha šetriť
pitnou vodou a umožňuje zodpovedné zaobchádzanie
so stále cennejšou závlahou. Domáce vodárne značky
­Kärcher umožňujú využitie úžitkovej vody na zásobovanie
domácnosti a zavlažovanie záhrady a rozhodujúco tak
prispievajú k ekologicky zmysluplnému zaobchádzaniu
s vodou.
127
VÁTOR, Trolejbusová 2, Košice | +421 55 6780015 | www.novator
Zásobovanie domácnosti vodou
Domáce vodné automaty: Voda podľa potreby
Záhrada
Domáce vodné automaty Kärcher presviedčajú svojím tlakom a prietokom. Inteligentná technika zabezpečuje vysoký komfort obsluhy. Čerpadlo sa v prípade
­potreby vody automaticky zapne – neskôr sa opäť vypne. Vďaka kompaktnej
­konštrukcii a nízkej hmotnosti sa môžu preniesť aj do záhrady a použiť tam na
zavlažovanie.
Ekologické
Naše domáce vodné
automaty majú obzvlášť
tichý chod. Čas dobehu
sa dá individuálne regulovať.
BPE 4000/45
Auto Control
BPE 4200/50
Auto Control
BPE 5000/55
Auto Control
 Nastaviteľný dobeh  Informačný displej  Informačný displej
 Vrát. predčisťova-  Nastaviteľný dobeh
vrát. ukazovateľa
 Vrát. predčisťovacieho ventilu
tlaku
 Nastaviteľný dobeh
cieho ventilu
a spätného ventilu
a spätného ventilu  Vrát. predčisťovacieho ventilu
a spätného ventilu
Výbava
Nastaviteľný čas dobehu



Vrát. predčisťovacieho ventilu a spätného ventilu



Ochrana proti chodu na sucho



Veľké plniace hrdlo



Pohodlné držadlo



Pohodlný nožný spínač



Optimalizované prípojné hrdlo

–




Displej s pohodlným ovládaním
Technické údaje
Výkon motora max.
W
850
1100
1300
Prietok max. **
l/h
3800
4200
4800
Dopravná výška/tlak max.
m/bar
44/4,4
49/4,9
55/5,5
Nasávacia výška max.
m
9
9
9
Jet
Jet
Jet
Hmotnosť bez príslušenstva
kg
10,3
10,3
11,9
Rozmery (d x š x v)
mm
Pohon čerpadla
486 x 233 x 267
486 x 233 x 267
486 x 233 x 267
Pripojovací závit
G1
G1
G1
Objednávacie číslo
1.645-262
1.645-263
1.645-264
Cena v €*
229,95
279,95
339,95
 Štandardná výbava * Nezáväzná odporúčaná cena s DPH
** Tip: Dopravný výkon čerpadla závisí od dopravnej výšky a napojených hadíc a zavlažovacích systémov. Vyšší prietok sa
dosiahne, čím nižšia je dopravná výška a čím väčší je priemer napojených hadíc a zavlažovacích systémov.
128 Trolejbusová 2, Košice | +421 55 6780015 | www.novator
VÁTOR,
Zásobovanie domácnosti vodou
Domáce vodárne Kärcher dopravujú cenovo výhodnú úžitkovú vodu po celom dome.
­Prídavná nádrž na vodu zabezpečuje vyrovnávanie tlaku, takže čerpadlo nemusí tak často
spínať. Predčisťovací filter, spätný ventil a ukazovateľ tlaku sú integrované v zariadení.
Prehľadne
Integrovaný ukazovateľ
tlaku umožňuje kedykoľvek plnú kontrolu aktuálneho tlaku vody.
BPP 3000/42
BPP 4000/48
Záhrada
Domáce vodárne – sila vody pre celý dom.
BPP 4500/50
 Integrovaná tlaková  Integrovaná tlaková  Integrovaná tlaková
vyrovnávacia nádovyrovnávacia nádovyrovnávacia nádoba (18 litrov)
ba (18 litrov)
ba (18 litrov)
 Integrovaný ukazo-  Integrovaný ukazo-  Integrovaný ukazovateľ tlaku
vateľ tlaku
vateľ tlaku
 Vrát. predčisťova-  Vrát. predčisťova-  Vrát. predčisťovacieho filtra a spätcieho ventilu
cieho ventilu
ného ventilu
a spätného ventilu
a spätného ventilu
Výbava
Vrát. predčisťovacieho ventilu a spätného ventilu
Integrovaná tlaková vyrovnávacia nádoba

18 litrov

18 litrov

18 litrov
Integrovaný ukazovateľ tlaku



Veľké plniace hrdlo



Možnosť upevnenia



Optimalizované prípojné hrdlo



Technické údaje
Výkon motora max.
W
700
900
1200
Prietok max. **
l/h
3000
3700
4500
Dopravná výška/tlak max.
m/bar
40/4,0
43/4,3
50/5,0
Nasávacia výška max.
m
8
8
8
Jet
Jet
Jet
Hmotnosť bez príslušenstva
kg
16,0
16,0
17,0
Rozmery (d x š x v)
mm
Pohon čerpadla
Pripojovací závit
493 x 283 x 554
493 x 283 x 554
493 x 283 x 554
G1
G1
G1
Objednávacie číslo
1.645-292
1.645-293
1.645-294
Cena v €*
179,95
199,95
254,95
originálne| príslušenstvo
nájdete na stranách
130–133.
129
VÁTOR, Trolejbusová 2, Rozsiahle
Košice
+421 značky
55 Kärcher
6780015
| www.novator
VÁTOR, Trolejbusová 2, Košice | +421 55 6780015 | www.novator
Príslušenstvo pre čerpadlové systémy
Pomocou vhodného príslušenstva značky Kärcher uvediete čerpadlá rýchlo a jednoducho do prevádzky. Sacie hadice, sacie súpravy, predčisťovací filter, prípojky, poistka proti chodu nasucho a elektronické tlakové spínače – rozsiahly sortiment príslušenstva sa stará o to, aby bolo každé zavlažovanie optimálne vybavené. Takto je možné efektívne, individuálne a úsporne využívať vodu z alternatívnych
zdrojov.
1
2
3
1
Robustné a bezpečné
Špirálové hadice odolné voči vákuu pre pripojenie na
­čerpadlá Kärcher sú v predaji ako hotové súpravy alebo
ako metrový tovar pre individuálne prispôsobenie.
2
Záhrada
Vhodné príslušenstvo pre čerpadlá
3
4
Najlepšie spojenie
S adaptérmi a prípojkami značky Kärcher bez problémov
a bezpečne pripojíte hadice na príslušné čerpadlo.
Obzvlášť jednoducho a rýchlo to ide s praktickým klik
systémom.
Optimálna ochrana
Filtre chránia čerpadlá pred znečistení a upchatím
a zabezpečujú neobmedzenú výkonnosť. Kärcher
­ponúka na každé použitie vhodný filter.
4
Perfektne vybavené
Vhodné príslušenstvo od poistky proti chodu nasucho
až po hadicu na vyrovnávanie tlaku zaručuje pohodlné
a bezpečné používanie. Súprava s plochou hadicou tak
napríklad pomáha pri odvádzaní vody pri záplavách –
následne sa dá úsporne odložiť.
131
VÁTOR, Trolejbusová 2, Košice | +421 55 6780015 | www.novator
Príslušenstvo pre čerpadlové systémy
Záhrada
Príslušenstvo pre čerpadlové systémy.
Sacie hadice
Obj. č.
Veľkosti
Sacia hadica, metrový tovar 3/4"
6.997-347
Dĺžka: 25 m
89,95
Sacia hadica, metrový tovar 1"
6.997-346
Dĺžka: 25 m
99,95
Sacia hadica 3/4"
6.997-348
Dĺžka: 3,5 m
22,95
Sacia súprava 3/4"
6.997-350
Dĺžka: 3,5 m
27,95
Sacia súprava 3/4"
6.997-349
Dĺžka: 7 m
41,95
Sacia hadica pre potrubia 3/4"
6.997-360
Dĺžka: 0,5 m
11,95
Filtre
Obj. č.
Veľkosti
Sací filter so spätným ventilom, Basic 3/4"
6.997-345
Pre 3/4" hadice
10,95
Sací filter so spätným ventilom, Basic 1"
6.997-342
Pre 1" hadice
11,95
Sací filter so spätným ventilom, Premium
6.997-341
Súprava pre
3/4" a 1" hadice
19,95
Predčisťovací filter čerpadla, malý
6.997-343
Do 3000 l/h
35,95
Predčisťovací filter čerpadla, veľký
6.997-344
Do 6000 l/h
41,95
Predčisťovací filter pre ponorné čerpadlá, malý
6.997-351
–
19,95
Predčisťovací filter pre ponorné čerpadlá, veľký
6.997-353
–
19,95
Adaptéry/prípojky
Obj. č.
Veľkosti
Prípojka pre saciu hadicu vrát. spätného ventilu,
malá
6.997-359
Pre 3/4" a 1"
hadice
5,95
Prípojka pre saciu hadicu vrát. spätného ventilu,
veľká
6.997-418
Pre 1" a 1 1/4"
hadice
6,95
Prípojka pre čerpadlá s vnútorným závitom, malá
6.997-352
G1 na G1
2,95
Prípojka pre čerpadlá s vnútorným závitom, veľká
6.997-354
G1 1/4 na G1
3,95
Pripojovacia súprava Basic
6.997-358
G1
4,95
Pripojovacia súprava Premium
6.997-340
G1
8,95
Iné
Obj. č.
Veľkosti
Poistka proti chodu nasucho
6.997-355
–
89,95
Elektronický tlakový spínač s poistkou proti
­chodu nasucho
6.997-357
–
122,95
Plavákový spínač
6.997-356
–
74,95
Hadica na vyrovnávanie tlaku 3/4"
6.997-417
Dĺžka: 1 m
18,95
6.997-419
Dĺžka: 10 m
41,95
Súprava s plochou hadicou 1" s hadicovou
­svorkou
* Nezáväzná odporúčaná cena s DPH
Cena v €*
Cena v €*
Cena v €*
Cena v €*
132
VÁTOR,
Trolejbusová 2, Košice | +421 55 6780015 | www.novator
Opis
Špirálová hadica odolná voči vákuu. Metrový tovar na strihanie individuálnych dĺžok.
V kombinácii s prípojkami a sacími filtrami Kärcher sa môže využiť ako individuálna sacia
súprava.
 
Špirálová hadica odolná voči vákuu. Metrový tovar na strihanie individuálnych dĺžok.
V kombinácii s prípojkami a sacími filtrami Kärcher sa môže využiť ako individuálna sacia
súprava.
                      
Kompletná špirálová hadica odolná voči vákuu pre priame pripojenie na čerpadlo,
­pripravená na zapojenie. Na predĺženie sacej súpravy alebo na použitie so sacími filtrami.
Pre čerpadlá so spojovacím závitom G1 (33,3 mm).
         
Kompletná špirálová hadica so sacím filtrom a spätným ventilom, pripravená na
­zapojenie. Použiteľná ako predĺženie sacej hadice. Pre čerpadlá so spojovacím
závitom G1 (33,3 mm).
         
Kompletná špirálová hadica so sacím filtrom a spätným ventilom, pripravená na zapojenie.
Použiteľná ako predĺženie sacej hadice. Pre čerpadlá so spojovacím závitom G1 (33,3 mm).
         
Pripojenie čerpadla na vŕtanú studňu alebo potrubie na sacej strane, odolné voči vákuu. Pri
pripojení čerpadla je nutné rešpektovať miestne vodné predpisy. Obojstranný pripájací závit
G1 (33,3 mm).
    
  
Záhrada
BPP 4500/50
BPP 3000/42 a 4000/48
BPE 5000/55 Auto Control
BPE 4200/50 Auto Control
BPE 4000/45 Auto Control
GP 60 Multistage 5
GP 70 Mobile Control
GP 55
GP 45
GP 40
SPP 60 Inox
SPP 33 Inox
SCP 16000 IQ Level Sensor
SCP 12000 IQ Level Sensor
SCP 9000
SCP 7000
SCP 6000
SCP 5000
SDP 18000 IQ Level Sensor
SDP 14000 IQ Level Sensor
SDP 9500
SDP 7000
SDP 5000
Príslušenstvo pre čerpadlové systémy
         
Opis
Pre pripojenie na saciu hadicu – metrový tovar. Spätný ventil zabraňuje spätnému toku
prečerpávanej vody a skracuje tým čas opätovného nasatia. Vrátane hadicovej svorky.
         
Pre pripojenie na saciu hadicu – metrový tovar. Spätný ventil zabraňuje spätnému toku
prečerpávanej vody a skracuje tým čas opätovného nasatia. Vrátane hadicovej svorky.
         
Robustné vyhotovenie z kovu/plastu. Pre pripojenie na saciu hadicu – metrový tovar. Spätný
ventil zabraňuje spätnému toku prečerpávanej vody a skracuje tým čas opätovného nasatia.
Vrátane hadicovej svorky.
         
Predčisťovací filter čerpadla pre všetky bežné čerpadlá bez integrovaného filtra. Na ochranu
čerpadla pred hrubými čiastočkami nečistôt alebo pieskom. Jemný filter je umývateľný. Pre
čerpadlá so spojovacím závitom G1 (33,3 mm).
  
Predčisťovací filter čerpadla pre všetky bežné čerpadlá bez integrovaného filtra. Na ochranu
čerpadla pred hrubými čiastočkami nečistôt alebo pieskom. Jemný filter je umývateľný. Pre
čerpadlá so spojovacím závitom G1 (33,3 mm).
         
Snímateľný antikorový predčisťovací filter zvyšuje funkčnosť ponorného čerpadla a chráni
obežné koleso čerpadla pred upchatím. Vhodný pre SCP 9000 a SDP 9500.

Snímateľný antikorový predčisťovací filter zvyšuje funkčnosť ponorného čerpadla a chráni
obežné koleso čerpadla pred upchatím. Vhodný pre SDP 14000, SDP 18000, SCP 12000
a SCP 16000.
 


 
 
Opis
Pripojenie sacích hadíc na čerpadlo, odolné voči vákuu. Vrát. prevlečnej matice, hadicovej
svorky, plochého tesnenia a spätného ventilu. Pre čerpadlá so spojovacím závitom G1
(33,3 mm) a pre 3/4" a 1" hadice.
Pripojenie hadíc na čerpadlo, odolné voči vákuu. Vrát. prevlečnej matice, dvoch hadicových
prípojok, plochého tesnenia a spätného ventilu. Pre čerpadlá so spojovacím závitom G1 1/4
(41,9 mm) a pre 1" a 1 1/4" hadice.
  
   
 
         
   
Pre pripojenie čerpadiel s vnútorným závitom na vodovodné prípojky.

Pre pripojenie čerpadiel s vnútorným závitom na vodovodné prípojky.


Pre pripojenie 1/2" (12,7 mm) vodných hadíc na čerpadlá so spojovacím závitom G1
(33,3 mm).
         
Pre pripojenie 3/4" (19 mm) vodných hadíc na čerpadlá so spojovacím závitom G1
(33,3 mm). Pre zvýšený prietok vody.
         
Opis
Ak cez čerpadlo nepreteká voda, poistka proti chodu nasucho chráni čerpadlo pred
poškodením a automaticky ho vypne. S pripojovacím závitom G1 (33,3 mm). Obzvlášť
sa hodí pre domáce vodárne.
     
Ideálny, ak chcete zo záhradného čerpadla urobiť domáci vodný automat. Čerpadlo sa
v prípade potreby vody automaticky zapne a potom opäť vypne. Ak cez čerpadlo nepreteká
voda, poistka proti chodu nasucho chráni čerpadlo pred poškodením a automaticky ho
vypne. S pripojovacím závitom G1 (33,3 mm).
    
Plavákový spínač v závislosti od stavu vody automaticky zapína alebo vypína čerpadlo. So
špeciálnym pripájacím káblom s dĺžkou 10 m. V spojení s GP 70 Mobile Control vhodný iba
na vypínanie čerpadla.
 
          
Spojovacia hadice pre pevné potrubné systémy. Vďaka vnútornej elastickej hadici zo
silikónu sa kompenzuje pokles tlaku v telese čerpadla. Tým vzniká menej vibrácií a z toho
vyplýva výrazné zníženie hlučnosti. Vnútorná rozpínavosť v hadici navyše zabraňuje
príležitostnému zapnutiu a vypnutiu čerpadla. Pripojovací závit G1 (33,3 mm) na oboch
koncoch. Dĺžka: 1,0 m Priemer: 3/4"
Flexibilná plochá hadica z PVC a s textilným výpletom s pozinkovanou hadicovou svorkou
25–40 mm. Obzvlášť odporúčaná pri záplavách na odvádzanie vody. Max. prevádzkový
tlak: 4–5 bar

 
    
  
  
133
VÁTOR, Trolejbusová 2, Košice | +421 55 6780015 | www.novator
VÁTOR, Trolejbusová 2, Košice | +421 55 6780015 | www.novator
Servis Kärcher
Servis Kärcher je iný
Je jedno, kde na Slovensku ste svoje zariadenie kúpili. V prípade opravy sa môžete obrátiť na každého
špecializovaného predajcu Kärcher vo vašej blízkosti alebo na centrálny zákaznícky servis spoločnosti
Kärcher.
Pohodlne a rýchlo: Pick up servis
Tovar vyžadujúci si opravu vyzdvihneme u vás doma a
tam vám potom vrátime aj opravené zariadenie. Priemerná doba opravy v našom servisnom centre je v prípade
zadania objednávky na opravu 3 pracovné dni (plus čas
potrebný na dopravu). Jednoduchšie a pohodlnejšie to
už nejde!
Servis:
Tel.: 037 / 32 12 202 (200)
Fax: 037 / 65 55 799
Ďalšie informácie nájdete aj na internete:
http://www.kaercher.sk/sk/Distribucia_servis/Objednavka_servisu_.htm
135
VÁTOR, Trolejbusová 2, Košice | +421 55 6780015 | www.novator
Download

Home & Garden 2013