MIESTNY TURISTICKÝ KALENDÁR
HLOHOVEC A OKOLIE
ROK 2014
Miestny turistický kalendár
HLOHOVEC A OKOLIE
je upravený z údajov, uvedených v oblastnom turistickom
kalendári
MALÉ KARPATY A OKOLIE 2014
Vydáva: RR KST Trnava, VV KBT Bratislava
Zostavili: Ing. V. Chrapčiak, Ing. P. Šoula, J. Racek
Miestny turistický kalendár pre potreby KST Hlohovec upravil:
Ing. F. Miklovič
2
01.01.2014, streda – NOVOROČNÝ VÝSTUP NA URBÁNOK – 24.ročník
Organizátor: KST Hlohovec
Štart:
Nie je prísne organizovaný ani časovo, ani miestne – je individuálny.
Predpokladané stretnutie na Námestí Sv. Michala je o 14:00 hod. Účastníci však
môžu nastúpiť na trasu individuálne, v ľubovoľnom čase a pripojiť sa na trasu
v ľubovoľnom mieste, ktoré je najbližšie ku ich bydlisku. Prípadne si môžu zvoliť iné
miesto štartu kdekoľvek v Hlohovci, v ľubovoľnom čase.
Cieľ:
Altánok Sv. Urbana. Predpokladaný čas spoločného stretnutia pri altánku je v čase
od 15:00 do 16:00 hod.
Trasa: Ľubovoľná a nezáväzná. Akcia má charakter ľahkej turistickej prechádzky, ktorej
cieľom je vychutnať si prvý deň v roku v prírode
Odporúčaná trasa: Nám. Sv. Michala (Hotel Jeleň) – Podzámska ulica – Šomodská ul.
(Jazdiareň) – Urbánok (altánok nad sochou Sv. Urbana). Turisti si však
môžu zvoliť aj inú, individuálnu trasu, so štartom kdekoľvek v Hlohovci a s
ľubovoľným smerovaním.
Info: Ján Bedeč, 0904 905 731
web: http://turistika.hlohovecko.sk/, e-mail: [email protected]
5.4.2014, sobota – TURISTICKÝ POCHOD FORNOSEG – FRAŠTÁK – 11. ročník
Organizátor: Obec Tepličky
Trasa: 10 km
Štart: Tepličky (okr. Hlohovec), obecný úrad, 9:30 hod
Doprava na štart z Hlohovca: Autobusom SAD (9:00 hod z Hlohovej ul., 9:02 hod zo
železničnej sanice), alebo osobitným autobusom organizátora (9:00 hod z Hlohovej
ul., 9:02 hod zo železničnej sanice)
Cieľ:
Hlohovec, železničná stanica
Iné:
Trasa vedie po značených aj neznačených cestách a lesných chodníkoch medzi
Tepličkami a Hlohovcom. Prezentácia a odovzdávanie potvrdení o absolvovaní
bude na hromadnom štarte pri OcÚ Tepličky. Zastávka na občerstvenie je možná
vo vieche Jašter pred Hlohovcom.
Vedúci: Miroslav Veľký, starosta, OcÚ Tepličky
Turistický vedúci: Ing. Jozef Kertész, e-mail: [email protected]
Info:
Miroslav Veľký, 0905 515 295,
web: http://www.teplicky.topo.sk/,
e-mail: [email protected], [email protected]
12.4.2014, sobota – JARNÝ POCHOD HP (HLOHOVEC – PIEŠŤANY) – 36. ročník
Organizátor: KST Hlohovec
Trasy: 35 km/970 m, 22 km/680 m, 17 km/600 m, 12 km/340 m
35 km:
Hlohovec - Ovčia skala - Havran - Čertova Pec - Piešťany
22 km:
Hlohovec - Ovčia skala - Havran
17 km:
Jalšové - Ovčia skala - Havran
12 km:
Hlohovec - Ovčia skala - Jalšové
Štart: 35, 22 a 12 km: Hlohovec, žel. st., 7:00 – 9:00 hod
17 km:
Jalšové - obec, doprava z Hlohovca autobusom SAD,
štartová registrácia je možná aj na kontrole Ovčia skala
Cieľ:
35 km:
Piešťany, cieľová registrácia na kontrole Havran
22 a 17 km: Havran
12 km:
Jalšové, cieľová registrácia na kontrole Ovčia skala
Doprava z Havrana autobusmi SAD a osobitným autobusom Havran - Hlohovec
Info:
Ing. František Miklovič, 0905 981 019,
web: http://turistika.hlohovecko.sk/, e-mail: [email protected]
Vedúci:
Ján Bedeč, 0904 905 731
3
18.10.2014, sobota – JESENNÝ POCHOD HP (HLOHOVEC – PIEŠŤANY) – 36. ročník
Organizátor: KST Hlohovec
Trasy: 35 km/970 m, 22 km/680 m, 17 km/600 m, 12 km/340 m
35 km:
Hlohovec - Ovčia skala - Havran - Čertova Pec - Piešťany
22 km:
Hlohovec - Ovčia skala - Havran
17 km:
Jalšové - Ovčia skala - Havran
12 km:
Hlohovec - Ovčia skala - Jalšové
Štart: 35, 22 a 12 km: Hlohovec, žel. st., 7:00 – 9:00 hod
17 km:
Jalšové - obec, doprava z Hlohovca autobusom SAD,
štartová registrácia je možná aj na kontrole Ovčia skala
Cieľ:
35 km:
Piešťany, cieľová registrácia na kontrole Havran
22 a 17 km: Havran
12 km:
Jalšové, cieľová registrácia na kontrole Ovčia skala
Doprava z Havrana autobusmi SAD a osobitným autobusom Havran - Hlohovec
Info:
Ing. František Miklovič, 0905 981 019,
web: http://turistika.hlohovecko.sk/, e-mail: [email protected]
Vedúci:
Ján Bedeč, 0904 905 731
22.11.2014, sobota – BLATOVÝ POCHOD – 36. ročník
Organizátor: KST TJ Bezovec Piešťany
Trasa: Piešťany – Plešiny – Havran – Humništia – Holý vrch - Ovčia skala - Jašter
Štart: Piešťany, reštaurácia pri železničnej stanici, 7:00 – 9.00 hod
Cieľ:
reštaurácia Jašter - Hlohovec, do 17.00 hod
Vedúci: Jaroslav Böhm, 0907 622 344
31.12.2014, streda – SILVESTROVSKÝ VÝSTUP NA URBÁNOK A ŠIANEC – 3.ročník
Organizátor: KST Hlohovec
Štart: Nie je prísne organizovaný ani časovo, ani miestne – je individuálny. Predpokladaný
čas štartu z najvzdialenejšieho bodu (Železničná stanica) je o cca 09:30 hod.
Účastníci však môžu nastúpiť na trasu individuálne, v ľubovoľnom čase a pripojiť sa
na trasu v ľubovoľnom mieste, ktoré je najbližšie ku ich bydlisku. Prípadne si môžu
zvoliť iné miesto štartu kdekoľvek v Hlohovci, v ľubovoľnom čase.
Cieľ: Altánok Sv. Urbana a vyhliadka Šianec. Predpokladaný čas stretnutia pod altánkom
Sv. Urbana je o 10:30 až 11:00 hod. Predpokladaný čas stretnutia na vyhliadke
Šianec je o 11:00 až 13:00 hod..
Trasa: Ľubovoľná a nezáväzná. Akcia má charakter ľahkej turistickej prechádzky, ktorej
cieľom je vychutnať si posledný deň v roku v prírode a prehliadnuť si prírodné,
architektonické a kultúrne pamätihodnosti mesta Hlohovec.
Odporúčané trasy:
Alternatíva 1: Železničná stanica – Nábrežie (železničný most) – Nábrežie (cestný most) –
Poliklinika – Zámocká záhrada (amfiteáter) – Zámocká záhrada (francúzske
terasy) – Empírové divadlo – Šomodská ulica (Jazdiareň) – Urbánok (altánok
nad sochou Sv. Urbana) – Vyhliadka Šianec
Alternatíva 2: Železničná stanica – Nám. Sv. Michala – Podzámska ulica – Šomodská ulica
(Jazdiareň) – Urbánok (altánok nad sochou Sv. Urbana) – Vyhliadka Šianec
Info: Ing. František Miklovič, 0905 981 019,
web: http://turistika.hlohovecko.sk/, e-mail: [email protected]
Download

2014 – Miestny turistický kalendár – Hlohovec a okolie (PDF)