Zoznam lekární pre vykonávanie 6 - mesačnej praxe študentom FaF UK a UVLF Košice
(v zmysle zmlúv FaF UK , UVLF Košice a SLeK, na základe Sm. Rady 85/432/EHS)
RLeK: Regionálna lekárnická komora
MLeK : Miestna lekárnická komora
Aktualizácia 31.3.2015
RLeK Trenčín (46)
1.
2.
3.
1.
2.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
I. MLeK Bánovce nad Bebravou ( 3 ):
Lekáreň VALIKA, 957 01 Bánovce nad Bebravou, Ul. SNP 638/7
Mgr. Valéria NOSKOVÁ
Lekáreň SV. KATARÍNY, 957 01 Bánovce nad Bebravou, M.R. Štefánika 55
PharmDr. Zdeňka ŠANDRIKOVÁ
Lekáreň V NEMOCNICI, 957 01 Bánovce na Bebravou, Hviezdoslavova 23/3
Mgr. Elena PAVLÁSKOVÁ
II. Nové Mesto nad Váhom ( 2 ):
Lekáreň Dr.MAX, 915 01 Nové Mesto nad Váhom, M. R. Štefánika 1
Mgr. Janka HARGAŠOVÁ
Lekáreň Dr.MAX, 916 01 Stará Turá, Mýtna 146
Mgr. Radmila HANKÓCYOVÁ
III. MLeK Trenčín ( 12 ) :
Lekáreň NA SIHOTI, 911 01 Trenčín, M. Rázusa 24
Mgr. Ľuboš FERENNEC
Lekáreň SOBLAHOVSKÁ, 911 01 Trenčín, Dlhé hony 3
PharmDr. Iveta HRICKOVÁ
Lekáreň KVETNÁ, 911 05 Trenčín, Bratislavská 55
PharmDr. Miroslava Šinková
Lekáreň PANOVCE, 914 51 Trenčianske Teplice, SNP 15
Mgr. Anna SIROTNÁ
Lekáreň ARNICA MONTANA, 911 01 Trenčín, Dolný Šianec 10
RNDr. Jana MARUNOVÁ
Lekáreň AVE MÁRIA, 911 01 Trenčín, Legionárska 2
Mgr. Mária PAFČUGOVÁ
Lekáreň STANKOVCE, 913 31 Trenčianske Stankovce
PharmDr. Elena ŠKYTOVÁ
8.
9.
10.
11.
12.
1.
2.
3.
4.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
Lekáreň POD FATIMOU, 911 01 Trenčín, Palackého 25
Mgr. Soňa ONDRIŠÁKOVÁ
Lekáreň PRIOR, 911 01 Trenčín, Vajanského 4
PharmDr. Soňa MANĎÁKOVÁ
Lekáreň prof. ThDr. HLAVÁČA ŠTEFANA, 911 01 Trenčín, Kubranská 136/98
PharmDr. Beata ZELMANOVÁ
Lekáreň DELTA, 911 01 Trenčín, Inovecká 1124/9
Mgr. Zuzana VÁCLAVOVÁ
Lekáreň SIHOŤ 2, 911 01 Trenčín, Gagarinova 1
PharmDr. Alena MARGETÍNOVÁ
IV. MLeK Myjava ( 4 ):
Lekáreň PRIMA, 907 01 Myjava, Nám. M.R. Štefánika 524/19
Mgr. Jarmila MOZOLÁKOVÁ
Lekáreň PEGAS, 907 01 Myjava, Staromyjavská 59
Mgr. Anna KOSÍKOVÁ
Lekáreň HERBARIA, 906 13 Brezová pod Bradlom, Budovateľská 1
Mgr. Elene PIROHOVÁ
Lekáreň ELIXÍR, 907 01 Myjava, Nám. M.R. Štefánika 936/44
PharmDr. Jarmila VALÚCHOVÁ
V. MLeK Považská Bystrica ( 11 ):
Lekáreň PHARMÁCIA, 017 01 Považská Bystrica, Tatranská 304
Mgr. Alena FARSKÁ
Lekáreň TILIA, 017 01 Považská Bystrica, Centrum 32/37
Mgr. Janka Kalivodová
Lekáreň POD HÁJKOM, 018 41 Dubnica nad Váhom, Pod hájom 1287/114
PharmDr. Andrea Uhrinová
Lekáreň RIMA, 018 51 Nová Dubnica, Mierové námestie 55/13
Mgr. Margita Richterová
Lekáreň PURUS, 019 01 Ilava, Štúrova ul. 778/30
Mgr. Ľudmila Hofericová
Lekáreň DENTUR – L, 020 01 Púchov, Štefánikova 810
PharmDr. Martin MATÚŠKA
Lekáreň NA STAROM NÁMESTÍ , 020 01 Púchov, Nám. Slobody 14
Mgr. Miloš Pagáč
Lekáreň NA NÁMESTÍ, 019 01 Ilava, Mierove Nám. 93
Mgr. Erika ĽAHKÁ
Lekáreň NOVÝ ŽIVOT, 017 01 Považská Bystrica, Nemocničná 986
Mgr. Beáta MARKOVÁ
Lekáreň Sv. Lukáša, 017 26 Považská Bystrica, Nemocničná 986
Mgr. Jana RANTUCHOVÁ
Lekáreň Dr.MAX, 018 41 Dubnica nad Váhom, Nám. Matice Slovenskej 1293/121
Mgr. Peter GYLANÍK
VI. MLeK Prievidza ( 8 ):
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Lekáreň SEVER, 971 01 Prievidza, Gorkého 3
Mgr. Marta Veterníková
Lekáreň STARÉ MESTO, 971 01 Prievidza, Hviezdoslavova 1
PharmDr. Jaroslava Gatialová
Lekáreň PRI NEMOCNICI, 972 01 Bojnice, Nemocničná 2
Mgr. Imrich Weisz
Lekáreň PHARMAKO, 972 71 Nováky, A.Hlinku 16
PharmDr. Ján Komiska
Lekáreň HERBA, 972 51 Handlová, Okružná 5/A
Mgr. Helena Galbavá
Lekáreň NA SÍDLISKU, 971 01 Prievidza, Svätoplukova 5
PharmDr. Marta JURIKOVÁ
Lekáreň POD KLÁŠTOROM, 971 01 Prievidza, A. Hlinku 22
Mgr. Silvia BIELIKOVÁ
Lekáreň NITRIANSKE RUDNO, 972 26 Nitrianske Rudno, Hlavná 171/49
PharmDr. Mária PÁNISOVÁ
VII. MLeK Partizánske ( 6 ):
Lekáreň HARMÓNIA, 958 01 Partizánske, nám. SNP 143
PharmDr. Daniela CIBUĽKOVÁ
Lekáreň PRIMULA, 965 33 Chynorany, Moyzesova 484
PharmDr. Stanislav LIDAY
Lekáreň ORCHIDEA, 958 01 Partizánske, Gen.Svobodu 1830/3A
Mgr. Alžbeta KASALOVÁ
Lekáreň MEDICENTRUM SAD, 958 01 Partizánske, Nitrianska cesta 1134/66
Mgr. Zuzana KUBÍNIOVÁ
Lekáreň Dr. MAX, 958 01 Partizánske, Námestie SNP 1, OD Prior
Mgr. Jarmila DVORSKÁ
Lekáreň ARNIKA, 958 53 Skačany, nám. SNP 6
Mgr. Edita ORAVCOVÁ
Download

RLeK Trenčín - Slovenská lekárnická komora