Neurologické podujatia v roku 2015
6. Dni demyelinizaèných ochorení s medzinárodnou úèasou [ Bratislava, 5.-7. 2. 2015 ]
9 th World Congress on Controversies in Neurology [ Budapeš, 26.-29. 3. 2015 ]
VIII. Slovenský a èeský neuromuskulárny kongres s medzinárodnou úèasou [ Bratislava, 16.-17. 4. 2015 ]
2015 Annual Meeting American Academy of Neurology [ Washington, 18.-25. 4. 2015 ]
XXIV. European Stroke Conference [ Vienna, 12.-15. 5. 2015 ]
17th Congress of the International Headache Society [ Valencia, 14.-17. 5. 2015 ]
5th International Congress on Neuropathic pain [ Nice, 14.-17. 5. 2015 ]
XI. Neurofarmakologické sympózium [ Bojnice, 28.-30. 5. 2015 ]
Symposium praktické neurologie [ Brno, 4.-5. 6. 2015 ]
XXV. Bratislavské postgraduálne dni detskej neurológie [ Bratislava, 11. 6. 2015 ]
28. Slovenský a èeský epileptologický zjazd [ Bratislava, 12.-13. 6. 2015 ]
1st Congress of the European Academy of Neurology [ Berlin, 20.-23. 6. 2015 ]
World Meeting of the Peripheral Nerve Society [ Quebec City, 27. 6. - 1. 7. 2015 ]
9 th Congress of the European Pain Federation [ Vienna, 2.-5. 9. 2015 ]
2nd World Congress on NeuroTherapeutics [ Praha, 3.-6. 9. 2015 ]
VIII. Pracovné dni neuropsychiatrie v Levoèi [ Levoèa, 11.-12. 9. 2015 ]
9. Sympózium praktickej neurológie [ Stredné Slovensko, 18.-19. 9. 2015 ]
20 th International World Muscle Society Congress [ Brighton, 30. 9. - 4. 10. 2015 ]
29. Slovenský a èeský neurologický zjazd [ Košice, 21.-24. 10. 2015 ]
XXII World Congress of Neurology [ Santiago, Chile, 31. 10. - 5. 11. 2015 ]
Neurokazuistické sympózium [ Stredné Slovensko, november 2015 ]
Download

Neurologické podujatia v roku 2015