Nová cesta k dosiahnutiu rastu vašej firmy
OBSAHOVÝ
MARKETING
* Nové pravidlá, ako:
✓ efektívne získať nových zákazníkov
✓ zvýšiť tržby
✓ uplatňovať prínosné marketingové
stratégie pre firmu
✓ dosiahnuť trvalý rast vašej firmy
obsahový marketing
E
xplózia sociálnych médií spôsobila revolúciu vo využívaní internetu ako
nástroja na propagáciu produktov a podporu predaja. Nové formy internetovej
komunikácie začínajú ovládať náš život. Každodenná komunikácia prostredníctvom
tradičných médií sa posúva z ,,útočenia" na zákazníkov ku vzájomnému dialógu
prístupnými online kanálmi a nástrojmi.
Úspešné podnikateľské subjekty sa vo veľkej miere začínajú starať o to, či majú alebo
nemajú používateľov. Na webe idú peniaze tam, kde idú zákazníci, ktorí keď si dnes
chcú niečo kúpiť alebo vyriešiť nejaký problém, tak web je často prvé miesto, kde
svoj výlet začínajú.
obsahový marketing
Kvalitný obsah je motorom akcie
V revolučnej dobe internetu si každý z nás začína uvedomovať, že je prakticky
nemožné spojiť sa so svojím sociálnym publikom bez zmysluplného obsahu
a prítomnosti online. Online svet zaviedol nové cesty na oslovenie špecificky
zameraného publika v jeho prosece hľadania a čítania tohto obsahu.
Od starých metód sa líši tým, že neúčtuje za počet párov očí potenciálnych
zákazníkov, ale za kliknutia t.j. za aktivitu.
staré metódy
nové metódy
Pripravte obsah, ktorý osloví návštevníkov na vašom webe
,,Obsahový marketing" sa v dobe internetu stal novým módnym pojmom v
oblasti podnikania. V online prostredí plní úlohu vstupných dverí do vzťahu s
potenciálnymi zákazníkmi pri dosahovaní ich obchodných cieľov. Obsah by mal byť
zameraný na problémy zákazníkov, aby pri jeho čítaní porozumeli posolstvu, ktoré
im chce vaša firma vyslať.
obsahový marketing
Obsah je hlavnou fasádou dobrej westránky
Základným kameňom komunikačnej stratégie a marketingových kampaní
je hodnotný obsah, ktorý sa dá šíriť v jeho mnohých formátoch a kanáloch. Je hnacou silou vzájomnej interakcie a zapojenia publika počas nákupného cyklu.
Používanie moderných technológii v digitálnej dobe je pri šírení hodnotného obsahu
základnou podmienkou dlhodobého rastu spoločnosti na masovom trhu.

Buďte v stálom
kontakte s vašou
cieľovou skupinou.
Používajte nové
online nástroje
a moderné
technológie na
efektívnu a účinnú
komunikáciu s
vašimi súčasnými
a potenciálnymi
zákazníkmi.
Nová generácia marketingových nástrojov a kanálov
obsahový marketing
Používanie moderných technológii pre marketingové stratégie a taktiky
Po nedávnej recesii začali úspešné spoločnosti v dobe internetu starostlivo zvažovať,
ako efektívne inovovať firemné procesy a činnosti s pomocou moderných technológií
pre udržovanie kontaktov a vytváranie efektívnych a výhodných vzťahov.
Naše doporučenie:

Za účelom zvýšenia viditeľnosti, povedomia a efektívneho budovania značky doporučujeme zaviesť nové formy e-marketingovej komunikácie:
1. Mikrostránky
Vytvorenie mikrostránok je skvelý spôsob, ako môžete rozšíriť svoju marketingovú prítomnosť na webe. Mikrostránky sú druhom samostatnej webovej stránky,
ktorých môže byť 2 -10. Sú špecificky zamerané na konkrétny produkt, službu a
kľúčové slová. Či už je váš cieľ posilnenie značky alebo zvýšenie predajnej konverzie,
ich účinok poskytuje rýchle výsledky.
WEB
Mikrostránka

Mikrostránka

Mikrostránka

Mikrostránka

Mikrostránka

obsahový marketing
2. E-mail marketing
Úspešné spoločnosti veľmi často rozosielajú e-maily a spravodajský newsletter
najvýkonnejším marketingovým kanálom za účelom propagácie webu, produktov a
služieb.
to je váš
e-mail

E-mail marketing by mal byť doplnený o ďalšie úsilie ako je optimalizácia pre vyhľadaváče, tvorba obsahu, zapojenie sociálnych médii a vzdelávanie potenciálnych a
súčasných zákazníkov.
Veľkosť a kvalita databázy kontaktov je ukážkou dosahu a strategického myslenia
vedenia spoločnosti.
Aj napriek tomu, že e-mail marketing je silný kanál, treba podľa názoru úspešných
spoločností sústavne riešiť najväčšie problemové oblasti pre jeho účinnosť a efektivitu:







Spojenie e-mailových kontaktov s ostatnými sociálnymi médiami
Zlepšenie dosiahnuteľnosti
Rast a udržiavanie zákazníkov
Dosiahnutie merateľnosti a zacielenia
Použitie e-mailového kanála na optimalizáciu
obsahový marketing
3.Marketing vášho webu
Dúfam, že nepatríte medzi tých, ktorí po vytvorení webových stránok čakajú, že tam
ľudia začnú chodiť sami. Musíte prevziať aktivitu a začať váš web propagovať formou
tradičných spôsobov offline a online marketingových nástrojov a kanálov.
Propagujte váš web
nov
Naše doporučenie:
lógy,
kata
, ča
sop
isy
ry,
rožú
b
r
ette
sl
new
y
leták
odkaz
ia
íz
lev
te
,
o
di
rá
váš
web
mikrostránky

Pracujte na
propagácii
vášho webu.
Internet už
nie je nové
médium. V
súčasnosti
je obrom
okupujúcim
digitálny
priestor
marketingu.

iny
SEO
so
ciá
ln
e
z inéh
o web
u
m
éd
ia
obsahový marketing

Naše doporučenie:
Tvorte
kvalitný
obsah.
Spotrebitelia začínajú
mať dobre
vyvinutú
ochrannú
slepotu pre
útočnú reklamu.
STOP
PAY PER CLICK
4. Obsahová stratégia pre malé spoločnosti:
Obsahový marketing - je obsah (PR články, video, infografika, e-book, atď ...), ktorý
je vytvorený za účelom zdieľania odbornosti vašej spoločnosti, zvýšenia povedomia o
značke, zabaviť, zaujať.
Kvalitný obsah vytvára aj dopyt po produktoch a službách spoločnosti, informuje, oslovuje potenciálnych klientov a inšpiruje k nákupu.
Úspešné firmy začínajú vydávať vo vlastnom redakčnom režime správy v rôznych formátoch, ktoré doručujú priamo na monitory svojich spotrebiteľov.
pri
lák
an
ové
kon
tak
va
lá
vzde
a
e
j
mu
infor
ty
Kvalitný
obsah
Obsahový
marketing
m
upo
k
k ná
e
j
iru
inšp
zvyšu
je pov
ed
omie
značk
y
BRAND
obsahový marketing
5. Schéma automatizovaných kampaní
Vďaka automatizácii vašej e-mailovej kampane, budete mať viac
času na rozvoj marketingových stratégii a taktík.
 E-mailová kampaň zabezpečí rozoslanie dôležitých informácií všetkým vašim kontaktom
 Autorespondér má štatistiky, z ktorých spoznáte správanie svojich kontaktov
 Môžete si vybrať z mnohých predinštalovaných HTML šablón pre dokonalé e-maily a vytvoriť registračné formuláre na vaše mikrostránky, ktoré vám pomôžu získať nové kontakty potenciálnych zákazníkov
mikrostránka
e-mail kampane
webový formulár
Autorespondér

šablóna HTML
Používajte
efektívne
e-mailové
kampane.
Získajte marketingové výhody, ktoré
prinášajú nové online nástroje
a moderné technológie.
obsahový marketing
6. Video marketing je najlepšou odpoveďou na rast spoločnosti
Video marketing sa stáva veľmi silným a efektívnym mediálnym riešením pre väčšinu
online podnikania. Vizuálne prvky videa vedia zvýšiť silu komunikácie v online prostredí.
Naše doporučenie:

V súčasnosti je video jedno z najrýchlejšie rastúcich médií, ktoré môže prepojiť vašu
firmu s existujúcimi zákazníkmi a nadväzovať vzťahy s novými potenciálnymi zákazníkmi. Niet pochýb o tom, že video by malo byť jednou zo zbraní vo vašom arzenále
obsahového marketingu.
Online distribúcia videa:
Produkovať video
pre webové stránky
nebolo nikdy jednoduchšie ako
v súčasnosti. Krátke, pútavé a informačne bohaté
videá podnecujú
záujem perspektívnych zákazníkov o
propagované produkty či služby a
vedú ich k objednávke.
e-mail marketing
kanál youtube
sociálne spravodajstvo
iPhone
iPod
web
tablet
obsahový marketing
7. Zjednodušte vyhľadávanie svojich webových stránok
Ľudia často hľadajú stránky cez vyhladaváče. A vyhľadaváče pátrajú po stránkach,
ktoré sú informatívne, často aktualizované a obľúbené.
Naše doporučenie:

H
SA
OB
Väčšina ľudí k vám príde prostredníctvom Google, po zadaní otázky. Čím viac odkazov, kliknutí a spomenutí nazbierate, tým vyššie sa umiestnite vo výsledkoch vyhľadávania Google a to vám prinesie ešte viac kliknutí. Bohatý sa stane ešte bohatším.
kľúčové slovo
O
SE
Vlastné správy s
kvalitným obsahom umiestnite na
toľkých stránkach
a platformách ako
to len bude možné
a treba dúfať, že
ľudia budú pokračovať v ich distribúcii.
Pre navádzanie ľudí na vaše stránky je najdôležitejší obsah. Je dôležité aby zahrňoval
kľúčové slová, ktoré ľudia napíšu do vyhľadavačov pri hľadaní stránok na danu tému.
Optimalizácia pre vyhľadaváče (SEO) má zabezpečiť, aby vyhľadaváče spoľahlivo našli slová a spojenia z vašej webstránky, blogu či iného online obsah.
obsahový marketing
8. Komu je e-book OBSAHOVÝ MARKETING určený a za akým účelom?
 Túto publikáciu som napísal predovšetkým pre začiatočníkov, ktorí s webovými
stránkami, internetovým marketingom a SEO majú málo skúseností.
 Vďaka novým marketingovým nástrojom a moderným technológiam sa pre
podnikateľov otvára nový svet webovej komunikácie
 Aplikácia týchto inovatívnych nástrojov v praxi je neuveriteľným efektívnym pohonom rastu každej spoločnosti
9. Záver
Dúfam, že vám informácie z tohto e-booku pomohli získať potrebné základné znalosti
o nových pravidlách obsahového marketingu
Ing. Stanislav Vavro
agentúra e-production
konzultant online marketingu
+421917420636
Download

e-book obsahový marketing I.pdf