TECHNICKÝ NÁKRES DÁMSKYCH KRÁTKYCH
ŠPORTOVÝCH NOHAVÍC
TECHNICKÝ OPIS DÁMSKYCH KRÁTKYCH NOHAVÍC.
Dámske krátke športové nohavice voľnejšieho strihu, sú zhotovené z bavlneného materiálu.
V páse sú ukončené našitým páscom, v ktorom je navlečená guma. Predné diely majú bočné
včlenené vrecká.
Predný diel – má bočné včlenené vrecká. Vrchná a spodná vačkovina je zo základného
materiálu.
Zadný diel - je hladký (bez vreciek a odševkov).
Pásec - celolátkový, široký 4cm, v ktorom je navlečená guma (cez vynechaný otvor).
Dolný kraj – je zapravený začisťovacím švom 1cm a 2cm, v podohnutom kraji
preštepovaný na 0,1cm.
Švy – sú široké 1cm spolu obnitkované, bočné švy sú preštepované na 0,1cm a 0,5cm.
Šijeme na jednoihlovom stroji. Švy sú začistené na trojniťovom obnitkovacom stroji.
Technologický postup zhotovenia dámskych krátkych nohavíc.
Pásec:
1. Zošiť pásec po šírke (vynechať otvor).
2. Rozžehliť šev a predžehliť pásec na polovicu po obvode.
Zhotovenie predného dielu:
3.Podlepiť okraj spodnej vačkoviny prúžkom lepivej výstuže.
4. Predšiť otvor vrecka spodnou vačkovinou.
5. Prehnúť vačkovinu do rubnej strany, vymädliť šev predšitia a preštepovať
otvor na 2 krát (0,1cm a 0,5cm).
6. Podložiť vrchnú vačkovinu a predšiť vreckové kútiky v pásovom a bočnom
okraji.
7. Zošiť vrecko a spolu obnitkovať šev vrecka.
Montáž:
8. Zošiť bočné okraje, spolu obnitkovať a šev prežehliť do zadného dielu.
9. Preštepovať bočné kraje na 2 krát (0,1cm a 0,5cm).
10. Zošiť krokové okraje, spolu obnitkovať a šev prežehliť do zadného dielu.
11. Zošiť predné a zadné sedové okraje, spolu obnitkovať.
12. Našiť pásec, šev spolu obnitkovať a prežehliť do nohavíc.
13. Zapraviť dolný okraj nohavíc začisťovacím švom (1cm a 2cm) a preštepovať
na 0,1cm z rubnej strany.
Dokončovacie práce:
14. Navliecť gumu (nenavliekať).
15. Očistiť výrobok od koncov nití.
16. Konečné žehlenie.
Otázky testu pre celoslovenskú súťaž v zručnosti v učebnom odbore :
Výroba konfekcie so zameraním na šitie odevov.
1. Dolný okraj nohavíc je zapravený:
a) dvojchrbátovaním švom
b) začisťovacím švom
c) lemovacím švom
2. Vrecka na PD nohavíc sú:
a) nakladané
b) včlenené
c) výpustkové
3. Bočné švy na nohaviciach sú:
a) prežehlené k ZD
b) prežehlené k PD
c) rozžehlené
4. Dámske športové nohavice sú zhotovené:
a) z vlneného materiálu
b) z bavlneného materiálu
c) z ľanového materiálu
5. Pri žehlení parnou žehličkou na tkaninu pôsobí:
a) vlhko a teplo
b) vlhko, teplo, tlak
c) tlak a teplo
6. Konečné žehlenie na výrobku je:
a) výrobok vyžehliť
b) výrobok predžehliť
c) výrobok rozžehliť
7.
Šev je:
a) je miesto spojenia dvoch alebo viacerých materiálov
b) je miesto preloženia materiálov
c) je miesto prestehovania materiálov
8. Aké šijacie stroje používame pri šití dámskych nohavíc:
a) dvojihlový šijací stroj, dierkovačka
b) trojniťový obnitkovací stroj, gombikovačka
c) jednoihlový šijací stroj, trojniťový obnitkovací stroj
9. Dvojitá šírka textilného materiálu je:
a) 140 cm
b) 60 cm
c) 90 cm
10. Stehovať znamená:
a) šiť strojom
b) vyznačiť prešitie
c) dočasne spájať odevný materiál pomocnými stehmi
11. Naštepovať znamená:
a) štepovaním spojiť jednu stranu odevného materiálu s podloženou plochou
(napr. vrecko)
b) vytvárať štep k chrbtovému švu
c) štepovaním spojiť odevný materiál
12. Podšívka je:
a) odevný materiál určený na vyhotovenie podšívkových súčiastok odevu
b) vložkový materiál na vyrobenie základnej polpredkovej vložky
c) výplnkový materiál na vyhotovenie základnej prsnej vložky
13. Zošiť znamená:
a) pripojiť šitím súčiastku do otvoru
b) šitím pripevniť plochu materiálu na hotovom výrobku
c) natrvalo šitím nadstaviť dve súčiastky
14. Záhyb je:
a) prekrytové zapínanie
b) sústava dvoch až štyroch zámerne vypracovaných prehnutí, ktoré tvoria celok
c) súbor prehnutí v látke
15. Šijací stroj vypneme:
a) po skončení pracovnej doby
b) po skončení odborného výcviku
c) ihneď po skončení šitia
16. Odševok je:
a) vsunutie časť látky do odevu
b) vybratie vypracované na odeve odšitím
c) zasunutie jednej časti vybrania pod druhé a spevnené štepom
17. Na akom stroji vyšívame dierky:
a) gombíkovačke
b) dierkovačke
c) obnitkovačke
18. Bielizňové dierky majú:
a) jednu okruhlinku, jednu uzávierku
b) dve uzávierky
c) dve okruhlinky
19. Ak je na látke chyba:
a) po ušití výrobku našijem na chybné miesto aplikáciu
b) vystrihnem ju
c) snažíme sa ju dať do záložky alebo odpadu
20. Medzi dokončovacie práce patrí:
a) naznačiť, prišiť gombíky, skontrolovať výrobok, vyžehliť
b) vyžehliť výrobok, vystrihnúť diely
c) obnitkovať výrobok, vyžehliť výrobok
21. Ručné šitie je:
a) spájanie dvoch materiálov šitím za pomoci ručnej ihly a nite
b) spájanie dvoch materiálov lepením
c) štopkanie
22. Ručné stehy rozdeľujeme na:
a) pomocné, štepovacie, začisťovacie, ozdobné
b) pomocné, spájacie, začisťovacie, vyšívacie
c) pomocné, spájacie, začisťovacie, ozdobné
23. Bavlna patrí medzi:
a) prírodné rastlinné vlákno
b) prírodné živočíšne vlákno
c) chemické vlákno
24. Keprová väzba je charakteristická:
a) nepravidelnou väzbou
b) obojlícnosťou
c) šikmými riadkami
25. Rastlinné vlákna rozdeľujeme:
a) semenné, chemické, listové
b) zo semien, zo stoniek, z listové, z plodov
c) lykové, azbestové
26. Podľa použitia rozdeľujeme odevy na:
a) vychádzkové, spoločenské, pracovné, športové a domáce
b) domáce a spoločenské
c) pracovné, domáce, vrchné
27. Strojové dierky delíme na :
a) nohavicové, oblekové
b) oblekové, bielizňové
c) bielizňové, ťahané, sukňové
28. Výplňový materiál má byť:
a) mäkký, chladivý, ľahký
b) mäkký, ľahký, hrejivý
c) tvrdý, nevzdušný, hrejivý
29. Základné väzby tkanín sú:
a) plátnová, keprová, atlasová
b) slučková, plátnová, atlasová
c) atlasová, hodvábna, retiazková
30. Retiazkový steh patrí medzi:
a) ozdobné stehy
b) spájacie stehy
c) pomocné stehy
Download

TECHNICKÝ OPIS DÁMSKYCH KRÁTKYCH −PORTOVÝCH