OTP Banka radí, ako sa
nestratiť na trhu práce.
OTP Banka Slovensko, a.s.
Ako sa nestratiť na trhu práce
•Čo robiť po ukončení štúdia - ako a kde hľadať
prácu?
•Pracovný pohovor - ako sa naň pripraviť, ako
prebieha, čo môžete očakávať?
Prvé kroky po ukončení štúdia
Úrad práce a evidencia uchádzačov o prácu:





Možnosť zaradiť sa do evidencie, nie povinnosť
Prihlásenie sa do 7 kalendárnych dní od skončenia PP
Štát Vám hradí zdravotné poistenie
Ak sa nestihnete prihlásiť včas, za každý deň na viac si zaplatíte ZP sami
Stávate sa uchádzačom o zamestnanie
Povinnosti uchádzača o zamestnanie:
 Preukazovanie aktívneho hľadania zamestnania 1x za 14 dní
Hľadanie si zamestnania zahŕňa veľa dôležitých činností!
Orientácia na trhu práce
•
•
Personálne spoločnosti
Samostatné hľadanie
 Sledovanie pracovných portálov
 Kontaktovanie priateľov, známych, spolužiakov
 UPSVaR + sledovanie stránok UPSVaR v okolitých okresoch
 Sledovanie odbornej tlače, inzercie, rozhlasu, televízie
 Regionálne týždenníky
 Teletext TV JOJ, TV Markíza
Treba sa vedieť predať
Dobre spracovaný životopis Vás odlíši od ostatných kandidátov - zvyšuje Vaše
šance.
50% životopisov je vyradených z výberového procesu, pretože dostatočne
nepopisujú vlastnosti a zručnosti kandidáta, sú nezaujímavé a nevyvolajú v
personalistovi záujem stretnúť sa s kandidátom.
Životopis, ktorý Vás nepredá
Životopis, ktorý zaujme
Životopis, ktorý zaujme
Motivačný list
Aký je rozdiel medzi životopisom a motivačným listom?
Životopis je faktografia toho, čo máte za sebou – štúdium, prax, záujmy atď. Motivačný list je
váš subjektívny pohľad a vyjadrenie vášho záujmu o prácu.
Vždy sa prikladá motivačný list ku životopisu?
Prikladanie motivačného listu nie je vždy nutné. Prikladá sa zvyčajne na žiadosť
zamestnávateľa. Dáva vášmu potenciálnemu zamestnávateľovi informáciu o tom, či správne
vnímate pozíciu, ktorú potrebuje obsadiť.
Ako by mal byť napísaný?
Motivačný list je jednoducho povedané „slohová práca“ vyjadrujúca dôvody, prečo sa
zaujímate o konkrétne pracovné miesto. Je to list adresovaný vášmu možnému
zamestnávateľovi.
Motivačný list
Čo by mal obsahovať?
Informáciu, prečo vás daná práca zaujala, prečo by si zamestnávateľ mal vybrať práve vás,
vaše dôvody, prečo chcete pracovať na danej pozícii. Motivačný list je vyjadrením vašej
motivácie.
Aký dlhý má byť motivačný list?
Určite by nemal byť veľmi rozsiahly, max. pol strany formátu A4.
Aký motivačný list vyzerá v očiach budúceho zamestnávateľa dobre?
Bez gramatických chýb, správne upravený (zarovnané písmo, uvedený kontakt, uvádzanie
informácií v časovom slede a podobne), stručný a jasný.
Pracovný pohovor
Aké typy pracovných pohovorov sú štandardom.
• telefonický pohovor
• osobný pohovor
• individuálny pohovor
• skupinový pohovor
Telefonický pracovný pohovor
Nebuďte zaskočený, predbežný telefonický pohovor je bežná vec.
Spoločnosti využívajú telefonické interview na zistenie doplňujúcich informácií, ale aj na
predselekciu kandidátov.
Kedy ho uskutočniť - Keď Vám zazvoní telefón, nebojte sa ho zodvihnúť. Ak sa
nepredstavíte menom, ospravedlňte sa a napravte to. Ak ste o ňom neboli vopred
informovaní, musíte sa rýchle rozhodnúť, či ste na telefonát pripravení a či je na telefonát
vhodná chvíľa. Ak nie, nebojte sa to volajúcemu povedať, dajte mu najavo svoj záujem
o rozhovor a ponúknite mu alternatívny čas.
Kde ho uskutočniť - Ak ste si dohodli termín telefonického pohovoru, zabezpečte si na
tento rozhovor pokojné a tiché prostredie. Vopred sa uistite, či je na tomto mieste vhodný
signál.
Zásady telefonického rozhovoru - Počas telefonátu stojte a usmievajte sa. Druhá
strana Vás síce nevidí, ale Váš hlas bude pôsobiť pozitívnejšie. Neprerušujte volajúceho
a nechajte ho dokončiť myšlienku. Pokiaľ ste nerozumeli otázke, požiadajte volajúceho o jej
preformulovanie. Nepoužívajte slangové výrazy a vyhnite sa „zaužívaným“ citoslovciam.
V prípade nečakaného kýchnutia, zakašlania sa ospravedlňte.
Osobný pracovný pohovor
Čo je to osobný pohovor?
Osobný pohovor je partnerský rozhovor, ktorý je zameraný na zistenie našej vhodnosti
zastávať danú pracovnú pozíciu.
Každé pozvanie na osobný pohovor, ktoré dostanete je pozitívnym zhodnotením vašich
doterajších aktivít.
Príprava na pohovor je prvým krokom k úspechu a je rovnako dôležitá ako
samotný pohovor!
Ako by sme sa mali na pohovor pripraviť?
Príprava na pracovný pohovor
Pracovná pozícia - Naštudujte si pozorne inzerciu pracovnej pozície. Zamyslite sa nad
tým, čo je písané medzi riadkami, teda čo pravdepodobne bude spoločnosť očakávať od
vhodného kandidáta.
Web stránka - Pozrite si web stránku potenciálneho zamestnávateľa. Zamerajte sa na
predmet činnosti, aké produkty/služby poskytuje, trh na ktorom pôsobí, jeho obchodných
partnerov. Konfrontujte zistené informácie s pracovnou pozíciou.
Výročná správa - Skúste sa pozrieť, či spoločnosť nezverejňuje výročné správy, ktoré
obsahujú mnoho užitočných informácií o hospodárskych výsledkoch, zamestnanosti a inom.
Informácie od známych - Popýtajte sa známych, priateľov, či o spoločnosti niečo
nevedia, či nepoznajú osobu, ktorá pre spoločnosť pracuje. Takéto informácie sú
neoceniteľné, nakoľko väčšinou nie sú všeobecne prístupné.
Otázky - Pripravte si otázky ktoré chcete položiť. Je veľká pravdepodobnosť, že dostane
priestor na otázky. Ak máte pripravené vhodné otázky, položte ich napriek tomu, že
v skutočnosti nemáte záujem o odpovede. Pripravte si poznámky k CV a poprípade
odpovede, na často kladené otázky.
Príprava na pracovný pohovor
Šaty robia človeka - pre dámy sú vhodné sukňové a nohavicové kostýmy, doplnené
vhodnou obuvou a kabelkou. Páni by sa na pohovor mali vybrať v obleku. Oblečenie však
závisí od druhu pozície a spoločnosti. V každom prípade, by oblečenie malo byť čisté
a celkovo by ste mali byť vhodne upravení.
Kontakt na spoločnosť - Kontaktná osoba a jej telefonický a emailový kontakt, miesto
a poschodie, mapa a dĺžka cesty.
Potvrdenie termínu - Zviditeľnite sa od ostatných kandidátov tým, že potvrdíte emailom
termín pohovoru a prejavte potešenie nad stretnutím.
Čo so sebou - Zoberte si so sebou diár poprípade poznámkový blok, pero a vizitku. Aj
takáto drobnosť ako je vizitka Vás zviditeľní. Nezabudnite si so sebou zobrať životopis v SJ
(prípade cudzom jazyku) v dvoch vyhotoveniach. Ak by si jedno vyhotovenie od Vás
vyžiadali, druhé Vám ostáva a môžete sa pri prezentácii o materiály opierať. Môžete si tiež
zobrať zo sebou certifikáty, referenčné listy, ale nevnucujte ich. Niektoré pozície vyžadujú
preukázanie určitých zručností a ideálne je vziať si zo sebou portfólio doterajších prác na
USB.
Príchod na pracovný pohovor
Prvý dojem je dôležitý a dvakrát ho neurobíme. Ťažko sa mení.
Telefón - Vypnutie mobilného telefónu
Ohlásenie sa - Pozdravíme a vecným spôsobom oznámime dôvod našej návštevy
a názov pracovnej pozície.
Prvý kontakt - Úsmev, očný kontakt a podanie ruky. Pri podávaní ruky volíme
primeraný stisk. Zamestnávatelia si to často všímajú.
Pohostenie - Pohostenie neodmietame, vzniká aj priestor na odľahčenie situácie.
Priebeh pracovného pohovoru
Pohovor má väčšinou svoju štruktúru, s ktorou by Vás mali na
začiatku oboznámiť.
Predstavenie komisie a spoločnosti - Osoba, ktorá vedie pohovor Vám predstaví
komisiu a spoločnosť.
Predstavenie pozície - Osoba, ktorá vedie pohovor Vám predstaví pozíciu o ktorú sa
uchádzate.
Sebaprezentácia - Osoba, ktorá vedie pohovor Vás vyzve, aby ste sa predstavili.
Doplňujúce informácie a otázky - Osoba, ktorá vedie rozhovor, Vám pravdepodobne
položí otázky zamerané na doplňujúce informácie, ktoré ste jej v životopise neposkytli.
Taktiež Vám môže položiť preverujúce otázky k informáciám, ktoré ste naopak
v životopise poskytli. Taktiež sa pripravte na nečakané otázky. Niekedy nie je rozhovor
zameraný na konkrétnu potrebu doplnenia informácií, ale na preverenie Vašej
komunikatívnosti.
Priebeh pracovného pohovoru
Odpovedať na otázky nie je často krát jednoduché. Odporúčame premyslieť si každú
odpoveď a pred pohovorom si pripraviť odpovede na najčastejšie kladené otázky.
Prečo ste zareagovali na túto pracovnú pozíciu?
Čo viete o našej spoločnosti?
Prečo ste si vybrali práve túto školu, tento odbor?
Môžete mi porozprávať o Vašich pracovných skúsenostiach?
Aká bola Vaša náplň práce v tomto zamestnaní?
Aký bol dôvod odchodu z Vášho predchádzajúceho zamestnania?
Aký bol váš najväčší ne/úspech v doterajšej kariére?
Čo Vás motivuje?
Prečo by sme sa mali rozhodnúť pre Vás?
Máte nejaké otázky?
Priestor na Vaše otázky - Je vhodné opýtať sa na firemnú kultúru, zloženie tímu, na
informácie týkajúce sa pracovnej pozície.
Záver - Osoba, ktorá vedie pohovor Vás oboznámi o ďalšom postupe.
Po skončení rozhovoru - Napíšte ďakovný email za čas, ktorý Vám personalista venoval
a uistite spoločnosť, že máte o prácu záujem.
Ďakujeme za pozornosť!
OTP Banka Slovensko, a.s.
Download

(PDF, 356KB)